STANOWISKO KOMISJI MEDYCZNEJ FEDERACJI ZWIĄZKÓW ALPINISTYCZNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STANOWISKO KOMISJI MEDYCZNEJ FEDERACJI ZWIĄZKÓW ALPINISTYCZNYCH"

Transkrypt

1 THE INTERNATIONAL MOUNTAINEERING AND CLIMBING FEDERATION UNION INTERNATIONALE DES ASSOCIATIONS D ALPINISME Office: Mnbijustrasse 6 Pstfach CH- Berne SWITZERLAND Tel.: +4 () 788 Fax: +4 () STANOWISKO KOMISJI MEDYCZNEJ FEDERACJI ZWIĄZKÓW ALPINISTYCZNYCH CZĘŚĆ 9 Dzieci w górach Przeznaczne dla lekarzy, sób zaintereswanych, peratrów wypraw trekkingwych i ekspedycji Meijer, H.J. & Jean, D. 8 [tłumaczenie: Maciej Uchwicz, krekta: Paweł Pdsiadł] W - Strna: / 6

2 Stanwisk Kmisji Medycznej UIAA Nr 9: Dzieci w górach Wprwadzenie Każdeg rku tysiące dzieci mieszkających na nizinach pdróżuje w góry nie pnsząc żadneg uszczerbku na zdrwiu. Większść wypraw t wyjazdy d resrtów górskich, szczególnie w Ameryce Półncnej i Eurpie. Oprócz teg, craz większa liczba dzieci przensi się na tereny wyskgórskie w związku z bwiązkami zawdwymi rdziców. Chciaż większść wyjazdów w rejny górskie przebiega bez zakłóceń, u niektórych dzieci pjawiają się bjawy, które mżna pwiązać z ekspzycją na wyskść. Szczególne ryzyk ekspzycji na duże wyskści u dzieci nie zstał szczegółw przebadane i większść pniżej przedstawinych infrmacji stanwi wynik przełżenia danych uzyskanych w ppulacji sób drsłych, z uwzględnieniem wpływu wzrstu i etapu rzwju dziecka. Aktualnie przyjmuje się, że dzieci nie wymagają ddatkwych działań w przypadku nagłej ekspzycji na wyskść (w prównaniu z drsłymi). Niemniej jednak, jeśli drśli chcą z dziećmi dbyć pdróż na tereny płżne wysk, muszą dpwiedni wcześniej dpwiedzieć sbie na pniższe pytania:. Czy dziecku naprawdę się t spdba? Wyprawę należy dstswać d charakteru dziecka! Dla dziecka, przygda i zabawa są ważniejsze niż zdbywanie lub przebywanie na jakimklwiek szczycie. Czy pdróż raczej pdbuduje eg rdzica, niż dniesie się d ptrzeb dziecka? Pniżej zaprezentwane stanwisk zawiera wyważne zalecenia, które pwinny być pmcne sbm przebywającym w górach raz lekarzm udzielającym prad w zakresie zdbywania dużych wyskści z dziećmi. Uwaga: Młdsze dzieci z reguły wyrażają dyskmfrt fizjlgiczny w mniej zrzumiały spsób, np. zazwyczaj nie mówią, że jest im zimn w stpniu zagrażającym, że nie czują palców ( ile psiadają wystarczające umiejętnści językwe). Raczej stają się bardz zmęczne i wyciszne. W prównaniu z sbą drsłą, mechanizmy termregulacji u dziecka nie są jeszcze całkwicie ukształtwane, pdbnie jak adaptacja d ekspzycji na hipksję. Definicje Dzieci: 8 lat nwrdek: miesiąc niemwlę: miesięcy młdsze dzieck: 5 lat starsze dzieck: 6 lat młdzież: 8 lat Strna: / 6

3 Stanwisk Kmisji Medycznej UIAA Nr 9: Dzieci w górach Otalgia i inne schrzenia ucha, nsa i gardła Najczęstszym prblemem występującym u dzieci przebywających w górach jest talgia (bólu uszu) spwdwana nagłymi zmianami ciśnienia atmsferyczneg (np. przez szybkie zdbywanie wyskści w klejce linwej lub samchdzie, ale również w trakcie transprtu pwietrzneg - lty widkwe). Ryzyk wzrasta u bardz małych dzieci lub nwrdków raz u dzieci lub niemwląt z wcześniejszymi infekcjami górnych dróg ddechwych. Nie ptrafią jeszcze wyrównywać ciśnienia w uszach, kiedy ns jest niedrżny z pwdu kataru. Klejny prblem mże dtyczyć rdziców w interpretacji bjawów u dziecka w kresie prewerbalnym, które tylk płacze. Młdsze dzieci muszą być zdrwe, jeśli mają dbyć pdróż na większe wyskści. Jeśli mżliwe, ns należy wyczyścić, najlepiej za pmcą rztwru sli fizjlgicznej, c pzwli uniknąć jeg niedrżnści. Wart pświęcić trchę czasu i w trakcie jazdy samchdem w warunkach alpejskich rbić przystanki. Dzieci pwinny ppijać płyn c każde d 5 metrów wyskści. Przed i p zdbyciu szczytu muszą dpcząć, ale nie pwinny teg rbić na samym szczycie (chyba, że dzieck zachwuje się całkwicie nrmalnie raz czuje się ewidentnie dbrze). W trakcie szybkieg wytracania wyskści (samchód, klejka linwa) dzieck pwinn ścisnąć ns palcami i dmuchać z całej siły z zamkniętymi ustami. Chre dzieci nie pwinny pdróżwać klejką linwą lub statkiem pwietrznym zmiany ciśnienia są zbyt gwałtwne. W trakcie zdbywania wyskści mżna regularnie stswać aerzle d nsa (rztwry sli) przeznaczne dla małych dzieci. Uwaga: W zimwych kurrtach narciarskich pwszechne jest występwanie zapalenia krtani i kataru (suche pwietrzne, przegrzane pmieszczenia). Prblemu mżna uniknąć przez nawilżanie pwietrza w pmieszczeniach. Chrba wyskściwa: AMS/HAPE/HACE/SIMS Małe dzieci nie pisują bjawów w wiarygdny spsób, nawet jeśli ptrafią już mówić. U dzieci pniżej. rku życia, pdróż d każdeg nweg miejsca mże dprwadzić d zmian snu, apetytu, aktywnści i nastrju. Niektóre starsze dzieci, szczególnie w wieku 8 lat raz dzieci z zaburzeniami w uczeniu lub kmunikacji również mgą w niedkładny spsób pisywać bjawy, c pwduje, że rzpznanie chrby wyskściwej staje się trudne. W przypadku dzieci 8 - letnich i starszych przyjmuje się, że bjawy chrby wyskściwej są pdbne jak u drsłych. We wszystkich przedziałach wiekwych (dzieci i drśli) bjawy chrby wyskściwej są niespecyficzne i mgą być mylne z innymi zaburzeniami takimi jak inna chrba, niestrżnść żywieniwa, intksykacja lub czynniki psychlgiczne związane z długą pdróżą lub wcześniejszymi prblemami. Niemniej jednak, w trakcie zdbywania wyskści z dziećmi rzsądnie jest przyjąć, że występujące bjawy są związane z wyskścią i należy pdejmwać dpwiednie działania d mmentu wykazania, że przyczyna leży gdzie indziej. Chciaż dstępne dane mają charakter wstępny, wydaje się, że czas ptrzebny dziecim na aklimatyzację jest pdbny jak u drsłych. Chciaż brak jest danych partych na pdstawach naukwych, zaleca się, aby wyskść nclegwa dla dziecka w wieku przedszklnym nie przekraczała d 4, z preferwanym pzimem < 5 m. Strna: / 6

4 Stanwisk Kmisji Medycznej UIAA Nr 9: Dzieci w górach Wytyczne diagnstyczne:. Czynniki ryzyka: szybkść pdchdzenia, siągnięta wyskść bezwzględna, czas jaki upłynął d zmiany wyskści (pczątek bjawów typw p 4- gdzinach, ale mżliwe również w czasie > dnia ) wysiłek, zimn, dwdnienie wcześniejsze i aktualne infekcje wiruswe układu ddechweg jednstrnny brak tętnicy płucnej nadciśnienie płucne, kłprdwe nadciśnienie płucne wrdzna chrba serca zespół Dwna pdatnść sbnicza zmiana wyskści p długim pbycie lub zamieszkiwaniu na niższej wyskści grupy zrganizwane. Systemy ceny i skale badawcze: kwestinariusz skali sptnanicznie zgłaszanych bajwów Lake Luise (LLSS) dla młdzieży kwestinariusz skali bjawów Lake Luise, zmdyfikwany pd kątem wieku (LLAASS) dla dzieci w wieku 4 lat skala bjawów Lake Luise (CLLS) dla dzieci w kresie prewerbalnym Strna: 4 / 6

5 Stanwisk Kmisji Medycznej UIAA Nr 9: Dzieci w górach Tabela : Kwestinariusz skali spntanicznie zgłaszanych bajwów Lake Luise (LLSS) dla młdzieży Objawy Stpień nasilenia Punkty Ból głwy - brak - niewielki - umiarkwany - znaczny, bezwładniający Układ pkarmwy Zmęczenie I/lub słabienie Zawrty głwy / uczucie pustki w głwie Zaburzenia snu - brak bjawów ze strny uk. pkarmweg - słabiny apetyt lub nudnści - umiarkwane nudnści lub wymity - znaczne nudnści lub wymity, bezwładniające - brak - niewielkie - umiarkwane - znaczne zmęczenie lub słabienie, bezwładniające - brak - niewielkie - umiarkwane - znaczne, bezwładniające - brak, sen nrmalnym przebiegu - pgrszenie jakści snu - wielkrtne przebudzenia, sen złej jakści - brak snu, niezdlnść zaśnięcia > punkty = AMS (jeśli nie udwdnin innej przyczyny) Uwaga: Pdstawwym bjawem jest ból głwy (pisan tylk kilka przypadków, w których ból głwy był niebecny) Strna: 5 / 6

6 Stanwisk Kmisji Medycznej UIAA Nr 9: Dzieci w górach Tabela : Kwestinariusz skali bjawów Lake Luise zmdyfikwany pd kątem wieku (LLAASS) dla wieku 4 lat Objawy Stpień nasilenia Punkty Czy dczuwasz ból głwy? - brak (rysunek nr. ) - niewielki (rysunek nr. ) - dczuwalny (rysunek nr. ) - bardz duży (rysunki nr. -5) Czy jesteś głdna/y? Czy jesteś zmęczna/y? Czy masz zawrty głwy? Czy dbrze spałaś/eś statniej ncy? - tak, jestem głdna/y - niezbyt głdna/y / trchę bli mnie brzuch - bli mnie brzuch / trchę wymituję - bardz bli mnie brzuch / duż wymituję - nie jestem zmęczna/y - trchę zmęczna/y - zmęczna/y - bardz zmęczna/y - nie mam zawrtów głwy - niewielkie zawrty głwy - większe zawrty głwy - duże zawrty głwy - spałam/em tak dbrze jak zazwyczaj - nie spałam/em dbrze jak zazwyczaj - budziłam/em się wiele razy w czasie ncy - w góle nie mgłam/em spać punkty = AMS (jeśli nie udwdnin innej przyczyny) Uwaga: Pwyższa skala nie zstała zweryfikwana, należy więc jej używać z rzwagą. Niemniej jednak, zstała tu zamieszczna pnieważ wydaje się, że jest bardz przydatna w diagnstyce AMS w tej specyficznej grupie wiekwej. Strna: 6 / 6

7 Stanwisk Kmisji Medycznej UIAA Nr 9: Dzieci w górach Tabela : Skala bjawów Lake Luise (CLLS) dla dzieci w kresie prewerbalnym Objawy Stpień nasilenia Punkty Oceń dzisiejszy Wielkść / stpień: wielkść/stpień brak kreswe stałe niewyjaśnineg pbudzenia pbudzenie pbudzenie pbudzenia * dziecka p przebudzeniu Oceń dzisiejszą intensywnść niewyjaśnineg pbudzenia * dziecka p przebudzeniu Oceń dzisiejszy apetyt u dziecka Oceń dzisiejszą chęć dziecka d zabawy się twje dzieck Oceń dzisiejszą jakść snu dziecka Intensywnść: brak umiarkwane ekstremalne znaczny płacz pbudzenie pbudzenie nasilenie pbudzenia = wielkść + intensywnść: - jadł nrmalnie - jadł niec mniej niż zazwyczaj - jadł znacznie mniej niż zazwyczaj - wymitujące lub niejedzące - bawił się nrmalnie - bawił się niec mniej - bawił się znacznie mniej niż zazwyczaj - nie bawił się - spał nrmalnie - spał niec mniej lub więcej niż zazwyczaj - spał znacznie mniej lub więcej niż zazwyczaj - nie mgł spać - 7 punktów = AMS (jeśli nie udwdnin innej przyczyny) w tym nasilenie pbudzenia 4 punktów, a apetyt + zabawa + sen punktów * pbudzenie = stan rzdrażnienia nie znajdujący wyjaśnienia w zmęczeniu, głdzie, ząbkwaniu lub bólu purazwym. D elementów pbudzenia należy płacz, niepkój lub napięcie mięśniwe. Należy cenić typwe zachwanie dziecka pbudzneg w trakcie statnich 4 gdzin bez uwzględnienia zmniejszenia bjawów, d któreg mgł djść na skutek działań piekuna. Strna: 7 / 6

8 Stanwisk Kmisji Medycznej UIAA Nr 9: Dzieci w górach Tabela 4: Ddatkwe czynniki w diagnstyce chrób wyskściwych u dzieci Rzpznanie AMS HAPE HACE W sytuacji niedawneg zdbycia wyskści, ból głwy i c najmniej jednej z następujących bjawów: W sytuacji niedawneg zdbycia wyskści, c najmniej dwa z następujących bjawów: i c najmniej dwie cechy: W sytuacji niedawneg zdbycia wyskści: Objawy pkarmwe (utrata apetytu, nudnści lub wymity) zmęczenie lub słabienie zawrty lub uczucie pustki w głwie zaburzenia snu (skrzystać ze skali Lake Luise) dusznść spczynkwa kaszel słabienie lub zmniejszenie wydajnści fizycznej z twarzyszącym lub (częst) bez AMS furczenia lub świsty nad c najmniej jednym segmentem płuc sinica centralna tachypne tachykardia zmiana zachwania i / lub ataksja u sby z AMS lub zmiana zachwania i/lub ataksja u sby bez AMS Strna: 8 / 6

9 Stanwisk Kmisji Medycznej UIAA Nr 9: Dzieci w górach AMS/HAPE/HACE - Wytyczne pstępwania:. Prfilaktyka. Edukacja Etapwe zdbywanie wyskści. Knieczne jest pwlne zdbywanie wyskści, uwzględniające czas na aklimatyzację. Rekmendwana szybkść zdbywania wyskści pwyżej 5 m t m dziennie (wyskść nclegwa), z dniem dpczynku p każdym m. U dzieci należy unikać prfilaktyki lekwej wspmagającej aklimatyzację, pnieważ brak jest dpwiednich danych raz dświadczenia związaneg z takim pstępwaniem! W większści przypadków ten sam efekt wywłuje pwlniejsze wchdzenie, c minimalizuje nieptrzebne stswanie leków u dzieci. W rzadkich przypadkach, kiedy szybkie zdbywanie wyskści nie jest d uniknięcia, mżna zastswać acetazlamid wspmagający aklimatyzację, p zyskaniu prady medycznej i ustaleniu dawki właściwej dla masy ciała dziecka. Przed wyjściem na wyskść pwyżej 5 m, dzieci i ich piekunwie pwinni pznać bjawy chrby wyskściwej raz metdy ich leczenia. Rdzice pwinni również znać reakcje dzieci pjawiające się w czasie pdróży niezależnie d wyskści, aby móc dróżnić bjawy chrób wyskściwych d zwykłych bjawów pdróżniczych.. Plan awaryjny / ewakuacyjny Wszystkie grupy, których celem są dległe cele w terenie wyskgórskim muszą psiadać plan awaryjny, umżliwiający dstęp d tlenu i/lub kmry hiperbarycznej raz ewakuacji chreg człnka grupy (w razie ptrzeby). Częścią planu awaryjneg pwinna być strategia zapewnienia łącznści ułatwiającej ewakuację. W dniesieniu d dzieci plan awaryjny pwinien uwzględniać mżliwść natychmiastweg zejścia. 4. Planwanie przedwyprawwe Wycieczki są ppularnym działaniem edukacyjnym dla starszych dzieci. Jest niezmiernie ważne, aby ekipy rganizujące wyjścia grupwe na wyskści nclegwe pwyżej 5 m planwały marszrutę uwzględniającą etapwe zdbywanie wyskści, dni dpczynku, łatwe zejście raz psiadającą warianty w przypadku chrby. W kresie przedwyprawwym u każdeg dziecka należy przeprwadzić wywiad chrbwy. Strna: 9 / 6

10 Stanwisk Kmisji Medycznej UIAA Nr 9: Dzieci w górach Tabela 5: Leczenie chrób wyskściwych u dzieci Rzpznanie Leczenie AMS Niewielkie bjawy: dpczynek (brak dalszeg pdchdzenia) lub (preferwane) zejście d mmentu ustąpienia bjawów, szczególnie u młdszych dzieci leczenie bjawwe, takie jak leki przeciwbólwe (np. paracetaml, acetaminfen*, ibuprfen) i przeciwwymitne (np. metclpramid lub dimenhydrynat) w dpwiednich dawkach dpaswanych d wieku knkretneg dziecka. * (paracetaml i acetaminfen t ta sama substancja - przyp. tłum) Umiarkwane/nasilne bjawy: (nasilenie bjawów AMS pmim dpczynku i leczenia bjawweg) zejście tlen acetazlamid**:.5 mg /kg masy ciała c 8- gdzin dustnie (maksymalnie 5 mg / dawka) deksametazn**:.5 mg/kg masy ciała c 6 gdzin dustnie kmra hiperbaryczna, używana wyłącznie w celu przygtwania d zejścia, które należy rzpcząć tak szybk jak t mżliwe leczenie bjawwe, takie jak leki przeciwbólwe (np. paracetaml, acetaminfen, ibuprfen) i przeciwwymitne (np. metclpramid lub dimenhydrynat) w dawkach dpaswanych d wieku knkretneg dziecka. HAPE zejście przyjęcie pzycji siedzącej z pinwym ustawieniem tułwia tlen nifedypina** tylk w rzadkich przypadkach, kiedy reakcja na tlen i/lub zejście nie jest wystarczająca. Dawkwanie:.5 mg/kg masy ciała c 8 gdzin dustnie (maksymalnie 4 mg dla tabletek / dzień, wyłącznie preparaty pwlnym uwalnianiu!) użycie deksametaznu** pwinn być zarezerwwane d twarzysząceg HACE (patrz: HACE) kmra hiperbaryczna, używana wyłącznie w celu przygtwania d zejścia, które należy rzpcząć tak szybk jak t mżliwe Stała kntrla stanu pacjenta! Uwaga: brak jest danych na temat leczenia farmaklgiczneg HAPE u dzieci! HACE zejście tlen deksametazn**:,5 mg/kg masy ciała c 6 gdzin dustnie, jeśli dzieck jest przytmne. Jeśli dzieck akceptuje, lub w Strna: / 6

11 Stanwisk Kmisji Medycznej UIAA Nr 9: Dzieci w górach ciężkich przypadkach, preferwane jest pdanie parenteralne (c najmniej w pierwszym wskazaniu) kmra hiperbaryczna, używana wyłącznie w celu przygtwania d zejścia, które należy rzpcząć tak szybk jak t mżliwe stała kntrla stanu pacjenta! Uwaga: brak jest danych na temat leczenia farmaklgiczneg HACE u dzieci! ** dstępne wyłącznie na receptę Strna: / 6

12 Stanwisk Kmisji Medycznej UIAA Nr 9: Dzieci w górach SIMS i SHAPH Definicja SIMS, pdstra chrba górska niemwląt: jest t pdstra pstać chrby SHAPH, występująca u niemwląt SHAPH, bjawwe wyskściwe nadciśnienie płucne: nagły wzrst ciśnienia krwi w płucach raz pstaci pdstre ( pddstra chrba górska niemwląt (SIMS) i wyskściwa chrba serca ) Anamneza / przyczyna Leczenie SIMS stanwi pdstrą pstać SHAPH, a d bjawów pczątkwych należy złe sampczucie, sennść raz ptliwść. Objawy późne niewydlnści serca t dusznść, sinica, kaszel, pdrażnienie, bezsennść, pwiększenie wątrby; widczne mgą być brzęki i zmniejszenie prdukcji mczu. Występuje prawie wyłącznie u niemwląt pchdzących z bszarów nizinnych, które w spsób stały są pddawane wpływwi wyskści > m przez pnad miesiąc. Leczenie pdstrej frmy SHAPH różni się d strej chrby górskiej i jest ukierunkwane na zahamwanie zastinwej niewydlnści serca raz bniżenie wyskieg ciśnienia krwi w płucach. Leczenie składa się z tlenterapii, farmaklgiczneg pbudzenia prdukcji mczu i natychmiastweg puszczenia wyskści. SIDS Definicja SIDS, zespół nagłej śmierci niemwląt: nagła niespdziewana śmierć niemwlęcia (< rku życia) w którym szczegółwe badanie pśmiertne nie wykazuje innej przyczyny zgnu. Pdłże D ukńczenia. rku życia, niemwlęta znajdują się w grupie ryzyka któreg maksimum występuje między a 4 miesiącem życia. Nie jest jasne, czy ekspzycja na dużą wyskść pdnsi ryzyk SIDS, pnieważ dniesienia są sprzeczne. Ryzyk takie teretycznie istnieje a część dwdów wskazuje, że wyskść mże wpływać na występującą p urdzeniu nrmalną adaptację układu ddechweg. Teretycznie, im wyższa wyskść, tym wyższe ryzyk z pwdu hipksji. Strna: / 6

13 Stanwisk Kmisji Medycznej UIAA Nr 9: Dzieci w górach Mżliwść istnienia takiej zależnści wymaga szczegółwej ceny zdbycia wyskści > 5 m z dzieckiem w wieku <. rku życia. Stwierdzn, że ryzyk t występuje już na wyskści m, a 6 m jest graniczną wyskścią nclegwą zazwyczaj zalecaną dla niemwląt (dzieci <. rku życia), nrmalnie żyjących na pzimie mrza. Wytyczne pstępwania Pdbnie jak na pzimie mrza, ryzyk SIDS mżna bniżyć układając dzieck d snu na plecach raz przez unikanie biernej ekspzycji na dym papierswy i przegrzewania pmieszczenia. Ekspzycja na zimn Niemwlęta i małe dzieci są szczególnie wrażliwe na efekty działania zimna z pwdu stsunku dużej pwierzchni d bjętści ciała. Dzieck niesine w trakcie wyprawy nie prdukuje ciepła pchdząceg z aktywnści mięśni i ma ryzyk hiptermii. Zasadnicze znacznie w chrnie przed wychłdzeniem, hiptermią i dmrżeniami ma dpwiednie ubranie. Należy pamiętać przypadkach dmrżeń kńczyn, w tym również wymagających amputacji, szczególnie w przypadku nsidełek stswanych w warunkach zimwych. Zaleca się chrnę głwy za pmcą czapki, z pwdu większej bjętści głwy u dzieci, c wiąże się z wyższą utratą ciepła. Ekspzycja na słńce Odbijanie prmieni słńca przez śnieg i cieńsza warstwa atmsfery na większej wyskści pwduje, że ryzyk parzeń pd wpływem działania ultrafiletu z prmieniwania słneczneg jest wyższe niż na nizinach. W przypadku ekspzycji na słńce dzieci są bardziej narażne na parzenia niż drśli. D chrny przed pparzeniami słnecznymi i śleptą śnieżną należy stswać dpwiednie kremy z blkerami przeciwsłnecznymi (chrna przed UVA i UVB, SPF c najmniej, nakładane przed ekspzycją na słńce), czapki, długie rękawy i kulary. Ochrnę przed parzeniami słnecznymi mżna siągnąć również przez przebywanie w cieniu, nszenie ubrań chrnnych i graniczenie ekspzycji w czasie gdzin najwyższej intensywnści działania słńca (tj. d gdziny d 5). Dzieci z chrbami przewlekłymi Dzieci z niektórymi schrzeniami przewlekłymi mgą mieć pdwyższne ryzyk ujawnienia lub zastrzenia chrby przewlekłej lub chrby bezpśredni związanej z wyskścią. Na temat ryzyka wystąpienia knkretnych schrzeń istnieje niewiele danych lub nie ma ich wcale. Dlateg dla każdeg dziecka należy sprawdzić i cenić, jak pierwtne czynniki ryzyka rzwju chrób wyskściwych mgą wpłynąć na schrzenie pdstawwe w warunkach bniżnej dstępnści tlenu. Dzięki temu, mżliwe staje się kreślenie względneg ryzyka rzwju pwikłań wyskściwych. Strna: / 6

14 Stanwisk Kmisji Medycznej UIAA Nr 9: Dzieci w górach. Chrby serca i płuc Dlateg lgicznie uzasadnine jest załżenie, że dzieci z : brakiem jednej z dwóch tętnic płucnych niektórymi wadami wrdznymi serca chrbą płuc wtórną d wcześniactwa mukwiscydzą zespłem Dwna czynną infekcją układu ddechweg mają ryzyk rzwju HAPE.. Inne isttne schrzenia Ryzyk pdwyższne jest u dzieci z: anemią sierpwatą, talasemią znaczną niedkrwistścią HAPE bserwwan w przebiegu zespłu adrengenitalneg, ale dstępnych jest niewiele danych na ten temat. HAPE bserwwan p chemiterapii z pwdów nklgicznych, ale dstępnych jest niewiele danych na ten temat. u dzieci już nieprzyjmujących leków, na wyskści już 7 m bserwwan nawrty drgawek, ale dstępnych jest niewiele danych na ten temat. Ocena Jeśli rdzice decydują się pdróżwać na wyskść z dziećmi chrującymi na przewlekłe schrzenia, zasadnicze znaczenie ma szczegółwe planwanie celem zapewnienia dpwiednich śrdków z uwzględnieniem ksztwnej ewakuacji. Oznacza t raczej graniczenie pdróży d śrdków płżnych wysk na bszarach rzwiniętych, niż samtne wyprawy w nieznane. Ostatni udstępnine kmry hipksyjne w warunkach izbarycznych dają szansę na sprawdzenie tlerancji dziecka na wyskść. Uwagi różne Znudzenie. Małe dzieci typw mają krótki kres przyciągania uwagi i łatw ppadają w znudzenie p przebyciu relatywnie krótkieg dcinka pdróży. Należy pracwać atrakcyjną marszrutę. Siły fizyczne. Dknan ceny dystansu, jaki małe dzieci mgą przebyć piesz (na pzimie mrza), ale danych tych należy używać tylk jak wytycznych, które mgą ulec zmianie u knkretneg dziecka. Należy pamiętać, że dzieci pwinny iść tylk tak dług, jak mają chtę. Strna: 4 / 6

15 Stanwisk Kmisji Medycznej UIAA Nr 9: Dzieci w górach Pżywienie. Niektóre młdsze dzieci mgą bardz źle adaptwać się d zmian w tczeniu i dmawiają spżywania nieznanych pkarmów. Pmcne mże być wypróbwanie pżywienia przed pdróżą na wyskść, ile t mżliwe. Dziecku należy zapewnić dpwiednie spżycie płynów i pkarmów. Higiena. W dległych rejnach pdróżwanie z niemwlętami mże być szczególnie stresujące dla rdziców próbujących utrzymać dpwiednią higienę u dzieci. Ddatkwa chrba. Prawdpdbnie, biegunka nie występuje częściej wśród pdróżujących dzieci niż sób drsłych. Dzieci mają natmiast wyższe ryzyk rzwju znaczneg dwdnienia zagrażająceg życiu w przebiegu biegunki, w związku z tym na wypsażeniu każdej apteczki muszą znaleźć się śrdki d sprządzenia bezpieczneg dustneg rztwru nawadniająceg (ORS). Dawkę należy dpaswać d dziecka, pnieważ większść preparatów jest pracwana z myślą drsłych. Piśmiennictw. Hackett, P., The Lake Luise Cnsensus n the definitin and quantificatin f altitude illness, in Advances in the Bisciences Vl. 84: Hypxia and muntain medicine, Prceedings f the 7th Internatinal Hypxia Sympsium, Lake Luise, Canada 99, J. Suttn, G. Cates, and C. Hustn, Editrs. 99, Pergamn Press: Oxfrd. p Yarn, M., et al., The diagnsis f acute muntain sickness in preverbal children. Arch Pediatr Adlesc Med, (7): p Pllard, A.J., et al., Children at high altitude: an internatinal cnsensus statement by an ad hc cmmittee f the Internatinal Sciety fr Muntain Medicine, March,. High Alt Med Bil,. (): p Imray, C.H., et al., Self-assessment f acute muntain sickness in adlescents: a pilt study. Wilderness Envirn Med, 4. 5(): p Suthard, A., S. Niermeyer, and M. Yarn, Language used in Lake Luise Scring System underestimates symptms f acute muntain sickness in 4- t -year-ld children. High Alt Med Bil, 7. 8(): p Rggla, G. and B. Mser, High-altitude pulmnary edema at mderate altitude as first manifestatin f pulmnary hypertensin in a 4-year-ld by with Dwn Syndrme. Wilderness Envirn Med, 6. 7(): p Durmwicz, A.G., Pulmnary edema in 6 children with Dwn syndrme during travel t mderate altitudes. Pediatrics,. 8(): p Durmwicz, A.G., et al., Inflammatry prcesses may predispse children t high-altitude pulmnary edema. J Paediatr, 997. : p Gldberg, N.M., et al., Altitude-related specific infarctin in sickle cell trait--case reprts f a father and sn. West J Med, (5): p Neumann, K., Children at altitude. Travel Med Infect Dis, 7. 5(): p Mahny, B.S. and J.H. Githens, Sickling crises and altitude. Occurrence in the Clrad patient ppulatin. Clin Pediatr (Phila), (7): p Strna: 5 / 6

16 Stanwisk Kmisji Medycznej UIAA Nr 9: Dzieci w górach Człnkwie Kmisj Medycznej UIAA C. Angelini (Włchy), B. Basnyat (Nepal), J. Bgg (Szwecja), A.R. Chicni (Argentyna), S. Ferrandis (Hiszpania), U. Gieseler (Niemcy), U. Hefti (Szwajcaria), D. Hillebrandt (Wielka Brytania.), J. Hlmgren (Szwecja), M. Hrii (Japnia), D. Jean (Francja), A. Kukutsi (Grecja), J. Kubalva (Republika Czeska), T. Kuepper (Niemcy), H. Meijer (Hlandia), J. Milledge (Wielka Brytania), A. Mrrisn (Wielka Brytania), H. Msaedian (Iran), S. Omri (Japnia), I. Rtman (Republika Czeska), V. Scheffl (Niemcy), J. Shahbazi (Iran), J. Windsr (Wielka Brytania) Histria niniejszych zaleceń Pierwsze wydanie zstał przygtwane i przedstawine przez D. Jean na sptkaniu Kmisji UIAA w Aspen (Clrad) w 995 rku. Następnie, kmisja utwrzna ad hc przez kmisję Międzynardweg Twarzystwa Medycyny Górskiej na Sympzjum Hipksji w Jasper Park w rku przedstawiła swje stanwisk i w tym samym rku publikwan stanwisk UIAA. Na sptkaniu Kmisji Medycznej UIAA na Snwdnii w 6 rku, Kmisja zdecydwała aktualizacji wszystkich zaleceń. Niniejsza wersja zstała zaakceptwana na sptkaniu Kmisji w Adršpachu Zdňvie (Czechy) w rku 8. Niniejsze wytyczne pierają się głównie na pwyżej wymieninych zaleceniach. Strna: 6 / 6

STANOWISKO KOMISJI MEDYCZNEJ FEDERACJI ZWIĄZKÓW ALPINISTYCZNYCH CZĘŚĆ 9.

STANOWISKO KOMISJI MEDYCZNEJ FEDERACJI ZWIĄZKÓW ALPINISTYCZNYCH CZĘŚĆ 9. THE INTERNATIONAL MOUNTAINEERING AND CLIMBING FEDERATION UNION INTERNATIONALE DES ASSOCIATIONS D ALPINISME Office: Mnbijustrasse 6 Pstfach CH- Berne SWITZERLAND Tel.: +4 () 788 Fax: +4 () 788 e-mail: ffice@uiaa.ch

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO KOMISJI MEDYCZNEJ FEDERACJI ZWIĄZKÓW ALPINISTYCZNYCH CZĘŚĆ 3

STANOWISKO KOMISJI MEDYCZNEJ FEDERACJI ZWIĄZKÓW ALPINISTYCZNYCH CZĘŚĆ 3 THE INTERNATIONAL MOUNTAINEERING AND CLIMBING FEDERATION UNION INTERNATIONALE DES ASSOCIATIONS D ALPINISME Office: Mnbijustrasse 61 Pstfach CH-3000 Berne 23 SWITZERLAND Tel.: +41 (0)31 3701828 Fax: +41

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO KOMISJI MEDYCZNEJ FEDERACJI ZWIĄZKÓW ALPINISTYCZNYCH CZĘŚĆ 5

STANOWISKO KOMISJI MEDYCZNEJ FEDERACJI ZWIĄZKÓW ALPINISTYCZNYCH CZĘŚĆ 5 THE INTERNATIONAL MOUNTAINEERING AND CLIMBING FEDERATION UNION INTERNATIONALE DES ASSOCIATIONS D ALPINISME Office: Mnbijustrasse 61 Pstfach CH-3000 Berne 23 SWITZERLAND Tel.: +41 (0)31 3701828 Fax: +41

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO KOMISJI MEDYCZNEJ FEDERACJI ZWIĄZKÓW ALPINISTYCZNYCH CZĘŚĆ 2

STANOWISKO KOMISJI MEDYCZNEJ FEDERACJI ZWIĄZKÓW ALPINISTYCZNYCH CZĘŚĆ 2 THE INTERNATIONAL MOUNTAINEERING AND CLIMBING FEDERATION UNION INTERNATIONALE DES ASSOCIATIONS D ALPINISME Office: Mnbijustrasse 61 Pstfach CH-3000 Berne 23 SWITZERLAND Tel.: +41 (0)31 3701828 Fax: +41

Bardziej szczegółowo

Ocena realizacji projektu Twoja wiedza twój sukces edycja 2005 Edukacja kluczem do przyszłości w województwie opolskim dokonana przez jego uczestników

Ocena realizacji projektu Twoja wiedza twój sukces edycja 2005 Edukacja kluczem do przyszłości w województwie opolskim dokonana przez jego uczestników Ocena realizacji prjektu Twja wiedza twój sukces edycja 25 Edukacja kluczem d przyszłści w wjewództwie plskim dknana przez jeg uczestników Opracwanie sprządzn na pdstawie danych zawartych w annimwych ankietach,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA LEKARZA JAK PRZEPISYWAĆ LEK INSTANYL

PRZEWODNIK DLA LEKARZA JAK PRZEPISYWAĆ LEK INSTANYL PRZEWODNIK DLA LEKARZA JAK PRZEPISYWAĆ LEK INSTANYL WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA STOSOWANIA: INSTANYL, AEROZOL DO NOSA LEK STOSOWANY W LECZENIU PRZEBIJAJĄCEGO BÓLU NOWOTWOROWEGO Szanwny Panie

Bardziej szczegółowo

Samopomoc Dlaczego warto się angażować?

Samopomoc Dlaczego warto się angażować? Sampmc Dlaczeg wart się angażwać? Jacek Bednarzak Grupa Wsparcia TROP Sampmc - wart się angażwać! Osby, które przeżyły kryzys najlepiej wiedzą, że: Dla każdeg chreg niezbędne jest prfesjnalne wsparcie

Bardziej szczegółowo

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching Rdzaj szklenia niefrmalneg: Caching 1. Cele szklenia Celem szklenia jest pdwyższanie pzimu kmpetencji pracwników w zakresie przezwyciężania prblemów i barier pjawiających się na drdze d realizacji braneg

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYS ZAWODOWY. Należy zapoznać się z profilem firmy czym się zajmuje, jakie ma osiągnięcia i plany rozwoju.

ŻYCIORYS ZAWODOWY. Należy zapoznać się z profilem firmy czym się zajmuje, jakie ma osiągnięcia i plany rozwoju. Życirys zawdwy i list mtywacyjny t pdstawwe dkumenty, którymi psługują się sby pszukujące pracy. Nie zawsze muszą ne wyglądać tak sam, jednak pdlegają pewnym standardm, których należy przestrzegać, gdyż

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO KOMISJI MEDYCZNEJ FEDERACJI ZWIĄZKÓW ALPINISTYCZNYCH CZĘŚĆ 6

STANOWISKO KOMISJI MEDYCZNEJ FEDERACJI ZWIĄZKÓW ALPINISTYCZNYCH CZĘŚĆ 6 THE INTERNATIONAL MOUNTAINEERING AND CLIMBING FEDERATION UNION INTERNATIONALE DES ASSOCIATIONS D ALPINISME Office: Mnbijustrasse 61 Pstfach CH-3000 Berne 23 SWITZERLAND Tel.: +41 (0)31 3701828 Fax: +41

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nwgrdzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 24 42 858 Fax. (+48 22) 20 13 408 sekretariat@ncbr.gv.pl Rzeznanie rynku OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmit zamówienia

Bardziej szczegółowo

ogółem 2 480 3 245 590 1 038 1 617 w tym wypadki zbiorowe 446 1 211 85 172 954 Źródło: dane PIP

ogółem 2 480 3 245 590 1 038 1 617 w tym wypadki zbiorowe 446 1 211 85 172 954 Źródło: dane PIP Badanie klicznści i przyczyn wypadków przy pracy w r. W r. inspektrzy pracy zbadali klicznści i przyczyny 2 766 wypadków przy pracy, w wyniku których 3 469 sób zstał pszkdwanych, w tym 1 050 ciężk, a 547

Bardziej szczegółowo

O co w tym chodzi? 1 motywować siebie

O co w tym chodzi? 1 motywować siebie 1 mtywwać siebie O c w tym chdzi? Czy pmyślałeś już sbie: T mi się przecież nie mże przydać! lub T jest dla mnie p prstu za trudne! alb Dziś nie mam żadnej chty d nauki!? Jeśli tak, t zapewne walczyłeś

Bardziej szczegółowo

REMONT PIĘCIO-FUNKCYJNEGO WĘZŁA CIEPLNEGO BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA SPORTU INFORMACJE DO SPORZADZENIA PLANU BIOZ

REMONT PIĘCIO-FUNKCYJNEGO WĘZŁA CIEPLNEGO BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA SPORTU INFORMACJE DO SPORZADZENIA PLANU BIOZ Biur Inżynieryjn Prjektwe BIPROJEKT Paweł Budziak ul. Pabianicka 26 lk. 5, 04-219 Warszawa tel. (22) 378-12-89, 504-614-171 e-mail: biur@biprjekt.net, www.biprjekt.net REMONT PIĘCIO-FUNKCYJNEGO WĘZŁA CIEPLNEGO

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny , 2010 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

"Zatoki przynosowe oraz inne zakażenia układu oddechowego - komentarz eksperta"

Zatoki przynosowe oraz inne zakażenia układu oddechowego - komentarz eksperta "Zatki przynswe raz inne zakażenia układu ddechweg - kmentarz eksperta" Zbigniew Dniec Klinika Pneumnlgii, Instytut Gruźlicy i Chrób Płuc, OT w Rabce- Zdrju Ostre zapalenie zatk przynswych (OZZP) W świetle

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Łaziska Górne: Świadczenie usług transprtwych samchdami ciężarwymi samwyładwczymi raz samchdem wypsażnym w urządzenie hakwe i dźwig zakabinwy (HDS) wraz z przyczepą Numer głszenia: 8534-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PRZEDMIOTU

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PRZEDMIOTU PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PRZEDMIOTU (SYLABUS) NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ KIERUNEK: Zakład Stmatlgii Ogólnej NAZWA KIERUNKU: Lekarsk-Dentystyczny PROFIL KSZTAŁCENIA: praktyczny SPECJALNOŚĆ: Kierunek lekarsk-dentystyczny-

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO KOMISJI MEDYCZNEJ FEDERACJI ZWIĄZKÓW ALPINISTYCZNYCH

STANOWISKO KOMISJI MEDYCZNEJ FEDERACJI ZWIĄZKÓW ALPINISTYCZNYCH THE INTERNATIONAL MOUNTAINEERING AND CLIMBING FEDERATION UNION INTERNATIONALE DES ASSOCIATIONS D ALPINISME Office: Mnbijustrasse 61 Pstfach CH-3000 Berne 23 SWITZERLAND Tel.: +41 (0)31 3701828 Fax: +41

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA Załżenia gólne: 1. Ocenianie siągnięć edukacyjnych ucznia plega na rzpznaniu przez nauczyciela pzimu i pstępów w panwaniu przez ucznia wiadmści i umiejętnści w

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zrównoważony rozwój w organizacji kluczem do wzmocnienia potencjału

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zrównoważony rozwój w organizacji kluczem do wzmocnienia potencjału Regulamin uczestnictwa w prjekcie realizwaneg przez Stwarzyszenie Centrum Prmcji Ekrzwju w ramach Prgram Operacyjneg Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 1. Cele Prjektu 1. Cel Główny: wzmcnienie ptencjału

Bardziej szczegółowo

Załącznik 15 Stawki jednostkowe obowiązujące w konkursie na projekty mobilności ponadnarodowej ukierunkowane

Załącznik 15 Stawki jednostkowe obowiązujące w konkursie na projekty mobilności ponadnarodowej ukierunkowane Załącznik 15 Stawki jednstkwe bwiązujące w knkursie na prjekty mbilnści pnadnardwej ukierunkwane na aktywizację zawdwą sób młdych zagrżnych wykluczeniem spłecznym w ramach Prgramu IdA Stawki jednstkwe

Bardziej szczegółowo

Wydawanie dowodu osobistego /karta usług/ Karta informacyjna

Wydawanie dowodu osobistego /karta usług/ Karta informacyjna Urząd Gminy Zawja OS.0143.3.18.2015.BMZ 34-222 Zawja 1307 Tel.(33) 8775-006, (33) 8775-400, (33) 8775-051 Fax. (33) 8775-015 sekretariat@zawja.ug.pl http://zawja.ug.pl/ Wydawanie dwdu sbisteg /karta usług/

Bardziej szczegółowo

Oferta. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH

Oferta. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH Oferta Pradni Psychlgiczn-Pedaggicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH Grupwe zajęcia lgpedyczne... 2 Grupy młdzieżwe... 3 Jak się uczyć?... 4 Mediacje rdzinne...

Bardziej szczegółowo

Nauczyciele - Wychowawcy klas:

Nauczyciele - Wychowawcy klas: Nauczyciele - Wychwawcy klas: KLASA SZKOLNA Obk struktury frmalnej, w każdej klasie szklnej kształtuje się też struktura niefrmalna, parta na emcjnalnej więzi między uczniami raz uczniami i wychwawcą.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Szklenia / kursy kwalifikacyjne i zawdwe według ptrzeb dla 30 sób długtrwale

Bardziej szczegółowo

Parametryzacja modeli części w Technologii Synchronicznej

Parametryzacja modeli części w Technologii Synchronicznej Parametryzacja mdeli części w Technlgii Synchrnicznej Pdczas statniej wizyty u klienta zetknąłem się z pinią, że mdelwanie synchrniczne "dstaje" d sekwencyjneg z uwagi na brak parametrycznści. Bez najmniejszych

Bardziej szczegółowo

INFOMATOR DLA RODZICÓW O SZCZEPIENIACH DZIECI DO 2 ROKU ŻYCIA

INFOMATOR DLA RODZICÓW O SZCZEPIENIACH DZIECI DO 2 ROKU ŻYCIA INFOMATOR DLA RODZICÓW O SZCZEPIENIACH DZIECI DO 2 ROKU ŻYCIA Schemat szczepień bwiązkwych (wiek dziecka), *nie uwzględnia szczepień pdanych w ciągu 24h p urdzeniu 2 INFANRIX HEXA (6w1) INFANRIX (5w1)

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: MEDINET Sp. z o.o. organ założycielski Dolnośląskiego Centrum Chorób

I. 1) NAZWA I ADRES: MEDINET Sp. z o.o. organ założycielski Dolnośląskiego Centrum Chorób Wrcław: Dstawa aparatu d znieczulenia gólneg dla drsłych, dzieci i nwrdków, jeg mntaż - instalację, uruchmienie i przeszklenie pracwników Zamawiająceg w zakresie bsługi Numer głszenia: 224782-2011; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jezowe.bip.podkarpackie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jezowe.bip.podkarpackie. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.jezwe.bip.pdkarpackie.pl Jeżwe: Remnt budynku świetlicy wiejskiej w miejscwści Grble. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI KODEKS ETYKI UDZIELANIA FRANCZYZY

EUROPEJSKI KODEKS ETYKI UDZIELANIA FRANCZYZY EUROPEJSKI KODEKS ETYKI UDZIELANIA FRANCZYZY WSTĘP Eurpejska Federacja Franczyzy, EFF, zstała utwrzna 23 września 1972 r. Jej człnkami są krajwe stwarzyszenia franczyzwe lub federacje franczyzwe z terenu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wceo.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wceo.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: wce.cm.pl Warszawa: Druk i dstawa Krniki Wjska Plskieg 2013 rk pstępwanie ZP_30_2014 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100 Skierniewice: Zrganizwanie i przeprwadzenie kursu na praw jazdy kategrii B na terenie miasta Skierniewice dla uczniów Zespłu Szkół Nr 4 w Skierniewicach w ramach prjektu pn.: Wykształceni Technicy Numer

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU SZKOLEO na rok 2013

PROJEKT PLANU SZKOLEO na rok 2013 URZĄD PRACY PROJEKT PLANU SZKOLEO na rk 2013 Szklenia finanswane ze śrdków Funduszu Pracy Nazwa Zakres Liczba miejsc 1. Mała przedsiębirczśd (gdziny) przygtwanie d załżenia i prwadzenia działalnści gspdarczej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: pełnienie funkcji asystentów krdynatra części nieinwestycyjnej w ramach prjektu Pprawa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Biała Pdlaska: Wyjazd szkleniw - integracyjny dla uczestników prjektu systemweg pn.: Uwierz w siebie - dknaj metamrfzy w ramach PAL wychwanków pieczy zastępczej Numer głszenia: 255606-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

CIEPŁA RAMKA, PSI ( Ψ ) I OKNA ENERGOOSZCZĘDNE

CIEPŁA RAMKA, PSI ( Ψ ) I OKNA ENERGOOSZCZĘDNE CIEPŁA RAMKA, PSI ( ) I OKNA ENERGOOSZCZĘDNE Ciepła ramka - mdne słw, słw klucz. Energszczędny wytrych twierający sprzedawcm drgę d prtfeli klientów. Czym jest ciepła ramka, d czeg służy i czy w góle jej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl; www.opolskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl; www.opolskie. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.umw.ple.pl; www.plskie.pl/bip Ople: Opracwanie graficzne, redakcja techniczna, krekta językwa, skład

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zsb.gliwice.pl Gliwice: Usługa pracwania interdyscyplinarneg prgramu nauczania dla IV etapu edukacyjneg

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym.

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym. STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkle prfilu artystycznym. I Pstanwienia gólne : Przedszkle niepubliczne SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA 1. zwane dalej przedszklem jest przedszklem niepublicznym

Bardziej szczegółowo

SolarFlex LM. Technical Data Sheet. 1. Opis

SolarFlex LM. Technical Data Sheet. 1. Opis SlarFlex LM SlarFlex LM 1. Opis SlarFlex LM t gama wyskiej jakści farb fleksgraficznych utrwalanych prmieniami UV, umżliwiająca zakładm prwadzącym druk na wąskiej wstędze materiału druk bezpśrednich lub

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rpeg.pl Warszawa: Pełnienie funkcji redaktra strny internetwej www.plska-szkla.pl. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Aneks II. Wnioski naukowe i podstawy do cofnięcia / zmiany warunków pozwoleń na dopuszczenie do obrotu

Aneks II. Wnioski naukowe i podstawy do cofnięcia / zmiany warunków pozwoleń na dopuszczenie do obrotu Aneks II Wniski naukwe i pdstawy d cfnięcia / zmiany warunków pzwleń na dpuszczenie d brtu 37 Wniski naukwe Ogólne pdsumwanie ceny naukwej dtyczącej prduktów leczniczych zawierających wyłącznie metklpramid

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.nowysacz.pl/; www.nowysacz.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.nowysacz.pl/; www.nowysacz. Nr sprawy: MOPS.IX.2710.ZP.07.2014 Nwy Sącz, dnia 30.07.2014r. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.nwysacz.pl/; www.nwysacz.pl/ Nwy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wzz.wrc.pl Wrcław: rbty budwlane plegające na przebudwie i mntażu wewnętrznej instalacji i urządzeń

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia Szczegółwy pis zamówienia I. Przedmit zamówienia Zamówienie bejmuje przeprwadzenie jedndniweg szklenia dla maksymalnie 30 pracwników Departamentu Wdrażania Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

Temat: Alkohol przyczyny, problem, skutki

Temat: Alkohol przyczyny, problem, skutki Scenariusz 11 Temat: Alkhl przyczyny, prblem, skutki Cele: Uczeń: wie, c t jest alkhl, alkhlizm, ptrafi zdefiniwać t pjęcie, rzwija umiejętnść grmadzenia infrmacji z tekstów źródłwych na temat alkhlu,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pcpr.pwz.pl/glowna.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pcpr.pwz.pl/glowna.php? Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: pcpr.pwz.pl/glwna.php?idpm=2 Ożarów Mazwiecki: Usługa dtycząca przygtwania, dstawy i pdania psiłków w

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROGRES Komorniki Puszczykowo KWESTIONARIUSZ ANKIETY KONSULTACJE SPOŁECZNE

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROGRES Komorniki Puszczykowo KWESTIONARIUSZ ANKIETY KONSULTACJE SPOŁECZNE STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROGRES Kmrniki Puszczykw KWESTIONARIUSZ ANKIETY KONSULTACJE SPOŁECZNE Szanwni Państw! W związku z rzpczęciem prac nad przygtwaniem strategii rzwju bszaru na lata

Bardziej szczegółowo

XV Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 8/06/2015

XV Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 8/06/2015 XV Frum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębirstw 8/06/2015 O PROGRAMIE Prgram Erasmus dla młdych przedsiębirców jest transgranicznym prgramem wymiany, który daje przyszłym i pczątkującym przedsiębircm

Bardziej szczegółowo

AgroColumbus unikalny system oświetlenia kurników

AgroColumbus unikalny system oświetlenia kurników AgrClumbus unikalny system świetlenia kurników COLUMBUS ul. J.H. Dąbrwskieg 227, 60-574 Pznań Kim jesteśmy? Firmą specjalizującą się w sterwaniu świetleniem. Naszą ambicją jest ptymalizacja świetlenia

Bardziej szczegółowo

o Pub czynny jest od godziny 18.00.

o Pub czynny jest od godziny 18.00. REGULAMIN PUBU 1 GODZINY OTWARCIA PUBU, OPŁATY ZA WSTĘP I REZERWACJE Pub czynny jest d gdziny 18.00. Gdzina zamknięcia Pubu ustalana jest przez Kierwnictw- stswnie d klicznści Opłata za wejście d Pubu

Bardziej szczegółowo

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3. Szczecin: Przetarg niegraniczny na dstawę mebli na ptrzeby prjektu pn. Akademia Zmienia Szczecin - Centrum Przemysłów Kreatywnych Numer głszenia: 139229-2015; data zamieszczenia: 22.09.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Załącznik d Uchwały Nr 48/2016 KM RPO WO 2014-2020 z dnia 28 stycznia 2016 r. OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OPOLE, 28 stycznia 2016 r. Oś prirytetwa

Bardziej szczegółowo

Baza aktywności e-learningowej uczelni

Baza aktywności e-learningowej uczelni Baza aktywnści e-learningwej uczelni Prjekt Stwarzyszenia E-learningu Akademickieg pt. Praktyki e-learningwe w plskim szklnictwie wyższym baza wiedzy dfinanswany przez Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg.

Bardziej szczegółowo

Akademia Umiejętności Zarządzania Personelem

Akademia Umiejętności Zarządzania Personelem Akademia Umiejętnści Zarządzania Persnelem LndnSAM Plska, Kraków 2013 LndnSAM Plska www.lndnsam.pl LndnSAM Plska (Lndn Schl f Accuntancy and Management) t nwczesna, międzynardwa firma szkleniwa działająca

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 379492-2012; data zamieszczenia: 03.10.2012

Numer ogłoszenia: 379492-2012; data zamieszczenia: 03.10.2012 Usługa edukacyjna bejmująca prwadzenie zajęć ddatkwych dla uczniów klas I-III w szkłach pdstawwych w Gminie Świątniki Górne w ramach prjektu Równaj d najlepszych, finanswaneg z Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg

Bardziej szczegółowo

"Zarządzanie kompetencjami w realizacji strategii firmy"

Zarządzanie kompetencjami w realizacji strategii firmy "Zarządzanie kmpetencjami w realizacji strategii firmy" Mje wystąpienie będzie miał charakter wyraźnie "hr'wski", gdyŝ jest t dziedzina mi bliska ze względu na fakt, iŝ reprezentuję agencję dradczą Intersurce.

Bardziej szczegółowo

CERTO program komputerowy zgodny z wytycznymi programu dopłat z NFOŚiGW do budownictwa energooszczędnego

CERTO program komputerowy zgodny z wytycznymi programu dopłat z NFOŚiGW do budownictwa energooszczędnego CERTO prgram kmputerwy zgdny z wytycznymi prgramu dpłat z NFOŚiGW d budwnictwa energszczędneg W związku z wejściem w życie Prgramu Prirytetweg (w skrócie: PP) Efektywne wykrzystanie energii Dpłaty d kredytów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eib.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eib.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.eib.cm.pl Krasnystaw: Ubezpieczenie mienia i dpwiedzialnści cywilnej Samdzielneg Publiczneg Zespłu

Bardziej szczegółowo

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne mgr Barbara Pęksa Medyczne Labratrium Diagnstyczne PRZYGOTOWANIE DO BADANIA CENTRUM ONKOLOGII Centrum ZIEMI LUBELSKIEJ Onklgii im. św. JANA z DUKLI Lublin, 2013 Ogólne zalecenia dtyczące przygtwania pacjenta

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Zegrze: Przebudwa pmieszczeń labratrium w budynku nr 29 w Wjskwym Instytucie Łącznści

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowa Rada Programowa - decydujmy wspólnie z młodymi

Młodzieżowa Rada Programowa - decydujmy wspólnie z młodymi PROJEKT MODELOWY Młdzieżwa Rada Prgramwa - decydujmy wspólnie z młdymi Autrka: Miłsz Ukleja, Fundacja Civis Plnus Isttą prjektu jest pwłanie Młdzieżwej Rady Bibliteki działającej przy biblitece, której

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gminaelblag.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gminaelblag.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.gminaelblag.pl Elbląg: Remnt nawierzchni drgi gminnej Nr 101041N w m. Przezmark-Osiedle Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA NA RZECZ DOBREJ LEGISLACJI. www.legepharmaciae.org.pl

FUNDACJA NA RZECZ DOBREJ LEGISLACJI. www.legepharmaciae.org.pl FUNDACJA NA RZECZ DOBREJ LEGISLACJI www.legepharmaciae.rg.pl DEBATA EKSPERCKA JAK POPRAWID DOSTĘP PACJENTÓW DO LECZENIA I SYTUACJĘ SZPITALI W POLSCE? Warszawa, 6 maja 2010 r. STATUS QUO Świadczenia pkrywane

Bardziej szczegółowo

TOEIC (TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION)

TOEIC (TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION) ETS (Educatinal Testing Service) t becnie największa na świecie niezależna rganizacja badająca umiejętnści edukacyjne. Uznawana za lidera badań w zakresie edukacji raz twrzenia systemów ceny wiedzy, ETS

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Wykonanie robót remontowych wraz z. Numer ogłoszenia: 448130-2012; data zamieszczenia: 13.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Warszawa: Wykonanie robót remontowych wraz z. Numer ogłoszenia: 448130-2012; data zamieszczenia: 13.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Wyknanie rbót remntwych wraz z zabezpieczeniem ppż pmieszczeń bibliteki w siedzibie

Bardziej szczegółowo

POWIAT KARTUSKI POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH

POWIAT KARTUSKI POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH Kartuzy: Realizacja PAKIETU STARTOWEGO Zamówienie realizwane jest w ramach prjektu Udany start w drsłe życie współfinanswaneg przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg w ramach Prgramu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 Świadczenie usługi dstępu d sieci Internet dla Urzędu Marszałkwskieg Wjewództwa Śląskieg Numer głszenia: 301439-2011; data zamieszczenia: 18.11.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania Ocena zgdnści Analiza zagrżeń Oznaczenie CE Ocena ryzyka Rzwiązanie prgramwe dla znakwania safexpert.luc.pl www.luc.pl W celu wybru najbardziej dpwiednich mdułów prgramu Safexpert plecamy zapznad się z

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.chpin.edu.pl Warszawa: Rzbiórka kmina, tarasów, ścian i schdów zewnętrznych budynku Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuipasdfghjklzxcvbnmqwerty uipasdfghjklzxcvbnmqwertyuipasd fghjklzxcvbnmqwertyuipasdfghjklzx cvbnmqwertyuipasdfghjklzxcvbnmq Dyplmacja kulturalna wertyuipasdfghjklzxcvbnmqwertyui pasdfghjklzxcvbnmqwertyuipasdfg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl Sucha Beskidzka: świadczenie usług dradztwa indywidualneg raz dradztwa grupweg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zs3.suwalki.pl Suwałki: Przedmitem zamówienia jest wyknanie usługi edukacyjnej bejmującej przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski, ul. Zgierska 2, 95-050 Konstantynów Łódzki, woj. łódzkie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski, ul. Zgierska 2, 95-050 Konstantynów Łódzki, woj. łódzkie, Knstantynów Łódzki: Dpsażenie szkół w pmce dydaktyczne w ramach prjektu -Indywidualizacja prcesu nauczania uczniów klas I-III szkół pdstawwych w Knstantynwie Łódzkim- Numer głszenia: 250497-2012; data

Bardziej szczegółowo

! Czy leki cholinolityczne znajdują jeszcze zastosowanie w leczeniu dysfunkcji układu pozapiramidowego, a zwłaszcza drżenia?$

! Czy leki cholinolityczne znajdują jeszcze zastosowanie w leczeniu dysfunkcji układu pozapiramidowego, a zwłaszcza drżenia?$ Czy leki chlinlityczne znajdują jeszcze zastswanie w leczeniu dysfunkcji układu pzapiramidweg, a zwłaszcza drżenia?$ Dr n. med. Marek Karwacki Instytut Matki i Dziecka w Warszawie Objawy pwstające wskutek

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Olsztyn: Świadczenie pwszechnych usług pcztwych dla przesyłek wadze d 50 gram raz pwyżej

Bardziej szczegółowo

Specjalne dostosowanie procesu edukacyjnego - jak wspierać i oceniać ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w szkole ogólnodostępnej

Specjalne dostosowanie procesu edukacyjnego - jak wspierać i oceniać ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w szkole ogólnodostępnej Specjalne dstswanie prcesu edukacyjneg - jak wspierać i ceniać ucznia z niepełnsprawnścią intelektualną w szkle gólndstępnej mgr Mnika Karwacka, pedagg specjalny, terapeuta pedaggiczny, ODN Eurnauka Materiały

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces! współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt systemowy Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces! współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nr sprawy: MOPS.IX.2710.ZP.05.2014 Nwy Sącz, dnia 28.05.2014r. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.nwysacz.pl; www.nwysacz.pl Nwy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.chpin.edu.pl Warszawa: Dstawa i mntaż wypsażenia zaplecza gastrnmiczneg w budynku Uniwersytetu Muzyczneg

Bardziej szczegółowo

Poznań: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. parku położonego przy osiedlu Polan w Poznaniu.

Poznań: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. parku położonego przy osiedlu Polan w Poznaniu. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zzmpznan.pl Pznań: Wyknanie dkumentacji prjektw-ksztryswej parku płżneg przy siedlu Plan w Pznaniu Numer

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN KAROLEWSKA I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN KAROLEWSKA I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN KAROLEWSKA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walneg zebrania Człnków Stwarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnsprawnych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl/zamwienia-publiczne.1650.html Lublin: PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z KOMUNIKACJI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Świadczenie usługi szkleniwej dla rdzin i piekunów sób niepełnsprawnych, niesamdzielnych,

Bardziej szczegółowo

NOWY PLAN STRATEGICZNY: Back in the Game 2018 ( Znowu w grze 2018 ) - BiG 2018

NOWY PLAN STRATEGICZNY: Back in the Game 2018 ( Znowu w grze 2018 ) - BiG 2018 BELVÉDÈRE Kmunikat praswy Beaucaire, 16 grudnia 2014 r. NOWY PLAN STRATEGICZNY: Back in the Game 2018 ( Znwu w grze 2018 ) - BiG 2018 1 unikatwe pzycjnwanie pretendent d człweg miejsca na rynku win i alkhli

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cos.strazgraniczna.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cos.strazgraniczna.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.cs.strazgraniczna.pl Kszalin: Dstawy przedmitów umundurwania: kurtki raz buwie Numer głszenia: 138343-2015;

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wegliniec.pl Węgliniec: Zakup materiałów, wynajem sprzętu d remntu dróg na terenie Gminy Węgliniec

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi htelarskie wraz z wyżywieniem na ptrzeby Prjektu Akademia Chóralna Numer

Bardziej szczegółowo

Sekcja B. Okoliczności powodujące konieczność złożenia deklaracji.

Sekcja B. Okoliczności powodujące konieczność złożenia deklaracji. III. Deklaracja DJ Sekcja A. Adresat i miejsce składania deklaracji. Uwaga! Ple uzupełnine autmatycznie. Sekcja B. Oklicznści pwdujące kniecznść złżenia deklaracji. Wsekcji B, należy w jednym z dstępnych

Bardziej szczegółowo

Projekt organizacji wychowania przedszkolnego w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym PANDA

Projekt organizacji wychowania przedszkolnego w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym PANDA Prjekt rganizacji wychwania przedszklneg w Niepublicznym Punkcie Przedszklnym PANDA I. Pdstawa prawna Niepubliczny Punkt Przedszklny działa na pdstawie: Ustawy Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNY MENEDŻER OFERTA SZKOLENIA. Bardziej niż cokolwiek innego przygotowywanie się jest sekretem do sukcesu.

SKUTECZNY MENEDŻER OFERTA SZKOLENIA. Bardziej niż cokolwiek innego przygotowywanie się jest sekretem do sukcesu. OFERTA SZKOLENIA SKUTECZNY MENEDŻER warsztaty 5-6.11.2015 raz 26.11.2015 Truń Bardziej niż cklwiek inneg przygtwywanie się jest sekretem d sukcesu. - Henry Frd Stsujemy: Jesteśmy człnkiem: 1 Szanwni Państw,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI: I. Spsby sprawdzania siągnięć uczniów - dpwiedzi ustne, - testy sprawdzające wiadmści z wychwania kmunikacyjneg, - cena na lekcji z wyknanej pracy np. z rysunku techniczneg,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Świadczenie usługi żywieniwej w zakresie całdzienneg wyżywienia uczniów Niepubliczneg Liceum Ogólnkształcąceg Szkły Mistrzstwa Sprtweg Plskieg Związku Hkeja na Ldzie Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Przeprwadzenie specjalistycznych, indywidualnych zajęcia terapeutyczne dla pacjentów

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Wolontariat postrzegany oczami młodzieży. Ankieta jest anonimowa

ANKIETA. Wolontariat postrzegany oczami młodzieży. Ankieta jest anonimowa ANKIETA Wlntariat pstrzegany czami młdzieży Ankieta jest annimwa Dtyczy idei wlntariatu i służy wyłącznie jak materiał badawczy i pmcniczy d naszej pracy zatytułwanej Wlntariat pmysłem na siebie na knkurs

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eib.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eib.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.eib.cm.pl Wyrzysk: UBEZPIECZENIE Z TYTUŁU ZDARZEŃ MEDYCZNYCH SZPITALA POWIATOWEGO W WYRZYSKU SP.

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA

EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA Prjekt LLP-LDV-TOI-12-AT-0015 Krdynatr prjektu: Schulungszentrum Fhnsdrf Partnerzy: University f Gthenburg Municipality

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Olsztyn: remnt lkali mieszkalnych znajdujących się w zasbie WAM OReg w Olsztynie, w pdziale

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE. dla klasy 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE. dla klasy 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE dla klasy 2 Dział I. Pdstawy lkalnych sieci kmputerwych Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli ptrafi: zidentyfikwać pdstawwe pjęcia

Bardziej szczegółowo