CAJTUNG WITAMY W GMINIE LASOWICE WIELKIE NA ZIEMI OLESKIEJ. Nr 10 (52). Grudzień Parafia Ewangelicko-Augsburska Lasowice Wielkie Weekend singli

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CAJTUNG WITAMY W GMINIE LASOWICE WIELKIE NA ZIEMI OLESKIEJ. Nr 10 (52). Grudzień 2013. Parafia Ewangelicko-Augsburska Lasowice Wielkie Weekend singli"

Transkrypt

1 CAJTUNG ISSN: Rej. Pr.: 623 Sąd Okręgowy w Opolu Nr 10 (52). Grudzień 2013 WITAMY W GMINIE LASOWICE WIELKIE NA ZIEMI OLESKIEJ Oś Mikołajki w Osi 10 grudnia 2013 r. Święty Mikołaj odwiedził dzieci w Osi. Wszystkie przez cały rok były grzeczne, więc każde otrzymało paczkę prezentów. Parafia Ewangelicko-Augsburska Lasowice Wielkie Weekend singli W dniach 9 11 listopada 2013 r. w Beskidzkiej Oazie w Pisku na Zaolziu (Czechy) odbył się III diecezjalny zjazd osób pojedynczych, zorganizowany przez Lasowicki Dom Tolerancji i Kultury. Czas spędzony razem obfitował w społeczność, rozmowy, zabawę oraz odpoczynek relacjonuje Dorota Agnieszka Fenger na Zdjęcia: Grażyna Pasek Zdjęcie: Radni wyciągają wnioski z rozdawnictwa funduszu sołeckiego Radni gminy Lasowice Wielkie członkowie komisji budżetu i finansów podczas posiedzenia 12 grudnia 2013 r. zwrócili uwagę na przejadanie funduszu sołeckiego. Środki te powinny służyć do tworzenia trwałych zmian w przestrzeni publicznej poszczególnych miejscowości, albo uczestniczyć w tworzeniu nowych środków trwałych na użytek mieszkańców wsi stwierdzili jednogłośnie radni. Komisja zawnioskowała do rady gminy o ustalenie parytetów w obrębie funduszu sołeckiego, pomiędzy projektami twardymi a społeczno-kulturalnymi.

2 2 Minus 4 miliony w budżecie, 7 milionów długu idą chude lata dla gminy? Podczas XXXIII sesji rady gminy Lasowice Wielkie VI kadencji, która odbyła się 30 grudnia 2013 r., uchwalono wieloletnią prognozę finansową do roku Przyjęto, że rok 2013 gmina zakończyła z wynikiem budżetu minus ,00 zł i kwotą długu ,00 zł. Kolejne lata mają być na plusie, a całkowita spłata obecnego zadłużenia ma nastąpić z upływem 2018 r. Prace rady gminy Przewodniczący rady gminy Lasowice Wielkie Rajmund Kinder przedstawił terminarz sesji w I półroczu 2014 r.: 26 lutego, 26 marca, 23 kwietnia, 28 maja, 25 czerwca w sali posiedzeń urzędu gminy. Jednocześnie przewodniczący poszczególnych komisji rady gminy opracowali swoje plany pracy w 2014 r. komisje będą obradować: budżetu i finansów 7 razy, komunalno-rolna i bezpieczeństwa publicznego 6 razy, oświaty, kultury, sportu, zdrowia i pomocy społecznej 4 razy, rewizyjna 2 razy. Wstęp na sesje rady gminy oraz posiedzenia komisji jest przywilejem obywateli, a w przypadku sołtysów obowiązkiem nałożonym przez przepisy statutów sołectw. Cajtung 2013 nr 10 (52) Powiat kluczborski Nowe kierunki kształcenia 20 grudnia 2013 r. w Kluczborku odbyło się posiedzenie powiatowej rady zatrudnienia. Pozytywnie zaopiniowano poszerzenie oferty edukacyjnej szkół powiatu kluczborskiego. Od roku szkolnego 2014/2015 ZSZ nr 1 będzie kształcić w zawodzie cukiernika a Policealna Szkoła dla Dorosłych otworzy kierunek technika bhp. Radę zapoznano ze sprawozdaniem urzędu pracy za rok 2013 i informacją o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy. Zaopiniowano podział środków funduszu pracy na aktywne i fakultatywne formy przeciwdziałania bezrobociu w roku Gminę Lasowice Wielkie w powiatowej radzie zatrudnienia reprezentuje radna Agnieszka Szyniec. Komisje indagują wójta Komisja rewizyjna rady gminy Lasowice Wielkie podczas posiedzenia 6 grudnia 2013 r. oraz komisja budżetu i finansów podczas posiedzenia 12 grudnia 2013 r. zwróciły uwagę na zaplanowaną w budżecie gminy na rok 2014 wypłatę ekwiwalentu za urlop dla wójta, w kwocie ok zł. Wójt wytłumaczył, że nie korzystał z urlopu z uwagi na dłuższe nieobecności w pracy jego zastępcy i sekretarza gminy, ponadto wykonywane obowiązki nie pozwalają mu na korzystanie z urlopu. Inspektor ds. kadrowych Irena Urbanowicz wyjaśniła, że ani przewodniczący rady gminy, ani sama rada nie są pracodawcami wójta i nie mogą decydować o wykorzystywaniu przez niego urlopu. Ponadto radni zabezpieczyli zł na odprawę dla wójta po upływie kadencji.

