STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ EDUKACJI I KULTURY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ EDUKACJI I KULTURY"

Transkrypt

1 STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ EDUKACJI I KULTURY 2013/

2 "Informator" w formie elektronicznej dostępny jest na stronie adres: oraz do wglądu w Wydziale Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, Rynek 27(pokój nr 207) i w Bibliotece Pedagogicznej w Dzierżoniowie, ul. Parkowa 2

3 Spis treści: Program stypendialny dla uczniów uzdolnionych Wykaz szkół podnadgimnazjalnych w powiecie dzierżoniowskim Wykaz niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych Nowa droga edukacyjna ucznia Twój wybór - Twoja przyszłość Zaplanuj swoją przyszłość zawodową Liceum Ogólnokształcące - droga edukacyjna Technikum - droga edukacyjna Zasadnicza Szkoła Zawodowa - droga edukacyjna Ankieta zawodowa 5 kroków do szkoły ponadgimnazjalnej Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dzierżoniowie - I Liceum Ogólnokształcące im. Jędrzeja Śniadeckiego II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Dzierżoniowie Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bielawie - Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego Zespół Szkół Nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie Zespół Szkół Nr 2 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Dzierżoniowie Zespół Szkół Nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie Zespół Szkół im. ks. Jana Dzierżonia w Pieszycach Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielawie Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Dzierżoniowie Jak poruszać się w elektronicznym systemie naboru

4 Drogi Gimnazjalisto! Nadszedł czas, gdy trzeba dokonać wyboru dalszej drogi kształcenia. Wybrać szkołę, która spełni Twoje oczekiwania oraz zapewni odpowiedni poziom nauki nie jest łatwo, dlatego postanowiliśmy pomóc Ci w podjęciu decyzji. Przedstawiamy Ci aktualny pakiet informacji o szkolnictwie ponadgimnazjalnym, ujęty w przyjazną formę kolorowej książeczki. Znajdziesz w niej przejrzysty opis oferty kształcenia każdej ze szkół, dla której powiat dzierżoniowski jest organem prowadzącym. Gimnazjalisto! Zapoznaj się dokładnie z zawartością informatora. Zwróć uwagę na zmiany, jakie nastąpiły w systemie kształcenia zawodowego. Pamiętaj! To Ty podejmujesz decyzję, w jakim kierunku kontynuujesz naukę i jak będzie się rozwijała Twoja kariera. Nie zapominaj jednak, że każda życiowa decyzja powinna być podejmowana z rozwagą i dobrze jest, jeśli zapada po uprzednim przeprowadzeniu konsultacji z osobami, które są Ci bliskie oraz stanowią niepodważalne autorytety. Porozmawiaj zatem z Rodzicami, Wychowawcą, Pedagogiem Szkolnym, skorzystaj, jeśli masz taką potrzebę, z pomocy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej. O sukcesie w szkole ponadgimnazjalnej decyduje bowiem, nie tylko chęć i wola kształcenia, ale także Twoje predyspozycje i możliwości. DECYZJA O WYBORZE SZKOŁY NIE MOŻE BYĆ ZATEM PRZYPADKOWA I PODJĘTA W OSTATNIEJ CHWILI. Mamy nadzieję, że przygotowana dla Ciebie publikacja, dostarczy Ci najważniejszych informacji, niezbędnych do dokonania wyboru szkoły, w której będziesz zdobywał wiedzę i rozwijał swoje talenty. Publiczne szkoły ponadgimnazjalne w powiecie dzierżoniowskim oferują swoim uczniom nie tylko atrakcyjne kierunki kształcenia i wysoki poziom nauczania. Dzięki funkcjonującemu programowi stypendialnemu uczniom rokującym dobre nadzieje na pełny rozwój, wyróżniającym się szczególną pilnością, bądź talentem w jakiejś dziedzinie przyznawane będą stypendia, o których także znajdziesz informację w niniejszym informatorze. UWAGA! W powiecie dzierżoniowskim funkcjonuje elektroniczny system naboru do szkół ponadgimnazjalnych. Informacje na ten temat przekazujemy Ci w przyjaznej graficznej formie, która ułatwi Ci wstępne zapoznanie się z systemem. Niczym się nie martw, ponieważ na wszelkie Twoje pytania w tym zakresie pomogą Ci odpowiedzieć przeszkoleni nauczyciele Twojego gimnazjum, a także osoby zajmujące się naborem w szkołach ponadgimnazjalnych. Dyrektor Wydziału Edukacji i Kultury Alicja Hromada Życzymy powodzenia Starosta Dzierżoniowski Janusz Guzdek 4

5 Program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski Od września 2011r. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych powiatu dzierżoniowskiego mogą uczestniczyć w nowym programie wspierania edukacji uzdolnionych uczniów. W ramach programu można ubiegać się o stypendium: ZŁOTY PRYMUS - dla uczniów liceów i techników, którzy osiągnęli średnią co najmniej 5,0 w liceum i 4,75 w technikum oraz wzorową lub bardzo dobrą ocenę z zachowania - w wysokości nie większej niż 500,00 zł. ZŁOTY TALENT - dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych młodzieżowych, którzy mają wybitne osiągnięcia w dziedzinach: sportowej, artystycznej, kulturalnej, technicznej lub innej określonej dziedzinie wiedzy teoretycznej bądź praktycznej w wysokości uzależnionej od wielkości osiągnięć (np. laureaci olimpiad i konkursów na szczeblu międzynarodowym mogą liczyć na ok. 4 tys. zł, na szczeblu ogólnopolskim 2,5 tys. zł, a na szczeblu wojewódzkim 1,5 tys. zł; poza tym wyżej będą oceniane osiągnięcia indywidualne niż drużynowe). ZŁOTA NADZIEJA - dla uczniów szkół zawodowych, którzy uzyskali średnią ocen co najmniej 4,0, wzorową lub bardzo dobrą ocenę z zachowania i angażowali się w pracę społeczną - w wysokości nie większej niż 200,00 zł. Wnioski na stypendia składają dyrektorzy szkół w terminie do dnia 15 czerwca każdego roku. Szczegółowy program stypendialny dostępny jest w każdej szkole oraz na stronie: 5

6 WYKAZ PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODNADGIMNAZJALNYCH W POWIECIE DZIERŻONIOWSKIM Polskiej i Placówek Kształcenia Zawodowego

7 WYKAZ NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH O UPRAWNIENIACH SZKOŁY PUBLICZNEJ W POWIECIE DZIERŻONIOWSKIM L.p. Nazwa szkoły Adres Numer telefonu Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Zasadnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości Dzierżoniów Dzierżoniów ul. Sikorskiego 2 Bielawa Bielawa ul. Polna 2 tel./fax (74) tel. (74) (74) Szkoła Wielozawodowa w Bielawie Bielawa ul. Wolności 105 (74) Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Bielawie Bielawa ul. Wolności 105 (74)

8 NOWA DROGA EDUKACYJNA UCZNIA Szkoła podstawowa - 6 lat nauki Przedszkole - dzieci od 3 do 5 lat - ostatni rok obowiązkowo Gimnazjum - 3 lata nauki Gimnazjum dla dorosłych Liceum ogólnokształcące - 3 lata nauki Technikum - 4 lata nauki Zasadnicza szkoła zawodowa - 3 lata nauki Liceum dla dorosłych Matura Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe Kursy dające kwalifikacje zawodowe 8

9 TWÓJ WYBÓR - TWOJA PRZYSZŁOŚĆ (3-letnie, ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości) (4-letnie, ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz świadectwa dojrzałości) Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3-letnia, ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz naukę w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych od II klasy) Szczegółowe warunki rekrutacji określa Zarządzenie Kuratora Oświaty dostępne na stronie: 9

10 10 ZAPLANUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAWODOWĄ

11 Po otrzymaniu świadectwa ukończenia LO podjąć dalszą naukę w szkole policealnej, po ukończeniu której i po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie otrzymasz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Uzyskać kwalifikacje zawodowe w formach pozaszkolnych, na kursach zawodowych dla dorosłych prowadzonych od roku szkolnego 2012/2013 m.in. w ponadgimnazjalnych szkołach publicznych. 11

12 potwierdzający kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie Po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i uzyskaniu dyplomu, podjąć pracę w wyuczonym zawodzie. potwierdzający kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie Kształcić się dalej w szkole policealnej i uzyskiwać inne kwalifikacje po zdaniu egzaminu z danej kwalifikacji. Uzyskiwać kolejne kwalifikacje w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych. 4. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości podjąć studia wyższe. 12

13 Jeśli chcesz się szybko usamodzielnić i rozpocząć pracę zawodową możesz wybrać ten typ szkoły. Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikację w danym zawodzie posiądziesz taki zasób wiadomości i umiejętności, który pozwoli Ci na samodzielne wykonywanie konkretnego zadania lub zestawu zadań zawodowych i umożliwi podjęcie pracy. potwierdzający kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie Liceum ogólnokształcące dla dorosłych (od II klasy) Świadectwo potwierdzające daną kwalifikację w zawodzie potwierdzający kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie Zawodowe kursy kwalifikacyjne 1. Po ukończeniu szkoły kontynuować naukę w drugiej klasie liceum ogólnokształcącego dla dorosłych i zdobywać kolejne kwalifikacje w danym zawodzie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. 2. Po ukończeniu lo dla dorosłych i po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe (tytuł technika). 3. Po ukończeniu lo dla dorosłych kontynuować naukę w szkole policealnej i po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe (tytuł technika). 13

14 Ankieta pomagająca w określeniu Twoich predyspozycji zawodowych Zastanów się, jakim czynnościom wolisz poświęcać swój wolny czas. W tym celu postaraj się odpowiedzieć TAK lub NIE na każde poniższe pytanie. CZY LUBISZ: 1. Naprawiać zepsute mechanizmy? 2. Organizować zabawy dla dzieci? 3. Sprawować funkcję skarbnika? 4. Opiekować się zwierzętami? 5. Konstruować modele? 6. Opiekować sie chorymi? 7. Pisać na komputerze, wprowadzać dane do komputera? 8. Pracować w ogrodzie, na działce? 9. Składać i rozkładać rower? 10. Pomagać rówieśnikom w nauce? 11. Sporządzać zestawienie wydatków? 12. Obserwować naturę? 13. Budować coś np. z drewna, plastyku? 14. Organizować wycieczki? 15. Rozwiązywać krzyżówki? 16. Hodować i pielęgnować kwiaty? 17. Projektować wnętrza, modele ubrań itp.? 18. Pełnić dyżury w szkole, klasie, szatni itp.? 19. Przygotowywać tabele i wykresy? 20. Pomagać w domu? TAK NIE Pytania 1,5,9,13,17 określają czynności wymagające kontaktu z rzeczami. Jeżeli udzieliłeś/aś na większość z tych pytań odpowiedzi twierdzących, to można przypuszczać, że powinieneś/aś wybrać raczej zawód techniczny niż wymagający bezpośredniego i częstszego kontaktu z ludźmi np. zawód mechanika pojazdów samochodowych, elektronika, kucharza, cukiernika, stolarza, inżyniera budowlanego, inżyniera mechanika itp. Pytania 2,6,10,14,18 określają czynności wymagające kontaktu z ludźmi. Jeżeli udzieliłeś/aś na większość z tych pytań odpowiedzi twierdzących, to odpowiedniejszy dla Ciebie może okazać się zawód np. nauczyciela, psychologa, lekarza, dziennikarza, sędziego, sprzedawcy, stewardesa itp. Pytania 3,7,11,15,19 określają czynności wymagające posługiwania się danymi liczbowymi. Jeżeli udzieliłeś/aś na większość z tych pytań odpowiedzi twierdzących, to poszukiwania Twoje powinny skupić się wokół takich zawodów, jak np. informatyk, programista, matematyk, fizyk, tłumacz, kreślarz, księgowy itp. Pytania 4,8,12,16,20 określają czynności wymagające kontaktu z przyrodą. Jeżeli udzieliłeś/aś na większość z tych pytań odpowiedzi twierdzących, to poszukiwania Twoje powinny być raczej ukierunkowane na zawody wymagające kontaktu z przyrodą, jak np. biolog, mikrobiolog, weterynarz, ogrodnik, sadownik, leśnik, rolnik, hodowca zwierząt itp. Może się okazać, że Twoje odpowiedzi nie skoncentrowały się wyraźnie wokół określonej grupy czynności. Wtedy warto porozmawiać z doradcą zawodowym np. w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej (więcej informacji o Poradni na str Informatora). 14

15 Twoje gimnazjum założy Ci konto na stronie internetowej. Zapamiętaj swój login i hasło. Przejrzyj ofertę szkół na stronie https://dolnoslaskie.edu.com.pl Wybierz oddziały, do których chcesz kandydować. Wydrukuj podanie, daj do podpisu rodzicom (opiekunom prawnym) i zanieś je do szkoły, w której jest oddział wybrany przez Ciebie jako pierwszy. Będzie to Twoja szkoła pierwszego wyboru. Uwaga! Wybierz trzy szkoły i jak najwięcej oddziałów w każdej z nich. Wtedy Twoje szanse na dostanie się do jednej ze szkół będą bardzo duże. Zanieś kopie świadectwa oraz kopie zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego do szkoły pierwszego wyboru. Sprawdź gdzie się dostałeś i zanieś do tej szkoły oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu... TERMINARZ REKRUTACJI Gimnazjalisto nie zapomnij o tych terminach!!! od 02 kwietnia 2013r. Od tej pory możesz zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół, dostępną na stronie https://dolnoslaskie.edu.com.pl od 15 kwietnia 2013r. godz. 8:00 Ze swojego gimnazjum otrzymasz login do 26 kwietnia 2013r. godz. 15:00 i hasło, po zalogowaniu się na stronie https://dolnoslaskie.edu.com.pl możesz: 3wybrać maksymalnie trzy szkoły i jak najwięcej oddziałów w każdej z nich 3wydrukować podanie (które musi podpisać rodzic/opiekun prawny) 3złożyć podanie w szkole pierwszego wyboru od 25 czerwca 2013r. godz. 8:00 do 27 czerwca 2013r. godz. 14:00 od 28 czerwca 2013r. godz. 8:00 do 01 lipca 2013r. godz. 14:00 03 lipca 2013r. godz. 12:00 od 03 lipca 2013r. godz. 12:00 do 05 lipca 2012r. godz. 15:00 08 lipca 2013r. godz. 12:00 od 09 lipca 2013r. godz. 8:00 do 15 lipca 2013r. godz. 14:00 od 15 lipca do 31 sierpnia 2013r. W tym terminie możesz zmienić swoją decyzję o wyborze szkoły lub kierunku kształcenia i ponownie złożyć podpisane podanie z nowymi danymi (w szkole pierwszego wyboru). W tym czasie: 3składasz kopię świadectwa, kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego oraz inne wymagane dokumenty w szkole pierwszego wyboru Sprawdź gdzie zostałeś zakwalifikowany!!! Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do szkół ponadgimnazjalnych Potwierdź wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostałeś zakwalifikowany poprzez złożenie w niej oryginałów dokumentów Ogłoszenie list uczniów przyjętych do poszczególnych szkół oraz list wolnych miejsc Rekrutacja uzupełniająca (poza systemem) Rekrutacja dodatkowa (poza systemem) https://dolnoslaskie.edu.com.pl 15

16 m i. Jędrzej W DZIERŻONIOWIE niadeckiego a Ś I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO Dzierżoniów ul. J.Piłsudskiego 10 tel./fax (74) (74) Dyrektor: mgr Grażyna Bajsarowicz emali: strona www: XV miejsce w woj. dolnośląskim w rankingu Perspektyw" i Rzeczpospolitej" Razem poznawajmy świat! Z wizytą w Niemczech Liceum Lekcja historii w Podhajcach na Ukrainie Nasze szkolne kolędowanie organizuje Powiatową Olimpiadę Humanistyczną, Powiatowy Konkurs Wiedzy Przyrodniczej dla Gimnazjalistów Darwin, Dzień Wielokulturowy, Tydzień Regionalny i z Matematyką oraz warsztaty literackie w Bibliotece Publicznej; współprowadzi Dolnośląski Festiwal Nauki; korzysta z oferty naukowej uczelni wrocławskich (laboratoria, wykłady); w ramach Projektu Wspierania Uzdolnień Genialna Jedynka promuje twórczość artystyczną uczniów (publikacje książkowe, spektakle teatralne, wystawy plastyczne w Galerii na Strychu, Okno Poetyckie, koncert Jedyne takie kolędowanie); prowadzi wymianę międzynarodową młodzieży z Niemcami, Włochami, Izraelem; realizuje projekty edukacyjne Eyon - Euopean Youth Online Magazine oraz Comenius. Posiada doskonałą bazę: ma bardzo dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe, projektory multimedialne, tablice interaktywne, bibliotekę, czytelnię, salę gimnastyczną, siłownię, boisko do gry bule oraz wielofunkcyjne boisko z nawierzchnią tartanową (do gry w piłkę nożną, siatkową, koszykową i tenis ziemny). Czas wolny można spędzić w kawiarence. 16 S S

17 Kierunki kształcenia: Klasa A Humanistyczna kulturowo medialna z rozszerzonym językiem polskim, historią i wiedzą o społeczeństwie, obowiązkowym językiem angielskim, drugim językiem obcym do wyboru*; zajęcia dodatkowe: koła teatralne, filmowe, dziennikarskie, filozoficzne, polonistyczne, wymiana międzynarodowa, język japoński; kierunek dla przyszłych aktorów, dziennikarzy, historyków, psychologów, socjologów. Klasa B Politechniczna, z rysunkiem technicznym z rozszerzonymi matematyką, fizyką i informatyką, obowiązkowym językiem angielskim, drugim językiem obcym do wyboru*; zajęcia dodatkowe: koło gier logicznych, wymiana międzynarodowa, język japoński; dla przyszłych fizyków, architektów, informatyków, studentów wydziałów nauk ścisłych. Klasa C Biochemiczna z rozszerzonymi biologią i chemią, fizyką, obowiązkowym językiem angielskim, drugim językiem obcym do wyboru*; zajęcia dodatkowe: laboratoria na Uniwersytecie Wrocławskim, koło biologiczne, wymiana międzynarodowa, język japoński; dla przyszłych lekarzy, weterynarzy, biotechnologów, chemików, farmaceutów, analityków medycznych, biologów, studentów uniwersytetów przyrodniczych. Klasa D Filologiczna z europeistyką i elementami prawa z rozszerzonym językiem angielskim, historią, wiedzą o społeczeństwie i prawie międzynarodowym, drugim językiem obcym do wyboru*; zajęcia dodatkowe: warsztaty politologiczne, koła języków obcych, wymiana międzynarodowa, język japoński; dla przyszłych filologów, prawników, historyków, studentów nauk społecznych i politycznych oraz stosunków międzynarodowych. Klasa E biologiczno chemiczna z ratownictwem medycznym z rozszerzonymi biologią i chemią, matematyką, obowiązkowym językiem angielskim, drugim językiem obcym do wyboru*; zajęcia dodatkowe: laboratoria na Uniwersytecie Wrocławskim, koło biologiczne, wymiana międzynarodowa, język japoński; dla przyszłych studentów medycyny, ratownictwa medycznego, chemików, biologów, biotechnologów, uczelni techniczno-przyrodniczych. * niemiecki, rosyjski, francuski 17

18 Dzierżoniów ul.. Garncarska 1 tel./fax (74) mail: II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Jana Pawła II Dyrektor: mgr Marzena Kudra Tworzymy klimat wpływający na pozytywne relacje między członkami naszej społeczności. Wyposażamy młodych ludzi w wiedzę umożliwiającą dalsze kształcenie, uczymy odpowiedzialności za podejmowane decyzje, kształtujemy ich postawy w poszukiwaniu wartości i godności osobistej. Kierunki kształcenia 2013/2014 Ze względu na założenia reformy programowej (tj. wybór ucznia) proponowane profile mogą ulec zmianie. Każdy uczeń musi realizować od 2 do 4 przedmiotów w zakresie rozszerzonym. Przynajmniej jednym z przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym musi być: historia, geografia, fizyka, biologia, chemia. Na naukę wszystkich przedmiotów w zakresie rozszerzonym oraz przedmiotów uzupełniających minimalnie można przeznaczyć 870 godzin, maksymalnie 900 godz. kl.1 A biologiczno chemiczna z rozszerzonymi do wyboru przedmiotami - biologia, chemia, matematyka, fizyka; kl.1 B humanistyczna z rozszerzonymi do wyboru przedmiotami - j.polski, j. angielski, historia, geografia; kl.1 C matematyczno fizyczna z rozszerzonymi do wyboru przedmiotami - matematyka, informatyka, fizyka; kl.1 D matematyczno techniczna z rozszerzonymi do wyboru przedmiotami - matematyka, informatyka, fizyka; kl.1 E językowa j. obcy (od podstaw i kontynuacja) z rozszerzonymi do wyboru przedmiotami - j. obcy, historia, wos, geografia; kl.1 F ogólna z przedmiotami klasa bez wyraźnej orientacji na określone przedmioty. Przedmioty rozszerzone wybierane są ze wszystkich możliwych, z zastrzeżeniem powyższych uwag. Nauczane języki: - j. angielski j., niemiecki - obowiązkowo we wszystkich klasach; - j. łaciński - obowiązkowo w klasie A i B; - j. rosyjski - jako dodatkowy (nadobowiązkowy). Dodatkowe przedmioty nauczania dla zainteresowanych - rysunek techniczny, rysunek odręczny. Koła zainteresowań: teatralne, filozoficzne, turystyczne, szachowe, brydżowe, fotograficzne, koła przedmiotowe, SKS, Klub Europejski. Hala sportowa II LO Pracownia chemiczna Dwie pracownie informatyczne. Dostęp do internetu na terenie całej szkoły Nasi uczniowie: uczestniczą w olimpiadach, konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych; zdają egzaminy wstępne na znane uczelnie krajowe (np. UJ, UW, KUL, SGH, akademie medyczne i politechniki); kontynuują naukę na studiach doktoranckich w kraju i za granicą; pracują naukowo na wyższych uczelniach. 18 Sala do nauki języków obcych

19 II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Jana Pawła II Krótki opis kierunków kształcenia w roku szkolnym 2013/2014: Kl.A - klasa o orientacji na przedmioty przyrodnicze. Zajęcia prowadzone w tej klasie pozwalają na rozwijanie szerokich zainteresowań i różnorodnych uzdolnień w zakresie poznawania i badania otaczającego nas świata przyrody. Program dydaktyczny wzbogacony jest wykładami i zajęciami laboratoryjnymi na Uniwersytecie Wrocławskim i Politechnice Wrocławskiej w ramach realizowanych projektów np.: "Chemiczne soboty", "Spotkanie z prawdziwą nauką". Każdy z uczniów, w ramach zajęć pozalekcyjnych, może rozpocząć naukę j. rosyjskiego, j. łacińskiego, rysunku odręcznego i technicznego oraz uczestniczyć w zajęciach licznych kół zainteresowań (teatralne, filozoficzne, turystyczne, szachowe, brydżowe, fotograficzne, koła przedmiotowe, SKS, Klub Europejski). Klasę powinny wybierać osoby o zainteresowaniach przyrodniczych, lubiące biologię i chemię i wiążące swoją przyszłość przede wszystkim ze studiami medycznymi, a także z biologią, biotechnologią, ekologią Kl.B - klasa o orientacji na przedmioty humanistyczne. J. angielski jest nauczany w zwiększonej liczbie godzin. Zajęcia prowadzone w tej klasie pozwalają na rozwijanie szerokich zainteresowań i różnorodnych uzdolnień w zakresie literatury i historii oraz szeroko rozumianej sztuki. Uczniowie mają możliwość obcowania z teatrem i kinem, doskonalenia umiejętności tworzenia tekstu własnego i podejmowania prób literackich. Program dydaktyczny wzbogacony jest zajęciami odbywającymi się w ramach różnych projektów np.: "Koło teatralne - radość tworzenia", "Bliżej kultury". Każdy z uczniów, w ramach zajęć pozalekcyjnych, może rozpocząć naukę j. rosyjskiego, j. łacińskiego, rysunku odręcznego i technicznego oraz uczestniczyć w zajęciach licznych kół zainteresowań (teatralne, filozoficzne, turystyczne, szachowe, brydżowe, fotograficzne, koła przedmiotowe, SKS, Klub Europejski). Klasę powinny wybierać osoby o uzdolnieniach i zainteresowaniach humanistycznych oraz teatralnych, myślące w przyszłości o podjęciu studiów filologicznych, historycznych, prawniczych, społecznych, socjologicznych, psychologicznych. Kl.C - klasa o orientacji na przedmioty ścisłe. Zajęcia prowadzone w tej klasie pozwalają na rozwijanie, kształtowanie zdolności i chęci wykorzystywania matematycznych sposobów myślenia (tj. logicznego i przestrzennego), rozumienia otaczającego nas świata w kategoriach fizycznych oraz swobodnego korzystania z różnych technik komputerowych. Zajęcia z informatyki prowadzone są w dwóch bardzo dobrze wyposażonych pracowniach komputerowych. Program dydaktyczny wzbogacają wykłady i zajęcia laboratoryjne na Uniwersytecie Wrocławskim i Opolski oraz Politechnice Wrocławskiej (w ramach realizowanych projektów np.: "Spotkanie z prawdziwą nauką", "Chemiczne soboty"). Każdy z uczniów, w ramach zajęć pozalekcyjnych, może rozpocząć naukę j. rosyjskiego, j. łacińskiego, rysunku odręcznego i technicznego oraz uczestniczyć w zajęciach licznych kół zainteresowań (teatralne, filozoficzne, turystyczne, szachowe, brydżowe, fotograficzne, koła przedmiotowe, SKS, Klub Europejski). Klasa C dedykowana jest uczniom, którzy lubią logicznie myśleć, a swą przyszłość wiążą głównie ze studiami techniczno - informatycznymi i ekonomicznymi. Kl.D - klasa o orientacji na przedmioty ścisłe. Zajęcia prowadzone w tej klasie pozwalają na rozwijanie, kształtowanie wiedzy i zdolności, które wymagane są na studiach politechnicznych. Rozszerzone, autorskie programy nauczania z matematyki, informatyki będą sukcesywnie, w ciągu 3 lat, wzbogacane o nowe treści (np. elementy analizy - matematyka, obsługa programów typu CAD z podstawami rysunku technicznego i 3D).Program dydaktyczny wzbogacają wykłady i zajęcia laboratoryjne na Uniwersytecie Wrocławskim i Opolskim oraz Politechnice Wrocławskiej(w ramach projektów: Spotkanie z prawdziwą nauką, Chemiczne soboty ).Każdy z uczniów, w ramach zajęć pozalekcyjnych, może rozpocząć naukę j. rosyjskiego, j. łacińskiego, rysunku odręcznego oraz uczestniczyć w zajęciach licznych kół zainteresowań (teatralne, filozoficzne, turystyczne, szachowe, brydżowe, fotograficzne, koła przedmiotowe, SKS, Klub Europejski). Klasa D dedykowana jest przyszłym inżynierom: budownictwa, mechaniki, architektury i innych kierunków politechnicznych. Kl.E - klasa o orientacji na języki obce. Najprawdopodobniej pierwszym językiem obcym będzie j. angielski (decyduje uczeń). Proces dydaktyczny wzbogacają wymiany międzyszkolne młodzieży ze szkołami z Wielkiej Brytanii i Niemiec. Od kilkunastu lat uczestniczymy w pracach Międzynarodowej Sieci Szkół ST. Marienthal. Wysokie kompetencje językowe i przedmiotowe absolwentów klas językowych pozwalają na szerokie korzystanie z oferty studiów zagranicznych. Każdy z uczniów, w ramach zajęć pozalekcyjnych, może rozpocząć naukę j. rosyjskiego, j. łacińskiego, rysunku odręcznego i technicznego oraz uczestniczyć w zajęciach licznych kół zainteresowań (teatralne, filozoficzne, turystyczne, szachowe, brydżowe, fotograficzne, koła przedmiotowe, SKS, Klub Europejski). Absolwenci tej klasy wybierają studia na kierunkach filologicznych, społecznych, socjologicznych, psychologicznych. Kl.F - klasa bez wyraźnej orientacji na określone przedmioty. Zgodnie z założeniami reformy programowej uczniowie dokonują wyboru przedmiotów maturalnych po pierwszym roku nauczania. Klasa dedykowana jest głównie młodzieży, która jeszcze nie ma sprecyzowanych zainteresowań. Każdy z uczniów, w ramach zajęć pozalekcyjnych, może rozpocząć naukę j. rosyjskiego, j. łacińskiego, rysunku odręcznego i technicznego oraz uczestniczyć w zajęciach licznych kół zainteresowań (teatralne, filozoficzne, turystyczne, szachowe, brydżowe, fotograficzne, koła przedmiotowe, SKS, Klub Europejski). Absolwenci tej klasy zasilają szeregi studentów różnych kierunków uniwersyteckich. 19

20 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Bolesława Chrobrego Gimnazjum Nr Bielawa ul. Szkolna 5 tel./fax (74) Dyrektor: mgr Marzanna Kamińska e-dziennik Szkoła posiada Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodny z międzynarodową normą PN-EN ISO 9001: WARTO BYĆ DOBRYM W CHROBRYM! NASZE ATUTY: wybitne osiągnięcia oraz wszechstronny rozwój naukowy, społeczny, artystyczny i sportowy naszych uczniów patrz: bardzo dobre przygotowanie do matury gwarantują nauczyciele egzaminatorzy OKE bogata oferta działań dla uczniów uzdolnionych współpraca z uczelniami wyższymi w kraju i za granicą, akcje telewizyjne, przedstawienia teatralne oraz warsztaty w języku angielskim, tematyczne zajęcia wyjazdowe, zielone szkoły za granicą, klub sportowy, międzynarodowy wolontariat indywidualne podejście do uczniów rozwijających swoje pasje wsparcie stypendialne szkolne i zewnętrzne profesjonalne doradztwo zawodowe opieka pedagoga i psychologa atrakcyjna baza rekreacyjno - dydaktyczna wspaniała, serdeczna atmosfera Uczymy efektywnie, przyjaźnie i nowocześnie - pełne wyposażenie w sprzęt informatyczny 20 2 pracownie komputerowe i centrum multimedialne Wolontariat Sekcja AIKIDO Stepaerobik Basen i siłownia Pełnowymiarowa rozbudowana sala gimnastyczna Klub uczniowski

21 OFERTA NAUKOWA NA NOWYCH KIERUNKACH KSZTAŁCENIA KLASA POLITECHNICZNA Przedmioty rozszerzone: matematyka z elementami analizy matematycznej, fizyka, informatyka, język obcy Przedmioty dodatkowe: fizyka techniczna i biomedyczna, język angielski politechniczny, informatyka stosowana Możliwość udziału uczniów w projektach Politechniki Wrocławskiej, np. Matematyka-reaktywacja, w wykładach i ćwiczeniach na wyższych uczelniach technicznych, koło astronomiczne, obserwacje planet, komet i gwiazdozbiorów przez teleskopy, poznanie najnowocześniejszych metod zdobywania wiedzy ścisłej z wykorzystaniem technologii komputerowej. KLASA MEDYCZNO - PRZYRODNICZA Z ELEMENTAMI RATOWNICTWA MEDYCZNEGO Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, fizyka, język obcy Przedmioty dodatkowe: fizyka techniczna i biomedyczna, ekologia i ochrona środowiska, biologia z rozszerzoną anatomią człowieka Możliwość uzyskania certyfikatu pomocy przedmedycznej, udział w wyjazdowych, kilkudniowych warsztatach i pokazach pierwszej pomocy, eksperymenty fizyczne i chemiczne w laboratoriach uniwersyteckich, zajęcia specjalistyczne na Uniwersytecie Medycznym oraz Uniwersytecie Przyrodniczym, udział w projektach i warsztatach "Mój Pierwszy Uniwersytet", "Studia w pigułce" Noc Biologów, Zrozumieć fizykę i poznać przyrodę. KLASA PRAWNO SPOŁECZNA Przedmioty rozszerzone: język polski, historia, wos, język obcy Przedmioty dodatkowe: współczesne stosunki międzynarodowe, język polski z elementami dziennikarstwa Udział w wykładach na Wydziale Nauk Społecznych i na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, zajęcia wyjazdowe w urzędach administracji państwowej, sądach z udziałem przedstawicieli samorządu gminnego i powiatowego, prawników oraz parlamentarzystów, wycieczki edukacyjne do Warszawy - wizyta w Sejmie RP i spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, redagowanie artykułów prasowych, spotów reklamowych, filmów okolicznościowych, prowadzenie strony internetowej szkoły, współpraca z lokalnymi mediami, udział w szkolnych i pozaszkolnych konkursach literackich, z historii i wos-u oraz kolejnych edycjach Sejmu Dzieci i Młodzieży. KLASA BIZNESOWA Przedmioty rozszerzone: matematyka, język obcy, geografia lub biologia, fizyka, chemia Przedmioty dodatkowe: język angielski i niemiecki w wersji biznesowej, ekonomia w praktyce i podstawy zarządzania, informatyka stosowana Udział w projektach menedżerskich, zarządzanie zasobami ludzkimi, podstawy prowadzenia własnej firmy, możliwość udziału w wykładach na Uniwersytecie Ekonomicznym. JEZYKI OBCE W SZKOLE: angielski, niemiecki na poziomie podstawowym lub rozszerzonym w grupach o różnym stopniu zaawansowania, język francuski na poziomie podstawowym, współpraca z Europejskim Uniwersytetem VIADRINA Niemcy, wymiana młodzieży NIEMCY, zajęcia i warsztaty w języku angielskim ze studentami z całego świata, koło teatralne języka angielskiego. 21

Irena Laska Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Starostwo Powiatowe w Chojnice

Irena Laska Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Starostwo Powiatowe w Chojnice Irena Laska Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Starostwo Powiatowe w Chojnice 15 szkół i placówek 5237 Uczniów 516 Etatów nauczycieli 4 doradców zawodowych Kształcenie w ponad 50 zawodach (T i ZSZ) 227

Bardziej szczegółowo

Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum

Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum Od 1 września 2012 roku obowiązuje nowa struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Oto krótka ściągawka dla gimnazjalistów i ich rodziców. Z dniem 1 września

Bardziej szczegółowo

Co dalej, gimnazjalisto?

Co dalej, gimnazjalisto? Co dalej, gimnazjalisto? Z dniem 1 września 2012 roku w szkołach ponadgimnazjalnych weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego Morro W BARLINKU ROK SZKOLNY 2012/2013 Drodzy Rodzice i Absolwenci Gimnazjum! Przedstawiamy wam ofertę

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2012/2013

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2012/2013 1/8 Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2012/2013 Podstawa prawna: 1. 23 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy 1. Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy

Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy 1. Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy 1 1. Poznaj świat edukacji i pracy - ścieżki kształcenia, typy szkół - świat zawodów, w, w tym tzw. zawodów w przyszłości ci, 2. Poznaj siebie: - własne zainteresowania, - własne uzdolnienia, - swój j

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA

PREZENTACJA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu PREZENTACJA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA 14-300 Morąg, ul. Kujawska 1 tel./fax 89 757 26 70 www. moragzszio.com.pl ZESPÓŁ

Bardziej szczegółowo

POWIAT OPOLSKI. Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016

POWIAT OPOLSKI. Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016 POWIAT OPOLSKI Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016 Liceum Ogólnokształcące Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych zawód: sprzedawca zawód: mechanik pojazdów

Bardziej szczegółowo

2) co daje ci wybór liceum ogólnokształcącego

2) co daje ci wybór liceum ogólnokształcącego Gimnazjalisto! Przeczytaj - zanim wybierzesz szkołę ponadgimnazjalną. MATURA LO dla dorosłych LO Technikum 4 lata nauki Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie Zasadnicza szkoła zawodowa *Absolwenci

Bardziej szczegółowo

POWIAT OPOLSKI. Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015

POWIAT OPOLSKI. Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015 POWIAT OPOLSKI Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015 Liceum Ogólnokształcące Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych zawód: sprzedawca zawód: mechanik pojazdów

Bardziej szczegółowo

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. RODU LESZCZYŃSKICH W LESZNIE

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. RODU LESZCZYŃSKICH W LESZNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. RODU LESZCZYŃSKICH W LESZNIE PROFILE KLAS: A - matematyczno - fizyczny (politechniczny) - j. angielski; drugi język do wyboru: j. niemiecki, j. hiszpański, j. rosyjski, j.

Bardziej szczegółowo

Dyrekcja szkoły dyrektor szkoły zastępca dyrektora mgr Ewa Malec mgr Anna Liwocha

Dyrekcja szkoły dyrektor szkoły zastępca dyrektora mgr Ewa Malec mgr Anna Liwocha Dyrekcja szkoły dyrektor szkoły mgr Ewa Malec zastępca dyrektora mgr Anna Liwocha Rzecznik Praw Ucznia W naszej szkole - jako w jedynej placówce edukacyjnej w Powiecie Kozienickim - występuje osoba Rzecznika

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA NA PLUS. Oferta edukacyjna. Zespołu Szkół w Paczkowie w roku szkolnym 2012/2013

SZKOŁA NA PLUS. Oferta edukacyjna. Zespołu Szkół w Paczkowie w roku szkolnym 2012/2013 SZKOŁA NA PLUS Oferta edukacyjna Zespołu Szkół w roku szkolnym 2012/2013 48-370 Paczków, ul. Kołłątaja 9 sekretariat LO (77) 431-64-40 e-mail:zspaczkow@wodip.opole.pl strona internetowa: www.lopaczkow.pl

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkl. 2014/2015

Oferta edukacyjna na rok szkl. 2014/2015 Oferta edukacyjna na rok szkl. 2014/2015 Oferta edukacyjna na rok szkl. 2014/2015 Szkoła oferuje nauczanie 2 lub 3 przedmiotów w zakresie rozszerzonym. Szkoła oferuje nauczanie w systemie klasowym. Wyboru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEJ KOMISJI REKRUTACYJNO - KWALIFIKACYJNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W WOLSZTYNIE

REGULAMIN SZKOLNEJ KOMISJI REKRUTACYJNO - KWALIFIKACYJNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W WOLSZTYNIE REGULAMIN SZKOLNEJ KOMISJI REKRUTACYJNO KWALIFIKACYJNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W WOLSZTYNIE I. Kandydatów do klas pierwszych kwalifikuje Szkolna Komisja Rekrutacyjno Kwalifikacyjna powołana przez dyrektora

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat zduńskowolski. Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli Wydział Edukacji

INFORMATOR. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat zduńskowolski. Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli Wydział Edukacji Powiat Zduńskowolski INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat zduńskowolski Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli Wydział Edukacji www.powiatzdunskowolski.pl Zduńska Wola, luty

Bardziej szczegółowo

Informator. Starostwo Powiatowe w Mikołowie. Szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu mikołowskiego. rok szkolny 2012/2013.

Informator. Starostwo Powiatowe w Mikołowie. Szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu mikołowskiego. rok szkolny 2012/2013. Starostwo Powiatowe w Mikołowie Informator Szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu mikołowskiego rok szkolny 2012/2013 - rysunek - Mikołów 2012 r. Drodzy Gimnazjaliści! Zakończenie nauki w gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkl. 2015/2016

Oferta edukacyjna na rok szkl. 2015/2016 Oferta edukacyjna na rok szkl. 2015/2016 Szkoła oferuje nauczanie 2 lub 3 przedmiotów w zakresie rozszerzonym. Szkoła oferuje nauczanie w systemie klasowym. Wyboru klasy uczniowie dokonują na etapie naboru.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 15 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1

Uchwała Nr 15 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Uchwała Nr 15 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia 02.07.2012 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Na podstawie art. 50 ust.2 pkt 1, w związku z art. 52 ust.2 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH Nabór do I LO im. M. Kopernika w Katowicach przeprowadzany jest drogą elektroniczną. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Zasady Rekrutacji Uczniów. do Zespołu Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych w Żywcu na rok szkolny 2013/14. Podstawa prawna

Zasady Rekrutacji Uczniów. do Zespołu Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych w Żywcu na rok szkolny 2013/14. Podstawa prawna Zasady Rekrutacji Uczniów do Zespołu Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych w Żywcu na rok szkolny 2013/14 Podstawa prawna Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty ST-KZ.110.1.15.2012.KS z dnia 27 grudnia 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Gimnazjalne Centrum Biznesu Planowane kierunki kształcenia w zabrzańskich szkołach ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014

Gimnazjalne Centrum Biznesu Planowane kierunki kształcenia w zabrzańskich szkołach ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014 Gimnazjalne Centrum Biznesu Planowane kierunki kształcenia w zabrzańskich ch ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014 Gimnazjum nr 24 im. Henryka Jordana w Zabrzu Drogi Gimnazjalisto! Planując dalszą

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017 Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017 Kierunki kształcenia KLASA MATEMATYCZNO - FIZYCZNA KLASA MATEMATYCZNO - CHEMICZNA KLASA POLITECHNICZNA KLASA BIOLOGICZNO-CHEMICZNA KLASA HUMANISTYCZNA z elementami

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2015/2016

WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2015/2016 WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2015/2016 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych Dyrektor Szkoły powołuje

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie 32-860 Czchów, ul. Sądecka 187 www.zsczchow.pl tel/fax 014 6843230 e-mail: zespolszkol187@op.pl Typy szkół: Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

I L I C E U M O G Ó L N O K S Z T A Ł C Ą C E I M. M A R I I K O N O P N I C K I E J

I L I C E U M O G Ó L N O K S Z T A Ł C Ą C E I M. M A R I I K O N O P N I C K I E J I L I C E U M O G Ó L N O K S Z T A Ł C Ą C E I M. M A R I I K O N O P N I C K I E J 16-400 Suwałki, Plac A. Mickiewicza 3, tel. (0-87) 5665626, 5662851 e-mail: sekretariat@1lo.suwalki.eu, http://www.1lo.suwalki.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji. Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego. im. Franciszka Stefczyka. w Czernichowie na rok szkolny 2017/2018

Regulamin rekrutacji. Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego. im. Franciszka Stefczyka. w Czernichowie na rok szkolny 2017/2018 opracowany na podstawie: Regulamin rekrutacji Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Franciszka Stefczyka w Czernichowie na rok szkolny 2017/2018 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ z aktualną ofertą szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych podległych Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu!

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ z aktualną ofertą szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych podległych Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu! Powiatowy Zespół Oświaty ul. Damrota 30, 47-220 Kędzierzyn-Koźle tel.: (77) 472 38 86; (77) 472 38 85 e-mail: oswiata@powiat.kedzierzyn-kozle.pl ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ z aktualną ofertą szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2012/2013

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2012/2013 Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2012/2013 1 W Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach przeprowadza się nabór

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEJ KOMISJI REKRUTACYJNO - KWALIFIKACYJNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W WOLSZTYNIE

REGULAMIN SZKOLNEJ KOMISJI REKRUTACYJNO - KWALIFIKACYJNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W WOLSZTYNIE max 100 punktów REGULAMIN SZKOLNEJ KOMISJI REKRUTACYJNO - KWALIFIKACYJNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W WOLSZTYNIE I. Kandydatów do klas pierwszych kwalifikuje Szkolna Komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR NABÓR DO II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA PAWŁA II W DZIERŻONIOWIE

INFORMATOR NABÓR DO II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA PAWŁA II W DZIERŻONIOWIE INFORMATOR NABÓR DO II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA PAWŁA II W DZIERŻONIOWIE 58-200 Dzierżoniów, ul. Garncarska 1 tel. 74 831 46 96 http://lodzierzoniow.republika.pl/ lodzierzoniow@op.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna 2014/2015

Oferta edukacyjna 2014/2015 Oferta edukacyjna 2014/2015 Drogi Gimnazjalisto, Szkoła pod patronatem UMCS, KUL, UM w Lublinie jeżeli szukasz przyjaznej szkoły, w której będziesz czuł się bezpiecznie, to zapraszamy Cię do nas, do I

Bardziej szczegółowo

Szkoły Ponadgimnazjalne. Co warto o nich wiedzieć?

Szkoły Ponadgimnazjalne. Co warto o nich wiedzieć? Szkoły Ponadgimnazjalne. Co warto o nich wiedzieć? Absolwent gimnazjum ma do wyboru trzy typy szkół ponadgimnazjalnych: Liceum Ogólnokształcące Technikum Zasadniczą Szkołę Zawodową TYPY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki rekrutacji w Zespole Szkół Zawodowych. im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku

Szczegółowe warunki rekrutacji w Zespole Szkół Zawodowych. im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku Szczegółowe warunki rekrutacji w Zespole Szkół Zawodowych Podstawa prawna: Art. 9 ust. 2 oraz art. 10 ust. 1 i ust. 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Języki obce. pierwszy język: j. angielski* j. rosyjski* drugi język: j. rosyjski* j. niemiecki* j. angielski* *do wyboru. j. angielski* j.

Języki obce. pierwszy język: j. angielski* j. rosyjski* drugi język: j. rosyjski* j. niemiecki* j. angielski* *do wyboru. j. angielski* j. Liceum Ogólnokształcącego w Stoczku Łukowskim Klasa o profilu Przedmioty z rozszerzonym programem w klasie I Przedmioty z rozszerzonym programem w klasie II Licz. godz. przeznaczonych na rozszerzenie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ Aleja Wiśniowa 81, Wrocław tel

ZESPÓŁ SZKÓŁ Aleja Wiśniowa 81, Wrocław tel ZESPÓŁ SZKÓŁ Aleja Wiśniowa 81, 53-126 Wrocław tel.71 337 21 10 www.szkoladzdz.pl www.facebook.pl/szkoladzdz e-mail: szkoladzdz@hoga.pl KLASA OGÓLNA KLASA HUMANISTYCZNA KLASA BIOLOGICZNA KLASA MATEMATYCZNO-

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji kandydatów Do Zespołu Szkół

Regulamin rekrutacji kandydatów Do Zespołu Szkół Podstawa prawna: Regulamin rekrutacji kandydatów Do Zespołu Szkół Dolnośląskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego we Wrocławiu na rok szkolny 2015/2016 Art.9 ust. 2 oraz art. 10 ust. 1 i 9 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa Liceum Ogólnokształcące Zawód i praca Matura i studia Praca Liceum dla dorosłych Matura i studia Praca

Bardziej szczegółowo

BAZA KSZTAŁCENIA PONADGIMNAZJALNEGO ZASOBY RZECZOWE I REALIZOWANE KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

BAZA KSZTAŁCENIA PONADGIMNAZJALNEGO ZASOBY RZECZOWE I REALIZOWANE KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO BAZA KSZTAŁCENIA PONADGIMNAZJALNEGO ZASOBY RZECZOWE I REALIZOWANE KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Opracowanie na podstawie materiałów promocyjnych oleckich szkół zawodowych Krystyna Zdan Powiatowy Koordynator

Bardziej szczegółowo

Bieżąca tematyka jako element cyklu zajęć

Bieżąca tematyka jako element cyklu zajęć Bieżąca tematyka jako element cyklu zajęć Ku refleksji Wybór jednej drogi nie oznacza rezygnacji z innych, ale chcieć przejść wszystkimi ścieżkami naraz, to nie pokonać żadnej Paulo Coelho Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia uczniów. Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna

Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia uczniów. Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Technikum Nr 1 w Myszkowie na podstawie Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty Nr ST-KZ.110.1.1.2012.KS z dnia 4 stycznia 2012 r. oraz Statutu Technikum Nr 1 w

Bardziej szczegółowo

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI Gimnazjalisto! W roku szkolnym 2014/15 oferujemy Ci 5 klas ogólnych od drugiego roku nauczania sprofilowanych zgodnie z preferencjami uczniów. Klasa 1a z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego,

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja na rok szkolny 2014/2015. I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WALENTEGO ROŹDZIEŃSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 pełna nazwa szkoły

Rekrutacja na rok szkolny 2014/2015. I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WALENTEGO ROŹDZIEŃSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 pełna nazwa szkoły Rekrutacja na rok szkolny 2014/2015 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WALENTEGO ROŹDZIEŃSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 pełna nazwa szkoły 1/ Proponowane profile kształcenia w I Liceum Ogólnokształcącym

Bardziej szczegółowo

e-mail:sekretariat@ zstio3.pl www.zstio3.pl patronat firmy

e-mail:sekretariat@ zstio3.pl www.zstio3.pl patronat firmy Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 w Chorzowie V Liceum Ogólnokształcące im. Nikoli Tesli Technikum Mechaniczno Elektryczne im. Nikoli Tesli e-mail:sekretariat@ zstio3.pl www.zstio3.pl

Bardziej szczegółowo

Informator. Szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu mikołowskiego. rok szkolny 2015/2016

Informator. Szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu mikołowskiego. rok szkolny 2015/2016 Informator Szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu mikołowskiego rok szkolny 2015/2016 Drodzy Gimnazjaliści, Przekazujemy kolejne wydanie Informatora o szkołach ponadgimnazjalnych na terenie powiatu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W KUDOWIE - ZDROJU

REGULAMIN REKRUTACJI W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W KUDOWIE - ZDROJU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie-Zdroju nr 15/2013/2014 z dnia 27 lutego 2014 r. Kudowa Zdrój 14.02.2014 r. REGULAMIN REKRUTACJI W ZESPOLE

Bardziej szczegółowo

prowadzonych przez POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI

prowadzonych przez POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2016/2017 DO SZKÓŁ prowadzonych przez POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI Drodzy Uczniowie! Wybór kierunku dalszego kształcenia to odpowiedzialna decyzja, przed którą staniecie w najbliższych

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Oławski na rok szkolny 2017/2018

Oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Oławski na rok szkolny 2017/2018 Oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Oławski na rok szkolny 2017/2018 1. Liceum Ogólnokształcące Nr I im. Jana III Sobieskiego w Oławie, pl. Zamkowy 10, 55-200 Oława tel.

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja 2015 / 2016

Rekrutacja 2015 / 2016 Rekrutacja 2015 / 2016 Klasy proponowane w roku szkolnym 2015/2016 z rozszerzonymi: matematyką, matematyką, matematyką, językiem angielskim, językiem angielskim, językiem polskim, fizyką i informatyką

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych. I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu

Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych. I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu Regulamin umieszczono na stronie internetowej szkoły 28 lutego 2015 oraz na tablicy ogłoszeń na terenie szkoły w dniu 27 lutego 2015r. Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA 2015-2016 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO ZAKONU PIJARÓW W KRAKOWIE

OFERTA EDUKACYJNA 2015-2016 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO ZAKONU PIJARÓW W KRAKOWIE OFERTA EDUKACYJNA 2015-2016 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO ZAKONU PIJARÓW W KRAKOWIE W Liceum Ogólnokształcącym Zakonu Pijarów uczniowie uczą się w klasach liczących maksymalnie 28 uczniów. Zajęcia lekcyjne

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ. Aleja Wiśniowa 81, 53-126 Wrocław tel.71 337 21 10 www.szkoladzdz.pl www.facebook.pl/szkoladzdz e-mail: szkoladzdz@hoga.

ZESPÓŁ SZKÓŁ. Aleja Wiśniowa 81, 53-126 Wrocław tel.71 337 21 10 www.szkoladzdz.pl www.facebook.pl/szkoladzdz e-mail: szkoladzdz@hoga. ZESPÓŁ SZKÓŁ Aleja Wiśniowa 81, 53-126 Wrocław tel.71 337 21 10 www.szkoladzdz.pl www.facebook.pl/szkoladzdz e-mail: szkoladzdz@hoga.pl KLASA OGÓLNA KLASA HUMANISTYCZNA KLASA INFORMATYCZNA z rozszerzonym:

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY NA DZIEŃ OTWARTY 14 kwietnia 2012r. (sobota) w godz. 12.00 15.00

ZAPRASZAMY NA DZIEŃ OTWARTY 14 kwietnia 2012r. (sobota) w godz. 12.00 15.00 Klasa 1 A ZAPRASZAMY NA DZIEŃ OTWARTY 14 kwietnia 2012r. (sobota) w godz. 12.00 15.00 PLANOWANE ODDZIAŁY KLASY I w roku szkolnym 2012/2013 Przedmioty rozszerzone Język polski Historia Języki obce nowożytne

Bardziej szczegółowo

Technik handlowiec (2 kwalifikacje)

Technik handlowiec (2 kwalifikacje) Szkoła / ZSZ Tytuł Liczba i nazwa kwalifikacji ZSZ nr 2 Wielozawodowa Mechanik maszyn i urządzeń Sprzedawca Technik handlowiec monter 1 kwalifikacja - w zależności od zawodu (sprzedawca, fryzjer, murarz-tynkarz,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU NA RZECZ MŁODZIEŻY, NAUCZYCIELI ORAZ RODZIN. Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku

DZIAŁANIA PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU NA RZECZ MŁODZIEŻY, NAUCZYCIELI ORAZ RODZIN. Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku DZIAŁANIA EZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU NA RZECZ MŁODZIEŻY, NAUCZYCIELI ORAZ RODZIN dyrektor nauczyciel uczeń rodzic EZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU SPOTKANIE DYREKTORÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH

Bardziej szczegółowo

Zakochaj się w Zanie. zakochaj się w Zanie Zan is fun oferta 2016/2017 sportowe zabawy w Zanie. albumy.

Zakochaj się w Zanie.  zakochaj się w Zanie Zan is fun oferta 2016/2017 sportowe zabawy w Zanie. albumy. Zakochaj się w Zanie zdjęcia albumy 2 Zakochaj się w Zanie zdjęcia albumy 3 Zan is fun zdjęcia albumy 4 Zan is fun zdjęcia albumy 5 Zan is fun zdjęcia albumy 6 Zan is fun zdjęcia albumy 7 oferta 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje o XXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie

Dodatkowe informacje o XXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie Dodatkowe informacje o XXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie NAUCZANE JĘZYKI W XXIII LO: We wszystkich oddziałach nauczane są dwa języki obce nowożytne: 1. język angielski

Bardziej szczegółowo

Plan rekrutacji do klas I na rok szkolny 2016/2017 w ZSOiZ w Ciechanowcu. Szkoły dla młodzieży

Plan rekrutacji do klas I na rok szkolny 2016/2017 w ZSOiZ w Ciechanowcu. Szkoły dla młodzieży Plan rekrutacji do klas I na rok szkolny 06/07 w ZSOiZ w Ciechanowcu Lp.. Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych Plastyk (w liceach przedmioty w zakresie rozszerzonym) - Specjalność - Techniki graficzne

Bardziej szczegółowo

Co po gimnazjum? Jak wybrać swoją dalszą drogę edukacji? Gdzie się uczyć dalej?

Co po gimnazjum? Jak wybrać swoją dalszą drogę edukacji? Gdzie się uczyć dalej? Co po gimnazjum? Jak wybrać swoją dalszą drogę edukacji? Gdzie się uczyć dalej? STUDIA DOKTORANCKIE TAK JEST od 1.09.2012!!!! SZKOŁY POLICEALNE DO 2,5 ROKU - EGZAMIN KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH SSss - NIE

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, to szkoła z tradycjami naukowymi, kultywująca wielokulturowość Podlasia.

Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, to szkoła z tradycjami naukowymi, kultywująca wielokulturowość Podlasia. Walory szkoły: Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, to szkoła z tradycjami naukowymi, kultywująca wielokulturowość Podlasia. W szkole panuje przyjazna atmosfera, a uczniowie

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE DYREKTORA SZKOŁY O ZASADACH REKRUTACJI DO KLAS I

OBWIESZCZENIE DYREKTORA SZKOŁY O ZASADACH REKRUTACJI DO KLAS I OBWIESZCZENIE DYREKTORA SZKOŁY O ZASADACH REKRUTACJI DO KLAS I I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WALENTEGO ROŹDZIEŃSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 SOSNOWIEC, UL. STASZICA 62 I. Proponowane kierunki

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. S.ŻEROMSKIEGO

KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. S.ŻEROMSKIEGO KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. S.ŻEROMSKIEGO XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W roku szkolnym 2013/2014 planuje się utworzenie następujących klas: Klasa europejska

Bardziej szczegółowo

ul. Grunwaldzka 30 73-200 Choszczno tel. 095 765 79 73 www.szkola.interklasa.pl/zs3choszczno

ul. Grunwaldzka 30 73-200 Choszczno tel. 095 765 79 73 www.szkola.interklasa.pl/zs3choszczno tel. 095 765 79 73 www.szkola.interklasa.pl/zs3choszczno ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W CHOSZCZNIE SZKOŁA POWSTAŁA W ROKU 1994 JAKO SZKOŁA NIEPUBLICZNA Z UPRAWNIENIAMI SZKOŁY PUBLICZNEJ OD ROKU 1997 FUNKCJONUJE JAKO

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Słupsku, w roku szkolnym 2015/2016

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Słupsku, w roku szkolnym 2015/2016 Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Słupsku, w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa prawna: Zarządzenie nr 04/2015 Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

SZKOLNICTWO PONADGIMNAZJALNE

SZKOLNICTWO PONADGIMNAZJALNE SZKOLNICTWO PONADGIMNAZJALNE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. JÓZEFA SIKORSKIEGO 180 LAT DOŚWIADCZENIA - NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA 180 LAT DOŚWIADCZENIA NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA STRUKTURA,

Bardziej szczegółowo

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 IM. ELIZY ORZESZKOWEJ W BARTOSZYCACH NA ROK SZKOLNY 2015 /2016 Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

XII Liceum Ogólnokształcące 3 letnie KLASA 1 AL

XII Liceum Ogólnokształcące 3 letnie KLASA 1 AL INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ CHEMICZNYCH i PRZEMYSŁU SPOŻWCZEGO W LUBLINIE ROK SZKOLNY 2012/2013 W ZSChiPS punktowany będzie i oraz dodatkowo dwa przedmioty w zależności od rozszerzenia programowego XII Liceum

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna I LO w Toruniu. Rok szkolny 2012 / 2013

Oferta edukacyjna I LO w Toruniu. Rok szkolny 2012 / 2013 Oferta edukacyjna I LO w Toruniu Rok szkolny 2012 / 2013 W roku szkolnym 2012/13 planujemy utworzenie sześciu klas pierwszych. Oferujemy w każdej klasie nauczanie 2-3 przedmiotów w zakresie rozszerzonym.

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych Zespołu Szkół Społecznych w Żorach rok szkolny 2014/15

Warunki i tryb rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych Zespołu Szkół Społecznych w Żorach rok szkolny 2014/15 Warunki i tryb do szkół ponadgimnazjalnych Zespołu Szkół Społecznych w Żorach rok szkolny 2014/15 1 I INFORMACJE OGÓLNE 1. W roku szkolnym 2014/2015 Zespół Szkół Społecznych proponuje naukę w następujących

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Technikum Nr 1 w Myszkowie na podstawie Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty

Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Technikum Nr 1 w Myszkowie na podstawie Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Technikum Nr 1 w Myszkowie na podstawie Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.8.2015 z dnia 11 lutego 2015 r. oraz Statutu Technikum Nr 1

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych W Gniewie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych W Gniewie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych W Gniewie Struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego od 2012r GIMNAZJUM ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA (3 lata) TECHNIKUM (4 lata) LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (3 lata) LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja 2017 / 2018

Rekrutacja 2017 / 2018 Rekrutacja 2017 / 2018 Klasy proponowane w roku szkolnym 2017/2018 z rozszerzonymi: Ø matematyką, Ø matematyką, Ø matematyką, Ø językiem angielskim, Ø językiem polskim, fizyką i informatyką biologią, chemią

Bardziej szczegółowo

Opracowane na podstawie Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.2.2014 z dnia 5 lutego 2014 r.

Opracowane na podstawie Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.2.2014 z dnia 5 lutego 2014 r. Kryteria rekrutacji obowiązujące w Zespole Szkół Technicznych w Częstochowie, Al. Jana Pawła II 126/130 w roku szkolnym 2014/2015 w Technikum Nr 12 i Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 10. Opracowane na podstawie

Bardziej szczegółowo

R E K R U T A C J A /

R E K R U T A C J A / R E K R U T A C J A 2 0 1 6 / 2 0 1 7 D I E C E Z J A L N E L I C E U M H U M A N I S T Y C Z N E w N Y S I E Jeśli chcesz być dobrze przygotowany do matury, wybierz naszą szkołę. Dotychczas 100% naszych

Bardziej szczegółowo

Starosta Piski. Andrzej Nowicki

Starosta Piski. Andrzej Nowicki Starosta Piski Andrzej Nowicki ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH z BIBLIOTEKĄ PEDAGOGICZNĄ w PISZU ZAPRASZA DO REALIZACJI SWOICH MARZEŃ Technikum: TYLKO MY ZAPEWNIMY CI: Zasadnicza Szko³a Zawodowa: Zdobą dź zawód,

Bardziej szczegółowo

Nasza szkoła Twój LOgiczny Wybór!

Nasza szkoła Twój LOgiczny Wybór! REKRUTACJA 2017 Gimnazjalisto! Wybór szkoły należy do Ciebie Myślałeś, że o NASZYM LICEUM wiesz już wszystko, czy na pewno? Zapoznaj się z nową ofertą zmieniamy się dla Ciebie! Proponujemy: - atrakcyjne

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Zasady ogólne

Podstawa prawna: Zasady ogólne REGULAMIN PRZYJĘĆ KANDYDATÓW do II Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja przy Zespole Szkół nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu na rok szkolny 2017/2018 1 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW ORAZ KANDYDATÓW DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH NA ROK SZKOLNY 2011/2012 PROPONOWANE KIERUNKI I PROFILE KSZTAŁCENIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT PSZCZYŃSKI

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2015/2016

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa Prawna: Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2015/2016 Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.8.2015 z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie terminów przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W roku szkolnym 2014/2015 planuje się utworzenie następujących klas:

XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W roku szkolnym 2014/2015 planuje się utworzenie następujących klas: KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. S.ŻEROMSKIEGO XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W roku szkolnym 2014/2015 planuje się utworzenie następujących klas: Klasa prawnicza

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGRODNICZYCH IM. STANISŁAWA SZUMCA W BIELSKU - BIAŁEJ

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGRODNICZYCH IM. STANISŁAWA SZUMCA W BIELSKU - BIAŁEJ REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGRODNICZYCH IM. STANISŁAWA SZUMCA W BIELSKU - BIAŁEJ Podstawa prawna: Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr ST-KZ.110.1.15.2012.KS z dnia 27.XII.2012r. w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2015-2016

REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2015-2016 REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2015-2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

ZASADY ELEKTRONICZNEJ REKRUTACJI dla klas pierwszych na rok szkolny 2015/2016

ZASADY ELEKTRONICZNEJ REKRUTACJI dla klas pierwszych na rok szkolny 2015/2016 ZASADY ELEKTRONICZNEJ REKRUTACJI dla klas pierwszych na rok szkolny 2015/2016 Od 11 maja 2015r. do 24 czerwca do godz. 12.00 kandydat loguje się przez Internet do systemu śląskiej rekrutacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji kandydatów do Zespołu Szkół Ponadgimanzjalnych Nr 1 w Kępnie na rok szkolny 2015/2016

Zasady rekrutacji kandydatów do Zespołu Szkół Ponadgimanzjalnych Nr 1 w Kępnie na rok szkolny 2015/2016 Zasady rekrutacji kandydatów do Zespołu Szkół Ponadgimanzjalnych Nr 1 w Kępnie na rok szkolny 2015/2016 1 Zasady rekrutacji kandydatów do Zespołu Szkół Ponadgimanzjalnych Nr 1 w Kępnie na rok szkolny 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2014/2015

Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2014/2015 Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2014/2015 Na podstawie art.10 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o kryteriach przyjęć do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficach ROK SZKOLNY 2013/2014 TECHNIKUM EKONOMICZNE

INFORMACJA. o kryteriach przyjęć do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficach ROK SZKOLNY 2013/2014 TECHNIKUM EKONOMICZNE INFORMACJA o kryteriach przyjęć do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficach ROK SZKOLNY 2013/2014 Szkoła prowadzi nabór do: Technikum Ekonomicznego Liceum Ogólnokształcącego Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

Kryteria i warunki przyjęć kandydatów do klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach na rok szkolny 2015/2016

Kryteria i warunki przyjęć kandydatów do klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach na rok szkolny 2015/2016 Kryteria i warunki przyjęć kandydatów do klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach na rok szkolny 2015/2016 Opracowano na podstawie postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty nr

Bardziej szczegółowo

Klasa OH (wstępna dwujęzyczna z językiem hiszpańskim)

Klasa OH (wstępna dwujęzyczna z językiem hiszpańskim) W roku szkolnym 2014/15 proponujemy: Symbol oddziału Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 0H historia geografia język hiszpański język

Bardziej szczegółowo

XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Gdańsku

XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Gdańsku XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Gdańsku INFORMATOR 2010r. Bądź odważny idź Zbigniew Herbert 80-297 Gdańsk, ul. Dobrowolskiego 6 tel.: (0-58) 347 97 12 e-mail: xxlo@xxlo.pl www.xxlo.pl

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim w roku szkolnym 2013/2014

Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim w roku szkolnym 2013/2014 Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim w roku szkolnym 2013/2014 Załącznik do zarządzenia 01/02/2013 I. Terminy rekrutacji i składania dokumentów do szkół dla młodzieży 1. Od 16

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI do klas pierwszych na rok szkolny 2017/2018 w ZESPOLE SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO i VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM w Toruniu

ZASADY REKRUTACJI do klas pierwszych na rok szkolny 2017/2018 w ZESPOLE SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO i VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM w Toruniu ZASADY REKRUTACJI do klas pierwszych na rok szkolny 2017/2018 w ZESPOLE SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO i VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM w Toruniu Podstawa prawna : Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI i KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w roku szkolnym

ZASADY REKRUTACJI i KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w roku szkolnym ZASADY REKRUTACJI i KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w roku szkolnym 2013-2014 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 Technikum Mechaniczno Elektryczne im. Nikoli Tesli V Liceum Ogólnokształcące im.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 Technikum Mechaniczno Elektryczne im. Nikoli Tesli V Liceum Ogólnokształcące im. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 Technikum Mechaniczno Elektryczne im. Nikoli Tesli V Liceum Ogólnokształcące im. Nikoli Tesli KRYTERIA I WARUNKI PRZYJĘĆ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Zespół

Bardziej szczegółowo

c) zarządzenie nr 110.1.4.2016 wielkopolskiego kuratora oświaty z dnia 28 stycznia 2016 r.

c) zarządzenie nr 110.1.4.2016 wielkopolskiego kuratora oświaty z dnia 28 stycznia 2016 r. Regulamin przyjmowania kandydatów do klas pierwszych oraz na kwalifikacyjne kursy zawodowe w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych im. Synów Pułku w Lesznie na rok szkolny 2016/2017 1 1) Ustala się zasady

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Rolniczych im. gen. J. Wybickiego w Grabonogu

Zespół Szkół Rolniczych im. gen. J. Wybickiego w Grabonogu Wewnątrzszkolne kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół Rolniczych im gen. Józefa Wybickiego w Grabonogu w roku szkolnym 01/013 Podstawa prawna Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

największy wpływ na decyzje uczniów mają rodzice oraz tradycje rodzinne

największy wpływ na decyzje uczniów mają rodzice oraz tradycje rodzinne ZS Narewka ZS Narewka 2014 O wyborze szkoły i zawodu uczeń szkoły gimnazjalnej może oczywiście zdecydować samodzielnie, zdarza się jednak, że wyboru dokona pod wpływem innych osób, sytuacji, czy tez okoliczności.

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGRODNICZYCH IM. STANISŁAWA SZUMCA W BIELSKU-BIAŁEJ

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGRODNICZYCH IM. STANISŁAWA SZUMCA W BIELSKU-BIAŁEJ REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGRODNICZYCH IM. STANISŁAWA SZUMCA W BIELSKU-BIAŁEJ Podstawa prawna: Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr St-KZ.110.1.1.2012.KS z dnia 4 stycznia 2012r. w

Bardziej szczegółowo

R E K R U T A C J A /

R E K R U T A C J A / R E K R U T A C J A 2 0 1 7 / 2 0 1 8 D I E C E Z J A L N E L I C E U M H U M A N I S T Y C Z N E w N Y S I E Jeśli chcesz być dobrze przygotowany do matury, wybierz naszą szkołę. Dotychczas 100% naszych

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje O XXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie

Dodatkowe informacje O XXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie Dodatkowe informacje O XXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie NAUCZANE JĘZYKI W XXIII LO: We wszystkich oddziałach nauczane są dwa języki obce nowożytne: 1. język angielski

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR NABÓR NA ROK SZKOLNY 2016/2017 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Z TERENU POWIATU LUBELSKIEGO

INFORMATOR NABÓR NA ROK SZKOLNY 2016/2017 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Z TERENU POWIATU LUBELSKIEGO INFORMATOR NABÓR NA ROK SZKOLNY 2016/2017 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Z TERENU POWIATU LUBELSKIEGO KIERUNKI OGÓLNOKSZTAŁCĄCE LICEA im. Mikołaja Kopernika, www.zs-belzyce.edu.pl, j. niemiecki im. ks. Antoniego

Bardziej szczegółowo