STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ EDUKACJI I KULTURY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ EDUKACJI I KULTURY"

Transkrypt

1 STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ EDUKACJI I KULTURY 2013/

2 "Informator" w formie elektronicznej dostępny jest na stronie adres: oraz do wglądu w Wydziale Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, Rynek 27(pokój nr 207) i w Bibliotece Pedagogicznej w Dzierżoniowie, ul. Parkowa 2

3 Spis treści: Program stypendialny dla uczniów uzdolnionych Wykaz szkół podnadgimnazjalnych w powiecie dzierżoniowskim Wykaz niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych Nowa droga edukacyjna ucznia Twój wybór - Twoja przyszłość Zaplanuj swoją przyszłość zawodową Liceum Ogólnokształcące - droga edukacyjna Technikum - droga edukacyjna Zasadnicza Szkoła Zawodowa - droga edukacyjna Ankieta zawodowa 5 kroków do szkoły ponadgimnazjalnej Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dzierżoniowie - I Liceum Ogólnokształcące im. Jędrzeja Śniadeckiego II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Dzierżoniowie Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bielawie - Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego Zespół Szkół Nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie Zespół Szkół Nr 2 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Dzierżoniowie Zespół Szkół Nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie Zespół Szkół im. ks. Jana Dzierżonia w Pieszycach Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielawie Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Dzierżoniowie Jak poruszać się w elektronicznym systemie naboru

4 Drogi Gimnazjalisto! Nadszedł czas, gdy trzeba dokonać wyboru dalszej drogi kształcenia. Wybrać szkołę, która spełni Twoje oczekiwania oraz zapewni odpowiedni poziom nauki nie jest łatwo, dlatego postanowiliśmy pomóc Ci w podjęciu decyzji. Przedstawiamy Ci aktualny pakiet informacji o szkolnictwie ponadgimnazjalnym, ujęty w przyjazną formę kolorowej książeczki. Znajdziesz w niej przejrzysty opis oferty kształcenia każdej ze szkół, dla której powiat dzierżoniowski jest organem prowadzącym. Gimnazjalisto! Zapoznaj się dokładnie z zawartością informatora. Zwróć uwagę na zmiany, jakie nastąpiły w systemie kształcenia zawodowego. Pamiętaj! To Ty podejmujesz decyzję, w jakim kierunku kontynuujesz naukę i jak będzie się rozwijała Twoja kariera. Nie zapominaj jednak, że każda życiowa decyzja powinna być podejmowana z rozwagą i dobrze jest, jeśli zapada po uprzednim przeprowadzeniu konsultacji z osobami, które są Ci bliskie oraz stanowią niepodważalne autorytety. Porozmawiaj zatem z Rodzicami, Wychowawcą, Pedagogiem Szkolnym, skorzystaj, jeśli masz taką potrzebę, z pomocy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej. O sukcesie w szkole ponadgimnazjalnej decyduje bowiem, nie tylko chęć i wola kształcenia, ale także Twoje predyspozycje i możliwości. DECYZJA O WYBORZE SZKOŁY NIE MOŻE BYĆ ZATEM PRZYPADKOWA I PODJĘTA W OSTATNIEJ CHWILI. Mamy nadzieję, że przygotowana dla Ciebie publikacja, dostarczy Ci najważniejszych informacji, niezbędnych do dokonania wyboru szkoły, w której będziesz zdobywał wiedzę i rozwijał swoje talenty. Publiczne szkoły ponadgimnazjalne w powiecie dzierżoniowskim oferują swoim uczniom nie tylko atrakcyjne kierunki kształcenia i wysoki poziom nauczania. Dzięki funkcjonującemu programowi stypendialnemu uczniom rokującym dobre nadzieje na pełny rozwój, wyróżniającym się szczególną pilnością, bądź talentem w jakiejś dziedzinie przyznawane będą stypendia, o których także znajdziesz informację w niniejszym informatorze. UWAGA! W powiecie dzierżoniowskim funkcjonuje elektroniczny system naboru do szkół ponadgimnazjalnych. Informacje na ten temat przekazujemy Ci w przyjaznej graficznej formie, która ułatwi Ci wstępne zapoznanie się z systemem. Niczym się nie martw, ponieważ na wszelkie Twoje pytania w tym zakresie pomogą Ci odpowiedzieć przeszkoleni nauczyciele Twojego gimnazjum, a także osoby zajmujące się naborem w szkołach ponadgimnazjalnych. Dyrektor Wydziału Edukacji i Kultury Alicja Hromada Życzymy powodzenia Starosta Dzierżoniowski Janusz Guzdek 4

5 Program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski Od września 2011r. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych powiatu dzierżoniowskiego mogą uczestniczyć w nowym programie wspierania edukacji uzdolnionych uczniów. W ramach programu można ubiegać się o stypendium: ZŁOTY PRYMUS - dla uczniów liceów i techników, którzy osiągnęli średnią co najmniej 5,0 w liceum i 4,75 w technikum oraz wzorową lub bardzo dobrą ocenę z zachowania - w wysokości nie większej niż 500,00 zł. ZŁOTY TALENT - dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych młodzieżowych, którzy mają wybitne osiągnięcia w dziedzinach: sportowej, artystycznej, kulturalnej, technicznej lub innej określonej dziedzinie wiedzy teoretycznej bądź praktycznej w wysokości uzależnionej od wielkości osiągnięć (np. laureaci olimpiad i konkursów na szczeblu międzynarodowym mogą liczyć na ok. 4 tys. zł, na szczeblu ogólnopolskim 2,5 tys. zł, a na szczeblu wojewódzkim 1,5 tys. zł; poza tym wyżej będą oceniane osiągnięcia indywidualne niż drużynowe). ZŁOTA NADZIEJA - dla uczniów szkół zawodowych, którzy uzyskali średnią ocen co najmniej 4,0, wzorową lub bardzo dobrą ocenę z zachowania i angażowali się w pracę społeczną - w wysokości nie większej niż 200,00 zł. Wnioski na stypendia składają dyrektorzy szkół w terminie do dnia 15 czerwca każdego roku. Szczegółowy program stypendialny dostępny jest w każdej szkole oraz na stronie: 5

6 WYKAZ PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODNADGIMNAZJALNYCH W POWIECIE DZIERŻONIOWSKIM Polskiej i Placówek Kształcenia Zawodowego

7 WYKAZ NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH O UPRAWNIENIACH SZKOŁY PUBLICZNEJ W POWIECIE DZIERŻONIOWSKIM L.p. Nazwa szkoły Adres Numer telefonu Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Zasadnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości Dzierżoniów Dzierżoniów ul. Sikorskiego 2 Bielawa Bielawa ul. Polna 2 tel./fax (74) tel. (74) (74) Szkoła Wielozawodowa w Bielawie Bielawa ul. Wolności 105 (74) Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Bielawie Bielawa ul. Wolności 105 (74)

8 NOWA DROGA EDUKACYJNA UCZNIA Szkoła podstawowa - 6 lat nauki Przedszkole - dzieci od 3 do 5 lat - ostatni rok obowiązkowo Gimnazjum - 3 lata nauki Gimnazjum dla dorosłych Liceum ogólnokształcące - 3 lata nauki Technikum - 4 lata nauki Zasadnicza szkoła zawodowa - 3 lata nauki Liceum dla dorosłych Matura Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe Kursy dające kwalifikacje zawodowe 8

9 TWÓJ WYBÓR - TWOJA PRZYSZŁOŚĆ (3-letnie, ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości) (4-letnie, ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz świadectwa dojrzałości) Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3-letnia, ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz naukę w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych od II klasy) Szczegółowe warunki rekrutacji określa Zarządzenie Kuratora Oświaty dostępne na stronie: 9

10 10 ZAPLANUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAWODOWĄ

11 Po otrzymaniu świadectwa ukończenia LO podjąć dalszą naukę w szkole policealnej, po ukończeniu której i po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie otrzymasz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Uzyskać kwalifikacje zawodowe w formach pozaszkolnych, na kursach zawodowych dla dorosłych prowadzonych od roku szkolnego 2012/2013 m.in. w ponadgimnazjalnych szkołach publicznych. 11

12 potwierdzający kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie Po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i uzyskaniu dyplomu, podjąć pracę w wyuczonym zawodzie. potwierdzający kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie Kształcić się dalej w szkole policealnej i uzyskiwać inne kwalifikacje po zdaniu egzaminu z danej kwalifikacji. Uzyskiwać kolejne kwalifikacje w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych. 4. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości podjąć studia wyższe. 12

13 Jeśli chcesz się szybko usamodzielnić i rozpocząć pracę zawodową możesz wybrać ten typ szkoły. Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikację w danym zawodzie posiądziesz taki zasób wiadomości i umiejętności, który pozwoli Ci na samodzielne wykonywanie konkretnego zadania lub zestawu zadań zawodowych i umożliwi podjęcie pracy. potwierdzający kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie Liceum ogólnokształcące dla dorosłych (od II klasy) Świadectwo potwierdzające daną kwalifikację w zawodzie potwierdzający kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie Zawodowe kursy kwalifikacyjne 1. Po ukończeniu szkoły kontynuować naukę w drugiej klasie liceum ogólnokształcącego dla dorosłych i zdobywać kolejne kwalifikacje w danym zawodzie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. 2. Po ukończeniu lo dla dorosłych i po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe (tytuł technika). 3. Po ukończeniu lo dla dorosłych kontynuować naukę w szkole policealnej i po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe (tytuł technika). 13

14 Ankieta pomagająca w określeniu Twoich predyspozycji zawodowych Zastanów się, jakim czynnościom wolisz poświęcać swój wolny czas. W tym celu postaraj się odpowiedzieć TAK lub NIE na każde poniższe pytanie. CZY LUBISZ: 1. Naprawiać zepsute mechanizmy? 2. Organizować zabawy dla dzieci? 3. Sprawować funkcję skarbnika? 4. Opiekować się zwierzętami? 5. Konstruować modele? 6. Opiekować sie chorymi? 7. Pisać na komputerze, wprowadzać dane do komputera? 8. Pracować w ogrodzie, na działce? 9. Składać i rozkładać rower? 10. Pomagać rówieśnikom w nauce? 11. Sporządzać zestawienie wydatków? 12. Obserwować naturę? 13. Budować coś np. z drewna, plastyku? 14. Organizować wycieczki? 15. Rozwiązywać krzyżówki? 16. Hodować i pielęgnować kwiaty? 17. Projektować wnętrza, modele ubrań itp.? 18. Pełnić dyżury w szkole, klasie, szatni itp.? 19. Przygotowywać tabele i wykresy? 20. Pomagać w domu? TAK NIE Pytania 1,5,9,13,17 określają czynności wymagające kontaktu z rzeczami. Jeżeli udzieliłeś/aś na większość z tych pytań odpowiedzi twierdzących, to można przypuszczać, że powinieneś/aś wybrać raczej zawód techniczny niż wymagający bezpośredniego i częstszego kontaktu z ludźmi np. zawód mechanika pojazdów samochodowych, elektronika, kucharza, cukiernika, stolarza, inżyniera budowlanego, inżyniera mechanika itp. Pytania 2,6,10,14,18 określają czynności wymagające kontaktu z ludźmi. Jeżeli udzieliłeś/aś na większość z tych pytań odpowiedzi twierdzących, to odpowiedniejszy dla Ciebie może okazać się zawód np. nauczyciela, psychologa, lekarza, dziennikarza, sędziego, sprzedawcy, stewardesa itp. Pytania 3,7,11,15,19 określają czynności wymagające posługiwania się danymi liczbowymi. Jeżeli udzieliłeś/aś na większość z tych pytań odpowiedzi twierdzących, to poszukiwania Twoje powinny skupić się wokół takich zawodów, jak np. informatyk, programista, matematyk, fizyk, tłumacz, kreślarz, księgowy itp. Pytania 4,8,12,16,20 określają czynności wymagające kontaktu z przyrodą. Jeżeli udzieliłeś/aś na większość z tych pytań odpowiedzi twierdzących, to poszukiwania Twoje powinny być raczej ukierunkowane na zawody wymagające kontaktu z przyrodą, jak np. biolog, mikrobiolog, weterynarz, ogrodnik, sadownik, leśnik, rolnik, hodowca zwierząt itp. Może się okazać, że Twoje odpowiedzi nie skoncentrowały się wyraźnie wokół określonej grupy czynności. Wtedy warto porozmawiać z doradcą zawodowym np. w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej (więcej informacji o Poradni na str Informatora). 14

15 Twoje gimnazjum założy Ci konto na stronie internetowej. Zapamiętaj swój login i hasło. Przejrzyj ofertę szkół na stronie https://dolnoslaskie.edu.com.pl Wybierz oddziały, do których chcesz kandydować. Wydrukuj podanie, daj do podpisu rodzicom (opiekunom prawnym) i zanieś je do szkoły, w której jest oddział wybrany przez Ciebie jako pierwszy. Będzie to Twoja szkoła pierwszego wyboru. Uwaga! Wybierz trzy szkoły i jak najwięcej oddziałów w każdej z nich. Wtedy Twoje szanse na dostanie się do jednej ze szkół będą bardzo duże. Zanieś kopie świadectwa oraz kopie zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego do szkoły pierwszego wyboru. Sprawdź gdzie się dostałeś i zanieś do tej szkoły oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu... TERMINARZ REKRUTACJI Gimnazjalisto nie zapomnij o tych terminach!!! od 02 kwietnia 2013r. Od tej pory możesz zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół, dostępną na stronie https://dolnoslaskie.edu.com.pl od 15 kwietnia 2013r. godz. 8:00 Ze swojego gimnazjum otrzymasz login do 26 kwietnia 2013r. godz. 15:00 i hasło, po zalogowaniu się na stronie https://dolnoslaskie.edu.com.pl możesz: 3wybrać maksymalnie trzy szkoły i jak najwięcej oddziałów w każdej z nich 3wydrukować podanie (które musi podpisać rodzic/opiekun prawny) 3złożyć podanie w szkole pierwszego wyboru od 25 czerwca 2013r. godz. 8:00 do 27 czerwca 2013r. godz. 14:00 od 28 czerwca 2013r. godz. 8:00 do 01 lipca 2013r. godz. 14:00 03 lipca 2013r. godz. 12:00 od 03 lipca 2013r. godz. 12:00 do 05 lipca 2012r. godz. 15:00 08 lipca 2013r. godz. 12:00 od 09 lipca 2013r. godz. 8:00 do 15 lipca 2013r. godz. 14:00 od 15 lipca do 31 sierpnia 2013r. W tym terminie możesz zmienić swoją decyzję o wyborze szkoły lub kierunku kształcenia i ponownie złożyć podpisane podanie z nowymi danymi (w szkole pierwszego wyboru). W tym czasie: 3składasz kopię świadectwa, kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego oraz inne wymagane dokumenty w szkole pierwszego wyboru Sprawdź gdzie zostałeś zakwalifikowany!!! Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do szkół ponadgimnazjalnych Potwierdź wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostałeś zakwalifikowany poprzez złożenie w niej oryginałów dokumentów Ogłoszenie list uczniów przyjętych do poszczególnych szkół oraz list wolnych miejsc Rekrutacja uzupełniająca (poza systemem) Rekrutacja dodatkowa (poza systemem) https://dolnoslaskie.edu.com.pl 15

16 m i. Jędrzej W DZIERŻONIOWIE niadeckiego a Ś I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO Dzierżoniów ul. J.Piłsudskiego 10 tel./fax (74) (74) Dyrektor: mgr Grażyna Bajsarowicz emali: strona www: XV miejsce w woj. dolnośląskim w rankingu Perspektyw" i Rzeczpospolitej" Razem poznawajmy świat! Z wizytą w Niemczech Liceum Lekcja historii w Podhajcach na Ukrainie Nasze szkolne kolędowanie organizuje Powiatową Olimpiadę Humanistyczną, Powiatowy Konkurs Wiedzy Przyrodniczej dla Gimnazjalistów Darwin, Dzień Wielokulturowy, Tydzień Regionalny i z Matematyką oraz warsztaty literackie w Bibliotece Publicznej; współprowadzi Dolnośląski Festiwal Nauki; korzysta z oferty naukowej uczelni wrocławskich (laboratoria, wykłady); w ramach Projektu Wspierania Uzdolnień Genialna Jedynka promuje twórczość artystyczną uczniów (publikacje książkowe, spektakle teatralne, wystawy plastyczne w Galerii na Strychu, Okno Poetyckie, koncert Jedyne takie kolędowanie); prowadzi wymianę międzynarodową młodzieży z Niemcami, Włochami, Izraelem; realizuje projekty edukacyjne Eyon - Euopean Youth Online Magazine oraz Comenius. Posiada doskonałą bazę: ma bardzo dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe, projektory multimedialne, tablice interaktywne, bibliotekę, czytelnię, salę gimnastyczną, siłownię, boisko do gry bule oraz wielofunkcyjne boisko z nawierzchnią tartanową (do gry w piłkę nożną, siatkową, koszykową i tenis ziemny). Czas wolny można spędzić w kawiarence. 16 S S

17 Kierunki kształcenia: Klasa A Humanistyczna kulturowo medialna z rozszerzonym językiem polskim, historią i wiedzą o społeczeństwie, obowiązkowym językiem angielskim, drugim językiem obcym do wyboru*; zajęcia dodatkowe: koła teatralne, filmowe, dziennikarskie, filozoficzne, polonistyczne, wymiana międzynarodowa, język japoński; kierunek dla przyszłych aktorów, dziennikarzy, historyków, psychologów, socjologów. Klasa B Politechniczna, z rysunkiem technicznym z rozszerzonymi matematyką, fizyką i informatyką, obowiązkowym językiem angielskim, drugim językiem obcym do wyboru*; zajęcia dodatkowe: koło gier logicznych, wymiana międzynarodowa, język japoński; dla przyszłych fizyków, architektów, informatyków, studentów wydziałów nauk ścisłych. Klasa C Biochemiczna z rozszerzonymi biologią i chemią, fizyką, obowiązkowym językiem angielskim, drugim językiem obcym do wyboru*; zajęcia dodatkowe: laboratoria na Uniwersytecie Wrocławskim, koło biologiczne, wymiana międzynarodowa, język japoński; dla przyszłych lekarzy, weterynarzy, biotechnologów, chemików, farmaceutów, analityków medycznych, biologów, studentów uniwersytetów przyrodniczych. Klasa D Filologiczna z europeistyką i elementami prawa z rozszerzonym językiem angielskim, historią, wiedzą o społeczeństwie i prawie międzynarodowym, drugim językiem obcym do wyboru*; zajęcia dodatkowe: warsztaty politologiczne, koła języków obcych, wymiana międzynarodowa, język japoński; dla przyszłych filologów, prawników, historyków, studentów nauk społecznych i politycznych oraz stosunków międzynarodowych. Klasa E biologiczno chemiczna z ratownictwem medycznym z rozszerzonymi biologią i chemią, matematyką, obowiązkowym językiem angielskim, drugim językiem obcym do wyboru*; zajęcia dodatkowe: laboratoria na Uniwersytecie Wrocławskim, koło biologiczne, wymiana międzynarodowa, język japoński; dla przyszłych studentów medycyny, ratownictwa medycznego, chemików, biologów, biotechnologów, uczelni techniczno-przyrodniczych. * niemiecki, rosyjski, francuski 17

18 Dzierżoniów ul.. Garncarska 1 tel./fax (74) mail: II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Jana Pawła II Dyrektor: mgr Marzena Kudra Tworzymy klimat wpływający na pozytywne relacje między członkami naszej społeczności. Wyposażamy młodych ludzi w wiedzę umożliwiającą dalsze kształcenie, uczymy odpowiedzialności za podejmowane decyzje, kształtujemy ich postawy w poszukiwaniu wartości i godności osobistej. Kierunki kształcenia 2013/2014 Ze względu na założenia reformy programowej (tj. wybór ucznia) proponowane profile mogą ulec zmianie. Każdy uczeń musi realizować od 2 do 4 przedmiotów w zakresie rozszerzonym. Przynajmniej jednym z przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym musi być: historia, geografia, fizyka, biologia, chemia. Na naukę wszystkich przedmiotów w zakresie rozszerzonym oraz przedmiotów uzupełniających minimalnie można przeznaczyć 870 godzin, maksymalnie 900 godz. kl.1 A biologiczno chemiczna z rozszerzonymi do wyboru przedmiotami - biologia, chemia, matematyka, fizyka; kl.1 B humanistyczna z rozszerzonymi do wyboru przedmiotami - j.polski, j. angielski, historia, geografia; kl.1 C matematyczno fizyczna z rozszerzonymi do wyboru przedmiotami - matematyka, informatyka, fizyka; kl.1 D matematyczno techniczna z rozszerzonymi do wyboru przedmiotami - matematyka, informatyka, fizyka; kl.1 E językowa j. obcy (od podstaw i kontynuacja) z rozszerzonymi do wyboru przedmiotami - j. obcy, historia, wos, geografia; kl.1 F ogólna z przedmiotami klasa bez wyraźnej orientacji na określone przedmioty. Przedmioty rozszerzone wybierane są ze wszystkich możliwych, z zastrzeżeniem powyższych uwag. Nauczane języki: - j. angielski j., niemiecki - obowiązkowo we wszystkich klasach; - j. łaciński - obowiązkowo w klasie A i B; - j. rosyjski - jako dodatkowy (nadobowiązkowy). Dodatkowe przedmioty nauczania dla zainteresowanych - rysunek techniczny, rysunek odręczny. Koła zainteresowań: teatralne, filozoficzne, turystyczne, szachowe, brydżowe, fotograficzne, koła przedmiotowe, SKS, Klub Europejski. Hala sportowa II LO Pracownia chemiczna Dwie pracownie informatyczne. Dostęp do internetu na terenie całej szkoły Nasi uczniowie: uczestniczą w olimpiadach, konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych; zdają egzaminy wstępne na znane uczelnie krajowe (np. UJ, UW, KUL, SGH, akademie medyczne i politechniki); kontynuują naukę na studiach doktoranckich w kraju i za granicą; pracują naukowo na wyższych uczelniach. 18 Sala do nauki języków obcych

19 II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Jana Pawła II Krótki opis kierunków kształcenia w roku szkolnym 2013/2014: Kl.A - klasa o orientacji na przedmioty przyrodnicze. Zajęcia prowadzone w tej klasie pozwalają na rozwijanie szerokich zainteresowań i różnorodnych uzdolnień w zakresie poznawania i badania otaczającego nas świata przyrody. Program dydaktyczny wzbogacony jest wykładami i zajęciami laboratoryjnymi na Uniwersytecie Wrocławskim i Politechnice Wrocławskiej w ramach realizowanych projektów np.: "Chemiczne soboty", "Spotkanie z prawdziwą nauką". Każdy z uczniów, w ramach zajęć pozalekcyjnych, może rozpocząć naukę j. rosyjskiego, j. łacińskiego, rysunku odręcznego i technicznego oraz uczestniczyć w zajęciach licznych kół zainteresowań (teatralne, filozoficzne, turystyczne, szachowe, brydżowe, fotograficzne, koła przedmiotowe, SKS, Klub Europejski). Klasę powinny wybierać osoby o zainteresowaniach przyrodniczych, lubiące biologię i chemię i wiążące swoją przyszłość przede wszystkim ze studiami medycznymi, a także z biologią, biotechnologią, ekologią Kl.B - klasa o orientacji na przedmioty humanistyczne. J. angielski jest nauczany w zwiększonej liczbie godzin. Zajęcia prowadzone w tej klasie pozwalają na rozwijanie szerokich zainteresowań i różnorodnych uzdolnień w zakresie literatury i historii oraz szeroko rozumianej sztuki. Uczniowie mają możliwość obcowania z teatrem i kinem, doskonalenia umiejętności tworzenia tekstu własnego i podejmowania prób literackich. Program dydaktyczny wzbogacony jest zajęciami odbywającymi się w ramach różnych projektów np.: "Koło teatralne - radość tworzenia", "Bliżej kultury". Każdy z uczniów, w ramach zajęć pozalekcyjnych, może rozpocząć naukę j. rosyjskiego, j. łacińskiego, rysunku odręcznego i technicznego oraz uczestniczyć w zajęciach licznych kół zainteresowań (teatralne, filozoficzne, turystyczne, szachowe, brydżowe, fotograficzne, koła przedmiotowe, SKS, Klub Europejski). Klasę powinny wybierać osoby o uzdolnieniach i zainteresowaniach humanistycznych oraz teatralnych, myślące w przyszłości o podjęciu studiów filologicznych, historycznych, prawniczych, społecznych, socjologicznych, psychologicznych. Kl.C - klasa o orientacji na przedmioty ścisłe. Zajęcia prowadzone w tej klasie pozwalają na rozwijanie, kształtowanie zdolności i chęci wykorzystywania matematycznych sposobów myślenia (tj. logicznego i przestrzennego), rozumienia otaczającego nas świata w kategoriach fizycznych oraz swobodnego korzystania z różnych technik komputerowych. Zajęcia z informatyki prowadzone są w dwóch bardzo dobrze wyposażonych pracowniach komputerowych. Program dydaktyczny wzbogacają wykłady i zajęcia laboratoryjne na Uniwersytecie Wrocławskim i Opolski oraz Politechnice Wrocławskiej (w ramach realizowanych projektów np.: "Spotkanie z prawdziwą nauką", "Chemiczne soboty"). Każdy z uczniów, w ramach zajęć pozalekcyjnych, może rozpocząć naukę j. rosyjskiego, j. łacińskiego, rysunku odręcznego i technicznego oraz uczestniczyć w zajęciach licznych kół zainteresowań (teatralne, filozoficzne, turystyczne, szachowe, brydżowe, fotograficzne, koła przedmiotowe, SKS, Klub Europejski). Klasa C dedykowana jest uczniom, którzy lubią logicznie myśleć, a swą przyszłość wiążą głównie ze studiami techniczno - informatycznymi i ekonomicznymi. Kl.D - klasa o orientacji na przedmioty ścisłe. Zajęcia prowadzone w tej klasie pozwalają na rozwijanie, kształtowanie wiedzy i zdolności, które wymagane są na studiach politechnicznych. Rozszerzone, autorskie programy nauczania z matematyki, informatyki będą sukcesywnie, w ciągu 3 lat, wzbogacane o nowe treści (np. elementy analizy - matematyka, obsługa programów typu CAD z podstawami rysunku technicznego i 3D).Program dydaktyczny wzbogacają wykłady i zajęcia laboratoryjne na Uniwersytecie Wrocławskim i Opolskim oraz Politechnice Wrocławskiej(w ramach projektów: Spotkanie z prawdziwą nauką, Chemiczne soboty ).Każdy z uczniów, w ramach zajęć pozalekcyjnych, może rozpocząć naukę j. rosyjskiego, j. łacińskiego, rysunku odręcznego oraz uczestniczyć w zajęciach licznych kół zainteresowań (teatralne, filozoficzne, turystyczne, szachowe, brydżowe, fotograficzne, koła przedmiotowe, SKS, Klub Europejski). Klasa D dedykowana jest przyszłym inżynierom: budownictwa, mechaniki, architektury i innych kierunków politechnicznych. Kl.E - klasa o orientacji na języki obce. Najprawdopodobniej pierwszym językiem obcym będzie j. angielski (decyduje uczeń). Proces dydaktyczny wzbogacają wymiany międzyszkolne młodzieży ze szkołami z Wielkiej Brytanii i Niemiec. Od kilkunastu lat uczestniczymy w pracach Międzynarodowej Sieci Szkół ST. Marienthal. Wysokie kompetencje językowe i przedmiotowe absolwentów klas językowych pozwalają na szerokie korzystanie z oferty studiów zagranicznych. Każdy z uczniów, w ramach zajęć pozalekcyjnych, może rozpocząć naukę j. rosyjskiego, j. łacińskiego, rysunku odręcznego i technicznego oraz uczestniczyć w zajęciach licznych kół zainteresowań (teatralne, filozoficzne, turystyczne, szachowe, brydżowe, fotograficzne, koła przedmiotowe, SKS, Klub Europejski). Absolwenci tej klasy wybierają studia na kierunkach filologicznych, społecznych, socjologicznych, psychologicznych. Kl.F - klasa bez wyraźnej orientacji na określone przedmioty. Zgodnie z założeniami reformy programowej uczniowie dokonują wyboru przedmiotów maturalnych po pierwszym roku nauczania. Klasa dedykowana jest głównie młodzieży, która jeszcze nie ma sprecyzowanych zainteresowań. Każdy z uczniów, w ramach zajęć pozalekcyjnych, może rozpocząć naukę j. rosyjskiego, j. łacińskiego, rysunku odręcznego i technicznego oraz uczestniczyć w zajęciach licznych kół zainteresowań (teatralne, filozoficzne, turystyczne, szachowe, brydżowe, fotograficzne, koła przedmiotowe, SKS, Klub Europejski). Absolwenci tej klasy zasilają szeregi studentów różnych kierunków uniwersyteckich. 19

20 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Bolesława Chrobrego Gimnazjum Nr Bielawa ul. Szkolna 5 tel./fax (74) Dyrektor: mgr Marzanna Kamińska e-dziennik Szkoła posiada Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodny z międzynarodową normą PN-EN ISO 9001: WARTO BYĆ DOBRYM W CHROBRYM! NASZE ATUTY: wybitne osiągnięcia oraz wszechstronny rozwój naukowy, społeczny, artystyczny i sportowy naszych uczniów patrz: bardzo dobre przygotowanie do matury gwarantują nauczyciele egzaminatorzy OKE bogata oferta działań dla uczniów uzdolnionych współpraca z uczelniami wyższymi w kraju i za granicą, akcje telewizyjne, przedstawienia teatralne oraz warsztaty w języku angielskim, tematyczne zajęcia wyjazdowe, zielone szkoły za granicą, klub sportowy, międzynarodowy wolontariat indywidualne podejście do uczniów rozwijających swoje pasje wsparcie stypendialne szkolne i zewnętrzne profesjonalne doradztwo zawodowe opieka pedagoga i psychologa atrakcyjna baza rekreacyjno - dydaktyczna wspaniała, serdeczna atmosfera Uczymy efektywnie, przyjaźnie i nowocześnie - pełne wyposażenie w sprzęt informatyczny 20 2 pracownie komputerowe i centrum multimedialne Wolontariat Sekcja AIKIDO Stepaerobik Basen i siłownia Pełnowymiarowa rozbudowana sala gimnastyczna Klub uczniowski

21 OFERTA NAUKOWA NA NOWYCH KIERUNKACH KSZTAŁCENIA KLASA POLITECHNICZNA Przedmioty rozszerzone: matematyka z elementami analizy matematycznej, fizyka, informatyka, język obcy Przedmioty dodatkowe: fizyka techniczna i biomedyczna, język angielski politechniczny, informatyka stosowana Możliwość udziału uczniów w projektach Politechniki Wrocławskiej, np. Matematyka-reaktywacja, w wykładach i ćwiczeniach na wyższych uczelniach technicznych, koło astronomiczne, obserwacje planet, komet i gwiazdozbiorów przez teleskopy, poznanie najnowocześniejszych metod zdobywania wiedzy ścisłej z wykorzystaniem technologii komputerowej. KLASA MEDYCZNO - PRZYRODNICZA Z ELEMENTAMI RATOWNICTWA MEDYCZNEGO Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, fizyka, język obcy Przedmioty dodatkowe: fizyka techniczna i biomedyczna, ekologia i ochrona środowiska, biologia z rozszerzoną anatomią człowieka Możliwość uzyskania certyfikatu pomocy przedmedycznej, udział w wyjazdowych, kilkudniowych warsztatach i pokazach pierwszej pomocy, eksperymenty fizyczne i chemiczne w laboratoriach uniwersyteckich, zajęcia specjalistyczne na Uniwersytecie Medycznym oraz Uniwersytecie Przyrodniczym, udział w projektach i warsztatach "Mój Pierwszy Uniwersytet", "Studia w pigułce" Noc Biologów, Zrozumieć fizykę i poznać przyrodę. KLASA PRAWNO SPOŁECZNA Przedmioty rozszerzone: język polski, historia, wos, język obcy Przedmioty dodatkowe: współczesne stosunki międzynarodowe, język polski z elementami dziennikarstwa Udział w wykładach na Wydziale Nauk Społecznych i na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, zajęcia wyjazdowe w urzędach administracji państwowej, sądach z udziałem przedstawicieli samorządu gminnego i powiatowego, prawników oraz parlamentarzystów, wycieczki edukacyjne do Warszawy - wizyta w Sejmie RP i spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, redagowanie artykułów prasowych, spotów reklamowych, filmów okolicznościowych, prowadzenie strony internetowej szkoły, współpraca z lokalnymi mediami, udział w szkolnych i pozaszkolnych konkursach literackich, z historii i wos-u oraz kolejnych edycjach Sejmu Dzieci i Młodzieży. KLASA BIZNESOWA Przedmioty rozszerzone: matematyka, język obcy, geografia lub biologia, fizyka, chemia Przedmioty dodatkowe: język angielski i niemiecki w wersji biznesowej, ekonomia w praktyce i podstawy zarządzania, informatyka stosowana Udział w projektach menedżerskich, zarządzanie zasobami ludzkimi, podstawy prowadzenia własnej firmy, możliwość udziału w wykładach na Uniwersytecie Ekonomicznym. JEZYKI OBCE W SZKOLE: angielski, niemiecki na poziomie podstawowym lub rozszerzonym w grupach o różnym stopniu zaawansowania, język francuski na poziomie podstawowym, współpraca z Europejskim Uniwersytetem VIADRINA Niemcy, wymiana młodzieży NIEMCY, zajęcia i warsztaty w języku angielskim ze studentami z całego świata, koło teatralne języka angielskiego. 21

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Powiatowy informator - Co dalej gimnazjalisto? Wzorem lat ubiegłych dla wszystkich gimnazjalistów z terenu powiatu żagańskiego został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Terminy i sposób rekrutacji

Terminy i sposób rekrutacji 2 3 Terminy i sposób rekrutacji Drogi Gimnazjalisto! Z myślą o Tobie Starostwo Powiatowe w Wyszkowie po raz dziewiąty organizuje przedsięwzięcie, które w założeniu ma Ci pomóc w wyborze Twojej dalszej

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych Powiatu Żnińskiego na rok szkolny 2015/2016

INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych Powiatu Żnińskiego na rok szkolny 2015/2016 INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych Powiatu Żnińskiego na rok szkolny 2015/2016 2 3 NON SCHOLAE SED VITAE DISCIMUS Nie dla szkoły, lecz dla życia się uczymy Powiat Żniński

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Puławach Al. Królewska 19 24-100 Puławy tel. +48 81 886 11 00 fax +48 81 886 11 79 www.pulawy.powiat.pl

Starostwo Powiatowe w Puławach Al. Królewska 19 24-100 Puławy tel. +48 81 886 11 00 fax +48 81 886 11 79 www.pulawy.powiat.pl Starostwo Powiatowe w Puławach Al. Królewska 19 24-100 Puławy tel. +48 81 886 11 00 fax +48 81 886 11 79 www.pulawy.powiat.pl Wydawca: Powiat Puławski Tekst: szkoły i placówki z terenu Powiatu Puławskiego

Bardziej szczegółowo

G I M N A Z J A L I S T Y

G I M N A Z J A L I S T Y INFORMATOR G I M N A Z J A L I S T Y ZNAJDŹ SWOJĄ SZKOŁĘ W POWIECIE WĄGROWIECKIM!!! OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH POWIATU WĄGROWIECKIEGO STAROSTWO POWIATOWE W WĄGROWCU

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO. Informator zawiera odpowiedź DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ NASZE SZKOŁY!

OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO. Informator zawiera odpowiedź DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ NASZE SZKOŁY! OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO Informator zawiera odpowiedź DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ NASZE SZKOŁY! 2014/2015 1 Drodzy Gimnazjaliści! Oddajemy w Wasze ręce informator o szkołach

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ORAZ PLACÓWKI OŚWIATOWE Z POWIATU LĘBORSKIEGO

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ORAZ PLACÓWKI OŚWIATOWE Z POWIATU LĘBORSKIEGO ZSO nr ZSO nr 2 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ORAZ PLACÓWKI OŚWIATOWE Z POWIATU LĘBORSKIEGO ZSGŻiA ZSMI PCEZSP SOSW MDK INFORMATOR ROK SZKOLNY 204/205 PPP STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU 84300 Lębork, ul.czołgistów

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE OŚWIATA POWIATOWA

STAROSTWO POWIATOWE OŚWIATA POWIATOWA STAROSTWO POWIATOWE ul. Górna 13, 05-400 Otwock tel. 22 778 13 00 promocja@powiat-otwocki.pl www.powiat-otwocki.pl OŚWIATA POWIATOWA ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock tel.227792952 Wydawca: Starostwo

Bardziej szczegółowo

Drodzy Gimnazjaliści!

Drodzy Gimnazjaliści! Drodzy Gimnazjaliści! W tym roku stajecie przed kolejną ważną decyzją życiową- wyborem szkoły ponadgimnazjalnej. Liceum, Technikum czy Szkoła Zawodowa? Na to pytanie musicie sobie odpowiedzieć, biorąc

Bardziej szczegółowo

edukacja kluczem do sukcesu wykaz placówek oświatowych powiatu kościerskiego egzemplarz bezpłatny

edukacja kluczem do sukcesu wykaz placówek oświatowych powiatu kościerskiego egzemplarz bezpłatny K u r i e r E d u k a c y j n y P o w i a t u K o ś c i e r s k i e g o wydanie specjalne marzec 2008 r. edukacja kluczem do sukcesu wykaz placówek oświatowych powiatu kościerskiego egzemplarz bezpłatny

Bardziej szczegółowo

2015/2016. Informator szkolny. na rok. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4. www.zspg4.wejher.pl

2015/2016. Informator szkolny. na rok. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4. www.zspg4.wejher.pl ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4 im. Jakuba Wejhera 84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 344 tel. 58-672-24-15; tel./fax. 58-672-20-95 Informator szkolny na rok 2015/2016 www.zspg4.wejher.pl e-mail: info@zspg4.wejher.pl

Bardziej szczegółowo

Wstęp WIEDZA O SOBIE WIEDZA O ZAWODACH WIEDZA O RYNKU EDYKACYJNYM/ RYNKU PRACY. informacja o zawodach

Wstęp WIEDZA O SOBIE WIEDZA O ZAWODACH WIEDZA O RYNKU EDYKACYJNYM/ RYNKU PRACY. informacja o zawodach Wstęp W dzisiejszym poradnictwie zawodowym coraz częściej mówi się o całożyciowym planowaniu kariery postrzeganym jako proces ukierunkowany na rozwój i warunkujący przyszły sukces oraz spełnienie w sferze

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I Wprowadzenie... 2. II Finansowanie oświaty... 2

Spis treści. I Wprowadzenie... 2. II Finansowanie oświaty... 2 Realizacja Strategii rozwoju gorzowskiej oświaty w latach 2011-2015 oraz informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012 2013. Spis treści I Wprowadzenie... 2 II Finansowanie oświaty...

Bardziej szczegółowo

Informator. dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w Katowicach w roku szkolnym 2015/16

Informator. dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w Katowicach w roku szkolnym 2015/16 Informator dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2015/16 Informator 2015/16 Urząd Miasta Katowice www.katowice.eu Skład, łamanie i druk: Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim Informacja o aktualnej sytuacji w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym i dotującym jest Powiat Wodzisławski Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Załącznik do Uchwały Nr 502/47/IV/2014 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 29.10.2014 roku INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Obowiązek sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2010 2020 za rok 2010 Marzec

Bardziej szczegółowo

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej 9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty Prezydenta Miasta Bielska-Białej 15-17 lutego 2011 PATRONATY ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA Akademia

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. T. KOŚCIUSZKI W BIELSKU-BIAŁEJ ROZWIJAMY PASJE ZAPRASZAMY DO KLAS O PROFILACH: wojskowym wojskowo-informatycznym policyjnym pożarniczo-ratowniczym dyplomatycznym PRZYGOTOWUJEMY

Bardziej szczegółowo

2015//2016 INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW ORAZ KANDYDATÓW DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH ROK SZKOLNY

2015//2016 INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW ORAZ KANDYDATÓW DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH ROK SZKOLNY INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW ORAZ KANDYDATÓW DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH ROK SZKOLNY 2015//2016 Proponowane kierunki i profile kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Pszczyński

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/2013

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/2013 2013 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/2013 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013 2 SPIS TREŚCI I. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu ul. Pomorska 7 68-100 Żagań; Tel. 068 4787680 www.zstil.zagan.pl

Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu ul. Pomorska 7 68-100 Żagań; Tel. 068 4787680 www.zstil.zagan.pl Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu ul. Pomorska 7 68-100 Żagań; Tel. 068 4787680 www.zstil.zagan.pl Szkoła pozytywnego wyboru! Rys historyczny: Zespół Szkół Technicznych i Licealnych jest

Bardziej szczegółowo

13 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej KATALOG WYSTAWCÓW. 28-29 stycznia 2015

13 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej KATALOG WYSTAWCÓW. 28-29 stycznia 2015 13 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej 28-29 stycznia 2015 ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA Akademia Górniczo Hutnicza Kraków 6 Akademia

Bardziej szczegółowo

Szkoła podstawowa. Gimnazjum. Liceum. I Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych im. Stanisława Konarskiego STO w Katowicach

Szkoła podstawowa. Gimnazjum. Liceum. I Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych im. Stanisława Konarskiego STO w Katowicach Szkoła podstawowa Liceum Gimnazjum I Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych im. Stanisława Konarskiego STO w Katowicach Szanowni Państwo Rozpoczynając działalność oświatową I Zespołu Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Mikołów Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie REKRUTACJA 2013/2014 Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin 2 3 Spis treści Słowo Rektora 5 Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Dlatego należy pamiętać, że nowy zawód to nowa perspektywa i lepsze jutro. Zespół Projektowy. Wstęp do informatora

Szanowni Państwo, Dlatego należy pamiętać, że nowy zawód to nowa perspektywa i lepsze jutro. Zespół Projektowy. Wstęp do informatora Wstęp do informatora Szanowni Państwo, Z przyjemnością oddajemy w Wasze ręce kolejne wydanie Informatora Edukacyjnego. Wobec dynamiki procesów zachodzących we współczesnym świecie zarówno kształcenie ustawiczne

Bardziej szczegółowo

Fot. Michał Zawadzak 1

Fot. Michał Zawadzak 1 1 Fot. Michał Zawadzak ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZO-TECHNICZNYCH w Zwoleniu Jeśli kończysz właśnie gimnazjum i zastanawiasz się nad wyborem szkoły średniej mamy coś dla Ciebie. Nasza szkoła oferuje szeroki wachlarz

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA OŚWIATOWA MIASTA TYCHY NA LATA

STRATEGIA OŚWIATOWA MIASTA TYCHY NA LATA Załącznik do Uchwały nr XII/164/15 Rady Miasta Tychy z dnia 25 czerwca 2015 r. STRATEGIA OŚWIATOWA MIASTA TYCHY NA LATA 2015 2020 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie. 2 1.1 Metodologia opracowania strategii...

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2015/2016

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2015/2016 Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2015/2016 Białystok 2015 Opracowanie: DEPARTAMENT EDUKACJI URZĘDU MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo