Jakość powietrza w pomieszczeniach pracy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jakość powietrza w pomieszczeniach pracy"

Transkrypt

1 Jakość powietrza w pomieszczeniach pracy W krajach rozwiniętych człowiek spędza ok. 90% swojego czasu w pomieszczeniach zamkniętych (rys.1.), w których powietrze tworzy swoisty mikroklimat, o składzie różnym od powietrza atmosferycznego, natomiast warunki środowiska regulowane są często za pomocą systemów wentylacji i klimatyzacji. Z tego powodu tak istotne jest zagwarantowanie odpowiedniej jakości powietrza wewnętrznego, które może mieć większy wpływ na zdrowie człowieka niż zanieczyszczenia występujące na zewnątrz budynków. Rys.1. Przybliżony rozkład czasu spędzanego w poszczególnych środowiskach [1] Jakość powietrza wewnętrznego (IAQ Indor Air Quality) definiowana jest jako środowisko, w którym wymagania człowieka, jak np.: ilość świeżego powietrz, brak przykrego zapachu, są zapewnione. Odpowiednia jakość powietrza przekłada się nie tylko na odczucia zmysłowe, ale również na efektywność wykonywanej pracy - jak wykazały badania [2] wydajność pracy wzrasta o ok. 6,5% w przypadku zachowania IAQ na poziomie satysfakcjonującym użytkowników. Jakość powietrza wewnętrznego zależy od wielu czynników m.in.: efektywności wentylacji budynków, temperatury i wilgotności powietrza, występujących w pomieszczeniach źródeł zanieczyszczeń oraz jakości powietrza zewnętrznego w bezpośrednim sąsiedztwie budynków. Jakość powietrza wewnętrznego przekłada się bezpośrednio na wydajność i efektywność wykonywanej pracy. Zanieczyszczenia występujące w środowisku wewnętrznym Zanieczyszczenia środowiska wewnętrznego pochodzą z wielu źródeł częściowo są to czynniki występujące naturalnie (np. mikroorganizmy, radon) lub/i pochodzące ze środowiska zewnętrznego (np. pyły, gazy), czynniki związane z materiałami budowlanymi i wykończeniowymi (azbest, lotne związki organiczne) lub też czynniki związane z przebywaniem człowieka w pomieszczeniu (np. dym tytoniowy). Zanieczyszczenia środowiska wewnętrznego można podzielić na następujące podstawowe grupy:

2 fizyczne chemiczne biologiczne Rodzaje poszczególnych zanieczyszczeń oraz ich oddziaływanie na człowieka przedstawiono w tabeli 1. Tab.1. Zanieczyszczenia środowiska [1] Typ zanieczyszczenia Wpływ na zdrowie możliwe zaburzenia Zanieczyszczenia fizyczne Hałas Wibracje Promieniowanie jonizujące Promieniowanie elektromagnetyczne Zanieczyszczenia biologiczne Kurz Roztocza i saprofity oraz produkty ich metabolizmu Pleśnie Mykotoskyny Zaburzenia słuchu (przejściowy lub trwały ubytek słuchu) i skutki pozasłuchowe znużenie lub pobudliwość, zmiany w centralnym układzie nerwowym (patologiczny zapis fal EEG, trudności w koncentracji, kłopoty w zapamiętywaniu, uczeniu się, przerywanie myśli), zmiany w układzie krążenia (obniżenie częstości tętna, spadek lub podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi), zmiany w układzie oddechowym (zwiększenie częstości oddechu, spadek objętości oddechowej, mniejsze zużycie tlenu), zmiany w układzie pokarmowym (zwiększenie się częstotliwości pojawiania się wrzodów żołądka, dwunastnicy), zmiany w procesie przemiany materii, bóle głowy, bezsenność. Uczucie zmęczenia, apatii, brak chęci do pracy, bóle i zawroty głowy, drętwienie i mrowienie kości, bezsenność przy jednoczesnym rozdrażnieniu a nawet agresji. Wibracje mogą powodować uszkodzenia układu kostnego, przede wszystkim stawów i dysków, przy dużym obciążeniu nawet pęknięcie kości i zmiażdżenie tkanek stawowych. Działa mutagennie, powodując powstanie uszkodzeń w DNA w wyniku bezpośredniego niszczenia cząstek kwasów nukleinowych oraz produkcji wolnych rodników. Zaburzenia funkcjonowania układu wewnątrzwydzielniczego, zmiany błon śluzowych dróg oddechowych, zaburzenia snu, bóle głowy, brak koncentracji, problemy ze wzrokiem, zmiana ciśnienia krwi, zmiany poziomów hormonów oraz obrazu krwi (zachwianie stosunku białych i czerwonych krwinek), zmęczenie nieadekwatne do wysiłku Astma oskrzelowa, alergiczny całoroczny nieżyt nosa, alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych, pyłkowica (alergiczny sezonowy ni8eżyt nosa), pokrzywka, alergiczne zapalenie oskrzeli, wyprysk kontaktowy, alergiczne zapalenie spojówek, cząstki pochodzenia nieorganicznego w postacie pyłów i aerozoli mogą osadzać się w przewodzie oddechowym człowieka, powodując jego uszkodzenie, przewlekłe choroby a nawet zmiany nowotworowe. Alergia, objawy całorocznego atopowego nieżytu błony śluzowej nosa Kaszel, napady kichania, ostre zaburzenia oddychania i schorzenia alergiczne (alergiczny nieżyt nosa, alergiczne zapalenie spojówek, astma oskrzelowa, alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych), złe samopoczucie, czasem depresja Działanie kancerogenne, immunotoksyczne, neurotoksyczne, mutagenne i teratogenne

3 Bakterie typu Legionella pneumophilis Zanieczyszczenia chemiczne Ditlenek azotu Ditlenek siarki Amoniak Tlenek węgla Ditlenek węgla Ozon Lotne zanieczyszczenia organiczne Środowiskowy dym tytoniowy (ETS) Ostra niewydolność płuc, często prowadząca do śmierci Kaszel, ślinotok, katar, zaburzenia w oddychaniu, w większych stężeniach może powodować nawet uszkodzenie płuc i oskrzeli, a nawet prowadzić do śmierci Podrażniania błon śluzowych, stany zapalne dróg oddechowych, zapalenie oskrzeli oraz duszności. Miejscowe objawy podrażnienia błon śluzowych oczu, nosa i gardła, bóle głowy, wymioty, nudności, pieczenie za mostkiem, zapalenie tchawicy, kaszel z podrażnia, duszności, przy wysokich stężeniach oparzenie chemiczne Zablokowanie transportu tlenu do komórek (karboksyhemoglobina), zablokowanie niektórych układów enzymatycznych, zaburzenia układu nerwowego. Często następstwem ekspozycji na niskie, ale ciągłe stężenie tlenku węgla jest osłabienie kondycji organizmu, osłabienie spostrzegawczości, oraz zwolnienie reakcji psychofizycznych. W wysokich stężeniach powoduje zakłócenia rytmu i głębokości oddechu, złe samopoczucie, bóle i zawroty głowy. Ciągła ekspozycja na podwyższone stężenie CO2 w powietrz może być przyczyną nadciśnienia. Powoduje uszkodzenie błon komórkowych wskutek tworzenia nadtlenku wodoru i krótko łańcuchowych aldehydów. Blokuje aktywność niektórych enzymów i zmniejsza efektywność oddychania komórkowego W niewielkim stężeniu wywołuje kaszel, uczucie zmęczenia, bóle głowy i zmniejszenie pojemności płuc. Przy długotrwałym narażeniu może dochodzić do zwłóknienia tkanki płucnej oraz zmniejszenia zdolności obronnych organizmu. Częste bóle i zawroty głowy (formaldechydm tetrachloroetylen, polichlorowane bifenyle, nikotyna i jej pochodne), uczucie permanentnego zmeczenia i senności (tetrachloroetylen, chlorek winylu), podrażniania błon śluzowych oczu, gardła, dróg oddechowych (formaldechyd, chlorek winylu, akroelina, aldehyd octowy, benzen), nadmierne pocenie się (tetrachloroetylen), uszkodzenie wątroby, nerek (tetrachloroetylen, polichlorowane bifenole), układu nerwowego (benzen, toluen, styren, czterochlorek węgla), układu krwionośnego i limfatycznego (benzen, styren). W Wyższych stężeniach mogą powodować obrzęk płuc czy astmę, także zmiany skórne. Niektóre z lotnych związków organicznych (benzen, czterochlorek węgla, styren) mają udowodnione właściwości kancerogenne, teratogenne i genotoksyczne lub są podejrzewane o takie działanie na organizm człowieka w przypadku długotrwałej ekspozycji. Infekcje oddechowe, kaszel, pojawienie się flegmy, trudności z oddychaniem zwłaszcza u dzieci, upośledzenie wzrostu płuc u dzieci, podrażnienie błon śluzowych, rak płuc. Odczuwanie przez użytkowników pomieszczeń skutków zdrowotnych, wynikających z zanieczyszczenia powietrza, jest kwestią bardzo indywidualną, na którą wpływają m. in: ilość źródeł emisji zanieczyszczeń w pomieszczeniu, długi czas ekspozycji, niemożność zidentyfikowania wszystkich czynników w pomieszczeniu, różnorodny mechanizm biologiczny działania czynników szkodliwych, jak również na fakt, iż obawy mogą się uzewnętrzniać z opóźnieniem [8]. Można zatem tylko ogólnie wyróżnić schorzenia (tab.2.), których źródłem jest powietrze w pomieszczeniach.

4 Tab.2. Schorzenia związane z budownictwem [4,8] Schorzenie Czynnik Etiologiczny/ Źródło Objawy kliniczne/uwagi Przewlekłe nieswoiste choroby układu oddechowego (zapalenie krtani, oskrzeli, tchawicy) Astma oskrzelowa Gorączka "nawilżaczowi Zapalenie płuc z nadwrażliwości Legionelloza Gorączka z Pontiac Pleśnie, związki chemiczne, fotopowielanie, urządzenia wentylacyjne Pleśnie, związki chemiczne, systemuy wentylacji, nawilżacze, papier do kopiowania (zawierający formaldehyd i ftalany) Bakterie, pleśnie (bioareozol), związki chemiczne, urządzenia klimatyzacyjne, nawilżacze Pył drzewny, bakterie (bioareozol), związki chemiczne, urządzenia klimatyzacyjne Legionella pneumophila, ciągi ciepłej wody, nawilżacze Legionellacae Schorzenia o podłożu alergicznm, przewlekły kaszel, wzmożona produkcja sluzu, duszności, świszczący oddech (niezależnie od innych chorób gorączkowych), upośledzenie sprawności wentylacyjnej płuc Brak możliwości rozpocznania, czy zanieczyszczenia powietrza maja zasadnicze znaczenie etiologiczne Schorzenie na tle alergicznym, goraczka utrzymujaca się 4 12h po ekspozycji, kaszel, dreszcze, objawy grypopodobne Schorzenia na tle alergicznym, objawy zbliżone do oskrzelowego zapalenia płuc: kaszel, dreszcze, gorączka, świsty, bóle mięśniowe, rozwija się w wyniku długotrwałej ekspozycji na patogenny biologiczne, może mieć charakter ostry lub przewlekły Choroba infekcyjna, zapalenie płuc, niekiedy o ciężkim przebiegu Schorzenie na podłożu alergicznym, gorączka po ekspozycji na bioareozol Fotodermatoza Światło monochromatyczne Rumień twarzy i dłoni Kontaktowe zapalenie skóry Papier do kopiowania (światłoczuły, bez kalki) Pokrzywka, plamica W 1982 roku pracownicy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) określili definicję choroby występującej w pomieszczeniach zamkniętych, tzw. syndromu chorego budynku (Sick Building Syndrome ). Zgodnie z tą definicją budynek można nazwać chorym, jeżeli 20% jego użytkowników stwierdza, że przyczyną objawów złego samopoczucia jest budynek, tzn., ze objawy chorobowe pojawiają się i nasilają tylko w czasie przebywania w budynku, zaś zanikają prawic natychmiast po jego opuszczeniu [5]. Chorym budynkiem nazywane są obiekty, wewnątrz których użytkownicy odczuwają złe samopoczucie, przewlekłe bóle głowy, podrażnienia błon śluzowych oczu, nosa, gardła, stany uczuleniowe skóry, częste bóle i zawrotu głowy, permanentne uczucie zmęczenia, problemy z układem oddechowym i pokarmowym. Do grupy chorych budynków (SBS) zalicza się obecnie od 10 do 30% obiektów biurowych. W Polsce główną przyczyna niewłaściwych warunków pracy w budynkach użytkowych jest: zanieczyszczenie mikrobiologiczne powietrza: kurz, grzyby, drożdżaki, pleśnie, bakterie itp., czynniki chemiczne emisja zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych, nieodpowiednia wymiana powietrza w budynku - brak oceny efektywności działania systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wyposażonych w filtry powietrza, brak właściwej obsługi i konserwacji systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, co może być powodem dodatkowych źródłem emisji zanieczyszczeń,

5 zjawiska radiacyjne w tym także jonizacja powietrza na skutek promieniowania radioaktywnego, zjawiska elektrostatyczne, również jonizacja powietrza na skutek elektrostatyczności, zagrożenia wynikające ze specyficznego stylu życia i pracy użytkowników pomieszczeń, hałas i wibracje. Jednakże podstawą niewłaściwych warunków pracy w pomieszczeniach jest brak przede wszystkim systemu kontroli warunków pracy w pomieszczeniach biurowych, co prowadzi do systematycznego ich pogarszania się i ciągłego wzrostu liczby pracowników z objawami SBS. Możliwości poprawy jakości powietrza w pomieszczeniach Przyjmuje się, że w pomieszczeniach ok % populacji nie jest usatysfakcjonowanych jakością powietrza wewnętrznego. Metodami prowadzącymi do zmniejszenia tych statystyk może być: redukcja źródeł zanieczyszczeń, doprowadzenie większej ilość powietrza zewnętrznego (wentylacja), oczyszczenie powietrza znajdującego się wewnątrz budynku, monitoring środowiska wewnątrz budynku. W pomieszczeniach biurowych zanieczyszczenia pochodzą głównie z zastosowanych materiałów budowlanych, wyposażenia wnętrz oraz są wynikiem aktywności człowieka. Z tego względu poprawa jakości powietrza w pomieszczeniach biurowych może być realizowana za pomocą zmniejszenia liczny źr&oacu e;deł emisji zanieczyszczeń. Zastosowane w konstrukcji materiały budowlane oraz wykończeniowe powinny się charakteryzować minimalnymi ilościami zanieczyszczeń emitowanych do otoczenia. Na ilość zanieczyszczeń w pomieszczeniu wpływ ma również wiek budynku - z jednej strony wraz z upływem lat zmniejsza się ilość emitowanych do powietrza zanieczyszczeń z materiałów budowlanych, z drugiej strony pogarsza się jakość wyposażenia wnętrz w budynku, więc elementy wyposażenia wnętrz akumulują więcej zanieczyszczeń. Również w kanałach i urządzeniach wentylacyjnych z upływem lat osadzają się nieczystości, przez co zwiększa się ilość zanieczyszczeń powietrza wprowadzanych go do pomieszczeń. Z tego względu elementy instalacji wewnętrznych powinny być regularnie sprawdzane i czyszczone. Jednocześnie należy pamięta o urządzeniach biurowych niezbędnym wyposażeniu każdego pomieszczenia. Optymalnym rozwiązaniem byłoby umieszczenie urządzeń, takich jak: jak drukarki laserowe, kopiarki, faksy, w zamkniętym pomieszczeniach wyposażonych w efektywny system wentylacji. W obiektach, w których nie ma możliwości usytuowania tych urządzeń osobno, należy urządzenia lokalizować poniżej kratek wywiewnych w celu zapobiegnięcia rozprzestrzenianiu zanieczyszczeń w pomieszczeniu. Należy również zmniejszyć ilość osób pracujących w danym pomieszczeniu. Kryteria doboru powinny uwzględniać stopień zagęszczenia powierzchni biura i tak: dla biur indywidualnych przyjmuj się zagęszczenie ok. 0.1osoby/m2 dla biura otwartego ok. 0.07osoby/m2. Podstawą zabezpieczenia pracowników przed niebezpiecznym oddziaływaniem zanieczyszczeń w powietrzu na ich zdrowie jest również oczyszczenie danego powietrza rozcieńczenie zanieczyszczeń. Z tego względu ilości powietrza dostarczane do pomieszczenia powinny nie tylko być określanie na podstawie normatywów higienicznych, ale również, ze względu na addytywne działanie zanieczyszczeń w niewielkich stężeniach, należy w pomieszczeniach doprowadzać odpowiednią ilość świeżego powietrza w celu rozcieńczenia zanieczyszczeń generowanych przez człowieka. Dobór urządzeń w dostarczających klimatyzowane powietrze do pomieszczenia powinien zapewnić

6 oddzielenie strumienia powietrza wywiewanego od nawiewanego oraz jednocześnie brak nawilżaczy powietrza wykorzystujących wodę o temperaturze 30-42oC (zagrożenie wprowadzenia bakterii Legionella pneumophila do pomieszczenia). Wymagania normatywne Dokumentem, wg którego jakość powietrza w pomieszczeniach biurowych decyduje o klasie obiektu jest raport CEN, CR 1752:1998 [6] oraz konsekwencja raportu - projekt normy pren 15251:2005 [7]. W dokumentach tych przedstawiono 3 klasy materiałów budowlanych, które mogą być wykorzystane w poszczególnych rodzajach budynku przy zaplanowanych klasach komfortu (A- najwyższa, B, C). Materiały klasy M1 (wykorzystywane do budowy obiektów klasy A) musza spełniać następujące wymagania: emisja lotnych zanieczyszczeń organicznych < 0.2mg/m2h, emisja formaldehydu < 0.05mg/m2h, emisja amoniaku < 0.03mg/m2h, emisja związków rakotwórczych < 0.005mg/m2h, tynki, płytki ceramiczne, materiały poziomujące, wypełnienia i tym podobne nie powinny zawierać kazeiny, materiały nie wytwarzają nieprzyjemnego zapachu (niezadowolenie wynikające z nieprzyjemnego zapachu < 15%). Do kat. M1 zalicza się materiały naturalne takie jak: cegła, kamień, marmur, płytki ceramiczne, szkło, powierzchnie metalowe. Do kat. M2 (obiekty klasy B) zalicza się materiały budowlane spełniające następujące wymagania: emisja lotnych zanieczyszczeń organicznych < 0.4mg/m2h, emisja formaldehydu < 0.125mg/m2h, emisja amoniaku < 0.06mg/m2h, emisja związków rakotwórczych < 0.005mg/m2h, tynki, płytki ceramiczne, materiały poziomujące, wypełnienia i tym podobne nie powinny zawierać kazeiny, materiały wytwarzają nieprzyjemny zapachu (niezadowolenie wynikające z nieprzyjemnego zapachu < 30%). Do kat. M3 zaliczane są materiały nieprzebadane, oraz takie, których emisja nie mieściła się w kategoriach materiałów M1 i M2. W dokumentach tych zdefiniowano także ilości powietrza, jakie powinny być dostarczane do pomieszczenia w celu zapewnieni odpowiedniej jakości powietrza wewnętrznego w zależności od kat. budynku. Ilość dostarczanego świeżego powietrza określana jest jako suma powietrza dostarczanego na cele higieniczne (zależnego od liczby osób przebywających w danym pomieszczeniu) oraz powietrza potrzebnego do rozcieńczenia zanieczyszczeń (w zależności od powierzchni pomieszczenia). W tab. 3 przedstawiono wartości wymaganej ilości powietrza w zależności od kategorii budynku. Tab.3. Wymagane ilości powietrza świeżego [7] Kategoria budynku Higieniczna ilość powietrza [l/s/os.] Ilość powietrza Ilość powietrza (emisja zanieczyszczeń) (emisja zanieczyszczeń) [l/s] [l/s]

7 budynek o niskiej emisji zanieczyszczeń A 10 1,0 2,0 B 7 0,7 1,4 C 4 0,4 0,8 budynek o wysokiej emisji zanieczyszczeń Podsumowanie Zapewnienie odpowiedniej jakości powietrza w pomieszczeniach pracy jest istotnym problemem zauważanym na wszystkich stanowiskach pracy, pomimo, iż w dokumencie "Prawo do zdrowego powietrza wewnętrznego" WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) zapisano, iż jakość powietrza wewnętrznego jest ważnym wyznacznikiem zdrowia i dobrego samopoczucia a zgodnie z prawem człowieka do zdrowia, każdy człowiek ma prawo oddychać zdrowym powietrzem wewnętrznym [9]. Literatura: [1]Zabiegała B., Partyka M., Namiernik J., Jakość powietrza wewnętrznego analiza i monitoring, w: Namiernik J., Chrzanowski W., Szpinek P., Nowe horyzonty i wyzwania w analityce i monitoringu środowiskowym, CEEAM, Gdańsk 2003 [2]Fanger P.O., Popiołek Z., Wargocki P., Środowisko wewnętrzne, Wpływ na zdrowie, komfort i wydajność pracy, Gliwice, 2003 [3]Muszyński Z., Konieczny J., Witt M., Prywer M.: Biomedyczne aspekty zdrowego domu, w: Karski J., Gzell S.: Zdrowy Dom. Centrum Organizacji i ekonomiki Ochrony Zdrowia, Warszawa 1995 [4]Hodgson M.: Exposures in Indoor Air. W: Rosenstock L., Cullen M.: Textbook of Clinical Occupational and Environmental Medicine, W. B. Saunders Co., 1994 [5]Word Health Organization, Indoor air pollutants: exposure and health effects. EURO Reports Studies 78, 1983, Word Health Organization [6]CEN, CR 1752:1998 Ventilation for Buildings: Design. Criteria for the Indoor Environment [7]prEN 15251:2005 Criteria for the Indoor Environment including thermal, indoor air quality, light and noise. [8]Jarosińska D., Wybrane zagadnienia zdrowotnych następstw narażenia na zanieczyszczenia powietrza wewnętrznego, Materiały Konferencyjne Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce, Warszawa 1999 [9]The Right to Healthy Indoor Air, Raport on a WHO Meeting, BILTHOVEN Holandia maja 2000 roku Autor: Dr inż. Anna BOGDAN (CIOP-PIB) Źródło: Chłodnictwo & Klimatyzacja KONTAKT

8 Chłodnictwo & Klimatyzacja Tel: Fax: Adres: al. Komisji Edukacji Narodowej Warszawa

ROZDZIAŁ 25 JAKOŚĆ POWIETRZA WEWNĘTRZNEGO ANALITYKA I MONITORING

ROZDZIAŁ 25 JAKOŚĆ POWIETRZA WEWNĘTRZNEGO ANALITYKA I MONITORING ROZDZIAŁ 25 JAKOŚĆ POWIETRZA WEWNĘTRZNEGO ANALITYKA I MONITORING Bożena Zabiegała, Monika Partyka, Jacek Namieśnik Katedra Chemii Analitycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska, ul. G.Narutowicza

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie jakości powietrza w pomieszczeniach szkolnych

Kształtowanie jakości powietrza w pomieszczeniach szkolnych Małgorzata Pośniak, Elżbieta Jankowska, Joanna Kowalska, Małgorzata Gołofit-Szymczak, Tomasz Jankowski Kształtowanie jakości powietrza w pomieszczeniach szkolnych Warszawa, 2010 szkoly ania.indd 1 2011-11-15

Bardziej szczegółowo

Klimatyzacja. Klimatyzacja Klimatyzacja Klimatyzacja. Rozdział 4 Strumień powietrza nawiewanego. Klimatyzacja Klimatyzacja Klimatyzacja 2010/2011

Klimatyzacja. Klimatyzacja Klimatyzacja Klimatyzacja. Rozdział 4 Strumień powietrza nawiewanego. Klimatyzacja Klimatyzacja Klimatyzacja 2010/2011 Klimtyzacja Klimatyzacja Klimatyzacja Klimatyzacja Rozdział 4 Strumień powietrza nawiewanego 2010/2011 mgr inż. Agnieszka Sadłowska-Sałęga SPIS TREŚCI Spis treści... 3 4 Strumień powietrza nawiewanego...

Bardziej szczegółowo

ZagroŜenia i uciąŝliwości występujące w środowisku wewnętrznym pomieszczeń i budynków mieszkalnych

ZagroŜenia i uciąŝliwości występujące w środowisku wewnętrznym pomieszczeń i budynków mieszkalnych ZagroŜenia i uciąŝliwości występujące w środowisku wewnętrznym pomieszczeń i budynków mieszkalnych Znaczącym problemem ludności w Polsce staje się problem szeregu zagroŝeń i uciąŝliwości występujących

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE ERGONOMIA I BEZPIECZEŃSTWO PRACY OPRACOWAŁ: DARIUSZ SCZANIECKI LITERATURA: - BHP w praktyce Bogdan Rączkowski Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

SUBIEKTYWNA OCENA JAKOŚCI ŚRODOWISKA PRACY W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH*

SUBIEKTYWNA OCENA JAKOŚCI ŚRODOWISKA PRACY W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH* Medycyna Pracy 2003; 54 (5): 437 444 437 Elżbieta Jankowska Dorota Kondej Małgorzata Pośniak SUBIEKTYWNA OCENA JAKOŚCI ŚRODOWISKA PRACY W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH* SUBJECTIVE EVALUATION OF THE WORK ENVIRONMENT

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI GAZOWYCH

Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI GAZOWYCH BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI GAZOWYCH 1 Zawartość Wstęp... 5 1. Gazy stosowane w przemyśle... 7 1.1. Właściwości palne i wybuchowe gazów... 7 1.2. Gazy Przemysłowe... 8 1.3.

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo i higiena pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego, produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych

Bezpieczeństwo i higiena pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego, produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych Bezpieczeństwo i higiena pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego, produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych Andreas Markom Niels Hjorth Publikacja przygotowana w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Wpływ współczesnych pomieszczeń na rozwój i przebieg chorób alergicznych

Wpływ współczesnych pomieszczeń na rozwój i przebieg chorób alergicznych 75 Wpływ współczesnych pomieszczeń na rozwój i przebieg chorób alergicznych The influence of dwellings on the allergic diseases prevalence and clinical signs EWA BOGACKA Klinika Chorób Wewnętrznych, Alergologii

Bardziej szczegółowo

CZYSTE POWIETRZE W SALACH OPERACYJNYCH

CZYSTE POWIETRZE W SALACH OPERACYJNYCH CZYSTE POWIETRZE W SALACH OPERACYJNYCH materiały szkoleniowe dla pielęgniarek epidemiologicznych ZESZYT IV Opracował Zespół w składzie: Dorota Gregorowicz Warpas Anna Pałubicka Andrzej Wolski Krzysztof

Bardziej szczegółowo

HAŁAS ŚRODOWISKOWY A ZDROWIE

HAŁAS ŚRODOWISKOWY A ZDROWIE mgr inż. Krystyna Dworak współpraca: mgr Halina Domańska mgr inż. Justyna Paciej Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Oddział Higieny Komunalnej i Środowiska HAŁAS ŚRODOWISKOWY A ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

hemiczne zanieczyszczenia powietrza mają zasadniczy wpływ jakości powietrza w pomieszczeniach

hemiczne zanieczyszczenia powietrza mają zasadniczy wpływ jakości powietrza w pomieszczeniach W przypadku niektórych chorób w inny sposób określono kryteria ich rozpoznawania. 1. Rozpoznanie etiologii zawodowej przewlekłego obturacyjnego zapalenia oskrzeli uwarunkowano znacznym zaburzeniem sprawności

Bardziej szczegółowo

Lidia Zapór, Joanna Kowalska. ZAGROŻENIA BIOLOGICZNE I CHEMICZNE w małych zakładach gastronomicznych

Lidia Zapór, Joanna Kowalska. ZAGROŻENIA BIOLOGICZNE I CHEMICZNE w małych zakładach gastronomicznych Lidia Zapór, Joanna Kowalska ZAGROŻENIA BIOLOGICZNE I CHEMICZNE w małych zakładach gastronomicznych Warszawa 2010 Opracowano i wydano w ramach I etapu programu wieloletniego pn. Poprawa bezpieczeostwa

Bardziej szczegółowo

PAKIET EDUKACYJNY DLA MŁODYCH ROLNIKÓW W KRAJACH NOWOPRZYJĘTYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W ROLNICTWIE

PAKIET EDUKACYJNY DLA MŁODYCH ROLNIKÓW W KRAJACH NOWOPRZYJĘTYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W ROLNICTWIE PAKIET EDUKACYJNY DLA MŁODYCH ROLNIKÓW W KRAJACH NOWOPRZYJĘTYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W ROLNICTWIE CYPR, Nikozja, 2005 Przedmowa, podziękowania i zastrzeżenia Przedmowa Celem

Bardziej szczegółowo

Pomiary parametrów i urządzeń termoenergetycznych

Pomiary parametrów i urządzeń termoenergetycznych Zdzisław Kabza Pomiary parametrów i urządzeń termoenergetycznych Politechnika Częstochowska Kierunek studiów: Energetyka Rok akademicki 2010/2011 CZĘŚĆ I POMIARY PARAMETRÓW TERMOENERGETYCZNYCH I ŚRODOWISKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Optymalne odżywianie porady lek. med. Wojciecha Urbaczki

Optymalne odżywianie porady lek. med. Wojciecha Urbaczki nr 2 (22) czerwiec 2009 ISSN 1732 0186 Cena 6 zł Optymalne odżywianie porady lek. med. Wojciecha Urbaczki Promujemy zdrowy styl życia relacja ze spotkania Akuna Active Life Tycie z nadmiaru emocji o tym,

Bardziej szczegółowo

Zadania i kompetencje pielęgniarki w opiece nad pacjentem w wybranych stanach internistycznych (wydanie II uzupełnione)

Zadania i kompetencje pielęgniarki w opiece nad pacjentem w wybranych stanach internistycznych (wydanie II uzupełnione) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Zadania i kompetencje pielęgniarki w opiece nad pacjentem w wybranych stanach internistycznych (wydanie II uzupełnione) Urszula Cisoń-Apanasewicz Nowy Sącz

Bardziej szczegółowo

Al. Mickiewicza 9, Kraków

Al. Mickiewicza 9, Kraków TEMAT: EKSPERTYZA MYKOLOGICZNA OBIEKT: budynek Paderevianum, Uniwersytet Jagielloński ADRES: Al. Mickiewicza 9, Kraków ZLECAJĄCY: Uniwersytet Jagielloński OPRACOWAŁ: dr Witold Frąckowiak Rzeczoznawca Polskiego

Bardziej szczegółowo

Szkolenie z ochrony środowiska naturalnego i rozwiązań proekologicznych

Szkolenie z ochrony środowiska naturalnego i rozwiązań proekologicznych Szkolenie z ochrony środowiska naturalnego i rozwiązań proekologicznych Dr Izabela Jabłońska-Barna Katedra Ekologii Stosowanej UWM Projekt Zamawiamy i dobrego inżyniera budownictwa mamy nr POKL.04.01.02-00-059/12-01

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE "ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW"

SZKOLENIE ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW OCENA SYSTEMU WENTYLACJI I KLIMATYZACJI Z UWZGLĘDNIENIEM WYMAGAŃ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I AKUSTYCZNEJ Skutki oddziaływania zanieczyszczeń CO "Zawartość karboksyhemoglobiny we krwi i objawy zatrucia w

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Instytut Energoelektryki

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Instytut Energoelektryki POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Instytut Energoelektryki MAGISTERSKA PRACA DYPLOMOWA Tendencje oraz perspektywy rozwoju technologii biogazowych w Polsce Dyplomant: Opiekun dydaktyczny: Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

Tom 64 2015 Numer 1 (306) Strony 137 143

Tom 64 2015 Numer 1 (306) Strony 137 143 Tom 64 2015 Numer 1 (306) Strony 137 143 Beata Bakera, Helena Gawrońska Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Nowoursynowska 159,

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PROBLEMY HIGIENY I EKOLOGII CZŁOWIEKA

WYBRANE PROBLEMY HIGIENY I EKOLOGII CZŁOWIEKA 1 WYBRANE PROBLEMY HIGIENY I EKOLOGII CZŁOWIEKA Pod redakcją dr hab. n. med. Emilii Kolarzyk 2 SPIS TREŚCI WSTĘP Emilia Kolarzyk... 4 I. STANOWISKO CZŁOWIEKA W PRZYRODZIE Emilia Kolarzyk... 6 II. ŚRODOWISKOWE

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo pracy w rolnictwie - Zagrożenia zawodowe na podst. poradnika "Środki ochrony indywidualnej stosowane w rolnictwie" pod red. H.

Bezpieczeństwo pracy w rolnictwie - Zagrożenia zawodowe na podst. poradnika Środki ochrony indywidualnej stosowane w rolnictwie pod red. H. BEZPIECZEŃSTWO PRACY W ROLNICTWIE O czym należy wiedzieć i pamiętać Praca w rolnictwie indywidualnym znacząco różni się od produkcji przemysłowej. Charakteryzuje się sezonowością i wiąże się z częstymi

Bardziej szczegółowo

Skutki zdrowotne zamieszkiwania w sąsiedztwie składowisk odpadów

Skutki zdrowotne zamieszkiwania w sąsiedztwie składowisk odpadów Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine 2013, Vol. 16, No. 4, 71-78 www.medycynasrodowiskowa.pl www.environmental-medicine-journal.eu Skutki zdrowotne zamieszkiwania w sąsiedztwie składowisk odpadów

Bardziej szczegółowo

Adam Skrzypkowski FIZJOLOGIA I TRENING LOTNICZY

Adam Skrzypkowski FIZJOLOGIA I TRENING LOTNICZY Adam Skrzypkowski FIZJOLOGIA I TRENING LOTNICZY Warszawa 2012 2 3 SPIS TREŚCI Wstęp.... 5 Rozdział I. Atmosfera ziemska 9 1. Troposfera....11 2. Stratosfera Mezosfera, Termosfera, Egzosfera.... 14 3. Wzorzec

Bardziej szczegółowo

Emisja substancji chemicznych z biurowych urządzeń drukujących i powielających

Emisja substancji chemicznych z biurowych urządzeń drukujących i powielających Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine 2012, Vol. 15, No. 4, 123-128 www.medycynasrodowiskowa.pl www.environmental-medicine-journal.eu Emisja substancji chemicznych z biurowych urządzeń drukujących

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WIEDZY UŻYTKOWNIKÓW O INNOWACJACH DLA STANOWISK KOMPUTEROWYCH

ANALIZA WIEDZY UŻYTKOWNIKÓW O INNOWACJACH DLA STANOWISK KOMPUTEROWYCH 13 Redakcja: BIAŁY W., MIDOR K. 8 ANALIZA WIEDZY UŻYTKOWNIKÓW O INNOWACJACH DLA STANOWISK KOMPUTEROWYCH 8.1 WSTĘP Szczególnym rodzajem pracy biurowej jest ta wykonywana na stanowisku komputerowym. Praca

Bardziej szczegółowo

Biała Księga Alergii Światowej Organizacji Alergii 2011-2012 Streszczenie wykonawcze

Biała Księga Alergii Światowej Organizacji Alergii 2011-2012 Streszczenie wykonawcze Biała Księga Alergii Światowej Organizacji Alergii 2011-2012 Streszczenie wykonawcze Ruby Pawankar Giorgio Walter Canonica Stephen T. Holgate Richard F. Lockey Biała Księga Alergii Światowej Organizacji

Bardziej szczegółowo