URZĄD MIASTA GDYNI WYDZIAŁ EDUKACJI ul. 10 Lutego Gdynia tel fax

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "URZĄD MIASTA GDYNI WYDZIAŁ EDUKACJI ul. 10 Lutego 24 81-364 Gdynia tel. 58 66 88 458 fax. 58 66 88 452 www.gdynia.pl e-mail: wydz.edukacji@gdynia."

Transkrypt

1 URZĄD MIASTA GDYNI WYDZIAŁ EDUKACJI ul. 10 Lutego Gdynia tel fax

2

3 Drogi Gimnazjalisto! Wybór szkoły ponadgimnazjanej to ważna decyzja, która ma wpływ na Twoje późniejsze życie zawodowe. Decyzję tę podejmij rozważnie, biorąc pod uwagę swoje zainteresowania, zdolności i możliwości. Gdyńskie szkoły przygotowały bogatą ofertę i gwarantują dobre warunki nauki w liceach, zasadniczych szkołach zawodowych i technikach. Nauka w nich może potrwać trzy (zasadnicze szkoły zawodowe, licea ogólnokształcące) lub cztery lata (technika). Elektroniczny system rekrutacji obowiązujący w Gdyni wymaga przemyślenia wyboru trzech szkół i dowolnej liczby oddziałów w każdej z nich według zainteresowań. Musisz zdecydować o swoich planach na przyszłość Jeśli chcesz studiować po ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej, wybierz liceum lub technikum. Pamiętaj, że technikum dodatkowo daje Ci możliwość zdobycia atrakcyjnego zawodu. Jeśli chcesz zdobyć zawód w ciągu trzech lat, wybierz zasadniczą szkołę zawodową. Po jej ukończeniu możesz podjąć pracę zawodową lub kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych od klasy drugiej. Bezpłatnej pomocy w podjęciu decyzji w zakresie dokonywania wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej, diagnozowania i rozwijania potencjalnych możliwości oraz mocnych stron, a także orzekania o potrzebie nauczania indywidualnego i kształcenia specjalnego udzielają poradnie psychologiczno pedagogiczne: PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA NR 1 ul. Leopolda Staffa 10 tel , PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA NR 2 ul. Opata Hackiego 13 tel , PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA NR 3 ul. Płk.Dąbka 207 tel ,

4 System edukacji w Polsce obowiązujący od r. GIMNAZJUM GIMNAZJUM DLA DOROSŁYCH KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA TECHNIKUM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 6 KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE SZKOŁA POLICEALNA W gdyńskich liceach ogólnokształcących podczas naboru do klas z dwujęzycznym programem nauczania i sportowych obowiązuje sprawdzian uzdolnień kierunkowych. Licea specjalne: XV Liceum Ogólnokształcące Specjalne dla Niedosłyszących w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Gdyni, ul. Gen. J. Hallera 9 XVI Liceum Ogólnokształcące Specjalne w Ośrodku Szkolno Wychowawczym nr 2 w Gdyni, ul. Energetyków 13 Od r. wszystkie zasadnicze szkoły zawodowe realizują program w cyklu 3-letnim. Gdyńskie szkoły zawodowe oferują absolwentom gimnazjum dużą różnorodność kierunków, w których kształcenie odbywa się przy współpracy z zakładami pracy. Nowe kierunki w gdyńskich szkołach zawodowych (dostępne od roku szkolnego 2015/2016) 1. Zespół Szkół Budowlanych, ul. Tetmajera 65: technik renowacji elementów architektury (w Technikum Budowlanym) 2. Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych, ul. Sambora 48: technik chłodnictwa i klimatyzacji (w Technikum Chłodniczym) zmiana nazwy zawodu 3. Zespół Szkół Hotelarsko Gastronomicznych, ul. Morska 77: kelner (w Technikum Hotelarskim) 4. Zespół Szkół Technicznych, ul. Energetyków 13A: technik gazownictwa (w Technikum Budowy Okrętów) technik mechanik lotniczy (w Technikum Budowy Okrętów) stolarz (w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 3) technik awionik (w Szkole Policealnej nr 1) technik mechanik lotniczy (w Szkole Policealnej nr 1) 5. Zespół Szkół Usługowych, ul. Morska 75: fototechnik (w Technikum nr 4 ) 6. Kolegium Miejskie CKU, ul.raduńska 21: technik tyfloinformatyk (w Szkole Policealnej nr 10) technik usług kosmetycznych (w Szkole Policealnej nr 10) technik ochrony fizycznej i mienia (w Szkole Policealnej nr 10) Zawody w technikach: 1. fototechnik s kelner s technik architektury krajobrazu s technik budownictwa s technik budownictwa okrętowego s technik chłodnictwa i klimatyzacji s technik cyfrowych procesów graficznych s technik drogownictwa s. 73 7

5 9. technik ekonomista s technik eksploatacji portów i terminali s technik elektronik s technik elektryk s technik gazownictwa s technik geodeta s technik handlowiec s technik hotelarstwa s technik informatyk s technik logistyk s technik mechanik s technik mechanik lotniczy s technik mechatronik s technik obsługi turystycznej s. 50, technik organizacji reklamy s technik pojazdów samochodowych s technik renowacji elementów architektury s technik spedytor s. 59, technik technologii odzieży s technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej s technik usług fryzjerskich s technik żywienia i usług gastronomicznych s. 61 Zawody w zasadniczych szkołach zawodowych: 1. betoniarz zbrojarz s blacharz s blacharz samochodowy s. 51, cieśla s cukiernik s dekarz s elektromechanik s elektromechanik pojazdów samochodowych s. 52, elektryk s fotograf s fryzjer s kamieniarz s kucharz s. 53, lakiernik s mechanik pojazdów samochodowych s. 53, monter elektronik s monter izolacji budowlanych s monter kadłubów okrętowych s monter konstrukcji budowlanych s monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych s monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie s murarz tynkarz s operator obrabiarek skrawających s piekarz s pracownik pomocniczy obsługi hotelowej s sprzedawca s. 65, stolarz s. 54, ślusarz s tapicer s złotnik jubiler s. 55 Zawody w szkołach policealnych: 1. technik administracji s technik awionik s technik informatyk s technik mechanik lotniczy s technik ochrony fizycznej i mienia s technik rachunkowości s technik transportu drogowego s technik tyfloinformatyk s technik usług kosmetycznych s. 43 9

6 Kwalifikacyjne kursy zawodowe dla dorosłych (w ramach oferty szkół) Szkoły zawodowe oferują zdobycie kwalifikacji zawodowych na kursach zawodowych dla dorosłych w ramach nauczanych zawodów szczegóły w ofercie szkół. 1. elektryk s fryzjer s monter kadłubów okrętowych s sprzedawca s stolarz s technik administracji s technik budownictwa s technik budownictwa okrętowego s technik drogownictwa s technik elektryk s technik gazownictwa s technik hotelarstwa s technik informatyk s technik logistyk s technik obsługi turystycznej s. 62, technik ochrony fizycznej i mienia s technik organizacji reklamy s technik pojazdów samochodowych s technik rachunkowości s technik spedytor s. 59, technik technologii odzieży s technik żywienia i usług gastronomicznych s. 61 Z zarządzenia nr 04/2015 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2015 roku W sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz sposobu przeliczania na punkty ocen z a polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu, a także sposobu punktowania innych osiągnięć kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w województwie pomorskim na rok szkolny 2015/ Terminy dotyczące przyjęć do publicznych szkół ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego na podbudowie programowej gimnazjum: Składanie dokumentów do wybranych szkół: w których będzie przeprowadzony sprawdzian uzdolnień kierunkowych, do pozostałych szkół. od 14 maja 2015 r. do 21 maja 2015 r. do 22 czerwca 2015 r. Sprawdziany uzdolnień kierunkowych dla kandydatów. od 22 maja 2015 r. do 12 czerwca 2015 r. Dokonywanie ewentualnych zmian w decyzji o wyborze szkoły i przeniesienie wniosku do innej szkoły. Dostarczenie do wybranych szkół kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i kopii zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył oraz złożenia zaświadczenia o uzyskaniu tytułu uprawniającego kandydata do przyjęcia w pierwszej kolejności. do 25 czerwca 2015 r. od 26 czerwca 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. do godz. 12:00 Ogłoszenie przez dyrektora listy kandydatów przyjętych do szkoły. 2 lipca 2015 r. do godz. 12:00 Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. od 2 lipca 2015 r. od godz. 12:00 do 6 lipca 2015 r. do godz. 12:00 Ogłoszenie przez dyrektora listy przyjętych do szkoły. 7 lipca 2015 r. do godz. 12:00 Składanie przez kandydatów nieprzyjętych do wybranej szkoły oryginałów dokumentów w szkołach, które dysponują wolnymi miejscami (o przyjęciu do szkoły decyduje liczba punktów uzyskanych przez uczniów). od dnia 7 lipca 2015 r. od godz.12:00 do dnia 9 lipca 2015 r. do godz. 15:00 Ogłoszenie listy przyjętych w szkołach, które nie dokonały naboru w dniu 7 lipca 2015 r. Dodatkowa rekrutacja do szkół, mających wolne miejsca (wymagane oryginały: świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego). Ogłoszenie listy przyjętych. 10 lipca 2015 r. do godz. 12: sierpnia 2015 r. 28 sierpnia 2015 r. do godz. 12:

7 2 Sposób przeliczania na punkty ocen z a polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu, a także sposób punktowania innych osiągnięć kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na rok szkolny 2015/ O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: liceum ogólnokształcącego, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej, decyduje suma punktów, możliwych do uzyskania w procesie rekrutacyjnym maksymalnie 200, w tym: a. 100 punktów punkty uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu. Wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu: polski, historia i wiedza o społeczeństwie, matematyka, przedmioty przyrodnicze (biologia, geografia, fizyka, chemia), obcy nowożytny na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty według zasady: wynik procentowy z ww. zakresów mnożony przez 0,2 pkt. b. 100 punktów punkty uzyskane za oceny z a polskiego i trzech wybranych przez szkołę ponadgimnazjalną obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zapisanych w statucie szkoły (maksymalnie 68 punktów) oraz inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum (maksymalnie 32 punkty). 2. Sposób przeliczania na punkty ocen z a polskiego oraz każdego z trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych: 3. Sposób przeliczania innych osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum: A. UKOŃCZENIE GIMNAZJUM Z WYRÓŻNIENIEM 7 punktów B. UDZIAŁ W KONKURSACH, PRZEPROWADZONYCH ZGODNIE Z PRZEPISAMI WYDANYMI NA PODSTAWIE ART. 22 UST. 2 PKT 8 USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY: finalista konkursu ponadwojewódzkiego finalista konkursu wojewódzkiego C. OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE I ARTYSTYCZNE: I VI miejsce na szczeblu ponadwojewódzkim I III miejsce w województwie I III miejsce w powiecie D. ZAJĘCIE OD I DO V MIEJSCA LUB UZYSKANIE TYTUŁU LAUREATA W ZAWODACH WIEDZY LUB INNYCH KONKURSACH TEMATYCZNYCH ORGANIZOWANYCH CO NAJMNIEJ NA SZCZEBLU POWIATOWYM E. OSIĄGNIĘCIA W ZAKRESIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ, W TYM NA RZECZ ŚRODOWISKA SZKOLNEGO, W SZCZEGÓLNOŚCI W FORMIE WOLONTARIATU 12 punktów 10 punktów 6 punktów 5 punktów 4 punkty 5 punktów 2 punkty Sumuje się liczbę uzyskanych punktów za osiągnięcia wymienione w podpunktach a, b, c, d, e, przy czym w podpunktach b i c wybiera się najwyższe osiągnięcie np.: celujący bardzo dobry dobry dostateczny 17 punktów 14 punktów 12 punktów 8 punktów 1. jeżeli kandydat jest finalistą konkursu ponadwojewódzkiego i wojewódzkiego, to otrzymuje 12 punktów (nie można sumować punktów za oba osiągnięcia), 2. jeżeli kandydat uzyskał II miejsce w zawodach sportowych na szczeblu ponadwojewódzkim i I miejsce w powiecie w tej samej dyscyplinie lub innej, to otrzymuje 6 punktów Pełna wersja wersja zarządzenia opublikowana jest na stronie: (zakładka: rekrutacja do szkół ). Informacje dotyczące przebiegu elektronicznej rekrutacji do gdyńskich samorządowych szkół ponadgimnazjalnych na stronie: www. nabor-pomorze.edu.com.pl/kandydat 12 13

8 1. Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych (na podbudowie gimnazjum) na rok szkolny 2015/2016 zostanie przeprowadzona w formie elektronicznej przy użyciu internetowego systemu vedukacja z wyłączeniem szkół specjalnych: www. nabor-pomorze.edu.com.pl/kandydat 2. Harmonogram naboru: LP. NAZWA ETAPU DATA ROZPO- CZĘCIA ETAPU DATA ZAKOŃ- CZENIA ETAPU 1 Wprowadzenie do systemu oferty edukacyjnej przez szkoły ponadgimnazjalne 2 Przekazywanie kont kandydatom/ gimnazjalistom z gdyńskich szkół samorządowych 3 Rejestracja kandydatów, wybór preferencji tj. 3 szkół i uporządkowanie dowolnej liczby oddziałów w wybranych szkołach* do godz Składanie przez kandydata wydrukowanego formularza zgłoszeniowego do szkoły pierwszego wyboru* Zmiana wyboru preferencji przez kandydata do godz Dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i kopii zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego do godz Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia godz godz Wprowadzenie potwierdzeń woli podjęcia nauki przez dostarczenie: oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum, oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego godz godz Publikacja list przyjętych godz godz Rekrutacja uzupełniająca w szkołach które będą dysponować jeszcze wolnymi miejscami godz do godz Rekrutacja dodatkowa w szkołach które będą dysponować jeszcze wolnymi miejscami po rekrutacji uzupełniającej do godz * Kandydat z Gdyni rejestruje się samodzielnie lub korzysta z pomocy szkoły gimnazjalnej. Kandydat spoza Gdyni zakłada indywidualne konto dostępu do systemu i wprowadza samodzielnie dane osobowe lub z pomocą szkoły pierwszego wyboru. * Do szkół, w których będzie przeprowadzony sprawdzian uzdolnień kierunkowych rejestracja i składanie dokumentów przez kandydata następuje w terminie do 21 maja 2015 r

9 * polski, obcy nowożytny, matematyka mogą być realizowane w zakresie rozszerzonym od klasy I; * historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, chemia, fizyka, informatyka, historia sztuki, łaciński i kultura łacińska, filozofia w zakresie rozszerzonym są realizowane od klasy II;

10 Mapa publicznych Liceów Ogólnokształcących w Gdyni PUBLICZNE LICEA OGÓLNOKSZ TAŁCĄCE I Akademickie Liceum Ogólnokształcące im. Zasłużonych Ludzi Morza 2. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznym im. Adama Mickiewicza 3. III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP 4. IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej 5. V Liceum Ogólnokształcące im. płk. Stanisława Dąbka 6. VI Liceum Ogólnokształcące im. Wacława Sierpińskiego 7. VII Sportowe Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego 8. IX Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 9. X Liceum Ogólnokształcące im. Gdyńskich Nauczycieli Bohaterów II Wojny Światowej 10. XII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Mechanicznych im. inż. Tadeusz Wendy 11. XIII Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 12. XIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika 13. XV Liceum Ogólnokształcące dla Niedosłyszących 14. XVI Liceum Ogólnokształcące Specjalne 15. Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II 16. Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni 17. Kolegium Miejskie - Centrum Kształcenia Ustawicznego 19 PUBLICZNE LICEA OGÓLNOKSZ TAŁCĄCE 7

