Finder On-Line. Instrukcja obsługi programu Finder S.A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Finder On-Line. Instrukcja obsługi programu. 2010 Finder S.A. 2010-05-10"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi programu

2 2 Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 5 1 Uruchamianie... programu 5 2 Wybór trybu pracy... programu 5 3 Zmiana hasła Kończenie pracy... z programem 6 Rozdział II Interfejs użytkownika 6 1 Zmiana układu... aplikacji 6 2 Praca z tabelami... 9 Rozdział III Praca w trybie On-Line 10 1 Wybór obiektów... do pracy on-line 10 2 Tabela obiektów Praca z mapą Historia obiektu Szczegóły pozycji Okno podsumowania Rozdział IV Raporty 23 1 Tworzenie raportu Szablony raportów Raporty cykliczne Przebiegi Dzienne przebiegi... pojazdów 27 Przejazdy z postojami Zestawienie tygodniowe... z postojami 28 Okresowe zestawienie... przebiegów 29 Przejazdy z postojami... rozszerzone 29 Trasa przejazdu Paliwo Zestawienie tankowań Zużycia paliwa... (CANBUS) 31 Dane z kart paliwowych Zestawienie tankowań... z danymi kart paliwowych 31 Wykresy paliwa... w funkcji czasu 32 6 Zadania Wizyty u klienta Odległość pomiędzy... Klientami 33 Okresowe zestawienie... z trasą dla Klienta 33 Zestawienie tygodniowe... z trasą dla Klienta 33

3 Spis treści 3 Wizyty w punktach... użytkownika 34 Rozliczenie dyspozytorskie... z kursów 34 Raport z wizyt... według lokalizacji użytkownika 35 Wizyty handlowe Specjalne Raport zdarzeń... (CANBUS) 36 Raport temperatur Rozliczenie kilometrów... prywatnych 36 Książka jazd Raport użytkownika Raport zdarzeń Raport zdarzeń... uproszczony 38 Raport zdarzeń... rozszerzony 38 Schemat graficzny... wykorzystania floty 39 Sprawność urządzeń Zestawienie tras Okresowe zestawienie... przebiegów rozszerzone 40 Raport bilingowy Stany liczników Kierowców Przejazdy z postojami Zestawienie tygodniowe... z postojami 42 Rozdział V Planowanie tras 42 1 Wprowadzenie Kalendarz tras Planowanie... i realizacja trasy 44 4 Szablony dzienne Szablony cykliczne Import tras Rozdział VI Lokalizacje użytkownika 53 1 Typ lokalizacji Import lokalizacji... użytkownika 58 3 Definiowanie... dodatkowych atrybutów 60 Rozdział VIIFunkcjonalności dodatkowe 60 1 Wiadomości... tekstowe 60 2 Powiadomienia Przypomnienia Harmonogram... czasu pracy 66 5 Strefy dozwolone... i zabronione 69 6 Import danych... z kart paliwowych 73 7 Książka jazd Prognoza pogody

4 4 Rozdział VIIIAdministracja 76 1 Zarządzanie... obiektami 76 Drzewo obiektów Tabela obiektów Szczegóły obiektu Zarządzanie... użytkownikami 80 Lista użytkowników Dane szczegółowe Role Zarządzanie... kierowcami 83 Index 85

5 Wprowadzenie 1 5 Wprowadzenie Witamy w programie służącym do monitorowania i zarządzania takimi obiektami jak pojazdy, telefony GSM, czy też telefony wyposażone w odbiornik GPS. Program zawiera narzędzia umożliwiające odbieranie danych z obiektów, wyświetlanie lokalizacji tych obiektów na tle map cyfrowych, wyświetlanie danych z obiektów w postaci tabelarycznej, komunikację z kierowcami, przygotowanie raportów logistycznych, analiz oraz zestawień. Data wprowadzenia ostatnich zmian w pliku pomocy: Uruchamianie programu W celu uzyskania dostępu do systemu należy uruchomić przeglądarkę internetową MS Internet Explorer i wpisać adres serwisu internetowego Ponieważ aplikacja otwiera nowe okna (np. z raportami) należy odblokować mechanizm wyskakujących okienek (należy wybrać opcję Zawsze zezwalaj na wyskakujące okienka dla witryny Na stronie logowania do programu użytkownik musi podać Login (nazwę użytkownika) oraz swoje Hasło. Po wpisaniu nazwy użytkownika oraz hasła należy kliknąć przycisk logowania (z kluczykiem) bądź kliknąć przycisk Enter na klawiaturze. Uwaga! Pamiętaj, aby nie udostępniać nikomu swojej nazwy użytkownika i hasła, gdyż jest to podstawowy mechanizm zabezpieczający system przed nieuprawnionym użyciem. Zmiana j ęzyka interfej su Strona logowania wyświetla się domyślnie w takim języku, w jakim wyświetlana jest przeglądarka internetowa (jeśli dany język nie został zaimplementowany w systemie, uruchomi się on w języku angielskim). W celu zmiany języka interfejsu należy kliknąć odpowiednią flagę na stronie logowania i następnie wprowadzić login i hasło. 1.2 Wybór trybu pracy programu Zadania realizowane za pomocą programu podzielić można na trzy grupy: 1. Bieżące zarządzanie obiektami, lokalizacja ich na mapie, odbieranie danych i zgłoszeń, komunikacja z kierowcami, śledzenie postępu trasy, itp. czyli wszystko to, co dzieje się On-Line; 1. Analiza danych zgromadzonych w systemie, przygotowanie zestawień, wykresów, itp. czyli wszystko to, co dają nam Raporty. 2. Planowanie tras - funkcjonalność umożliwiająca zaplanowanie i zweryfikowanie wykonania przez pojazdy określonych zadań. Tak też został podzielony główny interfejs aplikacji, który składa się z trzech zakładek: On-Line,

6 6 Raporty oraz Planowanie. Zmiana zakładki powoduje przeładowanie aplikacji i dostosowanie interfejsu do potrzeb wskazanej funkcjonalności systemu. Uwaga! Okno raportowe dostępne jest z głównego meny systemu niezależnie od trybu pracy, jeśli więc chcemy tylko na chwilę mieć dostęp do jakiegoś raportu, nie ma potrzeby przechodzenia do trybu raportów. 1.3 Zmiana hasła W celu zmiany hasła dostępu do systemu należy wybrać polecenie Zmiana hasła dostępne w menu Narzędzia na głównym pasku aplikacji. W oknie zmiany hasła należy wprowadzić dotychczasowe hasło oraz nowe hasło (wraz z potwierdzeniem). Hasło powinno składać się co najmniej z 8 znaków i zawierać przynajmniej 1 cyfrę. Po wybraniu polecenia Zastosuj hasło zostanie zmienione. Uwaga! Pamiętaj o częstej zmianie hasła w celu zmniejszenia ryzyka dostępu do systemu przez osoby nieupoważnione. Nie zapisuj i nie udostępniaj osobom trzecim swojego loginu i hasła! 1.4 Kończenie pracy z programem W celu zakończenia pracy w programie należy się z niego wylogować poprzez kliknięcie przycisku kończącego pracę programu w prawym-górnym rogu przeglądarki. 2 Interfejs użytkownika Interfejs użytkownika aplikacji podobny jest do interfejsu aplikacji 'okienkowych'. Użytkownik może dostosować wielkość okien, ich położenie oraz sposób wyświetlania do własnych potrzeb. Użytkownik może również zdecydować, jakie informacje będą wyświetlane, a jakie pozostaną ukryte. Pacę z programem ułatwia menu kontekstowe - podręczny zestaw poleceń wyświetlany po kliknięciu prawym przyciskiem myszy wybranego elementu w tabeli bądź element drzewa. Polecenia dotyczą wybranego elementu listy. Jeśli tabela pozwala na selekcję kilku elementów, polecenie wybrane z menu dotyczyć będzie wszystkich wybranych elementów listy. Uwaga! Jeśli chcemy, aby polecenie uruchamiane z menu kontekstowego dotyczyło wybranych wcześniej elementów tabeli, prawym przyciskiem myszy należy wskazać jeden z elementów, który został wybrany. Jeśli klikniemy prawym przyciskiem myszy element, który wcześniej nie został wybrany, zmieni się selekcja rekordów (elementy wcześniej wyselekcjonowane nie będą już wybrane). 2.1 Zmiana układu aplikacji Okno przeglądarki internetowej, w którym uruchamiana jest aplikacja, podzielone może być na kilka części (ramek). Wielkość poszczególnych ramek, jak i ich zawartość może być zmieniana przez

7 Interfejs użytkownika 7 użytkownika. Podczas pierwszego uruchamiania aplikacji wyświetlany jest domyślny układ aplikacji - tryb pracy OnLine z podziałem okna na trzy ramki: w lewym górnym rogu wyświetlana jest historia obiektu, prawy górny róg zawiera mapę, a dolna część okna - tabelę z monitorowanymi obiektami. Zmiana wielkości ramki Aby zmienić wielkość poszczególnych ramek w obrębie aplikacji należy kliknąć pasek podziału okna i przeciągnąć go w nowe położenie. 1. Najedź kursorem myszki na pasek podziału (poza środkowym obszarem paska, służącym do minimalizowania ramki). Kursor zmieni swój kształt, podobnie jak na rysunku powyżej. 2. Kliknij pasek podziału lewym przyciskiem myszy i przeciągnij go w nowe położenie. Minimalizowanie ramki Kliknięcie środkowej części paska podziału powoduje zminimalizowanie ramki wskazanej strzałkami na pasku podziału. Zawartość ramki pozostaje w pamięci przeglądarki, dzięki temu po przywróceniu normalnego rozmiaru ramki wyświetlana wcześniej zawartość nie jest pobierana z serwera, co znacznie przyspiesza pracę aplikacji. Dzięki takiemu mechanizmowi można szybko przeorganizować na chwilę wygląd aplikacji, aby np. wyświetlić na cały ekran mapę, albo tabelę z monitorowanymi obiektami. Można również na stałe pozostawić zminimalizowaną ramkę (ustawienia te zapamiętywane są na serwerze), trzeba tylko pamiętać, że jeśli w ramce tej wyświetlane było jakieś okno, to jego

8 8 zawartość zawsze będzie pobierana przez przeglądarkę. Jeśli więc chcemy pozostawić na stałe zminimalizowaną ramkę, warto wcześniej zamknąć wyświetlane w niej okienko. Zmiana zawartości ramki Ramki służą do wyświetlania okienek zawierających określone informacje i funkcjonalności aplikacji. Może to być okienko zawierające mapę, historię obiektu, tabelę z monitorowanymi obiektami, okno do zarządzania użytkownikami czy obiektami. Aby zmienić okienko wyświetlane z danej ramce: 1. Zamknij okno wyświetlane w ramce klikając przycisk w prawym górnym rogu okienka. 2. Otwórz listę okienek aplikacji, klikając przycisk Narzędzia na głównym pasku aplikacji. 3. W podmenu Widok wybierz z listy okienek to, które chcesz umieścić w wybranej ramce. Przy okienkach już wyświetlanych w aplikacji widoczny jest znak ' '. 4. Po wyświetleniu żądanego okienka przeciągnij je i upuść na obszar wybranej ramki (ramka ta nie może być zajęta przez inne okienko). Dokowanie i oddokowanie okien Dokowanie okienka w ramce polega na przeciągnięciu okienka na obszar pustej ramki. Okienko zostanie umieszczone wewnątrz ramki - przybierze jej rozmiary i będzie zmieniało swoje rozmiary wraz ze zmianą rozmiaru ramki. Podczas przeciągania okienka, obszar ramki, w której będzie wyświetlone okno, zostanie oznaczony szarym tłem. Oddokowanie okienka (jego 'uwolnienie' z ramki) możliwe jest poprzez dwukrotne kliknięcie paska tytułowego okienka bądź też kliknięcie przycisku zamykania okienka, na pasku tytułowym okienka. znajdującego się obok przycisku do Uwaga! Nie wszystkie okienka można zadokować. Część okienek może być wyświetlana tylko 'na wierzchu' aplikacji. Minimalizowanie i maksymalizowanie okien Niezadokowane okienka można maksymalizować przyciskiem znajdującym się obok przycisku zamykania okienka, bądź też poprzez dwukrotne kliknięcie paska tytułowego okienka. Maksymalizowanie powoduje wyświetlenie okienka w takich rozmiarach, że zajmuje ono prawie całe okno przeglądarki. W celu przywrócenia normalnego rozmiaru zmaksymalizowanego okna należy dwukrotnie kliknąć pasek tytułowy okienka bądź kliknąć w przycisk okienka. znajdujący się obok przycisku do zamykania Minimalizowanie okna powoduje jego ukrycie w taki sposób, że widoczny pozostaje jedynie pasek tytułowy okienka. Do minimalizowania okienka służy przycisk maksymalizowania i zamykania okienka. widoczny obok przycisku do W celu przywrócenia normalnego rozmiaru zminimalizowanego okienka należy dwukrotnie kliknąć

9 Interfejs użytkownika w pasek tytułowy okienka bądź kliknąć przycisk okienka. 9 znajdujący się obok przycisku do zamykania Przywracanie domyślnego układu aplikacj i Zmiany układu ramek i okienek zapamiętywane są przez użytkownika na serwerze aplikacji. Jeśli użytkownik będzie chciał powrócić do ustawień domyślnych, należy wykonać następujące czynności: 1. Otwórz menu narzędziowe aplikacji, klikając przycisk Narzędzia. 2. Wybierz polecenie Ustawienia domyślne dostępne w podmenu Widok w celu przywrócenia domyślnego układu aplikacji (takiego, jak podczas pierwszego jej uruchomienia). 2.2 Praca z tabelami Duża część danych w aplikacji prezentowana jest w postaci tabel. Dane w tabelach można sortować, grupować, filtrować. Mechanizmy te, dla większości tabel w systemie działają podobnie. Sortowanie Dane wyświetlane w tabeli mogą zostać posortowane według wybranej kolumny. W tym celu należy kliknąć nagłówek wybranej kolumny lewym przyciskiem myszy. Dane w tabeli zostaną posortowane alfabetycznie, w porządku rosnącym, według wskazanej kolumny. Obok nazwy w nagłówku kolumny, według której sortowane są elementy tabeli, pojawi się symbol (sortowanie w porządku rosnącym) lub (sortowanie w porządku malejącym). Aby zmienić kierunek sortowania, należy ponownie kliknąć lewym przyciskiem myszy nagłówek wybranej kolumny. Kolumna, względem której sortowana jest tabela obiektów on-line, zapisywana jest na dysku indywidualnie dla każdego użytkownika systemu. Wyszukiwanie i filtrowanie Jeśli tabela umożliwia wyszukiwanie, w prawym górnym rogu okienka znajduje się pole służące do wyszukiwania elementów z tabeli (pole Filtruj). W celu wyszukania określonego ciągu znaków w tabeli, wpisz ten ciąg w polu filtrowania i kliknij przycisk Enter na klawiaturze bądź przycisk. Tabela przeszukiwana jest po wszystkich wyświetlanych kolumnach. Wystarczy wpisać fragment wyszukiwanego ciągu znaków, aby system przeszukał wszystkie kolumny tabeli. Jeśli więcej elementów tabeli spełnia podane kryterium, wszystkie one zostaną wyświetlone. W celu usunięcia filtracji należy usunąć wpisane dane w polu wyszukiwania i wcisnąć przycisk Enter na klawiaturze, bądź kliknąć przycisk Wybieranie elementów tabeli.

10 10 W celu wybrania elementu z tabeli należy kliknąć dany wiersz lewym przyciskiem myszy. Aplikacja pozwala również na jednoczesny wybór wielu elementów (np. do raportów czy do pracy On-Line. W celu zaznaczenia wielu elementów sąsiadujących w tabeli należy kliknąć pierwszy wybrany element na liście a następnie kliknąć ostatni wybrany element tabeli, przytrzymując jednocześnie wciśnięty przycisk Shift na klawiaturze komputera. Selekcji sąsiadujących elementów można również dokonać poprzez kliknięcie pierwszego elementu, który chcemy zaznaczyć na liście i przeciągnięcie myszki (przy wciśniętym lewym przycisku myszy) do ostatniego elementu, który chcemy wybrać. Wyboru elementów, które nie sąsiadują na liście w tabeli, można dokonać poprzez ich wskazanie (kliknięcie) myszką przy wciśniętym przycisku Ctrl na klawiaturze komputera. Wybór kolumn Z uwagi na różnorodność i ilość danych gromadzonych w systemie, wiele tabel umożliwia wybór kolumn, które mają w niej być wyświetlane. W celu wybrania kolumn, które mają być wyświetlane w tabeli należy z menu kontekstowego (po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w obrębie tabeli) wybrać polecenie Wybór kolumn. Pojawi się okno z listą wszystkich kolumn, które mogą być wyświetlone w danej tabeli. Po wybraniu stosownych kolumn poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru należy kliknąć przycisk Zastosuj. 3 Praca w trybie On-Line W trybie On-Line użytkownik ma możliwość realizacji m. in. takich zadań, jak: obserwowanie bieżących pozycji wybranych obiektów na tle map cyfrowych; kontrola danych na bieżąco przesyłanych z obiektów (w tabeli z monitorowanymi obiektami); wyświetlanie historii poszczególnych obiektów (w tabeli i na mapie); przesyłanie wiadomości tekstowych do kierowców; przeglądanie powiadomień systemowych; zarządzanie lokalizacjami użytkownika i strefami; Najważniejszymi elementami okna On-Line jest Tabela obiektów zawierająca listę obserwowanych obiektów oraz Mapa, na której uwidoczniona jest pozycja tych obiektów. Dodatkowym elementem umożliwiającym szybką weryfikację aktywności obiektu w wybranym dniu jest okno Historii obiektu. 3.1 Wybór obiektów do pracy on-line W trybie pracy On-Line należy wybrać obiekty, które będą widoczne na mapie oraz w tabeli z bieżącymi danymi. Użytkownik może wybrać wszystkie obiekty, do których ma dostęp, jednak zbyt duża liczba obserwowanych obiektów może spowodować zmniejszenie czytelności mapy (symbole obiektów będą się na siebie nakładać) oraz spowolnienie pracy aplikacji (więcej danych będzie musiało być przesyłanych do przeglądarki internetowej).

11 Praca w trybie On-Line 11 Obiekty nie wybrane do pracy On-Line nie będą wyświetlane w tabeli i na mapie, nie oznacza to jednak, że dane z tych obiektów nie są odbierane i zapisywane w bazie danych. Wszystkie dane są gromadzone na serwerze i w każdej chwili użytkownik może dokonać wyboru tych obiektów, które chce oglądać na mapie. Okno wyboru obiektów W górnej części okna z obiektami OnLine znajduje się przycisk Dodaj obiekty. Po kliknięciu tego przycisku otwiera się okno służące do wyboru obiektów. Lewa część okna zawiera listę typów obiektów, grup oraz podgrup (w postaci drzewa, na które podzielone zostały wszystkie obiekty). Po wybraniu właściwego typu obiektu, grupy bądź podgrupy, po prawej stronie okna ukaże się lista wszystkich obiektów występujących na danym poziomie grupowania. Po wskazaniu obiektu bądź kilku obiektów, które chcemy dodać do monitorowania należy kliknąć przycisk Dodaj. Polecenie Dodaj jest również dostępne z menu kontekstowego. Obiekty dodane do monitorowania wyświetlone zostaną w tabeli z obiektami On-Line. Polecenie Dodaj wszystkie (dostępne również z menu kontekstowego) powoduje dodanie do monitorowanych obiektów wszystkich obiektów dostępne na danym poziomie grupowania. Po dodaniu wszystkich obiektów, które chcemy monitorować należy zamknąć okno wyboru obiektów poleceniem Zamknij. Wybór z okna do zarządzania obiektami Otwórz okno do zarządzania obiektami z głównego menu aplikacji. Wyświetlona zostanie lista wszystkich obiektów, do których użytkownik ma dostęp. Lewa część okna zawiera listę typów obiektów, grup oraz podgrup (w postaci drzewa, na które podzielone zostały wszystkie obiekty). Po wybraniu właściwego typu obiektu, grupy bądź podgrupy, po prawej stronie okna ukaże się lista wszystkich obiektów występujących na danym poziomie grupowania. Po wskazaniu obiektu, który chcemy dodać do monitorowania należy prawym przyciskiem myszy kliknąć dany obiekt i wybrać z menu kontekstowego polecenie Monitoruj.

12 Tabela obiektów Dane przesyłane z obiektów wybranych do pracy w trybie On-Line wyświetlane są w tabeli, która zawiera informacje dotyczące bieżącej ich lokalizacji. Wybór kolumn wyświetlanych w tabeli Użytkownik może wybrać zakres danych (kolumny), jakie będą się pojawiać w tabeli. W celu wybrania kolumn, jakie wyświetlane będą w tabeli, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w obrębie tabeli. Otworzy się menu kontekstowe, z którego należy wybrać polecenie Wybór kolumn. W zależności od typu monitorowanego obiektu, wyświetlony zostanie różny zakres danych możliwy do wyboru: Identyfikator - identyfikator systemowy nadawany każdemu obiektowi (nie może być zmieniany), składa się z nazwy skróconej klienta i numeru porządkowego obiektu. Nazwa - łatwa do zapamiętania nazwa obiektu, która może być zmieniana przez użytkownika z odpowiednimi uprawnieniami. Numer rejest. - numer rejestracyjny pojazdu. Grupa - nazwa grupy obiektów, do której należy dany obiekt. Podgrupa - nazwa podgrupy, do której przydzielony został obiekt. Czas pozycji - data oraz godzina odczytania pozycji przez urządzenie lokalizujące. Jeśli data w tym polu będzie aktualna (dzisiejsza), to będzie ona pomijana i wyświetlana będzie tylko godzina pozycji. Czas GPS - data i godzina pozycji odczytana przez odbiornik GPS (w przypadku urządzeń lokalizujących wyposażonych w odbiorniki GPS). Jeśli data w tym polu będzie aktualna (dzisiejsza), to będzie ona pomijana i wyświetlana będzie tylko godzina pozycji. Czas rejestracji - data i godzina rejestracji pozycji w bazie danych na serwerze systemu Finder On-Line. Aktualność - w kolumnie tej podawany jest czas, jaki upłynął od przesłania przez obiekt ostatniej swojej pozycji (w formacie gg:mm). Status GPS* - jeśli zmienna ta przyjmuje wartość OK, to znaczy, że w czasie lokalizowania obiektu, odbiornik GPS prawidłowo odczytał pozycję geograficzną. W innym przypadku (brak możliwości odczytania pozycji z GPS), przez urządzenie lokalizujące podawana jest ostatnia znana pozycja obiektu zapisana w pamięci i zmienna ta będzie określała czas, jaki upłynął od ostatniej prawidłowej lokalizacji z GPS (w formacie gg:mm). Miejscowość - nazwa miejscowości, w której znajdował się obiekt podczas przesyłania pozycji. Jeśli obiekt znajdował się poza terenem zabudowanym, przesyłana jest nazwa najbliższej (w linii prostej) miejscowości, obok której znajdował się obiekt. Nr drogi/ulica - nazwa najbliższej ulicy bądź numer drogi (w przypadku, kiedy obiekt znajduje się poza terenem, dla którego w systemie istnieje plan miasta) przy której zlokalizowany został obiekt. Czasami pole to pozostaje puste, jeśli obiekt znajduje się np. przy osiedlowej uliczce,

13 Praca w trybie On-Line 13 która nie ma nazwy. Państwo - nazwa państwa, w którym zlokalizowany został obiekt. Długość - długość geograficzna pozycji przesłanej przez obiekt. Szerokość - szerokość geograficzna pozycji przesłanej przez obiekt. Status - nazwa zdarzenia, które spowodowało przesłanie pozycji obiektu (np. zapytanie o pozycję, włączenie zapłonu, przekroczenie prędkości, tankowanie, aktywacja auto-alarmu, itp.). Zapłon* - stan zapłonu; symbol parkingu oznacza wyłączony zapłon, natomiast zielony kluczyk oznacza włączony zapłon. Kierunek* - kierunek poruszania się obiektów. Licznik* - stan licznika drogi. Prędkość* - prędkość poruszania się obiektów. Paliwo* - poziom paliwa w baku, określony w procentach. Temp. 1* - wartość temperatury z czujnika 1 Temp. 2* - wartość temperatury z czujnika 2 Zasilanie* - status zasilania awaryjnego; jeśli pole to jest aktywne (wyświetlane jest zielone kółko) to urządzenie działa na zasilaniu awaryjnym - zostało odłączone od podstawowego źródła zasilania. Wejście 1 - Wejście 5 - pola te umożliwiają wyświetlenie statusu wejść monitorowanych urządzeń. Kierowca* - imię i nazwisko kierowcy pojazdu (tylko w przypadku wykorzystywania identyfikatorów kierowców). Najbliższa lokalizacja - nazwa lokalizacji użytkownika, jeżeli obiekt znajduje się w jej zasięgu. Jeśli obiekt znajduje się w obrębie kilku lokalizacji użytkownika, podawana jest tylko ta najbliższa. Terminal GPRS* - kolumna określająca dostępność terminala tekstowego. Jeśli wyświetlana jest ikonka w kolorze zielonym, to terminal dostępny jest on-line, jeśli szara - terminal tymczasowo nie jest dostępny. Brak ikonki oznacza, że dany pojazd nie jest wyposażony w terminal tekstowy. Opis - pole to umożliwia szybkie, z poziomu tabeli z obiektami on-line (z menu kontekstowego), wprowadzenie dodatkowych informacji o pojeździe, ładunku, wykonywanym zleceniu czy miejscu docelowym, do którego obiekt się udaje. Tachometr* - dane z tachografu (jeśli został podłączony do urządzenia monitorującego). Marka i typ pojazdu* - informacja o pojeździe. *) Dane właściwe tylko dla pojazdów. Wybór aktywnego obiektu

14 14 Po kliknięciu obiektu na liście obiektów On-Line, wskazany obiekt staje się obiektem 'aktywnym'. Jeśli znajduje się on poza mapą, zostanie ona tak przesunięta, aby wskazany obiekt wyświetlany był w jej centrum. Aktywny obiekt zostaje oznaczony na mapie poprzez animowany element ułatwiający jego odnalezienie na mapie. W oknie historii wyświetlone zostaną dane aktywnego obiektu, podobnie w oknie szczegółów pozycji. Również panel on-line będzie zawierał dane dotyczące aktywnego obiektu. Wskazówka: Wyboru aktywnego pojazdu można też dokonać poprzez kliknięcie go na mapie. Śledzenie pozycj i obiektu Zaznaczenie opcji Śledzenie pozycj i obiektu na mapie dostępnej w oknie obiektów on-line powoduje automatyczne przesuwanie mapy wraz z przemieszczaniem się aktywnego obiektu. Dopóki pozycja wybranego obiektu znajduje się w obrębie mapy, nie jest ona przesuwana. Jeśli jednak nadchodząca pozycja wypada poza wyświetlanym obszarem mapy, jest ona tak przesuwana, aby nowa pozycja znalazła się w jej centrum. Uwaga! Przy śledzeniu pozycji obiektu nie jest zmieniana skala mapy (jest ona tylko przesuwana). Im większe jest więc zbliżenie mapy, tym częściej będzie ona przesuwana wraz z nadchodzącą pozycją aktywnego obiektu. Zapytanie o pozycj ę Funkcjonalność zapytania o pozycję obiektu dostępna jest tylko dla wybranych ról w systemie. Klikając prawym przyciskiem myszy w wybrany obiekt na liście obiektów on-line wyświetlone zostanie menu kontekstowe. Po wybraniu polecenia Zapytaj o pozycj ę do wyboru są trzy opcje: GPRS, SMS, SMSC). Po wybraniu odpowiedniego medium komunikacyjnego, do obiektu wysłane zostanie zapytanie o pozycję. Po wysłaniu zapytania automatycznie zostanie okienko Podgląd komunikacji, w którym pojawiać się będą informacje dotyczące statusu komunikacji z urządzeniem. Panel on-line Panel on-line zawiera graficzną prezentację podstawowych parametrów aktywnego pojazdu (panel nie jest dostępny dla innych typów obiektów). Panel on-line może automatycznie pokazywać się po zmianie aktywnego pojazdu (w tym celu należy zaznaczyć opcję Pokaż panel on-line), bądź też może być wyświetlany na żądanie - po najechaniu myszką na uchwyt znajdujący się pod tabelą obiektów on-line i odczekanie 3 sekund, bądź kliknięcie go lewym przyciskiem myszy.:

15 Praca w trybie On-Line 15 Oprócz danych dotyczących aktywnego obiektu - nazwa, imię i nazwisko kierowcy (opcjonalnie), numer rejestracyjny, marka pojazdu (opcjonalnie) wyświetlane są informacje przesłane wraz z ostatnią lokalizacją pojazdu: stan licznika pojazdu, dzienny licznik trasy (długość trasy przejechanej bieżącego dnia), prędkość pojazdu, stan zapłonu, poziom paliwa (opcjonalnie), status GPS oraz aktualność pozycji - ile czasu minęło od ostatniej aktualizacji pozycji. Wskazówka: Panel on-line chowa się samoczynnie po 'wyjechaniu' kursorem myszki poza obszar panelu. 3.3 Praca z mapą Obiekty wybrane do monitorowania będą automatycznie wyświetlane na tle mapy cyfrowej w oknie mapowym. System wykorzystuje dane mapowe różnych dostawców. W zależności od dostawcy, mapy zawierają różną ilość szczegółów. Lokalizacje obiektów wyświetlane są na mapie w postaci symboli graficznych. Symbol obiektu wyświetlany na mapie odpowiada symbolowi wybranemu dla grupy obiektów. Dodatkowo, obiekt wybrany w tabeli monitorowanych obiektów oznaczony jest specjalnym, animowanym znakiem. Strzałka widoczna przy poruszających się pojazdach oznacza kierunek ich poruszania się. Kliknięcie w obiekt widoczny na mapie powoduje wybranie tego obiektu w tabeli On-Line a w oknie historii wyświetlone zostaną szczegóły trasy tego obiektu. Narzędzia mapowe Okno mapy zawiera szereg interaktywnych narzędzi służących do sterowania mapą oraz do pobierania z niej informacji. Narzędzia te zgrupowane są w panelu narzędziowym mapy. Część poleceń dostępnych jest z menu kontekstowego dostępnego po kliknięciem prawym przyciskiem myszy na mapie. Przycisk Skala użytkownika służy do szybkiego przywracania domyślnej skali mapy. Skala ta (wyświetlany obszar) może być określony indywidualnie przez każdego użytkownika. W celu zapisania domyślnej skali użytkownika należy ustawić właściwy obszar i skalę mapy (za pomocą narzędzi powiększania, pomniejszania i przesuwania mapy) a następnie wybrać z głównego menu aplikacji polecenie Narzędzia, i w podmenu Widok polecenie Zapisz domyślną skalę. Uwaga! Nowa skala użytkownika będzie uwzględniana dopiero po ponownym zalogowaniu się do aplikacji. Przycisk Wszystkie obiekty służy do szybkiego skalowania mapy. Po jego kliknięciu skala i wyświetlany obszar mapy zostaną tak dobrane, aby wyświetlane były wszystkie obiekty wybrane do monitorowania (w tabeli Obiekty On-Line). Etykiety - Przycisk ten służy do włączania i wyłączania etykiet opisujących monitorowane obiekty na mapie. Przy dużej ilości obiektów etykiety nakładają się na siebie i stają się nieczytelne, może więc istnieć potrzeba ich ukrycia.

16 16 Wyczyść mapę - polecenie to powoduje usunięcie z mapy wszystkich informacji wyświetlanych przy wyszukiwaniu adresów, rysowaniu trasy, wyświetlaniu historii, itp. Wybierz punkt - polecenie wykorzystywane w planowaniu tras do wskazywania punktu kontrolnego trasy. Przesuwanie mapy. Wykorzystując to narzędzie należy kliknąć lewym przyciskiem myszy wybrany punkt na mapie i nie puszczając przycisku myszy przesunąć ją do żądanej pozycji. Wskazówka! W celu płynnego przesuwania mapy należy kliknąć i przytrzymać mapę w pobliżu jej krawędzi. Jeśli chcemy przesuwać mapę w lewo, należy kliknąć w przytrzymać lewy przycisk myszy w pobliżu prawej krawędzi mapy. Im bliżej krawędzi mapy, tym jej przesuwanie będzie szybsze. Powiększanie wybranego fragmentu mapy. Po wybraniu tego przycisku należy zaznaczyć fragment mapy, który ma zostać powiększony i wyświetlony w oknie mapowym. Wyszukaj adres - narzędzie to służy do wyszukania adresu i wskazanie znalezionej lokalizacji na mapie. Program pozwala na wybór państwa (po kliknięciu lewym przyciskiem myszy w symbol flagi), a następnie wpisanie nazwy miejscowości, nazwy ulicy oraz numeru domu. Uwaga! Po wyszukaniu adresu można wybrać polecenie Więcej i Dodaj lokalizacj ę, aby wyszukany adres dodać do lokalizacji użytkownika. Przycisk Wyznaczanie trasy otwiera okno dialogowe służące do określenia punktu początkowego i końcowego trasy (i ewentualnie punktów pośrednich). Na ich podstawie system wyznacza optymalną trasę. Punkty kontrolne trasy można wprowadzić poprzez wyszukanie adresu bądź wskazanie go na mapie. Drukuj mapę - wywołanie tego polecenia spowoduje wyświetlenie mapy do wydruku w odrębnym oknie oraz wyświetlenie okna dialogowego służącego do wyboru drukarki i właściwości wydruku. Suwak skali mapy, widoczny po lewej stronie mapy, służy do płynnej zmiany skali. W celu powiększenia skali należy kliknąć suwak i przesunąć go w górę. W celu zmniejszenia skali suwak należy przesunąć w dół. W trakcie przesuwania suwaka wyświetlany fragment mapy jest rozciągany bądź pomniejszany, dzięki czemu użytkownik widzi stopień powiększenia bądź pomniejszenia skali. Polecenia dostępne z menu kontekstowego

17 Praca w trybie On-Line 17 Polecenie Dodaj lokalizację służy do wprowadzania lokalizacji użytkownika. Wskazanie punktu na mapie powoduje przeniesienie współrzędnych geograficznych do lokalizacji użytkownika (otwierane jest okno dialogowe, w którym należy uzupełnić dane dotyczące nowej lokalizacji użytkownika). Szukaj najbliższych obiektów - wybranie tego narzędzia powoduje wyświetlenie listy najbliższych obiektów względem wskazanej lokalizacji. Obok każdego obiektu podana jest odległość w linii prostej od wskazanego punktu. Różne typy obiektów wyświetlane są na oddzielnych zakładkach. Wyszukiwanie zaawansowane pozwala dodatkowo na ustawienie filtrów, dzięki którym wyszukiwane są tylko te obiekty, które spełniają określone kryteria podłączone urządzenia wejściowe mają określony stan. I tak np. można wyszukać tylko te pojazdy, które mają podłączony przycisk 'Wolny' (określający, czy dany kierowca jest wolny, czy też zajęty wykonywaniem zlecenia) i przycisk ten jest włączony. Po wybraniu nazwy linii wejściowej i określeniu stanu aktywnego bądź nieaktywnego, który ma być wyszukiwany, należy kliknąć przycisk Dodaj. Do filtrowania można wybrać kilka kryteriów. Aby usunąć dane kryterium z listy należy kliknąć polecenie Usuń obok nazwy kryterium. Polecenie Wyślij współrzędne służy do pobierania współrzędnych geograficznych, które mogą być następnie przesyłane do kierowców jako punkty docelowe w wiadomościach tekstowych. Wybranie tego polecenia powoduje otwarcie okna dialogowego służącego do przesyłania wiadomości tekstowych i wstawienie współrzędnych geograficznych jako punkt docelowy. Pokaż współrzędne miejsca - wybranie tego narzędzia powoduje wyświetlenie współrzędnych geograficznych danej lokalizacji. Początek trasy - polecenie służące do wskazywania początku wyznaczanej trasy. Punkt pośredni - polecenie służące do wskazywania punktów pośrednich trasy. Uwaga! Polecenie to staje się aktywne dopiero po wskazaniu początku i końca trasy. Koniec trasy - polecenie służące do wskazywania końca trasy, która ma być obliczona przez system. Tryby wyświetlania mapy System umożliwia wyświetlenie podkładów mapowych w trzech trybach: Mapa - mapa rastrowa tworzona z danych wektorowych (podstawowa mapa stosowana w systemie ); Satelita - ortofotomapa stworzona ze zdjęć satelitarnych; Hybryda - połączenie zdjęć satelitarnych oraz wybranych warstw (drogi, ulice, miejscowości) z mapy wektorowej. Opcjonalne warstwy pozwalają na wyświetlenie dodatkowych informacji:

18 18 Pogoda - warstwa prezentująca trzydniową prognozę pogody (Dzisiaj, Jutro i Pojutrze) lub stan aktualny pogody. Korki - połączenie mapy rastrowej z informacjami o aktualnej sytuacji oraz prognozy dotyczącej ruchu drogowego. Kolorowe linie określają szacowaną średnią prędkość na poszczególnych odcinkach dróg zgodnie ze skalą kolorystyczną (wartości w [km/h]): Użytkownik może zmienić godziny, w których ma być wyświetlona prognoza dotycząca ruchu: Rano /Południe/Popołudnie/Wieczór/Noc. Przełączenie pomiędzy poszczególnymi trybami mapy odbywa się za pomocą przycisków Mapa/ Satelita/Hybryda znajdujących się w prawym górnym rogu okna mapowego. W celu włączenia warstwy pogodowej i/lub informacji o korkach należy kliknąć przycisk zaznaczyć właściwe pole wyboru (Pogoda i/lub Korki). i Uwaga! Zdjęcia satelitarne obejmują jedynie obszar Polski. 3.4 Historia obiektu Okno historii obiektu zawiera podstawowe informacje dotyczące poruszania się obiektu w danym dniu. Obiekt, którego historia jest prezentowana w tym oknie wybierany jest z tabeli obiektów On-Line. Wyświetlanie historii obiektu 1. Jeśli okno historii obiektu nie jest widoczne, otwórz menu Narzędzia aplikacji i wybierz z podmenu Widok polecenie Historia. z głównego paska 2. Okno historii możesz na stałe zadokować w wybranej ramce. 3. Jeśli okno z obiektami On-Line nie jest widoczne, otwórz menu Narzędzia z głównego

19 Praca w trybie On-Line 19 paska aplikacji i z podmenu Widok wybierz polecenie Obiekty On-Line. Okno to możesz zadokować, podobnie jak okno historii obiektu. 4. Kliknij wybrany obiekt w tabeli obiektów On-Line. W oknie historii wyświetlone zostaną informacje dotyczące wybranego obiektu. W lewym górnym rogu okna z historią obiektu widoczny jest kalendarz, z którego można wybrać dzień, dla którego wyświetlana ma być historia. Domyślnie wyświetlana jest historia dla bieżącego dnia. Aby zmienić datę należy wybrać żądany dzień z kalendarza. Wizualizacj a historii Historię obiektu można przedstawić na mapie. Obok kalendarza służącego do wyboru daty znajduje się panel do wyświetlania trasy pojazdu oraz animacji. Przycisk Pokaż służy do wyświetlania trasy obiektu na mapie. Po jego kliknięciu mapa zostanie tak przeskalowana, aby wyświetlony został właściwy fragment mapy, obejmujący całą trasę danego obiektu. Po wyświetleniu pozycji z historii, aktualne pozycje obiektów są ukrywane. Są one przywracane po kliknięciu przycisku Wyczyść mapę z menu narzędziowego mapy bądź po zmianie wyboru obiektu. Kliknięcie przycisku do odtwarzania animacji powoduje ukrycie bieżących lokalizacji obiektów OnLine (lub historii, jeśli była wyświetlana na mapie), przeskalowanie mapy i jej przesunięcie do właściwego obszaru oraz odtworzenie, punkt po punkcie, trasy obiektu. Przycisk do szybkiego przewijania służy do zwiększenia prędkości odtwarzania animacji. Przycisk cofnięcia do początku przerywa odtwarzanie animacji i czyści mapę. Pod przyciskami widoczny jest pasek postępu animacji. Podsumowanie Podsumowanie historii dostępne jest tylko dla pojazdów (dla pozostałych typów obiektu zakładka ta nie jest widoczna). Podsumowanie zawiera następujące informacje: Początek historii określa godzinę pierwszego włączenia zapłonu w danym dniu oraz miejsce (miejscowość i nazwę ulicy lub numer drogi), z którego wyruszył pojazd. Koniec historii określa godzinę ostatniego wyłączenia zapłonu w danym dniu, oraz miejsce, w którym pojazd się zatrzymał. Jeśli historia wyświetlana jest dla bieżącego dnia, lokalizacja ta nie musi oznaczać aktualnego miejsca postoju pojazdu, gdyż pojazd mógł wyruszyć w dalszą drogę. Czas trasy określa czas od pierwszego włączenia zapłonu do ostatniego wyłączenia zapłonu. Czas jazdy jest sumą czasu, w którym pojazd miał włączony zapłon w danym dniu. Długość trasy jest sumą wszystkich przejechanych odcinków w danym dniu. Parametr Postoje oznacza ilość postojów (liczonych od wyłączenia do włączenia zapłonu) w danym dniu. Czas postoju jest sumą wszystkich czasów postoju pojazdu (dla wyłączonego zapłonu, począwszy od pierwszego wyłączenia zapłonu do ostatniego włączenia zapłonu w danym dniu). Status określa aktualny stan zapłonu w pojeździe. Uwaga! Dane w historii pojawią się dopiero wtedy, kiedy wybrany zostanie jakiś pojazd i pokona on pierwszy odcinek trasy (kiedy wyłączy zapłon).

20 20 Uwaga! Dane w historii uaktualniane są co kilkanaście minut, przez jakiś czas mogą więc pozostawać nieaktualne. Przej azdy Zakładka ta (dla pojazdów) zawiera wszystkie odcinki trasy danego dnia, z podaniem godzin włączenia i wyłączenia zapłonu, czasu jazdy i czasu postoju dla poszczególnych odcinków, miejsca postoju, stan licznika i stan poziomu paliwa, oznaczenie czy dany odcinek był przejechany służbowo czy też prywatnie (opcjonalnie, jeśli pozwala na to instalacja w pojeździe). Użytkownik może wybrać dane, które będą wyświetlane na zakładce Książka Jazd. W tym celu należy prawym przyciskiem myszy kliknąć w obszar tabelki ze szczegółami trasy i wybrać polecenie Wybór kolumn z menu kontekstowego. Dla różnych typów obiektów wyświetlony zostanie różny zakres danych do wybrania. Po dokonaniu wyboru kolumn należy kliknąć przycisk Zastosuj. Dla pojazdów dostępne są następujące dane: Lp - liczba porządkowa oznaczająca numer odcinka trasy w danym dniu. Przyjazd - godzina przyjazdu (wyłączenia zapłonu) do danego punktu postoju. Wyjazd - godzina wyjazdu (włączenia zapłonu) w danym punkcie postoju. Miejscowość - nazwa miejscowości, w której nastąpił postój. Jeśli obiekt znajdował się poza terenem zabudowanym, przesyłana jest nazwa najbliższej (w linii prostej) miejscowości, obok której znajdował się obiekt. Ulica - nazwa najbliższej ulicy bądź numer drogi (w przypadku, kiedy obiekt znajduje się poza terenem, dla którego w systemie istnieje plan miasta), przy której nastąpił postój pojazdu. Postój - czas postoju w danej lokalizacji. Jazda - czas jazdy na danym odcinku drogi. Lokalizacja użytkownika - nazwa lokalizacji użytkownika, jeżeli miejsce postoju znajdowało się w jej zasięgu. Jeśli obiekt znajdował się w obrębie kilku lokalizacji użytkownika, podawana jest ta najbliższa. Prywatny - czy dany odcinek był wykonany w celach prywatnych czy służbowych (w oparciu o przycisk 'Klient'). Licznik - stan licznika drogi w miejscu postoju. Paliwo - poziom paliwa w baku, określony w procentach, dla danego miejsca postoju. Polecenie Pokaż na mapie dostępne z menu kontekstowego powoduje wyświetlenie na mapie wybranego odcinka trasy. Polecenie Edytuj wpis (dostępne z menu kontekstowego) umożliwia wprowadzenie dodatkowych informacji opisujących wybrany odcinek trasy, takie jak koszty, cel podróży, osoba kontaktowa. Umożliwia również zmianę statusu odcinka z prywatnego na służbowy i odwrotnie. Szczegóły Na tej zakładce widoczne są wszystkie pozycje obiektu, które przesłane zostały do systemu Finder On-Line w wybranym dniu. Dla pojazdów pominięte zostały te rekordy, które przesłane były jako

21 Praca w trybie On-Line 21 aktualizacja pozycji z włączonym zapłonem oraz takie, które służą jedynie do wizualizacji (skrócona ramka danych). Polecenie Wybierz kolumny dostępne w menu kontekstowym pozwala na wybranie tych danych, które mają pojawiać się w tabeli ze szczegółami: Czas pozycji - data oraz godzina odczytania pozycji przez urządzenie lokalizujące. Jeśli data w tym polu będzie aktualna (dzisiejsza), to będzie ona pomijana i wyświetlana będzie tylko godzina pozycji. Czas GPS - data i godzina pozycji odczytana przez odbiornik GPS (w przypadku urządzeń lokalizujących wyposażonych w odbiorniki GPS). Jeśli data w tym polu będzie aktualna (dzisiejsza), to będzie ona pomijana i wyświetlana będzie tylko godzina pozycji. Czas rejestr. - data i godzina rejestracji pozycji w bazie danych na serwerze systemu Finder On-Line. Status GPS* - jeśli zmienna ta przyjmuje wartość OK, to znaczy, że w czasie lokalizowania obiektu, odbiornik GPS prawidłowo odczytał pozycję geograficzną. W innym przypadku (brak możliwości odczytania pozycji z GPS), przez urządzenie lokalizujące podawana jest ostatnia znana pozycja obiektu zapisana w pamięci i zmienna ta będzie określała czas, jaki upłynął od ostatniej prawidłowej lokalizacji z GPS (w formacie gg:mm). Miejscowość - nazwa miejscowości, w której znajdował się obiekt podczas pozyskiwania pozycji. Jeśli obiekt znajdował się poza terenem zabudowanym, przesyłana jest nazwa najbliższej (w linii prostej) miejscowości, obok której znajdował się obiekt. Ulica - nazwa najbliższej ulicy bądź numer drogi (w przypadku, kiedy obiekt znajduje się poza terenem, dla którego w systemie istnieje plan miasta) przy której zlokalizowany został obiekt. Czasami pole to pozostaje puste, jeśli obiekt znajduje się np. przy osiedlowej uliczce, która nie ma nazwy. Państwo - nazwa państwa, w którym zlokalizowany został obiekt. Status - nazwa zdarzenia, które spowodowało przesłanie pozycji obiektu (np. zapytanie o pozycję, włączenie zapłonu, przekroczenie prędkości, tankowanie, aktywacja auto-alarmu, itp.). Zapłon - stan zapłonu; symbol parkingu oznacza wyłączony zapłon, natomiast zielony kluczyk oznacza włączony zapłon. Prędkość - prędkość poruszania się obiektów. Licznik* - stan licznika drogi. Paliwo* - poziom paliwa w baku, określony w procentach. Lokalizacja użytkownika* - nazwa lokalizacji użytkownika, jeżeli miejsce postoju znajdowało się w jej zasięgu. Jeśli obiekt znajdował się w obrębie kilku lokalizacji użytkownika, podawana jest ta najbliższa. Temp1* - temperatura z czujnika 1 (jeśli do urządzenia został podłączony czujnik temperatury). Polecenie Pokaż na mapie powoduje wyświetlenie na mapie wybranej w tabeli lokalizacji. *) Dane właściwe tylko dla pojazdów.

22 Szczegóły pozycji Okno szczegółów pozycji zawiera informacje dotyczące ostatniej pozycji przesłanej przez obiekt. Okno dostępne jest z głównego menu aplikacji (Narzędzia -> Widok -> Szczegóły pozycj i). Zawartość okna odświeżana jest w momencie wybrania obiektu w tabeli obiektów on-line. W przypadku pojazdów okno zawiera następujące informacje: Identyfikator - numer identyfikacyjny obiektu w systemie; Nr rejestracyjny - numer rejestracyjny pojazdu; Kierowca - imię i nazwisko kierowcy; Zapłon - stan zapłonu; Prędkość - chwilowa prędkość pojazdu; Długość i szerokość - współrzędne geograficzne pozycji; Czas pozycji - czas odczytania pozycji według zegara czasu rzeczywistego w urządzeniu; Czas GPS - czas odczytania pozycji z systemu GPS (czasy te będą się różnić w przypadku, kiedy pozycja GPS nie jest aktualna); Czas rejestracji - czas zarejestrowania pozycji w bazie danych (według zegara w serwerze); Stan licznika - stan licznika w momencie przesłania pozycji. 3.6 Okno podsumowania Okno podsumowania dostępne jest po wskazaniu pojazdu na mapie i wyborze z menu kontekstowego polecenia Pokaż podsumowanie. Prezentuje ono w graficznej formie podstawowe dane w wybranym okresie: ostatni dzień, tydzień i miesiąc. Okres podsumowania wybierany jest za pomocą przełącznika w górnej części okna podsumowania. W podsumowaniu przedstawione są następujące informacje: aktualny stan licznika, przebyta w zadanym okresie droga, średnia i maksymalna prędkość, suma czasu jazdy i czasu postojów oraz graficzne zestawienie tych dwóch czasów. Na mapce zaznaczone są kraje, po których poruszał się pojazd. Jeśli w pojeździe podłączony został pomiar poziomu paliwa i w wybranym okresie były dokonywane tankowania, okno podsumowania będzie dodatkowo zawierało informacje o ilości zatankowanego i zużytego paliwa oraz wykres prezentujący ilości oraz daty tankowania.

23 Praca w trybie On-Line 4 23 Raporty Z uwagi na dużą ilość i różnorodność raportów w systemie, zostały one podzielone na kilka kategorii. Po przejściu do trybu raportowego wyświetlane są duże ikony reprezentujące poszczególne grupy raportów. Kategoria Przebiegi zawiera raporty, które prezentują informacje dotyczące tras pokonanych przez pojazdy, zarówno w ujęciu dziennym, tygodniowym jak i za dowolnie wybrany okres. Kategoria Paliwo zawiera te raporty, które informują o tankowaniach i zużyciu paliwa. W Zadaniach umieszone zostały te raporty, które zawierają informacje o przejazdach dla klientów i wizytach w wybranych lokalizacjach użytkownika. Raporty Specjalne to takie, które są rzadziej wykorzystywane przez użytkowników systemu, wymagają dodatkowych elementów w instalacji (np. czujniki temperatur) lub przygotowane zostały pod szczególne potrzeby użytkowników. Raporty Kierowców wykorzystują z kolej specjalne identyfikatory (np. pastylki Dallas) do identyfikacji kierowców. Do kategorii Ulubione użytkownik sam może dodać te raporty, które są przez niego najczęściej wykorzystywane.

24 Tworzenie raportu Każdy raport dostępny w systemie tworzony jest na podstawie danych zgromadzonych w bazie danych. Po wybraniu raportu, który chcemy utworzyć, należy wskazać obiekty, dla których dane mają być ujęte w raporcie, przedział czasowy, którego raport ma dotyczyć oraz ewentualnie określić dodatkowe parametry raportu. Na koniec należy wybrać format, w którym utworzony ma być raport. Wybór raportu Po kliknięciu w ikonę symbolizującą wybraną kategorię wyświetlona zostanie lista raportów dostępnych w danej grupie. Dla każdego raportu wyświetlona zostanie miniatura ukazująca przykładowy raport oraz krótki opis. Kliknięcie w miniaturkę spowoduje wyświetlenie obrazu raportu w rzeczywistych rozmiarach. Aby przejść do tworzenia wybranego raportu należy kliknąć w jego nazwę. Wskazówka: Najechanie kursorem myszki nad ikonkę z kategorią raportów powoduje wyświetlenie menu z listą raportów (z niewielkim opóźnieniem) i umożliwia bezpośrednie przejście do wybranego raportu. Po wskazaniu raportu, w kolejnym oknie wyświetlone zostaną dane wybrane dla danego raportu obiekty, zakres dat i dodatkowe parametry, jeśli takie są wymagane dla danego raportu. Zestaw takich danych zapisywany jest na serwerze odrębnie dla każdego raportu. Jeśli więc wybierzemy dla danego raportu zakres obiektów, dat oraz dodatkowe parametry, po ponownym zalogowaniu się do systemu i wybraniu danego parametru, przywrócone zostaną wszystkie zapamiętane wcześniej ustawienia. Wskazówka: Górna belka okna raportowego tworzy jednocześnie menu nawigacyjne pokazujące wybraną kategorię, raport oraz ewentualnie szablon bądź raport cykliczny. Kliknięcie w poszczególne elementy menu pozwala na nawigowanie pomiędzy kategoriami raportów. Wybór obiektów do raportu Wyboru obiektów do raportów dokonuje się podobnie, jak w przypadku wyboru obiektów do pacy On-Line. 1. Kliknij polecenie Dodaj obiekty w oknie raportowym. 2. W oknie wyboru obiektów zaznacz obiekt lub obiekty, które chcesz dodać do raportu. Kliknij następnie przycisk Dodaj w oknie wyboru obiektów. 3. Po wybraniu wszystkich obiektów, które mają znaleźć się w raporcie, zamknij okno wyboru obiektów poleceniem Zamknij. Jeśli nie chcesz, aby wybrane wcześniej obiekty były uwzględniane w raporcie, wskaż je na liście wybranych obiektów do raportu i kliknij przycisk Usuń wybrane lub przycisk Usuń wszystko w celu usunięcia z listy wszystkich wybranych wcześniej obiektów. Wybór kierowców do raportu W przypadku raportów, które analizują dane względem kierowców, a nie pojazdów, do raportu należy wybrać właściwych kierowców. Wyboru kierowców do raportów dokonuje się podobnie, jak w przypadku wyboru obiektów. 1. Kliknij polecenie Dodaj kierowców w oknie raportowym.

25 Raporty W oknie wyboru kierowców zaznacz jednego lub więcej kierowców, których chcesz dodać do raportu. Kliknij następnie przycisk Dodaj w oknie wyboru kierowców. 3. Po wybraniu wszystkich kierowców, którzy mają znaleźć się w raporcie, zamknij okno wyboru kierowców poleceniem Zamknij. Jeśli nie chcesz, aby wybrani wcześniej kierowcy byli uwzględniani w raporcie, wskaż ich na liście wybranych kierowców do raportu i kliknij przycisk Usuń wybrane lub przycisk Usuń wszystko w celu usunięcia z listy wszystkich wybranych wcześniej kierowców. Wybór zakresu dat Dla każdego raportu wybrać należy okres, jaki ma być uwzględniony w raporcie. W tym celu należy wybrać datę początkową i końcową okresu raportowego. Wyboru zakresu można dokonać na kilka sposobów: I. Datę można wpisać bezpośrednio w pola edycyjne Początek i Koniec w oknie raportowym. II. Datę początkową/końcową można wybrać z kalendarza, który wyświetlany jest po kliknięciu przycisku obok daty. III. Najszybszą i najwygodniejszą metodą jest wybór zakresu z wykorzystaniem przycisków Dzisiaj, Poprzedni tydzień, Poprzedni miesiąc. a) Pierwsze z tych poleceń - Poprzedni tydzień, powoduje wybranie zakresu od poniedziałku do niedzieli w tygodniu poprzedzającym tydzień, w którym tworzony jest raport. b) Polecenie Poprzedni miesiąc, jako datę początkową wybiera pierwszy dzień miesiąca, a datę końcową - ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym tworzony jest raport. c) Kliknięcie polecenia Dzisiaj ustawia bieżący dzień jako datę początkową i końcową, a zakres godzin - od 00:00:00 do 23:59:59. Wybrany zakres dat zostanie wyróżniony na kalendarzu oraz dodatkowo zostanie wyświetlona liczba wybranych dni. Uwaga! Można ustawić godzinę początkową i końcową dla wybranego zakresu dat, jeśli chcemy ograniczyć zakres tylko do określonych godzin. Dodatkowe parametry raportu Część raportów wymaga określania dodatkowych parametrów. Dostępne są one w obszarze Opcje w oknie raportowym. Raporty zdarzeń wymagają wyboru zdarzeń, które mają znaleźć się w raporcie. Można ponadto określić stany wejść, wyjść oraz zakres prędkości, które zostaną wykorzystane do przefiltrowania wszystkich zdarzeń przesyłanych z urządzeń. Raporty związane z przebiegami umożliwiają wybór minimalnej długości odcinków oraz minimalny czas postojów, jakie mają zostać uwzględnione w raportach. Raport temperatur, z kolei, umożliwia wyznaczenie przedziału temperatur, które znajdą się w raporcie. Do podstawowych parametrów raportów należą: Minimalna długość trasy - parametr ten określa minimalną długość odcinka drogi, który musi zostać pokonany przez pojazd, aby został on uwzględniony w raporcie. Odcinki krótsze będą pomijane. Minimalny czas postoju - parametr ten określa minimalny czas od wyłączenia do włączenia

26 26 zapłonu, aby postój taki został uwzględniony w raporcie. Postoje krótsze będą ignorowane. Ukrywanie jazd prywatnych - Opcja ta pozwala na pominięcie w raporcie wszystkich przejazdów prywatnych. Parametr ten skojarzony jest z Harmonogramem czasu pracy. Zakres danych - zestaw parametrów określających przedziały czasu (dla każdego dnia tygodnia indywidualnie), dla których dane będą uwzględniane w raporcie. Poza tymi godzinami dane będą ignorowane (nie pojawią się w raporcie). Przycisk Ustaw dla wszystkich dni kopiuje warości Godzin dla wszystkich dni tygodnia (w celu ułatwienia wprwadzenia parametrów). Uwaga! Aby filtr ten był aktywny, wybrana musi być opcja Filtrowanie. Po wybraniu parametrów należy kliknąć przycisk Zapisz parametry. Uwaga! Część tych parametrów jest wymagana (jak np. wybór zdarzeń), część jest opcjonalna. Należy pamiętać o tym, że dodatkowe parametry mają wpływ na to, jakie dane pojawią się w raporcie, przed utworzeniem raportu należy więc sprawdzić, jakie dodatkowe parametry zostały wybrane dla danego raportu. Format raportu Po wybraniu wszystkich parametrów raportu można przystąpić do wygenerowania raportu. Raport można wyeksportować do formatu programu Microsoft Excel (XLS), zapisać w formacie Adobe Acrobat Reader (PDF), wyświetlić w oknie przeglądarki internetowej (w formacie HTML), lub zapisać w formacie CSV. Aby utworzyć raport, należy kliknąć odpowiednią ikonkę symbolizującą wybrany format raportu. 4.2 Szablony raportów Po wybraniu zestawu parametrów dla danego raportu można go zapisać jako szablon (zestaw określonych parametrów). Ułatwia to późniejsze przygotowanie raportu. W celu zapisania parametrów raportu, po ich wybraniu należy wybrać właściwą ikonkę w obszarze Raport (Zapisz j ako szablon). Po podaniu nazwy szablonu, na liście szablonów pojawi się nowa pozycja. Aby zmienić nazwę szablonu, należy polecenie Zmień obok nazwy szablonu i w polu edycyjnym wpisać nową nazwę. Polecenie Usuń kasuje szablon z serwera. Po wybraniu szablonu na drzewie raportowym z serwera ściągnięte zostaną wcześniej zapisane dane zakres dat, obiekty oraz dodatkowe parametry. Wskazówka: Aby wyjść z szablonu można kliknąć w raport, nazwę kategorii bądź nazwę raportu na

27 Raporty 27 górnej belce okna raportowego, będącego jednocześnie menu nawigacyjnym. 4.3 Raporty cykliczne System umożliwia automatyczne generowanie raportów logistycznych i przesyłanie ich, za pośrednictwem wiadomości , do użytkowników systemu. Po wybraniu zestawu parametrów dla danego raportu i zakresu obiektów, należy wybrać właściwą ikonkę w obszarze Raport (Zapisz j ako raport cykliczny). Po wprowadzeniu nazwy, na liście raportów cyklicznych pojawi się nowa pozycja. Aby zmienić nazwę raportu cyklicznego, należy kliknąć polecenie Zmień obok jego nazwy. Polecenie Usuń kasuje raport cykliczny z serwera. Po kliknięciu w nowoutworzony raport cykliczny na liście, pojawi się możliwość wyboru częstotliwości generowania raportu oraz jego format. Do wyboru mamy trzy okresy: Dzienny - generowany za poprzedni dzień, Tygodniowy - generowany w poniedziałek i obejmujący cały poprzedni tydzień oraz Miesięczny - tworzony na początku miesiąca uwzględniający cały poprzedni miesiąc. Do wyboru mamy dwa formaty raportów - Excel oraz PDF. Po wybraniu cyklu raportu oraz jego formatu należy wybrać polecenie Zapisz. Zakładka Subskrybenci w obszarze Opcje zawiera listę adresów mailowych osób, do których raport cykliczny będzie przesyłany. Domyślnie lista zawierać będzie adres mailowy użytkownika, który definiuje raport cykliczny (adres wpisany przez administratora w danych użytkownika). Ikonka obok adresu mailowego wskazuje na format raportu (Excel lub PDF), w jakim raport zostanie przesłany. Polecenie Usuń umożliwia usunięcie adres z listy dystrybucyjnej. W celu dodania nowego adresu do listy dystrybucyjnej należy wpisać adres mailowy w polu Dodaj subskrybenta, określić format raportu (format domyślny określony jest na zakładce Zakres) oraz kliknąć polecenie Zapisz. Wskazówka: Aby wyjść z raportu cyklicznego można kliknąć w raport, nazwę kategorii bądź nazwę raportu na górnej belce okna raportowego, będącego jednocześnie menu nawigacyjnym. 4.4 Przebiegi Ta grupa raportów analizuje dane zgromadzone w systemie głównie pod kątem pokonanych przejechanych odcinków - od włączenia do wyłączenia zapłonu. W raportach pokazane są miejsca postoju, czas jazdy na każdym odcinku i czas postoju, ilość przejechanych kilometrów Dzienne przebiegi pojazdów

28 28 Raport przedstawia trasę pojazdu podzieloną na odcinki. Kryterium podziału wyznacza włączenie zapłonu, przemieszczenie się pojazdu oraz wyłączenie zapłonu. Dane zawarte w raporcie o czasie przejazdu każdego odcinka trasy, jego długości, miejscach postojów i czasie ich trwania oraz średniej prędkości pozwalają szybko skonfrontować je z założonym planem, ocenić czas postojów w stosunku do czasu jazdy, jak również w przypadku wprowadzenia na mapę własnych punktów użytkownika (np. klienci, hurtownie, bazy przeładunkowe, stacje elektroenergetyczne itp.) dysponować informacją, w których z tych punktów miały miejsce postoje i jak długo one trwały Przejazdy z postojami Raport ten przedstawia przejazdy wybranych pojazdów, w zadanym przez użytkownika systemu okresie, z podziałem na dni tygodnia. Dane z każdego dnia przedstawiają czas rozpoczęcia pracy pojazdu tj. pierwszego włączenia zapłonu oraz ostatniego wyłączenia zapłonu, miejsca postojów z podaniem adresu lub nazwy drogi i możliwością oglądu na mapie, czas postojów, czas jazdy, długość poszczególnych odcinków trasy, czasy ich pokonania oraz podsumowanie dnia. Niniejsze zestawienie znajduje zastosowanie najczęściej w firmach, gdzie efektywne zarządzanie personelem mobilnym i rozliczanie wyników pracy jest dla firmy elementem kluczowym Zestawienie tygodniowe z postojami Tabelaryczna forma tego raportu umożliwia managerom lub dyspozytorom floty określić czy wykonanie pracy każdego dnia nastąpiło w ramach czasowych jakie obowiązują w firmie, ile wyniosła długość trasy, jej czas, czas samej jazdy oraz ilość postojów i ich czasy. Ponadto dane o ilości przejechanych kilometrów podczas weekendu pozwalają skutecznie rozliczyć pracowników za jazdy prywatne lub wyliczyć nadgodziny w przypadku pracy w weekendy.

29 Raporty Okresowe zestawienie przebiegów Raport dla zdefiniowanego okresu, przez osobę zarządzającą flotą, przedstawia czas jazdy, czas postoju oraz przejechany dystans z podziałem na dni robocze i wolne od pracy (weekendy). Ponadto zawiera również dane o całkowitym czasie pracy w tym okresie, ilości tankowań i zatankowanego paliwa. Najczęściej znajduje wykorzystanie w przypadku rozliczania pracowników z godzin pracy i wspomaga pracodawcę w naliczaniu wynagrodzeń. A dzięki początkowemu i końcowemu stanowi licznika można dokonać porównania z kartą drogową Przejazdy z postojami rozszerzone Do raportu Przejazdy z postojami zostały dodane dwie dodatkowe kolumny zawierające dane o czasie wizyt we wprowadzonych na mapę własnych punktach użytkownika (np. klienci, hurtownie, bazy przeładunkowe, stacje elektroenergetyczne itp.) oraz ilości kilometrów przejechanych prywatnie.

30 Trasa przejazdu 4.5 Paliwo Ta grupa raportów zawiera informacje związane z paliwem - pokazuje wykresy poziomu paliwa, daty, miejsca i ilości zatankowanego paliwa, zestawienie danych z kart paliwowych z danymi zebranymi przez system. Różne raporty mają zastosowanie do różnego typu instalacji (część raportów analizuje np. dane zebrane z magistrali CAN-Bus pojazdu). Uwaga! Aby była możliwość analizy danych związanych z paliwem wymagana jest odpowienia instalacja (podłączenie pod czujnik poziomu paliwa, zainstalowanie specjalnej sondy paliwowej bądź podłączenie urządzenia monitorującego pod magistralę CAN-Bus) Zestawienie tankowań Raport ten prezentuje dane w formie tabeli o ilości zatankowanego paliwa, stanie licznika, ilości paliwa w zbiorniku przed tankowaniem oraz po zatankowaniu, a także czasie i miejscu tankowania, pokazując te dane jednocześnie w postaci wykresu. Dzięki temu zestawieniu bardzo łatwo dostrzec wszelkie nieprawidłowości lub nieetyczne zachowania użytkowników pojazdów.

31 Raporty Zużycia paliwa (CANBUS) Raport ten przedstawia średnie zużycie paliwa w pojeździe obliczane na podstawie danych pobieranych z cyfrowej magistrali CAN-Bus Dane z kart paliwowych Aplikacja umożliwia import danych z zestawień dostarczanych w formie elektronicznej przez dostawców, czy dystrybutorów paliwa, jako rozliczeń tankowań i płatności kartą paliwową Zestawienie tankowań z danymi kart paliwowych Raport porównuje dane z zaimportowanego pliku dostarczonego przez dystrybutorów paliwa, do danych o tankowaniach jakie zostały odnotowane przez system FOL, pokazując jednocześnie ewentualne różnice. Raport ten eliminuje możliwość nadużyć związanych z zakupem paliwa.

32 Wykresy paliwa w funkcji czasu Raport ten prezentuje dane w formie tabeli o ilości zatankowanego paliwa, stanie licznika, ilości paliwa w zbiorniku przed tankowaniem oraz po zatankowaniu, a także czasie i miejscu tankowania, pokazując te dane jednocześnie w postaci wykresu. W przeciwieństwie do standardowych wykresów paliwa, które uwzględniają tylko pozycje podczas jazdy, wykresy paliwa w funkcji czasu uwzględniają również te pozycje, podczas których pojazd stał bądź poruszał się z małą prędkością. 4.6 Zadania Grupa Zadania zawiera raporty analizujące wizyty u klienta (na podstawie lokalizacji użytkownika bądź przycisków Klient). Możliwa jest analiza w ujęciu dziennym i tygodniowym, z podziałem na pojazdy i lokalizacje użytkownika Wizyty u klienta Raport znajduje zastosowanie we wszystkich firmach, gdzie istnieją działy handlowe, serwisowe, a także w dystrybucji i transporcie. Zainstalowany w pojeździe Przycisk Klient pozwala systemowi na zliczanie ilości wizyt u klientów, czasu ich trwania, a jednocześnie prezentuje podział na przejazdy zaliczane jako służbowe, czas ich trwania oraz przejazdy prywatne.

33 Raporty Odległość pomiędzy Klientami Zestawienie pokazuje odległości (przejechaną trasę) w kilometrach pomiędzy Klientami, jakich kierowca danego dnia odwiedził Okresowe zestawienie z trasą dla Klienta Dane w tym raporcie prezentowane są w formie tabeli jak w raporcie Zestawienie tygodniowe z postojami. Tabela ta została jednak rozszerzona o kolumny przedstawiające takie dane jak: początek i koniec wizyt, czas pracy, czas wizyt, liczba wizyt, czas wizyt w stosunku do czasu pracy [%] oraz kilometry przejechane prywatnie Zestawienie tygodniowe z trasą dla Klienta Patrz opis raportu Okresowe zestawienie z trasą dla klienta

34 Wizyty w punktach użytkownika Raport przedstawia dane o wizytach we wprowadzonych na mapę własnych punktach użytkownika (np. klienci, hurtownie, bazy przeładunkowe, stacje elektroenergetyczne itp.) Rozwijając raport dla danego pojazdu, osoba zarządzająca flotą widzi nazwy wszystkich odwiedzonych punktów użytkownika, czasy początku i końca wizyt, czasy ich trwania, ilość oraz czas łączny wszystkich wizyt. Dzięki temu możliwe jest tworzenie statystyk spotkań z aktualnymi klientami firmy oraz w porę dostrzeżenie ewentualnych zaniedbań, a ponadto sprawdzenie efektywności pracy personelu mobilnego. Z raportu chętnie korzystają firmy handlowe i serwisowe Rozliczenie dyspozytorskie z kursów

35 Raporty Raport z wizyt według lokalizacji użytkownika To zestawienie zawiera podobne dane jak raport Wizyty w punktach użytkownika, lecz w układzie gdzie rozwinięcie raportu dla danego punktu użytkownika (np. klienci, hurtownie, bazy przeładunkowe, stacje elektroenergetyczne itp.) pokazuje, które z pojazdów odwiedziły ten punkt oraz jak długo trwały te wizyty, ich ilość itd Wizyty handlowe Tabela zawiera dane o wizytach w punkty użytkownika (np. klienci, hurtownie, bazy przeładunkowe, stacje elektroenergetyczne itp.), datę, czas rozpoczęcia i trwania wizyty, przebytą drogę, a także współrzędne geograficzne tej lokalizacji. 4.7 Specjalne Raporty specjalne to grupa zawierająca najróżniejsze analizy danych zgromadzonych w systemie, od raporty zdarzeń umożliwiającyh przefiltrowanie wszystkich rekordów przesłanych przez urządzenia do raportu bilingowego ukazującego wykorzystanie wiadomości tekstowych czy wiadomości SMS/MMS.

36 Raport zdarzeń (CANBUS) Podłączenie cyfrowe CAN umożliwia bardzo szczegółowe raportowanie znacznej liczby parametrów związanych z przebytą trasą, pracą silnika, paliwem i charakterystyką jazdy kierowcy oraz układem jezdnym pojazdu Raport temperatur Rozliczenie kilometrów prywatnych Raport przedstawia przejechany dystans [km] z podziałem na dni tygodnia, a dzięki instalacji w pojeździe przycisku kilometry prywatne pozwala pracodawcom rozliczyć pracowników z wykorzystywania pojazdów do celów prywatnych w godzinach wolnych od pracy oraz w weekendy. W wielu przedsiębiorstwach obszar ten jest wciąż niezbadany i często zaniedbywany, ze względu braku świadomości tych kosztów. Z naszych statystyk wynika, iż średnio koszty prywatnego użytkowania pojazdów mogą się wahać od 150 pln 600 pln / pojazd.

37 Raporty Książka jazd Raport ten to zestawienie kumulujące wiele danych w tzw. Książkę jazd, której prowadzenie w niektórych krajach jest wymogiem prawnym. Użytkownik systemu dzięki temu raportowi może dokonywać precyzyjnych analiz czasu pracy pojazdu, kosztów zakupu paliwa, oraz wykorzystania pojazdów do celów prywatnych Raport użytkownika Zestawienie to najczęściej znajduje zastosowanie w przypadku podłączenia w pojeździe jakichś dodatkowych urządzeń np. dźwigu typu HDS, termometrów, podnośników itp. Raport przedstawia czas włączenia i wyłączenia danego urządzenia, czas jego pracy, pozwalając określić jak duża praca została wykonana i precyzyjnie rozliczyć pracowników Raport zdarzeń Raport zdarzeń daje możliwość użytkownikowi wybranie z listy wszystkich możliwych (danych przesyłanych przez pojazd), takich zdarzeń, których kontrola jest istotna ze względu na sposób działania firmy lub potrzebne są one do prowadzonych analiz, czy sprawdzania ewentualnych

38 38 nieprawidłowości (np. nieautoryzowane otwarcie przestrzeni ładunkowej, nieautoryzowane włączenie zapłonu, przekroczenie temperatury w chłodni, przekroczenie prędkości, włączenia alarmu, włączenia urządzeń peryferyjnych jak np. podnośnik itp.) Raport przedstawia nazwy zdarzeń, adresy lub nazwy dróg, w których miały one miejsce, czas ich zaistnienia, prędkość pojazdu jaka była w momencie danego zdarzenia oraz stan licznika kilometrów i stan paliwa w zbiorniku. Dodatkowa kolumna prezentuje zakres temperatur (jeśli pojazd zawiera takie instalacje) Raport zdarzeń uproszczony Raport zdarzeń daje możliwość użytkownikowi wybranie z listy wszystkich zdarzeń(danych przesyłanych przez pojazd) takich, których kontrola jest istotna ze względu na sposób działania firmy lub potrzebne są one do prowadzonych analiz, czy sprawdzania ewentualnych nieprawidłowości (np. nieautoryzowane otwarcie przestrzeni ładunkowej, nieautoryzowane włączenie zapłonu, przekroczenie temperatury w chłodni, przekroczenie prędkości, włączenia alarmu, włączenia urządzeń peryferyjnych jak np. podnośnik itp.). Raport przedstawia nazwy zdarzeń, adresy lub nazwy dróg, w których miały one miejsce, czas ich zaistnienia, prędkość pojazdu jaka była w momencie danego zdarzenia, stan licznika kilometrów oraz nazwę kierowcy Raport zdarzeń rozszerzony Raport zdarzeń daje możliwość użytkownikowi wybranie z listy wszystkich możliwych (danych przesyłanych przez pojazd) takich zdarzeń, których kontrola jest istotna ze względu na sposób działania firmy lub potrzebne są one do prowadzonych analiz, czy sprawdzania ewentualnych nieprawidłowości (np. nieautoryzowane otwarcie przestrzeni ładunkowej, nieautoryzowane włączenie

39 Raporty 39 zapłonu, przekroczenie temperatury w chłodni, przekroczenie prędkości, włączenia alarmu, włączenia urządzeń peryferyjnych jak np. podnośnik itp.) Raport przedstawia nazwy zdarzeń, adresy lub nazwy dróg, w których miały one miejsce, czas ich zaistnienia, prędkość pojazdu jaka była w momencie danego zdarzenia oraz stan licznika kilometrów i stan paliwa w zbiorniku. Ponadto z raportu można tez odczytać dane o punkcie użytkownika, parametry tachografu i obrotomierza (jeśli pojazd zawiera takie instalacje) Schemat graficzny wykorzystania floty Raport w formie graficznej przedstawia czas pracy pojazdu oraz czas wolny, bardzo łatwo pozwalając zorientować się osobie zarządzającej flotą, które z pojazdów mają największą efektywność, a które są wykorzystywane w mniejszym zakresie i mają jeszcze ewentualne rezerwy Sprawność urządzeń Raport ten przedstawia zestawienie tych pojazdów (urządzeń) oraz ich ostatnich lokalizacji, dla których aktualność pozycji bądź pozycja GPS nie jest aktualna Zestawienie tras Raport przedstawia trasy pojazdów w zadanym okresie, w oparciu o wprowadzone na mapę punkty

40 40 użytkownika (np. klienci, hurtownie, bazy przeładunkowe, stacje elektroenergetyczne itp.). Zestawienie zawiera nazwę punktu, godzinę wyjazdu, nazwę kolejnego punktu, godzinę przyjazdu do tego punktu, długość trasy pomiędzy punktami, czas jazdy oraz średnią prędkość. Raport ten często wykorzystywany przez firmy przewozowe, handlowe oraz serwisowe pozwala skonfrontować planowaną trasę ze stanem faktycznym, określić czas pokonania trasy, aby wykryć ewentualne nieprawidłowości lub zaplanować trasy bardziej efektywnie, by zabierały mniej czasu Okresowe zestawienie przebiegów rozszerzone To zestawienie zamiast podziału na czas jazdy, czas postojów i przejechany dystans przedstawia dane w oparciu o wykorzystanie tzw. przycisku kilometry prywatne, o ilości przejechanych kilometrów służbowo, prywatnie, w dni robocze, a także w weekendy. Pozostałe dane są takie same jak w raporcie Okresowe zestawienie przebiegów Raport bilingowy Raport przedstawia ilość wysłanych i odebranych wiadomości tekstowych w technologii GPRS, ilość wysłanych SMS, z podziałem na wiadomości w sieci macierzystej oraz w roamingu, a także ilość powiadomień.

41 Raporty Stany liczników Raport ten zwraca stany liczników wybranych pojazdów w określonym dniu. 4.8 Kierowców Raporty kierowców tworzone są na podstawie identyfikatorów, w które winni być wyposażeni kierowcy. Instalacja w pojeździe powinna być wyposażona w czytniki takich identyfikator i kierowca, po każdym włączeniu zapłonu powinien zidentyfikować się za pomocą osobistego klucza Przejazdy z postojami Raport ten przedstawia przejazdy wybranych kierowców, w zadanym przez użytkownika systemu okresie, z podziałem na dni tygodnia. Dane z każdego dnia przedstawiają czas rozpoczęcia pracy kierowcy tj. pierwszego włączenia zapłonu oraz ostatniego wyłączenia zapłonu, miejsca postojów z podaniem adresu lub nazwy drogi i możliwością oglądu na mapie, czas postojów, czas jazdy, długość poszczególnych odcinków trasy, czasy ich pokonania oraz podsumowanie dnia. Raport ten jest bardzo podobny do raportów pojazdów, z tym, że w przypadku tego raportu wybierany jest kierowca (rozróżniany dzięki specjalnemu identyfikatorowi) a nie pojazd.

42 Zestawienie tygodniowe z postojami 5 Planowanie tras System umożliwia użytkownikom zaplanowanie trasy składającej się z punktów kontrolnych, przypisanie jej do pojazdu a następnie nadzór nad jej wykonaniem. Uwaga! Planowanie tras jest opcją dodatkowo płatną, nie wszyscy użytkownicy systemu będą mieli więc dostęp do tej części systemu. W przypadku zainteresowania tą funkcjonalnością należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta. 5.1 Wprowadzenie Planowanie tras polega na zdefiniowaniu, dla wybranego pojazdu, listy punktów do odwiedzenia w danym dniu. Jako punkt kontrolny można wybrać lokalizację użytkownika, dowolny adres wybrany w wyszukiwarce adresów bądź też punkt wskazany na mapie. System umożliwia zarówno proste planowanie poprzez wybór pojazdu, wskazanie daty w kalendarzu i wybranie kilku punktów kontrolnych jak również planowanie zaawansowane, z wykorzystaniem szablonów dobowych bądź szablonów cyklicznych. Domyślny układ okien na zakładce Planowanie przedstawiony jest poniżej:

43 Planowanie tras 43 W celu zaplanowania trasy dla wybranego pojazdu należy wykonać następujące czynności: 1. Na Kalendarzu tras (w lewym-górnym rogu aplikacji) wybierz pojazd, dla którego chcesz zaplanować trasę. 2. Następnie wybierz dzień, dla którego chcesz zaplanować trasę. 3. Wybierz polecenie Zaplanuj trasę (bądź Edytuj, jeśli wybierzesz dzień, dla którego już jest zaplanowana jakaś trasa), które pojawi się po wybraniu pojazdu oraz daty, aby utworzyć nową trasę (bądź zmienić zaplanowaną wcześniej trasę). 4. Wybierz punkty trasy z listy lokalizacji użytkownika, wyszukując adres bądź wskazując punkt na mapie. 5. Zatwierdź trasę zaplanowaną dla pojazdu poleceniem Zapisz i wyj dź aby zapisać zaplanowaną trasę. Przy planowaniu tras możesz skorzystać również z szablonów dobowych oraz z szablonów cyklicznych, które umożliwiają przyporządkowanie przygotowanych wcześniej szablonów do pojazdów. Szablony dobowe umożliwiają przygotowanie planu na jeden dzień. Szablony cykliczne umożliwiają przygotowanie planu na wiele dni i przydzielanie ich do pojazdów na dowolny okres czasu. Mapa Okno mapy wspomaga proces planowania i weryfikacji trasy. Na niej można wyświetlić wybrane lokalizacje, wyszukać adres, wyświetlić wykonaną trasę i porównać ją z zaplanowaną. Więcej informacji na temat obsługi mapy można znaleźć w rozdziale Praca z mapą.

44 44 Uwaga! W trybie planowania trasy ukryte zostają lokalizacje obiektów wybranych do monitorowania. 5.2 Kalendarz tras Kalendarz tras umożliwia przegląd, w okresach miesięcznych, planu tras dla wybranego pojazdu. Okno kalendarza domyślnie umiejscowione jest w lewym górnym rogu na zakładce Planowanie. Przycisk Poj azd służy do wyboru obiektu, którego trasy chcemy przeglądać lub planować. Po jego kliknięciu wyświetlone zostanie okienko Wyboru obiektów, w którym należy wskazać wybrany pojazd i zatwierdzić wybór klawiszem Wybierz. Wskazówka! Wyboru obiektu można też dokonać dwukrotnie klikając myszą w wybrany obiekt na liście wyboru. Okno wyboru obiektów zamknie się samo, co przyspiesza pracę z aplikacją. Kalendarz tras ułatwia zarządzanie trasami. Poszczególne dni na kalendarzu oznaczone są różnymi kolorami, w zależności od tego, czy na dany dzień zaplanowana została jakaś trasa, i czy trasa została zaplanowana ad-hoc, czy też z szablonu dobowego bądź cyklicznego. Pod kalendarzem ukryta jest legenda objaśniająca znaczenie poszczególnych kolorów na kalendarzu. Wyboru dnia dokonuje się poprzez kliknięcie myszą w wybraną datę na kalendarzu. Wybrany dzień wyróżniony zostanie za pomocą migającego obramowania. Uwaga! Jeśli wybrany zostanie jakiś dzień z przeszłości, w oknie planowania trasy wyświetlone zostaną szczegóły jej realizacji. System umożliwia wprowadzenie planu również dla dni, które już minęły, co daje możliwość porównania trasy, która została wyznaczona dla danego kierowcy (a nie została wcześniej wprowadzona do systemu) z trasą przez niego wykonaną. Aby dodać taką trasę należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w wybrany dzień i z menu kontekstowego wybrać polecenie Edytuj trasę. 5.3 Planowanie i realizacja trasy Po wybraniu pojazdu oraz daty, w oknie Trasy pojawiają się szczegóły trasy (jeśli została zaplanowana na dany dzień). Pomiędzy mapą i szczegółami trasy wyświetlone zostaną podstawowe polecenia, które służą do planowania i przeglądania tras: Zaplanuj trasę, Edytuj, Pokaż na mapie, Usuń. Uwaga! W zależności od tego czy wybrany został dzień z przeszłości, czy też z przyszłości, oraz od tego, czy na dany dzień została zaplanowana jakaś trasa czy też nie, wyświetlane będą różne polecenia. Część z nich może być nieaktywna. Część poleceń, które są rzadziej używane dostępna jest w menu kontekstowym, po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w wybrany na kalendarzu dzień. Dodawanie lokalizacj i użytkownika do trasy Polecenie Dodaj lokalizacj ę dostępne podczas edycji trasy pozwala na wybór lokalizacji użytkownika jako punktów trasy. Polecenie otwiera okno z lokalizacjami użytkownika. Po wskazaniu lokalizacji na liście należy wybrać polecenie Dodaj do trasy (bądź dwukrotnie kliknąć lewym przyciskiem myszy w wybraną na liście lokalizację). Uwaga! Lokalizacja dodawana jest do trasy jako kolejna po wskazanym punkcie trasy (nie zawsze musi więc być dodawana jako ostatnia w kolejności).

45 Planowanie tras 45 Dodawanie adresu do trasy W celu dodania adresu jako kolejnego punktu kontrolnego trasy należy wybrać polecenie Dodaj adres dostępne w trybie edycji trasy. Polecenie pozwala na wyszukanie adresu (miejscowości, ulicy i numeru domu) i dodanie go do planowanej trasy. Po wpisaniu adresu należy kliknąć przycisk Szukaj. Jeśli podany adres nie będzie jednoznaczny, program wyświetli listę wszystkich znalezionych adresów, spełniających podane kryterium. Pod właściwą pozycją z adresem należy kliknąć polecenie Więcej, a następnie Dodaj do trasy. Po dodaniem adresu do trasy można wpisać nazwę adresu (np. nazwę firmy mieszczącej się pod wskazanym adresem). Dodawanie punktu z mapy do trasy Polecenie Wybierz z mapy pozwala na wskazanie na mapie dowolnego punktu i dodanie go do planowanej trasy. Po wybraniu tego polecenia mapa przełącza się w tryb pobierania współrzędnych. Jeśli istnieje potrzeba przesunięcia i/lub przeskalowania mapy należy wybrać odpowiednie narzędzie w przyborniku mapy a następnie ponownie wybrać polecenie Wybierz z mapy, bądź polecenie Wybierz punkt z przybornika mapy. Wprowadzanie nazwy punktu Po dodaniu do trasy punktu z mapy, lokalizacja taka nie ma nazwy w tabeli. Nazwa ta nie jest obowiązkowa, można jednak ją wprowadzić celem ułatwienia późniejszej identyfikacji punktu. W celu wprowadzenia nazwy należy kliknąć w pozycję na liście trasy prawym przyciskiem myszy (w trybie edycji trasy) i z menu kontekstowego wybrać polecenie Edytuj. Po wprowadzeniu nazwy punktu (i ewentualnie warunków jego odwiedzenia) należy kliknąć przycisk Zapisz. Ustawianie punktu startowego i końcowego trasy Wybór punktu startowego i końcowego jest wymagany w przypadku wykorzystywania optymalizacji trasy (dostępnej w późniejszym okresie). Są to punkty, których kolejność nie będzie zmieniona przez optymalizator. Punkt startowy i końcowy nie jest też brany pod uwagę przy realizacji trasy (opuszczenie tych punktów nie oznacza brak realizacji zadań). System określa jednak dzięki nim godzinę rozpoczęcia trasy i godzinę jej zakończenia. W celu ustawienia Punktu startowego trasy należy wskazać pierwszą pozycję na liście zaplanowanych do odwiedzenia punktów i z menu kontekstowego wybrać polecenie Oznacz j ako punkt startowy. Ponowne kliknięcie w tę pozycję na liście umożliwia wybranie polecenia Odznacz j ako punkt startowy, co powoduje usunięcie statusu punktu startowego (punkt pozostaje nadal na liście jako pierwszy punkt do realizacji trasy). W celu ustawienia Punktu końcowego trasy należy wskazać ostatnią pozycję na liście zaplanowanych do odwiedzenia punktów i z menu kontekstowego wybrać polecenie Oznacz j ako punkt końcowy. Ponowne kliknięcie w tę pozycję na liście umożliwia wybranie polecenia Odznacz j ako punkt końcowy, co powoduje usunięcie statusu punktu końcowego (punkt pozostaje nadal na liście jako ostatni punkt do realizacji trasy). Edycj a godzin i warunków odwiedzenia punktu Dla każdego punktu trasy można ustalić preferowane godziny wizyty oraz warunki jego odwiedzenia. W celu edycji tych warunków należy przejść do trybu edycji trasy, wskazać wybrany punkt na liście i z menu kontekstowego wybrać polecenie Edytuj.

46 46 Początek i Koniec Parametry te określają godziny, w których pojazd powinien odwiedzić dany punkt (np. godziny otwarcia sklepu, preferowane godziny dostawy, godziny umówionego spotkania). Jeśli pola te pozostaną puste, system sprawdza tylko, czy pojazd odwiedził zaplanowany punkt w danym dniu. Jeśli zostaną określone godziny dostępności, system sprawdzi, czy wizyta (początek lub jej koniec) nastąpiła w podanym przedziale czasowym. Warunek odwiedzenia Warunek odwidzenia określa parametry jakie muszą być spełnione, aby uznać, że wizyta w danym punkcie się odbyła. Dostępne są dwie opcje: Przebywanie w lokalizacji - w tym przypadku nie jest wymagany postój (wyłączenie zapłonu) w danym punkcie. Wystarczy, że pojazd będzie przebywał określony czas (Czas warunku odwiedzenia) w tej lokalizacji. Uwaga! Czas przebywania można określić z ograniczoną dokładnością, gdyż pojazdy aktualizują swoją pozycję z określoną częstotliwością. Postój w lokalizacji - w tym przypadku wymagane jest wyłączenie zapłonu w pojeździe. Czas warunku odwiedzenia określa minimalny czas, przez który zapłon pozostaje wyłączony. Uwaga! Lokalizacje użytkownika umożliwiają zdefiniowanie domyślnych warunków odwiedzenia dla każdej grupy lokalizacji i odrębnie dla każdej lokalizacji. Zmiana kolej ności punktów trasy W celu zmiany kolejności, w jakich punkty powinny zostać odwiedzone przez kierowcę, należy w trybie edycji trasy wskazać wybraną pozycję, którą chcemy przesunąć, i z menu kontekstowego wybrać polecenie Przesuń do góry lub Przesuń na dół. Wyświetlanie i zapisywanie trasy Oblicz i pokaż trasę - polecenie uruchamia proces wyznaczania trasy (routing). Po jego zakończeniu trasa zostaje pokazana na mapie z zaznaczeniem kolejnych punktów do odwiedzenia na trasie. Zapisz i wyjdź - polecenie powoduje zapisanie zaplanowanej trasy na serwerze i wyjście z trybu edycji. Wyjdź - polecenie powoduje wyjście z trybu edycji trasy bez zapisywania wprowadzonych zmian. Wybór trasy z szablonu Szablony tras umożliwiają szybkie planowanie trasy za pomocą przygotowanych wcześniej schematów. Do dyspozycji mamy szablony dzienne, które wykorzystywane są do zaplanowania jednego dnia oraz szablony cykliczne, które zastosowanie mają w przypadku planowania dłuższego okresu. Wybierz z szablonu dziennego - polecenie to umożliwia zastosowanie planu trasy, który został przygotowany wcześniej w formie szablonu. Po wybraniu polecenia otwiera się okno z szablonami

47 Planowanie tras 47 dziennymi. Po wybraniu odpowiedniego szablonu należy kliknąć przycisk Wybierz (bądź wybrać to polecenie z menu kontekstowego). Dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy w wybrany szablon również powoduje jego wybranie i zamknięcie okna z szablonami. Po wybraniu szablonu program wychodzi z edycji trasy dla danego dnia. Przejdź do Szablonów dziennych, aby dowiedzieć się więcej. Wybierz z szablonu cyklicznego - polecenie to umożliwia zastosowanie szablonów na wiele dni. Po wybraniu polecenia otwiera się okno z listą przygotowanych wcześniej szablonów cyklicznych. Po wybraniu odpowiedniego szablonu należy kliknąć przycisk Wybierz. Dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy w wybrany szablon również powoduje jego wybranie i zamknięcie okna z szablonami. Po wybraniu szablonu program prosi o podanie zakresu dat, dla których zastosowany ma być szablon cykliczny. Przy wyborze zakresu możliwe jest pominięcie sobót i/lub niedziel. Po wybraniu polecenia Zapisz program wychodzi z edycji trasy dla danego zakresu. Przejdź do Szablonów cyklicznych, aby dowiedzieć się więcej. Uwaga! Jeśli w podanym zakresie dni były wybrane już jakieś trasy, zostaną one zastąpione trasy z wybranego szablonu cyklicznego. Realizacj a trasy Jeśli na kalendarzu wybrana zostanie bieżąca lub wcześniejsza data, w oknie trasy wyświetlony zostanie status jej realizacji. Dla każdego punktu trasy wyświetlone będą godziny jego odwiedzenia (początek i koniec wizyty) oraz status realizacji: Wykonano - jeśli dany punkt trasy został osiągnięty w wyznaczonych godzinach i w zakładanej kolejności. Wykonano nieterminowo/poza kolejnością - jeśli dany punkt trasy został osiągnięty poza wyznaczonymi godzinami lub/i nie w zakładanej kolejności. Nie wykonano - jeśli punkt trasy nie został osiągnięty w danym dniu. Polecenie Pokaż na mapie powoduje wyświetlenie na mapie zaplanowanej trasy oraz trasy wykonanej, dzięki czemu możliwe jest porównanie obu tras.

48 Szablony dzienne System umożliwia przygotowanie szablonów tras, które ułatwiają przydzielanie zadań dla poszczególnych pojazdów. Szablon dzienny umożliwia przygotowanie planu dobowego. Składa się on z listy punktów, które powinny zostać odwiedzone w jednym dniu (w ciągu jednej doby). Zarządzanie szablonami dziennymi Okno Szablony dzienne, dostępne jest z głównego menu aplikacji (polecenie Szablony i import tras -> Szablony dzienne tras). Podzielone jest ono na dwie części - lewa (ukryta) zawiera listę grup szablonów, prawa - listę szablonów w danej grupie (bądź listę wszystkich szablonów w przypadku wyboru głównego pnia drzewa). Grupowanie szablonów ułatwia zarządzanie dużą ilością szablonów. W celu utworzenia nowej grupy szablonów należy na drzewku kliknąć prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybrać polecenie Dodaj grupę. Uwaga! Drzewo z grupami szablonów jest 'zwinięte' po lewej stronie okna. Aby wyświetlić drzewo grup należy myszką najechać na symbol rozwijania okna. W celu usunięcia grupy szablonów lub zmiany jej nazwy, należy na drzewie szablonów wskazać żądaną grupę i z menu kontekstowego, dostępnego po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w obrębie drzewa, wybrać odpowiednie polecenie (Usuń grupę bądź Zmień nazwę).

49 Planowanie tras 49 Tworzenie nowego szablonu dziennego W celu utworzenia nowego szablonu należy najpierw na drzewie szablonów wskazać grupę, w której utworzony ma być szablon, a następnie na liście szablonów (w prawej części okna), z menu kontekstowego wybrać polecenie Dodaj nowy szablon. Użytkownik poproszony zostanie o podanie nazwy szablonu oraz krótkiego opisu. Dane te ułatwią późniejsze zarządzanie szablonami. Po wprowadzeniu tych informacji i kliknięciu w przycisk Zapisz, przejdziemy do trybu edycji szablonu. Planowanie trasy do szablonu dziennego odbywa się analogicznie jak w przypadku planowania trasy typu ad-hoc. Po dodaniu wszystkich żądanych punktów trasy należy ją zapisać poleceniem Zapisz i wyj dź. W tabeli szablonów cyklicznych uzupełniona zostanie Długość trasy oraz ilość Lokalizacji w szablonie. Uwaga! Długość trasy podawana jest szacunkowo (obliczana jest najkrótsza trasa pomiędzy kolejnymi punktami trasy). Edycj a szablonu dziennego W celu zmiany nazwy lub opisu szablonu dziennego należy wskazać go na liście szablonów i z menu kontekstowego wybrać polecenie Zmień nazwę. Jeśli wymagane są zmiany w samym szablonie (np. ilość bądź kolejność punktów) należy z menu kontekstowego wybrać polecenie Edytuj. W trybie edycji dostępne są takie same funkcje jak przy tworzeniu nowego szablonu i przy planowaniu trasy ad-hoc. 5.5 Szablony cykliczne Szablon cykliczny może obejmować okres od jednego dnia do kilku tygodni (nie jest ograniczona ilość dni w szablonie cyklicznym). Jeśli trasa dla danego trasa pojazdu powtarza się cyklicznie, np. w okresach tygodniowych, można przygotować szablon obejmujący cały tydzień a następnie przy planowaniu tras przydzielić ten szablon do danego pojazdu na okres wielu tygodni, czy nawet miesięcy. Jeśli pojazd codziennie pokonuje tę samą trasę, należy przygotować trasę cykliczną składającą się tylko z jednego dnia i przydzielić ten szablon na żądany okres. Zarządzanie szablonami cyklicznymi Okno Szablony cykliczne, dostępne jest z głównego menu aplikacji (polecenie Szablony i import tras -> Szablony cykliczne tras). Podzielone jest ono na dwie części - lewa (ukryta) zawiera listę grup szablonów, prawa - listę szablonów w danej grupie (bądź listę wszystkich szablonów w przypadku wyboru głównego pnia drzewa). Grupowanie szablonów ułatwia zarządzanie dużą ilością szablonów. W celu utworzenia nowej grupy szablonów należy na drzewku kliknąć prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybrać polecenie Dodaj grupę.

50 50 Uwaga! Drzewo z grupami szablonów jest 'zwinięte' po lewej stronie okna. Aby wyświetlić drzewo grup należy myszką najechać na symbol rozwijania okna. W celu usunięcia grupy szablonów lub zmiany jej nazwy, należy na drzewie szablonów wskazać żądaną grupę i z menu kontekstowego, dostępnego po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w obrębie drzewa, wybrać odpowiednie polecenie (Usuń grupę bądź Zmień nazwę). Pod listą szablonów wyświetlane są kolejne dni wskazanego powyżej szablonu z informacją o ilości lokalizacji i długości trasy dla każdego dnia szablonu. Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w wybrany dzień wyświetla się menu kontekstowe, które umożliwia przejście do szczegółów danego szablonu oraz wyświetlenie trasy dziennej na mapie. W widoku szczegółów szablonu, górna część okna zawiera listę wszystkich dni szablonu, dolna część - listę lokalizacji w wybranym powyżej dniu. Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w wybrany dzień szablonu wyświetlane jest menu kontekstowe, które umożliwia obliczenie i pokazanie trasy na mapie, dodanie i usunięcie dnia szablonu oraz przejście do edycji trasy w wybranym dniu. Tworzenie i edycj a szablonu cyklicznego W celu utworzenia nowego szablonu cyklicznego należy najpierw na drzewie szablonów wskazać grupę, w której utworzony ma być szablon, a następnie na liście szablonów (w prawej części okna), z menu kontekstowego wybrać polecenie Dodaj nowy szablon. Użytkownik poproszony zostanie o podanie nazwy szablonu oraz krótkiego opisu. Domyślnie jako nazwa szablonu i jego opis przyjmowana jest nazwa grupy, w której tworzony dodany został szablon. Wprowadzenie unikatowej nazwy i opisu szablonu ułatwią późniejsze zarządzanie szablonami. Po zapisaniu nazwy i opisu szablonu program przejdzie do szczegółów szablonu cyklicznego i automatycznie doda nowy dzień szablonu. Aby przejść do planowania trasy w danym dniu należy wskazać go na liście dni i wybrać polecenie Edytuj dzień. Dalsze tworzenie trasy odbywa się analogicznie jak w przypadku planowania trasy typu ad-hoc. Jeśli szablon zawierać ma więcej dni, należy kolejno dodać je poleceniem Dodaj dzień trasy i zaplanować trasę dla każdego dnia wybierając polecenie Edytuj dzień. Po dodaniu wszystkich dni trasy można powrócić do listy szablonów poleceniem Powrót do szablonów. 5.6 Import tras System pozwala na import tras z zewnętrznych źródeł danych, dzięki czemu skraca się czas planowania zadań. W celu importu danych należy wskazać odpowiedni plik w formacie XLS

51 Planowanie tras 51 (Excel) i 'zmapować' właściwe kolumny z pliku z kolumnami w bazie danych systemu. Zaimportowane dane wyświetlone zostaną w zakładce Planowanie lub w szablonach tras. Punkty tras, które nie zostały właściwie zlokalizowane przez system, użytkownik będzie mógł wskazać na mapie. Import tras i szablonów Okno Import tras, dostępne jest z głównego menu aplikacji (polecenie Szablony i import tras -> Import tras). 1. Po wyświetleniu okna do importu tras i szablonów wskaż plik z danymi (przycisk Wybierz plik) a następnie kliknij polecenie Dalej. 2. Następnie zmapuj odpowiednie kolumny z danymi (wybierz odpowiednie kolumny w pliku, aby dopasować je do danych w systemie) i kliknij polecenie Dalej. 3. Na następnym ekranie pojawi się zestawienie punktów, które nie zostały automatycznie zlokalizowane przez system. Dla błędów związanych z geokodowaniem będzie istniała możliwość wyboru lokalizacji z mapy (na podstawie współrzędnych geograficznych). Poprawiona lokalizacja zmieni status na OK. Uwaga! Pozostałe błędy trzeba będzie poprawiać w pliku źródłowym. Wyeliminowanie wszystkich błędów z importu jest warunkiem koniecznym dla zaimportowania wszystkich tras. Nie ma możliwości częściowego zaimportowania deklarowanych tras. W przypadku, gdy dla importowanej trasy dla danego obiektu i dnia istnieje już zapisana trasa, wyświetlony zostanie komunikat o nadpisywaniu trasy z przyciskami importuj i nie importuj. Po kliknięciu przycisku importuj, użytkownik będzie mógł przejść do edycji znalezionych błędów. Podobnie dla szablonów tras oraz szablonów cyklicznych dla istniejącej już nazwy szablonu wyświetlony zostanie powyższy komunikat. 4. Jeśli wszystkie lokalizacje mają status OK. można przeprowadzić import. 5. Po zaimportowaniu tras lub szablonów wyświetlona zostanie informacja o ilości zaimportowanych punktach. Lista kolumn do importu W zależności od tego, czy importowana jest trasa dla konkretnego pojazdu, czy też szablon dzienny lub cykliczny, System pozwala na import następujących danych: Nazwa obiektu nazwa obiektu w FOL Identyfikator obiektu unikalny identyfikator obiektu w FOL Numer rejestracyjny numer rejestracyjny pojazdu Data dzień, dla którego dodajemy punkt do planu Numer dnia (tylko dla importu szablonów cyklicznych) numer dnia, dla którego importujemy trasę; numeracja od 1 w górę Nazwa szablonu (tylko dla importu szablonów tras oraz szablonów cyklicznych)

52 52 Miasto Ulica Nr. domu Długość długość geograficzna importowanego punktu Szerokość szerokość geograficzna importowanego punktu Czas początek godzina początku wizyty Czas koniec godzina końca wizyty Cel Spotkania Osoba kontaktowa Podsumowanie Następne spotkanie Format pliku wej ściowego Plik, zawierający trasy do importu, powinien być w formacie excelowym. Nazwy kolumn muszą się znajdować w pierwszym wierszu, zaczynając od pola A1. Aby dany punkt został zaimportowany do systemu, wymagane są minimum następujące kolumny: Dla importu tras: Nazwa lub identyfikator obiektu Data, dla której importowany jest punkt Miasto z ulicą i numerem lub współrzędne geograficzne Dla importu szablonu dziennego: Miasto z ulicą i numerem lub współrzędne geograficzne Nazwa szablonu Dla importu szablonu cyklicznego: Miasto z ulicą i numerem lub współrzędne geograficzne Numer dnia Nazwa szablonu Rodzaj importu (import tras, import szablonu dziennego, import szablonu cyklicznego) będzie rozpoznawany na podstawie zmapowanych kolumn.

53 Planowanie tras 53 Lista błędów importu Możliwe błędy podczas importu: Błędna nazwa, identyfikator obiektu lub numer rejestracyjny Błędna nazwa szablonu Błędna data zła data, dla której chcemy zaimportować trasę Błędne numery dni (dla importu szablonów cyklicznych) zła lub brak numeracji dni Błędne współrzędne Brak dokładnego adresu Brak adresu Wiele adresów Duplikacja szablonu Brak uprawnień do obiektu użytkownik nie ma uprawnień dla importowanego obiektu Obiekt nie istnieje w FOL Nie rozpoznano rodzaju szablonu (gdy nie można zdeterminować czy importowana jest trasa/ szablon/szablon cykliczny) Nieznany błąd pozostałe nie zakwalifikowane do powyższych grup 6 Lokalizacje użytkownika System pozwala na dodanie własnych lokalizacji, które uwzględniane będą na mapach oraz w raportach. Lokalizacje użytkownika widoczne są dla wszystkich użytkowników danego klienta (firmy). Mogą być podzielone na różne kategorie (typy), które będą reprezentowane na mapie różnymi symbolami graficznymi i będą miały różne właściwości. Typy obiektów można również przypisywać do wybranych grup pojazdów. Jest to bardzo przydatna funkcjonalność w przypadku, kiedy nie wszystkie lokalizacje użytkownika mają być wyszukiwane jako najbliższe lokalizacje (np. nie chcemy w raportach widzieć stacji benzynowych) lub w przypadku rejonizacji bądź podziału funkcjonalnego pojazdów. Okno z listą lokalizacji użytkownika, otwierane z głównego menu aplikacji, zawiera listę lokalizacji utworzonych przez wszystkich użytkowników w ramach danego klienta. Lewa część okna (ukryta) zawiera drzewo z typami i grupami lokalizacji, prawa część - listę lokalizacji przypisanych do typu wskazanego na drzewie. Dodawanie lokalizacj i użytkownika

54 54 Metoda 1 1. Używając narzędzi mapowych znajdź na mapie obszar, w którym chcesz dodać nową lokalizację. 2. Z menu kontekstowego mapy (po kliknięciu we wskazaniu punkt na mapie) wybierz polecenie Dodaj lokalizacj ę: 3. Wyświetlone zostanie okno Szczegóły lokalizacji, do którego wprowadzone zostaną współrzędne geograficzne - Szerokość i Długość, pobrane automatycznie z mapy 4. Wybierz właściwy Typ lokalizacji, opcjonalnie Grupę (grupa musi być wcześniej utworzona dla danego typu), jej Nazwę oraz dodatkowy Opis (nie jest wymagany). 5. Dodatkowo możesz wprowadzić dokładny adres lokalizacji: Kod pocztowy, Miasto, Ulica i Nr domu. 6. Pola Baza i Klient służą do oznaczenia, czy w danej lokalizacji znajduje się klient lub czy jest to baza należąca do użytkownika. W obecnej wersji systemu pola te mogą jedynie ułatwiać zarządzanie lokalizacjami, w przyszłości posłużą do planowania tras i kontroli realizacji zadań. 7. Jeśli chcesz, wpisz Kod klienta, który posłuży do jego identyfikacji. 8. Jeśli korzystasz z planowania tras i lokalizacje mają być wykorzystane przy planowaniu, wprowadź Warunek i czas odwiedzenia lokalizacji (jeśli jest inny, niż domyślnie określony dla danego typu lokalizacji: 9. Przebywanie w lokalizacji - w tym przypadku nie jest wymagany postój (wyłączenie zapłonu) w danym punkcie. Wystarczy, że pojazd będzie przebywał określony czas (Czas warunku odwiedzenia) w tej lokalizacji. Uwaga! Czas przebywania można określić z ograniczoną dokładnością, gdyż pojazdy aktualizują swoją pozycję z określoną częstotliwością. 10.Postój w lokalizacji - w tym przypadku wymagane jest wyłączenie zapłonu w pojeździe. Czas warunku odwiedzenia określa minimalny czas, przez który zapłon pozostaje wyłączony. 11.Opcjonalnie ustaw godziny dostępności danej lokalizacji (np. godziny otwarcia sklepu, preferowane godziny wizyt, itp). Zakres godzinowy 00:00-00:00 oznacza dostępność przez całą dobę. 12.Na zakładce Szczegółowe uzupełnij dodatkowe atrybuty lokalizacji (jeśli zostały zdefiniowane). 13. Wybierz polecenie Zapisz aby zachować dane lokalizacji na serwerze. Metoda 2 1. Otwórz okno z lokalizacjami użytkownika z głównego menu aplikacji. 2. Wskaż typ lokalizacji, którą chcesz dodać. 3. Kliknij przycisk Dodaj w dolnej części okna z lokalizacjami a następnie Dodaj lokalizacj ę. 4. Wyświetlone zostanie okno ze szczegółami nowej lokalizacji. Domyślnie zostanie wybrany taki typ lokalizacji, jaki był wybrany w oknie z lokalizacjami. 5. Dalej postępuj tak, jak w metodzie 1.

55 Lokalizacje użytkownika 55 Edycj a lokalizacj i użytkownika W celu edycji lokalizacji użytkownika otwórz okno z lokalizacjami a następnie: 1. Znajdź na liście lokalizację, której dane chcesz zmienić. 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę lokalizacji i z menu kontekstowego wybierz polecenie Pokaż szczegóły. 3. Kliknij przycisk Edytuj, aby przejść do trybu edycji danych. 4. Jeśli chcesz zmienić położenie geograficzne lokalizacji, kliknij prawym przyciskiem myszy w nową lokalizację na mapie i z menu kontekstowego wybierz polecenie Dodaj lokalizacj ę. 5. Po zmianie parametrów lokalizacji wybierz przycisk Zapisz, aby zachować zmiany na serwerze. Pokazywanie na mapie Aby wybraną lokalizację wyświetlić na mapie, należy wybrać ją na liście w oknie lokalizacji użytkownika a następnie kliknąć ją prawym przyciskiem myszy. Następnie, z menu kontekstowego, wybrać należy polecenie Pokaż na mapie. Polecenie Pokaż na mapie dostępne jest również w oknie ze szczegółami lokalizacji. Usuwanie lokalizacj i użytkownika W celu usunięcia wybranej lokalizacji użytkownika z systemu należy wskazać ją w oknie lokalizacji użytkownika. Po kliknięciu jej prawym przyciskiem myszy, z menu kontekstowego wybrać należy polecenie Usuń. Wyszukiwanie lokalizacj i Okno do zarządzania lokalizacjami użytkownika zawiera typowe dla całej aplikacji mechanizmy ułatwiające zarządzanie i wyszukiwanie lokalizacji - struktura drzewka zawierająca typy i grupy lokalizacji oraz pole filtrowania, które filtruje wszystkie lokalizacje uwzględniając wpisany fragment nazwy, miasta bądź ulicy. Dodatkowe kryteria wyszukiwania można wprowadzić w polach Baza i Klient (filtr łączny z wprowadzonym tekstem). Wprowadzony filtr powoduje przeszukanie tych lokalizacji, które wskazaliśmy na drzewie. Jeśli chcemy przeszukać wszystkie lokalizacje spełniające wprowadzone kryteria, to należy wskazać główną gałąź drzewa (Lokalizacje). Wskazanie typu bądź grupy spowoduje zawężenie zakresu przeszukiwanych lokalizacji. 6.1 Typ lokalizacji W celu łatwiejszego zarządzania lokalizacjami, można je podzielić na różne typy, które będą na mapie przedstawiane różnymi symbolami graficznymi. Dla poszczególnych typów można również określać parametry definiujące sposób wyświetlania ich na mapie oraz ich 'zasięg'.

56 56 Uwaga! Drzewo z typami lokalizacji jest 'zwinięte' po lewej stronie okna. Aby wyświetlić drzewo grup należy myszką najechać na symbol rozwijania okna. Dodawanie i edycj a typu lokalizacj i 1. Otwórz okno z lokalizacjami użytkownika z głównego menu aplikacji. 2. W celu dodania nowego typu kliknij prawym przyciskiem myszy w obrębie drzewa typów lokalizacji i z menu kontekstowego wybierz polecenie Dodaj typ lub kliknij przycisk Dodaj typ w dolnej części okna z lokalizacjami. Jeśli chcesz zmienić parametry istniejącego już typu, prawym przyciskiem myszy kliknij dany typ lokalizacji i wybierz polecenie Pokaż szczegóły a w oknie szczegółów typu polecenie Edytuj. 3. Wpisz Nazwę typu, np. parking, biuro, hurtownia, stacja benzynowa, itp. 4. Opis typu lokalizacji pozwala na wprowadzenie dodatkowego tekstu określającego typ lokalizacji (opcjonalny). 5. Określ Promień obszaru (w metrach) oznaczający 'zasięg' danego typu lokalizacji. Parametr ten jest wykorzystywany przy sprawdzaniu, czy określony obiekt znajduje się w pobliżu danej lokalizacji. Nazwa najbliższej lokalizacji użytkownika, w obrębie której znajduje się obiekt wpisywana jest do tabeli obiektów On-Line jak również do raportów. 6. Zaznacz pole wyboru Wyświetlanie na mapie, jeśli chcesz, aby lokalizacje tego typu widoczne były na mapie. Jeśli pole to pozostanie niezaznaczone, to dany typ lokalizacji oraz wszystkie lokalizacje tego typu będą oznaczone szarą czcionką w oknie z lokalizacjami użytkownika. 7. Określ parametr Wyświetlanie lokalizacji dla mapy o szerokości (w kilometrach), który wpływa na sposób wyświetlania lokalizacji danego typu na mapie. Określa on szerokość obszaru wyświetlanego w oknie mapy, dla którego pojawiają się lokalizacje na mapie. Im większy będzie ten parametr, tym przy większej skali będą wyświetlane lokalizacje na mapie, trzeba jednak pamiętać, że przy dużej liczbie lokalizacji użytkownika zaczną się one na siebie nakładać. 8. Jeśli korzystasz z planowania tras, ustaw domyślny Warunek odwiedzenia dla danego typu: 9. Przebywanie w lokalizacji - w tym przypadku nie jest wymagany postój (wyłączenie zapłonu) w danym punkcie. Wystarczy, że pojazd będzie przebywał określony czas (Czas warunku odwiedzenia) w tej lokalizacji. Uwaga! Czas przebywania można określić z ograniczoną dokładnością, gdyż pojazdy aktualizują swoją pozycję z określoną częstotliwością. 10.Postój w lokalizacji - w tym przypadku wymagane jest wyłączenie zapłonu w pojeździe. Czas warunku odwiedzenia określa minimalny czas, przez który zapłon pozostaje wyłączony. 11.Wybierz Symbol lokalizacji, który będzie wyświetlany na mapie dla oznaczenia lokalizacji użytkownika danego typu. Usuwanie typu lokalizacj i użytkownika 1. Otwórz okno z lokalizacjami użytkownika z głównego menu aplikacji. 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy wybrany typ lokalizacji i z menu kontekstowego wybierz

57 Lokalizacje użytkownika 57 polecenie Usuń typ. Grupowanie lokalizacj i W celu ułatwienia zarządzania lokalizacjami użytkownika system umożliwia ich grupowanie w ramach każdego typu lokalizacji. W celu dodania grupy należy wskazać wybrany typ lokalizacji i z menu kontekstowego wybrać polecenie Dodaj grupę. Po wprowadzeniu nazwy grupy należy kliknąć przycisk Zapisz. Polecenia Edytuj grupę oraz Usuń grupę dostępne z menu kontekstowego po kliknięciu prawym przyciskiem myszy nazwy grupy na drzewku umożliwiają odpowiednie edycję nazwy grupy oraz jej całkowite usunięcie. Przenoszenie lokalizacj i pomiędzy typami i grupami Użytkownik ma możliwość przeniesienia wybranych lokalizacji do innych typów i grup lokalizacji: 1. W tabeli z lokalizacjami użytkownika zaznacz lokalizację (jedną bądź kilka), które chcesz przenieść do innych typu i/lub grupy. 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy w zaznaczone lokalizacje. 3. Z menu kontekstowego wybierz polecenie Zmień typ/grupę. 4. Wybierz typ lokalizacji, do którego mają zostać przeniesione lokalizacje. 5. Jeśli chcesz wskazać konkretną grupę lokalizacji w wybranym typie, do której mają zostać przeniesione lokalizacje, wskaż ją w polu Grupy lokalizacji. Jeśli lokalizacje mają by przeniesione tylko do typu (bez wskazywania grupy), pozostaw opcję Tylko typ. 6. Zaakceptuj zmianę przyciskiem Zapisz. Uwaga! Użytkownik będzie widział tylko te typy lokalizacji, które skojarzone będą z pojazdami, do których ma dostęp. Przydzielanie typów lokalizacj i do grup poj azdów Interfejs do przydzielania typów lokalizacji do grupy obiektów dostępny jest na zakładce Lokalizacje w oknie do zarządzania obiektami (okno to dostępne jest z głównego menu programu ). Uwaga! Zakładka Lokalizacje widoczna będzie tylko dla tych użytkowników systemu, którzy będą mieli do tego stosowne uprawnienia (opcja Przydzielanie lokalizacji użytkownika do obiektów w grupie Zarządzenie obiektami). W celu przypisania typów lokalizacji do określonej grupy obiektów należy na drzewie obiektów wskazać odpowiednią grupę, przejść na zakładkę Lokalizacje i zaznaczyć typy lokalizacji, które mają być powiązane ze wskazaną grupą obiektów. Pole Zaznacz/odznacz wszystkie ułatwia wybór (lub usunięcie) wszystkich typów lokalizacji przypisanych do wskazanej grupy obiektów. Wybór należy zatwierdzić klikając przycisk Zapisz. Uwaga! Zaznaczenie wszystkich typów lokalizacji spowoduje przydzielenie wskazanym grupom

58 58 pojazdów typy lokalizacji, które istnieją w systemie w danym momencie. Nie oznacza to jednak, że po utworzeniu nowych typów będą one przydzielone do wskazanych grup pojazdów. Zaznaczenie pola wyboru Dostęp do wszystkich lokalizacji powoduje przydzielenie do grupy obiektów zarówno wszystkich istniejących typów lokalizacji, jak i wszystkich typów, które utworzone zostaną w przyszłości. Uwaga! Funkcjonalność ta ma wpływ na funkcjonowanie okienka Zarządzanie lokalizacjami. Użytkownik, na drzewku z typami lokalizacji, będzie widział tylko te typy, które powiązane są z pojazdami, do których ma on dostęp. Jeżeli użytkownik ma dostęp do wszystkich pojazdów, automatycznie uzyskuje dostęp do wszystkich typów lokalizacji. 6.2 Import lokalizacji użytkownika System pozwala na import lokalizacji z plików formatu Excel. Plik z lokalizacjami powinien zawierać następujące dane: Nazwa typu - typ lokalizacji, do którego importowana lokalizacja zostanie dodana. Nazwa - nazwa lokalizacji użytkownika, która będzie widziana w systemie (na mapie oraz w kolumnie z najbliższą lokalizacją). Opis - dodatkowy opis lokalizacji (opcjonalnie). Miasto - nazwa miejscowości, w której znajduje się importowana lokalizacja użytkownika. Ulica - nazwa ulicy, przy której znajduje się lokalizacja. Nr domu - numer domu, dla lokalizacji. Jeśli dane nie będą zawierać numeru domu, system przyjmie domyślnie numer 1. Kod pocztowy - kod pocztowy dla danej lokalizacji użytkownika. Id klienta zewnętrznego - dodatkowy (opcjonalny) identyfikator lokalizacji użytkownika pozwalający na wprowadzenie np. identyfikatora odbiorcy. Długość i szerokość geograficzna - współrzędne geograficzne (jeśli są dostępne). System umożliwia również import dodatkowych atrybutów, muszą one jednak zostać wcześniej zdefiniowane. Uwaga! Aby lokalizacje zostały zaimportowane, wszystkie typy importowanych lokalizacji muszą być wcześniej wprowadzone do systemu. Uwaga! Na podstawie adresu system dokonuje geokodowania - wyszukiwania lokalizacji na mapie (współrzędnych geograficznych), jeśli adres będzie źle wprowadzony, nie będzie możliwy poprawny import danej lokalizacji. Uwaga! Nazwa ulicy i numer domu powinny znajdować się w oddzielnych kolumnach. Jeśli w danych, które chcemy zaimportować nazwa ulicy i numer domu są w jednej kolumnie (w poniższym przykładzie znajdują się w kolumnie G), w celu ich rozdzielenia należy zastosować następujące funkcje: Wydzielenie nazwy ulicy: =JEŻELI.BŁĄD(FRAGMENT.TEKSTU(G2;1;(SZUKAJ.TEKST(" ";G2;DŁ(USUŃ. ZBĘDNE.ODSTĘPY(G2))-5))-1);"")

59 Lokalizacje użytkownika 59 Wydzielenie numeru domu: =JEŻELI.BŁĄD(FRAGMENT.TEKSTU(G2;SZUKAJ.TEKST(" ";G2;DŁ(USUŃ. ZBĘDNE.ODSTĘPY(G2))-5)+1;DŁ(USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY(G2))-SZUKAJ.TEKST(" ";G2;DŁ(USUŃ.ZBĘDNE. ODSTĘPY(G2))-5));"") Powyższe funkcje należy skopiować do nowych kolumn w arkuszu kalkulacyjnym Excel z danymi do zaimportowania. Istniejącą kolumnę z nazwą ulicy i numerem domu przenieść należy do kolumny G, bądź w podanych wzorach zamienić G na kolumnę, w której dane te się znajdują. W celu importu lokalizacji użytkownika wybierz polecenie Importuj znajdujące się w dolnej części okna do zarządzania lokalizacjami. Uwaga! Dostęp do zarządzania lokalizacjami mają tylko uprawnieni użytkownicy. Następnie: 1. Wskaż plik z lokalizacjami do zaimportowania, korzystając z polecenia Wybierz plik lokalizacj i. Po wybraniu pliku kliknij polecenie Dalej. 2. Wskaż następnie kolumny zawierające odpowiednie dane. Dla każdego pola opisującego lokalizację należy wskazać właściwe pole z importowanego pliku. System sam będzie próbował dobrać odpowiednie mapowanie danych, rozpoznając nagłówki kolumn w importowanym pliku. Jeśli nagłówki kolumn w importowanym pliku będą miały inne nazwy niż nazwy pól lokalizacji w systemie, dopasowanie tych pól trzeba będzie wykonać ręcznie. Po dopasowaniu kolumn kliknij polecenie Dalej. 3. Na dalszym etapie importu wyświetlona zostanie lista wszystkich lokalizacji z oznaczeniem, czy dana lokalizacja zawiera prawidłowe dane, czy też zawiera jakieś błędy. Po najechaniu kursorem myszy na ikonę z błędem wyświetlona zostanie przyczyna błędu. Możesz zdecydować, czy importować wszystkie lokalizacje, czy tylko te prawidłowe. Można również zaimportować te, które mają określony status błędu. Za pomocą pól wyboru zaznacz te opcje, które zostaną zaimportowane. Na koniec kliknij przycisk Importuj. 4. Wybrane lokalizacje zostaną zaimportowane do systemu. Jeżeli plik z danymi zawiera jakieś dane, które nie zostały zaimportowane, to pojawi się przycisk Zapisz błędne do Excela. W podsumowaniu importu wyświetlona zostanie również informacja na temat ilości zaimportowanych i niezaimportowanych lokalizacji. 5. Kliknij polecenie Zamknij aby zakończyć proces importu danych. Po zapisaniu lokalizacji zawierających błędne lub niekompletne dane do pliku, można je poprawić i ponownie zaimportować do systemu. Status błędu ułatwia zdiagnozowanie przyczyny, dla której dana lokalizacja nie została zaimportowana. Importowane lokalizacje mogą mieć następujący status: poprawne - lokalizacje zawierające kompletne dane pozwalające na jednoznaczne określenie współrzędnych geograficznych pozycji; błędne - dane niekompletne (np. brak nazwy lokalizacji bądź brak w systemie typu lokalizacji, który chcemy zaimportować); niezlokalizowane - format danych jest poprawny, jednak system nie może znaleźć współrzędnych geograficznych dla podanego adresu (może to oznaczać, że adres został wpisany błędnie, bądź też system nie znajduje podanej miejscowości); wiele adresów - jest to przypadek, kiedy dla podanego adresu zostało znalezionych kilka lokalizacji (wpisany adres jest niejednoznaczny);

60 60 brak ulic - dane w pliku do zaimportowaniu zawierają prawidłowe dane, jednak dla znalezionej miejscowości brak jest szczegółowego planu miast zawierającego ulice. System zwróci współrzędne geograficzne środka miejscowości, zamiast lokalizację z dokładnością do ulicy i numeru domu. duplikaty - podana lokalizacja istnieje już w bazie danych systemu (oznacza to, że dla znalezionych współrzędnych geograficznych istnieje już lokalizacja o podanej nazwie). Uwaga! W przypadku importu lokalizacji innych niż poprawne, dla danego typów lokalizacji, które są importowane utworzone zostaną dodatkowe grupy lokalizacji: Poprawne, Błędne, Niezlokalizowane, Wiele adresów i Duplikaty i w grupach tych zostaną umieszczone odpowiednio te lokalizacje, które nie są uznane przez system za poprawne. 6.3 Definiowanie dodatkowych atrybutów Dodatkowe atrybuty lokalizacji użytkownika pozwalają na wprowadzenie uzupełniających informacji do opisu lokalizacji. Atrybuty te to dodatkowe pola tekstowe, które wyświetlane są jako oddzielne kolumny w tabelach z lokalizacjami (dodatkowa możliwość filtrowania lokalizacji użytkownika). Każdy klient systemu ma możliwość wprowadzenia własnych atrybutów. Przycisk Atrybuty w oknie do zarządzania lokalizacjami otwiera okno służące do definiowania atrybutów. W celu dodania nowego atrybutu należy wprowadzić jego nazwę w polu edycyjnym i kliknąć przycisk Dodaj. Aby usunąć atrybut z lokalizacji należy wskazać go na liście dodatkowych atrybutów i kliknąć polecenie Usuń. Uwaga! Dodatkowe atrybuty są tworzone dla wszystkich typów lokalizacji klienta. Usunięcie atrybutu spowoduje więc usunięcie go ze wszystkich lokalizacji użytkownika. Po zdefiniowaniu dodatkowych atrybutów i powrocie do okna zarządzania lokalizacjami należy odświeżyć tabelę przyciskiem: 7 Funkcjonalności dodatkowe System zawiera szereg funkcjonalności ułatwiających zarządzanie zasobami mobilnymi oraz zwiększających komfort pracy z programem. Należą do nich, między innymi, komunikacja tekstowa zintegrowana z nawigacją samochodową pozwalająca na kontakt z kierowcą i przesyłanie zleceń, system powiadomień o zdarzeniach (np. opuszczenie dozwolonej strefy), przypomnienia o przeglądach czy wymianie opon, harmonogram czasu pracy pozwalający na rozliczanie prywatnego użycia pojazdów. Poszczególne funkcjonalności opisane są w kolejnych podrozdziałach. 7.1 Wiadomości tekstowe umożliwia przesyłanie wiadomości tekstowych pomiędzy użytkownikami systemu a kierowcami wyposażonymi w specjalne terminale komunikacyjne. Jako terminal komunikacyjny służyć może palmtop z odpowiednim oprogramowaniem, podłączony do urządzenia monitorującego w pojeździe. Oprogramowanie komunikacyjne na palptopie może być zintegrowane z aplikacją nawigacyjną. Takie rozwiązanie umożliwia przesłanie do kierowcy zlecenia ze wskazaniem lokalizacji, do której powinien udać się kierowca i zapewnia jednocześnie kierowcy możliwość nawigacji do przesłanego punktu.

61 Funkcjonalności dodatkowe 61 Okno z wiadomościami tekstowymi otwierane jest z głównego paska aplikacji. Podzielone jest na dwie części - lewa strona zawiera drzewo grupujące wiadomości na wysłane i odebrane, prawa strona zawiera listę wszystkich wiadomości użytkownika. Wiadomości odebrane podzielone są dodatkowo, w zależności od statusu, na wiadomości nowe i odczytane. Wiadomości wysłane, podzielone są z kolei na wiadomości niewysłane, dostarczone i odczytane. Nowe wiadomości, to takie, które jeszcze nie zostały otwarte przez użytkownika. Odebrane wiadomości, które zostają otwarte przez użytkownika (użytkownik wyświetli szczegóły wiadomości), zmieniają swój status na Odczytane. Wszystkie nowotworzone wiadomości oznaczone są statusem Niewysłane. Wiadomości, które przekazane zostają do aplikacji na palmtopie zmieniają swój status na Dostarczone. Po wyświetleniu ich przez adresata wiadomości zmieniają one swój status na Odczytane. Tworzenie i wysyłanie wiadomości 1. Otwórz okno z wiadomościami tekstowymi z głównego paska aplikacji. 2. Kliknij przycisk Nowa wiadomość a następnie przycisk Do w oknie nowej wiadomości. 3. W oknie Wybór obiektów wskaż te, do których adresowana będzie wiadomość, a następnie kliknij przycisk Dodaj. Możesz wybrać jednocześnie wielu adresatów tej samej wiadomości. Po wybraniu wszystkich adresatów kliknij przycisk Zamknij w oknie wyboru obiektów. 4. W oknie nowej wiadomości, w polu Do, pojawią się nazwy wybranych obiektów. Możesz ponownie kliknąć pole Do, w celu wyboru kolejnych obiektów, możesz również usunąć wskazane obiekty z listy adresatów przyciskiem Usuń zaznaczone (wcześniej należy zaznaczyć pola wyboru przy obiektach, które chcemy usunąć z listy adresatów). 5. Wpisz następnie Temat wiadomości oraz jej Treść. 6. Jeśli chcesz, możesz wskazać Datę ważności wiadomości. Jest to termin, po którym system nie będzie próbował wysłać wiadomości do adresata, jeśli wcześniej wysłanie nie powiedzie się. 7. Długość i Szerokość geograficzna określa współrzędne geograficzne punktu, który przesłany zostanie do aplikacji nawigacyjnej jako punkt docelowy (opcjonalnie, np. przy zleceniu przesyłanym do kierowcy). W celu pobrania współrzędnych geograficznych należy wskazać odpowiedni punkt na mapie za pomocą narzędzia Pobierz współrzędne w oknie mapowym. 8. Na koniec kliknij przycisk Wyślij. Jeśli podczas tworzenia nowej wiadomości wybranych zostało wielu adresatów, dla każdego adresata zostanie w skrzynce nadawczej utworzona oddzielna wiadomość. Pozwala to kontrolować, do kogo wiadomości zostały dostarczone, a do kogo jeszcze nie. Odbieranie wiadomości tekstowych Wiadomości tekstowe przesyłane przez kierowców trafiają do skrzynki odbiorczej i umieszczane są w folderze Wiadomości odebrane. W celu przeczytania nowej wiadomości, kliknij ją prawym przyciskiem myszy (w oknie wiadomości tekstowych) i z menu kontekstowego wybierz polecenie Szczegóły. W oknie szczegółów wiadomości zostaną wyświetlone takie dane jak nadawca, temat

62 62 oraz treść wiadomości. Odpowiadanie na wiadomość i przesyłanie j ej do innego adresata W celu odpowiedzi na przesłaną wiadomość należy wybrać wiadomość, na którą chcemy odpowiedzieć, w oknie wiadomości tekstowych a następnie kliknąć przycisk Odpowiedz. Można również kliknąć wybraną wiadomość prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybrać polecenie Odpowiedz. Odebraną wiadomość można przesłać dalej. W tym celu należy wskazać ją w oknie wiadomości tekstowych a następnie kliknąć polecenie Prześlij dalej a następnie postępować należy jak w przypadku wysyłania nowej wiadomości. Polecenie Prześlij dalej jest również dostępne w menu kontekstowym otwieranym po kliknięciu prawym przyciskiem myszy wybranej wiadomości. Ponowne wysyłanie wiadomości Wiadomości, które nie zostały przesłane przez system przed upływem terminu ważności (np. z powodu niedostępności terminala komunikacyjnego) można spróbować wysłać ponownie. W tym celu należy kliknąć prawym przyciskiem myszy wiadomość, którą chcemy ponownie wysłać i z menu kontekstowego wybrać należy polecenie Wyślij ponownie. Usuwanie wiadomości Odebrane i wysłane wiadomości usunąć można poleceniem Usuń dostępnym w oknie wiadomości tekstowych. Szablony wiadomości W celu ułatwienia przesyłania wiadomości tekstowych z terminali komunikacyjnych (PDA), aplikacja umożliwia tworzenie i pobieranie do urządzeń mobilnych najczęściej używanych komunikatów tekstowych. Lista szablonów wiadomości tekstowych jest wspólna dla wszystkich użytkowników danego klienta. W celu edycji szablonów wiadomości otwórz okno z wiadomościami wybierając ikonę Wiadomości tekstowe z menu na głównym pasku aplikacji wiadomości.. W oknie wiadomości kliknij przycisk Szablony Kliknij przycisk Dodaj albo wybierz polecenie Dodaj szablon z menu kontekstowego, aby utworzyć nowy szablon wiadomości. W celu edycji już istniejącego szablonu wskaż go na liście i kliknij przycisk Edytuj bądź wybierz polecenie Edytuj szablon z menu kontekstowego. Szablon wiadomości składa się z Nazwy (nie jest ona przesyłana do urządzenia mobilnego), Tematu wiadomości oraz Treści. Temat wiadomości powinien być krótki, gdyż wyświetlany jest jako nagłówek wiadomości na małym ekranie urządzenia mobilnego. Przesyłanie listy szablonów wiadomości do urządzenia mobilnego Lista szablonów wiadomości może być pobrana na żądanie przez użytkownika aplikacji mobilnej. Po uruchomieniu aplikacji i wybraniu odpowiedniego polecenia, urządzenie mobilne pobiera listę szablonów właściwych dla klienta, do którego przypisany został obiekt.

63 Funkcjonalności dodatkowe Powiadomienia Powiadomienia w systemie służą do informowania użytkowników o zaistniałych zdarzeniach związanych z obiektami. Dla każdego obiektu można określić zdarzenia, takie jak np. aktywacja wybranych wejść, przekroczenie prędkości, tankowanie, itp., o których użytkownik zostanie powiadomiony, jak tylko takie zdarzenie zostanie zarejestrowane w systemie. Powiadomienie takie może następować za pośrednictwem odpowiedniego komunikatu w systemie, za pomocą wiadomości SMS lub MMS, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dodatkowo system może przesłać powiadomienie w przypadku, kiedy pozycja pojazdu będzie uznana za nieaktualną (mogło nastąpić np. uszkodzenie instalacji bądź urządzenia). Czas, po którym pozycja uznawana jest za nieaktualną i może powodować przesłanie powiadomienia ustawiany jest dla całej grupy pojazdów, do której należy dany pojazd. Powiadomienia przesyłane przez dany pojazd definiowane są globalnie dla wszystkich użytkowników. Oznacza to, że nie można tak ustawić powiadomień w systemie, aby jedne powiadomienia były przesyłane do jednych użytkowników, a drugie do innych. System pozwala na określenie zdarzeń, które dla danego obiektu mają powodować przesyłanie powiadomień. Użytkownik systemu może natomiast zdecydować, czy dostawać powiadomienia z danego obiektu i w jaki sposób. Definiowanie powiadomień dla obiektu Powiadomienia dla danego obiektu definiuje się w oknie Szczegóły obiektu na zakładce Powiadomienia. Uwaga! Definiowanie powiadomień dostępne jest tylko dla użytkowników z odpowiednimi uprawnieniami. 1. Otwórz okno do zarządzania obiektami klikając ikonę na głównym pasku aplikacji. 2. Wybierz obiekt, dla którego chcesz zdefiniować powiadomienia i z menu kontekstowego wybierz polecenie Pokaż szczegóły (bądź kliknij dwukrotnie wiersz z wybranym obiektem). Okno to jest dostępne również z tabeli obiektów On-Line. 3. Wybierz zakładkę Powiadomienia w oknie ze szczegółami obiektu. 4. W polu wyboru zdarzeń wybierz to zdarzenie, które ma powodować przesłanie powiadomienia a następnie kliknij przycisk Dodaj. Lista zdarzeń wywołujących powiadomienia ukazana jest poniżej pola wyboru. Obok każdego zdarzenia na liście widoczne jest polecenie Usuń, umożliwiające usunięcie danego zdarzenia z listy zdarzeń powodujących przesłanie powiadomienia. Uwaga! Aby powiadomienia z obiektów przesyłane były do użytkownika, trzeba je włączyć niezależnie dla każdego obiektu. Włączanie powiadomień dla użytkownika Każdy uprawniony użytkownik systemu może zdecydować, z których obiektów będzie otrzymywał zdefiniowane dla nich powiadomienia. Może również określić, w jaki sposób powiadomienia te będą do niego przesyłane.

64 64 1. Otwórz okno do zarządzania obiektami klikając ikonę na głównym pasku aplikacji. 2. Wybierz obiekt, dla którego chcesz włączyć lub wyłączyć przesyłanie powiadomień i z menu kontekstowego wybierz polecenie Powiadomienia. 3. Zaznacz odpowiednie opcje przesyłania polecenia i kliknij przycisk Dodaj. W kolumnie Powiadomienia w oknie do zarządzania obiektami pojawią się odpowiednie ikony symbolizujące sposób przesyłania powiadomień dla wybranego obiektu. Powiadomienie on-line Ten rodzaj powiadomienia powoduje wyświetlenie zdarzenia w oknie z powiadomieniami. Użytkownik musi być więc zalogowany w systemie, aby powiadomienie o zaistnieniu zdarzenia do niego zostało dostarczone. Powiadomienie za pomocą wiadomości Powiadomienia mailowe są to wiadomości przesyłane na adres przypisany dla danego użytkownika systemu. Adres ten określony jest na zakładce Szczegóły w oknie Użytkownicy systemu. Powiadomienie za pomocą wiadomości SMS Powiadomienia SMS wysyłane są na numer telefonu komórkowego przypisanego dla danego użytkownika systemu. Numer ten określony jest na zakładce Szczegóły w oknie Użytkownicy systemu w polu Numer telefonu komórkowego. Uwaga! Powiadomienia wysyłane SMS-em są płatne! Powiadomienie za pomocą wiadomości MMS Powiadomienia MMS wysyłane są na numery telefonó komórkowych przypisanych dla danego użytkownika systemu. Numery ten określone są na zakładce Szczegóły w oknie Użytkownicy systemu. Można wpisać kilka numerów telefonów, dzięki czemu powiadomienie będzie wysyłane jednocześnie do kilku odbiorców. W celu dodania nowego numeru, na który przesyłane będą powiadomienia MMS, należy wprowadzić numer (wraz z numerem kierunkowym, np. +48) i kliknąć polecenie Dodaj. W celu usunięcia numeru MMS należy kliknąć polecenie Usuń obok numeru, który chcemy usunąć. Uwaga! Powiadomienia wysyłane MMS-em są płatne! Lista powiadomień

65 Funkcjonalności dodatkowe 65 Lista powiadomień dostępna jest z głównego menu aplikacji. W oknie tym wyświetlane są zdarzenia, które dla obiektów zdefiniowane zostały jako zdarzenia powodujące przesłanie powiadomienia i użytkownik miał włączone dla nich powiadomienia on-line. Tabela z powiadomieniami zawiera takie dane jak data i godzina nadejścia powiadomienia, symbol i nazwa obiektu, przyczyna powiadomienia (nazwa zdarzenia) oraz lokalizacja - miejscowość i nazwa ulicy bądź numer drogi. Filtrowanie listy powiadomień Z uwagi na dużą ilość powiadomień, jak może być rejestrowana w systemie, dostępny jest mechanizm ich filtrowania i wyszukiwania. Za pomocą pola wyboru można zmienić zakres wyświetlanych powiadomień - Ostatni dzień/ostatni tydzień/ostatni miesiąc. Można również, w polu wyszukiwania wpisać szukany ciąg znaków, aby przeszukać całą listę powiadomień. Polecenie Pokaż na mapie powoduje wyświetlenie na mapie miejsca, w którym miało miejsce zdarzenie, które spowodowało przesłanie powiadomienia. 7.3 Przypomnienia Przypomnienia to funkcjonalność pozwalająca na zdefiniowanie dla każdego pojazdu daty i/lub przebiegu, dla których to wysłane zostanie do użytkownika przypomnienie o konieczności wykonania przeglądu okresowego, badań technicznych, wymiany opon czy też przypomnienie o mijającym terminie ważności ubezpieczenia. Lista przypomnień dla poj azdu Na zakładce Przypomnienia w Szczegółach obiektu (dostępne z okna do Zarządzania obiektami) znajduje się lista przypomnień zdefiniowanych dla danego pojazdu. Lista ta zawiera takie informacje jak Nazwa przypomnienia, Data oraz Przebieg, dla których to przypomnienie zostanie przesłane (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej) oraz pole określające, czy przypomnienie jest aktywne, czy też zostało wyłączone. Uwaga! Przypomnienie zostaje automatycznie wyłączone w przypadku osiągnięcia zakładanego przebiegu bądź daty. Po wysłaniu powiadomienia zostaje ono wyłączone. Po zaktualizowaniu danych w przypomnieniu można je ponownie aktywować. W celu edycji zdefiniowanego wcześniej przypomnienia należy wskazać go na liście i z menu kontekstowego (po kliknięciu w dane przypomnienie prawym przyciskiem myszy) wybrać należy polecenie Aktualizuj. Polecenie Usuń dostępne w menu kontekstowym całkowicie usuwa przypomnienie z listy. Tworzenie nowego przypomnienia

66 66 Otwórz okno do zarządzania obiektami klikając ikonę na głównym pasku aplikacji. 1. Kliknij dwukrotnie w wybrany pojazd aby wyświetlić jego szczegóły. 2. W oknie Szczegółów obiektu przejdź na zakładkę Przypomnienia. 3. Kliknij przycisk Dodaj nowe. 4. W oknie Szczegóły przypomnienia wpisz temat i treść przypomnienia. 5. W treści przypomnienia możesz wykorzystać zmienne takie jak Nazwa pojazdu, Numer rejestracyjny, Data lub Przebieg, używając odpowiednich skrótów: {n}, {r}, {d} i {km}. Możesz też wskazać nazwę zmiennej i kliknąć przycisk Wstaw. W przesłanym przypomnieniu zmienne te zostaną zamienione na właściwe dane. 6. Wstaw Przebieg i/lub Datę, dla których przesłane zostanie przypomnienie. Przypomnienie zostanie przesłane wtedy, kiedy pojazd przekroczy podany przebieg bądź minie określony dzień (w zależności od tego, co nastąpi szybciej). 7. Pole Aktywne określa, czy przypomnienie zostanie wysłane czy nie. Po wysłaniu przypomnienia pole to automatycznie jest dezaktywowane. W celu ponownej aktywacji powiadomienia należy ustawić nową datę i/lub przebieg i włączyć pole Aktywne. 8. System oferuje kilka standardowych przypomnień ułatwiających definiowanie przypomnień dla pojazdów. W polu wyboru Szablon przypomnienia wskaż właściwe przypomnienie i kliknij polecenie Wybierz. Automatycznie uzupełnione zostaną pola Temat przypomnienia i Treść przypomnienia. Pola te można następnie edytować. 9. Po zakończeniu wprowadzania informacji dotyczących przypomnienia kliknij polecenie Zapisz. Uwaga! Definiowanie przypomnień dla pojazdów ma charakter globalny. Przypomnienia dla pojazdów ustawiane są dla wszystkich użytkowników mających dostęp do danego pojazdu. Każdy z użytkowników musi określić sposób otrzymywania przypomnień. Przesyłane są one w ten sam sposób co powiadomienia. Należy więc ustawić odpowiedni format powiadomień (patrz poprzedni podrozdział). 7.4 Harmonogram czasu pracy Funkcjonalność ta umożliwia rozliczanie kierowców z prywatnego użycia pojazdów w tych przypadkach, w których nie zastosowano specjalnych przycisków jazda prywatna/służbowa. Jednocześnie dla całej floty oraz indywidualnie dla każdego pojazdu można zdefiniować godziny pracy, w których wszystkie przejazdy będą traktowane jako służbowe. Poza tymi godzinami użytkownie auta będzie miało charakter prywatny. Interfejs definiowania czasu pracy znajduje się w zakładce Harmonogram czasu pracy w oknie Zarządzania obiektami. Uwaga! Dostęp do interfejsu sterowany jest uprawnieniem Kalendarz jazd (uprawnienie znajduje

67 Funkcjonalności dodatkowe 67 się w funkcjonalnościach dodatkowych). Uwaga! Używanie funkcjonalności Harmonogram czasu pracy wymaga początkowych ustawień globalnych w bazie danych, do których dostęp, na dzień dzisiejszy, mają jedynie administratorzy systemu. Początkowe ustawienia globalne określają przedział godzinowy, w którym odbywają się jazdy służbowe. Wszelkie modyfikacje tegoż harmonogramu globalnego, wykonane przez użytkownika, widoczne będą na kalendarzu poprzez zaznaczenie dnia na kolor czerwony. Wprowadzanie zmian dla całej floty W celu modyfikacji globalnego harmonogramu pracy dla wybranych dni należy w oknie do zarządzania obiektami wskazać główną gałąź drzewa obiektów - Pojazdy, a następnie przejść do zakładki Harmonogram. Wprowadzanie zmian dla wybranego poj azdu W celu modyfikacji harmonogramu czasy pracy dla konkretnego pojazdu należy w oknie do zarządzania obiektami wskazać go na drzewie obiektów, a następnie przejść do zakładki Harmonogram. Dziedziczenie ustawień Dziedziczenie ustawień to domyślna opcja dla harmonogramu pracy. Ustawiona dla konkretnego pojazdu oznacza dziedziczenie harmonogramu czasu pracy przyjętego dla całej floty. Opcja ustawiona dla całej floty oznacza przyjęcie ustawień globalnych zdefiniowanych w bazie danych. Jeśli zostały zmienione ustawienia globalne dla floty bądź pojazdu i będziemy chcieli powrócić do ustawień domyślnych, to: w celu przywrócenia ustawień dla całej floty należy wybrać główną gałąź drzewa obiektów Pojazdy, przejść do zakładki Harmonogram, wskazać dzień, w którym chcemy przywrócić ustawienia domyślne, wybrać opcję Dziedzicz ustawienia i kliknąć przycisk Zapisz (wpis dla tegoż dnia zostanie usunięty, a podświetlenie na czerwono zniknie); w celu przywrócenia ustawień dla wybranego pojazdu należy wskazać go na drzewie obiektów, przejść do zakładki Harmonogram, wskazać dzień, w którym chcemy przywrócić ustawienia domyślne, wybrać opcję Dziedzicz ustawienia i kliknąć przycisk Zapisz; W pierwszej kolejności, dla wskazanego pojazdu zostaną pobrane ustawienia zdefiniowane dla floty, a jeśli takich nie było, pobrane zostaną ustawienia globalne. Zmiana godzin pracy Ogólny harmonogram czasu pracy definiują ustawienia globalne zapisane w bazie danych. Jeśli istnieje potrzeba modyfikacji tego harmonogramu dla wybranych dni, zmian takich można dokonać dla całej floty, bądź dla wybranego pojazdu. Po wybraniu gałęzi Pojazdy bądź konkretnego pojazdu należy przejść do zakładki Harmonogram i na kalendarzu głównym zaznaczyć dzień początkowy, od którego mają obowiązywać zmiany. Następnie należy zaznaczyć opcję Godziny pracy i wpisać odpowiednie godziny. Po wybraniu opcji Godziny pracy uaktywniony zostanie blok Opcje dodatkowe. Użytkownik ma

68 68 możliwość: modyfikacji globalnego harmonogramu czasu pracy tylko dla wybranego dnia, który został wskazany na kalendarzu (opcja domyślna); wprowadzenia zmian dla dłuższego okresu - w tym celu należy zaznaczyć opcję Okres i wpisać końcową datę obowiązywania zmian w harmonogramie (data początkowa wskazana jest na kalendarzu głównym); wprowadzenie daty końcowej ułatwia kalendarz uruchamiany przyciskiem znajdującym się obok pola przeznaczonego do wpisania daty końcowej; wprowadzenia zmian w cyklu tygodniowym - w tym celu należy zaznaczyć opcję Cotygodniowo i wpisać końcową datę obowiązywania zmian w harmonogramie (data początkowa wskazana jest na kalendarzu głównym); wprowadzenie daty końcowej ułatwia kalendarz uruchamiany przyciskiem znajdującym się obok pola przeznaczonego do wpisania daty końcowej; Po wprowadzeniu żądanych zmian należy kliknąć przycisk Zapisz. Urlop Opcja urop powoduje traktowanie wszystkich zdarzeń i przejzdów mających miejsce w wybranym dniu bądź okresie jako prywatnych. Definiowanie uropu odbywa się podobnie jak w przypadku modyfikacji godzin pracy. Możliwe jest wprowadzenie uropu dla całej floty i pojedynczych pojazdów oraz dla jednego dnia, wybranego okresu bądź cyklicznie (cotygodniowo). Wyświetlanie j azd prywatnych i służbowych Sposób wykorzystania pojazdu (podział na jazdy służbowe i prywatne) widoczny będzie w oknie Historii obiektu na zakładce Przejazdy. Kolumna Prywatny wskazywać będzie na sposób wykorzystania pojazdu. Jazdy służbowe i prywatne rozróżnione będą również w następujących raportach: Przejazdy z postojami Dzienne przebiegi pojazdów Przejazdy z postojami rozszerzone Zestawienie tygodniowe z postojami Trasa przejazdu Wizyty w punktach użytkownika Raport z wizyt według lokalizacji użytkownika Wizyty handlowe Raport zdarzeń uproszczony Raport użytkownika Raport zdarzeń Raport zdarzeń rozszerzony Książka jazd Rozliczenie kilometrów prywatnych Okresowe zestawienie przejazdów rozszerzone Modyfikacj a poj edynczych przej azdów System oferuje możliwość 'ręcznej' zmiany sposobu wykorzystania pojazdu dla

69 Funkcjonalności dodatkowe 69 pojedynczej jazdy (takiej, która się już odbyła). W tym celu należy przejść na zakładkę Przejazdy w oknie Historii obiektu, i kliknąć prawym przyciskiem myszy w wiersz zawierający przejazd, który chcemy zmodyfikować. Z menu kontekstowego należy wybrać polecenie Edytuj wpis. Modyfikacja pola wyboru Jazda prywatna spowoduje zmianę sposobu wykorzystania pojazdu. Uwaga! Ręczna modyfikacja jazdy jako prywatnej bądź służbowej ma największy priorytet. Oznacza to, że po ustawieniu konkretnej jazdy jako prywatnej bądź służbowej, ustawienia za pomocą kalendarza harmonogramu nie będą brane pod uwagę. Jedyne ponowna ręczna modyfikacja jazdy spowoduje zmianę jej statusu. Ukrywanie j azd prywatnych System oferuje możliwość ukrywania jazd oraz innych zdarzeń prywatnych w raportach. Za ukrywanie jazd prywatnych w raportach odpowiada parametr. Ukrywanie tras prywatnych widoczny w sekcji Opcje przy tworzeniu raportu. Zaznacz opcję Czy ukryć prywatne, aby w raportach widoczne były jedynie te zdarzenia i przejazdy, które miały miejsce w godzinach służbowych. Uwaga! Widoczność parametru Ukrywanie tras prywatnych zależna jest od uprawnienia Kalendarz jazd, o którym była mowa powyżej. 7.5 Strefy dozwolone i zabronione System umożliwia zdefiniowanie obszarów i określenie ich jako stref bezpiecznych, których pojazdy nie powinny opuszczać i stref zabronionych, do których pojazdy nie powinny wjeżdżać. Strefy te definiuje się za pomocą intuicyjnych narzędzi bezpośrednio na mapie, w postaci wielokątów. Dodatkowo, podczas przypisywania strefy do pojazdu można określić godziny, dla których restrykcje te będą obowiązywać. Uwaga! Funkcjonalność związana ze strefami jest opcją dodatkowo płatną, nie wszyscy użytkownicy systemu będą mieli więc dostęp do tej części systemu. W przypadku zainteresowania tą funkcjonalnością należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta. Uwaga! W celu pełnego wykorzystania funkcjonalności stref należy wykonać następujące kroki: 1. Zdefiniować strefy w oknie do zarządzania stref. 2. Przypisać strefy do pojazdów w oknie do zarządzania pojazdami. 3. Ustawić powiadomienia o przekroczeniu strefy w oknie do zarządzania pojazdami. Do wprowadzania i modyfikacji stref służy okno Strefy dostępne z głównego menu aplikacji. W oknie tym widoczna jest lista wszystkich stref zdefiniowanych w systemie. Pole Filtruj służy do szybkiego wyszukiwania strefy po wpisaniu jej nazwy (pełnej lub jej fragmentu).

70 70 Tworzenie nowej strefy W celu dodania nowej strefy należy w oknie Strefy dostępnym z głównego menu systemu kliknąć przycisk. Pojawi się okienko, w którym należy wpisać i zatwierdzić nazwę nowej strefy. 1. Otwórz okno ze strefami z głównego paska aplikacji. 2. Kliknij przycisk Nowa strefa. 3. Wpisz nazwę nowej strefy w okienku, które się pojawi i zatwierdź klawiszem Enter bądź klikając przycisk Zapisz. 4. Klikając lewym przyciskiem myszy na mapie zaznacz wierzchołki wielokąta tworzącego nową strefę. 5. W razie konieczności przesunięcia i/lub przeskalowania mapy użyj odpowiedniego narzędzia mapowego a następnie powróć do określania obszaru na mapie wybierając narzędzie Wybierz punkt w menu narzędziowym mapy: 6. W celu zakończenia definiowania strefy kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolny punkt nowotworzonej strefy i z menu kontekstowego wybierz polecenie Zakończ. 7. Jeśli w czasie tworzenia nowej strefy wstawiony zostanie niewłaściwy punkt (w niewłaściwym miejscu, bądź punktów jest za mało lub za dużo), można dokonać poprawek, ale dopiero po zakończeniu tworzenia nowej strefy. Należy więc wybrać polecenie Zakończ (jak w punkcie powyżej) a następnie przejść do edycji strefy. Uwaga! Podczas definiowania stref nie określamy ich statusu - czy są to strefy dozwolone czy też zabronione. Mają one neutralny charakter. Dopiero przy przypisywaniu stref do pojazdów określa się ich status - czy system ma traktować je jako dozwolone, czy też zabronione. Edycj a strefy W celu zmiany kształtu strefy - położenia wierzchołków i/lub zmiany ich ilości, należy wskazać wybraną strefę na liście w oknie do zarządzania strefami i z menu kontekstowego wybrać polecenie Edytuj. Wybrana strefa pokazana zostanie na mapie, która to zostanie odpowiednio przeskalowana. Na wierzchołkach strefy wyświetlone zostaną punkty, kliknięcie których powoduje wyświetlenie menu kontekstowego, z którego można wybrać następujące polecenia: Przenieś - służy do zmiany położenia wskazanego wierzchołka; wybranie tego polecenia i wskazanie punktu na mapie przenosi wierzchołek strefy do nowej lokalizacji; Wstaw - służy do dodawania nowego punktu do strefy; wybranie tego polecenia i kliknięcie w mapę powoduje wstawienie dodatkowego wierzchołka wielokąta przed wskazanym wierzchołkiem (wierzchołki wielokąta są numerowane, a ich numer można sprawdzić po najechaniu myszą na wybrany wierzchołek); Usuń - usuwa wskazany wierzchołek z wielokąta; Zakończ - kończy edycję strefy. Wyświetlanie stref na mapie

71 Funkcjonalności dodatkowe 71 Po wskazaniu strefy na liście i kliknięciu w nią prawym przyciskiem myszy pojawi się menu podręczne, z którego należy wybrać polecenie Pokaż, aby wyświetlić wskazaną strefę na mapie. W celu wyświetlenia wszystkich zdefiniowanych w systemie stref należy kliknąć przycisk Pokaż wszystkie nad listą stref. Zmiana nazwy strefy W celu zmiany nazwy strefy należy wybrać strefę na liście i po kliknięciu prawym przyciskiem myszy z menu kontekstowego wybrać polecenie Zmień nazwę. W wyskakującym okienku należy wpisać nową nazwę strefy i zaakceptować zmiany przyciskiem Zakończ. Usuwanie stref W celu usunięcia strefy z systemu należy wybrać strefę na liście i po kliknięciu prawym przyciskiem myszy z menu kontekstowego wybrać polecenie Usuń. Aby strefy spełniały swoje zadanie - informowały o ich przekroczeniu - muszą zostać przypisane do pojazdów. Na tym etapie określa się typ strefy - czy ma to być strefa zabroniona, czy dozwolona, oraz dodatkowo można określić przedział godzinowy, w którym nadane restrykcje mają obowiązywać. Przydziału stref do pojazdów dokonuje się w oknie do zarządzania obiektami, po kliknięciu polecenia z głównego menu aplikacji. Wyświetlanie przypisanych stref System umożliwia przypisanie stref zarówno do pojedynczych pojazdów, jak i do całych grup i podgrup, czy wręcz do całej floty. Po wybraniu zakładki Strefy w oknie do zarządzania pojazdami ukaże się lista stref przypisanych do wybranego zakresu pojazdów. Lista stref podzielona jest na kilka grup. Każda grupa odpowiada za przypisanie do odpowiedniego poziomu grupowania obiektów. Jeśli na drzewie obiektów wskażemy konkretny pojazd, na zakładce ze strefami będzie widoczna grupa Globalne określająca strefy przypisane do całej floty pojazdów, Grupy i Podgrupy - lista stref przypisanych odpowiednio do danej grupy i podgrupy, do której należy pojazd oraz Obiekty, zawierająca listę stref przypisanych do wskazanego pojazdu. Uwaga! Nie wszystkie grupy przypisanych stref muszą być widoczne. Jeśli strefy nie zostały np. przypisane do podgrupy, to zakres ten nie będzie widoczny na zakładce ze strefami. Kliknięcie polecenia Pokaż na mapie przypisane strefy powoduje wyświetlenie wszystkich stref przypisanych do wybranego zakresu obiektów. Strefy zabronione będą oznaczone na mapie kolorem czerwonym, strefy dozwolone - zielonym. Polecenie Wyczyść mapę dostępne w menu narzędziowym mapy ukrywa wyświetlone wcześniej strefy. Przypisywanie stref do poj azdów 1. Otwórz okno do zarządzania obiektami klikając ikonę na głównym pasku aplikacji.

72 72 2. Na drzewie obiektów wybierz główną gałąź (Pojazdy), grupę, podgrupę lub konkretny pojazd, w zależności od tego, czy dana strefa ma zostać przypisana do całej floty, do grupy bądź podgrupy pojazdów, czy też do wybranego pojazdu. 3. Na zakładce Strefy, z rozwijanej listy wybierz strefę, którą chcesz przypisać. Możesz podejrzeć na mapie wybraną strefę, klikając ikonkę obok nazwy strefy. 4. Określ następnie rodzaj strefy - Dozwolona - w przypadku, kiedy pojazdy powinny poruszać się tylko po wybranym obszarze lub Zabroniona, kiedy pojazdy nie powinny wjeżdżać do wskazanego obszaru. 5. Jeśli restrykcje dotyczące wybranej strefy mają obowiązywać jedynie w wybranym przedziale czasu, wskaż zakres godzin wypełniając pola Od i Do. Pozostawienie zakresu 00:00-00:00 oznaczać będzie, że kontrola strefy odbywać będzie się bez przerwy. 6. Po określeniu wszystkich parametrów wybierz polecenie Przypisz strefę, aby przypisać strefę do wybranego zakresu pojazdów. Usuwanie przypisanych stref W celu usunięcia przypisanej strefy należy wybrać polecenie Usuń widoczne obok wybranej strefy na zakładce Strefy w oknie do zarządzania obiektami. Polecenie to nie usuwa strefy z systemu, jedynie powiązanie strefy z wybranym pojazdem. Uwaga! Polecenie Usuń widoczne jest tylko dla właściwego poziomu grupowania stref. Jeśli na drzewie obiektów wskażemy konkretny pojazd, to można będzie usunąć tylko strefy przypisane dla danego pojazdu. Usunięcie stref przypisanych do podgrupy, grupy czy też całej floty nie będzie dostępne, dopóki na drzewie obiektów nie wskaże się odpowiednio podgrupy, grupy bądź głównej gałęzi drzewa. Jeśli istnieje taka potrzeba, system może automatycznie przesłać powiadomienie o przekroczeniu strefy - wjechanie do strefy zabronionej dla danego pojazdu bądź opuszczenie strefy dozwolonej. Powiadomienie może być przesłane SMS-em, mailem bądź może wyświetlić się na ekranie monitora. Funkcjonalność powiadomień opisana jest w następnym rozdziale. Ustawianie powiadomień dla poj azdu 1. Otwórz okno do zarządzania obiektami klikając ikonę na głównym pasku aplikacji. 2. Wybierz właściwy obiekt i wyświetl jego szczegóły (polecenie Pokaż szczegóły z menu kontekstowego). 3. Na zakładce Powiadomienia wybierz z listy dostępnych powiadomień Opuszczenie dozwolonej strefy i/lub Wjazd do strefy zabronionej. Uwaga! Wybór typu powiadomienia nie powoduje jeszcze przesyłania powiadomień. Każdy z użytkowników musi indywidualnie wybrać sposób, w jaki powiadomienia mają być przesyłane (i czy w ogóle mają być przesyłane). Włączanie powiadomienia dla użytkownika

73 Funkcjonalności dodatkowe 1. Otwórz okno do zarządzania obiektami klikając ikonę 73 na głównym pasku aplikacji. 2. Wybierz właściwy pojazd i w menu kontekstowym kliknij polecenie Powiadomienia. 3. W oknie do ustawiania indywidualnych poleceń wybierz opcję Powiadomienia on-line, Wysyłaj powiadomienia em bądź Wysyłaj powiadomienia SMS-em. Bardziej szczegółowy opis funkcjonalności związanej z powiadomieniami znajduje się w następnym rozdziale. 7.6 Import danych z kart paliwowych System umożliwia import danych z kart paliwowych różnych operatorów w celu porównania ich z danymi uzyskanymi z Systemu. System obsługuje obecnie karty paliwowe następujących operatorów: ROUTEX LOTOS ORLEN Dodatkowo wprowadzony został uniwersalny format pliku z danymi z kart, który zawiera tylko wybrane dane: numer rejestracyjny, datę, lokalizację, nazwę produktu oraz ilość zatankowanego paliwa. Szablon ten wprowadzony został pod nazwą: FINDER Uwaga! Ponieważ zestawienie danych z kart paliwowych zawiera również informacje o zakupie innych produktów (np. mycie, płyn do spryskiwacza, akcesoria samochodowe) algorytm importu wyszukuje tylko te produkty, które zapisane są w bazie danych Systemu jako nazwy paliw. W razie problemów z prawidłowym rozpoznaniem przez system produktów, prosimy o kontakt z administratorem. 1. W celu importu danych z kart paliwowych wybierz polecenie Import kart paliwowych z menu Narzędzia na głównym pasku aplikacji. 2. Wyświetlone zostanie okno Karty paliwowe. Kliknij przycisk Wybierz kartę paliwową aby wskazać lokalizację pliku z danymi z kart paliwowych na lokalnym dysku komputera. 3. Jeśli nie wiesz, jaki format powinien mieć plik z danymi, kliknij polecenie Pokaż szablon, aby wyświetlić przykładowy plik z danymi. System pozwala na import danych w kilku standardowych formatach. Format pliku ustalany jest przez administratora systemu, jeśli więc chcesz go zmienić, zgłoś się do administratora. 4. Jeśli chcesz zmienić format pliku z danymi, wskaż odpowiedni format w polu wyboru formatów. 5. Po wskazaniu lokalizacji pliku i odpowiedniego formatu kliknij polecenie Dalej. 6. Jeśli format pliku wejściowego nie jest zgodny z przyjętym szablonem, wyświetli się komunikat Błąd podczas importowania karty paliwowej. W takim przypadku należy sprawdzić zgodność formatów (nagłówek tabeli, ilość kolumn, ich kolejność, itp.).

74 74 7. Jeśli format pliku, który wskazaliśmy, jest zgodny z wybranym szablonem, w kolejnym kroku wyświetlone zostaną poprawnie zinterpretowane rekordy, które system gotowy jest do zaimportowania. Błędne rekordy, to znaczy takie, dla których w systemie nie ma pojazdu o podanym numerze rejestracyjnym (tankowanie takie nie może być przypisane do żadnego pojazdu w systemie), rekord zawiera informacje o innym produkcie niż paliwo, dany rekord już wcześniej został zaimportowany do systemu lub dane są niepełne, mogą zostać wyświetlone po kliknięciu pola Błędne. 8. Przycisk Importuj służy do importu poprawnych danych do systemu. Po jego kliknięciu wyświetlona zostanie również informacja o ilości zaimportowanych rekordów oraz o ilości błędnych rekordów. Rekordy, które nie zostały zaimportowane do systemu mogą zostać zapisane do pliku w formacie Excel (polecenie Eksportuj do Excela). 9. Dane, które zostały zaimportowane do systemu można przeglądać w raporcie Dane z kart paliwowych. Wyniki porównania danych z kart paliwowych i danych z systemu można przeanalizować w raporcie Zestawienie tankowań z danymi z kart paliwowych. Oba raporty dostępne są w oknie raportowym systemu. 7.7 Książka jazd Książka jazd została wprowadzona na potrzeby ewidencji przebiegu pojazdów. Tworzona jest na podstawie włączeń i wyłączeń zapłonu w pojeździe. Rozróżnienie jazdy prywatnej i służbowej umożliwia specjalny przełącznik instalowany w pojeździe. Do każdego odcinka jazdy można dodatkowo wprowadzić koszty paliwa, cel podróży, osobę kontaktową u klienta, itp. 1. W celu przeglądania i edycji danych w książce jazd wybierz polecenie Książka j azd z menu Narzędzia na głównym pasku aplikacji. 2. W oknie Książka Jazd należy wybrać pojazd, którego jazdy chcemy przeglądać. Kliknij polecenie Poj azd i w oknie Wybór obiektów wskaż żądany pojazd. Kliknij następnie polecenie Dodaj i Zamknij okno. Uwaga! Okno wyboru obiektów pozwala na wybór wielu pojazdów, jednak do Książki jazd zostanie wybrany tylko jeden (pierwszy z wybranego zakresu). 3. Wybierz następnie zakres dat, dla którego mają być wyświetlone dane. Pola Od i Do pozwalają na wskazanie początku i końca okresu. 4. Kliknij polecenie Wyświetl aby zaakceptować wybór i wyświetlić dane w tabeli. 5. W celu edycji danych dotyczących poszczególnych odcinków trasy, należy wybrać żądaną jazdę, kliknąć prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybrać polecenie Edytuj wpis. 6. Po zakończeniu edycji w oknie Szczegóły książki jazd należy kliknąć przycisk Zapisz, który powoduje zapisanie danych w systemie i zamknięcie okna edycyjnego. 7. Polecenie Pokaż raport umożliwia wyświetlenie raportu Książki jazd dla wybranego pojazdu i wybranego okresu bez konieczności przechodzenia do okna raportowego. Raport można utworzyć w wybranym formacie (HTML, Excel bądź PDF). 8. W celu utworzenia raportu dla całej grupy pojazdów należy przejść do trybu raportowego bądź otworzyć okno raportu w trybie On-Line i z listy wszystkich raportów wybrać raport Książka jazd. Dane zawarte w Książce j azd

75 Funkcjonalności dodatkowe 75 Data - dzień, w którym odbyta dostała jazda. Dzień tygodnia - dzień tygodnia, w którym miała miejsce jazda. Czas odjazdu - godzina włączenia zapłonu. Adres z - miejsce włączenia zapłonu. Czas przyjazdu - godzina wyłączenia zapłonu. Adres do - miejsce wyłączenia zapłonu. Stan początkowy licznika - stan licznika w momencie rozpoczęcia jazdy. Stan końcowy licznika - stan licznika po zakończeniu przejazdu. Dystans pryw. - przejechany dystans prywatnie. Dystans biz. - przejechany dystans służbowo. Dystans łącznie - suma dystansu prywatnego i służbowego. Paliwo - ilość zatankowanego bądź zużytego paliwa podstawowego. Paliwo inne - ilość dodatkowego paliwa (np. gazu) Koszty - koszty podstawowe odcinka. Koszty inne - koszty dodatkowe. Cel trasy - cel wyjazdu służbowego. Osoba kontaktowa - osoba kontaktowa u celu podróży. Sześć ostatnich wartości (oznaczonych kursywą) należy wprowadzić ręcznie. Aby przejść do edycji tych pól, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w wybrany wiersz (odcinek) w tabeli książki jazd i z menu kontekstowego należy wybrać polecenie Edytuj wpis. Po zakończeniu edycji kliknąć należy przycisk Zapisz. 7.8 Prognoza pogody System umożliwia wyświetlanie na mapie aktualnych danych o warunkach atmosferycznych oraz kilkudniową prognozę pogody. W celu włączenia warstwy pogodowej należy kliknąć przycisk znajdujący się w prawym górnym rogu mapy i zaznaczyć pole wyboru Pogoda. Z rozwijanej listy należy wybrać opcję Aktualna, aby wyświetlić aktualne warunki atmosferyczne, bądź Dzisiaj, Jutro, Pojutrze, aby wyświetlić prognozę pogody. Dla opcji Aktualna na mapie wyświetlona zostanie informacja o bieżącej temperaturze, zachmurzeniu oraz opadach. Dla pozostałych opcji wyświetlone zostaną dwie temperatury - przewidywana temperatura minimalna i maksymalna dla wybranego dnia.

76 76 Po kliknięciu w dowolny obrazek prezentujący pogodę dla wybranego rejonu na mapie wyświetlone zostanie okno ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi pogody we wskazanym rejonie: aktualne warunki atmosferyczne - temperatura rzeczywista i odczuwalna, prędkość i kierunek wiatru, wilgotność powietrza, widoczność oraz datę, godzinę i miejsce dokonania obserwacji; trzydniowa prognoza ogólna z informacjami o przewidywalnej temperaturze minimalnej i maksymalnej, przewidywanym zachmurzeniu i opadach; dwudniowa prognoza szczegółowa zawierająca takie dane, jak przewidywana temperatura rzeczywista i odczuwalna, prędkość i kierunek wiatru oraz wilgotność powietrza w 6-cio godzinnych odstępach: o godz. 1:00, 7:00, 13:00 i 19:00. Wskazówka: Jeśli na mapie brakuje prognozy pogody dla konkretnego regionu, można pobrać informacje od dostawcy danych pogodowych klikając prawym przyciskiem myszki w wybrany rejon i wybierając z menu kontekstowego polecenie Pokaż pogodę. 8 Administracja Funkcje administracyjne systemu przeznaczone są tylko dla wybranych użytkowników, którym przydzielona została odpowiednia rola w systemie. Część funkcjonalności dostępna jest dla administratora klienta, do części z nich dostęp mają jedynie administratorzy systemu. Uwaga! Funkcjonalności administracyjne mogą mieć wpływ na działanie urządzeń, czy też na działanie niektórych funkcji systemu. Należy więc świadomie wprowadzać zmiany w systemie. 8.1 Zarządzanie obiektami Okno do zarządzania obiektami dostępne jest z głównego menu aplikacji. Podzielone jest ono na dwie części - lewa zawiera listę klientów (widoczną dla wybranych użytkowników), oraz drzewo typów, grup i podgrup obiektów, do których dany użytkownik ma dostęp. Prawa część okna zawiera tabelę z obiektami przydzielonymi do wybranego klienta, typu, grupy bądź podgrupy obiektów wskazanej w lewej części okna. Jeśli np. w lewej części wybrana zostanie gałąź Pojazd, w prawej części okna wyświetlona zostanie lista wszystkich pojazdów danego klienta udostępniona użytkownikowi. Uwaga! Zakres danych dostępnych w oknie zmienia się w zależności od uprawnień użytkownika.

77 Administracja Drzewo obiektów Drzewo obiektów składa się z takich elementów, jak typ obiektu, nazwa grupy i nazwa podgrupy. Najwyższy poziom drzewa stanowi typ obiektu. Jeśli użytkownik ma dostęp tylko do określonego typu obiektu (np. dla pojazdów), tylko ten typ będzie widoczny na drzewie. Niższy poziom drzewa stanowią grupy obiektów. Aby wyświetlić grupy, na jakie podzielony został dany typ obiektów, należy rozwinąć typ obiektu klikając przycisk wyświetlany obok nazwy typu. Jeśli dla danej grupy obiektów istnieją jakieś podgrupy, obok nazwy grupy będzie wyświetlany przycisk. Kliknięcie tego przycisku spowoduje rozwinięcie grupy i wyświetlenie wszystkich podgrup, jakie zostały stworzone dla danej grupy. Aby zwinąć dany poziom grupowania należy kliknąć przycisk wyświetlany obok nazwy rozwiniętego poziomu. Tworzenie i edycj a grupy obiektów W celu stworzenia nowej grupy obiektów, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy nazwę typu obiektu, dla którego chcemy utworzyć grupę. Z menu kontekstowego wybrać należy polecenie Dodaj grupę. Na drzewie pojawi się nowa gałąź o nazwie 'Nowa grupa'. Aby zmienić parametry grupy należy wskazać ją i z menu kontekstowego wybrać polecenie Edytuj. Dla grupy, oprócz jej nazwy, należy określić następujące parametry: Aktualność pozycji dla włączonego i dla wyłączonego zapłonu [gg:mm]* - parametry te określają czas, po którym, jeśli nie przyjdzie pozycja z pojazdu, system poinformuje użytkownika o braku aktualnej pozycji pojazdu. Brak aktualnej pozycji może być spowodowany niedostępnością sygnału GSM lub np. odłączeniem bądź uszkodzeniem urządzenia czy instalacji. Z uwagi na różną częstotliwość przesyłania pozycji przez urządzenie dla włączonego i wyłączonego zapłonu, parametry te można ustawić niezależnie dla różnych stanów zapłonu. Brak aktualnej pozycji pojazdu może być sygnalizowany wyświetlaniem parametru Aktualność w tabeli obiektów on-line na czerwono, oraz może zostać przesłane użytkownikowi powiadomienie. Symbol grupy - symbol wybrany dla grupy obiektów wykorzystywany jest do wyświetlania pozycji obiektu na mapie. Wszystkie obiekty z danej grupy będą na mapie wyświetlane w postaci symbolu wybranego dla grupy obiektów. *) - Parametry właściwe dla pojazdów Usuwanie grupy obiektów Aby usunąć grupę obiektów, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy nazwę grupy na drzewie i z menu kontekstowego wybrać polecenie Usuń grupę. Uwaga! Nie można usunąć grupy, która zawiera jakieś obiekty bądź podgrupy. Należy wcześniej przenieść obiekty do innych grup i usunąć istniejące podgrupy. Tworzenie podgrupy obiektów

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Instrukcja obsługi Aplikacja wizualizuje obszar projektu tj. Dorzecze Środkowej Odry będące w administracji Regionalnego Zarządu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia Instrukcja obsługi Platformy nszkoła Panel Ucznia Spis Treści I. Rozpoczęcie pracy... 3 Pulpit... 3 Menu Start... 4 Tablica... 4 II. Mój profil... 5 Dane personalne... 5 Adres do korespondencji... 6 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji Podgląd zdarzeń W systemie Windows XP zdarzenie to każde istotne wystąpienie w systemie lub programie, które wymaga powiadomienia użytkownika lub dodania wpisu do dziennika. Usługa Dziennik zdarzeń rejestruje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji GEOLOCATOR

Instrukcja obsługi aplikacji GEOLOCATOR Instrukcja obsługi aplikacji GEOLOCATOR Spis treści Wstęp... 3 Logowanie do systemu... 3 Opis menu... 4 Okno pojazdów... 5 Okno szczegóły pojazdu... 6 Okno dane kierowcy... 7 Zakładka monitoring... 7 Zakładka

Bardziej szczegółowo

E-geoportal Podręcznik użytkownika.

E-geoportal Podręcznik użytkownika. PROCAD SA E-geoportal Podręcznik użytkownika. gis@procad.pl 2 Spis treści 1. Wstęp.... 3 2. Ikony narzędziowe.... 4 2.1. Ikony narzędziowe przesuwanie obszaru mapy.... 5 2.2. Ikony narzędziowe informacja

Bardziej szczegółowo

Przeglądanie, drukowanie i eksportowanie raportów.

Przeglądanie, drukowanie i eksportowanie raportów. Przeglądanie, drukowanie i eksportowanie raportów. Wstążka: Podgląd listy raportów wraz z menu kontekstowym: Podgląd aktualnego raportu wraz z menu kontekstowym: Przeglądanie bieżącego raportu. Zmiana

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy Instrukcja obsługi programu 2.18. Terminy, alarmy Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2007-09-25 System Informatyczny CELAB Terminy, alarmy Spis treści 1. Terminy, alarmy...2 1.1. Termin

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Obsługa Panelu Menadżera

Obsługa Panelu Menadżera Obsługa Panelu Menadżera Wersja 3.59.305 4.04.2013 r. Panel Menadżera pozwala na dostęp do wybranych informacji systemu Streamsoft Prestiż, poprzez przeglądarkę internetową. Ponadto panel ten można obsługiwać

Bardziej szczegółowo

asix5 Podręcznik użytkownika Notatnik - podręcznik użytkownika

asix5 Podręcznik użytkownika Notatnik - podręcznik użytkownika asix5 Podręcznik użytkownika Notatnik - podręcznik użytkownika Dok. Nr PLP5022 Wersja: 29-07-2007 Podręcznik użytkownika asix5 ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące

Bardziej szczegółowo

Mapa interaktywna Śladami Przeszłości - przewodnik użytkownika

Mapa interaktywna Śladami Przeszłości - przewodnik użytkownika Mapa interaktywna Śladami Przeszłości - przewodnik użytkownika http://mapy.gis-expert.pl/lubelszczyzna/sladami_przeszlosci/ Nawigacja po mapie przy użyciu myszy i klawiatury 1. Przybliżanie umieść kursor

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. programu 4Trans Grafik. autorstwa: PC NET SERVICE Stocerz Sp. J.

Instrukcja obsługi. programu 4Trans Grafik. autorstwa: PC NET SERVICE Stocerz Sp. J. Instrukcja obsługi programu 4Trans Grafik autorstwa: PC NET SERVICE Stocerz Sp. J. 4Trans Grafik - Pomoc Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę Auto CAD 14 1-1 1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14 Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę AutoCAD-a 14 można uruchomić również z menu Start Start Programy Autodesk Mechanical 3 AutoCAD R14

Bardziej szczegółowo

POMOC / INSTRUKCJA OBSŁUGI

POMOC / INSTRUKCJA OBSŁUGI POMOC / INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Powiększanie mapy 2. Plakat 3. Schemat lekcji 4. Broszura informacyjna 5. Instrukcja obsługi Pasek narzędzi i menu wyboru Zmiana skali mapy Mini mapa - podgląd na położenie

Bardziej szczegółowo

1.12.2 Strefa czasowa, język...44 1.12.3 Sposób kolorowania wczytanych tras według prędkości...45 1.12.4 Powiadomienia z raportów na adres email...

1.12.2 Strefa czasowa, język...44 1.12.3 Sposób kolorowania wczytanych tras według prędkości...45 1.12.4 Powiadomienia z raportów na adres email... Spis treści Praca z systemem SMOK WWW 1.1 Logowanie do systemu...4 1.2 Praca z mapą...4 1.2.1 Poruszanie się po mapie...4 1.2.2 Powiększanie, pomniejszanie...5 1.2.3 Drukowanie widoku mapy...8 1.3 Praca

Bardziej szczegółowo

5. Bazy danych Base Okno bazy danych

5. Bazy danych Base Okno bazy danych 5. Bazy danych Base 5.1. Okno bazy danych Podobnie jak inne aplikacje środowiska OpenOffice, program do tworzenia baz danych uruchamia się po wybraniu polecenia Start/Programy/OpenOffice.org 2.4/OpenOffice.org

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów BESKIDZKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE Podstawy technologii cyfrowej i komputerów Budowa komputerów cz. 2 systemy operacyjne mgr inż. Radosław Wylon 2010 1 Spis treści: Rozdział I 3 1. Systemy operacyjne 3

Bardziej szczegółowo

Baza wiedzy instrukcja

Baza wiedzy instrukcja Strona 1 z 12 Baza wiedzy instrukcja 1 Korzystanie z publikacji... 2 1.1 Interaktywny spis treści... 2 1.2 Przeglądanie publikacji... 3 1.3 Przejście do wybranej strony... 3 1.4 Przeglądanie stron za pomocą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Opiekuna

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Opiekuna Instrukcja obsługi Platformy nszkoła Panel Opiekuna Spis Treści I. Rozpoczęcie pracy... 3 Pulpit... 3 Menu Start... 4 II. Dzienniczek Ucznia... 4 Historia ucznia... 6 III. Przedmioty... 7 Plan lekcji...

Bardziej szczegółowo

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład III W prezentacji wykorzystano fragmenty i przykłady z książki: Joe Habraken;

Bardziej szczegółowo

programu Neofon instrukcja obsługi Spis treści

programu Neofon instrukcja obsługi Spis treści instrukcja obsługi programu Neofon Spis treści... 2 Główne okno aplikacji... 3 Panel dolny... 4 Klawiatura numeryczna... 5 Regulacja głośności... 6 Książka adresowa... 7 Okno dodawania/edycji kontaktu...

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10

Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10 Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10 Skróty klawiaturowe to klawisze lub kombinacje klawiszy, które zapewniają alternatywny sposób na wykonanie czynności zwykle wykonywanych za pomocą myszy. Kopiowanie,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

Obsługa mapy przy użyciu narzędzi nawigacji

Obsługa mapy przy użyciu narzędzi nawigacji Obsługa mapy przy użyciu narzędzi nawigacji Narzędzia do nawigacji znajdują się w lewym górnym rogu okna mapy. Przesuń w górę, dół, w lewo, w prawo- strzałki kierunkowe pozwalają przesuwać mapę w wybranym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi programu Neofon

instrukcja obsługi programu Neofon instrukcja obsługi programu Neofon spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...2 2. Główne okno aplikacji...3 3. Panel dolny...4 4. Klawiatura numeryczna...5 5. Regulacja głośności...6 6. Książka adresowa...7

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Wykonawcy - Moduł Aukcji/Licytacji (bez podpisu elektronicznego)

Instrukcja Wykonawcy - Moduł Aukcji/Licytacji (bez podpisu elektronicznego) (bez podpisu elektronicznego) Marketplanet Strona - 1 1. Spis treści 1. Spis treści... 2 2. Wprowadzenie... 3 3. Nawigacja w systemie... 3 3.1 Podstawowe elementy interfejsu oferenta... 3 3.2 Nagłówek...

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząć pracę? Mapa

Jak rozpocząć pracę? Mapa Jak rozpocząć pracę? SWDE Manager jest aplikacją służącą do przeglądania graficznych i opisowych danych ewidencji gruntów i budynków zapisanych w formacie SWDE (.swd,.swg,.swde). Pracując w SWDE Managerze,

Bardziej szczegółowo

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej prowadzi: dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 04 Przygotowywanie danych źródłowych Poniżej przedstawiono zalecenia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Logowanie... 3 2. Diagnostyka... 4 3. Konfiguracja sterownika... 5 3.1 Konfiguracja sterownika aktualizacja oprogramowania... 5 4.

Bardziej szczegółowo

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika Spis treści 1. Uruchamianie programu.... 3 2. Minimalne wymagania systemu... 3 3. Środowisko pracy... 3 4. Opis programu MenadŜer haseł... 3 4.1 Logowanie... 4 4.2

Bardziej szczegółowo

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich.

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich. Tabele przestawne Tabela przestawna to narzędzie służące do tworzenia dynamicznych podsumowań list utworzonych w Excelu lub pobranych z zewnętrznych baz danych. Raporty tabeli przestawnej pozwalają na

Bardziej szczegółowo

Emapi.pl. Wyznaczanie trasy

Emapi.pl. Wyznaczanie trasy Emapi.pl Wyznaczanie trasy Pierwsze kroki Emapi.pl wyznaczanie trasy Wyszukiwanie adresu: Lewy panel -> zakładka Oblicz trasę Wyszukiwanie adresu: Lewy panel -> zakładka Oblicz trasę Wybór sposobu poruszania

Bardziej szczegółowo

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1 Viatoll Calc Instrukcja użytkownika Strona 1 Spis treści 1 Wstęp...3 2 Opis panelu głównego...3 2.1 Menu aplikacji...4 2.2 Tabela z trasami...5 2.3 Strona kalkulatora viatoll...6 2.4 Pasek statusu...7

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy.

BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy. BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy. Do wprowadzania danych do tabel słuŝą formularze. Dlatego zanim przystąpimy do wypełniania danymi nowo utworzonych tabel, najpierw przygotujemy odpowiednie

Bardziej szczegółowo

VectraPortal. VectraPortal. wersja Instrukcja użytkownika Podstawowa funkcjonalność serwisu. [czerwiec 2016]

VectraPortal. VectraPortal. wersja Instrukcja użytkownika Podstawowa funkcjonalność serwisu. [czerwiec 2016] VectraPortal wersja 1.6.9 Instrukcja użytkownika Podstawowa funkcjonalność serwisu [czerwiec 2016] Spis treści 1 Wymagania systemowe... 3 2 Podstawowa funkcjonalność serwisu... 3 2.1 Mapa... 3 2.2 Pasek

Bardziej szczegółowo

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL POLISH Rozpoczynanie pracy Gdy uruchamiasz program nawigacyjny po raz pierwszy, zostanie automatycznie uruchomiony początkowy proces konfiguracji. Wykonaj

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Ucznia Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG dla Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy 1. Uruchomienie aplikacji. a. Wprowadź nazwę użytkownika w miejsce Nazwa użytkownika b. Wprowadź hasło

Bardziej szczegółowo

SATELITARNY SYSTEM MONITOROWANIA POJAZDÓW

SATELITARNY SYSTEM MONITOROWANIA POJAZDÓW F.U.GROM Grzegorz M. Chmielewski 82-300 Elbląg ul. 3 Maja 7b/5 NIP 578 164 04 34 www.flota.grom.info.pl grom@adres.pl SATELITARNY SYSTEM MONITOROWANIA POJAZDÓW Szanowni Państwo Mamy przyjemność przedstawić

Bardziej szczegółowo

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie Słownik tłumaczeń Informacje ogólne Edytor słownika jest aplikacją MDI, umożliwiającą otwieranie różnych słowników, w celu zarzadzania nimi oraz zapisywania ich do poszczególnych plików. Słownik tłumaczeń

Bardziej szczegółowo

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010 ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika Wersja 1.0 Warszawa 2010 Spis treści Wstęp...3 Organizacja menu nawigacja...3 Górne menu nawigacyjne...3 Lewe menu robocze...4 Przestrzeń robocza...5 Stopka...5 Obsługa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r.

Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r. Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r. W systemie SZOI została wprowadzona nowa funkcjonalność umożliwiająca tworzenie graficznych harmonogramów pracy.

Bardziej szczegółowo

Mobilna Aplikacja Handlowa

Mobilna Aplikacja Handlowa Strona 1/10 Mobilna Aplikacja Handlowa System raportowania MAH Publisher.NET MAH Publisher.NET informacje ogólne i wymagania... 2 Uruchomienie programu MAH Publisher.... 2 Lista raportów, tworzenie raportów,

Bardziej szczegółowo

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda Logowanie do panelu administracyjnego Aby móc zarządzać stroną, należy zalogować się do panelu administracyjnego.

Bardziej szczegółowo

Scenariusze obsługi danych MPZP

Scenariusze obsługi danych MPZP Scenariusze obsługi danych MPZP S t r o n a 2 I. URUCHOMIENIE MODUŁU PLANOWANIE PRZESTRZENNE... 3 II. NARZĘDZIA OBSŁUGI MPZP... 4 III. WYSZUKIWANIE PLANU... 5 Scenariusz wyszukiwania planu... 5 IV. WYSZUKIWANIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania...

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania... INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Spis treści I. Wprowadzenie... 2 II. Tworzenie nowej karty pracy... 3 a. Obiekty... 4 b. Nauka pisania... 5 c. Piktogramy komunikacyjne... 5 d. Warstwy... 5 e. Zapis... 6 III. Galeria...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Opiekuna

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Opiekuna Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Opiekuna Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....

Bardziej szczegółowo

Voicer. SPIKON Aplikacja Voicer V100

Voicer. SPIKON Aplikacja Voicer V100 Voicer SPIKON Aplikacja Voicer V100 SPIKON Voicer Aplikacja Voicer w platformie SPIKON dedykowana jest przede wszystkim konsultantom kampanii wirtualnego Call Center. Dając łatwy dostęp do najważniejszych

Bardziej szczegółowo

System satelitarnego pozycjonowania i nadzoru pojazdów, maszyn i urządzeń

System satelitarnego pozycjonowania i nadzoru pojazdów, maszyn i urządzeń System satelitarnego pozycjonowania i nadzoru pojazdów, maszyn i urządzeń www.autosoftware.com.pl w w w. d i g i t r a c k. p l System pozycjonowania pojazdów i urządzeń występujący pod nazwą handlową

Bardziej szczegółowo

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Animacja (przejście) slajdu... 2 Wybór przejścia slajdu... 2 Ustawienie dźwięku dla przejścia... 3 Ustawienie szybkości przejścia slajdu... 4 Sposób przełączenia

Bardziej szczegółowo

System Wizualizacji i Pozycjonowania. SWPi. obsługa transmisji z serwera SpaceGUARD brak obsługi SMS

System Wizualizacji i Pozycjonowania. SWPi. obsługa transmisji z serwera SpaceGUARD brak obsługi SMS System Wizualizacji i Pozycjonowania SWPi obsługa transmisji z serwera SpaceGUARD brak obsługi SMS Instrukcja obsługi ważna od wersji 1.403 21.08.2012r UWAGA: Wymagana jest co najmniej wersja 5.0 systemu

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Lokalna Platforma GIS w Gminie Nowe Miasto Lubawskie

Lokalna Platforma GIS w Gminie Nowe Miasto Lubawskie Lokalna Platforma GIS w Gminie Nowe Miasto Lubawskie 1 Spis treści 1. Interfejs użytkownika podstawowe funkcje i narzędzia mapy... 3 1.1. Drukowanie... 4 1.2. Zapisz do pdf... 5 1.3. Przesuwanie... 5 1.4.

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA (KSS)

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA (KSS) Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA (KSS) Temat: Platforma Systemowa Wonderware cz. 2 przemysłowa baza danych,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE APLIKACJI. Zbliż do obszaru dzielnicy umożliwia ustawienie widoku mapy do wybranej dzielnicy

DZIAŁANIE APLIKACJI. Zbliż do obszaru dzielnicy umożliwia ustawienie widoku mapy do wybranej dzielnicy Pasek narzędzi: DZIAŁANIE APLIKACJI W środkowej części górnego paska aplikacji umieszczono pasek grupujący ikony dostępnych narzędzi. Uruchomienie poszczególnych narzędzi następuje po kliknięciu odpowiadającej

Bardziej szczegółowo

Mobilny CRM BY CTI 1

Mobilny CRM BY CTI 1 Mobilny CRM BY CTI 1 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instrukcja do programu...3 2.1. Lewe menu...4 2.1.1. Zakładka klient...5 2.1.2. Zakładka spotkania... 10 2.1.3. Zakładka kalendarz... 17 2.1.4. Zakładka

Bardziej szczegółowo

5.4. Tworzymy formularze

5.4. Tworzymy formularze 5.4. Tworzymy formularze Zastosowanie formularzy Formularz to obiekt bazy danych, który daje możliwość tworzenia i modyfikacji danych w tabeli lub kwerendzie. Jego wielką zaletą jest umiejętność zautomatyzowania

Bardziej szczegółowo

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25 MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 25 Bazy danych Microsoft Excel 2007 udostępnia szereg funkcji i mechanizmów obsługi baz danych (zwanych

Bardziej szczegółowo

PANEL ADMINISTRATORA FLOTY INSTRUKCJA OBSŁUGI

PANEL ADMINISTRATORA FLOTY INSTRUKCJA OBSŁUGI PANEL ADMINISTRATORA FLOTY INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI: 1. Logowanie 2. Jak posługiwać się mapą? 3. Sprawdź aktualny status pojazdu 4. Jak generować raporty? 5. Alerty pomoc w zarządzaniu flotą 6. Określ

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia komponentu

Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia komponentu Załącznik nr 1 mapowego dla portalu WWW Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia komponentu 1.1 Komponent mapowy Zleceniodawcy pozostawia się wolną rękę w wyborze technologii w jakiej zostanie stworzony

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

Mercedes-Benz WebParts

Mercedes-Benz WebParts Mercedes-Benz WebParts Informator dla Klientów Mercedes-Benz WebParts, został gruntownie przebudowany, ten materiał zawiera krótki przegląd podstawowych funkcjonalności dla wersji 4.0 Ekran startowy Po

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DYREKTORA PLACÓWKI EDUKACYJNEJ JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DYREKTORA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Wielkopolski system doradztwa edukacyjno-zawodowego Poznań,

Bardziej szczegółowo

Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze. Podręcznik użytkownika

Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze. Podręcznik użytkownika Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze Podręcznik użytkownika Informacje ogólne... 3 Cennik usług... 4 1. Ustawianie cennika w Strefie Lekarza... 4 a) Kolumna specjalizacja... 4 b) Kolumna nazwa

Bardziej szczegółowo

Serwis NaviExpert Biznes. Instrukcja obsługi

Serwis NaviExpert Biznes. Instrukcja obsługi Serwis NaviExpert Biznes Instrukcja obsługi Spis Treści 1. Wprowadzenie 2. Przeglądanie mapy.. 3. Wyszukiwanie punktów 4. Planowanie i optymalizacja trasy.. 5. Edycja planu trasy. 6. Przesyłanie trasy

Bardziej szczegółowo

Wyniki operacji w programie

Wyniki operacji w programie R O Z D Z I A Ł 6 Wyniki operacji w programie Dowiesz się jak: Przeglądać wyniki przeprowadzonych operacji Zatwierdzać i wycofywać przeprowadzane operacje Przeglądać listy środków w centrach kosztów i

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna...

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna... Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. KSOP Obsługa systemu ewuś Katowice, 2013 Spis treści 1. Konfiguracja systemu ewuś...3 2. Logowanie się do systemu ewuś...6 3. Korzystanie z systemu ewuś...6

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się poprzez zalogowanie się do systemu dziekanatowego (ehms). Po

Bardziej szczegółowo

Klawiatura. Klawisze specjalne. Klawisze specjalne. klawisze funkcyjne. Klawisze. klawisze numeryczne. sterowania kursorem. klawisze alfanumeryczne

Klawiatura. Klawisze specjalne. Klawisze specjalne. klawisze funkcyjne. Klawisze. klawisze numeryczne. sterowania kursorem. klawisze alfanumeryczne Klawiatura Klawisze specjalne klawisze funkcyjne Klawisze specjalne klawisze alfanumeryczne Klawisze sterowania kursorem klawisze numeryczne Klawisze specjalne Klawisze specjalne Klawiatura Spacja służy

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Biuro Online Konektor instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Tworzenie usługi... 5 2.2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Word 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp Te

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT

Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT 1. Co to jest program INTERNET LAB-BIT i dla kogo jest przeznaczony? Program INTERNET LAB-BIT jest to program umożliwiający zdalne przeglądanie danych z laboratoriów

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkowa

Dokumentacja użytkowa 1 Dokumentacja użytkowa 2 Spis treści 1. Ekran wprowadzenia do aplikacji. 3 2. Rejestracja i logowanie 4 2.1. Ekran logowania do aplikacji 4 2.2. Ekran przypomnienia hasła 5 2.3. Ekran rejestracji 6 3.

Bardziej szczegółowo

KLOS.NET.PL Ul. Odrowąża 29a 43-346 Bielsko-Biała Tel: 505 200 800 http://www.klos.net.pl. Auto Email System

KLOS.NET.PL Ul. Odrowąża 29a 43-346 Bielsko-Biała Tel: 505 200 800 http://www.klos.net.pl. Auto Email System KLOS.NET.PL Ul. Odrowąża 29a 43-346 Bielsko-Biała Tel: 505 200 800 http://www.klos.net.pl Auto Email System Auto Email System jest produktem, którego głównym zadaniem jest monitoring / lokalizacja pojazdów.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja redaktora strony

Instrukcja redaktora strony Warszawa 14.02.2011 Instrukcja redaktora strony http://przedszkole198.edu.pl wersja: 1.1 1. Zasady ogólne 1.1. Elementy formularza do wprowadzania treści Wyróżniamy następujące elementy do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Program V-SIM tworzenie plików video z przebiegu symulacji

Program V-SIM tworzenie plików video z przebiegu symulacji Program V-SIM tworzenie plików video z przebiegu symulacji 1. Wprowadzenie Coraz częściej zdarza się, że zleceniodawca opinii prosi o dołączenie do opracowania pliku/ów Video z zarejestrowanym przebiegiem

Bardziej szczegółowo

Dodawanie grafiki i obiektów

Dodawanie grafiki i obiektów Dodawanie grafiki i obiektów Word nie jest edytorem obiektów graficznych, ale oferuje kilka opcji, dzięki którym można dokonywać niewielkich zmian w rysunku. W Wordzie możesz zmieniać rozmiar obiektu graficznego,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ Spis treści: 1 Logowanie do panelu administracyjnego 2 Dodawanie obiektów na stronie 2.1 Wybór podstrony 2.2 Wybór obiektu 2.2.1 Dodawanie obiektów tekstowych

Bardziej szczegółowo

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Rejestracja- MDK Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Przypominacz Instrukcja uŝytkownika

Przypominacz Instrukcja uŝytkownika Przypominacz Instrukcja uŝytkownika Spis treści 1. Uruchamianie programu.... 3 2. Minimalne wymagania systemu... 3 3. Środowisko pracy... 3 4. Opis programu Przypominacz... 3 4.1 Ikona w zasobniku systemowym...

Bardziej szczegółowo

System rejestracji wizyt w BIOBANKU Instrukcja uz ytkownika systemu

System rejestracji wizyt w BIOBANKU Instrukcja uz ytkownika systemu System rejestracji wizyt w BIOBANKU Instrukcja uz ytkownika systemu Logowanie do systemu W celu zalogowania do systemu należy na stronie powitalnej systemu wpisać nazwę użytkownika i hasło użytkownika,

Bardziej szczegółowo

URLOPY BY CTI. Instrukcja obsługi

URLOPY BY CTI. Instrukcja obsługi URLOPY BY CTI Instrukcja obsługi 1. Wstęp.... 3 2. Uruchomienie programu.... 4 3. Rozpoczęcie pracy w programie.... 6 4. Widok kalendarza.... 8 5. Widok pracowników.... 10 6.Tabela z danymi... 11 1. Wstęp.

Bardziej szczegółowo

Jak przesłać mapę do urządzenia lub na kartę pamięci?

Jak przesłać mapę do urządzenia lub na kartę pamięci? Jak przesłać mapę do urządzenia lub na kartę pamięci? Poniższe instrukcje opisują procedury dla programu MapSource w wersji 6.14.1. Jeśli posiadasz starszą wersję możesz dokonać aktualizacji programu pobierając

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL Lublin, 16 stycznia 2014 r. 1. Logowanie do systemu Aby rozpocząć edycję profilu osobowego wejdź na stronę główną www.umcs.pl w zakładkę Jednostki

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI LABORATORIUM TECHNOLOGIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIOTECHNOLOGII Aplikacja bazodanowa: Cz. II Rzeszów, 2010 Strona 1 z 11 APLIKACJA BAZODANOWA MICROSOFT ACCESS

Bardziej szczegółowo

Formularz pierwszej oceny w służbie cywilnej

Formularz pierwszej oceny w służbie cywilnej Narzędzie informatyczne wspomagające dokonywanie pierwszej oceny w służbie cywilnej przygotowane w ramach projektu pn. Strategia zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

System obsługi wag suwnicowych

System obsługi wag suwnicowych System obsługi wag suwnicowych Wersja 2.0-2008- Schenck Process Polska Sp. z o.o. 01-378 Warszawa, ul. Połczyńska 10 Tel. (022) 6654011, fax: (022) 6654027 schenck@schenckprocess.pl http://www.schenckprocess.pl

Bardziej szczegółowo

Pasek menu. Kategoria zakładki umożliwia dodawanie zakładek notowań i edytowanie sposobu ich wyświetlania.

Pasek menu. Kategoria zakładki umożliwia dodawanie zakładek notowań i edytowanie sposobu ich wyświetlania. Pierwsze kroki Główne okno Notowań Online składa się z: paska menu, obszaru daty i godziny wraz ze statusem połączenia aplikacji z siecią, paska narzędzi, okna notowań wraz z zakładkami do aktualnej grupy

Bardziej szczegółowo