I. Wykaz publikacji stanowiących osiągnięcie naukowe, o którym mowa w art. 16 ust.2 ustawy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Wykaz publikacji stanowiących osiągnięcie naukowe, o którym mowa w art. 16 ust.2 ustawy"

Transkrypt

1 5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych. Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki. I. Wykaz publikacji stanowiących osiągnięcie naukowe, o którym mowa w art. 16 ust.2 ustawy A) Tytuł osiągnięcia naukowego: Otrzymywanie oraz badanie właściwości fizykochemicznych materiałów zawierających małe nanocebulki węglowe B) Publikacje wchodzące w skład osiągnięcia naukowego: [H1] Marta E. Plonska-Brzezinska,* Agustin Molina-Ontoria, Luis Echegoyen, Post-modification by low-temperature annealing of carbon nano-onions in the presence of carbohydrates. Carbon, 2014, 67, Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: sformułowanie problemu badawczego, wybór metodyki badawczej, sformułowanie koncepcji pracy, interpretacja wyników eksperymentalnych, pełna edycja pracy, ułożenie treści, napisanie i poprawa całego artykułu w odpowiedzi na recenzje, wykonanie wszystkich eksperymentów, funkcja autora korespondującego. Mój udział procentowy szacuję na 85 %. Publikacja jest efektem realizacji grantu własnego. [H2] Marta E. Plonska-Brzezinska,* Diana M. Brus, Agustin Molina-Ontoria, Luis Echegoyen, Synthesis of carbon nano-onion and nickel hydroxide/oxide composites as supercapacitor electrodes. RSC Advances 2013, 3(48), Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: sformułowanie problemu badawczego, wybór metodyki badawczej, sformułowanie koncepcji pracy, pełna edycja pracy, ułożenie treści, wykonanie eksperymentów: synteza prekursorów NiO oraz Ni(OH) 2, wykonanie pomiarów SEM i TEM, napisanie i poprawa całego artykułu w odpowiedzi na recenzje, funkcja autora korespondującego. Mój udział procentowy szacuję na 60 %. Publikacja jest efektem realizacji grantu własnego. [H3] Marta E. Plonska-Brzezinska,* Luis Echegoyen, Carbon Nano-onions for Supercapacitor Electrodes: Recent Developments and Applications. J Mater. Chem A 2013, 1(44), Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: sformułowaniu koncepcji pracy, pełnej edycji pracy, ułożeniu treści, napisaniu i poprawa całego artykułu w odpowiedzi na recenzje, funkcji autora korespondującego. Mój udział procentowy szacuję na 90 %. Publikacja jest efektem realizacji grantu własnego. [H4] Marta E. Plonska-Brzezinska,* Diana M. Brus, Joanna Breczko, Luis Echegoyen, Carbon Nano-onions and biocompatible polymers for flavonoid incorporation. Chem. Eur. J. 2013, 19, Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: sformułowaniu problemu badawczego, wyboru metodyki badawczej, syntezy kompozytów oraz wykonanie eksperymentów z wyjątkiem rejestracji widm FTIR oraz fluorescencyjnych, interpretacja wyników eksperymentalnych, sformułowaniu koncepcji pracy, pełnej edycji pracy, ułożenie treści, napisaniu i poprawa 39

2 całego artykułu w odpowiedzi na recenzje, funkcji autora korespondującego. Mój udział procentowy szacuję na 70 %. Publikacja jest efektem realizacji grantu własnego. [H5] Marta E. Plonska-Brzezinska,* Joanna Breczko, Barbara Palys, Luis Echegoyen, The Electrochemical Properties of Nanocomposite Films Obtained by Chemical In Situ Polymerization of Aniline and Carbon Nanostructures. ChemPhysChem 2013, 14, Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: sformułowaniu problemu badawczego, wyboru metodyki badawczej, wykonanie eksperymentów: pomiary SEM i TEM, część pomiarów elektrochemicznych, interpretacja wyników eksperymentalnych, sformułowaniu koncepcji pracy, pełnej edycji pracy, ułożenie treści, napisaniu i poprawa całego artykułu w odpowiedzi na recenzje, funkcji autora korespondującego. Mój udział procentowy szacuję na 60 %. Publikacja jest efektem realizacji grantu własnego. [H6] Slawomir Sek, Joanna Breczko, Marta E. Plonska-Brzezinska,* Agnieszka Z. Wilczewska, Luis Echegoyen, STM-based junction of carbon nano-onion, ChemPhysChem 2013, 14, Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: sformułowaniu problemu badawczego, wyboru metodyki badawczej, sformułowaniu koncepcji pracy, współautorstwo w pisaniu pracy, poprawa artykułu w odpowiedzi na recenzje, funkcji autora korespondującego. Mój udział procentowy szacuję na 27 %. Publikacja jest efektem realizacji grantu własnego. [H7] Marta E. Plonska-Brzezinska,* Mikołaj Lewandowski, Małgorzata Błaszyk, Agustin Molina- Ontoria, Tadeusz Luciński, Luis Echegoyen, Synthesis and Properties of Carbon Nano- Onion/PEDOT:PSS composites. ChemPhysChem 2012, 13, Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: sformułowaniu problemu badawczego, wyboru metodyki badawczej, wykonanie wszystkich eksperymentów z wyjątkiem pomiarów XPS i DSC, interpretacja wyników eksperymentalnych z wyjątkiem XPS, interpretacja wyników eksperymentalnych, sformułowaniu koncepcji pracy, pełnej edycji pracy, ułożenie treści, napisaniu i poprawa całego artykułu w odpowiedzi na recenzje, funkcji autora korespondującego. Mój udział procentowy szacuję na 70 %. Publikacja jest efektem realizacji grantu własnego. [H8] Joanna Breczko, Marta E. Plonska-Brzezinska,* Luis Echegoyen, Electrochemical oxidation and determination of dopamine in the presence of uric and ascorbic acids using CNOs/PDDA composite. Electrochim. Acta 2012, 72, Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: sformułowaniu problemu badawczego, wyboru metodyki badawczej, wykonanie eksperymentów: pomiary SEM, interpretacji wyników eksperymentalnych, sformułowaniu koncepcji pracy, pełnej edycji pracy, ułożenie treści, napisaniu i poprawa całego artykułu w odpowiedzi na recenzje, funkcji autora korespondującego. Mój udział procentowy szacuję na 50 %. Publikacja jest efektem realizacji grantu własnego. [H9] Marta E. Plonska-Brzezinska,* Julita Mazurczyk, Barbara Palys, Joanna Breczko, Andrzej Lapinski, Alina T. Dubis, Luis Echegoyen, Preparation and Characterization of Composites that Contain Small Carbon Nano-Onions and Conducting Polyaniline. Chem. Eur. J. 2012, 18, Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: sformułowaniu problemu badawczego, wyboru metodyki badawczej, wykonanie eksperymentów: pomiary TEM, SEM, UV-vis, interpretacja wyników eksperymentalnych, sformułowaniu koncepcji pracy, pełnej edycji pracy, ułożenie treści, napisaniu i poprawa całego artykułu w odpowiedzi na recenzje, funkcji autora korespondującego. Mój udział procentowy szacuję na 45 %. Publikacja jest efektem realizacji grantu własnego. 40

3 [H10] [H11] [H12] [H13] [H14] Marta E. Plonska-Brzezinska,* Andrzej Lapinski, Agnieszka Z. Wilczewska, Alina T. Dubis, Adrián Villalta-Cerdas, Krzysztof Winkler, Luis Echegoyen, The synthesis and characterization of carbon nano-onions produced by solution ozonolysis. Carbon 2011, 49, Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: sformułowaniu problemu badawczego, wyboru metodyki badawczej, wykonanie pomiarów SEM i elektrochemicznych, interpretacja wyników eksperymentalnych, sformułowaniu koncepcji pracy, pełnej edycji pracy, ułożenie treści, napisaniu i poprawa całego artykułu w odpowiedzi na recenzje, funkcji autora korespondującego. Mój udział procentowy szacuję na 45 %. Publikacja jest efektem realizacji grantu własnego. Marta E. Plonska-Brzezinska,* Alina T. Dubis, Andrzej Lapinski, Adrián Villalta-Cerdas, Luis Echegoyen, Electrochemical Properties of Oxidized Carbon Nano-Onions: DRIFTS-FTIR and Raman Spectroscopic Analyses. ChemPhysChem 2011, 12, Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: sformułowaniu problemu badawczego, wyboru metodyki badawczej, interpretacja elektrochemicznych wyników eksperymentalnych, współautorstwo w pisaniu pracy, ułożenie treści, napisaniu i poprawa całego artykułu w odpowiedzi na recenzje, funkcji autora korespondującego. Mój udział procentowy szacuję na 40 %. Publikacja jest efektem realizacji grantu własnego. Joanna Breczko, Krzysztof Winkler, Marta E. Plonska-Brzezinska,* Adrián Villalta-Cerdas, Luis Echegoyen, Electrochemical Properties of Composites Containing Small Carbon Nano- Onions and Solid Polyelectrolytes. J. Mater. Chem. 2010, 20, Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: sformułowaniu problemu badawczego, wyboru metodyki badawczej, sformułowanie koncepcji pracy, wykonanie pomiarów SEM, współautorstwo w pisaniu pracy, funkcji autora korespondującego. Mój udział procentowy szacuję na 35 %. Publikacja jest efektem realizacji grantu własnego. Joanna Luszczyn, Marta E. Plonska-Brzezinska,* Amit Palkar, Alina T. Dubis, Agneta Simionescu, Dan T. Simionescu, Beata Kalska-Szostko, Krzysztof Winkler, Luis Echegoyen, Small Non-cytotoxic Carbon Nano-Onions: First Covalent Functionalization with Biomolecules. Chem. Eur. J. 2010, 16, Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: sformułowaniu problemu badawczego, wyboru metodyki badawczej, sformułowanie koncepcji pracy, interpretacja wyników eksperymentalnych, pełna edycja pracy, ułożenie treści, napisanie i poprawa całego artykułu w odpowiedzi na recenzje, funkcji autora korespondującego. Mój udział procentowy szacuję na 35 %. Publikacja jest efektem realizacji grantu własnego. Marta E. Plonska-Brzezinska,* Amit Palkar, Krzysztof Winkler, Luis Echegoyen. Electrochemical properties of Small Carbon Nano-Onion Films, Electrochem. Solid-State Lett. 2010, 13(4), K35-K38. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: sformułowaniu problemu badawczego, wyboru metodyki badawczej, sformułowanie koncepcji pracy, wykonanie wszystkich eksperymentów, interpretacja wyników eksperymentalnych, pełna edycja pracy, ułożenie treści, napisanie i poprawa całego artykułu w odpowiedzi na recenzje, funkcji autora korespondującego. Mój udział procentowy szacuję na 75 %. Publikacja jest efektem realizacji grantu własnego. 41

4 II. Wykaz innych (nie wchodzących w skład osiągnięcia wymienionego w pkt I) opublikowanych prac naukowych oraz wskaźniki ich dokonań naukowych Publikacje, które nie wchodzą do osiągnięcia habilitacyjnego w myśl art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku, można zasadniczo podzielić na trzy grupy. Pierwszą stanowią publikacje, które są kontynuacją tematyki mojej pracy doktorskiej, dotyczącej elektrod modyfikowanych kompleksami bipirydylowymi metali przejściowych [P10, P11]. Ta część mojej aktywności naukowej obejmowała badania właściwości elektrochemicznych elektrod modyfikowanych tymi związkami oraz analityczne ich wykorzystanie w oznaczeniach fulerenów i innych związków elektroaktywnych. Drugą grupę stanowią prace, do których materiał badawczy powstał w większości podczas mojego pobytu na stażu podoktorskim w grupie Prof. Luisa Echegoyena (University of Clemson, USA). Moja rola polegała głównie na syntezie pochodnych fulerenowych, które były wbudowywane w większe układy supramolekularne o aktywności fotochemicznej [P4, P9] oraz badaniu właściwości elektrochemicznych różnych endohedralnych [P5, P6, P7] i egzohedralnych [P9] pochodnych fulerenowych. Ten cykl badań uważam za szczególnie dla mnie wartościowy, ponieważ umożliwił mi rozwój zarówno od strony metodycznej jak i praktycznej w zakresie szeroko rozumianej chemii fulerenów. Badania te obejmowały zarówno syntezę, przykładowo N-(4-pirydylo)-3,4-fulerenopirolidynowych pochodnych, oraz analizę ich właściwości elektronowo-akceptorowych z wykorzystaniem metod elektrochemicznych. Badania właściwości elektrochemicznych, zarówno endohedralnych jak i egzohedralnych pochodnych fulerenowych, były analizowane w kontekście zastosowania ich w układach donorowo-akceptorowych. Poza wyżej wymienionymi, jest również grupa prac badawczych [P1, P2, P3], które nie zostały ujęte w cyklu prac habilitacyjnych, a dotyczą tematyki nanocebulek węglowych. Z uwagi na to, że autor rozprawy habilitacyjnej nie był pomysłodawcą tych badań, a jedynie ich uczestnikiem, nie zostały one ujęte w cyklu prac habilitacyjnych. W zakres ten nie włączono również rozdziału pt. Carbon nano-onions [M1] do Encyclopedia of Nanotechnology, której druk planowany jest na przełomie 2014/2015 r (Zał. 5). A) Publikacje naukowe w czasopismach znajdujących się w bazie Journal of Citation Reports (JRC) [P1] Agustín Molina-Ontoria, Manuel N. Chaur, Marta E. Plonska-Brzezinska, Luis Echegoyen, Preparation and Characterization of Soluble Carbon Nano Onions by Bulk Covalent Functionalization Employing a Na/K alloy, Chem. Comm. 2013, 49, Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: wykonanie eksperymentów SEM i TEM, interpretacja wyników eksperymentalnych, współautorstwo w pisaniu pracy, części dotyczącej pomiarów mikroskopowych, poprawa artykułu w odpowiedzi na recenzji. Mój udział procentowy szacuję na 25 %. 42

5 [P2] Emilia Grądzka, Krzysztof Winkler, Marta Borowska, Marta E. Plonska-Brzezinska, Luis Echegoyen, Comparison of electrochemical properties of MWCNTs/C 60 -Pd, SWCNTs/C 60 -Pd and ox-cnos/c 60 -Pd thin films, Electrochim. Acta, 2013, 96, Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: współautorstwo w pisaniu pracy, poprawa artykułu w odpowiedzi na recenzji. Mój udział procentowy szacuję na 10 %. [P3] Andrzej Lapinski, Alina T. Dubis, Marta E. Plonska-Brzezinska, Julita Mazurczyk, Joanna Breczko, Luis Echegoyen, Physica Status Solidi C. Vibrational spectroscopic study of carbon nano-onions coated with polyaniline. 2012, 9, No. 5, Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: synteza kompozytów zawierających CNOs oraz polianilinę, współautorstwo w pisaniu pracy. Mój udział procentowy szacuję na 15 %. [P4] Rodríguez-Morgade S. M., Marta E. Plonska-Brzezinska, Athans A. J., Carbonell E., de Miguel G., Guldi D. M., Echegoyen L., Torres T. Synthesis, Characterization and Photoinduced Electron Transfer Processes of Orthogonal Rutheniumphthalocyanine-Fullerene Assemblies, J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: syntezie pochodnych fulerenowych, wykonaniu eksperymentów elektrochemicznych, interpretacji wyników eksperymentalnych, współautorstwo w pisaniu pracy, interpretacja wyników i redagowanie części pracy dotyczącej pomiarów elektrochemicznych, poprawa artykułu w odpowiedzi na recenzje. Mój udział procentowy szacuję na 35 %. [P5] Julio R. Pinzón, Claudia M. Cardona, Maria A. Herranz, Marta E. Plonska-Brzezinska, Amit Palkar, Athans A. J., Martin, N., Rodriquez-Fortea, A., Poblet, J.M., Bottari, G., Thomas Torres, Gayathri S. S., Guldi D. M., Luis Echegoyen. Metal Nitride Cluster Fullerene M 3 80 (M = Y, Sc) Based Dyads: Synthesis, and Electrochemical, Theoretical and Photophysical Studies, Chem. Eur. J. 2009, 15, Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: wykonaniu eksperymentów elektrochemicznych, interpretacji wyników eksperymentalnych, współautorstwo w pisaniu pracy, interpretacja wyników i redagowanie części pracy dotyczącej pomiarów elektrochemicznych, poprawa artykułu w odpowiedzi na recenzje. Mój udział procentowy szacuję na 20 %. [P6] Julio R. Pinzón, Marta E. Plonska-Brzezinska, Claudia Cardona, Athans A. J., Gayathri S. S., Guldi D. M., Herranz M. Á., Nazario Martín, Tomas Torres, Luis Echegoyen, Exploring Sc Ferrocene Electron-Donor-Acceptor Conjugates Promising Materials for Photovoltaic Applications (!). Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 2008, 47, Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: wykonaniu eksperymentów elektrochemicznych, interpretacji wyników eksperymentalnych, współautorstwo w pisaniu pracy, interpretacja wyników i redagowanie części pracy dotyczącej pomiarów elektrochemicznych, poprawa artykułu w odpowiedzi na recenzje. Mój udział procentowy szacuję na 25 %. [P7] Marta E. Plonska-Brzezinska, Athans A. J., Phillips J. P., Steven Stevenson, Luis Echegoyen. A reinvestigation of the electrochemical behavior of Sc J. Electroanal. Chem. 2008, 614, Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: sformułowaniu problemu badawczego, wyboru metodyki badawczej, wykonanie wszystkich pomiarów elektrochemicznych, interpretacja wyników eksperymentalnych, sformułowaniu koncepcji pracy, pełnej edycji pracy, ułożenie 43

6 treści, napisaniu i poprawa całego artykułu w odpowiedzi na recenzje. Mój udział procentowy szacuję na 65 %. [P8] Fendt L.-A., Fang H., Marta E. Plonska-Brzezinska, Zhang S., Cheng F., Braun Ch., Luis Echegoyen, Diederich F. meso,meso-linked and Triply Fused Diporphyrins with Mixed Metal Ions: Synthesis and Electrochemical Investigations. Eur. J. Org. Chem. 2007, 28, Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: wykonaniu eksperymentów elektrochemicznych, interpretacji wyników eksperymentalnych, współautorstwo w pisaniu pracy, interpretacja wyników i redagowanie części pracy dotyczącej pomiarów elektrochemicznych, poprawa artykułu w odpowiedzi na recenzje. Mój udział procentowy szacuję na 25 %. [P9] Martin Nazario, Altable M., Filippone S., Martin-Domenech, A. Martinez R. Suarez M., Marta E. Plonska-Brzezinska, Olena Lukoyanova, Luis Echegoyen, Highly Efficient Retrocycloaddition reaction of Isoxazolino[4,5:1,2][60] and [70] Fullerenes. J. Org. Chem. 2007, 72(10), Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: wykonanie eksperymentów elektrochemicznych, interpretacja wyników eksperymentalnych, współautorstwo w pisaniu pracy, części dotyczącej pomiarów elektrochemicznych, poprawa artykułu w odpowiedzi na recenzji. Mój udział procentowy szacuję na 25 %. [P10] Krzysztof Winkler, Marta E. Plonska, Katarzyna Recko, Ludwik Dobrzynski, Remarkable solvent effect on the structure and electrochemical properties of [M III (bipirydyl) 3 ](ClO 4 ) 3 (M = Co, Fe and Ru) Films. Electrochim. Acta 2006, 51(21), Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: wykonanie wszystkich eksperymentów z wyjątkiem dyfrakcji proszkowej, interpretacja wyników eksperymentalnych, współautorstwo w pisaniu pracy, poprawa artykułu w odpowiedzi na recenzje. Mój udział procentowy szacuję na 40 %. Publikacja jest efektem realizacji grantu promotorskiego. [P11] Marta E. Plonska, Krzysztof Winkler, Suresh Gadde, Francis D Souza, Alan L. Balch, Redox Active Two-Component Films of Palladium and Covalently Linked zinc Porphyrin-Fullerene Dyad, Electroanalysis 2006, 18(9), Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: wykonanie wszystkich eksperymentów elektrochemicznych, interpretacja wyników eksperymentalnych, współautorstwo w pisaniu pracy, poprawa artykułu w odpowiedzi na recenzje. Mój udział procentowy szacuję na 40 %. Publikacja jest efektem realizacji grantu promotorskiego. B) Wynalazki oraz wzory użytkowe i przemysłowe, które uzyskały ochronę i zostały wystawione na międzynarodowych lub krajowych wystawach lub targach Brak C) Monografie, publikacje naukowe w czasopismach międzynarodowych lub krajowych innych niż znajdujące się w bazie, o której mowa w pkt IIA: [M1] Marta E. Plonska-Brzezinska i Luis Echegoyen, Carbon nano-onions, CRC Concise Encyclopedia of Nanotechnology, Wyd. Taylor & Francis, Edytorzy: Boris I. Kharisov, Oxana V. Kharisova, Ubaldo Ortiz-Mendez; rozdział przyjęty do druku, druk planowany na 2014/2015 r (Zał. 5) 44

7 D) Opracowania zbiorowe, katalogi zbiorów, dokumentacja prac badawczych, ekspertyz, utworów i dzieł artystycznych Brak E) Sumaryczny impact factor według listy Journal Citation Reports (JCR), zgodnie z rokiem opublikowania: po uzyskaniu stopnia doktora nauk chemicznych - 111,952 (w tym sumaryczny IF prac dotyczących habilitacji wynosi 53,54 nie uwzględniając pozycji H2 i H3). F) Liczba cytowań publikacji według bazy Web of Science (WoS): 285 (bez autocytowań), 342 (włącznie z autocytowaniami) z dn G) Indeks Hirscha według bazy Web of Science (WoS): 11. H) Kierowanie międzynarodowymi i krajowymi projektami badawczymi oraz udział w takich projektach 1. SONATA BIS, UMO-2012/05/E/ST5/03800, Nanocebulki węglowe jako nowa matryca do układów gromadzących ładunek elektryczny i układów fotowoltaicznych synteza i charakterystyka właściwości fizyczno-chemicznych. 01/ /2018. Narodowe Centrum Nauki. Kierownik projektu 2. NCN, OPUS, UMO-2011/01/B/ST5/06051, Modyfikowanie małych nanocebulek węglowych związkami polifenolowymi i ich potencjalne zastosowanie w biosensorach kolagenu/elastyny. 11/ /2014. Narodowe Centrum Nauki. Kierownik projektu 3. NCN, PRELUDIUM, NCN Preludium UMO-2012/05/N/ST5/01479, Nowe nanokompozyty na bazie tlenku tytanu(iv) i pochodnych fulerenu jako fotoaktywne katalizatory. 02/ /2016. Narodowe Centrum Nauki. Wykonawca i promotor pomocniczy w otwartym przewodzie doktorskim kierownika projektu 4. Homing Plus, (kierownik: dr Paweł Rodziewicz), "Noncovalent functionalization of carbon nanotube by cooperative networks of DNA bases". 05/ /2013. Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. Wykonawca 5. KBN, N N , Zastosowanie małych nanocebulek węglowych w biosensorach. 08/ /2011. Komitet Badań Naukowych. Kierownik projektu 6. KBN, N , (kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Winkler) Potencjalne zastosowanie C 60 i metali przejściowych w elektrotechnologii Komitet Badań Naukowych. Wykonawca 7. DMR , (kierownik: Prof. Luis Echegoyen), Uniwersytet w Clemson, USA, "Development of Carbon-Based Structures for Photovoltaic and Electronic Applications". 01/ /2007. Główny wykonawca I) Międzynarodowe i krajowe nagrody za działalność naukową albo artystyczną 1. Nagroda Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu w Białymstoku za działalność organizacyjną i pracę naukową: 2010 i 2003 r. 2. Nagroda Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu w Białymstoku, za pracę organizacyjną: 2009 r. 45

8 3. Nagroda Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu w Białymstoku, za osiągnięcia naukowe: 2011, 2008, 2005 r. 4. Stypendium Fundacji Stefana Batorego na zagraniczny staż naukowy, wyjazd University of California, Davis, USA 2003 r. J) Wygłoszenie referatów na międzynarodowych i krajowych konferencjach tematycznych 1. Płońska-Brzezińska M. E., Breczko J., Echegoyen L. 55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Białystok (Polska), września Synteza, właściwości i potencjalne zastosowanie kompozytów zawierających małe nanocebulki węglowe. (wykład na zaproszenie) 2. Płońska-Brzezińska M. E., Echegoyen L. Konferencja Środowiskowa Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Białymstoku, Białystok (Polska), czerwca Synteza, właściwości elektrochemiczne i potencjalne zastosowanie endohedralnych i egzohedralnych pochodnych fulerenowych. (wykład na zaproszenie) 3. Płońska-Brzezińska M. E., Winkler K., Gadde S., D Souza F., Balch A.L. 2nd International Workshop on Surface Modification for Chemical and Biochemical Sensing, Kazimierz Dolny Polska, 6-10 listopada, Activation of voltammeric response of two-component film of functionalized fullerenes bearing a redox probe and palladium. 4. Winkler K., Płońska-Brzezińska M. E., Rećko K., Dobrzyński L., XLVIII PTCh and SITPCHem, Poznan, Polska, września Remarkable solvent effect on the structure and electrochemical properties of [M(bipirydyl) 3 ](ClO 4 ) 3 (M = Co, Fe and Ru) films. 5. Płońska-Brzezińska M. E., Winkler K. XVII International School on Physics and Chemistry of Condensed Master and V International Symposium on Physics in Material Science. Materials in Transition, Bialowieza, Polska, czerwca, Electrodes modified by [M(bipirydyl) 3 ](ClO 4 ) 3 (M = Co and Fe). III. Dorobek dydaktyczny i popularyzatorski oraz informacja o współpracy międzynarodowej habilitanta A) Uczestnictwo w programach europejskich oraz innych programach międzynarodowych i krajowych 1. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, Priorytet: I Nowoczesna gospodarka; Działanie: I.3 Wspieranie innowacji, POPW /11-00 W kierunku aplikacyjności doposażenie Centrum Syntezy i Analizy BioNanoTechno Uniwersytetu w Białymstoku, ; Udział Habilitanta: twórca projektu, udział w realizacji projektu Asystent Kierownika Projektu. 2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie Modernizacja treści i metod kształcenia UDA-POKL /09-00 Mały Archimedes, Wnioskodawca: Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie; , Udział Habilitanta: udział w realizacji projektu - konsultant ds. naukowych. 3. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, Priorytet: I Nowoczesna gospodarka; Działanie: I.3 Wspieranie innowacji, POPW /09-00 Utworzenie Centrum Syntezy i Analizy BioNanoTechno Uniwersytetu w Białymstoku ; , 46

9 Udział Habilitanta: twórca projektu, udział w realizacji projektu Asystent Kierownika Projektu. B) Aktywny udział w międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych (po uzyskaniu doktora nauk chemicznych, w odwrotnym porządku chronologicznym) 1. Brus, D. M., Płońska-Brzezińska, M. E., Echegoyen, L. Innowacyjne materiały, Lublin, czerwca, Synteza kompozytów zawierających nanocebulki węglowe i związki niklu oraz ich potencjalne wykorzystanie w kondensatorach. 2. Imierska M., Płońska-Brzezińska, M. E., Echegoyen, L. Innowacyjne materiały, Lublin, czerwca, Synteza i właściwości kompozytów zawierających wybrane struktury węglowe i polimery przewodzące. 3. Regulska, E., Karpińska, J., Płońska-Brzezińska, M. E. 4 International Conference on Semiconductor Photochemistry (SP4), Praga, Republika Czeska, czerwca 2013 Carbon based-nanomaterials for TiO 2 photosensitization. 4. Regulska, E., Karpińska, J., Płońska-Brzezińska, M. E. Ogólnopolskie Sympozjum: Nauka i przemysł metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, 4-6 czerwca Fotokatalityczna aktywność TiO 2 oraz kompozytów TiO 2 /AC otrzymanych metodą zol-żel. 5. Breczko J., Płońska-Brzezińska, M. E., Winkler K., Echegoyen L., 55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Białystok (Polska), września Otrzymanie i charakterystyka kompozytów zawierających małe nanocebulki węglowe modyfikowane grupami fenylenowymi oraz przewodzącą polianilinę. 6. Płońska-Brzezińska, M. E., Breczko J., Echegoyen L. 55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Białystok (Polska), września Synteza, właściwości i potencjalne zastosowanie kompozytów zawierających małe nanocebulki węglowe. 7. Płońska-Brzezińska, M. E., Breczko J., Echegoyen L. X th International Krutyn Summer School: Frontiers in Science and Technology of Carbon Nano-Materials, Krutyn, Poland, czerwca, A comparative study of the electrochemical properties of nanocomposite films obtained by polymerization of conducting polymers and carbon nanostructures. 8. Breczko J., Płońska-Brzezińska, M. E., Winkler K., Echegoyen L. X th International Krutyn Summer School: Frontiers in Science and Technology of Carbon Nano-Materials, Krutyn, Poland, czerwca, Synthesis and characterization of copolymers containing carbon nano-onions. 9. Breczko J., Płońska-Brzezińska, M. E., Winkler K., Echegoyen L. The 3 rd International Nanotechnology Conference and Exhibition NanoIsrael 2012, Tel Aviv, Israel, marca, Synthesis of Nanomaterials Containing Small Carbon Nano-Onions and Conductive Polyaniline. 10. Breczko J., Płońska-Brzezińska, M. E., Winkler K., Echegoyen L. 2 nd International Conference of Young Scientists: CCT Chemistry and Chemical Technology, Lviv, Ukraine, listopada, Carbon nano-onions in composites: properties and application. 11. Płońska-Brzezińska, M. E., Breczko J., Sek S., Mazurczyk J., Lapinski A., Wilczewska A. Z., Villalta-Cerdas A., Winkler K., Echegoyen L. 43rd IUPAC World Chemistry Congress, San 47

10 Juan, Puerto Rico, USA, 30 lipca 5 sierpnia, Small Carbon Nano-Onion Composites and Thiol Derivatives. 12. Breczko J., Kierkowicz M., Płońska-Brzezińska, M. E., Dubis A., Winkler K., Villalta-Cerdas A., Echegoyen L. 9 th International Symposium on Scanning Probe Microscopy & Optical Tweezers in Life Sciences, Berlin, Germany, 6-7 października, Demonstration of Carbon Nano-Onions Functionalization with Biomolecules by AFM and FT-IR Studies. 13. Breczko J., Płońska-Brzezińska, M. E., Winkler K., Villalta-Cerdas A., Echegoyen L. The 4th National Conference on Nanotechnology NANO 2010 Poznan, Polska, 28 czerwca 2 lipca, Carbon nano-onions composites - properties and potential application. 14. Płońska-Brzezińska, M. E., Luszczyn J., Winkler K., Palkar A., Echegoyen L. E-MRS 2009 Fall Meeting, Warsaw, Poland, września Carbon nano-onions composites. 15. Płońska-Brzezińska, M. E., Luszczyn, J., Palkar, A., Winkler, K., Simionescu A., Simionescu D.T., Kalska-Szostko, B., Echegoyen, L. E-MRS Fall Meeting, Warsaw, Poland, września Non-cytotoxic small Carbon Nano-Onions - the first covalent functionalization with biomolecules. 16. Luszczyn J., Płońska-Brzezińska, M. E., Dubis A., Winkler K., Simionescu A., Simionescu D.T., Palkar A., Kalska-Szostko B., Echegoyen L. 6 th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies, Thessaloniki, Grecja, lipca, Studies of biomolecular interactions in biosensor based on small Carbon Nano-Onions. 17. Luszczyn J., Płońska-Brzezińska, M. E., Dubis A., Palkar, A., Winkler K., Simionescu A., Simionescu D.T, Echegoyen L. Central European School on Physical Organic Chemistry, Weak molecular interactions, Polska, czerwiec Studies of biomolecular interactions in biosensor based on small Carbon Nano-Onions. 18. Płońska-Brzezińska, M. E., Palkar, A., Winkler, K., Luszczyn, J., Echegoyen, L. 216st ECS Meeting, Viena, Austria, 4-9 październik, Electrochemical Properties of Small Carbon Nano-Onion Films. 19. Płońska-Brzezińska, M. E., Echegoyen L. Konferencja Środowiskowa Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Białymstoku, Białystok (Polska), czerwca Synteza, właściwości elektrochemiczne i potencjalne zastosowanie endohedralnych i egzohedralnych pochodnych fulerenowych. (wykład) 20. Płońska-Brzezińska M. E., Winkler K. XVII International School on Physics and Chemistry of Condensed Master and V International Symposium on Physics in Material Science. Materials in Transition, Bialowieza, Polska, czerwca, Electrodes modified by [M(bipirydyl) 3 ](ClO 4 ) 3 (M = Co and Fe). 21. Winkler K., Płońska-Brzezińska M. E., Rećko K., Dobrzyński L., XLVIII PTCh and SITPCHem, Poznan, September Remarkable solvent effect on the structure and electrochemical properties of [M(bipirydyl) 3 ](ClO 4 ) 3 (M = Co, Fe and Ru) films. 22. Płońska-Brzezińska M. E., Winkler K., Gade S., D Souza F., Balch A. L. 2nd International Workshop on Surface Modification for Chemical and Biochemical Sensing, Kazimierz Dolny Poland, November 6-10, Activation of voltammeric response of two-component film of functionalized fullerenes bearing a redox probe and palladium. C) Udział w komitetach organizacyjnych międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych 48

11 1. Konferencja ogólnopolska promująca Centrum Syntezy i Analizy BioNanoTechno w Białymstoku, Białystok 2012, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego. 2. Konferencja międzynarodowa Trends in BioNanoTechno, Białystok 2012, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego. D) Otrzymane nagrody i wyróżnienia inne niż wymienione w pkt II-I Brak E) Udział w konsorcjach i sieciach badawczych Brak F) Kierowanie projektami realizowanymi we współpracy z naukowcami z innych ośrodków polskich i zagranicznych oraz we współpracy z przedsiębiorcami, innymi niż wymienione w pkt IIH Brak G) Udział w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism Członek Komitetu Redakcyjnego Journal of Chemistry (IF: 0,484) Hindawi Publishing Corporation H) Członkostwo w międzynarodowych i krajowych organizacjach oraz towarzystwach naukowych 1. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Członek oddziału Białystok od 1999 roku. Pełnione funkcje: członek od 1999; Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Białostockiego Oddziału PTCHem od American Chemical Society Członek od Electrochemical Society Członek od I) Osiągnięcia dydaktyczne i w zakresie popularyzacji nauki lub sztuki I.1. Osiągnięcia dydaktyczne 1. Opracowanie programu studiów podyplomowych Współczesne metody analizy chemicznej na Wydziale Biologiczno-Chemicznym UwB, 2009 r. Powołanie na Kierownika studiów. 2. Opiekun naukowy Koło Naukowego Chemików Studenckie Koło Naukowe Chemików roku działającego w Instytucie Chemii Uniwersytetu w Białymstoku. 3. Konsultant Naukowy ds. chemii w projekcie Mały Archimedes Augustowskie Centrum Edukacyjne, w latach (Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego). II.2. Organizacja i prowadzenie zajęć w zakresie popularyzacji chemii 1. Organizator pokazów chemicznych w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie mające na celu promocję nauk matematyczno-przyrodniczych i Instytutu Chemii UwB podczas I, II i III Festiwalu Innowatorów w ramach realizacji projektu edukacyjnego Mały Archimedes ( ; ; ). 2. Współorganizator pokazów chemicznych dla uczniów przedszkoli i szkół podstawowych Dzień Małego Naukowca, Instytut Chemii ( ). 49

12 3. Organizator pokazów doświadczeń chemicznych dla dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, m. in. z serii Kationowa Łamigłówka, Chemia w kuchni zajęcia prowadzone w Instytucie Chemii UwB i placówkach oświatowych w latach : zajęcia edukacyjne z cyklu Magiczne eksperymenty chemiczne, Światło i Barwa, Na pograniczu fizyki i chemii, Szkoła Społeczna Podstawowa STO Nr 4 w Białymstoku, Instytut Chemii ( , ); zajęcia edukacyjne z cyklu Magiczne eksperymenty chemiczne, Szkoła Społeczna Podstawowa STO Nr 1 w Białymstoku ( ); zajęcia edukacyjne w Przedszkolu Samorządowym nr 82 w Białymstoku ( ); zajęcia edukacyjne z cyklu Chemia w kuchni, Przedszkole Samorządowe nr 36. Instytut Chemii ( ); zajęcia dydaktyczne z cyklu W świecie jonów I i II (Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych z Wysokiego Mazowieckiego w ramach Projektu Żeby później było łatwiej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego), Instytut Chemii ( i ); uczniowie podlaskich szkół Czy chemia może być ciekawa? oraz Chemia w kuchni czyli ciekawe eksperymenty, które można wykonać w domu, (szkoły z Augustowa, Ełku i Olecka), Instytut Chemii ( i ). 4. Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki współorganizator; J) Opieka naukowa nad studentami J.1. Kierowanie pracami magisterskimi W roku akademickim 2010/2011: Julita Mazurczyk (kierunek Chemia): Synteza, charakterystyka i właściwości kompozytów zawierających nanocebulki węglowe, fenylenodiaminę oraz polianilinę. W roku akademickim 2011/2012: Patricia Garcia Beltran (kierunek Chemia, student Erasmusa): Synthesis and characterization of aqueous dispersed aminopolymerderminated carbon nano-onion derivatives. W roku akademickim 2012/2013: 1) Monika Imierska (kierunek Chemia): Synteza i właściwości kompozytów zawierających wybrane struktury węglowe i polimery przewodzące. 2) Damian Siepka (kierunek Ochrona Środowiska): Zastosowanie spektroskopii mikro-ramanowskiej w analizie nieorganicznych cząstek stałych aerozolu Morza Północnego. W roku akademickim 2013/2014: Martyna Petelczyc (kierunek Chemia): Synteza i właściwości kompozytów zawierających nanocebulki węglowe i polipirol. J.2. Opieka naukowa nad 5 pracami magisterskimi w latach J.3. Kierowanie 5 pracami dyplomowymi od roku akademickiego 2010/2011. K) Opieka naukowa nad doktorantami w charakterze opiekuna naukowego lub promotora pomocniczego, z podaniem tytułów rozpraw doktorskich 1. Diana M. Bruś, od r. do (staż naukowy), od zatrudnienie w ramach grantu SONATA BIS: UMO-2012/05/E/ST5/03800, Nanocebulki węglowe jako nowa matryca do układów gromadzących ładunek elektryczny i układów fotowoltaicznych 50

13 synteza i charakterystyka właściwości fizyczno-chemicznych (student doktorant od ), Jednostka organizacyjna: Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Chemii, charakter opieki naukowej: opiekun naukowy 2. Olena Mykhailiv, od zatrudnienie w ramach grantu SONATA BIS: UMO- 2012/05/E/ST5/03800, Nanocebulki węglowe jako nowa matryca do układów gromadzących ładunek elektryczny i układów fotowoltaicznych synteza i charakterystyka właściwości fizyczno-chemicznych (student doktorant od ), Jednostka organizacyjna: Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Chemii, charakter opieki naukowej: opiekun naukowy 3. Joanna Breczko, otwarcie przewodu doktorskiego , w obszarze nauki ścisłe, w dziedzinie nauki chemiczne: Otrzymywanie i badanie właściwości materiałów zawierających małe nanocebulki węglowe, Jednostka organizacyjna: Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Chemii, charakter opieki naukowej: opiekun naukowy od i promotor pomocniczy od r. 4. Elżbieta Regulska, otwarcie przewodu doktorskiego , w obszarze nauki ścisłe, w dziedzinie nauki chemiczne: Otrzymywanie i zastosowanie nowych nanokompozytów na bazie pochodnych fulerenu C 60 i tlenku tytanu jako potencjalnych fotokatalizatorów, Jednostka organizacyjna: Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Chemii, charakter opieki naukowej: promotor pomocniczy od L) Staże w zagranicznych lub krajowych ośrodkach naukowych lub akademickich (w odwrotnym porządku chronologicznym). 1. Department of Chemistry, University of Texas, El Paso, USA, profesor wizytujący w grupie Prof. Luisa Echegoyena; University of Erlängen-Nürenmberg, Republika Federalna Niemiec, tygodniowy pobyt w grupie Prof. Bernda Meyera; Department of Chemistry, Clemson University, South Carolina, Clemson, USA, staż naukowy w grupie Prof. Luisa Echegoyena (Postdoctoral Research Associate); Department of Chemistry, University of California, Davis, California, USA, staż naukowy w grupie Prof. Alana Balcha (Visiting Research Scholar); Department of Chemistry, University of California, Davis, California, USA, staż naukowy w grupie Prof. Alana Balcha (Visiting Research Scholar); M) Wykonane ekspertyzy lub inne opracowania na zamówienie Brak N) Udział w zespołach eksperckich lub konkursowych Brak O) Recenzowanie projektów międzynarodowych lub krajowych Brak P) Recenzowanie publikacji w czasopismach międzynarodowych i krajowych 1. CrystEngComm (IF: 3,879 ), Liczba zrecenzowanych manuskryptów: 2 2. Analytical Methods (IF: 1,855), Liczba zrecenzowanych manuskryptów: 1 51

14 3. Journal of Chemistry (IF: 0,484), Liczba zrecenzowanych manuskryptów: 1 4. Carbon (IF: 5,868), Liczba zrecenzowanych manuskryptów: 2 5. Journal Materials Chemistry A (czasopismo nowe od 2013), Liczba zrecenzowanych manuskryptów: 2 6. Synthetic Metals (IF: 2,109), Liczba zrecenzowanych manuskryptów: 1 7. Journal of Materials Science (IF: 2,163), Liczba zrecenzowanych manuskryptów: 1 Q) Inne osiągnięcia nie wymienione w pkt III A- III P Q.1. Formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych (ukończone kursy, wyjazdy szkoleniowe) 1. Certyfikat ukończenia Szkolenia Systemy fotowoltaiczne. Technologie. Proces inwestycyjny. Zagadnienia prawne, organizator: IMIM PAN Kraków ( ). 2. Certyfikat ukończenia Linz Winter Workshop AFM, Linz Austria, organizator: Johannes Keppler University Linz i Agilent ( ). 3. Certyfikat ukończenia szkolenia w zakresie obsługi elipsometru (Luty 2012). 4. Certyfikat ukończenia szkolenia Obsługa urządzeń DSC1 i TGA/DSC1, organizator: Mettler Tolledo, Białystok ( ). 5. Certyfikat ukończenia szkolenia w zakresie obsługi mikroskopu AFM /STM (Październik 2011). 6. Szkolenia dotyczące POIG, w tym Promocji projektów w ramach POIG (2011); Dofinansowania infrastruktury badawczo-rozwojowej w ramach POIG (2009); Szkolenie dotyczące audytów, procedur kontrolnych, ewaluacji, monitoringu i promocji w ramach POIG: (2009), organizator: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 7. Certyfikat ukończenia szkolenia Praktyczne aspekty komercjalizacji wiedzy akademickiej" (przedsiębiorczość akademicka, zakładanie działalności gospodarczej, marketing i tworzenie strategii marketingowej, źródła finansowania działalności gospodarczej) w ramach projektu Współpraca sfery nauki i przedsiębiorstw szansa na dynamiczny rozwój regionu", organizator: Centrum Promocji Podlasia, Białystok, ( ). 8. Certyfikat ukończenia szkolenia Ochrona wyników pracy intelektualnej i komercjalizacja badań naukowych, organizator: Uniwersytet w Białymstoku, Białystok ( ). 9. Ukończenie Szkolenia informacyjnego dla beneficjentów działania I.1 oraz I.3 w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Realizacja projektu i sprawozdawczość, organizator: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Białystok ( ). 10. Certyfikat ukończenia szkolenia Fundusze UE procedury odwoławcze, organizator: Balance Education, Kraków ( ). 11. Certyfikat ukończenia szkolenia Zasady przygotowania wniosku do POKL. Procedury aplikowania do EFS, organizator: Regionalny Ośrodek EFS, Białystok ( ). Q.2. Działalność organizacyjna na rzecz Uniwersytetu w Białymstoku Q.2.1. Członkostwo w komisjach (zespołach) powołanych przez Senat, Rektora, Radę Wydziału, Dziekana, Dyrektora Instytutu Uniwersytetu w Białymstoku 1. Członkostwo w Radzie Instytutu Chemii i Radzie Wydziału Biologiczno-Chemicznego

15 2. Członek Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Biologiczno- Chemicznym, zespół powołany przez Wydział; od do obecnie 3. Członek Komisji Oceniającej pracowników Wydziału Biologiczno-Chemicznego, zespół powołany przez Wydział; od do obecnie Q.2.2. Projekty badawcze z EFRR oraz POKL 1. W kierunku aplikacyjności - doposażenie Centrum Syntezy i Analizy BioNanoTechno Uniwersytetu w Białymstoku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej , Priorytet: I Nowoczesna gospodarka, Działanie: I.3 Wspieranie innowacji (Nr konkursu: DIN /11), Wnioskodawca: Uniwersytet w Białymstoku, Wniosek finansowany i realizowany. Funkcja: pomysłodawca, koordynator wniosku 2. Absolwent chemii i ochrony środowiska gwarancją rozwoju Podlasia POKL, Priorytet: IV. Szkolnictwo wyższe i nauka Działanie: 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy; Poddziałanie: Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy (Nr konkursu: 1/POKL/4.1.2/2010) Wnioskodawca: Uniwersytet w Białymstoku. Wniosek niefinansowany. Funkcja: pomysłodawca i twórca wniosku 3. Inwestycja w nauki matematyczno-przyrodnicze nowy model społeczeństwa ; POKL, Priorytet: IV. Szkolnictwo wyższe i nauka Działanie: 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy Poddziałanie: Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy (Nr konkursu: 1/POKL/4.1.2/2009), Wnioskodawca: Uniwersytet w Białymstoku. Wniosek niefinansowany. Funkcja: pomysłodawca i twórca wniosku 4. Utworzenie Centrum Syntezy i Analizy BioNanoTechno Uniwersytetu w Białymstoku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej , Priorytet: I Nowoczesna gospodarka, Działanie: I.3 Wspieranie innowacji (Nr umowy: POPW /09-00) Wnioskodawca: Uniwersytet w Białymstoku. Wniosek finansowany. Funkcja: pomysłodawca i koordynator wniosku 5. Od pierwszoklasisty do noblisty nowatorskie rozwiązania programowe i innowacje metodyczne z wykorzystaniem eksperymentu naukowego POKL, Priorytet: III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie: 3.5 Projekty innowacyjne; Nr konkursu: 1/POKL/3.3.4/09. Wnioskodawca: Centrum Promocji Podlasia; Partner: Uniwersytet w Białymstoku. Wniosek był przeznaczony do finansowania, odstąpiono od podpisania umowy i nie realizowano projektu. Funkcja: pomysłodawca i koordynator wniosku. R) Współpraca naukowa z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi 1. Prof. Luis Echegoyen (University of Texas El Paso, USA) Współpraca w ramach grantów: SONATA BIS, UMO-2012/05/E/ST5/03800; NCN, OPUS, UMO-2011/01/B/ST5/06051 oraz NCN Preludium UMO-2012/05/N/ST5/ dr hab. Marcin Moniuszko (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Lekarski) 53

16 Współpraca w ramach grantu OPUS, UMO-2011/01/B/ST5/06051 w zakresie badań cytotoksyczności CNOs wobec komórek. 3. dr Anthony N. Papathanassiou (University of Athens, Physics Department, Grecja) Współpraca naukowa w ramach grantu SONATA BIS, UMO-2012/05/E/ST5/03800 w zakresie pomiarów spektroskopii dielektrycznej. 4. dr Michał Tomczyk (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Farmacji) Współpraca w ramach grantu OPUS, UMO-2011/01/B/ST5/06051 w zakresie izolacji flawonoidów z materiału roślinnego. 5. dr Filip Granek (Wrocławskie Centrum Badań EIT+) Współpraca w ramach grantu SONATA BIS, UMO-2012/05/E/ST5/ dr Andrzej Łapiński (Instytut Fizyki Molekularnej PAN, Poznań) Współpraca w ramach grantów: KBN, N N oraz OPUS, UMO-2011/01/B/ST5/

OBSZARY NAUK: PRZYRODNICZYCH, ROLNICZYCH, LEŚLNYCH I WETERYNARYJNYCH ORAZ MEDYCZNYCH, NAUK O ZDROWIU, NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ

OBSZARY NAUK: PRZYRODNICZYCH, ROLNICZYCH, LEŚLNYCH I WETERYNARYJNYCH ORAZ MEDYCZNYCH, NAUK O ZDROWIU, NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ WZÓR OBSZARY NAUK: PRZYRODNICZYCH, ROLNICZYCH, LEŚLNYCH I WETERYNARYJNYCH ORAZ MEDYCZNYCH, NAUK O ZDROWIU, NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz

Bardziej szczegółowo

2. Autor/autorzy, data wydania, tytuł, wydawca lub czasopismo, tom, strony. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na Mój udział procentowy szacuję

2. Autor/autorzy, data wydania, tytuł, wydawca lub czasopismo, tom, strony. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na Mój udział procentowy szacuję WZÓR OBSZAR NAUK SPOŁECZNYCH Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki I. Wykaz publikacji

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja dorobku artystycznego oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki

Dokumentacja dorobku artystycznego oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki WZÓR OBSZAR SZTUKI Dokumentacja dorobku artystycznego oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki I. Wykaz dorobku stanowiącego osiągnięcie naukowe lub artystyczne,

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 55 Rady Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmiosko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 stycznia 2013 roku

Uchwała Nr 55 Rady Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmiosko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 stycznia 2013 roku Uchwała Nr 55 Rady Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmiosko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 stycznia 2013 roku W sprawie: szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w postępowaniach habilitacyjnych

Bardziej szczegółowo

kierownictwa jednostki i Wydziału dodatkowe:

kierownictwa jednostki i Wydziału dodatkowe: Regulamin Oceny Okresowej Nauczycieli Akademickich Wydziału Pedagogicznego UW 1. KRYTERIA OCENY DOKTORÓW PO 2 LATACH ZATRUDNIENIA NA STANOWISKU ASYSTENTA I ADIUNKTA podstawowe ( których niespełnienie powoduje

Bardziej szczegółowo

1 wkład osiągnięcia naukowego udziału procentowego

1 wkład osiągnięcia naukowego udziału procentowego Uchwała Rady Młodych Naukowców nr V/2 z 11 grudnia 2015 r. w sprawie uwag do wzorów Wykazu opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Badany obszar FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Procedura Metoda i kryteria Częstotliwość badania Dokumentacja monitorujące Załącznik

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ SAMODZIELNYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH ZATRUDNIONYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNYM W SIEDLCACH (okres oceny: 1.01 2014 r. - 31.12.2015 r.) I. DANE OSOBOWE 1. Imię i

Bardziej szczegółowo

TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA W WOJSKOWYM INSTYTUCIE MEDYCZNYM

TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA W WOJSKOWYM INSTYTUCIE MEDYCZNYM TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA W WOJSKOWYM INSTYTUCIE MEDYCZNYM 1. Rada Naukowa WIM posiada uprawnienia do przeprowadzania postępowania o nadanie tytułu profesora w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO W WOJSKOWYM INSTYTUCIE MEDYCZNYM

TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO W WOJSKOWYM INSTYTUCIE MEDYCZNYM TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO W WOJSKOWYM INSTYTUCIE MEDYCZNYM 1. Rada Naukowa posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie: nauk medycznych

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie udziału w projekcie

Zgłoszenie udziału w projekcie Zgłoszenie udziału w projekcie I. Forma wsparcia, którego dotyczy zgłoszenie Program Priorytet Działanie Poddziałanie Beneficjent Projekt Forma wsparcia Uczelnia przyjmująca Edycja Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 26 Poz. 877. KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla grupy nauk humanistycznych i społecznych 1)

Dziennik Ustaw 26 Poz. 877. KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla grupy nauk humanistycznych i społecznych 1) Dziennik Ustaw 6 Poz. 877 Załącznik nr KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla grupy nauk humanistycznych i społecznych ) Komisja do spraw Grupy Nauk Humanistycznych i Społecznych Zespół ewaluacji..

Bardziej szczegółowo

1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia

1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia Załącznik nr 3. Liczba punktów za poszczególne elementy postępowania kwalifikacyjnego: 1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia 1. Rozmowa kwalifikacyjna 50 punktów

Bardziej szczegółowo

1. Oceny dorobku naukowego i technicznego pracowników naukowych i badawczotechnicznych. Zasady ogólne 1.

1. Oceny dorobku naukowego i technicznego pracowników naukowych i badawczotechnicznych. Zasady ogólne 1. załącznik do zarządzenia nr 11 dyrektora CLKP z dnia 31 października 2013 r. Regulamin okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego pracowników naukowych i badawczo-technicznych Centralnego Laboratorium

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. WNIOSEK 1 Nr../ 2011

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. WNIOSEK 1 Nr../ 2011 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet IV: Działanie 4.1: Szkolnictwo wyższe i nauka Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ (zatwierdzone przez Radę Wydziału Elektrycznego w dn. 22.02.2010r.) Oceny nauczycieli akademickich Wydziału

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 32 Poz. 877. KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla grupy nauk ścisłych i inżynierskich 1)

Dziennik Ustaw 32 Poz. 877. KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla grupy nauk ścisłych i inżynierskich 1) Dziennik Ustaw Poz. 877 Załącznik nr 5 KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla grupy nauk ścisłych i inżynierskich ) Komisja do spraw Grupy Nauk Ścisłych i Inżynierskich Zespół ewaluacji.. NAZWA

Bardziej szczegółowo

5-15 pkt. 5-15 pkt. 24-30 pkt. Monografia: współautorstwo Należy podać autora/redaktora, wydawcę, numer ISBN, nakład, rok wydania, objętość. 70% pkt.

5-15 pkt. 5-15 pkt. 24-30 pkt. Monografia: współautorstwo Należy podać autora/redaktora, wydawcę, numer ISBN, nakład, rok wydania, objętość. 70% pkt. Szczegółowe kryteria punktacji postępów w nauce doktorantów Studiów Doktoranckich z zakresu sztuk plastycznych w dyscyplinie Konserwacja Dzieł Sztuki Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Bardziej szczegółowo

przewidziany do realizacji w latach 2014 2018 przez uczestnika studiów doktoranckich 1

przewidziany do realizacji w latach 2014 2018 przez uczestnika studiów doktoranckich 1 Przykładowy INDYWIDUALNY PROGRAM STUDIÓW przewidziany do realizacji w latach 2014 2018 przez uczestnika studiów doktoranckich 1 mgr inż. Przykładowy Doktorant tel.. 71-320-1234 e-mail: Przykładowy.Doktorant@pwr.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt: Nauki molekularne dla medycyny

Projekt: Nauki molekularne dla medycyny Projekt: Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Nauki molekularne dla medycyny współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEPROWADZANIA OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM WE WROCŁAWIU I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

ZASADY PRZEPROWADZANIA OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM WE WROCŁAWIU I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 49/2011 z dnia 26 października 2011 r. ZASADY PRZEPROWADZANIA OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM WE WROCŁAWIU I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki

Projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki Projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki TYPY KONKURSÓW Konkursy na finansowanie projektów badawczych Konkursy na finansowanie projektów badawczych dla osób nieposiadających stopnia doktora

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH. Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. w odniesieniu do poszczególnych stanowisk

KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH. Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. w odniesieniu do poszczególnych stanowisk Załącznik nr 1 do Regulaminu okresowej oceny nauczycieli akademickich Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Akademii Muzycznej im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Wydział Chemii. ul. Umultowska 89b, 60-780 Poznań. NIP 777 00 06 350, REGON 000001293 wchem@amu.edu.pl. Tel. kom. 604-817-938. www.chemia.amu.edu.

Wydział Chemii. ul. Umultowska 89b, 60-780 Poznań. NIP 777 00 06 350, REGON 000001293 wchem@amu.edu.pl. Tel. kom. 604-817-938. www.chemia.amu.edu. Wydział Chemii Prof. dr hab. Grzegorz Schroeder Poznań, dnia 12 listopada 2015 r. R E C E N Z J A osiągnięć naukowo-badawczych, dorobku dydaktycznego i popularyzatorskiego oraz współpracy międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA KRYTERIÓW PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW DLA KIERUNKU NAUKI O SZTUCE. Podstawa prawna

PROPOZYCJA KRYTERIÓW PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW DLA KIERUNKU NAUKI O SZTUCE. Podstawa prawna PROPOZYCJA KRYTERIÓW PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW DLA KIERUNKU NAUKI O SZTUCE Podstawa prawna Zarządzenie Rektora UMK nr 133 z dnia 25.09.2013 r. 2: 1. Stypendium dla najlepszych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 126/2013 Senatu UP

Załącznik do uchwały nr 126/2013 Senatu UP Załącznik do uchwały nr 126/2013 Senatu UP ARKUSZ OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO (za okres od..do ) Imię: NAZWISKO: Rok urodzenia: Jednostka: Wydział: Stanowisko: Studia wyższe Uczelnia: Wydział:

Bardziej szczegółowo

DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW.

DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW. DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW. AUTOREFERAT O PRZEBIEGU PRACY ZAWODOWEJ, OSIĄGNIĘCIACH NAUKOWO-BADAWCZYCH, DYDAKTYCZNYCH, W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA KADR I ORGANIZACYJNYCH Przebieg pracy zawodowej

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. naukowo-badawczego w Wielkopolsce

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. naukowo-badawczego w Wielkopolsce Program Operacyjny Kapitał Ludzki Nowe moŝliwo liwości dla środowiska naukowo-badawczego w Wielkopolsce Program Operacyjny Kapitał Ludzki - obszary wsparcia Cel: UmoŜliwienie pełnego wykorzystania potencjału

Bardziej szczegółowo

Znaczenie udziału w sieciach i stowarzyszeniach dla jakości kształcenia przykład Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Znaczenie udziału w sieciach i stowarzyszeniach dla jakości kształcenia przykład Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Znaczenie udziału w sieciach i stowarzyszeniach dla jakości kształcenia przykład Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Marek Frankowicz Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, Ekspert

Bardziej szczegółowo

E W A M E N D E C K A T A R Z Y N A D U D E K BIURO OBSŁUGI PROJEKTÓW KRAJOWYCH

E W A M E N D E C K A T A R Z Y N A D U D E K BIURO OBSŁUGI PROJEKTÓW KRAJOWYCH 2 E W A M E N D E C K A T A R Z Y N A D U D E K BIURO OBSŁUGI PROJEKTÓW KRAJOWYCH KIM JEST MŁODY NAUKOWIEC? Zgodnie z aktualnymi uregulowaniami prawnymi, do tej kategorii zalicza się osoby prowadzące działalność

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 86/11/12 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 25 lipca 2012 roku

ZARZĄDZENIE Nr 86/11/12 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 25 lipca 2012 roku ZARZĄDZENIE Nr 86/11/12 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 25 lipca 2012 roku w sprawie okresowej oceny nauczycieli akademickich Działając na podstawie art. 66 ust. 2 w związku z art. 132 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Tryb przeprowadzania postępowania habilitacyjnego. na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej

Tryb przeprowadzania postępowania habilitacyjnego. na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej Tryb przeprowadzania postępowania habilitacyjnego na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej Wrocław, grudzień 2015 1 Podstawa opracowania 1. Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o

Bardziej szczegółowo

Helena Tendera-Właszczuk Kraków, 15.04.2013 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Helena Tendera-Właszczuk Kraków, 15.04.2013 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Helena Tendera-Właszczuk Kraków, 15.04.2013 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Recenzja dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr Krzysztofa Wacha w postępowaniu habilitacyjnym w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

mgr Małgorzata Krawczyk Biuro Współpracy Międzynarodowej gosiap@ukw.edu.pl V Ogólnopolski Tydzień Kariery, 17.10.2013 r.

mgr Małgorzata Krawczyk Biuro Współpracy Międzynarodowej gosiap@ukw.edu.pl V Ogólnopolski Tydzień Kariery, 17.10.2013 r. mgr Małgorzata Krawczyk Biuro Współpracy Międzynarodowej gosiap@ukw.edu.pl V Ogólnopolski Tydzień Kariery, 17.10.2013 r. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej - Program MISTRZ - Program HOMING PLUS - Program

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO UKW

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO UKW Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 78/2013/2014 Rektora UKW z dnia 10 czerwca 2014 r. (załącznik Nr 8 do zarządzenia wprowadzającego wzory arkuszy oceny okresowej nauczycieli akademickich UKW) ARKUSZ OCENY

Bardziej szczegółowo

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020 Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Lata 2012-2020 1 Spis treści 1. Misja WNP. 3 2. Cele strategiczne.. 4 3. Operacjonalizacja celów strategicznych..5 4. Cel

Bardziej szczegółowo

1. Staże, stypendia, granty (dotyczy parametryzacji w ramach UJK ) L.p. Staże, stypendia, granty Liczba punktów

1. Staże, stypendia, granty (dotyczy parametryzacji w ramach UJK ) L.p. Staże, stypendia, granty Liczba punktów Załącznik nr Tabele punktacji stosowanej w parametryzacji działalności naukowej nauczycieli akademickich i uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Staże, stypendia,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT na RWE w dniu 28 września 2015 roku

PROJEKT na RWE w dniu 28 września 2015 roku "ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną w latach 2015-2017 i następnych" przedstawione Radzie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

KRYTERIA OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH ZAŁĄCZNIK NR 1 KRYTERIA OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH NAUKOWYCH, NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH I DYDAKTYCZNYCH LP. RODZAJ AKTYWNOŚCI LICZBA I CZĘŚĆ A DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA Publikacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach

REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach 1 1. Na podstawie art. 155 ust. l w zw. z ust. 4 i 6 Ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1: Wzór wniosku o przyznanie stypendium naukowego... Lublin, dn...

Załącznik nr 1: Wzór wniosku o przyznanie stypendium naukowego... Lublin, dn... Załącznik nr 1: Wzór wniosku o przyznanie stypendium naukowego.. Lublin, dn.... Imię i Nazwisko Wydział Teologii KUL Instytut... Wniosek o przyznanie stypendium naukowego z dotacji na finansowanie działalności

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA NAUKOWA JEDNOSTKI NAUKOWEJ. WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE mł.insp. dr Danuta Bukowiecka Przemysław Sawicz

KATEGORIA NAUKOWA JEDNOSTKI NAUKOWEJ. WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE mł.insp. dr Danuta Bukowiecka Przemysław Sawicz KATEGORIA NAUKOWA JEDNOSTKI NAUKOWEJ WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE mł.insp. dr Danuta Bukowiecka Przemysław Sawicz SZCZYTNO, 2013 Przy przyznawaniu środków finansowych jednostkom naukowym na działalność

Bardziej szczegółowo

Ocena dorobku naukowego do stopnia dra hab. i tytułu profesora stanowisko Komisji ds. Nauki i Rozwoju Naukowego WEAIiIB, AGH w świetle obowiązujących

Ocena dorobku naukowego do stopnia dra hab. i tytułu profesora stanowisko Komisji ds. Nauki i Rozwoju Naukowego WEAIiIB, AGH w świetle obowiązujących Ocena dorobku naukowego do stopnia dra hab. i tytułu profesora stanowisko Komisji ds. Nauki i Rozwoju Naukowego WEAIiIB, AGH w świetle obowiązujących przepisów i komentarzy CK oraz wybranych statystyk

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Nauki finansowanie badań podstawowych Magdalena Kowalczyk Koordynator Dyscyplin, Nauki o Życiu

Narodowe Centrum Nauki finansowanie badań podstawowych Magdalena Kowalczyk Koordynator Dyscyplin, Nauki o Życiu Narodowe Centrum Nauki finansowanie badań podstawowych Magdalena Kowalczyk Koordynator Dyscyplin, Nauki o Życiu Konferencja BioTech-IP Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej Jak ugryźć

Bardziej szczegółowo

Mobilność doktorantów Co po doktoracie? Weronika Bieniasz Warszawa, 28 marca 2015 r.

Mobilność doktorantów Co po doktoracie? Weronika Bieniasz Warszawa, 28 marca 2015 r. Narodowe Centrum Nauki Mobilność doktorantów Co po doktoracie? Organizatorzy: Porozumienie Uczelni Technicznych wraz z, Warszawskim Porozumieniem. Weronika Bieniasz Warszawa, 28 marca 2015 r. Narodowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceny dorobku doktorantów przy przyznawaniu stypendiów. Przepisy ogólne

Regulamin oceny dorobku doktorantów przy przyznawaniu stypendiów. Przepisy ogólne Regulamin oceny dorobku doktorantów przy przyznawaniu stypendiów 1 Przepisy ogólne 1. Doktorant składa u kierownika Studium Doktoranckiego wniosek o przyznanie stypendium na dany rok akademicki w pierwszym

Bardziej szczegółowo

projakościowej KNOW na Politechnice Wrocławskiej

projakościowej KNOW na Politechnice Wrocławskiej Załącznik nr 4 do Regulaminu finansowania i rozliczania zadań w ramach dotacji projakościowej KNOW na Politechnice Wrocławskiej 1 Wprowadza się następujące zmiany do Regulaminu finansowania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA PRZYZNAWANIA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA PRZYZNAWANIA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA PRZYZNAWANIA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM I. KRYTERIA DLA DOKTORANTÓW NA PIERWSZYM ROKU STUDIÓW DOKTORANCKICH II. KRYTERIA DLA DOKTORANTÓW NA DRUGIM

Bardziej szczegółowo

Sprawa postępowania habilitacyjnego doktora Mirosława Zachwieji - powołanie 3 członków komisji habilitacyjnej

Sprawa postępowania habilitacyjnego doktora Mirosława Zachwieji - powołanie 3 członków komisji habilitacyjnej Temat osiągnięcia naukowego (jednotematyczny cykl 6 publikacji o tematyce z zakresu optycznej spektroskopii molekularnej): Precyzyjna rejestracja spektrometryczna wysokiej rozdzielczości oraz analiza widm

Bardziej szczegółowo

CO ZYSKALI DOKTORANCI I MŁODZI NAUKOWCY

CO ZYSKALI DOKTORANCI I MŁODZI NAUKOWCY CO ZYSKALI DOKTORANCI I MŁODZI NAUKOWCY Poprawa warunków rozwoju doktorantów i młodych naukowców była celem reformy nauki (2010) i reformy szkolnictwa wyższego (2011). DOTACJA NA BADANIA NAUKOWE I PRACE

Bardziej szczegółowo

I. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA I ZASTOSOWANIA PRAKTYCZNE

I. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA I ZASTOSOWANIA PRAKTYCZNE ARKUSZ OCENY PRACOWNIKA NAUKOWEGO IICh PAN W GLIWICACH za okres: 011, 01, 01, 014 Imię Nazwisko Tytuł, stopień naukowy Stanowisko I. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA I ZASTOSOWANIA PRAKTYCZNE L.p. Charakter dorobku

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n Komisji ds. Współpracy z Prorektorem ds. Nauki Samorządu Doktorantów Politechniki Łódzkiej. Postanowienia ogólne

R e g u l a m i n Komisji ds. Współpracy z Prorektorem ds. Nauki Samorządu Doktorantów Politechniki Łódzkiej. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały nr 1/2015 Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Politechniki Łódzkiej z dn. 04.03.2015 r. R e g u l a m i n Komisji ds. Współpracy z Prorektorem ds. Nauki Samorządu Doktorantów Politechniki

Bardziej szczegółowo

LIDER MAŁOPOLSKI 2011 Nagroda specjalna dla Narodowego Centrum Nauki

LIDER MAŁOPOLSKI 2011 Nagroda specjalna dla Narodowego Centrum Nauki LIDER MAŁOPOLSKI 2011 Nagroda specjalna dla Narodowego Centrum Nauki Kraków, 21 marca 2012 Justyna Woźniakowska Budżet NCN 2011 2012 - informacje podstawowe jest agencją wykonawczą powołaną do wspierania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R - 0000-60/13. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 października 2013 r.

UCHWAŁA NR R - 0000-60/13. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 października 2013 r. UCHWAŁA NR R - 0000-60/13 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu nagród Rektora przyznawanych nauczycielom akademickim Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO UN IWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU za okres

ARKUSZ OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO UN IWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU za okres załącznik do uchwały nr /0 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia lutego 0 roku ARKUSZ OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO UN IWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU za okres Imię Nazwisko Tytuł,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 19/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 r.

Zarządzenie Nr 19/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 r. Zarządzenie Nr 19/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie Regulaminu zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej Na podstawie art. 200a

Bardziej szczegółowo

1. Staże, stypendia, granty (dotyczy parametryzacji w ramach UJK ) L.p. Staże, stypendia, granty Liczba punktów

1. Staże, stypendia, granty (dotyczy parametryzacji w ramach UJK ) L.p. Staże, stypendia, granty Liczba punktów Załącznik nr Tabele punktacji stosowanej w parametryzacji działalności naukowej nauczycieli akademickich i uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Staże, stypendia,

Bardziej szczegółowo

Prace doktorskie i magisterskie współfinansowane z projektu NanoBiom

Prace doktorskie i magisterskie współfinansowane z projektu NanoBiom Prace doktorskie i magisterskie współfinansowane z projektu NanoBiom 1. Anna Celebańska Ceramiczna elektroda węglowa modyfikowana oksydazą bilirubiny jako biokatoda w jednokomorowym ogniwie tlenowo-cynkowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceny wyników pracy nauczycieli akademickich. Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii im. Jana Długosza w. Częstochowie.

Regulamin oceny wyników pracy nauczycieli akademickich. Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii im. Jana Długosza w. Częstochowie. Regulamin oceny wyników pracy nauczycieli akademickich Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 1. Postanowienia ogólne 1. Zgodnie z Uchwałą 89/2011 Senatu Akademii

Bardziej szczegółowo

Katedra Chemii i Ochrony Środowiska

Katedra Chemii i Ochrony Środowiska Katedra Chemii i Ochrony Środowiska Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej UTP B y d g oszcz 85-326 Bydgoszcz; ul Seminaryjna 3 ; t e!: 052 374 9041 łub 052 374 9075, fax 052 374 9005 ; e -mail: gaca@utp.

Bardziej szczegółowo

Kariera naukowa w Europie. Możliwości finansowania stypendiów dla doktorantów i młodych naukowców. oferta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP)

Kariera naukowa w Europie. Możliwości finansowania stypendiów dla doktorantów i młodych naukowców. oferta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) Kariera naukowa w Europie. Możliwości finansowania stypendiów dla doktorantów i młodych naukowców. oferta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) Aleksandra Krypa Specjalista ds. kontaktów z uczestnikami

Bardziej szczegółowo

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Rozdział 1 Studia doktoranckie 104 1. W Uczelni studiami trzeciego stopnia są studia doktoranckie. Ukończenie studiów doktoranckich następuje wraz z uzyskaniem

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Jacek Rynkowski Łódź, 2014.07.30 Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej Politechniki Łódzkiej OCENA

Prof. dr hab. inż. Jacek Rynkowski Łódź, 2014.07.30 Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej Politechniki Łódzkiej OCENA Prof. dr hab. inż. Jacek Rynkowski Łódź, 2014.07.30 Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej Politechniki Łódzkiej OCENA dorobku naukowego dr inż. Dariusza Moszyńskiego oraz Jego rozprawy habilitacyjnej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I.

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I. PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Studia doktoranckie są kolejnym etapem kształcenia

Bardziej szczegółowo

Program HOMING PLUS Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Program HOMING PLUS Fundacji na rzecz Nauki Polskiej Program HMING PLUS Fundacji na rzecz Nauki Polskiej Synthesis of diverse carbohydrate building blocks, derived from hyaluronic acid, as scaffolds for drug delivery Katarzyna M. Koroniak Wydział Chemii

Bardziej szczegółowo

NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 13 lipca 2012 r. pokazuje

NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 13 lipca 2012 r. pokazuje W roku 2013 osiągnięcia naukowe pracowników Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przeliczano na punkty według zasad zawartych w dokumentach: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne Regulamin zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady i tryb zwiększania stypendium doktoranckiego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O DOROBKU NAUKOWYM KIEROWNIKA LUB OPIEKUNA NAUKOWEGO W PROJEKTACH BADAWCZYCH FINANSOWANYCH PRZEZ NARODOWE CENTRUM NAUKI:

INFORMACJE O DOROBKU NAUKOWYM KIEROWNIKA LUB OPIEKUNA NAUKOWEGO W PROJEKTACH BADAWCZYCH FINANSOWANYCH PRZEZ NARODOWE CENTRUM NAUKI: INFORMACJE O DOROBKU NAUKOWYM KIEROWNIKA LUB OPIEKUNA NAUKOWEGO W PROJEKTACH BADAWCZYCH FINANSOWANYCH PRZEZ NARODOWE CENTRUM NAUKI: OPUS, SONATA oraz PRELUDIUM Gabriela Waliszewska Ilona Niewczas KONKURS

Bardziej szczegółowo

Zasady dokonywania oceny nauczycieli akademickich. Kryteria oceny

Zasady dokonywania oceny nauczycieli akademickich. Kryteria oceny Załącznik 12 G Zasady dokonywania oceny nauczycieli akademickich 1.Osiągnięcia naukowe (dane dot. publikacji i pkt MNiSzW na podstawie bazy bibliografii pracowników iblioteki UMw) Liczba pkt wg kryteriów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NAUKOWYCH DLA MŁODYCH DOKTORÓW

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NAUKOWYCH DLA MŁODYCH DOKTORÓW Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IV: Szkolnictwo wyższe i nauka Działanie 4.1: Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym

Bardziej szczegółowo

Arkusz Oceny Nauczyciela Akademickiego

Arkusz Oceny Nauczyciela Akademickiego Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 51/2013/2014 Rektora UKW z dnia 19 marca 2014 r. Informacje o ankiecie: Ocenie podlegają wszyscy pracownicy według tego samego arkusza. Z tego powodu niektóre rubryki z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2/39/2011 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 14 lipca 2011 roku

UCHWAŁA NR 2/39/2011 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 14 lipca 2011 roku UCHWAŁA NR 2/9/2011 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 14 lipca 2011 roku > w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr /1/2009 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 15 października 2009 roku w

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego

Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego Na podstawie art. 0a ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 0 r. Prawo o szkolnictwie wyższym /Posw/ [Dz.

Bardziej szczegółowo

Ratusz w Tours, w którym odbywała się konferencja. Dr Karol Niciński prowadzi ostatnią sesję konferencji. Dr Karol Niciński wygłasza referat

Ratusz w Tours, w którym odbywała się konferencja. Dr Karol Niciński prowadzi ostatnią sesję konferencji. Dr Karol Niciński wygłasza referat XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Elastomery 2015 Opracowanie, charakterystyka, Recykling i wytrzymałość, 3 5 listopada 2015, Tours, Francja XVI th International Science and Technology

Bardziej szczegółowo

Zasady oceny działalności pracowników Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej za okres 1998-2004 styczeń 2005

Zasady oceny działalności pracowników Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej za okres 1998-2004 styczeń 2005 Zasady oceny działalności pracowników Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej za okres 1998-2004 styczeń 2005 Zgodnie z Zarządzeniem Ministra-Kierownika Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na wyłonienie stypendystów Małopolskiego Ośrodka Medycyny Translacyjnej w Krakowie SPIN Model transferu innowacji w Małopolsce

Regulamin konkursu na wyłonienie stypendystów Małopolskiego Ośrodka Medycyny Translacyjnej w Krakowie SPIN Model transferu innowacji w Małopolsce Regulamin konkursu na wyłonienie stypendystów Małopolskiego Ośrodka Medycyny Translacyjnej w Krakowie SPIN Model transferu innowacji w Małopolsce Postanowienia ogólne 1 Użyte w regulaminie określenia i

Bardziej szczegółowo

METODY FINANSOWANIA BADAŃ MŁODYCH NAUKOWCÓW W POLSCE. Dr inż. Krzysztof Moraczewski

METODY FINANSOWANIA BADAŃ MŁODYCH NAUKOWCÓW W POLSCE. Dr inż. Krzysztof Moraczewski METODY FINANSOWANIA BADAŃ MŁODYCH NAUKOWCÓW W POLSCE Dr inż. Krzysztof Moraczewski Bydgoszcz 2013 KATEDRA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO Tematyka prac badawczych: metalizowanie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Informacje ogólne

Rozdział I Informacje ogólne R E G U L A M I N zasad i trybu przyznawania stypendiów doktorantom i młodym doktorom w ramach projektu Kwalifikacje dla rynku pracy - Politechnika Lubelska przyjazna dla pracodawcy Rozdział I Informacje

Bardziej szczegółowo

Polskie koordynacje w 7PR. Zawód manager projektów badawczych

Polskie koordynacje w 7PR. Zawód manager projektów badawczych Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE Poznań, 17 maja 2013 r. Polskie koordynacje w 7PR Zawód manager projektów badawczych Zygmunt Krasiński Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI ZA ROK...

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI ZA ROK... Imię i nazwisko pracownika / doktoranta... SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI ZA ROK... Kilka najważniejszych osiągnięć naukowych uszeregowanych w formie rankingu (W przypadku tematu badawczego podać

Bardziej szczegółowo

ZASADY NALICZANIA PUNKTÓW DO WNIOSKU O STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW I. ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW DLA DOKTORANTÓW I ROKU

ZASADY NALICZANIA PUNKTÓW DO WNIOSKU O STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW I. ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW DLA DOKTORANTÓW I ROKU Załącznik nr 2 ZASADY NALICZANIA PUNKTÓW DO WNIOSKU O STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW I. ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW DLA DOKTORANTÓW I ROKU. Prawo do ubiegania się o stypendium dla najlepszych doktorantów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego

Szczegółowe kryteria przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego Szczegółowe kryteria przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego I. Na pierwszym roku studiów doktoranckich stypendium dla najlepszych doktorantów

Bardziej szczegółowo

Noty o autorach. Prof. Aurela Anastasi Faculty of Law, University of Tirana, Albania (e-mail: aurela_anast@yahoo.com).

Noty o autorach. Prof. Aurela Anastasi Faculty of Law, University of Tirana, Albania (e-mail: aurela_anast@yahoo.com). Prof. Aurela Anastasi Faculty of Law, University of Tirana, Albania (e-mail: aurela_anast@yahoo.com). Dr Marta Andruszkiewicz doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Teorii Prawa i Filozofii Prawa na

Bardziej szczegółowo

Projekt 17.06.2013 r.

Projekt 17.06.2013 r. Zasady oceny okresowej nauczycieli akademickich w Politechnice Warszawskiej Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Wszyscy nauczyciele akademiccy podlegają okresowej ocenie stosownie do zakresu swoich obowiązków.

Bardziej szczegółowo

Fragmenty. Załącznik Nr 20 DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Fragmenty. Załącznik Nr 20 DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 18/2015 Senatu WUM z dnia 23 lutego 2015 r. S T A T U T WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO Przyjęty uchwałą Nr 15/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA MECHANIKI I PETROCHEMII

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA MECHANIKI I PETROCHEMII POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA MECHANIKI I PETROCHEMII Decyzja nr 10/2015 Dziekana Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii z dnia 15 września 2015 r. w sprawie kryteriów opiniowania

Bardziej szczegółowo

WZÓR. KARTA OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla nauk humanistycznych, społecznych i dziedzin sztuki 1)

WZÓR. KARTA OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla nauk humanistycznych, społecznych i dziedzin sztuki 1) Załącznik nr 2 WZÓR KARTA OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla nauk humanistycznych, społecznych i dziedzin sztuki 1) Zespół Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Nauki NAZWA JEDNOSTKI...... I. WYNIKI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 2013 Departament Wdrożeń i Innowacji Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IV PO

Bardziej szczegółowo

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego NOWOCZESNY UNIWERSYTET - kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego Mały Dziedziniec Kampusu Centralnego,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 68/14/15 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 czerwca 2015 roku

ZARZĄDZENIE Nr 68/14/15 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 czerwca 2015 roku ZARZĄDZENIE Nr 68/14/15 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

Bardziej szczegółowo

2 Wszczęcie przewodu doktorskiego

2 Wszczęcie przewodu doktorskiego Regulamin przeprowadzania postępowań o nadanie stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego Na podstawie art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I OGRODNICTWA

UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I OGRODNICTWA UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I OGRODNICTWA Uchwała Rady Wydziału Ogrodniczego nr 130/2013/14 z dnia 19 maja 2014 r. oraz nr 89/2014/15 z dnia 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Dziennych Studiów Doktoranckich Przy Instytucie Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie & 1

Regulamin Dziennych Studiów Doktoranckich Przy Instytucie Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie & 1 Regulamin Dziennych Studiów Doktoranckich Przy Instytucie Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie & 1 1. Studia doktoranckie przy Instytucie Farmakologii PAN( IF PAN) w Krakowie przeznaczone są

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia postępowań o nadanie tytułu naukowego profesora. Informacje ogólne

Zasady prowadzenia postępowań o nadanie tytułu naukowego profesora. Informacje ogólne Zasady prowadzenia postępowań o nadanie tytułu naukowego profesora Informacje ogólne dra hab., która: (wersja od 01.10.2014) 1. ma osia gnięcia naukowe znacznie przekraczaja ce wymagania stawiane w poste

Bardziej szczegółowo

Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej UMCS. www.umcs.lublin.pl

Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej UMCS. www.umcs.lublin.pl Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej UMCS Dotychczasowa struktura organizacyjna Centrum Badań Naukowych i Funduszy Zewnętrznych Nowa struktura organizacyjna Centrum Badań Naukowych i Współpracy

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE Biuro ds. Badań Naukowych

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE Biuro ds. Badań Naukowych UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE Biuro ds. Badań Naukowych Warszawa, dnia 24 maja 2013 r. Poniżej zamieszczone zostały informacje o konkursach na granty badawcze, w których udział

Bardziej szczegółowo