SNA - Ankieta wstępnych możliwości finansowych i wiarygodności Klienta

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SNA - Ankieta wstępnych możliwości finansowych i wiarygodności Klienta"

Transkrypt

1 Część Pierwsza przychody. 1. Z jakiego tytułu otrzymuje Pan(i) stałe udokumentowane przychody? Proszę zaznaczyć. umowa o pracę proszę podać dane pracodawcy umowa zlecenie / o dzieło proszę podać dane pracodawcy świadczenie ZUS proszę podać rodzaj świadczenia oraz nr legitymacji emeryta rencisty 2. Czy prowadzi Pan(i) działalność gospodarczą? Jeśli tak, proszę podać numery NIP i REGON, oraz określić jej dochodowość (przychód/strata w skali miesiąca/roku). Dodatkowo proszę o informację czy zalega Pan(i) z opłatami na rzecz ZUS / US. 3. W jakiej wysokości kształtują się łącznie wszystkie udokumentowane przychody netto miesięcznie, po odjęciu wszystkich kosztów ich uzyskania? 4. Czy ma Pan(i) jakieś dodatkowe dochody niewykazywane w PIT? W jakiej wysokości miesięcznej netto się one średnio kształtują? Ankieta dla Klienta strona 1 z 6

2 Część druga posiadane pojazdy i nieruchomości, majątek 1. Czy posiada Pan/Pani nieruchomości? Jeśli tak, proszę wymienić numery ich ksiąg wieczystych 2. Czy posiada Pan/Pani nieruchomości, dla których nie są prowadzone księgi wieczyste? Jeśli tak, proszę wymienić lokalizacje i podstawę stwierdzenia własności 3. Czy posiada Pan/Pani pojazdy mechaniczne? Jeśli tak, proszę wymienić ich numery VIN oraz numery rejestracyjne 4. Czy posiada Pan/Pani inny majątek / wierzytelności lub cokolwiek co buduje wiarygodność finansową? Część czwarta wydatki bieżące 1. Ile wynoszą Pana/Pani miesięczne koszta utrzymania/wydatki? 2. Ile osób pozostaje na Pana/Pani utrzymaniu? Ile z tego jest osób małoletnich? Czy powiada Pan/Pani jakieś szczególne powody nietypowych wysokich wydatków? 3. Jaki jest Pana/Pani status mieszkaniowy? Jeśli jest to mieszkanie wynajmowane, proszę o dane na temat wysokości czynszu. Jeśli nie jest to wynajem, proszę o informację na temat właściciela lokalu. Ankieta dla Klienta strona 2 z 6

3 Część piąta kredyty bankowe 1. W jakiej kwocie posiada Pan(i) łącznie kredyty bankowe (PLN)? 2. Ile łącznie wynoszą miesięczne raty tych kredytów (PLN)? 3. Czy kredyty są spłacane terminowo? 4. Na jaką kwotę (PLN) zalega Pan/Pani ze spłatą kredytów bankowych? 5. Ile wynosi najdłuższa zaległość (dni)? 6. Czy posiada Pan/Pani wpisy negatywne w BIK / Bankowym Rejestrze Dłużników? 7. Ile wynoszą łączne limity posiadanych kart kredytowych? 8. W jakich bankach/skokach posiada Pan(i) konta/rachunki bankowe? 9. Proszę o podanie przynajmniej jednego numeru konta bankowego do realizacji umowy z SNA Ankieta dla Klienta strona 3 z 6

4 Część szósta pożyczki pozabankowe/długi 1. Ile wynosi łączna kwota zaciągniętych przez Pana/Panią kredytów/pożyczek parabankowych/prywatnych/społecznościowych (PLN)? W jakich instytucjach / u jakich osób? 2. Ile łącznie wynoszą miesięczne raty (PLN)? 3. Czy w/w pożyczki są spłacane terminowo? 4. Ile wynosi łączna zaległość w płatnościach rat kredytów parabankowych na dzień złożenia wniosku (PLN)? 5. Jak długa jest najdłuższa zaległość w spłacie pożyczki parabankowej/prywatnej (dni)? 6. Czy posiada Pan/Pani wpisy negatywne w KRD / ERIF Infomonitor? 7. Czy posiada Pan(i) jakieś inne długi / zobowiązania (u znajomych, kredyty pracownicze, odziedziczone długi, zastawy, hipoteki lub cokolwiek innego)? Jaka jest łączna kwota tych zobowiązań? 8. Czy toczy się wobec Pana/Pani postępowanie egzekucyjne? Jeśli tak, jaki komornik je prowadzi i ile wynosi kwota dług w egzekucji? Ile wynoszą miesięczne potrącenia? 9. Czy ma Pan/Pani obciążenia alimentacyjne? Jeśli tak, jakie to są miesięczne kwoty? Ankieta dla Klienta strona 4 z 6

5 Część ósma dane kontaktowe 1. Jakie są adresy poczty elektronicznej, które Pan/Pani regularnie sprawdza, i pod którymi można spodziewać się, że jest Pan/Pani uchwytna w rozsądnym czasie? 2. Jakie są prawdziwe numery telefonów komórkowych, pod którymi można spodziewać się, że jest Pan/Pani uchwytna w rozsądnym czasie? 3. Jakie są prawdziwe numery telefonów stacjonarnych (dom, zakład pracy), pod którymi można spodziewać się, że jest Pan/Pani uchwytna w rozsądnym czasie? 4. Czy ma Pan/Pani jakieś numery dodatkowe do osób często się z Panem/Panią stykających, które mogłyby ułatwić kontakt w przypadku gdy Pana/Panią dotknęłoby zdarzenie losowe, a dzięki tej informacji możliwe byłoby uniknięcie sporu / zawarcie ugody? Jakie? 5. Czy Pana/Pani adres korespondencyjny zgadza się z adresem zameldowania? Jeśli nie, proszę podać adres do korespondencji. 6. JAKIE FRAZY WPISALI PAŃSTWO W WYSZUKIWARCE (GOOGLE) PODCZAS SZUKANIA FINANSOWANIA? PROSZĘ WYMIENIĆ Ankieta dla Klienta strona 5 z 6

6 Część dziewiąta oświadczenia pożyczkobiorcy. 1. Środki z pożyczki uzyskanej od Państwa zamierzam przeznaczyć na 2. W związku z ubieganiem się o pożyczkę wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów przygotowania oferty oraz sprawdzenia wiarygodności finansowej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z poź. zm.). 3. Oświadczam, iż nie jestem przedmiotem postępowania upadłościowego w świetle ustawy o upadłości konsumenckiej. 4. Dodatkowe oświadczenia, uwagi, adnotacje 5. Wiem i przyjmuję do wiadomości, iż przekazanie jakichkolwiek informacji nieprawdziwych, bądź zatajenie informacji istotnych w niniejszej ankiecie podlega karze w myśl art 286 kk: Art Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat Wiem i przyjmuję do wiadomości, iż branie zbyt drogiej pożyczki pozabankowej w sytuacji przymusowego położenia (kiedy byłaby ona dla mnie niezbędna) sprowadziłoby lub mogła sprowadzić Inwestora na drogę przestępstwa w myśl Art 304 kk: Art 304. Kto, wyzyskując przymusowe położenie innej osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, zawiera z nią umowę, nakładając na nią obowiązek świadczenia niewspółmiernego ze świadczeniem wzajemnym, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Oświadczam, iż taka sytuacja nie ma tutaj miejsca. 7. Upoważniam Leszka Jurkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą SNA Leszek Jurkowski (NIP: ) do wystąpienia do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących mojej osoby, w celu podjęcia decyzji na temat wykupu wierzytelności i/lub przyznania finansowania. 8. W przypadku gdy w toku weryfikacji okaże się, iż przedstawione przeze mnie informacje rażąco odbiegają od rzeczywistości w sposób rzutujący na moją sytuację materialną, wydolność finansową lub zdolność kredytową, zobowiązuję się uiścić na rzecz firmy SNA z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 86 lok 410 karę weryfikacyjną za próbę wyłudzenia finansowania w kwocie 49 złotych. W przypadku gdy pozostawiłem do dyspozycji SNA weksel lub weksle, upoważniam wówczas firmę SNA do ich spożytkowania jako zabezpieczenie tej płatności, w szczególności do ich sprzedaży na rynku wtórnym i uzyskanie tym sposobem wymagalnej kary.. (data, imię, nazwisko, adres, PESEL oraz podpis i pieczęć wystawcy) Ankieta dla Klienta strona 6 z 6

ADRES STAŁEGO ZAMELDOWANIA DANE UZUPEŁNIAJĄCE. adres. Z TYTUŁU UMOWY O PRACĘ / UMOWY O DZIEŁO / ZLECENIA / KONTRAKT nazwa pracodawcy. ulica.

ADRES STAŁEGO ZAMELDOWANIA DANE UZUPEŁNIAJĄCE. adres. Z TYTUŁU UMOWY O PRACĘ / UMOWY O DZIEŁO / ZLECENIA / KONTRAKT nazwa pracodawcy. ulica. Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania pożyczki hipotecznej w Banku Spółdzielczym w Legionowie. Wniosek o udzielenie Kredytu / Pożyczki Hipotecznej Bank Spółdzielczy w Legionowie Liczba udziałów Numer

Bardziej szczegółowo

Adres zameldowania/zamieszkania (w przypadku braku adresu zameldowania sekcje należy wypełnić danymi dotyczącymi adresu zamieszkania) dd.mm.

Adres zameldowania/zamieszkania (w przypadku braku adresu zameldowania sekcje należy wypełnić danymi dotyczącymi adresu zamieszkania) dd.mm. WNIOSEK O UDZIELE KREDYT ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZA RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO- ROZLICZENIOWEGO */ O PODWYŻSZE KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZA RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO- ROZLICZENIOWEGO */ O OBNIŻE KREDYTU

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO Bank Spółdzielczy w Kłomnicach Załącznik nr 1B Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego.... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO I. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY/ACH I Imię/imiona

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie karty kredytowej Getin Banku

Wniosek o wydanie karty kredytowej Getin Banku Wniosek o wydanie karty kredytowej Getin Banku Składam wniosek o wydanie następującej karty kredytowej: MasterCard Standard MasterCard World Proszę o przyznanie limitu kredytowego w wysokości: Jeśli nie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PODWYŻSZENIE KWOTY KREDYTU

WNIOSEK O PODWYŻSZENIE KWOTY KREDYTU WNIOSEK O PODWYŻSZENIE KWOTY KREDYTU Numer Umowy Kredytu/Umowy Pożyczki Wnioskuję o podwyższenie kwoty udzielonego kredytu z przeznaczeniem: KWOTA I CEL PODWYŻSZENIA: Cel mieszkaniowy Cel komercyjny Cena/

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W RUTCE-TARTAK ODDZIAŁ W..

BANK SPÓŁDZIELCZY W RUTCE-TARTAK ODDZIAŁ W.. Wpisano do rejestru zgłoszeń BS pod Nr... / dnia... BANK SPÓŁDZELCZY W RUTCE-TARTAK ODDZAŁ W.. WNOSEK o udzielenie kredytu: gotówkowego / odnawialnego w ROR / na zakup pojazdów / mieszkaniowego / hipotecznego

Bardziej szczegółowo

36 miesięcy. 60 miesięcy 1,00% 1,00% 3,90% 5,90% 5,90%

36 miesięcy. 60 miesięcy 1,00% 1,00% 3,90% 5,90% 5,90% Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, Solar Shop uruchomił przy współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. możliwość zakupu na raty na preferencyjnych warunkach wszystkich oferowanych przez

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO Załącznik nr 1 do Metryki Kredyt mieszkaniowy Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu Oddział w... Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: I. INFORMACJE O KREDYCIE WNIOSEK O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO/POśYCZKI HIPOTECZNEJ/KREDYTU GOTÓWKOWEGO*

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO/POśYCZKI HIPOTECZNEJ/KREDYTU GOTÓWKOWEGO* Załącznik nr. 1 do Instrukcji udzielania kredytów i poŝyczek zabezpieczonych hipotecznie WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO/POśYCZKI HIPOTECZNEJ/KREDYTU GOTÓWKOWEGO* Prosimy o czytelne wypełnianie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO MÓJ DOM KONSOLIDACYJNEGO UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPITECZNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO MÓJ DOM KONSOLIDACYJNEGO UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPITECZNEGO .. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNOSEK O UDZELENE KREDYTU MESZKANOWEGO MÓJ DOM KONSOLDACYJNEGO UNWERSALNEGO KREDYTU HPTECZNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:..

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO I. INFORMACJE O KREDYCIE Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: Modulo:... Kwota kredytu:.. zł Słownie:........ złotych Rodzaj kredytu Okres

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO MÓJ DOM

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO MÓJ DOM Zał. 1 f.. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego:. NFORMACJE O KREDYCE WNOSEK O UDZELENE KREDYTU MESZKANOWEGO MÓJ DOM Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Deklarowany

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO MÓJ DOM

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO MÓJ DOM .. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego:. NFORMACJE O KREDYCE WNOSEK O UDZELENE KREDYTU MESZKANOWEGO MÓJ DOM Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Deklarowany

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA KLIENTA

KARTA INFORMACYJNA KLIENTA KARTA INFORMACYJNA KLIENTA KARTĘ PROSIMY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI, A W ODPOWIEDNICH POLACH PROSIMY WSTAWIĆ ZNAK X. JEŚLI WE WNIOSKU SĄ PYTANIA, KTÓRE PANI / PANA NIE DOTYCZĄ, PROSIMY WPISAĆ KLAUZULĘ

Bardziej szczegółowo

Wniosek o kredyt hipoteczny

Wniosek o kredyt hipoteczny Wniosek o kredyt hipoteczny Wypełnia Bank: przyjęcia wniosku Numer wniosku Kanał sprzedaży: Oddział Pośrednik Wypełnia Wnioskodawca I. Wnioskodawcy (Klienci indywidualni) Imię i nazwisko Wnioskodawcy I

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZ ODSETEK

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZ ODSETEK Bank Spółdzielczy w Koszęcinie 42-286 Koszęcin ul. Sienkiewicza 1 tel. 034 378 07 41, tel./fax 034 378 07 40 email: kredyty@bskoszecin.com.pl www.bskoszecin.com.pl Nr wniosku kredytowego... Data złożenia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO*/ W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM*

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO*/ W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM* Bank Spółdzielczy w Koszęcinie 42-286 Koszęcin ul. Sienkiewicza 1 tel. 034 378 07 41, tel./fax 034 378 07 40 email: kredyty@bskoszecin.com.pl Załącznik 1A Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku

Bardziej szczegółowo

RYBNICKI BANK SPÓŁDZIELCZY rok założenia 1902 Grupa BPS

RYBNICKI BANK SPÓŁDZIELCZY rok założenia 1902 Grupa BPS RYBNCK BANK SPÓŁDZELCZY rok założenia 1902 Grupa BPS Załącznik 1D.. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNOSEK O UDZELENE KREDYTU KONSOLDACYJNEGO. NFORMACJE O KREDYCE

Bardziej szczegółowo

Wniosek o kredyt hipoteczny

Wniosek o kredyt hipoteczny Wniosek o kredyt hipoteczny Wypełnia Bank: przyjęcia wniosku Numer wniosku Kanał sprzedaży: Oddział Pośrednik Wypełnia Wnioskodawca I. Wnioskodawcy (Klienci indywidualni) Imię i nazwisko Wnioskodawcy I

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA KLIENTA

KARTA INFORMACYJNA KLIENTA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 252/2013 Zarządu BOŚ S.A. z dnia 30.07.2013r. Załącznik Nr 1 do Zasad oceny zdolności kredytowej osób fizycznych w BOŚ S.A. wprowadzonych Uchwałą Nr 174/2013 Zarządu BOŚ S.A.

Bardziej szczegółowo

Formularz danych Klienta

Formularz danych Klienta Załącznik nr 3 do Instrukcji udzielania ów i pożyczek zabezpieczonych hipotecznie klientom detalicznym w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Prosimy o czytelne wypełnienie wniosku i zaznaczenie znakiem X odpowiednich

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI WSPARCIE DLA MAZOWSZA PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY TISE

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI WSPARCIE DLA MAZOWSZA PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY TISE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego na lata

Bardziej szczegółowo

Wniosek o kredyt hipoteczny

Wniosek o kredyt hipoteczny Wniosek o kredyt hipoteczny Wypełnia Bank: Kanał sprzedaży Oddział Broker przyjęcia Wniosku - - Wniosku I. WNIOSKODAWCY (KLIENCI INDYWIDUALNI) 1. Imię i nazwisko Klienta 2. Imię i nazwisko Klienta 3. Imię

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W WOJSŁAWICACH WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO

BANK SPÓŁDZIELCZY W WOJSŁAWICACH WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO Załącznik Nr 1 B do Instrukcji kredytowania osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej w Banku Spółdzielczym w Wojsławicach BANK SPÓŁDZIELCZY W WOJSŁAWICACH Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM Załącznik nr 2 do Instrukcji kredytowania osób fizycznych.. Oddział w... I. INFORMACJE O KREDYCIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM Kwota kredytu:.. zł

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do CZĘŚCI IB Instrukcji kredytowania w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej,

Załącznik nr 4 do CZĘŚCI IB Instrukcji kredytowania w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej, Załącznik nr 4 do CZĘŚCI IB Instrukcji kredytowania w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej, Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej Oddział w... I. INFORMACJE O KREDYCIE Nr wniosku kredytowego...

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Nazwa rejestru KRS NIP REGON

WNIOSEK KREDYTOWY. Nazwa rejestru KRS NIP REGON Załącznik nr 10 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy Status prawny

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO Załącznik nr 1 do Metryki - Kredyt konsolidacyjny Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu Oddział w... Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU STUDENCKIEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU STUDENCKIEGO Załącznik nr 1 do Instrukcji udzielania kredytów studenckich Wniosek kredytowy nr... Data złożenia wniosku kredytowego.. WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU STUDENCKIEGO CZĘŚĆ A I. Informacje o kredycie Wnoszę

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 12 parafka Pożyczkobiorcy..

Strona 1 z 12 parafka Pożyczkobiorcy.. I. Dane Klienta Dane Klienta Imię Drugie imię Nazwisko PESEL: Typ głównego dokumentu tożsamości: Seria i numer dokumentu tożsamości: Stan cywilny: Liczba osób w gospodarstwie domowym: Miesięczne koszty

Bardziej szczegółowo