Przygotowane przez Księgarnia FREL Przygotowane przez Księgarnie FREL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przygotowane przez Księgarnia FREL Przygotowane przez Księgarnie FREL"

Transkrypt

1 Kodeks postępowania karnego ze schematami wyd. 2. (2015) Katarzyna Sychta, ISBN SPIS TREŚCI KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO - ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) DZIAŁ I. Przepisy wstępne (art. 1-23b) str. 10 DZIAŁ II. Sąd (art ) str. 19 Rozdział 1. Właściwość i skład sądu (art ) str. 19 Rozdział 2. Wyłączenie sędziego (art ) str. 23 DZIAŁ III. Strony, obrońcy, pełnomocnicy, przedstawiciel społeczny (art ) str. 25 Rozdział 3. Oskarżyciel publiczny (art ) str. 25 Rozdział 4. Pokrzywdzony (art ) str. 26 Rozdział 5. Oskarżyciel posiłkowy (art ) str. 28 Rozdział 6. Oskarżyciel prywatny (art ) str. 31 Rozdział 7. Powód cywilny (art ) str. 32 Rozdział 8. Oskarżony (art a) str. 32 Rozdział 9. Obrońcy i pełnomocnicy (art ) str. 39 Rozdział 10. Przedstawiciel społeczny (art ) str. 42 DZIAŁ IV. Czynności procesowe (art ) str. 42 Rozdział 11. Orzeczenia, zarządzenia i polecenia (art ) str. 42 Rozdział 12. Narada i głosowanie (art ) str. 47 Rozdział 13. Porządek czynności procesowych (art ) str. 49 Rozdział 14. Terminy (art c) str. 52 Rozdział 15. Doręczenia (art ) str. 54 Rozdział 16. Protokoły (art ) str. 58 Rozdział 17. Przeglądanie akt i sporządzanie odpisów (art ) str. 65 Rozdział 18. Odtworzenie zaginionych lub zniszczonych akt (art ) str. 68 DZIAŁ V. Dowody (art ) str. 70 Rozdział 19. Przepisy ogólne (art ) str. 70 Rozdział 20. Wyjaśnienia oskarżonego (art ) str. 73 Rozdział 21. Świadkowie (art a) str. 74 Rozdział 22. Biegli, tłumacze, specjaliści (art ) str. 84 Rozdział 23. Oględziny. Otwarcie zwłok. Eksperyment procesowy (art ) str. 89 Rozdział 24. Wywiad środowiskowy i badanie osoby oskarżonego (art ) str. 91 Rozdział 25. Zatrzymanie rzeczy. Przeszukanie (art a) str. 94 Rozdział 26. Kontrola i utrwalanie rozmów (art ) str. 103 DZIAŁ VI. Środki przymusu (art ) str. 108 Rozdział 27. Zatrzymanie (art ) str. 108 Rozdział 28. Środki zapobiegawcze (art ) str. 112 Rozdział 29. Poszukiwanie oskarżonego i list gończy (art ) str. 128

2 Rozdział 30. List żelazny (art ) str. 129 Rozdział 31. Kary porządkowe (art ) str. 130 Rozdział 32. Zabezpieczenie majątkowe (art ) str. 133 DZIAŁ VII. Postępowanie przygotowawcze (art ) str. 136 Rozdział 33. Przepisy ogólne (art ) str. 136 Rozdział 34. Wszczęcie śledztwa (art ) str. 139 Rozdział 35. Przebieg śledztwa (art ) str. 144 Rozdział 36. Zamknięcie śledztwa (art ) str. 148 Rozdział 36a. Dochodzenie (art. 325a-325i) str. 151 Rozdział 37. Nadzór prokuratora nad postępowaniem przygotowawczym (art ) str. 155 Rozdział 38. Czynności sądowe w postępowaniu przygotowawczym (art ) str. 157 Rozdział 39. Akt oskarżenia (art ) str. 158 DZIAŁ VIII. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji (art ) str. 162 Rozdział 40. Wstępna kontrola oskarżenia (art ) str. 162 Rozdział 41. Przygotowanie do rozprawy głównej (art a) str. 169 Rozdział 42. Jawność rozprawy głównej (art ) str. 174 Rozdział 43. Przepisy ogólne o rozprawie głównej (art ) str. 176 Rozdział 44. Rozpoczęcie rozprawy głównej (art ) str. 181 Rozdział 45. Przewód sądowy (art ) str. 182 Rozdział 46. Głosy stron (art ) str. 191 Rozdział 47. Wyrokowanie (art ) str. 191 DZIAŁ IX. Postępowanie odwoławcze (art ) str. 197 Rozdział 48. Przepisy ogólne (art ) str. 197 Rozdział 49. Apelacja (art ) str. 205 Rozdział 50. Zażalenie i sprzeciw (art ) str. 210 DZIAŁ X. Postępowania szczególne (art j) str. 213 Rozdział 51. Postępowanie uproszczone (art ) str. 213 Rozdział 52. Postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego (art ) str. 213 Rozdział 53. Postępowanie nakazowe (art ) str. 216 Rozdział 54. Postępowanie w sprawach o wykroczenia (art ) str. 219 Rozdział 54a. Postępowanie przyspieszone (art. 517a-517j) str. 219 DZIAŁ XI. Nadzwyczajne środki zaskarżenia (art ) str. 227 Rozdział 55. Kasacja (art ) str. 227 Rozdział 56. Wznowienie postępowania (art ) str. 234 DZIAŁ XII. Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia (art ) str. 239 Rozdział 57. Podjęcie postępowania warunkowo umorzonego (art ) str. 239 Rozdział 58. Odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie oraz niesłuszne stosowanie środków przymusu (art ) str. 240 Rozdział 59. Ułaskawienie (art ) str. 244 Rozdział 60. Orzekanie kary łącznej (art. 568a-577) str. 247 DZIAŁ XIII. Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych (art ) str. 249 Rozdział 61. Immunitety osób należących do przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych (art ) str. 249 Rozdział 62. Pomoc prawna i doręczenia w sprawach karnych (art f) str. 251 Rozdział 62a. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie postanowienia o zatrzymaniu dowodów lub mającego na celu zabezpieczenie mienia (art. 589g- 589k) str. 257 Rozdział 62b. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia o zatrzymaniu dowodów lub mającego na celu zabezpieczenie mienia (art. 589l-589u) str. 259 Rozdział 63. Przejęcie i przekazanie ścigania karnego (art f) str. 264

3 Rozdział 64. Wystąpienie o wydanie lub przewóz osób ściganych lub skazanych przebywających za granicą oraz o wydanie przedmiotów (art ) str. 269 Rozdział 65. Wydanie oraz przewóz osób ściganych albo skazanych lub wydanie przedmiotów na wniosek państw obcych (art ) str. 271 Rozdział 65a. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania (art. 607a-607j) str. 276 Rozdział 65b. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania (art. 607k-607zc) str. 281 Rozdział 65c. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie środka zapobiegawczego (art. 607zd-607zg) str. 292 Rozdział 65d. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia wydanego w celu zapewnienia prawidłowego toku postępowania (art. 607zh-607zn) str. 294 Rozdział 66. Przejęcie i przekazanie orzeczeń do wykonania (art f) str. 299 Rozdział 66a. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia dotyczącego grzywny, nawiązki, świadczenia pieniężnego lub orzeczenia zasądzającego od sprawcy koszty procesu (art. 611fa-611fe) str. 304 Rozdział 66b. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia o karach o charakterze pieniężnym (art. 611ff-611fm) str. 307 Rozdział 66c. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia przepadku (art. 611fn-611ft) str. 311 Rozdział 66d. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia przepadku (art. 611fu-611fze) str. 314 Rozdział 66e. Współpraca z Międzynarodowym Trybunałem Karnym (art. 611g-611s) str. 320 Rozdział 66f. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie kary pozbawienia wolności (art. 611t-611tf) str. 323 Rozdział 66g. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie kary pozbawienia wolności (art. 611tg-611ts) str. 328 Rozdział 66h. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia skazującego na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, karę ograniczenia wolności, samoistnie orzeczony środek karny, a także orzeczenia o warunkowym zwolnieniu oraz warunkowym umorzeniu postępowania karnego (art. 611u-611uc) str. 334 Rozdział 66i. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia karnego związanego z poddaniem sprawcy próbie (art. 611ud-611uj) str. 337 Rozdział 66j. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu ochrony (art. 611w-611wc) str. 343 Rozdział 66k. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu ochrony (art. 611wd-611wj) str. 345 Rozdział 67. Przepisy końcowe (art ) str. 349 DZIAŁ XIV. Koszty procesu (art ) str. 351 Rozdział 68. Przepisy ogólne (art ) str. 351 Rozdział 69. Zwolnienie od kosztów sądowych (art ) str. 359 Rozdział 70. Zasądzenie kosztów procesu (art ) str. 359 Rozdział 71. Koszty procesu związane z powództwem cywilnym i zasądzeniem odszkodowania z urzędu (art ) str. 364 DZIAŁ XV. Postępowanie karne w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych (art ) str. 364 Rozdział 72. Przepisy ogólne (art ) str. 364 Rozdział 73. Środki przymusu i postępowanie przygotowawcze (art ) str. 371 Rozdział 74. Postępowanie przed sądem (art ) str. 373 Rozdział 75. Postępowanie w sprawach o wykroczenia (art ) str. 375 Wykaz aktów zmieniających kodeks postępowania karnego str. 376

4 Wykaz aktów wykonujących Kodeks postępowania karnego str. 382 Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego - (ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 556 ze zm.) str. 388 Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 225, poz. 1485) (wyciąg) str. 394 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 234, poz. 1571) (wyciąg) str. 395 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 237, poz. 1651) (wyciąg) str. 397 Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz ze zm.) (wyciąg) str. 399 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 396) (wyciąg) str. 407 Skorowidz przedmiotowy do Kodeksu postępowania karnego str. 415 Spis schematów do do Kodeksu postępowania karnego Schemat 1. Proces karny str. 13 Schemat 2. Zasady procesu karnego str. 15 Schemat 3. Zasada oficjalności, ścigania z urzędu, ex officio (art. 9) str. 18 Schemat 4. Ściganie przestępstw wnioskowych (art. 12) str. 20 Schemat 5. Zasada legalizmu (art. 10), zasada oportunizmu str. 22 Schemat 6. Absorpcyjne umorzenie postępowania karnego (art. 11) str. 28 Schemat 7. Kompensacyjne lub restytucyjne umorzenie procesu (art. 59a k.k., art pkt 5 k.p.k.) str. 32 Schemat 8. Zasada skargowości (art i 2) str. 40 Schemat 9. Reguła niezmienności przedmiotu procesu str. 45 Schemat 10. Reguła niepodzielności przedmiotu procesu str. 52 Schemat 11. Zasada prawdy (art. 2 2) str. 63 Schemat 12. Zasada bezpośredniości str. 64 Schemat 13. Zasada swobodnej oceny dowodów (art. 7) str. 65 Schemat 14. Zasady szybkości i koncentracji procesu str. 66 Schemat 15. Zasada kontradyktoryjności str. 69 Schemat 16. Zasada jawności (art ) str. 71 Schemat 17. Jawność posiedzeń sądowych (art. 95a-96) str. 73 Schemat 18. Zasada rzetelnego procesu str. 79 Schemat 19. Zasada ustności i zasada pisemności str. 80 Schemat 20. Zasada domniemania niewinności i zasada in dubio pro reo (art. 5) str. 81 Schemat 21. Zasada prawa do obrony (art. 4, 6, 425 4) str. 86 Schemat 22. Przesłanki procesu karnego (art pkt 1-11) str. 88 Schemat 23. Klasyfikacja przesłanek procesowych (art pkt 1-11) str. 90 Schemat 24. Badanie istnienia przeszkód procesowych następujące z urzędu (ex officio) str. 93 Schemat 25. Orzekanie mimo istnienia przeszkód procesowych str. 95 Schemat 26. Kumulacja przeszkód procesowych str. 97

5 Schemat 27. Rodzaje właściwości sądu (art , 31-34, 36 i 37) str. 98 Schemat 28. Właściwość rzeczowa sądów (art. 24 i 25) str. 100 Schemat 29. Właściwość miejscowa sądów (art. 31 i 32) str. 101 Schemat 30. Właściwość z przekazania sprawy (art. 36, 37 i 43 k.p.k. oraz art. 11a przepisów wprowadzających Kodeks postępowania karnego) str. 103 Schemat 31. Właściwość z łączności sprawy (art. 33 i 34) str. 105 Schemat 32. Badanie właściwości sądu (art. 34 3, art. 35) str. 107 Schemat 33. Spory o właściwość miejscową sądów (art. 38) str. 109 Schemat 34. Składy orzekające na rozprawie (art. 28 i 29, 449 2, art. 534) str. 111 Schemat 35. Skład sądu na posiedzeniu (art. 30, 403, 426 2, art , art ) str. 114 Schemat 36. Wyłączenie organu prowadzącego proces karny (art. 40, 41, 44, 47, 146, 196, 214 8) str. 116 Schemat 37. Procedura wyłączenia sędziego, ławnika oraz referendarza sądowego (art str. 122 Schemat 38. Samodzielność jurysdykcyjna sądu karnego (art. 8) str. 124 Schemat 39. Strony procesu karnego oraz quasi-strony postępowania (art , i 299 k.p.k., art , art k.k.s., ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary) str. 134 Schemat 40. Prokurator jako oskarżyciel publiczny (art k.p.k., rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 września 2014 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury) str. 145 Schemat 41. Nieprokuratorscy oskarżyciele publiczni (art. 45 2, art. 325d k.p.k., rozp. MS z 13 czerwca 2003 r. w sprawie określenia organów uprawnionych obok Policji do prowadzenia dochodzeń oraz organów uprawnionych do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądem I instancji w sprawach podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, jak również zakresu spraw zleconych tym organom, art k.p.w., art , art , art. 165 k.k.s. oraz inne ustawy szczególne) str. 152 Schemat 42. Pokrzywdzony (art. 49, 52, 53-58, 59-61, 343 5, art , art , art. 444) str. 155 Schemat 43. Wykonywanie praw pokrzywdzonego (art. 49 3a i 4, art. 51, 52, 58, 61) str. 162 Schemat 44. Oskarżyciel posiłkowy uboczny (art. 53, 54, 56, 57, 58 1) str. 164 Schemat 45. Oskarżyciel posiłkowy subsydiarny (art. 53, 55, 56, 57 2, art w zw. z art. 61) str. 166 Schemat 46. Procedura wnoszenia skargi subsydiarnej przez pokrzywdzonego (art. 55, i 1a oraz art. 330) str. 168 Schemat 47. Ingerencja prokuratora w ściganie przestępstw prywatnoskargowych (art ) str. 170 Schemat 48. Status domniemanego sprawcy w poszczególnych stadiach procesu karnego (art. 71 i 313) str. 172 Schemat 49. Czynności dowodowe z udziałem osoby podejrzanej i oskarżonego (art. 74) str. 173 Schemat 50. Przedstawiciel ustawowy (art. 51 2, art. 76) str. 175 Schemat 51. Obligatoryjna obrona formalna (art i 2, art. 80, 451, 548, 671) str. 177 Schemat 52. Pełnomocnik procesowy (art ) str. 179 Schemat 53. Profesjonalna pomoc prawna ustanawiana z urzędu (art. 78, 79, 80, 80a, 81, 81a 1-3, art. 87a k.p.k., rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat

6 za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu) str. 181 Schemat 54. Przedstawiciel społeczny (art. 90 i 91) str. 188 Schemat 55. Inni rzecznicy interesu społecznego (art in fine, art. 55 4, art. 64, 306 1, 1a i 1b, art , art. 521, 570 k.p.k., art. 14 pkt 4, 5 i 8 ustawy z 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich, tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze zm., art. 10 ust. 1 pkt 2c, 3 i 4 ustawy z 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka, Dz.U. Nr 6, poz. 69 ze zm.) str. 190 Schemat 56. Oświadczenia imperatywne organów procesowych (art ) str. 194 Schemat 57. Treść decyzji procesowych, organy decyzyjne oraz forum dla ich wydania (art , 95a-95b, 335, 338a, 342, 413, 439 1, art , art , art. 545 w zw. z art. 456, art , art. 597) str. 195 Schemat 58. Wydawanie decyzji i poleceń przez referendarza sądowego (art. 23a 1, art. 60 4, art. 61 2, art. 80a, 87a, 93a, 97, 107, 120 3, art. 162, 163 1, art. 232, 232a 1-4, art. 235, 249 5, art , art. 338, 378 1, art. 451, 489 1, art , art. 492, 517b 2a-2b) str. 197 Schemat 59. Pisemne uzasadnianie decyzji procesowych (art. 98, 99, art. 325e 1-1a, art , 457, 457 w zw. z art. 518, 535 3, art. 672) str. 203 Schemat 60. Przebieg narady i głosowania nad wyrokiem (art ) str. 205 Schemat 61. Tworzenie sztucznej większości głosów (art , art. 112) str. 207 Schemat 62. Podpisywanie orzeczeń, sprawozdań procesowych oraz pism procesowych (art. 113, 115, 119, i 2) str. 209 Schemat 63. Zdanie odrębne (art i 2, art ) str. 211 Schemat 64. Usuwanie braków formalnych i innych braków pisma procesowego (art i 2) z wyjątkiem uzupełniania braków publicznego aktu oskarżenia str. 213 Schemat 65. Terminy procesowe (art. 122) str. 215 Schemat 66. Obliczanie biegu terminu procesowego (art , 127a str. 217 Schemat 67. Przywrócenie terminu zawitego (art. 126, 127) str. 221 Schemat 68. Doręczenia (art ) str. 223 Schemat 69. Szczególne formy doręczenia (art. 134, 135) str. 225 Schemat 70. Dokumentowanie czynności procesowych (art. 143, 145, 147, 148, 311, 325h, 357, 358) str. 230 Schemat 71. Poprawki, sprostowania i poprawianie oczywistych omyłek w protokole (art ) str. 235 Schemat 72. Przeglądanie akt i sporządzanie odpisów (art , 250 2a, art. 306, 321 1) str. 243 Schemat 73. Przedmiot oraz formalny ciężar dowodzenia, tj. okoliczności podlegające wykazaniu w procesie karnym oraz podmioty zobowiązane do ich udowodnienia (art. 4, 168) str. 246 Schemat 74. Dopuszczanie i przeprowadzanie dowodów w postępowaniu przed sądem i instancji wszczętym na wniosek strony (art. 167, 171 2, art. 370, 427 4, art ) str. 249 Schemat 75. Wprowadzenie dowodów do procesu karnego (art. 167, 169, 170) str. 253 Schemat 76. Oddalenie wniosku dowodowego (art. 170) str. 255 Schemat 77. Modelowy przebieg przesłuchania świadka (art. 171, ) str. 256 Schemat 78. Modyfikacje modelowego przebiegu przesłuchania świadka (art , art. 172, 173, 177 1a-2, art , art. 185a-185d, 377 4, art i 3 k.p.k. oraz art. 8, ustawy z

7 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym) str. 258 Schemat 79. Instytucja świadka anonimowego (świadka incognito) (art. 184) str. 269 Schemat 80. Zakazy dowodowe (art i 2, art. 168a, 171 5, art. 174, 178 pkt 1 i 2, art. 178a, , art. 185, 186, oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka) str. 271 Schemat 81. Bezwzględne i względne zakazy dowodzenia za pomocą określonego dowodu (art , 182, 183, , 192 4, art. 196, art w zw. z art. 578, 582 1) str. 273 Schemat 82. Uchylanie względnych zakazów dowodzenia za pomocą określonego dowodu (art , ) str. 275 Schemat 83. Uprawnienia osób najbliższych względem oskarżonego i pozostających w szczególnie bliskim stosunku osobistym z oskarżonym (art. 182, 185 i 186) str. 279 Schemat 84. Poligraf (wariograf, wykrywacz kłamstw) w procesie karnym (art pkt 2, art. 192a, 199a) str. 281 Schemat 85. Dowód z opinii biegłego (art ) str. 283 Schemat 86. Badanie stanu poczytalności oskarżonego (art. 202, 203) str. 286 Schemat 87. Oględziny (art ) str. 290 Schemat 88. Eksperyment procesowy (art. 211 i 212) str. 292 Schemat 89. Poszukiwanie i zabezpieczenie dowodów (art a, 236a) str. 294 Schemat 90. Przeszukanie (art a) str. 298 Schemat 91. Postępowanie z przedmiotami i nośnikami wydanymi, znalezionymi w trakcie przeszukania (art a) str. 302 Schemat 92. Kontrola i utrwalanie rozmów (art. 237) str. 304 Schemat 93. Postępowanie w przedmiocie zastosowania podsłuchu (art ) str. 307 Schemat 94. Rodzaje zatrzymania (art. 243, 244 i 247 k.p.k., ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o Policji, ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawa z 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, ustawa z 18 września 2001 r. - Kodeks morski, ustawa z 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze, ustawa z 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, ustawa z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach) str. 312 Schemat 95. Ujęcie obywatelskie, zatrzymanie właściwe, zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie (art. 75 2, art. 243, 244, 247, i 2, art , art. 382) str. 316 Schemat 96. Czynności dokonywane w związku z zatrzymaniem osoby podejrzanej (art. 244, 245 i 248) str. 318 Schemat 97. Kontrola zatrzymania (art. 246, i 2) str. 320 Schemat 98. Warunki stosowania środków zapobiegawczych (art , 258) str. 322 Schemat 99. Kontrola postanowienia w przedmiocie zastosowania środków zapobiegawczych (art ) str. 324 Schemat 100. Ograniczenia w stosowaniu tymczasowego aresztowania (art , art. 259, ) str. 326 Schemat 101. Terminy stosowania tymczasowego aresztowania (art ) str. 328 Schemat 102. Terminy stosowania tymczasowego aresztowania w toku postępowania jurysdykcyjnego str. 330 Schemat 103. Poręczenia (art , 287 1, art ) str. 332

Spis treści. Wykaz skrótów Wykaz literatury powoływanej zapisem skrótowym Od Autorów Wprowadzenie...

Spis treści. Wykaz skrótów Wykaz literatury powoływanej zapisem skrótowym Od Autorów Wprowadzenie... Spis treści Spis treści Wykaz skrótów........................................................... 11 Wykaz literatury powoływanej zapisem skrótowym.......................... 15 Od Autorów..............................................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I. Uwagi ogólne... 3 Część I. Uwagi wprowadzające... 3 Część II. Zasady postępowania karnego... 9

Spis treści. Rozdział I. Uwagi ogólne... 3 Część I. Uwagi wprowadzające... 3 Część II. Zasady postępowania karnego... 9 Wstęp... Wykaz skrótów... XI XIII DZIAŁ PIERWSZY. POSTĘPOWANIE KARNE... 1 Rozdział I. Uwagi ogólne... 3 Część I. Uwagi wprowadzające... 3 Część II. Zasady postępowania karnego... 9 Rozdział II. Sąd...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie. Wykaz skrótów

Spis treści. Wprowadzenie. Wykaz skrótów Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Rozdział I. Zagadnienia wstępne ő 1. Wprowadzenie ő 2. Definicja procesu karnego ő 3. Funkcje procesu karnego ő 4. Cele procesu karnego ő 5. Przedmiot procesu karnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Spis treści Przedmowa... Wykaz skrótów... V XV Rozdział I. Zagadnienia wstępne... 1 1. Wprowadzenie... 1 2. Definicja procesu karnego... 7 3. Funkcje procesu karnego... 9 4. Cele procesu karnego... 10

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Wstęp... XVII

Spis treści. Wykaz skrótów... Wstęp... XVII Wykaz skrótów... XIII Wstęp... XVII Rozdział I. Zagadnienia wstępne... 1 1. Definicja procesu karnego... 1 2. Funkcje procesu karnego... 2 3. Cele procesu karnego... 2 4. Przedmiot procesu karnego... 7

Bardziej szczegółowo

Na egzamin! POSTĘPOWANIE KARNE. w pigułce 3. wydanie. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie r.! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H.

Na egzamin! POSTĘPOWANIE KARNE. w pigułce 3. wydanie. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie r.! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H. Na egzamin! POSTĘPOWANIE KARNE w pigułce 3. wydanie Uwzględnia zmiany wchodzące w życie 1.7.2015 r.! szybko zwięźle i na temat Wydawnictwo C.H.Beck POSTĘPOWANIE KARNE w pigułce Inne w tej serii: Prawo

Bardziej szczegółowo

Studia Stacjonarne Prawa Zagadnienia egzaminacyjne z postępowania karnego

Studia Stacjonarne Prawa Zagadnienia egzaminacyjne z postępowania karnego Prof. dr hab. Jerzy Skorupka Studia Stacjonarne Prawa Zagadnienia egzaminacyjne z postępowania karnego 1. Aksjologia procesu karnego 2. Istota procesu karnego 3. Cele procesu karnego 4. Przedmiot procesu

Bardziej szczegółowo

Studia Stacjonarne Prawa Zagadnienia egzaminacyjne z postępowania karnego

Studia Stacjonarne Prawa Zagadnienia egzaminacyjne z postępowania karnego Prof. dr hab. Jerzy Skorupka Studia Stacjonarne Prawa Zagadnienia egzaminacyjne z postępowania karnego 1. Aksjologia procesu karnego 2. Istota procesu karnego 3. Cele procesu karnego 4. Przedmiot procesu

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Polskie postępowanie karne. Rok akademicki 2010/2011. 1. Przedmiot a podstawa faktyczna procesu karnego.

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Polskie postępowanie karne. Rok akademicki 2010/2011. 1. Przedmiot a podstawa faktyczna procesu karnego. Dr hab. Hanna Paluszkiewicz Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Polskie postępowanie karne Rok akademicki 2010/2011 1. Przedmiot a podstawa faktyczna procesu karnego. 2. Cele procesu karnego. 3. Proces

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Przedmowa do szóstego wydania... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Przedmowa do szóstego wydania... 15 Spis treści Wykaz skrótów............................................... 13 Przedmowa do szóstego wydania.............................. 15 Wprowadzenie............................................... 17

Bardziej szczegółowo

KODEKS postępowania karnego

KODEKS postępowania karnego KODEKS postępowania karnego TEKSTY USTAW 8. WYDANIE KODEKS postępowania karnego TEKSTY USTAW Zamów książkę w księgarni internetowej 8. WYDANIE Stan prawny na 7 września 2017 r. Wydawca Małgorzata Stańczak

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów Nota od autora Dział I. Uczestnicy postępowania karnego

Wykaz skrótów Nota od autora Dział I. Uczestnicy postępowania karnego Wykaz skrótów... 9 Nota od autora... 17 Dział I. Uczestnicy postępowania karnego Rozdział 1. Strony... 19 1.1. Zagadnienia ogólne... 19 Rozdział 2. Oskarżyciel publiczny... 30 2.1. Prokurator... 30 2.2.

Bardziej szczegółowo

PRAWO KARNE PROCESOWE CZĘŚĆ OGÓLNA. Przedmowa Przedmowa do trzeciego wydania Wykaz skrótów Wykaz podstawowej literatury

PRAWO KARNE PROCESOWE CZĘŚĆ OGÓLNA. Przedmowa Przedmowa do trzeciego wydania Wykaz skrótów Wykaz podstawowej literatury PRAWO KARNE PROCESOWE CZĘŚĆ OGÓLNA Przedmowa Przedmowa do trzeciego wydania Wykaz skrótów Wykaz podstawowej literatury Rozdział I. Pojęcia podstawowe 1.Proces karny I. Pojęcie procesu karnego II. Cele

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania karnego

Kodeks postępowania karnego Kodeks postępowania karnego z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 555) (zm.: Dz.U. 1999, Nr 83, poz. 931; 2000, Nr 50, poz. 580, Nr 62, poz. 717, Nr 73, poz. 852, Nr 93, poz. 1027; 2001, Nr 98, poz.

Bardziej szczegółowo

Postępowanie karne. Część szczególna. redakcja Zofia Świda. Zofia Świda Jerzy Skorupka Ryszard Ponikowski Włodzimierz Posnow

Postępowanie karne. Część szczególna. redakcja Zofia Świda. Zofia Świda Jerzy Skorupka Ryszard Ponikowski Włodzimierz Posnow Postępowanie karne Część szczególna redakcja Zofia Świda Zofia Świda Jerzy Skorupka Ryszard Ponikowski Włodzimierz Posnow Warszawa 2011 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 7 Rozdział I Postępowanie przygotowawcze...

Bardziej szczegółowo

Studia Stacjonarne Administracji Podstawy procesu karnego. Lista zagadnień na kolokwium zaliczeniowe

Studia Stacjonarne Administracji Podstawy procesu karnego. Lista zagadnień na kolokwium zaliczeniowe Studia Stacjonarne Administracji Podstawy procesu karnego Lista zagadnień na kolokwium zaliczeniowe I. Zagadnienia wstępne (prezentacja nr 1). 1. Pojęcie i przedmiot procesu karnego (slajdy 10-11). 2.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 13 Przedmowa... 15 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 sierpnia 2007 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury...

Bardziej szczegółowo

PRAWO KARNE MATERIALNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO KARNE WYKONAWCZE PRAWO KARNE SKARBOWE PRAWO WYKROCZEŃ POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA

PRAWO KARNE MATERIALNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO KARNE WYKONAWCZE PRAWO KARNE SKARBOWE PRAWO WYKROCZEŃ POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA PRAWO KARNE MATERIALNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO KARNE WYKONAWCZE PRAWO KARNE SKARBOWE PRAWO WYKROCZEŃ POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA 1. Adwokat w postępowaniu przygotowawczym - przebieg czynności

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XI XV XIX Część I. Komentarz praktyczny z orzecznictwem... 1 Rozdział 1. System środków zaskarżenia w polskim prawie karnym procesowym... 5 1. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV

Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Część I. Komentarz praktyczny z orzecznictwem... 1 Rozdział 1. Adwokat w postępowaniu karnym jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego, prywatnego, powoda cywilnego,

Bardziej szczegółowo

Na egzamin! POSTĘPOWANIE KARNE. w pigułce. szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H. Beck

Na egzamin! POSTĘPOWANIE KARNE. w pigułce. szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H. Beck Na egzamin! POSTĘPOWANIE KARNE w pigułce szybko zwięźle i na temat Wydawnictwo C.H. Beck POSTĘPOWANIE KARNE w pigułce Inne w tej serii: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pigułce Prawo cywilne w pigułce

Bardziej szczegółowo

Cje. Postępowanie przed sądem I instancji I. Postępowanie karne

Cje. Postępowanie przed sądem I instancji I. Postępowanie karne Postępowanie karne Cje I Dr Wojciech Jasiński Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Zasady postępowania sądowego 1) Zasada skargowości 2) Zasada kontradyktoryjności

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV

Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Część I. Komentarz praktyczny z orzecznictwem... 1 Rozdział 1. Adwokat w postępowaniu karnym jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego, prywatnego, powoda cywilnego,

Bardziej szczegółowo

Temat zajęć Grupa Liczba Godzin

Temat zajęć Grupa Liczba Godzin Zajęcia przedpołudniowe od 8.30- LP Przedmiot zajęć wykładowca Temat zajęć Grupa Liczba Godzin Termin zajęć 1. Prawo rodzinne i Prawo rodzinne i SSR G.Pietraszewska Prawo rodzinne i 2 Prawo o aktach stanu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Literatura...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Literatura... Przedmowa... Wykaz skrótów... Literatura... IX XI XIII Część I. Komentarz praktyczny... 1 Rozdział 1. Środki odwoławcze w systemie środków zaskarżenia... 3 1. Ogólna charakterystyka środków zaskarżenia...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do siódmego wydania Przedmowa do czwartego wydania Przedmowa do pierwszego wydania... 19

Spis treści. Przedmowa do siódmego wydania Przedmowa do czwartego wydania Przedmowa do pierwszego wydania... 19 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów.......................................................... 13 Przedmowa do siódmego wydania........................................ 15 Przedmowa do czwartego wydania.......................................

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA NA I SEMESTR 2016 ROKU I ROK SZKOLENIOWY (NABÓR 2015)

PLAN SZKOLENIA NA I SEMESTR 2016 ROKU I ROK SZKOLENIOWY (NABÓR 2015) PLAN SZKOLENIA NA I SEMESTR 2016 ROKU I ROK SZKOLENIOWY (NABÓR 2015) UWAGA! Plan szkoleniowy może ulec zmianie. DATA I MIEJSCE GODZINY PRZEDMIOT WYKŁADOWCA Sprawy organizacyjne, wybór starosty. Prawo o

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Wstęp Część A Materialne prawo wykroczeń część ogólna... 15

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Wstęp Część A Materialne prawo wykroczeń część ogólna... 15 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 11 Wstęp... 13 Część A Materialne prawo wykroczeń część ogólna... 15 Zasady odpowiedzialności... 23 1.1. Pojęcie i źródła materialnego prawa wykroczeń... 23 1.2. Czas i miejsce

Bardziej szczegółowo

PRAWO KARNE ZBIÓR PRZEPISÓW

PRAWO KARNE ZBIÓR PRZEPISÓW z paragra em eria PRAWO KARNE ZBIÓR PRZEPISÓW KODEKS KARNY KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO KODEKS KARNY WYKONAWCZY KODEKS WYKROCZEŃ KODEKS POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O WYKROCZENIA KODEKS KARNY SKARBOWY OPŁATY

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści

Spis treści. Spis treści Spis treści Wstęp... XI Wykaz skrótów... XIII Bibliografia... XVII Rozdział I. Decyzje sądu jako organu I instancji w postępowaniu przygotowawczym... 1 1. Zezwolenie na przesłuchanie osoby zobowiązanej

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA NA I SEMESTR 2017 ROKU I ROK SZKOLENIOWY (NABÓR 2016)

PLAN SZKOLENIA NA I SEMESTR 2017 ROKU I ROK SZKOLENIOWY (NABÓR 2016) PLAN SZKOLENIA NA I SEMESTR 2017 ROKU I ROK SZKOLENIOWY (NABÓR 2016) UWAGA! Plan szkoleniowy może ulec zmianie. DATA I MIEJSCE GODZINY PRZEDMIOT WYKŁADOWCA Sprawy organizacyjne, wybór starosty. Prawo o

Bardziej szczegółowo

Sylabus POSTĘPOWANIE KARNE SNP wieczorowe (III rok) 2017/2018

Sylabus POSTĘPOWANIE KARNE SNP wieczorowe (III rok) 2017/2018 Sylabus POSTĘPOWANIE KARNE SNP wieczorowe (III rok) 2017/2018 WYKŁADOWCA i EGZAMINATOR dr Karolina Kremens, LL.M. pokój 201, bud. A email: karolina.kremens@uwr.edu.pl WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH AKTÓW PRAWNYCH

Bardziej szczegółowo

Na egzamin! POSTĘPOWANIE KARNE. w pigułce. 2. wydanie. szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H.Beck

Na egzamin! POSTĘPOWANIE KARNE. w pigułce. 2. wydanie. szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H.Beck Na egzamin! POSTĘPOWANIE KARNE w pigułce 2. wydanie szybko zwięźle i na temat Wydawnictwo C.H.Beck POSTĘPOWANIE KARNE w pigułce Inne w tej serii: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pigułce Prawo cywilne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... XV

Spis treści. Przedmowa... XV Przedmowa... XV Wykaz skrótów... XVII Część I. Komentarz praktyczny... 1 Rozdział 1. Adwokat w postępowaniu karnym jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego, prywatnego, powoda cywilnego, subsydiarny akt

Bardziej szczegółowo

Na egzamin! POSTĘPOWANIE KARNE Uwzględnia zmian wcho dzące w ż r ycie szybko zwięźle i na temat

Na egzamin! POSTĘPOWANIE KARNE Uwzględnia zmian wcho dzące w ż r ycie szybko zwięźle i na temat Na egzamin! POSTĘPOWANIE KARNE w pigułce 4. wydanie Uwzględnia zmiany wchodzące w życie 15.4.2016 r.! szybko zwięźle i na temat Wydawnictwo C.H.Beck POSTĘPOWANIE KARNE w pigułce Inne w tej serii: Prawo

Bardziej szczegółowo

I edycja wydziałowego konkursu wiedzy o prawie karnym procesowym. W kręgach prawa karnego procesowego

I edycja wydziałowego konkursu wiedzy o prawie karnym procesowym. W kręgach prawa karnego procesowego I edycja wydziałowego konkursu wiedzy o prawie karnym procesowym. W kręgach prawa karnego procesowego I ETAP 21. kwietnia 2010r. Nazwisko i imię:... Rok studiów:... Kierunek studiów:... Etap składa się

Bardziej szczegółowo

PRAWO KARNE ZBIÓR PRZEPISÓW

PRAWO KARNE ZBIÓR PRZEPISÓW z paragra em eria PRAWO KARNE ZBIÓR PRZEPISÓW KODEKS KARNY KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO KODEKS KARNY WYKONAWCZY KODEKS WYKROCZEŃ KODEKS POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O WYKROCZENIA KODEKS KARNY SKARBOWY OPŁATY

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów str. 15. Wprowadzenie str. 17

Spis treści. Wykaz skrótów str. 15. Wprowadzenie str. 17 Spis treści Wykaz skrótów str. 15 Wprowadzenie str. 17 Rozdział 1. Pojęcia podstawowe str. 19 1.1. Pojęcia procesu karnego i prawa karnego procesowego str. 19 1.2. Funkcje norm procedury karnej str. 21

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Od Autorów... 25

Spis treści. Wykaz skrótów Od Autorów... 25 Wykaz skrótów........................................................... 23 Od Autorów.............................................................. 25 Wzór nr 1. Wniosek obrońcy oskarżonego o umorzenie

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA aplikantów adwokackich Izby Radomskiej I roku w roku szkoleniowym 2014

PLAN SZKOLENIA aplikantów adwokackich Izby Radomskiej I roku w roku szkoleniowym 2014 PLAN SZKOLENIA aplikantów adwokackich Izby Radomskiej I roku w roku szkoleniowym 2014 I. Program szkolenia. Zgodnie z Ramowym programem szkolenia, przyjętym przez Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 846 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie szczegółowości informacji umieszczanych w karcie

Bardziej szczegółowo

BLOK PRAWO O ADWOKATURZE HISTORIA ADWOKATURY ETYKA KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU ADWOKATA

BLOK PRAWO O ADWOKATURZE HISTORIA ADWOKATURY ETYKA KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU ADWOKATA BLOK PRAWO O ADWOKATURZE HISTORIA ADWOKATURY ETYKA KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU ADWOKATA 18 x 45 minut 1. Proces kształtowania profesji adwokackiej w Polsce PA1 adw. C. Nowakowski 2.3. Pierwsze regulacje ustanawiające

Bardziej szczegółowo

PRAWO KARNE ZBIÓR PRZEPISÓW

PRAWO KARNE ZBIÓR PRZEPISÓW z paragra em eria PRAWO KARNE ZBIÓR PRZEPISÓW KODEKS KARNY KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO KODEKS KARNY WYKONAWCZY KODEKS WYKROCZEŃ KODEKS POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O WYKROCZENIA KODEKS KARNY SKARBOWY OPŁATY

Bardziej szczegółowo

Część I. Materialne prawo karne skarbowe. Część ogólna

Część I. Materialne prawo karne skarbowe. Część ogólna Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Część I. Materialne prawo karne skarbowe. Część ogólna Rozdział I. Wprowadzenie do prawa karnego skarbowego 1. Pojęcie prawa karnego skarbowego i jego podział 2. Cechy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Spis treści Przedmowa... Wykaz skrótów... V XVII Część I. Materialne prawo karne skarbowe. Część ogólna... 1 Rozdział I. Wprowadzenie do prawa karnego skarbowego... 3 1. Pojęcie prawa karnego skarbowego

Bardziej szczegółowo

Cje. Postępowanie przed sądem I instancji II. Postępowanie karne

Cje. Postępowanie przed sądem I instancji II. Postępowanie karne Postępowanie karne Cje II Dr Wojciech Jasiński Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Skierowanie sprawy na posiedzenie w celu jej rozstrzygnięcia 1)

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Materialne prawo karne skarbowe. Część ogólna. Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XXI

Spis treści. Część I. Materialne prawo karne skarbowe. Część ogólna. Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XXI Spis treści Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XXI Część I. Materialne prawo karne skarbowe. Część ogólna Rozdział I. Wprowadzenie do prawa karnego skarbowego... 3 1 1. Pojęcie prawa karnego skarbowego

Bardziej szczegółowo

PROCES KARNY. ZARYS SYSTEMU. Autor: Stanisław Waltoś. Wykaz skrótów. Wprowadzenie

PROCES KARNY. ZARYS SYSTEMU. Autor: Stanisław Waltoś. Wykaz skrótów. Wprowadzenie PROCES KARNY. ZARYS SYSTEMU Autor: Stanisław Waltoś Wykaz skrótów Wprowadzenie Rozdział 1. Pojęcia podstawowe 1.1. Pojęcia procesu karnego i prawa karnego procesowego 1.2. Funkcje norm procedury karnej

Bardziej szczegółowo

Cje. Strony oraz inni uczestnicy procesu karnego. Postępowanie karne

Cje. Strony oraz inni uczestnicy procesu karnego. Postępowanie karne Postępowanie karne Cje Dr Wojciech Jasiński Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Strony i inni uczestnicy procesu karnego 1. Organy procesowe 2. Strony

Bardziej szczegółowo

METODYKA pracy adwokata w sprawach karnych

METODYKA pracy adwokata w sprawach karnych Stefan Jaworski METODYKA pracy adwokata w sprawach karnych METODYKI BECKA METODYKA pracy adwokata w sprawach karnych Stefan Jaworski METODYKA pracy adwokata w sprawach karnych Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. 2. Nazwa przedmiotu: POSTĘPOWANIE KARNE 3. Rok studiów: III Semestr: V i VI 4. Przedmioty wprowadzające oraz wymagania wstępne

SYLABUS. 2. Nazwa przedmiotu: POSTĘPOWANIE KARNE 3. Rok studiów: III Semestr: V i VI 4. Przedmioty wprowadzające oraz wymagania wstępne WyŜsza Szkoła Administracji i Zarządzania w Przemyślu Zamiejscowy Wydział Administracyjno-Prawny w Rzeszowie 1. Kierunek: PRAWO SYLABUS 2. Nazwa przedmiotu: POSTĘPOWANIE KARNE 3. Rok studiów: III Semestr:

Bardziej szczegółowo

Wzory pism procesowych w sprawach karnych

Wzory pism procesowych w sprawach karnych Wzory pism procesowych w sprawach karnych Piotr Hofmański Stanisław Zabłocki Wydanie 3 Warszawa 2012 Poszczególne wzory opracowali: Piotr Hofmański: 1 9, 11 39, 69 118a, 178 190, 214 243 Stanisław Zabłocki:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 października 2016 r. Poz z dnia 16 września 2016 r.

Warszawa, dnia 24 października 2016 r. Poz z dnia 16 września 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 października 2016 r. Poz. 1749 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 16 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Postępowanie karne, rok akadem. 2016/2017. Postępowania szczególne. 1/ Uwagi ogólne

Przedmiot: Postępowanie karne, rok akadem. 2016/2017. Postępowania szczególne. 1/ Uwagi ogólne Przedmiot: Postępowanie karne, rok akadem. 2016/2017 Postępowania szczególne 1/ Uwagi ogólne Postępowania szczególne zawarte w kodeksie postępowania karnego wyróżnione zostały na tle postępowania zwyczajnego,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Art. 1.

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Art. 1. USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) wprowadza się

Bardziej szczegółowo

STUDIA PRAWNICZE. Postępowanie karne

STUDIA PRAWNICZE. Postępowanie karne STUDIA PRAWNICZE Postępowanie karne W sprzedaży: J. Skorupka (red.) KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO. KOMENTARZ, wyd. 1 Komentarze Kodeksowe M. Królikowski, R. Zawłocki PRAWO KARNE Studia Prawnicze KODEKS POSTĘPOWANIA

Bardziej szczegółowo

1. Pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym jest stroną uprawnioną do. działania we własnym imieniu i zgodnie z własnym interesem (art kpk).

1. Pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym jest stroną uprawnioną do. działania we własnym imieniu i zgodnie z własnym interesem (art kpk). 1 Podstawowe prawa pokrzywdzonego: 1. Pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym jest stroną uprawnioną do działania we własnym imieniu i zgodnie z własnym interesem (art. 299 1 kpk). 2. Jeżeli pokrzywdzonym

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI RADCY PRAWNEGOORAZ PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH

I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI RADCY PRAWNEGOORAZ PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH WYKAZ ZAGADNIEŃ OMAWIANYCH W OBRĘBIE POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZUJĄCYCH NA KOLOKWIUM ROCZNYM I R O K U A P L I K A C J I W ROKU SZKOLENIOWYM 2010 I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI

Bardziej szczegółowo

Postępowanie karne. Cje. Postępowanie przygotowawcze I

Postępowanie karne. Cje. Postępowanie przygotowawcze I Postępowanie karne Cje Dr Wojciech Jasiński Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski 1) Zasadniczo niesądowa faza postępowania karnego 2) Ogólne cele:

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE POUCZENIE PODEJRZANEGO

ZAWIADOMIENIE POUCZENIE PODEJRZANEGO PROKUilATUHA OKRĘGOWA lii. Gon. Władysława Andersa 34A Koszalin, dnia ^TM.. grudnia 2016 r. 75-950 K O S Z A L I N ; tel. 094-342-86-97. fax 094-342-24-17 PO V Ds. 40.2016 ZAWIADOMIENIE Sekretariat Prokuratury

Bardziej szczegółowo

Rozdział trzeci Zasady ogólne postępowania administracyjnego 1. Charakter prawny, zakres obowiązywania i funkcje 2. Katalog zasad

Rozdział trzeci Zasady ogólne postępowania administracyjnego 1. Charakter prawny, zakres obowiązywania i funkcje 2. Katalog zasad Spis treści Wykaz skrótów CZĘŚĆ PIERWSZA ZAGADNIENIA OGÓLNE Rozdział pierwszy Geneza i rozwój postępowania administracyjnego i sądownictwa administracyjnego 1. Europa 2. Polska A. Okres międzywojenny B.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XV Wykaz ważniejszej literatury... XXI Przedmowa... XXVII Przedmowa do wydania szesnastego... XXIX

Spis treści. Wykaz skrótów... XV Wykaz ważniejszej literatury... XXI Przedmowa... XXVII Przedmowa do wydania szesnastego... XXIX Wykaz skrótów... XV Wykaz ważniejszej literatury... XXI Przedmowa... XXVII Przedmowa do wydania szesnastego... XXIX Rozdział I. Zagadnienia ogólne... 1 1. Pojęcie sprawy cywilnej i postępowania cywilnego...

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania karnego

Kodeks postępowania karnego Kodeks postępowania karnego Kodeks postępowania karnego z hasłami i skorowidzem Stan prawny na 20 stycznia 2010 r. Redaktor prowadzący: Małgorzata Buczna Opracowanie redakcyjne: Roman Rudnik Skład, łamanie:

Bardziej szczegółowo

Przedmowa do wydania szesnastego

Przedmowa do wydania szesnastego Spis treści Wykaz skrótów Wykaz ważniejszej literatury Przedmowa Przedmowa do wydania szesnastego Rozdział I. Zagadnienia ogólne 1. Pojęcie sprawy cywilnej i postępowania cywilnego 2. Rodzaje postępowania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 226, poz. 1648. Art. 1. W ustawie z

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2. Pojęcie postępowania sądowoadministracyjnego i jego przedmiot- sprawa sądowoadministracyjna

ROZDZIAŁ 2. Pojęcie postępowania sądowoadministracyjnego i jego przedmiot- sprawa sądowoadministracyjna POSTĘPOWANIE SĄDOWOADMINISTRACYJNE Autorzy: Tadeusz Woś, Hanna Knysiak-Molczyk, Marta Romańska Red.: Tadeusz Woś Wykaz skrótów I. Źródła prawa II. Czasopisma III. Sądy i inne instytucje IV. Inne Wstęp

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów XIII

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów XIII Wykaz skrótów XIII Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Postępowanie administracyjne 1 Pytania 1 44 Rozdział II. Postępowanie przed sądami administracyjnymi 43 Pytania 45 89 Rozdział III. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów Spis treści Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Postępowanie administracyjne 1 Pytania 1 40 Rozdział II. Postępowanie przed sądami administracyjnymi 29 Pytania 41 84 Rozdział III.

Bardziej szczegółowo

Etapy postępowania karnego. 1. Postępowanie przygotowawcze 2. Postępowanie sądowe 3. Postępowanie wykonawcze

Etapy postępowania karnego. 1. Postępowanie przygotowawcze 2. Postępowanie sądowe 3. Postępowanie wykonawcze Etapy postępowania karnego 1. Postępowanie przygotowawcze 2. Postępowanie sądowe 3. Postępowanie wykonawcze Postępowanie przygotowawcze Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa lub wszczęcie postępowania

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk nr 485)

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk nr 485) SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Druk nr 917 SPRAWOZDANIE KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO SPRAW ZMIAN W KODYFIKACJACH o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 892

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 892 Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 892 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowości informacji umieszczanych w karcie rejestracyjnej i w zawiadomieniu Na

Bardziej szczegółowo

Postępowanie karne. Cje. Środki zaskarżenia

Postępowanie karne. Cje. Środki zaskarżenia Postępowanie karne Cje Dr Wojciech Jasiński Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Unormowania konstytucyjne Art. 78 Konstytucji RP Każda ze stron ma

Bardziej szczegółowo

Zamów książkę w księgarni internetowej

Zamów książkę w księgarni internetowej Stan prawny na 8 września 2015 r. Wydawca Małgorzata Stańczak Redaktor prowadzący, opracowanie redakcyjne Katarzyna Gierłowska Łamanie Mercurius Zamów książkę w księgarni internetowej Copyright by Wolters

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA DLA RADCÓW PRAWNYCH OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W ŁODZI Z ZAKRESU PRAWA KARNEGO MATERIALNEGO, PROCESOWEGO I WYKONAWCZEGO

PLAN SZKOLENIA DLA RADCÓW PRAWNYCH OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W ŁODZI Z ZAKRESU PRAWA KARNEGO MATERIALNEGO, PROCESOWEGO I WYKONAWCZEGO PLAN SZKOLENIA DLA RADCÓW PRAWNYCH OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W ŁODZI Z ZAKRESU PRAWA KARNEGO MATERIALNEGO, PROCESOWEGO I WYKONAWCZEGO Wykład 1 04.10.2014 r. Zasady procesu karnego, przesłanki procesowe.

Bardziej szczegółowo

Plan zajęć aplikantów adwokackich I roku na rok szkoleniowy 2017

Plan zajęć aplikantów adwokackich I roku na rok szkoleniowy 2017 Plan zajęć aplikantów adwokackich I roku na rok szkoleniowy 2017 Starosta: Obecność na szkoleniach jest obowiązkowa. Zajęcia dla aplikantów I roku odbywają się w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI. Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI. Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG ROZDZIAŁ I. Geneza i rozwój postępowania administracyjnego ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Michał Wysocki. Rozdział 46 Głosy stron. Art. 406 k.p.k.

Michał Wysocki. Rozdział 46 Głosy stron. Art. 406 k.p.k. Informacja od autora: Nie w każdym porównaniu jest komentarz, ponieważ nie zawsze uważałem to za konieczne. Nie kopiowałem także całych przepisów, ale tylko to, co się zmieniło (przeważnie). 1. Po zamknięciu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Literatura XIII Przedmowa XIX

Spis treści. Wykaz skrótów Literatura XIII Przedmowa XIX Wykaz skrótów Literatura XIII Przedmowa XIX Rozdział I. System procedury administracyjnej 1 Tabl. 1. System procedury administracyjnej (cechy i podział ze względu na kryterium podmiotowe) 3 Tabl. 2. Podział

Bardziej szczegółowo

PRAWO KARNE ZBIÓR PRZEPISÓW

PRAWO KARNE ZBIÓR PRZEPISÓW z paragra em eria PRAWO KARNE ZBIÓR PRZEPISÓW KODEKS KARNY KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO KODEKS KARNY WYKONAWCZY KODEKS WYKROCZEŃ KODEKS POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O WYKROCZENIA KODEKS KARNY SKARBOWY OPŁATY

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne. Kompendium. Wydanie 14. Autor: Andrzej Zieliński

Postępowanie cywilne. Kompendium. Wydanie 14. Autor: Andrzej Zieliński Postępowanie cywilne. Kompendium. Wydanie 14. Autor: Andrzej Zieliński Wykaz skrótów Wykaz ważniejszej literatury Przedmowa Przedmowa do wydania czternastego Rozdział I. Zagadnienia ogólne 1. Pojęcie sprawy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Literatura Przedmowa

Spis treści. Wykaz skrótów Literatura Przedmowa Wykaz skrótów Literatura Przedmowa XI XIII XV Rozdział I. Postępowanie przed sądami administracyjnymi. Wprowadzenie 1 1. Sądownictwo administracyjne w polskim systemie prawnym 1 2. Przedmiot postępowania

Bardziej szczegółowo

Postępowanie karne. Cje. Postępowanie przygotowawcze I

Postępowanie karne. Cje. Postępowanie przygotowawcze I Postępowanie karne Cje Dr Wojciech Jasiński Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski 1) Zasadniczo niesądowa faza postępowania karnego 2) Ogólne cele:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XXVII

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XXVII Wprowadzenie... XXV Wykaz skrótów... XXVII Rozdział I. Umorzenie i zawieszenie postępowania... 1 1. Wniosek o umorzenie postępowania przygotowawczego z powodu niecelowości jego prowadzenia (art. 11 1 KPK)...

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE Uzupełnij tabelę: SYSTEM ŚRODKÓW ZASKARŻENIA Kategoria środków zaskarżenia Poszczególne środki zaskarżenia w KPK Cechy charakterystyczne Uzupełnij tabelę: FORMALNA KONTROLA ŚRODKA

Bardziej szczegółowo

PRAWO KARNE ZBIÓR PRZEPISÓW

PRAWO KARNE ZBIÓR PRZEPISÓW z paragra em eria PRAWO KARNE ZBIÓR PRZEPISÓW KODEKS KARNY KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO KODEKS KARNY WYKONAWCZY KODEKS WYKROCZEŃ KODEKS POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O WYKROCZENIA KODEKS KARNY SKARBOWY OPŁATY

Bardziej szczegółowo

Postępowanie karne. Cje. Postępowanie przygotowawcze II

Postępowanie karne. Cje. Postępowanie przygotowawcze II Postępowanie karne Cje I Dr Wojciech Jasiński Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Uprawnienia stron postępowania przygotowawczego 1) uprawnienia

Bardziej szczegółowo

Postępowanie karne. Cje. Postępowanie przygotowawcze III

Postępowanie karne. Cje. Postępowanie przygotowawcze III Postępowanie karne Cje Dr Wojciech Jasiński Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski 1) Umorzenie postępowania podstawy a) zaistnienie przesłanki procesowej

Bardziej szczegółowo

Kodeks post powania karnego

Kodeks post powania karnego Kodeks post powania karnego ze schematami Katarzyna Sychta Stan prawny: luty 2013 roku Wydanie 5 Warszawa 2013 Tytuły do artykułów opracował: Dobrosława Szumiłło-Kulczycka Opracowanie redakcyjne: Joanna

Bardziej szczegółowo

Przygotowane przez Księgarnia FREL Przygotowane przez Księgarnie FREL

Przygotowane przez Księgarnia FREL  Przygotowane przez Księgarnie FREL Kodeks postępowania administracyjnego ze schematami wyd. 2. (2015) Wojciech Piątek, Wojciech Sawczyn, ISBN 978-83-264-9202-0 SPIS TREŚCI Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

z dnia.. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym 1)

z dnia.. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym 1) Wstępny projekt z dnia 5 czerwca 2014 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW I E D L I W O Ś C I z dnia.. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy. Rozdział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy. Rozdział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931; 2004 r. Nr 68, poz. 623, z 2005 r. Nr 25,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI Apelacja cywilna Część I. Komentarz praktyczny... 1 Rozdział 1. Wstęp... 3 Rozdział 2. Dopuszczalność apelacji... 6 Rozdział 3. Podmioty legitymowane do składania apelacji...

Bardziej szczegółowo

z dnia 10 czerwca 2016 r.

z dnia 10 czerwca 2016 r. Kancelaria Sejmu s. 1/7 U S T AWA z dnia 10 czerwca 2016 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2016 r. poz. 1070, 2103. o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza

Bardziej szczegółowo

2) uzasadnione wydatki stron, w tym z tytułu ustanowienia w sprawie jednego obrońcy lub pełnomocnika.

2) uzasadnione wydatki stron, w tym z tytułu ustanowienia w sprawie jednego obrońcy lub pełnomocnika. ozdział 68. Przepisy ogólne Art. 616 [Zakres kosztów] 1. Do kosztów procesu należą: 1) koszty sądowe, 2) uzasadnione wydatki stron, w tym z tytułu ustanowienia w sprawie jednego obrońcy lub pełnomocnika.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWA KARNEGO MIĘDZYNARODOWEGO. Autorzy: Michał Królikowski, Paweł Wiliński, Jacek Izydorczyk. Skróty powoływanych spraw Akty prawne

PODSTAWY PRAWA KARNEGO MIĘDZYNARODOWEGO. Autorzy: Michał Królikowski, Paweł Wiliński, Jacek Izydorczyk. Skróty powoływanych spraw Akty prawne PODSTAWY PRAWA KARNEGO MIĘDZYNARODOWEGO Autorzy: Michał Królikowski, Paweł Wiliński, Jacek Izydorczyk Skróty powoływanych spraw Akty prawne Rozdział I Wprowadzenie do prawa karnego międzynarodowego 1.

Bardziej szczegółowo

Cje. Tryby ścigania przestępstw Zasada legalizmu Zasada prawdy materialnej i kontradyktoryjności. Postępowanie karne

Cje. Tryby ścigania przestępstw Zasada legalizmu Zasada prawdy materialnej i kontradyktoryjności. Postępowanie karne Postępowanie karne Cje Zasada legalizmu Zasada prawdy materialnej i kontradyktoryjności Dr Wojciech Jasiński Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski

Bardziej szczegółowo

Cje. Postępowanie przed sądem I instancji III. Postępowanie karne

Cje. Postępowanie przed sądem I instancji III. Postępowanie karne Postępowanie karne Cje III Dr Wojciech Jasiński Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Zwyczajny Nakazowy Tryby postępowa nia Przyspieszony Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... XIII

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... XIII Wstęp... XI Wykaz skrótów... XIII Zagadnienie 1. Dopuszczalność drogi sądowej i pojęcie sprawy cywilnej... 1 1. Wiadomości wprowadzające... 1 2. Rodzaje postępowania cywilnego przykładowe podziały... 3

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Józef Dołhy (sprawozdawca) SSN Zbigniew Puszkarski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Józef Dołhy (sprawozdawca) SSN Zbigniew Puszkarski Sygn. akt V KK 145/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 grudnia 2013 r. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Józef Dołhy (sprawozdawca) SSN Zbigniew Puszkarski

Bardziej szczegółowo

PRAWO KARNE ZBIÓR PRZEPISÓW

PRAWO KARNE ZBIÓR PRZEPISÓW z paragra em eria PRAWO KARNE ZBIÓR PRZEPISÓW KODEKS KARNY KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO KODEKS KARNY WYKONAWCZY KODEKS WYKROCZEŃ KODEKS POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O WYKROCZENIA KODEKS KARNY SKARBOWY OPŁATY

Bardziej szczegółowo