System SOFTRANS v.9.4. Oferta Handlowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System SOFTRANS v.9.4. Oferta Handlowa"

Transkrypt

1 System SOFTRANS v.9.4 Oferta Handlowa 2011

2 OFERENT: OEPD Sp. z o.o Gliwice ul. Zawadzkiego 45 tel TWÓRCA: Marek Gęborek tel. (032) ,

3 Spis treści: Czy wiesz,...? 1. Opis i cechy Systemu TRANSPORT. 2. Modularność Systemu. 3. Kompetencje. 4. Lista referencyjna. 5. Instalacja i wdrożenie. 6. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. 7. Współpraca z innymi Systemami. 8. Dzierżawa Systemu. Załączniki: 1. Zał.1. - wykaz i opis funkcji Systemu. 3

4 Czy wiesz,? o o o o o o jakie faktyczne koszty związane z użytkowaniem pojazdów ponosi Twoja firma Czy potrafisz je wyliczyć za m-c, kwartał, rok, w dowolnym okresie czasu...? jaki jest udział poszczególnych rodzajów kosztów (grup kosztowych) w całości kosztów transportu, w całości kosztów firmy Czy potrafisz wskazać, które z nich można obniżyć lub zredukować? ile Twoja firma zarabia na transporcie? Które samochody są rentowne, a które nie są i dlaczego Czy potrafisz zwiększyć ich rentowność? jakie dodatkowe koszty ponosi Twoja firma w związku z prowadzeniem papierowej ewidencji i ręcznym systemem rozliczeń i sterowania transportem? jakie straty ponosi Twoja firma, związane z brakiem bieżącej kontroli i aktualnych danych związanych z eksploatacją pojazdów i rozliczeniem kierowców? jaki procent kosztów jest rzeczywiście niezbędnie konieczne do prawidłowego funkcjonowania i prowadzenia działalności, a jak dużo jest nadmiarowych i zbędnych. Jak ograniczyć te wysokie koszty i znacznie zwiększyć zyski firmy? Jak uzyskać najbardziej aktualne dane w dowolnej chwili i znacznie usprawnić system rozliczeń i kontroli transportu? Odpowiedź na te i inne pytania daje komputerowy systemem obsługi i rozliczeń transportu firmy SofTRANS. SYSTEM TRANSPORT sprawdzone rozwiązanie w transporcie Ograniczaj koszty zwiększaj zyski! 4

5 1. Opis i cechy Systemu. W niniejszym opracowaniu przedstawiono pełną ofertę na instalację i wdrożenie systemu SOFTRANS systemu do zarządzania bazą transportową dowolnego typu i wielkości. System służy do ewidencji i rozliczeń samochodów, dowolnego sprzętu jeżdżącego i stacjonarnego (spychaczy, dźwigów, ładowarek, wózków, karcherów, agregatów, pomp itp.) oraz pływającego (np. barek). Doświadczenie. System SOFTRANS powstał na bazie 24 letnich doświadczeń i prac nad oprogramowaniem dotyczącym ewidencji i rozliczeń transportu samochodowego. Wynikiem tych prac i zdobytego bardzo dużego doświadczenia w tej dziedzinie jest stworzenie prostego, czytelnego i bardzo skutecznego programu do obsługi transportu samochodowego. Zastosowanie. System ten jest przeznaczony dla dowolnych firm bez względu na ich wielkość i organizację ma zastosowanie wszędzie tam, gdzie istnieje i jest rozliczany transport samochodowy i sprzęt wszelkiego rodzaju jeżdżący i stacjonarny (spychacze, dźwigi, ładowarki, wózki, podnośniki, żurawie, karchery, agregaty itp.) oraz pływający (np. barki). System SOFTRANS jest niezastąpionym narzędziem w profesjonalnym zarządzaniu taborem samochodowym oraz ludźmi z nim związanych. Wielkość obsługiwanej bazy transportowej. Teoretycznie: System jest skalowalny poprzez podłączenie prawie dowolnego motoru relacyjnej bazy danych. Dowolna wielkość bazy: od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy samochodów i od kilku do kilkudziesięciu tysięcy kierowców w strukturze jednozakładowej lub wielo-oddziałowej. Praktycznie (wg stanu na dzień dzisiejszy): o Najmniejsza baza: ok. 10 samochodów i 10 kierowców 2 stanowiska. o Największa baza: ok samochodów i ok kierowców na 12 stanowiskach w 3 oddziałach. o Średnia (przeciętna) baza: ok samochodów i ok kierowców na 3-7 stanowiskach. Podstawowe cechy Systemu. System SOFTRANS posiada wszystkie cechy nowoczesnego systemu informatycznego a przede wszystkim: 5

6 ma budowę modułową (obecnie 14 modułów - 1 moduł podstawowy i 13 modułów dodatkowych przedstawiono poniżej) i użytkownik może z nich zestawić wersję systemu dokładnie dostosowaną do swoich potrzeb. jest systemem otwartym w trakcie wdrożenia system jest dostosowany do organizacji i zasad pracy u użytkownika, realizujemy każde indywidualne żądanie użytkownika, tak że wynikiem jest system pod klucz tj. system w 100 % dostosowany do potrzeb użytkownika i spełniający wszystkie jego warunki. automatycznie kontroluje i pokazuje które samochody/sprzęt kwalifikują się w najbliższych dniach do przeglądu i badania, którym wygasa czas ubezpieczenia itp. oferuje bardzo bogaty zestaw raportów (na ekran i drukarkę) za dowolny okres czasu (tydzień, miesiąc kwartał itp.) wykonywanych w dowolnym momencie pracy systemu i umożliwiających bieżącą kontrolę i śledzenie pracy całego taboru jak i pojedynczych samochodów i kierowców. współpracuje z dowolnymi innymi systemami/programami już pracującymi w firmie - posiada moduły exportu i importu danych do/z innych systemów (do FK, Kadr itp.) jak i do Excella (do późniejszej obróbki danych wg własnych upodobań). współpracuje z systemami elektronicznego monitoringu pojazdów systemami GPS. Dane z systemu GPS są automatycznie wczytywane do Systemu SOFTRANS - w tym do kart drogowych. Następnie dane te można przeglądać i zestawiać w różnych układach, oraz dalej przetwarzać i uzupełniać danymi istniejącymi już w Systemie. Jednocześnie dane te są automatycznie kierowane do różnych modułów i funkcji w celu wykorzystania ich we wszystkich raportach i zestawieniach. współpracuje z bazami SQL (MS SQL, DB2, Pervasive SQL, Oracle, InformixSQL, AS400 itp.), działa na dowolnym komputerze, na pojedynczym stanowisku lub w sieci (Windows 95/98/2000/XP/Vista/Windows 7, Windows NT, Novell, Unix, Linux). System nie posiada żadnych specjalnych wymagań sprzętowych odnośnie instalacji i późniejszej pracy. Oferujemy pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny jak również stałą rozbudowę i rozwój Systemu SOFTRANS. 6

7 Korzyści z zastosowania Systemu. o o o o o o o o o o o o Redukcja kosztów obsługi transportu. Pełna sprawozdawczość kosztowa i kontrola kosztów na każdym poziomie wg dowolnego układu kosztowego. Redukcja liczby dokumentów oraz skrócenie drogi i czasu obiegu dokumentów pozostałych. Wszystkie dane dotyczące taboru i kierowców zgromadzone są w jednym miejscu. Natomiast dostępność do danych może być z różnych stanowisk wg uprzednio zdefiniowanych uprawnień. Możliwość efektywnego planowania pracy taboru, poprzez uzyskanie kompletnej i błyskawicznej informacji nt. zużycia paliw, olejów, części, materiałów, robocizny, przebiegów km/mtg/godz., czasu jazdy i pracy itp. w różnych przekrojach tematycznych i dla dowolnego okresu czasu (dla pojedynczych samochodów/kierowców, dla grup, rodzajów itp.). Analiza pełnych przychodów i kosztów w różnych układach: dla pojazdu, grupy pojazdów, oddziałów, działów, kont itp. Konsolidacja danych i możliwość uzyskania zbiorczej analizy oraz pełne raportowanie dla działu i dla działów zewnętrznych (kontrolingu). Otwarta współpraca i możliwości integracji z dowolnymi pozostałymi systemami funkcjonującymi w firmie. Bezpieczeństwo danych oraz identyfikacja osoby odpowiedzialnej za konkretne wprowadzane dane (rejestracja kto i kiedy wpisał lub zmienił dane). System haseł i praw dostępu z dokładnością do funkcji. Możliwość ciągłego rozwoju systemu zgodnie ze zmianami zachodzącymi w firmie i gospodarce. Dostosowanie i uaktualnianie systemu na bieżąco do potrzeb użytkownika. Kolosalną oszczędność czasu i pracy w Dziale/Zakładzie Transportu. Wzrost efektywności i konkurencyjności firmy na rynku. Łatwiejszą i pełniejszą kontrolę nad posiadaną bazą pojazdów i sprzętu. 7

8 2. Modularność Systemu SOFTRANS. System SOFTRANS składa się z 14 modułów. Moduł 1 tworzy wersję podstawową systemu, pozostałe moduły są modułami dodatkowymi. Tab.1. Wykaz modułów systemu SOFTRANS. Lp. MODUŁ NAZWA MODUŁU 1. WPS WERSJA PODSTAWOWA SYSTEMU: kdr Karty drogowe rejestracja i kompleksowe rozliczanie, sam Sprzęt/samochody rejestracja i rozliczanie (paliwo, przebiegi, czas pracy/jazdy) pra Pracownicy/kierowcy rejestracja i rozliczanie (paliwo, przebiegi, czas pracy/jazdy) pal Paliwa/oleje. slo Słowniki rap Raporty. adm Administrator. 2. MKS MODUŁY KONTROLNE - Pojazdy/Samochody. Badania, obsługa techn., przeglądy, ubezpieczenia, naprawy i zlecenia. Automatyczna sygnalizacja o zbliżającym się terminie! 3. MES MODUŁY EWIDENCYJNE - Pojazdy/Samochody. Opony, akumulatory, wyposażenie, wypadki. 4. MKP MODUŁY KONTROLNE Pracownicy/Kierowcy. Badania lekarskie, psychotechniczne, szkolenia BHP, notatki. Automatyczna sygnalizacja o zbliżającym się terminie! 5. MEP MODUŁY EWIDENCYJNE Pracownicy/Kierowcy. Pobrane wyposażenie, mandaty, wypadki, zaświadczenia, notatki. 6. CPP CZAS PRACY (mini kadry) Pracownicy/Kierowcy. Kalendarz roczny, dni nieobecności, czas pracy w podziale na rodz.godz. Karta pracy pracownika 7. HAR PLANOWANIE/HARMONOGRAMY. Harmonogramy i plany pracy: miesięczne, tygodniowe, dzienne 8. ZLE ZLECENIA/ZAMÓWIENIA/CMR. Zlecenia i zamówienia wewnętrzne i zewnętrzne, listy przewozowe. 9. FAK FAKTUROWANIE/KOREKTY/NOTY/FAKTURY ZAKUPOWE. Rozliczanie usług transportowych zewnętrznych i wewnętrznych. Fakturowanie usług transportowych, faktury korekty, noty obciążeniowe 10. WAR WARSZTAT/REMONTY Naprawy i remonty sprzętu, zlecenia warsztatowe. 11. MAG MAGAZYNY Definiowalne magazyny: części zamienne, narzędzia, paliwa itp. Definiowalne dokumenty magazynowe: PZ, WZ, RW, ZW itp. Rejestracja i rozliczenie ilościowo-wartościowe magazynów. Współpraca z warsztatem. 12. KOS KOSZTY EKSPLOATACJI. Rejestracja i rozliczenie kosztów eksploatacji dla samochodów, grup samochodów, całego transportu, zestawienie kosztów i przychodów zysk na samochodach i na całym transporcie. 13. SYS WSPÓŁPRACA Z INNYMI SYSTEMAMI. Współpraca z zewnętrznymi programami: FK, magazyn, kadry płace itp. 14. GPS WSPÓŁPRACA Z SYSTEMAMI GPS Szczegółowy zakres funkcjonalny każdego modułu wraz z krótkim opisem przedstawiono w załączniku nr 1 na końcu opracowania. 8

9 Wszystkie ww. moduły zgrupowane zostały w 6 jednostek handlowych tj. wersję bazową i 5 rozszerzeń: 1. Wersja bazowa: Administrator funkcje administracyjne, parametry i uprawnienia, Słowniki słowniki dla modułów, Raporty - raporty dotyczące rejestrowanych zdarzeń, Pojazdy zarządzanie rejestrem pojazdów, Pracownicy zarządzanie rejestrem pracowników/kierowców, Karty drogowe prowadzenie rejestru kart drogowych, wystawianie i rozliczanie kart, Dokumenty paliwowe ewidencja dokumentów, Koszty eksploatacji ewidencja dokumentów kosztowych związanych z eksploatowanym taborem. 2. Rozszerzenie kontrolne: Samochody ewidencja: przeglądy, badania, rejestracja, winiety, wyposażenie pojazdów, ubezpieczenia, wypadki, notatki Alarmy sam. automatyczna sygnalizacja zdarzeń terminowych np. badań, przeglądów, rejestracji, winiet, ubezpieczeń itp. z definiowanym czasem wyprzedzenia. Pracownicy ewidencja: badania, dopuszczenia, wypadki, pobrane wyposażenie, Alarmy prac. automatyczna sygnalizacja zdarzeń terminowych np. badań, dopuszczeń itp. Zaświadczenia - drukowanie zaświadczeń i kontrola ich poprawności. 3. Rozszerzenie zleceniowe: Zamówienia - zamówienia zewnętrzne, wewnętrzne rejestracja i kalkulacja zamówień, Zlecenia, CMR - zlecenia wyjazdowe, listy przewozowe/cmr, Delegacje - delegacje kierowców i pracowników. 4. Rozszerzenie planistyczne: Kalendarz - roczny kalendarz pracownika i pojazdu, Harmonogram - harmonogramy i planowanie pracy pojazdów, kierowców, Czas pracy - rozliczenie czasu pracy w oparciu o karty pracy. 5. Rozszerzenie handlowe: Fakturowanie wystawianie faktur i rachunków ręczne i automatyczne, specyfikacja wykonanych usług do faktury, Faktury Korekty - korekty dokumentów sprzedaży, Noty obciążeniowe np. za przepały paliwa, Faktury zakupowe - rejestracja kosztów zakupów związanych z pojazdami: paliwa, części, dokumenty (karnety itp.) Rejestr kontrahentów -kompletna informacja o kontrahencie: adres, telefony, maile, osoby zarządzające i kierujące itp. Rejestr zakupów i sprzedaży. 6. Rozszerzenie serwisowe: Warsztat prowadzenie zleceń warsztatowych, 9

10 Magazyn - dowolne definiowalne magazyny: np. narzędzi, części, paliw, sprzętu, odzieży itp., 3. Kompetencje. Nasze 25-letnie doświadczenie w projektowaniu, tworzeniu i wdrażaniu komputerowych systemów transportu daje widoczne efekty, a głownie: Kompleksową znajomość problematyki transportu. Doskonała znajomość zagadnień transportu w każdym obszarze związanym z funkcjonowaniem systemu: biznesowym, operacyjnym, systemowym, pozwala na skrócenie czasu procesów obsługi klienta oraz zapewnia wysoką jakość realizowanych usług. W trakcie wdrożenia - dzięki naszemu dużemu doświadczeniu podpowiadamy rozwiązania korzystniejsze dla klienta i już wielokrotnie sprawdzone w praktyce. Stały rozwój systemu. Dzięki aktywnym referencjom oraz śledzeniu zmian w dziedzinie obsługi transportu potrafimy przewidzieć i odpowiednio wcześnie realizować zmiany wymagane w systemie, podpowiadać ulepszenia oraz modyfikacje dla naszych klientów. Gwarantowany sukces w realizacji przedsięwzięć informatycznych. Wiele projektów zakończonych sukcesem gwarantuje terminowość i rzetelność w każdym obszarze realizowanego przedsięwzięcia: od analityki, doradztwa do implementacji systemu i realizacji założonych zadań. 10

11 4. Lista referencyjna. Poniżej przedstawiono wybrane wdrożenia Systemu SOFTRANS: o Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zabrze o Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Bielsko Biała o PGNIG Górnośląski Oddział Obrotu Gazem Zabrze o PGNIG Górnośląski Oddział Obrotu Gazem Opole o PTHW Wrocław Sp. z o.o. - Wrocław o Butrago Sp. z o.o. - Zabrze o PTU-H KOL-TRANS-HUT Sp. z o.o. - Gliwice o AUTOPART Mielec Zakład Transportu - Mielec o AUTOPART Mielec Fabryka Akumulatorów - Mielec o DROG-BUD Sp. z o.o. Częstochowa o MPEC Sp. z o.o. Olsztyn o PWiK Sp. z o.o. - Dąbrowa Górnicza o PWiK Okręgu Częstochowskiego SA Częstochowa o RPWiK Tychy SA - Tychy o ZPWiK Sp. z o.o. Zabrze o RPWiK SA - Sosnowiec o Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe - Katowice o Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ - Lublin 11

12 5. Instalacja i wdrożenie. Proces instalacji i wdrożenia systemu SOFTRANS składa się z 4 etapów: 1. Zakup licencji i instalacja oprogramowania. 2. Analiza istniejącego systemu. 3. Wdrożenie oprogramowania i szkolenie użytkowników, 4. Analiza końcowa (powdrożeniowa). Licencja i instalacja. Zakup licencji na określoną liczbę stanowisk oraz instalacja licencjonowanego oprogramowania System SOFTRANS. Analiza istniejącego systemu. Analiza przedsięwzięcia ma na celu rozpoznanie potrzeb użytkownika w zakresie: Funkcjonalności oferowanego systemu, Organizacji pracy u użytkownika, zasad funkcjonowania, stosowanych algorytmów, specyficznych potrzeb i zwyczajów, Potrzebnych zestawień, kanałów przepływu informacji. W trakcie analizy sporządza się również skrócony projekt funkcjonalny systemu, który akceptuje użytkownik. Wdrożenie systemu. Wdrożenie oraz szkolenie użytkownika ma na celu na podstawie przeprowadzonej uprzednio analizy: Dostosowanie systemu dokładnie do potrzeb użytkownika oraz Zapoznanie i przeszkolenie użytkownika w obsłudze i możliwościach systemu. System w trakcie wdrożenia zostaje praktycznie w pełni (w 100%) dostosowany do organizacji i konkretnych potrzeb użytkownika tak w zakresie funkcjonalnym jak i sprawozdawczości (raporty i zestawienia). Analiza końcowa. Analiza końcowa (powdrożeniowa) ma na celu: Ustalenie przepływu wcześniej przygotowanych informacji do Kierownictwa, Zarządu lub Dyrekcji które informacje, w jakiej ilości i postaci oraz kiedy i gdzie są kierowane. Integrację z pozostałymi systemami eksploatowanymi u użytkownika export/import danych z/do systemu SOFTRANS. 12

13 6. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Po zakończeniu instalacji i wdrożenia systemu SOFTRANS prowadzimy pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny systemu: Serwis gwarancyjny. W ramach serwisu gwarancyjnego (bezpłatnego) oferujemy: Pełną obsługę i kompletny zakres konsultacji telefonicznych, Aktualizację poszczególnych funkcji systemu w przypadku nieprawidłowego działania funkcji i/lub algorytmów obliczeniowych, Przyjazd na miejsce do klienta (w razie konieczności). Serwis pogwarancyjny. W ramach serwisu pogwarancyjnego proponujemy Użytkownikowi zawarcie Umowy Serwisowej która zawiera: Pełną obsługę i konsultacje telefoniczne, Hot-Line, reakcja na awarię - wg potrzeb użytkownika (24, 48 godz. itp.). Kontrola poprawności działania systemu oraz poprawności i spójności baz danych, Aktualizację poszczególnych funkcji systemu jak i całego systemu wynikającą ze zmiany przepisów, jak również z potrzeb klienta, Instalacja nowych modułów powstałych w wyniku naturalnego rozwoju systemu, Ciągłą aktualizację systemu i dopasowanie do zmieniających się potrzeb klienta (klienta ma zawsze wersję w 100% zgodną z aktualnymi swoimi potrzebami), Pełny dostęp do archiwalnych danych (przeglądy, szukania, raporty, zestawienia), Regularne wizyty u klienta (opcjonalne w zależności od wyboru opcji serwisu), Pełną obsługę zdalną. Gwarantowany czas reakcji po zgłoszeniu problemu przez Klienta - w zależności od priorytetu definiowanego przez Klienta. Umowa serwisowa jest świadczona odpłatnie. Kwota umowy jest stała - płacona ryczałtem miesięcznie. Wysokość opłaty serwisowej zależna jest od zakresu usług i jest każdorazowo indywidualnie ustalana z użytkownikiem. 13

14 7. Współpraca z innymi systemami export/import danych. Współpraca z dowolnymi systemami. System SOFTRANS może współpracować z dowolnymi innymi systemami informatycznym działającym już w firmie użytkownika, w tym: z systemem Księgowym - w zakresie wymiany danych o sprzedaży, fakturach, kontrahentach itp., z systemem Magazynowym - w zakresie wymiany danych magazynowych, pobranych częściach, kosztach części itp. z systemem Kadry i Płace - w zakresie wymiany danych o czasie pracy kierowców, mechaników, dyspozytorów itp. z dowolnym innym systemem - w zakresie dwukierunkowej wymiany danych do/z systemu SOFTRANS. Realizacja współpracy. Realizacja współpracy między dowolnymi innymi systemami a systemem SOFTRANS jest wykonana w postaci osobnego, autonomicznego modułu w systemie. Moduł ten wykonany w trakcie wdrożenia systemu SOFTRANS (etap: analiza powdrożeniowa) działa na zasadzie: Pliki tekstowe - wymiana danych poprzez export/import do/z innych Systemów pracujących u użytkownika. Tabele buforowe - zapis/odczyt danych do/z buforowych tabel w bazie. Bezpośredni odczyt - odczyt wybranych danych (tylko odczyt!) z bazy i ustawienie widoku dla użytkownika bez możliwości zmiany danych (realizacja przez widoki, procedury, funkcje). Współpraca z Excelem. System SOFTRANS ma również możliwość exportu danych do Excela do późniejszego wykorzystania i obróbki mechanizmami arkusza kalkulacyjnego. Współpraca z elektronicznymi systemami monitorowania (GPS). System SOFTRANS współpracuje z systemami elektronicznego monitoringu pojazdów. Dane z tych systemów są automatycznie wczytywane do Systemu SOFTRANS, gdzie są dalej przetwarzane, uzupełniane danymi istniejącymi już w Systemie a następnie automatycznie kierowane do różnych modułów i funkcji w celu wykorzystania ich we wszystkich raportach i zestawieniach. Moduł współpracy po jego przeanalizowaniu jest każdorazowo osobno wyceniany. 14

15 8. Dzierżawa oprogramowania. W związku z Państwa sugestiami wprowadziliśmy od nową formę sprzedaży Systemu SOFTRANS dzierżawę oprogramowania. Podstawowe założenia tej formy sprzedaży to: 1. Brak opłat za licencję. Licencja stanowi prawie połowę całej kwoty wydanej na zakup i wdrożenie Systemu SOFTRANS. 2. Wprowadzenie stałych miesięcznych opłat dzierżawnych. Opłata ta zawiera: Opłatę dzierżawną licencji oraz Stałą opiekę serwisową (Umowę serwisową o której mowa w pkt.6.) przez cały okres trwania umowy dzierżawy, jak i po nim. 3. Ratalna opłata za wdrożenie. Koszt wdrożenia jest rozkładany na 3 raty miesięczne. 15

16 SYSTEM SOFTRANS. Załącznik 1. WYKAZ I OPIS FUNKCJI. 1. MODUŁ T1: KARTY DROGOWE, SAMOCHODY, KIEROWCY Karty drogowe: Rejestracja kart drogowych: karty małe (samochody osobowe, furgonetki, dostawcze), karty duże (samochody ciężarowe) lub wzór ujednolicony (jedna wersja dla wszystkich samochodów). Karty tygodniowe. Rejestrowane dane: o nr karty, data wyjazdu-powrotu, o nr rej. i dane samochodu, przyczepy, naczepy, o nr i dane kierowcy (i/lub pomocnika), czas pracy kierowcy (i/lub pomocnika), o stany licznika km/mtg/godz (wyjazd/powrót), o nadawca, odbiorca, zlecenia, konta księgowe o trasy przejazdu, przebieg km/godz./mtg. km ładowne, na przyczepach, o czas: jazdy, pracy, postojów, załadunku, wyładunku, o paliwo: spalanie wg normy, rzeczywiste, przepał/oszczędność, stany początkowy/końcowy, tankowania. Drukowanie Kart Drogowych (do wyjazdu) wg dowolnego wzoru (ustalonego z użytkownikiem) Przeglądanie ogólne i szczegółowe wg dowolnych kryteriów: o wg nr karty, o wg nr samochodu (wszystkie karty danego samochodu w dowolnym okresie czasu), o wg kierowcy (wszystkie karty danego kierowcy w dowolnym okresie czasu), o wg daty wystawienia, wyjazdu i powrotu itp. Rozliczenie: przebiegu, paliwa, oleju, części, jazd, godzin, dyspozycji: o Rozliczenie ogółem w dowolnym okresie czasu, o Rozliczenie dla pojedynczych samochodów, o Rozliczenie dla grup samochodów, o Rozliczenie dla kierowców. o Rozliczenie dla grup kierowców. Rejestracja i rozliczenie zakupów paliwa: o Rozliczenie na samochód w dowolnym okresie czasu, o Rozliczenie na kierowcę dla w dowolnym okresie czasu, 1.2. Tabele tras i odległości: Tabele odległości z miejscowości do miejscowości przez daną miejscowość (funkcja słownikowa). 16

17 1.3. Kartoteka: samochody, sprzęt, przyczepy i naczepy: Podstawowe dane techniczne: - Nr ewidencyjny, nr rejestracyjny, nr silnika i nadwozia, - Pojemność silnika, ładowność, ciężar, - Produkcja rok, kraj, miejsce garażowania, - Opony przód, tył, zapasowe, instalacja elektryczna, - Daty zarejestrowania, wyrejestrowania. - Zakup, sprzedaż, dane sprzedającego, serwisującego Normy spalania samochodu: dopuszczalna jest dowolna ilość norm spalania (!) paliw i baków dla każdego samochodu Wyposażenie dodatkowe samochodu: apteczka, klucze, gaśnica itp. 17

18 1.4. Grupy i podgrupy samochodów: Podział wg kryteriów użytkownika np.: osobowe, ciężarowe wg tonażu, specjalne, furgonetki, dźwigi itp Samochody --> kierowcy: Przydział wstępny samochodów dla kierowców (funkcja słownikowa). 18

19 1.6. Rozliczenie pojazdu w dowolnym, zadanym przez użytkownika okresie czasu: Przebiegu pojazdu wg km, mtg, godz, oraz wykonanych jazd, Paliwa dla danego samochodu wg każdego rodzaju paliwa osobno i dla każdego baku oddzielnie, Oleju, zużytych części, Dyspozycji, czyli dla kogo samochód aktualnie jeździ. Kosztów przepału/oszczędności (do obciążenia lub uznania kierowcy) Uwaga: automatyczne wyszukanie odpowiedniej ceny paliwa wg daty poniesionego kosztu i automatyczna wycena przepału/oszczędności Paliwa/Oleje: Rodzaje paliw. Ceny paliw Rodzaje olejów. Zużycie olejów wg samochodów Kartoteka pracowników (kierowców): Różne grupy pracowników (kierowcy, mechanicy, dyspozytorzy itp.) Podstawowe dane osobowe pracowników: - nr ewidencyjny pracownika, - imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, - adres zamieszkania, telefon, 19

20 - dokumenty: nr i data ważności: dow.osob, paszport, prawo jazdy, świadectwo kwalifikacyjne, - umowa o pracę: od-do Kierowcy --> samochody Przydział wstępny kierowców do samochodów (funkcja słownikowa) Raporty (wg życzenia użytkownika). 2. MODUŁ S1: SAMOCHODY BADANIA i OBSŁUGA TECHNICZNA, PRZEGLĄDY, UBZPIECZENIA, NAPRAWY/ZLECENIA, NOTATKI Badania techniczne pojazdu: Data badania, gdzie wykonano, kto wykonał, stan licznika, data następnego badania. 2.2.Obsługa techniczna pojazdu: Data obsługi, gdzie wykonano, kto wykonał, stan licznika, data następnego badania Przeglądy: Rejestracyjne, gwarancyjne, OT1 i OT21: Typ i data przeglądu, gdzie wykonano, kto wykonał, stan licznika, data następnego przeglądu. Uwaga: automatyczna sygnalizacja (z definiowanym przez użytkownika wyprzedzeniem) upływu terminów kolejnych przeglądów (na ekran lub wydruk) Ubezpieczenia pojazdów, ładunku, kierowców (OC, AC itp.). Rejestracja ubezpieczenia OC dla poszczególnych pojazdów: data, forma, kwota, gdzie, kiedy upływa termin (automatyczna sygnalizacja), Rejestracja ubezpieczenia AC dla poszczególnych pojazdów: data, forma, kwota, gdzie, kiedy upływa termin (automatyczna sygnalizacja), 20

21 Rejestracja pozostałych terminowych opłat samochodowych (podatek drogowy) Naprawy/zlecenia: Rejestracja: nr zlecenia, data wykonania, gdzie wykonano, kto wykonał, stan licznika, co remontowano (wykaz części, materiałów, podzespołów i robocizny) Tachografy: 2.7. Notatki: Wpis własnych notatek i automatyczna sygnalizacja upływu terminu Raporty (wg życzenia użytkownika). Uwaga: w module tym jest automatyczna sygnalizacja (z definiowanym przez użytkownika wyprzedzeniem) upływu terminów kolejnych badań, obsług, napraw, ubezpieczeń (na ekran lub wydruk). 21

22 3. MODUŁ S2: SAMOCHODY OPONY, AKUMULATORY, WYPOSAŻENIE, WYPADKI, NOTATKI Opony. Rejestracja: dane techniczne, producent i dostawca, data założenia i zdjęcia, stan licznika, data pobrania i kasowania Akumulatory. Rejestracja: dane techniczne, producent i dostawca, data zamontowania i likwidacji Wyposażenie. Rejestracja: opis, kod, nr fabryczny i zakładowy, data pobrania i zdania, stan licznika Wypadki. Rejestracja: dane o wypadku: data, gdzie, kto prowadził, opis wypadku Notatki: Wpis własnych notatek i automatyczna sygnalizacja upływu terminu Raporty (wg życzenia użytkownika). 22

23 4. MODUŁ P1: PRACOWNICY CZAS PRACY (MINI KADRY) Kalendarz roczny (dla dowolnego roku) z zaznaczeniem świąt i dni wolnych. Uwaga: kalendarz ustawia się (aktualizuje) 1 raz na początku roku, a wszystkie pozostałe funkcje bazujące na kalendarzu korzystają już z tego zaktualizowanego kalendarza (wyliczenia świąt, dni roboczych itp.) 4.2. Czas pracy i dni nieobecności (urlopy, chorobowe, wolne): Rejestracja automatyczna (dla kierowców - z kart drogowych) i ręczna dla pozostałych grup pracowników. Uwaga: czas pracy kierowców jest automatycznie wyliczany z kart drogowych i również automatycznie kwalifikowany na poszczególne - wcześniej zdefiniowane przez użytkownika (na 50%, 100% nocne itp.) rodzaje godzin pracy. Przeglądania czasu pracy wg różnych kryteriów: nazwisk, nr ewidencyjnych, daty od-do itp. Rozliczenia czasu pracy (automatyczne): godz. normalne, 50%, 100%, nocne, szkodliwe itp. 23

24 Karta pracy miesięczna z wykazem ilości i rodzajów wszystkich godzin pracy przepracowanych w danym m-cu. Harmonogram pracy kierowcy. Raporty (wg życzenia użytkownika). 5. MODUŁ P2: PRACOWNICY BADANIA, SZKOLENIA Badania lekarskie: Data badania, Gdzie i kto wykonał, Ważne od-do, 5.2. Badania psychometryczne: Data badania, Gdzie i kto wykonał, Ważne od-do, 5.3. Szkolenia: Data szkolenia, Temat szkolenia, Gdzie i kto wykonał, Ważne od-do, 5.4. Mandaty: Data otrzymania, Gdzie, za co, 24

25 Kwota Raporty (wg życzenia użytkownika). Uwaga: w module tym jest automatyczna sygnalizacja (z definiowanym przez użytkownika wyprzedzeniem) upływu terminów kolejnych badań, szkoleń (na ekran lub wydruk). 25

26 6. MODUŁ Z1: ZLECENIA-ZAMÓWIENIA-CMR Rejestracja i przeglądanie zleceń i zamówień kontrahentów: Rejestracja zamówień kontrahentów, wstępna ich kwalifikacja: - Nr zlecenia i nr zamówienia kontrahenta, - Rodzaj zamówienia (jednorazowe/cykliczne, kraj/zagranica) i termin realizacji, - Sposób zapłaty, rodzaj waluty, zaliczka, - Trasy, ładunki, - Samochody, kierowcy, Zatwierdzanie zlecenia i przekazanie do realizacji, Rozliczenie zrealizowanego zlecenia/zamówienia, 6.2. Listy przewozowe: Rejestracja i wydruk listu przewozowego 6.3. Raporty (wg życzenia użytkownika). Wydruk listu przewozowego (CMR) 7. MODUŁ H1: HARMONOGRAMY - PLANOWANIE Harmonogramy: Ustalanie harmonogramów: miesięcznych, tygodniowych, dziennych. Automatyczne tworzenie planów Planowanie: 26

27 Planowanie prac i usług transportowych w przedziale miesiąca, tygodnia, dnia, Przydział: zadanie-samochód-kierowca. Weryfikacja planów - automatyczna kontrola czasu pracy kierowcy. Automatyczny wydruk kart drogowych dla przydzielonych zadań. 8. MODUŁ K1: KOSZTY EKSPLOATACJI Koszty bezpośrednie i pośrednie: Rejestracja kosztów bezpośrednich (kosztów bezpośrednio poniesionych na trasie): - koszty paliwa, olejów, smarów, płynów, - koszty napraw, części, robocizny, usług obcych, - telefony, hotele, karnety, odprawy i opłaty celne itp., Rejestracja kosztów pośrednich (nie związanych bezpośrednio z trasą przejazdu): - naprawy, remonty, - ubezpieczenia, opłaty, - pensje kierowcy z narzutami Rejestracja kosztów zleceń, kosztów warsztatowych Grupy kosztów koszty związane z: Koszty kierowcy, Koszty samochodu, Koszty bezpośrednie i pośrednie Koszty zleceń, warsztatowe, pozostałe. Koszty na dział, wydział Przeliczanie kosztów wg różnych kryteriów: Koszty na pojedynczy samochód, Koszty na grupę samochodów, Koszty 1 lub 100 km przebiegu itp. Koszty na kierowcę Koszty na dział, wydział, zewnętrzne Raporty (wg życzenia użytkownika). 27

28 9. MODUŁ W1: WARSZTAT/REMONTY Zlecenia warsztatowe na naprawę i remonty pojazdow. Ewidencja wykonanych prac warsztatowych i remontowych: rodzaj i zakres prac, czas pracy, zużyte materiały. Ilościowo/wartościowe i godzinowe rozliczanie zleceń (koszty materiałów robocizny, faktury obce, koszty całkowite) w różnych układach Raporty (wg życzenia użytkownika). 28

29 10. MODUŁ C1: CZĘŚCI MAGAZYN PODRĘCZNY Kartoteka części: Wykaz części przyjętych, pobranych, zdanych i zlikwidowanych w układzie ilościowo/wartościowym, Wykaz części dla każdego pracownika i samochodu (pobranie, zdanie, stan aktualny ilościowo i wartościowo), 9.2. Raporty (wg życzenia użytkownika). 11.MODUŁ N1: NARZĘDZIOWNIA Kartoteka narzędzi: Wykaz narzędzi przyjętych, pobranych, zdanych i zlikwidowanych w układzie ilościowo/wartościowym, Wykaz narzędzi dla każdego pracownika (pobranie, zdanie, stan aktualny ilościowo i wartościowo), 9.2. Raporty (wg życzenia użytkownika). 29

30 12. MODUŁ F1: FAKTUROWANIE i ROZLICZANIE USŁUG TRANSPORTOWYCH Rozliczanie usług transportowych - automatyczne i ręczne: rozliczanie zewnętrzne oraz wewnętrzne wewnątrz zakładowe. Uwaga: automatyczne tworzenie na podstawie kart drogowych i przy pomocy istniejących cenników - zbiorczych zestawień (tzw załączników) z wyceną wykonanej usługi transportowej (km: ilość, cena, wartość, godz.: ilość, cena, wartość, kursy, ceny umowne itp.) Cenniki usług transportowych wg różnych kryteriów: Osobne cenniki dla różnych grup pojazdów, Osobne dla poszczególnych pojazdów, Osobne dla różnych kontrahentów, Cenniki zawierające dowolne typy cen (wg życzeń użytkownika): - cena za km przebiegu, km ładowny, - cena za godz jazdy, godz pracy, - cena ładunek: tony, m3 itp. - ceny umowne Wystawianie faktur vat automatyczne i ręczne: Automatyczne tworzenie faktury/rachunku (zbiorczej: dla kontrahenta za dany okres) na podstawie wcześniej wycenionych załączników. Możliwość ręcznego wystawienia dowolnej faktury w systemie Faktury korygujące i noty obciążeniowe: Wystawianie korekt do już wystawionych faktur vat. Wystawianie not obciążeniowych Rejestry Vat i rejestry sprzedaży za dowolny okres czasu: 30

31 Rejestr vat z wyszczególnieniem kwot netto, brutto i vat w rozbiciu na poszczególne stawki podatku: zw, 0%, 7%, 17%, 22%.. Rejestr sprzedaży z rozbiciem sprzedaży wg różnych typów i rodzajów sprzedaży (wcześniej zdefiniowanych przez użytkownika) podział pionowy, oraz wg różnych form płatności podział poziomy Raporty (wg życzenia użytkownika). 13. ADMINISTRATOR Stan aplikacji - zbiór w którym zawarte są dane administracyjne systemu: Ostatnie nr dokumentów (przy numerowaniu automatycznym), Dane dla fakturowania (miejsce wystawienia, nr ostatni itp.) Aktualne ścieżki dostępu do danych i systemu itp Licencja zbiór specjalnie chroniony i kodowany który zawiera: Nr i datę licencji, Dane użytkownika: nazwa, adres, NIP, tetefony Dane banku użytkownika: nazwa, adres, konto Dane do wydruków zbiór zawiera dane do nagłówka wydruków: Nagłówek lewy (3 linie) - nazwa użytkownika i jego podst. Dane, Nagłówek prawy (3 linie) nazwa systemu, 31

32 PRZYKŁADOWE ZESTAWIENIA - RAPORTY. 1. Karty drogowe - wydruk wg numerów i/lub daty. 2. Karty drogowe - wydruk wg grup samochodów. 3. Karty drogowe - wydruk wg samochodów. 4. Karty drogowe - wydruk wg kierowców. 5. Miesięczna karta eksploatacyjna. 6. Miesięczna karta zużycia paliwa. 7. Zestawienie kart eksploatacyjnych samochodów. 8. Sprawozdanie z zużycia paliwa. 9. Zestawienie pracy pojazdów. 10.Wykaz przejechanych km. 11.Samochody - wydruk wg nr ewidencyjnego. 12.Samochody - wydruk wg nr rejestracyjnego. 13.Kierowcy - wydruk danych. 14.Kierowcy - obciążenie za przepał paliwa. 15.Samochody do przeglądu: OT1, OT2 16. Samochody: zużyte części. 17. Wykaz kosztów eksploatacji: koszty pośrednie i bezpośrednie 18. Wskaźniki analityczno-techniczne. 19. Wykorzystanie i praca taboru. 20. Rejestry vat. 21. Rejestry przychodów. 22. Zakup i rozliczenie paliwa dla samochodu i kierowcy. 23. Czas pracy sprzętu. 24. Kontrolka czasu pracy kierowcy 32

33 Rysunek 1 Kartoteka samochodów Rysunek 2 Wykaz kart drogowych dla samochodu. 33

34 Rysunek 3 Statystyka przebiegów Rysunek 4 Czas pracy sprzętu. 34

35 Rysunek 5 Wskaźniki gotowości technicznej i wykorzystania taboru. Rysunek 6 Zużycie paliwa wg miesięcy. 35

36 Rysunek 7 Rozliczenie zużycia paliwa wg grup. Rysunek 8 Koszty cz.1 (Ubezpieczenia, podatki, zlecenia, eksploatacja) 36

37 Rysunek 9 Koszty cz.2 (Ogumienie, badania, przeglądy, akumulatory) Rysunek 10 Koszty cz.3 (Paliwa, oleje) 37

38 Rysunek 11 Harmonogram pracy kierowcy. Rysunek 12 Zlecenia warsztatowe. 38

Producent i integrator systemów informatycznych

Producent i integrator systemów informatycznych PasCom Flota II - to program komputerowy do optymalnego zarządzania flotami samochodowymi czyli niezbędnik fleet menadżera, efekt wieloletnich doświadczeń flotowców. System służy do kompleksowego zarządzania

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT DROZDA TRANSPORT Sp. z o.o. Spółka komandytowa Nowiny Wielkie, 12.03.2014 ul. Kolejowa 24, Nowiny Wielkie 66-460 Witnica ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Firma DROZDA TRANSPORT Sp. z o.o. Spółka komandytowa,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Akcja ofertowa z możliwością negocjacji na dostawę i wdrożenie oprogramowania 1 Spis treści I. Informacje wprowadzające... 3 II. Wymagania:... 3 III.

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch ERP XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki. Zarówno nasi

Bardziej szczegółowo

OPTIMED OPTIMED. Moduły systemu OPTIMED/ERP:

OPTIMED OPTIMED. Moduły systemu OPTIMED/ERP: OPTIMED/ERP OPTIMED OPTIMED OPTIMED/ERP jest innowacyjnym polskim systemem informatycznym przeznaczonym do obsługi części administracyjnej placówek służby zdrowia. System jest w pełni zintegrowany na

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalności i doświadczenie

Funkcjonalności i doświadczenie Kryteria podstawowe System jest wydzieloną z ERP samodzielną i funkcjonalną jego częścią, dającą jednocześnie możliwość rozbudowy o pozostałe funkcjonalności System ma możliwość rozbudowy do funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0 Ogólnodostępny Spis treści 1. Informacje o produkcie... 4 1.1. Nazwa Produktu... 4 1.2. Odbiorcy docelowi... 4 1.3. Opis funkcjonalności... 4 1.3.1. CDN OPT!MA Kasa/Bank...

Bardziej szczegółowo

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Informatyka w produkcji cykliczne bezpłatne konferencje Elementem ważnym w procesie rozwoju oprogramowania do zarządzania produkcją są cykliczne konferencje

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument jest przekazywany w celu zaprezentowania podstawowych cech oprogramowania oferowanego przez firmę AWEK Sp. z o.o.

Niniejszy dokument jest przekazywany w celu zaprezentowania podstawowych cech oprogramowania oferowanego przez firmę AWEK Sp. z o.o. Oferta zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP autorstwa firmy Awek Sp. z o.o. Niniejszy dokument jest przekazywany w celu zaprezentowania podstawowych cech oprogramowania oferowanego przez firmę

Bardziej szczegółowo

impuls powerproject Szukasz dobrego narzędzia?

impuls powerproject Szukasz dobrego narzędzia? impuls powerproject Szukasz dobrego narzędzia? i m p u l s p o w e r p r o j e c t to zintegrowany system klasy ERP stworzony dla potrzeb budownictwa. Architektura systemu umożliwia sprawne zarządzanie

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte Zarządzaj skutecznie swoim biznesem System Zarządzania Forte jest rozwiązaniem ERP ułatwiającym zarządzanie małymi i średnimi firmami. Umożliwia osiąganie trwałych i wymiernych

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informatyczny System-1 wersja Windows-Sql. Biuletyn informacyjny nr 6. Poznań, maj 2005 r.

Zintegrowany system informatyczny System-1 wersja Windows-Sql. Biuletyn informacyjny nr 6. Poznań, maj 2005 r. Zintegrowany system informatyczny System-1 wersja Windows-Sql Biuletyn informacyjny nr 6 Poznań, maj 2005 r. 1 System-1 Zakład Zastosowań Informatyki 61-485 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956r nr 213/215 tel.

Bardziej szczegółowo

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia System Symfonia Rozwiązania pełne życia 1 prostota zaufanie 2 Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO Załącznik nr 2 WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO oferowanego dla: ZAKŁAD WYKONASTWA SIECI ELEKTRYCZNYCH RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rzeszów marzec 2014 2

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do siwz

Załącznik nr 9 do siwz Załącznik nr 9 do siwz Opis przedmiotu zamówienia wymagania techniczne i wdrożeniowe Zintegrowanego Systemu Informatycznego oraz warunki i sposób realizacji zamówienia 1. Wprowadzenie Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 341/08/11 Mielec, 2008-05-08 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 341/08/11. Nazwa zadania: Zintegroowany system informatyczny dla Urzędu Gminy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na dostarczenie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie

Zapytanie ofertowe na dostarczenie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. Program rozwojowy Wyższej Szkoły Zarządzania Efektywne Zarządzanie Zapytanie ofertowe na dostarczenie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot zamówienia

I. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nrbzp.243.24.2013.ml Załącznik nr 2 do SIWZ Spis treści I. Przedmiot zamówienia II. Wymagane etapy realizacji zamówienia III. Infrastruktura techniczna i informatyczna

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZE ZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA ANIA APLIKACYJNEGO Zakres funkcjonalności modułów przedstawiony w tabeli określa enumeratywnie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy UMOWA Nr: UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

GW-Max Zintegrowany System dla Przedsiębiorstw Wodociągowych i Komunalnych

GW-Max Zintegrowany System dla Przedsiębiorstw Wodociągowych i Komunalnych OFERUJE PAŃSTWU GW-Max Zintegrowany System dla Przedsiębiorstw Wodociągowych i Komunalnych System rozliczeń Wody, Ścieków, Odpadów, Zarządzania, Księgowości GW Max - w pigułce System służy do rozliczeń

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ w postępowaniu K/DZP 362 1 037/13 (Pieczęć firmowa Wykonawcy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja wymagań wobec systemu i Projektu Wdrożenia ZSI Definicje 1. Awaria Systemu Produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP)

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP) zapytanie ofertowe - numer sprawy: ZKM/MJ/925/2014 Biała Podlaska, dnia 5 listopada 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę Systemu finansowo-księgowego współpracującego z systemem MUNICOM do Zarządu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

cdn xl Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem

cdn xl Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem cdn xl Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem CDN 2 Wstęp Pewność jutra CDN XL to produkt całkowicie polski, dostosowany do krajowych i międzynarodowych realiów gospodarczych, w tym standardów

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Pakietu Trawers 5

Dokumentacja Pakietu Trawers 5 TRES Centrum Oprogramowania www.tres.pl Dokumentacja Pakietu Trawers 5 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA wydanie z 2009-09-11 Aktualna wersja dokumentacji znajduje się na stronie: trawers.tres.pl 2/139 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Możliwości podstawowe systemu ISOF

Możliwości podstawowe systemu ISOF Możliwości podstawowe systemu ISOF Copyright 2006-2015 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) opartego na rozwiązaniu klasy ERP oraz HRM wraz z dostawą infrastruktury dodatkowej dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

KAMELEON. Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą

KAMELEON. Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą KAMELEON Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wszelkie prawa zastrzeżone. Program nie może być kopiowany, ani rozpowszechniany bez zgody firmy WILKSOFT. Nieautoryzowane rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo