SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA. DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ i BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA. DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ i BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ"

Transkrypt

1 SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ i BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ PRZEGLĄD DOKUMENTACYJNY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NR 1/2000 ISSN WARSZAWA 2000

2 2 Opracowanie dokumentacyjne (Cz.1 i 2.): z języka polskiego: st. kpt. mgr Magdalena Pieńkowska z języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego: mgr inż. Joanna N. Szczepańska Opracowanie Cz. 3: mgr inż. Joanna N. Szczepańska Wprowadzanie do bazy danych oraz indeksowanie wszystkich rekordów: st. kpt. mgr Magdalena Pieńkowska Operacje w formularzach bazy danych oraz formularzach wydruku: mł. kpt. mgr inż. Przemysław Wysoczyński Przygotowanie wydania: st. kpt. mgr Magdalena Pieńkowska Wydanie publikacji dofinansowane przez Komitet Badań Naukowych Copyright by SGSP Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej pracy nie może być powielona i rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny) włącznie z fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy lub przy użyciu innych systemów, bez pisemnej zgody wydawcy. Wydawca: Szkoła Główna Służby Pożarniczej ul. Słowackiego 52/54, Warszawa tel lub , fax

3 3 Od Redakcji, Drodzy Czytelnicy - numer 1/2000 Przeglądu Dokumentacyjnego Ochrony Przeciwpożarowej zestawiony został w trzech częściach: - Cz. 1 - ARTYKUŁY - zestawienie bibliograficzne artykułów z czasopism polskich i zagranicznych oraz indeksy: tematyczny (słów kluczowych) oraz autorski. - Cz WYDAWNICTWA ZWARTE - zestawienie bibliograficzne książek, podręczników, skryptów, przewodników i in. oraz indeksy: tematyczny i autorski. - Cz INFORMACJE z WWW wykaz adresów internetowych stron WWW. Materiały zagraniczne (książki, artykuły z czasopism oraz inne opracowania w językach obcych) dostępne są w Bibliotece Głównej w języku oryginału. Istnieje możliwość zamówienia za odpłatnością tłumaczeń materiałów obcojęzycznych ceny do uzgodnienia. Elementy opisu bibliograficznego artykułu z czasopisma: Tytuł czasopisma.- miejsce wydania: wydawnictwo, rok.- numer.- Tytuł artykułu w języku oryginału. Tłumaczenie tytułu artykułu/ Autor lub autorzy.- strony, na których zamieszczono artykuł, materiały ilustracyjne, bibliografia słowa kluczowe: [Analiza dokumentacyjna] Elementy opisu bibliograficznego wydawnictwa zwartego: Tytuł oryginału wydawnictwa zwartego. Tłumaczenie tytułu oryginału / Autor (lub autorzy).- miejsce wydania: wydawnictwo, rok wydania.- liczba stron, materiały ilustracyjne słowa kluczowe: [Analiza dokumentacyjna] Sygnatura wydawnictwa zwartego Informacja dla zainteresowanych odbitkami kserograficznymi: Przyjmujemy wyłącznie zamówienia na odbitki z artykułów z czasopism polskich i obcojęzycznych oraz z fragmentów (rozdziałów) pozycji książkowych polskich i obcojęzycznych.

4 4 Nie wykonujemy odbitek z Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Monitora Polskiego. Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz norm i patentów. Przy zamówieniu na odbitki ksero należy podać: 1. W przypadku artykułów z czasopisma autora i tytuł artykułu w języku oryginału, tytuł czasopisma, rok, numer, strony, na których artykuł jest zamieszczony. 2. W przypadku pozycji książkowej lub innego wydawnictwa zwartego autora i tytuł publikacji oraz sygnaturę (np. I-..., W-..., P-...). Dla ułatwienia wyszukania dokumentu prosimy podawać numer Przeglądu oraz numer pozycji bibliograficznej. Cena 1 egz. odbitki ksero wynosi 0,20 zł. Wszystkie materiały dostępne są w Bibliotece Głównej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Biblioteka Główna jest czynna: od poniedziałku do piątku w godz soboty w godz Telefon: lub w. 267, 264, Z A M Ó W I E N I E Zamawiamy Przegląd Dokumentacyjny Ochrony Przeciwpożarowej szt.... Kwotę... + koszty przesyłki wpłacimy przelewem na konto SGSP: Adresat:... imię i nazwisko zamawiającego lub nazwa instytucji oraz dokładny adres BGŻ S.A. III O/Warszawa w ciągu 7 dni po otrzymaniu rachunku uproszczonego. Proszę o przesyłanie czasopisma na dyskietce...szt. Proszę o przesyłanie czasopisma w formie zeszytu...szt. Proszę o dostęp do bazy danych Przegląd Dokumentacyjny Ochrony Przeciwpożarowej przez INTERNET

5 (Główny Księgowy) (Dyrektor) Spis treści SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ...1 BIBLIOTEKA GŁÓWNA... 1 NR 1/ Od Redakcji,... 3 CZĘŚĆ A R T Y K U Ł Y...6 Badania pożarnicze... 6 B H P Budownictwo Historia I n n e Katastrofy i klęski żywiołowe. Zagrożenia nadzwyczajne Normalizacja / Certyfikacja...22 Obrona cywilna...23 Ochrona środowiska...24 Organizacja straży pożarnych Prognozowanie zagrożeń / Rozpoznawanie zagrożeń / Ocena ryzyka Propaganda Przyczyny pożarów lub (i) wybuchów / Dochodzenie popożarowe lub (i) powybuchowe...30 Ratownictwo S t r a t y Szkolenie Środki gaśnicze i neutralizujące Technika pożarnicza Współpraca międzynarodowa Zagadnienia operacyjne Zagadnienia prawne Zapobieganie pożarom lub (i) wybuchom Indeks tematyczny (słów kluczowych)...54 Indeks autorski...58 CZĘŚĆ WYDAWNICTWA ZWARTE...60 B H P Budownictwo Informatyka...61 I n n e Materiały niebezpieczne... 74

6 6 Ochrona środowiska...74 Prognozowanie zagrożeń / Rozpoznawanie zagrożeń / Ocena ryzyka Psychologia / Socjologia Ratownictwo Szkolenie Technika pożarnicza Współpraca międzynarodowa Zagadnienia operacyjne Zagadnienia prawne Zapobieganie pożarom lub (i) wybuchom Indeks tematyczny (słów kluczowych)...87 Indeks autorski...89 Pracownik SGSP Część INFORMACJE z CZĘŚĆ 1 A R T Y K U Ł Y Badania pożarnicze 1. Fire Safety Journal. - Edynburg : Elsevier Science Ltd., Vol. 33 Nr 3. - A numerical study of atrium fires using deterministic models. Wykorzystanie modeli deterministycznych do badania pożarów atrium. / J.S. Rho, H.S. Ryou. - s , rys., wykr., bibliogr. 16 poz. słowo kluczowe: modelowanie słowo kluczowe: badania pożarnicze słowo kluczowe: rozkład termiczny słowo kluczowe: budowle atrialne słowo kluczowe: dymy [Dla trzech typów atrium opracowano dwa typy modeli deterministycznych: model warstwowy i model przestrzenny. Opisano ruch (przepływ) dymu i rozkład termiczny w przestrzeniach atrium wykorzystując równanie Naviera -Stokesa.] 2. Fire Safety Journal. - Edynburg : Elsevier Science Ltd., Vol. 33 Nr 3. - Simulation of water mist suppresion of small scale methanol liquid pool fires. Symulacja pól pożarowych w małej skali pożaru metanolu przy pomocy wody rozpylonej (mgły wodnej). / K. Prasad, Ch. Li, K. Kailasanth. - s , rys., bibliogr. 35 poz. słowo kluczowe: ciecze palne słowo kluczowe: badania pożarnicze słowo kluczowe: spalanie [Opis numerycznego modelowania pól pożarowych ciekłego metanolu. W badaniach wykorzystano wodę rozpyloną (mgłę wodną) do pomiaru nadciśnienia tworzącego się w czasie pożaru alkoholu metylowego. Wykorzystany model matematyczny przedstawiony

7 7 w artykule jest pierwszym modelem opisującym parowanie i spalanie się metanolu. Symulacja obejmuje interakcje wody rozpylonej z palącym się alkoholem metylowym nad jego powierzchnią. Opracowana zależność "czas-ciepło wydzielone" (absorbowane) wskazuje miejsce parujących kropel i ilość zaabsorbowanej energii.] 3. Fire Safety Journal. - Edynburg : Elsevier Science Ltd., Vol. 33 Nr 3. - Quantifying fire model evaluation using functional analysis. Wykorzystanie analizy funkcjonalnej do ilościowej oceny modeli pożaru. / R.D. Peacock, P.A. Reneke, W.D. Davis, W.W. Jones. - s , rys., tab., wykr., bibliogr. 26 poz. słowo kluczowe: modelowanie słowo kluczowe: badania pożarnicze [Zanalizowano teoretyczne modele pożarów, porównując je z wielkościami eksperymentalnymi wyznaczonymi w rzeczywistej skali pożarów. W oparciu o dane z obszernego przeglądu literaturowego dotyczącego modelowania pożarów, opisano podstawy teoretyczne analizy funkcjonalnej, przykłady zastosowań analizy do opisu wzrostu temperatury pożaru przy wykorzystaniu trzech typów modeli.] 4. Fire and Materials. - : John Wiley & Sons Ltd., Vol. 23 Nr 3. - Effect of contamination of cotton fabric with linseed oil on the activation enrgies of pyrolysis and oxidation of the fabric. Wpływ zanieczyszczeń olejowych włókien bawełnianych na energię aktywacji pirolizy i utlenienie włókien. / M.A. Khattab, A.A. El-Ashael, S.H. Kandid. - s , rys., tab., bibliogr. 23 poz. słowo kluczowe: materiały włókiennicze słowo kluczowe: palność słowo kluczowe: badania pożarnicze [Zbadano zdolność do samozapłonu włókien bawełnianych zanieczyszczonych olejem i bez zanieczyszczeń, wykorzystując termiczną analizę różnicową i analizę gazową. Obliczono energię aktywacji reakcji pirolizy zgodnie z opracowanym modelem kinetycznym.] 5. Fire and Materials. - : John Wiley & Sons Ltd., Vol. 23 Nr 3. - Thermal studies on paper treated with flame-retardant. Termiczne badania papieru impregnowanego przeciwogniowo. / M.M. Nassar, O.A. Fadali, M.A. Khattab, E.A. Ashour. - s , rys., tab., bibliogr. 15 poz. słowo kluczowe: odporność ogniowa słowo kluczowe: palność słowo kluczowe: materiały drewnopochodne słowo kluczowe: środki ognioochronne słowo kluczowe: impregnacja [W artykule podano wyniki badań zapalności papieru i termicznej analizy różnicowej papieru zabezpieczonego przeciwogniowo krzemianem sodu i boranem sodu (5% i 10% roztwory wodne). Badania wykazały dobrą skuteczność obu zastosowanych impregnatów. Mechanizm działania obu soli: zmniejszenie szybkości i ilości tworzącej się pirolitycznej fazy lotnej, zwiększenie ilości tworzącego się węgla.] 6. Fire and Materials. - : John Wiley & Sons Ltd., Vol. 23 Nr 3. - Flame retardant cotton. Środek ognioochronny dla bawełny. / A. Hebeish, A. Waly, A.M.

8 8 Abou-Okeil. - s , tab., bibliogr. 22 poz. słowo kluczowe: materiały włókiennicze słowo kluczowe: palność słowo kluczowe: środki ognioochronne słowo kluczowe: odporność ogniowa [Omówiono własności fizyczno-chemiczne nowego, rozpuszczalnego w wodzie związku organicznego zawierającego fosfor (HHMAPT), specjalnie opracowanego w celu zmniejszenia palności bawełny. Szczegółowy opis mechanizmu działania HHMAPT, sposobu oddziaływania na włókno bawełny, metody badań i skuteczności tego środka.] 7. Fire and Materials. - : John Wiley & Sons Ltd., Vol. 23 Nr 3. - The effects of brominated flame retardants on the elements of fire hazard: A reexamination of earlier results. Wpływ bromowych środków ognioochronnych na zagrożenie pożarowe: sprawdzenie wcześniejszych badań] / F.B. Clarke. - s , tab., zał., bibliogr. 6 poz. słowo kluczowe: środki ognioochronne słowo kluczowe: badania słowo kluczowe: odporność ogniowa [Chlorowcopochodne środki ognioochronne zmniejszają podatność na zapalenie i szybkość rozprzestrzeniania się płomienia, ale zwiększają gęstość dymu i toksyczność powstałych z rozkładu fazy lotnej. Omówiono badania przeprowadzone w Krajowym Instytucie Standardów i Technologii (NIST) na dwóch produktach: jeden z bromowym środkiem ognioochronnym, a drugi niezabezpieczony przeciwogniowo. Badania wykazały, że środki ognioochronne zawierające brom (BFRs) nie zwiększają zagrożenia toksycznego w środowisku pożarowym.] 8. Fire and Materials. - : John Wiley & Sons Ltd., Vol. 23 Nr 3. - Measurements of the effects of smoke on active circuits. Badania wpływu dymu na elektryczne obwody czynne. / T.J. Tanaka. - s , rys., tab., bibliogr. 13 poz. słowo kluczowe: instalacja elektryczna słowo kluczowe: urządzenia elektryczne słowo kluczowe: badania słowo kluczowe: urządzenia pomiarowe słowo kluczowe: dymy [Dym jest najczęstszą przyczyną strat pożarowych urządzeń i instalacji elektrycznych. Stąd też aktualnie w instalacjach elektrycznych elektrowni jądrowych stosuje się nowe dymoszczelne wyposażenie. Omówiono badania trzech możliwych uszkodzeń urządzeń cyfrowej techniki pomiarowej:1)-obwodów, 2)-korozyjności, 3)-wzbudzenia zakłóceń pojemności. Szczegółowo przedstawiono sposoby przeprowadzenia testów oddziaływania korozyjnego dymu na cyfrowe urządzenia pomiarowe wg. czterech standardów międzynarodowych.] 9. Fizika Gorenija i Vzryva. - Novosibirsk : Rosijskaja Akademija Nauk, Nr 4/99. - Ognennyj šar pri gorenii vybrosov uglevodorodnogo topliva. II - Teplovoe izluczenie. Tworzenie się kuli ognistej podczas spalania się paliw węglowodorowych.

9 9 Cz.II. Promieniowanie cieplne. / G.M. Makhviladze, S.E. Jakush, J. Roberts. - s , rys., tab., bibliogr. 30 poz. słowo kluczowe: modelowanie słowo kluczowe: gazy słowo kluczowe: zjawisko fireball słowo kluczowe: badania pożarnicze słowo kluczowe: spalanie [Przedstawiono model przenoszenia ciepła podczas zjawiska "fireball", powstałego w wyniku zapalenia chmury par węglowodorów w pobliżu powierzchni ziemi. Opisano sposób obliczenia powierzchni promieniowania w "kuli ognistej" dla poszczególnych gazów spalinowych, przy założeniu, że spaliło się od 1 do 10 3 kg paliwa.] 10. Fire Technology. - : National Fire Protection Association, Vol.35 Nr 3 : Fire Technology. - The effect of flame retardant smoke suppressants on the char morphology of plasticized PVC. Wpływ supresantów zmniejszających gęstość dymu na morfologię węgla powstałego w wyniku rozkładu elastycznego PCW. / S.K. Sharma, T.P. Sharma. - s , fot., rys., tab., bibliogr. 14 poz. słowo kluczowe: palność słowo kluczowe: tworzywa sztuczne słowo kluczowe: rozkład termiczny słowo kluczowe: spalanie [Tworzenie się węgla pirolitycznego, który chroni strukturalną jednolitość polimeru, jest jedną z najskuteczniejszych metod zmniejszania palności tworzyw. Zastosowanie supresantów dymu powoduje zmniejszenie gęstości dymu oraz szybkości jego tworzenia się podczas spalania PCW. Opisano korelację pomiędzy różnymi typami supresantów dymu (FRSS) a morfologią tworzącego się w wyniku rozkładu termicznego PCW węgla pirolitycznego.] 11. Fire Technology. - : National Fire Protection Association, Vol.35 Nr 3 : Fire Technology. - Modeling pore pressure, moisture and temperature in high-strength concrete columns exposed to fire. Modelowanie ciśnienia, wilgoci i temperatury w wysoko-wytrzymałych kolumnach betonowych eksponowanych na pożar. / G.N. Ahmed, J.P. Hurst. - s , rys., tab., bibliogr. 16 poz. słowo kluczowe: modelowanie słowo kluczowe: konstrukcje budowlane słowo kluczowe: badania [Przedstawiono model matematyczny zmian i rozkładu temperatury, wilgoci i ciśnienia podczas ogrzewania betonowych kolumn w warunkach cieplnych symulujących pożar. Ekspozycja cieplna była zgodna z dwoma standardami ASTM E119 i ASTM E1529. Szczegółowo omówiono otrzymane dane eksperymentalne i ich wykorzystanie w modelach.] 12. Fire Technology. - : National Fire Protection Association, Vol.35 Nr 3 : Fire Technology. - Heat transfer in thin fibrous materials under high heat flux. Transfer ciepła w cienkich materiałach włóknistych pod wpływem strumienia ciepła o dużej mocy. / D.A. Torvi, J.D. Dale. - s , rys., tab., zał., bibliogr. 24 poz. słowo kluczowe: modelowanie

10 10 słowo kluczowe: odporność termiczna słowo kluczowe: tworzywa sztuczne słowo kluczowe: badania słowo kluczowe: włókna [Omówiono model przenoszenia ciepła poprzez dwa ognioodporne włókna Nomex IIIA i Kevlar/PBI, pod wpływem strumienia ciepła o wysokiej mocy. Odporność termiczną (TPP) badano zgodnie z ASTM D4108, termiczną analizą różnicową (TGA) i przy pomocy kalorymetru scanningowego (DSG)] 13. Fire and Materials. - : John Wiley & Sons Ltd., Vol. 23 Nr 4. - An instrument for determining the total water content in air when extinquishing fires. Przyrząd określający ogólną zawartość wody w powietrzu podczas gaszenia pożarów. / P. Anderson, G. Holmstedt. - s , rys., bibliogr. 12 poz. słowo kluczowe: środki gaśnicze i neutralizujące słowo kluczowe: badania [Przedstawiono zasadę działania przyrządu pozwalającego określić zawartość wody w środkach gaśniczych w postaci kropelek wody lub pęcherzyków w powietrzu. Przyrząd posiada nagrzewacz i tzw. metr wilgotności Vaisala przeznaczonego do pomiaru wilgotności względnej w temperaturze ponad 180 o C. Omówiono wyniki badań pomiarów zawartości wody.] 14. Fire and Materials. - : John Wiley & Sons Ltd., Vol. 23 Nr 4. - Burning characteristics of selected substances: production of heat, smoke and chemical species. Charakterystyka spalania wybranych substancji: wytwarzanie ciepła, dymu i próbek chemicznych. / J. Hietaniemi, R. Kallonen, E. Mikkola. - s , rys., tab., bibliogr. 12 poz. słowo kluczowe: spalanie słowo kluczowe: substancje chemiczne słowo kluczowe: badania [Technika kalorymetru stożkowego pozwala na zbadanie przebiegu spalania substancji chemicznych od pestycydów aż po związki chemiczne wykorzystywane w przemyśle chemicznym. Aparat kontrolujący napływ powietrza z atmosfery pozwala określić czas zapalenia, szybkość wydzielania ciepła, przyrost lub spadek masy próbki oraz ilość wydzielanego dymu. Przedstawiono przebieg badań w kalorymetrze stożkowym.] 15. Fire Safety Journal. - Edynburg : Elsevier Science Ltd., Vol. 33 Nr 4. - Foams and gels as fire protection agents. Piany i żele jako czynniki stosowane w ochronie przeciwpożarowej. / A.M. Tafreshi, A. di Marza. - s , rys., bibliogr. 6 poz. słowo kluczowe: środki gaśnicze i neutralizujące słowo kluczowe: badania [Opisano wykorzystanie piany i specjalnych żeli jako bariery przeciwko promieniowaniu cieplnemu w środowisku pożarowym. Mechanizm działania obu środków podczas pożarów jest odmienny. Żele, których działania opierają się na odbieraniu ciepła ze środowiska pożarowego wskutek przewodnictwa najbardziej skuteczne są w warunkach otoczenia ok. 100 o C. Stosowanie pian umożliwia opóźnienie czasu do samozapłonu. Trwałość pian

11 11 i żeli badano przy strumieniu ciepła =18 kw/m 2, natomiast palność materiałów metodą Radiant Exposure Apparatus (REA).] 16. Fire Safety Journal. - Edynburg : Elsevier Science Ltd., Vol. 33 Nr 4. - Statistic for fire prevention in Sweden. Statystyka w zakresie zapobiegania pożarom w Szwecji. / T. Rosenberg. - s , rys., tab., bibliogr. 15 poz. słowo kluczowe: statystyka słowo kluczowe: badania słowo kluczowe: zapobieganie pożarom [Celem badań była analiza danych statystycznych przyczyn pożarów. Dane otrzymywano z różnych źródeł. Analizę przeprowadzono dla okresu Uzyskane dane porównano z danymi międzynarodowymi. Badania wykazały, że istniejące dane statystyczne są mało przydatne w zapobieganiu pożarom. Radykalne zmniejszenie liczby pożarów w Szwecji jest raczej związane z większą skutecznością działań operacyjnych straży oraz innych służb ratowniczych.] 17. Fire Safety Journal. - Edynburg : Elsevier Science Ltd., Vol. 33 Nr 4. - The development and mitigation of backdraft: a real scale shipboard study. Rozwój i przemieszczanie się zjawiska backdraft - badania przeprowadzone w rzeczywistej skali pożaru statku USS SHADWELL. / D.T. Gottuk, M.J. Peatross, J.P. Farley, F.W. Williams. - s , fot., rys., tab., bibliogr. 11 poz. słowo kluczowe: zjawisko backdraft słowo kluczowe: badania pożarnicze [Opisano wyniki badań eksperymentalnych zjawiska backdraft przeprowadzonych w rzeczywistej skali pożaru statku. Wyniki badań pokazały, że podstawowymi wielkościami decydującymi o rozwoju backdraft jest: frakcja, masa paliwa biorąca udział w zjawisku, przegrody budowlane oraz warunki wentylacji i sposoby walki ze zjawiskiem backdraft - podanie wodnych prądów rozpylonych w czasie pożaru statku - co zdecydowanie rozcieńcza atmosferę pożaru i redukuje frakcję masy paliwa.] 18. Fire Safety Journal. - Edynburg : Elsevier Science Ltd., Vol. 33 Nr 4. - Modeling of bare and aspirated thermocouples in compartment fires. Pomiar temperatury podczas pożarów pomieszczeń za pomocą termopar osłoniętych i nieosłoniętych. / L.G. Blevins, W.M. Pitts. - s , rys., tab., bibliogr. 30 poz. słowo kluczowe: pożar-rozwój słowo kluczowe: badania pożarnicze [Podczas badań rozwoju pożarów w pomieszczeniach często do pomiarów temperatury pożaru wykorzystuje się termopary. Pomiar taki obarczony jest jednak dużym błędem. Opisano specjalny układ pomiarowy umożliwiający dokładny pomiar temperatury środowiska pożarowego. Przeprowadzone eksperymenty wykazały, że wykorzystanie specjalnego typu osłoniętych termopar redukuje błąd w pomiarze temperatury pożaru. Artykuł przedstawia model rozwoju układu pomiarowego, wyniki pomiarów.] 19. Journal of Fire Sciences. - Lancaster : Technomic Publishing Co., Inc., Vol. 17 Nr 4. - Flame spread over solid surface coated with a layer of noncombustible porous material. Rozprzestrzenianie się płomienia po powierzchni ciała stałego pokrytego warstwą niepalnego materiału porowatego. / J.H. Wang,

12 12 Ch.Y.H. Chao. - s , rys. 2, wykr. 5, bibliogr. 24 poz. słowo kluczowe: badania pożarnicze słowo kluczowe: palność słowo kluczowe: tworzywa sztuczne [Przedstawiono wyniki badań rozprzestrzeniania się płomienia po powierzchni polimetakrylanu metylu pokrytego warstwą piasku. Rezultaty eksperymentu wskazują, że na szybkość rozprzestrzeniania się płomienia w takich warunkach ma wpływ wielkość ziaren i grubość warstwy piasku. Im grubość warstwy piasku wzrasta, zmniejsza się szybkość rozprzestrzeniania się płomienia. Jest to spowodowane izolującym wpływem piasku zmniejszającym absorpcję ciepła przez tworzywo oraz dyfuzję tlenu do materiału palnego.] 20. Journal of Fire Sciences. - Lancaster : Technomic Publishing Co., Inc., Vol. 17 Nr 4. - Experimental design of fire-retarded formulations. Low viscosity polyester resins. Nowa technologia otrzymywania środków ognioochronnych dla żywic poliestrowych o niskiej lepkości. / A. Hernangil, M. Rodriguez, L.M. Leon, J. Ballestero, J.R. Alonso. - s , rys. 6, tab. 8, bibliogr. 17 poz. słowo kluczowe: środki ognioochronne słowo kluczowe: tworzywa sztuczne [Opisano metody otrzymywania modyfikowanych przeciwogniowo nienasyconych żywic poliestrowych. Jako modyfikatory wykorzystano różnego typu sole cynku, antymonu, kobaltu, aluminium i ich mieszaniny. Zmianę palności badano normatywnymi metodami. Omówiono własności mechaniczne uodpornionych przeciwogniowo żywic oraz przeprowadzono analizę statystyczną otrzymanych wyników.] 21. Journal of Fire Sciences. - Lancaster : Technomic Publishing Co., Inc., Vol. 17 Nr 4. - The nonisothermal decomposition kinetics of poly (vinyl chloride). Kinetyka nieizotermicznego rozkładu polichlorku winylu. / S.Ch. Oh, H.P. Lee, S-Ch. Yi, K.O. Yoo. - s , rys. 9, tab. 1, bibliogr. 18 poz. słowo kluczowe: badania pożarnicze słowo kluczowe: tworzywa sztuczne słowo kluczowe: rozkład termiczny [Opisano badania kinetyki nieizotermicznego rozkładu PCW wykorzystując metodę termicznej analizy różnicowej. Eksperyment prowadzono w atmosferze azotu. W oparciu o przeprowadzone eksperymenty opracowano model rozkładu termicznego łańcucha PCW. Rozkład PCW jest dwustopniowy a dane kinetyczne można obliczyć z przebiegu zmian termicznych i energetycznych w czasie rozkładu.] 22. Zeszyty naukowe SGSP. - Warszawa : Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Nr 23/99. - Skuteczność gaśnicza piany wytwarzanej przy użyciu gazów spalinowych. / M. Sobolewski, B. Król, A. Mizerski, D. Zwolińska. - s , rys.1, tab.1, bibliogr. 4 poz., streszcz. w jęz. ang. słowo kluczowe: środki gaśnicze i neutralizujące słowo kluczowe: badania pożarnicze słowo kluczowe: środki pianotwórcze

13 13 [Zastosowanie urządzeń pianotwórczych z wymuszonym doprowadzaniem gazu spieniającego pozwala znacznie obniżyć potrzebne stężenie roztworu środka pianotwórczego w porównaniu z prądownicami i wytwornicami zasysającymi powietrze. Możliwości obniżenia stężenia typowego syntetycznego środka pianotwórczego przedstawiono na przykładzie wytwornicy piany zasilanej gazami spalinowymi silnika wysokoprężnego. Skuteczność wytwarzanych pian porównywano ze skutecznością gaśnic pianowych.] 23. Zeszyty naukowe SGSP. - Warszawa : Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Nr 23/99. - Analiza porównawcza skuteczności gaśniczej pian ciężkich i proszków gaśniczych na pożarach testowych w warunkach poligonowych. / A. Mizerski, B. Król, M. Sobolewski, D. Zwolińska. - s , rys.5, tab. 3, streszcz. w jęz. ang. słowo kluczowe: środki gaśnicze i neutralizujące słowo kluczowe: badania pożarnicze [Wyniki testów gaśniczych dla pożarów klasy A i B przeprowadzonych w warunkach poligonowych z użyciem gaśnic pianowych i proszkowych. Stosowano piany i proszki różnych typów. Dokonano analizy porównawczej wyników.] 24. Zeszyty naukowe SGSP. - Warszawa : Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Nr 23/99. - Roztwory gazowe w polu grawitacyjnym. Rozkład temperatur w słupie gazu aproksymowany funkcjami wykładniczymi. / J. Szmitkowski. - s , streszcz. w jęz. ang. słowo kluczowe: badania [Zakładając, że rozkład temperatur w słupie gazu można aproksymować funkcjami wykładniczymi, wyprowadzono wzory pozwalające obliczyć równowagowy rozkład stężeń poszczególnych składników w zależności od wysokości i rozkładu temperatury w wieloskładnikowych mieszaninach gazowych, znajdujących się w stałym polu grawitacyjnym.] 25. Zeszyty naukowe SGSP. - Warszawa : Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Nr 23/99. - Komputerowe systemy pomiaru temperatury. / E. Skiepko. - s , rys. 9, bibliogr. 7 poz., streszcz. w jęz. ang. słowo kluczowe: badania słowo kluczowe: systemy komputerowe słowo kluczowe: programy komputerowe [Przedstawiono elementy składowe komputerowych systemów pomiaru temperatury, zasady transmisji danych i komunikacji pomiędzy elementami składowymi systemu. Omówiono dwa rodzaje urządzeń do komputerowego pomiaru temperatury wraz z opisem ich oprogramowania.] 26. Zeszyty naukowe SGSP. - Warszawa : Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Nr 23/99. - Komputerowe badania symulacyjne stożkowej wytwornicy piany. / S. Kieliszek, J. Gałaj. - s , rys. 10, bibliogr. 4 poz., streszcz. w jęz. ang.

14 14 słowo kluczowe: badania słowo kluczowe: symulacja komputerowa słowo kluczowe: sprzęt gaśniczy [W artykule przedstawiono model cyfrowy stożkowej wytwornicy piany. Omówiono model fizyczny i matematyczny badanego obiektu. Za pomocą metod komputerowej symulacji przebadano wpływ parametrów konstrukcyjnych wytwornicy na maksymalną teoretyczną liczbę spienienia.] 27. Zeszyty naukowe SGSP. - Warszawa : Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Nr 23/99. - Badanie własności przepływowych typowych elementów hydrantu 25. / S. Kieliszek, J. Gałaj, W. Zegar. - s. 5-12, rys. 4, tab. 1, streszcz. w jęz. ang. słowo kluczowe: badania pożarnicze słowo kluczowe: hydranty słowo kluczowe: sprzęt gaśniczy słowo kluczowe: projektowanie [Na podstawie wymagań normowych przedstawiono wyniki badań wybranych typowych elementów hydrantu 25. Zasygnalizowano niektóre problemy projektowania, instalacji i konstrukcji sprzętu.] 28. Combustion and Flame. The Journal of the Combustion Institute. - : Elsevier Science Inc., Vol.120 Nr 1/2. - The kinetics of the combustion of trichloroethylene for low Cl/H ratios. Kinetyka spalania trójchloroetylenu przy niskim stosunku chloru do wodoru w trójchloroetylenie. / J.H. Werner, T.A. Cool. - s , rys. 11, tab. 4, bibliogr. 62 poz. słowo kluczowe: badania pożarnicze słowo kluczowe: spalanie słowo kluczowe: rozkład termiczny słowo kluczowe: substancje chemiczne [Omówiono model spalania trójchloroetylenu (TCE). Zanalizowano mechanizm rozkładu termicznego w płomieniu i szybkość przebiegu reakcji rodnikowo-łańcuchowej tworzącej się w płomieniu przy różnych stężeniach TCE. Badania wykazały, że mechanizm spalania TCE i szybkość przebiegu tej reakcji zależy od stężeń węglowodorów typu C3-C6, w wyniku czego tworzy się benzen, przyśpieszający spalanie trójchloroetylenu.] 29. Journal of Applied Fire Science. - New York : Baywood Publishing Company Inc. USA, 1998/99. - Vol. 8 : Journal of Applied Fire Science. - Nr 3. - PolyU/USTC Atrium: a full scale burning facility preliminary experiments. Badanie sposobu spalania się elementów budowlanych w pełnej skali na tzw. stanowisku PolyU/USTC Atrium - eksperymenty wstępne. / W.K. Chow, N.K. Fong, E. Cui, P.L. Ho, L.T. Wong, R. Huo, W. Fan, Y. Li, L. Yuang. - s , fot. 1, rys. 3, bibliogr. 24 poz. słowo kluczowe: budowle atrialne słowo kluczowe: dymy słowo kluczowe: elementy budowlane słowo kluczowe: pożar-rozwój

15 15 [Atria często występują w budownictwie chińskim. Opisano wyniki badań atrium w pełnej skali pożaru na stanowisku opracowanym przez University of Science and Technology of China (USTC) oraz Politechnikę Hong Kongu (PolyU). Badania miały na celu określenie: szybkości rozprzestrzeniania się dymu w atrium, szybkości wyciągania dymu przez wentylację naturalną i mechaniczną, wpływu instalacji tryskaczowej na przebieg pożaru oraz sposobów działania sygnalizacji pożarowej w dużych przestrzeniach budowli atrialnych.] 30. Journal of Applied Fire Science. - New York : Baywood Publishing Company Inc. USA, 1998/99. - Vol. 8 : Journal of Applied Fire Science. - Nr 3. - Assessing community fire risk: a decision analysis based approach. Oszacowanie ryzyka pożaru. / A.A. Fernandez, D.A. Jacobs, P.R. Kauffman, Ch.B. Keating, D.C. Sizemore. - s , rys. 4, tab. 7, bibliogr. 11 poz. słowo kluczowe: ocena ryzyka słowo kluczowe: zagrożenie pożarowe słowo kluczowe: budynki słowo kluczowe: modelowanie słowo kluczowe: badania pożarnicze [Przedstawiono model oszacowywania ryzyka pożaru w budynku. Rozpatrzono czynniki uzasadniające klasyfikację ryzyka pożarów w zależności od prawdopodobieństwa zaistnienia pożaru i konsekwencji powstałych w wyniku powstania pożaru. W modelu rozpatruje się budynki o różnym poziomie ryzyka oraz metody umożliwiające obliczenie konsekwencji pożarów. Analiza ta opiera się na tzw. metodzie AHP (Analytic Hierarchy Process), w której najistotniejszym elementem jest ilościowe określenie poziomów konsekwencji zaistnienia pożarów. Szczegółowa interpretacja wyników.] 31. Journal of Fire Sciences. - Lancaster : Technomic Publishing Co., Inc., Vol. 17 Nr 5. - Organic vapors emitted from the plumes of pool fires on carpet material. Badanie organicznych związków lotnych tworzących się w górnej części kolumny konwekcyjnej ognia podczas pożarów materiałów wykorzystywanych w produkcji dywanów. / B-J. de Vos, M. Froneman, E.R. Rohwer. - s , rys.17, tab.1, bibliogr. 12 poz. słowo kluczowe: spalanie słowo kluczowe: rozkład termiczny słowo kluczowe: tworzywa sztuczne słowo kluczowe: materiały wyposażeniowe [W artykule opisano wyniki badań wpływu oddziaływania substancji lotnych tworzących się w wyniku rozkładu termicznego na szybkość zapalenia dywanów i szybkość ich spalania. Szczególną uwagę zwrócono na absorpcyjną zdolność dywanów w odniesieniu do cieczy. W badaniach wykorzystywano dwa typy dywanów. Wyznaczono szybkość rozprzestrzeniania się płomienia po ich powierzchni zgodnie z normą SABS 0177 cz. IV Szczegółowo opisano eksperymenty i wyniki badań.] 32. Journal of Fire Sciences. - Lancaster : Technomic Publishing Co., Inc., Vol. 17 Nr 5. - Kinetics of the nonisothermal degradation of styrene-butadien rubber. Kinetyka nieizotermicznego rozkładu gumy styrenowo-butadienowej. / S.Ch. Oh, H.P. Lee, S-Ch. Yi, K.O. Yoo. - s , rys. 7, tab. 6, bibliogr. 12 poz. słowo kluczowe: badania pożarnicze

16 16 słowo kluczowe: rozkład termiczny słowo kluczowe: tworzywa sztuczne słowo kluczowe: materiały gumowe [Opisano wyniki badań nieizotermicznego rozkładu gumy styrenowo-butadienowej (SBR) prowadzonego metodą termograwimetryczną, w różnych szybkościach grzania od 10 o C/min. do 50 o C/min. w warunkach dynamicznych. Wielkości kinetyczne obliczano metodami analitycznymi z krzywych TGA. Otrzymane energie aktywacji rozkładu SBR zmieniały się w zależności od szybkości grzania. Zanalizowano różnice otrzymanych energii aktywacji z danymi literaturowymi.] 33. Journal of Fire Sciences. - Lancaster : Technomic Publishing Co., Inc., Vol. 17 Nr 5. - Flame retardancy behavior of zinc borate. Właściwości ognioochronne boranu zynku. / Y. Yang, X. Shi, R. Zhao. - s , rys. 3, tab. 1, bibliogr. 4 poz. słowo kluczowe: badania pożarnicze słowo kluczowe: środki ognioochronne słowo kluczowe: odporność ogniowa [Podano wyniki badań skuteczności ognioochronnej boranu cynku na własności palne polichlorku winylu. W przeprowadzonych eksperymentach wykorzystano analizę spektralną w podczerwieni oraz metody analityczne. Jako impregnaty zastosowano różne typy boranów cynku oraz ich mieszaniny. Wyniki badań mechanizmu oddziaływania boranu cynku na PCW wskazują, że w płomieniu tworzy się chlorek boru BCl3, który oddziałuje inhibicyjnie na spalanie PCW. Opisano szczegółowo warunki przeprowadzenia eksperymentów oraz mechanizm uodporniania przeciwogniowego PCW.] 34. Fire. The Voice of Firefighting and Fire Prevention Since : DMG Business Media Ltd, Vol. 92 Nr 1135, January. - Evaluation process to protect the firefighter. Proces oszacowania zabezpieczenia dla strażaka. / G. O'Neill. - s. 28 słowo kluczowe: odzież ochronna słowo kluczowe: ochrony osobiste słowo kluczowe: badania pożarnicze [Straż pożarna hrabstwa Lancashire i służby ratownicze przeprowadziły szczegółowe badania i testy dotyczące ubrań i sprzętu ochronnego. Przedstawiono przebieg testu przeprowadzonego zgodnie z normami EN.] B H P 35. NFPA Journal. - : National Fire Protection Association, Vol. 93 (Rok '99) : NFPA Journal. - 6/99. - Firefighter injuries. Zranienia strażaków. / M.J. Jr Karter, Blanc P.R. Le. - s , fot., rys., tab. słowo kluczowe: wypadki strażaków słowo kluczowe: BHP [W USA w roku 1998 prawie 90 tys. strażaków zostało ciężko rannych podczas wykonywania swoich obowiązków. Większość z nich prawdopodobnie nigdy nie wróci do pracy. W artykule podano procentowo rodzaje wypadków oraz ich przyczyny.]

17 Przegląd Pożarniczy. - Warszawa : Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Nr 11/99. - Odpowiedzialność i obowiązki w zakresie BHP. Cz.2. / I. Domurat. - s słowo kluczowe: BHP słowo kluczowe: przepisy [Omówiono podstawowe prawa i obowiązki pracownika oraz osoby kierującej pracownikami, do których wykonywania obowiązany jest także każdy strażak PSP.] 37. ATEST-Ochrona Pracy. - : Wydawnictwo Książek i Czasopism Technicznych SIGMA NOT sp. z o.o., Nr 12/99. - Nowe przepisy bhp i prawa pracy. - s. 47 słowo kluczowe: BHP słowo kluczowe: przepisy [Przegląd przepisów prawnych zamieszczonych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim w 1999 r. oraz krótkie omówienie przydatnych przepisów.] 38. ATEST-Ochrona Pracy. - : Wydawnictwo Książek i Czasopism Technicznych SIGMA NOT sp. z o.o., Nr 12/99. - Ubrania gazoszczelne. / A. Stukowski. - s , il. słowo kluczowe: BHP słowo kluczowe: ubranie gazoszczelne słowo kluczowe: odzież ochronna [W artykule przedstawiono różne rodzaje ubrań gazoszczelnych, ich zalety i wady. Podano parametry ubrań w zakresie limitu czasu przebywania w nim ratownika w różnych warunkach pracy; omówiono zasady dekontaminacji i konserwacji ubrań.] Magazin der Feuerwehr. - Erlensee : EFB-Verlagsgesellschaft mbh, Nr 1/ Modulare Feuerwehrschultzkleidung. Nowa generacja ubrań ochronnych straży pożarnej. - s , fot.3 słowo kluczowe: odzież ochronna słowo kluczowe: odporność ogniowa [Przedstawiono drugą generację ubrań ochronnych THERMO-MAN firmy DuPont. Przy pomocy specjalnej aparatury przeprowadzono testy odporności ogniowej (temperatura o C). Omówiono wyniki testów i przebieg badań.] 40. Przegląd Pożarniczy. - Warszawa : Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Nr 12/99. - Odpowiedzialność i obowiązki w zakresie BHP (cz.iii) / I. Domurat. - s słowo kluczowe: BHP [Omówiono przepisy Kodeksu pracy z zakresu BHP a dotyczące odpowiedzialności i obowiązków przełożonego.]

18 18 Budownictwo 41. Inteligentny budynek - integracja systemów. - Wrocław : Inteligentny Budynek - Integracja Systemów sp. z o.o., Nr 5/99. - Ufać ale... sprawdzać. Porozumienia o współpracy, zawarte przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego (2). - s słowo kluczowe: działania kontrolno-rozpoznawcze słowo kluczowe: budownictwo [Główny Urząd Nadzoru Budowlanego podsumował niedawno efekty swojej czteroletniej współpracy z różnymi instytucjami zainteresowanymi prawidłowym prowadzeniem inwestycji budowlanych. W artykule przedstawiono dotychczasowe efekty zawartych porozumień (m.in. z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej i Szefem Obrony Cywilnej)] 42. Safety Management. - : British Safety Council, December Bringing the house down. Zmniejszyć ryzyko zagrożenia podczas wyburzania obiektów. / R. Williams. - s , fot. słowo kluczowe: obiekty przemysłowe słowo kluczowe: ocena ryzyka słowo kluczowe: budownictwo [Przedstawiono zasady ostrożności i działania zmniejszające niebezpieczeństwo przy pracy związanej z wyburzaniem obiektów przemysłowych.] 43. Fire Engineering. - : PennWell Publishing Co., Vol.152 Nr Dangerous roof styles: the extended cornice. Niebezpieczne dachy: rozbudowane gzymsy. / A. Avillo. - s. 14, 16, 18, 20, fot. 12, bibliogr. 2 poz. słowo kluczowe: dachy słowo kluczowe: budynki słowo kluczowe: konstrukcje budowlane [Analiza dachów budynków o rozbudowanych gzymsach i oknach bez parapetów. Obiekty takie są niebezpieczne podczas akcji ratowniczo-gaśniczych. Opisano sposoby zapobiegania takiemu niebezpieczeństwu.] 44. Izolacje. - Warszawa : INSTALGRAF s.c., /99. - Oddzielenia podlegające wymogowi izolacyjności ogniowej. / R. Adamski. - s , 48-49, tab. 7 słowo kluczowe: elementy budowlane słowo kluczowe: oddzielenia przeciwpożarowe słowo kluczowe: izolacja [Opisano elementy budowli pełniące funkcje oddzieleń pożarowych, od których wymagane jest spełnienie kryterium izolacyjności ogniowej: ściany nośne i nienośne ciężkie, stropy, ściany działowe i osłonowe lekkie, stropy lekkie, kanały instalacyjne i kablowe, przepusty instalacyjne przez ściany i stropy.]

19 Izolacje. - Warszawa : INSTALGRAF s.c., /99. - Oddzielenia mogące spełniać wymóg izolacyjności ogniowej. / R. Adamski. - s , tab. 13 słowo kluczowe: oddzielenia przeciwpożarowe słowo kluczowe: izolacja [Do elementów budowli pełniących funkcje oddzieleń pożarowych, od których może być wymagane spełnienie kryterium izolacyjności ogniowej można zaliczyć przekrycia dachowe, stropodachy i dachy, sufity podwieszone stanowiące samodzielne przegrody ogniowe, zamknięcia otworów takie jak drzwi, bramy, klapy itp. Omówiono powyższe elementy budowli.] 46. Izolacje. - Warszawa : INSTALGRAF s.c., /99. - Pianka polietylenowa. Wyrób o szerokim zastosowaniu. / J. Kalinowski. - s. 42, 44-45, rys., fot., bibliogr. 7 poz. słowo kluczowe: tworzywa sztuczne słowo kluczowe: izolacja [Przedstawiono cechy pianki polietylenowej, jako uzupełnienia styropianu - materiału izolacyjnego. Podano charakterystykę produkcji pianki oraz jej zastosowanie.] 47. Izolacje. - Warszawa : INSTALGRAF s.c., /99. - Izolacje z tworzyw sztucznych. - s słowo kluczowe: tworzywa sztuczne słowo kluczowe: izolacja słowo kluczowe: budownictwo [Udział tworzyw sztucznych w poszczególnych sektorach i działach gospodarki jest coraz większy, ważną rolę w budownictwie odgrywają materiały izolacyjne na bazie tworzyw sztucznych. Podano rodzaje izolacji budowlanych ze względu na ich przeznaczenie - omówiono poszczególne rodzaje izolacji.] 48. Inżynieria i budownictwo. - Warszawa : Fundacja PZITB "Inżynieria i Budownictwo", Nr 12/99. - Aprobaty techniczne Instytutu Techniki Budowlanej. - s , tab. słowo kluczowe: budownictwo słowo kluczowe: atestacja [W tabeli podano nr aprobaty technicznej, nazwę wyrobu, dane wnioskodawcy oraz termin ważności.] Historia 49. Przegląd Pożarniczy. - Warszawa : Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Nr 11/99. - Jak dawniej gaszono pożary. Cz.2. / W. Jabłonowski. - s. 55, 57, rys. słowo kluczowe: historia

20 20 [Omówiono zasady i sposoby prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych w Starożytności.] 50. Przegląd Pożarniczy. - Warszawa : Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Nr 12/99. - Jak dawniej gaszono pożary. Cz.3. / W. Jabłonowski. - s. 51, 53 słowo kluczowe: historia [Opisano sposoby i zasady gaszenia pożarów w Średniowieczu oraz sprzęt używany w tej epoce, a także problemy z zaopatrzeniem w wodę.] I n n e 51. Przegląd Pożarniczy. - Warszawa : Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Nr 11/99. - Zasady współpracy z mediami. Cz.1. / W. Maziarz. - s. 40, 42 słowo kluczowe: media słowo kluczowe: PSP [Pierwsza część artykułu omawia podstawowe cele działalności prasowo-informacyjnej prowadzonej przez PSP. Omówiono zasady udzielania wywiadów mediom zwłaszcza w trakcie akcji ratowniczo-gaśniczej.] 52. Zeszyty naukowe SGSP. - Warszawa : Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Nr 23/99. - Przekształcenie Laplace'a i równania różnicowe zmiennej ciągłej. / W. Leksiński. - s , streszcz. w jęz. ang. słowo kluczowe: badania [Praca dotyczy równań różnicowych zmiennej ciągłej. Omówiono pewne właściwości przekształcenia Laplace'a oraz dwie metody rozwiązywania równań różnicowych zmiennej ciągłej: tzw. Metoda "krok po kroku" oraz metoda operatorowa.] Katastrofy i klęski żywiołowe. Zagrożenia nadzwyczajne. 53. Fire International. - : DMG BUSINESS MEDIA LTD, Nr Earthquake in Turkey. Trzęsienie ziemi w Turcji. / E. Hough. - s.8-10, fot. słowo kluczowe: trzęsienie ziemi słowo kluczowe: klęski żywiołowe słowo kluczowe: służby ratownicze słowo kluczowe: współpraca międzynarodowa [Przedstawiono działania ratownicze podczas pomocy międzynarodowej służb ratowniczych w Turcji, którą nawiedziło trzęsienie ziemi w sierpniu 1999r.]

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA. DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ i BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA. DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ i BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ i BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ PRZEGLĄD DOKUMENTACYJNY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NR 3/2000 ISSN

Bardziej szczegółowo

NR 3/2005 PRZEGLĄD DOKUMENTACYJNY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ

NR 3/2005 PRZEGLĄD DOKUMENTACYJNY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ PRZEGLĄD DOKUMENTACYJNY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NR 3/2005 ISSN 1233-5541 WARSZAWA 2005 Spis treści 2 Od Redakcji...4

Bardziej szczegółowo

NR 3/2004 PRZEGLĄD DOKUMENTACYJNY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ

NR 3/2004 PRZEGLĄD DOKUMENTACYJNY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ PRZEGLĄD DOKUMENTACYJNY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NR 3/2004 ISSN 1233-5541 WARSZAWA 2004 Spis treści 2 Od Redakcji...4

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA. DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ i BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA. DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ i BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ i BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ PRZEGLĄD DOKUMENTACYJNY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NR 3/2002 ISSN

Bardziej szczegółowo

Stałe urządzenia gaśnicze. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów. budowlanych. Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów

Stałe urządzenia gaśnicze. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów. budowlanych. Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ na bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych Stałe urządzenia gaśnicze Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ na bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych Stałe

Bardziej szczegółowo

Zagrożenie zwyczajne. To sytuacja fizyczna w przyrodzie lub środowisku technicznym o potencjalnych właściwościach do spowodowania strat.

Zagrożenie zwyczajne. To sytuacja fizyczna w przyrodzie lub środowisku technicznym o potencjalnych właściwościach do spowodowania strat. 1. Zagadnienia wstępne. 2. Zagrożenia, warunki powstawania zagrożeń, rodzaje, typy i identyfikacja zagrożeń. 3. Stan prawny w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom w przemyśle, ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Wiedza Techniczna SPIS TREŚCI: 1 Zmniejszanie emisji CO2 - źródłem oszczędności dla firm sektora MŚP - Finał europejskiego projektu PeSCoS

Wiedza Techniczna SPIS TREŚCI: 1 Zmniejszanie emisji CO2 - źródłem oszczędności dla firm sektora MŚP - Finał europejskiego projektu PeSCoS Wiedza Techniczna SPIS TREŚCI: 1 Zmniejszanie emisji CO2 - źródłem oszczędności dla firm sektora MŚP - Finał europejskiego projektu PeSCoS str. 4 Maciej Jaskulski, Agnieszka Stołecka, Grzegorz Kierner,

Bardziej szczegółowo

KIEDY TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE GAZU PŁYNNEGO, PALIW LOTNICZYCH, MATERIAŁÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH STAJE SIĘ BEZPIECZNE? ADR 2011 W PRAKTYCE

KIEDY TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE GAZU PŁYNNEGO, PALIW LOTNICZYCH, MATERIAŁÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH STAJE SIĘ BEZPIECZNE? ADR 2011 W PRAKTYCE Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie Departament Transportu i Komunikacji Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu KIEDY

Bardziej szczegółowo

POMOCNICZE MATERIAŁY SZKOLENIOWE DO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM

POMOCNICZE MATERIAŁY SZKOLENIOWE DO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM SPIS TREŚCI POMOCNICZE MATERIAŁY SZKOLENIOWE DO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM I. Organizacja ochrony przeciwpożarowej. 3 1. System organizacyjny ochrony przeciwpożarowej. 3 2.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Zał. nr 4 do umowy KF 213-2/12 Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Sądu Rejonowego w Puławach ul. Lubelska 7 Opracował: Marian Krysa Specjalista ds. bhp

Bardziej szczegółowo

Status dokumentu Nr. dok. Nazwisko i imię Podpis

Status dokumentu Nr. dok. Nazwisko i imię Podpis Strona 1/42 Status dokumentu Nr. dok. Nazwisko i imię Podpis Nadzorowany Opracował: Aktualizował: Przeglądu dokonał: Zatwierdził: Specjalista Stanowisko Specjalista St Inspektor Stanowisko Dyrektor Naczelny

Bardziej szczegółowo

(amoniak, chlor, dwutlenek siarki). Sposoby (systemy) przeciwdziałania

(amoniak, chlor, dwutlenek siarki). Sposoby (systemy) przeciwdziałania JEDNOSTKA RATOWNICTWA CHEMICZNEGO Sp. z o.o. 33-101 TARNÓW, UL. KWIATKOWSKIEGO 8 Telefony: +48 14 637 39 74; fax +48 14 628 34 57; e-mail: r.skorupa@jrch.pl Charakterystyka specyficznych zagrożeń z udziałem

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania z materiałami archiwalnymi. Ochrona zasobu archiwalnego

Zasady postępowania z materiałami archiwalnymi. Ochrona zasobu archiwalnego Zasady postępowania z materiałami archiwalnymi. Ochrona zasobu archiwalnego 1 Zasady.indd 1 2011-02-14 10:10:39 ZASADY POSTĘPOWANIA Z MATERIAŁAMI ARCHIWALNYMI. OCHRONA ZASOBU ARCHIWALNEGO 2 Zasady.indd

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA: Bezpieczeństwa pożarowego dla pawilonu pediatrycznego A-3

INSTRUKCJA: Bezpieczeństwa pożarowego dla pawilonu pediatrycznego A-3 Strona 1/51 Egzemplarz nadzorowany przez... /imię i nazwisko osoby nadzorującej dokument w komórce/ Opracował: Aktualizował: Przeglądu dokonał: Specjalista Specjalista St. Inspektor ds. AdministracyjnoTechnicznych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa Zatwierdził: Opracował zespół pod kierownictwem: Warszawa, grudzień 2013 SPIS

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWY INSTYTUT CHEMII I RADIOMETRII

WOJSKOWY INSTYTUT CHEMII I RADIOMETRII Ośrodek Naukowej Informacji Wojskowej ISSN 1505-828X BIULETYN 1(41) 2011 WARSZAWA 2011 KOMITET REDAKCYJNY PRZEWODNICZĄCY: ZASTĘPCA: CZŁONKOWIE: dr inż. Roman JÓŹWIK płk dr inż. Grzegorz NYSZKO mgr Grażyna

Bardziej szczegółowo

dla w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 28.

dla w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 28. Z AT W I E R D Z AM INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla BUDYNKU COLLEGIUM MAXIMUM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 28. Opracował: Mł. bryg. poż. w st. spocz. Janusz Łączkowski

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PIANOTWÓRCZYCH ŚRODKÓW GAŚNICZYCH I NEUTRALIZATORÓW NA ŚRODOWISKO NATURALNE, SZCZEGÓLNIE NA ORGANIZMY WODNE

WPŁYW PIANOTWÓRCZYCH ŚRODKÓW GAŚNICZYCH I NEUTRALIZATORÓW NA ŚRODOWISKO NATURALNE, SZCZEGÓLNIE NA ORGANIZMY WODNE st. kpt. mgr inż. Daniel MAŁOZIĘĆ Zespół Laboratoriów Badań Chemicznych i Pożarowych CNBOP kpt. mgr inż. Ariadna KONIUCH Biuro Rozpoznawania Zagrożeń Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej WPŁYW PIANOTWÓRCZYCH

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 104-0633 ul. Kontenerowa 6 SIERPIEŃ 2014 Imię i nazwisko Podpis Opracował:

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W PRACY PRZY STOSOWANIU

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W PRACY PRZY STOSOWANIU BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA PRZY STOSOWANIU SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W PRACY Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy 28 kwietnia 2014 r. Copyright International Labour Organization 2013

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM: Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego ul. Licealna 9 65-417 Zielona Góra

ZATWIERDZAM: Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego ul. Licealna 9 65-417 Zielona Góra ZATWIERDZAM: Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego ul. Licealna 9 65-417 Zielona Góra INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska i Wydział Nauk Biologicznych(A-8) Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla obiektów: KARPOL Spółka z o.o. mieszczących się: w Pile, przy Al. Wojska Polskiego 66 Opracował: Zatwierdził: Piła, czerwiec 2013 r. SPIS TREŚCI: I. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Doktoranckie Seminarium Rozliczeniowe Wydziału Mechaniczno-Energetycznego, 3-5 Lutego 2014, Szklarska Poręba-Wrocław

Doktoranckie Seminarium Rozliczeniowe Wydziału Mechaniczno-Energetycznego, 3-5 Lutego 2014, Szklarska Poręba-Wrocław Kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Mechaniczno Energetycznym PWr dr hab. inż. Henryk Kudela Streszczenia przygotował do druku mgr inż. Andrzej Kosior 2 Spis treści Zakład Chłodnictwa i Pomp Ciepła...

Bardziej szczegółowo

Granty w Wodociągach Krakowskich - str. 4 Wdrażanie systemu prewencyjnego zarządzania ryzykiem w Wodociągach Krakowskich - str. 9

Granty w Wodociągach Krakowskich - str. 4 Wdrażanie systemu prewencyjnego zarządzania ryzykiem w Wodociągach Krakowskich - str. 9 Nr 72, marzec 2015 ISSN - 1505-2478 C Z A S O P I S M O M I E J S K I E G O P R Z E D S I Ę B I O R S T W A W O D O C I Ą G Ó W I K A N A L I Z A C J I S A W K R A K O W I E Granty w Wodociągach Krakowskich

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO KRAKÓW, UL. INGARDENA 3. Opracował: Józef Rachtan. Kraków, wrzesień 2010r. (aktualizacja)

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO KRAKÓW, UL. INGARDENA 3. Opracował: Józef Rachtan. Kraków, wrzesień 2010r. (aktualizacja) U N I W E R S Y T E T W Y D Z I A Ł J A G I E L L O Ń S K I C H E M I I KRAKÓW, UL. INGARDENA 3 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Opracował: Józef Rachtan Kraków, wrzesień 2010r. (aktualizacja) Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO TEORIA I PRAKTYKA

BEZPIECZEŃSTWO TEORIA I PRAKTYKA BEZPIECZEŃSTWO TEORIA I PRAKTYKA SECURITY THEORY AND PRACTICE number 4 (XIII) Krakow 2013 Kwartalnik Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego BEZPIECZEŃSTWO TEORIA I PRAKTYKA numer 4 (XIII)

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI GAZOWYCH

Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI GAZOWYCH BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI GAZOWYCH 1 Zawartość Wstęp... 5 1. Gazy stosowane w przemyśle... 7 1.1. Właściwości palne i wybuchowe gazów... 7 1.2. Gazy Przemysłowe... 8 1.3.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2012 r. MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Biuro Administracyjno-Finansowe

Warszawa, dnia 9 października 2012 r. MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Biuro Administracyjno-Finansowe MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Biuro Administracyjno-Finansowe Warszawa, dnia 9 października 2012 r. Znak pisma BAF-VI-2374-1-42/12 WYKONAWCY ubiegający się o zamówienie publiczne prowadzone w trybie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU BIUROWEGO ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 105-0302 ul. Rotterdamska 11 LIPIEC 2015 Imię i nazwisko Podpis Opracował: Specjalista ds. ochrony

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ GIMNAZJALNO - LICEALNYCH ul. Wyspiańskiego 27 60-751 Poznań

ZESPÓŁ SZKÓŁ GIMNAZJALNO - LICEALNYCH ul. Wyspiańskiego 27 60-751 Poznań INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ GIMNAZJALNO - LICEALNYCH ul. Wyspiańskiego 27 60-751 Poznań Opracowanie : Poznań, listopad 2009 1 Spis treści 1. PODSTAWY OPRACOWANIA...4 2. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo