czy JAKOŚĆ ZARZĄDZANIA?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "czy JAKOŚĆ ZARZĄDZANIA?"

Transkrypt

1 ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ czy JAKOŚĆ ZARZĄDZANIA? Prof. dr hab. Edward Majewski Wydział Nauk Ekonomicznych Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

2 CZYM JEST ZARZĄDZANIE? sztuka osiągania zamierzonych rezultatów przez innych ludzi; działanie polegające na dysponowaniu zasobami; zestaw działań prowadzących do osiągnięcia celów; porządkowanie chaosu; zapewnienie, aby zostało zrobione to, co ma być zrobione; podejmowanie decyzji (dokonywanie wyborów).

3 CZYM ZARZĄDZAMY? FIRMĄ (ORGANIZACJĄ) ZASOBAMI LUDZKIMI RZECZAMI CZASEM

4 JAKOŚĆ PRODUKTU: DOBRA? ZŁA? niedostosowanie do potrzeb klienta (marketing); organizacji procesu produkcji (brak umiejętności?); ogólnie: ZARZĄDZANIA.

5 JAKOŚĆ W ZARZĄDZANIU TO: Dostarczyć produkt o odpowiedniej (oczekiwanej) jakości, w potrzebnej ilości i we właściwym czasie do określonego miejsca; Wytworzyć produkt w możliwie najbardziej efektywny sposób, bez ponoszenia zbędnych nakładów i kosztów; Zapewnić właściwą organizację wszystkich procesów pracy i produkcji; Zapewnić efektywne funkcjonowanie całej organizacji.

6 NIE: ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ TAK: JAKOŚĆ ZARZĄDZANIA

7 PODEJŚCIE DO JAKOŚCI Tradycyjne Jakość dotyczy wyrobu Jakość jest cechą techniczną Jakość jest dla kontrolerów Jakość określana jest przez ekspertów Jakość dotyczy kontroli Nowe Jakość dotyczy organizacji Jakość ma wartość strategiczną Jakość jest dla wszystkich Jakość jest określona przez konsumentów Jakość dotyczy doskonalenia

8 JAKOŚĆ W UJĘCIU FILOZOFICZNYM PEWIEN STOPIEŃ DOSKONAŁOŚCI [PLATON] Quality is a journey, not a destination

9 TOTAL QUALITY MANAGEMENT [TQM] koncepcja jakości totalnej JAKOŚĆ WE WSZYSTKICH ASPEKTACH DZIAŁALNOŚCI Jakość we wszystkich funkcjach przedsiębiorstwa oraz fazach i procesach tworzenia produktu i usługi. FILOZOFIA NIEUSTANNEGO DOSKONALENIA

10 TOTALNE JAKOŚCIOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚĆ W CAŁEJ ORGANIZACJI produkt satysfakcjonujący konsumenta, efektywne wykorzystanie ludzi (jednostki i zespoły) i środków, sprawnie przebiegające procesy produkcji i pracy, dobrze funkcjonujące wszystkie komórki organizacyjne, dobrze zarządzana firma.

11 DEFINICJE TQM TO CO MUSIMY ROBIĆ, TO DZIAŁAĆ LEPIEJ (Sir John Egan) TQM jest zarówno filozofią jak i zbiorem zasad stanowiących wytyczne do nieustannego doskonalenia Organizacji [C.Hakes]

12 DEFINICJE TQM TQM to filozofia zarządzania, która prowadzi do możliwie najlepszego wykorzystania wszystkich dostępnych zasobów i możliwości poprzez zaangażowanie całej załogi w proces systematycznego usprawniania w każdym aspekcie działalności organizacji [E.Majewski] Klasyczna definicja zarządzania: Proces formułowania celów, planowania, organizowania, motywowania i kontroli prowadzący do realizacji przyjętych celów.

13 TOTALNE JAKOŚCIOWE ZARZĄDZANIE jakość zarządzania jakość procesów produkcyjnych (pracy) jakość produktu

14 CYKL DEMINGA (PDCA Cycle) PLAN (Planuj) Plan realizacji (zmian) procesu, projektowanie sposobów pomiaru efektów ACT (Działaj) Modyfikacja procesu jeśli nie osiągnięto oczekiwanych efektów DO (Wykonaj) Wdrożenie zmian i pomiar efektów CHECK (Sprawdź) Analiza rezultatów porównanie z planem

15 WYBRANE METODY TQM Analiza kosztów jakości Just in Time Management (JIT) KAIZEN (nieustanne usprawnianie) Statystyczna Kontrola Procesów (SPC) Praca zespołowa i przywództwo Szkolenie

16 WYBRANE NARZĘDZIA TQM 1. Listy kontrolne 2. Karty procesu (flow chart) 3. Arkusze (karty) kontrolne 4. Histogramy, diagramy, korelacje 5. Analiza (diagram) Pareto 6. Diagram Ishikawy Czy o wszystkim pamiętamy? Jakie są czynności? Jaka jest częstotliwość? Jaka jest zmienność zjawisk? Jakie są największe zjawiska? Jakie są związki przyczynowo skutkowe?

17 ZARYS HISTORII TQM USA rozwój teorii statystycznej kontroli procesów, narodziny koncepcji TQM Japonia popularyzacja i wdrożenia jakościowego zarządzania w Japonii, sformułowanie pełnej koncepcji Total Quality Management; początki wdrożeń TQM w USA; wdrożenia TQM w Zachodniej Europie; upowszechnianie TQM sygnały krytycyzmu, dalszy rozwój jakościowych podejść w zarządzaniu (nowe narzędzia i techniki)

18 PODEJŚCIE TQM Inicjatywa Zakres Skala Filozofia Standard Kontrola Sposób Kierownictwo Cała firma Każdy odpowiada za jakość Zapobieganie a nie wykrywanie Dobrze za pierwszym razem Procesów, koszty jakości Nieustanne usprawnianie

19 WYBRANE WSKAŹNIKI DLA MONTAŻOWNI SAMOCHODÓW* Japońskie w Japonii Europejskie Wydajność pracy (rbg/samochód) 16,8 36,2 Defekty montażu na 100 pojazdów Sektor napraw (% powierzchni) 4,1 14,4 Zapasy w dniach* 0,2 2,0 Szkolenia dla nowych pracowników (godzin) Absencja w pracy (%) 5,0 12,1 (*) dla grupy 8 części * DANE ŚREDNIE DLA REGIONU (ROK 1989)

20 PODSTAWOWE ZASADY TQM wyróżnienie klienta zewnętrznego i wewnętrznego; nieustannego usprawniania; kontrola procesów produkcji (pracy); wyszukiwanie problemów; zapobieganie problemom; przywództwa i pracy zespołowej.

21 WYRÓŻNIENIE KLIENTA ZEWNĘTRZNEGO REALIZACJA I WEWNĘTRZNEGO DOSTAWCY SUROWCE FAZA I FAZA II PRODUKT WYMOGI KLIENCI WEWNĘTRZNI KLIENT ZEWNĘTRZNY

22 USPRAWNIENIA ZASADA NIEUSTANNEGO USPRAWNIANIA ORGANIZACJA REALIZUJĄCA ZASADĘ NIEUSTAJĄCYCH USPRAWNIEŃ PRZEWAGA KONKURENCYJNA KONKURENCI CZAS

23 KONTROLA PROCESÓW PRODUKCJI (PRACY) ZASOBY NAKŁADY PROCES EFEKTY PRODUKTY USŁUGI PROCEDURY KONTROLA PROCESU

24 KLIENT ZASADA WYSZUKIWANIA PROBLEMÓW ODZIAŁYWANIE NA PRZEBIEG PROCESU PRODUKCYJNEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU DZIAŁALNOŚCI PROCES, LUDZIE, WYPOSAŻENIE, MATERIAŁY E F E K T METODY, OTOCZENIE POPRAWA JAKOŚCI - OD ETAPU PROJEKTOWANIA

25 ZASADA ZAPOBIEGANIA PROBLEMOM PROBLEM PROBLEM GASZENIE POŻARU GASZENIE POŻARU DZIAŁANIA KORYGUJĄCE BRAK POWTÓRZEŃ

26 ZASADA PRZYWÓDZTWA I PRACY ZESPOŁOWEJ

27 KAIZEN The best way to get a good idea is to get a lot of ideas. Linus Pauling

28 KAIZEN nieustanne usprawnianie nie tyle metoda, co filozofia pracy udoskonalanie małymi krokami, bez zmian wyposażenia, technologii itp. poprawa efektywności bez znaczących inwestycji inicjatywa zmian pochodzi od wszystkich pracowników

29 EFEKTY STOSOWANIA KAIZEN obniżanie kosztów poprawa jakości wyrobów większa wydajność

30 POPRAWA PRZEZ INNOWACJE

31 KAIZEN

32 KAIZEN WSPOMAGANE PRZEZ INNOWACJE

33 TRZY FILARY KAIZEN A. Stworzenie standardów B. Organizacja miejsca pracy C. Zlikwidowanie marnotrawstwa

34 A. PODSTAWOWE CECHY STANDARDÓW określają najlepszy sposób wykonania pracy; określają kryteria oceny wykonania; stanowią punkt odniesienia do wprowadzania usprawnień; wyznaczają cele szkolenia pracowników; stwarzają odpowiedni system samokontroli i nadzoru;

35 B. ORGANIZACJA MIEJSCA PRACY (5S) 1. Seri Sortowanie (wyrzucenie zbędnych przedmiotów ze stanowiska pracy) 2. Seiton Systematyka (porządkowanie, aby móc łatwo znaleźć wszystkie potrzebne przedmioty) 3. Seiso Sprzątanie (estetyka oraz wykrywanie usterek) 4. Seiketsu Systematyczne działanie 5. Szitsuke Samodyscyplina (przestrzeganie wszystkich zasad)

36 B. ORGANIZACJA MIEJSCA PRACY (5S)

37 CZY 5S JEST POTRZEBNE? Czy wiesz, że przeciętnie 38% czasu pracy, czyli ok. 15 godz. tygodniowo tracisz na czynności nieproduktywne: szukanie, oczekiwanie, poprawianie, itp.? KAIZEN Institute Polska Wrocław

38 C. USUWANIE MARNOTRAWSTWA: nadprodukcja nadmierne zapasy wybrakowane produkty zbędne czynności przy pracy zbędna praca przestoje zbędny transport

39 KAIZEN PRZYKŁAD SYTUACJA: fabryka sprzętu AGD z taśmą produkcyjną; pracownicy montują pralki; na wykonanie prostej czynności potrzebują 7 sekund (w tym 5 sekund zajmuje obrót ciała do umieszczonego za plecami pojemnika z materiałami). ROZWIĄZANIE postawić pojemnik przed robotnikiem i cała operacja trwa krócej nawet trzykrotny wzrost wydajności pracy

40 IDEA MANAGEMENT - ZARZĄDZANIE POMYSŁAMI

41 NOWOCZESNY SYSTEM SUGESTII PRACOWNIKÓW zbieranie pomysłów od pracowników; każdy pomysł może przynieść korzyści; dobry system sugestii może pozytywnie wpłynąć zarówno na wyniki firmy jak i na motywację i entuzjazm pracowników.

42 SPOJRZENIE NA ORGANIZACJĘ Tradycyjna organizacja Nowoczesna organizacja (know-how company) Mały mózg Same mózgi Duże ciało Brak ciała

43 JEŚLI NIE OTWARTA SKRZYNKA TO CO? TRADYCYJNA OTWARTA SKRZYNKA UKIERUNKOWANE KAMPANIE

44 CHEVRON PRZYKŁAD

45 Podejście do zarządzania innowacjami opiera się na krótkich kampaniach zbierania pomysłów na temat określony przez właścicieli biznesowych KAMPANIE INNOWACYJNE Pomysły na redukcję kosztów Jak oszczędzić czas klientów Pomysły na opakowania Pomysły na sprzedaż i zwiększenie marży Pomysły na nowe produkty OTWARTA SKRZYNKA (24/7) Intranetowa skrzynka na pomysły, otwarta na wszystkie pomysły i sugestie pracowników Rozbudowany formularz ograniczający napływ pomysłów niskiej jakości WYNIKI (2004) WYNIKI (2004) wejścia na stronę intranetową programu zgłoszone pomysły Szacowane korzyści: - zyski ze sprzedaży 9,7 mln USD - oszczędności 1,5 miliona USD 82 zgłoszone pomysły 56 z nich zgłoszonych w pierwszych 4 miesiącach 2 wybrane do dalszej analizy 0 wdrożeń!!! NIE DZIAŁA!

46 POKA YOKE o rzeczach, których nie można zrobić źle

47 O czym myślisz kierując samochodem? Czy przez cały czas jesteś skupiony na prowadzeniu samochodu?

48 Podobnie jest z pracownikiem na linii produkcyjnej. Nie jest możliwe, aby był on przez cały czas pracy skupiony na tym co robi i nie popełniał błędów. Zjawisko to często nazywane jest ludzkimi błędami wynikłymi z nieuwagi pracownika a powstałe wskutek tego wady wyrobów uważa się za winę pracownika.

49 W większości przypadków przyczyna błędów nie tkwi w ludziach, lecz systemie (w metodzie pracy, stosowanych narzędziach, procedurach postępowania itd.). Dlatego jeżeli odpowiednio wcześnie wykryjemy pomyłkę w procesie produkcyjnym, to nie dopuścimy do powstania wady.

50 POKA-YOKE (ang. error proof, mistake proof) zabezpieczenia eliminujące możliwość popełnienia pomyłek Idea stworzona przez Shigeo Shingo ( ): wynalazca metody SMED (szybkie przezbrajanie maszyn), jeden z kluczowych architektów systemu produkcyjnego Toyoty (TPS). W 1961 roku zastosował pierwsze rozwiązanie Poka Yoke przy montażu wyłącznika elektrycznego w fabryce Yamada Electric. Następnie w latach 60-ych i 70-ych XX wieku Poka Yoke było coraz częściej stosowane w zakładach Japonii. W późniejszych dekadach pojawiło się w USA i Europie.

51 PRZYKŁAD - Yamada Electric Częścią produktu był mały przełącznik z dwoma przyciskami podtrzymywanymi przez dwie sprężynki. Zdarzało się, że pracownik składający przełącznik zapomniał włożyć sprężynki pod każdy przycisk. Czasami błąd wykrywano dopiero u klienta i firma musiała wysyłać pracownika aby ten rozebrał przełącznik, włożył brakującą sprężynkę i ponownie złożył przełącznik Problem był kosztowny i kłopotliwy. Zarząd firmy ostrzegał pracowników, aby bardziej uważnie wykonywali swoja pracę, ale pomimo najlepszych intencji pracowników, problem brakującej sprężynki od czasu do czasu stale się pojawiał.

52 Yamada Electric - ROZWIĄZANIE W starej metodzie pracownik zaczynał od wyjęcia dwu sprężynek z dużego pudełka z częściami a następnie składał przełącznik. W nowym podejściu, przed pudełkiem z częściami umieszczono mały talerzyk i pierwszą czynnością pracownika jest wyjęcie dwu sprężynek z pudełka i umieszczenie ich na talerzyku. Następnie pracownik składa przełącznik. Jeżeli jakaś sprężynka pozostanie na talerzyku, wówczas pracownik wie, że zapomniał jej włożyć. Nowa procedura całkowicie wyeliminowała problem brakujących sprężynek.

53 ZASADY WDROŻENIA POKA YOKE 1. Zrób, co tylko możliwe by działania przebiegały poprawnie. 2. Ujawniaj błędy natychmiast po ich wystąpieniu. 3. Umożliwiaj osobie popełniającej błąd możliwość jego naprawienia (skorygowanie działania).

54 POKA YOKE W CODZIENNYM ŻYCIU (urządzenia skonstruowane w sposób wykluczający, bądź ograniczający możliwość wystąpienia pomyłki)

55 GOTUJEMY Czerwone kółko na środku przybiera znacznie intensywniejszy odcień gdy patelnia jest już wystarczająco gorąca aby rozpocząć smażenie. Kółko daje nam sygnał o temperaturze patelni.

56 WTYCZKI Brytyjskie wtyczki zostały zaprojektowane tak, aby nigdy nie narazić ludzi na niebezpieczeństwo. Położenie głównego bolca wtyczki, jest zaprojektowane w taki sposób, że możliwe jest jedynie jedno prawidłowe włożenie do gniazdka. Pozostałe dwa bolce są zabezpieczone izolacją tak, aby przy wkładaniu (wyjmowaniu) wtyczki do kontaktu nawet dotykając bolców nie zostać porażonym prądem.

57 PRACA NA KOMPUTERZE

58 W BARZE Aby ustrzec się przed wyrzucaniem tacek do kosza przez klientów, w blacie umieszczono specjalny otwór odpowiednio mniejszy w stosunku do tacki.

59 W BIURZE Wysuniecie zbyt wielu szuflad z aktami grozi wywróceniem szafki. W niektórych szafkach, otwarcie jednej szuflady uniemożliwia otwarcie pozostałych, zmniejszając prawdopodobieństwo wywrócenia się szafki.

60 NA STACJI BENZYNOWEJ. Wlew do paliwa w samochodach ma trzy zabezpieczenia: korek wlewu paliwa jest na lince, uniemożliwiając zgubienie; odpowiednia średnica wlewu uniemożliwia zatankowanie niewłaściwego paliwa (ON/ benzyna); specjalny czujnik w pistolecie uniemożliwia przelanie paliwa.

61 W SAMOCHODZIE System blokady drzwi: kontrolka - ostrzega o nie domkniętych drzwiach; drzwi automatycznie blokują się przy prędkości powyżej 30 km/h; blokada przestaje działać jeżeli drzwi zostaną otwarte przy pracującym silniku.

62 W SAMOCHODZIE Kontrolki informują o konkretnych problemach z samochodem (otwarte drzwi, brak płynu, otwarty bagażnik) Zabezpieczenie uniemożliwia wyjęcie kluczyka ze stacyjki podczas pracy silnika.

63 JUST IN TIME Management System czasem zwany produkcją bez zapasów

64 CELE JIT JAKOŚĆ produkcja bezbrakowa ILOŚĆ nie mniej, nie więcej TERMINOWOŚĆ nie za wcześnie, nie za późno

65 JUST IN TIME strategia zarządzania zapasami, w której potrzebne surowce, materiały czy produkty mają być dostarczone we właściwym czasie, w odpowiednie miejsce i w żądanej ilości; ideą przewodnią jest zredukowanie zapasów do niezbędnego minimum zmniejszenie kosztów produkcji.

66 POCZĄTKI JIT Ford Motor Company w latach 20-tych. Trzydzieści lat później pomysł rozwinięty przez Taiichi Ohno - jako Just In Time Management stał się częścią systemu zarządzania, znanego pod nazwą Toyota Production System, w Toyota Motor Corporation.

67 JIT istota JIT związana jest z koncepcją dodawania wartości ; obejmuje cały proces zarządzania i różne jego aspekty, odnosząc się do kwestii planowania, przebiegu procesu produkcyjnego, kontroli procesów, zapasów, marketingu, a także organizacji pracy i zachowań ludzi.

68 ŹRÓDŁA STRAT niekonieczne próby wybrakowane produkty transport straty surowca administracja zbędne czynności zła synchronizacja w czasie niedopasowanie ( wąskie gardła ) nadprodukcja

69 III PODSTAWOWE ZASADY JIT NAJPIERW SPRZEDAJ, POTEM WYTWARZAJ rozpoznanie rynku (w tym jakie ilości produktu i w jakim czasie można sprzedać), a także określenie oczekiwań potencjalnych klientów; umożliwia to uniknięcie nadprodukcji i związanych z tym strat i wytworzenie produktu uzgodnionego z klientem.

70 III PODSTAWOWE ZASADY JIT PLANUJ PROCES PRODUKCJI WSTECZ zaprojektowanie procesu produkcji zgodnie z oczekiwaniami klienta zewnętrznego i wymogami klientów wewnętrznych; jest to sposób na wyszukiwanie problemów zanim one wystąpią, a zatem droga do ograniczenia strat czasu.

71 III PODSTAWOWE ZASADY JIT CIĄGNIJ ZAMIAST POPYCHAJ dosłowne zastosowanie Just in Time; dostarczenie surowców, materiałów, podzespołów i produktów we właściwej ilości, miejscu i czasie; dotyczy to zarówno zaopatrzenia w surowce, dostarczania materiałów na każde stanowisko pracy, jak i dostaw do odbiorców produktów.

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

DOSKONALENIE PROCESÓW

DOSKONALENIE PROCESÓW KATALOG SZKOLEŃ DOSKONALENIE PROCESÓW - Tworzenie projektów ciągłego doskonalenia - Konsultacje z ekspertami - Poprawa jakości oraz produktywności - Eliminacja marnotrawstwa - Redukcja kosztów - Metody

Bardziej szczegółowo

Ograniczanie kosztów w praktyce. Lean Management... czy warto podążać za trendami? KAMIL RADOM

Ograniczanie kosztów w praktyce. Lean Management... czy warto podążać za trendami? KAMIL RADOM Ograniczanie kosztów w praktyce. Lean Management... czy warto podążać za trendami? KAMIL RADOM CZAS to PIENIĄDZ? CZASU NIE MOŻNA: ZATRZYMAĆ, COFNĄĆ, KUPIĆ, SKŁADOWAĆ CZAS STALE UPŁYWA!!! DLACZEGO TRACISZ

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie procesów w oparciu o metodykę Kaizen

Doskonalenie procesów w oparciu o metodykę Kaizen Terminy szkolenia Doskonalenie procesów w oparciu o metodykę Kaizen Opis W jaki sposób angażować pracowników w doskonalenie procesów produkcji? Co motywuje ludzi do aktywnego uczestnictwa w rozwiązywaniu

Bardziej szczegółowo

5S - utrzymanie zorganizowanego i wydajnego miejsca pracy na przykładzie firmy produkcyjnej. Maciej Koc Trener Lean Manufacturing

5S - utrzymanie zorganizowanego i wydajnego miejsca pracy na przykładzie firmy produkcyjnej. Maciej Koc Trener Lean Manufacturing 5S - utrzymanie zorganizowanego i wydajnego miejsca pracy na przykładzie firmy produkcyjnej Maciej Koc Trener Lean Manufacturing Agenda: 1. Lean Manufacturing - podstawowe narzędzia. 2. 5S zorganizowane

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie. w zarządzaniu. Wprowadzenie. Kaizen 5-S TQM. Nagrody jakości. Podsumowanie. Doskonalenie. Wprowadzenie.

Doskonalenie. w zarządzaniu. Wprowadzenie. Kaizen 5-S TQM. Nagrody jakości. Podsumowanie. Doskonalenie. Wprowadzenie. Zarządzanie - wykład 7 Jakość produktu Pojęcie i zasady zarządzania System zarządzania Planowanie Kontrola Metody i narzędzia proowe Zarządzanie. Wykład 07/07 2 Ciągłe doskonalenie Jesteśmy tym, co w swoim

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością w logistyce ćw. Artur Olejniczak

Zarządzanie jakością w logistyce ćw. Artur Olejniczak ćw. artur.olejniczak@wsl.com.pl Plan spotkań Data Godziny Rodzaj 18.03.2012 4 godziny ćw. 14:30-15:30 dyżur 14.04.2012 4 godziny ćw. 28.04.2012 4 godziny ćw. 14:30-15:30 dyżur 19.05.2012 4 godziny ćw.

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

PRZEGLĄD KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Wykład 4. PRZEGLĄD KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 1 1.Ogólna charakterystyka koncepcji zarządzania jakością i kierunki ich zmian w czasie: W historycznym podejściu do zarządzania jako- ścią można wyróżnić

Bardziej szczegółowo

* tworzenie kryteriów oceny i nagradzania; * redukcję kosztów. Zasady kaizen Filozofia kaizen opiera się na dwóch zasadniczych

* tworzenie kryteriów oceny i nagradzania; * redukcję kosztów. Zasady kaizen Filozofia kaizen opiera się na dwóch zasadniczych William Edwards Deming (14 października 1900 20 grudnia 1993) amerykański statystyk. Urodził się w Sioux City w stanie Iowa, w którym to stanie także się wychował. Studiował na uniwersytetach Wyoming,

Bardziej szczegółowo

Program 5S - - podstawowe narzędzie LM

Program 5S - - podstawowe narzędzie LM Program 5S - - podstawowe narzędzie LM C. Stieler 06-2016 5S TPM SMED VSM Kanban JIT 5S dlaczego? KAIZEN 5S dlaczego? stworzenie standardów bezpieczeństwa, porządku i czystości na stanowisku pracy. uformowanie

Bardziej szczegółowo

FMEA. Tomasz Greber tomasz@greber.com.pl. Opracował: Tomasz Greber (www.greber.com.pl)

FMEA. Tomasz Greber tomasz@greber.com.pl. Opracował: Tomasz Greber (www.greber.com.pl) FMEA Tomasz Greber tomasz@greber.com.pl FMEA MYŚLEĆ ZAMIAST PŁACIĆ Dlaczego FMEA? Konkurencja Przepisy Normy (ISO 9000, TS 16949 ) Wymagania klientów Powstawanie i wykrywanie wad % 75% powstawania wad

Bardziej szczegółowo

2011 Innowacje organizacyjne w usługach. Aleksander Buczacki

2011 Innowacje organizacyjne w usługach. Aleksander Buczacki 2011 Innowacje organizacyjne w usługach Aleksander Buczacki Wprowadzenie W jakich sektorach jest możliwe wprowadzenie innowacji organizacyjnych? Usługi IT; Administracja; Gastronomia; Turystyka; Służba

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ:

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ: ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ: KAZIEN 1 KAIZEN = CIĄGLE DOSKONALENIE Słowo KAIZEN pochodzi z języka japońskiego i składa się z 2 sylab: KAI ciągle dokonująca się zmiana ZEN dobre, na drodze do lepszego DEFINICJA

Bardziej szczegółowo

www.prototo.pl MATERIAŁY Z KURSU KWALIFIKACYJNEGO

www.prototo.pl MATERIAŁY Z KURSU KWALIFIKACYJNEGO Wszystkie materiały tworzone i przekazywane przez Wykładowców NPDN PROTOTO są chronione prawem autorskim i przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego. MATERIAŁY Z KURSU KWALIFIKACYJNEGO Zarządzanie jakością,

Bardziej szczegółowo

Czy 99% działań bez braków to dobry wynik?

Czy 99% działań bez braków to dobry wynik? Zarządzanie jakością działań zespołu projektowego ROZWAŻANIA WSTĘPNE Czy 99% działań bez braków to dobry wynik? 99% braków 2 katastrofy lotnicze dziennie w Polsce 150 000 wypłat zagubionych przy każdej

Bardziej szczegółowo

Metody i narzędzia poprawy efektywności w kontroli jakości

Metody i narzędzia poprawy efektywności w kontroli jakości 8 Kongres Świata Przemysłu Farmaceutycznego Metody i narzędzia poprawy efektywności w kontroli jakości Piotr Lipiński, Kierownik Działu Systemów Jakości/QP Ożarów Mazowiecki Listopad 2016 Czego od nas

Bardziej szczegółowo

Skuteczne zarządzanie procesami biznesowymi w firmie. Dr Józef Bielecki

Skuteczne zarządzanie procesami biznesowymi w firmie. Dr Józef Bielecki Skuteczne zarządzanie procesami biznesowymi w firmie Dr Józef Bielecki Pytania, które nas nurtują Co decyduje o konkurencyjności firmy? Jakie mamy zagroŝenia dla małych i średnich firm? Jak poprawić efektywność

Bardziej szczegółowo

wyrobów z wykorzystaniem minimalnej ilości materiałów, zasobów maszynowych i pracowników, a dodatkowo w jak najkrótszym czasie oraz bez błędów.

wyrobów z wykorzystaniem minimalnej ilości materiałów, zasobów maszynowych i pracowników, a dodatkowo w jak najkrótszym czasie oraz bez błędów. 1. Jest Charakterystyka narzędziem Lean Manufacturing do programu. koordynacji to i nadzoru produkcja dla pełnomocnika zamówionych SZJ. wyrobów z wykorzystaniem minimalnej ilości materiałów, zasobów maszynowych

Bardziej szczegółowo

Integracja Lean management i BIM w projektach infrastrukturalnych

Integracja Lean management i BIM w projektach infrastrukturalnych Konferencja InfraBIM Gliwice, 08-09.11.2016 Integracja Lean management i BIM w projektach infrastrukturalnych Joanna Bohatkiewicz EKKOM Sp. z o.o. Uniwersytet Jagielloński 1 Agenda Lean management Lean

Bardziej szczegółowo

Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA

Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA Opis W jaki sposób angażować pracowników w doskonalenie procesów produkcji? Co motywuje ludzi do aktywnego uczestnictwa w rozwiązywaniu problemów

Bardziej szczegółowo

System Produkcyjny Toyoty. Tomasz Ostrowski 14600 - Grafika II Rok

System Produkcyjny Toyoty. Tomasz Ostrowski 14600 - Grafika II Rok System Produkcyjny Toyoty Tomasz Ostrowski 14600 - Grafika II Rok 1 System Produkcyjny Toyoty, zwany potocznie TPS (od Toyota Production System), to metoda produkcyjna wprowadzona w fabrykach koncernu

Bardziej szczegółowo

USPRAWNIANIE, DORADZTWO, KONSULTING

USPRAWNIANIE, DORADZTWO, KONSULTING USPRAWNIANIE, DORADZTWO, KONSULTING LEAN MANAGEMENT All we are doing is looking at a time line from the moment the customer gives us an order to the point when we collect the cash. And we are reducing

Bardziej szczegółowo

Koncepcje i narzędzia systemów zarządzania jakością

Koncepcje i narzędzia systemów zarządzania jakością Koncepcje i narzędzia systemów zarządzania jakością Koncepcje zarządzania jakością -TQM Geneza TQM (Kompleksowe Zarządzanie Jakością) 1. Początki TQM lata 40. XX wieku. 2. Twórcy W.E. Deming i J. Juran

Bardziej szczegółowo

UTRZMYWANIE I DOSKONALENIE ZGODNEGO Z ISO 9001

UTRZMYWANIE I DOSKONALENIE ZGODNEGO Z ISO 9001 UTRZMYWANIE I DOSKONALENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z ISO 9001 Andrzej Pacana 1. ISO 9000:2005 Systemy zarządzania jakością Podstawowe zasady i słownictwo 2. ISO 9001: 2008 Systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

TPM kompleksowy system obsługi bezawaryjnej, w. którym uczestniczą wszyscy członkowie załogi. przedsiębiorstwa. Seiichi Nakajima

TPM kompleksowy system obsługi bezawaryjnej, w. którym uczestniczą wszyscy członkowie załogi. przedsiębiorstwa. Seiichi Nakajima C. Stieler 06-2016 TPM - Total Productive Maintenance W dosłownym tłumaczeniu: Totalne Utrzymanie Ruchu określane również jako Całkowite Produktywne Utrzymanie Maszyn lub Zarządzanie Parkiem Maszynowym,

Bardziej szczegółowo

Lean Management nowa alternatywa w ochronie zdrowia? Z- ca Komendanta CSK MON WIM lek. Grażyna Lewicka

Lean Management nowa alternatywa w ochronie zdrowia? Z- ca Komendanta CSK MON WIM lek. Grażyna Lewicka Lean Management nowa alternatywa w ochronie zdrowia? Z- ca Komendanta CSK MON WIM lek. Grażyna Lewicka Fot. Teresa Buczkowska - Murawska Dlaczego nowe podejście jest konieczne? Wzrastające koszty opieki

Bardziej szczegółowo

Poka-Yoke. Poka Yoke. Wydanie 1. Zbigniew Huber. Wrzesień Artykuł dostępny na stronie autora:

Poka-Yoke. Poka Yoke. Wydanie 1. Zbigniew Huber. Wrzesień Artykuł dostępny na stronie autora: Poka Yoke Wydanie 1 Zbigniew Huber Wrzesień 2006 Artykuł dostępny na stronie autora: http://www.huber.pl Copyright by Zbigniew Huber Strona 1 z 9 Wstęp O czym myślisz kiedy kierujesz samochodem? Czy przez

Bardziej szczegółowo

PO PROSTU JAKOŚĆ. PODRĘCZNIK ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. Autor: JAN M. MYSZEWSKI

PO PROSTU JAKOŚĆ. PODRĘCZNIK ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. Autor: JAN M. MYSZEWSKI PO PROSTU JAKOŚĆ. PODRĘCZNIK ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Autor: JAN M. MYSZEWSKI WSTĘP CZĘŚĆ I FUNDAMENTY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 1. Istota jakości 1.1. W poszukiwaniu znaczenia pojęcia "jakość" 1.2. Struktura jakości

Bardziej szczegółowo

Jakie straty ponosi Twoja firma? 7 Wielkich Strat

Jakie straty ponosi Twoja firma? 7 Wielkich Strat Jakie straty ponosi Twoja firma? 7 Wielkich Strat 1 Geneza 7 Wielkich Strat Okazuje się, że każdy proces wytwarzający produkty lub usługi generuje nie tylko tzw. wartość dodaną ale również straty, tak

Bardziej szczegółowo

poprawy konkurencyjności

poprawy konkurencyjności Wdrażanie anie i doskonalenie systemów w zarządzania szansą poprawy konkurencyjności ci organizacji Andrzej Borcz "Przy istniejącej konkurencji firmy, które nie potrafią tworzyć i wcielać w życie doskonałej

Bardziej szczegółowo

ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN

ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN Ścieżka dedykowana jest każdej osobie, która chce rozwijać siebie i swoją organizację - w szczególności: Koordynatorom i liderom Lean/KAIZEN odpowiedzialnym za obszary produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

JAKOŚCI W RÓŻNYCH FAZACH I ŻYCIA PRODUKTU

JAKOŚCI W RÓŻNYCH FAZACH I ŻYCIA PRODUKTU Wykład 6. SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI W RÓŻNYCH FAZACH CYKLU WYTWARZANIA I ŻYCIA PRODUKTU 1 1. Ogólna charakterystyka systemów zapewniania jakości w organizacji: Zapewnienie jakości to systematyczne działania

Bardziej szczegółowo

Innowacja. Innowacja w przedsiębiorczości. Innowacją jest wprowadzenie do praktyki nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do

Innowacja. Innowacja w przedsiębiorczości. Innowacją jest wprowadzenie do praktyki nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do Innowacja w przedsiębiorczości Andrzej Zakrzewski Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości andrzej.zakrzewski@inkubatory.pl Innowacja Innowacją jest wprowadzenie do praktyki nowego lub znacząco ulepszonego

Bardziej szczegółowo

Proces certyfikacji ISO 14001:2015

Proces certyfikacji ISO 14001:2015 ISO 14001:2015 Informacje o systemie W chwili obecnej szeroko pojęta ochrona środowiska stanowi istotny czynnik rozwoju gospodarczego krajów europejskich. Coraz większa liczba przedsiębiorców obniża koszty

Bardziej szczegółowo

Paradoks Efektywności, czyli co to jest Lean Management

Paradoks Efektywności, czyli co to jest Lean Management Paradoks Efektywności, czyli co to jest Lean Management Co to jest Lean? Sposób pracy System zarządzania Eliminacja strat Filozofia System Jakości System produkcyjny Metoda Strategia Zestaw narzędzi Systemowe

Bardziej szczegółowo

Podręcznik jest przeznaczony dla studentów uczelni technicznych na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji.

Podręcznik jest przeznaczony dla studentów uczelni technicznych na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji. Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem. Zofia Zymonik, Adam Hamrol, Piotr Grudowski Podręcznik obejmuje wiedzę o zarządzaniu jakością produkcji i bezpieczeństwem produktu. Autorzy przedstawili: historię,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Lean Manufacturing - gra symulacyjna "Fabryka ekspresowych pociągów"

Wprowadzenie do Lean Manufacturing - gra symulacyjna Fabryka ekspresowych pociągów Wprowadzenie do Lean Manufacturing - gra symulacyjna "Fabryka ekspresowych pociągów" Opis Lean Manufacturing to filozofia szczupłego wytwarzania dóbr i usług. To szereg etapów, czynności i narzędzi, które

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja wybranych procesów controllingowych / biznesowych. Anna Madera-Roszak

Optymalizacja wybranych procesów controllingowych / biznesowych. Anna Madera-Roszak Optymalizacja wybranych procesów controllingowych / biznesowych Anna Madera-Roszak Agenda 1) Procesy, zarządzanie procesami definicje 2) Procesy controllingowe 3) Usprawnianie procesów metody i narzędzia

Bardziej szczegółowo

MODEL DOSKONAŁOŚCI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

MODEL DOSKONAŁOŚCI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Wykład 2. MODEL DOSKONAŁOŚCI ORGANIZACJI I ZASADY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 1 1. Systematyka zarządzania jakością w organizacji: Systematyka zarządzania jakością jest rozumiana jako: system pojęć składających

Bardziej szczegółowo

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw.

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Kim jesteśmy INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ INFORMACJE NA TEMAT KAIZEN INSTITUTE

ZAWARTOŚĆ INFORMACJE NA TEMAT KAIZEN INSTITUTE ZAWARTOŚĆ ZAWARTOŚĆ...1 INFORMACJE NA TEMAT KAIZEN INSTITUTE...1 DLACZEGO KAIZEN?...2 JAK ELIMINOWAĆ MARNOTRAWSTWO I OBNIŻAĆ KOSZTY W SYTUACJI KRYZYSU NA RYNKU?...3 UCZESTNICY...5 WARTOŚĆ WARSZTATÓW I

Bardziej szczegółowo

Strategia Lean/ Kaizen dla przedsiębiorstwa klasy światowej

Strategia Lean/ Kaizen dla przedsiębiorstwa klasy światowej Strategia Lean/ Kaizen dla przedsiębiorstwa klasy światowej KAIZEN Institute Legnica, październik 2013 Copyright 1985-2013 KAIZEN Institute, Ltd. All rights reserved. KAIZEN and GEMBAKAIZEN are registered

Bardziej szczegółowo

POLITYKA JAKOŚCI. Polityka jakości to formalna i ogólna deklaracja firmy, jak zamierza traktować sprawy zarządzania jakością.

POLITYKA JAKOŚCI. Polityka jakości to formalna i ogólna deklaracja firmy, jak zamierza traktować sprawy zarządzania jakością. POLITYKA JAKOŚCI Polityka jakości jest zestawem nadrzędnych celów, zamiarów oraz orientacji organizacji na jakość. Stanowi ona dowód na to, że przedsiębiorca wie, czego chce i kieruje swoim przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I Sprawność, strategie i praktyki sprawnego działania

CZĘŚĆ I Sprawność, strategie i praktyki sprawnego działania Spis treści Od Autora Zakres i układ książki CZĘŚĆ I Sprawność, strategie i praktyki sprawnego działania ROZDZIAŁ 1 Sprawność działań i procesów 1.1. Sprawność jako ogólna kategoria oceny działań Sprawność

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa. Autor: Magdalena Karaś. Opiekun pracy: dr inż. Stanisław Zając

Praca dyplomowa. Autor: Magdalena Karaś. Opiekun pracy: dr inż. Stanisław Zając Praca dyplomowa Ocena wdrożenia oraz skuteczności wykorzystania metod, narzędzi i technik zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego Autor: Magdalena Karaś Opiekun pracy: dr inż. Stanisław

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ 1. Podstawy zarządzania jakością, w tym definicje: Jakość stopień w jakim zbiór inherentnych właściwości spełnia wymagania Proces - często przedstawia się jako łańcuch/ciąg zdarzeń

Bardziej szczegółowo

LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA

LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA Gdynia, 2012 SZKOLENIA W PERFECT CONSULTING W Perfect Consulting programy szkoleniowe opracowywane są i realizowane z punktu widzenia, jakie mają

Bardziej szczegółowo

Jakość w zarządzaniu operacyjnym. Wykład

Jakość w zarządzaniu operacyjnym. Wykład Jakość w zarządzaniu operacyjnym Wykład 28.04.2017 AGENDA Jakość przegląd definicji i podstawy Koszty jakości Ewolucja zarządzania jakością Normalizacja LEAN KAIZEN TQM Porównanie koncepcji zarządzania

Bardziej szczegółowo

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny www.maciejczak.pl Łańcuch logistyczny a łańcuch dostaw Łańcuch dostaw w odróżnieniu od łańcucha logistycznego dotyczy integracji

Bardziej szczegółowo

Wartość dodana podejścia procesowego

Wartość dodana podejścia procesowego Zarządzanie procesami dr Mariusz Maciejczak Wartość dodana podejścia procesowego www.maciejczak.pl Wartość dodana w ujęciu ekonomicznym Wartość dodana - przyrost wartości dóbr w wyniku określonego procesu

Bardziej szczegółowo

Część I ZARZĄDZANIE PROCESAMI LOGISTYCZNYMI

Część I ZARZĄDZANIE PROCESAMI LOGISTYCZNYMI 5 SPIS TREŚCI WSTĘP... 11 Część I ZARZĄDZANIE PROCESAMI LOGISTYCZNYMI Rozdział 1... 15 ZARZĄDZANIE I JEGO PARADYGMATY 1.1. Paradygmat w nauce 1.2. Pojęcie zarządzania 1.3. Kierowanie a zarządzanie 1.4.

Bardziej szczegółowo

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk Badania Marketingowe Kalina Grzesiuk definicja Badania marketingowe systematyczny i obiektywny proces gromadzenia, przetwarzania oraz prezentacji informacji na potrzeby podejmowania decyzji marketingowych.

Bardziej szczegółowo

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Symulacja LEAN OFFICE

Symulacja LEAN OFFICE Symulacja LEAN OFFICE Opis Program ma za zadanie przedstawienie szczupłego podejścia do procesów biurowych i administracyjnych. Celem staję się eliminowanie czynności, które są niepotrzebne np. nadprodukcja

Bardziej szczegółowo

5.5. Pytania i polecenia 5.6. Ćwiczenie

5.5. Pytania i polecenia 5.6. Ćwiczenie Spis treści Wstęp 1. Wprowadzenie do metod i technik zarządzania 1.1. Ewolucja metod i technik zarządzania 1.2. Istota metod i technik zarządzania 1.3. Metody i techniki zarządzania - definicje 1.4. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania projektami

Wprowadzenie do zarządzania projektami Wprowadzenie do zarządzania projektami Project Management dr Marek Wąsowicz Katedra Projektowania Systemów Zarządzania, UE Wrocław Wrocław, 23 października 2012 r. Zawartość modułu (4h): wskazanie możliwości

Bardziej szczegółowo

szkolenia dla biznesu

szkolenia dla biznesu szkolenia dla biznesu wszystkie warsztaty przygotowujemy pod kątem uczestników i dostosowujemy w 100% do potrzeb odbiorców dotyczy to zarówno czasu ich trwania jak i poruszanych na nich zagadnień 1. komunikacja

Bardziej szczegółowo

Jakość wyrobów i usług. Tomasz Poskrobko

Jakość wyrobów i usług. Tomasz Poskrobko Jakość wyrobów i usług Tomasz Poskrobko Jakość??????????????? Jakość Wszystkie definicje jakości można przydzielić do jednej z dwóch interpretacji: wartościującej (oceniającej, preferencyjnej), niewartościującej

Bardziej szczegółowo

Oferta produktowa w zakresie szkoleń i wdrożeń

Oferta produktowa w zakresie szkoleń i wdrożeń 2 1 3 Oferta produktowa w zakresie szkoleń i wdrożeń Rozwiązania niestandardowe Dostosowanie do potrzeb wynikających z celów strategicznych, wizji lub oczekiwań klienta. Indywidualne dostosowanie elementów

Bardziej szczegółowo

Artykuł został opublikowany w książce Wybrane aspekty zarządzania jakością II Pod redakcją Marka Salerno-Kochana Kraków 2010 ISBN: 978-83-7464-305-4

Artykuł został opublikowany w książce Wybrane aspekty zarządzania jakością II Pod redakcją Marka Salerno-Kochana Kraków 2010 ISBN: 978-83-7464-305-4 Artykuł został opublikowany w książce Wybrane aspekty zarządzania jakością II Pod redakcją Marka Salerno-Kochana Kraków 2010 ISBN: 978-83-7464-305-4 Wydawca: Wydawnictwo AGH W USA metodologia Six Sigma

Bardziej szczegółowo

IMPLEMENTACJA KAIZEN MANAGEMENT SYSTEM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH SZANSĄ NA OSIĄGNIĘCIE PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ

IMPLEMENTACJA KAIZEN MANAGEMENT SYSTEM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH SZANSĄ NA OSIĄGNIĘCIE PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 677 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 43 2011 AGNIESZKA PIASECKA-GŁUSZAK Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu IMPLEMENTACJA KAIZEN MANAGEMENT SYSTEM

Bardziej szczegółowo

CIĄGŁE DOSKONALENIE. "byliśmy tam - jesteśmy tu..." KATALOG WARSZTATÓW. BestPractice. - Projekty doskonalące. - Konsultacje z ekspertami

CIĄGŁE DOSKONALENIE. byliśmy tam - jesteśmy tu... KATALOG WARSZTATÓW. BestPractice. - Projekty doskonalące. - Konsultacje z ekspertami KATALOG WARSZTATÓW CIĄGŁE DOSKONALENIE BestPractice - Projekty doskonalące - Konsultacje z ekspertami - Metody i narzędzia w kompleksowym utrzymaniu maszyn - Poprawa produktywności - Eliminacja marnotrawstwa

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD V DR N. MED. EDYTA KĘDRA

WYKŁAD V DR N. MED. EDYTA KĘDRA WYKŁAD V DR N. MED. EDYTA KĘDRA 2 Sposoby klasyfikowania pojęcia jakości definicja ogólnadoskonałość produktu zwana wysoką jakością jako przeciwieństwo niskiej jakości. jakość jest z jednej strony osiągnięciem

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO Piotr Błoński, Warszawa, 17.03.2016 r. Program 1. Zarządzanie zmianą - zmiany w normie ISO 9001:2015 2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do nauki o organizacji i zarządzaniu

Wprowadzenie do nauki o organizacji i zarządzaniu Wprowadzenie do nauki o organizacji i zarządzaniu Wybrane narzędzia szczupłego zarządzania Warszawa, 2 grudnia 2015 r. Podstawowe narzędzia Lean (1) Mapowanie strumienia wartości (MSW, VSM) Narzędzie pozwalające

Bardziej szczegółowo

Witamy w SONIMA. Twój partner dla kompleksowych rozwiązań biznesowych

Witamy w SONIMA. Twój partner dla kompleksowych rozwiązań biznesowych Witamy w SONIMA Twój partner dla kompleksowych rozwiązań biznesowych 1 Kompleksowe rozwiązania Magazynowanie Manufacturing Assembly Logistyka Industrial Usługa Cleaning Jakości Kompletowanie Przepakowywanie

Bardziej szczegółowo

Jak ustalać cele dla poziomu braków w procesach produkcyjnych?

Jak ustalać cele dla poziomu braków w procesach produkcyjnych? Jak ustalać cele dla poziomu braków w procesach produkcyjnych? Wydanie 1 Zbigniew Huber Maj 2006 Artykuł dostępny na stronie autora: http://wwwhuberpl Copyright by Zbigniew Huber Strona 1 z 6 W każdym

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie usługami. Projektowanie i wdrażanie Bill Hollins, Sadie Shinkins

Zarządzanie usługami. Projektowanie i wdrażanie Bill Hollins, Sadie Shinkins Zarządzanie usługami. Projektowanie i wdrażanie Bill Hollins, Sadie Shinkins Usługi odgrywają istotną rolę w gospodarce krajów rozwiniętych. W Europie i USA już 80% pracowników jest zatrudnionych w tym

Bardziej szczegółowo

JAK ROZWIJAĆ PRACOWNIKÓW PRODUKCJI PODCZAS TRANSFORMACJI LEAN

JAK ROZWIJAĆ PRACOWNIKÓW PRODUKCJI PODCZAS TRANSFORMACJI LEAN JAK ROZWIJAĆ PRACOWNIKÓW PRODUKCJI PODCZAS TRANSFORMACJI LEAN Maciej Kolanowski Kierownik ds. Lean Manufacturing 25.04.2017 1 Date SPIS TREŚCI Prezentacja firmy Mann + Hummel Filtration Omówienie strategii

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 1 - zarządzanie operacyjne

LABORATORIUM 1 - zarządzanie operacyjne LABORATORIUM 1 - zarządzanie operacyjne Konkurencja a procesy operacyjne W czasie nasilających się procesów globalizacyjnych akcent działań konkurencyjnych przesuwa się z obszaru generowania znakomitych

Bardziej szczegółowo

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Paweł Zemła Członek Zarządu Equity Investments S.A. Wprowadzenie Strategie nastawione na

Bardziej szczegółowo

Naucz się zapobiegać stratom z Lean. Praktyczne szkolenia prowadzone przez The Lean Six Sigma Company

Naucz się zapobiegać stratom z Lean. Praktyczne szkolenia prowadzone przez The Lean Six Sigma Company Naucz się zapobiegać stratom z Lean Praktyczne szkolenia prowadzone przez The Lean Six Sigma Company Co to jest Lean? Lean uczy nowego spojrzenia na organizacje. Jest to metoda poprawy mająca na celu wyeliminowanie

Bardziej szczegółowo

Oferta Ars Profectus: 1. Audyty 2. Projekty 3. Outsourcing Improvement Managera 4. Szkolenia

Oferta Ars Profectus: 1. Audyty 2. Projekty 3. Outsourcing Improvement Managera 4. Szkolenia Oferta Gdańsk 2014 Ars Profectus to firma doradczo szkoleniowa, która pomaga klientom poprawiać procesy zachodzące w przedsiębiorstwach. Głównym celem Ars Profectus jest wspieranie działalności firm, przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008

Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008 1 2 Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008 Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008 3 Agenda 4 Jaki powinien być System Zarządzania wg norm serii

Bardziej szczegółowo

TSM TIME SLOT MANAGEMENT

TSM TIME SLOT MANAGEMENT TSM TIME SLOT MANAGEMENT System zarządzania zamówieniami i oknami czasowymi dostaw Spis treści O Firmie Nam zaufali Możliwości rozwiązań О produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Koszty w cyklu życia produktu. prowadzenie: dr Adam Chmielewski

Koszty w cyklu życia produktu. prowadzenie: dr Adam Chmielewski Koszty w cyklu życia produktu prowadzenie: dr Adam Chmielewski Koszty w cyklu życia produktu faza planowania i projektowania produktu obejmuje: badania rynkowe, projektowanie produktu, projektowanie produkcji

Bardziej szczegółowo

Jakość wczoraj i dziś

Jakość wczoraj i dziś Studia podyplomowe Zarządzanie w Przemyśle Naftowym i Gazowniczym Jakość wczoraj i dziś Jan Sas Kraków, 2016 Zakres tematyczny 1. Jakość dawniej 2. Podstawowe definicje i odbiorcy jakości 3. Ewolucja w

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk dr T Bartosz Kalinowski 17 19 września 2008, Wisła IV Sympozjum Klubu Paragraf 34 1 Informacja a system zarządzania Informacja

Bardziej szczegółowo

ISO 14000 w przedsiębiorstwie

ISO 14000 w przedsiębiorstwie ISO 14000 w przedsiębiorstwie Rodzina norm ISO 14000 TC 207 ZARZADZANIE ŚRODOWISKOWE SC1 System zarządzania środowiskowego SC2 Audity środowiskowe SC3 Ekoetykietowanie SC4 Ocena wyników ekologicznych SC5

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE KOSZTAMI

STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE KOSZTAMI STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE KOSZTAMI dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 EKONOMICZNY CYKL śycia PRODUKTU 1 KOSZTY CYKLU śycia PRODUKTU OKRES PRZEDRYNKOWY OKRES RYNKOWY OKRES POSTRYNKOWY

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością. cią. Zarządzanie jakością - wykład 5. W. Prussak Kontrola w zarządzaniu jakością

Zarządzanie jakością. cią. Zarządzanie jakością - wykład 5. W. Prussak Kontrola w zarządzaniu jakością Jakość produktu Pojęcie i zasady zarządzania System zarządzania Planowanie Metody i narzędzia projakościowe Doskonalenie Zarządzanie. jakości cią Wykład 05/07 Statystyczna kontrola procesu (SPC) 5.1 inspekcyjna

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania jakością Kod przedmiotu

Systemy zarządzania jakością Kod przedmiotu Systemy zarządzania jakością - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Systemy zarządzania jakością Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-MTR-D-12_15 Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ MODELOWANIE PROCESÓW

KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ MODELOWANIE PROCESÓW KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ MODELOWANIE PROCESÓW Cel szkolenia: Przekazanie wiedzy na temat kompleksowego zarządzania jakością w tym modelowania procesów. Podnoszenie kompetencji i umiejętności związanych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11

Spis treści. Wstęp 11 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Znaczenie i cele logistyki 15 1.1. Definicje i etapy rozwoju logistyki 16 1.2. Zarządzanie logistyczne 19 1.2.1. Zarządzanie przedsiębiorstwem 20 1.2.2. Czynniki stymulujące

Bardziej szczegółowo

Lean management w procesie obsługi klienta

Lean management w procesie obsługi klienta Lean management w procesie obsługi klienta Lean Management oznacza sprawne a zarazem efektywne kosztowe wykonywanie wszystkich działań w firmie przy założeniu minimalizacji strat, minimalizacji stanów

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP. Rozdział 1 CHARAKTERYSTYKA WIEDZY O ZARZĄDZANIU

Spis treści WSTĘP. Rozdział 1 CHARAKTERYSTYKA WIEDZY O ZARZĄDZANIU Spis treści WSTĘP Rozdział 1 CHARAKTERYSTYKA WIEDZY O ZARZĄDZANIU 1.1. Istota i pojęcie nauki 1.2. Metodologia nauk o zarządzaniu 1.2.1. Istota i zasady badań naukowych 1.2.2. Rodzaje wyjaśnień naukowych

Bardziej szczegółowo

Projektowanie oprogramowania. Wykład Weryfikacja i Zatwierdzanie Inżynieria Oprogramowania Kazimierz Michalik

Projektowanie oprogramowania. Wykład Weryfikacja i Zatwierdzanie Inżynieria Oprogramowania Kazimierz Michalik Projektowanie oprogramowania Wykład Weryfikacja i Zatwierdzanie Inżynieria Oprogramowania Kazimierz Michalik Agenda Weryfikacja i zatwierdzanie Testowanie oprogramowania Zarządzanie Zarządzanie personelem

Bardziej szczegółowo

KOSZTY JAKOŚCI JAKO NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

KOSZTY JAKOŚCI JAKO NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Narzędzia jakości w doskonaleniu i zarządzaniu jakością, red. Sikora T., Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2004, ss. 137-141 Urszula Balon Katedra Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademia

Bardziej szczegółowo

Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji

Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji Terminy szkolenia 16-17 listopad 2015r., Katowice - Novotel Centrum 19-20 maj 2016r., Sopot - Hotel Haffner**** Opis Dotrzymać terminów

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie tradycyjne

Zarządzanie tradycyjne Zarządzanie procesami Zarządzanie tradycyjne Zarządzanie tradycyjne a zarządzanie procesowe Dr inż. Anna Dobrowolska 2012 Zarządzanie procesami 1 2012 Zarządzanie procesami 2 STRUKTURA ORGANIZACYJNA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Lean Healthcare. BEST PRACTICE w usprawnianiu procesów. Najlepsze praktyki w kompleksowej optymalizacji przedsiębiorstw. Paweł Staworzyński

Lean Healthcare. BEST PRACTICE w usprawnianiu procesów. Najlepsze praktyki w kompleksowej optymalizacji przedsiębiorstw. Paweł Staworzyński BEST PRACTICE w usprawnianiu procesów Najlepsze praktyki w kompleksowej optymalizacji przedsiębiorstw Lean Healthcare Paweł Staworzyński 1 Czy wdrożenie Lean Management związane jest z odchudzaniem firm

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Folejewska. Analiza FMEA. zasady, komentarze, arkusze. Zarządzanie jakością

Agnieszka Folejewska. Analiza FMEA. zasady, komentarze, arkusze. Zarządzanie jakością Agnieszka Folejewska Analiza FMEA zasady, komentarze, arkusze Zarządzanie jakością Agnieszka Folejewska Analiza FMEA Zasady, komentarze, arkusze Copyright 2010 ISBN: 978-83-7537-023-2 Wydawnictwo Verlag

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa

Spis treści. Przedmowa Spis treści Przedmowa Rozdział 1. Zakupy zaopatrzeniowe 1.1. Definicja zakupów zaopatrzeniowych 1.2. Nabywcy instytucjonalni 1.3. Zakupy zaopatrzeniowe a zyskowność i wartość dodana 1.4. Ewolucja funkcji

Bardziej szczegółowo

System. zarządzania jakością. Pojęcie systemu. Model SZJ wg ISO 9001:2008. Koszty jakości. Podsumowanie. [Słownik języka polskiego, PWN, 1979] System

System. zarządzania jakością. Pojęcie systemu. Model SZJ wg ISO 9001:2008. Koszty jakości. Podsumowanie. [Słownik języka polskiego, PWN, 1979] System Zarządzanie - wykład 3 Jakość produktu Pojęcie i zasady Zarządzanie. Planowanie w zarządzaniu Kontrola w zarządzaniu Metody i narzędzia projakościowe Wykład 03/07 Model SZJ Doskonalenie w zarządzaniu 2

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe zarządzanie jakością informacji Warunek konieczny efektywności wdrożenia systemów informacyjnych

Kompleksowe zarządzanie jakością informacji Warunek konieczny efektywności wdrożenia systemów informacyjnych Kompleksowe zarządzanie jakością informacji Warunek konieczny efektywności wdrożenia systemów informacyjnych Dorota Kazanecka Pieńkosz dyrektor pionu Business Intelligence Grupa Antares Plan Potrzeba kompleksowego

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA. cykl wykładów dr Paweł Szudra

SYSTEMY ZARZĄDZANIA. cykl wykładów dr Paweł Szudra SYSTEMY ZARZĄDZANIA cykl wykładów dr Paweł Szudra LITERATURA Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, 2006. Grudzewski W., Hejduk I., Projektowanie systemów zarządzania. Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Moduł 2 Analiza otoczenia (cz. 2)

Moduł 2 Analiza otoczenia (cz. 2) Moduł 2 Analiza otoczenia (cz. 2) Definicja branży 2 Definicja branży Branżę zdefiniować można na wiele sposobów: Grupa firm wytwarzających podobne produkty lub wykorzystujących podobny zestaw procesów

Bardziej szczegółowo