ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4"

Transkrypt

1 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4 im. Jakuba Wejhera Wejherowo, ul. Sobieskiego 344 tel ; tel./fax Informator szkolny na rok 2013/

2 Drodzy Uczniowie, kończycie kolejny etap edukacji i stoicie przed decyzją wyboru dalszego kształcenia. O ważności tej decyzji nie trzeba nikogo przekonywać. Zanim dokonacie wyboru wymarzonej szkoły, zastanówcie się, która z nich odpowiada Waszym oczekiwaniom, która da Wam najlepsze szanse rozwoju i otworzy drogę do przyszłej kariery zawodowej. Chcemy Wam pomóc w podjęciu trudnej decyzji, zgodnej z Waszymi predyspozycjami i oczekiwaniami. Przygotowaliśmy bogatą ofertę edukacyjną. Mamy nadzieję, że po zapoznaniu się z naszymi propozycjami, znajdziecie coś dla siebie i od września staniecie się uczniami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie. To dobra szkoła, szkoła z tradycjami! Można tu zdobywać gruntowną wiedzę i rozwijać swoje zainteresowania. Dla niemal każdego znajdzie się coś interesującego: kandydaci do V LO wybierać mogą wśród pięciu ścieżek rozwoju; Technikum nr 3, oprócz sztandarowego, prowadzanego już od przeszło półwiecza kierunku: technik pojazdów samochodowych, kształci również miłośników mechanizacji w szerokoprofilowanym zawodzie technik mechanik i co jest nowością w zawodzie fototechnik, dającym duże spectrum możliwości wyboru charakteru dalszego kształcenia i zatrudnienia. Dotychczasowa oferta Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 zawodów mechanika pojazdów samochodowych i blacharza samochodowego poszerzona została nie tylko o jeszcze jedną samochodziarską specjalizację: elektromechanika pojazdów samochodowych, ale też o kolejny zawód z branży mechanicznej: mechanika - montera maszyn i urządzeń. Potwierdzeniem zdobytej w naszej szkole wiedzy i umiejętności są sukcesy uczniów w wojewódzkich i ogólnoch olimpiadach i konkursach, a także dotychczasowe wyniki z matury. Średnia zdawalność w liceum i technikum Samochodówki wyniosła w przeciągu ostatnich lat 96%, co znacznie przewyższa średnią powiatu wejherowskiego, województwa pomorskiego i kraju. Znalazło to swój odbiór w zestawieniu rankingowym szkół ponadgimnazjalnych - zarówno Liceum jak i Technikum nr 3 znalazły się wśród 50 najlepszych szkół w województwie. Również zdawalność na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe dla uczniów klas technikalnych jest średnio na poziomie 80% co również przewyższa średnią powiatu wejherowskiego i województwa pomorskiego. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Jakuba Wejhera włącza się w życie kulturalne środowiska lokalnego. Szkoła poszczycić się może współpracą z wieloma instytucjami samorządowymi, placówkami oświaty i ośrodkami naukowymi, m.in. Uniwersytetem Gdańskim, Politechniką Gdańską, Instytutem Spawalnictwa w Gliwicach oraz Instytutem Goethego i English Unlimited, z którymi związani jesteśmy umowami patronackimi. Na stałe współpracujemy z podberlińską szkołą Rahn-Schule Furstenwelde, lecz nasze kontakty międzynarodowe rozciągają się na cała Unię Europejską, a nawet poza nią dzięki realizacji licznych projektów w ramach programu Comenius. Wierzymy, że nasza oferta edukacyjna otworzy przed Wami szerokie możliwości kształcenia. Drodzy Rodzice, powierzając nam dalszą edukację Waszych dzieci, możecie być, Państwo, pewni, że dokonaliście właściwego wyboru. Ze swej strony postaramy się jak najlepiej zadbać o wykształcenie i wychowanie Waszych pociech. Drogi Gimnazjalisto! Zanim zdecydujesz, którą szkołę ponadgimnazjalną wybrać - pomyśl: w jakich dziedzinach jesteś dobry, co Cię interesuje, jaki zawód chciałbyś wykonywać w przyszłości Rozważ to i wówczas: 1. Urzeczywistniaj swoje marzenia. Konsekwentne dążenie do wyznaczonego celu i pokonywanie kolejnych etapów da Ci pewność siebie i zapobiegnie niepowodzeniom. 2. Pozwoli Ci to zaplanować swoją przyszłość, swoją karierę zawodową, tzn. ustalić cele i wybrać najodpowiedniejszą drogę do ich realizacji. 3. Jeśli chcesz kierować swoim życiem i karierą zawodową, musisz dokonywać wyborów i brać za nie odpowiedzialność. A teraz zbierz informacje: o sobie o szkołach o zawodach jakie masz zainteresowania typy szkół jaki zdobędziesz zawód jakie masz zdolności wymagania rekrutacyjne jakie zadania zawodowe i umiejętności możliwości dalszej edukacji będziesz wykonywać jakie są Twoje możliwości zajęcia pozalekcyjne w przyszłej pracy intelektualne przedmioty nauczane wg programów rozszerzonych w LO, wymagania osobowoś- wymagania zdrowotne jakimi charakteryzujesz się cechami osobowości jaki jest Twój stan zdrowia zawody w ZSZ i Technikum adresy, dojazd ciowe Uczeń liceum: Jeżeli masz (lub możesz mieć) dobre oceny, wiesz, że nauka nie sprawia Ci trudności, jesteś ambitny, rozumiesz i akceptujesz konieczność ciągłego powiększania swojej wiedzy, plany na przyszłość wiążesz z ukończeniem studiów wyższych, masz różnorodne zainteresowania, jesteś ciekawy świata i otwarty na szybkie zmiany zachodzące w świecie, to LICEUM jest szkołą odpowiednią dla Ciebie. Uczeń technikum: Jeśli masz dobre oceny, nauka nie sprawia Ci trudności, chciałbyś zdobyć tytuł technika w interesującym Cię zawodzie wraz z dobrym przygotowaniem ogólnym to jesteś kandydatem do TECHNIKUM. Uczeń szkoły zawodowej: Jeżeli dzisiaj bardziej wolisz wykonywać konkretną pracę, masz zainteresowania i uzdolnienia praktyczne, lubisz i potrafisz wykonywać niektóre czynności związane z interesującym Cię zawodem (np. majsterkowanie) lub chcesz szybko zakończyć naukę i usamodzielnić się, możesz wybrać ZASADNICZĄ SZKOŁĘ ZAWODOWĄ. Drogi Gimnazjalisto! Pamiętaj o tym, że Twoje dzisiejsze preferencje mogą w przyszłości się zmienić, mogą rozwinąć się inne zainteresowania i pojawić się chęć ich zgłębiania. Zawsze wtedy możesz kontynuować naukę w szkołach wyższego szczebla lub przez inne formy np. kursy

3 TERMINY REKRUTACJI I SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Składanie dokumentów do wybranych szkół: * w których będzie przeprowadzony sprawdzian uzdolnień kierunkowych (do klasy biologiczno-sportowej) od 16 maja 2013 r. do 22 maja 2013 r. * do pozostałych szkół (do pozostałych klas) od 16 maja 2013 r. do 24 czerwca 2013 r. Dokonywanie ewentualnych zmian w decyzji o wyborze szkoły i przeniesienie podania do innej szkoły. do 27 czerwca 2013 r. Dostarczenie do wybranych szkół kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i kopii zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. od 28 czerwca 2013 r. do 2 lipca 2013 r. do godz. 12:00 Ogłoszenie przez dyrektora listy kandydatów przyjętych do szkoły. 4 lipca 2013 r. do godz. 12:00 Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. od 4 lipca 2013 r. od godz. 12:00 do 8 lipca 2013 r. do godz. 12:00 Ogłoszenie przez dyrektora listy przyjętych do szkoły. 9 lipca 2013 r. do godz. 12:00 Składanie przez kandydatów nieprzyjętych do wybranej szkoły oryginałów dokumentów w szkołach, które dysponują wolnymi miejscami (o przyjęciu do szkoły decyduje liczba punktów uzyskanych przez uczniów). od dnia 9 lipca 2013 r. od godz.12:00 do dnia 11 lipca 2013 r. do godz. 15:00 Ogłoszenie listy przyjętych w szkołach, które nie dokonały naboru w dniu 9 lipca 2013 r. 12 lipca 2013 r. do godz. 12:00 Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych na podbudowie gimnazjum mogą składać dokumenty do co najwyżej trzech szkół Kandydat składający dokumenty do wybranej szkoły posługuje się trzema kopiami świadectwa ukończenia gimnazjum oraz trzema kopiami zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, poświadczonymi przez dyrektora gimnazjum Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum wraz z oryginałem zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego należy złożyć w wybranej szkole, w której uczeń potwierdza wolę podjęcia nauki. UWAGA: Dokumentacja osób, które nie dostały się do naszej szkoły i nie odebrały dokumentów - po 1 września 2013 r. - zostanie komisyjnie zniszczona. REGULAMIN REKRUTACJI DO SZKOŁY WYMAGANE DOKUMENTY podanie i kwestionariusz osobowy wg ustalonego przez szkołę wzoru (do pobrania w szkole lub na stronie internetowej szkoły), 2 zdjęcia legitymacyjne podpisane przez kandydata, poświadczoną kopię świadectwa ukończenia gimnazjum, poświadczoną kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad lub konkursów, dyplomy, itp., deklaracja przystąpienia do sprawdzianu predyspozycji sportowych (tylko do klasy biologiczno-sportowej), zaświadczenie od pracodawcy gwarantujące zawarcie umowy o przygotowanie zawodowe (dotyczy kandydatów do szkoły zawodowej kształcącej młodocianych pracowników). O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej decyduje suma punktów, możliwych do uzyskania w procesie rekrutacyjnym - maksymalnie 200, w tym: A) 100 punktów - punkty uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu. Wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:, historia i wiedza o społeczeństwie,, przedmioty przyrodnicze (biologia, geografia, fizyka, chemia), nowożytny na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty według zasady: wynik procentowy z ww. zakresów mnożony przez 0,2 pkt. B) 100 punktów - punkty uzyskane za oceny z a ego i trzech wybranych przez szkołę ponadgimnazjalną obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zapisanych w statucie szkoły (maksymalnie 68 punktów) oraz inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum (maksymalnie 32 punkty). Sposób przeliczania na punkty ocen z a ego oraz każdego z trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych: celujący - 17 punktów bardzo dobry - 14 punktów dobry - 12 punktów dostateczny - 8 punktów Sposób przeliczania innych osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum: a) za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 5 punktów, b) za udział w konkursach, olimpiadach (określonych w 7 pkt.1 i 2) w tym: o finalista konkursu ponadwojewódzkiego - 12 punktów, o finalista konkursu wojewódzkiego - 10 punktów, c) za osiągnięcia sportowe i artystyczne: o I - VI miejsce na szczeblu ponadwojewódzkim - 5 punktów o I - III miejsce w województwie - 4 punkty o I - III miejsce w powiecie - 3 punkty d) za zajęcie od I do V miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w zawodach wiedzy lub innych konkursach tematycznych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym - 5 punktów, e) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu (świadoma, bezpłatna, dobrowolna działalność, np. w domach opieki, hospicjach, świetlicach środowiskowych, itp.; średni roczny czas pracy wolontariusza powinien przekraczać 24 godziny) - 3 punkty, f) osiągnięcia w aktywności na rzecz środowiska szkolnego - 2 punkty Uwaga: Sumuje się liczbę uzyskanych punktów za osiągnięcia wymienione w podpunktach a, b, c, d, e, f przy czym w podpunktach b i c wybiera się najwyższe osiągnięcie: np.: 1. jeżeli kandydat jest finalistą konkursu ponadwojewódzkiego i wojewódzkiego, to otrzymuje 12 punktów, 2. jeżeli kandydat uzyskał II miejsce w zawodach sportowych na szczeblu ponadwojewódzkim i I miejsce w powiecie w tej samej dyscyplinie lub innej, to otrzymuje 5 punktów. Za wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych kandydat może otrzymać maksymalnie 50 punktów. Sposób przeliczania na punkty ocen ze sprawdzianu uzdolnień kierunkowych ustala szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna. (Na listach kandydatów przyjętych do szkoły wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych wpisywane są w oddzielnej pozycji). Punkty uzyskane przez kandydata w wyniku dodatkowego postępowania kwalifikacyjnego nie są wliczane do ogólnej liczby punktów, a określają jedynie, czy kandydat spełnił wymagania stawiane przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną i wykazuje szczególne predyspozycje do kształcenia w oddziałach, w których realizowane będą programy nauczania wymagające od kandydatów szczególnych predyspozycji. ZAPRASZAMY DO NAS - 3 -

4 Nauka w liceum odbywa się tak, że w pierwszej klasie realizowane są prawie wszystkie przedmioty na podstawie. Wyjątkiem są i, i wychowanie fizyczne. Wszystkie klasy licealne w naszej szkole, niezależnie od wyboru profilu, będą realizowały przedmioty na podstawie w następującym układzie: V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Tygodniowa liczba godzin I klasa II klasa III klasa liczba godz. 1. Język Język angielski Język niemiecki/hiszpański* Wiedza o kulturze Historia Wiedza o społeczeństwie Podstawy przedsiębiorczości Geografia Biologia Chemia Fizyka Matematyka Informatyka Wychowanie fizyczne Edukacja dla bezpieczeństwa Godzina z wychowawcą * tylko w klasie humanistycznej Począwszy od drugiej klasy uczniowie będą realizowali przedmioty,które wybrali jako rozszerzone w poszczególnych profilach i klasach. WYBIERZ COŚ DLA SIEBIE PATRZ NASTĘPNE STRONY SZKOLNA BIBLIOTEKA Z CZYTELNIĄ Uwaga kandydaci do V Liceum Ogólnokształcącego w oparciu o uwieńczone wieloma sukcesami doświadczenia d i z prowadzonym w naszej szkole intensywnym systemem nauczania a niemieckiego w Euroklasach PROPONUJEMY NAUKĘ JĘZYKA ANGIELSKIEGO W EUROGRUPACH Patronat merytoryczno-metodyczny objęły: Centrum Egzaminów Językowych English Unlimited i szkoła ów ch The New School of Englisch Program przewiduje 9 godzin a angielskiego w tygodniu, w tym cotygodniowe zajęcia z rodowitym Anglikiem. Realizując nasz program możesz zdobyć: - w drugiej klasie (marzec) First Cer ficate In English (FCE) lub PET - w trzeciej klasie (marzec) Cer ficate In Advanced English (CAE) lub FCE. Szkoła zapewnia 5 godzin j. angielskiego w tygodniu (tylko w LO ) w ramach realizacji programu rozszerzonego. Opłata za kolejne 4 godziny j.angielskiego w tygodniu wynosi 95 zł miesięcznie. W cenę wliczone są podręczniki oraz dodatkowe materiały do nauki a Oferujemy stypendium Dyrektora Szkoły dla uczniów zdolnych (średnia powyżej 4,3), lecz nieposiadających środków finansowych na opłatę zajęć (informacja w sekretariacie). Kandydaci, którzy zadeklarowali chęć kształcenia w systemie EURO, kwalifikowani są do odpowiednich grup zaawansowania owego w oparciu o pozytywny wynik obowiązkowego testu planowanego w dniu 9 lipca 2013 r.o godz Nauka ów ch odbywa się w grupach międzywydziałowych w zależności od zaawansowania owego WYSOKA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA w rankingu szkół należymy do 50 najlepszych w województwie i plasujemy się na 2 miejscu w powiecie SZKOŁA JĘZYKOWA angielski i niemiecki po 9 godzin w tygodniu certyfikaty: ZD, Goethe-Cer fikat C1, PET, FCE, CAE KOMPLEKS OŚWIETLONYCH BOISK SPORTOWYCH boisko do piłki ręcznej, koszykówki i do tenisa KLASA SPORTOWA 10 godzin zajęć sportowych INTERAKTYWNE I AUDIOWIZUALNE SALE LEKCYJNE PRACOWNIE FOTOGRAFICZNE BIBLIOTEKA Z CZYTELNIĄ I DOSTĘPEM DO INTERNETU OBOZY JĘZYKOWE W KRAJU I ZAGRANICĄ coroczne wyjazdy do Niemiec i Anglii NOWOCZEŚNIE WYPOSAŻONA SPAWALNIA siedem stanowisk do spawania metod TIG i MIG MOŻLIWOŚĆ ZDOBYCIA UPRAWNIEŃ SPAWALNICZYCH szkolimy w metodach 135, 136, 141, na podstawie i na 1 poziomie MOŻLIWOŚĆ ODBYCIA KURSU NAUKI JAZDY wszystkie kategorie; dla naszych uczniów zniżki od 15-20% MOŻLIWOŚĆ ZDOBYCIA CERTYFIKATÓW KOMPUTEROWYCH ECDL I ECDL CAD zajęcia bez dodatkowych opłat ZAJĘCIA Z PROJEKTOWANIA W PROGRAMIE AUTOCAD DWIE NOWOCZESNE PRACOWNIE KOMPUTEROWE I CYFROWEJ OBRÓBKI ZDJĘĆ NAJLEPSI UCZNIOWIE NAGRADZANI KAWIARENKA DOGODNE POŁOŻENIE 8 minut od stacji SKM i dworca PKS - 4 -

5 WYBIERZ klasę... Klasa humanistyczna to Twój najlepszy wybór jeśli: chcesz rozwijać swoje zdolności artystyczne np. recytatorskie, literackie czy owe, lubisz obejrzeć dobry film i z przyjemnością podyskutujesz na jego temat lub wysłuchasz opinii innych, chętnie wybierzesz się od czasu do czasu do teatru, muzeum lub kina, lubisz poczytać dobrą książkę, chcesz doskonalić swoją znajomość a angielskiego, lubisz pisać i chcesz rozwijać swoje umiejętności pod okiem doświadczonych nauczycieli, lubisz tworzyć i chcesz podzielić się radością tworzenia z innymi, w przyszłości chciałbyś studiować na kierunkach humanistycznych, filologicznych lub pedagogicznych. Klasa humanistyczna jest stworzona dla Ciebie!!! historia z rozszerzonym iem angielskim, iem m i historią rozszerzony Tygodniowa liczba godzin liczba godz. liczba pod. i rozszerz. I klasa II klasa III klasa 1. Język angielski Język Historia PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE 4. Przyroda Sztuka pisania Uwaga: Język angielski jest kontynuowany w 2 lub 3 grupach zaawansowania owego lub w EUROGRUPIE (patrz strona 4), które tworzy się w oparciu o obowiązkowy test przeprowadzany po wywieszeniu listy przyjętych do szkoły: dnia 9 lipca 2013 r. o godzinie Zajęcia w ramach programu autorskiego Sztuka pisania realizowanego jako przedmiot uzupełniający w tej klasie, mają pomóc rozwijać szczególne zdolności uczniów klas humanistycznych, zapoznać ich z różnymi formami pisarskimi, takimi jak: rozprawka, felieton, reportaż, artykuł, rozprawa, mowa, esej itp. Wśród tematów zajęć znajdzie się m.in. prezentacja poszczególnych gatunków, poznanie twórczości mistrzów pióra oraz próby stawiania pierwszych kroków na drodze do samodzielnej pracy ze słowem. Ukończenie tej klasy stwarza dobrą możliwość podjęcia studiów na kierunkach: filologii ej, filo logii obcej, lingwistyki stosowanej, kolegiów ów ch, teologii, prawniczym, socjologicznym, psy chologicznym, bibliotekarskich, dziennikarskich, ar tystycznych, pedagogicznych, menadżerskich i innych. Ukończenie liceum umożliwia również dalsze kształcenie w szkołach policealnych

6 WYBIERZ klasę... Klasa politologiczna to Twój najlepszy wybór jeśli: interesują Cię stosunki społeczne oraz zagadnienia prawne, interesuje Cię rozwój gospodarki, pasjonują Cię wzajemne relacje ludzi, chcesz poznawać świat i go zmieniać, chcesz zarządzać gospodarką, chcesz zmieniać prawo lub nadzorować jego funkcjonowanie, ważne są dla Ciebie zagadnienia komunikacji interpersonalnej, interesuje cię różnorodność systemów politycznych i ideologia, chcesz wiedzieć o m systemie społeczno-politycznym, interesuje cię specyfika przemian społecznych na przestrzeni dziejów pragniesz swobodnie posługiwać się wybranym iem m. Klasa politologiczna jest stworzona dla Ciebie!!! geografia z rozszerzonym iem angielskim, geografią I wos-em rozszerzony Tygodniowa liczba godzin liczba godz. liczba pod. i rozszerz. I klasa II klasa III klasa 1. Język angielski Geografia WOS PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE 4. Historia i spoleczeństwo Ekonomia w praktyce Uwaga: Język angielski jest kontynuowany w 2 lub 3 grupach zaawansowania owego lub w EUROGRUPIE (patrz strona 4), które tworzy się w oparciu o obowiązkowy test przeprowadzany po wywieszeniu listy przyjętych do szkoły: dnia 9 lipca 2013 r. o godzinie Ekonomia w praktyce umożliwia nabycie umiejętności wykorzystania wiedzy dotyczącej zagadnień ekonomicznych w praktycznym działaniu poprzez np. prowadzenie firm uczniowskich, udział w grach symulacyjnych, przeprowadzanie analizy rynku, realizację projektów ekonomicznych - słowem służy kształceniu postaw i zachowań przedsiębiorczych. Co dalej po tej klasie: Ukończenie tej klasy stwarza dobrą możliwość podjęcia studiów na kierunkach: prawo, administracja, europeistyka, politologia, stosunki międzynarodowe, na uki polityczne, socjologia, historia, geografia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, kulturoznawstwo, psychologia, filozofia, prawo kanoniczne, pedagogika, archeologia, zarządzanie i marke- ng, informacje nau kowe i bibliotekoznawstwo. Ukończenie liceum umożliwia również dalsze kształcenie w szkołach policealnych

7 WYBIERZ klasę... Klasa politechniczna to Twój najlepszy wybór jeśli: pasjonuje Cię, chcesz poznać obsługę programów edytorskich i graficznych, chcesz wiedzieć, dlaczego jabłko spada na ziemię, chcesz wiedzieć kto wynalazł dynamit i dlaczego prąd kopie, dobrze zdać egzamin maturalny z matematyki i fizyki, wiesz, że humaniści tylko opiniują świat, budują i zmieniają go inżynierowie, jesteś komputerowym pasjonatem nie wyobrażasz sobie życia bez nowoczesnych technologii, chcesz w przyszłości mieć ciekawą i kreatywną pracę, chciałbyś dowiedzieć się dlaczego nie dzieli się przez zero, uważasz, że do inżynierów świat należy, Klasa politechniczna jest stworzona dla Ciebie!!! fizyka z rozszerzonym iem angielskim, i fizyką rozszerzony Tygodniowa liczba godzin liczba godz. liczba pod. i rozszerz. I klasa II klasa III klasa 1. Język angielski Matematyka Fizyka PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE 4. Historia i spoleczeństwo Kurs ECDL Uwaga: Język angielski jest kontynuowany w 2 lub 3 grupach zaawansowania owego lub w EUROGRUPIE (patrz strona 4), które tworzy się w oparciu o obowiązkowy test przeprowadzany po wywieszeniu listy przyjętych do szkoły: dnia 9 lipca 2013 r. o godzinie ECDL jest to skrót od angielskiej nazwy European Computer Driving Licence, oznaczającej pierwotnie Europejskie Komputerowe Prawe Jazdy, a obecnie nazwa została trochę zmodyfikowana i brzmi Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Osoba, która zdobędzie taki właśnie certyfikat może się pochwalić tym, że pozytywnie zdała test teoretyczny, który sprawdza wiedzę dotyczącą wszelkich pojęć technologii informatycznej oraz zaliczyła sześć różnych egzaminów, które sprawdziły poziom umiejętności w zakresie obsługi komputera. ECDL jest ważny i ceniony nie tylko we własnym kraju, ale także w całej Europie. Przeznaczony jest on głównie dla osób, których praca wymaga znajomości profesjonalnego obsługiwania się komputerem lub dla tych, którzy sami, dla własnej satysfakcji oraz podniesienia swoich umiejętności chcą nauczyć się korzystania z tak wspaniałego urządzenia, jakim jest komputer. Ukończenie tej klasy stwarza dobrą możliwość podjęcia studiów na kierunkach: politechnicznych, informatycznych, zarządzanie i marke ng, informacje naukowe, programowanie, poligrafia, grafika kompu terowa. Ukończenie liceum umożliwia również dalsze kształcenie w szkołach policealnych

8 WYBIERZ klasę... Euroklasa lingwistyczna to Twój najlepszy wybór jeśli interesują Cię i obce, masz dobrą pamięć słuchową i piękną wymowę, chcesz poznawać świat i obyczaje innych narodów, pasjonują Cię podróże, lubisz poznawać nowych ludzi, lubisz poznawać atrakcje turystyczne wielu państw, Klasa lingwistyczna jest stworzona dla Ciebie!!! Chcesz być poliglotą w przyszłej Europie, zrozumieć co to jest tolerancja, otwartość i komunikatywność? Chcesz otworzyć sobie drogę na świat? JEŚLI LOGIKA JEST TWOJĄ DOBRĄ STRONĄ, WYBIERZ TEN PROFIL z rozszerzonym iem niemieckim, angielskim I historią rozszerzony Tygodniowa liczba godzin liczba godz. liczba pod. i rozszerz. I klasa II klasa III klasa 1. Język angielski Język niemiecki Historia PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE 4. Przyroda Goethe-Institut Uwaga: Język angielski jest kontynuowany w 2 lub 3 grupach zaawansowania owego lub w EUROGRUPIE (patrz strona 4), które tworzy się w oparciu o obowiązkowy test przeprowadzany po wywieszeniu listy przyjętych do szkoły: dnia 9 lipca 2013 r. o godzinie Po ukończeniu tej klasy i zdaniu matury można podjąć studia uniwersyteckie na kierunkach: filologicznym (np. germanistyka, anglistyka, skandynawistyka), wydziałach nauk społeczno-prawnych (np. prawo, administracja, socjologia, stosunki między narodowe), i humanistycznych (np. historia, kulturoznawstwo, pedagogika) nie tylko na terenie Polski, ale i w krajach niemiec kojęzycznych, których uczelnie i instytucje w większości honorują certyfikaty Goethe Ins tut. Nasi absolwenci z powodzeniem kontynuują naukę na studiach wyższych w Niemczech. Ukończenie liceum umożliwia również dalsze kształcenie w szkołach policealnych. I II Patronat merytoryczno-metodyczny objęły: Centrum Egzaminów Językowych English Unlimited i Centrum Egzaminacyjne Goethe In stytut Interverbum, które dostarczają programy, materiały, podręczniki oraz kontrolują poziom nauczania i osiągnięcia uczniów poprzez hospitacje zajęć i testy zewnętrzne. Dzięki współpracy z Europa Haus Land Brandenburg przynajmniej raz w roku organizowana jest wymiana młodzieży z zaprzyjaźnioną podberlińską szkołą Rahn-Schulen Furstenwalde. Opłata za usługi świadczone przez Goethe Institut i dodatkowe zajęcia a niemieckiego wynosi 95 zł miesięcznie. Stosowne umowy pomiędzy rodzicami każdego ucznia a Instytutem zostaną podpisane na pierwszym zebraniu organizacyjnym. Planowany jest podział na grupy: początkującą (nauka a od podstaw) oraz kontynuacyjną. W klasie II uczniowie w 7-8 osobowych grupach realizują dodatkową godzinę konwersatorium (ćwiczenia w mówieniu). W klasie II (luty) uczniowie przystępują na terenie naszej szkoły do egzaminu l stopnia (Zertifikat Deutsch), zaś w klasie III (kwiecień) do egzaminu certyfikatowego II stopnia (Geothe_Zertifikat C1), który jest uznawanym na całym świecie świadectwem opanowania a w stopniu średniozaawansowanym. Orientacyjny próg punktowy do tej klasy wynosi 130 pkt. Uczniowie będący w trudnej sytuacji finansowej mają możliwość uzyskania stypendium pokrywającego koszt nauki a niemieckiego, jeżeli w pierw szym i kolejnych semestrach uzyskują średnią ocen minimum 4,3. Po przyjęciu do klasy pierwszej uczniowie wyjeżdżają na obóz integracyjny do Niemiec. COROCZNE WYCIECZKI DO NIEMIEC - 8 -

9 WYBIERZ klasę... Klasa biologiczno-sportowa to Twój najlepszy wybór jeśli interesujesz się biologią i chemią,, świat przyrody nie ma dla Ciebie tajemnic, chcesz poznawać najpiękniejsze zakątki najbliższej okolicy oraz kraju, interesują Cię problemy ochrony zdrowia, uważasz, że każdy odpowiada za jakość środowiska w którym żyje i powinien działać na rzecz jego ochrony, interesują Cię prace badawcze, eksperymenty i ćwiczenia laboratoryjne, chcesz się sprawdzić w szkole przetrwania, masz osiągnięcia sportowe Klasa biologiczno-sportowa jest stworzona dla Ciebie!!! UWAGA: Sprawdzian predyspozycji sportowych odbędzie się w dniach 12 i 13 czerwca 2013 r. o godzinie biologia MISTRZ POWIATU W PIŁCE RĘCZNEJ z rozszerzonym iem angielskim, biologią I chemią rozszerzony Tygodniowa liczba godzin liczba godz. liczba pod. i rozszerz. I klasa II klasa III klasa 1. Język angielski Biologia Chemia PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE 4. Historia i spoleczeństwo Wychowanie fizyczne MEDALISTA WOJEWÓDZTWA W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH Uwaga: Język angielski jest kontynuowany w 2 lub 3 grupach zaawansowania owego lub w EUROGRUPIE (patrz strona 4), które tworzy się w oparciu o obowiązkowy test przeprowadzany po wywieszeniu listy przyjętych do szkoły: dnia 9 lipca 2013 r. o godzinie MISTRZ POWIATU W PIŁCE NOŻNEJ Kluczowe dyscypliny sportowe doskonalone w szkole to: piłka ręczna, lekkoatletyka, biegi na orientację, piłka nożna Współpracujemy z klubami sportowymi: - TYTANI WEJHEROWO - piłka ręczna - GRYF WEJHEROWO - piłka nożna Ukończenie tej klasy umożliwia po zdaniu egzaminu maturalnego podjęcie studiów medycznych (wydział lekarski, stomatologiczny, farmacja, położnictwo, pie lęgniarstwo), a także na kierunkach uniwersyteckich: psychologia, biologia, chemia, ochrona środowiska, ar chitektura krajobrazu, biotechnologia, rolnictwo, zoo technika, weterynaria, leśnictwo, turystyka i rekreacja, rehabilitacja, na AWF oraz uczelniach kształcących służby mundurowe. Ukończenie liceum umożliwia również dalsze kształcenie w szkołach policealnych

10 Program nauczania w pierwszym roku technikum będzie identyczny jak podstawowe wymagania w liceach. Uczniowie z technikum poznają więc te same działy matematyki, przeczytają te same lektury. y ogólnokształcące będą się kończyły w pierwszej klasie (oprócz ów, matematyki i wychowania fizycznego). Tygodniowa liczba godzin I klasa II klasa III klasa IV klasa liczba godz. 1. Język Język angielski Język niemiecki Wiedza o kulturze Historia Wiedza o społeczeństwie Podstawy przedsiębiorczości Geografia Biologia Chemia Fizyka Matematyka Informatyka Wychowanie fizyczne Edukacja dla bezpieczeństwa Godzina z wychowawcą TECHNIKUM nr 3 y zawodowe zostają wprowadzone w większym zakresie od drugiej klasy. Młodzież będzie też uczyć się aktywności na rynku pracy poprzez praktyki zawodowe. Absolwenci technikum mogą zdawać maturę, niezależnie od tego, czy zdobędą kwalifikacje zawodowe. Egzaminy na poszczególne kwalifikacje nie będą przeprowadzane po zakończeniu nauki w szkole, lecz na różnych jej etapach. Uczeń klasy technikum, aby zdobyć kwalifikacje zawodowe (dyplom) musi (w zależności od zawodu) zdać dwie lub trzy kwalifikacje podczas całego etapu uczenia się. NASZA ŻYWA REKLAMA STUDIO FOTOGRAFICZNE WYBIERZ COŚ DLA SIEBIE PATRZ NASTĘPNE STRONY Uczniowie Technikum na zajęciach dodatkowych mogą nauczyć się obsługi programu AUTOCAD - jednego z najlepszych narzędzi 2D i 3D na świecie do komputerowego wspomagania projektowania NAUKA JAZDY W technikum uczymy przepisów ruchu drogowego i techniki kierowania pojazdami samochodowymi. Szkoła stwarza warunki do odbycia kursu prawa jazdy kategorii B po preferencyjnych cenach (dla wszystkich uczniów szkoły). Uczniom wyróżniającym się w nauce będą udzielane znaczące zniżki a najlepszy uczeń w roku szkolnym w klasach technikalnych i szkole zawodowej odbywa kurs za darmo. O szkołach zawodowych czytaj na

11 WYBIERZ zawód... Technik pojazdów samochodowych to Twój najlepszy wybór jeśli: interesujesz się techniką i motoryzacją, lubisz zgłębiać tajniki działania urządzeń mechanicznych, pasjonuje Cię zastosowanie teorii w praktyce, chcesz zdobyć kwalifikacje zawodowe, zapach spalin, szum pracujących silników i stukot narzędzi, ma dla Ciebie nieodparty urok, lubisz dobre i szybkie samochody, Technik pojazdów samochodowych jest stworzony dla Ciebie!!! rozszerzony y rozszerzone Tygodniowa liczba godzin Dodatkowa łączna liczba godz. I klasa II klasa III klasa IV klasa 1. Matematyka Fizyka PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE 3. Historia i społeczeństwo Kwalifikacje: y zawodowe Razem liczba godzin w ciągu czterech lat nauki 1. Diagnoza i naprawa układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych Diagnoza i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych Organizacja i nadzór procesów produkcji y ogólnozawodowe 400 fizyka Egzaminy na poszczególne kwalifikacje, które uczeń technikum musi zdać będą przeprowadzane na różnych etapach edukacji. Uczeń, który wybierze ten zawód zdaje trzy kwalifikacje: Diagnoza i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych (II klasa), Diagnoza i naprawa układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych (III klasa) oraz Organizacja i nadzór obsługi pojazdów samochodowych (IV klasa), po zdaniu których otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w tym zawodzie. TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH - to kierunek związany z obsługą współczesnych i dawnych pojazdów samochodowych. Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, które są naszpikowane elektroniką i nowoczesnymi technologiami. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny, naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej. Technik pojazdów samochodowych to znany i uznany zawód, a jednocześnie kontynuacja szkolnej historii w ofercie edukacyjnej. Dzięki wprowadzeniu współczesnych treści i nowoczesnych technologii jest atrakcyjną propozycją dającą duże szanse zatrudnienia po ukończeniu szkoły. Nasi uczniowie mogą odbywać kursy nauki jazdy na wszystkie kategorie po zniżkowych cenach Nabyte kwalifikacje zawodowe umożliwią podejmowanie pracy między innymi w: stacjach obsługi samochodów; zakładach produkcyjnych i naprawczych samochodów; stacjach kontroli pojazdów; salonach sprzedaży samochodów; instytucjach zajmujących się ewidencją pojazdów, ubezpieczeniem komunikacyjnym, obrotem pojazdami i ich części; przedsiębiorstwach doradztwa technicznego oraz zajmujących się likwidacją pojazdów; prowadzić działalność gospodarczą, a po zdaniu matury kontynuować naukę na studiach technicznych oraz kształcących służby mundurowe

12 WYBIERZ zawód... Technik mechanik to Twój najlepszy wybór jeśli: interesujesz się techniką, lubisz zgłębiać tajniki działania urządzeń mechanicznych, pasjonuje Cię zastosowanie teorii w praktyce, chcesz zdobyć kwalifikacje zawodowe, chcesz nauczyć się dobrze płatnego zawodu, chcesz nauczyć się projektowania AUTOCAD, Technik mechanik jest stworzony dla Ciebie!!! y rozszerzone Tygodniowa liczba godzin Dodatkowa łączna rozszerzony I klasa II klasa III klasa IV klasa liczba godz. 1. Matematyka Fizyka PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE 3. Historia i społeczeństwo Kwalifikacje: y zawodowe Razem liczba godzin w ciągu czterech lat nauki 1. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń Organizacja i nadzór procesów produkcji y ogólnozawodowe 430 fizyka Egzaminy na poszczególne kwalifikacje, które uczeń technikum musi zdać będą przeprowadzane na różnych etapach edukacji. Uczeń, który wybierze zawód technika mechanika zdaje dwie kwalifikacje: Montaż i obsługa maszyn i urządzeń (III klasa) oraz Organizacja i nadzór procesów produkcji, (IV klasa) po zdaniu których otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w tym zawodzie. TECHNIK MECHANIK - jest zawodem o bardzo długiej historii i szerokim zapotrzebowaniu na rynku pracy. Kształcenie w tym zawodzie obejmuje swym zasięgiem takie zagadnienia jak: projektowanie, konstruowanie, budowa, eksploatacja i naprawa maszyn, urządzeń i mechanizmów. W ostatnich latach w przemyśle pojawiło się wiele nowoczesnych technologii, w wyniku czego zmieniła się charakterystyka zawodowa technika mechanika i pojawiło się wiele nowych specjalizacji w tym zawodzie. Szybki rozwój technik komputerowych sprawił, że zmieniły się przede wszystkim metody projektowania i sposoby obróbki materiałów. Aktualnie istnieje duże zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowaną kadrę techniczną, w szczególności dotyczy to operatorów maszyn sterowanych numerycznie oraz specjalistów od komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania CAD/CAM. Technik mechanik to zawód z przeszłością i przyszłością. Dla wszystkich, którzy interesują się techniką to celny strzał. Umożliwiamy zdobycie uprawnień spawalniczych oraz certyfikatów ECDL-AUTOCAD Absolwent tego kierunku może podjąć pracę w firmach zajmujących się produkcją urządzeń technicznych, zakładach usługowo-naprawczych, a także po zdaniu matury kontynuować naukę na studiach na kierunkach technicznych, ekonomicznych, uczel niach kształcących służby mundurowe. Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć zatrudnienie zarówno na stanowiskach produkcyjnych, jak i stanowiskach nadzoru technicznego m.in. jako: organizatorzy i nadzór przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń, w zakładach produkcyjnych jako kontrolerzy jakości, instalatorzy i wprowadzający do eksploatacji maszyny i urządzenia mechaniczne, dozorujący pracę oraz konserwujący ma szyny i urządzenia techniczne

13 WYBIERZ zawód... Fototechnik to Twój najlepszy wybór jeśli: jeśli masz zmysł artystyczny, pasjonujesz się grafiką i fotografią, Photoshop, GIMP, Power Point nie są Ci obce, lubisz wywoływać i obrabiać wykonane przez siebie fotografie, lubisz tworzyć strony internetowe, pasjonują Cię prezentacje multimedialne, rozszerzony Fototechnik jest stworzony dla Ciebie!!! y rozszerzone Tygodniowa liczba godzin Dodatkowa łączna liczba godz. I klasa II klasa III klasa IV klasa 1. Języka angielski Chemia PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE 3. Historia i społeczeństwo Kwalifikacje: y zawodowe Razem liczba godzin w ciągu czterech lat nauki 1. Rejestracja i obróbka obrazu Wykonywanie projektów multimedialnych y ogólnozawodowe 330 chemia Egzaminy na poszczególne kwalifikacje, które uczeń technikum musi zdać będą przeprowadzane na różnych etapach edukacji. Uczeń, który wybierze ten zawód zdaje dwie kwalifikacje: Rejestracja i obróbka obrazu (III klasa) oraz Wykonywanie projektów multimedialnych (IV klasa), po zdaniu których otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w tym zawodzie FOTOTECHNIK - to kierunek związany z tworzeniem multimediów; grafika rastrowa, obróbka fotografii, technologie internetowe i multimedialne prezentacje cyfrowe. Informatyzacja obejmuje dzisiaj coraz szersze aspekty naszego życia. Coraz częściej poszukiwani są fachowcy zajmujący się nowoczesnymi formami przekazu informacji. Głównymi narzędziami pracy stają się dzisiaj komputery, skanery, drukarki a dodatkowym atutem jest profesjonalne wykonywanie fotografii cyfrowych i analogowych. Dla uczniów ze zmysłem artystycznym zaplanowaliśmy zajęcia z zakresu sztuki fotograficznej, rysunku, czy kompozycji obrazu. A dla miłośników fotografii setki godzin zdjęć plenerowych w ramach nauki szkolnej. W trakcie zajęć praktycznych odbywających się w naszej szkole uczniowie będą mogli zaznajomić się ze sprzętem służącym do tworzenia fotografii i nauczyć się profesjonalnego posługiwania aparatem fotograficznym. Szkolne pracownie pozwolą na wykonanie odbitek metodami tradycyjnymi. Chcesz się nauczyć w sposób nowoczesny zatrzymywać czas to dobrze wybrałeś zawód FOT. MATEUSZ STRELAU - ABSOLWENT NASZEJ SZKOŁY FOT. MATEUSZ STRELAU - ABSOLWENT NASZEJ SZKOŁY Po tej klasie możesz rozpocząć pracę w studiach fotograficznych i reklamowych, wytwórniach filmowych i telewizyjnych, samodzielnie przygotowywać dokumentacje fotograficzne, pracować w laboratoriach naukowo-badawczych, medycznych, kryminalistycznych, czy archeologicznych, w ośrodkach historycznych, archiwach, muzeach, w wydawnictwach i drukarniach, przemyśle optoelektronicznym, komputerowym i informatycznym. Możesz również rozpocząć własną działalność gospodarczą lub wybrać się na studia artystyczne

14 KURS SPAWANIA Wychodząc naprzeciw aktualnym potrzebom rynku pracy umożliwiamy naszym uczniom odbycie kursów spawalniczych. Umożliwi to uczniom zdobycie uprawnień spawacza. Najlepszy uczeń w technikum i szkole zawodowej ma szansę zrobienia takiego kursu za darmo. NOWOCZESNA SPAWALNIA UCZESTNICY KURSU Nasza szkoła prowadzi szkolenia w następujących metodach spawania: spawanie półautomatyczne w osłonie gazu aktywnego (MAG) spawanie w osłonie gazu aktywnego drutem proszkowym (FCAW) spawanie elektrodą nietopliwą w osłonie gazu obojętnego TIG Kursy z powyższych metod prowadzone są na dwóch poziomach zaawansowania: - kurs podstawowy - spawanie spoin pachwinowych (P/T FW) - blacha i rura - kurs ponadpodstawowy (1 poziom) - spawanie spoin czołowych blach (P BW) Program nauczania w pierwszym roku szkoły zawodowej będzie identyczny jak podstawowe wymagania w liceach czy technikach. Uczniowie szkół zawodowych poznają więc te same działy matematyki, przeczytają te same lektury. y ogólnokształcące, z wyjątkiem ów, matematyki - w-f będą się kończyły w pierwszej klasie. Tygodniowa liczba godzin I klasa II klasa III klasa liczba godz. 1. Język Język angielski Historia Wiedza o społeczeństwie Podst. przedsiębiorczości Geografia Biologia Chemia Fizyka Matematyka Informatyka Wychowanie fizyczne Edukacja dla bezpieczeństwa Godzina z wychowawcą Już ponad 100 uczniów naszej szkoły zdobyło uprawnienia spawalnicze ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA nr 2 Specjalizacja zawodowa została wprowadzona w większym zakresie dopiero w drugiej klasie, wtedy dominować już będą przedmioty zawodowe. Młodzież będzie też się uczyć aktywności na rynku pracy absolwent zawodówki będzie przygotowany do udziału w szkoleniach i na tyle elastyczny, by bez trudu zmieniać kwalifikacje, nadążać za nowinkami technologicznymi. Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych będą mogli kontynuować naukę w liceach dla dorosłych od II klasy tego liceum. Egzaminy na poszczególne kwalifikacje, które uczeń szkoły zawodowej musi zdać będą przeprowadzane na różnych etapach edukacji. W przypadku egzaminu przeprowadzanego w zakresie jednej kwalifikacji uczeń będzie uzyskiwał świadectwo zdobycia tej kwalifikacji, a po zdaniu wszystkich kwalifikacji wymaganych w danym zawodzie otrzyma dyplom WYBIERZ COŚ DLA SIEBIE PATRZ NASTĘPNE STRONY O szkołach zawodowych czytaj na

15 WYBIERZ zawód... Mechanik pojazdów samochodowych to Twój najlepszy wybór jeśli: interesujesz się motoryzacją, lubisz zgłębiać tajniki działania urządzeń mechanicznych, chcesz zdobyć kwalifikacje zawodowe, zapach spalin, szum pracujących silników i stukot narzędzi, ma dla Ciebie nieodparty urok. chcesz zdobyć interesujący Cię zawód, lubisz prowadzić i naprawiać samochody, jeżeli posiadasz odpowiednią koncentrację i podzielność uwagi. Mechanik pojazdów samochodowych jest stworzony dla Ciebie!!! Kwalifikacja: Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochdoowych y zawodowe Razem liczba godzin w II I III klasie tygodniowo 1. Silniki pojazdów samochodowych 2,5 2. Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych 2 3. Obsługa i naprawa pojazdów samochodowych 1 4. Diagnostyka pojazdów samochodowych 2 5. y ogólnozawodowe 12,5 fizyka Uczeń klasy trzeciej zdaje zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe z zakresu kwalifikacji: Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych, który jest przeprowadzany na terenie szkoły, a uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych jest honorowany przez kraje Unii Europejskiej. W ramach zajęć praktycznych (warsztatowych) uczniowie nabywają praktycznych umiejętności w zakresie obsługi i naprawy pojazdów. Zajęcia te odbywają uczniowie w zakładach prywatnych lub państwowych, których zakres prac i uprawnienia osób je prowadzących umożliwiają kształcenie w tym zawodzie. Warunkiem przyjęcia do tej klasy jest złożenie wstępnej deklaracji przez pracodawcę o możliwości przyjęcia ucznia na praktykę (do pobrania w szkole lub na stronie W szkole uczniowie poznają podstawy teoretyczne zawodu. Nauka w szkole w I i II klasie odbywa się trzy razy w tygodniu, natomiast w III dwa razy w tygodniu. Absolwent tego kierunku ma także możliwość, po zdobyciu dodatkowych kwalifikacji: Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych, uzyskać również zawód elektromechanik pojazdów samochodowych, a także kształcić się dalej w Licem dla Dorosłych i zdać maturę, a na kursach zdobyć kwalifikacje na tytuł technika pojazdów samochodowych. Praktykę zawodową (zajęcia praktyczne) - uczniowie - kandydaci do naszej szkoły muszą znaleźć samodzielnie w zakładzie pracy. Takimi zakładami pracy mogą być szeroko rozumiane warsztaty samochodowe - państwowe lub prywatne, autoryzowane i nieautoryzowane stacje obsługi samochodów, w których można uczyć się wyżej wymienionego zawodu. Lista współpracujących ze szkołą zakładów do pobrania ze strony Umożliwiamy zdobycie uprawnień spawalniczych. Nasi uczniowie mogą odbywać kursy nauki jazdy we wszystkich kategoriach po zniżkowych cenach Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne Kwalifi kacje zawodowe, nabyte w procesie kształcenia, umożliwiają absolwentowi podjęcie pracy między innymi w: przedsiębiorstwach przemysłu motoryzacyjnego, przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych branży motoryzacyjnej, warsztatach samochodowych, sklepach i magazynach motoryzacyjnych, fi rmach transportowych i innych działach gospodarki wykorzystujących pojazdy oraz umożliwiają podjęcie własnej działalności gospodarczej w branży motoryzacyjnej. Absolwent może również kształcić się dalej w Liceum dla Dorosłych, zdać maturę oraz na kursach zdobyć kwalifi kacje na tytuł technika

16 WYBIERZ zawód... Elektromechanik pojazdów samochodowych to Twój najlepszy wybór jeśli: interesujesz się motoryzacją, lubisz zgłębiać tajniki działania urządzeń elektromechanicznych, chcesz zdobyć kwalifikacje zawodowe, zapach spalin, szum pracujących silników i stukot narzędzi, ma dla Ciebie nieodparty urok. chcesz zdobyć interesujący Cię zawód, lubisz prowadzić i naprawiać samochody, jeżeli posiadasz odpowiednią koncentrację i podzielność uwagi. Elektromechanik pojazdów samochodowych jest stworzony dla Ciebie!!! Kwalifikacja: Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych y zawodowe Razem liczba godzin w II I III klasie tygodniowo 1. Elektrotechnika i elektronika pojazdów samochodowych 5,5 2. Diagnostyka pojazdów samochodowych 2 3. y ogólnozawodowe 12,5 W ramach zajęć praktycznych (warsztatowych) uczniowie nabywają praktycznych umiejętności w zakresie obsługi i naprawy pojazdów. Zajęcia te odbywają uczniowie w zakładach prywatnych lub państwowych, których zakres prac i uprawnienia osób je prowadzących umożliwiają kształcenie w tym zawodzie. Warunkiem przyjęcia do tej klasy jest złożenie wstępnej deklaracji przez pracodawcę o możliwości przyjęcia ucznia na praktykę (do pobrania w szkole lub na stronie W szkole uczniowie poznają podstawy teoretyczne zawodu. Nauka w szkole w I i II klasie odbywa się trzy razy w tygodniu, natomiast w III dwa razy w tygodniu. Absolwent tego kierunku ma także możliwość, po zdobyciu dodatkowych kwalifikacji: Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych, uzyskać również zawód mechanik pojazdów samochodowych, a także kształcić się dalej w Licem dla Dorosłych i zdać maturę oraz na kursach zdobyć kwalifikacje na tytuł technika pojazdów samochodowych. Praktykę zawodową (zajęcia praktyczne) - uczniowie - kandydaci do naszej szkoły muszą znaleźć samodzielnie w zakładzie pracy. Takimi zakładami pracy mogą być szeroko rozumiane warsztaty samochodowe - państwowe lub prywatne, autoryzowane i nieautoryzowane stacje obsługi samochodów, w których można uczyć się wyżej wymienionego zawodu. Lista współpracujących ze szkołą zakładów do pobrania ze strony Umożliwiamy zdobycie uprawnień spawalniczych. Nasi uczniowie mogą odbywać kursy nauki jazdy we wszystkich kategoriach po zniżkowych cenach Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne Absolwent w zawodzie elektromechanik może podjąć pracę w: przedsiębiorstwach produkujących pojazdy samochodowe, zakładach naprawy pojazdów samochodowych; stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych; autoryzowanych stacjach obsługi samochodów; zakładach produkcji samochodów i części zamiennych; placówkach handlowych; prowadzić własną działalność gospodarczą. Absolwent może również kształcić się dalej w Liceum dla Dorosłych, zdać maturę oraz na kursach zdobyć kwalifi kacje na tytuł technika. fizyka Uczeń klasy trzeciej zdaje zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe z zakresu kwalifikacji: Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych, który jest przeprowadzany na terenie szkoły, a uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych jest honorowany przez kraje Unii Europejskiej. ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH zajmuje się w szczególności wykrywaniem i usuwaniem usterek obwodów elektrycznych i elektronicznych pojazdów. Coraz większa elektronizacja pojazdów powoduje, że elektromechanicy samochodowi są i będą bardzo poszukiwani na rynku pracy oraz coraz lepiej opłacani. Na uzyskanie kwalifikacji zawodowych elektromechanika pojazdów samochodowych składa się z jednej strony umiejętność wykorzystania wiedzy ogólnotechnicznej umożliwiającej zrozumienie budowy i zasad działania pojazdów oraz procesów technologicznych ich wytwarzania, obsługiwania i naprawiania, z drugiej strony zaś - znajomość warunków i sposobów eksploatacji pojazdów

17 WYBIERZ zawód... Blacharz samochodowy to Twój najlepszy wybór jeśli: interesujesz się motoryzacją, lubisz malować, chcesz zdobyć kwalifikacje zawodowe, masz dobry stan zdrowia, nie wpływa na ciebie zapach rozpuszczalników i farb, chcesz zdobyć interesujący Cię zawód, lubisz prowadzić i naprawiać samochody, jeżeli posiadasz odpowiednią koncentrację i podzielność uwagi. Blacharz samochodowy jest stworzony dla Ciebie!!! Kwalifikacja: Naprawa nadwozi pojazdów samochodowych y zawodowe Razem liczba godzin w II I III klasie tygodniowo 1. Naprawa nadwozi pojazdów samochodowych 9 2. y ogólnozawodowe 11 fizyka Uczeń klasy trzeciej zdaje zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe z zakresu kwalifikacji: Naprawa nadwozi pojazdów samochodowych, który jest przeprowadzany na terenie szkoły, a uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie blacharz samochodowy jest honorowany przez kraje Unii Europejskiej. W ramach zajęć praktycznych (warsztatowych) uczniowie nabywają praktycznych umiejętności w zakresie obsługi i naprawy pojazdów. Zajęcia te odbywają uczniowie w zakładach prywatnych lub państwowych, których zakres prac i uprawnienia osób je prowadzących umożliwiają kształcenie w tym zawodzie. Warunkiem przyjęcia do tej klasy jest złożenie wstępnej deklaracji przez pracodawcę o możliwości przyjęcia ucznia na praktykę (do pobrania w szkole lub na stronie W szkole uczniowie poznają podstawy teoretyczne zawodu. Nauka w szkole w I i II klasie odbywa się trzy razy w tygodniu, natomiast w III dwa razy w tygodniu. BLACHARZ SAMOCHODOWY wykonuje prace produkcyjne, remontowo-modernizacyjne oraz prototypowe w zakresie obróbki i kształtowania elementów z blach i profili kształtowanych na potrzeby przemysłu samochodowego, przy użyciu maszyn i specjalistycznych urządzeń oraz narzędzi ślusarskich i monterskich ręcznych i z napędem mechanicznym, z wykorzystaniem przyrządów kontrolno-pomiarowych. Blacharz samochodowy zajmuje się wytwarzaniem lub reperowaniem części tworzących nadwozie i podwozie samochodów. Do jego zdań należy także montowanie gotowych elementów. Praktykę zawodową (zajęcia praktyczne) - uczniowie - kandydaci do naszej szkoły muszą znaleźć samodzielnie w zakładzie pracy. Takimi zakładami pracy mogą być szeroko rozumiane warsztaty samochodowe - państwowe lub prywatne, autoryzowane i nieautoryzowane stacje obsługi samochodów, w których można uczyć się wyżej wymienionego zawodu. Lista współpracujących ze szkołą zakładów do pobrania ze strony Umożliwiamy zdobycie uprawnień spawalniczych. Nasi uczniowie mogą odbywać kursy nauki jazdy we wszystkich kategoriach po zniżkowych cenach Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne Absolwent w tym zawodzie wykonuje swoje zadania zawodowe zarówno w małych zakładach naprawczych, autoryzowanych stacjach obsługi, jak i w dużych przedsiębiorstwach mechaniki pojazdowej. Wykonuje on swoją pracę najczęściej pod kierownictwem brygadzisty lub kierownika działu, może też prowadzić samodzielną działalność gospodarczą. Absolwent może również kształcić się dalej w Liceum dla Dorosłych, zdać maturę oraz na kursach zdobyć kwalifi kacje na tytuł technika

18 WYBIERZ zawód... Mechanik-monter maszyn i urządzeń to Twój najlepszy wybór jeśli: interesujesz się mechaniką i techniką, lubisz zgłębiać tajniki działania urządzeń mechanicznych, chcesz zdobyć kwalifikacje zawodowe, lubisz majsterkować, naprawiać, ulepszać, zmieniać, chcesz zdobyć interesujący Cię zawód, jeżeli posiadasz odpowiednią koncentrację i podzielność uwagi. Mechanik-monter maszyn i urządzeń jest stworzony dla Ciebie!!! Kwalifikacja: Montaż i obsługa maszyn i urządzeń y zawodowe Razem liczba godzin w II I III klasie tygodniowo 1. Technologia budowy maszyn i urządzeń 4 2. Podstawy konstrukcji maszyn 3 3. Maszynoznawstwo 2 4. y ogólnozawodowe 11 fizyka Uczeń klasy trzeciej zdaje zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe z zakresu kwalifikacji: Montaż i obsługa maszyn i urządzeń, który jest przeprowadzany na terenie szkoły, a uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie mechanik monter maszyn i urządzeń jest honorowany przez kraje Unii Europejskiej. W ramach zajęć praktycznych (warsztatowych) uczniowie nabywają praktycznych umiejętności w zakresie obsługi i naprawy pojazdów. Zajęcia te odbywają uczniowie w zakładach prywatnych lub państwowych, których zakres prac i uprawnienia osób je prowadzących umożliwiają kształcenie w tym zawodzie. Warunkiem przyjęcia do tej klasy jest złożenie wstępnej deklaracji przez pracodawcę o możliwości przyjęcia ucznia na praktykę (do pobrania w szkole lub na stronie W szkole uczniowie poznają podstawy teoretyczne zawodu. Nauka w szkole w I i II klasie odbywa się trzy razy w tygodniu, natomiast w III dwa razy w tygodniu. Zawód MECHANIK-MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ należy do bardzo często spotykanych w sferze zatrudnienia. Dominującym układem czynności w zawodzie są prace montażowe i remontowe, które wykonuje pracownik zajmujący się wytwarzaniem, konserwacją, naprawą i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych. Praca mechanika-montera maszyn i urządzeń wymaga na ogół zespołowego działania i oparta jest na współpracy. W warunkach ciągłego unowocześniania procesów wytwarzania i eksploatacji obiektów technicznych mechanik-monter maszyn i urządzeń ma do czynienia z maszynami i technologiami różnych generacji. Dlatego jego wykształcenie w zakresie podstawowej wiedzy i umiejętności będzie stanowić podbudowę do specjalizacji i doskonalenia, a jednocześnie umożliwi absolwentowi podjęcie zatrudnienia i realizację zadań zawodowych w konkretnym miejscu pracy. Oprócz typowego wykształcenia osoba zatrudniona na stanowisku montera maszyn i urządzeń musi się liczyć z koniecznością zdobycia dodatkowych uprawnień, jak: uprawnienia spawacza, operatora wózków transportowych, suwnic i dźwignic z dołu sterowanych. Pracując w przedsiębiorstwie produkującym, montującym lub remontującym maszyny, urządzenia i pojazdy budowlane, transportowe czy rolnicze monter powinien mieć uprawnienia do kierowania tymi pojazdami. Dokonując montażu za pomocą połączeń nierozłącznych pracownik na stanowisku montera wykorzystuje spawarki elektryczne i gazowe, zgrzewarki i lutownice. Niekoniecznie sam dokonuje spojenia elementów, często pracuje w brygadzie ze spawaczem, któremu przygotowuje potrzebne podzespoły i asystuje przy spawaniu. Praktykę zawodową (zajęcia praktyczne) - uczniowie - kandydaci do naszej szkoły muszą wyszukać samodzielnie w zakładzie pracy. Takimi zakładami pracy mogą być szeroko rozumiane zakłady zajmujące się montowaniem, eksploatacją, naprawą i diagnostyką instalacji różnego typu, przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych itp. Umożliwiamy zdobycie uprawnień spawalniczych ponadto nasi uczniowie mogą odbywać kursy nauki jazdy na wszystkie kategorie po zniżkowych cenach Absolwent tego kierunku może podjąć pracę w przedsiębiorstwach zajmujących się montażem, naprawą i konserwacją maszyn i urządzeń przemysłowych, pojazdów transportowych, maszyn i urządzeń budowlanych, a także sprzętu gospodarstwa domowego, mechanizmów precyzyjnych i aparatury chemicznej,a także prowadzić własną działalność gospodarczą.. Absolwent może również kształcić się dalej w Liceum dla Dorosłych, zdać maturę oraz na kursach zdobyć kwalifi kacje na tytuł technika

19 Copyright: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. J.Wejhera w Wejherowie oraz Stowarzyszenie Wejhera

2015/2016. Informator szkolny. na rok. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4. www.zspg4.wejher.pl

2015/2016. Informator szkolny. na rok. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4. www.zspg4.wejher.pl ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4 im. Jakuba Wejhera 84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 344 tel. 58-672-24-15; tel./fax. 58-672-20-95 Informator szkolny na rok 2015/2016 www.zspg4.wejher.pl e-mail: info@zspg4.wejher.pl

Bardziej szczegółowo

Drodzy Gimnazjaliści!

Drodzy Gimnazjaliści! Drodzy Gimnazjaliści! W tym roku stajecie przed kolejną ważną decyzją życiową- wyborem szkoły ponadgimnazjalnej. Liceum, Technikum czy Szkoła Zawodowa? Na to pytanie musicie sobie odpowiedzieć, biorąc

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Powiatowy informator - Co dalej gimnazjalisto? Wzorem lat ubiegłych dla wszystkich gimnazjalistów z terenu powiatu żagańskiego został przygotowany

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO. Informator zawiera odpowiedź DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ NASZE SZKOŁY!

OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO. Informator zawiera odpowiedź DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ NASZE SZKOŁY! OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO Informator zawiera odpowiedź DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ NASZE SZKOŁY! 2014/2015 1 Drodzy Gimnazjaliści! Oddajemy w Wasze ręce informator o szkołach

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Puławach Al. Królewska 19 24-100 Puławy tel. +48 81 886 11 00 fax +48 81 886 11 79 www.pulawy.powiat.pl

Starostwo Powiatowe w Puławach Al. Królewska 19 24-100 Puławy tel. +48 81 886 11 00 fax +48 81 886 11 79 www.pulawy.powiat.pl Starostwo Powiatowe w Puławach Al. Królewska 19 24-100 Puławy tel. +48 81 886 11 00 fax +48 81 886 11 79 www.pulawy.powiat.pl Wydawca: Powiat Puławski Tekst: szkoły i placówki z terenu Powiatu Puławskiego

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE OŚWIATA POWIATOWA

STAROSTWO POWIATOWE OŚWIATA POWIATOWA STAROSTWO POWIATOWE ul. Górna 13, 05-400 Otwock tel. 22 778 13 00 promocja@powiat-otwocki.pl www.powiat-otwocki.pl OŚWIATA POWIATOWA ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock tel.227792952 Wydawca: Starostwo

Bardziej szczegółowo

Terminy i sposób rekrutacji

Terminy i sposób rekrutacji 2 3 Terminy i sposób rekrutacji Drogi Gimnazjalisto! Z myślą o Tobie Starostwo Powiatowe w Wyszkowie po raz dziewiąty organizuje przedsięwzięcie, które w założeniu ma Ci pomóc w wyborze Twojej dalszej

Bardziej szczegółowo

G I M N A Z J A L I S T Y

G I M N A Z J A L I S T Y INFORMATOR G I M N A Z J A L I S T Y ZNAJDŹ SWOJĄ SZKOŁĘ W POWIECIE WĄGROWIECKIM!!! OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH POWIATU WĄGROWIECKIEGO STAROSTWO POWIATOWE W WĄGROWCU

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych Powiatu Żnińskiego na rok szkolny 2015/2016

INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych Powiatu Żnińskiego na rok szkolny 2015/2016 INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych Powiatu Żnińskiego na rok szkolny 2015/2016 2 3 NON SCHOLAE SED VITAE DISCIMUS Nie dla szkoły, lecz dla życia się uczymy Powiat Żniński

Bardziej szczegółowo

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK PO KIERUNKACH KSZTAŁCENIA W SZKOŁACH WYŻSZYCH W CZĘSTOCHOWIE CZĘSTOCHOWA, CZERWIEC - LIPIEC 2009

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2015/2016

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2015/2016 Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2015/2016 Białystok 2015 Opracowanie: DEPARTAMENT EDUKACJI URZĘDU MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ORAZ PLACÓWKI OŚWIATOWE Z POWIATU LĘBORSKIEGO

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ORAZ PLACÓWKI OŚWIATOWE Z POWIATU LĘBORSKIEGO ZSO nr ZSO nr 2 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ORAZ PLACÓWKI OŚWIATOWE Z POWIATU LĘBORSKIEGO ZSGŻiA ZSMI PCEZSP SOSW MDK INFORMATOR ROK SZKOLNY 204/205 PPP STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU 84300 Lębork, ul.czołgistów

Bardziej szczegółowo

Wstęp WIEDZA O SOBIE WIEDZA O ZAWODACH WIEDZA O RYNKU EDYKACYJNYM/ RYNKU PRACY. informacja o zawodach

Wstęp WIEDZA O SOBIE WIEDZA O ZAWODACH WIEDZA O RYNKU EDYKACYJNYM/ RYNKU PRACY. informacja o zawodach Wstęp W dzisiejszym poradnictwie zawodowym coraz częściej mówi się o całożyciowym planowaniu kariery postrzeganym jako proces ukierunkowany na rozwój i warunkujący przyszły sukces oraz spełnienie w sferze

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015 Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015 Białystok 2014 Opracowanie: DEPARTAMENT EDUKACJI URZĘDU MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu ul. Pomorska 7 68-100 Żagań; Tel. 068 4787680 www.zstil.zagan.pl

Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu ul. Pomorska 7 68-100 Żagań; Tel. 068 4787680 www.zstil.zagan.pl Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu ul. Pomorska 7 68-100 Żagań; Tel. 068 4787680 www.zstil.zagan.pl Szkoła pozytywnego wyboru! Rys historyczny: Zespół Szkół Technicznych i Licealnych jest

Bardziej szczegółowo

edukacja kluczem do sukcesu wykaz placówek oświatowych powiatu kościerskiego egzemplarz bezpłatny

edukacja kluczem do sukcesu wykaz placówek oświatowych powiatu kościerskiego egzemplarz bezpłatny K u r i e r E d u k a c y j n y P o w i a t u K o ś c i e r s k i e g o wydanie specjalne marzec 2008 r. edukacja kluczem do sukcesu wykaz placówek oświatowych powiatu kościerskiego egzemplarz bezpłatny

Bardziej szczegółowo

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY ECTS

PAKIET INFORMACYJNY ECTS Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania (WSKiZ) ul. Różana 17a 61-577 Poznań tel. (48) (061) 834 59 00 uczelnia@wskiz.poznan.pl www.wskiz.edu PAKIET INFORMACYJNY ECTS Wiadomości ogólne Poznań, rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TOWARZYSTWA WIEDZY POWSZECHNEJ W WARSZAWIE

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TOWARZYSTWA WIEDZY POWSZECHNEJ W WARSZAWIE WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TOWARZYSTWA WIEDZY POWSZECHNEJ W WARSZAWIE Wydział Zamiejscowy w Lublinie Kierunek: Pedagogika Specjalność: Szkolny Doradca Zawodowy Janusz Falenta Zainteresowania zawodowe uczniów

Bardziej szczegółowo

Zasady Rekrutacji. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia:

Zasady Rekrutacji. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia: Zasady Rekrutacji Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia: 1. ankieta osobowa kandydata oraz podanie (formularze ankiety oraz podania zamieszczone są na stronie

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Druczak. Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum

Katarzyna Druczak. Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Katarzyna Druczak Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Katarzyna Druczak Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Jak pomóc rozwijać skrzydła?

Bardziej szczegółowo

Jaworznickie Forum Doradztwa Zawodowego/ Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie

Jaworznickie Forum Doradztwa Zawodowego/ Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie Słowo od autorów. Wybór dalszej drogi kształcenia to bardzo trudna decyzja, szczególnie dla młodego człowieka. Wybór ten rzutować będzie na jego najbliższą przyszłość, a być może na całe życie. Dlatego

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji 15-950 Białystok ul. Waryńskiego 8 tel. (85) 869-63-30, fax. (85) 869-63-32 www.bialystok.

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji 15-950 Białystok ul. Waryńskiego 8 tel. (85) 869-63-30, fax. (85) 869-63-32 www.bialystok. Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji 15-950 Białystok ul. Waryńskiego 8 tel. (85) 869-63-30, fax. (85) 869-63-32 www.bialystok.pl INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez

Bardziej szczegółowo

Informator. dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w Katowicach w roku szkolnym 2015/16

Informator. dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w Katowicach w roku szkolnym 2015/16 Informator dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2015/16 Informator 2015/16 Urząd Miasta Katowice www.katowice.eu Skład, łamanie i druk: Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE w roku akademickim 2012/2013 REDAKCJA: Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Prof. nadzw.

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Dlatego należy pamiętać, że nowy zawód to nowa perspektywa i lepsze jutro. Zespół Projektowy. Wstęp do informatora

Szanowni Państwo, Dlatego należy pamiętać, że nowy zawód to nowa perspektywa i lepsze jutro. Zespół Projektowy. Wstęp do informatora Wstęp do informatora Szanowni Państwo, Z przyjemnością oddajemy w Wasze ręce kolejne wydanie Informatora Edukacyjnego. Wobec dynamiki procesów zachodzących we współczesnym świecie zarówno kształcenie ustawiczne

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

Szkoła podstawowa. Gimnazjum. Liceum. I Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych im. Stanisława Konarskiego STO w Katowicach

Szkoła podstawowa. Gimnazjum. Liceum. I Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych im. Stanisława Konarskiego STO w Katowicach Szkoła podstawowa Liceum Gimnazjum I Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych im. Stanisława Konarskiego STO w Katowicach Szanowni Państwo Rozpoczynając działalność oświatową I Zespołu Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

Informator. dla maturzystów - zasady rekrutacji na studia pierwszego stopnia w roku akademickim 2015/2016

Informator. dla maturzystów - zasady rekrutacji na studia pierwszego stopnia w roku akademickim 2015/2016 Informator dla maturzystów - zasady rekrutacji na studia pierwszego stopnia w roku akademickim 2015/2016 Białystok, styczeń 2015 Dlaczego Politechnika Białostocka? Czy wiesz, że w uczelni technicznej możesz

Bardziej szczegółowo