Zarządzanie jakością. Literatura. Wprowadzenie do zarządzania jakością. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) 1. dr inż. Tomasz Greber.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzanie jakością. Literatura. Wprowadzenie do zarządzania jakością. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) 1. dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com."

Transkrypt

1 Zarządzanie jakością dr inż. Tomasz Greber Literatura Urbaniak M., Zarządzanie jakością - teoria i praktyka. Wyd. Difin, Warszawa 2004 r.; Imai M., Kaizen. Klucz do konkurencyjnego sukcesu Japonii, MT Biznes, 2007 r. Womack J., Jones D., Roos, D., Maszyna, która zmieniła świat, ProdPress 2008 r. Rummler A. P., Brache A. P., Podnoszenie efektywności organizacji, PWE, Warszawa 2000 r. Latzko W. J., Saunders D. M., Cztery dni z dr. Demingiem. Nowoczesna teoria zarządzania, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1998 r. Dahlgaard J. J., Kristensen K.,Kanji G. K., Podstawy zarządzania jakością, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Łunarski J., Zarządzanie jakością, standardy i zasady. Wydawnictwa Naukowo- Techniczne, Warszawa 2008 r.; str Bank J., Zarządzanie przez jakość. Wyd. Gebethner & Ska, Warszawa 1996 r. Skrzypek E., Jakość i efektywność, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 2000 r. 1

2 Wprowadzenie do zarządzania jakością 2

3 Czynniki konkurencyjności 5% 15% 30% 15% Jakość Reklama Poziom obsługi klienta Cena, terminowość Sposób realizacji dostaw Paleta asortymentowa 15% 20% Dane DQS 464 Poprawa jakości a wynik finansowy Pogłębienie i rozszerzenie rynku zbytu Poprawa pozycji producenta na rynku Wzrost skali produkcji Wyrobienie nawyku odbiorcy kupowania wyrobu producenta Poprawa jakości wyrobu Uzyskanie wyższej ceny przy danych kosztach wytwarzania Poprawa wyniku finansowego Poprawa opłacalności wytwarzania Obniżenie kosztów przy danej cenie Uzyskanie wyższego przyrostu ceny niż przyrost kosztów Źródło: Cholewicka-Goździk, K., Kompleksowa ocena jakości. Metoda, przykłady, PWE, Warszawa, 1984 r. Obniżenie kosztów wad wewnętrznych Obniżenie strat z tytułu wad zewnętrznych 3

4 Ewolucja podejścia do jakości brak kontroli produktów kontrola końcowa produktów kontrola procesu zapewnienie jakości zarządzanie jakością Zmiany w podejściu do jakości Q - kiedyś produkcja kontrola Q - dzisiaj projekt badania produkcja marketing administracja serwis prewencja itd. 4

5 Spirala jakości Marketing i badania rynku Projektowanie i rozwój wyrobu Usuwanie wyrobu lub odzysk surowców wtórnych po zakończeniu używania Planowanie i rozwój procesu Działalność po sprzedaży Zakupy Pomoc techniczna i serwis Produkcja lub świadczenie usługi Instalowanie i odbiór Weryfikacja Sprzedaż i dystrybucja Pakowanie i przechowywanie Źródło: PN-ISO : 1996 r. Jakość definicja Jedna z 9 wyróżnionych przez Arystotelesa przypadłości wyrażająca określoność substancji cielesnej i ujawniająca w niej specyficzne przyporządkowanie materii do formy Rozróżnia się: - jakość stałą związaną z różnicą gatunkową bytu (np. człowiek, pies, piasek) - jakość zmienną (stan np. zdrowy - chory, zimny - gorący) (Nowa Encyklopedia Powszechna PWN 1995) 5

6 Jakość definicja Zespół cech stanowiących o tym, że dany przedmiot jest tym przedmiotem a nie innym (Słownik Języka Polskiego 1988) Jakość Ogół właściwości obiektu wiążących się z jego zdolnością do zaspokojenia potrzeb stwierdzonych i oczekiwanych. ISO 8402 Jakość to zdatność do użycia lub zastosowania. Joseph M. Juran Przewidywany stopień jednorodności i niezawodności przy możliwie niskich kosztach i dopasowaniu do wymagań rynku. W. Edwards Deming 12 6

7 Jakość definicja Stopień, w jakim zbiór inherentnych właściwości spełnia wymagania UWAGA 1 Termin jakość można stosować z takimi przymiotnikami jak niska, dobra, doskonała UWAGA 2 Inherentny, jako przeciwny do przypisany, oznacza istniejący sam w sobie, szczególnie jako stała właściwość (PN-EN ISO 9000) Wyrób Wynik procesu. UWAGA 1 Są cztery następujące ogólne kategorie wyrobu: usługi (np. transport), wytwór intelektualny (np. program komputerowy, słownik), przedmiot materialny (np. część mechaniczna silnika), materiały przetworzone (np. smar). UWAGA 2 Usługa jest wynikiem jednego działania nieodzownie przeprowadzonego przy bezpośrednim współdziałaniu dostawcy i klienta i zazwyczaj jest wyrobem niematerialnym. Wytwór intelektualny obejmuje informację i jest zazwyczaj wyrobem niematerialnym i może przyjmować formę ofert, sprawozdań lub procedur. Przedmiot materialny jest zazwyczaj wyrobem materialnym i jego ilość jest właściwością policzalną. Materiały przetworzone są na ogół wyrobami materialnymi i ich ilość jest przedstawiana jako cecha ciągła. Przedmiot materialny i materiały przetworzone często są określane jako towary. UWAGA 3 Zapewnienie jakości jest ukierunkowane przede wszystkim na wyrób zamierzony. 7

8 Style zarządzania jakością Jakość to spełnienie wymagań klienta (Platon) Jakość to zbiór cech produktu (Arystoteles) Jakość to ciągła poprawa produktu (Lao Tsu) Amerykański styl zarządzania oparty o marketing Europejski styl zarządzania oparty o normy Japoński styl zarządzania oparty o filozofię kaizen Etapy tworzenia jakości Jakość typu Jakość wykonania Jakość eksploatacji Zgodność projektu z wymaganiami Klienta Zgodność gotowego wyrobu z projektem Zgodność eksploatacji z wymaganiami W zależności od rodzaju organizacji i specyfiki jej wyrobów różne etapy tworzenia jakością mają różne znaczenie 8

9 Spełnienie wymagań Klienta Wymagania Klienta Jakość typu Spełnienie wymagań Klienta Jakość wykonania Kategorie jakości prof. Ishikawa Jakość Jakość konieczna (odnosi się do szeroko rozumianych wad) Jakość przyciągająca (dotyczy cech pozytywnych takich jak łatwość użycia czy atrakcyjne wzornictwo) Źródło: Kondo Y., Satysfakcja pracownika nieodzownym warunkiem satysfakcji klienta, Biuletyn Informacyjny Polskiego Forum ISO 9000 nr 1, 2002 r. 9

10 Kryteria jakości - model Kano Wymagania podstawowe (treshold) rzadko artykułowane bezpośrednio przez klienta, muszą być spełnione zawsze, klient nie zdaje sobie sprawy z ich istnienia Wymagane parametry (performance) potrzeby, które klient wyraża Wymagania wywołujące zachwyt (exciting) potrzeby, których klient nie może sobie zwykle wyobrazić, gdyż są poza jego oczekiwaniami, jego wiedzą i wyobraźnią Czynniki konkurencyjności JAKOŚĆ ORGANIZACJI (struktury organizacyjnej, zasobów, procesów, procedur) JAKOŚĆ WYROBU NIEZAWODNOŚĆ DOSTAW ELASTYCZNOŚĆ DOSTAW PIĘCIOKĄT PIĘCIOKĄT KONKURENCYJNOŚCI KONKURENCYJNOŚCI CENA CZAS Źródło: opracowanie J. Zymonika JG 10

11 Zasady zarządzania jakością Cykl PDCA 4. Act (wdróż) Wdróż zmiany lub zaniechaj ich, albo przejdź cykl ponownie z innymi założeniami Zaplanuj zmianę dążącą do rozwoju, zbierz dane i ustal harmonogram prac 1. Plan (zaplanuj) 3. Check (sprawdź) Sprawdź uzyskane wyniki swoich zmian. Czego się nauczyłeś? Wykonaj plan, wprowadź zaplanowane zmiany na małą skalę 2. Do (wykonaj) 6 11

12 Osiem zasad zarządzania jakością (ISO 9000) 1. Orientacja na Kliencie. 2. Przywództwo. 3. Zaangażowanie ludzi. 4. Podejście procesowe. 5. Systemowe podejście do zarządzania. 6. Ciągłe doskonalenie. 7. Podejmowanie decyzji na podstawie faktów. 8. Obustronnie korzystne powiązania z dostawcami. Osiem zasad zarządzania jakością 1. Orientacja na Kliencie zrozumieć potrzeby Klienta, powiązać cele firmy z potrzebami Klienta, stale podwyższać zdolności wytwórcze, posiadać wymagane umiejętności i wiedzę. 12

13 Osiem zasad zarządzania jakością 2. Przywództwo posiadać wizję firmy, posiadać cele na odpowiednich szczeblach, zaangażować załogę, posiadać zmotywowaną, kompetentną i stabilną załogę. Osiem zasad zarządzania jakością 3. Zaangażowanie ludzi wkład ludzi w doskonalenie strategii, identyfikacja z celami firmy, włączenie pracowników w podejmowanie decyzji, doskonalenie procesów, zadowolenie z pracy, wykorzystanie osobistych potencjałów. 13

14 Osiem zasad zarządzania jakością 4. Podejście procesowe efektywne wykorzystanie środków dla osiągania efektów, ocenianie wydajności, redukowanie kosztów, zapobieganie błędom, doskonalenie kompetencji. Osiem zasad zarządzania jakością 5. Systemowe podejście do zarządzania zidentyfikować procesy, zidentyfikować powiązania i je udokumentować, powiązać cele procesów z celami firmy, oceniać efektywność, identyfikować potencjały, koordynować zakresy kompetencji, praca zespołowa. 14

15 Osiem zasad zarządzania jakością 6. Ciągłe doskonalenie powiązać ciągłe doskonalenie z planowaniem strategicznym, ustalić realne i ambitne cele, włączyć pracowników w budowę strategii i celów, optymalizować procesy, zarządzać zasobami przy pomocy opinii pracowników. Schemat ciągłego doskonalenia weryfikacja doskonaląca 1. Oczekiwania Klienta wybór 5. Przewidywane Stała dalsze prowadzenie świadomość pracowników ustalona korelacja 2. Kluczowe procesy i zadania identyfikowanie 4. Kierunki, zmiany, mierniki 3. Mierniki kluczowych procesów 15

16 Osiem zasad zarządzania jakością 7. Podejmowanie decyzji na podstawie faktów budowa strategii, budowa celów, optymalizacja procesów, zarządzanie zasobami przy pomocy opinii pracowników. Osiem zasad zarządzania jakością 8. Obustronnie korzystne powiązania z dostawcami rozwijanie partnerskiej współpracy, włączenie dostawców we wczesne planowanie, punktualność i jakość produktów, wspólne szkolenia i doskonalenia. 16

17 14 zasad Deminga 1. Stwarzaj warunki do ciągłego doskonalenia pracy. 2. Przyjmuj nową filozofię postępowania. 3. Nie polegaj na masowej kontroli jakości. 4. Nie dokonuj zakupów kierując się tylko ceną. 5. Wspieraj działania polepszające jakość. 6. Wprowadź zasadę ciągłych szkoleń i nauki. 7. Stosuj właściwe formy nadzoru. 8. Odrzuć strach. Wprowadź swobodę dyskusji. 9. Usuń bariery między wydziałami. 10. Nie stosuj pustych sloganów. 11. Z rozwagą używaj norm pracy opartych na liczbach. 12. Pozwól pracownikom oceniać własną pracę. 13. Stosuj dokształcanie w zakresie nowych metodologii i idei. 14. Daj każdemu możliwość uczestniczenia w pracy zespołowej przy wdrażaniu zmian. WR 1 i 2 Podejście procesowe w zarządzaniu jakością 17

18 Potrójna rola każdego pracownika Dostawca Klient Zarządzanie procesem Zarządzanie procesem to: zarządzanie celami zarządzanie efektywnością zarządzanie zasobami zarządzanie na styku między działami Źródło: Rummler G. A., Branche A. P., Podnoszenie efektywności organizacji, PWE,Warszawa 2000 r. 18

19 Zarządzanie celami każdy proces stanowi wartość dodaną z punktu widzenia organizacji musi więc spełniać odpowiednie cele każda czynność (lub podproces) w procesie powinna mieć ustalona w miarę możliwości mierzalny cel i mierniki umożliwiające sprawdzenie jego osiągnięcia cele procesów cząstkowych powinny być związane z procesami głównymi Zarządzanie efektywnością zbieranie opinii klientów na temat wyników procesów (dotyczyć to może także klientów wewnętrznych) analiza mierników procesów (realizacji celów) informowanie uczestników procesów o wynikach oceny procesu doskonalenie procesów, poprawianie błędów itp. 19

20 Zarządzanie zasobami rozpoznanie zasobów (pracownicy, wyposażenie, zasoby finansowe) potrzebnych do prawidłowego przebiegu procesów zapewnienie zasobów Zarządzanie na styku między działami największe problemy w przebiegu procesów występują w chwili przechodzenia procesu między działami należy opracować skuteczne metody komunikacji pomiędzy uczestnikami procesu dobrym rozwiązaniem jest rozpropagowanie pojęcia klienta i dostawcy wewnętrznego powinna być osoba mogąca czuwać nad przebiegiem całego procesu (właściciel procesu) 20

21 Podejście procesowe Podejście procesowe charakteryzuje się: wymaganym określeniem powiązań wszystkich procesów oraz ich wzajemnego oddziaływania przetłumaczeniem ogólnych celów organizacji na cele procesów położeniem nacisku na procesy najważniejsze dla organizacji z punktu widzenia wartości dodanej Źródło: Zawistowski T., Procesowe zarządzanie organizacją, Problemy Jakości 2001 r., nr 9 Właściciel procesu piastuje stanowisko kierownicze odgrywające ważną rolę w danym procesie zarządza największą liczbą osób biorących udział w procesie rozumie proces ma możliwość całościowego spojrzenia na proces ma zdolności przywódcze 21

22 Istota i podział procesów Proces Proces - zbiór działań wzajemnie powiązanych lub oddziałujących, które przekształcają wejścia w wyjścia Procesy funkcjonują po to, aby przyczyniać się do realizacji celów organizacji i w kontekście tych celów należy analizować efektywność procesów 22

23 Podział procesów Stosując podejście procesowe stosuje się różne podziały realizowanych procesów. Można je podzielić np. na: procesy podstawowe procesy wspierające procesy zarządzania Podział procesów Klasyfikacja procesów: procesy związane z rozwojem biznesu procesy rozwoju produktu procesy obsługi klienta procesy dostarczania produktów procesy zarządzania finansami procesy zarządzania kadrami procesy zarządcze i administracyjne Źródło: Skowroński A., Meandry procesowego zarządzania, Problemy Jakości 2002 r., nr 3 23

24 Podział procesów Procesy lub ich grupy mogą być identyfikowane ze względu na: klienta lub grupy klientów, których działania dotyczą, rodzaj usługi lub wyrobu specyfikę wymagań lokalizację technologię stosowane praktyki, w tym procedury, plany i zasady Źródło: Miller P., Podejście procesowe przy tworzeniu systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwie Podejście procesowe Przy prawidłowym zarządzaniu z wykorzystaniem podejścia procesowego, każdy proces powinien mieć: mapę procesu właściciela procesu osobę odpowiedzialną za zarządzanie procesem zbiór miar opartych na oczekiwaniach klientów i powiązanych z celami całej organizacji narzędzia służące bieżącemu monitorowaniu wyników procesu procedury, w których opisany jest przebieg i doskonalenie procesu 24

25 Budowanie mapy procesów Model klasyfikacji procesów Rozwój i zarządzanie zasobami ludzkimi Zarządzanie informacjami Zarządzanie zasobami finansowymi i fizycznymi Wytwarzanie i dostarczanie wyrobu Badanie potrzeb i zadowolenia klientów Tworzenie wizji i strategii Projektowanie wyrobów i usług Marketing i sprzedaż Fakturowanie i serwis klientów Programowanie zarządzania środowiskiem Zarządzanie powiązaniami z otoczeniem Zarządzanie usprawnieniami i zamianami Tworzenie i dostarczanie usług Źródło: Gruchman G., Określanie architektury procesów metodą P4, Problemy Jakości 2000 r., nr 7 25

26 Mapa procesów firmy AC&S Zarządzanie strategiczne Proces doskonalenia organizacji Pozyskiwanie klienta Sprzedaż usług transportowych Sprzedaż usług logistycznych Wynajmowanie zasobów Obsługa posprzedażna Zarządzanie zasobami ludzkimi Zarządzanie zasobami materialnymi Zarządzanie finansami Źródło: Zawistowski T., Procesowe zarządzanie organizacją, Problemy Jakości 2001 r., nr 9 Mapa procesów - zarys Doskonalenie SZJ Kwalifikowanie dostawców Projektowanie Zakupy Realizacja usługi Rozliczenia Marketing Badanie sat. klientów Zarządzanie zasobami Zarządzanie dokumentacją 26

27 Mapowanie procesów Tworzenie mapy procesu zidentyfikowanie wszystkich osób (jednostek organizacyjnych) biorących udział w procesie przygotowanie ogólnego schematu procesu narysowanie (np. w układzie poziomym) szczegółowego przebiegu procesu z oznaczeniem poszczególnych czynności i zapisów KTO KTO KTO KTO 27

28 Symbole graficzne Start - start/koniec procesu Przekazanie pisma klientowi - czynność, działanie Czy wyrób spełnia wymagania? tak - decyzja nie.. Raport niezgodności - dokument wykorzystywany (lub tworzony) w danej operacji procesu Przykładowa mapa pionowa Osoba odpowiedzialna Schemat Dokumenty wejściowe Opis procesu Dokumenty wyjściowe START Klient Złożenie zamówienia Oferta handlowa Klient składa zamówienie w postaci faxu, a, telefonu.. Zamówienie Dział obsługi klienta Przyjęcie zamówienia Zamówienie Przejęcie zamówienia Zamówienie Dział obsługi klienta TAK Decyzja czy wyrób w magazynie NIE Baza zapasów Analiza czy wyrób znajduje się w magazynie czy trzeba uruchomić produkcję 28

29 Mierniki przebiegu procesów Mierniki procesów Mierniki są zazwyczaj wyrażane w wymiarze trzech wartości: jakość czas koszt Określając mierniki należy określić także metodologię prowadzenia pomiarów i zbierania danych 29

30 Cele procesów Cele procesów powinny wynikać z: wymagań klientów celów organizacji wyników najlepszych firm w danym obszarze, którego dotyczy proces (benchmarking) Określanie mierników Określenie celu procesu Określenie wymagań klienta (także wewnętrznego) Określenie możliwości zbierania pomiarów i obserwacji danych z procesu Ustalenie mierników procesu Ustalenie sposobu zbierania danych Ustalenie sposobu wykorzystywania danych o procesie oraz informowania o wynikach uczestników procesu 30

31 Zasady odnośnie używania mierników 1. Ich liczba powinna być ograniczona. 2. Rozpoznać możliwości doskonalenia w procesach (nie zaczynać od najtrudniejszych problemów). 3. Dane powinny być gromadzone regularnie. 4. Osoby dokonujące pomiarów powinny regularnie otrzymywać informacje zwrotne. 5. Wyniki ilustrować należy za pomocą wykresów. 6. Dane powinny być rozpowszechniane wśród osób zbierających dane, prowokujących problemy oraz wśród kadry kierowniczej. 7. W celu zidentyfikowania potencjalnych problemów należy badać wszelkie anomalie. Źródło: Ansell T., Zarządzanie jakości w sektorze usług finansowych, Związek Banków Polskich, Warszawa 1997 r. Przykładowe mierniki procesów ilość wyemitowanych zanieczyszczeń w przeliczeniu na jednostkę wyrobu procent źle przyznanych kredytów procent wyrobów niezgodnych liczba szkoleń w ciągu roku przypadająca na pracownika procent źle wystawionych dokumentów finansowych poziom zadowolenia klientów 31

32 Pytania i dyskusja 32

Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce

Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce MATERIAŁY SZKOLENIOWE Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce PROWADZĄCY: dr inż. Alicja Gębczyńska Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 : 2000

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 : 2000 Przewodnik ISO 9000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 : 2000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością. Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. Grupa ANTARES

Zarządzanie jakością. Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. Grupa ANTARES Zarządzanie jakością Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. CEL: Zarządzania jakością w prowadzeniu projektów informatycznych, w oparciu o wymagania

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ PRZEMYŚL 2002 1 ZESPÓŁ REDAKCYJNY: mgr Artur Jabłoński -Akademia Jakości sp. z o.o. Warszawa wiceprezes

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Przewodnik ISO 9000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki w Warszawie GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

Bardziej szczegółowo

Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego

Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego Anna Irena Szymańska Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego Wstęp Współczesny rynek stawia przedsiębiorstwom coraz to nowe wyższe wymagania i sprawia,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH OTOCZENIA BIZNESU

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH OTOCZENIA BIZNESU SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH OTOCZENIA BIZNESU 2005 PARP SPIS TREŚCI I. DLACZEGO WARTO WDRAŻAĆ SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH OTOCZENIA BIZNESU?... 3 1.1. JAKOŚĆ W ORGANIZACJACH

Bardziej szczegółowo

Dwiliński L., Zarządzanie jakością i niezawodnością wyrobów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000

Dwiliński L., Zarządzanie jakością i niezawodnością wyrobów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000 Inżynieria jakości i niezawodności Qualityand and Reliability Engineering Literatura: Dwiliński L., Zarządzanie jakością i niezawodnością wyrobów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa

Bardziej szczegółowo

SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Józef Frąś Zakład Zarządzania Jakością Uniwersytet Szczeciński Marek Siwkowski Doktorant Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich WNEIZ US SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Maja Burzyńska Szyszko. Wprowadzenie do zarządzania jakością

Maja Burzyńska Szyszko. Wprowadzenie do zarządzania jakością Maja Burzyńska Szyszko Wprowadzenie do zarządzania jakością Warszawa 2012 Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Kierunek studiów "Edukacja techniczno informatyczna" 02-524 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Dr med. Maciej Murkowski. Certyfikacja ISO oraz TQM Część III

Dr med. Maciej Murkowski. Certyfikacja ISO oraz TQM Część III Dr med. Maciej Murkowski Certyfikacja ISO oraz TQM Część III Podyplomowe Studia Menadżerskie Zarządzanie w podmiotach leczniczych w dobie przekształceń własnościowych Projekt współfinansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER

PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER Katarzyna MAREK-KOŁODZIEJ, Marek GEBAUER Streszczenie: W artykule zaprezentowano przykład wdrożenia zarządzania

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU. System zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkcyjno handlowym ARMAGOR

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU. System zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkcyjno handlowym ARMAGOR WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU Łukasz Bilski System zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkcyjno handlowym ARMAGOR Praca dyplomowa licencjacka Promotor dr Anna Bisaga Kierunek:

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA 4. Interpretacja wymagań Normy PN-EN ISO 9001:2001. dr Janusz Zymonik

PREZENTACJA 4. Interpretacja wymagań Normy PN-EN ISO 9001:2001. dr Janusz Zymonik PREZENTACJA 4 Interpretacja wymagań Normy PN-EN ISO 9001:2001 dr Janusz Zymonik POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Instytut Organizacji i Zarządzania Zakład Zarządzania Jakością janusz.zymonik@pwr.wroc.pl Tel. (071)320-28-64

Bardziej szczegółowo

4. Metody systemowe zarządzania jakością

4. Metody systemowe zarządzania jakością Zarządzanie jakością w praktyce inżynierskiej 4. Metody systemowe zarządzania jakością 4.1 Metody statystyczne w zarządzaniu jakością Do podstawowych instrumentów monitorowania procesów wytwórczych należą

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM)

Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM) Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM) System TQM różni się od norm ISO 9000 tym, że jego zasad nie skodyfikowano w normach. Ogólnie można stwierdzić, że jest to kompendium technik zarządczych, służących

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby

Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby System zarządzania jakością (ISO 9000:2000) System

Bardziej szczegółowo

KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM

KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM Nazwa Projektu: Learning Outcomes in Quality in Education and Training Numer Projektu: 2012-1-PL1-LEO05-27444 Program: Uczenie się przez całe życie Transfer

Bardziej szczegółowo

Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością

Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością Zeszyty Naukowe nr 815 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2010 Urszula Balon Katedra Zarządzania Jakością Joanna Dziadkowiec Katedra Zarządzania Jakością Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMOWA... 3 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ...

PRZEDMOWA... 3 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ... Spis treści PRZEDMOWA... 3 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ... 4 1.1. Rozwój zarządzania jakością w ujęciu historycznym... 4 1.2. Istota zarządzania jakością... 9 1.3. Twórcy zarządzania jakością...

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi

LOGISTYKA. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi LOGISTYKA Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi Podstawowe treści przedmiotu definicje logistyki procesy i procedury logistyczne, rodzaje logistyki (mikro, mezo,

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJĄ MASZYN

ELEMENTY ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJĄ MASZYN Ludosław DRELICHOWSKI Waldemar BOJAR Mariusz ŻÓŁTOWSKI ELEMENTY ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJĄ MASZYN... każda książka jest dobra... z wyjątkiem źle napisanej... Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI. ELKA ul. Kosowa 3A 66-008 Wilkanowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI. ELKA ul. Kosowa 3A 66-008 Wilkanowo 1 z 36 Sporządził: ELKA Wilkanowo Zatwierdził: Radosław Miczyński... ELKA ul. Kosowa 3A 66-008 Wilkanowo Telefony: 68 3247780; 68 4533165; 68 4552111 e-mail: elka@elka.zgora.pl www: http://www.elka.zgora.pl

Bardziej szczegółowo

ISBN 978 83 7775 339 2

ISBN 978 83 7775 339 2 Recenzent prof. dr hab. inż. ROMUALD KOLMAN Autorstwo rozdziałów: MAŁGORZATA JASIULEWICZ KACZMAREK: 3.1 3.4, 4.1 4.5, 5.1, 5.2, 5.4, 6 AGNIESZKA MISZTAL: 2.1 2.3, 5.3 5.9 Projekt okładki Anita Szymankiewicz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Priorytet VII Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Literatura podstawowa. założenia. Formy zajęć. Cele modelowania procesów. MPG 2012 GE błyskawiczne repetytorium. wykład. laboratorium.

Literatura podstawowa. założenia. Formy zajęć. Cele modelowania procesów. MPG 2012 GE błyskawiczne repetytorium. wykład. laboratorium. MPG 2012 GE błyskawiczne repetytorium dr inż. Rafał Klaus Instytut Informatyki Politechnika Poznańska rafal.klaus@cs.put.poznan.pl www.cs.put.poznan.pl/rklaus Literatura podstawowa J. Płodzień, E. Stemposz,

Bardziej szczegółowo

ISO 9001:2000 Wymagania

ISO 9001:2000 Wymagania ISO 9001:2000 Wymagania Systemy zarządzania jakością System ISO 9001 QS 9000 VDA 6.1 ISO/TS 16949 AS 9000 TL 9000 AQAP ISO 13485 HACCP ISO 22000 Charakterystyka Powszechnie uznawany za podstawę do budowania

Bardziej szczegółowo

Metodologia realizacji Audytu Potrzeb Rozwojowych

Metodologia realizacji Audytu Potrzeb Rozwojowych Metodologia realizacji Audytu Potrzeb Rozwojowych Opracowanie powstało w ramach projektu Sieć Kreatywnego Biznesu Gdańsk 2012r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja w zarządzaniu

Aktualna sytuacja w zarządzaniu Wykład 3 Aktualna sytuacja w zarządzaniu ISO- International Standard Organization European Fundation for Quality Management M.Baldrige Quality Award /Fundation E. Demnig QA/F Zarządzanie wiedzą, TQM, reenginnering

Bardziej szczegółowo