GSM/GPRS/GPS TRACKER INSTRUKCJA OBSŁUGI GPS 103

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GSM/GPRS/GPS TRACKER INSTRUKCJA OBSŁUGI GPS 103"

Transkrypt

1 GSM/GPRS/GPS TRACKER INSTRUKCJA OBSŁUGI GPS 103 PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Z URZĄDZENIEM PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ DOKŁADNIE Z INSTRUKCJĄ! Spis treści 1. Wstęp Wykorzystanie Opis urządzenia

2 4. Akcesoria w zestawie Specyfikacja Instrukcja obsługi instalacja urządzenia Instalacja SIM Sygnalizacja LED sieci GSM/GPS inicjalizacja Zmiana hasła Autoryzacja Śledzenie Automatyczne Śledzenie Inwigilacja głosowa Przełączanie pomiędzy trybem śledzenie" I monitorowanie - podsłuch" Alarm niskiego poziomu baterii Alarm odłączonego zasilania Przycisk SOS Geo-fence Alarm przemieszczania z zastosowaniem GPS Alarm prędkości Zdalne unieruchomienie pojazdu - odłączenie pompy paliwa Włączenie trybu alarmu Wyłączenie trybu alarmu Funkcje pilota (opcja w wersji B) Komunikaty w trybie alarmu Tryb cichego alarmu Kontrola stanu urządzenia Reset urządzenia Sprawdzenie numeru seryjnego IMEI Zmiana strefy czasowej w urządzeniu Ustawienia GPRS Wybór trybu pracy urządzenia SMS/GPRS Uwagi Rozwiązywanie problemów 10-2-

3 1.Wstęp Działanie urządzenia oparte jest na istniejących sieciach GSM/GPRS oraz satelitach GPS. To urządzenie może lokalizować i monitorować każdy wybrany cel przez SMS lub Internet. 2. Wykorzystanie Wynajem samochodów / zarządzanie flotami itp. Zapewnić poczucie bezpieczeństwa dla osób prowadzących działalność Kontrola pracowników Zabezpieczenie własnego samochodu na wypadek kradzieży 3. Opis urządzenia 1.Antena GSM 2.Slot karty SIM 3.Przycisk wsunięcia blokady karty SIM 4.Mikrofon 5.Antena GPS 6. Czujnik uderzeniowy 7.Gniazdo podłączenia 8.Dioda sygnalizacyjna GSM/GPS 9.Zasilanie awaryjne 10.Antena zdalnego sterowania 4. Akcesoria w zestawie LP. Zdjęcie Nazwa Opis 1 Antena GPS 3 metry 2 Antena GSM 3 metry 1,5 metra 3 Mikrofon -3-

4 4 Okablowanie 10 PIN 5 Przekaźnik 12V/40A to 24V/40A w zależności od modelu pojazdu 6 Czujnik uderzeniowy Opcja nai zamówienie 7 Syrena Opcja na zamówienie 8 Pilot zdalnego sterowania 1szt 5.Specyfikacja Wymiary Waga Sieć Częstotliwość GPS Chip Moduł GSM/GPRS Czułość GPS Dokładność GPS Czas ustalenia pozycji 83mm x 54mm x 26mm 120g GSM/GPRS 850/900/1800/1900Mhz SIRF3 chip Siemens MC55-159dBm 5m Zimny status 45s Ciepły status 35s Gorący status Is Bateria Temp. Przechowania Temp. Pracy Wilgotność 3.7V 8OOmAh Li-jon -40T do +85 C -20 C do +55 C 5%-95% nie skondensowana -4-

5 6.Instrukcja obsługi 6.1Instalacja urządzenia Urządzenie powinno zostać powinno zainstalowane przez osobę wykwalifikowaną mającą odpowiednie uprawnienie Nie należy montować urządzenia w miejscu narażonym na wodę i kurz Montaż wiązki przewodów dołączonych do produktu należy przeprowadzić zgodnie ze schematem poniżej Przycisk SOS I przycisk RESET należy zainstalować w miejscu gdzie kierowca będzie miał do niego swobodny dostęp. Instalując anteny GSM i GPS należy sprawdzić czy nic nie zakłóca ich pracy i zasięgu 6.2 Instalacja SIM Użyj cienkiego przedmiotu aby wcisnąć przycisk blokady slotu karty SIM. Po wysunięciu gniazda umieść kartę SIM a następnie wsuń gniazdo ponownie do slotu w urządzeniu Upewnij się, że na karcie nie ma ustawionych przekierowań połączeń, że identyfikacja numeru dzwoniącego jest aktywna oraz że kod PIN na karcie jest WYŁĄCZONY. Format SMS musi być ustawiony na tekst. Jeśli Twoja karta ma aktywny kod PIN należy włożyć ją do telefonu komórkowego a następnie w ustawieniach Podłącz przewód zabezpieczeń czerwony WYŁĄCZYĆ (+12V) i czarny żądanie (-12V) podawania do zasilania. kodu Włącz PIN. Po zasilanie tej operacji awaryjne należy w wyłączyć urządzeniu i ponownie i poczekaj włączyć około 1 minuty na uruchomienie i znalezienie sieci GSM oraz ustalenie pozycji GPS. telefon. Aparat powinien zostać uruchomiony bez potrzeby podawania kodu PIN. Dopiero tak przygotowana 6.3 Sygnalizacja LED sieci GSM/GPS Dioda czerwona świeci: Brak sygnału GSM Dioda czerwona miga (1 raz na sekundę): Sygnał sieci GSM jest stały i urządzenie pracuje normalnie Dioda czerwona miga (1 raz na 3 sekundy): Urządzenie pracuje w trybie GPRS Dioda zielona świeci: Pozycja GPS ustalona Dioda zielona nie świeci: Brak pozycji GPS -5-

6 6.4 Inicjalizacja Uwagi: Znak +" w poniższej instrukcji obsługi stanowi tylko łącznik znaków. Jeśli w komunikacie znajduje się znak + oznacza to, że pomiędzy danymi komendami nie ma przerwy! Przerwa oznaczona jest jako spacja". Cudzysłów nie jest częścią komendy, jest użyty tylko i wyłączenie do uwidocznienia początku i końca komendy Wszystkie niżej podane komendy należy wysłać z telefonu komórkowego SMSem na numer telefonu karty SIM znajdującej się w Lokalizatorze. Wyślij do urządzenia komendę: begin+hasło". Urządzenie odeśle SMS c i begin ok" i zainicjalizuje wszystkie ustawienia (hasło fabryczne: ). Przykład: SMS o treści: beginl Zmiana hasła Wyślij SMS o treści: password+stare hasło+spacja+nowe hasło", aby zmienić hasło. Przykład: SMS o treści: passwordl spowoduje zmianę hasła na Upewnij się, że zapamiętasz hasło ponieważ nie ma możliwości jego zresetowania z poziomu użytkownika. W przypadku zapomnienia hasła urządzenie należy odesłać celem przeprogramowania Upewnij się, że hasło ma 6 cyfr, w przeciwnym razie urządzenie nie będzie działać poprawnie. 6.6 Autoryzacja 5 numerów telefonów komórkowych może być autoryzowane przez urządzenie. Aby dodać numery autoryzowane należy w pierwszej kolejności zainicjalizować urządzenie a następnie z numeru zarządzającego dodać kolejnych zarządzających urządzeniem. Pierwszym numerem administratora powinien być numer zarządzającego, następnie z numeru zarządzającego (pierwszego administratora) można dodać kolejnych Wyślij SMS o treści: admin+hasło+spacja+numer telefonu komórkowego" Przykład: adminl (dla hasła: i numeru telefonu ). Jeśli numer będzie poprawnie autoryzowany urządzenie odeśle SMS o treści admin OK" Aby usunąć autoryzowany numer wyślij do urządzenia SMS o treści: noadmin+hasło+spacja+autoryzowany numer". Przykład: noadminl (dla hasła i numeru telefonu ). Proszę PODAĆ w komendzie kod kraju przed numerem telefonu, np Śledzenie Jeśli urządzenie nie ma przypisanych autoryzowanych numerów i jakikolwiek numer zadzwoni do urządzenia, otrzyma SMSem zwrotną informację o aktualnym położeniu. Jeśli numer autoryzowany jest przypisany, urządzenie nie poda położenia na nieautoryzowany numer Gdy autoryzowany numer zadzwoni na urządzenie, połączenie zostanie zawieszone a numer otrzyma SMSem informacje o położeniu Jeśli urządzenie straci sygnał GPS w wiadomości wysłanej podana zostanie ostatnia współrzędna przed stratą sygnału -proszę dokładnie sprawdzić datę i godzinę wysłanej wiadomości gdyż współrzędne mogą się różnić. 6.8 Automatyczne Śledzenie Raportowanie położenia co 30 sekund do autoryzowanych numerów 5 razy. Ustawienie: Wyślij SMS o treści: t030s005n+hasło". Jeśli hasło to; należy wysłać komendę SMS o treści; t030s005nl23456 t030s - wysyłanie raportów co 30 sekund {s: sekunda, m: minuta, h: godzina) 0005n - ilość wysłanych raportów - 5 Urządzenie będzie raportowało położenie co 30 sekund 5 razy. Ustawienie każdego parametru musi mieć 3 cyfry, maksymalna wartość dla ilości raportów to Aby ustawić wysłania raportów co określony czas bez ograniczeń ilościowych raportów, należy zastosować poniższe: Wyślij SMS: t030s***n+hasło". Jeśli hasło to: należy wysłać komendę SMS o treści: t030s***nl23456 T030s - wysyłanie raportów co 30 sekund ***n - brak ograniczenia ilości wysyłanych raportów (do odwołania funkcji) Urządzenie będzie wysyłało położenie co 30 sekund do momentu wyłączenia funkcji Wyłączenie funkcji automatycznego śledzenia: Wyślij SMS o treści: notn+hasło". Jeśli hasło to: należy wysłać komendę o treści: notnl Urządzenie przestanie automatycznie raportować swoje położenie. Nota: zalecany odstęp raportów to minimum 20 sekund. 6.9 Inwigilacja głosowa W tym trybie użytkownik może zadzwonić do urządzenia aby monitorować głos w otoczeniu urządzenia Przełączanie pomiędzy trybem śledzenie" i monitorowanie - podsłuch" Domyślnym trybem jest śledzenie. -6-

7 Wyślij SMS o treści: monitor+hasło" do urządzenia. Urządzenie odpowie SMSem monitor ok!" i przełączy się w tryb monitorowania. Jeśli hasło urządzenia to: wyślij komendę o treści: monitorl Urządzenie przejdzie w tryb podsłuchu. Po wykonaniu połączenia telefonicznego z telefonu komórkowego na numer telefonu znajdujący się w lokalizatorze, połączenie zostanie automatycznie odebrane a dzwoniący usłyszy rozmowę odbywającą się w otoczeniu urządzenia. W tym trybie nie ma możliwości otrzymania raportu o aktualnej pozycji urządzenia. Aby otrzymać raport o lokalizacji należy powrócić do trybu siedzenie" Wyślij SMS o treści tracker+hasło" do urządzenia. Urządzenie odpowie SMSem tracker ok!" i przywróci tryb śledzenia. Jeśli hasło urządzenia to: należy wysłać SMS o treści: trackerl Urządzenie powróci do domyślnego trybu pracy - śledzenia Alarm niskiego poziomu baterii Urządzenie zaczyna raportować o słabej baterii gdy osiągnie poziom 3,7V. Wiadomość będzie wysłana co 3 minuty w formacie: Iow battery+położenie geograficzne Alarm odłączonego zasilania Jeśli zasilanie zostanie odłączone od urządzenia lub bateria osiągnie poziom 0V urządzenie wysyła wiadomość SMS co 3 minuty do numerów autoryzowanych o treści: Power alarm+położenie geograficzne Przycisk SOS Naciśnij SOS na 3 sekundy, urządzenie wyśle SMS do autoryzowanych numerów help me! + położenie geograficzne" co 3 minuty! Wysyłanie informacji będzie przerwane kiedy jeden z autoryzowanych numerów wyśle SMS do urządzenia o treści help me+hasło" (przykład: SMS o treści: help me123456) 6.14 Geo-fence Ustawienie GEO-fence to utworzenie prostokąta, w którym powinno znajdować się urządzenie. Jeśli urządzenie opuści ustalony obszar wyśle wiadomość do autoryzowanych numerów Ustawienie: Jeśli urządzenie pozostaje w jednym miejscu 3-10 minut użytkownik może wysłać SMS o treści: stockade+hasło+spacja+szerokość,długość;szerokość,długość" aby ustawić obszar, W przypadku opuszczenia obszaru urządzenie wyśle SMS do autoryzowanych numerów o treści stockade! +położenie geograficzne" Nota: Pierwsza szerokość i długość geograficzna jest położeniem lewego górnego rogu strefy a druga szerokość i długość geograficzna jest położeniem dolnego prawego rogu strefy Anulowanie: Wyślij SMS nostockade+hasło do urządzenia aby anulować tą funkcje Alarm przemieszczania z zastosowaniem GPS Ustawienia: Jeśli urządzenie pozostaje w jednym miejscu 3-10 minut użytkownik może wysłać SMS o treści: move+hasło" do urządzenia. Urządzenie odpowie move ok!" i jednocześnie utworzy okrąg o promieniu 200 metrów, po którym urządzenie może się poruszać. Jeśli urządzenie opuści zadany obszar, zostanie wysłany SMS do autoryzowanych numerów o treści Move" z położeniem geograficznym Anulowanie: Wyślij SMS o treści: nomove+hasło aby wyłączyć alert przemieszczania Alarm prędkości Ustawienia: Wyślij SMS o treści: speed+hasło+spacja+080" do urządzenia (założona prędkość 80 km/h), urządzenie odpowie speed ok!". Jeśli cel będzie przemieszczał się z prędkością większą niż 80km/h urządzenie wyśle SMS na autoryzowane numery o treści: speed+080i+połoiente geograficzne, Anulowanie: Wyślij SMS o treści: nospeed+hasło" aby dezaktywować alert prędkości. Nota: Zalecane jest ustawienie alertu prędkości nie mniej nit 40 km/h Zdalne unieruchomienie pojazdu - odłączenie pompy paliwa Autoryzowany użytkownik może za pomocą telefonu odłączyć zasilanie pompy paliwa i doprowadzić do zatrzymania pojazdu Ustawienia: Wyślij SMS o treści: stop+hasło" do urządzenia, urządzenie odpowie Stop engine Succeed!". Urządzenie odetnie zasilanie pompy paliwa do momentu wysiania komendy anulowania Anulowanie: Wyślij SMS o treści: resume+hasło" aby dezaktywowae odcięcie pompy paliwa. Urządzenie odpowie Resume engine Succeed!" Zasilanie do pompy paliwa zostanie przywrócone Włączenie trybu alarmu -7-

8 Urządzenie posiada wbudowaną funkcję alarmu dzięki temu w przypadku gdy osoba niepowołana będzie próbowała wejść do samochodu lub uruchomić go urządzenie włączy syrenę (opcjonalnie) i wyśle komunikat SMS na numery autoryzowane Włączenie za pomocą telefonu SMS: Wyślij SMS o treści: arm+hasło" do urządzenia, urządzenie odpowie Tracker is activated!". Aby możliwe było włączenie alarmu użytkownik musi wyłączyć zapłon (przewód +12V stacyjka nie może być zasilany), drzwi w samochodzie muszą być zamknięte. Jeśli zapłon w samochodzie będzie włączony urządzenie wyśle SMS o treści set up faill Pls turn off ACC" Włączenie za pomocą pilota (opcja w wersji B): Wciśnij w pilocie przycisk A, urządzenie włączy alarm syrena włączy się jeden raz, nie będzie potwierdzenia komunikatem SMS Wyłączenie trybu alarmu Wyłączenie za pomocą telefonu SMS: Wyślij SMS o treści; disarm+hasło" do urządzenia, urządzenie odpowie Tracker is deactivated". Otwarcie drzwi w samochodzie, uruchomienie samochodu nie spowoduje wywołania alarmu Wyłączenie za pomocą pilota (opcja w wersji B : Wciśnij w pilocie przycisk 8, urządzenie wyłączy alarm syrena włączy się dwa razy, nie będzie potwierdzenia komunikatem SMS Funkcje pilota (opcja w wersji B) Włączenie trybu alarmu: Wciśnij przycisk A syrena włączy się jeden raz Wyłączenie trybu alarmu: Wciśnij przycisk B syrena włączy się dwa razy Włączenie trybu cichego alarmu: Wciśnij przycisk A i B syrena włączy się trzy razy Wyłączenie trybu cichego alarmu: Wciśnij przycisk A i 8 w trybie włączonego alarmu syrena włączy się cztery razy Odstraszenie intruza: Wciśnij przycisk A przez 3 sek. syrena włączy się na.10 sekund 6.21 Komunikaty w trybie alarmu Alarm otwartych drzwi: Jeśli włączony będzie tryb alarmu i drzwi w samochodzie zostaną otwarte urządzenie wyśle SMS na autoryzowane numery o treści: Door alarm+położenie geograficzne". Komunikaty będą wysyłane co 3 minuty, syrena będzie uruchomiona na 30 sekund z 1 minutową przerwą. Aby zatrzymać wysyłanie komunikatów wyślij SMS o treści: disarm+hasło" do urządzenia Alarm czujnika uderzeniowego: Jeśli włączony będzie tryb alarmu i zadziała czujnik uderzeniowy urządzenie wyśle SMS na autoryzowane numery o treści: Sensor alarm+położenie geograficzne", Komunikaty będą wysyłane co 3 minuty, syrena będzie uruchomiona na 30 sekund z 1 minutową przerwą. Aby zatrzymać wysyłanie komunikatów wyślij SMS o treści: disarm+hasło" do urządzenia Alarm włączonej stacyjki (zapłonu): Jeśli włączony będzie tryb alarmu i w samochodzie zostanie włączona stacyjka w pozycji zapłon urządzenie wyśle SMS na autoryzowane numery o treści: ACC alarm+położenie geograficzne". Komunikaty będą wysyłane co 3 minuty, syrena będzie uruchomiona na 30 sekund z 1 minutową przerwą. Aby zatrzymać wysyłanie komunikatów wyślij SMS o treści: disarm+hasło" do urządzenia Tryb cichego alarmu Włączenie za pomocą telefonu SMS: Wyślij SMS o treści: silent+hasło" do urządzenia. Tryb cichego alarmu zostanie włączony, syrena w trakcie wykrycia alarmu otwartych drzwi, alarmu czujnika uderzeniowego, alarmu włączonej stacyjki nie będzie uruchamiana. W trybie cichego alarmu urządzenie będzie tylko wysyłało SMS do autoryzowanych numerów Wyłączenie za pomocą telefonu SMS: Wyślij SMS o treści: loud+hasło" do urządzenia, urządzenie odpowie Loud ok". Tryb cichego alarmu zostanie wyłączony, syrena w trakcie wykrycia alarmu otwartych drzwi, alarmu czujnika uderzeniowego, alarmu włączonej stacyjki będzie uruchamiana Włączenie za pomocą pilota (opcja wersja B): Wciśnij jednocześnie przycisk A i B w pilocie syrena włączy się trzy razy. Tryb cichego alarmu zostanie włączony, syrena w trakcie wykrycia alarmu otwartych drzwi, alarmu czujnika uderzeniowego, alarmu włączonej stacyjki nie będzie uruchamiana. W trybie cichego alarmu urządzenie będzie tylko wysyłało SMS do autoryzowanych numerów Wyłączenie za pomocą pilota (opcja wersja B): Wciśnij jednocześnie przycisk A i B w pilocie syrena włączy się cztery razy. Tryb cichego alarmu zostanie wyłączony, syrena w trakcie wykrycia alarmu otwartych drzwi, alarmu czujnika uderzeniowego, alarmu włączonej stacyjki będzie uruchamiana Kontrola stanu urządzenia W ceiu sprawdzenia stanu urządzenia wyślij SMS o treści: check+hasło" w odpowiedzi urządzenie wyśle status zasilania, akumulatora, GPS, czujnika włączonego zapłonu, czujnika otwartych drzwi, sygnału GSM. Przykładowa treść SMS: POWER: ON, Battery: HIGH, GPS: OK, ACC: Off, Door: Off, GSM Signal:1-32" 6.24 Reset urządzenia Reset za pomocą telefonu SMS: Wyślij SMS o treści: reset+hasło" do urządzenia, urządzenie odpowie reset ok". -8-

9 Reset za pomocą przycisku: Wciśnij przycisk reset przez 1 sek. urządzenia automatycznie zostanie zresetowane Sprawdzenie numeru seryjnego IMEI: Wyślij SMS o treści: imei+hasło" do urządzenia. W odpowiedzi otrzymasz SMS z numerem seryjnym urządzenia Zmiana strefy czasowej w urządzeniu Aby zmienić strefę czasową w urządzeniu na Polską (w przypadku błędnie wyświetlanej godziny w sms) należy z autoryzowanego numeru wysłać SMS o treści: time+spacja+zone+hasło 1" Spowoduje to ustawienie strefy czasowej odpowiedniej dla Polski (1). Urządzenie odeśle SMS z potwierdzeniem: time zone ok." 6.27 Ustawienia GPRS Aby używać funkcji GPRS użytkownik musi ustawić IP, Port na który wysyłane będą dane oraz APN (Acess Point Name) sieci GSM Ustawienie IP i Portu: Ustawienie: SMS o treści: adminip+hasło+spacja+adres IP+spacja+port" Jeśli hasło urządzenia to: , IP to: a port to: 9000 wyślij SMS o treści: adminip ". Jeśli ustawienie będzie poprawne, urządzenie odpowie SMS o treści adminip ok" Anulowanie: SMS o treści: noadminip+hasło" Urządzenie wyśle potwierdzenie SMSem o treści noadminip oki". Urządzenie przejdzie w tryb transmisji SMS. Nota: Po zastosowaniu tej funkcji wszystkie raporty jak i komunikaty (w tym alert słabej baterii, alert przemieszczenia oraz SOS) będą wysyłane przez GPRS na zadany IP i Port Ustawienie APN Ustawienie: SMS o treści: apn+hasło+spacja+nazwa APN sieci". Jeśli hasło urządzenia to: a APN Twojego operatora to internet, wyślij SMS o treści: apnl23456 internet". Jeśli ustawienie będzie poprawne, urządzenie odpowie SMSem APN ok". Uwaga: Stare APN nie będzie ważne kiedy użytkownik ustawi nowe APN. Każdy operator telefonii komórkowej ma inne -własne APN. Aby poznać APN operatora skontaktuj się z biurem obsługi klienta operatora karty lub odwiedź stronę www operatora. Wybrane APN dla polskich operatorów Name) Nazwa operatora Plusgsm Era Orange Mobilking Heyah Play APN (Acces Point erainternet Internet mobitkling heyah.pl internet Ustawienie APN użytkownik i hasło W przypadku gdy Twój operator wymaga podania nazwy użytkownika APN należy go ustawić Ustawienie: SMS o treści "up+hasło+spacja+użytkownik APN+spacja+hasło użytkownika APN". Jeśli ustawienie będzie poprawne, urządzenie odpowie SMS o treści user password ok" Anulowanie: Aby anulować nazwę użytkownika należy wprowadzić nową nazwę - stara zostanie automatycznie zastąpiona 6.28 Wybór trybu pracy urządzenia SMS / GPRS Domyślnym trybem pracy jest SMS Włączenie tryb GPRS: Wyślij SMS o treści: gprs+hasło" do urządzenia, urządzenie odpowie GPRS ok!" Włączenie tryb SMS: Wyślij SMS o treści: sms+hasło" do urządzenia, urządzenie odpowie SMS ok!" -9-

10 7. Uwagi Proszę stosować się do instrukcji aby wydłużyć działanie urządzenia: 1. Zachowaj urządzenie suche. Jakikolwiek płyn, deszcz, wilgoć może uszkodzić urządzenie. 2. Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w zakurzonych miejscach. 3. Nie trzymaj urządzenia w zbyt gorących lub zbyt zimnych miejscach. 4. Nie potrząsaj urządzeniem zbyt mocno. Urządzenie nie jest odporne na uderzenia. 5. Czyść urządzenie suchą szmatką. Nie używaj chemikaliów i detergentów. 6. Nie maluj urządzenia. Resztki farby mogą zalegać w otworach urządzenia i przycisków. 7. Nie rozbieraj i nie naprawiaj na własną rękę urządzenia. 8. Proszę przeczytać dokładnie instrukcję obsługi przed przystąpieniem do montażu i eksploatacji, proszę sprawdzić napięcia w trakcie instalacji. Nieprawidłowy montaż może spowodować uszkodzenie urządzenia!nie demontuj anteny i nie używaj innych anten. Może to zakłócać transmisje. 8.Problem i rozwiązanie Niemożliwe włączenie Brak połączenia z siecią GSM Nieudane monitorowanie Raport z lokalizacji pokazuje zera Sprawdź zasilanie, upewnij się, że wiązka jest prawidłowo podłączona. Sprawdź podłączenie zewnętrznej anteny GSM, upewnij się że karta SIM jest prawidłowo umieszczona w porcie urządzenia. Upewnij się że urządzenie jest włączone. Sprawdź, czy jest ustawiony autoryzowany numer. Sprawdź podłączenie zewnętrznej anteny GPS -10-

LOKALIZATOR GSM/GPRS/GPS GPS104

LOKALIZATOR GSM/GPRS/GPS GPS104 LOKALIZATOR GSM/GPRS/GPS GPS104 INSTRUKCJA Czas czuwania w trybie SMS-owym do 60dni Urządzenie wykonane jest nową technologią na bazie modułu GSM i GPS, jest całkowicie bezobsługowe. Do otrzymania informacji

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWY LOKALIZATOR GPS GPS + GSM + SMS / GPRS

SAMOCHODOWY LOKALIZATOR GPS GPS + GSM + SMS / GPRS INSTRUKCJA OBSŁUGI NAZWA URZĄDZENIA: GPS + GSM + SMS / GPRS MODEL: TR06 PRZECZYTAJ UWAŻNIE INSTRUKCJĘ OBSŁUGI PRZED URUCHOMIENIEM URZĄDZENIA. ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ NA PRZYSZŁOŚĆ. Importer: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI NAZWA URZĄDZENIA: PRZENOŚNY LOKALIZATOR GPS GPS + GSM + SMS / GPRS

INSTRUKCJA OBSŁUGI NAZWA URZĄDZENIA: PRZENOŚNY LOKALIZATOR GPS GPS + GSM + SMS / GPRS INSTRUKCJA OBSŁUGI NAZWA URZĄDZENIA: GPS + GSM + SMS / GPRS MODEL: ELMIC GT300 PLEASE READ THE INSTRUCTIONS BEFORE USING THE UNIT. SAVE IT FOR USE IN THE FUTURE. Importer: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe

Bardziej szczegółowo

JA-80Y dialer GSM. 1. Instalacja w centrali alarmowej. 3. Ustawienia użytkownika dialera GSM. 2. Pierwsze uruchomienie dialera

JA-80Y dialer GSM. 1. Instalacja w centrali alarmowej. 3. Ustawienia użytkownika dialera GSM. 2. Pierwsze uruchomienie dialera CANCEL MENU NAMES CALLS WRITE READ SPACE JA-80Y dialer GSM (prawidłowy dla oprogramowania w wersji XA61009 lub wyższej) Dialer JA-80Y jest jednym z komponentów bezprzewodowego systemu alarmowego JA-80

Bardziej szczegółowo

Komunikator GSM JA-82Y

Komunikator GSM JA-82Y Komunikator jest jednym z elementów bezprzewodowego systemu alarmowego firmy Jablotron serii OASIS. Został zaprojektowany do komunikacji za pośrednictwem sieci GSM. Jest instalowany bezpośrednio w obudowie

Bardziej szczegółowo

JA-60GSM dialer Instrukcja instalacji

JA-60GSM dialer Instrukcja instalacji JA-60GSM dialer Instrukcja instalacji JA-60GSM jest dedykowany do central JA-60, JA-63 oraz JA-65. Moduł umożliwia komunikację zewnętrzną z pomocą sieci GSM. Możesz wybrać, któregoś z operatorów sieci

Bardziej szczegółowo

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM INSTRUKCJA OBSŁUGI System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM Produkt nr: 791567 Strona 1 z 40 Wprowadzenie Informacje o użytkowniku Zakupiony system alarmowy jest pasywnym systemem bezpieczeństwa i został

Bardziej szczegółowo

TERMINAL GSM ATEUS STANDARD Model 501052E

TERMINAL GSM ATEUS STANDARD Model 501052E TERMINAL GSM ATEUS STANDARD Model 501052E INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Wersja 1.10/2002 Gdańsk czerwiec 2002 W skład kompletu wchodzą: Terminal; Kabel zasilający; Kabel telefoniczny; Antena zewnętrzna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i eksploatacji GSM VA1 VA2 VA3 24V. Moduł komunikacyjny WCM-COM 1.0 expert 83270048 3/2011-09

Instrukcja montażu i eksploatacji GSM VA1 VA2 VA3 24V. Moduł komunikacyjny WCM-COM 1.0 expert 83270048 3/2011-09 VA1 VA2 VA3 24V GSM 83270048 3/2011-09 1 Wskazówki dla użytkownika...5 1.1 Prowadzenie użytkownika...5 1.1.1 Symbole...5 1.1.2 Przeznaczenie instrukcji...5 1.2 Rękojmia i odpowiedzialność...5 2 Bezpieczeństwo...6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Model: FI8918/FI8918W Bezprzewodowa/przewodowa kamera IP OBSŁUGUJE TRYB NOCNY, ZDALNĄ ZMIANĘ POŁOŻENIA ORAZ TRANSMISJĘ DŹWIĘKU W OBU KIERUNKACH Instrukcja użytkownika Kolor czarny Kolor biały Spis treści

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wersja 6.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wersja 6.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 6.1 Prawa zastrzeżone Wszelkie prawa do tego produktu (włączając w to urządzenie, oprogramowanie i opakowanie) naleŝą do PRAGMA Sp. z o.o. Nikt nie ma praw do kopiowania, dekompilacji,

Bardziej szczegółowo

ALARM GSM SATLINK VS-GSM10A INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

ALARM GSM SATLINK VS-GSM10A INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA ALARM GSM SATLINK VS-GSM10A INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1. Wprowadzenie do systemu. Elektroniczny bezprzewodowy antywłamaniowy system alarmowy GSM zbudowany został w oparciu o wysokiej klasy procesor STC oraz

Bardziej szczegółowo

MT-18 Monitoring ratunkowy GPS Tracker

MT-18 Monitoring ratunkowy GPS Tracker MT-18 Monitoring ratunkowy GPS Tracker GSM/GPS Terminal 1. Zalety urządzenia: Ekonomiczny, miniaturowe rozmiary, prosty w montażu, Wewnętrzny akumulator, Inteligentne oszczędzanie energii, Komunikacja

Bardziej szczegółowo

TERMINAL DTG-53 Alarmowanie Drużyn OSP

TERMINAL DTG-53 Alarmowanie Drużyn OSP TERMINAL DTG-53 Alarmowanie Drużyn OSP INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA UWAGA: Wszystkie informacje zawarte w tym opracowaniu są własnością PLATAN (dawniej DIGITEX) i nie mogą być udostępniane bez jego zgody. Sopot,

Bardziej szczegółowo

Telefon SIP Slican VPS-310P

Telefon SIP Slican VPS-310P Telefon SIP Slican VPS-310P Instrukcja obsługi wersja: 1.0 Informacje dotyczące bezpieczeństwa! Przed podłączeniem i rozpoczęciem używania telefonu należy przeczytać poniższe informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny dialer GSM/GPRS GD-06 Allegro

Uniwersalny dialer GSM/GPRS GD-06 Allegro Uniwersalny dialer GSM/GPRS GD-06 Allegro GD-06 Allegro jest uniwersalnym dialerem GSM/GPRS. Urządzenie może być wykorzystywane zarówno w automatyce domowej i przemysłowej, systemach alarmowych jak i w

Bardziej szczegółowo

Moduł zdalnego sterowania SMS-3 MICRO. INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.0

Moduł zdalnego sterowania SMS-3 MICRO. INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.0 Moduł zdalnego sterowania SMS-3 MICRO INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.0 PROGSTAR Zakład Elektroniki, Automatyki i Informatyki ul. Lipowa 12 27-200 Starachowice tel./fax +48 41 274 86 52 e-mail: progstar@progstar.com.pl

Bardziej szczegółowo

EPIR3 GSM Alarm System

EPIR3 GSM Alarm System EPIR3 GSM Alarm System Spis treści SPECYFIKACJE TECHNICZNE... 4 CZĘŚCI SKŁADOWE SYSTEMU ALARMOWEGO EPIR3... 5 1. PRZEWODNIK URUCHOMIENIA W 7 KROKACH... 6 Przegląd... 6 2. INSTRUKCJA SZYBKIEGO URUCHOMIENIA...

Bardziej szczegółowo

2015 myphone. All rights reserved. myphone INFINITY LTE PL. INSTRUKCJA OBSŁUGI myphone INFINITY LTE

2015 myphone. All rights reserved. myphone INFINITY LTE PL. INSTRUKCJA OBSŁUGI myphone INFINITY LTE INSTRUKCJA OBSŁUGI myphone INFINITY LTE Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami urządzenia. Bez uprzedniej pisemnej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestratora DE-MDVR-X3-II 4CH. Mobilny cyfrowy rejestrator video. Copyright 2014, INFOCAM Wszelkie prawa zastrzeżone

Instrukcja obsługi Rejestratora DE-MDVR-X3-II 4CH. Mobilny cyfrowy rejestrator video. Copyright 2014, INFOCAM Wszelkie prawa zastrzeżone Instrukcja obsługi Rejestratora DE-MDVR-X3-II 4CH Mobilny cyfrowy rejestrator video Copyright 2014, INFOCAM Spis treści 1.1 INFORMACJE OGÓLNE 4 1.2 PILOT ZDALNGO STEROWANIA 5 1.3 GUI- GRAFICZNY SCHEMAT

Bardziej szczegółowo

DYKTAFON CYFROWY PA-VR10E PA-VR5E INSTRUKCJA OBSŁUGI

DYKTAFON CYFROWY PA-VR10E PA-VR5E INSTRUKCJA OBSŁUGI DYKTAFON CYFROWY PA-VR0E PA-VR5E INSTRUKCJA OBSŁUGI Opisywane urządzenie jest zgodne z dyrektywą 89/336/EWG z uwzględnieniem poprawki 93/68/EWG. Ostrzeżenia Zasady użytkowania Nie używaj słuchawek ani

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Telefon komórkowy GSM Maxcom MM350

Instrukcja obsługi Telefon komórkowy GSM Maxcom MM350 Instrukcja obsługi Telefon komórkowy GSM Maxcom MM350 Zaleca się przeczytanie instrukcji przed rozpoczęciem użytkowania. 2 Zmiana języka na j. polski 1 Naciśnij lewy klawisz funkcyjny MENU ( ). 2 Naciśnij

Bardziej szczegółowo

Wideotelefon Instrukcja obsługi

Wideotelefon Instrukcja obsługi Wideotelefon Instrukcja obsługi Spis tres ci 1. Wideotelefon ACN...4 1-1. Części składowe wideotelefonu...4 1-2. Instrukcje bezpieczeństwa...5 1-3. Informacje podstawowe...6 1-4. Instalacja...8 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

ZTE Kis Pro. Podręcznik użytkownika

ZTE Kis Pro. Podręcznik użytkownika ZTE Kis Pro Podręcznik użytkownika 1 Informacje o podręczniku Dziękujemy za wybór telefonu ZTE. W celu utrzymania urządzenia w najlepszej kondycji, prosimy przeczytać instrukcję i zachować ją na przyszłość.

Bardziej szczegółowo

Moduł kasety zewnętrznej IP AGORA

Moduł kasety zewnętrznej IP AGORA IPV11 AGL IPV1 2AGL IPT08AGL Moduł kasety zewnętrznej IP AGORA 1.1. WPROWADZENIE Seria kaset IP Agora jest złożona z modułu podstawowego (z 1 lub 2 przyciskami) w wersji audio/wideo oraz modułów rozszerzeń.

Bardziej szczegółowo

CYFROWY TELEWIZOR LCD LED

CYFROWY TELEWIZOR LCD LED CYFROWY TELEWIZOR LCD LED INSTRUKCJA OBSŁUGI Model: LET32T1000HF LET42T1000HF LET39Z18HF LET46Z18HF Przed uruchomieniem urządzenia należy przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do wykorzystania

Bardziej szczegółowo

modele PDR-H450, PDR-H850, PDR-H1650 4/8/16 kanałów

modele PDR-H450, PDR-H850, PDR-H1650 4/8/16 kanałów SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA modele PDR-H450, PDR-H850, PDR-H1650 4/8/16 kanałów WERSJA 5.01PL Dziękujemy za zakup rejestratora APER. Przed dokonaniem instalacji rozpoczęciem użytkowania

Bardziej szczegółowo

Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Obsługi

Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Obsługi Witamy! Dziękujemy za zakup naszego rejestratora! Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Obsługi Niniejszy podręcznik jest przeznaczony do instalacji i eksploatacji na twoim systemie. Znajdziesz tu informacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI myphone Q-Smart

INSTRUKCJA OBSŁUGI myphone Q-Smart INSTRUKCJA OBSŁUGI myphone Q-Smart Instrukcja dotyczy różnych wersji kolorystycznych urządzenia. Instrukcja w języku polskim. www.myphone.pl - 1 - Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Telefon IP VPS-802 Instrukcja obsługi

Telefon IP VPS-802 Instrukcja obsługi Telefon IP VPS-802 Instrukcja obsługi Wydanie 1.00 Data ostatniej modyfikacji: 13.10.2014 Spis treści: 1. Telefon VPS-802... 5 1.1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa... 5 1.2. Zawartość pudełka... 6

Bardziej szczegółowo