Tabela A.5.1 Liczba ofiar przemocy domowej wg procedury Niebieskiej Karty 23,7% ,3% ,2% ,5% 213 0,2%

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tabela A.5.1 Liczba ofiar przemocy domowej wg procedury Niebieskiej Karty 23,7% 17 800 11,3% 4 153 4,2% 92 776 95,5% 213 0,2%"

Transkrypt

1 ANEKS Tabela A.5.1 Liczba ofiar przemocy domowej wg procedury Niebieskiej Karty Liczba ofiar przemocy domowej ogółem W tym: kobiety W tym: mężczyźni % 100% 100% 100% 100% 100% % 100% ,% 58,4% 58,8% 58,2% 57,6% 58,2% 58,8% 60,1% 60,8% ,5% 5,4% 6,1% 6,6% 6,5% 6,5% 7,6% 8,85 9,3% Dzieci do lat 13 23,5% 23,6% Małoletni od lat do 18 lat 12,5% 12,4% Źródło: Komenda Główna Policji 23,3% ,6% 23,7% ,3% 24,2% ,5% 23,7% ,4% 22,6% ,0% 20,7% ,3% 19,8% ,8% Tabela A.5.2 Liczba sprawców przemocy domowej Liczba sprawców przemocy domowej ogółem W tym: kobiety ,7% W tym: mężczyźni 95,8% nieletni 329 0,4% % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% ,4% ,2% 236 0,2% ,8% ,9% 239 0,2% Źródło: Komenda Główna Policji ,2% ,5% 213 0,2% ,2% ,6% 175 0,1% ,4% ,3% 170 0,2% ,5% ,2% 201 0,2% ,8% ,9% 220 0,2% ,7% ,9% 205 0,2% Tabela A.6.1.A. Liczba postępowań w związku z uprowadzenie w celu uprawiania prostytucji za granicą (art. 204 kk) Postępowania Wszczęte Postępowania Zakończone Źródło: MSWiA 1

2 Tabela A.6.1. B Sprawcy Przestępstwa Stwierdzone Osoby Podejrzane Sprawcy Cudzoziemcy Ogółem Kobiety Mężczyźni Źródło: MSWiA Tabela A.6.1 C. Pokrzywdzeni Pokrzywdzeni Ogółem W tym cudzoziemcy W tym małoletni Źródło: MSWiA Handel ludźmi (art kk) Liczba postępowań Postępowania Wszczęte Postępowania Zakończone Źródło: MSWiA Sprawcy Przestępstwa Stwierdzone Osoby Podejrzane Sprawcy Cudzoziemcy Ogółem Kobiety Mężczyźni Źródło: MSWiA 2

3 Pokrzywdzeni Pokrzywdzeni Ogółem W tym cudzoziemcy W tym małoletni Źródło: MSWiA Tabela A.7.1. Sędziowie sądów powszechnych w latach Kobiety Ogółem sędziowie Sędziowie Stan osobowy % Sądy apelacyjne Sądy okręgowe Sądy rejonowe Ogółem Sądy apelacyjne Sądy okręgowe Sądy rejonowe Ogółem Sądy apelacyjne Sądy okręgowe Sądy rejonowe Ogółem Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości Tabela A Kobiety i mężczyźni na stanowiskach sędziów. Sądy okręgowe Sędziowie sądów apelacyjnych Sędziowie sądów okręgowych Sędziowie sądów rejonowych Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem Sędziowie Warszawa Warszawa Praga Białystok Bielsko-Biała Bydgoszcz Częstochowa Elbląg Gdańsk Gliwice Gorzów Wielkopolski Jelenia Góra Kalisz Katowice

4 Kielce Konin Koszalin Kraków Krosno Legnica Lublin Łomża Łódź Nowy Sącz Olsztyn Opole Ostrołęka Piotrków Trybunalski Płock Poznań Przemyśl Radom Rzeszów Siedlce Sieradz Słupsk Suwałki Szczecin Świdnica Tarnobrzeg Tarnów Toruń Włocławek Wrocław Zamość Zielona Góra Razem Kobiety 57% 62% 66% 64% Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości. Stan na I kwartał

5 Tabela A Kobiety zajmujące wysokie stanowiska w sądach powszechnych, 4 luty Prezesi Kobiety % Ogółem Prezesi sądów apelacyjnych Wiceprezesi sądów apelacyjnych Prezesi sądów okręgowych Wiceprezesi sądów okręgowych Prezesi sądów rejonowych Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości. Stan na II Tabela A Prokuratorzy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury. Stanowisko Obsada w tym kobiet Liczba kobiet prokuratorów liczba % zajmujących wysokie stanowiska* Prokurator Prokuratury Krajowej Prokurator Prokuratury Apelacyjnej , Prokurator Prokuratury Okręgowej ,67 Prokurator Prokuratury Rejonowej ,58 Ogółem , Prokurator Prokuratury Krajowej ,73 Prokurator Prokuratury Apelacyjnej , Prokurator Prokuratury Okręgowej ,44 Prokurator Prokuratury Rejonowej ,35 Ogółem , Prokurator Prokuratury Krajowej ,03 Prokurator Prokuratury Apelacyjnej , Prokurator Prokuratury Okręgowej ,05 Prokurator Prokuratury Rejonowej ,67 Ogółem , * Prokurator Apelacyjny, Zastępca Prokuratora Apelacyjnego, Prokurator Okręgowy, Zastępca Prokuratora Okręgowego, Prokurator Rejonowy. Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości Tabela A Kobiety radcy prawni Okręgowa Izba Liczba radców prawnych Radców Prawnych ogółem W tym: kobiety 1 Białystok Bydgoszcz Gdańsk Katowice Kielce Koszalin Kraków Lublin Łódź Olsztyn Opole Poznań Rzeszów Szczecin Toruń

6 16 Wałbrzych Warszawa Wrocław Zielona Góra Razem Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości. Stan na 31 XII 2009 Tabela A.9.1.A: Liczba kobiet, które w okresie VI V 2006 złożyły wniosek o nadanie statusu uchodźcy w RP. VI 2002-V2006 Obywatelstwo K K+M %K Rosja ,8 Ukraina ,1 Białoruś ,2 Afganistan ,8 Armenia ,2 pozostałe ,8 Ogółem ,2 Tabela A.9.1.B: Liczba kobiet, które w okresie VI V 2010 złożyły wniosek o nadanie statusu uchodźcy w RP. VI 2006-V 2010 Obywatelstwo K K+M %K Rosja ,3 Gruzja ,9 Armenia ,4 Ukraina ,8 Białoruś ,9 pozostałe ,9 Ogółem ,4 Tabela A.9.2 A: Kobiety w stosunku do których wydano decyzji o nadaniu statusu uchodźcy w RP latach VI 2002-V VI 2002-V2006 Obywatelstwo K K+M %K Rosja ,7 Białoruś ,9 Gruzja ,5 Afganistan ,4 pozostałe ,2 ogółem ,7 6

7 Tabela A.9.2 B Kobiety w stosunku do których wydano decyzje o nadaniu statusu uchodźcy w RP w latach VI V VI V 2010 Obywatelstwo K K+M %K Rosja ,4 Białoruś ,3 Irak ,1 Azerbejdżan ,1 pozostałe ,0 ogółem ,5 Tabela A.10.1 Liczba szkół dla dzieci i młodzieży, w których uczą się sami chłopcy lub same dziewczęta Typ szkoły Ogółem Chłopcy w tym publiczne specjalne niepubliczn e Ogółem Dziewczęta w tym publiczne specjalne niepubliczne Szkoła podstawowa Gimnazjum Liceum ogólnokształcące Zasadnicza szkoła zawodowa Liceum profilowane Liceum uzupełniające Technikum Technikum uzupełniające Szkoła policealna Razem Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej. Stan na 30 września Tabela A Udział procentowy dziewcząt w ogólnej liczbie absolwentów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży w okresie Szkoły dla dzieci i młodzieży ponadgimnazjalne Rok szkolny Absolwenci podstawowe gimnazja przysposabiając e do pracy zasadnicze zawodowe ogólnokształcące * zawodowe** ogółem X /2003 w tym kobiety X % kobiet 48,6 49,1 X 34,4 62,8 40,4 ogółem /2004 w tym kobiety % kobiet 48,7 49,2 44,4 50,9 61,4 47,4 2004/2005 ogółem w tym kobiety

8 % kobiet 48,7 49,1 47,5 33,0 60,8 48,4 ogółem /2006 w tym kobiety % kobiet 48,8 49,1 46,6 32,5 60,8 45,7 ogółem /2007 w tym kobiety % kobiet 48,9 49,2 44,5 31,6 60,4 47,0 ogółem /2008 w tym kobiety / /2010 % kobiet 48,9 49,3 42,6 33,1 60,7 46,4 ogółem w tym kobiet % kobiet 48,7 49,4 44,5 33,6 61,5 44,9 ogółem w tym kobiet % kobiet 48,6 49,4 44,2 33,0 62,2 44,2 * Do roku szkolnego 2004/05 absolwenci ponadpodstawowych liceów ogólnokształcących. * * Do roku szkolnego 2004/2005 absolwenci ponadpodstawowych szkół średnich zawodowych Źródło: Główny Urząd Statystyczny TABELA A Udział procentowy kobiet w ogólnej liczbie absolwentów studiów wyższych na wybranych kierunkach studiów w latach 2005/ /10 1. Kierunki studiów 2005/ / / / /2010 Zdrowie i opieka społeczna 83,0 83,5 82,6 81,8 81,5 w tym Analityka medyczna 87,9 87,1 91,1 88,3 86,3 Farmacja 76,1 82,2 78,9 81,9 79,4 Kierunek lekarski 60,9 64,3 62,4 64,2 63,3 Pielęgniarstwo 95,2 95,3 96,5 96,4 97,2 Kierunek lekarsko-dentystyczny 74,3 72,0 72,7 74,6 70,1 Położnictwo 99,2 99,5 99,6 99,6 99,1 Fizjoterapia 76,9 76,7 74,5 74,0 73,1 Ratownictwo medyczne 47,6 44,5 37,2 38,5 41,8 Zdrowie publiczne 79,4 82,1 79,7 76,8 78,7 Praca socjalna ,0 91,6 Nauka 43,2 43,9 44,8 43,5 45,2 w tym Biologia 84,9 84,3 84,8 84,9 84,2 Ochrona środowiska 62,4 63,7 64,9 64,4 64,9 1 Dane dotyczą absolwentów studiów wyższych tzn. studiów I stopnia (dawniej określane jako zawodowe) z tytułem licencjata i inżyniera, studiów magisterskich jednolitych oraz II stopnia (dawniej magisterskich uzupełniających), polskich szkół wyższych, publicznych i niepublicznych wszystkich typów. 8

9 Chemia 76,0 76,6 78,6 77,6 78,7 Fizyka 49,5 53,1 50,0 48,3 48,6 Geologia 57,1 59,4 56,6 55,1 54,1 Geografia 64,0 65,7 62,7 59,9 60,2 Matematyka 71,1 70,7 69,7 69,9 69,2 Metody ilościowe i systemy informacyjne - 41,9 46,1 47,1 43,1 Informatyka 13,9 12,7 10,7 9,8 8,3 Informatyka i ekonometria 26,5 25,0 25,2 24,9 25,1 Podgrupa prawna 57,9 56,2 55,6 56,1 58,4 w tym Prawo 55,1 56,2 55,6 56,1 58,4 Technika, przemysł, budownictwo 31,8 32,7 33,1 33,1 32,4 w tym Automatyka i robotyka 4,5 3,9 5,0 4,9 3,5 Biotechnologia 78,5 79,4 78,0 75,2 75,8 Elektronika i telekomunikacja 9,9 8,5 8,0 6,8 5,1 Elektrotechnika 4,4 3,1 3,2 3,2 2,2 Fizyka techniczna 35,8 37,4 34,5 40,1 36,6 Inżynieria chemiczna i procesowa 59,6 60,7 66,5 61,6 57,2 Mechanika i budowa maszyn 6,6 6,6 5,0 5,8 4,6 Metalurgia 28,6 28,9 24,6 30,4 28,2 Technologia chemiczna 67,3 66,5 66,2 66,4 66,2 Technika rolnicza i leśna 28,5 29,2 27,6 27,1 23,3 Inżynieria materiałowa 32,9 31,5 34,0 36,1 39,8 Technologia żywności i żywienie człowieka 77,1 82,5 80,2 81,7 82,9 Włókiennictwo 74,7 79,1 78,3 76,4 84,8 Technologia drewna 22,3 29,0 31,0 34,3 36,6 Górnictwo i geologia 23,8 22,1 26,0 21,7 14,8 Zarządzanie i inżynieria produkcji 50,0 46,2 43,9 41,7 38,5 Budownictwo 26,9 27,1 27,0 25,3 25,0 Architektura i urbanistyka 57,3 59,0 60,9 59,4 61,6 Architektura krajobrazu 76,6 78,7 83,8 83,7 79,2 Geodezja i kartografia 46,6 46,2 49,5 45,6 48,2 Rolnictwo 59,3 58,9 56,7 56,9 56,7 w tym Ogrodnictwo 68,0 63,8 64,6 66,4 66,8 Rolnictwo 56,1 58,7 56,5 53,6 54,3 Zootechnika 68,7 68,9 66,1 68,1 66,6 Leśnictwo 26,6 26,9 23,8 23,8 26,7 Weterynaria 67,0 66,4 55,2 66,6 66,0 Źródło: Główny Urząd Statystyczny 9

10 Tabela A Zawody 2, w których dominują mężczyźni lub kobiety (ponad 75% w ogółem pracujących w danym zawodzie) Wybrane zawody Przewaga mężczyzn Parlamentarzyści Informatycy Architekci, inżynierowie i pokrewni Specjaliści kultury fizycznej Pracownicy żeglugi i lotnictwa Policjanci i pokrewni Pracownicy usług ochrony Robotnicy leśni Rybacy Górnicy i robotnicy obróbki kamienia Robotnicy budowlani robót stanu surowego i pokrewni Robotnicy budowlani robót wykończeniowych Malarze, pracownicy czyszczący konstrukcje budowlane i pokrewni Formierze odlewniczy, spawacze, blacharze, monterzy konstrukcji metalowych i pokrewni Kowale, ślusarze i pokrewni Mechanicy maszyn i urządzeń Elektromonterzy sprzętu elektrycznego i elektronicznego Robotnicy produkcji wyrobów precyzyjnych z metalu i materiałów pokrewnych Robotnicy obróbki drewna, stolarze meblowi i pokrewni Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i pokrewni Operatorzy maszyn i urządzeń hutniczych i pokrewni Operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów szklanych i pokrewni Operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki drewna i produkcji papieru Operatorzy urządzeń w przetwórstwie chemicznym i pokrewni Operatorzy urządzeń energetycznych i pokrewni Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z metali i minerałów Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych W % w ogółem mężczyźni kobiety 76,8 23,2 80,3 19,7 76,0 24,0 81,4 18,6 89,8 10,2 89,6 10,4 92,7 7,3 90,0 10,0 96,0 4,0 99,2 0,8 97,3 2,7 97,8 2,2 97,1 2,9 98,2 1,8 97,3 2,7 97,7 2,3 93,6 6,4 79,4 20,6 84,6 15,4 91,4 8,6 92,7 7,3 84,4 15,6 85,0 15,0 84,0 16,0 95,0 5,0 82,2 17,8 77,5 22,5 2 Na poziomie 3-znaków Klasyfikacji Zawodów i Specjalności 10

11 Zawody 3, w których dominują mężczyźni lub kobiety (ponad 75% w ogółem pracujących w danym zawodzie) cd Wybrane zawody Przewaga mężczyzn (dok.) Maszyniści kolejowi, dyżurni ruchu i pokrewni Kierowcy pojazdów silnikowych Operatorzy samojezdnych maszyn rolniczych i pokrewni Marynarze i pokrewni Robotnicy pomocniczy w górnictwie i budownictwie Przewaga kobiet Matematycy, statystycy i pokrewni Nauczyciele nauczania ponadelementarnego Nauczyciele nauczania początkowego i przedszkolnego Nauczyciele szkół specjalnych Pozostali specjaliści szkolnictwa i wychowawcy Archiwiści, bibliotekarze i specjaliści do spraw informacji W % w ogółem mężczyźni Kobiety 77,7 22,3 99,2 0,8 93,6 6,4 99,5 0,5 95,9 4,1 19,0 81,0 20,4 79,6 1,2 98,9 9,7 90,3 18,5 81,5 10,6 89,4 Średni personel ochrony zdrowia (z wyjątkiem pielęgniarek) 18,3 81,7 Pielęgniarki i położne 1,3 98,7 Średni personel biurowy Pracownicy socjalni Sekretarki i operatorzy maszyn biurowych Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych Pracownicy obrotu pieniężnego Informatorzy, pracownicy biur podróży, recepcjoniści i telefoniści Pracownicy usług domowych i gastronomicznych Pracownicy opieki osobistej i pokrewni Pozostali pracownicy usług osobistych Modelki Robotnicy produkcji wyrobów włókienniczych, odzieży i pokrewni Pomoce domowe, sprzątaczki i praczki 8,0 92,0 10,1 89,9 6,7 93,3 19,6 80,4 16,2 83,8 11,3 88,7 24,8 75,2 15,0 85,0 11,6 88,4 18,4 81,6 14,5 85,5 6,0 94,0 Źródło: GUS Prezentowane wyniki dotyczą osób w wieku 15 lat i więcej. 3 Na poziomie 3-znaków Klasyfikacji Zawodów i Specjalności 11

12 Tabela A.11.2 Przeciętne wynagrodzenia miesięczne brutto (w zł) według wielkich grup zawodów oraz płci za październik 2002 i 2010 roku przedstawia Symbol i nazwa wielkiej grupy zawodów wg KZiS 1) Październik 2002 r. Październik 2010 r. ogółem mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni kobiety OGÓŁEM 2229, , , , , ,06 1. Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy 5191, , , , , ,64 i kierownicy 2. Specjaliści 2972, , , , , ,40 3. Technicy i inny średni personel 2275, , , , , ,65 4. Pracownicy biurowi 1992, , , , , ,59 5. Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy 1348, , , , , ,48 6. Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy 1489, , , , , ,51 7. Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 1869, , , , , ,36 8. Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń 1983, , , , , ,29 9. Pracownicy przy pracach prostych 1305, , , , , ,63 W ciągu okresu klasyfikacja zawodów i specjalności (KZiS) ulegała różnym zmianom, np. w latach obowiązywała następująca nazwa pierwszej wielkiej grupy zawodów: Parlamentarzyści, wyżsi urzędnicy i kierownicy. Obecnie stosowana KZiS (wprowadzona na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. Nr 82, poz. 537).) została znacznie zmieniona w stosunku do poprzednio obowiązującej. Tabela A.11.2 Udział procentowy kobiet wśród pracowników najemnych. Wyszczególnienie I kwartał 2003 r. I kwartał 2010 r. W % pracowników najemnych ogółem Kobiety ogółem 47,6 47,4 Miasta 49,3 49,3 Wieś 43,1 43,3 Źródło: GUS, Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) Prezentowane wyniki dotyczą osób w wieku 15 lat i więcej. Tabela A Udział procentowy kobiet wśród pracujących i pracowników najemnych według grup wieku Wyszczególnienie I kwartał 2003 r. I kwartał 2010 r. W % pracujących ogółem Kobiety ogółem 45,6 45, lata 43,9 42, lata 45,1 45,9 45 lat i więcej 46,8 45,5 W % pracowników najemnych ogółem Kobiety ogółem 47,6 47, lata 46,9 44, lata 46,8 47,7 45 lat i więcej 49,1 47,9 Źródło: GUS, Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) Prezentowane wyniki dotyczą osób w wieku 15 lat i więcej. 12

13 Tabela A.11.4 A. Struktura kobiet - pracowników najemnych według wymiaru czasu pracy Wyszczególnienie I kwartał 2003 r. I kwartał 2010 r. W % kobiet - pracowników najemnych Kobiety ogółem 100,0 100,0 Według wymiaru czasu pracy: Pełny 91,4 90,3 Niepełny 8,6 9,7 Źródło: GUS, Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) Prezentowane wyniki dotyczą osób w wieku 15 lat i więcej. Tabela A.11.4.B Udział % kobiet wśród pracowników najemnych według wymiaru czasu pracy Wyszczególnienie I kwartał 2003 r. I kwartał 2010 r. W % pracowników najemnych ogółem Kobiety ogółem 47,6 47,4 Według wymiaru czasu pracy: Pełny 46,8 46,0 Niepełny 57,2 66,7 Źródło: GUS, Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) Prezentowane wyniki dotyczą osób w wieku 15 lat i więcej. Tabela A Upowszechnienie wychowania przedszkolnego (lata szkolne 2002/ /2012) Rok szkolny Liczba dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego (w tys.) Wskaźnik liczby dzieci uczęszczających do placówek wychowania przedszkolnego do ogólnej liczby dzieci w wieku 3-6 lat w % Wskaźnik liczby dzieci w wieku 3-5 lat uczęszczających do placówek wychowania przedszkolnego do ogólnej liczby dzieci w wieku 3-5 lat w % ogółem miasto wieś ogółem miasto wieś ogółem miasto wieś 2002/ ,5 578,6 262,0 52,3 66,4 35,6 34,6 50,4 15,8 2003/ ,6 575,6 256,7 53,4 67,9 36,2 36,2 52,2 16,7 2004/ ,9 581,3 250,6 55,0 70,0 36,8 38,2 55,0 17,5 2005/ ,0 590,4 249,6 57,1 72,5 38,0 41,0 58,4 19,1 2006/ ,7 610,7 252,0 60,0 75,9 39,7 44,6 63,0 21,4 2007/ ,9 622,6 249,3 61,6 77,9 40,4 47,3 65,7 23,1 2008/ ,1 652,3 266,8 64,9 80,8 43,9 52,7 70,6 28,5 2009/ ,2 693,2 301,0 69,2 83,8 49,4 59,7 75,9 37,5 2010/ ,3 733,1 326,1 71,8 86,0 52,3 64,6 80,4 43,1 2011/2012* 1 160,2 786,8 373,4 75,5 88,3 57,9 72,0 86,3 52,1 *Dane wstępne z systemu informacji oświatowej. Dane za rok 2011/2012 po okresie sprawozdawczym. Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie danych Głównego Urzędu Pracy. 13

14 Wykres A.11.1 Liczba dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego Tabela A Informacja o badaniach prenatalnych wykonanych w ramach kontraktu z kasami chorych oraz przez Narodowy Fundusz Zdrowia). Porady genetyczne Inwazyjne badań prenatalne Płody ze stwierdzoną patologią 2000 bd

15 Tabela A Informacja o liczbie badań cytologicznych, poziomie objęcia badaniami populacji kobiety w Polsce oraz środkach wydatkowanych w ramach programu wczesnego wykrywania raka szyjki macicy. Rok Liczba wykonanych badań % poziom objęcia populacji Kwota wydatkowana przez MZ na logistykę i administrację w mln. zł Kwota wydatkowana przez NFZ na realizację świadczeń w mln. zł ,7% 16,5 14, ,01% 12,6 28, ,31% 10,7 33, ,84% 8,8 42, na dzień r. Źródło: MZ ,6% 12,7 27,4 Tabela A Informacja o liczbie badań mammograficznych, poziomie objęcia badaniami populacji kobiet w Polsce oraz o środkach finansowych wydatkowanych w ramach programu wczesnego wykrywania raka piersi. Rok Liczba wykonanych badań % Poziom objęcia populacji Kwota wydatkowana przez MZ na logistykę i administr. w mln. zł Kwota wydatkowana przez NFZ na realizację świadczeń w mln. zł ,37% 9,7 37, ,15% 9,4 65, ,78% 10,6 53, ,39% 9,2 73, na dzień ,1% 10,7 46, r Źródło: Ministerstwo Zdrowia Tabela A Liczba leczonych ARV, w tym kobiety ciężarne oraz wysokość środków wydatkowanych w latach Rok Liczba leczonych Środki wydatkowane (PLN) do r. objęto leczeniem 4478 osób Zaplanowano Źródło: Ministerstwo Zdrowia 15

16 Tabela A.16.1 Rozwody małżeństw posiadających małoletnie dzieci na utrzymaniu według orzeczenia sądu o wykonywaniu władzy rodzicielskiej w latach matce Wykonywanie władzy rodzicielskiej powierzono ojcu razem matce i ojcu oddzielnie matce i ojcu Dziecko powierzono rodzinie zastępczej placówce wychowaw czej Inne przypadki powierzenia opieki w liczbach bezwzględnych wskaźniki struktury (%) ,0 63,1 3,6 31,4 0,9 0,7 0,2 0, ,0 63,7 3,3 31,1 0,9 0,6 0,2 0, ,0 64,0 3,2 31,0 0,8 0,5 0,3 0, ,0 61,7 3,8 32,4 0,9 0,6 0,3 0, ,0 57,1 3,9 37,1 0,9 0,6 0,2 0, ,0 56,3 4,0 37,8 1,0 0,6 0,2 0,1 16

DECYZJA NR 10 /2006 r. Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 grudnia 2006 r.

DECYZJA NR 10 /2006 r. Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 grudnia 2006 r. DECYZJA NR 10 /2006 r. Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wykazu kierunków studiów pozostających w kompetencjach poszczególnych zespołów kierunków

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH NA RYNKU PRACY URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU

SYTUACJA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH NA RYNKU PRACY URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU SYTUACJA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH NA RYNKU PRACY URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU AGENDA I. Sytuacja zawodowa osób z wykształceniem wyższym II. III. Bezrobocie wśród absolwentów szkół wyższych województwa

Bardziej szczegółowo

System projektów celowych dla msp. realizowany przez Centrum Innowacji NOT

System projektów celowych dla msp. realizowany przez Centrum Innowacji NOT System projektów celowych dla msp realizowany przez Centrum Innowacji NOT Innowacja techniczna to zmiana, która przynosi korzyść ekonomiczną i dotyczy wyrobu lub technologii. nie ma innowacji bez badań

Bardziej szczegółowo

Losy Absolwentów 2015. I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku

Losy Absolwentów 2015. I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku Losy Absolwentów 2015 I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku WYBÓR UCZELNI PRZEZ ABSOLWENTÓW 170 4 ABSOLWENCI STUDIUJĄCY NA UCZELNIACH PUBLICZNYCH ABSOLWENCI STUDIUJĄCY NA UCZELNIACH

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW 2015

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW 2015 LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW 2015 RANKING NAJPOPULARNIEJSZYCH KIERUNKÓW STUDIÓW KIERUNKI HUMANISTYCZNE Filologia polska Edytorstwo Uniwersytet M. Curie- Skłodowskiej w Lublinie 1 Lingwistyka Uniwersytet M.

Bardziej szczegółowo

Prognoza liczby pracujących w przemyśle w przekroju grup zawodów

Prognoza liczby pracujących w przemyśle w przekroju grup zawodów Prognoza liczby pracujących w przemyśle w przekroju grup zawodów Rysunek. Udział (w ) i liczba (w osób) pracujących w przemyśle w wielkiej grupie zawodowej: Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy

Bardziej szczegółowo

Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak.

Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak. Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak. 2012/2013 Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE 1 Administracja

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 1. Administracja 1. Administracja 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki

Bardziej szczegółowo

Kierownik ruchu oraz zastępca kierownika ruchu

Kierownik ruchu oraz zastępca kierownika ruchu Kierownik ruchu oraz zastępca kierownika ruchu a) posiadanie tytułu zawodowego magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu studiów drugiego stopnia w zakresie górnictwa lub wiertnictwa, b) odbycie rocznej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO

WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Tel. (83) 34 37 496 ul. Brzeska 20-22 21-500 BIAŁA PODLASKA

Bardziej szczegółowo

Kierownik ruchu oraz zastępca kierownika ruchu

Kierownik ruchu oraz zastępca kierownika ruchu Kierownik ruchu oraz zastępca kierownika ruchu a) posiadanie tytułu zawodowego magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu studiów drugiego stopnia w zakresie górnictwa lub wiertnictwa, b) odbycie rocznej

Bardziej szczegółowo

Języki obce. pierwszy język: j. angielski* j. rosyjski* drugi język: j. rosyjski* j. niemiecki* j. angielski* *do wyboru. j. angielski* j.

Języki obce. pierwszy język: j. angielski* j. rosyjski* drugi język: j. rosyjski* j. niemiecki* j. angielski* *do wyboru. j. angielski* j. Liceum Ogólnokształcącego w Stoczku Łukowskim Klasa o profilu Przedmioty z rozszerzonym programem w klasie I Przedmioty z rozszerzonym programem w klasie II Licz. godz. przeznaczonych na rozszerzenie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci VII. WYŻSZE TABL. 1 (61). WYBRANE DANE O SZKOŁACH WYŻSZYCH Wydziały Instytuty Katedry Studenci Absolwenci Nauczyciele akademiccy a O G Ó Ł E M... 66 35 374 99101 19491 5646 Uniwersytet Gdański... 10 19

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW. I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. z 2014 roku

LOSY ABSOLWENTÓW. I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. z 2014 roku LOSY ABSOLWENTÓW I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie z 2014 roku Opracowano na podstawie danych zebranych przez wychowawców 1 Absolwenci w e d ł u g r o d z a j ó w u c

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY. w Oświęcimiu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM W ZA 2013 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY. w Oświęcimiu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM W ZA 2013 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY w Oświęcimiu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM W ZA 2013 ROK Analiza absolwentów szkół powiatu oświęcimskiego Oświęcim, lipiec 2014r. 1 Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki międzynarodowe 12. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za I półrocze 2013 r. Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w TARNOWIE w 2005 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2005 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w TARNOWIE w 2005 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2005 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w TARNOWIE w 2005 roku TARNÓW 2005 r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w Mieście Tarnowie w 2005 ROKU WSTĘP 1. Opracowanie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2012 marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Bariery w dopasowaniu edukacji do rynku pracy na podstawie danych statystyki publicznej

Bariery w dopasowaniu edukacji do rynku pracy na podstawie danych statystyki publicznej Bariery w dopasowaniu edukacji do rynku pracy na podstawie danych statystyki publicznej Grant współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Leszek Kuras

Bardziej szczegółowo

Kondycja mieszkalnictwa społecznego (komunalnego i socjalnego) w Polsce Wybrane wyniki badań

Kondycja mieszkalnictwa społecznego (komunalnego i socjalnego) w Polsce Wybrane wyniki badań Kondycja mieszkalnictwa społecznego (komunalnego i socjalnego) w Polsce Wybrane wyniki badań Opracowanie: dr Maciej Dębski Mieszkalnictwo a bezdomność 1. Bezdomność rozwiązywana na poziomie polityki społecznej

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

KLASYFIKACJA ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO KLASYFIKACJA ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego, zwana dalej "klasyfikacją", obejmuje zawody, typy szkół ponadgimnazjalnych, w których może odbywać się kształcenie,

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Rudzie Śląskiej w roku 2012 - część II

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Rudzie Śląskiej w roku 2012 - część II Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Rudzie Śląskiej w roku 2012 - część II Wstęp Poniższy monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Rudzie Śląskiej w roku 2012 - część druga, został

Bardziej szczegółowo

Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu

Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin odbył się w terminach Etap pisemny 15 czerwca 2009 roku dla wszystkich typów szkół zawodowych Etap praktyczny

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego Dz.U.07.24.860 2008-08-22 zm. Dz.U.2008.44.90 200-04-28 zm. Dz.U.200.60.74 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ ) z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem ANEKS STATYSTYCZNY Tabela Nr 1. według zawodów w mieście Siedlce stan na koniec 2014 r. Kod zawodu Nazwa zawodu ogółem Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety powyżej 12 m-cyrazem powyżej

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Rudzie Śląskiej w roku 2011 - część II

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Rudzie Śląskiej w roku 2011 - część II Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Rudzie Śląskiej w roku 2011 - część II Wstęp Poniższy monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Rudzie Śląskiej w roku 2011 - część druga, został

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) Kwalifikacje w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego. Dz.U.2011.275.1628 z dnia 2011.12.21 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 21 grudnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 - ZAWODY ZRÓWNOWAŻONE w latach 2003-2009 (zestawienie zawodów w/g wielokrotnego występowania w w/w latach)

ZAŁĄCZNIK NR 2 - ZAWODY ZRÓWNOWAŻONE w latach 2003-2009 (zestawienie zawodów w/g wielokrotnego występowania w w/w latach) ZAŁĄCZNIK NR 2 - ZAWODY ZRÓWNOWAŻONE w latach 2003-2009 (zestawienie zawodów w/g wielokrotnego występowania w w/w latach) Nazwa zawodu Wykaz zawodów powtarzających się 3 - krotnie Laborant chemiczny 19

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Rudzie Śląskiej w roku 2013 - część II

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Rudzie Śląskiej w roku 2013 - część II Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Rudzie Śląskiej w roku 2013 - część II Wstęp Poniższy monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Rudzie Śląskiej w roku 2013 - część druga, został

Bardziej szczegółowo

Zestawienia statystyczne. do Sprawozdania. Prokuratora Generalnego. z rocznej działalności prokuratury. w 2012 roku

Zestawienia statystyczne. do Sprawozdania. Prokuratora Generalnego. z rocznej działalności prokuratury. w 2012 roku Zestawienia statystyczne do Sprawozdania Prokuratora Generalnego z rocznej działalności prokuratury w 2012 roku Warszawa, marzec 2013 r. POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY (spis tabel zawierających

Bardziej szczegółowo

System Wspomagania Dowodzenia Policji

System Wspomagania Dowodzenia Policji System Wspomagania Dowodzenia Policji Wdrożenie nowoczesnego narzędzia informatycznego wspomagającego pracę Policji Maria Schubring Szafraniec Biuro Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji Plan

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów Zespołu Szkół Licealnych w Morągu

Losy absolwentów Zespołu Szkół Licealnych w Morągu Losy absolwentów Zespołu Szkół Licealnych w Morągu Zebrano informacje o dalszej edukacji 161 absolwentów liceum i technikum. Klasa 3A profil matematyczno-fizyczny Politechnika Gdańska 12 Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT WAŁBRZYSKI I PÓŁROCZE 2014 Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM

Bardziej szczegółowo

Kierownik ruchu oraz zastępca kierownika ruchu

Kierownik ruchu oraz zastępca kierownika ruchu i zawodowe wymagane od osób wykonujących czynności kierownictwa i dozoru ruchu w ruchu zakładu Kierownik ruchu oraz zastępca kierownika ruchu ukończeniu studiów drugiego stopnia w zakresie górnictwa, b)

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI WEDŁUG ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI W 2003 ROKU

BEZROBOTNI WEDŁUG ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI W 2003 ROKU WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE URZĄD PRACY Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach BEZROBOTNI WEDŁUG ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI W 2003 ROKU Programowanie Rozwoju Zasobów Ludzkich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy. Jak prawidłowo przypisać zawód?

Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy. Jak prawidłowo przypisać zawód? Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy. Jak prawidłowo przypisać zawód? Spotkanie z pracownikami PUP rejestrującymi osoby bezrobotne. Spotkanie przygotowane w ramach projektu Rynek

Bardziej szczegółowo

DANE KONTAKTOWE OKRĘGÓW PZW

DANE KONTAKTOWE OKRĘGÓW PZW DANE KONTAKTOWE OKRĘGÓW PZW Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego Warszawa 00-831 ul. Twarda 42, tel. 022/6208966, mail: zgpzw@zgpzw.pl / http://www.zgpzw.pl / http://www.pzw.org.pl Okręg PZW Wrocław

Bardziej szczegółowo

Osadzeni w wieku 60 lat i powyżej Aktualnie wykonywane orzeczenia wg rodzajów przestępstw

Osadzeni w wieku 60 lat i powyżej Aktualnie wykonywane orzeczenia wg rodzajów przestępstw Stan w dniu: 06-07-2011 Osadzeni w wieku 60 lat i powyżej Aktualnie wykonywane orzeczenia wg rodzajów przestępstw Łącznie orzeczeń Prawomocne Nieprawomocne Tymczasowe areszty Łącznie orzeczeń 2 416 2 127

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI) MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, lipiec 2012 1 Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu analizując sytuację na lokalnym

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy w sektorze rolno-spożywczym w województwie łódzkim - analizy i prognozy w perspektywie do roku 2035

Sytuacja na rynku pracy w sektorze rolno-spożywczym w województwie łódzkim - analizy i prognozy w perspektywie do roku 2035 Sytuacja na rynku pracy w sektorze rolno-spożywczym w województwie łódzkim - analizy i prognozy w perspektywie do roku 2035 Krzysztof Kwaśniewski Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych kwiecień 2013 1 Plan

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY. w Oświęcimiu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM W ZA 2010 ROK. Analiza absolwentów

POWIATOWY URZĄD PRACY. w Oświęcimiu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM W ZA 2010 ROK. Analiza absolwentów POWIATOWY URZĄD PRACY w Oświęcimiu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM W ZA 2010 ROK Analiza absolwentów Oświęcim, lipiec 2011r. Zgodnie z zaleceniami MPiPS związanymi

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ KOBIET W OGÓLNEJ LICZBIE ZATRUDNIONYCH W POLSCE % 50. Źródło: Rocznik Statystyczny Pracy 2012.

UDZIAŁ KOBIET W OGÓLNEJ LICZBIE ZATRUDNIONYCH W POLSCE % 50. Źródło: Rocznik Statystyczny Pracy 2012. Płeć jest jedną z kluczowych cech stosowanych w analizie rynku pracy. Wiele zjawisk przedstawionych jest w podziale na mężczyzn i kobiety. Także indywidualne możliwości oraz decyzje pracowników i osób

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów - kierunki studiów za rok szkolny 2013/2014

Losy absolwentów - kierunki studiów za rok szkolny 2013/2014 Klasa 3A I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Turku Losy absolwentów - kierunki studiów za rok szkolny 2013/2014 1 Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu Filologia angielska 2 UAM Poznań, PWSZ Konin

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM W 2010 ROKU Część

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA UCZNIÓW KLAS TRZECICH

PORADNIK DLA UCZNIÓW KLAS TRZECICH PORADNIK DLA UCZNIÓW KLAS TRZECICH Poradnik dla gimnazjalisty pomoże Ci dokonać właściwego wyboru. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Jak sama nazwa wskazuje, daje uczniowi wiedzę ogólną, potrzebną każdemu człowiekowi.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014. w województwie śląskim. sesja letnia

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014. w województwie śląskim. sesja letnia INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014 w województwie śląskim sesja letnia Jaworzno, 2014 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2011 marzec 2012 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Informacja o planowanym naborze do przedszkoli i szkół prowadzonych przez Miasto Łomża

Informacja o planowanym naborze do przedszkoli i szkół prowadzonych przez Miasto Łomża Informacja o planowanym naborze do przedszkoli i szkół prowadzonych przez Miasto Łomża Zgodnie z danymi meldunkowymi w obowiązku przedszkolnym w nowym roku szkolnym 2008/2009 znajduje się 493 sześciolatków.

Bardziej szczegółowo

Udział w rynku i wielkość audytorium programów radiowych w podziale na województwa

Udział w rynku i wielkość audytorium programów radiowych w podziale na województwa Udział w rynku i wielkość audytorium programów radiowych w podziale na województwa lipiec-wrzesień 2012 Analiza i opracowanie Monika Trochimczuk DEPARTAMENT MONITORINGU WARSZAWA 2012 Nota metodologiczna

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2011 r. 1 Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIM Część druga raportu za 2008 rok

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIM Część druga raportu za 2008 rok Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu ul. Szosa Rypińska 26; 87-400 Golub-Dobrzyń; tel./fax (056) 683-52-30 do 33 e-mail: sekretariat@pupcgd.drl.pl togo@praca.gov.pl www.pup-golub-dobrzyn.pl MONITORING

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkolny

Oferta edukacyjna na rok szkolny Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015 Zapraszamy uczniów, którzy zamierzają w przyszłości: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, politologia i nauki społeczne, socjologia, lozo a, pracować

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ. KS.PP. 0700-04/11 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, lipiec 2011 r. I Struktura zawodowa

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka tel. (085) 7229010, fax (085) 722901; e-mail: biso@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka tel. (085) 7229010, fax (085) 722901; e-mail: biso@praca.gov.pl URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 4, 16-1 Sokółka tel. (85) 791, fax (85) 791; e-mail: biso@praca.gov.pl CZĘŚĆ II RAPORTU ZA 8 ROK Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU Uwagi ogólne Od 2007 roku badanie popytu na pracę ma charakter reprezentacyjny

Bardziej szczegółowo

Cenniki. Taryfa opłat dla linii Warszawa - Gda sk

Cenniki. Taryfa opłat dla linii Warszawa - Gda sk Taryfa opłat dla linii Warszawa - Gda sk Warszawa - Gdańsk 61 Przewoźnik może, od ceny podstawowej, udzielić rabatu komercyjnego w wysokości od 1 zł do 60 zł, w zależności od daty zakupu biletu na stronie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. na rok szkolny 2015/2016

Sprawozdanie. na rok szkolny 2015/2016 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wydział Rozwoju Edukacji Sprawozdanie z rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w województwie pomorskim na rok szkolny 2015/2016 Opracowała st. wizytator Ewa Kobylińska- Panylik

Bardziej szczegółowo

Planowany nabór do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013

Planowany nabór do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013 Planowany nabór do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013 2012-04-27 11:32, Renata Pacek I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego matematyka, fizyka biologia, chemia język polski,

Bardziej szczegółowo

Formy kształcenia zawodowego: szkolne pozaszkolne 2/26

Formy kształcenia zawodowego: szkolne pozaszkolne 2/26 LUTY 2012 Formy kształcenia zawodowego: szkolne pozaszkolne 2/26 SZKOŁY PONADGIMNAZJALE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM Liczba Liczba Rok szkolny szkół (ogółem) uczniów i słuchaczy szkół zawodowych uczniów i

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w Białymstoku

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w Białymstoku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w Białymstoku ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok, tel. (085) 74 97 200, fax 74 97 209 e-mail: sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl, www.up.podlasie.pl Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013 INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM SESJA LETNIA Jaworzno 2013 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO 5 2.1.

Bardziej szczegółowo

Placówki MultiBanku:

Placówki MultiBanku: Placówki MultiBanku: LP Miasto Adres 1 BEŁCHATÓW 97-400 Bełchatów, ul. 1 maja 2 2 BIAŁYSTOK 15-281 Białystok, ul. Legionowa 28 3 15-422 Białystok, ul. Lipowa 19/21 4 BIELSKO - BIAŁA 43-300 Bielsko-Biała,

Bardziej szczegółowo

biologia chemia 1 30 Ogółem 7 210 matematyka fizyka 1 30 biologia chemia 1 30

biologia chemia 1 30 Ogółem 7 210 matematyka fizyka 1 30 biologia chemia 1 30 Oferta edukacyjna na rok szkolny 2012/2013 (przedstawiona przez dyrektorów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Kraśnicki). Szkoły ponadgimnazjalne na podbudowie gimnazjum:

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY Państwowa Inspekcja Pracy udziela bezpłatnie porad w zakresie prawa pracy WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku poniedziałek w godz.

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2010 r. Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

2. Zdawalność egzaminu

2. Zdawalność egzaminu W tabelach w tej części przedstawiono ilościowe rozliczenie zdawalności egzaminu zawodowego tj. liczby tych, którzy do egzaminu (etapu egzaminu) i tych którzy zdali egzamin (etap) w poszczególnych zawodach.

Bardziej szczegółowo

klasy humanistyczne uczelnie % ucz. l. ucz. Uniwersytet (UW, UMK, UAM, UG, UŁ) 70 40 ASP, A. Ek. P-ń, A. Pom. Słupsk, Szk.

klasy humanistyczne uczelnie % ucz. l. ucz. Uniwersytet (UW, UMK, UAM, UG, UŁ) 70 40 ASP, A. Ek. P-ń, A. Pom. Słupsk, Szk. % ucz. % ucz. klasy humanistyczne uczelnie % ucz. l. ucz. Uniwersytet (UW, UMK, UAM, UG, UŁ) 7 ASP, A. Ek. P-ń, A. Pom. Słupsk, Szk. 12 7 Polic., Zakon D. Jezus Polit. Łódzka 3 PWSZ W-ek 3 brak danych

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW. I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. z 2013 roku

LOSY ABSOLWENTÓW. I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. z 2013 roku LOSY ABSOLWENTÓW I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie z 2013 roku Opracowała Beata Perzanowska na podstawie danych zebranych przez wychowawców Absolwenci w e d ł u g r o

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 08-10-2012

Warszawa, dnia 08-10-2012 Centralny Zarząd Służby więziennej Biuro Informacji i Statystyki Warszawa, dnia -- NIEPEŁNOSPRAWNI osadzeni w jednostkach penitencjarnych w dniu -- Razem Razem AŚ BIAŁYSTOK AŚ HAJNÓWKA Białystok AŚ SUWAŁKI

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) Kwalifikacje w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego. Dz.U.2011.275.1628 z dnia 2011.12.21 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 21 grudnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

administracja architektura Kierunki studiów - uczelnie - studia Progi punktowe na uczelniach - rekrutacja 2013/2014

administracja architektura Kierunki studiów - uczelnie - studia Progi punktowe na uczelniach - rekrutacja 2013/2014 Każdego roku opracowujemy dla was zestawienie obejmujące progi punktowe na poszczególnych kierunkach studiów. Progi punktowe publikuje tylko część uczelni, dlatego nasz wykaz obejmuje wybrane politechniki,

Bardziej szczegółowo

Badanie losów absolwentów Rocznik 2009-2012 Matura 2012

Badanie losów absolwentów Rocznik 2009-2012 Matura 2012 Badanie losów absolwentów Rocznik 2009-2012 Matura 2012 Ankieta została przeprowadzona w czerwcu 2012. Jej celem było sprawdzenie na ile deklarowane wybory i decyzje edukacyjno-zawodowe podejmowane przez

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. Załącznik nr 4 do sprawozdania MPiPS-01

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. Załącznik nr 4 do sprawozdania MPiPS-01 Powiatowy Urząd Pracy / Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Załącznik nr 4 do sprawozdania MPiPS-1 w... Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zawodów w branżach kluczowych

Zestawienie zawodów w branżach kluczowych Zestawienie zawodów w branżach kluczowych Branża kluczowa BPO/SSC, usługi finansowe i biznesowe Budownictwo Zawody w danej branży 1. Technik rachunkowości 2. Technik handlowiec 3. Technik ekonomista 4.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Słowackiego 2, 37-500 Jarosław, tel(16) 621-21-88, fax(16) 621-21-88 wewn. 116 www.pup.jaroslaw.pl e-mail: rzjr@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Udział w czasie słuchania i wielkość audytorium programów radiowych w podziale na województwa. kwiecień czerwiec 2014

Udział w czasie słuchania i wielkość audytorium programów radiowych w podziale na województwa. kwiecień czerwiec 2014 Udział w czasie słuchania i wielkość audytorium programów radiowych w podziale na województwa kwiecień czerwiec 2014 Analiza i opracowanie Monika Trochimczuk Departament Monitoringu Warszawa 2014 Nota

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2013 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2013 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2013 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE) Lipiec 2014 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Na

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY i URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY JELENIA GÓRA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT za 2014 rok marzec 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja 2014/15. Oferta edukacyjna. IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej

Rekrutacja 2014/15. Oferta edukacyjna. IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej Rekrutacja 2014/15 Oferta edukacyjna Zakładka REKRUTACJA na stronie szkoły lub: www.rekrutacja.lo4.poznan.pl IV Liceum Ogólnokształcące, 28 marca

Bardziej szczegółowo

1. Szkoły ponadgimnazjalne na podbudowie gimnazjum: 1. Licea ogólnokształcące: Lp. Szkoła Przedmioty rozszerzone

1. Szkoły ponadgimnazjalne na podbudowie gimnazjum: 1. Licea ogólnokształcące: Lp. Szkoła Przedmioty rozszerzone Oferta edukacyjna na rok szkolny 2012/2013 (przedstawiona przez dyrektorów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Kraśnicki). Szkoły ponadgimnazjalne na podbudowie gimnazjum:

Bardziej szczegółowo

Liczba stypendystów 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Liczba stypendystów 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Stypendyści wg typów uczelni Typ uczelni 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/ % Uniwersytety 482 695 611 552 592 579 480 462

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2011 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2011 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2011 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

IMIGRANCI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

IMIGRANCI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE IMIGRANCI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM MARTA MRÓZ WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ BIURO ZACHODNIOPOMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY 2015 IMIGRANCI NA RYNKU

Bardziej szczegółowo

UWAGI METODYCZNE Popyt na pracę Wolne miejsca pracy Nowo utworzone miejsca pracy

UWAGI METODYCZNE Popyt na pracę Wolne miejsca pracy Nowo utworzone miejsca pracy 1 UWAGI METODYCZNE Badanie popytu na pracę, realizowane na formularzu Z 05, prowadzone jest w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej. Obejmuje ono podmioty gospodarki narodowej o liczbie

Bardziej szczegółowo

Zawody przyszłości w Wielkopolsce. Abstrakt z badań

Zawody przyszłości w Wielkopolsce. Abstrakt z badań Zawody przyszłości w Wielkopolsce. Abstrakt z badań Rynek pracy ulega ciągłym zmianom ekonomicznym, społecznym oraz technologicznym. Niektóre zawody znikają z rynku, natomiast na inne rośnie zapotrzebowanie.

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon

Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon Łódź ul. Piotrkowska 108 90-004 782893080 Łódź ul. Piotrkowska 43 90-410 782893201 Łódź ul. Sienkiewicza 82/84 90-318 782893202 Łódź ul. Traktorowa 63 91-111 782893206

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu finanse i rachunkowość zarządzanie Wydział Ekonomii i Zarządzania www.kandydaci.ae.katow ice.pl/?contentid=1992 nr 11 z 28 października

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2014 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2014 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2014 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

3. NAUCZYCIELSKIE 4. PAŃSTWOWA 5. PAŃSTWOWA KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ

3. NAUCZYCIELSKIE 4. PAŃSTWOWA 5. PAŃSTWOWA KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ PUBLICZNE SZKOŁY WYŻSZE W WOJEWODZTWIE LUBELSKIM w porządku alfabetycznym Lp. Nazwa szkoły Adres Kierunki Tel., fax, e-mail Strony www 1. AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO J. PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU. POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU. Wałbrzych, wrzesień 2008 r. RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

Bardziej szczegółowo