I. Przedmioty ogólnokształcące. Podręcznik do zakresu rozszerzonego Grażyna Koba, Informatyka dla liceum ogólnokształcącego, cz.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Przedmioty ogólnokształcące. Podręcznik do zakresu rozszerzonego Grażyna Koba, Informatyka dla liceum ogólnokształcącego, cz."

Transkrypt

1 I. Przedmioty ogólnokształcące Szkolny zestaw programów nauczania i podręczników obowiązujący w Zespole Szkół RCKU w Nysie w roku szkolnym 2007/2008 (obowiązuje klasy pierwsze wszystkich typów szkół w zespole z wyłączeniem przypadków zaznaczonych odrębnie) LP Program - tytuł, numer dopuszczenia (zakres podstawowy, rozszerzony) Informatyka dla LO, G.Koba, DKOS /03 (zakres podstawowy, rozszerzony) Porta Latina - program nauczania języka łacińskiego i kultury antycznej dla LO, ST.Wilczyńska, E.Pobiedzińska, Wyd. Szkolne PWN DOKS /05 Przedsiębiorczość bez tajemnic, Sylwester Grzegorczyk, WSiP, DOKS /02 Podręcznik do zakresu podstawowego Przedsiębiorczość bez tajemnic, Sylwester Grzegorczyk, WSiP, Podręcznik do zakresu rozszerzonego Grażyna Koba, Informatyka dla liceum ogólnokształcącego, cz.1 i II Podręczniki dodatkowe (np. zbiory zadań Maciej Sysło, Algorytmy Przedmiot Informatyka Łacina Podstawy przedsiębiorczości 4 Język francuski, DKOS /02 Cafe Creme, wyd. Hachette Język francuski 5 Filozofia, DKOS-BR /92 W kręgu dobra i zła, Ewa Podrez Filozofia 6 DKOS /02 Wiedza o kulturze, K.Chmielewski, J.Krawczyk, Wyd.Szkolne PWN Człowiek w kulturze, Z.Grębecka, I. Kucz, M.Litwinowicz, P.Rodak, Wyd. Szkolne PWN, Wiedza o kulturze, K.Chmielewski, J.Krawczyk, Wyd.Szkolne PWN Człowiek w kulturze, Z.Grębecka, I. Kucz, M.Litwinowicz, P.Rodak, Wyd. Szkolne PWN, Wiedza o kulturze

2 7 DKOS /02 - Geografia fizyczna P. Czubla, E. Papińska PWN Geografia 8 DKOS Geografia społeczno- - ekonomiczna. PKWN J. Kop, M. Kucharska, ESzkurłat Geografia 9 DKOS Geografia. Człowiek i środowisko. Z. Podgórski, Wł. Marszelewski, K. Becker. WSiP Geografia 10 DKOS /02 Zakres podstawowy Geografia cz.1 Red. D. Makowskiej WSiP - Geografia 11 DKOS /02 Zakres podstawowy Geografia cz. II Red. D. Makowskiej WSiP - Geografia 12 "Przeszłość to dziś" Program nauczania języka polskiego w liceum ogólnokształcącym liceum profilowanym i technikum MENiS : DKOS /02 STENTOR "Przyszłość to dziś" I, II Krzysztof Mrowcewicz II Ewa Paczoska - kul I. Aleksander Nawarecki -kl.ll " Język polski na maturze" Teresa Kosyra- Cieślak Zofia Starownik Bożena Welter " STENTOR" 13 III. Jacek Kopciński - ki. III Wydawnictwo "STENTOR" " Przeszłość to dziś" Czytamy i interpretujemy. Ćwiczenia. STENTOR kl.i. cz.1 Język polski

3 14 "Język polski ". Program dla liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym, technikum. Kształcenie kulturowoliterackie i językowe. Podręcznik, ku Urszula Jagiełło, Renata Janicka - Szyszko Magdalena Steblecka Wydawnictwo: Język polski DKW /01 Program nauczania religii rzymskokatolickiej A2-4-01/1 Kształcenie w zakresach podstawowym i rozszerzonym DKOS /02 Program nauczania dla liceum ogólnokształcącego ( w zakresie podstawowym i rozszerzonym), liceum profilowanego i technikum (w zakresie podstawowym) Nr DKOS Podręcznik nr AZ-41-01/1-1 Do nauczania religii rzymsko - katolickiej Drogi świadków Chrystusa - praca zbiorowa WAM Kraków 2002 Klasa I " Jestem świadkiem Chrystusa w Kościele Chemia Pożniczek. Kluz WSiP BIOLOGIA 1 Zakres podstawowy W. Lewiński, J. Prokop G. Skirmuntt, J. Walkiewicz Chemia 1, 2, 3 A. Czerwiński M. Jasińska Kaźmierczuk WSiP BIOLOGIA 1 J. Balerstet, W. Lewiński, J. Prokop K. Sabath G. Skirmuntt Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych K. M. Pazdro Vademecum maturalne BIOLOGIA Religia Chemia Biologia BIOLOGIA 2 Zakres podstawowy E. Bartnik, J. Balerstet, W. Lewiński, M. Łuszczyca, J. Balerstet BIOLOGIA 2 E. Holak, W. Lewiński, M. Łuszczyca, G. Skirmuntt, J. Walkiewicz BIOLOGIA 3 Praca zbior. pod red. E. Bartnik i W. Lewińskiego BIOLOGIA-testy dla ucznia-zakres podstawowy i rozszerzony Nowa matura 2006 Autorzy: E. Holak, W. Lewiński, B. Ruda- Grabosz Biologia Biologia

4 20 DKW / 01 " Matematyka bliżej nas" ST. Zieleń wyd. J. Nowik Wyd. " Matematyka bliżej nas" S1. Zieleń Wyd. Nowik Ruda - Groborz Wyd.Operon Zbiór zadań - J. Nowik Zeszyt ćwiczeń - J. Nowik (tylko w liceach profilowanych i technikach) Matematyka DKOS / 04 Nr dopusz. 238 / 04 DKOS /02 Nr dopusz 46 / 02 Fizyka dla szkół ponadgimnazjalnych kurs pods1. z elementami kursu rozszerzonego koniecznymi do podjęcia studiów technicznych i przyrodniczych - a I i II wyd. Zam. Kor. Fizyka dla szkół ponadgimnazjalnych Wyd. Zam. Kor. M. K. Fijałkowscy, B. Sagnowska Fizyka dla szkół ponadgimnazjalnych kurs pods1. z elementami kursu rozszerzonego koniecznymi do podjęcia studiów technicznych i przyrodniczych a I i II Pod redakcją Jadwigi Szlach Fizyka Fizyka (liceum profilowane) 23 DKOS /02 p. Wł SosuIski Opracowania APPLE POLSKA - zarządzanie informacją. Prof. Sysło Technologia informacyjna - pracownia MAC 24 DKOS / 02 Materiały autorskie - p.galiński (w Internecie) Technologia informacyjna

5 25 Historia, nr dopuszczenia 91/06 ( zakres pods1. ) DKW /01 Historia cz. I, cz. II, B. Burda, B. Halczak, R. Józefiak, M. Szymczak, (Cz. I - wyd. drugie zmienione Cz. II wyd. trzecie Historia Historia, nr dopuszczenia ( zakres rozszerz. ) DKW /01 WOS, nr 141/04 (zakres rozsz.) DKOS /04 Nr dopuszczenia 304 \ 03 Poziom podstawowy i rozszerzony Nr dopuszczenia 304 \ 03 Poziom podstawowy i rozszerzony zmienione) " Wiedza o Kulturze" Krzysztof Chmielewski Jarosław Krawczyk Wydawnictwo Szkolne PWN W-wa 2005 " Człowiek w Kulturze" Zuzanna Grębecka, Iwona Kucz Małgorzata Litwinowicz - Droździel Paweł Rodak Wydawnictwo Szkolne PWNW-wa Historia 1 cz. I, cz ll b. Burda, B. Halczak, R. Józefiak, M. Szymczak. WOS Z.Smutek, J.Maleska, B.Surmacz, " Wiedza o Kulturze" Krzysztof Chmielewski Jarosław Krawczyk Wydawnictwo Szkolne PWN W-wa 2005 "Człowiek w Kulturze" Zuzanna Grębecka, Iwona Kucz Małgorzata Litwinowicz - Droździel Paweł Rodak Wydawnictwo Szkolne PWNW-wa Zeszyt ćwiczeń ki. I B. Burda, B. Halczak, R. JÓzefiak,A. Roszak, M. Szymczak Historia WOS 30 DKW \ 01 Wychowanie do życia w rodzinie 31 OP /84 Wychowanie fizyczne

6 32 DKW \ 01 PO KI. I cz. 2 + ćw KI. II cz. 1 + ćw Przysposobienie obronne 33 DKOS /02 DKOS /02 Hier und da, PWN, Sylwia Rapacka, Małgorzata Lewandowska, Joanna Nawrotkiewicz Hier und da, PWN, Sylwia Rapacka, Małgorzata Lewandowska, Joanna Nawrotkiewicz Trening maturalny (dla wszystkich klas maturalnych bez względu na typ szkoły), Langenscheidt, Ptak Magdalena, Rink Anna Język niemiecki 34 DKOS /02 DKOS /02 Delfin, Hueber, Jutta Muller, Thomas Starz Delfin, Hueber, Jutta Muller, Thomas Starz Język niemiecki 35 DKOS /02 DKOS /02 Alles klar, WsiP, Krystyna Łuniewska, Zofia Wąsik Alles klar, WsiP, Krystyna Łuniewska, Zofia Wąsik Język niemiecki

7 36 New Matura Matrix, Oxford, Kathy Gude, Wildman,Danuta Gryca New Matura Matrix, Oxford, Kathy Gude, Wildman,Danuta Gryca Matura Companion (repetytoriu m maturalne dla klas maturalnych bez względu na typ szkoły ) Express Publishing, Maria Jodłowska, Katarzyna Szuba- Kucia LO 37 Upstream, Express Publishing, Virginia Evans Upstream, Express Publishing, Virginia Evans LO 38 Success, Longman, Jenny Parsons, Jane Comyns Carr Success, Longman, Jenny Parsons, Jane Comyns Carr LO 39 DKOS /02 New Opportunities, Longman, Michael Harris, David Mower, Anna Sikorzyńska LP 40 (zakres podstawowv) Channel your EnQlish, LP 41 New English File, Oxford, Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig LP

8 42 43 Horizons, Oxford, Paul Radley, Daniela Simons, Colin Campbell, Małgorzata Wieruszewska Interaction, WsiP, Barbara Pawłowska, Maria Witak 44 DKOS /02 Open Mind, WsiP, Mariusz Andryszczyk, Marcin Jażwiec II. Przedmioty zawodowe LP 1 Program - tytuł, numer dopuszczenia (zakres podstawowy, rozszerzony) 321[05]/T-4, TU SP/MENiS/ Podręcznik do zakresu Podstawy produkcji zwierzęcej - B. Klocek i inni WSiP 1997 Podręcznik do zakresu rozszerzonego Podręczniki dodatkowe (np. zbiory zadań Hodowla zwierząt ( t. 1 i 2 ), Pr. Zbiorowa Wydawnictwo Rolnicze i Leśne 1996 Przedmiot Rolnicze, weterynaryjne KI.IŻR KI. I, II TW 2 21/31/MG i GŻI Mikrobiologia żywności E. Drewniak, T. Drewniak WSiP 1999 Technologii Żywności KI. I T TŻ 3 21 / 31 / M R i GŻ / Technologia żywności M. Dłużewski, J. Chuchowa i inni WSiP Technologii Żywności KI. I T TŻ

9 [03]T-4,TU SP/MENis/ [05]/T-4,TU SP/MENiS/ [03] T-4 TU SP/MENiS/ [03] T-4 TU SP/MENiS/ LP-zi MENIS/ Mechanizacja Ogrodnik Józef Kowalczuk cz. I, II J. Bieganowski - Wydz. Szkol. i Pedag. Ogrodnicze KI.ITO Podst. Mech. Rolnictwa J. Buliński M. Duszczak Rolnicze Wydz. Szkol. i Pedag. KI. T TR " Podstawy produkcji WS:P roślinnej "J. Suwara WSiP Rolnicze " Technologie produkcji ITR roślinnej" II, III TR PWRiL ( pr. Zb. ) " Kwiaciarstwo" Mynnet Ogrodnicze " Sadownictwo" Klimek III TO Cz. I ITO Ekonomika i organizacji przedsiębiorstw, Dębski Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji cz. 1 i cz. 2 - E. Marecka, T. Chrzanowski,T. Kozubek WSiP 2005 Rolnicze II, III TR Liceum Profilowane - zarządzanie informacją 10 LP-zi MENIS/ Przetwarzanie informacji cz.1 Przetwarzanie tekstu. Przetwarzanie obrazu - B. Kamiński WSiP Liceum Profilowane - zarządzanie informacją

10 Przetwarzanie informacji cz. 2 - Przetwarzanie dżwięku. T. Tamborski WSiP LP-zi MENIS/ Upowszechnianie informacji cz.3 Benicewicz - Miazga, Zieliński WSiP 2006 Upowszechnianie informacji cz. 2 B. Kamiński WSiP 2005 Upowszechnianie informacji cz.1 T. Chrzanowski T. Kozubek WSiP 2006 Upowszechnianie informacji cz.4 Mirecka WSiP 2007 Liceum Profilowane - zarządzanie informacją [10]/SP/MENiS/ Anatomia I fizjologia człowieka- Gołąb B, Tkaczyk W. Psychologia Formański J. Mikrobiologia I parazytologia lekarska- Anusz Z. Farmacja stosowana-krówczyński L. Szkoła Policealnatechnik farmaceutyczny

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA I PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2012/2013.

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA I PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2012/2013. PRZEMIOT SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA I PORĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2012/2013. KLASA PORĘCZNIK ( AUTOR, TYTUŁ, WYAWNICTWO) Religia Świadczę o Jezusie w kościele- red. R. Strus, W Golant. Wyd. Gaudium,

Bardziej szczegółowo

Zestaw podręczników na rok szkolny 2014/2015

Zestaw podręczników na rok szkolny 2014/2015 Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi 67-200 Głogów, ul. Perseusza 5 tel./fax. (076) 833 96 34 Zestaw podręczników na rok szkolny 2014/2015 PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W LO I TECHNIKUM ROK SZKOLNY 2014/2015,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY WYKAZ PODRĘCZNIKÓW ROK SZKOLNY 2015/2016

SZKOLNY WYKAZ PODRĘCZNIKÓW ROK SZKOLNY 2015/2016 I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Unii Europejskiej w Zamościu 1 SZKOLNY WYKAZ PODRĘCZNIKÓW L.p. Przedmiot Szkoła /klasa Tytuł / Autor KLASA 1 1 Biologia podstawowy Po prostu Biologia. Zakres podstawowy

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW w II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. MARII KONOPNICKIEJ w ZAMOŚCIU DLA KLAS I w ROKU SZKOLNYM 2013/2014.

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW w II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. MARII KONOPNICKIEJ w ZAMOŚCIU DLA KLAS I w ROKU SZKOLNYM 2013/2014. SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW w II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. MARII KONOPNICKIEJ w ZAMOŚCIU DLA KLAS I w ROKU SZKOLNYM 2013/2014 lp. Przedmiot Tytuł podręcznika Obowiązuje w następujących klasach Religia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 TECHNIKUM PRZEDMIOT KLASA AUTORZY PODRĘCZNIKA BIOLOGIA I Jakubik B. Szymańska R. PODRĘCZNIK WYD. NR DOP. PROGRAM NAUCZANIA

Bardziej szczegółowo

Przeszłość to dziś. Program nauczania języka polskiego w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony

Przeszłość to dziś. Program nauczania języka polskiego w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony Imię i nazwisko Przedmiot Nr Nazwa Autor Iwona Zadworna Tomasz Wasiak Anna Mazur Agnieszka Bryś Iwona Kiraga - Spychała Język polski DKOS-4015-143/02 DKOS-4015-96/02 425/3/2013 Przeszłość to dziś. Program

Bardziej szczegółowo

Urszula Jagiełło, Renata Janicka Szyszko, Magdalena Steblecka-Jankowska. Renata Janicka-Szyszko, Magdalena Steblecka- Jankowska

Urszula Jagiełło, Renata Janicka Szyszko, Magdalena Steblecka-Jankowska. Renata Janicka-Szyszko, Magdalena Steblecka- Jankowska Zestaw podręczników technik ekonomista, rok szkolny 2015/2016 Po prawej stronie tabeli odnajdź kolumnę z właściwą klasą, podręczniki dla wybranej klasy oznaczone są X. lp. Przedmiot Tytuł podręcznika Autor

Bardziej szczegółowo

Wykaz podręczników w roku szkolnym 2014/2015.

Wykaz podręczników w roku szkolnym 2014/2015. Wykaz podręczników w roku szkolnym 2014/2015. Zespół Szkół nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic, Pabianice. Podręcznik Autorzy Wydawca Biologia na czasie Podręcznik / Karty pracy ucznia Zakres Bonar Emilia,

Bardziej szczegółowo

Szkolny zestaw podręczników dla Technikum na rok szkolny 2015/2016

Szkolny zestaw podręczników dla Technikum na rok szkolny 2015/2016 Szkolny zestaw podręczników dla Technikum na rok szkolny 2015/2016 Technik rolnik Kl. 1 Kl. 2 Kl. 3 Kl. 4 Bezpieczeństwo i higiena 1 pracy Biologia A. Ciskowska E. Bonar, W. Krzeszowiec- Jeleń, S. Czachorowski,

Bardziej szczegółowo

Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Bytomiu SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW I PROGRAMÓW NAUCZANIA rok szkolny 2013/2014

Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Bytomiu SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW I PROGRAMÓW NAUCZANIA rok szkolny 2013/2014 Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Bytomiu SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW I PROGRAMÓW NAUCZANIA rok szkolny 2013/2014 Klasy wczesnoszkolne Przedmiot Klasa Numer w szkolnym zestawie Edukacja wczesnoszkolna

Bardziej szczegółowo

Wykaz podręczników w roku szkolnym 2014/2015.

Wykaz podręczników w roku szkolnym 2014/2015. 0-0-0 :8: Podręcznik Autorzy Wydawca Oblicza Geografii, zakres rozszerzony Tomasz Rachwał nr dopuszczenia MEN: 50//0 Wykaz podręczników w roku szkolnym 0/05. Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Szkolny zestaw podręczników i programów obowiązujących w roku szkolnym 2014/2015 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Piszu

Szkolny zestaw podręczników i programów obowiązujących w roku szkolnym 2014/2015 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Piszu Szkolny zestaw podręczników i programów obowiązujących w roku szkolnym 2014/2015 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Piszu Przedmiot Klasa Autor Tytuł Wydawca Nr dopuszczenia, nr programu Biologia I Bonar

Bardziej szczegółowo

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2015/16

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2015/16 Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2015/16 Przedmioty ogólnokształcące Język polski kl.i Przeszłość to dziś 1 Literatura-język-kultura kl.i Krzysztof Mrowcewicz Stentor 498/1/2012/2015 Język polski

Bardziej szczegółowo

Zestaw podręczników na rok szkolny 2015/2016

Zestaw podręczników na rok szkolny 2015/2016 Zestaw podręczników na rok szkolny 2015/2016 1 D technik ekonomista / technik handlowiec Przedmioty ogólnokształcące Małgorzata Chmiel, Eliza Kostrzewa: Ponad słowami. Klasa 1, część 1. Podręcznik do języka

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 WEDŁUG SCHEMATU: Technikum Nr 2 Przedmioty teoretyczne Przedmioty zawodowe Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 Przedmioty teoretyczne Przedmioty

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Intermediate Student`s Book; T. Falla, P.A.Davis, M. Wieruszewska; Oxford U.P. Polska Sp. z o.o.; 361/3/2012

New Matura Solutions Intermediate Student`s Book; T. Falla, P.A.Davis, M. Wieruszewska; Oxford U.P. Polska Sp. z o.o.; 361/3/2012 Szkolny zestaw programów nauczania i podręczników dla klasy I Technikum ( zawód: technik ekonomista ) klasa I A Cykl kształcenia: 2014/2015 2017/2018 Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka/j.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW obowiązujący w roku szkolnym 2013/2014

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW obowiązujący w roku szkolnym 2013/2014 I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW obowiązujący w roku szkolnym 2013/2014 KLASY II Przedmiot Autor podręcznika Tytuł podręcznika Nr dopuszczenia przez

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLASY I LICEUM NA ROK SZKOLNY 2015/2016

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLASY I LICEUM NA ROK SZKOLNY 2015/2016 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLASY I LICEUM NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PRZEDMIOT Kierunek AUTOR TYTUŁ WYDAWCA biol.-chem, hum-pr, Matematyka Podręcznik do liceów i techników kl. I Matematyka hum-jęz,, (zakres )

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 8 klasa I Przedmiot Podręcznik Zeszyt ćwiczeń Inne

Gimnazjum nr 8 klasa I Przedmiot Podręcznik Zeszyt ćwiczeń Inne Gimnazjum nr 8 klasa I Błogosławieni, którzy szukają Jezusa Podręcznik do nauki religii ks. Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska Zgodny z programem nauczania nr AZ-3-01/13 z dnia 9.IV.2013

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW ROK SZKOLNY 2014/2015

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW ROK SZKOLNY 2014/2015 1 SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW ROK SZKOLNY 2014/2015 2 PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE KLASY PIERWSZE TECHNIKUM (kształcące w zawodach: technik handlowiec, technik organizacji reklamy ) L.p. Przedmiot Tytuł

Bardziej szczegółowo

Spis podręczników 2013/14

Spis podręczników 2013/14 Spis podręczników 2013/14 Liceum ::Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Oskara Lange w Zamościu klasa I AL liceum ogólnokształcące Biologia Biologia na czasie M. Bonar i inni Nowa Era 450/2012 Chemia

Bardziej szczegółowo

Szkolny zestw programów nauczania i podręczników na rok 2015/16

Szkolny zestw programów nauczania i podręczników na rok 2015/16 LP 1 2 3 zajęcia edukacyjne Chemia działalność recepcji edukacja dla bezpieczeństwa Szkolny zestw programów nauczania i podręczników na rok 2015/16 kl nazwa programu autor podręcznika tytuł podręcznika

Bardziej szczegółowo

9. Biologia Biologia 1. Zakres podstawowy Lewiński W. (i in.) Operon 10. Geografia Geografia 1. Ziemia Wójcik J. Książnica - Atlas

9. Biologia Biologia 1. Zakres podstawowy Lewiński W. (i in.) Operon 10. Geografia Geografia 1. Ziemia Wójcik J. Książnica - Atlas WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS PIERWSZYCH TECHNIKUM NR 3 W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 3 W MALBORKU, ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 502 W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 A Część wspólna 1. Język polski Przeszłość

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS DRUGICH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS DRUGICH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 WYKZ PODRĘCZNIKÓW DL KLS DRUGICH N ROK SZKOLNY 2015/2016 KLS PRZEDMIOT TYTUŁ UTOR WYDWNICTWO JĘZYK POLSKI Przeszłość to dziś. Podręcznik dla klasy II liceum i technikum. Cz. 1 (nowa podstawa programowa).

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PRZEDMIOT J. polski Nr w zestawie TYTUŁ PODRĘCZNIKA AUTORZY WYDAWNICTWO Klasa 1 Język polski. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW. Rok szkolny 2015/2016

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW. Rok szkolny 2015/2016 SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW Rok szkolny 2015/2016 DLA KLASY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W GŁOGÓWKU E. Bonar Biologia na czasie 450/2012/20 15 GEOGRAFIA R. Uliszka K. Wiedermann Oblicza geografii 433/2012

Bardziej szczegółowo

LISTA PROGRAMÓW I PODRĘCZNIKÓW

LISTA PROGRAMÓW I PODRĘCZNIKÓW LISTA PROGRAMÓW I PODRĘCZNIKÓW ZE SZKOLNEJ LISTY PROGRAMÓW I PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2011/2012 DLA KLAS I: TECHNIK HOTELARSTWA I TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE DYREKTORA OŚRODKA nr 52/2012 z dnia 29.08.2012 r.

ZARZĄDZENIE DYREKTORA OŚRODKA nr 52/2012 z dnia 29.08.2012 r. Bydgoszcz, 29.08.2012 r. SO / 021 / 56 / 2012 ZARZĄDZENIE DYREKTORA OŚRODKA nr 52/2012 z dnia 29.08.2012 r. w sprawie: wprowadzenia Szkolnego Zestawu Programów Nauczania na rok szkolny 2012/2013 Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW I PODRĘCZNIKÓW DO POSZCZEGÓLNYCH KLAS NA ROK SZKOLNY 2015/2016:

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW I PODRĘCZNIKÓW DO POSZCZEGÓLNYCH KLAS NA ROK SZKOLNY 2015/2016: SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW I PODRĘCZNIKÓW DO POSZCZEGÓLNYCH KLAS NA ROK SZKOLNY 2015/2016: Klasa 1 Technik organizacji reklamy Przedmiot Nazwa programu nauczania Nr zatwierdzenia Autor Podręcznik nazwa Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Wykaz podręczników w LO w Słupcy w roku szkolnym 2013/2014

Wykaz podręczników w LO w Słupcy w roku szkolnym 2013/2014 Wykaz podręczników w LO w Słupcy w roku szkolnym 2013/2014 NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA - klasy 1 JĘZYK POLSKI M. Chmiel, E. Kostrzewa: Ponad słowami. Klasa 1. Część 1 i 2. Zakres podstawowy i rozszerzony.

Bardziej szczegółowo