CAJTUNG WITAMY W GMINIE LASOWICE WIELKIE NA ZIEMI OLESKIEJ. Nr 10 (52). Grudzień Parafia Ewangelicko-Augsburska Lasowice Wielkie Weekend singli

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CAJTUNG WITAMY W GMINIE LASOWICE WIELKIE NA ZIEMI OLESKIEJ. Nr 10 (52). Grudzień 2013. Parafia Ewangelicko-Augsburska Lasowice Wielkie Weekend singli"

Transkrypt

1 CAJTUNG ISSN: Rej. Pr.: 623 Sąd Okręgowy w Opolu Nr 10 (52). Grudzień 2013 WITAMY W GMINIE LASOWICE WIELKIE NA ZIEMI OLESKIEJ Oś Mikołajki w Osi 10 grudnia 2013 r. Święty Mikołaj odwiedził dzieci w Osi. Wszystkie przez cały rok były grzeczne, więc każde otrzymało paczkę prezentów. Parafia Ewangelicko-Augsburska Lasowice Wielkie Weekend singli W dniach 9 11 listopada 2013 r. w Beskidzkiej Oazie w Pisku na Zaolziu (Czechy) odbył się III diecezjalny zjazd osób pojedynczych, zorganizowany przez Lasowicki Dom Tolerancji i Kultury. Czas spędzony razem obfitował w społeczność, rozmowy, zabawę oraz odpoczynek relacjonuje Dorota Agnieszka Fenger na Zdjęcia: Grażyna Pasek Zdjęcie: Radni wyciągają wnioski z rozdawnictwa funduszu sołeckiego Radni gminy Lasowice Wielkie członkowie komisji budżetu i finansów podczas posiedzenia 12 grudnia 2013 r. zwrócili uwagę na przejadanie funduszu sołeckiego. Środki te powinny służyć do tworzenia trwałych zmian w przestrzeni publicznej poszczególnych miejscowości, albo uczestniczyć w tworzeniu nowych środków trwałych na użytek mieszkańców wsi stwierdzili jednogłośnie radni. Komisja zawnioskowała do rady gminy o ustalenie parytetów w obrębie funduszu sołeckiego, pomiędzy projektami twardymi a społeczno-kulturalnymi.

2 2 Minus 4 miliony w budżecie, 7 milionów długu idą chude lata dla gminy? Podczas XXXIII sesji rady gminy Lasowice Wielkie VI kadencji, która odbyła się 30 grudnia 2013 r., uchwalono wieloletnią prognozę finansową do roku Przyjęto, że rok 2013 gmina zakończyła z wynikiem budżetu minus ,00 zł i kwotą długu ,00 zł. Kolejne lata mają być na plusie, a całkowita spłata obecnego zadłużenia ma nastąpić z upływem 2018 r. Prace rady gminy Przewodniczący rady gminy Lasowice Wielkie Rajmund Kinder przedstawił terminarz sesji w I półroczu 2014 r.: 26 lutego, 26 marca, 23 kwietnia, 28 maja, 25 czerwca w sali posiedzeń urzędu gminy. Jednocześnie przewodniczący poszczególnych komisji rady gminy opracowali swoje plany pracy w 2014 r. komisje będą obradować: budżetu i finansów 7 razy, komunalno-rolna i bezpieczeństwa publicznego 6 razy, oświaty, kultury, sportu, zdrowia i pomocy społecznej 4 razy, rewizyjna 2 razy. Wstęp na sesje rady gminy oraz posiedzenia komisji jest przywilejem obywateli, a w przypadku sołtysów obowiązkiem nałożonym przez przepisy statutów sołectw. Cajtung 2013 nr 10 (52) Powiat kluczborski Nowe kierunki kształcenia 20 grudnia 2013 r. w Kluczborku odbyło się posiedzenie powiatowej rady zatrudnienia. Pozytywnie zaopiniowano poszerzenie oferty edukacyjnej szkół powiatu kluczborskiego. Od roku szkolnego 2014/2015 ZSZ nr 1 będzie kształcić w zawodzie cukiernika a Policealna Szkoła dla Dorosłych otworzy kierunek technika bhp. Radę zapoznano ze sprawozdaniem urzędu pracy za rok 2013 i informacją o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy. Zaopiniowano podział środków funduszu pracy na aktywne i fakultatywne formy przeciwdziałania bezrobociu w roku Gminę Lasowice Wielkie w powiatowej radzie zatrudnienia reprezentuje radna Agnieszka Szyniec. Komisje indagują wójta Komisja rewizyjna rady gminy Lasowice Wielkie podczas posiedzenia 6 grudnia 2013 r. oraz komisja budżetu i finansów podczas posiedzenia 12 grudnia 2013 r. zwróciły uwagę na zaplanowaną w budżecie gminy na rok 2014 wypłatę ekwiwalentu za urlop dla wójta, w kwocie ok zł. Wójt wytłumaczył, że nie korzystał z urlopu z uwagi na dłuższe nieobecności w pracy jego zastępcy i sekretarza gminy, ponadto wykonywane obowiązki nie pozwalają mu na korzystanie z urlopu. Inspektor ds. kadrowych Irena Urbanowicz wyjaśniła, że ani przewodniczący rady gminy, ani sama rada nie są pracodawcami wójta i nie mogą decydować o wykorzystywaniu przez niego urlopu. Ponadto radni zabezpieczyli zł na odprawę dla wójta po upływie kadencji.

3 Cajtung 2013 nr 10 (52) 3 Budżet gminy 2014 Podczas XXXIII sesji rady gminy Lasowice Wielkie VI kadencji, która odbyła się 30 grudnia 2013 r., uchwalono budżet gminy na rok 2014 (dane w ostatniej kolumnie tabeli). Pozycja rok dochody zł zł zł wydatki zł zł zł przychody zł zł zł rozchody zł zł zł plan inwestycji zł zł zł plan remontów zł zł zł pokrycie deficytu z kredytów i pożyczek zł zł zł pokrycie deficytu z nadwyżki budżetowej zł zł 0,00 zł rezerwy zł zł zł dotacje celowe zł zł zł dochody z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zł zł zł Budżet 2014 dla stowarzyszeń W budżecie gminy Lasowice Wielkie na rok 2014 radni uchwalili tys. złotych na dotacje dla stowarzyszeń. Tabela 1. Dotacje dla stowarzyszeń w drodze otwartych konkursów ofert Dział budżetu Kwota 851 Ochrona zdrowia zł 852 Pomoc społeczna zł 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł 926 Kultura fizyczna zł Tabela 2. Dotacje dla stowarzyszeń z pominięciem procedury konkursowej ( z wolnej ręki ) Dział budżetu Kwota 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9000,00 zł 1 W uzasadnieniu budżetu podano, że kwota zostanie przeznaczona na propagowanie sportu przez Gminne Kluby Sportowe, jednak gmina Lasowice Wielkie takich nie posiada, natomiast na jej terenie zarejestrowanych jest 6 stowarzyszeń kultury fizycznej: 3 ludowe zespoły sportowe i 3 uczniowskie kluby sportowe.

4 4 Fundusz sołecki na rok 2014 Cajtung 2013 nr 10 (52) Podczas XXXIII sesji rady gminy Lasowice Wielkie VI kadencji, która odbyła się 30 grudnia 2013 r., uchwalono plan wydatków jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego na rok Tym samym radni wypełnili swój ustawowy obowiązek kontroli merytorycznej wniosków uchwał zebrań wiejskich, nie wnosząc do nich żadnych uwag. Sołectwo Opis przedsięwzięcia Wydatki Chocianowice Zagospodarowanie stawu i przyległego skweru ,60 zł Chudoba Zagospodarowanie i utrzymanie obiektów i działek ,46 zł Ciarka Organizacja imprez integracyjnych 8990,10 zł Rozwój kultury fizycznej Utrzymanie zieleni 2000,00 zł 1000,00 zł Gronowice Zagospodarowanie działek i obiektów ,00 zł Jasienie Budowa parkingu (dokładna lokalizacja zostanie ustalona odrębnie) ,00 zł Utrzymanie działek 1585,60 zł Laskowice Zagospodarowanie i utrzymanie obiektów oraz ich doposażenie ,60 zł Lasowice Małe środki w dyspozycji sołectwa Lasowice Małe środki w dyspozycji stowarzyszenia OSP Organizacja imprez (Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dożynki) Organizacja imprezy mikołajkowej Zadaszenia wejścia do salki wiejskiej Dofinansowanie zakupu nowego samochodu strażackiego Zakup podkaszarki 1, utrzymanie, zieleni, dokończenie ogrodzenia placu zabaw ,00 zł 500,00 zł 1500,00 zł 9000,00 zł 3247,97 zł Lasowice Wielkie Zagospodarowanie działek i obiektów ,00 zł Utrzymanie zieleni i infrastruktury Organizacja imprez Oznakowanie obiektów i posesji 4000,00 zł 3000,00 zł 565,09 zł Oś Zagospodarowanie i utrzymanie sali wiejskiej i działek 6071,77 zł Organizacja imprez 1000,00 zł Szumirad Zakup materiałów do budowy wiaty 6000,00 zł Organizacja imprez Utrzymanie zieleni i infrastruktury placu zabaw Utrzymanie strony internetowej sołectwa 3475,94 zł 300,00 zł 300,00 zł 1 Być może OSP jeżeli do tego czasu prawomocnie nie zmieni się zarząd zezwoli władzom sołectwa na dokonanie zakupu podkaszarki, lecz wówczas dojdzie do kuriozalnej sytuacji: OSP będzie dysponować kosiarką gminną, a sołectwo podkaszarką gminną. 2 Temat tworzenia dziecięcego getta w Lasowicach Małych za pieniądze gminy wymaga odrębnego potraktowania.

5 Cajtung 2013 nr 10 (52) 5 Sołectwo Opis przedsięwzięcia Wydatki Trzebiszyn Organizacja imprez 3926,20 zł Ogrodzenie placu zabaw 2600,00 zł Utwardzenie boiska do piłki koszowej 2600,00 zł Utrzymanie zieleni, zakup sprzętu do piłki ręcznej 2500,00 zł Zakup rolet okiennych do sali wiejskiej 400,00 zł Zakup tablicy z regulaminem placu zabaw 150,00 zł Tuły Wyrównanie i ogrodzenie boiska ,52 zł Zakup paliwa do kosiarki 1963,00 zł Wędrynia Zagospodarowanie i utrzymanie zieleni 6000,00 zł Remont obiektu 3000,00 zł Zagospodarowanie obiektu 8121,13 zł Radni zawetowali swoją uchwałę Osobliwa decyzja zapadła podczas XXXIII sesji rady gminy Lasowice Wielkie VI kadencji, która odbyła się 30 grudnia 2013 r. W budżecie gminy na rok 2014 dofinansowanie do komunikacji autobusowej zostało ujęte (i przegłosowane) w rozdziale 80113, czyli pod szkolnictwem, podczas gdy wydatki na lokalny transport zborowy klasyfikuje się w rozdziale ten pozostał pusty. Oznacza to wycofanie się z połowy zadań określonych w uchwale podjętej 26 czerwca 2013 r., podczas XXVI sesji, w myśl której nawiązanie współpracy z powiatem kluczborskim miało na celu realizację dwóch zadań własnych gminy: lokalnego transportu zbiorowego oraz transportu uczniów. Przez najbliższy rok budżetowy pozostaną autobusy szkolne, które nie rozwiązują problemów przemieszczenia się ogółu mieszkańców oraz kursy PKS realizowane na własne ryzyko handlowe, które bez samorządowego dofinansowania dziś są, jutro może ich nie być. Już teraz żadnego połączenia ze swoim powiatem nie mają Chudoba, Szumirad i Wędrynia, a w soboty i niedziele autobusy kluczborskiego przewoźnika docierają jedynie do Jasieni, Lasowic Wielkich i Trzebiszyna. Jednocześnie Urząd Marszałkowski blokuje przewoźnika Luz, który od 1 stycznia 2014 r. chciał wejść na trasę Kluczbork Opole. Lasowiccy radni nie wykazują też zainteresowania przejęciem zarządu na przystankami, co pozwoliłoby m.in. na pobieranie opłat za zatrzymywanie się, z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków, ich budowę, przebudowę i remonty. Bez oglądania się na gminę swoje obowiązki wypełniają drogowcy: najpierw GDDKiA zainstalowała nowe znaki przystankowe przy DK 45, a ostatnio Zarząd Dróg Wojewódzkich postawił je wzdłuż DW 494. Miejsca zatrzymywania autobusów na drogach powiatowych i gminnych oznaczył przewoźnik, na własny koszt.

6 6 Cajtung 2013 nr 10 (52) Sprawozdanie ze stanu oświaty Podczas XXXII sesji rady gminy Lasowice Wielkie, która odbyła się 11 grudnia 2013 r., przedstawiono radnym sprawozdanie ze stanu gminnej oświaty w roku szkolnym 2012/2013. Struktura organizacyjna Zespołów Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnych w Chocianowicach i Lasowicach Wielkich w stosunku do ubiegłego okresu nie uległa zmianie każdy z nich dysponował 7 placówkami: 3 przedszkolami, 3 szkołami podstawowymi i 1 gimnazjum. Tabela 1. Ilość uczniów i kadr na przestrzeni ostatnich 3 lat ZGSP w Chocianowicach rok ZGSP w Lasowicach Wielkich uczniów (przedszkolaków) średnia ilość uczniów (przedszkolaków) na 1 placówkę 49,7 48,4 48,1 47,7 45,7 42,6 nauczycieli średnia ilość uczniów (przedszkolaków) na 1 nauczyciela 8,5 7,9 7,8 7,6 7,4 6,8 prac. administracji i obsługi Schemat organizacyjny systemu oświaty na terenie gminy Lasowice Wielkie. Strzałkami oznaczono kierunki dojazdów uczniów (przedszkolaków)

7 Cajtung 2013 nr 10 (52) 7 [pkt] Tabela 2. Wyniki sprawdzianu klas VI ZGSP w Chocianowicach SP w Chocianowicach SP w Gronowicach rok ZGSP w Lasowicach Wielkich SP w Chudobie SP w Laskowiach szkoła 23,8 26,0 18,1 22,2 20,3 25,1 21,3 21,1 średnia wojewódzka 22,2 23,5 22,2 23,5 22,2 23,5 22,2 23,5 średnia krajowa 22,8 24,0 22,8 24,0 22,8 24,0 22,8 24,0 [pkt] Tabela 3. Wyniki egzaminu gimnazjalnego ZGSP w Chocianowicach PG im. Jadwigi Śląskiej ZGSP w Lasowicach Wielkich PG im. Jacka Odrowąża średnia wojewódzka średnia krajowa ZGSP w Chocianowicach PG im. Jadwigi Śląskiej ZGSP w Lasowicach Wielkich PG im. Jacka Odrowąża rok język polski 57,6 68,1 63, ,4 60,8 59,6 61 historia, wos 60,1 53,0 59, ,2 52,0 56,3 58 matematyka 42,8 41,7 46, ,5 42,2 47,3 48 przyroda 48,7 40,5 49, ,4 53,6 58,1 59 język angielski 71,6 78,4 64,1 63 język niemiecki 81,5 73,6 69, ,3 74,0 69,3 58 średnia wojewódzka średnia krajowa Ciąg dalszy na stronie następnej Wyniki egzaminów z przedmiotów humanistycznych są dobre, zaś z przedmiotów ścisłych niskie. (radny Waldemar Drajok) Wypadamy nisko, zaś środki finansowe przekazywane z budżetu gminy na oświatę są wysokie. (przewodniczący rady gminy Lasowice Wielkie Rajmund Kinder) (z wypowiedzi podczas XXXII sesji rady gminy Lasowice Wielkie, która odbyła się 11 grudnia 2013 r.)

8 8 Cajtung 2013 nr 10 (52) Sprawozdanie ze stanu oświaty Ciąg dalszy ze strony poprzedniej Tabela 4. Wybrane dane o poszczególnych placówkach szkolnych (przedszkolnych) Placówka Ilość uczniów Zespół Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolny w Chocianowicach Przedszkole Samorządowe w Chocianowicach 33 Przedszkole Samorządowe w Gronowicach 24 Przedszkole Samorządowe w Jasieniach Szkoła Podstawowa w Chocianowicach 88 Szkoła Podstawowa w Gronowicach, klasy IV VI Szkoła Podstawowa w Jasieniach, klasy I III Publiczne Gimnazjum im. Jadwigi Śląskiej w Chocianowicach 105 Przedszkole Samorządowe w Chudobie Zrealizowane inwestycje, remonty 23 wymiana dachu 27 ocieplenie ścian zewnętrznych z malowaniem 37 remont ogrodzenia Zespół Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolny w Lasowicach Wielkich Przedszkole Samorządowe w Laskowicach Przedszkole Samorządowe w Lasowicach Wielkich 25 Szkoła Podstawowa w Chudobie, klasy IV VI Szkoła Podstawowa w Laskowicach Szkoła Podstawowa w Lasowicach Wielkich, klasy I III 56 Publiczne Gimnazjum im. Jacka Odrowąża w Lasowicach Wielkich 83 Uchwała budżetowa rady gminy na rok razem 635 Tabela 5. Oświata i wychowanie w budżecie gminy 35 instalacja monitoringu, położenie chodnika, wymiana ogrodzenia 17 malowanie korytarza, łazienki i zaplecza gospodarczego 34 malowanie sal lekcyjnych 48 malowanie korytarza, sal lekcyjnych i wejść do budynku Wydatki (dział 801) Ilość uczniów Średni wydatek na ucznia zł ,69 zł zł ,95 zł zł ,82 zł

9 Cajtung 2013 nr 10 (52) 9 Inwestycje i remonty w 2014 r. Wykres przedstawia poziom zaangażowania środków z budżetu gminy Lasowice Wielkie na rok 2014 w ujęciu terytorialnym. W przypadku inwestycji realizowanych w dwóch sołectwach wydatki zostały przypisane po połowie do każdego z nich ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł Chocianow ice Chudoba Ciarka Gronow ice Jasienie Laskow ice Lasow ice Małe sołectw o Na kolejnych stronach wyszczególniono zadania inwestycyjne i remontowe., Laskowice Kanalizacja Laskowic niepewna bo gmina wymiera Lasow ice Małe stow arzyszenie OSP Inwestycję budowy kanalizacji sanitarnej Laskowic ujęto w budżecie gminy Lasowice Wielkie na rok 2014 oraz w wieloletniej prognozie finansowej. Za źródło finansowania wskazano środki własne oraz pożyczkę z WFOŚiGW. Łączny nakład finansowy określono na 3,6 3,8 mln zł. Na 2014 r. zaplanowano wydatek na opracowanie dokumentacji. W 2015 r. byłaby szansa na zrealizowanie przedsięwzięcia. Ale nie wiadomo, czy tak się stanie. Podczas XXXII sesji rady gminy, która odbyła się 11 grudnia 2013 r., zastępca wójta Krzysztof Lech poinformował, że gmina spodziewa się kary nałożonej przez Unię Europejską za niewykonanie kanalizacji na terenie tzw. aglomeracji Trzebiszyn, w skład której wchodzą i Laskowice. Ale gdyby je wyłączyć z tego projektu, nie trzeba będzie rozbudowywać oczyszczalni ścieków i wszystko może zagrać. Wtedy jednak skanalizowanie Laskowic trzeba będzie wykonać za środki własne. Bo na dotację już nie ma co liczyć. A wszystko to przez wyludnianie się gminy w 2006 r., kiedy sporządzano założenia projektu, nie przewidziano, że ubędzie aż tylu mieszkańców, co w konsekwencji spowoduje spadek ilości odprowadzanych ścieków. Lasow ice Wielkie Oś Szumirad Trzebiszyn Tuły Wędrynia Bez w skazania Remonty Inw estycje

10 10 Plan inwestycji gminnych na rok 2014 Cajtung 2013 nr 10 (52) Sołectwo Opis zadania Koszt w tym wydatki 2014 r. Chocianowice Budowa drogi zł zł Chudoba, Wędrynia Chudoba Rozbudowa pawilonu sportowo-świetlicowego zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rybackiego Budowa kanalizacji sanitarnej zadanie współfinansowane pożyczkami z WFOŚiGW: inwestycyjną i płatniczą (PROW) Rozbudowa remizy strażackiej wraz ze świetlicą wiejską zadanie współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zł zł ( zł) 2 ( zł) zł zł ( zł) 2 ( ) zł zł ( zł) 2 ( zł) 2 Budowa sieci oświetlenia drogowego zł zł Ciarka Wymiana pieca c.o. w kompleksie remizy strażackiej zł zł Ciarka, Gronowice Remont drogi zadania współfinansowane środkami z budżetu powiatu kluczborskiego zł zł ( zł) 2 ( zł) 2 Jasienie Budowa kanalizacji sanitarnej (plus tranzyt Oś Trzebiszyn) zł zł Laskowice Lasowice Małe sołectwo Lasowice Małe stowarzyszenie OSP Lasowice Wielkie Budowa drogi (Kasztanówka) zadanie współfinansowane środkami z budżetu województwa opolskiego zł zł ( zł) 2 ( zł) 2 Budowa sieci oświetlenia drogowego zł zł Budowa parkingu zadanie finansowane środkami z funduszu sołeckiego (dokładna lokalizacja zostanie ustalona odrębnie) Budowa kanalizacji sanitarnej zadania współfinansowane pożyczką z WFOŚiGW zł zł zł zł ( zł) 2 ( zł) 2 Wybrukowanie wjazdu do remizy strażackiej zł zł Rozbudowa sieci oświetlenia drogowego zł zł Dofinansowanie zakupu nowego samochodu strażackiego część finansowana środkami z funduszu sołeckiego 9000 zł 9000 zł Zakup bramy garażowej do remizy strażackiej 9000 zł 9000 zł Rozbudowa sieci wodociągowej zł zł Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej zł zł Szumirad Budowa sieci oświetlenia drogowego zł zł bez wskazania Zakup 2 szt. wiat przystankowych zł zł Razem zł zł (Trzebiszyn) (Rozbudowa oczyszczalni ścieków) ( zł) 2 ( zł) 2 1 Komisja rewizyjna rady gminy Lasowice Wielkie podczas posiedzenia 6 grudnia 2013 r. oraz komisja budżetu i finansów podczas posiedzenia 12 grudnia 2013 r. zwróciły uwagę na niewymienienie nazwy miejscowości w projekcie budżetu na rok Kwoty z wieloletniej prognozie finansowej uchwalonej 30 grudnia 2013 r.

11 Cajtung 2013 nr 10 (52) 11 Plan remontów gminnych na rok 2014 Sołectwo Opis zadania Wydatki Chocianowice Malowanie sal sekcyjnych w budynku szkoły zł Instalacja 2 par drzwi zewnętrznych w budynku przedszkola Wymiana 2 okien w budynku szkoły 9100 zł 5000 zł Chudoba Malowanie sali lekcyjnej w budynku szkoły 5000 zł Malowanie sali lekcyjnej i korytarza w budynku przedszkola Ogrodzenie szkolnego pomieszczenia na pojemniki na odpady komunalne Remont sanitariatu dla pracowników szkoły 5000 zł 3500 zł 1000 zł Gronowice Malowanie sali zabaw i szatni przedszkola w budynku szkoły 5600 zł Remont wieży w remizie strażackiej Wymiana okien w szkolnych pomieszczeniach gospodarczych 5000 zł 5000 zł Jasienie Remont sali lekcyjnej zł Laskowice Remont elewacji na przedszkolnym tarasie zł Wykonanie wylewki betonowej na zbiorniku szamba Wymiana części okien w budynku przedszkola 3000 zł 3000 zł Lasowice Małe Wymiana witryny w budynku dawnego GOK 4000 zł Lasowice Wielkie Wymiana okien w budynku przedszkola Remont chodnika przy budynku przedszkola Malowanie szatni uczniów i korytarza w piwnicy w budynku szkoły Wymiana drzwi wewnętrznych w budynku szkoły Remont wieży w remizie strażackiej Wymiana drzwi zewnętrznych w budynku Urzędu Gminy Ogrodzenie szkolnego pomieszczenia na pojemniki na odpady komunalne zł zł 6000 zł 5500 zł 5000 zł 4000 zł 3500 zł Wędrynia Remont obiektu zadanie finansowane środkami z funduszu sołeckiego 3000 zł Razem zł Nawierzchnia parkingu wytrzymała niecałe 3 lata Podczas XXXII sesji rady gminy Lasowice Wielkie, która odbyła się 11 grudnia 2013 r., radny Piotr Kisiel złożył zapytanie o jakość odbioru parkingu w Chudobie. Zastępca wójta Krzysztof Lech odpowiedział, że przy odbiorze gwarancyjnym komisja nie stwierdziła usterek. Inwestycja była współfinansowana środkami z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wykonawcą było PHU Ginter Blys w Chocianowicach.

12 12 Bohaterowie po alkoholu W 2013 r. gminna komisja ds. rozwiązywania problemów alkoholowych rozpatrywała 21 spraw dotyczących osób nadużywających alkoholu. W tym czasie na terenie gminy popełniono 15 przestępstw pod wpływem alkoholu. 24 razy policja zatrzymywała osoby do wytrzeźwienia. Dwoje dzieci zostało umieszczonych w domu dziecka ze względu na przemoc i problemy alkoholowe w rodzinie. Ilość punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy wynosi 29, z czego sprzedaż alkoholu powyżej 18% prowadzi 21 punktów. Założono, że w 2014 r. wpływy do budżetu gminy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wyniosą zł. Mieszkańcy jednak coraz rzadziej zaopatrują się w alkohol w sklepach na terenie naszej gminy, więc plan ten może pozostać niewykonany. Z puli tej zł zaplanowano na dotacje konkursowe dla stowarzyszeń. Zmiana studium Podczas XXXII sesji rady gminy Lasowice Wielkie, która odbyła się 11 grudnia 2013 r., uchwalono przystąpienie do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, przyjętego uchwałą z dnia 11 grudnia 2009 r. Obok nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową, produkcję i usługi założono wprowadzenie do studium m.in. możliwości lokalizacji odnawialnych źródeł energii, w tym elektrowni wiatrowych, biogazowni i fotowoltaniki. Chudoba Pożar sadzy Cajtung 2013 nr 10 (52) 10 grudnia 2013 r. w godzinach wieczornych w budynku mieszkalnym w Chudobie zapaliła się sadza w kominie. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Pożar zauważyły osoby postronne. W akcji ratowniczej uczestniczyła jednostka OSP w Chudobie. Trzebiszyn Pożar drzewa 25 grudnia 2013 r. w Trzebiszynie z nieustalonej przyczyny zapaliło się drzewo i otaczające go poszycie leśne. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. W akcji ratowniczej uczestniczyła jednostka OSP w Chudobie. Ziemia oleska Nowy samochód strażacki za pieniądze z Unii W poprzednim Cajtungu 1 informowaliśmy o zakupie nowoczesnego sprzętu ratownictwa technicznego dla oleskich strażaków, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Teraz z przyjemnością donosimy, że przy wsparciu z tego samego źródła strażacy oleskiej jednostki ratowniczo- -gaśniczej otrzymali na stan ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy MAN TGM 4x4, w automacie, z silnikiem 340 KM. Uroczystego przekazania dokonał 17 grudnia 2013 r. opolski komendant wojewódzki PSP nadbryg. Karol Stępień. 1 Nowy sprzęt oleskich strażaków za pieniądze z Unii, Cajtung 2013 nr 9 s. 13

13 Cajtung 2013 nr 10 (52) 13 Sołtysi wójtowi nie pomogą W grudniu 2013 r. został przeprowadzony cykl spotkań z mieszkańcami wszystkich sołectw na temat nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Pożyteczne, chociaż cierpkie dla tych, co gorliwie myli kubeczki po jogurcie i słoiczki po musztardzie, a potem dowiedzieli się, że zostali upakowani do jednego kubła z tymi, co wrzucali jak leci i wystawiali też jak leci. Ale nie w tym rzecz. Informacje o spotkaniach sugerowały, że są to zebrania wiejskie. Czyli coś, co nominalnie zwołuje sołtys, następnie to obwieszcza, podając przy okazji drugi termin, potem otwiera obrady, stwierdza prawomocność itd. Jednakże wójt też może zwołać zebranie wiejskie, tyle że najwcześniej w 37 dniu od doręczenia sołtysowi wniosku w tym przedmiocie i tylko gdy sołtys go zignoruje. Za to do wyłącznej kompetencji wójta należy zwoływanie zebrań wiejskich w celu wyboru (odwołania) sołtysa i członków rady sołeckiej w ślad za odpowiednią uchwałą rady gminy. W pozostałych przypadkach zwołanie zebrania wiejskiego jest elementarnym obowiązkiem sołtysów. W omawianym przypadku wystarczyło, by każdy z sołtysów poparł ogłoszenie wójta swoim obwieszczeniem. Nie spotkaliśmy go w żadnej wiosce. Przy okazji sołtysi odfajkowaliby obowiązek złożenia drugiej w ciągu roku kalendarzowego informacji o swojej działalności oraz o realizacji dochodów i wydatków sołectwa a także... zablokowaliby możliwość potencjalnego głosowania nad uchwałą w sprawie odwołania swojej osoby. Kto ostatni na mecie, ten wygrywa W bieżącej kadencji samorządu mieszkańcy gminy stali się mimowolnymi kibicami w iście osobliwej dziedzinie sportu nieprzestrzeganiu statutów. Póki co na czele znajduje się rada gminy, która zapomniała sobie ogłosić wybory sołtysów i członków rad sołeckich, chociaż na podjęcie stosownej uchwały miała aż 6 miesięcy. Przykładowi idącemu z góry starają się dorównać sołtysi. Ile opublikowali uchwał z zebrań wiejskich? (Pytanie retoryczne.) Członkowie rad sołeckich nie chcą odstawać, więc gonią czołówkę nieopracowywaniem projektów tych uchwał. (Wiemy, że jedna rada sołecka wykonuje, co do niej należy.) Najlepiej na tej rywalizacji wychodzi wójt: zwołuje zebrania wiejskie na skróty, korzystając z trybu wyborczego. W istocie nie narusza żadnego przepisu. Na szarym końcu jest komisja rewizyjna rady gminy, która robi co w jej mocy, aby dołączyć do tego wyścigu. Na razie 3 lata zbiera się do wypełnienia obowiązku przeprowadzenia kontroli gospodarki finansowej wszystkich sołectw. Zostało jej na to 11 miesięcy. Zdąży przed upływem kadencji, czy zadowoli się złotym medalem? Do nagrody specjalnej aspirują stowarzyszenia OSP. Wystarczy proste zestawienie: statut jednostki kontra odpis z KRS. Jest w statucie liczebność zarządu 8? To wybiera się 5 6 członków. Nie lepiej z tytulaturą. Trzeba wybrać wiceprezesa? To dla odmiany obsadza się stanowisko członka zarządu. Druhowie widać uczą się od najlepszych.

14 14 Cajtung 2013 nr 10 (52) Uczciwość nie popłaca. Po nowemu każdemu po równo A miało być tak pięknie. Ludzie przestaną podrzucać śmieci do koszy na cmentarzach czy przystankach lub wywozić je do lasu. Wyszło jak zwykle, a za karę będzie jak w socjalizmie. W ramach wdrażania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi gmina zaoferowała możliwość wystawiania kubłów rzadziej niż co miesiąc, wszak nie wszyscy są zdolni przez 30 dni wytworzyć górę śmieci. I część mieszkańców skorzystała z tej opcji. Ale tylko w deklaracji podatkowej. Nagrodą za spryt były nawet 3 wywozy gratis. Mogą spać spokojnie gmina nie przewiduje żadnych sankcji wobec nich. Zastosowano odpowiedzialność zbiorową i koszty rozłożono na tych, którzy wystawiali kubły przepisowo. Oni też zostaną objęci domiarem. Od stycznia 2014 r. czy będą proekologiczni, czy też nie będą płacić jak wszyscy (216 zł przy zbiórce selektywnej lub 324 zł na rok). Podczas XXXII sesji rady gminy Lasowice Wielkie, która odbyła się 11 grudnia 2013 r., sprawą zainteresował się przewodniczący rady gminy Rajmund Kinder. Wskazał propozycje rozwiązań, jednak radni tylko przeprowadzili luźną wymianę zdań na ten temat., Trzebiszyn Wojna dorosłych z pożytkiem dla dzieci Nie będzie części PSZOK w środku Trzebiszyna informował wójt podczas cyklu spotkań z mieszkańcami, które odbyły się w grudniu 2013 r. we wszystkich sołectwach. Całość zostanie urządzona z dala od zabudowań wsi, na terenie dawnej fermy. Powodem zmiany decyzji są uwarunkowania środowiskowe dotyczące hałasu. Podczas XXIII sesji rady gminy Lasowice Wielkie, która odbywa się 27 lutego 2013 r., przewodniczący rady gminy Rajmund Kinder stwierdził, że decyzje o lokalizacji części PSZOK w środku Trzebiszyna podjęto poza radą gminy. Odmienne zdanie wyraził przewodniczący komisji komunalno-rolnej i bezpieczeństwa publicznego Józef Kubica. Stwierdził, że komisja wraz z wójtem 15 lutego 2013 r. dokonała oględzin dawnej bazy materiałowo-sprzętowej drogowców i jednogłośnie zdecydowała, że teren nadaje się na lokalizację składowiska odpadów wymagających zadaszenia. Przeciwko tej decyzji interweniowały zgodnie organy sołectwa oraz koło DFK w Trzebiszynie. Ostatecznie mieszkańcy dopięli swego, a w międzyczasie skorzystały dzieci, którym przy okazji instalowania niedoszłego PSZOK urządzono skromny plac zabaw. Lasowice Wielkie Spotkanie z miłą niespodzianką 9 grudnia 2013 r. spotkanie odbyło się w Lasowicach Wielkich. Wójt opowiedział, jak ludzie szybko nauczyli się oszukiwać na śmieciach, rozdano książeczki opłat, mieszkańcy zgłosili sprawy ważne dla społeczności lokalnej. Na tym jednak spotkania nie zakończono. Organizatorzy, czyli sołtys i rada sołecka, przygotowali poczęstunek. Pierożki były pyszne stwierdzili jednogłośnie uczestnicy. W tej formie spotkania mogą się odbywać nawet co miesiąc.

15 Cajtung 2013 nr 10 (52) 15, Lasowice Małe Kopernik była kobietą, a Steinig... nazistą Niestety, Ernst Steinig nie żyje, więc nie dowiemy się, jaką deklarował narodowość. Może niemiecką, albo śląską lub polską, morawską lub łużycką, albo jeszcze inną lub był bezpaństwowcem. Tak czy siak przez jakiegoś wybitnego historyka z naszego urzędu gminy po nazwisku został jednoznacznie sklasyfikowany za stuprocentowego Niemca (idąc tym tokiem rozumowania Litwini uznali za swojego wieszcza Adamusa Mickieviciusa, Niemcy zaczęli traktować Nicolausa Copernicusa jako pruskiego astronoma itd.). Jakby to było przedmiotem wniosku o uhonorowanie olimpijczyka-medalisty z Lasowic Małych. Nasz wybitny historyk poszedł dalej i dla poparcia swojej racji wynalazł w internecie życiorys innego Ernsta Steiniga, zasłużonego jak w Radiu Erewań: nie dla sportu a dla Wehrmachtu, do tego urodzonego 16 lat później i 150 km dalej (we wsi Rogóżka). Trzeba przyznać rację doświadczonym radnym naszej gminy, którzy podnieśli ostatnio wątek obniżania się poziomu szkolnictwa: historia lokalna i obsługa przeglądarki internetowej przynajmniej te dwa przedmioty upadły. 11 grudnia 2013 r. radni mimochodem nadali nazwę ulicy w Lasowicach Wielkich. Dla proponowanych nazw w Lasowicach Małych urządzono w tym czasie igrzyska pn. konsultacje społeczne. Steiniga jako gminnego nazisty już w ogóle nie brano pod uwagę; pozostało odbić obrońcę chłopów Christiana Minkusa, któremu nie udało się przypasować internetowego sobowtóra ani znaleźć nań innego haka. Poszło gładko, tylko słuchaczom przewrażliwionym na punkcie utrzymania czystości rasowej gminy zapomniano powiedzieć o jednym. Wymyślony na poczekaniu autochton-ersatz Jan Brzechwa był poetą urodzonym na Ukrainie, ówcześnie w zaborze rosyjskim, do tego posiadał żydowskie pochodzenie... Z propozycją skromnego, publicznego upamiętnienia lokalnych bohaterów: Christiana Minkusa i Ernsta Steiniga wystąpiło stowarzyszenie Nasze Lasowice. W kręgu miłośników ziemi oleskiej temat postulowany był już w 2006 r. Wszystko wskazuje na to, że w tej kadencji samorządu sprawa nie doczeka szczęśliwego finału. Korzystając z gminnej metodyki narodowościowej można snuć obawy, że nowo nazwana ulica w Lasowicach Wielkich Parkowa nawiązuje do pobliskiego parku, ale nie wprost, tylko poprzez nazwisko podoficera Armii Czerwonej o nazwisku Парков, który wyzwalał wieś z widoku pałacu dworskiego, a mieszkańców z godności i tożsamości. Lasowice Małe OSP jednak nie ponad prawem Pismem z dnia 23 grudnia 2013 r. wicestarosta kluczborski Mieczysław Czapliński wezwał zarząd stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej do bezzwłocznego udostępnienia informacji publicznej na wniosek obywatela. Zainteresowani rozwojem małolasowickiej straży wciąż nie uzyskali odpowiedzi, co stało się z pieniędzmi z kalendarzy, wynajmu gminnego namiotu czy transportu darów, ile złomu przejechało przez wagę, czemu uchyla się od organizowania przepisanych prawem zebrań albo żąda od członków wspierających opłacania składki członkowskiej, chociaż statut stanowi inaczej.

16 16 Cajtung 2013 nr 10 (52) Historia lokalna Gerhard Orzechowski kontrowersyjny naukowiec z Olesna Zdjęcie: Biblioteka Uniwersytetu Humboldta w Berlinie Urodził się 14 listopada 1902 r. w Oleśnie (Rosenberg Oberschlesien). W latach studiował we Wrocławiu medycynę i chemię. W 1926 r. zdał lekarski egzamin państwowy. W 1927 r. uzyskał tytuł doktora. W 1934 r. habilitował się na Uniwersytecie Fryderyka Wilhelma w Berlinie. Prawdopodobnie w tym samym roku został nadetatowym profesorem na Uniwersytecie Christiana Albrechta w Kilonii (Szlezwik-Holsztyn). W okresie autor lub współautor 15 opracowań w dziedzinie medycyny, często opisujących wyniki eksperymentów naukowych testów leków na zwierzętach. Pod koniec II wojny światowej, jako szef zespołu badawczego w Kilonii, przedstawił silną pigułkę na bazie narkotyków D-IX, którą poddano testom na ludziach. Środek był elementem nazistowskich eksperymentów w celu wzmocnienia wytrzymałości żołnierzy w walce i zwiększenia poczucia ich własnej wartości. W 1947 r. lekarz specjalista chorób wewnętrznych. W 1950 r. ordynator oddziału wewnętrznego szpitala landowego Szlezwiku. W 1955 r. po likwidacji tego oddziału został kierownikiem oddziału klinicznego w firmie Dr. Madaus w Kolonii (Nadrenia Północna-Westfalia). Tutaj w 1970 r. przeszedł na emeryturę. Jeszcze w 1974 r. na łamach specjalistycznych czasopism obszernie publikował na temat farmacji. W tym samym roku wydał w swoim nowym opracowaniu dzieło Otto Gessnera pt. Rośliny trujące i lecznicze w Europie Środkowej. Brak danych, w którym roku zmarł. W 2002 r. ukazała się książka pt. Nazis on Speed, w której autor Wolf Kemper przedstawił wyniki badań nad specyfikiem Orzechowskiego D-IX. W skład D-IX wchodziły: eukodal pochodna morfiny, kokaina, kokaina syntetyczna firmy Merck oraz pervitin. Od listopada 1944 r. testowano go na więźniach obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen, których nazwano Pillenpatrouille (Patrol Pigułka). Królikami doświadczalnymi byli też członkowie małych oddziałów bojowych marynarki wojennej oraz młodociani żołnierze opelotki. Ostatecznie specyfik został podany komandosom z SS-Jagdeinsatz Donau. Zdaniem Kempera Hitler uważał, że znarkotyzowani żołnierze to jego ostatnia tajna broń, dzięki której zdoła wygrać wojnę. Wykorzystano materiały ze stron internetowych: Cajtung. Bezpłatny miesięcznik lokalny w gminie Lasowice Wielkie. Nakład: 90 egz. Wydawca i redaktor naczelny: Grzegorz Szyniec, Lasowice Wielkie 123. Współpraca: Agnieszka Szyniec, tel.: Za treść ogłoszeń i reklam nie odpowiadamy. Zastrzegamy sobie prawo adiustacji nadesłanych materiałów. Cajtung do pobrania w pliku pdf:

Opole, dnia 9 stycznia 2014 r. Poz. 104 UCHWAŁA NR XXXIII-228/13 RADY GMINY LASOWICE WIELKIE. z dnia 30 grudnia 2013 r.

Opole, dnia 9 stycznia 2014 r. Poz. 104 UCHWAŁA NR XXXIII-228/13 RADY GMINY LASOWICE WIELKIE. z dnia 30 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 9 stycznia 2014 r. Poz. 104 UCHWAŁA NR XXXIII-228/13 RADY GMINY LASOWICE WIELKIE z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR 40/VII/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Dębowiec na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. Zębowice, 2014-listopad-12 MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. I DOCHODY Na 2015 r. planuje się dochody gminy w wysokości 12 891 788 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 10 172

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r.

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 3 marca 2016 r. Poz. 1408 UCHWAŁA NR XV/119/16 RADY GMINY BUCZKOWICE z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Buczkowice na rok 2016

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku.

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku. Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach z dnia 30 maja 2008 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2008 rok. Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVIII/547/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach. z dnia 28 października 2009 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2009 rok

Uchwała Nr XLVIII/547/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach. z dnia 28 października 2009 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2009 rok Uchwała Nr XLVIII/547/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 października 2009 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2009 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 57 i 58 ustawy z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 21 grudnia 2016 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR XIX/197/16 RADY GMINY HERBY z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 465/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25.08.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/93/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VII/93/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VII/93/2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok.

UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok. UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok. Na podstawie art. 211, art. 212 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/20/15 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015

UCHWAŁA NR V/20/15 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015 UCHWAŁA NR V/20/15 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2015 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014

UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014 UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r.

UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94 Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2014 r. Zadania inwestycyjne w 2014 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/232/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM. z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013

UCHWAŁA NR XXXIV/232/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM. z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013 UCHWAŁA NR XXXIV/232/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY CHRZĄSTOWICE. z dnia r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2015

UCHWAŁA NR... RADY GMINY CHRZĄSTOWICE. z dnia r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2015 Projekt z dnia 9 listopada2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY CHRZĄSTOWICE z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015 WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015 Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 107/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 Dział

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 sierpnia 2015 r. Poz. 4208 UCHWAŁA NR 61/XI/2015 RADY GMINY MIEDŹNO z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XX/200/2016 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 28 września 2016 r.

UCHWAŁA Nr XX/200/2016 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 28 września 2016 r. UCHWAŁA Nr XX/200/2016 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 25 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 25 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Gminy Izabelin Na

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/102/2016 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku"

UCHWAŁA NR XIII/102/2016 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmian w Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku UCHWAŁA NR XIII/102/2016 RADY GMINY RUDNIKI z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/ 41 /2015 RADY GMINY BIERAWA. z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2015

UCHWAŁA NR VI/ 41 /2015 RADY GMINY BIERAWA. z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2015 UCHWAŁA NR VI/ 41 /2015 RADY GMINY BIERAWA z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok PROJEKT Uchwała Nr /2015 Rady Gminy Skąpe z dnia.. 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit i., pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY. w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/

DOCHODY BUDŻETU GMINY. w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/ Zał. Nr 1do uchwały nr IV/22/2002 DOCHODY BUDŻETU GMINY w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/ 010 Rolnictwo 900,00 - dochody za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt 500,00 - dochody

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 2732 UCHWAŁA NR V/18/2015 RADY GMINY KONDRATOWICE. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie statutu sołectwa Kowalskie

Wrocław, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 2732 UCHWAŁA NR V/18/2015 RADY GMINY KONDRATOWICE. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie statutu sołectwa Kowalskie DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 2732 UCHWAŁA NR V/18/2015 RADY GMINY KONDRATOWICE z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie statutu sołectwa Kowalskie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła:

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła: 1 Protokół nr 14/09 z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego w zakresie wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Na podstawie uchwały nr XXVI/223/09 Rady

Bardziej szczegółowo

Dotacja na realizację projektu "Motywacja - Deklaracja - Praca", z tego: ,69

Dotacja na realizację projektu Motywacja - Deklaracja - Praca, z tego: ,69 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII/34/11 Rady Gminy Dłutów z dnia 29 czerwca 2011 r. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW - ZADANIA WŁASNE w zł Dział Rozdział Określenie Zwiększenie Zmniejszenie 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r.

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r. Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr 112.2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. WYDATKI URZĄD GMINY Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 352,00 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/93/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 22 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/93/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 22 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/93/16 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dobromierz i planów pracy stałych Komisji Rady na 2016 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 15 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/209/2016 RADY GMINY CZARNA DĄBRÓWKA. z dnia 17 października 2016 r.

Gdańsk, dnia 15 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/209/2016 RADY GMINY CZARNA DĄBRÓWKA. z dnia 17 października 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 15 listopada 216 r. Poz. 3723 UCHWAŁA NR XXIII/29/216 RADY GMINY CZARNA DĄBRÓWKA z dnia 17 października 216 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na

Bardziej szczegółowo

Budżet gminy Mirzec na rok 2013

Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Dochody budżetu gminy na 2013 rok zaplanowane są w wysokości 23 032 956 zł. w tym: - dochody bieżące 22 307 454 zł. - dochody majątkowe 725 502 zł. Głównymi źródłami dochodów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLI/350/14 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 1 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2014 r.

UCHWAŁA Nr XLI/350/14 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 1 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2014 r. UCHWAŁA Nr XLI/35/14 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM z dnia 1 września 214 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 214 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII / 229 / 2010 RADY GMINY W WADOWICACH GÓRNYCH Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU

UCHWAŁA NR XLII / 229 / 2010 RADY GMINY W WADOWICACH GÓRNYCH Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU UCHWAŁA NR XLII / 229 / 2010 RADY GMINY W WADOWICACH GÓRNYCH Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU w sprawie zmian budżetu gminy Wadowice Górne na 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 11 września 2014 r. Poz. 3463 UCHWAŁA NR XXXIX/298/14 RADY GMINY DYGOWO. z dnia 5 września 2014 r.

Szczecin, dnia 11 września 2014 r. Poz. 3463 UCHWAŁA NR XXXIX/298/14 RADY GMINY DYGOWO. z dnia 5 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 11 września 2014 r. Poz. 3463 UCHWAŁA NR XXXIX/298/14 RADY GMINY DYGOWO z dnia 5 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU Projekt z dnia 9 marca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 października 2016 r. Poz. 4952 UCHWAŁA NR XXX/181/16 RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Radziechowy-Wieprz na

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 marca 2015 r. Poz. 1380 UCHWAŁA NR V/30/15 RADY GMINY ZEBRZYDOWICE z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia... 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia... 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2015 r. Projekt z dnia 13 sierpnia 2015 r. Zatwierdzony przez Wójta Jemielnicy UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA z dnia... 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/12/15 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 24 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.

UCHWAŁA NR VI/12/15 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 24 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. UCHWAŁA NR VI/12/15 RADY GMINY KAMIENNIK zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Gminy Smołdzino z dnia...

Uchwała Nr... Rady Gminy Smołdzino z dnia... Uchwała Nr... Rady Gminy Smołdzino z dnia... w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Smołdzino na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c d i lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 502 021,00 4 502 021,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4 502 021,00 4 502 021,00 6050 Wydatki inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/65/2015 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 13 października 2015 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2015 roku"

UCHWAŁA NR IX/65/2015 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 13 października 2015 r. w sprawie zmian w Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2015 roku UCHWAŁA NR IX/65/2015 RADY GMINY RUDNIKI z dnia 13 października 2015 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2015 roku" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 13 marca 2014 r. Poz. 1588 UCHWAŁA NR 305/XXXV/2014 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2014 r.

Bardziej szczegółowo

1.202.000,00 1.202.000,00

1.202.000,00 1.202.000,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/87/ 2004 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 22 stycznia 2004r PLAN WYDATKOW NA 2004 ROK Dz. Rozdz. Nazwa Wydatki bieżące Razem W tym Wynagrodz. i pochodne Dotacje Obsługa

Bardziej szczegółowo

150 Przetwórstwo przemysłowe ,00

150 Przetwórstwo przemysłowe ,00 Załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/110/12 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 23 lutego 2012 rok w sprawie dokonania zmiany budżetu gminy Łagiewniki na rok 2012 Plan wydatków majątkowych na 2012 rok według działów,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/78/15 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Długołęka na rok 2015

UCHWAŁA NR VI/78/15 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Długołęka na rok 2015 UCHWAŁA NR VI/78/15 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA w sprawie zmian w budżecie Gminy Długołęka na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r.,

Bardziej szczegółowo

Fundusz Sołecki rok

Fundusz Sołecki rok Załącznik nr 7 do Uchwały Nr / /2016 Rady Gminy Tuchomie z dnia 2016 r. Fundusz Sołecki - 2017 rok Lp Dział Rozdział Nazwa Sołectwa Nazwa zadania, przedsięwzięcia 1 2 3 4 5 6 7 Kwota Remont dróg, chodników,

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BAKAŁARZEWO NA LATA 2014 2020

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BAKAŁARZEWO NA LATA 2014 2020 OBJAŚNIENIA Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/13/2014 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 29 grudnia 2014 r. DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BAKAŁARZEWO NA LATA 2014 2020 Podstawą opracowania Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/251/2013 RADY GMINY CHYBIE. z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2013 r.

UCHWAŁA NR XXIX/251/2013 RADY GMINY CHYBIE. z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2013 r. UCHWAŁA NR XXIX/251/2013 RADY GMINY CHYBIE w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2013 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 oraz pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH. z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH. z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/19/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/19/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/19/15 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dobromierz i planów pracy stałych Komisji Rady na 2015 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

W Y D A T K I W Ł A S N E

W Y D A T K I W Ł A S N E Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 109 /2005 Burmistrza Miasta-Gminy Stryków z dnia 30 grudnia 2005 r. W Y D A T K I W Ł A S N E HARMONOGRAM wydatków według planu na dzień 30.12.2005 r. w zł. Plan Dział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia r. Projekt z dnia 19 grudnia 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji stałych na 2017 rok Na podstawie 72 ust. 1 i 101 ust. 1 Statutu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Rady Sołeckie i Świetlice wiejskie rok 2014

Rady Sołeckie i Świetlice wiejskie rok 2014 Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr III/12/14 z dnia 30 grudnia 2014 r, w sprawie zmian budżetu Gminy Miłosław na 2014 r. Rady Sołeckie i Świetlice wiejskie rok 2014 Pozostałe świetlice

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/148/17 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY. z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXIX/148/17 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY. z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok UCHWAŁA NR XXIX/148/17 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Zał. Nr 2a do uchwały Nr IV/16/2010 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2010r. Dział Rozdział Paragraf Treść

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/90/2015 RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI. z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

UCHWAŁA NR XIII/90/2015 RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI. z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok UCHWAŁA NR XIII/90/2015 RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, pkt. 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 66/2014 WÓJTA GMINY ŁAGIEWNIKI

ZARZĄDZENIE NR 66/2014 WÓJTA GMINY ŁAGIEWNIKI ZARZĄDZENIE NR 66/2014 WÓJTA GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łagiewniki za pierwsze półrocze 2014 roku oraz wykonania

Bardziej szczegółowo

1. Przyjmuje się plany pracy stałych komisji Rady Gminy Jeleniewo na 2016 rok zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

1. Przyjmuje się plany pracy stałych komisji Rady Gminy Jeleniewo na 2016 rok zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały. UCHWAŁA NR XIII.74.2016 RADY GMINY JELENIEWO w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji na 2016 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku Obecność na posiedzeniu Komisji przedstawia się według listy obecności załączonej

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Projekt z dnia 21 lipca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Na podstawie Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 17 sierpnia 2015 r. Poz. 1821 UCHWAŁA NR X/85/2015 RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM. z dnia 3 sierpnia 2015 r.

Opole, dnia 17 sierpnia 2015 r. Poz. 1821 UCHWAŁA NR X/85/2015 RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM. z dnia 3 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 17 sierpnia 2015 r. Poz. 1821 UCHWAŁA NR X/85/2015 RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM z dnia 3 sierpnia 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/298/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014

UCHWAŁA NR XLV/298/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014 UCHWAŁA NR XLV/298/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

Uchwała XXVI/172/08 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 sierpnia 2008 roku

Uchwała XXVI/172/08 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 sierpnia 2008 roku Uchwała XXVI/172/08 w sprawie: zmian w budżecie Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/138/15 RADY GMINY ŁUŻNA. z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XVII/138/15 RADY GMINY ŁUŻNA. z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XVII/138/15 RADY GMINY ŁUŻNA w sprawie zatwierdzenia planu pracy rady i stałych komisji Rady Łużna na 2016 r. Na podstawie art.18 ust.1, art. 18 a ust.1 i 4 i art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

0830 Wpływy z usług 56.500,00 zł. Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 22.

0830 Wpływy z usług 56.500,00 zł. Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 22. UCHWAŁA NR XIII/89/15 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN. z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010.

UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN. z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010. UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/196/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 23 marca 2016 roku

Kraków, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/196/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 23 marca 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 2117 UCHWAŁA NR XVIII/196/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz. 6842 UCHWAŁA NR VI.25.2015 RADY GMINY PRAŻMÓW. z dnia 15 kwietnia 2015 r.

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz. 6842 UCHWAŁA NR VI.25.2015 RADY GMINY PRAŻMÓW. z dnia 15 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz. 6842 UCHWAŁA NR VI.25.2015 RADY GMINY PRAŻMÓW z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

Ad 3 Pani Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy odczytała proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu.

Ad 3 Pani Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy odczytała proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu. Protokół nr 2/14 z posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy, które odbyło się w dniu 4 grudnia 2014 r., o godz. 15.00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rudziniec. Ad 1,2 Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 5 czerwca 2015 r. Poz. 2263 UCHWAŁA NR VIII/59/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU. z dnia 28 maja 2015 r.

Szczecin, dnia 5 czerwca 2015 r. Poz. 2263 UCHWAŁA NR VIII/59/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU. z dnia 28 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 5 czerwca 2015 r. Poz. 2263 UCHWAŁA NR VIII/59/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/99/16 RADY GMINY ŁUBNICE. z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXII/99/16 RADY GMINY ŁUBNICE. z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok UCHWAŁA NR XXII/99/16 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE NA CO JE WYDAJEMY

SKĄD MAMY PIENIĄDZE NA CO JE WYDAJEMY SKĄD MAMY PIENIĄDZE NA CO JE WYDAJEMY czyli informacje o budżecie G m i n y Z D Z I E S Z O W I C E w 2 0 1 5 r o k u Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy Dochody Gminy Zdzieszowice: 42.176.668 zł Dochody

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 21 października 2013 r.

Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 21 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2013 rok.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15 Protokół nr 11/2015 Dnia 15 października 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Wolsztyn, 15 października 2015 r. Budżetowa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 5186 UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 30 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 5186 UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 30 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 5186 UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY IZABELIN z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXV/234/10 RADY GMINY W MROZACH z dnia 20 kwietnia 2010r.

UCHWAŁA Nr XXXV/234/10 RADY GMINY W MROZACH z dnia 20 kwietnia 2010r. UCHWAŁA Nr XXXV/234/10 RADY GMINY W MROZACH z dnia 20 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U.

Bardziej szczegółowo

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia Uchwała Nr LVII/644/1 Rady Miasta Kędzierzyn Koźle z dnia 1 lipca 21r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 21 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

rok 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst

rok 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst L.p. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty/pożyczki środki pochodzące z innych

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok Projekt budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok opracowano na podstawie planowanej przez Ministerstwo Finansów subwencji ogólnej wraz

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/256/14 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLII/256/14 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok UCHWAŁA NR XLII/256/14 RADY GMINY STRZELECZKI z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2016 r. Projekt z dnia 8 września 2016 r. Zatwierdzony przez Wójta Jemielnicy UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA z dnia... 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2016 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo