REDUKCJA DRGAŃ KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH WPROWADZENIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REDUKCJA DRGAŃ KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH WPROWADZENIE"

Transkrypt

1 REDUKCJA DRGAŃ KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH WPROWADZENIE Roman Lewandowski Wstęp Pasywne eliminatory drgań Aktywne eliminatory drgań Półaktywne eliminatory drgań Zastosowania w budownictwie Przykładowe rozwiązania techniczne Modele matematyczne Efektywność eliminatorów drgań Zalety i wady eliminatorów drgań 1

2 Wstęp (1) Kiedy redukcja drgań jest potrzebna? Budynki, w tym budynki wysokie (1) Zauważa się stałą tendencję do projektowania i budowania budynków wyższych, lżejszych, wykonanych z materiałów o większej wytrzymałości i optymalnie zaprojektowanych. Konstrukcje te są równocześnie bardziej wiotkie i wobec tego bardziej podatne na działanie obciążeń dynamicznych. Zbyt duże amplitudy drgań mogą z kolei utrudniać lub niekiedy uniemożliwiać prawidłową eksploatację budynku. Zbyt duże przyspieszenia i przemieszczenia konstrukcji są odczuwane przez ludzi jako nużące, źle wpływają na ich samopoczucie i wywołują uczucie zagrożenia (pomimo, że nie ma zagrożenia dla bezpiecznej pracy konstrukcji). Zmniejszenie drgań budynku może być konieczne ze względu na prawidłowe działanie (precyzyjnych) urządzeń znajdujących się w budynku. W przypadku budynków narażonych na obciążenia sejsmiczne redukcja drgań może być konieczna ze względów wytrzymałościowych. Bez dodatkowych zabezpieczeń zmniejszających siły wewnętrzne wywołane wstrząsami sejsmicznymi konstrukcje uległyby zniszczeniu lub poważnemu uszkodzeniu. 2

3 Wstęp (2) Kiedy redukcja drgań jest potrzebna? Budynki, w tym budynki wysokie (2) Potrzeba redukcji drgań może dotyczyć również budynków posadowionych na terenach górniczych. W wyniku kontrolowanych lub niekontrolowanych zawałów w kopalniach w gruncie powstają fale (tzw. fale parasejsmiczne). Fale te po dotarciu do powierzchni ziemi są przyczyną drgań budynków. Drgania podłoża gruntowego wywołane ruchem pojazdów lub pociągów (kolei, metro) mogą być przyczyną drgań budynków. Drgania te mogą być uciążliwe dla mieszkańców lub użytkowników budynku, a z czasem mogą one powodować różnego typu uszkodzenia budynku. Zasadniczymi obciążeniami dynamicznymi budynków wysokich mogą być: a) siły wywołane trzęsieniami ziemi, b) siły wywołane silnymi, huraganowymi wiatrami, c) obciążenia parasejsmiczne, d) obciążenia komunikacyjne, e) niekiedy siły związane ze specyficznym sposobem użytkowania budynku (np. rytmiczny ruch ludzi w sali aerobiku) Platformy wiertnicze Zachodzi również potrzeba redukcji drgań platform wiertniczych stojących na tzw. wysokiej wodzie i wywołanych działaniem fal morskich w czasie sztormu. 3

4 Wstęp (3) Kiedy redukcja drgań jest potrzebna? Mosty, kładki dla pieszych, maszty, budynki wieżowe, wiotkie kominy Redukcja drgań może być również konieczna w przypadku mostów o dużej rozpiętości, wiotkich kładek (np. dla pieszych) oraz wiotkich kominów stalowych, masztów radiowych i wież telewizyjnych (ogólnie budowli wieżowych). W strefach asejsmicznych najistotniejsze siły dynamiczne są wywołane parciem wiatru lub efektami aerodynamicznymi związanymi z opływem powietrza wokół konstrukcji. Działanie tych ostatnich sił może prowadzić do katastrofy (jak np. w przypadku mostu Tacoma). Konstrukcje wsporcze pod maszyny Obciążenie dynamiczne jest zasadniczym obciążeniem niektórych typów konstrukcji takich jak konstrukcje wsporcze pod turbozespoły, wentylatory, traki, młoty kuźnicze i inne maszyny. W tych przypadkach także może zachodzić potrzeba redukcji drgań ze względów wytrzymałościowych oraz ze względu na konieczność zapewnienia warunków wymaganych dla zapewnienia warunków wymaganych dla poprawnej pracy urządzenia. Ponadto często zachodzi potrzeba zmniejszenia sił dynamicznych przekazywanych na grunt. Problemy związane z redukcją drgań będą nabierać coraz większego znaczenia praktycznego ze względu na stałą tendencję do budowy coraz to lżejszych i optymalnie zaprojektowanych konstrukcji. 4

5 Wstęp (4) Model obliczeniowy konstrukcji M q& ( t) + Cq& ( t) + Kq( t) = P( t) Konstrukcja modelowana elementami skończonymi Konstrukcje ramowe model ramy ścinanej = = = = masa konstrukcji jest skoncentrowana na poziomie rygli, przemieszczenia poziome rygli są jedynymi stopniami dynamicznej swobody, macierz mas jest diagonalna, a macierze sztywności i tłumienia są trójdiagonalne. rygle ramy traktuje się jako nieskończenie sztywne, M = col M, M,, M { 1 2 n } K = k1 k2. k + 2 k2 k3 k kn 1 kn 1 + k. kn n k k 1 n 5

6 6

7 Wstęp (5) Klasyfikacja obciążeń dynamicznych (1) Klasyfikacja obciążeń ze względu na pochodzenie a) siły wywołane działaniem maszyn (np. siły pochodzące od niewyważonych elementów wirujących), b) siły wywołane parciem wiatru, c) siły aerodynamiczne wywołane opływem powietrza, d) siły wywołane trzęsieniami ziemi, e) siły wywołane ruchem pojazdów lub przemieszczaniem się ludzi. Podział sił wymuszających ze względu na ich charakter a) obciążenia deterministyczne (np. wymuszenia powodowane ruchem maszyn) b) obciążenia o charakterze losowym (wartości tych obciążeń i ich przebiegu w czasie nie można dokładnie przewidzieć) Przykładem obciążeń losowych są siły pochodzące od parcia wiatru i siły powodowane trzęsieniami ziemi. Obciążenia okresowe dzielimy na: obciążenie okresowe (jedno lub poliharmoniczne) P ( t) = P1 sin( λ t + θ1) + P2 sin(2λt + θ 2 ) obciążenia nieokresowe (np. obciążenia impulsowe) 7

8 Wstęp (6) Klasyfikacja obciążeń dynamicznych (2) Obciążenia o charakterze losowym dzielimy na obciążenie niestacjonarne (tego typu obciążeniem są siły wywoływane trzęsieniami ziemi), obciążenia stacjonarne (przykładem jest obciążenie wywoływane parciem wiatru) Obciążenia wywołane trzęsieniami ziemi charakteryzuje się za pomocą akcelerogramów podających przebieg przyspieszeń (najczęściej poziomych) na powierzchni terenu. Przebieg każdego trzęsienia ziemi jest inny przyspieszenie (cm/s2) czas (sek) Przebieg przyspieszeń poziomych gruntu El Centro 8

9 Wstęp (7) Klasyfikacja obciążeń dynamicznych (3) Obciążenia wywołane parciem wiatru maja charakter losowych obciążeń stacjonarnych. Ich przebieg w czasie i właściwości statystyczne są opisywane za pomocą funkcji gęstości widmowej fluktuacji prędkości wiatru. Używa się funkcji gęstości widmowych zaproponowanych między innymi przez Davenporta lub Kaimala. Często posługujemy się również numerycznymi symulacjami prędkości wiatru. Na podstawie funkcji gęstości widmowej opisującej fluktuacje prędkości wiatru generuje się prawdopodobny (z punktu widzenia teorii procesów stochastycznych) przebieg tych fluktuacji w czasie. Mogą one być przedstawione w sposób następujący: w( t) A i ( λ )sin( λ t + θ ) = N i= 1 i gdzie symbolami Ai, λ i, θ i oznaczono odpowiednio współczynniki ustalane na podstawie funkcji gęstości widmowej, częstości wymuszenia i losowe fazy wymuszenia. i i w(t) [m/s] t [s] Symulowany rozkład fluktuacji prędkości wiatru w(t) 9

