SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA. DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ i BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA. DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ i BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ"

Transkrypt

1 SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ i BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ PRZEGLĄD DOKUMENTACYJNY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NR 1/2000 ISSN WARSZAWA 2000

2 2 Opracowanie dokumentacyjne (Cz.1 i 2.): z języka polskiego: st. kpt. mgr Magdalena Pieńkowska z języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego: mgr inż. Joanna N. Szczepańska Opracowanie Cz. 3: mgr inż. Joanna N. Szczepańska Wprowadzanie do bazy danych oraz indeksowanie wszystkich rekordów: st. kpt. mgr Magdalena Pieńkowska Operacje w formularzach bazy danych oraz formularzach wydruku: mł. kpt. mgr inż. Przemysław Wysoczyński Przygotowanie wydania: st. kpt. mgr Magdalena Pieńkowska Wydanie publikacji dofinansowane przez Komitet Badań Naukowych Copyright by SGSP Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej pracy nie może być powielona i rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny) włącznie z fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy lub przy użyciu innych systemów, bez pisemnej zgody wydawcy. Wydawca: Szkoła Główna Służby Pożarniczej ul. Słowackiego 52/54, Warszawa tel lub , fax

3 3 Od Redakcji, Drodzy Czytelnicy - numer 1/2000 Przeglądu Dokumentacyjnego Ochrony Przeciwpożarowej zestawiony został w trzech częściach: - Cz. 1 - ARTYKUŁY - zestawienie bibliograficzne artykułów z czasopism polskich i zagranicznych oraz indeksy: tematyczny (słów kluczowych) oraz autorski. - Cz WYDAWNICTWA ZWARTE - zestawienie bibliograficzne książek, podręczników, skryptów, przewodników i in. oraz indeksy: tematyczny i autorski. - Cz INFORMACJE z WWW wykaz adresów internetowych stron WWW. Materiały zagraniczne (książki, artykuły z czasopism oraz inne opracowania w językach obcych) dostępne są w Bibliotece Głównej w języku oryginału. Istnieje możliwość zamówienia za odpłatnością tłumaczeń materiałów obcojęzycznych ceny do uzgodnienia. Elementy opisu bibliograficznego artykułu z czasopisma: Tytuł czasopisma.- miejsce wydania: wydawnictwo, rok.- numer.- Tytuł artykułu w języku oryginału. Tłumaczenie tytułu artykułu/ Autor lub autorzy.- strony, na których zamieszczono artykuł, materiały ilustracyjne, bibliografia słowa kluczowe: [Analiza dokumentacyjna] Elementy opisu bibliograficznego wydawnictwa zwartego: Tytuł oryginału wydawnictwa zwartego. Tłumaczenie tytułu oryginału / Autor (lub autorzy).- miejsce wydania: wydawnictwo, rok wydania.- liczba stron, materiały ilustracyjne słowa kluczowe: [Analiza dokumentacyjna] Sygnatura wydawnictwa zwartego Informacja dla zainteresowanych odbitkami kserograficznymi: Przyjmujemy wyłącznie zamówienia na odbitki z artykułów z czasopism polskich i obcojęzycznych oraz z fragmentów (rozdziałów) pozycji książkowych polskich i obcojęzycznych.

4 4 Nie wykonujemy odbitek z Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Monitora Polskiego. Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz norm i patentów. Przy zamówieniu na odbitki ksero należy podać: 1. W przypadku artykułów z czasopisma autora i tytuł artykułu w języku oryginału, tytuł czasopisma, rok, numer, strony, na których artykuł jest zamieszczony. 2. W przypadku pozycji książkowej lub innego wydawnictwa zwartego autora i tytuł publikacji oraz sygnaturę (np. I-..., W-..., P-...). Dla ułatwienia wyszukania dokumentu prosimy podawać numer Przeglądu oraz numer pozycji bibliograficznej. Cena 1 egz. odbitki ksero wynosi 0,20 zł. Wszystkie materiały dostępne są w Bibliotece Głównej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Biblioteka Główna jest czynna: od poniedziałku do piątku w godz soboty w godz Telefon: lub w. 267, 264, Z A M Ó W I E N I E Zamawiamy Przegląd Dokumentacyjny Ochrony Przeciwpożarowej szt.... Kwotę... + koszty przesyłki wpłacimy przelewem na konto SGSP: Adresat:... imię i nazwisko zamawiającego lub nazwa instytucji oraz dokładny adres BGŻ S.A. III O/Warszawa w ciągu 7 dni po otrzymaniu rachunku uproszczonego. Proszę o przesyłanie czasopisma na dyskietce...szt. Proszę o przesyłanie czasopisma w formie zeszytu...szt. Proszę o dostęp do bazy danych Przegląd Dokumentacyjny Ochrony Przeciwpożarowej przez INTERNET

5 (Główny Księgowy) (Dyrektor) Spis treści SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ...1 BIBLIOTEKA GŁÓWNA... 1 NR 1/ Od Redakcji,... 3 CZĘŚĆ A R T Y K U Ł Y...6 Badania pożarnicze... 6 B H P Budownictwo Historia I n n e Katastrofy i klęski żywiołowe. Zagrożenia nadzwyczajne Normalizacja / Certyfikacja...22 Obrona cywilna...23 Ochrona środowiska...24 Organizacja straży pożarnych Prognozowanie zagrożeń / Rozpoznawanie zagrożeń / Ocena ryzyka Propaganda Przyczyny pożarów lub (i) wybuchów / Dochodzenie popożarowe lub (i) powybuchowe...30 Ratownictwo S t r a t y Szkolenie Środki gaśnicze i neutralizujące Technika pożarnicza Współpraca międzynarodowa Zagadnienia operacyjne Zagadnienia prawne Zapobieganie pożarom lub (i) wybuchom Indeks tematyczny (słów kluczowych)...54 Indeks autorski...58 CZĘŚĆ WYDAWNICTWA ZWARTE...60 B H P Budownictwo Informatyka...61 I n n e Materiały niebezpieczne... 74

6 6 Ochrona środowiska...74 Prognozowanie zagrożeń / Rozpoznawanie zagrożeń / Ocena ryzyka Psychologia / Socjologia Ratownictwo Szkolenie Technika pożarnicza Współpraca międzynarodowa Zagadnienia operacyjne Zagadnienia prawne Zapobieganie pożarom lub (i) wybuchom Indeks tematyczny (słów kluczowych)...87 Indeks autorski...89 Pracownik SGSP Część INFORMACJE z CZĘŚĆ 1 A R T Y K U Ł Y Badania pożarnicze 1. Fire Safety Journal. - Edynburg : Elsevier Science Ltd., Vol. 33 Nr 3. - A numerical study of atrium fires using deterministic models. Wykorzystanie modeli deterministycznych do badania pożarów atrium. / J.S. Rho, H.S. Ryou. - s , rys., wykr., bibliogr. 16 poz. słowo kluczowe: modelowanie słowo kluczowe: badania pożarnicze słowo kluczowe: rozkład termiczny słowo kluczowe: budowle atrialne słowo kluczowe: dymy [Dla trzech typów atrium opracowano dwa typy modeli deterministycznych: model warstwowy i model przestrzenny. Opisano ruch (przepływ) dymu i rozkład termiczny w przestrzeniach atrium wykorzystując równanie Naviera -Stokesa.] 2. Fire Safety Journal. - Edynburg : Elsevier Science Ltd., Vol. 33 Nr 3. - Simulation of water mist suppresion of small scale methanol liquid pool fires. Symulacja pól pożarowych w małej skali pożaru metanolu przy pomocy wody rozpylonej (mgły wodnej). / K. Prasad, Ch. Li, K. Kailasanth. - s , rys., bibliogr. 35 poz. słowo kluczowe: ciecze palne słowo kluczowe: badania pożarnicze słowo kluczowe: spalanie [Opis numerycznego modelowania pól pożarowych ciekłego metanolu. W badaniach wykorzystano wodę rozpyloną (mgłę wodną) do pomiaru nadciśnienia tworzącego się w czasie pożaru alkoholu metylowego. Wykorzystany model matematyczny przedstawiony

7 7 w artykule jest pierwszym modelem opisującym parowanie i spalanie się metanolu. Symulacja obejmuje interakcje wody rozpylonej z palącym się alkoholem metylowym nad jego powierzchnią. Opracowana zależność "czas-ciepło wydzielone" (absorbowane) wskazuje miejsce parujących kropel i ilość zaabsorbowanej energii.] 3. Fire Safety Journal. - Edynburg : Elsevier Science Ltd., Vol. 33 Nr 3. - Quantifying fire model evaluation using functional analysis. Wykorzystanie analizy funkcjonalnej do ilościowej oceny modeli pożaru. / R.D. Peacock, P.A. Reneke, W.D. Davis, W.W. Jones. - s , rys., tab., wykr., bibliogr. 26 poz. słowo kluczowe: modelowanie słowo kluczowe: badania pożarnicze [Zanalizowano teoretyczne modele pożarów, porównując je z wielkościami eksperymentalnymi wyznaczonymi w rzeczywistej skali pożarów. W oparciu o dane z obszernego przeglądu literaturowego dotyczącego modelowania pożarów, opisano podstawy teoretyczne analizy funkcjonalnej, przykłady zastosowań analizy do opisu wzrostu temperatury pożaru przy wykorzystaniu trzech typów modeli.] 4. Fire and Materials. - : John Wiley & Sons Ltd., Vol. 23 Nr 3. - Effect of contamination of cotton fabric with linseed oil on the activation enrgies of pyrolysis and oxidation of the fabric. Wpływ zanieczyszczeń olejowych włókien bawełnianych na energię aktywacji pirolizy i utlenienie włókien. / M.A. Khattab, A.A. El-Ashael, S.H. Kandid. - s , rys., tab., bibliogr. 23 poz. słowo kluczowe: materiały włókiennicze słowo kluczowe: palność słowo kluczowe: badania pożarnicze [Zbadano zdolność do samozapłonu włókien bawełnianych zanieczyszczonych olejem i bez zanieczyszczeń, wykorzystując termiczną analizę różnicową i analizę gazową. Obliczono energię aktywacji reakcji pirolizy zgodnie z opracowanym modelem kinetycznym.] 5. Fire and Materials. - : John Wiley & Sons Ltd., Vol. 23 Nr 3. - Thermal studies on paper treated with flame-retardant. Termiczne badania papieru impregnowanego przeciwogniowo. / M.M. Nassar, O.A. Fadali, M.A. Khattab, E.A. Ashour. - s , rys., tab., bibliogr. 15 poz. słowo kluczowe: odporność ogniowa słowo kluczowe: palność słowo kluczowe: materiały drewnopochodne słowo kluczowe: środki ognioochronne słowo kluczowe: impregnacja [W artykule podano wyniki badań zapalności papieru i termicznej analizy różnicowej papieru zabezpieczonego przeciwogniowo krzemianem sodu i boranem sodu (5% i 10% roztwory wodne). Badania wykazały dobrą skuteczność obu zastosowanych impregnatów. Mechanizm działania obu soli: zmniejszenie szybkości i ilości tworzącej się pirolitycznej fazy lotnej, zwiększenie ilości tworzącego się węgla.] 6. Fire and Materials. - : John Wiley & Sons Ltd., Vol. 23 Nr 3. - Flame retardant cotton. Środek ognioochronny dla bawełny. / A. Hebeish, A. Waly, A.M.

8 8 Abou-Okeil. - s , tab., bibliogr. 22 poz. słowo kluczowe: materiały włókiennicze słowo kluczowe: palność słowo kluczowe: środki ognioochronne słowo kluczowe: odporność ogniowa [Omówiono własności fizyczno-chemiczne nowego, rozpuszczalnego w wodzie związku organicznego zawierającego fosfor (HHMAPT), specjalnie opracowanego w celu zmniejszenia palności bawełny. Szczegółowy opis mechanizmu działania HHMAPT, sposobu oddziaływania na włókno bawełny, metody badań i skuteczności tego środka.] 7. Fire and Materials. - : John Wiley & Sons Ltd., Vol. 23 Nr 3. - The effects of brominated flame retardants on the elements of fire hazard: A reexamination of earlier results. Wpływ bromowych środków ognioochronnych na zagrożenie pożarowe: sprawdzenie wcześniejszych badań] / F.B. Clarke. - s , tab., zał., bibliogr. 6 poz. słowo kluczowe: środki ognioochronne słowo kluczowe: badania słowo kluczowe: odporność ogniowa [Chlorowcopochodne środki ognioochronne zmniejszają podatność na zapalenie i szybkość rozprzestrzeniania się płomienia, ale zwiększają gęstość dymu i toksyczność powstałych z rozkładu fazy lotnej. Omówiono badania przeprowadzone w Krajowym Instytucie Standardów i Technologii (NIST) na dwóch produktach: jeden z bromowym środkiem ognioochronnym, a drugi niezabezpieczony przeciwogniowo. Badania wykazały, że środki ognioochronne zawierające brom (BFRs) nie zwiększają zagrożenia toksycznego w środowisku pożarowym.] 8. Fire and Materials. - : John Wiley & Sons Ltd., Vol. 23 Nr 3. - Measurements of the effects of smoke on active circuits. Badania wpływu dymu na elektryczne obwody czynne. / T.J. Tanaka. - s , rys., tab., bibliogr. 13 poz. słowo kluczowe: instalacja elektryczna słowo kluczowe: urządzenia elektryczne słowo kluczowe: badania słowo kluczowe: urządzenia pomiarowe słowo kluczowe: dymy [Dym jest najczęstszą przyczyną strat pożarowych urządzeń i instalacji elektrycznych. Stąd też aktualnie w instalacjach elektrycznych elektrowni jądrowych stosuje się nowe dymoszczelne wyposażenie. Omówiono badania trzech możliwych uszkodzeń urządzeń cyfrowej techniki pomiarowej:1)-obwodów, 2)-korozyjności, 3)-wzbudzenia zakłóceń pojemności. Szczegółowo przedstawiono sposoby przeprowadzenia testów oddziaływania korozyjnego dymu na cyfrowe urządzenia pomiarowe wg. czterech standardów międzynarodowych.] 9. Fizika Gorenija i Vzryva. - Novosibirsk : Rosijskaja Akademija Nauk, Nr 4/99. - Ognennyj šar pri gorenii vybrosov uglevodorodnogo topliva. II - Teplovoe izluczenie. Tworzenie się kuli ognistej podczas spalania się paliw węglowodorowych.

9 9 Cz.II. Promieniowanie cieplne. / G.M. Makhviladze, S.E. Jakush, J. Roberts. - s , rys., tab., bibliogr. 30 poz. słowo kluczowe: modelowanie słowo kluczowe: gazy słowo kluczowe: zjawisko fireball słowo kluczowe: badania pożarnicze słowo kluczowe: spalanie [Przedstawiono model przenoszenia ciepła podczas zjawiska "fireball", powstałego w wyniku zapalenia chmury par węglowodorów w pobliżu powierzchni ziemi. Opisano sposób obliczenia powierzchni promieniowania w "kuli ognistej" dla poszczególnych gazów spalinowych, przy założeniu, że spaliło się od 1 do 10 3 kg paliwa.] 10. Fire Technology. - : National Fire Protection Association, Vol.35 Nr 3 : Fire Technology. - The effect of flame retardant smoke suppressants on the char morphology of plasticized PVC. Wpływ supresantów zmniejszających gęstość dymu na morfologię węgla powstałego w wyniku rozkładu elastycznego PCW. / S.K. Sharma, T.P. Sharma. - s , fot., rys., tab., bibliogr. 14 poz. słowo kluczowe: palność słowo kluczowe: tworzywa sztuczne słowo kluczowe: rozkład termiczny słowo kluczowe: spalanie [Tworzenie się węgla pirolitycznego, który chroni strukturalną jednolitość polimeru, jest jedną z najskuteczniejszych metod zmniejszania palności tworzyw. Zastosowanie supresantów dymu powoduje zmniejszenie gęstości dymu oraz szybkości jego tworzenia się podczas spalania PCW. Opisano korelację pomiędzy różnymi typami supresantów dymu (FRSS) a morfologią tworzącego się w wyniku rozkładu termicznego PCW węgla pirolitycznego.] 11. Fire Technology. - : National Fire Protection Association, Vol.35 Nr 3 : Fire Technology. - Modeling pore pressure, moisture and temperature in high-strength concrete columns exposed to fire. Modelowanie ciśnienia, wilgoci i temperatury w wysoko-wytrzymałych kolumnach betonowych eksponowanych na pożar. / G.N. Ahmed, J.P. Hurst. - s , rys., tab., bibliogr. 16 poz. słowo kluczowe: modelowanie słowo kluczowe: konstrukcje budowlane słowo kluczowe: badania [Przedstawiono model matematyczny zmian i rozkładu temperatury, wilgoci i ciśnienia podczas ogrzewania betonowych kolumn w warunkach cieplnych symulujących pożar. Ekspozycja cieplna była zgodna z dwoma standardami ASTM E119 i ASTM E1529. Szczegółowo omówiono otrzymane dane eksperymentalne i ich wykorzystanie w modelach.] 12. Fire Technology. - : National Fire Protection Association, Vol.35 Nr 3 : Fire Technology. - Heat transfer in thin fibrous materials under high heat flux. Transfer ciepła w cienkich materiałach włóknistych pod wpływem strumienia ciepła o dużej mocy. / D.A. Torvi, J.D. Dale. - s , rys., tab., zał., bibliogr. 24 poz. słowo kluczowe: modelowanie

10 10 słowo kluczowe: odporność termiczna słowo kluczowe: tworzywa sztuczne słowo kluczowe: badania słowo kluczowe: włókna [Omówiono model przenoszenia ciepła poprzez dwa ognioodporne włókna Nomex IIIA i Kevlar/PBI, pod wpływem strumienia ciepła o wysokiej mocy. Odporność termiczną (TPP) badano zgodnie z ASTM D4108, termiczną analizą różnicową (TGA) i przy pomocy kalorymetru scanningowego (DSG)] 13. Fire and Materials. - : John Wiley & Sons Ltd., Vol. 23 Nr 4. - An instrument for determining the total water content in air when extinquishing fires. Przyrząd określający ogólną zawartość wody w powietrzu podczas gaszenia pożarów. / P. Anderson, G. Holmstedt. - s , rys., bibliogr. 12 poz. słowo kluczowe: środki gaśnicze i neutralizujące słowo kluczowe: badania [Przedstawiono zasadę działania przyrządu pozwalającego określić zawartość wody w środkach gaśniczych w postaci kropelek wody lub pęcherzyków w powietrzu. Przyrząd posiada nagrzewacz i tzw. metr wilgotności Vaisala przeznaczonego do pomiaru wilgotności względnej w temperaturze ponad 180 o C. Omówiono wyniki badań pomiarów zawartości wody.] 14. Fire and Materials. - : John Wiley & Sons Ltd., Vol. 23 Nr 4. - Burning characteristics of selected substances: production of heat, smoke and chemical species. Charakterystyka spalania wybranych substancji: wytwarzanie ciepła, dymu i próbek chemicznych. / J. Hietaniemi, R. Kallonen, E. Mikkola. - s , rys., tab., bibliogr. 12 poz. słowo kluczowe: spalanie słowo kluczowe: substancje chemiczne słowo kluczowe: badania [Technika kalorymetru stożkowego pozwala na zbadanie przebiegu spalania substancji chemicznych od pestycydów aż po związki chemiczne wykorzystywane w przemyśle chemicznym. Aparat kontrolujący napływ powietrza z atmosfery pozwala określić czas zapalenia, szybkość wydzielania ciepła, przyrost lub spadek masy próbki oraz ilość wydzielanego dymu. Przedstawiono przebieg badań w kalorymetrze stożkowym.] 15. Fire Safety Journal. - Edynburg : Elsevier Science Ltd., Vol. 33 Nr 4. - Foams and gels as fire protection agents. Piany i żele jako czynniki stosowane w ochronie przeciwpożarowej. / A.M. Tafreshi, A. di Marza. - s , rys., bibliogr. 6 poz. słowo kluczowe: środki gaśnicze i neutralizujące słowo kluczowe: badania [Opisano wykorzystanie piany i specjalnych żeli jako bariery przeciwko promieniowaniu cieplnemu w środowisku pożarowym. Mechanizm działania obu środków podczas pożarów jest odmienny. Żele, których działania opierają się na odbieraniu ciepła ze środowiska pożarowego wskutek przewodnictwa najbardziej skuteczne są w warunkach otoczenia ok. 100 o C. Stosowanie pian umożliwia opóźnienie czasu do samozapłonu. Trwałość pian

11 11 i żeli badano przy strumieniu ciepła =18 kw/m 2, natomiast palność materiałów metodą Radiant Exposure Apparatus (REA).] 16. Fire Safety Journal. - Edynburg : Elsevier Science Ltd., Vol. 33 Nr 4. - Statistic for fire prevention in Sweden. Statystyka w zakresie zapobiegania pożarom w Szwecji. / T. Rosenberg. - s , rys., tab., bibliogr. 15 poz. słowo kluczowe: statystyka słowo kluczowe: badania słowo kluczowe: zapobieganie pożarom [Celem badań była analiza danych statystycznych przyczyn pożarów. Dane otrzymywano z różnych źródeł. Analizę przeprowadzono dla okresu Uzyskane dane porównano z danymi międzynarodowymi. Badania wykazały, że istniejące dane statystyczne są mało przydatne w zapobieganiu pożarom. Radykalne zmniejszenie liczby pożarów w Szwecji jest raczej związane z większą skutecznością działań operacyjnych straży oraz innych służb ratowniczych.] 17. Fire Safety Journal. - Edynburg : Elsevier Science Ltd., Vol. 33 Nr 4. - The development and mitigation of backdraft: a real scale shipboard study. Rozwój i przemieszczanie się zjawiska backdraft - badania przeprowadzone w rzeczywistej skali pożaru statku USS SHADWELL. / D.T. Gottuk, M.J. Peatross, J.P. Farley, F.W. Williams. - s , fot., rys., tab., bibliogr. 11 poz. słowo kluczowe: zjawisko backdraft słowo kluczowe: badania pożarnicze [Opisano wyniki badań eksperymentalnych zjawiska backdraft przeprowadzonych w rzeczywistej skali pożaru statku. Wyniki badań pokazały, że podstawowymi wielkościami decydującymi o rozwoju backdraft jest: frakcja, masa paliwa biorąca udział w zjawisku, przegrody budowlane oraz warunki wentylacji i sposoby walki ze zjawiskiem backdraft - podanie wodnych prądów rozpylonych w czasie pożaru statku - co zdecydowanie rozcieńcza atmosferę pożaru i redukuje frakcję masy paliwa.] 18. Fire Safety Journal. - Edynburg : Elsevier Science Ltd., Vol. 33 Nr 4. - Modeling of bare and aspirated thermocouples in compartment fires. Pomiar temperatury podczas pożarów pomieszczeń za pomocą termopar osłoniętych i nieosłoniętych. / L.G. Blevins, W.M. Pitts. - s , rys., tab., bibliogr. 30 poz. słowo kluczowe: pożar-rozwój słowo kluczowe: badania pożarnicze [Podczas badań rozwoju pożarów w pomieszczeniach często do pomiarów temperatury pożaru wykorzystuje się termopary. Pomiar taki obarczony jest jednak dużym błędem. Opisano specjalny układ pomiarowy umożliwiający dokładny pomiar temperatury środowiska pożarowego. Przeprowadzone eksperymenty wykazały, że wykorzystanie specjalnego typu osłoniętych termopar redukuje błąd w pomiarze temperatury pożaru. Artykuł przedstawia model rozwoju układu pomiarowego, wyniki pomiarów.] 19. Journal of Fire Sciences. - Lancaster : Technomic Publishing Co., Inc., Vol. 17 Nr 4. - Flame spread over solid surface coated with a layer of noncombustible porous material. Rozprzestrzenianie się płomienia po powierzchni ciała stałego pokrytego warstwą niepalnego materiału porowatego. / J.H. Wang,

12 12 Ch.Y.H. Chao. - s , rys. 2, wykr. 5, bibliogr. 24 poz. słowo kluczowe: badania pożarnicze słowo kluczowe: palność słowo kluczowe: tworzywa sztuczne [Przedstawiono wyniki badań rozprzestrzeniania się płomienia po powierzchni polimetakrylanu metylu pokrytego warstwą piasku. Rezultaty eksperymentu wskazują, że na szybkość rozprzestrzeniania się płomienia w takich warunkach ma wpływ wielkość ziaren i grubość warstwy piasku. Im grubość warstwy piasku wzrasta, zmniejsza się szybkość rozprzestrzeniania się płomienia. Jest to spowodowane izolującym wpływem piasku zmniejszającym absorpcję ciepła przez tworzywo oraz dyfuzję tlenu do materiału palnego.] 20. Journal of Fire Sciences. - Lancaster : Technomic Publishing Co., Inc., Vol. 17 Nr 4. - Experimental design of fire-retarded formulations. Low viscosity polyester resins. Nowa technologia otrzymywania środków ognioochronnych dla żywic poliestrowych o niskiej lepkości. / A. Hernangil, M. Rodriguez, L.M. Leon, J. Ballestero, J.R. Alonso. - s , rys. 6, tab. 8, bibliogr. 17 poz. słowo kluczowe: środki ognioochronne słowo kluczowe: tworzywa sztuczne [Opisano metody otrzymywania modyfikowanych przeciwogniowo nienasyconych żywic poliestrowych. Jako modyfikatory wykorzystano różnego typu sole cynku, antymonu, kobaltu, aluminium i ich mieszaniny. Zmianę palności badano normatywnymi metodami. Omówiono własności mechaniczne uodpornionych przeciwogniowo żywic oraz przeprowadzono analizę statystyczną otrzymanych wyników.] 21. Journal of Fire Sciences. - Lancaster : Technomic Publishing Co., Inc., Vol. 17 Nr 4. - The nonisothermal decomposition kinetics of poly (vinyl chloride). Kinetyka nieizotermicznego rozkładu polichlorku winylu. / S.Ch. Oh, H.P. Lee, S-Ch. Yi, K.O. Yoo. - s , rys. 9, tab. 1, bibliogr. 18 poz. słowo kluczowe: badania pożarnicze słowo kluczowe: tworzywa sztuczne słowo kluczowe: rozkład termiczny [Opisano badania kinetyki nieizotermicznego rozkładu PCW wykorzystując metodę termicznej analizy różnicowej. Eksperyment prowadzono w atmosferze azotu. W oparciu o przeprowadzone eksperymenty opracowano model rozkładu termicznego łańcucha PCW. Rozkład PCW jest dwustopniowy a dane kinetyczne można obliczyć z przebiegu zmian termicznych i energetycznych w czasie rozkładu.] 22. Zeszyty naukowe SGSP. - Warszawa : Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Nr 23/99. - Skuteczność gaśnicza piany wytwarzanej przy użyciu gazów spalinowych. / M. Sobolewski, B. Król, A. Mizerski, D. Zwolińska. - s , rys.1, tab.1, bibliogr. 4 poz., streszcz. w jęz. ang. słowo kluczowe: środki gaśnicze i neutralizujące słowo kluczowe: badania pożarnicze słowo kluczowe: środki pianotwórcze

13 13 [Zastosowanie urządzeń pianotwórczych z wymuszonym doprowadzaniem gazu spieniającego pozwala znacznie obniżyć potrzebne stężenie roztworu środka pianotwórczego w porównaniu z prądownicami i wytwornicami zasysającymi powietrze. Możliwości obniżenia stężenia typowego syntetycznego środka pianotwórczego przedstawiono na przykładzie wytwornicy piany zasilanej gazami spalinowymi silnika wysokoprężnego. Skuteczność wytwarzanych pian porównywano ze skutecznością gaśnic pianowych.] 23. Zeszyty naukowe SGSP. - Warszawa : Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Nr 23/99. - Analiza porównawcza skuteczności gaśniczej pian ciężkich i proszków gaśniczych na pożarach testowych w warunkach poligonowych. / A. Mizerski, B. Król, M. Sobolewski, D. Zwolińska. - s , rys.5, tab. 3, streszcz. w jęz. ang. słowo kluczowe: środki gaśnicze i neutralizujące słowo kluczowe: badania pożarnicze [Wyniki testów gaśniczych dla pożarów klasy A i B przeprowadzonych w warunkach poligonowych z użyciem gaśnic pianowych i proszkowych. Stosowano piany i proszki różnych typów. Dokonano analizy porównawczej wyników.] 24. Zeszyty naukowe SGSP. - Warszawa : Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Nr 23/99. - Roztwory gazowe w polu grawitacyjnym. Rozkład temperatur w słupie gazu aproksymowany funkcjami wykładniczymi. / J. Szmitkowski. - s , streszcz. w jęz. ang. słowo kluczowe: badania [Zakładając, że rozkład temperatur w słupie gazu można aproksymować funkcjami wykładniczymi, wyprowadzono wzory pozwalające obliczyć równowagowy rozkład stężeń poszczególnych składników w zależności od wysokości i rozkładu temperatury w wieloskładnikowych mieszaninach gazowych, znajdujących się w stałym polu grawitacyjnym.] 25. Zeszyty naukowe SGSP. - Warszawa : Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Nr 23/99. - Komputerowe systemy pomiaru temperatury. / E. Skiepko. - s , rys. 9, bibliogr. 7 poz., streszcz. w jęz. ang. słowo kluczowe: badania słowo kluczowe: systemy komputerowe słowo kluczowe: programy komputerowe [Przedstawiono elementy składowe komputerowych systemów pomiaru temperatury, zasady transmisji danych i komunikacji pomiędzy elementami składowymi systemu. Omówiono dwa rodzaje urządzeń do komputerowego pomiaru temperatury wraz z opisem ich oprogramowania.] 26. Zeszyty naukowe SGSP. - Warszawa : Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Nr 23/99. - Komputerowe badania symulacyjne stożkowej wytwornicy piany. / S. Kieliszek, J. Gałaj. - s , rys. 10, bibliogr. 4 poz., streszcz. w jęz. ang.

14 14 słowo kluczowe: badania słowo kluczowe: symulacja komputerowa słowo kluczowe: sprzęt gaśniczy [W artykule przedstawiono model cyfrowy stożkowej wytwornicy piany. Omówiono model fizyczny i matematyczny badanego obiektu. Za pomocą metod komputerowej symulacji przebadano wpływ parametrów konstrukcyjnych wytwornicy na maksymalną teoretyczną liczbę spienienia.] 27. Zeszyty naukowe SGSP. - Warszawa : Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Nr 23/99. - Badanie własności przepływowych typowych elementów hydrantu 25. / S. Kieliszek, J. Gałaj, W. Zegar. - s. 5-12, rys. 4, tab. 1, streszcz. w jęz. ang. słowo kluczowe: badania pożarnicze słowo kluczowe: hydranty słowo kluczowe: sprzęt gaśniczy słowo kluczowe: projektowanie [Na podstawie wymagań normowych przedstawiono wyniki badań wybranych typowych elementów hydrantu 25. Zasygnalizowano niektóre problemy projektowania, instalacji i konstrukcji sprzętu.] 28. Combustion and Flame. The Journal of the Combustion Institute. - : Elsevier Science Inc., Vol.120 Nr 1/2. - The kinetics of the combustion of trichloroethylene for low Cl/H ratios. Kinetyka spalania trójchloroetylenu przy niskim stosunku chloru do wodoru w trójchloroetylenie. / J.H. Werner, T.A. Cool. - s , rys. 11, tab. 4, bibliogr. 62 poz. słowo kluczowe: badania pożarnicze słowo kluczowe: spalanie słowo kluczowe: rozkład termiczny słowo kluczowe: substancje chemiczne [Omówiono model spalania trójchloroetylenu (TCE). Zanalizowano mechanizm rozkładu termicznego w płomieniu i szybkość przebiegu reakcji rodnikowo-łańcuchowej tworzącej się w płomieniu przy różnych stężeniach TCE. Badania wykazały, że mechanizm spalania TCE i szybkość przebiegu tej reakcji zależy od stężeń węglowodorów typu C3-C6, w wyniku czego tworzy się benzen, przyśpieszający spalanie trójchloroetylenu.] 29. Journal of Applied Fire Science. - New York : Baywood Publishing Company Inc. USA, 1998/99. - Vol. 8 : Journal of Applied Fire Science. - Nr 3. - PolyU/USTC Atrium: a full scale burning facility preliminary experiments. Badanie sposobu spalania się elementów budowlanych w pełnej skali na tzw. stanowisku PolyU/USTC Atrium - eksperymenty wstępne. / W.K. Chow, N.K. Fong, E. Cui, P.L. Ho, L.T. Wong, R. Huo, W. Fan, Y. Li, L. Yuang. - s , fot. 1, rys. 3, bibliogr. 24 poz. słowo kluczowe: budowle atrialne słowo kluczowe: dymy słowo kluczowe: elementy budowlane słowo kluczowe: pożar-rozwój

15 15 [Atria często występują w budownictwie chińskim. Opisano wyniki badań atrium w pełnej skali pożaru na stanowisku opracowanym przez University of Science and Technology of China (USTC) oraz Politechnikę Hong Kongu (PolyU). Badania miały na celu określenie: szybkości rozprzestrzeniania się dymu w atrium, szybkości wyciągania dymu przez wentylację naturalną i mechaniczną, wpływu instalacji tryskaczowej na przebieg pożaru oraz sposobów działania sygnalizacji pożarowej w dużych przestrzeniach budowli atrialnych.] 30. Journal of Applied Fire Science. - New York : Baywood Publishing Company Inc. USA, 1998/99. - Vol. 8 : Journal of Applied Fire Science. - Nr 3. - Assessing community fire risk: a decision analysis based approach. Oszacowanie ryzyka pożaru. / A.A. Fernandez, D.A. Jacobs, P.R. Kauffman, Ch.B. Keating, D.C. Sizemore. - s , rys. 4, tab. 7, bibliogr. 11 poz. słowo kluczowe: ocena ryzyka słowo kluczowe: zagrożenie pożarowe słowo kluczowe: budynki słowo kluczowe: modelowanie słowo kluczowe: badania pożarnicze [Przedstawiono model oszacowywania ryzyka pożaru w budynku. Rozpatrzono czynniki uzasadniające klasyfikację ryzyka pożarów w zależności od prawdopodobieństwa zaistnienia pożaru i konsekwencji powstałych w wyniku powstania pożaru. W modelu rozpatruje się budynki o różnym poziomie ryzyka oraz metody umożliwiające obliczenie konsekwencji pożarów. Analiza ta opiera się na tzw. metodzie AHP (Analytic Hierarchy Process), w której najistotniejszym elementem jest ilościowe określenie poziomów konsekwencji zaistnienia pożarów. Szczegółowa interpretacja wyników.] 31. Journal of Fire Sciences. - Lancaster : Technomic Publishing Co., Inc., Vol. 17 Nr 5. - Organic vapors emitted from the plumes of pool fires on carpet material. Badanie organicznych związków lotnych tworzących się w górnej części kolumny konwekcyjnej ognia podczas pożarów materiałów wykorzystywanych w produkcji dywanów. / B-J. de Vos, M. Froneman, E.R. Rohwer. - s , rys.17, tab.1, bibliogr. 12 poz. słowo kluczowe: spalanie słowo kluczowe: rozkład termiczny słowo kluczowe: tworzywa sztuczne słowo kluczowe: materiały wyposażeniowe [W artykule opisano wyniki badań wpływu oddziaływania substancji lotnych tworzących się w wyniku rozkładu termicznego na szybkość zapalenia dywanów i szybkość ich spalania. Szczególną uwagę zwrócono na absorpcyjną zdolność dywanów w odniesieniu do cieczy. W badaniach wykorzystywano dwa typy dywanów. Wyznaczono szybkość rozprzestrzeniania się płomienia po ich powierzchni zgodnie z normą SABS 0177 cz. IV Szczegółowo opisano eksperymenty i wyniki badań.] 32. Journal of Fire Sciences. - Lancaster : Technomic Publishing Co., Inc., Vol. 17 Nr 5. - Kinetics of the nonisothermal degradation of styrene-butadien rubber. Kinetyka nieizotermicznego rozkładu gumy styrenowo-butadienowej. / S.Ch. Oh, H.P. Lee, S-Ch. Yi, K.O. Yoo. - s , rys. 7, tab. 6, bibliogr. 12 poz. słowo kluczowe: badania pożarnicze

16 16 słowo kluczowe: rozkład termiczny słowo kluczowe: tworzywa sztuczne słowo kluczowe: materiały gumowe [Opisano wyniki badań nieizotermicznego rozkładu gumy styrenowo-butadienowej (SBR) prowadzonego metodą termograwimetryczną, w różnych szybkościach grzania od 10 o C/min. do 50 o C/min. w warunkach dynamicznych. Wielkości kinetyczne obliczano metodami analitycznymi z krzywych TGA. Otrzymane energie aktywacji rozkładu SBR zmieniały się w zależności od szybkości grzania. Zanalizowano różnice otrzymanych energii aktywacji z danymi literaturowymi.] 33. Journal of Fire Sciences. - Lancaster : Technomic Publishing Co., Inc., Vol. 17 Nr 5. - Flame retardancy behavior of zinc borate. Właściwości ognioochronne boranu zynku. / Y. Yang, X. Shi, R. Zhao. - s , rys. 3, tab. 1, bibliogr. 4 poz. słowo kluczowe: badania pożarnicze słowo kluczowe: środki ognioochronne słowo kluczowe: odporność ogniowa [Podano wyniki badań skuteczności ognioochronnej boranu cynku na własności palne polichlorku winylu. W przeprowadzonych eksperymentach wykorzystano analizę spektralną w podczerwieni oraz metody analityczne. Jako impregnaty zastosowano różne typy boranów cynku oraz ich mieszaniny. Wyniki badań mechanizmu oddziaływania boranu cynku na PCW wskazują, że w płomieniu tworzy się chlorek boru BCl3, który oddziałuje inhibicyjnie na spalanie PCW. Opisano szczegółowo warunki przeprowadzenia eksperymentów oraz mechanizm uodporniania przeciwogniowego PCW.] 34. Fire. The Voice of Firefighting and Fire Prevention Since : DMG Business Media Ltd, Vol. 92 Nr 1135, January. - Evaluation process to protect the firefighter. Proces oszacowania zabezpieczenia dla strażaka. / G. O'Neill. - s. 28 słowo kluczowe: odzież ochronna słowo kluczowe: ochrony osobiste słowo kluczowe: badania pożarnicze [Straż pożarna hrabstwa Lancashire i służby ratownicze przeprowadziły szczegółowe badania i testy dotyczące ubrań i sprzętu ochronnego. Przedstawiono przebieg testu przeprowadzonego zgodnie z normami EN.] B H P 35. NFPA Journal. - : National Fire Protection Association, Vol. 93 (Rok '99) : NFPA Journal. - 6/99. - Firefighter injuries. Zranienia strażaków. / M.J. Jr Karter, Blanc P.R. Le. - s , fot., rys., tab. słowo kluczowe: wypadki strażaków słowo kluczowe: BHP [W USA w roku 1998 prawie 90 tys. strażaków zostało ciężko rannych podczas wykonywania swoich obowiązków. Większość z nich prawdopodobnie nigdy nie wróci do pracy. W artykule podano procentowo rodzaje wypadków oraz ich przyczyny.]

17 Przegląd Pożarniczy. - Warszawa : Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Nr 11/99. - Odpowiedzialność i obowiązki w zakresie BHP. Cz.2. / I. Domurat. - s słowo kluczowe: BHP słowo kluczowe: przepisy [Omówiono podstawowe prawa i obowiązki pracownika oraz osoby kierującej pracownikami, do których wykonywania obowiązany jest także każdy strażak PSP.] 37. ATEST-Ochrona Pracy. - : Wydawnictwo Książek i Czasopism Technicznych SIGMA NOT sp. z o.o., Nr 12/99. - Nowe przepisy bhp i prawa pracy. - s. 47 słowo kluczowe: BHP słowo kluczowe: przepisy [Przegląd przepisów prawnych zamieszczonych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim w 1999 r. oraz krótkie omówienie przydatnych przepisów.] 38. ATEST-Ochrona Pracy. - : Wydawnictwo Książek i Czasopism Technicznych SIGMA NOT sp. z o.o., Nr 12/99. - Ubrania gazoszczelne. / A. Stukowski. - s , il. słowo kluczowe: BHP słowo kluczowe: ubranie gazoszczelne słowo kluczowe: odzież ochronna [W artykule przedstawiono różne rodzaje ubrań gazoszczelnych, ich zalety i wady. Podano parametry ubrań w zakresie limitu czasu przebywania w nim ratownika w różnych warunkach pracy; omówiono zasady dekontaminacji i konserwacji ubrań.] Magazin der Feuerwehr. - Erlensee : EFB-Verlagsgesellschaft mbh, Nr 1/ Modulare Feuerwehrschultzkleidung. Nowa generacja ubrań ochronnych straży pożarnej. - s , fot.3 słowo kluczowe: odzież ochronna słowo kluczowe: odporność ogniowa [Przedstawiono drugą generację ubrań ochronnych THERMO-MAN firmy DuPont. Przy pomocy specjalnej aparatury przeprowadzono testy odporności ogniowej (temperatura o C). Omówiono wyniki testów i przebieg badań.] 40. Przegląd Pożarniczy. - Warszawa : Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Nr 12/99. - Odpowiedzialność i obowiązki w zakresie BHP (cz.iii) / I. Domurat. - s słowo kluczowe: BHP [Omówiono przepisy Kodeksu pracy z zakresu BHP a dotyczące odpowiedzialności i obowiązków przełożonego.]

18 18 Budownictwo 41. Inteligentny budynek - integracja systemów. - Wrocław : Inteligentny Budynek - Integracja Systemów sp. z o.o., Nr 5/99. - Ufać ale... sprawdzać. Porozumienia o współpracy, zawarte przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego (2). - s słowo kluczowe: działania kontrolno-rozpoznawcze słowo kluczowe: budownictwo [Główny Urząd Nadzoru Budowlanego podsumował niedawno efekty swojej czteroletniej współpracy z różnymi instytucjami zainteresowanymi prawidłowym prowadzeniem inwestycji budowlanych. W artykule przedstawiono dotychczasowe efekty zawartych porozumień (m.in. z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej i Szefem Obrony Cywilnej)] 42. Safety Management. - : British Safety Council, December Bringing the house down. Zmniejszyć ryzyko zagrożenia podczas wyburzania obiektów. / R. Williams. - s , fot. słowo kluczowe: obiekty przemysłowe słowo kluczowe: ocena ryzyka słowo kluczowe: budownictwo [Przedstawiono zasady ostrożności i działania zmniejszające niebezpieczeństwo przy pracy związanej z wyburzaniem obiektów przemysłowych.] 43. Fire Engineering. - : PennWell Publishing Co., Vol.152 Nr Dangerous roof styles: the extended cornice. Niebezpieczne dachy: rozbudowane gzymsy. / A. Avillo. - s. 14, 16, 18, 20, fot. 12, bibliogr. 2 poz. słowo kluczowe: dachy słowo kluczowe: budynki słowo kluczowe: konstrukcje budowlane [Analiza dachów budynków o rozbudowanych gzymsach i oknach bez parapetów. Obiekty takie są niebezpieczne podczas akcji ratowniczo-gaśniczych. Opisano sposoby zapobiegania takiemu niebezpieczeństwu.] 44. Izolacje. - Warszawa : INSTALGRAF s.c., /99. - Oddzielenia podlegające wymogowi izolacyjności ogniowej. / R. Adamski. - s , 48-49, tab. 7 słowo kluczowe: elementy budowlane słowo kluczowe: oddzielenia przeciwpożarowe słowo kluczowe: izolacja [Opisano elementy budowli pełniące funkcje oddzieleń pożarowych, od których wymagane jest spełnienie kryterium izolacyjności ogniowej: ściany nośne i nienośne ciężkie, stropy, ściany działowe i osłonowe lekkie, stropy lekkie, kanały instalacyjne i kablowe, przepusty instalacyjne przez ściany i stropy.]

19 Izolacje. - Warszawa : INSTALGRAF s.c., /99. - Oddzielenia mogące spełniać wymóg izolacyjności ogniowej. / R. Adamski. - s , tab. 13 słowo kluczowe: oddzielenia przeciwpożarowe słowo kluczowe: izolacja [Do elementów budowli pełniących funkcje oddzieleń pożarowych, od których może być wymagane spełnienie kryterium izolacyjności ogniowej można zaliczyć przekrycia dachowe, stropodachy i dachy, sufity podwieszone stanowiące samodzielne przegrody ogniowe, zamknięcia otworów takie jak drzwi, bramy, klapy itp. Omówiono powyższe elementy budowli.] 46. Izolacje. - Warszawa : INSTALGRAF s.c., /99. - Pianka polietylenowa. Wyrób o szerokim zastosowaniu. / J. Kalinowski. - s. 42, 44-45, rys., fot., bibliogr. 7 poz. słowo kluczowe: tworzywa sztuczne słowo kluczowe: izolacja [Przedstawiono cechy pianki polietylenowej, jako uzupełnienia styropianu - materiału izolacyjnego. Podano charakterystykę produkcji pianki oraz jej zastosowanie.] 47. Izolacje. - Warszawa : INSTALGRAF s.c., /99. - Izolacje z tworzyw sztucznych. - s słowo kluczowe: tworzywa sztuczne słowo kluczowe: izolacja słowo kluczowe: budownictwo [Udział tworzyw sztucznych w poszczególnych sektorach i działach gospodarki jest coraz większy, ważną rolę w budownictwie odgrywają materiały izolacyjne na bazie tworzyw sztucznych. Podano rodzaje izolacji budowlanych ze względu na ich przeznaczenie - omówiono poszczególne rodzaje izolacji.] 48. Inżynieria i budownictwo. - Warszawa : Fundacja PZITB "Inżynieria i Budownictwo", Nr 12/99. - Aprobaty techniczne Instytutu Techniki Budowlanej. - s , tab. słowo kluczowe: budownictwo słowo kluczowe: atestacja [W tabeli podano nr aprobaty technicznej, nazwę wyrobu, dane wnioskodawcy oraz termin ważności.] Historia 49. Przegląd Pożarniczy. - Warszawa : Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Nr 11/99. - Jak dawniej gaszono pożary. Cz.2. / W. Jabłonowski. - s. 55, 57, rys. słowo kluczowe: historia

20 20 [Omówiono zasady i sposoby prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych w Starożytności.] 50. Przegląd Pożarniczy. - Warszawa : Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Nr 12/99. - Jak dawniej gaszono pożary. Cz.3. / W. Jabłonowski. - s. 51, 53 słowo kluczowe: historia [Opisano sposoby i zasady gaszenia pożarów w Średniowieczu oraz sprzęt używany w tej epoce, a także problemy z zaopatrzeniem w wodę.] I n n e 51. Przegląd Pożarniczy. - Warszawa : Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Nr 11/99. - Zasady współpracy z mediami. Cz.1. / W. Maziarz. - s. 40, 42 słowo kluczowe: media słowo kluczowe: PSP [Pierwsza część artykułu omawia podstawowe cele działalności prasowo-informacyjnej prowadzonej przez PSP. Omówiono zasady udzielania wywiadów mediom zwłaszcza w trakcie akcji ratowniczo-gaśniczej.] 52. Zeszyty naukowe SGSP. - Warszawa : Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Nr 23/99. - Przekształcenie Laplace'a i równania różnicowe zmiennej ciągłej. / W. Leksiński. - s , streszcz. w jęz. ang. słowo kluczowe: badania [Praca dotyczy równań różnicowych zmiennej ciągłej. Omówiono pewne właściwości przekształcenia Laplace'a oraz dwie metody rozwiązywania równań różnicowych zmiennej ciągłej: tzw. Metoda "krok po kroku" oraz metoda operatorowa.] Katastrofy i klęski żywiołowe. Zagrożenia nadzwyczajne. 53. Fire International. - : DMG BUSINESS MEDIA LTD, Nr Earthquake in Turkey. Trzęsienie ziemi w Turcji. / E. Hough. - s.8-10, fot. słowo kluczowe: trzęsienie ziemi słowo kluczowe: klęski żywiołowe słowo kluczowe: służby ratownicze słowo kluczowe: współpraca międzynarodowa [Przedstawiono działania ratownicze podczas pomocy międzynarodowej służb ratowniczych w Turcji, którą nawiedziło trzęsienie ziemi w sierpniu 1999r.]

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna nieodzownym elementem systemu Obrony Cywilnej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna nieodzownym elementem systemu Obrony Cywilnej Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna nieodzownym elementem systemu Obrony Cywilnej st. bryg. mgr inż. Stanisław Sulenta Zadania Zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Aleksander Demczuk

mgr inż. Aleksander Demczuk ZAGROŻENIE WYBUCHEM mgr inż. Aleksander Demczuk mł. bryg. w stanie spocz. Czy tylko po??? ZAPEWNENIE BEZPIECZEŃSTWA POKÓJ KRYZYS WOJNA REAGOWANIE PRZYGOTOWANIE zdarzenie - miejscowe zagrożenie - katastrofa

Bardziej szczegółowo

Procesy spalania materiałów palnych

Procesy spalania materiałów palnych KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II TEMAT 2: Rozwój pożaru Autorzy: Ariadna Koniuch Daniel Małozięć Procesy spalania materiałów palnych spalanie ciał stałych, spalanie cieczy, spalanie gazów. Wybuch

Bardziej szczegółowo

Niebezpieczeństwo pożarowe domów energooszczędnych i pasywnych oraz metody ich zapobiegania.

Niebezpieczeństwo pożarowe domów energooszczędnych i pasywnych oraz metody ich zapobiegania. Niebezpieczeństwo pożarowe domów energooszczędnych i pasywnych oraz metody ich zapobiegania. Rolą systemów ochrony przeciwpożarowej jest ochrona zdrowia, życia, majątku oraz bezpieczeństwo osób zamieszkujących

Bardziej szczegółowo

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 2: Rozwój pożaru. Autorzy: Ariadna Koniuch Daniel Małozięć

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 2: Rozwój pożaru. Autorzy: Ariadna Koniuch Daniel Małozięć KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II TEMAT 2: Rozwój pożaru Autorzy: Ariadna Koniuch Daniel Małozięć Procesy spalania materiałów palnych spalanie ciał stałych, spalanie cieczy, spalanie gazów. Wybuch

Bardziej szczegółowo

Tomasz Wiśniewski

Tomasz Wiśniewski Tomasz Wiśniewski PRZECIWPOŻAROWE WYMAGANIA BUDOWLANE Bezpieczeństwo pożarowe stanowi jedną z kluczowych kwestii w projektowaniu współczesnych konstrukcji budowlanych. Dlatego zgodnie z PN-EN 1990 w ocenie

Bardziej szczegółowo

Cykl szkoleń w ramach projektu: Współpraca strażaków bez granic

Cykl szkoleń w ramach projektu: Współpraca strażaków bez granic Cykl szkoleń w ramach projektu: Współpraca strażaków bez granic Prezentacja nr 1 Powódź odpowiedzialność prawna i zadania Opracował: kpt. mgr inż. Mateusz Caputa 1.Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z

Bardziej szczegółowo

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Biuro Rozpoznawania Zagrożeń St. bryg. dr inż. Paweł Janik Poznań, 11 marca 2015 r. art.5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Obiekt budowlany wraz ze

Bardziej szczegółowo

Stałe urządzenia gaśnicze na gazy

Stałe urządzenia gaśnicze na gazy Wytyczne VdS dla stałych urządzeń gaśniczych Stałe urządzenia gaśnicze na gazy obojętne Projektowanie i instalowanie Spis treści 0 Wstęp... 8 0.1 Zastosowanie wytycznych VdS... 8 1 Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja inwestycji remontowych związanych z bezpieczeństwem pożarowym dzięki wykorzystaniu technik komputerowych CFD

Optymalizacja inwestycji remontowych związanych z bezpieczeństwem pożarowym dzięki wykorzystaniu technik komputerowych CFD Optymalizacja inwestycji remontowych związanych z bezpieczeństwem pożarowym dzięki wykorzystaniu technik komputerowych CFD dr inż. Dorota Brzezińska Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa Pracy WIPOŚ PŁ Licheń,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów muzealnych i zabytkowych kierunki i zakres doskonalenia

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów muzealnych i zabytkowych kierunki i zakres doskonalenia Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów muzealnych i zabytkowych kierunki i zakres doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie prowadzącego Zakład:

Oznaczenie prowadzącego Zakład: NAZWA ZAKŁADU Oznaczenie prowadzącego Zakład: Nazwa prowadzącego zakład Adres siedziby Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Świdnik S.A. Al. Lotników Polskich 1, 21-045 Świdnik Telefon 81 722 51 10 Fax

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... 11 Wykaz ważniejszych oznaczeń... 13 1. Wymiana ciepła... 15. 2. Rodzaje i właściwości dymu... 45

Spis treści. Przedmowa... 11 Wykaz ważniejszych oznaczeń... 13 1. Wymiana ciepła... 15. 2. Rodzaje i właściwości dymu... 45 Przedmowa... 11 Wykaz ważniejszych oznaczeń... 13 1. Wymiana ciepła... 15 1.1. Przewodzenie ciepła... 16 1.2. Konwekcja... 17 1.3. Obliczanie strumieni konwekcyjnych powietrza wg Baturina i Eltermana...

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I. TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej

SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I. TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej Autor: Robert Łazaj Podstawy Prawne Funkcjonowania OSP Ochotnicza

Bardziej szczegółowo

dr inż. Dariusz Ratajczak, dr inż. Dorota Brzezińska Warszawa, 21 stycznia 2016 r.

dr inż. Dariusz Ratajczak, dr inż. Dorota Brzezińska Warszawa, 21 stycznia 2016 r. Optymalizacja systemów oddymiania w budynkach produkcyjnych i magazynowych z uwzględnieniem technicznych i organizacyjnych rozwiązań w zakresie ochrony przeciwpożarowej dr inż. Dariusz Ratajczak, dr inż.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 25 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 25 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1280

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1280 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1280 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 24 marca 2015 r. AB 1280 Nazwa i adres CENTRUM

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia specjalistów ochrony przeciwpożarowej

Program szkolenia specjalistów ochrony przeciwpożarowej KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA Program szkolenia specjalistów ochrony przeciwpożarowej (szkolenie aktualizujące) Warszawa 2015 Opracowanie metodyczne i redakcyjne: Biuro Szkolenia

Bardziej szczegółowo

10. ZAGROŻENIE POWAŻNĄ AWARIĄ

10. ZAGROŻENIE POWAŻNĄ AWARIĄ z przeprowadzeniem oceny strategicznej oddziaływania programu środowiska 10. ZAGROŻENIE POWAŻNĄ AWARIĄ Poważna awaria, wg ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TEMATYCZNY ANALIZY DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH

ZAKRES TEMATYCZNY ANALIZY DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH ZAKRES TEMATYCZNY ANALIZY DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH I. Dane podstawowe. Załącznik nr 13 1. Numer ewidencyjny zdarzenia, data zgłoszenia do Powiatowego (Miejskiego) Stanowiska Kierowania lub podmiotu ksrg. 2.

Bardziej szczegółowo

EWAKUACJA W SZKOLE JAK TO UGRYŹĆ??? Projekt autorski mł.. bryg. mgr inż.. Arkadiusz Nosal

EWAKUACJA W SZKOLE JAK TO UGRYŹĆ??? Projekt autorski mł.. bryg. mgr inż.. Arkadiusz Nosal EWAKUACJA W SZKOLE JAK TO UGRYŹĆ??? Projekt autorski mł.. bryg. mgr inż.. Arkadiusz Nosal Co to jest ewakuacja? EWAKUACJA - jest to zorganizowane działanie zmierzające do usuwania ludzi, zwierząt, mienia

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZAKŁADU. Oznaczenie prowadzącego zakład:

NAZWA ZAKŁADU. Oznaczenie prowadzącego zakład: NAZWA ZAKŁADU Oznaczenie prowadzącego zakład: Nazwa prowadzącego zakład Adres siedziby PREZES ZARZĄDU UL. CHEMIKÓW 5, 09-411 PŁOCK Telefon 24 365-33 - 07 Fax 24 365-33 - 07 Strona WWW e-mail www.obr.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 grudnia 2014 r. Poz. 1793 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 21 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 12 grudnia 2014 r. Poz. 1793 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 21 listopada 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 grudnia 2014 r. Poz. 1793 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Dane na dzień 31.12.2015 r. powiatowym

Dane na dzień 31.12.2015 r. powiatowym Dane na dzień 31.12.2015 r. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) to integralna część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, mający na celu ratowania życia, zdrowia, mienia lub środowiska,

Bardziej szczegółowo

ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2014 ROKU

ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2014 ROKU Załącznik nr 1 Do Rocznego Planu Działania Szefa OC WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2014 ROKU WROCŁAW 2014 ZASADNICZYM CELEM DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO NA TERENIE POWIATU" Autor: st. bryg. mgr. inż. Mirosław Hałas 15 grudnia 2015

FUNKCJONOWANIE KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO NA TERENIE POWIATU Autor: st. bryg. mgr. inż. Mirosław Hałas 15 grudnia 2015 FUNKCJONOWANIE KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO NA TERENIE POWIATU" Autor: st. bryg. mgr. inż. Mirosław Hałas 15 grudnia 2015 Art. 14 ust. 1 Ustawy z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej:

Bardziej szczegółowo

Euroklasy oznacza się jako A1, A2, B, C, D, E, F. Charakteryzują one wyrób pod względem:

Euroklasy oznacza się jako A1, A2, B, C, D, E, F. Charakteryzują one wyrób pod względem: Opracowanie: Roman Dec 1. Klasyfikacja pożarowa materiałów używanych w budownictwie. Zachowanie się materiałów budowlanych w warunkach pożaru jest czynnikiem w dużym stopniu decydującym o bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w mieście Zgierzu za 2014 rok. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu

Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w mieście Zgierzu za 2014 rok. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w mieście Zgierzu za 2014 rok Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu Interwencje Straży Pożarnej na terenie miasta Zgierza Rodzaj interwencji 2012

Bardziej szczegółowo

Pyroplast HW Pyroplast C SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ OGNIOCHRONNYCH DREWNA I KABLI

Pyroplast HW Pyroplast C SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ OGNIOCHRONNYCH DREWNA I KABLI Pyroplast HW Pyroplast C SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ OGNIOCHRONNYCH DREWNA I KABLI Pyroplast HW Pyroplast HW jest bezbarwnym preparatem wieloskładnikowym typu powłokowego o zastrzeżonym składzie chemicznym. Posiada

Bardziej szczegółowo

Warter Fuels S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Koralowa 60,

Warter Fuels S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Koralowa 60, INFORMACJA DOTYCZĄCA ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA I SPOSOBU POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA POWAŻNYCH AWARII PRZEMYSŁOWYCH NA TERENIE ZAKŁADU WARTER FUELS S.A. w PŁOCKU w oparciu o art. 261 ustęp. 5, art.

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 19 Wykaz aktów prawnych... 21 Przedmowa do wydania drugiego... 33 Wstęp... 37

Spis treści. Wykaz skrótów... 19 Wykaz aktów prawnych... 21 Przedmowa do wydania drugiego... 33 Wstęp... 37 Spis treści Wykaz skrótów.................................. 19 Wykaz aktów prawnych............................ 21 Przedmowa do wydania drugiego...................... 33 Wstęp........................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie zabezpieczania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym

Instrukcja w sprawie zabezpieczania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym załącznik nr 1 do instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Instrukcja w sprawie zabezpieczania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym Postanowienia wstępne Niniejsza instrukcja określa zasady i procedury

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy dokument zabezpieczenia przed wybuchem (DZPW) dla pyłowych atmosfer wybuchowych

Wzorcowy dokument zabezpieczenia przed wybuchem (DZPW) dla pyłowych atmosfer wybuchowych Wzorcowy dokument zabezpieczenia przed wybuchem (DZPW) dla pyłowych atmosfer wybuchowych Celem niniejszego artykułu jest wskazanie pracodawcy co powinien zawierać dokument zabezpieczenia przed wybuchem

Bardziej szczegółowo

Całość wydanego cyklu obejmuje : Szkolenie Strażaków Ratowników OSP część I.

Całość wydanego cyklu obejmuje : Szkolenie Strażaków Ratowników OSP część I. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej informuje, że wydało wszystkie części z ośmioczęściowego cyklu podręczników Szkolenie strażaków OSP. Wydane podręczniki zostały opracowane przez specjalistów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. SPIS TREŚCI strona 1. Przedmowa Noty autorskie Indeks

Spis treści. SPIS TREŚCI strona 1. Przedmowa Noty autorskie Indeks SPIS TREŚCI strona 1 Spis treści Przedmowa Noty autorskie Indeks 04 1 Warunki techniczne wykonania budynków 1/1 Zgodność rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno-budowlanymi oraz

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego DUW

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego DUW Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego DUW Źródło: http://duw.pl/czk/informatory-i-poradniki/przepisy-prawne/rozporzadzenia/7101,rozporzadzenia.html Wygenerowano: Sobota, 18 lutego 2017, 00:18 Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU 1. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA POWIATOWEGO CENTRUM KRYZYSOWEGO, ZWANEGO DALEJ PCZK Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego utworzone

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAN RATOWNICZO -GAŚNICZYCH

KOMPETENCJE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAN RATOWNICZO -GAŚNICZYCH KOMPETENCJE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAN RATOWNICZO -GAŚNICZYCH bryg. Sławomir Klusek Naczelnik Wydziału Operacyjnego KW PSP GORZÓW WLKP. Gorzów Wlkp. 2014 akty prawne Ustawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU ZATWIERDZAM: Załącznik do Zarządzenia Nr 7/08 Starosty Rawickiego Rawicz, dnia 24 stycznia 2008 r. z dnia 24 stycznia 2008 r. REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU Biuro ds. Ochrony

Bardziej szczegółowo

NARADA SZKOLENIOWA. URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU REFERAT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO r.

NARADA SZKOLENIOWA. URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU REFERAT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO r. NARADA SZKOLENIOWA ROLA I ZADANIA ORAZ ZAKRES UPRAWNIEŃ SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA ORAZ SZEFÓW OBRONY CYWILNEJ W INSTYTUCJACH, PRZEDSIĘBIORSTWACH ORAZ W INNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH MIASTA \ URZĄD

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM MATERIAŁY POMOCNICZE dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Spis treści WSTĘP...5 CO TO JEST OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA?...6

Bardziej szczegółowo

Polskie Normy opracowane przez Komitet Techniczny nr 277 ds. Gazownictwa

Polskie Normy opracowane przez Komitet Techniczny nr 277 ds. Gazownictwa Polskie Normy opracowane przez Komitet Techniczny nr 277 ds. Gazownictwa Podkomitet ds. Przesyłu Paliw Gazowych 1. 334+A1:2011 Reduktory ciśnienia gazu dla ciśnień wejściowych do 100 bar 2. 1594:2014-02

Bardziej szczegółowo

Pytania kierunkowe KIB 10 KEEEIA 5 KMiPKM 5 KIS 4 KPB 4 KTMiM 4 KBEPiM 3 KMRiMB 3 KMiETI 2

Pytania kierunkowe KIB 10 KEEEIA 5 KMiPKM 5 KIS 4 KPB 4 KTMiM 4 KBEPiM 3 KMRiMB 3 KMiETI 2 Kierunek: INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA I stopień studiów I. Pytania kierunkowe Pytania kierunkowe KIB 10 KEEEIA 5 KMiPKM 5 KIS 4 KPB 4 KTMiM 4 KBEPiM 3 KMRiMB 3 KMiETI 2 Katedra Budowy, Eksploatacji Pojazdów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres r. do r.

SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres r. do r. SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres 1.01.2012r. do 31.12.2012r. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie funkcjonuje w ramach Zintegrowanego Centrum Zarządzania

Bardziej szczegółowo

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I TEMAT 8: Podstawy organizacji akcji gaśniczej Autorzy: Jerzy Prasuła Sławomir Kaczmarzyk Teren pożaru - obszar, na którym rozwija się i rozprzestrzenia pożar oraz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia i mienia przed pożarem, klęską żywiołową lub

Bardziej szczegółowo

Anna Obolewicz Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej WYPADKI Z UDZIAŁEM TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH PRZEWOŻONYCH W DPPL.

Anna Obolewicz Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej WYPADKI Z UDZIAŁEM TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH PRZEWOŻONYCH W DPPL. Anna Obolewicz Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa I Ochrony Ludności WYPADKI Z UDZIAŁEM TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH PRZEWOŻONYCH W DPPL. Jednym z głównych obszarów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO Cel kształcenia Opanowanie przez studentów i studentki podstawowej wiedzy o bezpieczeństwie narodowym, w szczególności o organizacji obrony narodowej oraz poznanie zadań

Bardziej szczegółowo

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej. Autor: Robert Łazaj

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej. Autor: Robert Łazaj KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej Autor: Robert Łazaj Ochrona Przeciwpożarowa Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ ... (imię i nazwisko)............. dnia......... (nazwa szkoły) OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ Pytania eliminacji pisemnych szczebla powiatowego III GRUPA WIEKOWA uczniowie szkół ponad gimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (druk nr 3697).

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (druk nr 3697). Druk nr 3834 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja SPRAWOZDANIE KOMISJI ADMINISTRACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (druk nr 3697).

Bardziej szczegółowo

Problemy i rozwiązania przy przebudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejących budynków wysokościowych

Problemy i rozwiązania przy przebudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejących budynków wysokościowych Problemy i rozwiązania przy przebudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejących budynków wysokościowych DR INŻ. MARIUSZ PECIO Plan prezentacji Podstawy prawne Dane na temat ilości budynków wysokościowych

Bardziej szczegółowo

DIF SEK. Część 2 Odpowiedź termiczna

DIF SEK. Część 2 Odpowiedź termiczna Część 2 Odpowiedź termiczna Prezentowane tematy Część 1: Oddziaływanie termiczne i mechaniczne Część 3: Odpowiedź mechaniczna Część 4: Oprogramowanie inżynierii pożarowej Część 5a: Przykłady Część 5b:

Bardziej szczegółowo

ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2013 ROKU

ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2013 ROKU Załącznik nr 1 Do Rocznego Planu Działania Szefa OC WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2013 ROKU WROCŁAW 2013 ZASADNICZYM CELEM DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA

STUDIA PODYPLOMOWE KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu/przedmiotu STUDIA PODYPLOMOWE KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Instalacje bezpieczeństwa pożarowego budynków Nazwa studiów podyplomowych Inżynieria pożarowa budynku Forma studiów (stacjonarne,

Bardziej szczegółowo

DIF SEK. Część 1 Oddziaływania termiczne i mechaniczne

DIF SEK. Część 1 Oddziaływania termiczne i mechaniczne Część 1 Oddziaływania termiczne i Podstawowe informacje o projekcie Difisek Projekt jest finansowany przez Komisję Europejską w ramach Funduszu badawczego węgla i stali. Głównym celem DIFISEK jest rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Znak sprawy: CeTA.2140.5.2012 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i

Bardziej szczegółowo

II Konferencja Redukcji Ryzyka Klęsk Żywiołowych

II Konferencja Redukcji Ryzyka Klęsk Żywiołowych KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE II Konferencja Redukcji Ryzyka Klęsk Żywiołowych Warszawa, 15 października 2015 r. st. bryg. Janusz Szylar Dowódca Mazowieckiej Brygady Odwodowej

Bardziej szczegółowo

Klasa kosmetyki i wizażu z rozszerzonymi przedmiotami: język polski, biologia i historia

Klasa kosmetyki i wizażu z rozszerzonymi przedmiotami: język polski, biologia i historia pobierz podanie o przyjęcie do szkoły Zespół Szkół im. Szarych Szeregów w Tarczynie proponuje zapisy do następujących klas o profilu: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - NAUKA TRWA 3 LATA NOWOŚĆ!!! Klasa kosmetyki

Bardziej szczegółowo

3. Przedstawić organizację ochotniczych straży pożarnych.

3. Przedstawić organizację ochotniczych straży pożarnych. PROGRAM NAUCZANIA SŁUŻBA STRAŻY POŻARNEJ DLA KLASY MUNDUROWEJ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JACKA KACZMARSKIEGO W OLSZTYNKU I. Przedmiotowe cele nauczania i wychowania Celem kształcenia uczniów będzie

Bardziej szczegółowo

mcr Pyroplast Wood T powłokowy system zabezpieczeń elementów drewnianych i drewnopochodnych

mcr Pyroplast Wood T powłokowy system zabezpieczeń elementów drewnianych i drewnopochodnych mcr Pyroplast Wood T powłokowy system zabezpieczeń elementów drewnianych i drewnopochodnych ZASTOSOWANIE Pyroplast Wood T jest bezbarwnym preparatem wieloskładnikowym typu powłokowego o zastrzeżonym składzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 56/2016 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 22 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 56/2016 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 22 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 56/2016 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy Małkinia Górna. Na podstawie art. 17 pkt 6 i 7 art. 138

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie systemami bezpieczeństwa pożarowego i technicznego w obiektach budowlanych

Zarządzanie systemami bezpieczeństwa pożarowego i technicznego w obiektach budowlanych Zarządzanie systemami bezpieczeństwa pożarowego i technicznego w obiektach budowlanych Szczegółowy zakres tematów i zagadnień poruszanych w ramach przedmiotów: 1. Podstawy zarządzania w procesie budowlanym:

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Pożar - definicja Istnieje wiele definicji pożaru, ale w dużym uproszczeniu można powiedzieć, że pożar to proces spalania materiałów palnych w czasie i miejscu do tego nieprzeznaczonym.

Bardziej szczegółowo

Obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych.

Obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych. Podstawowe cele i główne zadania OC. Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, dóbr kultury, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Załącznik nr 7 do SIWZ Nr sprawy WK-I.2370.28.2012 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie Adres siedziby: os. Zgody 18, 31-951 Kraków NIP:

Bardziej szczegółowo

...najważniejsze jest ratowanie ludzi, następnie zwierząt, a na końcu mienia.

...najważniejsze jest ratowanie ludzi, następnie zwierząt, a na końcu mienia. Moduł V Foliogram 1 GDY ZAUWAŻYMY POŻAR......najważniejsze jest ratowanie ludzi, następnie zwierząt, a na końcu mienia. Jeśli zachodzi obawa, że w obiekcie objętym pożarem są ludzie, należy ich zaalarmować,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE OBRONA CYWILNA REALIZACJA ZADAŃ OBRONNYCH W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ŚCIŚLE TAJNE TAJNE POUFNE ZASTRZEŻONE ODPOWIEDNIK W JĘZYKU ANGIELSKIM TOP SECRET SECRET CONFIDENTIAL

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚĆ DATA: LICZBA STRON: 6

WIADOMOŚĆ DATA: LICZBA STRON: 6 DO: OD: Wykonawców Zamawiającego WIADOMOŚĆ DATA: 04.07.2013 LICZBA STRON: 6 DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej w Centrum Medycznym

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z symulacji CFD jakie dane powinien zawierać?

Raport końcowy z symulacji CFD jakie dane powinien zawierać? Raport końcowy z symulacji CFD jakie dane powinien zawierać? 1. Wstęp. Raport końcowy z wykonanej symulacji CFD jest dokumentem zawierającym nie tylko wyniki końcowe oraz płynące z nich wnioski, ale również

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr A6 RAPORT OCENY RYZYKA

ZAŁĄCZNIK nr A6 RAPORT OCENY RYZYKA RAPORT OCENY RYZYKA Nazwa firmy: Ginekologiczno Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Adres: ul. Polna 33; 60-535 Poznań Tel.: 61 8419218 ; 61 8419455;

Bardziej szczegółowo

POSIEDZENIA I ĆWICZENIA

POSIEDZENIA I ĆWICZENIA POSIEDZENIA I ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W PRUDNIKU 2 0 0 8 Lp. Data Temat, cel 1. 25.02.2008 r. 1. Zadania Starosty oraz Zespołu wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Bardziej szczegółowo

Wiadomości pomocne przy ocenie zgodności - ATEX

Wiadomości pomocne przy ocenie zgodności - ATEX Wiadomości pomocne przy ocenie zgodności - ATEX 1. Przestrzeń zagrożona wybuchem i źródła zapłonu W myśl dyrektywy 94/9/WE (ATEX), przestrzeń zagrożona wybuchem jest to przestrzeń, w której zależnie od

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WÓJTA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY

WYTYCZNE WÓJTA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY URZĄD GMINY KRZYŻANOWICE GMINNE CENTRUM REAGOWANIA WYTYCZNE WÓJTA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY W SPRAWIE REALIZACJI ZADAŃ W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ W GMINIE KRZYŻANOWICE NA 2006 ROK. Krzyżanowice marzec

Bardziej szczegółowo

2. W którym roku przyjęto obecnie obowiązującą nazwę Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej: a) 1989 b) 1991 c) 1992

2. W którym roku przyjęto obecnie obowiązującą nazwę Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej: a) 1989 b) 1991 c) 1992 1. Pierwszą pozycją w polskiej literaturze pożarniczej był napisany przez Pawła Prauna i wydany w 1860 roku podręcznik pod tytułem: a) Ochrona przeciwpożarowa w Polsce b) Policja ogniowa u nas i za granicą

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE w zakresie ratownictwa chemicznego

STUDIA PODYPLOMOWE w zakresie ratownictwa chemicznego UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Kontakt: Szanowni Państwo, problem coraz większej skali zagrożeń cywilizacyjno środowiskowych wymaga rozwijania nowych dziedzin zajmujących się zagadnieniami likwidacji

Bardziej szczegółowo

PODZIĘKOWANIA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. PRZEDMOWA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. 3.1 WPROWADZENIE... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.

PODZIĘKOWANIA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. PRZEDMOWA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. 3.1 WPROWADZENIE... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. Spis treści PODZIĘKOWANIA... BŁĄD! NIE PRZEDMOWA... BŁĄD! NIE WPROWADZENIE... BŁĄD! NIE ROZDZIAŁ 1... BŁĄD! NIE RYNEK GAZU ZIEMNEGO ZASADY FUNKCJONOWANIA.... BŁĄD! NIE 1.1. RYNEK GAZU ZIEMNEGO ZMIANY STRUKTURALNE

Bardziej szczegółowo

Kurtyny dymowe. Poznań, 11. 03. 2015r. www.malkowski.pl

Kurtyny dymowe. Poznań, 11. 03. 2015r. www.malkowski.pl Kurtyny dymowe Poznań, 11. 03. 2015r. Agenda prezentacji Kurtyny dymowe Kurtyny dymowe klasyfikacja i zastosowanie Kurtyny dymowe stałe i ruchome w II klasie wiatrowej Kurtyny dymowe szklane Normy Kurtyny

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A. W BYTOMIU

CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A. W BYTOMIU CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A. W BYTOMIU SPOSÓB PROWADZENIA AKCJI RATOWNICZYCH I PRAC PROFILAKTYCZNYCH Z WYKORZYSTANIEM GAZÓW INERTNYCH BYTOM, marzec 008 r. - - 1. Na podstawie pkt. 1.64

Bardziej szczegółowo

Kontrola procesu spalania

Kontrola procesu spalania Kontrola procesu spalania Spalanie paliw polega na gwałtownym utlenieniu składników palnych zawartych w paliwie przebiegającym z wydzieleniem ciepła i zjawiskami świetlnymi. Ostatecznymi produktami utleniania

Bardziej szczegółowo

Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej. Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej. POSTĘPOWANIE NADZORUJE I INFORMACJI UDZIELA: kpt. mgr Robert Paluch st. specjalista ds. Kontrolno-Rozpoznawczych, numer telefonu:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów prac dyplomowych na rok akademicki 2007/2008 Katedra Działań Ratowniczych

Propozycje tematów prac dyplomowych na rok akademicki 2007/2008 Katedra Działań Ratowniczych Propozycje tematów prac dyplomowych na rok akademicki 2007/2008 Katedra Działań Ratowniczych Rodzaje studiów: - stacjonarne studia I stopnia (dzienne studia zawodowe: DSZ-PK, DSZ-PC), - stacjonarne jednolite

Bardziej szczegółowo

Kurs Przewodników Szkolenie z zakresu bhp i ppoż.

Kurs Przewodników Szkolenie z zakresu bhp i ppoż. Kopalnia Soli Wieliczka Trasa Turystyczna Sp. z o.o. Kurs Przewodników Szkolenie z zakresu bhp i ppoż. Wieliczka 2015 jerzy.sajak@kopalnia.pl Służba BHP w Spółce Trasa Turystyczna: od 1 stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Wydział: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Kierunek: OCHRONA ŚRODOWISKA (OS) Stopień studiów: I Efekty kształcenia na I stopniu dla kierunku OS K1OS_W01 K1OS_W02 K1OS_W03 OPIS KIERUNKOWYCH

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY POŻARNICZEJ MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM. ETAP I 05.03.2013r. ZESPÓŁ SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ. w KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY POŻARNICZEJ MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM. ETAP I 05.03.2013r. ZESPÓŁ SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ. w KĘDZIERZYNIE-KOŹLU OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY POŻARNICZEJ MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM ETAP I 05.03.2013r. ZESPÓŁ SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ w KĘDZIERZYNIE-KOŹLU Imię i Nazwisko:.Klasa:... Punkty: /. 1. Co oznacza skrót ZOSP

Bardziej szczegółowo

Zanieczyszczenia pyłowe i gazowe : podstawy obliczenia i sterowania. poziomem emisji / Ryszard Marian Janka. Warszawa, 2014 Spis treści

Zanieczyszczenia pyłowe i gazowe : podstawy obliczenia i sterowania. poziomem emisji / Ryszard Marian Janka. Warszawa, 2014 Spis treści Zanieczyszczenia pyłowe i gazowe : podstawy obliczenia i sterowania poziomem emisji / Ryszard Marian Janka. Warszawa, 2014 Spis treści Przedmowa Wykaz waŝniejszych oznaczeń i symboli IX XI 1. Emisja zanieczyszczeń

Bardziej szczegółowo

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE, OCHRONA LUDNOŚCI I OBRONA CYWILNA W POLSCE ----------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 014

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 014 PCA Zakres akredytacji Nr AB 014 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 014 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 18, Data wydania: 13 listopada

Bardziej szczegółowo

1. W którym wieku żył Św. Florian - patron strażaków? a) w IV wieku b) w V wieku c) w VI wieku

1. W którym wieku żył Św. Florian - patron strażaków? a) w IV wieku b) w V wieku c) w VI wieku 1. W którym wieku żył Św. Florian - patron strażaków? a) w IV wieku b) w V wieku c) w VI wieku 2. Za pierwsze przepisy przeciwpożarowe w Polsce uważa się wydanie uchwały rady miejskiej Krakowa tzw. porządki

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE PODSTAWOWE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP

SZKOLENIE PODSTAWOWE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP SZKOLENIE PODSTAWOWE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP str. 2 Jednostki organizacyjne ochrony przeciwpożarowej w Polsce i ich zadania; Podstawy prawne funkcjonowania jednostek OSP i ZOSP RP; Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy.

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat nr 5: Zarządzanie kryzysowe na szczeblu gminy. Autor: Eugeniusz Wojciech Roguski

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat nr 5: Zarządzanie kryzysowe na szczeblu gminy. Autor: Eugeniusz Wojciech Roguski SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP Temat nr 5: Zarządzanie kryzysowe na szczeblu gminy Autor: Eugeniusz Wojciech Roguski ZAGROŻENIA NATURALNE I TECHNICZNE OCHRONA CYWILNA BEZPIECZEŃSTWO OBYWATELI POLITYKA

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ (NP. POŻARU, AWARII) Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 79

ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ (NP. POŻARU, AWARII) Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 79 ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ (NP. POŻARU, AWARII) Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 79 Charakterystyka pożarowa materiałów Aby mogło dojść do zjawiska spalania, konieczne

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodnie z wytycznymi Unijnymi. Data: 13.02.2015

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodnie z wytycznymi Unijnymi. Data: 13.02.2015 KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodnie z wytycznymi Unijnymi : AnLen CZYSTY PIEC Data: 13.02.2015 1. PRODUKT / PODMIOT ODPOWIEDZIALNY PRODUKT: PRODUKTU AnLen CP PODMIOT ODPOWIEDZIALNY: ; POLSKA, Tel: +48 774336232

Bardziej szczegółowo

Odległość kurtyny do posadzki w pozycji działania. Uszkodzenie systemu. przyjmuje pozycję pracy. H > 2,5 ASB-2 nie pracują tak -

Odległość kurtyny do posadzki w pozycji działania. Uszkodzenie systemu. przyjmuje pozycję pracy. H > 2,5 ASB-2 nie pracują tak - Klasyfikacja kurtyn dymowych ze względu na temperaturę i czas pracy. Obok klasyfikacji D w kurtynach występuje jeszcze klasyfikacja DH. Nie istnieją jasne wytyczne co do stosowania kurtyn w klasie DH.

Bardziej szczegółowo

Sanok, października 2013 roku

Sanok, października 2013 roku Sanok, 24-25 października 2013 roku WYBRANE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI WODNEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ POLSKICH RATOWNIKÓW WODNYCH dr Jerzy Telak, Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Bardziej szczegółowo

PYTANIA TESTOWE do eliminacji powiatowych OTWP 2010 r. grupa wiekowa uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

PYTANIA TESTOWE do eliminacji powiatowych OTWP 2010 r. grupa wiekowa uczniowie szkół ponadgimnazjalnych ... IMIĘ I NAZWISKO... DATA URODZENIIA... SZKOŁA Bełchatów, dnia 31.03.2010 r. PYTANIA TESTOWE do eliminacji powiatowych OTWP 2010 r. grupa wiekowa uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 1. Maksymalna odległość

Bardziej szczegółowo