M I N I S T E R S T W O T R A N S P O R T U, B U D O W N I C T W A i G O S P O D A R K I M O R S K I E J

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "M I N I S T E R S T W O T R A N S P O R T U, B U D O W N I C T W A i G O S P O D A R K I M O R S K I E J"

Transkrypt

1 M I N I S T E R S T W O T R A N S P O R T U, B U D O W N I C T W A i G O S P O D A R K I M O R S K I E J PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH Warszawa, dnia 23 października 2013 r. Nr ewidencyjny zdarzenia lotniczego 878/13 RAPORT KOŃCOWY z badania zdarzenia lotniczego statku powietrznego o maksymalnym ciężarze startowym nie przekraczającym 2250 kg 1 Niniejszy raport jest dokumentem prezentującym stanowisko Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotyczące okoliczności zdarzenia lotniczego, jego przyczyn i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. Raport jest wynikiem badania przeprowadzonego jedynie w celach profilaktycznych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa międzynarodowego i krajowego. Badanie zostało przeprowadzone bez konieczności stosowania prawnej procedury dowodowej. Sformułowania zawarte w niniejszym raporcie, w szczególności odnoszące się do treści zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, w związku przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 996/2010 w sprawie badania wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym oraz zapobiegania im oraz uchylające dyrektywę 94/56/WE (Dz. U. UE. L. 2010, nr 295, poz. 35) nie mogą być traktowane jako wskazanie winnych lub odpowiedzialnych za zaistnienie czy przebieg zdarzenia. Komisja nie orzeka co do winy i odpowiedzialności. W związku z powyższym wszelkie formy wykorzystania treści niniejszego raportu do celów innych niż zapobieganie wypadkom i poważnym incydentom lotniczym, może prowadzić do błędnych wniosków i interpretacji. Raport niniejszy został sporządzony w języku polskim. Inne wersje językowe mogą być przygotowywane jedynie w celach informacyjnych. 1. Rodzaj zdarzenia: WYPADEK 2. Badanie przeprowadził: PKBWL 3. Data i czas lokalny zaistnienia zdarzenia: 22 czerwca 2013 r., 02:21 4. Miejsce startu i zamierzonego lądowania: start: Krutla k/wolsztyna; zamierzone lądowanie: rejon miejscowości Kościan. 5. Miejsce zdarzenia: Krutla k/wolsztyna; N ,32; E Balon zderzył się z przewodami linii elektrycznej, zawieszonymi na wysokości około 10 m nad ziemią. 6. Rodzaj, typ, znaki rozpoznawcze, właściciel statku powietrznego, użytkownik, opis uszkodzeń: balon na ogrzane powietrze: Schroeder, powłoka typu G 22/24, o kształcie klasycznym, pojemności 2200 m 3, wyposażona w klapę spadochronową. Kosz klasyczny, bez przegród. Palnik podwójny typu FB 6. W locie, w którym nastąpił wypadek w koszu znajdowały się cztery butle gazowe typu VA 50. Zespolony przyrząd pokładowy Variotel B. Rok budowy 2009 Producent Theo Schroeder fire balloons Gmbh nr fabryczny powłoki znaki rozpoznawcze nr rejestru data rejestru 1386 SP-BDK Forma i zakres niniejszego raportu nie spełniają wszystkich wytycznych zawartych w Dodatku Wzór raportu końcowego Załącznika 13 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym Strona 1 z 7

2 Poświadczenie przeglądu zdatności do lotu ważne do r. Nalot powłoki od początku eksploatacji 234 h 55 min. Liczba lotów od początki eksploatacji 217 lotów Data wykonania ostatniego przeglądu zdatności do lotu r. Stan paliwa (gazu) przed lotem: paliwo: propan-butan 84 kg; Ilość paliwa (gazu) była wystarczająca do wykonania lotu nocnego z lądowaniem w dzień. Załadowanie balonu (dane masowe): masa balonu pustego: masa paliwa (z butlami) oszacowana masa załogi (pilot + 2 pasażerów) oszacowana masa wyposażenia W sumie: Załadowanie balonu do startu: 201 kg 144 kg 250 kg 10 kg 605 kg Ciężar do startu : przy uwzględnieniu temperatury otaczającego powietrza +17 ºC, wysokości miejsca startu 60 m AMSL i zamierzonej wysokości lotu nie wyższej niż 1000 m AMSL. dopuszczalny 594 kg rzeczywisty 605 kg Ciężar balonu do startu był przekroczony w odniesieniu do wymagań podanych w IUwL o około 11 kg, tj. około 2%. Załadowanie balonu było liczone dla stanu przed napełnieniem powłoki, czyli z czterema pełnymi butlami. Po zużyciu gazu niezbędnego do napełnienia powłoki gorącym powietrzem i kontroli przedstartowych, można było przyjąć, że faktyczny ciężar balonu do startu i lotu na zaplanowanej wysokości był bardzo bliski wartości granicznej podanej w IUwL. Wyposażenie radiowe: radiotelefon IC A-24E Wyposażenie nawigacyjne: GPS: Garmin, Montana 600. Parametry lotu zapisane w pamięci GPS: maksymalne opadanie 3,4 m/s, maksymalne wznoszenie 1,5 m/s, maksymalna wysokość 198 m AMSL. Temperatura + 17 o C Wyposażenie dodatkowe: Dla potrzeb wykonania lotu nocnego, balon wyposażono w: trzy lampki dla pilota i dwóch pasażerów tzw. czołówki; dwa reflektory; światło ostrzegawcze na lince pod koszem umieszczona była migająca lampka koloru czerwonego, zwykle stosowana jako wyposażenie rowerów. Strona 2 z 7

3 Wymagane wyposarzenie do lotów nocnych balonów załogowych 2 nie było spełnione w zakresie pkt (1) światła ostrzegawcze, wymienione w załączniku nr 1 do załącznika nr 2. W punkcie 6 (strona 401) tego załącznika - Światła balonu zostało określone, że: 6.1 załogowy balon podczas lotów nocnych musi być wyposażony w: b) jedno stałe światło pozycyjne koloru białego i c) jedno błyskowe światło koloru czerwonego, z częstotliwością błysków 40 / 100 okresów na min. 6.2 Światła, o których mowa w pkt 5.1, muszą mieć 360 O kąt pokrycia poziomego i być widoczne z odległości co najmniej 3.2 km. 6.3 Światło białe musi być umieszczone nie niżej niż 60 cm poniżej kosza załogi, natomiast światło czerwone musi być umieszczone nie niżej niż cm poniżej światła białego. Pozostałe wymagania pkt (3), (4), (6) w opinii Komisji zostały spełnione przez lampki (tzw. czołówki) umieszczone na głowach uczestników lotu. Wymaganie pkt (5) spełniał radiotelefon IC A-24E. Pilot oświadczył, że przed wypadkiem balon był sprawny technicznie. W wyniku wypadku balon został poważnie uszkodzony. 2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2004 r., W sprawie bezpieczeństwa eksploatacji statków powietrznych (Dz.U ), załącznik nr 2 Szczegółowe zasady dotyczące bezpieczeństwa eksploatacji statków powietrznych lotnictwa ogólnego i usługowego oraz obowiązków ich użytkowników (PL-6), punkt Strona 3 z 7

4 Fot. 1. Widoczne uszkodzenia kosza po kolizji z przewodami linii elektrycznej, w wyniku działania łuku elektrycznego. W rejonie uszkodzenia nastąpiło również przepalenie linki nośnej kosza. Fot. PKBWL. Fot.2 i 3. Widok powłoki i linek nośnych. Widoczne przepalenia 6 z 24 linek nośnych. Ponadto, licznym uszkodzeniom uległ materiał powłoki balonu. Fot. PKBWL Stan techniczny balonu po wypadku został zweryfikowany przez producenta. Dla przywrócenia zdatności do lotu konieczna była naprawa wielu paneli materiału oraz taśm nośnych powłoki, palnika, kosza oraz wymiana jednej butli. 7. Typ operacji: lot nocny, z zaplanowanym lądowaniem w dzień. Lot miał charakter nieodpłatny i niezarobkowy. 8. Faza lotu: niekontrolowane opadanie. 9. Warunki lotu: start i pierwsza część lotu VFR noc, druga część lotu i planowane lądowanie VFR dzień. Pilot nie złożył planu lotu wymaganego dla lotu nocnego VFR. 10. Czynniki pogody: Warunki pogodowe dla lotniska EPZG o godz LMT: temperatura powietrza +16 o C, temperatura punktu rosy +12 o C, QNH 1016 hpa, widzialność 50 km, wiatr 2 m/s SSE. Warunki pogodowe dla lotniska EPPO o godz LMT: temperatura powietrza +18 o C, temperatura punktu rosy +14 o C, QNH 1016 hpa, widzialność 20 km, wiatr 2 m/s WSW. Warunki pogodowe były odpowiednie do wykonania lotu nocnego VFR. 11. Organizator lotu: prywatny 12. Dane dotyczące dowódcy statku powietrznego: mężczyzna lat 43, posiadał licencję pilota balonu wolnego [PL(FB)] wydaną w 2010 r., z uprawnieniem na klasę balonów wolnych na ogrzane powietrze, ograniczonym do wykonywania lotów niezarobkowych i nieodpłatnych Strona 4 z 7

5 [HAFB-R]. Licencja i uprawnienie były ważne w czasie zaistnienia wypadku. Pilot posiadał świadectwo ogólne operatora radiotelefonisty. Nalot ogólny pilota: 232 h, nalot, jako dowódca: 214 h. Doświadczenie w wykonywaniu lotów nocnych: w dniach 25 i 26 stycznia 2013 r. pilot wykonał dwa loty nocne po 1,5 h, zgodnie z zadaniem B/IV programu szkolenia Aeroklubu Polskiego. Na tej podstawie, w książce lotów pilota dokonano wpisu o uzyskaniu kwalifikacji do wykonywania na balonach wolnych samodzielnych startów w nocy z zaplanowanym lądowaniem w dzień. W dniach 6 lutego i 2 marca 2013 r. pilot wykonał dwa treningowe loty nocne z lądowaniem w dzień. W czasie tych dwóch lotów uzyskał łączny nalot 10 h 20. Lot w którym nastąpił wypadek był piątym lotem nocnym tego pilota. Pilot posiadał ważne orzeczenie lotniczo-lekarskie klasy 2 z ograniczeniem VDL. 13. Obrażenia załogi i pasażerów: w czasie lotu w którym zaistniał wypadek, nikt nie odniósł obrażeń ciała. 14. Opis przebiegu i analiza zdarzenia: Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, pilot rozpoczął planowanie lotu po południu, w dniu poprzedzającym start. Zapoznał się i przeanalizował prognozę pogody oraz sprawdził, czy nie obowiązują ograniczenia przestrzeni powietrznej w rejonie planowanej trasy lotu. Około pół godziny przed startem, ponownie sprawdził prognozę pogody i aktualne warunki atmosferyczne. Do startu została wybrana i sprawdzona za dnia łąka w miejscowości Krutla. Po przygotowaniu balonu do lotu, pilot sprawdził stan wyposażenia i ustawił wysokościomierz tak, by wskazywał zero w miejscu startu. Start został wykonany o godz LMT. Po wzniesieniu się balonu do wysokości około 110 m AGL, o godz LMT, pilot podjął próbę nawiązania łączności radiowej z FIS sektor Poznań. Wobec problemów z utrzymaniem łączności radiowej, o godz LMT pilot połączył się telefonicznie z FIS sektor Poznań i przekazał informację o kierunku lotu balonu. Po zakończeniu rozmowy telefonicznej, pilot zorientował się, że balon opada i zbliża się do linii energetycznej. W ocenie pilota, odległość od linii była tak mała, że nie było możliwe wprowadzenie balonu w lot wznoszący w celu uniknięcia kolizji. Zamknął zawory butli gazowych i ściągnął linę klapy spadochronowej. W czasie kolizji nastąpiło zwarcie przewodów linii energetycznej koszem balonu. Gdy kosz balonu opadł poniżej przewodów linii, pilot nakazał ewakuację. Na wydane polecenie, wszyscy wyskoczyli z kosza, nie doznając obrażeń i oddalili się od linii energetycznej. Analiza Wyszkolenie pilota: Pilot posiadał wymagane uprawnienia do wykonania lotu nocnego. Posiadał również praktyczne, doświadczenie zdobyte podczas dwóch szkolnych i dwóch treningowych lotów nocnych. Planowanie lotu: Założenie wykonania startu i lotu w nocy przy planowanym lądowaniu w dzień było rozsądne, ponieważ możliwości zauważenia niebezpiecznych przeszkód podczas podchodzenia do lądowania w nocy są ograniczone, nawet pomimo użycia silnych reflektorów. Prognozowane i faktyczne warunki atmosferyczne były odpowiednie do wykonania lotu nocnego VFR. Założona trasa lotu i rejon lądowania w danych warunkach atmosferycznych oraz posiadana ilość paliwa były odpowiednie do zaplanowanego lotu. Strona 5 z 7

6 Fakt niezłożenia planu lotu na lot nocny VFR, pilot tłumaczył tym, że dla poprzednich lotów nocnych wykonanych w styczniu, lutym i marcu 2013 r. nie było konieczne składanie planu i nie wiedział, że takie wymaganie zostało wprowadzone. Zdaniem Komisji świadczy to o rutynowym podejściu do zaplanowania lotu. Zmiana przepisów wymagająca złożenia planu lotu na lot nocny VFR została wprowadzona zmianą AIRAC z datą wejścia w życie od 2 maja 2013 r. i opublikowana w AIP VFR Polska. Zastosowanie innych niż wymagane świateł pozycyjnych balonu również wynikało z braku wiedzy pilota odnośnie obowiązujących w tym zakresie przepisów. W ocenie Komisji, fakt niezłożenia planu lotu i zastosowanie innych niż wymagane świateł pozycyjnych, nie miało wpływu na zaistnienie tego wypadku. Komisja analizując przepisy dotyczące wyposażenia balonów załogowych do lotów nocnych zwróciła uwagę, że w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2004 r., W sprawie bezpieczeństwa eksploatacji statków powietrznych, pkt (2) zawarty jest wymóg: reflektory do lądowania: (d) dwa w załogowych balonach wolnych, w tym jeden z włóknem żarzenia pobierającym moc co najmniej 40 W, zasilane ze źródła prądu zapewniającego czas świecenia co najmniej przez 30 minut, Zdaniem Komisji, określenie wystarczającego oświetlenia terenu do lądowania balonu w nocy, poprzez wymóg pobierania przez włókno żarzenia mocy co najmniej 40 W jest nieadekwatny do aktualnie używanych źródeł światła, takich jak na przykład: diodowe lub halogenowe. Obecnie, zdaniem Komisji, wymóg taki mógł być definiowany na przykład, jako minimalna wartość strumienia świetlnego lub natężenia oświetlenia. Przed startem pilot ustawił wysokościomierz tak, aby wskazał wysokość zero w miejscu startu. Komisja zwraca uwagę, że takie ustawianie wysokościomierza, zgodnie z przepisami wykonywania lotów z widocznością jest dozwolone w jedynie określonej przestrzeni powietrznej (podczas lotów patrolowych, zabiegów agrolotniczych i weterynaryjnych, koszących w specjalnie wyznaczonych strefach). Posługiwanie się pomiarem wysokości mierzonym w stosunku do miejsca startu (QFE) może łatwo doprowadzić do nieświadomego naruszenia granic elementów przestrzeni powietrznej, takich jak na przykład TMA czy TSA. Posługiwanie się wysokością odniesioną do średniego poziomu morza (QNH) jest wymagane również dlatego, żeby wszyscy użytkownicy danego regionu przestrzeni powietrznej, za pośrednictwem służby informacji lub kontroli przestrzeni powietrznej mieli wiedzę na jakiej wysokości znajduje się lecący w pobliżu inny statek powietrzny. Pilot miał możliwość odczytu wysokości lotu AMSL według wskazań GPS. Należy jednak pamiętać, że pomiar wysokości wg urządzenia GPS, bez koniecznej korekty barometrycznej, może być obarczony błędem nawet kilkudziesięciu metrów. W ocenie Komisji ustawienie wysokościomierza wg ciśnienia QFE zamiast QNH nie miało wpływu na zaistnienie tego wypadku. Lot: Po starcie, gdy balon był na wysokości około 110 m AGL, pilot podejmował próby nawiązania łączności z FIS sektor Poznań. Z rozmowy przeprowadzonej pilotem balonu wynika, że problemy z nawiązaniem łączności rozproszyły go i spowodowały, że przestał kontrolować lot balonu, którego opadanie osiągnęło maksymalną wartość 3,4 m/s. Gdyby pilot podjął próbę nawiązania łączności na większej wysokości, to jakość transmisji była by o wiele lepsza i miałby więcej czasu na ewentualne wyprowadzenie balonu z niezamierzonego opadania. Strona 6 z 7