10 Wstęp (8) Klasyfikacja metod redukcji drgań Najogólniej metody drgań dzielimy na: a) metody pasywne (mówimy wtedy o pasywnych układach regulacji, pasywnych eliminatorach drgań lub o pasywnych tłumikach drgań), b) metody aktywne (mówimy wtedy o aktywnych układach regulacji, aktywnych eliminatorach drgań lub o aktywnych tłumikach drgań), c) metody półaktywne (mówimy wtedy o półaktywnych układach regulacji, półaktywnych eliminatorach drgań lub o półaktywnych tłumikach drgań), Można również mówić o mieszanych (hybrydowych) układach regulacji. Są one połączeniem dwóch wyżej wymienionych układów regulacji (np. układu pasywnego i aktywnego) Definicja eliminatora drgań Pod pojęciem eliminator drgań drgań należy rozumieć dodatkowe elementy konstrukcyjne, urządzenia lub dodatkowe systemy zainstalowane na konstrukcji (lub wbudowany w konstrukcję) po to aby zmniejszyć efekty dynamicznego oddziaływania obciążenia na konstrukcję. Przez efekty dynamicznego oddziaływania obciążenia na konstrukcje rozumie się zwykle amplitudy drgań i przyspieszeń konstrukcji. Przedmiotem redukcji mogą także być siły wewnętrzne panujące w konstrukcji lub siły przekazywane na podłoże gruntowe. 10

11 Wstęp (9) W jaki sposób można zredukować drgania? Redukcję drgań osiąga się poprzez: a) zwiększenie możliwości rozpraszania energii, b) modyfikację sztywności konstrukcji, c) modyfikację obciążenia dynamicznego konstrukcji, d) modyfikację częstości drgań własnych konstrukcji. Zakres wykładu Wykład jest poświęcony omówieniu sposobów umożliwiających redukcję drgań konstrukcji budowlanych. Zostaną przedstawione zarówno stosowane w tym celu rozwiązania techniczne wraz z opisem ich działania jak i zarys wiadomości teoretycznych niezbędnych do analizy i projektowania konstrukcji z zainstalowanymi eliminatorami drgań. Literatura 1. T.T. Soong, G.F. Dargush, Passive energy dissipation systems in structural engineering, Wiley, 1999, Chichester, USA, 2. T.T. Soong, Active structural control, theory and practice, Longman, 1990, England, 3. Mead, Passive vibration control, Wiley, 1998, 4. L. Meirovitch, Dynamics and control of structures, Wiley, 1990, New York 5. Earthquake Engineering and Structural Dynamics 6. Engineering Structures 7. Journal of Sound and Vibration 8. Journal of Structural Control 9. Journal of Engineering Mechanics 11

PÓŁAKTYWNA REGULACJA DRGA RAM PŁASKICH PODDANYCH DZIAŁANIU WIATRU

PÓŁAKTYWNA REGULACJA DRGA RAM PŁASKICH PODDANYCH DZIAŁANIU WIATRU Roman LEWANDOWSKI, Małgorzata WAWRZYNIAK PÓŁAKTYWNA REGULACJA DRGA RAM PŁASKICH PODDANYCH DZIAŁANIU WIATRU ABSTRACT In this paper, efficiency of the semi-active method used to control vibrations of planar

Bardziej szczegółowo

Symulacja w Badaniach i Rozwoju

Symulacja w Badaniach i Rozwoju Symulacja w Badaniach i Rozwoju Redaktor Naczelny prof. dr hab. Leon BOBROWSKI Vol. No. 1/011 Redaktor numeru: prof. dr hab. inŝ. Tadeusz NOWICKI Polskie Towarzystwo Symulacji Komputerowej Warszawa 011

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie wyników pomiarów przemieszczenia głowicy generatora obciążenia dynamicznego do weryfikacji modelu MES stojaka

Wykorzystanie wyników pomiarów przemieszczenia głowicy generatora obciążenia dynamicznego do weryfikacji modelu MES stojaka Mgr inż. Krzysztof MAZUREK Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG Dr hab.inż. Stanisław SZWEDA Politechnika Śląska Wykorzystanie wyników pomiarów przemieszczenia głowicy generatora obciążenia dynamicznego

Bardziej szczegółowo

4. NARZĘDZIA I SYSTEMY DO POMIARU DRGAŃ

4. NARZĘDZIA I SYSTEMY DO POMIARU DRGAŃ ...każdy ptak lubi słuchać swojego śpiewu... 4. NARZĘDZIA I SYSTEMY DO POMIARU DRGAŃ Współczesne maszyny i urządzenia to złożone układy dynamiczne zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i konstrukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Razem spełniamy oczekiwania. h Przepusty i przejścia dla zwierząt PPZ

Razem spełniamy oczekiwania. h Przepusty i przejścia dla zwierząt PPZ Razem spełniamy oczekiwania. h Przepusty i przejścia dla zwierząt PPZ HOBAS System Polska Sp. z o.o. ania. ul. Koksownicza 11 PL 41-300 Dąbrowa Górnicza www.hobas.com.pl office@hobas.com.pl Sekretariat

Bardziej szczegółowo

przykładowe realizacje w Polsce

przykładowe realizacje w Polsce Systemy monitorowania mostów przykładowe realizacje w Polsce Rafał Sieńko Politechnika Krakowska System monitoringu projektowany jest indywidualnie dla każdego obiektu. W procesie tym uwzględniane są uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Stałe urządzenia gaśnicze. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów. budowlanych. Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów

Stałe urządzenia gaśnicze. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów. budowlanych. Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ na bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych Stałe urządzenia gaśnicze Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ na bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych Stałe

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA magisterska

PRACA DYPLOMOWA magisterska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PRACA DYPLOMOWA magisterska Studia niestacjonarne zaoczne Tytuł pracy dyplomowej Statyczna analiza wytrzymałości przestrzennej ramy dwumiejscowego,

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE 3 BADANIA 7 OCENA WYROBÓW I USŁUG 24 INNOWACJE 28 UPOWSZECHNIANIE WIEDZY 36 WSPÓŁPRACA 40 ITB W LICZBACH 48

WPROWADZENIE 3 BADANIA 7 OCENA WYROBÓW I USŁUG 24 INNOWACJE 28 UPOWSZECHNIANIE WIEDZY 36 WSPÓŁPRACA 40 ITB W LICZBACH 48 Działalność 2010 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 3 BADANIA 7 OCENA WYROBÓW I USŁUG 24 INNOWACJE 28 UPOWSZECHNIANIE WIEDZY 36 WSPÓŁPRACA 40 ITB W LICZBACH 48 Autorzy zdjęć i rysunków: Jacek Baran, Anita Blachani-Pawlikowska,

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie techniki bimodalnej do transportu kontenerów i pojemników wymiennych

Wykorzystanie techniki bimodalnej do transportu kontenerów i pojemników wymiennych doc. dr inż. Marian Medwid mgr inż. Krzysztof Przepióra Instytut Pojazdów Szynowych TABO Wykorzystanie techniki bimodalnej do transportu kontenerów i pojemników wymiennych W artykule zaprezentowano możliwości

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2, zatytułowany Przegląd literatury jest jedną z ważnych części rozprawy. Poza tytułowym zadaniem omówienia bibliografii badanego

Rozdział 2, zatytułowany Przegląd literatury jest jedną z ważnych części rozprawy. Poza tytułowym zadaniem omówienia bibliografii badanego Adam Glema Poznań, 18 marca 2015 r. Politechnika Poznańska Instytut Konstrukcji Budowlanych ul. Piotrowo 5, 60-965 Poznań t: 61 665 2104 m: 600 807089 e: adam.glema@put.poznan.pl w: www.adam.glema.pl Opinia

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy system diagnostyczny głównych systemów trakcyjnego pojazdu szy- nowego uwzględniający ocenę bieżącą i prognozowanie stanów

Mikroprocesorowy system diagnostyczny głównych systemów trakcyjnego pojazdu szy- nowego uwzględniający ocenę bieżącą i prognozowanie stanów Sprawozdanie merytoryczne z wykonanych badań przemysłowych (stosowanych) i prac rozwojowych w ramach projektu rozwojowego Nr R10 0048 06 pt.: Mikroprocesorowy system diagnostyczny głównych systemów trakcyjnego

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA STANDARDY TECHNOLOGICZNE JAKO WYTYCZNE DO REALIZACJI ZABUDOWY NA TERENACH NARAŻONYCH NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI

POLITECHNIKA WARSZAWSKA STANDARDY TECHNOLOGICZNE JAKO WYTYCZNE DO REALIZACJI ZABUDOWY NA TERENACH NARAŻONYCH NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD BUDOWNICTWA WODNEGO I HYDRAULIKI 00-653 Warszawa ul. Nowowiejska 20, tel. (0-22) 234-78-32, fax. (0-22) 625-4305, email: zbigniew.kledynski@is.pw.edu.pl

Bardziej szczegółowo

VII Ogólnopolska Konferencja Mostowców Konstrukcja i Wyposażenie Mostów EKSPERYMENTALNA ANALIZA MODALNA KONSTRUKCJI NA PRZYKŁADZIE PROSTEJ BELKI

VII Ogólnopolska Konferencja Mostowców Konstrukcja i Wyposażenie Mostów EKSPERYMENTALNA ANALIZA MODALNA KONSTRUKCJI NA PRZYKŁADZIE PROSTEJ BELKI VII Ogólnopolska Konferencja Mostowców Konstrukcja i Wyposażenie Mostów Stefan PRADELOK 1 Adam RUDZIK 2 Grzegorz POPRAWA 2 Wisła, 28-29 maja 2015 r. EKSPERYMENTALNA ANALIZA MODALNA KONSTRUKCJI NA PRZYKŁADZIE

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE METODY MONITOROWANIA I DIAGNOZOWANIA KONSTRUKCJI Tadeusz Uhl

WSPÓŁCZESNE METODY MONITOROWANIA I DIAGNOZOWANIA KONSTRUKCJI Tadeusz Uhl WSPÓŁCZESNE METODY MONITOROWANIA I DIAGNOZOWANIA KONSTRUKCJI Tadeusz Uhl Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademia Górniczo-Hutnicza e-mail: tuhl@agh.edu.pl 1. Wprowadzenie Monitorowanie stanu

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Nalepa Wojciech Miąskowski Paweł Pietkiewicz Janusz Piechocki Piotr Bogacz PORADNIK MAŁEJ ENERGETYKI WIATROWEJ

Krzysztof Nalepa Wojciech Miąskowski Paweł Pietkiewicz Janusz Piechocki Piotr Bogacz PORADNIK MAŁEJ ENERGETYKI WIATROWEJ Krzysztof Nalepa Wojciech Miąskowski Paweł Pietkiewicz Janusz Piechocki Piotr Bogacz PORADNIK MAŁEJ ENERGETYKI WIATROWEJ Olsztyn, maj 2011 2 PORADNIK MAŁEJ ENERGETYKI WIATROWEJ PORADNIK MAŁEJ ENERGETYKI

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie fundamentów 311[04].Z2.01

Wykonywanie fundamentów 311[04].Z2.01 [ MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Barbara Horsztyńska Wykonywanie fundamentów 311[04].Z2.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Badania napędów elektromechanicznych stosowanych w systemach oddymiania i wentylacji

Badania napędów elektromechanicznych stosowanych w systemach oddymiania i wentylacji dr inż. Andrzej Zbrowski dr inż. Tomasz Samborski Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy ul. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom, Polska E-mail: andrzej.zbrowski@itee.radom.pl tomasz.samborski@itee.radom.pl

Bardziej szczegółowo

! #! % #& ( )%( )!+,,,.#

! #! % #& ( )%( )!+,,,.# ! # % & ( (% # ) +, ). /+ 0 1 2 +3 45! #! % #& ( )%( )!+,,,.# 6 1! / 0 STRESZCZENIE Zjawisko złożoności można rozumieć jako istnienie nietrywialnych własności makroskopowej struktury układu lub jego aktywności,

Bardziej szczegółowo

C1-7 Zaawansow ane ko m p u t erow e ws p o m a gania pr o je k t ow a ni a

C1-7 Zaawansow ane ko m p u t erow e ws p o m a gania pr o je k t ow a ni a C1-7 Zaawansow ane ko m p u t erow e ws p o m a gania pr o je k t ow a ni a Kod przedmiotu: BUD-SIIKBiI-PSP-C1-7 Język w ykładowy: polski 2 / II Godzin w tygodniu - - 2 - Punkty kredytowe ECTS - - 2 -

Bardziej szczegółowo

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury badawczej laboratorium badań Instytutu Techniki Górniczej KOMAG

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury badawczej laboratorium badań Instytutu Techniki Górniczej KOMAG dr inż. Włodzimierz MADEJCZYK Instytut Techniki Górniczej KOMAG Modernizacja i rozbudowa infrastruktury badawczej laboratorium badań Instytutu Techniki Górniczej KOMAG S t r e s z c z e n i e W artykule

Bardziej szczegółowo

R O BO T YK A DL A M E C H A T R O NI K Ó W. Andrzej Rygałło

R O BO T YK A DL A M E C H A T R O NI K Ó W. Andrzej Rygałło R O BO T YK A DL A M E C H A T R O NI K Ó W Andrzej Rygałło Częstochowa 8 Spis treści WPROWADZENIE. Określenie robota jako maszyny. 4. Definicja robot. 9.3 Generacje robotów.....4 Klasyfikacja robotów...

Bardziej szczegółowo

METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński

METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Politechnika Śląska Instytut Informatyki Politechnika

Bardziej szczegółowo

Roboty ziemne w budownictwie. Wydawnictwo Prawo i Budownictwo www.biurokonstruktor.com.pl

Roboty ziemne w budownictwie. Wydawnictwo Prawo i Budownictwo www.biurokonstruktor.com.pl Roboty ziemne w budownictwie Krzysztof Michalik ROBOTY ZIEMNE W BUDOWNICTWIE CHRZANÓW Copyright by ISBN 978-83-937513-7-2 Ksiązka adresowana jest do studentów kierunku budownictwo, kierunku architektura

Bardziej szczegółowo

Ocenianie ryzyka zawodowego 315[01].Z4.02

Ocenianie ryzyka zawodowego 315[01].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jerzy Jon Ocenianie ryzyka zawodowego 315[01].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007 Recenzenci: mgr

Bardziej szczegółowo

STRATOSFERYCZNYCH SAMOLOTÓW SOLARNYCH

STRATOSFERYCZNYCH SAMOLOTÓW SOLARNYCH PRACE instytutu LOTNiCTWA 221, s. 5 17, Warszawa 2011 WYZWANiA i PROBLEMY W BUDOWiE STRATOSFERYCZNYCH SAMOLOTÓW SOLARNYCH EWa CIChoCka Instytut Lotnictwa Streszczenie Praca prezentuje zagadnienia związane

Bardziej szczegółowo

1.0. Systemowa interpretacja różnych form pracy ludzkiej. stan przedmiotu sprzężenie zwrotne współrzędnych stanu

1.0. Systemowa interpretacja różnych form pracy ludzkiej. stan przedmiotu sprzężenie zwrotne współrzędnych stanu 1.0. Systemowa interpretacja różnych form pracy ludzkiej. cechy: *stan przedmiotu zmienne charakteryzujące przedmiot *sprzężenie zwrotne informacja z wyjścia na wejście *współrzędnych stanu wektor stanu

Bardziej szczegółowo

Symulacja w Badaniach i Rozwoju

Symulacja w Badaniach i Rozwoju Symulacja w Badaniach i Rozwoju Redaktor Naczelny prof. dr hab. Leon BOBROWSKI Vol. 1 No. 3/2010 Redaktor numeru: Prof. dr hab. inŝ. Kazimierz FURMANIK Polskie Towarzystwo Symulacji Komputerowej Warszawa

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN. Ćwiczenie D - 4. Zastosowanie teoretycznej analizy modalnej w dynamice maszyn

POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN. Ćwiczenie D - 4. Zastosowanie teoretycznej analizy modalnej w dynamice maszyn POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN Ćwiczenie D - 4 Temat: Zastosowanie teoretycznej analizy modalnej w dynamice maszyn Opracowanie: mgr inż. Sebastian Bojanowski Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

Zalecenia techniczne. Prezesa Pañstwowej Agencji Atomistyki dotycz¹ce. oceny sejsmicznoœci pod³o a dla lokalizacji obiektów j¹drowych

Zalecenia techniczne. Prezesa Pañstwowej Agencji Atomistyki dotycz¹ce. oceny sejsmicznoœci pod³o a dla lokalizacji obiektów j¹drowych Zalecenia techniczne Prezesa Pañstwowej Agencji Atomistyki dotycz¹ce oceny sejsmicznoœci pod³o a dla lokalizacji obiektów j¹drowych Zalecenia techniczne Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki dotyczące

Bardziej szczegółowo