11 1 I Akademickie Liceum Ogólnokształcące im. Zasłużonych Ludzi Morza Gdynia ul. Narcyzowa 6 tel./fax KLASA E Klasa umożliwiająca uczestnictwo w laboratoriach oraz wykładach otwartych i monograficznych, udział w wycieczkach krajoznawczych i zajęciach terenowych, w tym w Błękitnej Szkole we Władysławowie, w olimpiadach i projektach z zakresu znajomości regionu, kraju i świata. Współpraca z naukowcami Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej oraz Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie i Instytutu Morskiego w Gdańsku. polski matematyka geografia matematyka geografia KLASA A Oferta dla uczniów zainteresowanych przedmiotami ścisłymi. Realizacja kół związanych z przygotowaniem do konkursów i olimpiad przedmiotowych. Systemowa współpraca z uczelniami, w tym z: Uniwersytetem Gdańskim, Politechniką Gdańską, Akademią Morską w Gdyni, Akademią Marynarki Wojennej, Wyższą Szkołą Bankową. Realizacja laboratoriów, ćwiczeń, wykładów oraz wycieczek dydaktycznych. polski matematyka fizyka matematyka fizyka KLASA B Nauka w akademickim stylu. Przygotowanie do studiowania w zakresie biologii, ochrony środowiska, ekologii, biotechnologii i medycyny. Współpraca z uczelniami: Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, Uniwersytetem Gdańskim wraz z Międzyuczelnianym Wydziałem Biotechnologii, Politechniką Gdańską, Akademią Morską w Gdyni laboratoria, ćwiczenia, wykłady i terenówki. Udział w projektach i olimpiadach przedmiotowych. polski matematyka chemia biologia chemia 2 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza KLASA C Klasa poszerzająca wiedzę o kulturze i literaturze europejskiej, dla zainteresowanych naukami humanistycznymi, aktywnych społecznie, lubiących czytać i pisać, twórczych i ciekawych świata oraz realizujących się artystycznie. Współpraca z Uniwersytetem Gdańskim i Akademią Marynarki Wojennej. Możliwość udziału w olimpiadach, konkursach owych i literackich, prezentacjach i projektach. polski matematyka historia polski historia KLASA D Nowość w ALO dla zainteresowanych matematyką i informatyką. Klasa pod PATRONATEM Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej oraz współpraca z Wydziałem Elektrycznym Akademii Morskiej w Gdyni. Oferta dla tych, których pasjonuje animacja gier komputerowych i robotyka oraz rozwiązywanie zadań i problemów o podwyższonym stopniu trudności z wykorzystaniem algorytmów i programowania. polski matematyka fizyka Gdynia ul. Wolności 22B tel./fax I A MULTIMEDIALNA HUMANISTYKA Klasa pod patronatem Uniwersytetu Gdańskiego Wydziału Nauk Społecznych. Nauka dodatkowych przedmiotów: komunikacja społeczna, retoryka i filozofia oraz publicznych wystąpień, umiejętności przekonywania innych o swojej racji. Przygotowanie do studiów na wszystkich kierunkach oraz do olimpiad przedmiotowych. Możliwość udziału w wymianie międzynarodowej z Niemcami i Szwecją. Udział w projektach międzynarodowych MUN (Model United Nations) symulacja obrad ONZ w Hadze. Zajęcia teatralne. polski matematyka historia polski historia wos międzyoddziałowe: geografia chemia biologia fizyka filozofia francuski 20 21

12 I B PRAWNICZA Klasa pod patronatem Uniwersytetu Gdańskiego Wydziału Prawa i Administracji nauka dodatkowego przedmiotu podstawy prawa. Realizacja zajęć z retoryki, filozofii, a łacińskiego. Wykłady z prawa dzięki współpracy z Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu w Gdyni. Udział w projektach międzynarodowych o charakterze prawniczym m.in. przed Trybunałem Sprawiedliwości w Hadze Moot Court (symulacja rozprawy przed Trybunałem Sprawiedliwości) dla szkól średnich w Hadze. Przygotowanie do studiów prawniczych i innych kierunków. polski matematyka historia I C MATEMATYCZNO FIZYCZNA Klasa umożliwiająca uczestnictwo w warsztatach realizowanych przez Akademię Morską, Politechnikę Gdańską i Uniwersytet Gdański. Przygotowanie do studiów politechnicznych i ścisłych kierunków uniwersyteckich. Możliwość kontynuowania studiów za granicą. Przygotowanie do olimpiad przedmiotowych. Możliwość udziału w wymianie międzynarodowej z Niemcami i Szwecją. Udział w projektach międzynarodowych MUN (Model United Nations) symulacja obrad ONZ w Hadze. polski matematyka fizyka chemia polski historia wos międzyoddziałowe: geografia chemia Ľ biologia fizyka filozofia matematyka fizyka międzyoddziałowe: geografia chemia biologia filozofia historia wos informatyka francuski francuski I W Klasa dwujęzyczna z iem francuskim. Patronat Ambasady Francji. Wymiana międzynarodowa z Francją, wymiana młodzieży licealnej z Liceum Leonard de Vinci w Calais we Francji, możliwość kontynuowania nauki we Francji oraz zdawania matury dwujęzycznej umożliwiającej uzyskanie Certyfikatu Ministerstwa Edukacji Francji potwierdzającego znajomość a francuskiego w stopniu zaawansowanym, dzięki któremu można studiować w krajach francuskojęzycznych bez konieczności zdawania egzaminu owego. Współpraca z Uniwersytetem Saute Ecole Charleroi en Hainaut w Belgii, w ramach której belgijscy studenci uczący a francuskiego jako obcego odbywają staże pedagogiczne w II LO oraz odbywa się wymiana nauczycieli w ramach programu Erasmus. polski historia geografia chemia (obowiązuje test znajomości a francuskiego) Do wyboru dwa przedmioty z: historia geografia chemia nauczane w u francuskim międzyoddziałowe: biologia wos filozofia polski fizyka francuski I D MATEMATYCZNO GEOGRAFICZNA Klasa umożliwiajaca uczestnictwo w warsztatach realizowanych przez Akademię Marynarki Wojennej, Akademię Morską, Politechnikę Gdańską, Uniwersytet Gdański. Przygotowanie do studiów politechnicznych i ścisłych kierunków uniwersyteckich. Możliwość kontynuowania studiów za granicą. Przygotowanie do olimpiad przedmiotowych. Możliwość udziału w wymianie międzynarodowej z Niemcami i Szwecją. Udział w projektach międzynarodowych MUN (Model United Nations) symulacja obrad ONZ w Hadze. polski matematyka geografia chemia I E Klasa umożliwiająca uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych z chemii realizowanych przez Akademię Morską, Politechnikę Gdańską Wydział Chemii i Uniwersytet Gdański Wydział Biologii i Chemii. Zajęcia laboratoryjne z biologii realizowane przez Uniwersytet Gdański. Przygotowanie do studiów medycznych, weterynaryjnych oraz ścisłych kierunków uniwersyteckich. Możliwość kontynuowania studiów za granicą. Dodatkowy przedmiot łaciński. polski biologia chemia fizyka matematyka geografia międzyoddziałowe: chemia biologia filozofia historia wos informatyka biologia chemia międzyoddziałowe: matematyka fizyka francuski francuski 22 23

13 3 III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP ów obcych, historii, filozofii, artystycznej. Najwyższe na Pomorzu wyniki na maturze z a polskiego, historii, wos, a ego, filozofii. Skuteczne przygotowanie do studiowania w kraju i poza jego granicami, m.in.: literatury, prawa, filologii, lingwistyki, filozofii, historii, psychologii, historii sztuki, ekonomii, dziennikarstwa, filmoznawstwa, aktorstwa, teatrologii, politologii, spraw międzynarodowych Gdynia ul.legionów 27 tel./fax , fax BIOLOGICZNO-CHEMICZNA (W TYM GRUPA DWUJĘZYCZNA) Klasa uniwersytecka nauczanie we współpracy z uczelniami: Uniwersytetem Gdańskim, Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, Politechniką Gdańską i Pomorskim Parkiem Naukowo-Technologicznym. Rozbudowana część laboratoryjna. Obozy naukowe: biologia, chemia. Realizacja badań naukowych. Skuteczny udział w olimpiadach.: biologicznej, chemicznej, ekologicznej, a ego. Najwyższe na Pomorzu wyniki maturalne z biologii, chemii, a ego, a polskiego. Skuteczne przygotowanie do matury i studiów krajowych lub zagranicznych, m.in. w zakresie: medycyny, weterynarii, biotechnologii, biologii, ekologii, psychologii, zarządzania szpitalami. DO PUNKTACJI polski matematyka Ľ biologia chemia biologia chemia lub matematyka fizyka w grupach międzyklasowych wg poziomu znajomości a: (4 poziomy: wykładowy, dwujęzyczny, rozszerzony, podstawowy ) oraz jeden lub dwa do wyboru na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z: francuski hiszpański rosyjski możliwość nauki łaciny i greki klasycznej EKONOMICZNA (W TYM GRUPA DWUJĘZYCZNA) Klasa uniwersytecka nauczanie we współpracy z uczelniami: Uniwersytetem Gdańskim, Politechniką Gdańską, z uwzględnieniem prowadzenia firmy. Udział w badaniach naukowych, geograficznych obozach naukowych. Skuteczny udział w olimpiadach: matematycznej, prawa, geografii, bankowej, ekonomicznej, a ego, przedsiębiorczości. Najwyższe na Pomorzu wyniki na maturze z geografii i a ego. Skuteczne przygotowanie do matury i studiów krajowych lub zagranicznych m.in. w zakresie : ekonomii, zarządzania firmą lub przestrzenią, prawa, rozwoju regionalnego, geografii, historii, europeistyki, stosunków międzynarodowych, rachunkowości, dziennikarstwa, politologii, spraw międzynarodowych. DO PUNKTACJI polski matematyka geografia historia SZKOŁA PROWADZI INTERNAT matematyka geografia lub historia wos (dodatkowo: ekonomia w praktyce) w grupach międzyklasowych wg poziomu znajomości a: (4 poziomy: wykładowy, dwujęzyczny, rozszerzony, podstawowy) oraz jeden lub dwa do wyboru na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z: francuski hiszpański rosyjski możliwość nauki łaciny i greki klasycznej HUMANISTYCZNA (W TYM GRUPA DWUJĘZYCZNA) Klasa uniwersytecka nauczanie we współpracy z uczelniami: Uniwersytetem Gdańskim, Uniwersytetem Jagielońskim, Uniwersytetem Warszawskim oraz instytucjami kulturalnymi. Udział w pracach badawczych. Skuteczny udział w olimpiadach: literatury i a polskiego, geografii, wos, DO PUNKTACJI polski matematyka geografia historia MATEMATYCZNO FIZYCZNA ( W TYM GRUPA DWUJĘZYCZNA ) Klasa uniwersytecko-politechniczna - nauczanie we współpracy z uczelniami: Uniwersytetem Gdańskim, Politechniką Gdańską, Uniwersytetem Warszawskim i Pomorskim Parkiem Naukowo-Technologicznym. Rozbudowana część laboratoryjna. Udział w obozach naukowych: matematycznych, informatycznych, fizycznych, w projektach badawczych. Skuteczny udział w olimpiadach: matematycznej, astronomicznej, fizycznej, chemicznej, technicznej, informatycznej, elektronicznej, ekonomicznej, przedsiębiorczości, bankowej. Najwyższe na Pomorzu wyniki maturalne z matematyki, fizyki, informatyki, a ego. Skuteczne przygotowanie do matury krajowej, studiów w kraju i poza jego granicami, m.in.z: matematyki, informatyki, astronomii, elektroniki, robotyki, fizyki, chemii, architektury, biotechnologii, zarządzania. DO PUNKTACJI polski matematyka chemia fizyka matematyka fizyka lub chemia, informatyka w grupach międzyklasowych wg poziomu znajomości a: (4 poziomy: wykładowy, dwujęzyczny, rozszerzony, podstawowy) oraz jeden lub dwa do wyboru na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z: francuski hiszpański rosyjski możliwość nauki łaciny i greki klasycznej MATEMATYCZNO INFORMATYCZNA (W TYM GRUPA DWUJĘZYCZNA) Klasa uniwersytecko-politechniczna nauczanie we współpracy z uczelniami: Uniwersytetem Gdańskim, Politechniką Gdańską, Uniwersytetem Warszawskim i Pomorskim Parkiem Naukowo- -Technologicznym. Rozbudowana część laboratoryjna. Udział w obozach naukowych: matematycznych, informatycznych, fizycznych, w projektach badawczych. Skuteczny udział w olimpiadach: matematycznej, astronomicznej, fizycznej, chemicznej, technicznej, informatycznej, elektronicznej, ekonomicznej, przedsiębiorczości, bankowej. Najwyższe na Pomorzu wyniki na maturze z matematyki, fizyki, informatyki, a ego. Skuteczne przygotowanie do matury krajowej, studiów w kraju i poza jego granicami, m.in.z: matematyki informatyki, astronomii, elektroniki, robotyki, fizyki, chemii, architektury, biotechnologii, zarządzania. DO PUNKTACJI polski matematyka chemia fizyka polski historia wos lub drugi obcy lub historia sztuki filozofia (dodatkowo: filmoznawstwo, podstawy prawa) matematyka informatyka fizyka lub chemia w grupach międzyklasowych wg poziomu znajomości a: (4 poziomy: wykładowy, dwujęzyczny, rozszerzony, podstawowy) oraz jeden lub dwa do wyboru na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z: francuski hiszpański rosyjski możliwość nauki łaciny i greki klasycznej w grupach międzyklasowych wg poziomu znajomości a: (4 poziomy: wykładowy, dwujęzyczny, rozszerzony, podstawowy) oraz jeden lub dwa do wyboru na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z: francuski hiszpański rosyjski możliwość nauki łaciny i greki klasycznej 24 25

14 PRE-IB (KLASA W CAŁOŚCI DWUJĘZYCZNA ) Przygotowanie do diploma programme international baccalaureate organisation w klasie II i III matury międzynarodowej z wykładowym iem m. Udział w badaniach naukowych z zakresu przedmiotów kierunkowych. Skuteczne przygotowanie, w tym w ramach olimpiad i konferencji naukowych, do matury IBO i studiowania w kraju lub poza jego granicami. Organizacja i udział w projektach międzynarodowych: COMENIUS oraz TRICITY MODEL UNITED NATIONS TRIMUN, DEBATY OKSFORDZKIE. DO PUNKTACJI polski matematyka biologia fizyka polski matematyka teoria wiedzy oraz historia lub geografia biologia lub chemia albo fizyka sztuki wizualne filozofia w grupach międzyklasowych wg poziomu znajomości a: (4 poziomy: wykładowy, dwujęzyczny, rozszerzony, podstawowy) oraz jeden lub dwa do wyboru na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z: francuski hiszpański rosyjski możliwość nauki łaciny i greki klasycznej Gdynia ul. Morska 186 tel , fax IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej AKADEMICKA POD PATRONATEM AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI Klasa dla osób pragnących rozwijać wiedzę matematyczną i informatyczną oraz wzbogacać umiejętności praktyczne w zakresie fizyki i geografii. Uczestnictwo w zajęciach z fizyki doświadczalnej oraz geografii z elementami meteorologii i astronomii w pracowniach i laboratoriach Akademii Morskiej w Gdyni pod kierunkiem pracowników naukowych uczelni. Przygotowanie do studiów m.in. w zakresie: matematyki, fizyki, informatyki, geografii. IBO-MYP (KLASA W CAŁOŚCI DWUJĘZYCZNA ) Realizacja international baccalaureate organization-middle years programme. Klasa tylko dla absolwentów gimnazjum MYP, którzy po pierwszym roku nauki w liceum zamierzają kontynuować edukację w klasie II i III matury międzynarodowej z wykładowym iem m. Udział w badaniach naukowych z zakresu przedmiotów kierunkowych. Skuteczne przygotowanie, w tym w ramach olimpiad i konferencji naukowych, do matury IBO i studiowania w kraju lub poza jego granicami. Organizacja i udział w projektach międzynarodowych: COMENIUS oraz TRICITY MODEL UNITED NA- TIONS TRIMUN, DEBATY OKSFORDZKIE. DO PUNKTACJI polski matematyka biologia fizyka polski matematyka teoria wiedzy oraz historia lub geografia biologia lub chemia lub fizyka sztuki wizualne filozofia w grupach międzyklasowych wg poziomu znajomości a: (4 poziomy: wykładowy, dwujęzyczny, rozszerzony, podstawowy) oraz jeden lub dwa do wyboru na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z: francuski hiszpański rosyjski możliwość nauki łaciny i greki klasycznej grupa A: polski matematyka fizyka informatyka grupa B: polski matematyka geografia informatyka grupa A: matematyka fizyka informatyka grupa B: matematyka geografia informatyka oraz do wyboru drugi z: francuski rosyjski RATOWNICZO OBRONNA POD PATRONATEM MORSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRA- NICZNEJ Dwutorowe kształcenie w klasie: grupa skupiona na zagadnieniach biologiczno chemicznych oraz grupa z ukierunkowaniem na geografię i wiedzę o współczesnym świecie. Zajęcia prowadzone przez pracowników Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdyni oraz zajęcia z ratownictwa przedmedycznego. Udział w projektach i zajęciach akademickich, w tygodniowym wyjeździe do Błękitnej Szkoły. Otrzymanie certyfikatu potwierdzającego ukończenie klasy o takim profilu. Możliwość uzyskania certyfikatu ukończenia kursu pierwszej pomocy. grupa C: polski geografia wos obcy grupa D: polski biologia chemia obcy grupa C: geografia wos grupa D: biologia chemia oraz do wyboru drugi z: francuski rosyjski TEATRALNO-FILMOWA Klasa o charakterze humanistycznym rozwijająca zainteresowania teatrem i filmem dla osób mających uzdolnienia artystyczne oraz dla wrażliwych odbiorców sztuki. Uczestnictwo w projektach ogólnopolskich umożliwiających tworzenie małych form filmowych oraz naukę analizy i krytycznego spojrzenia na dzieła kultury. Udział w zajęciach artystycznych, kółku teatralnym. grupa E: polski historia wos obcy grupa F: polski historia wos obcy grupa E: polski historia wos grupaf: polski historia oraz do wyboru drugi z: francuski rosyjski 26 27

15 RATOWNICZA Klasa oparta na współpracy z Uniwersytetem Gdańskim, Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, Komendą Miejską Państwową Strażą Pożarną w Gdyni, Placówką Szkolno Rewalidacyjno Wychowawczą w Rumi, Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni, Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu w Gdyni. Uczestnictwo w wykładach tematycznych, warsztatach i ćwiczeniach laboratoryjnych na pomorskich uczelniach. Zajęcia w szkole z wykładowcami pomorskich uczelni. Zajęcia teoretyczne i praktyczne z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni. Organizacja akcji charytatywnych na rzecz Hospicjum w Gdyni. polski oraz dwa przedmioty wybrane przez kandydata: matematyka fizyka biologia chemia historia geografia informatyka lub wos polski oraz od klasy drugiej do wyboru przez ucznia: historia biologia chemia geografia fizyka matematyka wos oraz do wyboru drugi obcy z: rosyjski francuski 5 V Liceum Ogólnokształcące im. płk. Stanisława Dąbka POLICYJNA Klasa oparta na współpracy z: Komendą Miejską Policji w Gdyni, Szkołą Policji w Słupsku, Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni, Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu w Gdyni, Oddziałem Żandarmerii Wojskowej w Gdyni, Portem Wojennym w Gdyni, Sądem Rejonowym w Gdyni. Uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez policjantów w szkole i na uczelniach wyższych, w zajęciach z technik samoobrony i technik negocjacji, rozprawach sądowych, wykładach z kryminalistyki, kryminologii i prawa, w szkoleniach strzeleckich m.in. na strzelnicy WKS Flota w Gdyni i na symulatorze szkoleniowo treningowym broni strzeleckiej Śnieżnik w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, w wycieczkach do Muzeum Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Zapoznanie się z pracą w Policji, Żandarmerii Wojskowej oraz w Służbach: Celnej, Granicznej, Więziennictwa Gdynia ul.dickmana 14 tel./fax HUMNISTYCZNO-DZIENNIKARSKA Klasa umożliwiająca uczestnictwo w warsztatach dziennikarskich i filozoficznych na Uniwersytecie Gdanskim. Współpraca z Radiem Gdańsk, Radiem studenckim UG, redakcją Dziennika Bałtyckiego oraz aktorami scen teatrów trójmiejskich. Realizacja dodatkowych zajęć z historii poprzez warsztaty historyczne przy współpracy z Muzeum Archeologicznym, Muzeum Narodowym, Muzeum Miasta Gdyni, Europejskim Centrum Solidarności. Udział w konferencjach naukowych organizowanych przez Akademię Marynarki Wojennej i Izbę Pamięci Narodowej. Udział w międzyszkolnych projektach edukacyjnych. Udział w Festiwalu Filmów Dokumentalnych. Pogłębienie zainteresowań czytelniczych poprzez współpracę z biblioteką i czytelnią naukową miasta Gdyni. polski oraz dwa przedmioty wybrane przez kandydata: matematyka fizyka biologia chemia historia geografia informatyka lub wos polski oraz od klasy drugiej do wyboru przez ucznia: historia biologia chemia geografia fizyka matematyka wos oraz do wyboru drugi obcy z: jezyk rosyjski francuski polski oraz dwa przedmioty wybrane przez kandydata: matematyka fizyka biologia chemia historia geografia informatyka lub wos polski oraz od klasy drugiej do wyboru przez ucznia: historia biologia chemia geografia fizyka matematyka wos oraz do wyboru drugi obcy z: rosyjski francuski 28 29

16 Gdynia ul. Kopernika 34 tel./fax VI Liceum Ogólnokształcące im. Wacława Sierpińskiego E Klasa kierowana do uczniów szczególnie zainteresowanych naukami przyrodniczymi. Udział, m.in. w spotkaniach młodzieżowych na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Możliwość pogłębiania wiedzy na zajęciach koła medycznego. Pomoc w przygotowaniu do olimpiad: biologicznej, chemicznej oraz do konkursów wiedzy ekologicznej. Przygotowanie do studiów medycznych oraz przyrodniczych. polski matematyka biologia chemia biologia chemia matematyka oraz do wyboru: francuski lub A Klasa skierowana do uczniów szczególnie zainteresowanych: matematyką, fizyką oraz iem m. Dodatkowe zajęcia z fizyki na Politechnice Gdańskiej. Pomoc w przygotowaniu, m.in.do: Pomorskiego Konkursu Wygraj Indeks z matematyki i fizyki, Olimpiady Lingwistyki Matematycznej, Olimpiady Fizycznej i konkursów owych. Przygotowanie do studiów technicznych oraz z zakresu fizyki i matematyki. polski matematyka fizyka geografia lub chemia matematyka fizyka oraz do wyboru: francuski lub B Klasa skierowana do uczniów zainteresowanych naukami społecznymi. Uczestnictwo w zajęciach terenowych z geografii i w życiu artystycznym (wyjścia do kina i teatru, udział w festiwalach). Pomoc w przygotowaniu, m.in. do: Turnieju Debat, Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, a także Historycznej, Geograficznej, Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Filozoficznej. Udział w projekcie Gdynia Business Week. Przygotowanie do studiów prawniczych, ekonomicznych, na kierunkach nauk społecznych i filologicznych. 7 VII Sportowe Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego polski matematyka historia geografia polski lub matematyka historia lub geografia oraz do wyboru: francuski lub Gdynia ul.władysława IV 54 tel./fax C Klasa skierowana do uczniów szczególnie zainteresowanych: matematyką, informatyką i fizyką. Nauka umiejętności posługiwania się dwoma ami programowania i technologią informacyjną. Udział w zajęciach na Politechnice Gdańskiej. Pomoc w przygotowaniu, m.in. do: Olimpiady Informatycznej, Olimpiady Wiedzy o Internecie. Przygotowanie do studiów technicznych lub informatycznych. polski matematyka fizyka informatyka fizyka oraz do wyboru: francuski lub D Klasa skierowana do uczniów szczególnie zainteresowanych naukami ścisłymi lub przyrodniczymi. Udział w zajęciach z fizyki na Politechnice Gdańskiej lub w zajęciach terenowych z geografii. Pomoc w przygotowaniu do Olimpiady Geograficznej lub Chemicznej oraz olimpiad i konkursów: matematycznych, fizycznych. Udział w projekcie Gdynia Business Week. Przygotowanie do studiów technicznych, ekonomicznych i na kierunkach przyrodniczych. polski matematyka fizyka geografia lub chemia matematyka fizyka geografia lub chemia oraz do wyboru: francuski lub OGÓLNA Klasa umozliwiająca wybór trzech przedmiotów w zakresie rozszerzonym spośród czterech.dodatkowa realizacja zajęć z podstaw ekonomii. Uczestnictwo w organizacji imprez sportowych, warsztatach i projektach z marketingu sportowego. Przygotowanie do studiów na uczelniach realizujących kierunek Manager Sportu. Współpraca z Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, z Gdyńskim Centrum Sportu oraz z gdyńskimi klubami sportowymi np. Asseco Gdynia. polski matematyka geografia matematyka geografia biologia 30 31

17 8 IX Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego polski geografia edukacja dla bezpieczeństwa matematyka geografia wos rosyjski (od podstaw) Gdynia ul.żeromskiego 31 tel./fax HUMANISTYCZNA O KIERUNKU PRAWNO DZIENNIKARSKIM I KIERUNKU TEATRAL- NO-FILMOWYM Oferta skierowana dla osób pragnących pogłębić wiedzę o człowieku twórcy historii i kultury. Dodatkowy przedmiot: retoryka lub historia filmu i teatru, filozofia. Realizowane projekty: Film na horyzoncie, Jestem człowiekiem mam prawo (animacja poklatkowa) oraz realizowane warsztaty: Dziennikarstwo historyczne, kulturoznawcze i filozoficzne na Uniwersytecie Gdańskim. Współpraca z Akademią Marynarki Wojennej (wykłady na Wydziale Nauk Społecznych) oraz z Gdyńską Szkołą Filmową. polski historia wos biologia polski wos historia biologia lub filozofia Możliwość realizacji a ego na poziomie rozszerzonym w grupie międzyoddziałowej hiszpański (od podstaw) 9 X Liceum Ogólnokształcące im. Gdyńskich Nauczycieli Bohaterów II Wojny Światowej BIOLOGICZNO-CHEMICZNA Klasa przygotowująca do studiów na kierunkach medycznych, chemicznych, rolniczych, a także biofizyce, biotechnologii, na uczelniach różnego typu. Dodatkowy przedmiot bioetyka. Realizacja ciekawych projektów ekologicznych i prozdrowotnych. Uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych na Uniwersytecie Gdańskim i Akademii Morskiej. polski biologia chemia matematyka chemia biologia matematyka Możliwość realizacji a ego lub a ego w zakresie rozszerzonym w grupie międzyoddziałowej POLITECHNICZNA Klasa przygotowująca do studiów na różnych kierunkach politechnicznych, Akademii Morskiej, Akademii Marynarki Wojennej, także na kierunkach ekonomicznych oraz przyszłościowych kierunkach, takich jak: biomatematyka, nanotechnologia, mechatronika. polski matematyka fizyka informatyka matematyka fizyka informatyka Możliwość realizacji a ego lub a ego w zakresie rozszerzonym w grupie międzyoddziałowej BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE Klasa umożliwiająca kształcenie z zakresu nauk społecznych i bezpieczeństwa ekonomiczno społecznego. Przygotowanie do studiów na kierunkach: bezpieczeństwo narodowe, stosunki międzynarodowe, szkoły policyjnej i pożarnictwa. Dodatkowy przedmiot bezpieczeństwo narodowe rozszerzające wiedzę o elementy ratownictwa medycznego, prawa, strzelectwa. Współpraca z Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu Wydziałem Bezpieczeństwa, Akademią Marynarki Wojennej, Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Gdyni i Młodzieżową Drużyną Pożarniczą Gdynia ul. Władysława IV 58 tel./fax A: POLITECHNICZNA Klasa przygotowująca do studiów w zakresie przedmiotów ścisłych na uniwersytetach oraz na uczelniach technicznych. Realizacja innowacji z fizyki, matematyki, a ego, programowanie w u C++, zajęcia kół: matematycznego, fizycznego, informatycznego oraz konsultacje. Wyjazdy na wykłady z matematyki i fizyki, organizowane przez wyższe uczelnie, wycieczki dydaktyczne: Bałtycki Festiwal Nauki, Centrum Hewelianum, planetarium. Pogłębianie umiejętności i rozwijanie zainteresowania przedmiotami ścisłymi, umiejętności wnioskowania, logicznego myślenia i dokonywania wyborów oraz posługiwania się technikami i programami komputerowymi. polski matematyka fizyka informatyka matematyka fizyka informatyka rosyjski B: PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNA Oferta umożliwiająca realizację modułu biologii lub historii oraz programu innowacyjnego z podstaw psychologii i pedagogiki. Współpraca ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej w Sopocie i lokalnymi placówkami (poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, Ośrodkiem Rewalidacyjno- -Wychowawczym). Udział w ciekawych wydarzeniach naukowych i społecznych, w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Psychologicznej. Realizacja modułu: biologia eksperymenty i doświadczenia, wykłady i warsztaty na Uniwersytecie Gdańskim i Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, modułu: historia warsztaty w Izbie Pamięci Narodowej i Europejskim Centrum Solidarności, zajęcia z edukacji filmowej, Turniej Debat, spotkania z przedstawicielami świata polityki, kultury i mediów

18 polski biologia historia polski biologia lub historia rosyjski 10 XII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Mechanicznych im. inż. Tadeusz Wendy C: DZIENNIKARSKO-SAMORZĄDOWA Klasa dziennikarsko-samorządowa umożliwiająca wszechstronny rozwój humanistyczny poprzez: innowacje, udział w projektach, warsztatach i wykładach o tematyce obywatelskiej, dziennikarskiej, filologicznej i historycznej (współpraca z Uniwersytetem Gdańskim, trójmiejskimi instytucjami kultury, Europejskim Centrum Solidarności i in.), udział w olimpiadach i konkursach. Dodatkowe przedmioty retoryka i filozofia. Kształcenie do aktywnego uczestnictwa w życiu regionu Gdynia ul. Morska 79 tel /92, fax polski historia wos polski matematyka geografia polski matematyka biologia chemia polski historia wos matematyka geografia biologia chemia rosyjski D: EKONOMICZNA Oferta umożliwiająca realizację programu własnego z geografii, przedsiębiorczości, rozwijającego zainteresowania przyrodą, gospodarką i życiem społecznym. Współpraca z Katedrą Geografii Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego, uczestnictwo w wykładach, zajęciach warsztatowych (m.in. obserwacjach hydrologicznych, meteorologicznych, astronomicznych) organizowanych przez Uniwersytet Gdański, Politechnikę Gdańską i Akademię Morską w Gdyni. Klasa objęta patronatem Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni, gdzie odbywają się zajęcia z przedsiębiorczości. Udział w warsztatach organizowanych przez: Studenckie Forum Business Centre Club, Fundację Gospodarczą i Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości. Realizacja projektów: AIESEC (Association Internationale des Étudiants en Sciences Économiques et Commerciales), Gdynia Business Week, Baltic Sea Project przy współpracy z duńską szkołą w Arthus. rosyjski E: BIOLOGICZNO-CHEMICZNA Nauka biologii i chemii oparta na metodzie eksperymentu oraz współpraca z Uniwersytetem Gdańskim, Gdańskim Uniwersytetem Medycznym i Morskim Instytutem Rybackim. Realizacja innowacji programowej elementy biologii w u m. Możliwość udziału w zajęciach kół przedmiotowych oraz międzynarodowym projekcie The Baltic Sea Project (współpraca z uczniami z Danii). Przygotowanie do studiowania w zakresie: medycyny, ratownictwa medycznego, biologii, chemii, farmacji. rosyjski OBRONNA Klasa umożliwiająca naukę dodatkowego przedmiotu przysposobienie obronne: udział w szkoleniu o charakterze wojskowym, uczestnictwo w zajęciach terenowych, z ratownictwa medycznego, w zajęciach strzeleckich, nauka musztry. Przygotowanie do studiów na uczelniach wojskowych, policyjnych, do pracy w służbach mundurowych. Obowiązek noszenia munduru polowego Wojska Polskiego. Szkolenie obronne zakończone otrzymaniem certyfikatu. DO PUNKTACJI polski historia lub wos edukacja dla bezpieczeństwa PSYCHOLOGICZNA Oferta skierowana do osób zainteresowanych dodatkową realizacją zajęć z podstaw psychologii. Uczestnictwo w warsztatach psychologicznych, projektach z zakresu biologii, ekologii, nauki o społeczeństwie. Współpraca z poradnią psychologiczno pedagogiczną, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno Wychowawczym nr 1, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Pomorskim Parkiem Naukowo-Technologicznym. DO PUNKTACJI polski biologia lub geografia matematyka lub historia geografia lub chemia lub fizyka lub biologia matematyka lub biologia geografia lub chemia lub fizyka 34 35

19 11 XIII Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 12 XIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika Gdynia ul. Płk. Dąbka 207 tel , fax Gdynia ul.wejherowska 55 tel , fax TEATRALNO-FILMOWA Klasa umożliwiająca współpracę z Teatrem Miejskim, Szekspirowskim, Gdyńską Szkołą Filmową, uczestnictwo w: zajęciach warsztatowych prowadzonych przez aktora z ruchu scenicznego, edycji, emisji głosu, charakteryzacji, poznanie teatru od kuchni, granie na scenie, udział w spektaklach, konkursach, przeglądach, wydarzeniach kulturalnych, dodatkowe zajęcia tematyczne w ramach koła teatralnego i Dyskusyjnego Klubu Filmowego. DO PUNKTACJI polski matematyka historia polski historia hiszpański DZIENNIKARSKO PRAWNICZA Klasa oparta na współpracy z prasą, telewizją, sądem. Możliwość uczestnictwa w: rozprawach, wykładach, debatach, warsztatach dziennikarskich, możliwość publikowania tekstów w gazecie, zwiedzania redakcji, kancelarii, Sejmu RP. Dodatowe zajęcia z wybranych zagadnień prawa cywilnego, karnego i prasowego oraz funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Warsztaty z oratorstwa i retoryki. DO PUNKTACJI polski matematyka historia polski wos historia hiszpański MORSKA Klasa oparta na współpracy z Politechniką Gdańską, Szkołą Morską, Uniwersytetem Gdańskim, Akademią Marynarki Wojennej, Komendą Portu Wojennego, Strażą Obrony Wybrzeża, Lotnictwem Morskim. Udział w prelekcjach wykładowców, możliwość zwiedzania uczelni, uczestnictwo w wycieczkach do jednostek wojskowych, poznanie pracy na okrętach, korzystanie ze specjalistycznej bazy Szkoły Morskiej i obiektów sportowych Komendy Portu Wojennego. Uczestnictwo w zajęciach na strzelnicy i basenie, w grach terenowych, ćwiczeniach poligonowych, dodatkowych zajęciach z matematyki. DO PUNKTACJI polski matematyka geografia geografia biologia hiszpański DWUJĘZYCZNA Realizacja autorskiego programu z a ego na poziomie dwujęzycznym (poziomc1), 3 przedmioty (historia, geografia, chemia) nauczane w u polskim i u m. Wybór profilu medialnego lub prawniczego i realizacja odpowiednio przedmiotu dodatkowego: edukacja medialna lub podstawy prawa. polski matematyka historia hiszpański polski historia wos biologia geografia HUMANISTYCZA (MEDIALNO PRAWNICZA) Realizacja autorskiego programu z wiedzy o kulturze. Wybór profilu medialnego lub prawniczego i realizacja odpowiednio przedmiotu dodatkowego: edukacja medialna lub podstawy prawa. Uczestnictwo w ramach współpracy z Uniwersytetem Gdanskim i Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu w projektach: Humanistyka medialna, Edukacja prawna i obywatelska. polski matematyka historia hiszpański EKONOMICZNA Profil dla uczniów zainteresowanych problemami gospodarczymi, społecznymi i politycznymi współczesnego świata. Realizacja dodatkowego przedmiotu geografia gospodarcza. Stała współpraca z Wydziałem Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, udział w warsztatach geologicznych i hydrograficznych. DO PUNKTACJI polski matematyka geografia polski hiszpański historia wos biologia geografia matematyka geografia wos fizyka chemia informatyka hiszpański francuski hiszpański francuski POLITECHNICZNA Profil dla uczniów zainteresowanych studiami politechnicznymi i kierunkami ścisłymi uniwersyteckimi. Uczestnictwo w Lidze Matematycznej Uniwersytetu Gdańskiego i w Pomorskim Konkursie Matematycznym, w międzyszkolnych Meczach matematycznych pod patronatem Uniwersytetu Gdańskiego. Współpraca z Wydziałem Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Gdańskiego udział w wykładach

20 polski matematyka fizyka matematyka geografia wos fizyka chemia informatyka hiszpański francuski DO PUNKTACJI polski historia lub geografia historia wos geografia BIOMEDYCZNA Klasa umożliwiająca uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych z biologii i chemii w grupach, w dobrze wyposażonych pracowniach. Realizacja programu Edukacja Bałtycka i warsztatów ekologicznych we współpracy ze Stacją Morską w Helu Uniwersytet Gdański. Stała współpraca z Uniwersytetem Gdańskim, Gdańskim Uniwersytetem Medycznym. Udział w projektach: Poznaj pracę biologa, Zaproś naukowca do szkoły, Ciekawe doświadczenia chemiczne.możliwość realizacji aspiracji poprzez udział w olimpiadzie biologicznej i chemicznej. polski matematyka chemia biologia chemia fizyka matematyka hiszpański francuski 14 XVI Liceum Ogólnokształcące Specjalne Gdynia ul.energetyków 13 tel./ fax SZKOŁA PROWADZI INTERNAT Gdynia ul. Gen.J.Hallera 9 tel./ fax XV Liceum Ogólnokształcące dla Niedosłyszących I LN OGÓLNA Nauka w małych zespołach klasowych, doświadczona kadra surdopedagogów, indywidualne zajęcia rewalidacyjne i logopedyczne, opieka pedagoga i psychologa szkolnego, indywidualne podejście do ucznia, dodatkowe zajęcia zgodne z zainteresowaniami, miła, rodzinna atmosfera, realizacja ciekawych projektów dla osób z wadą słuchu, stały kontakt ze słyszącymi uczniami poprzez naukę w jednej szkole i wspólny udział w uroczystościach, imprezach szkolnych. Rekrutacja na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. I A Klasa dla absolwentów gimnazjów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z różnymi rodzajami niepełnosprawności, z wyłączeniem niepełnosprawności intelektualnej. Indywidualne podejście do każdego ucznia, zapewnienie pomocy psychologiczno pedagogicznej, terapeutycznej i rewalidacyjnej. Rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych: SKS, koło teatralne, ekologiczne, informatyczne, wolontariat. DO PUNKTACJI Brak limitu miejsc szkoła przyjmuje wszystkich chętnych spełniających warunki rekrutacji polski 38 39

Drodzy Gimnazjaliści!

Drodzy Gimnazjaliści! Drodzy Gimnazjaliści! W tym roku stajecie przed kolejną ważną decyzją życiową- wyborem szkoły ponadgimnazjalnej. Liceum, Technikum czy Szkoła Zawodowa? Na to pytanie musicie sobie odpowiedzieć, biorąc

Bardziej szczegółowo

Terminy i sposób rekrutacji

Terminy i sposób rekrutacji 2 3 Terminy i sposób rekrutacji Drogi Gimnazjalisto! Z myślą o Tobie Starostwo Powiatowe w Wyszkowie po raz dziewiąty organizuje przedsięwzięcie, które w założeniu ma Ci pomóc w wyborze Twojej dalszej

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ORAZ PLACÓWKI OŚWIATOWE Z POWIATU LĘBORSKIEGO

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ORAZ PLACÓWKI OŚWIATOWE Z POWIATU LĘBORSKIEGO ZSO nr ZSO nr 2 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ORAZ PLACÓWKI OŚWIATOWE Z POWIATU LĘBORSKIEGO ZSGŻiA ZSMI PCEZSP SOSW MDK INFORMATOR ROK SZKOLNY 204/205 PPP STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU 84300 Lębork, ul.czołgistów

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Powiatowy informator - Co dalej gimnazjalisto? Wzorem lat ubiegłych dla wszystkich gimnazjalistów z terenu powiatu żagańskiego został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji 15-950 Białystok ul. Waryńskiego 8 tel. (85) 869-63-30, fax. (85) 869-63-32 www.bialystok.

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji 15-950 Białystok ul. Waryńskiego 8 tel. (85) 869-63-30, fax. (85) 869-63-32 www.bialystok. Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji 15-950 Białystok ul. Waryńskiego 8 tel. (85) 869-63-30, fax. (85) 869-63-32 www.bialystok.pl INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez

Bardziej szczegółowo

G I M N A Z J A L I S T Y

G I M N A Z J A L I S T Y INFORMATOR G I M N A Z J A L I S T Y ZNAJDŹ SWOJĄ SZKOŁĘ W POWIECIE WĄGROWIECKIM!!! OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH POWIATU WĄGROWIECKIEGO STAROSTWO POWIATOWE W WĄGROWCU

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2015/2016

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2015/2016 Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2015/2016 Białystok 2015 Opracowanie: DEPARTAMENT EDUKACJI URZĘDU MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

2015/2016. Informator szkolny. na rok. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4. www.zspg4.wejher.pl

2015/2016. Informator szkolny. na rok. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4. www.zspg4.wejher.pl ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4 im. Jakuba Wejhera 84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 344 tel. 58-672-24-15; tel./fax. 58-672-20-95 Informator szkolny na rok 2015/2016 www.zspg4.wejher.pl e-mail: info@zspg4.wejher.pl

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE OŚWIATA POWIATOWA

STAROSTWO POWIATOWE OŚWIATA POWIATOWA STAROSTWO POWIATOWE ul. Górna 13, 05-400 Otwock tel. 22 778 13 00 promocja@powiat-otwocki.pl www.powiat-otwocki.pl OŚWIATA POWIATOWA ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock tel.227792952 Wydawca: Starostwo

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Puławach Al. Królewska 19 24-100 Puławy tel. +48 81 886 11 00 fax +48 81 886 11 79 www.pulawy.powiat.pl

Starostwo Powiatowe w Puławach Al. Królewska 19 24-100 Puławy tel. +48 81 886 11 00 fax +48 81 886 11 79 www.pulawy.powiat.pl Starostwo Powiatowe w Puławach Al. Królewska 19 24-100 Puławy tel. +48 81 886 11 00 fax +48 81 886 11 79 www.pulawy.powiat.pl Wydawca: Powiat Puławski Tekst: szkoły i placówki z terenu Powiatu Puławskiego

Bardziej szczegółowo

2015//2016 INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW ORAZ KANDYDATÓW DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH ROK SZKOLNY

2015//2016 INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW ORAZ KANDYDATÓW DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH ROK SZKOLNY INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW ORAZ KANDYDATÓW DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH ROK SZKOLNY 2015//2016 Proponowane kierunki i profile kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Pszczyński

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady rekrutacji. do klas pierwszych. X Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie na rok szkolny 2015/2016

Szczegółowe zasady rekrutacji. do klas pierwszych. X Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie na rok szkolny 2015/2016 Statut ZSO nr 3 załącznik nr 13 c Szczegółowe zasady rekrutacji do klas pierwszych X Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie na rok szkolny 2015/2016 Szczecin 2015 1 Podstawa prawna: art.10 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Informator. dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w Katowicach w roku szkolnym 2015/16

Informator. dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w Katowicach w roku szkolnym 2015/16 Informator dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2015/16 Informator 2015/16 Urząd Miasta Katowice www.katowice.eu Skład, łamanie i druk: Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015 Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015 Białystok 2014 Opracowanie: DEPARTAMENT EDUKACJI URZĘDU MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

II Liceum Ogólnokształcące II Liceum Ogólnokształcące w Nowogardzie

II Liceum Ogólnokształcące II Liceum Ogólnokształcące w Nowogardzie II Liceum Ogólnokształcące II Liceum Ogólnokształcące w Nowogardzie Jest w czołówce najlepszych liceów w Polsce. Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy 2015 Dlaczego powinieneś wybrać naszą szkołę?

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 3/2015 Dyrektora II LO im Cypriana Kamila Norwida w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 lutego 2015 roku. Regulamin rekrutacji do klas pierwszych II Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. T. KOŚCIUSZKI W BIELSKU-BIAŁEJ ROZWIJAMY PASJE ZAPRASZAMY DO KLAS O PROFILACH: wojskowym wojskowo-informatycznym policyjnym pożarniczo-ratowniczym dyplomatycznym PRZYGOTOWUJEMY

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/2013

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/2013 2013 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/2013 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013 2 SPIS TREŚCI I. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych Powiatu Żnińskiego na rok szkolny 2015/2016

INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych Powiatu Żnińskiego na rok szkolny 2015/2016 INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych Powiatu Żnińskiego na rok szkolny 2015/2016 2 3 NON SCHOLAE SED VITAE DISCIMUS Nie dla szkoły, lecz dla życia się uczymy Powiat Żniński

Bardziej szczegółowo

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej 9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty Prezydenta Miasta Bielska-Białej 15-17 lutego 2011 PATRONATY ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA Akademia

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO. Informator zawiera odpowiedź DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ NASZE SZKOŁY!

OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO. Informator zawiera odpowiedź DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ NASZE SZKOŁY! OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO Informator zawiera odpowiedź DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ NASZE SZKOŁY! 2014/2015 1 Drodzy Gimnazjaliści! Oddajemy w Wasze ręce informator o szkołach

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna - - - klasy I w roku szkolnym 2013/2014

Oferta edukacyjna - - - klasy I w roku szkolnym 2013/2014 W każdym obiekcie zabytkowym co jakiś czas prowadzone są prace konserwatorskie czy badawcze, sprawdzające jakość poszczególnych elementów pod kątem ich ewentualnej renowacji. Tak też jest w dawnej Akademii

Bardziej szczegółowo

Szkoła podstawowa. Gimnazjum. Liceum. I Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych im. Stanisława Konarskiego STO w Katowicach

Szkoła podstawowa. Gimnazjum. Liceum. I Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych im. Stanisława Konarskiego STO w Katowicach Szkoła podstawowa Liceum Gimnazjum I Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych im. Stanisława Konarskiego STO w Katowicach Szanowni Państwo Rozpoczynając działalność oświatową I Zespołu Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4

Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4 Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dn. 6 grudnia 1991 r. o zmianie ustawy systemie

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie. II. Decyzje prawne i strategiczne

I. Wprowadzenie. II. Decyzje prawne i strategiczne I. Wprowadzenie Nowelizacja ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty nałożyła w 2009 r. na władze wykonawcze wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w Polsce (gmin, powiatów i województw)

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I Wprowadzenie... 2. II Finansowanie oświaty... 2

Spis treści. I Wprowadzenie... 2. II Finansowanie oświaty... 2 Realizacja Strategii rozwoju gorzowskiej oświaty w latach 2011-2015 oraz informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012 2013. Spis treści I Wprowadzenie... 2 II Finansowanie oświaty...

Bardziej szczegółowo

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2010 2020 za rok 2010 Marzec

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Załącznik do Uchwały Nr 502/47/IV/2014 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 29.10.2014 roku INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Obowiązek sporządzenia

Bardziej szczegółowo

I Informacje o uczniu (do wypełnienia przez ucznia) Uzupełnij poniższe informacje:

I Informacje o uczniu (do wypełnienia przez ucznia) Uzupełnij poniższe informacje: Kwestionariusz rekrutacyjny do Projektu Klasa BGŻ Rekrutacja na rok szkolny 2013/2014 I Informacje o uczniu (do wypełnienia przez ucznia) Uzupełnij poniższe informacje: Imię/Imiona ucznia Nazwisko Data

Bardziej szczegółowo

Warunki i kryteria rekrutacji do LII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Stanisława Reymonta w Warszawie, ul. Żeromskiego 81

Warunki i kryteria rekrutacji do LII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Stanisława Reymonta w Warszawie, ul. Żeromskiego 81 Warunki i kryteria rekrutacji do LII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Stanisława Reymonta w Warszawie, ul. Żeromskiego 81 Na rok szkolny 2014/2015 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo