ZESTAWIENIE NOWOSCI WYDAWNICZYCH W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ MARZEC 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZESTAWIENIE NOWOSCI WYDAWNICZYCH W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ MARZEC 2010"

Transkrypt

1 ZESTAWIENIE NOWOSCI WYDAWNICZYCH W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ MARZEC /A LEKSYKONY, INFORMATORY Ilustrowana encyklopedia powszechna. T. 2, D-J / [red. prowadzący Jadwiga Marcinek ; zespół red. Anna Borowiec i in.]. 0/B NAUKA I KULTURA Pogranicze - obsesje, projekcje, projekty / red. Monika Bednarczuk i Beata Kucharska ; [Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie]. - Chełm : Państ. Wyższa Szkoła Zawodowa, /C MULTIMEDIA Przegląd i kontrola budynku na CD [Dokument elektroniczny] : gotowe do wykorzystania dokumenty, instrukcje i protokoły zgodne z wytycznymi Nadzoru Budowlanego i PSP : podręcznik użytkownika. - Poznań : "Forum", /E BIBLIOTEKOZNAWSTWO Katalog rękopisów Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu : sygnatury : indeksy / oprac. Magdalena Bugajewska i Agnieszka Kraszewska. - Paznań : Biblioteka Raczyńskich, Katalog rękopisów Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu : sygnatury / pod red. Magdaleny Bugajewskiej i Izabeli Mrugasiewicz ; [aut. Danuta Balcerek et al.]. - Poznań : Biblioteka Raczyńskich, Skryptorium klasztoru cystersów w Mogile do końca XIII wieku / Andrzej Wałkówski. - Łódź : Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej, /A FILOZOFIA Apologia przypadkowości : studia filozoficzne / Odo Marquard ; przeł. [z niem.] Krystyna Krzemieniowa. - Warszawa : "Oficyna Naukowa", Koniec nowoczesności / Gianni Vattimo ; przekł. Monika Surma-Gawłowska ; wstęp Andrzej Zawadzki. - Kraków : "Univeritas", cop /B PSYCHOLOGIA Interwencja kryzysowa : pomoc w kryzysach psychologicznych / Dorota Kubacka- Jasiecka. - Warszawa : Wydaw. Akademickie i Profesjonalne, Jak żyć z poważnie chorym dzieckiem / Jan Aldridge ; przekł. Julita Makowiecka. - Kraków : "WAM", ludzkim poznawaniu i odczuwaniu : szkice / pod red. Heleny Wrony-Polańskiej, Ewy Czerniawskiej, Leszka Wrony ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, Psyche i edukacja : emocje, wyobraźnia i nieświadomość w uczeniu się i nauczaniu / Bernie Neville ; przekł. Marek Kościelniak. - Kraków : "WAM", Psychologia twórczości : nowe horyzonty = Psychology of creativity : new approaches / red. nauk. Stanisław Popek [i in.]. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2009.,

2 Psychologia uśmiechu / Piotr Szarota. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, Sprawczość i wspólnotowość : podstawowe wymiary spostrzegania społecznego / Bogdan Wojciszke. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, /B1 PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA Dziecięce wyobrażenia świata : zbiór studiów / Barbara Boniecka. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Dziecko i dorosły w rozmowie : doświadczanie komunikacji : odniesienia edukacyjne / Eugenia Rostańska. - Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, Humanistyczna terapia rozwojowa : wzmożona pobudliwość psychiczna i nerwice w perspektywie osobowego rozwoju / Zofia Paśniewska-Kuć. - Warszawa : "Dispicio", Krzyś jest wyjątkowy : dla dzieci o autyzmie / Charles A. Amenta III ; przekł. Ewa Wojtych ; il. Monika Pollak. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, Rozwój i tożsamość w cyklu życia : studium koncepcji Erika H. Eriksona / Lech Witkowski. - Wyd Łódź : Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej, 2009., 1/C LOGIKA. METODOLOGIA Podstawy metodologii badań w pedagogice / red. nauk. Stanisław Palka. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, egz., 1/D ETYKA Etyka w mediach. Vol. 5, Nowe media - stare media / pod red. Witolda Machury. - Poznań ; Opole : SCRIPTORIUM, 2010., Eutanazja czy życie aż do końca / Lucien Israël ; przekł. Andrzej Wojciechowski. - Wyd. 2, wznowienie. - Kraków : "WAM", Problemy i kierunki etyki : antologia tekstów / wyboru dokonał i koment. opatrzył Andrzej Miś ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. - Wyd. 3 popr. i rozsz. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, /A RELIGIA. TEOLOGIA Po śmierci dziecka : odkrycie obecności Boga w życiu dotkniętym żałobą / Amedeo Cencini ; tł. [z wł.] Dariusz Drążek. - Pelplin : "Bernardinum", /A POLITYKA SPOŁECZNA Oblicze polityczne Piły w dobie transformacji ustrojowej po 1989 roku / pod red. Pawła Malendowicza, Łukasza Popławskiego, Rafała Streicha ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile. - Piła : Państ. Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Staszica, /C SOCJOLOGIA "Nowy wspaniały świat?" : moda, konsumpcja i rozrywka jako nowe style życia / red. nauk. Wojciech Muszyński. - Toruń : Adam Marszałek, 2009.

3 "Pod wielkim dachem nieba" : granice, migracje i przestrzeń we współczesnym społeczeństwie / red. nauk. Wojciech Muszyński, Ewa Sikora. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, Kiedy kobieta zabija : motywy, osobowość, relacja sprawca-ofiara, strategie obronne : opinia sądowo-psychologiczna stanu silnego wzburzenia / Zdzisław Majchrzyk. - Warszawa : Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Nieletnie : niebezpieczne, niegrzeczne, niegroźne? / Dagmara Woźniakowska-Fajst. - Warszawa : Wydaw. Akademickie i Profesjonalne, Odrodzenie człowieczeństwa : ludzkie transformacje / red. nauk. Halina Romanowska- Łakomy. - Warszawa : "Eneteia", Psychologiczno-pedagogiczne problemy trudności i zaniedbań opiekuńczowychowawczych w rodzinie oraz sposoby ich rozwiązywania / red. nauk. Jan M. Stanik ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Rozprawy Naukowe, T. 3 / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej ; [red. nacz. Marian Nowak]. - Białą Podlaska : Państ. Wyższa Szkoła Zawodowa im. Papieża Jana Pawła II, Społeczne dylematy Europy / red. nauk. Dorota Gizicka. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, /C1 PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA "Gorsi inni" - badania / pod red. Elżbiety Czykwin i Marzeny Rusaczyk. - Białystok : "Trans Humana", Jak budować relacje z otoczeniem : szkolenia z komunikacji w organizacji : materiały szkoleniowe / pod red. Eweliny Dresler i Agnieszki Siedleckiej ; Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. - Biała Podlaska : Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II. Instytut Ekonomii i Zarządzania, Jak mówić by nas słuchano : psychologia pozytywnej komunikacji / Iwona Majewska- Opiełka. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, Komunikacja niewerbalna : o porozumiewaniu się nauczycieli i uczniów w edukacji wczesnoszkolnej / Beata Sufa. - Kraków : Akademia Pedagogiczna, /D NAUKI POLITYCZNE. POLITYKA Samorząd terytorialny III RP w procesie integracji europejskiej : wybrane problemy. T. 2 / red. nauk. Czesław Glinkowski, Edward Urbańczyk. - Kalisz : Państ. Wyższa Szkoła Zawodowa, egz. 3/E NAUKI EKONOMICZNE Ekonomia matematyczna : materiały do ćwiczeń / Joanna Górka, Witold Orzeszko, Marcin Wata. - Warszawa : "C. H. Beck", Konkurencyjność jednostek terytorialnych na przykładzie gmin wiejskich województwa lubelskiego / Danuta Guzal-Dec. - Biała Podlaska : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Papieża Jana Pawła II, Podstawy handlu zagranicznego / red. nauk. Jerzy Dudziński. - Warszawa : "Difin", Polskie osiągnięcia gospodarcze : perspektywa historyczna / red. nauk. Janusz Kaliński. - Warszawa : Wydaw. Akademickie i Profesjonalne, 2010.

4 Prace Instytutu Ekonomicznego / red. nauk. i wstęp Antoni Sobczak ; [aut. Marian Błażek et al.] ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. - Konin : Państ. Wyższa Szkoła Zawodowa, Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce / red. nauk. Kazimierz Kuciński. - Warszawa : "Difin", Realizacja stabilizacyjnej funkcji państwa w warunkach europejskiej integracji gospodarczej / Anna Hnatyszyn-Dzikowska. - Piła : Państ. Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Staszica, /E1 FIFNANSE. BANKOWOŚĆ Finanse i rozliczenia międzynarodowe / Aneta Kosztowniak [i in.]. - Warszawa : "C. H. Beck", 2009., Finanse publiczne wobec wyzwań globalizacji / Beata Guziejewska. - Warszawa : "Poltext", [2010]. Finanse samorządu terytorialnego / Leszek Patrzałek. - Wrocław : Akademia Ekonomiczna im. O. Langego, Fundusze Unii Europejskiej : komentarz do Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, perspektywa finansowa / Agnieszka Filipek. - Warszawa : "Placet", /E2 MARKETING Merchandising w małych i dużych firmach handlowych : teoria i praktyka : cenne wskazówki, trendy, wyniki badań / Lucyna Witek. - Warszawa : "C. H. Beck", cop /E3 ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Chaos : zarządzanie i marketing w erze turbulencji / Philip Kotler, John A. Caslione ; przekł. [z ang.] Dariusz Bakalarz. - [Warszawa] : "Mt Biznes", cop , Doskonalenie efektywności małych i średnich przedsiębiorstw / Jan Klimek. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, Marka narodowa : relikt czy fenomen na globalizującym się rynku? / Roman Rojek. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, Nowoczesne podejście do zarządzania organizacjami / red. nauk. Anna Wasiluk. - Warszawa : "Difin", Przedsiębiorczość : podstawy teoretyczne / Teresa Piecuch. - Warszawa : "C. H. Beck", 2010., Przedsiębiorczość i zarządzanie firmą : teoria i praktyka / red. nauk. Jan Targalski, Anna Francik ; zespół aut. Izabela Czaja [i in.]. - Wyd. 2 rozsz. - Warszawa : "C. H. Beck", 2009., 3/E4 PRACA. PRACOWNICY Pracoholizm : perspektywa poznawcza / Kamila Wojdyło. - Warszawa : "Difin", Pracownicy małych i średnich przedsiębiorstw - ich rola i znaczenie / Jan Klimek. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop /E5 RACHUNKOWOŚĆ Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku = Compendium of accounting in Polish & English. T. 3, S-Ż / Robert Patterson. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Wydaw. Akademickie i Profesjonalne. Grupa Kapitałowa WSiP, Leasing 2010 / Dorota Kosacka-Łędzewicz, Bogdan Olszewski. - Wrocław : "Unimex", cop

5 Rachunkowość handlowa. Cz. 2 / Roman Niemczyk. - Warszawa : "Difin", Rachunkowość handlowa. Cz. 3 / Roman Niemczyk. - Warszawa : "Difin", /F PRAWO Dylematy praw człowieka / red. nauk. Teresa Gardocka, Jacek Sobczak. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, Elementy prawoznawstwa i prawa cywilnego / Romuald Romański. - Warszawa : "Placet", Fundusze strukturalne oraz Fundusz Spójności : komentarz do rozporządzenia Rady Unii Europejskiej nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiający przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności / Tomasz Kierzkowski (red.), Agnieszka Jankowska, Robert Knopik. - Wyd Warszawa : "C. H. Beck", Kodeks pracy : komentarz / Małgorzata Barzycka-Banaszczyk wyd. - Warszawa : "C. H. Beck", Leksykon prawa finansowego : 100 podstawowych pojęć / pod red. Andrzeja Drwiłło, Doroty Maśniak. - Warszawa : "C. H. Beck", Prawo cywilne - część ogólna / Zbigniew Radwański wyd. zm. i poszerz. - Warszawa : "C. H. Beck", 2009., Prawo gospodarcze prywatne / red. Teresa Mróz, Mirosław Stec ; aut. Katarzyna Bogan- Kurluta [! i in.] wyd. - Warszawa : "C. H. Beck", 2009., Prawo ochrony przyrody / Bartosz Rakoczy. - Warszawa : "C. H. Beck", Prawo pracy / Małgorzata Barzycka-Banaszczyk wyd. poszerz. i uaktualnione. - Warszawa : "C. H. Beck", egz., Prawo pracy 2010 / [red. merytoryczny Kazimierz Jaśkowski ; aut. Sylwia Gołaś-Olszak i in.]. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, Prawo rodzinne i opiekuńcze / Tadeusz Smyczyński wyd. uzup. i uaktualnione. - Warszawa : "C. H. Beck", Stosunek wzajemny : porządek międzynarodowy, prawo międzynarodowe, europejskie prawo wspólnotowe, prawo krajowe / Tadeusz Wasilewski. - Wyd. 2 uaktual. i zm. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", /H OPIEKA SPOŁECZNA Praca socjalna w teorii i praktyce życia społecznego / pod red. Elżbiety Trafiałek. - Kielce : Wszechnica Świętokrzyska, 2009., Przeciw sieroctwu : zapobieganie, opieka, pomoc instytucjonalna / pod red. Sylwii Badory ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu. - Tarnobrzeg : Państ. Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego, /I ETNOLOGIA. ETNOGRAFIA Księga legend i opowieści beskidzkich / Andrzej Potocki ; [il. Zdzisław Pękalski]. - Olszanica : "Bosz", 2003 Księga legend i opowieści bieszczadzkich / Andrzej Potocki. - Wyd. 8 rozsz. i uzup. - Rzeszów : "Libra", Księga legend karpackich : Bieszczady, Beskid Niski, Czarnohora i Gorgany / Andrzej Potocki. - Rzeszów : "Carpathia", [2006].

6 Miłość, kobieta i małżeństwo w XIX wieku / Agnieszka Lisak. - Warszawa : "Bellona", cop , 3/J NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH Angielski : metoda redpp.com : kurs językowy. Poziom 3 cz. 1 / [oprac. wersji pol. - teksty i adapt. Eric Hawk i in.]. - [Warszawa] : Red Point Publishing, Język angielski dla przedszkolaków : metoda nauczania języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym z zastosowaniem rytmiki jako środka wspomagającego naukę / Hanna Górny. - Wyd. 1 (dodr.). - Rzeszów : "Fosze", /K PEDAGOGIKA. OŚWIATA Idea i praktyka wielostronnego kształcenia w polskiej strategii edykacyjnej / Lech Kacprzak ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile. - Piła : Państ. Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Staszica, Materiały metodyczne do podręcznika Pedagogika, tom 1-3 / red. nauk. Beata Owczarska. 2 egz., Normy w pedagogice : aksjologiczne i metodologiczne wyznaczniki statusu zdań o powinnościach / Urszula Morszczyńska. - Kraków : Księgarnia Akademicka, Pedagogika prenatalna: nowy obszar nauk o wychowaniu / Dorota Kornas-Biela ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Katedra Pedagogiki Specjalnej. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, /K1 HISTORIA WYCHOWANIA, OŚWIATY, PEDAGOGIKI Historia wychowania. T. 1, Do wielkiej rewolucji francuskiej / Stanisław Litak. - Wyd. 2, popr. i uzup. - Kraków : "WAM" : WSF-P "Ignatianum", egz. Historia wychowania. T. 2, Wiek XIX i XX / Jan Draus, Ryszard Terlecki. - Wznowienie Kraków : "WAM" : WSF-P "Ignatianum", egz. 3/K2 ORGANIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA Nauczyciel w systemie edukacyjnym - teraźniejszość i przyszłość / pod red. Ireny Adamek, Ewy Żmijewskiej. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, Nauczyciel wczesnej edukacji / pod red. Ewy Smak ; Uniwersytet Opolski. - Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, egz., 3/K3 DYDAKTYKA OGÓLNA Edukacja dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej / Pelagia Szybka. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, Niekonwencjonalne metody szkoleniowe czyli jak uatrakcyjnić zajęcia / Mirosław Urban. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, Pedagogika przedszkolna : nowa podstawa programowa / Anna Klim-Klimaszewska. - Warszawa : "Erica", egz., Podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół obowiązująca od roku szkolnego 2009/2010 : przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, zasadnicza szkoła zawodowa, szkoła policealna, szkoła specjalna : reforma programowa 2009/10 wprowadzona rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall / [oprac. Sebastian Siwy]. - Warszawa : "Miła", 2009.

7 Pokochać mądrość : zarys dydaktyki filozofii i etyki / Maciej Bała, Janina Jeziorska, Sabina Zalewska. - Warszawa : Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Rzecz o wiedzy nauczycielskiej / Ireneusz Kawecki. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, /K4 FORMY I METODY NAUCZANIA Diagnoza przedszkolna dziecka w ostatnim roku wychowania przedszkolnego : materiały dla dziecka / Elżbieta Tokarska, Jolanta Kopała. - Warszawa : "Edukacja Polska", Liczydełko : poznajemy cyfry od 0 do 10 / Alina Michalak ; przy współpr. Doroty Borowiak ; il. Ewa Korzeniowska. - Sopot : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2008., 3/K5 PSYCHOLOGIA WYCHOWAWCZA Jak rozmawiać z dziećmi o seksie : mądre wychowywanie dzieci w świecie Internetu i nowoczesnych technologii / Sharon Maxwell ; przekł. [z ang.] Hanna de Broekere. - Poznań : "Vesper", Kłamstwo u dziecka : jak sobie radzić z dzieckiem w wieku 0-7 lat? / Danielle Dalloz ; we współpr. z Véronique Rolland ; przekł. Jacek Masłoń. - Kraków : "Espe", Kłopoty z emocjami dzieci : ścieżki zmiany / Leokadia Wiatrowska. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2009., Nie bójmy się nastolatków / Jacques Arènes ; przekł. Jacek Masłoń. - Kraków : "Espe", problemach nastolatków / Bogna Białecka. - Poznań : Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha. Wydawnictwo Święty Wojciech, Ojcowska miłość / Josh McDowell ; [przekł. Jan Kowalak]. - Warszawa : "Vocatio", cop Przyjaciele w internecie / Anna Słysz, Beata Arcimowicz. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, /K7 PEDAGOGIKA SPOŁECZNA Obraz, przestrzeń, popkultura : inspiracje badawcze w polu pedagogiki społecznej / red. Marek Ejsmont, Beata Kosmalska, Maria Mendel. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, /K8 PEDAGOGIKA SPECJALNA Jak dzieci niesłyszące czytają teksty podręczników szkolnych? / Marta Korendo. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, cop Pedagogika trudności w uczeniu się / Rolf Werning, Birgit Lütje-Klose ; przekł. Magdalena Wojdak-Piątkowska. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2009., Studenci z niepełnosprawnością : problemy funkcjonowania edukacyjnego i psychospołecznego / Tamara Cierpiałowska. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, /A NAUKA O ŚRODOWISKU Doskonalenie systemu zarządzania środowiskowego a zrównoważony rozwój : monografia naukowa / pod red. Aliny Matuszak-Flejszman. - Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2009.,

8 Podstawy ekologii / Józef Banaszak, Henryk Wiśniewski. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop egz., 5/A1 OCHRONA ŚRODOWISKA Ekonomiczne podstawy ochrony środowiska / Agnieszka Janik, Jacek M. Łączny, Adam Ryszko. - Gliwice : Politechnika Śląska, Ocena ryzyka zdrowotnego w procesie remediacji terenów zdegradowanych chemicznie - procedury i znaczenie / Eleonora Wcisło ; Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych. - Białystok : "Ekonomia i Środowisko", Ocena środowiskowych zagrożeń zdrowia mieszkańców dużych miast Polski / pod red. nauk. Eleonory Wcisło ; Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych. - Białystok : "Ekonomia i Środowisko", Oceny oddziaływania jako narzędzie realizacji zrównoważonego rozwoju / Agnieszka Ciechelska. - Białystok : "Ekonomia i Środowisko", Ochrona środowiska rolniczego w świetle programów rolno-środowiskowych Unii Europejskiej / pod red. Stanisława Bałazego i Andrzej Gmiąta. - Karniowice : Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego [i in.], Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2009 / [red. Maria Pułyk, Elżbieta Tybiszewska] ; Inspekcja Ochrony Środowiska. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu. - Poznań : Biblioteka Monitoringu Środowiska, egz., 5/A2 OCHRONA KRAJOBRAZU Antropogeniczne zmiany w ekosystemach : transformacje roślinności / Ewa Fudali. - Wrocław : Uniwersytet Przyrodniczy, Ochrona humanitarna zwierząt / Łukasz Smaga. - Białystok : "Eko-Press", 2010., 5/B MATEMATYKA Repetytorium : jak zdać maturę z matematyki / Piotr Wróblewski, Lidia Dzikowska. - Poznań : "LektorKlett", [2010]. 5/C INFORMATYKA 100 sposobów na cyfrowe wideo / Joshua Paul ; [tł. Paweł Kita]. - Gliwice : "Helion", cop GIS i GPS w praktyce : II konferencja / pod red. Józefa Zająca ; [Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie]. - Chełm : Państ. Wyższa Szkoła Zawodowa, /H NAUKI BIOLOGICZNE Mikrobiologia żywności : teoria i ćwiczenia : praca zbiorowa / pod red. Marii Wojtatowicz, Reginy Stempniewicz, Barbary Zarowskiej [!]. - Wrocław : Uniwersytet Przyrodniczy, 2009., 6/A MEDYCYNA Słownik łacińsko-polski : tematyczny : medycyna, anatomia, farmacja / [oprac. zespół red.]. - Toruń : "Literat", [2009]. 6/A1 ANATOMIA I FIZJOLOGIA Atlas anatomii człowieka / Frank Henry Netter. - Wyd. 2 pol. / red. Kazimierz S. Jędrzejewski i Witold Woźniak. - Wrocław : "Elsevier Urban & Partner", cop

9 Biomechanika kliniczna : część ogólna / Zdzisław Zagrobelny, Marek Woźniewski ; Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. - Wyd. 4 [dodr.]. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, eg., Podstawy fizjologii wysiłku fizycznego z zarysem fizjologii człowieka / Artur Jaskólski, Anna Jaskólska ; Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. - Wyd. 3 zm. i uzup. [dodr.]. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, egz., 6/A2 CHOROBY. MEDYCYNA KLINICZNA O depresji w ciąży i po porodzie / Iwona Koszewska ; wstęp Irena Namysłowska. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop wypożyczania 6/A3 DIETETYKA. HIGIENA I ZDROWIE Diety niskoenergetyczne / Zofia Wieczorek-Chełmińska. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, Koordynowana opieka zdrowotna : doświadczenia polskie i międzynarodowe / Katarzyna Kowalska. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Ekonomicznych, cop /A4 NAŁOGI Leczenie uzależnionej osobowości : jak uwolnić się od nałogowych zachowań i uzależniających relacji / Lee Jampolsky ; przeł. Aleksandra Wolnicka. - Warszawa : "Czarna Owca", /A6 TERAPIE BEZLEKOWE Aktywność ruchowa w terapii dzieci autystycznych / Zbigniew Szot ; Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku. - Wyd. 2 uzup. i poszerz. - Gdańsk : Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego, Ćwiczenia korekcyjne / Ewa Zeyland-Malawka. - Wyd. 11 popr. i uzup. - Gdańsk : Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Śniadeckiego, 2009., Fizykoterapia, medycyna uzdrowiskowa i SPA / Wojciech Kasprzak, Agata Mańkowska. - Wyd. 1 (dodr.). - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop /A7 PELĘGNIARSTWO I OPIEKA PALIATYWNA Pielęgniarstwo internistyczne w praktyce szpitalnej : kompendium wiedzy dla studentów kierunku pielęgniarstwo / Alina Sarnowska ; Instytut Ochrony Zdrowia. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile. - Piła : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica, Poradnik dla pielęgniarek pracujących w opiece paliatywnej / pod red. Alicji Graczyk, Małgorzaty Wiszniewskiej, Pawła Wiszniewskiego. - Piła : Państ. Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Staszica, Rola podstawowej opieki zdrowotnej w systemie ochrony zdrowia / Maria Węgrzynowicz ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile. Instytut Ochrony Zdrowia - Kierunek Pielęgniarstwo. - Piłą : Państ. Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Staszica, /B INŻYNIERIA. TECHNIKA Recykling tworzyw sztucznych w Europie : praca zbiorowa / pod red. Marka Kozłowskiego. - Wrocław : Politechnika Wrocławska, 2006.

10 6/B1 ELEKTROTECHNIKA Laboratorium podstaw elektrotechniki / P. Czarnywojtek, J. Kozłowski, W. Machczyński ; [Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu. Instytut Politechniczny]. - Kalisz : Państ. Wyższa Szkoła Zawodowa, /B2 TECHNOLOGIE MECHANICZNE Co warto wiedzieć o stali - Wyd Luboń : "Ekspresstal", [2009]. Nauka o materiałach i mechanika : laboratorium : praca zbiorowa / pod red. Adama Hernasa ; [aut.] Iwona Bednarczyk [i in.]. - Katowice : Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy, /C ROLNICTWO Fundusze unijne i europejskie dla mieszkańców obszarów wiejskich / Anna Szymańska. - Warszawa : "Placet", Podstawy produkcji zwierzęcej : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Lewandowskiego ; [aut.] Monika Gębska [i in.]. - Warszawa : "Hortpress", egz., Produkcja roślinna : podręcznik dla uczniów szkół kształcących w zawodzie technik rolnik : praca zbiorowa. Cz. 2, Czynniki produkcji roślinnej / pod red. Witolda Grzebisza ; aut. Piotr. J. Domański, Witold Grzebisz, Stefan Wolny. - Warszawa : "Hortpress", egz., Produkcja roślinna : podręcznik dla uczniów szkół kształcących w zawodzie technik rolnik : praca zbiorowa. Cz. 3, Technologie produkcji roślinnej / pod red. Witolda Grzebisza ; [aut. Witold Grzebisz i in.]. - Warszawa : "Hortpress", egz., Produkcja roślinna : podręcznik dla uczniów szkół kształcących w zawodzie technik rolnik : praca zbiorowa. Cz. 1, Środowisko i podstawy agrotechniki / pod red. Witolda Grzebisza ; [aut. Witold Grzebisz i in.]. - Warszawa : "Hortpress", egz., Produkcja zwierzęca : praca zbiorowa. Cz. 1, Wiadomości podstawowe / pod red. Anny Rekiel ; aut. Anna Rekiel, Jan Niemiec, Andrzej Łozicki. - Warszawa : "Hortpress", 2006., Produkcja zwierzęca : praca zbiorowa. Cz. 2, [Bydło i trzoda chlewna] / pod red. Teresy Nałęcz-Tarwackiej ; aut. Piotr Brzozowski [i in.]. - Warszawa : "Hortpress", 2006., Produkcja zwierzęca : praca zbiorowa. Cz. 3, Owce, kozy, konie, drób, pszczoły i króliki / pod red. Teresy Nałęcz-Tarwackiej ; aut. Danuta Sztych [i in.]. - Warszawa : "Hortpress", 2007., 6/D OGRODNICTWO. SADOWNICTWO Ogród warzywny : zdrowe warzywa z własnej uprawy / Christel Rupp. ; z niem. przeł. Barbara Floriańczyk. - Warszawa : Klub dla Ciebie - Bauer-Weltbild Media, cop Owocowe rarytasy / Zbigniew Gruca. - Warszawa : "Działkowiec", Projektowanie ogrodów, ogródków i działek / Margareta Diedrichs ; [tł. ze szwedz.]. - Warszawa : "Rea", Rośliny ozdobne : podręcznik dla uczniów szkół kształcących w zawodzie technik ogrodnik i ogrodnik / Ludmiła Startek, Kazimierz Mynett. - Wyd. 3 popr. - Warszawa : "Hortpress", 2003., Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu : podręcznik dla uczniów szkół kształcących w zawodzie technik architektury krajobrazu. Cz. 5 / oprac. zespół Antoni Maśka, Anna

11 Nizińska, Edyta Gadomska ; aut. zdj. Maria Chrząszcz [i in.]. - Warszawa : "Hortpress", egz., Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu : podręcznik dla uczniów szkół kształcących w zawodzie technik architektury krajobrazu. Cz. 1 / oprac. zespół Edyta Gadomska [i in.]. - Warszawa : "Hortpress", egz., Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu. Cz. 3, Drzewa i krzewy iglaste / Piotr Latocha. - Warszawa : "Hortpress", egz., Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu. Cz. 4, Drzewa i krzewy liściaste / Piotr Latocha. - Warszawa : "Hortpress", egz., Sadownictwo : podręcznik dla uczniów techników ogrodniczych / oprac. zespół Alojzy Czynczyk [i in. ; red. merytor. Zofia Legańska]. - Wyd Warszawa : "Hortpress", egz., 7/A SZTUKA Fotografia podróżnicza / Steve Davey ; [tł. Janusz Myzik] ; National Geographic. - Warszawa : "G+J RBA", cop Fotografia przyrodnicza i krajobrazowa / [red. Bogumiła Widła ; fot. Richard Bernabe i in.]. - Łódź : "Galaktyka", cop Opowiadanie obrazem : tworzenie wizualnej struktury w filmie, telewizji i mediach cyfrowych / Bruce Block ; przekł. Magdalena Kuczbajska. - Warszawa : Wydaw. Wojciech Marzec, /B ARCHITEKTURA. PLANOWANIE PRZESTRZENNE. URBANISTYKA Podstawy architektury krajobrazu : podręcznik dla uczniów szkół kształcących w zawodzie technik architektury krajobrazu. Cz. 1 / oprac. zespół Edyta Gadomska [i in.]. - Warszawa : "Hortpress", 2004., Podstawy architektury krajobrazu : podręcznik dla uczniów szkół kształcących w zawodzie technik architektury krajobrazu. Cz. 2 / oprac. zespół Edyta Gadomska, Anna Różańska, Dorota Sikora. - Warszawa : "Hortpress", 2005., Społeczno-kulturowe podstawy gospodarowania przestrzenią / Jeremi T. Królikowski, Jan Rylke. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa : Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 2010 r., 7/C MUZYKA Moje pierwsze piosenki : śpiewnik dla dzieci / il. Marcin Piwowarski ; [wybór i oprac. piosenek Agata Mikołajczak-Bąk] - Poznań : "Papilon", [2010]. 7/F SPORT I WYCHOWANIE FIZYCZNE 90 lat Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu / Ryszard Wryk. - Warszawa : "Rebis", egz., Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. T. 11 cz. 2 / [red. nauk. Danuta Umiastowska ; Uniwersytet Szczeciński i Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej]. - Szczecin : "Albatros", egz. Kultura fizyczna osób z niepełnosprawnością / red. nauk. Stanisław Kowalik. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2009.,

12 7/F1 GRY I ZABAWY RUCHOWE 49 gier i zabaw : scenariusze dla rodzin, przedszkoli, szkół, kolonii i obozów wypoczynkowych / J. i B. Luvmour [i in.] ; przekł. Jolanta Bartosik. - Wyd. 2 w jęz. pol. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2008., Dlaczego warto dbać o kondycję / Kate Knighton, Susan Meredith ; il. Christyan Fox ; konsult. Richard Winsley ; [tł. z ang. Paweł Kozłowski]. - Warszawa : "Delta W-Z", [2009]. 7/F2 GRY W PIŁKĘ Baseball : zabawy i gry ruchowe / Krzysztof Kałużny. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, /F3 GIMNASTYKA. LEEKOATLETYKA. AKROBATYKA Bieg na 100 m przez płotki : technika, metodyka, trening / Sławomir Nowak, Maria Kamrowska-Nowak. - Gdańsk : Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego, Biegi długodystansowe : przygotowanie, trening, strategia / Christof Baur, Bernd Thurner ; [tł. Tomasz Kozłowski]. - Warszawa : "RM", Kierowanie i kontrola szkolenia sportowego tyczkarzy : na etapach - wstępnym i podstawowym / Mariusz Klimczyk. - Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, /F4 PŁYWANIE I SPORTY WODNE Podręcznik freedivingu / Umberto Pelizzari, Stefano Tovaglieri ; przekł. z jęz. ang. Janusz Ochab. - Warszawa : "Wielki Błękit", /F5 INNE SPORTY Capoeira w Polsce : wędrowanie wątków kulturowych / Katarzyna Kolbowska. - Warszawa : "Trio", Narciarstwo rekreacyjne : atlas ćwiczeń / pod red. Andrzeja Mrowickiego i Dariusza Nawareckiego ; aut. R. Marcinów [i in.] ; [aut. zdjęć Sławoj Dubiel]. - Opole : Politechnika Opolska. Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, /B TEORIA LITERATURY Rozprawy Humanistyczne : Księga urodzinowa, T. 10 / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku ; [red. nacz. Jan Bekasiński]. - Wocławek : Państ. Wyższa Szkoła Zawodowa, /D LITERATURA PIĘKNA Całkowite zaćmienie / Liz Rigbey ; z ang. przeł. Kamil Dmoch. - Warszawa : "Libros" : "Świat Książki", Dziecioodporna / Emily Giffin ; tł. [z ang.] Anna Gralak. - Wyd Kraków : "Otwarte", Dziecko z chmur / Justyna Bigos, Beata Mozer. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", Dziewczynka tańcząca z wiatrem / Katarzyna Zychla. - Wyd Katowice : "Credo", 2008 Oskar i pani Róża / Eric-Emmanuel Schmitt ; przekł. Barbara Grzegorzewska. - Wyd. 1, dodr. - Kraków: "Znak", 2009.

13 9/A GEOGRAFIA Na szlaku do Composteli : najważniejsza droga mojego życia / Hape Kerkeling ; przeł. [z niem.] Małgorzata Słabicka. - Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, cop Sandomierz : miasto położone na górze : sandomierskie pocztówki z kolekcji Marka Bronkowskiego, Andrzeja Chrząstowskiego i Krzysztofa Kota / wybór, oprac., teksty Krzysztof Burek, Andrzej Chrząstowski ; oprac. graf. Maria Drabecka. - Sandomierz : Wydaw. Diecezjalne i Drukarnia, /A2 PRZEWODNIKI TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE: ŚWIAT Santiago de Compostela : poradnik pielgrzyma / Andrzej Kołaczkowski-Bochenek. - Kraków : "WAM", /A3 PRZEWODNIKI TURYSTYCZNO- KRAJOZNAWCZE: POLSKA Księga zjaw i duchów wielkopolskich czyli Przewodnik po nawiedzonych zamkach, pałacach i dworach oraz innych miejscach tajemnych / Jerzy Sobczak. - Poznań : "Zysk i S-ka", [2008]. Małpa na straży wagi / Elizabeth Peters [pseud.] ; z ang. przeł. Piotr Jankowski. - Warszawa : "Albatros", /B TURYSTYKA Innowacje w rozwoju turystyki / pod red. Mikołaja Jalinika ; [aut. Mieczysław Adamowicz i in.]. - Białystok : Politechnika Białostocka, Kompetentny pracownik hotelu : wybrane stanowiska pracy / Teresa Skalska, Jacek Pustoła ; przy współpracy Agnieszki Lewonowskiej-Banach. - Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki ; Stowarzyszenie Rodzin Zdrowie Psychiczne w Krakowie, Konkurencyjność produktów turystycznych / pod red. Mikołaja Jalinika. - Białystok : Politechnika Białostocka, 2009., Koń w turystyce i rekreacji / red. Krystyna Chmiel ; Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II. Instytut Turystyki i Rekreacji. - Biała Podlaska : PSW im. Papieża Jana Pawła II. Instytut Turystyki i Rekreacji, Procesy i uwarunkowania rozwoju agroturystyki w Polsce / Jolanta Wojciechowska. - Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2009., Przedsiębiorca w gospodarce turystycznej : wybrane zagadnienia / Ewa Grzegorzewska- Mischka. - Gdańsk : Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa ; Sopot : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2009., Przestrzenne, gospodarcze i humanistyczne aspekty turystyki / pod red. Krzysztofa Szpary i Marka Gwoździa. - Kraków [i in.] : Konsorcjum Akademickie - Wydawnictwo WSE w Krakowie, WSIiZ w Rzeszowie i WSZiA w Zamościu, egz., Survival : mój poradnik / Claire Llewellyn ; [tł. i red. Agnieszka Sakowicz]. - Poznań : "Papilon", cop /C BIOGRAFIE Alfabet Urbana : od UA do Z / [rys. Ryszard Kaliński]. - Warszawa : "Bgw", Kapuściński non-fiction / Artur Domosławski. - Warszawa : "Świat Książki", /D HISTORIA Kalendarium II Rzeczypospolitej / Marek Jabłonowski, Jerzy Jarski. - Warszawa : Instytut Wydaw. Związków Zawodowych, 1990.

Rola turystyki i hotelarstwa w gospodarce

Rola turystyki i hotelarstwa w gospodarce Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Rola turystyki i hotelarstwa w gospodarce materiały dostępne na terenie Kielc zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Ewa Lewicka Kielce

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość Lista przedmiotów planowanych do nauczania przez słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu pn. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI grudzień 2015 /wybór/

NOWOŚCI grudzień 2015 /wybór/ NOWOŚCI grudzień 2015 /wybór/ Gry i zabawy matematyczne dla uczniów szkoły podstawowej / Alicja Kozłowska-Brzoza. Opole : Wydawnictwo Nowik, 2012 Gry i zabawy matematyczne dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

Dziecko w młodszym wieku szkolnym

Dziecko w młodszym wieku szkolnym CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE Dziecko w młodszym wieku szkolnym (bibliografia w wyborze) Opracowanie: Krystyna Kowalczyk 2015 Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Ranking szkół publicznych

Ranking szkół publicznych Ekonomia-Zarządzanie komentarz s. 61 1 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 58,3 64,1 60,3 51,4 2 Akademia Ekonomiczna w Krakowie 58,0 54,7 59,8 59,0 3 Uniwersytet Warszawski - Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011

Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011 Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011 Jakość, środowisko i bezpieczeństwo pracy w zarządzaniu przedsiębiorstwem Bożena Gajdzik, Andrzej Wyciślik Wyd. 2 popr. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej,

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne z języka polskiego w gimnazjum dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim oraz z dysleksją i dysgrafią

Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne z języka polskiego w gimnazjum dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim oraz z dysleksją i dysgrafią Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne z języka polskiego w gimnazjum dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim oraz z dysleksją i dysgrafią zestawienie publikacji

Bardziej szczegółowo

Edukacja wielokulturowa

Edukacja wielokulturowa Edukacja wielokulturowa - zestawienie bibliograficzne ze zbiorów PBW w Rudzie Śląskiej Wydawnictwa zwarte 1.Afryka w szkole : materiały dydaktyczne dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. T.1: Jak mówić

Bardziej szczegółowo

Problemy wychowawcze XXI w.

Problemy wychowawcze XXI w. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Problemy wychowawcze XXI w. zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Magdalena Zawal Kielce 2011 2 Wydawnictwa zwarte 1.

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62, 043 822 80 20 www.bpsieradz.

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62, 043 822 80 20 www.bpsieradz. TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE PRACA SOCJALNA (Zestawienie bibliograficzne w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu) oprac. mgr Maria Marczyńska Wydział Udostępniania Zbiorów Druki

Bardziej szczegółowo

Nowe książki z adnotacją Nabytki 2013. Biblioteka Pedagogiczna w Słupcy poleca wybrane dzieła

Nowe książki z adnotacją Nabytki 2013. Biblioteka Pedagogiczna w Słupcy poleca wybrane dzieła Nowe książki z adnotacją Nabytki 2013 Biblioteka Pedagogiczna w Słupcy poleca wybrane dzieła Brett Peter Edukacja obywatelska i edukacja na rzecz praw człowieka jako zadanie wszystkich nauczycieli : opis

Bardziej szczegółowo

Nowości w Bibliotece WSKIZ wrzesień 2011

Nowości w Bibliotece WSKIZ wrzesień 2011 Nowości w Bibliotece WSKIZ wrzesień 2011 Odpowiedzialność moralna w życiu gospodarczym Anna Lewicka-Strzałecka Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, 2006 233 s.: tab.; 24 cm Sygn. FIL 11633 Anoreksja w rodzinie

Bardziej szczegółowo

Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury

Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury Wybór i opracowanie Magdalena Mularczyk Kielce 2015 Korekta Małgorzata Pronobis Redakcja techniczna opracowanie

Bardziej szczegółowo

Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. zestawienie bibliograficzne w wyborze

Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. zestawienie bibliograficzne w wyborze Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów zestawienie bibliograficzne w wyborze 1. Agresja dzieci i młodzieży : uwarunkowania indywidualne, rodzinne i szkolne / pod red. Ireny Pufal- Struzik.-

Bardziej szczegółowo

Nabytki maj 2014. 5. Dydaktyka specjalna : wybrane zagadniania / red. nauk. Janina Wyczesany. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2014 (sygnatura 39283)

Nabytki maj 2014. 5. Dydaktyka specjalna : wybrane zagadniania / red. nauk. Janina Wyczesany. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2014 (sygnatura 39283) Nabytki maj 2014 1. Biblioteki, tożsamość, kultura : praca zbiorowa / pod red. Iwony H. Pugacewicz i Elżbiety Barbary Zybert ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe systemy hotelarskie w Polsce

Międzynarodowe systemy hotelarskie w Polsce Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Międzynarodowe systemy hotelarskie w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Magdalena Zawal Kielce 2010 2 Wydawnictwa zwarte 1. Błaszczuk,

Bardziej szczegółowo

MARKETING W BIBLIOTECE

MARKETING W BIBLIOTECE MARKETING W BIBLIOTECE Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata: 1997-2008 Wybór i opracowanie: Małgorzata Lubieniecka-Siadaczka WYDAWNICTWA ZWARTE 1. BIBLIOTEKARSTWO: praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa

Bardziej szczegółowo

Michał Grabik Wykaz Autorów. Forum Bibliotek Medycznych 1/1,

Michał Grabik Wykaz Autorów. Forum Bibliotek Medycznych 1/1, Michał Grabik Wykaz Autorów Forum Bibliotek Medycznych 1/1, 501-504 2008 autorzy instytucje Miejscowości Michał Grabik Łódź UM wykaz autorów Spis obejmuje autorów artykułów, referatów, prezentacji i komunikatów,

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Administrator sobota, 10 września 2011 07:00 - Poprawiony poniedziałek, 03 października 2011 06:49

Wpisany przez Administrator sobota, 10 września 2011 07:00 - Poprawiony poniedziałek, 03 października 2011 06:49 DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1994-2011 (materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE 1. Czy moje dziecko osiągnęło

Bardziej szczegółowo

Uczeń o specyficznych potrzebach edukacyjnych

Uczeń o specyficznych potrzebach edukacyjnych Uczeń o specyficznych potrzebach edukacyjnych Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? : przewodnik. - Warszawa : Fundacja Fundusz Współpracy, 2010. - 96 s. ; 21 cm. - Na

Bardziej szczegółowo

Cukrzyca nie Musi Być Przeszkodą

Cukrzyca nie Musi Być Przeszkodą TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE Cukrzyca nie Musi Być Przeszkodą (Zestawienie bibliograficzne w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu i jej filii) oprac. mgr Barbara Krawczyk, Wydział

Bardziej szczegółowo

TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE. Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE

TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE. Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62 www.bpsieradz.pl TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE. Przemoc w rodzinie

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE. Przemoc w rodzinie CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE Przemoc w rodzinie Wybór literatury ze zbiorów CDN Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Koninie Opracowanie: Agnieszka Mucha-Barciszewska

Bardziej szczegółowo

Słowniki i leksykony języka polskiego

Słowniki i leksykony języka polskiego ul. Szkolna 3 77-400 Złotów katalog on-line: www.zlotow.bp.pila.pl tel. (67)263-21-42 e-mail: zlotow@cdn.pila.pl wypozyczalnia.bpzlotow@wp.pl Słowniki i leksykony języka polskiego (wybór za lata 1990-2013)

Bardziej szczegółowo

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) OJCOSTWO Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 2013 (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE 1. Być ojcem niepełnosprawnego dziecka największe

Bardziej szczegółowo

MULTIMEDIA W EDUKACJI

MULTIMEDIA W EDUKACJI MULTIMEDIA W EDUKACJI (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2005) Wydawnictwa zwarte 1. BEDNAREK, Józef Media w nauczaniu / Józef Bednarek. Warszawa : Mikom, 2002. 342 s. 2. BŁASZCZYK, Anna

Bardziej szczegółowo

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1996 2014 (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE (KSIĄŻKI) 1. Aktywność seniorów

Bardziej szczegółowo

2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU BIBLIOTEKA 5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO

2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU BIBLIOTEKA 5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO No. Name 1 Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku 2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU 3 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ 4 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA W BOCHNI 5 WYŻSZA SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

4. Dziecko z cukrzycą w przedszkolu / Joanna Czapla. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 4, s. 54-57

4. Dziecko z cukrzycą w przedszkolu / Joanna Czapla. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 4, s. 54-57 PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE NOWOŚCI DLA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH Książki, artykuły z czasopism, prac zbiorowych i wydawnictw ciągłych w zbiorach Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 LISTA NAGRODZONYCH DOKTORANTÓW alfabetycznie Lp Imię i nazwisko Uczelnia 1 p. Małgorzata Aleksandrzak

Bardziej szczegółowo

5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHORZOWIE BIBLIOTEKA

5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHORZOWIE BIBLIOTEKA Uczelnie, z którymi prowadzimy wymianę międzybiblioteczną: l.p. Nazwa 1 Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku 2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU 3 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62, 043 822 80 20 www.bpsieradz.

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62, 043 822 80 20 www.bpsieradz. TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE ZMIANY KLIMATYCZNE PRZYCZYNY, SKUTKI, PRZECIWDZIAŁANIE (Książki zakupione do BP w Sieradzu z dotacji WFOŚiGW w 2012 roku) Oprac. mgr Beata Kuc-Mazurek Wydział Informacji

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIKI I PORADNIKI METODYCZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM

PODRĘCZNIKI I PORADNIKI METODYCZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM PODRĘCZNIKI I PORADNIKI METODYCZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM (ZE ZBIORÓW PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W KIELCACH) PODRĘCZNIKI 1. BIERNACKA Ewa, HERMAN Wilga : Jak pisać wypracowania

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW W TEORII I PRAKTYCE DYDAKTYCZNEJ (bibliografia w wyborze za lata 2000-2005)

METODA PROJEKTÓW W TEORII I PRAKTYCE DYDAKTYCZNEJ (bibliografia w wyborze za lata 2000-2005) PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE METODA PROJEKTÓW W TEORII I PRAKTYCE DYDAKTYCZNEJ (bibliografia w wyborze za lata 2000-2005) KSIĄśKI 1. BERNACKA, Danuta Od

Bardziej szczegółowo

Postawy dzieci wobec aspiracji edukacyjnych swoich rodziców

Postawy dzieci wobec aspiracji edukacyjnych swoich rodziców Postawy dzieci wobec aspiracji edukacyjnych swoich rodziców zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie: Marta Boszczyk POSTAWY Korekta Anna Knajder-Sowa 1. Bohner, Gerd : Postawy i zmiana

Bardziej szczegółowo

Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole

Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole Zestawienie bibliograficzne w wyborze Zasięg chronologiczny: 2000-2013 Zasięg językowy: język polski Rodzaje wykorzystanych źródeł: Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Wykaz nowości - wrzesień 2015 r.

Wykaz nowości - wrzesień 2015 r. Wykaz nowości - wrzesień r. 1. ABC pedagoga specjalnego : razem łatwiej : poradnik dla nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym pracujących z dziećmi z niepełnosprawnością, dla studentów

Bardziej szczegółowo

(materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

(materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) INTERWENCJA KRYZYSOWA Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1991-2010 (materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE (KSIĄŻKI) 1. Depresja i próby

Bardziej szczegółowo

LISTA PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY III NA ROK SZKOLNY 2011/2012 (POCZĄTEK CYKLU W ROKU SZKOLNYM 2009/2010)

LISTA PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY III NA ROK SZKOLNY 2011/2012 (POCZĄTEK CYKLU W ROKU SZKOLNYM 2009/2010) LISTA PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY III NA ROK SZKOLNY 2011/2012 (POCZĄTEK CYKLU W ROKU SZKOLNYM 2009/2010) Puls życia 3 Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, 1. Biologia Podręcznik do biologii dla gimnazjum Marian

Bardziej szczegółowo

Wykaz nowości maj 2014

Wykaz nowości maj 2014 Wykaz nowości maj 1.ALKOHOLIK : instrukcja obsługi / Jolanta Reisch-Klose, Ewelina Głowacz. - Warszawa : Wyd. IPS, 2013 Sygnatura: 41812 2.ARTETERAPIA : inspiracje i wartości / Tomasz Rudowski. - Wyd.

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Bezrobocie

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Bezrobocie Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Bezrobocie (zestawienie bibliograficzne w wyborze materiałów dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej) Wybór i opracowanie Mariola Majchrowska

Bardziej szczegółowo

Edukacja matematyczna

Edukacja matematyczna CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE Edukacja matematyczna Zestawienie bibliograficzne w wyborze ze zbiorów CDN PBP w Koninie i jej filii

Bardziej szczegółowo

PRAWA CZŁOWIEKA W EDUKACJI SZKOLNEJ (zestawienie bibliograficzne w wyborze)

PRAWA CZŁOWIEKA W EDUKACJI SZKOLNEJ (zestawienie bibliograficzne w wyborze) 1 PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE PRAWA CZŁOWIEKA W EDUKACJI SZKOLNEJ (zestawienie bibliograficzne w wyborze) KSIĄśKI 1.JASUDOWICZ, Tadeusz Informator VII Olimpiady

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa Częstochowa, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1.

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE KLUCZOWE

KOMPETENCJE KLUCZOWE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel.centr. (63) 242 63 39 (63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl KOMPETENCJE KLUCZOWE Wybór literatury dostępnej

Bardziej szczegółowo

KAZIMIERZ TWARDOWSKI (1866-1938) Wydawnictwa zwarte

KAZIMIERZ TWARDOWSKI (1866-1938) Wydawnictwa zwarte KAZIMIERZ TWARDOWSKI (1866-1938) Wydawnictwa zwarte 1. Bobryk Jerzy Twardowski teoria działania / Jerzy Bobryk. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 2001. - 176 s. 2. Jadczak Ryszard Człowiek szukający etyki

Bardziej szczegółowo

Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej

Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej 28-29 listopada 2012 r. Instytut Geografii Uniwersytetu Gdańskiego ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk Sala

Bardziej szczegółowo

EKOLOGIA W EDUKACJI :

EKOLOGIA W EDUKACJI : TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE EKOLOGIA W EDUKACJI : MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELI I UCZNIÓW (Książki zakupione do BP w Sieradzu z dotacji WFOŚiGW w 2012 roku) Oprac. mgr Beata Kuc-Mazurek Wydział

Bardziej szczegółowo

Fizjologiczne podłoże aktywności fizycznej w turystyce górskiej

Fizjologiczne podłoże aktywności fizycznej w turystyce górskiej Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Fizjologiczne podłoże aktywności fizycznej w turystyce górskiej zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Kielce 2012 Korekta

Bardziej szczegółowo

ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU

ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU Redakcja naukowa Jerzy Wyrzykowski Wrocław 2007 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 9 1. UWARUNKOWANIA GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ W REGIONIE 11 Teresa Zabińska

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach. Nr 3(27)/2008. z zakresu pedagogiki i psychologii

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach. Nr 3(27)/2008. z zakresu pedagogiki i psychologii Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach Nr 3(27)/2008 12:2&, z zakresu pedagogiki i psychologii Maj 2008 1. ABC pedagoga specjalnego : poradnik dla nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem

Bardziej szczegółowo

Nowości w Bibliotece WSKIZ marzec 2012

Nowości w Bibliotece WSKIZ marzec 2012 Nowości w Bibliotece WSKIZ marzec 2012 Fitotechnologie w remediacji terenów zanieczyszczonych przez przemysł cynkowo-ołowiowy Aleksandra Sas-Nowosielska Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej,

Bardziej szczegółowo

Pomiar osiągnięć uczniów - zestawienie bibliograficzne w wyborze Materiały dostępne w bibliotece

Pomiar osiągnięć uczniów - zestawienie bibliograficzne w wyborze Materiały dostępne w bibliotece Pomiar osiągnięć uczniów - zestawienie bibliograficzne w wyborze Materiały dostępne w bibliotece Część ogólna Cieciura Marek. Testowe sprawdzanie wiedzy / Warszawa : VIZJA PRESS&IT, 2008. Kielin Jacek.

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Młodociane matki. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Młodociane matki. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach F i l i a w e W ł o s z c z o w i e Młodociane matki zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Anna Klimczyk Włoszczowa, marzec 2016 Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

SYGNATURA WOLNEGO DOSTĘPU

SYGNATURA WOLNEGO DOSTĘPU SYGNATURA WOLNEGO DOSTĘPU Dział ogólny 0/9(03) Encyklopedie, leksykony, wydawnictwa informacyjne o zakresie ogólnym 00 Nauka i wiedza w ogólności. Kultura. Informatyka 005 Zarządzanie teoria, strategie,

Bardziej szczegółowo

Kreatywność. PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE CZYTELNIA. (zestawienie bibliograficzne w wyborze)

Kreatywność. PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE CZYTELNIA. (zestawienie bibliograficzne w wyborze) PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE CZYTELNIA Kreatywność (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Opracował Piotr Wiechnik LUBLIN 2012 Wydawnictwa zwarte: 1. Akmeologia

Bardziej szczegółowo

EGZAMINY ZEWNĘTRZNE I ICH ROLA W NAUCZANIU

EGZAMINY ZEWNĘTRZNE I ICH ROLA W NAUCZANIU EGZAMINY ZEWNĘTRZNE I ICH ROLA W NAUCZANIU Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2014 sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie i jej filii.

Bardziej szczegółowo

CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNAW KOSZALINIE PRACA DOMOWA UCZNIA

CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNAW KOSZALINIE PRACA DOMOWA UCZNIA CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNAW KOSZALINIE Adres: ul. J. Piłsudskiego 62 75-525 Koszalin tel./fax (094) 345-45-05 (094) 347-43-07 e-mail: sekretariat@bibliotekacen.pl http://www.bibliotekacen.pl

Bardziej szczegółowo

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE 1 Uniwersytet Jagielloński 1 2 100,00 2 Uniwersytet Warszawski 2 1 99,92 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 3 3 80,08 4 Uniwersytet Wrocławski 4 4 72,31 5 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bardziej szczegółowo

Programowanie treści kształcenia metodą/wersją blokową: wybór materiałów Oprac. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r.

Programowanie treści kształcenia metodą/wersją blokową: wybór materiałów Oprac. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r. Programowanie treści kształcenia metodą/wersją blokową: wybór materiałów Oprac. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r. Wydawnictwa zwarte 1. Bereźnicki, Franciszek : Dydaktyka

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel. centr. (63) 242 63 39 (63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl POMOC SPOŁECZNA Zestawienie literatury dostępnej

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62, 043 822 80 20 www.bpsieradz.

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62, 043 822 80 20 www.bpsieradz. TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE OGRÓD MOJE HOBBY (Książki zakupione do BP w Sieradzu z dotacji WFOŚiGW w latach 2006-2012) Oprac. mgr Beata Kuc-Mazurek Wydział Informacji i Instruktażu Metodycznego

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA I EWALUACJA - KONIECZNOŚĆ CZY POTRZEBA?

DIAGNOSTYKA I EWALUACJA - KONIECZNOŚĆ CZY POTRZEBA? CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE DIAGNOSTYKA I EWALUACJA - KONIECZNOŚĆ CZY POTRZEBA? Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Aleksandra Czajkowska

Bardziej szczegółowo

Dyżury wykładowców rok akademicki 2014/15 sesja poprawkowa nazwisko, imię tytuł wykładowcy

Dyżury wykładowców rok akademicki 2014/15 sesja poprawkowa nazwisko, imię tytuł wykładowcy Dyżury wykładowców rok akademicki 2014/15 sesja poprawkowa nazwisko, imię tytuł wykładowcy Adamczyk (dr Grażyna) Bator (dr Paweł) Brenk (mgr Agnieszka) katedra Termin przedmiot 15.09. 2015 9.00-11.00 s.

Bardziej szczegółowo

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW 2015

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW 2015 LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW 2015 RANKING NAJPOPULARNIEJSZYCH KIERUNKÓW STUDIÓW KIERUNKI HUMANISTYCZNE Filologia polska Edytorstwo Uniwersytet M. Curie- Skłodowskiej w Lublinie 1 Lingwistyka Uniwersytet M.

Bardziej szczegółowo

Sygnatura: 43424. Sygnatura: 43512. Sygnatura: 43487. Sygnatura: 43436

Sygnatura: 43424. Sygnatura: 43512. Sygnatura: 43487. Sygnatura: 43436 Biblioteki Biblioteki i książki w życiu nastolatków / red. nauk. Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska. - Łódź ; Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego : Wydawnictwo SBP, 2015. - 235, [1]

Bardziej szczegółowo

Udział w konferencjach dr Bożena Makowska

Udział w konferencjach dr Bożena Makowska Udział w konferencjach dr Bożena Makowska Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Teraźniejszość i przyszłość edukacji zdrowotnej pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju fizycznego dziecka

Uwarunkowania rozwoju fizycznego dziecka Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Uwarunkowania rozwoju fizycznego dziecka zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Kielce 2010 2 Wydawnictwa zwarte 1. Bartkowiak,

Bardziej szczegółowo

Doradztwo edukacyjno - zawodowe w szkole

Doradztwo edukacyjno - zawodowe w szkole Doradztwo edukacyjno - zawodowe w szkole Zestawienie bibliograficzne w wyborze Zasięg chronologiczny: 1990-2013 Zasięg językowy: język polski Rodzaje wykorzystanych źródeł: Wydawnictwa zwarte oraz artykuły

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź Łódź, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Stres dzieci i młodzieży

Stres dzieci i młodzieży Stres dzieci i młodzieży Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1999-2009 Wszystkie pozycje są dostępne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bielsku-Białej. Dla ułatwienia korzystania podano

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Umowy z dnia 8 lutego 2017 r. Na mocy Umowy Wydawca udostępnia Subskrybentowi i Autoryzowanym Użytkownikom następujące Publikacje:

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Umowy z dnia 8 lutego 2017 r. Na mocy Umowy Wydawca udostępnia Subskrybentowi i Autoryzowanym Użytkownikom następujące Publikacje: ZAŁĄCZNIK NR 2 do Umowy z dnia 8 lutego 2017 r. Na mocy Umowy Wydawca udostępnia Subskrybentowi i Autoryzowanym Użytkownikom następujące Publikacje: Lp. Ibuk ID Tytuł ISBN Liczba dostępów Cena netto Obniżka

Bardziej szczegółowo

3. HESZEN, Irena Psychologia zdrowia / Irena Heszen, Helena Sęk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. 371 s.

3. HESZEN, Irena Psychologia zdrowia / Irena Heszen, Helena Sęk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. 371 s. EDUKACJA ZDROWOTNA I PROMOCJA ZDROWIA W SZKOLE Zestawienie bibliograficzne (w wyborze) wydawnictw zwartych i artykułów z czasopism z lat 2001-2012 dostępnych w PBW Filia w Szubinie Opracowała : Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Organizacje, instytucje wspomagające proces edukacji i rehabilitacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Organizacje, instytucje wspomagające proces edukacji i rehabilitacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Organizacje, instytucje wspomagające proces edukacji i rehabilitacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór

Bardziej szczegółowo

Badanie losów absolwentów. Matura 2016

Badanie losów absolwentów. Matura 2016 Badanie losów absolwentów Matura 2016 Brak danych i dane niepełne od 26 osób (13,8%) Liczba wszystkich absolwentów w roku szkolnym 2016-188 Studiuje- 87,7% W trybie niestacjonarnym - 1 Na uczelni niepublicznej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Uchwalony przez Radę Pedagogiczną dnia 31 sierpnia 2015 r. Spis treści Technikum - klasy I, II, III,IV - przedmioty ogólnokształcące... 3 Technikum

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA RYNKU EDUKACYJNEGO WOBEC RYNKU PRACY - WYMIARY LOKALNE, REGIONALNE I PONADREGIONALNE

WYZWANIA RYNKU EDUKACYJNEGO WOBEC RYNKU PRACY - WYMIARY LOKALNE, REGIONALNE I PONADREGIONALNE Ogólnopolska Konferencja Naukowa WYZWANIA RYNKU EDUKACYJNEGO WOBEC RYNKU PRACY - WYMIARY LOKALNE, REGIONALNE I PONADREGIONALNE 9-10 października 2014, WROCŁAW Organizator: Zakład Socjologii Edukacji, Instytut

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 1. MICHALSKI Zbigniew Adam Przewodniczący 2. LISICKA Marta Agnieszka Zastępca

Bardziej szczegółowo

Edukacja przyrodnicza

Edukacja przyrodnicza CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE Edukacja przyrodnicza Zestawienie bibliograficzne w wyborze ze zbiorów CDN PBP w Koninie i jej filii

Bardziej szczegółowo

WYNIK 2013. Filologie, języki obce i językoznawstwo MIEJSCE. Nazwa Uczelni

WYNIK 2013. Filologie, języki obce i językoznawstwo MIEJSCE. Nazwa Uczelni Filologie, języki obce i językoznawstwo 1 Uniwersytet Jagielloński 100,0 100,0 100,0 40,30 100,0 100,0 2 Uniwersytet Warszawski 94,47 89,31 94,30 100,0 45,67 100,0 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w

Bardziej szczegółowo

Matura 2012 materiały dla ucznia

Matura 2012 materiały dla ucznia PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE WYPOŻYCZALNIA Matura 2012 materiały dla ucznia Matamatyka KSIĄŻKI: ANDRZEJCZAK, Grzegorz Matematyka; kom. red. Włodzimierz Waliszewski. - Warszawa : Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Wykaz nabytków Biblioteki Wydziału Pedagogiki i Psychologiii LIPIEC 2012

Wykaz nabytków Biblioteki Wydziału Pedagogiki i Psychologiii LIPIEC 2012 Allen, David (1945- ). Życie i praca :jak znaleźć czas na wszystko Sopot :GWP,2012. SYGNATURA : 77353 Białecki, Ireneusz Red. Potwierdzanie kwalifikacji :pytania o model egzaminu zawodowego / red. nauk.

Bardziej szczegółowo

Uzależnienie od komputera i Internetu. Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Uzależnienie od komputera i Internetu. Zestawienie bibliograficzne w wyborze Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku Kamiennej Uzależnienie od komputera i Internetu. Zestawienie bibliograficzne w wyborze (sporządzone na podstawie zbiorów PBP w Skarżysku Kamiennej) Wybór i

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 5 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach finanse i ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW - ROK SZKOLNY 2014/2015

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW - ROK SZKOLNY 2014/2015 SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW - ROK SZKOLNY 2014/2015 Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. J. Korczaka w Szymbarku ZASADNICZ SZKOŁA ZAWODOWA SPECJALNA Przedmiot Tytuł podręcznika Autor Numer dopuszczenia

Bardziej szczegółowo

Podręczniki dla dzieci Podręczniki do nauczania początkowego Podręczniki dla szkół podstawowych Podręczniki dla szkół średnich Podręczniki dla szkół

Podręczniki dla dzieci Podręczniki do nauczania początkowego Podręczniki dla szkół podstawowych Podręczniki dla szkół średnich Podręczniki dla szkół Podręczniki dla dzieci Podręczniki do nauczania początkowego Podręczniki dla szkół podstawowych Podręczniki dla szkół średnich Podręczniki dla szkół ponadgimnazjalnych Podręczniki dla szkół zawodowych

Bardziej szczegółowo

1 Uniwersytet Warszawski ,91 54,61 97,51 92,10 64,60 2 Uniwersytet Jagielloński 98, , ,92 55,01

1 Uniwersytet Warszawski ,91 54,61 97,51 92,10 64,60 2 Uniwersytet Jagielloński 98, , ,92 55,01 1 Uniwersytet Warszawski 100 97,91 54,61 97,51 92,10 64, 2 Uniwersytet Jagielloński 98,52 100 39,50 100 87,92 55,01 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w 82,50 68,44 48,57 76,32 82,84 68,04 4 Politechnika

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015 Liczba kandydatów na kierunek informatyka w 2013/2014 oraz 2014/2015 INFORMATYKA Lp Nazwa uczelni Studia I stopnia stacjonarne Studia I stopnia niestacjonarne Studia II stopnia stacjonarne Studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Lęk i stres szkolny. zestawienie bibliograficzne w wyborze

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Lęk i stres szkolny. zestawienie bibliograficzne w wyborze Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Lęk i stres szkolny zestawienie bibliograficzne w wyborze materiały dostępne w PBW w Kielcach Filia Staszów Wybór i opracowanie Dorota Wójcik Kielce 2007 2

Bardziej szczegółowo

3. NAUCZYCIELSKIE 4. PAŃSTWOWA 5. PAŃSTWOWA KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ

3. NAUCZYCIELSKIE 4. PAŃSTWOWA 5. PAŃSTWOWA KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ PUBLICZNE SZKOŁY WYŻSZE W WOJEWODZTWIE LUBELSKIM w porządku alfabetycznym Lp. Nazwa szkoły Adres Kierunki Tel., fax, e-mail Strony www 1. AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO J. PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

CZESŁAW MIŁOSZ : życie i twórczość (bibliografia w wyborze)

CZESŁAW MIŁOSZ : życie i twórczość (bibliografia w wyborze) PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska 60 tel. (0-63) 2721261 e-mail kolo@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl CZESŁAW MIŁOSZ : życie i twórczość (bibliografia w wyborze)

Bardziej szczegółowo

Tychy, 2012-09-19 Adaptacja dziecka młodszego do warunków szkoły

Tychy, 2012-09-19 Adaptacja dziecka młodszego do warunków szkoły Tychy, 2012-09-19 Adaptacja dziecka młodszego do warunków szkoły Zestawienie tematyczne w wyborze opracowane na podstawie zbiorów PBW w Katowicach Filii w Tychach Zasięg chronologiczny: Książki 1991 2011

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B.

Lista zwycięzców loterii Poczuj się fantastycznie! Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B. Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1 Iwona J. Nagroda Główna Poznań Katarzyna K. Magdalena J. Karolina C. Joanna M. Agnieszka S. Dominika S. Maria K. Anita P. Marzena L.

Bardziej szczegółowo

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW - MATURA 2016

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW - MATURA 2016 LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW - MATURA 2016 RANKING NAJPOPULARNIEJSZYCH KIERUNKÓW STUDIÓW KIERUNKI HUMANISTYCZNE Filologia polska 1 : Uniwersytet Wrocławski 1 Filologia angielska 4 : Uniwersytet Śląski 2 Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach. Nr 6(30)/2008. z zakresu pedagogiki i psychologii

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach. Nr 6(30)/2008. z zakresu pedagogiki i psychologii Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach Nr 6(30)/2008 12:2&, z zakresu pedagogiki i psychologii *UXG]LH 2008 1. Diagnoza w resocjalizacji : obszary problemowelprghohur]zl]dzxmflx

Bardziej szczegółowo