HORSCH Pronto. Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję obsługi!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HORSCH Pronto. Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję obsługi!"

Transkrypt

1 05/2004 Specjaliści w nowoczesnej technologii uprawy i siewu HORSCH Pronto 3-6 DC Art.: Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję obsługi!

2 Deklaracja zgodności WE

3 Potwierdzenie odbioru Nie odesłanie niniejszego potwierdzenia odbioru wiąże się z brakiem praw do roszczeń gwarancyjnych! Do HORSCH Maschinen GmbH Postfach D Schwandorf Typ maszyny:... Dodatkowe wyposażenie:... Numer seryjny: Data dostawy: Data wydania instrukcji obsługi: maj 2004 r. Niniejszym potwierdzam odbiór instrukcji obsługi i wykazu części zamiennych wyżej wymienionego urządzenia. Zostałem przeszkolony przez pracownika obsługi klienta / sprzedawcę firmy HORSCH w zakresie obsługi i funkcjonowania maszyny jak również zasad zachowania bezpieczeństwa pracy maszyną.... Nazwisko pracownika obsługi klienta Sprzedawca: Klient: Nazwisko:... Nazwisko:... Ulica:... Ulica:... Kod pocztowy:... Kod pocztowy:... Miejscowość:... Miejscowość:... Tel. :... Tel.:... Faks:... Faks: Nr klienta:... Nr klienta:... Jest mi wiadome, iż prawo do roszczeń z tytułu gwarancji obowiązuje jedynie po odesłaniu niniejszego formularza, kompletnie wypełnionego i podpisanego, do firmy HORSCH Maschinen GmbH lub po przekazaniu go pracownikowi obsługi klienta Miejscowość, data Podpis kupującego 3

4 Dane identyfikacyjne maszyny: W momencie odbioru maszyny prosimy o naniesienie odpowiednich danych na poniższą listę: Numer seryjny:... Elementy DrillManagera Typ maszyny:... 1 SKRZYNKA PRZEŁĄCZNIKOWA Rok budowy:... 1 MONITOR Data dostawy: ZAWORY Pierwsze użycie: WAŁY Osprzęt: ZBIORNIKI PALIWA DMUCHAWA... 1 CZUJNIK KOŁA... 1 CZUJNIK ROBOCZY 1 NAPĘD ELEKTRYCZNY 1 SYSTEM STEROWANIA ŚCIEŻKAMI TECHNOLOGICZNYMI Data wydania instrukcji obsługi: maj 2004 r. Adres punktu handlowego: Nazwisko:... Ulica:... Miejscowość:... Tel. :... Nr klienta: dealer:... Adres firmy HORSCH: HORSCH Maschinen GmbH Schwandorf, Sitzenhof Schwandorf, Postfach 1038 Tel.: / Fax.: / Nr klienta: HORSCH:... 4

5 Spis treści Dane identyfikacyjne maszyny...5 Wprowadzenie...8 Przedmowa...8 Zasady udzielania gwarancji...8 Dane dotyczące bezpieczeństwa...9 Piktogramy ostrzegawcze...9 Naklejki z wskazówkami techn Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem...14 Bezpieczeństwo użytkowania Wyłączenie odpowiedzialności za szkody pośrednie...15 Bezpieczeństwo komunikacyjne...15 Zapobieganie wypadkom...15 Podłączanie/odłączanie siewnika...16 Podłączanie do hydrauliki...16 Zbiornik ciśnieniowy...16 Wymiana agregatów...16 Podczas pracy...16 Pielęgnacja i konserwacja...17 Uprawnieni operatorzy...17 Wyposażenie ochronne...17 Transport / montaż...18 Dostawa...18 Montaż...18 Instalacja DrillManager a...18 Funkcje hydrauliczne...19 Zawieszanie maszyny Podłączanie hydrauliki...20 Podłączanie oświetlenia...20 Składanie bocznych elementów ramy...21 Wyłączanie maszyny...22 Regulacja zaczepu...22 Dane techniczne...23 Pronto 3 DC...23 Pronto 4 DC...23 Pronto 6 DC...23 Oświetlenie...24 Hydraulika 3 DC Hydraulika 4 i 6 DC...25 Regulacja / obsługa...26 Dmuchawa 3 i 4 DC napęd bezp Dmuchawa 6 DC napęd bezp Dmuchawa z pompą WOM...28 Napęd dmuchawy...29 Dociąganie złączki dmuchawy...30 Strumień powietrza...30 Wylot...30 Rozdzielacz...31 Redlice Znaczniki śladów...33 Dystrybutor nasion...34 Wymiana bębna wysiewającego...35 Kontrola pierścienia uszczelniającego...35 Wymiana bębna przy pełnym zbiorniku paliwa...36 Bęben do wysiewu roślin drobnonasiennych Szczotki ryżowe Regulacja ilości wysiewnych nasion...39 Konserwacja dystrybutora...39 Regulacja...40 Głębokość zasiewu...40 Narzędzia do prac przygotowawczych...41 Wskazówki dot. pracy...42 Kontrole...43 DrillManager...44 Opis...44 Komputer...44 Tablica rozdzielcza...45 Moduły...47 Czujniki...47 Obsługa...48 Stan napełnienia...48 System sterowania ścieżkami technologicznymi...48 Liczba obrotów dystrybutora...50 Dozowana ilość...50 Regulacja ilości...51 Prędkość zasiewu...52 Powierzchnia...52 Liczba obrotów dmuchawy...53 Kontrola przepływu nasion...54 Ustawienia...56 Poziom Funkcja Komponenty...56 Funkcja Kontrola odległości...57 Funkcja Próba kręcona...58 Funkcja Kontrola nasion

6 GPS...63 Materiał siewny...63 Poziom Smart Alarm...65 Oświetlenie jezdne...65 Obwód koła...65 Szerokość...65 Dmuchawa MIN...65 Dmuchawa MAX...66 Pęd dmuchawy / obroty...66 Ilość rzędów...66 Kanały przepływowe 1 i Cykl ścieżek technologicznych...68 Jednostka metr / US...73 Język...73 Próba kręcona / wysiew bezpośredni...74 Dane dotyczące montażu...75 Skrzynka rozdzielcza z elektryczną zasuwą odcinającą...76 Sygnały ostrzegawcze...77 Przeciążenie silnika...77 Dwukrotny sygnał ostrzegawczy...77 Błędne sygnały...78 Zakłócenia i sposoby ich usuwania...79 Ogólne wskazówki...79 Zakłócenia...80 Smart Alarm...81 Wprowadzenie danych na listę kontrolną...83 Wyposażenie dodatkowe...84 Ugniatacz...84 Znaczniki przedwschodowe...84 Spulchniacz śladów...85 Brona 85 Pielęgnacja i konserwacja...86 Czyszczenie...86 Harmonogram konserwacji...86 Konserwacja...86 Smarowanie maszyny...86 Higiena...87 Stosowanie smarów Serwis...87 Przegląd prac konserwacyjnych...88 Przegląd miejsc do smarowania...89 Śruby momenty dociągające...91 Pomoc w przypadku usterek

7 Wprowadzenie Przedmowa Przed uruchomieniem maszyny dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi i przestrzegaj jej. W ten sposób unikniesz zagrożenia, zmniejszysz koszty napraw i okresy przestoju jak również zwiększysz niezawodność i trwałość twojej maszyny. Przestrzegaj wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Za szkody i zakłócenia pracy, wynikające z nieprzestrzegania niniejszej instrukcji, firma HORSCH nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Niniejsza instrukcja obsługi ma na celu ułatwienie poznania maszyny i wykorzystania jej do prac zgodnych z jej przeznaczeniem. Na wstępie opisany został ogólnie sposób obchodzenia się z maszyną. Kolejne rozdziały zawierają natomiast informacje o pielęgnacji, konserwacji i czynnościach, jakie wykonać należy w przypadku zakłóceń w pracy siewnika. Z instrukcją obsługi zapoznać się musi i przestrzegać jej każda osoba, która odpowiedzialna jest za pracę maszyną a w szczególności za: obsługę (w tym przygotowanie do pracy, usuwanie bieżących usterek podczas pracy, pielęgnację) bieżące utrzymanie (konserwację, przeglądy) transport. Do instrukcji obsługi załączony jest wykaz części zamiennych i potwierdzenie odbioru. Przedstawiciele handlowi odpowiedzialni są przeprowadzenie szkolenia dotyczącego zasad obsługi i pielęgnacji niniejszej maszyny. Prosimy o przesłanie potwierdzenia odbioru maszyny do firmy HORSCH. Tym samym potwierdzony zostanie właściwy odbiór maszyny. Okres gwarancji rozpoczyna się wraz z terminem dostawy. Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian do wyszczególnionych w niniejszej instrukcji zdjęć, rysunków, danych technicznych jak również danych dotyczących wagi siewnika mających na celu udoskonalanie maszyny. Zasady dot. udzielania gwarancji 1. Okres gwarancji z tytułu wad fabrycznych na nasze produkty wynosi 24 miesiące. W przypadku widniejących na piśmie odchyleń od przepisów prawa moc obowiązującą mają niniejsze uzgodnienia. Okres gwarancji rozpoczyna się wraz z wysłaniem maszyny do klienta. Gwarancją nie obejmuje jakichkolwiek części szybko zużywających się. 2. Wszelkie roszczenia gwarancyjne składać należy w formie pisemnej poprzez autoryzowanego sprzedawcę w Dziale Obsługi Klienta firmy HORSCH w Schwandorf. Rozpatrywane będą wyłącznie kompletnie wypełnione wnioski dostarczone nie później niż przed upływem 4 tygodni od momentu wystąpienia usterki. 3. W przypadku dostaw gwarancyjnych z żądaniem odesłania części starych (GV) należy odesłać do firmy HORSCH wniosek o uznanie roszczeń gwarancyjnych wraz ze starymi częściami w ciągu 4 tygodni po wystąpieniu szkody. 4. W przypadku dostaw gwarancyjnych bez konieczności odsyłania części starych (GO) należy zachować stare części przez okres 4 tygodni od wpłynięcia reklamacji celem dalszych decyzji. 5. Naprawy gwarancyjne przeprowadzane przez firmy obce lub prawdopodobnie wykraczające ponad 10 roboczogodzin muszą zostać wcześniej uzgodnione z Działem Obsługi Klienta. 7

8 Dane dotyczące bezpieczeństwa Poniższe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i możliwych zagrożeń odnoszą się do wszystkich rozdziałów niniejszej instrukcji obsługi. Zabrania się przewozu osób na maszynie! Piktogramy ostrzegawcze Na maszynie Przed rozpoczęciem pracy przeczytaj instrukcję obsługi i Zabrania się przebywania w obszarze poruszania się ruchomych elementów maszyny! Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych lub napraw wyłącz silnik i wyciągnij kluczyk ze stacyjki. Zabrania się zbliżania rąk lub nóg do pracującego ślimaka! Uwaga na wydostającą się ciecz pod ciśnieniem, przestrzegaj wskazówek zawartych w instrukcji obsługi! Nie dotykaj rotujących elementów maszyny! 8

9 Nie wkładaj rąk w obszar zagrożony zgniataniem tak długo jak mogą rotować poszczególne jego elementy! W zbiorniku ciśnieniowym znajduje się gaz i olej pod ciśnieniem. Demontaż i naprawy przeprowadzać wyłącznie wg wskazówek podanych w podręczniku technicznym. Aby uniknąć urazów oczu nigdy nie patrz bezpośrednio w obszar wiązki promieni w włączonego czujnika radarowego! Przebywanie w zagrożonym obszarze dozwolone jest wyłącznie po zamontowaniu podpory zabezpieczającej. Przebywanie w obszarze zagrożenia dopuszczalne jest jedynie przy zabezpieczonym wyciągniku hydraulicznym! Nie stawaj na rotujące elementy urządzenia. Korzystaj wyłącznie z przewidzianych w tym celu stopni. 9

10 Naklejki z wskazówkami technicznymi Naklejki informacyjne zawierające wskazówki techniczne mogą widnieć na maszynie w zależności od wyposażenia lub osprzętu. Zawsze podłącz wszystkie przewody hydrauliczne. W przeciwnym wypadku w związku z brakiem prawidłowego podłączenia hydraulicznego dojść może do uszkodzenia poszczególnych elementów. Oznaczenie kolorem funkcji hydraulicznej odpowiada oznaczeniu kolorystycznemu przewodu hydraulicznego (unoszenie opuszczanie znaczniki narzędzia robocze) Podczas próby kręconej zawieszać wagę w tym miejscu. Hak przeładunkowy Podczas prac związanych z przeładowaniem lub mocowaniem ładunku w tym miejscu zawieszać środek przyjęcia ładunku. 10

11 Dmuchawa z napędem bezpośrednim! Ciśnienie wsteczne w napędzie dmuchawy nie może przekraczać 5 bar. Silnik hydrauliczny mógłby wówczas ulec uszkodzeniu. Dmuchawa napędzana pompą wału odbioru mocy! W przypadku ciśnienia wstecznego przekraczającego 2 bar wymienić filtr i w razie potrzeby olej. Dmuchawa napędzana pompą wału odbioru mocy! Stan napełnienia zbiornika oleju powinien znajdować się na poziomie między min. a maks. Dźwignia skierowana ku górze: tylko znaczniki śladów Dźwignia ustawiona poziomo: wydźwiga i znaczniki śladów 11

12 Wskazówki dot. dmuchawy i ciśnienia przepływu Regulacja nacisku na redlice przeczytaj instrukcję obsługi 12

13 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Siewnik Pronto DC skonstruowany został zgodnie ze stanem techniki i z uznanymi zasadami bezpieczeństwa technicznego urządzeń mechanicznych. Pomimo tego podczas użytkowania maszyny wystąpić mogą zagrożenia związane z okaleczeniem operatora lub osób postronnych względnie dojść może do uszkodzenia maszyny lub innego mienia. Należy używać wyłącznie maszyny, której stan techniczny nie budzi zastrzeżeń i wykorzystywać ją zgodnie z przeznaczeniem ze świadomością zasad bezpieczeństwa i możliwych zagrożeń jak również przestrzegając instrukcji obsługi! W szczególności należy natychmiast usunąć wszelkie usterki zagrażające bezpieczeństwu osób. Maszyna ta może być użytkowana, konserwowana i naprawiana wyłącznie przez osoby z nią zapoznane jak również mające wiedzę na temat możliwych zagrożeń. Oryginalne części zamienne HORSCH skonstruowane zostały z myślą o tej maszynie. Części zamienne nie dostarczone przez nas czy też agregaty inne niż oryginalne nie zostały przez nas sprawdzone i dopuszczone do użytkowania. Montowanie lub wykorzystywanie produktów innych niż marki HORSCH może więc w pewnych sytuacjach powodować niekorzystne zmiany we właściwościach maszyny i tym samym powodować zagrożenie bezpieczeństwa pracujących nią osób lub jej uszkodzenie. Firma HORSCH nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe wskutek stosowania innych niż oryginalne części zamiennych i osprzętu. Maszyna przeznaczona jest do rozsiewania wszelkiego rodzaju nasion zbóż. Narzędzia montowane na siewniku mogą jednocześnie przygotowywać rozsadnik. Wykorzystywanie jej do innych lub wykraczających poza powyższe celów, np. jako środka transportu, traktowane jest jako niezgodne z przeznaczeniem. Za wynikające z tego faktu szkody firma HORSCH nie ponosi odpowiedzialności. Całkowite ryzyko leży po stronie użytkownika. Należy przestrzegać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa pracy jak również pozostałych powszechnie uznanych reguł dotyczących bezpieczeństwa technicznego, bezpieczeństwa pracy czy też przepisów ruchu drogowego. Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem obejmuje również przestrzeganie instrukcji obsługi i zachowanie wszelkich zasad dotyczących obsługi, konserwacji i napraw zalecanych przez producenta. Niniejsza instrukcja obsługi Niniejsza instrukcja obsługi zawiera trzy różne rodzaje wskazówek dotyczących zagrożeń i bezpieczeństwa. Używane są następujące oznaczenia: Ważne wskazówki Niebezpieczeństwo okaleczeń! Niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia! Przeczytaj uważnie wszystkie wskazówki dotyczące bezpiecznej pracy zawarte w niniejszej instrukcji obsługi jak również z piktogramami ostrzegawczymi widniejącymi na maszynie. Przestrzegaj tych wskazówek aby zapobiec wypadkom. Poinformuj o zagrożeniach i zasadach bezpieczeństwa również innych użytkowników. Zaniechaj wszelkich prac mogących powodować zagrożenie bezpieczeństwa. 13

14 Bezpieczeństwo użytkowania Rozpoczęcie pracy maszyną nastąpić może wyłącznie po przeszkoleniu przez pracownika punktu handlowego lub firmy HORSCH Wypełnione potwierdzenie odbioru maszyny należy odesłać do firmy HORSCH. Siewnik użytkowany może być jedynie wówczas, gdy wszystkie osłony i zabezpieczenia znajdują się na swoim miejscu i są sprawne. Regularnie sprawdzaj stan zamocowania śrub i nakrętek i w razie potrzeby dociągnij je. Regularnie kontroluj ciśnienie w oponach. W przypadku zakłóceń funkcjonowania maszyny natychmiast zatrzymaj ją i zabezpiecz! Natychmiast usuń usterki lub zleć ich usunięcie. Wyłączenie odpowiedzialności za szkody pośrednie Maszyna wyprodukowana została przez firmę HORSCH z zachowaniem należytej staranności. Pomimo tego także podczas użytkowania zgodnego z przeznaczeniem pojawić się mogą odchylenia w wysiewanej ilości a wręcz zupełny brak wysiewu spowodowane m.in. przez: Zmieszanie różnego rodzaju nasion zbóż (np. nasion o różnej wielkości, gęstości, kształtach, zaprawie). Zatkanie lub tworzenie się blokad (np. poprzez ciała obce, kleiste zaprawy, wilgotne nawozy) Zużycie się części (np. dozownika) Uszkodzenie wskutek oddziaływania z zewnątrz. Uszkodzenia mechaniczne (np. zerwane lub odrywające się łańcuchy, uszkodzone wały napędowe itp.) Nieprawidłowa prędkość obrotowa napędu, przełożenie czy prędkość jazdy. Nieprawidłowa regulacja maszyny (niewłaściwy montaż, nieprzestrzeganie tabeli dot. regulacji czy też wskazówek zawartych w instrukcji obsługi) Dlatego też każdorazowo przed rozpoczęciem pracy jak również podczas pracy sprawdzaj prawidłowe funkcjonowanie maszyny i właściwą dokładność wysiewu. Wszelkie roszczenia odszkodowawcze za szkody, które nie powstały na maszynie, są wykluczone. Dotyczy to również odpowiedzialności za szkody pośrednie spowodowane błędami w zasiewie lub nieprawidłowym sterowaniem. Bezpieczeństwo komunikacyjne Podczas transportu urządzenia zwracaj uwagę na dopuszczalne obciążenie osi, nośność opon i łączną wagę, aby zachowana została wystarczająca zdolność manewrowania i hamowania. Montowany do pojazdu osprzęt wpływa na zachowanie się pojazdu na drodze. Szczególnie podczas jazdy na zakrętach i podczas hamowania pamiętaj o wysunięciu maszyny i poruszającej się masie. Zabrania się jazdy na maszynie! Podczas transportu po drogach publicznych poruszaj się z maks. prędkością 25 km/h. 14

15 Zapobieganie wypadkom W uzupełnieniu instrukcji obsługi przestrzegaj również przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy sformułowanych przez rolnicze związki zawodowe! Podłączanie / odłączanie siewnika Podczas montażu / demontażu maszyny do ciągnika jak również podczas wyłączania ciągnika zalecana jest szczególna ostrożność. Zabezpiecz maszynę przed toczeniem się. W obszarze między siewnikiem a ciągnikiem istnieje niebezpieczeństwo zgniecenia! Ustaw siewnik na równym podłożu. Podłączanie do hydrauliki Przewody hydrauliczne podłączyć do hydrauliki ciągnika dopiero wówczas, gdy zarówno hydraulika ciągnika jak i maszyny nie będzie znajdować się pod ciśnieniem. Instalacja hydrauliczna znajduje się pod wysokim ciśnieniem. Wszelkie przewody, węże i śruby sprawdzaj regularnie pod kątem nieszczelności czy widocznych uszkodzeń! Szukając miejsc wycieku stosuj jedynie właściwe środki pomocnicze. Natychmiast zlikwiduj uszkodzenia! Wytryskujący olej spowodować może uszkodzenie ciała lub pożar! Aby wykluczyć błędy w obsłudze, gniazda wtykowe i wtyczki połączeń hydraulicznych między ciągnikiem a maszyną powinny być oznaczone kolorami. Aby zapobiec wypadkom wskutek niezamierzonych lub spowodowanych przez osoby trzecie (dzieci, pasażera) ruchów hydrauliki elementy sterownicze w ciągniku w przypadku ich nieużywania lub podczas transportu powinny być zabezpieczone lub zablokowane. Zbiornik ciśnieniowy Instalacja hydrauliczna wyposażona jest w zbiornik ciśnieniowy. Aby zapobiec wypadkom należy obchodzić się z nim ze szczególną ostrożnością. Nie otwieraj ani nie przerabiaj (nie spawaj, nie przewiercaj) zbiornika ciśnieniowego. Nawet gdy jest pusty w zbiorniku znajduje się gaz pod ciśnieniem. Podczas wszelkich prac przy instalacji hydraulicznej opróżnij zbiornik ciśnieniowy. Manometr nie ma prawa wykazywać żadnego ciśnienia. Ciśnienie manometryczne musi spaść do poziomu 0 bar. Dopiero wówczas rozpocząć można prace przy instalacji hydraulicznej. Wymiana agregatów Zabezpiecz maszynę przed toczeniem się. Zabezpiecz właściwymi podporami uniesione elementy konstrukcji pod którymi przebywasz! Uwaga! Wystające elementy (bolce, redlice) mogą spowodować okaleczenie! Podczas wchodzenia na maszynę nie stawaj na ruchomych elementach. Mogą one poruszyć się i spowodować upadek i ciężkie uszkodzenie ciała. Podczas pracy Przed uruchomieniem i rozpoczęciem pracy maszyną skontroluj obszar pracy (dzieci!). Zwracaj uwagę na wystarczającą widoczność Podczas pracy zabroniona jest jazda na maszynie. Zabrania się demontowania jakichkolwiek osłon zalecanych przez producenta i dostarczonych wraz z maszyną. W obszarze poruszania się elementów hydraulicznych maszyny nie mogą przebywać żadne osoby. Stopnie wykorzystuj wyłącznie podczas napełniania zbiornika lub prac konserwacyjnych. Podczas pracy maszyny zabroniona jest jazda na niej. 15

16 Pielęgnacja i konserwacja Przestrzegaj przepisowych lub podanych w instrukcji obsługi terminów przeglądów lub kontroli. W celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub pielęgnacyjnych ustaw maszynę na prostym i wytrzymałym podłożu i zabezpiecz przed przemieszczaniem się. Odłącz ciśnienie od instalacji hydraulicznej i opuść lub podeprzyj urządzenie robocze. Nie czyść nowych maszyn strumieniem parowym ani myjką ciśnieniową. Lakier utwardza się dopiero po 3 miesiącach mógłby wcześniej ulec uszkodzeniu. Przed czyszczeniem maszyny myjką ciśnieniową zasłoń wszystkie otwory, do których ze względów bezpieczeństwa czy funkcjonowania nie może dostać się woda, para czy środek czyszczący. Nie kieruj strumienia wody bezpośrednio na elementy elektryczne czy elektroniczne, na łożyska i na dmuchawę. Po zakończeniu czyszczenia sprawdź szczelność wszystkich przewodów hydraulicznych, stan zamocowania połączeń oraz czy nie doszło do uszkodzeń. Natychmiast usuń wszelkie usterki! Nasmaruj wszystkie punkty smarowania, aby woda, która się do nich dostała wyciśnięta została na zewnątrz. Nasmaruj łańcuchy napędowe lub spryskaj je sprayem do łańcuchów. Uprawnieni operatorzy Maszyną pracować mogą wyłącznie osoby upoważnione przez użytkownika i przeszkolone. Dolna granica wieku osoby mogącej pracować maszyną wynosi 16 lat. Operator posiadać musi ważne prawo jazdy. W obszarze pracy ponosi on odpowiedzialność wobec osób postronnych. Użytkownik zobowiązany jest: udostępnić operatorowi instrukcję obsługi, upewnić się, iż operator przeczytał ją i zrozumiał. Wyposażenie ochronne W celu pracy maszyną i przeprowadzania konserwacji potrzebujesz: ciasno przylegającego ubrania solidne rękawice ochronne (do ochrony przed elementami maszyny z ostrymi krawędziami) okulary ochronne (do ochrony przed brudem mogącym dostać się do oczu) przy obchodzeniu się z zaprawą lub zaprawionymi ziarnami zbóż odpowiednią lub wymaganą przepisami odzież roboczą tj. maseczka i rękawice ochronne. Przestrzegaj zaleceń producenta zaprawy! Przed rozpoczęciem prac przy instalacji elektrycznej odłącz od niej prąd. Podczas prac spawalniczych odłącz kable od komputera lub innych elementów elektronicznych. Umieść podłączenie masy jak najbliżej spawanego miejsca. Podczas prac pielęgnacyjnych i konserwacyjnych dociągnij ponownie poluzowane połączenia śrubowe. 16

17 Transport / montaż Podczas pierwszej instalacji istnieje zwiększone zagrożenie wypadkiem. Przestrzegaj wskazówek zawartych w poniższych rozdziałach. Dostawa Siewnik wraz z osprzętem dostarczany jest z reguły kompletnie zmontowany przy pomocy pojazdu niskopodwoziowego. Jeśli w celach transportowych części lub grupy komponentów zostały zdemontowane zostaną one na miejscu ponownie zamontowane przez naszych partnerów handlowych lub pracowników serwisu naszej firmy. W zależności od rodzaju pojazdu niskopodwoziowego maszynę podłączyć można do ciągnika i zjechać nią z pojazdu lub też rozładować ją przy pomocy właściwych urządzeń podnośnikowych (wózek widłowy lub podnośnik). Zwrócić należy przy tym uwagę na wystarczający udźwig urządzeń podnośnikowych i dźwigów. Miejsca zaczepu oznaczone są naklejkami. W przypadku innych punktów zaczepu należy zwrócić uwagę na punkt ciężkości i rozłożenie ciężaru. W każdym wypadku punkty te znajdować się muszą na ramie maszyny. Instalacja Szkolenie operatora jak również pierwsza instalacja maszyny przeprowadzone zostaje przez naszych pracowników Działu Obsługi Klienta lub pracowników naszego partnera handlowego. Dopiero po przeszkoleniu przez pracowników Działu Obsługi Klienta lub pracowników naszego partnera handlowego i przeczytaniu instrukcji obsługi rozpocząć można użytkowanie siewnika.. Zabronione jest jakiekolwiek wcześniejsze użytkowanie maszyny! Podczas prac instalacyjnych i konserwacyjnych istnieje zwiększone zagrożenie wypadkowe. Przed rozpoczęciem prac instalacyjnych lub konserwacyjnych zapoznaj się z maszyną i przeczytaj instrukcję obsługi! Wskazówki przeprowadzania pierwszej instalacji wykorzystać należy również po każdym dłuższym przestoju (magazynowaniu) maszyny. W zależności od rodzaju wyposażenia: Zdejmij z maszyny dostarczone luzem części. Zdejmij wszystkie części ze zbiornika nasiennego. Skontroluj wszystkie ważne połączenia śrubowe! Nasmaruj wszystkie smarowniczki! Skontroluj ciśnienie powietrza w oponach! Skontroluj zamocowanie i sprawność wszystkich połączeń hydraulicznych i przewodów. Natychmiast usuń zauważone usterki lub zleć ich usunięcie! 17

18 Instalacja DrillManager a Gdy siewnik wyposażony jest w DrillManager podczas pierwszej instalacji w ciągniku zamontowany zostać musi Moduł Power. Zamontuj moduł we właściwym miejscu w kabinie. Przy tym pozostać on musi łatwo dostępny dla podłączenia kabla skrzynki rozdzielczej. Oba kable przełożone zostać muszą do akumulatora. Nie mogą one ocierać się, a instalacja nie może ulec uszkodzeniu. Przy akumulatorze z bezpiecznikiem 100 A przewód dodatni zabezpieczony jest przed zwarciem. W przypadku przerwy w zasilaniu prądem sprawdź bezpieczniki. Podłączenia do akumulatora muszą mieć dobrą styczność. Błędy w montażu prowadzą do spadku napięcia i do niezdefiniowanych sygnałów o usterkach i awarii zasilania Skrzynka przełącznikowa i monitor zamocowane zostają w zasięgu wzroku i ręki kierowcy. Podłączenie kablowe i obsługa modułów opisane zostały w rozdziale DrillManager. do siewnika moduł siły kabel akumulatora moduł GPS (wyp.dod.) skrzynka rozdzielcza skrzynka wyświetl. Funkcje hydrauliczne. Podczas obsługi maszyny zwróć uwagę, aby żadne osoby postronne nie znajdowały się w obszarze zagrożenia Funkcje hydrauliczne siewnika wybierane są wstępnie na skrzynce przełącznikowej DrilManager a. W tym celu włączyć należy włącznik główny i wybrać żądaną funkcję hydrauliczną przy pomocy przełączników dźwigienkowych. Wybrane funkcje zasygnalizowane zostaną lampkami kontrolnymi. Podczas uruchamiania przyrządu sterowniczego funkcje te zostaną wykonane. Skrzynka rozdzielcza DrillManager 1. Włącznik główny - wł. / wył. 2. Włącznik funkcji hydraulicznych 2.1 Siewnik - unoszenie/opuszczanie 2.2 Siewnik - zamykanie 2.3 Znacznik - w górę / w dół 3. Sterowanie ścieżkami technologicznymi - ustawienie śladu 4. Funkcja siewu - wł. / wył. Montaż DrillManager a 18

19 Zawieszanie maszyny Przed wyjazdem na drogi publiczne skontroluj tablice ostrzegawcze i oświetlenie. Narzędzia doczepiane: Zabezpiecz cięgło dolne przed ruchami wahadłowymi na boki. Zamontuj siewnik do ciągnika na dwupunktowym mocowaniu. Podłącz elementy sterownicze siewnika. Przeprowadź podłączenie hydrauliczne dla bloku sterowniczego i napędu dmuchawy. Podłącz instalację oświetleniową. Umieść podpórkę w pozycji transportowej. Unieś siewnik, zamknij i zabezpiecz.. Podczas podłączania maszyny żadne osoby nie mogą przebywać między ciągnikiem a maszyną. Istnieje niebezpieczeństwo skaleczenia się o ostre elementy maszyny. Należy jeździć wyłącznie z pustym zbiornikiem nasiennym. Maksymalna prędkość jazdy podczas transportowania siewnika wynosi 25 km/h. Podłączanie hydrauliki Hydraulikę podłączać należy jedynie wówczas, gdy zarówno w maszynie jak i w ciągniku nie znajduje się ona pod ciśnieniem. Aby wykluczyć nieprawidłowe podłączenie, podłączenia wtykowe oznaczone zostały kolorami. Na siewniku: Zamykanie - czarny Znacznik - niebieski Wydźwig - zielony Dmuchawa hydr. - brak koloru Przed odłączeniem maszyny należy całkowicie opróżnić zbiornik ciśnieniowy. W przypadku wszystkich ruchów hydrauliki należy wytłumić urządzenie sterownicze przed uderzeniem elementów maszyny. Podłączanie oświetlenia W celu transportu po drogach publicznych oświetlenie i osłony zabezpieczające muszą być zamontowane i sprawne. Podłącz wtyczkę oświetlenia siewnika do ciągnika. Sprawdź funkcjonowanie i czystość oświetlenia i tablic ostrzegawczych. Wszelkie kable, przewody i węże poprowadzić tak, aby podczas pracy (jazdy na zakrętach) nie uległy uszkodzeniu. 19

20 Składanie bocznych elementów ramy W obszarze poruszania się składanych elementów maszyny nie mogą przebywać żadne osoby postronne. W przypadku wszystkich ruchów hydrauliki osłonić urządzenie sterownicze przed uderzeniem elementów maszyny. Manewr składania wykonuj wyłącznie wówczas, gdy maszyna jest uniesiona. Składanie: Wybierz włącznik unieść maszynę, uruchom urządzenie sterownicze i ponieś maszynę Wybierz włącznik składanie, uruchom urządzenie sterownicze i złóż siewnik. Zabezpieczenie przed opadaniem automatycznie się zazębia. Aby uniknąć wypadków należy kontrolować sprawność zabezpieczenia. Wypełnij cylinder hydrauliczny na mechanizmie jezdnym siewnika tulejkami dystansowymi (zabezpieczenie na czas transportu po drogach publicznych) Opuść siewnik na zabezpieczenie transportowe cylindra hydraulicznego Rozkładanie: Wybierz włącznik unieść maszynę, uruchom urządzenie sterownicze i unieś maszynę Przy pomocy cięgła odblokuj zabezpieczenie przed opadaniem. Wybierz włącznik Składanie, uruchom urządzenie sterownicze i rozłóż siewnik W momencie rozkładania maszyny utrzymuj sterownik pod ciśnieniem aby zbiornik ciśnieniowy na cylindrze składanym utrzymywał sprężenie min. 100 bar. Manometr na siewniku 1. Ciśnienie w napędzie dmuchawy 2. Sprężone ciśnienie w hydraulice klapy 3. Osłona schowka (zamykana) Regulacja cylindra klapowego: Obie składane ramy podczas rozkładania odgrodzone są od uderzenia dźwigni tłoka w cylindrze. W pozycji końcowej ramy składane znajdować się muszą w pozycji równoległej do ramy centralnej. Podczas prac wykonywanych przy cylindrze lub w przypadku nierównomiernego zasiewu skontrolować ramę i w razie potrzeby ustawić drąg tłoka w oku sworznia. Ramę składaną przy pomocy właściwych środków. Wyjmij bolec i przestaw otwór bolca na drągu tłoka aż rama ustawiona będzie równolegle do ramy centralnej. Wsuń bolec w ten sposób, aby nosek klina mógł przejąć funkcję zabezpieczenia klapowego. Cięgło zabezpieczenie przed opadaniem 20

21 Wyłączanie maszyny Siewnik magazynowany powinien być w hali lub pod zadaszeniem, aby w zbiorniku paliwa, dozowniku lub przewodach nasiennych siewnika nie mogła zbierać się wilgoć. Podczas manewrowania zwracaj uwagę na otoczenie. W obszarze pracy maszyny nie mogą przebywać żadne osoby (dzieci). Ustaw maszynę na równym solidnym podłożu, wyłącz ciągnik. Odłącz złącza hydrauliczne i elektryczne i zawieś na odpowiednich mocowaniach Podstaw podpórkę Opróżnij zbiornik nasienny Wyczyść dozownik Zamknij wielko zbiornika nasiennego. Elementy elektryczne i elektroniczne (system sterowania ścieżkami technologicznymi, komputer, HORSCH DrillManager itp.) przechowuj w suchych pomieszczeniach. Regulacja zaczepu W przypadku urządzeń wykonujących prace wstępne lub przy szerszych oponach ciągnika (ogumienie bliźniacze) długość zaczepu siewnika może być regulowana. Zaczep Poluzuj trzy śruby na mocowaniu zaczepu i wyjmij środkową śrubę. Przesuń zaczep do nowej pozycji i ponownie włóż śrubę. Dociągnij wszystkie trzy śruby. 21

22 Dane techniczne Pronto 3 DC Wymiary i wagi Szerokość transportowa:...3,00 m Wysokość transportowa: maks. 2,90 m Długość: 6,40 m Szerokość robocza: 3,00 m Ciężar własny pojazdu: kg Zapotrzebowanie mocy:.. od 74 kw/100 KM Ilość redlic:...20 Ilość rolek dociskowych: 20 Pronto 4 DC Wymiary i wagi Szerokość transportowa:...3,00 m Wysokość transportowa: maks. 2,90 m Długość: 6,40 m Szerokość robocza: 4.00 m Ciężar własny pojazdu: kg Zapotrzebowanie mocy: od 100 kw/136 KM Ilość redlic:...28 Ilość rolek dociskowych: 28 Pronto 6 DC Wymiary i wagi Szerokość transportowa:...3,00 m Wysokość transportowa:.. 3,25 m Długość: 6,40 m Szerokość robocza: 6,00 m Ciężar własny pojazdu: kg Zapotrzebowanie mocy: od 130 kw/180 KM Ilość redlic:...40 Ilość rolek dociskowych: Zaczep Zawieszenie: zaczep dwupunktowy Hydraulika 1 x podwójnie działająca: unoszenie 1 x podwójnie działająca (nie 3DC).składanie 1 x podwójna z regulatorem przepływu:....dmuchawa 1 x wsteczny bezciśnieniowy, maks. 5 bar olej awaryjny Ilość oleju przy bezpośrednim napędzie dmuchawy:...45 l Elektryka: 1 x wtyczka 7-biegunowa 12 V..oświetlenie 1 x wtyczka DrillManager Typ: Pojemność zbiornika nasiennego:.2800 l Sterowanie siewnikiem...elektroniczne Napęd dozownik...elektroniczny Dozowana ilość kg/ha Dmuchawa hydr. 3 i 4 DC maks obr/min Dmuchawa hydr. 6 DC maks obr/min Odstęp rzędów..150 mm Nacisk redlicy: kg Ugniatacz AS Dane dot. emisji Dmuchawa, emisja mierzona przy znamionowej prędkości obrotowej: większa wartość na obwiedni w metrowym odstępie od dmuchawy. Dmuchawa:.98 db (A) Wyposażenie dodatkowe Ugniatacz przedni 3 DC Ugniatacz międzyosiowy 3 DC Ugniatacz międzyosiowy 4/6 DC Znacznik przedwschodowy Brona Spulchniacz śladów ciągnika rama 3 DC Spulchniacz śladów ciągnika rama 4 DC Spulchniacz śladów ciągnika rama 6 DC Spulchniacz śladów ciągnika zęby/bolce Dodatkowy zbiornik 700 l: Kontrola ilości nasion Świadectwo homologacji

ContiTech: Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu

ContiTech: Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu ContiTech: Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu Szczegółowa instrukcja dla Fiata Doblò wersja furgon/kombi (263) 1.6 D Multijet ContiTech pokazuje, jak uniknąć błędów przy wymianie pasków

Bardziej szczegółowo

Wymontowywanie skrzyni biegów. Ogólne. Specyfikacje. Narzędzia. Dotyczy skrzyń biegów GA750/751/752 i GA851/852 z wariantami

Wymontowywanie skrzyni biegów. Ogólne. Specyfikacje. Narzędzia. Dotyczy skrzyń biegów GA750/751/752 i GA851/852 z wariantami Ogólne Ogólne Dotyczy skrzyń biegów GA750/751/752 i GA851/852 z wariantami Specyfikacje Podana masa odnosi się do skrzyni biegów bez płynów. Środek ciężkości skrzyni biegów znajduje się mniej więcej na

Bardziej szczegółowo

NITOWNICA DO NITÓW ZRYWALNYCH

NITOWNICA DO NITÓW ZRYWALNYCH NITOWNICA DO NITÓW ZRYWALNYCH Air Power 1 Spis treści 1. Zasady BHP... 3 2. Opis narzędzia... 5 2.1. Podstawowe wymiary... 5 2.2. Charakterystyka... 6 2.3. Zastosowanie... 6 2.4. Wyposażenie... 6 2.5.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

ELEKTROMAGNETYCZNE ROZŁĄCZANIE NAPĘDU SEKCJI WYSIEWAJĄCYCH

ELEKTROMAGNETYCZNE ROZŁĄCZANIE NAPĘDU SEKCJI WYSIEWAJĄCYCH ELEKTROMAGNETYCZNE ROZŁĄCZANIE NAPĘDU SEKCJI WYSIEWAJĄCYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI W JĘZYKU POLSKIM 2 I. WPROWADZENIE Elektromagnetyczne rozłączanie umożliwia odłączenie napędu sekcji wysiewającej na siewniku

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne Stabilizator doczepny WS 220 i WS 250

Dane techniczne Stabilizator doczepny WS 220 i WS 250 Dane techniczne Stabilizator doczepny WS 220 i WS 250 Dane techniczne Stabilizator doczepny WS 220 Stabilizator doczepny WS 250 Maksymalna szerokość robocza 2.150 mm 2.500 mm Głębokość robocza 0-500 mm

Bardziej szczegółowo

TTW 25000 S / TTW 35000 S

TTW 25000 S / TTW 35000 S TTW 25000 S / TTW 35000 S PL INSTRUKCJA OBSŁUGI DMUCHAWA TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-PL SPIS TREŚCI 01. Informacje ogólne....................... 01 02. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...... 01 03.

Bardziej szczegółowo

ContiTech: Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu

ContiTech: Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu ContiTech: Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu Szczegółowa instrukcja do Audi A3 1.8 l T o kodzie silnika ARZ ContiTech pokazuje, jak uniknąć błędów przy wymianie paska W trakcie wymiany

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ. Instrukcja obsługi

ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ. Instrukcja obsługi -Wstęp- ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ Instrukcja obsługi Zestaw do diagnostyki i napełniania układu chłodzenia Nie wolno spuszczać cieczy chłodzącej z układu. Wymiary:

Bardziej szczegółowo

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO Stron 7 Strona 1 Spis treści 1. Rysunek poglądowy maszyny 2 2. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite INSTRUKCJA OBSŁUGI Maszyna do baniek mydlanych Eurolite Produkt nr: 590796 Strona 1 z 5 WSTĘP Dziękujemy za wybranie produktu EUROLITE Bubble Machine. Przed rozruchem urządzenia, należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

ContiTech: Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu

ContiTech: Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu ContiTech: Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu Szczegółowa instrukcja do Forda Focusa 2.0 l 16V o kodach silnika EDDB, EDDC, EDDD ContiTech pokazuje, jak uniknąć błędów przy wymianie paska

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Zalecenia dla użytkownika... 3 1.2. Dyrektywy, normy i deklaracje... 3 1.3. Tabliczki znamionowe... 3 2. BEZPIECZEŃSTWO 2.1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Wymontowywanie skrzyni biegów. Ogólne. Narzędzia. Opis czynności serwisowych i naprawczych. Dotyczy skrzyń biegów GA866 i GA867/R

Wymontowywanie skrzyni biegów. Ogólne. Narzędzia. Opis czynności serwisowych i naprawczych. Dotyczy skrzyń biegów GA866 i GA867/R Ogólne Ogólne Dotyczy skrzyń biegów GA866 i GA867/R Narzędzia Przykłady odpowiednich narzędzi firmy Scania: Numer części Oznaczenie 82 320 Platforma do podnoszenia 98 405 Belka do mocowania i wspornik

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

Nr: Numer identyfikacyjny EDP.

Nr: Numer identyfikacyjny EDP. Spis treści Wprowadzenie 2 Identyfikacja 2 Bezpieczeństwo 3 Porady dotyczące bezpieczeństwa 3 Podłączanie i odłączanie 3 Trzypunktowy zaczep 3 Działanie 3 Transport drogowy/transport 4 Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Mikrosilnik bezszczotkowy Forte 200 alpha

Mikrosilnik bezszczotkowy Forte 200 alpha Mikrosilnik bezszczotkowy Forte 200 alpha Instrukcja obsługi Rysunek: 1. Zasilacz 2. Rozrusznik kolanowy 3. Regulator obrotów 4. Przełącznik obroty lewe/prawe 5. Włącznik auto-pilota 6. Przełącznik sterowanie

Bardziej szczegółowo

Zawory liniowe. Zawór zwrotny bliźniaczy sterowany. Zawór zwrotny bliźniaczy sterowany. Opis:

Zawory liniowe. Zawór zwrotny bliźniaczy sterowany. Zawór zwrotny bliźniaczy sterowany. Opis: Zawór zwrotny bliźniaczy sterowany Zawory zwrotne bliźniacze sterowane służą do blokowania odbiornika w obu kierunkach. Przepływ jest swobodny w jednym kierunku a w drugim jest kontrolowany ciśnieniem

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU ZESTAWU EBIKE

INSTRUKCJA MONTAŻU ZESTAWU EBIKE INSTRUKCJA MONTAŻU ZESTAWU EBIKE Instrukcja zawiera informację dotyczące montażu napędu elektrycznego do roweru oraz jakie wymagania musi spełnić rower. Do zamontowania potrzebna jest podstawowa wiedza

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE. - Profesjonalne sadownictwo - Uprawy specjalistyczne. standard 1280mm (przy ogumieniu 360/70 R 24 tył)

ZASTOSOWANIE. - Profesjonalne sadownictwo - Uprawy specjalistyczne. standard 1280mm (przy ogumieniu 360/70 R 24 tył) ZASTOSOWANIE - Profesjonalne sadownictwo - Uprawy specjalistyczne - Szerokość min. od 1100mm standard 1280mm (przy ogumieniu 360/70 R 24 tył) SILNIK - EURO II - Duża pojemność 3,0 lub 4,0 L -Chłodzenie

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII

ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII INSTRUKCJA OBSŁUGI 0-TONOWEGO URZĄDZENIA HYDRAULICZNEGO PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI POMPY. WYPRODUKOWANO W TAJWANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu A874 PL Stoll I-No: 3484800 C Stan: 09.04.09

Instrukcja montażu A874 PL Stoll I-No: 3484800 C Stan: 09.04.09 Zespół sterowania jedną dźwignią Instrukcja montażu A874 PL Stoll I-No: 3484800 C Stan: 09.04.09 Montaż Dźwignia obsługowa: Dźwignię obsługową należy zamontować w kabinie ciągnika w miejscu wygodnym dla

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu SŁUPOWE

Instrukcja montażu SŁUPOWE Instrukcja montażu ZAWORY SŁUPOWE Automatyczne płukanie zwrotne Automatyczne płukanie powtórne Przełączanie na tryb oszczędnościowy Przełączanie basen wanna spa Przełączanie pomiędzy 2 atrakcjami basenowymi

Bardziej szczegółowo

Express. Profesjonalna technika siewu na trzypunktowym układzie zawieszenia

Express. Profesjonalna technika siewu na trzypunktowym układzie zawieszenia Express Profesjonalna technika siewu na trzypunktowym układzie zawieszenia PHILIPP HORSCH: Podczas konstrukcji siewnika Express przyświecała nam myśl zbudowania maszyny bez kompromisów. Oznaczało to dla

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zamiatarki MultiSweep 425

Instrukcja obsługi Zamiatarki MultiSweep 425 Instrukcja obsługi Zamiatarki MultiSweep 425 Czynności wstępne Ostrożnie usunąć opakowanie i materiały mocujące Uważnie sprawdzić urządzenie czy nie zostało uszkodzone w czasie transportu. Jeżeli urządzenie

Bardziej szczegółowo

Kruszarka do lodu TRHB-12

Kruszarka do lodu TRHB-12 Kruszarka do lodu TRHB-12 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY Używając

Bardziej szczegółowo

Nagrzewnica łazienkowa Nr produktu

Nagrzewnica łazienkowa Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Nagrzewnica łazienkowa Nr produktu 000561364 Strona 1 z 6 Strona 2 z 6 Strona 3 z 6 Uwaga Dokładnie zapoznaj się z przepisami i wskazówkami bezpieczeństwa. Brak przestrzegania poniższych

Bardziej szczegółowo

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Wózki z podnoszoną platformą TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Instrukcja obsługi i konserwacji TFE-111156/300 TFE-111158/500

Bardziej szczegółowo

Systemy czołowe do traktorów marki John Deere i oprzyrządowanie

Systemy czołowe do traktorów marki John Deere i oprzyrządowanie Systemy czołowe do traktorów marki i oprzyrządowanie Systemy czołowe firmy Degenhart do traktorów marki : Estetyczna integracja podnośnika czołowego w traktorze Spawana budowa ramowa Konstrukcja dostosowana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 41xx /2000 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 41xx /2000 PL Dla firmy instalacyjnej 60 0048 0/000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Moduły do sterowników Logamatic 4xx FM 44 FM 44 FM 45 FM 454 4 FM 445 ZM 44 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu Wstęp Ważniejsze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZECINARKA DO NAWIERZCHNI ASPRO PRN500HA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZECINARKA DO NAWIERZCHNI ASPRO PRN500HA INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZECINARKA DO NAWIERZCHNI ASPRO PRN500HA UWAGA! Nie pracuj maszyną dopóki nie przeczytasz ze zrozumieniem instrukcji obsługi. Zwród szczególną uwagę na rozdział Instrukcja bezpieczeostwa.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kruszarka do lodu MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kruszarka do lodu MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Kruszarka do lodu MODEL: 471700 v1.0-01.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU. Emulator Ciśnienia Paliwa. (zmienne ciśnienie)

INSTRUKCJA MONTAŻU. Emulator Ciśnienia Paliwa. (zmienne ciśnienie) INSTRUKCJA MONTAŻU Emulator Ciśnienia Paliwa (zmienne ciśnienie) ver. 1.1 2012-10-15 Producent: AC Spółka Akcyjna. 15-182 Białystok, ul. 27 Lipca 64 tel. +48 85 7438117, fax +48 85 653 8649 www.ac.com.pl,

Bardziej szczegółowo

PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA

PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA I N S T RU KC JA O B S Ł U G I PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA PD-3500 TYP MANTA Zakład Sprzętu Nurkowego MANTA 45-054 OPOLE, ul. Grunwaldzka 38a E-mail: info@manta-tech.eu www.manta-tech.eu Tel./fax: +48 77 454

Bardziej szczegółowo

PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU

PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 SPIS TREŚCI I. ZASTOSOWANIE... 2 II. WYMIARY I PARAMETRY TECHNICZNE... 2 III. KONSTRUKCJA PIŁY... 3 IV. SMAROWANIE... 4 V. PRZEGLĄD I KONSERWACJA... 4 VI.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Warnik do wody MODEL: ,

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Warnik do wody MODEL: , INSTRUKCJA OBSŁUGI Warnik do wody MODEL: 751102, 751192 v1.0-02.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

1. Oznaczenia mieszarki

1. Oznaczenia mieszarki Mieszarka Wstęgowa 1. Oznaczenia mieszarki 1. Osłona na silnik Osłona ochronna nie powinna być otwierana podczas pracy maszyny. Demontaż powinien być wykonany pod okiem specjalisty. 2. Osłona na sprzęgło

Bardziej szczegółowo

/2004 PL

/2004 PL 7 747 004 7 06/004 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Wymiana drzwiczek w kotłach na olej/gaz Logano S635 i Logano S735 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Informacje

Bardziej szczegółowo

Urządzenia przeznaczone do pracy w pomieszczeniach!!!

Urządzenia przeznaczone do pracy w pomieszczeniach!!! Instrukcja obsługi Rok 2015 Kompresory EYK-30 EYK-35 EYK-50 EYK-65 Urządzenia przeznaczone do pracy w pomieszczeniach!!! 1 Przed rozpoczęciem użytkowania uważnie przeczytaj poniższą instrukcję!!! WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Agregaty elektryczno-hydrauliczne Instrukcja obsługi

Agregaty elektryczno-hydrauliczne Instrukcja obsługi Agregaty elektryczno-hydrauliczne Instrukcja obsługi Agregaty elektryczno-hydrauliczne Instrukcja obsługi Wersje Prąd przemienny Dane techniczne Pojedynczy noŝny przełącznik bezpieczeństwa Podwójny noŝny

Bardziej szczegółowo

Szlifierka stołowa DS 175 W. Art. Nr 50148

Szlifierka stołowa DS 175 W. Art. Nr 50148 Szlifierka stołowa DS 175 W Art. Nr 50148 Informacje ogólne Szlifierka stołowa przeznaczona jest do ostrzenia narzedzi skrawających oraz do obróbki niewielkich elementów metalowych. Niniejsza instrukcja

Bardziej szczegółowo

WKRĘTAK PNEUMATYCZNY PISTOLETOWY WK410C2/A5

WKRĘTAK PNEUMATYCZNY PISTOLETOWY WK410C2/A5 WKRĘTAK PNEUMATYCZNY PISTOLETOWY WK410C2/A5 Techniczna instrukcja obsługi oryginalna Niniejsza instrukcja ważna jest łącznie z OGÓLNĄ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI NARZĘDZI PNEUMATYCZNYCH ARCHIMEDES S.A. ul. Robotnicza

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA www.ecocaloria.com INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA typu AEH Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA UŻYWANY SAMOCHÓD Z CIŚNIENIOWĄ ZABUDOWĄ DO CZYSZCZENIA KANALIZACJI TYP B 55 NA Mercedes Benz Sprinter 412 D

OFERTA NA UŻYWANY SAMOCHÓD Z CIŚNIENIOWĄ ZABUDOWĄ DO CZYSZCZENIA KANALIZACJI TYP B 55 NA Mercedes Benz Sprinter 412 D OFERTA NA UŻYWANY SAMOCHÓD Z CIŚNIENIOWĄ ZABUDOWĄ DO CZYSZCZENIA KANALIZACJI TYP B 55 NA Mercedes Benz Sprinter 412 D UNIMARK Sp. z o.o. Wadowice 03.2012 DANE TECHNICZNE Samochód Używany Mercedes Benz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Charly 1

Instrukcja obsługi Charly 1 ww.inwema.pl www.agregatdofugowania.pl, www.agregatydlabudownictwa.pl Instrukcja obsługi Charly 1 Wskazówki bezpieczeństwa 1. Należy przy wszelkich czynnościach np. wymiana pojemnika na wodę lub wymiana

Bardziej szczegółowo

Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia TYP 168. 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia

Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia TYP 168. 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia TYP 168 Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia Wymontowanie, zamontowanie Uwaga! Niebezpieczeństwo urazu na skutek Demontaż

Bardziej szczegółowo

Opis urządzeń dla przewodu zasilania A1 z czerwoną pokrywą zamykającą. Zakres temperatur -40 C do +80 C

Opis urządzeń dla przewodu zasilania A1 z czerwoną pokrywą zamykającą. Zakres temperatur -40 C do +80 C Złącze przewodów 952 20. / 452... 952 200 021 0 dla przewodu zasilania A1 z czerwoną pokrywą zamykającą 952 200 022 0 dla przewodu hamulcowego A2 z żółtą pokrywą zamykającą Zastosowanie Cel Konserwacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH. serii MS, MC, MY, ML

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH. serii MS, MC, MY, ML INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH serii MS, MC, MY, ML 1. Budowa 28 28 22 14 25 26 22 21 19 20 18 23 25 19 21 11 8 20 12 13 16 15 2 17 9 6 27 3 1 7 6 24 4 14 3 10 24 5 1. Korpus

Bardziej szczegółowo

WYMIANA FABRYCZNEGO WENTYLATORA CHŁODNICY GV 650 NA WENTYLATOR OD KAWASAKI ZX6R

WYMIANA FABRYCZNEGO WENTYLATORA CHŁODNICY GV 650 NA WENTYLATOR OD KAWASAKI ZX6R WYMIANA FABRYCZNEGO WENTYLATORA CHŁODNICY GV 650 NA WENTYLATOR OD KAWASAKI ZX6R Powyższa modyfikacja przedstawia procedurę wymiany uszkodzonego fabrycznego wentylatora chłodnicy w hyosungu GV 650 na wentylator

Bardziej szczegółowo

1. Zabezpieczenie. 2. Oprzyrządowanie zalecane DEMONTAŻ-MONTAŻ : PASEK NAPĘDU ROZRZĄDU (DRUGI MONTAŻ)

1. Zabezpieczenie. 2. Oprzyrządowanie zalecane DEMONTAŻ-MONTAŻ : PASEK NAPĘDU ROZRZĄDU (DRUGI MONTAŻ) page 1 sur 10 DEMONTAŻ-MONTAŻ : PASEK NAPĘDU ROZRZĄDU (DRUGI MONTAŻ) SYSTEM WTRYSKU BOSCH I DIESEL TURBO DV4TD OD OPR 10192 1. Zabezpieczenie PILNE : Przestrzegać zasad bezpieczeństwa i czystości. 2. Oprzyrządowanie

Bardziej szczegółowo

Ustawianie napięcia w silnikach Mitsubishi/Volvo V. Podczas montażu paska/ napinacza popełniane są dwa główne błędy:

Ustawianie napięcia w silnikach Mitsubishi/Volvo V. Podczas montażu paska/ napinacza popełniane są dwa główne błędy: Ustawianie napięcia w silnikach Mitsubishi/Volvo 1.8 16V NUMER REF. GATES: MARKA: MODEL: SILNIK: KOD SILNIKA: 5514XS/K015514XS MITSUBISHI / VOLVO Carisma, Pajero IQ, Pajero Pinin, Shogun Pinin, Space Star,

Bardziej szczegółowo

GMINA SULMIERZYCE. Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia II

GMINA SULMIERZYCE. Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia II Sulmierzyce dnia 12 lutego 2014r. Zamawiający GMINA SULMIERZYCE Regon 590648184 Wszyscy nabywcy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ZP.271.1.3.2014.AS Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja oryginalna. Zestaw holowniczy CX T. Dodatek do serii instrukcji obsługi wózka PL - 02/2012

Instrukcja oryginalna. Zestaw holowniczy CX T. Dodatek do serii instrukcji obsługi wózka PL - 02/2012 Instrukcja oryginalna Zestaw holowniczy CX T Dodatek do serii instrukcji obsługi wózka holowniczego CX T 1050 51048070060 PL - 02/2012 Spis treści g 1 Wprowadzenie Informacje o dokumentacji... 2 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego 1. Bezpieczeństwo użytkowania, Gwarancja 1.1. Zasady bezpiecznego użytkowania 1.2. Gwarancja 2. Parametry pracy 2.1. Parametry elektryczne 3. Montaż

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i użytkowania Rozdzielacze do ogrzewania grzejnikowego MRC

Instrukcja montażu i użytkowania Rozdzielacze do ogrzewania grzejnikowego MRC Instrukcja montażu i użytkowania Rozdzielacze do ogrzewania grzejnikowego MRC 10.2012 0 854.011.0627 Spis treści 1. Objaśnienia do instrukcji montażu i użytkowania... 3 1.1. Znaki ostrzegawcze... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Laser AL 02. Strona 1 z 5

Laser AL 02. Strona 1 z 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 590818 Laser AL 02 Strona 1 z 5 Opis funkcji Laser AL-02 jest wyposażony w czerwony laser, którego promień jest odchylany przez dwa lusterka znajdujące się na obracających

Bardziej szczegółowo

MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW

MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW Szanowny Kliencie Przed podłączeniem urządzenia dokładnie przeczytaj całą instrukcję obsługi, aby niewłaściwym użytkowaniem nie

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja. Focus 4 / 6 TD. Art.: 80700502 pl Wydanie: 06/2013. Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi!

Skrócona instrukcja. Focus 4 / 6 TD. Art.: 80700502 pl Wydanie: 06/2013. Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Skrócona instrukcja Focus 4 / 6 TD Art.: 80700502 pl Wydanie: 06/2013 Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Ostrzeżenia i wskazówki bezpieczeństwa ważne wskazówki! gdy istnieje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9 INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452 i C.VEC 240 H Instrukcja montażu/1/9 ZALECENIA INSTALACYJNE 1. W celu uniknięcia wibracji i ich przenoszenia na konstrukcję budynku zaleca się zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wyciskarka do cytrusów MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wyciskarka do cytrusów MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Wyciskarka do cytrusów MODEL: 480012 v1.0-09.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 22 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 1 I. PARAMETRY 1. Napięcie zasilania 220-240V~ 2. Moc wyjściowa 1650-2050W 3. Moc grzałki 1000-1200W 4. Prędkość powietrza 342 km/h 5. Klasa ochrony p.poż IPX4 6. Wymiary

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 1 INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 12-2015 BEZPIECZEŃSTWO I WŁAŚCIWE UŻYCIE W celu zapewnienia bezpieczeństwa i utrzymania wydajności urządzenia należy ściśle przestrzegać poniższych instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zamiatarki

Instrukcja obsługi zamiatarki ul. Nowogrodzka 58 18-400 Łomża Zakłady Produkcyjne: Gałkówka 12 18-413 Miastkowo. al. Wojska Polskiego 27, 18-300 Zambrów Instrukcja obsługi zamiatarki 1 1. WSTĘP Instrukcja obsługi stanowi podstawowe

Bardziej szczegółowo

Waga kolumnowa ze wzrostomierzem M318800

Waga kolumnowa ze wzrostomierzem M318800 Waga kolumnowa ze wzrostomierzem M318800 Instrukcja obsługi instrukcja obsługi Niniejsza waga firmy ADE jest urządzeniem precyzyjnym i musi być odpowiednio traktowana. Dlatego należy dokładnie zapoznać

Bardziej szczegółowo

STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB

STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB Instrukcja obsługi 1. Warunki bezpieczeństwa przy użytkowaniu stacji 1. Przeczytaj instrukcję obsługi przed użyciem stacji. 2. Osoby użytkujące urządzenie powinny być odpowiednio

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nóż do kebaba

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nóż do kebaba INSTRUKCJA OBSŁUGI Nóż do kebaba v1.0-05.2008 MODEL: 774900 Stalgast sp. z o.o. ul. Łubinowa 4a 03-878 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7.

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. SEVEN SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. NAPRAWA 1 Napęd SEVEN stosowany jest do bram przesuwnych

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odpowietrzania hamulców. Art. Nr

Urządzenie do odpowietrzania hamulców. Art. Nr Urządzenie do odpowietrzania hamulców Art. Nr 187593 Opis urządzenia Uniwersalne, mobilne, urządzenie do odpowietrzania układów hamulcowych wszystkich rodzajów pojazdów mechanicznych. Szyba, jednoosobowa

Bardziej szczegółowo

Włączanie przystawki odbioru mocy EK. Działanie

Włączanie przystawki odbioru mocy EK. Działanie Funkcja służy do włączania przystawki odbioru mocy z miejsca kierowcy i spoza kabiny. Przystawką odbioru mocy steruje jednostka sterująca BCI. Przystawkę odbioru mocy napędzaną kołem zamachowym można odpowiednio

Bardziej szczegółowo

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny INSTRUKCJA OBSŁUGI Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny Nr produktu 710018 Strona 1 z 7 Używać zgodnie z instrukcjami producenta. Produkt jest stosowany jako odstraszasz zwierząt za pomocą strumienia

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Działanie: Wskazówki dla użytkowników Klimatyzator Sleeping Well 1000 pozwala utrzymać optymalne warunki termiczne w pojeździe w przedziale sypialnym kabiny.

Bardziej szczegółowo

Vacuum Classic. Instrukcja obsługi wykaz części. zestaw czyszczący. Art. nr Thoma Tel./Fax:

Vacuum Classic. Instrukcja obsługi wykaz części. zestaw czyszczący. Art. nr Thoma Tel./Fax: Art. nr. 593672 Instrukcja obsługi wykaz części Spis Treści Charakterystyka urządzenia 4 Instrukcja montażu 4 Czyszczenie urządzenia 5 Gwarancja 5 Instrukcja bezpieczeństwa 6 Objaśnienie piktogramów 6

Bardziej szczegółowo

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató Használati, szerelési és beüzemelési útmutató 336 Instrukcja instalacji Szerelési és üzemeltetési útmutató Pompa do napełniania i odpowietrzania instalacji solarnej Töltőszivattyú PL Instrukcja instalacji

Bardziej szczegółowo

SCHODOŁAZ GĄSIENICOWY CLIMBER

SCHODOŁAZ GĄSIENICOWY CLIMBER SCHODOŁAZ GĄSIENICOWY CLIMBER CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA PARAMETRY TECHNICZNE Oznaczenie CLIMBER 1 Rodzaj napędu Typ urządzenia Sterowanie Udźwig Prędkość Elektryczny Urządzenie do transportu osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l INSTRUKCJA OBSŁUGI Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l Nr produktu 755009 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Sejf jest używany do przechowywania wartościowych przedmiotów. Posiada on trwałą

Bardziej szczegółowo

DOŁADOWANIE. Zawór regulacyjny ciśnienia

DOŁADOWANIE. Zawór regulacyjny ciśnienia Zawór regulacyjny ciśnienia Membrana (A) zaworu regulacyjnego ciśnienia jest sterowana przez elektrozawór (B) pilotowany przez komputer wtrysku. Elektrozawór ten wprowadza zmiany podciśnienia, w zależności

Bardziej szczegółowo

PODNOŚNIK HYDRAULICZNY 2t (model: TA820012)

PODNOŚNIK HYDRAULICZNY 2t (model: TA820012) PL PODNOŚNIK HYDRAULICZNY 2t (model: TA820012) INSTRUKCJA OBSŁUGI PL -1- Dziękujemy Państwu za zakup tego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem użytkowania.

Bardziej szczegółowo

KD Zalecenia dotyczące montażu/demontażu

KD Zalecenia dotyczące montażu/demontażu CITROËN: C4, C4 Picasso, C5 FL, C5 X7, C8, Jumpy II, Dispatch II PEUGEOT: 307, 307 Restyling, 407, 807, Expert II KD459.56 Zalecenia dotyczące montażu/demontażu SILNIKI 1.8 i 2.0 i Numery OE 0831-V6 SCHEMAT

Bardziej szczegółowo

UKŁADY HYDRAULIKI WYSOKIEGO CIŚNIENIA

UKŁADY HYDRAULIKI WYSOKIEGO CIŚNIENIA UWAGA! NALEŻY ZAWSZE UŻYWAĆ SIŁOWNIKA O SILE I SKOKU, MIN. 25% WIĘKSZYCH NIŻ RZECZYWISTE WARTOŚCI WYNIKAJĄCE Z WYKONANYCH OBLICZEŃ, DOTYCZĄCYCH REALIZACJI DANEJ OPERACJI UNOSZENIA LUB OPUSZCZANIA. Siłownik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL 2 3 Zakres stosowania Kurtyna powietrzna przewidziana jest do montażu na stałe na wewnętrznych ścianach budynku ponad drzwiami wejściowymi

Bardziej szczegółowo

WYPEŁNIA ZAKŁAD DOKONUJĄCY NAPRAWY. Data wyk. Zakres naprawy. Data zgł. Pieczęć serwisu INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA UWAGI:

WYPEŁNIA ZAKŁAD DOKONUJĄCY NAPRAWY. Data wyk. Zakres naprawy. Data zgł. Pieczęć serwisu INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA UWAGI: Lp 1 WYPEŁNIA ZAKŁAD DOKONUJĄCY NAPRAWY Data zgł. Data wyk. Zakres naprawy Pieczęć serwisu Uwagi DELTA - TECHNIKA Sp. z o.o. 20-445 Lublin, ul. Zemborzycka 112G tel: (081) 444-41-41 fax: (081) 444-42-22

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz. Nr produktu

Odkurzacz. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Odkurzacz Nr produktu 001170855 Strona 1 z 6 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do tego, aby było używane przez osoby (włączając w to dzieci)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU CENTRALNEGO ZAMKA

INSTRUKCJA MONTAŻU CENTRALNEGO ZAMKA INSTRUKCJA MONTAŻU CENTRALNEGO ZAMKA MONTAŻ SIŁOWNIKÓW 1. Ostrożnie zdejmij płyty drzwiowe. 2. Umieść siłownik w odpowiednim kierunku jak pokazano na ilustracji 1-a, 1-b i ilustracji 2. Upewnij się, że

Bardziej szczegółowo

STOJAK DO KOSZYKÓWKI ADVANCED 20350

STOJAK DO KOSZYKÓWKI ADVANCED 20350 STOJAK DO KOSZYKÓWKI ADVANCED 20350 Wyprodukowano w Chinach dla: WAŻNE INFORMACJE UWAGA: przeczytaj dokładnie instrukcję obsługi przed rozpoczęciem montażu oraz użytkowania. Stojak do koszykówki powinien

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku Instrukcja Obsługi Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1 Proszę zachować do dalszego użytku r o n ot co v e d / ć a w y r N ie z a k Dane techniczne produktu: Model: AMC-G1 Maksymalny pobór mocy: 2000W Zakresy

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300

PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300 PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300 Strona 1 z 11 SPIS TREŚCI: 1. Uwagi ogólne 1.1 Przeznaczenie 1.2 Informacje o urządzeniu 2. Zasady bezpieczeństwa 2.1 Ogólne zasady bezpieczeństwa 2.2 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Porady montażowe dotyczące wymiany paska zębatego Szczegółowa instrukcja dla silnika 2,8 l 30 V w Audi A4, A6, A8 i VW Passat

Porady montażowe dotyczące wymiany paska zębatego Szczegółowa instrukcja dla silnika 2,8 l 30 V w Audi A4, A6, A8 i VW Passat Technical Info www contitech de Porady montażowe dotyczące wymiany paska zębatego Szczegółowa instrukcja dla silnika 2,8 l 30 V w Audi A4, A6, A8 i VW Passat Silnik 2,8 l 30 V jest montowany w dużych ilościach

Bardziej szczegółowo

Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184

Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184 Strona 1 z 8 3.0 Opis produktu 3.1 Zawartość 1 Kompresor LA 10 z wężem wysokiego ciśnienia (ze złączką do wentyli samochodowych) i jednym złączem

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz przemysłowy BWDVC-BASIC

Odkurzacz przemysłowy BWDVC-BASIC Odkurzacz przemysłowy BWDVC-BASIC Art. nr 25139 Instrukcja obsługi Nr. Obr. Nr. części Opis części: 1 2506252 Przełącznik główny 2 6687202 Uchwyt pokrywy, czarny 3 3000123 Uszczelka gumowa do uchwytu

Bardziej szczegółowo

Metryczne zawory z wyłącznikiem krańcowym

Metryczne zawory z wyłącznikiem krańcowym Metryczne zawory z wyłącznikiem krańcowym Calowe zawory bez wyłącznika krańcowego Metryczne zawory z wyłącznikiem krańcowym: SBMV22 zawór dwudrogowy 22mm SBMV28 zawór dwudrogowy 28mm Zawory metryczne posiadają

Bardziej szczegółowo

Podręcznik akcesoriów

Podręcznik akcesoriów Podręcznik akcesoriów E2022PL1.pdf Obsługa i konserwacja Dynapac Rozkładarka żwiru CC224HF - CC334HF Rozkładarka żwiru Dynapac to urządzenie umożliwiające rozkładanie odłamków kamienia, żwiru i innych

Bardziej szczegółowo

Zegar kwarcowy z 4-kolorowymi diodami LED

Zegar kwarcowy z 4-kolorowymi diodami LED INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 855207 Zegar kwarcowy z 4-kolorowymi diodami LED Strona 1 z 5 Produkt ten jest zgodny z obowiązującymi przepisami krajowymi i europejskimi Przeznaczenie produktu Zegar kwarcowy

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum ZNTK Mińsk Mazowiecki Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA ZAŁĄCZNIK NR 5

Konsorcjum ZNTK Mińsk Mazowiecki Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA ZAŁĄCZNIK NR 5 ZAŁĄCZNIK NR 5 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA AUTOBUSU SZYNOWEGO SA134 TYPU 218Md 218Md 0159-2 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor pojazdowy FK 40 Spis treści 1 OPIS KOMPRESORA POJAZDOWEGO FK 40 5 2 GŁÓWNE

Bardziej szczegółowo

WKRĘTAK PNEUMATYCZNY PISTOLETOWY WK507D2/A3 WK605D2/A3

WKRĘTAK PNEUMATYCZNY PISTOLETOWY WK507D2/A3 WK605D2/A3 WKRĘTAK PNEUMATYCZNY PISTOLETOWY WK507D2/A3 WK605D2/A3 Techniczna instrukcja obsługi oryginalna Niniejsza instrukcja ważna jest łącznie z Ogólną instrukcją obsługi: NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE Wiertarki, Wkrętaki,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi BINDOWNICA RBX-100. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ:

Instrukcja obsługi BINDOWNICA RBX-100. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: Instrukcja obsługi 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: BINDOWNICA RBX-100 02-784 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (022) 648 03 48..49 fax: (022) 648 03 50 BINDOWNICA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewacz elektryczny GN 1/1 MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewacz elektryczny GN 1/1 MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Podgrzewacz elektryczny GN 1/1 MODEL: 435130 v2.0-12.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i użytkowania Zestaw napełniający ECO do zbiorników płaskich

Instrukcja montażu i użytkowania Zestaw napełniający ECO do zbiorników płaskich Instrukcja montażu i użytkowania Zestaw napełniający ECO do zbiorników płaskich Kobylniki, ul. Szamotulska 28 62-090 Rokietnica +48 61 853 00 04 www.mpi.com.pl biuro@mpi.com.pl Spis treści Instrukcja

Bardziej szczegółowo