Zbigniew Pietras Edward Pałka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zbigniew Pietras Edward Pałka"

Transkrypt

1 acta universitatis nicolai copernici zarządzanie XXXIX zeszyt 407 toruń 2012 Wyższa Szkoła Bankowa Bydgoska Szkoła Wyższa Zbigniew Pietras Edward Pałka Logistyka w sytuacjach kryzysowych w aspekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego wybrane problemy Z a r y s t r e ś c i. W artykule przedstawiono wybrane elementy działań logistycznych podejmowanych w sytuacjach kryzysowych. Zaprezentowano propozycję systematyzacji wszystkich zagrożeń, przedstawiając przy tym szczegółowy podział tych związanych z żywiołami. Odniesiono się do wybranych elementów problematyki sytuacji kryzysowych w ruchu drogowym, przedstawiając stan za lata , a także prognozy ofiar śmiertelnych związanych z ruchem drogowym do roku S ł o w a k l u c z o w e: bezpieczeństwo, logistyka, kryzys, sytuacje kryzysowe, zagrożenia, żywioły. Bezpieczeństwa nie dają prawa natury ani zjednoczenie nielicznych ludzi czy rodzin, ani wielka mnogość, o ile nie kieruje nią jedna wola. Thomas Hobbes

2 168 Zbigniew Pietras, Edward Pałka Wstęp Dzisiejsze mass media przyzwyczaiły nas do postrzegania globalnego świata, kontynentu, państwa, a nawet najbliższego lokalnego zakątka przez permanentne prezentowanie zdarzeń mających znamiona kryzysu gospodarczego, politycznego, społecznego, ekologicznego, naturalnego jako sytuacji trwałych, chronicznych czy też powtarzalnych. Kryzysy tego typu przyjmujemy jako coś normalnego, typowego, coś, co nieprędko zniknie z mapy problemów otaczającej nas rzeczywistości. Od pierwszych dekad XIX w., a w zasadzie w burzliwym XX stuleciu społeczeństwo odeszło od optymistycznego myślenia w kategoriach postępu, przechodząc do pojmowania globalnej rzeczywistości w formie dużo bardziej pesymistycznej (myślenia w kategoriach kryzysu). Jakie to ma przełożenie na świadomość obywateli? Wynikiem kryzysu są postawy zwątpienia, rozczarowania, zagubienia, bezsilności, zatrata sensu życia, zanik myślenia perspektywicznego, zerwanie poczucia ciągłości z tradycją, prywatyzacja celów i ignorowanie spraw publicznych (Sztompka, 2002, s. 446) na rzecz partykularnych interesów osobistych, korporacyjnych czy partyjnych. Już w odległej przeszłości, sięgającej Juliusza Cezara w roku 45 przed naszą erą, można doszukać się pierwszych konkretnych poczynań w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ten władca imperium rzymskiego wydał pierwszy zanotowany przepis dotyczący uspokojenia ruchu drogowego, zakazujący wjazdu na drogi Rzymu wszelkich pojazdów, łącznie z końmi, w ciągu dnia i pozwalający im na pojawianie się w mieście dopiero nocą (Gapiński, 2008, s. 27). Wiek XX to postęp nauki i techniki, w którym rozwiązano wiele problemów politycznych, społecznych i ekonomicznych. Jednakże nie uporano się z wypadkami drogowymi, których liczba jest ciągle zatrważająca. Wypadki drogowe ciągle przypominają wstydliwą chorobę społeczną, z którą rządy nie zawsze potrafią sobie poradzić. Życie i zdrowie ludzkie to nadrzędne wartości, dlatego zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego jest podstawowym światowym, unijnym, krajowym i lokalnym priorytetem. Kwestia bezpieczeństwa drogowego dotyczy wszystkich obywateli i wszyscy powinniśmy przyczynić się do jego zapewnienia. Holistyczne podejście do tego problemu wymaga również rozpatrywania jego wszystkich aspektów, także w kontekście logistycznym.

3 Logistyka w sytuacjach kryzysowych w aspekcie bezpieczeństwa LOGISTYKA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH 3 1. BEZPIECZEŃSTWO I JEGO POSTRZEGANIE Bezpieczeństwo kojarzy się z porządkiem, spokojem oraz zdolnością do zorganizowanego i szybkiego reagowania wobec naruszeń prawa, które mają Bezpieczeństwo jest naczelną potrzebą i nadrzędną wartością człowieka, grup miejsce we współczesnym świecie. Podmiotem bezpieczeństwa jest człowiek społecznych, etnicznych, jest również podstawową potrzebą państw i systemów międzynarodowych, a także ich deklarowanym celem. Pojęcie bez- wraz z jego wartościami (moralnymi i materialnymi), traktowany jest jako jednostka społeczna lub zbiorowość społeczna o różnym charakterze więzi i uwarunkowapieczeństwo (łac. securitas) występuje w zasadzie w każdej dyscyplinie naukowej i w organizacyjnych. zależności od płaszczyzny W hierarchii i celów potrzeb badań człowieka, jest ono określonej odpowiednio przez interpretowane. kultowego w tym Historycznie zakresie i bezpieczeństwo wielokrotnie cytowanego znane jest abrahama ludzkości Maslowa od zarania - jej bezpieczeństwo dziejów. Niektórzy jest drugą twierdzą z podstawowych nawet, że potrzeba bezpieczeństwa człowieka, które była są nieodzowntrzebne mu potrzebą do życia. powstania państwa (Pieprzny, 2009, s. po- 13). 5. Potrzeby Potrzeby samorealizacji rozwijania: Siebie; Zdolności; Talentów; zainteresowań; Rozwoju duchowego; Potwierdzenia własnej wartości 4. Potrzeby uznania Potrzeby: Sukcesu Szacunku; Prestiżu; Znaczenia 3. Potrzeby przynależności; Akceptacji; Miłości; Przyjaźni; Przynależności do: grupy; elity 2. Potrzeby bezpieczeństwa Zabezpieczenie przed: chorobą; bezrobociem starczą niezdolnością do pracy 1. Potrzeby fizjologiczne Pożywienie Mieszkanie; Odzież; Prokreacja Rysunek 2. umiejscowienie ryzyka w systemie potencjalnych zagrożeń. Układ: środowisko człowiek maszyna Źródło: opracowanie własne. rys. 1. Piramida potrzeb człowieka Abrahama Maslowa 1. 1 abraham Harold Maslow , Amerykanin, jeden z najważniejszych przedstawicieli nurtu psychologii humanistycznej i psychologii transpersonalnej. W 1954 r. opublikował

4 170 Zbigniew Pietras, Edward Pałka Bezpieczeństwo kojarzy się z porządkiem, spokojem oraz zdolnością do zorganizowanego i szybkiego reagowania wobec naruszeń prawa, które zachodzą we współczesnym świecie. Podmiotem bezpieczeństwa jest człowiek wraz z jego wartościami (moralnymi i materialnymi), traktowany jako jednostka społeczna lub zbiorowość społeczna o różnym charakterze więzi i uwarunkowań organizacyjnych. W hierarchii potrzeb człowieka określonej przez kultowego w tym zakresie i wielokrotnie cytowanego Abrahama Maslowa bezpieczeństwo jest drugą z podstawowych potrzeb człowieka, które są potrzebne mu do życia. LOGISTYKA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH 5 Rysunek rysunek 2. umiejscowienie Umiejscowienie ryzyka w systemie potencjalnych zagrożeń. Układ: Układ: środo- środowisko człowiek maszyna - Źródło: opracowanie własne Źródło: opracowanie własne. 3. TYPoLoGia WYBRANYCH ZAGROŻEŃ 3. TYPOLOGIA wybranych zagrożeń Z pojęciem bezpieczeństwo ściśle związane jest pojęcie zagrożenie, Z które pojęciem jest jego bezpieczeństwo antonimem. Człowiek, ściśle grupa związane społeczna, jest pojęcie państwo, zagrożenie, organizacja które międzynarodowa jest jego antonimem. starają się Człowiek, oddziaływać grupa na swoje społeczna, otoczenie, państwo, by usuwać organizacja a przynajmniej międzynarodowa oddalać starają zagrożenia, się oddziaływać eliminując na własny swoje lęk, otoczenie, obawy, by niepokój usuwać, i niepewność (Słownik terminów z zakresu psychologii dowodzenia i zarządzania, 2000, s. 17). Bezpieczeństwo pozostaje w ścisłym związku z zagrożeniami i oznacza zdolność przeciwstawiania się im.

5 Logistyka w sytuacjach kryzysowych w aspekcie bezpieczeństwa a przynajmniej oddalać zagrożenia, eliminując własny lęk, obawy, niepokój i niepewność (Słownik terminów z zakresu psychologii dowodzenia i zarządzania, 2000, s. 17). Bezpieczeństwo pozostaje w ścisłym związku z zagrożeniami i oznacza zdolność przeciwstawiania się im. Zdaniem Jana Strelaua (Strelau, 2003, s. 433) efektem niezaspokojenia ludzkich potrzeb jest: brak stabilności w otoczeniu, chaos, konflikty społeczne, deficyty ekonomiczne, a ponadto różnego rodzaju bodźce zagrażające. Zagrożenia (bezpieczeństwo) można podzielić wg kilku kryteriów: 1. Czasu: okres pokoju, okres wojny. 2. Obszaru: globalne, międzynarodowe, narodowe, regionalne. 3. Stosunku do obszaru państwa: zewnętrzne, wewnętrzne. 4. Dziedziny, w jakiej występują: militarne, polityczne, energetyczne, ekologiczne, informatyczne, społeczne, kulturowe, socjalne, strukturalne, personalne. Na rysunku zaprezentowano systematykę zagrożeń wg różnych kryteriów, które możemy spotkać współcześnie (mogą przynieść szkody dla człowieka jako jednostki, ale również dla społeczności).

6 [172] Zagrożenia Ekonomiczne Skażenie Zanieczyszczenie Czasu wojny Czasu pokoju Makro Terenu Klimatyczne Działanie GDR Uderzenia BMR Uderzenia Bronią konwencjonalną Biologiczne Cywilizacyjne Terroryzm Katastrofy Związane z budową i produkcją i eksploatacją Żywioły Mikro Obiektów Niszczenie obiektów i urządzeń Nuklearne Epidemie HIV/AIDS Ideowy Ekologiczne Obiektównuklearny ch Kosmos Mezo Ludzi Wywoływanie Chorób u ludzi i zwierząt Chemiczne Pandemie Toksykomania Przedmiotowy Budowlane Obiektów Przemysł. Powietrze Urządzeń Dezinformacja Biologiczne Epizootie Stres Kryminalny Komunikacyjne Obiektów Hydrotechnicz. Ziemia Woda Awarie Informacyjny Społeczne Ssaki Fauny Ogień BHP Informatyczny Sekty Gady Flory Błąd człowieka Agroterroryzm Handel Ludźmi Owady Insekty Inne Szarańcze Rysunek rysunek 3. Wybrane zagrożenia. Źródło: Z. Z. Pietras, Pietras, Materiał Materiał prezentowany prezentowany na iii Międzynarodowej III Międzynarodowej konferencji naukowej, konferencji Słok k/bełchatowa, naukowej, Słok k/bełchatowa, r. Zagrożenia niemilitarne rodzaje r. i podział Zagrożenia oraz elementy modelowania systemu zabezpieczenia logistycznego niemilitarne rodzaje i podział oraz elementy modelowania systemu zabezpieczenia logistycznego.

7 Logistyka w sytuacjach kryzysowych w aspekcie bezpieczeństwa Dokonując klasyfikacji zagrożeń, musimy zdawać sprawę z ich jakości Dokonując i ilości. Wspominając klasyfikacji o zagrożeń, ciągłych zmianach musimy zdawać czynników sprawę zagrożeń, z ich możemy jakości i ilości. mieć Wspominając współcześnie o do ciągłych czynienia zmianach z całą gamą czynników zagrożeń zagrożeń wynikających możemy z konfliktów zbrojnych, do czynienia związanych z całą z gamą żywiołami zagrożeń (rysunek wynikających 4), będących z konfliktów często mieć współcześnie zbrojnych, skutkiem związanych nieprzestrzegania z żywiołami praw przyrody (rysunek przez 4), człowieka. będących często skutkiem nieprzestrzegania Mogą to być praw zagrożenia przyrody będące przez efektem człowieka. rozwoju terroryzmu, dewastacji Mogą środowiska to być naturalnego, zagrożenia niesprawiedliwego będących efektem podziału rozwoju dóbr, terroryzmu, uzależnień dewastacji (alkoholizm, naturalnego, nikotynizm, lekomania, niesprawiedliwego narkotyki, podziału internetu, dóbr, telewizji), uzależnień skutkiem (alkoho- środowiska lizm, przestępczości, nikotynizm, lekomania, chorób. narkotyki, od internetu, telewizji), skutkiem przestępczości, chorób. Żywioły Kosmos Powietrze Ziemia Woda Ogień Planety Wiatr Trzęsienia Wezbrania Pożary obiektów Planetoidy Burza Wulkany Powodzie Pożary urządzeń Komety Sztormy Ruch górotworu Deszcz Pożary leśne Burze słoneczne Klimat Tąpnięcia, zapadnięcia Mgła Pożary upraw Dziura ozonowa Wyładowania atmosferyczne Lawiny Śnieg Wytwory ludzkiej inteligencji Kamieniste Lawiny Magnetyzm słońca Ziemne Grad Inne Błotne Poflotacyjne rysunek Rysunek 4. Wybrane 4. Wybrane żywioły. żywioły Źródło: Źródło: Z. Pietras, Z. Pietras, Materiał prezentowany na na iii III Międzynarodowej konferencji naukowej, Słok k/bełchatowa, Słok k/bełchatowa, r. Zagrożenia niemilitarne r. rodzaje Zagrożenia i podział niemilitarne oraz elementy rodzaje modelowania i podział systemu zabezpieczenia logistycznego oraz elementy modelowania systemu zabezpieczenia logistycznego.

8 174 Zbigniew Pietras, Edward Pałka Na rysunkach 3 i 4 przedstawiono tylko część zagrożeń, rozwinięcie ich to kilkaset różnych sytuacji, problemów, które z chwilą zaistnienia należy szybko (pod presją czasu) rozwiązać. W dalszej części artykułu przedstawione zostaną wybrane elementy działalności logistycznej w sytuacjach kryzysowych dotyczących transportu drogowego. 4. Kryzys, sytuacja kryzysowa Punktem wyjściem dla rozważań o problematyce zarządzania kryzysowego w Polsce jest pojęcie samego kryzysu. Słowo kryzys wywodzi się z greckiego krino co w wolnym tłumaczeniu oznacza wybór, decydowanie, zmaganie się, walkę, w której konieczne jest działanie pod wpływem czasu. Kryzys w języku angielskim rozwija takie parametry, jak: urazowość, subiektywne konsekwencje urazu w postaci negatywnych przeżyć. W związku z powyższym kryzys to moment przełomowy do zmian na lepsze lub na gorsze, istotne emocjonalne zdarzenie. Historia tego pojęcia jest o tyle interesująca, że częściowo odeszło ono od swojego pierwotnego znaczenia stan przejściowy, o kluczowym, decydującym znaczeniu dla dalszego rozwoju, jakieś szczególne zagęszczenie i wyostrzenie alternatyw w przyszłości (Sztompka, 2002, s. 446). W takim znaczeniu pojęcie kryzys używane jest wciąż w medycynie, gdzie może oznaczać przesilenie, z którego są tylko dwa wyjścia chory wyzdrowieje lub nie. Dla dalszych rozważań można przyjąć definicję lepiej oddającą jego społeczny charakter. Przez sytuację kryzysową należy rozumieć sytuację wpływającą negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska, wywołującą znaczne ograniczenia w działaniu właściwych organów administracji publicznej ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i środków 1. To sytuacja będąca następstwem zagrożenia dla stanu bezpieczeństwa państwa (rys. 5), jednak w takim stopniu, że użyte środki niezbędne do zapewnienia lub przywrócenia bezpieczeństwa nie uzasadniają wprowadzenia żadnego ze stanów nadzwyczajnych, o których mowa w art. 228 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Niestety sytuacji kryzysowych nie jesteśmy w stanie zliczyć. Może być ich tyle, ile ludzkich zachowań, ponieważ 1 Ustawa o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r., Dz.U , art. 3, pkt 1.

9 10 Logistyka w sytuacjach kryzysowych Zbigniew w Pietras, aspekcie Edward bezpieczeństwa... Pałka 175 powodujące kryzys możemy ograniczać oraz zmniejszyć jego skutki. miast nie da się ich wyeliminować do końca. ludzkie zachowania nie zawsze dadzą się przewidzieć. Sytuacje kryzysowe powodujące kryzys możemy ograniczać oraz zmniejszyć jego skutki. Natomiast nie da się ich wyeliminować do końca. Rysunek 5. Usytuowanie sytuacji kryzysowej w stanie bezpieczeństwa państwa rysunek 5. Usytuowanie sytuacji kryzysowej w stanie bezpieczeństwa państwa Źródło: Z. Pietras, opracowanie na podstawie: E. Nowak, 2005, s. 11. Źródło: Z. Pietras, opracowanie na podstawie: e. nowak, Logistyka w sytuacjach kryzyso aon, Warszawa 2005, s WYBRANE ELEMENTY KIEROWANIA I ZARZĄDZANIA LOGISTYCZNEGO W SYTUACJI KRYZYSOWEJ 5. WYBrane elementy KieROWANIA I ZARZĄDZAN LoGiSTYCZneGo W SYTuaCJi KrYZYSoWeJ Logistyka w sytuacjach kryzysowych zajmuje się nie tylko kwestiami zaopatrzenia i świadczenia usług specjalistycznych oraz gospodarczo-bytowych na rzecz ludności poszkodowanej, ale również zabezpieczeniem logistycznym podmiotów prowadzących działania ratownicze i prewencyjne, a także aspektami logistycznymi działań związanych z odbudową obiektów infrastruktury krytycznej, obiektów infrastruktury transportowej, drogowej itp. Jednak pro- Logistyka w sytuacjach kryzysowych zajmuje się nie kwestiami zaopatrzenia i świadczenia usług specjalistycznych ora spodarczo-bytowych na rzecz ludności poszkodowanej, ale równie bezpieczeniem logistycznym podmiotów, prowadzących działan townicze i działania prewencyjne, a także aspektami logistycz działań związanych z odbudową obiektów infrastruktury krytyc

10 176 Zbigniew Pietras, Edward Pałka blematyka ta postrzegana jest z innego logistycznego punktu widzenia i towarzyszą jej inne określone, specyficzne procedury (Nowak, Nowak, 2009, s. 7). Obecnie w działalności LOGISTYKA służb W SYTUACJACH odpowiedzialnych KRYZYSOWYCH za zarządzanie kryzysowe dominuje pogląd (Nowak, 2008, s. 28) o czterech fazach zabezpieczenia 11 logistycznego Aktualnie (rys. w 6): działalności służb odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe dominuje pogląd (nowak, 2008, s. 28) o czterech fazach zabezpieczenia logistycznego (rys. 6): 1. Faza wstępna; charakteryzuje ją nagły rozwój zagrożenia, którego charakter może przerastać wielkość potencjału logistycznego przygotowanego może w przerastać danym rejonie wielkość na potencjału czas kryzysu. logistycznego przygotowanego w da- 1. Faza wstępna, charakteryzuje ją nagły rozwój zagrożenia, którego charakter 2. Faza nym integracji, rejonie na czas w której kryzysu. następuje zespolenie wszystkich dostępnych 2. sił Faza i środków integracji, logistycznych w której następuje adekwatnych zespolenie do wszystkich wielkości dostępnych realizowanych sił i zadań środków logistycznych. adekwatnych do wielkości realizowanych zadań logistycznych. usuwania skutków, w której do akcji wkraczają inne niż ratowni- 3. Faza 3. cze Faza służby, usuwania takie skutków, jak przedsiębiorstwa w której do akcji transportowe, wkraczają inne firmy niż ratownicze remontowe. służby, takie jak przedsiębiorstwa transportowe, firmy remontowe. 4. Faza przywracania stanu pierwotnego, w której następuje odtworzenie 4. Faza przywracania stanu pierwotnego, w której następuje odtworzenie zniszczonej infrastruktury, pracy służb pomocy socjalnej i innych. zniszczonej infrastruktury, pracy służb pomocy socjalnej i innych. Faza wstępna 1 Faza przywracania stanu pierwotnego 4 2 Faza integracji 3 Faza usuwania skutków Rysunek rysunek 6. Standardy 6. działania w przewidywaniu zagrożenia. Źródło: opracowanie własne Źródło: opracowanie własne. Wydaje się jednak, że celem nadrzędnym logistyki w sytuacjach kryzysowych winno być zapewnienie przetrwania wszystkim poszkodowanym jak i niosącym pomoc (rys. 7). Wydaje się jednak, że celem nadrzędnym logistyki w sytuacjach kryzysowych winno być zapewnienie przetrwania wszystkim poszkodowanym oraz niosącym pomoc (rys. 7).

11 12 Logistyka w sytuacjach Zbigniew kryzysowych Pietras, Edward w aspekcie Pałka bezpieczeństwa Misja Bezkolizyjne i skuteczne zabezpieczenie podejmowanych działań w poszczególnych obszarach Cel działania Sposoby osiągania celu działania Rysunek 7. Misja i zadania logistyki sytuacji kryzysowych rysunek 7. Misja i zadania logistyki sytuacji kryzysowych Źródło: Z. Pietras, por.: Nowak, Źródło: Z. Pietras, Por.: Nowak E., Logistyka w sytuacjach kryzysowych, AON, Warszawa 2008 Wielu praktyków w standardach działania w przewidywaniu zagrożenia Wielu praktyków w standardach działania w przewidywaniu zagrożenia przewiduje cztery etapy działania (rys. 8): przewiduje cztery 1. Zapobieganie. etapy działania (rys. 8): 1. Zapobieganie. 2. Przygotowanie. 3. Monitorowanie i reagowanie. 2. Przygotowanie. 4. Odtwarzanie. 3. Monitorowanie Na podstawie i reagowanie. doświadczenia, obserwacji z ćwiczeń, przeprowadzonych analiz wydaje się, że najbardziej właściwy jest podział na pięć etapów roz- 4. odtwarzanie. patrywanych w standardach działania dla mogących zaistnieć zagrożeń uwzględniających (rys. 9): 1. Rozpoznawanie, analizowanie Zapobieganie i planowanie. 2. Przygotowanie, szkolenie Profilaktyka zapobiegania. 4. Reagowanie. 5. Odtwarzanie. Taki Odtwarzanie podział zapewni 4 nam w miarę pełne przygotowanie do wszelkiego rodzaju nowych zagrożeń mogących powstać na danym 2 terenie. Przygotowanie 3

12 Zapobieganie. Przygotowanie. Monitorowanie i reagowanie. Zbigniew Pietras, Edward Pałka 178 odtwarzanie. Zapobieganie 1 Odtwarzanie 4 na podstawie doświadczenia, obserwacji z ćwiczeń, przeprowadzonych 2 Przygotowanie analiz wydaje się, że najbardziej właściwym jest podział na pięć etapów rozpatrywanych w standardach działania dla mogących zaistnieć zagrożeń uwzględniających (rys. 9): 1. rozpoznawanie analizowanie i3planowanie. 2. Przygotowanie, szkolenie. MRoenaitgoorowwananieie 3. Profilaktyka zapobiegania. Rysunek 8. Standardy działania w przewidywaniu zagrożenia rysunek Standardy działania w przewidywaniu zagrożenia reagowanie Źródło: opracowanie własne. odtwarzanie. Źródło: 5. opracowanie własne Standardy działania w przewidywaniu zagrożenia Rysunek 9. Propozycja standardów działania w przewidywaniu zagrożenia rysunek 9. Propozycja standardów działania w przewidywaniu zagrożenia. Źródło: opracowanie własne. Źródło: opracowanie własne. taki podział zapewni nam w miarę pełne przygotowanie do wszelkiego WYBRANE logistyki rodzaju nowych 6. zagrożeń mogącychaspekty powstać na danym terenie. w SYTUACJach KRYZYSOWYCH 6. WYBrane aspekty LoGiSTYKi W SYTuaCJacH związanych z ruchem drogowym KrYZYSoWYCH ZWIĄZANYCH Z ruchem drogowym Ze względu na obszerny zakres i różnorodność zagrożeń nie sposób w tak Ze względu na obszerny zakres i różnorodność zagrożeń, nie sposóbkryzysow tak krótkim materiale opisać (uwzględnić) całej problematyki sytuacji krótkim materiale opisać (uwzględnić) całej problematyki sytuacji kryzysowych. Biorąc powyższe pod uwagę, podjęto próbę przedstawienia wybranych aspektów logistyki w kontekście wypadków drogowych. Liczba ofiar śmiertelnych (wykres 1) na przełomie od 1990 do 2011 roku

13 Logistyka w sytuacjach kryzysowych w aspekcie bezpieczeństwa wych. Biorąc powyższe pod uwagę, podjęto próbę przedstawienia wybranych aspektów logistyki w kontekście wypadków drogowych. Liczba ofiar śmiertelnych (wykres 1) od 1990 do 2011 roku oscylowała na poziomie ok osób Zbigniew osiągając Pietras, max ok. Edward 7900 Pałka zabitych w 1991 r., a najniższy poziom ok ofiar śmiertelnych w 2010 r y = -143,72x ,1 R 2 = 0, y = -4,8417x 2-37,206x ,7 R 2 = 0, Od obowiązek jazdy na światłach Wykres Wykres 1. Zabici 1. Zabici w wypadkach w wypadkach drogowych w w Polsce wraz z prognozą do do r. r. Źródło: M. Źródło: Żuber, M. (red.), Żuber, 2010, s. Katastrofy 460. naturalne i cywilizacyjne. Różne oblicza bezpieczeństwa, wyd. WSWLąd Wrocław. Z. Pietras Ekonomiczne i logistyczne aspekty wypadków w transporcie drogowym, Skorygowany s współczynnik determinacji 2 dla ofiar śmiertelnych w wypadkach Skorygowany od 1990 współczynnik do 2010 r. kształtuje determinacji się poziomie 3 dla ok. ofiar 80%, śmiertelnych natomiast w wypadkach wielomianowej od 1990 do funkcji 2010 na r., poziomie kształtuje ok. 82% się na wartości poziomie współczynnika ok. 80%, determinacji liniowej funkcji R 2, na przy poziomie średniorocznej ok. 82% malejącej wartości liczbie współczynnika na poziomie ok. 144 determi- natomiast wielomianowej nacji liniowej ofiar śmiertelnych. r 2. przy Błąd średniorocznej estymacji jest malejącej na poziomie liczbie ok. 461, na a odchylenie poziomie obserwacji teoretycznych od rzeczywistych na poziomie ok. 8% liczby ofiar. ok. 144 ofiar śmiertelnych. Błąd estymacji Reczywiste na poziomie wartości ok. rozpatrywanej 461, a odchylenie liczby ofiar obserwacji śmiertelnych teoretycznych mogą się od rzeczywistych odchylać na od poziomie wyznaczonej ok. prognozy 8% liczby średnio ofiar, o wartość ± 519. W 2013 roku Przeciętnie przeciętna biorąc, liczba ofiar prawdziwe może się wartości różnić od prognozowanej rozpatrywanej o liczby ok. 11%. ofiar śmiertelnych mogą Reasumując, się odchylać na podstawie wyznaczonej przebiegu prognozy obu linii (wykres średnio 2) o jak wartość również ± dopasowania przeciętne procentowego oczekiwana należy liczba sądzić, ofiar że w od kolejnych prognozowanej latach winien liczby nastę-stanowić może pować ok. dalszy 11% wartości spadek liczby prognozy. ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych W 2013 roku Reasumując, na podstawie zachowania się obu linii jak również dopasowania procentowego Informacje należy temat sądzić, sposobu że wyboru w kolejnych funkcji trendu latach można winien znaleźć m.in. następować w pracy dal- 2 szy spadek M. Osińska, liczby 2007, ofiar rozdz. śmiertelnych 9 w wypadkach drogowych. Również wg danych Komendy Głównej Policji, jak również danych statystycznych GuS 4, od szeregu lat utrzymuje się generalnie tendencja spadkowa w liczbie zabitych w wypadkach samochodowych. W celu poprawy sytuacji i

14 LOGISTYKA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH 15 dalszego obniżania tej liczby, od 2007 r. wszedł obligatoryjny nakaz jazdy na światłach przez całą dobę. Znalazły się jednak osoby, które kwestionowały ten wymóg 180 (pytanie dla jakich Zbigniew celów?). Pietras, Przedstawiano Edward Pałka nie do końca wiarygodne dane, nie uwzględniające zwiększającej się liczby samochodów(pietras, dołkowski, 2010, s. 807), przy nie koniecznie najlepszych drogach. 0,9 0,82 0,81 Liczba aut [w mln] 25 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,69 8,9 9,8 10,1 0,63 0,62 0,61 10,4 11,1 10,8 0,54 12,2 11,7 0,60 0,56 0,51 y = 0,6515x + 7,4212 R 2 = 0, ,6 0,45 15,4 15,8 0,38 14,6 0,36 13,1 0,38 14,0 0,34 12,6 y = -0,03x + 0,7991 R 2 = 0, ,7 0,33 0,29 17,9 21,2 19,4 21,9 0,29 0,26 0,21 0,17 22,1 Liczba zabitych na aut , Wykres 2. Zabici w wypadkach drogowych na aut w Polsce wraz z prognozą do 2013 r. Wykres 2. Zabici w wypadkach drogowych na aut w Polsce wraz z prognozą do 2013 r. Źródło: Z. Pietras r. Dołkowski, Bezpieczeństwo w transporcie drogowym jako problem, logistyka nr 2/2010, Polit. radomska, radom, s. 807 Źródło: Z. Pietras R. Dołkowski, 2010, s ,0 4,8 4,92 Według danych Komendy Głównej Policji, jak również danych staty- 4,5 4,53 3,3 4,3 4,44 stycznych GUS 3 od szeregu lat utrzymuje się tendencja spadkowa w liczbie 4,0 4,00 3,0 y = 0,1048x + 1,3266 zabitych w wypadkach samochodowych. W celu poprawy sytuacji i dalszego 3,8 R 2 = 0,9747 2,86 3,5 2,80 2,8 obniżania tej liczby 3,35 od 2007 r. wszedł obligatoryjny nakaz jazdy na światłach 3,3 2,71 3,0 2,52Liczba zabitych na 2,5 przez całą dobę. Znalazły się jednak 2,39 osoby, które kwestionowały ten wymóg 2,80 2, aut ciężarowych 2,8 2,39 2,31 (pytanie, 2,5 dla jakich celów?). 2,16 Przedstawiano 2,31 2,3 2,36 nie do końca wiarygodne dane, 2,44 2,21 2,3 2,39 nieuwzględniające zwiększającej się liczby 2,19 samochodów (Pietras, Dołkowski, 2010, s. 807), przy 1,88 niekoniecznie najlepszych drogach. 1,63 2,0 2,0 2,01 1,8 1,98 1,5 1,8 1,68 1,32 1,3 Dlatego z logistycznego y = punktu -0,2357x widzenia + 4,7706najwyższy czas, by przy budowie ciągów komunikacyjnych uwzględnić: 1,43 1,0 1,56 1,49 R 2 1,5 = 0,9039 0,8 0,5 Liczba aut ciężarowych [w mln] 1,3 obwodnice dla miast w celu odciążenia dróg śródmiejskich, pasy techniczne aby umożliwić dojazd służb ratunkowych, zatoczki techniczne, na obwodnicach miast, wykorzystać technologie zapewniające dłuższą żywotność dróg (obecne winny wytrzymywać 8 12 lat, a wytrzymują 5 8 lat), wdrożyć systemy kontroli od projektowania przez budowę, a na eksploatacji kończąc, Wykres 3. Zabici w wypadkach drogowych na aut ciężarowych w Polsce wraz z prognozą do 2013 r. 3,5 3 Rocznik Statystyczny GUS 1996, s. 445; RS GUS 1997, s. 419; RS GUS 2000, s. 405; RS GUS 2003, s. 443; RS GUS 2006, s. 532; RS GUS 2008, s. 534.

15 dane, nie uwzględniające zwiększającej się liczby samochodów(pietras, dołkowski, 2010, s. 807), przy nie koniecznie najlepszych drogach. 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,82 0,81 22,1 0,69 Logistyka w 0,63 sytuacjach kryzysowych w aspekcie bezpieczeństwa ,61 0,62 0,60 0,56 y = 0,6515x + 7,4212 R 2 = 0,9628 Liczba aut [w mln] 0,54 0,51 16,6 budować autostrady po 3 4 pasy ruchu w jedną 16,7 17 Liczba stronę, zabitych na 0,45 (środków finansowych powinno wystarczyć z 0,38 15,4 15, aut 14,6 podatków VAT i CIT od paliw, tj. 0, ,1 0,38 ok. 60 mld rocznie), 12,2 14,0 0,33 0,34 12,6 0,29 11,1 zakazać ruchu w 11,7 mieście pojazdów wysokotonażowych, a centra logistyczne przewidywać na obrzeżach miast, tak aby były 0,21 10,4 0, ,29 9,8 10,8 y = -0,03x + 0, ,1 R skomunikowane 2 = 0, ,9 0,17 wszystkimi możliwymi środkami komunikacji dalekosiężnej, 7 wszelkie prace na drogach w mieście wykonywane winny być w systemie trzyzmianowym w dni wolne i weekendy, w pozostałe dni na nocnej zmianie, kiedy ruch jest najmniejszy (a co za tym idzie i mniejsze do 2013 r. straty dla skarbu państwa) Wykres 2. Zabici w wypadkach drogowych na aut w Polsce wraz z prognozą Źródło: Z. Pietras r. Dołkowski, Bezpieczeństwo w transporcie drogowym jako problem, logistyka nr 2/2010, Polit. radomska, radom, s ,9 21,2 19,4 21, ,0 4,8 4,5 4,3 4,44 4,92 4,53 Liczba aut ciężarowych [w mln] 3,5 3,3 4,0 3,8 3,5 4,00 y = 0,1048x + 1,3266 R 2 = 0,9747 2,80 2,86 3,0 2,8 3,3 3,0 2,8 2,5 2,3 2,0 1,8 3,35 2,80 2,69 2,16 2,44 1,98 1,88 2,39 2,31 2,39 2,31 2,36 2,19 2,39 2,52 2,71 Liczba zabitych na aut ciężarowych 2,21 2,01 1,63 2,5 2,3 2,0 1,5 1,8 1,3 1,0 1,43 1,49 1,56 1,68 y = -0,2357x + 4,7706 R 2 = 0,9039 1,32 1,5 0,8 0, ,3 Wykres 3. wypadkach drogowych na 1 aut ciężarowych Polsce wraz z Wykres 3. Zabici w wypadkach drogowych na 1000 aut ciężarowych w Polsce wraz prognozą do 2013 r. z prognozą do 2013 r. Źródło: Z. Pietras R. Dołkowski, 2010, s Co mogą zrobić społeczności 4 lokalne, organizacje społeczne i obywatele? Przede wszystkim powinny: mobilizować rząd do poprawy bezpieczeństwa; rozpoznawać lokalne problemy: instalować zwalniacze prędkości jako przejścia dla pieszych, a nie wg często nieracjonalnych partykularnych koncepcji; pomagać i nadzorować; 4 Oprac. na podst. materiałów I Światowego Tygodnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego r.

16 182 Zbigniew Pietras, Edward Pałka planować bezpieczne rozwiązania drogowe (nieograniczające się jedynie do ograniczeń prędkości, a do realnego zapewnienia bezpieczeństwa); realizować odbiór inwestycji drogowych (tak aby spełniały one normy jakościowe i kryteria bezpieczeństwa); 3 realizować programy bezpieczeństwa dzieci w wieku szkolnym, 3 egzekwować przepisy bezpieczeństwa ruchu, 3 stosować ograniczenia prędkości tam, gdzie są one niezbędne, popierać egzekwowanie natychmiastowych kar za wykroczenia. Istotną rolę, zwłaszcza w fazie reagowania kryzysowego podczas katastrof i innych zdarzeń drogowych odgrywa, chyba najlepiej zorganizowany komponent w naszym kraju w postaci krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, który dysponuje odpowiednimi narzędziami i procedurami logistycznymi, w pełni adekwatnymi do radzenia sobie z potencjalnymi zagrożeniami w ruchu drogowym. Szczególnie wyróżnia się tu Państwowa Straż Pożarna, dysponująca możliwościami w zakresie realizacji różnego typu ratownictwa. PODSUMOWANIE Od zarania dziejów ludzie mają do czynienia z sytuacjami kryzysowymi. Wywoływane są sytuacjami przypadkowymi, losowymi, niepowodzeniami oraz porażkami. Każde wyzwanie stworzone przez określoną sytuację to potencjalne zagrożenie. Jeśli wyzwanie nie zostanie w porę dostrzeżone i nie zostaną podjęte właściwe działania, to może się ono przekształcić w zagrożenie lub w stan kryzysowy, wymagający reagowania kryzysowego. Jeśli już doszło do kryzysu, to podejmowane czynności wchodzą w obszar zarządzania kryzysowego, czyli działania w sytuacji bezpośredniego zagrożenia. Najistotniejszym parametrem jest wtedy szybkość działania, wynikająca z presji czasu. Organizacja zabezpieczenia logistycznego wszystkich podmiotów uczestniczących w reagowaniu kryzysowym i zwalczaniu jego skutków jest więc nieodłącznym warunkiem sukcesu. Kluczowym elementem logistycznego zabezpieczenia funkcjonowania określonego zespołu zarządzania kryzysowego jest zakres dostaw zaopatrzeniowych. Dobra organizacja powinna zakładać bieżące rozpoznawanie i pokrycie potrzeb ilościowo- -jakościowych w miejscu zdarzenia na podstawowe produkty logistyczne. Faza odbudowy wymaga odtworzenia elementów infrastruktury krytycznej

Zbigniew Pietras Edward Pałka

Zbigniew Pietras Edward Pałka acta universitatis nicolai copernici zarządzanie XXXIX zeszyt 407 toruń 2012 Wyższa Szkoła Bankowa Bydgoska Szkoła Wyższa Zbigniew Pietras Edward Pałka Logistyka W SYTuacjach kryzysowych W aspekcie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Współczesne zagrożenia cywilizacyjne czasu wojny i pokoju. Prowadzący (dr Dariusz Kotarski)

Współczesne zagrożenia cywilizacyjne czasu wojny i pokoju. Prowadzący (dr Dariusz Kotarski) Współczesne zagrożenia cywilizacyjne czasu wojny i pokoju Prowadzący (dr Dariusz Kotarski) Tematyka zajęć 1. Istotne cechy i Istotne cechy i podział cywilizacji we współczesnym świecie. 2. Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU ZATWIERDZAM: Załącznik do Zarządzenia Nr 7/08 Starosty Rawickiego Rawicz, dnia 24 stycznia 2008 r. z dnia 24 stycznia 2008 r. REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU Biuro ds. Ochrony

Bardziej szczegółowo

------------------------------------------------------------------------------------------------ ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W POLSCE

------------------------------------------------------------------------------------------------ ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W POLSCE ------------------------------------------------------------------------------------------------ ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W POLSCE ----------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE, OCHRONA LUDNOŚCI I OBRONA CYWILNA W POLSCE ----------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE OCHRONA LUDNOŚCI BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE OCHRONA LUDNOŚCI BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE OCHRONA LUDNOŚCI BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH ---------------------------------------------------------------------------------------------- WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE STUDIA II STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE STUDIA II STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE STUDIA II STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów bezpieczeństwo wewnętrzne należy do

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WÓJTA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY

WYTYCZNE WÓJTA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY URZĄD GMINY KRZYŻANOWICE GMINNE CENTRUM REAGOWANIA WYTYCZNE WÓJTA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY W SPRAWIE REALIZACJI ZADAŃ W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ W GMINIE KRZYŻANOWICE NA 2006 ROK. Krzyżanowice marzec

Bardziej szczegółowo

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna nieodzownym elementem systemu Obrony Cywilnej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna nieodzownym elementem systemu Obrony Cywilnej Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna nieodzownym elementem systemu Obrony Cywilnej st. bryg. mgr inż. Stanisław Sulenta Zadania Zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne Efekty kształcenia dla kierunku studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne Jednostka prowadząca kierunek studiów: Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Kierunek studiów: Bezpieczeństwo wewnętrzne Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia Ogólne

Rozdział I Postanowienia Ogólne Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 03.02.2014r. REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W BOGATYNI Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO Cel kształcenia Opanowanie przez studentów i studentki podstawowej wiedzy o bezpieczeństwie narodowym, w szczególności o organizacji obrony narodowej oraz poznanie zadań

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat nr 5: Zarządzanie kryzysowe na szczeblu gminy. Autor: Eugeniusz Wojciech Roguski

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat nr 5: Zarządzanie kryzysowe na szczeblu gminy. Autor: Eugeniusz Wojciech Roguski SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP Temat nr 5: Zarządzanie kryzysowe na szczeblu gminy Autor: Eugeniusz Wojciech Roguski ZAGROŻENIA NATURALNE I TECHNICZNE OCHRONA CYWILNA BEZPIECZEŃSTWO OBYWATELI POLITYKA

Bardziej szczegółowo

Obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych.

Obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych. Podstawowe cele i główne zadania OC. Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, dóbr kultury, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego Zapewnienie bezpieczeństwa społeczeństwu województwa lubuskiego jest priorytetowym zadaniem dla wszystkich szczebli administracji samorządowej i rządowej. Wojewoda

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 81/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 1 czerwca 2016 r.

Zarządzenie Nr 81/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 1 czerwca 2016 r. Zarządzenie Nr 81/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla miasta Konina Na podstawie art. 30 ust. 1 i 31 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

CENTRUM URAZOWEGO MEDYCYNY RATUNKOWEJ I KATASTROF

CENTRUM URAZOWEGO MEDYCYNY RATUNKOWEJ I KATASTROF PROJEKT utworzenia w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie CENTRUM URAZOWEGO MEDYCYNY RATUNKOWEJ I KATASTROF Kraków lipiec 2011 Udział Centrum Urazowego Medycyny Ratunkowej i Katastrof w rozwoju Regionu Podniesienie

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia działań ratowniczych i pomocowych podczas wystąpienia trąb powietrznych, huraganów i obfitych opadów deszczu aspekty praktyczne

Zasady prowadzenia działań ratowniczych i pomocowych podczas wystąpienia trąb powietrznych, huraganów i obfitych opadów deszczu aspekty praktyczne Zasady prowadzenia działań ratowniczych i pomocowych podczas wystąpienia trąb powietrznych, huraganów i obfitych opadów deszczu aspekty praktyczne Jacek Smyczyński SA PSP Kraków Trąby powietrzne, huragany

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY LOGISTYKI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH Z ELEMENTAMI ZARZĄDZANIA LOGISTYCZNEGO

PODSTAWY LOGISTYKI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH Z ELEMENTAMI ZARZĄDZANIA LOGISTYCZNEGO SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA Wojciech NOWAK i Eugeniusz NOWAK PODSTAWY LOGISTYKI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH Z ELEMENTAMI ZARZĄDZANIA LOGISTYCZNEGO Łódź Warszawa 2009 Recenzent:

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów logistyka należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk

Kierunek studiów logistyka należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk ekonomika obronności studia pierwszego stopnia - profil ogólno akademicki specjalność obronność państwa Kierunek studiów ekonomika obronności należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk społecznych.

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji i pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gminie Oleśnica. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Regulamin organizacji i pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gminie Oleśnica. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia nr 171/08 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 2 grudnia 2008 r. Regulamin organizacji i pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gminie Oleśnica Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12 Burmistrza Miasta i Gminy BLACHOWNI z dnia 30 stycznia 2008 roku

Zarządzenie Nr 12 Burmistrza Miasta i Gminy BLACHOWNI z dnia 30 stycznia 2008 roku Zarządzenie Nr 12 Burmistrza Miasta i Gminy BLACHOWNI z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Działając

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU 1. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA POWIATOWEGO CENTRUM KRYZYSOWEGO, ZWANEGO DALEJ PCZK Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego utworzone

Bardziej szczegółowo

Opis kierunkowych efektów kształcenia

Opis kierunkowych efektów kształcenia Efekty kształcenia na kierunku Opis kierunkowych efektów kształcenia Odniesienie efektów kształcenia do obszaru wiedzy Filozofia bezpieczeństwa (W, Ćw, S, B) Geografia bezpieczeństwa (W, Ćw, S, B) Historia

Bardziej szczegółowo

Logistyka - nauka. Koszty wypadków w transporcie w miesiącach letnich na obszarze zabudowanym

Logistyka - nauka. Koszty wypadków w transporcie w miesiącach letnich na obszarze zabudowanym dr inż. Zbigniew PIETRAS Toruńska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości mgr Waldemar WINTER Wyższa Szkoła Gospodarki Koszty wypadków w transporcie w miesiącach letnich na obszarze zabudowanym Wprowadzenie Prognozy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA LUDNOŚCI GMINY KRUPSKI MŁYN W ZAKRESIE POWSZECHNEJ SAMOOBRONY NA LATA

PROGRAM SZKOLENIA LUDNOŚCI GMINY KRUPSKI MŁYN W ZAKRESIE POWSZECHNEJ SAMOOBRONY NA LATA ZATWIERDZAM Załącznik Nr. 1 do Zarządzenia Wójta Gminy - Szefa Obrony Cywilnej Gminy Krupski Młyn Nr 0050/82/2016 z dnia 16. 09. 2016 r. Jan Murowski WÓJT GMINY KRUPSKI MŁYN SZEF OBRONY CYWILNEJ PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Cele kształcenia wymagania ogólne

Cele kształcenia wymagania ogólne Strona1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, (str. 197 199 i 255) Załącznik nr 4 do: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura Krytyczna Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna

Infrastruktura Krytyczna Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna Infrastruktura Krytyczna Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna WARSZAWA 2013 INFRASTRUKTURA KRYTYCZNA (IK) Przez infrastrukturę krytyczną należy rozumieć

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

LOGISTYKA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH 1 LOGISTYKA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH Zadania logistyki w sytuacjach kryzysowych Andrzej Marjański Andrzej Marjański ( 35 ) 2 R e f l e k s y j n i e Cywilizacja początku XXI wieku umiejscowiła katastrofy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE OBRONA CYWILNA REALIZACJA ZADAŃ OBRONNYCH W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ŚCIŚLE TAJNE TAJNE POUFNE ZASTRZEŻONE ODPOWIEDNIK W JĘZYKU ANGIELSKIM TOP SECRET SECRET CONFIDENTIAL

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 44/2013. Burmistrza Słubic. z dnia 6 lutego 2013 r.

Zarządzenie Nr 44/2013. Burmistrza Słubic. z dnia 6 lutego 2013 r. Zarządzenie Nr 44/2013 Burmistrza Słubic z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Na podstawie art. 19 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzeniu

Bardziej szczegółowo

PYTANIA EGZAMINACYJNE. (egzamin licencjacki) I STOPIEŃ - Bezpieczeństwo Narodowe

PYTANIA EGZAMINACYJNE. (egzamin licencjacki) I STOPIEŃ - Bezpieczeństwo Narodowe PYTANIA EGZAMINACYJNE (egzamin licencjacki) I STOPIEŃ - Bezpieczeństwo Narodowe 1. Cele, zadania i funkcje systemu bezpieczeństwa ekologicznego Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Świadomość ekologiczna i edukacja

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na lata 2013 2016.

Program profilaktyczny z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na lata 2013 2016. KOMENDA GŁÓWNA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ ZARZĄD PREWENCJI ODDZIAŁ PROFILAKTYKI AKCEPTUJĘ.. MINISTER OBRONY NARODOWEJ Tomasz SIEMONIAK Program profilaktyczny z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na lata

Bardziej szczegółowo

Ecological safety in the light of the Convention on the Prohibition of Chemical Weapons *

Ecological safety in the light of the Convention on the Prohibition of Chemical Weapons * M. Krauze * Ecological safety in the light of the Convention on the Prohibition of Chemical Weapons * pozytywny lub negatywny. globalnym ruchu i rozwoju informacyjnej. globalizacja, rewolucja informacyjna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE PODSTAWOWE POJĘCIA, PODSTAWY PRAWNE

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE PODSTAWOWE POJĘCIA, PODSTAWY PRAWNE ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE PODSTAWOWE POJĘCIA, PODSTAWY PRAWNE Zarządzanie kryzysowe to dzielność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na: 1)

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie. I. KSZTAŁCENIE OBRONNE MŁODZIEśY W POLSCE (TRADYCJE I WSPÓŁCZESNOŚĆ)

Spis treści. Wprowadzenie. I. KSZTAŁCENIE OBRONNE MŁODZIEśY W POLSCE (TRADYCJE I WSPÓŁCZESNOŚĆ) Spis treści Wprowadzenie I. KSZTAŁCENIE OBRONNE MŁODZIEśY W POLSCE (TRADYCJE I WSPÓŁCZESNOŚĆ) 1.1. Tradycje kształcenia obronnego młodzieŝy 1.1.1. Kształcenie obronne w okresie rozbiorów 1.1.2. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia Ogólne

Rozdział I Postanowienia Ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 64 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 28.05.2008r REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W BOGATYNI Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Ustanowienie statuetki w dziedzinie BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY. Fundator nagrody Prezydent Miasta Olsztyn

Ustanowienie statuetki w dziedzinie BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY. Fundator nagrody Prezydent Miasta Olsztyn Ustanowienie statuetki w dziedzinie BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY Fundator nagrody Prezydent Miasta Olsztyn Cel przyznawania statuetki Statuetka przyznawana jest indywidualnie i zespołowo za szczególne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 99/2014 Starosty Limanowskiego z dnia 30 września 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 99/2014 Starosty Limanowskiego z dnia 30 września 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 99/2014 Starosty Limanowskiego z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: zasad realizacji zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 15, 16, 20, ustawy

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie ROZDZIAŁ I Definiowanie podstawowych pojęć 1. Historia bezpieczeństwa 2. Pojęcie bezpieczeństwa 3.

Spis treści Wprowadzenie ROZDZIAŁ I Definiowanie podstawowych pojęć 1. Historia bezpieczeństwa 2. Pojęcie bezpieczeństwa 3. Spis treści Wprowadzenie ROZDZIAŁ I Definiowanie podstawowych pojęć 1. Historia bezpieczeństwa 2. Pojęcie bezpieczeństwa 3. Rodzajowość bezpieczeństwa 4. Bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne państwa

Bardziej szczegółowo

Ma podstawową wiedzę na temat podstaw prawnych, organizacji i zakresu działania instytucji tworzących państwowy aparat bezpieczeństwa wewnętrznego.

Ma podstawową wiedzę na temat podstaw prawnych, organizacji i zakresu działania instytucji tworzących państwowy aparat bezpieczeństwa wewnętrznego. Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych nauki

Bardziej szczegółowo

VII Konferencja Naukowa: Bezpieczeństwo a rozwój gospodarczy i jakość życia w świetle zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych

VII Konferencja Naukowa: Bezpieczeństwo a rozwój gospodarczy i jakość życia w świetle zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych VII Konferencja Naukowa: Bezpieczeństwo a rozwój gospodarczy i jakość życia w świetle zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych Wzorem lat ubiegłych Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w regionie radomskim w latach 2002 2010

Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w regionie radomskim w latach 2002 2010 21 Mirosław Gidlewski Leszek Jemioł Politechnika Radomska, Wydział Mechaniczny, Instytut Eksploatacji Pojazdów i Maszyn Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w regionie radomskim w latach 2002 2010

Bardziej szczegółowo

Anna Obolewicz Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej WYPADKI Z UDZIAŁEM TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH PRZEWOŻONYCH W DPPL.

Anna Obolewicz Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej WYPADKI Z UDZIAŁEM TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH PRZEWOŻONYCH W DPPL. Anna Obolewicz Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa I Ochrony Ludności WYPADKI Z UDZIAŁEM TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH PRZEWOŻONYCH W DPPL. Jednym z głównych obszarów

Bardziej szczegółowo

Proces tworzenia i plany wdrażania miejskiego programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gdańskuń Agata Lewandowska

Proces tworzenia i plany wdrażania miejskiego programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gdańskuń Agata Lewandowska Proces tworzenia i plany wdrażania miejskiego programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gdańskuń Agata Lewandowska Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku Izabela Oskarbska Politechnika Gdańska Podstawy

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO STANY NADZWYCZAJNE. URZAD MIEJSKI W SŁUPSKU r.

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO STANY NADZWYCZAJNE. URZAD MIEJSKI W SŁUPSKU r. WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO STANY NADZWYCZAJNE URZAD MIEJSKI W SŁUPSKU 16.04.2009 r. BEZPIECZEŃSTWO POWSZECHNE I PORZĄDEK PUBLICZNY STAN NORMALNY SYTUACJA KRYZYSOWA STANY NADZWYCZAJNE

Bardziej szczegółowo

Moduł I Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach. Wymagania programowe. Lp. Temat lekcji

Moduł I Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach. Wymagania programowe. Lp. Temat lekcji Wymagania to wymagania niezbędne do dalszego rozwoju. Spełnienie tych wymagań gwarantuje uzyskanie przez ucznia oceny dostatecznej. Ocena dopuszczająca oznacza takie braki ucznia w spełnieniu wymagań podstawowych,

Bardziej szczegółowo

ZBIÓR EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I STOPNIA DLA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

ZBIÓR EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I STOPNIA DLA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE ZBIÓR EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I STOPNIA DLA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE I. Efekty kształcenia 1. Ogólne efekty kształcenia - absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla kierunku Socjologia Absolwent studiów I-ego stopnia na kierunku Socjologia:

Opis efektów kształcenia dla kierunku Socjologia Absolwent studiów I-ego stopnia na kierunku Socjologia: Symbol Opis efektów kształcenia dla kierunku Socjologia Absolwent studiów I-ego stopnia na kierunku Socjologia: WIEDZA S1_W01 Posiada podstawową wiedzę dotyczącą elementarnych pojęć socjologicznych, budowy

Bardziej szczegółowo

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej Autor: Robert Łazaj Ochrona Przeciwpożarowa Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

B/N 31; B/N 32; B/N 33. Edycja marzec 2009

B/N 31; B/N 32; B/N 33. Edycja marzec 2009 WYKAZ TEMATÓW PRAC LICENCJACH ZGŁOSZONYCH PRZEZ STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH WYDZIAŁU STUDIÓW SPOŁECZNYCH NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTO NARODOWE W POZNANIU 1. B/N 31; B/N 32; B/N 33 Edycja marzec 2009

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE KONSULTACJE SPOŁECZNE WE WŁOSZCZOWIE ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE

POWIATOWE KONSULTACJE SPOŁECZNE WE WŁOSZCZOWIE ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE POWIATOWE KONSULTACJE SPOŁECZNE WE WŁOSZCZOWIE ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE, dnia 5lutego 26 roku PRZESTĘPCZOŚĆ OGÓLNA I KRYMINALNA Opracowanie przygotowano w oparciu o informacje

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 427 / SOiB / 2015 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 22 czerwca 2015 r.

Zarządzenie Nr 427 / SOiB / 2015 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 22 czerwca 2015 r. Zarządzenie Nr 427 / SOiB / 2015 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie powołania, organizacji i funkcjonowania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego miasta Słupska Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020

Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020 Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020 KONGRES Zwiększanie potencjału na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego Warszawa, 2 października 2013 r. Agenda 2 Podstawowe informacje o Polsce

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałNauk o Bezpieczeństwie obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 163/2014 Szefa Obrony Cywilnej - Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 17 września 2014r. w

ZARZĄDZENIE NR 163/2014 Szefa Obrony Cywilnej - Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 17 września 2014r. w ZARZĄDZENIE NR 163/2014 Szefa Obrony Cywilnej - Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 17 września 2014r. w sprawie organizacji i działania systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach "SWO" w Gminie

Bardziej szczegółowo

WIEDZA. ma rozszerzoną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych, szczególnie nauk o bezpieczeństwie i ich miejscu w systemie nauk

WIEDZA. ma rozszerzoną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych, szczególnie nauk o bezpieczeństwie i ich miejscu w systemie nauk Efekty kształcenia dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych Profil kształcenia: ogólno-akademicki

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA W LATACH

GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA W LATACH PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA W LATACH 2016 2020. 1. DIAGNOZA STANU BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA.

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAN RATOWNICZO -GAŚNICZYCH

KOMPETENCJE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAN RATOWNICZO -GAŚNICZYCH KOMPETENCJE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAN RATOWNICZO -GAŚNICZYCH bryg. Sławomir Klusek Naczelnik Wydziału Operacyjnego KW PSP GORZÓW WLKP. Gorzów Wlkp. 2014 akty prawne Ustawa

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Świętajno Szef OC Gminy zarządza, co następuje:

Wójt Gminy Świętajno Szef OC Gminy zarządza, co następuje: Zarządzenie Nr 28/12 Wójta Gminy Świętajno Szefa Obrony Cywilnej z dnia 06 czerwca 2012 roku w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Świętajno Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wspólny obszar bezpieczeństwa w wymiarze ponadsektorowym

Wspólny obszar bezpieczeństwa w wymiarze ponadsektorowym Wspólny obszar bezpieczeństwa w wymiarze ponadsektorowym Strategiczna wizja administracji publicznej w obszarze zarządzania kryzysowego Zmienne uwarunkowania środowiska kształtowania polityki i tworzenia

Bardziej szczegółowo

NARADA SZKOLENIOWA. URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU REFERAT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO r.

NARADA SZKOLENIOWA. URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU REFERAT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO r. NARADA SZKOLENIOWA ROLA I ZADANIA ORAZ ZAKRES UPRAWNIEŃ SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA ORAZ SZEFÓW OBRONY CYWILNEJ W INSTYTUCJACH, PRZEDSIĘBIORSTWACH ORAZ W INNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH MIASTA \ URZĄD

Bardziej szczegółowo

PAMIETAJ!! TEKST PODKREŚLONY LUB WYTŁUSZCZONY JEST DO ZAPAMIETANIA

PAMIETAJ!! TEKST PODKREŚLONY LUB WYTŁUSZCZONY JEST DO ZAPAMIETANIA SYTUACJE KRYZYSOWE Edukacja dla bezpieczeństwa PAMIETAJ!! TEKST PODKREŚLONY LUB WYTŁUSZCZONY JEST DO ZAPAMIETANIA Opracował: mgr Mirosław Chorąży SYTUACJA KRYZYSOWA ROZUMIENIE POJĘCIA? Sytuacja kryzysowa

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U

K A R T A P R Z E D M I O T U K A R T A P R Z E D M I O T U AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH I. CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu: LOGISTYKA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH Kod: Gsk Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Psychospołeczne uwarunkowania aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych. nosprawnych. w Warszawie. Konferencja nt.

Psychospołeczne uwarunkowania aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych. nosprawnych. w Warszawie. Konferencja nt. Konferencja nt.: Niepełnosprawni szanse i perspektywy włąw łączenia społecznego koncepcja rozwiąza zań systemowych. Warszawa: 10.10.2006 roku, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Psychospołeczne uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

1.2.1.Cechy i zależności bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego. 1.3.Bezpieczeństwo publiczne a bezpieczeństwo wewnętrzne

1.2.1.Cechy i zależności bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego. 1.3.Bezpieczeństwo publiczne a bezpieczeństwo wewnętrzne Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym. Autor: Marek Lisiecki Wstęp Rozdział 1 Bezpieczeństwo jako przedmiot zarządzania 1.1.Bezpieczeństwo jako podstawowa potrzeba społeczna 1.1.1.Perspektywa organizacyjno-prawna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W ŚWIETLE NOWYCH UWARUNKOWAŃ PRAWNYCH

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W ŚWIETLE NOWYCH UWARUNKOWAŃ PRAWNYCH ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W ŚWIETLE NOWYCH UWARUNKOWAŃ PRAWNYCH 09.03.2011 WYDZIAŁ BEZPIECZENISTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO SŁUPSK 2011 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarzadzaniu kryzysowym ZMIANY:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA Moduł I Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach Cel ogólny: przygotowanie do działania ratowniczego uczeń zna zasady prawidłowego działania w przypadku

Bardziej szczegółowo

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej. Autor: Robert Łazaj

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej. Autor: Robert Łazaj KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej Autor: Robert Łazaj Ochrona Przeciwpożarowa Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) Nazwa i adres budowy: Remont dachu Przedszkola Samorządowego w Czempiniu ul. Nowa 4 Kod CPV 45 26 26 90-4, remont starych budynków Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Rola kontroli w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego. Wpisany przez Elżbieta Garczarek

Rola kontroli w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego. Wpisany przez Elżbieta Garczarek Kontroler powinien być profesjonalistą, w urzędach oczekuje się, że będzie to ekspert w każdej dziedzinie działania administracji, umiejący odpowiedzieć na najtrudniejsze pytania. W dzisiejszej rzeczywistości

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Boroń, Magdalena Kwiecień, Tomasz Walczykiewicz, Łukasz Woźniak IMGW-PIB Oddział w Krakowie. Kraków, 08.10.2014 r.

Agnieszka Boroń, Magdalena Kwiecień, Tomasz Walczykiewicz, Łukasz Woźniak IMGW-PIB Oddział w Krakowie. Kraków, 08.10.2014 r. Prognoza stopnia zakłócenia w sieciach elektroenergetycznych na przykładzie Mapy zakłóceń w sieciach elektroenergetycznych z uwagi na warunki meteorologiczne Agnieszka Boroń, Magdalena Kwiecień, Tomasz

Bardziej szczegółowo

TRANSSEKTOROWY CHARAKTER CYBERBEZPIECZEŃSTWA:

TRANSSEKTOROWY CHARAKTER CYBERBEZPIECZEŃSTWA: IBK, Warszawa, 25.10.2016 Stanisław Koziej TRANSSEKTOROWY CHARAKTER CYBERBEZPIECZEŃSTWA: Strategiczne wyzwania dla Polski i NATO 1 PLAN 1. Istota i charakter cyberbezpieczeństwa 2. Polska: strategiczne

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2013 ROKU Anna Zielińska ITS

WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2013 ROKU Anna Zielińska ITS liczba ofiar smiertelnych liczba zarejestrowanych pojazdów WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2013 ROKU Anna Zielińska ITS TENDENCJE OGÓLNE W 2013 roku zagrożenie na polskich drogach zmalało 1. W stosunku do 2012

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W LUBARTOWIE

REGULAMIN POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W LUBARTOWIE Załącznik do zarządzenia Nr 64/2011 Starosty Lubartowskiego w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Zatwierdzam REGULAMIN POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W LUBARTOWIE

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I stopień studia stacjonarne

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I stopień studia stacjonarne BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I stopień studia stacjonarne Imię i nazwisko promotora DR HAB. ARKADIUSZ JUNCEWICZ DR HAB. INŻ. WALDEMAR KAWKA Zakres zainteresowań naukowych System bezpieczeństwa narodowego RP.

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2015/2016. Termin Godziny Przedmiot Wykład/ Ćwiczenia Liczba godzin

Rok szkolny 2015/2016. Termin Godziny Przedmiot Wykład/ Ćwiczenia Liczba godzin Harmonogram spotkań Policyjnego Studium Bezpieczeństwa. Rok szkolny 2015/2016 Ter Godziny Przedmiot Wykład/ Liczba godzin Prowadzący 24.10.2015 10.00-15.00 Współpraca ze służbami mundurowymi w sytuacjach

Bardziej szczegółowo

Edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja dla bezpieczeństwa Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Program kształcenia studiów podyplomowych Edukacja dla bezpieczeństwa Gdynia 2012 Nazwa kierunku studiów: Edukacja dla bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Dane na dzień 31.12.2015 r. powiatowym

Dane na dzień 31.12.2015 r. powiatowym Dane na dzień 31.12.2015 r. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) to integralna część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, mający na celu ratowania życia, zdrowia, mienia lub środowiska,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA z dnia 21 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 54/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA z dnia 21 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 54/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie: organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania (SWO oraz systemu wykrywania

Bardziej szczegółowo

Informacja. - aspekt infrastruktury krytycznej państwa. Marek Stawarczyk

Informacja. - aspekt infrastruktury krytycznej państwa. Marek Stawarczyk Informacja - aspekt infrastruktury krytycznej państwa Marek Stawarczyk Informacja Relacja między obiektami nadawcą i odbiorca zawierająca komunikat ważny zarówno dla nadawcy jak i dla odbiorcy informacji.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA WYMAGANIA EDUKACYJNE EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA Moduł I. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach Cel kształcenia III wymagania ogólne: Opanowanie zasad udzielania pierwszej pomocy uczeń umie udzielać pierwszej

Bardziej szczegółowo

1. Określa się Zadania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze województwa mazowieckiego, stanowiące załącznik do zarządzenia.

1. Określa się Zadania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze województwa mazowieckiego, stanowiące załącznik do zarządzenia. ZARZĄDZENIE Nr 55 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie określenia Zadań Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze województwa mazowieckiego Na podstawie art.14 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W ŁAZISKACH

REGULAMIN PRACY GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W ŁAZISKACH ZATWIERDZAM REGULAMIN PRACY GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W ŁAZISKACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego określa: 1) zadania GZZK;

Bardziej szczegółowo

WYPADEK TO NIE PRZYPADEK

WYPADEK TO NIE PRZYPADEK WYPADEK TO NIE PRZYPADEK I Światowy Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 23-29 kwietnia 2007 r. Światowy Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ONZ w grudniu 2005 r. ogłosiło, rezolucję w sprawie poprawy

Bardziej szczegółowo

Założenia programowe do szkolenia Ludności w zakresie

Założenia programowe do szkolenia Ludności w zakresie URZĄD GMINY NĘDZA GMINNE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO i OCHRONY LUDNOŚCI ZATWIERDZAM... Założenia programowe do szkolenia Ludności w zakresie POWSZECHNEJ SAMOOBRONY w GMINIE NĘDZA na lata 2009-2014

Bardziej szczegółowo

Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz. Wymiana doświadczeń ekspertów. Goslar, 4. 7.10.

Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz. Wymiana doświadczeń ekspertów. Goslar, 4. 7.10. Wymiana doświadczeń ekspertów Goslar, 4. 7.10. 2011 Skutki zmian klimatycznych strategie adaptacyjne w gospodarce wodnej Wyniki warsztatów 2 Skutki zmian klimatycznych konsekwencje dla ochrony przeciwpowodziowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 44/2013 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 2 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 44/2013 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 2 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 44/2013 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach Na podstawie art. 17 ust. 7 oraz art. 138 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Komputerowa optymalizacja sieci logistycznych

Komputerowa optymalizacja sieci logistycznych Wykład 1 Komputerowa optymalizacja sieci logistycznych Dr inż. Adam Deptuła POLITECHNIKA OPOLSKA Katedra Inżynierii Wiedzy Komputerowa Optymalizacja Sieci Logistycznych LOGISTYKA TRANSPORT proces transportowy

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia. Kierunek Ratownictwo Medyczne

Efekty kształcenia. Kierunek Ratownictwo Medyczne Efekty kształcenia Kierunek Ratownictwo Medyczne Tabela odniesień efektów kształcenia dla kierunku studiów ratownictwo medyczne, studia pierwszego stopnia, profil praktyczny do obszarowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE A BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE: UJĘCIE STRATEGICZNE

ZDROWIE A BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE: UJĘCIE STRATEGICZNE Warszawa, 5.12.2016 r. Stanisław Koziej ZDROWIE A BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE: UJĘCIE STRATEGICZNE Tezy do debaty nt. ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE pod patronatem: Instytutu Studiów Politycznych PAN i

Bardziej szczegółowo

Wynikowy plan pracy nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa w ZSO w Opocznie

Wynikowy plan pracy nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa w ZSO w Opocznie Wynikowy plan pracy nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa w ZSO w Opocznie Moduł I Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach Cel ogólny: przygotowanie do działania ratowniczego uczeń zna zasady prawidłowego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZADANIA PROGRAMU

SZCZEGÓŁOWE ZADANIA PROGRAMU SZCZEGÓŁOWE ZADANIA PROGRAMU 1.Działania edukacyjne i profilaktyczne na rzecz kształtowania bezpiecznych zachowań uczestników ruchu drogowego. Lp. ZADANIE DZIAŁANIE CZAS REALIZACJI ODPOWIEDZIALNY REALIZUJĄCY

Bardziej szczegółowo

I. SCHEMAT ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

I. SCHEMAT ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 122/08 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 14 lutego 2008 r. I. SCHEMAT ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO SZEF ZESPOŁU GMINNEGO Wójt Gminy Zarszyn ZASTĘPCA

Bardziej szczegółowo

Piramida potrzeb człowieka wg. modelu A. Maslowa. Mateusz Dominik Weiland Podstawy Przedsiębiorczości

Piramida potrzeb człowieka wg. modelu A. Maslowa. Mateusz Dominik Weiland Podstawy Przedsiębiorczości Piramida potrzeb człowieka wg. modelu A. Maslowa Mateusz Dominik Weiland Podstawy Przedsiębiorczości Powtórka z poprzedniej lekcji Przedsiębiorczość - to cecha działania zmierzającego do zapewnienia racjonalnej

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA

Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA 2013 2014 2014 2015 2015-2016 PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Art. 72. 2. Konwencja

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Teoria Praktyka. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa imprez masowych. Rola i obowiązki organizatora imprezy masowej

Lp. Temat zajęć Teoria Praktyka. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa imprez masowych. Rola i obowiązki organizatora imprezy masowej Lp. Temat zajęć Teoria Praktyka I Bezpieczeństwo imprez masowych, zasady ogólne Zabezpieczenie Przepisy dotyczące bezpieczeństwa imprez masowych Rola i obowiązki organizatora Rodzaje zagrożeń Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo