HORSCH Pronto. Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję obsługi!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HORSCH Pronto. Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję obsługi!"

Transkrypt

1 05/2004 Specjaliści w nowoczesnej technologii uprawy i siewu HORSCH Pronto 3-6 DC Art.: Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję obsługi!

2 Deklaracja zgodności WE

3 Potwierdzenie odbioru Nie odesłanie niniejszego potwierdzenia odbioru wiąże się z brakiem praw do roszczeń gwarancyjnych! Do HORSCH Maschinen GmbH Postfach D Schwandorf Typ maszyny:... Dodatkowe wyposażenie:... Numer seryjny: Data dostawy: Data wydania instrukcji obsługi: maj 2004 r. Niniejszym potwierdzam odbiór instrukcji obsługi i wykazu części zamiennych wyżej wymienionego urządzenia. Zostałem przeszkolony przez pracownika obsługi klienta / sprzedawcę firmy HORSCH w zakresie obsługi i funkcjonowania maszyny jak również zasad zachowania bezpieczeństwa pracy maszyną.... Nazwisko pracownika obsługi klienta Sprzedawca: Klient: Nazwisko:... Nazwisko:... Ulica:... Ulica:... Kod pocztowy:... Kod pocztowy:... Miejscowość:... Miejscowość:... Tel. :... Tel.:... Faks:... Faks: Nr klienta:... Nr klienta:... Jest mi wiadome, iż prawo do roszczeń z tytułu gwarancji obowiązuje jedynie po odesłaniu niniejszego formularza, kompletnie wypełnionego i podpisanego, do firmy HORSCH Maschinen GmbH lub po przekazaniu go pracownikowi obsługi klienta Miejscowość, data Podpis kupującego 3

4 Dane identyfikacyjne maszyny: W momencie odbioru maszyny prosimy o naniesienie odpowiednich danych na poniższą listę: Numer seryjny:... Elementy DrillManagera Typ maszyny:... 1 SKRZYNKA PRZEŁĄCZNIKOWA Rok budowy:... 1 MONITOR Data dostawy: ZAWORY Pierwsze użycie: WAŁY Osprzęt: ZBIORNIKI PALIWA DMUCHAWA... 1 CZUJNIK KOŁA... 1 CZUJNIK ROBOCZY 1 NAPĘD ELEKTRYCZNY 1 SYSTEM STEROWANIA ŚCIEŻKAMI TECHNOLOGICZNYMI Data wydania instrukcji obsługi: maj 2004 r. Adres punktu handlowego: Nazwisko:... Ulica:... Miejscowość:... Tel. :... Nr klienta: dealer:... Adres firmy HORSCH: HORSCH Maschinen GmbH Schwandorf, Sitzenhof Schwandorf, Postfach 1038 Tel.: / Fax.: / Nr klienta: HORSCH:... 4

5 Spis treści Dane identyfikacyjne maszyny...5 Wprowadzenie...8 Przedmowa...8 Zasady udzielania gwarancji...8 Dane dotyczące bezpieczeństwa...9 Piktogramy ostrzegawcze...9 Naklejki z wskazówkami techn Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem...14 Bezpieczeństwo użytkowania Wyłączenie odpowiedzialności za szkody pośrednie...15 Bezpieczeństwo komunikacyjne...15 Zapobieganie wypadkom...15 Podłączanie/odłączanie siewnika...16 Podłączanie do hydrauliki...16 Zbiornik ciśnieniowy...16 Wymiana agregatów...16 Podczas pracy...16 Pielęgnacja i konserwacja...17 Uprawnieni operatorzy...17 Wyposażenie ochronne...17 Transport / montaż...18 Dostawa...18 Montaż...18 Instalacja DrillManager a...18 Funkcje hydrauliczne...19 Zawieszanie maszyny Podłączanie hydrauliki...20 Podłączanie oświetlenia...20 Składanie bocznych elementów ramy...21 Wyłączanie maszyny...22 Regulacja zaczepu...22 Dane techniczne...23 Pronto 3 DC...23 Pronto 4 DC...23 Pronto 6 DC...23 Oświetlenie...24 Hydraulika 3 DC Hydraulika 4 i 6 DC...25 Regulacja / obsługa...26 Dmuchawa 3 i 4 DC napęd bezp Dmuchawa 6 DC napęd bezp Dmuchawa z pompą WOM...28 Napęd dmuchawy...29 Dociąganie złączki dmuchawy...30 Strumień powietrza...30 Wylot...30 Rozdzielacz...31 Redlice Znaczniki śladów...33 Dystrybutor nasion...34 Wymiana bębna wysiewającego...35 Kontrola pierścienia uszczelniającego...35 Wymiana bębna przy pełnym zbiorniku paliwa...36 Bęben do wysiewu roślin drobnonasiennych Szczotki ryżowe Regulacja ilości wysiewnych nasion...39 Konserwacja dystrybutora...39 Regulacja...40 Głębokość zasiewu...40 Narzędzia do prac przygotowawczych...41 Wskazówki dot. pracy...42 Kontrole...43 DrillManager...44 Opis...44 Komputer...44 Tablica rozdzielcza...45 Moduły...47 Czujniki...47 Obsługa...48 Stan napełnienia...48 System sterowania ścieżkami technologicznymi...48 Liczba obrotów dystrybutora...50 Dozowana ilość...50 Regulacja ilości...51 Prędkość zasiewu...52 Powierzchnia...52 Liczba obrotów dmuchawy...53 Kontrola przepływu nasion...54 Ustawienia...56 Poziom Funkcja Komponenty...56 Funkcja Kontrola odległości...57 Funkcja Próba kręcona...58 Funkcja Kontrola nasion

6 GPS...63 Materiał siewny...63 Poziom Smart Alarm...65 Oświetlenie jezdne...65 Obwód koła...65 Szerokość...65 Dmuchawa MIN...65 Dmuchawa MAX...66 Pęd dmuchawy / obroty...66 Ilość rzędów...66 Kanały przepływowe 1 i Cykl ścieżek technologicznych...68 Jednostka metr / US...73 Język...73 Próba kręcona / wysiew bezpośredni...74 Dane dotyczące montażu...75 Skrzynka rozdzielcza z elektryczną zasuwą odcinającą...76 Sygnały ostrzegawcze...77 Przeciążenie silnika...77 Dwukrotny sygnał ostrzegawczy...77 Błędne sygnały...78 Zakłócenia i sposoby ich usuwania...79 Ogólne wskazówki...79 Zakłócenia...80 Smart Alarm...81 Wprowadzenie danych na listę kontrolną...83 Wyposażenie dodatkowe...84 Ugniatacz...84 Znaczniki przedwschodowe...84 Spulchniacz śladów...85 Brona 85 Pielęgnacja i konserwacja...86 Czyszczenie...86 Harmonogram konserwacji...86 Konserwacja...86 Smarowanie maszyny...86 Higiena...87 Stosowanie smarów Serwis...87 Przegląd prac konserwacyjnych...88 Przegląd miejsc do smarowania...89 Śruby momenty dociągające...91 Pomoc w przypadku usterek

7 Wprowadzenie Przedmowa Przed uruchomieniem maszyny dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi i przestrzegaj jej. W ten sposób unikniesz zagrożenia, zmniejszysz koszty napraw i okresy przestoju jak również zwiększysz niezawodność i trwałość twojej maszyny. Przestrzegaj wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Za szkody i zakłócenia pracy, wynikające z nieprzestrzegania niniejszej instrukcji, firma HORSCH nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Niniejsza instrukcja obsługi ma na celu ułatwienie poznania maszyny i wykorzystania jej do prac zgodnych z jej przeznaczeniem. Na wstępie opisany został ogólnie sposób obchodzenia się z maszyną. Kolejne rozdziały zawierają natomiast informacje o pielęgnacji, konserwacji i czynnościach, jakie wykonać należy w przypadku zakłóceń w pracy siewnika. Z instrukcją obsługi zapoznać się musi i przestrzegać jej każda osoba, która odpowiedzialna jest za pracę maszyną a w szczególności za: obsługę (w tym przygotowanie do pracy, usuwanie bieżących usterek podczas pracy, pielęgnację) bieżące utrzymanie (konserwację, przeglądy) transport. Do instrukcji obsługi załączony jest wykaz części zamiennych i potwierdzenie odbioru. Przedstawiciele handlowi odpowiedzialni są przeprowadzenie szkolenia dotyczącego zasad obsługi i pielęgnacji niniejszej maszyny. Prosimy o przesłanie potwierdzenia odbioru maszyny do firmy HORSCH. Tym samym potwierdzony zostanie właściwy odbiór maszyny. Okres gwarancji rozpoczyna się wraz z terminem dostawy. Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian do wyszczególnionych w niniejszej instrukcji zdjęć, rysunków, danych technicznych jak również danych dotyczących wagi siewnika mających na celu udoskonalanie maszyny. Zasady dot. udzielania gwarancji 1. Okres gwarancji z tytułu wad fabrycznych na nasze produkty wynosi 24 miesiące. W przypadku widniejących na piśmie odchyleń od przepisów prawa moc obowiązującą mają niniejsze uzgodnienia. Okres gwarancji rozpoczyna się wraz z wysłaniem maszyny do klienta. Gwarancją nie obejmuje jakichkolwiek części szybko zużywających się. 2. Wszelkie roszczenia gwarancyjne składać należy w formie pisemnej poprzez autoryzowanego sprzedawcę w Dziale Obsługi Klienta firmy HORSCH w Schwandorf. Rozpatrywane będą wyłącznie kompletnie wypełnione wnioski dostarczone nie później niż przed upływem 4 tygodni od momentu wystąpienia usterki. 3. W przypadku dostaw gwarancyjnych z żądaniem odesłania części starych (GV) należy odesłać do firmy HORSCH wniosek o uznanie roszczeń gwarancyjnych wraz ze starymi częściami w ciągu 4 tygodni po wystąpieniu szkody. 4. W przypadku dostaw gwarancyjnych bez konieczności odsyłania części starych (GO) należy zachować stare części przez okres 4 tygodni od wpłynięcia reklamacji celem dalszych decyzji. 5. Naprawy gwarancyjne przeprowadzane przez firmy obce lub prawdopodobnie wykraczające ponad 10 roboczogodzin muszą zostać wcześniej uzgodnione z Działem Obsługi Klienta. 7

8 Dane dotyczące bezpieczeństwa Poniższe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i możliwych zagrożeń odnoszą się do wszystkich rozdziałów niniejszej instrukcji obsługi. Zabrania się przewozu osób na maszynie! Piktogramy ostrzegawcze Na maszynie Przed rozpoczęciem pracy przeczytaj instrukcję obsługi i Zabrania się przebywania w obszarze poruszania się ruchomych elementów maszyny! Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych lub napraw wyłącz silnik i wyciągnij kluczyk ze stacyjki. Zabrania się zbliżania rąk lub nóg do pracującego ślimaka! Uwaga na wydostającą się ciecz pod ciśnieniem, przestrzegaj wskazówek zawartych w instrukcji obsługi! Nie dotykaj rotujących elementów maszyny! 8

9 Nie wkładaj rąk w obszar zagrożony zgniataniem tak długo jak mogą rotować poszczególne jego elementy! W zbiorniku ciśnieniowym znajduje się gaz i olej pod ciśnieniem. Demontaż i naprawy przeprowadzać wyłącznie wg wskazówek podanych w podręczniku technicznym. Aby uniknąć urazów oczu nigdy nie patrz bezpośrednio w obszar wiązki promieni w włączonego czujnika radarowego! Przebywanie w zagrożonym obszarze dozwolone jest wyłącznie po zamontowaniu podpory zabezpieczającej. Przebywanie w obszarze zagrożenia dopuszczalne jest jedynie przy zabezpieczonym wyciągniku hydraulicznym! Nie stawaj na rotujące elementy urządzenia. Korzystaj wyłącznie z przewidzianych w tym celu stopni. 9

10 Naklejki z wskazówkami technicznymi Naklejki informacyjne zawierające wskazówki techniczne mogą widnieć na maszynie w zależności od wyposażenia lub osprzętu. Zawsze podłącz wszystkie przewody hydrauliczne. W przeciwnym wypadku w związku z brakiem prawidłowego podłączenia hydraulicznego dojść może do uszkodzenia poszczególnych elementów. Oznaczenie kolorem funkcji hydraulicznej odpowiada oznaczeniu kolorystycznemu przewodu hydraulicznego (unoszenie opuszczanie znaczniki narzędzia robocze) Podczas próby kręconej zawieszać wagę w tym miejscu. Hak przeładunkowy Podczas prac związanych z przeładowaniem lub mocowaniem ładunku w tym miejscu zawieszać środek przyjęcia ładunku. 10

11 Dmuchawa z napędem bezpośrednim! Ciśnienie wsteczne w napędzie dmuchawy nie może przekraczać 5 bar. Silnik hydrauliczny mógłby wówczas ulec uszkodzeniu. Dmuchawa napędzana pompą wału odbioru mocy! W przypadku ciśnienia wstecznego przekraczającego 2 bar wymienić filtr i w razie potrzeby olej. Dmuchawa napędzana pompą wału odbioru mocy! Stan napełnienia zbiornika oleju powinien znajdować się na poziomie między min. a maks. Dźwignia skierowana ku górze: tylko znaczniki śladów Dźwignia ustawiona poziomo: wydźwiga i znaczniki śladów 11

12 Wskazówki dot. dmuchawy i ciśnienia przepływu Regulacja nacisku na redlice przeczytaj instrukcję obsługi 12

13 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Siewnik Pronto DC skonstruowany został zgodnie ze stanem techniki i z uznanymi zasadami bezpieczeństwa technicznego urządzeń mechanicznych. Pomimo tego podczas użytkowania maszyny wystąpić mogą zagrożenia związane z okaleczeniem operatora lub osób postronnych względnie dojść może do uszkodzenia maszyny lub innego mienia. Należy używać wyłącznie maszyny, której stan techniczny nie budzi zastrzeżeń i wykorzystywać ją zgodnie z przeznaczeniem ze świadomością zasad bezpieczeństwa i możliwych zagrożeń jak również przestrzegając instrukcji obsługi! W szczególności należy natychmiast usunąć wszelkie usterki zagrażające bezpieczeństwu osób. Maszyna ta może być użytkowana, konserwowana i naprawiana wyłącznie przez osoby z nią zapoznane jak również mające wiedzę na temat możliwych zagrożeń. Oryginalne części zamienne HORSCH skonstruowane zostały z myślą o tej maszynie. Części zamienne nie dostarczone przez nas czy też agregaty inne niż oryginalne nie zostały przez nas sprawdzone i dopuszczone do użytkowania. Montowanie lub wykorzystywanie produktów innych niż marki HORSCH może więc w pewnych sytuacjach powodować niekorzystne zmiany we właściwościach maszyny i tym samym powodować zagrożenie bezpieczeństwa pracujących nią osób lub jej uszkodzenie. Firma HORSCH nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe wskutek stosowania innych niż oryginalne części zamiennych i osprzętu. Maszyna przeznaczona jest do rozsiewania wszelkiego rodzaju nasion zbóż. Narzędzia montowane na siewniku mogą jednocześnie przygotowywać rozsadnik. Wykorzystywanie jej do innych lub wykraczających poza powyższe celów, np. jako środka transportu, traktowane jest jako niezgodne z przeznaczeniem. Za wynikające z tego faktu szkody firma HORSCH nie ponosi odpowiedzialności. Całkowite ryzyko leży po stronie użytkownika. Należy przestrzegać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa pracy jak również pozostałych powszechnie uznanych reguł dotyczących bezpieczeństwa technicznego, bezpieczeństwa pracy czy też przepisów ruchu drogowego. Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem obejmuje również przestrzeganie instrukcji obsługi i zachowanie wszelkich zasad dotyczących obsługi, konserwacji i napraw zalecanych przez producenta. Niniejsza instrukcja obsługi Niniejsza instrukcja obsługi zawiera trzy różne rodzaje wskazówek dotyczących zagrożeń i bezpieczeństwa. Używane są następujące oznaczenia: Ważne wskazówki Niebezpieczeństwo okaleczeń! Niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia! Przeczytaj uważnie wszystkie wskazówki dotyczące bezpiecznej pracy zawarte w niniejszej instrukcji obsługi jak również z piktogramami ostrzegawczymi widniejącymi na maszynie. Przestrzegaj tych wskazówek aby zapobiec wypadkom. Poinformuj o zagrożeniach i zasadach bezpieczeństwa również innych użytkowników. Zaniechaj wszelkich prac mogących powodować zagrożenie bezpieczeństwa. 13

14 Bezpieczeństwo użytkowania Rozpoczęcie pracy maszyną nastąpić może wyłącznie po przeszkoleniu przez pracownika punktu handlowego lub firmy HORSCH Wypełnione potwierdzenie odbioru maszyny należy odesłać do firmy HORSCH. Siewnik użytkowany może być jedynie wówczas, gdy wszystkie osłony i zabezpieczenia znajdują się na swoim miejscu i są sprawne. Regularnie sprawdzaj stan zamocowania śrub i nakrętek i w razie potrzeby dociągnij je. Regularnie kontroluj ciśnienie w oponach. W przypadku zakłóceń funkcjonowania maszyny natychmiast zatrzymaj ją i zabezpiecz! Natychmiast usuń usterki lub zleć ich usunięcie. Wyłączenie odpowiedzialności za szkody pośrednie Maszyna wyprodukowana została przez firmę HORSCH z zachowaniem należytej staranności. Pomimo tego także podczas użytkowania zgodnego z przeznaczeniem pojawić się mogą odchylenia w wysiewanej ilości a wręcz zupełny brak wysiewu spowodowane m.in. przez: Zmieszanie różnego rodzaju nasion zbóż (np. nasion o różnej wielkości, gęstości, kształtach, zaprawie). Zatkanie lub tworzenie się blokad (np. poprzez ciała obce, kleiste zaprawy, wilgotne nawozy) Zużycie się części (np. dozownika) Uszkodzenie wskutek oddziaływania z zewnątrz. Uszkodzenia mechaniczne (np. zerwane lub odrywające się łańcuchy, uszkodzone wały napędowe itp.) Nieprawidłowa prędkość obrotowa napędu, przełożenie czy prędkość jazdy. Nieprawidłowa regulacja maszyny (niewłaściwy montaż, nieprzestrzeganie tabeli dot. regulacji czy też wskazówek zawartych w instrukcji obsługi) Dlatego też każdorazowo przed rozpoczęciem pracy jak również podczas pracy sprawdzaj prawidłowe funkcjonowanie maszyny i właściwą dokładność wysiewu. Wszelkie roszczenia odszkodowawcze za szkody, które nie powstały na maszynie, są wykluczone. Dotyczy to również odpowiedzialności za szkody pośrednie spowodowane błędami w zasiewie lub nieprawidłowym sterowaniem. Bezpieczeństwo komunikacyjne Podczas transportu urządzenia zwracaj uwagę na dopuszczalne obciążenie osi, nośność opon i łączną wagę, aby zachowana została wystarczająca zdolność manewrowania i hamowania. Montowany do pojazdu osprzęt wpływa na zachowanie się pojazdu na drodze. Szczególnie podczas jazdy na zakrętach i podczas hamowania pamiętaj o wysunięciu maszyny i poruszającej się masie. Zabrania się jazdy na maszynie! Podczas transportu po drogach publicznych poruszaj się z maks. prędkością 25 km/h. 14

15 Zapobieganie wypadkom W uzupełnieniu instrukcji obsługi przestrzegaj również przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy sformułowanych przez rolnicze związki zawodowe! Podłączanie / odłączanie siewnika Podczas montażu / demontażu maszyny do ciągnika jak również podczas wyłączania ciągnika zalecana jest szczególna ostrożność. Zabezpiecz maszynę przed toczeniem się. W obszarze między siewnikiem a ciągnikiem istnieje niebezpieczeństwo zgniecenia! Ustaw siewnik na równym podłożu. Podłączanie do hydrauliki Przewody hydrauliczne podłączyć do hydrauliki ciągnika dopiero wówczas, gdy zarówno hydraulika ciągnika jak i maszyny nie będzie znajdować się pod ciśnieniem. Instalacja hydrauliczna znajduje się pod wysokim ciśnieniem. Wszelkie przewody, węże i śruby sprawdzaj regularnie pod kątem nieszczelności czy widocznych uszkodzeń! Szukając miejsc wycieku stosuj jedynie właściwe środki pomocnicze. Natychmiast zlikwiduj uszkodzenia! Wytryskujący olej spowodować może uszkodzenie ciała lub pożar! Aby wykluczyć błędy w obsłudze, gniazda wtykowe i wtyczki połączeń hydraulicznych między ciągnikiem a maszyną powinny być oznaczone kolorami. Aby zapobiec wypadkom wskutek niezamierzonych lub spowodowanych przez osoby trzecie (dzieci, pasażera) ruchów hydrauliki elementy sterownicze w ciągniku w przypadku ich nieużywania lub podczas transportu powinny być zabezpieczone lub zablokowane. Zbiornik ciśnieniowy Instalacja hydrauliczna wyposażona jest w zbiornik ciśnieniowy. Aby zapobiec wypadkom należy obchodzić się z nim ze szczególną ostrożnością. Nie otwieraj ani nie przerabiaj (nie spawaj, nie przewiercaj) zbiornika ciśnieniowego. Nawet gdy jest pusty w zbiorniku znajduje się gaz pod ciśnieniem. Podczas wszelkich prac przy instalacji hydraulicznej opróżnij zbiornik ciśnieniowy. Manometr nie ma prawa wykazywać żadnego ciśnienia. Ciśnienie manometryczne musi spaść do poziomu 0 bar. Dopiero wówczas rozpocząć można prace przy instalacji hydraulicznej. Wymiana agregatów Zabezpiecz maszynę przed toczeniem się. Zabezpiecz właściwymi podporami uniesione elementy konstrukcji pod którymi przebywasz! Uwaga! Wystające elementy (bolce, redlice) mogą spowodować okaleczenie! Podczas wchodzenia na maszynę nie stawaj na ruchomych elementach. Mogą one poruszyć się i spowodować upadek i ciężkie uszkodzenie ciała. Podczas pracy Przed uruchomieniem i rozpoczęciem pracy maszyną skontroluj obszar pracy (dzieci!). Zwracaj uwagę na wystarczającą widoczność Podczas pracy zabroniona jest jazda na maszynie. Zabrania się demontowania jakichkolwiek osłon zalecanych przez producenta i dostarczonych wraz z maszyną. W obszarze poruszania się elementów hydraulicznych maszyny nie mogą przebywać żadne osoby. Stopnie wykorzystuj wyłącznie podczas napełniania zbiornika lub prac konserwacyjnych. Podczas pracy maszyny zabroniona jest jazda na niej. 15

16 Pielęgnacja i konserwacja Przestrzegaj przepisowych lub podanych w instrukcji obsługi terminów przeglądów lub kontroli. W celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub pielęgnacyjnych ustaw maszynę na prostym i wytrzymałym podłożu i zabezpiecz przed przemieszczaniem się. Odłącz ciśnienie od instalacji hydraulicznej i opuść lub podeprzyj urządzenie robocze. Nie czyść nowych maszyn strumieniem parowym ani myjką ciśnieniową. Lakier utwardza się dopiero po 3 miesiącach mógłby wcześniej ulec uszkodzeniu. Przed czyszczeniem maszyny myjką ciśnieniową zasłoń wszystkie otwory, do których ze względów bezpieczeństwa czy funkcjonowania nie może dostać się woda, para czy środek czyszczący. Nie kieruj strumienia wody bezpośrednio na elementy elektryczne czy elektroniczne, na łożyska i na dmuchawę. Po zakończeniu czyszczenia sprawdź szczelność wszystkich przewodów hydraulicznych, stan zamocowania połączeń oraz czy nie doszło do uszkodzeń. Natychmiast usuń wszelkie usterki! Nasmaruj wszystkie punkty smarowania, aby woda, która się do nich dostała wyciśnięta została na zewnątrz. Nasmaruj łańcuchy napędowe lub spryskaj je sprayem do łańcuchów. Uprawnieni operatorzy Maszyną pracować mogą wyłącznie osoby upoważnione przez użytkownika i przeszkolone. Dolna granica wieku osoby mogącej pracować maszyną wynosi 16 lat. Operator posiadać musi ważne prawo jazdy. W obszarze pracy ponosi on odpowiedzialność wobec osób postronnych. Użytkownik zobowiązany jest: udostępnić operatorowi instrukcję obsługi, upewnić się, iż operator przeczytał ją i zrozumiał. Wyposażenie ochronne W celu pracy maszyną i przeprowadzania konserwacji potrzebujesz: ciasno przylegającego ubrania solidne rękawice ochronne (do ochrony przed elementami maszyny z ostrymi krawędziami) okulary ochronne (do ochrony przed brudem mogącym dostać się do oczu) przy obchodzeniu się z zaprawą lub zaprawionymi ziarnami zbóż odpowiednią lub wymaganą przepisami odzież roboczą tj. maseczka i rękawice ochronne. Przestrzegaj zaleceń producenta zaprawy! Przed rozpoczęciem prac przy instalacji elektrycznej odłącz od niej prąd. Podczas prac spawalniczych odłącz kable od komputera lub innych elementów elektronicznych. Umieść podłączenie masy jak najbliżej spawanego miejsca. Podczas prac pielęgnacyjnych i konserwacyjnych dociągnij ponownie poluzowane połączenia śrubowe. 16

17 Transport / montaż Podczas pierwszej instalacji istnieje zwiększone zagrożenie wypadkiem. Przestrzegaj wskazówek zawartych w poniższych rozdziałach. Dostawa Siewnik wraz z osprzętem dostarczany jest z reguły kompletnie zmontowany przy pomocy pojazdu niskopodwoziowego. Jeśli w celach transportowych części lub grupy komponentów zostały zdemontowane zostaną one na miejscu ponownie zamontowane przez naszych partnerów handlowych lub pracowników serwisu naszej firmy. W zależności od rodzaju pojazdu niskopodwoziowego maszynę podłączyć można do ciągnika i zjechać nią z pojazdu lub też rozładować ją przy pomocy właściwych urządzeń podnośnikowych (wózek widłowy lub podnośnik). Zwrócić należy przy tym uwagę na wystarczający udźwig urządzeń podnośnikowych i dźwigów. Miejsca zaczepu oznaczone są naklejkami. W przypadku innych punktów zaczepu należy zwrócić uwagę na punkt ciężkości i rozłożenie ciężaru. W każdym wypadku punkty te znajdować się muszą na ramie maszyny. Instalacja Szkolenie operatora jak również pierwsza instalacja maszyny przeprowadzone zostaje przez naszych pracowników Działu Obsługi Klienta lub pracowników naszego partnera handlowego. Dopiero po przeszkoleniu przez pracowników Działu Obsługi Klienta lub pracowników naszego partnera handlowego i przeczytaniu instrukcji obsługi rozpocząć można użytkowanie siewnika.. Zabronione jest jakiekolwiek wcześniejsze użytkowanie maszyny! Podczas prac instalacyjnych i konserwacyjnych istnieje zwiększone zagrożenie wypadkowe. Przed rozpoczęciem prac instalacyjnych lub konserwacyjnych zapoznaj się z maszyną i przeczytaj instrukcję obsługi! Wskazówki przeprowadzania pierwszej instalacji wykorzystać należy również po każdym dłuższym przestoju (magazynowaniu) maszyny. W zależności od rodzaju wyposażenia: Zdejmij z maszyny dostarczone luzem części. Zdejmij wszystkie części ze zbiornika nasiennego. Skontroluj wszystkie ważne połączenia śrubowe! Nasmaruj wszystkie smarowniczki! Skontroluj ciśnienie powietrza w oponach! Skontroluj zamocowanie i sprawność wszystkich połączeń hydraulicznych i przewodów. Natychmiast usuń zauważone usterki lub zleć ich usunięcie! 17

18 Instalacja DrillManager a Gdy siewnik wyposażony jest w DrillManager podczas pierwszej instalacji w ciągniku zamontowany zostać musi Moduł Power. Zamontuj moduł we właściwym miejscu w kabinie. Przy tym pozostać on musi łatwo dostępny dla podłączenia kabla skrzynki rozdzielczej. Oba kable przełożone zostać muszą do akumulatora. Nie mogą one ocierać się, a instalacja nie może ulec uszkodzeniu. Przy akumulatorze z bezpiecznikiem 100 A przewód dodatni zabezpieczony jest przed zwarciem. W przypadku przerwy w zasilaniu prądem sprawdź bezpieczniki. Podłączenia do akumulatora muszą mieć dobrą styczność. Błędy w montażu prowadzą do spadku napięcia i do niezdefiniowanych sygnałów o usterkach i awarii zasilania Skrzynka przełącznikowa i monitor zamocowane zostają w zasięgu wzroku i ręki kierowcy. Podłączenie kablowe i obsługa modułów opisane zostały w rozdziale DrillManager. do siewnika moduł siły kabel akumulatora moduł GPS (wyp.dod.) skrzynka rozdzielcza skrzynka wyświetl. Funkcje hydrauliczne. Podczas obsługi maszyny zwróć uwagę, aby żadne osoby postronne nie znajdowały się w obszarze zagrożenia Funkcje hydrauliczne siewnika wybierane są wstępnie na skrzynce przełącznikowej DrilManager a. W tym celu włączyć należy włącznik główny i wybrać żądaną funkcję hydrauliczną przy pomocy przełączników dźwigienkowych. Wybrane funkcje zasygnalizowane zostaną lampkami kontrolnymi. Podczas uruchamiania przyrządu sterowniczego funkcje te zostaną wykonane. Skrzynka rozdzielcza DrillManager 1. Włącznik główny - wł. / wył. 2. Włącznik funkcji hydraulicznych 2.1 Siewnik - unoszenie/opuszczanie 2.2 Siewnik - zamykanie 2.3 Znacznik - w górę / w dół 3. Sterowanie ścieżkami technologicznymi - ustawienie śladu 4. Funkcja siewu - wł. / wył. Montaż DrillManager a 18

19 Zawieszanie maszyny Przed wyjazdem na drogi publiczne skontroluj tablice ostrzegawcze i oświetlenie. Narzędzia doczepiane: Zabezpiecz cięgło dolne przed ruchami wahadłowymi na boki. Zamontuj siewnik do ciągnika na dwupunktowym mocowaniu. Podłącz elementy sterownicze siewnika. Przeprowadź podłączenie hydrauliczne dla bloku sterowniczego i napędu dmuchawy. Podłącz instalację oświetleniową. Umieść podpórkę w pozycji transportowej. Unieś siewnik, zamknij i zabezpiecz.. Podczas podłączania maszyny żadne osoby nie mogą przebywać między ciągnikiem a maszyną. Istnieje niebezpieczeństwo skaleczenia się o ostre elementy maszyny. Należy jeździć wyłącznie z pustym zbiornikiem nasiennym. Maksymalna prędkość jazdy podczas transportowania siewnika wynosi 25 km/h. Podłączanie hydrauliki Hydraulikę podłączać należy jedynie wówczas, gdy zarówno w maszynie jak i w ciągniku nie znajduje się ona pod ciśnieniem. Aby wykluczyć nieprawidłowe podłączenie, podłączenia wtykowe oznaczone zostały kolorami. Na siewniku: Zamykanie - czarny Znacznik - niebieski Wydźwig - zielony Dmuchawa hydr. - brak koloru Przed odłączeniem maszyny należy całkowicie opróżnić zbiornik ciśnieniowy. W przypadku wszystkich ruchów hydrauliki należy wytłumić urządzenie sterownicze przed uderzeniem elementów maszyny. Podłączanie oświetlenia W celu transportu po drogach publicznych oświetlenie i osłony zabezpieczające muszą być zamontowane i sprawne. Podłącz wtyczkę oświetlenia siewnika do ciągnika. Sprawdź funkcjonowanie i czystość oświetlenia i tablic ostrzegawczych. Wszelkie kable, przewody i węże poprowadzić tak, aby podczas pracy (jazdy na zakrętach) nie uległy uszkodzeniu. 19

20 Składanie bocznych elementów ramy W obszarze poruszania się składanych elementów maszyny nie mogą przebywać żadne osoby postronne. W przypadku wszystkich ruchów hydrauliki osłonić urządzenie sterownicze przed uderzeniem elementów maszyny. Manewr składania wykonuj wyłącznie wówczas, gdy maszyna jest uniesiona. Składanie: Wybierz włącznik unieść maszynę, uruchom urządzenie sterownicze i ponieś maszynę Wybierz włącznik składanie, uruchom urządzenie sterownicze i złóż siewnik. Zabezpieczenie przed opadaniem automatycznie się zazębia. Aby uniknąć wypadków należy kontrolować sprawność zabezpieczenia. Wypełnij cylinder hydrauliczny na mechanizmie jezdnym siewnika tulejkami dystansowymi (zabezpieczenie na czas transportu po drogach publicznych) Opuść siewnik na zabezpieczenie transportowe cylindra hydraulicznego Rozkładanie: Wybierz włącznik unieść maszynę, uruchom urządzenie sterownicze i unieś maszynę Przy pomocy cięgła odblokuj zabezpieczenie przed opadaniem. Wybierz włącznik Składanie, uruchom urządzenie sterownicze i rozłóż siewnik W momencie rozkładania maszyny utrzymuj sterownik pod ciśnieniem aby zbiornik ciśnieniowy na cylindrze składanym utrzymywał sprężenie min. 100 bar. Manometr na siewniku 1. Ciśnienie w napędzie dmuchawy 2. Sprężone ciśnienie w hydraulice klapy 3. Osłona schowka (zamykana) Regulacja cylindra klapowego: Obie składane ramy podczas rozkładania odgrodzone są od uderzenia dźwigni tłoka w cylindrze. W pozycji końcowej ramy składane znajdować się muszą w pozycji równoległej do ramy centralnej. Podczas prac wykonywanych przy cylindrze lub w przypadku nierównomiernego zasiewu skontrolować ramę i w razie potrzeby ustawić drąg tłoka w oku sworznia. Ramę składaną przy pomocy właściwych środków. Wyjmij bolec i przestaw otwór bolca na drągu tłoka aż rama ustawiona będzie równolegle do ramy centralnej. Wsuń bolec w ten sposób, aby nosek klina mógł przejąć funkcję zabezpieczenia klapowego. Cięgło zabezpieczenie przed opadaniem 20

21 Wyłączanie maszyny Siewnik magazynowany powinien być w hali lub pod zadaszeniem, aby w zbiorniku paliwa, dozowniku lub przewodach nasiennych siewnika nie mogła zbierać się wilgoć. Podczas manewrowania zwracaj uwagę na otoczenie. W obszarze pracy maszyny nie mogą przebywać żadne osoby (dzieci). Ustaw maszynę na równym solidnym podłożu, wyłącz ciągnik. Odłącz złącza hydrauliczne i elektryczne i zawieś na odpowiednich mocowaniach Podstaw podpórkę Opróżnij zbiornik nasienny Wyczyść dozownik Zamknij wielko zbiornika nasiennego. Elementy elektryczne i elektroniczne (system sterowania ścieżkami technologicznymi, komputer, HORSCH DrillManager itp.) przechowuj w suchych pomieszczeniach. Regulacja zaczepu W przypadku urządzeń wykonujących prace wstępne lub przy szerszych oponach ciągnika (ogumienie bliźniacze) długość zaczepu siewnika może być regulowana. Zaczep Poluzuj trzy śruby na mocowaniu zaczepu i wyjmij środkową śrubę. Przesuń zaczep do nowej pozycji i ponownie włóż śrubę. Dociągnij wszystkie trzy śruby. 21

22 Dane techniczne Pronto 3 DC Wymiary i wagi Szerokość transportowa:...3,00 m Wysokość transportowa: maks. 2,90 m Długość: 6,40 m Szerokość robocza: 3,00 m Ciężar własny pojazdu: kg Zapotrzebowanie mocy:.. od 74 kw/100 KM Ilość redlic:...20 Ilość rolek dociskowych: 20 Pronto 4 DC Wymiary i wagi Szerokość transportowa:...3,00 m Wysokość transportowa: maks. 2,90 m Długość: 6,40 m Szerokość robocza: 4.00 m Ciężar własny pojazdu: kg Zapotrzebowanie mocy: od 100 kw/136 KM Ilość redlic:...28 Ilość rolek dociskowych: 28 Pronto 6 DC Wymiary i wagi Szerokość transportowa:...3,00 m Wysokość transportowa:.. 3,25 m Długość: 6,40 m Szerokość robocza: 6,00 m Ciężar własny pojazdu: kg Zapotrzebowanie mocy: od 130 kw/180 KM Ilość redlic:...40 Ilość rolek dociskowych: Zaczep Zawieszenie: zaczep dwupunktowy Hydraulika 1 x podwójnie działająca: unoszenie 1 x podwójnie działająca (nie 3DC).składanie 1 x podwójna z regulatorem przepływu:....dmuchawa 1 x wsteczny bezciśnieniowy, maks. 5 bar olej awaryjny Ilość oleju przy bezpośrednim napędzie dmuchawy:...45 l Elektryka: 1 x wtyczka 7-biegunowa 12 V..oświetlenie 1 x wtyczka DrillManager Typ: Pojemność zbiornika nasiennego:.2800 l Sterowanie siewnikiem...elektroniczne Napęd dozownik...elektroniczny Dozowana ilość kg/ha Dmuchawa hydr. 3 i 4 DC maks obr/min Dmuchawa hydr. 6 DC maks obr/min Odstęp rzędów..150 mm Nacisk redlicy: kg Ugniatacz AS Dane dot. emisji Dmuchawa, emisja mierzona przy znamionowej prędkości obrotowej: większa wartość na obwiedni w metrowym odstępie od dmuchawy. Dmuchawa:.98 db (A) Wyposażenie dodatkowe Ugniatacz przedni 3 DC Ugniatacz międzyosiowy 3 DC Ugniatacz międzyosiowy 4/6 DC Znacznik przedwschodowy Brona Spulchniacz śladów ciągnika rama 3 DC Spulchniacz śladów ciągnika rama 4 DC Spulchniacz śladów ciągnika rama 6 DC Spulchniacz śladów ciągnika zęby/bolce Dodatkowy zbiornik 700 l: Kontrola ilości nasion Świadectwo homologacji

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

TTW 25000 S / TTW 35000 S

TTW 25000 S / TTW 35000 S TTW 25000 S / TTW 35000 S PL INSTRUKCJA OBSŁUGI DMUCHAWA TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-PL SPIS TREŚCI 01. Informacje ogólne....................... 01 02. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...... 01 03.

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ. Instrukcja obsługi

ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ. Instrukcja obsługi -Wstęp- ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ Instrukcja obsługi Zestaw do diagnostyki i napełniania układu chłodzenia Nie wolno spuszczać cieczy chłodzącej z układu. Wymiary:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO Stron 7 Strona 1 Spis treści 1. Rysunek poglądowy maszyny 2 2. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII

ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII INSTRUKCJA OBSŁUGI 0-TONOWEGO URZĄDZENIA HYDRAULICZNEGO PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI POMPY. WYPRODUKOWANO W TAJWANIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU ZESTAWU EBIKE

INSTRUKCJA MONTAŻU ZESTAWU EBIKE INSTRUKCJA MONTAŻU ZESTAWU EBIKE Instrukcja zawiera informację dotyczące montażu napędu elektrycznego do roweru oraz jakie wymagania musi spełnić rower. Do zamontowania potrzebna jest podstawowa wiedza

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu A874 PL Stoll I-No: 3484800 C Stan: 09.04.09

Instrukcja montażu A874 PL Stoll I-No: 3484800 C Stan: 09.04.09 Zespół sterowania jedną dźwignią Instrukcja montażu A874 PL Stoll I-No: 3484800 C Stan: 09.04.09 Montaż Dźwignia obsługowa: Dźwignię obsługową należy zamontować w kabinie ciągnika w miejscu wygodnym dla

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Wózki z podnoszoną platformą TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Instrukcja obsługi i konserwacji TFE-111156/300 TFE-111158/500

Bardziej szczegółowo

Express. Profesjonalna technika siewu na trzypunktowym układzie zawieszenia

Express. Profesjonalna technika siewu na trzypunktowym układzie zawieszenia Express Profesjonalna technika siewu na trzypunktowym układzie zawieszenia PHILIPP HORSCH: Podczas konstrukcji siewnika Express przyświecała nam myśl zbudowania maszyny bez kompromisów. Oznaczało to dla

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZECINARKA DO NAWIERZCHNI ASPRO PRN500HA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZECINARKA DO NAWIERZCHNI ASPRO PRN500HA INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZECINARKA DO NAWIERZCHNI ASPRO PRN500HA UWAGA! Nie pracuj maszyną dopóki nie przeczytasz ze zrozumieniem instrukcji obsługi. Zwród szczególną uwagę na rozdział Instrukcja bezpieczeostwa.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zamiatarki MultiSweep 425

Instrukcja obsługi Zamiatarki MultiSweep 425 Instrukcja obsługi Zamiatarki MultiSweep 425 Czynności wstępne Ostrożnie usunąć opakowanie i materiały mocujące Uważnie sprawdzić urządzenie czy nie zostało uszkodzone w czasie transportu. Jeżeli urządzenie

Bardziej szczegółowo

Systemy czołowe do traktorów marki John Deere i oprzyrządowanie

Systemy czołowe do traktorów marki John Deere i oprzyrządowanie Systemy czołowe do traktorów marki i oprzyrządowanie Systemy czołowe firmy Degenhart do traktorów marki : Estetyczna integracja podnośnika czołowego w traktorze Spawana budowa ramowa Konstrukcja dostosowana

Bardziej szczegółowo

PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA

PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA I N S T RU KC JA O B S Ł U G I PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA PD-3500 TYP MANTA Zakład Sprzętu Nurkowego MANTA 45-054 OPOLE, ul. Grunwaldzka 38a E-mail: info@manta-tech.eu www.manta-tech.eu Tel./fax: +48 77 454

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego 1. Bezpieczeństwo użytkowania, Gwarancja 1.1. Zasady bezpiecznego użytkowania 1.2. Gwarancja 2. Parametry pracy 2.1. Parametry elektryczne 3. Montaż

Bardziej szczegółowo

PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU

PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 SPIS TREŚCI I. ZASTOSOWANIE... 2 II. WYMIARY I PARAMETRY TECHNICZNE... 2 III. KONSTRUKCJA PIŁY... 3 IV. SMAROWANIE... 4 V. PRZEGLĄD I KONSERWACJA... 4 VI.

Bardziej szczegółowo

1. Oznaczenia mieszarki

1. Oznaczenia mieszarki Mieszarka Wstęgowa 1. Oznaczenia mieszarki 1. Osłona na silnik Osłona ochronna nie powinna być otwierana podczas pracy maszyny. Demontaż powinien być wykonany pod okiem specjalisty. 2. Osłona na sprzęgło

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Charly 1

Instrukcja obsługi Charly 1 ww.inwema.pl www.agregatdofugowania.pl, www.agregatydlabudownictwa.pl Instrukcja obsługi Charly 1 Wskazówki bezpieczeństwa 1. Należy przy wszelkich czynnościach np. wymiana pojemnika na wodę lub wymiana

Bardziej szczegółowo

Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia TYP 168. 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia

Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia TYP 168. 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia TYP 168 Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia Wymontowanie, zamontowanie Uwaga! Niebezpieczeństwo urazu na skutek Demontaż

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zamiatarki

Instrukcja obsługi zamiatarki ul. Nowogrodzka 58 18-400 Łomża Zakłady Produkcyjne: Gałkówka 12 18-413 Miastkowo. al. Wojska Polskiego 27, 18-300 Zambrów Instrukcja obsługi zamiatarki 1 1. WSTĘP Instrukcja obsługi stanowi podstawowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH. serii MS, MC, MY, ML

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH. serii MS, MC, MY, ML INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH serii MS, MC, MY, ML 1. Budowa 28 28 22 14 25 26 22 21 19 20 18 23 25 19 21 11 8 20 12 13 16 15 2 17 9 6 27 3 1 7 6 24 4 14 3 10 24 5 1. Korpus

Bardziej szczegółowo

GMINA SULMIERZYCE. Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia II

GMINA SULMIERZYCE. Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia II Sulmierzyce dnia 12 lutego 2014r. Zamawiający GMINA SULMIERZYCE Regon 590648184 Wszyscy nabywcy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ZP.271.1.3.2014.AS Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Waga kolumnowa ze wzrostomierzem M318800

Waga kolumnowa ze wzrostomierzem M318800 Waga kolumnowa ze wzrostomierzem M318800 Instrukcja obsługi instrukcja obsługi Niniejsza waga firmy ADE jest urządzeniem precyzyjnym i musi być odpowiednio traktowana. Dlatego należy dokładnie zapoznać

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA UŻYWANY SAMOCHÓD Z CIŚNIENIOWĄ ZABUDOWĄ DO CZYSZCZENIA KANALIZACJI TYP B 55 NA Mercedes Benz Sprinter 412 D

OFERTA NA UŻYWANY SAMOCHÓD Z CIŚNIENIOWĄ ZABUDOWĄ DO CZYSZCZENIA KANALIZACJI TYP B 55 NA Mercedes Benz Sprinter 412 D OFERTA NA UŻYWANY SAMOCHÓD Z CIŚNIENIOWĄ ZABUDOWĄ DO CZYSZCZENIA KANALIZACJI TYP B 55 NA Mercedes Benz Sprinter 412 D UNIMARK Sp. z o.o. Wadowice 03.2012 DANE TECHNICZNE Samochód Używany Mercedes Benz

Bardziej szczegółowo

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny INSTRUKCJA OBSŁUGI Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny Nr produktu 710018 Strona 1 z 7 Używać zgodnie z instrukcjami producenta. Produkt jest stosowany jako odstraszasz zwierząt za pomocą strumienia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9 INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452 i C.VEC 240 H Instrukcja montażu/1/9 ZALECENIA INSTALACYJNE 1. W celu uniknięcia wibracji i ich przenoszenia na konstrukcję budynku zaleca się zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l INSTRUKCJA OBSŁUGI Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l Nr produktu 755009 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Sejf jest używany do przechowywania wartościowych przedmiotów. Posiada on trwałą

Bardziej szczegółowo

STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB

STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB Instrukcja obsługi 1. Warunki bezpieczeństwa przy użytkowaniu stacji 1. Przeczytaj instrukcję obsługi przed użyciem stacji. 2. Osoby użytkujące urządzenie powinny być odpowiednio

Bardziej szczegółowo

SCHODOŁAZ GĄSIENICOWY CLIMBER

SCHODOŁAZ GĄSIENICOWY CLIMBER SCHODOŁAZ GĄSIENICOWY CLIMBER CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA PARAMETRY TECHNICZNE Oznaczenie CLIMBER 1 Rodzaj napędu Typ urządzenia Sterowanie Udźwig Prędkość Elektryczny Urządzenie do transportu osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Wózek wysokiego unoszenia z obrotnicą do beczek DS 500/1490 E111 162 nośność 500 kg, wysokość unoszenia 1490 mm

Wózek wysokiego unoszenia z obrotnicą do beczek DS 500/1490 E111 162 nośność 500 kg, wysokość unoszenia 1490 mm Wózek wysokiego unoszenia z obrotnicą do beczek DS 500/1490 E111 162 nośność 500 kg, wysokość unoszenia 1490 mm 1. Zastosowanie Ręczny wózek wysokiego unoszenia do beczek przeznaczony jest do łatwego podnoszenia

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300

PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300 PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300 Strona 1 z 11 SPIS TREŚCI: 1. Uwagi ogólne 1.1 Przeznaczenie 1.2 Informacje o urządzeniu 2. Zasady bezpieczeństwa 2.1 Ogólne zasady bezpieczeństwa 2.2 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Działanie: Wskazówki dla użytkowników Klimatyzator Sleeping Well 1000 pozwala utrzymać optymalne warunki termiczne w pojeździe w przedziale sypialnym kabiny.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi BINDOWNICA RBX-100. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ:

Instrukcja obsługi BINDOWNICA RBX-100. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: Instrukcja obsługi 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: BINDOWNICA RBX-100 02-784 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (022) 648 03 48..49 fax: (022) 648 03 50 BINDOWNICA

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja. Focus 4 / 6 TD. Art.: 80700502 pl Wydanie: 06/2013. Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi!

Skrócona instrukcja. Focus 4 / 6 TD. Art.: 80700502 pl Wydanie: 06/2013. Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Skrócona instrukcja Focus 4 / 6 TD Art.: 80700502 pl Wydanie: 06/2013 Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Ostrzeżenia i wskazówki bezpieczeństwa ważne wskazówki! gdy istnieje

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7.

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. SEVEN SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. NAPRAWA 1 Napęd SEVEN stosowany jest do bram przesuwnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAMIATARKA 1600

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAMIATARKA 1600 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAMIATARKA 1600 Metal-Technik 18-400 Łomża ul. Nowogrodzka 58 tel. 86 473 01 13 1. WSTĘP Instrukcja obsługi stanowi podstawowe wyposażenie maszyny. Z niniejszą instrukcją obsługi powinien

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi przedłużek wideł w wersji zamkniętej (GVG) i otwartej (GVO)

Instrukcja obsługi przedłużek wideł w wersji zamkniętej (GVG) i otwartej (GVO) Instrukcja obsługi przedłużek wideł w wersji zamkniętej (GVG) i otwartej (GVO) 1 Zasady ogólne. 1 2 Deklaracja zgodności. 1 3 Użytkowanie przedłużek. 2 3.1 Użytkowanie przedłużek (wersja zamknięta) 2 3.2

Bardziej szczegółowo

Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184

Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184 Strona 1 z 8 3.0 Opis produktu 3.1 Zawartość 1 Kompresor LA 10 z wężem wysokiego ciśnienia (ze złączką do wentyli samochodowych) i jednym złączem

Bardziej szczegółowo

UKŁADY HYDRAULIKI WYSOKIEGO CIŚNIENIA

UKŁADY HYDRAULIKI WYSOKIEGO CIŚNIENIA UWAGA! NALEŻY ZAWSZE UŻYWAĆ SIŁOWNIKA O SILE I SKOKU, MIN. 25% WIĘKSZYCH NIŻ RZECZYWISTE WARTOŚCI WYNIKAJĄCE Z WYKONANYCH OBLICZEŃ, DOTYCZĄCYCH REALIZACJI DANEJ OPERACJI UNOSZENIA LUB OPUSZCZANIA. Siłownik

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo z pasją. Uniwersalna technika siewu we wszystkich warunkach

Rolnictwo z pasją. Uniwersalna technika siewu we wszystkich warunkach Rolnictwo z pasją Uniwersalna technika siewu we wszystkich warunkach MICHAEL HORSCH: Przed 15 laty tylko niewielu rolników wierzyło, że dokładne odkładanie materiału siewnego jest możliwe również przy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. HyCLICK. Wstępny wybór przełączeń dla rozrzutników nawozów. ZA-M i ZG-B ZG-B ZA-M

Instrukcja obsługi. HyCLICK. Wstępny wybór przełączeń dla rozrzutników nawozów. ZA-M i ZG-B ZG-B ZA-M Instrukcja obsługi az HyCLICK Wstępny wybór przełączeń dla rozrzutników nawozów ZA-M i ZG-B ZG-B ZA-M MG3719 BAG0077.2 03.10 Printed in Germany pl Przed pierwszym uruchomieniem przeczytać i przestrzegać

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

GEKOBOX. Instrukcja montażu

GEKOBOX. Instrukcja montażu GEKOBOX Instrukcja montażu 1. GEKOBOX Podstawowe informacje GEKOBOX to programowalny, zewnętrzny, komputer sterujący przeznaczony do okresowego zwiększania mocy i momentu obrotowego silnika. GEKOBOX jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku Instrukcja Obsługi Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1 Proszę zachować do dalszego użytku r o n ot co v e d / ć a w y r N ie z a k Dane techniczne produktu: Model: AMC-G1 Maksymalny pobór mocy: 2000W Zakresy

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz przemysłowy BWDVC-BASIC

Odkurzacz przemysłowy BWDVC-BASIC Odkurzacz przemysłowy BWDVC-BASIC Art. nr 25139 Instrukcja obsługi Nr. Obr. Nr. części Opis części: 1 2506252 Przełącznik główny 2 6687202 Uchwyt pokrywy, czarny 3 3000123 Uszczelka gumowa do uchwytu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TECHNICZNO RUCHOWA WENTYLATORA HYBRYDOWEGO TYPU WH-16 ORYGINALNA

INSTRUKCJA TECHNICZNO RUCHOWA WENTYLATORA HYBRYDOWEGO TYPU WH-16 ORYGINALNA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE Metalplast Tarnowskie Góry Sp. z o.o. 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Strzelecka 21, tel./fax (032) 285 54 11, tel. (032) 285 29 34 e-mail: office@metalplast.info.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU CENTRALNEGO ZAMKA

INSTRUKCJA MONTAŻU CENTRALNEGO ZAMKA INSTRUKCJA MONTAŻU CENTRALNEGO ZAMKA MONTAŻ SIŁOWNIKÓW 1. Ostrożnie zdejmij płyty drzwiowe. 2. Umieść siłownik w odpowiednim kierunku jak pokazano na ilustracji 1-a, 1-b i ilustracji 2. Upewnij się, że

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum ZNTK Mińsk Mazowiecki Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA ZAŁĄCZNIK NR 5

Konsorcjum ZNTK Mińsk Mazowiecki Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA ZAŁĄCZNIK NR 5 ZAŁĄCZNIK NR 5 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA AUTOBUSU SZYNOWEGO SA134 TYPU 218Md 218Md 0159-2 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor pojazdowy FK 40 Spis treści 1 OPIS KOMPRESORA POJAZDOWEGO FK 40 5 2 GŁÓWNE

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00 carlo de giorgi s.r.l. UWAGA: w przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia w celu naprawy należy skontaktować się z serwisem: Sanitex

Bardziej szczegółowo

REV. 2 / 08.11.2011 HPP/ab/JOL 70109PL INSTRUKCJA OBSŁUGI MIESZALNIK POZIOMY TYP H-1000

REV. 2 / 08.11.2011 HPP/ab/JOL 70109PL INSTRUKCJA OBSŁUGI MIESZALNIK POZIOMY TYP H-1000 REV. 2 / 08.11.2011 HPP/ab/JOL 70109PL INSTRUKCJA OBSŁUGI MIESZALNIK POZIOMY TYP H-1000 2 SPIS TREŚCI 1.0 OSTRZEŻENIA 1.1 Zasady bezpieczeństwa Strona 3 2.0 MONTAŻ 2.1 Posadzka/Montaż mieszalnika Strona

Bardziej szczegółowo

7 747 006 528 08/2006 PL

7 747 006 528 08/2006 PL 7 747 006 528 08/2006 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB32 (instalacja dwukotłowa) Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Ustawienie.................................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i konserwacji zraszacza

Instrukcja obsługi i konserwacji zraszacza Instrukcja obsługi i konserwacji zraszacza Typ: ZN23-3D oraz ZN23-3W ZN40-3D oraz ZN40-3W ZN45-3D oraz ZN45-3W PERROT TD025_pl.doc Strona 1 / 13 Spis treści 1. Informacje ogólne 2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

Uproszczona instrukcja DAF FA LF55. Widok ogólny

Uproszczona instrukcja DAF FA LF55. Widok ogólny Uproszczona instrukcja obsługi DAF FA LF55 Widok ogólny 1 Widok ogólny Widok ogólny Światła a przednie mijania drogowe Dostęp p do elementów w kontroli Przednia atrapa Otwarcie przedniej atrapy następuje

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T Analogowy panel sterowania Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I UŻYTKOWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Pakowarka próżniowa VAC-6T Analogowy panel sterowania

Bardziej szczegółowo

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ.

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ. AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ. 2 Spis treści I. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 II. CZYNNOŚCI PRZED URUCHOMIENIEM... 4 III. URUCHAMIANIE SILNIKA...

Bardziej szczegółowo

Numery identyfikacyjne i zakup części zamiennych Bezpieczeństwo przede wszystkim! Sprawdzenie skutera przed jazdą Rozdział 1 Obsługa codzienna

Numery identyfikacyjne i zakup części zamiennych Bezpieczeństwo przede wszystkim! Sprawdzenie skutera przed jazdą Rozdział 1 Obsługa codzienna Podziękowania 8 O poradniku 9 Numery identyfikacyjne i zakup części zamiennych 9 Bezpieczeństwo przede wszystkim! 10 Sprawdzenie skutera przed jazdą 11 Sprawdzanie poziomu oleju silniki dwusuwowe 11 Sprawdzanie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia 1. Informacje ogólne. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych urządzeń i wyposażenia warsztatowego stanowiących wyposażenie hali obsługowo-naprawczej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

BALANSER LINKOWY SB-2000 SB-5000

BALANSER LINKOWY SB-2000 SB-5000 2016 Przed użyciem należy przeczytać dokładnie i ze zrozumieniem instrukcję obsługi. Należy stosować środki ochrony oczu i twarzy. Należy stosować środki ochrony dłoni. Należy stosować ochronny kombinezon

Bardziej szczegółowo

Podnośnik beczek hydrauliczny PBH-300

Podnośnik beczek hydrauliczny PBH-300 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Podnośnik beczek hydrauliczny PBH-300 Spis treści 1. Wstęp 2. Przeznaczenie 3. Opis techniczny 4. Dane techniczne 5. Przygotowanie żurawia do pracy 6. Warunki pracy 7. Przepisy

Bardziej szczegółowo

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja instalacji Dla instalatora Instrukcja instalacji VR 70 PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA 2 IN 1 STEAM & SWEEPER MODEL NO. XY-201 Prosimy o zachowanie tej instrukcji na przyszłość. Ten dokument będzie też potwierdzał gwarancję produktu. SPIS TREŚCI WAŻNE WSKAZÓWKI

Bardziej szczegółowo

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 Instrukcja montażu i obsługi Szlaban automatyczny nie jest przeznaczony do obsługi ruchu pieszych. Szlaban automatyczny jest przeznaczony do obsługi ruchu pojazdów. UWAGA!

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TECHNICZNA WERYFIKACJI I REGULACJI REGULATORA CIŚNIENIA G/ETAGAS G/ETAGAS SEQUENZIALE

INSTRUKCJA TECHNICZNA WERYFIKACJI I REGULACJI REGULATORA CIŚNIENIA G/ETAGAS G/ETAGAS SEQUENZIALE INSTRUKCJA TECHNICZNA WERYFIKACJI I REGULACJI SEQUENZIALE Przedstawione w niniejszej instrukcji procedury obsługowo-naprawcze powinny być realizowane po każdych 40.000 km przejechanych na paliwie gazowym.

Bardziej szczegółowo

Układ napędowy. Silnik spalinowy CAT C27 Typ silnika CAT C 27. Zespół prądnic synchronicznych. Znamionowa prędkość obrotowa

Układ napędowy. Silnik spalinowy CAT C27 Typ silnika CAT C 27. Zespół prądnic synchronicznych. Znamionowa prędkość obrotowa Układ napędowy Silnik spalinowy CAT C27 Typ silnika CAT C 27 Moc znamionowa Znamionowa prędkość obrotowa 708 kw 1800 obr/min Obroty biegu jałowego 600 obr/min Ilość i układ cylindrów V 12 Stopień sprężania

Bardziej szczegółowo

Karta Gwarancyjna. Nazwa / Typ RAYON / R 200 RAYON / R 150 RAYON / R 125 RAYON / R 100 RAYON / R 75 RAYON / R 50 SZTUKI

Karta Gwarancyjna. Nazwa / Typ RAYON / R 200 RAYON / R 150 RAYON / R 125 RAYON / R 100 RAYON / R 75 RAYON / R 50 SZTUKI Karta Gwarancyjna Nazwa Panel ciepłowodowy Specyfikacja Nazwa / Typ / R 200 / R 150 / R 125 / R 100 / R 75 / R 50 SZTUKI Data sprzedaży Podpis Sprzedawcy... Pieczątka Punktu Sprzedaży przyjmuję warunki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu kolumny kierowniczej dla:

Instrukcja montażu kolumny kierowniczej dla: TRW Automotive Aftermarket Instrukcja montażu kolumny kierowniczej dla: Vauxhall Corsa Mk III (D) PUBLICATION XZB1201PL NIEBEZPIECZEŃSTWO Możliwe przypadkowe wyzwolenie jednostki poduszki powietrznej!

Bardziej szczegółowo

Detektor Laserowy Dla Maszyn Budowlanych BME200 Zestaw Na Ciężki Sprzęt Budowlany

Detektor Laserowy Dla Maszyn Budowlanych BME200 Zestaw Na Ciężki Sprzęt Budowlany 1 V.I.P WOJCIECHOWICZ - Detektor Laserowy Dla Maszyn Budowlanych BME200 Detektor Laserowy Dla Maszyn Budowlanych BME200 Zestaw Na Ciężki Sprzęt Budowlany Instrukcja Obsługi 2 V.I.P WOJCIECHOWICZ - Detektor

Bardziej szczegółowo

MICROSEM do siewników Monosem MS

MICROSEM do siewników Monosem MS MONOSEM, ref. 10640073 APLIKATOR DO ŚRODKÓW MIKROGRANULOWANYCH MICROSEM do siewników Monosem MS (wyposażenie opcjonalne siewników do wysiewu warzyw) Instrukcja montażu i obsługi w języku polskim Załącznik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY

INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY LIEBHERR MODEL CBNes 6256 Dystrybutor w Polsce: "AGED" Sp. z o.o. Millennium Logistic Park 05-800 Pruszków, ul. 3-go Maja 8, tel. (022) 738-31-111

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PRZEPŁYWOMIERZY F44

INSTRUKCJA DO PRZEPŁYWOMIERZY F44 INSTRUKCJA DO PRZEPŁYWOMIERZY F44 1 F44 jest przepływomierzem mechanicznym z tarczą precesyjną przeznaczonym do wykonywania pomiarów przepływu oleju napędowego (Diesla) oraz innego medium, o podobnych

Bardziej szczegółowo

SAS TOP HOE. «Profesjonalne Minikoparki do każdego rodzaju pracy» INSTRUKCJA OBSŁUGI MP RETRO 1600KG

SAS TOP HOE. «Profesjonalne Minikoparki do każdego rodzaju pracy» INSTRUKCJA OBSŁUGI MP RETRO 1600KG SAS TOP HOE 7 rue de la Seugne 17800 PONS Tél : 05 46 98 00 00 Mail : sastophoe@orange.fr «Profesjonalne Minikoparki do każdego rodzaju pracy» INSTRUKCJA OBSŁUGI MP RETRO 1600KG WSTĘP Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sprzęgło - Pojazd użytkowy Przyrząd do pomiaru bicia bocznego

Instrukcja obsługi. Sprzęgło - Pojazd użytkowy Przyrząd do pomiaru bicia bocznego Nr art. 184200 080580 Spis treści 1. Wstęp... 1 2. Zakres dostawy... 2 3.... 2 3.1 Montaż przyrządu do pomiaru bicia bocznego... 3 3.2 Montowanie tarczy sprzęgła... 4 3.3 Messuhr montieren und einstellen...

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Pompa zanurzeniowa 6000S Pompa do brudnej wody 6000SP nr art. 8808, 8816. Instrukcja obsługi

GARDENA. Pompa zanurzeniowa 6000S Pompa do brudnej wody 6000SP nr art. 8808, 8816. Instrukcja obsługi GARDENA Pompa zanurzeniowa 6000S Pompa do brudnej wody 6000SP nr art. 8808, 8816 Instrukcja obsługi PL GARDENA Pompa zanurzeniowa 6000 S/ Pompa do brudnej wody 6000 SP Witamy w ogrodzie GARDENA... Proszę

Bardziej szczegółowo

SportChamp Do czyszczenia i konserwacji syntetycznych nawierzchni sportowych z wypełnieniem oraz innych w pełni syntetycznych nawierzchni sportowych

SportChamp Do czyszczenia i konserwacji syntetycznych nawierzchni sportowych z wypełnieniem oraz innych w pełni syntetycznych nawierzchni sportowych 108 Do czyszczenia i konserwacji syntetycznych nawierzchni sportowych z wypełnieniem oraz innych w pełni syntetycznych nawierzchni sportowych SportChamp to idealne rozwiązanie problemu pielęgnacji wszelkich

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

LINOWE URZĄDZENIA PRZETOKOWE LTV PV

LINOWE URZĄDZENIA PRZETOKOWE LTV PV LINOWE URZĄDZENIA PRZETOKOWE LTV PV M Soft Sp. z o. o. Siedziba firmy: ul. Grota Roweckiego 42 43-100 Tychy Tel./fax: (32) 449 14 32 E-mail: msoft@op.pl OPIS URZĄDZENIA I ZASADA JEGO DZIAŁANIA Linowe urządzenie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna dla agregatu pompowego dużej wydajności

Specyfikacja techniczna dla agregatu pompowego dużej wydajności Specyfikacja techniczna dla agregatu pompowego dużej wydajności L.p Warunki Zamawiającego Uwagi Rozwiązania proponowane przez Oferenta 1 2 3 4 Agregat pompowy dużej wydajności fabrycznie nowy wyprodukowany

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SUPLEMENT DO INSTRUKCJI ELEKTRYCZNE WCIĄGNIKI LINOWE AS, ASF DLA ELEKTRYCZNYCH WCIĄGNIKÓW LINOWYCH AS7, ASF7 Z SILNIKAMI Z WIRNIKAMI CYLINDRYCZNYMI Spis treści Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Armaturen GmbH Armatura, rury, elementy specjalne ze stali nierdzewnej

Instrukcja obsługi. Armaturen GmbH Armatura, rury, elementy specjalne ze stali nierdzewnej Armaturen GmbH Armatura, rury, elementy specjalne ze stali nierdzewnej Instrukcja obsługi Zawór dławiący gwint wewnętrzny/zewnętrzny (DIN) Artykuł M&S nr 65200 M&S Armaturen GmbH Industriestrasse 24-26

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi do wyłączników typu MSD K / MSRD K z pozystorowym zabezpieczeniem termicznym

Instrukcja Obsługi do wyłączników typu MSD K / MSRD K z pozystorowym zabezpieczeniem termicznym MSD K / MSRD K Spis treści Strona 1. Bezpieczeństwo 2 2. Ogólny opis 2 3. MontaŜ i podłączenie 3 4. Konserwacja 5 5. Adres producenta 6 Niniejsza instrukcja zawiera waŝne informacje techniczne i wskazówki

Bardziej szczegółowo

GRZEJNIK TYPU FARELKA Amacom AMC-F2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSZĘ ZACHOWAĆ DO DALSZEGO UŻYTKU. N ie zak ryw ać

GRZEJNIK TYPU FARELKA Amacom AMC-F2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSZĘ ZACHOWAĆ DO DALSZEGO UŻYTKU. N ie zak ryw ać GRZEJNIK TYPU FARELKA Amacom AMC-F2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSZĘ ZACHOWAĆ DO DALSZEGO UŻYTKU N ie zak ryw ać WAŻNE! Uwaga!!Używając odbiorników energii elektrycznej należy pamiętać o minimalizowaniu ryzyka

Bardziej szczegółowo

EMC: sposób na najwyższą precyzję dozowania

EMC: sposób na najwyższą precyzję dozowania Szerokość robocza od 18 do 50 m EMC: sposób na najwyższą precyzję dozowania EMC: innowacyjna technika wysiewu nawozu Maksymalna precyzja dozowania z systemem EMC stopień otwarcia zasuw jest indywidualnie

Bardziej szczegółowo

Z fotelem dla operatora KMR 1250 BAT

Z fotelem dla operatora KMR 1250 BAT Z fotelem dla operatora KMR 1250 BAT Bardzo wydajna, mocna zamiatarka z fotelem dla operatora i hydraulicznym opróżnianiem zbiornika. Przeznaczona do utrzymania w czystości dużych powierzchni. Zasilana

Bardziej szczegółowo

Kompletna wymiana pokrycia tablicy rozdzielczej C461100. file://c:\program Files\cosids\DATA\TMP\01001754.rtf.html. Wym.

Kompletna wymiana pokrycia tablicy rozdzielczej C461100. file://c:\program Files\cosids\DATA\TMP\01001754.rtf.html. Wym. Strona 1 z 24 Kompletna wymiana pokrycia tablicy rozdzielczej C461100 Wym., zdemontowanie 1. Odłączyć akumulator. 2. Wymontować konsolę środkową 3. Wymontować przednią popielniczkę Wyjąć wkład popielniczki

Bardziej szczegółowo

Technical Info. Porady montażowe dotyczące wymiany paska zębatego Na przykładzie silnika Opel 1,8i 16V C 18 XE

Technical Info. Porady montażowe dotyczące wymiany paska zębatego Na przykładzie silnika Opel 1,8i 16V C 18 XE Technical Info www contitech de Porady montażowe dotyczące wymiany paska zębatego Na przykładzie silnika Opel 1,8i 16V C 18 XE Silnik 1,8i 16V C 18 XE w różnych wariantach pojemności montowany jest w dużych

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIE CZYSZCZĄCE TWISTER

URZĄDZENIE CZYSZCZĄCE TWISTER URZĄDZENIE CZYSZCZĄCE TWISTER TWISTER z dozownikiem chloru (tabletki 200g). 1 UWAGI DOTYCZĄCE BASENU I SYSTEMU FILTRUJĄCEGO Przed przystąpieniem do montażu urządzenia należy: - Sprawdzić stan linera. W

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UŻYTKOWANIA WÓZKA WZE-01

INSTRUKCJA OBSŁUGI UŻYTKOWANIA WÓZKA WZE-01 INSTRUKCJA OBSŁUGI UŻYTKOWANIA WÓZKA WZE-01 CE Przed przystąpieniem do użytkowania wyrobu użytkownik jest zobowiązany do zaznajomienia się z pełną treścią instrukcji. Niniejsza instrukcja przekazana jest

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCINARKI AKUMULATOROWEJ DO TRAWY I KRZEWÓW

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCINARKI AKUMULATOROWEJ DO TRAWY I KRZEWÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCINARKI AKUMULATOROWEJ DO TRAWY I KRZEWÓW GRIZZLY AGS 7,2 Lion-Set zestaw Dystrybutor w Polsce i Centralny Serwis: Biuro Handlowo- Usługowe A.Krysiak 62-081 Baranowo, ul. Rolna 6

Bardziej szczegółowo

07/2011 SW 12000 SD. Instrukcja obsługi. Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję obsługi! Art.

07/2011 SW 12000 SD. Instrukcja obsługi. Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję obsługi! Art. 07/2011 SW 12000 SD Art.: 80790501 pl Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję obsługi! Deklaracja zgodności z normami UE zgodnie z dyrektywą

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 1 Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 BEZPIECZEŃSTWO I PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA Aby zapewnić długotrwałą i bezpieczną pracę drenu należy ściśle przestrzegać zaleceń niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Z fotelem dla operatora KMR 1250 B

Z fotelem dla operatora KMR 1250 B Z fotelem dla operatora KMR 1250 B Bardzo wydajna, mocna zamiatarka z fotelem dla operatora i hydraulicznym opróżnianiem zbiornika. Przeznaczona do utrzymania w czystości dużych powierzchni. Zasilana spalinowo

Bardziej szczegółowo

Łącznika pompa-silnik instrukcja montażu

Łącznika pompa-silnik instrukcja montażu D-807 Rheine 1010 PL 1 z 6 Łącznik aluminiowy jest elementem łączącym silnik elektryczny z pompą hydrauliczną. Łączniki pompa-silnik, w zależności od rozmiaru, mogą być wykonane z aluminium, żeliwa szarego,

Bardziej szczegółowo

Pompy zębate z zazębieniem zewnętrznym Instrukcja montażu

Pompy zębate z zazębieniem zewnętrznym Instrukcja montażu Pompy zębate z zazębieniem zewnętrznym Instrukcja montażu WIELKOŚĆ 0 PGE100-25 PGE100-30 PGE100-50 PGE100-75 PGE100-100 PGE100-125 PGE100-150 PGE100-175 PGE100-200 WIELKOŚĆ 1 PGE101-100 PGE101-125 PGE101-10

Bardziej szczegółowo