I. Wykaz publikacji stanowiących osiągnięcie naukowe, o którym mowa w art. 16 ust.2 ustawy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Wykaz publikacji stanowiących osiągnięcie naukowe, o którym mowa w art. 16 ust.2 ustawy"

Transkrypt

1 5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych. Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki. I. Wykaz publikacji stanowiących osiągnięcie naukowe, o którym mowa w art. 16 ust.2 ustawy A) Tytuł osiągnięcia naukowego: Otrzymywanie oraz badanie właściwości fizykochemicznych materiałów zawierających małe nanocebulki węglowe B) Publikacje wchodzące w skład osiągnięcia naukowego: [H1] Marta E. Plonska-Brzezinska,* Agustin Molina-Ontoria, Luis Echegoyen, Post-modification by low-temperature annealing of carbon nano-onions in the presence of carbohydrates. Carbon, 2014, 67, Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: sformułowanie problemu badawczego, wybór metodyki badawczej, sformułowanie koncepcji pracy, interpretacja wyników eksperymentalnych, pełna edycja pracy, ułożenie treści, napisanie i poprawa całego artykułu w odpowiedzi na recenzje, wykonanie wszystkich eksperymentów, funkcja autora korespondującego. Mój udział procentowy szacuję na 85 %. Publikacja jest efektem realizacji grantu własnego. [H2] Marta E. Plonska-Brzezinska,* Diana M. Brus, Agustin Molina-Ontoria, Luis Echegoyen, Synthesis of carbon nano-onion and nickel hydroxide/oxide composites as supercapacitor electrodes. RSC Advances 2013, 3(48), Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: sformułowanie problemu badawczego, wybór metodyki badawczej, sformułowanie koncepcji pracy, pełna edycja pracy, ułożenie treści, wykonanie eksperymentów: synteza prekursorów NiO oraz Ni(OH) 2, wykonanie pomiarów SEM i TEM, napisanie i poprawa całego artykułu w odpowiedzi na recenzje, funkcja autora korespondującego. Mój udział procentowy szacuję na 60 %. Publikacja jest efektem realizacji grantu własnego. [H3] Marta E. Plonska-Brzezinska,* Luis Echegoyen, Carbon Nano-onions for Supercapacitor Electrodes: Recent Developments and Applications. J Mater. Chem A 2013, 1(44), Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: sformułowaniu koncepcji pracy, pełnej edycji pracy, ułożeniu treści, napisaniu i poprawa całego artykułu w odpowiedzi na recenzje, funkcji autora korespondującego. Mój udział procentowy szacuję na 90 %. Publikacja jest efektem realizacji grantu własnego. [H4] Marta E. Plonska-Brzezinska,* Diana M. Brus, Joanna Breczko, Luis Echegoyen, Carbon Nano-onions and biocompatible polymers for flavonoid incorporation. Chem. Eur. J. 2013, 19, Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: sformułowaniu problemu badawczego, wyboru metodyki badawczej, syntezy kompozytów oraz wykonanie eksperymentów z wyjątkiem rejestracji widm FTIR oraz fluorescencyjnych, interpretacja wyników eksperymentalnych, sformułowaniu koncepcji pracy, pełnej edycji pracy, ułożenie treści, napisaniu i poprawa 39

2 całego artykułu w odpowiedzi na recenzje, funkcji autora korespondującego. Mój udział procentowy szacuję na 70 %. Publikacja jest efektem realizacji grantu własnego. [H5] Marta E. Plonska-Brzezinska,* Joanna Breczko, Barbara Palys, Luis Echegoyen, The Electrochemical Properties of Nanocomposite Films Obtained by Chemical In Situ Polymerization of Aniline and Carbon Nanostructures. ChemPhysChem 2013, 14, Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: sformułowaniu problemu badawczego, wyboru metodyki badawczej, wykonanie eksperymentów: pomiary SEM i TEM, część pomiarów elektrochemicznych, interpretacja wyników eksperymentalnych, sformułowaniu koncepcji pracy, pełnej edycji pracy, ułożenie treści, napisaniu i poprawa całego artykułu w odpowiedzi na recenzje, funkcji autora korespondującego. Mój udział procentowy szacuję na 60 %. Publikacja jest efektem realizacji grantu własnego. [H6] Slawomir Sek, Joanna Breczko, Marta E. Plonska-Brzezinska,* Agnieszka Z. Wilczewska, Luis Echegoyen, STM-based junction of carbon nano-onion, ChemPhysChem 2013, 14, Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: sformułowaniu problemu badawczego, wyboru metodyki badawczej, sformułowaniu koncepcji pracy, współautorstwo w pisaniu pracy, poprawa artykułu w odpowiedzi na recenzje, funkcji autora korespondującego. Mój udział procentowy szacuję na 27 %. Publikacja jest efektem realizacji grantu własnego. [H7] Marta E. Plonska-Brzezinska,* Mikołaj Lewandowski, Małgorzata Błaszyk, Agustin Molina- Ontoria, Tadeusz Luciński, Luis Echegoyen, Synthesis and Properties of Carbon Nano- Onion/PEDOT:PSS composites. ChemPhysChem 2012, 13, Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: sformułowaniu problemu badawczego, wyboru metodyki badawczej, wykonanie wszystkich eksperymentów z wyjątkiem pomiarów XPS i DSC, interpretacja wyników eksperymentalnych z wyjątkiem XPS, interpretacja wyników eksperymentalnych, sformułowaniu koncepcji pracy, pełnej edycji pracy, ułożenie treści, napisaniu i poprawa całego artykułu w odpowiedzi na recenzje, funkcji autora korespondującego. Mój udział procentowy szacuję na 70 %. Publikacja jest efektem realizacji grantu własnego. [H8] Joanna Breczko, Marta E. Plonska-Brzezinska,* Luis Echegoyen, Electrochemical oxidation and determination of dopamine in the presence of uric and ascorbic acids using CNOs/PDDA composite. Electrochim. Acta 2012, 72, Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: sformułowaniu problemu badawczego, wyboru metodyki badawczej, wykonanie eksperymentów: pomiary SEM, interpretacji wyników eksperymentalnych, sformułowaniu koncepcji pracy, pełnej edycji pracy, ułożenie treści, napisaniu i poprawa całego artykułu w odpowiedzi na recenzje, funkcji autora korespondującego. Mój udział procentowy szacuję na 50 %. Publikacja jest efektem realizacji grantu własnego. [H9] Marta E. Plonska-Brzezinska,* Julita Mazurczyk, Barbara Palys, Joanna Breczko, Andrzej Lapinski, Alina T. Dubis, Luis Echegoyen, Preparation and Characterization of Composites that Contain Small Carbon Nano-Onions and Conducting Polyaniline. Chem. Eur. J. 2012, 18, Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: sformułowaniu problemu badawczego, wyboru metodyki badawczej, wykonanie eksperymentów: pomiary TEM, SEM, UV-vis, interpretacja wyników eksperymentalnych, sformułowaniu koncepcji pracy, pełnej edycji pracy, ułożenie treści, napisaniu i poprawa całego artykułu w odpowiedzi na recenzje, funkcji autora korespondującego. Mój udział procentowy szacuję na 45 %. Publikacja jest efektem realizacji grantu własnego. 40

3 [H10] [H11] [H12] [H13] [H14] Marta E. Plonska-Brzezinska,* Andrzej Lapinski, Agnieszka Z. Wilczewska, Alina T. Dubis, Adrián Villalta-Cerdas, Krzysztof Winkler, Luis Echegoyen, The synthesis and characterization of carbon nano-onions produced by solution ozonolysis. Carbon 2011, 49, Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: sformułowaniu problemu badawczego, wyboru metodyki badawczej, wykonanie pomiarów SEM i elektrochemicznych, interpretacja wyników eksperymentalnych, sformułowaniu koncepcji pracy, pełnej edycji pracy, ułożenie treści, napisaniu i poprawa całego artykułu w odpowiedzi na recenzje, funkcji autora korespondującego. Mój udział procentowy szacuję na 45 %. Publikacja jest efektem realizacji grantu własnego. Marta E. Plonska-Brzezinska,* Alina T. Dubis, Andrzej Lapinski, Adrián Villalta-Cerdas, Luis Echegoyen, Electrochemical Properties of Oxidized Carbon Nano-Onions: DRIFTS-FTIR and Raman Spectroscopic Analyses. ChemPhysChem 2011, 12, Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: sformułowaniu problemu badawczego, wyboru metodyki badawczej, interpretacja elektrochemicznych wyników eksperymentalnych, współautorstwo w pisaniu pracy, ułożenie treści, napisaniu i poprawa całego artykułu w odpowiedzi na recenzje, funkcji autora korespondującego. Mój udział procentowy szacuję na 40 %. Publikacja jest efektem realizacji grantu własnego. Joanna Breczko, Krzysztof Winkler, Marta E. Plonska-Brzezinska,* Adrián Villalta-Cerdas, Luis Echegoyen, Electrochemical Properties of Composites Containing Small Carbon Nano- Onions and Solid Polyelectrolytes. J. Mater. Chem. 2010, 20, Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: sformułowaniu problemu badawczego, wyboru metodyki badawczej, sformułowanie koncepcji pracy, wykonanie pomiarów SEM, współautorstwo w pisaniu pracy, funkcji autora korespondującego. Mój udział procentowy szacuję na 35 %. Publikacja jest efektem realizacji grantu własnego. Joanna Luszczyn, Marta E. Plonska-Brzezinska,* Amit Palkar, Alina T. Dubis, Agneta Simionescu, Dan T. Simionescu, Beata Kalska-Szostko, Krzysztof Winkler, Luis Echegoyen, Small Non-cytotoxic Carbon Nano-Onions: First Covalent Functionalization with Biomolecules. Chem. Eur. J. 2010, 16, Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: sformułowaniu problemu badawczego, wyboru metodyki badawczej, sformułowanie koncepcji pracy, interpretacja wyników eksperymentalnych, pełna edycja pracy, ułożenie treści, napisanie i poprawa całego artykułu w odpowiedzi na recenzje, funkcji autora korespondującego. Mój udział procentowy szacuję na 35 %. Publikacja jest efektem realizacji grantu własnego. Marta E. Plonska-Brzezinska,* Amit Palkar, Krzysztof Winkler, Luis Echegoyen. Electrochemical properties of Small Carbon Nano-Onion Films, Electrochem. Solid-State Lett. 2010, 13(4), K35-K38. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: sformułowaniu problemu badawczego, wyboru metodyki badawczej, sformułowanie koncepcji pracy, wykonanie wszystkich eksperymentów, interpretacja wyników eksperymentalnych, pełna edycja pracy, ułożenie treści, napisanie i poprawa całego artykułu w odpowiedzi na recenzje, funkcji autora korespondującego. Mój udział procentowy szacuję na 75 %. Publikacja jest efektem realizacji grantu własnego. 41

4 II. Wykaz innych (nie wchodzących w skład osiągnięcia wymienionego w pkt I) opublikowanych prac naukowych oraz wskaźniki ich dokonań naukowych Publikacje, które nie wchodzą do osiągnięcia habilitacyjnego w myśl art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku, można zasadniczo podzielić na trzy grupy. Pierwszą stanowią publikacje, które są kontynuacją tematyki mojej pracy doktorskiej, dotyczącej elektrod modyfikowanych kompleksami bipirydylowymi metali przejściowych [P10, P11]. Ta część mojej aktywności naukowej obejmowała badania właściwości elektrochemicznych elektrod modyfikowanych tymi związkami oraz analityczne ich wykorzystanie w oznaczeniach fulerenów i innych związków elektroaktywnych. Drugą grupę stanowią prace, do których materiał badawczy powstał w większości podczas mojego pobytu na stażu podoktorskim w grupie Prof. Luisa Echegoyena (University of Clemson, USA). Moja rola polegała głównie na syntezie pochodnych fulerenowych, które były wbudowywane w większe układy supramolekularne o aktywności fotochemicznej [P4, P9] oraz badaniu właściwości elektrochemicznych różnych endohedralnych [P5, P6, P7] i egzohedralnych [P9] pochodnych fulerenowych. Ten cykl badań uważam za szczególnie dla mnie wartościowy, ponieważ umożliwił mi rozwój zarówno od strony metodycznej jak i praktycznej w zakresie szeroko rozumianej chemii fulerenów. Badania te obejmowały zarówno syntezę, przykładowo N-(4-pirydylo)-3,4-fulerenopirolidynowych pochodnych, oraz analizę ich właściwości elektronowo-akceptorowych z wykorzystaniem metod elektrochemicznych. Badania właściwości elektrochemicznych, zarówno endohedralnych jak i egzohedralnych pochodnych fulerenowych, były analizowane w kontekście zastosowania ich w układach donorowo-akceptorowych. Poza wyżej wymienionymi, jest również grupa prac badawczych [P1, P2, P3], które nie zostały ujęte w cyklu prac habilitacyjnych, a dotyczą tematyki nanocebulek węglowych. Z uwagi na to, że autor rozprawy habilitacyjnej nie był pomysłodawcą tych badań, a jedynie ich uczestnikiem, nie zostały one ujęte w cyklu prac habilitacyjnych. W zakres ten nie włączono również rozdziału pt. Carbon nano-onions [M1] do Encyclopedia of Nanotechnology, której druk planowany jest na przełomie 2014/2015 r (Zał. 5). A) Publikacje naukowe w czasopismach znajdujących się w bazie Journal of Citation Reports (JRC) [P1] Agustín Molina-Ontoria, Manuel N. Chaur, Marta E. Plonska-Brzezinska, Luis Echegoyen, Preparation and Characterization of Soluble Carbon Nano Onions by Bulk Covalent Functionalization Employing a Na/K alloy, Chem. Comm. 2013, 49, Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: wykonanie eksperymentów SEM i TEM, interpretacja wyników eksperymentalnych, współautorstwo w pisaniu pracy, części dotyczącej pomiarów mikroskopowych, poprawa artykułu w odpowiedzi na recenzji. Mój udział procentowy szacuję na 25 %. 42

5 [P2] Emilia Grądzka, Krzysztof Winkler, Marta Borowska, Marta E. Plonska-Brzezinska, Luis Echegoyen, Comparison of electrochemical properties of MWCNTs/C 60 -Pd, SWCNTs/C 60 -Pd and ox-cnos/c 60 -Pd thin films, Electrochim. Acta, 2013, 96, Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: współautorstwo w pisaniu pracy, poprawa artykułu w odpowiedzi na recenzji. Mój udział procentowy szacuję na 10 %. [P3] Andrzej Lapinski, Alina T. Dubis, Marta E. Plonska-Brzezinska, Julita Mazurczyk, Joanna Breczko, Luis Echegoyen, Physica Status Solidi C. Vibrational spectroscopic study of carbon nano-onions coated with polyaniline. 2012, 9, No. 5, Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: synteza kompozytów zawierających CNOs oraz polianilinę, współautorstwo w pisaniu pracy. Mój udział procentowy szacuję na 15 %. [P4] Rodríguez-Morgade S. M., Marta E. Plonska-Brzezinska, Athans A. J., Carbonell E., de Miguel G., Guldi D. M., Echegoyen L., Torres T. Synthesis, Characterization and Photoinduced Electron Transfer Processes of Orthogonal Rutheniumphthalocyanine-Fullerene Assemblies, J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: syntezie pochodnych fulerenowych, wykonaniu eksperymentów elektrochemicznych, interpretacji wyników eksperymentalnych, współautorstwo w pisaniu pracy, interpretacja wyników i redagowanie części pracy dotyczącej pomiarów elektrochemicznych, poprawa artykułu w odpowiedzi na recenzje. Mój udział procentowy szacuję na 35 %. [P5] Julio R. Pinzón, Claudia M. Cardona, Maria A. Herranz, Marta E. Plonska-Brzezinska, Amit Palkar, Athans A. J., Martin, N., Rodriquez-Fortea, A., Poblet, J.M., Bottari, G., Thomas Torres, Gayathri S. S., Guldi D. M., Luis Echegoyen. Metal Nitride Cluster Fullerene M 3 80 (M = Y, Sc) Based Dyads: Synthesis, and Electrochemical, Theoretical and Photophysical Studies, Chem. Eur. J. 2009, 15, Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: wykonaniu eksperymentów elektrochemicznych, interpretacji wyników eksperymentalnych, współautorstwo w pisaniu pracy, interpretacja wyników i redagowanie części pracy dotyczącej pomiarów elektrochemicznych, poprawa artykułu w odpowiedzi na recenzje. Mój udział procentowy szacuję na 20 %. [P6] Julio R. Pinzón, Marta E. Plonska-Brzezinska, Claudia Cardona, Athans A. J., Gayathri S. S., Guldi D. M., Herranz M. Á., Nazario Martín, Tomas Torres, Luis Echegoyen, Exploring Sc Ferrocene Electron-Donor-Acceptor Conjugates Promising Materials for Photovoltaic Applications (!). Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 2008, 47, Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: wykonaniu eksperymentów elektrochemicznych, interpretacji wyników eksperymentalnych, współautorstwo w pisaniu pracy, interpretacja wyników i redagowanie części pracy dotyczącej pomiarów elektrochemicznych, poprawa artykułu w odpowiedzi na recenzje. Mój udział procentowy szacuję na 25 %. [P7] Marta E. Plonska-Brzezinska, Athans A. J., Phillips J. P., Steven Stevenson, Luis Echegoyen. A reinvestigation of the electrochemical behavior of Sc J. Electroanal. Chem. 2008, 614, Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: sformułowaniu problemu badawczego, wyboru metodyki badawczej, wykonanie wszystkich pomiarów elektrochemicznych, interpretacja wyników eksperymentalnych, sformułowaniu koncepcji pracy, pełnej edycji pracy, ułożenie 43

6 treści, napisaniu i poprawa całego artykułu w odpowiedzi na recenzje. Mój udział procentowy szacuję na 65 %. [P8] Fendt L.-A., Fang H., Marta E. Plonska-Brzezinska, Zhang S., Cheng F., Braun Ch., Luis Echegoyen, Diederich F. meso,meso-linked and Triply Fused Diporphyrins with Mixed Metal Ions: Synthesis and Electrochemical Investigations. Eur. J. Org. Chem. 2007, 28, Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: wykonaniu eksperymentów elektrochemicznych, interpretacji wyników eksperymentalnych, współautorstwo w pisaniu pracy, interpretacja wyników i redagowanie części pracy dotyczącej pomiarów elektrochemicznych, poprawa artykułu w odpowiedzi na recenzje. Mój udział procentowy szacuję na 25 %. [P9] Martin Nazario, Altable M., Filippone S., Martin-Domenech, A. Martinez R. Suarez M., Marta E. Plonska-Brzezinska, Olena Lukoyanova, Luis Echegoyen, Highly Efficient Retrocycloaddition reaction of Isoxazolino[4,5:1,2][60] and [70] Fullerenes. J. Org. Chem. 2007, 72(10), Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: wykonanie eksperymentów elektrochemicznych, interpretacja wyników eksperymentalnych, współautorstwo w pisaniu pracy, części dotyczącej pomiarów elektrochemicznych, poprawa artykułu w odpowiedzi na recenzji. Mój udział procentowy szacuję na 25 %. [P10] Krzysztof Winkler, Marta E. Plonska, Katarzyna Recko, Ludwik Dobrzynski, Remarkable solvent effect on the structure and electrochemical properties of [M III (bipirydyl) 3 ](ClO 4 ) 3 (M = Co, Fe and Ru) Films. Electrochim. Acta 2006, 51(21), Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: wykonanie wszystkich eksperymentów z wyjątkiem dyfrakcji proszkowej, interpretacja wyników eksperymentalnych, współautorstwo w pisaniu pracy, poprawa artykułu w odpowiedzi na recenzje. Mój udział procentowy szacuję na 40 %. Publikacja jest efektem realizacji grantu promotorskiego. [P11] Marta E. Plonska, Krzysztof Winkler, Suresh Gadde, Francis D Souza, Alan L. Balch, Redox Active Two-Component Films of Palladium and Covalently Linked zinc Porphyrin-Fullerene Dyad, Electroanalysis 2006, 18(9), Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: wykonanie wszystkich eksperymentów elektrochemicznych, interpretacja wyników eksperymentalnych, współautorstwo w pisaniu pracy, poprawa artykułu w odpowiedzi na recenzje. Mój udział procentowy szacuję na 40 %. Publikacja jest efektem realizacji grantu promotorskiego. B) Wynalazki oraz wzory użytkowe i przemysłowe, które uzyskały ochronę i zostały wystawione na międzynarodowych lub krajowych wystawach lub targach Brak C) Monografie, publikacje naukowe w czasopismach międzynarodowych lub krajowych innych niż znajdujące się w bazie, o której mowa w pkt IIA: [M1] Marta E. Plonska-Brzezinska i Luis Echegoyen, Carbon nano-onions, CRC Concise Encyclopedia of Nanotechnology, Wyd. Taylor & Francis, Edytorzy: Boris I. Kharisov, Oxana V. Kharisova, Ubaldo Ortiz-Mendez; rozdział przyjęty do druku, druk planowany na 2014/2015 r (Zał. 5) 44

7 D) Opracowania zbiorowe, katalogi zbiorów, dokumentacja prac badawczych, ekspertyz, utworów i dzieł artystycznych Brak E) Sumaryczny impact factor według listy Journal Citation Reports (JCR), zgodnie z rokiem opublikowania: po uzyskaniu stopnia doktora nauk chemicznych - 111,952 (w tym sumaryczny IF prac dotyczących habilitacji wynosi 53,54 nie uwzględniając pozycji H2 i H3). F) Liczba cytowań publikacji według bazy Web of Science (WoS): 285 (bez autocytowań), 342 (włącznie z autocytowaniami) z dn G) Indeks Hirscha według bazy Web of Science (WoS): 11. H) Kierowanie międzynarodowymi i krajowymi projektami badawczymi oraz udział w takich projektach 1. SONATA BIS, UMO-2012/05/E/ST5/03800, Nanocebulki węglowe jako nowa matryca do układów gromadzących ładunek elektryczny i układów fotowoltaicznych synteza i charakterystyka właściwości fizyczno-chemicznych. 01/ /2018. Narodowe Centrum Nauki. Kierownik projektu 2. NCN, OPUS, UMO-2011/01/B/ST5/06051, Modyfikowanie małych nanocebulek węglowych związkami polifenolowymi i ich potencjalne zastosowanie w biosensorach kolagenu/elastyny. 11/ /2014. Narodowe Centrum Nauki. Kierownik projektu 3. NCN, PRELUDIUM, NCN Preludium UMO-2012/05/N/ST5/01479, Nowe nanokompozyty na bazie tlenku tytanu(iv) i pochodnych fulerenu jako fotoaktywne katalizatory. 02/ /2016. Narodowe Centrum Nauki. Wykonawca i promotor pomocniczy w otwartym przewodzie doktorskim kierownika projektu 4. Homing Plus, (kierownik: dr Paweł Rodziewicz), "Noncovalent functionalization of carbon nanotube by cooperative networks of DNA bases". 05/ /2013. Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. Wykonawca 5. KBN, N N , Zastosowanie małych nanocebulek węglowych w biosensorach. 08/ /2011. Komitet Badań Naukowych. Kierownik projektu 6. KBN, N , (kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Winkler) Potencjalne zastosowanie C 60 i metali przejściowych w elektrotechnologii Komitet Badań Naukowych. Wykonawca 7. DMR , (kierownik: Prof. Luis Echegoyen), Uniwersytet w Clemson, USA, "Development of Carbon-Based Structures for Photovoltaic and Electronic Applications". 01/ /2007. Główny wykonawca I) Międzynarodowe i krajowe nagrody za działalność naukową albo artystyczną 1. Nagroda Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu w Białymstoku za działalność organizacyjną i pracę naukową: 2010 i 2003 r. 2. Nagroda Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu w Białymstoku, za pracę organizacyjną: 2009 r. 45

8 3. Nagroda Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu w Białymstoku, za osiągnięcia naukowe: 2011, 2008, 2005 r. 4. Stypendium Fundacji Stefana Batorego na zagraniczny staż naukowy, wyjazd University of California, Davis, USA 2003 r. J) Wygłoszenie referatów na międzynarodowych i krajowych konferencjach tematycznych 1. Płońska-Brzezińska M. E., Breczko J., Echegoyen L. 55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Białystok (Polska), września Synteza, właściwości i potencjalne zastosowanie kompozytów zawierających małe nanocebulki węglowe. (wykład na zaproszenie) 2. Płońska-Brzezińska M. E., Echegoyen L. Konferencja Środowiskowa Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Białymstoku, Białystok (Polska), czerwca Synteza, właściwości elektrochemiczne i potencjalne zastosowanie endohedralnych i egzohedralnych pochodnych fulerenowych. (wykład na zaproszenie) 3. Płońska-Brzezińska M. E., Winkler K., Gadde S., D Souza F., Balch A.L. 2nd International Workshop on Surface Modification for Chemical and Biochemical Sensing, Kazimierz Dolny Polska, 6-10 listopada, Activation of voltammeric response of two-component film of functionalized fullerenes bearing a redox probe and palladium. 4. Winkler K., Płońska-Brzezińska M. E., Rećko K., Dobrzyński L., XLVIII PTCh and SITPCHem, Poznan, Polska, września Remarkable solvent effect on the structure and electrochemical properties of [M(bipirydyl) 3 ](ClO 4 ) 3 (M = Co, Fe and Ru) films. 5. Płońska-Brzezińska M. E., Winkler K. XVII International School on Physics and Chemistry of Condensed Master and V International Symposium on Physics in Material Science. Materials in Transition, Bialowieza, Polska, czerwca, Electrodes modified by [M(bipirydyl) 3 ](ClO 4 ) 3 (M = Co and Fe). III. Dorobek dydaktyczny i popularyzatorski oraz informacja o współpracy międzynarodowej habilitanta A) Uczestnictwo w programach europejskich oraz innych programach międzynarodowych i krajowych 1. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, Priorytet: I Nowoczesna gospodarka; Działanie: I.3 Wspieranie innowacji, POPW /11-00 W kierunku aplikacyjności doposażenie Centrum Syntezy i Analizy BioNanoTechno Uniwersytetu w Białymstoku, ; Udział Habilitanta: twórca projektu, udział w realizacji projektu Asystent Kierownika Projektu. 2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie Modernizacja treści i metod kształcenia UDA-POKL /09-00 Mały Archimedes, Wnioskodawca: Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie; , Udział Habilitanta: udział w realizacji projektu - konsultant ds. naukowych. 3. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, Priorytet: I Nowoczesna gospodarka; Działanie: I.3 Wspieranie innowacji, POPW /09-00 Utworzenie Centrum Syntezy i Analizy BioNanoTechno Uniwersytetu w Białymstoku ; , 46

9 Udział Habilitanta: twórca projektu, udział w realizacji projektu Asystent Kierownika Projektu. B) Aktywny udział w międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych (po uzyskaniu doktora nauk chemicznych, w odwrotnym porządku chronologicznym) 1. Brus, D. M., Płońska-Brzezińska, M. E., Echegoyen, L. Innowacyjne materiały, Lublin, czerwca, Synteza kompozytów zawierających nanocebulki węglowe i związki niklu oraz ich potencjalne wykorzystanie w kondensatorach. 2. Imierska M., Płońska-Brzezińska, M. E., Echegoyen, L. Innowacyjne materiały, Lublin, czerwca, Synteza i właściwości kompozytów zawierających wybrane struktury węglowe i polimery przewodzące. 3. Regulska, E., Karpińska, J., Płońska-Brzezińska, M. E. 4 International Conference on Semiconductor Photochemistry (SP4), Praga, Republika Czeska, czerwca 2013 Carbon based-nanomaterials for TiO 2 photosensitization. 4. Regulska, E., Karpińska, J., Płońska-Brzezińska, M. E. Ogólnopolskie Sympozjum: Nauka i przemysł metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, 4-6 czerwca Fotokatalityczna aktywność TiO 2 oraz kompozytów TiO 2 /AC otrzymanych metodą zol-żel. 5. Breczko J., Płońska-Brzezińska, M. E., Winkler K., Echegoyen L., 55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Białystok (Polska), września Otrzymanie i charakterystyka kompozytów zawierających małe nanocebulki węglowe modyfikowane grupami fenylenowymi oraz przewodzącą polianilinę. 6. Płońska-Brzezińska, M. E., Breczko J., Echegoyen L. 55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Białystok (Polska), września Synteza, właściwości i potencjalne zastosowanie kompozytów zawierających małe nanocebulki węglowe. 7. Płońska-Brzezińska, M. E., Breczko J., Echegoyen L. X th International Krutyn Summer School: Frontiers in Science and Technology of Carbon Nano-Materials, Krutyn, Poland, czerwca, A comparative study of the electrochemical properties of nanocomposite films obtained by polymerization of conducting polymers and carbon nanostructures. 8. Breczko J., Płońska-Brzezińska, M. E., Winkler K., Echegoyen L. X th International Krutyn Summer School: Frontiers in Science and Technology of Carbon Nano-Materials, Krutyn, Poland, czerwca, Synthesis and characterization of copolymers containing carbon nano-onions. 9. Breczko J., Płońska-Brzezińska, M. E., Winkler K., Echegoyen L. The 3 rd International Nanotechnology Conference and Exhibition NanoIsrael 2012, Tel Aviv, Israel, marca, Synthesis of Nanomaterials Containing Small Carbon Nano-Onions and Conductive Polyaniline. 10. Breczko J., Płońska-Brzezińska, M. E., Winkler K., Echegoyen L. 2 nd International Conference of Young Scientists: CCT Chemistry and Chemical Technology, Lviv, Ukraine, listopada, Carbon nano-onions in composites: properties and application. 11. Płońska-Brzezińska, M. E., Breczko J., Sek S., Mazurczyk J., Lapinski A., Wilczewska A. Z., Villalta-Cerdas A., Winkler K., Echegoyen L. 43rd IUPAC World Chemistry Congress, San 47

10 Juan, Puerto Rico, USA, 30 lipca 5 sierpnia, Small Carbon Nano-Onion Composites and Thiol Derivatives. 12. Breczko J., Kierkowicz M., Płońska-Brzezińska, M. E., Dubis A., Winkler K., Villalta-Cerdas A., Echegoyen L. 9 th International Symposium on Scanning Probe Microscopy & Optical Tweezers in Life Sciences, Berlin, Germany, 6-7 października, Demonstration of Carbon Nano-Onions Functionalization with Biomolecules by AFM and FT-IR Studies. 13. Breczko J., Płońska-Brzezińska, M. E., Winkler K., Villalta-Cerdas A., Echegoyen L. The 4th National Conference on Nanotechnology NANO 2010 Poznan, Polska, 28 czerwca 2 lipca, Carbon nano-onions composites - properties and potential application. 14. Płońska-Brzezińska, M. E., Luszczyn J., Winkler K., Palkar A., Echegoyen L. E-MRS 2009 Fall Meeting, Warsaw, Poland, września Carbon nano-onions composites. 15. Płońska-Brzezińska, M. E., Luszczyn, J., Palkar, A., Winkler, K., Simionescu A., Simionescu D.T., Kalska-Szostko, B., Echegoyen, L. E-MRS Fall Meeting, Warsaw, Poland, września Non-cytotoxic small Carbon Nano-Onions - the first covalent functionalization with biomolecules. 16. Luszczyn J., Płońska-Brzezińska, M. E., Dubis A., Winkler K., Simionescu A., Simionescu D.T., Palkar A., Kalska-Szostko B., Echegoyen L. 6 th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies, Thessaloniki, Grecja, lipca, Studies of biomolecular interactions in biosensor based on small Carbon Nano-Onions. 17. Luszczyn J., Płońska-Brzezińska, M. E., Dubis A., Palkar, A., Winkler K., Simionescu A., Simionescu D.T, Echegoyen L. Central European School on Physical Organic Chemistry, Weak molecular interactions, Polska, czerwiec Studies of biomolecular interactions in biosensor based on small Carbon Nano-Onions. 18. Płońska-Brzezińska, M. E., Palkar, A., Winkler, K., Luszczyn, J., Echegoyen, L. 216st ECS Meeting, Viena, Austria, 4-9 październik, Electrochemical Properties of Small Carbon Nano-Onion Films. 19. Płońska-Brzezińska, M. E., Echegoyen L. Konferencja Środowiskowa Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Białymstoku, Białystok (Polska), czerwca Synteza, właściwości elektrochemiczne i potencjalne zastosowanie endohedralnych i egzohedralnych pochodnych fulerenowych. (wykład) 20. Płońska-Brzezińska M. E., Winkler K. XVII International School on Physics and Chemistry of Condensed Master and V International Symposium on Physics in Material Science. Materials in Transition, Bialowieza, Polska, czerwca, Electrodes modified by [M(bipirydyl) 3 ](ClO 4 ) 3 (M = Co and Fe). 21. Winkler K., Płońska-Brzezińska M. E., Rećko K., Dobrzyński L., XLVIII PTCh and SITPCHem, Poznan, September Remarkable solvent effect on the structure and electrochemical properties of [M(bipirydyl) 3 ](ClO 4 ) 3 (M = Co, Fe and Ru) films. 22. Płońska-Brzezińska M. E., Winkler K., Gade S., D Souza F., Balch A. L. 2nd International Workshop on Surface Modification for Chemical and Biochemical Sensing, Kazimierz Dolny Poland, November 6-10, Activation of voltammeric response of two-component film of functionalized fullerenes bearing a redox probe and palladium. C) Udział w komitetach organizacyjnych międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych 48

11 1. Konferencja ogólnopolska promująca Centrum Syntezy i Analizy BioNanoTechno w Białymstoku, Białystok 2012, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego. 2. Konferencja międzynarodowa Trends in BioNanoTechno, Białystok 2012, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego. D) Otrzymane nagrody i wyróżnienia inne niż wymienione w pkt II-I Brak E) Udział w konsorcjach i sieciach badawczych Brak F) Kierowanie projektami realizowanymi we współpracy z naukowcami z innych ośrodków polskich i zagranicznych oraz we współpracy z przedsiębiorcami, innymi niż wymienione w pkt IIH Brak G) Udział w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism Członek Komitetu Redakcyjnego Journal of Chemistry (IF: 0,484) Hindawi Publishing Corporation H) Członkostwo w międzynarodowych i krajowych organizacjach oraz towarzystwach naukowych 1. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Członek oddziału Białystok od 1999 roku. Pełnione funkcje: członek od 1999; Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Białostockiego Oddziału PTCHem od American Chemical Society Członek od Electrochemical Society Członek od I) Osiągnięcia dydaktyczne i w zakresie popularyzacji nauki lub sztuki I.1. Osiągnięcia dydaktyczne 1. Opracowanie programu studiów podyplomowych Współczesne metody analizy chemicznej na Wydziale Biologiczno-Chemicznym UwB, 2009 r. Powołanie na Kierownika studiów. 2. Opiekun naukowy Koło Naukowego Chemików Studenckie Koło Naukowe Chemików roku działającego w Instytucie Chemii Uniwersytetu w Białymstoku. 3. Konsultant Naukowy ds. chemii w projekcie Mały Archimedes Augustowskie Centrum Edukacyjne, w latach (Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego). II.2. Organizacja i prowadzenie zajęć w zakresie popularyzacji chemii 1. Organizator pokazów chemicznych w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie mające na celu promocję nauk matematyczno-przyrodniczych i Instytutu Chemii UwB podczas I, II i III Festiwalu Innowatorów w ramach realizacji projektu edukacyjnego Mały Archimedes ( ; ; ). 2. Współorganizator pokazów chemicznych dla uczniów przedszkoli i szkół podstawowych Dzień Małego Naukowca, Instytut Chemii ( ). 49

12 3. Organizator pokazów doświadczeń chemicznych dla dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, m. in. z serii Kationowa Łamigłówka, Chemia w kuchni zajęcia prowadzone w Instytucie Chemii UwB i placówkach oświatowych w latach : zajęcia edukacyjne z cyklu Magiczne eksperymenty chemiczne, Światło i Barwa, Na pograniczu fizyki i chemii, Szkoła Społeczna Podstawowa STO Nr 4 w Białymstoku, Instytut Chemii ( , ); zajęcia edukacyjne z cyklu Magiczne eksperymenty chemiczne, Szkoła Społeczna Podstawowa STO Nr 1 w Białymstoku ( ); zajęcia edukacyjne w Przedszkolu Samorządowym nr 82 w Białymstoku ( ); zajęcia edukacyjne z cyklu Chemia w kuchni, Przedszkole Samorządowe nr 36. Instytut Chemii ( ); zajęcia dydaktyczne z cyklu W świecie jonów I i II (Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych z Wysokiego Mazowieckiego w ramach Projektu Żeby później było łatwiej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego), Instytut Chemii ( i ); uczniowie podlaskich szkół Czy chemia może być ciekawa? oraz Chemia w kuchni czyli ciekawe eksperymenty, które można wykonać w domu, (szkoły z Augustowa, Ełku i Olecka), Instytut Chemii ( i ). 4. Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki współorganizator; J) Opieka naukowa nad studentami J.1. Kierowanie pracami magisterskimi W roku akademickim 2010/2011: Julita Mazurczyk (kierunek Chemia): Synteza, charakterystyka i właściwości kompozytów zawierających nanocebulki węglowe, fenylenodiaminę oraz polianilinę. W roku akademickim 2011/2012: Patricia Garcia Beltran (kierunek Chemia, student Erasmusa): Synthesis and characterization of aqueous dispersed aminopolymerderminated carbon nano-onion derivatives. W roku akademickim 2012/2013: 1) Monika Imierska (kierunek Chemia): Synteza i właściwości kompozytów zawierających wybrane struktury węglowe i polimery przewodzące. 2) Damian Siepka (kierunek Ochrona Środowiska): Zastosowanie spektroskopii mikro-ramanowskiej w analizie nieorganicznych cząstek stałych aerozolu Morza Północnego. W roku akademickim 2013/2014: Martyna Petelczyc (kierunek Chemia): Synteza i właściwości kompozytów zawierających nanocebulki węglowe i polipirol. J.2. Opieka naukowa nad 5 pracami magisterskimi w latach J.3. Kierowanie 5 pracami dyplomowymi od roku akademickiego 2010/2011. K) Opieka naukowa nad doktorantami w charakterze opiekuna naukowego lub promotora pomocniczego, z podaniem tytułów rozpraw doktorskich 1. Diana M. Bruś, od r. do (staż naukowy), od zatrudnienie w ramach grantu SONATA BIS: UMO-2012/05/E/ST5/03800, Nanocebulki węglowe jako nowa matryca do układów gromadzących ładunek elektryczny i układów fotowoltaicznych 50

13 synteza i charakterystyka właściwości fizyczno-chemicznych (student doktorant od ), Jednostka organizacyjna: Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Chemii, charakter opieki naukowej: opiekun naukowy 2. Olena Mykhailiv, od zatrudnienie w ramach grantu SONATA BIS: UMO- 2012/05/E/ST5/03800, Nanocebulki węglowe jako nowa matryca do układów gromadzących ładunek elektryczny i układów fotowoltaicznych synteza i charakterystyka właściwości fizyczno-chemicznych (student doktorant od ), Jednostka organizacyjna: Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Chemii, charakter opieki naukowej: opiekun naukowy 3. Joanna Breczko, otwarcie przewodu doktorskiego , w obszarze nauki ścisłe, w dziedzinie nauki chemiczne: Otrzymywanie i badanie właściwości materiałów zawierających małe nanocebulki węglowe, Jednostka organizacyjna: Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Chemii, charakter opieki naukowej: opiekun naukowy od i promotor pomocniczy od r. 4. Elżbieta Regulska, otwarcie przewodu doktorskiego , w obszarze nauki ścisłe, w dziedzinie nauki chemiczne: Otrzymywanie i zastosowanie nowych nanokompozytów na bazie pochodnych fulerenu C 60 i tlenku tytanu jako potencjalnych fotokatalizatorów, Jednostka organizacyjna: Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Chemii, charakter opieki naukowej: promotor pomocniczy od L) Staże w zagranicznych lub krajowych ośrodkach naukowych lub akademickich (w odwrotnym porządku chronologicznym). 1. Department of Chemistry, University of Texas, El Paso, USA, profesor wizytujący w grupie Prof. Luisa Echegoyena; University of Erlängen-Nürenmberg, Republika Federalna Niemiec, tygodniowy pobyt w grupie Prof. Bernda Meyera; Department of Chemistry, Clemson University, South Carolina, Clemson, USA, staż naukowy w grupie Prof. Luisa Echegoyena (Postdoctoral Research Associate); Department of Chemistry, University of California, Davis, California, USA, staż naukowy w grupie Prof. Alana Balcha (Visiting Research Scholar); Department of Chemistry, University of California, Davis, California, USA, staż naukowy w grupie Prof. Alana Balcha (Visiting Research Scholar); M) Wykonane ekspertyzy lub inne opracowania na zamówienie Brak N) Udział w zespołach eksperckich lub konkursowych Brak O) Recenzowanie projektów międzynarodowych lub krajowych Brak P) Recenzowanie publikacji w czasopismach międzynarodowych i krajowych 1. CrystEngComm (IF: 3,879 ), Liczba zrecenzowanych manuskryptów: 2 2. Analytical Methods (IF: 1,855), Liczba zrecenzowanych manuskryptów: 1 51

14 3. Journal of Chemistry (IF: 0,484), Liczba zrecenzowanych manuskryptów: 1 4. Carbon (IF: 5,868), Liczba zrecenzowanych manuskryptów: 2 5. Journal Materials Chemistry A (czasopismo nowe od 2013), Liczba zrecenzowanych manuskryptów: 2 6. Synthetic Metals (IF: 2,109), Liczba zrecenzowanych manuskryptów: 1 7. Journal of Materials Science (IF: 2,163), Liczba zrecenzowanych manuskryptów: 1 Q) Inne osiągnięcia nie wymienione w pkt III A- III P Q.1. Formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych (ukończone kursy, wyjazdy szkoleniowe) 1. Certyfikat ukończenia Szkolenia Systemy fotowoltaiczne. Technologie. Proces inwestycyjny. Zagadnienia prawne, organizator: IMIM PAN Kraków ( ). 2. Certyfikat ukończenia Linz Winter Workshop AFM, Linz Austria, organizator: Johannes Keppler University Linz i Agilent ( ). 3. Certyfikat ukończenia szkolenia w zakresie obsługi elipsometru (Luty 2012). 4. Certyfikat ukończenia szkolenia Obsługa urządzeń DSC1 i TGA/DSC1, organizator: Mettler Tolledo, Białystok ( ). 5. Certyfikat ukończenia szkolenia w zakresie obsługi mikroskopu AFM /STM (Październik 2011). 6. Szkolenia dotyczące POIG, w tym Promocji projektów w ramach POIG (2011); Dofinansowania infrastruktury badawczo-rozwojowej w ramach POIG (2009); Szkolenie dotyczące audytów, procedur kontrolnych, ewaluacji, monitoringu i promocji w ramach POIG: (2009), organizator: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 7. Certyfikat ukończenia szkolenia Praktyczne aspekty komercjalizacji wiedzy akademickiej" (przedsiębiorczość akademicka, zakładanie działalności gospodarczej, marketing i tworzenie strategii marketingowej, źródła finansowania działalności gospodarczej) w ramach projektu Współpraca sfery nauki i przedsiębiorstw szansa na dynamiczny rozwój regionu", organizator: Centrum Promocji Podlasia, Białystok, ( ). 8. Certyfikat ukończenia szkolenia Ochrona wyników pracy intelektualnej i komercjalizacja badań naukowych, organizator: Uniwersytet w Białymstoku, Białystok ( ). 9. Ukończenie Szkolenia informacyjnego dla beneficjentów działania I.1 oraz I.3 w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Realizacja projektu i sprawozdawczość, organizator: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Białystok ( ). 10. Certyfikat ukończenia szkolenia Fundusze UE procedury odwoławcze, organizator: Balance Education, Kraków ( ). 11. Certyfikat ukończenia szkolenia Zasady przygotowania wniosku do POKL. Procedury aplikowania do EFS, organizator: Regionalny Ośrodek EFS, Białystok ( ). Q.2. Działalność organizacyjna na rzecz Uniwersytetu w Białymstoku Q.2.1. Członkostwo w komisjach (zespołach) powołanych przez Senat, Rektora, Radę Wydziału, Dziekana, Dyrektora Instytutu Uniwersytetu w Białymstoku 1. Członkostwo w Radzie Instytutu Chemii i Radzie Wydziału Biologiczno-Chemicznego

15 2. Członek Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Biologiczno- Chemicznym, zespół powołany przez Wydział; od do obecnie 3. Członek Komisji Oceniającej pracowników Wydziału Biologiczno-Chemicznego, zespół powołany przez Wydział; od do obecnie Q.2.2. Projekty badawcze z EFRR oraz POKL 1. W kierunku aplikacyjności - doposażenie Centrum Syntezy i Analizy BioNanoTechno Uniwersytetu w Białymstoku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej , Priorytet: I Nowoczesna gospodarka, Działanie: I.3 Wspieranie innowacji (Nr konkursu: DIN /11), Wnioskodawca: Uniwersytet w Białymstoku, Wniosek finansowany i realizowany. Funkcja: pomysłodawca, koordynator wniosku 2. Absolwent chemii i ochrony środowiska gwarancją rozwoju Podlasia POKL, Priorytet: IV. Szkolnictwo wyższe i nauka Działanie: 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy; Poddziałanie: Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy (Nr konkursu: 1/POKL/4.1.2/2010) Wnioskodawca: Uniwersytet w Białymstoku. Wniosek niefinansowany. Funkcja: pomysłodawca i twórca wniosku 3. Inwestycja w nauki matematyczno-przyrodnicze nowy model społeczeństwa ; POKL, Priorytet: IV. Szkolnictwo wyższe i nauka Działanie: 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy Poddziałanie: Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy (Nr konkursu: 1/POKL/4.1.2/2009), Wnioskodawca: Uniwersytet w Białymstoku. Wniosek niefinansowany. Funkcja: pomysłodawca i twórca wniosku 4. Utworzenie Centrum Syntezy i Analizy BioNanoTechno Uniwersytetu w Białymstoku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej , Priorytet: I Nowoczesna gospodarka, Działanie: I.3 Wspieranie innowacji (Nr umowy: POPW /09-00) Wnioskodawca: Uniwersytet w Białymstoku. Wniosek finansowany. Funkcja: pomysłodawca i koordynator wniosku 5. Od pierwszoklasisty do noblisty nowatorskie rozwiązania programowe i innowacje metodyczne z wykorzystaniem eksperymentu naukowego POKL, Priorytet: III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie: 3.5 Projekty innowacyjne; Nr konkursu: 1/POKL/3.3.4/09. Wnioskodawca: Centrum Promocji Podlasia; Partner: Uniwersytet w Białymstoku. Wniosek był przeznaczony do finansowania, odstąpiono od podpisania umowy i nie realizowano projektu. Funkcja: pomysłodawca i koordynator wniosku. R) Współpraca naukowa z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi 1. Prof. Luis Echegoyen (University of Texas El Paso, USA) Współpraca w ramach grantów: SONATA BIS, UMO-2012/05/E/ST5/03800; NCN, OPUS, UMO-2011/01/B/ST5/06051 oraz NCN Preludium UMO-2012/05/N/ST5/ dr hab. Marcin Moniuszko (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Lekarski) 53

16 Współpraca w ramach grantu OPUS, UMO-2011/01/B/ST5/06051 w zakresie badań cytotoksyczności CNOs wobec komórek. 3. dr Anthony N. Papathanassiou (University of Athens, Physics Department, Grecja) Współpraca naukowa w ramach grantu SONATA BIS, UMO-2012/05/E/ST5/03800 w zakresie pomiarów spektroskopii dielektrycznej. 4. dr Michał Tomczyk (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Farmacji) Współpraca w ramach grantu OPUS, UMO-2011/01/B/ST5/06051 w zakresie izolacji flawonoidów z materiału roślinnego. 5. dr Filip Granek (Wrocławskie Centrum Badań EIT+) Współpraca w ramach grantu SONATA BIS, UMO-2012/05/E/ST5/ dr Andrzej Łapiński (Instytut Fizyki Molekularnej PAN, Poznań) Współpraca w ramach grantów: KBN, N N oraz OPUS, UMO-2011/01/B/ST5/

2. Autor/autorzy, data wydania, tytuł, wydawca lub czasopismo, tom, strony. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na Mój udział procentowy szacuję

2. Autor/autorzy, data wydania, tytuł, wydawca lub czasopismo, tom, strony. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na Mój udział procentowy szacuję WZÓR OBSZAR NAUK SPOŁECZNYCH Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki I. Wykaz publikacji

Bardziej szczegółowo

Dr hab. inż. Jan Jezierski Politechnika Śląska Katedra Odlewnictwa

Dr hab. inż. Jan Jezierski Politechnika Śląska Katedra Odlewnictwa Dr hab. inż. Jan Jezierski Politechnika Śląska Katedra Odlewnictwa Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i

Bardziej szczegółowo

Autoreferat. dr Barbara Wagner OBSZAR NAUK ŚCISŁYCH

Autoreferat. dr Barbara Wagner OBSZAR NAUK ŚCISŁYCH Autoreferat dr Barbara Wagner OBSZAR NAUK ŚCISŁYCH Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki

Bardziej szczegółowo

dr Andrzej Łapiński Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk Zakład Kryształów Molekularnych ul. Smoluchowskiego 17, 60-179 Poznań

dr Andrzej Łapiński Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk Zakład Kryształów Molekularnych ul. Smoluchowskiego 17, 60-179 Poznań dr Andrzej Łapiński Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk Zakład Kryształów Molekularnych ul. moluchowskiego 17, 60-179 Poznań Rozprawa habilitacyjna: TRUKTURA WIBRACYJNA ORAZ ELEKTRONOWA,

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE... 3 I DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA, PROGRAMY MIĘDZYNARODOWE ORAZ INFORMATYZACJA UCZELNI 5 II KSZTAŁCENIE I SPRAWY STUDENCKIE...

WPROWADZENIE... 3 I DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA, PROGRAMY MIĘDZYNARODOWE ORAZ INFORMATYZACJA UCZELNI 5 II KSZTAŁCENIE I SPRAWY STUDENCKIE... WPROWADZENIE... 3 I DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA, PROGRAMY MIĘDZYNARODOWE ORAZ INFORMATYZACJA UCZELNI 5 II KSZTAŁCENIE I SPRAWY STUDENCKIE... 51 III WSPÓŁDZIAŁANIE UCZELNI Z OTOCZENIEM SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. VI. Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego nr

Spis treści. VI. Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego nr Spis treści Słowo wstępne Dziekana... 2 Od Redaktora... 5 Część pierwsza. Wyciąg z aktów normatywnych dotyczących finansowania nauki.. 6 I. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W 2011 ROKU

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W 2011 ROKU INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W 2011 ROKU SPIS TREŚCI I. STRUKTURA ORGANIZACYJNA... 3 II. STUDIA, STUDENCI I DOKTORANCI... 5 III. SPRAWY KADROWE... 8 IV. BADANIA NAUKOWE...

Bardziej szczegółowo

2 Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów umoŝliwiają absolwentowi zajmowanie stanowisk kierowniczych lub stanowisk specjalistów w organach

2 Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów umoŝliwiają absolwentowi zajmowanie stanowisk kierowniczych lub stanowisk specjalistów w organach Uchwała Nr 952 /2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 września 2010 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku zarządzanie prowadzonym na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O WSZCZĘCIE PRZEWODU HABILITACYJNEGO W ZAKRESIE DZIEDZINY NAUKI NAUKI PRAWNE, W DYSCYPLINIE NAUKOWEJ - PRAWO AUTOREFERAT

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O WSZCZĘCIE PRZEWODU HABILITACYJNEGO W ZAKRESIE DZIEDZINY NAUKI NAUKI PRAWNE, W DYSCYPLINIE NAUKOWEJ - PRAWO AUTOREFERAT ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O WSZCZĘCIE PRZEWODU HABILITACYJNEGO W ZAKRESIE DZIEDZINY NAUKI NAUKI PRAWNE, W DYSCYPLINIE NAUKOWEJ - PRAWO AUTOREFERAT dr Marek Świerczyński Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Politechnika Śląska w Gliwicach

Politechnika Śląska w Gliwicach dr inż. Tatiana Karkoszka Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska w Gliwicach Załącznik nr 2 AUTOREFERAT O OSIĄGNIĘCIACH W DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ, DYDAKTYCZNEJ I ORGANIZACYJNEJ Gliwice,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Zaproszenie do współpracy. w kwietniu 2013 roku. Aktualności NTIE. maria.mach-krol@ue.katowice.pl

Biuletyn. Zaproszenie do współpracy. w kwietniu 2013 roku. Aktualności NTIE. maria.mach-krol@ue.katowice.pl Biuletyn Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej NR 3 (46) listopad 2012 Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy, mamy przyjemność oddać w Państwa ręce kolejny numer Biuletynu NTIE. Zawarliśmy w nim

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA DLA BIZNESU

POLITECHNIKA DLA BIZNESU POLITECHNIKA DLA BIZNESU Lublin 2014 Zespół redakcyjny: Dziekani, Prodziekani i Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Politechniki Lubelskiej Przewodniczący Zespołu redakcyjnego: Paweł Chrapowicki Korekta:

Bardziej szczegółowo

informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki

informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki Grzegorz Dąbrowski informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki I. Wykaz publikacji stanowiących osiągnięcie naukowe, o którym mowa w art. 16 ust. 2 ustawy A) Tytuł

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2012 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2012 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2012 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

Archiwum Fundusze / Granty Krajowej Reprezentacji Doktorantów z roku 2011

Archiwum Fundusze / Granty Krajowej Reprezentacji Doktorantów z roku 2011 Archiwum Fundusze / Granty Krajowej Reprezentacji Doktorantów z roku 2011 20.12.2011 Warsztaty Finansowanie projektów 7. PR UE, Poznań, 24 stycznia 2012 Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE

Bardziej szczegółowo

Autoreferat. 1. Imię i nazwisko: Jarosław Gałkiewicz

Autoreferat. 1. Imię i nazwisko: Jarosław Gałkiewicz Autoreferat 1. Imię i nazwisko: Jarosław Gałkiewicz 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej: magister inżynier specjalności

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e. z działalności Uniwersytetu Wrocławskiego. w 2003 roku

S p r a w o z d a n i e. z działalności Uniwersytetu Wrocławskiego. w 2003 roku S p r a w o z d a n i e z działalności Uniwersytetu Wrocławskiego w 2003 roku Spis Treści I. Wprowadzenie 4 II. Finanse 4 III. Struktura organizacyjna 5 IV. Sprawy osobowe 10 V. Kształcenie kadry naukowej

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA I ZARZĄDZANIE

EKONOMIA I ZARZĄDZANIE POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA KWARTALNIK WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA EKONOMIA I ZARZĄDZANIE Numer 4(6) 2014 ECONOMICS AND MANAGEMENT Quarterly Journal of the Faculty of Management Volume 6, Issue 4 Białystok 2014

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Vol. III 2010 Nr 1 styczeń issn 1899-5810 Uczelnia XP - opis systemu mgr inż. Dominik Płacek dr n. med. Radosław Zajdel Uczelnia wobec zmieniających

Bardziej szczegółowo

nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013

nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013 nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013 Wydawnictwo Poznań 2013 Opracowała Iwona Cieślik Spis treści Projekt okładki Izabela Jasiczak Projekt graficzny Jarosław Flis Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska Z życia

Bardziej szczegółowo

po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców

po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców PRZEWODNIK po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców Konkursy i programy dla młodych naukowców MŁODZI NAUKOWCY PRZED DOKTORATEM $ $ Europejskie studia doktoranckie ERASMUS MUNDUS $

Bardziej szczegółowo

wyróŝniającą Uchwała Nr 951 /2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 września 2010 r.

wyróŝniającą Uchwała Nr 951 /2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 września 2010 r. Uchwała Nr 951 /2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 września 2010 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku zarządzanie prowadzonym w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2011/2012 Październik nr 2 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2011 Opracowała Marlena Chomska Projekt okładki Izabela Nowacka

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 2 (2014/2015) październik 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 3 Opracowanie Sylwia Jurga Spis treści Projekt

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Prorektora UJ ds. Collegium Medicum Prof. dr hab. Wojciecha Nowaka

Sprawozdanie Prorektora UJ ds. Collegium Medicum Prof. dr hab. Wojciecha Nowaka Sprawozdanie Prorektora UJ ds. Collegium Medicum Prof. dr hab. Wojciecha Nowaka Prorektor UJ ds. Collegium Medicum - Prof. dr hab. Wojciech Nowak: 1. Kieruje działalnością i prowadzi sprawy Collegium Medicum

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2010/2011 Październik nr 1 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2010 Opracowała Marlena Chomska Projekt okładki Izabela Nowacka

Bardziej szczegółowo

W numerze: * Studenci z Francji na Mechanicznym * Wszystko o wyborach * Rekrutacja inaczej * Złoty medal projektantów * 10 lat AIESEC-u

W numerze: * Studenci z Francji na Mechanicznym * Wszystko o wyborach * Rekrutacja inaczej * Złoty medal projektantów * 10 lat AIESEC-u Z Życia Politechniki Radomskiej numer 1(28) ISSN 1642-1256 STYCZEŃ/MARZEC 2008 W numerze: * Studenci z Francji na Mechanicznym * Wszystko o wyborach * Rekrutacja inaczej * Złoty medal projektantów * 10

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2014 r.

Warszawa, październik 2014 r. Warszawa, październik 2014 r. S P I S T R E Ś C I nr strony I. PROJEKT BUDŻETU NA 2015 R. 5 W CZĘŚCI 28 NAUKA Wstęp 5 Planowane dochody części 28 Nauka 5 Planowane wydatki części 28 Nauka 6 Dział 730

Bardziej szczegółowo