INSTRUKCJA I-T-P-ITS TRANSPORTU SAMOCHODÓW INSTRUKCJA TRANSPORTU SAMOCHODÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA I-T-P-ITS TRANSPORTU SAMOCHODÓW INSTRUKCJA TRANSPORTU SAMOCHODÓW"

Transkrypt

1 STRONA : 1 INSTRUKCJA Opracowana w oparciu o Instrukcję Obsługi Standardy Jakości ECG European Cartransport Group of Interest DLA KIEROWCÓW AUTOTRANSPORTERÓW MOSTVA SP Z O.O. ORAZ KIEROWCÓW FIRM PRACUJĄCYCH NA ZLECENIE MOSTVA SP. Z O.O.

2 STRONA : 2 SPIS TREŚCI POLITYKA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKIEM CEL ZAKRES ZASTOSOWANIA KIEROWCA, AUTOTRANSPORTER WYMAGANIA KIEROWCA - ZACHOWANIE I WYGLĄD AUTOTRANSPORTER - STAN TECHNICZNY, BEZPIECZEŃSTWO, OCHRONA ŚRODOWISKA, EKONOMIA POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU WYSTAPIENIA RÓŻNYCH ZAGROZEŃ / ZDARZEŃ POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA WYPADKU / POŻARU POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA WYCIEKU PŁYNÓW EKSPLOATACYJNYCH, PALIWA OSZCZĘDNA I EKONOMICZNA JAZDA PROCEDURA PRZEWOZU OGÓLNE ZASADY ODBIÓR SAMOCHODU STANDARDY KONTROLI ZAŁADUNEK / WYŁADUNEK PRZEWÓZ i PRZEKAZANIE POJAZDU ZMIANY i ZASTRZEŻENIA... 29

3 STRONA : 3 POLITYKA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKIEM Celem funkcjonowania firmy jest świadczenie najwyższej jakości usług logistycznych transportu, obsługi celnej, magazynowania, montażu akcesoriów oraz napraw lakierniczych dla przemysłu samochodowego. Wszyscy: Zarząd firmy, pracownicy, dostawcy i podwykonawcy są odpowiedzialni za szczególną dbałość o środowisko naturalne i zapobieganie zanieczyszczeniom. Nasze zobowiązania realizujemy poprzez: Wdrażanie i utrzymywanie zasad funkcjonowania firmy ukierunkowanych na jakość i działania proekologiczne, Zatrudnianie personelu o szerokiej wiedzy teoretycznej, kwalifikacjach i wysokich umiejętnościach praktycznych, Ciągłe doskonalenie naszych kwalifikacji oraz realizowanych przez nas procesów MOSTVA jest organizacją uczącą się, Wykorzystanie europejskich doświadczeń naszych udziałowców oraz współpracę ze sprawdzonymi i godnymi zaufania partnerami, Stosowanie nowoczesnych technologii przyjaznych środowisku, Przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących działalności Spółki, Ciągłe dążenie do ograniczenia emisji zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery i gleby, Ograniczenie powstawania odpadów w procesach usługowych oraz zapewnienie segregacji i zabezpieczenia przed oddaniem ich do recyklingu lub utylizacji, Regularne przeglądy urządzeń i infrastruktury w celu utrzymania niezawodności. Nasza praca zaczyna się na pokładzie statku lub wagonu, a dzięki staraniom dokładanym przez wszystkich pracowników spełnia oczekiwania naszych kontrahentów i staje się kluczowym elementem sukcesu. Wdrażając i utrzymując zintegrowany system zarządzania oparty na normach ISO 9001:2000 i ISO 14001:2004 potwierdzamy naszą wiarygodność i stwarzamy możliwość lepszego wykorzystania zasobów firmy. Mszczonów, roku Zarząd Wojciech Dutkiewicz Robert Sutkowski Prezes Zarządu V-ce Prezes Zarządu

4 STRONA : 4 1. CEL Wraz z niniejszą instrukcją pragniemy przekazać szereg informacji ważnych dla codziennej pracy Kierowcy autotransportera, w celu utrzymania najwyższej jakości świadczonych usług przez firmę MOSTVA Sp. z o.o. Instrukcja ma na celu też wskazanie ważnych dla naszej firmy zasad postępowania przy realizacji przewozu samochodów by negatywne oddziaływanie na środowisko było jak najmniejsze. 2. ZAKRES ZASTOSOWANIA Instrukcja została opracowana w oparciu o Instrukcję Obsługi Standardy Jakości ECG, stworzoną w kooperacji z producentami samochodów i jest zgodna z jej zapisami, jak również bazuje na doświadczeniu pracowników MOSTVA Sp. z o.o. w przewozach samochodów. Znajduje zastosowanie w codziennej pracy Kierowcy autotransportera. Obejmuje wszystkie elementy procedury przewozu samochodów, począwszy od podjęcia samochodu od dostawcy, poprzez bezpieczny i sprawny załadunek, przewóz i wyładunek, aż do przekazania samochodu odbiorcy. W niektórych punktach szczegółowe wytyczne klienta, który nie przyjął standardów ECG, mogą różnić się od zapisów w niniejszej instrukcji. W takim przypadku wytyczne klienta mają priorytet i będą przekazywane w oddzielnych instrukcjach. Instrukcja w szczególności dotyczy kierowców Spółki MOSTVA oraz kierowców podwykonawców firm pracujących na zlecenie Spółki MOSTVA. Kierowca (przewoźnik) niestosujący się do zasad zapisanych w instrukcjach klienta lub w niniejszej instrukcji może liczyć się z finansowymi konsekwencjami takiego postępowania. Prawidłowość funkcjonowania według instrukcji może być sprawdzone w każdym momencie wykonywania zlecenia Spółki MOSTVA. Szczegółowe wytyczne klienta, mają zawsze priorytet przed zapisami w niniejszej instrukcji i będą przekazywane w oddzielnych instrukcjach. Kierowca (Przewoźnik), niestosujący się do zasad zapisanych w instrukcjach klienta lub niniejszej instrukcji, może liczyć się z finansowymi konsekwencjami takiego postępowania.

5 STRONA : 5 3. KIEROWCA, AUTOTRANSPORTER WYMAGANIA 3.1 KIEROWCA - ZACHOWANIE I WYGLĄD Wygląd i zachowanie pracownika, oraz wygląd stanowiska pracy, świadczy przede wszystkim o nim samym, jak również świadczy o firmie, w której pracuje. CZYSTY, ZGODNY Z PRZEPISAMI I WYTYCZNYMI MOSTVA STRÓJ ROBOCZY ODZIEŻ ROBOCZA MUSI BYĆ CZYSTA BEZ ŚLADÓW OLEJÓW LUB SMARÓW

6 STRONA : 6 Kierowca musi spełniać następujące wymagania: 1. Kierowca powinien posiadać ważne prawo jazdy, właściwej kategorii do poruszania się danym pojazdem, jak również wymagane zaświadczenia o zatrudnieniu w określonej firmie i upoważnienia do poruszania się danym pojazdem. 2. Czysty strój roboczy bez żadnych plam z oleju lub smarów: obuwie - zgodne z przepisami BHP typ zamknięty z podeszwami przeciwpoślizgowymi i stalowymi noskami ochronnymi (osłona na palce stóp), kombinezon roboczy bez żadnych guzików, widocznych suwaków lub sprzączek długie rękawy i długie spodnie są obowiązkowe. W sezonie letnim dopuszcza się spodnie ¾ zakrywające kolana, kamizelka odblaskowa (pomarańczowa) - noszona na placach załadunkowych, podczas prac załadunkowych i rozładunkowych, a także (w czasie godzin pracy) podczas przebywania na drogach publicznych i w innych miejscach, po których odbywa się ruch pojazdów. rękawice robocze tylko podczas pracy na ciężarówce, wsiadając do samochodu należy je zdjąć, ewentualnie wymienić na czyste miękkie rękawiczki ochronne. atestowany kask ochronny. UWAGA: Kierowcy zatrudnieni w firmie MOSTVA oraz kierowcy podwykonawców współpracujących ze Spółką MOSTVA na stałe (umowa najmu lub przewozu) są zobowiązani do używania odzieży roboczej zgodnej z wzorem Spółki MOSTVA. 3. Zabrania się noszenia odsłoniętej: biżuterii, zegarków, guzików, nitów, suwaków lub klamer przedmioty te mogą spowodować uszkodzenia, szczególnie powierzchni lakierowanych lub wnętrza samochodu. 4. Na placach załadunkowych obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych. 5. Punktualność wszelkie opóźnienia należy zgłaszać Spedytorom. 6. Należy stosować uprzejmy ton w rozmowie z klientem i kolegami, wszelkie problemy należy zgłaszać do przełożonych. PODCZAS PRACY PRZY ELEMENTACH CIĘŻARÓWKI NALEŻY ZAWSZE NOSIĆ RĘKAWICE PODCZAS PRAC ZAŁADUNKOWYCH ZAWSZE NOŚ KAMIZELKĘ ODBLASKOWĄ ZWIĘKSZAJĄCĄ WIDOCZNOŚĆ

