System SOFTRANS v.9.4. Oferta Handlowa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System SOFTRANS v.9.4. Oferta Handlowa"

Transkrypt

1 System SOFTRANS v.9.4 Oferta Handlowa 2011

2 OFERENT: OEPD Sp. z o.o Gliwice ul. Zawadzkiego 45 tel TWÓRCA: Marek Gęborek tel. (032) ,

3 Spis treści: Czy wiesz,...? 1. Opis i cechy Systemu TRANSPORT. 2. Modularność Systemu. 3. Kompetencje. 4. Lista referencyjna. 5. Instalacja i wdrożenie. 6. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. 7. Współpraca z innymi Systemami. 8. Dzierżawa Systemu. Załączniki: 1. Zał.1. - wykaz i opis funkcji Systemu. 3

4 Czy wiesz,? o o o o o o jakie faktyczne koszty związane z użytkowaniem pojazdów ponosi Twoja firma Czy potrafisz je wyliczyć za m-c, kwartał, rok, w dowolnym okresie czasu...? jaki jest udział poszczególnych rodzajów kosztów (grup kosztowych) w całości kosztów transportu, w całości kosztów firmy Czy potrafisz wskazać, które z nich można obniżyć lub zredukować? ile Twoja firma zarabia na transporcie? Które samochody są rentowne, a które nie są i dlaczego Czy potrafisz zwiększyć ich rentowność? jakie dodatkowe koszty ponosi Twoja firma w związku z prowadzeniem papierowej ewidencji i ręcznym systemem rozliczeń i sterowania transportem? jakie straty ponosi Twoja firma, związane z brakiem bieżącej kontroli i aktualnych danych związanych z eksploatacją pojazdów i rozliczeniem kierowców? jaki procent kosztów jest rzeczywiście niezbędnie konieczne do prawidłowego funkcjonowania i prowadzenia działalności, a jak dużo jest nadmiarowych i zbędnych. Jak ograniczyć te wysokie koszty i znacznie zwiększyć zyski firmy? Jak uzyskać najbardziej aktualne dane w dowolnej chwili i znacznie usprawnić system rozliczeń i kontroli transportu? Odpowiedź na te i inne pytania daje komputerowy systemem obsługi i rozliczeń transportu firmy SofTRANS. SYSTEM TRANSPORT sprawdzone rozwiązanie w transporcie Ograniczaj koszty zwiększaj zyski! 4

5 1. Opis i cechy Systemu. W niniejszym opracowaniu przedstawiono pełną ofertę na instalację i wdrożenie systemu SOFTRANS systemu do zarządzania bazą transportową dowolnego typu i wielkości. System służy do ewidencji i rozliczeń samochodów, dowolnego sprzętu jeżdżącego i stacjonarnego (spychaczy, dźwigów, ładowarek, wózków, karcherów, agregatów, pomp itp.) oraz pływającego (np. barek). Doświadczenie. System SOFTRANS powstał na bazie 24 letnich doświadczeń i prac nad oprogramowaniem dotyczącym ewidencji i rozliczeń transportu samochodowego. Wynikiem tych prac i zdobytego bardzo dużego doświadczenia w tej dziedzinie jest stworzenie prostego, czytelnego i bardzo skutecznego programu do obsługi transportu samochodowego. Zastosowanie. System ten jest przeznaczony dla dowolnych firm bez względu na ich wielkość i organizację ma zastosowanie wszędzie tam, gdzie istnieje i jest rozliczany transport samochodowy i sprzęt wszelkiego rodzaju jeżdżący i stacjonarny (spychacze, dźwigi, ładowarki, wózki, podnośniki, żurawie, karchery, agregaty itp.) oraz pływający (np. barki). System SOFTRANS jest niezastąpionym narzędziem w profesjonalnym zarządzaniu taborem samochodowym oraz ludźmi z nim związanych. Wielkość obsługiwanej bazy transportowej. Teoretycznie: System jest skalowalny poprzez podłączenie prawie dowolnego motoru relacyjnej bazy danych. Dowolna wielkość bazy: od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy samochodów i od kilku do kilkudziesięciu tysięcy kierowców w strukturze jednozakładowej lub wielo-oddziałowej. Praktycznie (wg stanu na dzień dzisiejszy): o Najmniejsza baza: ok. 10 samochodów i 10 kierowców 2 stanowiska. o Największa baza: ok samochodów i ok kierowców na 12 stanowiskach w 3 oddziałach. o Średnia (przeciętna) baza: ok samochodów i ok kierowców na 3-7 stanowiskach. Podstawowe cechy Systemu. System SOFTRANS posiada wszystkie cechy nowoczesnego systemu informatycznego a przede wszystkim: 5

6 ma budowę modułową (obecnie 14 modułów - 1 moduł podstawowy i 13 modułów dodatkowych przedstawiono poniżej) i użytkownik może z nich zestawić wersję systemu dokładnie dostosowaną do swoich potrzeb. jest systemem otwartym w trakcie wdrożenia system jest dostosowany do organizacji i zasad pracy u użytkownika, realizujemy każde indywidualne żądanie użytkownika, tak że wynikiem jest system pod klucz tj. system w 100 % dostosowany do potrzeb użytkownika i spełniający wszystkie jego warunki. automatycznie kontroluje i pokazuje które samochody/sprzęt kwalifikują się w najbliższych dniach do przeglądu i badania, którym wygasa czas ubezpieczenia itp. oferuje bardzo bogaty zestaw raportów (na ekran i drukarkę) za dowolny okres czasu (tydzień, miesiąc kwartał itp.) wykonywanych w dowolnym momencie pracy systemu i umożliwiających bieżącą kontrolę i śledzenie pracy całego taboru jak i pojedynczych samochodów i kierowców. współpracuje z dowolnymi innymi systemami/programami już pracującymi w firmie - posiada moduły exportu i importu danych do/z innych systemów (do FK, Kadr itp.) jak i do Excella (do późniejszej obróbki danych wg własnych upodobań). współpracuje z systemami elektronicznego monitoringu pojazdów systemami GPS. Dane z systemu GPS są automatycznie wczytywane do Systemu SOFTRANS - w tym do kart drogowych. Następnie dane te można przeglądać i zestawiać w różnych układach, oraz dalej przetwarzać i uzupełniać danymi istniejącymi już w Systemie. Jednocześnie dane te są automatycznie kierowane do różnych modułów i funkcji w celu wykorzystania ich we wszystkich raportach i zestawieniach. współpracuje z bazami SQL (MS SQL, DB2, Pervasive SQL, Oracle, InformixSQL, AS400 itp.), działa na dowolnym komputerze, na pojedynczym stanowisku lub w sieci (Windows 95/98/2000/XP/Vista/Windows 7, Windows NT, Novell, Unix, Linux). System nie posiada żadnych specjalnych wymagań sprzętowych odnośnie instalacji i późniejszej pracy. Oferujemy pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny jak również stałą rozbudowę i rozwój Systemu SOFTRANS. 6

7 Korzyści z zastosowania Systemu. o o o o o o o o o o o o Redukcja kosztów obsługi transportu. Pełna sprawozdawczość kosztowa i kontrola kosztów na każdym poziomie wg dowolnego układu kosztowego. Redukcja liczby dokumentów oraz skrócenie drogi i czasu obiegu dokumentów pozostałych. Wszystkie dane dotyczące taboru i kierowców zgromadzone są w jednym miejscu. Natomiast dostępność do danych może być z różnych stanowisk wg uprzednio zdefiniowanych uprawnień. Możliwość efektywnego planowania pracy taboru, poprzez uzyskanie kompletnej i błyskawicznej informacji nt. zużycia paliw, olejów, części, materiałów, robocizny, przebiegów km/mtg/godz., czasu jazdy i pracy itp. w różnych przekrojach tematycznych i dla dowolnego okresu czasu (dla pojedynczych samochodów/kierowców, dla grup, rodzajów itp.). Analiza pełnych przychodów i kosztów w różnych układach: dla pojazdu, grupy pojazdów, oddziałów, działów, kont itp. Konsolidacja danych i możliwość uzyskania zbiorczej analizy oraz pełne raportowanie dla działu i dla działów zewnętrznych (kontrolingu). Otwarta współpraca i możliwości integracji z dowolnymi pozostałymi systemami funkcjonującymi w firmie. Bezpieczeństwo danych oraz identyfikacja osoby odpowiedzialnej za konkretne wprowadzane dane (rejestracja kto i kiedy wpisał lub zmienił dane). System haseł i praw dostępu z dokładnością do funkcji. Możliwość ciągłego rozwoju systemu zgodnie ze zmianami zachodzącymi w firmie i gospodarce. Dostosowanie i uaktualnianie systemu na bieżąco do potrzeb użytkownika. Kolosalną oszczędność czasu i pracy w Dziale/Zakładzie Transportu. Wzrost efektywności i konkurencyjności firmy na rynku. Łatwiejszą i pełniejszą kontrolę nad posiadaną bazą pojazdów i sprzętu. 7

8 2. Modularność Systemu SOFTRANS. System SOFTRANS składa się z 14 modułów. Moduł 1 tworzy wersję podstawową systemu, pozostałe moduły są modułami dodatkowymi. Tab.1. Wykaz modułów systemu SOFTRANS. Lp. MODUŁ NAZWA MODUŁU 1. WPS WERSJA PODSTAWOWA SYSTEMU: kdr Karty drogowe rejestracja i kompleksowe rozliczanie, sam Sprzęt/samochody rejestracja i rozliczanie (paliwo, przebiegi, czas pracy/jazdy) pra Pracownicy/kierowcy rejestracja i rozliczanie (paliwo, przebiegi, czas pracy/jazdy) pal Paliwa/oleje. slo Słowniki rap Raporty. adm Administrator. 2. MKS MODUŁY KONTROLNE - Pojazdy/Samochody. Badania, obsługa techn., przeglądy, ubezpieczenia, naprawy i zlecenia. Automatyczna sygnalizacja o zbliżającym się terminie! 3. MES MODUŁY EWIDENCYJNE - Pojazdy/Samochody. Opony, akumulatory, wyposażenie, wypadki. 4. MKP MODUŁY KONTROLNE Pracownicy/Kierowcy. Badania lekarskie, psychotechniczne, szkolenia BHP, notatki. Automatyczna sygnalizacja o zbliżającym się terminie! 5. MEP MODUŁY EWIDENCYJNE Pracownicy/Kierowcy. Pobrane wyposażenie, mandaty, wypadki, zaświadczenia, notatki. 6. CPP CZAS PRACY (mini kadry) Pracownicy/Kierowcy. Kalendarz roczny, dni nieobecności, czas pracy w podziale na rodz.godz. Karta pracy pracownika 7. HAR PLANOWANIE/HARMONOGRAMY. Harmonogramy i plany pracy: miesięczne, tygodniowe, dzienne 8. ZLE ZLECENIA/ZAMÓWIENIA/CMR. Zlecenia i zamówienia wewnętrzne i zewnętrzne, listy przewozowe. 9. FAK FAKTUROWANIE/KOREKTY/NOTY/FAKTURY ZAKUPOWE. Rozliczanie usług transportowych zewnętrznych i wewnętrznych. Fakturowanie usług transportowych, faktury korekty, noty obciążeniowe 10. WAR WARSZTAT/REMONTY Naprawy i remonty sprzętu, zlecenia warsztatowe. 11. MAG MAGAZYNY Definiowalne magazyny: części zamienne, narzędzia, paliwa itp. Definiowalne dokumenty magazynowe: PZ, WZ, RW, ZW itp. Rejestracja i rozliczenie ilościowo-wartościowe magazynów. Współpraca z warsztatem. 12. KOS KOSZTY EKSPLOATACJI. Rejestracja i rozliczenie kosztów eksploatacji dla samochodów, grup samochodów, całego transportu, zestawienie kosztów i przychodów zysk na samochodach i na całym transporcie. 13. SYS WSPÓŁPRACA Z INNYMI SYSTEMAMI. Współpraca z zewnętrznymi programami: FK, magazyn, kadry płace itp. 14. GPS WSPÓŁPRACA Z SYSTEMAMI GPS Szczegółowy zakres funkcjonalny każdego modułu wraz z krótkim opisem przedstawiono w załączniku nr 1 na końcu opracowania. 8

9 Wszystkie ww. moduły zgrupowane zostały w 6 jednostek handlowych tj. wersję bazową i 5 rozszerzeń: 1. Wersja bazowa: Administrator funkcje administracyjne, parametry i uprawnienia, Słowniki słowniki dla modułów, Raporty - raporty dotyczące rejestrowanych zdarzeń, Pojazdy zarządzanie rejestrem pojazdów, Pracownicy zarządzanie rejestrem pracowników/kierowców, Karty drogowe prowadzenie rejestru kart drogowych, wystawianie i rozliczanie kart, Dokumenty paliwowe ewidencja dokumentów, Koszty eksploatacji ewidencja dokumentów kosztowych związanych z eksploatowanym taborem. 2. Rozszerzenie kontrolne: Samochody ewidencja: przeglądy, badania, rejestracja, winiety, wyposażenie pojazdów, ubezpieczenia, wypadki, notatki Alarmy sam. automatyczna sygnalizacja zdarzeń terminowych np. badań, przeglądów, rejestracji, winiet, ubezpieczeń itp. z definiowanym czasem wyprzedzenia. Pracownicy ewidencja: badania, dopuszczenia, wypadki, pobrane wyposażenie, Alarmy prac. automatyczna sygnalizacja zdarzeń terminowych np. badań, dopuszczeń itp. Zaświadczenia - drukowanie zaświadczeń i kontrola ich poprawności. 3. Rozszerzenie zleceniowe: Zamówienia - zamówienia zewnętrzne, wewnętrzne rejestracja i kalkulacja zamówień, Zlecenia, CMR - zlecenia wyjazdowe, listy przewozowe/cmr, Delegacje - delegacje kierowców i pracowników. 4. Rozszerzenie planistyczne: Kalendarz - roczny kalendarz pracownika i pojazdu, Harmonogram - harmonogramy i planowanie pracy pojazdów, kierowców, Czas pracy - rozliczenie czasu pracy w oparciu o karty pracy. 5. Rozszerzenie handlowe: Fakturowanie wystawianie faktur i rachunków ręczne i automatyczne, specyfikacja wykonanych usług do faktury, Faktury Korekty - korekty dokumentów sprzedaży, Noty obciążeniowe np. za przepały paliwa, Faktury zakupowe - rejestracja kosztów zakupów związanych z pojazdami: paliwa, części, dokumenty (karnety itp.) Rejestr kontrahentów -kompletna informacja o kontrahencie: adres, telefony, maile, osoby zarządzające i kierujące itp. Rejestr zakupów i sprzedaży. 6. Rozszerzenie serwisowe: Warsztat prowadzenie zleceń warsztatowych, 9

10 Magazyn - dowolne definiowalne magazyny: np. narzędzi, części, paliw, sprzętu, odzieży itp., 3. Kompetencje. Nasze 25-letnie doświadczenie w projektowaniu, tworzeniu i wdrażaniu komputerowych systemów transportu daje widoczne efekty, a głownie: Kompleksową znajomość problematyki transportu. Doskonała znajomość zagadnień transportu w każdym obszarze związanym z funkcjonowaniem systemu: biznesowym, operacyjnym, systemowym, pozwala na skrócenie czasu procesów obsługi klienta oraz zapewnia wysoką jakość realizowanych usług. W trakcie wdrożenia - dzięki naszemu dużemu doświadczeniu podpowiadamy rozwiązania korzystniejsze dla klienta i już wielokrotnie sprawdzone w praktyce. Stały rozwój systemu. Dzięki aktywnym referencjom oraz śledzeniu zmian w dziedzinie obsługi transportu potrafimy przewidzieć i odpowiednio wcześnie realizować zmiany wymagane w systemie, podpowiadać ulepszenia oraz modyfikacje dla naszych klientów. Gwarantowany sukces w realizacji przedsięwzięć informatycznych. Wiele projektów zakończonych sukcesem gwarantuje terminowość i rzetelność w każdym obszarze realizowanego przedsięwzięcia: od analityki, doradztwa do implementacji systemu i realizacji założonych zadań. 10

11 4. Lista referencyjna. Poniżej przedstawiono wybrane wdrożenia Systemu SOFTRANS: o Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zabrze o Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Bielsko Biała o PGNIG Górnośląski Oddział Obrotu Gazem Zabrze o PGNIG Górnośląski Oddział Obrotu Gazem Opole o PTHW Wrocław Sp. z o.o. - Wrocław o Butrago Sp. z o.o. - Zabrze o PTU-H KOL-TRANS-HUT Sp. z o.o. - Gliwice o AUTOPART Mielec Zakład Transportu - Mielec o AUTOPART Mielec Fabryka Akumulatorów - Mielec o DROG-BUD Sp. z o.o. Częstochowa o MPEC Sp. z o.o. Olsztyn o PWiK Sp. z o.o. - Dąbrowa Górnicza o PWiK Okręgu Częstochowskiego SA Częstochowa o RPWiK Tychy SA - Tychy o ZPWiK Sp. z o.o. Zabrze o RPWiK SA - Sosnowiec o Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe - Katowice o Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ - Lublin 11

12 5. Instalacja i wdrożenie. Proces instalacji i wdrożenia systemu SOFTRANS składa się z 4 etapów: 1. Zakup licencji i instalacja oprogramowania. 2. Analiza istniejącego systemu. 3. Wdrożenie oprogramowania i szkolenie użytkowników, 4. Analiza końcowa (powdrożeniowa). Licencja i instalacja. Zakup licencji na określoną liczbę stanowisk oraz instalacja licencjonowanego oprogramowania System SOFTRANS. Analiza istniejącego systemu. Analiza przedsięwzięcia ma na celu rozpoznanie potrzeb użytkownika w zakresie: Funkcjonalności oferowanego systemu, Organizacji pracy u użytkownika, zasad funkcjonowania, stosowanych algorytmów, specyficznych potrzeb i zwyczajów, Potrzebnych zestawień, kanałów przepływu informacji. W trakcie analizy sporządza się również skrócony projekt funkcjonalny systemu, który akceptuje użytkownik. Wdrożenie systemu. Wdrożenie oraz szkolenie użytkownika ma na celu na podstawie przeprowadzonej uprzednio analizy: Dostosowanie systemu dokładnie do potrzeb użytkownika oraz Zapoznanie i przeszkolenie użytkownika w obsłudze i możliwościach systemu. System w trakcie wdrożenia zostaje praktycznie w pełni (w 100%) dostosowany do organizacji i konkretnych potrzeb użytkownika tak w zakresie funkcjonalnym jak i sprawozdawczości (raporty i zestawienia). Analiza końcowa. Analiza końcowa (powdrożeniowa) ma na celu: Ustalenie przepływu wcześniej przygotowanych informacji do Kierownictwa, Zarządu lub Dyrekcji które informacje, w jakiej ilości i postaci oraz kiedy i gdzie są kierowane. Integrację z pozostałymi systemami eksploatowanymi u użytkownika export/import danych z/do systemu SOFTRANS. 12

13 6. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Po zakończeniu instalacji i wdrożenia systemu SOFTRANS prowadzimy pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny systemu: Serwis gwarancyjny. W ramach serwisu gwarancyjnego (bezpłatnego) oferujemy: Pełną obsługę i kompletny zakres konsultacji telefonicznych, Aktualizację poszczególnych funkcji systemu w przypadku nieprawidłowego działania funkcji i/lub algorytmów obliczeniowych, Przyjazd na miejsce do klienta (w razie konieczności). Serwis pogwarancyjny. W ramach serwisu pogwarancyjnego proponujemy Użytkownikowi zawarcie Umowy Serwisowej która zawiera: Pełną obsługę i konsultacje telefoniczne, Hot-Line, reakcja na awarię - wg potrzeb użytkownika (24, 48 godz. itp.). Kontrola poprawności działania systemu oraz poprawności i spójności baz danych, Aktualizację poszczególnych funkcji systemu jak i całego systemu wynikającą ze zmiany przepisów, jak również z potrzeb klienta, Instalacja nowych modułów powstałych w wyniku naturalnego rozwoju systemu, Ciągłą aktualizację systemu i dopasowanie do zmieniających się potrzeb klienta (klienta ma zawsze wersję w 100% zgodną z aktualnymi swoimi potrzebami), Pełny dostęp do archiwalnych danych (przeglądy, szukania, raporty, zestawienia), Regularne wizyty u klienta (opcjonalne w zależności od wyboru opcji serwisu), Pełną obsługę zdalną. Gwarantowany czas reakcji po zgłoszeniu problemu przez Klienta - w zależności od priorytetu definiowanego przez Klienta. Umowa serwisowa jest świadczona odpłatnie. Kwota umowy jest stała - płacona ryczałtem miesięcznie. Wysokość opłaty serwisowej zależna jest od zakresu usług i jest każdorazowo indywidualnie ustalana z użytkownikiem. 13

14 7. Współpraca z innymi systemami export/import danych. Współpraca z dowolnymi systemami. System SOFTRANS może współpracować z dowolnymi innymi systemami informatycznym działającym już w firmie użytkownika, w tym: z systemem Księgowym - w zakresie wymiany danych o sprzedaży, fakturach, kontrahentach itp., z systemem Magazynowym - w zakresie wymiany danych magazynowych, pobranych częściach, kosztach części itp. z systemem Kadry i Płace - w zakresie wymiany danych o czasie pracy kierowców, mechaników, dyspozytorów itp. z dowolnym innym systemem - w zakresie dwukierunkowej wymiany danych do/z systemu SOFTRANS. Realizacja współpracy. Realizacja współpracy między dowolnymi innymi systemami a systemem SOFTRANS jest wykonana w postaci osobnego, autonomicznego modułu w systemie. Moduł ten wykonany w trakcie wdrożenia systemu SOFTRANS (etap: analiza powdrożeniowa) działa na zasadzie: Pliki tekstowe - wymiana danych poprzez export/import do/z innych Systemów pracujących u użytkownika. Tabele buforowe - zapis/odczyt danych do/z buforowych tabel w bazie. Bezpośredni odczyt - odczyt wybranych danych (tylko odczyt!) z bazy i ustawienie widoku dla użytkownika bez możliwości zmiany danych (realizacja przez widoki, procedury, funkcje). Współpraca z Excelem. System SOFTRANS ma również możliwość exportu danych do Excela do późniejszego wykorzystania i obróbki mechanizmami arkusza kalkulacyjnego. Współpraca z elektronicznymi systemami monitorowania (GPS). System SOFTRANS współpracuje z systemami elektronicznego monitoringu pojazdów. Dane z tych systemów są automatycznie wczytywane do Systemu SOFTRANS, gdzie są dalej przetwarzane, uzupełniane danymi istniejącymi już w Systemie a następnie automatycznie kierowane do różnych modułów i funkcji w celu wykorzystania ich we wszystkich raportach i zestawieniach. Moduł współpracy po jego przeanalizowaniu jest każdorazowo osobno wyceniany. 14

15 8. Dzierżawa oprogramowania. W związku z Państwa sugestiami wprowadziliśmy od nową formę sprzedaży Systemu SOFTRANS dzierżawę oprogramowania. Podstawowe założenia tej formy sprzedaży to: 1. Brak opłat za licencję. Licencja stanowi prawie połowę całej kwoty wydanej na zakup i wdrożenie Systemu SOFTRANS. 2. Wprowadzenie stałych miesięcznych opłat dzierżawnych. Opłata ta zawiera: Opłatę dzierżawną licencji oraz Stałą opiekę serwisową (Umowę serwisową o której mowa w pkt.6.) przez cały okres trwania umowy dzierżawy, jak i po nim. 3. Ratalna opłata za wdrożenie. Koszt wdrożenia jest rozkładany na 3 raty miesięczne. 15

16 SYSTEM SOFTRANS. Załącznik 1. WYKAZ I OPIS FUNKCJI. 1. MODUŁ T1: KARTY DROGOWE, SAMOCHODY, KIEROWCY Karty drogowe: Rejestracja kart drogowych: karty małe (samochody osobowe, furgonetki, dostawcze), karty duże (samochody ciężarowe) lub wzór ujednolicony (jedna wersja dla wszystkich samochodów). Karty tygodniowe. Rejestrowane dane: o nr karty, data wyjazdu-powrotu, o nr rej. i dane samochodu, przyczepy, naczepy, o nr i dane kierowcy (i/lub pomocnika), czas pracy kierowcy (i/lub pomocnika), o stany licznika km/mtg/godz (wyjazd/powrót), o nadawca, odbiorca, zlecenia, konta księgowe o trasy przejazdu, przebieg km/godz./mtg. km ładowne, na przyczepach, o czas: jazdy, pracy, postojów, załadunku, wyładunku, o paliwo: spalanie wg normy, rzeczywiste, przepał/oszczędność, stany początkowy/końcowy, tankowania. Drukowanie Kart Drogowych (do wyjazdu) wg dowolnego wzoru (ustalonego z użytkownikiem) Przeglądanie ogólne i szczegółowe wg dowolnych kryteriów: o wg nr karty, o wg nr samochodu (wszystkie karty danego samochodu w dowolnym okresie czasu), o wg kierowcy (wszystkie karty danego kierowcy w dowolnym okresie czasu), o wg daty wystawienia, wyjazdu i powrotu itp. Rozliczenie: przebiegu, paliwa, oleju, części, jazd, godzin, dyspozycji: o Rozliczenie ogółem w dowolnym okresie czasu, o Rozliczenie dla pojedynczych samochodów, o Rozliczenie dla grup samochodów, o Rozliczenie dla kierowców. o Rozliczenie dla grup kierowców. Rejestracja i rozliczenie zakupów paliwa: o Rozliczenie na samochód w dowolnym okresie czasu, o Rozliczenie na kierowcę dla w dowolnym okresie czasu, 1.2. Tabele tras i odległości: Tabele odległości z miejscowości do miejscowości przez daną miejscowość (funkcja słownikowa). 16

17 1.3. Kartoteka: samochody, sprzęt, przyczepy i naczepy: Podstawowe dane techniczne: - Nr ewidencyjny, nr rejestracyjny, nr silnika i nadwozia, - Pojemność silnika, ładowność, ciężar, - Produkcja rok, kraj, miejsce garażowania, - Opony przód, tył, zapasowe, instalacja elektryczna, - Daty zarejestrowania, wyrejestrowania. - Zakup, sprzedaż, dane sprzedającego, serwisującego Normy spalania samochodu: dopuszczalna jest dowolna ilość norm spalania (!) paliw i baków dla każdego samochodu Wyposażenie dodatkowe samochodu: apteczka, klucze, gaśnica itp. 17

18 1.4. Grupy i podgrupy samochodów: Podział wg kryteriów użytkownika np.: osobowe, ciężarowe wg tonażu, specjalne, furgonetki, dźwigi itp Samochody --> kierowcy: Przydział wstępny samochodów dla kierowców (funkcja słownikowa). 18

19 1.6. Rozliczenie pojazdu w dowolnym, zadanym przez użytkownika okresie czasu: Przebiegu pojazdu wg km, mtg, godz, oraz wykonanych jazd, Paliwa dla danego samochodu wg każdego rodzaju paliwa osobno i dla każdego baku oddzielnie, Oleju, zużytych części, Dyspozycji, czyli dla kogo samochód aktualnie jeździ. Kosztów przepału/oszczędności (do obciążenia lub uznania kierowcy) Uwaga: automatyczne wyszukanie odpowiedniej ceny paliwa wg daty poniesionego kosztu i automatyczna wycena przepału/oszczędności Paliwa/Oleje: Rodzaje paliw. Ceny paliw Rodzaje olejów. Zużycie olejów wg samochodów Kartoteka pracowników (kierowców): Różne grupy pracowników (kierowcy, mechanicy, dyspozytorzy itp.) Podstawowe dane osobowe pracowników: - nr ewidencyjny pracownika, - imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, - adres zamieszkania, telefon, 19

20 - dokumenty: nr i data ważności: dow.osob, paszport, prawo jazdy, świadectwo kwalifikacyjne, - umowa o pracę: od-do Kierowcy --> samochody Przydział wstępny kierowców do samochodów (funkcja słownikowa) Raporty (wg życzenia użytkownika). 2. MODUŁ S1: SAMOCHODY BADANIA i OBSŁUGA TECHNICZNA, PRZEGLĄDY, UBZPIECZENIA, NAPRAWY/ZLECENIA, NOTATKI Badania techniczne pojazdu: Data badania, gdzie wykonano, kto wykonał, stan licznika, data następnego badania. 2.2.Obsługa techniczna pojazdu: Data obsługi, gdzie wykonano, kto wykonał, stan licznika, data następnego badania Przeglądy: Rejestracyjne, gwarancyjne, OT1 i OT21: Typ i data przeglądu, gdzie wykonano, kto wykonał, stan licznika, data następnego przeglądu. Uwaga: automatyczna sygnalizacja (z definiowanym przez użytkownika wyprzedzeniem) upływu terminów kolejnych przeglądów (na ekran lub wydruk) Ubezpieczenia pojazdów, ładunku, kierowców (OC, AC itp.). Rejestracja ubezpieczenia OC dla poszczególnych pojazdów: data, forma, kwota, gdzie, kiedy upływa termin (automatyczna sygnalizacja), Rejestracja ubezpieczenia AC dla poszczególnych pojazdów: data, forma, kwota, gdzie, kiedy upływa termin (automatyczna sygnalizacja), 20

21 Rejestracja pozostałych terminowych opłat samochodowych (podatek drogowy) Naprawy/zlecenia: Rejestracja: nr zlecenia, data wykonania, gdzie wykonano, kto wykonał, stan licznika, co remontowano (wykaz części, materiałów, podzespołów i robocizny) Tachografy: 2.7. Notatki: Wpis własnych notatek i automatyczna sygnalizacja upływu terminu Raporty (wg życzenia użytkownika). Uwaga: w module tym jest automatyczna sygnalizacja (z definiowanym przez użytkownika wyprzedzeniem) upływu terminów kolejnych badań, obsług, napraw, ubezpieczeń (na ekran lub wydruk). 21

22 3. MODUŁ S2: SAMOCHODY OPONY, AKUMULATORY, WYPOSAŻENIE, WYPADKI, NOTATKI Opony. Rejestracja: dane techniczne, producent i dostawca, data założenia i zdjęcia, stan licznika, data pobrania i kasowania Akumulatory. Rejestracja: dane techniczne, producent i dostawca, data zamontowania i likwidacji Wyposażenie. Rejestracja: opis, kod, nr fabryczny i zakładowy, data pobrania i zdania, stan licznika Wypadki. Rejestracja: dane o wypadku: data, gdzie, kto prowadził, opis wypadku Notatki: Wpis własnych notatek i automatyczna sygnalizacja upływu terminu Raporty (wg życzenia użytkownika). 22

23 4. MODUŁ P1: PRACOWNICY CZAS PRACY (MINI KADRY) Kalendarz roczny (dla dowolnego roku) z zaznaczeniem świąt i dni wolnych. Uwaga: kalendarz ustawia się (aktualizuje) 1 raz na początku roku, a wszystkie pozostałe funkcje bazujące na kalendarzu korzystają już z tego zaktualizowanego kalendarza (wyliczenia świąt, dni roboczych itp.) 4.2. Czas pracy i dni nieobecności (urlopy, chorobowe, wolne): Rejestracja automatyczna (dla kierowców - z kart drogowych) i ręczna dla pozostałych grup pracowników. Uwaga: czas pracy kierowców jest automatycznie wyliczany z kart drogowych i również automatycznie kwalifikowany na poszczególne - wcześniej zdefiniowane przez użytkownika (na 50%, 100% nocne itp.) rodzaje godzin pracy. Przeglądania czasu pracy wg różnych kryteriów: nazwisk, nr ewidencyjnych, daty od-do itp. Rozliczenia czasu pracy (automatyczne): godz. normalne, 50%, 100%, nocne, szkodliwe itp. 23

24 Karta pracy miesięczna z wykazem ilości i rodzajów wszystkich godzin pracy przepracowanych w danym m-cu. Harmonogram pracy kierowcy. Raporty (wg życzenia użytkownika). 5. MODUŁ P2: PRACOWNICY BADANIA, SZKOLENIA Badania lekarskie: Data badania, Gdzie i kto wykonał, Ważne od-do, 5.2. Badania psychometryczne: Data badania, Gdzie i kto wykonał, Ważne od-do, 5.3. Szkolenia: Data szkolenia, Temat szkolenia, Gdzie i kto wykonał, Ważne od-do, 5.4. Mandaty: Data otrzymania, Gdzie, za co, 24

25 Kwota Raporty (wg życzenia użytkownika). Uwaga: w module tym jest automatyczna sygnalizacja (z definiowanym przez użytkownika wyprzedzeniem) upływu terminów kolejnych badań, szkoleń (na ekran lub wydruk). 25

26 6. MODUŁ Z1: ZLECENIA-ZAMÓWIENIA-CMR Rejestracja i przeglądanie zleceń i zamówień kontrahentów: Rejestracja zamówień kontrahentów, wstępna ich kwalifikacja: - Nr zlecenia i nr zamówienia kontrahenta, - Rodzaj zamówienia (jednorazowe/cykliczne, kraj/zagranica) i termin realizacji, - Sposób zapłaty, rodzaj waluty, zaliczka, - Trasy, ładunki, - Samochody, kierowcy, Zatwierdzanie zlecenia i przekazanie do realizacji, Rozliczenie zrealizowanego zlecenia/zamówienia, 6.2. Listy przewozowe: Rejestracja i wydruk listu przewozowego 6.3. Raporty (wg życzenia użytkownika). Wydruk listu przewozowego (CMR) 7. MODUŁ H1: HARMONOGRAMY - PLANOWANIE Harmonogramy: Ustalanie harmonogramów: miesięcznych, tygodniowych, dziennych. Automatyczne tworzenie planów Planowanie: 26

27 Planowanie prac i usług transportowych w przedziale miesiąca, tygodnia, dnia, Przydział: zadanie-samochód-kierowca. Weryfikacja planów - automatyczna kontrola czasu pracy kierowcy. Automatyczny wydruk kart drogowych dla przydzielonych zadań. 8. MODUŁ K1: KOSZTY EKSPLOATACJI Koszty bezpośrednie i pośrednie: Rejestracja kosztów bezpośrednich (kosztów bezpośrednio poniesionych na trasie): - koszty paliwa, olejów, smarów, płynów, - koszty napraw, części, robocizny, usług obcych, - telefony, hotele, karnety, odprawy i opłaty celne itp., Rejestracja kosztów pośrednich (nie związanych bezpośrednio z trasą przejazdu): - naprawy, remonty, - ubezpieczenia, opłaty, - pensje kierowcy z narzutami Rejestracja kosztów zleceń, kosztów warsztatowych Grupy kosztów koszty związane z: Koszty kierowcy, Koszty samochodu, Koszty bezpośrednie i pośrednie Koszty zleceń, warsztatowe, pozostałe. Koszty na dział, wydział Przeliczanie kosztów wg różnych kryteriów: Koszty na pojedynczy samochód, Koszty na grupę samochodów, Koszty 1 lub 100 km przebiegu itp. Koszty na kierowcę Koszty na dział, wydział, zewnętrzne Raporty (wg życzenia użytkownika). 27

28 9. MODUŁ W1: WARSZTAT/REMONTY Zlecenia warsztatowe na naprawę i remonty pojazdow. Ewidencja wykonanych prac warsztatowych i remontowych: rodzaj i zakres prac, czas pracy, zużyte materiały. Ilościowo/wartościowe i godzinowe rozliczanie zleceń (koszty materiałów robocizny, faktury obce, koszty całkowite) w różnych układach Raporty (wg życzenia użytkownika). 28

29 10. MODUŁ C1: CZĘŚCI MAGAZYN PODRĘCZNY Kartoteka części: Wykaz części przyjętych, pobranych, zdanych i zlikwidowanych w układzie ilościowo/wartościowym, Wykaz części dla każdego pracownika i samochodu (pobranie, zdanie, stan aktualny ilościowo i wartościowo), 9.2. Raporty (wg życzenia użytkownika). 11.MODUŁ N1: NARZĘDZIOWNIA Kartoteka narzędzi: Wykaz narzędzi przyjętych, pobranych, zdanych i zlikwidowanych w układzie ilościowo/wartościowym, Wykaz narzędzi dla każdego pracownika (pobranie, zdanie, stan aktualny ilościowo i wartościowo), 9.2. Raporty (wg życzenia użytkownika). 29

30 12. MODUŁ F1: FAKTUROWANIE i ROZLICZANIE USŁUG TRANSPORTOWYCH Rozliczanie usług transportowych - automatyczne i ręczne: rozliczanie zewnętrzne oraz wewnętrzne wewnątrz zakładowe. Uwaga: automatyczne tworzenie na podstawie kart drogowych i przy pomocy istniejących cenników - zbiorczych zestawień (tzw załączników) z wyceną wykonanej usługi transportowej (km: ilość, cena, wartość, godz.: ilość, cena, wartość, kursy, ceny umowne itp.) Cenniki usług transportowych wg różnych kryteriów: Osobne cenniki dla różnych grup pojazdów, Osobne dla poszczególnych pojazdów, Osobne dla różnych kontrahentów, Cenniki zawierające dowolne typy cen (wg życzeń użytkownika): - cena za km przebiegu, km ładowny, - cena za godz jazdy, godz pracy, - cena ładunek: tony, m3 itp. - ceny umowne Wystawianie faktur vat automatyczne i ręczne: Automatyczne tworzenie faktury/rachunku (zbiorczej: dla kontrahenta za dany okres) na podstawie wcześniej wycenionych załączników. Możliwość ręcznego wystawienia dowolnej faktury w systemie Faktury korygujące i noty obciążeniowe: Wystawianie korekt do już wystawionych faktur vat. Wystawianie not obciążeniowych Rejestry Vat i rejestry sprzedaży za dowolny okres czasu: 30

31 Rejestr vat z wyszczególnieniem kwot netto, brutto i vat w rozbiciu na poszczególne stawki podatku: zw, 0%, 7%, 17%, 22%.. Rejestr sprzedaży z rozbiciem sprzedaży wg różnych typów i rodzajów sprzedaży (wcześniej zdefiniowanych przez użytkownika) podział pionowy, oraz wg różnych form płatności podział poziomy Raporty (wg życzenia użytkownika). 13. ADMINISTRATOR Stan aplikacji - zbiór w którym zawarte są dane administracyjne systemu: Ostatnie nr dokumentów (przy numerowaniu automatycznym), Dane dla fakturowania (miejsce wystawienia, nr ostatni itp.) Aktualne ścieżki dostępu do danych i systemu itp Licencja zbiór specjalnie chroniony i kodowany który zawiera: Nr i datę licencji, Dane użytkownika: nazwa, adres, NIP, tetefony Dane banku użytkownika: nazwa, adres, konto Dane do wydruków zbiór zawiera dane do nagłówka wydruków: Nagłówek lewy (3 linie) - nazwa użytkownika i jego podst. Dane, Nagłówek prawy (3 linie) nazwa systemu, 31

32 PRZYKŁADOWE ZESTAWIENIA - RAPORTY. 1. Karty drogowe - wydruk wg numerów i/lub daty. 2. Karty drogowe - wydruk wg grup samochodów. 3. Karty drogowe - wydruk wg samochodów. 4. Karty drogowe - wydruk wg kierowców. 5. Miesięczna karta eksploatacyjna. 6. Miesięczna karta zużycia paliwa. 7. Zestawienie kart eksploatacyjnych samochodów. 8. Sprawozdanie z zużycia paliwa. 9. Zestawienie pracy pojazdów. 10.Wykaz przejechanych km. 11.Samochody - wydruk wg nr ewidencyjnego. 12.Samochody - wydruk wg nr rejestracyjnego. 13.Kierowcy - wydruk danych. 14.Kierowcy - obciążenie za przepał paliwa. 15.Samochody do przeglądu: OT1, OT2 16. Samochody: zużyte części. 17. Wykaz kosztów eksploatacji: koszty pośrednie i bezpośrednie 18. Wskaźniki analityczno-techniczne. 19. Wykorzystanie i praca taboru. 20. Rejestry vat. 21. Rejestry przychodów. 22. Zakup i rozliczenie paliwa dla samochodu i kierowcy. 23. Czas pracy sprzętu. 24. Kontrolka czasu pracy kierowcy 32

33 Rysunek 1 Kartoteka samochodów Rysunek 2 Wykaz kart drogowych dla samochodu. 33

34 Rysunek 3 Statystyka przebiegów Rysunek 4 Czas pracy sprzętu. 34

35 Rysunek 5 Wskaźniki gotowości technicznej i wykorzystania taboru. Rysunek 6 Zużycie paliwa wg miesięcy. 35

36 Rysunek 7 Rozliczenie zużycia paliwa wg grup. Rysunek 8 Koszty cz.1 (Ubezpieczenia, podatki, zlecenia, eksploatacja) 36

37 Rysunek 9 Koszty cz.2 (Ogumienie, badania, przeglądy, akumulatory) Rysunek 10 Koszty cz.3 (Paliwa, oleje) 37

38 Rysunek 11 Harmonogram pracy kierowcy. Rysunek 12 Zlecenia warsztatowe. 38

............... Transport.......... 1

............... Transport.......... 1 1 Transport 3 Planowanie tras 4 Karty drogowe 4 Koszty transportu 5 Eksploatacja środków transportu 5 Cennik usług transportowych 5 2 Transport Moduł Transport wchodzący w skład systemu Impuls EVO jest

Bardziej szczegółowo

System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna opis systemu. Obsługa cen i upustów - Obsługa kartoteki cen urzędowych

System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna opis systemu. Obsługa cen i upustów - Obsługa kartoteki cen urzędowych System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna opis systemu System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna jest aplikacją dedykowaną dla przedsiębiorstw zajmujących się obrotem środków farmaceutycznych. System jest

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw. Funkcje systemu. Funkcje systemu cd. Wdrożenie. Ewidencja zdarzeń (operacje) Rejestr towarów (stany magazynowe)

Informatyzacja przedsiębiorstw. Funkcje systemu. Funkcje systemu cd. Wdrożenie. Ewidencja zdarzeń (operacje) Rejestr towarów (stany magazynowe) Informatyzacja przedsiębiorstw System Gospodarka Materiałowa część II 1 Funkcje systemu Wdrożenie użytkownicy, dane stałe, bilans otwarcia Ewidencja zdarzeń (operacje) przychody, rozchody, korekty, zmiany

Bardziej szczegółowo

interlan SPEED v.338

interlan SPEED v.338 interlan SPEED v.338 1. Terminarz Dodano możliwość wydruku zestawienia zleceń FTL dla których nie wpłynęły dokumenty 2. Tabor opcje: Dodano opcję dzięki której nowo dodany pojazd nie ma domyślnie przypisywanej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 30 /2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia r.

Zarządzenie Nr 30 /2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia r. Zarządzenie Nr 30 /2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 07.06.2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu zasad korzystania z samochodów służbowych w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21/2012 S t a r o s t y K o l n e ń s k i e g o z dnia 5 listopada 2012r.

Zarządzenie Nr 21/2012 S t a r o s t y K o l n e ń s k i e g o z dnia 5 listopada 2012r. Zarządzenie Nr 21/2012 S t a r o s t y K o l n e ń s k i e g o z dnia 5 listopada 2012r. w sprawie określenia zasad korzystania z samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Kolnie. Na podstawie art.34

Bardziej szczegółowo

Funkcje standardowej wersji programu WAGMASTER (obsługa wag samochodowych)

Funkcje standardowej wersji programu WAGMASTER (obsługa wag samochodowych) Funkcje standardowej wersji programu WAGMASTER (obsługa wag samochodowych) Program WAGMASTER w standardowej konfiguracji, współpracuje z bazą danych MS Access. Ma również możliwość współpracy bazami danych

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKCI SUKCESU W LOGISTYCE DLA Politechniki Lubelskiej

ARCHITEKCI SUKCESU W LOGISTYCE DLA Politechniki Lubelskiej ARCHITEKCI SUKCESU W LOGISTYCE DLA Politechniki Lubelskiej Pomagamy: Pracownikom operacyjnym szybciej i taniej wykonać powierzone zadania Menadżerom sprostać oczekiwaniom zarządów Prezesom zwiększyć zyski

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP)

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) Warszawa, 25.07.2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) I. ZAMAWIAJĄCY NIP 952 19 11 631 KRS 0000450605 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych.

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. System wspomaga codzienną pracę Zarządców Nieruchomości poprzez automatyzację

Bardziej szczegółowo

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE jest system centralnym pozwalającym zarządzać kilkoma punktami handlowymi, oddziałami i placówkami. Program ułatwia wymianę dokumentów pomiędzy punktami a centralą.

Bardziej szczegółowo

Oferta na dostawę, instalację i wdrożenie systemu Zarządzanie Opakowaniami Zwrotnymi w wersji dla firm zajmujących się dystrybucją gazów technicznych

Oferta na dostawę, instalację i wdrożenie systemu Zarządzanie Opakowaniami Zwrotnymi w wersji dla firm zajmujących się dystrybucją gazów technicznych Oferta na dostawę, instalację i wdrożenie systemu Zarządzanie Opakowaniami Zwrotnymi w wersji dla firm zajmujących się dystrybucją gazów technicznych 1. Referencje W ostatnim okresie czasu zrealizowaliśmy

Bardziej szczegółowo

KLEVAS. Zintegrowany system zarządzania spedycją i transportem SKG S.A. i UAB AVILDA. www.klevas.pl

KLEVAS. Zintegrowany system zarządzania spedycją i transportem SKG S.A. i UAB AVILDA. www.klevas.pl KLEVAS Zintegrowany system zarządzania spedycją i transportem SKG S.A. i UAB AVILDA www.klevas.pl Zagadnienia Zakres zastosowao systemu KLEVAS Struktura systemu KLEVAS Zalety systemu KLEVAS Konfiguracja,

Bardziej szczegółowo

Z myślą o naszych klientach kreujemy innowacyjne rozwiązania

Z myślą o naszych klientach kreujemy innowacyjne rozwiązania 1 Z myślą o naszych klientach kreujemy innowacyjne rozwiązania to zintegrowane z systemem informatycznym, innowacyjne rozwiązanie dla firm, zorientowanych na ograniczenie kosztów utrzymania zapasów. Skutecznie

Bardziej szczegółowo

Karty katalogowe 2012 PZI TARAN

Karty katalogowe 2012 PZI TARAN MUNICOM.premium Karty katalogowe 2012 PZI TARAN MUNICOM.premium by PZI TARAN System MUNICOM.premium jest zintegrowanym pakietem oprogramowania do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem Autorem systemu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania pojazdów służbowych przez Urząd Gminy Skąpe.

Instrukcja użytkowania pojazdów służbowych przez Urząd Gminy Skąpe. Załącznik Nr 1 Instrukcja użytkowania pojazdów służbowych przez Urząd Gminy Skąpe. 1. Ilekroć mowa w instrukcji o: 1) pojeździe należy przez to rozumieć samochody służbowe, będące własnością Gminy Skąpe,

Bardziej szczegółowo

Funkcje realizowane przez program KC-Firma

Funkcje realizowane przez program KC-Firma Obsługa zakupów i sprzedaży (fakturowanie, sprzedaż detaliczna), gospodarka magazynowa (PZ, WZ, MM, PW,RW, zwroty, przeceny, spisy z natury, raportowanie), rejestry VAT, rozliczenie zakupów, kasa, banki

Bardziej szczegółowo

Internetowa platforma zarządzania zamówieniami publicznymi. System e-procurement dla jednostek sektora finansów publicznych

Internetowa platforma zarządzania zamówieniami publicznymi. System e-procurement dla jednostek sektora finansów publicznych Internetowa platforma zarządzania zamówieniami publicznymi System e-procurement dla jednostek sektora finansów publicznych Grupy użytkowników Osoby decyzyjne Kupujący Realizatorzy ZAM - Główne moduły Plany

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 31/2012 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 31 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 31/2012 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 31 grudnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 31/2012 STAROSTY RAWSKIEGO z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji gospodarki paliwowo - materiałowej w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej". Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Kutno, dn. 30.04.2013 r. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKOBUD Robert Liwiński ul. Sklęczkowska 18 99-300 Kutno ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 dotyczące zakupu systemu informatyczne na moduł CRM w ramach

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 Agenda Jak zwiększyć i utrzymać poziom sprzedaży? VENDIO Sprzedaż i zarządzanie firmą

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA TRANSPORTU ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA MARCIN FOLTYŃSKI

EKONOMIKA TRANSPORTU ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA MARCIN FOLTYŃSKI EKONOMIKA RANSPORU Główną ideą tworzenia wskaźników w transporcie jest przeprowadzenie diagnozy stanu bieżącego systemu transportowego, którego podstawowym elementem są środki transportu 2 e V V gdzie:

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 46 /2011 STAROSTY GOŁDAPSKIEGO z dnia 19 maja 2011r.

ZARZĄDZENIE NR 46 /2011 STAROSTY GOŁDAPSKIEGO z dnia 19 maja 2011r. ZARZĄDZENIE NR 46 /2011 STAROSTY GOŁDAPSKIEGO z dnia 19 maja 2011r. w sprawie określenia instrukcji użytkowania samochodów służbowych, gospodarki paliwami płynnymi oraz ustalenia norm zużycia paliw. Na

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Ewidencja Materiałów Wybuchowych

Elektroniczna Ewidencja Materiałów Wybuchowych Elektroniczna Ewidencja Materiałów Wybuchowych Dyrektywa Dyrektywa Komisji Europejskiej 2012/4/UE z dnia 22 lutego 2012 określa obowiązek wprowadzenia w życie elektronicznej ewidencji materiałów wybuchowych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Chojnów dnia 08.09.2014 r. Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 1. Wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Firma Handlowa GIGA Utworzono : 28 czerwiec 2016

Firma Handlowa GIGA Utworzono : 28 czerwiec 2016 Model : Tel000002 Producent : Tel-Net Software Program jest przygotowany na zmiany przepisów związane z wejściem Polski do Unii Europejskiej. Abak PRO BIZNES zbudowany został z myślą o pracy w firmach

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Planowanie tras transportowych

Planowanie tras transportowych Jerzy Feldman Mateusz Drąg Planowanie tras transportowych I. Przedstawienie 2 wybranych systemów: System PLANTOUR 1.System PLANTOUR to rozwiązanie wspomagające planowanie i optymalizację transportu w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

ASENT ZBIÓR FUNKCJONALNOŚCI Z ZAKRESU SYSTEMU SPRZEDAŻY MOBILNEJ

ASENT ZBIÓR FUNKCJONALNOŚCI Z ZAKRESU SYSTEMU SPRZEDAŻY MOBILNEJ ZBIÓR FUNKCJONALNOŚCI Z ZAKRESU SYSTEMU SPRZEDAŻY MOBILNEJ zbiór funkcjonalności z zakresu systemu sprzedaży mobilnej System ASENT zbiór funkcjonalności z zakresu sprzedaży mobilnej, dedykowany dla urządzeń

Bardziej szczegółowo

Program do wagi samochodowej

Program do wagi samochodowej Program do wagi samochodowej www.awo.gda.pl awo@awo.gda.pl +48 603 219 530 Opis programu Program do wagi samochodowej służy do wyświetlania, opisu, archiwizacji i raportowania pomiarów masy z wagi samochodowej.

Bardziej szczegółowo

To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych.

To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Sprzedaż To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. Program pozwala na zautomatyzowanie

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Pasłęka dr Wiesław Śniecikowski

Burmistrz Pasłęka dr Wiesław Śniecikowski Zarządzenie Nr 69/15 Burmistrza Pasłęka z dnia 23 lipca 20115 r. w sprawie nadania regulaminu korzystania z samochodu służbowego marki Dacia Duster w Urzędzie Miejskim w Pasłęku Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

EcoFlota jako aplikacja wspomagająca zbieranie danych dotyczących użytkowania środowiska naturalnego

EcoFlota jako aplikacja wspomagająca zbieranie danych dotyczących użytkowania środowiska naturalnego EcoFlota jako aplikacja wspomagająca zbieranie danych dotyczących użytkowania środowiska naturalnego Każda firma wykorzystująca w swojej działalności środowisko naturalne, czy to poprzez korzystanie z

Bardziej szczegółowo

Informacje o programie wersja 3.0

Informacje o programie wersja 3.0 Informacje o programie wersja 3.0 KIELCE 2010 Przedsiębiorstwo Informatyczne PROKOMP, ma przyjemność przedstawić program PŁACE i KADRY, naszego autorstwa. Program ten pozwoli Państwu na tworzenie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

interlan SPEED - lista zmian wersja 2.5.0.2

interlan SPEED - lista zmian wersja 2.5.0.2 interlan SPEED - lista zmian wersja 2.5.0.2 Spis treści NOWE MODUŁY... 4 Interfejs do giełdy ładunków Teleroute... 4 Tłumaczenie etykiet ekranowych w programie... 4 DROBNICA... 5 Nowe parametry kopiowania

Bardziej szczegółowo

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych System księgowy charakteryzuje się prostotą obsługi, szybkością i niezawodnością działania Podstawą dla zastosowanych

Bardziej szczegółowo

System Broker. Wersja 5.1

System Broker. Wersja 5.1 System Broker Wersja 5.1 1 System Broker wersja 5.1 System Broker to oprogramowanie zaprojektowane specjalnie z myślą o usprawnieniu pracy brokera ubezpieczeniowego. Przeznaczone jest zarówno dla małych

Bardziej szczegółowo

Oferta na program komputerowy System SPA

Oferta na program komputerowy System SPA Oferta na program komputerowy System SPA Wstęp Szanowni Państwo, System SPA jest programem komputerowym zaprojektowanym z myślą o uproszczeniu obsługi salonów piękności, salonów kosmetycznych, SPA, solariów,

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA Przedstawiony rozkład materiału został oparty o autorski program nauczania do przedmiotu Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

AS Asystent Sprzedaży to nowoczesny, wielostanowiskowy system obsługi sprzedaży, przeznaczony dla małych i średnich firm. AS pozwala na usprawnienie

AS Asystent Sprzedaży to nowoczesny, wielostanowiskowy system obsługi sprzedaży, przeznaczony dla małych i średnich firm. AS pozwala na usprawnienie AS ASYSTENT SPRZEDAŻY AS Asystent Sprzedaży to nowoczesny, wielostanowiskowy system obsługi sprzedaży, przeznaczony dla małych i średnich firm. AS pozwala na usprawnienie pracy działu handlowego, wspomaga

Bardziej szczegółowo

Nr telefonu Nr faksu e-mail

Nr telefonu Nr faksu e-mail Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV Kadry i płace Moduł stanowi rozszerzenie funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics NAV w zakresie zarządzania działem kadrowo-płacowym przedsiębiorstwa. Gromadzone

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL MODUŁ SERWIS I USŁUGI

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL MODUŁ SERWIS I USŁUGI Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL MODUŁ SERWIS I USŁUGI Radom, listopad 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 101 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 31 grudnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 101 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 31 grudnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 101 BURMISTRZA MIROSŁAWCA w sprawie zasad korzystania, eksploatacji i odpowiedzialności za samochód służbowy będący własnością Gminy i Miasta Mirosławiec Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

Oferta na dostawę i wdrożenie

Oferta na dostawę i wdrożenie Oferta na dostawę i wdrożenie Programu do zarządzania gospodarką komunalną Dla Urzędu Gminy Lesznowola Szanowni Państwo, W nawiązaniu do ostatniego spotkania, na którym mięliśmy okazję zaprezentować system

Bardziej szczegółowo

Projekty budowlane w enova Wersja 1.1.

Projekty budowlane w enova Wersja 1.1. 2013 Projekty budowlane w enova Wersja 1.1. Dokument opisujący podstawową funkcjonalność którą udało się zrealizować w module Projekty budowlane do systemu enov. Przygotował: Piotr Maj Alt One 2013-06-01

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 43 Wójta Gminy Świątki z dnia 31 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 43 Wójta Gminy Świątki z dnia 31 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 43 Wójta Gminy Świątki z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie: przejęcia Regulaminu zasad korzystania z samochodu służbowego Urzędu Gminy w Świątkach. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oborniki Śląskie dnia, 10.06.2009r Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 03.03.2014. Zapytanie ofertowe. na wyłonienie wykonawcy/dostawcy w zakresie: 1. Wartości niematerialnych i prawnych

Warszawa, dnia 03.03.2014. Zapytanie ofertowe. na wyłonienie wykonawcy/dostawcy w zakresie: 1. Wartości niematerialnych i prawnych Warszawa, dnia 03.03.2014 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy w zakresie: 1. Wartości niematerialnych i prawnych a. System klasy B2B wraz z wdrożeniem W ramach realizacji projektu Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Moduł wspomaga proces produkcyjny automatyzując prowadzenie ewidencji zdarzeń związanych z kolejnymi etapami produkcyjnymi.

Moduł wspomaga proces produkcyjny automatyzując prowadzenie ewidencji zdarzeń związanych z kolejnymi etapami produkcyjnymi. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Produkcja Moduł wspomaga proces produkcyjny automatyzując prowadzenie ewidencji zdarzeń związanych z kolejnymi etapami produkcyjnymi. Program dostarcza szczegółowych informacji

Bardziej szczegółowo

ATsystem. Zarządzanie firmą online. Zapraszamy do zapoznania się z ATsystem

ATsystem. Zarządzanie firmą online. Zapraszamy do zapoznania się z ATsystem ATsystem Zarządzanie firmą online Zapraszamy do zapoznania się z ATsystem ATsystem Zarządzanie firmą online Pomagamy skutecznie zarządzać oraz pracować. ATsystem zapewnia efektywny i szybki dostęp do informacji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest : dzierżawa systemu do lokalizacji i monitorowania pojazdów.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest : dzierżawa systemu do lokalizacji i monitorowania pojazdów. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest : dzierżawa systemu do lokalizacji i monitorowania pojazdów. 38200-4 Globalne systemy nawigacji i pozycjonowania (GPS lub równorzędne), 7230000- Usługi

Bardziej szczegółowo

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości:

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości: Projektowanie i Wdrażanie Systemów Komputerowych mgr inż. Jacek i Beata Krywult tel. 502 345 656 e-mail: jacek@pwsk.pl www.pwsk.pl Program finansowo-księgowy Firma FK Firma FK to program komputeryzujący

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie SI KDR. Wioletta Reszka Oddział Budżetu, Planowania i Analiz WPS. Olsztyn, 27 października 2015 r.

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie SI KDR. Wioletta Reszka Oddział Budżetu, Planowania i Analiz WPS. Olsztyn, 27 października 2015 r. Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie SI KDR Wioletta Reszka Oddział Budżetu, Planowania i Analiz WPS Olsztyn, 27 października 2015 r. PODSTAWA BUDOWY SI KDR PODSTAWA BUDOWY SI KDR Ustawa

Bardziej szczegółowo

...Finanse Księgowość Koszty

...Finanse Księgowość Koszty 1 Środki Trwałe 3 Ewidencja obrotów 4 Kartoteka elementów majątku trwałego 4 Amortyzacja 4 Księgowanie 5 Przeszacowanie 5 Inwentaryzacja 5 Kartoteki pomocnicze 6 Raporty 6 2 Środki Trwałe Wysokie koszty

Bardziej szczegółowo

Część I. Czemu nie. :)

Część I. Czemu nie. :) Część I Fakturowanie i księgowanie pod Linuksem?? Czemu nie. :) Autor Cyryl Sochacki QFaktury GPL to całkowicie darmowy i wszechstronny system fakturujący pracujący pod kontrolą systemu Linuks. Umożliwia

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.)

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) ZARZĄDZENIE NR 54/16 WÓJTA GMINY PSZCZÓŁKI z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu użytkowania samochodu służbowego Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

FlexDMS Aktualizacja 128

FlexDMS Aktualizacja 128 Aktualizacja FlexDMS do wersji 128 zawiera: Nowe funkcjonalności, zestawienia, pola: 1. Połączenie miejsc w programie przez 2 klik 2. Nowe możliwości w procesie sprzedaży z zamówienia odbiorcy 3. Możliwość

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIOWNIA. Dokumentacja eksploatacyjna

NARZĘDZIOWNIA. Dokumentacja eksploatacyjna NARZĘDZIOWNIA Dokumentacja eksploatacyjna Wprowadzenie... 4 1 Rejestracja... 5 1.1 Rejestracja dokumentów... 5 2 Naprawy... 7 2.1 Rejestracja zleceń naprawy... 7 2.2 Deklaracja rejestrów napraw... 7 2.3

Bardziej szczegółowo

lista zmian wersja

lista zmian wersja lista zmian wersja 2.5.0.14 Spis treści 1. Mechanizm przeładunków krzyżowych... 3 2. Wysyłanie wiadomości... 3 3. Data i termin płatnosci użytkownika dla starego modułu not księgowych... 4 4. Interfejs

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność plus więcej możliwości >> BP PLUS on-line. Najbardziej zaawansowana karta paliwowa w Polsce

Innowacyjność plus więcej możliwości >> BP PLUS on-line. Najbardziej zaawansowana karta paliwowa w Polsce Innowacyjność plus więcej możliwości >> BP PLUS on-line Najbardziej zaawansowana karta paliwowa w Polsce Karta BP PLUS Większy potencjał i doskonała efektywność Szukasz rozwiązań wspomagających zarządzanie

Bardziej szczegółowo

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 MANIFEST Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 CO NOWEGO W 2015.2 FR01 Programy Retail stanowią kompleksowe rozwiązanie do ewidencjonowania i kontrolowania sprzedaży, rozliczenia

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zleceniami

System zarządzania zleceniami Verlogic Systemy Komputerowe 2013 Wstęp Jednym z ważniejszych procesów występujących w większości przedsiębiorstw jest sprawna obsługa zamówień klientów. Na wspomniany kontekst składa się: przyjęcie zlecenia,

Bardziej szczegółowo

AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny)

AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny) AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny) Aktyn Płace-Kadry Pro jest oparty na programie płacowo-kadrowym Aktyn i rozszerzony o funkcje kadrowe przeznaczone dla średnich i większych firm.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie działem serwisu przy wykorzystaniu aplikacji Vario

Zarządzanie działem serwisu przy wykorzystaniu aplikacji Vario Zarządzanie działem serwisu przy wykorzystaniu aplikacji Vario rejestracja i obsługa zleceń montażowych rejestracja i obsługa zleceń serwisowych rejestracja i planowanie przeglądów serwisowych rejestracja

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

lista zmian wersja

lista zmian wersja lista zmian wersja 2.5.0.12 Spis treści 1. Nowy moduł Ankiety dla zleceń FTL... 3 2.Przelewy... 3 3. Raporty systemowe... 3 4. Moduł ubezpieczeń rozszerzenie funkcjonalności... 5 5. efaktury w książce

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie systemu AssetTrace w automatyzacji procesów magazynowych przy pomocy kodów kreskowych

Zastosowanie systemu AssetTrace w automatyzacji procesów magazynowych przy pomocy kodów kreskowych Zastosowanie systemu AssetTrace w automatyzacji procesów magazynowych przy pomocy kodów kreskowych Przemysław Bartoszek www.goldensoft.pl pbartoszek@goldensoft.pl tel. 697-695-662 Cel prezentacji Prezentowane

Bardziej szczegółowo

Program do wagi samochodowej

Program do wagi samochodowej Program do wagi samochodowej (wersja 4.8, opis skrócony) www.programywagowe.pl biuro@programywagowe.pl +48 607 285 394 Opis programu Program do wagi samochodowej słuŝy do wyświetlania, opisu, archiwizacji

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania samochodami służbowymi przez Urząd Gminy w Dobromierzu

w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania samochodami służbowymi przez Urząd Gminy w Dobromierzu ZARZĄDZENIE NR 46/09 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania samochodami służbowymi Na podstawie art. 33 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Ogólnie o programie. Nawigację w programie ułatwia także wyświetlanie okien w postaci zakładek.

Ogólnie o programie. Nawigację w programie ułatwia także wyświetlanie okien w postaci zakładek. 1. Ogólnie o programie mosp to aplikacja ułatwiająca kompleksową obsługę jednostek straży pożarnych. Charakterystyczną cechą mosp jest prosty i intuicyjny interfejs, umożliwiający szybką edycję wszelkich

Bardziej szczegółowo

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą Dane Klienta: ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. ul. Twarda 6C 80-871 Gdańsk www.acel.pl Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 19/2015 Wójta Gminy Żukowice z dnia 3 marca 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 19/2015 Wójta Gminy Żukowice z dnia 3 marca 2015r. ZARZĄDZENIE Nr 19/2015 Wójta Gminy Żukowice z dnia 3 marca 2015r. w sprawie określenia Instrukcji użytkowania samochodów służbowych i gospodarki paliwami płynnymi oraz ustalenia norm zużycia paliwa w samochodach

Bardziej szczegółowo

Można rozpatrywać dwa sposoby zapewnienia obsługi informatycznej firmy:

Można rozpatrywać dwa sposoby zapewnienia obsługi informatycznej firmy: Oferta firmy W swojej codziennej pracy pomagamy firmom w kompleksowej obsłudze informatycznej. Jesteśmy dynamicznym, młodym zespołem techników i informatyków. Nasza oferta oparta jest na sprawdzonych i

Bardziej szczegółowo

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU CRM Vision to nowoczesne, bezpieczne oprogramowanie wspomagające zarządzanie firmą poprzez usprawnienie przepływu

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytao pozwalających na przygotowanie oferty wdrożenia Systemu Zarządzania Nieruchomościami

Zestaw pytao pozwalających na przygotowanie oferty wdrożenia Systemu Zarządzania Nieruchomościami Zestaw pytao pozwalających na przygotowanie oferty wdrożenia Systemu Zarządzania Nieruchomościami Spis treści 1. Hosting aplikacji... 3 Bezpieczeostwo fizyczne... 3 Wymagania techniczne aplikacji... 3

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Przedstawienie systemów ERP i RAKSSQELL. Beata Rybicka Rafał Olejniczak

ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Przedstawienie systemów ERP i RAKSSQELL. Beata Rybicka Rafał Olejniczak ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Przedstawienie systemów ERP i RAKSSQELL Beata Rybicka Rafał Olejniczak SYSTEM ERP Osobie odpowiedzialnej za zarządzanie produkcją przypisuje się kluczowe zadanie w firmie: zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU Załącznik do Zarządzenia nr 0050.161.2011 z dnia 25 października 2011 r. ROZDZIAŁ I DEFINICJE POJĘĆ 1.

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ GMINA KAMIEŃ POMORSKI STARY RYNEK 1 72-400 KAMIEŃ POMORSKI Załącznik Nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do postępowania w trybie przetarg nieograniczony na: Dostawa oprogramowania firma:... (nazwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z samochodów służbowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Regulamin korzystania z samochodów służbowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Regulamin korzystania z samochodów służbowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 1 1. Samochody będące własnością Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (dalej: ASP) mogą

Bardziej szczegółowo

CRM. moduł zarządzania relacjami z klientami. Poradnik dla użytkowników systemu FIRMA 1/1

CRM. moduł zarządzania relacjami z klientami. Poradnik dla użytkowników systemu FIRMA 1/1 CRM moduł zarządzania relacjami z klientami Poradnik dla użytkowników systemu FIRMA 1/1 1. Wprowadzenie CRM Zarządzanie relacjami z klientami to nowy produkt firmy SOFT EKSPERT. Prosty, intuicyjny i czytelny

Bardziej szczegółowo

Karta MercedesServiceCard w skrócie.

Karta MercedesServiceCard w skrócie. Karta MercedesServiceCard w skrócie. Sprytniejsze i szybsze poruszanie się po Europie bez gotówki. Bezpłatna karta MercedesServiceCard w skrócie: Korzyści dla klientów MercedesServiceCard Bezgotówkowe

Bardziej szczegółowo

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie Firma MC Bauchemie Firma MC Bauchemie w Środzie Wielkopolskiej to wyspecjalizowany zakład produkcyjny dodatków do betonu, produktów

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI

SKUTECZNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI SKUTECZNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI Jak skutecznie planować, nadzorować i rozliczać proces dostawy w firmie produkcyjnej? Studium przypadku. Andrzej Kułakowski interlan SP. J. systemy informatyczne dla

Bardziej szczegółowo

System Zamówienia i Kontrola Dostaw

System Zamówienia i Kontrola Dostaw System Zamówienia i Kontrola Dostaw System składa się z następujących modułów: 1. Zamówienia od Odbiorców 2. Zamówienia do Dostawców 3. Zestawienia Analityczne 4. Specyfikacja Wysyłkowa 5. Budżet Odbiorców

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

SYSYTEM MONITOROWANIA I ZARZĄDZANIA FLOTĄ SAMOCHODOWĄ SUPERVISOR GPS OFERTA HANDLOWA

SYSYTEM MONITOROWANIA I ZARZĄDZANIA FLOTĄ SAMOCHODOWĄ SUPERVISOR GPS OFERTA HANDLOWA SYSYTEM MONITOROWANIA I ZARZĄDZANIA FLOTĄ SAMOCHODOWĄ SUPERVISOR GPS OFERTA HANDLOWA SuperVisor GPS jest nowoczesnym mikroprocesorowym rejestratorem, który służy do monitorowania tras jazd pojazdów, oraz

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10 87-100 Toruń www.trokotex.pl Zakłady Laminatów Poliestrowych Trokotex Sp. z o.o. są obecne na polskim rynku od 1987 roku, a ich produkty, głównie zbiorniki

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego na podstawie wersji 2.0 PRODUCENT: Basic-Soft Ostrów Wlkp. AKTUALNA WERSJA: Kontrahent GT wersja 2.0 Zabrania się powielania, publikowania i rozpowszechniania bez

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszonego przetargu w trybie przetarg nieograniczony na:

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszonego przetargu w trybie przetarg nieograniczony na: Załącznik nr 1 pieczęć wykonawcy GMINA KAMIEŃ POMORSKI STARY RYNEK 1 72-400 KAMIEŃ POMORSKI FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszonego przetargu w trybie przetarg nieograniczony na: firma: Dostawa, instalacja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 324/2015 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU Z DNIA 09.09.2015

ZARZĄDZENIE NR 324/2015 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU Z DNIA 09.09.2015 ZARZĄDZENIE NR 324/2015 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU Z DNIA 09.09.2015 w sprawie ustalenia Regulaminu zasad korzystania z samochodów służbowych w Urzędzie Miasta Sopotu Na podstawie art. 30 Ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 18.11.2013r. Ogłoszenie na realizację innowacyjnego systemu automatycznego Headhuntingu do obsługi relacji B2B z partnerami K&K Selekt Zamawiający: K&K Selekt Centrum Doradztwa Personalnego Katarzyna

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Księgowość Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 09.12.2013r. Zamówienie na stworzenie i wdrożenie systemu B2B do projektu pt. Platforma B2B do obsługi procesu powstawania produktu reklamowego Zamawiający: GREEN FLY Bartłomiej Inglot ul. Tarnowska

Bardziej szczegółowo