INSTRUKCJA I-T-P-ITS TRANSPORTU SAMOCHODÓW INSTRUKCJA TRANSPORTU SAMOCHODÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA I-T-P-ITS TRANSPORTU SAMOCHODÓW INSTRUKCJA TRANSPORTU SAMOCHODÓW"

Transkrypt

1 STRONA : 1 INSTRUKCJA Opracowana w oparciu o Instrukcję Obsługi Standardy Jakości ECG European Cartransport Group of Interest DLA KIEROWCÓW AUTOTRANSPORTERÓW MOSTVA SP Z O.O. ORAZ KIEROWCÓW FIRM PRACUJĄCYCH NA ZLECENIE MOSTVA SP. Z O.O.

2 STRONA : 2 SPIS TREŚCI POLITYKA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKIEM CEL ZAKRES ZASTOSOWANIA KIEROWCA, AUTOTRANSPORTER WYMAGANIA KIEROWCA - ZACHOWANIE I WYGLĄD AUTOTRANSPORTER - STAN TECHNICZNY, BEZPIECZEŃSTWO, OCHRONA ŚRODOWISKA, EKONOMIA POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU WYSTAPIENIA RÓŻNYCH ZAGROZEŃ / ZDARZEŃ POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA WYPADKU / POŻARU POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA WYCIEKU PŁYNÓW EKSPLOATACYJNYCH, PALIWA OSZCZĘDNA I EKONOMICZNA JAZDA PROCEDURA PRZEWOZU OGÓLNE ZASADY ODBIÓR SAMOCHODU STANDARDY KONTROLI ZAŁADUNEK / WYŁADUNEK PRZEWÓZ i PRZEKAZANIE POJAZDU ZMIANY i ZASTRZEŻENIA... 29

3 STRONA : 3 POLITYKA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKIEM Celem funkcjonowania firmy jest świadczenie najwyższej jakości usług logistycznych transportu, obsługi celnej, magazynowania, montażu akcesoriów oraz napraw lakierniczych dla przemysłu samochodowego. Wszyscy: Zarząd firmy, pracownicy, dostawcy i podwykonawcy są odpowiedzialni za szczególną dbałość o środowisko naturalne i zapobieganie zanieczyszczeniom. Nasze zobowiązania realizujemy poprzez: Wdrażanie i utrzymywanie zasad funkcjonowania firmy ukierunkowanych na jakość i działania proekologiczne, Zatrudnianie personelu o szerokiej wiedzy teoretycznej, kwalifikacjach i wysokich umiejętnościach praktycznych, Ciągłe doskonalenie naszych kwalifikacji oraz realizowanych przez nas procesów MOSTVA jest organizacją uczącą się, Wykorzystanie europejskich doświadczeń naszych udziałowców oraz współpracę ze sprawdzonymi i godnymi zaufania partnerami, Stosowanie nowoczesnych technologii przyjaznych środowisku, Przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących działalności Spółki, Ciągłe dążenie do ograniczenia emisji zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery i gleby, Ograniczenie powstawania odpadów w procesach usługowych oraz zapewnienie segregacji i zabezpieczenia przed oddaniem ich do recyklingu lub utylizacji, Regularne przeglądy urządzeń i infrastruktury w celu utrzymania niezawodności. Nasza praca zaczyna się na pokładzie statku lub wagonu, a dzięki staraniom dokładanym przez wszystkich pracowników spełnia oczekiwania naszych kontrahentów i staje się kluczowym elementem sukcesu. Wdrażając i utrzymując zintegrowany system zarządzania oparty na normach ISO 9001:2000 i ISO 14001:2004 potwierdzamy naszą wiarygodność i stwarzamy możliwość lepszego wykorzystania zasobów firmy. Mszczonów, roku Zarząd Wojciech Dutkiewicz Robert Sutkowski Prezes Zarządu V-ce Prezes Zarządu

4 STRONA : 4 1. CEL Wraz z niniejszą instrukcją pragniemy przekazać szereg informacji ważnych dla codziennej pracy Kierowcy autotransportera, w celu utrzymania najwyższej jakości świadczonych usług przez firmę MOSTVA Sp. z o.o. Instrukcja ma na celu też wskazanie ważnych dla naszej firmy zasad postępowania przy realizacji przewozu samochodów by negatywne oddziaływanie na środowisko było jak najmniejsze. 2. ZAKRES ZASTOSOWANIA Instrukcja została opracowana w oparciu o Instrukcję Obsługi Standardy Jakości ECG, stworzoną w kooperacji z producentami samochodów i jest zgodna z jej zapisami, jak również bazuje na doświadczeniu pracowników MOSTVA Sp. z o.o. w przewozach samochodów. Znajduje zastosowanie w codziennej pracy Kierowcy autotransportera. Obejmuje wszystkie elementy procedury przewozu samochodów, począwszy od podjęcia samochodu od dostawcy, poprzez bezpieczny i sprawny załadunek, przewóz i wyładunek, aż do przekazania samochodu odbiorcy. W niektórych punktach szczegółowe wytyczne klienta, który nie przyjął standardów ECG, mogą różnić się od zapisów w niniejszej instrukcji. W takim przypadku wytyczne klienta mają priorytet i będą przekazywane w oddzielnych instrukcjach. Instrukcja w szczególności dotyczy kierowców Spółki MOSTVA oraz kierowców podwykonawców firm pracujących na zlecenie Spółki MOSTVA. Kierowca (przewoźnik) niestosujący się do zasad zapisanych w instrukcjach klienta lub w niniejszej instrukcji może liczyć się z finansowymi konsekwencjami takiego postępowania. Prawidłowość funkcjonowania według instrukcji może być sprawdzone w każdym momencie wykonywania zlecenia Spółki MOSTVA. Szczegółowe wytyczne klienta, mają zawsze priorytet przed zapisami w niniejszej instrukcji i będą przekazywane w oddzielnych instrukcjach. Kierowca (Przewoźnik), niestosujący się do zasad zapisanych w instrukcjach klienta lub niniejszej instrukcji, może liczyć się z finansowymi konsekwencjami takiego postępowania.

5 STRONA : 5 3. KIEROWCA, AUTOTRANSPORTER WYMAGANIA 3.1 KIEROWCA - ZACHOWANIE I WYGLĄD Wygląd i zachowanie pracownika, oraz wygląd stanowiska pracy, świadczy przede wszystkim o nim samym, jak również świadczy o firmie, w której pracuje. CZYSTY, ZGODNY Z PRZEPISAMI I WYTYCZNYMI MOSTVA STRÓJ ROBOCZY ODZIEŻ ROBOCZA MUSI BYĆ CZYSTA BEZ ŚLADÓW OLEJÓW LUB SMARÓW

6 STRONA : 6 Kierowca musi spełniać następujące wymagania: 1. Kierowca powinien posiadać ważne prawo jazdy, właściwej kategorii do poruszania się danym pojazdem, jak również wymagane zaświadczenia o zatrudnieniu w określonej firmie i upoważnienia do poruszania się danym pojazdem. 2. Czysty strój roboczy bez żadnych plam z oleju lub smarów: obuwie - zgodne z przepisami BHP typ zamknięty z podeszwami przeciwpoślizgowymi i stalowymi noskami ochronnymi (osłona na palce stóp), kombinezon roboczy bez żadnych guzików, widocznych suwaków lub sprzączek długie rękawy i długie spodnie są obowiązkowe. W sezonie letnim dopuszcza się spodnie ¾ zakrywające kolana, kamizelka odblaskowa (pomarańczowa) - noszona na placach załadunkowych, podczas prac załadunkowych i rozładunkowych, a także (w czasie godzin pracy) podczas przebywania na drogach publicznych i w innych miejscach, po których odbywa się ruch pojazdów. rękawice robocze tylko podczas pracy na ciężarówce, wsiadając do samochodu należy je zdjąć, ewentualnie wymienić na czyste miękkie rękawiczki ochronne. atestowany kask ochronny. UWAGA: Kierowcy zatrudnieni w firmie MOSTVA oraz kierowcy podwykonawców współpracujących ze Spółką MOSTVA na stałe (umowa najmu lub przewozu) są zobowiązani do używania odzieży roboczej zgodnej z wzorem Spółki MOSTVA. 3. Zabrania się noszenia odsłoniętej: biżuterii, zegarków, guzików, nitów, suwaków lub klamer przedmioty te mogą spowodować uszkodzenia, szczególnie powierzchni lakierowanych lub wnętrza samochodu. 4. Na placach załadunkowych obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych. 5. Punktualność wszelkie opóźnienia należy zgłaszać Spedytorom. 6. Należy stosować uprzejmy ton w rozmowie z klientem i kolegami, wszelkie problemy należy zgłaszać do przełożonych. PODCZAS PRACY PRZY ELEMENTACH CIĘŻARÓWKI NALEŻY ZAWSZE NOSIĆ RĘKAWICE PODCZAS PRAC ZAŁADUNKOWYCH ZAWSZE NOŚ KAMIZELKĘ ODBLASKOWĄ ZWIĘKSZAJĄCĄ WIDOCZNOŚĆ

7 STRONA : 7 7. Zachowywać czystość i porządek stanowiska pracy, zarówno w kabinie jak i całości pojazdu na zewnątrz oraz na placach załadunkowych. Wszelkie wycieki oleju należy neutralizować i usunąć specjalnym absorbentem. 8. Kontrolować stan techniczny oraz wyposażenie autotransportera - wszelkie uszkodzenia oraz potrzebę wykonania przeglądu należy natychmiastowo zgłaszać do przełożonych. 9. Zapewnić podczas przewozu i operacji załadunkowo-wyładunkowych ograniczony dostęp osób nieupoważnionych zarówno do autotransportera jak i ładunku. 10. Zapewnić kompletność otrzymanych dokumentów transportowych i celnych. 11. Zgłaszać Spedytorowi / przełożonemu wszelkie przypadki mogące stwarzać zagrożenie przemytu zarówno w autotransporterze, jak i w przewożonych pojazdach (przewożonym ładunku). 3.2 AUTOTRANSPORTER - STAN TECHNICZNY, BEZPIECZEŃSTWO, OCHRONA ŚRODOWISKA, EKONOMIA Do transportu samochodów mogą być wykorzystywane wyłącznie specjalistyczne pojazdy (autotransportery), które muszą być utrzymywane w dobrym stanie technicznym. W każdej chwili swojej pracy kierowca wpływa lub może wpłynąć swoim postępowaniem lub brakiem postępowania na stan techniczny autotransportera, bezpieczeństwo pracy, możliwość powstania awarii lub jej uniknięcia, ekonomiczną eksploatację oraz redukcję negatywnego oddziaływania na środowisko. Obowiązkiem każdego kierowcy jest dokonywanie codziennego przeglądu stanu technicznego autotransportera. Dotyczy to wszystkich widocznych elementów, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo jazdy, ładunku, jak również prawidłowej eksploatacji pojazdu. Wszelkie wykryte zagrożenia, wynikające ze stanu technicznego pojazdu, należy na bieżąco eliminować. Przykładowe punkty kontroli i ich główny wpływ: Lp. PUNKT BEZPIECZEŃSTWO 1 Oświetlenie X 2 Stan bieżnika X WPŁYW OCHRONA ŚRODOWISKA EKONOMIA 3 Ciśnienie w oponach X X X Zaczep samochód-przyczepa Stan systemu hydraulicznego Stan elementów zabezpieczających X X X X X

8 STRONA : 8 7 Stan elementów mocujących (zastawki, pasy mocujące, inne) X 8 Stan pokładów, najazdów X 9 Zagrożenie wystąpienia przemytu X Bieżąca kontrola stanu technicznego autotransportera i wczesne wykrywanie awarii wpływa na ekonomiczną eksploatację pojazdu oraz ogranicza negatywne oddziaływanie na środowisko, ale przede wszystkim wpływa na bezpieczeństwo pracy kierowcy i innych uczestników ruchu. BIEŻĄCA KONTROLA STANU TECHNICZNEGO WPŁYWA PRZEDE WSZYSTKIM NA BEZPIECZEŃSTWO PRACY KIEROWCY ZAWSZE ZACHOWAJ CZYSTE STANOWISKO PRACY WEWNĄTRZ KABINY I CAŁEGO POJAZDU Autotransporter musi spełniać następujące wymagania: 1. Posiadać ważne przeglądy diagnostyczne samochodu i przyczepy, tachografu, gaśnicy, jak również inne wymagane prawem (w danym kraju) przeglądy np. przegląd zabudowy UDT. 2. Brak wycieków płynów eksploatacyjnych. 3. Wyposażony w nieuszkodzone nadkola chroniące przed kamieniami wyrzucanymi spod kół. 4. Powierzchnia pokładów i ramp musi zapewniać właściwe zamocowanie i bezpieczeństwo przewożonych pojazdów. 5. Górny pokład autotransportera musi posiadać barierki i linki zabezpieczające kierowcę podczas załadunku (liny Musą być naciągnięte nie mogą luźno zwisać, wszystkie elementy barierek powinny posiadać zabezpieczenie na wypadek kontaktu z dowolnym elementem nadwozia przewożonych pojazdów). 6. Wszelkie anteny zewnętrzne muszą być umieszczone w taki sposób, aby nie mogły uszkodzić transportowanych samochodów. 7. Wszelkie twarde elementy jak słupy, nożyce, barierki, drabinki itp. powinny być osłonięte miękkim materiałem lub gumą, w celu zabezpieczenia, drzwi transportowanego pojazdu, przed ich uszkodzeniem, w trakcie załadunku i rozładunku przy ich otwieraniu.

9 STRONA : 9 8. Autotransporter powinien być wyposażony w odpowiednią ilość pasów i zastawek, niezbędną do wykonania zleconego kursu oraz dodatkowo, w co najmniej dwa pasy rezerwowe i dwie zastawki. Minimalna ilość pasów i zastawek to: 3 6 zastawek na transportowany pojazd; 2 3 pasy na transportowany pojazd. Należy używać trzy-punktowe pasy o długość co najmniej 2,2m, które rozciągają się maksymalnie o 4%. Ponadto muszą być one wyposażone w ruchome nakładki typu rękaw i spełniać wymagania normy DIN EN Etykieta na pasie, potwierdzająca spełnianie powyższej normy, musi być czytelna. 9. Autotransporter (Duży 8-11 transportowanych pojazdów) powinien posiadać dwa zestawy ramp (4 sztaple) cm długości. 10. Autotransporter powinien posiadać minimum 2 gaśnice 6kg umieszczone w dostępnym miejscu. 3.3 POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU WYSTAPIENIA RÓŻNYCH ZAGROZEŃ / ZDARZEŃ W przypadku stwierdzenia dużych szkód transportowych (np. wybita szyba, wgniecenia, otarcia powstałe na skutek nacisku elementów zabudowy autotransportera, bądź przemieszczenia samochodów względem siebie, uszkodzenia spowodowane działaniem otwartego ognia, przecięte ogumienie, itp.) przewożonych samochodów lub jakiejkolwiek awarii autotransportera, względnie potrzeby wykonania przeglądu, fakt ten należy niezwłocznie zgłosić do przełożonych. Szybkie przekazanie informacji pomoże w prawidłowym zdiagnozowaniu przyczyny, uniknięciu pogorszenia stanu technicznego, szybkim skierowaniu do właściwego warsztatu oraz wprowadzeniu koniecznych korekt w planie przewozu. W przypadku potrzeby dokonania zmiany środka transportu, samochodów przewożonych pod dozorem celnym, należy powiadomić odpowiedni dla danego obszaru organ celny (w przypadku braku takiej możliwości, powiadomić najbliższą jednostkę Policji lub osobiście spisać protokół, zawierający przyczynę przeładunku i numery rejestracyjne obydwu środków transportu). Zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek korekt na dokumentach celnych. Korekty środka transportu należy dokonać jedynie na liście przewozowym (pole 17 CMR), ewentualnie przy zmianie przewoźnika (pole 17 i 23 CMR). Dodatkowo wskazane jest udokumentowanie zdarzenia (wstępne ustalenie przyczyn, zależnie od przypadku: np. sprawdzenie występującego oznakowania, wykonanie zdjęć, rysunku sytuacyjnego, spisanie protokołu, itp.)

10 STRONA : 10 W zależności od rodzaju zdarzenia informację taką należy przekazać: INFORMACJĘ PRZEKAZAĆ Lp. RODZAJ ZDARZENIA Awaria / przegląd 1 autotransportera Awaria 2 autotransportera Wypadek z udziałem 3 autotransportera Wypadek z udziałem 4 autotranspoertera Duża szkoda transportowa autotransportera i ładunku 5 (niezwiązana z wypadkiem) Kradzież samochodów 6 (ładunku) bądź ich części Samochód (ładunek) 7 niesprawny technicznie 8 Zagrożenie przemytu DALSZA JAZDA możliwa Policja Odpowiedni organ celny (dot. pojazdów pod dozorem celnym) Referent ds. Floty niemożliwa X X X X Spedytor Pracownik Zespołu Ubezpieczeń i Likwidacji Szkód możliwa X X X X niemożliwa X X X X X możliwa X X możliwa / niemożliwa X X X X niemożliwa możliwa / niemożliwa Po dostarczeniu na plac MOSTVA ładunku, w którym wystąpiła duża szkoda transportowa, kierowca powinien poinformować, o tym fakcie pracowników Transportu i Działu Jakości oraz nie podejmować wyładunku, do czasu przybycia komisji weryfikacyjnej (pracownicy Transportu i Działu Jakości). W przypadku dostarczenia, po godzinach pracy biura, samochodów, w których wystąpiła duża szkoda transportowa, wyładunek powinien zostać wstrzymany do następnego dnia roboczego POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA WYPADKU / POŻARU 1. Zawsze należy wezwać Policję / Straż Pożarną (nr 112 z telefonów komórkowych lub 997 / 998), podając przy tym miejsce zdarzenia oraz stan osób uczestniczących i pojazdów. W razie potrzeby poprosić Policję o wezwanie Pogotowia Ratunkowego lub innych służb. 2. Należy zabezpieczyć miejsce zdarzenia: włączyć oświetlenie ostrzegawcze, włożyć kamizelkę ostrzegawczą, ustawić trójkąt ostrzegawczy. 3. W razie wystąpienia pożaru transportowanych samochodów lub autotransportera, według własnej oceny, Kierowca podejmuje działania, w celu ugaszenia ognia lub zapobiegnięcia jego rozprzestrzeniania. 4. Udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym. X X

11 STRONA : Zabezpieczyć przewożony ładunek. 6. Powiadomić Spedytora, odpowiedniego pracownika Działu Floty oraz Pracownika Zespołu Ubezpieczeń i Likwidacji Szkód. UWAGA: W przypadku, gdy właściwa jednostka odmówi przekazania protokołu należy odnotować dane sprawcy takie jak: Imię i nazwisko właściciela pojazdu, Imię i nazwisko kierującego, Numer rejestracyjny pojazdu, Numer polisy OC oraz nazwę Towarzystwa Ubezpieczeniowego, Dane jednostki Policji / Straży Pożarnej przybyłej na miejsce wypadku. UWAGA: Należy dopilnować, aby przed odjazdem, miejsce wypadku zostało dokładnie sprzątnięte z wszelkich odpadków np.: szkło, plastik, olej itp POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA WYCIEKU PŁYNÓW EKSPLOATACYJNYCH, PALIWA Każdy wyciek oleju, paliwa lub innej niebezpiecznej substancji stanowi duże zagrożenie dla środowiska. W przypadku wystąpienia tego typu zdarzenia należy podjąć wszelkie środki w celu zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko substancji niebezpiecznych. Należy wykonać następujące czynności: Posypać plamę oleju / paliwa specjalnym proszkiem (SORBENT). Każdy autotransporter powinien być wyposażony w specjalny proszek (SORBENT). Sorbent można zastąpić innym materiałem wchłaniającym olej. Rozprowadzić sorbent tak by cały olej został wchłonięty. W razie konieczności należy ponownie posypać plamę i rozprowadzić sorbent. Zaolejony sorbent stanowi odpad niebezpieczny substancję należy dokładnie zebrać i wrzucić do specjalnego pojemnika.

12 STRONA : 12 W przypadku braku środka absorbującego, użyć piasku lub powiadomić Straż Pożarną (drogi publiczne) lub obsługę placu (place załadunkowe, stacje dilerskie, stacje paliw, parkingi, itp.). 3.4 OSZCZĘDNA I EKONOMICZNA JAZDA Każdy kierowca zobowiązany jest do stosowania techniki jazdy umożliwiającej jak najmniejsze zużycie paliwa. Paliwo stanowi ponad 30% ogółu kosztów firm transportowych. Tym samym nawet niewielkie oszczędności mogą znacząco wpłynąć na kondycję firmy. Mniejsze spalanie to nie tylko technika jazdy, ale również wybieranie możliwie najkrótszych tras. Ekonomiczne spalanie paliwa to przede wszystkim mniejsze koszty, ale również mniejszy negatywny wpływ na środowisko z tytułu emisji spalin. W celu ograniczenia emisji spalin należy również: tankować paliwo dobrej jakości (z pewnych źródeł), stosować silniki spełniające podwyższone normy jakości spalin, dokonywać systematycznych przeglądów i napraw silnika. 4. PROCEDURA PRZEWOZU 4.1 OGÓLNE ZASADY W trakcie prac, wykonywanych podczas załadunku, przewozu i wyładunku samochodów, należy stosować się do następujących zasad: 1. Przede wszystkim bezpieczeństwo, wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z przepisami BHP, wytycznymi przełożonych oraz niniejszej instrukcji. 2. Pracując na górnym pokładzie, należy poruszać się w obszarze chronionym obszar zabezpieczonym barierkami i linkami zabezpieczającymi. 3. Kluczyki od autotransportera powinny znajdować się zawsze przy kierowcy. 4. Zabrania się przewożenia osób niezatrudnionych w Spółce MOSTVA. 5. Kierowca odpowiada za stan transportowanych samochodów od momentu odbioru do momentu przekazania. Samochód oraz jego wyposażenie mogą być użytkowane wyłącznie w zakresie i w sposób, jaki jest konieczny do jego przetransportowania. W związku z tym zabrania się: opierania, stawania lub siadania na elementach karoserii samochodów, jedzenia, picia lub palenia tytoniu wewnątrz lub w pobliżu samochodu, pozostawania w samochodzie dłużej niż jest to konieczne, umieszczania obcych przedmiotów w pojazdach, jak również usuwania istniejącego wyposażenia,

13 STRONA : 13 używania sprzętu elektronicznego (audio, GPS, telefon itp.), ręcznego ustawiania elektrycznych lusterek, otwierania dachów, pisania na samochodach, używania samochodu do transportu materiałów, używania samochodu do holowania, odpinania, usuwania materiału ochronnego siedzeń, wchodzenia lub wychodzenia z lub do samochodu przez inne drzwi niż drzwi kierowcy, noszenia słuchawek i słuchania muzyki podczas obsługi i prowadzenia samochodu klienta, używania telefonu komórkowego i innych urządzeń przekaźnikowych podczas obsługi i prowadzenia samochodu. 6. Zestaw transportowy (zarówno z ładunkiem jak i pusty) należy parkować w miejscu bezpiecznym (wskazane są obiekty strzeżone, np.: place załadunkowo-rozładunkowe, parkingi strzeżone). 7. Transportowanymi pojazdami może jeździć tylko wyznaczony personel i kierowca autotransportera. Należy to robić zgodnie z wytycznymi niniejszej instrukcji. 8. Pojazd klienta można przemieszczać jedynie w celach załadunkowych i rozładunkowych. 9. Pojazdem należy jeździć ostrożnie, tak aby zminimalizować uszkodzenia. W szczególności zabrania się: zwiększania obrotów silnika, gwałtownego ruszania z obracającymi się kołami napędzającymi, gwałtownego hamowania lub skręcania, doprowadzania do poślizgu sprzęgła, przy wysokich obrotach silnika, jazdy na rozruszniku, wyprzedzania innych pojazdów, jazdy na kołach bez powietrza, wpychania pojazdu na autotransporter, jazdy z ograniczoną widocznością, jazdy z otwartymi drzwiami lub bagażnikiem, usuwania kluczyków zapłonu ze stacyjki podczas jazdy, używania wycieraczek gdy szyba pokryta jest śniegiem lub lodem. 10. W przypadku, gdy transportowanego samochodu nie można uruchomić, należy: jeżeli pojazd nie może być uruchomiony z powodu rozładowania akumulatora, należy go uruchomić za pomocą przenośnego urządzenia rozruchowego. Nigdy nie uruchamiać od innego pojazdu. Zawsze należy podłączać najpierw biegun dodatni (+), potem ujemny (-) lub masę. Uruchamianie pojazdu poprzez holowanie lub pchanie jest zabronione. używać kabli rozruchowych z należytą uwagą, tak aby nie uszkodzić pojazdu,

14 STRONA : 14 jeżeli pojazd nie może być uruchomiony z powodu braku paliwa, uzupełnić odpowiedni jego rodzaj (w przypadku placów CSM i CSG patrz UWAGA poniżej), jeżeli obie metody uruchomienia pojazdu zawiodą, należy skontaktować się ze Spedytorem. pojazdu nigdy nie wolno uruchamiać osobom nieprzeszkolonym. 11. W przypadku, gdy kierowcy wydawany jest samochód niesprawny technicznie (tzn. w przypadku, gdy nie możliwe jest samoczynnego jego uruchomienie oraz zjechanie i wjechanie na środek transportu), załadunek takiego pojazdu jest niedozwolony. Kierowca powiadamia o tym fakcie Spedytora oraz właściwą osobę w punkcie załadunku. 12. Kierowca powinien natychmiast wyłączyć silnik, gdy pojawi się sygnalizacja błędu lub gdy słyszy niepokojące odgłosy. Tego typu sytuację należy zgłosić do przełożonych. 13. Konieczna jest ciągła kontrola ładunku i pojazdu na każdym etapie realizacji przewozu. 14. Wszelkie nieprzewidziane przestoje należy zgłaszać do przełożonych. 15. Realizację przewozu wykonywać zgodnie z instrukcjami Spedytorów. 16. Natychmiast informować Spedytora o wystąpieniu jakichkolwiek zdarzeń dot. pojazdu lub ładunku łącznie z nieprzewidzianymi przestojami. 17. Po każdorazowym wykonaniu przewozu Kierowca/podwykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania dokumentów przewozowych do siedziby Spółki MOSTVA. UWAGA! Na placach CSM i CSG znajdują się oznakowane skrzynki, przeznaczone na paliwo (olej napędowy i benzyna bezołowiowa). W przypadku stwierdzenia braku paliwa: w czasie godzin pracy, należy powiadomić Pracownika Składu Samochodowego, który osobiście dokonuje uzupełnienia odpowiedniego rodzaju paliwa. Pobór odnotowywany jest przez tego pracownika w rejestrze dolewek, po godzinach pracy placu, należy powiadomić pracownika Ochrony, który wydaje kierowcy kluczyk do skrzynki. Kierowca odpowiedzialny jest osobiście za dotankowanie odpowiedniego rodzaju i ilości paliwa. Pobór odnotowywany jest przez pracownika Ochrony w DC_Moduł Ochrona.

15 STRONA : ODBIÓR SAMOCHODU 1. Po przybyciu na miejsce odbioru samochodu (plac załadunkowy, stacja dilerska) Kierowca natychmiast zgłasza swoje przybycie właściwej osobie (Spedytor, pracownik dilera). 2. Kierowca odbiera dokumenty przewozowe. W zależności od rodzaju przewozu (krajowy, międzynarodowy) są to dokumenty takie jak: Krajowy list przewozowy, Międzynarodowy list przewozowy (CMR), Dokumenty celne (np.: dokument tranzytowy T1/T2, Karnet TIR, deklaracja exportowa EX etc.). UWAGA: W przypadku, gdy Kierowca nie otrzyma listu przewozowego - osobiście wypisuje dany dokument. List przewozowy powinien być podstemplowany i zatwierdzony (pieczątka, data, podpis) przez osobę wydającą ładunek. UWAGA: Zabrania się transportowania samochodów bez listu przewozowego, a w przypadku transportu pojazdów celnych bez odpowiednich dokumentów celnych. Dystrybucja listu przewozowego (krajowego i międzynarodowego): jeden egzemplarz po przyjęciu transportu zostaje u nadawcy, jeden egzemplarz po zamknięciu przewozu zostaje u odbiory, pozostałe egzemplarze zostają u przewoźnika, ostatni egzemplarz wraz z dokumentami celnymi (jeżeli takie występują) po zamknięciu przewozu przekazywany jest do Działu Spedycji Spółki MOSTVA. 3. Kierowca jest zobowiązany do szczegółowego sprawdzenia stanu ilościowego samochodów z otrzymanymi dokumentami przewozowymi oraz zgodności danych pomiędzy dokumentami transportowymi i dokumentami celnymi (jeśli występują). Sprawdzenie polega m.in. na potwierdzeniu zgodności numerów nadwozia (ewentualnie innych znaków identyfikujących ładunek) przewożonych samochodów, nr rejestracyjnych autotransprotera, daty załadunku i dodatkowo na dokumentach celnych wyznaczonej trasy przewozu i terminów zgłoszenia ładunku do organu celnego Wszelkie niezgodności powinny być natychmiast zgłaszane do nadawcy ładunku oraz do Spedytora. 4. Kierowca jest zobowiązany do dokonania kontroli stanu odbieranych samochodów zgodnie ze standardami (pkt. 4.3.). Podczas kontroli wyposażenia nie należy otwierać drzwi / bagażnika, które są zaplombowane, ponieważ otwarcie drzwi spowoduje zerwanie plomby. W przypadku stwierdzenia zerwania plomb kierowca powinien odnotować ten fakt w liście przewozowym. 5. Podczas kontroli samochodów należy zwrócić szczególną uwagę na: stan powłoki lakierniczej, stan wnętrza samochodu, stan plomb na drzwiach / bagażniku (w innych miejscach),

16 STRONA : 16 stan wyposażenia: komplet kluczyków + kod kluczyków, antena, kołpaki, kołpaczki od felg aluminiowych koło zapasowe/zestaw naprawczy, narzędzia, zapalniczka, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica, radio, zmieniarka CD, instrukcja obsługi, inna literatura samochodu, itp. UWAGA: Ewentualne niezgodności, uszkodzenia lub braki Kierowca jest zobowiązany odnotować w liście przewozowym, w rubryce UWAGI KIEROWCY. W liście przewozowym należy odnotować również wszelkie czynniki uniemożliwiające dokładną kontrolę samochodów, to jest: 1. odbiór w nocy, 2. odbiór w czasie deszczu, 3. ośnieżona powierzchnia samochodu (wskazać konkretne elementy), 4. brudna powierzchnia samochodu (wskazać konkretne elementy). UWAGA: Pracownik nadawcy przekazujący samochód jest zobowiązany potwierdzić (pieczątka, data, czytelny podpis), stwierdzone przez Kierowcę niezgodności, w liście przewozowym lub wystawić inny dokument stanowiący potwierdzenie niezgodności. W przypadku odmowy potwierdzenia należy ten fakt również odnotować w liście przewozowym. 6. W przypadku stwierdzenia możliwości powstania zmatowień (np. występowanie dużych fragmentów poderwanej folii zabezpieczającej) należy odnotować ten fakt w liście przewozowym i w miarę możliwości usunąć przyczynę zagrożenia. 7. Na zakończenie odbioru samochodu pracownik przekazujący samochód oraz Kierowca potwierdzają jego przekazanie (pieczątka, data, godzina, czytelny podpis) w liście przewozowym. Kopia listu przewozowego pozostaje u pracownika przekazującego samochód (patrz pkt. 2 powyżej). 4.3 STANDARDY KONTROLI NIEDOZWOLONE JEST PRZEWOŻENIE SAMOCHODU BEZ LISTU PRZEWOZOWEGO ZAWSZE SPRAWDŹ STAN I WYPOSAŻENIE SAMOCHODU Czynności sprawdzające prowadzone są w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara: a) Kontrolę elementów pionowych karoserii (błotniki, poszycia drzwi, szyby) prowadzimy pod kątem około 30 stopni w odległości około 1m, w pozycji wertykalnej (dopuszczalne jest schylanie

17 STRONA : 17 się/kucanie), b) Jeżeli samochody sprawdzane są od czoła, pierwszym kontrolowanym elementem powinien być zderzak przedni i spoiler pod zderzakiem. W tym celu należy schylić się by obejrzeć element również od spodu, dopuszcza się kontrolę spoilera dłonią. c) Następnie sprawdzamy reflektor i atrapę, d) Przechodząc wzdłuż pojazdu kontrolujemy pokrywę silnika i szybę czołową pamiętając o wycieraczkach szyby przedniej, e) Sprawdzanie progów można przeprowadzić podobnie jak spoilerów / zderzaków, f) Następnie sprawdzamy dach, ze szczególnym uwzględnieniem relingów, można przy tym korzystać z odpowiednich schodków przenośnych, a w uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest też stawanie na górnej części ogumienia pojazdów, progach (po ich właściwym zabezpieczeniu), podłodze kierowcy, g) Po sprawdzeniu dachu i elementów pionowych, kontrolujemy pokrywę bagażnika, szybę tylną łącznie z wycieraczką, h) Następnie sprawdzamy zderzak tylny i jego spoiler (patrz punkt a.) i) W przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek nieprawidłowości należy zanotować ten fakt w liście przewozowym zgodnie z obowiązującymi standardami, j) W razie poważnych uszkodzeń (np. wybita szyba) sprawdzić stan wyposażenia standardowego, k) Jako ostatnią czynność sprawdzającą zaleca się, stojąc (dozwolone kucanie) przy narożniku samochodu, jeszcze raz spojrzeć na ścianę boczną i tył (przód) pojazdu,

18 STRONA : 18 l) Przechodzimy do kolejnego samochodu, m) W przypadkach dużych uszkodzeń należy wykonać dokumentację zdjęciową, n) W przypadku stwierdzenia zerwania plomb należy ten fakt odnotować i sprawdzić zawartość bagażnika (wnętrza). Wszystkie elementy wyposażenia z bagażnika należy odnotować w liście przewozowym, o) Kontrola jednego samochodu powinna trwać nie dłuzej niż 1 minutę (nie wliczamy w to czasu na uzupełnienie dokumentacji, wykorzystanie przymiaru, itp.), chyba że złożoność uszkodzeń i ich ilość uniemożliwia to, lub instrukcja importera mówi inaczej. 4.4 ZAŁADUNEK / WYŁADUNEK Podczas załadunku oraz wyładunku samochodów należy stosować się do następujących zasad: 1. Kierowca planuje ustawienie samochodów na autotransporterze uwzględniając przy tym: bezpieczeństwo ładunku, gabaryty samochodów wielkość (wysokość, szerokość, długość), waga, maksymalne dopuszczalne wymiary i ładowność autotransportera, kolejność rozładunku wg listów przewozowych / planowanej trasy. 2. Przed załadunkiem lub rozładunkiem autotransportera należy zaparkować na równym i stałym gruncie.

19 STRONA : Pokłady autotransportera muszą być ustawione w taki sposób, aby nie powodować uszkodzeń podwozia samochodów. Należy stworzyć płaski kąt najazdu między ciężarówką, przyczepą, a powierzchnią ziemi maksymalny kąt 8 º. Wszelkie luki (studzienki), zagłębienia na koła muszą być zakryte. Przerwy pomiędzy pokładami muszą być wypełnione odpowiednimi rampami łączącymi. 4. Podczas pracy pokładów nie wolno przebywać na autotransporterze. 5. Należy usunąć wszelkie przeszkody (np.: pasy, zastawki) znajdujące się na drodze załadunku. 6. Zabronione jest wieszanie pasów mocujących na linkach zabezpieczających pokłady. 7. Pokłady autotransportera powinny być czyste bez śladów smarów, olejów, a podczas pracy na nich także bez lodu i śniegu. 8. Należy właściwie operować sprzęgłem w ładowanych samochodach, tak aby nie doprowadzić do poślizgu sprzęgła przy wysokich obrotach. ZAWSZE PAMIĘTAJ O BEZPIECZEŃSTWIE PRACY PŁASKI KĄT NAJAZDU POZWOLI UNIKNĄĆ USZKODZEŃ DOLNEJ CZĘŚCI ZDERZAKA (SPOILERA)

20 STRONA : Wszelkie czynności przy transportowanych samochodach należy wykonywać bez rękawic. 10. Przed wprowadzeniem samochodu na autotransporter należy koniecznie złożyć lusterka boczne oraz zdemontować lub złożyć antenę. 11. Zabrania się przeciskania między samochodami. 12. Należy zapewnić sobie właściwą widoczność niezbędną do prowadzenia samochodu klienta (dozwolone jest używanie jedynie skrobaczek atestowanych). 13. Należy zwrócić szczególną uwagę przy otwieraniu drzwi, tak by zapobiec ich zetknięcia z innymi pojazdami lub przedmiotami. 14. W przypadku, gdy doszło do uszkodzenia samochodu należy o tym fakcie bezzwłocznie poinformować przełożonych. ZAWSZE NALEŻY ZŁOŻYĆ LUSTERKA BOCZNE ORAZ ZDEMONTOWAĆ/ZŁOŻYĆ ANTENĘ WSZELKIE CZYNNOŚCI PRZY POJAZDACH WYKONUJ BEZ RĘKAWIC NIE WOLNO DOTYKAĆ POWIERZCHNI LAKIEROWANYCH, NOSIĆ ZEGARKÓW I INNEJ BIŻUTERII NA RĘKACH

Informator Użytkownika pojazdu YOU DRIVE, WE CARE

Informator Użytkownika pojazdu YOU DRIVE, WE CARE Informator Użytkownika pojazdu YOU DRIVE, WE CARE Spis treści Ważne telefony:... 2 Wstęp... 3 Odbiór pojazdu... 4 Obowiązki Użytkownika... 5 Obsługa codzienna pojazdu... 6 Przeglądy / naprawy / awarie

Bardziej szczegółowo

Informator Użytkownika pojazdu YOU DRIVE, WE CARE

Informator Użytkownika pojazdu YOU DRIVE, WE CARE Informator Użytkownika pojazdu YOU DRIVE, WE CARE Spis treści Ważne telefony:... 2 Wstęp... 3 Odbiór pojazdu... 4 Obowiązki Użytkownika... 5 Obsługa codzienna pojazdu... 6 Przeglądy / naprawy / awarie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy "Regulamin Świadczenia Usług Przewozu Przesyłek na zlecenie PEKAES, zwany dalej "Regulaminem" reguluje sposoby zlecania, wykonywania, ubezpieczenia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

ZASADY DLA DOSTAWCÓW USŁUG REALIZUJĄCYCH

ZASADY DLA DOSTAWCÓW USŁUG REALIZUJĄCYCH ZASADY DLA DOSTAWCÓW USŁUG REALIZUJĄCYCH USŁUGI NA RZECZ I NA TERENIE MONDI ŚWIECIE S.A. Listopad 2014-1 - SPIS TREŚCI Str 1 WYMAGANIA OGÓLNE. - 5-2 PRACOWNICY DOSTAWCY. - 6-3 SPRZĘT DOSTAWCY USŁUGI WPROWADZANY

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w magazynie. Instrukcja obsługi regałów paletowych o zmiennej konfiguracji Działanie, użytkowanie, kontrola i konserwacja

Bezpieczeństwo w magazynie. Instrukcja obsługi regałów paletowych o zmiennej konfiguracji Działanie, użytkowanie, kontrola i konserwacja Bezpieczeństwo w magazynie Instrukcja obsługi regałów paletowych o zmiennej konfiguracji Działanie, użytkowanie, kontrola i konserwacja Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI REGAŁÓW PALETOWYCH O ZMIENNEJ KONFIGURACJI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stanowiskowa BHP

Instrukcja stanowiskowa BHP str. 1 z 23 I. Transport - charakterystyka Transport towarów stanowi bardzo ważny element w działalności każdego przedsiębiorstwa i możemy go podzielić na: transport zewnętrzny i wewnętrzny. Schematycznie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stanowiskowa BHP

Instrukcja stanowiskowa BHP str. 1 z 16 I TRANSPORT SAMOCHODOWY 1. Uwagi ogólne 1.1 Postanowienia instrukcji w zakresie transportu samochodowego jak i transportu ręcznego dotyczą wszystkich kierowców w MPO Łódź, oraz osób pełniących

Bardziej szczegółowo

Instrukcja o postępowaniu przy przewozie koleją towarów niebezpiecznych Ir-16 Warszawa, 2009 rok

Instrukcja o postępowaniu przy przewozie koleją towarów niebezpiecznych Ir-16 Warszawa, 2009 rok Załącznik do zarządzenia Nr 27/2009 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 3 listopada 2009 r. Instrukcja o postępowaniu przy przewozie koleją towarów niebezpiecznych Ir-16 Warszawa, 2009 rok Regulacja

Bardziej szczegółowo

EKX 410/513/515k/515. Instrukcja obsługi EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52017705 07.08

EKX 410/513/515k/515. Instrukcja obsługi EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52017705 07.08 EKX 410/513/515k/515 11.03 - Instrukcja obsługi p 52017705 07.08 EKX 410 EKX 513-515 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego Tom Modernizacja systemu sterowania transportu i załadunku osadu odwodnionego na stacji pras wraz z układem synoptyki w centralnej dyspozytorni w oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Przebudowa pomieszczeń Oddziału Chorób Wewnętrznych z Odcinkiem Gastroenterologii Pierwszego Dnia i Odcinkiem Alergologii Radomskiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2012 r. MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Biuro Administracyjno-Finansowe

Warszawa, dnia 9 października 2012 r. MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Biuro Administracyjno-Finansowe MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Biuro Administracyjno-Finansowe Warszawa, dnia 9 października 2012 r. Znak pisma BAF-VI-2374-1-42/12 WYKONAWCY ubiegający się o zamówienie publiczne prowadzone w trybie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KIEROWCY. Firma Transportowo Spedycyjna. Andrzej Zakrzewski. 4 S t r o n a

PODRĘCZNIK KIEROWCY. Firma Transportowo Spedycyjna. Andrzej Zakrzewski. 4 S t r o n a 2013 PODRĘCZNIK KIEROWCY Firma Transportowo Spedycyjna EL - ZAK Andrzej Zakrzewski 4 S t r o n a TRANSPORT I SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA 43-150 BIERUŃ UL. SOSNOWA 13 Tel./Fax + 48 32 216 10 30, Tel. +48 601

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. KA-Projekt Adam Kościecha Ul. Startowa 15a/7 80-461 Gdańsk Tel: 502-723-665

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. KA-Projekt Adam Kościecha Ul. Startowa 15a/7 80-461 Gdańsk Tel: 502-723-665 OBIEKT TEMAT INWESTOR Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - montaż urządzeń rekreacyjnych do ćwiczeń na wolnym powietrzu dla Placu Sportów Miejskich przy ul. Morskiej w Gdyni Leszczyki na działkach

Bardziej szczegółowo

DROGI UŻYTKOWNIKU SAMOCHODU VOLVO DZIĘKUJEMY ZA WYBRANIE SAMOCHODU VOLVO

DROGI UŻYTKOWNIKU SAMOCHODU VOLVO DZIĘKUJEMY ZA WYBRANIE SAMOCHODU VOLVO WEB EDITION INSTRUKCJA OBSŁUGI DROGI UŻYTKOWNIKU SAMOCHODU VOLVO DZIĘKUJEMY ZA WYBRANIE SAMOCHODU VOLVO Mamy nadzieję, że samochód ten przez długie lata będzie dostarczał wielu powodów do radości. Został

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I WYJAZDÓW SZKOLNYCH. w Gimnazjum Nr 3 w Grodzisku Mazowieckim im. Leonida Teligi

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I WYJAZDÓW SZKOLNYCH. w Gimnazjum Nr 3 w Grodzisku Mazowieckim im. Leonida Teligi REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I WYJAZDÓW SZKOLNYCH w Gimnazjum Nr 3 w Grodzisku Mazowieckim im. Leonida Teligi Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2014

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU

BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU

Bardziej szczegółowo

ETX 513/515 łącznie z wersją KH

ETX 513/515 łącznie z wersją KH ETX 513/515 łącznie z wersją KH 10.04 - Instrukcji obsługi p 52034135 07.08 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

--------------- BOMET ----------------

--------------- BOMET ---------------- --------------- BOMET ---------------- INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA KATALOG CZĘŚCI WYMIENNYCH OBSYPNIK ZAWIESZANY P 475-3 sekcyjny P - 475/1-5 sekcyjny PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY ZAPOZNAJ SIĘ

Bardziej szczegółowo

Poradnik dotyczący organizacji wyjazdu zorganizowanej grupy dzieci i młodzieży w woj. podlaskim.

Poradnik dotyczący organizacji wyjazdu zorganizowanej grupy dzieci i młodzieży w woj. podlaskim. KURATORIUM OŚWIATY w Białymstoku SO.554.6.3.2013r Poradnik dotyczący organizacji wyjazdu zorganizowanej grupy dzieci i młodzieży w woj. podlaskim. Białystok - 2013 SPIS TREŚCI: Wstęp s. 3 I. Porady dla

Bardziej szczegółowo

INSTRUKTAŻ DO BEZPIECZNEJ PRACY W MAGAZYNIE

INSTRUKTAŻ DO BEZPIECZNEJ PRACY W MAGAZYNIE INSTRUKTAŻ DO BEZPIECZNEJ PRACY W MAGAZYNIE Szanowni Państwo, W trosce o bezpieczeństwo pracy w Państwa magazynie, firma ESPERTO ma przyjemność przedstawić Instruktaż do bezpiecznej pracy w magazynie.

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO OGÓLNE WARUNKI DOBROWOLNYCH UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH (OWU) przyjęte uchwałą nr 9 Zarządu TUiR WARTA S.A. z dnia 13 listopada 2012 r. Konsultacja językowa

Bardziej szczegółowo

EFX 410/413. Instrukcja eksploatacji 10.04- 52027317 03.10 EFX 410 EFX 413

EFX 410/413. Instrukcja eksploatacji 10.04- 52027317 03.10 EFX 410 EFX 413 EX 410/413 10.04- Instrukcja eksploatacji p 52027317 03.10 EX 410 EX 413 Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty Typ

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO. Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO. Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk 2 spis treści WSTĘP Zakres pakietu ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO 5 Kochamy cztery kółka. Niezbędnik

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNA FLOTA PRZEWODNIK STANDARDY BEZPIECZEŃSTWA W ZARZĄDZANIU SAMOCHODAMI SŁUŻBOWYMI. Redakcja. ABB Sp. z o.o. Kathleen Elsig. Andrzej Brzozowski

BEZPIECZNA FLOTA PRZEWODNIK STANDARDY BEZPIECZEŃSTWA W ZARZĄDZANIU SAMOCHODAMI SŁUŻBOWYMI. Redakcja. ABB Sp. z o.o. Kathleen Elsig. Andrzej Brzozowski BEZPIECZNA FLOTA STANDARDY BEZPIECZEŃSTWA W ZARZĄDZANIU SAMOCHODAMI SŁUŻBOWYMI Redakcja Andrzej Brzozowski ABB Sp. z o.o. Kathleen Elsig Global Road Safety Partnership Joanna Gabrysiak Forum Odpowiedzialnego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 39 nr 495 z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie sposobu pełnienia służby na drogach przez policjantów... 185 40

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY RUE Sp. z o.o. z DOSTAWCAMI IS-09/02/I. V-ce Prezes Zarządu Jacek Czyż Prezes Zarządu Piotr Pawlica

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY RUE Sp. z o.o. z DOSTAWCAMI IS-09/02/I. V-ce Prezes Zarządu Jacek Czyż Prezes Zarządu Piotr Pawlica Opracował: Zatwierdził: OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY V-ce Prezes Zarządu Jacek Czyż Prezes Zarządu Piotr Pawlica Daty i Podpisy: Strona 1 z 14 Data: 01.06.2012 SPIS TREŚCI 1. Cel 2 2. Zakres obowiązywania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Rozbudowa Ośrodka Kultury z adaptacją na Ośrodek Integracji Europejskiej i Promocji Podlasia w Goniądzu INWESTOR: Gmina Goniądz ul. Plac 11 Listopada 38, 19 110 Goniądz Opracował:

Bardziej szczegółowo

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 0 ELE ac 16/18/20 08.02- Instrukcji obsługi p 50249850 04.03 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI W ENERGETYCE CIEPLNEJ

BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI W ENERGETYCE CIEPLNEJ BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI W ENERGETYCE CIEPLNEJ Spis treści Wstęp... 4 1. Podstawowe pojęcia... 6 2. Obowiązki osób odpowiadających za eksploatację urządzeń... 8 3. Ogólne

Bardziej szczegółowo