7 STRONA : 7 7. Zachowywać czystość i porządek stanowiska pracy, zarówno w kabinie jak i całości pojazdu na zewnątrz oraz na placach załadunkowych. Wszelkie wycieki oleju należy neutralizować i usunąć specjalnym absorbentem. 8. Kontrolować stan techniczny oraz wyposażenie autotransportera - wszelkie uszkodzenia oraz potrzebę wykonania przeglądu należy natychmiastowo zgłaszać do przełożonych. 9. Zapewnić podczas przewozu i operacji załadunkowo-wyładunkowych ograniczony dostęp osób nieupoważnionych zarówno do autotransportera jak i ładunku. 10. Zapewnić kompletność otrzymanych dokumentów transportowych i celnych. 11. Zgłaszać Spedytorowi / przełożonemu wszelkie przypadki mogące stwarzać zagrożenie przemytu zarówno w autotransporterze, jak i w przewożonych pojazdach (przewożonym ładunku). 3.2 AUTOTRANSPORTER - STAN TECHNICZNY, BEZPIECZEŃSTWO, OCHRONA ŚRODOWISKA, EKONOMIA Do transportu samochodów mogą być wykorzystywane wyłącznie specjalistyczne pojazdy (autotransportery), które muszą być utrzymywane w dobrym stanie technicznym. W każdej chwili swojej pracy kierowca wpływa lub może wpłynąć swoim postępowaniem lub brakiem postępowania na stan techniczny autotransportera, bezpieczeństwo pracy, możliwość powstania awarii lub jej uniknięcia, ekonomiczną eksploatację oraz redukcję negatywnego oddziaływania na środowisko. Obowiązkiem każdego kierowcy jest dokonywanie codziennego przeglądu stanu technicznego autotransportera. Dotyczy to wszystkich widocznych elementów, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo jazdy, ładunku, jak również prawidłowej eksploatacji pojazdu. Wszelkie wykryte zagrożenia, wynikające ze stanu technicznego pojazdu, należy na bieżąco eliminować. Przykładowe punkty kontroli i ich główny wpływ: Lp. PUNKT BEZPIECZEŃSTWO 1 Oświetlenie X 2 Stan bieżnika X WPŁYW OCHRONA ŚRODOWISKA EKONOMIA 3 Ciśnienie w oponach X X X Zaczep samochód-przyczepa Stan systemu hydraulicznego Stan elementów zabezpieczających X X X X X

8 STRONA : 8 7 Stan elementów mocujących (zastawki, pasy mocujące, inne) X 8 Stan pokładów, najazdów X 9 Zagrożenie wystąpienia przemytu X Bieżąca kontrola stanu technicznego autotransportera i wczesne wykrywanie awarii wpływa na ekonomiczną eksploatację pojazdu oraz ogranicza negatywne oddziaływanie na środowisko, ale przede wszystkim wpływa na bezpieczeństwo pracy kierowcy i innych uczestników ruchu. BIEŻĄCA KONTROLA STANU TECHNICZNEGO WPŁYWA PRZEDE WSZYSTKIM NA BEZPIECZEŃSTWO PRACY KIEROWCY ZAWSZE ZACHOWAJ CZYSTE STANOWISKO PRACY WEWNĄTRZ KABINY I CAŁEGO POJAZDU Autotransporter musi spełniać następujące wymagania: 1. Posiadać ważne przeglądy diagnostyczne samochodu i przyczepy, tachografu, gaśnicy, jak również inne wymagane prawem (w danym kraju) przeglądy np. przegląd zabudowy UDT. 2. Brak wycieków płynów eksploatacyjnych. 3. Wyposażony w nieuszkodzone nadkola chroniące przed kamieniami wyrzucanymi spod kół. 4. Powierzchnia pokładów i ramp musi zapewniać właściwe zamocowanie i bezpieczeństwo przewożonych pojazdów. 5. Górny pokład autotransportera musi posiadać barierki i linki zabezpieczające kierowcę podczas załadunku (liny Musą być naciągnięte nie mogą luźno zwisać, wszystkie elementy barierek powinny posiadać zabezpieczenie na wypadek kontaktu z dowolnym elementem nadwozia przewożonych pojazdów). 6. Wszelkie anteny zewnętrzne muszą być umieszczone w taki sposób, aby nie mogły uszkodzić transportowanych samochodów. 7. Wszelkie twarde elementy jak słupy, nożyce, barierki, drabinki itp. powinny być osłonięte miękkim materiałem lub gumą, w celu zabezpieczenia, drzwi transportowanego pojazdu, przed ich uszkodzeniem, w trakcie załadunku i rozładunku przy ich otwieraniu.

9 STRONA : 9 8. Autotransporter powinien być wyposażony w odpowiednią ilość pasów i zastawek, niezbędną do wykonania zleconego kursu oraz dodatkowo, w co najmniej dwa pasy rezerwowe i dwie zastawki. Minimalna ilość pasów i zastawek to: 3 6 zastawek na transportowany pojazd; 2 3 pasy na transportowany pojazd. Należy używać trzy-punktowe pasy o długość co najmniej 2,2m, które rozciągają się maksymalnie o 4%. Ponadto muszą być one wyposażone w ruchome nakładki typu rękaw i spełniać wymagania normy DIN EN Etykieta na pasie, potwierdzająca spełnianie powyższej normy, musi być czytelna. 9. Autotransporter (Duży 8-11 transportowanych pojazdów) powinien posiadać dwa zestawy ramp (4 sztaple) cm długości. 10. Autotransporter powinien posiadać minimum 2 gaśnice 6kg umieszczone w dostępnym miejscu. 3.3 POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU WYSTAPIENIA RÓŻNYCH ZAGROZEŃ / ZDARZEŃ W przypadku stwierdzenia dużych szkód transportowych (np. wybita szyba, wgniecenia, otarcia powstałe na skutek nacisku elementów zabudowy autotransportera, bądź przemieszczenia samochodów względem siebie, uszkodzenia spowodowane działaniem otwartego ognia, przecięte ogumienie, itp.) przewożonych samochodów lub jakiejkolwiek awarii autotransportera, względnie potrzeby wykonania przeglądu, fakt ten należy niezwłocznie zgłosić do przełożonych. Szybkie przekazanie informacji pomoże w prawidłowym zdiagnozowaniu przyczyny, uniknięciu pogorszenia stanu technicznego, szybkim skierowaniu do właściwego warsztatu oraz wprowadzeniu koniecznych korekt w planie przewozu. W przypadku potrzeby dokonania zmiany środka transportu, samochodów przewożonych pod dozorem celnym, należy powiadomić odpowiedni dla danego obszaru organ celny (w przypadku braku takiej możliwości, powiadomić najbliższą jednostkę Policji lub osobiście spisać protokół, zawierający przyczynę przeładunku i numery rejestracyjne obydwu środków transportu). Zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek korekt na dokumentach celnych. Korekty środka transportu należy dokonać jedynie na liście przewozowym (pole 17 CMR), ewentualnie przy zmianie przewoźnika (pole 17 i 23 CMR). Dodatkowo wskazane jest udokumentowanie zdarzenia (wstępne ustalenie przyczyn, zależnie od przypadku: np. sprawdzenie występującego oznakowania, wykonanie zdjęć, rysunku sytuacyjnego, spisanie protokołu, itp.)

10 STRONA : 10 W zależności od rodzaju zdarzenia informację taką należy przekazać: INFORMACJĘ PRZEKAZAĆ Lp. RODZAJ ZDARZENIA Awaria / przegląd 1 autotransportera Awaria 2 autotransportera Wypadek z udziałem 3 autotransportera Wypadek z udziałem 4 autotranspoertera Duża szkoda transportowa autotransportera i ładunku 5 (niezwiązana z wypadkiem) Kradzież samochodów 6 (ładunku) bądź ich części Samochód (ładunek) 7 niesprawny technicznie 8 Zagrożenie przemytu DALSZA JAZDA możliwa Policja Odpowiedni organ celny (dot. pojazdów pod dozorem celnym) Referent ds. Floty niemożliwa X X X X Spedytor Pracownik Zespołu Ubezpieczeń i Likwidacji Szkód możliwa X X X X niemożliwa X X X X X możliwa X X możliwa / niemożliwa X X X X niemożliwa możliwa / niemożliwa Po dostarczeniu na plac MOSTVA ładunku, w którym wystąpiła duża szkoda transportowa, kierowca powinien poinformować, o tym fakcie pracowników Transportu i Działu Jakości oraz nie podejmować wyładunku, do czasu przybycia komisji weryfikacyjnej (pracownicy Transportu i Działu Jakości). W przypadku dostarczenia, po godzinach pracy biura, samochodów, w których wystąpiła duża szkoda transportowa, wyładunek powinien zostać wstrzymany do następnego dnia roboczego POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA WYPADKU / POŻARU 1. Zawsze należy wezwać Policję / Straż Pożarną (nr 112 z telefonów komórkowych lub 997 / 998), podając przy tym miejsce zdarzenia oraz stan osób uczestniczących i pojazdów. W razie potrzeby poprosić Policję o wezwanie Pogotowia Ratunkowego lub innych służb. 2. Należy zabezpieczyć miejsce zdarzenia: włączyć oświetlenie ostrzegawcze, włożyć kamizelkę ostrzegawczą, ustawić trójkąt ostrzegawczy. 3. W razie wystąpienia pożaru transportowanych samochodów lub autotransportera, według własnej oceny, Kierowca podejmuje działania, w celu ugaszenia ognia lub zapobiegnięcia jego rozprzestrzeniania. 4. Udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym. X X

11 STRONA : Zabezpieczyć przewożony ładunek. 6. Powiadomić Spedytora, odpowiedniego pracownika Działu Floty oraz Pracownika Zespołu Ubezpieczeń i Likwidacji Szkód. UWAGA: W przypadku, gdy właściwa jednostka odmówi przekazania protokołu należy odnotować dane sprawcy takie jak: Imię i nazwisko właściciela pojazdu, Imię i nazwisko kierującego, Numer rejestracyjny pojazdu, Numer polisy OC oraz nazwę Towarzystwa Ubezpieczeniowego, Dane jednostki Policji / Straży Pożarnej przybyłej na miejsce wypadku. UWAGA: Należy dopilnować, aby przed odjazdem, miejsce wypadku zostało dokładnie sprzątnięte z wszelkich odpadków np.: szkło, plastik, olej itp POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA WYCIEKU PŁYNÓW EKSPLOATACYJNYCH, PALIWA Każdy wyciek oleju, paliwa lub innej niebezpiecznej substancji stanowi duże zagrożenie dla środowiska. W przypadku wystąpienia tego typu zdarzenia należy podjąć wszelkie środki w celu zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko substancji niebezpiecznych. Należy wykonać następujące czynności: Posypać plamę oleju / paliwa specjalnym proszkiem (SORBENT). Każdy autotransporter powinien być wyposażony w specjalny proszek (SORBENT). Sorbent można zastąpić innym materiałem wchłaniającym olej. Rozprowadzić sorbent tak by cały olej został wchłonięty. W razie konieczności należy ponownie posypać plamę i rozprowadzić sorbent. Zaolejony sorbent stanowi odpad niebezpieczny substancję należy dokładnie zebrać i wrzucić do specjalnego pojemnika.

12 STRONA : 12 W przypadku braku środka absorbującego, użyć piasku lub powiadomić Straż Pożarną (drogi publiczne) lub obsługę placu (place załadunkowe, stacje dilerskie, stacje paliw, parkingi, itp.). 3.4 OSZCZĘDNA I EKONOMICZNA JAZDA Każdy kierowca zobowiązany jest do stosowania techniki jazdy umożliwiającej jak najmniejsze zużycie paliwa. Paliwo stanowi ponad 30% ogółu kosztów firm transportowych. Tym samym nawet niewielkie oszczędności mogą znacząco wpłynąć na kondycję firmy. Mniejsze spalanie to nie tylko technika jazdy, ale również wybieranie możliwie najkrótszych tras. Ekonomiczne spalanie paliwa to przede wszystkim mniejsze koszty, ale również mniejszy negatywny wpływ na środowisko z tytułu emisji spalin. W celu ograniczenia emisji spalin należy również: tankować paliwo dobrej jakości (z pewnych źródeł), stosować silniki spełniające podwyższone normy jakości spalin, dokonywać systematycznych przeglądów i napraw silnika. 4. PROCEDURA PRZEWOZU 4.1 OGÓLNE ZASADY W trakcie prac, wykonywanych podczas załadunku, przewozu i wyładunku samochodów, należy stosować się do następujących zasad: 1. Przede wszystkim bezpieczeństwo, wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z przepisami BHP, wytycznymi przełożonych oraz niniejszej instrukcji. 2. Pracując na górnym pokładzie, należy poruszać się w obszarze chronionym obszar zabezpieczonym barierkami i linkami zabezpieczającymi. 3. Kluczyki od autotransportera powinny znajdować się zawsze przy kierowcy. 4. Zabrania się przewożenia osób niezatrudnionych w Spółce MOSTVA. 5. Kierowca odpowiada za stan transportowanych samochodów od momentu odbioru do momentu przekazania. Samochód oraz jego wyposażenie mogą być użytkowane wyłącznie w zakresie i w sposób, jaki jest konieczny do jego przetransportowania. W związku z tym zabrania się: opierania, stawania lub siadania na elementach karoserii samochodów, jedzenia, picia lub palenia tytoniu wewnątrz lub w pobliżu samochodu, pozostawania w samochodzie dłużej niż jest to konieczne, umieszczania obcych przedmiotów w pojazdach, jak również usuwania istniejącego wyposażenia,

13 STRONA : 13 używania sprzętu elektronicznego (audio, GPS, telefon itp.), ręcznego ustawiania elektrycznych lusterek, otwierania dachów, pisania na samochodach, używania samochodu do transportu materiałów, używania samochodu do holowania, odpinania, usuwania materiału ochronnego siedzeń, wchodzenia lub wychodzenia z lub do samochodu przez inne drzwi niż drzwi kierowcy, noszenia słuchawek i słuchania muzyki podczas obsługi i prowadzenia samochodu klienta, używania telefonu komórkowego i innych urządzeń przekaźnikowych podczas obsługi i prowadzenia samochodu. 6. Zestaw transportowy (zarówno z ładunkiem jak i pusty) należy parkować w miejscu bezpiecznym (wskazane są obiekty strzeżone, np.: place załadunkowo-rozładunkowe, parkingi strzeżone). 7. Transportowanymi pojazdami może jeździć tylko wyznaczony personel i kierowca autotransportera. Należy to robić zgodnie z wytycznymi niniejszej instrukcji. 8. Pojazd klienta można przemieszczać jedynie w celach załadunkowych i rozładunkowych. 9. Pojazdem należy jeździć ostrożnie, tak aby zminimalizować uszkodzenia. W szczególności zabrania się: zwiększania obrotów silnika, gwałtownego ruszania z obracającymi się kołami napędzającymi, gwałtownego hamowania lub skręcania, doprowadzania do poślizgu sprzęgła, przy wysokich obrotach silnika, jazdy na rozruszniku, wyprzedzania innych pojazdów, jazdy na kołach bez powietrza, wpychania pojazdu na autotransporter, jazdy z ograniczoną widocznością, jazdy z otwartymi drzwiami lub bagażnikiem, usuwania kluczyków zapłonu ze stacyjki podczas jazdy, używania wycieraczek gdy szyba pokryta jest śniegiem lub lodem. 10. W przypadku, gdy transportowanego samochodu nie można uruchomić, należy: jeżeli pojazd nie może być uruchomiony z powodu rozładowania akumulatora, należy go uruchomić za pomocą przenośnego urządzenia rozruchowego. Nigdy nie uruchamiać od innego pojazdu. Zawsze należy podłączać najpierw biegun dodatni (+), potem ujemny (-) lub masę. Uruchamianie pojazdu poprzez holowanie lub pchanie jest zabronione. używać kabli rozruchowych z należytą uwagą, tak aby nie uszkodzić pojazdu,

14 STRONA : 14 jeżeli pojazd nie może być uruchomiony z powodu braku paliwa, uzupełnić odpowiedni jego rodzaj (w przypadku placów CSM i CSG patrz UWAGA poniżej), jeżeli obie metody uruchomienia pojazdu zawiodą, należy skontaktować się ze Spedytorem. pojazdu nigdy nie wolno uruchamiać osobom nieprzeszkolonym. 11. W przypadku, gdy kierowcy wydawany jest samochód niesprawny technicznie (tzn. w przypadku, gdy nie możliwe jest samoczynnego jego uruchomienie oraz zjechanie i wjechanie na środek transportu), załadunek takiego pojazdu jest niedozwolony. Kierowca powiadamia o tym fakcie Spedytora oraz właściwą osobę w punkcie załadunku. 12. Kierowca powinien natychmiast wyłączyć silnik, gdy pojawi się sygnalizacja błędu lub gdy słyszy niepokojące odgłosy. Tego typu sytuację należy zgłosić do przełożonych. 13. Konieczna jest ciągła kontrola ładunku i pojazdu na każdym etapie realizacji przewozu. 14. Wszelkie nieprzewidziane przestoje należy zgłaszać do przełożonych. 15. Realizację przewozu wykonywać zgodnie z instrukcjami Spedytorów. 16. Natychmiast informować Spedytora o wystąpieniu jakichkolwiek zdarzeń dot. pojazdu lub ładunku łącznie z nieprzewidzianymi przestojami. 17. Po każdorazowym wykonaniu przewozu Kierowca/podwykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania dokumentów przewozowych do siedziby Spółki MOSTVA. UWAGA! Na placach CSM i CSG znajdują się oznakowane skrzynki, przeznaczone na paliwo (olej napędowy i benzyna bezołowiowa). W przypadku stwierdzenia braku paliwa: w czasie godzin pracy, należy powiadomić Pracownika Składu Samochodowego, który osobiście dokonuje uzupełnienia odpowiedniego rodzaju paliwa. Pobór odnotowywany jest przez tego pracownika w rejestrze dolewek, po godzinach pracy placu, należy powiadomić pracownika Ochrony, który wydaje kierowcy kluczyk do skrzynki. Kierowca odpowiedzialny jest osobiście za dotankowanie odpowiedniego rodzaju i ilości paliwa. Pobór odnotowywany jest przez pracownika Ochrony w DC_Moduł Ochrona.

15 STRONA : ODBIÓR SAMOCHODU 1. Po przybyciu na miejsce odbioru samochodu (plac załadunkowy, stacja dilerska) Kierowca natychmiast zgłasza swoje przybycie właściwej osobie (Spedytor, pracownik dilera). 2. Kierowca odbiera dokumenty przewozowe. W zależności od rodzaju przewozu (krajowy, międzynarodowy) są to dokumenty takie jak: Krajowy list przewozowy, Międzynarodowy list przewozowy (CMR), Dokumenty celne (np.: dokument tranzytowy T1/T2, Karnet TIR, deklaracja exportowa EX etc.). UWAGA: W przypadku, gdy Kierowca nie otrzyma listu przewozowego - osobiście wypisuje dany dokument. List przewozowy powinien być podstemplowany i zatwierdzony (pieczątka, data, podpis) przez osobę wydającą ładunek. UWAGA: Zabrania się transportowania samochodów bez listu przewozowego, a w przypadku transportu pojazdów celnych bez odpowiednich dokumentów celnych. Dystrybucja listu przewozowego (krajowego i międzynarodowego): jeden egzemplarz po przyjęciu transportu zostaje u nadawcy, jeden egzemplarz po zamknięciu przewozu zostaje u odbiory, pozostałe egzemplarze zostają u przewoźnika, ostatni egzemplarz wraz z dokumentami celnymi (jeżeli takie występują) po zamknięciu przewozu przekazywany jest do Działu Spedycji Spółki MOSTVA. 3. Kierowca jest zobowiązany do szczegółowego sprawdzenia stanu ilościowego samochodów z otrzymanymi dokumentami przewozowymi oraz zgodności danych pomiędzy dokumentami transportowymi i dokumentami celnymi (jeśli występują). Sprawdzenie polega m.in. na potwierdzeniu zgodności numerów nadwozia (ewentualnie innych znaków identyfikujących ładunek) przewożonych samochodów, nr rejestracyjnych autotransprotera, daty załadunku i dodatkowo na dokumentach celnych wyznaczonej trasy przewozu i terminów zgłoszenia ładunku do organu celnego Wszelkie niezgodności powinny być natychmiast zgłaszane do nadawcy ładunku oraz do Spedytora. 4. Kierowca jest zobowiązany do dokonania kontroli stanu odbieranych samochodów zgodnie ze standardami (pkt. 4.3.). Podczas kontroli wyposażenia nie należy otwierać drzwi / bagażnika, które są zaplombowane, ponieważ otwarcie drzwi spowoduje zerwanie plomby. W przypadku stwierdzenia zerwania plomb kierowca powinien odnotować ten fakt w liście przewozowym. 5. Podczas kontroli samochodów należy zwrócić szczególną uwagę na: stan powłoki lakierniczej, stan wnętrza samochodu, stan plomb na drzwiach / bagażniku (w innych miejscach),

16 STRONA : 16 stan wyposażenia: komplet kluczyków + kod kluczyków, antena, kołpaki, kołpaczki od felg aluminiowych koło zapasowe/zestaw naprawczy, narzędzia, zapalniczka, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica, radio, zmieniarka CD, instrukcja obsługi, inna literatura samochodu, itp. UWAGA: Ewentualne niezgodności, uszkodzenia lub braki Kierowca jest zobowiązany odnotować w liście przewozowym, w rubryce UWAGI KIEROWCY. W liście przewozowym należy odnotować również wszelkie czynniki uniemożliwiające dokładną kontrolę samochodów, to jest: 1. odbiór w nocy, 2. odbiór w czasie deszczu, 3. ośnieżona powierzchnia samochodu (wskazać konkretne elementy), 4. brudna powierzchnia samochodu (wskazać konkretne elementy). UWAGA: Pracownik nadawcy przekazujący samochód jest zobowiązany potwierdzić (pieczątka, data, czytelny podpis), stwierdzone przez Kierowcę niezgodności, w liście przewozowym lub wystawić inny dokument stanowiący potwierdzenie niezgodności. W przypadku odmowy potwierdzenia należy ten fakt również odnotować w liście przewozowym. 6. W przypadku stwierdzenia możliwości powstania zmatowień (np. występowanie dużych fragmentów poderwanej folii zabezpieczającej) należy odnotować ten fakt w liście przewozowym i w miarę możliwości usunąć przyczynę zagrożenia. 7. Na zakończenie odbioru samochodu pracownik przekazujący samochód oraz Kierowca potwierdzają jego przekazanie (pieczątka, data, godzina, czytelny podpis) w liście przewozowym. Kopia listu przewozowego pozostaje u pracownika przekazującego samochód (patrz pkt. 2 powyżej). 4.3 STANDARDY KONTROLI NIEDOZWOLONE JEST PRZEWOŻENIE SAMOCHODU BEZ LISTU PRZEWOZOWEGO ZAWSZE SPRAWDŹ STAN I WYPOSAŻENIE SAMOCHODU Czynności sprawdzające prowadzone są w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara: a) Kontrolę elementów pionowych karoserii (błotniki, poszycia drzwi, szyby) prowadzimy pod kątem około 30 stopni w odległości około 1m, w pozycji wertykalnej (dopuszczalne jest schylanie

17 STRONA : 17 się/kucanie), b) Jeżeli samochody sprawdzane są od czoła, pierwszym kontrolowanym elementem powinien być zderzak przedni i spoiler pod zderzakiem. W tym celu należy schylić się by obejrzeć element również od spodu, dopuszcza się kontrolę spoilera dłonią. c) Następnie sprawdzamy reflektor i atrapę, d) Przechodząc wzdłuż pojazdu kontrolujemy pokrywę silnika i szybę czołową pamiętając o wycieraczkach szyby przedniej, e) Sprawdzanie progów można przeprowadzić podobnie jak spoilerów / zderzaków, f) Następnie sprawdzamy dach, ze szczególnym uwzględnieniem relingów, można przy tym korzystać z odpowiednich schodków przenośnych, a w uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest też stawanie na górnej części ogumienia pojazdów, progach (po ich właściwym zabezpieczeniu), podłodze kierowcy, g) Po sprawdzeniu dachu i elementów pionowych, kontrolujemy pokrywę bagażnika, szybę tylną łącznie z wycieraczką, h) Następnie sprawdzamy zderzak tylny i jego spoiler (patrz punkt a.) i) W przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek nieprawidłowości należy zanotować ten fakt w liście przewozowym zgodnie z obowiązującymi standardami, j) W razie poważnych uszkodzeń (np. wybita szyba) sprawdzić stan wyposażenia standardowego, k) Jako ostatnią czynność sprawdzającą zaleca się, stojąc (dozwolone kucanie) przy narożniku samochodu, jeszcze raz spojrzeć na ścianę boczną i tył (przód) pojazdu,

18 STRONA : 18 l) Przechodzimy do kolejnego samochodu, m) W przypadkach dużych uszkodzeń należy wykonać dokumentację zdjęciową, n) W przypadku stwierdzenia zerwania plomb należy ten fakt odnotować i sprawdzić zawartość bagażnika (wnętrza). Wszystkie elementy wyposażenia z bagażnika należy odnotować w liście przewozowym, o) Kontrola jednego samochodu powinna trwać nie dłuzej niż 1 minutę (nie wliczamy w to czasu na uzupełnienie dokumentacji, wykorzystanie przymiaru, itp.), chyba że złożoność uszkodzeń i ich ilość uniemożliwia to, lub instrukcja importera mówi inaczej. 4.4 ZAŁADUNEK / WYŁADUNEK Podczas załadunku oraz wyładunku samochodów należy stosować się do następujących zasad: 1. Kierowca planuje ustawienie samochodów na autotransporterze uwzględniając przy tym: bezpieczeństwo ładunku, gabaryty samochodów wielkość (wysokość, szerokość, długość), waga, maksymalne dopuszczalne wymiary i ładowność autotransportera, kolejność rozładunku wg listów przewozowych / planowanej trasy. 2. Przed załadunkiem lub rozładunkiem autotransportera należy zaparkować na równym i stałym gruncie.

19 STRONA : Pokłady autotransportera muszą być ustawione w taki sposób, aby nie powodować uszkodzeń podwozia samochodów. Należy stworzyć płaski kąt najazdu między ciężarówką, przyczepą, a powierzchnią ziemi maksymalny kąt 8 º. Wszelkie luki (studzienki), zagłębienia na koła muszą być zakryte. Przerwy pomiędzy pokładami muszą być wypełnione odpowiednimi rampami łączącymi. 4. Podczas pracy pokładów nie wolno przebywać na autotransporterze. 5. Należy usunąć wszelkie przeszkody (np.: pasy, zastawki) znajdujące się na drodze załadunku. 6. Zabronione jest wieszanie pasów mocujących na linkach zabezpieczających pokłady. 7. Pokłady autotransportera powinny być czyste bez śladów smarów, olejów, a podczas pracy na nich także bez lodu i śniegu. 8. Należy właściwie operować sprzęgłem w ładowanych samochodach, tak aby nie doprowadzić do poślizgu sprzęgła przy wysokich obrotach. ZAWSZE PAMIĘTAJ O BEZPIECZEŃSTWIE PRACY PŁASKI KĄT NAJAZDU POZWOLI UNIKNĄĆ USZKODZEŃ DOLNEJ CZĘŚCI ZDERZAKA (SPOILERA)

20 STRONA : Wszelkie czynności przy transportowanych samochodach należy wykonywać bez rękawic. 10. Przed wprowadzeniem samochodu na autotransporter należy koniecznie złożyć lusterka boczne oraz zdemontować lub złożyć antenę. 11. Zabrania się przeciskania między samochodami. 12. Należy zapewnić sobie właściwą widoczność niezbędną do prowadzenia samochodu klienta (dozwolone jest używanie jedynie skrobaczek atestowanych). 13. Należy zwrócić szczególną uwagę przy otwieraniu drzwi, tak by zapobiec ich zetknięcia z innymi pojazdami lub przedmiotami. 14. W przypadku, gdy doszło do uszkodzenia samochodu należy o tym fakcie bezzwłocznie poinformować przełożonych. ZAWSZE NALEŻY ZŁOŻYĆ LUSTERKA BOCZNE ORAZ ZDEMONTOWAĆ/ZŁOŻYĆ ANTENĘ WSZELKIE CZYNNOŚCI PRZY POJAZDACH WYKONUJ BEZ RĘKAWIC NIE WOLNO DOTYKAĆ POWIERZCHNI LAKIEROWANYCH, NOSIĆ ZEGARKÓW I INNEJ BIŻUTERII NA RĘKACH

INSTRUKCJA I-T-P-ITS TRANSPORTU SAMOCHODÓW WYDANIE : 8 INSTRUKCJA TRANSPORTU SAMOCHODÓW

INSTRUKCJA I-T-P-ITS TRANSPORTU SAMOCHODÓW WYDANIE : 8 INSTRUKCJA TRANSPORTU SAMOCHODÓW STRONA : 1 INSTRUKCJA TRANSPORTU SAMOCHODÓW Opracowana w oparciu o Instrukcję Obsługi Standardy Jakości ECG European Cartransport Group of Interest DLA KIEROWCÓW AUTOTRANSPORTERÓW MOSTVA SP Z O.O. ORAZ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi samochodów. część I. Honda Motor Europe Ltd

Instrukcja obsługi samochodów. część I. Honda Motor Europe Ltd Instrukcja obsługi samochodów Standardy kierowcy część I Honda Motor Europe Ltd 1 Ubrania robocze wymagania Bez metalowych sprzączek Metalowe ochrony palców - wewnatrz 2 Honda Genba odzież - kamizelka

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KIEROWCÓW

PRZEWODNIK DLA KIEROWCÓW PRZEWODNIK DLA KIEROWCÓW Przed przyjęciem zlecenia obowiązkowo należy się upewnić, że posiadają Państwo odpowiednie umiejętności oraz udokumentowane kwalifikacje. Należy zweryfikować aktualność dokumentów

Bardziej szczegółowo

Parametry funkcjonalno techniczne. Specyfikacja techniczna oferowanego samochodu osobowego typu hatchback, 5-drzwi.

Parametry funkcjonalno techniczne. Specyfikacja techniczna oferowanego samochodu osobowego typu hatchback, 5-drzwi. Parametry funkcjonalno techniczne. Specyfikacja techniczna oferowanego samochodu osobowego typu hatchback, 5-drzwi.... (producent/marka/model pojazdu) Oferowany samochód osobowy jest fabrycznie nowy, nie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA z dnia 21.08.2015 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA z dnia 21.08.2015 r. "DOSTAWA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH DLA MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG W BIELSKU-BIAŁEJ." OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA z dnia 21.08.2015 r. 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa, w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia

Bardziej szczegółowo

KIEROWCA POJAZDU PRZEWOśĄCEGO MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE

KIEROWCA POJAZDU PRZEWOśĄCEGO MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy KIEROWCA POJAZDU PRZEWOśĄCEGO MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna oferowanych samochodów

Specyfikacja techniczna oferowanych samochodów ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik nr 5 Specyfikacja techniczna oferowanych samochodów Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Formularz wymagań technicznych oraz opisu wyposażenia fabrycznie nowego samochodu dostawczo-osobowego

Formularz wymagań technicznych oraz opisu wyposażenia fabrycznie nowego samochodu dostawczo-osobowego Nr sprawy KW-P-19/2013 Załącznik nr 5 do SIWZ Formularz wymagań technicznych oraz opisu wyposażenia fabrycznie nowego dostawczo-osobowego Marka.(proszę podać nazwę marki samochodów), Nazwa modelu (proszę

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DODATKOWE DLA PRZEWOŹNIKÓW ZWIĄZANE Z PRZEWOZEM ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

WYMAGANIA DODATKOWE DLA PRZEWOŹNIKÓW ZWIĄZANE Z PRZEWOZEM ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH WYMAGANIA DODATKOWE DLA PRZEWOŹNIKÓW ZWIĄZANE Z PRZEWOZEM ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH WYMAGANIA DODATKOWE DLA PRZEWOŹNIKÓW ZWIĄZANE Z PRZEWOZEM ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I. Zasady dotyczące higieny. 1. Wymagania

Bardziej szczegółowo

SCHODOŁAZ GĄSIENICOWY CLIMBER

SCHODOŁAZ GĄSIENICOWY CLIMBER SCHODOŁAZ GĄSIENICOWY CLIMBER CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA PARAMETRY TECHNICZNE Oznaczenie CLIMBER 1 Rodzaj napędu Typ urządzenia Sterowanie Udźwig Prędkość Elektryczny Urządzenie do transportu osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE. Podsumowanie Dostateczny Powypadkowe Niskie

PODSUMOWANIE. Podsumowanie Dostateczny Powypadkowe Niskie Raport z inspekcji Stan PODSUMOWANIE Podsumowanie Dostateczny Powypadkowe Niskie Silnik Dostateczny - wycieki Postłuczkowe Niskie Zawieszenie Dostateczny Popowodziowe Średnie Hamulce dobry Przekręcony

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA BUSA DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

CHARAKTERYSTYKA BUSA DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Zał. nr 1 do formularza oferty CHARAKTERYSTYKA BUSA DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Sp. Z o.o. www.mzk.krotoszyn.pl Kryterium

Bardziej szczegółowo

Zasady odbioru samochodów Bremerhaven- Metaltech: (w opraciu o instrukcje otrzymane z Metaltech Piasecki Sp J)

Zasady odbioru samochodów Bremerhaven- Metaltech: (w opraciu o instrukcje otrzymane z Metaltech Piasecki Sp J) Zasady odbioru samochodów Bremerhaven- Metaltech: (w opraciu o instrukcje otrzymane z Metaltech Piasecki Sp J) KONTROLA WIZUALNA SAMOCHODÓW Oględziny auta wykonać zgodnie z załącznikiem 1: check lista

Bardziej szczegółowo

SEAT - CERTYFIKAT ZAUFANIA PRZEGLĄD AUTA PRZY ZAKUPIE/SPRZEDAŻY TECHNOLOGY TO ENJOY

SEAT - CERTYFIKAT ZAUFANIA PRZEGLĄD AUTA PRZY ZAKUPIE/SPRZEDAŻY TECHNOLOGY TO ENJOY SEAT - CERTYFIKAT ZAUFANIA PRZEGLĄD AUTA PRZY ZAKUPIE/SPRZEDAŻY TECHNOLOGY TO ENJOY LISTA KONTROLNA WYKAZ CZYNNOŚCI SERWISOWYCH Marka Model Silnik Nr VIN Data przeglądu JAZDA TESTOWA Sprawdzono OK Nie

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla podwykonawców niezintegrowanych

Wytyczne dla podwykonawców niezintegrowanych Wytyczne dla podwykonawców niezintegrowanych Sovtransavto Deutschland GmbH posiada system zarządzania w zakresie standartów jakościowych, ochrony środowiska, zdrowia oraz bezpieczeństwa pracy. Dany system

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Samochody klasy C. 24 sztuk

Opis przedmiotu zamówienia. Samochody klasy C. 24 sztuk Załącznik Nr 1A Nr spr. 5/ZP/CBA/2007 Opis przedmiotu zamówienia Samochody klasy C CZĘŚĆ I Ilość sztuk 24 sztuk Rodzaj nadwozia Hatchback lub liftback Ilość drzwi 5 Wymiary: - Rozstaw osi [mm] 2500-2700

Bardziej szczegółowo

Parametry techniczne pojazdu wymagane przez Zamawiającego (1) Z wyposażeniem

Parametry techniczne pojazdu wymagane przez Zamawiającego (1) Z wyposażeniem Załącznik nr 3 do zaproszenia Specyfikacja techniczna samochodu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia 1 osoby na wózku inwalidzkim Parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

Raport techniczny / oszacowanie kosztu naprawy

Raport techniczny / oszacowanie kosztu naprawy Transpost S.A. ul. Błażeja Winklera 1 60-246 Poznań DEKRA Polska Sp. z o.o. ul. Rzymowskiego 28, 02-697 Warszawa tel. (22) 577 36 12 ekspertyzy@dekra.pl Raport techniczny / oszacowanie kosztu naprawy Nr

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA MINIMALNE DLA:

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA MINIMALNE DLA: Zał. nr 1 do SIWZ WT.2370.10.2370 Załącznik nr 1 do Umowy nr... SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA MINIMALNE DLA: 6 SZTUK SAMOCHODÓW SPECJALNYCH LEKKICH KWATERMISTRZOWSKICH. Wymagania minimalne

Bardziej szczegółowo

Wykonawca wyceny : AUTO-TECHNIKA Dariusz Gromadka CCRS581/12 RS001443. Marka: FORD Model pojazdu: FT 330 V185 2.0 TDCi Kat. 3.3t

Wykonawca wyceny : AUTO-TECHNIKA Dariusz Gromadka CCRS581/12 RS001443. Marka: FORD Model pojazdu: FT 330 V185 2.0 TDCi Kat. 3.3t WYCENA Nr: 29/12/2014/IL z dnia: 2014/12/07 Wykonawca wyceny : AUTO-TECHNIKA Dariusz Gromadka CCRS581/12 RS001443 Właściciel: IDEA LEASING S.A. Adres: ul. ŁĄKOWA 29 90-554 ŁÓDŹ Zadanie: Wycena wartości

Bardziej szczegółowo

Rzeczoznawca : mgr inż. Piotr Haller

Rzeczoznawca : mgr inż. Piotr Haller OCENA TECHNICZNA nr: z dnia: 2015/09/22 Rzeczoznawca : mgr inż. Piotr Haller Zleceniodawca: Idea Leasing S.A. Adres: Strzegomska 42b 53-611 Wrocław PODSTAWA OPINII - zlecenie j/w - ogledziny pojazdu i

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w podróży. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach

Bezpieczeństwo w podróży. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach Bezpieczeństwo w podróży Autobus Gdzie sami możemy go sprawdzić? 2 Autobus Gdzie sami możemy go sprawdzić? 3 Autobus Możemy również powiadomić służby aby wykonały kontrolę przed podróżą. 4 Autobus Kto

Bardziej szczegółowo

RAPORT Premium nr /2016

RAPORT Premium nr /2016 RAPORT Premium nr /2016 INFORMACJE PODSTAWOWE AUTA Marka Nadwozie Przebieg Model Rocznik Pojemność Moc KM/kW Rodzaj paliwa Skrzynia biegów INFORMACJE DODATKOWE AUTA Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr sprawy: RZP-II-WI/22/DZP-1/2014 Załącznik Nr 6 do SIWZ Z SPECYFIKACJA TECHNICZNA Oferowany samochód ciężarowy: - marka: - model:. OPIS/Minimalny wymagany parametr Parametr techniczny oferowany przez

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla Części 2. Samochody ciężarowe do 3,5 t kabina pięcioosobowa, nadwozie typu Pickup z napędem na 4 koła (szt.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla Części 2. Samochody ciężarowe do 3,5 t kabina pięcioosobowa, nadwozie typu Pickup z napędem na 4 koła (szt. Lp. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla Części 2 Samochody ciężarowe do 3,5 t kabina pięcioosobowa, nadwozie typu Pickup z napędem na 4 koła (szt. 4) 1. Rok produkcji 2015 2. Homologacja, karta pojazdu 3. Nadwozie

Bardziej szczegółowo

Nr zlecenia:cb4911n. Zleceniodawca: CARPORT - Aukcje Samochodowe Przeźmierowo Baranowo k/poznania

Nr zlecenia:cb4911n. Zleceniodawca: CARPORT - Aukcje Samochodowe Przeźmierowo Baranowo k/poznania Nr zlecenia:cb49n z dnia: Zleceniodawca: CARPORT - Aukcje Samochodowe Przeźmierowo 62-08 Baranowo k/poznania Rzeczoznawca: mgr inż.ireneusz Grzegolec - RS 000402 OPINIA TECHNICZNA Zadanie: Określenie wartości

Bardziej szczegółowo

NZ-NTZ/I/PN/04/08 Gdynia, 27. 05.2008 r.

NZ-NTZ/I/PN/04/08 Gdynia, 27. 05.2008 r. NZ-NTZ/I/PN/04/08 Gdynia, 27. 05.2008 r. Dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę dwóch samochodów dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 marca 2013 r. Poz. 337 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 27 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 12 marca 2013 r. Poz. 337 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 27 lutego 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 marca 2013 r. Poz. 337 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie badań co do

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Dostawa fabrycznie nowych samochodów dla jednostek organizacyjnych podległych Ministerstwu Sprawiedliwości. CZĘŚĆ 1 Dostawa 1 sztuki samochodu osobowego

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania. Instrukcja w sprawie Podwykonawców

Zintegrowany System Zarządzania. Instrukcja w sprawie Podwykonawców Instrukcja w sprawie Podwykonawców I/ZSZ-7.4-01-03 Wydanie 3 Data wydania 25.09.2012 r. Strona 2 z 5 1. Cel Celem instrukcji jest ustalenie zasad postępowania w zakresie wywierania wpływu na środowisko

Bardziej szczegółowo

Rzeczoznawca : mgr inż. Marek BĄK RS

Rzeczoznawca : mgr inż. Marek BĄK RS OCENA TECHNICZNA nr: z dnia: 2015/10/14 Rzeczoznawca : mgr inż. Marek BĄK RS 001232 Zleceniodawca: Idea Leasing SA Adres: Strzegomska 42b 53-611 Wrocław Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości

Bardziej szczegółowo

Dostawa 1 szt. samochodu typu KOMBIVAN dla Straży Miejskiej w Nidzicy

Dostawa 1 szt. samochodu typu KOMBIVAN dla Straży Miejskiej w Nidzicy Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (wymagania minimalne Zamawiającego) Dostawa 1 szt. samochodu typu KOMBIVAN dla Straży Miejskiej w Nidzicy L.P 1. Pojazd powinien spełniad wymagania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UMÓW ROHLIG SUUS LOGISTICS S.A.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UMÓW ROHLIG SUUS LOGISTICS S.A. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UMÓW ROHLIG SUUS LOGISTICS S.A. PRZEWOZY DROGOWE SPIS TREŚCI: 1. Czynności ładunkowe.. str. 2 2. Załadunek przesyłki. str. 2 3. Rozładunek przesyłki.. str. 3 4. Likwidacja przesyłki...

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące bezpiecznego wykonywania prac przez podwykonawców Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Wytyczne dotyczące bezpiecznego wykonywania prac przez podwykonawców Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego I. Cel dokumentu Wytyczne określają rozwiązania organizacyjne w zakresie zarządzania środowiskowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w odniesieniu do Podwykonawców pracujących w imieniu lub na terenie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ AUTOKAR PODCZAS PRZEWOZU DZIECI

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ AUTOKAR PODCZAS PRZEWOZU DZIECI WARUNKI TECHNICZNE, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ AUTOKAR PODCZAS PRZEWOZU DZIECI Spis treści: - podstawowe warunki techniczne - obowiązki kierowcy - normy czasu jazdy i odpoczynku obowiązujące kierowcę autobusu

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 389142-2011; data zamieszczenia: 21.11.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 389142-2011; data zamieszczenia: 21.11.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 382236-2011 z dnia 2011-11-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Opis przedmiotu zamówienia 1. Zamówienie obejmuje dostawę samochodu typu MINIBUS oraz pięciu samochodów

Bardziej szczegółowo

Lista kategorii zdjęć

Lista kategorii zdjęć Lista kategorii zdjęć Z zewnątrz - przód widok z przodu Centralne miejsce (ok. 80% szerokości): Przód i ewentualnie fragment boku auta z dalszej perspektywy. przód - reflektory wyłączone Centralne miejsce

Bardziej szczegółowo

Nakazy obowiązujące na terenie Terminala Paliw

Nakazy obowiązujące na terenie Terminala Paliw Załącznik nr 1 do Regulaminu Kart stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy nr OP/WWW/B/.../ /2015 na Korzystanie z Aplikacji do Przekazywania Danych Związanych z Planowaniem Odbiorów Paliw z Terminali Paliw

Bardziej szczegółowo

Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c.

Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c. Ekspertyza numer: z dnia: 2015/12/03 Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c. Zleceniodawca: FCA Leasing Polska Sp. z o.o. Adres: ul. Wyścigowa 6 02-681 Warszawa Właściciel: FGA Leasing Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 września 2012 r. Poz. 997 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 7 września 2012 r. Poz. 997 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 sierpnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 września 12 r. Poz. 997 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 sierpnia 12 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu Opinia numer: 3815/BKSO/07/2016 Wykonawca opinii : mgr inż. Bartłomiej Kosma Zleceniodawca: FCA Leasing Polska Sp. z o.o. Właściciel: FCA Leasing Polska Sp. z o.o. Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 21 lutego 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 21 lutego 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 47 3102 Poz. 242 242 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 21 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego

Bardziej szczegółowo

UN 10. 5 200 1202, III

UN 10. 5 200 1202, III 1. Częściowe wyłączenie spod działania przepisów Załącznika B ADR, pod warunkiem zachowania określonych limitów ilościowych na jednostkę transportową 1.1.3.6 dotyczy: A) Przewozu towarów niebezpiecznych

Bardziej szczegółowo

SKODA FABIA I. Prezentacja wyposażenia samochodu marki: Część: 3

SKODA FABIA I. Prezentacja wyposażenia samochodu marki: Część: 3 Prezentacja wyposażenia samochodu marki: SKODA FABIA I Część: 3 Niniejsza prezentacja powstała na podstawie materiałów dostępnych w salonach sprzedaży oraz na stronie internetowej Skoda Auto Poland. Tabele

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 382236-2011 z dnia 2011-11-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Opis przedmiotu zamówienia 1. Zamówienie obejmuje dostawę samochodu typu MINIBUS oraz pięciu samochodów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania pojazdów służbowych przez Urząd Gminy Skąpe.

Instrukcja użytkowania pojazdów służbowych przez Urząd Gminy Skąpe. Załącznik Nr 1 Instrukcja użytkowania pojazdów służbowych przez Urząd Gminy Skąpe. 1. Ilekroć mowa w instrukcji o: 1) pojeździe należy przez to rozumieć samochody służbowe, będące własnością Gminy Skąpe,

Bardziej szczegółowo

Dopuszcza się użycie świateł które otrzymały świadectwo homologacji. Powierzchnia świetlna nie może:

Dopuszcza się użycie świateł które otrzymały świadectwo homologacji. Powierzchnia świetlna nie może: Parametry techniczne świateł cofania Światła cofania jedno lub dwa - są obowiązkowym elementem wyposażenia we wszystkich pojazdach osobowych, ciągnikach rolnych i pojazdach wolnobieżnych wyposażonych we

Bardziej szczegółowo

SKODA FABIA I. Prezentacja wyposażenia samochodu marki: Część: 1

SKODA FABIA I. Prezentacja wyposażenia samochodu marki: Część: 1 Prezentacja wyposażenia samochodu marki: SKODA FABIA I Część: 1 Niniejsza prezentacja powstała na podstawie materiałów dostępnych w salonach sprzedaży oraz na stronie internetowej Skoda Auto Poland. Tabele

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. PRZESYŁKI KONDUKTORSKIE. 1) rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów;

Rozdział 4. PRZESYŁKI KONDUKTORSKIE. 1) rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów; REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZĄT PRZEZ SPÓŁKĘ PKP INTERCITY (RPO-IC) Rozdział 4. PRZESYŁKI KONDUKTORSKIE 27. Rzeczy wyłączone z przewozu 1. Z przewozu jako przesyłka konduktorska wyłączone są:

Bardziej szczegółowo

1 z :13

1 z :13 1 z 5 2014-02-09 08:13 Niemiecki katalog punktowy nie zawiera maksymalnych wartości. ( kary za popełnione wykroczenia mogą być również wyższe!) Katalogowa wartość punktowa oraz wysokość stawek mandatów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 30 /2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia r.

Zarządzenie Nr 30 /2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia r. Zarządzenie Nr 30 /2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 07.06.2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu zasad korzystania z samochodów służbowych w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Raport techniczny / oszacowanie kosztu naprawy

Raport techniczny / oszacowanie kosztu naprawy Transpost S.A. ul. Błażeja Winklera 1 60-246 Poznań DEKRA Polska Sp. z o.o. ul. Rzymowskiego 28, 02-697 Warszawa tel. (22) 577 36 12 ekspertyzy@dekra.pl Raport techniczny / oszacowanie kosztu naprawy Nr

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Wymagane warunki techniczne samochodu:

Załącznik nr Wymagane warunki techniczne samochodu: Załącznik nr 3 Parametry techniczno jakościowe oferowanego 9 cio (8+1) osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim Marka samochodu: Nazwa

Bardziej szczegółowo

OTWIERANIE OTWIERANIE I URUCHAMIANIE SAMOCHODU ZA POMOCĄ KLUCZA Z PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA

OTWIERANIE OTWIERANIE I URUCHAMIANIE SAMOCHODU ZA POMOCĄ KLUCZA Z PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA 64 I URUCHAMIANIE SAMOCHODU ZA POMOCĄ KLUCZA Z PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA Klucz Klucz umożliwia, poprzez drzwi kierowcy, blokowanie i odblokowanie drzwi, bagażnika i klapki wlewu paliwa, składanie i rozkładanie

Bardziej szczegółowo

HAKOWCE PALIFT T18 - T30

HAKOWCE PALIFT T18 - T30 HAKOWCE PALIFT T18 - T30 PRAWDZIWI SIŁACZE NIEZAWODNI, EKONOMICZNI I UNIWERSALNI PALIFT - UTALENTOWANY MISTRZ ŁADOWNOŚCI Hakowce z serii PALIFT TELESCOPIC z optymalną proporcją masy własnej do mocy załadunkowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZANIE STANU TECHNICZNEGO AUTOBUSU AUTOSAN A10-10T.07.01

SPRAWDZANIE STANU TECHNICZNEGO AUTOBUSU AUTOSAN A10-10T.07.01 SPRAWDZANIE STANU TECHNICZNEGO AUTOBUSU AUTOSAN A10-10T.07.01 DANE EKSPLOATACYJNE: Długość całkowita - 10 770 mm Szerokość - 2 500 mm Rozstaw osi - 5 000 mm Ilość miejsc siedzących - 43 Wysokość - 3 080

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CENTRUM USŁUG LABORATORYJNYCH IPPT PAN ZATWIERDZAM

REGULAMIN CENTRUM USŁUG LABORATORYJNYCH IPPT PAN ZATWIERDZAM REGULAMIN CENTRUM USŁUG LABORATORYJNYCH IPPT PAN ZATWIERDZAM Warszawa, maj 2012.. DYREKTOR INSTYTUTU Spis treści Cele i zadania Centrum Usług Laboratoryjnych... 3 Sposoby realizacji zadań... 3 Struktura

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, dnia 17 września 2014r. AD-25-230/14

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, dnia 17 września 2014r. AD-25-230/14 Kraków, dnia 17 września 2014r. AD-25-230/14 ZAPYTANIE OFERTOWE Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup samochodu osobowego o

Bardziej szczegółowo

Samochód ważny element naszego życia.

Samochód ważny element naszego życia. Samochód ważny element naszego życia. Samochód dla wielu z nas jest podstawowym środkiem transportu bez którego nie wyobrażamy sobie funkcjonowania. Dzięki niemu możemy dojechać do pracy, na zakupy, na

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2010 r. Projekt z dnia 6 września 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Zsuwnia dla samochodów ciężarowych

Zsuwnia dla samochodów ciężarowych Projekt 27040 Zsuwnia dla samochodów ciężarowych Regulamin użytkowania Operator: LUTRA Mittelbrandenburgische Hafengesellschaft mbh Hafenstraße 18 15711 Königs Wusterhausen Stan: 19 kwiecień 2010 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Nadzór i kontrola. Art. 20. Nadzór nad przewozem drogowym towarów niebezpiecznych sprawuje wojewoda.

Nadzór i kontrola. Art. 20. Nadzór nad przewozem drogowym towarów niebezpiecznych sprawuje wojewoda. Nadzór i kontrola Art. 20. Nadzór nad przewozem drogowym towarów niebezpiecznych sprawuje wojewoda. Art. 21. 1. Przedsiębiorca oraz inny podmiot wykonujący przewóz towarów niebezpiecznych lub związany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PARKINGU STRZEŻONEGO

REGULAMIN PARKINGU STRZEŻONEGO REGULAMIN PARKINGU STRZEŻONEGO 1 Teren parkingu stanowi integralną część Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach, jest zarządzany przez GTL SA w Katowicach, Al. Korfantego 38, 40-161 Katowice,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU. Stronami niniejszej umowy są :... zwany właścicielem, oraz... zwany klientem.

UMOWA NAJMU. Stronami niniejszej umowy są :... zwany właścicielem, oraz... zwany klientem. UMOWA NAJMU Suszec, dnia......... Stronami niniejszej umowy są : zwany właścicielem, oraz zwany klientem. 1. FIRMA wynajmuje pojazd klientowi w dobrym stanie, sprawny technicznie, bez śladów uszkodzeń

Bardziej szczegółowo

Raport techniczny / oszacowanie kosztu naprawy

Raport techniczny / oszacowanie kosztu naprawy Transpost S.A. ul. Błażeja Winklera 1 60-246 Poznań DEKRA Polska Sp. z o.o. ul. Rzymowskiego 28, 02-697 Warszawa tel. (22) 577 36 12 ekspertyzy@dekra.pl Raport techniczny / oszacowanie kosztu naprawy Nr

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną. odpowiedzialnością Sp.k.

Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną. odpowiedzialnością Sp.k. Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. 1 Niniejsze Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych mają zastosowanie dla przewozów drogowych

Bardziej szczegółowo

Nadwozia plandekowe typ CURT-trail EASY

Nadwozia plandekowe typ CURT-trail EASY Nadwozia plandekowe typ CURT-trail EASY Podstawowy typ zabudowy pojazdów ciężarowych sprawdza się przy przewożeniu w zasadzie każdego rodzaju towaru. Powierzchnia ładunkowa pozwala na przewóz zawartości

Bardziej szczegółowo

OPIS I PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa Wykonawcy. Siedziba Wykonawcy. Oferowany przedmiot zamówienia /marka, typ/

OPIS I PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa Wykonawcy. Siedziba Wykonawcy. Oferowany przedmiot zamówienia /marka, typ/ Zał. Nr 4 OPIS I PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa Wykonawcy Siedziba Wykonawcy Oferowany przedmiot zamówienia /marka, typ/ cena brutto zł (słownie złotych) Oferujemy dostawę fabrycznie

Bardziej szczegółowo

Lp. Wyszczególnienie naruszeń Rodzaj transportu

Lp. Wyszczególnienie naruszeń Rodzaj transportu Załącznik do ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. (poz. 1367) Lp. Wyszczególnienie naruszeń Rodzaj transportu WYKONYWANIE PRZEWOZU TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH I INNYCH CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z TYM PRZEWOZEM 1.

Bardziej szczegółowo

Egzamin na prawo jazdy kat. B+E

Egzamin na prawo jazdy kat. B+E Przebieg egzaminu :: AutoMoto Jesteś tutaj: Strona główna > Przebieg egzaminu Egzamin na prawo jazdy kat. B+E Egzamin na prawo jazdy kategorii B+E przeprowadzany przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU NR. ,dnia. Imię, Nazwisko (Firma) Ulica, numer. Kod pocztowy, miejscowość NIP / REGON. Telefon kontaktowy PRZEDMIOT NAJMU

UMOWA NAJMU NR. ,dnia. Imię, Nazwisko (Firma) Ulica, numer. Kod pocztowy, miejscowość NIP / REGON. Telefon kontaktowy PRZEDMIOT NAJMU ,dnia UMOWA NAJMU NR WYNAJMUJĄCY NAJEMCA Imię, Nazwisko (Firma) Ulica, numer Kod pocztowy, miejscowość NIP / REGON Telefon kontaktowy PRZEDMIOT NAJMU Rodzaj Kamper / Przyczepa Marka Model Nr VIN Nr rej.

Bardziej szczegółowo

- dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/60/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie

- dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/60/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia stanowi realizację upoważnienia

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO, OCHRONNEGO POWYŻEJ 5 MIEJSC. Oferta Wykonawcy - oferowane parametry 1 2 3 4 5

PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO, OCHRONNEGO POWYŻEJ 5 MIEJSC. Oferta Wykonawcy - oferowane parametry 1 2 3 4 5 /pieczęć / PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO, OCHRONNEGO POWYŻEJ 5 MIEJSC Lp. Wyszczególnienie Opis DANE TECHNICZNE 1. Silnik wysokoprężny spełniający normę emisji spalin min. EURO 5 2. Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA. Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA. Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Numer ogłoszenia: 8932-2015; data zamieszczenia: 14.01.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 7004-2015 data 12.01.2015 r.

Bardziej szczegółowo

2 6 7 8 9 10 12 112 13 14 17 18 19 20 4 5 8 9 21 4 1 3 5 6 7 2 24 25 26 27 28 29 30 31 Zewnętrzne elementy pojazdu Trend Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy Elementy stylistyczne Ford Transit

Bardziej szczegółowo

Oferowane 15 autobusów, posiadających co najmniej 40 miejsc siedzących dla podróżnych, o których mowa w pkt 1 lit. b) rozdziału III SIWZ.

Oferowane 15 autobusów, posiadających co najmniej 40 miejsc siedzących dla podróżnych, o których mowa w pkt 1 lit. b) rozdziału III SIWZ. Załącznik nr 2a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.. miejscowość, data WYMAGANIA I OPIS TECHNICZNY DO OFERTY (każda ze stron powinna być podpisana) Dane wykonawcy (firma, adres korespondencyjny,

Bardziej szczegółowo

Głębokość bieżnika nie może być mniejsza niż

Głębokość bieżnika nie może być mniejsza niż Głębokość bieżnika nie może być mniejsza niż 2,5mm 1,6mm 0,9mm Prawidłowe ustawienie świateł mijania to do 30m widoczności symetrycznie asymetrycznie Jak należy hamować awaryjnie samochodem wyposażonym

Bardziej szczegółowo

ZESTAW POKROWCÓW OCHRONNYCH

ZESTAW POKROWCÓW OCHRONNYCH ZESTAW POKROWCÓW OCHRONNYCH Zestaw pokrowców ochronnych 5 w 1 Wszystkie niezbędne pokrowce znajdują się w jednym listku. Proste w dystrybucji - tylko jeden artykuł. Oszczędność miejsca w trakcie magazynowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 czerwca 2012 r. poz. 655, Załącznik nr 1

Załącznik do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 czerwca 2012 r. poz. 655, Załącznik nr 1 Załącznik do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 czerwca 2012 r. poz. 655, Załącznik nr 1 WZÓR FORMULARZA LSTY KONTROLNEJ W PRZEWOZE DROGOWYM TOWARÓW NEBEZPECZNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIASTA KOŁOBRZEG ROZDZIAŁ I 1.

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIASTA KOŁOBRZEG ROZDZIAŁ I 1. . REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIASTA KOŁOBRZEG ROZDZIAŁ I 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1. Prezydencie/Zastępcach Prezydenta rozumie się przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU Załącznik do Zarządzenia nr 0050.161.2011 z dnia 25 października 2011 r. ROZDZIAŁ I DEFINICJE POJĘĆ 1.

Bardziej szczegółowo

2. Programy szkolenia w zakresie poszczególnych przedmiotów

2. Programy szkolenia w zakresie poszczególnych przedmiotów 2. Programy szkolenia w zakresie poszczególnych przedmiotów 2.1. Przepisy ruchu drogowego TEMAT 1: Wiadomości ogólne Podstawowe elementy ruchu: 03-07 droga, pojazd, człowiek. podstawowych pojęć dotyczących

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie naruszeń. Rodzaj transportu. Wysokość kary w złotych

Wyszczególnienie naruszeń. Rodzaj transportu. Wysokość kary w złotych Lp. Wyszczególnienie naruszeń WYKONYWANIE PRZEWOZU TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH I INNYCH CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z TYM PRZEWOZEM 1. DOKUMENTY Rodzaj transportu drogowy kolejowy żeglugą śródlądową Wysokość kary

Bardziej szczegółowo

Auto Franpol Wrocław,... Leszek Wiśniewski ul. Paczkowska 26 50-503 Wrocław tel. kom. 601774155

Auto Franpol Wrocław,... Leszek Wiśniewski ul. Paczkowska 26 50-503 Wrocław tel. kom. 601774155 Auto Franpol Wrocław,... Leszek Wiśniewski ul. Paczkowska 26 50-503 Wrocław tel. kom. 601774155 Umowa najmu samochodu Nr rej.:... Zawarta w dniu... w miejscowości Wrocław, pomiędzy Auto Franpol Leszek

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza numer: 3727/BK/04/2016 Wykonawca opinii : mgr inż. Bartłomiej Kosma

Ekspertyza numer: 3727/BK/04/2016 Wykonawca opinii : mgr inż. Bartłomiej Kosma z dnia: 2016/04/02 Ekspertyza numer: Wykonawca opinii : mgr inż. Bartłomiej Kosma Zleceniodawca: FCA Leasing Polska Sp. z o.o. Adres: ul. Wyścigowa 6 02-681 Warszawa Właściciel: FGA Leasing Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

Rzeczoznawca : mgr inż. Marek BĄK RS

Rzeczoznawca : mgr inż. Marek BĄK RS OCENA TECHNICZNA nr: z dnia: 2015/10/27 Rzeczoznawca : mgr inż. Marek BĄK RS 001232 Zleceniodawca: Idea Leasing SA Adres: Strzegomska 42b 53-611 Wrocław Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości

Bardziej szczegółowo

INS-ZOŚ-00-02 INSTRUKCJA DLA PODWYKONAWCÓW

INS-ZOŚ-00-02 INSTRUKCJA DLA PODWYKONAWCÓW DOKUMENTACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA INS-ZOŚ-00-02 INSTRUKCJA DLA PODWYKONAWCÓW Wydanie nr 1/ 01.03.2007 Strona 1/ 5 Dokument wyłącznie do użytku wewnętrznego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja pojazdów:

Specyfikacja pojazdów: Załącznik nr 3 Specyfikacja techniczna: Samochody ciężarowe - 4 szt.: Specyfikacja pojazdów: Lp Charakterystyka i parametry / minimalne wymagania Oferowane parametry* 1 2 3 1 Rodzaj pojazdu Fabrycznie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI RACJONALNA JAZDA Z UWZGLĘDNIENIEM PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA... 9

SPIS TREŚCI RACJONALNA JAZDA Z UWZGLĘDNIENIEM PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA... 9 RACJONALNA JAZDA Z UWZGLĘDNIENIEM PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA... 9 I. Parametry ruchu silnika i pojazdu... 9 1. Parametry pracy silnika... 10 1.1. Moc silnika... 10 1.2. Moment obrotowy silnika... 13 1.3.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy. OPIS PRZEDMIOTU UMOWY po sprostowaniu. Zadanie 1 - Dostawa samochodów osobowych klasy C/D - 10 szt.

Załącznik nr 1 do Umowy. OPIS PRZEDMIOTU UMOWY po sprostowaniu. Zadanie 1 - Dostawa samochodów osobowych klasy C/D - 10 szt. OPIS PRZEDMIOTU UMOWY po sprostowaniu Załącznik nr 1 do Umowy Zadanie 1 - Dostawa samochodów osobowych klasy C/D - 10 szt. Marka, model oferowanego samochodu:. 1. Specyfikacja techniczna samochodu: o Rok

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI Dz.U.02.70.650 2003-05-01 zm. Dz.U.03.65.603 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Bardziej szczegółowo

Zleceniodawca: Idea Bank S.A. ul. Przyokopowa Warszawa. Rzeczoznawca: Auto-TechnikaDariusz GromadkaCCRS581/12/15RS001443

Zleceniodawca: Idea Bank S.A. ul. Przyokopowa Warszawa. Rzeczoznawca: Auto-TechnikaDariusz GromadkaCCRS581/12/15RS001443 Nr zlecenia: z dnia: 2016/10/26 Zleceniodawca: Idea Bank S.A. ul. Przyokopowa 33 01-208 Warszawa Rzeczoznawca: Auto-TechnikaDariusz GromadkaCCRS581/12/15RS001443 OPINIA TECHNICZNA Zadanie: Wycena wartości

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia r. Projekt z dnia 26 października 2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2009 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów wchodzących w skład kolejki turystycznej oraz zakresu ich niezbędnego

Bardziej szczegółowo

Procedura zwrotu pojazdów po kontrakcie

Procedura zwrotu pojazdów po kontrakcie Procedura zwrotu pojazdów po kontrakcie Zwrot auta po kontrakcie Pojazdy Masterlease zwracane na koniec kontraktów poddawane są oględzinom i ocenom technicznym mającym na celu określenie ich stopnia zużycia.

Bardziej szczegółowo

Dokumenty w transporcie

Dokumenty w transporcie Dokumenty w transporcie zagranicznym i krajowym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2016/2017 Listy przewozowe Istota: Listem przewozowym jest dokument określający warunki umowy

Bardziej szczegółowo

1 3 5 7 9 11 12 13 15 17 [Nm] 400 375 350 325 300 275 250 225 200 175 150 125 155 PS 100 PS 125 PS [kw][ps] 140 190 130 176 120 163 110 149 100 136 100 20 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 RPM 90

Bardziej szczegółowo

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU OCENA TECHNICZNA nr: 2630/Ford Mondeo/GD 738HT Wykonawca opinii : mgr inż. Marek Sawicki - RS000192 Właściciel: IDEA LEASING S.A. Adres: ul. Strzegomska 42B 53-611 Wrocław Dokument: Dowód rejestracyjny

Bardziej szczegółowo

Egzamin na prawo jazdy kat. D

Egzamin na prawo jazdy kat. D Przebieg egzaminu :: AutoMoto Jesteś tutaj: Strona główna > Przebieg egzaminu EGZAMIN TEORETYCZNY - KAT. D Egzamin na prawo jazdy kat. D Wszystkie informacje na temat przebiegu teoretycznej części egzaminu,

Bardziej szczegółowo