ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Levofloxacin Genoptim, 250 mg, tabletki powlekane. Levofloxacinum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Levofloxacin Genoptim, 250 mg, tabletki powlekane. Levofloxacinum"

Transkrypt

1 ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Levofloxacin Genoptim, 250 mg, tabletki powlekane Levofloxacinum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. - Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. - Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości. - Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same. - Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Spis treści ulotki: 1. Co to jest lek Levofloxacin Genoptim i w jakim celu się go stosuje 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Levofloxacin Genoptim 3. Jak stosować lek Levofloxacin Genoptim 4. Możliwe działania niepożądane 5. Jak przechowywać lek Levofloxacin Genoptim 6. Inne informacje 1. CO TO JEST LEK LEVOFLOXACIN GENOPTIM I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE Nazwa leku to Levofloxacin Genoptim. Levofloxacin Genoptim zawiera lek o nazwie lewofloksacyna, który należy do grupy leków nazywanych antybiotykami. Lewofloksacyna jest antybiotykiem chinolonowym. Jej działanie polega na zabijaniu bakterii wywołujących zakażenia w organizmie. Lek Levofloxacin Genoptim stosuje się w leczeniu zakażeń: zatok przynosowych, płuc, u osób z przewlekłymi zaburzeniami oddychania lub zapaleniem płuc, układu moczowego, w tym nerek i pęcherza moczowego, gruczołu krokowego, kiedy zakażenie jest długotrwałe, skóry i tkanki podskórnej, w tym mięśni, czasami określanych mianem tkanek miękkich. 2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU LEVOFLOXACIN GENOPTIM

2 Kiedy nie stosować leku i powiadomić lekarza - Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na lewofloksacynę, jakikolwiek inny antybiotyk chinolonowy, taki jak moksyfloksacyna, ciprofloksacyna lub ofloksacyna lub którykolwiek z pozostałych składników leku Levofloxacin Genoptim (wymienione w punkcie 6, poniżej). Objawami reakcji uczuleniowej są: wysypka, utrudnione połykanie lub oddychanie, obrzęk warg, twarzy, gardła lub języka. - Jeśli u pacjenta występowały napady padaczkowe. - Jeśli u pacjenta wystąpiły kiedykolwiek problemy ze ścięgnami, takie jak zapalenie ścięgna związane z leczeniem antybiotykiem chinolonowym. Ścięgno to pasmo łączące mięśnie ze szkieletem. - U dzieci i nastolatków w okresie wzrastania (w wieku poniżej 18 lat). - U kobiet w ciąży, kobiet, które mogą zajść w ciążę lub kiedy istnieje podejrzenie, że kobieta może być w ciąży. - W okresie karmienia piersią. Jeśli pacjenta dotyczy którekolwiek z powyższych, nie należy stosować tego leku. W razie wątpliwości przed zastosowaniem leku Levofloxacin Genoptim należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Levofloxacin Genoptim: W następujących sytuacjach należy przed rozpoczęciem stosowania leku poradzić się lekarza lub farmaceuty: W rzadkich przypadkach lewofloksacyna może wywoływać zapalenie ścięgna (ból i obrzęk lub zaczerwienienie wokół ścięgna). W szczególności dotyczy to osób w podeszłym wieku lub pacjentów leczonych kortykosteroidami (kortyzon i podobne leki). Jeśli u pacjenta występują dolegliwości ze strony ścięgien, powinien niezwłocznie zgłosić się do lekarza i odciążyć chorą kończynę, aby uniknąć uszkodzenia ścięgna. Może być konieczne przerwanie leczenia (patrz punkt Kiedy nie stosować leku Levofloxacin Genoptim ). Jeśli w trakcie leczenia lub nawet po upływie kilku tygodni po jego zakończeniu wystąpi biegunka o ciężkim przebiegu, z domieszką krwi lub śluzu, która nie ustępuje, należy niezwłocznie powiedzieć o tym lekarzowi. Może to być objawem ciężkiej choroby jelit (rzekomobłoniastego zapalenia jelit) i może być konieczne przerwanie leczenia lewofloksacyną i rozpoczęcie leczenia tej choroby. Może także dojść do wzrostu ryzyka wystąpienia drgawek, jeśli pacjent przyjmuje lek z innymi lekami, takimi jak fenbufen lub z podobnymi lekami stosowanymi w leczeniu bólu reumatycznego i stanu zapalnego lub z teofiliną (lek stosowny w leczeniu astmy) (patrz także punkt Stosowanie z innymi lekami ). Należy upewnić się, że lekarz dobrze zna historię choroby pacjenta, będzie mógł on wtedy udzielić pacjentowi odpowiedniej porady. Należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta występują zaburzenia enzymu zwanego dehydrogenazą glukozo-6-fosforanową (G6-PD) rzadka choroba dziedziczna. Zaburzenie to powoduje niedobór pewnych substancji chemicznych w krwinkach czerwonych, co podczas stosowania lewofloksacyny może prowadzić do rozpadu krwinek czerwonych, powodując niedokrwistość i zażółcenie skóry (żółtaczka). Jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek, może być konieczne dostosowanie przez lekarza dawki leku (patrz także punkt 3 Jak stosować lek Levofloxacin Genoptim ).

3 Lewofloksacyna może powodować poważne reakcje uczuleniowe, nawet podczas przyjmowania lub po przyjęciu pierwszej dawki leku. Jeśli u pacjenta wystąpi wysypka skórna, trudności w oddychaniu lub inne objawy reakcji uczuleniowej (patrz także punkt 4 Możliwe działania niepożądane ), należy niezwłocznie poinformować o tym lekarza lub farmaceutę. Jeśli pacjent choruje na cukrzycę i stosuje insulinę lub leki obniżające stężenie cukru, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, ponieważ podczas stosowania lewofloksacyny może wystąpić reakcja hipoglikemiczna. Lekarz będzie uważnie kontrolował stężenie cukru we krwi pacjenta. Podczas stosowania lewofloksacyny nie należy przebywać zbyt długo na silnym słońcu ani stosować lamp kwarcowych lub korzystać z solarium. Wynika to z możliwości zwiększenia się wrażliwości na światło podczas stosowania leku Levofloxacin Genoptim (mogą wystąpić reakcje podobne do oparzenia słonecznego). Jeśli pacjent stosuje leki zmniejszające krzepliwość krwi, takie jak warfaryna, należy poinformować o tym lekarza lub farmaceutę, ponieważ jednoczesne stosowanie tych dwóch leków może zwiększać ryzyko krwawienia (patrz także punkt Stosowanie z innymi lekami ). Jeśli pacjent chorował na chorobę psychiczną, należy powiedzieć o tym lekarzowi, ponieważ podczas stosowania lewofloksacyny mogą wystąpić myśli samobójcze lub myśli o samookaleczeniu. Jeśli takie myśli wystąpią, leczenie zostanie niezwłocznie przerwane. Może wystąpić rzadki problem z sercem, zwany wydłużeniem odstępu QT, co jest przyczyną nieprawidłowego bicia serca i może być niebezpieczne. Jest to widoczne w badaniu EKG. Ryzyko takiego zdarzenia jest większe, jeśli wydłużenie odstępu QT występowało u kogoś w rodzinie lub gdy pacjent ma niskie stężenie potasu lub magnezu lub przyjmuje leki, o których wiadomo, że wydłużają odstęp QT, takie jak leki kontrolujące rytm serca, leki przeciwdepresyjne lub niektóre antybiotyki lub jest w podeszłym wieku (patrz także punkt Stosowanie z innymi lekami ). Jeśli u pacjenta wystąpią zmiany rytmu bicia serca lub omdlenia, należy poinformować o tym lekarza lub farmaceutę. Należy niezwłocznie poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli u pacjenta wystąpi osłabienie, uczucie mrowienia lub drętwienia rąk i nóg lub twarzy, ponieważ może być konieczne przerwanie leczenia. Wiadomo, że lewofloksacyna może powodować fałszywie dodatnie wyniki oznaczeń opioidów (leki narkotyczne) w moczu. Należy powiedzieć o tym lekarzowi przed wykonaniem takich testów. Wiadomo, że lewofloksacyna działa na wątrobę, co rzadko, szczególnie u pacjentów z chorobą zasadniczą, może rozwinąć się w niewydolność wątroby. Należy natychmiast zgłosić się do lekarza, jeśli u pacjenta wystąpią niewyjaśnione objawy, takie jak utrata apetytu, zażółcenie skóry lub białkówek oczu, ciemny kolor moczu, świąd skóry lub ból lub tkliwość brzucha. Nie zaleca się stosowania lewofloksacyny w potwierdzonych zakażeniach wywołanych przez gronkowca złocistego opornego na metycylinę lub w razie podejrzenia takich zakażeń. Stosowanie z innymi lekami Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie i ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. Szczególnie ważne jest poinformowanie o przyjmowaniu następujących leków:

4 Leki zobojętniające kwas żołądkowy (leki stosowane w leczeniu zgagi lub bólu żołądka) zawierające magnez lub glin i leki zawierające sole żelaza (stosowane w leczeniu niedokrwistości) (patrz również Jak stosować lek Levofloxacin Genoptim ). Sukralfat (lek chroniący ścianę żołądka) (patrz także Jak stosować lek Levofloxacin Genoptim ). Fenbufen lub podobne leki stosowane w leczeniu bólu reumatycznego i obrzęków lub teofilina (lek stosowany w leczeniu chorób układu oddechowego, takich jak astma). Jednoczesne stosowanie lewofloksacyny z tymi lekami może zwiększać ryzyko drgawek. Probenecyd (lek stosowany w leczeniu zapalenia stawów) lub cymetydyna (lek stosowany w leczeniu choroby wrzodowej żołądka i zgagi), ponieważ zmniejszają zdolność usuwania leków przez nerki. Cyklosporyna (lek zmniejszający aktywność układu immunologicznego, np. po przeszczepieniu narządów). Lewofloksacyna może wydłużać działanie tych leków. Leki zmniejszające krzepliwość krwi, takie jak warfaryna. Leki, o których wiadomo, że wydłużają odstęp QT: leki przeciwdepresyjne, takie jak amitryptylina, antybiotyki, takie jak klarytromycyna i leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca z klasy A (takie jak chinidyna, prokainamid i amiodaron) (patrz także Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Levofloxacin Genoptim ). Stosowanie leku Levofloxacin Genoptim z jedzeniem i piciem Lek Levofloxacin Genoptim można przyjmować z jedzeniem lub bez jedzenia. Tabletkę należy popijać wodą. Ciąża i karmienie piersią Nie należy stosować leku, jeśli: pacjentka jest w ciąży, może zajść w ciążę lub istnieje podejrzenie, że jest w ciąży, pacjentka karmi piersią lub planuje karmienie piersią. W ciąży lub okresie karmienia piersią przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn Po przyjęciu leku mogą występować działania niepożądane, takie jak zawroty głowy, senność, uczucie wirowania lub zaburzenia widzenia. Niektóre z tych działań niepożądanych mogą wpływać na zdolność koncentracji i szybkość reakcji. W takich przypadkach nie należy prowadzić pojazdów ani wykonywać żadnych czynności wymagających zachowania wysokiego poziomu uwagi. 3. JAK STOSOWAĆ LEK LEVOFLOXACIN GENOPTIM Lek Levofloxacin Genoptim należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Stosowanie leku Lek przyjmuje się doustnie. Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą. Tabletki można przyjmować podczas posiłku lub w dowolnym czasie między posiłkami.

5 Należy chronić skórę przed światłem słonecznym Podczas przyjmowania leku nie należy przebywać bezpośrednio na słońcu. Wynika to z faktu, że wskutek zwiększenia wrażliwości skóry na słońce, może dojść do jej poparzenia, mrowienia lub wytworzenia pęcherzy w przypadku nieprzestrzegania następujących zaleceń: Należy pamiętać o stosowaniu kremu z wysokim filtrem słonecznym. Należy zawsze nosić kapelusz i ubranie okrywające ramiona i nogi. Należy unikać solarium. W przypadku stosowania preparatów żelaza, leków zobojętniających kwas żołądkowy lub sukralfatu Nie należy przyjmować tych leków w tym samym czasie co lek Levofloxacin Genoptim. Należy je przyjąć co najmniej 2 godziny przed przyjęciem lub 2 godziny po przyjęciu leku Levofloxacin Genoptim. Dawka leku Lekarz zdecyduje, jaką dawkę leku Levofloxacin Genoptim należy przyjmować. Dawka leku zależy od rodzaju i miejsca zakażenia. Czas trwania leczenia zależy od ciężkości zakażenia. Jeśli pacjent ma wrażenie, że działanie leku jest za słabe lub zbyt silne, nie należy samemu zmieniać dawki, lecz należy poradzić się lekarza. Osoby dorosłe i pacjenci w podeszłym wieku Zapalenie zatok przynosowych Dwie tabletki leku Levofloxacin Genoptim, raz na dobę, codziennie. Zapalenie płuc u osób z przewlekłymi zaburzeniami oddychania Jedna lub dwie tabletki leku Levofloxacin Genoptim, raz na dobę, codziennie. Zapalenie płuc Dwie tabletki leku Levofloxacin Genoptim raz lub dwa razy na dobę, codziennie. Zakażenie dróg moczowych, w tym nerek lub pęcherza moczowego Jedna tabletka leku Levofloxacin Genoptim codziennie. Zapalenie gruczołu krokowego Dwie tabletki leku Levofloxacin Genoptim, raz na dobę, codziennie. Zakażenia skóry i tkanki podskórnej, w tym mięśni Jedna lub dwie tabletki leku Levofloxacin Genoptim raz lub dwa razy na dobę, codziennie. Osoby dorosłe z zaburzeniami czynności nerek Lekarz może zalecić mniejszą dawkę leku.

6 Dzieci i młodzież Nie należy stosować tego leku u dzieci i młodzieży. Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Levofloxacin Genoptim W razie przypadkowego przyjęcia większej niż zalecana liczby tabletek, należy niezwłocznie poradzić się lekarza lub uzyskać innego rodzaju poradę lekarską. Należy zabrać ze sobą opakowanie leku, aby lekarz wiedział, jaki lek był stosowany. Mogą pojawić się następujące objawy: drgawki, uczucie splątania, zawroty głowy, zaburzenia świadomości i zaburzenia serca, wywołujące nierówne bicie serca oraz nudności (mdłości). Pominięcie zastosowania leku Levofloxacin Genoptim W przypadku pominięcia dawki należy przyjąć ją jak najszybciej, chyba że zbliża się czas przyjęcia kolejnej dawki. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Przerwanie stosowania leku Levofloxacin Genoptim Nie należy przerywać przyjmowania leku Levofloxacin Genoptim, nawet jeśli samopoczucie się poprawi. Ważne jest, aby zakończyć cały cykl leczenia zalecony przez lekarza. Jeśli leczenie zostanie przerwane przedwcześnie, zakażenie może nawrócić, stan pacjenta może się pogorszyć lub bakteria może stać się oporna na lek. W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości dotyczących stosowania leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. 4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE Jak każdy lek, Levofloxacin Genoptim może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Te działania mają zazwyczaj nasilenie łagodne lub umiarkowane i często ustępują w krótkim czasie. Należy przerwać stosowanie leku Levofloxacin Genoptim i natychmiast zgłosić się do lekarza lub do szpitala, jeśli wystąpią następujące działania niepożądane: Bardzo rzadko (występują rzadziej niż u 1 na pacjentów) reakcje uczuleniowe. Mogą wystąpić następujące objawy: wysypka, trudności w połykaniu lub oddychaniu, obrzęk warg, twarzy, gardła lub języka. Należy przerwać stosowanie leku Levofloxacin Genoptim i natychmiast zgłosić się do lekarza, jeśli wystąpią jakiekolwiek z następujących poważnych działań niepożądanych może być konieczne pilne leczenie: Rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów): wodnista biegunka, z domieszką krwi, z możliwymi skurczami żołądka i wysoką temperaturą. Objawy te mogą wskazywać na ciężkie zaburzenia jelit, ból i stan zapalny ścięgien; najczęściej zajęte jest ścięgno Achillesa, a w niektórych przypadkach może dojść do zerwania ścięgna, drgawki.

7 Bardzo rzadko (występują rzadziej niż u 1 na pacjentów): uczucie pieczenia, mrowienia, bólu lub drętwienia. Mogą to być objawy zaburzenia o nazwie neuropatia. Inne: wysypki skórne o ciężkim nasileniu, w tym tworzenie się pęcherzy lub złuszczanie się skóry wokół warg, oczu, ust, nosa i narządów płciowych, utrata apetytu, zażółcenie skóry i oczu, ciemne zabarwienie moczu, świąd lub tkliwość w obrębie jamy brzusznej. Objawy te mogą wskazywać na zaburzenia czynności wątroby. Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli którekolwiek z poniżej wymienionych działań niepożądanych nasila się lub trwa dłużej niż kilka dni: Często (występują rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów): nudności (mdłości) i biegunka, podwyższone stężenie niektórych enzymów wątrobowych we krwi, zapalenie żył. Niezbyt często (występują rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów): świąd i wysypka na skórze, utrata apetytu, bóle żołądka lub niestrawność (dyspepsja), wymioty lub bóle w okolicy żołądka, uczucie przepełnienia (wzdęcie) lub zaparcie, bóle głowy, zawroty głowy, uczucie wirowania, uczucie senności, zaburzenia snu, uczucie zdenerwowania, wyniki badań krwi mogą być nietypowe z powodu zaburzeń czynności wątroby lub nerek, zmiana liczby krwinek białych obserwowana w wynikach niektórych badań krwi, ogólne osłabienie, zmiany liczby innych bakterii lub namnożenie grzybów, co może wymagać leczenia. Rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów): uczucie mrowienia dłoni i stóp (parestezja) lub drżenie mięśniowe, uczucie zdenerwowania (lęk), depresji, zaburzenia umysłowe, uczucie niepokoju (pobudzenie) lub uczucie splątania, nietypowe szybkie bicie serca lub obniżone ciśnienie tętnicze (niedociśnienie), bóle stawów lub bóle mięśni, sinienie i łatwe krwawienie z powodu obniżenia liczby płytek krwi, zmniejszenie liczby krwinek białych (zwane neutropenią), trudności w oddychaniu lub świszczący oddech (skurcz oskrzeli), spłycenie oddechu (duszność), nasilony świąd lub wysypka (pokrzywka), biegunka krwawa (biegunka krwotoczna). Bardzo rzadko (występują rzadziej niż u 1 na pacjentów): zwiększona wrażliwość skóry na światło słoneczne i ultrafioletowe, obniżenie stężenia cukru we krwi (hipoglikemia). Jest to istotne u osób chorujących na cukrzycę, zaburzenia słuchu lub wzroku albo zmiany w odczuwaniu smaku i zapachu,

8 widzenie lub słyszenie rzeczy, które nie istnieją (omamy), zmiany opinii i sposobu myślenia (reakcje psychotyczne) z możliwością występowania myśli lub działań samobójczych, utrata krążenia (wstrząs podobny do wstrząsu anafilaktycznego), osłabienie mięśni. Jest to istotne u chorych na miastenię (rzadka choroba układu nerwowego), zapalenie wątroby, zaburzenia czynności nerek i niekiedy niewydolność nerek, które mogą być spowodowane reakcją uczuleniową ze strony nerek o nazwie śródmiąższowe zapalenie nerek, gorączka, bóle gardła i ogólnie złe samopoczucie, które nie ustępuje. Objawy te mogą być wywołane zmniejszeniem liczby krwinek białych, gorączka i uczuleniowe reakcje płucne. Inne działania niepożądane to: obniżenie liczby krwinek czerwonych (niedokrwistość). Może to wywoływać bladość lub zażółcenie skóry z powodu rozpadu krwinek czerwonych i zmniejszenia liczby wszystkich rodzajów krwinek, nadmierna odpowiedź immunologiczna (nadwrażliwość), nadmierna potliwość, bóle, takie jak ból pleców, klatki piersiowej i kończyn, problemy z poruszaniem się i chodzeniem, napady porfirii u osób, u których porfiria (bardzo rzadka choroba metaboliczna) występowała w przeszłości, zapalenie naczyń przenoszących krew w całym organizmie wywołane reakcją uczuleniową, problemy z sercem, takie jak nieprawidłowy rytm serca, zagrażający życiu nieregularny rytm serca, zmiana rytmu serca (zwana wydłużeniem odstępu QT, widoczna w badaniu aktywności elektrycznej serca, EKG). Jeśli nasili się którekolwiek z działań niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek inne działania niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę. 5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK LEVOFLOXACIN GENOPTIM Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku. Nie należy stosować leku Levofloxacin Genoptim po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym i blistrze po napisie: EXP. Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko. 6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Levofloxacin Genoptim Substancją czynną leku jest lewofloksacyna. Każda tabletka powlekana zawiera 250 mg lewofloksacyny w postaci lewoflokascyny półwodnej. Pozostałe składniki leku to:

9 Rdzeń tabletki: krospowidon (typu A), hypromeloza (15 cp), celuloza mikrokrystaliczna i magnezu stearynian. Otoczka tabletki: hypromeloza (6 cp), tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 400, żelaza tlenek czerwony (E 172), polisorbat 80. Jak wygląda lek Levofloxacin Genoptim i co zawiera opakowanie Lek Levofloxacin 250 mg tabletki powlekane występuje w postaci tabletek powlekanych o barwie różowej, w kształcie kapsułki, dwuwypukłych, z wytłoczonym napisem ML i 62 po jednej stronie głębokiego rowka dzielącego i z linią podziału po drugiej stronie. W przypadku, kiedy lekarz zaleci stosowanie dawki pół tabletki, tabletkę można podzielić na dwie równe części. Lek Levofloxacin Genoptim jest dostępny w blistrach zawierających 5 lub 10 tabletek. Każde pudełko tekturowe zawiera jeden blister. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie. Podmiot odpowiedzialny Synoptis Pharma Sp. z o.o. ul. Krakowiaków Warszawa Wytwórca Peckforton Pharmaceuticals Ltd. UK Crewe Hall, Crewe, Cheshire CW1 6UL, Wielka Brytania. Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich EOG pod następującymi nazwami: Wielka Brytania Niemcy Węgry Włochy Polska Rumunia Hiszpania Levofloxacin 250 mg Film-coated tablets Levofloxacin Macleods 250 mg Filmtabletten Levomac 250 mg Filmtabletta Levofloxacina Macleods 250 mg compresse rivestite con film Levofloxacin Genoptim, 250 mg, tabletki powlekane Levofloxacina Macleods 250 mg comprimate filmate Levofloxacino Macleods 250 mg comprimidos recubiertos con pelìcula Data ostatniej aktualizacji ulotki:

10

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA VERTIX, 24 MG, TABLETKI (BETAHISTINI DIHYDROCHLORIDUM)

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA VERTIX, 24 MG, TABLETKI (BETAHISTINI DIHYDROCHLORIDUM) ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA VERTIX, 24 MG, TABLETKI (BETAHISTINI DIHYDROCHLORIDUM) Należy zapoznać się z treścią ulotki przez zastosowaniem leku. - Należy zachować tę ulotkę, aby w

Bardziej szczegółowo

Tribux 100 mg, tabletki Trimebutini maleas

Tribux 100 mg, tabletki Trimebutini maleas ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Tribux 100 mg, tabletki Trimebutini maleas Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Cetax, 5 mg, tabletki powlekane Levocetirizini dihydrochloridum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Cetax, 5 mg, tabletki powlekane Levocetirizini dihydrochloridum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Cetax, 5 mg, tabletki powlekane Levocetirizini dihydrochloridum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

Bardziej szczegółowo

Diosminum. Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Diosminum. Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Diohespan max, 1000 mg, tabletki Diosminum Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. Lek ten jest dostępny

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. ZYX, 5 mg, tabletki powlekane. Levocetirizini dihydrochloridum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. ZYX, 5 mg, tabletki powlekane. Levocetirizini dihydrochloridum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika ZYX, 5 mg, tabletki powlekane Levocetirizini dihydrochloridum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Rupafin 10 mg, tabletki Rupatadinum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Rupafin 10 mg, tabletki Rupatadinum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Rupafin 10 mg, tabletki Rupatadinum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku. - Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie

Bardziej szczegółowo

Tribux Forte 200 mg, tabletki

Tribux Forte 200 mg, tabletki Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Tribux Forte 200 mg, tabletki Trimebutini maleas Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

Tribux Bio 100 mg, tabletki

Tribux Bio 100 mg, tabletki Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Tribux Bio 100 mg, tabletki Trimebutini maleas Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Hyplafin 5 mg, tabletki powlekane. Finasteridum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Hyplafin 5 mg, tabletki powlekane. Finasteridum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Hyplafin 5 mg, tabletki powlekane Finasteridum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Karbis, 4 mg, tabletki Karbis, 8 mg, tabletki Karbis, 16 mg, tabletki Karbis, 32 mg, tabletki Candesartanum cilexetilum Należy zapoznać się z treścią ulotki

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Binabic, 150 mg, tabletki powlekane Bicalutamidum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Binabic, 150 mg, tabletki powlekane Bicalutamidum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Binabic, 150 mg, tabletki powlekane Bicalutamidum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. LORATADYNA PYLOX 10 mg, tabletki Loratadinum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. LORATADYNA PYLOX 10 mg, tabletki Loratadinum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta LORATADYNA PYLOX 10 mg, tabletki Loratadinum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Lirra Gem, 5 mg, tabletki powlekane. Levocetirizini dihydrochloridum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Lirra Gem, 5 mg, tabletki powlekane. Levocetirizini dihydrochloridum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Lirra Gem, 5 mg, tabletki powlekane Levocetirizini dihydrochloridum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Binabic, 50 mg, tabletki powlekane Bicalutamidum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Binabic, 50 mg, tabletki powlekane Bicalutamidum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Binabic, 50 mg, tabletki powlekane Bicalutamidum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Zyx, 5 mg, tabletki powlekane. Levocetirizini dihydrochloridum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Zyx, 5 mg, tabletki powlekane. Levocetirizini dihydrochloridum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Zyx, 5 mg, tabletki powlekane Levocetirizini dihydrochloridum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. VICEBROL 5 mg, tabletki. Vinpocetinum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. VICEBROL 5 mg, tabletki. Vinpocetinum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta VICEBROL 5 mg, tabletki Vinpocetinum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Cezera, 5 mg, tabletki powlekane Levocetirizini dihydrochloridum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Cezera, 5 mg, tabletki powlekane Levocetirizini dihydrochloridum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Cezera, 5 mg, tabletki powlekane Levocetirizini dihydrochloridum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Flynise, 5 mg, tabletki powlekane. Desloratadinum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Flynise, 5 mg, tabletki powlekane. Desloratadinum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Flynise, 5 mg, tabletki powlekane Desloratadinum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Irprestan, 75 mg, tabletki powlekane Irprestan, 150 mg, tabletki powlekane Irprestan, 300 mg, tabletki powlekane (Irbesartanum) Należy zapoznać się z treścią

Bardziej szczegółowo

LOPERAMID WZF 2 mg, tabletki Loperamidi hydrochloridum

LOPERAMID WZF 2 mg, tabletki Loperamidi hydrochloridum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta LOPERAMID WZF 2 mg, tabletki Loperamidi hydrochloridum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Levofloxacin Genoptim, 500 mg, tabletki powlekane. Levofloxacinum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Levofloxacin Genoptim, 500 mg, tabletki powlekane. Levofloxacinum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Levofloxacin Genoptim, 500 mg, tabletki powlekane Levofloxacinum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Rivastigmin Orion, 1,5 mg, kapsułki, twarde Rivastigmin Orion, 3 mg, kapsułki, twarde Rivastigmin Orion, 4,5 mg, kapsułki, twarde Rivastigmin Orion, 6 mg,

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Delortan, 5 mg, tabletki powlekane Desloratadyna

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Delortan, 5 mg, tabletki powlekane Desloratadyna Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Delortan, 5 mg, tabletki powlekane Desloratadyna Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA. PENTINIMID 250 mg kapsułki (Ethosuximidum)

ULOTKA DLA PACJENTA. PENTINIMID 250 mg kapsułki (Ethosuximidum) ULOTKA DLA PACJENTA PENTINIMID 250 mg kapsułki (Ethosuximidum) Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku Należy zachować te ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Delortan Allergy, 5 mg, tabletki powlekane Desloratadyna

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Delortan Allergy, 5 mg, tabletki powlekane Desloratadyna Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Delortan Allergy, 5 mg, tabletki powlekane Desloratadyna Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika ZYX Bio 5 mg, tabletki powlekane Levocetirizini dihydrochloridum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. MUCOANGIN, 20 mg, tabletki do ssania Ambroxoli hydrochloridum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. MUCOANGIN, 20 mg, tabletki do ssania Ambroxoli hydrochloridum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA MUCOANGIN, 20 mg, tabletki do ssania Ambroxoli hydrochloridum Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Physiotens 0,4 0,4 mg, tabletki powlekane Moxonidinum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Physiotens 0,4 0,4 mg, tabletki powlekane Moxonidinum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Physiotens 0,4 0,4 mg, tabletki powlekane Moxonidinum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA 1

ULOTKA DLA PACJENTA 1 ULOTKA DLA PACJENTA 1 ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Levofloxacin Sanovel, 500 mg, tabletki powlekane Lewofloksacyna Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. Należy

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA SYMELON, 1,5 mg, kapsułki, twarde SYMELON, 3 mg, kapsułki, twarde SYMELON, 4,5 mg, kapsułki, twarde SYMELON, 6 mg, kapsułki, twarde Rivastigminum Należy

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Jovesto, 5 mg, tabletki powlekane Desloratadinum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Jovesto, 5 mg, tabletki powlekane Desloratadinum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Jovesto, 5 mg, tabletki powlekane Desloratadinum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne

Bardziej szczegółowo

Lavistina, 8 mg, tabletki Lavistina, 16 mg, tabletki. Betahistini dihydrochloridum

Lavistina, 8 mg, tabletki Lavistina, 16 mg, tabletki. Betahistini dihydrochloridum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Lavistina, 8 mg, tabletki Lavistina, 16 mg, tabletki Betahistini dihydrochloridum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku,

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. ASTMODIL, 10 mg, tabletki powlekane (Montelukastum)

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. ASTMODIL, 10 mg, tabletki powlekane (Montelukastum) ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA ASTMODIL, 10 mg, tabletki powlekane (Montelukastum) Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. - Należy zachować tę ulotkę, aby w razie

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Betahistyna Bluefish, 8 mg, tabletki Betahistyna Bluefish, 16 mg, tabletki Betahistyna Bluefish, 24 mg, tabletki Betahistyna dihydrochloridum

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. VICEBROL, 5 mg, tabletki. Vinpocetinum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. VICEBROL, 5 mg, tabletki. Vinpocetinum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA VICEBROL, 5 mg, tabletki Vinpocetinum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. - Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc

Bardziej szczegółowo

AHIST, 5 mg, tabletki powlekane Lewocetyryzyny dichlorowodorek

AHIST, 5 mg, tabletki powlekane Lewocetyryzyny dichlorowodorek Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika AHIST, 5 mg, tabletki powlekane Lewocetyryzyny dichlorowodorek Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Lirra Gem, 5 mg, tabletki powlekane. Levocetirizini dihydrochloridum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Lirra Gem, 5 mg, tabletki powlekane. Levocetirizini dihydrochloridum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Lirra Gem, 5 mg, tabletki powlekane Levocetirizini dihydrochloridum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

Bardziej szczegółowo

ASMAG B 20 mg jonów magnezu + 0,25 mg pirydoksyny chlorowodorku, tabletki Magnesii hydroaspartas + Pyridoxini hydrochloridum

ASMAG B 20 mg jonów magnezu + 0,25 mg pirydoksyny chlorowodorku, tabletki Magnesii hydroaspartas + Pyridoxini hydrochloridum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika ASMAG B 20 mg jonów magnezu + 0,25 mg pirydoksyny chlorowodorku, tabletki Magnesii hydroaspartas + Pyridoxini hydrochloridum Należy uważnie zapoznać

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA. Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Vertix, 24 mg, tabletki. Betahistini dihydrochloridum

ULOTKA DLA PACJENTA. Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Vertix, 24 mg, tabletki. Betahistini dihydrochloridum ULOTKA DLA PACJENTA Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Vertix, 24 mg, tabletki Betahistini dihydrochloridum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przez zastosowaniem leku,

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Loratadine Galpharm, 10 mg, tabletki Loratadinum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Loratadine Galpharm, 10 mg, tabletki Loratadinum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Loratadine Galpharm, 10 mg, tabletki Loratadinum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. VINPOTON, 5 mg, tabletki. Vinpocetinum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. VINPOTON, 5 mg, tabletki. Vinpocetinum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika VINPOTON, 5 mg, tabletki Vinpocetinum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. VICEBROL FORTE; 10 mg, tabletki Vinpocetinum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. VICEBROL FORTE; 10 mg, tabletki Vinpocetinum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA VICEBROL FORTE; 10 mg, tabletki Vinpocetinum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. - Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby

Bardziej szczegółowo

B. ULOTKA DLA PACJENTA

B. ULOTKA DLA PACJENTA B. ULOTKA DLA PACJENTA 13 Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta CLARITINE ALLERGY, 1 mg/ml, syrop Loratadinum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA 1

ULOTKA DLA PACJENTA 1 ULOTKA DLA PACJENTA 1 Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Supremin MAX, 1,5 mg/ml, syrop Butamirati citras Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku,

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Fenardin, 267 mg, kapsułki, twarde. Fenofibratum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Fenardin, 267 mg, kapsułki, twarde. Fenofibratum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Fenardin, 267 mg, kapsułki, twarde Fenofibratum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Amertil, 10 mg, tabletki powlekane. Cetirizini dihydrochloridum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Amertil, 10 mg, tabletki powlekane. Cetirizini dihydrochloridum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Amertil, 10 mg, tabletki powlekane Cetirizini dihydrochloridum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. - Należy zachować tę ulotkę,

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Polibiotic, (5 mg + 5000 j.m. + 400 j.m.)/g, maść (Neomycini sulfas + Polymyxini B sulfas + Bacitracinum zincum) Należy uważnie zapoznać się z treścią

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA 1/5

ULOTKA DLA PACJENTA 1/5 ULOTKA DLA PACJENTA 1/5 Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Rupafin 10 mg, tabletki Rupatadinum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Ropimol 2 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań. Ropivacaini hydrochloridum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Ropimol 2 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań. Ropivacaini hydrochloridum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Ropimol 2 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań Ropivacaini hydrochloridum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. - Należy zachować tę ulotkę,

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Hyplafin 5 mg, tabletki powlekane. Finasteridum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Hyplafin 5 mg, tabletki powlekane. Finasteridum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Hyplafin 5 mg, tabletki powlekane Finasteridum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

VINPOTON Forte, 10 mg, tabletki (Vinpocetinum)

VINPOTON Forte, 10 mg, tabletki (Vinpocetinum) Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta VINPOTON Forte, 10 mg, tabletki (Vinpocetinum) Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Histigen, 8 mg, tabletki Histigen, 16 mg, tabletki (Betahistini dihydrochloridum) Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Protevasc SR, 35 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu. Trimetazidini dihydrochloridum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Protevasc SR, 35 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu. Trimetazidini dihydrochloridum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Protevasc SR, 35 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Trimetazidini dihydrochloridum Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany.

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Viregyt-K, 100 mg, kapsułki Amantadini hydrochloridum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Viregyt-K, 100 mg, kapsułki Amantadini hydrochloridum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Viregyt-K, 100 mg, kapsułki Amantadini hydrochloridum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Etadron, 25 mg, tabletki powlekane Exemestanum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Etadron, 25 mg, tabletki powlekane Exemestanum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Etadron, 25 mg, tabletki powlekane Exemestanum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta VICEBROL FORTE 10 mg, tabletki

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta VICEBROL FORTE 10 mg, tabletki Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta VICEBROL FORTE 10 mg, tabletki Vinpocetinum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Zoladex LA, 10,8 mg, implant podskórny. Goserelinum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Zoladex LA, 10,8 mg, implant podskórny. Goserelinum ULOTKA DLA PACJENTA ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Zoladex LA, 10,8 mg, implant podskórny Goserelinum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. - Należy zachować tę

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Neosine, 250 mg/5 ml, syrop Inosinum pranobexum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Neosine, 250 mg/5 ml, syrop Inosinum pranobexum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Neosine, 250 mg/5 ml, syrop Inosinum pranobexum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. - Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby

Bardziej szczegółowo

Paracetamol Biofarm Paracetamolum 500 mg, tabletki

Paracetamol Biofarm Paracetamolum 500 mg, tabletki Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Paracetamol Biofarm Paracetamolum 500 mg, tabletki Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Flavamed, 30 mg, tabletki Ambroxoli hydrochloridum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Flavamed, 30 mg, tabletki Ambroxoli hydrochloridum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Flavamed, 30 mg, tabletki Ambroxoli hydrochloridum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA 1

ULOTKA DLA PACJENTA 1 ULOTKA DLA PACJENTA 1 Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta PENTASA, 1 g, czopki Mesalazinum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Miktosan 0,4 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu (Tamsulosini hydrochloridum)

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Miktosan 0,4 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu (Tamsulosini hydrochloridum) Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Miktosan 0,4 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu (Tamsulosini hydrochloridum) Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Glimbax, 0,74 mg/ml (0,074%), roztwór do płukania jamy ustnej i gardła (Diclofenacum)

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Glimbax, 0,74 mg/ml (0,074%), roztwór do płukania jamy ustnej i gardła (Diclofenacum) ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Glimbax, 0,74 mg/ml (0,074%), roztwór do płukania jamy ustnej i gardła (Diclofenacum) Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Amertil Bio, 10 mg, tabletki powlekane. Cetirizini dihydrochloridum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Amertil Bio, 10 mg, tabletki powlekane. Cetirizini dihydrochloridum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Amertil Bio, 10 mg, tabletki powlekane Cetirizini dihydrochloridum Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Bardziej szczegółowo

Aneks III. Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotkach dla pacjenta

Aneks III. Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotkach dla pacjenta Aneks III Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotkach dla pacjenta Uwaga: Konieczna może być późniejsza aktualizacja zmian w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Asmenol PPH, 5 mg, tabletki do rozgryzania i żucia Montelukastum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Asmenol PPH, 5 mg, tabletki do rozgryzania i żucia Montelukastum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Asmenol PPH, 5 mg, tabletki do rozgryzania i żucia Montelukastum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. Należy zachować tę ulotkę,

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Myconafine 250 mg, tabletki (Terbinafinum)

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Myconafine 250 mg, tabletki (Terbinafinum) ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Myconafine 250 mg, tabletki (Terbinafinum) Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby

Bardziej szczegółowo

Aciclovir Hasco 200 mg, tabletki Aciclovirum

Aciclovir Hasco 200 mg, tabletki Aciclovirum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Aciclovir Hasco 200 mg, tabletki Aciclovirum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. BETANIL FORTE 24 mg, tabletki. Betahistini dihydrochloridum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. BETANIL FORTE 24 mg, tabletki. Betahistini dihydrochloridum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta BETANIL FORTE 24 mg, tabletki Betahistini dihydrochloridum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona

Bardziej szczegółowo

B. ULOTKA DLA PACJENTA

B. ULOTKA DLA PACJENTA B. ULOTKA DLA PACJENTA 0 ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA AVAMINA, 500 mg, tabletki powlekane Metformini hydrochloridum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. - Należy

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Tolperis VP, 50 mg, tabletki powlekane Tolperisoni hydrochloridum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Tolperis VP, 50 mg, tabletki powlekane Tolperisoni hydrochloridum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Tolperis VP, 50 mg, tabletki powlekane Tolperisoni hydrochloridum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. CetAlergin Ten, 10 mg, tabletki powlekane Cetirizini dihydrochloridum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. CetAlergin Ten, 10 mg, tabletki powlekane Cetirizini dihydrochloridum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA CetAlergin Ten, 10 mg, tabletki powlekane Cetirizini dihydrochloridum Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Donecept 10 mg, tabletki powlekane. Donepezili hydrochloridum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Donecept 10 mg, tabletki powlekane. Donepezili hydrochloridum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Donecept 10 mg, tabletki powlekane Donepezili hydrochloridum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. - Należy zachować tę ulotkę,

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Rivastigmine Teva Pharma, 1,5 mg, kapsułki, twarde Rivastigmine Teva Pharma, 3 mg, kapsułki, twarde Rivastigmine Teva Pharma, 4,5 mg, kapsułki, twarde

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Letizen, 10 mg, tabletki powlekane Cetirizini dihydrochloridum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Letizen, 10 mg, tabletki powlekane Cetirizini dihydrochloridum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Letizen, 10 mg, tabletki powlekane Cetirizini dihydrochloridum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

Bardziej szczegółowo

Amertil 10 mg, tabletki powlekane

Amertil 10 mg, tabletki powlekane Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Amertil 10 mg, tabletki powlekane Cetirizini dihydrochloridum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Promonta 10 mg 10 mg, tabletki powlekane Montelukastum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Promonta 10 mg 10 mg, tabletki powlekane Montelukastum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Promonta 10 mg 10 mg, tabletki powlekane Montelukastum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku. - Należy zachować tę ulotkę, aby w razie

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Flavamed max, 6 mg/ml (30 mg/5 ml), roztwór doustny Ambroxoli hydrochloridum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Flavamed max, 6 mg/ml (30 mg/5 ml), roztwór doustny Ambroxoli hydrochloridum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Flavamed max, 6 mg/ml (30 mg/5 ml), roztwór doustny Ambroxoli hydrochloridum Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. KETOTIFEN WZF, 1 mg, tabletki Ketotifenum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. KETOTIFEN WZF, 1 mg, tabletki Ketotifenum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta KETOTIFEN WZF, 1 mg, tabletki Ketotifenum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA SYLIMAROL 35 mg Produkt przeznaczony dla młodzieży powyżej 12 roku życia i dorosłych. Wielkość opakowania: 30 lub 60 sztuk Należy przeczytać uważnie całą

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla Pacjenta: Informacja dla Użytkownika

Ulotka dla Pacjenta: Informacja dla Użytkownika Ulotka dla Pacjenta: Informacja dla Użytkownika PABAL, 100 mikrogramów/ml, roztwór do wstrzykiwań Carbetocinum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. - Należy zachować tę ulotkę,

Bardziej szczegółowo

Hascovir control 200 mg, tabletki Aciclovirum

Hascovir control 200 mg, tabletki Aciclovirum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Hascovir control 200 mg, tabletki Aciclovirum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Palin, 200 mg, kapsułki twarde Acidum pipemidicum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Palin, 200 mg, kapsułki twarde Acidum pipemidicum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Palin, 200 mg, kapsułki twarde Acidum pipemidicum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA 1

ULOTKA DLA PACJENTA 1 ULOTKA DLA PACJENTA 1 ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Alermed, 10 mg, tabletki powlekane (Cetirizini dihydrochloridum) Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku. - Należy

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Levoxa 250 mg tabletki powlekane Levoxa 500 mg tabletki powlekane. Levofloxacinum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Levoxa 250 mg tabletki powlekane Levoxa 500 mg tabletki powlekane. Levofloxacinum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Levoxa 250 mg tabletki powlekane Levoxa 500 mg tabletki powlekane Levofloxacinum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. Należy zachować

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Tarsime, 125 mg, tabletki powlekane Tarsime, 250 mg, tabletki powlekane Tarsime, 500 mg, tabletki powlekane Cefuroximum Należy zapoznać się z treścią

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA. Strona 1 z 6

ULOTKA DLA PACJENTA. Strona 1 z 6 ULOTKA DLA PACJENTA Strona 1 z 6 ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA NORPROLAC 25 mikrogramów, 50 mikrogramów, tabletki NORPROLAC 75 mikrogramów, tabletki NORPROLAC 150 mikrogramów, tabletki

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika ZYX Bio 5 mg, tabletki powlekane Levocetirizini dihydrochloridum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA KAMAGRA 100 mg, tabletki powlekane Sildenafil w postaci cytrynianu Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. 1- Należy zachować tę ulotkę,

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA 1

ULOTKA DLA PACJENTA 1 ULOTKA DLA PACJENTA 1 Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta PENTASA, 500 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Mesalazinum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku,

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Fluimucil Forte 600 mg, tabletki musujące Acetylcysteinum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Fluimucil Forte 600 mg, tabletki musujące Acetylcysteinum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Fluimucil Forte 600 mg, tabletki musujące Acetylcysteinum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Xyvelam, 250 mg, tabletki powlekane Xyvelam, 500 mg, tabletki powlekane.

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Xyvelam, 250 mg, tabletki powlekane Xyvelam, 500 mg, tabletki powlekane. Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Xyvelam, 250 mg, tabletki powlekane Xyvelam, 500 mg, tabletki powlekane Levofloxacinum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

CLEMASTINUM HASCO (Clemastinum) 1 mg, tabletki

CLEMASTINUM HASCO (Clemastinum) 1 mg, tabletki Ulotka dla pacjenta Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. - Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. - Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty,

Bardziej szczegółowo

1. CO TO JEST LEK AMBROTAXER I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

1. CO TO JEST LEK AMBROTAXER I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Ambrotaxer, 15 mg/5 ml syrop Ambroxoli hydrochloridum Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. Lek ten

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Neosine forte, 1000 mg, tabletki Inosinum pranobexum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Neosine forte, 1000 mg, tabletki Inosinum pranobexum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Neosine forte, 1000 mg, tabletki Inosinum pranobexum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Casodex, 50 mg, tabletki powlekane bicalutamidum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Casodex, 50 mg, tabletki powlekane bicalutamidum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Casodex, 50 mg, tabletki powlekane bicalutamidum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA 1

ULOTKA DLA PACJENTA 1 ULOTKA DLA PACJENTA 1 Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Ulcamed, 120 mg tabletki powlekane Bismuthi oxidum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Cetigran,10 mg, tabletki powlekane. Cetirizini dihydrochloridum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Cetigran,10 mg, tabletki powlekane. Cetirizini dihydrochloridum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Cetigran,10 mg, tabletki powlekane Cetirizini dihydrochloridum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Letizen, 10 mg, tabletki powlekane Cetirizini dihydrochloridum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Letizen, 10 mg, tabletki powlekane Cetirizini dihydrochloridum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Letizen, 10 mg, tabletki powlekane Cetirizini dihydrochloridum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Etadron, 25 mg, tabletki powlekane Exemestanum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Etadron, 25 mg, tabletki powlekane Exemestanum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Etadron, 25 mg, tabletki powlekane Exemestanum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo