Źródła informacji o lekach - ich dostępność, wiarygodność i użyteczność w pracy farmaceuty szpitalnego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Źródła informacji o lekach - ich dostępność, wiarygodność i użyteczność w pracy farmaceuty szpitalnego"

Transkrypt

1 Centrum Informacji o Leku Źródła informacji o lekach - ich dostępność, wiarygodność i użyteczność w pracy farmaceuty szpitalnego Ewa Zygadło Centrum Informacji o Leku, Ekspert CMKP

2 Plan prezentacji 1. Kryteria oceny źródeł informacji: wiarygodność, użyteczność, możliwość zastosowania. 2. Przykłady źródeł informacji o lekach. 3. Przykłady źródeł informacji o terapiach. 4. Strony internetowe i ich jakość. 5. Przykłady praktycznego zastosowania informacji pochodzących z omawianych źródeł na podstawie pytań od farmaceutów i lekarzy. 6. Podsumowanie

3 Centrum Informacji o Leku Kryteria oceny źródeł informacji

4 Kryteria oceny źródeł informacji Podstawowe pytania: Jak zidentyfikować wiarygodne źródła? Jak znaleźć informację użyteczną i dobrej jakości? Jak krytycznie oceniać informację?

5 Kryteria oceny źródeł informacji Trzy główne kryteria Wiarygodność Użyteczność Możliwość zastosowania Pochodzenie Stopień niezależności Stopień transparentności Ścisłość/Dokładność Adaptacja do potrzeb Ważność z punktu widzenia praktyki, język publikacji, kontekst narodowy Łatwy dostęp do najważniejszych informacji Możliwość przedruków, koszt

6 Wiarygodność źródeł Co to oznacza - wiarygodna informacja? To informacja obiektywna i udokumentowana naukowo. Dane muszą być aktualne i wyczerpujące. Trzeba być pewnym, że wszystkie wyniki badań klinicznych, zarówno te pozytywne jak i negatywne zostały wzięte pod uwagę w informacjach dotyczących skuteczności i ryzyka stosowania danego leku. Brak aktualnych danych przy lekach starszej generacji często oznacza, że dany lek jest już stosowany w niewielkim stopniu, ponieważ został zastąpiony przez inną nową cząsteczkę w tych samych wskazaniach.

7 Użyteczność źródeł Co to oznacza dla lekarza? Lekarz : na ogół ma mało czasu aby przeszukiwać różne źródła. Potrzebuje szybkich i pewnych odpowiedzi na pytania, które wypływają podczas codziennej praktyki. Np. jeżeli chodzi o nowy lek, to chce wiedzieć jakie są dowody wyższości nowego leku nad dotychczas stosowanymi lekami w tych samych wskazaniach. Na jakich populacjach były prowadzone badania kliniczne, czy dany lek był już stosowany w innych krajach, jak kształtują się koszty i korzyści dla pacjenta/systemu opieki zdrowotnej?

8 Użyteczność źródeł Co to oznacza dla farmaceuty? Farmaceuta: potrzebuje informacji zapewniających właściwe stosowanie leku, tzn. informacji o przeciwwskazaniach, interakcjach, dawkowaniu, a także porad dotyczących właściwego stosowania leku przez pacjenta. Co to oznacza dla pacjenta? Pacjent: musi posiadać informacje wystarczające to znaczy takie, aby chcieć stosować dany lek, musi też wiedzieć na co należy zwrócić uwagę jeżeli wystąpią np. działania niepożądane.

9 Użyteczność źródeł Informacje o leku przeznaczone dla lekarzy i farmaceutów muszą być zaadaptowane do kompetencji i potrzeb każdego środowiska. Informacja musi być zrozumiała, łatwa w użyciu, pomagająca w praktycznym rozwiązaniu problemu terapeutycznego (np. dostępność leku, jego skuteczność, koszt terapii), ława w znalezieniu i w klasyfikowaniu.

10 Centrum Informacji o Leku Przykłady źródeł informacji o lekach

11 Informacja kluczowy składnik leku Lek bez odpowiedniej informacji lub z informacją niekompletną lub błędną może być nieskuteczny lub niebezpieczny. Lek = substancja czynna + informacja pozwalająca na właściwe stosowanie leku Musimy znać w przypadku każdego leku: DCI (nazwę międzynarodową), postać i dawkę. Oczekiwaną korzyść czyli wskazania. Ryzyko stosowania: przeciwwskazania, środki ostrożności, działania niepożądane, interakcje z innymi lekami. Sposób stosowania: dawkowanie i czas trwania leczenia. Trzeba także dysponować elementami pozwalającymi na porównanie jednego leku z innymi stosowanymi w tych samych wskazaniach, (poziom dowodu skuteczności), ale także innymi sposobami leczenia tej samej jednostki chorobowej (np. leczenie chirurgiczne, fizjoterapia, psychoterapia, styl życia itp.) oraz zaprzestaniu terapii. Warunki transportu i przechowywania oraz stabilności po otwarciu leku. Koszt terapii.

12 Poziom dowodu skuteczności Poziom dowodu naukowego Stopień rekomendacji Poziom 1 Badania porównawcze, randomizowane o dużej mocy Meta analiza badań randomizowanych Poziom 2 Badania porównawcze o małej mocy Badania porównawcze, nierandomizowane Badania kohortowe Poziom 3 Badania opisowe (kliniczno kontrolne) Poziom 4 Badania retrospektywne Serie przypadków Badania epidemiologiczne opisowe A Udokumentowane dowody naukowe B Przypuszczenia naukowe C Słaby poziom dowodów naukowych

13 Źródła informacji o lekach Informacje oficjalne (np. URPL) Słowniki leków (np. Leki Współczesnej Terapii, Indeks Leków MP) Przewodniki terapeutyczne brak w Polsce Książki referencyjne Bazy bibliograficzne Bazy faktograficzne Strony internetowe (np. CIL, drugs.com) Wytyczne terapeutyczne Konsultacje z innymi specjalistami

14 Informacje oficjalne Do źródeł oficjalnych można zaliczyć Charakterystykę Produktu Leczniczego czyli informację składaną przez firmę farmaceutyczną do władz rejestracyjnych, która stanowi część dossier leku. Informacje te mogą mieć różną zawartość w zależności od kraju i sposobu rejestracji (procedura narodowa lub np. procedura europejska). Dostępność do ChPL jest także różna w zależności od kraju. W Polsce nie ma dostępu do wszystkich ChPL. Informacja zawarta w CHPL jest ważna ponieważ przy stosowaniu leku można się odnieść do oficjalnego druku, zatwierdzonego przez władze rejestracyjne danego kraju. Informacja taka nie daje natomiast odpowiedzi na wiele pytań klinicznych, odnoszących się do terapii pacjenta, szczególnie w przypadku pacjentów przyjmujących różne leki, różnych firm. CHPL są dostępne na stronach oraz na stronach podmiotów odpowiedzialnych (nie wszystkich)

15 Słowniki leków Słowniki leków (np. Leki Współczesnej Terapii, Indeks leków Medycyny Praktycznej, Pharmindex etc.) są wydawnictwami dystrybuowanymi przez firmy prywatne. Zawartość informacyjna jest dostarczana przez producentów i zazwyczaj jest mniej wyczerpująca niż to co znajdziemy w ChPL. Zawartość słowników leków powinna być kontrolowana przez odpowiednie urzędy (np. MZ, URPL) danego kraju pod kątem zgodności z ChPL. Jeżeli tak nie jest, to słownik ma mniejszą wartość użytkową ponieważ nie wiemy czy znajdują się w nim informacje zgodne z ChPL. W niektórych krajach (np. Holandia - Kompas, Portugalia - Simposio) słowniki leków są redagowane i wydawane jako wydawnictwa urzędowe.

16 Słowniki leków Słowniki leków nie pomagają lekarzowi w wyborze najlepszego leku dla danego pacjenta (bak informacji porównawczych), ani w ustaleniu właściwej hierarchii wśród tak dużej różnorodności dostępnych leków. Zawierają alfabetyczny spis leków. Przykład Leki Współczesnej Terapii 190zł 2 tomy

17 Słowniki leków

18 Przewodniki terapeutyczne W przewodnikach terapeutycznych leki są pogrupowane wg schorzeń a następnie grupami terapeutycznymi. Nie odnajdujemy tam każdego leku osobno ale wszystkie leki o takiej samej substancji czynnej są zgrupowane pod wspólną nazwą międzynarodową (DCI). W ten sposób lekarz może łatwo porównać leki z danej grupy terapeutycznej między sobą. Poza tym w przewodnikach takich dane pochodzące z ChPL są uzupełnione danymi z wytycznych terapeutycznych oraz książek referencyjnych. Cena ok. 40 funtów 200zł

19 Przewodniki terapeutyczne: Charakterystyka: niezależne, wiarygodna zawartość (dobrze udokumentowana), zaadaptowane do potrzeb użytkownika, wyczerpujące, regularnie aktualizowane, zawierają maksymalną liczbę elementów porównawczych w celu umożliwienia wyboru leku wg stosunku koszt/korzyść terapii

20 Książki referencyjne zebranie informacji raczej wyczerpujące, aktualizacja nie jest częsta, najbardziej wyczerpujące i kompletne źródła to pozycje specjalizujące się w danej dziedzinie np. Nelson Textbook of Pediatrics Drugs in Pregnancy and Lactation Cena ok. 130$ - 390zł Cena ok. 100$ - 300zł

21 Bazy bibliograficzne Główne źródło wyników badań Co jest ważne przy przeszukiwaniu baz bibliograficznych? Umiejętność analizy jakości informacji: uważać na przeglądy niesystematyczne, zwrócić uwagę jak jest zaprojektowane badanie kliniczne (np. badanie randomizowane kontrolowane), niezależność autorów, czy istnieje konflikt interesów, jakość czasopisma, metodologia prowadzenia badań (dobór badanej populacji, wielkość badanej grupy, moc badania, ) Przeszukiwanie baz bibliograficznych oraz analiza jakości informacji zawartych w wyszukanych artykułach jest bardzo czasochłonna i wymaga posiadania umiejętności w zakresie m.in. Używania słów kluczowych i oceny treści

22 Bazy bibliograficzne Przykład bazy - PubMed

23 Przykłady źródeł informacji o lekach - bazy Martindale zawiera monografie leków stosowanych na całym świecie, ich nazw własnych, zastosowania w leczeniu chorób, biblia naukowej informacji o lekach, można znaleźć 80% odpowiedzi na pytania dotyczące leków i ich stosowania przykład : nimesulid i NLPZ (ogólnie)

24 Bazy faktograficzne Baza faktograficzna Medicines Complete zawiera: Clark s Analysis of Drugs and Poisons Martindale the Complete Drug Reference Stockley s Drug Interactions Herbal Medicines Food Suplements

25 Martindale Cena ok. 780$ - ok. 2500zł

26 Martindale Źródła

27 Martindale

28 Martindale

29 Stockley s Drug Interactions Łatwy i szybki dostęp do klinicznie sprawdzonych i ocenionych interakcji lek-lek, lek-żywność Ponad interakcji, 3100 monografii Informacje nt. klinicznie istotnych interakcji przykład : zoledronic acid

30 Stockley s Drug Interactions

31 Centrum Informacji o Leku Przykłady źródeł informacji o terapiach

32 Medycyna oparta na dowodach naukowych (EBM) 1. Pojedyncze badania spełniające określone kryteria jakości Gdzie szukać? bibliograficzne bazy danych: np. PubMed, EMBASE 2. Streszczenia badań to krótkie, ale szczegółowe streszczenia pojedynczych badań, które zostały wysoko ocenione, zamieszczane są w takich czasopismach jak Evidence Based Medicine 3. Syntezy to przeglądy systematyczne i meta-analizy, można je odnaleźć w Cochrane Library i Cochrane Reviews

33 Medycyna oparta na dowodach naukowych (EBM) 4. Streszczenia syntez to streszczenia przeglądów systematycznych i meta-analiz, zawierają też komentarze na temat metodyki opracowania oryginalnych syntez i refleksje dotyczące klinicznego zastosowania wyników można je znaleźć w other reviews w Cochrane Library

34 Medycyna oparta na dowodach naukowych (EBM) 5. Podsumowania znajdują się tu bazy typu Up to Date, Clinical Key, DynaMed, które zawierają odpowiedzi na szczegółowe zapytania dotyczące praktyki medycznej, stanowią połączenie najnowszych wyników badań opartych na dowodach z opiniami ekspertów oraz wytycznymi, na tym poziomie można znaleźć najlepsze wytyczne postępowania medycznego

35 Medycyna oparta na dowodach naukowych (EBM) 6. Systemy łączą rekordy zawierające dane pacjentów z wiarygodnymi źródłami zsyntetyzowanej wiedzy, są to rozwiązania wciąż bardzo rzadkie Podsumowanie: Gdy lekarze stosują model 6S w celu wybrania opracowań, które mogą wesprzeć ich w podejmowaniu decyzji, zalecane jest rozpoczęcie od najwyższego możliwego poziomu czyli od baz typu Clinical Key, Up To Date, DynaMed

36 Przykłady źródeł informacji o terapiach bazy kliniczne Clinical Key Zintegrowana platforma zawierająca informacje z 52 specjalizacji medycznych. Narzędzie informacyjne ClinicalKey wspomaga rozwiązywanie problemów klinicznych oraz praktykę lekarzy w zakresie decyzji diagnostycznych i terapeutycznych. Serwis zawiera narzędzie diagnostyczne FirstConsult z opisami stanów chorobowych wraz z procedurami terapeutycznymi i efektami leczenia, bazę procedur medycznych ProceduresConsult (9.000 procedur), bank animacji filmowych, bazę danych leków. Ponadto około tysiąca wiodących podręczników, czasopism, w tym seria The Clinics of North America. Zastosowanie w serwisie unikalnej technologii wyszukiwania informacji (Elsevier Medical Taxonomy) ułatwia i skraca czas przeszukiwania serwisu.

37 Clinical Key

38 Przykłady źródeł informacji o terapiach bazy kliniczne Up to date Baza będąca źródłem informacji klinicznej do korzystania przy łóżku pacjenta UpToDate tworzy ponad ekspertów klinicznych na podstawie ponad 400 czasopism naukowych. Wszystkie prace przeglądowe poddawane są procesowi wnikliwej recenzji. Każda zawiera linki ułatwiające nawigację po tekście oraz linki do streszczeń w MEDLINE cytowanych prac i innych prac przeglądowych. Funkcjonuje również linkowanie do wykresów, zdjęć rtg, zdjęć, filmów i informacji o lekach.

39 UpToDate

40 Przykłady źródeł informacji o terapiach bazy kliniczne DynaMed zawiera opisy przypadków klinicznych z ok grup tematycznych używa bazy Cochrane Database of Systematic Reviews oraz przeglądów AHRQ Evidence Reports, Health Technology Assessment, National Institute of Health and Clinical Excellence (NICE), World Health Organization (WHO) Disease Outbreak News i wielu innych źródeł jako podstaw dowodów medycznych według niezależnych badań jest jedynym narzędziem udzielającym odpowiedzi w ponad 70 do 87% przypadków klinicznych jest aktualizowana codziennie w bazie jest monitorowane ponad 500 czasopism naukowych.

41 DynaMed

42 Centrum Informacji o Leku Strony internetowe i ich wiarygodność

43 Health on Net Foundation - HONcode HONcode jest powszechnie uznanym, godnym zaufania standardem międzynarodowym w zakresie publikacji informacji medycznych w sieci, stworzonym przez Health on Net Foundation z Genewy. Głównym zadaniem HONcode jest ochrona użytkowników przed wątpliwymi lub fałszywymi informacjami medycznymi, dostępnymi w sieci. Health on Net Foundation sformułował osiem zasad, które powinien cechować wiarygodny serwis medyczny. Na tej podstawie udzielane są certyfikaty poszczególnym ubiegającym się serwisom. Każdy serwis, który uzyska taki certyfikat jest katalogowany i ma prawo posługiwać sie specjalnym logo. Logo HONcode

44 Health on Net Foundation - HONcode Certyfikat HONcode, którym honorowane są serwisy o tematyce medycznej, wyznacza 8 reguł wiarygodności: Wiarygodność merytoryczna Uzupełnianie a nie zastępowanie porady lekarskiej Poufność i bezpieczeństwo informacji i powierzonych danych Podawanie autora, źródła i daty publikacji przytaczanych informacji medycznych Uzasadnianie i podawanie podstaw do ewentualnych twierdzeń dotyczących korzyści lub niedogodności wynikających z korzystania z produktów lub terapii Jawność autorów i właścicieli Jawność zasad finansowania Jasna i uczciwa polityka reklamowa

45 Wiarygodne strony internetowe Wiarygodne serwisy informacji o lekach, zdrowiu powinny pracować wg wypracowanych standardów jakości. Informacje dla użytkowników serwisów internetowych powinny być: zatwierdzone przez ekspertów klinicznych regularnie analizowane i aktualizowane bezstronne niehandlowe (informacje, które nie wiążą się ze sprzedażą produktu) nieodpłatne informacje udzielane em nie zastępować porady lekarskiej

46 Przykłady stron internetowych spełniających kryteria jakości CIL HONcode od 03/2009

47 Przykłady stron internetowych spełniających kryteria jakości

48 Przykłady stron internetowych spełniających kryteria jakości podane źródła

49 Przykłady stron internetowych spełniających kryteria jakości Certyfikaty w tym HONcode

50 Przykłady stron internetowych spełniających kryteria jakości

51 Przykłady stron internetowych spełniających kryteria jakości

52 Centrum Informacji o Leku Przykłady praktycznego zastosowania informacji pochodzących z omawianych źródeł na podstawie pytań od farmaceutów i lekarzy

53 Źródła Informacji o Lekach Ogólne zasady konsultacji źródeł Odpowiadając na pytanie dotyczące leków konsultujemy, w kolejności: 1.źródła trzeciorzędowe kompendia, przewodniki, wytyczne, ChPL (np.bnf, Martindale, bazy danych ChPL i ulotek) 2.źródła wtórne - przeglądy i analizy artykułów oryginalnych zamieszczone np. w niezależnych biuletynach o lekach bazy typu Medline, DynaMed, Cochrane Collaboration 3.źródła prymarne (artykuły oryginalne, nieprzetworzone)

54 Przykład: cisaprid

55 Przykład: leflunomid

56 Przykład: nudności u kobiet w ciąży

57 Przykład: suplementacja wit. K u niemowląt

58 Podsumowanie Wiedza szybko się zmienia i trzeba nadążać za tymi zmianami. Nie można wszystkiego wiedzieć, trzeba wiedzieć gdzie szukać odpowiednich informacji. Od chwili wprowadzenia Internetu żyjemy w świecie nadmiaru informacji jakość tej informacji jest różna. Powinniśmy umieć wybierać źródła informacji dobrej jakości (wiarygodne, użyteczne i łatwo dostępne) i korzystać głównie z takich źródeł. Potrzebne są szkolenia dla lekarzy i farmaceutów nt. źródeł informacji o lekach i terapiach oraz korzystania z tych źródeł, a także nt. praktycznego wykorzystania dostępnych zasobów. Centrum Informacji o Leku 19 kwietnia 2013

59 Centrum Informacji o Leku Dziękuję za uwagę Ewa Zygadło

Przegląd i ocena portali internetowych udostępniających profesjonalną informacje o leku

Przegląd i ocena portali internetowych udostępniających profesjonalną informacje o leku Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Collegium Medicum Wydział Farmaceutyczny Zakład Farmakokinetyki i Farmacji Fizycznej Przegląd i ocena portali internetowych udostępniających profesjonalną informacje

Bardziej szczegółowo

RAPID REVIEW. Kryteria włączania i wykluczania z koszyka świadczeń gwarantowanych w wybranych krajach możliwości wykorzystania w Polsce

RAPID REVIEW. Kryteria włączania i wykluczania z koszyka świadczeń gwarantowanych w wybranych krajach możliwości wykorzystania w Polsce RAPID REVIEW Kryteria włączania i wykluczania z koszyka świadczeń gwarantowanych w wybranych krajach możliwości wykorzystania w Polsce Wersja 1.0 Kraków 2006 Pod redakcją: Krzysztofa Łandy Autorzy: Agnieszka

Bardziej szczegółowo

elementy oceny organizacji i wyników badań klinicznych

elementy oceny organizacji i wyników badań klinicznych Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie elementy oceny organizacji i wyników badań klinicznych Redaktor naukowy dr n. ekon. michał jakubczyk dr n. med. maciej niewada Elementy oceny organizacji

Bardziej szczegółowo

BIULETYN LEKÓW 2007, Nr 1

BIULETYN LEKÓW 2007, Nr 1 BIULETYN LEKÓW 2007, Nr 1 Szanowni Państwo! Pierwszy numer tegorocznego Biuletynu Leków postanowiliśmy w całości poświęcić zagadnieniom prawnym związanym ze stosowaniem leków w populacji pediatrycznej.

Bardziej szczegółowo

Suplementy diety. Część I. Suplementy diety a leki porównanie wymagań prawnych

Suplementy diety. Część I. Suplementy diety a leki porównanie wymagań prawnych Bojarowicz Hygeia Public H, Health Dźwigulska 2012, P. 47(4): Suplementy 427-432 diety. Część I. Suplementy diety a leki porównanie wymagań prawnych 427 Suplementy diety. Część I. Suplementy diety a leki

Bardziej szczegółowo

Podręcznik optymalnego wykorzystania krwi. Pomoc dla bezpiecznego, klinicznie skutecznego i wydajnego wykorzystania krwi w Europie

Podręcznik optymalnego wykorzystania krwi. Pomoc dla bezpiecznego, klinicznie skutecznego i wydajnego wykorzystania krwi w Europie Podręcznik optymalnego wykorzystania krwi Pomoc dla bezpiecznego, klinicznie skutecznego i wydajnego wykorzystania krwi w Europie 2010 www.optimalblooduse.eu W jakim celu przygotowano ten podręcznik? Jest

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0 RG Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju RG Spis treści Wstęp Zrównoważony rozwój i wymóg transparentności Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Ewa Krok Instytut Informatyki w Zarządzaniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Szczeciński

Wprowadzenie. Ewa Krok Instytut Informatyki w Zarządzaniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Szczeciński Instytut Informatyki w Zarządzaniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Szczeciński Efektywność w służbie zdrowia widziana przez pryzmat jakości Wprowadzenie Efektywność zakładu opieki

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA 27.5.2014 L 158/1 I (Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 536/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie badań klinicznych produktów leczniczych stosowanych

Bardziej szczegółowo

(Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA

(Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA 27.9.2014 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 338/1 II (Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA KOMUNIKAT KOMISJI Wytyczne dotyczące

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące wdrożenia systemu akredytacji laboratoriów medycznych

Wytyczne dotyczące wdrożenia systemu akredytacji laboratoriów medycznych Wytyczne dotyczące wdrożenia systemu akredytacji laboratoriów medycznych ILAC-G26:07/2012 Prawa autorskie ILAC 2012 ILAC zachęca do autoryzowanego reprodukowania swoich publikacji w całości lub w części

Bardziej szczegółowo

ALKOHOL I PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA. Kliniczne wytyczne rozpoznawania i krótkiej interwencji

ALKOHOL I PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA. Kliniczne wytyczne rozpoznawania i krótkiej interwencji ALKOHOL I PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA Kliniczne wytyczne rozpoznawania i krótkiej interwencji Tłumaczenie: Krzysztof Pacholik Redakcja naukowa: Artur Mierzecki, Maciej Godycki-Ćwirko Opracowanie: Jadwiga

Bardziej szczegółowo

Dr med. Maciej Murkowski. Certyfikacja ISO oraz TQM Część III

Dr med. Maciej Murkowski. Certyfikacja ISO oraz TQM Część III Dr med. Maciej Murkowski Certyfikacja ISO oraz TQM Część III Podyplomowe Studia Menadżerskie Zarządzanie w podmiotach leczniczych w dobie przekształceń własnościowych Projekt współfinansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo

Przedmowa Strona. 1. Czym jest badanie kliniczne? 3. 2. Badania kliniczne obejmują badania różnych faz 5. 3. Jak badania są przeprowadzane?

Przedmowa Strona. 1. Czym jest badanie kliniczne? 3. 2. Badania kliniczne obejmują badania różnych faz 5. 3. Jak badania są przeprowadzane? Spis treści Czego dotyczą badania kliniczne? Przedmowa Strona 1. Czym jest badanie kliniczne? 3 Dlaczego badania kliniczne są ważne? 2. Badania kliniczne obejmują badania różnych faz 5 Faza I, Faza II,

Bardziej szczegółowo

GIOTRIF (AFATYNIB) W LECZENIU I LINII CHORYCH NA NDRP Z MUTACJĄ AKTYWUJĄCĄ GENU EGFR

GIOTRIF (AFATYNIB) W LECZENIU I LINII CHORYCH NA NDRP Z MUTACJĄ AKTYWUJĄCĄ GENU EGFR GIOTRIF (AFATYNIB) W LECZENIU I LINII CHORYCH NA NDRP Z MUTACJĄ AKTYWUJĄCĄ GENU EGFR ANALIZA KLINICZNA Warszawa, Giotrif (afatynib) w leczeniu I linii chorych na N DRP z mutacją aktywującą genu EGFR analiza

Bardziej szczegółowo

STANDARDY JAKOŚCIOWE W FARMACJI ONKOLOGICZNEJ QUAPOS 5

STANDARDY JAKOŚCIOWE W FARMACJI ONKOLOGICZNEJ QUAPOS 5 STANDARDY JAKOŚCIOWE W FARMACJI ONKOLOGICZNEJ QUAPOS 5 A. Zarządzanie jakością w aptekach przygotowujących cytostatyki Certyfikowany system zarządzania jakością (QMS Quality Management System) wdrażany

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Strategia wykorzystania zasobów informacyjnych przez NFZ oraz kierunki rozwoju systemu informatycznego NFZ na lata 2007-2010 Kwiecień 2007 Spis treści: I. WPROWADZENIE... 3 II.

Bardziej szczegółowo

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK MARKETINGOWYCH PRZEMYSŁU FARMACEUTYCZNEGO, WSPÓŁPRACY Z PRZEDSTAWICIELAMI OCHRONY ZDROWIA I ORGANIZACJAMI PACJENTÓW 1

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK MARKETINGOWYCH PRZEMYSŁU FARMACEUTYCZNEGO, WSPÓŁPRACY Z PRZEDSTAWICIELAMI OCHRONY ZDROWIA I ORGANIZACJAMI PACJENTÓW 1 KODEKS DOBRYCH PRAKTYK MARKETINGOWYCH PRZEMYSŁU FARMACEUTYCZNEGO, WSPÓŁPRACY Z PRZEDSTAWICIELAMI OCHRONY ZDROWIA I ORGANIZACJAMI PACJENTÓW 1 1 Wersja grudzień 2011 1 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Artykuł

Bardziej szczegółowo

(Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA (2008/C 243/01)

(Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA (2008/C 243/01) 24.9.2008 C 243/1 II (Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA Komunikat Komisji Wytyczne dotyczące formatu i treści wniosków o zatwierdzenie lub modyfikację planu badań klinicznych

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 27.12.2006 L 378/1 I (Akty, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1901/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie produktów leczniczych stosowanych w

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W PRACY PRZY STOSOWANIU

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W PRACY PRZY STOSOWANIU BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA PRZY STOSOWANIU SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W PRACY Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy 28 kwietnia 2014 r. Copyright International Labour Organization 2013

Bardziej szczegółowo

NCB Polskie Wytyczne Kompetencji IPMA

NCB Polskie Wytyczne Kompetencji IPMA NCB Polskie Wytyczne Kompetencji IPMA Wersja 3.0 SPMP Stowarzyszenie Project Management Polska Komitet redakcyjny: Bogumił Dałkowski Leszek Staśto Marek Zalewski Tytuł: Polskie Wytyczne Kompetencji IPMA

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o lekach generycznych?

Co warto wiedzieć o lekach generycznych? Co warto wiedzieć o lekach generycznych? Leki generyczne gwarantują pacjentom dostęp do skutecznych, bezpiecznych i nowoczesnych terapii Warszawa 2007 EGA Europejskie Stowarzyszenie Producentów Leków Generycznycznych

Bardziej szczegółowo

10 czerwca 2014. 10 czerwca 2014 r.

10 czerwca 2014. 10 czerwca 2014 r. 10 czerwca 2014 10 czerwca 2014 r. Koordynator projektu Biuro projektu 2 Powinniśmy myśleć o dużych rzeczach, robić małe, nie obawiać się porażek i szybko zacząć działać Lucien Engelen 3 4 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Pomysł badanie publikacja. Poradnik naukowy dla studentów kierunków medycznych

Pomysł badanie publikacja. Poradnik naukowy dla studentów kierunków medycznych Pomysł badanie publikacja Poradnik naukowy dla studentów kierunków medycznych Gdański Uniwersytet Medyczny 2015 Pomysł badanie publikacja Poradnik naukowy dla studentów kierunków medycznych Pomysł badanie

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Strategia wykorzystania zasobów informacyjnych przez NFZ oraz kierunki rozwoju systemu informatycznego NFZ na lata 2007-2010 Październik 2007 Historia zmian Wersja data strona

Bardziej szczegółowo

Program Akredytacji Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Program Akredytacji Podstawowej Opieki Zdrowotnej Program Akredytacji Podstawowej Opieki Zdrowotnej zestaw standardów 2011 PROGRAM AKREDYTACJI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ZESTAW STANDARDóW AKREDYTACYJNYCh Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla członków komisji etycznych do spraw badań naukowych. Komitet Sterujący do spraw Bioetyki

Poradnik dla członków komisji etycznych do spraw badań naukowych. Komitet Sterujący do spraw Bioetyki Poradnik dla członków komisji etycznych do spraw badań naukowych Komitet Sterujący do spraw Bioetyki 1 2 Strasburg, 7 lutego 2011 CDBI/INF(2011)2 Poradnik dla członków komisji etycznych do spraw badań

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości danych i klasyfikacja siły zaleceń

Ocena jakości danych i klasyfikacja siły zaleceń Ocena jakości danych i klasyfikacja siły zaleceń Grading quality of evidence and strength of recommendations Grades of Recommendation, Assessment, Development, and Evaluation (GRADE) Working Group British

Bardziej szczegółowo