7 Kolejną okolicznością było niewłączenie sygnalizacji dźwiękowej wariometru, która ostrzegałaby pilota o opadaniu balonu. Taka sygnalizacja jest często wyłączana przez pilotów balonowych w czasie lotów dziennych, ponieważ nie jest ona konieczna do kontrolowania opadania lub wznoszenia balonu. W przypadku lotu nocnego, przy braku możliwości oceny wznoszenia lub opadania balonu poprzez odniesienie do linii naturalnego horyzontu lub obiektów naziemnych, sygnalizacja dźwiękowa była by bardzo pomocna. Załadowanie balonu, bardzo bliskie maksymalnemu w danych warunkach atmosferycznych sprawiało, że balon zaczynał opadać w krótszym czasie od ostatniego użycia palnika i szybciej, niż przy mniejszym obciążeniu. Również wyprowadzenie bardzo mocno obciążonego balonu z opadania do lotu poziomego, zajęłoby więcej czasu, a więc i większej utraty wysokości. Podsumowując analizę zdarzenia należy zauważyć, że większość błędów popełnionych w czasie przygotowania i podczas lotu, mogło zostać opisanych dzięki bardzo szczerej i otwartej postawie pilota. Pilot ten w pełni rozumiał cel i istotę badania jego wypadku, jako źródło wiedzy wykorzystywanej przez innych pilotów do bezpieczniejszego wykonywania lotów. 15. Przyczyna zdarzenia: Utrata kontroli nad lotem, powodująca niezamierzone opadanie balonu. 16. Okoliczności sprzyjające zaistnieniu zdarzenia: Rozproszenie uwagi pilota związane z problemami z nawiązaniem łączności radiowej podczas lotu na stosunkowo małej wysokości; Nie włączenie sygnalizacji dźwiękowej wariometru; Ciężar startowy balonu, bliski ciężarowi maksymalnemu w danych warunkach atmosferycznych. 17. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 3 : Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego: Komisja zaleca rozważenie aktualizacji Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2004 r., W sprawie bezpieczeństwa eksploatacji statków powietrznych (Dz.U ), załącznik nr 2 Szczegółowe zasady dotyczące bezpieczeństwa eksploatacji statków powietrznych lotnictwa ogólnego i usługowego oraz obowiązków ich użytkowników (PL-6), pkt (2) określający wyposażenie balonów w reflektory do lądowania tak, aby był adekwatny do obecnie stosowanych źródeł światła. Kierujący zespołem badawczym: podpis na oryginale 3 Zgodnie z art. 18 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 996/2010 z dnia 20 października 2010 r. w sprawie badania wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym oraz zapobiegania im oraz uchylające dyrektywę 94/56/WE, adresat zaleceń dotyczących bezpieczeństwa jest zobowiązany, w ciągu 90 dni od dnia otrzymania niniejszych zaleceń, do przesłania Komisji informacji o działaniach, które podjął lub których podjęcie rozważa oraz w stosownych przypadkach o czasie potrzebnym na ich zakończenie, a w przypadku gdy działań nie podjęto o przyczynach niepodjęcia. Informacje powyższe proszę przesłać na adres siedziby Komisji: MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA i GOSPODARKI MORSKIEJ ul. Chałubińskiego 4/6; Warszawa. Strona 7 z 7

Warszawa, dnia 10 kwietnia 2013 r. Poz. 440 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 26 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 10 kwietnia 2013 r. Poz. 440 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 kwietnia 2013 r. Poz. 440 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyłączenia

Bardziej szczegółowo

M I N IS TE R S TW O IN F R A S TR U K TU R Y PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH. Poważny incydent. Zdarzenie nr: 619/10

M I N IS TE R S TW O IN F R A S TR U K TU R Y PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH. Poważny incydent. Zdarzenie nr: 619/10 M I N IS TE R S TW O IN F R A S TR U K TU R Y PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH RAPORT KOŃCOWY Poważny incydent Zdarzenie nr: 619/10 Statek powietrzny: F-100, D-AGPH 1 lipca 2010 r. Lotnisko

Bardziej szczegółowo

Załącznik 13 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym

Załącznik 13 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym URZĘDU LOTNICTWA CYWILNĘGO Załącznik do nru 1, poz. 6 z dnia 27 lutego 2004 r. Załącznik 13 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym BADANIĘ WYPADKÓW I INCYDĘNTÓW LOTNICZYCH URZĄD LOTNICTWA CYWILNĘGO

Bardziej szczegółowo

ZASADY DZIAŁANIA SŁUŻB RUCHU LOTNICZEGO (PL-11)

ZASADY DZIAŁANIA SŁUŻB RUCHU LOTNICZEGO (PL-11) ZASADY DZIAŁANIA SŁUŻB RUCHU LOTNICZEGO (PL-11) Załącznik do zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 lipca 1993 r. (poz. 415) Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej

Bardziej szczegółowo

AEROKLUB POLSKI REGULAMIN

AEROKLUB POLSKI REGULAMIN AEROKLUB POLSKI REGULAMIN XXV MIĘDZYNARODOWE BALONOWE MISTRZOSTWA POLSKI. X MIĘDZYNARODOWE GÓRSKIE ZAWODY BALONOWE O PUCHAR REDAKTORA NACZELNEGO ML SKRZYDLATA POLSKA. W KLASIE AX WERSJA KWIECIEŃ 2008 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 14.2.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 44/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 139/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. ustanawiające wymagania oraz

Bardziej szczegółowo

Przepisy ruchu lotniczego

Przepisy ruchu lotniczego MIĘDZYNARODOWE NORMY Załącznik do Obwieszczenia nr 19 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 13 listopada 2012 r. Załącznik 2 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym Przepisy ruchu lotniczego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO Warszawa, dnia 20 września 2013 r. Poz. 85 OGŁOSZENIE NR 5 PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO z dnia 19 września 2013 r. w sprawie programów szkoleń do uzyskania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO Warszawa, dnia 5 listopada 2012 r. Poz. 102 WYTYCZNE NR 6 PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO z dnia 17 października 2012 r. w sprawie ogłoszenia wymagań ustanowionych

Bardziej szczegółowo

Załączniki do projektu rozporządzenia Komisji w sprawie Operacji lotniczych OPS

Załączniki do projektu rozporządzenia Komisji w sprawie Operacji lotniczych OPS Załączniki do projektu rozporządzenia Komisji w sprawie Operacji lotniczych OPS Załącznik I Definicje terminów używanych w załącznikach II-VIII" ZAŁĄCZNIK I DEFINICJE TERMINÓW UŻYWANYCH W ZAŁĄCZNIKACH

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW MORSKICH RAPORT KOŃCOWY 15/13

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW MORSKICH RAPORT KOŃCOWY 15/13 PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW MORSKICH RAPORT KOŃCOWY 15/13 bardzo poważny wypadek morski JACHT ŻAGLOWY HOLLY II wypadnięcie za burtę i utonięcie kapitana jachtu na Zatoce Gdańskiej w dniu 5 lipca

Bardziej szczegółowo

ŁĄCZNOŚĆ LOTNICZA TOM II PROCEDURY TELEKOMUNIKACYJNE. ZAŁĄCZNIK 10 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym

ŁĄCZNOŚĆ LOTNICZA TOM II PROCEDURY TELEKOMUNIKACYJNE. ZAŁĄCZNIK 10 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym MIĘDZYNARODOWE NORMY i ZALECANE METODY POSTĘPOWANIA oraz PROCEDURY SŁUŻB ŻEGLUGI POWIETRZNEJ (PANS) ZAŁĄCZNIK 10 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym ŁĄCZNOŚĆ LOTNICZA TOM II PROCEDURY TELEKOMUNIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

Sposób postępowania specjalistycznych komisji przy badaniu katastrof, wypadków i incydentów - zagadnienia wybrane

Sposób postępowania specjalistycznych komisji przy badaniu katastrof, wypadków i incydentów - zagadnienia wybrane Sposób postępowania specjalistycznych komisji przy badaniu katastrof, wypadków i incydentów - zagadnienia wybrane Załącznik Kolejowe Lotnicze Żegluga śródlądowa Krajowy system ratowniczo-gaśniczy ma na

Bardziej szczegółowo

z dnia o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych 1),2)

z dnia o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych 1),2) U S T AWA Projekt z dnia o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych 1),2) 1) 2) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska, ustawę

Bardziej szczegółowo

tj. o czyn z art. 231 1 kk - na podstawie art. 17 1 pkt 2 kpk, wobec stwierdzenia, że czyn ten nie zawiera znamion czynu zabronionego.

tj. o czyn z art. 231 1 kk - na podstawie art. 17 1 pkt 2 kpk, wobec stwierdzenia, że czyn ten nie zawiera znamion czynu zabronionego. 2 2. niedopełnienia obowiązków służbowych w okresie od grudnia 2009 roku do dnia 10 kwietnia 2010 roku, w Warszawie oraz na terenie Federacji Rosyjskiej w Moskwie, Smoleńsku i Katyniu, przez funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 611 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 lutego 2012 r. Poz. 24

Warszawa, dnia 13 lutego 2012 r. Poz. 24 Warszawa, dnia 13 lutego 2012 r. Poz. 24 Dowództwo Sił Powietrznych DECYZJA Nr 19/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia do użytku w lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Regionalne Procedury Uzupełniające

Regionalne Procedury Uzupełniające Załącznik do wytycznych Nr 8 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 5 czerwca 2014 r. Doc 7030 Regionalne Procedury Uzupełniające Zatwierdzone przez Radę i opublikowane z upoważnienia Sekretarza Generalnego

Bardziej szczegółowo

URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO

URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO Załącznik nr 5 URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO PROGRAM SZKOLENIA DO UZYSKANIA UPRAWNIENIA PODSTAWOWEGO DO PILOTOWANIA PARALOTNI Z NAPĘDEM (PPG) WPISYWANEGO DO ŚWIADECTWA KWALIFIKACJI PILOTA PARALOTNI (PGP) WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia dotyczące ruchu drogowego

Zagadnienia dotyczące ruchu drogowego Zagadnienia dotyczące ruchu drogowego Zapraszamy do zapoznania się z działem poświęconym zagadnieniom, które są najczęściej poruszone w pytaniach kierowanych do Komendanta Głównego Policji 1. Sprowadziłem

Bardziej szczegółowo

do zakresu tematycznego i liczby godzin szkolenia niezbędnych do nabycia uprawnień do wykonywania czynności na tym stanowisku.

do zakresu tematycznego i liczby godzin szkolenia niezbędnych do nabycia uprawnień do wykonywania czynności na tym stanowisku. UZASADNIENIE Zakres przedmiotowy projektu ustawy odnosi się do czterech podstawowych zagadnień związanych z wprowadzaniem nowego systemu przyznawania uprawnień na stanowisku maszynisty na terytorium Unii

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania w sprawach poważnych wypadków, wypadków i incydentów kolejowych Lr 3

Instrukcja postępowania w sprawach poważnych wypadków, wypadków i incydentów kolejowych Lr 3 2 Instrukcja postępowania w sprawach poważnych wypadków, wypadków i incydentów kolejowych Lr 3 Regulacja wewnętrzna spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji Nr 11 323 KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI. Warszawa dnia 28 sierpnia 2009 r.

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji Nr 11 323 KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI. Warszawa dnia 28 sierpnia 2009 r. Komendy Głównej Policji Nr 11 323 Poz. 53 DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa dnia 28 sierpnia 2009 r., Nr 11,, TRESC: Poz. : D E C Y Z J E K O M E N D A N T A G Ł Ó W N E G O P O L I C

Bardziej szczegółowo

Przeglądy techniczne i remonty

Przeglądy techniczne i remonty POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGARFII STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI Mgr inż. Tomasz J. Wojtkiewicz Przeglądy techniczne i remonty Podstawowe informacje o remontach i

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO Warszawa, dnia 3 lipca 2015 r. Poz. 35 WYTYCZNE Nr 4 PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO z dnia 2 lipca 2015 r. zmieniające wytyczne w sprawie ogłoszenia akceptowalnych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 39 nr 495 z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie sposobu pełnienia służby na drogach przez policjantów... 185 40

Bardziej szczegółowo

OCHRONA CYWILNEGO RUCHU LOTNICZEGO W POLSCE, JAKO ELEMENT BEZPIECZEŃSTWA LOTNICTWA CYWILNEGO

OCHRONA CYWILNEGO RUCHU LOTNICZEGO W POLSCE, JAKO ELEMENT BEZPIECZEŃSTWA LOTNICTWA CYWILNEGO Nr ewid. 113/2012/P/11/062/KIN Informacja o wynikach kontroli OCHRONA CYWILNEGO RUCHU LOTNICZEGO W POLSCE, JAKO ELEMENT BEZPIECZEŃSTWA LOTNICTWA CYWILNEGO MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Automatycznych Systemów Pomiarowych dla Lotnisk

Podręcznik Automatycznych Systemów Pomiarowych dla Lotnisk Doc 9837 AN/454 Załącznik do wytycznych Nr 11 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 6 sierpnia 2014 r. Podręcznik Automatycznych Systemów Pomiarowych dla Lotnisk Drugie wydanie 2011 Międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

W projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo lotnicze wprowadza się następujące zmiany:

W projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo lotnicze wprowadza się następujące zmiany: Projekt P O P R A W K A do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo lotnicze (druk nr 2113) W projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo lotnicze wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 1: a)

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY LICENCJONOWANIA ODNOSZĄCE SIĘ DO ŚWIADECTW KWALIFIKACJI PJ;

PRZEPISY LICENCJONOWANIA ODNOSZĄCE SIĘ DO ŚWIADECTW KWALIFIKACJI PJ; 1. PRAWO LOTNICZE Zagadnienia Przepisy licencjonowania odnoszące się do świadectw kwalifikacji PJ; Przepisy wykonywania skoków spadochronowych; Ubezpieczenie OC osób eksploatujących statki powietrzne;

Bardziej szczegółowo