3 Cajtung 2013 nr 10 (52) 3 Budżet gminy 2014 Podczas XXXIII sesji rady gminy Lasowice Wielkie VI kadencji, która odbyła się 30 grudnia 2013 r., uchwalono budżet gminy na rok 2014 (dane w ostatniej kolumnie tabeli). Pozycja rok dochody zł zł zł wydatki zł zł zł przychody zł zł zł rozchody zł zł zł plan inwestycji zł zł zł plan remontów zł zł zł pokrycie deficytu z kredytów i pożyczek zł zł zł pokrycie deficytu z nadwyżki budżetowej zł zł 0,00 zł rezerwy zł zł zł dotacje celowe zł zł zł dochody z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zł zł zł Budżet 2014 dla stowarzyszeń W budżecie gminy Lasowice Wielkie na rok 2014 radni uchwalili tys. złotych na dotacje dla stowarzyszeń. Tabela 1. Dotacje dla stowarzyszeń w drodze otwartych konkursów ofert Dział budżetu Kwota 851 Ochrona zdrowia zł 852 Pomoc społeczna zł 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł 926 Kultura fizyczna zł Tabela 2. Dotacje dla stowarzyszeń z pominięciem procedury konkursowej ( z wolnej ręki ) Dział budżetu Kwota 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9000,00 zł 1 W uzasadnieniu budżetu podano, że kwota zostanie przeznaczona na propagowanie sportu przez Gminne Kluby Sportowe, jednak gmina Lasowice Wielkie takich nie posiada, natomiast na jej terenie zarejestrowanych jest 6 stowarzyszeń kultury fizycznej: 3 ludowe zespoły sportowe i 3 uczniowskie kluby sportowe.

4 4 Fundusz sołecki na rok 2014 Cajtung 2013 nr 10 (52) Podczas XXXIII sesji rady gminy Lasowice Wielkie VI kadencji, która odbyła się 30 grudnia 2013 r., uchwalono plan wydatków jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego na rok Tym samym radni wypełnili swój ustawowy obowiązek kontroli merytorycznej wniosków uchwał zebrań wiejskich, nie wnosząc do nich żadnych uwag. Sołectwo Opis przedsięwzięcia Wydatki Chocianowice Zagospodarowanie stawu i przyległego skweru ,60 zł Chudoba Zagospodarowanie i utrzymanie obiektów i działek ,46 zł Ciarka Organizacja imprez integracyjnych 8990,10 zł Rozwój kultury fizycznej Utrzymanie zieleni 2000,00 zł 1000,00 zł Gronowice Zagospodarowanie działek i obiektów ,00 zł Jasienie Budowa parkingu (dokładna lokalizacja zostanie ustalona odrębnie) ,00 zł Utrzymanie działek 1585,60 zł Laskowice Zagospodarowanie i utrzymanie obiektów oraz ich doposażenie ,60 zł Lasowice Małe środki w dyspozycji sołectwa Lasowice Małe środki w dyspozycji stowarzyszenia OSP Organizacja imprez (Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dożynki) Organizacja imprezy mikołajkowej Zadaszenia wejścia do salki wiejskiej Dofinansowanie zakupu nowego samochodu strażackiego Zakup podkaszarki 1, utrzymanie, zieleni, dokończenie ogrodzenia placu zabaw ,00 zł 500,00 zł 1500,00 zł 9000,00 zł 3247,97 zł Lasowice Wielkie Zagospodarowanie działek i obiektów ,00 zł Utrzymanie zieleni i infrastruktury Organizacja imprez Oznakowanie obiektów i posesji 4000,00 zł 3000,00 zł 565,09 zł Oś Zagospodarowanie i utrzymanie sali wiejskiej i działek 6071,77 zł Organizacja imprez 1000,00 zł Szumirad Zakup materiałów do budowy wiaty 6000,00 zł Organizacja imprez Utrzymanie zieleni i infrastruktury placu zabaw Utrzymanie strony internetowej sołectwa 3475,94 zł 300,00 zł 300,00 zł 1 Być może OSP jeżeli do tego czasu prawomocnie nie zmieni się zarząd zezwoli władzom sołectwa na dokonanie zakupu podkaszarki, lecz wówczas dojdzie do kuriozalnej sytuacji: OSP będzie dysponować kosiarką gminną, a sołectwo podkaszarką gminną. 2 Temat tworzenia dziecięcego getta w Lasowicach Małych za pieniądze gminy wymaga odrębnego potraktowania.

5 Cajtung 2013 nr 10 (52) 5 Sołectwo Opis przedsięwzięcia Wydatki Trzebiszyn Organizacja imprez 3926,20 zł Ogrodzenie placu zabaw 2600,00 zł Utwardzenie boiska do piłki koszowej 2600,00 zł Utrzymanie zieleni, zakup sprzętu do piłki ręcznej 2500,00 zł Zakup rolet okiennych do sali wiejskiej 400,00 zł Zakup tablicy z regulaminem placu zabaw 150,00 zł Tuły Wyrównanie i ogrodzenie boiska ,52 zł Zakup paliwa do kosiarki 1963,00 zł Wędrynia Zagospodarowanie i utrzymanie zieleni 6000,00 zł Remont obiektu 3000,00 zł Zagospodarowanie obiektu 8121,13 zł Radni zawetowali swoją uchwałę Osobliwa decyzja zapadła podczas XXXIII sesji rady gminy Lasowice Wielkie VI kadencji, która odbyła się 30 grudnia 2013 r. W budżecie gminy na rok 2014 dofinansowanie do komunikacji autobusowej zostało ujęte (i przegłosowane) w rozdziale 80113, czyli pod szkolnictwem, podczas gdy wydatki na lokalny transport zborowy klasyfikuje się w rozdziale ten pozostał pusty. Oznacza to wycofanie się z połowy zadań określonych w uchwale podjętej 26 czerwca 2013 r., podczas XXVI sesji, w myśl której nawiązanie współpracy z powiatem kluczborskim miało na celu realizację dwóch zadań własnych gminy: lokalnego transportu zbiorowego oraz transportu uczniów. Przez najbliższy rok budżetowy pozostaną autobusy szkolne, które nie rozwiązują problemów przemieszczenia się ogółu mieszkańców oraz kursy PKS realizowane na własne ryzyko handlowe, które bez samorządowego dofinansowania dziś są, jutro może ich nie być. Już teraz żadnego połączenia ze swoim powiatem nie mają Chudoba, Szumirad i Wędrynia, a w soboty i niedziele autobusy kluczborskiego przewoźnika docierają jedynie do Jasieni, Lasowic Wielkich i Trzebiszyna. Jednocześnie Urząd Marszałkowski blokuje przewoźnika Luz, który od 1 stycznia 2014 r. chciał wejść na trasę Kluczbork Opole. Lasowiccy radni nie wykazują też zainteresowania przejęciem zarządu na przystankami, co pozwoliłoby m.in. na pobieranie opłat za zatrzymywanie się, z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków, ich budowę, przebudowę i remonty. Bez oglądania się na gminę swoje obowiązki wypełniają drogowcy: najpierw GDDKiA zainstalowała nowe znaki przystankowe przy DK 45, a ostatnio Zarząd Dróg Wojewódzkich postawił je wzdłuż DW 494. Miejsca zatrzymywania autobusów na drogach powiatowych i gminnych oznaczył przewoźnik, na własny koszt.

6 6 Cajtung 2013 nr 10 (52) Sprawozdanie ze stanu oświaty Podczas XXXII sesji rady gminy Lasowice Wielkie, która odbyła się 11 grudnia 2013 r., przedstawiono radnym sprawozdanie ze stanu gminnej oświaty w roku szkolnym 2012/2013. Struktura organizacyjna Zespołów Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnych w Chocianowicach i Lasowicach Wielkich w stosunku do ubiegłego okresu nie uległa zmianie każdy z nich dysponował 7 placówkami: 3 przedszkolami, 3 szkołami podstawowymi i 1 gimnazjum. Tabela 1. Ilość uczniów i kadr na przestrzeni ostatnich 3 lat ZGSP w Chocianowicach rok ZGSP w Lasowicach Wielkich uczniów (przedszkolaków) średnia ilość uczniów (przedszkolaków) na 1 placówkę 49,7 48,4 48,1 47,7 45,7 42,6 nauczycieli średnia ilość uczniów (przedszkolaków) na 1 nauczyciela 8,5 7,9 7,8 7,6 7,4 6,8 prac. administracji i obsługi Schemat organizacyjny systemu oświaty na terenie gminy Lasowice Wielkie. Strzałkami oznaczono kierunki dojazdów uczniów (przedszkolaków)

7 Cajtung 2013 nr 10 (52) 7 [pkt] Tabela 2. Wyniki sprawdzianu klas VI ZGSP w Chocianowicach SP w Chocianowicach SP w Gronowicach rok ZGSP w Lasowicach Wielkich SP w Chudobie SP w Laskowiach szkoła 23,8 26,0 18,1 22,2 20,3 25,1 21,3 21,1 średnia wojewódzka 22,2 23,5 22,2 23,5 22,2 23,5 22,2 23,5 średnia krajowa 22,8 24,0 22,8 24,0 22,8 24,0 22,8 24,0 [pkt] Tabela 3. Wyniki egzaminu gimnazjalnego ZGSP w Chocianowicach PG im. Jadwigi Śląskiej ZGSP w Lasowicach Wielkich PG im. Jacka Odrowąża średnia wojewódzka średnia krajowa ZGSP w Chocianowicach PG im. Jadwigi Śląskiej ZGSP w Lasowicach Wielkich PG im. Jacka Odrowąża rok język polski 57,6 68,1 63, ,4 60,8 59,6 61 historia, wos 60,1 53,0 59, ,2 52,0 56,3 58 matematyka 42,8 41,7 46, ,5 42,2 47,3 48 przyroda 48,7 40,5 49, ,4 53,6 58,1 59 język angielski 71,6 78,4 64,1 63 język niemiecki 81,5 73,6 69, ,3 74,0 69,3 58 średnia wojewódzka średnia krajowa Ciąg dalszy na stronie następnej Wyniki egzaminów z przedmiotów humanistycznych są dobre, zaś z przedmiotów ścisłych niskie. (radny Waldemar Drajok) Wypadamy nisko, zaś środki finansowe przekazywane z budżetu gminy na oświatę są wysokie. (przewodniczący rady gminy Lasowice Wielkie Rajmund Kinder) (z wypowiedzi podczas XXXII sesji rady gminy Lasowice Wielkie, która odbyła się 11 grudnia 2013 r.)

8 8 Cajtung 2013 nr 10 (52) Sprawozdanie ze stanu oświaty Ciąg dalszy ze strony poprzedniej Tabela 4. Wybrane dane o poszczególnych placówkach szkolnych (przedszkolnych) Placówka Ilość uczniów Zespół Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolny w Chocianowicach Przedszkole Samorządowe w Chocianowicach 33 Przedszkole Samorządowe w Gronowicach 24 Przedszkole Samorządowe w Jasieniach Szkoła Podstawowa w Chocianowicach 88 Szkoła Podstawowa w Gronowicach, klasy IV VI Szkoła Podstawowa w Jasieniach, klasy I III Publiczne Gimnazjum im. Jadwigi Śląskiej w Chocianowicach 105 Przedszkole Samorządowe w Chudobie Zrealizowane inwestycje, remonty 23 wymiana dachu 27 ocieplenie ścian zewnętrznych z malowaniem 37 remont ogrodzenia Zespół Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolny w Lasowicach Wielkich Przedszkole Samorządowe w Laskowicach Przedszkole Samorządowe w Lasowicach Wielkich 25 Szkoła Podstawowa w Chudobie, klasy IV VI Szkoła Podstawowa w Laskowicach Szkoła Podstawowa w Lasowicach Wielkich, klasy I III 56 Publiczne Gimnazjum im. Jacka Odrowąża w Lasowicach Wielkich 83 Uchwała budżetowa rady gminy na rok razem 635 Tabela 5. Oświata i wychowanie w budżecie gminy 35 instalacja monitoringu, położenie chodnika, wymiana ogrodzenia 17 malowanie korytarza, łazienki i zaplecza gospodarczego 34 malowanie sal lekcyjnych 48 malowanie korytarza, sal lekcyjnych i wejść do budynku Wydatki (dział 801) Ilość uczniów Średni wydatek na ucznia zł ,69 zł zł ,95 zł zł ,82 zł

9 Cajtung 2013 nr 10 (52) 9 Inwestycje i remonty w 2014 r. Wykres przedstawia poziom zaangażowania środków z budżetu gminy Lasowice Wielkie na rok 2014 w ujęciu terytorialnym. W przypadku inwestycji realizowanych w dwóch sołectwach wydatki zostały przypisane po połowie do każdego z nich ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł Chocianow ice Chudoba Ciarka Gronow ice Jasienie Laskow ice Lasow ice Małe sołectw o Na kolejnych stronach wyszczególniono zadania inwestycyjne i remontowe., Laskowice Kanalizacja Laskowic niepewna bo gmina wymiera Lasow ice Małe stow arzyszenie OSP Inwestycję budowy kanalizacji sanitarnej Laskowic ujęto w budżecie gminy Lasowice Wielkie na rok 2014 oraz w wieloletniej prognozie finansowej. Za źródło finansowania wskazano środki własne oraz pożyczkę z WFOŚiGW. Łączny nakład finansowy określono na 3,6 3,8 mln zł. Na 2014 r. zaplanowano wydatek na opracowanie dokumentacji. W 2015 r. byłaby szansa na zrealizowanie przedsięwzięcia. Ale nie wiadomo, czy tak się stanie. Podczas XXXII sesji rady gminy, która odbyła się 11 grudnia 2013 r., zastępca wójta Krzysztof Lech poinformował, że gmina spodziewa się kary nałożonej przez Unię Europejską za niewykonanie kanalizacji na terenie tzw. aglomeracji Trzebiszyn, w skład której wchodzą i Laskowice. Ale gdyby je wyłączyć z tego projektu, nie trzeba będzie rozbudowywać oczyszczalni ścieków i wszystko może zagrać. Wtedy jednak skanalizowanie Laskowic trzeba będzie wykonać za środki własne. Bo na dotację już nie ma co liczyć. A wszystko to przez wyludnianie się gminy w 2006 r., kiedy sporządzano założenia projektu, nie przewidziano, że ubędzie aż tylu mieszkańców, co w konsekwencji spowoduje spadek ilości odprowadzanych ścieków. Lasow ice Wielkie Oś Szumirad Trzebiszyn Tuły Wędrynia Bez w skazania Remonty Inw estycje

10 10 Plan inwestycji gminnych na rok 2014 Cajtung 2013 nr 10 (52) Sołectwo Opis zadania Koszt w tym wydatki 2014 r. Chocianowice Budowa drogi zł zł Chudoba, Wędrynia Chudoba Rozbudowa pawilonu sportowo-świetlicowego zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rybackiego Budowa kanalizacji sanitarnej zadanie współfinansowane pożyczkami z WFOŚiGW: inwestycyjną i płatniczą (PROW) Rozbudowa remizy strażackiej wraz ze świetlicą wiejską zadanie współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zł zł ( zł) 2 ( zł) zł zł ( zł) 2 ( ) zł zł ( zł) 2 ( zł) 2 Budowa sieci oświetlenia drogowego zł zł Ciarka Wymiana pieca c.o. w kompleksie remizy strażackiej zł zł Ciarka, Gronowice Remont drogi zadania współfinansowane środkami z budżetu powiatu kluczborskiego zł zł ( zł) 2 ( zł) 2 Jasienie Budowa kanalizacji sanitarnej (plus tranzyt Oś Trzebiszyn) zł zł Laskowice Lasowice Małe sołectwo Lasowice Małe stowarzyszenie OSP Lasowice Wielkie Budowa drogi (Kasztanówka) zadanie współfinansowane środkami z budżetu województwa opolskiego zł zł ( zł) 2 ( zł) 2 Budowa sieci oświetlenia drogowego zł zł Budowa parkingu zadanie finansowane środkami z funduszu sołeckiego (dokładna lokalizacja zostanie ustalona odrębnie) Budowa kanalizacji sanitarnej zadania współfinansowane pożyczką z WFOŚiGW zł zł zł zł ( zł) 2 ( zł) 2 Wybrukowanie wjazdu do remizy strażackiej zł zł Rozbudowa sieci oświetlenia drogowego zł zł Dofinansowanie zakupu nowego samochodu strażackiego część finansowana środkami z funduszu sołeckiego 9000 zł 9000 zł Zakup bramy garażowej do remizy strażackiej 9000 zł 9000 zł Rozbudowa sieci wodociągowej zł zł Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej zł zł Szumirad Budowa sieci oświetlenia drogowego zł zł bez wskazania Zakup 2 szt. wiat przystankowych zł zł Razem zł zł (Trzebiszyn) (Rozbudowa oczyszczalni ścieków) ( zł) 2 ( zł) 2 1 Komisja rewizyjna rady gminy Lasowice Wielkie podczas posiedzenia 6 grudnia 2013 r. oraz komisja budżetu i finansów podczas posiedzenia 12 grudnia 2013 r. zwróciły uwagę na niewymienienie nazwy miejscowości w projekcie budżetu na rok Kwoty z wieloletniej prognozie finansowej uchwalonej 30 grudnia 2013 r.

11 Cajtung 2013 nr 10 (52) 11 Plan remontów gminnych na rok 2014 Sołectwo Opis zadania Wydatki Chocianowice Malowanie sal sekcyjnych w budynku szkoły zł Instalacja 2 par drzwi zewnętrznych w budynku przedszkola Wymiana 2 okien w budynku szkoły 9100 zł 5000 zł Chudoba Malowanie sali lekcyjnej w budynku szkoły 5000 zł Malowanie sali lekcyjnej i korytarza w budynku przedszkola Ogrodzenie szkolnego pomieszczenia na pojemniki na odpady komunalne Remont sanitariatu dla pracowników szkoły 5000 zł 3500 zł 1000 zł Gronowice Malowanie sali zabaw i szatni przedszkola w budynku szkoły 5600 zł Remont wieży w remizie strażackiej Wymiana okien w szkolnych pomieszczeniach gospodarczych 5000 zł 5000 zł Jasienie Remont sali lekcyjnej zł Laskowice Remont elewacji na przedszkolnym tarasie zł Wykonanie wylewki betonowej na zbiorniku szamba Wymiana części okien w budynku przedszkola 3000 zł 3000 zł Lasowice Małe Wymiana witryny w budynku dawnego GOK 4000 zł Lasowice Wielkie Wymiana okien w budynku przedszkola Remont chodnika przy budynku przedszkola Malowanie szatni uczniów i korytarza w piwnicy w budynku szkoły Wymiana drzwi wewnętrznych w budynku szkoły Remont wieży w remizie strażackiej Wymiana drzwi zewnętrznych w budynku Urzędu Gminy Ogrodzenie szkolnego pomieszczenia na pojemniki na odpady komunalne zł zł 6000 zł 5500 zł 5000 zł 4000 zł 3500 zł Wędrynia Remont obiektu zadanie finansowane środkami z funduszu sołeckiego 3000 zł Razem zł Nawierzchnia parkingu wytrzymała niecałe 3 lata Podczas XXXII sesji rady gminy Lasowice Wielkie, która odbyła się 11 grudnia 2013 r., radny Piotr Kisiel złożył zapytanie o jakość odbioru parkingu w Chudobie. Zastępca wójta Krzysztof Lech odpowiedział, że przy odbiorze gwarancyjnym komisja nie stwierdziła usterek. Inwestycja była współfinansowana środkami z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wykonawcą było PHU Ginter Blys w Chocianowicach.

12 12 Bohaterowie po alkoholu W 2013 r. gminna komisja ds. rozwiązywania problemów alkoholowych rozpatrywała 21 spraw dotyczących osób nadużywających alkoholu. W tym czasie na terenie gminy popełniono 15 przestępstw pod wpływem alkoholu. 24 razy policja zatrzymywała osoby do wytrzeźwienia. Dwoje dzieci zostało umieszczonych w domu dziecka ze względu na przemoc i problemy alkoholowe w rodzinie. Ilość punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy wynosi 29, z czego sprzedaż alkoholu powyżej 18% prowadzi 21 punktów. Założono, że w 2014 r. wpływy do budżetu gminy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wyniosą zł. Mieszkańcy jednak coraz rzadziej zaopatrują się w alkohol w sklepach na terenie naszej gminy, więc plan ten może pozostać niewykonany. Z puli tej zł zaplanowano na dotacje konkursowe dla stowarzyszeń. Zmiana studium Podczas XXXII sesji rady gminy Lasowice Wielkie, która odbyła się 11 grudnia 2013 r., uchwalono przystąpienie do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, przyjętego uchwałą z dnia 11 grudnia 2009 r. Obok nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową, produkcję i usługi założono wprowadzenie do studium m.in. możliwości lokalizacji odnawialnych źródeł energii, w tym elektrowni wiatrowych, biogazowni i fotowoltaniki. Chudoba Pożar sadzy Cajtung 2013 nr 10 (52) 10 grudnia 2013 r. w godzinach wieczornych w budynku mieszkalnym w Chudobie zapaliła się sadza w kominie. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Pożar zauważyły osoby postronne. W akcji ratowniczej uczestniczyła jednostka OSP w Chudobie. Trzebiszyn Pożar drzewa 25 grudnia 2013 r. w Trzebiszynie z nieustalonej przyczyny zapaliło się drzewo i otaczające go poszycie leśne. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. W akcji ratowniczej uczestniczyła jednostka OSP w Chudobie. Ziemia oleska Nowy samochód strażacki za pieniądze z Unii W poprzednim Cajtungu 1 informowaliśmy o zakupie nowoczesnego sprzętu ratownictwa technicznego dla oleskich strażaków, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Teraz z przyjemnością donosimy, że przy wsparciu z tego samego źródła strażacy oleskiej jednostki ratowniczo- -gaśniczej otrzymali na stan ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy MAN TGM 4x4, w automacie, z silnikiem 340 KM. Uroczystego przekazania dokonał 17 grudnia 2013 r. opolski komendant wojewódzki PSP nadbryg. Karol Stępień. 1 Nowy sprzęt oleskich strażaków za pieniądze z Unii, Cajtung 2013 nr 9 s. 13

13 Cajtung 2013 nr 10 (52) 13 Sołtysi wójtowi nie pomogą W grudniu 2013 r. został przeprowadzony cykl spotkań z mieszkańcami wszystkich sołectw na temat nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Pożyteczne, chociaż cierpkie dla tych, co gorliwie myli kubeczki po jogurcie i słoiczki po musztardzie, a potem dowiedzieli się, że zostali upakowani do jednego kubła z tymi, co wrzucali jak leci i wystawiali też jak leci. Ale nie w tym rzecz. Informacje o spotkaniach sugerowały, że są to zebrania wiejskie. Czyli coś, co nominalnie zwołuje sołtys, następnie to obwieszcza, podając przy okazji drugi termin, potem otwiera obrady, stwierdza prawomocność itd. Jednakże wójt też może zwołać zebranie wiejskie, tyle że najwcześniej w 37 dniu od doręczenia sołtysowi wniosku w tym przedmiocie i tylko gdy sołtys go zignoruje. Za to do wyłącznej kompetencji wójta należy zwoływanie zebrań wiejskich w celu wyboru (odwołania) sołtysa i członków rady sołeckiej w ślad za odpowiednią uchwałą rady gminy. W pozostałych przypadkach zwołanie zebrania wiejskiego jest elementarnym obowiązkiem sołtysów. W omawianym przypadku wystarczyło, by każdy z sołtysów poparł ogłoszenie wójta swoim obwieszczeniem. Nie spotkaliśmy go w żadnej wiosce. Przy okazji sołtysi odfajkowaliby obowiązek złożenia drugiej w ciągu roku kalendarzowego informacji o swojej działalności oraz o realizacji dochodów i wydatków sołectwa a także... zablokowaliby możliwość potencjalnego głosowania nad uchwałą w sprawie odwołania swojej osoby. Kto ostatni na mecie, ten wygrywa W bieżącej kadencji samorządu mieszkańcy gminy stali się mimowolnymi kibicami w iście osobliwej dziedzinie sportu nieprzestrzeganiu statutów. Póki co na czele znajduje się rada gminy, która zapomniała sobie ogłosić wybory sołtysów i członków rad sołeckich, chociaż na podjęcie stosownej uchwały miała aż 6 miesięcy. Przykładowi idącemu z góry starają się dorównać sołtysi. Ile opublikowali uchwał z zebrań wiejskich? (Pytanie retoryczne.) Członkowie rad sołeckich nie chcą odstawać, więc gonią czołówkę nieopracowywaniem projektów tych uchwał. (Wiemy, że jedna rada sołecka wykonuje, co do niej należy.) Najlepiej na tej rywalizacji wychodzi wójt: zwołuje zebrania wiejskie na skróty, korzystając z trybu wyborczego. W istocie nie narusza żadnego przepisu. Na szarym końcu jest komisja rewizyjna rady gminy, która robi co w jej mocy, aby dołączyć do tego wyścigu. Na razie 3 lata zbiera się do wypełnienia obowiązku przeprowadzenia kontroli gospodarki finansowej wszystkich sołectw. Zostało jej na to 11 miesięcy. Zdąży przed upływem kadencji, czy zadowoli się złotym medalem? Do nagrody specjalnej aspirują stowarzyszenia OSP. Wystarczy proste zestawienie: statut jednostki kontra odpis z KRS. Jest w statucie liczebność zarządu 8? To wybiera się 5 6 członków. Nie lepiej z tytulaturą. Trzeba wybrać wiceprezesa? To dla odmiany obsadza się stanowisko członka zarządu. Druhowie widać uczą się od najlepszych.

14 14 Cajtung 2013 nr 10 (52) Uczciwość nie popłaca. Po nowemu każdemu po równo A miało być tak pięknie. Ludzie przestaną podrzucać śmieci do koszy na cmentarzach czy przystankach lub wywozić je do lasu. Wyszło jak zwykle, a za karę będzie jak w socjalizmie. W ramach wdrażania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi gmina zaoferowała możliwość wystawiania kubłów rzadziej niż co miesiąc, wszak nie wszyscy są zdolni przez 30 dni wytworzyć górę śmieci. I część mieszkańców skorzystała z tej opcji. Ale tylko w deklaracji podatkowej. Nagrodą za spryt były nawet 3 wywozy gratis. Mogą spać spokojnie gmina nie przewiduje żadnych sankcji wobec nich. Zastosowano odpowiedzialność zbiorową i koszty rozłożono na tych, którzy wystawiali kubły przepisowo. Oni też zostaną objęci domiarem. Od stycznia 2014 r. czy będą proekologiczni, czy też nie będą płacić jak wszyscy (216 zł przy zbiórce selektywnej lub 324 zł na rok). Podczas XXXII sesji rady gminy Lasowice Wielkie, która odbyła się 11 grudnia 2013 r., sprawą zainteresował się przewodniczący rady gminy Rajmund Kinder. Wskazał propozycje rozwiązań, jednak radni tylko przeprowadzili luźną wymianę zdań na ten temat., Trzebiszyn Wojna dorosłych z pożytkiem dla dzieci Nie będzie części PSZOK w środku Trzebiszyna informował wójt podczas cyklu spotkań z mieszkańcami, które odbyły się w grudniu 2013 r. we wszystkich sołectwach. Całość zostanie urządzona z dala od zabudowań wsi, na terenie dawnej fermy. Powodem zmiany decyzji są uwarunkowania środowiskowe dotyczące hałasu. Podczas XXIII sesji rady gminy Lasowice Wielkie, która odbywa się 27 lutego 2013 r., przewodniczący rady gminy Rajmund Kinder stwierdził, że decyzje o lokalizacji części PSZOK w środku Trzebiszyna podjęto poza radą gminy. Odmienne zdanie wyraził przewodniczący komisji komunalno-rolnej i bezpieczeństwa publicznego Józef Kubica. Stwierdził, że komisja wraz z wójtem 15 lutego 2013 r. dokonała oględzin dawnej bazy materiałowo-sprzętowej drogowców i jednogłośnie zdecydowała, że teren nadaje się na lokalizację składowiska odpadów wymagających zadaszenia. Przeciwko tej decyzji interweniowały zgodnie organy sołectwa oraz koło DFK w Trzebiszynie. Ostatecznie mieszkańcy dopięli swego, a w międzyczasie skorzystały dzieci, którym przy okazji instalowania niedoszłego PSZOK urządzono skromny plac zabaw. Lasowice Wielkie Spotkanie z miłą niespodzianką 9 grudnia 2013 r. spotkanie odbyło się w Lasowicach Wielkich. Wójt opowiedział, jak ludzie szybko nauczyli się oszukiwać na śmieciach, rozdano książeczki opłat, mieszkańcy zgłosili sprawy ważne dla społeczności lokalnej. Na tym jednak spotkania nie zakończono. Organizatorzy, czyli sołtys i rada sołecka, przygotowali poczęstunek. Pierożki były pyszne stwierdzili jednogłośnie uczestnicy. W tej formie spotkania mogą się odbywać nawet co miesiąc.

15 Cajtung 2013 nr 10 (52) 15, Lasowice Małe Kopernik była kobietą, a Steinig... nazistą Niestety, Ernst Steinig nie żyje, więc nie dowiemy się, jaką deklarował narodowość. Może niemiecką, albo śląską lub polską, morawską lub łużycką, albo jeszcze inną lub był bezpaństwowcem. Tak czy siak przez jakiegoś wybitnego historyka z naszego urzędu gminy po nazwisku został jednoznacznie sklasyfikowany za stuprocentowego Niemca (idąc tym tokiem rozumowania Litwini uznali za swojego wieszcza Adamusa Mickieviciusa, Niemcy zaczęli traktować Nicolausa Copernicusa jako pruskiego astronoma itd.). Jakby to było przedmiotem wniosku o uhonorowanie olimpijczyka-medalisty z Lasowic Małych. Nasz wybitny historyk poszedł dalej i dla poparcia swojej racji wynalazł w internecie życiorys innego Ernsta Steiniga, zasłużonego jak w Radiu Erewań: nie dla sportu a dla Wehrmachtu, do tego urodzonego 16 lat później i 150 km dalej (we wsi Rogóżka). Trzeba przyznać rację doświadczonym radnym naszej gminy, którzy podnieśli ostatnio wątek obniżania się poziomu szkolnictwa: historia lokalna i obsługa przeglądarki internetowej przynajmniej te dwa przedmioty upadły. 11 grudnia 2013 r. radni mimochodem nadali nazwę ulicy w Lasowicach Wielkich. Dla proponowanych nazw w Lasowicach Małych urządzono w tym czasie igrzyska pn. konsultacje społeczne. Steiniga jako gminnego nazisty już w ogóle nie brano pod uwagę; pozostało odbić obrońcę chłopów Christiana Minkusa, któremu nie udało się przypasować internetowego sobowtóra ani znaleźć nań innego haka. Poszło gładko, tylko słuchaczom przewrażliwionym na punkcie utrzymania czystości rasowej gminy zapomniano powiedzieć o jednym. Wymyślony na poczekaniu autochton-ersatz Jan Brzechwa był poetą urodzonym na Ukrainie, ówcześnie w zaborze rosyjskim, do tego posiadał żydowskie pochodzenie... Z propozycją skromnego, publicznego upamiętnienia lokalnych bohaterów: Christiana Minkusa i Ernsta Steiniga wystąpiło stowarzyszenie Nasze Lasowice. W kręgu miłośników ziemi oleskiej temat postulowany był już w 2006 r. Wszystko wskazuje na to, że w tej kadencji samorządu sprawa nie doczeka szczęśliwego finału. Korzystając z gminnej metodyki narodowościowej można snuć obawy, że nowo nazwana ulica w Lasowicach Wielkich Parkowa nawiązuje do pobliskiego parku, ale nie wprost, tylko poprzez nazwisko podoficera Armii Czerwonej o nazwisku Парков, który wyzwalał wieś z widoku pałacu dworskiego, a mieszkańców z godności i tożsamości. Lasowice Małe OSP jednak nie ponad prawem Pismem z dnia 23 grudnia 2013 r. wicestarosta kluczborski Mieczysław Czapliński wezwał zarząd stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej do bezzwłocznego udostępnienia informacji publicznej na wniosek obywatela. Zainteresowani rozwojem małolasowickiej straży wciąż nie uzyskali odpowiedzi, co stało się z pieniędzmi z kalendarzy, wynajmu gminnego namiotu czy transportu darów, ile złomu przejechało przez wagę, czemu uchyla się od organizowania przepisanych prawem zebrań albo żąda od członków wspierających opłacania składki członkowskiej, chociaż statut stanowi inaczej.

CAJTUNG. Konserwacja zabytku WITAMY W GMINIE LASOWICE WIELKIE NA ZIEMI OLESKIEJ. Nr 4 (46). Maj 2013. Jasienie

CAJTUNG. Konserwacja zabytku WITAMY W GMINIE LASOWICE WIELKIE NA ZIEMI OLESKIEJ. Nr 4 (46). Maj 2013. Jasienie CAJTUNG ISSN: 2082-2618 Rej. Pr.: 623 Sąd Okręgowy w Opolu Nr 4 (46). Maj 2013 WITAMY W GMINIE LASOWICE WIELKIE NA ZIEMI OLESKIEJ Jasienie Lasowice Małe Radość i satysfakcja z boiska Konserwacja zabytku

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK Projekt budżetu Gminy Pawłowiczki na 2015 rok został opracowany na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów, między innymi: - ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

ALBIGOWA CIERPISZ GŁUCHÓW HANDZLÓWKA KOSINA KRACZKOWA ROGÓŻNO SONINA 1 (78)... 2014 WYSOKA W

ALBIGOWA CIERPISZ GŁUCHÓW HANDZLÓWKA KOSINA KRACZKOWA ROGÓŻNO SONINA 1 (78)... 2014 WYSOKA W www. gminalancut.pl nr 1 (78)... marzec 2014 ISSN 1731-9773 str. ALBIGOWA CIERPISZ GŁUCHÓW HANDZLÓWKA KOSINA KRACZKOWA ROGÓŻNO SONINA WYSOKA W numerze: Rok 2013 w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie VI kadencji samorządu Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 2010-2014:

Podsumowanie VI kadencji samorządu Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 2010-2014: BIULETYN www.podkowalesna.pl ISSN 2083-019X dwumiesięcznik nr 5/62/ listopad 2014 Cztery lata temu powierzyliście mi Państwo funkcję burmistrza miasta Podkowa Leśna. Teraz, na koniec upływającej kadencji,

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ŁĘCZYCA NA 2014 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ŁĘCZYCA NA 2014 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ŁĘCZYCA NA 2014 ROK Projekt uchwały budżetowej jest podstawą gospodarki finansowej Gminy do czasu uchwalenia uchwały budżetowej. Projekt uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20 Protokół Nr XXX z XXX Sesji Rady Gminy Sochocin z dnia 25 czerwca 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy Sochocin pod przewodnictwem Pana Dariusza Świercza - Przewodniczącego Rady Gminy Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

NASZE JUTRO. W zimowej szacie. Nr 235 styczeń 2010 r. ISSN 1425-4735

NASZE JUTRO. W zimowej szacie. Nr 235 styczeń 2010 r. ISSN 1425-4735 WŁOSZAKOWICE Karol Kurpiński 1785-1857 NASZE JUTRO Nr 235 styczeń 2010 r. ISSN 1425-4735 MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO - SPOŁECZNO - KULTURALNY Gminnego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach W zimowej szacie 2

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. P r o t o k ó ł Nr XII/2011 sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbyła się w dniu 22 września 2011 r. w sali obrad Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu. Obrady trwały od godz. 9.00 12.00. Posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 17 marca 2014 r. Poz. 784 SPRAWOZDANIE NR 1 STAROSTY KLUCZBORSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2014 r.

Opole, dnia 17 marca 2014 r. Poz. 784 SPRAWOZDANIE NR 1 STAROSTY KLUCZBORSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 17 marca 2014 r. Poz. 784 SPRAWOZDANIE NR 1 STAROSTY KLUCZBORSKIEGO z dnia 31 stycznia 2014 r. Sprawozdanie Starosty Kluczborskiego z działalności Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r.

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. 1 PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. odbytej w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Iłowej, przy ul. Żagańskiej 15 Pan Przewodniczący Rady na podstawie listy

Bardziej szczegółowo

www.strzegom.pl Gminy Strzegom 7 lutego 2009 r. Nr 8/95/09 Bezpłatny ISSN 1508-2253 Dwa lata za nami. Wydanie specjalne

www.strzegom.pl Gminy Strzegom 7 lutego 2009 r. Nr 8/95/09 Bezpłatny ISSN 1508-2253 Dwa lata za nami. Wydanie specjalne Gminy Strzegom 7 lutego 2009 r. Nr 8/95/09 Bezpłatny ISSN 1508-2253 Dwa lata za nami. Wydanie specjalne Szanowni Państwo, za nami połowa kadencji władz samorządowych gminy Strzegom wybranych na lata 2006

Bardziej szczegółowo

Protokół XV/12 z XV Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 28 marca 2012 r.

Protokół XV/12 z XV Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 28 marca 2012 r. Protokół XV/12 z XV Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 28 marca 2012 r. Obrady XV Sesji Rady Gminy rozpoczęły się o godz. 9 00 i trwały do godz. 12 25. Miejsce obrad Gminny Ośrodek Kultury

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl FUNDUSZ SOŁECKI w p y t a n i a c h i o d p o w i e d z i a c h Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich www.sllgo.pl Publikacja Fundusz sołecki w pytaniach i odpowiedziach powstała w programie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

Protokół nr V/2011. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 03 marca 2011 roku w sali konferencyjnej

Protokół nr V/2011. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 03 marca 2011 roku w sali konferencyjnej Protokół nr V/2011 z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie odbytej w dniu 03 marca 2011 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Andrzej Pilarski o godzinie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXXVI/ 13 z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 października 2013 roku.

Protokół nr XXXVI/ 13 z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 października 2013 roku. Protokół nr XXXVI/ 13 z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 października 2013 roku. Obrady sesji odbyły się w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 z XXIV Sesji Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski odbytej w dniu 29 czerwca 2004 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski w godz.10 13 10 Ogólna liczba radnych 15,

Bardziej szczegółowo

Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw

Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw luty 2011 nr 2 (164) Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw Budżet Gminy Izabelin na 2011 rok str. 2-4 Powstaje projekt systemu odwodnień Gminy Izabelin str. 7 100 lat Dzieła Lasek

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Gminne Wiadomości. To sposób na uciążliwych! Koszarowa w remoncie. Pilnie potrzebna jest krew! Wielka nagroda dla Strzegomia

Strzegom. Gminne Wiadomości. To sposób na uciążliwych! Koszarowa w remoncie. Pilnie potrzebna jest krew! Wielka nagroda dla Strzegomia Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 16, 21.05.2013 r. Rok II ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 04.06.2013 r w numerze: STRZEGOM Wielka nagroda dla Strzegomia Wyróżnienie marszałka

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 24 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 24 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2013 rok. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r.

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr VI/03 z obrad Rady Gminy w Borzęcinie odbytej w dniu 1 marca 2003 r. w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Borzęcinie

P R O T O K Ó Ł Nr VI/03 z obrad Rady Gminy w Borzęcinie odbytej w dniu 1 marca 2003 r. w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Borzęcinie P R O T O K Ó Ł Nr VI/03 z obrad Rady Gminy w Borzęcinie odbytej w dniu 1 marca 2003 r. w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Borzęcinie Data utworzenia 2003-03-1 Numer aktu 6 Kadencja Kadencja 2002-2006 P R

Bardziej szczegółowo

maj 2010 nr 5 (155) Referendum gminne str. 3 Wywiad z Waldemarem Roszkiewiczem str. 4 Otwarcie ORLIKA 2012 str. 11

maj 2010 nr 5 (155) Referendum gminne str. 3 Wywiad z Waldemarem Roszkiewiczem str. 4 Otwarcie ORLIKA 2012 str. 11 maj 2010 nr 5 (155) Referendum gminne str. 3 Wywiad z Waldemarem Roszkiewiczem str. 4 Otwarcie ORLIKA 2012 str. 11 W NUMERZE Strona 3 Referendum gminne Strona 4 Wywiad z Waldemarem Roszkiewiczem Strona

Bardziej szczegółowo

Gminy Brzeszcze cena 1 zł (w tym VAT 8%) nakład 1000 egz. ISSN 2300-0619

Gminy Brzeszcze cena 1 zł (w tym VAT 8%) nakład 1000 egz. ISSN 2300-0619 Nr 3 wrzesień 2013 Biuletyn Informacyjny Gminy Brzeszcze cena 1 zł (w tym VAT 8%) nakład 1000 egz. ISSN 2300-0619 Obligacje to pieniądze na inwestycje Brzeszcze Jawiszowice Przecieszyn SkidziŃ Wilczkowice

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r.

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. Obrady sesji rozpoczęto o godz. 9.10 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Stan Rady- 15 radnych. Obecnych wg. załączonej

Bardziej szczegółowo

opłaty za psa 15 marca mija termin Nie zapomnij! nr 01 (145) styczeń 2015 ISSN 1233-0574 Walentynki z Anią Rusowicz w CKiBP

opłaty za psa 15 marca mija termin Nie zapomnij! nr 01 (145) styczeń 2015 ISSN 1233-0574 Walentynki z Anią Rusowicz w CKiBP nr 01 (145) styczeń 2015 ISSN 1233-0574 15 marca mija termin opłaty za psa Nie zapomnij! Oferta wynajmu sal w gminnych świetlicach i Domu Osiedlowym Walentynki z Anią Rusowicz w CKiBP Bądź fit w nowym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

POWIAT DRAWSKI 2006-2010. Kadencja pod znakiem inwestycji

POWIAT DRAWSKI 2006-2010. Kadencja pod znakiem inwestycji POWIAT DRAWSKI 2006-2010 Kadencja pod znakiem inwestycji Przewodniczący Rady Stanisław Mikołajczyk Szanowni Państwo, pod koniec 2006 roku odbyły się wybory do wszystkich szczebli samorządów w Polsce. W

Bardziej szczegółowo