R. 66(78) Warszawa, 1-2 stycznia 2010 r. Nr 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "R. 66(78) Warszawa, 1-2 stycznia 2010 r. Nr 1"

Transkrypt

1 R. 66(78) Warszawa, 1-2 stycznia 2010 r. Nr 1 Poz WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o treści ogólnej 004 Informatyka 005 Zarządzanie. Biurowość 1 FILOZOFIA Psychologia 2 RELIGIA. TEOLOGIA 272 Kościół rzymskokatolicki 3 NAUKI SPOŁECZNE. PRAWO. ADMINISTRACJA 30 Metodologia nauk społecznych. Polityka społeczna. Problematyka płci. Socjografia Statystyka. Demografia 316 Socjologia 32 Nauki polityczne. Polityka 33 Nauki ekonomiczne 331 Praca 336 Finanse. Podatki 338/339 Gospodarka. Handel Turystyka /354 Prawo. Administracja publiczna. Gospodarka komunalna 355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne 364/368 Opieka społeczna. Ubezpieczenia. Konsumeryzm 37 Oświata. Wychowanie. Szkolnictwo 39 Etnografia. Zwyczaje i obyczaje. Folklor 5 MATEMATYKA. NAUKI PRZYRODNICZE 502/504 Nauka o środowisku. Ochrona i zagrożenie środowiska 51 Matematyka 52 Astronomia. Astrofizyka. Geodezja. Kartografia 53 Fizyka 54 Chemia. Krystalografia. Mineralogia 55 Geologia. Meteorologia. Hydrologia 56/59 Paleontologia. Antropologia. Biologia. Botanika. Zoologia 6 NAUKI STOSOWANE. MEDYCYNA. NAUKI TECHNICZ- NE. ROLNICTWO 60 Biotechnologia 61 Medycyna 62 Technika Elektrotechnika. Elektronika. Technika telekomunikacyjna 622 Górnictwo 629 Technika środków transportu. Technika astronautyczna 63 Rolnictwo 630/635 Leśnictwo. Ogólne zagadnienia rolnictwa. Uprawa roślin 636/639 Zootechnika. Weterynaria. Produkty zwierzęce. Łowiectwo. Rybołówstwo 64 Gospodarstwo domowe. Gastronomia. Hotelarstwo Telekomunikacja i telemechanika. Transport. Poczta Działalność wydawnicza. Reklama. Środki masowego przekazu 657 Rachunkowość. Księgowość 658 Organizacja przedsiębiorstw. Organizacja i technika handlu 658.1/.5 Organizacja przedsiębiorstw 66/68 Przemysł. Rzemiosło. Mechanika precyzyjna 69 Przemysł budowlany. Rzemiosło budowlane. Materiały budowlane 7 SZTUKA. ROZRYWKI. SPORT 71 Planowanie przestrzenne. Urbanistyka 72 Architektura 73/76 Rzeźba. Rysunek. Malarstwo. Grafika. Rzemiosło artystyczne 77 Fotografia i procesy pokrewne 78 Muzyka 791/792 Film. Teatr 793/794 Rozrywki towarzyskie. Zabawy. Gry 796/799 Sport 8 JĘZYKOZNAWSTWO. NAUKA O LITERATURZE. LITERA- TURA PIĘKNA 80/81 Językoznawstwo. Filologia. Języki 82(091)+82.0 Historia literatury. Nauka o literaturze 82-1/-9 Literatura piękna /-9 Literatura polska Literatura piękna dla dzieci i młodzieży Literatura popularnonaukowa dla dzieci i młodzieży 9 GEOGRAFIA. BIOGRAFIE. HISTORIA 902/904 Archeologia 91 Geografia. Opisy krajów. Podróże 912 Atlasy. Mapy 913(438) Geografia Polski 929 Biografie. Genealogia. Heraldyka 93/94 Historia. Historiografia. Archiwistyka 94(438) Historia Polski

2 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) BARTOŚ, Magdalena. Muzeum im. Johanna Gottfrieda Herdera w Morągu : Oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie = Johann Gottfried Herder Museum in Morąg : Branch of the Museum of Warmia and Mazury in Olsztyn / Magdalena Bartoś ; [tł. na jęz. ang. Jerzy Gozdek]. Olsztyn : Muzeum Warmii i Mazur, , [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 20 cm. Tekst równol. pol., ang. ISBN Herder, Johann Gottfried von ( ) biografia 2. Muzeum im. Johanna Gottfrieda Herdera (Morąg) zbiory 3. Pisarze niemieccy biografie w. 4. Zamki i pałace Polska w. 5. Morąg (woj. warmińsko-mazurskie) muzealnictwo 6. Morąg (woj. warmińsko- -mazurskie) pałac Dohnów 069.5(438) 1944/... :728.8(438) 15/20 A/Z:[ (091): ] 17/18 A/Z b /2010 LESZEK, Wiesław (1937- ). Informacyjne zasilanie procesów badawczych w nauce o eksploatacji obiektów technicznych / [Wiesław Leszek, Bolesław Wojciechowicz]. Poznań ; Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, s. ; 25 cm. Bibliogr. s ISBN Informacja naukowa zarządzanie 2. Maszyny obsługa i eksploatacja 3. Wyszukiwanie informacji organizacja 4. Zarządzanie wiedzą :005.94: Wojciechowicz, Bolesław (1927- ). b /2010 BARAŃSKA, Małgorzata.: Detektyw ortografek = poz. 91 DIDEROT, Denis: Salon 1765 roku = poz. 180 FAMIELEC, Józefa.: Informacja ekologiczna w zarządzaniu = poz. 106 FRAŃCZAK, Waldemar: Piłkarskie potyczki ostrowieckiego klubu = poz. 187 JAKA informacja? = poz. 156 JAN PAWEŁ II - człowiek kultury = poz. 29 KORENDO, Marta.: Jak dzieci niesłyszące czytają teksty podręczników szkolnych? = poz. 97 KOZAK, Agnieszka.: W poszukiwaniu siebie = poz. 131 KULTURA i turystyka - razem, ale jak? = poz. 67 SOCZYK, Marek.: Sześćdziesiąt lat w lidze polskiej minęło = poz. 188 SPORT akademicki w relacjach i wspomnieniach = poz. 189 ZIELONA arka śląska = poz LAT ruchu społecznego głuchych na ziemi łódzkiej = poz Informatyka Programowanie równoległe i rozproszone : praca zbiotrowa / pod red. Andrzeja Karbowskiego i Ewy Niewiadomskiej-Szynkiewicz. Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, s. : il. ; 24 cm. Dla studentów studiów magisterskich i doktoranckich na kierunkach informatycznych. Bibliogr. s Indeks. ISBN Programowanie współbieżne 2. Systemy informatyczne rozproszone 3. Podręczniki akademickie :004.75: ](075.8) b /2010 SZYMAŃSKI, Andrzej. Grade-of-service-based routing strategies for optical networks / Andrzej Szymański ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Electronics. Kraków : AGH. University of Science and Technology. Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Electronics. Department of Telecommunications, cop XVIII, 138 s. : il. ; 24 cm. Ph. D. Thesis, AGH Kraków. Streszcz. pol. Bibliogr. s ISBN Ruter 2. Światłowody 3. Transmisja danych : : :535.8: b / Zarządzanie. Biurowość KOMOSA, Andrzej. Technika biurowa : ćwiczenia. Cz. 2 / Andrzej Komosa. Warszawa : Ekonomik A. Komosa, J. Musiałkiewicz, s. : il. ; 30 cm. 2

3 Na okł.: Technikum i szkoła policealna, technik ekonomista, technik handlowiec, technik rachunkowości. ISBN Biurowość 2. Ćwiczenia i zadania dla szkół zawodowych ( )(076) b /2010 ZABOROWSKA, Roma. Kapitał intelektualny w przedsiębiorstwie / Roma Zaborowska. Poznań : Ars boni et aequi Przedsiębiorstwo Wydawnicze - Michał Rozwadowski, [2], 215, [1] s. : il. ; 24 cm. Bibliogr. s ISBN Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa b /2010 BOROWSKI, Piotr F.: Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego zasobami = poz. 162 LA COMMISSION Tripartite pour les Affaires Socio-Économiques = poz. 42 EKONOMIA, etyka, organizacja = poz. 54 FOOD quality and safety = poz. 168 KOMOSA, Andrzej.: Technika biurowa = poz. 96 KUBIELAS, Stanisław.: Innowacje i luka technologiczna w gospodarce globalnej opartej na wiedzy = poz. 62 LESZEK, Wiesław: Informacyjne zasilanie procesów badawczych w nauce o eksploatacji obiektów technicznych = poz. 2 MUSIAŁKIEWICZ, Jacek.: Podstawy przedsiębiorczości = poz. 102 MUSIAŁKIEWICZ, Jacek.: Podstawy przedsiębiorczości = poz. 103 MUSIAŁKIEWICZ, Jacek.: Podstawy przedsiębiorczości = poz. 56 MUSIAŁKIEWICZ, Jacek.: Podstawy przedsiębiorczości = poz. 57 PYTANIA o rozwój = poz. 44 W KIERUNKU dialogu opartego na wiedzy = poz FILOZOFIA HEUER, Wolfgang (1949- ). Hannah Arendt / Wolfgang Heuer ; przeł. Agata Sobiepanek. Warszawa : Wydawnictwo Nisza, , [3] s. : il. ; 21 cm. Tyt. oryg.: Hannah Arendt Bibliogr. s Indeks. ISBN : zł 39,90 1. Arendt, Hannah ( ) biografia 2. Filozofowie biografie Stany Zjednoczone 20 w. 1: A/Z](73) 19 b /2010 KRĄPIEC, Mieczysław Albert ( ). O poznawaniu / z Mieczysławem A. Krąpcem rozmawia Henryk Kiereś. Lublin : Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu : Katedra Metafizyki KUL, , [2] s. ; 19 cm. (Rozmowy z Ojcem Krąpcem) Bibliogr. s ISBN (PTTzA) 1. Krąpiec, Mieczysław Albert ( ) 2. Duchowieństwo katolickie Polska od 1944 r. 3. Publicystyka polska od 2001 r. 4. Teoria poznania 165: A/Z](438) 1944/... (047.53) Kiereś, Henryk (1943- ). b /2010 LELITO, Adam. Człowiek - animal mythicum w ujęciu Mircei Eliadego / Adam Lelito. Tarnów : Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, cop s. ; 21 cm. Diss., Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa Bibliogr. s ISBN Eliade, Mircea ( ) twórczość 2. Antropologia filozoficzna historia 20 w. 3. Filozofia historia Rumunia 20 w. 4. Mitologia filozofia historia 1(498) 19 A/Z: :2-264 b /2010 Spór o rozumienie filozofii / red. nauk. Andrzej Maryniarczyk, Katarzyna Stępień. Lublin : Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu : Katedra Metafizyki KUL, s. ; 21 cm. (Zadania Współczesnej Metafizyki ; 11) Na grzb. wyłącznie tyt. serii. Streszcz. ang. przy pracach. ISBN Krąpiec, Mieczysław Albert ( ) 2. Filozofia historia Polska od 1944 r. 3. Filozofia 1(438) 1944/... A/Z b /2010 Wittgenstein - nowe spojrzenie / pod red. Alice Crary i Ruperta Reada ; red. nauk. wyd. pol. Piotr Dehnel ; [aut. tekstów Stanley Cavell et al.]. Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, cop s. ; 24 cm. 3

4 Tyt. oryg.: The new Wittgenstein Nazwy aut. na s. 4 okł. Bibliogr. s Indeks. ISBN Wittgenstein, Ludwig ( ) twórczość 2. Filozofia historia Austria 20 w. 1(436) 19 A/Z b /2010 BUCKLEY, Michael J.: Ateizm w sporze z religią = poz. 14 DIDEROT, Denis: Salon 1765 roku = poz. 180 JAN PAWEŁ II - człowiek kultury = poz. 29 JUSIAK, Roman.: Kościół katolicki wobec wybranych kwestii społecznych i religijnych w Polsce = poz. 31 KRACIK, Stanisław: Ewolucja zachowań społecznych = poz. 117 MASŁY, Dariusz.: Jakość budynków biurowych w świetle najnowszych metod oceny jakości środowiska zbudowanego = poz. 174 MLODINOW, Leonard: Matematyka niepewności = poz. 108 SCHLÖGEL, Karl: W przestrzeni czas czytamy = poz. 344 WYBRANE problemy polityki ekonomicznej i filozofii = poz Psychologia BERGER, Alexandra (1964- ). Sekrety udanego związku czyli Jak znaleźć partnera na całe życie / Alexandra Berger, Andrea Ketterer ; przekł. Jolanta i Dobrosław Dowiat-Urbańscy. Katowice ; Chorzów : Videograf II, , [5] s. ; 22 cm. (Poradnik) Tyt. oryg.: Immer muss ich an dich denken : was Verliebte wissen wollen ISBN : zł 29,90 1. Stosunki interpersonalne 2. Uczucia psychologia 3. Wydawnictwa popularne : Ketterer, Andrea (1959- ). b /2010 LUDWICZAK, Stanisław (1924- ). Samoedukacja / Stanisław Ludwiczak. Toruń : Wydawnictwo Mado, cop , [1] s. : il. ; 21 cm. Bibliogr. s ISBN Samowychowanie b /2010 DDA - autoportret = poz. 125 GULIŃSKA-GRZELUSZKA, Diana: Muzykoterapia dzieci agresywnych = poz. 92 KIELIN, Jacek.: Profil osiągnięć ucznia = poz. 93 MORGALLA, Stanisław: Miłość do kwadratu = poz RELIGIA. TEOLOGIA BUCKLEY, Michael J. Ateizm w sporze z religią / Michael J. Buckley ; przekł. Małgorzata Frankiewicz. Kraków : Wydawnictwo WAM, , [2] s. ; 23 cm. Tyt. oryg.: Denying and disclosing God : the ambiguous progress of modern Atheism Indeks. ISBN : zł Ateizm w. 2-1:141.4] 16/19 b /2010 Edda czyli Księga religii dawnych Skandynawii mieszkańców. Sandomierz : Wydawnictwo Armoryka, cop , XV, [2] s. ; 21 cm. (Biblioteka Tradycji Europejskiej ; nr 6) Zawiera fragm.: Stara Edda. Nowa Edda / Snorri Sturluson. Tł. i oprac. Joachim Lelewel. Indeks. Repr., oryg.: Wilno : nakł. i dr. Józefa Zawadzkiego Akademii Zwyczaynego Drukarza, ISBN Edda 2. Mitologia skandynawska b /2010 GRZEGORZ Z NYSSY (św. ; ca 335-ca 394). Homilie do Eklezjastesa / Grzegorz z Nyssy ; wstęp, tł., przypisy Marta Przyszychowska. Kraków : Wydawnictwo WAM, s. ; 23 cm. (Źródła Myśli Teologicznej ; 51) 4

5 Tyt. przekł.: In Ecclesiasten homiliae Bibliogr. s Indeks. ISBN : zł Biblia. ST. Księga Koheleta analiza i interpretacja 2. Kazania 4 w. 3. Patrologia 4 w / :[27-475:27-9] 03 b /2010 KOZACKI, Paweł (1965- ). Szczęśliwe wariactwo : medytacje biblijne / Paweł Kozacki. Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, ISBN : zł 32,90 1. Biblia analiza i interpretacja 2. Rok liturgiczny 3. Rozmyślania religijne 27-23/-24-27: b /2010 LABOA, Juan María (1939- ). Mnisi Wschodu i Zachodu : historia monastycyzmu chrześcijańskiego / Juan María Laboa ; z tekstami aut. Richarda Cemusa [et al. ; tł. Gabriela Jaworska, Katarzyna Malecha]. Warszawa : Carta Blanca. Grupa Wydawnicza PWN, s. : il. (gł. kolor.) ; 32 cm. Tyt. przekł.: The historical atlas of Eastern and Western Christian monasticism, tyt. oryg.: [Atlante storico del monachesimo orientale e occidentale] Tekst częśc. tł. z fr. i hisz. Indeksy. ISBN Zakony historia /-789(091) b /2010 MAJEWSKI, Marcin (1980- ). Mieszkanie chwały : teologia sanktuarium Izraela na pustyni (Wj 25-31; 35-40) / Marcin Majewski. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, s. : il. ; 23 cm. (Rozprawy Doktorskie / Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie. Wydział Teologiczny) Praca doktorska. Papieska Akademia Teologiczna, Streszcz. ang. Bibliogr. s ISBN Biblia. ST. Księga Wyjścia analiza i interpretacja 2. Biblistyka 3. Przybytek Mojżeszowy / b /2010 Studia z dziejów i tradycji metropolii kijowskiej XII-XIX wieku / red. Andrzej Gil. Lublin : Petit sk Skład-Druk-Oprawa : na zlec. Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, , [2] s. : il. ; 24 cm. (Studia i Materiały do Dziejów Chrześcijaństwa Wschodniego w Rzeczypospolitej ; t. 5) Tekst częśc. ukr. ISBN Kościoły prawosławne Polska w. 2. Kościół greckokatolicki Polska w. 3. Kijowska, metropolia (prawosł.) w : ](438) 11/18 b /2010 VERMÈS, Géza (1924- ). Autentyczna Ewangelia Jezusa / Geza Vermes ; przeł. Jarosław Kołak. Kraków : Wydawnictwo Homini, s. : il. ; 24 cm. Tyt. oryg.: The authentic Gospel of Jesus Bibliogr. s ISBN : zł Jezus Chrystus 2. Biblia. NT. Ewangelie analiza i interpretacja 27-31: b /2010 CENTINI, Massimo.: W poszukiwaniu Weroniki = poz. 24 EKOLOGIA a duchowość chrześcijańska = poz. 27 GAWLIKOWSKI, Krzysztof: Konfucjański model państwa w Chinach = poz. 50 JAN PAWEŁ II - człowiek kultury = poz. 29 LELITO, Adam.: Człowiek - animal mythicum w ujęciu Mircei Eliadego = poz Kościół rzymskokatolicki Bądźmy śwadkami miłości : materiały homiletyczne na rok liturgiczny 2009/2010 : Adwent, Boże Narodzenie, Niedziele Zwykłe I-VI : cykl C. Cz. 1 / [red. Wiesław Piotrowski]. Tarnów : Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej : Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, cop s. ; 21 cm. ISBN (Biblos) 1. Kazania katolicyzm 21 w (042) b /2010 Błogosławieństwa dla Polski / [red. i korekta Tomasz Balon-Mroczka et al]. Kraków : Dom Wydawniczy Rafael, , [2] s. : il. kolor. ; 30 cm. 5

6 Zawiera m.in. fragmenty homilii i przemówień papieża Jana Pawła II. ISBN Jan Paweł II (papież ; ) nauczanie 2. Mowy i homilie papieskie od 1965 r /... A/Z: (042) b /2010 CENTINI, Massimo. W poszukiwaniu Weroniki : pasjonująca opowieść o relikwiach oblicza Chrystusa / Massimo Centini ; tł. Joanna Curyło. Kraków : Dom Wydawniczy Rafael, s., [16] s. tabl. : il. kolor. ; 20 cm. Tyt. oryg.: Alla ricerca della Veronica : l appassionante storia di una reliquia tra devozione, letterature e arte Cytaty pochodzą z Biblii Tysiąclecia, wyd. 4, Pallottinum ISBN Weronika (św.) 2. Biblia. NT analiza i interpretacja 3. Acheiropita 4. Wydawnictwa popularne : /.7:272-36A/Z:27-246/ b /2010 CIEŚLAK, Stanisław (1960- ). Oblicza cierpienia i miłości : Słudzy Boży jezuici - męczennicy z II wojny światowej / Stanisław Cieślak. Kraków : Wydawnictwo WAM, , [2] s. : il. ; 21 cm. ISBN : zł Jezuici biografie Polska r. 2. Wojna r. martyrologia Polska 3. Słowniki biograficzne /-789(438) 1939/1945 :94(438).082 b x 25/2010 DŁUGOSZ, Antoni (1941- ). Pierwsza Komunia Święta : materiały dla katechetów i duszpasterzy / Antoni Długosz, Roman Ceglarek. Częstochowa : Edycja Świętego Pawła, cop , [13] s. : il. ; 24 cm + dysk optyczny (CD-ROM). ISBN Pierwsza Komunia św. 2. Pomoce liturgiczno-duszpasterskie katolicyzm Ceglarek, Roman. b /2010 Ekologia a duchowość chrześcijańska / pod red. Sergiusza Nizińskiego. Poznań : Flos Carmeli Wydawnictwo Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych, s. ; 21 cm. (Biblioteka Zeszytów Karmelitańskich, ISSN ; nr 9) Materiały z symp., 1-3 grudnia 2008 r., Poznań. ISBN Biblia analiza i interpretacja 2. Duchowość katolicka 3. Ekologia teologia katolicyzm 4. Materiały konferencyjne :502.13/.14:272-1:27-23/-24-27](06) b /2010 JAKUBOWICZ, Andrzej (1959- ). Duszpasterstwo młodzieży w Polsce w okresie międzywojennym : studium historyczno-pastoralne / Andrzej Jakubowicz. Siedlce : Unitas Wydawnictwo Diecezji Siedleckiej, , [2] s. ; 24 cm. (Teologia Praktyczna ; 16) Streszcz. ang. Bibliogr. s ISBN Duchowieństwo katolickie Polska r. 2. Duszpasterstwo młodzieży katolicyzm Polska r : ](438) 1918/1939 b x 28/2010 Jan Paweł II - człowiek kultury / pod red. Katarzyny Flader i Witolda Kaweckiego ; [aut. Ignacy Bokwa et al.]. Kraków : Dom Wydawniczy Rafael, cop s. ; 25 cm. Nazwy aut. na s. 4 obwol. ISBN Jan Paweł II (papież ; ) a kultura 2. Chrześcijaństwo a kultura 3. Duchowieństwo katolickie Polska od 1944 r. 4. Kultura a chrześcijaństwo 5. Literatura polska historia w. 6. Papiestwo od 1965 r /... A/Z:27:130.2:008 b /2010 Jan Paweł II teolog : komentarze do encyklik / red. Graziano Borgonovo, Arturo Cattaneo ; wstęp do wyd. pol. Kazimierz Nycz ; tł. Edward Augustyn, Robert Cielicki. Warszawa : Centrum Myśli Jana Pawła II. Instytucja Kultury m. st. Warszawy, , [1] s. ; 23 cm. Tyt. oryg.: Giovanni Paolo teologo : nel segno delle encicliche Bibliogr. s. 327-[334]. ISBN Jan Paweł II (papież ; ) nauczanie 2. Encykliki historia od 1965 r. 3. Kościół katolicki od 1965 r. 4. Teologia katolicka historia od 1965 r A/Z:272-1] 1965/... b /2010 JUSIAK, Roman. Kościół katolicki wobec wybranych kwestii społecznych i religijnych w Polsce : studium socjologiczne / Roman Jusiak ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Katedra Pedagogiki Społecznej. Lublin : Wydawnictwo KUL, s. ; 24 cm. Bibliogr. s ISBN Kościół a państwo Polska 2. Kościół katolicki Polska 3. Nauka społeczna Kościoła katolickiego 4. Religijność Polska 272(438):94(438)::322: :172: b x 31/2010 6

7 KOZDRÓJ, Kinga (1967- ). Poprowadzić dzieci misyjną drogą / Kinga Kozdrój. Tarnów : Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, cop s. : il. ; 21 cm. ISBN Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci 2. Katecheza katolicyzm 3. Misje katolicyzm /-76: b /2010 MAZUREK, Marianna Honorata (1934- ). Powstanie i rozwój ukrytych zgromadzeń bł. Honorata Koźmińskiego w latach / Marianna Honorata Mazurek ; oprac. i przygot. do dr. Halina Irena Szumił. Sandomierz : Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, s., [1] k. tabl. : il. ; 24 cm. Bibliogr. s Indeks. ISBN Honorat Koźmiński (bł. ; ) 2. Kapucyni Polska w. 3. Zgromadzenia honorackie A/Z: /-789(438)] 18/19 b /2010 MORGALLA, Stanisław (1967- ). Miłość do kwadratu : poradnik dla nieprzystosowanych / Stanisław Morgalla. Kraków : Wydawnictwo WAM, cop s. ; 21 cm. Bibliogr. s ISBN : zł 24,90 1. Duchowość religijna psychologia 2. Miłość katolicyzm :272-58: b /2010 PANUŚ, Kazimierz (1955- ). Bł. Edmund Bojanowski / Kazimierz Panuś. Kraków : Wydawnictwo WAM, , [2] s. ; 19 cm. (WLK Wielcy Ludzie Kościoła) ISBN : zł 12,90 1. Edmund Bojanowski (bł. ; ) biografia 2. Służebniczki Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej 3. Działalność charytatywna biografie Polska 19 w. 4. Laikat biografie Polska 19 w A/Z:[272-46/-48: /-789: A/Z](438) 18 b /2010 PANUŚ, Kazimierz (1955- ). Św. Jan Vianney / Kazimierz Panuś. Wyd. 2 dodr. Kraków : Wydawnictwo WAM, , [1] s. ; 18 cm. (WLK Wielcy Ludzie Kościoła) Tyt. okł. i grzb.: Święty Jan Vianney. Bibliogr. s ISBN : zł 9,90 1. Jan Maria Vianney (św. ; ) biografia 2. Duchowieństwo katolickie biografie Francja 19 w A/Z:[ : A/Z](44) 18 b /2010 Parafia katolicka w Solcu Kujawskim : wybór źródeł XVI-XX w. / oprac. Marcin Hlebionek ; Muzeum Solca im. księcia Przemysła w Solcu Kujawskim. Solec Kujawski : Muzeum Solca im. księcia Przemysła, s. : il. ; 21 cm. Tekst częśc. równol. pol., łac. ISBN Parafia katolicyzm Polska w. 2. Solec Kujawski (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) religia w. 3. Źródła historyczne (438) 15/19 (093) b /2010 SLIPEK, Leszek (1953- ). Parafia w wielkim mieście / Leszek Slipek. Warszawa : Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, s. ; 20 cm. Na książce wyłącznie błędnie przypisany ISBN. 1. Parafia katolicyzm 2. Pomoce liturgiczno-duszpasterskie katolicyzm :272-5 b /2010 TERLIKOWSKI, Tomasz P. (1974- ). Rzeczpospolita papieska : Jan Paweł II o Polsce do Polaków / Tomasz P. Terlikowski. Warszawa : Centrum Myśli Jana Pawła II. Instytucja Kultury m.st. Warszawy, , [1] s. ; 21 cm. ISBN Jan Paweł II (papież ; ) a Polska 2. Polska historia /... A/Z:94(438) b x 39/2010 KOZACKI, Paweł: Szczęśliwe wariactwo = poz. 17 KRACIK, Stanisław: Ewolucja zachowań społecznych = poz. 117 KRĄPIEC, Mieczysław Albert: O poznawaniu = poz. 8 3 NAUKI SPOŁECZNE. PRAWO. ADMINISTRACJA JUSIAK, Roman.: Kościół katolicki wobec wybranych kwestii społecznych i religijnych w Polsce = poz. 31 7

8 30 Metodologia nauk społecznych. Polityka społeczna. Problematyka płci. Socjografia SZREDER, Mirosław. Metody i techniki sondażowych badań opinii / Mirosław Szreder. Wyd. 2 zm. Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. : il. ; 24 cm. Bibliogr. s ISBN Opinia publiczna badanie metody 2. Podręczniki akademickie 303.4/.8:316.65](075.8) b /2010 LA COMMISSION Tripartite pour les Affaires Socio-Économiques = poz. 42 PYTANIA o rozwój = poz Statystyka. Demografia. PODGÓRSKI, Jarosław. Statystyka dla studiów licencjackich / Jarosław Podgórski. Wyd. 3 zm. Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. : il. ; 24 cm. Bibliogr. s Indeks. ISBN Statystyka 2. Podręczniki akademickie 311(075.8) b /2010 KOMOSA, Andrzej.: Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej = poz. 165 KOMOSA, Andrzej.: Statystyka = poz Socjologia La Commission Tripartite pour les Affaires Socio-Économiques : le guide / Le Ministère du Travail et de la Politique Sociale. Varsovie : Ministère du Travail et de la Politique Sociale, s. ; 24 cm. 1. Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych 2. Dialog społeczny organizacje Polska od 1989 r. 3. Polityka społeczna Polska od 1989 r. 4. Polska gospodarka polityka od 1989 r :005.57:304:338.22](438) 1989/... b /2010 Pomorze Środkowe - społeczeństwo, wieś, gospodarka : wybrane problemy / [red. nauk. Danuta Zawadzka]. Koszalin : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział : Fundacja Nauka dla Środowiska. Politechnika Koszalińska, s. : il. ; 24 cm. U góry s. tyt. i okł. nazwa projektu: Lokalna Agenda 21 Pomorza Środkowego. Bibliogr. przy pracach. ISBN (PTE. O) 1. Wieś gospodarka Polska od 1989 r. 2. Wieś socjologia Polska od 1989 r. 3. Pomorze Zachodnie gospodarka od 1989 r. 4. Pomorze Zachodnie socjologia od 1989 r :332.14](438) 1989/... b /2010 Pytania o rozwój : wybór publiczny w polityce społeczno-gospodarczej państwa / pod red. Piotra Lewandowskiego ; [aut. ekspertyz Piotr Denderski et al. ; aut. esejów Michał Boni et al.]. Warszawa : Instytut Badań Strukturalnych, s. ; 26 cm. 1. Dialog społeczny Polska od 1989 r. 2. Konsultacje społeczne Polska od 1989 r. 3. Polityka społeczna Polska od 1989 r :005.57:304](438) 1989/... b /2010 W kierunku dialogu opartego na wiedzy / pod red. Andrzeja Zybały ; [Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Centrum Partnerstwa Społecznego im. A. Bączkowskiego - Dialog]. Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego, s. : il. ; 25 cm. U dołu okł.: Dialog społeczny. ISBN : bezpł. 1. Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych 2. Dialog społeczny kraje Unii Europejskiej 3. Dialog społeczny Polska od 1989 r : ](438:4-67) 1989/... b x 45/2010 WIERZBICKI, Marek (1964- ). Młodzież w PRL / Marek Wierzbicki ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, , [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 27 cm. (Seria 39/89 : najnowsze dzieje Polski ; t. 2) Indeks. ISBN : zł Młodzież Polska r. 2. Polska r (438) 1944/1989 b / lat ruchu społecznego głuchych na ziemi łódzkiej / red. Stanisław Mizerski, Damian Paweł Rzeźniczak ; [Polski Związek Głuchych. Oddział Łódzki]. Łódź : Polski Związek Głuchych. Oddział Łódzki, s. : il. ; 17x24 cm. 8

9 ISBN Polski Związek Głuchych. Oddział (Łódź) 2. Polski Związek Głuchych. Oddział (Łódź) biografie 3. Głusi organizacje Polska 4. Łódź (woj. łódzkie ; okręg) organizacje w. 5. Słowniki biograficzne :061.2A/Z: ] 19/20 b /2010 BERGER, Alexandra: Sekrety udanego związku czyli Jak znaleźć partnera na całe życie = poz. 12 FINANSE gmin jako instrument zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich województwa mazowieckiego = poz. 59 GULIŃSKA-GRZELUSZKA, Diana: Muzykoterapia dzieci agresywnych = poz. 92 JUSIAK, Roman.: Kościół katolicki wobec wybranych kwestii społecznych i religijnych w Polsce = poz. 31 KRACIK, Stanisław: Ewolucja zachowań społecznych = poz. 117 KUBIELAS, Stanisław.: Innowacje i luka technologiczna w gospodarce globalnej opartej na wiedzy = poz. 62 MARKA wiejskiego produktu turystycznego = poz. 68 OBLICZA konsumpcjonizmu = poz. 89 RZECZPOSPOLITA wielokulturowa - dobrodziejstwo czy obciążenie? = poz. 374 SZREDER, Mirosław.: Metody i techniki sondażowych badań opinii = poz Nauki polityczne. Polityka. Białoruś, Mołdawia i Ukraina : wobec wyzwań współczesnego świata / red. Tomasz Kapuśniak, Krzysztof Fedorowicz, Michał Gołoś. Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej ; Chełm : Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej, , [1] s. : il. ; 24 cm. (Studia Wschodnie Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej) Tekst częśc. tł. Streszcz. ang., ros. Spis treści także ang., ros. ISBN (IEŚ-W) ISBN Białoruś polityka od 1991 r. 2. Mołdawia polityka od 1991 r. 3. Ukraina polityka od 1991 r ](476:477:478) 1991/... b /2010 Białoruś w stosunkach międzynarodowych / pod red. Ireneusza Topolskiego. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, , [1] s. ; 24 cm. ISBN Białoruś polityka międzynarodowa od 1991 r. 327(476) 1991/... b /2010 GAWLIKOWSKI, Krzysztof (1940- ). Konfucjański model państwa w Chinach / Krzysztof Gawlikowski ; Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, , [1] s. ; 21 cm. ISBN Konfucjanizm historia Chiny 2. Chiny ustrój 321(510):221.7 b /2010 KOWALCZYK, Michał. Lśniące miasto na wzgórzu : ideowe podstawy amerykańskiego unilateralizmu w okresie rządów George a Busha / Michał Kowalczyk. Warszawa : Wydawnictwo von borowiecky, s. ; 21 cm. Bibliogr. s Indeks. ISBN : zł 29,90 1. Stany Zjednoczone polityka od 1989 r. 327(73) 1989/... b /2010 Polityka zagraniczna Polski w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej / pod red. Renaty Podgórzańskiej. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop , [1] s. ; 23 cm. (Meandry Współczesnej Polityki) Spis treści także ang. ISBN Polska polityka od 2001 r. 327(438) 2001/... b /2010 JUCHNOWSKI, Rafał.: Rowmund Piłsudski ( ) = poz. 361 KRZYWICKI, Ludwik: Ekscesy antyżydowskie na polskich uczelniach w latach trzydziestych XX w. = poz. 363 SCHLÖGEL, Karl: W przestrzeni czas czytamy = poz Nauki ekonomiczne ADAMSKI, Marcin. Procesy dostosowawcze w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych / Marcin Adamski ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Państwowy Instytut Badawczy. Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, , [3] s. : il. ; 24 cm. (Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej : program wieloletni ; nr 120) 9

R. 67(79) Warszawa, 17-23 kwietnia 2011 r. Nr 16

R. 67(79) Warszawa, 17-23 kwietnia 2011 r. Nr 16 R. 67(79) Warszawa, 17-23 kwietnia 2011 r. Nr 16 Poz. 9735-10330 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 65(77) Warszawa, 18-24 stycznia 2009 r. Nr 4

R. 65(77) Warszawa, 18-24 stycznia 2009 r. Nr 4 R. 65(77) Warszawa, 18-24 stycznia 2009 r. Nr 4 Poz. 1408-1963 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 65(77) Warszawa, 13-19 grudnia 2009 r. Nr 51

R. 65(77) Warszawa, 13-19 grudnia 2009 r. Nr 51 R. 65(77) Warszawa, 13-19 grudnia 2009 r. Nr 51 Poz. 29565-30138 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 18-24 listopada 2012 r. Nr 47

R. 68(80) Warszawa, 18-24 listopada 2012 r. Nr 47 R. 68(80) Warszawa, 18-24 listopada 2012 r. Nr 47 Poz. 32918-33445 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 67(79) Warszawa, 10-16 kwietnia 2011 r. Nr 15

R. 67(79) Warszawa, 10-16 kwietnia 2011 r. Nr 15 R. 67(79) Warszawa, 10-16 kwietnia 2011 r. Nr 15 Poz. 8561-9250 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 67(79) Warszawa, 20-26 lutego 2011 r. Nr 8

R. 67(79) Warszawa, 20-26 lutego 2011 r. Nr 8 R. 67(79) Warszawa, 20-26 lutego 2011 r. Nr 8 Poz. 4401-4898 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 66(78) Warszawa, 4-10 lipca 2010 r. Nr 28

R. 66(78) Warszawa, 4-10 lipca 2010 r. Nr 28 R. 66(78) Warszawa, 4-10 lipca 2010 r. Nr 28 Poz. 16107-16659 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 66(78) Warszawa, 11-17 lipca 2010 r. Nr 29

R. 66(78) Warszawa, 11-17 lipca 2010 r. Nr 29 R. 66(78) Warszawa, 11-17 lipca 2010 r. Nr 29 Poz. 16660-16989 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 27 stycznia -2 lutego 2013 r. Nr 5

R. 69(81) Warszawa, 27 stycznia -2 lutego 2013 r. Nr 5 R. 69(81) Warszawa, 27 stycznia -2 lutego 2013 r. Nr 5 Poz. 3276-3981 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 Poz. 14361-15042 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 66(78) Warszawa, 13-19 czerwca 2010 r. Nr 25

R. 66(78) Warszawa, 13-19 czerwca 2010 r. Nr 25 R. 66(78) Warszawa, 13-19 czerwca 2010 r. Nr 25 Poz. 13935-14541 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 65(77) Warszawa, 2-8 sierpnia 2009 r. Nr 32

R. 65(77) Warszawa, 2-8 sierpnia 2009 r. Nr 32 R. 65(77) Warszawa, 2-8 sierpnia 2009 r. Nr 32 Poz. 18153-18702 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 9-15 czerwca 2013 r. Nr 24

R. 69(81) Warszawa, 9-15 czerwca 2013 r. Nr 24 R. 69(81) Warszawa, 9-15 czerwca 2013 r. Nr 24 Poz. 15876-16491 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, listopad 2013 r. Nr 48a

R. 69(81) Warszawa, listopad 2013 r. Nr 48a R. 69(81) Warszawa, listopad 2013 r. Nr 48a Poz. 31546-32224 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 66(78) Warszawa, 18-24 lipca 2010 r. Nr 30

R. 66(78) Warszawa, 18-24 lipca 2010 r. Nr 30 R. 66(78) Warszawa, 18-24 lipca 2010 r. Nr 30 Poz. 16990-17576 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 67(79) Warszawa, 16-22 stycznia 2011 r. Nr 3

R. 67(79) Warszawa, 16-22 stycznia 2011 r. Nr 3 R. 67(79) Warszawa, 16-22 stycznia 2011 r. Nr 3 Poz. 918-1413 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 26 lutego - 3 marca 2012 r. Nr 9

R. 68(80) Warszawa, 26 lutego - 3 marca 2012 r. Nr 9 R. 68(80) Warszawa, 26 lutego - 3 marca 2012 r. Nr 9 Poz. 5511-6193 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 29 lipca - 4 sierpnia 2012 r. Nr 31

R. 68(80) Warszawa, 29 lipca - 4 sierpnia 2012 r. Nr 31 R. 68(80) Warszawa, 29 lipca - 4 sierpnia 2012 r. Nr 31 Poz. 21915-22637 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i

Bardziej szczegółowo

R. 65(77) Warszawa, 8-14 marca 2009 r. Nr 11

R. 65(77) Warszawa, 8-14 marca 2009 r. Nr 11 R. 65(77) Warszawa, 8-14 marca 2009 r. Nr 11 Poz. 5792-6403 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o treści

Bardziej szczegółowo

R. 65(77) Warszawa, 17-23 maja 2009 r. Nr 21

R. 65(77) Warszawa, 17-23 maja 2009 r. Nr 21 R. 65(77) Warszawa, 17-23 maja 2009 r. Nr 21 Poz. 11811-12405 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 16-22 czerwca 2013 r. Nr 25

R. 69(81) Warszawa, 16-22 czerwca 2013 r. Nr 25 R. 69(81) Warszawa, 16-22 czerwca 2013 r. Nr 25 Poz. 16492-17184 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 31 marca - 6 kwietnia 2013 r. Nr 14

R. 69(81) Warszawa, 31 marca - 6 kwietnia 2013 r. Nr 14 R. 69(81) Warszawa, 31 marca - 6 kwietnia 2013 r. Nr 14 Poz. 9226-9849 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 1-7 kwietnia 2012 r. Nr 14

R. 68(80) Warszawa, 1-7 kwietnia 2012 r. Nr 14 R. 68(80) Warszawa, 1-7 kwietnia 2012 r. Nr 14 Poz. 8852-9527 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 66(78) Warszawa, 31 października - 6 listopada 2010 r. Nr 45

R. 66(78) Warszawa, 31 października - 6 listopada 2010 r. Nr 45 R. 66(78) Warszawa, 31 października - 6 listopada 2010 r. Nr 45 Poz. 26575-27116 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie

Bardziej szczegółowo

R. 67(79) Warszawa, kwiecień 2011 r. Nr 15a

R. 67(79) Warszawa, kwiecień 2011 r. Nr 15a R. 67(79) Warszawa, kwiecień 2011 r. Nr 15a Poz. 9251-9734 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o treści

Bardziej szczegółowo

R. 65(77) Warszawa, wrzesień 2009 r. Nr 35a

R. 65(77) Warszawa, wrzesień 2009 r. Nr 35a R. 65(77) Warszawa, wrzesień 2009 r. Nr 35a Poz. 20387-20820 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 65(77) Warszawa, 10-16 maja 2009 r. Nr 20

R. 65(77) Warszawa, 10-16 maja 2009 r. Nr 20 R. 65(77) Warszawa, 10-16 maja 2009 r. Nr 20 Poz. 11317-11810 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 24 lutego - 2 marca 2013 r. Nr 9

R. 69(81) Warszawa, 24 lutego - 2 marca 2013 r. Nr 9 R. 69(81) Warszawa, 24 lutego - 2 marca 2013 r. Nr 9 Poz. 6255-6914 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 70(82) Warszawa, 29 czerwca - 5 lipca 2014 r. Nr 27

R. 70(82) Warszawa, 29 czerwca - 5 lipca 2014 r. Nr 27 R. 70(82) Warszawa, 29 czerwca - 5 lipca 2014 r. Nr 27 Poz. 18287-18862 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 65(77) Warszawa, 22-28 lutego 2009 r. Nr 9

R. 65(77) Warszawa, 22-28 lutego 2009 r. Nr 9 R. 65(77) Warszawa, 22-28 lutego 2009 r. Nr 9 Poz. 4607-5274 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo