(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2207708. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.10.2008 08802742."

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: (13) (51) T3 Int.Cl. B62D 1/19 ( ) B62D 1/187 ( ) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: Europejski Biuletyn Patentowy 2011/09 EP B1 (54) Tytuł wynalazku: Kolumna kierownicy dla pojazdu mechanicznego (30) Pierwszeństwo: DE (43) Zgłoszenie ogłoszono: w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 2010/29 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: Wiadomości Urzędu Patentowego 2011/07 (73) Uprawniony z patentu: ThyssenKrupp Presta Aktiengesellschaft, Eschen, LI (72) Twórca(y) wynalazku: PL/EP T3 Matteo SCAPOZZA, Bellinzona, CH (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Agnieszka Jakobsche PRZEDSIĘBIORSTWO RZECZNIKÓW PATENTOWYCH PATPOL SP. Z O.O. SKR. POCZT Warszawa 130 Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich).

2 V4781PL00/UK [0001] Wynalazek odnosi się do kolumny kierownicy dla pojazdu mechanicznego z jednostką wspornikową, w której osadzona jest oś kierownicy, która za pomocą trzpieni mocujących zamocowana jest na stałym elemencie pojazdu, przy czym trzpienie mocujące przepuszczone są przez otwory wzdłużne wykonane w jednostce wspornikowej lub w stałym elemencie pojazdu, a w przypadku wypadku drogowego, jednostka wspornikowa, wychodząc od położenia wyjściowego, ze względu na przesuwanie się trzpieni mocujących w otworach wzdłużnych, jest elementem przesuwnym względem stałego elementu pojazdu, przy czym dany otwór wzdłużny, przynajmniej częściowo jest usytuowany wzdłużnie we wsporniku pokrywy zderzaka, który w położeniu wyjściowym jednostki wspornikowej posiada zakrzywienie i przy czym po wypadku, jednostka wspornikowa, w dalszym ciągu poprzez wspornik pokrywy zderzaka zawieszona jest na stałym elemencie pojazdu. [0002] W różnych postaciach wykonania, znane są kolumny kierownicy, w przypadku których jednostka wspornikowa, w której zamocowana jest oś kierownicy jest w ten sposób połączona ze stałym elementem pojazdu, że w przypadku wypadku drogowego umożliwione jest przesunięcie jednostki wspornikowej względem stałego elementu pojazdu. Przykładowo, z opisu DE B3 wynika konstrukcja kolumny kierownicy, w której jednostka wspornikowa ukształtowana jest w postaci suwaka prowadzonego przez stałą jednostkę montażową pojazdu. Jednostka wspornikowa posiada rowki przebiegające obustronnie w kierunku wzdłużnym osi kierownicy, w których zazębione są skierowane przeciw sobie występy jednostki montażowej. W celu przejęcia energii, przy przesuwaniu jednostki wspornikowej względem jednostki montażowej w przypadku wypadku drogowego, dodatkowo, między jednostką wspornikową a jednostką pochwy przewidziane są elementy absorbujące energię. [0003] Z opisu EP A2 wynika konstrukcja kolumny kierownicy, w której jednostka wspornikowa, w której osadzona jest oś kierownicy, połączona jest ze stałym elementem pojazdu za pomocą trzpieni mocujących. Trzpienie mocujące przepuszczone są przez otwory wzdłużne, wykonane w jednostce wspornikowej, dzięki czemu, w przypadku wypadku drogowego, umożliwione jest przesunięcie jednostki wspornikowej względem stałego elementu pojazdu. Otwory wzdłużne przy tym posiadają każdorazowo powiększony odcinek, przez który, w położeniu wyjściowym jednostki wspornikowej, przepuszczony jest trzpień mocujący. W pozostałym obszarze, szerokość otworu wzdłużnego jest mniejsza niż średnica trzpienia mocującego, dzięki czemu, osiąga się absorpcję energii przy przesuwaniu jednostki wspornikowej w przypadku wypadku drogowego. Inne kolumny kierownicy, w których trzpienie nośne przepuszczone są przez otwory wzdłużne w jednostce wspornikowej i w przypadku wypadku drogowego są w nich przesuwane, znane są z opisów US i US B1. Każdorazowo następuje absorpcja energii dzięki współdziałaniu trzpienia mocującego z elementami ukształtowania otworu wzdłużnego, które utrudniają jego przesunięcie w otworze wzdłużnym. Wadą tych kolumn kierownicy jest długość zabudowy wymagana dla ukształtowania otworów wzdłużnych. [0004] Dalej znane jest rozwiązanie, w którym mocowanie jednostki wspornikowej na stałym elemencie pojazdu następuje za pomocą trzpieni mocujących poprzez otwory względnie wybrania jednostki wspornikowej, które otwarte są w kierunku do krawędzi kolumny kierownicy od strony koła kierownicy. W 1

3 przypadku wypadku drogowego, jednostka wspornikowa może odłączyć się od stałego elementu pojazdu, przy czym, w niekorzystny sposób dochodzi do spadania na nogi kierowcy, odcinka kolumny kierownicy od strony kierowcy. Jest to niekorzystne, zwłaszcza w przypadku kolumn kierownicy, z urządzeniem wspomagania kierownicy, wmontowanym do kolumny kierownicy, które mają większy ciężar. [0005] Z opisu US B1 znana jest kolumna kierownicy, w której jednostka wspornikowa, w przypadku wypadku drogowego jest odłączana od stałego elementu pojazdu. Pochwa mocująca obrotowo oś kierownicy, przy zakończeniu oddalonym od koła kierownicy jest wyposażona w blachę wzmacniającą, która posiada otwór wzdłużny, przez który przepuszczony jest trzpień dla przesuwnego zamocowania pochwy na stałym elemencie pojazdu. [0006] Z opisu EP A2 wynika konstrukcja kolumny kierownicy, typu wymienionego na wstępie. Wspornik pokrywy zderzaka, ukształtowany jako jedna całość wraz z jednostką wspornikową jest zagięty w kształcie litery U, a trzpień mocujący przechodzi przez otwór wzdłużny przebiegający przez wspornik pokrywy zderzaka i otwór w obszarze zakończenia odcinka wspornika pokrywy zderzaka, zagiętego w kształcie litery U. [0007] Z opisu JP wynika rozwiązanie zamocowania jednostki wspornikowej kolumny kierownicy na stałym elemencie pojazdu za pomocą zagiętego wspornika pokrywy zderzaka. Jednostka wspornikowa jest zaciśnięta między zagiętymi odcinkami wspornika pokrywy zderzaka, które przyłączone są do zakończenia wspornika pokrywy zderzaka. Te zagięte odcinki leżą wewnątrz zagiętych odcinków, które przyłączone są do innego zakończenia wspornika pokrywy zderzaka. Przez otwory wzdłużne wspornika pokrywy zderzaka przepuszczone są trzpienie mocujące. W przypadku wypadku drogowego, przy przesunięciu jednostki wspornikowej, trzpień mocujący może wyjść z otworu wzdłużnego, przechodzącego przez zagięte odcinki, między którymi zaciśnięta jest jednostka wspornikowa. [0008] Zadaniem wynalazku jest oddanie do dyspozycji kolumny kierownicy typu wymienionego na wstępie, w której, w przypadku wypadku drogowego, jednostka wspornikowa może przesunąć się względem stałego elementu pojazdu, bez doprowadzania do całkowitego rozłączenia złącza między jednostka wspornikową a stałym elementem pojazdu, przy czym osiągana jest zwarta konstrukcja. Według wynalazku udaje się to dzięki konstrukcji kolumny kierownicy o cechach według zastrzeżenia 1. [0009] Dzięki rozmieszczeniu otworów wzdłużnych w wygiętym wsporniku pokrywy zderzaka, możliwe jest zwarte ukształtowanie kolumny kierownicy. W przypadku wypadku drogowego (= w przypadku wypadku drogowego z udziałem pojazdu), przy przesunięciu jednostki wspornikowej względem stałego elementu pojazdu, wygięcie wspornika pokrywy zderzaka przynajmniej zmniejsza się, to znaczy wygięcie zmniejsza się lub zanika dzięki współpracy z trzpieniami mocującymi, przesuwającymi się w otworach wzdłużnych, względnie z elementami usytuowanymi na trzpieniach mocujących, takimi jak nakrętki lub przekładki. Innymi słowy, dany wspornik pokrywy zderzaka, przy przesuwaniu się w nim trzpienia mocującego, jest częściowo lub całkowicie prostowany. [0010] Korzystnie, wsporniki pokrywy zderzaka w położeniu wyjściowym jednostki wspornikowej wygięte są co najmniej 45, korzystnie co najmniej 60, to znaczy, obustronnie przyłączone do wygięcia, proste odcinki wspornika pokrywy zderzaka są ustawione względem siebie pod kątem co najmniej 45, korzystnie co najmniej 60. W korzystnej postaci wykonania, kąt ten leży w zakresie od 80 do

4 [0011] Wsporniki pokrywy zderzaka, posiadające otwory wzdłużne ukształtowane są z własnych elementów, które każdorazowo połączone są z innym elementem jednostki wspornikowej lub stałym elementem pojazdu. Korzystnie, nałożone są one na element bazowy jednostki wspornikowej, przykładowo są przyspawane. [0012] System może być w ten sposób ukształtowany, że poprzez przesunięcie trzpieni mocujących w otworach wzdłużnych, absorbowana jest jedynie mała ilość energii. Przy tym, wsporniki pokrywy zderzaka mogą być ukształtowane jako stosunkowo cienkie, przy czym ich grubość jest mniejsza niż grubość elementu bazowego jednostki wspornikowej, na którym są one każdorazowo nałożone. W tym przypadku może być przewidziane dodatkowe urządzenie do absorpcji energii, aby zaabsorbować część energii przy przesuwaniu jednostki wspornikowej względem stałego elementu pojazdu. Absorpcja energii określana jest wówczas zasadniczo tylko przez to dodatkowe urządzenie do absorpcji energii. Pozwala to na dokładne sterowanie absorbowaną energią za pomocą osobnego urządzenia do absorpcji energii. Tego typu urządzenia do absorpcji energii są znane. [0013] Z drugiej strony, jest również do pomyślenia i możliwe, aby tak ukształtować kolumnę kierownicy według wynalazku, że (częściowe) wyprostowanie wsporników pokrywy zderzaka przy przesuwaniu jednostki wspornikowej względem stałego elementu pojazdu i/lub przesunięcie trzpienia mocującego w otworze wzdłużnym (przykładowo, podczas gdy ten jest rozszerzany poprzez trzpień mocujący przy przesuwaniu) wykorzystywane jest do absorpcji energii. [0014] Korzystnie, w przypadku kolumny kierownicy według wynalazku chodzi o kolumnę kierownicy przestawną w zakresie długości, i/lub pochylenia, względnie wysokości, to znaczy oś kierownicy i mocujący ją obrotowo element podporowy, w stanie otwarcia urządzenia ustalającego, są elementami przestawnymi w kierunku wzdłużnym osi kierownicy i/lub w zakresie pochylenia, względem jednostki wspornikowej. [0015] Korzystnie, jednostka wspornikowa w obszarze jej zakończenia od strony koła kierownicy jest połączona poprzez trzpienie mocujące ze stałym elementem pojazdu. [0016] Pozostałe zalety i szczegóły wynalazku są wyjaśnione poniżej na podstawie załączonego rysunku. Na tym rysunku figury pokazują: fig. 1 fig. 2 fig. 3 fig. 4 i fig. 5 w rzucie ukośnym, odcinek kolumny kierownicy według wynalazku, przyłączony do zakończenia od strony koła kierownicy; kolumnę kierownicy według fig. 1 bez stałego elementu pojazdu i trzpieni mocujących; kolumnę kierownicy bez stałego elementu pojazdu i trzpieni mocujących w widoku ukośnym; od dołu kolumnę kierownicy w widoku ukośnym od góry i od dołu w stanie po wypadku drogowym pojazdu. [0017] Kolumna kierownicy według przykładu wykonania wynalazku, przedstawionego na figurach obejmuje oś kierownicy 1, podpartą obrotowo poprzez element podporowy 2, a na jej zakończeniu 3, od strony koła kierownicy mocowane jest koło kierownicy. Element podporowy 2 obejmuje pochwę 4 otaczającą oś kierownicy 1 i urządzenie unieruchamiające, zamocowane na pochwie 4, przykładowo, przyspawany profil 5 3

5 o kształcie litery U. Są do pomyślenia i możliwe inne ukształtowania elementu podporowego 2, który również w całości mógłby być oznaczony jako pochwa lub jednostka pochwy. [0018] W stanie zamknięcia urządzenia ustalającego, element podporowy 2 jest ustalony jako nieprzestawny względem jednostki wspornikowej 6. W jednostce wspornikowej 6 osadzony jest element podporowy 2, a zatem oś kierownicy 1. [0019] W przedstawionym przykładzie wykonania, urządzenie ustalające jest ukształtowane w postaci sworznia sprężynującego 8, napinanego poprzez wychylenie dźwigni napinającej 7, który przepuszczony jest przez krzyżujące się otwory wzdłużne w belkach bocznych 9, 10 jednostki wspornikowej 6 i elementu podporowego 2. W stanie zamknięcia urządzenia ustalającego, belki boczne 9, 10 jednostki wspornikowej 6 dociśnięte są do elementu podporowego 2 (w przykładzie wykonania do ramion bocznych profilu 5 o kształcie litery U). W stanie otwarcia, urządzenia ustalającego, oś kierownicy 1, wraz z mocującym ją elementem podporowym 2 może być przestawiana w celu nastawienia kolumny kierownicy w kierunku osi wzdłużnej 11 osi kierownicy 1, jak również z pochyleniem względem jednostki wspornikowej 6. Dzięki temu może być realizowane przestawienie w zakresie długości i pochylenia, względnie wysokości kolumny kierownicy. Przy tym, znane są urządzenia ustalające i urządzenia tego typu do przestawiania w zakresie długości i/lub pochylenia, względnie wysokości. Ustalenie urządzenia ustalającego w stanie zamknięcia może być osiągnięte w znany sposób poprzez zamknięcie tarciowe, zamknięcie kształtowe lub poprzez ich kombinację. Ze stanu techniki znane są urządzenia ustalające, ukształtowane na różne sposoby. Szczegółowe ukształtowanie urządzenia ustalającego nie jest przedmiotem przedłożonego wynalazku. [0020] Jednostka wspornikowa 6 jest wspierana przez stały element 12 pojazdu. W przedstawionym przykładzie wykonania, jest on ukształtowany w postaci poprzecznicy połączonej z podwoziem pojazdu. Przykładowo, na fig. 1 i 4 są przedstawione nakładki mocujące 13, 14 dla sztywnego zamocowania stałego elementu 12 pojazdu na podwoziu pojazdu, za pomocą złączy śrubowych. [0021] Do połączenia jednostki wspornikowej 6 ze stałym elementem 12 pojazdu służą trzpienie mocujące 15, 16 o osiach wzdłużnych 32, 33. Trzpienie te przepuszczone są każdorazowo przez otwór w stałym elemencie 12 pojazdu i otwór wzdłużny 17, 18 w jednostce wspornikowej 6. Otwory wzdłużne 17, 18 są przy tym usytuowane we wspornikach pokrywy zderzaka 19, 20, które tylnym zakończeniem (=zakończeniem oddalonym od zakończenia osi kierownicy 1 od strony pojazdu) zamocowane są na elemencie bazowym 21 jednostki wspornikowej 6, przykładowo przyspawane. W obszarze tego zakończenia, zamocowanego na elemencie bazowym 21, odcinek otworu wzdłużnego 17, 18 wspornika pokrywy zderzaka 19, 20 pokrywa się z otworem, względnie wybraniem 22, 23 elementu bazowego 21, które jest otwarte w kierunku krawędzi elementu bazowego 21, od strony koła kierownicy. [0022] Wsporniki pokrywy zderzaka 19, 20 i umieszczone w nich otwory wzdłużne 17, 18, w położeniu wyjściowym jednostki wspornikowej 6 (=gdy nie zachodzi żaden wypadek samochodowy) są zakrzywione. Oś 24 zakrzywienia, zaznaczona na fig. 2 jest ułożona prostopadle do osi wzdłużnej 11 osi kierownicy i poziomo, względnie prostopadle do osi wzdłużnej 32, 33 trzpienia mocującego 15, 16 (przed wypadkiem drogowym). Gdy wychodzi się od niezakrzywionego wspornika pokrywy zderzaka 19, to następuje zakrzywienie wokół osi 24, która jest równoległa do płaszczyzny wspornika pokrywy zderzaka 19, względnie leży w płaszczyźnie wybrania 22, 23 na jednostce wspornikowej 6 i jest prostopadła do krawędzi wzdłużnej wspornika pokrywy zderzaka. 4

6 [0023] Wolne zakończenie danego wspornika pokrywy zderzaka, w stanie zmontowanym kolumny kierownicy jest skierowane w kierunku do dołu w zakresie kątowym plus minus 45 do osi wzdłużnej danego trzpienia mocującego 15, 16. Jest do pomyślenia i możliwe również ukształtowanie, w którym wolne zakończenie danego wspornika pokrywy zderzaka jest skierowane do góry w wyżej określonym zakresie kątowym. [0024] Dany wspornik pokrywy zderzaka 19, 20, przylegając do zakrzywionego obszaru, zarówno w kierunku swego zakończenia zamocowanego na jednostce wspornikowej 6, jak i w kierunku swego wolnego zakończenia, posiada niezakrzywiony odcinek, to znaczy odcinek, leżący w jednej płaszczyźnie. Otwór wzdłużny 17, 18 przebiega przez zakrzywiony odcinek i przez części niezakrzywionych odcinków, przyłączone do niego. [0025] W przedstawionym przykładzie wykonania, dany wspornik pokrywy zderzaka 19, 20 posiada mniejszą sztywność niż element bazowy 21. Przy tym, jak to pokazano, wykonany jest on z cieńszej blachy niż element bazowy 21. [0026] W położeniu wyjściowym jednostki wspornikowej 6, dany trzpień mocujący 15, 16 przechodzi przez wybranie 22, 23 elementu bazowego 21 i poprzez odcinek otworu wzdłużnego 17, 18, przykryty przez ten element. Element stały 12 pojazdu i jednostka wspornikowa 6 są usytuowane między głowicą 25 danego trzpienia mocującego 15, 16 i podkładką 27, podtrzymywaną przez nakrętkę 26. [0027] W przypadku wypadku samochodowego, może dojść do przesunięcia jednostki wspornikowej 6 względem stałego elementu 12 pojazdu, przy czym jednostka wspornikowa 6 przemieszcza się w kierunku części przedniej pojazdu. Przy tym trzpienie mocujące 15, 16 docierają poza punkty przyporu z wybraniami 22, 23 w elemencie bazowym 21 i przesuwają się wzdłuż otworów wzdłużnych 17, 18, we wsporniku pokrywy zderzaka 19, 20. Wsporniki pokrywy zderzaka 19, 20, poprzez współpracę z podkładkami 27, usytuowanymi na trzpieniach mocujących 15, 16 są przy tym w znacznym stopniu prostowane. Po wypadku drogowym, jednostka wspornikowa 6, poprzez wspornik pokrywy zderzaka 19, 20, jest ciągle zawieszona na stałym elemencie 12 pojazdu co jest uwidocznione na fig. 4 i 5. Wprawdzie może dojść do pewnego obniżenia jednostki wspornikowej 6, jest ono jednak korzystnie mniejsze niż połowa przesunięcia w kierunku osi wzdłużnej 11 osi kierownicy 1. [0028] W położeniu wyjściowym, jednostka wspornikowa 6 i stały element 12 pojazdu są korzystnie naciągnięte względem siebie poprzez trzpienie mocujące 15, 16. Dzięki temu, również definiowana jest siła powodująca oderwanie dla rozpoczęcia przesuwania jednostki wspornikowej 6 względem stałego elementu 12 pojazdu. Gdy trzpienie mocujące 15, 16 opuściły obszar wybrań 22, 23, siła wywierana przez wspornik pokrywy zderzaka 19, 20, przeciw temu przesuwaniu może być porównywalnie mała. [0029] Z drugiej strony, byłoby również możliwe do pomyślenia, aby posłużyć się przesunięciem trzpieni mocujących 15, 16 w otworach wzdłużnych 17, 18 wspornika pokrywy zderzaka 19, 20 do znaczącej absorpcji energii. Coś takiego mogłoby być osiągnięte zwłaszcza poprzez zakrzywienie wsporników pokrywy zderzaka 19, 20 i/lub poprzez współdziałanie trzpieni mocujących 15, 16 z krawędziami otworów wzdłużnych 17, 18. [0030] Przedstawiona kolumna kierownicy posiada elektryczne wspomaganie siły kierowania, przy czym silnik elektryczny 28, dla wprowadzenia siły wspomagającej, połączony jest poprzez ślimak 29 i ślimacznicę 30 ze skrzynią biegów 31. 5

7 [0031] Wynalazek może być również stosowany w przypadku kolumn kierownicy bez wspomaganie siły kierowania. [0032] Na danym trzpieniu mocującym 15, 16 mogą być usytuowane dodatkowe elementy, przykładowo podkładki. Może być również przewidziany układ obrócony, w przypadku którego głowica 25, względnie usytuowana pod nią podkładka współpracuje ze wspornikiem pokrywy zderzaka 19, 20 a nakrętka 26 usytuowana jest na powierzchni stałego elementu 12 pojazdu. Zamiast głowicy 25 mogłyby być również obustronnie przewidziane nakrętki. [0033] W przypadku stałego elementu 12 pojazdu mogłoby chodzić o również o dodatkowy element montażowy kolumny kierownicy, który mocowany jest na poprzecznicy lub na innej części podwozia pojazdu. [0034] Wsporniki pokrywy zderzaka 19, 20 są korzystnie wykonane z metalu. Element bazowy 21 wykonany jest korzystnie z metalu. [0035] Wynalazek mógłby być stosowany również w związku z nieprzestawnymi kolumnami kierownicy. Również nawrót kinematyczny przykładu wykonania przedstawionego na figurach rysunku jest możliwy i do pomyślenia. W tym przypadku, wsporniki pokrywy zderzaka 19, 20 mogłyby nałożone na element bazowy stałego elementu 12 pojazdu, wychodząc z którego, w tym przypadku, przebiegałyby one w kierunku odwróconym od zakończenia 3 osi kierownicy 1 od strony koła kierownicy. Element bazowy stałego elementu pojazdu mógłby posiadać otwory otwarte do jego zakończenia oddalonego od koła kierownicy, przez które, w stanie wyjściowym przepuszczone są trzpienie mocujące 15, 16, aby w stanie wyjściowym napinać jednostkę wspornikową 6 stałym elementem 12 pojazdu. [0036] Do pomyślenia i możliwa byłaby również taka konstrukcja, w której dany otwór wzdłużny przebiega na odcinku swej długości we wsporniku pokrywy zderzaka, a na pozostałej długości przebiega w elemencie, na którym jest ustalony wspornik pokrywy zderzaka. Legenda do oznaczników cyfrowych: [0037] 1 oś kierownicy 2 element podporowy 3 zakończenie od strony koła kierownicy 4 pochwa 5 profil o kształcie litery U 6 jednostka wspornikowa 7 dźwignia napinająca 8 sworzeń sprężynujący 9 belka boczna 10 belka boczna 11 oś wzdłużna 12 stały element pojazdu 13 nakładka mocująca 6

8 14 nakładka mocująca 15 trzpień mocujący 16 trzpień mocujący 17 otwór wzdłużny 18 otwór wzdłużny 19 wspornik pokrywy zderzaka 20 wspornik pokrywy zderzaka 21 element bazowy 22 wybranie 23 wybranie 24 oś 25 głowica 26 nakrętka 27 podkładka 28 silnik elektryczny 29 ślimak 30 ślimacznica 31 skrzynia biegów 32 oś wzdłużna 33 oś wzdłużna Zastrzeżenia patentowe 1. Kolumna kierownicy dla pojazdu mechanicznego z jednostką wspornikową (6), w której osadzona jest oś kierownicy (1), która za pomocą trzpieni mocujących (15,16) zamocowana jest na stałym elemencie (12) pojazdu, przy czym trzpienie mocujące (15,16) przepuszczone są przez otwory wzdłużne (17, 18) wykonane w jednostce wspornikowej (6) lub w stałym elemencie (12) pojazdu, a w przypadku wypadku drogowego, jednostka wspornikowa (6), wychodząc od położenia wyjściowego, ze względu na przesuwanie się trzpieni mocujących (15,16) w otworach wzdłużnych (17, 18), jest elementem przesuwnym względem stałego elementu pojazdu, przy czym dany otwór wzdłużny (17, 18) jest przynajmniej częściowo usytuowany wzdłużnie we wsporniku pokrywy zderzaka (19, 20), który w położeniu wyjściowym jednostki wspornikowej (6) posiada zakrzywienie i przy czym po wypadku, jednostka wspornikowa (6), w dalszym ciągu poprzez wspornik pokrywy zderzaka (19, 20) zawieszona jest na stałym elemencie (12) pojazdu, znamienna tym, że wsporniki pokrywy zderzaka (19, 20) zbudowane są z oddzielnych części, z których jedno zakończenie zamocowane jest na dodatkowym elemencie (21) jednostki wspornikowej (6) lub stałego elementu (12) pojazdu a drugie zakończenie jest wolne, przy czym wolne zakończenie danego wspornika pokrywy zderzaka (19, 20) w stanie zmontowanym kolumny kierownicy, bez wystąpienia wypadku samochodowego, jest skierowane w kierunku do dołu lub do góry w zakresie kątowym plus minus 45 do osi wzdłużnej danego trzpienia 7

9 mocującego (15,16) i tym, że w przypadku wypadku drogowego, przynajmniej zmniejsza się zakrzywienie danego wspornika pokrywy zderzaka (19, 20) przy przesunięciu jednostki wspornikowej (6) względem stałego elementu (12) pojazdu, poprzez współdziałanie z trzpieniem mocującym (15,16) lub elementem usytuowanym na nim. 2. Kolumna kierownicy według zastrzeżenia 1, znamienna tym, że dany wspornik pokrywy zderzaka (19, 20) w położeniu wyjściowym jednostki wspornikowej (6) jest wygięty co najmniej o kąt 45, korzystnie o kąt Kolumna kierownicy według zastrzeżenia 2, znamienna tym, że dany wspornik pokrywy zderzaka (19, 20) w położeniu wyjściowym jednostki wspornikowej (6) jest wygięty o kąt 80 do Kolumna kierownicy według jednego z zastrzeżeń 1 do 3, znamienna tym, że dany wspornik pokrywy zderzaka (19, 20) jest wygięty wokół osi (24), która jest równoległa do płaszczyzny niezagiętego wspornika pokrywy zderzaka (19, 20) i jest prostopadła do krawędzi wzdłużnej wspornika pokrywy zderzaka (19, 20) 5. Kolumna kierownicy według jednego z zastrzeżeń 1 do 4, znamienna tym, że dany wspornik pokrywy zderzaka (19, 20) jest wygięty wokół osi (24), która jest skierowana prostopadle do osi wzdłużnej (11) osi kierownicy (1) i prostopadle do osi wzdłużnej (32, 33) trzpienia mocującego (15,16). 6. Kolumna kierownicy według jednego z zastrzeżeń 1 do 5, znamienna tym, że jednostka wspornikowa (6) posiada wsporniki pokrywy zderzaka (19, 20). 7. Kolumna kierownicy według jednego z zastrzeżeń 1 do 6, znamienna tym, że grubość dodatkowego elementu (21) jest większa niż grubość danego wspornika pokrywy zderzaka (19, 20). 8. Kolumna kierownicy według jednego z zastrzeżeń 1 do 7, znamienna tym, że wspornik pokrywy zderzaka (19, 20) bezpośrednio po zakrzywieniu do jego wolnego zakończenia posiada odcinek leżący w jednej płaszczyźnie. 9. Kolumna kierownicy według jednego z zastrzeżeń 1 do 8, znamienna tym, że w położeniu wyjściowym jednostki wspornikowej (6), dany trzpień mocujący (15,16) jest przepuszczony przez wybranie (22, 23) w elemencie bazowym (21) jednostki wspornikowej (6), na którym zamocowane są wsporniki pokrywy zderzaka (19, 20), przy czym wybranie (22, 23) jest otwarte na krawędzi elementu bazowego (21), usytuowanej od strony kierownicy i pokrywa się z odcinkiem otworu wzdłużnego (17,18) jednego ze wsporników pokrywy zderzaka (19, 20) nałożonego na element bazowy (21). 10. Kolumna kierownicy według jednego z zastrzeżeń 1 do 9, znamienna tym, że oś kierownicy (1), w stanie otwarcia urządzenia ustalającego jest przestawna względem jednostki wspornikowej (6) w kierunku wzdłużnym osi kierownicy (1) i/lub w zakresie pochylenia. 11. Kolumna kierownicy według zastrzeżenia 10, znamienna tym, że urządzenie ustalające usytuowane jest w obszarze jednostki wspornikowej (6), korzystnie obejmuje sworzeń sprężynujący (8), przepuszczony przez jednostkę wspornikową (6). 12. Kolumna kierownicy według jednego z zastrzeżeń 1 do 11 znamienna tym, że jednostka wspornikowa (6) w obszarze jej zakończenia od strony koła kierownicy, poprzez trzpienie mocujące (15) połączona jest ze stałym elementem (12) pojazdu. 8

10

11

12

13

14

15 PUBLIKACJE CYTOWANE W OPISIE Poniższa lista publikacji cytowanych przez zgłaszającego ma na celu wyłącznie pomoc dla czytającego i nie stanowi części dokumentu patentu europejskiego. Pomimo, że dołożono największej staranności przy jej tworzeniu, nie można wykluczyć błędów lub przeoczeń i EUP nie ponosi żadnej odpowiedzialności w tym względzie. Dokumenty patentowe cytowane w opisie DE B3 [0002] US B1 [0005] EP A2 [0003] EP A2 [0006] US A [0003] JP A [0007] US B1 [0003] 9

(13) T3. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.04.2005 05009438.2

(13) T3. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.04.2005 05009438.2 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1595797 (13) T3 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.04.2005

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2637914. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.11.2011 11779459.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2637914. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.11.2011 11779459. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2637914 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.11.2011 11779459.4

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.12.2005 05026894.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.12.2005 05026894. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1690482 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.12.2005 05026894.5 (51) Int. Cl. A47J31/46 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 74843 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.07 0781848.0 (13) (1) T3 Int.Cl. H04W 4/12 (09.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.01.2007 07711349.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.01.2007 07711349. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1846309 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.01.2007 07711349.6 (51) Int. Cl. B65G1/127 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.02.2005 05002865.3

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.02.2005 05002865.3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1568410 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.02.2005 05002865.3

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.03.2005 05717308.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.03.2005 05717308. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1723053 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.03.2005 05717308.0 (51) Int. Cl. B65D90/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2241785. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.10.2008 08872337.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2241785. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.10.2008 08872337. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 224178 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02..08 08872337.4 (13) (1) T3 Int.Cl. F16H 33/ (06.01) F03G 3/00

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381.9 (13) (51) T3 Int.Cl. D06F 39/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.12.2005 05852541.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.12.2005 05852541. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1838246 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.12.0 08241.1 (1) Int. Cl. A61F2/16 (06.01) (97) O

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2181266. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.08.2008 08788262.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2181266. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.08.2008 08788262. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2181266 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.08.2008 08788262.7 (13) (51) T3 Int.Cl. F04D 27/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2113444. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.04.2009 09158145.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2113444. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.04.2009 09158145. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2113444 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.04.09 09814.4 (13) (1) T3 Int.Cl. B62D /04 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.06.2004 04741875.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.06.2004 04741875. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1641504 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.06.2004 04741875.1 (51) Int. Cl. A61M1/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL 214656 B1. LFC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra, PL 05.07.2010 BUP 14/10

PL 214656 B1. LFC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra, PL 05.07.2010 BUP 14/10 PL 214656 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214656 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 386909 (22) Data zgłoszenia: 22.12.2008 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH 28.4.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 109/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH Jedynie oryginalne teksty EKG ONZ wywołują

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2307863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2009 09790873.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2307863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2009 09790873. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2307863 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2009 09790873.5 (13) (51) T3 Int.Cl. G01J 3/44 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.02.2007 07004177.7

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.02.2007 07004177.7 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1965201 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.02.2007 07004177.7

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 172007 (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 172007 (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 172007 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia 300516 (22) Data zgłoszenia: 27.09.1993 (51) IntCl6. B41C 1/05 B23K

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1844390. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.01.2006 06701696.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1844390. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.01.2006 06701696. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1844390 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.01.2006 06701696.4 (13) (51) T3 Int.Cl. G06F 3/12 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2250298. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.02.2009 09718643.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2250298. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.02.2009 09718643. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2250298 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.02.2009 09718643.1

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2472289. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.12.2010 10450188.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2472289. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.12.2010 10450188. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2472289 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.12. 188.7 (13) (1) T3 Int.Cl. G01S 13/88 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO (19) PĘMPLAR^g^LNY

WZORU UŻYTKOWEGO (19) PĘMPLAR^g^LNY RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (19) PĘMPLAR^g^LNY Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 113990 (22) Data zgłoszenia: 07.04.2003 (13) Y1 (51) Int.CI.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2067341. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.09.2007 07820143.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2067341. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.09.2007 07820143. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2067341 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.09.2007 07820143.1 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 29/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL 210508 B1. PAC ALEKSANDER, Lublewo, PL

PL 210508 B1. PAC ALEKSANDER, Lublewo, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 210508 (21) Numer zgłoszenia: 365764 (22) Data zgłoszenia: 02.03.2004 (13) B1 (51) Int.Cl. H01Q 1/32 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(13) B1 PL 175380 B1. Fig. 3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175380. ( 2 1) Numer zgłoszenia: 307624

(13) B1 PL 175380 B1. Fig. 3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175380. ( 2 1) Numer zgłoszenia: 307624 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175380 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej ( 2 1) Numer zgłoszenia: 307624 (22) Data zgłoszenia: 10.03.1995 (51) IntCl6: F16K 3/08 F16K

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.09.2004 04769492.2

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.09.2004 04769492.2 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1668598 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.09.2004 04769492.2 (13) T3 (51) Int. Cl. G07B15/00 H04K1/00

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2326044. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.11.2009 09014487.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2326044. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.11.2009 09014487. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2326044 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.11.2009 09014487.4 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 12/24 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1674987. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.12.2005 05111672.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1674987. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.12.2005 05111672. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1674987 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.12.2005 05111672.1 (13) (51) T3 Int.Cl. G06F 9/50 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 189595 (13) B1 PL 189595 B1 B42D 15/00 G03C 5/08 G03G 21/04

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 189595 (13) B1 PL 189595 B1 B42D 15/00 G03C 5/08 G03G 21/04 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21) Numer zgłoszenia: 322352 (22) Data zgłoszenia: 29.09.1997 (19) PL (11) 189595 (13) B1 (51) IntCl7 B41M3/14 B42D

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2088779. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.07.2004 09161479.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2088779. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.07.2004 09161479. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2088779 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.07.2004 09161479.2 (13) (51) T3 Int.Cl. H04N 5/92 (2006.01)

Bardziej szczegółowo