INFORMATOR. Wszyscy uczniowie szkół prowadzonych przez powiat rypiński korzystają z basenu w ramach lekcji wychowania fizycznego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR. Wszyscy uczniowie szkół prowadzonych przez powiat rypiński korzystają z basenu w ramach lekcji wychowania fizycznego"

Transkrypt

1 INFORMATOR o ś w i a t o w y P O W I AT U R Y P I Ń S K I E G O / Wszyscy uczniowie szkół prowadzonych przez powiat rypiński korzystają z basenu w ramach lekcji wychowania fizycznego Starostwo Powiatowe w Rypinie

2 Starostwo Powiatowe w Rypinie, Wydział Edukacji Promocji i Rozwoju, tel POWIAT RYPIŃSKI Drodzy Uczniowie! Informator Oświatowy Powiatu Rypińskiego 2014/2015 Już niedługo zakończycie etap nauki w gimnazjum, a kolejny rok edukacji rozpoczniecie w nowej szkole. Teraz właśnie stajecie przed koniecznością podjęcia odpowiedzialnej i trudnej decyzji. Czym chcę się zajmować? Jakie są moje predyspozycje, marzenia i ambicje? Jaki zawód chcę wykonywać? Którą szkołę ponadgimnazjalną mam wybrać? Wybór ten będzie mieć duży wpływ na Wasze życie zawodowe, dlatego bardzo chcemy go Wam ułatwić. Mamy nadzieję, że właściwą, przemyślaną decyzję pomogą Wam podjąć rodzice, którzy razem z Wami zapoznają się z zawartymi tu informacjami o atrakcyjnej ofercie liceów, techników i zasadniczych szkół zawodowych powiatu rypińskiego. Potrzebne dane znajdziecie również na stronach internetowych szkół oraz stronie Starostwa Powiatowego w Rypinie Zapraszamy także do odwiedzania szkół podczas dni otwartych (Zespół Szkół nr 1 im. ks. Czesława Lissowskiego w Rypinie, Zespół Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie i Zespół Szkół nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie 2 kwietnia 2014 r., Zespół Szkół nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu 27 marca 2014 r.). Tworząc ofertę edukacyjną braliśmy pod uwagę oczekiwania gimnazjalistów, najczęściej wybierane przez uczniów kierunki studiów czy prognozy dotyczące zmian zachodzących na lokalnym i krajowym rynku pracy. Stawiamy na równi kształcenie ogólne jak i zawodowe, dlatego oferujemy naukę w liceach, technikach i zasadniczych szkołach zawodowych. Chcemy, by każdy z naszych Absolwentów z łatwością znalazł zatrudnienie. Szkoły powiatu rypińskiego to placówki o wieloletniej tradycji i z bogatą, nowoczesną bazą. Zajmują wysokie pozycje w rankingach szkół ponadgimnazjalnych. Są szkołami bezpiecznymi. Posiadają szeroką ofertę dodatkowych zajęć, które rozwijają umiejętności i pozwalają wykorzystać wolny czas. Biorą udział w realizacji projektów unijnych. Corocznie doposażane są w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Dysponują profesjonalną kadrą pedagogiczną, której celem jest przygotowanie młodych ludzi do dalszego zdobywania wiedzy oraz podejmowania zadań zawodowych. Mamy nadzieję, że te argumenty przekonają Rodziców i Uczniów, że dobrych szkół nie trzeba szukać daleko, ponieważ blisko znajdują się placówki dające perspektywę zdobycia dobrego wykształcenia i oferujące wszechstronny rozwój umiejętności. Zdecydujcie rozsądnie, w której szkole będziecie przygotowywać się do podjęcia studiów, a także w której szkole zdobędziecie wykształcenie poparte konkretną wiedzą i umiejętnościami, by móc rozpocząć pracę w wymarzonym zawodzie. Drodzy Rodzice! Gorąco prosimy o zapoznanie się z tą ofertą i pomoc dzieciom w podjęciu trafnej decyzji. Dobry i świadomy wybór dotyczący dalszej drogi kształcenia to pierwszy krok do samorealizacji i osiągnięcia wielu sukcesów. Serdecznie tego życzymy wszystkim przyszłym Uczniom naszych szkół i ich Rodzicom! Informator Oświatowy Powiatu Rypińskiego 2014/2015 Krzysztof Cegłowski Przewodniczący Rady Powiatu dr inż. Marek Tyburski Starosta Rypiński 2 3

3 Zespół Szkół nr 1 im. ks. Czesława Lissowskiego w Rypinie Zespół Szkół nr 1 im. ks. Czesława Lissowskiego w Rypinie ul. Kościuszki 51, Rypin mgr Sławomir Pawłowski Zastępca: mgr Iwona Jabczyńska Telefon / fax: (54) N a s z a o fer t a : bardzo wysoka zdawalność egzaminów maturalnych ok. 99%, (wskaźnik zdawalności egzaminów maturalnych w Polsce wynosił 92%) wysoka jakość zdawalności egzaminów maturalnych (75% wyników ubiegłorocznych w naszej szkole w porównaniu ze zdawalnością w województwie kujawsko-pomorskim jest ponad średnią, wielu uczniów osiągnęło wyniki ponad 90%, a nawet 100%) szkoła z tradycjami doskonale wyposażone pracownie komputerowe pracownie z rzutnikami multimedialnymi i tablicami interaktywnymi żaden uczeń nie jest anonimowy nauka jednozmianowa sala gimnastyczna, nowe boisko wielofunkcyjne, basen, siłownia i nording walking bogato wyposażona świetlica (piłkarzyki, stół do tenisa stołowego, perkusja, gitara basowa, nagłośnienie), biblioteka z czytelnią, Centrum Multimedialne z dostępem do Internetu (możliwość korzystania po lekcjach i w czasie przerw międzylekcyjnych), opieka pedagoga i psychologa, liczne koła zainteresowań: wolontariackie, recytatorskie, języków obcych, historyczne, biologiczne, chemiczne, geograficzne, matematyczne, fotograficzne, krajoznawczo-turystyczne, muzyczno-wokalne, SKS, szkolne koło PCK, Klub Honorowych Dawców Krwi OFERTA KSZTAŁCENIA w roku szkolnym 2014/2015 Liceum Ogólnokształcące Gimnazjum Powiatowe Szkoła Policealna (technik informatyk) Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Policealne Studium Farmaceutyczne technik farmacji Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum Powiatowe działają w systemie dziennym, natomiast pozostałe szkoły funkcjonują w systemie zaocznym. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (okres nauki 3 lata) Liceum Ogólnokształcące jest szkołą rozwijającą umiejętności ucznia w wielu dziedzinach, tak aby po jej ukończeniu mógł on dokonać świadomego wyboru dalszej drogi kształcenia na określonym kierunku studiów lub w szkole policealnej. Szkoła daje możliwość rozwoju zainteresowań ucznia zgodnie z jego uzdolnieniami. Dlatego w każdym oddziale co najmniej dwa przedmioty będą realizowane w zakresie rozszerzonym. GIMNAZJUM POWIATOWE (okres nauki 3 lata) Gimnazjum Powiatowe powstało w celu stworzenia dodatkowych szans dla uczniów uzdolnionych, szczególnie tych, którzy w przyszłości będą uczniami Liceum Ogólnokształcącego. Dłuższe przebywanie w jednej szkole daje możliwość wczesnego rozpoznania uzdolnień i zainteresowań uczniów, lepszego ich ukierunkowania i rozwijania. W tej szkole także dbamy o jak najwyższy poziom nauczania, czego rezultatem są sukcesy uczniów w konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz bardzo dobre wyniki egzaminu gimnazjalnego. SZKOŁA POLICEALNA TECHNIK INFORMATYK (okres nauki 2 lata) Do Szkoły Policealnej przyjmowani są absolwenci szkół średnich ogólnokształcących lub średnich zawodowych. Kształci ona w zawodzie technik informatyk. Dzięki nabyciu przez absolwentów umiejętności sprawnego posługiwania się technologią komputerową i informacyjną, mogą oni kontynuować naukę na dowolnych kierunkach studiów lub podjąć pracę w różnych dziedzinach gospodarki. Nauka w szkole jest bezpłatna. Zwyczajowa nazwa oddziału LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH (okres nauki 3 lata) Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych jest szkołą działającą na podbudowie gimnazjum i dawnej 8 klasowej szkoły podstawowej. Nauka w szkole jest bezpłatna. POLICEALNE STUDIUM FARMACEUTYCZNE (okres nauki 2 lata) Technik farmaceutyczny może pracować w aptekach, hurtowniach, sklepach zielarskich, sklepach ze sprzętem medycznym i zdrową żywnością, zakładach produkujacych leki i innych firmach farmaceutycznych. Szkoła działa w porozumieniu z Stowarzyszeniem Prasoznawczym STOPKA z siedzibą w Łomży i dotychczas wykształciła 4556 techników farmaceutycznych. Umożliwia łączenie nauki z pracą zawodową lub dziennymi studiami. Rekrutuje słuchaczy bez egzaminów wstępnych i ograniczeń wieku. Możliwość uzyskania stypendium naukowego. Gwarantujemy książki, sprzęt i surowce do ćwiczeń, bezpłatne praktyki i wycieczki dydaktyczne. Zdawalność egzaminu jest co roku wyższa od średniej krajowej. W tym roku egzamin w zawodzie technika farmaceutycznego zdało 86% absolwentów (średnia krajowa 82%). Planowane otwarcie nowych kierunków kształcenia: opiekuna medycznego, technika masażysty i technika sterylizacji medycznej. O s i ą g n i ę c i a LIceum Ogólnokształcące 15 listopada 2013 roku w czasie obchodów święta patrona połączonych z 75. rocznicą powstania szkoły radny Paweł Zgórzyński w imieniu Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego wręczył placówce prestiżowe wyróżnienie Medal Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis. Otrzymują go od 2009 roku osoby fizyczne i prawne, organizacje oraz stowarzyszenia LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PROFILE Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym, Przedmioty punktowane przy naborze matematyczno-fizyczny matematyka, fizyka, język obcy matematyka, fizyka, język obcy matematyczno-informatyczny (politechniczny) matematyka, fizyka, informatyka matematyka, fizyka, informatyka przyrodniczo-medyczny (biologiczno-chemiczny) biologia, chemia, fizyka biologia, chemia, matematyka turystyczno-europejski (menedżerski) geografia, język obcy, matematyka geografia, język obcy, matematyka dziennikarsko-prawny (humanistyczny) j. polski, historia, WOS historia, język obcy, matematyka lingwistyczny dwa języki obce, geografia język obcy, historia, matematyka Spośród wyżej wymienionych kierunków zostanie utworzonych 5 oddziałów zdecyduje nabór. krajowe lub zagraniczne za wybitne osiągnięcia lub całokształt działalności na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego mieszkańców. Nasze liceum jest drugą szkołą w województwie, która otrzymała tę zaszczytną nagrodę. Liceum Ogólnokształcące z Zespołu Szkół Nr 1 w Rypinie zajęło 22 miejsce na ok. 180 szkół tego typu w województwie kujawsko-pomorskim w XVI Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy Damian Wilary Finalista Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego dla szkół ponadgimnazjalnych Arkadiusz Chmielewski Finalista Olimpiady Wiedzy Ekologicznej Adrian Tuchalski Finalista XXI Ogólnopolskiego Konkursu Poezji i Prozy Frankofońskiej im. Jerzego Lisowskiego Katarzyna Kopacka, Dawid Gulbicki Laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Kazimierzu Wielkim i Jego czasach (indeks na kilka kierunków studiów) Karolina Kopcewicz, Monika Agatowska, Oskar Kuźmiński, Adrian Tuchalski, Wawrzyniec Piotrowicz zakwalifikowali się do finału IV Wojewódzkiej Olimpiady o Bezpieczeństwie Bezpieczny i przyjazny region (indeks na studia) Mateusz Pietrkiewicz II miejsce, Małgorzata Bzinkowska IV miejsce w Regionalnym Konkursie Wiedzy o Samorządzie terytorialnym (nagroda rzeczowa przyznana szkole) Joanna Rumińska i Paulina Żulewska Laureaci Konkursu Wiedzy o Społeczeństwie dla Uczniów szkół Ponadgimnazjalnych Moja wizja praw dziecka tego co u nich dobre i co złe Adrian Zmarzły wyróżnienie w eliminacjach II stopnia Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka Joanna Rumińska Laureat Konkursu Biblijnego Civitas Christiana Karol Szczutkowski i Arkadiusz Chmielewski wyróżnienie w Konkursie Chemicznym prowadzonym przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej w W-wie Alchemik dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Arkadiusz Chmielewski I miejsce, Łucja Bejgrowicz II miejsce i Daria Szpejenkowska III miejsce w Powiatowym Konkursie Ekologicznym Chrońmy środowisko GIMNAZJUM POWIATOWE Szymon Meller kl. III Pa, Katarzyna Lipińska kl. III Pa Finaliści Wojewódzkiego Konkursu z Języka Rosyjskiego Kinga Lipińska kl. III Pb, Beata Budzińska kl. III Pa, Oliwia Rochnowska kl. I Pb Laureat ki Wojewódzkiego Konkursu z Języka Rosyjskiego Zuzanna Czajkowska kl. III Pa Finalista Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej Benedictus Marcel Marunowski II Miejsce w Powiatowym Konkursie Ekologicznym Chrońmy Środowisko Damian Olszewski II miejsce w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Środowisku Zespół Szkół nr 1 im. ks. Czesława Lissowskiego w Rypinie 4 5

4 Zespół Szkół nr 2 Zespół Szkół nr 2 ul. Dworcowa 11a, Rypin mgr Henryk Jan Kiełkowski Zastępcy: mgr inż. Stefan Róg dr Piotr Gałkowski Telefon / fax: (54) LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (okres nauki 3 lata) Profil: mundurowy (wojsko, policja, straż) Klasa o rozszerzonym zakresie nauczania przysposobienia obronnego, języka angielskiego i wychowania fizycznego. Oferta nauki w tej klasie skierowana jest do: absolwentów gimnazjum o rozpoznanych predyspozycjach w zakresie przedmiotów militarnych, służb mundurowych, uczniów umiejących podporządkować się przepisom i rozkazom, młodzieży spełniającej warunki zdrowotne, sprawnej fizycznie. Kierunek prowadzony przy ścisłej współpracy z Jednostką Wojskową w Brodnicy, Policją, Strażą Pożarną, Strażą Miejską i firmami ochroniarskimi oraz LOK w Bydgoszczy. Zajęcia z przysposobienia obronnego odbywają się na terenie szkoły i instytucji współpracujących w systemie jednodniowym. Klasa zapewnia: uzyskanie wysokiej sprawności fizycznej, przygotowanie do podjęcia studiów na wszystkich kierunkach uczelni cywilnych i służb mundurowych. Profil: sportowy (piłka siatkowa, koszykówka, piłka nożna, pływanie) Od roku szkolnego 2014/2015 szkoła prowadzi nabór do liceum ogólnokształcącego o profilu sportowym. Powstaną 2 oddziały (dziewcząt i chłopców). Zajęcia prowadzone będą w nowym kompleksie sportowym szkoły (hala sportowa, basen, siłownia, kręgielnia) przez kadrę pedagogiczną z uprawnieniami trenerskimi. Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych (bilard, piłka siatkowa, nożna, koszykówka, unihokej, tenis stołowy). Klasa zapewnia uzyskanie wysokiej sprawności fizycznej, przygotowanie do podjęcia studiów na wszystkich kierunkach uczelni, a w szczególności na kierunkach akademii wychowania fizycznego. TECHNIKUM EKONOMICZNE (okres nauki 4 lata) Zawód: Technik ekonomista Absolwent podejmując naukę w klasie o specjalności finanse i rachunkowość zdobędzie umiejętności pozwalające na zatrudnienie w przedsiębiorstwach komórkach księgowości, marketingu, zatrudnienia, zbytu. Absolwent będzie przygotowany do: pełnienia roli menedżera, prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, prowadzenia rozliczeń finansowo-księgowych, wykorzystania techniki komputerowej w pracy zawodowej, sporządzania sprawozdań i analiz w przedsiębiorstwie. TECHNIKUM INFORMATYCZNE Zawód: Technik informatyk Uczniowie tego kierunku: poznają różne systemy operacyjne (Windows/Linux), projektują aplikacje(strony) internetowe (HTML, CSS2, JavaScript, PHP/MySQL), uzyskają wiedzę o budowie sieci komputerowych, nabywają umiejętności stosowania oprogramowania graficznego (Photoshop, Gimp) oraz posługiwania się różnymi technikami multimedialnymi, uczą się tworzenia animacji, banerów w technologii Flash, uzyskają wiedzę z zakresu programowania (C++, Visual C++), poznają język angielski ogólny oraz zawodowy. TECHNIKUM SPEDYCYJNE Zawód: Technik spedytor Absolwent może być zatrudniony w przedsiębiorstwach spedycyjnych, transportowych, agencjach obsługi portów morskich i lotniczych oraz w transporcie kolejowym. Absolwenci będą przygotowani do pracy na stanowisku: specjalisty do spraw spedycji krajowej i międzynarodowej, sprzedawcy usług spedycyjnych; referenta spedycyjnego, kierownika punktu ładunkowego, dyspozytora ładunkowego, organizatora przewozów, specjalisty do spraw obsługi punktu eksploatacji. TECHNIKUM LOGISTYCZNE Zawód: Technik logistyk Absolwent może być zatrudniony w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w obszarze logistyki. Absolwenci będą przygotowani do: zarządzania zapasami z uwzględnieniem warunków zapotrzebowania, organizacji transportu zgodnie z zasadami łańcucha dostaw, realizacji zasad funkcjonowania transportu sieci powiązań miedzy przedsiębiorstwami, stosowania zasad bezpieczeństwa i ochrony środowiska przy przewozie ładunków, realizacji zasad organizacji i technologii magazynowania do planowania współpracy z firmami produkcyjnymi i handlowymi, planowanie zadań logistycznych. wykorzystywania technik teleinformatycznych w logistyce TECHNIKUM HANDLOWE Zawód: Technik handlowiec Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w punktach sprzedaży detalicznej, hurtowej i w magazynach. Absolwenci będą przygotowani do: badania rynku, organizowania procesów zaopatrzenia i sprzedaży, obsługi klienta, zarządzania majątkiem, finansami i zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie handlowym, prowadzenia ewidencji handlowej, prowadzenie rozliczeń ZUS i US, prowadzenie działalności firmy handlowej, wykorzystywania w pracy techniki komputerowej, posługiwania się językiem obcym w dziedzinie handlu. TECHNIKUM ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH Zawód: Technik żywienia i usług gastronomicznych Ukończenie w/w kierunku kształcenia pozwoli na podjęcie pracy w zakładach gastronomicznych, sanatoriach, przedszkolach lub cieszących się coraz większą popularnością firmach świadczących usługi cateringowe. Możliwe będzie również prowadzenie własnej działalności gospodarczej związanej ze świadczeniem usług gastronomicznych. Absolwent uzyska dobre przygotowanie ogólnokształcące, znajomość dwóch języków obcych oraz gruntowne przygotowanie zawodowe w zakresie: produkcji gastronomicznej, praktycznego stosowania zasad racjonalnego żywienia ludzi zdrowych oraz dietetycznego dzieci i dorosłych, podstaw prowadzenia rozliczeń finansowych w gastronomii, organizacji imprez turystycznych oraz przejęć okolicznościowych, tworzenia i prowadzenia własnej firmy, Dobre przygotowanie zawodowe oraz uzyskanie świadectwa dojrzałości pozwoli absolwentom na zdobycie konkretnego i atrakcyjnego zawodu lub na kontynuowanie nauki w szkołach pomaturalnych i na studiach wyższych. Absolwenci mogą być zatrudnieni w zakładach gastronomicznych na stanowiskach związanych zarówno z działalnością produkcyjną (technolog, kierownik produkcji), jak również z działalnością handlowo-usługową (kelner, bufetowy, kierownik sali) i prowadzić działalność na własny rachunek. TECHNIKUM MECHATRONICZNE NOWOŚĆ!!! Zawód: Technik mechatronik Technik mechatronik projektuje i wytwarza części i zespoły maszyn i urządzeń mechanicznych z wykorzystaniem technik komputerowych. Wykorzystuje w swojej pracy nowoczesne techniki sterowania maszynami i urządzeniami łączące w sobie elektronikę, informatykę, mechanikę, automatykę i robotykę. Absolwenci będą przygotowani do: posługiwania się programem CAD/CAM (SolidEdge), projektowania i konstruowania urządzeń i systemów mechatronicznych, programowaniea i użytkowania urządzeń i systemów mechatronicznych, montażu, demontażu, diagnozowania i naprawy urządzeń i systemów mechatronicznych, Technik mechatronik może być zatrudniony w zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym procesie produkcyjnym na stanowisku: konstruktora, technologa, programisty maszyn NC, CNC, diagnosty i serwisanta obrabiarek NC, CNC lub prowadzić własną działalność. Informator Oświatowy Zespół Szkół Powiatu nr 2 Rypińskiego im. Unii Europejskiej 2013/2014 w Rypinie 6 7

5 Zespół Szkół nr 2 Zespół Szkół nr 2 TECHNIKUM ELEKTRONICZNE NOWOŚĆ!!! Zawód: Technik elektronik Zajmuje się instalacją, montażem, konserwacją i naprawą aparatury i urządzeń elektronicznych. Jest też odpowiedzialny za organizację pracy w placówkach badawczo-rozwojowych, zakładach wytwórczych i naprawczych oraz w innych gałęziach przemysłu i jednostkach, gdzie są szeroko stosowane urządzenia elektroniczne. Technik elektronik może zajmować się serwisem urządzeń elektrotechnicznych i elektronicznych. Uczeń kierunku technik elektronik podczas procesu kształcenia zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu: projektowania i wykonania instalacji sieci TVSat, TV naziemnej i kablowej, projektowania i wykonania instalacji lokalnych sieci komputerowych oraz administrowania tymi sieciami, projektowania i wykonania instalacji systemów automatyki przemysłowej, urządzeń kontroli dostępu i zabezpieczeń, projektowania i wykonania systemów monitoringu TV i IPTV, programowania, użytkowania i eksploatacji urządzeń elektronicznych, instalowania oprogramowania specjalistycznego, serwisu urządzeń elektronicznych. TECHNIKUM TELEINFORMATYCZNE NOWOŚĆ!!! Zawód: Technik teleinformatyk Technik teleinformatyk może być zatrudniony w przedsiębiorstwach korzystających z informacji w formie elektronicznej, firmach montujących i sprzedających komputery, organach administracji publicznej i przedsiębiorstwach eksploatujących systemy teleinformatyczne. Znajdzie zatrudnienie w firmach świadczących usługi teleinformatyczne w zakresie telekomunikacji oraz budowy i eksploatacji systemów teleinformatycznych, projektujących i wdrażających nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne, montujących i naprawiających telefony komórkowe. Posiada predyspozycje do pracy na stanowisku administratora sieci komputerowych. Uczeń szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich; projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych; montowania i eksploatacji systemów transmisyjnych; instalowania i eksploatacji systemów komutacyjnych; administrowania sieciami teleinformatycznymi. Ponadto uczeń będzie sprawnie posługiwał system operacyjny, posiadł umiejętność obsługi oprogramowania użytkowego, doboru konfiguracji sprzętu, oprogramowania i obsługi urządzeń peryferyjnych (skanery, drukarki, plotery, kamery cyfrowe), oraz umiejętność pracy w sieciach komputerowych, projektowaniu baz danych i ich oprogramowaniu. TECHNIKUM TELEKOMUNIKACYJNE NOWOŚĆ!!! Zawód: Technik telekomunikacji Technik telekomunikacji posiada umiejętności wykonywania pomiarów i testów kontrolnych elementów, układów oraz urządzeń stosowanych w systemach telekomunikacyjnych. Zna budowę i obsługę przyrządów pomiarowych wykorzystywanych do powyższych badań. Potrafi montować, eksploatować i konserwować urządzenia i sieci telekomunikacyjne, użytkować stanowiska teleinformatyczne, systemy telefonii stacjonarnej i komórkowej, systemy przesyłu sygnału radiowego i telewizyjnego oraz centrale telefoniczne. Projektuje proste układy elektroniczne analogowe i cyfrowe. Absolwenci mogą być zatrudnieni w zakładach telekomunikacji, wykonujących montaż sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, zakładach wytwórczych sprzętu i urządzeń dla telekomunikacji, placówkach inspekcji i kontroli urządzeń telekomunikacyjnych. TECHNIKUM USŁUG FRYZJERSKICH NOWOŚĆ!!! Zawód: Technik usług fryzjerskich Technik usług fryzjerskich potrafi wykonywać wszystkie zabiegi począwszy od odżywiania włosów i masażu skóry głowy, przez strzyżenie i koloryzowanie, kończąc na modelowaniu i utrwalaniu fryzury. Korzysta przy tym z wiedzy w zakresie technologii i materiałów fryzjerskich. Dba również o wyposażanie stanowisk pracy w niezbędne narzędzia, przybory i materiały, śledzi mody i techniki fryzjerskie, stosuje nowoczesne aparaty i środki fryzjersko-kosmetyczne. Absolwent szkoły może podejmować pracę w zakładach fryzjerstwa damskiego i męskiego, salonach urody lub też otworzyć własną działalność. ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA (3 lata nauki) Dla młodocianych pracowników. Zajęcia praktyczne odbywają się w czołowych zakładach pracy, które gwarantują uzyskanie wysokich kwalifikacji oraz w większości zatrudnienie po ukończeniu szkoły. Uczniowie podejmując naukę podpisują umowę o pracę i otrzymują wynagrodzenie i inne świadczenia pracownicze. Współpracujemy m.in. z: DAMIX, REJS, KAUFMANN, PROTECH, LEWTECH, AUTOSERWIS, ZAKŁADY RZEMIEŚLNICZE I PLACÓW- KI HANDOWE. Szkoła kształci w zawodach: sprzedawca, kucharz, piekarz, cukiernik, ślusarz, tokarz, stolarz, fryzjer, rzeźnik wędliniarz, blacharz samochodowy, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, elektryk, dekarz, murarz, monter instalacji i urządzeń. sanitarnych, operator obrabiarek skrawających, mechanik monter maszyn i urządzeń, monter-mechatronik i inne wybrane przez uczniów. Po ukończeniu szkoły zawodowej istnieje możliwość kontynuowania nauki w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych oraz na kursach kwalifikacyjnych. SZKOŁY DLA DOROSŁYCH (2 lata nauki) Szczegółowych informacji udziela Sekretariat Zespołu Szkół nr 2 w Rypinie. Tam też należy pobrać oraz składać wymagane dokumenty. Nauka jest bezpłatna. 1. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH (3 LETNIE) Jest szkołą dla dorosłych kształcącą w formie zaocznej, której ukończenie umożliwia uzyskanie wykształcenia średniego oraz świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Dzięki temu możliwe jest dalsze kontynuowanie nauki. Liceum ogólnokształcące dla dorosłych to ważny krok w stronę wykształcenia cenionego na rynku pracy. Do szkoły przyjmowani są absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej. 2. SZKOŁA POLICEALNA Szkoła kształci w zawodach: technik administracji technik ekonomista technik rachunkowości technik bezpieczeństwa i higieny pracy technik usług kosmetycznych 3. KURSY KWALIFIKACYJNE ZAWODOWE oferta skierowana do pełnoletnich absolwentów gimnazjów, zasadniczych szkół zawodowych i szkół średnich, zajęcia rozpoczynają się w dowolnym momencie po zebraniu 20-osobowej grupy chętnych, kształcenie w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie: technik administracji, technik handlowiec, technik ekonomista, technik informatyk, technik logistyk, technik spedytor, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik rachunkowości, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik mechatronik, technik elektronik, technik teleinformatyk, technik telekomunikacji, technik usług fryzjerskich, technik usług kosmetycznych, ślusarz, sprzedawca, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych oraz inne. O S I ĄG N I Ę C I A Wysoka 22 lokata w woj. kujawsko-pomorskim w Ogólnopolskim Rankingu Techników, prowadzonym przez magazyn Perspektywy. W skali kraju nasze technikum znalazło się również w gronie najlepszych, uzyskując tytuł Brązowej Szkoły 2014 Nasi uczniowie w obecnym roku szkolnym są finalistami m.in. Centralnych Zawodów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ekonomii i Gospodarce, Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej, Wojewódzkiej Olimpiadzie Wiedzy o Bezpieczeństwie Bezpieczny i przyjazny region, Wojewódzkich Zawodach Sprawni jak żołnierze, Wojewódzkich Zawodach O Srebrne Muszkiety, Wojewódzkiej Szkolnej Lidze Strzeleckiej LOK. Udział młodzieży w obozach Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Monika Żebrowska finalistka centralnych zawodów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w 2012/13r.; laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ekonomii i Gospodarce, organizowanego przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu. Mateusz Lewandowski finalista centralnych zawodów Ogólnopolskiej Olimpiady Ekonomicznej. Milena Przeradzka II miejsce, Paulina Ostrowska III miejsce w Wojewódzkiej Olimpiadzie Wiedzy o Bezpieczeństwie Bezpieczny i przyjazny region. Michał Fabijański, Adrian Grabowski, Marcin Wiśniewski II miejsce w wojewódzkich zawodach Sprawni jak żołnierze ; III miejsce w wojewódzkich zawodach O Srebrne Muszkiety. Adrian Grabowski III miejsce w III Rundzie Wojewódzkiej Szkolnej Lidze Strzeleckiej LOK At u t y s z ko ł y położenie szkoły blisko dworca PKS, bardzo wysoka zdawalność egzaminów maturalnych oraz egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, opieka pedagoga i psychologa szkolnego, możliwość rozwijania uzdolnień w ramach kół zainteresowań (przedsiębiorczość, fotograficzne, informatyczne) i pozalekcyjnych zajęć sportowych, konsultacje przed maturami, obiekty sportowe: NOWOCZESNA HALA SPORTOWA Z BASENEM, sala gimnastyczna, boisko do piłki ręcznej, siatkówki i koszykówki, szkoła posiada ponadto dwa stoły bilardowe, stoły do tenisa i własną siłownię, pracownie: oprócz tradycyjnych środków dydaktycznych klasy wyposażone są w sprzęt audio-video, a wszystkie sale oferują dostęp do komputera podłączonego do sieci Internet (łącznie ponad 100 stanowisk komputerowych), 5 pracowni informatycznych, nowoczesna pracownia językowa oraz bogate wyposażenie dodatkowe m. in. (tablica interaktywna, 17 projektorów, 10 laptopów), Centrum Informacji i Edukacji Multimedialnej (komputery do dyspozycji uczniów) z bogatą biblioteką i czytelnią, świetlica szkolna, bezpieczeństwo: całodobowy monitoring szkoły, kontrola osób wchodzących do szkoły, obowiązek noszenia identyfikatorów, nowoczesna i dogodna dla uczniów baza socjalna szkoły (gabinet lekarski, szatnia, sklepik szkolny, punkt ksero, stołówka szkolna obiad dla ucznia: 5 zł), pomoc finansowa dla najuboższych, nagrody dla najlepszych, stypendia: Premiera, Marszałka, stypendia Jana Pawła II, stypendia Rady Ped. nagrody dla klas z najwyższą frekwencją oraz najwyższymi wynikami w nauce na koniec semestru i koniec roku szkolnego (fundowanie wycieczek). Zespół Szkół nr 2 8 9

6 Zespół Szkół nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie Zespół Szkół nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie S Z K O ŁY D L A M Ł O D Z I E Ż Y TECHNIKUM ul. Nowy Rynek 20, Rypin mgr inż. Joanna Krukowska Zastępca: mgr inż. Jacek Borowski Telefon / fax : (54) Podbudowę programową stanowi gimnazjum. Nauka trwa 4 lata. W technikum prowadzone jest kształcenie ogólne, w zakresie którego uczniowie przygotowywani są do egzaminu maturalnego. Po zdaniu egzaminu maturalnego, absolwent otrzymuje świadectwo maturalne. Szkoła proponuje jako przedmioty rozszerzone do wyboru: język obcy, biologia, geografia, informatyka oraz matematyka. Praktyki organizowane przez szkołę w wiodących przedsiębiorstwach i instytucjach rynku regionalnego. Po ukończeniu szkoły oraz pozytywnie zdanych egzaminach z poszczególnych kwalifikacji absolwent otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w wyuczonym zawodzie. Technik technologii żywności Charakterystyka zawodu: wytwarzanie produktów spożywczych; obsługiwanie maszyn i urządzeń stosowanych do produkcji wyrobów spożywczych; organizowanie i nadzorowanie przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym; kontrolowanie pracy maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności; kontrolowanie jakości surowców i gotowych produktów. Możliwości zatrudnienia: zakłady przetwórstwa spożywczego w działach: produkcyjnym, zaopatrzenia, kontraktacji, kontroli jakości surowców i żywności, laboratorium, zakłady gastronomiczne, kuchnia molekularna, firmy zajmujące się przechowywaniem i dystrybucją żywności, prowadzenie własnej firmy. Technik przetwórstwa mleczarskiego NOWOŚĆ (możliwość pracy w spółdzielni mleczarskiej) Charakterystyka zawodu: wytwarzanie wyrobów mleczarskich; obsługiwanie maszyn i urządzeń stosowanych do produkcji wyrobów mleczarskich; planowanie procesu technologicznego produkcji wyrobów mleczarskich; ocenianie jakości gotowego wyrobu mleczarskiego na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych i dokumentacji monitorującej parametry technologiczne. Możliwości zatrudnienia: zakłady przetwórstwa mleczarskiego, zakłady gastronomiczne, firmy zajmujące się przechowywaniem i dystrybucją żywności, prowadzenie własnej firmy w branży spożywczej, zakłady przetwórstwa spożywczego w działach: produkcyjnym, zaopatrzenia, kontraktacji, kontroli jakości surowców i żywności, laboratorium analityczne. Technik żywienia i usług gastronomicznych Charakterystyka zawodu: ocenianie jakości żywności oraz jej przechowywania; sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów; planowanie i ocena żywienia; organizowanie produkcji gastronomicznej; planowanie i realizacja usług gastronomicznych. Możliwości zatrudnienia: przedsiębiorstwa prowadzące działalność usługowo gastronomiczną: restauracje, bary, bufety, kawiarnie, placówki żywienia zbiorowego: hotele, sanatoria, szpitale, szkoły, instytucje zaopatrzeniowe, rozliczeniowe i kontrolne, prowadzenie własnej firmy. Technik agrobiznesu Charakterystyka zawodu: planowanie, organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w agrobiznesie, opracowywanie i stosowanie efektywnych strategii marketingowych, związanych z prowadzoną lub planowaną działalnością gospodarczą w agrobiznesie, prowadzenie rachunkowości w małych przedsiębiorstwach agrobiznesu, sporządzanie podstawowych dokumentów związanych z działalnością przedsiębiorstwa. Możliwości zatrudnienia: prowadzenie własnego przedsiębiorstwa, praca w przedsiębiorstwach związanych z rolnictwem, agroturystyką, usługami i handlem, finanse, bankowość, przetwórstwo rolno spożywcze i usługi na rzecz rolnictwa, jednostki działające na rzecz rolnictwa z UE, obsługa ruchu turystycznego. Technik turystyki wiejskiej Charakterystyka zawodu: organizowanie i prowadzenie działalności turystycznej; planowanie, organizowanie i wykonywanie prac w gospodarstwie rolnym; planowanie i organizowanie działalności agroturystycznej; obsługa klienta usług turystycznych, kwalifikacje rolnicze. Możliwości zatrudnienia: instytucje i firmy działające w branży turystycznej, prowadzenie gospodarstw agroturystycznych, ekologiczne gospodarstwa rolne, biura turystyczne, hotele, pensjonaty i inne obiekty noclegowe, prowadzenie własnej działalności. Technik informatyk Charakterystyka zawodu: posługiwanie się systemami operacyjnymi, obsługa oprogramowania użytkowego, dobór konfiguracji sprzętu i oprogramowania, obsługa urządzeń peryferyjnych, praca w sieciach komputerowych, projektowanie baz danych i ich oprogramowania, programowanie. Możliwości zatrudnienia: prowadzenie własnego przedsiębiorstwa, praca w firmach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego, administrowanie sieci komputerowych, obsługa informatyczna dowolnego przedsiębiorstwa, praca w sklepach komputerowych, punktach serwisowych. Technik mechanizacji rolnictwa NOWOŚĆ Charakterystyka zawodu: użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w produkcji rolniczej; obsługiwanie pojazdów, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie; ocenianie stanu technicznego maszyn i urządzeń rolniczych; prowadzenie pojazdów samochodowych i ciągników rolniczych (kat. B i T). Możliwości zatrudnienia: prowadzenie własnego przedsiębiorstwa, praca w przemyśle maszynowym, w budownictwie, transporcie, rolnictwie, menadżer przedsiębiorstw rolniczych, przedstawiciel handlowy branży sprzętu rolniczego. ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA Podbudowę programową stanowi gimnazjum. Nauka trwa 3 lata. Prowadzone jest kształcenie ogólne i zasadnicze zawodowe. Praktyczną naukę zawodu organizuje szkoła. Szkoła kończy się uzyskaniem tytułu zawodowego po zdaniu egzaminu z kwalifikacji zawodowych. Absolwent ma możliwość kontynuowania nauki w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych. zawód: mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych Uprawnienia dodatkowe: nauka jazdy pojazdem samochodowym w zakresie kategorii B 30 godz. na ucznia, nauka jazdy ciągnikiem w zakresie kategorii T 30 godz. na ucznia, kwalifikacje rolnicze. rolnik Uprawnienia dodatkowe: nauka jazdy ciągnikiem w zakresie kategorii T 30 godz. na ucznia, kwalifikacje rolnicze S Z K O ŁY D L A D O R O S ŁY C H system zaoczny 1. Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych NOWOŚĆ Nauka trwa 3 lata (6 semestrów), rozpoczyna się od klasy pierwszej liceum z wyjątkiem absolwentów ZSZ. Dla absolwentów ZSZ nauka może trwać 2 lata (4 semestry). Nauka odbywa się w systemie zaocznym (sobota i niedziela, średnio dwa razy w miesiącu). Do szkoły mogą zostać przyjęte osoby mające 18 lat, a także kończące 18 lat w roku kalendarzowym, w którym są przyjmowane. Nie ma górnej granicy wiekowej. 2. Szkoła Policealna Podbudowę programową stanowi szkoła średnia. Nauka trwa 2 lata. W szkole prowadzone jest kształcenie zawodowe. Technik turystyki wiejskiej kwalifikacje rolnicze Charakterystyka zawodu: organizowanie i prowadzenie działalności turystycznej; planowanie, organizowanie i wykonywanie prac w gospodarstwie rolnym; planowanie i organizowanie działalności agroturystycznej; obsługa klienta usług turystycznych. 3. KURSY KWALIFIKACYJNE kształcenie dla dorosłych w systemie zaocznym Obejmują swoim zakresem program nauczania zawodowego (teoretycznego i praktycznego) porównywalny z zasadniczą lub średnią szkołą zawodową kształcącą w danym zawodzie. Prowadzenie produkcji rolniczej kwalifikacje rolnicze Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie Oferta dla osób posiadających zawód mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych Po ukończeniu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych oraz ukończeniu kursu kwalifikacyjnego uzyskuje się zawód technik mechanizacji rolnictwa. Nauka w szkołach dla dorosłych jest bezpłatna. Uczniowie mają możliwość odbywania praktyk zagranicznych w Niemczech. Praktyczna nauka zawodu jest organizowana przez szkołę. At u t y s z ko ł y bezpieczeństwo, przyjazna i rodzinna atmosfera, nasi uczniowie każdego roku są finalistami olimpiad przedmiotowych na szczeblu ogólnopolskim uzyskując indeksy na uczelnie, osiągamy wysokie wyniki w egzaminach maturalnych i potwierdzających kwalifikacje zawodowe, pracownie wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt multimedialny i audiowizualny, posiadamy własny ośrodek nauki jazdy; możliwość zdobycia prawa jazdy kat. B i T w ramach programu. Zespół Szkół nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie 10 11

7 Zespół Szkół nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu Nadróż 1, Rypin mgr inż. Jerzy Misiak Przedsiębiorstwa i firmy geodezyjne szkoła zapewnia kształcenie praktyczne. Po ukończeniu szkoły można podjąć pracę w firmach budowlanych, urzędach administracji samorządowej oraz prowadzić własną działalność usługi geodezyjne. Monter Zabudowy i Robót Wykończeniowych w Budownictwie Uczniowie zdobywają kwalifikacje do wykonywania prac budowlanych np. malarskich, tynkarskich, posadzkarskich, glazurniczych. Absolwent potrafi wykonywać prace wykończeniowe w budynku i analizować dokumentację budowlaną. Zespół Szkół nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (3 lata nauki) Profil: Humanistyczno-Artystyczny Profil przygotowuje przyszłego absolwenta do kontynuowania nauki na wszystkich kierunkach humanistycznych. Program klasy oparty jest na profilu humanistycznym, wzbogacony o rozszerzenia z wiedzy o kulturze, w ramach której będą prowadzone zajęcia z: muzyki i kultury żywego słowa. Możliwość realizowania zainteresowań w szkolnym chórze oraz prezentacji podczas koncertów. Profil: Pedagogiczny Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów na wydziałach humanistycznych i pedagogicznych. Uczniowie zdobywają wiedzę z psychologii, pedagogiki i dydaktyki. Profil: Przyrodniczo-Akademicki Liceum ze zwiększoną liczbą godzin przedmiotów przyrodniczych. Liceum prowadzone przy współpracy z UMK w Toruniu. Uczniowie uczestniczą w lekcjach wyjazdowych, uczestniczą w zajęciach na Uczelni i prowadzą doświadczenia. Bardzo dobrze wyposażone sale przedmiotowe. Profil: Sportowy Klasa ze zwiększoną liczbą godzin z wychowania fizycznego i biologii. Uczniowie zdobywają bardzo dobre wyniki sportowe: Mistrzowie i Wicemistrzynie w Piłce Siatkowej Powiatu Rypińskiego, Mistrzynie i Mistrzowie Powiatu Rypińskiego. Znakomita baza sportowa: sala gimnastyczna, siłownia, sauna, boisko piłkarskie, wyjazdy na basen i mecze. TECHNIKUM Telefon / fax: (54) Technikum Architektury Krajobrazu projektowanie, urządzania i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury, organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu Zespół Szkół nr 4 w Nadrożu szkoła zapewnia kształcenie praktyczne. Po ukończeniu szkoły można podjąć pracę w : biurach projektowania zieleni i ogrodów, zieleniach miejskich, centach ogrodniczych, kwiaciarniach, szkółkach drzew i krzewów ozdobnych, zakładach urządzania terenów zieleni, placówkach służ ochrony zabytków i ochrony przyrody, Wydziałach Ochrony Środowiska Architektury i Budownictwa, Geodezji i Kartografii. Można podjąć własną działalność. Projektowanie ogrodów odbywa się w pracowni komputerowej i na stołach kreślarskich. UKOŃCZENIE SZKOŁY UMOŻLIWI PRZEJĘCIE GOSPODARSTWA ROLNEGO I OGRODNICZE- GO ORAZ ZAKUP ZIEMI ROLNEJ!!! Technikum Budowlane wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich organizacja i kontrolowanie robót budowlanych sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej Firmy i przedsiębiorstwa budowlane szkoła zapewnia kształcenie praktyczne. Nowoczesna pracownia budownictwa projektowanie komputerowe. Po ukończeniu szkoły można podjąć pracę w firmach budowlanych, hurtowniach materiałów budowlanych, przy budowie obiektów, dróg, mostów, autostrad. Technikum Geodezyjne wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowanie wyników pomiarów, obsługa geodezyjna inwestycji budowlanej, wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami. Technikum Ogrodnicze zakładania i prowadzenia upraw ogrodniczych planowanie i organizacji prac ogrodniczych Zespół Szkół nr 4 w Nadrożu szkoła zapewnia kształcenie praktyczne. Po ukończeniu szkoły można zostać specjalistą ds. ogrodniczych i rolniczych w sklepach i marketach branżowych, pracować w kwiaciarniach i firmach wykonujących dekoracje roślinne, być ekspertem ds. zieleni miejskiej, prowadzić własną działalność o charakterze produkcyjnym, doradczym i usługowym, projektować ogrody przydomowe oraz zajmować się ich pielęgnacją, produkować warzywa, rośliny przyprawowe i lecznicze, rośliny ozdobne, prowadzić plantacje i sady owocowe. UKOŃCZENIE SZKOŁY UMOŻLIWIA PRZEJĘ- CIE GOSPODARSTWA ROLNEGO I OGRODNI- CZEGO ORAZ ZAKUP ZIEMI ROLNEJ!!! Technikum Pojazdów Samochodowych diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych Warsztat Zespołu Szkół nr 4 w Nadrożu, warsztaty na terenie powiatu rypińskiego szkoła zapewnia kształcenie praktyczne. Po ukończeniu szkoły można podjąć pracę w zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych, stacjach obsługi pojazdów samochodowych, stacjach kontroli pojazdów, firmach zajmujących się obrotem pojazdami samochodowymi i ich częściami. ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA (3 lata nauki) Mechanik Pojazdów Samochodowych Uczniowie zdobywają wiedzę teoretyczną ogólną i zawodową z konstrukcji pojazdów samochodowych i ich eksploatacji na poziomie zasadniczym. Absolwent zna budowę i zasady działania pojazdów, proces technologiczny ich wytwarzania, obsługi i naprawy. Ogrodnik Absolwent uzyskuje kwalifikacje w zakresie: zakładania i prowadzenia upraw ogrodniczych Szkoła zapewnia kształcenie praktyczne. Dlaczego warto kontynuować naukę w ZS Nr 4 w Nadrożu? dobre wyniki kształcenia stypendia podręczniki do kształcenia ogólnego i zawodowego szkoła bezpieczna możliwość realizacji indywidualnych zainteresowań wykwalifikowana kadra pedagogiczna kurs prawa jazdy kat. A1, B, T Baza szkoły: klasopracownie do kształcenia zawodowego wyposażone w oprogramowanie komputerowe służące do projektowania ogrodów i obiektów budowlanych klasopracownie wyposażone w sprzęt multimedialny biblioteka, Internetowe Centrum Multimedialne pełnowymiarowa sala gimnastyczna, sauna, siłownia Internat ZS nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej nowy budynek internatu. opieka doświadczonej kadry pedagogicznej w czasie wolnym: siłownia, sala gimnastyczna, sala telewizyjna, sauna dostęp do Internetu, gry PS 3 stawka dziennego wyżywienia 8,50 PLN Języki obce: angielski, niemiecki, rosyjski Koła zainteresowań: chór, zespół muzyczny, Uczniowski Klub Sportowy, szachy, taniec, gry komputerowe I PS 3, film, koła zainteresowań przedmiotowe Dla maturzystów: zajęcia fakultatywne z przedmiotów maturalnych zajęcia fakultatywne z przedmiotów zawodowych Zespół Szkół nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu 12 13

8 Zespół Szkół nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Rypinie Rypińskie Centrum Sportu przy Zespole Szkół nr 2 ul. Młyńska 12, Rypin mgr Jarosław Tomkowski Zastępca: mgr Janina Andrzejczuk Telefon / fax: (54) Adres: ul. Dworcowa 11, Rypin Wicedyrektor: mgr Andrzej Rycharski Telefon: (54) Zespół Szkół nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Rypinie Zespół Szkół Nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Rypinie jest szkołą z wieloletnią tradycją, w skład której wchodzą: Oddział Przedszkolny dla dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną i autyzmem, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Szkoła Muzyczna I stopnia dla uczniów uzdolnionych muzycznie. OFERTA KSZTAŁCENIA 2013/2014 ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY Klasa dla dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną oraz autyzmem. SZKOŁA PODSTAWOWA Klasy I VI dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz umiarkowanym i znacznym. Klasy dla dzieci z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną. GIMNAZJUM Klasy I III dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnością sprzężoną i autyzmem. ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA Klasa wielozawodowa kształcąca młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w zawodach, zgodnych z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego (zawody 3-letnie kucharz, sprzedawca, lakiernik, fryzjer, rolnik, murarz tynkarz, dekarz, blacharz samochodowy, ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, piekarz, stolarz, krawiec i inne wybrane przez ucznia) Termin składania podań do Zasadniczej Szkoły Zawodowej upływa 30 czerwca 2014 r. SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY Szkoła przeznaczona jest dla absolwentów gimnazjum z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Nauka trwa 3 lata. SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA Cykl 6 letni dla dzieci w wieku 6 10 lat, Cykl 4 letni dla dzieci w wieku lat, Zgodnie z indywidualnymi predyspozycjami i zainteresowaniami, uczniowie mają możliwość wyboru nauki gry na instrumentach: fortepian, gitara, saksofon, klarnet, flet oraz skrzypce. Od 01 stycznia 2010 roku działa czynnie szkolna orkiestra dęta. termin składania podań do Szkoły Muzycznej I Stopnia upływa 31 maja 2014 r. Szkoła posiada świetnie wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, dobrze wyposażoną bazę lokalową, nowoczesny sprzęt multimedialny oraz zaplecze dydaktyczne, co zapewnia uczniom edukację na wysokim poziomie. Oferujemy uczniom udział w zajęciach rewalidacyjnych, terapeutycznych, zajęciach prowadzonych specjalistycznymi metodami wspomagającymi rozwój psychoruchowy dzieci niepełnosprawnych, zajęciach dodatkowych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Proponujemy udział w licznych formach zajęć pozalekcyjnych. Wydajemy gazetkę szkolną dla uczniów i rodziców. Od października 2013 r. w szkole działa Sala Doświadczania Świata, która powstała dzięki wsparciu Fundacji Rosa. Pomieszczenie wyposażone jest w szereg urządzeń, dzięki którym możliwa jest stymulacja wszystkich zmysłów. Dzieci mogą uczestniczyć w terapii polisensorycznej, której nadrzędnym celem jest wzbogacanie doświadczeń o nowe bodźce słuchowe, dotykowe, smakowe, węchowe i wzrokowe. Organizujemy również dla uczniów wycieczki turystyczno- -krajoznawcze, szkolne i międzyszkolne konkursy, przeglądy, zawody sportowe, turnusy rehabilitacyjne dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności, bezpłatne wyjazdy na Zielone Szkoły. Dodatkowo jesteśmy organizatorem licznych imprez otwartych o charakterze kulturalnym. Osiągamy sukcesy na szczeblu lokalnym, rejonowym, wojewódzkim i ogólnopolskim zdobywając w nich wyróżnienia i najwyższe lokaty. Wszyscy uczniowie szkół prowadzonych przez powiat rypiński korzystają z basenu w ramach lekcji wychowania fizycznego Nowoczesny kompleks sportowo-rekreacyjny proponuje dzieciom i dorosłym możliwość przyjemnego spędzenia czasu. Na powierzchni 6400 metrów kwadratowych, przygotowaliśmy basen z atrakcjami, halę sportową, kręgielnię oraz SPA (siłownia, fitness, sauna, solarium). Basen w Rypinie zapewnia wiele niezapomnianych chwil. Wszystkie atrakcje znajdujące się na hali basenowej zostały zaplanowane z myślą o klientach w każdym wieku. Kompleks basenowy basen sportowy, basen rekreacyjny, brodzik dla dzieci, jacuzzi, 106 metrowa zjeżdżalnia. Hala Sportowa pełnowymiarowa hala widowiskowo-sportowa, 460 miejsc na trybunach. Kręgielnia cztery tory, skomputeryzowany system naliczania punktów, specjalne bandy dla dzieci ułatwiające grę, część barowa. Strefa SPA: sauna parowa, sauny sucha, sauna na podczerwień, sauna mokra, trzy podgrzewane leżanki, prysznic emitujący tropikalny oraz lodowaty deszcz, solarium, wielofunkcyjna siłownia, sala fitness. Rypińskie Centrum Sportu przy Zespole Szkół nr

9 Oferta kształcenia na rok szkolny 2014/2015 Zespół Szkół Nr 1 w Rypinie Liceum Ogólnokształcące o profilu: matematyczno-fizycznym matematyczno-informatycznym biologiczno-chemicznym menedżerskim humanistycznym lingwistycznym Gimnazjum Powiatowe Szkoła Policealna w zawodzie: technik informatyk Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zespół Szkół Nr 2 w Rypinie Liceum Ogólnokształcące o profilu: mundurowym sportowym Technikum w zawodzie: t. ekonomista t. informatyk t. spedytor t. logistyk t. handlowiec t. żywienia i usług gastronomicznych t. mechatronik t. elektronik t. teleinformatyk t. telekomunikacji t. usług fryzjerskich Zasadnicza Szkoła Zawodowa w zawodach: sprzedawca, kucharz, piekarz, cukiernik, ślusarz, tokarz, stolarz, fryzjer, rzeźnik wędliniarz, blacharz samochodowy, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, elektryk, dekarz, murarz, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, operator obrabiarek skrawających, mechanik monter maszyn i urządzeń, monter-mechatronik i inne wybrane przez uczniów. Szkoła Policealna w zawodzie: t. administracji t. ekonomista t. rachunkowości t. BHP t. usług kosmetycznych Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Kursy kwalifikacyjne Zespół Szkół Nr 3 w Rypinie Technikum w zawodzie: t. turystyki wiejskiej t. żywienia i usług gastronomicznych t. technologii żywności t. informatyk t. agrobiznesu t.przetwórstwa mleczarskiego t.mechanizacji rolnictwa Zasadnicza Szkoła Zawodowa w zawodzie: rolnik, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych Szkoła Policealna w zawodzie: t. turystyki wiejskiej Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Kursy kwalifikacyjne Zespół Szkół Nr 4 w Nadrożu Liceum Ogólnokształcące o profilu: humanistyczno-artystycznym pedagogicznym przyrodniczo-akademickim sportowym Technikum w zawodzie: t. architektury krajobrazu t.budowlane t. pojazdów samochodowych t.ogrodnicze t.geodezyjne Zasadnicza Szkoła Zawodowa w zawodzie: mechanik pojazdów samochodowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, ogrodnik. Zespół Szkół Nr 5 w Rypinie Oddział przedszkolny dla dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną i autyzmem Szkoła Podstawowa dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną Gimnazjum dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną Zasadnicza Szkoła Zawodowa wielozawodowa dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim Szkoła Przysposabiająca do Pracy dla absolwentów gimnazjów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym Szkoła Muzyczna I stopnia cykl 6-letni cykl 4-letni Wydawca: Starostwo Powiatowe w Rypinie Rypin, ul. Warszawska 38, Tel Realizacja: PPU Multigraf s.c., ul. Bielicka 76C, Bydgoszcz, tel./fax (52) Opracowanie graficzne: Lena Wójcik

BAZA KSZTAŁCENIA PONADGIMNAZJALNEGO ZASOBY RZECZOWE I REALIZOWANE KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

BAZA KSZTAŁCENIA PONADGIMNAZJALNEGO ZASOBY RZECZOWE I REALIZOWANE KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO BAZA KSZTAŁCENIA PONADGIMNAZJALNEGO ZASOBY RZECZOWE I REALIZOWANE KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Opracowanie na podstawie materiałów promocyjnych oleckich szkół zawodowych Krystyna Zdan Powiatowy Koordynator

Bardziej szczegółowo

Języki obce. pierwszy język: j. angielski* j. rosyjski* drugi język: j. rosyjski* j. niemiecki* j. angielski* *do wyboru. j. angielski* j.

Języki obce. pierwszy język: j. angielski* j. rosyjski* drugi język: j. rosyjski* j. niemiecki* j. angielski* *do wyboru. j. angielski* j. Liceum Ogólnokształcącego w Stoczku Łukowskim Klasa o profilu Przedmioty z rozszerzonym programem w klasie I Przedmioty z rozszerzonym programem w klasie II Licz. godz. przeznaczonych na rozszerzenie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa Liceum Ogólnokształcące Zawód i praca Matura i studia Praca Liceum dla dorosłych Matura i studia Praca

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA

PREZENTACJA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu PREZENTACJA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA 14-300 Morąg, ul. Kujawska 1 tel./fax 89 757 26 70 www. moragzszio.com.pl ZESPÓŁ

Bardziej szczegółowo

Informator. Rok szkolny 2013/2014

Informator. Rok szkolny 2013/2014 Informator Rok szkolny 0/04 oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Łęczycki Łęczyca, luty 0 roku Drodzy gimnazjaliści Zbliża się termin

Bardziej szczegółowo

prowadzonych przez POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI

prowadzonych przez POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2016/2017 DO SZKÓŁ prowadzonych przez POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI Drodzy Uczniowie! Wybór kierunku dalszego kształcenia to odpowiedzialna decyzja, przed którą staniecie w najbliższych

Bardziej szczegółowo

Technik handlowiec (2 kwalifikacje)

Technik handlowiec (2 kwalifikacje) Szkoła / ZSZ Tytuł Liczba i nazwa kwalifikacji ZSZ nr 2 Wielozawodowa Mechanik maszyn i urządzeń Sprzedawca Technik handlowiec monter 1 kwalifikacja - w zależności od zawodu (sprzedawca, fryzjer, murarz-tynkarz,

Bardziej szczegółowo

biologia chemia 1 30 Ogółem 7 210 matematyka fizyka 1 30 biologia chemia 1 30

biologia chemia 1 30 Ogółem 7 210 matematyka fizyka 1 30 biologia chemia 1 30 Oferta edukacyjna na rok szkolny 2012/2013 (przedstawiona przez dyrektorów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Kraśnicki). Szkoły ponadgimnazjalne na podbudowie gimnazjum:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 152/67/12 ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ. z dnia 18 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR 152/67/12 ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ. z dnia 18 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR 52/67/2 ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ z dnia 8 kwietnia 202 r. w sprawie akceptacji kierunków kształcenia, zawodów i kwalifikacji zawodowych w roku szkolnym 202/203 w szkołach ponadgimnazjalnych,

Bardziej szczegółowo

Informator. Starostwo Powiatowe w Mikołowie. Szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu mikołowskiego. rok szkolny 2012/2013.

Informator. Starostwo Powiatowe w Mikołowie. Szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu mikołowskiego. rok szkolny 2012/2013. Starostwo Powiatowe w Mikołowie Informator Szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu mikołowskiego rok szkolny 2012/2013 - rysunek - Mikołów 2012 r. Drodzy Gimnazjaliści! Zakończenie nauki w gimnazjum

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ z aktualną ofertą szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych podległych Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu!

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ z aktualną ofertą szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych podległych Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu! Powiatowy Zespół Oświaty ul. Damrota 30, 47-220 Kędzierzyn-Koźle tel.: (77) 472 38 86; (77) 472 38 85 e-mail: oswiata@powiat.kedzierzyn-kozle.pl ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ z aktualną ofertą szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

1. Szkoły ponadgimnazjalne na podbudowie gimnazjum: 1. Licea ogólnokształcące: Lp. Szkoła Przedmioty rozszerzone

1. Szkoły ponadgimnazjalne na podbudowie gimnazjum: 1. Licea ogólnokształcące: Lp. Szkoła Przedmioty rozszerzone Oferta edukacyjna na rok szkolny 2012/2013 (przedstawiona przez dyrektorów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Kraśnicki). Szkoły ponadgimnazjalne na podbudowie gimnazjum:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. na rok szkolny 2015/2016

Sprawozdanie. na rok szkolny 2015/2016 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wydział Rozwoju Edukacji Sprawozdanie z rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w województwie pomorskim na rok szkolny 2015/2016 Opracowała st. wizytator Ewa Kobylińska- Panylik

Bardziej szczegółowo

Planowany nabór do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013

Planowany nabór do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013 Planowany nabór do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013 2012-04-27 11:32, Renata Pacek I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego matematyka, fizyka biologia, chemia język polski,

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie 32-860 Czchów, ul. Sądecka 187 www.zsczchow.pl tel/fax 014 6843230 e-mail: zespolszkol187@op.pl Typy szkół: Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr13-37/11 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 23lutego 2011 r.

Uchwała Nr13-37/11 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 23lutego 2011 r. Uchwała Nr13-37/11 Zarządu Powiatu z dnia 23lutego 2011 r. w sprawie ustalenia liczby oddziałów i miejsc w klasach pierwszych w roku szkolnym 2011/2012 w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE DLA POTRZEB RYNKU PRACY OFERTA EDUKACYJNA ZAPRASZAMY DOŁĄCZ DO NAS

KSZTAŁCENIE DLA POTRZEB RYNKU PRACY OFERTA EDUKACYJNA ZAPRASZAMY DOŁĄCZ DO NAS KSZTAŁCENIE DLA POTRZEB RYNKU PRACY OFERTA EDUKACYJNA ZAPRASZAMY DOŁĄCZ DO NAS Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej ul. W. Witosa 49, 69-200 Sulęcin tel. 95 755 24 75, fax 95 755

Bardziej szczegółowo

POWIAT SKARŻYSKI. planowane języki obce: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski

POWIAT SKARŻYSKI. planowane języki obce: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski POWIAT SKARŻYSKI I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. 1 Maja 82 tel. (41) 251-39-28 fax: (41)251-12-58 e-mail: poczta@slowacki.info.pl www.slowacki.info.pl dyrektor

Bardziej szczegółowo

K1. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Busku - Zdroju Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie

K1. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Busku - Zdroju Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie Zawód Wykaz zawodów zarejestrowanych, w których możliwe jest kształcenie osób dorosłych (kwalifikacyjne kursy zawodowe), jeśli zgłosi się odpowiednia liczba kandydatów Symbol cyfrowy zawodu nr Kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

ul. Parkowa 2, 77-300 Człuchów, tel. (59)8342507, zsa@czluchow.pl www.zsa-czluchow.pl

ul. Parkowa 2, 77-300 Człuchów, tel. (59)8342507, zsa@czluchow.pl www.zsa-czluchow.pl ul. Parkowa 2, 77-300 Człuchów, tel. (59)8342507, zsa@czluchow.pl www.zsa-czluchow.pl Proponujemy następujące kierunki kształcenia: - Absolwent zdobywa umiejętności: Technikum Ekonomiczne - umiejętności

Bardziej szczegółowo

1. Szkoły ponadgimnazjalne na podbudowie gimnazjum: 1. Licea ogólnokształcące. matematyka geografia 1 30 Zespół Szkół Nr 1 w Kraśniku

1. Szkoły ponadgimnazjalne na podbudowie gimnazjum: 1. Licea ogólnokształcące. matematyka geografia 1 30 Zespół Szkół Nr 1 w Kraśniku Załącznik do uchwały Nr 16-48/11 Zarządu Powiatu z dnia 203.2011 r. Planowane w roku szkolnym 2011/2012 liczby oddziałów klas pierwszych i miejsc w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr 32-88/11 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 21 czerwca 2011 r.

Załącznik do uchwały Nr 32-88/11 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 21 czerwca 2011 r. Załącznik do uchwały Nr 32-88/11 Zarządu Powiatu z dnia 21 czerwca 2011 r. Planowane w roku szkolnym 2011/2012 liczby oddziałów klas pierwszych i miejsc w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych

Bardziej szczegółowo

Tomasz Madej doradca metodyczny. Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. J. Słowackiego 17 26-600 Radom tel. 48 360 00 05 www.rodon.radom.

Tomasz Madej doradca metodyczny. Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. J. Słowackiego 17 26-600 Radom tel. 48 360 00 05 www.rodon.radom. Radom, 2 grudnia 2015 roku Tomasz Madej doradca metodyczny Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. J. Słowackiego 17 26-600 Radom tel. 48 360 00 05 www.rodon.radom.pl Struktura szkolnictwa zawodowego

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Nr 8 im. T. Kościuszki ul. Morska 108 75-235 Koszalin tel./fax /094 / 343 24 21 / 343 80 71 www.zs8.koszalin.

Zespół Szkół Nr 8 im. T. Kościuszki ul. Morska 108 75-235 Koszalin tel./fax /094 / 343 24 21 / 343 80 71 www.zs8.koszalin. Zespół Szkół Nr 8 im. T. Kościuszki ul. Morska 108 75-235 Koszalin tel./fax /094 / 343 24 21 / 343 80 71 www.zs8.koszalin.pl e-mail: sekretariat@zs8.koszalin.pl Zespół Szkół Nr 8 im. T. Kościuszki ul.

Bardziej szczegółowo

OFERTY RUDZKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

OFERTY RUDZKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH OFERTY RUDZKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 ul. Gen. J. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska www.zsp1.mzopo.pl Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Technikum nr 1 technik pojazdów

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA 2010 kierunki kształcenia kryteria rekrutacji dokumenty i terminy

REKRUTACJA 2010 kierunki kształcenia kryteria rekrutacji dokumenty i terminy www.gce.gostynin.edu.pl email: gce@gostynin.edu.pl tel/fax 024 235 3880 09-500 Gostynin ul. Polna 39 REKRUTACJA 2010 kierunki kształcenia kryteria rekrutacji dokumenty i terminy Technikum Budowlane Zawód:

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA NA PLUS. Oferta edukacyjna. Zespołu Szkół w Paczkowie w roku szkolnym 2012/2013

SZKOŁA NA PLUS. Oferta edukacyjna. Zespołu Szkół w Paczkowie w roku szkolnym 2012/2013 SZKOŁA NA PLUS Oferta edukacyjna Zespołu Szkół w roku szkolnym 2012/2013 48-370 Paczków, ul. Kołłątaja 9 sekretariat LO (77) 431-64-40 e-mail:zspaczkow@wodip.opole.pl strona internetowa: www.lopaczkow.pl

Bardziej szczegółowo

Czas nauki: 4 lata Możliwość zdawania egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Praktyki zawodowe w Polsce i za

Czas nauki: 4 lata Możliwość zdawania egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Praktyki zawodowe w Polsce i za DOBRY ZAWÓD PEWNA PRZYSZŁOŚĆ TECHNIKUM TYPY SZKÓŁ ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE-PROFIL POLICYJNY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH TECHNIKUM KSZTAŁCI W ZAWODACH TECHNIK HOTELARSTWA

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości. im. Jana Kilińskiego w Lublinie

Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości. im. Jana Kilińskiego w Lublinie Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości im. Jana Kilińskiego w Lublinie Oferujemy naukę w następujących zawodach: technik informatyk technik organizacji reklamy technik logistyk technik spedytor technik

Bardziej szczegółowo

Informator. Szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu mikołowskiego. rok szkolny 2015/2016

Informator. Szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu mikołowskiego. rok szkolny 2015/2016 Informator Szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu mikołowskiego rok szkolny 2015/2016 Drodzy Gimnazjaliści, Przekazujemy kolejne wydanie Informatora o szkołach ponadgimnazjalnych na terenie powiatu

Bardziej szczegółowo

PONADPODSTAWOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO OPOLE, NA ROK SZKOLNY

PONADPODSTAWOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO OPOLE, NA ROK SZKOLNY PLAN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW KL. I DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH i SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO OPOLE, NA ROK SZKOLNY 2017/2018 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, w tym dla dorosłych

Bardziej szczegółowo

Plan rekrutacji do klas I na rok szkolny 2016/2017 w ZSOiZ w Ciechanowcu. Szkoły dla młodzieży

Plan rekrutacji do klas I na rok szkolny 2016/2017 w ZSOiZ w Ciechanowcu. Szkoły dla młodzieży Plan rekrutacji do klas I na rok szkolny 06/07 w ZSOiZ w Ciechanowcu Lp.. Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych Plastyk (w liceach przedmioty w zakresie rozszerzonym) - Specjalność - Techniki graficzne

Bardziej szczegółowo

PLAN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW KL. I DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO OPOLE, NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PLAN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW KL. I DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO OPOLE, NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PLAN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW KL. I DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO OPOLE, NA ROK SZKOLNY LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, w tym dla dorosłych Nazwa szkoły/zespołu Nazwa

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych W Gniewie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych W Gniewie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych W Gniewie Struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego od 2012r GIMNAZJUM ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA (3 lata) TECHNIKUM (4 lata) LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (3 lata) LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Bardziej szczegółowo

Z NAMI ZAPLANUJESZ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ!

Z NAMI ZAPLANUJESZ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ! Z NAMI ZAPLANUJESZ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ! Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie ul. W. Witosa 49, 69-200 Sulęcin tel. 95 755 24 75 szkol@hoga.pl www.zsliz-sulecin.edu.pl To

Bardziej szczegółowo

POWIAT OPOLSKI. Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016

POWIAT OPOLSKI. Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016 POWIAT OPOLSKI Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016 Liceum Ogólnokształcące Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych zawód: sprzedawca zawód: mechanik pojazdów

Bardziej szczegółowo

Wykaz kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych przez Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie

Wykaz kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych przez Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Wykaz kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych przez Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Tabela 1. Wykaz kwalifikacji oraz ich powiązania z zawodami i efektami kształcenia

Bardziej szczegółowo

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012 OKE w Jaworznie Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Sesja 122 1 Egzamin zawodowy w liczbach OKE w Jaworznie Egzamin potwierdzający

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2013 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Irena Laska Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Starostwo Powiatowe w Chojnice

Irena Laska Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Starostwo Powiatowe w Chojnice Irena Laska Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Starostwo Powiatowe w Chojnice 15 szkół i placówek 5237 Uczniów 516 Etatów nauczycieli 4 doradców zawodowych Kształcenie w ponad 50 zawodach (T i ZSZ) 227

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA W ZAKRESIE KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH ZAMOŚĆ

OFERTA EDUKACYJNA W ZAKRESIE KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH ZAMOŚĆ OFERTA EDUKACYJNA W ZAKRESIE KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH ZAMOŚĆ Nazwa szkoły/adres/kontakt Forma organizacyjna szkoły Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zamościu ul. Partyzantów 14,

Bardziej szczegółowo

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. RODU LESZCZYŃSKICH W LESZNIE

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. RODU LESZCZYŃSKICH W LESZNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. RODU LESZCZYŃSKICH W LESZNIE PROFILE KLAS: A - matematyczno - fizyczny (politechniczny) - j. angielski; drugi język do wyboru: j. niemiecki, j. hiszpański, j. rosyjski, j.

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGRODNICZYCH IM. STANISŁAWA SZUMCA W BIELSKU-BIAŁEJ

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGRODNICZYCH IM. STANISŁAWA SZUMCA W BIELSKU-BIAŁEJ REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGRODNICZYCH IM. STANISŁAWA SZUMCA W BIELSKU-BIAŁEJ Podstawa prawna: Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr St-KZ.110.1.1.2012.KS z dnia 4 stycznia 2012r. w

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIM Część druga raportu za 2008 rok

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIM Część druga raportu za 2008 rok Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu ul. Szosa Rypińska 26; 87-400 Golub-Dobrzyń; tel./fax (056) 683-52-30 do 33 e-mail: sekretariat@pupcgd.drl.pl togo@praca.gov.pl www.pup-golub-dobrzyn.pl MONITORING

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki rekrutacji w Zespole Szkół Zawodowych. im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku

Szczegółowe warunki rekrutacji w Zespole Szkół Zawodowych. im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku Szczegółowe warunki rekrutacji w Zespole Szkół Zawodowych Podstawa prawna: Art. 9 ust. 2 oraz art. 10 ust. 1 i ust. 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016.

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016. Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 205/206. Warszawa, wrzesień 206 Spis treści I. Informacje ogólne o egzaminie zawodowym... 3 Terminy egzaminu

Bardziej szczegółowo

NABÓR W POWIECIE KOŚCIERSKIM ROK SZKOLNY 2017/2018

NABÓR W POWIECIE KOŚCIERSKIM ROK SZKOLNY 2017/2018 NABÓR W POWIECIE KOŚCIERSKIM ROK SZKOLNY 2017/2018 W nadchodzącym roku szkolnym 2017/2018 w szkołach Powiatu Kościerskiego przygotowaliśmy 816 miejsc dla uczniów trzecich klas gimnazjum, w tym: 256 miejsc

Bardziej szczegółowo

ul. Grunwaldzka 30 73-200 Choszczno tel. 095 765 79 73 www.szkola.interklasa.pl/zs3choszczno

ul. Grunwaldzka 30 73-200 Choszczno tel. 095 765 79 73 www.szkola.interklasa.pl/zs3choszczno tel. 095 765 79 73 www.szkola.interklasa.pl/zs3choszczno ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W CHOSZCZNIE SZKOŁA POWSTAŁA W ROKU 1994 JAKO SZKOŁA NIEPUBLICZNA Z UPRAWNIENIAMI SZKOŁY PUBLICZNEJ OD ROKU 1997 FUNKCJONUJE JAKO

Bardziej szczegółowo

Technik HOTELARSTWA. Zdobędziesz wiedzę z zakresu:

Technik HOTELARSTWA. Zdobędziesz wiedzę z zakresu: Technik HOTELARSTWA A.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji A.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie Zdobędziesz wiedzę z zakresu: rezerwacji usług hotelarskich wykonywania prac

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r. Łódź, wrzesień 2014 Praussa 4, 94-203 Łódź, T: (42)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE stara formuła egzaminu zawodowego SESJA_LATO_2014 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2015/2016

Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2015/2016 Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2015/2016 Na podstawie art. 9 ust. 2, art. 10 ust. 1 i ust. 9 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 Technikum Mechaniczno Elektryczne im. Nikoli Tesli V Liceum Ogólnokształcące im.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 Technikum Mechaniczno Elektryczne im. Nikoli Tesli V Liceum Ogólnokształcące im. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 Technikum Mechaniczno Elektryczne im. Nikoli Tesli V Liceum Ogólnokształcące im. Nikoli Tesli KRYTERIA I WARUNKI PRZYJĘĆ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Zespół

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ. KS.PP. 0700-04/11 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, lipiec 2011 r. I Struktura zawodowa

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGRODNICZYCH IM. STANISŁAWA SZUMCA W BIELSKU - BIAŁEJ

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGRODNICZYCH IM. STANISŁAWA SZUMCA W BIELSKU - BIAŁEJ REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGRODNICZYCH IM. STANISŁAWA SZUMCA W BIELSKU - BIAŁEJ Podstawa prawna: Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr ST-KZ.110.1.15.2012.KS z dnia 27.XII.2012r. w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEJ KOMISJI REKRUTACYJNO - KWALIFIKACYJNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W WOLSZTYNIE

REGULAMIN SZKOLNEJ KOMISJI REKRUTACYJNO - KWALIFIKACYJNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W WOLSZTYNIE REGULAMIN SZKOLNEJ KOMISJI REKRUTACYJNO KWALIFIKACYJNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W WOLSZTYNIE I. Kandydatów do klas pierwszych kwalifikuje Szkolna Komisja Rekrutacyjno Kwalifikacyjna powołana przez dyrektora

Bardziej szczegółowo

ul. Ożarowska 71 Wola

ul. Ożarowska 71 Wola Zespół Szkół nr 32 im. K. K. Baczyńskiego ul. Ożarowska 71 Wola Technikum nr 23 XCII Liceum Ogólnokształcące z Oddz. Integracyjnymi Branżowa Szkoła I stopnia nr 39 Technikum nr 23 im. F. Skarbka Oferta

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Pedagogicznej Nr IV/25/10 w sprawie ustalenia szkolnego zestawu programów nauczania na rok szkolny 2010/2011 Szkolny zestaw

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat zduńskowolski. Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli Wydział Edukacji

INFORMATOR. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat zduńskowolski. Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli Wydział Edukacji Powiat Zduńskowolski INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat zduńskowolski Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli Wydział Edukacji www.powiatzdunskowolski.pl Zduńska Wola, luty

Bardziej szczegółowo

POWIAT OPOLSKI. Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015

POWIAT OPOLSKI. Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015 POWIAT OPOLSKI Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015 Liceum Ogólnokształcące Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych zawód: sprzedawca zawód: mechanik pojazdów

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2014/2015

Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2014/2015 Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2014/2015 Na podstawie art.10 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

Nazwa szkoły Kierunek kształcenia Rozszerzenie Przedmioty punktowane. lub j.angielski. j.angielski

Nazwa szkoły Kierunek kształcenia Rozszerzenie Przedmioty punktowane. lub j.angielski. j.angielski Nazwa szkoły Kierunek kształcenia Rozszerzenie Przedmioty punktowane I Liceum Ogólnokształcące ul. Licealna 3 tel. 616 38 46 Prawa i komunikacji społecznej/humanistyczna Medyczno/inżynierski Lingwistyczno/ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

ul. Grunwaldzka 30 73-200 Choszczno tel. 095 765 79 73 www.szkola.interklasa.pl/zs3choszczno

ul. Grunwaldzka 30 73-200 Choszczno tel. 095 765 79 73 www.szkola.interklasa.pl/zs3choszczno tel. 095 765 79 73 www.szkola.interklasa.pl/zs3choszczno ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W CHOSZCZNIE SZKOŁA POWSTAŁA W ROKU 1994 JAKO SZKOŁA NIEPUBLICZNA Z UPRAWNIENIAMI SZKOŁY PUBLICZNEJ OD ROKU 1997 FUNKCJONUJE JAKO

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, sesja maj lipiec 2014 r. Łódź, wrzesień 2014 Praussa 4, 94-203 Łódź, T: (42) 634-91-33,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR NABÓR NA ROK SZKOLNY 2016/2017 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Z TERENU POWIATU LUBELSKIEGO

INFORMATOR NABÓR NA ROK SZKOLNY 2016/2017 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Z TERENU POWIATU LUBELSKIEGO INFORMATOR NABÓR NA ROK SZKOLNY 2016/2017 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Z TERENU POWIATU LUBELSKIEGO KIERUNKI OGÓLNOKSZTAŁCĄCE LICEA im. Mikołaja Kopernika, www.zs-belzyce.edu.pl, j. niemiecki im. ks. Antoniego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2012 INFORMACJA O WYNIKACH 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013 INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM SESJA LETNIA Jaworzno 2013 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO 5 2.1.

Bardziej szczegółowo

DOBRY ZAWÓD TO PEWNA PRZYSZŁOŚĆ

DOBRY ZAWÓD TO PEWNA PRZYSZŁOŚĆ TECHNIKUM - technik architektury krajobrazu - technik geodeta - technik informatyk - technik mechanizacji rolnictwa - technik ekonomista - technik żywienia i gospodarstwa domowego - kucharz - kelner ZASADNICZA

Bardziej szczegółowo

UCZNIOWIE I SŁUCHACZE RAZEM

UCZNIOWIE I SŁUCHACZE RAZEM OKE we Wrocławiu Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji maj-lipiec 2016 r. (przystępujący po raz pierwszy) UCZNIOWIE I SŁUCHACZE SZKÓŁ - WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Stan na dzień

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014. w województwie śląskim. sesja letnia

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014. w województwie śląskim. sesja letnia INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014 w województwie śląskim sesja letnia Jaworzno, 2014 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

DOBRY ZAWÓD TO PEWNA PRZYSZŁOŚĆ

DOBRY ZAWÓD TO PEWNA PRZYSZŁOŚĆ TECHNIKUM - technik architektury krajobrazu - technik geodeta - technik informatyk - technik mechanizacji rolnictwa - Technik agrobiznesu - technik ekonomista - technik żywienia i gospodarstwa domowego

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie

Zespół Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie Zespół Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie Nasz patron 14 października 1971 roku nadano naszej szkole imię Simona Bolivara, bohatera narodowego państw Ameryki Południowej. Zapraszamy do zapoznania

Bardziej szczegółowo

OKE/WEZ/7073/22/2014 Wrocław, 15 kwietnia 2014 r.

OKE/WEZ/7073/22/2014 Wrocław, 15 kwietnia 2014 r. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu ul T. Zielińskiego 57, 53-533 Wrocław tel. 71 785 18 52 fa 71 785 18 66 www.oke.wroc.pl sekretariat@oke.wroc.pl OKE/WEZ/7073/22/2014 Wrocław, 15 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach

Informacja o wynikach EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2010 Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

2) co daje ci wybór liceum ogólnokształcącego

2) co daje ci wybór liceum ogólnokształcącego Gimnazjalisto! Przeczytaj - zanim wybierzesz szkołę ponadgimnazjalną. MATURA LO dla dorosłych LO Technikum 4 lata nauki Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie Zasadnicza szkoła zawodowa *Absolwenci

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ ZDAWANIA EGZAMINU ZAWODOWEGO Efektywność zdawania egzaminu zawodowego przez absolwentów techników i szkół policealnych

EFEKTYWNOŚĆ ZDAWANIA EGZAMINU ZAWODOWEGO Efektywność zdawania egzaminu zawodowego przez absolwentów techników i szkół policealnych Załącznik nr 41 do Regulaminu konkursu dot. efektywności zdawania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie premiowana będzie realizacja projektów, w których wsparcie dotyczyło

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE. Stan prawny na dzień 8 marca 2013

KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE. Stan prawny na dzień 8 marca 2013 KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE Stan prawny na dzień 8 marca 2013 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE DLA MŁODZIEŻY DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJÓW trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa trzyletnie liceum ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM 2015 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. mjr. H.Sucharskiego w Przasnyszu jest najstarszą szkołą prowadzącą kształcenie zawodowe w Przasnyszu /istnieje od 1923 roku/.

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu-lipcu 2015 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu-lipcu 2015 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu-lipcu 2015 r. Warszawa, sierpień 2015 Spis treści Informacja o wynikach egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

Kształcimy zawodowo od 95 lat

Kształcimy zawodowo od 95 lat Kształcimy zawodowo od 95 lat Technik informatyk: montuje oraz eksploatuje komputer i urządzenia peryferyjne (dowolne części komputera lub urządzenia z nim współpracujące), projektuje i wykonuje lokalne

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ w Czchowie

ZESPÓŁ SZKÓŁ w Czchowie ZESPÓŁ SZKÓŁ w Czchowie LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TECHNIKUM ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 32-860 Czchów, ul. Sądecka 87 www.zsczchow.pl Tel/fax 04 6843230 e-mail: zespolszkol87@op.pl

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Nr 4 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Sanoku

Zespół Szkół Nr 4 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Sanoku Zespół Szkół Nr 4 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Sanoku Wychodzimy naprzeciw potrzebom ucznia. Każdy, kto zdecyduje się złożyć dokumenty do naszej Szkołyznajdzie tu swoje miejsce. ul. Sadowa 21, tel./fax.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW ORAZ KANDYDATÓW DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH NA ROK SZKOLNY 2011/2012 PROPONOWANE KIERUNKI I PROFILE KSZTAŁCENIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT PSZCZYŃSKI

Bardziej szczegółowo

PLAN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW KL. I na rok szkolny 2015/2016

PLAN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW KL. I na rok szkolny 2015/2016 PLAN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW KL. I na rok szkolny LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, w tym dla dorosłych: Nazwa szkoły/zespołu Nazwa szkoły wchodzącej w skład zespołu Podbudowa programowa ZSO Nr I PLO Nr I ZSO Nr

Bardziej szczegółowo

2. Zdawalność egzaminu

2. Zdawalność egzaminu W tabelach w tej części przedstawiono ilościowe rozliczenie zdawalności egzaminu zawodowego tj. liczby tych, którzy do egzaminu (etapu egzaminu) i tych którzy zdali egzamin (etap) w poszczególnych zawodach.

Bardziej szczegółowo

Nazwa olimpiady/turnieju zawodowego. Zwolnienie z etapu pisemnego lub z części pisemnej egzaminu zawodowego. Organizator

Nazwa olimpiady/turnieju zawodowego. Zwolnienie z etapu pisemnego lub z części pisemnej egzaminu zawodowego. Organizator Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 31 marca 2015 r. w sprawie wykazu turniejów i olimpiad zwalniających z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub z części

Bardziej szczegółowo

Oferta kwalifikacyjnych kursów zawodowych w roku szkolnym 2017/2018 w Białymstoku

Oferta kwalifikacyjnych kursów zawodowych w roku szkolnym 2017/2018 w Białymstoku Oferta kwalifikacyjnych kursów zawodowych w roku szkolnym 17/18 1 Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Żabia 5 15-365 Białystok (085) 651 58 55 cku@um.bialystok.pl Prowadzenie produkcji rolniczej R.3.

Bardziej szczegółowo

Część pisemna Część praktyczna Egzamin. kod nazwa osób osób % % pkt osób osób % % pkt osób osób %

Część pisemna Część praktyczna Egzamin. kod nazwa osób osób % % pkt osób osób % % pkt osób osób % OKE we Wrocławiu Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2016 r. (przystępujący po raz pierwszy) UCZNIOWIE I SŁUCHACZE SZKÓŁ - WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Stan na dzień

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 09 kwietnia 2015 r. DZSE-WWU.4055.12.2015.AMO

Warszawa, 09 kwietnia 2015 r. DZSE-WWU.4055.12.2015.AMO DZSE-WWU.4055.12.2015.AMO Warszawa, 09 kwietnia 2015 r. Na podstawie art. 44zzzw. minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej komunikat w sprawie wykazu olimpiad

Bardziej szczegółowo

Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum

Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum Od 1 września 2012 roku obowiązuje nowa struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Oto krótka ściągawka dla gimnazjalistów i ich rodziców. Z dniem 1 września

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie ul. Sądecka 187, 32-860 Czchów, tel/fax 14 68-43-230 e-mail: zespolszkol187@op.pl Technikum 4 letnie Liceum Ogólnokształcące 3 letnie Szkoła Branżowa I stopnia

Bardziej szczegółowo

NABÓR W POWIECIE KOŚCIERSKIM ROK SZKOLNY 2016/2017

NABÓR W POWIECIE KOŚCIERSKIM ROK SZKOLNY 2016/2017 NABÓR W POWIECIE KOŚCIERSKIM ROK SZKOLNY 2016/2017 W nadchodzącym roku szkolnym 2016/2017 w szkołach Powiatu Kościerskiego przygotowaliśmy 752 miejsca dla uczniów trzecich klas gimnazjum, w tym: 238 miejsc

Bardziej szczegółowo

tel. 68 384 36 75 fax. 68 384 38 38 e-mail: zsrpowodowo@poczta.onet.pl www.zsritpowodowo.pl

tel. 68 384 36 75 fax. 68 384 38 38 e-mail: zsrpowodowo@poczta.onet.pl www.zsritpowodowo.pl tel. 68 384 36 75 fax. 68 384 38 38 e-mail: zsrpowodowo@poczta.onet.pl www.zsritpowodowo.pl Nasza szkoła mieści się w malowniczo położonym Powodowie. ZSRiT POWODOWO od lat stanowi centrum kształcenia rolniczego

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2015 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji

Bardziej szczegółowo

ul. Kwiatowa 3 89-422 Sypniewo tel./fax (52) 389-20-69 www.zsckrsypniewo.pl e-mail: centrum_sypniewo@wp.pl

ul. Kwiatowa 3 89-422 Sypniewo tel./fax (52) 389-20-69 www.zsckrsypniewo.pl e-mail: centrum_sypniewo@wp.pl OFERTA EDUKACYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W SYPNIEWIE NA ROK SZKOLNY 2016/17 ul. Kwiatowa 3 89-422 Sypniewo tel./fax (52) 389-20-69 www.zsckrsypniewo.pl e-mail: centrum_sypniewo@wp.pl

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 IM. ZIEMI DOBRZYNSKIEJ W NADROŻU

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 IM. ZIEMI DOBRZYNSKIEJ W NADROŻU Informacja o naborze szkoły ponadgimnazjalne Delegatura KO przesyła informacje dotyczące wolnych w szkołach ponadgimnazjalych ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 IM. ZIEMI DOBRZYNSKIEJ W NADROŻU powiat rypiński -sportowa

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. oświatowy POWIATU RYPIŃSKIEGO 2015/2016 STAROSTWO POWIATOWE W RYPINIE

INFORMATOR. oświatowy POWIATU RYPIŃSKIEGO 2015/2016 STAROSTWO POWIATOWE W RYPINIE INFORMATOR oświatowy POWIATU RYPIŃSKIEGO 2015/2016 STAROSTWO POWIATOWE W RYPINIE Starostwo Powiatowe w Rypinie, Wydział Edukacji Promocji i Rozwoju, tel. 54 280 24 32 Informator Oświatowy Powiatu Rypińskiego

Bardziej szczegółowo

Starosta Piski. Andrzej Nowicki

Starosta Piski. Andrzej Nowicki Starosta Piski Andrzej Nowicki ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH z BIBLIOTEKĄ PEDAGOGICZNĄ w PISZU ZAPRASZA DO REALIZACJI SWOICH MARZEŃ Technikum: TYLKO MY ZAPEWNIMY CI: Zasadnicza Szko³a Zawodowa: Zdobą dź zawód,

Bardziej szczegółowo

Co dalej, gimnazjalisto?

Co dalej, gimnazjalisto? Co dalej, gimnazjalisto? Z dniem 1 września 2012 roku w szkołach ponadgimnazjalnych weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania

Bardziej szczegółowo