Zarząd Komunikacji Miejskiej w Białej Podlaskiej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarząd Komunikacji Miejskiej w Białej Podlaskiej"

Transkrypt

1 Zarząd Komunikacji Miejskiej w Białej Podlaskiej Informacja dotycząca funkcjonowania systemu komunikacji miejskiej oraz działalności Zarządu Komunikacji Miejskiej w Białej Podlaskiej Biała Podlaska, Maj 2015r str. 1

2 Spis treści 1. Sieć komunikacyjna, na której wykonywane są przewozy o charakterze użyteczności publicznej Ocena i prognozy potrzeb przewozowych Charakterystyka społeczno-gospodarcza obszaru objętego planem Demografia Rynek pracy Obiekty użyteczności publicznej Gospodarka Sfera społeczna Zagospodarowanie przestrzenne Podział miasta na rejony i mikrorejony komunikacyjne oraz ich charakterystyka Pożądany standard usług przewozowych w przewozach o charakterze użyteczności publicznej Uwzględnienie w standardzie usług dostępu osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej zdolności ruchowej Standardy w zakresie przystanków komunikacji miejskiej Standardy w zakresie informacji dostępnej dla pasażerów Uwzględnienie w standardzie usług aspektu ochrony środowiska Uwzględnienie w standardzie usług przewozowych dostępności podróżnych do infrastruktury przystankowej Preferencje dotyczące wyboru rodzaju środków transportu, w szczególności propozycje dotyczące wyboru rodzaju tych środków, uwzględniając infrastrukturę transportową znajdującą się na obszarze objętym planem transportowym Wskaźnik motoryzacji Preferowane cechy komunikacji zbiorowej określone na podstawie ankiety przeprowadzonej w maju 2015r Graficzne przedstawienie obciążenia sieci transportu zbiorowego Podaż usług w zależności od typu dnia tygodnia Obciążenie sieci transportu zbiorowego w zależności od pory dnia Popyt na usługi przewozowe Wyniki badań potoków pasażerskich str. 2

3 7. Opis przewidywanego finansowania usług przewozowych, z wyszczególnieniem możliwych wewnętrznych i zewnętrznych źródeł i form finansowania Formy finansowania usług przewozowych Źródła finansowania usług przewozowych Zasady organizacji rynku przewozów, w tym przewidywany tryb wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego Sposób organizowania systemu informacji dla pasażera Sposoby pobierania obowiązujących opłat za przejazd Obowiązujące uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Kierunki rozwoju transportu publicznego w Białej Podlaskiej Polityka transportowa miasta Biała Podlaska Monitorowanie procesu wdrażania Zintegrowanego planu rozwoju transportu publicznego w mieście Biała Podlaska Kierunki rozwoju transportu publicznego w Białej Podlaskiej str. 3

4 1. Sieć komunikacyjna, na której wykonywane są przewozy o charakterze użyteczności publicznej. Komunikacja autobusowa w Białej Podlaskiej aktualnie obsługiwana jest przez 2 operatorów realizujących przewozy w ramach zawartych umów na świadczenie usług przewozowych, tj.: 1. Miejski Zakład Komunikacyjny w Białej Podlaskiej Spółka z o.o., obsługiwanych linii 9, liczba autobusów 29 szt., średni wiek taboru 5 lat, udział w przewozach 94,58%, udziału nowoczesnego taboru niskopodłogowego z przyklękiem 41%. Zadania usług przewozowych wykonuje jako podmiot wewnętrzny. 2. Prywatna Komunikacja Miejska WICZUK Tadeusz Wiczuk, obsługiwanych linii 2, liczba autobusów 3 szt., średni wiek taboru 10 lat, udział w przewozach 5,42%, udziału nowoczesnego taboru niskopodłogowego z przyklękiem 100%. Zadania usług przewozowych wykonuje w wyniku zastosowania procedury przetargowej w ramach zamówień publicznych. Zarząd Komunikacji Miejskiej jako organizator wykonuje działania w zakresie synchronizacji rozkładów jazdy linii funkcjonujących według modułowej częstotliwości kursów w najważniejszych punktach przesiadkowych. Umożliwiło to wprowadzenie systemu przesiadkowego i pokrycie obszaru miasta i gminy zmniejszoną w stosunku do poprzedniej liczbą linii autobusowych. Obecnie na terenie Miasta Biała Podlaska funkcjonuje 11 linii autobusowych z czego: 9 linii kursuje w dni robocze; 11 linii kursuje w soboty; 11 linii kursuje w niedziele i święta; a częstotliwość kursowania linii komunikacyjnych wynosi: w dzień roboczy (2 wozy/godz. w godz. szczytu 3 wozy/godz.); w soboty (1 wóz/godz. Linia H - 2 wozy/godz.); niedziele (1 wóz/godz.); Do obsługi zadań komunikacyjnych w godzinach szczytu w dni robocze dysponowanych jest 26 autobusów, w dni robocze wolne od nauki 17, w soboty 13 a w niedziele i święta 11. str. 4

5 Ilość kursów Liczba kursów wykonywanych na wszystkich liniach w ciągu dnia wynosi: w dzień roboczy 560 kursów w dzień roboczy wolny od nauki 384 w soboty 294 kursy w niedziele i święta 244 kursy dzień roboczy Ilość wozokilomet rów dzień roboczy wolny od nauki Ilość kursów Ilość wozokilomet rów Liczba kursów Ilość kursów sobota Ilość wozokilomet rów niedziela i święta Ilość kursów Ilość wozokilomet rów A , , , ,3 B , , , ,6 C , , , ,6 D , , , ,6 E , , , F , , G , , H , , , ,4 I , , , P T ,6 4 45,6 Relacje linii komunikacyjnych wraz z długością tras: Ilość wzkm na linii A SIDORSKA P. DO STYRZYNIEC PRZEZ POROSIUKI 20,9 SIDORSKA P. DO STYRZYNIEC 15,7 SIDORSKAP. DO SŁAWACINEK WIEŚ 10,2 SIDORSKA P. DO WARSZAWSKA V 9,6 BRZEGOWA BAZA DO SŁAWACINEK WIEŚ 11,1 A STYRZYNIEC DO SIDORSKA P. PRZEZ POROSIUKI 20,9 STYRZYNIEC DO SIDORSKA P. 15,7 SŁAWACINEK WIEŚ DO SIDORSKA P. 10,2 WARSZAWSKA V DO SIDORSKA P. 9,6 WARSZAWSKA V DO BRZEGOWA BAZA 10,5 str. 5

6 B GRZYBOWA DO FRANCUSKA P. 9,9 GRZYBOWA DO GRABANÓW ODR 13,7 GRZYBOWA DO GRABANÓW ODR PRZEZ JULKÓW 18,4 GRZYBOWA DO KOZULI 11,1 GRZYBOWA DO DWORZEC PKP 4,8 B DWORZEC PKP DO GRZYBOWEJ 4,8 GRABANÓW ODR DO GRZYBOWEJ PRZEZ JULKÓW 18,4 GRABANÓW DO GRZYBOWEJ 13,7 KOZULA DO GRZYBOWEJ 11,1 FRANCUSKA P. DO GRZYBOWEJ 9,9 FRANCUSKA P. DO DWORZEC PKP 5,1 KOZULA DO DWORZEC PKP 6,3 C ROBOTNICZA DO TEREBELSKA P. 9,9 DWORZEC PKP DO TEREBELSKA P 0 ROBOTNICZA DO DWORZEC PKP 4,3 C TEREBELSKA P. DO ROBOTNICZEJ 9,9 TEREBELSKA P. DO DWORZEC PKP 5,6 DWORZEC PKP DO ROBOTNICZEJ 4,3 D AL..SOLIDARNOŚCI P. DO TEREBELSKIEJ 9,8 AL..SOLIDARNOSCI P. DO RAKOWISK 13,5 D RAKOWISKA DO AL.. SOLIDARNOŚCI P. 13,5 TEREBELSKA DO AL.. SOLIDARNOŚCI P. 9,8 E TWARDA DO BIAŁKA ZAJAZD 7,3 TWARDA DO CMENTARZ KOM. 8,2 TWARDA DO AL.. SOLIDARONOŚCI P. 9,5 TWARDA DO AL.. SOLIDARNOSCI P. PRZEZ BIAŁKĘ ZAJAZD 9,9 TWARDA DO NARUTOWICZA 1 3,5 E BIAŁKA ZAJAZD DO TWARDEJ 7,3 AL..SOLIDARNOSCI P. DO TWARDEJ 9,4 AL..SOLIDARNOŚCI P. DO TWARDEJ PRZEZ BIAŁKĘ ZAJAZD 9,9 NARUTOWICZA 1 DO TWARDEJ 3,5 CMENTARZ KOMUNALNY DO TWARDEJ 8,2 F SIDORSKA P. DO KASPROWICZA 8,9 BRZEGOWA BAZA DO KASPROWICZA 9,8 F KASPROWICZA DO SIDORSKA P. 8,9 KASPROWICZA DO BRZEGOWA BAZA 9,8 str. 6

7 G SIDORSKA P. DO TEREBELSKA P. 6,8 CZOSNÓWKA P. DO TEREBELSKA P. 14,3 CZOSNÓWKA P. DO AL.. SOLIDARNOSCI P. 5,1 G H H I TEREBELSKA P. DO SIDORSKA P. 6,8 TEREBELSKA P. DO CZOSNÓWKA P. 14,3 AL.. SOLIDARNOSCI P. DO CZOSNÓWKA P. 5,1 CZOSNÓWKA P. DO TEREBELSKA P. 14,7 SIDORSKA P. DO TEREBELSKA P. 9,5 TEREBELSKA P. DO CZOSNÓWKA P. 14,7 TEREBELSKA P. DO SIDORSKA P. 9,5 TWARDA DO TEREBELSKA P. 9,1 TWARDA DO NARUTOWICZA II 6 I TEREBELSKA P. DO TWARDA 9,1 P DWORZEC PKP DO CMENTARZ KOM. 8 P CMENTARZ KOM. DO DWORZEC PKP 8 T TEREBELSKA P. DO CMENTARZ KOM. 11,4 T CMENTARZ KOM. DO TEREBNELSKA P. 11,4 W układzie tym funkcjonuje również 5 linii autobusowych, których wybrane kursy obsługują relacje na trasach łączących Gminę Miejską Biała Podlaska z Gminą Biała Podlaska (zawarto stosowne porozumienie międzygminne z Gminą Biała Podlaska w zakresie lokalnego transportu zbiorowego Uchwała Nr XXII/118/11 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 28 listopada 2011r.) na potrzeby dojazdu pasażerów do miejsca pracy i nauki, sklepów, urzędów i instytucji administracji państwowej. linia A z Sidorskiej Pętli do Styrzynica, Porosiuk, Sławacinka Starego linia B z Dworca PKP do Kozuli, Grabanowa, Wilczyna, Julkowa linia D z Al. Solidarności do Rakowisk linia G z Al. Solidarności do Czosnówki linia H z Terebelskiej Pętli do Czosnówki Nowoczesny tabor niskopodłogowy znacznie ułatwia korzystanie z miejskiej komunikacji osobom niepełnosprawnym oraz rodzicom z wózkami dziecięcymi. Autobusy są wyposażone w system monitoringu, wyświetlacze prezentujące przebieg str. 7

8 trasy, kasowniki dwufunkcyjne (umożliwiają skasowanie elektronicznego biletu na Bialskiej Karcie Miejskiej oraz biletu papierowego), pochylnie ułatwiające wjazd i wyjazd wózka inwalidzkiego z pojazdu, system głosowego zapowiadania przystanków oraz klimatyzację całej przestrzeni pasażerskiej. Dodatkowo, nowoczesne autobusy są przyjazne środowisku naturalnemu spełniają normę spalin EURO 5. Miejską komunikacją autobusową w 2014 r. przewieziono pasażerów. Łącznie autobusy wykonały wozokilometrów. Średnia prędkość komunikacyjna trakcji autobusowej wyniosła 20,2 km/h. str. 8

9 str. 9

10 Charakterystyka Charakterystyka sieci komunikacyjnej Obszar objęty siecią komunikacyjną Miasto (gmina) organizująca transport miejski Gminy korzystające z działalności organizatora Gmina Wiejska Biała Podlaska Powierzchnia obszaru [km2] Liczba ludności Długość tras 100,95 48,25 52,70 Długość linii 233,40 102, Liczba linii w tym: autobusowych miejskich Dominujące standardy częstotliwości w szczytach przewozowych na liniach [poj. w godz.] autobusowych miejskich Maksymalna liczba pojazdów w ruchu w dni powszednie w szczytach przewozowych w dni powszednie poza szczytami w soboty w południe, w niedziele i święta po południu w niedziele i święta po południu Maksymalna zdolność przewozowa oferowana w ciągu godz. w dni powszednie w szczytach przewozowych w dni powszednie poza szczytami w soboty w południe, w niedziele i święta po południu w niedziele i święta po południu str. 10

11 średnia liczba miejsc dla całego taboru: 91 LP Nr. rej. Marka i typ Liczba miejsc siedzących Liczba miejsc stojących całkowita liczba miejsc Uwagi wiek pojazdu rok produkcji 1 LB JELCZ 120M EURO LB JELCZ 120MM EURO LB JELCZ 120MM EURO LB JELCZ M125M EURO LB Solbus B 9, EURO LB JELCZ M101/ EURO LB JELCZ M101/ EURO LB JELCZ M101/ EURO LB JELCZ M101/ EURO LB JELCZ M101/ EURO LB JELCZ M101/ EURO LB JELCZ M101/ EURO LB JELCZ M101/ EURO LB JELCZ M101/ EURO LB JELCZ M101/ EURO LB JELCZ M101/ EURO LB JELCZ M101/ EURO LB Solbus SM12 EURO 5/KLIM./ DC BRAMKI LICZĄCE LB Solbus SM12 EURO 5/KLIM./ DC BRAMKI LICZĄCE LB Solbus SM12 EURO 5/KLIM./ DC BRAMKI LICZĄCE LB Solbus SM12 EURO 5/KLIM./ DC BRAMKI LICZĄCE LB Solbus SM12 EURO 5/KLIM./ DC BRAMKI LICZĄCE LB Solbus SM12 DC EURO 5/KLIM LB Solbus SM12 DC EURO 5/KLIM LB Solbus SM12 DC EURO 5/KLIM LB Solbus SM120 C EURO 5/KLIM LB Solbus SM12 DC EURO 5/KLIM LB Solbus SM12 DC EURO 5/KLIM LB Solbus SM12 DC EURO 5/KLIM LB Mercedes Cito EURO LB Mercedes Cito EURO LB Mercedes Cito EURO str. 11

12 2. Ocena i prognozy potrzeb przewozowych Charakterystyka społeczno-gospodarcza obszaru objętego planem Informacje ogólne o mieście Biała Podlaska Biała Podlaska jest gminą miejską, która równocześnie jest siedzibą powiatu bialskiego. Po reformie administracyjnej, od 1999 roku posiada status powiatu grodzkiego i wiele uprawnień predestynujących ją do roli głównego ośrodka administracyjnego regionu. Biała Podlaska jest miastem średniej wielkości, zajmującym powierzchnię 49,41 km² leżącym we wschodniej Polsce, w północno - wschodniej części województwa lubelskiego. Znajduje się na jednym z najważniejszych szlaków komunikacyjnych Polski i Europy - międzynarodowej drodze E30 łączącej Madryt, Paryż, Berlin, Warszawę i Moskwę oraz międzynarodowej magistrali kolejowej E20; tworzących główny korytarz komunikacyjny Europy Wschód Zachód. W odległości 36 km od miasta przebiega granica państwa z Białorusią. Miasto Biała Podlaska graniczy z gminą Biała Podlaska. Pod względem liczby mieszkańców Biała Podlaska to czwarte, po Lublinie, Chełmie i Zamościu miasto w województwie lubelskim. Według danych GUS, na koniec 2014 r. Białą Podlaską zamieszkiwało osób (dane na dzień 31 grudnia 2014r.), zaś województwo lubelskie w 2013 r osób Demografia DEMOGRAFIA MIASTA BIAŁA PODLASKA I POWIATU BIALSKIEGO Według danych na koniec 2013 r. Białą Podlaską zamieszkiwało osób (faktyczne miejsce zamieszkania), co stanowiło ok. 2,67% mieszkańców województwa lubelskiego. Wykres Liczba ludności w mieście Biała (od 2000 r. do 2013 r.) Powiat m. Biała Podlaska Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z BDL GUS. str. 12

13 Liczbę ludności miasta Biała Podlaska w latach wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. przedstawia poniższe zestawienie w tabeli nr 6. Tabela Liczba ludności powiatu grodzkiego w latach Powiat miasto Biała Podlaska Lata Kobiety Mężczyźni Ogółem Z powyższej tabeli wynika, że na terenie miasta Biała Podlaska w strukturze mieszkańców przeważają kobiety. W 2013r. na terenie miasta było o kobiet więcej niż mężczyzn. Tabela Struktura ludności w powiecie grodzkim na tle woj. Lubelsk iego i Polski wg stanu na rok Wyszczególnienie miasto Biała Podlaska woj. Lubelskie Polska osoby % udział % udział % udział Ogółem (osoby) % 100% 100% Przedprodukcyjnym* ,20% 18,30% 18,20% Produkcyjnym** ,00% 62,70% 63,40% Poprodukcyjnym*** ,80% 18,90% 18,40% *wiek przedprodukcyjny: 14 lat i mniej **wiek produkcyjny: lat kobiety i lat mężczyźni. ***wiek poprodukcyjny: powyżej 60 lat kobiety, powyżej 65 lat mężczyźni. Miasto Biała Podlaska zajmuje czwartą lokatę w województwie Lubelskim pod względem liczby mieszkańców. Według danych GUS w 2014r, gęstość zaludnienia dla obszaru miasta Biała Podlaska wyniosła 1167 osób na km². Dla obszaru powiatu Biała Podlaska gęstość zaludnienia wynosi 41 osób na km². str. 13

14 Wykres Opracowanie własne na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego Biała Podlaska Chełm Lublin Zamość Gęstość zaludnienia Wykres Liczba pasażerów komunikacji miejskiej w Białej Podlaskiej w skali jednego dnia, w badanych okresach czasu. Liczba pasażerów komunikacji miejskiej w Białej Podlaskiej w skali jednego dnia, w badanych okresach czasu paź paź paź paź paź paź paź-14 Dzień roboczy Sobota Niedziela str. 14

15 Rynek pracy Według wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w maju 2011 roku w mieście Biała Podlaska było gospodarstw domowych. Przeciętna liczba osób w gospodarstwie wynosiła 3,13 przy średniej w woj. lubelskim 2,93 i kraju 2,84. Poziom życia ludności jest zależny od poziomu dochodów, które w przypadku miasta Biała Podlaska, średnie miesięczne wynagrodzenie brutto było podobne do średniej z woj. lubelskiego. Średnio na koniec 2013 r. w mieście Biała Podlaska dochody kształtowały się na poziomie 3 461,96 zł przy średniej dla kraju wynoszącej zł i zł dla województwa są niższe o 10,7% w stosunku do średniej w kraju i zbliżone do wojewódzkiej. Tabela Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w mieście Biała Podlaska, powiecie bialskim, woj, lubelskim i Polsce w latach Jednostka terytorialna Polska woj. lubelskie miasto Biała Podlaska Ogółem ,04 zł 3 158,48 zł 3 315,38 zł 3 435,00 zł 3 877,43 zł 2 486,22 zł 2 771,99 zł 2 891,30 zł 3 099,60 zł 3 488,61 zł 2 371,55 zł 2 649,61 zł 2 853,38 zł 3 112,71 zł 3 461,96 zł Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. Na koniec grudnia 2014r. stopa bezrobocia wynosiła: - w mieście Biała Podlaska -15,1%, tj osoby, - w powiecie bialskim -14,5%, tj osób, - w województwie lubelskim -12,7%, - w kraju -11,5% Obiekty użyteczności publicznej. Z punktu widzenia zaspokojenia podstawowych potrzeb przewozowych, związanych z użytecznością publiczną, podstawowe znaczenie ma zapewnienie dostępności najbardziej istotnych obiektów publicznych. Listę takich obiektów w Białej Podlaskiej zawarto w poniższej tabeli: str. 15

16 Obiekty użyteczności publicznej: Bialskie Centrum Kultury; Centrum Informacji Turystycznej; Warszawska 11 Biuro Rzeczy Znalezionych Brzeska 109 przy ZPH Zieleń Bursa Szkolna Podmiejska 36 Delegatura Kuratorium Oświaty Brzeska 41 Delegatura Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Warszawska 12c Delegatura Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Brzeska 41 Delegatura Państwowej Służby Ochrony Zabytków Janowska Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego Okopowa 3 Filia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego Warszawska 14 Filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy Warszawska 14 Galeria Podlaska Warszawska 12 Izba Celna Brzeska 81 Klub Kultury "Eureka" Orzechowa 34 Klub Kultury "Piast" Spółdzielcza 4 Klub Kultury Scena Zygmunta Augusta 6 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Sidorska 93 Komenda Miejska Policji Plac Wojska Polskiego 23 Komornik Sądu Rejonowego Warszawska 6 Miejska Biblioteka Publiczna Warszawska 12a Miejska Biblioteka Publiczna - Filia Nr 1 Aleja 1000-lecia 33 Miejska Biblioteka Publiczna - Filia Nr 2 Warszawska 11 Miejska Biblioteka Publiczna - Filia Nr 3 Zygmunta Starego 10 Miejska Biblioteka Publiczna - Filia Nr 4 Podleśna 5 Miejska Biblioteka Publiczna - Filia Nr 6 Orzechowa 34 Miejska Biblioteka Publiczna - Filia Nr 9 Kolejowa 8 Miejski Inspektorat Weterynarii Żeromskiego 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Piłsudskiego 24 Miejski Rzecznik Konsumentów Brzeska 41 Muzeum Południowego Podlasia Warszawska 12 Muzeum Południowego Podlasia-Oddział Martyrologiczno-Historyczny Łomaska 21 Oddział Urzędu Statystycznego Brzeska 41 Oddział Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Kolejowa 21 Państwowa Inspekcja Pracy Narutowicza 35a Placówka Straży Granicznej Dokudowska 19 Placówka terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Sadowa lok. 12 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Waryńskiego 3 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Warszawska 18 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Piłsudskiego 5/7 Powiatowy Urząd Pracy Brzeska 101 Prokuratura Rejonowa Piłsudskiego 5-7 Przedszkole Akademia Przedszkolaka Piaskowa 16 str. 16

17 Przedszkole Przyjaciół Kubusia Puchatka Łomaska 70 Przedszkole U cioci Marchewki Kąpielowa 18 Przedszkole Niepubliczne Biedroneczka Warszawska 14 Przedszkole Niepubliczne Przyjaciół Kubusia Puchatka Kolejowa 19 Przedszkole Samorządowe nr 10 Nowa 20/24 Przedszkole Samorządowe nr 11 Sidorska 20 Przedszkole Samorządowe nr 13 Kazimierza Jagiellończyka 17 Przedszkole Samorządowe nr 14 Łukaszyńska 34 Przedszkole Samorządowe nr 15 im. Juliana Tuwima Akademicka 8 Przedszkole Samorządowe nr 17 Zygmunta Starego 4 Przedszkole Samorządowe nr 3 im. Marii Kownackiej Janowska 14 Przedszkole Samorządowe nr 6 Łomaska 21 Przedszkole Samorządowe nr 7 Waryńskiego 1 Publiczne Gimnazjum nr 6 im. Jana Pawła II Zygmunta Augusta 2 Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie Zespół w Białej Podlaskiej Brzeska 41 Samorządowe Przedszkole Integracyjne dzieci niepełnosprawnych nr 16 im. Jana Brzechwy Wesoła 21/23 Sąd Rejonowy Brzeska Starostwo Powiatowe Brzeska 41 Straż Miejska Brzeska 36A Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterskich Lotników Podlasia Akademicka 8 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej Sportowa 7 Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego Moniuszki 36 Szkoła Podstawowa nr 9 im. Królowej Jadwigi Zygmunta Augusta 2 Urząd Celny Brzeska 81 Urząd Gminy Prosta 31 Urząd Kontroli Skarbowej Brzeska 81 Urząd Miasta Marszałka J. Piłsudskiego 3 Urząd Miasta Biała Podlaska Marsz. J. Piłsudskiego 3 Urząd Skarbowy Prosta 19 Urząd Stanu Cywilnego Janowska Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej Brzeska 41 Zarząd Komunikacji Miejskiej w Białej Podlaskiej Plac Wolności 12 Żłobek Miejski "Skarbiec Skrzata" Janowska 22 Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi: Sidorska 30 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. J. Kochanowskiego, Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Marsz. J. Piłsudskiego Zespół Szkół Ogólnokształcących: Kraszewskiego 1 I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Ignacego Kraszewskiego, I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, I Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące, I Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza: Leszczynowa 16 Szkoła Podstawowa nr 6, str. 17

18 Publiczne Gimnazjum nr 5, III Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3: Narutowicza 39 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ks. St. Brzóski, Publiczne Gimnazjum nr 3 im. Emilii Plater, II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 Akademicka 8a Publiczne Gimnazjum nr 2 im. M. Kopernika, IV Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej: Piłsudskiego 36 Publiczne Gimnazjum nr 1, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1, Technikum nr 1, Technikum Uzupełniające nr 1, Technikum Uzupełniające dla Dorosłych nr 1, I Liceum Profilowane, Szkoła Policealna Zaoczna Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Brzeska 71 Wigury: Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2, Technikum nr 2, Technikum Uzupełniające nr 2, Technikum Uzupełniające nr 2 dla Dorosłych, II Liceum Profilowane, Szkoła Policealna Zawodowa, Zespół Szkół Specjalnych: ul. Orzechowa 58 Szkoła Podstawowa Specjalna, Publiczne Gimnazjum Specjalne, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, Spółki miejskie Zakład Produkcyjno Handlowy "Zieleń" Spółka z o.o. Brzeska 109 Miejski Zakład Komunikacyjny Brzegowa 2 Zakład Gospodarki Lokalowej Żeromskiego 5 Bialskie Wodociągi i Kanalizacja "Wod-Kan" Sp. z o.o. Narutowicza 35a Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. Pokoju 26 Sektor prywatny: USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE TELBIAL Brzeska 134 ELTEL Sidorska 102 A MEDIA Słowo Podlasia Warszawska 13 Dziennik Wschodni Warszawska 13 Katolickie Radio Podlasia Brzeska 33a Radio Lublin Plac Wolności 12 Telewizja Kablowa VECTRA S.A. Przedstawicielstwo w Białej Podlaskiej Łomaska 2 str. 18

19 USŁUGI SANITARNE Zaręba Antoni Topolowa 1 Komunalnik spółka z o.o. Aleja Jana Pawła II 33 Wywóz Nieczystości Płynnych Jakubowicz Wiktor Powstańców 12 USŁUGI PRALNICZE Pralnia Kościuszki 3 Pralnia "ECO-DANTEX" Narutowicza 3 Usługi Pralnicze Cioch Adam Witoroska 28 Medi-Sept Sp. z o.o. w Lublinie Punkt Pralniczy przy W Sz S Terebelska USŁUGI TRANSPORTOWE Kociuk Logistics Sp. z o.o. Sidorska 76 ALL TRUCKS Krzysztof Woroszyło Aleja Solidarności 19 California Trailer Sp. z o.o. Sidorska 117c PHT "TKS-TRANS" Sidorska 165 ZAKŁADY PRODUKCYJNO REMONTOWE SAMOCH. CIĘŻAROWYCH Biascan S.A. Białka 89 Szeptycki Truck Serwis Brzeska 174 STACJE WETERYNARYJNE Gabinet Weterynaryjny Iwanicki Andrzej Kolejowa 15 Lecznica dla Zwierząt "ANIMALS" Armii Krajowej 8 Lecznica dla Zwierząt Żeromskiego 1 Gabinet Weterynaryjny Rędzikowski Janusz Akademicka 67 Gabinet Weterynaryjny Tusińska Barbara Królowej Jadwigi 2A/1 Gabinet dla zwierząt Łukasz Górniak Parkowa 1 STACJE SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNE Powiatowa Stacja (Dyrekcja) Sanitarno - Epidemiologiczna Warszawska 18 Powiatowa Stacja (Laboratorium) Sanitarno - Epidemiologiczna Kopernika 7 PRZYCHODNIE LEKARSKIE NZOZ Przychodnia Rejonowa nr 1 NZOZ "VENA" Krystyna Klimek, Anna Marczuk Narutowicza 35 Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Lublin Oddział Biała Podlaska Okopowa 3 NZOZ Przychodnia Rejonowa Nr 2 Łomaska 19 NZOZ "T-Med." Przychodnia Rejonowa Nr 3 Zygmunta Augusta 9 NZOZ "T-Med." Przychodnia Rejonowa Nr 3 Terebelska 67 NZOZ Przychodnia Rejonowa Nr 4 Parkowa 11 NZOZ Przychodnia Zdrowia Psychicznego Janowska 17 NZOZ "OKULISTA" Spółka Cywilna NZOZ "LARNGOLOG" Spółka Cywilna; NZOZ Przychodnia Neurologiczna; NZOZ Przychodnia Dermatologiczna Warszawska 14 NZOZ Przychodnia Kolejowa Kościuszki 16 Niepubliczny Zakład Opieki Stomatologicznej; NZOZ Poradnia dla Kobiet; NZOZ Poradnia Chirurgiczna; NZOZ Przychodnia Zdrowia Psychicznego Parkowa 11 NZOZ Przychodnia przy S.I. ELREMET Prosta 35 NZOZ Przychodnia "Zdrowie" Sidorska 59 NZOZ "Achilles" Poradnia Ortopedyczno - Urazowa Terebelska 58 NZOZ "Gyne-Vita" Poradnia Ginekologiczna; NZOZ Poradnia Neurologiczna Terebelska 67 NZOZ "Medyk" S.C. Królowej Jadwigi 2 str. 19

20 STACJE KRWIODAWSTWA Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie Oddział Biała Podl. Terebelska POGOTOWIA RATUNKOWE Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego Warszawska 20 SZPITALE CYWILNE Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Terebelska HOTELE CYWILNE Dom wycieczkowy "PODLASIE" Piłsudskiego 38 Hotel "Capitol" Reymonta 3 Hotel "Merkury" Kolejowa 31 B Hotel "DUKAT" Warszawska 129 Zajazd "U Radziwiłła" Powstańców 4 Hotel "Odys" Parkowa 21 Hotel "Odys-Bis" Orzechowa 1 Hotel "Leon" Nowa 29 Hotel "Helios" Sworska 33 Hotel "U Marka" Francuska 45 Hotel "Boss" Akademicka 117 Hotel "Złota Rybka" Zgoda 1A Hotel "Sylwia" Parkowa 13 Hotel "Delfin" Aleja Jana Pawła II 11 Hotel "Oskar" Północna 23 Hotelik "Eden" Sidorska 56 B Hotel "Mixbud" Terebelska 104 Hotelik "AS" Aleja Jana Pawła II ZAKŁADY BUDOWLANE Przedsiębiorstwo Budowlano - Produkcyjne Spółdzielnia "ZIB" Fabryczna 5 PPHU "TRANSBET" Grzybowa 52 A P.W. "BUDOMEX" Spółka z o.o. Brzeska 156 HURTOWNIE MAT. KONSTR. BUDOWLANYCH Firma "KLEK" Spółka z o.o. Łomaska 85 ODMET Łomaska 29 RAPID Technika Grzewcza i Sanitarna Prosta 7 STACJE PALIW OKTAN Warszawska 128 OKTAN Sidorska 55 SUNDAY SHELL Terebelska 77 DOMBUD Brzeska 174 PETRO-DOM Piaskowa 47 PPKS Sidorska 54 LPG Lubelska 1 PKN ORLEN Janowska 73 AUTO-GAZ Brzeska 158 Spółdzielnia Usług Rolniczych Jana Pawła II 139 PETRODOM Sidorska 82 str. 20

21 CONKRET Sidorska 105 TRANSPOL Brzeska 154 GEO-GAZ Zamkowa 1 PKN "ORLEN" Zamkowa 2 ZAMEL Słowackiego 1 PW "KOMUNALNIK" Aleja Jana Pawła II 33 HURTOWNIE ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO NEPTUN Spółka z o.o. Handlowa 3 P.H.U. "FORTECH" Spółka z o.o. Sidorska 142 P.W. "MARKOPOL IV" Spółka z o.o. Brzeska 93 Aida Sp. z o.o. Gwardii Ludowej 17b HURTOWNIE BUDOWLANE Firma "KLEK" Spółka z o.o. Łomaska 85 MERKURY P.H.U.P. Grzybowa 50 TRAPEZ Spółka Jawna Sitnicka 137 P.W. "OSKAR" Sklep Materiałów Budowlanych Północna 23 P.W. "VIKKING" KTS Spółka z o.o. Aleja Solidarności 4 SC "X" Materiały Budowlane W. M. i D. Demidowicz Francuska 44 Art. - Decort Polskie Składy Budowlane Aleja Jana Pawła II 171 P.H. "BŁONIE" Spółka Jawna Rzeczna 2 GAMA Stanisław Mazur Sidorska 102 Hurtownia "TANIE GRZANIE" Brzeska 158 HURTOWNIE CHEMICZNE KOSMET-HURT Hurtownia Chemiczno-Kosmetyczna Aleja Jana Pawła II 200 Firma Handlowa "SEDCHEM" Spółka Jawna Aleja Jana Pawła II 192 JURECZEK Hurtownia Farb i Lakierów Handlowa 1 TADDEO Głowacki Dariusz Skłodowskiej Curie 3 b SONA Aleja Jana Pawła II 8 HURTOWNIE PAPIERNICZE AGA Hurtownia Artykułów Szkolno-Biurowych i Opakowań Brzeska 57 JĘDREK Przedsiębiorstwo Handlowe Reformacka 9 SELECT Brzeska 56 Cezas Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół Sp. Z o.o. Janowska 16 HURTOWNIE MEDYCZNE (APTEKI) Hurtownia Leków "MALEX" Zbigniew Wróblewski Spółka Jawna Narutowicza 64 A Hurtownia Leków "SLAWEX" Piaskowa 16 Hurtownia Farmaceutyczna PZFiM "APTEKARZ" S.A. Sidorska 102 Baran D. i S-ka Parkowa 1 Centuria Plac Wolności 26 Optima Terebelska 67 Panaceum Kopernika 22 Godlewscy T.R. Orzechowa 32 Łozowska M. i P. Łozowski Narutowicza 33 Żądło-Markiewicz K. Kościuszki 5 Sana Terebelska 49 Sana Terebelska 51 str. 21

22 Hołubowicz D. Warszawska 17 Polak D. Zielińska D. Brzeska 13 Utrica Sidorska 20E Wróblewska A. Brzeska 37 Wróblewski Zbigniew Plac Wolności 14 Vita Królowej Jadwigi 2 Farmacja Kolejowa Sp. z o.o. Sidorska 27 Daniluk Krystyna Sidorska 59b Viola Sidorska 59 Apteka w WSzS Terebelska 57/65 A. Kurowska - M.Nowicka s.c. Kolejowa 5 Spółka Cywilna Michał Szumiło Grzegorz Godlewski Sidorska 100 Apteka w Kauflandzie Aleja Jana Pawła II 163 HURTOWNIE ELEKTRONICZNE SOLAR-ELEKTRO Spółka z o.o. Handlowa 1 ASAJ Spółka z o.o. Sidorska 59 KRZYSZTOF P.H.U. Krzysztof Lichograj Sielczyk 28 ELPIE Spółka z o.o. Sidorska 56 b Elkabel S.J. Szczygielski Andrzej Sidorska 59 HURTOWNIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO POJ. SAMOCHODOWYCH PW "Max-Auto" Narutowicza 8a Mirex S.J. Brzeska 111 RESTAURACJE, BARY Pizzeria "Jedynka" Plac Wolności 11 Jagiellońska Terebelska 60 Merkury Kolejowa 31B Capitol Reymonta 3 Dukat Warszawska 129 Karol Północna 23 Osjann Janowska 11bc U Radziwiłła Powstańców 4 Czardasz Piłsudskiego 9 PIEKARNIE MAT - ROM Spółka Cywilna Piłsudskiego 27 Piekarnia K i B Zaciura Francuska 162 Piekarnictwo i Handel "U Rafała" Sitnicka 14 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "TUR" Wolska 2 PSS "Społem" Północna 6 HURTOWNIE SPOŻYWCZE PHUP "ESTER" Trocewicz Marian Sidorska 2 b Przedsiębiorstwo Hurtu Przemysłowego i Spożywczego "ARSPOL" Arseniuk Wiesław Sidorska 2 f ELDORADO Lublin Filia Biała Podlaska Spółka Cywilna Północna 6 Hurtownia Spożywcza "SAWA" Rudzcy Antoni i Halina Sławacińska 16 P.P.H.U. "ABIS" Sidorska 42 ROMA Hurtownia Spożywczo-Przemysłowa Sidorska 102 str. 22

23 FH "BASK" Eliaszuk Stanisław Hurtownia Mięsa, Wędlin i Drobiu Leszczynowa 1 Hurtownia Wędlin "KAROL" Północna 23 P.H. "MILO" Spółka Cywilna Sidorska 2 D PPHU "PIGI" Hurtownia Wędlin i Mięsa Literacka 6 ZAKŁADY CHŁODNICZE Hurtownia Chłodnia "HELA" Brzeska 110 POL-KRES AGRA Spółka z o.o. Północna 5 ZAKŁADY MLECZARSKIE Spółdzielnia Mleczarska Brzeska 91 ZAKŁADY MIĘSNE Zakłady Przetwórstwa Mięsnego "Tadeusz" Spółka z o.o. Daleka 8 Z rozlokowania poszczególnych instytucji wynika, że większość instytucji ma swoje siedziby w ścisłym centrum miasta, stąd niezmiernie istotnym warunkiem racjonalnego prowadzenia linii komunikacyjnych jest właściwe skomunikowanie poszczególnych obszarów z centrum Białej Podlaskiej. Istotnym jest, aby każda z lokalizacji była dostępna z obsługiwanego przystanku w ramach 10 minut, przy czym wskazane jest, aby dojście piesze do instytucji zawierało się w połowie tego czasu. Obecnie dostępność centrum miasta zapewniają następujące przystanki: Narutowicza 1, Narutowicza 2, Zamkowa 1, Zamkowa 2, Al. 1000l 3, Brzeska Gospodarka Gospodarka Białej Podlaskiej kształtowana jest w dużym stopniu przez położenie przygraniczne oraz przez brak rozwiniętego przemysłu. Miasto podlega oddziaływaniu dużych ośrodków, zwłaszcza Warszawy, które wchłaniają wysokokwalifikowaną siłę roboczą. Występują również wyjazdy poza granice kraju. Oznacza to pozbawianie miasta ludzi predysponowanych do stymulowania rozwoju społeczno-gospodarczego miasta. Ze społeczno-ekonomicznego punktu widzenia istotna jest relacja ludności w wieku nieprodukcyjnym do ludności w wieku produkcyjnym. Współczynnik ten informuje, w jakim stopniu ludność w wieku produkcyjnym obciążona jest koniecznością utrzymywania ludności pozostałej. W ostatnich latach współczynnik ten zmniejszał się, głównie wskutek wzrostu liczby osób w wieku produkcyjnym i jednoczesnego zmniejszania się liczby osób w wieku przedprodukcyjnym. Na każde str. 23

24 100 osób w wieku produkcyjnym w 2013 r. przypadało 44 osób w wieku nieprodukcyjnym. W Województwie Lubelskim wskaźnik ten wynosił 51 osób. W Białej Podlaskiej w 2013 r. było zarejestrowanych 5647 podmiotów gospodarki narodowej: Tabela Zarejestrowane podmioty gospodarcze w Biał ej Podlaskiej - stan r. Wyszczególnienie Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w systemie REGON Liczba podmiotów w tym sektor publiczny sektor prywatny Spółki prawa handlowego w tym z kapitałem zagranicznym 112 Spółki cywilne 388 Spółdzielnie 29 Fundacje i stowarzyszenia 146 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS Zdecydowaną większość stanowiły firmy sektora prywatnego, których udział w ogólnej liczbie zarejestrowanych wynosił 97,7 %. z tego77,5 % podmiotów tego sektora, to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, 11,13 % podmiotów gospodarczych, to spółki handlowe (w tym - 1,98 % to spółki z kapitałem zagranicznym), a pozostałe 3 % to spółdzielnie, stowarzyszenia i fundacje. Podmioty te prowadziły działalność w następujących branżach: rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 75 podmiotów, przemysł i budownictwo 899 podmiotów, handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle 1293 podmioty, transport i gospodarka magazynowa 454 podmiotów. O poziomie atrakcyjności inwestycyjnej Białej Podlaskiej świadczy między innymi obecność inwestorów zagranicznych. Pod koniec 2013 r. na terenie miasta działały 112 spółki z udziałem kapitału zagranicznego (nieco ponad 8 % tego typu podmiotów zarejestrowanych w Województwie). Liczba działających firm z udziałem kapitału zagranicznego jest znacznie wyższa, niż w innych miastach Województwa o podobnej wielkości: na przykład w Puławach działa 30takich podmiotów, w Zamościu - 48, zaś w Chełmie Na terenie miasta znajdują się dwie strefy rozwoju gospodarczego, przy czym pierwsza z nich zlokalizowana jest na byłym lotnisku wojskowym, a druga - Bialska Strefa Aktywności Gospodarczej, to przemysłowo-handlowa dzielnica miasta. Posiada str. 24

25 bezpośrednie połączenie z drogą krajową E30(obwodnicą miejską K2) i z ul. Brzeską - jedną z głównych ulic miejskich. Biała Podlaska stanowi również zaplecze dla funkcjonującej w pobliżu miasta infrastruktury przejść granicznych, przede wszystkim dla Wolnego Obszaru Celnego, kolejowego terminalu przeładunkowego w Małaszewiczach i terminalu drogowego dla TIR-ów w Koroszczynie. Do największych zakładów pracy w Białej Podlaskiej należy zaliczyć: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Urząd Miasta, Starostwo Powiatowe, Delegatura Urzędu wojewódzkiego, Izba Celna, Urząd Skarbowy, ALU TEAM Polska Sp. z o.o., niemiecka firma produkująca elementy do zabudowy samochodów ciężarowych, California Trailer, Kociuk Logistic Euro-Service, CT Service) zajmujących się międzynarodowym transportem oraz działalnością usługową związaną z pojazdami użytkowymi, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDOMEX Sp. z o.o., specjalizujące się w budownictwie ogólnym, sanitarnym i inżynieryjnym, Przedsiębiorstwo Produkcyjne, Handlowe i Usługowe DOMBUD Sp. z o. o., zajmujące się budownictwem ogólnym oraz sprzedażą paliw, Spółdzielnia Inwalidów ELREMET - Zakład Pracy Chronionej, Bialcon producent odzieży, BETON-KRAFT PPHU ANDRZEJ MIZERNY Firma Produkcyjno-Handlowo- Usługowa zajmująca się produkcją betonu towarowego, prefabrykatów betonowych i żelbetowych oraz wykonawstwem robót drogowych. a także: Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o., Bialskie Wodociągi i Kanalizacja WOD-KAN Sp. z o.o., dostarczający odbiorcom zlokalizowanym na terenie miasta Biała Podlaska oraz okolicznych miejscowości rocznie 157 tyś. m3 wody, a także oczyszczający ścieki a miasta i okolic, PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin. Rejon Energetyczny Biała Podlaska (największy obszarowo w ramach Zakładów) działający na obszarze km2, str. 25

26 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., produkujące, przetwarzające i przesyłające energię cieplną (ciepło grzewcze oraz ciepłą wodę). W mieście działają także instytucje i organizacje o charakterze biznesowogospodarczym, których działalność przyczynia się do rozwoju przedsiębiorczości i ogólnej poprawy konkurencyjności lokalnej gospodarki. Są to: Izba Celna, Bialskopodlaska Izba Gospodarcza, Lubelska Fundacja Rozwoju, Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców. Biała Podlaska rozwija się z poszanowaniem naturalnych walorów przyrodniczych. Zrównoważony rozwój miasta, zgodny z przyjętą Strategią Rozwoju Miasta Biała Podlaska , jest efektem działań podejmowanych przez samorząd. Jednym z priorytetów jest rozwój lokalnej gospodarki: wspierane są małe i średnie przedsiębiorstwa, przede wszystkim te, które w swej działalności wykorzystują nowoczesne technologie. Oprócz podmiotów i instytucji o charakterze gospodarczym także rozwój turystyki służy wzmacnianiu lokalnej gospodarki i przyczynia się do tworzenia nowych miejsc pracy. Liczne walory przyrodnicze i kulturowe miasta stanowią dobrą podstawę do rozwoju tego sektora. W mieście funkcjonuje 17 obiektów zbiorowego zakwaterowania (w tym 4 hotele), które łącznie oferują ponad 700 całorocznych miejsc noclegowych. W 2013r. z miejsc noclegowych skorzystało osób, w tym osób z zagranicy. Ogółem w mieście jest ponad gospodarstw domowych, z których przeważająca część (prawie 51 %) to gospodarstwa co najmniej trzyrodzinne. Prawie 66 % gospodarstw utrzymuje się ze źródeł zarobkowych (zatrudnienie, praca na własny rachunek). Źródłami dochodów pozostałej części są emerytury, renty zasiłki socjalne Sfera społeczna Z danych Urzędu Miasta Biała Podlaska wynika, że w ostatnich latach, wskutek zmian politycznych i gospodarczych, nastąpiło zauważalne rozwarstwienie społeczeństwa. Wychodząc z założenia, że potencjał rozwojowy miasta ma istotny wpływ na jakości życia mieszkańców, Strategia Rozwoju Miasta Biała Podlaska na lata " zdefiniowała zadania wzmacniające ten potencjał. Dotyczą one sfer edukacji, kultury, turystyki, a także opieki zdrowotnej i pomocy społecznej. Szybki rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych (realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej , oś priorytetowa Nowoczesna gospodarka, działania Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego str. 26

27 i Wspieranie innowacji ) ułatwia powszechny dostęp do informacji i wiedzy. W efekcie podnosi się jakość kształcenia oraz efektywność wykorzystywania coraz większych zasobów wiedzy. Sprzyja to rozwojowi społecznemu, jest tym samym ważnym czynnikiem przeciwdziałającym marginalizacji terenów peryferyjnych kraju. Szansę tę wykorzystuje także Biała Podlaska, w której istnieje duża sieć placówek oświatowowychowawczych, pozwalających na prowadzenie kształcenia na wszystkich poziomach nauczania. Tworzą ją przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Ponad 90 % zatrudnionych tam nauczycieli posiada wyższe wykształcenie. W mieście funkcjonuje: 18 przedszkoli (10 samorządowych), do których roku szkolnym 2014/2015 uczęszcza dzieci, 9 szkół podstawowych, do których uczęszczało ponad 3,6 tys. uczniów Szkoły posiadają pracownie komputerowe z dostępem do internetu, 9 gimnazjów, posiadających także pracownie komputerowe z dostępem do internetu, w których uczyło się prawie 2,0 tys. uczniów, 33 szkoły ponadgimnazjalne, w których uczyło się ponad 6,5 tys. uczniów. Dla osób z głębszym upośledzeniem umysłowym prowadzone są szkoły specjalne (podstawowa, gimnazjum oraz ponadgimnazjalna przysposabiająca do zawodu), w których w roku szkolnym 2014/2015 uczyło się 112 uczniów. Opiekę i wychowanie uczniom spoza Białej Podlaskiej zapewnia Bursa Szkolna oraz internat przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1. W mieście funkcjonuje także Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, obejmująca swoim działaniem ponad 15 tys. uczących się osób. W Białej Podlaskiej istnieją 3 uczelnie wyższe, kształcące ponad 8 tys. studentów i zatrudniające prawie 600 wykładowców, w tym ponad 80 z tytułem profesora. Są to: Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej. Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Uniwersytetu Technologiczno- Humanistycznego w Białej Podlaskiej Biała Podlaska należy do ważnych ośrodków życia kulturalno-artystycznego Województwa Lubelskiego. W mieście funkcjonują: Miejska Biblioteka Publiczna, na którą składają się biblioteka główna, 6 filii miejskich, oddziały dla dzieci oraz wydzielony oddział zbiorów specjalnych dla osób słabowidzących, Muzeum Południowego Podlasia, posiadające około 45 tys. eksponatów, w tym bogate kolekcje numizmatyczne, medalierstwa i malarstwa, a także największą i najwartościowszą w Polsce kolekcję ikon rosyjskich z XVII - XIX wieku, str. 27

28 Bialskie Centrum Kultury, upowszechniający różne dziedziny kultury: plastykę, teatr, taniec, muzykę, fotografię itp. i promujący dorobek kulturalny miasta i regionu (poprzez przeglądy, konkursy, plenery i warsztaty), I prowadzące 3 osiedlowe domy kultury, prowadzące głównie działalność na rzecz mieszkańców tych osiedli Zagospodarowanie przestrzenne Biała Podlaska, miasto bogate aktywnością swoich mieszkańców, to atrakcyjny, miejski ośrodek Województwa Lubelskiego, będący pomostem współpracy regionów Europy Wschodniej i Zachodniej, którego rozwój jest ściśle związany z rozwojem Województwa Lubelskiego. Istotne jest więc dla miasta rozwijanie współpracy ponadlokalnej z sąsiednimi gminami i z Województwem ponadlokalna rola wzmacnia jego potencjał rozwojowy. Biała Podlaska w granicach administracyjnych obejmuje teren o powierzchni 49,41 km2, w tym obszar zurbanizowany zajmuje około 1/3 powierzchni miasta. Struktura gruntów miejskich kształtuje się następująco: Tabela Struktura gruntów miejskich w Białej Podlaskiej Rodzaj użytkowania terenu Powierzchnia [km2] Udział [%] Tereny zabudowane 14,98 30,3 Tereny osiedlowe niezabudowane 0,6 1,2 Tereny komunikacyjne (drogi, kolej) 3,7 7,5 Tereny parkowe i zielone 0,22 0,4 Tereny zalesione i zadrzewione 4,18 8,5 Użytki rolne 24,82 50,2 Wody otwarte 0,52 1,1 Inne 0,39 0,8 Ogółem powierzchnia miasta 49, Obszar Białej Podlaskiej można podzielić na pięć rejonów, wyznaczonych przez 2 rzeki, linię kolejową oraz obwodnicę drogową: zasadniczego podziału miasta dokonuje dolina Krzny o przebiegu równoleżnikowym, której średnia szerokość wynosi około 900 m, kolejny podział wyznacza linia kolejowa Warszawa - Terespol, następną granicą pomiędzy obszarami miejskimi jest obwodnica w ciągu drogi krajowej nr 2, a ostatnią - rzeka Klukówka, mająca przebieg południkowy. Obszar położony między rzeką a linią kolejową charakteryzuje się wysoką intensywnością zagospodarowania. W zachodniej części obszaru znajdują się osiedla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usytuowanym w ich centrum ośrodkiem usługowo-handlowym. Tereny znajdujące się we wschodniej części tego obszaru mają str. 28

29 charakter przemysłowy i magazynowy. Usytuowane są tam oczyszczalnia ścieków oraz ciepłownia miejska. Na obszarze miasta na południe od torów kolejowych znajduje się byłe lotnisko wojskowe, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz lasy. Część miasta między Krzną a obwodnicą miejską charakteryzuje promienistopierścieniowy układ ulic, którego jądro stanowi Osiedle Centrum - najstarsza, historyczna część Białej Podlaskiej, pełniąca funkcje administracyjno-usługowe. Rysunek Miasto Biała Podlaska i jego obszary funkcjonalne. Wokół Centrum znajdują się budynki mieszkalne jednorodzinne. Dalej, aż do obwodnicy, znajdują się osiedla intensywnej zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej. Poza obwodnicą są sady, pola uprawne i łąki. Niewielkie enklawy zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej znajdują się przy ulicach Terebelskiej, Kolonii Francuskiej, Francuskiej i Korczaka. Zabudowa jednorodzinna i zagrodowa, a także tereny upraw polowych znajduj ą się na wschód od rzeki Klukówki. Jest to obszar przeznaczony na tworzącą się dzielnicę przemysłowo-składową. W ramach budownictwa mieszkaniowego przeważa zabudowa jednorodzinna. Łącznie w mieście jest prawie 7 tys. budynków mieszkalnych, w których znajduje się 19,5 tys. mieszkań. Prawie 90 % budynków mieszkalnych jest w posiadaniu osób fizycznych, 364 budynki zarządzane są przez wspólnoty mieszkaniowe, 214 budynków należy do spółdzielni str. 29

30 mieszkaniowych. Prawie wszystkie budynki wyposażone są w infrastrukturę wodnokanalizacyjną i ciepłowniczą. Około 40 % posiada dostęp do miejskiej sieci gazowej. Doliny obu rzek tworzą korytarze ekologiczne, łączące miejski obszar ekologiczny z układem zewnętrznym. Stanowią fundament przyrodniczego układu miejskich terenów zielonych, do którego należą parki miejskie, cmentarze, pasy zieleni izolacyjnej wzdłuż ciągów komunikacyjnych, a także zielone obszary szkół, obiektów sportowych oraz szpitala. W Białej Podlaskiej ustalone zostały 4 strefy ochronne wartości kulturowych: strefa ochrony konserwatorskiej, obejmująca teren historycznego śródmieścia, strefa ochrony archeologicznej, obejmująca zespół zamkowy Radziwiłłów oraz fragment Osiedla Centrum pomiędzy ulicami Budkiewicza, Garncarską, Prostą i Narutowicza, strefa ochrony ekspozycji, obejmująca część doliny Krzny pomiędzy ul. Zamkową a Al. Jana Pawła II, gdzie obowiązuje zakaz zabudowywania luk umożliwiających wgląd w krajobraz, strefa ochrony krajobrazu, jego walorów estetycznych oraz niepowtarzalnych form, obejmująca doliny rzeczne Krzny i Klukówki oraz pl. Wojska Polskiego i park Zofii Las. Zagospodarowanie przestrzenne jest podstawową determinantą kształtowania się potrzeb przewozowych. Lokalizacja funkcji gospodarczych, społecznych, naukowych oraz miejsc zamieszkania, kultury i rekreacji, decyduje o liczbie i kierunkach przewozów występujących w transporcie pasażerskim. Niezależnie od specyfiki poszczególnych obszarów zurbanizowanych, można wskazać na pewne prawidłowości we wzajemnym oddziaływaniu zagospodarowania przestrzennego oraz funkcjonowania i rozwoju transportu miejskiego: wysoka gęstość zaludnienia wpływa nieznacznie na zmniejszenie średniej odległości podróży, jeżeli nie wiąże się ze wzrostem kosztów podróży, podczas gdy wysoka gęstość miejsc zatrudnienia jest dodatnio skorelowana ze średnią odległością podróży; atrakcyjne miejsca (zatrudnienia, nauki, wypoczynku i usług socjalnych) w lokalnym otoczeniu wpływają na ograniczenia liczby podróży jego mieszkańców; odległość podróży można określić jako skorelowaną z wielkością miasta; polityka zagospodarowania terenu w niewielkim stopniu wpływa na częstość podróży; udział transportu zbiorowego w realizacji podróży miejskich zależy od gęstości zaludnienia, zatrudnienia i wielkości obszaru zurbanizowanego; mieszanie funkcji, jako sposób zagospodarowania obszarów lokalnych, skraca odległość podróży - ma więc pozytywny wpływ na wzrost znaczenia podróży pieszych i rowerowych. str. 30

31 Oddziaływanie zagospodarowania przestrzennego na zachowania transportowe przedstawiono w tabeli Tabela Wpływ zagospodarowania przestrzennego na zachowania transporto we mieszkańców ustalony na podstawie badań (projekt Transland) Czynnik Gęstość zaludnienia Gęstość zatrudnienia Gęstość zagospodarowania przestrzennego Obserwowany wpływ na Częstość podróży Wybór środka transportu Odległość podróży Częstość podróży Wybór środka transportu Długość podróży Częstość podróży Wybór środka transportu Rezultaty Nieznaczny wpływ lub brak wpływu Gęstość zaludnienia powiązana jest wprost proporcjonalnie z wykorzystaniem transportu zbiorowego i ujemnie skorelowana z wykorzystaniem samochodu osobowego Równowaga między liczbą mieszkańców a liczbą miejsc pracy prowadzi do skrócenia czasu podróży; występuje zależność między istnieniem dzielnic jednofunkcyjnych (centra zatrudnienia, sypialnie) a dłuższymi podróżami Nie stwierdzono wpływu Wyższa gęstość zatrudnienia związana jest zwykle z większym wykorzystaniem transportu zbiorowego Dzielnice tradycyjne" charakteryzują się krótszymi podróżami niż dzielnice podmiejskie, zorientowane na wykorzystanie samochodu osobowego Nie stwierdzono wpływu Tradycyjne" dzielnice charakteryzują się wyższym udziałem transportu zbiorowego, rowerowego i pieszego; czynniki urbanistyczne mają jednak mniejsze znaczenie niż cechy społeczno-ekonomiczne danej populacji Lokalizacja Długość podróży Częstość podróży Wybór środka transportu Odległość do najważniejszego miejsca pracy jest ważnym czynnikiem determinującym odległość podróży Nie stwierdzono wpływu Silny wpływ na wykorzystanie transportu zbiorowego ma odległość dojścia do i z przystanków Wielkość miasta Długość podróży Częstość podróży Wybór środka transportu Średnie odległości podróży są najniższe na dużych terenach miejskich i najwyższe w osadach wiejskich Nie stwierdzono wpływu Korzystanie z transportu zbiorowego jest najwyższe na dużych terenach miejskich i najniższe w osadach wiejskich Źródło: Transport a zagospodarowanie przestrzenne. European Commission 2003, s , dostęp: r. str. 31

32 2.3. Podział miasta na rejony i mikrorejony komunikacyjne oraz ich charakterystyka Podziału na rejony i mikrorejony komunikacyjne dokonano na podstawie analizy układu drogowego, rodzaju i funkcji zabudowy (osiedla mieszkalne, tereny usługowohandlowe, tereny rekreacyjne, tereny należące do szkół) oraz planów inwestycyjnych miasta oraz kapitału prywatnego w przypadku inwestycji w obszary o funkcjach mieszkaniowych oraz handlowo-rozrywkowych. Jako mikrorejony wybrano główne generatory potoków pasażerskich oraz ruchu samochodowego czyli centrum miasta, szpital oraz szkoły wyższe. Większą część rejonów stanowią obszary z zabudową niską pojedynczą lub szeregową. Osiedla o zabudowie wielopiętrowej znajdują się wzdłuż ul. Orzechowej (Osiedle Młodych) oraz na obszarze pomiędzy ulicami Terebelską i Janowską, a także pomiędzy ulicami Terebelską i Radziwiłłowską oraz Sidorską i Kościuszki. Główne rejony komunikacyjne: 1. wylot w kierunku Warszawy (DK2) 2. wylot kierunek Terespol (DK2) 3. wylot na kierunku Włodawa 4. wylot na kierunku Janów Podlaski 5. wylot na kierunku Terebela Tabela Rejony pozostałe oraz ich charakterystyka: Numer rejonu Granice Osiedle Pieńki, na zachód od ulicy Lubelskiej (droga 812) oraz na południe od linii kolejowej Część zachodnia osiedla Za Torami ograniczona od północy linią kolejową oraz od wschodu ulicą Drzewieckiego Część wschodnia osiedla za Torami ograniczona od północy linią kolejową oraz od zachodu ulicą Drzewieckiego Osiedle Słoneczne Wzgórze na zachód od projektowanej obwodnicy miejskiej Osiedle Słoneczne Wzgórze na wschód od projektowanej obwodnicy miejskiej Obszar pomiędzy linią kolejową, ulicą Kolejową, wschodnią granicą osiedla Tysiąclecia, rzeką Krzną do wysokości ulicy Stodolnej Obszar pomiędzy ul. Warszawską oraz rzeką Krzną na zachód od projektowanej obwodnicy Charakterystyka Zabudowa niska rozproszona, nieliczne zakłady produkcyjno-handlowo usługowe Zabudowa niska rozproszona. Zabudowa niska Zabudowa niska Zabudowa niska Kulturowa (Muzeum) Mieszkaniowa - domy przy ulicach wyznaczających granice rejonu Mieszkaniowa str. 32

33 Obszar na południe od ul. Warszawskiej pomiędzy ul. Zamkową a projektowaną Obwodnicą Obszar pomiędzy Warszawską, Drogą krajową 2, Akademicką. ul. Pokoju Rejon pomiędzy ulicami: Pokoju, Akademicką, Artyleryjską, Warszawską Obszar pomiędzy Artyleryjską, Warszawską, Zamkową obejmujący osiedle Piastowskie, ośrodki zdrowia oraz dom Kultury Osiedle Glinki (obszar na północ od ulicy Akademickiej ograniczony ulicami Radziwiłłowską Drogą Krajową 2) Obszar pomiędzy Sitnicką, Piłsudskiego, Artyleryjską, Akademicką. Glinki Osiedle w rejonie Terebelskiej pomiędzy Terebelską drogą krajową 2, Radziwiłłowską Królowej Jadwigi Rejon Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego i Medyczne Studium Zawodowego pomiędzy obwodnicą i ulicami Terebelską, Okopową, Janowską Rejon pomiędzy ulicami Janowską, Piłsudskiego, Sitnicką, Królowej Jadwigi, Okopową Rejon pomiędzy Francuską, projektowanym łącznikiem Armii Krajowej - Okopowa, Janowską, Drogą krajową 2 Rejon na południe od projektowanej drogi Armii Krajowej - Okopowa ograniczony Aleją Jana Pawła II, Obszar pomiędzy ulicami Janowską, Nową, Brzeską oraz Aleja Jana Pawła II Osiedle Centrum (obszar pomiędzy Zamkową, Nową, Brzeską, Warszawską) Obszar Centrum pomiędzy ul. Zamkową, Warszawską, Brzeską, al. Tysiąclecia, rzeką Krzną. Rejon Dworca kolejowego (pomiędzy ulicą Kolejową, wschodnią granicą osiedla XXV-lecia, rzeką Krzną, ulicą Mickiewicza) Teren pomiędzy rzeką Krzną a ulicami Mickiewicza, Sidorską, Wesołą Obszar pomiędzy alej ą Tysiąclecia, rzeką Krzną, planowanym przedłużeniem ulicy Kąpielowej, oraz ulicą Brzeską. Obszar pomiędzy ulicą Brzeską, Północną, Armii Krajowej Francuską Obszar pomiędzy ulicą Armii Krajowej, Północną, Drogą Krajową 2, Francuską Kulturowa, Rekreacyjna (Park Radziwiłłowski, Muzeum, ośrodki zdrowia, biura) Mieszkaniowa w części wschodniej Rekreacyjno - sportowa (Stadion) ponadto zabudowa mieszkaniowa Kulturowa Rekreacyjna Mieszkaniowa Mieszkaniowa Rekreacyjno- sportowa oraz mieszkaniowa Mieszkaniowa Handlowa Rozrywkowa Szpital Mieszkaniowa (bloki) Mieszkaniowa Mieszkaniowa Mieszkaniowa Handlowa Biurowa Rekreacyjna Handlowa Mieszkaniowa Rekreacyjna Handlowa Biurowa Mieszkaniowa Mieszkaniowa Biurowa 36 Rejon pomiędzy Północną, Brzeską, drogą krajową Przemysłowa str. 33

34 Obszar na południe od ulicy Brzeskiej od projektowanego przedłużenia ul. Kąpielowej, ograniczony rzekami Krzna oraz Klukówka Obszar na południe od Krzny ograniczony ulicami Włoską, Wesołą, Sidorską Tereny PKP na południe od ulicy Sidorskiej pomiędzy ul. Torową oraz Szkołą Wyższą Tereny na południe od rzeki Krzny oraz na wschód od ulicy Włoskiej. Tabela Mikrorejony komunikacyjne: Mieszkaniowa Funkcja mieszkaniowa (bloki), przemysłowa oraz edukacyjna. Przemysłowa Edukacyjna Przemysłowa Numer mikrorejonu Lokalizacja Rejon Szpitala Wojewódzkiego Rejon Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej przy ul. Sidorskiej Opis Zwiększony ruch przez cały dzień. Zauważalne duże potoki pasażerskie na przystanku w pobliżu szpitala (linie C, D, G, H, I) Zwiększony ruch przez cały dzień w okresie roku akademickiego. W szczególności w godzinach porannych oraz wieczornych, przed i po zajęciach. Obsługa komunikacyjna liniami A,D,F,G,H. 52 Dworzec PKP 53 Rejon Centrum Miasta 54 Centrum Handlowe Lidl InterMarche Ruch pieszych i pojazdów zależny od rozkładu jazdy PKP. Duży ruch na pobliskim skrzyżowaniu Sidorska / Aleja Tysiąclecia. Obsługa wszystkimi liniami autobusowymi z wyjątkiem linii G, E, I. Ważny węzeł przesiadkowy dla pasażerów wszystkich kursujących tam linii. Zwiększony ruch spowodowany funkcją handlową oraz rozrywkową centrum miasta. Zwiększony ruch spowodowany funkcją handlową Rejony i mikrorejony komunikacyjne naniesione zostały przedstawione na rysunku str. 34

35 Rysunek Rejony komunikacyjne w Białej Podlaskiej str. 35

36 3. Pożądany standard usług przewozowych w przewozach o charakterze użyteczności publicznej Zarząd Komunikacji Miejskiej, jako organizator publicznego transportu zbiorowego, dąży aby standard usług przewozowych w przewozach o użyteczności publicznej zarówno na etapie organizowania, jak i na etapie zarządzania w możliwie największym stopniu odpowiadał oczekiwaniom mieszkańców. Podejmowane są działania mające na celu wzrost zaufania społecznego do usług komunikacji miejskiej między innymi dzięki systematycznemu podnoszeniu jakości dostarczanych usług przewozowych. Aby móc podwyższyć standard usług przewozowych w przewozach o charakterze użyteczności publicznej poprzez wzrost jakości wyrażony realizacją postulatów przewozowych, należy realizować następujące postulaty: 1. Bezpośredniość optymalizacja sieci komunikacji miejskiej na podstawie ciągłego monitorowania realnych potrzeb mieszkańców w sytuacjach połączeń bezpośrednich 2. Częstotliwość zrównanie podaży usług przewozowych odpowiadających popytowi na te usługi. Zmniejszenie ilości słabo obłożonych połączeń wczesnoporonnych i późnowieczornych i zwiększenie częstotliwości w czasie szczytów komunikacyjnych. 3. Dostępność zapewnienie modernizacji i rozbudowy infrastruktury transportowej dedykowanej dla publicznego transportu zbiorowego (zapewnienie dostępu do przystanków poprzez optymalne rozmieszczenie gęstość infrastruktury przystankowej. Likwidacja barier na drodze dojścia do/z przystanków. 4. Niezawodność dążenie do utrzymania jak największego wskaźnika niezawodności taboru. 5. Koszt zwiększenie udziału biletów okresowych w ogólnej sprzedaży biletów, utrzymanie możliwie niskich cen biletów jednorazowych oraz analiza zasadności wprowadzania nowych rodzajów biletów. Zwiększenie efektywności linii poprzez likwidację kursów nierentownych o bardzo niskim napełnieniu. 6. Prędkość prowadzenie działań z zakresu inżynierii ruchu zapewniających wprowadzenie priorytetu dla pojazdów komunikacji miejskiej, zwiększenie płynności ruchu na newralgicznych odcinkach dróg, na których realizowane są przewozy w komunikacji miejskiej. 7. Punktualność dążenie do utrzymania wysokiej punktualności oraz eliminacja odjazdów przed czasem oraz po czasie z pętli autobusowych. 8. Rytmiczność dążenie do utrzymania rytmiczności odjazdów dla całej sieci komunikacyjnej (interwały międzyczasowe powinny być dzielnikami liczby 60 tj.: 6, 10, 12, 15, 20, 30 min. Itp.) oraz utrzymanie powtarzalności minutowej odjazdów. 36

37 9. Wygoda poprawa stanu infrastruktury przystankowej w celu umożliwienia komfortowych warunków oczekiwania na przystankach w każdych warunkach pogodowych. Zwiększanie standardu pojazdów obsługujących komunikacje miejską poprzez sukcesywną wymianę taboru. Rozbudowa systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej w postaci stacjonarnych tablic elektronicznych oraz aplikacji mobilnych Uwzględnienie w standardzie usług dostępu osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej zdolności ruchowej Zasada powszechności dostępu obywateli do możliwości korzystania ze środków transportu publicznego, musi uwzględniać takie zorganizowanie transportu oraz infrastruktury transportowej, aby w maksymalnym stopniu zapewnić osobom niepełnosprawnym oraz osobom o ograniczonej zdolności ruchowej (samodzielnego lub z opiekunem), nieutrudnionego korzystania czy też przemieszczania się środkami transportowymi przy przyjaznej i dostosowanej do tego celu infrastrukturze. Niepełnosprawność może mieć bardzo różny charakter i należy sobie zdawać sprawę z różnych potrzeb w zakresie urządzeń ułatwiających niepełnosprawnym korzystanie z transportu publicznego. Z punktu widzenia ułatwień transportowych wskazać należy następujące osoby, wymagające szczególnej opieki w związku z korzystaniem z transportu publicznego: osoby z dysfunkcjami ruchowymi osoby z dysfunkcjami wzroku osoby z dysfunkcjami słuchu osoby z innymi dysfunkcjami osoby niepełnosprawne intelektualnie. Zarząd Komunikacji Miejskiej w ramach określenia potrzeb transportowych oraz sposobu ich realizacji dokonał działań dotyczących zagadnienia przemieszczania się osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej zdolności ruchowej. Sprawa podstawową był zakup 12 stuk niskopodłogowych Solbusów SM 12, które w swej konstrukcji zapewniają możliwość wsiadania, wysiadania oraz przewozu osób niepełnosprawnych. Tabór spełnia następujące wymogi: dostosowane wejście uniwersalne do wsiadania i wysiadania osób niepełnosprawnych oraz ograniczonej zdolności ruchowej (funkcja obniżania wysokości pokładu tzw. przyklęk lub platforma pozwalająca na wjazd wózkiem), przestrzeń dla pasażerów posiada wydzielane i oznakowane miejsca dla osób niepełnosprawnych, jest zapewnione miejsce na wózek inwalidzki z możliwością jego mocowania celem bezpiecznego przewozu, 37

38 w obrębie miejsca dla osób niepełnosprawnych znajdują się łatwo dostępne przyciski sygnalizacyjne. W zakresie infrastruktury najważniejszym zagadnieniem, które nie powinno być pomijane przy lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych, jest swobodna ich dostępność dla osób niepełnosprawnych. Przystanki, które obecnie funkcjonują w mieście, powinny być konsekwentnie dostosowywanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Także obiekty wykorzystywane przez ZKM: Biuro Obsługi Pasażerów, oraz Punkty Obsługi Pasażerów przy ul. Narutowicza, oraz na Rondzie Dmowskiego także powinny być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do podstawowych kierunków zwiększania dostępności transportu organizowanego przez ZKM w Białej Podlaskiej dla osób niepełnosprawnych należy zaliczyć: kontynuację wymogów dotyczących dostosowania taboru do potrzeb osób niepełnosprawnych, wprowadzenie konsultacji ze środowiskami osób niepełnosprawnych w zakresie stopnia zaspokojenia ich potrzeb, nacisk na tworzenie infrastruktury przystankowej o pełnej funkcjonalności (perony wyposażone w zaokrąglone krawędzie wewnętrzne, umożliwiające podjazd do samego krawężnika, wypukłości przed krawędzią wyczuwalne dla osób niewidomych i niedowidzących, w miarę możliwości szkolenie personelu bezpośrednio odpowiadającego za kontakty z klientem w kierunku empatii dla osób niepełnosprawnych. Zarząd Komunikacji Miejskiej, jako organizator publicznego transportu zbiorowego, nieustannie dąży do tego, aby organizowane przewozy były w jak największym stopniu dostępne dla osób o ograniczonej zdolności ruchowej oraz osób niepełnosprawnych. W celu ułatwienia dostępu do publicznego transportu zbiorowego oraz podniesienia komfortu podróżowania publicznym transportem zbiorowym dla tej grupy osób, są podejmowane działania w zakresie: przystanków komunikacyjnych taboru wykorzystywanego do obsługi sieci komunikacyjnej informacji dostępnej dla pasażerów 3.2. Standardy w zakresie przystanków komunikacji miejskiej Potrzeby osób o ograniczonej zdolności ruchowej oraz osób niepełnosprawnych powinny być uwzględniane na etapie projektowania infrastruktury służącej do obsługi komunikacji miejskiej. Przy budowie, modernizacji 38

39 istniejącej infrastruktury przystankowej oraz ciągów pieszych do niej prowadzących, powinno się dążyć do maksymalnego wyeliminowania barier utrudniających poruszanie się osób o ograniczonej zdolności ruchowej oraz osób niepełnosprawnych: likwidacja barier na drodze dojścia od celu podróży do przystanku i od przystanku do celu podróży likwidacja barier w przekraczaniu ciągów komunikacyjnych (np. przejścia dla pieszych z obniżonym krawężnikiem poziom zero ) lokalizacja przystanków możliwie najbliżej źródeł i celów podróży ze szczególnym naciskiem na miejsca będące potencjalnym celem podróży osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej zdolności ruchowej (przykładowo placówek służby zdrowia lokalizacja przystanków komunikacji zbiorowej połączona z lokalizacją ciągów pieszych dostosowanie wysokości peronów do wysokości progów drzwi w pojazdach komunikacji miejskiej umożliwienie, poprzez konstrukcję przystanku, podjazdu pojazdów jak najbliżej krawędzi przystankowej 3.3. Standardy w zakresie informacji dostępnej dla pasażerów Ważnym aspektem w standardzie usług dostępu osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej zdolności ruchowej oraz pozostałej grupy pasażerów jest dostosowanie w szczególności systemu informacji dla pasażera. W zakresie tego systemu powinno się wykorzystywać: informację dźwiękową pozwalającą osobą ociemniałym i niedowidzącym zidentyfikować numer autobusu i kierunek jego jazdy w momencie pojawienia się pojazdu na przystanku informację dźwiękową pozwalającą osobą ociemniałym i niedowidzącym zidentyfikować w czasie podróży następny przystanek oraz przystanek na którym autobus się aktualnie znajduje informację dźwiękową pozwalającą osobą ociemniałym i niedowidzącym odsłuchać na przystanku stan tablicy Dynamicznej Informacji Pasażerskiej tj. nr. linii, kierunek jazdy i rzeczywisty czas jej przybycia na przystanek informację wizualną w pojazdach komunikacji miejskiej ułatwiającą podróże osobą niedosłyszącym informację dźwiękową w pojazdach komunikacji miejskiej ułatwiającą podróże osobą niedowidzącym 39

40 Wszystkie wyżej wymienione podgrupy wpływają dodatnio na zwiększenie standardu usług w zakresie dostępu osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej zdolności ruchowej do publicznego transportu zbiorowego, wpływają pozytywnie na ocenę usług przez wszystkie grupy pasażerów korzystających z publicznego transportu zbiorowego w tym przez osoby w podeszłym wieku. Przewidywane zmiany demograficzne polegającymi na postępującym procesie starzenia się społeczeństwa, powinny spowodować, iż należy spodziewać się wzrostu ilości podróży odbywanych komunikacją zbiorową przez osoby starsze. Osoby te z racji wieku i stanu zdrowia, mogą sobie nie radzić z nowymi technikami przekazu stąd wprowadzane standardy przekazywania informacji o funkcjonowaniu komunikacji miejskiej powinny być uniwersalne, nowoczesne, czytelne i łatwe w zrozumieniu. Standard usług w przewozach o charakterze użyteczności publicznej jest dla tej grupy pasażerów szczególnie ważnym aspektem. Rozwijając w przyszłości system DIP pokazujący, w jakim czasie nadjadą kolejne linie autobusowe. Należy brać pod uwagę formę dostosowania informacji do poszczególnych rodzajów niepełnosprawności, np. poprzez montowanie przycisku, po którym następowałby dźwiękową informacją o liniach podjeżdżających, wraz z planowanym czasem oczekiwania Uwzględnienie w standardzie usług aspektu ochrony środowiska Transport drogowy wykonywany starym taborem negatywnie oddziałuje na środowisko naturalne - jest źródłem zanieczyszczenia powietrza oraz źródłem emisji hałasu. Aby ograniczyć niekorzystne odziaływania, jakie transport drogowy wywiera na środowisko naturalne, należy wspierać wszelkie rozwiązania z zakresu szeroko rozumianej nowoczesnej techniki i technologii organizacji transportu mające pozytywny wpływ na zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska i ograniczenie hałasu. Kluczowe znaczenie ma między innymi proces modernizacji i rozbudowy infrastruktury transportowej, drogowej oraz z punktu widzenia aspektu ochrony środowiska tak istotne działania mające na celu stałe unowocześnianie taboru (pojazdów oraz innych niezbędnych urządzeń i wyposażenia) tak aby odpowiadały wymogom ekologicznym i doprowadzenia go do stanu odpowiadającego unijnym oraz krajowym standardom i wymogom ochrony środowiska. Europejskie standardy emisji spalin (tzw. norma EURO) regulują dopuszczalne normy emisji spalin w nowych pojazdach sprzedawanych na ternie Unii Europejskiej kierunek norma EURO 6. Standardy te zostały opracowane tak aby sukcesywnie zwiększać swoją restrykcyjność a regulują one szczególnie emisję szkodliwych substancji, takich jak: tlenki azotu (NOx) węglowodory (HC) tlenki węgla (CO) 40

41 cząstki stałe Problem dopuszczalnej emisji spalin w wybranych strefach miejskich jest coraz częściej przedmiotem regulacji prawnych. W tym celu powstają między innymi strefy, do których wjechać mogą wyłącznie pojazdy (również pojazdy realizujące usługi publicznego transportu zbiorowego) posiadające silniki spełniające odpowiednio wysoką normę EURO. Aczkolwiek zaostrzanie norm w zakresie emisji spalin, nie jest jedynym proekologicznym rozwiązaniem mającym zastosowanie w taborze eksploatowanym przez operatorów publicznego transportu zbiorowego. Wykorzystywane jest udoskonalone paliwo konwencjonalne oraz niekonwencjonalne (np. gaz ziemny, biopaliwo) oraz stosowane napędy elektryczne czy hybrydowe. Dlatego w przyszłości, aby dopełnić obowiązki unijne należy przyjąć możliwość obsługi wybranych linii komunikacji, bądź całej sieci komunikacyjnej organizowanej przez Zarząd Komunikacji Miejskiej, autobusami o napędzie innym niż paliwa konwencjonalne. Obecnie używany tabor (12 pojazdów), wyposażonych jest w silniki spełniające normę EURO 5. Żaden z autobusów nie jest wyposażony w najwyższą z obowiązujących norm, tj. EURO 6 (norma ta obowiązuje na każdy nowy tabor zakupiony po 1 stycznia 2014r.). Standard taboru w zakresie normy EURO jaki spełniają silniki taboru, jest jednym z najważniejszych czynników uwzględnianym przy wymianie taboru w Białej Podlaskiej Uwzględnienie w standardzie usług przewozowych dostępności podróżnych do infrastruktury przystankowej Dostępność do infrastruktury przystankowej definiowana jest jako całkowity czas dotarcia od miejsca rozpoczęcia podróży (miejsca zamieszkania, miejsca pracy, instytucji publicznych itp.) do najbliższego przystanku komunikacji miejskiej. Strefa oddziaływania przystanków transportu publicznego w polskiej praktyce jest określona jako obszar znajdujący się w promieniu m od przystanku komunikacyjnego. Odpowiada to czasowi dojścia do przystanku równego 6-12 minut (przyjmując średnią prędkość pieszego na poziomie około 5 km/h). Należy mieć na uwadze, że czas dojścia do przystanku komunikacyjnego zależy nie tylko od odległości do przystanku, lecz także od struktury urbanistycznej danej części miasta, w którym przystanek się znajduje oraz strat czasu związanych między innymi z pokonywaniem przez pieszych miejsc kolizji potoków ruchu pieszego z ruchem samochodowym. W chwili obecnej w Białej Podlaskiej przyjęty jest standard dostępności podróżnych do infrastruktury przystankowej na poziomie m tj. ok. 6 min. 41

42 Tabela Ranking wykorzystania przystanków pod względem liczby pasażerów L.p Nazwa przystanku Liczba pasażerów L.p Nazwa przystanku Liczba pasażerów 1 Narutowicza 2 Przychodnia Sidorska 2 (Vineta) Sidorska 5 (Biawena) Łomaska 2 (za torami) Dworzec PKP Robotnicza Narutowicza Al lecia 2 (NŻ) Al lecia Grzybowa 4-CPN gaz Orzechowa Robotnicza Terebelska 2 (szpital) Podleśna 3-kościół Orzechowa Francuska Terebelska Pętla 1225 Grzybowa 2-43 Betoniarnia Warszawska 1 (PLUS) Al. J.P.II 4-cmentarz Terebelska 1 (kościół) Grabanów ODR Orzechowa Łomaska 1 (lotnisko) Kopernika Al. Solidarności Łomaska 3-Fab. Mebli Brzeska Zamkowa Witoroska Sidorska 1-Aldik Janowska 1-cmentarz Kr. Jadwigi Al. Solidarności Żwirki i Wigury Al. J.P.II J. III Sobieskiego Al. Solidarności Kopernika Grzybowa Akademicka 2 (szkoła) Glinki Akademicka 1 AWF Sidorska Grzybowa 1 Pętla Witoroska Włoska Robotnicza Francuska Drzewieckiego Al. J. P.II Al lecia Janowska 3-kręgielnia Kościuszki Sidorska 3 (PKS) Czosnówka Al. J.P.II Długosza Twarda Sidorska Petla Daleka Sidorska Warszawska 2 (stadion) Kasprowicza Twarda Warszawska 5 CPN Piłsudskiego Brzeska

43 4. Preferencje dotyczące wyboru rodzaju środków transportu, w szczególności propozycje dotyczące wyboru rodzaju tych środków, uwzględniając infrastrukturę transportową znajdującą się na obszarze objętym planem transportowym Wskaźnik motoryzacji Obciążenie ruchem miejskiej sieci drogowej jest zależne między innymi od częstotliwości użytkowania samochodu, stopnia napełnienia oraz wskaźnika motoryzacji, czyli liczby samochodów osobowych przypadających na 1000 mieszkańców. Liczba zarejestrowanych, według stanu na dzień r w Białej Podlaskiej samochodów osobowych przypadająca na 1000 mieszkańców wynosi 497 i jest o 22 samochody osobowe przypadające na 1000 mieszkańców większa od średniego wskaźnika dla województwa lubelskiego. Wysoki wskaźnik motoryzacji w Białej Podlaskiej ma odzwierciedlenie między innymi w zatłoczeniu dróg i ulic oraz w problemach z zaparkowaniem samochodu. Pod względem liczby zarejestrowanych motocykli przypadających na 1000 mieszkańców liczba ta, wynosi dla Białej Podlaskiej 26, podczas gdy dla województwa lubelskiego jest to 35. Wskaźnik samochodów ciężarowych w mieście Biała Podlaska wynosi 70 i jest o 2 większy niż w przypadku województwa. Wykres Liczba zarejestrowanych pojazdów przypadająca na 1000 mieszkańców w mieście Biała Podlaska i województwie lubelskim samochody osobowe motocykle samochody cięzarowe m. Biała Podlaska województwo lubelskie Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GUS 43

44 Strukturę zarejestrowanych w Białej Podlaskiej pojazdów obrazuje poniższy wykres. Wykres Wskaźnik zarejestrowanych pojazdów przypadająca na 1000 mieszkańców dla miasta Biała Podlaska. samochody cięzarowe; 70 motocykle; 26 samochody osobowe; 497 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GUS 4.2. Preferowane cechy komunikacji zbiorowej określone na podstawie ankiety przeprowadzonej w maju 2015r. Metodologia badania: Ankieta przeprowadzona była w dniach od r. do r. wśród osób korzystających z komunikacji miejskiej. Wzięło w niej udział 581 respondentów. Celem badań było poznanie preferencji podróżujących oraz zbadanie rangi postulatów transportowych, jak również oczekiwań wobec transportu miejskiego. Pytanie 1: Płeć: W badaniu ankietowym uczestniczyło 581 respondentów. Kobiety stanowiły 56% respondentów, mężczyźni 44%. W skali liczbowej odpowiednio 325 osób stanowiły kobiety, mężczyźni 256 osób. Płeć 44% 56% Kobieta Mężczyzna 44

45 Pytanie 2: Struktura wiekowa: Najliczniejszą grupę spośród ankietowanych stanowiły osoby z przedziałów do 19 lat (36%), 206 osób i lat (33%), 192 osoby. Udział w ankiecie osób w wieku produkcyjnym (przedział lat) wynosił 52%, tj. 304 respondentów. Osoby w wieku powyżej lat stanowiły 8%, a osoby powyżej 70 lat stanowiły 4% wszystkich odpowiedzi. Struktura wiekowa 4% 33% 8% 19% 36% do 19 lat lat lat lat powyżej 70 lat Pytanie 3: Status społeczno-zawodowy: 52% ankietowanych przyznało, że są osobami uczącymi się bądź studiującymi i zarazem pracującymi. W rozbiciu poszczególnych grup, rozkład jest następujący: uczeń/student- 46%, pracujący uczeń/student 6%. Osoby pracujące biorące udział w ankiecie stanowiły 30%, tj. 172 respondentów. Pasażerowie bez pracy w tym emeryci/ renciści stanowili 18% a w skali liczbowej było to 105 osób ankietowanych. 3% 6% Status społeczno zawodowy pracujący 10% 27% niepracujący uczeń/student 46% 8% pracujący uczeń/student pracujący emeryt/rencista emeryt/rencista Pytanie 4: Jak często korzysta Pan/ i z komunikacji miejskiej. Codziennie z przejazdów komunikacją miejską skorzystało 46% respondentów. Pasażerowie korzystający z komunikacji miejskiej kilka razy w tygodniu stanowili 30%. Sporadycznym uczestnikiem podróży zostało 19% ankietowanych, a 5% z nich raz w tygodniu korzystało z komunikacji miejskiej. 45

46 Jak często korzysta Pan/i z komunikacji miejskiej? 19% 30% 46% codziennie raz w tygodniu kilka razy w tygodniu sporadycznie 5% Pytanie 5: Najczęściej podróżuje: W wybrane miejsce z przesiadką dojeżdża 34% pasażerów, pozostałe 66% pasażerów dojeżdża tam bezpośrednio. Odpowiednio wynosi to 193 i 381 odpowiedzi. Najczęściej podróżuję 34% z przesiadkami 66% bez przesiadek Pytanie 6: Ile czasu zajmuje Pani/u dojazd? Podróż trwająca od 6-20 minut zaznaczyło łącznie 69% tj. 403 ankietowanych. Poszczególne przedziały czasowe przedstawiały się następująco: 6-10 minut: 19%, minut: 27%, minut: 23% Dla 20% ankietowanych tj. 114 osób podróż trwała od minut, a dla 11% przejazd autobusem miejskim trwał ponad pół godziny dziennie. Ile czasu zajmuje Pani/u dojazd? 11% 6-10 minut 20% 19% minut minut 23% 27% minut powyżej 30 minut 46

47 Pytanie, 7: Jakiego standardu wygody oczekuje podczas podróży (wybór wielokrotny). Okazuje się, że 53% tj. 317 ankietowanych, liczy na miejsce siedzące w pojazdach komunikacji miejskiej. Jazdę autobusem stojąc w nieuciążliwych warunkach dopuszcza 181 respondentów tj. 31%. Tylko 57 pasażerów (10%) dopuszcza jazdę w warunkach zatłoczenia, pozostała grupa 35 pasażerów (6%) nie ma zdania, jeżeli chodzi o preferencje podróżowania. Jakiego standardu wygody oczekuje Pan/i podczas podróży komunikacją miejską? 31% 6% 10% 26% 27% zawsze miejsce siedzące przeważnie miejsce siedzące miejsce stojące w nieuciążliwych warunkach dopuszczam jazdę w warunkach zatłoczenia nie mam zdania Pytanie 8: Czynnik wpływający na wybór samochodu, jako środka podróżowania. (wybór wielokrotny). Brak samochodu zaznaczyło 238 ankietowanych tj. 33%. Dla 29% respondentów (209 osób) czynnikiem wpływającym na wybór samochodu, jako środka podróży jest krótszy czas jazdy, oraz lepsze warunki podróży. Brak konieczności oczekiwania na przystanku wykazuje 149 respondentów, a 65 ankietowanych wskazuje brak konieczności dojścia do i z przystanku. 27 respondentów wskazuje, że wyborem samochodu kierują się, bo jest taniej niż autobusem, 12 czuje się w aucie bezpieczniej. Samochód, jako narzędzie pracy wykorzystuje 15 ankietowanych. 4% 2% 2% 9% 21% Jakie czynniki powodują, że wybiera Pan/i samochód jako podstawowy środek transportu? 12% 17% 33% nie posiadam samochodu krótszy czas jazdy samochodem lepsze warunki jazdy samochodem brak konieczności oczekiwania wykorzystanie samochodu, jako narzędzia pracy brak konieczności dojścia do i z przystanków bezpieczeństwo - narażenie na agresje ze strony innych osób niższy koszt podróży samochodem 47

48 Należy zauważyć, że dla osób nie mających możliwości samodzielnego korzystania z samochodu odbywanie podróży za pomocą komunikacji miejskiej jest często koniecznością, a nie wyborem i istnieje ryzyko, że w momencie uzyskania możliwości samodzielnego korzystania z samochodu liczba podróży odbywana komunikacją zostanie przez te osoby zmniejszona w sytuacji w której miasto nieodpowiednio zareaguje na potrzeby komunikacyjne mieszkańców. Pytanie 9: Czynniki, które rzutują na wybór autobusu, jako środka podróżowania. Niższy koszt podróży komunikacją miejską w porównaniu z transportem samochodowym, oraz dobra oferta komunikacji miejskiej, to według ankietowanych największa zaleta. Twierdzi tak 58% badanych, czyli 310 respondentów. Trudności z parkowaniem samochodu zaważają na tym, że 122 ankietowanych wybiera komunikację zbiorową. Korki i zły stan dróg determinuje 12% ankietowanych do pozostawienia samochodu w garażu i podróży autobusem. Niedyspozycje psychofizyczne dla 7% respondentów wpływają na wybór autobusu, jako środka transportu. Jakie czynniki powodują, że korzysta Pan/i z komunikacji miejskiej a nie z samochodu? trudności z parkowaniem w miejscu docelowym 44% 7% 23% 14% 9% zatłoczenie dróg dobra oferta komunikacji miejskiej niedyspozycje psychofizyczne zły stan dróg 3% niższy koszt podróży komunikacją miejską Pytanie 10: Postulaty komunikacyjne (wybór wielokrotny). Częstotliwość i punktualność kursowania to główne postulaty dotyczące wyboru komunikacji miejskiej dla 43% (372) ankietowanych. Dostępność to wybór 134 ankietowanych tj. 16%, bezpośredniość -14% respondentów. Dla 12% koszt jest następnym postulatem. Za niezawodnością i prędkością opowiedziało się razem 9% wszystkich respondentów. Wygodna jest ważna dla 6% badanych. 48

49 Który z postulatów dotyczących wyboru środka komunikacji jest dla Pana/i najważniejszy? 4% 6% 12% 16% 5% 14% 23% 20% bezpośredniość punktualność częstotliwość dostępność koszt wygoda prędkość niezawodność Należy mieć na uwadze, że ranking wskazania najważniejszego z postulatów jest także odzwierciedleniem oceny aktualnej oferty przewozowej i jej realizacji. Fakt, że postulaty związane z wygodą, niezawodnością i prędkością komunikacji miejskiej, które zaznaczyła najmniejsza liczba respondentów, nie oznacza, że realizacja tych postulatów może być pomijana przy tworzeniu oferty przewozowej. Pytanie 11. Co należy zmienić w komunikacji miejskiej? (wybór wielokrotny). Za zwiększeniem pojemności autobusów i ilości wykonywanych kursów opowiedziało się 523 tj.(47%) ankietowanych. Odpowiednio 204 i 319 ankietowanych. Obniżenie cen biletów zaznaczyło (18%) tj.196 respondentów. Ułatwienia w przesiadaniu się pomiędzy liniami oczekuje 131 osób, tj. 12%, zwiększenia liczby tablic z dynamiczną informacją pasażerską 103 osoby. Zwiększenie ilości wiat przystankowych to wybór 75 pasażerów. Pozostałe 78 osób przedstawiło swoje propozycje min. następująco: zmiana rozkładu jazdy w soboty i niedziele, więcej kursów autobusów po godzinie 22: 00, większa dostępność na obszarze gminy, włączać klimatyzację, poprawić umiejętności kierowców: 49

50 Co należy według Pana/i zmienić, poprawić w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej Białej Podlaskiej? (Proszę zaznaczyć dwie,trzy odpowiedzi), zwiększyć pojemność autobusów 7% 12% 18% 7% 9% 18% 29% zwiększyć ilość wykonywanych kursów zwiększyć dostępność tablic dynamicznej informacji pasażerskiej na przystankach zwiększyć ilość wiat przystankowych obniżyć ceny biletów ułatwić przesiadanie się (skomunikowanie linii) Inne Pytanie, 12: Z jakich biletów komunikacji miejskiej korzystasz? (wybór wielokrotny) Najliczniejszą grupa biletów zaznaczonych przez respondentów ankiety były bilety ulgowe. Młodzież ucząca się i studiująca, emeryci i renciści zaznaczyli łącznie 636 różnego rodzaju biletów ulgowych, przy całkowitej liczbie 974 wszystkich możliwych wyborów biletu. Stanowi to 65% wszystkich odpowiedzi. W tej grupie biletów najbardziej rozpowszechnione są następujące bilety: 1, 40 bilet ulgowy jednorazowy- 172 osoby, 2.00 bilet ulgowy godzinowy- 73 osoby, 60, 00 bilet ulgowy 90 dniowy- 104 osoby, bilety semestralne 4 i 5 miesięczne (80 i 100 zł)- 106 osób. Pasażerowie posługujący się biletami rodzinnymi, wolnej jazdy, oraz po 70 roku życia i zasłużeni honorowi dawcy krwi zaznaczyli 88 odpowiedzi, co stanowiło 15% wszystkich odpowiedzi.. 50

51 Inne pasażerowie powyżej 70 roku życia (bezpłatny) bilet wolnej jazdy (bezpłatny) zasłużeni honorowi dawcy krwi (bezpłatny) bilet rodzinny 12 miesięczny 5 miesięczny (semestralny) 4 miesięczny (semestralny) 120,00 (90 dniowy) 60,00 (90 dniowy) 80,00 (30 dniowy na okaziciela) 40,00 (30 dniowy na okaziciela) 60,00 (30 dniowy) 30,00 (30 dniowy) 34,00 (15 dniowy) 17,00 (15 dniowy) 20,00 (7 dniowy) 10,00 (7 dniowy) ulgowy powyżej 6 przystanków (EP) ulgowy do 6 przystanków (EP) normalny powyżej 6 przystanków (EP) normalny do 6 przystanków (EP) 20,00 normalny (7 dniowy papierowy) 10,00 ulgowy (7 dniowy papierowy) 10,00 normalny (dobowy) 5,00 ulgowy (dobowy) 4,00 normalny (godzinowy) 2,00 ulgowy (godzinowy) 2,80 normalny (jednorazowy) 1,40 ulgowy (jednorazowy) 0,34% 4,82% 1,03% 3,44% 5,85% 12,05% 6,20% 10,15% 17,90% 0,00% 1,89% 1,72% 5,16% 0,34% 1,89% 0,34% 4,30% 3,61% 4,82% 3,96% 5,34% 1,20% 4,13% 1,55% 5,34% 2,93% 12,56% 15,15% 29,60% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% Pytanie 13: Czy jesteś zadowolony z obowiązującej taryfy? Zadowolenie z taryfy wyraziło 56% (314) respondentów, 24% (135) nie miało zdania, a 20% nie jest zadowolonych z obowiązującej taryfy. 51

52 Czy jest Pan(i) zadowolona z obowiązującej taryfy? 24% 20% 56% tak nie nie mam zdania Pytanie 14: Czy jesteś zadowolony z wprowadzenia Bialskiej Karty Miejskiej? Zadowolonych z wprowadzenia BKM jest 403 respondentów (72%), 132 nie miało zadnia na ten temat (24%). Niezadowoleni udzielili 21 odpowiedzi. Czy jest Pan(i) zadowolona z wprowadzenia Bialskiej Karty Miejskiej? 4% 24% 72% tak nie nie mam zdania Pytanie 15: Jak oceniasz dostępność do komunikacji miejskiej? Zadowolonych i bardzo zadowolonych było 308 (54%) respondentów. Ani dobrze ani źle o dostępności opowiedziało się 166 osób (29%) a źle i bardzo źle o dostępności opowiedziało się 97 ankietowanych. 2% Jak Pan(i) ocenia dostępność do komunikacji miejskiej? 29% 15% 9% 45% bardzo dobra dobra ani dobra, ani zła zła bardzo zła 52

53 Pytanie 16: Czy czujesz się bezpiecznie na przystankach komunikacji miejskiej? Bardzo bezpiecznie i bezpiecznie czuje się 308 (55%) respondentów. Ani bezpiecznie, ani niebezpiecznie 224 osoby a niebezpiecznie i bardzo niebezpiecznie czuje się 36 ankietowanych. Czy Pan(i) czuje się bezpiecznie na przystankach komunikacji miejskiej? 5% 1% 5% bardzo bezpiecznie bezpiecznie 39% 50% ani bezpiecznie, ani niebezpiecznie niebezpiecznie bardzo niebezpiecznie Pytanie 17: Czy czujesz się bezpiecznie w autobusach komunikacji miejskiej? Bardzo bezpiecznie i bezpiecznie czuje się 361 (64%) respondentów. Ani bezpiecznie, ani niebezpiecznie 187 osoby a niebezpiecznie i bardzo niebezpiecznie czuje się s 20 ankietowanych, co stanowi 3%. Czy Pan(i) czuje się bezpiecznie w autobusach komunikacji miejskiej? 2% 1% 7% bardzo bezpiecznie bezpiecznie 33% 57% ani bezpiecznie, ani niebezpiecznie niebezpiecznie bardzo niebezpiecznie Pytanie 18: Jak przekazywane są informacje dla użytkowników komunikacji miejskiej, rozkład jazdy? Dobrze i bardzo dobrze odpowiedziało 354 (62%) respondentów. Ani dobrze ani źle opowiedziało się 147 osób a źle i bardzo źle o sposobie przekazywania informacji opowiedziało się 68 ankietowanych. 53

54 Czy Pana(i) zdaniem rozkład jazdy i informacje dla użytkowników komunikacji miejskiej są przekazywane: 1% 26% 11% 11% 51% bardzo dobrze dobrze ani dobrze, ani źle źle bardzo źle Pytanie 19: Czy jesteś zadowolony z usług komunikacji miejskiej? Zadowolonych i bardzo zadowolonych z usług komunikacji miejskiej było 315- (55%) respondentów. Ani zadowolonych, ani niezadowolonych było 172- (30%) ankietowanych. Niezadowolonych i bardzo niezadowolonych było 83 ankietowanych. Czy Pan(i) jest ogólnie zadowolony z usług komunikacji miejskiej? 1% 14% 6% bardzo zadowolony zadowolony 30% 49% ani zadowolony, ani niezadowolony niezadowolony bardzo niezadowolony 54

55 5. Graficzne przedstawienie obciążenia sieci transportu zbiorowego 5.1. Podaż usług w zależności od typu dnia tygodnia. Podaż usług przewozowych wyrażona, jako ilość zaplanowanych do wykonania wozokilometrów na poszczególnych liniach komunikacyjnych organizowanych przez miasto Biała Podlaska różni się w poszczególnych typach dni tygodnia. Wspomniana podaż została przedstawiona poniżej w formie wykresu zbiorczego dla poszczególnego typu dnia. Podaż usług przewozowych w dzień roboczy w 2013 r. wynosiła wzkm. Natomiast w soboty wynosiła wzkm, a w niedzielę i święta wzkm. Rozkład wozokilometrów na poszczególnych liniach został zaprezentowany na poniższych wykresach: Dzień roboczy: Liczba wozokilometrów na poszczególnych liniach autobusowych w skali dnia roboczego w 2013r. I 237 H 748 G 540 F 666 E 480 km/dzień szkolny D 772 C B A

56 Sobota: Liczba wozokilometrów na poszczególnych liniach autobusowych w sobotę w 2013r. P 64 I 200 T 46 H 639 G 204 F E km/sobota D C B A Niedziela: Liczba wozokilometrów na poszczególnych liniach autobusowych w niedzielę w 2013r. P 64 I 182 T 46 H 266 G 204 F E km/niedziela D 297 C 277 B A Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ZKM. Ilość kilometrów zaplanowanych do przejechania w sobotę stanowi 51,22% zaplanowanych do wykonania w dzień roboczy wozokilometrów. Ilość kilometrów zaplanowanych do wykonania w niedziele oraz święta stanowi natomiast 42,53% zaplanowanych do wykonania kilometrów w dzień roboczy. Mniejsza liczba 56

57 wykonanych kilometrów w sobotę i w niedzielę związana jest z ograniczeniem liczby wykonywanych kursów na poszczególnych liniach komunikacyjnych Obciążenie sieci transportu zbiorowego w zależności od pory dnia. Podaż linii komunikacyjnej należy rozumieć, jako liczbę oferowanych miejsc w pojazdach w badanym okresie i zależy ona od częstotliwości wykonywania kursów oraz pojemności taboru obsługującego poszczególną linię. Podaż miejsc jest odzwierciedleniem popytu. Dobę komunikacyjną różnicuje się na pory, różniące się pod względem podaży: 1) okres wczesno poranny, 2) szczyt poranny, 3) między szczyt, 4) szczyt popołudniowy, 5) okres późnowieczorny. Poniżej zaprezentowano wykresy godzinowego obciążenia sieci w ujęciu dobowym dla poszczególnych typów dnia w 2013 r. Dzień Roboczy Popyt pasażerów na wszystkich liniach komunikacji miejskiej w Białej Podlaskiej w poszczególnych godzinach- dzień roboczy- październik 2013r. 22:00-23:00 21:00-22:00 20:00-21:00 19:00-20:00 18:00-19:00 17:00-18:00 16:00-17:00 15:00-16:00 14:00-15:00 13:00-14:00 12:00-13:00 11:00-12:00 10:00-11:00 9:00-10:00 8:00-9:00 7:00-8:00 6:00-7:00 5:00-6:00 4:00-5:00 3:00-4: Zbiorcze Popyt 57

58 Sobota Popyt pasażerów na wszystkich liniach komunikacji miejskiej w Białej Podlaskiej w poszczególnych godzinach- sobota- październik 2013r. 23:00-00:00 22:00-23:00 21:00-22:00 20:00-21:00 19:00-20:00 18:00-19:00 17:00-18:00 16:00-17:00 15:00-16:00 14:00-15:00 13:00-14:00 12:00-13:00 11:00-12:00 10:00-11:00 9:00-10:00 8:00-9:00 7:00-8:00 6:00-7:00 5:00-6:00 4:00-5: z Zbiorcze Popyt Niedziela Popyt pasażerów na wszystkich liniach komunikacji miejskiej w Białej Podlaskiej w poszczególnych godzinach- niedzielapaździernik 2013r. 22:00-23:00 21:00-22:00 20:00-21:00 19:00-20:00 18:00-19:00 17:00-18:00 16:00-17:00 15:00-16:00 14:00-15:00 13:00-14:00 12:00-13:00 11:00-12:00 10:00-11:00 9:00-10:00 8:00-9:00 7:00-8:00 6:00-7:00 5:00-6: Zbiorcze Popyt Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ZKM. 58

59 5.3. Popyt na usługi przewozowe. Zarząd Komunikacji Miejskiej w Białej Podlaskiej, dzięki badaniom przeprowadzonym w 2013 r. dysponuje danymi pozwalającymi określić potoki pasażerskie na każdym odcinku linii, w każdym typie dnia tygodnia oraz w dowolnym przedziale czasowym. Bieżąca analiza napełnień na realizowanych kursach pozwala zoptymalizować kształt i zasięg sieci komunikacyjnej oraz rozkłady jazdy, jak też dobierać pojemność pojazdów do rzeczywistych napełnień. 59

60 Dzień roboczy ( wtorek) r. Godzina/Linia A B C D E F G H I Zbiorcze Popyt % Popyt % Popyt % Popyt % Popyt % Popyt % Popyt % Popyt % Popyt % Popyt % 3:00-4:00 2 0,05% 2 0,01% 4:00-5:00 0 0,00% 1 0,03% 3 0,11% 10 0,25% 14 0,07% 5:00-6: ,85% 4 0,19% 22 0,89% 41 1,40% 9 0,76% 16 0,61% 28 1,59% 36 0,92% 176 0,87% 6:00-7: ,70% 95 4,56% 156 6,33% 93 3,17% 66 5,58% 99 3,77% 105 5,97% 196 4,99% 34 4,11% 954 4,74% 7:00-8: ,56% ,93% ,10% ,96% ,67% ,08% ,33% 292 7,44% ,41% ,15% 8:00-9: ,68% 181 8,69% 176 7,14% 219 7,47% 82 6,93% 212 8,07% 101 5,74% 252 6,42% 44 5,32% ,30% 9:00-10: ,56% 136 6,53% 120 4,87% 252 8,59% 68 5,75% 171 6,51% 115 6,53% 365 9,30% 54 6,53% ,00% 10:00-11: ,13% 133 6,39% 160 6,49% 173 5,90% 84 7,10% 145 5,52% 86 4,89% 203 5,17% 55 6,65% ,75% 11:00-12: ,54% 139 6,68% 153 6,21% 197 6,72% 73 6,17% 146 5,56% 105 5,97% 325 8,28% 50 6,05% ,66% 12:00-13: ,51% 109 5,24% 127 5,15% 183 6,24% 79 6,68% 139 5,29% 101 5,74% 387 9,86% 77 9,31% ,61% 13:00-14: ,05% 163 7,83% 177 7,18% 262 8,93% 84 7,10% ,46% 141 8,01% 212 5,40% 83 10,04% ,75% 14:00-15: ,15% ,37% ,13% 216 7,36% 103 8,71% ,00% ,36% 318 8,10% 56 6,77% ,72% 15:00-16: ,04% ,18% ,25% ,43% ,83% ,05% ,00% 292 7,44% 80 9,67% ,36% 16:00-17: ,33% 132 6,34% 149 6,04% 216 7,36% 81 6,85% 148 5,63% 123 6,99% 349 8,89% 61 7,38% ,22% 17:00-18: ,96% 113 5,43% 120 4,87% 152 5,18% 83 7,02% 117 4,45% 97 5,51% 182 4,64% 45 5,44% ,09% 18:00-19: ,63% 72 3,46% 102 4,14% 88 3,00% 59 4,99% 57 2,17% 63 3,58% 167 4,25% 31 3,75% 724 3,59% 19:00-20: ,14% 49 2,35% 48 1,95% 98 3,34% 28 2,37% 65 2,47% 43 2,44% 132 3,36% 13 1,57% 526 2,61% 20:00-21: ,60% 30 1,44% 18 0,73% 28 0,95% 2 0,17% 16 0,61% 28 1,59% 111 2,83% 247 1,23% 21:00-22: ,32% 6 0,29% 13 0,53% 21 0,72% 4 0,34% 17 0,65% 13 0,74% 75 1,91% 180 0,89% 22:00-23: ,24% 2 0,10% 7 0,24% 0 0,00% 18 1,02% 20 0,51% 76 0,38% Suma % % % % % % % % % ,00% do 1 % do 2 % 10% i więcej 15% i więcej A B C D E F G H I Popyt % Popyt % Popyt % Popyt % Popyt % Popyt % Popyt % Popyt % Popyt % 123,2 5,26% 115,7 5,56% 145,0 5,88% 154,37 5,26% 69,6 5,88% 138,3 5,26% 97,8 5,56% 196,3 5,00% 59,1 7,14% 60

61 Sobota r. Godzina/Linia A B C D E F G H I Zbiorcze Popyt % Popyt % Popyt % Popyt % Popyt % Popyt % Popyt % Popyt % Popyt % Popyt % 4:00-5:00 4 0,63% 11 0,40% 15 0,18% 5:00-6:00 9 1,59% 18 1,52% 9 0,90% 3 0,73% 18 2,82% 20 0,72% 77 0,92% 6:00-7: ,90% 16 2,83% 33 2,79% 30 3,00% 10 2,43% 5 0,78% 15 3,23% 70 2,54% 196 2,33% 7:00-8: ,13% 18 3,18% 80 6,76% 49 4,90% 21 5,10% 33 5,17% 18 3,88% 106 3,84% 389 4,63% 8:00-9: ,36% 36 6,36% 72 6,09% ,09% 25 6,07% 47 7,37% 30 6,47% 161 5,83% 39 8,11% 625 7,44% 9:00-10: ,69% 31 5,48% 115 9,72% 45 10,92% 48 7,52% 27 5,82% 226 8,19% 64 13,31% 616 7,33% 10:00-11: ,25% 34 6,01% 63 5,33% 80 7,99% 44 10,68% ,64% 235 8,51% 63 13,10% 721 8,58% 11:00-12: ,37% 67 11,84% 79 6,68% ,49% 41 9,95% 72 11,29% 45 9,70% 272 9,86% 59 12,27% 833 9,91% 12:00-13: ,70% 69 12,19% ,00% 95 9,49% 25 6,07% 65 10,19% 43 9,27% 224 8,12% 45 9,36% 786 9,35% 13:00-14: ,49% 21 3,71% 92 7,78% ,49% 47 11,41% 43 6,74% 40 8,62% 215 7,79% 40 8,32% 724 8,62% 14:00-15: ,68% 50 8,83% 114 9,64% 73 7,29% 26 6,31% 32 5,02% 31 6,68% 175 6,34% 51 10,60% 594 7,07% 15:00-16: ,13% 41 7,24% 103 8,71% 67 6,69% 32 7,77% 33 5,17% 31 6,68% 191 6,92% 26 5,41% 570 6,78% 16:00-17: ,69% 47 8,30% 74 6,26% 58 5,79% 10 2,43% 40 6,27% 34 7,33% 183 6,63% 37 7,69% 543 6,46% 17:00-18: ,91% 16 2,83% 72 6,09% 33 3,30% 28 6,80% ,03% 153 5,54% 24 4,99% 441 5,25% 18:00-19: ,90% 22 3,89% 25 2,11% 22 2,20% 15 3,64% 26 4,08% 33 7,11% 145 5,25% 30 6,24% 353 4,20% 19:00-20: ,68% 40 7,07% 45 3,80% 47 4,70% 14 3,40% 53 8,31% 22 4,74% 163 5,91% 3 0,62% 411 4,89% 20:00-21: ,12% 45 7,95% 35 2,96% 42 4,20% 26 6,31% 17 2,66% 13 2,80% 83 3,01% 298 3,55% 21:00-22:00 4 0,71% 21 1,78% 27 2,70% 3 0,47% 51 1,85% 106 1,26% 22:00-23: ,80% 56 2,03% 84 1,00% 23:00-00: ,72% 20 0,24% Suma % % % % % % % % % ,00% do 1 % do 2 % 10% i więcej 15% i więcej A B C D E F G H I Popyt % Popyt % Popyt % Popyt % Popyt % Popyt % Popyt % Popyt % Popyt % 59,8 6,67% 33,3 5,88% 69,6 5,88% 58,88 5,88% 25,8 6,25% 35,4 5,28% 30,9 6,67% 138,0 5,00% 40,1 8,33% 61

62 Niedziela r. Godzina/Linia A B C D E F G H I Zbiorcze Popyt % Popyt % Popyt % Popyt % Popyt % Popyt % Popyt % Popyt % Popyt % Popyt % 5:00-6:00 0 0,00% 23 2,15% 23 0,42% 6:00-7:00 9 1,35% 7 1,35% 25 3,12% 33 4,23% 17 4,58% 15 2,90% 10 2,24% 19 1,78% 135 2,44% 7:00-8: ,98% 13 2,51% 53 6,61% 57 7,31% 22 5,93% 25 4,83% 26 5,82% 30 2,81% 266 4,81% 8:00-9: ,43% 20 3,86% 29 3,62% 26 3,33% 31 8,36% 40 7,72% 13 2,91% 63 5,90% 10 2,76% 275 4,97% 9:00-10: ,92% 74 14,29% 63 8,08% 30 8,09% 26 5,82% 70 6,55% 47 12,98% 363 6,56% 10:00-11: ,04% 93 17,95% 34 4,24% 15 1,92% 28 7,55% 78 15,06% 20 4,47% 67 6,27% 46 12,71% 408 7,37% 11:00-12: ,27% 30 5,79% 68 8,48% 94 12,05% 30 8,09% 44 8,49% 23 5,15% 103 9,64% 30 8,29% 484 8,74% 12:00-13: ,48% 52 10,04% 67 8,35% 87 11,15% 38 10,24% 53 10,23% 30 6,71% 58 5,43% 50 13,81% 465 8,40% 13:00-14: ,36% 51 9,85% 63 7,86% 54 6,92% 41 11,05% 28 5,41% 43 9,62% 92 8,61% 40 11,05% 488 8,82% 14:00-15: ,96% 17 3,28% 89 11,10% 53 6,79% 29 7,82% 25 4,83% 55 12,30% 88 8,24% 29 8,01% 465 8,40% 15:00-16: ,23% 28 5,41% ,34% 38 4,87% 17 4,58% 35 6,76% 49 10,96% 48 4,49% 22 6,08% 379 6,85% 16:00-17: ,16% 12 2,32% 88 10,97% 68 8,72% 29 7,82% 55 10,62% 46 10,29% 101 9,46% 43 11,88% 510 9,21% 17:00-18: ,17% 31 5,98% 41 5,11% 56 7,18% 15 4,04% 41 7,92% 33 7,38% 58 5,43% 32 8,84% 355 6,41% 18:00-19: ,24% 35 6,76% 18 2,24% 71 9,10% 24 6,47% 60 11,58% 30 6,71% ,67% 13 3,59% 380 6,87% 19:00-20: ,58% 33 6,37% 89 11,10% 31 3,97% 18 4,85% 33 7,38% 79 7,40% 327 5,91% 20:00-21: ,24% 20 3,86% 21 2,62% 10 1,28% 2 0,54% 19 3,67% 10 2,24% 17 1,59% 114 2,06% 21:00-22: ,59% 2 0,39% 10 1,25% 24 3,08% 18 1,69% 78 1,41% 22:00-23: ,87% 20 0,36% Suma % % % % % % % % % ,00% do 1 % do 2 % 10% i więcej 15% i więcej A B C D E F G H I Popyt % Popyt % Popyt % Popyt % Popyt % Popyt % Popyt % Popyt % Popyt % 41,8 6,25% 32,4 6,25% 50,1 6,25% 48,75 6,25% 24,7 6,67% 39,8 7,69% 29,8 6,67% 59,3 5,56% 32,9 9,09% 62

63 Dzień roboczy ( wtorek) r. Godzina/Linia A B C D E F G H I Zbiorcze Popyt % Popyt % Popyt % Popyt % Popyt % Popyt % Popyt % Popyt % Popyt % Popyt % 3:00-4:00 6 0,14% 6 0,03% 4:00-5:00 1 0,04% 4 0,13% 3 0,11% 9 0,22% 17 0,08% 5:00-6: ,70% 9 0,40% 10 0,38% 31 1,04% 4 0,36% 18 0,67% 15 0,73% 22 0,53% 125 0,59% 6:00-7: ,65% 102 4,54% 96 3,66% 108 3,61% 83 7,44% 92 3,42% 94 4,60% 206 4,97% 45 5,07% 932 4,43% 7:00-8: ,36% ,89% ,74% ,17% ,19% ,74% ,62% 285 6,88% ,60% ,31% 8:00-9: ,25% 196 8,73% 186 7,10% 236 7,89% 86 7,71% 194 7,21% 115 5,62% 299 7,22% 58 6,54% ,41% 9:00-10: ,36% 143 6,37% 150 5,73% 199 6,65% 55 4,93% 171 6,35% 104 5,09% 313 7,55% 54 6,09% ,35% 10:00-11: ,58% 124 5,52% 149 5,69% 173 5,78% 56 5,02% 140 5,20% 102 4,99% 222 5,36% 76 8,57% ,67% 11:00-12: ,40% 129 5,74% 165 6,30% 197 6,58% 67 6,00% 142 5,27% 135 6,60% 310 7,48% 44 4,96% ,35% 12:00-13: ,37% 117 5,21% 170 6,49% 188 6,28% 65 5,82% 140 5,20% 104 5,09% 382 9,22% 59 6,65% ,63% 13:00-14: ,80% 190 8,46% 251 9,58% 242 8,09% 107 9,59% ,22% 159 7,78% 227 5,48% 66 7,44% ,95% 14:00-15: ,00% ,46% ,76% 246 8,22% ,57% ,00% 192 9,39% 359 8,66% 81 9,13% ,07% 15:00-16: ,26% 224 9,97% ,03% ,80% ,46% ,30% ,20% 329 7,94% 92 10,37% ,55% 16:00-17: ,41% 139 6,19% 144 5,50% 171 5,72% 75 6,72% 140 5,20% 169 8,26% ,83% 59 6,65% ,21% 17:00-18: ,26% 124 5,52% 127 4,85% 172 5,75% 60 5,38% 134 4,98% 127 6,21% 182 4,39% 43 4,85% ,18% 18:00-19: ,33% 77 3,43% 99 3,78% 115 3,84% 27 2,42% 88 3,27% 69 3,37% 190 4,58% 27 3,04% 768 3,65% 19:00-20: ,06% 49 2,18% 71 2,71% 93 3,11% 19 1,70% 74 2,75% 71 3,47% 142 3,43% 18 2,03% 584 2,78% 20:00-21: ,10% 26 1,16% 34 1,30% 52 1,74% 15 1,34% 14 0,52% 41 2,00% 106 2,56% 313 1,49% 21:00-22: ,32% 5 0,22% 11 0,42% 12 0,40% 4 0,36% 9 0,33% 20 0,98% 87 2,10% 178 0,85% 22:00-23: ,75% 0 0,00% 6 0,20% 7 0,26% 41 2,00% 19 0,46% 90 0,43% Suma % % % % % % % % % ,00% do 1 % do 2 % 10% i więcej 15% i więcej A B C D E F G H I Popyt % Popyt % Popyt % Popyt % Popyt % Popyt % Popyt % Popyt % Popyt % 120,0 5,26% 124,8 5,56% 154,1 5,88% 157,47 5,26% 65,6 5,88% 141,7 5,26% 113,6 5,56% 207,2 5,00% 63,4 7,14% 63

64 Sobota r. Godzina/Linia A B C D E F G H I Zbiorcze Popyt % Popyt % Popyt % Popyt % Popyt % Popyt % Popyt % Popyt % Popyt % Popyt % 4:00-5:00 2 0,36% 8 0,26% 10 0,12% 5:00-6: ,81% 12 1,13% 9 1,00% 3 0,88% 22 3,93% 12 0,38% 68 0,82% 6:00-7: ,29% 23 4,17% 38 3,58% 42 4,69% 11 3,22% 8 1,43% 23 4,82% 80 2,56% 243 2,92% 7:00-8: ,24% 17 3,09% 65 6,13% 72 8,04% 31 9,06% 40 7,14% 29 6,08% 127 4,06% 438 5,26% 8:00-9: ,77% 41 7,44% 54 5,09% 67 7,48% 21 6,14% 33 5,89% 36 7,55% 174 5,56% 44 8,38% 539 6,47% 9:00-10: ,94% 39 7,08% 91 8,58% 60 6,70% 27 7,89% 36 6,43% 27 5,66% 224 7,16% 60 11,43% 595 7,15% 10:00-11: ,42% 35 6,35% 70 6,60% 38 4,24% 39 11,40% 68 12,14% 27 5,66% 278 8,89% 39 7,43% 676 8,12% 11:00-12: ,29% 57 10,34% 51 4,81% ,94% 25 7,31% 55 9,82% 40 8,39% 291 9,30% 49 9,33% 756 9,08% 12:00-13: ,78% 57 10,34% 105 9,91% 95 10,60% 41 11,99% 81 14,46% 37 7,76% 297 9,49% 46 8,76% ,04% 13:00-14: ,72% 42 7,62% ,55% 67 7,48% 28 8,19% 37 6,61% 42 8,81% 268 8,57% 69 13,14% 794 9,54% 14:00-15: ,30% 56 10,16% ,89% 68 7,59% 21 6,14% 16 2,86% 32 6,71% 185 5,91% 61 11,62% 591 7,10% 15:00-16: ,12% 31 5,63% 77 7,26% 74 8,26% 15 4,39% 23 4,11% 41 8,60% 271 8,66% 41 7,81% 629 7,55% 16:00-17: ,48% 39 7,08% 81 7,64% 70 7,81% 12 3,51% 25 4,46% 43 9,01% 156 4,99% 51 9,71% 528 6,34% 17:00-18: ,48% 10 1,81% 61 5,75% 18 2,01% 18 5,26% 34 6,07% 32 6,71% 169 5,40% 26 4,95% 419 5,03% 18:00-19: ,43% 18 3,27% 28 2,64% 10 1,12% 18 5,26% 32 5,71% 32 6,71% 164 5,24% 31 5,90% 360 4,32% 19:00-20: ,43% 42 7,62% 31 2,92% 31 3,46% 18 5,26% 36 6,43% 14 2,94% 162 5,18% 8 1,52% 369 4,43% 20:00-21: ,30% 29 5,26% 32 3,02% 32 3,57% 14 4,09% 8 1,43% 22 4,61% 92 2,94% 255 3,06% 21:00-22:00 5 0,91% 5 0,47% 18 2,01% 4 0,71% 94 3,01% 126 1,51% 22:00-23: ,01% 59 1,89% 77 0,92% 23:00-00: ,54% 17 0,20% Suma % % % % % % % % % ,00% do 1 % do 2 % 10% i więcej 15% i więcej A B C D E F G H I Popyt % Popyt % Popyt % Popyt % Popyt % Popyt % Popyt % Popyt % Popyt % 52,5 6,67% 32,4 5,88% 62,4 5,88% 49,78 5,56% 21,4 6,25% 31,1 5,56% 31,8 6,67% 156,4 5,00% 43,8 8,33% 64

65 Niedziela r. Godzina/Linia A B C D E F G H I Zbiorcze Popyt % Popyt % Popyt % Popyt % Popyt % Popyt % Popyt % Popyt % Popyt % Popyt % 5:00-6:00 0 0,00% 11 1,04% 11 0,19% 6:00-7:00 5 0,65% 13 2,37% 30 3,69% 41 4,94% 26 6,77% 7 1,17% 7 1,33% 26 2,46% 155 2,64% 7:00-8: ,58% 14 2,55% 36 4,42% 60 7,23% 26 6,77% 43 7,17% 26 4,93% 32 3,02% 280 4,77% 8:00-9: ,71% 25 4,55% 64 7,86% 33 3,98% 48 12,50% 53 8,83% 19 3,61% 40 3,78% 14 4,19% 340 5,79% 9:00-10: ,49% 64 11,66% 75 9,04% 27 7,03% 35 6,64% 67 6,33% 37 11,08% 355 6,05% 10:00-11: ,10% 94 17,12% 46 5,65% 14 1,69% 35 9,11% ,00% 30 5,69% 56 5,29% 36 10,78% 460 7,84% 11:00-12: ,12% 49 8,93% 63 7,74% ,05% 36 9,38% 67 11,17% 20 3,80% 68 6,42% 48 14,37% 529 9,01% 12:00-13: ,02% 28 5,10% ,78% 67 8,07% 43 11,20% 56 9,33% 39 7,40% 71 6,70% 35 10,48% 474 8,08% 13:00-14: ,80% 54 9,84% 67 8,23% 57 6,87% 29 7,55% 49 8,17% 50 9,49% 95 8,97% 33 9,88% 525 8,95% 14:00-15: ,51% 18 3,28% 61 7,49% 66 7,95% 19 4,95% 22 3,67% 51 9,68% 87 8,22% 27 8,08% 432 7,36% 15:00-16: ,87% 40 7,29% 94 11,55% 56 6,75% 29 7,55% 47 7,83% 66 12,52% 33 3,12% 23 6,89% 441 7,52% 16:00-17: ,43% 24 4,37% 94 11,55% 65 7,83% 23 5,99% 49 8,17% 44 8,35% ,76% 50 14,97% 528 9,00% 17:00-18: ,52% 47 8,56% 24 2,95% 59 7,11% 15 3,91% 32 5,33% 31 5,88% 60 5,67% 24 7,19% 350 5,96% 18:00-19: ,15% 42 7,65% 22 2,70% 71 8,55% 11 2,86% 52 8,67% 42 7,97% ,39% 7 2,10% 389 6,63% 19:00-20: ,91% 17 3,10% 67 8,23% 33 3,98% 17 4,43% 31 5,88% 94 8,88% 320 5,45% 20:00-21: ,69% 17 3,10% 27 3,32% 11 1,33% 0 0,00% 21 3,50% 36 6,83% 40 3,78% 165 2,81% 21:00-22: ,46% 3 0,55% 15 1,84% 22 2,65% 34 3,21% 93 1,58% 22:00-23: ,98% 21 0,36% Suma % % % % % % % % % ,00% do 1 % do 2 % 10% i więcej 15% i więcej A B C D E F G H I Popyt % Popyt % Popyt % Popyt % Popyt % Popyt % Popyt % Popyt % Popyt % 48,2 6,25% 34,3 6,25% 50,9 6,25% 51,88 6,25% 25,6 6,67% 46,2 7,69% 35,1 6,67% 58,8 5,56% 30,4 9,09% 65

66 Dzień roboczy ( wtorek) r. Godzina/Linia A B C D E F G H I Zbiorcze Popyt % Popyt % Popyt % Popyt % Popyt % Popyt % Popyt % Popyt % Popyt % Popyt % 3:00-4:00 2 0,04% 2 0% 4:00-5:00 1 0,04% 4 0,12% 5 0,18% 11 0,24% 21 0% 5:00-6: ,41% 12 0,52% 17 0,67% 32 1,00% 10 0,87% 26 0,95% 11 0,55% 25 0,55% 144 1% 6:00-7: ,66% 103 4,48% 108 4,23% 131 4,09% 93 8,11% 99 3,60% 88 4,37% 246 5,42% 43 4,99% % 7:00-8: ,23% ,52% ,27% ,87% ,33% ,63% ,00% 275 6,06% ,16% % 8:00-9: ,91% 174 7,57% 200 7,83% 228 7,12% 102 8,89% 195 7,10% 99 4,91% 284 6,26% 49 5,69% % 9:00-10: ,46% 120 5,22% 142 5,56% 242 7,56% 82 7,15% 122 4,44% 133 6,60% 358 7,89% 51 5,92% % 10:00-11: ,06% 99 4,30% 152 5,95% 194 6,06% 71 6,19% 106 3,86% 82 4,07% 262 5,77% 58 6,74% % 11:00-12: ,10% 124 5,39% 133 5,21% 215 6,71% 57 4,97% 150 5,46% 121 6,00% 325 7,16% 56 6,50% % 12:00-13: ,76% 129 5,61% 124 4,86% 215 6,71% 86 7,50% 136 4,95% 142 7,05% ,03% 52 6,04% % 13:00-14: ,50% 192 8,35% 219 8,57% 239 7,46% 69 6,02% ,12% 155 7,69% 312 6,88% 72 8,36% % 14:00-15: ,35% ,87% ,92% 309 9,65% 94 8,20% ,32% 188 9,33% 347 7,65% 84 9,76% % 15:00-16: ,68% 212 9,22% ,24% 307 9,59% ,99% ,74% ,02% 376 8,29% 92 10,69% % 16:00-17: ,20% 171 7,43% 181 7,09% 219 6,84% 81 7,06% 171 6,22% 141 7,00% 425 9,37% 60 6,97% % 17:00-18: ,58% 136 5,91% 167 6,54% 158 4,93% 63 5,49% 120 4,37% 110 5,46% 186 4,10% 34 3,95% % 18:00-19: ,99% 109 4,74% 83 3,25% 118 3,69% 53 4,62% 83 3,02% 93 4,62% 235 5,18% 27 3,14% 909 4% 19:00-20: ,07% 55 2,39% 47 1,84% 62 1,94% 14 1,22% 82 2,99% 67 3,33% 159 3,50% 18 2,09% 587 3% 20:00-21: ,74% 21 0,91% 17 0,67% 35 1,09% 6 0,52% 34 1,24% 55 2,73% 130 2,86% 318 1% 21:00-22: ,67% 13 0,57% 8 0,31% 10 0,31% 10 0,87% 17 0,62% 20 0,99% 86 1,90% 182 1% 22:00-23: ,59% 0 0,00% 8 0,25% 5 0,18% 26 1,29% 39 0,86% 121 1% Suma % % % % % % % % % ,00% do 1 % do 2 % 10% i więcej 15% i więcej A B C D E F G H I Popyt % Popyt % Popyt % Popyt % Popyt % Popyt % Popyt % Popyt % Popyt % 142,4 5,26% 127,8 5,56% 150,2 5,88% 168,53 5,26% 67,5 5,88% 144,6 5,26% 111,9 5,56% 226,9 5,00% 61,5 7,14% 66

67 Sobota r. Godzina/Linia A B C D E F G H I Zbiorcze Popyt % Popyt % Popyt % Popyt % Popyt % Popyt % Popyt % Popyt % Popyt % Popyt % 4:00-5:00 3 0,45% 11 0,34% 14 0% 5:00-6:00 9 1,36% 19 1,66% 10 1,12% 3 0,54% 24 3,60% 11 0,34% 76 1% 6:00-7: ,54% 20 3,02% 32 2,79% 44 4,91% 20 3,57% 4 0,60% 13 2,55% 83 2,59% 236 3% 7:00-8: ,60% 29 4,38% 69 6,03% 69 7,70% 36 6,43% 39 5,86% 22 4,32% 120 3,75% 428 5% 8:00-9: ,56% 52 7,85% 84 7,34% 68 7,59% 34 6,07% 42 6,31% 31 6,09% 190 5,93% 58 9,62% 642 7% 9:00-10: ,96% 56 8,46% 100 8,73% 63 7,03% 42 7,50% 38 5,71% 38 7,47% 218 6,81% 70 11,61% 664 7% 10:00-11: ,40% 52 7,85% 80 6,99% 42 4,69% 66 11,79% 83 12,46% 29 5,70% ,02% 81 13,43% 820 9% 11:00-12: ,49% 64 9,67% 60 5,24% ,05% 58 10,36% 71 10,66% 45 8,84% 256 7,99% 76 12,60% 789 9% 12:00-13: ,03% 72 10,88% 103 9,00% 76 8,48% 62 11,07% 65 9,76% 33 6,48% 283 8,84% 31 5,14% 796 9% 13:00-14: ,23% 40 6,04% 106 9,26% 52 5,80% 50 8,93% 54 8,11% 54 10,61% 266 8,30% 54 8,96% 780 9% 14:00-15: ,98% 62 9,37% ,53% 61 6,81% 39 6,96% 28 4,20% 52 10,22% 230 7,18% 42 6,97% 693 8% 15:00-16: ,98% 37 5,59% 77 6,72% 72 8,04% 28 5,00% 23 3,45% 35 6,88% 213 6,65% 51 8,46% 583 6% 16:00-17: ,83% 41 6,19% 96 8,38% 55 6,14% 13 2,32% 41 6,16% 37 7,27% 217 6,77% 30 4,98% 568 6% 17:00-18: ,11% 27 4,08% 68 5,94% 23 2,57% 47 8,39% 54 8,11% 32 6,29% 182 5,68% 39 6,47% 520 6% 18:00-19: ,11% 31 4,68% 36 3,14% 16 1,79% 29 5,18% 29 4,35% 28 5,50% 201 6,28% 41 6,80% 459 5% 19:00-20: ,05% 40 6,04% 38 3,32% 42 4,69% 21 3,75% 31 4,65% 24 4,72% 156 4,87% 30 4,98% 406 4% 20:00-21: ,12% 27 4,08% 26 2,27% 53 5,92% 12 2,14% 28 4,20% 36 7,07% 82 2,56% 320 4% 21:00-22:00 3 0,45% 19 1,66% 3 0,33% 9 1,35% 95 2,97% 129 1% 22:00-23: ,35% 43 1,34% 82 1% 23:00-00: ,78% 25 0% Suma % % % % % % % % % ,00% do 1 % do 2 % 10% i więcej 15% i więcej A B C D E F G H I Popyt % Popyt % Popyt % Popyt % Popyt % Popyt % Popyt % Popyt % Popyt % 67

68 52,4 6,67% 38,9 5,88% 67,4 5,88% 49,78 5,56% 35,0 6,25% 37,0 5,56% 33,9 6,67% 160,2 5,00% 50,3 8,33% Niedziela r. Godzina/Linia A B C D E F G H I Zbiorcze Popyt % Popyt % Popyt % Popyt % Popyt % Popyt % Popyt % Popyt % Popyt % Popyt % 5:00-6:00 0 0,00% 9 0,81% 9 0,16% 6:00-7: ,81% 14 2,75% 17 2,24% 41 4,84% 28 6,13% 24 5,10% 11 2,25% 26 2,34% 173 3,02% 7:00-8: ,58% 15 2,94% 41 5,41% 56 6,61% 21 4,60% 16 3,40% 28 5,73% 31 2,79% 265 4,62% 8:00-9: ,19% 23 4,51% 53 6,99% 36 4,25% 55 12,04% 22 4,67% 22 4,50% 54 4,86% 14 3,29% 340 5,93% 9:00-10: ,38% 76 14,90% ,67% 38 8,32% ,57% 70 6,30% 61 14,32% 396 6,91% 10:00-11: ,46% ,37% 49 6,46% 11 1,30% 40 8,75% 19 4,03% 24 4,91% 82 7,38% 45 10,56% 402 7,01% 11:00-12: ,83% 27 5,29% 64 8,44% 76 8,97% 49 10,72% 26 5,52% 23 4,70% ,53% 71 16,67% 505 8,81% 12:00-13: ,72% 32 6,27% 63 8,31% 76 8,97% 48 10,50% 19 4,03% 49 10,02% 83 7,47% 46 10,80% 454 7,92% 13:00-14: ,90% 50 9,80% 83 10,95% 76 8,97% 31 6,78% 14 2,97% 27 5,52% 86 7,74% 26 6,10% 472 8,23% 14:00-15: ,99% 13 2,55% 59 7,78% 67 7,91% 24 5,25% 64 13,59% 27 5,52% 38 3,42% 31 7,28% 396 6,91% 15:00-16: ,42% 30 5,88% 86 11,35% 60 7,08% 37 8,10% 50 10,62% 78 15,95% 55 4,95% 36 8,45% 468 8,16% 16:00-17: ,72% 27 5,29% 68 8,97% 61 7,20% 25 5,47% 82 17,41% 44 9,00% 91 8,19% 39 9,15% 475 8,29% 17:00-18: ,87% 33 6,47% 25 3,30% 71 8,38% 30 6,56% 43 9,13% 27 5,52% 92 8,28% 42 9,86% 402 7,01% 18:00-19: ,92% 33 6,47% 36 4,75% 86 10,15% 17 3,72% 67 14,23% 33 6,75% 98 8,82% 15 3,52% 411 7,17% 19:00-20: ,19% 10 1,96% 84 11,08% 19 2,24% 13 2,84% ,36% 100 9,00% 323 5,63% 20:00-21: ,81% 15 2,94% 20 2,64% 23 2,72% 1 0,22% 25 5,31% 23 4,70% 32 2,88% 151 2,63% 21:00-22:00 8 1,20% 3 0,59% 10 1,32% 23 2,72% 22 1,98% 66 1,15% 22:00-23: ,25% 25 0,44% Suma % % % % % % % % % ,00% do 1 % do 2 % 10% i więcej 15% i więcej A B C D E F G H I Popyt % Popyt % Popyt % Popyt % Popyt % Popyt % Popyt % Popyt % Popyt % 41,5 6,25% 31,9 6,25% 44,6 6,25% 52,94 6,25% 30,5 6,67% 31,4 7,69% 32,6 6,67% 61,7 5,56% 38,7 9,09% 68

69 W ostatnich latach notowany jest systematyczny wzrost liczby przejazdów komunikacją miejską w Białej Podlaskiej. W stosunku lat 2012/2013 wzrost wyniósł 5% dla dnia roboczego i 8 % dla soboty. W niedzielę nastąpił spadek o 2 %. W 2013 r. w ciągu dnia roboczego, w badanym okresie czasu z komunikacji miejskiej skorzystało pasażerów, w sobotę a w niedzielę osoby. Popyt pasażerów komunikacji miejskiej na poszczególnych liniach w dzień roboczy,sobotę i niedzielę szkolną - październik 2013r A B C D E F G H I dzień roboczy sobota niedziela Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ZKM. Napełnienie autobusów jest zmienne i zależy od pory doby komunikacyjnej, dnia wykonywania przewozów i poszczególnych odcinków sieci. Poniżej przedstawione wykresy obrazują minimalne oraz maksymalne napełnienia w autobusach w badanym okresie czasu tj. dnia roboczego, soboty i niedzieli 2013 r. 69

70 Dzień roboczy 500 Minimalne i maksymalne napełnienie pasazerów na wybranych liniach autobusowych w dniu roboczym 2013r Linia D Linia E Linia H Linia I :00-4:00 4:00-5:00 Sobota 5:00-6:00 6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 Minimalne i maksymalne napełnienie pasazerów na wybranych liniach autobusowych w sobotę 2013r :00-5:00 5:00-6:00 6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-00: Linia D Linia E Linia H Linia I 70

71 Niedziela 100 Minimalne i maksymalne napełnienie pasazerów na wybranych liniach autobusowych w niedziele 2013r Linia D Linia E Linia H Linia I :00-6:00 6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 0 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ZKM. 71

72 6. Wyniki badań potoków pasażerskich Poniżej zaprezentowano wyniki badań napełnienia pasażerów komunikacji miejskiej z lat Wykresy przedstawiają liczbę pasażerów w rozbiciu na linie obejmujące swym zasięgiem także obszar gminy. Do porównania ilości pasażerów posłużył wykres ogólnej liczby przewiezionych pasażerów na danej linii w dniu przeprowadzenia badań. Badania napełnienia pasażerów z października 2011 r. Z rozróżnieniem linii obejmujących swym zasięgiem miasto i gminę Biała Podlaska Dzień Roboczy Sobota Niedziela A Miasto A Gmina B Miasto B Gmina D Miasto D Gmina G Miasto G Gmina H Miasto H Gmina Badania napełnienia pasażerów na liniach z października 2011r A Dzień Roboczy Sobota Niedziela B C D E F G H I 72

73 Badania napełnienia pasażerów z października 2012r. Z rozróżnieniem linii obejmujących swym zasięgiem miasto i gminę Biała Podlaska Dzień Roboczy Sobota Niedziela A Miasto A Gmina B Miasto B Gmina D Miasto D Gmina G Miasto G Gmina H Miasto H Gmina Badania napełnienia pasażerów na liniach z października 2012r A B C D E F G H I 0 Dzień Roboczy Sobota Niedziela Badania napełnienia pasażerów z października 2013r. Z rozróżnieniem linii obejmujących swym zasięgiem miasto i gminę Biała Podlaska Dzień Roboczy Sobota Niedziela A Miasto A Gmina B Miasto B Gmina D Miasto D Gmina G Miasto G Gmina H Miasto H Gmina 73

74 Badania napełnienia pasażerów na liniach z października 2013r A B C D E F G H I 0 Dzień Roboczy Sobota Niedziela Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ZKM. Z powyższych zestawień widać, że pasażerowie korzystający z komunikacji miejskiej na obszarze gminy stanowią podobną liczbę na przestrzeni lat Porównując linie wykonujące pracę przewozowa na obszarze gminy i miasta Biała Podlaska można zauważyć, że w dniu roboczym pasażerowie gminy stanowią średnio 10%, w sobotę 5% i w niedzielę 8% ogólnej liczby pasażerów na danych liniach komunikacyjnych. Jeśli weźmiemy pod uwagę ilość pasażerów z obszaru gminy Biała Podlaska i zestawimy te wyniki z globalna liczbą pasażerów z dnia wykonywanych pomiarów zauważymy, że stanowią jedynie 6% w dniu roboczym, 3% w sobotę i 5% w niedzielę ogółu przewiezionych pasażerów. 74

75 7. Opis przewidywanego finansowania usług przewozowych, z wyszczególnieniem możliwych wewnętrznych i zewnętrznych źródeł i form finansowania Formy finansowania usług przewozowych Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.), zgodnie z art.1 ust. 2, określa zasady finansowania regularnego przewozu (o charakterze użyteczności publicznej) osób w publicznym transporcie zbiorowym, realizowanego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Określenie przewidywanego finansowania usług przewozowych jest jednym z podstawowych zadań organizatora transportu, realizowanego w ramach planu transportowego zgodnie z art. 12 ust 1 pkt 3 wymienionej ustawy. Formami finansowania przewozów o charakterze użyteczności publicznej mogą być (art ustawy) w szczególności: 1) opłaty pobierane w związku z realizacją usług świadczonych w zakresie publicznego transportu zbiorowego, 2) rekompensaty z tytułu: a) utraconych przez operatora przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym, b) utraconych przez operatora przychodów w związku ze stosowaniem uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym ustanowionych na obszarze właściwości danego organizatora, o ile zostały ustanowione, c) poniesionych przez operatora kosztów w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, 3) środki transportu udostępniane operatorowi przez organizatora na realizację przewozów w zakresie publicznego transportu zbiorowego Źródła finansowania usług przewozowych Źródłami finansowania transportu publicznego mogą być w szczególności: wpływy ze sprzedaży biletów przejazdowych oraz wpływy z opłat dodatkowych pobieranych od pasażerów zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2012r., poz z późn. zm.), środki budżetów jednostek samorządu terytorialnego, 75

76 udostępnianie operatorowi przez organizatora środków transportu na realizację przewozów w zakresie publicznego transportu zbiorowego, środki budżetu centralnego, w tym rekompensata utraconych przychodów w efekcie stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów (nie dotyczy komunikacji miejskiej art. 56 ust. 2 ustawy), środki Unii Europejskiej, środki z inny źródeł ( np. z tytułu reklam na taborze, na urządzeniach infrastruktury transportowej, na biletach). Podstawą funkcjonowania tych źródeł jest praca przewozowa finansowana przede wszystkim z wpływów ze sprzedaży biletów przejazdowych oraz budżetowych dopłat jednostek samorządu terytorialnego. Rok Tabela Finansowanie usług publicznego transportu zbiorowego w Białej Podlaskiej Wydatki na publiczny transport zbiorowy Przychody ze sprzedaży biletów Wskaźnik odpłatności z biletów [%] Inne dochody Dotacja z budżetu Miasta Wskaźnik dopłaty z budżetu Miasta [%] Dofinansowanie Gminy Biała Podlaska w ramach porozumienia , , , , , , Rok Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZKM W Białej Podlaskiej Tabela Źródła finansowania komunikacji miejskiej w Białej Podlaskiej Wydatki ogółem Dochody ogółem Dotacja z budżetu Miasta Dofinansowanie Gminy Biała Podlaska w ramach zawartego porozumienia Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZKM W Białej Podlaskiej 76

77 Wykres Struktura finansowania linii komunikacji miejskiej w Białej Podlaskiej [zł] Dofinansowanie Gminy Biała Podlaska w ramach porozumienia Dotacja z budżetu Miasta Inne dochody Przychody ze sprzedaży biletów Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z tabeli nr Poniżej zestawiono pracę przewozową wykonaną w wozokilometrach przez operatorów komunikacji miejskiej na obszarze Białej Podlaskiej oraz gminy objętej Porozumieniem Międzygminnym: Tabela Praca eksploatacyjna w wozokilometrach. Rok MZK Sp. z o.o. PKM WICZUK Łącznie Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZKM w Białej Podlaskiej Wykres Praca eksploatacyjna w wozokilometrach MZK WICZUK Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z tabeli nr

Rady Miasta Biała Podlaska

Rady Miasta Biała Podlaska identyfikator /5 Druk nr 261 UCHWAŁA NR... Rady Miasta Biała Podlaska z dnia... w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska oraz miejscowych

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Opalenica

Charakterystyka Gminy Opalenica AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY OPALENICA Część 03 Charakterystyka Gminy Opalenica W 854.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Prudnik

Charakterystyka Gminy Prudnik AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINIE PRUDNIK Część 03 Charakterystyka Gminy Prudnik W 835.03 2/8 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka Gminy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 03. Ogólny opis gminy

Rozdział 03. Ogólny opis gminy ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA DDĘĘBBIICCAA Rozdział 03 Ogólny opis gminy X-2796.03

Bardziej szczegółowo

Wykaz sklepów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych: piwa, wina, wódki w mieście Biała Podlaska wg stanu na 30.06.2015 r.

Wykaz sklepów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych: piwa, wina, wódki w mieście Biała Podlaska wg stanu na 30.06.2015 r. Wykaz ów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych: piwa, wina, wódki w mieście Biała Podlaska wg stanu na 30.06.2015 r. Lp. Nazwa-właściciel Adres RZ Ważne do: A B C A B C 1. ALTI PLUS S. A. Ul. MC Skłodowskiej

Bardziej szczegółowo

Propozycja zmniejszenia kosztów w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej na terenie miasta Biała Podlaska.

Propozycja zmniejszenia kosztów w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej na terenie miasta Biała Podlaska. Załącznik nr. 16 Propozycja zmniejszenia kosztów w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej na terenie miasta Biała Podlaska. Zarząd Komunikacji Miejskiej w Białej Podlaskiej w wyniku analizy kursów z najmniejszym

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Spotkanie organizacyjne STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Puławy, 19 marca 2014 Agenda spotkania Zespołu ds. opracowania Strategii 2 Rozwoju Miasta Puławy do roku

Bardziej szczegółowo

Wykaz sklepów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych: piwa, wina, wódki w mieście Biała Podlaska wg stanu na r.

Wykaz sklepów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych: piwa, wina, wódki w mieście Biała Podlaska wg stanu na r. Wykaz ów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych: piwa, wina, wódki w mieście Biała Podlaska wg stanu na 31.10.2016 r. Lp. Nazwa-właściciel Adres RZ Ważne do: A B C A B C 1. ALTI Sp. J. Leszek Ul. MC

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 46 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1374 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto PRZEMYŚL LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8 URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 58 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2038 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto ZIELONA GÓRA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Powierzchnia w km² 102 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2893 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIAŁYSTOK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

Powiat Skarżyski w pigułce

Powiat Skarżyski w pigułce Powiat Skarżyski w pigułce Starostwo Powiatowe w Skarżysku - Kamiennej ul. Konarskiego 20 26-110 Skarżysko - Kamienna www.skarzysko.powiat.pl e-mail: pr@skarzysko.powiat.pl Opracowanie własne Wydziału

Bardziej szczegółowo

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE Powierzchnia w km² 32 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2404 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SIEDLCE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 293 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2167 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto WROCŁAW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 69 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2481 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto BYTOM LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1572 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TYCHY LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 43 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2160 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SŁUPSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2012 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Subcentrum Południe w Katowicach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE Powierzchnia w km² 49 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1163 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIAŁA PODLASKA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI POMIARU CELÓW WDRAŻANEJ STRATEGII ROZWOJU MIASTA TCZEWA do 2011

WSKAŹNIKI POMIARU CELÓW WDRAŻANEJ STRATEGII ROZWOJU MIASTA TCZEWA do 2011 WSKAŹNIKI POMIARU CELÓW WDRAŻANEJ STRATEGII ROZWOJU MIASTA TCZEWA - 0 do 0 (I.) liczba podmiotów gospodarki narodowej na 000 gminy Podmioty gospodarki narodowej (miasto Tczew) / liczba / 000) 570/5970*000

Bardziej szczegółowo

929 terenie miasta) wymeldowania 179 zameldowani na pobyt czasowy 863 powierzchnia miasta (km 2 ) gęstość zaludnienia 1.380

929 terenie miasta) wymeldowania 179 zameldowani na pobyt czasowy 863 powierzchnia miasta (km 2 ) gęstość zaludnienia 1.380 OŚWIĘCIM W LICZBACH 1. DEMOGRAFIA, WARUNKI ŻYCIA Dane demograficzne 2002 2003 2004 ludność ogółem 42.382 42.000 41.799 kobiety 22.147 21.998 21.945 zameldowani na pobyt stały 42.382 42.000 41.799 przemeldowania

Bardziej szczegółowo

NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO

NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO 4000m 2 POWIERZCHNI HANDLOWEJ Mamy przyjemność zaoferować Państwu powierzchnię komercyjną w obiekcie typu convenience, którego lokalizacja znajduję się

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 262 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2083 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto POZNAŃ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4 Miasto: Zielona Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2030 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 118950 119023 118405 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2 Miasto: Kielce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1823 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 202450 200938 199870 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Łomża Powierzchnia w km2 w 2013 r. 33 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1920 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 63240 62812 62711 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto CHORZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 33 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto CHORZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 33 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 33 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 3319 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto CHORZÓW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Ocena potencjału gospodarczego w świetle wskaźników rozwoju gospodarczego

Ocena potencjału gospodarczego w świetle wskaźników rozwoju gospodarczego Ocena potencjału gospodarczego w świetle wskaźników rozwoju gospodarczego dla powiatów biłgorajskiego, tomaszowskiego i zamojskiego Transgraniczny Rezerwat Biosfery Roztocze szansą na zrównoważony rozwój

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 160 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1441 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto CZĘSTOCHOWA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7 Miasto: Olsztyn Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1978 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 175388 174641 174675 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6 Miasto: Rzeszów Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1574 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 179199 182028 183108 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto OPOLE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W OPOLU. Powierzchnia w km² 97 2014. Województwo 2014 55,6. w wieku produkcyjnym 53,7 56,1 58,4

Miasto OPOLE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W OPOLU. Powierzchnia w km² 97 2014. Województwo 2014 55,6. w wieku produkcyjnym 53,7 56,1 58,4 URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU Powierzchnia w km² 97 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1238 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto OPOLE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W 2014

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 262 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1762 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GDAŃSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI

Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 86 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1448 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI LUDNOŚĆ WEDŁUG

Bardziej szczegółowo

Miasto GDYNIA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 135 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 59,7 61,6 63,8 59,2

Miasto GDYNIA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 135 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 59,7 61,6 63,8 59,2 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 135 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1834 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GDYNIA LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Powierzchnia w km² 116 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1756 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TORUŃ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki.

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Efektem pierwszego etapu prac na Programem Rozwoju Miasta Łomża było powstanie analizy SWOT i

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Powierzchnia w km² 84 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1351 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto WŁOCŁAWEK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Elbląg Powierzchnia w km2 w 2013 r. 80 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1540 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 124883 123659 122899 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Poznań Powierzchnia w km2 w 2013 r. 262 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2092 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 555614 550742 548028 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Częstochowa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 160 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1455 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 237203 234472 232318 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8 Miasto: Kraków Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2322 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 757740 758334 758992 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4 Miasto: Katowice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1849 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 311421 307233 304362 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Wrocław Powierzchnia w km2 w 2013 r. 293 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2159 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 630691 631188 632067 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/106/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR VII/106/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR VII/106/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia standardów w zakresie minimalnej ilości miejsc postojowych dla miasta Tychy Na podstawie art. 7.1, pkt. 1, 2, 4, 14

Bardziej szczegółowo

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1 Miasto: Opole Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1244 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 122656 121576 120146 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Toruń Powierzchnia w km2 w 2013 r. 116 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1758 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 205129 204299 203447 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4 Miasto: Bydgoszcz Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2042 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 364443 361254 359428 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5 Miasto: Gliwice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1385 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 187830 186210 185450 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4 Miasto: Sopot Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2193 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 38858 38217 37903 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6 Miasto: Siedlce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2396 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76303 76393 76347 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6 Miasto: Jaworzno Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 614 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 94831 94305 93708 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 Miasto: Warszawa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 3334 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 1700112 1715517 1724404 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8 Miasto: Jelenia Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 751 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 84015 82846 81985 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Bielsko-Biała Powierzchnia w km2 w 2013 r. 125 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1395 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 174755 174370 173699 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Dąbrowa Górnicza Powierzchnia w km2 w 2013 r. 189 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 657 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 126079 124701 123994 Ludność w

Bardziej szczegółowo

Miasto: Piotrków Trybunalski

Miasto: Piotrków Trybunalski Miasto: Piotrków Trybunalski Powierzchnia w km2 w 2013 r. 67 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1129 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76881 76404 75903 Ludność w

Bardziej szczegółowo

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miejskiej Mielec

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miejskiej Mielec Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miejskiej Mielec Mielec, 18.07.2014 r. Podstawy prawne Ustawa z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Miasto KONIN WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W POZNANIU. Powierzchnia w km² Województwo ,4

Miasto KONIN WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W POZNANIU. Powierzchnia w km² Województwo ,4 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 931 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto KONIN LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT A. DANE OGÓLNE. Wg stanu na dzień: 31.12. 2008

TRANSPORT A. DANE OGÓLNE. Wg stanu na dzień: 31.12. 2008 TRANSPORT A. DANE OGÓLNE L.p. Powierzchnia zurbanizowana (zainwestowana) miasta/gminy [w km2] 1 Źródło informacji: urząd administracji samorządowej - jednostka d/s urbanistyki i architektury lub inna jednostka

Bardziej szczegółowo

Miasto ZABRZE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KATOWICE. Powierzchnia w km² Województwo ,2

Miasto ZABRZE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KATOWICE. Powierzchnia w km² Województwo ,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 80 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2204 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto ZABRZE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto TARNÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KRAKOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,2

Miasto TARNÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KRAKOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Powierzchnia w km² 72 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1539 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TARNÓW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto LEGNICA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE Powierzchnia w km² Województwo w wieku produkcyjnym 54,6 56,1 58,1 57,5

Miasto LEGNICA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE Powierzchnia w km² Województwo w wieku produkcyjnym 54,6 56,1 58,1 57,5 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 56 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1800 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto LEGNICA LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Powierzchnia w km² 197 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 209 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto ŚWINOUJŚCIE Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Piekary Śląskie Powierzchnia w km2 w 2013 r. 40 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1429 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 58022 57502 57148 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ Kobiety Mężczyźni.

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ Kobiety Mężczyźni. WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2002 Ludność według płci (w tys.) Razem 1208,6 -mężczyźni 591,2 -kobiety 617,4 W miastach (711,6): -mężczyźni

Bardziej szczegółowo

TEREN INWESTYCYJNY z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową. Katowice, ul. Bażantów

TEREN INWESTYCYJNY z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową. Katowice, ul. Bażantów TEREN INWESTYCYJNY z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową Katowice, ul. Bażantów LOKALIZACJA Miejsce lokalizacji w kraju Miejsce lokalizacji w Katowicach Katowice, stolicę województwa Śląskiego, zamieszkuje

Bardziej szczegółowo

Organizacja transportu publicznego

Organizacja transportu publicznego Organizacja transportu publicznego Jędrzej Gadziński Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu Projekt częściowo finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata ANKIETA Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata 2015-2022 GOSPODARKA 1. Jak ocenia Pani / Pan dostęp i stan podstawowych mediów w gminie /zwodociągowanie, kanalizacja sanitarna/?. 2. Jak ocenia Pani /

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE. Charakterystyka miasta

AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE. Charakterystyka miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 03 Charakterystyka miasta Katowice W-880.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1 Źródła informacji

Bardziej szczegółowo

Miasto JELENIA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE Powierzchnia w km² Województwo w wieku produkcyjnym 57,6 59,8 62,5 57,5

Miasto JELENIA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE Powierzchnia w km² Województwo w wieku produkcyjnym 57,6 59,8 62,5 57,5 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 109 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 745 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto JELENIA GÓRA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

Pomiary hałasu w roku 2015 W roku 2015, w oparciu o wytyczne GIOŚ dotyczące wyznaczania punktów pomiarowych i zgodnie z Programem państwowego

Pomiary hałasu w roku 2015 W roku 2015, w oparciu o wytyczne GIOŚ dotyczące wyznaczania punktów pomiarowych i zgodnie z Programem państwowego Pomiary hałasu w roku 2015 W roku 2015, w oparciu o wytyczne GIOŚ dotyczące wyznaczania punktów pomiarowych i zgodnie z Programem państwowego monitoringu środowiska województwa łódzkiego na lata 2013-2015

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Strzelce Opolskie

Charakterystyka Gminy Strzelce Opolskie AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINIE STRZELCE OPOLSKIE Część 03 Charakterystyka Gminy Strzelce Opolskie W 869.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1

Bardziej szczegółowo

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO NA LATA 2014 2020 Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim 1. Czy według Pani/Pana Powiatowi Dąbrowskiemu potrzebna jest strategia rozwoju mająca

Bardziej szczegółowo

Miasto Śrem.

Miasto Śrem. http://www.terenyinwestycyjne.info/index.php/urzedy-miast-50/item/3094-miasto-srem Miasto Śrem URZĄD MIEJSKI W ŚREMIE Plac 20 Października 1 63-100 ŚREM woj. Wielkopolskie tel.: +48 61 28 35 225 infolinia

Bardziej szczegółowo

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 33. PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 POWIERZCHNIA: NAZWA: 327.11 ha PIASKI POŁUDNIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia, z

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Suwałki Powierzchnia w km2 w 2013 r. 66 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1058 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 69245 69404 69317 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim

Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Konińska Izba Gospodarcza Maj 212 Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie W subregionach województwa Wielkopolskiego średnio ok. 97%

Bardziej szczegółowo

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest PIOTRKÓW TRYBUNALSKI Piotrków Trybunalski jest drugim w województwie łódzkim centrum przemysłowym, usługowym, edukacyjnym i kulturalnym. Miasto liczy 76 tysięcy mieszkańców. Największym atutem Piotrkowa

Bardziej szczegółowo

Miasto KROSNO WYBRANE DANE STATYSTYCZNE DEMOGRAFICZNEGO W RZESZOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,1

Miasto KROSNO WYBRANE DANE STATYSTYCZNE DEMOGRAFICZNEGO W RZESZOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,1 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 44 2015 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1075 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2013 2014 2015 Województwo 2015 Miasto KROSNO LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r.

Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2013-2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Miasto: Leszno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 53,1 56,4 58,7

Miasto: Leszno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 53,1 56,4 58,7 Miasto: Leszno Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2027 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 64654 64722 64589 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA G M I N Y B A R A N O W O

OFERTA INWESTYCYJNA G M I N Y B A R A N O W O OFERTA INWESTYCYJNA G M I N Y B A R A N O W O W imieniu władz Samorządowych Gminy serdecznie zachęcam Państwa do inwestowania w pięknej i nowoczesnej Gminie Baranowo. Władze gminy oraz lokalna społeczność

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Wrocław ul. Małachowskiego 11 grunt zabudowany budynkiem magazynowo usługowym NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Kliknij i zlokalizuj na mapie Cena: 2 859 000,00 zł Powierzchnia gruntu: 0, 2804 ha Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

WODGiK Katowice, ul. Graniczna 29

WODGiK Katowice, ul. Graniczna 29 WODGiK Katowice, ul. Graniczna 29 www.wodgik.katowice.pl Służba Geodezyjna i Kartograficzna Główny Geodeta Kraju GUGiK Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie Wojewoda

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Miasto: Szczecin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,7 55,8 57,7

Miasto: Szczecin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,7 55,8 57,7 Miasto: Szczecin Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1358 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 410245 408913 408172 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rybnik. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 51,4 53,4 54,6

Miasto: Rybnik. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 51,4 53,4 54,6 Miasto: Rybnik Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 945 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 141036 140789 140173 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH. Biała Podlaska, grudzień 2015r. Strona 1 z 99

PROJEKT DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH. Biała Podlaska, grudzień 2015r. Strona 1 z 99 Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Gminy Miejskiej Biała Podlaska wraz z obszarem Gminy Biała Podlaska w ramach porozumienia międzygminnego na lata 2016-2020 PROJEKT DO KONSULTACJI

Bardziej szczegółowo

Koncepcja komunikacji miejskiej w Mławie

Koncepcja komunikacji miejskiej w Mławie Koncepcja komunikacji miejskiej w Mławie Warszawa-Mława, 12 czerwca 2014 r. Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa tel./fax +48 22 323 77 50 lub 51 e-mail: zdgtor@zdgtor.pl

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA MOŻLIWOŚCI WYZNACZENIA PASA AUTOBUSOWO-TROLEJBUSOWEGO WZDŁUŻ CIĄGU AL. RACŁAWICKIE UL. LIPOWA W LUBLINIE. dr inż. Andrzej BRZEZIŃSKI

ANALIZA I OCENA MOŻLIWOŚCI WYZNACZENIA PASA AUTOBUSOWO-TROLEJBUSOWEGO WZDŁUŻ CIĄGU AL. RACŁAWICKIE UL. LIPOWA W LUBLINIE. dr inż. Andrzej BRZEZIŃSKI URZĄD MIASTA LUBLIN DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU, WYDZIAŁ PLANOWANIA BIURO PROJEKTOWO-KONSULTINGOWE TRANSEKO ANALIZA I OCENA MOŻLIWOŚCI WYZNACZENIA PASA AUTOBUSOWO-TROLEJBUSOWEGO WZDŁUŻ CIĄGU AL. RACŁAWICKIE

Bardziej szczegółowo

PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTÓW

PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTÓW ZAŁĄCZNIK NR 74 do uchwały Nr XXXVII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r. z późn. zmianami UWARUNKOWANIA wynikające z PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTÓW Opracowanie: Główny projektant studiummgr inż.

Bardziej szczegółowo

Tabela 1.1 Statystyczny wizerunek Szczecina na tle innych dużych miast Polski, województwa zachodniopomorskiego i kraju Lp. 1. Liczba ludności (tys.)

Tabela 1.1 Statystyczny wizerunek Szczecina na tle innych dużych miast Polski, województwa zachodniopomorskiego i kraju Lp. 1. Liczba ludności (tys.) STRATEGIA ROZWOJU SZCZECINA MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE 1.2. Statystyczny wizerunek Szczecina na tle województwa zachodniopomorskiego i kraju Miejsce Szczecina w województwie zachodniopomorskim i w kraju przedstawia

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne dla potrzeb realizacji Projektu Starogardzki Miejski Obszar Funkcjonalny(MOF) nowy wymiar partnerstwa na rzecz rozwoju

ANKIETA. Konsultacje społeczne dla potrzeb realizacji Projektu Starogardzki Miejski Obszar Funkcjonalny(MOF) nowy wymiar partnerstwa na rzecz rozwoju Strona1 ANKIETA Konsultacje społeczne dla potrzeb realizacji Projektu Starogardzki Miejski Obszar Funkcjonalny(MOF) nowy wymiar partnerstwa na rzecz rozwoju Szanowni Państwo, w związku z rozpoczęciem prac

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu południowej obwodnicy Olsztyna oraz budowanej linii tramwajowej na ruch samochodowy w mieście oraz na planowane inwestycje drogowe

Analiza wpływu południowej obwodnicy Olsztyna oraz budowanej linii tramwajowej na ruch samochodowy w mieście oraz na planowane inwestycje drogowe Analiza wpływu południowej obwodnicy Olsztyna oraz budowanej linii tramwajowej na ruch samochodowy w mieście oraz na planowane inwestycje drogowe Michał Beim Piotr Cupryjak Plan wystąpienia 1. Założenia

Bardziej szczegółowo

Obrót nieruchomościami w województwie lubelskim w 2013 roku

Obrót nieruchomościami w województwie lubelskim w 2013 roku URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, wrzesień 2014 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl Obrót nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Krakowie

Urząd Statystyczny w Krakowie Województwo małopolskie jest jednym z mniejszych regionów Polski, za to czwartym pod względem liczby mieszkańców. Należy do największych w kraju ośrodków edukacji, kultury i turystyki. Jego południowa

Bardziej szczegółowo