Projekt PiMBP w Wejherowie Na południe kontekst społeczny, realizacja i wnioski.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt PiMBP w Wejherowie Na południe kontekst społeczny, realizacja i wnioski."

Transkrypt

1 Projekt PiMBP w Wejherowie Na południe kontekst społeczny, realizacja i wnioski. Projekt Na Południe jest, kolejną z serii, inicjatywą Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wejherowie, koncentrującą się na kulturze, literaturze i działalności bibliotekarskiej wybranego obszaru kulturowego (z poprzednich wymienić można min. projekt Made in America zorganizowany przy współpracy Ambasady Stanów Zjednoczonych). Projekt Na południe miał na celu przybliżenie czytelnikom kultury, a bibliotekarzom metod pracy bibliotekarzy, z obszaru słowiańskiego na południe Polski. Kraje, które zostały objęte programem to Czechy, Słowacja oraz Serbia, wybór tych a nie innych państw podyktowany jest ich członkostwem w partnerstwie Wyszehradzkim, które ułatwiło realizacje projektu ze strony finansowej. Fundusz udziela dotacji w postaci grantów. O wyborze wniosków decyduje Rada Ambasadorów, kierując się następującymi kryteriami: projekt musi być powiązany z działaniami Grupy Wyszehradzkiej i być efektem współpracy partnerów Grupy; projekt musi mieć aspekt promocyjny i być skierowany do szerokiego kręgu odbiorców; projekt ma wspierać integrację państw Grupy Wyszehradzkiej z UE oraz wewnątrz Grupy; projekt powinien wspierać inicjatywy lokalne; Pracownicy Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wejherowie napisali projekt Na Południe, który został zgłoszony na konkurs grantowy do Funduszu Wyszehradzkiego. Uzyskano dofinansowanie w wysokości euro, które pozwoliło na organizację tej międzynarodowej imprezy kulturalnej. W ramach projektu Na południe w dniu maja 2011 roku zorganizowano międzynarodową konferencję dla fachowców z dziedziny bibliotekarstwa Biblioteka publiczna w XXI wieku. Pierwszy dzień konferencji wypełniony był obradami pracowników bibliotek z powiatu wejherowskiego, Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku oraz wielu zaprzyjaźnionych placówek w tym regionalnych - kaszubskich. W dyskusji udział wzięli partnerzy z Serbii (Gradska Biblioteka Vladislav Petković Dis Čačak, Gradska Biblioteka u Novom Sadu, Novy Sad), Czech (Městská knihovna, Chrudim), oraz Słowacji (Okresná knižnica Dávida Gutgesela, Bardejov). Przedmiotem obrad były: Praca w bibliotece w oparciu o komputeryzację, Digitalizacja zbiorów, Rola biblioteki w popularyzacji kultury. Różnorodność form pracy z czytelnikami i innowacyjność rozwiązań prezentuje druk pokonferencyjny, który odnaleźć można min. na stronach internetowych wejherowskiej biblioteki (www.biblioteka.wejherowo.pl). Drugi dzień to kilkugodzinne spotkanie w Parku Miejskim im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowi wypełnione spektaklami teatralnymi, muzycznymi i tanecznymi. Widzowie zobaczyli fragmenty Pana Tadeusza w pięciu językach: polskim, kaszubskim, serbski, czeskim, słowackim. Recytowane fragmenty ilustrowane były grą młodych aktorów z teatru Prawie Lucki. Wystąpiły zespoły muzyczne z Luzina i Kaliningradu. Wieczór zakończył się

2 recitalem Weroniki Korthaus, i występem kaszubskiego kabaretu We dwa konie - Tomasz Fopke, Ryszard Borysionek. Konferencji towarzyszyły imprezy poboczne. Dla gości i bibliotekarzy zorganizowano dwie wycieczki: pierwsza obejmowała instytucje kultury w Luzinie oraz atrakcje morskie Łeby, zabytki Wejherowa w tym barokową Kalwarię. Program drugiej wycieczki obejmował: zwiedzanie Gdańska (Droga Królewska), Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego, Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku, spotkanie w Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim i spotkanie z kierownictwem Katedry Slawistyki na Uniwersytecie Gdańskim. Ogólne statystyki konferencji prezentują się w następujący sposób: Liczba gości zagranicznych-11 Liczba artystów występujących podczas wizyty w Luzinie:10, Koło Gospodyń Wiejskich, Gminny Ośrodek Kultury, Biblioteka, sala tradycji Liczba artystów występujących podczas Dnia Kultury Słowiańskiej:69 Liczba osób zwiedzających wystawę podczas projektu o krajach partnerskich i Funduszu Wyszehradzkim: 126 Liczba uczestników Dnia Kultury Słowiańskiej-widzów około 60 Liczba uczestników konferencji międzynarodowej Biblioteka Publiczna w XXI wieku -60 Liczba prelegentów na konferencji międzynarodowej-8 Wśród uczestników konferencji przeprowadzono badania oceniające program i realizację konferencji Biblioteka publiczna w XXI wieku. Zebrano 29 ankiet, na pytania odpowiedziały 22 kobiety oraz 7 mężczyzn. Były to osoby głównie w grupie wiekowej lata (14 osób) i (12 osób), grupę wiekową reprezentowały 2 osoby a powyżej 60 lat była jedna osoba. Większość z nich posiadała wykształcenie wyższe (20) lub średnie (9). Przeważali pracownicy bibliotek w liczbie 26 osób, a trójka ankietowanych była zatrudniona jako pracownicy umysłowi w innej instytucji. imienne zaproszenie pracownik biblioteki strona internetowa biblioteki portal społecznościo wy materiały promocyjne media lokalne W pierwszej części ankiety spytano uczestników konferencji o sposób uzyskania informacji na temat nadchodzącej konferencji Biblioteka Publiczna w XXI wieku. Największą skuteczność miały tradycyjne formy informacji: zaproszenie imienne, które życzył sobie otrzymać w przyszłości jeden z ankietowanych, (co zostało zawarte w uwagach dodatkowych), a ogólna ocena użyteczność i jasność informacji o konferencji podanych tą drogą to 9/10. Kolejna klasyczna metoda promocji tzw. word of mouth marketing przeprowadzonego przez pracowników biblioteki również okazał się efektywny i uzyskał wysokie noty: 9/10. Na uwagę zasługuję fakt wykorzystania nowych mediów: strony internetowej oraz profilu na portalu społecznościowym Facebook, jest to metoda stosowana przez coraz szersze grono organizatorów imprez kulturalnych i pozwala otworzyć się na nowe grupy odbiorców przy zerowych kosztach z średnią notą 9/10 i 8/10. Niżej zostały ocenione masmedia starego typu: telewizja 7/10, radio - 7/10, prasa 6/10. Odbiorca tego typu mediów był narażony na nieliczne, aczkolwiek mylące błędne informacje

3 np. na temat daty wydarzeń towarzyszących lub kwot dofinansowania z Funduszu Wyszehradzkiego. Rozwiązaniem problemu mogłoby być przygotowanie jednolitych materiałów prasowych, które ograniczą spontaniczne inwencje redaktorów lokalnych mediów. Projekt został zauważony przez media również podczas jego realizacji i był szeroko przez nie komentowany. Liczne artykuły prasowe i materiały telewizyjne można obejrzeć na podstronie projektu korzystając ze strony Biblioteki Kolejna seria pytań dotyczyła poziomu realizacji poszczególnych punktów konferencji i standardów infrastruktury sal wykładowych. Średnia ocen dostępności do pomieszczeń, w których odbywały się obrady jest bliska wynikowi 10/10, również i sala została odpowiednio przygotowana do pełnienia swoich funkcji (ocena bliska 9/10). Problemy sprawiła jednak teczka z materiałami konferencyjnymi (oceniona na 8/10 punktów) a w szczególności brak tłumaczeń referatów przedstawianych przez zagranicznych gości. Przetłumaczono jedynie abstrakty prac, co może jest standardem dla uniwersyteckich druków pokonferencyjnych, jednakże dla osób spoza środowiska bohemistów i slawistów stanowi oczywistą przeszkodę w rozumieniu wykładów. O ile prace w języku serbskim zostały przetłumaczone przez współpracujące z PIMB w Wejherowie przedstawiciela Koła Naukowego Slawistów im. P. P. Njegosza, to znalezienie tłumaczy z języka czeskiego isłowackiego okazało się niezwykle utrudnione. Mimo ogromnej luki w branży tłumaczeń z języka czeskiego dla regionu Województwa Pomorskiego, władze Uniwersytetu Gdańskiego nie dostrzegają potrzeby utworzenia wydziału bohemistyki, chociaż, zdawałoby się niszowy wydział slawistyki, co roku przyjmuje coraz większą liczbę studentów zainteresowanych językami słowiańskimi. Pojawiły się również głosy o zaniedbaniach takich jak: brak programu imprezy, brak informacji o odpłatnościach Ogólny poziom prac komitetu organizacyjnego został jednak oceniony na 9/10, a uczestnicy konferencji wyrażali swoje miłe zaskoczenie jakością materiałów promocyjnych, życzliwością pracowników biblioteki i ich profesjonalizmie. Uczestników konferencji zapytano o ocenę referatów oraz realne korzyści płynące z uczestnictwa w konferencji. Długość referatów okazała się dostosowana do możliwości absorpcji informacji słuchaczy (średnia ocen 9/10). Treść prac prezentowanych podczas konferencji okazała się być również dosyć ciekawa (8/10) i użyteczna (8,5/10). Trochę niżej oceniono poziom naukowości (niecałe 8 punktów). Optymistyczne są dane, które prezentuje poniższy wykres, przedstawiający ilość głosów deklarujących chęć wykorzystania uzyskanej wiedzy z danego bloku tematycznego konferencji w praktyce. 30 Rola biblioteki w popularyzacji 25 kultury Praca w bibliotece w oparciu o komputeryzacje Digitalizacja zbiorów i biblioteki cyfrowe

4 Wysoko został również oceniony poziom przedstawionej wiedzy: digitalizacja zbiorów i biblioteki cyfrowe (7,5/10), praca w bibliotece w oparciu o komputeryzację (ok. 8,5/10), rola biblioteki w popularyzacji kultury (9/10). Poniższy wykres prezentuje deklarowane korzyści, które uzyskali uczestnicy konferencji. Dane wskazują na otwarcie bibliotekarzy na inne obszary kultury i chęć czerpania wiedzy z doświadczeń bliskim nam pod wieloma względami bibliotekarzy z Serbii, Czech i Słowacji. Mniej istotna okazała się problematyka digitalizacji i komputeryzacji, z którą polscy bibliotekarze są już dobrze zapoznani i prace nad ucyfrowianiem zbiorów przebiegają w podobny sposób co u południowych sąsiadów. Najmniej osób wskazało na możliwość zaprezentowania swoich własnych badań i doświadczeń podczas konferencji, co jest naturalną konsekwencją ograniczeń czasowo-organizacyjnych Stanowił możliwość zapoznania się z kulturą czeską, słowacką lub serbską Przybliżył mi wiadomości na temat roli bibliotek w popularyzacji kultury Stanowił możliwość nawiązania kontaktów z zagranicznymi pracownikami biblioteki Przybliżył mi wiadomości na temat digitalizacji zbiorów Stanowił możliwość zapoznania się z kulturą lokalną Przybliżył mi wiadomości na temat pracy w bibliotece w oparciu na komputeryzację Stanowił możliwość zaprezentowania własnych badań związanych z tematem roli biblioteki w popularyzacji kultury Stanowił możliowść przedstawienia własnych badań i doświadczeń związanych z procesem digitalizacji

5 Paralelnie do konferencji przeprowadzono na grupie przypadkowo wybranych czytelników badanie dotyczące poziomu czytelnictwa i znajomości literatury czeskiej, słowackiej oraz serbskiej. 90% przebadanej grupy stanowiły kobiety, w 50% z grupy wiekowej lata. Większość przebadanych osób pochwalić się mogła wykształceniem: średnim (12) i wyższym (4). Grupę stanowili studenci (7), uczniowie (3) i pracownicy umysłowi (7). Pytania dotyczące literatury czeskiej przyniosły względnie zadawalające wyniki. 8/19 osób zadeklarowało styczność z literaturą tego kraju, zazwyczaj dzięki zasobom udostępnianym przez wypożyczalnie biblioteki. Większość z ankietowanych wskazała na cechy literatury czeskiej, która wg nich jest pełna humoru i dystansu do rzeczywistości, co pokrywa się z obiegową oceną literatury czeskiej. Ankietowanym trudności sprawiło umieszczenie na osi czasu epoki, z której pochodziły czytane dzieła. Autorzy, którzy zostali zaznaczeni, jako znani czytelnikom to klasyczni przedstawiciele współczesnej literatury czeskiej: Milan Kundera, Vaclav Havel, Jarosław Haśek, Jachym Topol, a także mniej znani: Jiri Kratochvil, Ota Pavel, Ivan Klima, Jaroslav Foglar, Ota Filip, Jiri Śotola, Karel Michal, Tomaś Pridal, Jan Novak. Pesymistyczne okazały się badania dotyczące literatury słowackiej: nikt z ankietowanych nie miał do czynienia z literaturą słowacką, poza jednym wyłącznie czytelnikiem, który jednak konotuje tego typu literaturę z nuda i błahością problematyki. Również 16 z 19 osób przyznało się do braku zaznajomienia z literaturą serbską, która w porównaniu do dwóch poprzednich jest od lat niezwykle rozwiniętą i ważną gałęzią kultury Słowian południowych. Dwóch czytelników literatury serbskiej łączy ją z takimi cechami jak: wywoływanie silnych reakcji uczuciowych, pokazanie stereotypowej wizji świata, przy jednoczesnym humorze, satyrze i oryginalności. Autorzy kojarzeni przez czytelników to: Borislav Pekić, Dragoslav Andrić, Lazar Ristovski, Dragan Aleksić, Milan Bogdanović, Miodrag Pavlović, Desimir Blagojević, Aleksander Vućo. W większości są to autorzy, których książki wydawane były przez Wydawnictwo Łódzkie w serii Biblioteka Jugosłowiańska. Inicjatywa ta gwarantowała czytelnikom bieżący dostęp do najnowszych tytułów wydanych na rynku jugosłowiańskim. Po rozwiązaniu wydawnictwa związek między literaturą Słowian Południowych a polskim czytelnikiem został na wiele lat zachwiany. Komercyjne domy wydawnicze bały się inwestować w nierentownych, ich zdaniem, autorów z Południa. Sytuacja powoli zaczęła zmieniać się na początku XXI wieku wraz z powstaniem wydawnictw takich jak Czarne (Wołowiec), które jest obecnie potężnym domem wydawniczym i nie boi się tłumaczyć młodej literatury z krajów nie tylko terytorium byłej Jugosławii, ale i Czech, Słowacji i całej Europy Wschodniej. Optymizmu dodaje fakt pojawiania się na rynku wydawniczym niszowych wydawnictw zajmujących się wyłącznie tłumaczeniami najnowszych tytułów ze słowiańszczyzny południowej, za przykład może posłużyć nowopowstałe wydawnictwo Międzymorze (Gdańsk). Literatura słowiańska powróciła na polski rynek wydawniczy, teraz w rękach bibliotekarzy leży śledzenie na bieżąco tej fascynującej gałęzi literatury i promowanie jej wśród czytelników. O komentarz na temat projektu poproszono panią Danutę Balcerowicz- dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wejherowie, pomysłodawczynię i spiritus movens projektu Na Południe : W przededniu objęcia przez Polskę prezydencji w Unii Europejskiej dowiadujemy się, że wśród czytelników przeciętnego pomorskiego miasta znajomość literatury krajów sąsiedzkich (Słowacja, Czechy) oraz aspirujących do Unii (Serbia), literatury, która stanowi kwintesencje kultury narodowej, jest znikoma. Czytelnicy w ogóle nie znają literatury słowackiej, literatura serbska znana jest w stopniu znikomym kilku

6 procentom czytelników. Najlepiej znana jest literatura czeska, chociaż biorąc pod uwagę możliwości tej literatury- jest to niewiele. Dlaczego tak się dzieje? Uważam, że zbyt mało środków przeznacza się na promocję tejże literatury, brak zachęt finansowych do tłumaczenia książek, gdyż wydawnictwa widzą w nich ryzyko związane z brakiem zainteresowania wśród odniorców.. Fundusz Wyszehradzki wybiera do współfinansowania projekty miękkie, czyli takie które są również obarczone ryzykiem powodzenia nie dając możliwości w sferze strukturalnej czy wydawniczej. W czasie zwiedzania Uniwersytetu Gdańskiego zauważyłam pewną dysproporcję: wspaniałą Biblioteka Uniwersytecka a obok skromny (to eufemizm) wydział slawistyki. Wydział, na którym nie znaleźliśmy ani jednej osoby znającej język czeski czy słowacki. Współpraca pomorskiej młodzieży- szczególnie studiujących filologie słowiańskie- z instytucjami kultury oraz ośrodkami uniwersyteckimi w Czechach, Słowacji czy Serbii? Brak wiedzy na ten temat. Spotkanie bibliotekarzy z tak bliskich kulturowo czterech krajów uświadomiło mi, jak wiele jeszcze jest do zrobienia. Pokonać stereotypy- we wszystkich krajach. Nauczyć się czytać i rozmawiać o przeczytanych tekstach- tu mamy na szczęście wspaniały projekt Biblioteki Narodowej Dyskusyjny Klub Książki. Klub ten w pewien sposób przyczynił się do zainteresowania przez bibliotekarzy z Wejherowa problemem słabej znajomości literatury naszych braci - Słowian. Agnieszka Łebska Uniwersytet Gdański Prezes studenckiego Koła Naukowego Slawistów im P.P. Njegoša

"DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH INSTYTUCJI KULTURALNYCH NA MAZOWSZU" RAPORT Z BADANIA

DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH INSTYTUCJI KULTURALNYCH NA MAZOWSZU RAPORT Z BADANIA "DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH INSTYTUCJI KULTURALNYCH NA MAZOWSZU" RAPORT Z BADANIA Raport z badania realizowanego przez zespół Fundacji Obserwatorium na zlecenie Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki

Bardziej szczegółowo

ST@RT UP. WYPRÓBUJ SWÓJ POMYSŁ NA BIZNES. RAPORT

ST@RT UP. WYPRÓBUJ SWÓJ POMYSŁ NA BIZNES. RAPORT ST@RT UP. WYPRÓBUJ SWÓJ POMYSŁ NA BIZNES. RAPORT Projekt realizowany w ramach Inicjatyw promujących postawy przedsiębiorcze i wspierających rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy. Program

Bardziej szczegółowo

Analiza potrzeb w zakresie życia kulturalnego. mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania. Kraina Bobra

Analiza potrzeb w zakresie życia kulturalnego. mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania. Kraina Bobra Analiza potrzeb w zakresie życia kulturalnego mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania Kraina Bobra Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK KULTURA. uwaga na podmioty! red. Wojciech Kłosowski

KIERUNEK KULTURA. uwaga na podmioty! red. Wojciech Kłosowski uwaga na podmioty! KIERUNEK KULTURA uwaga na podmioty! red. Wojciech Kłosowski Mazowieckie Centrum kultury i Sztuki Warszawa 2012 Niniejsza książka ukazuje się w ramach projektu Kierunek Kultura 2012

Bardziej szczegółowo

RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE

RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE ROK 2008 Raport Stan Kapitału Ludzkiego został przygotowany w ramach obchodów Roku Kapitału Ludzkiego w Polsce PATRONAT

Bardziej szczegółowo

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE 2004-2014 Warszawa, 2014 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 1 Z_47.indd 1 17-10-2014 14:23:57 Proces ewaluacji Polityki Spójności w Polsce

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE. kurs na pracę

RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE. kurs na pracę RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE Nr 4/2013 kurs na pracę Własny biznes szansą na sukces Pomorski Ośrodek Kompetencji IDG ma już 4 lata Issn 2082-0275 fot.

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Opis dobrych praktyk Kraków 2010 Wydawca: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ul. Szlak 73a, 31-153

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA SYSTEMU POMOCY I WSPARCIA OSÓB STARSZYCH, A POTRZEBY SENIORÓW W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

DIAGNOZA SYSTEMU POMOCY I WSPARCIA OSÓB STARSZYCH, A POTRZEBY SENIORÓW W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM DIAGNOZA SYSTEMU POMOCY I WSPARCIA OSÓB STARSZYCH, A POTRZEBY SENIORÓW W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM Zespół redakcyjny: pod kierunkiem Marioli Zajdel Ostrowskiej - Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki

Bardziej szczegółowo

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka 1 Podmioty Ekonomii Społecznej Różne formy współpracy z podmiotami ekonomii społecznej Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka Podmioty Ekonomii Społecznej Spis treści > > Wstęp 1 > > Różne ujęcia partnerstwa 1 >

Bardziej szczegółowo

Po co seniorom kultura? Badania kulturalnych aktywności osób starszych RAPORT

Po co seniorom kultura? Badania kulturalnych aktywności osób starszych RAPORT Po co seniorom kultura? Badania kulturalnych aktywności osób starszych RAPORT przygotowany przez zespół badawczy w składzie: dr Piotr Landsberg, dr Marcin Poprawski, dr Przemysław Kieliszewski, Michał

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI Opracowanie Projekt - od pomysłu do realizacji powstało w ramach projektu Wiarygodni, kompetentni, przejrzyści organizacje pozarządowe w działaniu, realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Badanie realizowane na zlecenie: Badanie realizowane w partnerstwie z: Ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk Tel.: +48 58 32 33 100 Faks: +48 58 30

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POTRZEB MŁODZIEŻY W ŚRODOWISKU LOKALNYM. Diagnoza potrzeb młodzieży w środowisku lokalnym

DIAGNOZA POTRZEB MŁODZIEŻY W ŚRODOWISKU LOKALNYM. Diagnoza potrzeb młodzieży w środowisku lokalnym DIAGNOZA POTRZEB MŁODZIEŻY W ŚRODOWISKU LOKALNYM 1 Diagnoza potrzeb młodzieży w środowisku lokalnym 2 DIAGNOZA POTRZEB MŁODZIEŻY W ŚRODOWISKU LOKALNYM DIAGNOZA POTRZEB MŁODZIEŻY W ŚRODOWISKU LOKALNYM 3

Bardziej szczegółowo

Możliwości edukacyjne dla wolontariuszy-seniorów. Zarządzanie wymianami międzynarodowymi

Możliwości edukacyjne dla wolontariuszy-seniorów. Zarządzanie wymianami międzynarodowymi Rory Daly, Davide Di Pietro, Aleksandr Kurushev, Karin Stiehr i Charlotte Strümpel Możliwości edukacyjne dla wolontariuszy-seniorów. Zarządzanie wymianami międzynarodowymi Poradnik dla wolontariuszy-seniorów,

Bardziej szczegółowo

Wolontariat jako narzędzie aktywnej integracji osób chorujących psychicznie. To działa!

Wolontariat jako narzędzie aktywnej integracji osób chorujących psychicznie. To działa! Wolontariat jako narzędzie aktywnej integracji osób chorujących psychicznie To działa! Wolontariat jako narzędzie aktywnej integracji osób chorujących psychicznie To działa! ( ) Sztuka w tym, by różnica

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo. konieczność czy potrzeba?

Partnerstwo. konieczność czy potrzeba? Partnerstwo konieczność czy potrzeba? Opracowanie Partnerstwo konieczność czy potrzeba? powstało w ramach projektu Wiarygodni, kompetentni, przejrzyści organizacje pozarządowe w działaniu, realizowanego

Bardziej szczegółowo

Jak założyć stowarzyszenie? Jak założyć fundację? Jak zostać Organizacją Pożytku Publicznego? Społecznej

Jak założyć stowarzyszenie? Jak założyć fundację? Jak zostać Organizacją Pożytku Publicznego? Społecznej Jak założyć stowarzyszenie? Jak założyć fundację? Jak zostać Organizacją Pożytku Publicznego? Społecznej Paweł Szczyrski Zachodniopomorska Biblioteka Ekonomii Społecznej Zespół redakcyjny serii: Antoni

Bardziej szczegółowo

RAPORT KRAJOWY Z PROGRAMU SZKOLENIA NT. ANTY-DYSKRYMINACJI I RÓŻNORODNOŚCI

RAPORT KRAJOWY Z PROGRAMU SZKOLENIA NT. ANTY-DYSKRYMINACJI I RÓŻNORODNOŚCI Helsińska Fundacja Praw Człowieka RAPORT KRAJOWY Z PROGRAMU SZKOLENIA NT. ANTY-DYSKRYMINACJI I RÓŻNORODNOŚCI Helsińska Fundacja Praw Człowieka Maj 2008 Zawartość niniejszej publikacji niekoniecznie odzwierciedla

Bardziej szczegółowo

Turystyka w rozwoju lokalnym. Red. Ewa Łaźniewska

Turystyka w rozwoju lokalnym. Red. Ewa Łaźniewska Turystyka w rozwoju lokalnym Red. Ewa Łaźniewska Poznań 2012 1 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 1. Podstawowe informacje o rozwoju lokalnym... 6 1.1. Interpretacje, koncepcje, kategorie, modyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych

Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych KANCELARIA SENATU BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI Dział Analiz i Opracowań Tematycznych Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych OPRACOWANIA TEMATYCZNE OT-577 LUTY 2010 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 6 Anna Forin Mariola Misztak-Kowalska Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia Anna Forin, Mariola Misztak-Kowalska Streszczenie

Bardziej szczegółowo

DUALNY SYSTEM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POLSCE SZANSE I BARIERY WDROŻENIA

DUALNY SYSTEM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POLSCE SZANSE I BARIERY WDROŻENIA Gdańsk, Dr Ewa Lechman Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechnika Gdańska ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk eda@zie.pg.gda.pl EKSPERTYZA DUALNY SYSTEM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POLSCE SZANSE I BARIERY

Bardziej szczegółowo

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Strona1 Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2013 Przygotowany dla Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo