CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ"

Transkrypt

1 ENTRUM INFORMAJI ZAWODOWEJ Specjaistczna Poradnia PschoogicznoPedagogiczna w zęstochowie o szołach poiceanch w regionie częstochowsim na ro szon 00/0 zęstochowa 00

2 Koncepcja i opracowanie mertorczne: entrum Informacji Zawodowej Specjaistczna Poradnia PschoogicznoPedagogiczna 400 zęstochowa u. Legionów 58, bud. nr 0, te. (034) emai: Strona WWW: zęść wstępna: Aneta Kubia Danuta zarneca Prezentacja szół: Aneta Kubia Izabea Sierpińsa Sład omputerow: Aradiusz Woniacz Za treść informacji przedstawionch przez szoł wdawc nie ponoszą odpowiedzianości Wszeie prawa zastrzeżone

3 I. Szoł poiceane 3. haratersta Szoł poiceane są to szoł, w tórch mogą ontnuować nauę absowenci iceów ogónoształcącch, techniów i iceów profiowanch. Ich zadaniem jest przgotowanie słuchacz do uzsania waifiacji zawodowch na poziomie średnim. Podstawową zaetą tego tpu szół jest fat, że uczą one onretnch zawodów. W programie nauczania główn nacis ładzie się na pratczne podejście do wiedz obo teorii jest dużo warsztatów i zajęć pratcznch.. Program nauczania W szołach tch wształcenie można zdobwać w trbie m, m ub m. Naua trwa od jednego rou do,5 at w zaeżności od wbranego ierunu i ończ się egzaminem z przgotowania zawodowego. Absowenci uzsują ttuł technia ub pracownia wwaifiowanego w zaeżności od ierunu i czasu trwania naui. Ttuł technia po poiceanm studium zawodowm jest równoważn anaogicznemu ttułowi uzsanemu przez absowenta technium. Absowent szoł poiceanej może rozpocząć pracę zawodową ub ontnuować nauę na studiach wższch (jeśi zdał maturę). 3. Zasad przjęć Od anddatów do szół poiceanch nie wmaga się świadectwa dojrzałości/maturanego wstarcz świadectwo uończenia szoł średniej. Podstawą przjęcia do poiceanch szół zawodowch są wnii egzaminu ub rozmow waifiacjnej. W nietórch szołach waruniem przjęcia jest oata w onursie świadectw. Szoła może też wprowadzić inne dodatowe rteria (predspozcji, sprawnościowe, zdrowotne, jęzowe, artstczne). Rerutacja rozpoczna się już na początu czerwca i może trwać, w zaeżności od iczb miejsc, nawet do ońca września. 4. Szoł niepubiczne Obo pubicznch (bezpłatnch) szół poiceanch istnieją też niepubiczne (płatne) szoł tego tpu. Mogą one, po spełnieniu oreśonch wmagań, otrzmać na moc deczji Kuratora Oświat pubicznej. Posiadanie przez szołę uprawnień szoł pubicznej gwarantuje uczęszczającm do niej słuchaczom uzsanie świadectw i dpomów na druach państwowch, równorzędnch świadectwom i dpomom wdanm przez szoł pubiczne tego samego tpu.

4 4 Uwaga! Absowenci iceów profiowanch. Jeżei uończon przez Was profi w iceum profiowanm jest zbieżn z wbranm zawodem w szoe poiceanej c nauczania trwa od do,5 rou (informacje o możiwości organizacji taiego naeż potwierdzić w wbranej szoe). Waz profii zbieżnch z wbranmi zawodami (znajdującmi się w ofercie eduacjnej szół zaprezentowanch w Informatorze). Profi zbieżn Zawód naui hemiczne badanie środowisa Techni ochron środowisa Eonomicznoadministracjn Eetroniczn Kształtowanie środowisa Mechatroniczn Techni administracji Techni organizacji ream Techni prac biurowch Techni eonomista Techni archiwista Techni handowiec Techni rachunowości Techni eetroni Techni urządzeń audiowizuanch Techni architetur rajobrazu Techni ochron środowisa Techni budownictwa Techni eetroni Techni mechatroni Socjan Opieuna dziecięca Transportowospedcjn Techni spedtor Usługowogospodarcz Roniczospożwcz Zarządzanie informacją Techni hotearstwa Techni obsługi turstcznej Techni usług frzjersich Techni usług osmetcznch Techni żwienia i gospodarstwa domowego Techni organizacji usług gastronomicznch Techni roni Techni żwienia i gospodarstwa domowego Techni informacji nauowej Techni organizacji ream Techni informat Kreowanie ubiorów Techni technoogii odzież,5,5,5

5 5 Waz szół poiceanch SZKOŁY POLIEALNE. PUBLIZNE Nazwa i adres szoł Podbudowa Zawód Specjaizacja Poiceane Studium Eonomiczne prz ZSE Szoła poiceana Nr 4 Poiceane Studium Turstczne prz ZSE Zespół Szół Eonomicznch u. Św. Augustna 8/ zęstochowa te./fax (034) 343 techni eonomista techni organizacji ream techni informat techni obsługi turstcznej techni administracji techni handowiec techni rachunowości finanse i rachunowość banowość podati i ubezpieczenia adr i płace mareting i promocja hande zagraniczn organizacja i zarządzanie firmą j. ang., j. niem. j. franc. Szoła poiceana Nr 3 Techniczne Załad Nauowe im. gen. W. Siorsiego u. Jasnogórsa 84/ zęstochowa te. (034) wew. 9 fax (034) techni informat techni bezpieczeństwa i higien prac techni organizacji ream apiacje internetowe omputerowe opracowwanie pubiacji reamowch j. ang. j. ang.,5 Szoła Poiceana Województwa Śąsiego im. dra Wł. Biegańsiego u. Dąbrowsiego zęstochowa te. (034) 368 fax. (034) o3msz.czest.p techni farmaceutczn terapeuta zajęciow ratowni medczn techni masażsta opieun w domu pomoc społecznej opieun medczn

6 6 Nazwa i adres szoł Podbudowa Zawód Specjaizacja Szoła poiceana Nr 5 entrum Kształcenia Ustawicznego u. Legionów zęstochowa te. (034) 36054, (034) techni eonomista, techni bezpieczeństwa i higien prac techni hotearstwa techni obsługi turstcznej techni informat techni architetur rajobrazu techni eetroni techni organizacji ream techni administracji techni spedtor techni prac biurowch techni budownictwa opieuna środowisowa forsta sstem i sieci omputerowe j. niem. j. ang. j. niem. j. ang. j. niem. j.ang.,5 wieczorowe (da dorosłch) i zaoczne Szoła Poiceana Nr Zespół Szół im. Boesława Prusa u. B. Prusa zęstochowa te. (034) 366 iceum profiowane techni mechatroni techni administracji j. ang. j. ang

7 7 Nazwa i adres szoł Podbudowa Zawód Specjaizacja Zespół Szół Zawodowch Nr im. J. Kiińsiego u. Zamowa Kłobuc te. (034) 373 techni usług frzjersich techni usług osmetcznch forsta stizacja frzurą i maijażem osmeta upięszająca j. ang. j. ang. Studium Poiceane prz Zespoe Szół im. T. Kościuszi u. Mszowsa Żari te./fax (034) techni informat techni usług osmetcznch j. ang. / MedcznoSpołeczna Szoła Poiceana techni farmaceutczn techni usług osmetcznch ratowni medczn Szoła Poiceana Nr da Dorosłch Zespół Szół Ogónoształcącch i Medcznch u. Grunwadza Lubiniec te. /fax (034) par.p opieuna środowisowa asstent osob niepełnosprawnej opieun medczn techni bezpieczeństwa i higien prac techni prac biurowch opieuna dziecięca techni masażsta,5 da dorosłch entrana Szoła Państwowej Straż Pożarnej w zęstochowie u. Sabinowsa zęstochowa te. (034) techni pożarnictwa j. ang

8 . NIEPUBLIZNE 8 Nazwa i adres szoł Podbudowa Zawód Specjaizacja Poiceane Studium Zawodowe ZDZ Załad Dosonaenia Zawodowego w Katowicach u. Jagieońsa zęstochowa te. (034) , te/fax (034) techni usług osmetcznch osmeta ecznicza osmeta upięszająca Medczne Studium Zawodowe u. Brzezińsa 6, u. Kopernia 6/8 seretariat 4 00 zęstochowa te. (034) higienista stomatoogiczna opieuna dziecięca asstent osob niepełnosprawnej asstenta stomatoogiczna opieuna środowisowa techni farmacji Zaoczna Szoła Poiceana Pracowniów Służb Społecznch PTE u. Kiińsiego 3/ zęstochowa te. (034) , (034) opieun w domu pomoc społecznej asstent osob niepełnosprawnej Poiceana Szoła Gastronomiczna u. Worcea 0/ 400 zęstochowa te. (034) techni żwienia i gospodarstwa domowego techni usług gastronomicznch uchnie różnch narodów dieteta j.ang., j.niem.

9 Nazwa i adres szoł Podbudowa Zawód Prwatna Poiceana Szoła Optczna entrum Kształcenia OptcznoMedcznego u. Mateji 67/ zęstochowa te. (034) Poiceana Szoła Detetwów i Pracowniów Ochron LIDER A. Jana Pawła II zęstochowa, te. (034) 36346, Poiceana Szoła LIDER A. Jana Pawła II zęstochowa, te. (034) 36346, Specjaizacja techni opt opta ouarowa optometria refratometria ontatoogia techni ochron fizcznej osób i mienia opieuna środowisowa opieun w domu pomoc społecznej asstent osob niepełnosprawnej techni usług osmetcznch techni usług frzjersich techni bezpieczeństwa i higien prac techni administracji techni prac biurowch techni budownictwa j. ang., j. niem. j. ang. j. ang.,5

10 0 Nazwa i adres szoł Podbudowa Zawód Specjaizacja Poiceane entrum Kształcenia Zawodowego SOP u. Ogrodowa zęstochowa te. (034) 3457, (034) te./fax. (034) Medczne entrum Eduacji u. Deabrstów zęstochowa te. (034) ratowni medczn opieun medczn dietet techni rachunowości techni informat techni roni techni bezpieczeństwa i higien prac techni obsługi turstcznej techni hotearstwa techni informacji nauowej techni agrobiznesu techni eonomista techni farmaceutczn techni dentstczn techni masażsta opieun medczn techni eetronii medcznej sstem zarządzania bazami danch zarządzanie przedsiębiorstwem j. ang. j. ang. j. ang. j. ang. j. ang. j. ang. j. ang. j. ang. j. ang. j. łac., j. fran., j. niem.,5,5 / / / / / / / /

11 Nazwa i adres szoł Podbudowa Zawód Specjaizacja Szoł poiceane Stowarzszenia Rzeczoznawców Eonomicznch u. Kawia 4/6 400 zęstochowa te./fax. (034) techni administracji techni rachunowości techni handowiec techni spedtor techni bhp techni ogist techni informat techni organizacji ream techni usług frzjersich techni usług osmetcznch techni hotearstwa techni obsługi turstcznej techni ochron osób i mienia techni pojazdów samochodowch techni roni techni budownictwa techni geodeta terapeuta zajęciow techni farmaceutczn ratowni medczn techni masażsta techni weternarii animator utur asstent osob niepełnosprawnej opieun medczn opieuna środowisowa opieun w domu pomoc społecznej techni agrobiznesu techni anait techni architetur rajobrazu techni archiwista techni drogownictwa techni eonomista techni eetroni fototechni techni informacji nauowej techni sięgarstwa j. ang., j. niem., j. ros.,5

12 Nazwa i adres szoł Podbudowa Zawód Specjaizacja techni mechani techni mechanizacji ronictwa techni obuwni techni ochron środowisa techni ogrodni techni organizacji producji fimowej i teewizjnej techni organizacji usług gastronomicznch techni prac biurowch techni technoogii odzież techni technoogii wrobów sórzanch techni technoogii drewna techni włóienni techni włóienniczch wrobów deoracjnch

13 3 Nazwa i adres szoł Podbudowa Zawód Specjaizacja Naucza ne Zaoczna Poiceana Szoła OSINUS A. NMP 33 u. Kraowsa 80F 400 zęstochowa techni eonomista techni administracji techni prac biurowch j. ang. j. ang. j. ang. techni hotearstwa j. ang. i j. niem. techni organizacji ream j. ang. techni ochron fizcznej osób i mienia j. ang. techni rachunowości j. ang. techni ogisti j. ang. techni informati techni obsługi turstcznej administrowanie sieciowmi sstemami operacjnmi sstem zarządzania bazami danch apiacje internetowe grafia omputerowa organizacja ream j. ang. j. ang. techni usług frzjersich techni handowiec techni usług osmetcznch techni spedtor

14 4 Nazwa i adres szoł Podbudowa Zawód Specjaizacja Szoła Finansów i Biznesu da Dorosłch A. NMP /5 400 zęstochowa te. (034) (Oprócz tego prz szoe działa szoła niepubiczna, prowadząca nauczanie w wbranch ierunach z możiwością uzsania ttułu specjaist c : ub,5 rou) techni organizacji ream techni informat techni eonomista techni handowiec techni rachunowości techni administracji administrowanie sieciowmi sstemami operacjnmi sstem zarządzania bazami danch apiacje internetowe grafia omputerowa banowość finanse i rachunowość finanse i sięgowość eonomia przedsiębiorstw j. ang. Poiceana Szoła Aademicus Aeja NMP a 400 zęstochowa te. (034) techni usług frzjersich techni usług osmetcznch techni masażsta strzżenie ze zmianą wizerunu ienta osmeta pieęgnacjna osmeta ecznicza, Poiceane Studium Informatczne im. Św. E. Stein u. Piłsudsiego Lubiniec te. (034) techni informat techni prac biurowch

15 5 Nazwa i adres szoł Podbudowa Zawód Towarzstwo Eduacji Banowej S.A. w Poznaniu Poiceana Szoła Informati i Internetu w zęstochowie techni informat techni cfrowch procesów graficznch Specjaizacja sieci omputerowe grafia omputerowa j. ang. Szoła Europejsa EUROOLLEGE w zęstochowie techni administracji techni spedtor techni bezpieczeństwa i higien prac techni ogist techni budownictwa techni rachunowości administracja i prawo Unii Europejsiej ogista i transport międznarodow j. ang. j. ang.,5 Studium Zdrowia i Urod w zęstochowie (Oprócz tego prz szoe działa szoła niepubiczna, prowadząca nauczanie w wbranch ierunach z możiwością uzsania ttułu specjaist) techni usług osmetcznch techni usług frzjersich techni masażsta techni farmaceutczn techni dentstczn ratowni medczn asstenta stomatoogiczna higienista stomatoogiczna opieun medczn wizaż,5 ub ub Studium Projetowania i Ream w zęstochowie techni architetur rajobrazu techni organizacji ream deorator wnętrz Szoła Tursti w zęstochowie techni obsługi turstcznej j.ang., A. NMP zęstochowa te./fax (034)

16 6 Nazwa i adres szoł Podbudowa Zawód Specjaizacja Poiceane Studium Detetwów i Pracowniów Ochron OHRONIARZ u. Nowowiejsiego zęstochowa te. (034) emai: p techni ochron fizcznej osób i mienia j. ang. Poiceane Studium Eduacji Społecznej i Eonomii w zęstochowie A. Kościuszi 8 te. (034) emai: techni administracji techni rachunowości techni eonomista techni organizacji ream techni usług frzjersich techni bezpieczeństwa i higien prac techni masażsta opieun w domu pomoc społecznej opieuna środowisowa techni informat techni usług osmetcznch techni obsługi turstcznej opieuna dziecięca techni farmaceutczn,5 Zaoczn / dzienne

17 7 Nazwa i adres szoł Podbudowa Zawód Specjaizacja PROFESJA entrum Kształcenia Kadr A. NMP zęstochowa te. (034) , (034) emai: profesja.edu.p (Szoła niepubiczna posiadająca uprawnienia szoł (Oprócz tego prz szoe działa szoła niepubiczna nie posiadająca uprawnień szoł pubicznej, prowadząca nauczanie w wbranch ierunach z możiwością uzsania ttułu specjaist c : ub,5 rou) techni informat techni eonomista techni handowiec techni administracji techni teeomuniacji techni prac biurowch techni rachunowości sprzedawca techni hotearstwa techni obsługi turstcznej techni geodeta techni organizacji usług gastronom. ener techni informacji nauowej techni urządzeń audiowizuanch techni organizacji ream fototechni techni budownictwa techni usług osmetcznch techni poigraf techni usług frzjersich techni urządzeń sanitarnch techni ochron fizcznej osób i mienia techni bezpieczeństwa i higien prac techni ochron środowisa techni opt opieun w domu pomoc społecznej techni technoogii żwności ucharz asstent osob niepełnosprawnej j. ang., j. niem,5

18 8 techni mechani techni eetr techni eetroni techni architetur rajobrazu techni ogist opieuna środowisowa techni spedtor techni włóienniczch wrobów deoracjnch techni roni techni mechatroni techni ogrodni

19 9 Nazwa i adres szoł Podbudowa Zawód Specjaizacja Poiceana Szoła Ża u Woności 400 zęstochowa te. (034) techni administracji techni ogist techni informat techni bezpieczeństwa i higien prac techni usług frzjersich techni usług osmetcznch techni budownictwa j. ang. j.ang i j.niem. j.ang.,5 Szoła Poiceana PIKAR u. Targowa zęstochowa te techni eetr techni bezpieczeństwa i higien prac techni mechani techni informat techni inżnierii środowisa i meioracji techni prac biurowch techni organizacji ream j.ang.,5 Poiceana Szoła AUGUSTYN bis u. Augustna 3/7 400 zęstochowa te techni ogist techni spedtor techni informat techni bezpieczeństwa i higien prac j.ang. i niem,5 Niepubiczne Poiceane Studium Zawodowe Nr Załadu Dosonaenia Zawodowego u Sosnowa 430 Żari te. (034) techni informat techni bezpieczeństwa i higien prac techni ochron mienia i osób,5 Poiceane Studium Optczne OULUS Poitechnia zęstochowsa po. 43, WIPMiFS u. Armii Krajowej 9, 400 zęstochowa techni opt opta ouarowa i refratometria

20 0 e n t r u m I n f o r m a c j i Z a w o d o w e j Specjaistczna Poradnia Pschoogiczno Pedagogiczna 400 zęstochowa, u. Legionów 58, bud. nr 0, te. (034) Adres emai: Strona WWW: entrum Informacji Zawodowej Specjaistczna Poradnia Pschoogiczno Pedagogiczna jest pacówą oświatową prowadzoną przez Miasto zęstochowa. Jest jedną z sześciu pacówe tego tpu w raju. Poradnia reaizuje wszechstronne zadania z zaresu orientacji i poradnictwa szonego i zawodowego, tórch adresatem jest młodzież miasta zęstochow. W entrum Informacji Zawodowej cznn jest codziennie od godz do 8.00 Gabinet Informacji Szonej i Zawodowej. Młodzież może tam sorzstać z informacji o interesującch ją szołach, zawodach, stuacji na rnu prac. Na terenie Poradni przjmowani są zarówno indwiduani uczniowie, ja i całe as. Poradnia posiada bogatą bazę informacjną: Teczi Informacji o Zawodach, materiał prasowe dot. różnch ierunów i stuacji na rnu prac, test omputerowe do badań preferencji zawodowch, uzdonień, cech osobowości, a taże poradnii, informator mutimedian oraz szczegółowe informator o szołach różnego tpu i wmaganiach egzaminacjnch. Pracownic IZ chętnie biorą udział w spotaniach informacjnch w szołach: da pedagogów, nauczciei, rodziców, uczniów. W tracie spotań przeazują informacje m.in. na temat: reform szonictwa, stuacji na rnu prac, o warunach przjęć do różnch tpów szół, przeciwwsazaniach zdrowotnch prz wborze zawodu. Zainteresowani uczniowie i słuchacze mogą sorzstać w entrum Informacji Zawodowej z indwiduanej pomoc doradc zawodowego prz wborze szoł i zawodu. Pracownic IZ prowadzą na terenie szół różnorodne zajęcia warsztatowe i treningi da młodzież. Słuchaczom szół poiceanch i pomaturanch proponuje się: Zajęcia warsztatowe poszerzające wiedzę z zaresu atwnego poruszania się po rnu prac; Zajęcia umożiwiające rozpoznanie i ształtowanie u uczestniów zachowań przedsiębiorczch; Zajęcia rozwijające umiejętności z zaresu omuniacji interpersonanej w stuacji poszuiwania prac. Usługi świadczone przez pracowniów IZ są nieodpłatne.

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ ENTRUM INFORMAJI ZAWODOWEJ Specjaistczna Poradnia PschoogicznoPedagogiczna w zęstochowie o szołach poiceanch w regionie częstochowsim na ro szon 0/0 zęstochowa 0 Koncepcja i opracowanie mertorczne: entrum

Bardziej szczegółowo

Wykaz szkół ponadgimnazjalnych

Wykaz szkół ponadgimnazjalnych Waz szół ponadgimnazjanch Lp. Nazwa, adres, teefon szoł Dretor szoł Tp szół wchodzące w sład szoł/zespołu szół (podbudowa) Baza szoł Warsztat Jęzi obce 1. I Liceum Ogónoształcące im. J. Słowaciego u. Kościuszi

Bardziej szczegółowo

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie ENTRUM INFORMAJI ZAWODOWEJ Specjaistczna Poradnia Pschoogiczno-Pedagogiczna w zęstochowie o szołach ponadgimnazjanch w regionie częstochowsim na ro szon 2009/2010 zęstochowa, 2009 Koncepcja i opracowanie

Bardziej szczegółowo

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Centrum Informacji Zawodowej w Częstochowie

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Centrum Informacji Zawodowej w Częstochowie Zespół Poradni Psychoogiczno-Pedagogicznych Centrum Informacji Zawodowej w Częstochowie o szkołach poiceanych w regionie częstochowskim na rok szkony 05/06 Częstochowa 05 Koncepcja i opracowanie merytoryczne:

Bardziej szczegółowo

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie o szkołach policealnych w regionie częstochowskim na rok szkolny 04/05 Częstochowa 04 Koncepcja i opracowanie

Bardziej szczegółowo

Policealne szkoły dla dorosłych w Toruniu 2010/2011

Policealne szkoły dla dorosłych w Toruniu 2010/2011 Policealne szkoły dla dorosłych w Toruniu 2010/2011 Placówka Nazwa Szkoły Zawód Dane kontaktowe Techniczne Budownictwa, Projektowania Architektonicznego i Geodezji Budowy i Utrzymania Dróg Techniki Sanitarnej

Bardziej szczegółowo

STATUT. Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu, Rozdział 1 Przepisy wstępne

STATUT. Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu, Rozdział 1 Przepisy wstępne Załącznik Nr 1 do uchwały NR 22/2014/2015 Rady Pedagogicznej MSCKZiU w Mielcu z dnia 27 sierpnia 2015r. STATUT Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH W GLWCACH ZA ROK 2009 POWATOWY RAPORT ROCZNY /P/2009 CZĘŚĆ Gliwice 2010 Przedru w całości lub w części

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH W POWECE GLWCKM ZA ROK 2009 POWATOWY RAPORT ROCZNY /P/2009 CZĘŚĆ Gliwice 2010 Przedru w całości lub w części

Bardziej szczegółowo

ZAMOŚĆ. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe

ZAMOŚĆ. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe ZAMOŚĆ Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 Specjalna Specjalny Ośrodek Szkolno-

Bardziej szczegółowo

Informator o kierunkach kształcenia planowanych w szkołach ponadgimnazjalnych w Częstochowie w roku szkolnym 2012/2013

Informator o kierunkach kształcenia planowanych w szkołach ponadgimnazjalnych w Częstochowie w roku szkolnym 2012/2013 Informator o kierunkach kształcenia planowanych w szkołach ponadgimnazjalnych w Częstochowie w roku szkolnym 2012/2013 1. Publiczne z przedmiotami realizowanymi LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (Cykl nauczania 3

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH W POWECE GLWCKM W PÓŁROCZU 2014 ROKU POWATOWY RAPORT PÓŁROCZNY /P/2014 Gliwice 2014 Przedru w całości lub

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR 2016/2017. SZKOŁY POLICEALNE oraz KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE oferta edukacyjna dla Poznania. wydanie 6

INFORMATOR 2016/2017. SZKOŁY POLICEALNE oraz KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE oferta edukacyjna dla Poznania. wydanie 6 INFORMATOR 2016/2017 SZKOŁY POLICEALNE oraz KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE oferta edukacyjna dla Poznania 2016 wydanie 6 Wstęp Po raz piąty pracownicy Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży (CDZdM)

Bardziej szczegółowo

ZAMOŚĆ. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe

ZAMOŚĆ. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe ZAMOŚĆ Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 Specjalna Specjalny Ośrodek Szkolno-

Bardziej szczegółowo

STATUT. Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu. Rozdział 1 Przepisy wstępne

STATUT. Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu. Rozdział 1 Przepisy wstępne Załącznik Nr 2 do uchwały NR XLV/931/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 22 kwietnia 2014 r. STATUT Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Informator o kierunkach kształcenia planowanych w szkołach ponadgimnazjalnych w Częstochowie w roku szkolnym 2013/2014

Informator o kierunkach kształcenia planowanych w szkołach ponadgimnazjalnych w Częstochowie w roku szkolnym 2013/2014 Informator o kierunkach kształcenia planowanych w szkołach ponadgimnazjalnych w Częstochowie w roku szkolnym 2013/2014 1. Publiczne z przedmiotami realizowanymi LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (Cykl nauczania 3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/931/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 22 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV/931/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 22 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR XLV/931/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. DĄBROWA GÓRNICZA

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. DĄBROWA GÓRNICZA Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. DĄBROWA GÓRNICZA ZA ROK 2013 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2013 Dąbrowa Górnicza, lipiec 2014 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

STATUT. Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle. Rozdział 1 Przepisy wstępne

STATUT. Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle. Rozdział 1 Przepisy wstępne STATUT Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle Rozdział 1 Przepisy wstępne 1. Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle, zwane dalej Centrum"

Bardziej szczegółowo

Click here to get your free novapdf Lite registration key. Publiczne/niepubliczne Typ szkoły / placówki Nazwa szkoły PUBLICZNE

Click here to get your free novapdf Lite registration key. Publiczne/niepubliczne Typ szkoły / placówki Nazwa szkoły PUBLICZNE Publiczne/niepubliczne Typ szkoły / placówki Nazwa szkoły PUBLICZNE szkoły specjalne przysposabiające do pracy SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UPOŚLEDZONEJ - SZKOŁA SPECJALNA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/893/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie utworzenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia

UCHWAŁA NR XLIV/893/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie utworzenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia UCHWAŁA NR XLIV/893/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie utworzenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/933/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia

UCHWAŁA NR XLV/933/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia UCHWAŁA NR XLV/933/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/901/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie utworzenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia

UCHWAŁA NR XLIV/901/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie utworzenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia UCHWAŁA NR XLIV/901/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie utworzenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINACH EKSTERNISTYCZNYCH

OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINACH EKSTERNISTYCZNYCH OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINACH EKSTERNISTYCZNYCH Ze względu na pojawiające się w formie różnego rodzaju ogłoszeń i ulotek informacje propagowane przez organizatorów prowadzących działalność oświatową,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/895/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie utworzenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia

UCHWAŁA NR XLIV/895/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie utworzenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia UCHWAŁA NR XLIV/895/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie utworzenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle Na podstawie art. 18 pkt

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE DLA DOROSŁYCH W ŁODZI

KSZTAŁCENIE DLA DOROSŁYCH W ŁODZI KSZTAŁCENIE DLA DOROSŁYCH W ŁODZI W Polsce osoby dorosłe, po uprzednim spełnieniu obowiązku szkolnego, mogą kontynuować proces edukacji w szkołach dla dorosłych oferujących kształcenie na różnych poziomach

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015 Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa opolskiego Na podstawie 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

BIAŁA PODLASKA. Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia. Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe

BIAŁA PODLASKA. Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia. Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe BIAŁA PODLASKA Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 Zespół Szkół Zawodowych Nr

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GDAŃSKIM 2 0 1 3 POWIAT GDAŃSKI Gdańs, marzec 2014 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW (GRUP

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r ząd P r a c y w G l i w i c a c h RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYśKOWYCH W POWECE GLWCKM ZA ROK 2007 POWATOWY RAPORT ROCZNY /P/2007 UZUPEŁNONY Gliwice 2008 2 Powiatowy Urząd Pracy

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim

Aktualny stan szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim Powiat Malborski Aktualny stan szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim Rodzaje szkół funkcjonujących cych w powiecie malborskim: 1. Publiczne szkoły ponadgimnazjalne: - dla młodziem odzieŝy y (dzienne)

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE w województwie śląskim

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE w województwie śląskim EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2016 w województwie śląskim Jaworzno 2016 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 1.1. Opis formuły egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 4 1.2. Terminy egzaminu

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W GLIWICACH

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W GLIWICACH P o w i a t o w y U r ząd Pracy w Gliwicach RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYśKOWYCH W GLWCACH ZA ROK 2007 POWATOWY RAPORT ROCZNY /P/2007 UZUPEŁNONY Gliwice 2008 2 Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach Raning

Bardziej szczegółowo

BIAŁA PODLASKA. Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia. Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe

BIAŁA PODLASKA. Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia. Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe BIAŁA PODLASKA Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 Zespół Szkół Zawodowych Nr

Bardziej szczegółowo

Publiczne Katolickie Gimnazjum im. św. Kazimierza w Gdańsku

Publiczne Katolickie Gimnazjum im. św. Kazimierza w Gdańsku Publiczne Katolickie Gimnazjum im. św. Kazimierza w Gdańsku Program Wewnątrzszkolnego Doradztwa Zawodowego Lata realizacji 2015-2018 Gdańsk, 14 września 2015r. Wstęp Światowe standardy gwarantują uczniom

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2009

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2009 P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w Z a b r z u RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH W ZARZU ZA ROK 2009 POWATOWY RAPORT ROCZNY /P/2009 CZĘŚĆ DAGNOSTYCZNA Zabrze 2010 Raning zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

Krótki opis Tematy spotkań, warsztatów

Krótki opis Tematy spotkań, warsztatów Nazwa instytucji Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Olsztynie Centrum Pracy i Pomocy w Elblągu Krótki opis Tematy spotkań, warsztatów Spotkania z młodzieżą pod hasłem Nabycie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Opracowane na podstawie Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.2.2014 z dnia 5 lutego 2014 r.

Opracowane na podstawie Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.2.2014 z dnia 5 lutego 2014 r. Kryteria rekrutacji obowiązujące w Zespole Szkół Technicznych w Częstochowie, Al. Jana Pawła II 126/130 w roku szkolnym 2014/2015 w Technikum Nr 12 i Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 10. Opracowane na podstawie

Bardziej szczegółowo

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia PsychologicznoPedagogiczna w Częstochowie o szkołach policealnych w regionie częstochowskim na rok szkolny 03/04 Częstochowa 03 Koncepcja i opracowanie

Bardziej szczegółowo

POWIAT ŁUKOWSKI. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe

POWIAT ŁUKOWSKI. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe POWIAT ŁUKOWSKI Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 Zespół Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie 21-400 Łuków ul. T. Kościuszki 10 tel. (25)

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe na czterech kierunkach.

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe na czterech kierunkach. PWSIiP w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe na czterech kierunkach. Zarządzanie finansami banków i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Wojewódzki Urząd Pracy. w Poznaniu

Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Wojewódzki Urząd Pracy. w Poznaniu Samorząd Województwa Wielopolsiego Wojewódzi Urząd Pracy w Poznaniu Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżowych w Wielopolsce 2011 ro SPS TREŚC Wstęp... 3 1. Analiza bezrobocia w województwie wielopolsim...

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻORSKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻORSKIM W 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻORACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻORSKIM W 2012 ROKU Żory 2013 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. ANALIZA BEZROBOCIA WG ZAWODÓW... 4 3. ANALIZA OFERT PRACY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W CZĘSTOCHOWIE

REGULAMIN REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W CZĘSTOCHOWIE REGULAMIN REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W CZĘSTOCHOWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W CZĘSTOCHOWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 I. Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻORSKIM W 2014 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻORSKIM W 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻORACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻORSKIM W 2014 ROKU Żory 2015 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. ANALIZA BEZROBOCIA WG ZAWODÓW... 4 3. ANALIZA OFERT PRACY

Bardziej szczegółowo

Szkoły ZDZ w Olecku. Nasze szkoły to szkoły przyjazne uczniom! Mamy nadzieję, że ten informator pomoże w szybszym i właściwym wyborze naszej szkoły.

Szkoły ZDZ w Olecku. Nasze szkoły to szkoły przyjazne uczniom! Mamy nadzieję, że ten informator pomoże w szybszym i właściwym wyborze naszej szkoły. Bezużyteczną rzeczą jest uczyć się, lecz nie myśleć, a niebezpieczną myśleć, a nie uczyć się niczego przysłowie chińskie Mamy przyjemność przedstawić Wam ofertę bezpłatnych szkół dziennych Zakładu Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE GDAŃSK ZA 2006 ROK

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE GDAŃSK ZA 2006 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE GDAŃSK ZA 2006 ROK MIASTO GDAŃSK Gdańs, wiecień 2007 Spis Treści Wstęp... 3 I Analiza bezrobocia według zawodów (grup

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE M. DĄBROWA GÓRNICZA

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE M. DĄBROWA GÓRNICZA Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYśKOWYCH W POWECE M. DĄBROWA GÓRNCZA ZA ROK 2012 POWATOWY RAPORT ROCZNY /P/2012 Dąbrowa Górnicza, lipiec 2013 r. SPS TREŚC strona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W CZĘSTOCHOWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

REGULAMIN REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W CZĘSTOCHOWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 REGULAMIN REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W CZĘSTOCHOWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 I. Podstawa prawna Na podstawie 23 pkt. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Szkoły dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych w Janowie Lubelskim

UWAGA! Szkoły dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych w Janowie Lubelskim UWAGA! Szkoły dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych w Janowie Lubelskim nie ma ograniczenia wieku dla kandydatów zajęcia w soboty i niedziele co dwa tygodnie nie musisz mieć zdanej matury, możesz tylko

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. BOGUSŁAWA X W BIAŁOGARDZIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

BIAŁA PODLASKA. Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia. Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe

BIAŁA PODLASKA. Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia. Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe BIAŁA PODLASKA Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 Zespół Szkół Zawodowych Nr

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół w Mielnie PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-

Bardziej szczegółowo

PLAN DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PLAN DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PLAN DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017 W LXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. GEN. JÓZEFA BEMA W WARSZAWIE WSTĘP W procesie edukacji doradztwo i orientacja

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR 2015/2016. SZKOŁY POLICEALNE oraz KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE oferta edukacyjna dla Poznania. wydanie 5

INFORMATOR 2015/2016. SZKOŁY POLICEALNE oraz KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE oferta edukacyjna dla Poznania. wydanie 5 INFORMATOR 2015/2016 SZKOŁY POLICEALNE oraz KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE oferta edukacyjna dla Poznania 2015 wydanie 5 Wstęp Po raz piąty pracownicy Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży (CDZdM)

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW POWIAT KONIŃSKI

RANKING ZAWODÓW POWIAT KONIŃSKI POWATOWY URZĄD PRACY W KONNE RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH w 2012 rou POWAT KONŃSK Konin, marzec 2013 r. SPS TREŚC 1. WSTĘP 3 1.1 Podstawowe definicje 3 1.2 Zares tematyczny raningu zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi KADRY I PŁACE 3 Pytania i odpowiedzi Pytanie: Proszę o poradę prawną dotyczącą wypłaty świadczeń urlopowych. Czy nauczycielowi zatrudnionemu na czas określony od 01.09.2009 r. do 30.04.2010 r. należy wypłacić

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SZLACHCIE

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SZLACHCIE PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SZLACHCIE PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji

Bardziej szczegółowo

Ul. Pocztowa 5 p.200 11-500 GiŜycko Tel. (087) 428 33 94, 566 24 71 http://www.skwp.suwalki.pl

Ul. Pocztowa 5 p.200 11-500 GiŜycko Tel. (087) 428 33 94, 566 24 71 http://www.skwp.suwalki.pl SZKOŁY I INSTYTUCJE SZKOLENIOWE L.p Nazwa instytucji Adres Opis działalności 1. Szkoła Policealna Rachunkowości w GiŜycku Stowarzyszenia Księgowych w Polsce 2. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SZKÓŁ POLICEALNYCH REGIONU TARNOWSKIEGO

WYKAZ SZKÓŁ POLICEALNYCH REGIONU TARNOWSKIEGO WYKAZ SZKÓŁ POLICEALNYCH REGIONU TARNOWSKIEGO LP. NAZWA SZKOŁY POLICEALNEJ KIERUNEK ADRES STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PUBLICZNE ADRES TELEFON 1. Szkoła Policealna Nr 1 w Zespole Szkół Medycznych w Tarnowie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE M. DĄBROWA GÓRNICZA

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE M. DĄBROWA GÓRNICZA Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYśKOWYCH W POWECE M. DĄBROWA GÓRNCZA ZA PÓŁROCZE 2010 ROKU POWATOWY RAPORT /P/2010 Dąbrowa Górnicza, lipiec 2011 SPS TREŚC strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013 INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM SESJA LETNIA Jaworzno 2013 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO 5 2.1.

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego. Gimnazjum nr 44 im. Generała Pawła Chrzanowskiego w Warszawie

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego. Gimnazjum nr 44 im. Generała Pawła Chrzanowskiego w Warszawie Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum nr 44 im. Generała Pawła Chrzanowskiego w Warszawie 1. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obowiązujący w Gimnazjum nr 44 im. Generała Pawła

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻORSKIM W 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻORSKIM W 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻORACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻORSKIM W 2011 ROKU Żory 2012 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. ANALIZA BEZROBOCIA WG ZAWODÓW... 4 3. ANALIZA OFERT PRACY

Bardziej szczegółowo

POWIAT OPOLSKI. Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015

POWIAT OPOLSKI. Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015 POWIAT OPOLSKI Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015 Liceum Ogólnokształcące Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych zawód: sprzedawca zawód: mechanik pojazdów

Bardziej szczegółowo

2) co daje ci wybór liceum ogólnokształcącego

2) co daje ci wybór liceum ogólnokształcącego Gimnazjalisto! Przeczytaj - zanim wybierzesz szkołę ponadgimnazjalną. MATURA LO dla dorosłych LO Technikum 4 lata nauki Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie Zasadnicza szkoła zawodowa *Absolwenci

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016.

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016. Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 205/206. Warszawa, wrzesień 206 Spis treści I. Informacje ogólne o egzaminie zawodowym... 3 Terminy egzaminu

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy Powiatowy Urząd Pracy RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIIEŚCIIE BIIELSKO-BIIAŁA w II-półłroczu 2011rou SPIS TREŚCI Wstęp 3 1. Analiza bezrobocia według zawodów 4 1.1 Charaterystya bezrobocia

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE (KKZ) organizowane przez Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu i Centrum Kształcenia Praktycznego

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE (KKZ) organizowane przez Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu i Centrum Kształcenia Praktycznego KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE (KKZ) organizowane przez Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu i Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu Kwalifikacyjny kurs zawodowy to pozaszkolna

Bardziej szczegółowo

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W CHORZOWIE

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W CHORZOWIE STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W CHORZOWIE Tekst jednolity Statutu został przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 3 / 2012-2013 z dnia 14.05.2013r. Statut został opracowany na podstawie: 1)

Bardziej szczegółowo

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia PsychologicznoPedagogiczna w Częstochowie o szkołach policealnych w regionie częstochowskim na rok szkolny 03/04 Częstochowa 03 Koncepcja i opracowanie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWNICTWA OKRĘTOWEGO w GDAŃSKU

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWNICTWA OKRĘTOWEGO w GDAŃSKU S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWNICTWA OKRĘTOWEGO w GDAŃSKU PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r (tekst jednolity z 1996r Dz. U. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE stara formuła egzaminu zawodowego SESJA_LATO_2014 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU Powiatowy Urząd Pracy Cieszynie Plac Wolności 6 43 400 Cieszyn w RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU Cieszyn, 18 październia 2013r. 2 Raning zawodów

Bardziej szczegółowo

Analiza absolwentów według szkół i zawodów w powiecie ryckim w 2012 r. oraz przewidywani absolwenci w roku 2013.

Analiza absolwentów według szkół i zawodów w powiecie ryckim w 2012 r. oraz przewidywani absolwenci w roku 2013. Analiza absolwentów według szkół i zawodów w powiecie ryckim w 2012 r. oraz przewidywani absolwenci w roku 2013. Przyszła sytuacja na rynku pracy młodzieży uczącej się, najczęściej rozstrzyga się już na

Bardziej szczegółowo

W roku szkolnym 2009 / 2010 oferujemy naukę w szkołach:

W roku szkolnym 2009 / 2010 oferujemy naukę w szkołach: W roku szkolnym 2009 / 2010 oferujemy naukę w szkołach: 1. Technikum 4 letnim w zawodach: technik organizacji reklamy technik hotelarstwa technik obsługi turystycznej technik żywienia i gospodarstwa domowego

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI. Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. na rok szkolny 2013 / 2014

ZASADY REKRUTACJI. Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. na rok szkolny 2013 / 2014 Załącznik Nr 7 ZASADY REKRUTACJI Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 na rok szkolny 2013 / 2014 Rekrutacja do wszystkich klas będzie odbywać się zgodnie z Decyzją Śląskiego Kuratora

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Gnieźnie

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Gnieźnie Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Gnieźnie System Doradztwa Zawodowego ma zapewnić uczniom nie tylko poznanie możliwości zdobycia

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach

Informacja o wynikach EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2010 Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Procedura organizowania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w XXI LO im. B. Prusa w Łodzi

Procedura organizowania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w XXI LO im. B. Prusa w Łodzi Procedura organizowania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w XXI LO im. B. Prusa w Łodzi Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA

POMOC PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA POMOC PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA Szkoła Podstawowa im.władysława Stanisława Reymonta w Trzebnicach Dokument zawiera takie informacje jak: akty prawne, istotę pomocy psychologiczno- pedagogicznej, warunki,

Bardziej szczegółowo

Plan nauczania Technikum - klasa I A Zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych - 343404

Plan nauczania Technikum - klasa I A Zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych - 343404 Technikum - klasa I A Zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych - 343404 Podbudowa programowa: gimnazjum przyjęta liczba tygodni nauki w roku szkolnym 17 Język angielski 1 1 2 2 2 4 6 6 18 Biologia

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU NA RZECZ MŁODZIEŻY, NAUCZYCIELI ORAZ RODZIN. Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku

DZIAŁANIA PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU NA RZECZ MŁODZIEŻY, NAUCZYCIELI ORAZ RODZIN. Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku DZIAŁANIA EZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU NA RZECZ MŁODZIEŻY, NAUCZYCIELI ORAZ RODZIN dyrektor nauczyciel uczeń rodzic EZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU SPOTKANIE DYREKTORÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie autonomii, KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH. mobilności i elastyczności szkół zawodowych w świetle zmian przepisów oświatowych

Zwiększenie autonomii, KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH. mobilności i elastyczności szkół zawodowych w świetle zmian przepisów oświatowych Zwiększenie autonomii, KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH mobilności i elastyczności szkół zawodowych w świetle zmian przepisów oświatowych Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH W I PÓŁROCZU 2013 ROKU P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH W GLWCACH W PÓŁROCZU 2013 ROKU POWATOWY RAPORT PÓŁROCZNY /P/2013 Gliwice 2013 Przedru w całości lub w części

Bardziej szczegółowo

Plan. nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015

Plan. nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015 Plan nadzoru na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm./ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 55 IM. GEN. ST. MACZKAW WARSZAWIE

PROGRAM SZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 55 IM. GEN. ST. MACZKAW WARSZAWIE PROGRAM SZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 55 IM. GEN. ST. MACZKAW WARSZAWIE 1. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w ramach pracy z nauczycielami (Radą Pedagogiczną) obejmuje:

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia 30 października 2015 r.

Kościerzyna, dnia 30 października 2015 r. INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KOŚCIERSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Kościerzyna, dnia 30 października 2015 r. Zadania oświatowe realizowane przez Powiat Kościerski wynikają

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM W JAZOWSKU rok szkolny 2015/2016 mgr C. Świebocka

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM W JAZOWSKU rok szkolny 2015/2016 mgr C. Świebocka WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM W JAZOWSKU rok szkolny 2015/2016 mgr C. Świebocka SPIS TREŚCI: I. Cele. II. Podstawa prawna. III. Podstawowe pojęcia związane z doradztwem zawodowym.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2012 INFORMACJA O WYNIKACH 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2013 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2006 / 2007

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2006 / 2007 Oferta edukacyjna na rok szkolny 2006 / 2007 1. Zespół Szkół Nr 1 ul. Paderewskiego 17, 58-301 Wałbrzych fax 074/84-244-21, tel. 074/84-236-83, 074/84-241-03 e-mail: zso1wch@wp.pl a) Liceum Ogólnokształcce

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Ostródzie

Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Ostródzie Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Ostródzie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną dnia 23.05.2012r Opracowanie: mgr Anna Kuźniar 1 PODSTAWA PRAWNA Rezolucja

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie nie jest objęte zakresem prawa Unii Europejskiej.

Rozporządzenie nie jest objęte zakresem prawa Unii Europejskiej. Uzasadnienie Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ DLA MŁODZIEŻY ZE SZKOŁAMI PONADGIMNAZJALNYMI W ŁODZI

WSPÓŁPRACA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ DLA MŁODZIEŻY ZE SZKOŁAMI PONADGIMNAZJALNYMI W ŁODZI WSPÓŁPRACA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ DLA MŁODZIEŻY ZE SZKOŁAMI PONADGIMNAZJALNYMI W ŁODZI SZKOŁA *DYREKTOR *NAUCZYCIELE PORADNIA *PRACOWNICY PEDAGOGICZNI *SPECJALIŚCI: PSYCHOLODZY PSYCHOTERAPEUCI

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów i słuchaczy na rok szkolny 2008/2009

Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów i słuchaczy na rok szkolny 2008/2009 ZESPÓŁ SZKÓŁ im. ANDRZEJA ŚREDNIAWSKIEGO 32 400 MYŚLENICE, UL. 3 MAJA 97B Tel.(0-12) 272 01 18 Fax(0-12) 274 35 65 http://www.sredniawski.pl e mail:sredniawski@poczta.fm Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 30 maja 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/155/2012 RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO. z dnia 26 kwietnia 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 30 maja 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/155/2012 RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO. z dnia 26 kwietnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 30 maja 2012 r. Poz. 1114 UCHWAŁA NR XVI/155/2012 RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie założenia Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

1. Studia Podyplomowe Doradztwo Zawodowe i Personalne

1. Studia Podyplomowe Doradztwo Zawodowe i Personalne Studia Podyplomowe realizowane przez Warszawską Szkołę Zarządzania Szkołę Wyższą wspólnie ze Studium Kształcenia Kadr(SKK) 1. Studia Podyplomowe Doradztwo Zawodowe i Personalne Wszyscy zainteresowani z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 W ZESPOLE SZKÓŁ IM. SW. JANA KANTEGO W MAKOWIE PODHALAŃSKIM

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 W ZESPOLE SZKÓŁ IM. SW. JANA KANTEGO W MAKOWIE PODHALAŃSKIM REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 W ZESPOLE SZKÓŁ IM. SW. JANA KANTEGO W MAKOWIE PODHALAŃSKIM 1 REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZK. 2015/2016 W ZESPOLE SZKÓŁ IM. ŚW. JANA KANTEGO W MAKOWIE PODHALAŃSKIM

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NABORU DO TECHNIKUM NR 4 W ZESPOLE SZKÓŁ IM. GEN. W. ANDERSA W CZĘSTOCHOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PROCEDURA NABORU DO TECHNIKUM NR 4 W ZESPOLE SZKÓŁ IM. GEN. W. ANDERSA W CZĘSTOCHOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PROCEDURA NABORU DO TECHNIKUM NR 4 W ZESPOLE SZKÓŁ IM. GEN. W. ANDERSA W CZĘSTOCHOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Podstawa prawna 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004

Bardziej szczegółowo