Tabela A.5.1 Liczba ofiar przemocy domowej wg procedury Niebieskiej Karty 23,7% ,3% ,2% ,5% 213 0,2%

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tabela A.5.1 Liczba ofiar przemocy domowej wg procedury Niebieskiej Karty 23,7% 17 800 11,3% 4 153 4,2% 92 776 95,5% 213 0,2%"

Transkrypt

1 ANEKS Tabela A.5.1 Liczba ofiar przemocy domowej wg procedury Niebieskiej Karty Liczba ofiar przemocy domowej ogółem W tym: kobiety W tym: mężczyźni % 100% 100% 100% 100% 100% % 100% ,% 58,4% 58,8% 58,2% 57,6% 58,2% 58,8% 60,1% 60,8% ,5% 5,4% 6,1% 6,6% 6,5% 6,5% 7,6% 8,85 9,3% Dzieci do lat 13 23,5% 23,6% Małoletni od lat do 18 lat 12,5% 12,4% Źródło: Komenda Główna Policji 23,3% ,6% 23,7% ,3% 24,2% ,5% 23,7% ,4% 22,6% ,0% 20,7% ,3% 19,8% ,8% Tabela A.5.2 Liczba sprawców przemocy domowej Liczba sprawców przemocy domowej ogółem W tym: kobiety ,7% W tym: mężczyźni 95,8% nieletni 329 0,4% % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% ,4% ,2% 236 0,2% ,8% ,9% 239 0,2% Źródło: Komenda Główna Policji ,2% ,5% 213 0,2% ,2% ,6% 175 0,1% ,4% ,3% 170 0,2% ,5% ,2% 201 0,2% ,8% ,9% 220 0,2% ,7% ,9% 205 0,2% Tabela A.6.1.A. Liczba postępowań w związku z uprowadzenie w celu uprawiania prostytucji za granicą (art. 204 kk) Postępowania Wszczęte Postępowania Zakończone Źródło: MSWiA 1

2 Tabela A.6.1. B Sprawcy Przestępstwa Stwierdzone Osoby Podejrzane Sprawcy Cudzoziemcy Ogółem Kobiety Mężczyźni Źródło: MSWiA Tabela A.6.1 C. Pokrzywdzeni Pokrzywdzeni Ogółem W tym cudzoziemcy W tym małoletni Źródło: MSWiA Handel ludźmi (art kk) Liczba postępowań Postępowania Wszczęte Postępowania Zakończone Źródło: MSWiA Sprawcy Przestępstwa Stwierdzone Osoby Podejrzane Sprawcy Cudzoziemcy Ogółem Kobiety Mężczyźni Źródło: MSWiA 2

3 Pokrzywdzeni Pokrzywdzeni Ogółem W tym cudzoziemcy W tym małoletni Źródło: MSWiA Tabela A.7.1. Sędziowie sądów powszechnych w latach Kobiety Ogółem sędziowie Sędziowie Stan osobowy % Sądy apelacyjne Sądy okręgowe Sądy rejonowe Ogółem Sądy apelacyjne Sądy okręgowe Sądy rejonowe Ogółem Sądy apelacyjne Sądy okręgowe Sądy rejonowe Ogółem Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości Tabela A Kobiety i mężczyźni na stanowiskach sędziów. Sądy okręgowe Sędziowie sądów apelacyjnych Sędziowie sądów okręgowych Sędziowie sądów rejonowych Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem Sędziowie Warszawa Warszawa Praga Białystok Bielsko-Biała Bydgoszcz Częstochowa Elbląg Gdańsk Gliwice Gorzów Wielkopolski Jelenia Góra Kalisz Katowice

4 Kielce Konin Koszalin Kraków Krosno Legnica Lublin Łomża Łódź Nowy Sącz Olsztyn Opole Ostrołęka Piotrków Trybunalski Płock Poznań Przemyśl Radom Rzeszów Siedlce Sieradz Słupsk Suwałki Szczecin Świdnica Tarnobrzeg Tarnów Toruń Włocławek Wrocław Zamość Zielona Góra Razem Kobiety 57% 62% 66% 64% Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości. Stan na I kwartał

5 Tabela A Kobiety zajmujące wysokie stanowiska w sądach powszechnych, 4 luty Prezesi Kobiety % Ogółem Prezesi sądów apelacyjnych Wiceprezesi sądów apelacyjnych Prezesi sądów okręgowych Wiceprezesi sądów okręgowych Prezesi sądów rejonowych Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości. Stan na II Tabela A Prokuratorzy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury. Stanowisko Obsada w tym kobiet Liczba kobiet prokuratorów liczba % zajmujących wysokie stanowiska* Prokurator Prokuratury Krajowej Prokurator Prokuratury Apelacyjnej , Prokurator Prokuratury Okręgowej ,67 Prokurator Prokuratury Rejonowej ,58 Ogółem , Prokurator Prokuratury Krajowej ,73 Prokurator Prokuratury Apelacyjnej , Prokurator Prokuratury Okręgowej ,44 Prokurator Prokuratury Rejonowej ,35 Ogółem , Prokurator Prokuratury Krajowej ,03 Prokurator Prokuratury Apelacyjnej , Prokurator Prokuratury Okręgowej ,05 Prokurator Prokuratury Rejonowej ,67 Ogółem , * Prokurator Apelacyjny, Zastępca Prokuratora Apelacyjnego, Prokurator Okręgowy, Zastępca Prokuratora Okręgowego, Prokurator Rejonowy. Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości Tabela A Kobiety radcy prawni Okręgowa Izba Liczba radców prawnych Radców Prawnych ogółem W tym: kobiety 1 Białystok Bydgoszcz Gdańsk Katowice Kielce Koszalin Kraków Lublin Łódź Olsztyn Opole Poznań Rzeszów Szczecin Toruń

6 16 Wałbrzych Warszawa Wrocław Zielona Góra Razem Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości. Stan na 31 XII 2009 Tabela A.9.1.A: Liczba kobiet, które w okresie VI V 2006 złożyły wniosek o nadanie statusu uchodźcy w RP. VI 2002-V2006 Obywatelstwo K K+M %K Rosja ,8 Ukraina ,1 Białoruś ,2 Afganistan ,8 Armenia ,2 pozostałe ,8 Ogółem ,2 Tabela A.9.1.B: Liczba kobiet, które w okresie VI V 2010 złożyły wniosek o nadanie statusu uchodźcy w RP. VI 2006-V 2010 Obywatelstwo K K+M %K Rosja ,3 Gruzja ,9 Armenia ,4 Ukraina ,8 Białoruś ,9 pozostałe ,9 Ogółem ,4 Tabela A.9.2 A: Kobiety w stosunku do których wydano decyzji o nadaniu statusu uchodźcy w RP latach VI 2002-V VI 2002-V2006 Obywatelstwo K K+M %K Rosja ,7 Białoruś ,9 Gruzja ,5 Afganistan ,4 pozostałe ,2 ogółem ,7 6

7 Tabela A.9.2 B Kobiety w stosunku do których wydano decyzje o nadaniu statusu uchodźcy w RP w latach VI V VI V 2010 Obywatelstwo K K+M %K Rosja ,4 Białoruś ,3 Irak ,1 Azerbejdżan ,1 pozostałe ,0 ogółem ,5 Tabela A.10.1 Liczba szkół dla dzieci i młodzieży, w których uczą się sami chłopcy lub same dziewczęta Typ szkoły Ogółem Chłopcy w tym publiczne specjalne niepubliczn e Ogółem Dziewczęta w tym publiczne specjalne niepubliczne Szkoła podstawowa Gimnazjum Liceum ogólnokształcące Zasadnicza szkoła zawodowa Liceum profilowane Liceum uzupełniające Technikum Technikum uzupełniające Szkoła policealna Razem Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej. Stan na 30 września Tabela A Udział procentowy dziewcząt w ogólnej liczbie absolwentów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży w okresie Szkoły dla dzieci i młodzieży ponadgimnazjalne Rok szkolny Absolwenci podstawowe gimnazja przysposabiając e do pracy zasadnicze zawodowe ogólnokształcące * zawodowe** ogółem X /2003 w tym kobiety X % kobiet 48,6 49,1 X 34,4 62,8 40,4 ogółem /2004 w tym kobiety % kobiet 48,7 49,2 44,4 50,9 61,4 47,4 2004/2005 ogółem w tym kobiety

8 % kobiet 48,7 49,1 47,5 33,0 60,8 48,4 ogółem /2006 w tym kobiety % kobiet 48,8 49,1 46,6 32,5 60,8 45,7 ogółem /2007 w tym kobiety % kobiet 48,9 49,2 44,5 31,6 60,4 47,0 ogółem /2008 w tym kobiety / /2010 % kobiet 48,9 49,3 42,6 33,1 60,7 46,4 ogółem w tym kobiet % kobiet 48,7 49,4 44,5 33,6 61,5 44,9 ogółem w tym kobiet % kobiet 48,6 49,4 44,2 33,0 62,2 44,2 * Do roku szkolnego 2004/05 absolwenci ponadpodstawowych liceów ogólnokształcących. * * Do roku szkolnego 2004/2005 absolwenci ponadpodstawowych szkół średnich zawodowych Źródło: Główny Urząd Statystyczny TABELA A Udział procentowy kobiet w ogólnej liczbie absolwentów studiów wyższych na wybranych kierunkach studiów w latach 2005/ /10 1. Kierunki studiów 2005/ / / / /2010 Zdrowie i opieka społeczna 83,0 83,5 82,6 81,8 81,5 w tym Analityka medyczna 87,9 87,1 91,1 88,3 86,3 Farmacja 76,1 82,2 78,9 81,9 79,4 Kierunek lekarski 60,9 64,3 62,4 64,2 63,3 Pielęgniarstwo 95,2 95,3 96,5 96,4 97,2 Kierunek lekarsko-dentystyczny 74,3 72,0 72,7 74,6 70,1 Położnictwo 99,2 99,5 99,6 99,6 99,1 Fizjoterapia 76,9 76,7 74,5 74,0 73,1 Ratownictwo medyczne 47,6 44,5 37,2 38,5 41,8 Zdrowie publiczne 79,4 82,1 79,7 76,8 78,7 Praca socjalna ,0 91,6 Nauka 43,2 43,9 44,8 43,5 45,2 w tym Biologia 84,9 84,3 84,8 84,9 84,2 Ochrona środowiska 62,4 63,7 64,9 64,4 64,9 1 Dane dotyczą absolwentów studiów wyższych tzn. studiów I stopnia (dawniej określane jako zawodowe) z tytułem licencjata i inżyniera, studiów magisterskich jednolitych oraz II stopnia (dawniej magisterskich uzupełniających), polskich szkół wyższych, publicznych i niepublicznych wszystkich typów. 8

9 Chemia 76,0 76,6 78,6 77,6 78,7 Fizyka 49,5 53,1 50,0 48,3 48,6 Geologia 57,1 59,4 56,6 55,1 54,1 Geografia 64,0 65,7 62,7 59,9 60,2 Matematyka 71,1 70,7 69,7 69,9 69,2 Metody ilościowe i systemy informacyjne - 41,9 46,1 47,1 43,1 Informatyka 13,9 12,7 10,7 9,8 8,3 Informatyka i ekonometria 26,5 25,0 25,2 24,9 25,1 Podgrupa prawna 57,9 56,2 55,6 56,1 58,4 w tym Prawo 55,1 56,2 55,6 56,1 58,4 Technika, przemysł, budownictwo 31,8 32,7 33,1 33,1 32,4 w tym Automatyka i robotyka 4,5 3,9 5,0 4,9 3,5 Biotechnologia 78,5 79,4 78,0 75,2 75,8 Elektronika i telekomunikacja 9,9 8,5 8,0 6,8 5,1 Elektrotechnika 4,4 3,1 3,2 3,2 2,2 Fizyka techniczna 35,8 37,4 34,5 40,1 36,6 Inżynieria chemiczna i procesowa 59,6 60,7 66,5 61,6 57,2 Mechanika i budowa maszyn 6,6 6,6 5,0 5,8 4,6 Metalurgia 28,6 28,9 24,6 30,4 28,2 Technologia chemiczna 67,3 66,5 66,2 66,4 66,2 Technika rolnicza i leśna 28,5 29,2 27,6 27,1 23,3 Inżynieria materiałowa 32,9 31,5 34,0 36,1 39,8 Technologia żywności i żywienie człowieka 77,1 82,5 80,2 81,7 82,9 Włókiennictwo 74,7 79,1 78,3 76,4 84,8 Technologia drewna 22,3 29,0 31,0 34,3 36,6 Górnictwo i geologia 23,8 22,1 26,0 21,7 14,8 Zarządzanie i inżynieria produkcji 50,0 46,2 43,9 41,7 38,5 Budownictwo 26,9 27,1 27,0 25,3 25,0 Architektura i urbanistyka 57,3 59,0 60,9 59,4 61,6 Architektura krajobrazu 76,6 78,7 83,8 83,7 79,2 Geodezja i kartografia 46,6 46,2 49,5 45,6 48,2 Rolnictwo 59,3 58,9 56,7 56,9 56,7 w tym Ogrodnictwo 68,0 63,8 64,6 66,4 66,8 Rolnictwo 56,1 58,7 56,5 53,6 54,3 Zootechnika 68,7 68,9 66,1 68,1 66,6 Leśnictwo 26,6 26,9 23,8 23,8 26,7 Weterynaria 67,0 66,4 55,2 66,6 66,0 Źródło: Główny Urząd Statystyczny 9

10 Tabela A Zawody 2, w których dominują mężczyźni lub kobiety (ponad 75% w ogółem pracujących w danym zawodzie) Wybrane zawody Przewaga mężczyzn Parlamentarzyści Informatycy Architekci, inżynierowie i pokrewni Specjaliści kultury fizycznej Pracownicy żeglugi i lotnictwa Policjanci i pokrewni Pracownicy usług ochrony Robotnicy leśni Rybacy Górnicy i robotnicy obróbki kamienia Robotnicy budowlani robót stanu surowego i pokrewni Robotnicy budowlani robót wykończeniowych Malarze, pracownicy czyszczący konstrukcje budowlane i pokrewni Formierze odlewniczy, spawacze, blacharze, monterzy konstrukcji metalowych i pokrewni Kowale, ślusarze i pokrewni Mechanicy maszyn i urządzeń Elektromonterzy sprzętu elektrycznego i elektronicznego Robotnicy produkcji wyrobów precyzyjnych z metalu i materiałów pokrewnych Robotnicy obróbki drewna, stolarze meblowi i pokrewni Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i pokrewni Operatorzy maszyn i urządzeń hutniczych i pokrewni Operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów szklanych i pokrewni Operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki drewna i produkcji papieru Operatorzy urządzeń w przetwórstwie chemicznym i pokrewni Operatorzy urządzeń energetycznych i pokrewni Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z metali i minerałów Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych W % w ogółem mężczyźni kobiety 76,8 23,2 80,3 19,7 76,0 24,0 81,4 18,6 89,8 10,2 89,6 10,4 92,7 7,3 90,0 10,0 96,0 4,0 99,2 0,8 97,3 2,7 97,8 2,2 97,1 2,9 98,2 1,8 97,3 2,7 97,7 2,3 93,6 6,4 79,4 20,6 84,6 15,4 91,4 8,6 92,7 7,3 84,4 15,6 85,0 15,0 84,0 16,0 95,0 5,0 82,2 17,8 77,5 22,5 2 Na poziomie 3-znaków Klasyfikacji Zawodów i Specjalności 10

11 Zawody 3, w których dominują mężczyźni lub kobiety (ponad 75% w ogółem pracujących w danym zawodzie) cd Wybrane zawody Przewaga mężczyzn (dok.) Maszyniści kolejowi, dyżurni ruchu i pokrewni Kierowcy pojazdów silnikowych Operatorzy samojezdnych maszyn rolniczych i pokrewni Marynarze i pokrewni Robotnicy pomocniczy w górnictwie i budownictwie Przewaga kobiet Matematycy, statystycy i pokrewni Nauczyciele nauczania ponadelementarnego Nauczyciele nauczania początkowego i przedszkolnego Nauczyciele szkół specjalnych Pozostali specjaliści szkolnictwa i wychowawcy Archiwiści, bibliotekarze i specjaliści do spraw informacji W % w ogółem mężczyźni Kobiety 77,7 22,3 99,2 0,8 93,6 6,4 99,5 0,5 95,9 4,1 19,0 81,0 20,4 79,6 1,2 98,9 9,7 90,3 18,5 81,5 10,6 89,4 Średni personel ochrony zdrowia (z wyjątkiem pielęgniarek) 18,3 81,7 Pielęgniarki i położne 1,3 98,7 Średni personel biurowy Pracownicy socjalni Sekretarki i operatorzy maszyn biurowych Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych Pracownicy obrotu pieniężnego Informatorzy, pracownicy biur podróży, recepcjoniści i telefoniści Pracownicy usług domowych i gastronomicznych Pracownicy opieki osobistej i pokrewni Pozostali pracownicy usług osobistych Modelki Robotnicy produkcji wyrobów włókienniczych, odzieży i pokrewni Pomoce domowe, sprzątaczki i praczki 8,0 92,0 10,1 89,9 6,7 93,3 19,6 80,4 16,2 83,8 11,3 88,7 24,8 75,2 15,0 85,0 11,6 88,4 18,4 81,6 14,5 85,5 6,0 94,0 Źródło: GUS Prezentowane wyniki dotyczą osób w wieku 15 lat i więcej. 3 Na poziomie 3-znaków Klasyfikacji Zawodów i Specjalności 11

12 Tabela A.11.2 Przeciętne wynagrodzenia miesięczne brutto (w zł) według wielkich grup zawodów oraz płci za październik 2002 i 2010 roku przedstawia Symbol i nazwa wielkiej grupy zawodów wg KZiS 1) Październik 2002 r. Październik 2010 r. ogółem mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni kobiety OGÓŁEM 2229, , , , , ,06 1. Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy 5191, , , , , ,64 i kierownicy 2. Specjaliści 2972, , , , , ,40 3. Technicy i inny średni personel 2275, , , , , ,65 4. Pracownicy biurowi 1992, , , , , ,59 5. Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy 1348, , , , , ,48 6. Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy 1489, , , , , ,51 7. Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 1869, , , , , ,36 8. Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń 1983, , , , , ,29 9. Pracownicy przy pracach prostych 1305, , , , , ,63 W ciągu okresu klasyfikacja zawodów i specjalności (KZiS) ulegała różnym zmianom, np. w latach obowiązywała następująca nazwa pierwszej wielkiej grupy zawodów: Parlamentarzyści, wyżsi urzędnicy i kierownicy. Obecnie stosowana KZiS (wprowadzona na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. Nr 82, poz. 537).) została znacznie zmieniona w stosunku do poprzednio obowiązującej. Tabela A.11.2 Udział procentowy kobiet wśród pracowników najemnych. Wyszczególnienie I kwartał 2003 r. I kwartał 2010 r. W % pracowników najemnych ogółem Kobiety ogółem 47,6 47,4 Miasta 49,3 49,3 Wieś 43,1 43,3 Źródło: GUS, Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) Prezentowane wyniki dotyczą osób w wieku 15 lat i więcej. Tabela A Udział procentowy kobiet wśród pracujących i pracowników najemnych według grup wieku Wyszczególnienie I kwartał 2003 r. I kwartał 2010 r. W % pracujących ogółem Kobiety ogółem 45,6 45, lata 43,9 42, lata 45,1 45,9 45 lat i więcej 46,8 45,5 W % pracowników najemnych ogółem Kobiety ogółem 47,6 47, lata 46,9 44, lata 46,8 47,7 45 lat i więcej 49,1 47,9 Źródło: GUS, Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) Prezentowane wyniki dotyczą osób w wieku 15 lat i więcej. 12

13 Tabela A.11.4 A. Struktura kobiet - pracowników najemnych według wymiaru czasu pracy Wyszczególnienie I kwartał 2003 r. I kwartał 2010 r. W % kobiet - pracowników najemnych Kobiety ogółem 100,0 100,0 Według wymiaru czasu pracy: Pełny 91,4 90,3 Niepełny 8,6 9,7 Źródło: GUS, Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) Prezentowane wyniki dotyczą osób w wieku 15 lat i więcej. Tabela A.11.4.B Udział % kobiet wśród pracowników najemnych według wymiaru czasu pracy Wyszczególnienie I kwartał 2003 r. I kwartał 2010 r. W % pracowników najemnych ogółem Kobiety ogółem 47,6 47,4 Według wymiaru czasu pracy: Pełny 46,8 46,0 Niepełny 57,2 66,7 Źródło: GUS, Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) Prezentowane wyniki dotyczą osób w wieku 15 lat i więcej. Tabela A Upowszechnienie wychowania przedszkolnego (lata szkolne 2002/ /2012) Rok szkolny Liczba dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego (w tys.) Wskaźnik liczby dzieci uczęszczających do placówek wychowania przedszkolnego do ogólnej liczby dzieci w wieku 3-6 lat w % Wskaźnik liczby dzieci w wieku 3-5 lat uczęszczających do placówek wychowania przedszkolnego do ogólnej liczby dzieci w wieku 3-5 lat w % ogółem miasto wieś ogółem miasto wieś ogółem miasto wieś 2002/ ,5 578,6 262,0 52,3 66,4 35,6 34,6 50,4 15,8 2003/ ,6 575,6 256,7 53,4 67,9 36,2 36,2 52,2 16,7 2004/ ,9 581,3 250,6 55,0 70,0 36,8 38,2 55,0 17,5 2005/ ,0 590,4 249,6 57,1 72,5 38,0 41,0 58,4 19,1 2006/ ,7 610,7 252,0 60,0 75,9 39,7 44,6 63,0 21,4 2007/ ,9 622,6 249,3 61,6 77,9 40,4 47,3 65,7 23,1 2008/ ,1 652,3 266,8 64,9 80,8 43,9 52,7 70,6 28,5 2009/ ,2 693,2 301,0 69,2 83,8 49,4 59,7 75,9 37,5 2010/ ,3 733,1 326,1 71,8 86,0 52,3 64,6 80,4 43,1 2011/2012* 1 160,2 786,8 373,4 75,5 88,3 57,9 72,0 86,3 52,1 *Dane wstępne z systemu informacji oświatowej. Dane za rok 2011/2012 po okresie sprawozdawczym. Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie danych Głównego Urzędu Pracy. 13

14 Wykres A.11.1 Liczba dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego Tabela A Informacja o badaniach prenatalnych wykonanych w ramach kontraktu z kasami chorych oraz przez Narodowy Fundusz Zdrowia). Porady genetyczne Inwazyjne badań prenatalne Płody ze stwierdzoną patologią 2000 bd

15 Tabela A Informacja o liczbie badań cytologicznych, poziomie objęcia badaniami populacji kobiety w Polsce oraz środkach wydatkowanych w ramach programu wczesnego wykrywania raka szyjki macicy. Rok Liczba wykonanych badań % poziom objęcia populacji Kwota wydatkowana przez MZ na logistykę i administrację w mln. zł Kwota wydatkowana przez NFZ na realizację świadczeń w mln. zł ,7% 16,5 14, ,01% 12,6 28, ,31% 10,7 33, ,84% 8,8 42, na dzień r. Źródło: MZ ,6% 12,7 27,4 Tabela A Informacja o liczbie badań mammograficznych, poziomie objęcia badaniami populacji kobiet w Polsce oraz o środkach finansowych wydatkowanych w ramach programu wczesnego wykrywania raka piersi. Rok Liczba wykonanych badań % Poziom objęcia populacji Kwota wydatkowana przez MZ na logistykę i administr. w mln. zł Kwota wydatkowana przez NFZ na realizację świadczeń w mln. zł ,37% 9,7 37, ,15% 9,4 65, ,78% 10,6 53, ,39% 9,2 73, na dzień ,1% 10,7 46, r Źródło: Ministerstwo Zdrowia Tabela A Liczba leczonych ARV, w tym kobiety ciężarne oraz wysokość środków wydatkowanych w latach Rok Liczba leczonych Środki wydatkowane (PLN) do r. objęto leczeniem 4478 osób Zaplanowano Źródło: Ministerstwo Zdrowia 15

16 Tabela A.16.1 Rozwody małżeństw posiadających małoletnie dzieci na utrzymaniu według orzeczenia sądu o wykonywaniu władzy rodzicielskiej w latach matce Wykonywanie władzy rodzicielskiej powierzono ojcu razem matce i ojcu oddzielnie matce i ojcu Dziecko powierzono rodzinie zastępczej placówce wychowaw czej Inne przypadki powierzenia opieki w liczbach bezwzględnych wskaźniki struktury (%) ,0 63,1 3,6 31,4 0,9 0,7 0,2 0, ,0 63,7 3,3 31,1 0,9 0,6 0,2 0, ,0 64,0 3,2 31,0 0,8 0,5 0,3 0, ,0 61,7 3,8 32,4 0,9 0,6 0,3 0, ,0 57,1 3,9 37,1 0,9 0,6 0,2 0, ,0 56,3 4,0 37,8 1,0 0,6 0,2 0,1 16

Prognoza zatrudnienia w województwie śląskim do 2020 roku

Prognoza zatrudnienia w województwie śląskim do 2020 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH Prognoza zatrudnienia w województwie śląskim do 2020 roku KATOWICE maj 2014 r. Spis Treści Wstęp... 3 Założenia modelu prognostycznego... 3 Prognoza zatrudnienia...

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODO W DEFICYTOWYCH I NADWYZ KOWYCH W POWIECIE PŁON SKIM

MONITORING ZAWODO W DEFICYTOWYCH I NADWYZ KOWYCH W POWIECIE PŁON SKIM Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku MONITORING ZAWODO W DEFICYTOWYCH I NADWYZ KOWYCH W POWIECIE PŁON SKIM I PÓŁROCZE 2013 ROKU Płońsk, październik 2013 1 S t r o n a SPIS TREŚCI Wstęp.3 Rozdział I Analiza

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach Wydział Organizacji i Administracji

Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach Wydział Organizacji i Administracji Wydział Organizacji i Administracji Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Siedlce w 2014 r. Siedlce, marzec 2015 1. Wstęp realizując zalecenia wynikające z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r.

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM. grudzień 2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM. grudzień 2013 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM grudzień 2013 Zielona Góra kwiecień 2014 Wojewódzki Urząd Pracy Ranking zawodów owych i nadwyżkowych w województwie lubuskim grudzień

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w I półroczu 2012 roku ANALIZA PÓŁROCZNA

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w I półroczu 2012 roku ANALIZA PÓŁROCZNA POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 19, 32-800 Brzesko tel. 14 663-05-22, 14 663-05-46, 14 686-36-44 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl ANALIZA PÓŁROCZNA Monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE STOŁECZNYM WARSZAWA W 2008 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE STOŁECZNYM WARSZAWA W 2008 ROKU URZĄD PRACY m. st. WARSZAWY RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE STOŁECZNYM WARSZAWA W 2008 ROKU Warszawa, marzec 2009 r. 1. WSTĘP Cel opracowania jest zgodny z założeniami i merytorycznymi

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA W 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA W 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA W 2011 ROKU CZĘSTOCHOWA MARZEC 2012 WSTĘP... 3 1.ANALIZA BEZROBOCIA W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA WEDŁUG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2014 ROKU.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2014 ROKU. Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2014 ROKU. - marzec 2015 - SPIS TREŚCI WSTĘP - Cel opracowania..3 - Objaśnienia do struktury

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w POWIECIE TARNOWSKIM w 2006 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2007 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w POWIECIE TARNOWSKIM w 2006 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2007 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w POWIECIE TARNOWSKIM w 2006 roku TARNÓW 2007 r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w Powiecie Tarnowskim w 2006 roku

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy ul. Andersa 2 59 220 Legnica RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU PAŹDZIERNIK 2014 Wstęp. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Monitoring ofert pracy w Małopolsce Raport z badań część I Opracowanie InterActive Kraków 2006

Monitoring ofert pracy w Małopolsce Raport z badań część I Opracowanie InterActive Kraków 2006 Monitoring ofert pracy w Małopolsce Raport z badań część I Opracowanie InterActive Kraków 2006 Publikacja powstała na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA 2013 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA 2013 ROK MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA 2013 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim ul. Kanałowa 3, 83-200 Starogard Gdański gdst@praca.gov.pl http://pup.starogard.pl

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim ul. Kanałowa 3, 83-200 Starogard Gdański gdst@praca.gov.pl

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM ZA 2012 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM ZA 2012 ROK URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU Dział ds. Pośrednictwa i Kontaktów z Pracodawcami MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM ZA 2012 ROK JAROSŁAW marzec 2013

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU Dział ds. Pośrednictwa i Kontaktów z Pracodawcami MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku JAROSŁAW marzec 2010

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W DRUGIM PÓŁROCZU 2010 ROKU.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W DRUGIM PÓŁROCZU 2010 ROKU. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W DRUGIM PÓŁROCZU 2010 ROKU. Kępno, marzec 2011 r. Spis treści: 1. Wstęp 3 2. Analiza bezrobocia według zawodów (grup zawodów) 6 2.1 Według

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE za 2013 rok LUTY, 2014 1 SPIS TREŚCI : I. WSTĘP...3 II LUDNOŚĆ 4 III PODMIOTY GOSPODARCZE 8

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy Tworzenie i stosowanie

Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy Tworzenie i stosowanie Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy Tworzenie i stosowanie Grudzień 2014 Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy Tworzenie i stosowanie Publikacja przygotowana

Bardziej szczegółowo

Raport ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE KRAKOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU. Część diagnostyczna

Raport ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE KRAKOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU. Część diagnostyczna Raport ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE KRAKOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Część diagnostyczna URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Kraków, wrzesień 2014 1 Spis treści WSTĘP... 3 ANALIZA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia...(poz.... ) KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI Klasyfikacja jest pięciopoziomowym, hierarchicznie usystematyzowanym zbiorem zawodów

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAŚLE

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAŚLE POWIATOWY URZĄD PRACY W JAŚLE INFORMACJA O STANIE BEZROBOCIA NA TERENIE POWIATU JASIELSKIEGO I DZIAŁANIACH MAJĄCYCH NA CELU JEGO ZMNIEJSZENIE W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2011 ROKU Jasło, luty

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2012 ROKU. Warszawa, wrzesień 2013 r.

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2012 ROKU. Warszawa, wrzesień 2013 r. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2012 ROKU Warszawa, wrzesień 2013 r. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2012 rok dla powiatu olkuskiego

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2012 rok dla powiatu olkuskiego w w w. b i o s t a t. c o m. p l Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok dla powiatu olkuskiego Część druga prognostyczna Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu Spis treści Spis treści...

Bardziej szczegółowo

I. Wielkość i struktura bezrobocia

I. Wielkość i struktura bezrobocia INFORMACJA O STANIE BEZROBOCIA NA TERENIE POWIATU JASIELSKIEGO I DZIAŁANIACH MAJĄCYCH NA CELU JEGO ZMNIEJSZENIE W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2007 ROKU I. Wielkość i struktura bezrobocia 1. Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

PRACE BADAWCZE W ZAKRESIE PROGNOZOWANIA ZATRUDNIENIA WEDŁUG ZAWODÓW W POLSCE

PRACE BADAWCZE W ZAKRESIE PROGNOZOWANIA ZATRUDNIENIA WEDŁUG ZAWODÓW W POLSCE Ze wstępu ISBN 978-83-61125-79-2 PRACE BADAWCZE W ZAKRESIE PROGNOZOWANIA ZATRUDNIENIA WEDŁUG ZAWODÓW W POLSCE Opracowanie prac badawczych w zakresie prognozowania zatrudnienia według zawodów w Polsce jest

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W GNIEŹNIE 62 200 Gniezno ul. Sobieskiego 20 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GNIEŹNIEŃSKIM ZA 2012 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W GNIEŹNIE 62 200 Gniezno ul. Sobieskiego 20 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GNIEŹNIEŃSKIM ZA 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W GNIEŹNIE 62 200 Gniezno ul. Sobieskiego 20 tel. 61 426 16 49, 61 426 44 34, fax 61 426 11 62, e-mail pupgniezno@pup-gniezno.pl PUP.I/0.4330.2.2.2013.4-B MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w JELENIEJ GÓRZE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. za 2014 rok

POWIATOWY URZĄD PRACY w JELENIEJ GÓRZE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. za 2014 rok URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w JELENIEJ GÓRZE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY za 2014 rok LUTY, 2015 SPIS TREŚCI : I. WSTĘP... 3 II. LUDNOŚĆ... 6 III. PODMIOTY GOSPODARCZE......

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE za 2012 rok

Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE za 2012 rok Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE za 2012 rok Luty, 2013 SPIS TREŚCI : I. WSTĘP... 3 II. LUDNOŚĆ 4 III. PODMIOTY GOSPODARCZE 7

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI RYNEK PRACY W I PÓŁROCZU 2004r.

WARSZAWSKI RYNEK PRACY W I PÓŁROCZU 2004r. URZĄD PRACY M.ST. WARSZAWY WARSZAWSKI RYNEK PRACY W I PÓŁROCZU 2004r. Warszawa, lipiec 2004 rok SPIS TREŚCI 1 Warszawski Rynek Pracy 3 1.1 Gospodarka. 3 1.2 Demografia... 5 1.3 Stan i struktura bezrobocia

Bardziej szczegółowo