Prawa autorskie w 2004 roku ma firma Garmin Ltd. lub jej udziałowcy.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prawa autorskie w 2004 roku ma firma Garmin Ltd. lub jej udziałowcy."

Transkrypt

1

2 Prawa autorskie w 2004 roku ma firma Garmin Ltd. lub jej udziałowcy. GARMIN International, Inc., 1200 E. 151 st Street, Olathe, Kansas USA Tel: Fax: GARMIN (Europe) Ltd., Unit 5, The Quadrangle, Abbey Park Industrial Estate, Romsey, Hampshire SO51 9 AQ UK Tel: Fax: GARMIN Corporation, No. 68, Jangshu 2 nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan Tel: Fax: Wszelkie prawa zastrzeżone. Z wyjątkami podanymi poniżej, żadna część niniejszej instrukcji nie może być odtwarzana, kopiowana, przekazywana, rozpowszechniana, przegrywana lub zachowywana na jakimkolwiek nośniku informacji i w jakimkolwiek celu bez uprzedniego pisemnego pozwolenia GARMIN. Niniejszym GARMIN udziela pozwolenia na przegranie pojedynczej kopii tej instrukcji lub korekty do tej instrukcji na dysk twardy lub inny elektroniczny nośnik informacji do wykorzystania dla celów własnych i na wydruk jednego egzemplarza lub korekty dla potrzeb własnych, pod warunkiem że taka elektroniczna lub wydrukowana kopia będzie zawierała pełny tekst niniejszych praw autorskich i następnie, że jakiekolwiek nieautoryzowane rozpowszechnianie tej instrukcji będzie ściśle zabronione. Informacje w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. GARMIN zastrzega sobie prawo do zmiany i ulepszania swoich wyrobów oraz do zmiany treści bez zobowiązywania się do informowania o takich zmianach jakiejkolwiek osoby lub organizacji. Odwiedź internetową stronę firmy Garmin (www.garmin.com) w celu bieżącej aktualizacji i uzyskania informacji dotyczących użytkowania i działania tego i innych wyrobów firmy Garmin. Znaki: Garmin, GPSMAP, AutoLocate, TracBack, BlueChart i MapSource są zarejestrowanymi znakami handlowymi i są własnością firmy GARMIN Ltd lub jej udziałowców i mogą być używane jedynie za specjalną zgodą firmy Garmin. Marzec 2004 Numer części # Rev.A Drukowane w Tajwanie Tłumaczenie : M. Łaszkiewicz UWAGA : Niniejsze tłumaczenie powinno być używane łącznie z oryginalnym podręcznikiem GPSMAP 296 portable aviation receiver pilot s guide.

3 Przedmowa. Dziękujemy za zakup odbiornika GARMIN GPSMAP 296. GPSMAP 296 wykorzystuje wszystkie osiągi systemu GPS a także pełne możliwości mapowe nie spotykane w innych przenośnych odbiornikach lotniczych. Prosimy o dokładne sprawdzenie zawartości opakowania z listą pakową znajdującą się na zewnątrz pudełka. Jeśli jakiejś części jest brak prosimy o szybkie skontaktowanie się z twoim lokalnym sprzedawcą wyrobów firmy Garmin. WPROWADZENIE Powitanie Podręcznik. W celu dokładnego poznania nowego systemu nawigacyjnego przeczytaj dokładnie ten podręcznik i naucz się procedur i zasad korzystania z odbiornika. Niniejszy podręcznik składa się z kilku rozdziałów. Rozdział Wprowadzenie zawiera szczegółowy spis treści. Rozdział Początek zawiera ogólne informacje takie jak budowa odbiornika jego cechy i możliwości, sposób włączania odbiornika i ustawiania poziomu tylnego podświetlenia ekranu. Zawiera również symulator, aby umożliwić lepsze poznanie Twojego nowego odbiornika GPSMAP 296. Rozdział Podstawowe działanie zawiera informacje na temat podstawowych własności takich jak używać Menu wyszukiwania (Find Menu), prowadzić nawigację trasową i jak używać punktów trasowych. Zawarta jest tam również instrukcja jak krok po kroku poznać to działanie. Rozdział Główne Ekrany podaje szczegółowe wyjaśnienia na temat każdej strony ekranowej w GPSMAP 296 i wyjaśnienia krok po kroku jak się nimi posługiwać. Rozdział Menu główne zawiera szczegółowe wyjaśnienia na temat głównego menu i sposobu konfigurowania odbiornika za jego pomocą. Rozdział Dodatek zawiera informacje takie jak dane techniczne odbiornika, wyposażenie opcjonalne i informacje o konserwacji. Znajdują się tam również informacje na temat warunków gwarancji, bezpiecznego użytkowania i spełnieniu wymagań przepisów FCC. Rozdział Skorowidz zamieszczony jest na końcu podręcznika. Wystarczy odszukać interesujący Cię temat i odnaleźć odpowiednią jedną stronę lub kilka stron. Odbiornik GPSMAP 296 używa technologii GPS dla precyzyjnego określenia Twojego położenia. System GPS - System Globalnego Określenia Pozycji tworzy 24 satelity, które okrążają dwa razy na dobę kulę ziemską znajdując się na wysokości mil morskich. Satelity wysyłają sygnał radiowy o bardzo małej mocy zawierający informacje o pozycji i czasie umożliwiając każdemu posiadaczowi odbiornika GPS określenie jego pozycji na ziemi z dokładnością 100 m lub mniej. Więcej informacji nt. systemu GPS zawarte jest w książce zatytułowanej GPS Guide for Beginners Podręcznik GPS dla początkujących. Podręcznik dostępny jest na stronie internetowej : i

4 Wprowadzenie. Spis treści. Wprowadzenie i Przedmowa i Podręcznik i Spis treści ii Początek 1 Wygląd zewnętrzny urządzenia 1 Funkcje przycisków 2 Ładowanie baterii w GPSMAP Inf. na temat rodz.pracy :ładowanie 3 Włączenie do pracy GPSMAP Inicjalizacja pracy odb.gpsmap Ustawianie tylnego podśw.i głośności 5 Użytkowanie GPSMAP Właściwości 6 Wybór opcji i wprowadzanie danych 7 Używanie dodatkowych opcji mapowych 8 Podstawy nawigacji symulator 9 Aktywacja symulatora 9 Wprow. nowej lokalizacji i wysokości 9 Nawigacja symulowana 10 Podstawowe działanie 12 Sekwencja głównych ekranów 12 Główne ekrany:lotniczy rodz.pracy, morski rodz.pracy i lądowy rodz.pracy 12 Sekwencje ekranów w Lotn.Rodz.pracy 12 Sekwencje ekranów w Morskim Rodz.pracy 13 Sekwencje ekranów w Lądowym Rodz.pracy 13 Nawigacja w Lotniczym Rodzaju pracy 14 Używanie przycisku do wygen.funkcji Goto 14 Opcyjne menu ekranu Go To 16 Opcja Show Details (pokaż detale) 17 Wybór podejścia do lądowania 19 Wektorowanie 20 Nawigacja w Morskim Rodzaju pracy 21 Przemieszcz. się w kier. docelowym w Morskim Rodzaju pracy 21 Funkcja Go To Point (idź do punktu) 21 Nawigowanie trasowe 22 Nawigowanie po trasie(nawigacja powrotna) 23 Funkcja Man Over Board (człowiek za burtą) 24 Nawigacja w Lądowym Rodzaju pracy 25 Przemieszcz. się w kier.docelowym w Lądowym Rodzaju pracy 25 Nowa trasa 26 Trasa nawigacji 26 Nawigacja po zapisanym śladzie 26 Funkcja Edit Vias (Edycja Vias) 27 Korzystanie ze stron najbliższych obiektów w Lotniczym Rodzaju pracy 28 Strony najbliższych obiektów inf.ogólne 28 Ustawienie kryteriów dla lotniska 30 Przeglądanie częstotliwości komunik. 31 Informacja o najbliższej strefie nawigac. 31 Wyszukiwanie pozycji w Morskim lub Lądowym Rodzaju pracy 33 Korzystanie z Menu Wyszukiwania 33 Wyświetlanie strony informacyjnej 34 Wyszukiwanie z funkcji Właściwości 34 Ostatnio wyszukiwane pozycje 35 Opcje Menu Wyszukiwania 35 Trasy 36 Tworzenie nowych tras 36 Zakładka: Opcje Menu Trasowego 37 Strona trasy aktywnej 38 Przegląd opcji Menu Trasowego 39 Na trasie 41 Strona Aktywnej Trasy w Lotn. i Morskim rodzaju pracy 41 Strona Bieżącej Trasy w Lądowym rodzaju pracy 41 Zapis Bieżącej Trasy w Lądowym Rodzaju pracy 41 Korzystanie z punktów trasowych 42 Tworzenie i korzystanie z punktów tras. 42 Oznaczanie Twojej nowej pozycji 42 Tworzenie graficzne punktów tras. 43 Inne opcje tworzenia punktów tras. 44 Opcje Menu punktów trasowych 46 Przegląd i edycja punktów trasy 47 ii

5 Zakładka Punkty Trasy 49 Zakładka Punkty Użytkownika 49 Zakładka Proximity (Najbliższe) 52 Główne ekrany 54 Ekran mapy 54 Korzystanie z Ekranu Mapy 54 Przesuwanie i wskazywanie 55 Inf. o strefach nawigacyjnych 57 Wybór skali mapy 58 Menu opcji Mapowego Zobrazowania 59 Opcje ustawień mapy 63 Zakładka General 64 Zakładka Map 64 Zakładka Line 65 Zakładka Waypoint 65 Zakładka Airport 66 Zakładka Avtn Nav 66 Zakładka Ctrl 66 Zakładka SUA 66 Zakładka Marine 67 Zakładka Mrn Nav 67 Zakładka City 67 Zakładka Road 68 Zakładka Point 68 Zakładka Area 68 Zakładka Topo 68 Ekran terenu 69 Korzystanie ze Strony Zobraz. Terenu 69 Menu Opcji dla Strony Zobraz.Terenu 69 Ekran tablicy przyrządów 70 Widok Strony Tablicy Przyrządów 70 Strona Opcji Tablicy Przyrządów 71 Ekran Kompasu w Morskim i Lądowym trybie pracy 74 Korzystanie ze Strony Kompasu 74 Menu Opcji Strony Kompasu 75 Strona: Drogi Główne w Morskim i Lądowym trybie pracy 76 Strona : Drogi Główne inf.ogólne 76 Korzystanie ze Strony Drogi Główne 76 Menu Opcji Strony Drogi Główne 77 Ekran Aktywnej Trasy 78 Ekran Aktywnej Trasy 78 Menu Opcji Aktywnej Trasy 78 Ekran Bieżącej Trasy 79 Zapis Bieżącej Trasy 79 Ekran Pozycji 80 Ekran Pozycji 80 Menu Opcji Ekranu Pozycji 80 Ekran Komputera Podróży : Lądowy tryb pracy 81 Ekran Komputera Podróży 81 Ekran Komputera Podróży Menu Opcji 81 Wprowadzenie. Menu Główne 82 Informacje ogólne 82 Korzystanie z Menu Głównego 82 Zakładka GPS 83 Korzystanie z zakładki GPS 83 Status odbiornika 84 Pola danych nawigacji różnicowej 85 Opcje zakładki GPS 85 Zakładka Loty 86 Korzystanie z zakładki Loty 86 Opcje zakładek Loty 86 Zakładka Trasa 87 Korzystanie z zakładki Trasa 87 Menu Opcji zakładki Trasa 87 Zakładka Punkty 88 Zakładka Punkty informacje ogólne 88 Zakładka User (użytkownika) 88 Zakładka Proximity (najbliższe) 88 Zakładka Ślad trasy 89 Ślad Trasy wiadomości ogólne 89 Zakładka Aktywny Ślad 90 Zakładka Saved (zapis) 92 iii

6 Wprowadzenie. Zakładka Samolot 93 Zakładka Samolot - informacje ogólne 93 Zakładka Aircraft Profile 93 Zakładka Weight&Balance 94 Menu Opcji zakładki Weight&Balance 95 Zakładka E6B 96 Zakładka E6B informacje ogólne 96 Zakładka Alarmy 98 Korzystanie z zakładki Alarmy 98 Alarm Airspace 99 Alarm Nav 99 Alarm System 100 Alarm Sonar 100 Zakładka Celestial 101 Korzystanie z zakładki Celestial 101 Zakładka Sun & Moon 101 Zakładka Tide 102 Zakładka Hunt & Fish 104 Zakładka Komunikaty 105 Wyświetlanie zakładki Message 105 Zakładka Wyświetlacz 106 Ustawienia wyświetl. za pomocą zakładki 106 Zakładka Dźwięki 107 Ustawienia rodzajów sygnałów dźwiękowych 107 Zakładka Ustawienia 108 Zakładka Setup Informacje ogólne 108 Zakładka System 108 Zakładka VNAV 109 Zakładka Road Routing 110 Zakładka Guidance 111 Zakładka Timers 111 Zakładka Time 112 Zakładka Units 112 Zakładka Location 113 Zakładka Owner 114 Zakładka COM 1 i COM Dodatek 119 Specyfikacja techniczna 119 Charakterystyka działania 119 Zasilanie 119 Własności fizyczne 119 Konserwacja 120 Czyszczenie 120 Składowanie 120 Zanurzenie w wodzie 120 Wyposażenie 121 Wyposażenie standardowe 121 Wyposażenie opcjonalne 121 Okablowanie i interfejsy 123 Podłączenie zasilania i transmisja danych 123 Połączenia 123 Przesunięcie czasowe 124 Układ współrzędnych i formaty lokalizacji125 Co to jest układ współrzędnych i jak powinien być używany? 125 Co to jest format lokalizacji i jak powinien być używany? 125 Lista układów współrzędnych 126 Karty danych firmy Garmin 128 Instalowanie i wyjmowanie kart danych 128 Użytkowanie kart danych 128 Komunikaty 129 Opcje pól z danymi nawigacyjnymi 131 Ustawienia LORAN TD 134 System nawigacyjny LORAN TD 134 LORAN TD właściwości 134 Korzystanie z formatu LORAN TD 134 System WAAS i DGPS 136 Co to jest system WAAS? 136 Co to jest system różnicowy GPS? 136 Postanowienia FCC, umowa licencyjna i informacja na temat gwarancji 137 Postanowienia FCC 137 Licencja na korzystanie z oprogramowania 138 Rejestracja produktu i wsparcie techniczne 138 Warunki gwarancji 139 Informacje na temat bezpieczeństwa 140 Skorowidz 142 iv

7 Zaprojektowany dla bardzo szczegółowego i dokładnego zobrazowania w postaci mapy elektronicznej odbiornik GPSMAP 296 jest potężną pomocą nawigacyjną, która może być używana w samolotach, w pojazdach i jachtach morskich. Wbudowana baza danych Jeppesena zawierająca dane lotnisk i stacji VOR na świecie plus regionalne stacje NDB, przecięcia tras lotnych, strefy zakazane dla nawigacji, drogi startowe i częstotliwości komunikacyjne. Dodatkowo wbudowana w GPSMAP 296 baza zawiera szczegóły dotyczące linii brzegowych oceanów, rzek i jezior, stref przypływów i odpływów, miast, granic stanów, dróg stanowych i lokalnych tras komunikacyjnych. Każdorazowo, gdy planujesz trasę lotu lub przejazdu trasowego typu zakręt po zakręcie odbiornik GPSMAP 296 spełni wszystkie Twoje nawigacyjne potrzeby. Początek Wygląd zewnętrzny urządzenia. 1

8 Początek Wygląd zewnętrzny urządzenia. Funkcje przycisków. Przycisk IN zmiana skali mapy dla zobrazowania małych obszarów z dużą ilością szczegółów. Przycisk OUT zmiana skali mapy dla zobrazowania dużych obszarów z mała ilością szczegółów. Przycisk PAGE cyklicznie naciskany umożliwia wyświetlanie głównych ekranów i powrót do strony menu głównego. Po naciśnięciu i przytrzymaniu można wybrać tryb pracy: lotniczy, lądowy lub morski. Przycisk QUIT - cyklicznie naciskany umożliwia wyświetlanie głównych ekranów w sekwencji odwrotnej, przywraca poprzednie ustawienia wartości w polach danych, lub kasuje funkcje, z których nie chcemy korzystać. Przycisk ENTER / MARK umożliwia wybór podświetlonej opcji menu. W czasie wprowadzania danych umożliwia akceptacje wybranych wartości. Po naciśnięciu i przytrzymaniu umożliwia wprowadzenie do pamięci Twojej aktualnej pozycji jako punktu trasowego użytkownika. Przycisk MENU umożliwia wyświetlanie menu dostępnych opcji dla aktualnego ekranu. Po dwukrotnym naciśnięciu zostanie wyświetlone menu główne. Przycisk NRST / FIND umożliwia wyświetlanie danych najbliższych lotnisk, pomocy nawigacyjnych, punktów komunikacyjnych i stref nawigacyjnych w lotniczym trybie pracy. W innych trybach (lub, gdy kilkakrotnie naciśniesz przycisk w trybie lotniczym) umożliwia wyświetlanie menu poszukiwania dla wyboru poszukiwanego punktu, adresu, punktu trasowego użytkownika, miasta i wielu innych danych jako punktu docelowego. Informacje nt. punktów, adresów muszą być wcześniej zainstalowane w pamięci odbiornika z dostępnych opcjonalnie źródeł takich jak MapSource Select lub MetroGuide dostępnych na płytach CD. Przycisk pozwala wyszukiwać informacje dotyczące: lotnisk, pomocy nawigacyjnych, ostatnio używanych punktów trasowych lub punktów użytkownika, aby ustanowić je jako punkt docelowy bieżącej trasy. Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku zostaną wyświetlone uzupełniające informacje dla aktualnego punktu docelowego ( np. częstotliwość radiostacji komunikacyjnych i dane pasa startowego). Przycisk POWER załącza i wyłącza odbiornik, uaktywnia również podświetlenie ekranu i kontrast. ARROW KEYPAD / PRZYCISK CENTRALNY- steruje ruchem kursora (podświetlanie), umożliwia przemieszczanie po mapie, służy do wyboru opcji oraz wprowadzania danych (np. wprowadzanie znaków identyfikacyjnych lotnisk). 2

9 Ładowanie baterii w GPSMAP 296. Przed pierwszym użyciem odbiornika należy pamiętać o naładowaniu baterii znajdujących się w od- biorniku. Po prostu włącz wtyczkę zasilacza zewnętrznego do gniazda zasilania w odbiorniku. Można używać odbiornika podczas ładowania baterii wewnętrznej. Aby naładować wewnętrzną baterię: 1. Zdejm kapturek zabezpieczający, aby odsłonić złącze zasilania umieszczone w tylnej części od- biornika. Rysunek na stronie 1 pokazuje dokładnie gdzie jest umieszczone to złącze. 2. Trzymając wtyczkę poziomo i zgodnie z wycięciami wciśnij ją w gniazdo aż do pełnego osadze- nia wtyku w gnieździe. 3. Podłącz zasilacz sieciowy z wyjściem 12 woltowym do gniazda sieciowego lub złącze adaptera 12 woltowego do gniazda zapalniczki w samochodzie, jeśli go posiadasz. Należy zwrócić szczególną uwagę na trasę kabla do adaptera, aby nie stwarzała ona utrudnień w prowadzeniu pojazdu. 4. Baterie w odbiorniku są ładowane tak przez cały czas jak długo podłączone jest zasilanie ze- wnętrzne. Podczas ładowania można korzystać z odbiornika. Wybranie rodzaju pracy Ładowa- nie (Charge Mode) tak jak jest to opisane poniżej, powoduje, że ładowanie jest szybsze niż, podczas gdy odbiornik pracuje (jest włączony) i zmniejsza zużycie wewnętrznej baterii samochodu / łodzi. Informacje na temat rodzaju pracy Ładowanie (Charge Mode). Podłączenie zewnętrznego zasilania do odbiornika GPSMAP 296 powoduje, że jest on w pełni gotowy do pracy i może wykonywać wszystkie funkcje. Jeśli wyświetlany jest symbol baterii i wymagane jest jej ładowanie wówczas zewnętrzne zasilanie ładuje baterię podczas używania odbiornika. Jeśli nie używasz odbiornika a chcesz, aby bateria była ładowana wówczas wybierz rodzaj pracy Ładowanie (Charge Mode). Podłącz zasilanie zewnętrzne. Naciśnij i przytrzymaj czerwony przycisk POWER. Odbiornik nie jest całkowicie wyłączony tylko przechodzi w rodzaj pracy Ładowanie (Charge Mode) tak jak to pokazano po prawej stronie. UWAGA: W rodzaju pracy Ładowanie ( Charge Mode) pobiera mały prąd z wewnętrznej baterii samochodu / łodzi. Aby zapobiec nadmiernemu rozładowaniu tej baterii należy odłączyć kabel zasilania zewnętrznego, gdy GPSMAP 296 nie jest używany przez wiele dni. Gdy po wielokrotnym ładowaniu / rozładowaniu baterii litowo-jonowej bateria nie daje się naładować (nie trzyma pojemności) oznacza to, że bateria jest już zużyta. Należy zwrócić się do firmy Garmin lub Twojego lokalnego sprzedawcy wyrobów firmy Garmin i zamówić nowy zestaw baterii. Początek Wygląd zewnętrzny urządzenia. Strona powitania. Ładowanie baterii. 3

10 Początek Wygląd zewnętrzny urządzenia. Włączenie do pracy GPSMAP 296. Po pierwszym włączeniu zasilania bloku GPSMAP 296 odbiornik musi odebrać sygnały i zebrać dane z satelitów w celu ustalenia swojej aktualnej pozycji. Dla zapewnienia poprawnej inicjalizacji odbiornik GPSMAP 296 jest ustawiony fabrycznie na rodzaj pracy: Automatyczne Określanie Położenia ( AutoLocate mode), który umożliwia odbiornikowi automatyczne odnalezienie się w każdym zakątku globu. Zanim włączysz do pracy sprawdź czy antena jest ustawiona maksymalnie do góry tak jak pokazano to na stronie 1, i nie jest niczym przesłonięta przestrzeń ponad nią w kierunku nieba dla najlepszego odbioru sygnałów z satelitów. Włączenie i wyłączenie odbiornika GPSMAP Naciśnij i przytrzymaj czerwony przycisk POWER. Po włączeniu usłyszysz dźwięk i zostanie wyświetlona Strona Ostrzeżeń / Informacji ( Warning / Information Page). 2. Po odczytaniu strony naciśnij na przycisk ENTER / MARK w celu kontynuacji. 3. Aby wyłączyć zasilanie odbiornika GPSMAP 296 naciśnij i przytrzymaj czerwony przycisk POWER ponownie. Strona ostrzeżeń. Inicjalizacja pracy odbiornika GPSMAP 296. Po włączeniu zasilania odbiornika GPSMAP 296 rozpoczyna się przeszukiwanie nieba w celu odnalezienia satelitów aktualnie znajdujących się w tym rejonie - może to potrwać kilka minut. W górnej części ekranu wyświetlany jest komunikat Acquiring Satellites ( Wykrywanie satelitów). Gdy uaktywniona (wybrana) jest zakładka GPS (GPS Tab) ze strony Głównego Menu (Main Menu) wówczas w prawym górnym rogu ekranu wyświetlona jest wielkość odbieranego sygnału w postaci pionowego paska z numerem satelity wyświetlanym pod każdym paskiem. Można wymienić trzy poziomy / właściwości wyświetlania pasków: Brak paska odbiornik poszukuje satelity. Pasek bez wypełnienia odbiornik odnalazł satelitę i jest w trakcie odbioru danych z niego. Pasek jest wypełniony odbiornik odebrał wszystkie dane a satelity i jest gotowy do użycia. Pasek wielkości odbieranego sygnału. Gdy odbiornik odebrał wszystkie informacje i ustalił położenie, co najmniej trzech satelitów od- Mapy (Map biornik jest gotowy do nawigacji (Ready to Navigate) i automatycznie zostanie wyświetlona strona Page). 4

11 Ustawianie tylnego podświetlenia ekranu i głośności głośnika. Można ustawić wielkość podświetlenia tylnego ekranu dla polepszenia widzialności ekranu. Początek Wygląd zewnętrzny urządzenia. Aby zmienić poziom podświetlenia tylnego ekranu należy: 1. Nacisnąć i szybko puścić przycisk POWER. 2. Nacisnąć na PRZYCISK CENTRALNY na biegun Górny, aby zwiększyć jasność pod- świetlenia tylnego lub Dolny, aby zmniejszyć jasność podświetlenia tylnego. 3. Nacisnąć na przycisk ENTER / MARK lub QUIT, aby zamknąć okno ustawień podświe- tlenia ekranu i głośności. Jeśli używasz do odbiornika GPSMAP 296 opcyjnego głośnika zewnętrznego z adapterem 12/24 V wówczas może zachodzić potrzeba ustawienia poziomu głośności głośnika. Aby ustawić poziom głośności głośnika należy: 1. Nacisnąć i szybko puścić przycisk POWER. 2. Nacisnąć na PRZYCISK CENTRALNY na biegun Prawy, aby zwiększyć głośność lub Lewy, aby zmniejszyć głośność. 3. Nacisnąć na przycisk ENTER / MARK lub QUIT, aby zamknąć okno ustawień podświe- tlenia ekranu i głośności. 5

12 Początek Użytkowanie GPSMAP 296. Poniższe określenia występują w niniejszym podręczniku : Pole (Field) Miejsce na stronie (ekranie) z danymi lub opcjami które mogą być wprowadzone i wyświetlone. Kursor jest przemieszczany po ekranie z użyciem PRZYCISKU CENTRALNEGO i po wybraniu odpowiedniego pola można zacząć wprowadzać dane lub wybierać odpowiednie opcje. Właściwości. Odbiornik GPSMAP 296 posiada udoskonalony system przycisków, który umożliwia szybki i wy- często będziesz proszony o naciskanie specyficznych przycisków lub podświetlenia odpowiednich pól godny wybór opcji nawigacyjnych i wprowadzania danych. Podczas czytania niniejszego podręcznika na ekranie. Powinno naciskać się na przycisk i szybko go zwalniać. Gdy zachodzi potrzeba naciśnię- cia przycisku i przytrzymania go przez chwilę w celu uaktywnienia jego wtórnej funkcji wówczas będzie to wyraźnie napisane. Sterowanie podświetleniem wybranego pola lub funkcji odbywa się za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO. Wybrane pole podświetlone jest na kolor żółty. Kursor (Cursor) - Podświetlony fragment powierzchni ekranu który może być przesuwany za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO : do góry/do dołu/w lewo/w prawo w celu wybrania właściwego pola. Ruchomy kursor ustawiony w odpowiednim polu umożliwia wprowadzanie danych i przewijanie listy zawartości. Kolor żółty wskazuje Ci aktualne położenie kursora. Przyciski ekranowe- graficzne (On-Screen Button) Podobne do pola. Za pomocą PRZYCI- SKU CENTRALNEGO można podświetlić wybrany przycisk i następnie nacisnąć przycisk Enter/ Mark, aby uaktywnić funkcję, do której odnosi się ten przycisk. Pasek przewijania (Scroll Bar) Kiedy wyświetlana lista dostępnych pozycji nie mieści się na ekranie wówczas z prawej strony listy pojawi się linia przewijania. Wielkość wypełnienia paska określa jaka część zawartości listy pozostała jeszcze do wyświetlenia. Wysokość całego paska wskazuje na łączną zawartość listy pozycji. Aby przewinąć listę należy użyć PRZYCISKU CENTRALNEGO i doko- nać tego za pomocą bieguna Górnego lub Dolnego. Domyślnie (Default) - Format wybrany systemowo, wbudowany w oprogramowanie operacyjne lub pamięć urządzenia, który będzie obowiązywał, dopóki Użytkownik nie wybierze innego ustawienia. Na przykład, ustawieniem domyślnym dla odczytów prędkości są węzły (knots), ale ustawienie to może być zmienione na mile na godzinę (miles per hour) lub kilometry na godzinę (kilometres per hour). Kiedy ustawienie zostanie zmienione, nowe ustawienie obowiązuje, dopóki nie zostanie wprowadzona następna zmiana lub nie zostanie wybrana opcja Restore Defaults (Przywróć ustawienia fabryczne). 6

13 Wybór opcji i wprowadzanie danych. Można uaktywnić dostępne opcje i wprowadzić odpowiednie dane aby dostosować odbiornik GPSMAP 296 do Twoich osobistych potrzeb. Wymaga to kilku czynności kursora opisanych w tym podręczniku jak podświetlenie lub wybór dostępnych pozycji lub pól na ekranie. Za pomocą przycisku ENTER / MARK i PRZYCISKU CENTRALNEGO należy wybrać opcję, wprowadzić nazwę i wartości w pola danych i uaktywnić wybór. Początek Użytkowanie GPSMAP 296. Aby wybrać i uaktywnić opcję należy: 1. Będąc na dowolnej stronie nacisnąć na przycisk MENU. Zostanie wyświetlona strona Menu Opcji z listą dostępnych opcji. 2. Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO i Bieguna Górnego / Dolnego / w Lewo / w Prawo przesunąć kursor do wybranego menu. 3. Nacisnąć na przycisk ENTER / MARK dla uaktywnienia wybranej pozycji. Wówczas zostanie wyświetlony ekran z różnymi opcjami menu. Wybrać żądaną opcję i nacisnąć ponownie na przycisk ENTER / MARK. Aby wyjść z menu lub powrócić do poprzednich ustawień nacisnąć na przycisk QUIT. Przycisk QUIT powoduje cofnięcie wykonanych dotychczas czynności. Kiedy będziesz naciskać przycisk QIUT wielokrotnie wówczas powrócisz do strony z której startowałeś. Aby wybrać i uaktywnić przycisk ekranowy-graficzny należy: 1. Na stronie gdzie są wyświetlane przyciski ekranowe-graficzne za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO podświetlić wybrany przycisk. 2. Nacisnąć na przycisk ENTER / MARK. Dla praktycznego opanowania wprowadzania danych należy spróbować oznaczyć wybrany punkt trasowy za pomocą jego nazwy. Aby oznaczyć Twoje bieżące położenie jako punkt trasowy należy nacisnąć i przytrzymać przycisk ENTER / MARK aż zostanie wyświetlona strona Nowego Punktu Trasowego (New Waypoint). 7

14 Początek Użytkowanie GPSMAP 296. Aby wprowadzić dane w polach danych należy: 1. Za pomocą Przycisku Centralnego podświetlić żądane pole i nacisnąć na przycisk ENTER / MARK aby uaktywnić pole. 2. Nacisnąć na biegun Górny lub Dolny PRZYCISKU CENTRALNEGO aby wybrać odpowiedni znak. Nacisnąć na biegun w Prawo aby przemieścić kursor do następnej pozycji. Jeśli w polu jest dwie linie znaków wówczas należy naciskać biegun w Prawo tak długo aż kursor znajdzie się w następnej linii. Informacja: Aby oczyścić całe pole danych należy przesunąć kursor maksymalnie na lewo i nacisnąć jednokrotnie biegun w Lewo PRZYCISKU CENTRALNEGO. Na stronie Nowego Punktu Trasowego (New Waypoint) można wprowadzić dodatkowe własne informacje takie jak: Komentarz (Comment), Wysokość (Altitude), Głębokość (Depth), Temperatura (Temperature), lub Lokalizacja (Location). 3. Po wprowadzeniu żądanych danych nacisnąć na przycisk ENTER / MARK dla potwierdzenia wyboru. 4. W celu wprowadzenia do pamięci punktu trasowego i w celu wyjścia ze strony Nowych Punktów Trasowych (New Waypoints) należy podświetlić pole OK. i nacisnąć na przycisk ENTER / MARK. Lub: W celu skasowania tego punktu (usunięciu z pamięci) i wyjściu ze strony Nowych Punktów Trasowych (New Waypoints) należy podświetlić pole Delete i nacisnąć na przycisk ENTER / MARK. Nie wszystkie pola danych są programowalne np. data i czas. Jeśli znajdujesz się na stronie z takimi polami wówczas kursor nie będzie się na nich zatrzymywać. Używanie dodatkowych danych mapowych. Opcjonalne Karty Danych (Garmin Data Cards) i płyty CD-ROM z oprogramowaniem MapSource zwiększają różnorodność zastosowań odbiornika GPSMAP 296. Razem z opcjonalnym wyposażeniem z danymi MapSource City Select można wyświetlić listę najbliższych Twojego aktualnego miejsca: restauracji, miejsc zakwaterowania, centrów handlowych, punktów do zwiedzania i rozrywki z możliwością odnalezienia adresu i numeru telefonu do wymienionego miejsca na tej liście. Karta danych BlueChart zawiera informacje na temat morskich pomocy nawigacyjnych, miejsc zalegania wraków, innych przeszkód i miejsc ulokowania kotwicowisk Dołączony do zestawu kabel z końcówką USB lub opcyjny kabel interfejsowy do PC komputera (ze złączem szeregowym) umożliwia transfer z dysku CD MapSource danych na opcjonalną kartę danych Data Card. 8

15 Dla lepszego poznania działania odbiornika GPSMAP 296 należy uaktywnić rodzaj pracy SY- gdy odbiornik znajduje się w pomieszczeniu lub, gdy sygnały z satelitów nie są dostępne. MULATOR (Symulator Mode). Ten rodzaj pracy może być pomocny do praktycznego poznania, Wszystkie punkty trasowe i planowane trasy lotu w tym rodzaju pracy pozostają w pamięci w celu późniejszego ich wykorzystania. Poniższe sekcje opisują jak używać Symulatora i poruszać się poprzez podstawowe sytuacje nawigacyjne. Początek Podstawy nawigacji - symulator. Aktywacja Symulatora. UWAGA: Nigdy nie wykorzystuj rodzaju pracy Symulator do nawigacji. Gdy urządzenie jest w tym rodzaju pracy wówczas odbiornik jest wyłączony. Każdy wyświetlany pasek wielkości sygnału odbieranego z satelity jest symulowany i nie przedstawia rzeczywistej jego wartości. Aby uaktywnić rodzaj pracy Symulator ze strony Głównego Menu należy: 1. Nacisnąć dwukrotnie na przycisk MENU aż zostanie wyświetlona strona Menu Głównego. 2. Podświetlić zakładkę SETUP z pionowej listy zakładek. 3. Na wysokości zakładki System podświetlić pole System Mode i nacisnąć na przycisk ENTER / MARK. 4. Podświetlić pole Simulator i nacisnąć na przycisk ENTER / MARK. Nacisnąć na przycisk QUIT aby powrócić do poprzednich ekranów / stron. Wprowadzenie nowej lokalizacji i wysokości (New Location and Altitude). Ze strony Menu Opcyjnego (GPS Options Menu) można wprowadzić nową lokalizację i wysokość dla rozpoczęcia pracy Symulatora. Na przykład, jeśli chcesz używać GPSMAP 296 w samolocie a Twój hangar znajduje się niedaleko San Diego zaś mieszkasz w Los Angeles wówczas możesz wybrać San Diego jako Twoją nową lokalizację. Wybierz Pole New Location z zakładki GPS Option Menu i naciśnij na przycisk ENTER / MARK. Wybierz pole Select Map i naciśnij na przycisk ENTER / MARK. Następnie kursor mapowy przesuń do miejsca nowej lokalizacji i naciśnij na przycisk ENTER / MARK. Gdy GPSMAP 296 jest w rodzaju pracy Symulator zakładka GPS Menu Głównego wyświetla symulowany status satelitów opisany jako Simulating GPS. 9

16 Początek Podstawy nawigacji - symulator. Nawigacja symulowana. Głównym zastosowaniem odbiornika systemu GPS jest nawigacja i określanie pozycji. W celu lepszego poznania odbiornika GPSMAP 296 i sposobów nawigowania należy uruchomić go w rodzaju pracy Symulator. Poniżej wymienione są podstawowe ćwiczenia dla odnajdywania i nawigowania do punktu przeznaczenia w lotniczym rodzaju pracy (Aviation Mode). Dla celów ćwiczenia wybrana została lokalizacja w San Diego. Aby odnaleźć punkt docelowy przeznaczenia i przeprowadzić symulowana nawigację w lotniczym rodzaju pracy: Aby zobaczyć symulowaną nawigację w lotniczym rodzaju pracy (Aviation Mode) naciśnij na biegun Górny PRZYCISKU CEN- TRALNEGO i na stronie danych o pozycji (Position Data Page) ustaw symulowaną prędkość. Symulowana nawigacja jest wyświetlana na Stronie Mapowego Zobrazowania (Map Page) tylko dla lotniczego rodzaju pracy (Aviation Mode) 1. Sprawdź czy odbiornik GPSMAP 296 jest w rodzaju pracy Symulator i zlokalizowany jest on w San Diego (zobacz punkt: Aktywacja symulatora na poprzedniej stronie). 2. Naciśnij na przycisk. 3. Podświetl linię znaków portu lotniczego i naciśnij na przycisk ENTER / MARK, aby wprowadzić to oznaczenie jako Twoje miejsce dolotu. 4. Wpisz znaki KVGT - lotnisko na północy Las Vegas i naciśnij na przycisk ENTER / MARK. Podświetlenie-kursor automatycznie przeskoczy do pola przycisku ekranowego Go To 5. Naciśnij na przycisk ENTER / MARK, aby rozpocząć nawigację do lotniska w północnym Las Vegas. GPSMAP 296 przełączy się na stronę mapowego zobrazowania (Map Page). Linia koloru purpurowego (Magenta) pokazuje trasę na wprost z miejsca aktualnego położenia do miejsca docelowego. Jeśli jest to konieczne można powiększyć lub pomniejszyć skalę mapy za pomocą przycisku IN lub OUT (zoom). 6. Naciśnij dwukrotnie na przycisk PAGE, aby wyświetlić ekran panelu tablicy przyrządów (Panel Page). 7. Naciśnij na biegun Górny PRZYCISKU CENTRALNEGO i zwiększ prędkość do 120 kt. (knots-mil morskich / godz.). Symbol samolotu zacznie się przemieszczać wzdłuż purpurowej linii. 8. Naciśnij na przycisk QUIT lub PAGE, aby powrócić do strony mapowego zobrazowania (Map Page). Naciśnij na przycisk IN i ustaw odpowiednią skalę mapy. Obserwuj ruch symbolu samolotu jako obiektu symulowanej nawigacji. Jeśli zachodzi taka potrzeba naciśnij na przycisk QUIT lub PAGE, aby zobaczyć przebieg symulowanej nawigacji na innych stronach głównych. Teraz zobaczymy jak wygląda symulacja nawigacji dla lądowego rodzaju pracy (Automotive Mode). Przełączenie pomiędzy lotniczym i drogowym rodzajem pracy możliwe jest po naciśnięciu przycisku PAGE. Za pomocą PRZYCISKU CENTRALNEGO należy wybrać linię Automotive i nacisnąć na przycisk ENTER / MARK. 10

Podręcznik użytkownika GPSMAP 278 odbiornik

Podręcznik użytkownika GPSMAP 278 odbiornik GPSMAP 278 odbiornik Podręcznik użytkownika 2010 Garmin Ltd. lub podmioty zależne Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. (913) 397.8200 lub (800) 800.1020 Fax

Bardziej szczegółowo

GPS III Pilot INSTRUKCJA OBSŁUGI EDYCJA POLSKA

GPS III Pilot INSTRUKCJA OBSŁUGI EDYCJA POLSKA GPS III Pilot INSTRUKCJA OBSŁUGI EDYCJA POLSKA Oprogramowanie w wersji 2.5 lub powyżej. GARMIN International, Inc., 1200 E. 151 st Street, Olathe, Kansas 66062 USA Tel: 913-397-8200 Fax: 913-397-8282 GARMIN

Bardziej szczegółowo

nüvi 205 / 205W Series Podręcznik użytkownika Do użytku z następującymi modelami nüvi: 205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275

nüvi 205 / 205W Series Podręcznik użytkownika Do użytku z następującymi modelami nüvi: 205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275 nüvi 205 / 205W Series Podręcznik użytkownika Do użytku z następującymi modelami nüvi: 205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275 2010 Garmin Ltd. lub podmioty zależne Garmin International, Inc. 1200

Bardziej szczegółowo

nüvi seria 2407/2408/2507/2508 Podręcznik użytkownika

nüvi seria 2407/2408/2507/2508 Podręcznik użytkownika nüvi seria 2407/2408/2507/2508 Podręcznik użytkownika Listopad 2014 Wydrukowano w USA 190-01579-40_0B Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika

Bardziej szczegółowo

nüvi Seria 3507/3508 Podręcznik użytkownika

nüvi Seria 3507/3508 Podręcznik użytkownika nüvi Seria 3507/3508 Podręcznik użytkownika Marzec 2013 190-01580-40_0A Wydrukowano na Tajwanie Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika

Bardziej szczegółowo

RV 760/Camper 760 Podręcznik użytkownika

RV 760/Camper 760 Podręcznik użytkownika RV 760/Camper 760 Podręcznik użytkownika Styczeń 2014 190-01600-40_0B Wydrukowano na Tajwanie Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi FORERUNNER 310XT URZĄDZENIE TRENINOWE MULTISPORT

instrukcja obsługi FORERUNNER 310XT URZĄDZENIE TRENINOWE MULTISPORT instrukcja obsługi FORERUNNER 310XT URZĄDZENIE TRENINOWE MULTISPORT 2009 Garmin Ltd. lub podmioty zależne Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. (913) 397.8200

Bardziej szczegółowo

Dakota 10 i 20 Podręcznik użytkownika

Dakota 10 i 20 Podręcznik użytkownika Dakota 10 i 20 Podręcznik użytkownika 2010 Garmin Ltd. i podmioty zależne Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. (913) 397.8200 or (800) 800.1020 Fax (913) 397.8282

Bardziej szczegółowo

zūmo 590 Podręcznik użytkownika

zūmo 590 Podręcznik użytkownika zūmo 590 Podręcznik użytkownika Lipiec 2014 Wydrukowano na Tajwanie 190-01706-40_0C Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub

Bardziej szczegółowo

wersja 6.8 Aqurat sp. z o.o. & Geosystems Polska sp z o.o.

wersja 6.8 Aqurat sp. z o.o. & Geosystems Polska sp z o.o. instrukcja użytkownika wersja 6.8 Aqurat sp. z o.o. & Geosystems Polska sp z o.o. 1 Instalacja i rejestracja 1.1 Program preinstalowany na karcie SD 1.2 Instalator pobrany z Internetu 1.4 Dalsza część

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie nawigacyjne. Navitel Nawigator. Instrukcja dla użytkowników. (do palmtopów)

Oprogramowanie nawigacyjne. Navitel Nawigator. Instrukcja dla użytkowników. (do palmtopów) Oprogramowanie nawigacyjne Navitel Nawigator Instrukcja dla użytkowników (do palmtopów) NAVITEL s.r.o., 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone. "CTN" Z.S.A., 2007. Wszystkie prawa zastrzeżone. Treść niniejszej

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika F O R E R U N N E R 3 1 0 X T URZĄDZENIE TRENINGOWE GPS MULTISPORT

Podręcznik użytkownika F O R E R U N N E R 3 1 0 X T URZĄDZENIE TRENINGOWE GPS MULTISPORT Podręcznik użytkownika F O R E R U N N E R 3 1 0 X T URZĄDZENIE TRENINGOWE GPS MULTISPORT 2009 2010 Garmin Ltd. lub jej oddziały Wszelkie prawa zastrzeżone. Z wyjątkiem sytuacji wyraźnie opisanej w niniejszym

Bardziej szczegółowo

fēnix 2 Instrukcja obsługi Sierpień 2013 190-01450-00_0A Wydrukowano w Tajwanie

fēnix 2 Instrukcja obsługi Sierpień 2013 190-01450-00_0A Wydrukowano w Tajwanie fēnix 2 Instrukcja obsługi Sierpień 2013 190-01450-00_0A Wydrukowano w Tajwanie Wszystkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z postanowieniami prawa autorskiego, niniejsza instrukcja nie może być kopiowana, w

Bardziej szczegółowo

zūmo 590 Podręcznik użytkownika

zūmo 590 Podręcznik użytkownika zūmo 590 Podręcznik użytkownika Czerwiec 2015 Wydrukowano na Tajwanie 190-01706-40_0E Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Nawigator Lotniczy INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Your Journey, Our Technology INDEX Nawigator Lotniczy AvMap EKPV 1. Proszę przeczytać przed rozpoczęciem użytkowania 4 I. Bezpieczna temperatura użytkowania 4

Bardziej szczegółowo

OPEL ANTARA. Infotainment System

OPEL ANTARA. Infotainment System OPEL ANTARA Infotainment System Spis treści Touch & Connect (Dotknij i połącz się)... 5 CD 40 USB... 101 Portal telefonu komórkowego... 143 Touch & Connect (Dotknij i połącz się) Wprowadzenie... 6 Radioodtwarzacz...

Bardziej szczegółowo

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Informacje o prawach autorskich i znakach handlowych Copyright 2009 by BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie jakiejkolwiek części niniejszej

Bardziej szczegółowo

TomTom GO Przewodnik informacyjny

TomTom GO Przewodnik informacyjny TomTom GO Przewodnik informacyjny Spis treści Poznaj usługi nawigacyjne TomTom 6 Nowości 7 Nowości w tej wersji... 7 Przygotowania 9 Montaż w samochodzie... 9 Umiejscowienie urządzenia... 9 Włączanie i

Bardziej szczegółowo

FORERUNNER 610 Podręcznik użytkownika

FORERUNNER 610 Podręcznik użytkownika FORERUNNER 610 Podręcznik użytkownika 2011 Garmin Ltd. lub jej oddziały Wszelkie prawa zastrzeżone. Z wyjątkiem sytuacji wyraźnie opisanej w niniejszym dokumencie, żadnej części tego podręcznika nie można

Bardziej szczegółowo

nscreen Seria i91/i221 Podręcznik użytkownika

nscreen Seria i91/i221 Podręcznik użytkownika nscreen Seria i91/i221 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie oraz znak firmowy Copyright 2009 by BenQ Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie niniejszej publikacji, jej przekazywanie,

Bardziej szczegółowo

Środki ostrożności PL.3

Środki ostrożności PL.3 R-Link Spis treści Środki ostrożności....................................................................... PL.3 Informacje ogólne.......................................................................

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika

Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika 2-2014. Wszelkie prawa zastrzeżone. Komputer serii Aspire E 15 Dotyczy: E5-571 / E5-531 / E5-551 / E5-521 / E5-511 Ta zmiana: 04/2014 Zarejestruj się,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM NAWIGACJI GPS DNX7200 B64-3811-08

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM NAWIGACJI GPS DNX7200 B64-3811-08 SYSTEM NAWIGACJI GPS DNX7200 INSTRUKCJA OBSŁUGI B64-3811-08 190-00771-40_0A.indd 1 2/7/2007 4:47:27 PM OSTRZEŻENIE Przed przystąpieniem do eksploatacji systemu nawigacji samochodowej firmy Kenwood należy

Bardziej szczegółowo

ZTE Kis Pro. Podręcznik użytkownika

ZTE Kis Pro. Podręcznik użytkownika ZTE Kis Pro Podręcznik użytkownika 1 Informacje o podręczniku Dziękujemy za wybór telefonu ZTE. W celu utrzymania urządzenia w najlepszej kondycji, prosimy przeczytać instrukcję i zachować ją na przyszłość.

Bardziej szczegółowo

Becker MAP PILOT Instrukcja obsługi

Becker MAP PILOT Instrukcja obsługi Becker MAP PILOT Instrukcja obsługi PL_ECE_V2.5_A >>PIS TREŚCI K L 2 Spis SPIS treści TREŚCI Spis treści 2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Becker MAP PILOT 5 Użytkowanie 5 Rozpakowywanie urządzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora DVSR xu

Instrukcja obsługi rejestratora DVSR xu GE Security Instrukcja obsługi rejestratora DVSR xu P/N DVSR-xU_PL REV2-23 ISS 04MAR09 Copyright Wykluczenie odpowiedzialności Znaki towarowe i patenty Przeznaczenie Certyfikaty i zgodność z przepisami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Cyfrowy aparat fotograficzny FE-150/X-730 FE-160/X-735

Instrukcja obsługi. Cyfrowy aparat fotograficzny FE-150/X-730 FE-160/X-735 Cyfrowy aparat fotograficzny FE-50/X-730 FE-60/X-735 Instrukcja obsługi PL Szczegółowo opisuje wszystkie funkcje, aby jak najlepiej wykorzystać możliwości aparatu fotograficznego. Dziękujemy za zakup cyfrowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi wersja 3

Instrukcja obsługi wersja 3 Instrukcja obsługi wersja 3 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo...6 Wprowadzenie...7 Omówienie...7 Pomoc techniczna i wsparcie...7 Dbaj o swój telefon...8 Klawisze i części...9 Pierwsze kroki... 12

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15") Podręcznik użytkownika - 1

Komputer serii Aspire E1 (15) Podręcznik użytkownika - 1 Komputer serii Aspire E1 (15") Podręcznik użytkownika - 1 2-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. Komputer serii Aspire E1 (15") Dotyczy: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-V490 MFL68624816 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że tablet LG-V490 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo