CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ"

Transkrypt

1 ENTRUM INFORMAJI ZAWODOWEJ Specjaistczna Poradnia PschoogicznoPedagogiczna w zęstochowie o szołach poiceanch w regionie częstochowsim na ro szon 00/0 zęstochowa 00

2 Koncepcja i opracowanie mertorczne: entrum Informacji Zawodowej Specjaistczna Poradnia PschoogicznoPedagogiczna 400 zęstochowa u. Legionów 58, bud. nr 0, te. (034) emai: Strona WWW: zęść wstępna: Aneta Kubia Danuta zarneca Prezentacja szół: Aneta Kubia Izabea Sierpińsa Sład omputerow: Aradiusz Woniacz Za treść informacji przedstawionch przez szoł wdawc nie ponoszą odpowiedzianości Wszeie prawa zastrzeżone

3 I. Szoł poiceane 3. haratersta Szoł poiceane są to szoł, w tórch mogą ontnuować nauę absowenci iceów ogónoształcącch, techniów i iceów profiowanch. Ich zadaniem jest przgotowanie słuchacz do uzsania waifiacji zawodowch na poziomie średnim. Podstawową zaetą tego tpu szół jest fat, że uczą one onretnch zawodów. W programie nauczania główn nacis ładzie się na pratczne podejście do wiedz obo teorii jest dużo warsztatów i zajęć pratcznch.. Program nauczania W szołach tch wształcenie można zdobwać w trbie m, m ub m. Naua trwa od jednego rou do,5 at w zaeżności od wbranego ierunu i ończ się egzaminem z przgotowania zawodowego. Absowenci uzsują ttuł technia ub pracownia wwaifiowanego w zaeżności od ierunu i czasu trwania naui. Ttuł technia po poiceanm studium zawodowm jest równoważn anaogicznemu ttułowi uzsanemu przez absowenta technium. Absowent szoł poiceanej może rozpocząć pracę zawodową ub ontnuować nauę na studiach wższch (jeśi zdał maturę). 3. Zasad przjęć Od anddatów do szół poiceanch nie wmaga się świadectwa dojrzałości/maturanego wstarcz świadectwo uończenia szoł średniej. Podstawą przjęcia do poiceanch szół zawodowch są wnii egzaminu ub rozmow waifiacjnej. W nietórch szołach waruniem przjęcia jest oata w onursie świadectw. Szoła może też wprowadzić inne dodatowe rteria (predspozcji, sprawnościowe, zdrowotne, jęzowe, artstczne). Rerutacja rozpoczna się już na początu czerwca i może trwać, w zaeżności od iczb miejsc, nawet do ońca września. 4. Szoł niepubiczne Obo pubicznch (bezpłatnch) szół poiceanch istnieją też niepubiczne (płatne) szoł tego tpu. Mogą one, po spełnieniu oreśonch wmagań, otrzmać na moc deczji Kuratora Oświat pubicznej. Posiadanie przez szołę uprawnień szoł pubicznej gwarantuje uczęszczającm do niej słuchaczom uzsanie świadectw i dpomów na druach państwowch, równorzędnch świadectwom i dpomom wdanm przez szoł pubiczne tego samego tpu.

4 4 Uwaga! Absowenci iceów profiowanch. Jeżei uończon przez Was profi w iceum profiowanm jest zbieżn z wbranm zawodem w szoe poiceanej c nauczania trwa od do,5 rou (informacje o możiwości organizacji taiego naeż potwierdzić w wbranej szoe). Waz profii zbieżnch z wbranmi zawodami (znajdującmi się w ofercie eduacjnej szół zaprezentowanch w Informatorze). Profi zbieżn Zawód naui hemiczne badanie środowisa Techni ochron środowisa Eonomicznoadministracjn Eetroniczn Kształtowanie środowisa Mechatroniczn Techni administracji Techni organizacji ream Techni prac biurowch Techni eonomista Techni archiwista Techni handowiec Techni rachunowości Techni eetroni Techni urządzeń audiowizuanch Techni architetur rajobrazu Techni ochron środowisa Techni budownictwa Techni eetroni Techni mechatroni Socjan Opieuna dziecięca Transportowospedcjn Techni spedtor Usługowogospodarcz Roniczospożwcz Zarządzanie informacją Techni hotearstwa Techni obsługi turstcznej Techni usług frzjersich Techni usług osmetcznch Techni żwienia i gospodarstwa domowego Techni organizacji usług gastronomicznch Techni roni Techni żwienia i gospodarstwa domowego Techni informacji nauowej Techni organizacji ream Techni informat Kreowanie ubiorów Techni technoogii odzież,5,5,5

5 5 Waz szół poiceanch SZKOŁY POLIEALNE. PUBLIZNE Nazwa i adres szoł Podbudowa Zawód Specjaizacja Poiceane Studium Eonomiczne prz ZSE Szoła poiceana Nr 4 Poiceane Studium Turstczne prz ZSE Zespół Szół Eonomicznch u. Św. Augustna 8/ zęstochowa te./fax (034) 343 techni eonomista techni organizacji ream techni informat techni obsługi turstcznej techni administracji techni handowiec techni rachunowości finanse i rachunowość banowość podati i ubezpieczenia adr i płace mareting i promocja hande zagraniczn organizacja i zarządzanie firmą j. ang., j. niem. j. franc. Szoła poiceana Nr 3 Techniczne Załad Nauowe im. gen. W. Siorsiego u. Jasnogórsa 84/ zęstochowa te. (034) wew. 9 fax (034) techni informat techni bezpieczeństwa i higien prac techni organizacji ream apiacje internetowe omputerowe opracowwanie pubiacji reamowch j. ang. j. ang.,5 Szoła Poiceana Województwa Śąsiego im. dra Wł. Biegańsiego u. Dąbrowsiego zęstochowa te. (034) 368 fax. (034) o3msz.czest.p techni farmaceutczn terapeuta zajęciow ratowni medczn techni masażsta opieun w domu pomoc społecznej opieun medczn

6 6 Nazwa i adres szoł Podbudowa Zawód Specjaizacja Szoła poiceana Nr 5 entrum Kształcenia Ustawicznego u. Legionów zęstochowa te. (034) 36054, (034) techni eonomista, techni bezpieczeństwa i higien prac techni hotearstwa techni obsługi turstcznej techni informat techni architetur rajobrazu techni eetroni techni organizacji ream techni administracji techni spedtor techni prac biurowch techni budownictwa opieuna środowisowa forsta sstem i sieci omputerowe j. niem. j. ang. j. niem. j. ang. j. niem. j.ang.,5 wieczorowe (da dorosłch) i zaoczne Szoła Poiceana Nr Zespół Szół im. Boesława Prusa u. B. Prusa zęstochowa te. (034) 366 iceum profiowane techni mechatroni techni administracji j. ang. j. ang

7 7 Nazwa i adres szoł Podbudowa Zawód Specjaizacja Zespół Szół Zawodowch Nr im. J. Kiińsiego u. Zamowa Kłobuc te. (034) 373 techni usług frzjersich techni usług osmetcznch forsta stizacja frzurą i maijażem osmeta upięszająca j. ang. j. ang. Studium Poiceane prz Zespoe Szół im. T. Kościuszi u. Mszowsa Żari te./fax (034) techni informat techni usług osmetcznch j. ang. / MedcznoSpołeczna Szoła Poiceana techni farmaceutczn techni usług osmetcznch ratowni medczn Szoła Poiceana Nr da Dorosłch Zespół Szół Ogónoształcącch i Medcznch u. Grunwadza Lubiniec te. /fax (034) par.p opieuna środowisowa asstent osob niepełnosprawnej opieun medczn techni bezpieczeństwa i higien prac techni prac biurowch opieuna dziecięca techni masażsta,5 da dorosłch entrana Szoła Państwowej Straż Pożarnej w zęstochowie u. Sabinowsa zęstochowa te. (034) techni pożarnictwa j. ang

8 . NIEPUBLIZNE 8 Nazwa i adres szoł Podbudowa Zawód Specjaizacja Poiceane Studium Zawodowe ZDZ Załad Dosonaenia Zawodowego w Katowicach u. Jagieońsa zęstochowa te. (034) , te/fax (034) techni usług osmetcznch osmeta ecznicza osmeta upięszająca Medczne Studium Zawodowe u. Brzezińsa 6, u. Kopernia 6/8 seretariat 4 00 zęstochowa te. (034) higienista stomatoogiczna opieuna dziecięca asstent osob niepełnosprawnej asstenta stomatoogiczna opieuna środowisowa techni farmacji Zaoczna Szoła Poiceana Pracowniów Służb Społecznch PTE u. Kiińsiego 3/ zęstochowa te. (034) , (034) opieun w domu pomoc społecznej asstent osob niepełnosprawnej Poiceana Szoła Gastronomiczna u. Worcea 0/ 400 zęstochowa te. (034) techni żwienia i gospodarstwa domowego techni usług gastronomicznch uchnie różnch narodów dieteta j.ang., j.niem.

9 Nazwa i adres szoł Podbudowa Zawód Prwatna Poiceana Szoła Optczna entrum Kształcenia OptcznoMedcznego u. Mateji 67/ zęstochowa te. (034) Poiceana Szoła Detetwów i Pracowniów Ochron LIDER A. Jana Pawła II zęstochowa, te. (034) 36346, Poiceana Szoła LIDER A. Jana Pawła II zęstochowa, te. (034) 36346, Specjaizacja techni opt opta ouarowa optometria refratometria ontatoogia techni ochron fizcznej osób i mienia opieuna środowisowa opieun w domu pomoc społecznej asstent osob niepełnosprawnej techni usług osmetcznch techni usług frzjersich techni bezpieczeństwa i higien prac techni administracji techni prac biurowch techni budownictwa j. ang., j. niem. j. ang. j. ang.,5

10 0 Nazwa i adres szoł Podbudowa Zawód Specjaizacja Poiceane entrum Kształcenia Zawodowego SOP u. Ogrodowa zęstochowa te. (034) 3457, (034) te./fax. (034) Medczne entrum Eduacji u. Deabrstów zęstochowa te. (034) ratowni medczn opieun medczn dietet techni rachunowości techni informat techni roni techni bezpieczeństwa i higien prac techni obsługi turstcznej techni hotearstwa techni informacji nauowej techni agrobiznesu techni eonomista techni farmaceutczn techni dentstczn techni masażsta opieun medczn techni eetronii medcznej sstem zarządzania bazami danch zarządzanie przedsiębiorstwem j. ang. j. ang. j. ang. j. ang. j. ang. j. ang. j. ang. j. ang. j. ang. j. łac., j. fran., j. niem.,5,5 / / / / / / / /

11 Nazwa i adres szoł Podbudowa Zawód Specjaizacja Szoł poiceane Stowarzszenia Rzeczoznawców Eonomicznch u. Kawia 4/6 400 zęstochowa te./fax. (034) techni administracji techni rachunowości techni handowiec techni spedtor techni bhp techni ogist techni informat techni organizacji ream techni usług frzjersich techni usług osmetcznch techni hotearstwa techni obsługi turstcznej techni ochron osób i mienia techni pojazdów samochodowch techni roni techni budownictwa techni geodeta terapeuta zajęciow techni farmaceutczn ratowni medczn techni masażsta techni weternarii animator utur asstent osob niepełnosprawnej opieun medczn opieuna środowisowa opieun w domu pomoc społecznej techni agrobiznesu techni anait techni architetur rajobrazu techni archiwista techni drogownictwa techni eonomista techni eetroni fototechni techni informacji nauowej techni sięgarstwa j. ang., j. niem., j. ros.,5

12 Nazwa i adres szoł Podbudowa Zawód Specjaizacja techni mechani techni mechanizacji ronictwa techni obuwni techni ochron środowisa techni ogrodni techni organizacji producji fimowej i teewizjnej techni organizacji usług gastronomicznch techni prac biurowch techni technoogii odzież techni technoogii wrobów sórzanch techni technoogii drewna techni włóienni techni włóienniczch wrobów deoracjnch

13 3 Nazwa i adres szoł Podbudowa Zawód Specjaizacja Naucza ne Zaoczna Poiceana Szoła OSINUS A. NMP 33 u. Kraowsa 80F 400 zęstochowa techni eonomista techni administracji techni prac biurowch j. ang. j. ang. j. ang. techni hotearstwa j. ang. i j. niem. techni organizacji ream j. ang. techni ochron fizcznej osób i mienia j. ang. techni rachunowości j. ang. techni ogisti j. ang. techni informati techni obsługi turstcznej administrowanie sieciowmi sstemami operacjnmi sstem zarządzania bazami danch apiacje internetowe grafia omputerowa organizacja ream j. ang. j. ang. techni usług frzjersich techni handowiec techni usług osmetcznch techni spedtor

14 4 Nazwa i adres szoł Podbudowa Zawód Specjaizacja Szoła Finansów i Biznesu da Dorosłch A. NMP /5 400 zęstochowa te. (034) (Oprócz tego prz szoe działa szoła niepubiczna, prowadząca nauczanie w wbranch ierunach z możiwością uzsania ttułu specjaist c : ub,5 rou) techni organizacji ream techni informat techni eonomista techni handowiec techni rachunowości techni administracji administrowanie sieciowmi sstemami operacjnmi sstem zarządzania bazami danch apiacje internetowe grafia omputerowa banowość finanse i rachunowość finanse i sięgowość eonomia przedsiębiorstw j. ang. Poiceana Szoła Aademicus Aeja NMP a 400 zęstochowa te. (034) techni usług frzjersich techni usług osmetcznch techni masażsta strzżenie ze zmianą wizerunu ienta osmeta pieęgnacjna osmeta ecznicza, Poiceane Studium Informatczne im. Św. E. Stein u. Piłsudsiego Lubiniec te. (034) techni informat techni prac biurowch

15 5 Nazwa i adres szoł Podbudowa Zawód Towarzstwo Eduacji Banowej S.A. w Poznaniu Poiceana Szoła Informati i Internetu w zęstochowie techni informat techni cfrowch procesów graficznch Specjaizacja sieci omputerowe grafia omputerowa j. ang. Szoła Europejsa EUROOLLEGE w zęstochowie techni administracji techni spedtor techni bezpieczeństwa i higien prac techni ogist techni budownictwa techni rachunowości administracja i prawo Unii Europejsiej ogista i transport międznarodow j. ang. j. ang.,5 Studium Zdrowia i Urod w zęstochowie (Oprócz tego prz szoe działa szoła niepubiczna, prowadząca nauczanie w wbranch ierunach z możiwością uzsania ttułu specjaist) techni usług osmetcznch techni usług frzjersich techni masażsta techni farmaceutczn techni dentstczn ratowni medczn asstenta stomatoogiczna higienista stomatoogiczna opieun medczn wizaż,5 ub ub Studium Projetowania i Ream w zęstochowie techni architetur rajobrazu techni organizacji ream deorator wnętrz Szoła Tursti w zęstochowie techni obsługi turstcznej j.ang., A. NMP zęstochowa te./fax (034)

16 6 Nazwa i adres szoł Podbudowa Zawód Specjaizacja Poiceane Studium Detetwów i Pracowniów Ochron OHRONIARZ u. Nowowiejsiego zęstochowa te. (034) emai: p techni ochron fizcznej osób i mienia j. ang. Poiceane Studium Eduacji Społecznej i Eonomii w zęstochowie A. Kościuszi 8 te. (034) emai: techni administracji techni rachunowości techni eonomista techni organizacji ream techni usług frzjersich techni bezpieczeństwa i higien prac techni masażsta opieun w domu pomoc społecznej opieuna środowisowa techni informat techni usług osmetcznch techni obsługi turstcznej opieuna dziecięca techni farmaceutczn,5 Zaoczn / dzienne

17 7 Nazwa i adres szoł Podbudowa Zawód Specjaizacja PROFESJA entrum Kształcenia Kadr A. NMP zęstochowa te. (034) , (034) emai: profesja.edu.p (Szoła niepubiczna posiadająca uprawnienia szoł (Oprócz tego prz szoe działa szoła niepubiczna nie posiadająca uprawnień szoł pubicznej, prowadząca nauczanie w wbranch ierunach z możiwością uzsania ttułu specjaist c : ub,5 rou) techni informat techni eonomista techni handowiec techni administracji techni teeomuniacji techni prac biurowch techni rachunowości sprzedawca techni hotearstwa techni obsługi turstcznej techni geodeta techni organizacji usług gastronom. ener techni informacji nauowej techni urządzeń audiowizuanch techni organizacji ream fototechni techni budownictwa techni usług osmetcznch techni poigraf techni usług frzjersich techni urządzeń sanitarnch techni ochron fizcznej osób i mienia techni bezpieczeństwa i higien prac techni ochron środowisa techni opt opieun w domu pomoc społecznej techni technoogii żwności ucharz asstent osob niepełnosprawnej j. ang., j. niem,5

18 8 techni mechani techni eetr techni eetroni techni architetur rajobrazu techni ogist opieuna środowisowa techni spedtor techni włóienniczch wrobów deoracjnch techni roni techni mechatroni techni ogrodni

19 9 Nazwa i adres szoł Podbudowa Zawód Specjaizacja Poiceana Szoła Ża u Woności 400 zęstochowa te. (034) techni administracji techni ogist techni informat techni bezpieczeństwa i higien prac techni usług frzjersich techni usług osmetcznch techni budownictwa j. ang. j.ang i j.niem. j.ang.,5 Szoła Poiceana PIKAR u. Targowa zęstochowa te techni eetr techni bezpieczeństwa i higien prac techni mechani techni informat techni inżnierii środowisa i meioracji techni prac biurowch techni organizacji ream j.ang.,5 Poiceana Szoła AUGUSTYN bis u. Augustna 3/7 400 zęstochowa te techni ogist techni spedtor techni informat techni bezpieczeństwa i higien prac j.ang. i niem,5 Niepubiczne Poiceane Studium Zawodowe Nr Załadu Dosonaenia Zawodowego u Sosnowa 430 Żari te. (034) techni informat techni bezpieczeństwa i higien prac techni ochron mienia i osób,5 Poiceane Studium Optczne OULUS Poitechnia zęstochowsa po. 43, WIPMiFS u. Armii Krajowej 9, 400 zęstochowa techni opt opta ouarowa i refratometria

20 0 e n t r u m I n f o r m a c j i Z a w o d o w e j Specjaistczna Poradnia Pschoogiczno Pedagogiczna 400 zęstochowa, u. Legionów 58, bud. nr 0, te. (034) Adres emai: Strona WWW: entrum Informacji Zawodowej Specjaistczna Poradnia Pschoogiczno Pedagogiczna jest pacówą oświatową prowadzoną przez Miasto zęstochowa. Jest jedną z sześciu pacówe tego tpu w raju. Poradnia reaizuje wszechstronne zadania z zaresu orientacji i poradnictwa szonego i zawodowego, tórch adresatem jest młodzież miasta zęstochow. W entrum Informacji Zawodowej cznn jest codziennie od godz do 8.00 Gabinet Informacji Szonej i Zawodowej. Młodzież może tam sorzstać z informacji o interesującch ją szołach, zawodach, stuacji na rnu prac. Na terenie Poradni przjmowani są zarówno indwiduani uczniowie, ja i całe as. Poradnia posiada bogatą bazę informacjną: Teczi Informacji o Zawodach, materiał prasowe dot. różnch ierunów i stuacji na rnu prac, test omputerowe do badań preferencji zawodowch, uzdonień, cech osobowości, a taże poradnii, informator mutimedian oraz szczegółowe informator o szołach różnego tpu i wmaganiach egzaminacjnch. Pracownic IZ chętnie biorą udział w spotaniach informacjnch w szołach: da pedagogów, nauczciei, rodziców, uczniów. W tracie spotań przeazują informacje m.in. na temat: reform szonictwa, stuacji na rnu prac, o warunach przjęć do różnch tpów szół, przeciwwsazaniach zdrowotnch prz wborze zawodu. Zainteresowani uczniowie i słuchacze mogą sorzstać w entrum Informacji Zawodowej z indwiduanej pomoc doradc zawodowego prz wborze szoł i zawodu. Pracownic IZ prowadzą na terenie szół różnorodne zajęcia warsztatowe i treningi da młodzież. Słuchaczom szół poiceanch i pomaturanch proponuje się: Zajęcia warsztatowe poszerzające wiedzę z zaresu atwnego poruszania się po rnu prac; Zajęcia umożiwiające rozpoznanie i ształtowanie u uczestniów zachowań przedsiębiorczch; Zajęcia rozwijające umiejętności z zaresu omuniacji interpersonanej w stuacji poszuiwania prac. Usługi świadczone przez pracowniów IZ są nieodpłatne.

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie o szkołach policealnych w regionie częstochowskim na rok szkolny 04/05 Częstochowa 04 Koncepcja i opracowanie

Bardziej szczegółowo

Informator o gimnazjach w Częstochowie na rok szkolny 2011/2012

Informator o gimnazjach w Częstochowie na rok szkolny 2011/2012 Centrum Informacji Zawodowej Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie Informator o gimnazjach w Częstochowie na rok szkolny 2011/2012 Częstochowa 2011 Koncepcja i opracowanie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy Cieszynie Plac Wolności 6 43 400 Cieszyn w RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Cieszyn, 15 październia 2014 r. 2 Raning zawodów

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych Powiatu Żnińskiego na rok szkolny 2015/2016

INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych Powiatu Żnińskiego na rok szkolny 2015/2016 INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych Powiatu Żnińskiego na rok szkolny 2015/2016 2 3 NON SCHOLAE SED VITAE DISCIMUS Nie dla szkoły, lecz dla życia się uczymy Powiat Żniński

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GDAŃSKIM 2 0 1 0 półrocze POWIAT GDAŃSKI Gdańs, marzec 2011 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR 2015/2016. SZKOŁY POLICEALNE oraz KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE oferta edukacyjna dla Poznania. wydanie 5

INFORMATOR 2015/2016. SZKOŁY POLICEALNE oraz KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE oferta edukacyjna dla Poznania. wydanie 5 INFORMATOR 2015/2016 SZKOŁY POLICEALNE oraz KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE oferta edukacyjna dla Poznania 2015 wydanie 5 Wstęp Po raz piąty pracownicy Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży (CDZdM)

Bardziej szczegółowo

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej 9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty Prezydenta Miasta Bielska-Białej 15-17 lutego 2011 PATRONATY ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA Akademia

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ORAZ PLACÓWKI OŚWIATOWE Z POWIATU LĘBORSKIEGO

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ORAZ PLACÓWKI OŚWIATOWE Z POWIATU LĘBORSKIEGO ZSO nr ZSO nr 2 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ORAZ PLACÓWKI OŚWIATOWE Z POWIATU LĘBORSKIEGO ZSGŻiA ZSMI PCEZSP SOSW MDK INFORMATOR ROK SZKOLNY 204/205 PPP STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU 84300 Lębork, ul.czołgistów

Bardziej szczegółowo

Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Wojewódzki Urząd Pracy. w Poznaniu

Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Wojewódzki Urząd Pracy. w Poznaniu Samorząd Województwa Wielopolsiego Wojewódzi Urząd Pracy w Poznaniu Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżowych w Wielopolsce 2011 ro SPS TREŚC Wstęp... 3 1. Analiza bezrobocia w województwie wielopolsim...

Bardziej szczegółowo

Edustacja.pl Sp. z o.o. ul. Reymonta 29/2, 60-791 Poznań

Edustacja.pl Sp. z o.o. ul. Reymonta 29/2, 60-791 Poznań POZNAŃ 2010 Wydawca: Edustacja.pl Sp. z o.o. ul. Reymonta 29/2, 60-791 Poznań Publikacja współfinansowana za środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informator dystrybuowany

Bardziej szczegółowo

Zakłady Doskonalenia Zawodowego

Zakłady Doskonalenia Zawodowego Zakłady Doskonaenia Zawodowego Ogónoposka Sieć Pacówek Oświatowych Informator o usługach oświatowych uczenie szkoły kursy praktyczna nauka zawodu Związek Zakładów Doskonaenia Zawodowego Związek Zakładów

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Dlatego należy pamiętać, że nowy zawód to nowa perspektywa i lepsze jutro. Zespół Projektowy. Wstęp do informatora

Szanowni Państwo, Dlatego należy pamiętać, że nowy zawód to nowa perspektywa i lepsze jutro. Zespół Projektowy. Wstęp do informatora Wstęp do informatora Szanowni Państwo, Z przyjemnością oddajemy w Wasze ręce kolejne wydanie Informatora Edukacyjnego. Wobec dynamiki procesów zachodzących we współczesnym świecie zarówno kształcenie ustawiczne

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EDUKACYJNY 2014/2015

INFORMATOR EDUKACYJNY 2014/2015 INFORMATOR EDUKACYJNY 2014/2015 Oferta publicznych i niepublicznych podmiotów edukacyjnych w ramach projektu Usługi doradcze w zakresie kształcenia formalnego i pozaformalnego osób dorosłych z terenu powiatu

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. T. KOŚCIUSZKI W BIELSKU-BIAŁEJ ROZWIJAMY PASJE ZAPRASZAMY DO KLAS O PROFILACH: wojskowym wojskowo-informatycznym policyjnym pożarniczo-ratowniczym dyplomatycznym PRZYGOTOWUJEMY

Bardziej szczegółowo

KATALOG INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

KATALOG INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO KATALOG INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin 2014 r. SŁOWO WSTĘPNE Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie prowadzi Rejestr Instytucji Szkoleniowych Województwa Zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO. Informator zawiera odpowiedź DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ NASZE SZKOŁY!

OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO. Informator zawiera odpowiedź DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ NASZE SZKOŁY! OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO Informator zawiera odpowiedź DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ NASZE SZKOŁY! 2014/2015 1 Drodzy Gimnazjaliści! Oddajemy w Wasze ręce informator o szkołach

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Z życzeniami udanych Targów i trafnych wyborów, Alicja Syguła Mateusz Matysiewicz Biuro Organizacyjne Targów

Szanowni Państwo, Z życzeniami udanych Targów i trafnych wyborów, Alicja Syguła Mateusz Matysiewicz Biuro Organizacyjne Targów Szanowni Państwo, Mamy ogromną przyjemność powitać wszystkich Wystawców oraz Gości na XVII Ogólnopolskich Targach Edukacja w Katowicach. Cieszymy się, iż w tym roku Targi zostały ponownie objęte honorowym

Bardziej szczegółowo

Terminy i sposób rekrutacji

Terminy i sposób rekrutacji 2 3 Terminy i sposób rekrutacji Drogi Gimnazjalisto! Z myślą o Tobie Starostwo Powiatowe w Wyszkowie po raz dziewiąty organizuje przedsięwzięcie, które w założeniu ma Ci pomóc w wyborze Twojej dalszej

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Puławach Al. Królewska 19 24-100 Puławy tel. +48 81 886 11 00 fax +48 81 886 11 79 www.pulawy.powiat.pl

Starostwo Powiatowe w Puławach Al. Królewska 19 24-100 Puławy tel. +48 81 886 11 00 fax +48 81 886 11 79 www.pulawy.powiat.pl Starostwo Powiatowe w Puławach Al. Królewska 19 24-100 Puławy tel. +48 81 886 11 00 fax +48 81 886 11 79 www.pulawy.powiat.pl Wydawca: Powiat Puławski Tekst: szkoły i placówki z terenu Powiatu Puławskiego

Bardziej szczegółowo

Analiza ofert edukacyjnych i szkoleniowych w województwie śląskim 1 WIEDZA PLUS

Analiza ofert edukacyjnych i szkoleniowych w województwie śląskim 1 WIEDZA PLUS Analiza ofert edukacyjnych i szkoleniowych w województwie śląskim opracowanie powstało w ramach projektu WIEDZA PLUS Kompleksowy monitoring potencjału i barier regionalnego rynku pracy Projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA W RADOMIU

WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA W RADOMIU Asystent rodziny (studia kwalifikacyjne) Dlaczego warto wybrać ten kierunek Zdobywasz kwalifikacje do wykonywania nowego zawodu Program kursu jest zgody z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU AKADEMICKIM 2002/2003

STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU AKADEMICKIM 2002/2003 STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU AKADEMICKIM 2002/2003 Uniwersytet Zielonogórski 65-246 Zielona Góra, ul. Podgórna 50 tel. (068) 32 82 000, fax (068) 324 55 97 Działy Kształcenia: Szkoły Nauk Humanistycznych

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE Epodyplomowe

PODYPLOMOWE Epodyplomowe KIERUNKI PEDAGOGICZNE...otwieramy świat możliwości PODYPLOMOWE Epodyplomowe świat Poznaj możliwości nasze studia Szanowni Państwo, to kolejny rok, w którym mamy zaszczyt przedstawić naszą różnorodną ofertę

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji 15-950 Białystok ul. Waryńskiego 8 tel. (85) 869-63-30, fax. (85) 869-63-32 www.bialystok.

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji 15-950 Białystok ul. Waryńskiego 8 tel. (85) 869-63-30, fax. (85) 869-63-32 www.bialystok. Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji 15-950 Białystok ul. Waryńskiego 8 tel. (85) 869-63-30, fax. (85) 869-63-32 www.bialystok.pl INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW MIASTO KONIN

RANKING ZAWODÓW MIASTO KONIN POWATOWY URZĄD PRACY W KONNE RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH w 2012 rou MASTO KONN Konin, marzec 2013 r. SPS TREŚC 1. WSTĘP 3 1.1 Podstawowe definicje 3 1.2 Zares tematyczny raningu zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK PO KIERUNKACH KSZTAŁCENIA W SZKOŁACH WYŻSZYCH W CZĘSTOCHOWIE CZĘSTOCHOWA, CZERWIEC - LIPIEC 2009

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016

INFORMATOR. dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR 2014/2015

INFORMATOR 2014/2015 STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATOR 2014/2015 BYDGOSZCZ 2014 Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy ul. Toruńska 55-57 85-023 Bydgoszcz ul. Piotrowskiego 12-14 85-098 Bydgoszcz tel./fax 52 321 11 88 tel.

Bardziej szczegółowo

Click here to get your free novapdf Lite registration key

Click here to get your free novapdf Lite registration key Toruńskie szkoły językowe: 1. "PRIME PROMOTION", ul. Prosta 19, tel. (056) 654 58 68, (056) 658 70 78/9 2. 3 WAY Dynamiczne Centrum Językowe, ul. Chełmińska 7, 1 piętro, tel. (056) 664 11 15, 0 500 501

Bardziej szczegółowo

13 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej KATALOG WYSTAWCÓW. 28-29 stycznia 2015

13 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej KATALOG WYSTAWCÓW. 28-29 stycznia 2015 13 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej 28-29 stycznia 2015 ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA Akademia Górniczo Hutnicza Kraków 6 Akademia

Bardziej szczegółowo