Uszczelnianie spoin budowlanych i przemysłowa izolacja akustyczna. Building joint sealing and industrial noise insulation

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uszczelnianie spoin budowlanych i przemysłowa izolacja akustyczna. Building joint sealing and industrial noise insulation"

Transkrypt

1 Uszczelnianie spoin budowlanych i przemysłowa izolacja akustyczna Building joint sealing and industrial noise insulation Specjalista w dziedzinie uszczelniania spoin budowlanych i izolacji akustycznej: Firma HANNO wytwarza taśmy uszczelniające i materiały do uszczelniania spoin połączeniowych w budowlach naziemnych oraz specjalistyczne uszczelnienia dla przemysłu samochodowego i maszynowego. Ponadto, firma HANNO wytwarza produkty izolacji akustycznej dla przemysłu samochodowego i maszynowego, jak również do akustyki pomieszczeń. The specialist for building joint sealing and noise insulation: HANNO produces sealing tapes and insulation materials for connection of joints in building construction and industrial seals for the automotive and machine building industries. HANNO also produces noise protection products for various industries and for room acoustics. 1

2 Hans-J. Hoffmann Zakład HANNO Długoletnia tradycja połączona z techniczną siłą innowacji HANNO Company Tradition combined with technical innovative strength Ponad 115 lat historii firmy uczyniło z naszego przedsiębiorstwa niezawodnego partnera naszych klientów. Już w roku 1950 rozpoczęto konfekcjonowanie miękkich pianek poliuretanowych. W połowie lat sześćdziesiątych rozpoczęto produkcję impregnowanych taśm do uszczelniania spoin. W ten sposób marka Hannoband w ciągu kilkudziesięciu lat stała się synonimem tak zwanych taśm rozprężnych w branży uszczelnień. Syntetyczne, miękkie pianki w technologii samoprzylepnej znalazły zastosowanie w różnorodnych dziedzinach wielu branż i ugruntowały pozycję naszej firmy jako specjalisty od uszczelnień i tłumienia. Niniejsza ulotka daje Państwu przegląd dostarczanych przez nas grup towarowych. Nasza doskonale dopracowana technologia, własny dział badawczorozwojowy oraz analiza porównawcza naszych produktów i usług są podstawą innowacyjności i zaawansowania produkcji. Znaczące nowości opatrzone są prawami ochronnymi o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Naszym celem wobec Państwa, naszych klientów, jest konkurencyjna wobec innych producentów relacja cena-właściwości dla nowoczesnych, dobrych jakościowo produktów w ich indywidualnych zastosowaniach. Over 115 years of corporate history have made this company a reliable partner of its customers. The manufacture of new polyurethane soft foams started as early as in The successful development of impregnated joint sealing tapes started in the mid-1960s. The Hannoband brand is synonymous to compressed tapes called compri tapes and are used for many decades. Synthetic soft foams with self-adhesive features made inroads in many areas of different industries and have built our reputation as a specialist for sealing and insulation. This booklet provides a brief overview of the product groups available from us. Our top trained application technicians, in-house research & development and benchmarking of our products and performance levels are the basis of our innovations and product variations. Major new products are protected by national and international patents. Our target for you, our customers, is a competitive price-performance ratio with valued-added for your own applications. Hans-J. Hoffmann (General Manager/CEO) Hans-J. Hoffmann (Dyrektor Generalny) 2

3 Taśmy do uszczelniania spoin Hanno Wysoce skuteczne o nadzwyczajnej trwałości Hanno Joint Sealing Tapes High efficiency and extremely long life Taśma Hannoband składa się z elastycznej miękkiej pianki, która dzięki impregnacji modyfikowanym akrylem uzyskuje doskonałe właściwości. Taśma Hannoband jest odporna na promieniowanie UV, wytrzymuje zacinający deszcz, jest otwarta na dyfuzję pary wodnej i dostosowuje się do znacznych różnic temperaturowych. Jej trwała elastyczność kompensuje zależne od temperatury ruchy elementów budowlanych. Taśma jest bezpieczna i trwała. Instytut badawczy MPA Bau Hannover potwierdza 15-letnią odporność na czynniki pogodowe taśmy Hanno band. Odpowiada ona wytycznym dyrektywy EMICODE. Taśmy wytwarzane są bez udziału HCFC (chlorofluorowęglowodorów), halogenów, formaldehydu, substancji zawierających metale ciężkie i rozpuszczalniki. Hannoband consists of flexible soft foam which obtains outstanding characteristics by impregnation with modified acrylate. Hannoband is resistant to UV radiation, withstands extreme driving rain, is open to diffusion and is insensitive to high temperature changes. The permanent elasticity of the tape compensates temperature-based movements of building components as well as construction and material tolerances. The tape is safe and long-lasting. The approved German testing institute MPA Bau Hannover confirms that Hannoband is resistant to weather for more than 15 years. The tape complies with EMICODE directives. The tapes are produced without CFC, halogens, formaldehyde, substances containing heavy metal or solvent. Taśma Hannoband nadaje się natychmiast do użycia. Daje się nakleić w trakcie jednej operacji niezależnie od warunków pogodowych. Hannoband is immediately ready for application. It can be processed in one pass in any weather. Taśma Hannoband spełnia wszelkie wymagania, jakie stawiane są wobec uszczelnień spoin. Hannoband complies with all requirements on flashed joints. ponad 15 lat odporności na warunki pogodowe odporność na promieniowanie UV nadzwyczajna szczelność przy zacinającym deszczu podatność na dyfuzję over 15 years resistance to weather resistant to UV radiation extreme resistance to driving rain open to diffusion 3

4 Opatentowana technologia membranowa Patented membrane technology Taśmy wielofunkcyjne Hanno z opatentowaną technologią membranową Nowe, wielofunkcyjne taśmy typu All In One nadają się idealnie do pewnego i szybkiego uszczelniania fug okiennych. W przypadku tych innowacyjnych taśm, opatentowana przez firmę HANNO technologia membranowa powoduje, iż taśmy odznaczają się wysokimi właściwościami izolacyjnymi. Taśma Hannoband -3E, z impregnowanej miękkiej pianki poliuretanowej, rozpręża się szczelnie w szczelinie w dłuższym okresie czasowym i trwale ją wypełnia. Ruchy elementów budowlanych przejmowane są jeszcze po wielu latach. W zależności od sposobu montażu okna, wymagany jest tylko jeden lub dwa produkty. Znaczne skrócenie czasu montażu, możliwość montażu także w trudnych warunkach pogodowych oraz łatwa aplikacja przynoszą znaczne oszczędności kosztów. Taśma Hannoband -3E dzięki doskonałym współczynnikom izolacji termicznej i przepuszczalności powietrza spełnia wszelkie wymagania znanych międzynarodowych rozporządzeń z dziedziny oszczędności energii. Bardzo dobre właściwości izolacji dźwiękowej kwalifikują te taśmy również jako przydatne do ochrony przed hałasem. Hanno - Multifunctional Tapes With patented membrane technology The new, modern all-in-one multifunctional tapes are ideal for the reliable and fast sealing of window joints. The HANNO patented membrane technology applied to these innovative tapes ensures that the tapes have an extremely high barrier effect. Hannoband -3E of impregnated polyurethane soft foam recovers in the joint after some time and thereby seals it permanently. Relative movements of building elements are compensated even after many years. The different product grades from HANNO provide a fitting solution for almost any application. Depending on the type of window joint, you need only one or two products. The substantial saving of installation time is a cost saver due to weather-independent installation and easy handling. With best thermal insulation values and high air-tightness, Hannoband - 3E meets all requirements of known international energy saving directives. The very good noise insulation properties make this tape an ideal candidate also for noise protection applications. szybki i czysty, obniżający koszty montaż długotrwałe i pewne połączenie elementów budowlanych najlepsza izolacja dźwiękowa i akustyczna fast and clean installation saves money long-lived and reliable connection of building elements best noise and heat insulation 4

5 Taśmy foliowe Hanno do zastosowań przy montażu okien Hanno -Flashing Tapes for window installation applications Firma HANNO oferuje różnorodne rozciągliwe i laminowane włókniną HANNO supplies several stretchable and fleece laminated flashing taśmy foliowe: z jednostronnie klejącym paskiem przylepnym i osobnym tapes: With an adhesive strip on one side and separate liquid adhesi- klejem do folii (klej do folii Hanno -3E MS lub klej uszczelniający ves (Hanno -3E sealing adhesive MS or Hanno -sealing adhesive F). Hanno F), jak również dwustronnie klejące taśmy z dodatkowym Alternatively alternate-sided adhesive strips or additional butyl strips paskiem butylu, jak również taśmy foliowe klejące na całej powierzchni. are available. Outside Germany, HANNO offers primarily flashing tapes Firma HANNO oferuje przede wszystkim produkty typu Duo o zmiennym for combined inside and outside use with variable moisture control. współczynniku Sd jako folie uniwersalne o zmiennej paroszczelności i They ensure a dry joint under all weather conditions. paroprzepuszczalności.w ten sposób zapewniają one suchą spoinę w czasie każdych warunków pogodowych. Besides, the new Hanno -Flashing Tapes DUO Easy and DUO Easy+ Nowe taśmy foliowe Hanno DUO Easy oraz DUO Easy+ nie wymagają need no additional liquid glue for almost any base. The strong adhe- ponadto żadnego dodatkowego kleju dla prawie wszystkich podłoży sion of the glue that is applied on the whole surface saves valuable budowlanych. Dzięki naniesionej na całej powierzchni warstwie kleju installation time. o mocnej przyczepności oszczędzacie Państwo dodatkowo cenny czas potrzebny na montaż. Hanno -Flashing Tapes are components of the Hanno 3E joint sealing Taśma foliowa Hanno jest komponentem systemu do uszczelniania system for the production of joints in accordance with RAL (Deutsches spoin Hanno -3E przeznaczonego do uszczelniania spoin zgodnie Institut für Gütesicherung) and EnEV (Energy Saving Ordinance). z RAL (Niemiecki Instytut Zapewnienia Jakości) oraz EnEV (Rozporządzenie o oszczędzaniu energii). 3-stopniowy system do uszczelnienia fug Hanno Hanno 3 Level Joint Sealing System Z pomocą 3-stopniowego systemu do uszczelniania fug Hanno The Hanno 3 Level Joint Sealing System certified by the approved certyfikowanego przez instytut badań materiałowych MPA Bau Han- German materials testing institute MPA Bau Hannover meets all nover spełnicie Państwo wszystkie wymagania, jakie stawiane są requirements of professional and permanent joint sealing. wobec fachowego i trwałego uszczelnienia spoin. You obtain Uzyskuje się: resistance to driving rain > 600 Pa odporność na intensywny deszcz > 600 Pa szczelność powietrzną zgodnie z normą DIN 4108 skuteczną izolację akustyczną w systemie do 61 db impermeability to air according to DIN 4108 effectine noise insulation in the system up to 61 db thermal insulation on passive house level izolację termiczną na poziomie domu pasywnego Guaranteed for years! Gwarancja na lata! 1 element chroniący przed wpływami atmosferycznymi/ Weather protection level 5 2 element funkcyjny/functional level 3 element wewnętrzny/inner level 1 2 3

6 Impregnacje specjalne Produkty do zabezpieczenia przed zapyleniem lub wilgocią, jak również izolacja termiczna do zastosowań przemysłowych Special impregnations Products for protection against dust and moisture as well as heat insulation in industrial applications Przykładowe dziedziny zastosowań Protecto Protecto pf Protecto plus Redusoft Pianka EL Tect Tect-o-phob Typical applications Protecto Protecto pf Protecto plus Redusoft EL-Foam Tect Tect-o-phob Przemysł samochodowy Kapsuły i osłony Elewacje i parapety Windy Urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne Urządzenia domowe Pojazdy użytkowe Maszyny rolnicze Samochody i przyczepy mieszkalne Pojazdy szynowe Maszyny do obróbki drewna Akustyka pomieszczeń Opakowania dla elektroniki Technika medyczna Automotive industry Enclosures and superstructures Fronts and window sills Lifts and elevators Refrigeration and air-conditioning Domestic appliances Commercial vehicles Harvesting machines Mobile homes and caravans Rail vehicles Woodworking machines Room acoustics Electronics packaging Medical devices Firma HANNO oferuje miękkie pianki do następujących zastosowań: Redukcja hałasu powietrznego i materiałowego Uszczelnienia przeciwpyłowe, przeciwwilgociowe i akustyczne Izolacja termiczna Ochrona przed uszkodzeniami elektrostatycznymi i mechanicznymi HANNO offers soft foams for the following applications: reduction of air-borne and structure-borne noise dust, moisture seal and noise protection heat insulation protection from electrostatic and mechanical damage 6

7 Ochrona przed hałasem stanowi o jakości życia Noise protection improves the quality of life Utrzymujące się stale dźwięki powyżej 55 db(a) (nazywane również dźwiękami o głośności pokojowej) odczuwane są jako zakłócenia. Natężenie hałasu w zakresie db(a) (odkurzacz) wywołuje już stres. To rodzi podwyższone ryzyko zachorowań układu krążenia i serca. Hanno -Protecto pianka poliuretanowa o otwartych komórkach o wysokim stopniu absorpcji szeroki wybór struktury powierzchni trwała warstwa klejowa dla zapewnienia przyczepności do trudnych podłoży Hanno -Tect oraz Tect-o-phob mały ciężar właściwy wynoszący 9-10 Kg/m³ izolacja cieplna/chłodnicza 0,035 W/mK wysoka absorpcja hałasu odporność temperaturowa do 180 C brak włókien, trudnopalna Tect-o-phob jest hydrofobowa Kurtyna powietrzna przed i po wyposażeniu w Protecto 51 Poziom hałasu powietrznego [db(a)] Pomiar 1. Stopień z ochroną przeciwdźwiękową 40,1 db(a) Pomiar 1. Stopień bez ochrony przeciwdźwiękowej 43,7 db(a) Częstotliwość [Hz] Constant noise of 55 db(a) and more (also called household noise level) is annoying. Exposure to db(a) (vacuum cleaner) already causes stress with a higher risk of cardiovascular disease. Hanno -Protecto open-cell polyurethane foam high absorption power wide choice of surfaces aggressive adhesive coat for difficult base Hanno -Tect and Tect-o-phob light weight of 9-10 Kg/m³ heat/cold insulating 0,035 W/mK high noise absorption temperature resistant to 180 C fiber-free, low flammability hydrophobic finish possible Air curtain system before and after sound proofing with Protecto 51 airborne sound level [db(a)] Step 1 measurement with sound proofing 40.1 db(a) Step 1 measurement without sound proofing 43.7 db(a) Frequency [Hz] 7

8 A company of the HANNO-VITO-GROUP in Germany Hanno Werk GmbH & Co. KG Hanno-Ring Laatzen Germany Tel Fax Internet: Trwałe i przyjazne dla środowiska Sustainable and environmentally compatible in Austria Hanno Werk GmbH & Co. KG Industriestrasse Himberg bei Wien Austria Tel Fax Internet: A Firma HANNO czuje się zobowiązana do przestrzegania zasad Green Research & Technology. Przestrzeganie zasad ochrony środowiska jest dla nas czymś oczywistym. Odpowiedzialność społeczna jest częścią naszej filozofii (Corporate Social Responsibility). Firma HANNO przestrzega również dziesięciu zaleceń na rzecz odpowiedzialności korporacyjnej i zrównoważonego rozwoju (UN Global Compact) jako zasad podstawowych i przy opracowywaniu produktów ekologicznych ( zielonych ) bierze pod uwagę wytyczne Lifestyle of Health and Sustainability (LOHAS) dla zapewnienia zrównoważonego stylu życia związanego z powiązaniem techniki i jakości życia. Zarząd firmy HANNO stawia w kontaktach międzynarodowych transparentne cele i opiera się na zasadach podanych w niemieckim kodeksie ładu korporacyjnego (Deutschen Corporate Governance Kodex). HANNO subscribes to Green Research & Technology. To actively comply with ecological requirements and improvements on new products and production methods is important to us. Corporate Social Responsibility (CSR) is part of our philosophy. HANNO applies the ten principles of the UN Global Compact as basic values. The development of green products is guided by the aspects of Lifestyle of Health and Sustainability (LOHAS) with affiliation to technology and quality awareness. HANNO takes the rules of the German Corporate Governance Codex (DCGK) into account to make the objectives of the company s management more transparent in international business relations. in Switzerland Hanno (Schweiz) AG Gewerbestrasse Sissach Switzerland Tel Fax Internet: in the USA HANNO VITO Corp. 75 Broad Street, 21st Floor New York, NY USA Tel Fax Internet: in the Russian Federation Hanno Werk GmbH & Co. KG c/o DMAN Representative 1. Kasachy per Moscow Russia Tel Fax Internet: 8 HANNO is ISO/TS and DIN EN ISO 9001 certified

Innowacyjny system czyszczenia The innovative cleaning system

Innowacyjny system czyszczenia The innovative cleaning system Innowacyjny system czyszczenia The innovative cleaning system Wprowadzenie Introduction Nie może być żadnych wątpliwości: ProfilGate to modelowy przykład sukcesu! Po bardzo udanym początku w Niemczech,

Bardziej szczegółowo

Przegląd produktów Programme overview

Przegląd produktów Programme overview Przegląd produktów Programme overview Doskonałość w zarządzaniu kablami Competence in cable management PFLITSCH Doskonałość w zarządzaniu kablami PFLITSCH Competence in cable management Koryta oraz dławiki

Bardziej szczegółowo

DrillinG. Special care...29 Transportation of material. Fixing the panels Drilling scheme WZORY INDYWIDUALNE...20 SITODRUK DRUK CYFROWY...

DrillinG. Special care...29 Transportation of material. Fixing the panels Drilling scheme WZORY INDYWIDUALNE...20 SITODRUK DRUK CYFROWY... CONTENTS What is MEG...5 Specifications The advantages of MEG...7 CUSTOM décors...21 Silk-screen printing Digital Printing...23 MEG COESO...25 Fixing systems for ventilated façades...33 Visible fixing

Bardziej szczegółowo

The Company... O firmie... E x c e l l e n t T e c h n o l o g y, E f f i c i e n c y a n d Q u a l i t y CO 2

The Company... O firmie... E x c e l l e n t T e c h n o l o g y, E f f i c i e n c y a n d Q u a l i t y CO 2 Wo r l d C l a s s P o w e r S o l u t i o n s E x c e l l e n t T e c h n o l o g y, E f f i c i e n c y a n d Q u a l i t y Energy Efficiency Natural Resources CO 2 The Company... O firmie... 2 3 Prezentacja

Bardziej szczegółowo

nekos to rzeczywistość wyłaniająca się z tworzenia

nekos to rzeczywistość wyłaniająca się z tworzenia my home technology nekos to rzeczywistość wyłaniająca się z tworzenia idei z zakresu automatyki wyrobów okiennych, która przekształca filozofię myśli w proste, lecz awangardowe rozwiązania dla Twojego

Bardziej szczegółowo

Challenges in Modern Packing Printing. Poznan, 22. November 2011 Ilka Grabener

Challenges in Modern Packing Printing. Poznan, 22. November 2011 Ilka Grabener Challenges in Modern Packing Printing Poznan, 22. November 2011 Ilka Grabener 0 Welcome & 1 Agenda 09:30 Registeration Coffee 10:00 Welcome / news from VAPack PrintCity Project Ilka Grabener 10:20 RFID

Bardziej szczegółowo

KATALOG / CATALOGUE 2009

KATALOG / CATALOGUE 2009 KATALOG / CATALOGUE 2009 Spis treści List of content Historia / History 3 Technologia / Technology 7 Uszczelki do stolarki PCV / Profiles to PCV windows 11 Uszczelki do stolarki aluminiowej / Profiles

Bardziej szczegółowo

Badania i Rozwój. Research and Development

Badania i Rozwój. Research and Development Badania i Rozwój Research and Development Badania i Rozwój / Research and Development Spis treści / Table of Contents Mostostal Warszawa S.A. / Mostostal Warszawa S.A. O firmie / About the Company 2 Słowo

Bardziej szczegółowo

Deklaracja środowiskowa

Deklaracja środowiskowa Deklaracja środowiskowa Environmental Statement OSI Food Solutions Poland 2014 Efektywne zarządzanie środowiskiem stanowi podstawę zrównoważonego rozwoju OSI Europe. Effective environmental management

Bardziej szczegółowo

SERWIS ABB DLA ENERGERTYKI ABB SERVICE FOR POWER SECTOR. Katalog / Catalogue 2007 / 2008

SERWIS ABB DLA ENERGERTYKI ABB SERVICE FOR POWER SECTOR. Katalog / Catalogue 2007 / 2008 SERWIS DLA ENERGERTYKI SERVICE FOR POWER SECTOR Katalog / Catalogue 2007 / 2008 SPIS TREŚCI / CONTENTS WSTĘP / INTRODUCTION...5 STRUKTURA SPRZEDAŻY DYWIZJI ENERGETYKI W POLSCE SALES ORGANIZATION OF POWER

Bardziej szczegółowo

K/2. Spis produktów Table of contents

K/2. Spis produktów Table of contents K/2 Spis produktów Table of contents Spis produktów Table of contents SSD, SMD, CD Podpory dystansowe do tłocznika Support for die Strona Page K/4 K/5 ROLL Moduł gnacy Bending unit Strona Page K/20 ALO,

Bardziej szczegółowo

System zarządzania magazynem LFS

System zarządzania magazynem LFS System zarządzania magazynem LFS Zintegrowane całościowe rozwiązanie Warehouse Management System LFS The integrated total solution Warehouse Management by E+P Wiodący międzynarodowy ekspert w logistyce

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

KATALOG/CATALOGUE PNEUMATICON 2009. II Targi Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań. członek POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU TARGOWEGO

KATALOG/CATALOGUE PNEUMATICON 2009. II Targi Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań. członek POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU TARGOWEGO członek POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU TARGOWEGO member of the POLISH CHAMBER OF EXHIBITION INDUSTRY KATALOG/CATALOGUE II Targi Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań PNEUMATICON 2009 KIELCE, 3-5.03.2009

Bardziej szczegółowo

Netherlands Economic Mission to Poland. Holenderska misja gospodarcza w Polsce

Netherlands Economic Mission to Poland. Holenderska misja gospodarcza w Polsce 23 26 June 2014 Netherlands Economic Mission to Poland 23 26 czerwca 2014 r. Holenderska misja gospodarcza w Polsce 23 26 June 2014 Netherlands Economic Mission to Poland 23 26 czerwca 2014 r. Holenderska

Bardziej szczegółowo

MANY WAYS ONE DIRECTION WIELE SPOSOBÓW JEDEN KIERUNEK

MANY WAYS ONE DIRECTION WIELE SPOSOBÓW JEDEN KIERUNEK MANY WAYS ONE DIRECTION WIELE SPOSOBÓW JEDEN KIERUNEK Contents Spis treści I PROFIL FIRMY 07 II WE WORK FOR THE CLIENT PRACUJEMY DLA KLIENTA 13 Client Our Partner Klient nasz Partner Sales and Technical

Bardziej szczegółowo

CELE Krótkoterminowy Średnioterminowy Długoterminowy

CELE Krótkoterminowy Średnioterminowy Długoterminowy 1 2 O PGZ Jesteśmy ludźmi pełnymi pasji, wizji i energii. Bazując na wieloletnim doświadczeniu i nabytych kompetencjach tworzymy jeden z największych koncernów obronnych w tej części świata, który ma ambicję

Bardziej szczegółowo

Piękno na pokolenia. Beauty for generations. www.cdm-drewno.pl

Piękno na pokolenia. Beauty for generations. www.cdm-drewno.pl Piękno na pokolenia Beauty for generations www.cdm-drewno.pl Szanowni Państwo! Dear All Jesteśmy przekonani, że widoki z Państwa okien są wspaniałe. Takie obrazy wymagają równie pięknych ram. To jest właśnie

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ODŁOGÓW W KRAJOBRAZIE ROLNICZYM W PLANOWANIU ARCHITEKTURY EKOLOGICZNEJ

WYKORZYSTANIE ODŁOGÓW W KRAJOBRAZIE ROLNICZYM W PLANOWANIU ARCHITEKTURY EKOLOGICZNEJ CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE JCEEA, t. XXXI, z. 61 (3/II/14), lipiec-wrzesień 2014 STRESZCZENIA Jolanta ADAMCZYK 1

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynków

Charakterystyka energetyczna budynków ıntense energy efficiency Charakterystyka energetyczna budynków Słowniczek pojęć po angielsku i po polsku Całkowitą odpowiedzialność za treść niniejszego dokumentu ponoszą jego autorzy. Dokument ten nie

Bardziej szczegółowo

KOMPOZYTY COMPOSITES PROJEKTOWANIE WYTWARZANIE BADANIA DESIGN MANUFACTURE TESTS

KOMPOZYTY COMPOSITES PROJEKTOWANIE WYTWARZANIE BADANIA DESIGN MANUFACTURE TESTS KOMPOZYTY PROJEKTOWANIE WYTWARZANIE BADANIA COMPOSITES DESIGN MANUFACTURE TESTS Śląskie Centrum Naukowo-Technologiczne Przemysłu Lotniczego Spółka z o.o. Silesian Science and Technology Centre of Aviation

Bardziej szczegółowo

From Arnold to FP SPOMAX S.A. 125 years of the company in Ostrów Wielkopolski. Od Arnolda do FP SPOMAX S.A. 125 lat firmy w Ostrowie Wielkopolskim

From Arnold to FP SPOMAX S.A. 125 years of the company in Ostrów Wielkopolski. Od Arnolda do FP SPOMAX S.A. 125 lat firmy w Ostrowie Wielkopolskim From Arnold to FP SPOMAX S.A. 125 years of the company in Ostrów Wielkopolski Od Arnolda do FP SPOMAX S.A. 125 lat firmy w Ostrowie Wielkopolskim Ostrów Wielkopolski 2007 Publisher Wydawca FP SPOMAX S.A.

Bardziej szczegółowo

KABLE BEZHALOGENOWE, OGNIOODPORNE I UNIEPALNIONE HALOGEN-FREE, FIRE RESISTANT AND FLAME RETARDANT CABLES

KABLE BEZHALOGENOWE, OGNIOODPORNE I UNIEPALNIONE HALOGEN-FREE, FIRE RESISTANT AND FLAME RETARDANT CABLES KABLE BEZHALOGENOWE, OGNIOODPORNE I UNIEPALNIONE HALOGEN-FREE, FIRE RESISTANT AND FLAME RETARDANT CABLES Szanowni Państwo, Dear stomers, Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce katalog kabli bezhalogenowych

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Dear Sirs,

Szanowni Państwo, Dear Sirs, Szanowni Państwo, sektor MŚP stanowi istotne ogniwo każdej nowoczesnej gospodarki. Dzięki swojej elastyczności oraz otwartości na innowacje w szybki sposób reaguje na bieżące potrzeby rynku, stymulując

Bardziej szczegółowo

KATALOG. posterów technologicznych

KATALOG. posterów technologicznych KATALOG posterów technologicznych prezentowanych w ramach salonu Nauka dla Środowiska przez krajowe Jednostki Badawczo-Rozowojowe oraz uczelnie działające w obszarze technologii ochrony środowiska podczas

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIA PRZEGLĄD SPAWALNICTWA 09/07. Maciej RóŜański Wojciech Gawrysiuk

STRESZCZENIA PRZEGLĄD SPAWALNICTWA 09/07. Maciej RóŜański Wojciech Gawrysiuk STRESZCZENIA PRZEGLĄD SPAWALNICTWA 09/07 Maciej RóŜański Wojciech Gawrysiuk Lutospawanie MIG/MAG blach ocynkowanych i przykłady trudno spawalnych układów materiałowych MIG/MAG Braze Welding galvanized

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2011 Annual Report

Raport Roczny 2011 Annual Report Raport Roczny 2011 Annual Report 2 Raport Roczny 2011 Annual Report Spis treści Content Zarząd oraz Rada Nadzorcza Management Board and Supervisory Board List Prezesa Zarządu Letter of the President of

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility 2 01 1 Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w Corporate Social Responsibility APORT 2011 R 0 1 1REPORT 2 Pytania, sugestie oraz propozycje współpracy związane ze Społeczną Odpowiedzialnością należy kierować

Bardziej szczegółowo

mieszadła pionowe i specjalne / top entry mixers mieszadła pionowe i specjalne top entry mixers

mieszadła pionowe i specjalne / top entry mixers mieszadła pionowe i specjalne top entry mixers mieszadła pionowe i specjalne / top entry mixers mieszadła pionowe i specjalne top entry mixers PRZEKŁADNIE DO PRACY PIONOWEJ VERTICAL DRIVING UNITS KATALOG Nr 1/2009 1 Spis treści / Contents mieszadła

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ADAMPOL SA. Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ADAMPOL SA. Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ADAMPOL SA Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA 2007-2010 W ADAMPOL SA odpowiedzialność społeczna to jeden z głównych elementów strategii Firmy. Odpowiedzialne

Bardziej szczegółowo