MAGISTRAT DER STADT WIEN Magistratsabteilung 15 Gesundheitsdienst der Stadt Wien Wydział MA 15 Służba zdrowia Miasta Wiednia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MAGISTRAT DER STADT WIEN Magistratsabteilung 15 Gesundheitsdienst der Stadt Wien Wydział MA 15 Służba zdrowia Miasta Wiednia"

Transkrypt

1 MAGISTRAT DER STADT WIEN Magistratsabteilung 15 Gesundheitsdienst der Stadt Wien Wydział MA 15 Służba zdrowia Miasta Wiednia EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG zur SCHUTZIMPFUNG GEGEN FSME für Kinder und Jugendliche an den Schulen der Stadt Wien organisiert vom Elternverein Ihrer Schule mit FSME-IMMUN 0,25 ml Junior OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA SZCZEPIENIE OCHRONNE PRZECIW WIOSENNO-LETNIEMU KLESZCZOWEMU ZAPALENIU MÓZGU i OPON MÓZGOWYCH (KZM) dla dzieci i młodzieży w szkołach miasta Wiednia organizowane przez Radę Rodziców w szkole Państwa dziecka szczepionką FSME-IMMUN 0,25 ml Junior BITTE BEANTWORTEN SIE DIE NACHSTEHENDEN FRAGEN: ( Zutreffendes bitte ankreuzen) PROSZĘ ODPOWIEDZIEĆ NA PONIŻSZE PYTANIA: ( Właściwe zaznaczyć krzyżykiem) Hatte Ihr Kind bereits einmal nach einer Impfung Beschwerden oder Nebenwirkungen? Czy już wcześniej po szczepieniach wystąpiły jakieś dolegliwości lub działania niepożądane? Hat Ihr Kind derzeit oder in den letzten 2 Wochen Fieber? Leidet Ihr Kind derzeit an Husten, Schnupfen, Halsschmerzen? Besteht derzeit eine andere Infektion? Czy występuje obecnie lub wystąpiła w ostatnich 2 tygodniach gorączka? Czy obecnie występują inne objawy jak kaszel, katar, bóle gardła? Czy obecnie występuje jakaś inna infekcja? Leidet Ihr Kind an einer Allergie? (z.b. Hühnereiweiß, Medikamente) Czy u dziecka występuje jakaś alergia (np. na białko kurze, leki) Wenn ja, an welcher? Jeżeli tak, proszę podać jaka?... Falls Ihr Kind derzeit eine Injektionstherapie gegen Allergie-auslösende Stoffe erhält: wann war die letzte Verabreichung?... wann ist die nächste Verabreichung geplant?... W przypadku podawania pacjentowi zastrzyków przeciwalergicznych na alergeny (substancje wywołujące alergie), proszę podać: Kiedy ostatni raz podano taki zastrzyk?... Na kiedy planowane jest podanie takiego kolejnego zastrzyku?... Liegt bei Ihrem Kind eine angeborene oder erworbene Immunabwehrschwäche/ Immunerkrankung vor? Wenn ja, welche?... Czy u dziecka stwierdzono wrodzone lub nabyte osłabienie układu odpornościowego / wrodzoną lub nabytą chorobę układu opornościowego? Jeżeli tak, proszę podać nazwę:... Bitte wenden Danke! c.d. na odwrocie dziękujemy! ja/tak nein/nie ja/tak nein/nie ja/tak nein/nie ja/tak nein/nie MA 15 - SD /4 Einverständniserklärung zur Schutzimpfung ImmunJun 0,25 DVR:

2 Nimmt Ihr Kind regelmäßig Medikamente ein (z.b. Cortison, Zytostatika, zur Blutverdünnung)? Wenn ja, welche? Czy dziecko zażywa regularnie leki (np. kortyzon, leki cytotoksyczne - przeciwnowotworowe, antykoagulanty - leki przeciwzakrzepowe)? Jeżeli tak, proszę podać nazwę leku: Bekommt Ihr Kind derzeit eine Chemo- und/oder Bestrahlungstherapie? Czy dziecko otrzymuje obecnie chemoterapię i/lub radioterapię? Leidet Ihr Kind an einer schweren oder chronischen Erkrankung (z.b. Krebs, Autoimmunerkrankung, Blutgerinnungsstörung)? Wenn ja, an welcher?... Czy dziecko cierpi na jakieś ciężkie lub przewlekłe schorzenie (np. chorobę nowotworową, autoimmunologiczną, zaburzenia krzepnięcia krwi skazy krwotoczne)? Jeżeli tak, proszę podać nazwę:... Musste Ihr Kind sich vor kurzem einer eingreifenden Behandlung (z.b. einer Operation) unterziehen? Czy u dziecka przeprowadzono niedawno zabieg chirurgiczny (np. operację)? Leidet Ihr Kind an einer chronisch entzündlichen Erkrankung des Gehirns oder Rückenmarks? Hatte Ihr Kind je epileptische Anfälle? Czy dziecko cierpi na przewlekłe zapalne schorzenie mózgu lub rdzenia kręgowego? Czy kiedykolwiek wystąpiły napady padaczkowe? Hat Ihr Kind in den letzten 4 Wochen eine andere Impfung erhalten? Wenn ja welche und wann? Czy w okresie ostatnich 4 tygodni dziecko otrzymało jakieś inne szczepienie? Jeżeli tak, to jakie i kiedy? Hat Ihr Kind in den letzten 3 Monaten Blut, Blutprodukte oder Immunglobuline erhalten? Czy w okresie ostatnich 3 miesięcy dziecku podawano krew, preparaty krwiopodobne lub immunoglobuliny (preparaty przeciwciał)? Sofern eine Schwangerschaft bei der Jugendlichen festgestellt besteht, bitte ankreuzen! Jeżeli u nastolatki stwierdzono ciążę, proszę zakreślić tak! Hatte Ihr Kind innerhalb der letzten 4 Wochen einen Zeckenstich? Czy w okresie ostatnich 4 tygodni dziecko zostało ukąszone przez kleszcza? POLNISCH ja/tak nein/nie MA 15 - SD /4 Einverständniserklärung zur Schutzimpfung ImmunJun 0,25 DVR:

3 Bitte in Blockbuchstaben ausfüllen Danke Proszę wypełniać DRUKOWANYMI literami dziękujemy Familienname des Kindes /Nazwisko dziecka Vorname des Kindes /Imię dziecka Adresse /adres Geburtsdatum des Kindes: Tag/Monat/Jahr Data urodzenia: dzień/miesiąc/rok Name der odes des Erziehungsberechtigten / nazwisko opiekuna prawnego dziecka Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich das Informationsblatt und die Gebrauchsinformation zum obengenannten Impfstoff (FSME-IMMUN 0,25 ml Junior) sorgfältig gelesen und verstanden habe. Ich wurde dort über die Zusammensetzung des Impfstoffes, sowie Gegenanzeigen zur Verabreichung und mögliche Nebenwirkungen der Impfung aufgeklärt und habe diese Informationen verstanden. Ich hatte Gelegenheit während der Dienststunden des Schulärztlichen Dienstes offene Fragen mit der Ärztin / dem Arzt zu besprechen, bin aber über Nutzen und Risiko der Impfung ausreichend aufgeklärt und benötige daher kein persönliches Gespräch. Ich nehme zu Kenntnis, dass für den sachgemäßen Transport und Lagerung des Impfstoffes der Organisator der FSME-Impfung verantwortlich ist und die MA 15 Gesundheitsdienst der Stadt Wien hierfür keine Haftung übernimmt. Ich bin mit der Durchführung der Schutzimpfung einverstanden. Potwierdzam własnoręcznym podpisem, że dokładnie zapoznałem/am się z biuletynem informacyjnym i ulotką informacyjną dla użytkownika odnośnie wymienionej powyżej szczepionki (FSME-IMMUN 0,25 ml Junior) i zrozumiałem/am jej treść. Za pomocą tej ulotki poinfomowano mnie o składnikach szczepionki oraz przeciwwskazaniach i możliwych działaniach niepożądanych szczepionki. Zrozumiałem/łam te informacje. Zaoferowano mi możliwość przeprowadzenia rozmowy z lekarzem w ramach dyżuru szkolnego personelu lekarskiego, jednakże posiadam wystarczającą wiedzę odnośnie korzyści wynikających ze szczepienia oraz ryzyka z nim związanego i dlatego osobista konsultacja z lekarzem nie jest mi potrzebna. Przyjmuję do wiadomości, że za prawidłowe transportowanie i przechowywanie szczepionek odpowiada organizator szczepienia przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu i opon mózgowym (KZM), tym samym Wydział MA 15 Służba zdrowia Miasta Wiednia nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tego tytułu. Wyrażam zgodę na podanie szczepienia ochronnego Datum /data Unterschrift der oder des Erziehungsberechtigten /podpis opiekuna prawnego Bitte wenden Danke! c.d. na odwrocie dziękujemy! MA 15 - SD /4 Einverständniserklärung zur Schutzimpfung ImmunJun 0,25 DVR:

4 HINWEIS: Wenn Sie die Möglichkeit eines persönlichen Gespräches mit der Ärztin / dem Arzt während der Dienststunden des Schulärztlichen Dienstes in Anspruch nehmen möchten, ersuchen wir Sie, diese Einverständniserklärung erst nach dem erfolgten Aufklärungsgespräch zu unterfertigen und der Schulärztin bzw. dem Schularzt persönlich auszuhändigen. UWAGA: Jeżeli chcą Państwo skorzystać z możliwości osobistej rozmowy z lekarzem w ramach dyżuru szkolnego personelu lekarskiego, proszę podpisać niniejsze oświadczenie dopiero po odbyciu rozmowy z lekarzem szkolnym i oddać mu ten formularz. HÄINrztWlEichIS: e Anmerkungen /Uwagi lekarza: Wenn Sie die Möglichkeit eines persönlichen Gespräches mit der Ärztin / dem Arzt während der Dienststunden des Schulärztlichen Dienstes in Anspruch nehmen möchten, ersuchen wir Sie, diese Einverständniserklärung erst nach dem erfolgten Aufklärungsgespräch zu unterfertigen und der Schulärztin bzw. dem Schularzt persönlich auszuhändigen Datum/data Stempel und Unterschrift des Arztes/der Ärztin /pieczątka i podpis personelu lekarskiego MA 15 - SD /4 Einverständniserklärung zur Schutzimpfung ImmunJun 0,25 DVR:

5 MAGISTRAT DER STADT WIEN / URZĄD MIASTA WIEDNIA Magistratsabteilung 15 Gesundheitsdienst der Stadt Wien W ydział MA 15 Służba zdrowia Miasta Wiednia Szanowni Rodzice i Opiekunowie Prawni, INFORMACJE O SZCZEPIENIU OCHRONNYM PRZECIWKO KLESZCZOWEMU ZAPALENIU MÓZGU (KZM) dla dzieci i młodzieży w szkołach miejskich w Wiedniu, zorganizowanym przez radę rodzicielską naszej szkoły kleszcze to ssące krew pasożyty, aktywne od wiosny do późnej jesieni i przenoszące w wyniku ukąszenia różne choroby. Częstym zachorowaniem będącym skutkiem ukąszenia kleszcza jest wiosenno-letnie kleszczowe zapalenie mózgu (pol. KZM, niem. FSME), wywoływane wtargnięciem wirusa do organizmu ludzkiego. Po upływie 2 do 28 dni od ukąszenia występują najpierw objawy grypopodobne jak gorączka, bóle głowy, wymioty i zawroty głowy. U około 10 procent chorych infekcja może w dalszej kolejności prowadzić do zapalenia mózgu i opon mózgowych, związanego z ryzykiem wystąpienia powikłań w późniejszym okresie, np. porażeń układu nerwowego. Mimo, że nie wszystkie kleszcze są nosicielami tego wirusa i nie wszystkie ukąszenia kleszczy prowadzą do ciężkiej choroby, należy pamiętać, że siedliska kleszczy rozprzestrzeniły się w wielu regionach. Obecnie kleszcze występują w zróżnicowanym zasięgu we wszystkich austriackich krajach związkowych, a zaobserwowano je już nawet także w okolicach położonych na wysokości do m npm. Poza Austrią wiosenno-letnie kleszczowe zapalenie mózgu występuje również w wielu innych państwach europejskich, od zachodniej granicy Francji poprzez kraje środkowoeuropejskie aż do Europy Północnej i Wschodniej oraz także w krajach azjatyckich. Działania profilaktyczne i ochronne Najskuteczniejszą ochroną przed zachorowaniem na KZM jest szczepienie profilaktyczne. Szczepienie to chroni jedynie przed infekcją wywołaną wirusami KZM, jednakże nie chroni ono przed innymi chorobami, którymi nosicielami są kleszcze, jak np. zakaźną boreliozą wywoływaną przez bakterie lub przed chorobami, którymi można zainfekować się podczas zagranicznych podróży, np. gorączką krymsko-kongijska czy gorączką Gór Skalistych. Dlatego podczas przebywania pod gołym niebem zalecane jest stosowanie dodatkowych środków ochronnych przez kleszczami, np. odzieży zakrywającej jak największą część ciała oraz specjalnych kremów odstraszających komary. Cykl szczepienia profilaktycznego (uodpornienie aktywne) składa się ze szczepień etapowych. Uodpornienie podstawowe uzyskuje się w wyniku trzech szczepień etapowych: 2 szczepienia w odstępie od 4 tygodni do 3 miesięcy po podaniu pierwszej dawki oraz trzecie szczepienie po upływie od 5 do 12 miesięcy od podania drugiej dawki w zależności od rodzaju preparatu szczepionki. Personel lekarski może także wybrać inny schemat podawania szczepionki, jeżeli zachodzi konieczność szybkiego uzyskania uodpornienia. Po podaniu trzeciej dawki etapowej (uodpornienie podstawowe) powinno przeprowadzić się pierwsze szczepienie przypominające po upływie 3 lat, a kolejne szczepienia przypominające w odstępach co 5 lat. U osób, które przekroczyły 60- ty rok życia, szczepienie przypominające podaje się zawsze w odstępach trzyletnich. Wskazówka: W Austrii dostępne są szczepionki różnych producentów farmaceutycznych. O wyborze szczepionki dla uczniów naszej szkoły decyduje rada rodzicielska. Ma ona do wyboru trzy następujące preparaty: FSME-IMMUN 0,25 ml Junior dla dzieci i młodzieży do ukończonego 16-tego roku życia Encepur 0,25 ml - dla dzieci do ukończonego 12-tego roku życia Encepur 0,5 ml - dla dzieci powyżej ukończonego 12-tego roku życia Dalsze informacje dotyczące szczepionki wybranej dla uczniów naszej szkoły, jak składniki preparatu, ewentualne przeciwwskazania oraz działania niepożądane, zawarte są w załączonej ulotce informacyjnej dla użytkownika szczepionki. Szkoła poinfomuje Państwa odpowiednio wcześnie o terminie szczepienia. PROSZĘ ZADBAĆ O ZABRANIE PRZEZ DZIECKO WSZYSTKICH DOKUMENTÓW O DOTYCHCZASOWYCH SZCZEPIENIACH (książeczka zdrowia, zaświadczenia o szczepieniach, karta szczepień) DZIĘKUJEMY ZA ZAPOZNANIE SIĘ Z NASZYMI INFORMACJAMI!

6

7 ULOTKA INFORMACYJNA O LEKU: INFORMACJA DLA PACJENTA FSME-IMMUN 0,25 ml Junior zawiesina do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce szczepionka (cały wirus inaktywowany) przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu i opon mózgowych (pol. KZM, niem. FSME) substancja czynna: antygen wirusa kleszczowego zapalenia mózgu Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości. Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym także wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Spis treści ulotki: 1. Co to jest FSME-IMMUN 0,25 ml Junior i w jakim celu się go stosuje? 2. Na co należy zwrócić uwagę, zanim pacjentowi podany zostanie FSME-IMMUN 0,25 ml Junior? 3. Jak stosować FSME-IMMUN 0,25 ml Junior? 4. Możliwe działania niepożądane. 5. Przechowywanie preparatu FSME-IMMUN 0,25 ml Junior. 6. Zawartość opakowania i inne informacje. 1. Co to jest FSME-IMMUN 0,25 ml Junior i w jakim celu się go stosuje? Szczepionka FSME-IMMUN 0,25 Junior jest wskazana dla uzyskania ochrony przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu. Szczepionkę tę można podawać dzieciom w wieku powyżej ukończonego 1-go do ukończonego 16-go roku życia. - Szczepionka pobudza organizm do wytworzenia własnej odporności (przeciwciała) przeciwko wirusowi kleszczowego zapalenia mózgu. - Szczepionka ta nie chroni przed innymi wirusami lub bakteriami (niektóre z nich przenoszone są także przez kleszcze i dostają się do organizmu ludzkiego po ukłuciu przez kleszcza), powodującymi podobne objawy. Wirus kleszczowego zapalenia mózgu może spowodować ciężkie stany zapalne mózgu lub rdzenia kręgowego oraz ich opon. W początkowym stadium infekcja objawia się często bólami głowy i gorączką. U niektórych osób i przy najcięższych postaciach zakażenia wirusem KZM objawy te mogą nasilić się aż do utraty przytomności, wystąpienia śpiączki i zgonu chorego. Kleszcze mogą być nosicielami wirusa KZM. Ukąszenie kleszcza powoduje wtargnięcie wirusa do organizmu ludzkiego. Na dużych obszarach Europy oraz Azji Środkowej i Wschodniej prawdopodobieństwo ukąszenia przez zainfekowanego kleszcza jest bardzo wysokie. Osoby zamieszkałe w tych regionach lub udające się tam na urlop są najbardziej narażone na zachorowanie na kleszczowe zapalenie mózgu. Kleszcze nie są zawsze widoczne na skórze, a ich ukąszenie nie zawsze jest odczuwalne. 1

8 - Podobnie jak i wszystkie inne szczepionki, także preparat FSME-IMMUN 0,25 ml Junior nie zapewnia wszystkim osobom całkowitej ochrony. - Pojedyncze szczepienie jedną dawką preparatu nie wystarczy, aby zapewnić ochronę przed infekcją. Optymalna ochrona powstaje po podaniu 3 dawek szczepionki (patrz dalsze informacje w punkcie 3 tej ulotki.) - Ochrona poszczepienna nie utrzymuje się przez całe życie. Dlatego konieczne są regularne szczepienia przypominające (patrz dalsze informacje w punkcie 3 tej ulotki.) - Aktualnie nie ma danych odnośnie skutków podania szczepionki po ukąszeniu przez kleszcza (profilaktyka postekspozycyjna). 2. Na co należy zwrócić uwagę, zanim pacjentowi podany zostanie FSME-IMMUN 0,25 ml Junior? Nie wolno podawać preparatu FSME-IMMUN 0,25 ml Junior: przy występowaniu alergii na składnik czynny lub jakikolwiek z innych składników szczepionki, na formaldehyd lub siarczan protaminy (są to pozostałości po procesie produkcyjnym) lub na antybiotyka jak neomycyna i gentamycyna; jeżeli wystąpiły np. wysypka, obrzęk twarzy i gardła, zaburzenia oddychania, zsinienie języka i warg, spadek ciśnienia tętniczego i zapaść. jeżeli dana osoba cierpi na ciężką alergię na białko jajeczne lub białko kurze jeżeli u danej osoby występuje ostra infekcja z gorączką lub bez niej. W takim przypadku lekarz podejmie decyzję, czy należy przesunąć szczepienie aż do wyzdrowienia pacjenta. Ostrzeżenia i środki ostrożności: Należy koniecznie poinformować lekarza, zanim zostanie podania szczepionka, jeżeli dana osoba cierpi na chorobę autoimmunologiczną (np. reumatoidalne zapalenie stawów lub stwardnienie rozsiane) jeżeli układ odpornościowy jest słaby (jeżeli organizm pacjenta nie jest w stanie bronić się skutecznie przed infekcjami) jeżeli organizm pacjenta ma trudności z wytwarzaniem przeciwciał jeżeli pacjentowi podawane są kortykosteroidy (leki przeciwzapalne) jeżeli pacjent cierpi na jakiekolwiek schorzenie mózgu jeżeli u danej osoby stwierdzono alergię na lateks jeżeli pacjent cierpi na zaburzenia neurologiczne lub napady drgawek. Jeżeli którykolwiek z powyższych punktów odnosi się do osoby mającej otrzymać szczepienie, o podaniu tego preparatu względnie o podaniu szczepienia i o ewentualnej konieczności przeprowadzenia później badania kontrolnego krwi w celu oznaczenia przeciwciał zadecyduje lekarz. Podawanie preparatu FSME-IMMUN 0,25 ml Junior razem z innymi lekami i szczepionkami Jeżeli pacjent aktualnie zażywa/stosuje inne leki lub je niedawno zażywał/stosował, należy poinformować o tym fakcie lekarza lub farmaceutę również w przypadku leków nieobjętych obowiązkiem recepty. Lekarz udzieli informacji, czy szczepienie FSME-IMMUN 0,25 ml Junior może być podane jednocześnie z innymi szczepieniami. Jeżeli dopiero niedawno podano inne szczepienie, lekarz 2

9 zadecyduje o tym, w którym miejscu i kiedy może zostać podana szczepionka FSME-IMMUN 0,25 ml Junior. Jeżeli pacjent przyjmuje leki immunosupresyjne, zachodzi możliwość, że szczepienie preparatem FSME-IMMUN 0,25 Junior ml nie zapewni pełnej ochrony. Należy poinformować lekarza, czy dana osoba przechodziła kiedykolwiek żółtą gorączkę, japońskie zapalenie mózgu typu B lub chorobę denga albo kiedykolwiek otrzymała szczepienie przeciw którejś z tych infekcji, gdyż u takiego pacjenta mogą występować we krwi przeciwciała, które mogą wejść w reakcję z wirusem kleszczowego zapalenia mózgu (KZM), stosowanego do badania poziomu przeciwciał tego wirusa u pacjenta. W takim przypadku wynik badania poziomu przeciwciał mógłby być niepoprawny. Ciąża i karmienie piersią Należy poinformować lekarza o istniejącej lub planowanej ciąży oraz o karmieniu dziecka piersią. Lekarz poinformuje pacjentkę o ewentualnych ryzykach i korzyściach związanych ze szczepieniem. Wpływ szczepienia preparatem FSME-IMMUN 0,25 ml Junior na ciążę i karmienie piersią nie jest znany. Pomimo to szczepionkę można podać w sytuacji wysokiego zagrożenia infekcją. Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu Nie zachodzi prawdopodobieństwo, aby szczepionka FSME-IMMUN 0,25 ml Junior wpływała niekorzystnie na czas reakcji i zdolność kierowania pojazdami mechanicznymi (np. podczas zabawy na ulicy lub jazdy na rowerze). Jednak po podaniu szczepienia mogą wystąpić zawroty głowy i zaburzenia wzroku. Szczepionka FSME-IMMUN 0,25 Junior ml zawiera potas i sód Ta szczepionka zawiera mniej niż 1 mmol potasu i sodu na dawkę, tzn. jest ona zasadniczo wolna od potasu i sodu. 3. Jak stosować FSME-IMMUN 0,25 ml Junior? Szczepionka FSME-IMMUN 0,25 ml Junior podawana jest zazwyczaj jako zastrzyk naramienny. U dzieci w wieku do 18 miesiąca życia można podać zastrzyk także w mięsień uda. Nie wolno wstrzykiwać szczepionki do naczyń krwionośnych. Nie należy podawać szczepionki FSME-IMMUN 0,25 ml Junior osobom, które ukończyły 16. rok życia. Dla tej grupy przewidziana jest szczepionka dla dorosłych. Każde szczepienie należy udokumentować w karcie choroby lub książeczce szczepień wklejając etykietkę samoprzylepną, załączoną do opakowania szczepionki. Szczepienie podstawowe podstawowa ochrona immunologiczna Cykl szczepień podstawowych składa się z trzech kolejnych dawek preparatu FSME-IMMUN 0,25 ml Junior. 1. Lekarz decyduje o podaniu pierwszej dawki. 2. Druga dawka podawana jest po upływie 1-3 miesięcy po pierwszym szczepieniu. Jeżeli konieczne jest uzyskanie ochrony poszczepiennej w krótkim czasie, drugą dawkę można podać już po upływie 2 tygodni od pierwszego szczepienia. 3. Trzecią dawkę podaje się po upływie 5-12 miesięcy po drugim szczepieniu. 3

10 Pierwszą i drugą dawkę podaje się z reguły w zimie, ponieważ kleszcze zaczynają być aktywne na wiosnę, zatem osoba zaszczepiona dysponuje do tego czasu wystarczającą ochroną. Podanie trzeciej dawki uzupełnia cykl szczepień podstawowych służących wytworzeniu podstawowej ochrony immunologicznej. Trzecią dawkę można podać latem lub na jesieni najwcześniej po upływie 5 miesięcy od drugiego szczepienia, jednakże najpóźniej przed początkiem aktywności kleszczy w następnym roku. Ochrona poszczepienna utrzymuje się do trzech lat. Jeżeli przerwy między poszczególnymi szczepieniami tego cyklu są za długie, ochrona przed infekcją nie jest kompletna. szczepienie podstawowe dawka standardowy cykl szczepień przyspieszony cykl szczepień 1. dawka 0,25 ml wybrany termin szczepienia wybrany termin szczepienia 2. dawka 0,25 ml 1 do 3 miesięcy po podaniu pierwszej dawki 14 dni po podaniu pierwszej dawki 3. dawka 0,25 ml 5 do 12 miesięcy po podaniu drugiej dawki 5 do 12 miesięcy po podaniu drugiej dawki Szczepienie przypominające Pierwsze szczepienie przypominające powinno zostać podane nie później niż po upływie 3 lat od trzeciego szczepienia częściowego cyklu podstawowego. Kolejne szczepienia przypominające podawane są co 5 lat. szczepienia przypominające pierwsze szczepienie przypominające kolejne szczepienia przypominające dawka termin szczepienia 0,25 ml 3 lata po podaniu trzeciej dawki szczepionki 0,25 ml co 5 lat Dzieci z osłabionym układem odpornościowym (dotyczy także osób poddawanych leczeniu osłabiającemu odporność organizmu przyjmujących leki immunosupresyjne) Po upływie 4 tygodni od podania drugiej dawki szczepienia lekarz może zalecić przeprowadzenie badania krwi, aby stwierdzić, czy organizm wytworzył wystarczającą ilość przeciwciał. W razie braku dostatecznej ochrony poszczepiennej lekarz może podać dodatkową dawkę szczepionki. Zasada ta obowiązuje do wszystich kolejnych szczepień. Przedawkowanie szczepionki FSME-IMMUN 0,25 ml Junior Prawdopodobieństwo przedawkowania szczepionki jest znikome, ponieważ szczepionka jest dostępna w postaci strzykawki jednorazowej i podawana jest przez personel lekarski. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących zastosowania tej szczepionki należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. 4. Możliwe działania niepożądane 4

11 Jak każdy lek, także i szczepionka FSME-IMMUN 0,25 ml Junior może spowodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego pacjenta one wystąpią. Jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych w ulotce objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, poinformuj o tym lekarza lub farmaceutę. Poniższe kryteria częstości występowania zostały zastosowane przy ocenie występowania działań niepożądanych: bardzo często: często: sporadycznie: rzadko: bardzo rzadko: nieznane: może wystąpić u więcej niż 1 szczepionego na 10 osób może wystąpić u 1 do 10 szczepionych na 100 osób może wystąpić u 1 do 10 szczepionych na 1000 osób może wystąpić u 1 do 10 szczepionych na osób może wystąpić u mniej niż 1 szczepionego na osób częstość występowania na podstawie dostępnych danych nie jest możliwa do oszacowania Podobnie jak w przypadku innych szczepionek mogą wystąpić ciężkie reakcje alergiczne. Są one wprawdzie rzadkie, jednak ze względu na możliwość ich wystąpienia należy zawsze zagwarantować właściwą opiekę lekarską i monitoring pacjenta. Do objawów ciężkiej reakcji alergicznej zalicza się: obrzęk warg, ust, gardła (co może wywołać trudności przy połykaniu i zaburzenia oddechu) wysypka i opuchlizna dłoni, stóp i kostek utrata przytomności w wyniku spadku ciśnienia tętnicznego Objawy te występują z reguły bardzo szybko po podaniu szczepienia, gdy osoba zaszczepiona znajduje się jeszcze pod opieką lekarza. Jeżeli wystąpią one po opuszczeniu gabinetu lekarskiego / ambulatorium / przychodni, należy NATYCHMIAST udać się do lekarza. U dzieci może wystąpić podwyższona temperatura ciała (gorączka). W grupie wiekowej 1-2 lat gorączkuje 1-3 dzieci po podaniu pierwszej dawki szczepienia. W grupie wiekowej 3-15 lat gorączka występuje u mniej niż 1 zaszczepionego na 10 osób. Zwykle gorączka mija po upływie 1-2 dni. Wskaźniki występowania gorączki po podaniu 2. lub 3. szczepienia częściowego są z reguły niższe niż po podaniu pierwszej dawki. W razie potrzeby lekarz przepisze zaszczepionemu odpowiednią terapię w celu profilaktyki lub leczenia gorączki. Bardzo częste występowanie ból w miejscu wkłucia igły Częste występowanie bóle głowy opuchlizna, stwardnienie i zaczerwienienie w miejscu ukłucia mdłości, wymioty, utrata apetytu zmęczenie i ogólne złe samopoczucie niepokój, zaburzenia snu (u młodszych dzieci) bóle mięśni gorączka (patrz wyżej) Sporadyczne występowanie powiększenie węzłów chłonnych bóle żołądka 5

12 bóle stawów dreszcze Rzadkie występowanie swędzenie w miejscu wkłucia igły zaburzenia czucia jak mrowienie i drętwienie wzdłuż jednego lub paru nerwów zawroty głowy wirujące zawroty głowy senność biegunka zaburzenia trawienia wysypka pokrzywka W ramach nadzoru po wprowadzeniu szczepionki na rynek obserwowano również rzadkie występowanie następujących innych działań niepożądanych: reakcje alergiczne choroby zapalne mózgu, drgawki, objawy podrażnienia opon mózgowych lub rdzeniowo-kręgowych jak sztywność karku dolegliwości neurologiczne jak paraliż twarzy (porażenie nerwu twarzowego), porażenia, zapalenie nerwów zaburzenia wzroku, światłowstręt, bóle oczu szum w uszach duszność reakcje skórne (wysypka i/lub swędzenie), stany zapalne skóry, zaczerwienie skóry, ataki potliwości sztywność mięśni i stawów, sztywność karku, bóle ramion i nóg objawy grypopodobne, ogólne osłabienie, obrzęki podskórne, niepewny chód drgawki gorączkowe i bez gorączki Zgłaszano również wystąpienie zespołu Guillaina-Barrégo u dzieci w krótkim okresie czasu po podaniu szczepionki przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu. 5. PRZECHOWYWANIE PREPARATU FSME-IMMUN 0,25 ml JUNIOR Przechowywać w lodówce (2º - 8ºC). Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem. Nie zamrażać. Nie stosować szczepionki, jeżeli w preparacie widoczne są jakiekolwiek cząsteczki stałe lub jeżeli opakowanie jest uszkodzone. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, które już nie są potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko. 6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera preparat FSME-IMMUN 0,25 ml Junior Substancja czynna: wirus kleszczowego zapalenia mózgu (szczep Neudörfl) 6

13 1 dawka (= 0,25 ml) szczepionki zawiera 1,2 mikrogramów inaktywowanego wirusa kleszczowego zapalenia mózgu (szczep Neudörfl). Wirus hodowany na zarodkach kurzych. Pozostałe składniki: albumina ludzka, chlorek sodu, dwuwodny monowodorofosforan sodu, dwuwodorofosforan potasu, sacharoza i woda do wstrzykiwań. Szczepionka ta zawiera jako asorbent uwodniony wodorotlenek glinu. Asorbenty to substancje zawarte w określonych szczepionkach w celu przyśpieszenia, poprawy i/lub przedłużenia ochrony poszczepiennej. Jak wygląda preparat FSME-IMMUN 0,25 ml Junior i co zawiera opakowanie: Jedna dawka szczepionki FSME-IMMUN 0,25 ml Junior zawiera 0,25 ml zawiesiny do wstrzykiwania w ampułkostrzykawce z igłą i bez niej. Rodzaj opakowania: 1, 10, 20 lub 100 sztuk. Po wstrząśnięciu zawiesina jest biaława i mleczna. Podmiot odpowiedzialny i wytwórca: Baxter AG, A-1221 Wiedeń, Austria Numer dopuszczenia do obrotu: Z.Nr Ten produkt leczniczy dopuszczony jest do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami: Belgia FSME-IMMUN 0,25 ml Junior Bułgaria FSME-IMMUN 0.25 ml Junior Republika Czeska FSME-IMMUN 0,25 ml Baxter Dania TicoVac Junior Niemcy FSME-IMMUN 0.25 Junioe Estonia TicoVac 0,25 ml Luksemburg FSME-IMMUN 0,25 ml Junior Węgry FSME-IMMUN Junior vakcina fecskendőben Niederlandy FSME-IMMUN 0,25 Junior Norwegia TicoVac Junior Austria FSME-Immun 0,25 ml Junior Injektionssuspension in einer Fertigspritze Polska FSME-IMMUN 0.25 ml Junior Grecja TicoVac 0.25 ml Junior Francja TicoVac Enfant 0.25 ml Irlandia TicoVac Junior 0.25 ml Portugalia FSME-IMMUN 0,25 ml Junior Rumunia FSME-IMMUN 0.25 ml Junior suspensie injectabila in seringa preumpluta Słowenia FSME-IMMUN 0,25 ml za otroke 7

14 Islandia FSME-IMMUN Junior Włochy TicoVac 0,25 ml per uso pediatrico Łotwa TicoVac 0.25 ml Litwa TicoVac 0.25 ml Słowacja FSME-IMMUN 0,25 ml Junior Injekcna suspenzia Finlandia TicoVac Junior Szwecja FSME-IMMUN Junior Vereinigtes Königreich TicoVac Junior 0.25 ml Obowiązująca wersja niniejszej ulotki informacyjnej dla pacjenta została zatwierdzona w marcu 2013 r Poniższe informacje przeznaczone są wyłącznie dla fachowego personelu medycznego: Przed podaniem szczepionki należy zadbać, aby miała ona temperatutę pokojową. Przed podaniem wstrząsnąć mocno szczepionką, aby uzyskać jednolitą mieszankę preparatu FSME-IMMUN 0,25 ml Junior: białawą, lekko opalizującą, jednorodną zawiesinę. Należy ocenić wzrokowo, czy szczepionka nie zawiera jakichkolwiek obcych cząstek ciała stałego i (lub) czy nie nastąpiły zmiany zabarwienia preparatu. W przypadku jakichkolwiek zmian, nie należy stosować szczepionki. Nie wykorzystane leki lub jego pozostałości należy usunąć odpowiednio do obowiązujących przepisów. Usuwanie kołpaka igły: 1. Trzymać mocno ampułkostrzykawkę w dolnej części kołpaka ochronnego, znajdującego się na szklanej ampułce (rys. 1) 2. Znajdującą się powyżej część kołpaka ochronnego przytrzymać między kciukiem a palcem wskazującym drugiej ręki i obie części kołpaka przekręcić przeciwbieżnie (rys. 2). 3. Odkręconą część kołpaka ochronnego zdjąć z igły (rys. 3). Po usunięciu kołpaka ochronnego natychmiast wstrzyknąć szczepionkę FSME-IMMUN 0,25 ml Junior. Odłożenie niezabezpieczonej ampułkostrzykawki na dłuższy czas może spowodować utratę sterylności i/lub zatkanie igły. Dlatego też należy zdjąć kołpak ochronny z ampułkostrzykawki wyłącznie dopiero po wstrząśnięciu i bezpośrednio przed użyciem szczepionki. 8

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Pseudovac, roztwór do wstrzykiwań Szczepionka poliwalentna przeciwko pałeczce ropy błękitnej Pseudomonas aeruginosa 1 ml szczepionki zawiera antygeny

Bardziej szczegółowo

Szczepionka nie chroni przed przeziębieniem, mimo że niektóre jego objawy są podobne do grypy.

Szczepionka nie chroni przed przeziębieniem, mimo że niektóre jego objawy są podobne do grypy. Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika VAXIGRIP, zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce Szczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion), inaktywowana Należy uważnie zapoznać

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Fluarix, zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce. Szczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion), inaktywowana 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. STAMARIL, Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. STAMARIL, Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA STAMARIL, Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce Szczepionka przeciw żółtej febrze, żywa. Należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO VAXIGRIP JUNIOR, zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce Szczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion), inaktywowana 2. SKŁAD

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika ADACEL Zawiesina do wstrzykiwań Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi (bezkomórkowa, złożona), adsorbowana, o zmniejszonej zawartości

Bardziej szczegółowo

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM SZCZEPIONKI VAXIGRIP

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM SZCZEPIONKI VAXIGRIP ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA VAXIGRIP, zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce Szczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion), inaktywowana Należy zapoznać się z treścią ulotki

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla Pacjenta: Informacja dla Użytkownika

Ulotka dla Pacjenta: Informacja dla Użytkownika Ulotka dla Pacjenta: Informacja dla Użytkownika PABAL, 100 mikrogramów/ml, roztwór do wstrzykiwań Carbetocinum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. - Należy zachować tę ulotkę,

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA. Spis treści ulotki:

ULOTKA DLA PACJENTA. Spis treści ulotki: ULOTKA DLA PACJENTA Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem szczepionki. Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty,

Bardziej szczegółowo

Szczepionka nie chroni przed przeziębieniem, mimo że niektóre jego objawy są podobne do grypy.

Szczepionka nie chroni przed przeziębieniem, mimo że niektóre jego objawy są podobne do grypy. Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika VAXIGRIP JUNIOR, zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce Szczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion), inaktywowana Należy uważnie

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Rupafin 10 mg, tabletki Rupatadinum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Rupafin 10 mg, tabletki Rupatadinum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Rupafin 10 mg, tabletki Rupatadinum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku. - Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA. PENTINIMID 250 mg kapsułki (Ethosuximidum)

ULOTKA DLA PACJENTA. PENTINIMID 250 mg kapsułki (Ethosuximidum) ULOTKA DLA PACJENTA PENTINIMID 250 mg kapsułki (Ethosuximidum) Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku Należy zachować te ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Miacalcic, 50 j.m./ml, roztwór do wstrzykiwań Miacalcic, 100 j.m./ml, roztwór do wstrzykiwań Calcitoninum salmonis Należy zapoznać się z treścią

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. ZYX, 5 mg, tabletki powlekane. Levocetirizini dihydrochloridum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. ZYX, 5 mg, tabletki powlekane. Levocetirizini dihydrochloridum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika ZYX, 5 mg, tabletki powlekane Levocetirizini dihydrochloridum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Ropimol 2 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań. Ropivacaini hydrochloridum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Ropimol 2 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań. Ropivacaini hydrochloridum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Ropimol 2 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań Ropivacaini hydrochloridum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. - Należy zachować tę ulotkę,

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Karbis, 4 mg, tabletki Karbis, 8 mg, tabletki Karbis, 16 mg, tabletki Karbis, 32 mg, tabletki Candesartanum cilexetilum Należy zapoznać się z treścią ulotki

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Tetana Vaccinum tetani adsorbatum Szczepionka przeciw tężcowi, adsorbowana Nie mniej niż 40 j.m. toksoidu tężcowego/0,5 ml; 1 dawka (0,5 ml) Zawiesina do

Bardziej szczegółowo

Aufklärung Nr. 27: Pneumokokken (Konjugat) Polnisch / Polski

Aufklärung Nr. 27: Pneumokokken (Konjugat) Polnisch / Polski Na temat szczepień ochronnych przeciwko chorobom pneumokokowym u niemowląt i małych dzieci szczepionką skoniugowaną Infekcje pneumokokowe wywoływane są przez bakterię Streptococcus pneumoniae. Rozróżnia

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Polyvaccinum mite, zawiesina do wstrzykiwań Nieswoista szczepionka bakteryjna Inaktywowane bakterie: Staphylococcus aureus 50 mln komórek, Staphylococcus

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Glimbax, 0,74 mg/ml (0,074%), roztwór do płukania jamy ustnej i gardła (Diclofenacum)

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Glimbax, 0,74 mg/ml (0,074%), roztwór do płukania jamy ustnej i gardła (Diclofenacum) ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Glimbax, 0,74 mg/ml (0,074%), roztwór do płukania jamy ustnej i gardła (Diclofenacum) Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Neosine, 250 mg/5 ml, syrop Inosinum pranobexum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Neosine, 250 mg/5 ml, syrop Inosinum pranobexum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Neosine, 250 mg/5 ml, syrop Inosinum pranobexum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. - Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Viburcol compositum czopki

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Viburcol compositum czopki Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Viburcol compositum czopki Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Irprestan, 75 mg, tabletki powlekane Irprestan, 150 mg, tabletki powlekane Irprestan, 300 mg, tabletki powlekane (Irbesartanum) Należy zapoznać się z treścią

Bardziej szczegółowo

B. ULOTKA INFORMACYJNA

B. ULOTKA INFORMACYJNA B. ULOTKA INFORMACYJNA 1 ULOTKA INFORMACYJNA Versifel FeLV 1. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII, JEŚLI JEST INNY Podmiot odpowiedzialny: Zoetis

Bardziej szczegółowo

szczepionka przeciw pneumokokom polisacharydowa, skoniugowana (13- walentna, adsorbowana)

szczepionka przeciw pneumokokom polisacharydowa, skoniugowana (13- walentna, adsorbowana) EMA/90006/2015 EMEA/H/C/001104 Streszczenie EPAR dla ogółu społeczeństwa szczepionka przeciw pneumokokom polisacharydowa, skoniugowana (13- walentna, adsorbowana) Niniejszy dokument jest streszczeniem

Bardziej szczegółowo

Notyfikacja nr EMA/CHMP/188871/2015 z dnia 27.03.2015 zmiana EMEA/H/C/002221/IB/0019/G Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Notyfikacja nr EMA/CHMP/188871/2015 z dnia 27.03.2015 zmiana EMEA/H/C/002221/IB/0019/G Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Dacogen 50 mg proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji Decytabina Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi

Bardziej szczegółowo

Tribux Bio 100 mg, tabletki

Tribux Bio 100 mg, tabletki Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Tribux Bio 100 mg, tabletki Trimebutini maleas Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

Septolete plus, (10 mg + 2 mg)/ml, aerozol do stosowania w jamie ustnej. Benzocainum + Cetylpyridinii chloridum

Septolete plus, (10 mg + 2 mg)/ml, aerozol do stosowania w jamie ustnej. Benzocainum + Cetylpyridinii chloridum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Septolete plus, (10 mg + 2 mg)/ml, aerozol do stosowania w jamie ustnej Benzocainum + Cetylpyridinii chloridum Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ

Bardziej szczegółowo

Informacje o szczepieniach ochronnych przeciw odrze, śwince i różyczce

Informacje o szczepieniach ochronnych przeciw odrze, śwince i różyczce Informacje o szczepieniach ochronnych przeciw odrze, śwince i różyczce Odra, świnka i różyczka są szeroko rozpowszechnionymi na całym świecie chorobami, wywoływanymi przez zarażenie wirusami (wirus odry,

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Flavamed max, 6 mg/ml (30 mg/5 ml), roztwór doustny Ambroxoli hydrochloridum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Flavamed max, 6 mg/ml (30 mg/5 ml), roztwór doustny Ambroxoli hydrochloridum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Flavamed max, 6 mg/ml (30 mg/5 ml), roztwór doustny Ambroxoli hydrochloridum Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne

Bardziej szczegółowo

Tribux Forte 200 mg, tabletki

Tribux Forte 200 mg, tabletki Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Tribux Forte 200 mg, tabletki Trimebutini maleas Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

Aufklärung Nr. 9: Hepatitis A Polnisch / Polski. Na temat szczepień ochronnych przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A

Aufklärung Nr. 9: Hepatitis A Polnisch / Polski. Na temat szczepień ochronnych przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A Na temat szczepień ochronnych przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A Wirusowe zapalenie wątroby typu A jest chorobą wątroby o przebiegu ostrym, wywoływaną poprzez infekcję spowodowaną zakażeniem

Bardziej szczegółowo

Aufklärung Nr. 7: MMR Polnisch / Polski. Informacje o szczepieniach ochronnych przeciw odrze, śwince i różyczce

Aufklärung Nr. 7: MMR Polnisch / Polski. Informacje o szczepieniach ochronnych przeciw odrze, śwince i różyczce Informacje o szczepieniach ochronnych przeciw odrze, śwince i różyczce Odra świnka i różyczka są na całym świecie szeroko rozpowszechnionymi chorobami, wywoływanymi przez zarażenie wirusami (wirus odry,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O LEKU DLA PACJENTA Należy zapoznać się z właściwościami leku przed zastosowaniem

INFORMACJA O LEKU DLA PACJENTA Należy zapoznać się z właściwościami leku przed zastosowaniem INFORMACJA O LEKU DLA PACJENTA Należy zapoznać się z właściwościami leku przed zastosowaniem Hiberix Vaccinum haemophili influenzae stripe b conjugatum Proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia zawiesiny

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta NALOXONUM HYDROCHLORICUM WZF 400 mikrogramów/ml roztwór do wstrzykiwań Naloxoni hydrochloridum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed

Bardziej szczegółowo

Substancje pomocnicze: fenol, sodu chlorek, disodu fosforan dwunastowodny, sodu diwodorofosforan dwuwodny, woda do wstrzykiwań.

Substancje pomocnicze: fenol, sodu chlorek, disodu fosforan dwunastowodny, sodu diwodorofosforan dwuwodny, woda do wstrzykiwań. Ulotka dla pacjenta Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem szczepionki. Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty,

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Ksylometazoliny chlorowodorek Basic Pharma 1 mg/ml, krople do nosa, roztwór Xylomethazolini hydrochloridum Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ

Bardziej szczegółowo

Aufklärung Nr. 11: Influenza Polnisch / Polski

Aufklärung Nr. 11: Influenza Polnisch / Polski Na temat szczepień ochronnych przeciwko grypie Choroby ostre dróg oddechowych należą do najczęstszych zachorowań występujących u ludzi. Choroby te są powodowane przez dużą liczbę różnych patogenów, a zwłaszcza

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. DICLOABAK, 1 mg/ml, krople do oczu, roztwór Diclofenacum natricum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. DICLOABAK, 1 mg/ml, krople do oczu, roztwór Diclofenacum natricum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA DICLOABAK, 1 mg/ml, krople do oczu, roztwór Diclofenacum natricum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. - Należy zachować tę ulotkę,

Bardziej szczegółowo

Aufklärung Nr. 10: Hepatitis B Polnisch / Polski. Na temat szczepień ochronnych przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby (WZW) typu B

Aufklärung Nr. 10: Hepatitis B Polnisch / Polski. Na temat szczepień ochronnych przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby (WZW) typu B Na temat szczepień ochronnych przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby (WZW) typu B Wirusowe zapalenie wątroby typu B jest chorobą wątroby, powodowaną poprzez infekcję wywoływaną przez wirus WZW typu B (HBV).

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Polyvaccinum submite, Polyvaccinum mite, Polyvaccinum forte Zawiesina do wstrzykiwań. Nieswoista szczepionka bakteryjna. 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika ZYX Bio 5 mg, tabletki powlekane Levocetirizini dihydrochloridum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Tetana, zawiesina do wstrzykiwań Szczepionka przeciw tężcowi, adsorbowana Nie mniej niż 40 j.m. toksoidu tężcowego/0,5 ml; 1 dawka (0,5 ml) Należy

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Boostrix, Zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi (bezkomórkowa, złożona), adsorbowana, o zmniejszonej

Bardziej szczegółowo

Informacje o szczepieniu przeciw ospie wietrznej (varicella)

Informacje o szczepieniu przeciw ospie wietrznej (varicella) Informacje o szczepieniu przeciw ospie wietrznej (varicella) Ospa wietrzna jest niezwykle zaraźliwą, na całym świecie szeroko rozprzestrzenioną chorobą, wywoływaną poprzez wirus ospy wietrznej i półpaśca.

Bardziej szczegółowo

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Należy zachować

Bardziej szczegółowo

1. CO TO JEST LEK AMBROTAXER I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

1. CO TO JEST LEK AMBROTAXER I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Ambrotaxer, 15 mg/5 ml syrop Ambroxoli hydrochloridum Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. Lek ten

Bardziej szczegółowo

Substancja czynna: Antygen powierzchniowy wirusa zapalenia wątroby typu B (HBsAg)* adsorbowany na wodorotlenku glinu, uwodnionym 0,5 miligrama Al +3

Substancja czynna: Antygen powierzchniowy wirusa zapalenia wątroby typu B (HBsAg)* adsorbowany na wodorotlenku glinu, uwodnionym 0,5 miligrama Al +3 Ulotka dla pacjenta Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem szczepionki. Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty,

Bardziej szczegółowo

Tersilat, 10 mg/g, krem Terbinafini hydrochloridum

Tersilat, 10 mg/g, krem Terbinafini hydrochloridum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Tersilat, 10 mg/g, krem Terbinafini hydrochloridum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla pacjenta. ALUTARD SQ (Pozwolenie Nr: 3595) Wyciągi alergenowe jadów owadów błonkoskrzydłych: 801 Jad pszczoły 802 Jad osy

Ulotka dla pacjenta. ALUTARD SQ (Pozwolenie Nr: 3595) Wyciągi alergenowe jadów owadów błonkoskrzydłych: 801 Jad pszczoły 802 Jad osy Ulotka dla pacjenta Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. - Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. - Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty,

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Neosine forte, 1000 mg, tabletki Inosinum pranobexum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Neosine forte, 1000 mg, tabletki Inosinum pranobexum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Neosine forte, 1000 mg, tabletki Inosinum pranobexum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Betaserc ODT 24 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej Betahistini dihydrochloridum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. NODOM, 20 mg/ml, krople do oczu, roztwór Dorzolamidum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. NODOM, 20 mg/ml, krople do oczu, roztwór Dorzolamidum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA NODOM, 20 mg/ml, krople do oczu, roztwór Dorzolamidum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. - Należy zachować tę ulotkę, aby w razie

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Lirra Gem, 5 mg, tabletki powlekane. Levocetirizini dihydrochloridum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Lirra Gem, 5 mg, tabletki powlekane. Levocetirizini dihydrochloridum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Lirra Gem, 5 mg, tabletki powlekane Levocetirizini dihydrochloridum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Physiotens 0,4 0,4 mg, tabletki powlekane Moxonidinum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Physiotens 0,4 0,4 mg, tabletki powlekane Moxonidinum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Physiotens 0,4 0,4 mg, tabletki powlekane Moxonidinum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. LACTEOL FORT 340 mg 340 mg, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. LACTEOL FORT 340 mg 340 mg, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta LACTEOL FORT 340 mg 340 mg, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 1/18

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 1/18 ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 1/18 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Nobivac Piro 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY PRODUKTU LECZNICZEGO W dawce 1 ml: Substancja

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Beclonasal Aqua 50 mikrogramów/dawkę, aerozol do nosa, zawiesina Beclometasoni dipropionas

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Beclonasal Aqua 50 mikrogramów/dawkę, aerozol do nosa, zawiesina Beclometasoni dipropionas ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Beclonasal Aqua 50 mikrogramów/dawkę, aerozol do nosa, zawiesina Beclometasoni dipropionas Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Bardziej szczegółowo

Aneks II Zmiany w drukach informacyjnych produktów leczniczych zarejestrowanych w procedurze narodowej

Aneks II Zmiany w drukach informacyjnych produktów leczniczych zarejestrowanych w procedurze narodowej Aktualizacja ChPL i ulotki dla produktów leczniczych zawierających jako substancję czynną immunoglobulinę anty-t limfocytarną pochodzenia króliczego stosowaną u ludzi [rabbit anti-human thymocyte] (proszek

Bardziej szczegółowo

KLINDACIN T Clindamycinum 10 mg/g żel

KLINDACIN T Clindamycinum 10 mg/g żel Ulotka dla pacjenta Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. - Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. - Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty,

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Echinacea Max Teva płyn doustny, 980 mg/ml. Echinaceae purpureae herbae succus

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Echinacea Max Teva płyn doustny, 980 mg/ml. Echinaceae purpureae herbae succus Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Echinacea Max Teva płyn doustny, 980 mg/ml Echinaceae purpureae herbae succus Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta VITAMINUM B 12 WZF 100 mikrogramów/ml, roztwór do wstrzykiwań VITAMINUM B 12 WZF 500 mikrogramów/ml, roztwór do wstrzykiwań Cyanocobalaminum Należy

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Viregyt-K, 100 mg, kapsułki Amantadini hydrochloridum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Viregyt-K, 100 mg, kapsułki Amantadini hydrochloridum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Viregyt-K, 100 mg, kapsułki Amantadini hydrochloridum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Zovirax Duo (50 mg + 10 mg)/g, krem Aciclovirum + Hydrocortisonum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Zovirax Duo (50 mg + 10 mg)/g, krem Aciclovirum + Hydrocortisonum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Zovirax Duo (50 mg + 10 mg)/g, krem Aciclovirum + Hydrocortisonum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Selincro 18 mg tabletki powlekane nalmefen

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Selincro 18 mg tabletki powlekane nalmefen Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Selincro 18 mg tabletki powlekane nalmefen Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Perosall C, roztwór do stosowania podjęzykowego. Mieszanka alergenów pyłku chwastów. Zestaw do leczenia podstawowego: 0 JS*/ ml, 00 JS/ ml, 000 JS/

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Irprestan, 75 mg, tabletki powlekane Irprestan, 150 mg, tabletki powlekane Irprestan, 300 mg, tabletki powlekane Irbesartanum Należy uważnie zapoznać

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie Prezesa UR z dnia 19.03.2015 CCDS March 2014

Zawiadomienie Prezesa UR z dnia 19.03.2015 CCDS March 2014 Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta PEVISONE, (10 mg + 1,1 mg)/g, krem Econazoli nitras + Triamcinoloni acetonidum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Tobrosopt-DEX, (3 mg + 1 mg)/ml, krople do oczu, zawiesina Tobramycinum + Dexamethasonum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Tobrosopt-DEX, (3 mg + 1 mg)/ml, krople do oczu, zawiesina Tobramycinum + Dexamethasonum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Tobrosopt-DEX, (3 mg + 1 mg)/ml, krople do oczu, zawiesina Tobramycinum + Dexamethasonum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Otrivin 0,05%; 0,5 mg/ml, krople do nosa, roztwór Xylometazolini hydrochloridum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Otrivin 0,05%; 0,5 mg/ml, krople do nosa, roztwór Xylometazolini hydrochloridum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Otrivin 0,05%; 0,5 mg/ml, krople do nosa, roztwór Xylometazolini hydrochloridum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA 1

ULOTKA DLA PACJENTA 1 ULOTKA DLA PACJENTA 1 Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta PENTASA, 1 g, czopki Mesalazinum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta VICEBROL FORTE 10 mg, tabletki

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta VICEBROL FORTE 10 mg, tabletki Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta VICEBROL FORTE 10 mg, tabletki Vinpocetinum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

- muszą być zaopatrzone w paszport, wystawiony przez upoważnionego lekarza weterynarii, poświadczający ważność szczepienia przeciwko wściekliźnie.

- muszą być zaopatrzone w paszport, wystawiony przez upoważnionego lekarza weterynarii, poświadczający ważność szczepienia przeciwko wściekliźnie. Zwierzęta towarzyszące (psy, koty i fretki) przemieszczane w celach niekomercyjnych z Polski do poszczególnych krajów, zgodnie z art. 5 Rozporządzenia (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. ALLERGODIL, 0,5 mg/ml, krople do oczu, roztwór Azelastini hydrochloridum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. ALLERGODIL, 0,5 mg/ml, krople do oczu, roztwór Azelastini hydrochloridum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA ALLERGODIL, 0,5 mg/ml, krople do oczu, roztwór Azelastini hydrochloridum Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla

Bardziej szczegółowo

Spis treści ulotki: 1. Co to jest TRIPACEL i w jakim celu się go stosuje

Spis treści ulotki: 1. Co to jest TRIPACEL i w jakim celu się go stosuje Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika TRIPACEL, zawiesina do wstrzykiwań Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi (bezkomórkowa, złożona), adsorbowana Należy uważnie zapoznać

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA DLA PACJENTA

BROSZURA INFORMACYJNA DLA PACJENTA BROSZURA INFORMACYJNA DLA PACJENTA Zastosowanie produktu BOTOX /Vistabel 4 jednostki Allergan/0,1 ml toksyna botulinowa typu A w leczeniu zmarszczek pionowych gładzizny czoła Spis treści Co to są zmarszczki

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. NALPAIN, 10 mg/ml, roztwór do iniekcji Nalbuphini hydrochloridum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. NALPAIN, 10 mg/ml, roztwór do iniekcji Nalbuphini hydrochloridum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA NALPAIN, 10 mg/ml, roztwór do iniekcji Nalbuphini hydrochloridum Należy zpoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. - Należy zachować tę ulotkę,

Bardziej szczegółowo

B. ULOTKA DLA PACJENTA

B. ULOTKA DLA PACJENTA B. ULOTKA DLA PACJENTA 21 Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Selincro 18 mg tabletki powlekane nalmefen Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie

Bardziej szczegółowo

Grypa sezonowa Dlaczego warto się zaszczepić

Grypa sezonowa Dlaczego warto się zaszczepić Grypa sezonowa Dlaczego warto się zaszczepić Grypa. Chroń siebie i innych. GRYPA SEZONOWA: DLACZEGO WARTO SIĘ ZASZCZEPIĆ Ostatnio dużo się mówiło o różnych rodzajach wirusa grypy, włącznie z sezonową i

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA FARMACEUTY JAK WYDAWAĆ LEK INSTANYL

PRZEWODNIK DLA FARMACEUTY JAK WYDAWAĆ LEK INSTANYL PRZEWODNIK DLA FARMACEUTY JAK WYDAWAĆ LEK INSTANYL WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA: INSTANYL, AEROZOL DO NOSA LEK STOSOWANY W LECZENIU PRZEBIJAJĄCEGO BÓLU NOWOTWOROWEGO Szanowny Farmaceuto, Należy

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie danych o bezpieczeństwie stosowania produktu leczniczego Demezon

Podsumowanie danych o bezpieczeństwie stosowania produktu leczniczego Demezon VI.2 VI.2.1 Podsumowanie danych o bezpieczeństwie stosowania produktu leczniczego Demezon Omówienie rozpowszechnienia choroby Deksametazonu sodu fosforan w postaci roztworu do wstrzykiwań stosowany jest

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Tetabulin S/D 250 j.m./ml roztwór do wstrzykiwań 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Immunoglobulina ludzka przeciw tężcowi Jedna dawka (1ml)

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO CROTAMITON FARMAPOL płyn do stosowania na skórę, 100 mg/g 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ 1 g płynu do stosowania

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Catalet C, zawiesina do wstrzykiwań Mieszanka alergoidów pyłku chwastów Zestaw do leczenia podstawowego: 25 JS*/ml, 250, 2 500 Zestaw do leczenia

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Floxitrat Ofta, 5 mg/ml, krople do oczu, roztwór Moxifloxacinum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Floxitrat Ofta, 5 mg/ml, krople do oczu, roztwór Moxifloxacinum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Floxitrat Ofta, 5 mg/ml, krople do oczu, roztwór Moxifloxacinum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Panadol 500 mg, tabletki powlekane Paracetamolum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Panadol 500 mg, tabletki powlekane Paracetamolum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Panadol 500 mg, tabletki powlekane Paracetamolum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Desmoxan 1,5 mg, kapsułki twarde. (Cytisinum)

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Desmoxan 1,5 mg, kapsułki twarde. (Cytisinum) Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Desmoxan 1,5 mg, kapsułki twarde (Cytisinum) Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

UWAGA: W składzie szczepionki podano minimalne miana wirusów odry, świnki i różyczki oznaczane pod koniec terminu ważności preparatu.

UWAGA: W składzie szczepionki podano minimalne miana wirusów odry, świnki i różyczki oznaczane pod koniec terminu ważności preparatu. ULOTKA DLA PACJENTA Należy zapoznać się z właściwościami leku przed zastosowaniem PRIORIX (Vaccinum morbillorum, parotitidis et rubellae vivum) Liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Bardziej szczegółowo

Amertil 10 mg, tabletki powlekane

Amertil 10 mg, tabletki powlekane Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Amertil 10 mg, tabletki powlekane Cetirizini dihydrochloridum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. VICEBROL FORTE; 10 mg, tabletki Vinpocetinum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. VICEBROL FORTE; 10 mg, tabletki Vinpocetinum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA VICEBROL FORTE; 10 mg, tabletki Vinpocetinum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. - Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby

Bardziej szczegółowo

TADALIS 20mg tabletki powlekane tadalafil

TADALIS 20mg tabletki powlekane tadalafil TADALIS 20mg tabletki powlekane tadalafil Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. 1 Należy zachować tę ulotkę, aby w razie

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA PACJENTA

ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA PACJENTA ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA PACJENTA Biosteron, 5 mg, tabletki Biosteron, 10 mg, tabletki Biosteron, 25 mg, tabletki (Dehydroepiandrosteronum) Należy

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. VICEBROL, 5 mg, tabletki. Vinpocetinum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. VICEBROL, 5 mg, tabletki. Vinpocetinum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA VICEBROL, 5 mg, tabletki Vinpocetinum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. - Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. ALLERGODIL, 0,5 mg/ml, krople do oczu, roztwór Azelastini hydrochloridum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. ALLERGODIL, 0,5 mg/ml, krople do oczu, roztwór Azelastini hydrochloridum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta ALLERGODIL, 0,5 mg/ml, krople do oczu, roztwór Azelastini hydrochloridum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Gaviscon o smaku mięty Saszetki, (500 mg + 267 mg + 160 mg)/10 ml, zawiesina doustna

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Gaviscon o smaku mięty Saszetki, (500 mg + 267 mg + 160 mg)/10 ml, zawiesina doustna CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Gaviscon o smaku mięty Saszetki, (500 mg + 267 mg + 160 mg)/10 ml, zawiesina doustna 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Gaviscon o smaku

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla pacjenta. ADRENALINA WZF (Adrenalinum) 300 mikrogramów/0,3 ml, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawkach

Ulotka dla pacjenta. ADRENALINA WZF (Adrenalinum) 300 mikrogramów/0,3 ml, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawkach Ulotka dla pacjenta Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty,

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Cetraxal Plus, 3 mg/ml + 0,25 mg/ml, krople do uszu, roztwór. Cyprofloksacyna + Fluocynolonu acetonid

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Cetraxal Plus, 3 mg/ml + 0,25 mg/ml, krople do uszu, roztwór. Cyprofloksacyna + Fluocynolonu acetonid ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Cetraxal Plus, 3 mg/ml + 0,25 mg/ml, krople do uszu, roztwór Cyprofloksacyna + Fluocynolonu acetonid Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem

Bardziej szczegółowo