Mobilność przestrzenna młodych ludzi na dolnośląskim rynku pracy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mobilność przestrzenna młodych ludzi na dolnośląskim rynku pracy"

Transkrypt

1

2 Mobilność przestrzenna młodych ludzi na dolnośląskim rynku pracy RAPORT KOŃCOWY ZAMAWIAJĄCY: Centrum Monitoringu Społecznego i Kultury Obywatelskiej WYKONAWCA: Ośrodek Analiz Społecznych i Edukacji Kulturowej (lider konsorcjum), Magapp Józef Zając (partner konsorcjum) WROCŁAW 2013

3 Mobilność przestrzenna młodych ludzi na dolnośląskim rynku pracy SPIS TREŚCI Streszczenie Wprowadzenie... 9 Opis przedmiotu badania... 9 Cele badania... 9 Zakres badania Pytania badawcze Podstawy teoretyczne Operacjonalizacja pojęć Koncepcja badania Opis zastosowanej metodologii Część jakościowa badania Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) Diady heterogeniczne Zogniskowane wywiady grupowe (FGI) Triady Studia przypadku Panel ekspertów Część ilościowa badania Opis wyników badania Krótka charakterystyka sytuacji demograficznej i ekonomicznej województwa dolnośląskiego Charakterystyka grup badanych (część ilościowa) Aspiracje życiowe młodych Dolnoślązaków Aspiracje młodych Dolnoślązaków na rynku pracy Plany związane z nauką Poczucie stabilności ekonomicznej młodych osób Strona7 Czynniki pozwalające na znalezienie pracy w oczach Młodych Dolnoślązaków Oczekiwania młodych osób wobec miejsca pracy Aspiracje finansowe młodych osób

4 Raport końcowy Aktualna sytuacja na rynku pracy Zmiany i różnice międzypokoleniowe na Dolnym Śląsku związane z oczekiwaniami wobec miejsca pracy. 77 Mobilność przestrzenna młodych Dolnoślązaków Skala mobilności przestrzennej młodych osób Ocena gotowości młodych osób do migarcji (pobyt czasowy lub stały) Ocena gotowości do migarcji wahadłowych Migracje zarobkowe w oczach młodych Dolnoślązaków Migracje zarobkowe mlodych osób w oczach dolnośląskich pracodawców Czynniki wpływające na mobilność młodych osób Planowane migracje i ich kierunki Skutki migracji Wyniki studiów przypadku (powiat lwówecki i trzebnicki) Studium przypadku powiat lwówecki Studium przypadku powiat trzebnicki Wnioski i rekomendacje Wyniki części ilościowej badania Wyniki części jakościowej badania Spis ilustracji Wykorzystane źródła Strona8 3

5 Mobilność przestrzenna młodych ludzi na dolnośląskim rynku pracy STRESZCZENIE Głównym celem badania było zdiagnozowanie zdolności do mobilności przestrzennej młodych ludzi (do 30 roku życia) w celu znalezienia pracy (ukazanie kierunków potencjalnej migracji zarobkowej, aspiracji zarobkowych oraz warunków, które muszą zaistnieć, aby doszło do przemieszczeń przestrzennych). Badanie miało także szereg celów szczegółowych związanych z określeniem aspiracji życiowych i postaw młodych Dolnoślązaków wobec migracji zarobkowych. W części ilościowej badania wzięło udział 1566 osób, z czego 24% stanowiły osoby uczące się w szkołach ponadgimnazjalnych, 26% - studenci kierunków humanistycznych, 26% - studenci kierunków technicznych i 24% - osoby do 30 roku życia, które ukończyły edukację formalną. Spośród ogółu ankietowanych 54% stanowią kobiety, a 46% - mężczyźni 1. Osoby mające do 19 lat stanowią 19% badanych, osoby w wieku lat 16%, osoby w wieku lata 24%, osoby w wieku lat 19%, osoby w wieku %, osoby w wieku lat 12%. Większość ankietowanych mieszka we Wrocławiu (51%). 11% badanych zamieszkuje tereny wiejskie, 10% - miasta liczące do 20 tysięcy mieszkańców, 20% - miasta liczące od 20 do 100 tys. mieszkańców, 8% - większe miasta, liczące od 100 do 200 tys. mieszkańców. Są to głównie osoby, które urodziły się i wychowały się na Dolnym Śląsku (65% ogółu). W ramach części jakościowej badania przeprowadzono 30 indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) z młodymi Dolnoślązakami, 10 IDI z pracodawcami, 20 diad heterogenicznych, 15 triad, 10 grupowych wywiadów zogniskowanych (FGI), panel ekspertów oraz 2 studia przypadków w wybranych powiatach dolnośląskich. Została również przeprowadzona analiza danych zastanych. SYTUACJA DEMOGRAFICZNA I EKONOMICZNA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Pod względem potencjału demograficznego, najlepsza sytuacja na Dolnym Śląsku jest w powiatach: oławskim, wrocławskim, trzebnickim, oleśnickim i średzkim. Są to powiaty znajdujące się stosunkowo blisko Wrocławia, należące do podregionu wrocławskiego i charakteryzujące się wysoką dynamiką ludności, dodatnim przyrostem naturalnym i dodatnim saldem migracji, zarówno międzygminnych, jak i międzypowiatowych. W najgorszej sytuacji znajdują się powiaty: kłodzki, lwówecki, wałbrzyski, zgorzelecki i m. Jelenia Góra. Są to powiaty podregionów wałbrzyskiego i jeleniogórskiego. W aspekcie potencjału gospodarczego, najlepsza sytuacja jest we Wrocławiu oraz w powiecie wrocławskim. Dobra jest kondycja powiatów: lubińskiego (podregion legnicko-głogowski), oławskiego (podregion wrocławski) oraz m. Legnicy (podregion legnicko-głogowski). Z kolei powiaty ząbkowicki (podregion wałbrzyski), górowski (podregion legnicko-głogowski) i kłodzki (podregion wałbrzyski) charakteryzują się najgorszą kondycją gospodarczą. Jeżeli chodzi o rynek pracy, to najlepsza sytuacja jest w dwóch powiatach podregionu legnicko-głogowskiego (lubińskim i m. Legnicy), podregionie m. Wrocław, jednym powiecie podregionu wrocławskiego (powiecie wrocławskim) oraz jednym powiecie podregionu wałbrzyskiego (świdnickim). Najtrudniejsza sytuacja na rynku pracy występuje w podregionach jeleniogórskim (w powiatach: lubańskim, lwóweckim, złotoryjskim, ziemskim jeleniogórskim) i wałbrzyskim (w powiatach: dzierżoniowskim i kłodzkim). Najwyższe wartości wskaźnika potencjału edukacyjnego osiągają miasta Legnica, Jelenia Góra i Wrocław oraz powiat lubiński. Z kolei najniższymi wartościami wskaźnika charakteryzują się powiaty: lwówecki, średzki, jeleniogórski, świdnicki, strzeliński, oławski, wrocławski, złotoryjski, legnicki i trzebnicki. Poziom zagrożenia wykluczeniem społecznym jest najniższy w powiatach: wrocławskim, trzebnickim, oławskim, średzkim (powiaty podregionu wrocławskiego) i bolesławieckim (podregion jeleniogórski), zaś najwyższym poziomem zagrożenia wykluczeniem społecznym charakteryzują się powiaty: wałbrzyski (podregion wałbrzyski), złotoryjski (podregion jeleniogórski), górowski (podregion legnicko-głogowski) i milicki (podregion wrocławski). W województwie występuje zatem silne zróżnicowanie pod względem potencjału rozwojowego. Za ośrodki rozwojowe należy uznać następujące podregiony: m. Wrocław, podregion legnicko-głogowski i podregion wrocławski, zaś podregiony jeleniogórski i wałbrzyski są obszarami, gdzie tempo rozwoju może być niższe, biorąc pod uwagę obecną sytuację demograficzną i społeczno-ekonomiczną powiatów. Może to w przyszłości przełożyć się na większy odpływ ludności. Strona2 1 Wszystkie analizy zostały wykonane przy włączonej wadze poststratyfikacyjnej. 4

6 Raport końcowy ASPIRACJE ŻYCIOWE MŁODYCH DOLNOŚLĄZAKÓW Jako podstawę udanego życia najwięcej osób wymieniło udany związek sformalizowany bądź też niesformalizowany (niezależnie od grupy badanych). Nie bez znaczenia dla ankietowanych są także pieniądze, praca, zdrowie i dzieci. Młodzi Dolnoślązacy raczej przedkładają szczęście w życiu rodzinnym ponad sukces zawodowy. Ponad połowa ankietowanych (51%) uważa, że w przyszłości, za 5-10 lat, będzie w trwałym związku z partnerem/ką i będzie miała dzieci. 21% twierdzi, że będzie w związku, ale nie będzie miało dzieci. 6% stwierdziło, że będzie singlem lub singielką, a 22% osób jest jeszcze niezdecydowanych co do kwestii rodzinnych. Wraz z wiekiem wzrasta liczba osób, które deklarują, że będą miały partnera życiowego i dzieci, a maleje liczba osób mówiących o braku dzieci. Wśród osób niezdecydowanych, największy odsetek stanowią osoby uczące się w szkołach ponadgimnazjalnych. Uczniowie zazwyczaj chcą skończyć studia i uzyskać tytuł magistra. Studenci planują kontynuować naukę, a następnie rozpocząć pracę w swoim zawodzie. Większość uczniów i studentów preferuje, po zakończeniu edukacji, pozostać w kraju. Jednakże są też tacy, którzy w wyjeździe za granicę upatrują sposób na dorobienie się i zapewnienie sobie lepszego startu w życiu. Osoby, które zakończyły edukację formalną, szczególnie posiadające własne rodziny, kładą większy nacisk w swoich wypowiedziach na sferę związaną z pracą i kondycją finansową rodziny. Wielu z nich nie planuje wprowadzać większych zmian w swoim życiu, mówią o kontynuacji pracy w aktualnej firmie, ewentualnie o zmianie firmy w ramach tej samej branży lub awansowaniu na wyższe stanowisko w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa. Dla osób wyedukowanych ważny jest dobry standard życia pozwalający na zapewnianie edukacji i rozrywek swojej rodzinie. Część osób planuje za 5-10 lat mieć dom (45%) i/ lub mieszkanie kilkupokojowe (45%) i/lub kawalerkę (9%). Największa liczba osób badanych (39%), gdyby miała możliwość wyboru, chciałaby zamieszkać w dużym mieście, mającym ponad 500 tys. mieszkańców. 8% wybrałoby nieco mniejsze miasto. 27% chciałoby zamieszkać w miejscowościach mających od 20 do 200 tys. mieszkańców, 11% - w najmniejszych miastach, a 15% - na wsi. Najmniejsze miasta i wsie częściej wskazywały osoby najstarsze, mające powyżej 27 lat. Największe miasta są bardziej preferowane przez studentów, a najmniejsze miasta i wsie przez osoby, które już nie uczą się i nie studiują. Zdecydowana większość badanych, niezależnie od grupy, którą reprezentują, chciałaby wieść dostatnie życie na poziomie tak zwanej klasy średniej, którą wyróżnia pewien poziom zamożności oraz tendencja do pokazywania innym, że osiągnęli sukces. ASPIRACJE MŁODYCH DOLNOŚLĄZAKÓW NA RYNKU PRACY Strona3 W opinii osób uczących się i studiujących, wykształcenie jest zdobywane przede wszystkim po to, żeby w przyszłości mieć wysokie zarobki. Dla osób studiujących wykształcenie jest także gwarantem rozwoju intelektualnego oraz pozwala na zdobycie interesującego zawodu, a, zdaniem osób uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych, osoby lepiej wykształcone mają łatwiejsze życie. Wielu uczestników wywiadów uważa, że im wyższe jest zdobyte wykształcenie, tym większe są szanse na znalezienie dobrze płatnej i ciekawej pracy lub zdobycia zatrudnienia w ogóle. Niezbędnym minimum, według większości, jest wykształcenie wyższe. 74% uczniów chce kontynuować naukę, 17% - jeszcze nie wie, jak potoczy się ich dalszy los, jeśli chodzi o naukę, a 8% - stwierdziło, że poprzestanie na aktualnie zdobywanym poziomie wykształcenia. Osoby, które nie chcą dalej się uczyć, najczęściej podawały następujące powody: chęć podjęcia pracy i zarabiania na siebie; usamodzielnienie się; brak pieniędzy na dalszą naukę; chęć wyjazdu za granicę oraz brak chęci i potrzeby. Z kolei ci, którzy chcą kontynuować swoją edukację, w większości wolą zdobywać kolejne poziomy wykształcenia w województwie dolnośląskim. Tylko 11% ankietowanych uczniów zadeklarowało, że chce wyjechać do innego województwa, a 4% - do innego kraju. Część ekspertów natomiast jest zgodna co tego, że obecnie występuje wśród młodych ludzi moda na studiowanie, związana bardziej ze stylem ich życia, niż podyktowana względami praktycznymi. Zdaniem ekspertów, oczekiwania młodych Dolnoślązaków wobec pracy są bardzo wysokie. Wielu młodych ludzi oczekuje odpowiedzialnych zadań i zaawansowanych szkoleń już na początku zatrudnienia. 5

7 Mobilność przestrzenna młodych ludzi na dolnośląskim rynku pracy Studenci obu grup kierunków i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych prezentują podobne poglądy w kwestii tego, co jest najważniejsze w pracy. Ich zdaniem, ważne jest, żeby, po pierwsze, praca była ciekawa. Tę odpowiedź jako pierwszą wymieniło 31% studentów kierunków humanistycznych i 32% kierunków technicznych, a także 31% uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Nieco mniej osób, wśród uczących się i studiujących, uważa, że praca powinna zapewniać dobre zarobki. Myśli tak 27% studentów kierunków humanistycznych, 29% kierunków technicznych i 26% uczniów. Osoby, które ukończyły swoją edukację formalną i już w większości pracują, na pierwszym miejscu stawiają dobre zarobki (39% osób), a następnie taki czynnik, jakim jest ciekawa praca (23% badanych). Z odpowiedzi badanych wynika, że nie bez znaczenia są także pewność pracy i stabilność zatrudnienia. Większość ankietowanych studentów, zarówno kierunków humanistycznych, jak i technicznych, chciałaby w przyszłości wykonywać zawód zgodny ze swoim wykształceniem, który będzie jednocześnie ciekawy i pasjonujący. Część osób powiedziała, ze chciałaby wykonywać zawód interesujący, a część zawód, który będzie wiązał się z dużymi zarobkami. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych w zdecydowanej większości chcieliby robić to, co lubią, rozwijać się zawodowo i rozwijać swoje zainteresowania i pasje. Część uczniów podchodzi w sposób bardziej pragmatyczny do tematu i mówi, że chciałaby wykonywać zawód, który będzie przynosił duże zarobki. Tylko nieliczni, na obecną chwilę, mówią o zgodności zdobywanego wykształcenia z zawodem. Jeżeli chodzi o osoby, które ukończyły już edukację formalną, to 34% ankietowanych chciałoby wykonywać zawód ten sam, co teraz, 43% jeszcze nie wie, co chciałoby robić w przyszłości. 2% mówi o tym, że nie chce pracować, a 21% chce robić coś, co będzie jednocześnie tym, co lubią. Osoby które nie chcą nic zmieniać i chcą dalej pracować w swoim aktualnym zawodzie, uzasadniając swoje stanowisko, najczęściej mówią o tym, że jest to zawód zgodny z wykształceniem lub też dający satysfakcję. 26% studentów studiujących kierunki humanistyczne, chciałoby pracować w firmie prywatnej, a 24% we własnej firmie. Jeżeli chodzi o studentów technicznych, to 37% chciałoby pracować w firmie prywatnej, a 29% we własnej firmie. Podobne są także preferencje osób uczęszczających do szkół ponagimnazjalnych. Zdecydowana większość chciałaby pracować w firmie prywatnej (30%) lub własnej (26%). Także bardzo zbliżone poglądy na tę kwestię prezentują osoby, które ukończyły swoją edukację formalną. 25% osób chciałoby pracować w firmie prywatnej, 21% - we własnej firmie. Należy jest jednak zauważyć, że wśród osób, które już się nie uczą i nie studiują, pojawiają się częściej odpowiedzi w firmie państwowej, obojętnie, byle by pracować. Ważny dla badanych jest także rodzaj umowy, w oparciu o którą zostanie określony ich przyszły stosunek pracy. Zdecydowana większość studentów (67% osób - w przypadku obu grup), uczniów szkół ponadgimnazjalnych (57%) oraz osób, które już się nie kształcą (77%), woli w przyszłości pracować na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Część osób odpowiedziała, że woli założyć własną firmę. Jeżeli weźmiemy pod uwagę kwestie zarobkowe, to zobaczymy, że studenci kierunków technicznych mają większe aspiracje finansowe niż studenci kierunków humanistycznych. Uczniowie mają podobne aspiracje finansowe do osób studiujących przedmioty ścisłe i techniczne. Z kolei osoby, które ukończyły edukację formalną, mają najniższe oczekiwania, jeżeli chodzi o zarobki. Według większości pracodawców, którzy wzięli udział w badaniu, oczekiwania płacowe znacznej części młodych osób są bardzo wygórowane, szczególnie w przypadku osób wchodzących na rynek pracy absolwenci i studenci ostatnich lat studiów. Widoczne są wyraźne różnice w definiowaniu pracy przedstawicieli różnych pokoleń, jednak jest jeden wspólny element - wynagrodzenie. Dla najmłodszych badanych praca idealna powinna być dobrze płatna, przynosząca satysfakcję i pozwalająca na spełnianie marzeń. Starsi (pokolenie rodziców), obok wynagrodzenia, przywiązują uwagę również do czynnika, jakim jest braku stresu, zaś najstarsi badani (pokolenie dziadków) głównie skupiają się na miłej atmosferze w pracy i koleżeńskich relacjach między pracownikami. MOBILNOŚĆ PRZESTRZENNA MŁODYCH DOLNOSLĄZAKÓW Województwo dolnośląskie jest jednym z pięciu województw w Polsce, dla którego saldo migracji wewnętrznych jest dodatnie, czyli więcej osób napływa na Dolny Śląsk z innych województw, niż odpływa. Jeżeli popatrzymy na saldo migracji wewnętrznych w poszczególnych podregionach, to zauważymy, że jest ono dodatnie tylko dla podregionu wrocławskiego i Wrocławia. Najbardziej popularne wśród napływającej ludności są powiaty: wrocławski, trzebnicki, oławski, średzki. Oznacza to, że właśnie w aglomeracji wrocławskiej osiedla się najwięcej przybywających osób. Pozostałe podregiony nie cieszą tak dużą popularnością. Województwo Strona4 6

8 Raport końcowy Strona5 dolnośląskie charakteryzuje się także najwyższym udziałem salda osób młodych w ogólnym saldzie migracji międzywojewódzkich. Saldo migracji zagranicznych na pobyt stały, dla województwa dolnośląskiego jest ujemne, podobnie jak dla większości województw. Najbardziej popularnymi kierunkami emigracji wśród Polaków w 2011 roku były kraje europejskie i kraje Ameryki Północnej. 90% osób wyjeżdżających z województwa dolnośląskiego wyemigrowało do jednego z krajów Europy. 42% osób (spośród emigrujących do krajów europejskich) wyjechało na stałe do Niemiec, 25% osób do Wielkiej Brytanii, 5% - Irlandii, 5% - Holandii. Większość osób ankietowanych nie myślała o przeprowadzce do innej miejscowości, niezależnie od tego, czy byłaby to miejscowość w województwie dolnośląskim, innym województwie czy też innym kraju. Gotowość uczniów do migracji edukacyjnych jest podobna zarówno w przypadku migracji wewnątrzwojewódzkich, międzywojewódzkich, jak i zagranicznych średnio co 4 osoba określiła swoją mobilność jako bardzo wysoką lub wysoką. Gotowość do przeprowadzki w związku z pracą także nie jest wśród uczniów zbyt wysoka. Średnio co 3 osoba deklaruje swoją gotowość na poziomie wysokim lub bardzo wysokim. Gotowość do migracji edukacyjnych studentów z obu grup jest bardzo podobna i nie jest zależna ani od typu studiowanego kierunku, ani też od płci respondentów. Wśród studentów, można zauważyć następujące tendencje związane z migracją: Gotowość do migracji zarobkowej do innej miejscowości, w tej samej gminie: Bardziej zainteresowani migracją zarobkową są studenci studiów humanistycznych niż studiów technicznych. Wśród studentów humanistycznych, najwyższą mobilnością charakteryzują się osoby mieszkające we Wrocławiu i w podregionie jeleniogórskim. Gotowość do migracji zarobkowej do innej miejscowości, w tym samym województwie: Wśród studentów humanistycznych, najwyższą mobilnością charakteryzują się osoby zamieszkujące tereny wiejskie i Wrocław. Gotowość do migracji zarobkowej do innego kraju: Bardziej zainteresowani migracją zagraniczną są studenci studiów humanistycznych. Wśród studentów technicznych najwyższą mobilnością charakteryzują się osoby mieszkające w miastach powyżej 20 tys., od 100 do 200 tys. i we Wrocławiu. Z kolei wśród osób studiujących kierunki humanistyczne najwyższą gotowością do podjęcia pracy za granicą odznaczają się osoby, które uznały, że sytuacja materialna ich rodzin jest bardzo dobra. Studenci zaznaczyli, iż coraz powszechniejsze staje się odbywanie nauki poza granicami kraju. Stypendia międzyuczelniane i większe możliwości studiowania na uczelniach zagranicznych sprzyjają migracjom w celach naukowych. W przypadku osób, które zakończyły swoją edukację formalną, swoją gotowość do mobilności na poziomie wysokim lub bardzo wysokim w przypadku przeniesienia się do miejscowości w tej samej gminie określił co drugi z badanych, w przypadku przeprowadzki do innej gminy, ale w tym samym powiecie co trzeci badany, w przypadku przeprowadzki do innego powiatu lub innego kraju co czwarty badany, a w przypadku przeprowadzki do innego województwa co piąty badany. Codzienne dojeżdżanie do pracy poza miejscowość, w której się mieszka, jeśli odległość ta wynosi kilkadziesiąt kilometrów, jest uważane przez większość młodych Dolnoślązaków, którzy brali udział w części jakościowej badania, za bezsensowne, chyba, że zarobki są wystarczająco wysokie. Zdaniem pracodawców, ruch wahadłowy w województwie tworzą przede wszystkim mieszkańcy obszarów wiejskich oraz gorzej rozwiniętych gmin miejsko-wiejskich. Jeżeli mieszkańcy wsi nie pracują na gospodarstwie, to muszą dojeżdżać do większego miasta do pracy. Zdania respondentów na temat wyjazdów zarobkowych są bardzo zróżnicowane. Część z nich wiąże migracje zarobkowe z przymusem i koniecznością, inni natomiast upatrują w niej możliwości rozwoju zawodowego i osobistego. Zdaniem młodych Dolnoślązaków migracja jest koniecznością dla wszystkich tych, którzy mają trudną sytuację materialną i nie mogą uzyskać odpowiedniego wynagrodzenia w miejscu swojego zamieszkania. Osoby te zazwyczaj traktują wyjazd do innej miejscowości w Polsce bądź też do innego kraju jako wyjazd przymusowy. Dodatkowym problem jest rozłąka z najbliższą rodziną. Wielu respondentów, szczególnie studentów i osób, które zakończyły edukację, uważa, że migracje, zarówno krajowe, jak i zagraniczne, mogą być sposobem na rozwój swoich kompetencji zawodowych. 7

9 Mobilność przestrzenna młodych ludzi na dolnośląskim rynku pracy Wśród głównych negatywnych aspektów migracji, można wymienić: rozłąkę z rodziną, a konsekwencji jej rozpad; pracę poniżej kwalifikacji; wysokie koszty utrzymania; koszty związane z dojazdem do rodziny; barierę językową; konieczność przystosowania się do odmiennych warunków kulturowych; dyskryminację w miejscu pracy; stres związany z nowym miejscem. Aspekty pozytywne wyjazdów zarobkowych to natomiast: zdobycie środków na utrzymanie rodziny; znalezienie pracy; możliwość pracy w swoim zawodzie; lepsze warunki pracy; wyższe zarobki; zdobycie za granicą doświadczenia, które można wykorzystać po powrocie do kraju; nauka języka obcego; poznanie innej kultury; większa pewność siebie ze względu na brak rodziny i osób, które mogłyby oceniać postępowanie jednostki w miejscu, do którego migruje. Zdaniem pracodawców, bardzo niepokojące jest zjawisko tzw. drenażu umysłów. Z Polski wyjeżdżają bardzo dobrze wykształcone osoby - specjaliści zachęceni, często kilkukrotnie, większymi zarobkami za granicą. Utrata fachowców powoduje, że trzeba ściągać siły robocze ze Wschodu, a państwo ponosi wyższe koszty. Wśród głównych czynników przyciągających młodych Dolnoślązaków w miejsca pracy poza rodzinnymi miejscowościami, należy wymienić: lepsze perspektywy pracy; dobrą sytuację ekonomiczną kraju, do którego się jedzie; perspektywę uzyskania wyższego wynagrodzenia; perspektywę rozwoju zawodowego i lepszych warunków pracy; perspektywę podniesienia standardu życia; rozwój osobisty; bliskość rodziny; lepsze warunki socjalne. Czynniki wypychające to natomiast: brak pracy; zła sytuacja ekonomiczna kraju; niskie wynagrodzenie; brak możliwości awansu i rozwoju kariery zawodowej; złe warunki pracy; niski standard życia; brak możliwości rozwoju osobistego; brak rodziny w miejscu zamieszkania; złe warunki socjalne. Badani należący do wszystkich grup, bardzo często wspominali o negatywnych skutkach migracji dla rodzin. Długotrwała rozłąka, często, jak zauważali respondenci, była i jest przyczyną rozpadów małżeństw i rodzin. W efekcie odbija się to na dzieciach, które wychowują się bez jednego z rodziców. Zjawisko to badani określają jako eurosieroctwo. Część badanych, w rozmowach zwracała uwagę na fakt emigracji specjalistów z kraju. Zdaniem respondentów, problem leży w braku zwrotu nakładów poniesionych przez państwo na edukację specjalistów. Podobny problem występuje w przypadku pracowników z wykształceniem zawodowym. Obecnie ma miejsce silna migracja robotników i pracowników fizycznych do innych krajów, gdzie mają obietnicę wyższych zarobków. W efekcie, jak podkreślają respondenci, zaczynają powstawać luki na polskim rynku pracy, których nie da się wypełnić innymi pracownikami i specjalistami Kolejnym bardzo istotnym skutkiem migracji, na który zwracało uwagę wielu badanych z różnych grup, jest stale malejąca liczba osób młodych, w wieku produkcyjnym i malejący przyrost naturalny. Społeczeństwo polskie należy do starzejącego się i liczba osób, które powinny stanowić główny filar kraju nieustannie spada. Rodzi się coraz mniej dzieci. Badani zwracali uwagę na to, iż wiele dzieci rodzi się za granicą, gdyż tam jest młodym Polakom łatwiej je wychować i mają możliwość otrzymania większego wsparcia niż w Polsce. Strona6 8

10 Raport końcowy WPROWADZENIE OPIS PRZEDMIOTU BADANIA Mobilność przestrzenna pracowników jest jednym z wyznaczników współczesnych rynków pracy, których elastyczność ma chronić przed długotrwałym bezrobociem i zwiększać spójność społeczną. Jest to zarazem wyzwanie dla społeczności lokalnych i administracji w regionach z negatywnym saldem migracji, potrzebą konfrontacji z problemem wyludniania się peryferii. Dlatego tak ważne jest prowadzenie badań nad mobilnością ludności. Z istniejących opracowań z realizowanych badań, zarówno ogólnopolskich, jak i w poszczególnych regionach Polski, wynika, że osobami, które są najbardziej mobilne są osoby młode (zdolność do przemieszczania się i zmiany miejsca zamieszkania jest bardzo mocno skorelowana z wiekiem oraz sytuacją społeczną i materialną osób). Zatem niniejszy projekt badawczy skupia się przede wszystkim na próbie scharakteryzowania zjawiska mobilności przestrzennej wśród osób młodych. Projekt badawczy jest realizowany w ramach projektu Obserwatorium Dolnośląskiego Rynku Pracy i Edukacji będącego systemowym projektem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) realizowanym Centrum Monitoringu Społecznego i Kultury Obywatelskiej (CMSiKO) współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej. Cel główny Programu osiągany jest poprzez realizację celów strategicznych, wśród których najważniejszym z punktu widzenia badania będącego przedmiotem niniejszego przetargu jest pierwszy cel strategiczny: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo. Cel ten dotyczy poprawy jakości kapitału ludzkiego poprzez zwiększanie potencjału zatrudnieniowego oraz aktywności zawodowej osób bezrobotnych i biernych zawodowo oraz poprawę jakości usług świadczonych przez instytucje rynku pracy. Z kolei projekt Obserwatorium Dolnośląskiego Rynku Pracy i Edukacji realizowany jest w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w Działaniu 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, w Poddziałaniu Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych w regionie. Głównymi celami Priorytetu VI POKL są: zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynku Pracy, zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób młodych, zmniejszanie bezrobocia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (kobiet, osób długotrwale bezrobotnych, osób niepełnosprawnych, osób bezrobotnych zamieszkujących na obszarach wiejskich) oraz zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób starszych. Celem głównym projektu Obserwatorium Dolnośląskiego Rynku Pracy i Edukacji jest dostarczenie rzetelnej informacji na temat dolnośląskiego rynku pracy i edukacji. Informacje zdobyte w ramach realizacji projektu będą pomocne w podniesieniu efektywności działań na rzecz zwiększenia zatrudnienia oraz zapobiegania bezrobociu na dolnośląskim rynku pracy. Cele szczegółowe projektu to dostarczenie informacji m.in. na temat: procesów społeczno gospodarczych i przestrzennych na dolnośląskim rynku pracy i edukacji, przewidywanej sytuacji wybranych zawodów/branż/sektorów, oczekiwań pracodawców wobec kwalifikacji, kompetencji i umiejętności osób pracujących w danych zawodach oraz na wybranych stanowiskach pracy, sytuacji osób niepełnosprawnych oraz oferty edukacyjno-szkoleniowej w świetle zapotrzebowania regionalnego rynku pracy (ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji kobiet i mężczyzn w badanych obszarach). CELE BADANIA Strona9 Głównym celem badania było zdiagnozowanie zdolności do mobilności przestrzennej młodych ludzi (do 30 roku życia) w celu znalezienia pracy (ukazanie kierunków potencjalnej migracji zarobkowej, aspiracji zarobkowych oraz warunków, które muszą zaistnieć, aby doszło do przemieszczeń przestrzennych). Cele szczegółowe przedstawiają się następująco: 1. Określenie skali mobilności przestrzennej młodych Dolnoślązaków. 2. Określenie aspiracji finansowych młodych Dolnoślązaków na rynku pracy. 3. Określenie kierunków potencjalnych migracji wewnętrznych i zewnętrznych młodych Dolnoślązaków. 4. Sprecyzowanie warunków społecznych, które muszą zaistnieć, aby młodzi ludzie zdecydowali się na przestrzenne przemieszczanie. 9

11 Mobilność przestrzenna młodych ludzi na dolnośląskim rynku pracy 5. Identyfikacja barier mobilności Dolnoślązaków do 30 roku życia (kulturowych, społecznych, ekonomicznych). 6. Opinie młodych Dolnoślązaków na temat oczekiwanego miejsca zatrudnienia (sektor prywatny sektor publiczny, duża firma mała firma, własny biznes praca najemna, praca w Polsce praca za granicą). 7. Badanie i analiza postaw młodych ludzi mieszkających na Dolnym Śląsku w odniesieniu do ich planów życiowych związanych z miejscem i warunkami pracy. 8. Określenie aspiracji życiowych i hierarchii potrzeb młodych Dolnoślązaków. 9. Określenie i opisanie aspiracji młodych ludzi z Dolnego Śląska związanych z poziomem i stylem ich życia. 10. Opisanie zmian i różnic międzypokoleniowych na Dolnym Śląsku związanych z oczekiwaniami wobec miejsca i warunków pracy. ZAKRES BADANIA Z punktu widzenia głównego celu planowanego projektu badawczego, czyli uzyskania informacji na temat gotowości i potencjału młodych ludzi z Dolnego Śląska do migracji wewnętrznych i emigracji zagranicznych, w obszarze naszych zainteresowań znalazły się migracje węwnątrzwojewódzkie międzypowiatowe, migracje do innych województw oraz emigracje zagraniczne. W badaniu staraliśmy się uwzględnić także migracje cyrkulacyjne (wahadłowe i sezonowe), mając na względzie specyfikę migracji zagranicznych na Dolnym Śląsku. Podstawą analizy migracji ludności w badaniu było deklarowane miejsce zamieszkania, niezależnie od dopełnienia obowiązków meldunkowych. W ten sposób badanie mogło mieć uzupełniający charakter w stosunku do badań GUS. Badanie swoim zakresem obejmie następujące grupy osób: Uczniów szkół ponadgimnazjalnych; Studentów grup kierunków: kształcenie, nauki humanistyczne i sztuka oraz nauk społecznych, gospodarki i prawa; Studentów grup kierunków ścisłych i technicznych; Młode osoby (do 30 roku życia), które ukończyły swoją edukację formalną; Pracodawców; Ekspertów w zakresie przedmiotu badania. PYTANIA BADAWCZE W badaniu zostały uzyskane odpowiedzi na następujące pytania badawcze: PODSTAWOWE PYTANIA BADAWCZE: 1. Jaka jest skala migracji wewnętrznej i zewnętrznej wśród młodych ludzi na Dolnym Śląsku? 2. Jakie plany, związane ze swoją karierą zawodową, posiadają młodzi ludzie na Dolnym Śląsku? 3. Jak wygląda struktura osób najbardziej zainteresowanych migracją (miejsce zamieszkania, pochodzenie społeczne, typ szkoły, płeć)? 4. Jakie są priorytety młodych osób związanych z aktywnością zawodową (stała praca czy tzw. elastyczne formy zatrudnienia, wysokość dochodów czy miejsce pracy, możliwość rozwoju czy bezpieczeństwo socjalne etc.)? 5. Jaka jest opinia młodych ludzi na temat zmiany miejsca zamieszkania związanej z ich aktywnością zawodową? 6. Czy migracja jest postrzegana pozytywnie czy negatywnie, traktowana jako szansa czy smutna konieczność? 7. Jaki odsetek respondentów już korzystał z wyjazdów do pracy poza swoje miejsce zamieszkania? 8. Jakie są najbardziej pożądane kierunki migracji (krajowej i zagranicznej)? 9. Czy planowane wyjazdy są w zamierzeniu wyjazdami na stałe czy na czas określony? 10. Jakie są relacje między oczekiwaniami młodych osób wobec miejsca pracy a ich planami w życiu prywatno-rodzinnym? Co jest dla nich bardziej istotne? 11. Jakie są oczekiwania płacowe młodych ludzi? 12. Jakie warunki społeczne muszą być spełnione, aby młodzi ludzie stali się bardziej mobilni? Strona10 10

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU STYCZNIU 2015 ROKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU STYCZNIU 2015 ROKU I n f o r m a c j a POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU STYCZNIU 2015 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, LUTY 2015 W POWIECIE JAWORSKIM W MIESIĄCU «miesiacduzy» «rok»

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE I n f o r m a c j a RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2014 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, GRUDZIEŃ 2014 1. W miesiącu listopadzie zanotowano w powiecie

Bardziej szczegółowo

Młode kobiety i matki na rynku pracy

Młode kobiety i matki na rynku pracy OTTO POLSKA Młode kobiety i matki na rynku pracy Raport z badania OTTO Polska 2013-03-01 OTTO Polska przy wsparciu merytorycznym stowarzyszenia Aktywność Kobiet na Dolnym Śląsku przeprowadziła badanie

Bardziej szczegółowo

2012 OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ województwo

2012 OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ województwo Tab. 1.1 Ludność w latach 2011-2013 w powiatach wg podziału miasto-wieś stan w dniu 31.12. Wyszczególnienie 2011 2012 2013 OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ województwo 2 916 577

Bardziej szczegółowo

2013 OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ województwo

2013 OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ województwo Tab. 1.1 Ludność w latach 2012-2014 w powiatach wg podziału miasto-wieś stan w dniu 31.12. Wyszczególnienie 2012 2013 2014 OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ województwo 2 914 362

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska. Edukacja dolnośląska na tle sytuacji demograficznej - kierunki kształcenia

Unia Europejska. Edukacja dolnośląska na tle sytuacji demograficznej - kierunki kształcenia Unia Europejska Edukacja dolnośląska na tle sytuacji demograficznej - kierunki kształcenia Cele analizy: Ocena aktualnej oferty edukacyjnej w województwie dolnośląskim na tle sytuacji demograficznej Próba

Bardziej szczegółowo

Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych

Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych Cel badania Główny: Identyfikacja kierunków i czynników rozwoju województwa śląskiego w kontekście zachodzących

Bardziej szczegółowo

OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ

OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ Tab. 1.1 Ludność w latach 2010-2012 w powiatach wg podziału miasto-wieś stan w dniu 31.12. Wyszczególnienie województwo OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ 2 877 840 2 016 830 861

Bardziej szczegółowo

Raport cząstkowy - Migracje z województwa lubelskiego

Raport cząstkowy - Migracje z województwa lubelskiego Raport cząstkowy - Migracje z województwa lubelskiego Zebranie informacji na temat migrantów z danego obszaru stanowi poważny problem, gdyż ich nieobecność zazwyczaj wiąże się z niemożliwością przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

MIGRACJE ZAROBKOWE POLAKÓW

MIGRACJE ZAROBKOWE POLAKÓW MIGRACJE ZAROBKOWE POLAKÓW Raport Work Service S.A. 1 SPIS TREŚCI RAPORT W LICZBACH 4 PREFEROWANE KRAJE EMIGRACJI 5 ROZWAŻAJĄCY EMIGRACJĘ ZAROBKOWĄ 6 POWODY EMIGRACJI 9 BARIERY EMIGRACJI 10 METODOLOGIA

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY/ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

RYNEK PRACY/ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM RYNEK PRACY/ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Urząd Statystyczny we Wrocławiu 50-950 Wrocław, ul. Oławska 31, tel. 71 371 63 00, fax 71 371 63 60 PLAN PREZENTACJI Wprowadzenie Województwo

Bardziej szczegółowo

Kapitał ludzki sprzyjający rozwojowi regionu edukacja część II. dr Aleksandra Helbich - Syrek

Kapitał ludzki sprzyjający rozwojowi regionu edukacja część II. dr Aleksandra Helbich - Syrek Kapitał ludzki sprzyjający rozwojowi regionu edukacja część II dr Aleksandra Helbich - Syrek Trzebieszów 7-8 kwietnia 2009 W maju 2003r. Rada Europejska przyjęła pięć poziomów odniesienia, które są ważnym

Bardziej szczegółowo

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW KWSNH STUDIA I STOPNIA ROCZNIK 2012 RAPORT Z BADAŃ Andrzej MICHALSKI, Tomasz BLAR Jarosław STANILEWICZ. AKADEMICKIE BIURO KARIER

Bardziej szczegółowo

ASPIRACJE ZAWODOWE LUBELSKICH MATURZYSTÓW

ASPIRACJE ZAWODOWE LUBELSKICH MATURZYSTÓW Pracownia Badań i Ewaluacji Sp. z o.o. ASPIRACJE ZAWODOWE LUBELSKICH MATURZYSTÓW Badania sondażowe 2014-05-28 Zawartość Metodologia badań... 3 Charakterystyka grupy badawczej... 4 Preferowane kierunki

Bardziej szczegółowo

Cele CMSiKO. Zgodnie ze Statutem celem Centrum jest: 1. Upowszechnianie kultury obywatelskiej wśród mieszkańców Województwa Dolnośląskiego

Cele CMSiKO. Zgodnie ze Statutem celem Centrum jest: 1. Upowszechnianie kultury obywatelskiej wśród mieszkańców Województwa Dolnośląskiego Informacja o działalności Centrum Monitoringu Społecznego i Kultury Obywatelskiej Wrocław 2012 r. Informacje o CMSiKO Centrum Monitoringu Społecznego i Kultury Obywatelskiej, Instytucja Kultury Samorządu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU LIPCU 2013 ROKU. I n f o r m a c j a. Informacja sygnalna

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU LIPCU 2013 ROKU. I n f o r m a c j a. Informacja sygnalna POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE I n f o r m a c j a RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU LIPCU 2013 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, SIERPIEŃ 2013 1. W miesiącu lipcu zanotowano w powiecie jaworskim

Bardziej szczegółowo

Prognoza zapotrzebowania na kadry z wyższym wykształceniem

Prognoza zapotrzebowania na kadry z wyższym wykształceniem Prognoza zapotrzebowania na kadry z wyższym wykształceniem w województwie kujawskopomorskim do roku 2020 Seminarium podsumowujące projekt Rynek Pracy pod Lupą Toruń, 17 grudnia 2013 Informacja o badaniu

Bardziej szczegółowo

Raport. Badanie Losów Absolwentów. Technologia Żywności. i Żywienie Człowieka

Raport. Badanie Losów Absolwentów. Technologia Żywności. i Żywienie Człowieka RPk-0332/5/10 Raport Badanie Losów Absolwentów Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 2010 Marlena Włodkowska Emilia Kuczewska Biuro Karier 1. Cel badań Badania ankietowe przeprowadzone wśród pierwszych

Bardziej szczegółowo

Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim. Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne

Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim. Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne Analizy i informacje Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim Biuro Programowania Rozwoju Wydział Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Programu Operacyjnego

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Programu Operacyjnego Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na Dolnym Śląsku Dolnośląski Wojewódzki Urząd d Pracy Nowa Ruda Słupiec, 18 maja 2012 r. System wdrażania PO KL w regionie Instytucja

Bardziej szczegółowo

Kursy i szkolenia jako sposób podnoszenia kwalifikacji pracownika na Dolnym Śląsku

Kursy i szkolenia jako sposób podnoszenia kwalifikacji pracownika na Dolnym Śląsku Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

SIGMA KWADRAT. Ruch wędrówkowy ludności. Statystyka i demografia CZWARTY LUBELSKI KONKURS STATYSTYCZNO-DEMOGRAFICZNY POLSKIE TOWARZYSTWO STATYSTYCZNE

SIGMA KWADRAT. Ruch wędrówkowy ludności. Statystyka i demografia CZWARTY LUBELSKI KONKURS STATYSTYCZNO-DEMOGRAFICZNY POLSKIE TOWARZYSTWO STATYSTYCZNE SIGMA KWADRAT CZWARTY LUBELSKI KONKURS STATYSTYCZNO-DEMOGRAFICZNY Ruch wędrówkowy ludności Statystyka i demografia PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY. Oferta badawcza

STRATEGIA ROZWOJU GMINY. Oferta badawcza STRATEGIA ROZWOJU GMINY Oferta badawcza DLACZEGO WARTO? Strategia rozwoju stanowi długofalowy scenariusz rozwoju gminy. Zakłada cele i kierunki działań, a także narzędzia służące ich realizacji. Strategia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 20.11.2009r. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu

Wrocław, 20.11.2009r. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu Wrocław, 20.11.2009r. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu Alokacja 11 200 000,00 PLN 7.2.1 3 000 000,00 PLN 7.2 7.2.2 5 000 000,00 PLN 7.2.1 7.2.2 Konkurs Planowana data ogłoszenia konkursu

Bardziej szczegółowo

Badanie Losów Absolwentów Wychowanie Fizyczne 2010

Badanie Losów Absolwentów Wychowanie Fizyczne 2010 RPk-0332/1/10 Badanie Losów Absolwentów Wychowanie Fizyczne 2010 Marlena Włodkowska Biuro Karier 1. Cel badań Badania ankietowe przeprowadzone wśród pierwszych absolwentów kierunku wychowanie fizyczne

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Stan na koniec 2013 r.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Stan na koniec 2013 r. Kontakt: tel. 71 37-16-300 e-mail: SekretariatUSwro@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/wroc INFORMACJA SYGNALNA nr 1/2014 PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

Bardziej szczegółowo

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW KWSNH STUDIA I STOPNIA KIERUNEK ADMINISTRACJA ROCZNIK 2012 RAPORT Z BADAŃ AKADEMICKIE BIURO KARIER KOSZALIN 2013 Skład Zespołu Badawczego

Bardziej szczegółowo

Wydział Geodezji i Kartografii Legnica, 12 wrzesień 2012 r.

Wydział Geodezji i Kartografii Legnica, 12 wrzesień 2012 r. Studium zapotrzebowania na prace scaleniowe w województwie dolnośląskim Wydział Geodezji i Kartografii Legnica, 12 wrzesień 2012 r. Studium zapotrzebowania na prace scaleniowe w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

Regionalne Badanie Rynku Pracy

Regionalne Badanie Rynku Pracy PRIORYTET 2 WZMOCNIENIE ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH W REGIONACH DZIAŁANIE 2.1 ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI POWIĄZANY Z POTRZEBAMI REGIONALNEGO RYNKU PRACY I MOŻLIWOŚCI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W REGIONIE Regionalne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Część I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Informacje ogólne

Załącznik nr 1 do SIWZ. Część I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Informacje ogólne Część I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Informacje ogólne Załącznik nr 1 do SIWZ Przeprowadzenie badania Analiza sytuacji osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim na potrzeby realizacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2013 BS/89/2013 SUKCES ŻYCIOWY I JEGO DETERMINANTY

Warszawa, czerwiec 2013 BS/89/2013 SUKCES ŻYCIOWY I JEGO DETERMINANTY Warszawa, czerwiec 2013 BS/89/2013 SUKCES ŻYCIOWY I JEGO DETERMINANTY Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Raport z badania procesu kształcenia na Wydziale Turystyki i Zdrowia w roku akademickim 2014/2015

Raport z badania procesu kształcenia na Wydziale Turystyki i Zdrowia w roku akademickim 2014/2015 Filia AWF Warszawa w Białej Podlaskiej Zespół ds. oceny procesu kształcenia Raport z badania procesu kształcenia na Wydziale Turystyki i Zdrowia w roku akademickim 2014/2015 W wyniku przeprowadzonych analiz

Bardziej szczegółowo

Proces badawczy schemat i zasady realizacji

Proces badawczy schemat i zasady realizacji Proces badawczy schemat i zasady realizacji Agata Górny Zaoczne Studia Doktoranckie z Ekonomii Warszawa, 23 października 2016 Metodologia i metoda naukowa 1 Metodologia Metodologia nauka o metodach nauki

Bardziej szczegółowo

Raport dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tomasza Nocznickiego w Nowej Wsi

Raport dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tomasza Nocznickiego w Nowej Wsi ANALIZA PREFERENCJI ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH Raport dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tomasza Nocznickiego w Nowej Wsi Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Metodologia badań społecznych - laboratorium aktywności: CieszLab - Cieszyńskie Laboratorium Współpracy

Metodologia badań społecznych - laboratorium aktywności: CieszLab - Cieszyńskie Laboratorium Współpracy Metodologia badań społecznych - laboratorium aktywności: CieszLab - Cieszyńskie Laboratorium Współpracy Cieszyn 2014 r 1. Problemy badawcze, podstawowe założenia i przyjęte hipotezy Zagadnienia związane

Bardziej szczegółowo

RAPORT WYBORY ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH. Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r.

RAPORT WYBORY ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH. Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r. RAPORT WYBORY ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r. Spis treści 1. Cel i opis założeń badania... 3 2. Zasięg i zakres badania... 4 a) Struktura...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2010 BS/146/2010 WAKACJE UCZNIÓW WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I PRACA ZAROBKOWA

Warszawa, listopad 2010 BS/146/2010 WAKACJE UCZNIÓW WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I PRACA ZAROBKOWA Warszawa, listopad 2010 BS/146/2010 WAKACJE UCZNIÓW WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I PRACA ZAROBKOWA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

Atlas jakości życia powiatów dolnośląskich metodologia i wyniki. Zespół Badawczy Przedsiębiorczości i Zarządzania Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Atlas jakości życia powiatów dolnośląskich metodologia i wyniki. Zespół Badawczy Przedsiębiorczości i Zarządzania Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Atlas jakości życia powiatów dolnośląskich metodologia i wyniki dr Tomasz Kopyściański dr Tomasz Rólczyński Zespół Badawczy Przedsiębiorczości i Zarządzania Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Zastosowana

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013 Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013 Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów 1/50 Informacje ogólne Badanie zostało przeprowadzone w dniach 19.03.2013 02.0.2013

Bardziej szczegółowo

Fundacja Edukacji Europejskiej

Fundacja Edukacji Europejskiej Scenariusz Indywidualnego Wywiadu Pogłębionego (IDI) ankieta badawcza na potrzeby innowacyjnego projektu pn. młodzieży wykluczonej lub zagrożonej wykluczeniem społecznym współfinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Realizacja: MillwardBrown SMG/KRC Warszawa, ul. Nowoursynowska 154A

Realizacja: MillwardBrown SMG/KRC Warszawa, ul. Nowoursynowska 154A Badanie specyfiki bezrobocia w wybranych powiatach województwa mazowieckiego, w zakresie stanu obecnego, perspektyw rozwoju sytuacji na lokalnych rynkach pracy oraz wniosków dla polityki rynku pracy. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Badanie losów absolwentów PWSZ w Nysie

Badanie losów absolwentów PWSZ w Nysie Badanie losów absolwentów PWSZ w Nysie Rocznik absolwentów: Czas badania: do 3 m-cy od skończenia studiów Opracowanie: Biuro Karier i Badania Rynku Pracy PWSZ w Nysie 1 Badanie losów absolwentów zostało

Bardziej szczegółowo

Światowy kryzys gospodarczy

Światowy kryzys gospodarczy Wybrane wyzwania, problemy studentów i absolwentów uczelni wyższych Dolnego Śląska na regionalnym rynku pracy po światowym kryzysie gospodarczym z lat 2007-2009 Adam Sulich Światowy kryzys gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Co po szkole? Wybory absolwentów Przegląd wyników badań Małopolskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji

Co po szkole? Wybory absolwentów Przegląd wyników badań Małopolskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji Co po szkole? Wybory absolwentów Przegląd wyników badań Małopolskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji Spotkania w podregionach, 16-18.09.2013 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OBSERWATORIUM DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY I EDUKACJI projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Obserwatorium Dolnośląskiego Rynku Pracy i Edukacji

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2014 R.

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2014 R. Kontakt: tel. 71 37-16-300 e-mail: SekretariatUSwro@stat.gov.pl Internet: wroclaw.stat.gov.pl BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2014 R. Wrocław, lipiec 2015 r. Podstawowe pojęcia 1.

Bardziej szczegółowo

Jakość życia w koncepcji rozwoju regionalnego. prof. WSB, dr hab. Krzysztof Safin

Jakość życia w koncepcji rozwoju regionalnego. prof. WSB, dr hab. Krzysztof Safin Jakość życia w koncepcji rozwoju regionalnego prof. WSB, dr hab. Krzysztof Safin Jakość życia w koncepcji rozwoju Wytyczne polityki gospodarczej wymagają definiowania jej głównych celów (i środków realizacji).

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rynku pracy w Polsce. Aspekty regionalne

Uwarunkowania rynku pracy w Polsce. Aspekty regionalne Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie Uwarunkowania rynku pracy w Polsce. Aspekty regionalne redakcja naukowa Ryszard Cz. Horodeński Cecylia Sadowska-Snarska

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013 Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie Badanie losów absolwentów Warszawa, Cel badania Charakterystyka społeczno-demograficzna absolwentów Aktualny status zawodowy absolwentów

Bardziej szczegółowo

Środa z Funduszami dla instytucji kultury

Środa z Funduszami dla instytucji kultury Środa z Funduszami dla instytucji kultury Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r. Ilona Kwiecińska Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wałbrzychu BUDŻET PROGRAMU - 226 mln EUR z EFRR Oś priorytetowa Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Raport. Badanie Losów Absolwentów INFORMATYKA

Raport. Badanie Losów Absolwentów INFORMATYKA RPk-0332/06/10 Raport Badanie Losów Absolwentów INFORMATYKA 2010 Przygotowały: Emilia Kuczewska Marlena Włodkowska 1. Cel badań Badania ankietowe przeprowadzone wśród absolwentów kierunku Informatyka,

Bardziej szczegółowo

Proces badawczy schemat i zasady realizacji

Proces badawczy schemat i zasady realizacji Proces badawczy schemat i zasady realizacji Agata Górny Zaoczne Studia Doktoranckie z Ekonomii Warszawa, 14 grudnia 2014 Metodologia i metoda badawcza Metodologia Zadania metodologii Metodologia nauka

Bardziej szczegółowo

Proces badawczy schemat i zasady realizacji

Proces badawczy schemat i zasady realizacji Proces badawczy schemat i zasady realizacji Agata Górny Wydział Nauk Ekonomicznych UW Warszawa, 28 października 2014 Najważniejsze rodzaje badań Typy badań Podział wg celu badawczego Kryteria przyczynowości

Bardziej szczegółowo

Raport z badań preferencji licealistów

Raport z badań preferencji licealistów Raport z badań preferencji licealistów Uniwersytet Jagielloński 2011 Raport 2011 1 Szanowni Państwo, definiując misję naszej uczelni napisaliśmy, że Zadaniem Uniwersytetu było i jest wytyczanie nowych

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2009 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2009 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2009 ROKU ( II część raportu za 2009 rok oparta o dane o uczniach szkół ponadgimnazjalnych z SIO MEN)

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe

Badania marketingowe Badania marketingowe Przegląd popularnych technik i ich zastosowania Uniwersytet Jagielloński Wydział Komunikacji Społecznej Studia dzienne Semestr zimowy 2015/2016 Jak zdobywać informacje, będące podstawą

Bardziej szczegółowo

PROGNOZY PRZYGOTOWANE PRZEZ INSTYTUT NAUK SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH

PROGNOZY PRZYGOTOWANE PRZEZ INSTYTUT NAUK SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH PROGNOZY PRZYGOTOWANE PRZEZ INSTYTUT NAUK SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH Lp. TYTUŁ OPRACOWANIA 1. Prognozy dotyczące sytuacji na rynku edukacyjnym i rynku pracy na obszarach wiejskich - województwo dolnośląskie

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO (IDI) ANKIETA BADAWCZA

SCENARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO (IDI) ANKIETA BADAWCZA SCENARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO (IDI) ANKIETA BADAWCZA na potrzeby innowacyjnego projektu pn. Wypracowanie rozwiązań pozwalających na zwiększenie oferty istniejących instytucji działających

Bardziej szczegółowo

Kwartał I, 2017 Q Województwo dolnośląskie. str. 1

Kwartał I, 2017 Q Województwo dolnośląskie. str. 1 Q1 2017 Województwo dolnośląskie str. 1 Adecco Poland jest światowym liderem wśród firm doradztwa personalnego, który posiada 5600 placówek w ponad 60 krajach. W Polsce działamy od 1994 roku. Wykorzystując

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009

RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009 Partnerzy badania: RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009 Zebranie oraz opracowanie wyników: Advisory Group TEST Human Resources 50-136 ul. Wita Stwosza 15 tel. 71/ 78

Bardziej szczegółowo

Biznes i naukaperspektywy. przyszłość. Stan obecny. Warszawa, 26.06.2012r. Współpraca biznesu i nauki. Absolwenci i absolwentki na polskim rynku pracy

Biznes i naukaperspektywy. przyszłość. Stan obecny. Warszawa, 26.06.2012r. Współpraca biznesu i nauki. Absolwenci i absolwentki na polskim rynku pracy Współpraca biznesu i nauki Biznes i naukaperspektywy na przyszłość Absolwenci i absolwentki na polskim rynku pracy Stan obecny Jakość szkolnictwa wyższego Warszawa, 26.06.2012r. Młodzi na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

W WAŁBRZYCHU INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

W WAŁBRZYCHU INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM 6-ci333DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI WOJEWÓDZKI URZĄD URZĄD PRACY PRACY W WAŁBRZYCHU INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W LIPCU 2013 ROKU Sierpień 2013 2 INFORMACJA O SYTUACJI NA

Bardziej szczegółowo

Badania eksploracyjne Badania opisowe Badania wyjaśniające (przyczynowe)

Badania eksploracyjne Badania opisowe Badania wyjaśniające (przyczynowe) Proces badawczy schemat i zasady realizacji Agata Górny Demografia Wydział Nauk Ekonomicznych UW Warszawa, 4 listopada 2008 Najważniejsze rodzaje badań Typy badań Podział wg celu badawczego Badania eksploracyjne

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA. Oferta badawcza

STRATEGIA ROZWOJU DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA. Oferta badawcza STRATEGIA ROZWOJU DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA Oferta badawcza DLACZEGO WARTO? Nowa perspektywa finansowania PROW 2014-2020, w ramach której kontynuowane będzie wdrażanie działania LEADER. Zgodnie z przyjętymi

Bardziej szczegółowo

Wybrane problemy starszych mieszkańców województwa opolskiego w kontekście zagranicznych migracji zarobkowych ich dzieci

Wybrane problemy starszych mieszkańców województwa opolskiego w kontekście zagranicznych migracji zarobkowych ich dzieci Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik do zapytania ofertowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/badania Wybrane problemy starszych

Bardziej szczegółowo

Ruch wędrówkowy ludności

Ruch wędrówkowy ludności Trzeci Lubelski Konkurs Statystyczno-Demograficzny z okazji Dnia Statystyki Polskiej Ruch wędrówkowy ludności Statystyka i demografia Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

W3. Metody badań jakościowych

W3. Metody badań jakościowych W3. Metody badań jakościowych Istota badań jakościowych Rodzaje badań jakościowych Próba w badaniach jakościowych Organizacja badań Zasady analizy jakościowej Kierunki zmian w badaniach jakościowych 1

Bardziej szczegółowo

10 maja 2013 r. Magdalena Bajorek - Wrona Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach

10 maja 2013 r. Magdalena Bajorek - Wrona Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach A k t y w n o ś ć I I n t e g r a c j a S z a n s ą N a L e p s z e J u t r o 10 maja 2013 r. Projekt systemowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach Projekt systemowy 3 letni, realizowany w

Bardziej szczegółowo

Raport: Oczekiwania studentów względem rynku pracy

Raport: Oczekiwania studentów względem rynku pracy Raport: Oczekiwania studentów względem rynku Wyniki badań Plany kariery Brak planów rozwoju zawodowego jest powszechnym problemem występującym w Polsce. Zdaniem ekspertów tego rodzaju plany powinny być

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie 2014

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie 2014 Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów /7 Informacje ogólne Badanie zostało przeprowadzone na w czerwcu, lipcu i sierpniu r. Badaniu

Bardziej szczegółowo

Badania lokalnego rynku pracy

Badania lokalnego rynku pracy Badania lokalnego rynku pracy Oferta projektów badawczych wraz z wyceną na 2014 rok Pracownia Badań Socjologicznych Humlard ul. Surzyńskich 2, 63-000 Środa Wielkopolska T: +48 66 04 77 015 W: www.humlard.com

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia badawcze i plany na przyszłość Obserwatorium Rynku Pracy WUP w Opolu

Doświadczenia badawcze i plany na przyszłość Obserwatorium Rynku Pracy WUP w Opolu Doświadczenia badawcze i plany na przyszłość Obserwatorium Rynku Pracy WUP w Opolu Namysłów Kluczbork Brzeg Opolski Opole Olesno Nysa Krapkowice Strzelce Opolskie Prudnik Kędzierzyn-Koźle Wojewódzki Urząd

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU SIERPNIU 2013 ROKU. I n f o r m a c j a. Informacja sygnalna

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU SIERPNIU 2013 ROKU. I n f o r m a c j a. Informacja sygnalna POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE I n f o r m a c j a RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU SIERPNIU 2013 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, WRZESIEŃ 2013 1. W miesiącu sierpniu 2013 r. zanotowano w powiecie

Bardziej szczegółowo

Staże w opinii pracodawców. Wyniki badania

Staże w opinii pracodawców. Wyniki badania Staże w opinii pracodawców Wyniki badania Staże w opinii pracodawców Prezentacja zawiera wyniki przeprowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku (WUP) badania pracodawców, u których staż odbyły

Bardziej szczegółowo

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014 Znajomość problemów związanych z używaniem alkoholu, środków psychoaktywnych i infoholizmu wśród dzieci i młodzieży oraz potrzeb pogłębienia wiedzy przez osoby dorosłe w tym zakresie Raport z badań przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNICZEK/UCZESTNIKÓW (ODBIORCÓW ETAPU TESTOWANIA) DO PROJEKTU INNOWACYJNEGO PI ZATRUDNIENIE WSPOMAGANE. 1 Informacje ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNICZEK/UCZESTNIKÓW (ODBIORCÓW ETAPU TESTOWANIA) DO PROJEKTU INNOWACYJNEGO PI ZATRUDNIENIE WSPOMAGANE. 1 Informacje ogólne REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNICZEK/UCZESTNIKÓW (ODBIORCÓW ETAPU TESTOWANIA) DO PROJEKTU INNOWACYJNEGO PI ZATRUDNIENIE WSPOMAGANE 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki naboru odbiorców

Bardziej szczegółowo

Warszawa, luty 2015 ISSN 2353-5822 NR 15/2015 POLACY O ŻYCIU NA WSI

Warszawa, luty 2015 ISSN 2353-5822 NR 15/2015 POLACY O ŻYCIU NA WSI Warszawa, luty 2015 ISSN 2353-5822 NR 15/2015 POLACY O ŻYCIU NA WSI Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Krajowy Fundusz Szkoleniowy -

Krajowy Fundusz Szkoleniowy - Krajowy Fundusz Szkoleniowy - co to takiego? Marcelina Palonek, czerwiec 2015 r. Co to jest KFS? Krajowy Fundusz Szkoleniowy to wydzielona część (ok.2%) Funduszu Pracy- funduszu celowego przeznaczonego

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Odpoczynek czy praca zarobkowa? Wakacje dzieci i młodzieży NR 134/2015 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Odpoczynek czy praca zarobkowa? Wakacje dzieci i młodzieży NR 134/2015 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 134/2015 ISSN 2353-5822 Odpoczynek czy praca zarobkowa? Wakacje dzieci i młodzieży Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankietyzacji przygotowania zawodowego absolwentów na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

Sprawozdanie z ankietyzacji przygotowania zawodowego absolwentów na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Sprawozdanie z ankietyzacji przygotowania zawodowego absolwentów na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Ankiety po 6 miesiącach rok ukończenia 2012/2013 i 2013/2014 Płeć GiK GP Płeć Ilość Procent

Bardziej szczegółowo

W KONTEKŚCIE DZIAŁAŃ FINANSOWA N YC H Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

W KONTEKŚCIE DZIAŁAŃ FINANSOWA N YC H Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Badanie ewaluacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KOBIETA NA PODKARPACKIM RYNKU PRAC Y W KONTEKŚCIE DZIAŁAŃ FINANSOWA N YC H Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ WARTOŚCI ŻYCIOWE BS/98/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, CZERWIEC 2004

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ WARTOŚCI ŻYCIOWE BS/98/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, CZERWIEC 2004 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA

Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

WIEDZA PLUS 2 Kompleksowy monitoring potencjału i barier regionalnego rynku pracy

WIEDZA PLUS 2 Kompleksowy monitoring potencjału i barier regionalnego rynku pracy Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

Raport dla X Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Warszawie

Raport dla X Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Warszawie ANALIZA PREFERENCJI ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH Raport dla X Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Warszawie Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r. Opis badania

Bardziej szczegółowo

STANDARDY I KRYTERIA OCENY JAKOŚCI PROGRAMÓW PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYKI W RAMACH SYSTEMU REKOMENDACJI

STANDARDY I KRYTERIA OCENY JAKOŚCI PROGRAMÓW PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYKI W RAMACH SYSTEMU REKOMENDACJI STANDARDY I KRYTERIA OCENY JAKOŚCI PROGRAMÓW PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYKI W RAMACH SYSTEMU REKOMENDACJI 1. Ogólne dane o programie Nazwa własna Autorzy programu Organizacja/ instytucja odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja w nowym nadzorze pedagogicznym

Ewaluacja w nowym nadzorze pedagogicznym PROGRAM WZMOCNIENIA EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU NADZORU PEDAGOGICZNEGO I OCENY JAKOŚCI PRACY SZKOŁY ETAP II Szkolenie realizowane przez: Ewaluacja w nowym nadzorze pedagogicznym Ewaluacja wewnętrzna w NNP Projekt

Bardziej szczegółowo

Raport dla II Liceum Ogólnokształcącego im. Stef ana Batorego w Warszawie

Raport dla II Liceum Ogólnokształcącego im. Stef ana Batorego w Warszawie ANALIZA PREFERENCJI ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH Raport dla II Liceum Ogólnokształcącego im. Stef ana Batorego w Warszawie Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r. Opis badania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Sierpień 2006 Wrzesień 2006 2. Lokalne rynki pracy Tabela nr 1. Powiaty

Bardziej szczegółowo

Ile chcą zarabiać i jak oceniają swoje szkoły studenci uczelni ekonomicznych w Polsce?

Ile chcą zarabiać i jak oceniają swoje szkoły studenci uczelni ekonomicznych w Polsce? Ile chcą zarabiać i jak oceniają swoje szkoły studenci uczelni ekonomicznych w Polsce? W okresie od stycznia do marca zespół ConQuest Consulting przeprowadził IV edycję Badania Studentów. W tegorocznej

Bardziej szczegółowo

Analiza ankiet Uczestników Projektu Studia podyplomowe: kolejny krok do profesjonalizmu

Analiza ankiet Uczestników Projektu Studia podyplomowe: kolejny krok do profesjonalizmu Projekt Studia podyplomowe: kolejny krok do profesjonalizmu jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Analiza ankiet Uczestników Projektu Studia podyplomowe:

Bardziej szczegółowo

Postawy Polaków wobec rynku pracy Matki w pracy.

Postawy Polaków wobec rynku pracy Matki w pracy. Matki w pracy. Raport z badania ilościowego CATIBUS 1 63125482 Michał Węgrzynowski Warszawa, maj 2015 2 Informacje o badaniu Podstawowe informacje o projekcie TIMING Badanie przeprowadził instytut Millward

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ VI. SZKOŁY ZASADNICZE ZAWODOWE, ŚREDNIE ZAWODOWE ORAZ POLICEALNE

DZIAŁ VI. SZKOŁY ZASADNICZE ZAWODOWE, ŚREDNIE ZAWODOWE ORAZ POLICEALNE DZIAŁ VI. SZKOŁY ZASADNICZE ZAWODOWE, ŚREDNIE ZAWODOWE ORAZ POLICEALNE A. SZKOŁY ZASADNICZE ZAWODOWE, ŚREDNIE ZAWODOWE ORAZ POLICEALNE DLA MŁODZIEŻY (bez specjalnych) TABL.1(59). SZKOŁY ZAWODOWE I LICEA

Bardziej szczegółowo

www.forumrynkupracy.com.pl.

www.forumrynkupracy.com.pl. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. www.forumrynkupracy.com.pl. Konferencja 22.09.11, Wrocław imię, nazwisko prelegenta: Zenon Matuszko

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2005 ROK MARZEC 2005 ROK

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2005 ROK MARZEC 2005 ROK REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2005 ROK MARZEC 2005 ROK Str. SPIS TREŚCI WSTĘP.4 ROZDZIAŁ 1 DIAGNOZA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO...6 A. Uwarunkowania gospodarki Regionu 1.

Bardziej szczegółowo

Jacy są, skąd przyjechali, co planują? - wyniki badania studentów z Ukrainy w UMCS

Jacy są, skąd przyjechali, co planują? - wyniki badania studentów z Ukrainy w UMCS Jacy są, skąd przyjechali, co planują? - wyniki badania studentów z Ukrainy w UMCS prof. dr hab. Stanisław Michałowski Rektor UMCS Cel badań oraz charakterystyka respondentów 1. Badania miały na celu poznanie:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA Rzeszów, sierpień 2016 r. Spis treści 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL BADAŃ... 3 2 METODOLOGIA... 5

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE I n f o r m a c j a RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2013 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, LISTOPAD 2013 1. W miesiącu październiku zanotowano w powiecie

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na polskim rynku pracy RYNEK PRACY

Sytuacja na polskim rynku pracy RYNEK PRACY Sytuacja na polskim rynku pracy RYNEK PRACY Maciej Frączek Czynniki warunkujące sytuację na polskim rynku pracy* - strukturalny charakter bezrobocia, spowodowany niewystarczającymi lub nieodpowiednimi

Bardziej szczegółowo