Opis zintegrowanego systemu wspierającego zarządzanie flotą

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis zintegrowanego systemu wspierającego zarządzanie flotą"

Transkrypt

1 Opis zintegrowanego systemu wspierającego zarządzanie flotą

2 1 Spis treści 2 Atuty systemu Moduł Główny Narzędzia Mapowe Moduł Lokalizacji Pojazdów Miejsca Obszary Obiekty Czas pracy Kartoteki Pojazdów i Kierowców Gospodarka Paliwowa Raporty Analityczne Moduły Dodatkowe Zarzązdanie zleceniami Moduł Komunikatora Gospodarka Techniczna Systemy wagowe, identyfikacja pojemników i kontenerów oraz CANBODY Moduł Karta Drogowa Rezerwacja Zasobów Zarządzanie Procesem Napraw Moduł Serwisowy Raporty dedykowane Modyfikacje

3 2 Atuty systemu. Oferowany przez nas zintegrowany system wspierający zarządzanie flotą pojazdów FLOTA.framelogic jest rozwiązaniem autorskim. System został stworzony przez zespół wdrożeniowy skupiający: analityków, inżynierów IT oraz programistów, techników elektroników, a wspartych doświadczeniami użytkowników aplikacji. Zbudowanie zespołu fachowców różnych dziedzin umożliwiło dynamiczny rozwój zarówno firmy, jak i oferowanych przez nią produktów. Jako specjaliści dziedzinowi, rozumiemy potrzeby wynikające z zarządzania flotą, posiadamy wiedzę i doświadczenie, które pozwalają te potrzeby zaspokoić za pośrednictwem profesjonalnych narzędzi informatycznych. Oferowane rozwiązanie dostosowane do specyfiki wielu różnorodnych sektorów w tym energetycznego, transportowego, budowlanego, handlowego etc. i poparte jest wieloma wdrożeniami. Instrumenty Pomiarowe Dla potrzeb systemu w pojazdach instalowany jest szereg urządzeń pomiarowych zgodnych ze specyfikacją i wymogami floty klienta. Elementem podstawowym jest rejestrator, pozwalający lokalizować położenie pojazdu i identyfikować czas i miejsce występowania mierzonych zdarzeń. Rejestrator odczytuje, przechowuje i wysyła dane pobrane z urządzeń pomiarowych, które prezentowane są w aplikacji analitycznej. SAFECAN W trosce o bezpieczeństwo naszych Klientów opracowaliśmy wyjątkowe rozwiązanie umożliwiające bezinwazyjne podłączenie urządzenia rejestrującego do magistrali CAN w pojeździe. Rozwiązanie to w formie uniwersalnego zacisku odczytuje parametry przesyłane w magistrali CAN, bez ingerencji galwanicznej spełniając następujące wymogi:. odczyt danych z CAN następuje przez układ indukcyjny, montowany na przewodach magistrali bez fizycznej ingerencji przez lutowanie, zagniatanie, przecinanie, usuwanie izolacji magistrali CAN żadne zakłócenia nie mogą trafić na magistralę CAN z modułu GPS klienci nie stracą gwarancji co potwierdzają opinie przedstawicieli producentów pojazdów montaż jest prosty i bez problemu można przenieść instalacje do innego pojazdu. Dostęp do aplikacji. Zaletą systemu jest jego obsługa za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Rozwiązanie umożliwia dostęp do informacji z dowolnego komputera bez konieczności instalacji oprogramowania z uwzględnieniem uprawnień użytkownika. Elementy systemu przenikają się wzajemnie ułatwiając użytkownikowi pracę z aplikacją. Integracja. Niewątpliwym atutem systemu jest jego elastyczność. Na potrzeby realizacji szczególnych wymagań klientów, narzędzia aplikacji mogą być dowolnie modyfikowane, dostosowując oferowane funkcjonalności do indywidualnych potrzeb Zamawiającego. Na każdym etapie eksploatacji, aplikacja może zostać zintegrowana z innymi narzędziami informatycznymi funkcjonującymi u Zamawiającego.

4 3 Moduł Główny Licencja bazowa 3.1 Narzędzia Mapowe Cechą dobrych systemów zarządzania flotą jest szczegółowa mapa. Mapy stosowane w systemie FLOTA.framelogic muszą spełniać ponadto szereg wymogów umożliwiających pełne wykorzystanie funkcji systemu z jednoczesną wysoką wydajnością działania, a także działanie funkcji tworzonych na specjalne zlecenie klienta. Produkt NAVTEQ MAP24 spełnia te oczekiwania co wpływa znacząco na zadowolenie naszych klientów. Narzędzia mapowe umożliwiają urządzenia, zdarzeń takich jak: wizualizacje wszystkich, zarejestrowanych przez Aktualna pozycja geograficzna pojazdu lub grupy pojazdów, przebyte trasy lub ich wybrane fragmenty. Lokalizacja istotnych zdarzeń: tankowania, upusty paliwa, postój na włączonym silniku, praca opomiarowanych urządzeń zainstalowanych w pojeździe, miejsc załadunku i wyładunku etc. Dla wymagających klientów oferujemy również wizualizację przebytej trasy w ujęciu tabularycznym 3.2 Moduł Lokalizacji Pojazdów. Nadrzędnym zadaniem modułu jest wsparcie zarządzania floty pojazdów pod kątem ich dynamicznego wykorzystania do bieżących zadań z wykorzystaniem nowoczesnej, dynamicznej mapy wektorowej. Prezentacja lokalizowanych w czasie rzeczywistym pojazdów odbywa się na interaktywnej mapie, gdzie użytkownik może lokalizować dowolny pojazd bądź dowolną grupę aut. 3.3 Miejsca - Obszary Obiekty

5 Moduł mapowy to również narzędzia wspomagające poprzez zdefiniowanie miejsc, obszarów lub obiektów, których zadaniem jest ułatwienie w analizy odczytów zarejestrowanych w systemie lub natychmiastowe powiadomienie użytkownika o zarejestrowaniu pozycji pojazdu w zdefiniowanym miejscu na mapie. Funkcjonalność obejmuje zarówno pozycje bieżące jak i archiwalne. Szczególnym rodzajem miejsca na mapie jest punkt definiowany jako obiekt zawierający w swojej definicji zarówno dane o pozycji geograficznej jak i funkcję powiadamiania o statusie obiektu w czasie. Funkcjonalność ta jest wparciem w nadzorowaniu i zarządzaniu czasem i miejscem realizacji zleceń dla firm usługowych oferujących wynajem przenośnych kontenerów, zbiorników, pojemników na odpady etc. 3.4 Czas pracy System rejestruje wszystkie zdarzenia związane z pracą pojazdu (jazda, postój na włączonym silniku, przerwa, tankowanie, praca urządzeń pokładowych, praca urządzeń dodatkowych opomiarwanych w pojeździe etc.) na przejrzystym wykresie prezentując każde ze zdarzeń osobno.. Wykres pracy wyróżnia występowanie elementów niepożądanych jak: jazda z zakłócaniem impulsatora TACHO, upusty itp. Przy czym każde ze zdarzeń lub cały analizowany okres pracy może być bezpośrednio wizualizowany w postaci mapy lub tabeli zdarzeń. Pozwala to w pełni na kontrolę eksploatacji pojazdu jak również realizacji powierzonych zadań.

6 Dla firm posiadających park maszynowy analizujemy czas pracy maszyny zestawiając go z czasem postoju na włączonym silniku prezentując faktyczny czas pracy pojazdu na biegu jałowym i pod obciążeniem. 3.5 Kartoteki Pojazdów i Kierowców Zadaniem systemu jest również wsparcie w administracji majątkiem firmy oraz pracownikami realizującymi zadania związane z transportem. Kartoteki pozwalają przechowywać kluczowe informacje będąc nie tylko miejscem przechowywania danych ale też wpływając na funkcjonowaniem innych obszarów aplikacji. Prawidłowo prowadzona kartoteka zapewnia prawidłowe działanie innych elementów systemu m.in.: Raport ponadnormatywnego zużycia paliwa Raport dla ochrony środowiska Planowanie i ocena kosztów trasy (drogi płatne, zużycie paliwa etc.) Planowanie trasy z uwzględnieniem parametrów pojazdu. Zarządzanie normatywami (dodatki zimowe, brygadowe etc) Kartoteki dostosowane są do każdego rodzaju floty i do większości wymagań naszych klientów.

7 3.6 Gospodarka Paliwowa Jednym z istotniejszych obszarów w zarządzaniu flotą jest właściwy nadzór nad zużywanym paliwem. Rosnące ceny surowca pozycjonują to zagadnienie wysoko na liście czynników kosztotwórczych w transporcie. Dzięki pracy specjalistycznych urządzeń pomiarowych ( m.in. sonda paliwowa) wspartych narzędziami analitycznymi system udostępnia użytkownikowi narzędzie o dokładności 1, 5% pojemności mierzonego zbiornika. Narzędzie analityczne pozwala prezentować na jednym wykresie paliwo w kilku obszarach kontrolnych: 1. Dane z urządzeń pomiarowych w oparciu o dystanse umożliwiają analizę obejmującą: Średnie spalanie na podstawie danych z szyny CAN wartość paliwa zużyta przez silnik Średnie spalanie na podstawie danych z Sondy Paliwowej spalanie liczone według zakupionego paliwa. Porównanie dwu powyższych parametrów w celu analizy ilości zatankowanego paliwa w stosunku do paliwa zużytego przez silnik z uwzględnieniem faktycznego spalania pojazdy wykonanego podczas zakłócania pracy impulsatora TACHO Wartość zużycia paliwa przez urządzenia zewnętrzne (pompa, kompresor, webasto itp) Analizę zużycia paliwa opartą o współczynnik motogodzin 2. Porównanie odczytów urządzeń pomiarowych (sonda) z dokumentami tankowań pozwalające wyeliminować nieprawidłowości występujące podczas tankowań (większa ilość paliwa zakupionego niż faktycznie zatankowana do zbiorników pojazdu). 3. Zastosowanie sondy paliwowej umożliwia prezentowanie zdarzeń związanych z nieuzasadnionych upustów paliwa.. Każde ze zdarzeń objętych analizą może być wizualizowane w module mapowym z uwzględnieniem czasu jego wystąpienia. Wsparciem dla analityki paliwowej jest niewątpliwie nadzór nad techniką jazdy. Wykresy prędkości i obrotów ułatwiają nadzór nad sposobem użytkowania pojazdu, a pośrednio na zużycie paliwa.

8 3.7 Raporty Analityczne Nadrzędnym zadaniem systemu jest umożliwienie analizy gromadzonych w aplikacji danych, w różnym ujęciu będąc wsparciem w procesach zarządczych i nadzoru floty. Moduł Raportów przygotowany został w taki sposób, aby każdy użytkownik (mający uprawnienia dostępowe) korzystał z tego narzędzia w odpowiedni dla siebie sposób, wybierając do raportu takie parametry, które leżą w zakresie jego kompetencji bądź zainteresowań. Parametry podzielone zostały na 3 główne grupy tematyczne: Paliwo, Dystanse i Praca. Zestawianie tabelaryczne danych pobieranych z ewidencji pojazdów oraz danych dynamicznych, pobieranych z urządzeń rejestrujących i pomiarowych; Szereg narzędzi graficznych obrazujących zestawienia tabelaryczne. Eksport wyników do standardowych aplikacji biurowych; Przejrzystość i plastyka narzędzi raportujących, z możliwością dowolnej kreacji dodatkowych ujęć Hierarchizacja dostępowa umożliwiająca dostosowanie narzędzi ściśle do struktury organizacyjnej. Dzięki temu, dostępy do zasobów Modułu Raportów Eksploatacyjnych mogą otrzymać użytkownicy z odpowiednimi uprawnieniami.

9 4 Moduły Dodatkowe 4.1 Zarzązdanie zleceniami. Aplikacja jest odpowiedzią na oczekiwane przez klientów wsparcie nie tylko w zarządzaniu i kontroli floty ale również w procesach logistycznych. Kolejne etapy ewidencji zlecenia wspierają użytkownika w: Ewidencji otrzymanych zleceń oraz bazy klientów Predykowanie kosztów zlecenia z uwzględnieniem : o zużytego paliwa o kosztów dróg płatnych o kosztów dodatkowych (parkingi, winiety, hotele itp.) Planowaniu trasy z uwzględnieniem dojazdu i powrotu pojazdu do i ze zlecenia Planowaniu trasy z uwzględnieniem gabarytów pojazdu Wybór pojazdu do realizacji zlecenia na podstawie odległości, statusu, czasu pracy etc. Weryfikacja trasy planowanej do trasy faktycznie przejechanej na podstawie odczytów GPS Weryfikacja Kosztów planowanych do faktycznych kosztów przejazdu Ewidencja kluczowych dokumentów do zlecenia. Komunikacja od i do kierowcy o zleceniu i jego kolejnych etapach realizacji Wystawienie faktury VAT za wykonane zlecenie. System umożliwia udostępnienie zleceniodawcy widoku bieżącej lokalizacji pojazdu co może stanowić przewagę konkurencyjną w procesie pozyskiwania zleceń.

10 4.2 Moduł Komunikatora Starając się zapewnić użytkownikom wiele funkcji w jednym systemie, wdrożony został moduł komunikacji z kierowcą. Przewidując różnorodne oczekiwania klientów przygotowaliśmy dwie możliwości komunikacji z kierowcą opierając się na urządzeniu dedykowanym jak i zwykłej transmisji SMS wykonywanej za pośrednictwem aparatów komórkowych. Narzędzie zapewnia ewidencję prowadzonych rozmów oferując szereg ułatwień w realizwaniu dwukierunkowej korespondencji minimalizując jednocześnie koszty ponoszone przez firmy transportowe. Za pośrednictwem tego narzędzia możliwe jest przesyłanie statusów zleceń opisanych w rozdziale Zarządzanie Zleceniami oferując klientowi bierzącą informacje o kolejnych etapach jego realizacji. 4.3 Gospodarka Techniczna Zadaniem modułu jest wsparcie prac administracyjnych w posiadanej flotą pojazdów, który swym zakresem obejmuje ewidencję o: danych podstawowych eksploatacyjnych, organizacyjnych, ewidencji opłat, wyposażenia pojazdu, zamontowanych urządzeń w pojeździe, ważnych terminów, tankowań, kart parkingowych, odczytów GPS, dokumentów istotnych dla pojazdu oraz danych o przeprowadzonych serwisach.. Nadzorowanie ważnych terminów jest procesem żmudnym i wymagającym wiele uwagi. System ewidencji kluczowych informacji o pojazdach ułatwia administrowanie posiadaną flotą. Tak szeroki wachlarz przechowywanych informacji dostosowuje moduł do każdej branży, a w efekcie ewidencjonowania kluczowych parametrów pojazdu - generowanie terminarza bieżących czynności w pojeździe (przeglądy techniczne, legalizacje, wymiany części eksploatacyjnych). Zadaniem modułu jest przypominanie administratorowi floty o wymaganych terminach z zadanym przez użytkownika wyprzedzeniem. Dla pojazdów wyposażonych w Urządzenia Rejestrujące GPS, moduł zapewnia również archiwizację danych eksploatacyjnych(m.in. przebiegi) mających wpływ na terminarz niektórych zdarzeń administracyjnych. Kartoteki Kierowców

11 Podobne funkcjonalności jakie oferuje moduł w stosunku do pojazdów, odnoszą się do ewidencji i administrowania danymi o kierowcach. Rozszerzenie części sprzętowej systemu o urządzenia identyfikujące kierowcę w pojeździe automatyzuje proces powiązania osoby kierowcy z użytkowanym przez niego w danym czasie pojeździe. Rozwiązanie to znajduje szczególne uznanie w firmach, gdzie cała flota lub jej część jest współużytkowana przez pracowników oraz tam gdzie zarejestrowane dane analizowane są przez pryzmat kierującego pojazdem bądź pojazdami. 4.4 Systemy wagowe, identyfikacja pojemników i kontenerów oraz CANBODY. Wymagania jakie musi spełniać system zarządzania flotą obejmuje również możliwość opomiarowania, a co za tym idzie prezentacji w czasie rzeczywistym informacji pozyskanych z urządzeń pomiarowych dedykowanych dla zakładów komunalnych. Systemy identyfikacji pojemników w oparciu o RFID Systemy ważenia i identyfikacji pojemników System identyfikacji kontenerów Opomiarowanie fabrycznej zabudowy pojazdu w oparciu o magistralę CAN zabudowy Wszystkie dane pozyskane z powyższych systemów prezentujemy w aplikacji framelogic. Naszym partnerem w tym zakresie jest firma KWS lider rynku austriackiego (http://www.krickl.com). 4.5 Moduł Karta Drogowa Nadrzędnym zadaniem modułu jest automatyka obiegu i rozliczania karty drogowej, Wsparcie rozliczania karty rozumiane jako szereg narzędzi dających użytkownikowi możliwość skonfrontowania danych deklaratywnych z zapisanej przez kierowcę karty drogowej, oraz danych pozyskanych z Urządzeń Rejestrujących i pomiarowych w zakresie zużycia paliwa i czasu pracy urządzeń, zainstalowanych w pojeździe. Oprócz kompletnego pakietu narzędzi wspierających rozliczenie karty od strony eksploatacji pojazdu, moduł wyposażony jest w unikatowe rozwiązania dotyczące rozliczania zleceń w obrębie karty. W efekcie, karta drogowa zwieńczona jest każdorazowo precyzyjnym raportem, dzielącym wszystkie wygenerowane w jej obrębie koszty, tj. te eksploatacyjne oraz biznesowe (zlecenia), na konta kosztowe. Karta drogowa jest definiowana i przygotowywana dla każdego z klientów według indywidualnych potrzeb, procedur i planu kont kosztowych, a jej wdrożenie poprzedzone jest szeregiem analiz. 4.6 Rezerwacja Zasobów W wielu przedsiębiorstwach część floty stanowią pojazdy specjalistyczne lub współużytkowane przez wielu pracowników lub wiele komórek organizacyjnych firmy. Prawidłowe zarządzanie tymi zasobami zapewnia nie tylko poprawę w organizacji pracy, ale może przynieść wymierne korzyści finansowe. Dokładne planowanie terminów użycia pojazdów rzadkich jest wynikiem użycia przejrzystego panelu rezerwacji udostępnionego dedykowanym osobom wspartym procesami kontroli. Wdrożenia przeprowadzone spotkały się z wysoką oceną wśród użytkowników jak i wśród kadry zarządzającej.

12 4.7 Zarządzanie Procesem Napraw Moduł Serwisowy W pełni funkcjonalny system zapewnia narzędzia obejmujące szereg zagadnień związanych z zarządzaniem flotą. Jednym z nich jest obsługa procesu serwisowego. Aplikacja została zaprojektowana w taki sposób, aby śledzić zdarzenia serwisowe na każdym z jego etapów, ewidencjonując jednocześnie wszystkie aspekty administracyjne bądź kosztotwórcze (zużyte części, roboczogodziny, faktury za usługi wykonane poza przedsiębiorstwem itp.). Zapewniamy również możliwość przechowywania dokumentów związanych z naprawami (instrukcje obsługi, karty gwarancyjne, certyfikaty i zezwolenia itp.) Korelacja z innymi modułami zapewnia automatycznie poprawne działanie sytemu w innych jego miejscach jak: - Rezerwacja Zasobów dostępność pojazdu do rezerwacji. - Gospodarka Techniczna ważne terminy i przypomnienia związane z wykonanym serwisem. - Gospodarka Techniczna wprowadzenie na stan wyposażenia dodatkowego - Raporty Dedykowane raport kosztowy procesów serwisowych.

13 4.8 Raporty dedykowane. Szereg raportów analitycznych, które powstały w systemie zrealizowane zostały na podstawie indywidualnych zamówień klientów. W tym modelu powstały m.in. Raport Środowiskowy Raport wykorzystania Floty Raport Użytkowania Pojazdów poza dobowym czasem pracy Raport Pracy urządzeń dodatkowych poza Obszarami Klienta Jako autorzy oprogramowania świadczymy usługi programistyczne zapewniając szeroką gamę narzędzi analitycznych. 4.9 Modyfikacje i integracja z zewnętrznymi systemami informatycznymi. Niewątpliwym atutem systemu jest jego elastyczność. Na potrzeby realizacji, narzędzia aplikacji mogą być dowolnie modyfikowane, dostosowując oferowane funkcjonalności do indywidualnych potrzeb Zamawiającego. Jeżeli klient posiada już zasoby informatyczne wspierające go w innych dziedzinach działalności (np. HR, aplikacje planistyczne, FK etc. ) framelogig oferuje możliwość integracji z zasobami klienta. Nasze umiejętności w tym zakresie potwierdzone zostały licznymi wdrożeniami. 5 Oferta Cenowa Oferta cenowa ma charakter orientacyjny. Szczegółowa oferta cenowa może zostać przygotowana po zapoznaniu się z flotą klienta. Koszty Wdrożenia (ceny jednostkowe): Urządzenia montowane w pojazdach Nazwa uwagi cena jedn. 1. Rejestrator GPS/GPRS SE 900,00 PLN 2. Montaż rejestratora 450,00 PLN 3. Licencja za korzystanie z Modułu Głównego (cały okres trwania umowy) / pojazd 99,00 PLN 4. Kalibracja odczytów 50,00 PLN Wybrane opcje Nazwa uwagi cena jedn. 1. Sonda Paliwowa 800,00 PLN 2. Montaż sondy paliwowej 200,00 PLN 3. Kalibracja sondy paliwowej 50,00 PLN 4. Opomiarowanie pracy odwłoka (koszt czujników wraz z instalacją) 600,00 PLN 5. Opomiarowanie pracy urządzenia zasypowego (koszt czujników wraz z instalacją) 230,00 PLN 6. Identyfikacja kierowców ( czytnik wraz z montażem + 1 szt. pastylki Dallas) 150,00 PLN Koszty Miesięczne (ceny jednostkowe):

14 Opłaty Miesięczne Nazwa uwagi cena jedn. 1. Abonament POLSKA 45,00 PLN 2. Abonament Polska i Europa 110,00 PLN Koszty Miesięczne (ceny jednostkowe): Moduły Dodatkowe Nazwa uwagi cena jedn. 1. Moduł Gospodarki Technicznej - Cena jedn. Za pojazd w usłudze 150,00 PLN 2. Moduł Rezerwacji Zasobów Licencja za pojazd 250,00 PLN 3. Moduł Rezerwacji Zasobów Licencja za stanowisko 200,00 PLN 4. Moduł Karty Drogowej. Licencja za pojazd 150,00 PLN 5. Moduł Karty Drogowej. Licencja za stanowisko 200,00 PLN 6. Wdrożenie Modułu Karty Drogowej 1000,00 PLN 7. Moduł Gospodarki Serwisowej Licencja za pojazd 250,00 PLN 8. Moduł Gospodarki Serwisowej Licencja za stanowisko 500,00 PLN 9. Moduł Gospodarki Serwisowej Wdrożenie 1500,00 PLN UWAGA: Wszystkie ceny są cenami netto, do powyższych cen zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązująca stawką podatkową. Zapraszamy do współpracy!!!

Producent i integrator systemów informatycznych

Producent i integrator systemów informatycznych PasCom Flota II - to program komputerowy do optymalnego zarządzania flotami samochodowymi czyli niezbędnik fleet menadżera, efekt wieloletnich doświadczeń flotowców. System służy do kompleksowego zarządzania

Bardziej szczegółowo

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Informatyka w produkcji cykliczne bezpłatne konferencje Elementem ważnym w procesie rozwoju oprogramowania do zarządzania produkcją są cykliczne konferencje

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT DROZDA TRANSPORT Sp. z o.o. Spółka komandytowa Nowiny Wielkie, 12.03.2014 ul. Kolejowa 24, Nowiny Wielkie 66-460 Witnica ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Firma DROZDA TRANSPORT Sp. z o.o. Spółka komandytowa,

Bardziej szczegółowo

administracja publiczna i samorządy Comarch Egeria

administracja publiczna i samorządy Comarch Egeria administracja publiczna i samorządy Comarch Egeria Utilities Wodociągi i Kanalizacja Wprowadzenie Comarch Egeria to rozwiązanie obejmujące swymi funkcjonalnościami kluczowe procesy przedsiębiorstw branży

Bardziej szczegółowo

Centrum Usług Informatycznych CIBEH S.A. impuls 5. Oferta Wstępna KONTAKT: tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035

Centrum Usług Informatycznych CIBEH S.A. impuls 5. Oferta Wstępna KONTAKT: tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035 Centrum Usług Informatycznych impuls 5 Oferta Wstępna KONTAKT: GRZEGORZ KOZYRA Wiceprezes Zarządu KRZYSZTOF FIGIEL Specjalista Informatyk tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035 gk@cibeh.com.pl kf@cibeh.com.pl

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW IT

KATALOG PRODUKTÓW IT Międzynarodowe Targi Poznańskie 2008 KATALOG PRODUKTÓW IT DLA PRZEMYSŁU I ADMINISTRACJI PARTNERZY www.kadry.tv telewizja interaktywna dla mened erów wykorzystaj multimedia w ogl daj prezentacje produktu

Bardziej szczegółowo

REALIZACJE I PLANY ELTE GPS LIDER JEST TYLKO JEDEN REALIZACJE I PLANY ELTE GPS ELTE GPS REALIZACJEELTE GPS

REALIZACJE I PLANY ELTE GPS LIDER JEST TYLKO JEDEN REALIZACJE I PLANY ELTE GPS ELTE GPS REALIZACJEELTE GPS REALIZACJE I PLANY ELTE GPS ELTE GPS LIDER JEST TYLKO JEDEN REALIZACJE I PLANY REALIZACJEELTE GPS ELTE GPS Lider jest tylko jeden 1 Gdańsk Szczecin Olsztyn Bydgoszcz Białystok Poznań Warszawa Zielona Góra

Bardziej szczegółowo

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej OpraCOwał: Dr PawEł ROMaNOw WY ŻsZa SzkOła logistyki W POzNaNiu WARsZAWA 2013 ABstraKt Wopracowaniu zaprezentowano systematyzację kluczowych technologii

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/2013. Do:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/2013. Do: Warszawa, 23-04-2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/2013 Od: Redet S.A. ul. Ciołka 16 lok. 232 01-443 Warszawa Do: Wstęp Redet S.A. w związku z realizacją projektu, który uzyskał dofinansowanie w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne cięcie kosztów

Elektroniczne cięcie kosztów Mimo braków finansowych, przewoźnicy coraz chętniej informatyzują swoje firmy Elektroniczne cięcie kosztów W krajach Beneluksu ponad 90 proc. firm transportowych z flotą powyżej 100 pojazdów jest wyposażonych

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte Zarządzaj skutecznie swoim biznesem System Zarządzania Forte jest rozwiązaniem ERP ułatwiającym zarządzanie małymi i średnimi firmami. Umożliwia osiąganie trwałych i wymiernych

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE

SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE Duże doświadczenie i stabilny zespół konsultantów gwarantuje powodzenie w realizacji nawet bardzo skomplikowanych wdrożeń. Sevenbridge istnieje na rynku od 2004

Bardziej szczegółowo

Możliwości podstawowe systemu ISOF

Możliwości podstawowe systemu ISOF Możliwości podstawowe systemu ISOF Copyright 2006-2015 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej instrukcji

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

str. 2 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Określenie zamówienia wg CPV:

str. 2 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Określenie zamówienia wg CPV: Modernizacja Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta (ESOK) dla potrzeb Aquapark Polkowice Regionalne Centrum Rekreacyjno Rehabilitacyjne S.A. wraz z pełną dokumentacją, zrealizowaniem szkoleń, dostawą

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Akcja ofertowa z możliwością negocjacji na dostawę i wdrożenie oprogramowania 1 Spis treści I. Informacje wprowadzające... 3 II. Wymagania:... 3 III.

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 realizowany w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

GW-Max Zintegrowany System dla Przedsiębiorstw Wodociągowych i Komunalnych

GW-Max Zintegrowany System dla Przedsiębiorstw Wodociągowych i Komunalnych OFERUJE PAŃSTWU GW-Max Zintegrowany System dla Przedsiębiorstw Wodociągowych i Komunalnych System rozliczeń Wody, Ścieków, Odpadów, Zarządzania, Księgowości GW Max - w pigułce System służy do rozliczeń

Bardziej szczegółowo

impuls powerproject Szukasz dobrego narzędzia?

impuls powerproject Szukasz dobrego narzędzia? impuls powerproject Szukasz dobrego narzędzia? i m p u l s p o w e r p r o j e c t to zintegrowany system klasy ERP stworzony dla potrzeb budownictwa. Architektura systemu umożliwia sprawne zarządzanie

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Integracja aplikacji biznesowych

Integracja aplikacji biznesowych Integracja aplikacji biznesowych Systemy Automatyki Budynków Qumak-Sekom Charakterystyka systemu Epicor Enterprise 2 Zintegrowany system informatyczny klasy CRM/ERP o nazwie handlowej Epicor Enterprise

Bardziej szczegółowo

raport bpc BRANŻA SPOŻYWCZA

raport bpc BRANŻA SPOŻYWCZA raport bpc BRANŻA SPOŻYWCZA Przewodnik po klasach systemów Kluczowe wymagania wobec rozwiązań Korzyści z wdrożenia Opinie użytkowników Katalog stosowanych rozwiązań 150 PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH W GRUPIE

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis wymagań przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis wymagań przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ nr MZK/D/01/2013 Dotyczy postępowania MZK/D/2/2013 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zaprojektowanie, dostawę, instalację oraz konfigurację kompleksowego systemu

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument jest przekazywany w celu zaprezentowania podstawowych cech oprogramowania oferowanego przez firmę AWEK Sp. z o.o.

Niniejszy dokument jest przekazywany w celu zaprezentowania podstawowych cech oprogramowania oferowanego przez firmę AWEK Sp. z o.o. Oferta zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP autorstwa firmy Awek Sp. z o.o. Niniejszy dokument jest przekazywany w celu zaprezentowania podstawowych cech oprogramowania oferowanego przez firmę

Bardziej szczegółowo

IRGA GPS System Zarządzania Flotą

IRGA GPS System Zarządzania Flotą IRGA GPS System Zarządzania Flotą IRGA GPS System Zarządzania Flotą informacje ogólna. System pozwala na ciągłą komunikację z pojazdem, jest doskonałym narzędziem wspomagającym nadzorowanie floty pojazdów,

Bardziej szczegółowo

ISOF. CRM - możliwości

ISOF. CRM - możliwości ISOF kwiecień 2009 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej instrukcji były aktualne i

Bardziej szczegółowo

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III.

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. Services Management Handboo Spis treści I. QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. OPINIE KLIENTÓW I ANALITYKÓW... 16 IV. QAD W BADANIACH FIRM ANALITYCZNYCH... 19 V.

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo