Instrukcja użytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja użytkownika"

Transkrypt

1 System icar Instrukcja użytkownika wersja

2 Spis treści 1 Informacje wstępne, podstawowa funkcjonalność systemu Wstęp Uprawnienia Logowanie do systemu Organizacja aplikacji Górny pasek Mapa Panel główny Dolny pasek Zmiana hasła i informacji o użytkowniku Wylogowanie się z systemu Zarządzanie Informacje wstępne Firmy Oddziały Użytkownicy Pojazdy Grupy pojazdów Harmonogramy Importowanie danych Identyfikacja Mapa Informacje wstępne Poruszanie się po mapie (nawigacja) Najkrótsza trasa Punkty i strefy Dodawanie i konfiguracja punktu Dodawanie i konfiguracja strefy Grupy stref i punktów Reguły Reguły wejścia Reguły punktów Reguły stref Lista pojazdów Informacje wstępne opis działania Śledzenie pojazdu Rysowanie pojazdu Trasy pojazdów (raport trasy) Proste raporty (z tygodnia) Raport pojazdu Raport ze zdarzeń Wykres paliwa Zdarzenia Raporty Informacje wstępne Tworzenie i edycja raportu Rodzaje raportów Szablony Dodatkowe informacje - objaśnienia Magistrala CAN Wejścia / wyjścia Podsumowanie

3 1 Informacje wstępne, podstawowa funkcjonalność systemu 1.1 Wstęp icar - Monitoring pojazdów to nie tylko dostęp do aktualnej pozycji monitorowanego obiektu, ale także kontrola szeregu istotnych parametrów pracy i ruchu pojazdu, jak również wsparcie użytkownika (właściciela pojazdu / -ów, administratora floty itp.) poprzez udostępnienie mu narzędzi umożliwiających zarządzanie monitorowaną flotą oraz skuteczne jej wykorzystywanie. Oddajemy do Państwa dyspozycji system icar licząc, że spełni on Państwa oczekiwania. Nad dalszym rozwojem systemu pracuje codziennie zespół programistów, który dba o to, by udostępniony Państwu produkt ciągle się rozwijał i był w stanie sprostać nowym potrzebom i stawianym przed nim wymaganiom. Dlatego też zachęcamy Państwa do podzielenia się z nami opinią o systemie dziś udostępnione funkcje systemu, to w większości spełnione życzenia jego dotychczasowych użytkowników. Do korzystania z systemu icar zaleca się używanie przeglądarki internetowej Mozilla Firefox w możliwie najnowszej wersji. Można również korzystać z innych (np.: Chrome, Opera, Safari itd.). System icar nie jest przystosowany do przeglądarki Internet Explorer 6.0 stąd korzystając z tej wersji przeglądarki, mogą natrafić Państwo na utrudnienia. Instrukcja napisana jest do systemu icar wersji Jeśli korzystacie z innej wersji aplikacji, mogą wystąpić niewielkie różnice funkcjonalności, lub nie wszystkie funkcjonalności będą tu opisane. W celu sprawdzenia jaką wersję oprogramowania posiadacie zapraszam do zapoznania się z rozdziałem 1.4. Instrukcja będzie aktualizowana raz na kwartał. Data ostatniej aktualizacji: Pojazdy, firmy oraz użytkownicy pojawiający się na zdjęciach są przypadkowi. 1.2 Uprawnienia Na wstępie tego rozdziału należy wspomnieć o tym, że nie każdy będzie miał dostęp do wszystkich funkcji opisanych poniżej. To administrator nadaje prawa dla użytkowników i może nadać inne uprawnienia zwykłemu użytkownikowi, a inne kierownikowi floty. 3

4 1.3 Logowanie do systemu W celu zalogowania się potrzebne będą następujące parametry: Kod firmy (lub jej alias), Użytkownik (login) i Hasło. Strona logowania (Rysunek 1) do systemu dostępna jest pod adresem:.http://gps.solidsecurity.pl Rysunek 1: Strona logowania W przypadku problemów z logowaniem prosimy upewnić się, że wszystkie dane zostały wprowadzone poprawnie lub jeśli to nie pomoże - o kontakt z administratorem platformy. Pole Zapamiętaj mnie służy do zapamiętania zalogowanego użytkownika. Gdy zaznaczymy to pole i zamkniemy okno przeglądarki to przy następnym uruchomieniu aplikacji zalogujemy się automatycznie. Ponadto, podczas korzystania z aplikacji, gdy przez dłuższy czas nie będziemy pracować w systemie, ta opcja sprawi, że nie zostaniemy automatycznie wylogowani. 4

5 1.4 Organizacja aplikacji Po zalogowaniu pojawi się główna strona systemu (Rysunek 2). Możemy wyodrębnić cztery główne części interfejsu użytkownika (zaznaczone czerwonymi ramkami): górny pasek menu, mapę, panel główny (na prawo od mapy), dolny pasek menu. Rysunek 2: Strona główna systemu icar Górny pasek Rysunek 3: Górne menu cz.1. Górny pasek menu podzielony jest na dwie części. Lewa strona (Rysunek 3) udostępnia nam funkcje takie jak: zarządzanie danymi (więcej informacji w rozdziale 2), konfigurację raportów (rozdział 6), zarządzanie punktami oraz strefami (rozdział 3.4), a także informację o ewentualnie śledzonym pojeździe (rozdział 5.2). Rysunek 4: Górne menu cz.2 Po prawej stronie (Rysunek 4) znajdziemy takie opcje jak Wyczyść mapę (czyszczenie mapy z narysowanych tras i punktów), Znajdź na mapie (wyszukanie adresu na mapie) oraz przycisk Wyloguj. 5

6 1.4.2 Mapa Największy obszar naszego okna zajmuje mapa. To tutaj będziemy obserwować nasze auta, sprawdzać trasy, wyznaczać najkrótsze trasy z punkty A do punktu B, dodawać punkty i strefy dla pojazdów. Więcej na temat możliwości jakie udostępnia nam ten obszar przeczytamy w rozdziale Panel główny Znajduje się po prawej stronie. Domyślnie załadowana jest tam lista naszych pojazdów (wraz z ich podstawowymi parametrami). To tutaj możemy generować proste raporty z trasy czy poziomu paliwa, włączać/wyłączać śledzenie oraz sprawdzać aktualne parametry pojazdów. Będą się tu pojawiać formularze z którymi zetkniecie się podczas pracy z icar. Więcej informacji na ten temat uzyskacie czytając rozdział Dolny pasek Rysunek 5: Dolne menu Dolny pasek menu umożliwia konfigurację tzw. reguł czyli sposobów raportowania zdarzeń dot. pojazdów (rozdział 5), pozwala na dostęp do archiwum zdarzeń (rozdział 5.6), daje możliwość wyświetlenia i ukrycia dodatkowych parametrów uzyskiwanych z aktualnie wybranego pojazdu np. CAN, historia, identyfikacja itp. (przycisk ). Klikając na przycisk z naszym imieniem i nazwiskiem możemy uaktualnić informacje o sobie oraz zmienić hasło. Przycisk po prawej stronie paska ( ) pozwala na zmianę strefy czasowej. 6

7 1.5 Zmiana hasła i informacji o użytkowniku W celu zmiany hasła, na dolnym pasku kliknij na swoje imię i nazwisko, następnie wybierz opcję. W nowo otwartym oknie wprowadź dwukrotnie nowe hasło (musi ono mieć co najmniej 4 znaki i zawierać przynajmniej jedną cyfrę lub znak specjalny). Dodatkowo korzystając z przycisku możesz uaktualnić swoje dane kontaktowe (Rysunek 6). Rysunek 6: Edycja danych osobowych użytkownika. 1.6 Wylogowanie się z systemu Po zakończeniu pracy z systemem icar zalecane jest wylogowanie się z systemu. W tym celu kliknij przycisk znajdujący się na górnym pasku menu, po prawej stronie. Można również wylogować się zamykając okno przeglądarki, wtedy aplikacja zapamiętuje hasło jeśli taką opcję zaznaczyliśmy podczas logowania. 7

8 2 Zarządzanie 2.1 Informacje wstępne Aby zacząć pracę z icar należy najpierw wprowadzić do systemu kilka istotnych danych tj.: nazwę i dane kontaktowe firmy, nazwy i dane kontaktowe oddziałów, użytkowników, oraz pojazdy (opcjonalnie również grupy pojazdów i identyfikacje). Wszystko zgodnie z odpowiednią hierarchią: Firma->Oddziały->Użytkownicy->Pojazdy. Nie uda nam się dodać oddziału gdy nie istnieje firma, jak również nie przypisze się pojazdu do użytkownika który nie istnieje. Aby dodać jakąkolwiek z powyżej wymienionych danych musimy nacisnąć przycisk Zarządzanie znajdujący się na górnym panelu po lewej stronie (Rysunek 7), a następnie wybrać odpowiednią opcję. Rysunek 7: Zarządzanie 2.2 Firmy Pierwsza opcja Szczegóły firmy pozwala na edycję danych dotyczących adresu oraz danych kontaktowych naszej firmy. Tworzenie nowych firm jest zablokowane i dostępne tylko dla administratora. 2.3 Oddziały Opcja Oddziały pozwala na (w zależności od uprawnień) tworzenie kolejnych oddziałów wewnątrz firmy, edycję ich adresów oraz danych kontaktowych a także przejście do okna przydzielania użytkowników do oddziału (jest analogiczne do przydzielana pojazdów/użytkowników więc opis tego będzie zawarty w kolejnym podrozdziale - Użytkownicy). W formularzu tym (jak i w wielu innych) dostępna jest też opcja filtracji. W przypadku oddziałów możemy filtrować je po: nazwie, telefonie, e mail. Warto tutaj wspomnieć, że jako zwykły użytkownik możesz tu widzieć tylko swój oddział. 8

9 2.4 Użytkownicy Trzecia opcja Użytkownicy otwiera okno z listą wszystkich użytkowników firmy, którzy posiadają konta i mają możliwość logowania się do aplikacji. Zielone tło w polu z danymi użytkownika oznacza, że jest on w danym momencie zalogowany. Wybranie i zaznaczenie jednego z nich a następnie rozwinięcie zakładki Menu daje możliwość wyboru jednej z opcji: dodanie nowego użytkownika, usunięcie/edycja danych już istniejących, przypisanie użytkownikowi pojazdów z dostępnej listy, przypisanie użytkownika do oddziałów oraz zmiana hasła użytkownika (Rysunek 8). Rysunek 8: Użytkownicy Większość z tych opcji (np.: Nowy, Edytuj, Usuń itp.) nie wymaga objaśnienia więc skupimy się na Przypisz do oddziałów oraz Przypisz pojazdy (Rysunek 9). Ponieważ obie te opcje mają prawie identyczny formularz, opiszemy to na jednym przykładzie. Rysunek 9: Przypisz pojazdy 9

10 Żeby przypisać dany pojazd do użytkownika (aby to zrobić, trzeba mieć uprawnienia) przeciągnij go myszką z lewej strony (dostępne pojazdy) na prawą (przypisane pojazdy). Możesz również zaznaczyć element po lewej stronie i skorzystać ze strzałki =>. Analogicznie przeciągając z prawej na lewą stronę odbieramy użytkownikom przypisanie. Strzałki pionowe służą do przewijania dłuższej listy. Z identycznym formularzem spotkamy się podczas przydzielania oddziałów użytkownikom. 2.5 Pojazdy Opcja Pojazdy otwiera formularz w którym znajduje się lista pojazdów przypisanych do firmy. Formularz ten pojawi się w prawym oknie Lista pojazdów (Rysunek 10). Rysunek 10: Lista pojazdów W tabeli możemy wyróżnić takie kolumny jak: lp. pojazdu, nazwę, typ auta, nr rejestracyjny oraz oddział. Aby dodać więcej kolumn lub je edytować kliknij przycisk umieszczony za ostatnią kolumną. Chcąc edytować dane pojazdu zaznacz jeden z nich i wybierz Edycja (ten sam efekt możemy uzyskać klikając dwukrotnie na nazwę danego pojazdu). Otworzy się okno (Rysunek 11) w którym będzie można edytować jego podstawowe dane. Rysunek 11: Edycja pojazdu 10

11 Nie wszystkie pola można edytować. Edycja niektórych dostępna jest tylko dla administratora podobnie jak możliwość dodawania nowego pojazdu (po zainstalowaniu w pojeździe odpowiedniego sterownika z kartą SIM, antenami GPS, GSM i skonfigurowaniu odpowiednich wejść/wyjść np. analogowych wejść temperatury, lub wejść typu: alarm uzbrojony itp.). Kolejną opcją są Użytkownicy. Klikając na nią, po wcześniejszym wybraniu pojazdu, możemy przypisać do danego pojazdu użytkowników. Identycznie jak w rozdziale 2.4. Opcja Eksport służy do eksportu danych o pojeździe do pliku.csv. Plik należy pobrać i otworzyć w wybranym przez siebie programie (np.: Excel). Opcja Filtruj (Rysunek 12) pozwala nam założyć filtry na dane pojazdy. Możemy filtrować auta po: Nazwa/Alias, Marka, Model, Nr rejestracyjny, Oddział, Nr VIN, Pojemność baku, Miejsce garażowania, W serwisie, Rok produkcji, Miejsca, Typ pojazdu, Poj. silnika. Rysunek 12: Filtr Opcja Informacja wyświetli nam nowe okno ze szczegółowymi danymi naszego pojazdu (Rysunek 13). Rysunek 13: Informacje o pojeździe. Karta pojazdu. 11

12 Znajdziemy tu wiele istotnych informacji. Zaczynając od danych statycznych - nazwa firmy i oddziału do którego przypisany jest pojazd, danych o samym aucie, o urządzeniu w nim zainstalowanym, o wejściach i wyjściach (więcej w rozdziale 7.2) poprzez dane czasu rzeczywistego - aktualna prędkość, napięcie na akumulatorze itp.. Aby odczytać aktualne dane kliknij przycisk Odśwież, aby ustawić funkcję automatycznego odświeżania skorzystaj z przycisku Automatyczne odświeżanie (co 15 sekund odświeży się okno sprawdzając czy do bazy został zapisany jakiś rekord i wyświetli najnowsze dane o pojeździe). Opcja Grupuj zmienia nam widok listy pojazdów. Jeśli posiadamy jakieś grupy pojazdów (następny podrozdział) wyświetli nam grupy i pojazdy w nich się znajdujące (na zasadzie drzewa). Opcja Przypomnienia powoduje otwarcie nowego okna (Rysunek 14). Rysunek 14: Przypomnienia dla pojazdu Możemy tutaj dodawać reguły przypomnienia dla danego auta, oznaczając typ (przegląd, OC, AC lub wymiana oleju) i zaznaczając czy przypomnienie ma wyświetlić się po zadanym czasie czy po przejechanych kilometrach. Aby to zrobić, należy najpierw skalibrować przebieg. W tym celu albo korzystamy z przycisku, który wczyta dane z CAN i wstawi w pole przebiegu, albo jeśli nie mamy CAN wpisujemy przebieg auta, i klikamy Kalibracja przebiegu (aplikacja zapamięta stan licznika i będzie dodawać kilometry z GPS). Możemy ustawić częstotliwość przypomnień, czas lub kilometry po których przyjdzie przypomnienie. Do wyboru mamy przypomnienie mailem lub SMS-em. Przy wypełnianiu pól pomocny będzie przycisk? Pomoc (wyświetli okno z opisami wszystkich pól). Warto wspomnieć, że mechanizm przypomnień działa raz dziennie w okolicach godziny 12:00 tak więc przypomnienie ustawione cyklicznie co 10km, zadziała tylko raz dziennie (jeśli spełniony zostanie warunek). Opcja Historia zmian wyświetli nam okno, na którym wygenerowana będzie lista wszystkich zmian które zostały dokonane w danych auta z uwzględnieniem kto ich dokonał. Jeśli opcja ta nie jest widoczna należy nacisnąć przycisk >> znajdujący się za przyciskiem Przypomnienia. 12

13 2.6 Grupy pojazdów Opcja Grupy pojazdów stworzona została po to, aby można było łatwiej zarządzać większą flotą pojazdów. Aby stworzyć nową grupę kliknij na przycisk Zarządzanie/Grupy pojazdów. Na ekranie pojawi się okno (Rysunek 15). Następnie wybierz przycisk Dodaj i w polu Nazwa grupy: wpisz nazwę np.: samochody ciężarowe. Kliknij Zapisz i gotowe. Teraz pozostało tylko przypisać do danej grupy samochody. W tym celu edytuj dane odpowiedniego pojazdu (Zarządzanie/Pojazdy => Edycja) i w opcji Grupa : wybierz odpowiednią grupę (Rysunek 11 na dol po prawej) lub skorzystaj z przycisku Przypisz. Jedno auto może być tylko w jednej grupie. Rysunek 15: Grupy pojazdów 2.7 Harmonogramy Opcja Harmonogramy pozwala na stworzenie Harmonogramu dla wybranego pojazdu. Jest to nic innego jak lista punktów/stref (Rozdział 3.4) jakie ma odwiedzić pojazd w zadanym przedziale czasowym. Po zapisaniu harmonogramu możemy klikając na przycisk Raport wyświetlić listę wybranych punktów/stref wraz z godzinami ich odwiedzin. Na zielono podkreślone będą odwiedziny, które odbyły się w zadanym przedziale czasowym, zaś na żółto spóźnione (przedwczesne) odwiedziny. Rysunek 16: Raport harmonogramu 13

14 2.8 Importowanie danych Opcja Importowanie danych pozwala nam zaimportować listę punktów/stref (więcej rozdział 3.4) z odpowiednio przyszykowanego pliku. Rysunek 17: Importowanie danych Aby pobrać szablon pliku klikamy Pobierz szablon i otwieramy edytorem plików.csv (np.:excel itp.). Dane w pliku są oddzielone od siebie znakami średnika. W kolejności: nazwa punktu/strefy współrzędne (lat,lon) oraz promień przedzielone przecinkami (jeśli jest więcej współrzędnych niż 2, skrypt automatycznie potraktuje to jako strefę. grupa (jeśli nie chcemy grupy wstawiamy samo '' '' ) opis widoczność (0- prywatny, 1- zawsze widoczny) Po skonfigurowaniu odpowiedniego pliku klikamy Plik CSV i pobieramy plik do aplikacji. Jeśli chcemy, aby do każdego punktu/strefy automatycznie stworzyły się reguły (więcej w Rozdziale 4), zaznaczamy opcję Stwórz reguły. Następnie klikamy Zapisz i czekamy, aż punkty wgrają się w aplikacji. Podczas dodawania będzie widoczny pasek postępu. Gdy punkt zmieni się na zielony, tzn że dodał się bez problemów, na czerwony wystąpił błąd, niebieski już taki punkt istnieje. 14

15 2.9 Identyfikacja Opcja Identyfikacja otwiera listę wszystkich zdefiniowanych identyfikacji (np.: pastylek Dallas). Jest wykorzystywana w pojazdach w których kierowca identyfikuje się za pomocą karty lub pastylki, że w tym momencie on prowadzi pojazd. Identyfikacja może się tyczyć nie tylko kierowców ale też przyczep itp. Aby dodać identyfikację kliknij w menu Nowy następnie wybierz typ ident: (karta czy pastylka), rodzaj (osoba, przyczepa, inne) oraz wpisz ID(hex): (id powinno się znajdować na pastylce). Z racji tej, iż urządzenie do odczytu pastylek musi być zainstalowane w pojeździe nie należy dodawać identyfikacji bez wcześniejszej konsultacji z administratorem. Poprawnie skonfigurowane urządzenie zapamiętuje ostatnią przyłożoną pastylkę, aż do momentu wyłączenia stacyjki. Rysunek 18: Identyfikacja 15

16 3 Mapa 3.1 Informacje wstępne Mapa (Rysunek 19) zajmuje największy obszar ekranu. Można na niej wyświetlać pojazdy, sprawdzać ich położenie, śledzić i rysować trasy pojazdu w czasie rzeczywistym. Dodatkowo, mamy możliwości dodawania punktów, stref, odnajdywania danego adresu (górne menu po prawej stronie) czy wyznaczania najkrótszej trasy z punktu A do punktu B. Wszystkie te możliwości zostaną opisane w tym rozdziale. Rysunek 19: Mapa programu icar 16

17 3.2 Poruszanie się po mapie (nawigacja) Poruszanie się po mapie jest dosyć intuicyjne (kto kiedykolwiek korzystał z jakichkolwiek map nie powinien mieć problemu z poruszaniem się po niej). Aby przesunąć mapę, kliknij na niej lewym przyciskiem myszy i przesuń w dowolną stronę. Aby oddalić lub przybliżyć mapę skorzystaj ze scroll'a na myszce lub jeśli wolisz (lub posiadasz myszkę bez scroll'a) możesz skorzystać z paska przybliżenia (znaki + i -), który znajduje się po lewej stronie mapy (Rysunek 19). Do przesuwania mapy można również skorzystać ze strzałek znajdujących się nad paskiem powiększenia. Jeśli wiemy dokładnie jaki obszar mapy nas interesuje możemy skorzystać z opcji Zaznaczanie Obszaru. W tym celu kliknij na mapę prawym przyciskiem myszy (Rysunek 20) i wybierz opcję Tryb mapy a następnie Zaznaczenie Obszaru lub skorzystaj z ikon znajdujących się pod paskiem przybliżania. Po wybraniu tej opcji możemy zaznaczyć dowolny obszar (klikając lewym przyciskiem i przeciągając w dowolną stronę) na mapie, a ona sama go powiększy centralizując na danym miejscu. Rysunek 20: Opcje mapy Jeśli chcesz możesz usunąć pasek nawigacji (wcześniej nazwany paskiem powiększania). W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Pokaż/ukryj nawigację. Aby usunąć z mapy wszystkie punkty, strefy i pojazdy wybierz opcję Wyczyść mapę. Możesz również pobrać adres punktu na mapie klikając prawym myszy i wybierając opcję Adres punktu. Adres zostanie wyświetlony jako krótka informacja w nowym oknie. Warto również zauważyć, że po kliknięciu prawym przyciskiem myszy podaje nam od razu współrzędne (długość i szerokość geograficzną) punktu. Opcja Centruj. Kliknięcie na tę opcję wycentruje nam mapę na tym punkcie. Obcja Google Maps pokaże nam dany punkt na mapach Google'a. 17

18 3.3 Najkrótsza trasa Dla ułatwienia w aplikacji icar dodano funkcję wyznaczania najkrótszej trasy z punktu A do punktu B. Służy to między innymi do porównania czy dany pojazd wybrał optymalną drogę czy jechał potocznie mówiąc do okoła. Aby wyznaczyć najkrótszą trasę kliknij prawym przyciskiem myszy na mapę i wybierz opcję Trasa (Rysunek 21). Rysunek 21: Trasa z punktu A do B. Do wyboru są trzy opcję Punkt startowy, Punkt końcowy oraz opcjonalnie Punkt pośredni - dodajemy go w momencie gdy trasa ma prowadzić przez jakiś inny punkt. Punktów pośrednich możemy dodawać w nieskończoność. Po zaznaczeniu pierwszego punktu, ukaże się ramka (Rysunek 22) na której będą znajdowały się wszystkie punkty które dodaliśmy. Punkt startowy i końcowy będą oznaczone jako Początek i Koniec. Klikając na jeden z punktów możemy go przesunąć w górę lub w dół (w celu ustawiania kolejności odwiedzanych punktów). W momencie przesuwania punktów startowych lub końcowych, najbliżej znajdujący się punkt na liście zajmie jego miejsce. Gdy dodamy i uporządkujemy wszystkie punkty korzystamy z przycisku Rysuj. Na mapie ukaże się proponowana, najkrótsza trasa. Rysunek 22: Trasa z punktu A do punktu B 3.4 Punkty i strefy Dla ułatwienia zarządzania i kontroli floty, wprowadzono w systemie icar możliwość dodawania tzw. punktów i stref. Służą one do generowania zdarzenia w momencie, gdy pojazd wjedzie w dany obszar (lub go opuści). Załóżmy, że chcemy dostać informację jak dany pojazd wjechał już do naszego miasta lub np. opuścił teren Polski. Dla obu tych przypadków (a można ich wymieniać znacznie więcej) stworzone zostały punkty i strefy. Działają one bardzo podobnie, ale różnią się zaznaczonym obszarem. W przypadku stref sami definiujemy obszar. W drugim przypadku jest to punkt wraz z obszarem wokół niego - definiowany długością promienia (w rezultacie punkt to nic innego jak okrąg). W zależności od sytuacji wybieramy to, co bardziej nam odpowiada. 18

19 3.4.1 Dodawanie i konfiguracja punktu W celu dodania punktu kliknij prawym przyciskiem myszy na mapę, wybierz opcję Kształt a następnie kliknij na przycisk Dodaj punkt (Rysunek 23). Rysunek 23: Dodawanie punktu cz.1 Po prawej stronie pojawi się formularz Punty użytkownika. Formularz ten składa się z dwóch części więc dla większej przejrzystości podzielę go na osobne rysunki (Rysunek 24 i 25). Rysunek 24 to lista wszystkich dodanych punktów z możliwością filtrowania na punkty globalne (nieusuwalne punkty dodane przez administratora) lub firmowe. Widoczne są tutaj również grupy punktów (można pokazywać punkty w grupie lub je ukryć korzystając z przycisku Zwiń/rozwiń ). Rysunek 24: Dodawnie punktu. Część górna. Znajdują się tu również przyciski Nowy punkt, oraz Nowa grupa. Pierwszy służy do dodawania punktu tak samo jak prawy przycisk myszy na mapie z tą różnica, że nie są od razu wstawiane współrzędne punktu. Drugi do tworzenia nowej grupy (więcej w podrozdziale 3.4.3). Rysunek 25: Dodawanie punktu. Część dolna. 19

20 Po dodaniu na mapie punktu (prawym przyciskiem myszy jak napisano powyżej) w polu Nazwa zostanie wstawiona domyślna nazwa zawierająca datę i godzinę dodania punktu. Nazwę tę można oczywiście edytować. Po nazwie znajduje się pole wyboru koloru dla punktu (możemy mieć kilka punktów każdy w innym kolorze), następnie długość i szerokość geograficzna oraz promień punktu (maksymalna wielkość 999). Jeśli chcesz zmienić lokalizację punktu możesz nacisnąć przycisk Wskaż na mapie i kliknąć na inne pole na mapie (tym razem lewym przyciskiem myszy). Adres możemy wpisać ręcznie lub skorzystać z funkcji Pobierz adres (wstawi ona nazwę ulicy i miasta w odpowiednie pola). Jeśli znasz adres punktu którego chcesz dodać, możesz wpisać go w odpowiednie pola i kliknąć na Znajdź. Automatycznie zaznaczy to punkt na mapie i przeniesie Cię do tego obszaru. Dodatkowo możemy nadać opis dla punktu, zaznaczyć go jako prywatny (inny użytkownik nie będzie go mógł edytować) i zawsze widoczny (pokaże się po kliknięciu pokaż/ukryj punkty) oraz przypisać do niego odpowiednie pojazdy (po kliknięciu Przypisz pojazdy przeciągamy auta które mają być związane z punktem na prawo). Przypisanie pojazdów sprawi, że zostaną automatycznie dodane reguły do tych pojazdów. Dodaliśmy punkt. To jednak dopiero połowa sukcesu. Następnie trzeba dodać do niego regułę, ale o tym napiszemy w rozdziale 4.2. UWAGA: W momencie gdy tworząc punkt lub strefę, przypiszemy do niej auta, reguły stworzą się dla tych pojazdów automatycznie. Należy je wtedy odnaleźć na liście i edytować. Jeśli po przypisaniu aut do punktu/strefy nie widać reguł na liście skorzystaj z przycisku Dodawanie i konfiguracja strefy W celu dodania strefy klikamy prawym przyciskiem myszy na mapę, wybieramy opcję Kształt a następnie klikamy na przycisk Dodaj strefę (Rysunek 23). Po prawej stronie pojawi się formularz Strefy użytkownika. Formularz stref tak samo jak formularz punktów składa się z dwóch części: górnej i dolnej. Ponieważ górna część jest identyczna jak w przypadku dodawania punktu (posiada listę grup i stref, segregacje na firmowe i globalne strefy, przyciski Dodaj nową grupę/strefę, Zwiń/rozwiń itp.) nie będzie to opisane. W razie niejasności proszę wrócić do poprzedniego podrozdziału. Skupmy się na dolnej części (Rysunek 26). Rysunek 26: Dodawanie strefy. Dolna część formularza. 20

21 Zaraz po wyświetleniu formularza, na liście z długością i szerokością geograficzną będzie znajdował się jeden punkt (zaznaczony na mapie niebieską strzałką). Kliknij zatem na inne miejsce na mapie (lewym przyciskiem myszy) doda się kolejny punkt. Gdy dodasz minimum 3 punkty, pole pomiędzy nimi zamaluje się na błękitno (Rysunek 27) - utworzyłeś strefę. Rysunek 27: Utworzona strefa na mapie. Możesz dodawać kolejne punkty aby stworzyć strefę która Cię interesuje (należy jednak pamiętać, że dodanie każdego kolejnego punktu będzie rysowało trójkąty pomiędzy pierwszym dodanym punktem ostatnio dodanym i nowo dodanym). Trzeba tu zwrócić uwagę, że nakładające się na siebie trójkąty będą się wykluczać. W każdym momencie możesz wybrać z listy jakiś punkt i korzystając z przycisku Usuń usunąć go z listy. Gdy dodasz już wszystkie punkty kliknij na przycisk Zakończ dodawanie (zapisze to dodane punkty a sam przycisk zmieni się w przycisk Dodaj punkty umożliwiający edycję naszej strefy). Aby zapisać punkty możesz również skorzystać z przycisku Zapisz. Aby edytować nazwę, kliknij na nią dwukrotnie (z małą przerwą) i wprowadź nową. Na samym dole tej części formularza mamy jeszcze drugą zakładkę Szczegóły. Po jej kliknięciu ujrzymy okno (Rysunek 28), w którym będziemy mogli edytować nazwę, kolor, wygląd (krycie na mapie), dodać opis i zaznaczyć czy strefa prywatna i czy zawsze widoczna. Tutaj również znajduje się przycisk Przypisz pojazdy - dzięki któremu możemy wybrać pojazdy, dla których stworzą się reguły dla danego punktu. 21

22 Rysunek 28: Szczegóły strefy UWAGA: W momencie gdy tworząc punkt lub regułę (rozdział 4), przypiszemy do niej auta, reguły stworzą się dla tych pojazdów automatycznie. Należy je wtedy odnaleźć na liście i edytować. Jeśli po przypisaniu aut do punktu/strefy nie widać reguł na liście skorzystaj z przycisku Grupy stref i punktów Gdy mamy już utworzone punkty i strefy, możemy je odpowiednio pogrupować aby łatwiej nam było nimi zarządzać. Jeśli mamy pozakładane strefy na każde województwo możemy ją np. wrzucić do grupy Województwa. Aby stworzyć grupę dla punktów lub stref (w obu przypadkach robi się to bardzo podobnie) wystarczy skorzystać z przycisku Dodaj grupę mieszczącego się w górnej części formularza dodawania punktów/stref. Automatycznie doda nam to nową grupę do naszej listy. Początkowo będzie ona pusta i posiadać będzie nazwę Nowa grupa. Aby zmienić jej nazwę wystarczy kliknąć na nią prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Edytuj, jeśli usunąć - Usuń. Jeśli chcesz dodać do grupy punkty/strefy wystarczy, że zaznaczysz dany punkt/strefę i przeciągniesz go na nazwę naszej grupy. Żeby usunąć punkt z grupy przyciągnij go na wolne pole pod ostatnim na liście punkcie/strefie. Aby przypisywać pojazdy do grupy, należy zaznaczyć wszystkie punkty/strefy w grupie i kliknąć na Przypisz pojazdy. 22

23 4 Reguły Reguły jak sama nazwa wskazuje to jakaś zasada, według której należy postępować jeśli spełnione zostaną jakieś warunki. Warunki mogą być różne. Od wjazdu/wyjazdu w strefę, poprzez przekroczenie prędkości, po zmianę stanu na wejściu cyfrowym/analogowym. Po stworzeniu reguły na spełnieni danego warunku, system zarchiwizuje to jako komunikat. Aby dodać regułę skorzystaj z dolnego panelu, rozwiń listę Reguły (Rysunek 29) i wybierz odpowiedni przycisk. Rysunek 29: Reguły 23

24 4.1 Reguły wejścia Po wybraniu opcji Reguły wejścia w prawym panelu pojawi się formularz Reguły wejścia dla pojazdów (Rysunek 30) a w nim wszystkie dodane już reguły (lub ich brak). Rysunek 30: Reguły wejścia dla pojazdów. Mamy tam standardowe opcje dodawania, edycji i usuwania reguł. Po wybraniu Menu/Nowa wyświetli nam się nowe okno (Rysunek 31). Rysunek 31: Dodawanie nowej reguły wejścia. W formularzu nadajemy nazwę dla reguły, wybieramy auto dla którego tworzymy regułę, czas w jakim dana reguła ma obowiązywać, wejście (tu w zależności od urządzenia może to być np.: prędkość, ruch przy włączonej stacyjce itp.), limit (np.: 100km/h) oraz akcję na + (zmiana stanu z 0 na 1 czyli w naszym przypadku przekroczenie 100km/h) i akcję na (gdy spadnie poniżej 100km/h) Przy takiej konfiguracji każde przekroczenie prędkości powyżej 100km/h będzie generowało zdarzenie (również gdy prędkość spadnie poniżej 100km/h). 24

25 4.2 Reguły punktów Po wybraniu opcji Reguły punktów w prawym panelu pojawi się formularz Reguły punktów dla pojazdów a w nim wszystkie dodane już reguły (lub ich brak). Mamy tam standardowe opcje dodawania, edycji i usuwania reguł. Po wybraniu Menu-/Nowa wyświetli nam się nowe okno (Rysunek 32). Rysunek 32: Dodawanie nowej reguły punktu W formularzu nadajemy nazwę dla reguły, wybieramy pojazd dla którego tworzymy regułę, czas w jakim dana reguła ma obowiązywać. Zamiast pola wejście mamy tutaj pole Punkt. Wybieramy interesujący nas punkt i tak jak dla reguły wejścia ustawiamy akcję na + (zmiana stanu z 0 na 1 czyli w naszym przypadku wjechanie do punktu) i akcję na (wyjechanie z punktu). Przy tak skonfigurowanej regule, każde wjechanie/wyjechanie w obszar objęty promieniem punktu będzie generowało zdarzenie i zapisywało go do dziennika zdarzeń. UWAGA: W momencie gdy tworząc punkt lub regułę, przypiszemy do niej auta, reguły stworzą się dla tych pojazdów automatycznie. Należy je wtedy odnaleźć na liście i edytować. Jeśli po przypisaniu aut do punktu/strefy nie widać reguł na liście, skorzystaj z przycisku. 25

26 4.3 Reguły stref Po wybraniu opcji Reguły stref w prawym panelu pojawi się formularz Reguły stref dla pojazdów a w nim wszystkie dodane już reguły (lub ich brak). Mamy tam standardowe opcje dodawania, edycji i usuwania reguł. Po wybraniu Menu/Nowa wyświetli nam się nowe okno (Rysunek 33). Rysunek 33: Dodawanie nowej reguły strefy. W formularzu nadajemy nazwę dla reguły, wybieramy auto dla którego tworzymy regułę, czas w jakim dana reguła ma obowiązywać. Zamiast pola Punkt mamy tutaj pole Strefa. Wybieramy interesującą nas strefę i tak jak dla reguły Punktu ustawiamy akcję na + (zmiana stanu z 0 na 1 czyli w naszym przypadku wjechanie do strefy) i akcję na (wyjechanie ze strefy). Przy tak skonfigurowanej regule, każde wjechanie/wyjechanie w obszar objęty strefą będzie generowało zdarzenie i zapisywało go do dziennika zdarzeń. 26

27 5 Lista pojazdów 5.1 Informacje wstępne opis działania. W prawej części ekranu znajduje się panel pojazdów. Domyślnym widokiem jest tabela pojazdów posortowana alfabetycznie wg nazwy pojazdu (Rysunek 34). Rysunek 34: Podgląd pojazdów. System icar pozwala na bieżące przedstawianie na mapie aktualnej pozycji pojazdu. W tym celu na panelu pojazdów (Rysunek 34) kliknij na ikonę interesującego Cię pojazdu. Automatyczne wyśrodkowanie mapy w pozycji pojazdu zapewni nam podwójne kliknięcie na wierszu z pojazdem (np. na nazwie pojazdu). Wyświetlenie na mapie pojazdu uzyskasz również zaznaczając żądany pojazd (lub pojazdy) w kolumnie oznaczonej, a następnie naciskając znajdujący się nad listą przycisk. W przypadku niezaznaczenia żadnego pojazdu wyświetlone zostaną wszystkie dostępne w tabeli pojazdy. Poszczególne kolumny tej tabeli (Rysunek 34) przedstawiają następujące informacje (począwszy od lewej strony): liczba porządkowa, kolumna pozwalająca na zaznaczenie pojazdów, kolumna reprezentująca stan systemu: ikona oznacza, że nadajnik jest połączony z serwerem, system odbiera informacje od urządzenia, pozycja jest aktualna ikona oznacza, że nie ma połączenia z serwerem, sygnał nie dociera do systemu (wyłączone lub poza zasięgiem satelitów GPS) ikona oznacza stan uśpienia oszczędny tryb pracy, w jaki przechodzi urządzenie podczas postoju z wyłączonym zapłonem ikona brak podłączenia lub brak danych. 27

28 kolumna przedstawiająca stan stacyjki pojazdu: włączony zapłon w pojeździe, wyłączony zapłon w pojeździe, może również zdarzyć się sytuacja, gdy wystąpią niepożądane błędy, wówczas należy skontaktować się z administratorem., kolumna obrazująca poziom sygnału GSM za pomocą ikon, od jego braku zasięgu maksymalnego,, do kolumna przedstawiająca stan sygnału GPS liczbę satelitów, z których nadajnik odbiera sygnał (liczba ta ma wpływ na dokładność lokalizacji pojazdu na mapie w aplikacji, minimalna liczba satelitów do poprawnego określenia pozycji to 3) za pomocą ikon: i więcej - kolumna - ikona oznacza, że w systemie jest dostępna lokalizacja (aktualna lub archiwalna) obiektu, którą można wyświetlić na mapie poprzez jej kliknięcie, - oznacza, że lokalizacja obiektu jest wyświetlana na mapie, możemy wybrać dowolną liczbę pojazdów do wyświetlenia na mapie, - obiekt jest śledzony, jego pozycja jest automatycznie odświeżana i wyświetlana na mapie, - obiekt jest rysowany, jego pozycja jest automatycznie odświeżana i przedstawiana jest trasa na mapie, ze statusem lokalizacji: - obiekt jest śledzony i rysowany, - ikona z wykrzyknikiem informuje o braku zarejestrowania ważnej pozycji od chwili uruchomienia urządzenia w systemie, kolumna Nazwa zawierająca nazwę pojazdu i firmy, do której on należy, 28

29 kolumna Prędkość wskazująca aktualną prędkość pojazdu Panel pojazdów pozwala na wyświetlenie większej liczby danych dla pojazdów. W tym celu należy kliknąć na ikonę po prawej stronie nazw kolumn, a następnie wybrać, które z dostępnych parametrów będą wyświetlane. Możliwe jest też wyświetlanie bardziej szczegółowych danych dla poszczególnych pojazdów (jak np. data i czasy zapisu ostatnich danych przesłanych z pojazdu, stan napięcia akumulatora samochodowego i wewnętrznej baterii urządzenia, etc.). W tym celu naciśnij przycisk (Pokaż / Ukryj szczegóły nad tabelą po prawej stronie). Spowoduje to wyświetlenie parametrów jak na Rysunku 32. Rysunek 35: Szczegóły pojazdów. Rozmiar panelu można zmienić przeciągając w pożądaną stronę jego lewą krawędź, można go także całkowicie ukryć przyciskając szarą strzałkę pośrodku lewej krawędzi panelu. Aby przywrócić panel do poprzedniego wyglądu należy przesunąć wskaźnik myszy na skrajnie prawą krawędź aplikacji i kliknąć szarą strzałkę. System icar pozwala także na wyświetlenie wielu szczegółowych danych wybranego pojazdu w nowym oknie. W tym celu po wybraniu(zaznaczeniu) jednego pojazdu w kolumnie wybierz przycisk. Spowoduje to otwarcie okna jak na Rysunku 12 (rozdział 2.5). System icar umożliwia również obserwację szczegółowych parametrów pojazdu w dolnej części ekranu, nie zasłaniając mapy (jak omawiane wyżej wyświetlanie parametrów w nowym oknie). W celu skorzystania z takiej opcji, zaznacz jeden pojazd w kolumnie, a następnie kliknij na przycisk znajdujący się na dolnym pasku menu. Spowoduje to rozwinięcie dotychczas ukrytego panelu zawierającego wiele szczegółowych danych (Rysunek 36). Rysunek 36: Dolny panel. Szczegółowe parametry pojazdu. 29

30 W przypadku urządzenia wyposażonego w możliwość podłączenia magistrali CAN (odczyty z czujników np.: poziom paliwa, temperatura itp.) w pojeździe, poza zakładką (przedstawiającą standardowe parametry pojazdu (Rysunek 36), dostępna jest też zakładka, zawierająca szczegółowe dane pozyskiwane z magistrali CAN pojazdu (Rysunek 37), zakładka (Rozdział 2.7) oraz zakładka, na której wyświetlane są parametry pojazdu podczas rysowania trasy. Rysunek 37: Rozszerzone CAN 5.2 Śledzenie pojazdu Inną możliwością obserwacji aktualnej pozycji pojazdu jest tzw. śledzenie pojazdu. Polega ono na wyświetlaniu pozycji śledzonego pojazdu na mapie z dużym powiększeniem oraz automatycznym centrowaniem. W celu włączenia śledzenia pojazdu zaznacz go w panelu pojazdów (w kolumnie ) i naciśnij znajdujący się nad listą pojazdów przycisk. Na liście zaznacz pole Podążaj. Po wykonaniu tej operacji rozpocznie się śledzenie pojazdu. Pojawi się na krótki czas informacja o wybraniu pojazdu do śledzenia. Ponadto znajdująca się na górnym pasku menu informacja zmieni się na. 5.3 Rysowanie pojazdu Drugą opcją w tym menu (przycisk ) jest Rysuj. Sprawia ona, że za śledzonym pojazdem będzie rysowała się linia po jakiej trasie podążał pojazd. Wyłączenie śledzenia i rysowania odbywa się poprzez odkliknięcie pola Podążaj i Rysuj. Wyłączenie tych opcji jest potwierdzane krótko wyświetlaną informacją o zakończeniu śledzenia pojazdu. 30

31 5.4 Trasy pojazdów (raport trasy) Jak wyżej wspomniano, system icar umożliwia prezentację trasy przebytej przez objęty monitoringiem pojazd. W celu skorzystania z tej funkcjonalności, wybierz interesujący Cię pojazd lub kilka pojazdów (nie zaleca się wybierania więcej niż 2-3 pojazdy, ponieważ może to znacznie wydłużyć czas oczekiwania na wczytanie się trasy), kliknij przycisk Menu i z listy wybierz opcję Trasa (Rysunek 38). Rysunek 38: Menu UWAGA: Przedział czasowy ustawiany w celu pobrania trasy nie może mieć więcej niż 7dni!!! Spowoduje to otwarcie nowego okna trasy wskazanego pojazdu (Rysunek 39). Rysunek 39: Trasa pojazdu. Tutaj zaznacz przedział czasu dla jakiego wygenerujesz trasy które przebył wybrany pojazd. Możesz również skorzystać z opcji kolorowania tras wg wieku rekordu (np.: starsze ciemniejsze, nowsze jaśniejsze) prędkości, kryterium prędkości(np: powyżej 100km/h inny kolor), stacyjki, stanu wejścia i dnia. Gdy już ustalisz zadany czas (nie większy niż 7dni) i kolory, kliknij na przycisk Pobierz. Do aplikacji zostanie wczytana trasa jaką przebył pojazd i przedstawiona na mapie (Rysunek 40) oraz w oknie trasy (Rysunek 41). Rysunek 40: Przykładowa trasa. 31

32 Rysunek 41: Trasa pojazdu. W oknie po prawej (Rysunek 41) znajdziesz poszczególne odczyty z urządzenia zamontowanego w aucie (a dokładnie datę, prędkość w danym momencie, dystans przebyty od ostatniego odczytu oraz status pojazdu np.: postój, włączenie/wyłączenie silnika.) Po wczytaniu trasy możemy również skorzystać z przycisku Pokaż kierunki w celu zaznaczania na mapie w jakim kierunku poruszało się auto. Trasę można odtworzyć klikając w ikonę. Aby przyśpieszyć lub zwolnić odtwarzanie trasy odpowiednio zwiększaj, lub zmniejszaj wartość w polu Klikając na któryś z punktów mapa wycentruje to miejsce (można wtedy wcisnąć strzałkę w dół na klawiaturze, by śledzić trasę przeskakując do następnych punktów). 5.5 Proste raporty (z tygodnia) Raport pojazdu Aby wyświetlić raport pojazdu (tak samo jak w przypadku rysowania trasy), kliknij na Menu (Rysunek 38) a następnie wybierz Raport pojazdu. Rysunek 42: Raport pojazdu. Zostanie wyświetlone nowe okno (Rysunek 42), do którego wczytają się podstawowe (czy pojazd jechał czy stał) zdarzenia wygenerowane przez pojazd w zadanym okresie (w tym jedynym przypadku, okres może być dłuższy niż 7 dni). 32

33 Po wybraniu okresu kliknij przycisk Pobierz, aplikacja wyświetli wszystkie zdarzenia na liście. Dodatkowo po ich kliknięciu, zostaną one oznaczone na mapie. Obok każdego ze zdarzeń na liście znajduje się ikona obrazująca jego rodzaj: - postój z wyłączonym zapłonem - postój powyżej 2 minut z włączonym zapłonem. Znacznik pojawi się także w przypadku jeżeli pojazd się poruszał ale przejechał w tym okresie odległość mniejszą niż 50 metrów. - jazda W dolnej części okna wyświetlane są zsumowane informacje o przejechanym dystansie oraz czasie jazdy i postoju z wybranego okresu. Po kliknięciu znaczka + (z lewej strony na liście) wyświetlą się szczegóły zdarzenia, a na mapie zostanie zaznaczony punkt, którego szczegóły podglądamy. Gdy klikniesz prawym przyciskiem myszy na szczegóły zdarzenia jazda a następnie przycisk Pokaż trasę wyświetli dany odcinek trasy. Mając wygenerowany raport pojazdu możemy skorzystać z przycisku Pokaż trasę, który wygeneruje nam trasę razem z postojami na mapie Raport ze zdarzeń Aby wyświetlić raport ze zdarzeń (bardziej szczegółowy),kliknij Menu, a następnie wybierz Raport ze zdarzeń. Zostanie wyświetlone nowe okno (Rysunek 43), do którego wczytają się wszystkie zdarzenia wygenerowane przez pojazd w zadanym okresie (nie dłuższym niż 7 dni). Rysunek 43: Raport ze zdarzeń. Po wybraniu okresu kliknij przycisk. Aplikacja wyświetli wszystkie zdarzenia na liście. Po kliknięciu znaczka + (z lewej strony na liście) wyświetlą się szczegóły zdarzenia, a mapa zostanie wycentrowana na punkt, którego szczegóły podglądamy. Ikony obrazujące dane zdarzenie na mapie zostaną dodatkowo podświetlone błękitnym tłem: Obok każdego ze zdarzeń na liście znajduje się ikona obrazująca jego rodzaj oraz nazwa zdarzenia (np.: wyłączenie silnika, zmiana statusu zapłonu, wjazd/wyjazd w wyznaczoną strefę/punkt, identyfikacja, ładowane z zewnętrznego akumulatora, próba sabotażu itp.): 33

34 - (zapłon) zmiana stanu zapłonu (włączenie/wyłączenie zapłonu) - (próba otwarcia urządzenia) sabotaż wewnętrzny - (próba odcięcia interfejsu urządzenia) sabotaż zewnętrzny - (stan akumulatora zewnętrznego) akumulator zewnętrzny - (stan akumulatorka wewnętrznego) akumulator wewnętrzny - (sygnał GPS) stan GPS - (ochrona akumulatora) ochrona akumulatora - (holowanie samochodu) holowanie - (silnik) silnik włączony / silnik wyłączony (tylko z CAN) - (alarm uzbrojony) uzbrojenie alarmu - (zdarzenie z aplikacji) zdarzenie z aplikacji (np.:przekroczenie prędkości) - (blokada pojazdu w punkcie) pojazd w punkcie - (nieaktywność pojazdu) nieaktywność pojazdu (ustalona przy dodawaniu pojazdu) - opcjonalnie (jeśli skonfigurowane) - (czujnik analogowy) czujnik analogowy - (wskazanie pierwszego czujnika paliwa) czujnik paliwa - (wskazanie dodatkowego czujnika paliwa) czujnik paliwa nr2 - (wejście cyfrowe) czujnik cyfrowy - (przycisk napadowy) przycisk napadowy - (przyczepa) przyczepa - (przycisk MSG) przycisk MSG [+]- inne... Dostępny mamy również filtr po rodzaju/opisie zdarzeń (np.: komunikat, alarm, ostrzeżenie, stan serwisowy wyświetla zdarzenia które zostały wygenerowane gdy pojazd był w stanie serwisowym) oraz po konkretnym zdarzeniu (np.: pojazd w punkcie, przekroczona prędkość itp.). 34

35 5.5.3 Wykres paliwa Aby wyświetlić wykres paliwa (Rysunek 44), kliknij Menu a następnie Wykres paliwa. Rysunek 44: Wykres paliwa. Zostanie wyświetlone nowe okno (Rysunek 44), do którego wczyta się wykres paliwa dla danego pojazdu w zadanym okresie (nie więcej niż 7 dni). Na wykresie możemy również zobaczyć takie dane jak: włączenie stacyjki, prędkość, temperatura, obroty silnika (w zależności czy dane auto ma zainstalowaną odpowiednią magistrale CAN). 35

36 5.6 Zdarzenia Użytkownik ma dostęp do archiwum zdarzeń. Jest to lista wszystkich zdarzeń (np. włączenie zapłonu, wjazd do strefy, przekroczenie prędkości, próba sabotażu, identyfikacja itp.) wygenerowanych przez pojazd. Aby wyświetlić listę wygenerowanych zdarzeń, zaznacz pojazd a następnie na dolnym panelu kliknij przycisk Zdarzenia. Pojawi się nowe okno (Rysunek 45). Rysunek 45: Raport ze zdarzeń. Możemy tutaj podejrzeć całą listę zdarzeń. Gdy któreś nas szczególnie zainteresuje możemy wyświetlić jego szczegóły. W celu ułatwienia można skorzystać z filtrów oraz sortowania po dacie, pojeździe, zdarzeniu itp. 36

37 6 Raporty 6.1 Informacje wstępne Wybranie ikony Raporty znajdującej się w lewym górnym rogu, spowoduje otwarcie nowego okna (Rysunek 46) zawierającego zdefiniowany wcześniej zestaw raportów. Rysunek 46: Raporty. Wybranie którejś z kategorii raportów otworzy nową zakładkę w oknie o nazwie identycznej z kategorią raportu, w której znajdować się będzie lista wygenerowanych wcześniej raportów dotyczących konkretnych obiektów (lub ich brak, jak na załączonym Rysunku 43). 37

38 6.2 Tworzenie i edycja raportu W celu stworzenia nowego raportu, po wybraniu kategorii kliknij na przycisk Dodaj, po czym uzupełnij formularz w zakresie pól wymaganych (zaznaczonych przy pomocy czerwonej gwiazdki) oraz pozostałych nieobowiązkowych (Rysunek 47). Rysunek 47: Tworzenie nowego raportu Przy tworzeniu każdego raportu spotkamy się z podobnym szablonem z obowiązkowymi oraz opcjonalnymi polami do wypełnienia. Nazwa, nazwa raportu Widoczność Tylko ja (widoczny tylko przez osobę tworzącą raport ) Z tej samej roli (np.: tylko rola użytkownik, admin) Wszyscy Orientacja (raport pionowy czy poziomy Okres Z ostatniego okresu: 1-7 dni, kilku tygodni lub miesięcy (np.: gdy wybierzemy raport z ostatniego miesiąca wygeneruje nam raport od do 23.05) Z wybranego przedziału (tu zaznaczamy konkretne daty) 38

Podręcznik użytkownika aplikacji SAS Fleet Pro

Podręcznik użytkownika aplikacji SAS Fleet Pro Podręcznik użytkownika aplikacji SAS Fleet Pro Wrocław, 2013 rok Spis Treści 1 Wstęp... 1 1.1 Co to jest SASFleetPro?... 1 1.2 Instalowanie SASFleetPro... 1 1.3 Korzystanie z Internetowej Wersji Aplikacji

Bardziej szczegółowo

NAWIGATOR podręcznik użytkownika

NAWIGATOR podręcznik użytkownika NAWIGATOR podręcznik użytkownika spis treści: informacje ogólne...2 rejestracja usługi...2 logowanie...3 pierwsze uruchomienie (instalacja komponentu Java)...4 proces instalacji komponentu Java...4 użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja i monitoring GPS pojazdów w czasie rzeczywistym. Instrukcja obsługi

Lokalizacja i monitoring GPS pojazdów w czasie rzeczywistym. Instrukcja obsługi Lokalizacja i monitoring GPS pojazdów w czasie rzeczywistym Instrukcja obsługi Spis treści 1. Logowanie... 3 2. Menu główne... 4 3. Okno listy pojazdów... 9 4. Wyświetlanie danych na mapie... 11 5. Generowanie

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja i monitoring GPS pojazdów w czasie rzeczywistym. Instrukcja obsługi

Lokalizacja i monitoring GPS pojazdów w czasie rzeczywistym. Instrukcja obsługi Lokalizacja i monitoring GPS pojazdów w czasie rzeczywistym Instrukcja obsługi Spis treści 1. Logowanie...3 2. Menu główne...4 3. Okno listy pojazdów...9 4. Wyświetlanie danych na mapie...11 5. Generowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU SIDOMA8

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU SIDOMA8 2011-07-25 INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU SIDOMA8 ING SECURITIES S. A. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...4 1.1. Cel dokumentu...4 1.2. Zakres dokumentu...4 1.3. Struktura i sposób posługiwania się dokumentem...4 1.4.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

Przed uruchomieniem...2. Instalowanie programu...2. Logowanie do systemu...2. Aktualizacja programu...3. Interfejs użytkownika...3. Monitorowanie...

Przed uruchomieniem...2. Instalowanie programu...2. Logowanie do systemu...2. Aktualizacja programu...3. Interfejs użytkownika...3. Monitorowanie... Spis treści Przed uruchomieniem...2 Instalowanie programu...2 Logowanie do systemu...2 Aktualizacja programu...3 Interfejs użytkownika...3 Monitorowanie...4 Pojazdy...4 Zarządzanie grupami...5 Rysowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Baza Danych 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Wyciągi Bankowe 2015. Autorzy: Zespół meteoryt.pl

Instrukcja użytkownika programu Asystent Wyciągi Bankowe 2015. Autorzy: Zespół meteoryt.pl Instrukcja użytkownika programu Asystent Wyciągi Bankowe 2015 Autorzy: Zespół meteoryt.pl Spis treści 1 WSĘP 3 2 Instalacja 5 3 Pierwsze uruchomienie 7 3.1 Kreator pierwszego uruchomienia.......................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Firma 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Firma 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Firma 2013 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Firma 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

GALACTICA VIRGO. Instrukcja Użytkownika FIRMA I PRODUKT POLSKI 2006-2010 - GALACTICA

GALACTICA VIRGO. Instrukcja Użytkownika FIRMA I PRODUKT POLSKI 2006-2010 - GALACTICA GALACTICA VIRGO FIRMA I PRODUKT POLSKI 2006-2010 - GALACTICA I. INFORMACJE PODSTAWOWE... 4 I.1. Logowanie do systemu... 4 I.2. Budowa okienka... 4 I.2.1. Pasek górnego menu okna...5 I.2.2. Lista i jej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Gabinet Lekarski 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Plany rabatowe... 99 Prowizje... 100 Kontrola dostępu... 101 Zakupy hurtowe firm... 103 Analizy... 104 Statystyki... 112 Rachunki i księgowość...

Plany rabatowe... 99 Prowizje... 100 Kontrola dostępu... 101 Zakupy hurtowe firm... 103 Analizy... 104 Statystyki... 112 Rachunki i księgowość... System SPA v4.2 Spis treści Podstawowe informacje... 3 Program... 4 Uruchomienie i menu główne... 5 Zmiana użytkownika/logowanie... 8 Pasek szybkiego dostępu... 9 Zamykanie programu... 14 Poruszanie się

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Baza Danych 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Ostatnia aktualizacja: 21 października 2013 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500

SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500 Ostatnia aktualizacja: 19 sierpnia 2014 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny Sidoma Wersja 8.0

System Informatyczny Sidoma Wersja 8.0 SIDOMA System Informatyczny Sidoma Wersja 8.0 DOKUMENTACJA SYSTEMU Funkcjonalność dla Klienta Internetowego 1 Spis treści 1. Informacje wstępne... 4 2. Menu Sidoma... 6 2.1. Sidoma... 6 2.1.1. Logowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wersja 2.9.0 ZAWARTOŚĆ 1. ibard24 backup online... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 8 2.1.1. Jak pobrać

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny Sidoma Wersja 8.0

System Informatyczny Sidoma Wersja 8.0 SIDOMA System Informatyczny Sidoma Wersja 8.0 Instrukcja korzystania z systemu 1. Bezpieczeństwo systemu System (SIDOMA) zapewnia kompleksową obsługę klientów Biura Maklerskiego Banku BGŻ BNP Paribas przez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Ver. 3.5 2012-07-06 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie... 4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy... 7 *Kredyty ( Dodatkowe funkcjonalności - SaldeoSMART)...8 Menu Główne... 8 Dodanie nowego konta dla Firmy - Klienta Biura...10 Wybór formatu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: CRM Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA STACJA MONITORUJĄCA PROXY700

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA STACJA MONITORUJĄCA PROXY700 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA STACJA MONITORUJĄCA PROXY700 I. OPIS Urządzenie Proxy700 służy do odbierania sygnałów z monitorowanych obiektów za pomocą takich mediów jak telefonia komórkowa (CLIP,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Instrukcja dla klienta Data aktualizacji: 28-01-2013 1 Spis treści 1 Podstawowe zasady bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7 Wersja 1.0 ZAWARTOŚĆ 1. PRODysk... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 7 2.1.1. Wymagania systemowe... 7 2.1.2. Przebieg instalacji...

Bardziej szczegółowo