Ogólnopolskie Badanie Assistance. Przeprowadzone na zlecenie Europ Assistance Polska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólnopolskie Badanie Assistance. Przeprowadzone na zlecenie Europ Assistance Polska"

Transkrypt

1 Ogólnopolskie Badanie Assistance Przeprowadzone na zlecenie Europ Assistance Polska

2 Agenda Informacje o badaniu Wyniki szczegóowe Posiadanie ubezpiecze assistance Korzystanie z usug assistance Najbardziej uyteczne usugi assistance Sposoby informowania o usugach assistance Plany zakupowe usug assistance Podsumowanie 2

3 Informacje o badaniu Cele badania: Okrelenie poziomu wiadomoci assistance i znajomoci poszczególnych rodzajów assistance. Zbadanie stopnia wykorzystania poszczególnych usug assistance przez polskich klientów. Identyfikacja preferowanych przez klientów usug assistance. Okrelenie najlepszych sposobów informowania o usugach assistance. Metoda: Wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo CATI. Próba: Reprezentatywna dla populacji Polski w wieku powyej 18 lat, N=

4 Posiadanie ubezpiecze assistance 4

5 Posiadanie ubezpiecze assistance 1/2 Pyt. 2. Czy posiada Pan/i ubezpieczenie assistance? Na pytanie odpowiadali wszyscy respondenci, n=2013. Tak Nie Nie wiem 2010, n= % 70% 2% 2011, n= % 70% 3% PŁEĆ Kobieta, n= % 3% Mczyzna, n=954 35% 62% 3% 18-25, n=351 10% 88% 3% WIEK 26-35, n= , n=591 29% 36% 68% 6 3% 3% 50-65, n=591 29% 69% 2% 5

6 Posiadanie ubezpiecze assistance 2/2 Pyt. 2. Czy posiada Pan/i ubezpieczenie assistance? Na pytanie odpowiadali wszyscy respondenci, n=2013. Tak Nie Nie wiem podstawowe, n=74 93% 5% WYKSZTAŁCENIE zasadnicze zawodowe, n=349 20% 78% 2% rednie, n=945 22% 76% 2% wysze, n=637 43% 53% 4% WIELKOŚĆ MIEJSCOWOŚCI Wie, n=600 Miasto do 20 tys. mieszkaców, n=422 20% 25% 77% 73% 3% 3% Miasto tys. mieszkaców, n=257 29% 68% 3% Miasto tys. mieszkaców, n=187 26% 7 3% Miasto tys. mieszkaców, n=278 36% 62% 2% Miasto powyej 500 tys. mieszkaców, n= % 3% 6

7 Skojarzenia z assistance Pyt. 2a. Z czym kojarzy si Panu/i assistance? Na pytanie odpowiaday osoby, które nie posiadaj ubezpieczenia assistance, n=1457. z pomoc drogow 65% 68% z rónymi formami pomocy 42% 45% z pomoc podczas podróy zagranicznej z opiek medyczn 3 28% 24% , n= , n=1457 z pomoc specjalisty, gdy co si popsuje w domu 9% 1 nie wiem/trudno powiedzie 2% 7

8 Rodzaj ubezpieczenia assistance Pyt. 3. Jakie ubezpieczenie assistance Pan/i posiada? Na pytanie odpowiaday osoby, które posiadaj ubezpieczenia assistance, n=556. Zwizane z ubezpieczeniem sam ochodow ym 9 89% Zwizane z ubezpieczeniem m ieszkania 23% 25% Zwizane z ubezpieczeniem m edycznym Zwizane z produktem bankow ym 16% 17% 13% 16% 2010, n= , n=556 Zwizane z ubezpieczeniem turystycznym Inne 7% 6% 2% 2% 8

9 Posiadanie okrelonych ubezpiecze assistance vs pe Pyt. 3. Jakie ubezpieczenie assistance Pan/i posiada? Na pytanie odpowiaday osoby, które posiadaj ubezpieczenia assistance, n=556. Zw izane z ubezpieczeniem sam ochodow ym 84% 93% Zw izane z ubezpieczeniem mieszkania 20% 32% Zw izane z ubezpieczeniem medycznym 14% 23% Zwizane z produktem bankow ym 14% 19% Zw izane z ubezpieczeniem turystycznym 5% 6% Kobieta, n=225 Mczyzna, n=331 Inne 2% 3% 9

10 Posiadanie okrelonych ubezpiecze assistance vs wiek Pyt. 3. Jakie ubezpieczenie assistance Pan/i posiada? Na pytanie odpowiaday osoby, które posiadaj ubezpieczenia assistance, n=556. Zw izane z ubezpieczeniem sam ochodow ym 82% 88% 9 90% Zw izane z ubezpieczeniem mieszkania 15% 19% 28% 28% Zw izane z ubezpieczeniem medycznym 13% 17% 19% 32% Zwizane z produktem bankow ym Zw izane z ubezpieczeniem turystycznym 12% 19% 17% 13% 9% 7% 7% 18-25, n= , n= , n= , n=169 Inne 4% 2% 10

11 Produkty w ramach których otrzymano assistance Pyt. 7. W ramach jakiego produktu otrzyma/a Pan/Pani ubezpieczenie assistance? Na pytanie odpowiaday osoby, które posiadaj ubezpieczenia assistance, n=556. ubezpieczenie AC lub OC 84% 87% ubezpieczenie dom u lub mieszkania 22% 2 gw arancja producencka dla auta 6% 12% konto bankow e 12% 1 ubezpieczenie turystyczne kupione sam odzielnie 7% 10% 2010, n= , n=556 karta kredytowa 8% 6% ubezpieczenie turystyczne od biura podróy 6% 6% 11

12 Produkty w ramach których otrzymano assistance vs wiek Pyt. 7. W ramach jakiego produktu otrzyma/a Pan/Pani ubezpieczenie assistance? Na pytanie odpowiaday osoby, które posiadaj ubezpieczenia assistance, n=556. ubezpieczenie AC lub OC 79% 8 82% 88% ubezpieczenie dom u lub mieszkania 12% 17% 23% 22% gwarancja producencka dla auta 6% 1 12% 14% konto bankow e 15% 14% 8% 10% ubezpieczenie turystyczne kupione sam odzielnie karta kredytowa 4% 8% 5% 6% 5% 7% 15% 15% 18-25, n= , n= , n= , n=169 ubezpieczenie turystyczne od biura podróy 6% 7% 4% 7% 12

13 Korzystanie z usug assistance 13

14 Korzystanie z usug assistance Pyt. 4. Czy korzysta Pan/i w praktyce z tych usug? Na pytanie odpowiaday osoby, które posiadaj ubezpieczenia assistance, n=556. tak nie 2010, n=549 25% 75% 2011, n=556 28% 73% PŁEĆ Kobieta, n=225 28% 72% Mczyzna, n=331 28% 73% 18-25, n=34 29% , n=139 27% 73% WIEK 36-49, n=214 30% 70% 50-65, n=169 25% 75% 14

15 Wykorzystywane usugi assistance Pyt. 6. Z jakich usug assistance Pan/Pani korzysta/a? Na pytanie odpowiaday osoby, które korzystay z usug assistance, n=153. Holowanie auta, pomoc drogow a 83% 86% Pom oc m edyczna 12% 17% Pomoc w domu (hydraulik, lusarz) 8% 10% Pom oc udzielona podczas podróy zagranicznej 5% 5% 2010, n= , n=153 Inne 3% 5% 15

16 Najbardziej uyteczne usugi assistance 16

17 Najbardziej uyteczne usugi assistance Pyt. 9. Które wg Pana/i usugi assistance s najbardziej uyteczne? Na pytanie odpowiadali wszyscy respondenci, n=2013. Holowanie auta, pomoc drogow a 73% 82% Pom oc m edyczna 56% 69% Pom oc udzielona podczas podróy zagranicznej 50% 64% Pomoc w domu (hydraulik, lusarz) 13% 22% Inne nie w iem 0% 2010, n= , n=2013 adna 0% 17

18 Najbardziej uyteczne usugi assistance vs pe Pyt. 9. Które wg Pana/i usugi assistance s najbardziej uyteczne? Na pytanie odpowiadali wszyscy respondenci, n=2013. Holowanie auta, pomoc drogow a 79% 85% Pom oc m edyczna 66% 72% Pom oc udzielona podczas podróy zagranicznej 65% 63% Kobieta, n=1059 Mczyzna, n=954 Pomoc w domu (hydraulik, lusarz) 19% 25% 18

19 Wi klienta z firm, od której otrzyma on assistance Pyt. 8. Czy Pana zdaniem ubezpieczenie assistance wzmacnia Pana/i wi z firm, od której otrzyma/a Pan/i to ubezpieczenie? Na pytanie odpowiadali wszyscy respondenci, n=2013. Tak Nie Nie wiem Ogóem, n= % 34% 16% PŁEĆ Kobieta, n= % 3 17% Mczyzna, n=954 48% 37% 15% WIEK 18-25, n=351 57% 32% , n=480 47% 39% 14% 36-49, n=591 50% 35% 15% 50-65, n=591 49% 29% 23% 19

20 Sposoby informowania o usugach assistance 20

21 Preferowane sposoby uzyskiwania informacji o szczegóach assistance Pyt. 10. Zaómy, e otrzyma/-a lub kupi/-a Pan/-i assistance do ubezpieczenia, produktu bankowego lub auta. W jaki sposób chciaby/-aaby Pan/-i uzyska informacje o jego szczegóach? Na pytanie odpowiadali wszyscy respondenci, n=2013. Inform acja od przedstaw iciela danej firmy informacyjny przesany przez dan firm Ulotka informacyjna 43% 39% 4 34% 39% 58% Telefon od przedstaw iciela danej firmy 29% 35% Informacja doczona do wycigu bankowego SMS przesany przez dan firm inne 2% 2% 2 22% 19% 18% 2010, n= , n=2013 nie wiem 21

22 Preferowane sposoby uzyskiwania informacji o szczegóach assistance vs wiek Pyt. 10. Zaómy, e otrzyma/-a lub kupi/-a Pan/-i assistance do ubezpieczenia, produktu bankowego lub auta. W jaki sposób chciaby/-aaby Pan/-i uzyska informacje o jego szczegóach? Na pytanie odpowiadali wszyscy respondenci, n=2013. Inform acja od przedstaw iciela danej firmy 43% 40% 44% 46% informacyjny przesany przez dan firm 26% 38% 56% 52% Ulotka informacyjna 29% 32% 42% 46% Telefon od przedstaw iciela danej firmy Informacja doczona do wycigu bankowego 20% 24% 22% 22% 36% 29% 33% 46% 18-25, n= , n= , n= , n=591 SMS przesany przez dan firm 16% 16% 17% 23% 22

23 Plany zakupowe usug assistance 23

24 Atrakcyjno produktu bankowego z doczonym ubezpieczeniem assistance Pyt. 11. Czy wedug Pana/i ubezpieczenie assistance doczone do produktu bankowego uatrakcyjnia ten produkt? Na pytanie odpowiadali wszyscy respondenci, n=2013. tak nie trudno powiedzie Ogóem, n= % 22% 13% PŁEĆ Kobieta, n= % 20% 12% Mczyzna, n= % 15% 18-25, n=351 80% 18% 2% 26-35, n=480 70% 22% 8% WIEK 36-49, n=591 60% 23% 16% 50-65, n=591 57% 22% 2 24

25 Korzystanie z innych usug banku przy bogatym pakiecie assistance Pyt. 12. Czy jeli Pana/i bank zaoferowaby Panu/i bogaty pakiet assistance to czy bdzie Pan/i czciej korzysta z jego innych usug? Na pytanie odpowiadali wszyscy respondenci, n=2013. tak nie trudno powiedzie Ogóem, n= % 34% 16% PŁEĆ Kobieta, n= % 17% Mczyzna, n=954 49% 36% 16% WIEK 18-25, n=351 62% 28% , n=480 50% 35% 15% 36-49, n=591 49% 33% 18% 50-65, n=591 43% 38% 19% 25

26 Skonno do wykupienia usug assistance za dodatkow opat Pyt. 13. Jakie usugi ubezpieczenia assistance byby Pan/ Pani skonny wykupi za dodatkow opat? Na pytanie odpowiadali wszyscy respondenci, n=2013. Assistance m edyczny 52% 57% Assistance sam ochodow y 47% 49% Assistance turystyczny 29% 3 Assistance dom ow y (pom oc specjalisty tj. hydraulik, lusarz) 15% 17% Inny 0% 2010, n= , n=2013 adne 9% 9% 26

27 Zainteresowanie zakupem assistance przez internet Pyt. 14. Czy byby zainteresowany Pan zakupem ubezpieczenia assistance przez Internet? Na pytanie odpowiadali wszyscy respondenci, n=2013. Bardzo zainteresowany Raczej zainteresowany Raczej niezainteresowany Zdecydowanie niezainteresowany Nie mam zdania 2010, n=2016 6% 2 37% 34% 2% 2011, n=2013 5% 22% 40% 32% PŁEĆ Kobieta, n=1059 3% 19% 4 35% Mczyzna, n=954 8% 25% 39% 28% WIEK 18-25, n=351 7% 34% 42% 17% 0% 26-35, n=480 8% 28% 40% 23% 36-49, n=591 5% 17% 43% 34% 50-65, n=591 3% 15% 36% 46% 27

28 Podsumowanie 28

29 Podsumowanie 1/2 Posiadanie ubezpieczenia assistance W tej chwili okoo 28% Polaków posiada ubezpieczenie assistance. Posiadane usugi assistance s zwizane gównie z ubezpieczeniem samochodu (90%), w mniejszym stopniu z innymi: mieszkania 25%, medycznym 17% lub produktem bankowym 16%. Korzystanie z usug assistance Co czwarty posiadacz ubezpieczenia assistance rzeczywicie korzysta z takiej pomocy. Byo to gównie: naprawa samochodu (holowanie, naprawy) 86%, pomoc medyczna 12%, pomoc w domu 10%. Najbardziej uyteczne usugi assistance Najbardziej uyteczn usug assistance jest pomoc drogowa (82%) oraz pomoc medyczna (69%), a take pomoc podczas podróy zagranicznej (64%). 29

30 Podsumowanie 2/2 Sposoby informowania o usugach assistance Coraz mniej badanych chce by informowanych o usugach assistance przez przedstawiciela firmy (z 7 w 2009 do 43% w 2011). Ronie zainteresowanie otrzymywaniem informacji za pomoc a (4). Plany zakupowe usug assistance Wikszo badanych (65%) uwaa, e ubezpieczenie assistance dodane do produktu bankowego - uatrakcyjnia go. Prawie co trzeci respondent (27%) kupiby ubezpieczenie assistance przez Internet (gównie osoby do 35 roku ycia z duych miast). Usugi assistance, które badani kupiliby za dodatkow opat to assistance medyczny (52%) oraz samochodowy (49%). 30

31 ARC Rynek i Opinia Sp. z o. o. ul. Juliusza Sowackiego 12 - budynek KIRKOR Warszawa tel.: fax.: Badania inspiruj 31

Zwyczaje i oczekiwania dotycz ce us ug finansowych

Zwyczaje i oczekiwania dotycz ce us ug finansowych 1 Zwyczaje i oczekiwania dotycz ce us ug finansowych Raport z badania ilo ciowego Sierpie 2010, Warszawa Przygotowanie raportu: Olga Mazurowska SMG/KRC Millward Brown Wykorzystanie danych zawartych w niniejszej

Bardziej szczegółowo

Bancassistance 2.0 Polskie oraz międzynarodowe doświadczenia i rozwiązania

Bancassistance 2.0 Polskie oraz międzynarodowe doświadczenia i rozwiązania Bancassistance 2.0 Polskie oraz międzynarodowe doświadczenia i rozwiązania Co wiemy o usługach assistance w bankach?* *IV Ogólnopolskie Badanie Assistance Europ Assistance Polska Czy posiada Pan/i usługi

Bardziej szczegółowo

Zwyczaje Polaków związane z korzystaniem ze smartfonów i tabletów. Projekt badawczy dla:

Zwyczaje Polaków związane z korzystaniem ze smartfonów i tabletów. Projekt badawczy dla: Zwyczaje Polaków związane z korzystaniem ze smartfonów i tabletów Projekt badawczy dla: Warszawa, 25 września 2013 Agenda konferencji 1. Powitanie uczestników wideokonferencji i ogłoszenie konkursu.iwona

Bardziej szczegółowo

Samochody w Polsce posiadanie, plany zakupu

Samochody w Polsce posiadanie, plany zakupu IMAS International Wrocław Samochody w Polsce posiadanie, plany zakupu Wrocław, październik 2008 IMAS International Polska, 53-238 Wrocław, ul. Ostrowskiego 30, tel.: 071 339 04 31 imas@imas.pl, www.imas.pl

Bardziej szczegółowo

Planowanie mediów w kampaniach internetowych

Planowanie mediów w kampaniach internetowych Planowanie mediów w kampaniach internetowych Raport z badania przeprowadzonego wśród osób zajmujących się zawodowo planowaniem kampanii reklamowych w internecie. Wrzesień 2015 1 CEL BADANIA ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Michał Kamiński, m.kaminski@pretendent.eu Radosław Knap, rknap@prch.org.pl

Michał Kamiński, m.kaminski@pretendent.eu Radosław Knap, rknap@prch.org.pl Michał Kamiński, m.kaminski@pretendent.eu Radosław Knap, rknap@prch.org.pl Wrocław Warszawa 2013 Cel badania (3) Podsumowanie i wnioski - executive summary (4-15) Próba badania (16-25) Zwyczaje zakupowe

Bardziej szczegółowo

Sondaż CATI Przekraczanie dozwolonej prędkości. Warszawa, 28 października 2013 r.

Sondaż CATI Przekraczanie dozwolonej prędkości. Warszawa, 28 października 2013 r. Sondaż CATI Przekraczanie dozwolonej prędkości B a d a n i e o p i n i i p u b l i c z n e j d o t y c z ą c e k w e s t i i z w i ą z a n y c h z p r z e k r a c z a n i e m d o z w o l o n e j p r ę

Bardziej szczegółowo

RAPORT Analiza przygotowania gospodarstw domowych do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej

RAPORT Analiza przygotowania gospodarstw domowych do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej 1 RAPORT Analiza przygotowania gospodarstw domowych do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej I etap badania na zlecenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Warszawa, marzec 2012 Spis treści Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Samozatrudnienie wród bezrobotnych w Wielkopolsce. Raport z badania ankietowego

Samozatrudnienie wród bezrobotnych w Wielkopolsce. Raport z badania ankietowego Samozatrudnienie wród bezrobotnych w Wielkopolsce Raport z badania ankietowego Spis treci WPROWADZENIE... 1 1. CEL I METODA BADANIA... 2 2. STRUKTURA BADANEJ ZBIOROWOCI... 2 3. WYKSZTAŁCENIE I UMIEJTNOCI...

Bardziej szczegółowo

Instytut Badania Opinii HOMO HOMINI BADANIE OPINII PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONE NA ZLECENIE BZWBK JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z KART PŁATNICZYCH?

Instytut Badania Opinii HOMO HOMINI BADANIE OPINII PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONE NA ZLECENIE BZWBK JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z KART PŁATNICZYCH? BADANIE OPINII PUBLICZNEJ JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z KART PŁATNICZYCH? CZERWIEC 2010 Instytut Badania Opinii HOMO HOMINI BADANIE OPINII PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONE NA ZLECENIE BZWBK JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z

Bardziej szczegółowo

Raport: Portret finansowy Polaków 2012. Plany na 2013 rok. Deutsche Bank Private & Business Clients. Deutsche Bank Private & Business Clients

Raport: Portret finansowy Polaków 2012. Plany na 2013 rok. Deutsche Bank Private & Business Clients. Deutsche Bank Private & Business Clients Deutsche Bank Raport: Portret finansowy Polaków 2012. Plany na 2013 rok. 1 grudzieñ 2012 18 grudnia 2012 r. Raport: Portret finansowy Polaków 2012. Plany na 2013 rok. Finansowe zachowania Polaków s¹ pe³ne

Bardziej szczegółowo

Mieszkanie i praca w Holandii

Mieszkanie i praca w Holandii werk.nl/eures uwv.nl Mieszkanie i praca w Holandii Przewodnik dla pracowników z krajów europejskich informujący o ich prawach i obowiązkach oraz o pracy w Holandii UWV Kwiecień 2010 Z niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2009 BS/165/2009 POLACY A FUNDUSZE INWESTYCYJNE

Warszawa, grudzień 2009 BS/165/2009 POLACY A FUNDUSZE INWESTYCYJNE Warszawa, grudzień 2009 BS/165/2009 POLACY A FUNDUSZE INWESTYCYJNE GWARANCJA R JAKOŚCI PRACY ANKIETERSKIEJ Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 3 października 2008

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski 1 2 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006 Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski Pozna 2007 3 Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Autor Przygotowane rozdziały Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

27.01.2011 Prezentacja dla mediów KAPITALNE KONTO

27.01.2011 Prezentacja dla mediów KAPITALNE KONTO 27.01.2011 Prezentacja dla mediów KAPITALNE KONTO Otoczenie rynkowe Konto osobiste kiedyś i dziś W miarę rozwoju oferty produktów w bankowych ewoluowały y potrzeby Klientów związane zane z posiadaniem

Bardziej szczegółowo

Konsumenci zawieraj¹cy umowy przy pomocy œrodków porozumiewania siê na odleg³oœæ raport z badañ

Konsumenci zawieraj¹cy umowy przy pomocy œrodków porozumiewania siê na odleg³oœæ raport z badañ Konsumenci zawieraj¹cy umowy przy pomocy œrodków porozumiewania siê na odleg³oœæ raport z badañ Listopad 2012. Konsumenci zawierający umowy przy pomocy środków porozumiewania się na odległość Raport z

Bardziej szczegółowo

Gdzie Polacy najchętniej opłacają rachunki?

Gdzie Polacy najchętniej opłacają rachunki? Gdzie Polacy najchętniej opłacają rachunki? Stan obecny i kierunki rozwoju raport z badań URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Gdzie Polacy najchętniej opłacają rachunki? Stan obecny i kierunki rozwoju

Bardziej szczegółowo

Konsumenci na rynku usług bankowych Raport dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Konsumenci na rynku usług bankowych raport z badań

Konsumenci na rynku usług bankowych Raport dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Konsumenci na rynku usług bankowych raport z badań Konsumenci na rynku usług bankowych raport z badań Warszawa, lipiec 2009 2 Raport powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.02.02 Polityka ochrony konkurencji i konsumentów współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Rynek usług telekomunikacyjnych w Polsce w 2013 roku

Rynek usług telekomunikacyjnych w Polsce w 2013 roku Rynek usług telekomunikacyjnych w Polsce w 2013 roku Raport z badania klientów instytucjonalnych Warszawa, listopad 2013r. Zawartość raportu Nr slajdu Podstawowe informacje o badaniu 5 Najważniejsze wyniki

Bardziej szczegółowo

Analiza postaw nabywców ubezpieczeń komunikacyjnych na rynku polskim 1

Analiza postaw nabywców ubezpieczeń komunikacyjnych na rynku polskim 1 Marta Borda, Anna Jędrzychowska Analiza postaw nabywców ubezpieczeń komunikacyjnych na rynku polskim 1 Wprowadzenie Ubezpieczenia komunikacyjne stanowią najważniejszy obszar działalności ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2009 BS/165/2009 POLACY A FUNDUSZE INWESTYCYJNE

Warszawa, grudzień 2009 BS/165/2009 POLACY A FUNDUSZE INWESTYCYJNE Warszawa, grudzień 2009 BS/165/2009 POLACY A FUNDUSZE INWESTYCYJNE W porównaniu z krajami o ugruntowanej gospodarce rynkowej fundusze inwestycyjne to dla Polaków stosunkowo nowa forma lokowania i pomnażania

Bardziej szczegółowo

Jak płacimy w internecie? - raport Money.pl i ecard S.A.

Jak płacimy w internecie? - raport Money.pl i ecard S.A. Jak płacimy w internecie? - raport Money.pl i ecard S.A. Jak zachowują się polscy e-klienci? Jak rozwija się nasz rynek e-commerce? Co kupujemy w sieci i jak płacimy za nasze zakupy? Jakie są perspektywy

Bardziej szczegółowo

OMNIBUS CATI. Jakość bez kompromisów. Oferta Omnibus CATI IMAS International Sp. z o.o.

OMNIBUS CATI. Jakość bez kompromisów. Oferta Omnibus CATI IMAS International Sp. z o.o. OMNIBUS CATI Jakość bez kompromisów Oferta Omnibus CATI IMAS International Sp. z o.o. 2012 OMNIBUS CATI Masz szybkie pytanie lub niewielki ich zestaw? Chcesz mieć dokładne Potrzebne Ci badania na i pewne

Bardziej szczegółowo

Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2011 roku Klienci instytucjonalni

Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2011 roku Klienci instytucjonalni Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2011 roku Klienci instytucjonalni Raport z badania konsumenckiego przeprowadzonego przez PBS DGA sp. z o.o. i CBM INDICATOR sp. z o.o. grudzień 2011 Spis treści: 1 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

pierwsza wersja: 8 sierpnia 2008 r., ostateczna wersja: 26 października 2008 r., akceptacja: 17 listopada 2008 r. Abstract

pierwsza wersja: 8 sierpnia 2008 r., ostateczna wersja: 26 października 2008 r., akceptacja: 17 listopada 2008 r. Abstract 36 Rynki i Instytucje Finansowe Bank i Kredyt październik 2008 Preferencje polskich gospodarstw domowych w zakresie korzystania z usług finansowych. Wyniki badania ankietowego * Preferences of Polish Households

Bardziej szczegółowo

Samorzd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urzd Pracy w Poznaniu

Samorzd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urzd Pracy w Poznaniu Samorzd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urzd Pracy w Poznaniu Sytuacja osób niepełnosprawnych na wielkopolskim rynku pracy Raport z badania ankietowego 1 Spis treci WSTP... 3 RODZIAŁ I... 6 INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Stan wiedzy finansowej Polaków

Stan wiedzy finansowej Polaków Stan wiedzy finansowej Polaków Raport z badania ilościowego Cytowanie bez ograniczeń pod warunkiem podania źródła: Stan wiedzy finansowej Polaków raport Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, Dom Badawczy

Bardziej szczegółowo

Zwyczaje płatnicze Polaków

Zwyczaje płatnicze Polaków Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego Zwyczaje płatnicze Polaków Opracował: Tomasz Koźliński Warszawa, maj 2013 r. 2 Tomasz Koźliński, Zwyczaje płatnicze Polaków Spis treści Słowo wstępne...

Bardziej szczegółowo

Jak dbaj o zdrowie rodziny z dzie mi? Raport przygotowany dla Wydawnictwa Egmont

Jak dbaj o zdrowie rodziny z dzie mi? Raport przygotowany dla Wydawnictwa Egmont Jak dbaj o zdrowie rodziny z dzie mi? Raport przygotowany dla Wydawnictwa Egmont Warszawa, dnia 13.1.8 1 Wprowadzenie metodologiczne Dane zawarte w niniejszym raporcie pochodz z deklaracji osób, które

Bardziej szczegółowo

Raport koocowy z badao MMP dostawcą usług dla osób starszych

Raport koocowy z badao MMP dostawcą usług dla osób starszych Raport koocowy z badao MMP dostawcą usług dla osób starszych Wrocław, 2013 Strona1 Spis treści Top Line... 3 Wstęp... 4 Cel badania... 6 Metodologia badania... 6 Próba badania... 8 Badania jakościowe...

Bardziej szczegółowo