ZESTAWIENIE NOWOSCI WYDAWNICZYCH W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ MARZEC 2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZESTAWIENIE NOWOSCI WYDAWNICZYCH W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ MARZEC 2010"

Transkrypt

1 ZESTAWIENIE NOWOSCI WYDAWNICZYCH W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ MARZEC /A LEKSYKONY, INFORMATORY Ilustrowana encyklopedia powszechna. T. 2, D-J / [red. prowadzący Jadwiga Marcinek ; zespół red. Anna Borowiec i in.]. 0/B NAUKA I KULTURA Pogranicze - obsesje, projekcje, projekty / red. Monika Bednarczuk i Beata Kucharska ; [Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie]. - Chełm : Państ. Wyższa Szkoła Zawodowa, /C MULTIMEDIA Przegląd i kontrola budynku na CD [Dokument elektroniczny] : gotowe do wykorzystania dokumenty, instrukcje i protokoły zgodne z wytycznymi Nadzoru Budowlanego i PSP : podręcznik użytkownika. - Poznań : "Forum", /E BIBLIOTEKOZNAWSTWO Katalog rękopisów Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu : sygnatury : indeksy / oprac. Magdalena Bugajewska i Agnieszka Kraszewska. - Paznań : Biblioteka Raczyńskich, Katalog rękopisów Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu : sygnatury / pod red. Magdaleny Bugajewskiej i Izabeli Mrugasiewicz ; [aut. Danuta Balcerek et al.]. - Poznań : Biblioteka Raczyńskich, Skryptorium klasztoru cystersów w Mogile do końca XIII wieku / Andrzej Wałkówski. - Łódź : Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej, /A FILOZOFIA Apologia przypadkowości : studia filozoficzne / Odo Marquard ; przeł. [z niem.] Krystyna Krzemieniowa. - Warszawa : "Oficyna Naukowa", Koniec nowoczesności / Gianni Vattimo ; przekł. Monika Surma-Gawłowska ; wstęp Andrzej Zawadzki. - Kraków : "Univeritas", cop /B PSYCHOLOGIA Interwencja kryzysowa : pomoc w kryzysach psychologicznych / Dorota Kubacka- Jasiecka. - Warszawa : Wydaw. Akademickie i Profesjonalne, Jak żyć z poważnie chorym dzieckiem / Jan Aldridge ; przekł. Julita Makowiecka. - Kraków : "WAM", ludzkim poznawaniu i odczuwaniu : szkice / pod red. Heleny Wrony-Polańskiej, Ewy Czerniawskiej, Leszka Wrony ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, Psyche i edukacja : emocje, wyobraźnia i nieświadomość w uczeniu się i nauczaniu / Bernie Neville ; przekł. Marek Kościelniak. - Kraków : "WAM", Psychologia twórczości : nowe horyzonty = Psychology of creativity : new approaches / red. nauk. Stanisław Popek [i in.]. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2009.,

2 Psychologia uśmiechu / Piotr Szarota. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, Sprawczość i wspólnotowość : podstawowe wymiary spostrzegania społecznego / Bogdan Wojciszke. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, /B1 PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA Dziecięce wyobrażenia świata : zbiór studiów / Barbara Boniecka. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Dziecko i dorosły w rozmowie : doświadczanie komunikacji : odniesienia edukacyjne / Eugenia Rostańska. - Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, Humanistyczna terapia rozwojowa : wzmożona pobudliwość psychiczna i nerwice w perspektywie osobowego rozwoju / Zofia Paśniewska-Kuć. - Warszawa : "Dispicio", Krzyś jest wyjątkowy : dla dzieci o autyzmie / Charles A. Amenta III ; przekł. Ewa Wojtych ; il. Monika Pollak. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, Rozwój i tożsamość w cyklu życia : studium koncepcji Erika H. Eriksona / Lech Witkowski. - Wyd Łódź : Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej, 2009., 1/C LOGIKA. METODOLOGIA Podstawy metodologii badań w pedagogice / red. nauk. Stanisław Palka. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, egz., 1/D ETYKA Etyka w mediach. Vol. 5, Nowe media - stare media / pod red. Witolda Machury. - Poznań ; Opole : SCRIPTORIUM, 2010., Eutanazja czy życie aż do końca / Lucien Israël ; przekł. Andrzej Wojciechowski. - Wyd. 2, wznowienie. - Kraków : "WAM", Problemy i kierunki etyki : antologia tekstów / wyboru dokonał i koment. opatrzył Andrzej Miś ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. - Wyd. 3 popr. i rozsz. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, /A RELIGIA. TEOLOGIA Po śmierci dziecka : odkrycie obecności Boga w życiu dotkniętym żałobą / Amedeo Cencini ; tł. [z wł.] Dariusz Drążek. - Pelplin : "Bernardinum", /A POLITYKA SPOŁECZNA Oblicze polityczne Piły w dobie transformacji ustrojowej po 1989 roku / pod red. Pawła Malendowicza, Łukasza Popławskiego, Rafała Streicha ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile. - Piła : Państ. Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Staszica, /C SOCJOLOGIA "Nowy wspaniały świat?" : moda, konsumpcja i rozrywka jako nowe style życia / red. nauk. Wojciech Muszyński. - Toruń : Adam Marszałek, 2009.

3 "Pod wielkim dachem nieba" : granice, migracje i przestrzeń we współczesnym społeczeństwie / red. nauk. Wojciech Muszyński, Ewa Sikora. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, Kiedy kobieta zabija : motywy, osobowość, relacja sprawca-ofiara, strategie obronne : opinia sądowo-psychologiczna stanu silnego wzburzenia / Zdzisław Majchrzyk. - Warszawa : Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Nieletnie : niebezpieczne, niegrzeczne, niegroźne? / Dagmara Woźniakowska-Fajst. - Warszawa : Wydaw. Akademickie i Profesjonalne, Odrodzenie człowieczeństwa : ludzkie transformacje / red. nauk. Halina Romanowska- Łakomy. - Warszawa : "Eneteia", Psychologiczno-pedagogiczne problemy trudności i zaniedbań opiekuńczowychowawczych w rodzinie oraz sposoby ich rozwiązywania / red. nauk. Jan M. Stanik ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Rozprawy Naukowe, T. 3 / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej ; [red. nacz. Marian Nowak]. - Białą Podlaska : Państ. Wyższa Szkoła Zawodowa im. Papieża Jana Pawła II, Społeczne dylematy Europy / red. nauk. Dorota Gizicka. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, /C1 PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA "Gorsi inni" - badania / pod red. Elżbiety Czykwin i Marzeny Rusaczyk. - Białystok : "Trans Humana", Jak budować relacje z otoczeniem : szkolenia z komunikacji w organizacji : materiały szkoleniowe / pod red. Eweliny Dresler i Agnieszki Siedleckiej ; Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. - Biała Podlaska : Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II. Instytut Ekonomii i Zarządzania, Jak mówić by nas słuchano : psychologia pozytywnej komunikacji / Iwona Majewska- Opiełka. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, Komunikacja niewerbalna : o porozumiewaniu się nauczycieli i uczniów w edukacji wczesnoszkolnej / Beata Sufa. - Kraków : Akademia Pedagogiczna, /D NAUKI POLITYCZNE. POLITYKA Samorząd terytorialny III RP w procesie integracji europejskiej : wybrane problemy. T. 2 / red. nauk. Czesław Glinkowski, Edward Urbańczyk. - Kalisz : Państ. Wyższa Szkoła Zawodowa, egz. 3/E NAUKI EKONOMICZNE Ekonomia matematyczna : materiały do ćwiczeń / Joanna Górka, Witold Orzeszko, Marcin Wata. - Warszawa : "C. H. Beck", Konkurencyjność jednostek terytorialnych na przykładzie gmin wiejskich województwa lubelskiego / Danuta Guzal-Dec. - Biała Podlaska : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Papieża Jana Pawła II, Podstawy handlu zagranicznego / red. nauk. Jerzy Dudziński. - Warszawa : "Difin", Polskie osiągnięcia gospodarcze : perspektywa historyczna / red. nauk. Janusz Kaliński. - Warszawa : Wydaw. Akademickie i Profesjonalne, 2010.

4 Prace Instytutu Ekonomicznego / red. nauk. i wstęp Antoni Sobczak ; [aut. Marian Błażek et al.] ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. - Konin : Państ. Wyższa Szkoła Zawodowa, Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce / red. nauk. Kazimierz Kuciński. - Warszawa : "Difin", Realizacja stabilizacyjnej funkcji państwa w warunkach europejskiej integracji gospodarczej / Anna Hnatyszyn-Dzikowska. - Piła : Państ. Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Staszica, /E1 FIFNANSE. BANKOWOŚĆ Finanse i rozliczenia międzynarodowe / Aneta Kosztowniak [i in.]. - Warszawa : "C. H. Beck", 2009., Finanse publiczne wobec wyzwań globalizacji / Beata Guziejewska. - Warszawa : "Poltext", [2010]. Finanse samorządu terytorialnego / Leszek Patrzałek. - Wrocław : Akademia Ekonomiczna im. O. Langego, Fundusze Unii Europejskiej : komentarz do Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, perspektywa finansowa / Agnieszka Filipek. - Warszawa : "Placet", /E2 MARKETING Merchandising w małych i dużych firmach handlowych : teoria i praktyka : cenne wskazówki, trendy, wyniki badań / Lucyna Witek. - Warszawa : "C. H. Beck", cop /E3 ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Chaos : zarządzanie i marketing w erze turbulencji / Philip Kotler, John A. Caslione ; przekł. [z ang.] Dariusz Bakalarz. - [Warszawa] : "Mt Biznes", cop , Doskonalenie efektywności małych i średnich przedsiębiorstw / Jan Klimek. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, Marka narodowa : relikt czy fenomen na globalizującym się rynku? / Roman Rojek. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, Nowoczesne podejście do zarządzania organizacjami / red. nauk. Anna Wasiluk. - Warszawa : "Difin", Przedsiębiorczość : podstawy teoretyczne / Teresa Piecuch. - Warszawa : "C. H. Beck", 2010., Przedsiębiorczość i zarządzanie firmą : teoria i praktyka / red. nauk. Jan Targalski, Anna Francik ; zespół aut. Izabela Czaja [i in.]. - Wyd. 2 rozsz. - Warszawa : "C. H. Beck", 2009., 3/E4 PRACA. PRACOWNICY Pracoholizm : perspektywa poznawcza / Kamila Wojdyło. - Warszawa : "Difin", Pracownicy małych i średnich przedsiębiorstw - ich rola i znaczenie / Jan Klimek. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop /E5 RACHUNKOWOŚĆ Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku = Compendium of accounting in Polish & English. T. 3, S-Ż / Robert Patterson. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Wydaw. Akademickie i Profesjonalne. Grupa Kapitałowa WSiP, Leasing 2010 / Dorota Kosacka-Łędzewicz, Bogdan Olszewski. - Wrocław : "Unimex", cop

5 Rachunkowość handlowa. Cz. 2 / Roman Niemczyk. - Warszawa : "Difin", Rachunkowość handlowa. Cz. 3 / Roman Niemczyk. - Warszawa : "Difin", /F PRAWO Dylematy praw człowieka / red. nauk. Teresa Gardocka, Jacek Sobczak. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, Elementy prawoznawstwa i prawa cywilnego / Romuald Romański. - Warszawa : "Placet", Fundusze strukturalne oraz Fundusz Spójności : komentarz do rozporządzenia Rady Unii Europejskiej nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiający przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności / Tomasz Kierzkowski (red.), Agnieszka Jankowska, Robert Knopik. - Wyd Warszawa : "C. H. Beck", Kodeks pracy : komentarz / Małgorzata Barzycka-Banaszczyk wyd. - Warszawa : "C. H. Beck", Leksykon prawa finansowego : 100 podstawowych pojęć / pod red. Andrzeja Drwiłło, Doroty Maśniak. - Warszawa : "C. H. Beck", Prawo cywilne - część ogólna / Zbigniew Radwański wyd. zm. i poszerz. - Warszawa : "C. H. Beck", 2009., Prawo gospodarcze prywatne / red. Teresa Mróz, Mirosław Stec ; aut. Katarzyna Bogan- Kurluta [! i in.] wyd. - Warszawa : "C. H. Beck", 2009., Prawo ochrony przyrody / Bartosz Rakoczy. - Warszawa : "C. H. Beck", Prawo pracy / Małgorzata Barzycka-Banaszczyk wyd. poszerz. i uaktualnione. - Warszawa : "C. H. Beck", egz., Prawo pracy 2010 / [red. merytoryczny Kazimierz Jaśkowski ; aut. Sylwia Gołaś-Olszak i in.]. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, Prawo rodzinne i opiekuńcze / Tadeusz Smyczyński wyd. uzup. i uaktualnione. - Warszawa : "C. H. Beck", Stosunek wzajemny : porządek międzynarodowy, prawo międzynarodowe, europejskie prawo wspólnotowe, prawo krajowe / Tadeusz Wasilewski. - Wyd. 2 uaktual. i zm. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", /H OPIEKA SPOŁECZNA Praca socjalna w teorii i praktyce życia społecznego / pod red. Elżbiety Trafiałek. - Kielce : Wszechnica Świętokrzyska, 2009., Przeciw sieroctwu : zapobieganie, opieka, pomoc instytucjonalna / pod red. Sylwii Badory ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu. - Tarnobrzeg : Państ. Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego, /I ETNOLOGIA. ETNOGRAFIA Księga legend i opowieści beskidzkich / Andrzej Potocki ; [il. Zdzisław Pękalski]. - Olszanica : "Bosz", 2003 Księga legend i opowieści bieszczadzkich / Andrzej Potocki. - Wyd. 8 rozsz. i uzup. - Rzeszów : "Libra", Księga legend karpackich : Bieszczady, Beskid Niski, Czarnohora i Gorgany / Andrzej Potocki. - Rzeszów : "Carpathia", [2006].

6 Miłość, kobieta i małżeństwo w XIX wieku / Agnieszka Lisak. - Warszawa : "Bellona", cop , 3/J NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH Angielski : metoda redpp.com : kurs językowy. Poziom 3 cz. 1 / [oprac. wersji pol. - teksty i adapt. Eric Hawk i in.]. - [Warszawa] : Red Point Publishing, Język angielski dla przedszkolaków : metoda nauczania języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym z zastosowaniem rytmiki jako środka wspomagającego naukę / Hanna Górny. - Wyd. 1 (dodr.). - Rzeszów : "Fosze", /K PEDAGOGIKA. OŚWIATA Idea i praktyka wielostronnego kształcenia w polskiej strategii edykacyjnej / Lech Kacprzak ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile. - Piła : Państ. Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Staszica, Materiały metodyczne do podręcznika Pedagogika, tom 1-3 / red. nauk. Beata Owczarska. 2 egz., Normy w pedagogice : aksjologiczne i metodologiczne wyznaczniki statusu zdań o powinnościach / Urszula Morszczyńska. - Kraków : Księgarnia Akademicka, Pedagogika prenatalna: nowy obszar nauk o wychowaniu / Dorota Kornas-Biela ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Katedra Pedagogiki Specjalnej. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, /K1 HISTORIA WYCHOWANIA, OŚWIATY, PEDAGOGIKI Historia wychowania. T. 1, Do wielkiej rewolucji francuskiej / Stanisław Litak. - Wyd. 2, popr. i uzup. - Kraków : "WAM" : WSF-P "Ignatianum", egz. Historia wychowania. T. 2, Wiek XIX i XX / Jan Draus, Ryszard Terlecki. - Wznowienie Kraków : "WAM" : WSF-P "Ignatianum", egz. 3/K2 ORGANIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA Nauczyciel w systemie edukacyjnym - teraźniejszość i przyszłość / pod red. Ireny Adamek, Ewy Żmijewskiej. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, Nauczyciel wczesnej edukacji / pod red. Ewy Smak ; Uniwersytet Opolski. - Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, egz., 3/K3 DYDAKTYKA OGÓLNA Edukacja dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej / Pelagia Szybka. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, Niekonwencjonalne metody szkoleniowe czyli jak uatrakcyjnić zajęcia / Mirosław Urban. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, Pedagogika przedszkolna : nowa podstawa programowa / Anna Klim-Klimaszewska. - Warszawa : "Erica", egz., Podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół obowiązująca od roku szkolnego 2009/2010 : przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, zasadnicza szkoła zawodowa, szkoła policealna, szkoła specjalna : reforma programowa 2009/10 wprowadzona rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall / [oprac. Sebastian Siwy]. - Warszawa : "Miła", 2009.

7 Pokochać mądrość : zarys dydaktyki filozofii i etyki / Maciej Bała, Janina Jeziorska, Sabina Zalewska. - Warszawa : Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Rzecz o wiedzy nauczycielskiej / Ireneusz Kawecki. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, /K4 FORMY I METODY NAUCZANIA Diagnoza przedszkolna dziecka w ostatnim roku wychowania przedszkolnego : materiały dla dziecka / Elżbieta Tokarska, Jolanta Kopała. - Warszawa : "Edukacja Polska", Liczydełko : poznajemy cyfry od 0 do 10 / Alina Michalak ; przy współpr. Doroty Borowiak ; il. Ewa Korzeniowska. - Sopot : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2008., 3/K5 PSYCHOLOGIA WYCHOWAWCZA Jak rozmawiać z dziećmi o seksie : mądre wychowywanie dzieci w świecie Internetu i nowoczesnych technologii / Sharon Maxwell ; przekł. [z ang.] Hanna de Broekere. - Poznań : "Vesper", Kłamstwo u dziecka : jak sobie radzić z dzieckiem w wieku 0-7 lat? / Danielle Dalloz ; we współpr. z Véronique Rolland ; przekł. Jacek Masłoń. - Kraków : "Espe", Kłopoty z emocjami dzieci : ścieżki zmiany / Leokadia Wiatrowska. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2009., Nie bójmy się nastolatków / Jacques Arènes ; przekł. Jacek Masłoń. - Kraków : "Espe", problemach nastolatków / Bogna Białecka. - Poznań : Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha. Wydawnictwo Święty Wojciech, Ojcowska miłość / Josh McDowell ; [przekł. Jan Kowalak]. - Warszawa : "Vocatio", cop Przyjaciele w internecie / Anna Słysz, Beata Arcimowicz. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, /K7 PEDAGOGIKA SPOŁECZNA Obraz, przestrzeń, popkultura : inspiracje badawcze w polu pedagogiki społecznej / red. Marek Ejsmont, Beata Kosmalska, Maria Mendel. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, /K8 PEDAGOGIKA SPECJALNA Jak dzieci niesłyszące czytają teksty podręczników szkolnych? / Marta Korendo. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, cop Pedagogika trudności w uczeniu się / Rolf Werning, Birgit Lütje-Klose ; przekł. Magdalena Wojdak-Piątkowska. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2009., Studenci z niepełnosprawnością : problemy funkcjonowania edukacyjnego i psychospołecznego / Tamara Cierpiałowska. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, /A NAUKA O ŚRODOWISKU Doskonalenie systemu zarządzania środowiskowego a zrównoważony rozwój : monografia naukowa / pod red. Aliny Matuszak-Flejszman. - Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2009.,

8 Podstawy ekologii / Józef Banaszak, Henryk Wiśniewski. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop egz., 5/A1 OCHRONA ŚRODOWISKA Ekonomiczne podstawy ochrony środowiska / Agnieszka Janik, Jacek M. Łączny, Adam Ryszko. - Gliwice : Politechnika Śląska, Ocena ryzyka zdrowotnego w procesie remediacji terenów zdegradowanych chemicznie - procedury i znaczenie / Eleonora Wcisło ; Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych. - Białystok : "Ekonomia i Środowisko", Ocena środowiskowych zagrożeń zdrowia mieszkańców dużych miast Polski / pod red. nauk. Eleonory Wcisło ; Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych. - Białystok : "Ekonomia i Środowisko", Oceny oddziaływania jako narzędzie realizacji zrównoważonego rozwoju / Agnieszka Ciechelska. - Białystok : "Ekonomia i Środowisko", Ochrona środowiska rolniczego w świetle programów rolno-środowiskowych Unii Europejskiej / pod red. Stanisława Bałazego i Andrzej Gmiąta. - Karniowice : Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego [i in.], Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2009 / [red. Maria Pułyk, Elżbieta Tybiszewska] ; Inspekcja Ochrony Środowiska. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu. - Poznań : Biblioteka Monitoringu Środowiska, egz., 5/A2 OCHRONA KRAJOBRAZU Antropogeniczne zmiany w ekosystemach : transformacje roślinności / Ewa Fudali. - Wrocław : Uniwersytet Przyrodniczy, Ochrona humanitarna zwierząt / Łukasz Smaga. - Białystok : "Eko-Press", 2010., 5/B MATEMATYKA Repetytorium : jak zdać maturę z matematyki / Piotr Wróblewski, Lidia Dzikowska. - Poznań : "LektorKlett", [2010]. 5/C INFORMATYKA 100 sposobów na cyfrowe wideo / Joshua Paul ; [tł. Paweł Kita]. - Gliwice : "Helion", cop GIS i GPS w praktyce : II konferencja / pod red. Józefa Zająca ; [Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie]. - Chełm : Państ. Wyższa Szkoła Zawodowa, /H NAUKI BIOLOGICZNE Mikrobiologia żywności : teoria i ćwiczenia : praca zbiorowa / pod red. Marii Wojtatowicz, Reginy Stempniewicz, Barbary Zarowskiej [!]. - Wrocław : Uniwersytet Przyrodniczy, 2009., 6/A MEDYCYNA Słownik łacińsko-polski : tematyczny : medycyna, anatomia, farmacja / [oprac. zespół red.]. - Toruń : "Literat", [2009]. 6/A1 ANATOMIA I FIZJOLOGIA Atlas anatomii człowieka / Frank Henry Netter. - Wyd. 2 pol. / red. Kazimierz S. Jędrzejewski i Witold Woźniak. - Wrocław : "Elsevier Urban & Partner", cop

9 Biomechanika kliniczna : część ogólna / Zdzisław Zagrobelny, Marek Woźniewski ; Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. - Wyd. 4 [dodr.]. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, eg., Podstawy fizjologii wysiłku fizycznego z zarysem fizjologii człowieka / Artur Jaskólski, Anna Jaskólska ; Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. - Wyd. 3 zm. i uzup. [dodr.]. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, egz., 6/A2 CHOROBY. MEDYCYNA KLINICZNA O depresji w ciąży i po porodzie / Iwona Koszewska ; wstęp Irena Namysłowska. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop wypożyczania 6/A3 DIETETYKA. HIGIENA I ZDROWIE Diety niskoenergetyczne / Zofia Wieczorek-Chełmińska. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, Koordynowana opieka zdrowotna : doświadczenia polskie i międzynarodowe / Katarzyna Kowalska. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Ekonomicznych, cop /A4 NAŁOGI Leczenie uzależnionej osobowości : jak uwolnić się od nałogowych zachowań i uzależniających relacji / Lee Jampolsky ; przeł. Aleksandra Wolnicka. - Warszawa : "Czarna Owca", /A6 TERAPIE BEZLEKOWE Aktywność ruchowa w terapii dzieci autystycznych / Zbigniew Szot ; Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku. - Wyd. 2 uzup. i poszerz. - Gdańsk : Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego, Ćwiczenia korekcyjne / Ewa Zeyland-Malawka. - Wyd. 11 popr. i uzup. - Gdańsk : Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Śniadeckiego, 2009., Fizykoterapia, medycyna uzdrowiskowa i SPA / Wojciech Kasprzak, Agata Mańkowska. - Wyd. 1 (dodr.). - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop /A7 PELĘGNIARSTWO I OPIEKA PALIATYWNA Pielęgniarstwo internistyczne w praktyce szpitalnej : kompendium wiedzy dla studentów kierunku pielęgniarstwo / Alina Sarnowska ; Instytut Ochrony Zdrowia. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile. - Piła : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica, Poradnik dla pielęgniarek pracujących w opiece paliatywnej / pod red. Alicji Graczyk, Małgorzaty Wiszniewskiej, Pawła Wiszniewskiego. - Piła : Państ. Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Staszica, Rola podstawowej opieki zdrowotnej w systemie ochrony zdrowia / Maria Węgrzynowicz ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile. Instytut Ochrony Zdrowia - Kierunek Pielęgniarstwo. - Piłą : Państ. Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Staszica, /B INŻYNIERIA. TECHNIKA Recykling tworzyw sztucznych w Europie : praca zbiorowa / pod red. Marka Kozłowskiego. - Wrocław : Politechnika Wrocławska, 2006.

10 6/B1 ELEKTROTECHNIKA Laboratorium podstaw elektrotechniki / P. Czarnywojtek, J. Kozłowski, W. Machczyński ; [Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu. Instytut Politechniczny]. - Kalisz : Państ. Wyższa Szkoła Zawodowa, /B2 TECHNOLOGIE MECHANICZNE Co warto wiedzieć o stali - Wyd Luboń : "Ekspresstal", [2009]. Nauka o materiałach i mechanika : laboratorium : praca zbiorowa / pod red. Adama Hernasa ; [aut.] Iwona Bednarczyk [i in.]. - Katowice : Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy, /C ROLNICTWO Fundusze unijne i europejskie dla mieszkańców obszarów wiejskich / Anna Szymańska. - Warszawa : "Placet", Podstawy produkcji zwierzęcej : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Lewandowskiego ; [aut.] Monika Gębska [i in.]. - Warszawa : "Hortpress", egz., Produkcja roślinna : podręcznik dla uczniów szkół kształcących w zawodzie technik rolnik : praca zbiorowa. Cz. 2, Czynniki produkcji roślinnej / pod red. Witolda Grzebisza ; aut. Piotr. J. Domański, Witold Grzebisz, Stefan Wolny. - Warszawa : "Hortpress", egz., Produkcja roślinna : podręcznik dla uczniów szkół kształcących w zawodzie technik rolnik : praca zbiorowa. Cz. 3, Technologie produkcji roślinnej / pod red. Witolda Grzebisza ; [aut. Witold Grzebisz i in.]. - Warszawa : "Hortpress", egz., Produkcja roślinna : podręcznik dla uczniów szkół kształcących w zawodzie technik rolnik : praca zbiorowa. Cz. 1, Środowisko i podstawy agrotechniki / pod red. Witolda Grzebisza ; [aut. Witold Grzebisz i in.]. - Warszawa : "Hortpress", egz., Produkcja zwierzęca : praca zbiorowa. Cz. 1, Wiadomości podstawowe / pod red. Anny Rekiel ; aut. Anna Rekiel, Jan Niemiec, Andrzej Łozicki. - Warszawa : "Hortpress", 2006., Produkcja zwierzęca : praca zbiorowa. Cz. 2, [Bydło i trzoda chlewna] / pod red. Teresy Nałęcz-Tarwackiej ; aut. Piotr Brzozowski [i in.]. - Warszawa : "Hortpress", 2006., Produkcja zwierzęca : praca zbiorowa. Cz. 3, Owce, kozy, konie, drób, pszczoły i króliki / pod red. Teresy Nałęcz-Tarwackiej ; aut. Danuta Sztych [i in.]. - Warszawa : "Hortpress", 2007., 6/D OGRODNICTWO. SADOWNICTWO Ogród warzywny : zdrowe warzywa z własnej uprawy / Christel Rupp. ; z niem. przeł. Barbara Floriańczyk. - Warszawa : Klub dla Ciebie - Bauer-Weltbild Media, cop Owocowe rarytasy / Zbigniew Gruca. - Warszawa : "Działkowiec", Projektowanie ogrodów, ogródków i działek / Margareta Diedrichs ; [tł. ze szwedz.]. - Warszawa : "Rea", Rośliny ozdobne : podręcznik dla uczniów szkół kształcących w zawodzie technik ogrodnik i ogrodnik / Ludmiła Startek, Kazimierz Mynett. - Wyd. 3 popr. - Warszawa : "Hortpress", 2003., Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu : podręcznik dla uczniów szkół kształcących w zawodzie technik architektury krajobrazu. Cz. 5 / oprac. zespół Antoni Maśka, Anna

11 Nizińska, Edyta Gadomska ; aut. zdj. Maria Chrząszcz [i in.]. - Warszawa : "Hortpress", egz., Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu : podręcznik dla uczniów szkół kształcących w zawodzie technik architektury krajobrazu. Cz. 1 / oprac. zespół Edyta Gadomska [i in.]. - Warszawa : "Hortpress", egz., Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu. Cz. 3, Drzewa i krzewy iglaste / Piotr Latocha. - Warszawa : "Hortpress", egz., Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu. Cz. 4, Drzewa i krzewy liściaste / Piotr Latocha. - Warszawa : "Hortpress", egz., Sadownictwo : podręcznik dla uczniów techników ogrodniczych / oprac. zespół Alojzy Czynczyk [i in. ; red. merytor. Zofia Legańska]. - Wyd Warszawa : "Hortpress", egz., 7/A SZTUKA Fotografia podróżnicza / Steve Davey ; [tł. Janusz Myzik] ; National Geographic. - Warszawa : "G+J RBA", cop Fotografia przyrodnicza i krajobrazowa / [red. Bogumiła Widła ; fot. Richard Bernabe i in.]. - Łódź : "Galaktyka", cop Opowiadanie obrazem : tworzenie wizualnej struktury w filmie, telewizji i mediach cyfrowych / Bruce Block ; przekł. Magdalena Kuczbajska. - Warszawa : Wydaw. Wojciech Marzec, /B ARCHITEKTURA. PLANOWANIE PRZESTRZENNE. URBANISTYKA Podstawy architektury krajobrazu : podręcznik dla uczniów szkół kształcących w zawodzie technik architektury krajobrazu. Cz. 1 / oprac. zespół Edyta Gadomska [i in.]. - Warszawa : "Hortpress", 2004., Podstawy architektury krajobrazu : podręcznik dla uczniów szkół kształcących w zawodzie technik architektury krajobrazu. Cz. 2 / oprac. zespół Edyta Gadomska, Anna Różańska, Dorota Sikora. - Warszawa : "Hortpress", 2005., Społeczno-kulturowe podstawy gospodarowania przestrzenią / Jeremi T. Królikowski, Jan Rylke. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa : Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 2010 r., 7/C MUZYKA Moje pierwsze piosenki : śpiewnik dla dzieci / il. Marcin Piwowarski ; [wybór i oprac. piosenek Agata Mikołajczak-Bąk] - Poznań : "Papilon", [2010]. 7/F SPORT I WYCHOWANIE FIZYCZNE 90 lat Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu / Ryszard Wryk. - Warszawa : "Rebis", egz., Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. T. 11 cz. 2 / [red. nauk. Danuta Umiastowska ; Uniwersytet Szczeciński i Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej]. - Szczecin : "Albatros", egz. Kultura fizyczna osób z niepełnosprawnością / red. nauk. Stanisław Kowalik. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2009.,

12 7/F1 GRY I ZABAWY RUCHOWE 49 gier i zabaw : scenariusze dla rodzin, przedszkoli, szkół, kolonii i obozów wypoczynkowych / J. i B. Luvmour [i in.] ; przekł. Jolanta Bartosik. - Wyd. 2 w jęz. pol. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2008., Dlaczego warto dbać o kondycję / Kate Knighton, Susan Meredith ; il. Christyan Fox ; konsult. Richard Winsley ; [tł. z ang. Paweł Kozłowski]. - Warszawa : "Delta W-Z", [2009]. 7/F2 GRY W PIŁKĘ Baseball : zabawy i gry ruchowe / Krzysztof Kałużny. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, /F3 GIMNASTYKA. LEEKOATLETYKA. AKROBATYKA Bieg na 100 m przez płotki : technika, metodyka, trening / Sławomir Nowak, Maria Kamrowska-Nowak. - Gdańsk : Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego, Biegi długodystansowe : przygotowanie, trening, strategia / Christof Baur, Bernd Thurner ; [tł. Tomasz Kozłowski]. - Warszawa : "RM", Kierowanie i kontrola szkolenia sportowego tyczkarzy : na etapach - wstępnym i podstawowym / Mariusz Klimczyk. - Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, /F4 PŁYWANIE I SPORTY WODNE Podręcznik freedivingu / Umberto Pelizzari, Stefano Tovaglieri ; przekł. z jęz. ang. Janusz Ochab. - Warszawa : "Wielki Błękit", /F5 INNE SPORTY Capoeira w Polsce : wędrowanie wątków kulturowych / Katarzyna Kolbowska. - Warszawa : "Trio", Narciarstwo rekreacyjne : atlas ćwiczeń / pod red. Andrzeja Mrowickiego i Dariusza Nawareckiego ; aut. R. Marcinów [i in.] ; [aut. zdjęć Sławoj Dubiel]. - Opole : Politechnika Opolska. Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, /B TEORIA LITERATURY Rozprawy Humanistyczne : Księga urodzinowa, T. 10 / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku ; [red. nacz. Jan Bekasiński]. - Wocławek : Państ. Wyższa Szkoła Zawodowa, /D LITERATURA PIĘKNA Całkowite zaćmienie / Liz Rigbey ; z ang. przeł. Kamil Dmoch. - Warszawa : "Libros" : "Świat Książki", Dziecioodporna / Emily Giffin ; tł. [z ang.] Anna Gralak. - Wyd Kraków : "Otwarte", Dziecko z chmur / Justyna Bigos, Beata Mozer. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", Dziewczynka tańcząca z wiatrem / Katarzyna Zychla. - Wyd Katowice : "Credo", 2008 Oskar i pani Róża / Eric-Emmanuel Schmitt ; przekł. Barbara Grzegorzewska. - Wyd. 1, dodr. - Kraków: "Znak", 2009.

13 9/A GEOGRAFIA Na szlaku do Composteli : najważniejsza droga mojego życia / Hape Kerkeling ; przeł. [z niem.] Małgorzata Słabicka. - Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, cop Sandomierz : miasto położone na górze : sandomierskie pocztówki z kolekcji Marka Bronkowskiego, Andrzeja Chrząstowskiego i Krzysztofa Kota / wybór, oprac., teksty Krzysztof Burek, Andrzej Chrząstowski ; oprac. graf. Maria Drabecka. - Sandomierz : Wydaw. Diecezjalne i Drukarnia, /A2 PRZEWODNIKI TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE: ŚWIAT Santiago de Compostela : poradnik pielgrzyma / Andrzej Kołaczkowski-Bochenek. - Kraków : "WAM", /A3 PRZEWODNIKI TURYSTYCZNO- KRAJOZNAWCZE: POLSKA Księga zjaw i duchów wielkopolskich czyli Przewodnik po nawiedzonych zamkach, pałacach i dworach oraz innych miejscach tajemnych / Jerzy Sobczak. - Poznań : "Zysk i S-ka", [2008]. Małpa na straży wagi / Elizabeth Peters [pseud.] ; z ang. przeł. Piotr Jankowski. - Warszawa : "Albatros", /B TURYSTYKA Innowacje w rozwoju turystyki / pod red. Mikołaja Jalinika ; [aut. Mieczysław Adamowicz i in.]. - Białystok : Politechnika Białostocka, Kompetentny pracownik hotelu : wybrane stanowiska pracy / Teresa Skalska, Jacek Pustoła ; przy współpracy Agnieszki Lewonowskiej-Banach. - Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki ; Stowarzyszenie Rodzin Zdrowie Psychiczne w Krakowie, Konkurencyjność produktów turystycznych / pod red. Mikołaja Jalinika. - Białystok : Politechnika Białostocka, 2009., Koń w turystyce i rekreacji / red. Krystyna Chmiel ; Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II. Instytut Turystyki i Rekreacji. - Biała Podlaska : PSW im. Papieża Jana Pawła II. Instytut Turystyki i Rekreacji, Procesy i uwarunkowania rozwoju agroturystyki w Polsce / Jolanta Wojciechowska. - Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2009., Przedsiębiorca w gospodarce turystycznej : wybrane zagadnienia / Ewa Grzegorzewska- Mischka. - Gdańsk : Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa ; Sopot : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2009., Przestrzenne, gospodarcze i humanistyczne aspekty turystyki / pod red. Krzysztofa Szpary i Marka Gwoździa. - Kraków [i in.] : Konsorcjum Akademickie - Wydawnictwo WSE w Krakowie, WSIiZ w Rzeszowie i WSZiA w Zamościu, egz., Survival : mój poradnik / Claire Llewellyn ; [tł. i red. Agnieszka Sakowicz]. - Poznań : "Papilon", cop /C BIOGRAFIE Alfabet Urbana : od UA do Z / [rys. Ryszard Kaliński]. - Warszawa : "Bgw", Kapuściński non-fiction / Artur Domosławski. - Warszawa : "Świat Książki", /D HISTORIA Kalendarium II Rzeczypospolitej / Marek Jabłonowski, Jerzy Jarski. - Warszawa : Instytut Wydaw. Związków Zawodowych, 1990.

ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ sierpień 2009

ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ sierpień 2009 ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ sierpień 2009 0/B NAUKA I KULTURA 1000 najpopularniejszych nazwisk w Polsce / Jarosław Maciej Zawadzki. - Warszawa : "Świat Książki",

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ SIERPIEŃ 2008

ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ SIERPIEŃ 2008 ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ SIERPIEŃ 2008 0/C MULTIMEDIA A child for life = Wieczne dziecko / producted, directed by Susan Fleisher, Ron Orders. - Warszawa : "Parpamedia",

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ lipiec 2009

ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ lipiec 2009 ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ lipiec 2009 0/B NAUKA I KULTURA Słownik wiedzy o kulturze / [aut. haseł] Wojciech Antosik [i in. ; red. Krystyna Kubalska-Sulkiewicz i

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE NOWOŚCI W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ CZERWIEC 2008

ZESTAWIENIE NOWOŚCI W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ CZERWIEC 2008 ZESTAWIENIE NOWOŚCI W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ CZERWIEC 2008 0/A LEKSYKONY, INFORMATORY Świat arabski : leksykon : historia, gospodarka, kultura / Zbigniew Landowski. - Warszawa : "Książka i Wiedza".

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ LUTY 2009

ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ LUTY 2009 ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ LUTY 2009 0/B NAUKA I KULTURA Katastrofy i zagrożenia we współczesnym świecie / red. prowadzący Wojciech Baturo. - Warszawa : Wydaw. Naukowe

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH wypożyczalnia ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ wrzesie ń 2009

ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH wypożyczalnia ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ wrzesie ń 2009 ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ wrzesie ń 2009 0/C MULTIMEDIA Nutki na radości i smutki słuchamy, gramy i śpiewamy! [Dok. dźw.]. - Gdańsk : "Harmonia", [2009]. multimedialna

Bardziej szczegółowo

BIULETYN NABYTKÓW Nr 4 (45) / 2014

BIULETYN NABYTKÓW Nr 4 (45) / 2014 KARKONOSKA PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA W JELENIEJ GÓRZE BIBLIOTEKA I CENTRUM INFORMACJI NAUKOWEJ im. Juliusza Słowackiego BIULETYN NABYTKÓW Nr 4 (45) / 2014 JELENIA GÓRA 2014 1 SPIS TREŚCI Spis działów...

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 1-7 kwietnia 2012 r. Nr 14

R. 68(80) Warszawa, 1-7 kwietnia 2012 r. Nr 14 R. 68(80) Warszawa, 1-7 kwietnia 2012 r. Nr 14 Poz. 8852-9527 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 67(79) Warszawa, 20-26 lutego 2011 r. Nr 8

R. 67(79) Warszawa, 20-26 lutego 2011 r. Nr 8 R. 67(79) Warszawa, 20-26 lutego 2011 r. Nr 8 Poz. 4401-4898 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1994-2014 sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie i jej filii Książki 1. Alkoholizm

Bardziej szczegółowo

R. 66(78) Warszawa, 4-10 lipca 2010 r. Nr 28

R. 66(78) Warszawa, 4-10 lipca 2010 r. Nr 28 R. 66(78) Warszawa, 4-10 lipca 2010 r. Nr 28 Poz. 16107-16659 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 66(78) Warszawa, 11-17 lipca 2010 r. Nr 29

R. 66(78) Warszawa, 11-17 lipca 2010 r. Nr 29 R. 66(78) Warszawa, 11-17 lipca 2010 r. Nr 29 Poz. 16660-16989 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015

Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015 Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015 1) Bezpieczeństwo wewnętrzne 2) Finanse i rachunkowość 3) Informatyka i ekonometria 4) Logistyka 5) Pedagogika 6) Stosunki międzynarodowe 7) Turystyka i rekreacja

Bardziej szczegółowo

R. 67(79) Warszawa, 10-16 kwietnia 2011 r. Nr 15

R. 67(79) Warszawa, 10-16 kwietnia 2011 r. Nr 15 R. 67(79) Warszawa, 10-16 kwietnia 2011 r. Nr 15 Poz. 8561-9250 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 65(77) Warszawa, 18-24 stycznia 2009 r. Nr 4

R. 65(77) Warszawa, 18-24 stycznia 2009 r. Nr 4 R. 65(77) Warszawa, 18-24 stycznia 2009 r. Nr 4 Poz. 1408-1963 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

BIULETYN NABYTKÓW Nr 2-3 (43-43) / 2014

BIULETYN NABYTKÓW Nr 2-3 (43-43) / 2014 KARKONOSKA PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA W JELENIEJ GÓRZE BIBLIOTEKA I CENTRUM INFORMACJI NAUKOWEJ im. Juliusza Słowackiego BIULETYN NABYTKÓW Nr 2-3 (43-43) / 2014 JELENIA GÓRA 2014 1 SPIS TREŚCI Spis działów...

Bardziej szczegółowo

R. 67(79) Warszawa, 16-22 stycznia 2011 r. Nr 3

R. 67(79) Warszawa, 16-22 stycznia 2011 r. Nr 3 R. 67(79) Warszawa, 16-22 stycznia 2011 r. Nr 3 Poz. 918-1413 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 67(79) Warszawa, 17-23 kwietnia 2011 r. Nr 16

R. 67(79) Warszawa, 17-23 kwietnia 2011 r. Nr 16 R. 67(79) Warszawa, 17-23 kwietnia 2011 r. Nr 16 Poz. 9735-10330 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

Biblioteka. Nowości książkowe semestr letni 2013/2014

Biblioteka. Nowości książkowe semestr letni 2013/2014 Biblioteka Nowości książkowe semestr letni 2013/2014 1) BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE 2) PRAWO 3) EKONOMIA, finanse 4) Bankowość i rynki finansowe 5) Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw 6) LOGISTYKA 7)

Bardziej szczegółowo

R. 65(77) Warszawa, 13-19 grudnia 2009 r. Nr 51

R. 65(77) Warszawa, 13-19 grudnia 2009 r. Nr 51 R. 65(77) Warszawa, 13-19 grudnia 2009 r. Nr 51 Poz. 29565-30138 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Nowości książkowe - semestr zimowy 2012/2013

Biblioteka Nowości książkowe - semestr zimowy 2012/2013 Biblioteka Nowości książkowe - semestr zimowy 2012/2013 1) Bezpieczeństwo wewnętrzne 2) Finanse publiczne 3) Bankowość i innowacje finansowe 4) International business & finanse 5) Rynki finansowe i doradztwo

Bardziej szczegółowo

Biblioteka przy al. Grunwaldzkiej (BU1)

Biblioteka przy al. Grunwaldzkiej (BU1) Biblioteka przy al. Grunwaldzkiej (BU1) 1. ASP.NET MVC 4 : programowanie / Jess Chadwick, Todd Snyder, Hrusikesh Panda ; [tł. Robert Górczyński].- Gliwice : Wydaw. Helion, 2013. ISBN 978-83-246-6644-7

Bardziej szczegółowo

Marek Gołkowski, Wydawnictwa. Anna Kiermut, Maria. Majewska-Meyers. Dariusz Dwojewski, Agnieszka Rumik. Krztoń

Marek Gołkowski, Wydawnictwa. Anna Kiermut, Maria. Majewska-Meyers. Dariusz Dwojewski, Agnieszka Rumik. Krztoń Lp. Ibuk ID Tytuł Autor 1 64625 "Gdybym znał dobrze język polski..." Wybór tekstów z ćwiczeniami do nauki gramatyki polskiej dla cudzoziemców Marek Gołkowski, Wydawnictwa Anna Kiermut, Maria Kuc, Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Alkoholizm. (w tym FAS oraz DDA) Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Alkoholizm. (w tym FAS oraz DDA) Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Alkoholizm (w tym FAS oraz DDA) Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013 Materiały dostępne w PBW Kielce Filia w Staszowie Wybór i opracowanie:

Bardziej szczegółowo

R. 66(78) Warszawa, 21-27 marca 2010 r. Nr 13

R. 66(78) Warszawa, 21-27 marca 2010 r. Nr 13 R. 66(78) Warszawa, 21-27 marca 2010 r. Nr 13 Poz. 7074-7722 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 66(78) Warszawa, 13-19 czerwca 2010 r. Nr 25

R. 66(78) Warszawa, 13-19 czerwca 2010 r. Nr 25 R. 66(78) Warszawa, 13-19 czerwca 2010 r. Nr 25 Poz. 13935-14541 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I RETROKONWERSJI ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. grudzień 2013 r. styczeń 2014 r.

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I RETROKONWERSJI ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. grudzień 2013 r. styczeń 2014 r. AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I RETROKONWERSJI ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW grudzień 2013 r. styczeń 2014 r. (kolorem wyróżniono sygnatury wydawnictw akademickich) Uwagi dotyczące

Bardziej szczegółowo

R. 66(78) Warszawa, 14-20 marca 2010 r. Nr 12

R. 66(78) Warszawa, 14-20 marca 2010 r. Nr 12 R. 66(78) Warszawa, 14-20 marca 2010 r. Nr 12 Poz. 6457-7073 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

E-learning: zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2011

E-learning: zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2011 Marcin Laskowski Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi E-learning: zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2011 Wydawnictwa zwarte 1. Akademia on-line

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 26 maja - 1 czerwca 2013 r. Nr 22

R. 69(81) Warszawa, 26 maja - 1 czerwca 2013 r. Nr 22 R. 69(81) Warszawa, 26 maja - 1 czerwca 2013 r. Nr 22 Poz. 14610-15281 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo