za pomocą jednostki pokładowej. (Pojazdy do kg włącznie, płacą formą naklejenia winiety czasowej)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "za pomocą jednostki pokładowej. (Pojazdy do 3 500 kg włącznie, płacą formą naklejenia winiety czasowej)"

Transkrypt

1 0. W SKRÓCIE Pojazdy ponad kg płacą... na autostradach, drogach szybkiego ruchu oraz na wyznaczonych odcinkach dróg krajowych I. klasy za pomocą jednostki pokładowej. (Pojazdy do kg włącznie, płacą formą naklejenia winiety czasowej) 1. KOGO DOTYCZY POBÓR OPŁAT POJAZDÓW NAD KG Pojazd drogowy napędzany silnikiem o co najmniej czteru kołach, którego najwyższa dozwolona masa wynosi ponad 3,5 tony. 2. GDZIE WAŻNY JEST POBÓR OPŁAT DROGI PŁATNE Na autostradach, drogach dla pojazdów silnikowych i wybranych drogach I klasy w Republice Czeskiej. Drogi płatne określa obwieszczenie MDK RC. Przegląd pokazuje mapka na tylnej stronie opakowania niniejszej instrukcji. PL 3. ILE TRZEBA ZAPŁACIĆ STAWKI POBORU OPŁAT Stawka poboru opłat na 1 km określona jest według: kategorii dróg (autostrady oraz drogi szybkiego ruchu lub drogi krajowe I klasy); typu pojazdu (pojazd ciężarowy lub autobus); klasa emisji spalin pojazdu (EURO 0 V+ (EEV)); ilości osi pojazdu (2, 3 i 4 lub więcej); dnia w tygodniu i pory dnia (podwyższona stawka w piątek od 15:00-21:00 CET). POBÓR OPŁAT ZA ODCINEK Pobór opłat na stacji poboru opłat zarejestrowany jest za jednym razem za całą długość odcinka poboru opłat. Kwota wyliczona jest pomnożeniem stawki za 1 km i długości całego odcinka. Spis odcinków poboru opłat, ich długości, ceny poboru opłat i kalkulator poboru opłat na podanej trasie, znajduje się na 4. JAK PRZEBIEGA POBÓR OPŁAT Pobór opłat przebiega za pomocą jednostki pokładowej OBU. Chodzi o pudełko z urządzeniem elektronicznym, które umieszczone jest w każdym pojeździe, który ma obowiązek opłacać myto. Stacja poboru opłat (brama) zapisze przejazd pojazdu i połączy się z OBU w pojeździe. Automatycznie wyliczy opłatę określoną dla danego odcinka poboru opłat. OBU poinformuje kierowcę jednym sygnałem dźwiękowym o tym, że pobór opłat przebiegł we właściwy sposób. MYTO CZ Elektroniczny system poboru opłat w Republice Czeskiej Przewodnik dła pojazdów ponad 3,5 t 39

2 Aktualne informacje o poborze i płaceniu opłat, ceny za odcinki poboru opłat i kalkulator opłat: na stronach internetowych telefonicznie w centrum obsługi klienta (800 MYTO CZ) 5. JAK DOKONYWAĆ OPŁAT TRYBY PŁACENIA Dla płacenia w systemie poboru opłat wybierz jeden z dwu sposobów: albo płatność z góry ( PRE-PAY): na OBU włożysz abonament przed wjazdem na drogę płatną lub płatność fakturą ( POST-PAY): wcześniej podpiszesz umowę i płacisz na fakturę w regularnych okresach księgowania. OBU umożliwia jeden lub drugi rodzaj płacenia opłat, jednak nie ich kombinowanie. PRE-PAY (płacenie z góry) Abonament na OBU zapłacisz z góry w punktach obsługi. Płacisz w koronach czeskich gotówką, ew. kartą płatniczą lub kartą paliwową, według listy podanej na Kiedy abonament na OBU obniży się pod 600 Kcz, OBU na każdej bramie poboru opłat wyda dwukrotny sygnał dźwiękowy. Zwróci uwagę, że trzeba doładować abonament. POST-PAY (płatność fakturą) Warunkiem jest ważna wcześniej podpisana umowa. Na OBU nie trzeba wkładać abonamentu; wyślemy rozliczenie opłat za poprzedni okres rozliczeniowy. Umowę podpisać można w punktach kontaktowych lub u niektórych pośredników kart paliwowych. 6. JAK UZYSKAĆ JEDNOSTKĘ POKŁADOWĄ OBU PUNKTY OBSŁUGI Pojazd trzeba zarejestrować do systemu poboru opłat w miejscu dystrybucji lub w miejscu kontaktowym (lub u wydawcu karty paliwowej). Spis punktów dystrybucyjnych i kontaktowych znajduje się na najbliższy punkt odnajdą Państwu operatorzy z centrum obsługi klienta (800 MYTO CZ). Jednostki pokładowe OBU wypożyczane są za kaucję zwrotną 1 550,- Kcz. Następujące dane na temat pojazdu przedłożyć trzeba jak dla PRE-PAY tak również dla POST PAY większością tak, że przedłożysz zaświadczenie o rejestracji (mały dowód techniczny): tablica rejestracyjna; eksploatator i właściciel; najwyższa dozwolona (ogólna) masa; dla autobusów: typ pojazdu (M2 lub M3) ew. ilość przewożonych osób (10+); poziom emisji. 40 wydanie 2014

3 Uwaga.: Jeżeli nie jest jednoznacznie udokumentowany poziom emisyjny, jest trzeba dostarczyć dzień pierwszego dopuszczenia pojazdu do obrotu w kraju UE. Jeżeli to nie jest udokumentowane, pojazd zaewidowany jest w klasie emisji EURO II. Do umowy post-pay niezbędne są również następujące dokumenty, które opisano niżej. PRE-PAY (płatność z góry) W punkcie dystrybucyjnym DP (duże stacje paliw, przejścia graniczne) niezbędne jest: wypisać formularz ewidencyjny; przedłożyć zaświadczenie o rejestracji (mały dowód rejestracyjny); wpłacić kaucję i abonament. Kaucja i abonament płatne są gotówką na miejscu ew. kartą płatniczą lub kartą paliwową. Formularz ewidencyjny znajduje się na ub bezpośrednio w miejscu sprzedaży. Niniejsze OBU w ten sam sposób pożyczają również miejsca kontaktowe CP w miastach wojewódzkich. POST-PAY (płatność fakturą) W miejscu kontaktowym (miasta wojewódzkie) potrzeba: mieć gwarancję bankową (z góry) zatwierdzoną przez administratora systemu lub przynieść karty paliwowe wszystkich pojazdów (akceptowane karty patrz przekazać KRS; na miejscu wypełnić i podpisać umowę (pełnomocnik lub przedstawiciel statutarny); przekazać kopię dowodu rejestracyjnego każdego pojazdu i udokumentować klasę emisji spalin. OBU wyślemy potem do przewoźnika zbiorowo pocztą lub sam odbierze je w miejscu kontaktowym, ew. pojedyńczo odbiąrą go kierowcy w punktach dystrubucyknych (kierowca poda numer konta, pod którym został jego pojazd zapisany). PL Kaucja 1 550, Kcz za OBU zawarta jest w rozliczeniu lub kryta gwarancją bankową. Umowę POST-PAY można również zawrzeć u niektórych wydawców kart paliwowych. OBU wyślemy potem pocztą, lub można pojedyńczo odebrać je w miejscach dystrybucyjnych (DP) (kierowca poda numer konta, pod którym został jego pojazd zapisany). Umowa POST-PAY z załącznikami znajduje się na (Umowa o warunkach płacenia w terminie późniejszym) lub w miejscu konatktowym lub u wydawcy karty paliwowej.!! Za poprawność danych przy rejestracji odpowiada użytkownik. Dlatego po przyjęciu OBU zobowiązany jest natychmiast sprawdzić czy dane na paragonie rejestracji pojazdu są prawidłowe. O poprawę lub zmianę tych danych należy poprosić natychmiast. 7. JAK KORZYSTAĆ Z OBU INSTALUJ OBU Miejsce i sposób instalacji OBU znajduje się w załączonej instrukcji obsługi, zwłaszcza: najpierw oczyść OBU i szkło za pomocą załączonej szmatki; MYTO CZ Elektroniczny system poboru opłat w Republice Czeskiej Przewodnik dła pojazdów ponad 3,5 t 41

4 naklej OBU na dolną część szyby czołowej między kierownicę a środek szyby; naklej OBU tak, żeby nie była zasłonięta (np wycieraczkami w pozycji podstawowej). NASTAW OBU przed każdą jazdą sprawdź krótkim naciśnięciem przycisku nastawioną ilość osi; jeżeli nie zgadza się ze stanem faktycznym, nastaw ilość osi długim naciśnięciem przycisku: zalicz wszystkie osi włącznie przyczep oraz osi w pozycji podniesionej. oś podwójną licz jako dwie samodzielne osi; oś potrójną licz jako trzy samodzielne osi. faktyczną ilość osi nastaw długim naciśnięciem przycisku (ponad 2 sekundy); długie naciśnięcie powtórz, dokąd nie zamiga wymagany numer ( ). Kierowca pojazdu odpowiedzialny jest za właściwe nastawienie faktycznej ilości osi. Uwaga: Podstawowa ilość osi pojazdu (typowo trzy osi tira przy jeździe sólo ) może być w OBU zapisana przy ewidowaniu jako wartość najniższa, której nie można już obniżyć przyciskiem. SPRAWDZAJ OBU W CZASIE JAZDY OBU potwierdza przy przejechaniu stacją poboru opłat (pod bramą) [ jednym sygnałem dźwiękowym poprawność transakcji opłaty; [[ dwoma sygnałami dźwiękowymi poprawność transakcji, lecz niski stan abonamentu (pod 600 Kcz);!! JEDNAK: [[[[ ctery sygnały dźwiękowe znaczą nieprawidłową transakcję opłat; transakcja opłat jest nieprawidłowa, jeżeli OBU w ogóle nie wyda sygnału. (postęp przy nieprawidłowej transakcji opłat patrz następny rozdział) KONTROLUJ OBU PO JEŹDZIE OBU skontroluj krótkim naciśnięciem przycisku przy wymianie kierowców i po jeździe: powinna zapalić się prawidłowo nastawiona ilość osi. 8. JAK POSTĘPOWAĆ W RAZIE PROBLEMÓW NIEPRAWIDŁOWA TRANSAKCJA: DOPŁACIĆ Jeżeli OBU zasygnalizuje czterokrotnie lub wogóle, transakcja jest nieprawidłowa. Kierowca zobowiązany jest zatrzymać w najbliższym miejscu dystrybucyjnym (DP) i rozwiązać nieprawidłowość (z reguły dopłacić opłatę i doładować lub wymienić OBU). W innym wypadku poinformowana zostanie ruchoma kontrola i kierowca zostanie ukarany.!! UWAGA: Punkty dystrybucyjne (DP) umożliwią tylko dopłaty opłat natychmiast po powstaniu nieprawidłowości. W miejscu dystrybucji (DP) z zasady nie można rozwiązywać starszych lub dłuższych dopłat. Z tym trzeba zwrócić się do miejsc kontaktowych (CP). Uwaga: Tak samo postępuj, jeżeli np zbyt późno stwierdzisz, że miełeś za nisko nastawioną ilość osi. 42 wydanie 2014

5 NIE DZIAŁA OBU: WYMIEŃ Użytkownik zobowiązany jest natychmiast wymienić nie działającą lub uszkodzoną OBU w dowolnym Punkcie dystrybucyjnymdp lub CP na inną, działającą i nie uszkodzoną. Kaucja przepada za mechanicznie uszkodzoną OBU (np jest porysowana, popękana, połamana, otwarta, ma nieczytelny kod kreskowy, jest zabrudzona flamastrem lub farbą, jest brudna ). Taka OBU wymieniona jest na inną, za którą trzeba jednak złożyć nową kaucję: za PRE-PAY OBU (przedpłaconą) jest nowa kaucja płatna od razu na miejscu; za POST-PAY OBU (płaconą fakturą) kaucja naliczona jest w następnej fakturze. Uwaga: OBU trzeba natychmiast wymienić również w razie zmiany danych, patrz rozdział 9 ZGUBIONA LUB SKRADZIONA OBU: ZASTĄPIĆ Użytkownik zobowiązany jest natychmiast zgłosić utratę OBU telefonicznie na centrum klienckim (800 MYTO CZ). OBU zostanie zablokowana do 5 min. od zgłoszenia. Utratę lub kradzież OBU zgłosić można również w miejscu dystrybucji DP lecz tylko w wypadku, jeżeli za nią natychmiast odbierzesz nową. Kaucja przepada za zagubioną lub skradzioną OBU. Taka OBU jest zastąpiona inną, za którą trzeba jednak złożyć nową kaucję: za PRE-PAY OBU (przedpłaconą) jest nowa kaucja płatna od razu na miejscu; za POST-PAY OBU (płaconą fakturą) kaucja naliczona jest w następnej fakturze. PL ZNALEZIONA OBU: ZWRÓCIĆ Znalezioną OBU zwrócić można w dowolnym punkcie obsługi (CP lub DP). Jeżeli użytkownik znajdzie swą OBU, którą zgłosił jako zgubioną, zobowiązany jest do jej zwrócenia i może wnioskować o zwrot kaucji. ZABLOKOWANA OBU I PRZEPADNIĘCIE KAUCJI Powody do zablokowania OBU to: OBU zgłoszona została jako zgubiona lub skradziona; do OBU w trybie POST-PAY nie działa środek płatniczy: np zgubiono kartę paliwową lub skończyła się jej ważność, jest więc zablokowana, faktura nie została zapłacona, skończyła się ważność gwarancji bankowej, straciła ona ważność lub przekroczono jej wysokość, płatność została odrzucona ; Jeśli OBU nie została wykorzystana przez okres ponad 12 miesięcy, kaucja nieodwołalnie przeszła na administratora systemu poboru opłat. Więcej informacji na 9. WYJĄTKI I ZMIANY MIEJSCA OBSŁUGI (DP I CP) Kierowca pojazdu, który ma pometalowaną przednią szybę, powinien wymagać specjalnego typu OBU z zewnętrzną anteną. Użytkownik pojazdu, który jest ustawowo zwolniony z obowiązku opłat (karetka pogotowia, MYTO CZ Elektroniczny system poboru opłat w Republice Czeskiej Przewodnik dła pojazdów ponad 3,5 t 43

6 Policia RC, Armia RC, Straż Pożarowa itp.), powinien przedłożyć w miejscu kontaktowym odpowiednie dokumenty i wymagać specjalnego typu OBU. ZMIANY DANYCH NA OBU Eksploatator pojazdu powinien przy zmianie lub poprawieniu danych, zwrócić pierwotną OBU i wymagać wydania OBU z poprawionymi danymi. Zmienić dane można: na PRE-PAY OBU w Punktach dystrybucyjnych (DP) i w miejscach kontaktowych (CP); na POST-PAY OBU tylko w miejscach kontaktowych (CP). Przy wszystkich OBU typowo chodzi o zmiany numeru rejestracyjnego pojazdu, nazwy właściciela lub użytkownika pojazdu. Przy POST-PAY OBU również o zmianę ID organizacji (REGON, NIP), wydawcy kart paliwowych itp. Jeżeli nie została jednoznacznie udowodniona klasa emisji spalin, pojazd został zaewidowany w klasie emisji EURO II. Wyższą klasę emisji przedłożyć można później, trzeba jednak fizycznie zwrócić i ponownie wydać OBU. Tak samo trzeba wymienić OBU w związku z wprowadzenim klasy pojazdu autobus. Użytkownik nie ma prawa do zwrotu różnicy w opłatach, które naliczone miał do czasu, zanim przedłożył klasę emisyjną lub typ pojazdu autobus i wydano mu nowe OBU. 10. WSPARCIE UŻYTKOWNIKÓW PUNKTY OBSŁUGI (DP I CP) Punkty dystrybucyjne (DP) umieszczone są na wybranych stacjach paliw i przejściach granicznych i przeznaczone są przede wszystkim do szybkiej obsługi kierowców w drodze i do prostych czynności, zwłaszcza doładowania abonamentu dla trybu PRE-PAY i są oprócz wyjątków otwarte całodobowo. Miejsca kontaktowe (CP) są większością biurami w miastach wojewódzkich, obsługują głównie spółki transportowe w trybie POST-PAY i oferują rozszerzon usługi, których nie można zapewnić w punkcieu dystrybucyjnym. Otwarte są wyłącznie w dni robocze, zazwyczaj 08:00-16:00 godz. Umieszczenie najbliższego punktu dystrybucyjnego i kontaktowego i kontaktu stwierdzisz zapytaniem telefonicznym na darmowej linii Centrum obsługi klienta (800 MYTO CZ) lub na stronach internetowych USŁUGI PUNKTÓW DYSTRYBUCYJNYCH (DP) dla trybu PRE-PAY: ewidencja do systemu poboru opłat, zapłacenie kaucji i wypożyczenie OBU; abonament opłat; wypis transakcji opłat za ubiegły miesiąc kalendarzowy (dokument do księgowości); zwrot OBU, kaucji i niewykorzystanego abonamentu; wymiana uszkodzonej OBU za działającą; 44 wydanie 2014

7 bezpośrednia dopłata dłużnych opłat (patrz warunki podane poniżej *); zastąpienie zgubionej lub skradzionej OBU po złożeniu kaucji; udzielanie informacji, przyjmowanie pomysłów, skarg, oznajmień o awarii. dla trybu POST-PAY: odebranie OBU dla pojazdu wcześniej zaewidowanego w umowie pisemnej; wymiana uszkodzonej OBU za działającą; bezpośrednia dopłata dłużnych opłat (patrz warunki podane niżej *); zastąpienie zgubionej lub skradzionej OBU, kaucja jest fakturowana; udzielanie informacji, przyjmowanie pomysłów, skarg, oznajmień o awarii. *) dopłacić dłużne opłaty w miejscu dystrybucji można tylko: zaraz po stwierdzeniu, że OBU niezapisała transakcji (cztery sygnały dźwiękowe lub żaden); w najbliższym punkcie dystrybucyjnym (DP). Kierowca powinien przy tym: przedłożyć OBU do kontroli i ew. wymiany; podać konkretne dane pojazdu i jazdy (miejsce i czas rozbieżności, gdzie i kiedy pojazd wjechał na płatną drogę, kiedy i gdzie z niej wyjechał i z jaką ilością osi); na miejscu gotówką lub kartą dopłacić dłużną opłatę. PL Punkt dystrybucyjny (DP) umożliwi więc dopłacić dłużną opłatę wyłącznie kierowcy, który kieruje się instrukcją stosowania OBU oraz warunkami umownymi. Dłużne opłaty ze zwłoką i w większym zakresie, rozstrzyga wyłącznie miejsce kontaktowe (CP) po wcześniejszym zapisaniu. USŁUGI MIEJSC KONTAKTOWYCH (CP) ewidowanie do systemu opłat, zapłacenie kaucji i wypożyczenie PRE-PAY OBU; przedpłacenie opłaty PRE-PAY; zwrot OBU i kaucji (w razie PRE-PAY niewykorzystanego abonamentu); spisanie umowy w trybie POST-PAY i wypożyczenie OBU; dopłata dłużnej opłaty **); wypis tranzakcji opłat za ubiegły miesiąc kalendarzowy (doklad doksięgowości); szczegółowe wypisy transakcji opłat wraz z wyjaśnieniem; przyjmowanie reklamacji, np sprawdzenie rozliczenia opłat; udzielanie informacji, przyjmowanie pomysłów, skarg, oznajmień o awarii, oznajmienie o utracie lub kradzieży OBU. Dla czynności bardziej czasochłonnych, zwłaszcza w celu dopłaty większej ilości transakcji opłat, trzeba z góry telefonicznie umówić termin spotkania. **) Dopłacić dłużne opłaty w miejscu kontaktowym można wyłącznie jeżeli: podasz konkretne dane pojazdu i jazdy (miejsce i czas rozbieżności, gdzie i kiedy pojazd wjechał na płatną drogę, kiedy i gdzie z niej wyjechał i z jaką ilością osi); MYTO CZ Elektroniczny system poboru opłat w Republice Czeskiej Przewodnik dła pojazdów ponad 3,5 t 45

8 będziesz obecny i potwierdzisz odcinki oferowane do dopłacenia; zapłacisz bezpośrednio na miejscu gotówką, kartą płatniczą lub kartą płatniczą. USŁUGI CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA Centrum obsługi klienta (800 MYTO CZ) działa non-stop i przeznaczone jest zwłaszcza do udzielania informacji i przyjmowanie pytań, uwag, reklamacji i zgłoszenia utraty OBU. Z centrum klienckim rozmawiać można przez 24 godzin w języku czeskim lub słowackim, angielskim, niemieckim i rosyjskim od 06:00 do 22:00 również w języku polskim, węgierskim i hiszpańskim. SŁUŻBY STRON INTERNETOWYCH Strony internetowe udzielają informacji o systemie poboru opłat, o sieci opłacanych dróg oraz o oferowanych usługach. Oferuje np: podstawowe dokumenty i formularze do ściągnięcia informacje o systemie rabatów na opłatach drogowych aplikacje dla użytkowników: wyszukiwarka punktów dystrybucyjnych (DP) kalkulator opłat strefę samoobsługową SelfCare Użytkownicy rejestrowani w strefie samoobsługowej Selfcare mogą ściągnąć kopię rozliczenia i uzyskać szczegółowe wypisy transakcji opłat, podać reklamację, skargę lub uwagę oraz zgłosić utratę lub kradzież jednostki pokładowej. Użytkownicy w trybie POST-PAY mogą również zapłacić dłużną opłatę. USŁUGI MIEJSC INFORMACYJNYCH Miejsca informacyjne znajdują się w siedmiu regionalnych biurach stowarzyszenia (Praga, Brno, Ostrawa, Hradec Kralowej, Usti nad Labem, Czeskie Budziejowice, Pilzno) i udzielają informacje o systemie opłat, sieci opłacanych dróg i usługach. 11. KONTROLA PŁACENIA OPŁAT Należyte dotrzymywanie warunków poboru opłat kontrolowane jest stale stałymi, przenośnymi i ruchomymi urządzeniami kontroli. Pojazdy, którym opłata nie została wystawiona lub została wystawiona w niewłaściwy sposób, są automatycznie zidentyfikowane i przekazane ruchomej kontroli. Kontrolę ruchomą przeprowadzają pracownicy Urzędu Ceł RC, którzy mają ustawowe prawo zatrzymać pojazd, sprawdzić rozbieżności w wystawieniu opłat i wymierzyć karę lub rozpocząć postępowanie urządowe, ew. odstawić pojazd. Ewidencja rozbieżności nie jest ograniczona czasowo, więc pojazdowi grozi zatrzymanie przez ruchomą kontrolę nawet długi czas po ich powstaniu. Zapłacenie kary nie zwalnia od obowiązku dopłacenia dłużnych opłat. Odwiedzić trzeba miejsce obsługi i dopłacić dłużną opłatę. Użytkownicy w trybie POST-PAY mogą również zapłacić dłużną opłatę w strefie samoobsługowej Selfcare stron internetowych 46 wydanie 2014

9 Dostęp do ewidencji rozbieżności ma wyłącznie Urząd Ceł RC (i użytkownicy w trybie post pay na stronach internetowych 12. PRZEPISY PRAWNE Pojazdy podlegające pod system poboru opłat, warunki płatności i pobór opłat określają następujące prawne i inne normy: Ustawa nr 13/1997 Dz.U. o drogach publicznych (w brzmieniu pózniejszych przepisów, zwłaszcza 196/2012 Dz.U); Rozprorządzenie Rządu RC nr 484/2006 Dz.U. z dnia 18 września 2006 o wysokości stawek opłat za korzystanie z określonych dróg publicznych (w brzmieniu pózniejszych przepisów, zwłaszcza 352/2012 Dz.U); Obwieszczenie MD RC nr 470/2012 Dz.U. z dnia 19. grudzieńa 2012 o korzystaniu z opłacanych dróg publicznych (w brzmieniu pózniejszych przepisów); PL Warunki umowy administratora systemu elektronicznego poboru opłat. Powyższe dokumenty umieszczone są na Wszystkim użytkownikom zalecamy przestudiować zwłaszcza Warunki umowny, żeby zapobiegli ewentualnym nieporozumieniom przy korzystaniu z systemu poboru opłat. Uwaga: Dane, zawarte w niniejszej publikacji, mogą być przedmiotem zmian. Aktualne dane znajdują się na stronach internetowych Wydawca nie odpowiada za szkody, które mogą powstać z powodu korzystania z nieaktualnych danych. MYTO CZ Elektroniczny system poboru opłat w Republice Czeskiej Przewodnik dła pojazdów ponad 3,5 t 47

10 ! CZĘSTE PYTANIA Zmiany: numer rejestracyjny (sprzedaż pojazdu, kradzież tablicy itp.). Dane pojazdu lub użytkownika zostały zmienione. Trzeba zmieniać OBU? TAK. rejestracyjny pojazdu zapisana jest na jednostce pokładowej OBU. Po zmianie numeru rejestracyjnego pojazdu powinien użytkownik OBU zwrócić ją i odebrać nową. Jeżeli pierwotna OBU nie jest uszkodzona,ta operacja jest bezpłatna. Tak samo postępujemy przy zmianie danych o klasie emisji, podstawowej ilości osi oraz o użytkowniku pojazdu. OBU z płaceniem z góry ( PRE-PAY) można zwrócić (i odebrać nową) w punkcie dystrybucyjnym lub kontaktowym. OBU z odłożoną spłatnością ( POST-PAY) może zwrócić (i odebrać nową) wyłącznie osoba uprawniona według umowy i wyłącznie w miejscu kontaktowym. Opakowanie ochronne dla OBU: dlaczego i jak go stosować? Opakowanie ochronne uniemożliwia zapisywanie opłat w wyjątkowych przypadkach, kiedy opłata nie może być według prawa rozliczana: np w razie przewożenia OBU innym pojazdem. OBU trzeba włożyć do opakowania ochronnego i zamknąć ją w nim: klapę zgiąć i zakleić. OBU przewożone bez opakowania mogą komunikować ze stacjami poboru opłat również wtedy, jeżeli nie są zainstalowane na przedniej szybie. Może na nie być więc zapisana opłata, chociaż nie miała być naliczona. Taka opłata nie zostanie zwrócona. Ewentualna reklamacja zostanie odrzucona. Ilość osi pojazdu: kiedy i jak nastawić ją na OBU? Podstawowa ilość osi pojazdu (bez przyczepy), zapisana jest na OBU według danych udzielonych przez użytkownika przy rejestracji pojazdu i na OBU nie można manualnie jej obniżyć. Aktualną ilość osi powinien kierowca ręcznie nastawić na OBU przed wjechaniem na drogę płatną i uwzględnić w niej wszystkie osi pojazdu i jego przyczepy: zaliczyć również osi w pozycji podniesionej i wszystkie osi dwuosiowe i trójosiowe. Kierowca powinien więc podwyższyć aktualną ilość osi zwłaszcza wtedy, kiedy do pojazdu podłączona przyczepa. Aktualną ilość osi sprawdzisz krótkim naciśnięciem przycisku OBU. Ilość osi nastawisz długim naciśnięciem przycisku (przez okres dłuższy niż 2 sekundy). Zamiga odpowiedni numer. Długie naciśnięcie powtórz, zanim nie ustawisz właściwej aktualnej ilości osi. Kierowca obniży aktualną ilość osi tą samąprocedurą po odłączeniu przyczepy, np aż na podstawową ilość osi. Jeżeli kierowca uastawi lub zachowa nastawienie aktualnej ilości osi wyżej, niż jest stan faktyczny, nadpłata nie zostanie mu zwrócona. Kierowca odpowiada za właściwe nastawienie aktualnej ilości osi według ustanowienia 22 obwieszczenia č. 527/2006. Kaucja za OBU: dlaczego mi jej nie zwrócono? Kaucja podlega przepadnięciu na OBU, która nie była używana do transakcji opłaty drogowej 12 miesięcy lub dłużej; lub jest mechanicznie uszkodzona lub zabrudzona. 48 wydanie 2014

11 Przy zwrocie i wymianie OBU stwierdzamy, czy OBU była używana, jest czysta i nie jest uszkodzona mechanicznie. Kaucja zwrócona zostaje użytkownikowi wyłącznie jeżeli miejsce obsługi stwierdzi, że kaucja nie przepadla. W razie stwierdzenia, że OBU nie była 1 rok używana, jest uszkodzona lub brudna, kaucja nie zostaje zwrócona. Użytkownik, który zwraca nie używaną lub uszkodzoną lub brudną OBU, nie otrzyma więc kaucji. Użytkownik, który wymienia nie używaną lub uszkodzoną lub brudną OBU za inną, powinien złożyć nową kaucję. I to bezpośrednio na miejscu, jeżeli OBU płatna jest z góry ( PRE-PAY). Kaucja za OBU, która została złożona gotówką, zwaracana jest zazwyczaj gotówką. Trzeba jednak udowodnić, że faktycznie jesteś uprawnionym właścicielem OBU (zazwyczaj przedłożysz dowód rejestracyjny odpowiedniego pojazdu), inaczej OBU nie zostanie przyjęta. Kaucja za OBU, który złożona została bezgotówkowo (kartą), zwracana jest bezgotówkowo. Kwota przypisana jest na konto odpowiedniej karty, za której pośrednictwem została kaucja pierwotnie zapłacona; kaucji nie otrzymasz gotówką na miejscu. Z tego powodu, jeżeli wymieniasz nie uszkodzoną OBU, musisz na miejscu złożyć kaucję za nową OBU (kartą lub w gotówce); kaucję za pierwotną właśnie wymienianą OBU jednocześnie Ci zwracamy, lecz bezgotówkowo na kartę. PL Zwrot i wymiana OBU: dlaczego, gdzie i jak? OBU z płaceniem z góry ( PRE-PAY) zwrócić lub wymienić można w miejscu kontaktowym lub dystrybucyjnym OBU z odroczoną spłatnością ( POST-PAY) zwrócić może wyłącznie osoba uprawniona według umowy i wyłącznie w miejscu kontaktowym. W miejscu kontaktowym można tylko wymienić nie działającą OBU za działającą OBU. Użytkownik zobowiązany jest natychmiast wymienić nie działającą lub uszkodzoną OBU za inną, działającą i nie uszkodzoną. OBU trzeba zwrócić i odebrać nową w razie zmiany danych (zwłaszcza numeru rejestracyjnego pojazdu, użytkownika itp.) Kaucja przepada za mechanicznie uszkodzoną OBU (np jest podrapana, popękana, połamana, otwarta, ma nieczytelny kod kreskowy, jest zabrudzona flamastrem lub farbą, jest brudna ). Taka OBU wymieniona jest na inną, działającą i nie uszkodzoną, za którą trzeba jednak złożyć nową kaucję. Za PRE-PAY OBU (przedpłaconą) jest nowa kaucja płacona od razu na miejscu. Za POST-PAY OBU (płaconą fakturą) kaucja naliczona jest w następnej fakturze. Dopłata opłat: dlaczego, gdzie, kiedy i jak powinienem dopłacić dłużne opłaty? OBU wyda czterokrotnie sygnał dźwiękowy lub nie wyda go w ogóle w przypadku, że podczas mijania stacji poboru opłat nie została zapisana transakcja opłat. Za przejechany odcinek powstanie dłużna opłata. Podobnie, kiedy pojazd przejedzie odcinek z nastawioną niższą ilością osi, niż jest faktycznie. Obowiązkiem kierowcy jest dopłacenie dłużnej opłaty jak najwcześniej w najbliższym miejscu obsługi. Dłużna opłata płacona jest zawsze na miejscu (gotówką lub kartą), nie można jej fakturować. Kierowca powinien podać konkretny odcinek, który chce dopłacić, czas przejazdu i ilość osi. MYTO CZ Elektroniczny system poboru opłat w Republice Czeskiej Przewodnik dła pojazdów ponad 3,5 t 49

12 W punkciedystrybucyjnym dopłacić można wyłącznie dłużną opłatę, która powstała bezpośrednio przed nim, w bliskiej okolicy. U pojazdów POST-PAY zastosować można samoobsługę internetową Kara za wykroczenie w systemie opłat: czy można złożyć skargę przeciw jej wydaniu? Pracownicy Urzędu Ceł mogą z kierowcą omówić wykroczenie na miejscu, gdzie zatrzymają pojazd, jeżeli z pewnością stwierdzili postępowanie przeciwustawowe a kierowca zgadza się na miejscu zapłacić karę. Przez zapłacenie sprawa jest parawomocnie zakończona i nie można się potem przeciwko karze odwołać. Jeżeli kierowca odmówi uzamknięcia wykroczenie przez zapłacenie kary na miejscu, Urząd Ceł rozpocznie postępowanie urządowe. Zapłacenie kary nie zwalnia od obowiązku dopłacić dłużną opłatę. Odwiedzić trzeba miejsce obsługi i dopłacić dłużną opłatę (patrz poprzednia odpowiedź). Klasy pojazdów: jak je określić i udowodnić? Pojazdy są w systemie poboru opłat zaewidowane w klasach pierwotnie według danych w ich dowodzie rejestracji. Jeżeli nie są podane, Klasa wagowa określa się według danych o masie pojazdu silnikowego (bez przyczepy i naczepy): kg do kg; kg do kg; kg i więcej. Zastosujemy dane największa dozwolona masa, masa ogólna lub (F.2). Jeżeli nie są podane, potem dane maksymalna dopuszczalna masa lub (F.1). Klasa emisji spalin określana jest według danych o poziomie emisyjnym (Euro I do VI lub EEV), który zazwyczaj wprowadzony jest numerem przepisu EHK lub wytycznej EHS/ES lub jako dana (V.9). Dla samochodów z UE mogą zarejestrować pojazd według daty pierwszej rejestracji pojazdu (B.). Jeżeli poziom emisji lub data pierwszej rejestracji nie są podane, pojazd zostanie zaewidowany z klasą emisji Euro II. Podstawowa ilość osi określana jest według danych ilość osi lub (L.). Jeżeli nie jest podana, określi się jako suma wszystkich osi pojazdu motorowego (bez przyczepy lub naczepy) włącznie osi podnoszonych i każdej osi podwójnej lub potrójnej. Jeżeli wynosi 4 lub wyżej, pojazd zostaje zaewidowany z podstawową ilością osi 4+. Typ pojazdu określa się według danych typ pojazdu lub (J.), gdzie powinno być jednoznacznie podane autobus lub M2 lub M3. Jeżeli tak nie jest, o typie pojazdu autobus decydują dane o ilości przewożonych osób włącznie kierowcy (S.), ew. suma miejsc stojących i siedzących (S.1)+(S.2) powinna być 10 lub więcej. W innym wypadku jest zarejestrowany jako ciężarowy. 50 wydanie 2014

Funkcjonowanie i wdrażanie Krajowego Systemu Poboru Opłat 02/2016. Witamy w systemie viatoll_ 1

Funkcjonowanie i wdrażanie Krajowego Systemu Poboru Opłat 02/2016. Witamy w systemie viatoll_ 1 Funkcjonowanie i wdrażanie Krajowego Systemu Poboru Opłat 02/2016 Witamy w systemie viatoll_ 1 SIEĆ DRÓG W RAMACH SYSTEMU viatoll 3145 km dróg płatnych: 809 km dróg krajowych 1255 km dróg ekspresowych

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA PRZEWOŹNIKÓW

PRZEWODNIK DLA PRZEWOŹNIKÓW PRZEWODNIK DLA PRZEWOŹNIKÓW W większości krajów europejskich obowiązują winiety lub opłaty za przejazd autostradami i drogami szybkiego ruchu. Stawki zależą od masy i rodzaju pojazdu, okresu pobytu na

Bardziej szczegółowo

Dwa kraje, jeden system poboru opłat drogowych w Niemczech i Austrii za pomocą urządzeń pokładowych

Dwa kraje, jeden system poboru opłat drogowych w Niemczech i Austrii za pomocą urządzeń pokładowych PL wa kraje, jeden system poboru opłat drogowych w Niemczech i ustrii za pomocą urządzeń pokładowych www.toll-collect.de Pobór opłat drogowych w ustrii i Niemczech za pomocą urządzenia pokładowego (OBU)

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie i wdrażanie Krajowego Systemu Poboru Opłat styczeń 2015. Witamy w systemie viatoll_ 1

Funkcjonowanie i wdrażanie Krajowego Systemu Poboru Opłat styczeń 2015. Witamy w systemie viatoll_ 1 Funkcjonowanie i wdrażanie Krajowego Systemu Poboru Opłat styczeń 2015 Witamy w systemie viatoll_ 1 ROZSZERZENIA SIECI DRÓG PŁATNYCH w 2014 łącznie 264 km 2917 km dróg płatnych w całej Polsce: 809 km dróg

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie i wdrażanie Krajowego Systemu Poboru Opłat 07/2016. Witamy w systemie viatoll_ 1

Funkcjonowanie i wdrażanie Krajowego Systemu Poboru Opłat 07/2016. Witamy w systemie viatoll_ 1 Funkcjonowanie i wdrażanie Krajowego Systemu Poboru Opłat 07/2016 Witamy w systemie viatoll_ 1 SIEĆ DRÓG W RAMACH SYSTEMU viatoll 3145 km dróg płatnych: 809 km dróg krajowych 1255 km dróg ekspresowych

Bardziej szczegółowo

System HU-GO 2015-10-27 12:20:11

System HU-GO 2015-10-27 12:20:11 System HU-GO 2015-10-27 12:20:11 2 Od 1 lipca 2013 r. został wprowadzony na Węgrzech elektroniczny system pobierania proporcjonalnej do przejechanej odległości opłaty drogowej (UD), który będzie obowiązywał

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi jednostki pokładowej

Instrukcja obsługi jednostki pokładowej Instrukcja obsługi jednostki pokładowej Obowiązuje od 1 stycznia 2010 roku www.emyto.sk 1. Zawartość opakowania nleitung zur edienung des Fahrzeuggeräts OU/ Instrukcja obsługi jednostki pokładowej Proszę

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie i wdrażanie Krajowego Systemu Poboru Opłat 08/2016. Witamy w systemie viatoll_ 1

Funkcjonowanie i wdrażanie Krajowego Systemu Poboru Opłat 08/2016. Witamy w systemie viatoll_ 1 Funkcjonowanie i wdrażanie Krajowego Systemu Poboru Opłat 08/2016 Witamy w systemie viatoll_ 1 SIEĆ DRÓG W RAMACH SYSTEMU viatoll 3145 km dróg płatnych: 809 km dróg krajowych 1255 km dróg ekspresowych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY Z UŻYTKOWNIKIEM KONTA W TRYBIE PRZEDPŁACONYM (viaauto)

OGÓLNE WARUNKI UMOWY Z UŻYTKOWNIKIEM KONTA W TRYBIE PRZEDPŁACONYM (viaauto) OGÓLNE WARUNKI UMOWY Z UŻYTKOWNIKIEM KONTA W TRYBIE PRZEDPŁACONYM (viaauto) 1 Postanowienia ogólne Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do Umowy z Użytkownikiem Konta w Trybie Przedpłaconym (dalej:

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie i wdrażanie Krajowego Systemu Poboru Opłat 09/2016. Witamy w systemie viatoll_ 1

Funkcjonowanie i wdrażanie Krajowego Systemu Poboru Opłat 09/2016. Witamy w systemie viatoll_ 1 Funkcjonowanie i wdrażanie Krajowego Systemu Poboru Opłat 09/2016 Witamy w systemie viatoll_ 1 OBECNA SIEĆ DRÓG OBJĘTYCH SYSTEMEM viatoll 3 151 km Witamy w systemie viatoll_ 2 SIEĆ DRÓG OBJĘTYCH SYSTEMEM

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ANULOWANIE PRZEJAZDU

INFORMATOR ANULOWANIE PRZEJAZDU INFORMATOR ANULOWANIE PRZEJAZDU Zarejestrowane przejazdy można anulować za pomocą terminali stacjonarnych oraz w internetowym portalu systemu poboru myta (IEBS). W niniejszym informatorze podano wskazówki

Bardziej szczegółowo

viatoll rozszerzenie systemu 06.2015 Witamy w systemie viatoll_ 1

viatoll rozszerzenie systemu 06.2015 Witamy w systemie viatoll_ 1 viatoll rozszerzenie systemu 06.2015 Witamy w systemie viatoll_ 1 POJAZDY SAMOCHODOWE I ZESPOŁY POJAZDÓW O DMC > 3,5 TONY Witamy w systemie viatoll_ 2 POJAZDY OBJĘTE OBOWIĄZKIEM WNOSZENIA OPŁAT dopuszczalna

Bardziej szczegółowo

Podatek drogowy dla samochodów ciężarowych - wytyczne uzupełniające dla kierowcy/ operatora

Podatek drogowy dla samochodów ciężarowych - wytyczne uzupełniające dla kierowcy/ operatora Podatek drogowy dla samochodów ciężarowych - wytyczne uzupełniające dla kierowcy/ operatora PODATEK DROGOWY DLA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH - OPIS 1. Czym jest podatek drogowy dla samochodów ciężarowych? Podatek

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Kłobucku 72 8248 0002 2001 0000 0101 0003

Bank Spółdzielczy w Kłobucku 72 8248 0002 2001 0000 0101 0003 WYKAZ OPŁAT Wpłaty za czynności podane poniżej dokonuje się na konto Starostwa Powiatowego w Kłobucku Bank Spółdzielczy w Kłobucku 72 8248 0002 2001 0000 0101 0003 I. REJESTRACJA POJAZDÓW Druki: Lp. Druki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE ( dalej jako OWH ) Firmy METEL s.r.o. REGON : 25974289 1. Definicje : 1.1. Dostawca: METEL s.r.o. (dalej jako"dostawca") Žižkův kopec 617, 552 03 Česká Skalice Dostawca jest zarejestrowany

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/69/11 RADY POWIATU WOŁOWSKIEGO. z dnia 29 czerwca 2011 r.

UCHWAŁA NR X/69/11 RADY POWIATU WOŁOWSKIEGO. z dnia 29 czerwca 2011 r. UCHWAŁA NR X/69/11 RADY POWIATU WOŁOWSKIEGO w sprawie wprowadzenia opłat za przeprawę promową przez rzekę Odrę w ciągu drogi powiatowej Nr 1296 D w miejscowości Brzeg Dolny oraz ustalenia stawek na przewóz

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie i wdrażanie Krajowego Systemu Poboru Opłat lipiec 2015. Witamy w systemie viatoll_ 1

Funkcjonowanie i wdrażanie Krajowego Systemu Poboru Opłat lipiec 2015. Witamy w systemie viatoll_ 1 Funkcjonowanie i wdrażanie Krajowego Systemu Poboru Opłat lipiec 2015 Witamy w systemie viatoll_ 1 SIEĆ DRÓG W RAMACH SYSTEMU viatoll po 30 czerwca 2015 Ok. 3150 km dróg płatnych A4: Tarnów Północ -- Dębica

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie i wdrażanie Krajowego Systemu Poboru Opłat wrzesień Witamy w systemie viatoll_ 1

Funkcjonowanie i wdrażanie Krajowego Systemu Poboru Opłat wrzesień Witamy w systemie viatoll_ 1 Funkcjonowanie i wdrażanie Krajowego Systemu Poboru Opłat wrzesień 2013 Witamy w systemie viatoll_ 1 31 PAŹDZIERNIKA 2013 CZWARTE ROZSZERZENIE SYSTEMU ok. 2530 km dróg płatnych A1: Kowal Kutno Wschód A2:

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie i wdrażanie Elektronicznego Systemu Poboru Opłat grudzień Witamy w systemie viatoll_ 1

Funkcjonowanie i wdrażanie Elektronicznego Systemu Poboru Opłat grudzień Witamy w systemie viatoll_ 1 Funkcjonowanie i wdrażanie Elektronicznego Systemu Poboru Opłat grudzień 2012 Witamy w systemie viatoll_ 1 12 STYCZNIA 2013 DRUGIE ROZSZERZENIE SYSTEMU viatoll 139,2 km A1 Pyrzowice Sośnica: 43,7 km Kotliska

Bardziej szczegółowo

Interoperacyjność europejskich systemów KSOD w ujęciu przewoźników drogowych

Interoperacyjność europejskich systemów KSOD w ujęciu przewoźników drogowych Interoperacyjność europejskich systemów KSOD w ujęciu przewoźników drogowych Tadeusz Wilk Dyrektor Departamentu Transportu ZMPD Warszawa dn. 23 czerwca 2010 roku 1 Rodzaje systemów elektronicznych w Europie

Bardziej szczegółowo

Wysokości opłat w poszczególnych sprawach:

Wysokości opłat w poszczególnych sprawach: Rodzaje opłat: 1. Opłata komunikacyjna wpłacana w Ajencji PKO w urzędzie lub na rachunek: Starostwo Powiatowe w Puławach w PKO BP S.A. Oddział C/Puławy nr 18 1020 3219 0000 9002 0012 0196. 2. Opłata ewidencyjna

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie i wdrażanie Krajowego Systemu Poboru Opłat styczeń 2016. Witamy w systemie viatoll_ 1

Funkcjonowanie i wdrażanie Krajowego Systemu Poboru Opłat styczeń 2016. Witamy w systemie viatoll_ 1 Funkcjonowanie i wdrażanie Krajowego Systemu Poboru Opłat styczeń 2016 Witamy w systemie viatoll_ 1 SIEĆ DRÓG W RAMACH SYSTEMU viatoll 3145 km dróg płatnych: 809 km dróg krajowych 1255 km dróg ekspresowych

Bardziej szczegółowo

Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych 1.1. Przepisy krajowe i unijne dotyczące podatku od środków transportowych Podstawowe regulacje krajowe dotyczące podatku od środków transportowych zawarte są w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach

Bardziej szczegółowo

Podatek od środków transportu

Podatek od środków transportu Podatek od środków transportu Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych, będących właścicielami środków transportowych - art. 8 i 9 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

44-200 RYBNIK, UL. KOŚCIUSZKI 17 tel.: 032 429 48 60, 0324226036, fax: 0324294889 www.zgm.rybnik.pl, e mail: zgm@zgm.rybnik.pl

44-200 RYBNIK, UL. KOŚCIUSZKI 17 tel.: 032 429 48 60, 0324226036, fax: 0324294889 www.zgm.rybnik.pl, e mail: zgm@zgm.rybnik.pl Rybnik, 31.03.2015 r. 44-200 RYBNIK, UL. KOŚCIUSZKI 17 tel.: 032 429 48 60, 0324226036, fax: 0324294889 www.zgm.rybnik.pl, e mail: zgm@zgm.rybnik.pl DZP.1120.0002.2015 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW dot. przetargu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi portalu Eurowinieta. Objaśnienia dotyczące zamawiania

Instrukcja obsługi portalu Eurowinieta. Objaśnienia dotyczące zamawiania Instrukcja obsługi portalu Eurowinieta Jest to instrukcja obsługi, która objaśni ci proces zakupu eurowiniety na portalu Eurowinieta. Jej zadaniem nie jest interpretowanie ani objaśnienie ustawowych postanowień

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW ON-LINE W KRAKOWSKIM TEATRZE KOMEDIA

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW ON-LINE W KRAKOWSKIM TEATRZE KOMEDIA REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW ON-LINE W KRAKOWSKIM TEATRZE KOMEDIA 1 Postanowienia ogólne 1. Definicje: "Bilet" - oznacza znak legitymacyjny uprawniający do udziału w oznaczonym spektaklu, na nieoznaczonym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi portalu Eurowinieta. Objaśnienia dotyczące zamawiania

Instrukcja obsługi portalu Eurowinieta. Objaśnienia dotyczące zamawiania Instrukcja obsługi portalu Eurowinieta Jest to instrukcja obsługi, która objaśni ci proces zakupu eurowiniety na portalu Eurowinieta. Jej zadaniem nie jest interpretowanie ani objaśnienie ustawowych postanowień

Bardziej szczegółowo

Warunki umowy Administratora elektronicznego systemu pobierania myta ważne od 23.8.2015

Warunki umowy Administratora elektronicznego systemu pobierania myta ważne od 23.8.2015 Warunki umowy Administratora elektronicznego systemu pobierania myta ważne od 23.8.2015 Administrator elektronicznego systemu pobierania myta wydaje następujące Warunki umowy administratora elektronicznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1 Zakres stosowania. 2 Definicje zawarte w Regulaminie

Regulamin. 1 Zakres stosowania. 2 Definicje zawarte w Regulaminie Regulamin Regulamin KUP BILET ON LINE Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Elblągu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej zwana PKS Elbląg lub Przewoźnikiem). Przedsiębiorstwo Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Nowe normy w Strefie Małej Emisji w Londynie już obowiązują

Nowe normy w Strefie Małej Emisji w Londynie już obowiązują ZAKAZ PUBLIKACJI DO GODZINY 00:01 WE WTOREK, 3 STYCZNIA PN-xxx xx grudnia 2011 r. Nowe normy w Strefie Małej Emisji w Londynie już obowiązują Nowe normy emisji obowiązywać będą od 3 stycznia 2012 roku

Bardziej szczegółowo

Krajowy System Poboru Opłat

Krajowy System Poboru Opłat Polski Kongres Drogowy Krajowy System Poboru Opłat Warszawa, 14 kwietnia 2011 viatoll 1 lipca 2011 r. rusza w Polsce elektroniczny system poboru opłat viatoll od 2 maja możliwa będzie rejestracja w Systemie

Bardziej szczegółowo

OPCJA Z PEŁNYM PAKIETEM STARTOWYM

OPCJA Z PEŁNYM PAKIETEM STARTOWYM Regulamin Płatności MARATON 1) OPŁATA STARTOWA: Opłata startowa dotyczy uczestnictwa w biegu na (Maraton), który odbędzie się w dniu 24.04.2016 r. na ulicach miasta Warszawy. 2) ORGANIZATOR: AGENCJA LIVE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA PRZEJAZD AUTOSTRADĄ A4 KATOWICE-KRAKÓW 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA PRZEJAZD AUTOSTRADĄ A4 KATOWICE-KRAKÓW 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA PRZEJAZD AUTOSTRADĄ A4 KATOWICE-KRAKÓW 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady sprzedaży abonamentów prowadzonej przez koncesjonariusza Stalexport Autostrada

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/67/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/67/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XII/67/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Rybczewice na rok 2016 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Z jakich elementów składa się lista przejazdów DKV TIS PL?

Z jakich elementów składa się lista przejazdów DKV TIS PL? Z jakich elementów składa się lista przejazdów DKV TIS PL? Lista przejazdów TIS PL Francja Lista przejazdów nr 00000 do faktury nr 14/000000000/001 usługodawcy DKV Euro Service GmbH + Co. KG Numer klienta:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UŻYCZENIA PIECZĘCI PREWENCYJNEJ. 1. Postanowienia Ogólne

REGULAMIN UŻYCZENIA PIECZĘCI PREWENCYJNEJ. 1. Postanowienia Ogólne REGULAMIN UŻYCZENIA PIECZĘCI PREWENCYJNEJ 1. Postanowienia Ogólne 1.1 Regulamin użyczenia pieczęci prewencyjnej, zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usługi użyczenia pieczęci prewencyjnej na

Bardziej szczegółowo

Witamy w systemie viatoll. Witamy w systemie viatoll_ 1

Witamy w systemie viatoll. Witamy w systemie viatoll_ 1 Witamy w systemie viatoll Witamy w systemie viatoll_ 1 HEAVY VEHICLES POJAZDY SAMOCHODOWE I ZESPOŁY POJAZDÓW O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ POWYŻEJ 3,5 TONY ORAZ AUTOBUSY NIEZALEŻNIE OD ICH DOPUSZCZALNEJ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 244/2015 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM. z dnia 28 października 2015 r.

UCHWAŁA NR 244/2015 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM. z dnia 28 października 2015 r. UCHWAŁA NR 244/2015 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8) ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

e) Opis sprawy Wydanie nowego dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu. Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej. Wydanie nowych znaków legalizacyjnych.

e) Opis sprawy Wydanie nowego dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu. Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej. Wydanie nowych znaków legalizacyjnych. Starostwo Powiatowe w Żninie ul. Potockiego 1, 88-400 Żnin tel. +48 52 30 31 100, fax +48 52 30 31 302 bip: http://www.bip.powiatzninski.pl, internet: http://www.znin.pl, e-mail: powiat@znin.pl KARTA USŁUGI

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o sprzedaży majątku ruchomego Zakładu Usług Komunalnych w Mikołowie

Ogłoszenie o sprzedaży majątku ruchomego Zakładu Usług Komunalnych w Mikołowie Ogłoszenie o sprzedaży majątku ruchomego Zakładu Usług Komunalnych w Mikołowie I) Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Mikołowie ul. Kolejowa 2 ogłasza przetarg na sprzedaż zbędnego składnika majątku

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OPŁAT Z POJAZDÓW O DUŻEJ ŁADOWNOŚCI "PLATON" system opłat

SYSTEM OPŁAT Z POJAZDÓW O DUŻEJ ŁADOWNOŚCI PLATON system opłat SYSTEM OPŁAT Z POJAZDÓW O DUŻEJ ŁADOWNOŚCI "PLATON" system opłat SYSTEM OPŁAT ZA PRZEJAZD DROGAMI W ROSJI Start systemu 15 listopada 2015 r. Długość płatnych dróg 50744 km Samochodów ciężarowych (powyżej

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie i wdrażanie Krajowego Systemu Poboru Opłat styczeń 2013. Witamy w systemie viatoll_ 1

Funkcjonowanie i wdrażanie Krajowego Systemu Poboru Opłat styczeń 2013. Witamy w systemie viatoll_ 1 Funkcjonowanie i wdrażanie Krajowego Systemu Poboru Opłat styczeń 2013 Witamy w systemie viatoll_ 1 12 STYCZNIA 2013 DRUGIE ROZSZERZENIE SYSTEMU viatoll 139,2 km A1 Pyrzowice Sośnica: 43,7 km Kotliska

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy:

Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy: Oznaczenie sprawy: ZP/4/GDB/2014 Załącznik nr 5 do Siwz UMOWA Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Z siedzibą w Warszawie (01-015), Skwer

Bardziej szczegółowo

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin przeprowadzania egzaminów za pośrednictwem Systemu Egzaminacyjnego SMART przez TDM TOTAL DIPLAY Sp. z o.o. Regulamin obowiązuje od 01-01-2013 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 TDM Total Display

Bardziej szczegółowo

DT-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH na

DT-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH na 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Nr dokumentu 3. Status DT-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH na 4. Rok Podstawa prawna: Art.9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oborniki Śląskie dnia, 10.06.2009r Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r.

Bardziej szczegółowo

Kierowcy nie używają brudnych lub uszkodzonych wykresówek lub karty kierowcy.

Kierowcy nie używają brudnych lub uszkodzonych wykresówek lub karty kierowcy. The driver card Karta kierowcy określona w załączniku IB jest wydawana na wniosek kierowcy przez właściwe władze Państwa Członkowskiego, w którym kierowca posiada swoje miejsce normalnego zamieszkania.

Bardziej szczegółowo

Od wydawcy Recenzja Wprowadzenie Symbole, oznaczenia oraz definicje

Od wydawcy Recenzja Wprowadzenie Symbole, oznaczenia oraz definicje Od wydawcy Recenzja Wprowadzenie Symbole, oznaczenia oraz definicje CZĘŚĆ III: NAJWAśNIEJSZE PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE KIEROWCÓW... 1. Podstawowe akty prawne stosowane w transporcie drogowym... 1.1. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 1. Firma ''STOP'' Handel Hurtowy i Detaliczny Jolanta Gajewska z siedzibą w Przytkowicach Przytkowice

1. Postanowienia ogólne. 1. Firma ''STOP'' Handel Hurtowy i Detaliczny Jolanta Gajewska z siedzibą w Przytkowicach Przytkowice REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO SUPERMARKETU STOP 1. Postanowienia ogólne 1. Firma ''STOP'' Handel Hurtowy i Detaliczny Jolanta Gajewska z siedzibą w Przytkowicach 457 34-141 Przytkowice NIP 551-147-49-77

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu służącego do uiszczania opłat drogowych za pomocą serwisów elektronicznych

Instrukcja obsługi programu służącego do uiszczania opłat drogowych za pomocą serwisów elektronicznych Instrukcja obsługi programu służącego do uiszczania opłat drogowych za pomocą serwisów elektronicznych Program służący do uiszczania opłat drogowych za pomocą serwisów elektronicznych jest dostępny na

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży abonamentów na przejazd autostradą A4 Katowice-Kraków POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin sprzedaży abonamentów na przejazd autostradą A4 Katowice-Kraków POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin sprzedaży abonamentów na przejazd autostradą A4 Katowice-Kraków 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady sprzedaży abonamentów prowadzonej przez koncesjonariusza Stalexport Autostrada

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 3 do postępowania nr. P.M.341(26) 2014 PROJEKT U M O W Y. zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy:

Zał. nr 3 do postępowania nr. P.M.341(26) 2014 PROJEKT U M O W Y. zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy: Zał. nr 3 do postępowania nr. P.M.341(26) 2014 PROJEKT U M O W Y zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnią Miejską w Józefowie (05-420), przy ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA RAPORTÓW PLUS ORAZ RAPORTÓW PLUS Z INFORMACJĄ O OCENIE PUNKTOWEJ (PUBLIKACJA NA WWW.BIK.PL I W BOK)

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA RAPORTÓW PLUS ORAZ RAPORTÓW PLUS Z INFORMACJĄ O OCENIE PUNKTOWEJ (PUBLIKACJA NA WWW.BIK.PL I W BOK) RAPORTÓW PLUS Z INFORMACJĄ O OCENIE PUNKTOWEJ (PUBLIKACJA NA WWW.BIK.PL I W BOK) Warszawa, styczeń 2011 roku I. DEFINICJE 1. BIK Biuro Informacji Kredytowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. 2. BOK

Bardziej szczegółowo

Karta Informacyjna. Rejestracja pojazdu. I. Podstawa Prawna

Karta Informacyjna. Rejestracja pojazdu. I. Podstawa Prawna Starostwo Powiatowe w Mikołowie 43-190 Mikołów, ul. Zwirki i Wigury 4a telefon: +48 (32) 32 48 100 e-mail: kancelaria@powiat.mikolow.pl http://www.sip.mikolow.pl Karta Informacyjna KT - 1 Rejestracja pojazdu

Bardziej szczegółowo

Spółka i Użytkownik są dalej w OWU do Umowy łącznie zwani Stronami, a oddzielnie Stroną. W związku z:

Spółka i Użytkownik są dalej w OWU do Umowy łącznie zwani Stronami, a oddzielnie Stroną. W związku z: Ogólne warunki korzystania z konta w trybie z odroczoną płatnością w sprawie potwierdzenia warunków korzystania z dróg płatnych oraz w sprawie warunków i zasad udostępnienia viabox Niniejsze Ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr zawarta w dniu...roku w Warszawie, w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr 74/2013 pomiędzy:

UMOWA Nr zawarta w dniu...roku w Warszawie, w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr 74/2013 pomiędzy: UMOWA Nr zawarta w dniu...roku w Warszawie, w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr 74/2013 pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu i na rzecz, którego

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/6 REJESTRACJA POJAZDU ZAREJESTROWANEGO NA TERENIE POLSKI

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/6 REJESTRACJA POJAZDU ZAREJESTROWANEGO NA TERENIE POLSKI Czynność: KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/6 REJESTRACJA POJAZDU ZAREJESTROWANEGO NA TERENIE POLSKI Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terenie Polski Organ właściwy: Starosta Sępoleński Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO. z dnia... 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO. z dnia... 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO z dnia... 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych.

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych. REGULAMIN SKLEPU OBOWIĄZUJĄCY DO DNIA 24.12.2014 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy działający pod adresem: www.sklep.branq.eu prowadzony jest przez firmę: F.H.U. Rafał Zielonka mieszczącą się

Bardziej szczegółowo

Ilość kart. Razem kwota. Suma kart 237 sztuk

Ilość kart. Razem kwota. Suma kart 237 sztuk 1.) Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego. Zamawiającym jest Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 45. 2.) Podstawa prawna udzielenia

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 7372 UCHWAŁA NR XVI/154/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 24 listopada 2015 r.

Poznań, dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 7372 UCHWAŁA NR XVI/154/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 24 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 7372 UCHWAŁA NR XVI/154/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego ul. A. Sokołowskiego Wałbrzych. tel. 74/ fax 74/

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego ul. A. Sokołowskiego Wałbrzych. tel. 74/ fax 74/ ISO 9001 Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego ul. A. Sokołowskiego 4 58-309 Wałbrzych tel. 74/64 89 600 fax 74/ 64 89 746 www.zdrowie.walbrzych.pl szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Bardziej szczegółowo

Warunki umowy Administratora elektronicznego systemu pobierania myta ważne od 1.2.2014

Warunki umowy Administratora elektronicznego systemu pobierania myta ważne od 1.2.2014 Warunki umowy Administratora elektronicznego systemu pobierania myta ważne od 1.2.2014 Administrator elektronicznego systemu pobierania myta wydaje następujące Warunki umowy administratora elektronicznego

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Komisja Petycji 2009 20.03.2009 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Dotyczy: Petycji 0858/2007, którą złożył Paul Stierum (Holandia), w sprawie problemów związanych z przywozem pojazdów z Niemiec

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PARKINGU PORTA-MEDYK SP. z o.o. w Szczecinie ul. Dubois 27

REGULAMIN PARKINGU PORTA-MEDYK SP. z o.o. w Szczecinie ul. Dubois 27 REGULAMIN PARKINGU PORTA-MEDYK SP. z o.o. w Szczecinie ul. Dubois 27 1 1. Regulamin parkingu określa szczegółowe warunki korzystania z miejsc postojowych. 2. Teren parkingu stanowi własność Porta Medyk

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 423/2015 Prezydenta Miasta Płocka

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 423/2015 Prezydenta Miasta Płocka Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 423/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 marca 2015 r. REGULAMIN wydawania i użytkowania zezwoleń w postaci identyfikatorów upoważniających do wjazdu i poruszania się

Bardziej szczegółowo

Nieograniczona mobilność, elastyczność i bezpieczeństwo w całej Europie. Karta MercedesServiceCard dla pojazdów użytkowych.

Nieograniczona mobilność, elastyczność i bezpieczeństwo w całej Europie. Karta MercedesServiceCard dla pojazdów użytkowych. Nieograniczona mobilność, elastyczność i bezpieczeństwo w całej Europie. Karta MercedesServiceCard dla pojazdów użytkowych. ...pomoże Ci karta MercedesServiceCard! Specjały kulinarne z Francji, ogniwa

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące elektronicznej obsługi kart ServiceCard za pośrednictwem internetowego portalu ServiceCardPortal

Wytyczne dotyczące elektronicznej obsługi kart ServiceCard za pośrednictwem internetowego portalu ServiceCardPortal 1 Wytyczne dotyczące elektronicznej obsługi kart ServiceCard za pośrednictwem internetowego portalu ServiceCardPortal Warunki Zawarta umowa o akceptacji karty (umowa partnerska). Aktywacja uprawniająca

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Ogólne warunki umowy zawarta w dniu... 2012 r. w Szczecinie pomiędzy : MIEJSKĄ JEDNOSTKĄ OBSŁUGI GOSPODARCZEJ z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-313-69-96, REGON 320933250, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Zasady korzystania z Oferty Pakietowej Pakiet PACZKA. Postanowienia ogólne

Zasady korzystania z Oferty Pakietowej Pakiet PACZKA. Postanowienia ogólne Zasady korzystania z Oferty Pakietowej Pakiet PACZKA 1 Postanowienia ogólne Użyte w Zasadach korzystania z Oferty Pakietowej Pakiet PACZKA (dalej Zasady ) określenia oznaczają: 1) Aktywacja otrzymanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 430 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 30 marca 2016 r. 2) 3) w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/59/15 RADY GMINY WRÓBLEW. z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR X/59/15 RADY GMINY WRÓBLEW. z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR X/59/15 RADY GMINY WRÓBLEW w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE. z dnia 23 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE. z dnia 23 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Sochaczewa oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu doładowań/płatności i migracji Obsługa stanowiskowa dla POS SAD ver. POS v 4

Instrukcja obsługi systemu doładowań/płatności i migracji Obsługa stanowiskowa dla POS SAD ver. POS v 4 Instrukcja obsługi systemu doładowań/płatności i migracji Obsługa stanowiskowa dla POS SAD ver. POS v 4 Spis treści: I. Wymagania sprzętowe II. Procedura przyjmowania płatności i doładowań w Punkcie Obsługi

Bardziej szczegółowo

Niniejsza strona O mnie jest przyporządkowana do Konta Sprzedającego jaapee na platformie handlowej Allegro.

Niniejsza strona O mnie jest przyporządkowana do Konta Sprzedającego jaapee na platformie handlowej Allegro. Niniejsza strona O mnie jest przyporządkowana do Konta Sprzedającego jaapee na platformie handlowej Allegro. Regulamin Allegro jest dostępny tutaj i znajduje on zastosowanie do umów zawieranych pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Jak kupić bilet na przystanku i w autobusie lub tramwaju?

Jak kupić bilet na przystanku i w autobusie lub tramwaju? Jak kupić bilet na przystanku i w autobusie lub tramwaju? Biletomaty stacjonarny Gotówka monety od 10gr do 5zł banknoty od10zł do 200zł Karta bankomatowa URBANcard Biletomaty mobilne Karta bankomatowa

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne

1. Informacje ogólne REGULAMIN UŻYTKOWANIA DĘBICKIEJ KARTY MIEJSKIEJ Słownik pojęć użytych w regulaminie: 1. Dębicka Karta Miejska (DKM) bezkontaktowa, elektroniczna karta (e-karta) będąca nośnikiem biletów elektronicznych,

Bardziej szczegółowo

Spółka i Użytkownik są dalej w OWU do Umowy łącznie zwani Stronami, a oddzielnie Stroną. W związku z:

Spółka i Użytkownik są dalej w OWU do Umowy łącznie zwani Stronami, a oddzielnie Stroną. W związku z: Ogólne warunki korzystania z konta w trybie przedpłaconym w sprawie potwierdzenia warunków korzystania z dróg płatnych oraz w sprawie warunków i zasad udostępnienia viabox Niniejsze Ogólne warunki korzystania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 15 maja 2012 r. Poz. 2338 UCHWAŁA NR XXVI.157.2012 RADY MIASTA LIMANOWA. z dnia 2 kwietnia 2011 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 15 maja 2012 r. Poz. 2338 UCHWAŁA NR XXVI.157.2012 RADY MIASTA LIMANOWA. z dnia 2 kwietnia 2011 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 15 maja 2012 r. Poz. 2338 UCHWAŁA NR XXVI.157.2012 RADY MIASTA LIMANOWA w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 6237 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE. z dnia 23 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 6237 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE. z dnia 23 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 6237 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Sochaczewa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/164/2011 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 8 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR XVIII/164/2011 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 8 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR XVIII/164/2011 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/ /12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY

UCHWAŁA NR XXXIII/ /12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY UCHWAŁA NR XXXIII/682 682/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego Społem znaczy razem

Regulamin programu lojalnościowego Społem znaczy razem Regulamin programu lojalnościowego Społem znaczy razem 1. Postanowienia ogólne 1. Program lojalnościowy jest prowadzony pod nazwą Społem znaczy razem. 2. Organizatorem programu jest Społem Powszechna Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

Państwa mobilność jest naszą siłą napędową. MercedesServiceCard dla pojazdów użytkowych

Państwa mobilność jest naszą siłą napędową. MercedesServiceCard dla pojazdów użytkowych Państwa mobilność jest naszą siłą napędową MercedesServiceCard dla pojazdów użytkowych ... MercedesServiceCard umożliwi Państwu kontynuowanie podróży! Specjały kulinarne z Francji, ogniwa słoneczne z Niemiec,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY O WYPOśYCZENIE JEDNOSTKI POKŁADOWEJ - REGULAMIN OGÓLNY ADMINISTRATORA SYSTEMU

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY O WYPOśYCZENIE JEDNOSTKI POKŁADOWEJ - REGULAMIN OGÓLNY ADMINISTRATORA SYSTEMU ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY O WYPOśYCZENIE JEDNOSTKI POKŁADOWEJ - REGULAMIN OGÓLNY ADMINISTRATORA SYSTEMU Obowiązuje od 01.01.2010 Administrator Systemu wydaje następujący Regulamin Ogólny (dalej nazywany

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /2015 RADY MIASTA ZGORZELEC. z dnia.. 2015 r.

UCHWAŁA NR /2015 RADY MIASTA ZGORZELEC. z dnia.. 2015 r. Projekt - 86 UCHWAŁA NR /2015 RADY MIASTA ZGORZELEC z dnia.. 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 281/2013 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA W OLEŚNICY. Rozdział 1. Przepisy Ogólne

REGULAMIN STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA W OLEŚNICY. Rozdział 1. Przepisy Ogólne REGULAMIN STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA W OLEŚNICY Rozdział 1. Przepisy Ogólne 1.1 Regulamin niniejszy określa ogólne zasady funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania w Oleśnicy i powstał w oparciu o: Uchwałę

Bardziej szczegółowo

Pierwsza rejestracja pojazdu, którego markę określa się jako SAM

Pierwsza rejestracja pojazdu, którego markę określa się jako SAM Pierwsza rejestracja pojazdu, którego markę określa się jako SAM Wykaz jednostek przeprowadzających badania co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdów marki "SAM" : 1. Instytut Transportu Samochodowego

Bardziej szczegółowo

Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o.

Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. Nr post. 104/210/KW/2013 Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. 80-252 Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 2 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

Konkurs ofert NR KO/TM/12/08 na transport medyczny. Formularz nr 1. Pełna nazwa Oferenta: Adres siedziby: NIP: Regon: Strona 1 z 2

Konkurs ofert NR KO/TM/12/08 na transport medyczny. Formularz nr 1. Pełna nazwa Oferenta: Adres siedziby: NIP: Regon: Strona 1 z 2 Formularz nr 1 Pełna nazwa Oferenta: Adres siedziby: NIP: Regon: Strona 1 z 2 Oświadczam, Ŝe zapoznałem się z Ogłoszeniem o konkursie ofert na usługi medyczne oraz zapoznałem się warunkami konkursu ofert.

Bardziej szczegółowo

SKP STACJA KONTROLI POJAZDÃ W OKRĘGOWA WWE 002. Czynna: od poniedziału do piątku 7.00-15.00 Â Â Â Â Â Â Â Â Â. Kontakt ZAKRES WYKONYWANYCH BADAŃ

SKP STACJA KONTROLI POJAZDÃ W OKRĘGOWA WWE 002. Czynna: od poniedziału do piątku 7.00-15.00 Â Â Â Â Â Â Â Â Â. Kontakt ZAKRES WYKONYWANYCH BADAŃ SKP Autor: Administrator 25.08.2009. Zmieniony 18.02.2013. STACJA KONTROLI POJAZDÃ W OKRĘGOWA WWE 002 Czynna: od poniedziału do piątku 7.00-15.00 Kontakt ZAKRES WYKONYWANYCH BADAŃ Opłata w zł (zawiera

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 2 listopada 2015 r. Poz. 3270 UCHWAŁA NR 34/15 RADY GMINY DĘBOWA ŁĄKA. z dnia 29 października 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 2 listopada 2015 r. Poz. 3270 UCHWAŁA NR 34/15 RADY GMINY DĘBOWA ŁĄKA. z dnia 29 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 2 listopada 2015 r. Poz. 3270 UCHWAŁA NR 34/15 RADY GMINY DĘBOWA ŁĄKA w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych

Bardziej szczegółowo

P/SO/PS W N I O S E K Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym

P/SO/PS W N I O S E K Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym P/SO/PS W N I O S E K Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym CZĘŚĆ I - DANE OGÓLNE /wypełnia każda strona składająca wniosek/ 1. Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo. (Projekt) UMOWA NR. Reymonta 3, Kołaczkowo,

Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo. (Projekt) UMOWA NR. Reymonta 3, Kołaczkowo, Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo (Projekt) UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu 2016 roku pomiędzy: Gminą Kołaczkowo, Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/57/2015 RADY GMINY WIJEWO z dnia 04 listopada 2015r.

UCHWAŁA NR XIII/57/2015 RADY GMINY WIJEWO z dnia 04 listopada 2015r. UCHWAŁA NR XIII/57/2015 RADY GMINY WIJEWO z dnia 04 listopada 2015r. W SPRAWIE OKREŚLENIA WYSOKOŚCI STAWEK PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.

Bardziej szczegółowo

Zagrzeb 31 marca 2014. Administracja Podatkowa Oddział Terenowy -do wszystkich-

Zagrzeb 31 marca 2014. Administracja Podatkowa Oddział Terenowy -do wszystkich- Tłumaczenie z języka chorwackiego REPUBLIKA CHORWACJI MINISTERSTWO FINANSÓW ADMINISTRACJA PODATKOWA CENTRALA Klasa: 410-19/14-01/241 U Numer: 513-07-21-01/14-01 Zagrzeb 31 marca 2014 Administracja Podatkowa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CPV: 23111200-0, 23111300-1, 23121100-2 Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych do środków transportu Ministerstwa Zdrowia w następujących ilościach:

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania wydatków na dojazdy w ramach projektu Dalszy krok program aktywizacji zawodowej pracowników firmy ZACHEM S.A.

Zasady rozliczania wydatków na dojazdy w ramach projektu Dalszy krok program aktywizacji zawodowej pracowników firmy ZACHEM S.A. Zasady rozliczania wydatków na dojazdy w ramach projektu Dalszy krok program aktywizacji zawodowej pracowników firmy ZACHEM S.A. 1. Wszyscy uczestnicy projektu, których miejsce zamieszkania jest inne niż

Bardziej szczegółowo