za pomocą jednostki pokładowej. (Pojazdy do kg włącznie, płacą formą naklejenia winiety czasowej)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "za pomocą jednostki pokładowej. (Pojazdy do 3 500 kg włącznie, płacą formą naklejenia winiety czasowej)"

Transkrypt

1 0. W SKRÓCIE Pojazdy ponad kg płacą... na autostradach, drogach szybkiego ruchu oraz na wyznaczonych odcinkach dróg krajowych I. klasy za pomocą jednostki pokładowej. (Pojazdy do kg włącznie, płacą formą naklejenia winiety czasowej) 1. KOGO DOTYCZY POBÓR OPŁAT POJAZDÓW NAD KG Pojazd drogowy napędzany silnikiem o co najmniej czteru kołach, którego najwyższa dozwolona masa wynosi ponad 3,5 tony. 2. GDZIE WAŻNY JEST POBÓR OPŁAT DROGI PŁATNE Na autostradach, drogach dla pojazdów silnikowych i wybranych drogach I klasy w Republice Czeskiej. Drogi płatne określa obwieszczenie MDK RC. Przegląd pokazuje mapka na tylnej stronie opakowania niniejszej instrukcji. PL 3. ILE TRZEBA ZAPŁACIĆ STAWKI POBORU OPŁAT Stawka poboru opłat na 1 km określona jest według: kategorii dróg (autostrady oraz drogi szybkiego ruchu lub drogi krajowe I klasy); typu pojazdu (pojazd ciężarowy lub autobus); klasa emisji spalin pojazdu (EURO 0 V+ (EEV)); ilości osi pojazdu (2, 3 i 4 lub więcej); dnia w tygodniu i pory dnia (podwyższona stawka w piątek od 15:00-21:00 CET). POBÓR OPŁAT ZA ODCINEK Pobór opłat na stacji poboru opłat zarejestrowany jest za jednym razem za całą długość odcinka poboru opłat. Kwota wyliczona jest pomnożeniem stawki za 1 km i długości całego odcinka. Spis odcinków poboru opłat, ich długości, ceny poboru opłat i kalkulator poboru opłat na podanej trasie, znajduje się na 4. JAK PRZEBIEGA POBÓR OPŁAT Pobór opłat przebiega za pomocą jednostki pokładowej OBU. Chodzi o pudełko z urządzeniem elektronicznym, które umieszczone jest w każdym pojeździe, który ma obowiązek opłacać myto. Stacja poboru opłat (brama) zapisze przejazd pojazdu i połączy się z OBU w pojeździe. Automatycznie wyliczy opłatę określoną dla danego odcinka poboru opłat. OBU poinformuje kierowcę jednym sygnałem dźwiękowym o tym, że pobór opłat przebiegł we właściwy sposób. MYTO CZ Elektroniczny system poboru opłat w Republice Czeskiej Przewodnik dła pojazdów ponad 3,5 t 39

2 Aktualne informacje o poborze i płaceniu opłat, ceny za odcinki poboru opłat i kalkulator opłat: na stronach internetowych telefonicznie w centrum obsługi klienta (800 MYTO CZ) 5. JAK DOKONYWAĆ OPŁAT TRYBY PŁACENIA Dla płacenia w systemie poboru opłat wybierz jeden z dwu sposobów: albo płatność z góry ( PRE-PAY): na OBU włożysz abonament przed wjazdem na drogę płatną lub płatność fakturą ( POST-PAY): wcześniej podpiszesz umowę i płacisz na fakturę w regularnych okresach księgowania. OBU umożliwia jeden lub drugi rodzaj płacenia opłat, jednak nie ich kombinowanie. PRE-PAY (płacenie z góry) Abonament na OBU zapłacisz z góry w punktach obsługi. Płacisz w koronach czeskich gotówką, ew. kartą płatniczą lub kartą paliwową, według listy podanej na Kiedy abonament na OBU obniży się pod 600 Kcz, OBU na każdej bramie poboru opłat wyda dwukrotny sygnał dźwiękowy. Zwróci uwagę, że trzeba doładować abonament. POST-PAY (płatność fakturą) Warunkiem jest ważna wcześniej podpisana umowa. Na OBU nie trzeba wkładać abonamentu; wyślemy rozliczenie opłat za poprzedni okres rozliczeniowy. Umowę podpisać można w punktach kontaktowych lub u niektórych pośredników kart paliwowych. 6. JAK UZYSKAĆ JEDNOSTKĘ POKŁADOWĄ OBU PUNKTY OBSŁUGI Pojazd trzeba zarejestrować do systemu poboru opłat w miejscu dystrybucji lub w miejscu kontaktowym (lub u wydawcu karty paliwowej). Spis punktów dystrybucyjnych i kontaktowych znajduje się na najbliższy punkt odnajdą Państwu operatorzy z centrum obsługi klienta (800 MYTO CZ). Jednostki pokładowe OBU wypożyczane są za kaucję zwrotną 1 550,- Kcz. Następujące dane na temat pojazdu przedłożyć trzeba jak dla PRE-PAY tak również dla POST PAY większością tak, że przedłożysz zaświadczenie o rejestracji (mały dowód techniczny): tablica rejestracyjna; eksploatator i właściciel; najwyższa dozwolona (ogólna) masa; dla autobusów: typ pojazdu (M2 lub M3) ew. ilość przewożonych osób (10+); poziom emisji. 40 wydanie 2014

3 Uwaga.: Jeżeli nie jest jednoznacznie udokumentowany poziom emisyjny, jest trzeba dostarczyć dzień pierwszego dopuszczenia pojazdu do obrotu w kraju UE. Jeżeli to nie jest udokumentowane, pojazd zaewidowany jest w klasie emisji EURO II. Do umowy post-pay niezbędne są również następujące dokumenty, które opisano niżej. PRE-PAY (płatność z góry) W punkcie dystrybucyjnym DP (duże stacje paliw, przejścia graniczne) niezbędne jest: wypisać formularz ewidencyjny; przedłożyć zaświadczenie o rejestracji (mały dowód rejestracyjny); wpłacić kaucję i abonament. Kaucja i abonament płatne są gotówką na miejscu ew. kartą płatniczą lub kartą paliwową. Formularz ewidencyjny znajduje się na ub bezpośrednio w miejscu sprzedaży. Niniejsze OBU w ten sam sposób pożyczają również miejsca kontaktowe CP w miastach wojewódzkich. POST-PAY (płatność fakturą) W miejscu kontaktowym (miasta wojewódzkie) potrzeba: mieć gwarancję bankową (z góry) zatwierdzoną przez administratora systemu lub przynieść karty paliwowe wszystkich pojazdów (akceptowane karty patrz przekazać KRS; na miejscu wypełnić i podpisać umowę (pełnomocnik lub przedstawiciel statutarny); przekazać kopię dowodu rejestracyjnego każdego pojazdu i udokumentować klasę emisji spalin. OBU wyślemy potem do przewoźnika zbiorowo pocztą lub sam odbierze je w miejscu kontaktowym, ew. pojedyńczo odbiąrą go kierowcy w punktach dystrubucyknych (kierowca poda numer konta, pod którym został jego pojazd zapisany). PL Kaucja 1 550, Kcz za OBU zawarta jest w rozliczeniu lub kryta gwarancją bankową. Umowę POST-PAY można również zawrzeć u niektórych wydawców kart paliwowych. OBU wyślemy potem pocztą, lub można pojedyńczo odebrać je w miejscach dystrybucyjnych (DP) (kierowca poda numer konta, pod którym został jego pojazd zapisany). Umowa POST-PAY z załącznikami znajduje się na (Umowa o warunkach płacenia w terminie późniejszym) lub w miejscu konatktowym lub u wydawcy karty paliwowej.!! Za poprawność danych przy rejestracji odpowiada użytkownik. Dlatego po przyjęciu OBU zobowiązany jest natychmiast sprawdzić czy dane na paragonie rejestracji pojazdu są prawidłowe. O poprawę lub zmianę tych danych należy poprosić natychmiast. 7. JAK KORZYSTAĆ Z OBU INSTALUJ OBU Miejsce i sposób instalacji OBU znajduje się w załączonej instrukcji obsługi, zwłaszcza: najpierw oczyść OBU i szkło za pomocą załączonej szmatki; MYTO CZ Elektroniczny system poboru opłat w Republice Czeskiej Przewodnik dła pojazdów ponad 3,5 t 41

4 naklej OBU na dolną część szyby czołowej między kierownicę a środek szyby; naklej OBU tak, żeby nie była zasłonięta (np wycieraczkami w pozycji podstawowej). NASTAW OBU przed każdą jazdą sprawdź krótkim naciśnięciem przycisku nastawioną ilość osi; jeżeli nie zgadza się ze stanem faktycznym, nastaw ilość osi długim naciśnięciem przycisku: zalicz wszystkie osi włącznie przyczep oraz osi w pozycji podniesionej. oś podwójną licz jako dwie samodzielne osi; oś potrójną licz jako trzy samodzielne osi. faktyczną ilość osi nastaw długim naciśnięciem przycisku (ponad 2 sekundy); długie naciśnięcie powtórz, dokąd nie zamiga wymagany numer ( ). Kierowca pojazdu odpowiedzialny jest za właściwe nastawienie faktycznej ilości osi. Uwaga: Podstawowa ilość osi pojazdu (typowo trzy osi tira przy jeździe sólo ) może być w OBU zapisana przy ewidowaniu jako wartość najniższa, której nie można już obniżyć przyciskiem. SPRAWDZAJ OBU W CZASIE JAZDY OBU potwierdza przy przejechaniu stacją poboru opłat (pod bramą) [ jednym sygnałem dźwiękowym poprawność transakcji opłaty; [[ dwoma sygnałami dźwiękowymi poprawność transakcji, lecz niski stan abonamentu (pod 600 Kcz);!! JEDNAK: [[[[ ctery sygnały dźwiękowe znaczą nieprawidłową transakcję opłat; transakcja opłat jest nieprawidłowa, jeżeli OBU w ogóle nie wyda sygnału. (postęp przy nieprawidłowej transakcji opłat patrz następny rozdział) KONTROLUJ OBU PO JEŹDZIE OBU skontroluj krótkim naciśnięciem przycisku przy wymianie kierowców i po jeździe: powinna zapalić się prawidłowo nastawiona ilość osi. 8. JAK POSTĘPOWAĆ W RAZIE PROBLEMÓW NIEPRAWIDŁOWA TRANSAKCJA: DOPŁACIĆ Jeżeli OBU zasygnalizuje czterokrotnie lub wogóle, transakcja jest nieprawidłowa. Kierowca zobowiązany jest zatrzymać w najbliższym miejscu dystrybucyjnym (DP) i rozwiązać nieprawidłowość (z reguły dopłacić opłatę i doładować lub wymienić OBU). W innym wypadku poinformowana zostanie ruchoma kontrola i kierowca zostanie ukarany.!! UWAGA: Punkty dystrybucyjne (DP) umożliwią tylko dopłaty opłat natychmiast po powstaniu nieprawidłowości. W miejscu dystrybucji (DP) z zasady nie można rozwiązywać starszych lub dłuższych dopłat. Z tym trzeba zwrócić się do miejsc kontaktowych (CP). Uwaga: Tak samo postępuj, jeżeli np zbyt późno stwierdzisz, że miełeś za nisko nastawioną ilość osi. 42 wydanie 2014

5 NIE DZIAŁA OBU: WYMIEŃ Użytkownik zobowiązany jest natychmiast wymienić nie działającą lub uszkodzoną OBU w dowolnym Punkcie dystrybucyjnymdp lub CP na inną, działającą i nie uszkodzoną. Kaucja przepada za mechanicznie uszkodzoną OBU (np jest porysowana, popękana, połamana, otwarta, ma nieczytelny kod kreskowy, jest zabrudzona flamastrem lub farbą, jest brudna ). Taka OBU wymieniona jest na inną, za którą trzeba jednak złożyć nową kaucję: za PRE-PAY OBU (przedpłaconą) jest nowa kaucja płatna od razu na miejscu; za POST-PAY OBU (płaconą fakturą) kaucja naliczona jest w następnej fakturze. Uwaga: OBU trzeba natychmiast wymienić również w razie zmiany danych, patrz rozdział 9 ZGUBIONA LUB SKRADZIONA OBU: ZASTĄPIĆ Użytkownik zobowiązany jest natychmiast zgłosić utratę OBU telefonicznie na centrum klienckim (800 MYTO CZ). OBU zostanie zablokowana do 5 min. od zgłoszenia. Utratę lub kradzież OBU zgłosić można również w miejscu dystrybucji DP lecz tylko w wypadku, jeżeli za nią natychmiast odbierzesz nową. Kaucja przepada za zagubioną lub skradzioną OBU. Taka OBU jest zastąpiona inną, za którą trzeba jednak złożyć nową kaucję: za PRE-PAY OBU (przedpłaconą) jest nowa kaucja płatna od razu na miejscu; za POST-PAY OBU (płaconą fakturą) kaucja naliczona jest w następnej fakturze. PL ZNALEZIONA OBU: ZWRÓCIĆ Znalezioną OBU zwrócić można w dowolnym punkcie obsługi (CP lub DP). Jeżeli użytkownik znajdzie swą OBU, którą zgłosił jako zgubioną, zobowiązany jest do jej zwrócenia i może wnioskować o zwrot kaucji. ZABLOKOWANA OBU I PRZEPADNIĘCIE KAUCJI Powody do zablokowania OBU to: OBU zgłoszona została jako zgubiona lub skradziona; do OBU w trybie POST-PAY nie działa środek płatniczy: np zgubiono kartę paliwową lub skończyła się jej ważność, jest więc zablokowana, faktura nie została zapłacona, skończyła się ważność gwarancji bankowej, straciła ona ważność lub przekroczono jej wysokość, płatność została odrzucona ; Jeśli OBU nie została wykorzystana przez okres ponad 12 miesięcy, kaucja nieodwołalnie przeszła na administratora systemu poboru opłat. Więcej informacji na 9. WYJĄTKI I ZMIANY MIEJSCA OBSŁUGI (DP I CP) Kierowca pojazdu, który ma pometalowaną przednią szybę, powinien wymagać specjalnego typu OBU z zewnętrzną anteną. Użytkownik pojazdu, który jest ustawowo zwolniony z obowiązku opłat (karetka pogotowia, MYTO CZ Elektroniczny system poboru opłat w Republice Czeskiej Przewodnik dła pojazdów ponad 3,5 t 43

6 Policia RC, Armia RC, Straż Pożarowa itp.), powinien przedłożyć w miejscu kontaktowym odpowiednie dokumenty i wymagać specjalnego typu OBU. ZMIANY DANYCH NA OBU Eksploatator pojazdu powinien przy zmianie lub poprawieniu danych, zwrócić pierwotną OBU i wymagać wydania OBU z poprawionymi danymi. Zmienić dane można: na PRE-PAY OBU w Punktach dystrybucyjnych (DP) i w miejscach kontaktowych (CP); na POST-PAY OBU tylko w miejscach kontaktowych (CP). Przy wszystkich OBU typowo chodzi o zmiany numeru rejestracyjnego pojazdu, nazwy właściciela lub użytkownika pojazdu. Przy POST-PAY OBU również o zmianę ID organizacji (REGON, NIP), wydawcy kart paliwowych itp. Jeżeli nie została jednoznacznie udowodniona klasa emisji spalin, pojazd został zaewidowany w klasie emisji EURO II. Wyższą klasę emisji przedłożyć można później, trzeba jednak fizycznie zwrócić i ponownie wydać OBU. Tak samo trzeba wymienić OBU w związku z wprowadzenim klasy pojazdu autobus. Użytkownik nie ma prawa do zwrotu różnicy w opłatach, które naliczone miał do czasu, zanim przedłożył klasę emisyjną lub typ pojazdu autobus i wydano mu nowe OBU. 10. WSPARCIE UŻYTKOWNIKÓW PUNKTY OBSŁUGI (DP I CP) Punkty dystrybucyjne (DP) umieszczone są na wybranych stacjach paliw i przejściach granicznych i przeznaczone są przede wszystkim do szybkiej obsługi kierowców w drodze i do prostych czynności, zwłaszcza doładowania abonamentu dla trybu PRE-PAY i są oprócz wyjątków otwarte całodobowo. Miejsca kontaktowe (CP) są większością biurami w miastach wojewódzkich, obsługują głównie spółki transportowe w trybie POST-PAY i oferują rozszerzon usługi, których nie można zapewnić w punkcieu dystrybucyjnym. Otwarte są wyłącznie w dni robocze, zazwyczaj 08:00-16:00 godz. Umieszczenie najbliższego punktu dystrybucyjnego i kontaktowego i kontaktu stwierdzisz zapytaniem telefonicznym na darmowej linii Centrum obsługi klienta (800 MYTO CZ) lub na stronach internetowych USŁUGI PUNKTÓW DYSTRYBUCYJNYCH (DP) dla trybu PRE-PAY: ewidencja do systemu poboru opłat, zapłacenie kaucji i wypożyczenie OBU; abonament opłat; wypis transakcji opłat za ubiegły miesiąc kalendarzowy (dokument do księgowości); zwrot OBU, kaucji i niewykorzystanego abonamentu; wymiana uszkodzonej OBU za działającą; 44 wydanie 2014

7 bezpośrednia dopłata dłużnych opłat (patrz warunki podane poniżej *); zastąpienie zgubionej lub skradzionej OBU po złożeniu kaucji; udzielanie informacji, przyjmowanie pomysłów, skarg, oznajmień o awarii. dla trybu POST-PAY: odebranie OBU dla pojazdu wcześniej zaewidowanego w umowie pisemnej; wymiana uszkodzonej OBU za działającą; bezpośrednia dopłata dłużnych opłat (patrz warunki podane niżej *); zastąpienie zgubionej lub skradzionej OBU, kaucja jest fakturowana; udzielanie informacji, przyjmowanie pomysłów, skarg, oznajmień o awarii. *) dopłacić dłużne opłaty w miejscu dystrybucji można tylko: zaraz po stwierdzeniu, że OBU niezapisała transakcji (cztery sygnały dźwiękowe lub żaden); w najbliższym punkcie dystrybucyjnym (DP). Kierowca powinien przy tym: przedłożyć OBU do kontroli i ew. wymiany; podać konkretne dane pojazdu i jazdy (miejsce i czas rozbieżności, gdzie i kiedy pojazd wjechał na płatną drogę, kiedy i gdzie z niej wyjechał i z jaką ilością osi); na miejscu gotówką lub kartą dopłacić dłużną opłatę. PL Punkt dystrybucyjny (DP) umożliwi więc dopłacić dłużną opłatę wyłącznie kierowcy, który kieruje się instrukcją stosowania OBU oraz warunkami umownymi. Dłużne opłaty ze zwłoką i w większym zakresie, rozstrzyga wyłącznie miejsce kontaktowe (CP) po wcześniejszym zapisaniu. USŁUGI MIEJSC KONTAKTOWYCH (CP) ewidowanie do systemu opłat, zapłacenie kaucji i wypożyczenie PRE-PAY OBU; przedpłacenie opłaty PRE-PAY; zwrot OBU i kaucji (w razie PRE-PAY niewykorzystanego abonamentu); spisanie umowy w trybie POST-PAY i wypożyczenie OBU; dopłata dłużnej opłaty **); wypis tranzakcji opłat za ubiegły miesiąc kalendarzowy (doklad doksięgowości); szczegółowe wypisy transakcji opłat wraz z wyjaśnieniem; przyjmowanie reklamacji, np sprawdzenie rozliczenia opłat; udzielanie informacji, przyjmowanie pomysłów, skarg, oznajmień o awarii, oznajmienie o utracie lub kradzieży OBU. Dla czynności bardziej czasochłonnych, zwłaszcza w celu dopłaty większej ilości transakcji opłat, trzeba z góry telefonicznie umówić termin spotkania. **) Dopłacić dłużne opłaty w miejscu kontaktowym można wyłącznie jeżeli: podasz konkretne dane pojazdu i jazdy (miejsce i czas rozbieżności, gdzie i kiedy pojazd wjechał na płatną drogę, kiedy i gdzie z niej wyjechał i z jaką ilością osi); MYTO CZ Elektroniczny system poboru opłat w Republice Czeskiej Przewodnik dła pojazdów ponad 3,5 t 45

8 będziesz obecny i potwierdzisz odcinki oferowane do dopłacenia; zapłacisz bezpośrednio na miejscu gotówką, kartą płatniczą lub kartą płatniczą. USŁUGI CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA Centrum obsługi klienta (800 MYTO CZ) działa non-stop i przeznaczone jest zwłaszcza do udzielania informacji i przyjmowanie pytań, uwag, reklamacji i zgłoszenia utraty OBU. Z centrum klienckim rozmawiać można przez 24 godzin w języku czeskim lub słowackim, angielskim, niemieckim i rosyjskim od 06:00 do 22:00 również w języku polskim, węgierskim i hiszpańskim. SŁUŻBY STRON INTERNETOWYCH Strony internetowe udzielają informacji o systemie poboru opłat, o sieci opłacanych dróg oraz o oferowanych usługach. Oferuje np: podstawowe dokumenty i formularze do ściągnięcia informacje o systemie rabatów na opłatach drogowych aplikacje dla użytkowników: wyszukiwarka punktów dystrybucyjnych (DP) kalkulator opłat strefę samoobsługową SelfCare Użytkownicy rejestrowani w strefie samoobsługowej Selfcare mogą ściągnąć kopię rozliczenia i uzyskać szczegółowe wypisy transakcji opłat, podać reklamację, skargę lub uwagę oraz zgłosić utratę lub kradzież jednostki pokładowej. Użytkownicy w trybie POST-PAY mogą również zapłacić dłużną opłatę. USŁUGI MIEJSC INFORMACYJNYCH Miejsca informacyjne znajdują się w siedmiu regionalnych biurach stowarzyszenia (Praga, Brno, Ostrawa, Hradec Kralowej, Usti nad Labem, Czeskie Budziejowice, Pilzno) i udzielają informacje o systemie opłat, sieci opłacanych dróg i usługach. 11. KONTROLA PŁACENIA OPŁAT Należyte dotrzymywanie warunków poboru opłat kontrolowane jest stale stałymi, przenośnymi i ruchomymi urządzeniami kontroli. Pojazdy, którym opłata nie została wystawiona lub została wystawiona w niewłaściwy sposób, są automatycznie zidentyfikowane i przekazane ruchomej kontroli. Kontrolę ruchomą przeprowadzają pracownicy Urzędu Ceł RC, którzy mają ustawowe prawo zatrzymać pojazd, sprawdzić rozbieżności w wystawieniu opłat i wymierzyć karę lub rozpocząć postępowanie urządowe, ew. odstawić pojazd. Ewidencja rozbieżności nie jest ograniczona czasowo, więc pojazdowi grozi zatrzymanie przez ruchomą kontrolę nawet długi czas po ich powstaniu. Zapłacenie kary nie zwalnia od obowiązku dopłacenia dłużnych opłat. Odwiedzić trzeba miejsce obsługi i dopłacić dłużną opłatę. Użytkownicy w trybie POST-PAY mogą również zapłacić dłużną opłatę w strefie samoobsługowej Selfcare stron internetowych 46 wydanie 2014

9 Dostęp do ewidencji rozbieżności ma wyłącznie Urząd Ceł RC (i użytkownicy w trybie post pay na stronach internetowych 12. PRZEPISY PRAWNE Pojazdy podlegające pod system poboru opłat, warunki płatności i pobór opłat określają następujące prawne i inne normy: Ustawa nr 13/1997 Dz.U. o drogach publicznych (w brzmieniu pózniejszych przepisów, zwłaszcza 196/2012 Dz.U); Rozprorządzenie Rządu RC nr 484/2006 Dz.U. z dnia 18 września 2006 o wysokości stawek opłat za korzystanie z określonych dróg publicznych (w brzmieniu pózniejszych przepisów, zwłaszcza 352/2012 Dz.U); Obwieszczenie MD RC nr 470/2012 Dz.U. z dnia 19. grudzieńa 2012 o korzystaniu z opłacanych dróg publicznych (w brzmieniu pózniejszych przepisów); PL Warunki umowy administratora systemu elektronicznego poboru opłat. Powyższe dokumenty umieszczone są na Wszystkim użytkownikom zalecamy przestudiować zwłaszcza Warunki umowny, żeby zapobiegli ewentualnym nieporozumieniom przy korzystaniu z systemu poboru opłat. Uwaga: Dane, zawarte w niniejszej publikacji, mogą być przedmiotem zmian. Aktualne dane znajdują się na stronach internetowych Wydawca nie odpowiada za szkody, które mogą powstać z powodu korzystania z nieaktualnych danych. MYTO CZ Elektroniczny system poboru opłat w Republice Czeskiej Przewodnik dła pojazdów ponad 3,5 t 47

10 ! CZĘSTE PYTANIA Zmiany: numer rejestracyjny (sprzedaż pojazdu, kradzież tablicy itp.). Dane pojazdu lub użytkownika zostały zmienione. Trzeba zmieniać OBU? TAK. rejestracyjny pojazdu zapisana jest na jednostce pokładowej OBU. Po zmianie numeru rejestracyjnego pojazdu powinien użytkownik OBU zwrócić ją i odebrać nową. Jeżeli pierwotna OBU nie jest uszkodzona,ta operacja jest bezpłatna. Tak samo postępujemy przy zmianie danych o klasie emisji, podstawowej ilości osi oraz o użytkowniku pojazdu. OBU z płaceniem z góry ( PRE-PAY) można zwrócić (i odebrać nową) w punkcie dystrybucyjnym lub kontaktowym. OBU z odłożoną spłatnością ( POST-PAY) może zwrócić (i odebrać nową) wyłącznie osoba uprawniona według umowy i wyłącznie w miejscu kontaktowym. Opakowanie ochronne dla OBU: dlaczego i jak go stosować? Opakowanie ochronne uniemożliwia zapisywanie opłat w wyjątkowych przypadkach, kiedy opłata nie może być według prawa rozliczana: np w razie przewożenia OBU innym pojazdem. OBU trzeba włożyć do opakowania ochronnego i zamknąć ją w nim: klapę zgiąć i zakleić. OBU przewożone bez opakowania mogą komunikować ze stacjami poboru opłat również wtedy, jeżeli nie są zainstalowane na przedniej szybie. Może na nie być więc zapisana opłata, chociaż nie miała być naliczona. Taka opłata nie zostanie zwrócona. Ewentualna reklamacja zostanie odrzucona. Ilość osi pojazdu: kiedy i jak nastawić ją na OBU? Podstawowa ilość osi pojazdu (bez przyczepy), zapisana jest na OBU według danych udzielonych przez użytkownika przy rejestracji pojazdu i na OBU nie można manualnie jej obniżyć. Aktualną ilość osi powinien kierowca ręcznie nastawić na OBU przed wjechaniem na drogę płatną i uwzględnić w niej wszystkie osi pojazdu i jego przyczepy: zaliczyć również osi w pozycji podniesionej i wszystkie osi dwuosiowe i trójosiowe. Kierowca powinien więc podwyższyć aktualną ilość osi zwłaszcza wtedy, kiedy do pojazdu podłączona przyczepa. Aktualną ilość osi sprawdzisz krótkim naciśnięciem przycisku OBU. Ilość osi nastawisz długim naciśnięciem przycisku (przez okres dłuższy niż 2 sekundy). Zamiga odpowiedni numer. Długie naciśnięcie powtórz, zanim nie ustawisz właściwej aktualnej ilości osi. Kierowca obniży aktualną ilość osi tą samąprocedurą po odłączeniu przyczepy, np aż na podstawową ilość osi. Jeżeli kierowca uastawi lub zachowa nastawienie aktualnej ilości osi wyżej, niż jest stan faktyczny, nadpłata nie zostanie mu zwrócona. Kierowca odpowiada za właściwe nastawienie aktualnej ilości osi według ustanowienia 22 obwieszczenia č. 527/2006. Kaucja za OBU: dlaczego mi jej nie zwrócono? Kaucja podlega przepadnięciu na OBU, która nie była używana do transakcji opłaty drogowej 12 miesięcy lub dłużej; lub jest mechanicznie uszkodzona lub zabrudzona. 48 wydanie 2014

11 Przy zwrocie i wymianie OBU stwierdzamy, czy OBU była używana, jest czysta i nie jest uszkodzona mechanicznie. Kaucja zwrócona zostaje użytkownikowi wyłącznie jeżeli miejsce obsługi stwierdzi, że kaucja nie przepadla. W razie stwierdzenia, że OBU nie była 1 rok używana, jest uszkodzona lub brudna, kaucja nie zostaje zwrócona. Użytkownik, który zwraca nie używaną lub uszkodzoną lub brudną OBU, nie otrzyma więc kaucji. Użytkownik, który wymienia nie używaną lub uszkodzoną lub brudną OBU za inną, powinien złożyć nową kaucję. I to bezpośrednio na miejscu, jeżeli OBU płatna jest z góry ( PRE-PAY). Kaucja za OBU, która została złożona gotówką, zwaracana jest zazwyczaj gotówką. Trzeba jednak udowodnić, że faktycznie jesteś uprawnionym właścicielem OBU (zazwyczaj przedłożysz dowód rejestracyjny odpowiedniego pojazdu), inaczej OBU nie zostanie przyjęta. Kaucja za OBU, który złożona została bezgotówkowo (kartą), zwracana jest bezgotówkowo. Kwota przypisana jest na konto odpowiedniej karty, za której pośrednictwem została kaucja pierwotnie zapłacona; kaucji nie otrzymasz gotówką na miejscu. Z tego powodu, jeżeli wymieniasz nie uszkodzoną OBU, musisz na miejscu złożyć kaucję za nową OBU (kartą lub w gotówce); kaucję za pierwotną właśnie wymienianą OBU jednocześnie Ci zwracamy, lecz bezgotówkowo na kartę. PL Zwrot i wymiana OBU: dlaczego, gdzie i jak? OBU z płaceniem z góry ( PRE-PAY) zwrócić lub wymienić można w miejscu kontaktowym lub dystrybucyjnym OBU z odroczoną spłatnością ( POST-PAY) zwrócić może wyłącznie osoba uprawniona według umowy i wyłącznie w miejscu kontaktowym. W miejscu kontaktowym można tylko wymienić nie działającą OBU za działającą OBU. Użytkownik zobowiązany jest natychmiast wymienić nie działającą lub uszkodzoną OBU za inną, działającą i nie uszkodzoną. OBU trzeba zwrócić i odebrać nową w razie zmiany danych (zwłaszcza numeru rejestracyjnego pojazdu, użytkownika itp.) Kaucja przepada za mechanicznie uszkodzoną OBU (np jest podrapana, popękana, połamana, otwarta, ma nieczytelny kod kreskowy, jest zabrudzona flamastrem lub farbą, jest brudna ). Taka OBU wymieniona jest na inną, działającą i nie uszkodzoną, za którą trzeba jednak złożyć nową kaucję. Za PRE-PAY OBU (przedpłaconą) jest nowa kaucja płacona od razu na miejscu. Za POST-PAY OBU (płaconą fakturą) kaucja naliczona jest w następnej fakturze. Dopłata opłat: dlaczego, gdzie, kiedy i jak powinienem dopłacić dłużne opłaty? OBU wyda czterokrotnie sygnał dźwiękowy lub nie wyda go w ogóle w przypadku, że podczas mijania stacji poboru opłat nie została zapisana transakcja opłat. Za przejechany odcinek powstanie dłużna opłata. Podobnie, kiedy pojazd przejedzie odcinek z nastawioną niższą ilością osi, niż jest faktycznie. Obowiązkiem kierowcy jest dopłacenie dłużnej opłaty jak najwcześniej w najbliższym miejscu obsługi. Dłużna opłata płacona jest zawsze na miejscu (gotówką lub kartą), nie można jej fakturować. Kierowca powinien podać konkretny odcinek, który chce dopłacić, czas przejazdu i ilość osi. MYTO CZ Elektroniczny system poboru opłat w Republice Czeskiej Przewodnik dła pojazdów ponad 3,5 t 49

12 W punkciedystrybucyjnym dopłacić można wyłącznie dłużną opłatę, która powstała bezpośrednio przed nim, w bliskiej okolicy. U pojazdów POST-PAY zastosować można samoobsługę internetową Kara za wykroczenie w systemie opłat: czy można złożyć skargę przeciw jej wydaniu? Pracownicy Urzędu Ceł mogą z kierowcą omówić wykroczenie na miejscu, gdzie zatrzymają pojazd, jeżeli z pewnością stwierdzili postępowanie przeciwustawowe a kierowca zgadza się na miejscu zapłacić karę. Przez zapłacenie sprawa jest parawomocnie zakończona i nie można się potem przeciwko karze odwołać. Jeżeli kierowca odmówi uzamknięcia wykroczenie przez zapłacenie kary na miejscu, Urząd Ceł rozpocznie postępowanie urządowe. Zapłacenie kary nie zwalnia od obowiązku dopłacić dłużną opłatę. Odwiedzić trzeba miejsce obsługi i dopłacić dłużną opłatę (patrz poprzednia odpowiedź). Klasy pojazdów: jak je określić i udowodnić? Pojazdy są w systemie poboru opłat zaewidowane w klasach pierwotnie według danych w ich dowodzie rejestracji. Jeżeli nie są podane, Klasa wagowa określa się według danych o masie pojazdu silnikowego (bez przyczepy i naczepy): kg do kg; kg do kg; kg i więcej. Zastosujemy dane największa dozwolona masa, masa ogólna lub (F.2). Jeżeli nie są podane, potem dane maksymalna dopuszczalna masa lub (F.1). Klasa emisji spalin określana jest według danych o poziomie emisyjnym (Euro I do VI lub EEV), który zazwyczaj wprowadzony jest numerem przepisu EHK lub wytycznej EHS/ES lub jako dana (V.9). Dla samochodów z UE mogą zarejestrować pojazd według daty pierwszej rejestracji pojazdu (B.). Jeżeli poziom emisji lub data pierwszej rejestracji nie są podane, pojazd zostanie zaewidowany z klasą emisji Euro II. Podstawowa ilość osi określana jest według danych ilość osi lub (L.). Jeżeli nie jest podana, określi się jako suma wszystkich osi pojazdu motorowego (bez przyczepy lub naczepy) włącznie osi podnoszonych i każdej osi podwójnej lub potrójnej. Jeżeli wynosi 4 lub wyżej, pojazd zostaje zaewidowany z podstawową ilością osi 4+. Typ pojazdu określa się według danych typ pojazdu lub (J.), gdzie powinno być jednoznacznie podane autobus lub M2 lub M3. Jeżeli tak nie jest, o typie pojazdu autobus decydują dane o ilości przewożonych osób włącznie kierowcy (S.), ew. suma miejsc stojących i siedzących (S.1)+(S.2) powinna być 10 lub więcej. W innym wypadku jest zarejestrowany jako ciężarowy. 50 wydanie 2014

Ogólne warunki rezerwacji

Ogólne warunki rezerwacji Ogólne warunki rezerwacji Warunki rezerwacji BudgetAir.com Zapoznaj się dokładnie z niniejszymi warunkami przed skorzystaniem z usług i witryny BudgetAir.com (część firmy Travix Nederland B.V.). Uznaje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej.

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. PALIW GAZOWYCH Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. Dokument dotyczy praw konsumentów pobierających paliwa gazowe

Bardziej szczegółowo

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Stan na 2 stycznia 2014 r. Warszawa 2014 Aleje Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki przewozu

Ogólne warunki przewozu Ogólne warunki przewozu 1 Spis treści Wstęp Informacje dotyczące znaczenia określonych wyrażeń wykorzystanych w niniejszym dokumencie, Artykuł 1 Zastosowanie, Artykuł 2 Bilety, Artykuł 3 Ceny, opłaty,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZGŁASZANIA, UCZESTNICTWA I ZAKUPU VOUCHERÓW WINGS FOR LIFE WORLD RUN

WARUNKI ZGŁASZANIA, UCZESTNICTWA I ZAKUPU VOUCHERÓW WINGS FOR LIFE WORLD RUN WARUNKI ZGŁASZANIA, UCZESTNICTWA I ZAKUPU VOUCHERÓW WINGS FOR LIFE WORLD RUN Wybrana lokalizacja ( Lokalizacja ) Wings for Life World Run ( Impreza ) jest obsługiwana i objęta organizacją przez ROCHSTAR

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU osób, rzeczy i zwierząt oraz obsługi i odprawy podróżnych Koleje Małopolskie sp. z o.o. (RPO KMŁ)

REGULAMIN PRZEWOZU osób, rzeczy i zwierząt oraz obsługi i odprawy podróżnych Koleje Małopolskie sp. z o.o. (RPO KMŁ) Tekst ujednolicony obowiązujący od dnia 1 marca 2015 r. Koleje Małopolskie sp. z o.o. REGULAMIN PRZEWOZU osób, rzeczy i zwierząt oraz obsługi i odprawy podróżnych Koleje Małopolskie sp. z o.o. (RPO KMŁ)

Bardziej szczegółowo

NIE TAKI KREDYT STRASZNY USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

NIE TAKI KREDYT STRASZNY USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH NIE TAKI KREDYT STRASZNY USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH MACIEJ CZAPLIŃSKI Warszawa, sierpień 2012 Copyright by Maciej Czapliński and Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZĄT ARRIVA RP SP. Z O.O. (RAR)

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZĄT ARRIVA RP SP. Z O.O. (RAR) REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZĄT ARRIVA RP SP. Z O.O. (RAR) Obowiązuje od 12 grudnia 2010r. Podstawa prawna: Zarządzenie nr 27/2010 Zarządu Arriva RP Sp. z o.o. w sprawie wprowadzenia Taryfy

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Systemu mobilet. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Systemu mobilet. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Systemu mobilet Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Systemu mobilet i odnosi się do wszystkich stosunków pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem Systemu mobilet. 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU wydane przez Eurolot S.A. na podstawie art. 205 ust. 3 Ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo Lotnicze (tj. Dz. U. 2006 r. Nr 100 poz. 696 z późn. zm.). Wersja z

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia pzu Auto Pomoc

Ogólne warunki ubezpieczenia pzu Auto Pomoc Ogólne warunki ubezpieczenia pzu Auto Pomoc ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/129/2012 z dnia 10 kwietnia 2012 r. Spis treści Postanowienia ogólne... str.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. 1), 2) o prawach konsumenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa prawa przysługujące

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/374/2013 z dnia 24 grudnia 2013 r. SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne.................... str. 1 Definicje...........................

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU. linii lotniczych. Wizz Air Hungary Ltd.

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU. linii lotniczych. Wizz Air Hungary Ltd. OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU linii lotniczych Wizz Air Hungary Ltd. OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU...Listopad 2012 1 2 ARTYKUŁ 1 - DEFINICJE BAGAŻ: przedmioty, które nie zostały wyłączone z przewozu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. (RPO-SKM) REGULAMIN

Regulamin przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. (RPO-SKM) REGULAMIN Załącznik nr 1 Uchwały nr 53/2014 Zarządu PKP SKM w Trójmieście Sp. z o. o. z dnia 07 lutego 2014r. PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Spółka z o.o. REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZĄT przez

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Spis treści Postanowienia ogólne i definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 4 Zakres ubezpieczenia... 4 4. Wyłączenia odpowiedzialności... 5 5. Umowa ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 1 Streamsoft Podręcznik użytkownika programów z serii PCBIZNES (Ala, Ewa, Aga, Iza) jest stale aktualizowany. Najnowsze wersje podręcznika są dostępne na stronie internetowej produktu:

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU

Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU SUKCES DOFINANSOWANEGO PROJEKTU? GDY GO POPRAWNIE ROZLICZYMY Uzyskanie dotacji z funduszy europejskich stanowi niewątpliwy sukces. Wielu przedsiębiorców otwiera szampana od razu po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM Szczegółowe zasady obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w brzmieniu przyjętym uchwałą Nr 146/13 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 16 lipca 2013

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM Szczegółowe zasady obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym, przyjęte Uchwałą Nr 90/10 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 2 lipca 2010 r., z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ SAMOCHÓD

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ SAMOCHÓD OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ SAMOCHÓD obowiązują od 1 listopada 2014 roku zatwierdzone uchwałą nr 02/16/2014 Zarządu MTU Mojego Towarzystwa Ubezpieczeń SA z 29 września 2014 roku POSTANOWIENIA WSPÓLNE

Bardziej szczegółowo

PORADNIK BENEFICJENTA

PORADNIK BENEFICJENTA LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE PORADNIK BENEFICJENTA CZYLI JAK PRAWIDŁOWO REALIZOWAĆ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EFRR W RAMACH I i II* OSI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Z Tobą od A do Z Spis treści 1. Postanowienia ogólne. Definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 5 3. Zakres ubezpieczenia... 6 4. Wyłączenia odpowiedzialności...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PZU POMOC POMOC NA DRODZE DLA Klubu PZU Pomoc

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PZU POMOC POMOC NA DRODZE DLA Klubu PZU Pomoc OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PZU POMOC POMOC NA DRODZE DLA Klubu PZU Pomoc ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. nr UZ/271/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo