Multimoduł. Instrukcja montażu HHM Dla firmy instalacyjnej. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu i konserwacji.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Multimoduł. Instrukcja montażu HHM Dla firmy instalacyjnej. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu i konserwacji."

Transkrypt

1 Multimoduł I Instrukcja montażu (2013/04) pl HHM 17-1 Dla firmy instalacyjnej. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu i konserwacji.

2 Spis treści Spis treści 1 Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Objaśnienie symboli Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Zakres dostawy Zakres dostawy Nie wchodzi w skład dostawy Multimoduł HHM Informacje techniczne Rozwiązania systemowe Dane techniczne Wymiary Montaż Magistrala CAN Postępowanie z obwodem drukowanym Montaż Podłączenie elektryczne Schemat ideowy obiegu Schemat ideowy dogrzewacza z mieszaczem (kocioł grzewczy) Schemat ideowy układu sterowania basenem Karta IOB-B Nastawy IOB-B Nastawy Ustawienia obiegu Dogrzewacz z mieszaczem (kocioł grzewczy) Dogrzewacz elektr. CWU Zewnętrzna wartość zadana Basen Regulacja zewnętrzna dodatkowymi obwodami i dogrzewaczem z mieszaczem Regulacja zewnętrzna systemu podgrzewania basenu 17 8 Diagnoza/monitor Temperatury Wejścia Wyjścia Sterowniki czasowe(programy czasowe) Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 1.1 Objaśnienie symboli Ostrzeżenia Zwroty umieszczone przed ostrzeżeniem wskazują na konsekwencje niezastosowania środków bezpieczeństwa oraz ich ciężar gatunkowy. WSKAZÓWKA oznacza ryzyko wystąpienia szkód materialnych. OSTROŻNIE oznacza ryzyko wystąpienia obrażeń ciała o stopniu lekkim lub średnim. OSTRZEŻENIE oznacza ryzyko wystąpienia ciężkich obrażeń ciała. NIEBEZPIECZEŃSTWO oznacza ryzyko wystąpienia obrażeń ciała zagrażających życiu. Ważne informacje Inne symbole Symbol Ostrzeżenia wyróżnione są w tekście trójkątem ostrzegawczym na szarym tle. Ważne informacje, które nie zawierają ostrzeżeń przed zagrożeniami dotyczącymi osób lub mienia, oznaczono symbolem znajdującym się obok. Są one oddzielone od reszty tekstu od góry i od dołu za pomocą kresek. Znaczenie Środek zaradczy Odsyłacz do innych fragmentów dokumentu bądź innych dokumentów Pozycja/wpis na liście Pozycja/wpis na liście (drugi poziom) Tab Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Informacje ogólne Należy starannie przeczytać instrukcję i właściwie ją przechowywać. Instalacja i pierwsze uruchomienie Instalację oraz pierwsze uruchomienie może przeprowadzić wyłącznie wykwalifikowany instalator. Konserwacja i naprawa Napraw urządzenia może dokonywać tylko uprawniona firma instalacyjna. Niewłaściwie przeprowadzone naprawy mogą powodować zagrożenie bezpieczeństwa użytkownika i pogorszyć pracę urządzenia. Stosować tylko oryginalne części zamienne! Zlecić uprawnionej firmie instalacyjnej wykonanie corocznego przeglądu oraz konserwacji zależnych od zapotrzebowania. 9 Ustawienie fabryczne Alarmy Funkcje alarmowe Zakres dostawy 2.1 Zakres dostawy Multimoduł HHM 17-1 Przepust kablowy 6-punkt. Instrukcja montażu 2 Multimoduł L/W (2013/04)

3 Multimoduł HHM Nie wchodzi w skład dostawy Kabel CAN-BUS Czujnik Zawór mieszający Pompa obiegowa Czujnik pokojowy 3 Multimoduł HHM 17-1 Multimoduł HHM 17-1 posiada następujące alternatywne funkcje: Obieg z mieszaniem 3 Obieg z mieszaniem 4 Dogrzewacz z mieszaczem (kocioł grzewczy) Dogrzewacz z mieszaczem Dogrzewacz elektr. CWU Zewnętrzna wartość zadana Alarm zbiorczy Basen Wskaźniki jednostek podłączonych do multimodułu HHM 17-1 znajdują się na panelu obsługi pompy ciepła; na panelu tym dokonywane są także ich ustawienia. Każdy dodatkowy obieg z mieszaniem musi być wyposażony w multimoduł HHM 17-1 oraz mieszacz (zawór mieszający), pompę obiegową, czujnik temperatury zasilania i w razie potrzeby czujnik pokojowy LCD CAN-BUS. Zawsze zainstalować i używać obieg 1. Zadaniem pompy ciepła jest utrzymanie prawidłowej temperatury obiegu 1 w sposób zgodny z krzywą grzewczą. Obieg 2-4 nie może mieć wyższej temperatury w przewodzie zasilającym niż obieg 1. Oznacza to, nie nie można łączyć ogrzewania podłogowego obiegu 1 z ogrzewaniem grzejnikowym w innym obiegu. Obniżenie temperatury pokojowej dla obiegu 1 w niektórych sytuacjach może wywierać wpływ na pozostałe obiegi. W przypadku sterowania podgrzewaniem basenu jest istotne, aby zawór mieszający (E81.Q81) był otwierany i zamykany w prawidłowym kierunku w stosunku do systemu grzewczego. W momencie, gdy zawór mieszający jest całkowicie otwarty, oznacza to, że cały przepływ wychodzi do systemu grzewczego, a gdy zawór mieszający jest całkowicie zamknięty, wówczas cały przepływ jest kierowany do wymiennika ciepła systemu podgrzewania basenu. Obiegi 3 i 4 mogą być używane do chłodzenia. W tym przypadku każdy z tych obiegów należy wyposażyć w kolejny multimoduł. Opis i schemat ideowy patrz instrukcja montażu stacji chłodzenia (PKSt-1). 4 Informacje techniczne 4.1 Rozwiązania systemowe Objaśnienia dotyczące rozwiązań systemowych E10 E10.T2 Tab. 2 E10 E11 E11.G1 E11.T1 E11.TT Tab. 3 E11 E12 E12.G1 E12.Q11 E12.T1 E12.TT Tab. 4 E12 E13 E13.G1 E13.Q11 E13.T1 E13.TT Tab. 5 E13 E14 E14.G1 E14.Q11 E14.T1 E14.TT Tab. 6 E14 E41 E41.T3 Tab. 7 E41 E71 E71.E1 E71.E1.Q71 Tab. 8 E71 Czujnik temperatury zewnętrznej Pompa obiegowa systemu grzewczego Czujnik temperatury zasilania Czujnik pokojowy Pompa obiegowa (obieg grzewczy z mieszaniem) Zawór mieszający Czujnik temperatury zasilania Czujnik pokojowy Pompa obiegowa (obieg grzewczy z mieszaniem) Zawór mieszający Czujnik temperatury zasilania Czujnik pokojowy Pompa obiegowa (obieg grzewczy z mieszaniem) Zawór mieszający Czujnik temperatury zasilania Czujnik pokojowy Czujnik temperatury ciepłej wody Dogrzewacz z mieszaczem (na prąd/gaz/olej) Mieszacz układu dogrzewania E81 E81.E81 Przełącznik basenowy 1)2) E81.G1 Pompa obiegowa basenu 1) E81.Q81 Mieszacz basenowy E81.T82 Czujnik basenowy (temperatura basenu) Tab. 9 E81 1) Nie wchodzi w zakres dostawy. 2) Zalecenie dot. przełącznika basenowego: maks. różnica temperatur 5 10 K. Multimoduł L/W (2013/04) 3

4 4 Informacje techniczne Pompa ciepła z dodatkowymi obiegami HMC10-1 HHM17-1 HHM17-1 E11.TT E12.TT E13.TT E14.TT T T T T TW1 T T TW2 T T TW3 E11. G1 E12. T1 E12. G1 M E12. Q11 E13. T1 E13. G1 M E13. Q11 M E14. T1 E14. G1 E14. Q11 E11 E12 E13 E14 E10.T2 E11.T1 E41.T3 400V AC Logalux SH... EW Logalux P...W Rys. 1 Obieg grzewczy bez mieszania i z mieszaniem, z zasobnikiem buforowym i dwoma multimodułami w każdym z obiegów [HMC10-1] Regulator Poprzez odpowiednie ustawienie czujnika dokonuje się wyboru obiegu [HHM17-1] Multimoduł E12, E13 lub E14. [TW1, 2, 3] Zabezpieczenie temperaturowe [Logalux SH...EW] Podgrzewacz pojemnościowy c.w.u. [Logalux P...W] Zasobnik buforowy [Logatherm WPS...-1] Geotermiczna pompa ciepła Obiegi E11 i E12 sterowane są przy pomocy pompy ciepła. Obiegi E13 i E14 sterowane są przy pomocy swoich multimodułów. Opcjonalny czujnik pokojowy E11.TT (czujnik LCD podłączony do szyny CAN) jest podłączony do pompy ciepła poprzez magistralę CAN. Opcjonalne czujniki pokojowe E12.TT, E13.TT oraz E14.TT(czujniki LCD podłączone do szyny CAN), są podłączone poprzez magistralę CAN. Logatherm WPS I 4 Multimoduł L/W (2013/04)

5 Informacje techniczne Pompa ciepła z dogrzewaczem z zaworem mieszającym HMC10-1 HHM17-1 BC10 R E11.TT T T E11. G1 E11.T1 M E71.E1.Q71 E11 E10.T2 E41.T3 400V AC 400V AC Logalux SH... EW Logalux P...W Logatherm WPS..-1 Logamax plus GB162 E71.E I Rys. 2 Pompa ciepła wyposażona w dogrzewacz z mieszaczem, podgrzewacz pojemnościowy c.w.u. i zasobnik buforowy [HMC10-1] Regulator [HHM17-1] Multimoduł [BC10] Regulator (kocioł grzewczy) [Logalux SH...EW] Podgrzewacz pojemnościowy c.w.u. [Logalux P...W] Zasobnik buforowy [Logatherm WPS...-1] Geotermiczna pompa ciepła [Logamax plus GB162] Kocioł grzewczy Obieg E11 sterowany jest przy pomocy pompy ciepła. Opcjonalny czujnik pokojowy E11.TT (czujnik LCD podłączony do szyny CAN) jest podłączony do pompy ciepła poprzez magistralę CAN. E71.E1 i E71.E1.Q71 są podłączone do multimodułu regulującego ich pracę. Multimoduł L/W (2013/04) 5

6 4 Informacje techniczne Pompa ciepła z dodatkowym obiegiem oraz basenem HMC10-1 HHM17-1 E12.TT E11.TT POOL T T T T TW1 E81.G1 E11. G1 E12. T1 E12. G1 M E12. Q11 E81.T82 E81.E81 E81.Q81 II III M E11 E12 I E10.T2 E11.T1 E41.T3 400V AC Logalux SH... EW Logalux P...W Logatherm WPS..-1 Rys. 3 Obieg grzewczy bez mieszania i z mieszaniem, wyposażony w zasobnik buforowy, multimoduł i układ sterowania basenem [HMC10-1] Regulator basenu. [HHM17-1] Multimoduł E81.T82 jest podłączony do multimodułu basenu. [TW1] Zabezpieczenie temperaturowe [Logalux SH...EW] Podgrzewacz pojemnościowy c.w.u. [Logalux P...W] Zasobnik buforowy [Logatherm WPS...-1] Geotermiczna pompa ciepła Obiegi E11 i E12 sterowane są przy pomocy pompy ciepła. Opcjonalny czujnik pokojowy E11.TT (czujnik LCD podłączony do szyny CAN) jest podłączony do pompy ciepła poprzez magistralę CAN. Opcjonalny czujnik pokojowy E12.TT (czujnik LCD podłączony do szyny CAN), jest podłączony poprzez magistralę CAN. Poprzez odpowiednie ustawienie czujnika dokonuje się wyboru obiegu E12. E81.Q81 jest sterowany poprzez multimoduł z ustawieniami dla I Pompa basenowa E81.G1 nie jest sterowana za pomocą multimodułu, lecz układu sterowania basenem wchodzącym w zakres dostawy realizowanej przez producenta basenu. Multimoduł jest podrzędnym układem sterowania basenem. 6 Multimoduł L/W (2013/04)

7 Informacje techniczne Dane techniczne Multimoduł HHM 17-1 Jednostka Wartości przyłącza elektrycznego Podłączenie elektryczne VAC/Hz 230 V/1-50 Hz Stopień ochrony IP X1 Informacje ogólne Wymiary (szer. x gł. x wys.) mm 255 x 181 x 83 Masa kg 1,2 Tab. 10 Dane techniczne 4.3 Wymiary Rys. 4 Wysokość i szerokość w mm I I Rys. 5 Głębokość w mm Multimoduł L/W (2013/04) 7

8 5 Montaż 5 Montaż 5.1 Magistrala CAN Płytki obwodów elektronicznych w pompie ciepła połączone są poprzez przewód komunikacyjny CAN-BUS. CAN (Controller Area Network) to dwuprzewodowy system komunikacyjny w modułach i obwodach elektronicznych bazujących na mikroprocesorach. OSTROŻNOŚĆ: Zakłócenia przez wpływy indukcyjne. Przewód magistrali CAN musi być ekranowany i ułożony oddzielnie od przewodów 230 V lub 400 V. Odpowiednim przewodem do podłączenia zewnętrznego jest przewód ELAQBY 2 2 0,6. Przewód musi być wielożyłowy i ekranowany. Ekran przewodu może być uziemiony tylko na jednym końcu i tylko do obudowy. Maksymalna dopuszczalna długość przewodu wynosi 30 m. Przewód magistrali CAN-BUS nie może być ułożony razem z przewodami 230 V lub 400 V. Minimalna odległość przewodu magistrali od tych przewodów to 100 mm. Dopuszcza się ułożenie przewodów magistrali CAN wraz z przewodami czujnikowymi. OSTROŻNOŚĆ: Nie pomylić przyłączy przewodu 12 V z przewodem magistrali CAN. Jeżeli do przyłącza CAN zostanie podłączony przewód 12V uszkodzeniu ulegną procesory. Należy dopilnować, aby cztery przewody podłączone zostały do odpowiednio oznaczonych zacisków obwodów elektronicznych w module wewnętrznym i zewnętrznym pompy ciepła. Płytki obwodów elektronicznych połączone są czteroma żyłami, które służą do komunikacji magistralą CAN a także do podłączenia napięcia 12 V dla obwodów. Na płytkach obwodów elektronicznych znajdują się każdorazowo oznaczenia przyłączy 12 V i magistrali CAN. Przełącznik Term zaznacza początek i koniec połączenia CAN-BUS. Zwrócić uwagę na to, aby terminować właściwe karty oraz nie terminować pozostałych kart Rys. 6 Przyłącza CAN-BUS pomiędzy pompą ciepła, multimodułami i diodowym czujnikiem LCD CAN-BUS (HRC 2) [1] Pompa ciepła [2] Multimoduł 1 [3] Multimoduł 2 [4] Multimoduł... [5] Czujnik LCD CAN-BUS 1 [6] Czujnik LCD CAN-BUS 2 [7] Czujnik LCD CAN-BUS 4 (maks.) [8] Ekrany 1) [GND] Uziemienie [CANL] CAN low [CANH] CAN high [+12V] Przyłącze 12 V I Ustawienia czujników LCD na magistrali CAN dla poszczególnych obiegów znajdują się w instrukcji instalacyjnej dotyczącej wskaźników LCD na magistrali CAN. 1) Ekrany dwóch kabli CAN-BUS są skręcone ze sobą 8 Multimoduł L/W (2013/04)

9 Montaż Postępowanie z obwodem drukowanym Obwody drukowane z elektronicznymi elementami sterującymi są bardzo wrażliwe na wyładowania elektrostatyczne (ESD ElectroStatic Discharge). Z elementami elektronicznymi należy obchodzić się bardzo ostrożnie aby uniknąć ich uszkodzenia. OSTROŻNOŚĆ: Uszkodzenia przez wyładowania elektrostatyczne. Instalator może dotykać obwodu drukowanego tylko jeżeli ma założoną uziemioną opaskę na rękę. Dobrą ochronę dla instalatora podczas pracy przy układzie elektronicznym stanowi opaska na rękę podłączona do uziemienia. Należy założyć i nosić opaskę przed otwarciem ekranowanej torebki metalowej/opakowania, lub przed zdjęciem opakowania z obwodu drukowanego. Opaskę należy nosić aż do momentu ponownego odłożenia obwodu drukowanego do ekranowanego opakowania lub podłączenia go w zamkniętej skrzynce rozdzielczej. W ten sposób postępować także z wymienionymi obwodami drukowanymi, które podlegają zwrotowi I Rys. 7 Opaska Uszkodzenia są najczęściej utajone. Obwód drukowany może działać prawidłowo podczas uruchomienia a problemy mogą występować często dopiero później. Przedmioty naładowane znajdujące się w pobliżu układu elektronicznego stanowią zagrożenie. Przed przystąpieniem do pracy przy urządzeniu, jak i w czasie pracy nalezy zachować co najmniej metrowy odstęp bezpieczeństwa od gum piankowych, folii ochronnych i innych materiałów opakunkowych, elementów osłony z tworzyw sztucznych i tworzyw podobnych, które mogą tworzyć ładunki elektryczne. Rys. 8 Zastosowanie opaski I Multimoduł L/W (2013/04) 9

10 5 Montaż 5.3 Montaż Czujnik LCD CAN-BUS (osprzęt dodatkowy) (HRC 2) Podczas instalacji czujnika pokojowego, należy ustawić centralę sterującą na poziom dostępu instalatora. Na każdym obwodzie można podłączyć jeden czujnik LCD na magistrali CAN. Na regulację temperatury pokojowej ma wpływ tylko pomieszczenie, w którym zamontowany jest czujnik temperatury pokojowej danego obiegu grzewczego I Rys. 9 Zamontować multimoduł na ścianie w pobliżu pompy ciepła. W tym celu należy przymocować cztery narożniki skrzynki za pomocą śrub odpowiednich do materiału, z którego zbudowana jest ściana. Po zakończeniu montażu na ścianie przyłączyć urządzenie do sieci ( schemat ideowy, rys ). Ustawić adres i zaprogramować kartę IOB-B w multimodule odpowiednio do żądanej funkcji ( rys. 15). Przymocować śrubami pokrywę multimodułu do skrzynki. Wymagania odnośnie do miejsca montażu: W miarę możliwości ściana wewnętrzna, bez przeciągów i promieniowania cieplnego. Niezakłócona cyrkulacja powietrza w pomieszczeniu poniżej czujnika pokojowego LCD CAN-BUS (pole zakreskowane na rys. 10 należy pozostawić wolne). 1 0,3 m 1,2 m - 1,5 m 0,6 m 0,3 m I Rys. 10 Zalecane miejsce montażu czujnika pokojowego LCD CAN-BUS [1] Czujnik pokojowy LCD CAN-BUS 10 Multimoduł L/W (2013/04)

11 Podłączenie elektryczne 6 6 Podłączenie elektryczne 6.1 Schemat ideowy obiegu Rys. 11 Schemat ideowy obiegu 3 4 [1] Jeśli karta IOB-B jest ostatnim elementem pętli CAN-BUS, przełącznik musi znajdować się w położeniu ON. [2] Wybór programu P = 0, wybór adresu A = 1 (obieg 3), wybór adresu A = 2 (obieg 4) [E1n.Q11 ] Zawór mieszający 0 10 V [E1n.T1] Czujnik temperatury zasilania [E1n.B11] Wejście zewnętrzne [E1n.F121 ] Termostat ogrzewania podłogowego [E1n.G1] Pompa obiegowa układu grzewczego [E1n.Q11 ] Zawór mieszający 230 V [F50 ] Bezpiecznik 6,3 A Wysokowydajne pompy można podłączać do multimodułu HHM 17-1 bez dodatkowego przekaźnika odcinającego. Przewody: I Zacisk L, N, PE Doprowadzenie zasilania Min. 1,5 mm 2 Zacisk Przyłącza 230 V Min. 0,75 mm 2 Zacisk1-10 Przyłącza czujnika Min. 0,5 mm 2 CANbus ( Rozdział 5.1) Tab. 11 Przewody Multimoduł L/W (2013/04) 11

12 6 Podłączenie elektryczne 6.2 Schemat ideowy dogrzewacza z mieszaczem (kocioł grzewczy) I Rys. 12 Schemat ideowy dogrzewacza z mieszaczem [1] Jeśli karta IOB-B jest ostatnim elementem pętli CAN- BUS, przełącznik musi znajdować się w położeniu ON. [2] Wybór programu P = 5, wybór adresu A = 0 [E71.E1] Dogrzewacz elektryczny 0 10 V [E71.E1.Q71 ] Dogrzewacz elektr V / Zawór mieszający 0-10 V [E11.S11 ] Zewnętrzna wartość zadana (0 10 V) [E41.E1.F21 ] Alarm dogrzewacza elektr. CWU 1) [E71.E1.F1] Alarm dogrzewacza [E41.E1] Dogrzewacz elektr. CWU 2) [E71.E1.E1] Uruchomienie układu dogrzewania [E11.P2] Alarm zbiorczy [E71.E1.Q71 ] Zawór mieszający 230 V [F50 ] Bezpiecznik 6,3 A Przewody: Zacisk L, N, PE Doprowadzenie zasilania Min. 1,5 mm 2 Zacisk Przyłącza 230 V Min. 0,75 mm 2 Zacisk1-10 Przyłącza czujnika Min. 0,5 mm 2 CANbus ( Rozdział 5.1) Tab. 12 Przewody 1) Jeśli nie jest używany, stosuje się układ mostkujący 2) Opornik o mocy maks W. Przy wyższej mocy lub obciążeniu trójfazowym podłączany jest stycznik. 12 Multimoduł L/W (2013/04)

13 Podłączenie elektryczne Schemat ideowy układu sterowania basenem I Rys. 13 Schemat ideowy układu sterowania basenem [1] Jeśli karta IOB-B jest ostatnim elementem pętli CAN-BUS, przełącznik musi znajdować się w położeniu ON. [2] Wybór programu P = 1, wybór adresu A = 0 (basen) [E81.Q81] Zawór mieszający 0 10 V [E81.T82 ] Basenowy czujnik temperatury [E81.T81 ] Czujnik temperatury zasilania basenu 1)2) [E81.B11 ] Wejście zewnętrzne [E81.Q81] Zawór mieszający 230 V [F50 ] Bezpiecznik 6,3 A Przewody: Zacisk L, N, PE Doprowadzenie zasilania Min. 1,5 mm 2 Zacisk Przyłącza 230 V Min. 0,75 mm 2 Zacisk1-10 Przyłącza czujnika Min. 0,5 mm 2 CANbus ( Rozdział 5.1) Tab. 13 Przewody 1) E81.T81 stanowi opcję, a jego stosowanie jest konieczne tylko wtedy, gdy odległość pomiędzy basenem a E11.T1 jest tak duża, że ze względu na długość rury może nastąpić schłodzenie. E81.T81 montowany jest pomiędzy E11.C111 a E81.Q81. 2) Multimoduł L/W (2013/04) 13

14 6 Podłączenie elektryczne 6.4 Karta IOB-B Rys. 14 Karta IOB-B w multimodule I 14 Multimoduł L/W (2013/04)

15 Nastawy Nastawy IOB-B I Rys. 15 Wybór adresu i programu obwód drukowany IOB-B [1] A=0, P=5, Dogrzewacz z mieszaczem, Podgrzewacz elektryczny CWU, Zewnętrzna wartość zadana (E11.S11), Alarm łączny (E11.P2) [2] A=0, P=1, Basen [3] A=1, P=0, Obieg 3, (E13) [4] A=2, P=0, Obieg 4, (E14) 7 Nastawy 7.1 Ustawienia obiegu 3 4 Ustawienia Obieg 3-4 patrz instrukcja montażu pompy ciepła, Ustawienia. Podłączenie Obieg 3-4 wykonywane jest wg schematu ideowego ( 6.1). Ustawienia trybu chłodzenia w obiegach 3 i 4 patrz instrukcja montażu stacji chłodzenia PKSt Dogrzewacz z mieszaczem (kocioł grzewczy) Dogrzewacz pracuje razem z pompą ciepła, utrzymując właściwą temperaturę obiegów. Dogrzewacz może działać bez pompy ciepła. Przy instalacji pompy ciepła z dogrzewaczem i zaworem mieszającym, np. kotła olejowego lub gazowego, należy odpowiednio ustawić centralkę sterującą. Ustawienia itp. dla Dogrzewacz z mieszaczem patrz instrukcja montażu pompy ciepła. Podłączenie Dogrzewacz z mieszaczem wykonywane jest wg schematu ideowego ( 6.2). 7.3 Dogrzewacz elektr. CWU Zakresy pracy Dogrzewacz z mieszaczem: Dodatkowa CWU i Dezynfekcja termiczna wymagają dogrzewacza elektrycznego podgrzewaczu CWU. Ustawienia itp. dla Dogrzewacz elektr. CWU patrz instrukcja montażu pompy ciepła. Podłączenie Dogrzewacz elektr. CWU E41.E1 wykonywane jest wg schematu ideowego Dogrzewacz z mieszaczem ( 6.2). 7.4 Zewnętrzna wartość zadana Podłączenie Zewn. wart.zadana E11.S11 wykonywane jest wg schematu ideowego Dogrzewacz z mieszaczem ( 6.2). W tym przypadku w menu wyświetlana jest pozycja Zewn. wart.zadana patrz Obieg 1 CO. > Zewn. wart.zadana Ustawienie fabryczne Alternatywa Tab. 14 Zewnętrzna wartość zadana Nie Tak/Nie Wybrać opcję Tak, jeśli temperatura zasilania ma być sterowana zewnętrznym sygnałem 0 10 V (stała wartość zadana). 1 V = 10 C, 10 V = 80 C (funkcja liniowa). Multimoduł L/W (2013/04) 15

16 7 Nastawy 7.5 Basen Ustawienia te wyświetlane są tylko w przypadku zamontowania basenu. Podłączenie Basen wykonywane jest wg schematu ideowego ( 6.3). > Aktywacja Nie Alternatywnie Tak/Nie Tab. 15 Uaktywnić system podgrzewania basenu > Temperatura w basenie 28,0 C Wartość minimalna 10,0 C Wartość maksymalna 40,0 C Tab. 16 Temperatura basenu > Dogrzewanie >> Dogrzewanie przy ogrzaniu basenu dozwolone Nigdy Alternatywnie Nigdy Wraz z ogrzewaniem Zawsze Tab. 17 Zezwolić na pracę dogrzewacza Opcję tę należy wybrać, jeśli dopuszczalne jest podgrzewanie basenu za pomocą dogrzewacza (grzałki elektrycznej). Opcję Z ogrzewaniem należy wybrać, jeśli dopuszczalne jest podgrzewanie basenu za pomocą dogrzewacza (grzałki elektrycznej) w trybie grzania. Opcję Zawsze należy wybrać, jeśli dopuszczalne jest podgrzewanie basenu wyłącznie za pomocą dogrzewacza (grzałki elektrycznej). >> Opóźnienie startu dogrzewacza 300 min Wartość minimalna 0 min Wartość maksymalna min Tab. 18 Zwłoka czasowa włączenia dogrzewacza Menu jest wyświetlane wyłącznie wtedy, gdy w czasie podgrzewania basenu ma być dozwolona praca dogrzewacza. >> Czas narastania otwieranie Wartość minimalna Wartość maksymalna Tab. 19 Czas narastania przy otwieraniu 5 min 0 min 30 min Ustawić czas, jaki może upłynąć od momentu pojawienia się zapotrzebowania na dogrzewanie do momentu, w którym dogrzewacz uzyska maksymalną moc niezbędną do podgrzania basenu do żądanej temperatury. >> Czas narastania zamykanie 5 min Wartość minimalna 0 min Wartość maksymalna 30 min Tab. 20 Czas krzywej malejącej przy zamykaniu > Pompa ciepła x >> Aktywna przy ogrzaniu basenu Tak Alternatywnie Nie/Tak Tab. 21 Pompa ciepła nr 1 podczas podgrzewania basenu aktywna >> Maksymalna histereza dla basenu 2,0 K Wartość minimalna 0,2 K Wartość maksymalna 5,0 K Tab. 22 Największa histereza włączania systemu podgrzewania basenu >>Minimalna histereza dla basenu 0,2 K Wartość minimalna 0,2 K Wartość maksymalna 5,0 K Tab. 23 Najmniejsza histereza włączania systemu podgrzewania basenu >>Czynnik czasu dla histerezy dla basenu 10 Wartość minimalna 1 Wartość maksymalna 20 Tab. 24 Współczynnik czasowy histerezy włączania systemu podgrzewania basenu > Opóźnienie startu ogrzewania basenu 60 min Wartość minimalna 15 min Wartość maksymalna 240 min Tab. 25 Zwłoka czasowa startu systemu podgrzewania basenu Zwłoka czasowa ma zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy w trybie podgrzewania basenu może chodzić więcej niż jedna pompa ciepła. Pierwsza pompa ciepła, która otrzymuje zezwolenie na rozpoczęcie pracy, startuje natychmiast. Podczas trwania zwłoki czasowej, start następnej pompy ciepła jest niemożliwy. > Potwierdzić czujnik T81 dodatek basen Tak (jeżeli zainstalowano w sposób prawidłowy) Alternatywnie Tak/Nie Tab. 26 Dodatkowy czujnik temperatury systemu podgrzewania basenu > Ustawienia regulatora >> Stała P Ustawienie fabryczne 4,0 Najmniejsza wartość 0,1 Największa wartość 30,0 Tab. 27 Stała P Ustawić czas, jaki może upłynąć od momentu zaniku zapotrzebowania na dogrzewanie do momentu, w którym dogrzewacz wyłączy się po podgrzaniu basenu do żądanej temperatury. 16 Multimoduł L/W (2013/04)

17 Diagnoza/monitor 8 >> Stała I Ustawienie fabryczne 300,0 Najmniejsza wartość 5,0 Największa wartość 600,0 Tab. 28 Stała I >> Stała D Ustawienie fabryczne 0,0 Najmniejsza wartość 0,0 Największa wartość 10,0 Tab. 29 Stała D > Wejście zewn.basen >> Inwersja wejścia Ustawienie fabryczne Alternatywa Tab. 33 Inwersja wejściia >> Blokada ogrzewania basenu Opcja alternatywna Tab. 34 Blokowanie ogrzewania basenu Nie Nie/Tak Tak Tak/Nie >> Minimalny sygnał PID Ustawienie fabryczne 0% Najmniejsza wartość 0% Największa wartość 100% Tab. 30 Minimalny sygnał PID >> Maksymalny sygnał PID Ustawienie fabryczne 100% Najmniejsza wartość 0% Największa wartość 100% Tab. 31 Maksymalny sygnał PID >>Czas pracy mieszacza Ustawienie fabryczne 300s / 05:00 Tab. 32 Czas pracy mieszacza Podać czas pracy widniejący na zaworze mieszającym. Jeżeli na zaworze mieszającym nie jest podany czas: manipulować zaworem mieszającym ręcznie i zmierzyć czas, w jakim zawór przechodzi z pozycji całkowicie zamkniętej do pozycji całkowicie otwartej (zawór zamknie się w sposób słyszalny, gdy zadziała wyłącznik położenia krańcowego). 7.6 Regulacja zewnętrzna dodatkowymi obwodami i dogrzewaczem z mieszaczem Informacje dotyczące pompy ciepła znajdują się w instrukcji instalacyjnej, w części Ustawienia, Regulacja zewnętrzna. 7.7 Regulacja zewnętrzna systemu podgrzewania basenu Kiedy przerwane zostanie wejście zewnętrzne, centrala sterująca wykonuje tę czynność, która jest ustawiona na Tak. Kiedy wejście zewnętrzne nie jest przerwane, centrala sterująca wraca do normalnego położenia. Wyświetlane są tylko zainstalowane funkcje. 8 Diagnoza/monitor 8.1 Temperatury Tu podawane są aktualne wartości wszystkich podłączonych/ potwierdzonych czujników. W niektórych przypadkach podawana jest również wartość zadana. Istnieje możliwość skorygowania czujników. > Basen >> T81 Dodatek basen >>> Skoryguj T81 >> T82 Basen >>> Skoryguj T Wejścia W tym miejscu wyświetlany jest stan wszystkich wejść. Wyświetlane są tylko podłączone wejścia. > Wejścia >> Wejście zewn.basen 8.3 Wyjścia Menu Wyjścia umożliwia wykonanie testów działania różnych ważnych komponentów. Ustawić czas pracy w trybie ręcznym (w minutach). Istnieje możliwość indywidualnego uruchamiania/zatrzymywania poszczególnych komponentów. Po ustawieniu 0 min wyświetlany jest wskaźnik stanu, np. Wł lub Wył dla każdego z komponentów. Test działania funkcji używać należy do uruchomienia i kontroli działania zainstalowanych komponentów. Komponenty należące do basenu patrz: > Wyjścia >> Basen >>> Sygnał mieszacza >>> Otw. zaworu mieszającego >>> Zamkn. zaworu mieszającego 8.4 Sterowniki czasowe(programy czasowe) Poziom dostępu 0 = klient Poziom dostępu 1 = instalator Licznik czasu Ustawienie Wartość F Poziom Licznik czasu do basenu --Opóźnienie startu dogrzewacza basenu Menu\Sterowniki czasowe\licznik czasu dogrzew.\opóźnienie startu 300 min 1 dogrzewacza basenu Tab. 35 Licznik czasu (programy czasowe) Multimoduł L/W (2013/04) 17

18 9 Ustawienie fabryczne 9 Ustawienie fabryczne Basen Wartość F Poziom Aktywacja Nie 0 Temperatura w basenie 28,0 C 0 Dogrzewanie Dogrzewanie przy ogrzaniu basenu dozwolone Nigdy 0 Opóźnienie startu dogrzewacza 300 min 0 Czas narastania otwieranie 5 min 1 Czas narastania zamykanie 5 min 1 Pompa ciepła x Aktywna przy ogrzaniu basenu Tak 1 Maksymalna histereza dla basenu 2,0 K 1 Minimalna histereza dla basenu 0,2 K 1 Czynnik czasu dla histerezy dla basenu 10 1 Opóźnienie startu ogrzewania basenu 60 min 1 Potwierdzić czujnik T81 dodatek basen Tak 1 Ustawienia regulatora Stała P 4,0 1 Stała I Stała D 0,0 1 Minimalny sygnał PID 0% 1 Maksymalny sygnał PID 100 % 1 Czas pracy mieszacza 300 s 1 Tab Alarmy 10.1 Funkcje alarmowe W tytule jest podany tekst alarmu Usterka dodatkowego źr. ciepła E71.E1.E1.F22 Funkcja: Za dogrzewacz zewnętrzny uznaje się dogrzewacz starowany tak, jak dogrzewacz z zaworem mieszającym lub za pośrednictwem sygnału 0-10V. Jeśli podłączono sygnał alarmowy z dogrzewacza, alarm może włączać się w przypadku powstania usterki. Rodzaj usterki zależy od podłączonego urządzenia. Warunki do zresetowania: usunięcie usterki w dogrzewaczu zewnętrznym. Kategoria: F. Lampka alarmowa/brzęczyk alarmowy: tak. Nowe uruchomienie: wymagane potwierdzenie Zabezpieczenie dogrzewacza elektrycznego CWU przed przegrzaniem włączone Opis funkcji: dogrzewacz elektryczny zostaje wyłączony. Jeżeli sygnał alarmowy dogrzewacza podłączony zostaje do Multi module, to w przypadku błędu wywoływany jest alarm. Warunki do zresetowania: błąd w dogrzewaczu został usunięty i nie ma sygnału alarmowego. Kategoria: F. Lampka alarmowa/brzęczyk alarmowy: tak. Nowe uruchomienie: wymagane potwierdzenie Zadziałał termostat podłogowy obieg E13, E14 Funkcja: Aktywacja, kiedy termostat ogrzewania podłogowego jest włączony, a pompa cyrkulacyjna G1 jest aktywna. Wymóg zresetowania: Działanie termostatu ogrzewania podłogowego zostaje przywrócone, a alarm potwierdzony ręcznie. Kategoria: G. Lampka alarmowa/brzęczyk alarmowy: tak. Nowe uruchomienie: wymagane potwierdzenie Przerwa na czujniku E81.T81, E81.T81 dodatek basen Funkcja: W przypadku usterki czujnika T82 podgrzewanie basenu zostaje przerwane. W przypadku usterki czujnika T81, system zostaje przestawiony na odbiór wskazań czujnika T1. Alarm uaktywnia się jeżeli czujnik wskazuje temperaturę niższą od 0 C. Wymóg zresetowania: Czujnik podaje wartość temperatury >0 C. Kategoria: H. Lampka alarmowa/brzęczyk alarmowy: tak. Nowe uruchomienie: automatycznie po usunięciu usterki Zwarcie na czujniku E81.T81, E81.T82 dodatek basen Funkcja: Uaktywnia się jeżeli czujnik wskazuje temperaturę wyższą od 150 C. W przypadku zwarcia na czujniku T82, podgrzewanie basenu zostaje przerwane. W przypadku zwarcia na czujniku T81, system zostaje przestawiony na odbiór wskazań czujnika T1. Wymóg zresetowania: Czujnik podaje wartość temperatury < 150 C. Kategoria: H. Lampka alarmowa/brzęczyk alarmowy: tak. Nowe uruchomienie: automatycznie po usunięciu usterki Przerwa na czujniku E12.T1, E13.T1... zasilanie Opis funkcji: alarm aktywuje się, jeżeli wartość temperatury na czujniku będzie mniejsza niż 0 C. Zawór mieszający obiegu grzewczego jest całkowicie zamykany. Warunki do zresetowania: czujnik temperatury wskazuje wartość >0 C. Kategoria: H. Lampka alarmowa/brzęczyk alarmowy: tak. Nowe uruchomienie: automatycznie po usunięciu usterki. 18 Multimoduł L/W (2013/04)

19 Alarmy Zwarcie na czujniku E12.T1, E13.T1... zasilanie Opis funkcji: alarm jest aktywowany, jeżeli czujnik wskaże temperaturę wyższą niż 110 C. Zawór mieszający obiegu grzewczego jest całkowicie zamykany. Warunki do zresetowania: czujnik temperatury wskazuje wartość < 110 C. Kategoria: H. Lampka alarmowa/brzęczyk alarmowy: tak. Nowe uruchomienie: automatycznie po usunięciu usterki Usterka czujnika E2x.T8, odpływ czynnika grzewczego Opis funkcji: alarm aktywuje się, jeżeli wartość temperatury na czujniku będzie mniejsza niż 0 C. Aby wytworzyć ciepłą wodę, T8 ustawiany jest na temperaturę wyliczoną na podstawie poniższego wzoru: T8 = T9 + sprężarka x 7K + 0,07K x aktualna moc w danym trybie. Aktywna sprężarka to sprężarka = 1 a aktualna moc trybu pracy zawiera się w mocy dogrzewacza podanej w %. Praca sprężarki i 50% dogrzania dają w sumie T8 = T9 + 10,5K. Wyłączona sprężarka (sprężarka = 0) i brak dogrzewacza (0%) dają w sumie T8 = T9. Wymóg zresetowania: Czujnik podaje wartość temperatury >0 C. Kategoria: H. Lampka alarmowa/brzęczyk alarmowy: tak. Nowe uruchomienie: automatycznie po usunięciu usterki Zwarcie na czujniku E2x.T8, odpływ czynnika grzewczego Opis funkcji:alarm jest wywoływany, jeżeli czujnik wskaże wyższą wartość niż 110 C. T8 obliczane jest na podstawie tego samego wzoru, jak dla przerwania ( rozdział ). Warunki do zresetowania: wartość na czujniku temperatury jest < 110 C. Kategoria: H. Lampka alarmowa/brzęczyk alarmowy: tak. Nowe uruchomienie: automatycznie po usunięciu usterki Sprawdzanie podłączenia do karty I/O Opis funkcji: zależnie od karty. Warunki do zresetowania: komunikacja z kartą jest utworzona na nowo. Kategoria: M. Lampka alarmowa/brzęczyk alarmowy: nie Nowe uruchomienie: wymagane potwierdzenie Zbyt niski sygnał zewn wart zadanej Funkcja: Aktywacja w momencie, gdy sygnał zewnętrznej wartości zadanej jest słabszy, niż 0,5V. Wymóg zresetowania: Sygnał zewnętrznej wartości zadanej musi być silniejszy, niż 0,5V. Kategoria: Z. Lampka alarmowa/brzęczyk alarmowy: nie Nowe uruchomienie: automatycznie po usunięciu usterki. Multimoduł L/W (2013/04) 19

20

Instrukcja instalacji. Multimoduł SEM-1 STM/STE I (2014/03)pl

Instrukcja instalacji. Multimoduł SEM-1 STM/STE I (2014/03)pl Instrukcja instalacji Multimoduł SEM-1 STM/STE-1 6 720 649 532-00.1I 6 720 810 929(2014/03)pl Spis treści Spis treści 1 Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 2 1.1 Objaśnienie symboli.............................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konserwacji. Czujnik mocy I PL (2007/06) OSW

Instrukcja instalacji i konserwacji. Czujnik mocy I PL (2007/06) OSW Instrukcja instalacji i konserwacji Czujnik mocy 6 720 614 337-00.1I 6 720 614 405 PL (2007/06) OSW Spis treści Spis treści 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i objaśnienie symboli 2 1.1 Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Uruchomienie, konfiguracja sterownik generacji H

Uruchomienie, konfiguracja sterownik generacji H Michał Sobolewski michal.sobolewski@eu.panasonic.com Agnieszka Henczel agnieszka.henczel@eu.panasonic.com Uruchomienie, konfiguracja sterownik generacji H Wyświetlacz sterownika 2 Przyciski i wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja montażu. Zestaw uzupełniający mieszacza. Wskazówki bezpieczeństwa. dla wykwalifikowanego personelu

VIESMANN. Instrukcja montażu. Zestaw uzupełniający mieszacza. Wskazówki bezpieczeństwa. dla wykwalifikowanego personelu Instrukcja montażu dla wykwalifikowanego personelu VIESMANN Zestaw uzupełniający mieszacza Open Therm do kotła Vitodens 100-W i 111-W Wskazówki bezpieczeństwa Prosimy o dokładne przestrzeganie wskazówek

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 3 1 2 7 4 5 6 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami Opis stanu pracy Nadmuch Pompa C.O.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY. Wersja 9227

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY. Wersja 9227 INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY Wersja 9227 Spis treści. Wstęp... 3 Obsługa... 3 Ustawianie parametrów... 4 Tabela 1. Zakres regulacji parametrów modułu UMS-1... 4 Temperatura wody

Bardziej szczegółowo

Sterownik osprzętu do rekuperatorów

Sterownik osprzętu do rekuperatorów Instrukcja montażu i obsługi Sterownik osprzętu do rekuperatorów CA J + J Fire Therm. J + J4 + J5 +V D+ D T Power In Input Damper Damper ModBus R Open Open P J6 USB R Input CO Status OK R AUX J7 Filter

Bardziej szczegółowo

POOL 40. Instrukcja montaŝu POOL 40 do NIBE F1145, F1245 IHB 0935-1 031432

POOL 40. Instrukcja montaŝu POOL 40 do NIBE F1145, F1245 IHB 0935-1 031432 POOL 40 PL Instrukcja montaŝu POOL 40 do NIBE F1145, F1245 IHB 0935-1 031432 Instrukcja montaŝu POOL 40 Informacje ogólne POOL 40 jest wyposaŝeniem dodatkowym, które umoŝliwia podgrzewanie basenu za pomocą

Bardziej szczegółowo

Opis panelu przedniego

Opis panelu przedniego Opis panelu przedniego 1. Klawisz wejścia do MENU sterownika oraz zatwierdzania ustawień 2. Klawisz wyjścia, cofnięcia do opcji wcześniejszej oraz start/stop pracy pieca 3. Klawisz + (wielofunkcyjny) Naciśnięcie

Bardziej szczegółowo

Sterownik osprzętu do rekuperatorów

Sterownik osprzętu do rekuperatorów Instrukcja instalacji i obsługi Sterownik osprzętu do rekuperatorów CA J + V Fire Therm. J J + V J + V +V D+ D T J Power In Input Damper Damper ModBus R Open Open P J6 USB R Input CO Status OK R AUX J7

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Instalowania, Serwisowania i Użytkowania SIM2Z.1LTT.1HT SIM2Z.1LTE.1HT. Moduł wielostrefowy do systemów grzewczych typu. nr T

Instrukcja. Instalowania, Serwisowania i Użytkowania SIM2Z.1LTT.1HT SIM2Z.1LTE.1HT. Moduł wielostrefowy do systemów grzewczych typu. nr T Instrukcja Instalowania, Serwisowania i Użytkowania Moduł wielostrefowy do systemów grzewczych typu SIM2Z.1LTT.1HT SIM2Z.1LTE.1HT nr T9770.00.00.00 nr T9790.00.00.00-1- SPIS TREŚCI 1. WSTĘP.. 2 1.1. WIDOK

Bardziej szczegółowo

Termostat pomieszczeniowy do instalacji z samym ogrzewaniem lub samym chłodzeniem

Termostat pomieszczeniowy do instalacji z samym ogrzewaniem lub samym chłodzeniem 3 562 Termostat pomieszczeniowy do instalacji z samym ogrzewaniem lub samym chłodzeniem RAA21 Regulacja 2-stawna Napięcie przełączania Zastosowanie Termostaty pomieszczeniowe RAA21 stosowane są w instalacjach

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz pojemnościowy 270 litrów temperatury pracy: +5 C/+35 C COP = 3,5* maksymalna moc grzewcza PC: 2 kw

Bardziej szczegółowo

Regulator pokojowy. RBE (regulator pokojowy) montaż w pomieszczeniu mieszkalnym (referencyjnym)

Regulator pokojowy. RBE (regulator pokojowy) montaż w pomieszczeniu mieszkalnym (referencyjnym) RBE (regulator pokojowy) montaż w pomieszczeniu mieszkalnym (referencyjnym) odczyt i zmiana parametrów w połączeniu z regulatorem pompy ciepła umożliwia wygodną kontrolę, obsługę i opttymalizację pracy

Bardziej szczegółowo

Producent: Liczba zbiorników: Naczynie rozprężne instalacji grzewczej: l Naczynie rozprężne płynu niezamarzającego: l

Producent: Liczba zbiorników: Naczynie rozprężne instalacji grzewczej: l Naczynie rozprężne płynu niezamarzającego: l Dane instalacji Klient/osoba odpowiedzialna za urządzenie: Instalator: Osoba wykonująca rozruch: Data rozruchu: Typ kolektora: Dogrzewacz (olejowy/gazowy/elektryczny): Moc dogrzewacza: Produkcja CWU: Liczba

Bardziej szczegółowo

Dlaczego sterowniki pogodowe calormatic?

Dlaczego sterowniki pogodowe calormatic? Sterowniki pogodowe Dlaczego sterowniki pogodowe? Bo łączą komfort i ekonomię użytkowania. Ponieważ wybiega w przyszłość. 450 Sterownik pogodowy do współpracy z kotłami wyposażonymi w złącze komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych

Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych 3 015 1 Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych Termostaty pomieszczeniowe z ręcznym przełącznikiem funkcji ogrzewanie lub chłodzenie i przełącznikiem biegów wentylatora

Bardziej szczegółowo

Stacja chłodzenia I. Instrukcja montażu PKSt (2013/05) pl. Przeczytać uważnie przed montażem i konserwacją.

Stacja chłodzenia I. Instrukcja montażu PKSt (2013/05) pl. Przeczytać uważnie przed montażem i konserwacją. Stacja chłodzenia 6 720 65 25-00.I Instrukcja montażu PKSt- 6 720 807 777 (203/05) pl Przeczytać uważnie przed montażem i konserwacją. Spis treści Spis treści Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Cena brutto: 514,90 zł Cena netto: 418,62 zł Waga: 1.4kg

Cena brutto: 514,90 zł Cena netto: 418,62 zł Waga: 1.4kg http://www.domer.pl Regulator temperatury, sterownik do kotła ST-37 podajnik, opcja tygodniowa kod produktu: 5279 kategoria: STEROWNIKI I REGULATORY > do kotłów z podajnikiem Cena brutto: 514,90 zł Cena

Bardziej szczegółowo

Termostaty pomieszczeniowe

Termostaty pomieszczeniowe 3 002 RAA20 RAA200 Termostaty pomieszczeniowe do instalacji z samym ogrzewaniem lub samym chłodzeniem RAA20.. Regulacja 2-stawna Napięcie przełączane 24 250 V AC Zastosowanie Termostaty pomieszczeniowe

Bardziej szczegółowo

Termostaty pomieszczeniowe

Termostaty pomieszczeniowe 3 011 RAB10, RAB10.2 Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych RAB10.1 RAB10 Termostaty pomieszczeniowe z ręcznym przełącznikiem funkcji ogrzewanie lub chłodzenie oraz wentylator

Bardziej szczegółowo

7 747 006 080 05/2006 PL

7 747 006 080 05/2006 PL 7 747 006 080 05/2006 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Spis treści 1 Bezpieczeństwo użytkownika.......................

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji. Powietrzno-wodna pompa ciepła AE I AE 60-2 AE 80-2 AE AE AE (2010/03) pl

Instrukcja instalacji. Powietrzno-wodna pompa ciepła AE I AE 60-2 AE 80-2 AE AE AE (2010/03) pl Instrukcja instalacji Powietrzno-wodna pompa ciepła AE-2 6 720 616 817-00.1I AE 60-2 AE 80-2 AE 100-2 AE 120-2 AE 150-2 6 720 640 741 (2010/03) pl Spis treści Spis treści 1 Objaśnienie symboli i wskazówki

Bardziej szczegółowo

Instalacja i obsługa CR10H. Instrukcja EMS O. Działa tylko z HPC400

Instalacja i obsługa CR10H. Instrukcja EMS O. Działa tylko z HPC400 Instalacja i obsługa CR10H Instrukcja EMS 2 6 720 647 292-00.3O Działa tylko z HPC400 Informacje o produkcie 1 Informacje oprodukcie Modułu zdalnego sterowania CR10H można używać tylko wpołączeniu z nadrzędnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWH-2000W 1 OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OBIEGU GRZEWCZEGO

MODUŁ OBIEGU GRZEWCZEGO MODUŁ OBIEGU GRZEWCZEGO C.MG Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowe czujniki temperatury

Pomieszczeniowe czujniki temperatury 1 749 1749P01 QAA20..1 Symaro Pomieszczeniowe czujniki temperatury QAA20..1.. Aktywne czujniki do pomiaru temperatury w pomieszczeniach Napięcie zasilające 24 V AC lub 13,5 35 V DC Sygnał wyjściowy 0...10

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla instalatora LEK AXC 50 Wyposażenie dodatkowe

Instrukcja dla instalatora LEK AXC 50 Wyposażenie dodatkowe Instrukcja dla instalatora LEK AXC 50 Wyposażenie dodatkowe IHB GB 1303-4 231158 Spis treści 1 Informacje ogólne... 2 Zawartość... 2 Położenie komponentów... 2 2 Połączenia elektryczne... 3 Podłączanie

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy zadajnik temperatury

Pomieszczeniowy zadajnik temperatury 1 67 Pomieszczeniowy zadajnik temperatury do współpracy z regulatorami ogrzewania QAW70 Cyfrowy, wielofunkcyjny zadajnik pomieszczeniowy do wygodnej obsługi regulatora grzewczego z pomieszczenia mieszkalnego.

Bardziej szczegółowo

IRYD MZ pid fuzyy logic

IRYD MZ pid fuzyy logic IRYD MZ pid fuzyy logic IRYD MZ pid fuzyy logic jest regulatorem przeznaczonym do kontroli pracy kotła CO z podajnikiem ślimakowym lub tłokowym (z czujnikiem położenia podajnika). Regulator steruje rozbudowaną

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 / UMS-1P UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY. Ochrona patentowa nr PL Wersja C907

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 / UMS-1P UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY. Ochrona patentowa nr PL Wersja C907 INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 / UMS-1P UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY Ochrona patentowa nr PL 383604 Wersja C907 1. Przeznaczenie. Moduł UMS-1 jest mikroprocesorowym urządzeniem przeznaczonym do sterowania pompą

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2)

Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2) Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2) TERMOSTAT - Nastawa Nastawa temperatury Uwaga: Wybrana nastawa temperatury może zawierać się tylko w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika PIECA SP100

Instrukcja obsługi sterownika PIECA SP100 Instrukcja obsługi sterownika PIECA SP100 Dane: Zasilanie Pobór mocy Maksymalna moc pomp Czujniki wymiary / zakres 230V AC 50Hz 2W 500W ø=8mm, L=60mm / od -35 o C do +120 o C Parametry sterownika PIECA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Moduł wewnętrzny ASC 160-2 6 720 614 054-00.1D. 6 720 643 112 (2010/03) pl

Instrukcja obsługi. Moduł wewnętrzny ASC 160-2 6 720 614 054-00.1D. 6 720 643 112 (2010/03) pl Instrukcja obsługi Moduł wewnętrzny ASC 160-2 6 720 614 054-00.1D 6 720 643 112 (2010/03) pl Wstęp Wstęp Szanowni klienci, Ciepło daje życie to motto ma u nas tradycję. Ciepło jest dla człowieka jednym

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Odbiornik radiowy dla regulatora ST2TX RX22

Odbiornik radiowy dla regulatora ST2TX RX22 Kunda, Odbiornik radiowy dla regulatora ST2TX RX22 Instrukcja obsługi CE AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów Tel. 032 330 33 55; Fax. 032 330 33 51; www.afriso.pl 02.2010. Opis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Logatherm WPS 22...60. Geotermiczna pompa ciepła. 6 720 640 766(2009/03) pl 6 720 614 967-36.1I

Instrukcja obsługi. Logatherm WPS 22...60. Geotermiczna pompa ciepła. 6 720 640 766(2009/03) pl 6 720 614 967-36.1I Instrukcja obsługi Geotermiczna pompa ciepła 6 720 614 967-36.1I Logatherm WPS 22...60 6 720 640 766(2009/03) pl Wstęp Szanowny Kliencie! Ciepło jest naszym żywiołem - i to od ponad 275 lat. Od początku

Bardziej szczegółowo

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA Białystok 2014r INFORMACJE OGÓLNE Dane techniczne: - zasilanie 230V AC 50Hz - obciążenie: 1,6 A (maksymalnie chwilowo 2 A) - sposób montażu: naścienny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. v_1_01

Instrukcja obsługi. v_1_01 Instrukcja obsługi v 0 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWR-2000W OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii Europejskiej. UWAGA! Zabrania się

Bardziej szczegółowo

Układy automatyki wyposażone w sterowniki serii Unibox Instrukcja uruchomienia

Układy automatyki wyposażone w sterowniki serii Unibox Instrukcja uruchomienia Układy automatyki wyposażone w sterowniki serii Unibox Instrukcja uruchomienia Wersja 1.1 09.01.2015 1. Przed rozpoczęciem kablowania centrali wyposażonej w automatykę opartą o sterowniki serii UNIBOX

Bardziej szczegółowo

ECS 40. Instrukcja montaŝu Grupy mieszania do NIBE F1145, F1245 IHB

ECS 40. Instrukcja montaŝu Grupy mieszania do NIBE F1145, F1245 IHB ECS 40 PL Instrukcja montaŝu Grupy mieszania do NIBE F1145, F1245 IHB 0935-1 031431 Polski, Instrukcja montaŝu ECS 40 Informacje ogólne To wyposaŝenie dodatkowe jest uŝywane podczas montowania F1145/F1245

Bardziej szczegółowo

BMD4032 cyfrowy moduł wejść/wyjść

BMD4032 cyfrowy moduł wejść/wyjść cyfrowy moduł wejść/wyjść W systemie automatyki DDC4000 zadaniem modułów wejść/wyjść z 32 cyfrowymi wejściami lub wyjściami jest odbieranie binarnych sygnałów i aktywowanie binarnych funkcji sterujących.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. FM443 Moduł solarny. Moduł funkcyjny. Dla obsługującego. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi

Instrukcja obsługi. FM443 Moduł solarny. Moduł funkcyjny. Dla obsługującego. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny FM443 Moduł solarny Dla obsługującego Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi 6 720 615 867-03/2008 PL Spis treści 1 Bezpieczeństwo................................

Bardziej szczegółowo

GEO 312 C TABLE OF CONTENTS. Instrukcja obsługi

GEO 312 C TABLE OF CONTENTS. Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi GEO 312 C 6 720 818 707 (2016/02) pl TABLE OF CONTENTS 1 Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 1.1 Objaśnienie symboli 1.1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 2 Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4 INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4 Wymiary: szerokość = 147 mm, wysokość = 71 mm głębokość = 28 mm Opis: Ekran wyświetla bądź to ustawioną skorygowaną

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PL

Instrukcja obsługi PL nstrukcja obsługi OBŁUGA U OBŁUGA 5.1 Elektroniczny dotykowy panel sterowania (LCD) ze zmiennym podświetleniem, wbudowany w urządzenie terownik umożliwia całkowicie niezależną regulację temperatury w pomieszczeniu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMP-2 UNIWERSALNY MODUŁ POGODOWY. Ochrona patentowa nr PL Wersja 8623

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMP-2 UNIWERSALNY MODUŁ POGODOWY. Ochrona patentowa nr PL Wersja 8623 INSTRUKCJA OBSŁUGI UMP-2 UNIWERSALNY MODUŁ POGODOWY Ochrona patentowa nr PL 383604 Wersja 8623 1. Przeznaczenie. Moduł UMP-2 jest mikroprocesorowym urządzeniem przeznaczonym do pogodowej regulacji temperatury

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Karta rozszerzeń AXC 40 IHB GB 0935-1 031444

Instrukcja. Karta rozszerzeń AXC 40 IHB GB 0935-1 031444 Instrukcja montaŝu Karta rozszerzeń IHB GB 0935-1 031444 Spis Treści 1 Informacje ogólne...2 Zawartość...2 Rozmieszczenie elementów...2 2 Uniwersalne przyłącza elektryczne...3 Podłączanie zasilania...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalatora POOL 40

Instrukcja instalatora POOL 40 Instrukcja instalatora POOL 0 LEK IH PL - M0 Ważne informacje WŻNE! Ten symbol wskazuje na zagrożenie dla osób lub urządzenia. UWG! Ten symbol wskazuje ważne informacje, na co należy zwracać uwagę podczas

Bardziej szczegółowo

Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych

Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych 3 016 RAB21 Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych RAB21.1 RAB21 Termostaty pomieszczeniowe do ogrzewania lub chłodzenia Funkcja przełączania (za pomocą zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

THEMACLASSIC - THEMACLASSIC C - THEMACLASSIC F. 1 - Płytka elektroniczna III. - Podłączenie zasobnika do kotłów jednofunkcyjnych - AS

THEMACLASSIC - THEMACLASSIC C - THEMACLASSIC F. 1 - Płytka elektroniczna III. - Podłączenie zasobnika do kotłów jednofunkcyjnych - AS THEMACLASSIC I - THEMACLASSIC C 1 - Płytka elektroniczna Rechercher II - THEMACLASSIC F 1 - Płytka elektroniczna III III - Podłączenie zasobnika do kotłów jednofunkcyjnych - AS - THEMACLASSIC C i F 1 -

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi regulatora MR55-MC+

Instrukcja instalacji i obsługi regulatora MR55-MC+ Zakład Elektroniki i Automatyki FRISKO s.c. 54-510 Wrocław, ul. Żernicka 253 tel. 071 3736604, 071 3499291 fax 071 3499292 e-mail:frisko@frisko.com.pl http://www.frisko.com.pl Instrukcja instalacji i obsługi

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 29/2009

Deklaracja zgodności nr 29/2009 tech -1- ST 401 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 29/2009 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-88

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY

Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna (uważnie przeczytać przed każdą czynnością dotyczącą grzejnika i zachować do wglądu) 1 - DANE TECHNICZNE Grzejnik jest urządzeniem

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. 22 INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 9 2 1 3 4 5 6 7 8 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania Instrukcja użytkowania Stół do obróbki termicznej płyt z tworzyw mineralnych SG-125x60 Edycja 1.0 Spis treści : 1. Przeznaczenie str. 3 2. Opis urządzenia str. 4 3. Praca z urządzeniem str. 7 4. Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

FM444. Możliwe załączenia. Moduł funkcyjny alternatywnego urządzenia grzewczego. Organ nastawczy Powrót. Organ nastawczy. Urządzenie grzewcze

FM444. Możliwe załączenia. Moduł funkcyjny alternatywnego urządzenia grzewczego. Organ nastawczy Powrót. Organ nastawczy. Urządzenie grzewcze Możliwe załączenia Powrót Moduł - widok z przodu Pozycja przełącznika Pozycja przełącznika Tryb Tryb Tryb regulacji regulacji regulacji Tryb Tryb regulacji regulacji Praca kotła Wewnętrzna magistrala Bus

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi sterownika MR55-MCT

Instrukcja instalacji i obsługi sterownika MR55-MCT Zakład Elektroniki i Automatyki FRISKO s.c. 54-510 Wrocław, ul. Żernicka 253 tel. 071 3736604, 071 3499291, fax. 071 3499292 e-mail:frisko@frisko.com.pl http://www.frisko.com.pl Instrukcja instalacji i

Bardziej szczegółowo

Moduł dodatkowy EWM do MONTAŻ / NASTAWY. regelatora ISR (typ RVS)

Moduł dodatkowy EWM do MONTAŻ / NASTAWY. regelatora ISR (typ RVS) PL MONTAŻ / NASTAWY Moduł dodatkowy EWM do regelatora ISR (typ RVS) www.broetje.com.pl Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji montażu i obsługi 1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji montażu i obsługi

Bardziej szczegółowo

Termostaty pomieszczeniowe do 4-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych

Termostaty pomieszczeniowe do 4-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych 3 017 Termostaty pomieszczeniowe do 4-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych.1 Termostaty pomieszczeniowe z ręcznym przełączaniem do ogrzewania lub chłodzenia Regulacja 2-stawna Ręczny przełącznik prędkości

Bardziej szczegółowo

/2001 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi

/2001 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi 6301 4871 04/2001 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Impressum Urządzenie spełnia podstawowe wymagania odpowiednich

Bardziej szczegółowo

Siłownik elektryczny

Siłownik elektryczny Siłownik elektryczny SQK349.00 do zaworów obrotowych o średnicy do D50 apięcie zasilania 230 V AC Sygnał sterujący 3-stawny ominalny kąt obrotu 90 Montaż bezpośrednio na zaworze, bez łącznika montażowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja techniczna [ pl ]

Instrukcja techniczna [ pl ] Panel zdalnego sterowania Instrukcja techniczna [ pl ] Ragainės g. 100, LT-78109 Šiauliai, Lithuania Tel. (+370 1) 5015 Fax. (+370 1) 5017 office@salda.lt www.salda.lt Nr części: PRGPU081 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1 Spis treści Rozdział 1. Informacje ogólne. Idea działania. 4 1.1 WSTĘP...4 1.2 PROGRAMY CZASOWE...4 1.2.1 PLANOWANIE BUDŻETU...4 1.2.2 WSPÓŁPRACA Z SOLARAMI...4 1.3 INNE ŹRÓDŁA

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej SWO 270-1X. Podgrzewanie wody nawet do temp. -10ºC!

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej SWO 270-1X. Podgrzewanie wody nawet do temp. -10ºC! Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej SWO 270-1X Podgrzewanie wody nawet do temp. -10ºC! Urządzenie Indeks Supraeco W SWO 270-1X 7 736 500 988 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz

Bardziej szczegółowo

Siłownik do zaworów obrotowych L&S o średnicach do DN50

Siłownik do zaworów obrotowych L&S o średnicach do DN50 Siłownik do zaworów obrotowych L&S o średnicach do D50 SQK349.00 Sterowanie 3-punktowe Elektryczny silnik rewersyjny Znamionowy kąt obrotu 90 Możliwość wyposażenia w 1 przełącznik pomocniczy Do zaworów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Termostat pokojowy EKRTW

Instrukcja montażu. Termostat pokojowy EKRTW 1 1 2 2 60 87 ±1.5 m >0.2 m 3 34 125 3 Spis treści Przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z tą instrukcją. Instrukcji nie należy wyrzucać. Powinna ona znaleźć się w archiwum, aby

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika

Instrukcja Użytkownika Moduł zaworu mieszającego producent ELEKTRO-MIZ 22 C ZAWÓR MIESZAJACY POMPA CO POMPA CYRKULACYJNA TERMOSTAT POKOJOWY Instrukcja Użytkownika Opis funkcjonalny: Sterownik zaworu mieszającego jest przeznaczony

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻOWA

INSTRUKCJA MONTAŻOWA INSTRUKCJA MONTAŻOWA ZESTAW PRACY NAPRZEMIENNEJ ZP-SN2A GRUPA PRODUKTOWA KLIMATYZATORY SPLIT/MULTI FUJI () Spis treści 1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 2. DANE TECHNICZNE... 3 3. ZASADA DZIAŁANIA... 3 4.

Bardziej szczegółowo

ECL Comfort 210 / 310

ECL Comfort 210 / 310 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE *087H9009* *VIKTY149* Dodatkowa dokumentacja dotycząca regulatorów ECL Comfort 210 oraz 310, modułów i akcesoriów dostępna jest na stronie http://pl.danfoss.com/ ECL Comfort

Bardziej szczegółowo

SK Instrukcja instalacji regulatora węzła cieplnego CO i CWU. Lazurowa 6/55, Warszawa

SK Instrukcja instalacji regulatora węzła cieplnego CO i CWU. Lazurowa 6/55, Warszawa Automatyka Przemysłowa Sterowniki Programowalne Lazurowa 6/55, 01-315 Warszawa tel.: (0 prefix 22) 666 22 66 fax: (0 prefix 22) 666 22 66 SK4000-1 Instrukcja instalacji regulatora węzła cieplnego CO i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika Novitek Triton

Instrukcja obsługi sterownika Novitek Triton Instrukcja obsługi sterownika Triton I. Zastosowanie Sterownik TRITON przeznaczony jest do obsługi generatorów. Sterownik ten jest wyposażony w funkcję sterowania przekaźnikiem światła oraz przekaźnikiem

Bardziej szczegółowo

MULTIFUN - SCHEMATY INSTALACYJNE

MULTIFUN - SCHEMATY INSTALACYJNE MULTIFUN - SCHEMATY INSTALACYJNE SCHEMATY ELEKTRYCZNE SCHEMAT PODŁĄCZENIA STEROWNIKA MULTIFUN 1- panel sterujący Multifun (widok od przodu) 2-panel sterujący Multifun-(widok od tyłu) 3- główny moduł wykonawczy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Quick TS1100. Stacja lutownicza do lutowania bezołowiowego WERSJA ANTYELEKTROSTATYCZNA (ESD)

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Quick TS1100. Stacja lutownicza do lutowania bezołowiowego WERSJA ANTYELEKTROSTATYCZNA (ESD) INSTRUKCJA OBSŁUGI Quick TS1100 Stacja lutownicza do lutowania bezołowiowego WERSJA ANTYELEKTROSTATYCZNA (ESD) 1 1. BEZPIECZEŃTWO! OSTRZEŻENIE Gdy stacja lutownicza jest włączona, temperatura grota jest

Bardziej szczegółowo

Regulator kotłowy SDC. Regulator węzłów grzewczych DHC 43 INSTRUKCJA MONTAŻU

Regulator kotłowy SDC. Regulator węzłów grzewczych DHC 43 INSTRUKCJA MONTAŻU Regulator kotłowy SDC Regulator węzłów grzewczych DHC 43 INSTRUKCJA MONTAŻU SPIS TREŚCI 1 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA 3 1.1 Zastosowanie 3 1.2 Warunki uruchomienia 3 1.3 Nie odłączać regulatora od zasilania

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 29/2009

Deklaracja zgodności nr 29/2009 tech -1- ST 401 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 29/2009 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

Otwór w panelu WYMIAR MINIMALNIE OPTYMALNIE MAKSYMALNIE A 71(2,795) 71(2,795) 71,8(2,829) B 29(1,141) 29(1,141) 29,8(1,173)

Otwór w panelu WYMIAR MINIMALNIE OPTYMALNIE MAKSYMALNIE A 71(2,795) 71(2,795) 71,8(2,829) B 29(1,141) 29(1,141) 29,8(1,173) EVK401 Cyfrowy Termoregulator ogólnego zastosowania z pojedynczym wyjściem 1. WSTĘP 1.1 Ważne Przed montażem i użytkowaniem należy uważnie przeczytać następującą instrukcję, ściśle stosować się do dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi VRC-S comfort

Instrukcja obsługi VRC-S comfort Dla Użytkownika Instrukcja obsługi PL Regulator solarny Spis treści Strona Szanowni Użytkownicy Regulator solarny VRC Set-S Comfort firmy Vaillant jest produktem wysokiej jakości. Aby móc wykorzystać wszystkie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Spis treśći 1. Przegląd funkcji... 3 2. Montaż... 4 3. Instalacja... 4 4. Tryb ręczny (ustawienie fabryczne)... 5 5. Programowanie w trybie ON/OFF... 6 6. Zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalatora ACS 45

Instrukcja instalatora ACS 45 Instrukcja instalatora CS LE K IH PL 0- M Ważne informacje WŻNE! Ten symbol wskazuje na zagrożenie dla osób lub urządzenia. UWG! Ten symbol wskazuje ważne informacje, na co należy zwracać uwagę podczas

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P.

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. K2 Electronics Konrad Jaszczyk ul. Słowiańska 6a/13 28-300 Jędrzejów NIP: 656-222-04-83 REGON: 260160950 Tel. 607 936 886 Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Producent: Tech Cena brutto: 564,90 zł Cena netto: 459,27 zł Waga: 3kg. Kod QR:

Producent: Tech Cena brutto: 564,90 zł Cena netto: 459,27 zł Waga: 3kg. Kod QR: DOMER SIERECKI Spółka Jawna ul. Sienkiewicza 45 A, 63-300 Pleszew tel. +48 62 742 06 06, fax +48 62 742 19 78 e-mail: zamowienia@domer.pl, sklep internetowy: www.domer.pl Regulator temperatury, sterownik

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 46/2011

Deklaracja zgodności nr 46/2011 tech -1- ST 293 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 46/2011 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii

Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii Włączanie / wyłączanie Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie należy przytrzymać przycisk przez 4 sekundy. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

DC-01 Obsługa i konfiguracja sterownika.

DC-01 Obsługa i konfiguracja sterownika. DC-0 Obsługa i konfiguracja sterownika. Zasada działania sterownika Sterowanie zaworem w oparciu o T. Nastawa S. Kolumna T Zawór Uwaga! Opisywany kontroler DC-0 nie może być traktowany jako urządzenie

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia OPIS: EHC 1 jest mikroprocesorowym sterownikiem nagrzewnic elektrycznych z funkcją regulacji PID. Sterownik umożliwia

Bardziej szczegółowo

SOLAR 40. Instrukcja instalatora SOLAR 40 dla pompy ciepła NIBE F1145 IHB 1012-1 031489

SOLAR 40. Instrukcja instalatora SOLAR 40 dla pompy ciepła NIBE F1145 IHB 1012-1 031489 SOLAR 40 Instrukcja instalatora SOLAR 40 dla pompy ciepła NIBE F1145 IHB 1012-1 031489 Instrukcja instalatora SOLAR 40 Informacje ogólne Niniejsze wyposażenie dodatkowe jest stosowane kiedy pompa ciepła

Bardziej szczegółowo

MONTAŻ - Montaż grzałki, wymianę kabla oraz serwis należy powierzyć wykwalifikowanej osobie. - Element grzejny QSX montuje się niezależnie od

MONTAŻ - Montaż grzałki, wymianę kabla oraz serwis należy powierzyć wykwalifikowanej osobie. - Element grzejny QSX montuje się niezależnie od MONTAŻ - Montaż grzałki, wymianę kabla oraz serwis należy powierzyć wykwalifikowanej osobie. - Element grzejny QSX montuje się niezależnie od termostatu. - Element grzejny montuje się wyłącznie w dolnej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi sterownika MR55-ACT

Instrukcja instalacji i obsługi sterownika MR55-ACT Zakład Elektroniki i Automatyki FRISKO s.c. 54-510 Wrocław, ul. Żernicka 253 tel. 071 3736604, 071 3499291, fax. 071 3499292 e-mail:frisko@frisko.com.pl http://www.frisko.com.pl Instrukcja instalacji i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Regulator ciepłowniczy RVL472

Instrukcja obsługi. Regulator ciepłowniczy RVL472 Instrukcja obsługi Regulator ciepłowniczy RVL472 Przegląd, wyświetlacz i symbole... 2 Przycisk Info... 5 Tryby pracy... 6 Włączanie ogrzewania... 7 Przygotowanie c.w.u.... 8 Niewłaściwa temperatura w pomieszczeniu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nagrzewnicy wstępnej GOLD wielkości:

Instrukcja instalacji nagrzewnicy wstępnej GOLD wielkości: PL.PREHEAT.0301 Instrukcja instalacji nagrzewnicy wstępnej OLD wielkości: 04 1 Wersja F 1. Wstęp Wstępne ogrzewanie powietrza ma za zadanie zapobiegać kondensacji wilgoci na filtrze nawiewnym, a także

Bardziej szczegółowo

REGULATOR NAGRZEWNICY ELEKTRYCZNEJ STR-NE DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA

REGULATOR NAGRZEWNICY ELEKTRYCZNEJ STR-NE DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA REGULATOR NAGRZEWNICY ELEKTRYCZNEJ STR-NE DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA Białystok 2014r INFORMACJE OGÓLNE Dane techniczne: - zasilanie 230V AC 50Hz - pobór mocy: maksymalnie 6W - sposób montażu: szyna

Bardziej szczegółowo

LOKALNA SIEĆ plan STERUJĄCA CHILLERAMI Z POMPĄ CIEPŁA ZE SPRĘŻARKAMI W LICZBIE OD 1 DO 8

LOKALNA SIEĆ plan STERUJĄCA CHILLERAMI Z POMPĄ CIEPŁA ZE SPRĘŻARKAMI W LICZBIE OD 1 DO 8 PROGRAM UZYTKOWY SIECI plan LOKALNA SIEĆ plan STERUJĄCA CHILLERAMI Z POMPĄ CIEPŁA ZE SPRĘŻARKAMI W LICZBIE OD 1 DO 8 KOD PROGRAMU: EPSTDEMCHA 1 SPIS TREŚCI Zakres zastosowania i rodzaje funkcji wykonywanych

Bardziej szczegółowo

7 747 006 528 08/2006 PL

7 747 006 528 08/2006 PL 7 747 006 528 08/2006 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB32 (instalacja dwukotłowa) Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Ustawienie.................................................

Bardziej szczegółowo

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 0 Przed rozpoczęciem montażu i eksploatacji uważnie przeczytać instrukcję. Norma: IEC 60947-5-1 NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 1. Przeznaczenie Przekaźniki utraty i kolejności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS /2002 PL Dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS /2002 PL Dla użytkownika 6303 0179 07/2002 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Wstęp Urządzenie spełnia podstawowe wymagania odpowiednich

Bardziej szczegółowo

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego

Bardziej szczegółowo

Regulacja system MES II

Regulacja system MES II system ES II Informacja systemu system ES II odułowo zbudowana regulacja dla dużych układów grzewczych z więcej niż 3 obiegami grzewczymi lub kaskady kotłów, dużych systemów solar lub sieci ciepłowniczych

Bardziej szczegółowo