HORSCH Pronto. Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję obsługi!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HORSCH Pronto. Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję obsługi!"

Transkrypt

1 05/2004 Specjaliści w nowoczesnej technologii uprawy i siewu HORSCH Pronto 3-6 DC Art.: Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję obsługi!

2 Deklaracja zgodności WE

3 Potwierdzenie odbioru Nie odesłanie niniejszego potwierdzenia odbioru wiąże się z brakiem praw do roszczeń gwarancyjnych! Do HORSCH Maschinen GmbH Postfach D Schwandorf Typ maszyny:... Dodatkowe wyposażenie:... Numer seryjny: Data dostawy: Data wydania instrukcji obsługi: maj 2004 r. Niniejszym potwierdzam odbiór instrukcji obsługi i wykazu części zamiennych wyżej wymienionego urządzenia. Zostałem przeszkolony przez pracownika obsługi klienta / sprzedawcę firmy HORSCH w zakresie obsługi i funkcjonowania maszyny jak również zasad zachowania bezpieczeństwa pracy maszyną.... Nazwisko pracownika obsługi klienta Sprzedawca: Klient: Nazwisko:... Nazwisko:... Ulica:... Ulica:... Kod pocztowy:... Kod pocztowy:... Miejscowość:... Miejscowość:... Tel. :... Tel.:... Faks:... Faks: Nr klienta:... Nr klienta:... Jest mi wiadome, iż prawo do roszczeń z tytułu gwarancji obowiązuje jedynie po odesłaniu niniejszego formularza, kompletnie wypełnionego i podpisanego, do firmy HORSCH Maschinen GmbH lub po przekazaniu go pracownikowi obsługi klienta Miejscowość, data Podpis kupującego 3

4 Dane identyfikacyjne maszyny: W momencie odbioru maszyny prosimy o naniesienie odpowiednich danych na poniższą listę: Numer seryjny:... Elementy DrillManagera Typ maszyny:... 1 SKRZYNKA PRZEŁĄCZNIKOWA Rok budowy:... 1 MONITOR Data dostawy: ZAWORY Pierwsze użycie: WAŁY Osprzęt: ZBIORNIKI PALIWA DMUCHAWA... 1 CZUJNIK KOŁA... 1 CZUJNIK ROBOCZY 1 NAPĘD ELEKTRYCZNY 1 SYSTEM STEROWANIA ŚCIEŻKAMI TECHNOLOGICZNYMI Data wydania instrukcji obsługi: maj 2004 r. Adres punktu handlowego: Nazwisko:... Ulica:... Miejscowość:... Tel. :... Nr klienta: dealer:... Adres firmy HORSCH: HORSCH Maschinen GmbH Schwandorf, Sitzenhof Schwandorf, Postfach 1038 Tel.: / Fax.: / Nr klienta: HORSCH:... 4

5 Spis treści Dane identyfikacyjne maszyny...5 Wprowadzenie...8 Przedmowa...8 Zasady udzielania gwarancji...8 Dane dotyczące bezpieczeństwa...9 Piktogramy ostrzegawcze...9 Naklejki z wskazówkami techn Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem...14 Bezpieczeństwo użytkowania Wyłączenie odpowiedzialności za szkody pośrednie...15 Bezpieczeństwo komunikacyjne...15 Zapobieganie wypadkom...15 Podłączanie/odłączanie siewnika...16 Podłączanie do hydrauliki...16 Zbiornik ciśnieniowy...16 Wymiana agregatów...16 Podczas pracy...16 Pielęgnacja i konserwacja...17 Uprawnieni operatorzy...17 Wyposażenie ochronne...17 Transport / montaż...18 Dostawa...18 Montaż...18 Instalacja DrillManager a...18 Funkcje hydrauliczne...19 Zawieszanie maszyny Podłączanie hydrauliki...20 Podłączanie oświetlenia...20 Składanie bocznych elementów ramy...21 Wyłączanie maszyny...22 Regulacja zaczepu...22 Dane techniczne...23 Pronto 3 DC...23 Pronto 4 DC...23 Pronto 6 DC...23 Oświetlenie...24 Hydraulika 3 DC Hydraulika 4 i 6 DC...25 Regulacja / obsługa...26 Dmuchawa 3 i 4 DC napęd bezp Dmuchawa 6 DC napęd bezp Dmuchawa z pompą WOM...28 Napęd dmuchawy...29 Dociąganie złączki dmuchawy...30 Strumień powietrza...30 Wylot...30 Rozdzielacz...31 Redlice Znaczniki śladów...33 Dystrybutor nasion...34 Wymiana bębna wysiewającego...35 Kontrola pierścienia uszczelniającego...35 Wymiana bębna przy pełnym zbiorniku paliwa...36 Bęben do wysiewu roślin drobnonasiennych Szczotki ryżowe Regulacja ilości wysiewnych nasion...39 Konserwacja dystrybutora...39 Regulacja...40 Głębokość zasiewu...40 Narzędzia do prac przygotowawczych...41 Wskazówki dot. pracy...42 Kontrole...43 DrillManager...44 Opis...44 Komputer...44 Tablica rozdzielcza...45 Moduły...47 Czujniki...47 Obsługa...48 Stan napełnienia...48 System sterowania ścieżkami technologicznymi...48 Liczba obrotów dystrybutora...50 Dozowana ilość...50 Regulacja ilości...51 Prędkość zasiewu...52 Powierzchnia...52 Liczba obrotów dmuchawy...53 Kontrola przepływu nasion...54 Ustawienia...56 Poziom Funkcja Komponenty...56 Funkcja Kontrola odległości...57 Funkcja Próba kręcona...58 Funkcja Kontrola nasion

6 GPS...63 Materiał siewny...63 Poziom Smart Alarm...65 Oświetlenie jezdne...65 Obwód koła...65 Szerokość...65 Dmuchawa MIN...65 Dmuchawa MAX...66 Pęd dmuchawy / obroty...66 Ilość rzędów...66 Kanały przepływowe 1 i Cykl ścieżek technologicznych...68 Jednostka metr / US...73 Język...73 Próba kręcona / wysiew bezpośredni...74 Dane dotyczące montażu...75 Skrzynka rozdzielcza z elektryczną zasuwą odcinającą...76 Sygnały ostrzegawcze...77 Przeciążenie silnika...77 Dwukrotny sygnał ostrzegawczy...77 Błędne sygnały...78 Zakłócenia i sposoby ich usuwania...79 Ogólne wskazówki...79 Zakłócenia...80 Smart Alarm...81 Wprowadzenie danych na listę kontrolną...83 Wyposażenie dodatkowe...84 Ugniatacz...84 Znaczniki przedwschodowe...84 Spulchniacz śladów...85 Brona 85 Pielęgnacja i konserwacja...86 Czyszczenie...86 Harmonogram konserwacji...86 Konserwacja...86 Smarowanie maszyny...86 Higiena...87 Stosowanie smarów Serwis...87 Przegląd prac konserwacyjnych...88 Przegląd miejsc do smarowania...89 Śruby momenty dociągające...91 Pomoc w przypadku usterek

7 Wprowadzenie Przedmowa Przed uruchomieniem maszyny dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi i przestrzegaj jej. W ten sposób unikniesz zagrożenia, zmniejszysz koszty napraw i okresy przestoju jak również zwiększysz niezawodność i trwałość twojej maszyny. Przestrzegaj wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Za szkody i zakłócenia pracy, wynikające z nieprzestrzegania niniejszej instrukcji, firma HORSCH nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Niniejsza instrukcja obsługi ma na celu ułatwienie poznania maszyny i wykorzystania jej do prac zgodnych z jej przeznaczeniem. Na wstępie opisany został ogólnie sposób obchodzenia się z maszyną. Kolejne rozdziały zawierają natomiast informacje o pielęgnacji, konserwacji i czynnościach, jakie wykonać należy w przypadku zakłóceń w pracy siewnika. Z instrukcją obsługi zapoznać się musi i przestrzegać jej każda osoba, która odpowiedzialna jest za pracę maszyną a w szczególności za: obsługę (w tym przygotowanie do pracy, usuwanie bieżących usterek podczas pracy, pielęgnację) bieżące utrzymanie (konserwację, przeglądy) transport. Do instrukcji obsługi załączony jest wykaz części zamiennych i potwierdzenie odbioru. Przedstawiciele handlowi odpowiedzialni są przeprowadzenie szkolenia dotyczącego zasad obsługi i pielęgnacji niniejszej maszyny. Prosimy o przesłanie potwierdzenia odbioru maszyny do firmy HORSCH. Tym samym potwierdzony zostanie właściwy odbiór maszyny. Okres gwarancji rozpoczyna się wraz z terminem dostawy. Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian do wyszczególnionych w niniejszej instrukcji zdjęć, rysunków, danych technicznych jak również danych dotyczących wagi siewnika mających na celu udoskonalanie maszyny. Zasady dot. udzielania gwarancji 1. Okres gwarancji z tytułu wad fabrycznych na nasze produkty wynosi 24 miesiące. W przypadku widniejących na piśmie odchyleń od przepisów prawa moc obowiązującą mają niniejsze uzgodnienia. Okres gwarancji rozpoczyna się wraz z wysłaniem maszyny do klienta. Gwarancją nie obejmuje jakichkolwiek części szybko zużywających się. 2. Wszelkie roszczenia gwarancyjne składać należy w formie pisemnej poprzez autoryzowanego sprzedawcę w Dziale Obsługi Klienta firmy HORSCH w Schwandorf. Rozpatrywane będą wyłącznie kompletnie wypełnione wnioski dostarczone nie później niż przed upływem 4 tygodni od momentu wystąpienia usterki. 3. W przypadku dostaw gwarancyjnych z żądaniem odesłania części starych (GV) należy odesłać do firmy HORSCH wniosek o uznanie roszczeń gwarancyjnych wraz ze starymi częściami w ciągu 4 tygodni po wystąpieniu szkody. 4. W przypadku dostaw gwarancyjnych bez konieczności odsyłania części starych (GO) należy zachować stare części przez okres 4 tygodni od wpłynięcia reklamacji celem dalszych decyzji. 5. Naprawy gwarancyjne przeprowadzane przez firmy obce lub prawdopodobnie wykraczające ponad 10 roboczogodzin muszą zostać wcześniej uzgodnione z Działem Obsługi Klienta. 7

8 Dane dotyczące bezpieczeństwa Poniższe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i możliwych zagrożeń odnoszą się do wszystkich rozdziałów niniejszej instrukcji obsługi. Zabrania się przewozu osób na maszynie! Piktogramy ostrzegawcze Na maszynie Przed rozpoczęciem pracy przeczytaj instrukcję obsługi i Zabrania się przebywania w obszarze poruszania się ruchomych elementów maszyny! Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych lub napraw wyłącz silnik i wyciągnij kluczyk ze stacyjki. Zabrania się zbliżania rąk lub nóg do pracującego ślimaka! Uwaga na wydostającą się ciecz pod ciśnieniem, przestrzegaj wskazówek zawartych w instrukcji obsługi! Nie dotykaj rotujących elementów maszyny! 8

9 Nie wkładaj rąk w obszar zagrożony zgniataniem tak długo jak mogą rotować poszczególne jego elementy! W zbiorniku ciśnieniowym znajduje się gaz i olej pod ciśnieniem. Demontaż i naprawy przeprowadzać wyłącznie wg wskazówek podanych w podręczniku technicznym. Aby uniknąć urazów oczu nigdy nie patrz bezpośrednio w obszar wiązki promieni w włączonego czujnika radarowego! Przebywanie w zagrożonym obszarze dozwolone jest wyłącznie po zamontowaniu podpory zabezpieczającej. Przebywanie w obszarze zagrożenia dopuszczalne jest jedynie przy zabezpieczonym wyciągniku hydraulicznym! Nie stawaj na rotujące elementy urządzenia. Korzystaj wyłącznie z przewidzianych w tym celu stopni. 9

10 Naklejki z wskazówkami technicznymi Naklejki informacyjne zawierające wskazówki techniczne mogą widnieć na maszynie w zależności od wyposażenia lub osprzętu. Zawsze podłącz wszystkie przewody hydrauliczne. W przeciwnym wypadku w związku z brakiem prawidłowego podłączenia hydraulicznego dojść może do uszkodzenia poszczególnych elementów. Oznaczenie kolorem funkcji hydraulicznej odpowiada oznaczeniu kolorystycznemu przewodu hydraulicznego (unoszenie opuszczanie znaczniki narzędzia robocze) Podczas próby kręconej zawieszać wagę w tym miejscu. Hak przeładunkowy Podczas prac związanych z przeładowaniem lub mocowaniem ładunku w tym miejscu zawieszać środek przyjęcia ładunku. 10

11 Dmuchawa z napędem bezpośrednim! Ciśnienie wsteczne w napędzie dmuchawy nie może przekraczać 5 bar. Silnik hydrauliczny mógłby wówczas ulec uszkodzeniu. Dmuchawa napędzana pompą wału odbioru mocy! W przypadku ciśnienia wstecznego przekraczającego 2 bar wymienić filtr i w razie potrzeby olej. Dmuchawa napędzana pompą wału odbioru mocy! Stan napełnienia zbiornika oleju powinien znajdować się na poziomie między min. a maks. Dźwignia skierowana ku górze: tylko znaczniki śladów Dźwignia ustawiona poziomo: wydźwiga i znaczniki śladów 11

12 Wskazówki dot. dmuchawy i ciśnienia przepływu Regulacja nacisku na redlice przeczytaj instrukcję obsługi 12

13 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Siewnik Pronto DC skonstruowany został zgodnie ze stanem techniki i z uznanymi zasadami bezpieczeństwa technicznego urządzeń mechanicznych. Pomimo tego podczas użytkowania maszyny wystąpić mogą zagrożenia związane z okaleczeniem operatora lub osób postronnych względnie dojść może do uszkodzenia maszyny lub innego mienia. Należy używać wyłącznie maszyny, której stan techniczny nie budzi zastrzeżeń i wykorzystywać ją zgodnie z przeznaczeniem ze świadomością zasad bezpieczeństwa i możliwych zagrożeń jak również przestrzegając instrukcji obsługi! W szczególności należy natychmiast usunąć wszelkie usterki zagrażające bezpieczeństwu osób. Maszyna ta może być użytkowana, konserwowana i naprawiana wyłącznie przez osoby z nią zapoznane jak również mające wiedzę na temat możliwych zagrożeń. Oryginalne części zamienne HORSCH skonstruowane zostały z myślą o tej maszynie. Części zamienne nie dostarczone przez nas czy też agregaty inne niż oryginalne nie zostały przez nas sprawdzone i dopuszczone do użytkowania. Montowanie lub wykorzystywanie produktów innych niż marki HORSCH może więc w pewnych sytuacjach powodować niekorzystne zmiany we właściwościach maszyny i tym samym powodować zagrożenie bezpieczeństwa pracujących nią osób lub jej uszkodzenie. Firma HORSCH nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe wskutek stosowania innych niż oryginalne części zamiennych i osprzętu. Maszyna przeznaczona jest do rozsiewania wszelkiego rodzaju nasion zbóż. Narzędzia montowane na siewniku mogą jednocześnie przygotowywać rozsadnik. Wykorzystywanie jej do innych lub wykraczających poza powyższe celów, np. jako środka transportu, traktowane jest jako niezgodne z przeznaczeniem. Za wynikające z tego faktu szkody firma HORSCH nie ponosi odpowiedzialności. Całkowite ryzyko leży po stronie użytkownika. Należy przestrzegać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa pracy jak również pozostałych powszechnie uznanych reguł dotyczących bezpieczeństwa technicznego, bezpieczeństwa pracy czy też przepisów ruchu drogowego. Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem obejmuje również przestrzeganie instrukcji obsługi i zachowanie wszelkich zasad dotyczących obsługi, konserwacji i napraw zalecanych przez producenta. Niniejsza instrukcja obsługi Niniejsza instrukcja obsługi zawiera trzy różne rodzaje wskazówek dotyczących zagrożeń i bezpieczeństwa. Używane są następujące oznaczenia: Ważne wskazówki Niebezpieczeństwo okaleczeń! Niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia! Przeczytaj uważnie wszystkie wskazówki dotyczące bezpiecznej pracy zawarte w niniejszej instrukcji obsługi jak również z piktogramami ostrzegawczymi widniejącymi na maszynie. Przestrzegaj tych wskazówek aby zapobiec wypadkom. Poinformuj o zagrożeniach i zasadach bezpieczeństwa również innych użytkowników. Zaniechaj wszelkich prac mogących powodować zagrożenie bezpieczeństwa. 13

14 Bezpieczeństwo użytkowania Rozpoczęcie pracy maszyną nastąpić może wyłącznie po przeszkoleniu przez pracownika punktu handlowego lub firmy HORSCH Wypełnione potwierdzenie odbioru maszyny należy odesłać do firmy HORSCH. Siewnik użytkowany może być jedynie wówczas, gdy wszystkie osłony i zabezpieczenia znajdują się na swoim miejscu i są sprawne. Regularnie sprawdzaj stan zamocowania śrub i nakrętek i w razie potrzeby dociągnij je. Regularnie kontroluj ciśnienie w oponach. W przypadku zakłóceń funkcjonowania maszyny natychmiast zatrzymaj ją i zabezpiecz! Natychmiast usuń usterki lub zleć ich usunięcie. Wyłączenie odpowiedzialności za szkody pośrednie Maszyna wyprodukowana została przez firmę HORSCH z zachowaniem należytej staranności. Pomimo tego także podczas użytkowania zgodnego z przeznaczeniem pojawić się mogą odchylenia w wysiewanej ilości a wręcz zupełny brak wysiewu spowodowane m.in. przez: Zmieszanie różnego rodzaju nasion zbóż (np. nasion o różnej wielkości, gęstości, kształtach, zaprawie). Zatkanie lub tworzenie się blokad (np. poprzez ciała obce, kleiste zaprawy, wilgotne nawozy) Zużycie się części (np. dozownika) Uszkodzenie wskutek oddziaływania z zewnątrz. Uszkodzenia mechaniczne (np. zerwane lub odrywające się łańcuchy, uszkodzone wały napędowe itp.) Nieprawidłowa prędkość obrotowa napędu, przełożenie czy prędkość jazdy. Nieprawidłowa regulacja maszyny (niewłaściwy montaż, nieprzestrzeganie tabeli dot. regulacji czy też wskazówek zawartych w instrukcji obsługi) Dlatego też każdorazowo przed rozpoczęciem pracy jak również podczas pracy sprawdzaj prawidłowe funkcjonowanie maszyny i właściwą dokładność wysiewu. Wszelkie roszczenia odszkodowawcze za szkody, które nie powstały na maszynie, są wykluczone. Dotyczy to również odpowiedzialności za szkody pośrednie spowodowane błędami w zasiewie lub nieprawidłowym sterowaniem. Bezpieczeństwo komunikacyjne Podczas transportu urządzenia zwracaj uwagę na dopuszczalne obciążenie osi, nośność opon i łączną wagę, aby zachowana została wystarczająca zdolność manewrowania i hamowania. Montowany do pojazdu osprzęt wpływa na zachowanie się pojazdu na drodze. Szczególnie podczas jazdy na zakrętach i podczas hamowania pamiętaj o wysunięciu maszyny i poruszającej się masie. Zabrania się jazdy na maszynie! Podczas transportu po drogach publicznych poruszaj się z maks. prędkością 25 km/h. 14

15 Zapobieganie wypadkom W uzupełnieniu instrukcji obsługi przestrzegaj również przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy sformułowanych przez rolnicze związki zawodowe! Podłączanie / odłączanie siewnika Podczas montażu / demontażu maszyny do ciągnika jak również podczas wyłączania ciągnika zalecana jest szczególna ostrożność. Zabezpiecz maszynę przed toczeniem się. W obszarze między siewnikiem a ciągnikiem istnieje niebezpieczeństwo zgniecenia! Ustaw siewnik na równym podłożu. Podłączanie do hydrauliki Przewody hydrauliczne podłączyć do hydrauliki ciągnika dopiero wówczas, gdy zarówno hydraulika ciągnika jak i maszyny nie będzie znajdować się pod ciśnieniem. Instalacja hydrauliczna znajduje się pod wysokim ciśnieniem. Wszelkie przewody, węże i śruby sprawdzaj regularnie pod kątem nieszczelności czy widocznych uszkodzeń! Szukając miejsc wycieku stosuj jedynie właściwe środki pomocnicze. Natychmiast zlikwiduj uszkodzenia! Wytryskujący olej spowodować może uszkodzenie ciała lub pożar! Aby wykluczyć błędy w obsłudze, gniazda wtykowe i wtyczki połączeń hydraulicznych między ciągnikiem a maszyną powinny być oznaczone kolorami. Aby zapobiec wypadkom wskutek niezamierzonych lub spowodowanych przez osoby trzecie (dzieci, pasażera) ruchów hydrauliki elementy sterownicze w ciągniku w przypadku ich nieużywania lub podczas transportu powinny być zabezpieczone lub zablokowane. Zbiornik ciśnieniowy Instalacja hydrauliczna wyposażona jest w zbiornik ciśnieniowy. Aby zapobiec wypadkom należy obchodzić się z nim ze szczególną ostrożnością. Nie otwieraj ani nie przerabiaj (nie spawaj, nie przewiercaj) zbiornika ciśnieniowego. Nawet gdy jest pusty w zbiorniku znajduje się gaz pod ciśnieniem. Podczas wszelkich prac przy instalacji hydraulicznej opróżnij zbiornik ciśnieniowy. Manometr nie ma prawa wykazywać żadnego ciśnienia. Ciśnienie manometryczne musi spaść do poziomu 0 bar. Dopiero wówczas rozpocząć można prace przy instalacji hydraulicznej. Wymiana agregatów Zabezpiecz maszynę przed toczeniem się. Zabezpiecz właściwymi podporami uniesione elementy konstrukcji pod którymi przebywasz! Uwaga! Wystające elementy (bolce, redlice) mogą spowodować okaleczenie! Podczas wchodzenia na maszynę nie stawaj na ruchomych elementach. Mogą one poruszyć się i spowodować upadek i ciężkie uszkodzenie ciała. Podczas pracy Przed uruchomieniem i rozpoczęciem pracy maszyną skontroluj obszar pracy (dzieci!). Zwracaj uwagę na wystarczającą widoczność Podczas pracy zabroniona jest jazda na maszynie. Zabrania się demontowania jakichkolwiek osłon zalecanych przez producenta i dostarczonych wraz z maszyną. W obszarze poruszania się elementów hydraulicznych maszyny nie mogą przebywać żadne osoby. Stopnie wykorzystuj wyłącznie podczas napełniania zbiornika lub prac konserwacyjnych. Podczas pracy maszyny zabroniona jest jazda na niej. 15

16 Pielęgnacja i konserwacja Przestrzegaj przepisowych lub podanych w instrukcji obsługi terminów przeglądów lub kontroli. W celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub pielęgnacyjnych ustaw maszynę na prostym i wytrzymałym podłożu i zabezpiecz przed przemieszczaniem się. Odłącz ciśnienie od instalacji hydraulicznej i opuść lub podeprzyj urządzenie robocze. Nie czyść nowych maszyn strumieniem parowym ani myjką ciśnieniową. Lakier utwardza się dopiero po 3 miesiącach mógłby wcześniej ulec uszkodzeniu. Przed czyszczeniem maszyny myjką ciśnieniową zasłoń wszystkie otwory, do których ze względów bezpieczeństwa czy funkcjonowania nie może dostać się woda, para czy środek czyszczący. Nie kieruj strumienia wody bezpośrednio na elementy elektryczne czy elektroniczne, na łożyska i na dmuchawę. Po zakończeniu czyszczenia sprawdź szczelność wszystkich przewodów hydraulicznych, stan zamocowania połączeń oraz czy nie doszło do uszkodzeń. Natychmiast usuń wszelkie usterki! Nasmaruj wszystkie punkty smarowania, aby woda, która się do nich dostała wyciśnięta została na zewnątrz. Nasmaruj łańcuchy napędowe lub spryskaj je sprayem do łańcuchów. Uprawnieni operatorzy Maszyną pracować mogą wyłącznie osoby upoważnione przez użytkownika i przeszkolone. Dolna granica wieku osoby mogącej pracować maszyną wynosi 16 lat. Operator posiadać musi ważne prawo jazdy. W obszarze pracy ponosi on odpowiedzialność wobec osób postronnych. Użytkownik zobowiązany jest: udostępnić operatorowi instrukcję obsługi, upewnić się, iż operator przeczytał ją i zrozumiał. Wyposażenie ochronne W celu pracy maszyną i przeprowadzania konserwacji potrzebujesz: ciasno przylegającego ubrania solidne rękawice ochronne (do ochrony przed elementami maszyny z ostrymi krawędziami) okulary ochronne (do ochrony przed brudem mogącym dostać się do oczu) przy obchodzeniu się z zaprawą lub zaprawionymi ziarnami zbóż odpowiednią lub wymaganą przepisami odzież roboczą tj. maseczka i rękawice ochronne. Przestrzegaj zaleceń producenta zaprawy! Przed rozpoczęciem prac przy instalacji elektrycznej odłącz od niej prąd. Podczas prac spawalniczych odłącz kable od komputera lub innych elementów elektronicznych. Umieść podłączenie masy jak najbliżej spawanego miejsca. Podczas prac pielęgnacyjnych i konserwacyjnych dociągnij ponownie poluzowane połączenia śrubowe. 16

17 Transport / montaż Podczas pierwszej instalacji istnieje zwiększone zagrożenie wypadkiem. Przestrzegaj wskazówek zawartych w poniższych rozdziałach. Dostawa Siewnik wraz z osprzętem dostarczany jest z reguły kompletnie zmontowany przy pomocy pojazdu niskopodwoziowego. Jeśli w celach transportowych części lub grupy komponentów zostały zdemontowane zostaną one na miejscu ponownie zamontowane przez naszych partnerów handlowych lub pracowników serwisu naszej firmy. W zależności od rodzaju pojazdu niskopodwoziowego maszynę podłączyć można do ciągnika i zjechać nią z pojazdu lub też rozładować ją przy pomocy właściwych urządzeń podnośnikowych (wózek widłowy lub podnośnik). Zwrócić należy przy tym uwagę na wystarczający udźwig urządzeń podnośnikowych i dźwigów. Miejsca zaczepu oznaczone są naklejkami. W przypadku innych punktów zaczepu należy zwrócić uwagę na punkt ciężkości i rozłożenie ciężaru. W każdym wypadku punkty te znajdować się muszą na ramie maszyny. Instalacja Szkolenie operatora jak również pierwsza instalacja maszyny przeprowadzone zostaje przez naszych pracowników Działu Obsługi Klienta lub pracowników naszego partnera handlowego. Dopiero po przeszkoleniu przez pracowników Działu Obsługi Klienta lub pracowników naszego partnera handlowego i przeczytaniu instrukcji obsługi rozpocząć można użytkowanie siewnika.. Zabronione jest jakiekolwiek wcześniejsze użytkowanie maszyny! Podczas prac instalacyjnych i konserwacyjnych istnieje zwiększone zagrożenie wypadkowe. Przed rozpoczęciem prac instalacyjnych lub konserwacyjnych zapoznaj się z maszyną i przeczytaj instrukcję obsługi! Wskazówki przeprowadzania pierwszej instalacji wykorzystać należy również po każdym dłuższym przestoju (magazynowaniu) maszyny. W zależności od rodzaju wyposażenia: Zdejmij z maszyny dostarczone luzem części. Zdejmij wszystkie części ze zbiornika nasiennego. Skontroluj wszystkie ważne połączenia śrubowe! Nasmaruj wszystkie smarowniczki! Skontroluj ciśnienie powietrza w oponach! Skontroluj zamocowanie i sprawność wszystkich połączeń hydraulicznych i przewodów. Natychmiast usuń zauważone usterki lub zleć ich usunięcie! 17

18 Instalacja DrillManager a Gdy siewnik wyposażony jest w DrillManager podczas pierwszej instalacji w ciągniku zamontowany zostać musi Moduł Power. Zamontuj moduł we właściwym miejscu w kabinie. Przy tym pozostać on musi łatwo dostępny dla podłączenia kabla skrzynki rozdzielczej. Oba kable przełożone zostać muszą do akumulatora. Nie mogą one ocierać się, a instalacja nie może ulec uszkodzeniu. Przy akumulatorze z bezpiecznikiem 100 A przewód dodatni zabezpieczony jest przed zwarciem. W przypadku przerwy w zasilaniu prądem sprawdź bezpieczniki. Podłączenia do akumulatora muszą mieć dobrą styczność. Błędy w montażu prowadzą do spadku napięcia i do niezdefiniowanych sygnałów o usterkach i awarii zasilania Skrzynka przełącznikowa i monitor zamocowane zostają w zasięgu wzroku i ręki kierowcy. Podłączenie kablowe i obsługa modułów opisane zostały w rozdziale DrillManager. do siewnika moduł siły kabel akumulatora moduł GPS (wyp.dod.) skrzynka rozdzielcza skrzynka wyświetl. Funkcje hydrauliczne. Podczas obsługi maszyny zwróć uwagę, aby żadne osoby postronne nie znajdowały się w obszarze zagrożenia Funkcje hydrauliczne siewnika wybierane są wstępnie na skrzynce przełącznikowej DrilManager a. W tym celu włączyć należy włącznik główny i wybrać żądaną funkcję hydrauliczną przy pomocy przełączników dźwigienkowych. Wybrane funkcje zasygnalizowane zostaną lampkami kontrolnymi. Podczas uruchamiania przyrządu sterowniczego funkcje te zostaną wykonane. Skrzynka rozdzielcza DrillManager 1. Włącznik główny - wł. / wył. 2. Włącznik funkcji hydraulicznych 2.1 Siewnik - unoszenie/opuszczanie 2.2 Siewnik - zamykanie 2.3 Znacznik - w górę / w dół 3. Sterowanie ścieżkami technologicznymi - ustawienie śladu 4. Funkcja siewu - wł. / wył. Montaż DrillManager a 18

19 Zawieszanie maszyny Przed wyjazdem na drogi publiczne skontroluj tablice ostrzegawcze i oświetlenie. Narzędzia doczepiane: Zabezpiecz cięgło dolne przed ruchami wahadłowymi na boki. Zamontuj siewnik do ciągnika na dwupunktowym mocowaniu. Podłącz elementy sterownicze siewnika. Przeprowadź podłączenie hydrauliczne dla bloku sterowniczego i napędu dmuchawy. Podłącz instalację oświetleniową. Umieść podpórkę w pozycji transportowej. Unieś siewnik, zamknij i zabezpiecz.. Podczas podłączania maszyny żadne osoby nie mogą przebywać między ciągnikiem a maszyną. Istnieje niebezpieczeństwo skaleczenia się o ostre elementy maszyny. Należy jeździć wyłącznie z pustym zbiornikiem nasiennym. Maksymalna prędkość jazdy podczas transportowania siewnika wynosi 25 km/h. Podłączanie hydrauliki Hydraulikę podłączać należy jedynie wówczas, gdy zarówno w maszynie jak i w ciągniku nie znajduje się ona pod ciśnieniem. Aby wykluczyć nieprawidłowe podłączenie, podłączenia wtykowe oznaczone zostały kolorami. Na siewniku: Zamykanie - czarny Znacznik - niebieski Wydźwig - zielony Dmuchawa hydr. - brak koloru Przed odłączeniem maszyny należy całkowicie opróżnić zbiornik ciśnieniowy. W przypadku wszystkich ruchów hydrauliki należy wytłumić urządzenie sterownicze przed uderzeniem elementów maszyny. Podłączanie oświetlenia W celu transportu po drogach publicznych oświetlenie i osłony zabezpieczające muszą być zamontowane i sprawne. Podłącz wtyczkę oświetlenia siewnika do ciągnika. Sprawdź funkcjonowanie i czystość oświetlenia i tablic ostrzegawczych. Wszelkie kable, przewody i węże poprowadzić tak, aby podczas pracy (jazdy na zakrętach) nie uległy uszkodzeniu. 19

20 Składanie bocznych elementów ramy W obszarze poruszania się składanych elementów maszyny nie mogą przebywać żadne osoby postronne. W przypadku wszystkich ruchów hydrauliki osłonić urządzenie sterownicze przed uderzeniem elementów maszyny. Manewr składania wykonuj wyłącznie wówczas, gdy maszyna jest uniesiona. Składanie: Wybierz włącznik unieść maszynę, uruchom urządzenie sterownicze i ponieś maszynę Wybierz włącznik składanie, uruchom urządzenie sterownicze i złóż siewnik. Zabezpieczenie przed opadaniem automatycznie się zazębia. Aby uniknąć wypadków należy kontrolować sprawność zabezpieczenia. Wypełnij cylinder hydrauliczny na mechanizmie jezdnym siewnika tulejkami dystansowymi (zabezpieczenie na czas transportu po drogach publicznych) Opuść siewnik na zabezpieczenie transportowe cylindra hydraulicznego Rozkładanie: Wybierz włącznik unieść maszynę, uruchom urządzenie sterownicze i unieś maszynę Przy pomocy cięgła odblokuj zabezpieczenie przed opadaniem. Wybierz włącznik Składanie, uruchom urządzenie sterownicze i rozłóż siewnik W momencie rozkładania maszyny utrzymuj sterownik pod ciśnieniem aby zbiornik ciśnieniowy na cylindrze składanym utrzymywał sprężenie min. 100 bar. Manometr na siewniku 1. Ciśnienie w napędzie dmuchawy 2. Sprężone ciśnienie w hydraulice klapy 3. Osłona schowka (zamykana) Regulacja cylindra klapowego: Obie składane ramy podczas rozkładania odgrodzone są od uderzenia dźwigni tłoka w cylindrze. W pozycji końcowej ramy składane znajdować się muszą w pozycji równoległej do ramy centralnej. Podczas prac wykonywanych przy cylindrze lub w przypadku nierównomiernego zasiewu skontrolować ramę i w razie potrzeby ustawić drąg tłoka w oku sworznia. Ramę składaną przy pomocy właściwych środków. Wyjmij bolec i przestaw otwór bolca na drągu tłoka aż rama ustawiona będzie równolegle do ramy centralnej. Wsuń bolec w ten sposób, aby nosek klina mógł przejąć funkcję zabezpieczenia klapowego. Cięgło zabezpieczenie przed opadaniem 20

21 Wyłączanie maszyny Siewnik magazynowany powinien być w hali lub pod zadaszeniem, aby w zbiorniku paliwa, dozowniku lub przewodach nasiennych siewnika nie mogła zbierać się wilgoć. Podczas manewrowania zwracaj uwagę na otoczenie. W obszarze pracy maszyny nie mogą przebywać żadne osoby (dzieci). Ustaw maszynę na równym solidnym podłożu, wyłącz ciągnik. Odłącz złącza hydrauliczne i elektryczne i zawieś na odpowiednich mocowaniach Podstaw podpórkę Opróżnij zbiornik nasienny Wyczyść dozownik Zamknij wielko zbiornika nasiennego. Elementy elektryczne i elektroniczne (system sterowania ścieżkami technologicznymi, komputer, HORSCH DrillManager itp.) przechowuj w suchych pomieszczeniach. Regulacja zaczepu W przypadku urządzeń wykonujących prace wstępne lub przy szerszych oponach ciągnika (ogumienie bliźniacze) długość zaczepu siewnika może być regulowana. Zaczep Poluzuj trzy śruby na mocowaniu zaczepu i wyjmij środkową śrubę. Przesuń zaczep do nowej pozycji i ponownie włóż śrubę. Dociągnij wszystkie trzy śruby. 21

22 Dane techniczne Pronto 3 DC Wymiary i wagi Szerokość transportowa:...3,00 m Wysokość transportowa: maks. 2,90 m Długość: 6,40 m Szerokość robocza: 3,00 m Ciężar własny pojazdu: kg Zapotrzebowanie mocy:.. od 74 kw/100 KM Ilość redlic:...20 Ilość rolek dociskowych: 20 Pronto 4 DC Wymiary i wagi Szerokość transportowa:...3,00 m Wysokość transportowa: maks. 2,90 m Długość: 6,40 m Szerokość robocza: 4.00 m Ciężar własny pojazdu: kg Zapotrzebowanie mocy: od 100 kw/136 KM Ilość redlic:...28 Ilość rolek dociskowych: 28 Pronto 6 DC Wymiary i wagi Szerokość transportowa:...3,00 m Wysokość transportowa:.. 3,25 m Długość: 6,40 m Szerokość robocza: 6,00 m Ciężar własny pojazdu: kg Zapotrzebowanie mocy: od 130 kw/180 KM Ilość redlic:...40 Ilość rolek dociskowych: Zaczep Zawieszenie: zaczep dwupunktowy Hydraulika 1 x podwójnie działająca: unoszenie 1 x podwójnie działająca (nie 3DC).składanie 1 x podwójna z regulatorem przepływu:....dmuchawa 1 x wsteczny bezciśnieniowy, maks. 5 bar olej awaryjny Ilość oleju przy bezpośrednim napędzie dmuchawy:...45 l Elektryka: 1 x wtyczka 7-biegunowa 12 V..oświetlenie 1 x wtyczka DrillManager Typ: Pojemność zbiornika nasiennego:.2800 l Sterowanie siewnikiem...elektroniczne Napęd dozownik...elektroniczny Dozowana ilość kg/ha Dmuchawa hydr. 3 i 4 DC maks obr/min Dmuchawa hydr. 6 DC maks obr/min Odstęp rzędów..150 mm Nacisk redlicy: kg Ugniatacz AS Dane dot. emisji Dmuchawa, emisja mierzona przy znamionowej prędkości obrotowej: większa wartość na obwiedni w metrowym odstępie od dmuchawy. Dmuchawa:.98 db (A) Wyposażenie dodatkowe Ugniatacz przedni 3 DC Ugniatacz międzyosiowy 3 DC Ugniatacz międzyosiowy 4/6 DC Znacznik przedwschodowy Brona Spulchniacz śladów ciągnika rama 3 DC Spulchniacz śladów ciągnika rama 4 DC Spulchniacz śladów ciągnika rama 6 DC Spulchniacz śladów ciągnika zęby/bolce Dodatkowy zbiornik 700 l: Kontrola ilości nasion Świadectwo homologacji

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specjaliści w nowoczesnej technologii uprawy i siewu HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270502 pl Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję

Bardziej szczegółowo

Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III

Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III Tüschen & Zimmermann Instrukcja montażu i obsługi ATEX tz-012682/mb Tłumaczenie instrukcji oryginalnej POLISH Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III 57356 Lennestadt-Saalhausen

Bardziej szczegółowo

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06 EJC/EJC-Z 14/16 06.98 - Instrukcji obsługi p 10004461 01.06 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z inormacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Inormacje

Bardziej szczegółowo

ETX 513/515 łącznie z wersją KH

ETX 513/515 łącznie z wersją KH ETX 513/515 łącznie z wersją KH 10.04 - Instrukcji obsługi p 52034135 07.08 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

EKX 410/513/515k/515. Instrukcja obsługi EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52017705 07.08

EKX 410/513/515k/515. Instrukcja obsługi EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52017705 07.08 EKX 410/513/515k/515 11.03 - Instrukcja obsługi p 52017705 07.08 EKX 410 EKX 513-515 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE DLA MASZYNY

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE DLA MASZYNY WOJCIECH BURY 99-300 Kutno Woźniaków 4b ++ 48 24-254 20 48 ++ 48 24-253 36 32 http: //www.bury.com.pl e-mail: office@bury.com.pl OPRYSKIWACZ POLOWY ZAWIESZANY PERKOZ 400 l 12 m PERKOZ 400 l 15 m PERKOZ

Bardziej szczegółowo

DrillManager Maistro. Instrukcja obsługi SW 8.50. Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję obsługi!

DrillManager Maistro. Instrukcja obsługi SW 8.50. Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję obsługi! 11/2011 DrillManager Maistro SW 8.50 Art.: 80720503 pl Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję obsługi! - Tłumaczenie źródłowej instrukcji

Bardziej szczegółowo

EFX 410/413. Instrukcja eksploatacji 10.04- 52027317 03.10 EFX 410 EFX 413

EFX 410/413. Instrukcja eksploatacji 10.04- 52027317 03.10 EFX 410 EFX 413 EX 410/413 10.04- Instrukcja eksploatacji p 52027317 03.10 EX 410 EX 413 Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty Typ

Bardziej szczegółowo

PRONAR 1523A Typ: P3 PRONAR 1523A Typ: P3.1

PRONAR 1523A Typ: P3 PRONAR 1523A Typ: P3.1 PRODUCENT: PRONAR Sp. z o.o. 17-210 NAREW, woj. podlaskie ul. Mickiewicza 101 A tel./fax 0 85 6816329; 0 85 6816429; 0 85 6816381; 0 85 6816382; 0 85 6816384; fax 0 85 6816383; www.pronar.pl KOŁOWY CIĄGNIK

Bardziej szczegółowo

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 0 ELE ac 16/18/20 08.02- Instrukcji obsługi p 50249850 04.03 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI POMPA KRZYWKOWA SLR

INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI POMPA KRZYWKOWA SLR INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI POMPA KRZYWKOWA SLR INOXPA, S.A. c/ Telers, 54 Aptdo. 174 E-17820 Banyoles Girona (Hiszpania) Tel.: (34) 972 57 52 00 Fax.: (34) 972 57 55 02 Email: inoxpa@inoxpa.com

Bardziej szczegółowo

SIEWNIK ZBOśOWY POZNANIAK 3.0m, 2.7m, 2.5m

SIEWNIK ZBOśOWY POZNANIAK 3.0m, 2.7m, 2.5m INSTRUKCJA OBSŁUGI KATALOG CZĘŚCI SIEWNIK ZBOśOWY POZNANIAK 3.0m, 2.7m, 2.5m KTM 0824-114-304-330 Nr fabryczny: Data sprzedaŝy: Punkt sprzedaŝy: Obowiązuje od numeru: 1001 CE Wydanie luty 2008 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

380-430-480-530. Druk Nr 87366126

380-430-480-530. Druk Nr 87366126 380-430-480-530 Druk Nr 87366126 1- INFORMACJE OGÓLNE... 1 WOLNOBIEŻNE NOŚNIKI NARZĘDZI STEIGER SERII STX... 3 NUMERY IDENTYFIKACYJNE I SERYJNE... 4 MONTAŻ ZBIORNIKA NA CHEMIKALIA... 7 SYSTEM ŁĄCZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

DIS 2. Instrukcja obsługi 11.01 - 50430841 02.09

DIS 2. Instrukcja obsługi 11.01 - 50430841 02.09 DIS 2 11.01 - Instrukcja obsługi p 50430841 02.09 Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty DIS-2 Typ Opcja Nr seryjny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi stanowi podstawowe wyposażenie maszyny.

Instrukcja obsługi stanowi podstawowe wyposażenie maszyny. Niniejsza instrukcja obsługi umożliwi zaznajomienie się z obsługą i konserwacją nowego ciągnika modelu typoszeregu PROXIMA na 2012 rok. Pomimo tego, że wielu z Was posiada już bogate doświadczenia z eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi 1-25. sprint evolution. 46721V009-022012-0-OCE-Rev.B_PL

Instrukcja montażu i obsługi 1-25. sprint evolution. 46721V009-022012-0-OCE-Rev.B_PL Instrukcja montażu i obsługi - sprint evolution 467V009-00-0-OCE-Rev.B_PL Spis treści Informacje ogólne... Symbole... Wskazówki bezpieczeństwa... ogólne... dotyczące przechowywania... dotyczące eksploatacji...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue BlueMaster PL INSTRUKCJA EKSPLOATACJI DWUPŁASZCZOWYCH ZBIORNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO NAZIEMNEGO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi stanowi podstawowe wyposażenie maszyny. Na wyrób został wydany certyfikat. nr..., z okresem ważności od

Instrukcja obsługi stanowi podstawowe wyposażenie maszyny. Na wyrób został wydany certyfikat. nr..., z okresem ważności od ZETOR Niniejsza instrukcja obsługi umożliwi zaznajomienie się z obsługą i konserwacją nowego ciągnika. Pomimo tego, że wielu z Was posiada już bogate doświadczenia z eksploatacji innych ciągników, prosimy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Wiertarka do otworów podłużnych D3

Instrukcja obsługi. Wiertarka do otworów podłużnych D3 Instrukcja obsługi Wiertarka do otworów podłużnych Instrukcję obsługi należy starannie przechowywać, aby móc zawsze z niej skorzystać! Dok.ID: 500030-901_04 Polnisch 2008-03-28 Wskazówka! Po dostarczeniu

Bardziej szczegółowo

MODEL LT12DAB SPECJALISTYCZNA WIEŻA OŚWIETLENIOWA (SILNIK WYSOKOPRĘŻNY LOMBARDINI LDW 1003)

MODEL LT12DAB SPECJALISTYCZNA WIEŻA OŚWIETLENIOWA (SILNIK WYSOKOPRĘŻNY LOMBARDINI LDW 1003) INSTRUKCJA OBSŁUGI SERIA NIGHTHAWK MODEL LT12DAB SPECJALISTYCZNA WIEŻA OŚWIETLENIOWA (SILNIK WYSOKOPRĘŻNY LOMBARDINI LDW 1003) Aktualizacja #0 (03.06.11) Aby uzyskać najnowszą wersję tej publikacji zapraszamy

Bardziej szczegółowo

TUAREG 92 APACHE 92 (CROSSJET) TUAREG 92 4x4 APACHE 92 4x4 (CROSSJET 4x4)

TUAREG 92 APACHE 92 (CROSSJET) TUAREG 92 4x4 APACHE 92 4x4 (CROSSJET 4x4) TUAREG 92 APACHE 92 (CROSSJET) TUAREG 92 4x4 APACHE 92 4x4 (CROSSJET 4x4) CZ GB D I F PL NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ OPERATOR'S INSTRUCTION BOOK BEDIENUNGSANLEITUNG MANUALE DI USO E MANUTENZIONE MANUEL D'UTILISATION

Bardziej szczegółowo

ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI FM 50 VM

ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI FM 50 VM ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI FM 50 VM Wydanie 12/2010 COPYRIGHT 2010 PWA HandelsgesmbH [PWA Spółka Handlowa z o. o.] Zmiany i powielanie (także fragmentów) wyłącznie za pisemną zgodą firmy PWA HandelsgesmbH.

Bardziej szczegółowo

--------------- BOMET ----------------

--------------- BOMET ---------------- --------------- BOMET ---------------- INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA KATALOG CZĘŚCI WYMIENNYCH OBSYPNIK ZAWIESZANY P 475-3 sekcyjny P - 475/1-5 sekcyjny PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY ZAPOZNAJ SIĘ

Bardziej szczegółowo

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany 33 Nowy silnik wysokoprężny firmy HATZ Silnik jest przeznaczony tylko i wyłącznie do celu określonego i sprawdzonego

Bardziej szczegółowo

GVW. Skraplacz R134a, R404a, R410a,... www.guentner.de GVW 2010-09

GVW. Skraplacz R134a, R404a, R410a,... www.guentner.de GVW 2010-09 GVW Linia produktów: Opis serii: Seria: Skraplacz Skraplacz R134a, R404a, R410a,... Skraplacz typu W GVW www.guentner.de Strona 2 / 62 Spis treści 1 Ważne informacje podstawowe... 5 1.1 Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

B 60 W Bp. Register and win! www.kaercher.com 59645740 01/15

B 60 W Bp. Register and win! www.kaercher.com 59645740 01/15 B 60 W Bp Register and win! www.kaercher.com 59645740 01/15 2 Przed pierwszym użyciem urządzenia należy przeczytać oryginalną instrukcję obsługi, postępować według jej wskazań i zachować ją do późniejszego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi HYDRAULICZNY SPRZĘT RATOWNICZY. Rozpieracze

Instrukcja obsługi HYDRAULICZNY SPRZĘT RATOWNICZY. Rozpieracze Instrukcja obsługi HYDRAULICZNY SPRZĘT RATOWNICZY Rozpieracze Przebadano zgodnie z EN 13204 i NFPA 1936 Hydrauliczny sprzęt ratowniczy (rozpieracze): Strona 1/36 Spis treści 1 Informacje ogólne 3 1.1 Informacje

Bardziej szczegółowo

CombiTherm INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pompa odśrodkowa do tłoczenia oleju grzewczego lub gorącej wody

CombiTherm INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pompa odśrodkowa do tłoczenia oleju grzewczego lub gorącej wody INSTRUKCJA OBSŁUGI CombiTherm Pompa odśrodkowa do tłoczenia oleju grzewczego lub gorącej wody CT/PL (1406) 1.0 Tłumaczenie oryginalnych instrukcji Przed uruchomieniem lub serwisowaniem tego produktu należy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. KOSIARKA SPALINOWA TOO4630C Instrukcja oryginalna

INSTRUKCJA OBSŁUGI. KOSIARKA SPALINOWA TOO4630C Instrukcja oryginalna INSTRUKCJA OBSŁUGI KOSIARKA SPALINOWA TOO60C Instrukcja oryginalna Niniejsza instrukcja jest chroniona prawem autorskim. Kopiowanie/ powielanie jej bez pisemnej zgody firmy Profix Sp. z o.o. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora. Instrukcja instalacji i konserwacji. ecotec plus. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny VU 656/4

Dla instalatora. Instrukcja instalacji i konserwacji. ecotec plus. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny VU 656/4 Dla instalatora Instrukcja instalacji i konserwacji ecotec plus Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny PL VU 656/4 Spis treści Inhaltsverzeichnis Informacje dotyczące instrukcji... 3. Przechowywanie dokumentacji...

Bardziej szczegółowo