Nr 12/706 Rok XV 22 marca 2009 r. IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 12/706 Rok XV 22 marca 2009 r. IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU"

Transkrypt

1 Wiadomości Fary Św. Barbary ISSN Nr 12/706 Rok XV 22 marca 2009 r. IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU PARĘ SŁÓW O LITURGII CZĘŚĆ DRUGA s. 5 ŚWIADECTWO O ALKOHOLIZMIE s. 10 Ewangelia: J 3,14 21 A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.

2 Wiadomości Fary Św. Barbary Nr 12/706 Testament Z DRUGIEJ STRONY Nikodem na swojej drodze wiary mógł zapytać o radę samego Jezusa. Takiej szansy my już nie mamy. Ale mamy nad Nikodemem tę przewagę, że Jezus swoim życiem i działalnością pozostawił nam pewne dziedzictwo, które zostało zapisane dla nas w Testamencie. Warto by było od czasu do czasu do niego zajrzeć. słowem Wszyscy pytali Jezusa: Co mam robić, aby moje życie miało jakiś sens? Jak mogę osiągnąć życie wieczne? A Jezus stale odpowiadał: Ja jestem drogą. Tylko ja. Tak też było w nocy, gdy Nikodem rozmawiał z Jezusem. Nikodem pytał i mówił jak Żyd. Jezus odpowiadał jak Syn Boży. Rozmowa nie mogła się kleić. Musiało dojść do nieporozumienia. Bogu dzięki, że dzisiaj wiemy wszystko lepiej. Znamy Jezusa i historię Kościoła. Wiemy, że życie wieczne jest innym słowem na sensowne, spełnione życie nie dopiero kiedyś i gdzieś tam, lecz już teraz i tu. Kto pełni wolę Boga i słucha słów Syna Bożego, już ma życie wieczne. Grzechy, które kiedyś oddzielały Boga i ludzi, zostały raz na zawsze odpuszczone. Nie, nie tak po prostu, lecz przez gorzką śmierć Jezusa. Krzyż, mówi Jezus do Żyda Nikodema, stanie się tym, czym był niegdyś wąż na pustyni. Kto spogląda na krzyż i bierze go sobie do serca, jest na drodze ocalenia. Kto może zaufać Bogu nawet wbrew temu, co się wydaje, nigdy nie zginie. Michael Becker Wiadomości Fary Św. Barbary Tygodnik Rzymskokatolickiej Parafii św. Barbary w Chorzowie. Adres redakcji: ul. 3 Maja 18, Chorzów, tel , fax Redakcja: ks. Zygmunt Błaszczok (red. naczelny), ks. Piotr Larysz (sekretarz redakcji), ks. Antoni Owczarek, ks. Krystian Gawleński, Marta Stankała, Aneta Halemba. Stale współpracują: Edward Kawka, Helena Krais, Irena Książek. Redakcja zastrzega sobie prawo redagowania nadesłanych tekstów. Kolportaż: Młodzież z Ruchu Światło-Życie. Konto Parafii św. Barbary w Chorzowie: ING Bank Śląski , Skład i druk: Centrum Usług Drukarskich Henryk Miler, ul. Szymały 11, Ruda Śląska, tel Nakład: 400 egz.

3 NA DOBRY POCZĄTEK Patronka służących Zyta urodziła się ok r. w Monsgrati koło miasta Lucca. Rodzice Zyty byli biednymi wieśniakami, ale wychowali swoje dzieci w głębokiej wierze. Zyta wieku 12 lat musiała odejść na służbę do zamożnej rodziny, żeby nie obciążać finansowo swojej rodziny. Pan, u którego pracowała był nerwowy i surowy wobec służby. Pani domu z kolei wiecznie niezadowolona i bardzo wymagająca. Zyta dawała z siebie wszystko, na co ją było tylko stać, gdyż dom Fatinellich traktowała jako świętą Rodzinę: św. Józefa widziała w swoim panu, Najświętszą Pannę Maryję w pani, a ich dzieci jako Pana Jezusa. Wszystkie swoje służebne, ciężkie obowiązki kierowała do: Jezusa, Maryi i św. Józefa. Cicha, sumienna, pracowita, uprzejma, prowadziła życie surowe. Kiedy jeszcze cała służba spała, Zyta zrywała się przed świtem i cicho, aby nikogo nie budzić, biegła do kościoła, który był tuż przy domu Fatinellich, by wysłuchać codziennej Mszy świętej i przyjąć Komunię świętą. Z biegiem lat zdobyła serca domowników. Chlebodawcy oddali w jej ręce całą administrację i opiekę nad służbą domową. To wywołało do niej niechęć ze strony służby. Zazdroszczono jej wyróżnienia, ale z biegiem czasu, Zyta zyskała sobie przychylność również tych osób. Większość dni w roku Zyta pościła o chlebie i wodzie. Spała na gołej ziemi. Latem i zimą chodziła bez butów. Jej niezwykła uroda powodowała, że zwracała uwagę mężczyzn. Czasem była przez nich napastowana. Jeden ze sług pozwalał sobie wobec niej na bezwstydne żarty. Zyta zagroziła mu, że będzie zmuszona opuścić dom, ale prześladowca nie ustąpił. Gospodarze, nie chcąc stracić tak cennej pomocy w domu, zwolnili go. Zyta wyróżniała się wielką wrażliwością na niedolę bliźnich. Wszystkie swoje skromne oszczędności rozdawała potrzebującym. Zmarła po krótkiej chorobie 27 kwietnia 1272 r., po 42 latach służby w jednym domu. Po śmierci okazało się, że jej ciało było opasane grubym sznurem, który wrósł w nią. Wg Żywotów Świętych, Zyta była obdarzona darem kontemplacji i ekstaz. Jej pogrzeb stał się prawdziwą manifestacją. Uważana za Świętą została pochowana w kościele Św. Frediana w Lucca, do którego tak często chodziła. W roku 1652 w czasie przeprowadzania jej procesu kanonizacyjnego znaleziono jej ciało nienaruszone rozkładem. Do katalogu świętych wpisał ją uroczyście papież Innocenty XII w roku Jest patronką służby domowej i ubogich dziewcząt. Irena Książek źródło: Internet Nr 12/706 Wiadomości Fary Św. Barbary Słowo Boże na każdy dzień Niedziela 22 III 2 Krn 36, Ps 137,1-6 Ef 2,4-10 J 3,14-21 Poniedziałek 23 III Iz 65,17-21 Ps 30, a.13b J 4,43-54 Wtorek 24 III Ez 47,1-9,12 Ps 46, J 5,1-3a.5-16 Środa 25 III Iz 7,10-14 Ps 40,7-11 Hbr 10,4-10 Łk 1,26-38 Czwartek 26 III Wj 32,7-14 Ps 106,19-23 J 5,31-47 Piątek 27 III Mdr 2,1a Ps 34,17-23 J 7, Sobota 28 III Jr 11,18-20 Ps 7,2-3.9bc-12 J 7,40-53

4 Wiadomości Fary Św. Barbary Nr 12/706 życzenia Chrystus jest światłością świata. Kto na Niego patrzy, widzi, jak rozjaśniają się ścieżki życia. Paweł VI Czcigodnym Jubilatom: Marii, Emilii, Irenie Pasiece, z okazji 80. rocznicy urodzin, Składamy serdeczne i najlepsze życzenia. Niech każdy Wasz dzień wypełnia radość, miłość i życzliwość najbliższych, a Światło, którym jest Chrystus, rozjaśnia trudy życia. Tego wszystkiego życzą Duszpasterze oraz redakcja Wiadomości Fary Św. Barbary ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO oferuje następujące kierunki kształcenia: Technikum dla młodzieży technik analizy technik ochrony środowiska Liceum Ogólnokształcące Klasy: ogólna biologiczno-chemiczna informatyczna sportowa piłki nożnej 2-letnia Szkoła Policealna technik farmacji system dzienny i wieczorowy technik ochrony środowiska technik usług kosmetycznych Szkoła dysponuje wieloma dobrze zaopatrzonymi pracowniami, skomputeryzowaną biblioteką z bogatym księgozbiorem, a także salą gimnastyczną wraz z siłownią. Proponuje także m.in. szkolenie piłkarskie w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia Sportowego Piłki Nożnej Chłopców, współuczestnictwo w programie Socrates, wycieczki integracyjne, imprezy turystyczne, kulturalne, edukacyjne, udział w kołach zainteresowań, możliwość redagowania gazetki szkolnej. ul. Piotra 1, Chorzów tel./fax , tel

5 PARĘ SŁÓW O LITURGII Nr 12/706 Wiadomości Fary Św. Barbary CZĘŚĆ DRUGA LITURGIA SŁOWA Kto nie zna Pisma Świętego, nie zna samego Chrystusa Kolejnym elementem Mszy świętej jest liturgia słowa. Jej główną część stanowią czytania wzięte z Pisma Świętego, które zajmuje szczególne miejsce w czasie Eucharystii. Nim jednak przejdziemy do tej części mszy świętej i ją szczegółowo omówimy, warto się zastanowić jakie miejsce w naszym życiu zajmuje Pismo Święte. Święty Hieronim powiedział: Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością samego Chrystusa. Można więc stwierdzić, że jeśli ktoś jest obojętny wobec Biblii, jest także obojętny wobec samego Boga. Pismo Święte winno zajmować szczególne miejsce w naszym życiu, cała liturgia, życie Kościoła i wielu osób opiera się na Słowach Boga, jest to swoistego rodzaju fundament naszej wiary. Jeśli nie będziemy żyli Pismem Świętym, nie będziemy nigdy uczniami Chrystusa, a w efekcie, nie dostąpimy zbawienia. Właśnie z tego powodu liturgia kładzie ogromny nacisk na Słowo Boże. Oprócz czytań, także wiele modlitw jest parafrazą wersetów biblijnych. Ks. Jan Twardowski powiedział: Bóg ukrył się dlatego, by świat było widać.... To właśnie w Piśmie Świętym ukrył się Bóg i pragnie byśmy go poznali. Doskonale wiemy, że nie najważniejsze jest widzieć zewnętrzną sylwetkę jakiejkolwiek osoby, ale najważniejsze jest poznanie jej cech charakteru, by móc cokolwiek o niej powiedzieć. Tak też jest z Bogiem, Jego ogromne Miłosierdzie zostało opisane w Biblii. Taki właśnie cel niesie liturgia słowa poznanie Boga i wcielenie zasad chrześcijańskich w życie. Liturgia Słowa ma charakter dialogu i składa się z następujących elementów: 1. Pierwsze Czytanie Bóg mówi 2. Psalm Responsoryjny Człowiek odpowiada 3. Drugie Czytanie* Bóg mówi 4. Werset przed Ewangelią (Aklamacja) Człowiek odpowiada 5. Ewangelia Bóg mówi 6. Homilia (kazanie)* Bóg przemawia ustami kapłana 7. Wyznanie wiary* Człowiek zapewnia Boga o swej wierze 8. Modlitwa wiernych Człowiek odpowiada. Wszystkie elementy opatrzone gwiazdką występują w niedziele i uroczystości, w dni powszednie raczej nie występują, z wyjątkiem homilii, która może zawierać się w liturgii słowa, ale nie musi. Pierwsze czytanie jest tekstem ze Starego Testamentu (w dni powszednie czasem jest z Nowego Testamentu), a Drugie czytanie zawsze z Nowego Testamentu. Po każdym czytaniu lektor mówi: Oto słowo Boże. Podkreśla tym samym, że to nie jego słowa, on był tylko narzędziem w ręku Boga to Słowa samego Boga, który do nas przemawia. My zaś odpowiadamy: Bogu niech będą dzięki. Zaznaczamy, że wysłuchaliśmy Jego Słowa i dziękujemy za dar, jakim nas obdarzył Wszechmogący poznanie Jego nieskończonego Miłosierdzia, dziękujemy za łaskę przybliżenia nas do Niego. Psalm responsoryjny jest, jak wiadomo, tekstem starotestamentalnym i nawiązuje do Pierwszego czytania. Szczytem całej liturgii słowa jest Ewangelia (z Nowego Testamentu), która opowiada o dziejach Boga, który stał się człowiekiem. Czytaniu Ewangelii towarzyszą szczególne okoliczności: dialog wstępny ( Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według... Chwała Tobie Panie. ), postawa stojąca, zapalone świece (akolitki trzymane przez ministrantów przy ambonie) oraz okadzenie. Właśnie w tej części Mszy świętej ukazuje się jedność Testamentów. Następną częścią jest homilia albo kazanie. Homilia zawsze dotyczy bezpośrednio tekstów biblijnych, lub też postaci świętych, zawsze niesie jakąś głębszą myśl, poucza, kieruje nas na drogę prawdy, reperuje nasze serca. Kazanie natomiast jest zawsze tematyczne, dotyczy jakiegoś problemu liturgicznego, teologicznego, moralnego, filozoficznego itp. Najczęściej słyszymy homilię, chodź czasem wypowiedź kapłana łączy cechy kazania i homilii. Po homilii lub kazaniu następuje wyznanie wiary w Boga. Chrześcijanie powinni się chlubić wyznawaną wiarą i jak najczęściej robić to wśród społeczności. I właśnie to czynimy w czasie wyznania wiary (tzw. Credo). Następnie kapłan nawołuje wszystkich do wspólnej modlitwy w konkretnych intencjach, które odczytuje lektor bądź sam kapłan. Po każdym wezwaniu odpowiadamy Wysłuchaj nas Panie lub podobną formułę. Pierwsze wezwanie jest zawsze za Kościół, a ostatnie za obecną na Eucharystii wspólnotę. Zawsze modlimy się w aktualnych intencjach. Nasze modlitwy kończy krótka modlitwa kapłana z uniesionymi rękami, który zanosi je do Boga i prosi go o wysłuchanie. Odpowiadamy słowem: Amen, które kończy liturgię słowa. CDN Tekst opracował: Michał Walczyński, na podstawie Ogólnego Wprowadzenia do Mszału Rzymskiego ( ) i Obrzędu Mszy Świętej z ludem znajdującego się w Mszale Rzymskim.

6 6 Wiadomości Fary Św. Barbary Nr 12/706 INTENCJE Sobota r. Dzień powszedni Za męża i ojca Pawła Fabiana w 4. rocznicę śmierci Niedziela r. IV Niedziela Wielkiego Postu 7.00 Kaplica św. Jadwigi Wolna intencja 7.00 Za Jana Ćmoka, rodziców Biczysko oraz brata i bratową Biczysko 9.00 Za ks. Pawła Raczka od parafian Za Karola Kanrada od lokatorów z ulicy 3 Maja Za Izabelę Żłobińską w 1. rocznicę śmierci Gorzkie Żale Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże, w intencji Emilii z okazji urodzin Poniedziałek r. Dzień powszedni 6.00 Kaplica św. Jadwigi Wolna intencja 7.00 Do Ducha Świętego przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie w pewnej intencji 7.00 W intencji członków III Zakonu św. Franciszka, z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże i o nowe powołania Za Elizę Baron w 2. rocznicę śmierci oraz rodziców z obu stron Wtorek r. Dzień powszedni 6.00 Kaplica św. Jadwigi Intencja zamawiana w szpitalu 7.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące Za Henryka Strzempka od lokatorów z ulicy Węglowej Za Stanisława Barasa w 30 dni po śmierci Środa r. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 6.00 Kaplica św. Jadwigi Wolna intencja 7.00 Za rodziców Anastazję i Johana Poloczków, Jadwigę Zrałek oraz Hansa i Karola 7.00 Za Stefanię i Karola Piątków oraz rodziców z obu stron 9.00 Msza św. w intencji uczniów klas 4 6 i Gimnazjum, nauczycieli i pracowników szkoły z nauką rekolekcyjną Msza św. w intencji uczniów klas 1 3 SP, nauczycieli i pracowników szkoły z nauką rekolekcyjną Za Jana Karwowskiego w 1. rocznicę śmierci Czwartek r. Dzień powszedni 6.00 Kaplica św. Jadwigi Wolna intencja

7 MSZALNE Nr 12/706 Wiadomości Fary Św. Barbary Za Jadwigę Leśniak, Adolfa Koniecznego, Elżbietę Wamper, Józefa i Luizę Gieroniów, Norberta Wajngard i Jerzego Białasa Za Marię Wochowiec, rodziców Jadwigę i Antoniego Figlaków Adoracja Najświętszego Sakramentu Za Huberta Stanek w 5. rocznicę śmierci, rodziców Marię i Franciszka oraz żonę Marię Piątek r. Dzień powszedni 6.00 Kaplica św. Jadwigi Intencja zamawiana w szpitalu 7.00 Za Zofię i Ludwika Kobów, rodziców z obu stron i + siostrę Józefę 7.00 Wolna intencja Droga Krzyżowa z kazaniem pasyjnym Za Urszulę Kopyczok w 2. rocznicę śmierci Sobota r. Dzień powszedni 6.30 Godzinki do Niepokalanego Serca Maryi 7.00 Kaplica św. Jadwigi Wolna intencja 7.00 O spokój duszy za Karola Dziaczko 7.00 Za rodziców Agnieszkę i Jerzego Maciejów, brata Huberta Maciej, Wiktorię, Józefa i Szczepana Nowaków Za Bernarda, Ewę Slamów i brata Niedziela r. V Niedziela Wielkiego Postu 7.00 Kaplica św. Jadwigi Wolna intencja 7.00 Za Janinę Koterba w 1. rocznicę śmierci 9.00 Za ks. Pawła Łukaszczyka od parafian Za męża Karola Gajdę w 8. rocznicę śmierci Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo MB Fatimskiej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie na dalsze lata życia, w intencji Ireny Pasieki z okazji 80. rocznicy urodzin (Te Deum) oraz o błogosławieństwo Boże dla córek z rodzinami Gorzkie Żale Za Henrykę Racką w 1. rocznicę śmierci Zredagowała: Helena Krais Informujemy, że intencja Mszy św. pozostanie wolna, jeżeli nie zostanie potwierdzona wraz z uiszczeniem ofiary najpóźniej na dwa tygodnie przed dniem Mszy św.

8 Wiadomości Fary Św. Barbary Nr 12/706 OGŁOSZENIA 22 marca 2009 r. IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU WPROWADZENIE DO LITURGII Wielki Post nie jest bynajmniej czasem smutku. Jest to przede wszystkim czas powrotu do tego, co pierwsze i najważniejsze w naszym życiu: do miłości Boga. Wszystkie wielkopostne praktyki pokutne o tyle mają sens, o ile służą otwarciu serca na przyjęcie darmowej miłości Boga, objawionej w Jezusie Chrystusie, bez której nie jesteśmy w stanie zrobić niczego dobrego. Mają nam one pomóc przyjąć miłość Boga i rozpoznać w sobie Jego dzieci. Ten, kto uwierzył miłości Boga, sam staje się jej znakiem dla innych przez wszystko, co robi i mówi. (Maciej Zachara MIC, Oremus Wielki Post i Triduum Paschalne 2003, s. 103) KOLEKTA Boże, Ty za pośrednictwem swojego Syna pojednałeś ludzkość ze sobą, spraw, aby lud chrześcijański z żywą wiarą i szczerym oddaniem spieszył ku nadchodzącym świętom wielkanocnym. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa... KOŚCIÓŁ Dziś IV Niedziela Wielkiego Postu, zwana Niedzielą Radości (Laetare). Kościół Święty, Nowa Jerozolima, cieszy się z obfitości dóbr nadprzyrodzonych, łask płynących z Chrztu i Eucharystii, którymi obdarza swe dzieci. W tradycji rzymskiej jest to niedziela róż, ponieważ w tym dniu obdarowywano się pierwszymi kwiatami zakwitających róż, a Ojciec Święty poświęcał złotą różę, którą ofiarował osobie zasłużonej dla Kościoła. Stąd w liturgii dzisiejszej niedzieli różowy kolor szat. W środę obchodzimy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to dzień modlitw w intencji poczętych dzieci. W dzisiejszą niedzielę, poprzedzającą tę uroczystość, odprawimy nabożeństwo ekspiacyjne za grzechy przeciwko życiu nienarodzonych dzieci. DEKANAT W przyszłą niedzielę, 29 marca, odbędzie się II CHORZOWSKI SEJMIK OAZOWY. Spotkanie będzie miało miejsce od godz , w Domu Parafialnym parafii św. Jadwigi przy ulicy Chrobrego 17. Wszystkie osoby związane kiedyś, a także poczuwające się do jedności z Ruchem Światło-Życie dzisiaj, zaprasza ks. Ryszard Nowak Moderator Diecezjalny wraz z Osobami Odpowiedzialnymi za ten Ruch w Chorzowie. PARAFIA Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii. Dziś w naszej parafii Siostry Elżbietanki z Bytomia-Szombierek przeprowadzają akcję powołaniową. Po każdej Mszy św. przed kościołem jest przeprowadzona zbiórka na remont ich klasztoru. Trwa Wielki Post. Zachęcamy wiernych do postu i innych uczynków pokutnych, zwłaszcza dzieł miłosierdzia, a także ograniczenia spożycia napojów alkoholowych. Dzieci zapraszamy na Mszę św. szkolną, w czwartek o godz W każdy czwartek o zapraszamy na wystawienie Najświętszego Sakramentu. W okresie Wielkiego Postu zachęcamy do udziału w nabożeństwach Drogi Krzyżowej, w piątki o godz. 17 i Gorzkich Żalach, w niedziele o godz Przypominamy, że wierni, którzy odprawią pobożnie Drogę Krzyżową mogą zyskać odpust zupełny, spełniając przy tym zwykłe warunki odpustu. W sobotę o godz odprawimy Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP. Rekolekcje parafialne odbędą się od niedzieli, 29 marca, do środy, 1 kwietnia. Rozpoczynamy dziś zbiórkę żywności na Święta dla osób najbardziej potrzebują-

9 duszpasterskie cych. Żywność można zostawiać w kościele i w kancelarii parafialnej. Zbiórka potrwa do przyszłej niedzieli włącznie. Kolekta przyszłej niedzieli będzie przeznaczona na potrzeby archidiecezji, na działalność edukacyjno-wychowawczą wśród młodzieży w archidiecezji. W poniedziałek, 30 marca o godz odbędzie się zebranie rodziców dzieci pierwszokomunijnych w salce na probostwie. Obecność obowiązkowa. W każdą środę, do końca kwietnia, w godz. od 11 do 12 w kancelarii parafialnej przedstawiciel Akcji Katolickiej udziela pomocy przy wypełnianiu zeznań podatkowych za 2008 rok. Dyrekcja oraz grono pedagogiczne Zespołu Szkół Integracyjnych w Chorzowie zapraszają rodziców uczniów klas szóstych Nr 12/706 Wiadomości Fary Św. Barbary szkoły podstawowej wraz z dziećmi na Dzień Otwarty w Gimnazjum Integracyjnym. Spotkanie odbędzie się w budynku szkoły przy ul. św. Piotra 9a, w czwartek, 26 marca o godz. 16. Zachęcamy do zbierania plastikowych nakrętek po napojach dla 4-letniego chorego chłopca na sprzęt rehabilitacyjny. Plastikowe zakrętki prosimy zanosić do technikum chemicznego przy ul. Piotra 1 na portiernię. Akcja zbierania nakrętek trwa do odwołania. Zachęcamy do czytania prasy religijnej, w tym najnowszego wydania Gościa Niedzielnego. U kolporterów jest do nabycia także Mały Gość Niedzielny. Zachęcamy również do nabycia świątecznych paschalików. Wszystkim parafianom i gościom życzymy błogosławionej niedzieli. REKOLEKCJE PARAFIALNE NA WIELKI POST 2009 Rekolekcje poprowadzi ks. prob. Krzysztof Sitek, archidiecezjalny duszpasterz sportowców. NIEDZIELA, 29 MARCA początek rekolekcji Nauka rekolekcyjna w ramach homilii podczas każdej Mszy św. PONIEDZIAŁEK, 30 MARCA 7.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną Msza św. z nauką rekolekcyjną Nauka stanowa dla kobiet WTOREK, 31 MARCA 7.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną Msza św. z nauką rekolekcyjną Nauka stanowa dla mężczyzn ŚRODA, 1 KWIETNIA zakończenie rekolekcji 7.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną Msza św. na zakończenie rekolekcji Msza św. z nauką rekolekcyjną Okazja do spowiedzi 15 minut przed każdą Mszą św., dodatkowo w poniedziałek, wtorek od godz. 17. ROZWAŻANIA DROGI KRZYŻOWEJ WIELKI POST 2009 Piątki Wielkiego Postu Godzina Rozważania Dzieci Maryi (Wielki Piątek) 9.00 Ruch Światło-Życie

10 10 Wiadomości Fary Św. Barbary Nr 12/706 świadectwo ALKOHOLIZM JEST CHOROBĄ! Uzależnienie alkoholowe zbiera kolejne swoje ofiary. Nie zawsze są to ci, którzy alkohol spożywają, ale ci, którzy znaleźli się w kręgu jego działania. Krąg działania alkoholizmu jest niestety bardzo szeroki i nie sposób być bezpiecznym. Nie trzeba już nikomu tłumaczyć, czym jest alkoholizm, niestety w niektórych środowiskach stał się on jakby powinnością kulturową, wręcz codziennością, z którą oswoiliśmy się i już jej się nie dziwimy. To straszna choroba kosmiczna dziura, która połyka wszystko co dobre w człowieku, jego zaangażowanie, życie rodzinne, dbałość o dom, na końcu jego samego. Wielokrotnie, zaczyna się bardzo niewinnie, jednym kieliszkiem, do którego potem dodaje się parę następnych. W tej nowej kulturze rej wiedzie początkowo piwo, wręcz jakby do dobrego tonu towarzyskiego urosło picie piwa. Piwo jest wszechobecne w reklamie telewizyjnej, gdzie podawane jest jakby lekarstwo, piwo w spotkaniach masowych patrz Chorzowskie festyny gdzie bywa do picia tylko piwo (dlaczego w ogóle)... a wręcz strachem jest zapytać ile wypiłeś piw?. W spotkaniach rodzinnych, zwykle już wymieniamy często piwo na wódkę, wtedy nie próbujemy uświadamiać sobie, w co wchodzimy, aby bronić się przed zagrożeniem, bo zasmakowaliśmy, świat pięknieje i jest nam dobrze. Nie zawsze też jesteśmy dobrymi doradcami i właściwymi wychowawcami naszych dorastających dzieci. W ilu to domach np. rodzic podawał (o zgrozo) swemu dziecku pierwszy urzędowy kieliszek z okazji 18 urodzin ze słowami no, już możesz się napić. Parę lat wcześniej część tej młodzieży ślubowała trzeźwość do lat 18! Trzeźwość to grzech? Jest powszechne przyzwolenie, moda na picie, nie ma mody na nie picie na trzeźwość! Nikogo nie dziwi obowiązujący zwyczaj toastu czy wszyscy mają nalane kieliszki?, no to zaczynamy i zaczyna się. Na kulturalnych urodzinach babcia wypija jeden kieliszek, pozostali różnie 1,2,3 niby to było bardzo kulturalnie, ale Józefowi to było mało, wyskoczył na 100 do baru, albo w domu poprawił. Cała rodzina trzymała się równo pełny krąg, pili wszyscy. A gdyby tak np. babcia ofiarowała swój jeden kieliszek i stała się abstynentem? Już nie wymieniam dziadka. Bardzo rzadko, ale już zdarza się, iż ktoś wraca z kuracji odwykowej i wpada w krąg, gdzie wszyscy łącznie z babcią piją i co? Pamiętajmy alkoholizm jest chorobą nieuleczalną, jeżeli ktoś został alkoholikiem, to do końca życia, chociażby nawet przestał pić, jest osobą uzależnioną. Bardzo ważne jest abyśmy o tym pamiętali! Jeden mały kieliszek podany uzależnionemu nawet po latach niepicia powoduje, że sięgnie po następny i kolejne. Nasi uzależnieni żyją wśród nas. Zachodni kryzys gospodarczy, który przelewa się na naszą ziemię, niesie ogromne ograniczenie finansowe, bezrobocie, stresy, przerastające nas problemy, a niestety, wielu będzie je rozwiązywać alkoholowo. Rozpocznijmy wielką bitwę, nie powiem nawet parafialną, ale twoją rodzinną o twoje dziecko, które już stało się nieraz człowiekiem dorosłym i ma problemy różne, w tym również alkoholowe. Może pomogłaby twoja deklaracja trzeźwości na jakiś czas: okres postu, trzy miesiące, może dłużej?... może jakaś stała modlitwa, różaniec...

11 DZIECI Nr 12/706 Wiadomości Fary Św. Barbary 11 Wpisz litery do kratek, korzystając z pomocy strzałek. Przygotowała: Aneta Halemba

12 12 Wiadomości Fary Św. Barbary Nr 12/706 PIEŚNI WEJŚCIE 580 Chrystus, Chrystus to nadzieja cała nasza. * Umierając zło zwyciężył, pokój nam ogłasza. * On do Ojca nas prowadzi, * Miłość czyni życia prawem. * Chrystus naszym jest pokojem, naszym pojednaniem. * On jest Słowem nad wiekami, * Pierworodnym pośród stworzeń. * Bóg przez Niego dał nam życie * I ukazał nam swą chwałę. Chrystus, Chrystus... PSALM RESPONSORYJNY Kościele święty, nie zapomnę ciebie. OFIAROWANIE Panie przebacz nam, * 611 Ojcze zapomnij nam! * Zapomnij nam nasze winy, * Przywołaj kiedy zbłądzimy, * Ojcze zapomnij nam! Panie, przyjmij nas, * Ojcze przygarnij nas! * I w swej ojcowskiej miłości * Ku naszej schyl się słabości, * Ojcze, przygarnij nas! KOMUNIA ŚW. Gdzie w uroczystej ci- * W Najświęt- 221chości, szym Sakramencie, * Łaski zlewa w obfitości * Jezus w każdym momencie, * Tam chciałbym spocząć, * Tam chciałbym być, * Tam przy Sercu, Jezu, Twoim żyć. Gdzie On żyje dla grzeszników, * Dla Kościoła swojego, * Gdzie pociesza wędrowników, * Wśród życia burzliwego, * Tam chciałbym spocząć... DZIĘKCZYNIENIE Panie nasz, Boże, uwielbiamy Twoje imię. * Bądź 307 błogosławiony po wszystkie wieki * Amen. * Panie, Boże ojca naszego, Izraela. * Amen Twoja jest wielkość, moc i sława, * Amen, * Majestat i chwała. * Amen. Panie nasz... * Bo wszystko, co jest na niebie i ziemi, * Amen, * Twoje jest, Panie. * Amen. ZAKOŃCZENIE 135 Krzyżu święty, nade wszystko * Drzewo przenajszlachetniejsze. * W żadnym lesie takie nie jest * Jedno, na którym sam Bóg jest. * Słodkie drzewo, słodkie gwoździe, * Rozkoszny owoc nosiło. Skłoń gałązki, drzewo święte, * Ulżyj członkom zbyt rozpiętym. * Odmień teraz oną srogość, * Którąś miało z urodzenia. * Spuść lekkuchno i cichuchno * Ciało Króla niebieskiego.

Miesięcznik parafialny przy kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej w Śremie

Miesięcznik parafialny przy kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej w Śremie Miesięcznik parafialny przy kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej w Śremie 13 stycznia 2012r. nr 1/59 REDAKCJA: ks. Radosław Nowak, Jan Mieloszyński, Hanna Worsztynowicz. Agnieszka

Bardziej szczegółowo

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 2 Kor 8,9. Jezus Chrystus, będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was swoim ubóstwem ubogacić. EWANGELIA Łk 16,1-13

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 2 Kor 8,9. Jezus Chrystus, będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was swoim ubóstwem ubogacić. EWANGELIA Łk 16,1-13 Nr 239 / 22 września 2013 ISSN 2080-0010 XXV Niedziela Zwykła LITURGIA SŁOWA PIERWSZE CZYTANIE Am 8,4-7 Słuchajcie tego wy, którzy gnębicie ubogiego i bezrolnego pozostawiacie bez pracy, którzy mówicie:

Bardziej szczegółowo

Zakończenie Studium Przedmałżeńskiego

Zakończenie Studium Przedmałżeńskiego PARAFIA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA + BOGUSZOWICE GOTARTOWICE ROK XVIII + KWIECIEŃ 2009 + NR 175 I Komunia św. Do I Komunii św. dzieci naszej parafii przystąpią w niedzielę 3 maja podczas Mszy św.

Bardziej szczegółowo

RADOŚĆ KOMUNII Z JEZUSEM

RADOŚĆ KOMUNII Z JEZUSEM Pismo Parafii pw. NMP z Lourdes w Krakowie nr 2 (118) luty 2012 r. RADOŚĆ KOMUNII Z JEZUSEM WIZJONERKA Z LOURDES I EUCHARYSTIA W lutym w naszej parafii odbywamy duchową pielgrzymkę na południe Francji,

Bardziej szczegółowo

fot.: 12.05.2013r. fot.: 12.05.2013r. fot.: 12.05.2013r

fot.: 12.05.2013r. fot.: 12.05.2013r. fot.: 12.05.2013r Pierwsza Komunia Święta Blachownia 12 maja 2013r. VII Niedziela Wielkanocna była niezwykle uroczystym dniem dla 11-u uczniów I-go etapu edukacyjnego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Blachowni.

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTY JÓZEF RZEMIEŚLNIK Pismo Parafii p.w. Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu * nr 2 (35) * luty 2015 r.

ŚWIĘTY JÓZEF RZEMIEŚLNIK Pismo Parafii p.w. Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu * nr 2 (35) * luty 2015 r. ŚWIĘTY JÓZEF RZEMIEŚLNIK Pismo Parafii p.w. Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu * nr 2 (35) * luty 2015 r. Tak wyglądał przed wojną Szpital przy ul. Traugutta 11 LUTEGO WE WSPOMNIENIE NMP Z LOURDES OBCHODZIMY

Bardziej szczegółowo

Nr 2 Rok I kwiecień 2014

Nr 2 Rok I kwiecień 2014 Nr 2 Rok I kwiecień 2014 Otwórzcie drzwi Chrystusowi (Bł. Jan Paweł II) W NUMERZE: Z historii parafii Śluby wieczyste Ośrodek SAN DAMIANO w Chęcinach Żyć Mszą świętą Wywiad z misjonarzem z Kazachstanu

Bardziej szczegółowo

11.09.2013 12.09.2013 3.10.2013. 14.10.2013 15.09.2013 16.10.2013 16.09.2013 20.09.2013 16.10.2013 10.10.2013 12.10.2013 Powo³anie

11.09.2013 12.09.2013 3.10.2013. 14.10.2013 15.09.2013 16.10.2013 16.09.2013 20.09.2013 16.10.2013 10.10.2013 12.10.2013 Powo³anie Po wo ³a ni e 1 11.09.2013 Kościół jako Matka: Kościół jest rzeczywiście matką chrześcijan. Kościół towarzyszy nam w całym życiu wiary, w całym życiu chrześcijańskim. Zadajmy więc sobie pytanie: jaka jest

Bardziej szczegółowo

Na Rozstajach. Rok Duszpasterski 2013 / 2014 - Wierzę w Syna Bożego

Na Rozstajach. Rok Duszpasterski 2013 / 2014 - Wierzę w Syna Bożego Na Rozstajach Nr 04 (268) Kwiecień 2014 r. Rok Duszpasterski 2013 / 2014 - Wierzę w Syna Bożego Grafika: Piotr Dembski Wy wszyscy, którzy głosicie śmierć Boga, którzy szukacie sposobu, by usunąć Boga z

Bardziej szczegółowo

BOŻA KRAINA. Prowadź nas, Panie! Czasopismo Parafii pw. św. Anny w Krajence nr 3/czerwiec 2009 ISSN 1689-7129. Boża Kraina

BOŻA KRAINA. Prowadź nas, Panie! Czasopismo Parafii pw. św. Anny w Krajence nr 3/czerwiec 2009 ISSN 1689-7129. Boża Kraina ISSN 1689-7129 BOŻA KRAINA Czasopismo Parafii pw. św. Anny w Krajence nr 3/czerwiec 2009 Prowadź nas, Panie! Boża Kraina 1 Parafiada I Komunia w Śmiardowie I Komunia w Śmiardowie Komunia Św. w Krajence

Bardziej szczegółowo

Józefów. Pierwsza komunia święta NASZ. - a co potem? 6 SYJON W JÓZEFOWIE 8 UZDROWIONA 12. www.parafiajozefow.pl

Józefów. Pierwsza komunia święta NASZ. - a co potem? 6 SYJON W JÓZEFOWIE 8 UZDROWIONA 12. www.parafiajozefow.pl www.parafiajozefow.pl NASZ Józefów MiesiĘCznik parafii Matki bożej CzĘstoCHowskieJ Pierwsza komunia święta - a co potem? 6 SYJON W JÓZEFOWIE 8 UZDROWIONA 12 Świadek Jezusa Zmartwychwstałego Św. Maria Kleofasowa,

Bardziej szczegółowo

O MSZĘ ŚWIĘTĄ Autor Bogusław Nadolski TChr Wydawnictwo WAM

O MSZĘ ŚWIĘTĄ Autor Bogusław Nadolski TChr Wydawnictwo WAM ODPOWIEDZI NA 101 PYTAŃ O MSZĘ ŚWIĘTĄ Autor Bogusław Nadolski TChr Wydawnictwo WAM SPIS TREŚCI WSTĘP 1. Dlaczego raz mówimy Eucharystia", innym razem Najświętszy Sakrament?" Czy Najświętszy Sakrament jest

Bardziej szczegółowo

Bp Ignacy Dec WSPÓLNIE PRZED PANEM BOGIEM

Bp Ignacy Dec WSPÓLNIE PRZED PANEM BOGIEM Bp Ignacy Dec WSPÓLNIE PRZED PANEM BOGIEM Bp Ignacy Dec WSPÓLNIE PRZED PANEM BOGIEM Rekolekcje dla księży posługujących w Polskiej Misji Katolickiej we Francji La Ferté-sous-Jouarre, 6-10 września 2010

Bardziej szczegółowo

odzin Nr 2 (2) Pismo Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszej Marii Panny Królowej Rodzin w Jankowicach Rybnickich LUTY 2015

odzin Nr 2 (2) Pismo Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszej Marii Panny Królowej Rodzin w Jankowicach Rybnickich LUTY 2015 rólowa Nr 2 (2) odzin Pismo Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszej Marii Panny Królowej Rodzin w Jankowicach Rybnickich LUTY 2015 Rodzinne kolędowanie fot. Bożena Bochenek 2 Nr 1 (1) Styczeń 2015 MATKA

Bardziej szczegółowo

Uczeń wierzy w obecność Jezusa i chce się modlić. Uczeń samodzielnie odmawia modlitwę Zdrowaś Maryjo

Uczeń wierzy w obecność Jezusa i chce się modlić. Uczeń samodzielnie odmawia modlitwę Zdrowaś Maryjo Klasa I S E M E S T R I I. Witam Bądź pozdrowiony, Panie! 1. Wymagania podstawowe 2. Wymagania ponadpodstawowe (rozszerzające i dopełniające) Uczeń potrafi nawiązywać kontakty z rówieśnikami i Uczeń używa

Bardziej szczegółowo

Odwilż olej, mal. Janina Bergander

Odwilż olej, mal. Janina Bergander wielkanoc 2015 KONCERT PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI Odwilż olej, mal. Janina Bergander Okruchy św. Wojciecha Wielkanoc 2015 3 SŁOWO KS. PROBOSZCZA Alleluja, żyje Pan, powstał z

Bardziej szczegółowo

LISTOPADOWA ZADUMA. Pismo Parafii pw. NMP z Lourdes w Krakowie nr 11 (79) listopad 2008 r. ODPUSTY ZA ZMARŁYCH W LISTOPADZIE

LISTOPADOWA ZADUMA. Pismo Parafii pw. NMP z Lourdes w Krakowie nr 11 (79) listopad 2008 r. ODPUSTY ZA ZMARŁYCH W LISTOPADZIE Pismo Parafii pw. NMP z Lourdes w Krakowie nr 11 (79) listopad 2008 r. LISTOPADOWA ZADUMA Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie (J 11, 25-26). Miesiąc listopad,

Bardziej szczegółowo

25 maja 2008 r. Dziękujcie Panu, bo jest dobry. dziękować jako wspólnota parafialna

25 maja 2008 r. Dziękujcie Panu, bo jest dobry. dziękować jako wspólnota parafialna VERBUM Miesięcznik parafii pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Zagórzu numer 5(53)/2008 25 maja 2008 r. Dziękujcie Panu, bo jest dobry 1 czerwca 2008 roku został ogłoszony przez Metropolitę Warszawskiego, księdza

Bardziej szczegółowo

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ J 12, 31-32 Teraz władca tego świata zostanie przecz wyrzucony, a Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ J 12, 31-32 Teraz władca tego świata zostanie przecz wyrzucony, a Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich Nr 172 / 10 czerwca 2012 ISSN 2080-0010 X Niedziela Zwykła PIERWSZE CZYTANIE Rdz 3, 9-15 Pan Bóg zawołał na mężczyznę i zapytał go: Gdzie jesteś? On odpowiedział: Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem

Bardziej szczegółowo

ISSN 1730-3230. www.teresasiedlce.pl. SIEDLCE LISTOPAD - ADWENT nr 16 (168) 2011. Przyjdź, Panie Jezu

ISSN 1730-3230. www.teresasiedlce.pl. SIEDLCE LISTOPAD - ADWENT nr 16 (168) 2011. Przyjdź, Panie Jezu ISSN 1730-3230 www.teresasiedlce.pl SIEDLCE LISTOPAD - ADWENT nr 16 (168) 2011 Przyjdź, Panie Jezu Rozpoczynający się Adwent jest odpowiednim momentem, aby zastanowić się nad znaczeniem, a także dobrym

Bardziej szczegółowo

ŻYĆ JUBILEUSZEM! Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej, Kraków - Borek Fałęcki. Nr 4/2000 (25 ROK V) PAŹDZIERNIK ISSN 1428-3093

ŻYĆ JUBILEUSZEM! Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej, Kraków - Borek Fałęcki. Nr 4/2000 (25 ROK V) PAŹDZIERNIK ISSN 1428-3093 ISSN 1428-3093 Nr 4/2000 (25 ROK V) PAŹDZIERNIK Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej, Kraków - Borek Fałęcki ŻYĆ JUBILEUSZEM! Już ponad dziewięć miesięcy dzieli nas od chwili, gdy papież Jan Paweł II w noc

Bardziej szczegółowo

KRÓLEST WO MIŁOŚCI. Radosne spotkania. Rozważania różańcowe. Wspomnienie zmarłych. 11 Listopada. Z kroniki ks. Stanisława

KRÓLEST WO MIŁOŚCI. Radosne spotkania. Rozważania różańcowe. Wspomnienie zmarłych. 11 Listopada. Z kroniki ks. Stanisława ISSN 1732-6257 WIADOMOŚCI Z PARAFII październik listopad 2010 nr 7 (76) KRÓLEST WO MIŁOŚCI Radosne spotkania Rozważania różańcowe Wspomnienie zmarłych 11 Listopada Z kroniki ks. Stanisława Chrystus Król

Bardziej szczegółowo

O czym żołnierzom mówił ks. Piotr Skarga Dlaczego chodzimy w procesjach? DWUTYGODNIK ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO

O czym żołnierzom mówił ks. Piotr Skarga Dlaczego chodzimy w procesjach? DWUTYGODNIK ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO DWUTYGODNIK ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO Rok XXI nr 11 (447) 1-15 czerwca 2012 r. O czym żołnierzom mówił ks. Piotr Skarga Dlaczego chodzimy w procesjach? Fot. Krzysztof Stępkowski Refleksje niedzielne

Bardziej szczegółowo

SŁUŻYĆ TYM DAREM, JAKI KAŻDY OTRZYMAŁ

SŁUŻYĆ TYM DAREM, JAKI KAŻDY OTRZYMAŁ Podkomisja ds. Służby Liturgicznej SŁUŻYĆ TYM DAREM, JAKI KAŻDY OTRZYMAŁ Program formacyjny służby liturgicznej 2013 2 WSTĘP Dnia 27 listopada 2008 roku, podczas 346. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu

Bardziej szczegółowo

Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności. www.cisi.pl. Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym

Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności. www.cisi.pl. Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym www.cisi.pl 5(45) wrzesień/październik 2009 ISSN 1642-6533 Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności Chrystus

Bardziej szczegółowo

Ukazuje się od 1988r.

Ukazuje się od 1988r. Ukazuje się od 1988r. KALENDARIUM KWIECIEŃ-CZERWIEC 2011 Kwiecień 23 kwietnia, Wielka Sobota Ukazał się wielkanocny numer Głosu Pocieszenia. 7 maja, sobota Na Cmentarzu Żołnierzy Polskich odbył się uroczysty

Bardziej szczegółowo

List jedności Komunikat Moderatora Generalnego Ruchu Światło-Życie nr 2 2011/2012

List jedności Komunikat Moderatora Generalnego Ruchu Światło-Życie nr 2 2011/2012 Ks. dr Adam Wodarczyk Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie ul. Różyckiego 8, 40-589 Katowice tel./fax (032) 251 88 20, e-mail: sekretariat@oaza.pl kom. +48 696 254 488, e-mail: A.Wodarczyk@oaza.pl Katowice,

Bardziej szczegółowo

O częstej Komunii świętej

O częstej Komunii świętej O częstej Komunii świętej ksiądz Józef Hube CR O CZĘSTEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ Wstępem opatrzył ksiądz Janusz Mieczkowski A L L E L U J A Kraków 2007 SUPERIORUM PERMISSU: Polska Prowincja Zmartwychwstańców L.dz.

Bardziej szczegółowo

W naszej Wspólnocie parafialnej

W naszej Wspólnocie parafialnej W naszej Wspólnocie parafialnej W prawie 40-letniej historii istnienia naszej wspólnoty parafialnej wpisuje się srebrny jubileusz Apostolatu Maryjnego. Z tej okazji w niedzielę 9 października kazania wygłaszali

Bardziej szczegółowo

Słowo Boże na marzec

Słowo Boże na marzec Słowo Boże na marzec 7 marca - TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Łk 13,1-9 Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie Żyjemy w Bożej rzeczywistości. Szczególnie dotykamy Boga w sakramentach świętych

Bardziej szczegółowo