POWIATOWY URZĄD PRACY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWIATOWY URZĄD PRACY"

Transkrypt

1 U R Z Ą D P R A C Y POWIATOWY URZĄD PRACY GiŜycku ul.gdańska 11 Ranking zaodó deficytoych i nadyŝkoych poiecie giŝyckim 2010 roku. Część II Absolenci szkół ponadgimnazjalnych GiŜycko październik 2011 rok

2 1. Napły absolentó edług szkół i zaodó 2010 roku 1. W 2010 roku do rejestracji urzędzie pracy zgłosiło się 625 absolentó (osób okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki), tym 326 kobiet. W tej grupie bezrobotnych 274 osoby ( tym 182 kobiety), to absolenci którzy ukończyli naukę omaianym roku. Stanoiły one 43,8% ogółu osób rejestrujących się okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki Absolenci szkół yŝszych Lp Szkoła Zaód Ogółem W tym kobiety 1. Pryatna WyŜsza Szkoła Specjalista administracji publicznej 5 4 Zaodoa GiŜycku 2. Wszechnica Mazurska Wychoaca placókach ośiatoych, 2 2 Olecku ychoaczych i opiekuńczych Nauczyciel ychoania fizycznego 1 1 Praconik socjalny 2 2 Pedagog Uniersytet Warmińsko- Specjalista administracji publicznej 4 4 Mazurski Olsztynie InŜynier systemó i sieci komputeroych 1 0 InŜynier inŝynierii środoiska 3 3 InŜynier geodeta 1 0 InŜynier technologii Ŝyności 1 0 Pedagog 8 7 Socjolog 1 1 Specjalista ochrony środoiska 2 2 Specjalista ds. rachunkoości 1 0 Praconik socjalny 1 1 Historyk 1 0 Dziennikarz 1 0 Ekonomista 1 1 Nauczyciel języka polskiego 1 1 Nauczyciel techniki Olsztyńska Szkoła WyŜsza 5. WyŜsza Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP Olsztynie Teolog 1 1 Kosmetolog 1 1 Nauczyciel ychoania fizycznego 1 1 Fizjoterapeuta 2 1 Ekonomista 1 1 Pedagog 3 0 Specjalista resocjalizacji 1 1 Specjalista zastosoań informatyki 6. Uniersytet Warszaski Pranik legislator 1 1 Specjalista ds. public relations Akademia Wychoania Nauczyciel ychoania fizycznego 1 0 Fizycznego Gdańsku 8. Politechnika Gdańska InŜynier mechanik- technologia mechaniczna Uniersytet Białymstoku Pedagog WyŜsza Szkoła Finansó Specjalista ds. marketingu i handlu 2 1 i Zarządzania Białym- 1 Opracoano na podstaie: danych PUP, informacji pozyskanych ze szkół ponadgimnazjalnych z poiatu giŝyckiego oraz danych z Systemu Informacji Ośiatoej MEN. 2

3 stoku Filolog filologia obcojęzyczna Uniersytet A. Mickieicza Psycholog 1 1 Poznaniu 12. Uniersytet im. M. Kopernika Filolog- filologia polska 1 1 Toruniu Nauczyciel jęz. Angielskiego 1 1 Ekonomista 2 1 Specjalista ds. integracji europejskiej WyŜsza Szkoła Turystyki i Specjalista ds. organizacji usług gastronomicznych, 1 1 Hotelarsta Gdańsku hotelarskich 14. Uniersytet Gdański Pranik legislator Państoa WyŜsza Szkoła Zaodoa Elblągu 16. WyŜsza Szkoła informaty- Filolog 1 1 Ekonomista 1 1 Specjalista ds. marketingu i handlu 1 0 ki i Przedsiębiorczości 17. Olsztyńska WyŜsza Szkoła informatyki i Zarządzania Pozostali specjaliści ds. rynku nieruchomości Specjalista ds. badań społeczno- ekonomicznych Politechnika łódzka InŜynier inŝynierii chemicznej Państoa WyŜsza Specjalista ds. rachunkoości 1 1 Szkoła Zaodoa Nysie 20. Akademia Leona Koźmińskiego Specjalista ds. marketingu i handlu 1 0 Warszaie 21. Mohak College Hamilton InŜynier mechanik- technologia 1 0 Ontario Kanada mechaniczna 22. Politechnika Radomska Artysta grafik WyŜsza Szkoła Administaracji Publicznej Białymstoku Specjalista administracji publicznej Akademia Obrony Narodoej Warszaie 25. Uniersytet Jagieloński Krakoie 26. Krakoska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzeneskiego 27. WyŜsza Szkoła Gospodarki Bydgoszczy Informator słuŝby informacji poietrznej 1 0 Biolog 1 0 Pedagog 1 1 Specjalista ds. organizacji usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych Politechnika Łódzka InŜynier inŝynierii środoiska- gospodarka 1 1 odna i hydrologia 29. WyŜsza Szkoła Lingistyczna Nauczyciel języka niemieckiego 1 1 Częstochoie 30. WyŜsza Szkoła Oficerska Specjalista administracji publicznej 1 1 Szczytnie 31. Uniersytet Pedagogiczny Pedagog 1 1 im. KEN Krakoie 32. WyŜsza Szkoła Kosmetologii i Ochrony Zdroia Białymstoku Fizjoterapeuta Szkoła WyŜsza im. Bogdana Jasińskiego Warszaie InŜynier gospodarki przestrzennej 1 0 RAZEM

4 1.2. Absolenci szkół średnich (technika, szkoły policealne i pomaturalne) Lp Szkoła Zaód Ogółem W tym kobiety 1. Technikum Leśne Ruciane Technik leśnik 2 1 Nida 2. Zespól Szkół Kształtoania Technik architektury krajobrazu 7 6 środoiska i Agrobiz- Technik rybacta śródlądoego 1 0 nesu GiŜycku, ul. Kościuszki Technik inŝynierii środoiska i melio racji Technik agrobiznesu 6 5 Technik budonicta 3 2 Technik rolnik 1 1 Bez zaodu (brak egzaminu zaodoego) Technikum ZDZ Białystoku Technik ekonomista 4 4 z/s GiŜycku 4. Technikum nr 3 GiŜycku, Technik organizacji usług gastrono- 8 7 ul. Kościuszki 3 micznych Kucharz 6 5 Technik hotelarsta 9 8 Bez zaodu (brak egzaminu zaodoego) ZSEiI GiŜycku, ul. Mickieicza Technik elektronik Technik teleinformatyk 2 1 Technik informatyk 6 1 Technik mechatronik 2 0 Technik elektryk 1 1 Technik ekonomista Bez zaodu (brak egzaminu zaodo Technikum przy Zespole Szkół Licealnych i Zaodoych Karoleie ego) Technik Ŝyienia i gospodarsta domoego CKU,PiDN GiŜycku Technik administracji Technikum Leśne BiałoieŜy Technik leśnik Szkoła Policealna im. Opiekun medyczny 4 4 Hanny Chrzanoskie Ratonik medyczny 4 2 GiŜycku, ul. Sikorskiego 3 Technik masaŝysta 2 2 Technik usług kosmetycznych 1 1 Bez zaodu (brak egzaminu zaodoego) Zaoczna Policealna Szkoła Kosmetyczka 1 1 Cosinus Olsztynie 11. Szkoła Policealna Ełku Technik farmacji 2 2 Technik masaŝysta 1 1 Opiekunka dziecięca Technikum nr 4 Ełku Technik organizacji usług gastronomicznych Szkoła Policealna ZDZ Technik informatyk 1 0 Białystok /GiŜycko Technik ekonomista Technikum nr 2 Kętrzynimicznych Technik organizacji usług gastrono Zespół szkół nr 5 Ełku Technik ekonomista 1 0 RAZEM

5 1.3. Licea Ogólnokształcące Lp Szkoła Zaód Ogółem W tym kobiety 1. I Liceum Ogólnokształcące Bez zaodu` 6 3 GiŜycku 2. II Liceum Ogólnokształcące Bez zaodu GiŜycku 3. Katolickie Liceum Ogólnokształcące Bez zaodu 3 2 GiŜycku 4. Liceum Ogólnokształcące Bez zaodu 8 3 dla Dorosłych ZDZ Białystok 5. Samorządoe Liceum Bez zaodu 3 3 Ogólnokształcące Zespole Szkół Ogólnokształcących Wydminach 6. Liceum Ogólnokształcące Bez zaodu 1 1 Piszu 7. IV Liceum Ogólnokształcące Bez zaodou 2 2 im. M. Skłodoskiej Curie Olsztynie 8. I Liceum ogólnokształcące Bez zaodu 1 0 Łodzi RAZEM Szkoły Zasadnicze Zaodoe Lp Szkoła Zaód Ogółem W tym 2 1 Zasadnicza Szkoła Zaodoa nr 2 GiŜycku, ul. Kościuszki kobiety Cukiernik 3 2 Fryzjer 3 3 Mechanik pojazdó samochodoych 10 0 Piekarz 2 0 Stolarz 4 0 Ślusarz 1 0 Tapicer 1 0 Monter- elektronik 1 0 Kucharz małej gastronomi 6 2 Mechanik pojazdó samochodoych 1 0 Zasadnicza Szkoła Zaodoa nr 5 przy CKU,PiDN Fryzjer 1 1 GiŜycku, ul. Smętka 5 Sprzedaca 1 1 RAZEM

6 Rejestracja "absolentó 2010" szkół ponadgimnazajlnych g ykształcenia 12% 15% 32% 41% yŝsze średnie techniczne ogólnokształcące zasadnicze zaodoe absolenci szkół ponadgimnazjalnych [g szkół] Absolenci rejestrujący się 2009 roku % udział ogólnej liczbie zarejestroanych Absolenci rejestrujący się 2010 roku % udział ogólnej liczbie zarejestroanych [+/-] skaźnik zmian pkt% WyŜsze , ,8-2,5 Średnie techniczne (technika, licea zaodoe i , ,6 + 2,9 szkoły policealne) Licea ogólnokształcące 48 16, ,6-1,4 Zaodoe 33 11, ,0 + 1,0 RAZEM

7 2. Bezrobocie śród absolentó szkół ponadgimnazjalnych z terenu poiatu giŝyckiego- g zaodó roku oraz przeidyana ich liczba roku W 2010 roku do rejestracji urzędzie pracy zgłosiło się 176 absolentó szkół ponad gimnazjalnych z poiatu giŝyckiego ( tym 112 kobiet). Stanoili oni 64,2% ogólnego napłyu do eidencji osób kończących naukę 2010 roku. Zarejestroani absolenci szkół ponad gimnazjalnych Wyszczególnienie tym ze szkół poiecie gi- Ogółem Kobiety Ŝyckim Ogółem Kobiety Szkoły yŝsze Szkoły średnie (technika, licea zaodoe, szkoły policealne) Licea ogólnokształcące Zasadnicze szkoły zaodoe RAZEM Szkoły yŝsze W poiecie giŝyckim naukę szkole yŝszej 2010 roku ukończyło 62 absolentó. Wszyscy absolenci ukończyli naukę jedynej tego typu placóce na terenie poiatu - Pryatnej WyŜszej Szkole Zaodoej GiŜycku. Do rejestracji zgłosiło 5 osób, które stanoiły 8,1% absolentó tej uczelni. W rejestrach urzędu pracy na koniec omaianego roku pozostaało 4 absolentó, którzy stanoili 6,5% ogólnej liczby osób po zakończeniu nauki PWSZ. Według prognoz 2011 roku mury giŝyckiej uczelni opuści 140 absolentó. Lp Naza szkoły Kod zaodu Naza zaodu Absolenci z absolenci zarejestroani absolenci zarejestroani końcu Przeidyana liczba absolentó 2011r. [%] skaźnik pozostaania bezrobociu (kol.7 : kol.6) Pryatna WyŜsza Specjalista administracji publicznej Szkoła Zaodoa ,0 GiŜycku Pielęgniarka X RAZEM ,0 2 Opracoano na podstaie informacji złoŝonych przez szkoły ponadgimnazjalne z poiatu giŝyckiego oraz dane z Systemu Informacji Ośiatoej MEN. 7

8 2.2. Szkoły średnie techniczne (technika, licea zaodoe, szkoły policealne) W 2010 roku naukę giŝyckich szkołach średnich technicznych ukończyły 424 osoby. Do bezrobocia trafiły 102 osoby, które stanoiły 24,1%. absolentó. W rejestrach urzędu pracy na koniec omaianego roku pozostaało 65 osób, które stanoiły 63,7% ogólnej liczby absolentó zarejestroanych po ukończeniu nauki omaianym typie szkół. Najliczniejsza ich grupa ukończyła naukę Technikum przy Zespół Szkół Kształtoania Środoiska i Agrobiznesu GiŜycku, tj. 116 osób, które stanoiły 27,4% ogółu kończących naukę omaianych szkołach. W 2011 roku naleŝy spodzieać się napłyu na rynek pracy 317 absolentó szkół średnich technicznych Naza zaodu Lp Naza szkoły Kod zaodu Absolenci z absolenci zarejestroani absolenci zarejestroani końcu Przeidyana liczba absolentó końcu 2011r. 8 [%] skaźnik pozostaania bezrobociu (kol.7 : kol.6) Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. KEN GiŜycku, ul. Mickieicza 27 Technikum przy Zespół Szkół Kształtoania Środoiska i Agrobiznesu GiŜycku, ul. Kościuszki 23 Zespół Szkół Zaodoych Gi- Ŝycku- Technikum nr 3, ul. Kościuszki Technik elektryk bd X Technik elektronik bd 100, Technik informatyk bd 83, Technik ekonomista bd 92, Technik teleinformatyk bd X Technik mechatronik bd X Bez zaodu (brak egzaminu zaodoego) X 100,0 Technik inŝynierii środoiska i melioracji , ,0 agrobiz- Technik nesu Technik rybacta śródlądoego X Technik budonicta , Technik rolnik X Technik architektury krajobrazu ,0 Bez zaodu (brak egzaminu zaodoego) X x Kucharz , Technik hotelarsta ,0 Technik organizacji usług gastro ,0 nomicznych

9 Szkoła Policealna im. H. Chrzanoskiej GiŜycku Technikum ZDZ Białymstoku z/s GiŜycku Szkoła policealna dla Dorosłych ZDZ Białystok Z/S Gi- Ŝycko, ul. Kopernika 5 CKU, PiDN Gi- Ŝycku Policealne Studium Zaodoe Gi- Ŝycku, ul. Kopernika Bez zaodu x x Technik masaŝysta , Ratonik medyczny , Opiekun medyczny , Technik usług kosmetycznych X Bez zaodu (niezdany egzamin x 100,0 zaodoy) Technik ekonomista Technik ekonomista informa- Technik tyk admini- Technik stracji informa- Technik tyk bd X bd 100, bd X X bd X RAZEM , Licea ogólnokształcące Na podstaie pozyskanych danych, naleŝy stierdzić, Ŝe 2010 roku naukę liceach ogólnokształcących poiatu giŝyckiego ukończyło 394 absolentó, z których do rejestracji urzędzie pracy zgłosiło się 36 osób, tj. 9,1%. Na koniec omaianego roku pozostaało bezrobociu 32 absolentó, którzy stanoili 8,1% ogólnej liczby osób zarejestroanych po ukończeniu nauki omaianym typie szkół. Najliczniejsza grupa absolentó ukończyła naukę I Liceum Ogólnokształcącym im. W. Kętrzyńskiego GiŜycku, tj. 170 osób, które stanoiły 43,2% ogółu kończących naukę omaianym typie szkół. W 2011 roku prognozoany jest napły na rynek pracy 357 absolentó liceó ogólnokształcących. Naza zaodu Lp Naza szkoły Kod zaodu Absolenci z absolenci zarejestroani absolenci zarejestroani końcu Przeidyana liczba absolentó końcu 2011r. 9 [%] skaźnik pozostaania bezrobociu (kol.7 : kol.6) I Liceum Ogólnokształcące im. W. Kętrzyńskiego GiŜycku Bez zaodu ,0

10 II Liceum Ogólnokształcące im. G. Gizeiusza Gi- Ŝycku Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ Białystok z/s GiŜycko Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Ś. Brunona GiŜycku, ul Kopernika 7 Samorządoe Liceum Ogólnokształcące Zespole Szkół Ogólnokształcących Wydminach Bez zaodu , Bez zaodu , Bez zaodu , Bez zaodu ,0 RAZEM , Zasadnicze szkoły zaodoe W 2010 roku naukę zasadniczych szkołach zaodoych ukończyło 129 absolentó, z których zarejestroały się 33 osoby, tj. 25,6% W rejestrach urzędu pracy na koniec omaianego roku pozostaało 30 absolentó, którzy stanoili 23,3% ogólnej liczby osób kończących naukę szkołach zaodoych. Najliczniejsza grupa absolentó ukończyła naukę ZSZ nr 2 przy Zespole Szkół Zaodoych GiŜycku, tj. 96 osób, które stanoiły 74,4% ogółu kończących naukę szkołach zaodoych. W 2011 roku naleŝy spodzieać się napłyu na rynek pracy 126 absolentó szkół zaodoych. 1. Naza zaodu Lp Naza szkoły Kod zaodu Absolenci z absolenci zarejestroani absolenci zarejestroani końcu Przeidyana liczba absolentó końcu 2011r. 10 [%] skaźnik pozostaania bezrobociu (kol.7 : kol.6) Zasadnicza Szkoła Zaodoa nr 2 przy Zespole Szkół Zaodoych GiŜycku Kucharz małej gastronomii ,0 Fryzjer Sprzedaca , X Murarz X Blacharz samochodoy X Mechanik pojazdó samochodo ,00 ych Cukiernik , Piekarz , Stolarz ,0

11 Ślusarz X Elektromechanik X Monter elektronik X Operator obrabiarek skraających X Tapicer X Rzeźnik ędliniarz X Mechanik pojazdó samochodoych , Zasadnicza Szkoła Zaodoa nr 5 przy CKU,PiDN GiŜycku, ul. Smętka 5 Zasadnicza Szkoła Zaodoa nr 4 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychoaczym GiŜycku, ul. Białostocka Sprzedaca , Kucharz małej gastronomii X Malarz- tapeciarz X Elektromechanik X Fryzjer , Kominiarz X Murarz X Rolnik produkcji roślinnej i zierzęcej [zaód X szkolny: rolnik] Kucharz małej gastronomii X Fryzjer X Piekarz X Tapicer X Praconik pomocniczy obsługi X hoteloej Stolarz X Mechanik pojazdó samochodo X ych RAZEM ,0 Analiza uzyskanych danych ze szkół ponadgimnazjalnych poiatu giŝyckiego, pozala stierdzić, Ŝe 2010 roku naukę ukończyło 1009 absolentó, tj. o 14,3% mniej niŝ 2009 roku. W rejestrach urzędu pracy na koniec omaianego roku pozostaało 131 absolentó tych szkół, którzy stanoili 13,0% ogólnej liczby osób kończących naukę poiecie giŝyckim i chodzących na rynek pracy. Najliczniejsza grupa absolentó ukończyła naukę szkołach średnich zaodoych- 424 osoby, które stanoiły 42,0% ogółu absolentó szkół ponadgimnazjalnych z poiatu gi- Ŝyckiego. Zarejestroani bezrobotni końcu 2010 roku z tego typu szkół stanoili 15,3% ogólnej liczby omaianej grupy absolentó. W 2011 roku prognozoany jest napły na rynek pracy 940 absolentó, tj. o 9,2% mniej niŝ 2010 roku. 11

12 Wyszczególnienie Absolenci szkół ponadgimnazjalnych z poiatu gi- Ŝyckiego kończący naukę absolenci szkół ponadgimnazjalnych z terenu poiatu giŝyckiego zarejestroani końcu Przeidyana liczba absolentó szkół ponad gimnazjalnych z poiatu giŝyckiego końcu 2011r. [%] udział bezrobotnych absolentó ogólnej ich liczbie (kol.3 : kol.2) Szkoły yŝsze ,5 Szkoły średnie techniczne (technika, licea zaodoe, policealne): ,3 Licea ogólnokształcące ,1 Zasadnicze szkoły zaodoe ,3 RAZEM ,0 Absolenci szkół ponadgimnazajlnych z poiatu giŝyckiego g typó szkół 2010 roku i prognoza na 2011 rok yŝsze średnie techniczne ogólnokształcące zasadnicze zaodoe

13 PODSUMOWANIE Napły absolentó szkół ponadgimnazjalnych do bezrobocia był o 8,7% yŝszy niŝ 2009 roku ( 2009r osób, osób). Udział noych rejestracji osób kończących naukę, yłącznie omaianym roku zmniejszył się o 8,7% porónaniu do danych z 2009 roku ( 2009r osób, osoby). W omaianym roku na rynku pracy pojaiło się 1009 absolentó szkół ponadgimnazjalnych kształcących się na terenie poiatu giŝyckiego. Do rejestró urzędu pracy trafiło jedynie 17,4% absolentó, tj. 176 osób. Na koniec roku pozostaało z tej grupy rejestrach 74,4% absolentó, tj. 131 osób ( 2009r. odpoiednio: - 72,4%, 134 osoby). Porónując dane dotyczące rejestrujących się urzędzie absolentó szkół ponadgimnazjalnych z poiatu giŝyckiego, do danych z ubiegłego roku naleŝy zauaŝyć, Ŝe zmniejszyła się liczba kończących naukę szkołach yŝszych o 44,4%, szkołach średnich technicznych o 2,9% (ta grupa zaiera rónieŝ osoby, które nie zdały egzaminu zaodoego). Po raz pierszy końcu omaianego roku, eidencji bezrobotnych- nie było tegorocznych absolentó takich kierunkó jak np. tech. elektryk, tech. teleinformatyk, czy tech. mechatronik. Trzy szkoły poiatu giŝyckiego kształcą technikó ekonomistó. W 2010 roku absolentó tego kierunku było 45, z których zarejestroało się 40%, tj. 18 osób. Na koniec roku rejestrach pozostaało jeszcze 13 osób, tj. 72,2% zarejestroanych absolentó. Najliczniejsza ich grupa opuściła mury Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych, tj. 27 osób, z których do rejestracji trafiło 12 absolentó. Na koniec roku jeszcze 11 z nich pozostaało rejestrach urzędu. RónieŜ trzy szkoły poiatu giŝyckiego kształcą młodzieŝ zaodzie technik informatyk. W 2010 roku absolentó kończących naukę na tym poziomie było 40, z których do rejestracji trafiło 7 osób, tj. 17,5%. Na koniec roku pozostaało bezrobociu jeszcze 5 z nich, tj. 71,4%. W tym kierunku najięcej absolentó ypuścił na rynek Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych, tj. 26 osób, z których do rejestracji urzędzie pracy trafiło 6 absolentó, tj. 23,1%. 13

14 W porónaniu z 2009 rokiem nastąpił spadek absolentó liceó ogólnokształcących o 23,4%. Natomiast śród absolentó szkół zaodoych ystąpił ponad 37% zrost rejestrujących się. Die szkoły zaodoe poiatu giŝyckiego kształcą mechanikó pojazdó samochodoych. W 2010 roku absolentó tego kierunku było 29, z których zarejestroało się 37,9%, tj. 11 osób. Na koniec roku rejestrach pozostaało jeszcze 10 osób, tj. 90,9% zarejestroanych absolentó. Najliczniejsza ich grupa opuściła mury ZSZ Nr 2, tj. 27 osób, z których do rejestracji trafiło 10 absolentó. Na koniec roku jeszcze 9 z nich pozostaało rejestrach urzędu. Kolejne trzy szkoły poiatu giŝyckiego kształcą młodzieŝ zaodzie: kucharz małej gastronomii. W 2010 roku absolentó kończących naukę na tym poziomie było 29, z których do rejestracji trafiło 6 osób, tj. 20,7%. Na koniec roku szyscy pozostaali bezrobociu. W tym kierunku najięcej absolentó ypuściła na rynek ZSZ Nr 2, tj. 18 osób, z których do rejestracji urzędzie pracy trafiło 6 absolentó, tj. 33,3%. W porónaniu z końcem 2009 roku skaźnik pozostaania bezrobociu, absolentó szkół ponadgimnazjanych, zrósł grupach osób kończących naukę liceach ogólnokształcących (25,2 pkt proc.) i szkołach zaodoych (7,7 pkt proc). W przypadku szkół zaodoych ziększający się skaźnik pozostaania bezrobociu na koniec roku, moŝe skazyać na obniŝenie poziomu kształcenia uniemoŝliiającego skuteczne ejście absolentó na rynek pracy, zględnie niedostosoanie kierunkó kształcenia do potrzeb rynku pracy. Natomiast spadek odnotoano śród absolentó szkoły yŝszej (o 8,9 pk proc) oraz szkół średnich technicznych (o 8,7 pkt proc.). Poraca problem kształcenia zaodach nadyŝkoych, co utrudnia młodzieŝy znalezienie zatrudnienia yuczonym zaodzie, dotyczy to szczególności zaodó: specjalista administracji publicznej, technik hotelarsta, technik rolnik, technik Ŝyienia i gospodarsta domoego, technik elektryk, technik inŝynierii środoiska i melioracji, technik rybacta śródlądoego oraz technik agrobiznesu. Ponadto 2010 roku zaodach, których kształcona była młodzieŝ poiecie gi- Ŝyckim ystąpiły najliczniejsze napłyy do eidencji osób bezrobotnych, a takŝe przez cały rok utrzymyały się najyŝsze skaźniki bezrobocia. W szczególności 14

15 dotyczy to zaodó: sprzedaca, technik ekonomista, technik agrobiznesu, ratonik medyczny, technik masaŝysta, i specjalista administracji publicznej. W końcu omaianego okresu eidencji urzędu pozostaało o 16,5% mniej bezrobotnych absolentó szkół ponadgimnazjalnych, niŝ analogicznym okresie 2009 roku ( końcu 2009r osób, końcu osób). Bezrobocie na koniec śród absolentó szkół, yłącznie z terenu poiatu giŝyckiego, nieznacznie zmniejszyło się o 2,2% porónaniu z końcem 2009 roku. Rynek pracy poiecie giŝyckim jest nasycony młodzieŝą, która nieśiadomie i często nietrafnie, dokonała yboru kształcenia. Posiada zaód, którego nie akceptuje oraz nie zamierza ykonyać. Młodzi ludzie nie podejmują próby analizy posiadanych predyspozycji i zainteresoań zaodoych przed yborem przyszłej profesji. Z opinii doradcó zaodoych, na podstaie rozmó z absolentami ynika, iŝ system kształcenia praktycznego szkołach zaodoych, nie umoŝliia nabycia umiejętności praktycznych, podczas nauki szkole. Wielokrotnie, zadania ykonyane trakcie praktyki zaodoej, odbiegają od profilu kształcenia ucznia. Absolenci szkół zaodoych, nie posiadają rónieŝ upranień umoŝliiających im podjęcie pracy określonym zaodzie np. technik elektryk brak upranień SEP. Młodzi ludzie nie zdają, bądź rezygnują z przystąpienia do egzaminu zaodoego/czeladniczego, a ziązku z tym, nie mogą ykonyać yuczonego zaodu. Nieątpliie, ograniczone umiejętności praktyczne oraz brak ymaganych upranień, mają ziązek z nieielkim zainteresoaniem ze strony pracodacó do zatrudniania absolentó. 15

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY U R Z Ą D P R A C Y POWIATOWY URZĄD PRACY GiŜycku ul.gdańska 11 Ranking zaodó deficytoych i nadyŝkoych poiecie giŝyckim 2008 roku. Część II Absolenci szkół ponadgimnazjalnych GiŜycko rzesień 2009 rok 1.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY U R Z Ą D P R A C Y POWIATOWY URZĄD PRACY GiŜycku ul.gdańska 11 Ranking zaodó deficytoych i nadyŝkoych poiecie giŝyckim 2011 roku. Część II Absolenci szkół ponadgimnazjalnych i yŝszych GiŜycko sierpień

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY U R Z Ą D P R A C Y POWIATOWY URZĄD PRACY GiŜycku ul.gdańska 11 Ranking zaodó deficytoych i nadyŝkoych poiecie giŝyckim 2012 roku. Część II Absolenci szkół ponadgimnazjalnych i yŝszych GiŜycko sierpień

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY U R Z Ą D P R A C Y POWIATOWY URZĄD PRACY GiŜycku ul.gdańska 11 Ranking zaodó deficytoych i nadyŝkoych poiecie giŝyckim 2009 roku. Część II Absolenci szkół ponadgimnazjalnych GiŜycko lipiec 2010 rok 1.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY U R Z Ą D P R A C Y POWIATOWY URZĄD PRACY ul.gdańska 11 Ranking zaodó deficytoych i nadyŝkoych poiecie giŝyckim 2013 roku. Część II szkół ponadgimnazjalnych i yŝszych GiŜycko lipiec 2014 rok 1. Napły absolentó

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU Część II (prognoza) Grajewo, lipiec 2012 roku 1 WSTĘP Niniejszy raport jest drugą częścią

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2011 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2011 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2011 ROK (UZUPEŁNIENIE) Lipiec 2012 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Na

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH. I NADWYśKOWYCH. W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU. Część II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH. I NADWYśKOWYCH. W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU. Część II RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU Część II POWIATOWY URZĄD PRACY W SKARśYSKU-KAMIENNEJ ul. 1 MAJA 105 26-110 SKARśYSKO-KAMIENNA SkarŜysko-Kamienna, sierpień

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE LIMANOWSKIM CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE LIMANOWSKIM CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE LIMANOWSKIM CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA SIERPIEŃ 2011 Celem badania jest uzyskanie informacji o liczbie absolwentów według zawodów, którzy ukończyli szkołę

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM W 2010 ROKU Część

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka tel. (085) 7229010, fax (085) 722901; e-mail: biso@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka tel. (085) 7229010, fax (085) 722901; e-mail: biso@praca.gov.pl URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 4, 16-1 Sokółka tel. (85) 791, fax (85) 791; e-mail: biso@praca.gov.pl CZĘŚĆ II RAPORTU ZA 8 ROK Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013 Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013 Analiza ilościowa absolwentów szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół wyższych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 203 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI Kościerzyna, lipiec 204 r. 2 POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 POWIATOWY URZĄD PRACY w ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Rok 2013 część druga Tabela nr 1. Stan bezrobocia w PUP Szczecin

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW II/P/2012

MONITORING ZAWODÓW II/P/2012 Powiatowy Urząd Pracy w 77-300 Człuchów ul. Jerzego z Dąbrowy 1a woj. pomorskie Tel. (0-59) 83 43442, 83 43443 Fax (0-59) 83 43441 e-mail: gdcz@praca.gov.pl www.pupczluchow.pl NIP 843-10-71-368 URZĄD PRACY

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) , fax ,

POWIATOWY URZĄD PRACY OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) , fax , POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM W 2011 ROKU Część

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI) MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, lipiec 2012 1 Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu analizując sytuację na lokalnym

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIALSKIM I MIEŚCIE BIAŁA PODLASKA W 2007 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIALSKIM I MIEŚCIE BIAŁA PODLASKA W 2007 ROKU URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁEJ PODLASKIEJ ul. Brzeska, - Biała Podlaska, tel. (-8) 4-8-74, 4-8-68 fax. 4-86-67 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIALSKIM I MIEŚCIE BIAŁA

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIM Część druga raportu za 2008 rok

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIM Część druga raportu za 2008 rok Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu ul. Szosa Rypińska 26; 87-400 Golub-Dobrzyń; tel./fax (056) 683-52-30 do 33 e-mail: sekretariat@pupcgd.drl.pl togo@praca.gov.pl www.pup-golub-dobrzyn.pl MONITORING

Bardziej szczegółowo

Analiza absolwentów zarejestrowanych w PUP w Suwałkach w roku 2012

Analiza absolwentów zarejestrowanych w PUP w Suwałkach w roku 2012 Analiza absolwentów zarejestrowanych w PUP w w roku 2012 W 2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w zarejestrowanych było 343 absolwentów: 201 absolwentów z powiatu miasta Suwałki (58,86% ogółu zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE) Sierpień 2008 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 POWIATOWY URZĄD PRACY w ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Rok 2010 część druga Tabela nr 1. Stan bezrobocia w PUP Szczecin

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE BIALSKIM I MIEŚCIE BIAŁA PODLASKA W 2011 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE BIALSKIM I MIEŚCIE BIAŁA PODLASKA W 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁEJ PODLASKIEJ URZĄD PRACY ul. Brzeska, -5 Biała Podlaska, tel. 5, fax 5 57 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE BIALSKIM I MIEŚCIE BIAŁA PODLASKA W ROKU

Bardziej szczegółowo

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI Kościerzyna, sierpień 2012 r. 2 POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W OLEŚNICY ul.wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica, tel. (71) 314-20-89, 314-32-76, fax: wew 281. e'mail: wrol@praca.gov.pl www.pup-olesnica.prv.pl NIP: 911-17-40-383, Regon: 932106659

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) , fax ,

POWIATOWY URZĄD PRACY OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) , fax , POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM W 2012 ROKU

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW II/P/2013

MONITORING ZAWODÓW II/P/2013 Powiatowy Urząd Pracy w 77-300 Człuchów ul. Jerzego z Dąbrowy 1a woj. pomorskie Tel. (0-59) 83 43442, 83 43443 Fax (0-59) 83 43441 e-mail: gdcz@praca.gov.pl www.pupczluchow.pl NIP 843-10-71-368 URZĄD PRACY

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIALSKIM I MIEŚCIE BIAŁA PODLASKA W 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIALSKIM I MIEŚCIE BIAŁA PODLASKA W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁEJ PODLASKIEJ URZĄD PRACY ul. Brzeska, - Biała Podlaska, tel., fax MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIALSKIM I MIEŚCIE BIAŁA PODLASKA W ROKU CZĘŚĆ II

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 POWIATOWY URZĄD PRACY w ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Rok 2009 część druga Tabela nr 1. Stan bezrobocia w PUP Szczecin

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim RAPORT ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300 Lębork Badanie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW II/P/2011

MONITORING ZAWODÓW II/P/2011 Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie 77-3 Człuchów ul. Jerzego z Dąbrowy 1a woj. pomorskie Tel. (-59) 83 43442, 83 43443 Fax (-59) 83 43441 e-mail: gdcz@praca.gov.pl www.pupczluchow.pl NIP 843-1-71-368 URZĄD

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4 Badanie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ. KS.PP. 0700-04/11 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, lipiec 2011 r. I Struktura zawodowa

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE BIALSKIM I MIEŚCIE BIAŁA PODLASKA W 2010 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE BIALSKIM I MIEŚCIE BIAŁA PODLASKA W 2010 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁEJ PODLASKIEJ URZĄD PRACY ul. Brzeska, -5 Biała Podlaska, tel. 8-5-, fax. 8-5-57 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE BIALSKIM I MIEŚCIE BIAŁA PODLASKA

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2008 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2008 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II Analiza sytuacji absolwentów 2008 na lokalnym rynku pracy -Sierpień

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM W 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Lipowa 18 b, 69-200 Sulęcin, 095 755 23 36, 095 755 36 44 www.pupsulecin.pl e-mail: sekretariat@pupsulecin.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE) Lipiec 2014 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Na

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach

Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2009 ROK część II dotycząca absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w 2009 r. w powiecie starachowickim Na terenie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU. (RAPORT-II CZ.)

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU. (RAPORT-II CZ.) KS.PP.0700/04/08 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU. (RAPORT-II CZ.) Wałbrzych, sierpień 2008 Struktura zawodowa absolwentów

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300 Lębork Badanie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA OPRACOWANIE DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZĘSTOCHOWIE (MIASTO CZĘSTOCHOWA) Kraków

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2012 rok dla powiatu sochaczewskiego

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2012 rok dla powiatu sochaczewskiego w w w. b i o s t a t. c o m. p l Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2012 rok dla powiatu sochaczewskiego Część druga prognostyczna Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie Spis treści

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim w 2012 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim w 2012 roku POWIATOWY URZĄD PRACY Wolności 29a, 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (62) 73-73-200 fax (62) 73-73-202 e-mail: poow@praca.gov.pl http://www.pup.ostrowwlkp.pl Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PLESZEWSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II Pleszew, lipiec 2013 1 Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o

Bardziej szczegółowo

Kartuzy, sierpień 2013 r.

Kartuzy, sierpień 2013 r. II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KARTUZACH W 2012 ROKU Kartuzy, sierpień 2013 r. Spis treści WSTĘP I. Analiza absolwentów szkół wyższych według

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE DĘBICKIM ZA 2012 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE DĘBICKIM ZA 2012 r. Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE DĘBICKIM ZA 2012 r. CZĘŚĆ DRUGA ABSOLWENCI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATU DĘBICKIEGO Lipiec 2013 SPIS TREŚCI Wstęp...3

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2011 ROKU - CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2011 ROKU - CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Powiatowy Urząd Pracy w Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: sekretariat@pup.malbork.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2012 ROKU - CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2012 ROKU - CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Powiatowy Urząd Pracy w Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: sekretariat@pup.malbork.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ. KS.PP. 0700-02/09 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, lipiec 2010 r. I Struktura zawodowa

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2011 roku. część prognostyczna

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2011 roku. część prognostyczna Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2011 roku część prognostyczna LIPIEC 2012 Analiza absolwentów na terenie miasta Legnicy i powiatu legnickiego została podzielona zgodnie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. na rok szkolny 2015/2016

Sprawozdanie. na rok szkolny 2015/2016 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wydział Rozwoju Edukacji Sprawozdanie z rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w województwie pomorskim na rok szkolny 2015/2016 Opracowała st. wizytator Ewa Kobylińska- Panylik

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU CPA.023-1/6/13 kat. A Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Białystok i powiecie białostockim w 2013 r. cz. II - prognostyczna Białystok 2013 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w II półroczu 2010 roku. Część II Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w II półroczu 2010 roku. Część II Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 19, 32-800 Brzesko tel. 663-05-22, 663-05-46, 686-36-44 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl ANALIZA PÓŁROCZNA Monitoring zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych nadwyżkowych - absolwenci zarejestrowani w PUP w roku 2007

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych nadwyżkowych - absolwenci zarejestrowani w PUP w roku 2007 Aneks do monitoringu zawodów deficytowych nadwyżkowych - absolwenci zarejestrowani w PUP w roku 2007 I. Analiza absolwentów zarejestrowanych w PUP w roku 2007 W 2007 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW W POWIECIE BIALSKIM W 2009 ROKU

MONITORING ZAWODÓW W POWIECIE BIALSKIM W 2009 ROKU URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁEJ PODLASKIEJ ul. Brzeska, - Biała Podlaska, tel. (-8), fax. 7 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE BIALSKIM I MIEŚCIE BIAŁA PODLASKA W 9 ROKU

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWDÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W 2012 ROKU

MONITORING ZAWDÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W 2012 ROKU MONITORING ZAWDÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W 202 ROKU część II prognostyczna (dotycząca absolwentów szkół ponadgimnazjalnych) Myślenice, lipiec 203r. Spis treści I. Wstęp....

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2013 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w 2010 roku w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim

INFORMACJA. o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w 2010 roku w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim 18-400 Łomża, ul. Nowa 2, tel. fax (86) 216-44-95, (86) 473-71-20, (86) 473-71-21, (86) 473-71-22, www.oke.lomza.pl e-mail: sekretariat@oke.lomza.pl INFORMACJA o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KWIDZYŃSKIM ZA 2012 ROK CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Lipiec 2013 Spis

Bardziej szczegółowo

Łomża, 29 sierpnia 2014 r.

Łomża, 29 sierpnia 2014 r. Łomża, 29 sierpnia 2014 r. Informacja o zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w okresie od czerwca do sierpnia 2014 roku W województwie warmińsko-mazurskim do egzaminu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2012 INFORMACJA O WYNIKACH 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PLESZEWSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II Pleszew, lipiec 2012 1 Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Kraków 2012 Spis treści Wstęp... 3 Bezrobotni absolwenci wg zawodów... 3 Tegoroczni

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWDÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W 2013 ROKU

MONITORING ZAWDÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W 2013 ROKU MONITORING ZAWDÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W 2013 ROKU część II prognostyczna (dotycząca absolwentów szkół ponadgimnazjalnych) Myślenice, lipiec 2014r. Spis treści I. Wstęp....

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA W 2011 ROKU OPRACOWANIE

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA W 2011 ROKU OPRACOWANIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA W 2011 ROKU OPRACOWANIE CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Kraków 2012 Spis treści Wstęp... 3 Bezrobotni absolwenci wg zawodów... 3 Tegoroczni i przyszłoroczni

Bardziej szczegółowo

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012 OKE w Jaworznie Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Sesja 122 1 Egzamin zawodowy w liczbach OKE w Jaworznie Egzamin potwierdzający

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II Powiatowy Urząd Pracy 43 400 Cieszyn, ul. Kochanowskiego 8 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II Cieszyn, 31.08.2009 1. WSTĘP W dobie gospodarki rynkowej

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM RAPORT POWIATOWY ZA ROK 2011 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Lipiec 2012 Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300

Bardziej szczegółowo

w powiecie trzebnickim w 2013 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim

w powiecie trzebnickim w 2013 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim URZĄD PRACY Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w 2013 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Trzebnica, lipiec 2014 Opracowanie: Mirosława Szczepaniak Monika Wilk 1 WSTĘP:

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PSZCZYŃSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PSZCZYŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PSZCZYNIE CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Dworcowa 23, 43 200 Pszczyna tel. 32 2104720; 32 2104632 fax 32 4490620 www.pup-pszczyna.pl pup@pup-pszczyna.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim w 2011 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim w 2011 roku POWIATOWY URZĄD PRACY w Ostrowie Wolności 29a, 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (62) 735-43-11, (62) 73-73-200 fax (62) 73-73-202 e-mail: poow@praca.gov.pl http://www.pup.ostrowwlkp.pl Monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH za 2009r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH za 2009r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH za 2009r. Część II absolwenci szkół ponadgimnazjalnych Jaworzno, lipiec 2010r. Wstęp Niniejsze opracowanie stanowi uzupełnienie Rankingu zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-501 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KWIDZYŃSKIM ZA 2011 ROK CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Lipiec 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2009 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2011 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2011 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Łączna 28, 34-300 Żywiec telefon: (33) 475-75-00, fax: (33) 475-75-51 www.pup.zywiec.pl, e-mail: kazy@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2015 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach

Informacja o wynikach EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2010 Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim

Aktualny stan szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim Powiat Malborski Aktualny stan szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim Rodzaje szkół funkcjonujących cych w powiecie malborskim: 1. Publiczne szkoły ponadgimnazjalne: - dla młodziem odzieŝy y (dzienne)

Bardziej szczegółowo

2. Zdawalność egzaminu

2. Zdawalność egzaminu W tabelach w tej części przedstawiono ilościowe rozliczenie zdawalności egzaminu zawodowego tj. liczby tych, którzy do egzaminu (etapu egzaminu) i tych którzy zdali egzamin (etap) w poszczególnych zawodach.

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35; 84-300 Lębork tel. (59) 862-37-28 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM RAPORT POWIATOWY ZA II PÓŁROCZE 2010 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

Bardziej szczegółowo

Część II Prognostyczna

Część II Prognostyczna POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM Część II - Analiza absolwentów szkół w 2011 roku Sierpień 2012 1 1.

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok dla powiatu sochaczewskiego

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok dla powiatu sochaczewskiego w w w. b i o s t a t. c o m. p l Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok dla powiatu sochaczewskiego Część druga prognostyczna Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie Spis treści

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE PARCZEWSKIM W 2011 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE PARCZEWSKIM W 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W PARCZEWIE URZĄD PRACY MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE PARCZEWSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II RAPORTU ROCZNEGO ( PROGNOSTYCZNA ) PARCZEW LIPIEC 2012 roku Spis

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM W 2009 ROKU Część

Bardziej szczegółowo

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8%

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8% Sytuacja młodzieży na regionalnym rynku pracy Liczba bezrobotnych 250 000 50 000 Młodzież wśród ogółu bezrobotnych 43 913 Liczba bezrobotnych VIII. 2009 r. 20,1% 200 000 40 000 VI. 2009 r. I. 2009 r. 19,7%

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZARNKOWSKO TRZCIANECKIM W 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZARNKOWSKO TRZCIANECKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W CZARNKOWIE ul. Przemysłowa 2a, 64-700 Czarnków MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZARNKOWSKO TRZCIANECKIM W 2013 ROKU Czarnków, 21 lipca 2014 2 Wstęp Monitoring

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009. Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009. Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009 Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2009r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2009r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: 055 276 22 50, fax: 055 276 33 74 www. pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE stara formuła egzaminu zawodowego SESJA_LATO_2014 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu zawodowego 2009 WSZYSTKIE PLACÓWKI (powiat brzeski)

Wyniki egzaminu zawodowego 2009 WSZYSTKIE PLACÓWKI (powiat brzeski) Wyniki egzaminu zawodowego 2009 WSZYSTKIE PLACÓWKI (powiat brzeski) TECHNIK MECHANIK ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 IM, MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W BRZEGU 15 53,3 TECHNIK INFORMATYK ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH

Bardziej szczegółowo

II Liceum Profilowane

II Liceum Profilowane Lp. Nazwa Szkoły Typ szkoły profil,. Zespół Szkół Budowlanych w Mielcu ul. K Jagiellończyka 3 /0-7/ 788 5 89 http://zsb.mielec.pl / Zawodowa Nr Technikum Nr II Liceum Profilowane specjalność, zawód 7[06]

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2008 Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2008 Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2008 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

POWIAT BRZESKI 71,7 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W BRZEGU TECHNIKUM NR 2 75,3 82,9 SZKOŁA POLICEALNA NR 2 DLA DOROSŁYCH 75,0 66,8 59,5

POWIAT BRZESKI 71,7 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W BRZEGU TECHNIKUM NR 2 75,3 82,9 SZKOŁA POLICEALNA NR 2 DLA DOROSŁYCH 75,0 66,8 59,5 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W BRZEGU TECHNIKUM NR 1 1 311[08] TECHNIK ELEKTRYK 13 1 7,7% 2 311[20] TECHNIK MECHANIK 18 2 11,1% 3 312[01] TECHNIK INFORMATYK 48 37 77,1% 4 321[09]

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM ZA ROK 2012

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM ZA ROK 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Kolbuszowa, lipiec 2013 ABSOLWENCI SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo