Zbigniew Pietras Edward Pałka

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zbigniew Pietras Edward Pałka"

Transkrypt

1 acta universitatis nicolai copernici zarządzanie XXXIX zeszyt 407 toruń 2012 Wyższa Szkoła Bankowa Bydgoska Szkoła Wyższa Zbigniew Pietras Edward Pałka Logistyka w sytuacjach kryzysowych w aspekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego wybrane problemy Z a r y s t r e ś c i. W artykule przedstawiono wybrane elementy działań logistycznych podejmowanych w sytuacjach kryzysowych. Zaprezentowano propozycję systematyzacji wszystkich zagrożeń, przedstawiając przy tym szczegółowy podział tych związanych z żywiołami. Odniesiono się do wybranych elementów problematyki sytuacji kryzysowych w ruchu drogowym, przedstawiając stan za lata , a także prognozy ofiar śmiertelnych związanych z ruchem drogowym do roku S ł o w a k l u c z o w e: bezpieczeństwo, logistyka, kryzys, sytuacje kryzysowe, zagrożenia, żywioły. Bezpieczeństwa nie dają prawa natury ani zjednoczenie nielicznych ludzi czy rodzin, ani wielka mnogość, o ile nie kieruje nią jedna wola. Thomas Hobbes

2 168 Zbigniew Pietras, Edward Pałka Wstęp Dzisiejsze mass media przyzwyczaiły nas do postrzegania globalnego świata, kontynentu, państwa, a nawet najbliższego lokalnego zakątka przez permanentne prezentowanie zdarzeń mających znamiona kryzysu gospodarczego, politycznego, społecznego, ekologicznego, naturalnego jako sytuacji trwałych, chronicznych czy też powtarzalnych. Kryzysy tego typu przyjmujemy jako coś normalnego, typowego, coś, co nieprędko zniknie z mapy problemów otaczającej nas rzeczywistości. Od pierwszych dekad XIX w., a w zasadzie w burzliwym XX stuleciu społeczeństwo odeszło od optymistycznego myślenia w kategoriach postępu, przechodząc do pojmowania globalnej rzeczywistości w formie dużo bardziej pesymistycznej (myślenia w kategoriach kryzysu). Jakie to ma przełożenie na świadomość obywateli? Wynikiem kryzysu są postawy zwątpienia, rozczarowania, zagubienia, bezsilności, zatrata sensu życia, zanik myślenia perspektywicznego, zerwanie poczucia ciągłości z tradycją, prywatyzacja celów i ignorowanie spraw publicznych (Sztompka, 2002, s. 446) na rzecz partykularnych interesów osobistych, korporacyjnych czy partyjnych. Już w odległej przeszłości, sięgającej Juliusza Cezara w roku 45 przed naszą erą, można doszukać się pierwszych konkretnych poczynań w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ten władca imperium rzymskiego wydał pierwszy zanotowany przepis dotyczący uspokojenia ruchu drogowego, zakazujący wjazdu na drogi Rzymu wszelkich pojazdów, łącznie z końmi, w ciągu dnia i pozwalający im na pojawianie się w mieście dopiero nocą (Gapiński, 2008, s. 27). Wiek XX to postęp nauki i techniki, w którym rozwiązano wiele problemów politycznych, społecznych i ekonomicznych. Jednakże nie uporano się z wypadkami drogowymi, których liczba jest ciągle zatrważająca. Wypadki drogowe ciągle przypominają wstydliwą chorobę społeczną, z którą rządy nie zawsze potrafią sobie poradzić. Życie i zdrowie ludzkie to nadrzędne wartości, dlatego zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego jest podstawowym światowym, unijnym, krajowym i lokalnym priorytetem. Kwestia bezpieczeństwa drogowego dotyczy wszystkich obywateli i wszyscy powinniśmy przyczynić się do jego zapewnienia. Holistyczne podejście do tego problemu wymaga również rozpatrywania jego wszystkich aspektów, także w kontekście logistycznym.

3 Logistyka w sytuacjach kryzysowych w aspekcie bezpieczeństwa LOGISTYKA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH 3 1. BEZPIECZEŃSTWO I JEGO POSTRZEGANIE Bezpieczeństwo kojarzy się z porządkiem, spokojem oraz zdolnością do zorganizowanego i szybkiego reagowania wobec naruszeń prawa, które mają Bezpieczeństwo jest naczelną potrzebą i nadrzędną wartością człowieka, grup miejsce we współczesnym świecie. Podmiotem bezpieczeństwa jest człowiek społecznych, etnicznych, jest również podstawową potrzebą państw i systemów międzynarodowych, a także ich deklarowanym celem. Pojęcie bez- wraz z jego wartościami (moralnymi i materialnymi), traktowany jest jako jednostka społeczna lub zbiorowość społeczna o różnym charakterze więzi i uwarunkowapieczeństwo (łac. securitas) występuje w zasadzie w każdej dyscyplinie naukowej i w organizacyjnych. zależności od płaszczyzny W hierarchii i celów potrzeb badań człowieka, jest ono określonej odpowiednio przez interpretowane. kultowego w tym Historycznie zakresie i bezpieczeństwo wielokrotnie cytowanego znane jest abrahama ludzkości Maslowa od zarania - jej bezpieczeństwo dziejów. Niektórzy jest drugą twierdzą z podstawowych nawet, że potrzeba bezpieczeństwa człowieka, które była są nieodzowntrzebne mu potrzebą do życia. powstania państwa (Pieprzny, 2009, s. po- 13). 5. Potrzeby Potrzeby samorealizacji rozwijania: Siebie; Zdolności; Talentów; zainteresowań; Rozwoju duchowego; Potwierdzenia własnej wartości 4. Potrzeby uznania Potrzeby: Sukcesu Szacunku; Prestiżu; Znaczenia 3. Potrzeby przynależności; Akceptacji; Miłości; Przyjaźni; Przynależności do: grupy; elity 2. Potrzeby bezpieczeństwa Zabezpieczenie przed: chorobą; bezrobociem starczą niezdolnością do pracy 1. Potrzeby fizjologiczne Pożywienie Mieszkanie; Odzież; Prokreacja Rysunek 2. umiejscowienie ryzyka w systemie potencjalnych zagrożeń. Układ: środowisko człowiek maszyna Źródło: opracowanie własne. rys. 1. Piramida potrzeb człowieka Abrahama Maslowa 1. 1 abraham Harold Maslow , Amerykanin, jeden z najważniejszych przedstawicieli nurtu psychologii humanistycznej i psychologii transpersonalnej. W 1954 r. opublikował

4 170 Zbigniew Pietras, Edward Pałka Bezpieczeństwo kojarzy się z porządkiem, spokojem oraz zdolnością do zorganizowanego i szybkiego reagowania wobec naruszeń prawa, które zachodzą we współczesnym świecie. Podmiotem bezpieczeństwa jest człowiek wraz z jego wartościami (moralnymi i materialnymi), traktowany jako jednostka społeczna lub zbiorowość społeczna o różnym charakterze więzi i uwarunkowań organizacyjnych. W hierarchii potrzeb człowieka określonej przez kultowego w tym zakresie i wielokrotnie cytowanego Abrahama Maslowa bezpieczeństwo jest drugą z podstawowych potrzeb człowieka, które są potrzebne mu do życia. LOGISTYKA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH 5 Rysunek rysunek 2. umiejscowienie Umiejscowienie ryzyka w systemie potencjalnych zagrożeń. Układ: Układ: środo- środowisko człowiek maszyna - Źródło: opracowanie własne Źródło: opracowanie własne. 3. TYPoLoGia WYBRANYCH ZAGROŻEŃ 3. TYPOLOGIA wybranych zagrożeń Z pojęciem bezpieczeństwo ściśle związane jest pojęcie zagrożenie, Z które pojęciem jest jego bezpieczeństwo antonimem. Człowiek, ściśle grupa związane społeczna, jest pojęcie państwo, zagrożenie, organizacja które międzynarodowa jest jego antonimem. starają się Człowiek, oddziaływać grupa na swoje społeczna, otoczenie, państwo, by usuwać organizacja a przynajmniej międzynarodowa oddalać starają zagrożenia, się oddziaływać eliminując na własny swoje lęk, otoczenie, obawy, by niepokój usuwać, i niepewność (Słownik terminów z zakresu psychologii dowodzenia i zarządzania, 2000, s. 17). Bezpieczeństwo pozostaje w ścisłym związku z zagrożeniami i oznacza zdolność przeciwstawiania się im.

5 Logistyka w sytuacjach kryzysowych w aspekcie bezpieczeństwa a przynajmniej oddalać zagrożenia, eliminując własny lęk, obawy, niepokój i niepewność (Słownik terminów z zakresu psychologii dowodzenia i zarządzania, 2000, s. 17). Bezpieczeństwo pozostaje w ścisłym związku z zagrożeniami i oznacza zdolność przeciwstawiania się im. Zdaniem Jana Strelaua (Strelau, 2003, s. 433) efektem niezaspokojenia ludzkich potrzeb jest: brak stabilności w otoczeniu, chaos, konflikty społeczne, deficyty ekonomiczne, a ponadto różnego rodzaju bodźce zagrażające. Zagrożenia (bezpieczeństwo) można podzielić wg kilku kryteriów: 1. Czasu: okres pokoju, okres wojny. 2. Obszaru: globalne, międzynarodowe, narodowe, regionalne. 3. Stosunku do obszaru państwa: zewnętrzne, wewnętrzne. 4. Dziedziny, w jakiej występują: militarne, polityczne, energetyczne, ekologiczne, informatyczne, społeczne, kulturowe, socjalne, strukturalne, personalne. Na rysunku zaprezentowano systematykę zagrożeń wg różnych kryteriów, które możemy spotkać współcześnie (mogą przynieść szkody dla człowieka jako jednostki, ale również dla społeczności).

6 [172] Zagrożenia Ekonomiczne Skażenie Zanieczyszczenie Czasu wojny Czasu pokoju Makro Terenu Klimatyczne Działanie GDR Uderzenia BMR Uderzenia Bronią konwencjonalną Biologiczne Cywilizacyjne Terroryzm Katastrofy Związane z budową i produkcją i eksploatacją Żywioły Mikro Obiektów Niszczenie obiektów i urządzeń Nuklearne Epidemie HIV/AIDS Ideowy Ekologiczne Obiektównuklearny ch Kosmos Mezo Ludzi Wywoływanie Chorób u ludzi i zwierząt Chemiczne Pandemie Toksykomania Przedmiotowy Budowlane Obiektów Przemysł. Powietrze Urządzeń Dezinformacja Biologiczne Epizootie Stres Kryminalny Komunikacyjne Obiektów Hydrotechnicz. Ziemia Woda Awarie Informacyjny Społeczne Ssaki Fauny Ogień BHP Informatyczny Sekty Gady Flory Błąd człowieka Agroterroryzm Handel Ludźmi Owady Insekty Inne Szarańcze Rysunek rysunek 3. Wybrane zagrożenia. Źródło: Z. Z. Pietras, Pietras, Materiał Materiał prezentowany prezentowany na iii Międzynarodowej III Międzynarodowej konferencji naukowej, konferencji Słok k/bełchatowa, naukowej, Słok k/bełchatowa, r. Zagrożenia niemilitarne rodzaje r. i podział Zagrożenia oraz elementy modelowania systemu zabezpieczenia logistycznego niemilitarne rodzaje i podział oraz elementy modelowania systemu zabezpieczenia logistycznego.

7 Logistyka w sytuacjach kryzysowych w aspekcie bezpieczeństwa Dokonując klasyfikacji zagrożeń, musimy zdawać sprawę z ich jakości Dokonując i ilości. Wspominając klasyfikacji o zagrożeń, ciągłych zmianach musimy zdawać czynników sprawę zagrożeń, z ich możemy jakości i ilości. mieć Wspominając współcześnie o do ciągłych czynienia zmianach z całą gamą czynników zagrożeń zagrożeń wynikających możemy z konfliktów zbrojnych, do czynienia związanych z całą z gamą żywiołami zagrożeń (rysunek wynikających 4), będących z konfliktów często mieć współcześnie zbrojnych, skutkiem związanych nieprzestrzegania z żywiołami praw przyrody (rysunek przez 4), człowieka. będących często skutkiem nieprzestrzegania Mogą to być praw zagrożenia przyrody będące przez efektem człowieka. rozwoju terroryzmu, dewastacji Mogą środowiska to być naturalnego, zagrożenia niesprawiedliwego będących efektem podziału rozwoju dóbr, terroryzmu, uzależnień dewastacji (alkoholizm, naturalnego, nikotynizm, lekomania, niesprawiedliwego narkotyki, podziału internetu, dóbr, telewizji), uzależnień skutkiem (alkoho- środowiska lizm, przestępczości, nikotynizm, lekomania, chorób. narkotyki, od internetu, telewizji), skutkiem przestępczości, chorób. Żywioły Kosmos Powietrze Ziemia Woda Ogień Planety Wiatr Trzęsienia Wezbrania Pożary obiektów Planetoidy Burza Wulkany Powodzie Pożary urządzeń Komety Sztormy Ruch górotworu Deszcz Pożary leśne Burze słoneczne Klimat Tąpnięcia, zapadnięcia Mgła Pożary upraw Dziura ozonowa Wyładowania atmosferyczne Lawiny Śnieg Wytwory ludzkiej inteligencji Kamieniste Lawiny Magnetyzm słońca Ziemne Grad Inne Błotne Poflotacyjne rysunek Rysunek 4. Wybrane 4. Wybrane żywioły. żywioły Źródło: Źródło: Z. Pietras, Z. Pietras, Materiał prezentowany na na iii III Międzynarodowej konferencji naukowej, Słok k/bełchatowa, Słok k/bełchatowa, r. Zagrożenia niemilitarne r. rodzaje Zagrożenia i podział niemilitarne oraz elementy rodzaje modelowania i podział systemu zabezpieczenia logistycznego oraz elementy modelowania systemu zabezpieczenia logistycznego.

8 174 Zbigniew Pietras, Edward Pałka Na rysunkach 3 i 4 przedstawiono tylko część zagrożeń, rozwinięcie ich to kilkaset różnych sytuacji, problemów, które z chwilą zaistnienia należy szybko (pod presją czasu) rozwiązać. W dalszej części artykułu przedstawione zostaną wybrane elementy działalności logistycznej w sytuacjach kryzysowych dotyczących transportu drogowego. 4. Kryzys, sytuacja kryzysowa Punktem wyjściem dla rozważań o problematyce zarządzania kryzysowego w Polsce jest pojęcie samego kryzysu. Słowo kryzys wywodzi się z greckiego krino co w wolnym tłumaczeniu oznacza wybór, decydowanie, zmaganie się, walkę, w której konieczne jest działanie pod wpływem czasu. Kryzys w języku angielskim rozwija takie parametry, jak: urazowość, subiektywne konsekwencje urazu w postaci negatywnych przeżyć. W związku z powyższym kryzys to moment przełomowy do zmian na lepsze lub na gorsze, istotne emocjonalne zdarzenie. Historia tego pojęcia jest o tyle interesująca, że częściowo odeszło ono od swojego pierwotnego znaczenia stan przejściowy, o kluczowym, decydującym znaczeniu dla dalszego rozwoju, jakieś szczególne zagęszczenie i wyostrzenie alternatyw w przyszłości (Sztompka, 2002, s. 446). W takim znaczeniu pojęcie kryzys używane jest wciąż w medycynie, gdzie może oznaczać przesilenie, z którego są tylko dwa wyjścia chory wyzdrowieje lub nie. Dla dalszych rozważań można przyjąć definicję lepiej oddającą jego społeczny charakter. Przez sytuację kryzysową należy rozumieć sytuację wpływającą negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska, wywołującą znaczne ograniczenia w działaniu właściwych organów administracji publicznej ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i środków 1. To sytuacja będąca następstwem zagrożenia dla stanu bezpieczeństwa państwa (rys. 5), jednak w takim stopniu, że użyte środki niezbędne do zapewnienia lub przywrócenia bezpieczeństwa nie uzasadniają wprowadzenia żadnego ze stanów nadzwyczajnych, o których mowa w art. 228 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Niestety sytuacji kryzysowych nie jesteśmy w stanie zliczyć. Może być ich tyle, ile ludzkich zachowań, ponieważ 1 Ustawa o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r., Dz.U , art. 3, pkt 1.

9 10 Logistyka w sytuacjach kryzysowych Zbigniew w Pietras, aspekcie Edward bezpieczeństwa... Pałka 175 powodujące kryzys możemy ograniczać oraz zmniejszyć jego skutki. miast nie da się ich wyeliminować do końca. ludzkie zachowania nie zawsze dadzą się przewidzieć. Sytuacje kryzysowe powodujące kryzys możemy ograniczać oraz zmniejszyć jego skutki. Natomiast nie da się ich wyeliminować do końca. Rysunek 5. Usytuowanie sytuacji kryzysowej w stanie bezpieczeństwa państwa rysunek 5. Usytuowanie sytuacji kryzysowej w stanie bezpieczeństwa państwa Źródło: Z. Pietras, opracowanie na podstawie: E. Nowak, 2005, s. 11. Źródło: Z. Pietras, opracowanie na podstawie: e. nowak, Logistyka w sytuacjach kryzyso aon, Warszawa 2005, s WYBRANE ELEMENTY KIEROWANIA I ZARZĄDZANIA LOGISTYCZNEGO W SYTUACJI KRYZYSOWEJ 5. WYBrane elementy KieROWANIA I ZARZĄDZAN LoGiSTYCZneGo W SYTuaCJi KrYZYSoWeJ Logistyka w sytuacjach kryzysowych zajmuje się nie tylko kwestiami zaopatrzenia i świadczenia usług specjalistycznych oraz gospodarczo-bytowych na rzecz ludności poszkodowanej, ale również zabezpieczeniem logistycznym podmiotów prowadzących działania ratownicze i prewencyjne, a także aspektami logistycznymi działań związanych z odbudową obiektów infrastruktury krytycznej, obiektów infrastruktury transportowej, drogowej itp. Jednak pro- Logistyka w sytuacjach kryzysowych zajmuje się nie kwestiami zaopatrzenia i świadczenia usług specjalistycznych ora spodarczo-bytowych na rzecz ludności poszkodowanej, ale równie bezpieczeniem logistycznym podmiotów, prowadzących działan townicze i działania prewencyjne, a także aspektami logistycz działań związanych z odbudową obiektów infrastruktury krytyc

10 176 Zbigniew Pietras, Edward Pałka blematyka ta postrzegana jest z innego logistycznego punktu widzenia i towarzyszą jej inne określone, specyficzne procedury (Nowak, Nowak, 2009, s. 7). Obecnie w działalności LOGISTYKA służb W SYTUACJACH odpowiedzialnych KRYZYSOWYCH za zarządzanie kryzysowe dominuje pogląd (Nowak, 2008, s. 28) o czterech fazach zabezpieczenia 11 logistycznego Aktualnie (rys. w 6): działalności służb odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe dominuje pogląd (nowak, 2008, s. 28) o czterech fazach zabezpieczenia logistycznego (rys. 6): 1. Faza wstępna; charakteryzuje ją nagły rozwój zagrożenia, którego charakter może przerastać wielkość potencjału logistycznego przygotowanego może w przerastać danym rejonie wielkość na potencjału czas kryzysu. logistycznego przygotowanego w da- 1. Faza wstępna, charakteryzuje ją nagły rozwój zagrożenia, którego charakter 2. Faza nym integracji, rejonie na czas w której kryzysu. następuje zespolenie wszystkich dostępnych 2. sił Faza i środków integracji, logistycznych w której następuje adekwatnych zespolenie do wszystkich wielkości dostępnych realizowanych sił i zadań środków logistycznych. adekwatnych do wielkości realizowanych zadań logistycznych. usuwania skutków, w której do akcji wkraczają inne niż ratowni- 3. Faza 3. cze Faza służby, usuwania takie skutków, jak przedsiębiorstwa w której do akcji transportowe, wkraczają inne firmy niż ratownicze remontowe. służby, takie jak przedsiębiorstwa transportowe, firmy remontowe. 4. Faza przywracania stanu pierwotnego, w której następuje odtworzenie 4. Faza przywracania stanu pierwotnego, w której następuje odtworzenie zniszczonej infrastruktury, pracy służb pomocy socjalnej i innych. zniszczonej infrastruktury, pracy służb pomocy socjalnej i innych. Faza wstępna 1 Faza przywracania stanu pierwotnego 4 2 Faza integracji 3 Faza usuwania skutków Rysunek rysunek 6. Standardy 6. działania w przewidywaniu zagrożenia. Źródło: opracowanie własne Źródło: opracowanie własne. Wydaje się jednak, że celem nadrzędnym logistyki w sytuacjach kryzysowych winno być zapewnienie przetrwania wszystkim poszkodowanym jak i niosącym pomoc (rys. 7). Wydaje się jednak, że celem nadrzędnym logistyki w sytuacjach kryzysowych winno być zapewnienie przetrwania wszystkim poszkodowanym oraz niosącym pomoc (rys. 7).

11 12 Logistyka w sytuacjach Zbigniew kryzysowych Pietras, Edward w aspekcie Pałka bezpieczeństwa Misja Bezkolizyjne i skuteczne zabezpieczenie podejmowanych działań w poszczególnych obszarach Cel działania Sposoby osiągania celu działania Rysunek 7. Misja i zadania logistyki sytuacji kryzysowych rysunek 7. Misja i zadania logistyki sytuacji kryzysowych Źródło: Z. Pietras, por.: Nowak, Źródło: Z. Pietras, Por.: Nowak E., Logistyka w sytuacjach kryzysowych, AON, Warszawa 2008 Wielu praktyków w standardach działania w przewidywaniu zagrożenia Wielu praktyków w standardach działania w przewidywaniu zagrożenia przewiduje cztery etapy działania (rys. 8): przewiduje cztery 1. Zapobieganie. etapy działania (rys. 8): 1. Zapobieganie. 2. Przygotowanie. 3. Monitorowanie i reagowanie. 2. Przygotowanie. 4. Odtwarzanie. 3. Monitorowanie Na podstawie i reagowanie. doświadczenia, obserwacji z ćwiczeń, przeprowadzonych analiz wydaje się, że najbardziej właściwy jest podział na pięć etapów roz- 4. odtwarzanie. patrywanych w standardach działania dla mogących zaistnieć zagrożeń uwzględniających (rys. 9): 1. Rozpoznawanie, analizowanie Zapobieganie i planowanie. 2. Przygotowanie, szkolenie Profilaktyka zapobiegania. 4. Reagowanie. 5. Odtwarzanie. Taki Odtwarzanie podział zapewni 4 nam w miarę pełne przygotowanie do wszelkiego rodzaju nowych zagrożeń mogących powstać na danym 2 terenie. Przygotowanie 3

12 Zapobieganie. Przygotowanie. Monitorowanie i reagowanie. Zbigniew Pietras, Edward Pałka 178 odtwarzanie. Zapobieganie 1 Odtwarzanie 4 na podstawie doświadczenia, obserwacji z ćwiczeń, przeprowadzonych 2 Przygotowanie analiz wydaje się, że najbardziej właściwym jest podział na pięć etapów rozpatrywanych w standardach działania dla mogących zaistnieć zagrożeń uwzględniających (rys. 9): 1. rozpoznawanie analizowanie i3planowanie. 2. Przygotowanie, szkolenie. MRoenaitgoorowwananieie 3. Profilaktyka zapobiegania. Rysunek 8. Standardy działania w przewidywaniu zagrożenia rysunek Standardy działania w przewidywaniu zagrożenia reagowanie Źródło: opracowanie własne. odtwarzanie. Źródło: 5. opracowanie własne Standardy działania w przewidywaniu zagrożenia Rysunek 9. Propozycja standardów działania w przewidywaniu zagrożenia rysunek 9. Propozycja standardów działania w przewidywaniu zagrożenia. Źródło: opracowanie własne. Źródło: opracowanie własne. taki podział zapewni nam w miarę pełne przygotowanie do wszelkiego WYBRANE logistyki rodzaju nowych 6. zagrożeń mogącychaspekty powstać na danym terenie. w SYTUACJach KRYZYSOWYCH 6. WYBrane aspekty LoGiSTYKi W SYTuaCJacH związanych z ruchem drogowym KrYZYSoWYCH ZWIĄZANYCH Z ruchem drogowym Ze względu na obszerny zakres i różnorodność zagrożeń nie sposób w tak Ze względu na obszerny zakres i różnorodność zagrożeń, nie sposóbkryzysow tak krótkim materiale opisać (uwzględnić) całej problematyki sytuacji krótkim materiale opisać (uwzględnić) całej problematyki sytuacji kryzysowych. Biorąc powyższe pod uwagę, podjęto próbę przedstawienia wybranych aspektów logistyki w kontekście wypadków drogowych. Liczba ofiar śmiertelnych (wykres 1) na przełomie od 1990 do 2011 roku

13 Logistyka w sytuacjach kryzysowych w aspekcie bezpieczeństwa wych. Biorąc powyższe pod uwagę, podjęto próbę przedstawienia wybranych aspektów logistyki w kontekście wypadków drogowych. Liczba ofiar śmiertelnych (wykres 1) od 1990 do 2011 roku oscylowała na poziomie ok osób Zbigniew osiągając Pietras, max ok. Edward 7900 Pałka zabitych w 1991 r., a najniższy poziom ok ofiar śmiertelnych w 2010 r y = -143,72x ,1 R 2 = 0, y = -4,8417x 2-37,206x ,7 R 2 = 0, Od obowiązek jazdy na światłach Wykres Wykres 1. Zabici 1. Zabici w wypadkach w wypadkach drogowych w w Polsce wraz z prognozą do do r. r. Źródło: M. Źródło: Żuber, M. (red.), Żuber, 2010, s. Katastrofy 460. naturalne i cywilizacyjne. Różne oblicza bezpieczeństwa, wyd. WSWLąd Wrocław. Z. Pietras Ekonomiczne i logistyczne aspekty wypadków w transporcie drogowym, Skorygowany s współczynnik determinacji 2 dla ofiar śmiertelnych w wypadkach Skorygowany od 1990 współczynnik do 2010 r. kształtuje determinacji się poziomie 3 dla ok. ofiar 80%, śmiertelnych natomiast w wypadkach wielomianowej od 1990 do funkcji 2010 na r., poziomie kształtuje ok. 82% się na wartości poziomie współczynnika ok. 80%, determinacji liniowej funkcji R 2, na przy poziomie średniorocznej ok. 82% malejącej wartości liczbie współczynnika na poziomie ok. 144 determi- natomiast wielomianowej nacji liniowej ofiar śmiertelnych. r 2. przy Błąd średniorocznej estymacji jest malejącej na poziomie liczbie ok. 461, na a odchylenie poziomie obserwacji teoretycznych od rzeczywistych na poziomie ok. 8% liczby ofiar. ok. 144 ofiar śmiertelnych. Błąd estymacji Reczywiste na poziomie wartości ok. rozpatrywanej 461, a odchylenie liczby ofiar obserwacji śmiertelnych teoretycznych mogą się od rzeczywistych odchylać na od poziomie wyznaczonej ok. prognozy 8% liczby średnio ofiar, o wartość ± 519. W 2013 roku Przeciętnie przeciętna biorąc, liczba ofiar prawdziwe może się wartości różnić od prognozowanej rozpatrywanej o liczby ok. 11%. ofiar śmiertelnych mogą Reasumując, się odchylać na podstawie wyznaczonej przebiegu prognozy obu linii (wykres średnio 2) o jak wartość również ± dopasowania przeciętne procentowego oczekiwana należy liczba sądzić, ofiar że w od kolejnych prognozowanej latach winien liczby nastę-stanowić może pować ok. dalszy 11% wartości spadek liczby prognozy. ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych W 2013 roku Reasumując, na podstawie zachowania się obu linii jak również dopasowania procentowego Informacje należy temat sądzić, sposobu że wyboru w kolejnych funkcji trendu latach można winien znaleźć m.in. następować w pracy dal- 2 szy spadek M. Osińska, liczby 2007, ofiar rozdz. śmiertelnych 9 w wypadkach drogowych. Również wg danych Komendy Głównej Policji, jak również danych statystycznych GuS 4, od szeregu lat utrzymuje się generalnie tendencja spadkowa w liczbie zabitych w wypadkach samochodowych. W celu poprawy sytuacji i

14 LOGISTYKA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH 15 dalszego obniżania tej liczby, od 2007 r. wszedł obligatoryjny nakaz jazdy na światłach przez całą dobę. Znalazły się jednak osoby, które kwestionowały ten wymóg 180 (pytanie dla jakich Zbigniew celów?). Pietras, Przedstawiano Edward Pałka nie do końca wiarygodne dane, nie uwzględniające zwiększającej się liczby samochodów(pietras, dołkowski, 2010, s. 807), przy nie koniecznie najlepszych drogach. 0,9 0,82 0,81 Liczba aut [w mln] 25 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,69 8,9 9,8 10,1 0,63 0,62 0,61 10,4 11,1 10,8 0,54 12,2 11,7 0,60 0,56 0,51 y = 0,6515x + 7,4212 R 2 = 0, ,6 0,45 15,4 15,8 0,38 14,6 0,36 13,1 0,38 14,0 0,34 12,6 y = -0,03x + 0,7991 R 2 = 0, ,7 0,33 0,29 17,9 21,2 19,4 21,9 0,29 0,26 0,21 0,17 22,1 Liczba zabitych na aut , Wykres 2. Zabici w wypadkach drogowych na aut w Polsce wraz z prognozą do 2013 r. Wykres 2. Zabici w wypadkach drogowych na aut w Polsce wraz z prognozą do 2013 r. Źródło: Z. Pietras r. Dołkowski, Bezpieczeństwo w transporcie drogowym jako problem, logistyka nr 2/2010, Polit. radomska, radom, s. 807 Źródło: Z. Pietras R. Dołkowski, 2010, s ,0 4,8 4,92 Według danych Komendy Głównej Policji, jak również danych staty- 4,5 4,53 3,3 4,3 4,44 stycznych GUS 3 od szeregu lat utrzymuje się tendencja spadkowa w liczbie 4,0 4,00 3,0 y = 0,1048x + 1,3266 zabitych w wypadkach samochodowych. W celu poprawy sytuacji i dalszego 3,8 R 2 = 0,9747 2,86 3,5 2,80 2,8 obniżania tej liczby 3,35 od 2007 r. wszedł obligatoryjny nakaz jazdy na światłach 3,3 2,71 3,0 2,52Liczba zabitych na 2,5 przez całą dobę. Znalazły się jednak 2,39 osoby, które kwestionowały ten wymóg 2,80 2, aut ciężarowych 2,8 2,39 2,31 (pytanie, 2,5 dla jakich celów?). 2,16 Przedstawiano 2,31 2,3 2,36 nie do końca wiarygodne dane, 2,44 2,21 2,3 2,39 nieuwzględniające zwiększającej się liczby 2,19 samochodów (Pietras, Dołkowski, 2010, s. 807), przy 1,88 niekoniecznie najlepszych drogach. 1,63 2,0 2,0 2,01 1,8 1,98 1,5 1,8 1,68 1,32 1,3 Dlatego z logistycznego y = punktu -0,2357x widzenia + 4,7706najwyższy czas, by przy budowie ciągów komunikacyjnych uwzględnić: 1,43 1,0 1,56 1,49 R 2 1,5 = 0,9039 0,8 0,5 Liczba aut ciężarowych [w mln] 1,3 obwodnice dla miast w celu odciążenia dróg śródmiejskich, pasy techniczne aby umożliwić dojazd służb ratunkowych, zatoczki techniczne, na obwodnicach miast, wykorzystać technologie zapewniające dłuższą żywotność dróg (obecne winny wytrzymywać 8 12 lat, a wytrzymują 5 8 lat), wdrożyć systemy kontroli od projektowania przez budowę, a na eksploatacji kończąc, Wykres 3. Zabici w wypadkach drogowych na aut ciężarowych w Polsce wraz z prognozą do 2013 r. 3,5 3 Rocznik Statystyczny GUS 1996, s. 445; RS GUS 1997, s. 419; RS GUS 2000, s. 405; RS GUS 2003, s. 443; RS GUS 2006, s. 532; RS GUS 2008, s. 534.

15 dane, nie uwzględniające zwiększającej się liczby samochodów(pietras, dołkowski, 2010, s. 807), przy nie koniecznie najlepszych drogach. 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,82 0,81 22,1 0,69 Logistyka w 0,63 sytuacjach kryzysowych w aspekcie bezpieczeństwa ,61 0,62 0,60 0,56 y = 0,6515x + 7,4212 R 2 = 0,9628 Liczba aut [w mln] 0,54 0,51 16,6 budować autostrady po 3 4 pasy ruchu w jedną 16,7 17 Liczba stronę, zabitych na 0,45 (środków finansowych powinno wystarczyć z 0,38 15,4 15, aut 14,6 podatków VAT i CIT od paliw, tj. 0, ,1 0,38 ok. 60 mld rocznie), 12,2 14,0 0,33 0,34 12,6 0,29 11,1 zakazać ruchu w 11,7 mieście pojazdów wysokotonażowych, a centra logistyczne przewidywać na obrzeżach miast, tak aby były 0,21 10,4 0, ,29 9,8 10,8 y = -0,03x + 0, ,1 R skomunikowane 2 = 0, ,9 0,17 wszystkimi możliwymi środkami komunikacji dalekosiężnej, 7 wszelkie prace na drogach w mieście wykonywane winny być w systemie trzyzmianowym w dni wolne i weekendy, w pozostałe dni na nocnej zmianie, kiedy ruch jest najmniejszy (a co za tym idzie i mniejsze do 2013 r. straty dla skarbu państwa) Wykres 2. Zabici w wypadkach drogowych na aut w Polsce wraz z prognozą Źródło: Z. Pietras r. Dołkowski, Bezpieczeństwo w transporcie drogowym jako problem, logistyka nr 2/2010, Polit. radomska, radom, s ,9 21,2 19,4 21, ,0 4,8 4,5 4,3 4,44 4,92 4,53 Liczba aut ciężarowych [w mln] 3,5 3,3 4,0 3,8 3,5 4,00 y = 0,1048x + 1,3266 R 2 = 0,9747 2,80 2,86 3,0 2,8 3,3 3,0 2,8 2,5 2,3 2,0 1,8 3,35 2,80 2,69 2,16 2,44 1,98 1,88 2,39 2,31 2,39 2,31 2,36 2,19 2,39 2,52 2,71 Liczba zabitych na aut ciężarowych 2,21 2,01 1,63 2,5 2,3 2,0 1,5 1,8 1,3 1,0 1,43 1,49 1,56 1,68 y = -0,2357x + 4,7706 R 2 = 0,9039 1,32 1,5 0,8 0, ,3 Wykres 3. wypadkach drogowych na 1 aut ciężarowych Polsce wraz z Wykres 3. Zabici w wypadkach drogowych na 1000 aut ciężarowych w Polsce wraz prognozą do 2013 r. z prognozą do 2013 r. Źródło: Z. Pietras R. Dołkowski, 2010, s Co mogą zrobić społeczności 4 lokalne, organizacje społeczne i obywatele? Przede wszystkim powinny: mobilizować rząd do poprawy bezpieczeństwa; rozpoznawać lokalne problemy: instalować zwalniacze prędkości jako przejścia dla pieszych, a nie wg często nieracjonalnych partykularnych koncepcji; pomagać i nadzorować; 4 Oprac. na podst. materiałów I Światowego Tygodnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego r.

16 182 Zbigniew Pietras, Edward Pałka planować bezpieczne rozwiązania drogowe (nieograniczające się jedynie do ograniczeń prędkości, a do realnego zapewnienia bezpieczeństwa); realizować odbiór inwestycji drogowych (tak aby spełniały one normy jakościowe i kryteria bezpieczeństwa); 3 realizować programy bezpieczeństwa dzieci w wieku szkolnym, 3 egzekwować przepisy bezpieczeństwa ruchu, 3 stosować ograniczenia prędkości tam, gdzie są one niezbędne, popierać egzekwowanie natychmiastowych kar za wykroczenia. Istotną rolę, zwłaszcza w fazie reagowania kryzysowego podczas katastrof i innych zdarzeń drogowych odgrywa, chyba najlepiej zorganizowany komponent w naszym kraju w postaci krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, który dysponuje odpowiednimi narzędziami i procedurami logistycznymi, w pełni adekwatnymi do radzenia sobie z potencjalnymi zagrożeniami w ruchu drogowym. Szczególnie wyróżnia się tu Państwowa Straż Pożarna, dysponująca możliwościami w zakresie realizacji różnego typu ratownictwa. PODSUMOWANIE Od zarania dziejów ludzie mają do czynienia z sytuacjami kryzysowymi. Wywoływane są sytuacjami przypadkowymi, losowymi, niepowodzeniami oraz porażkami. Każde wyzwanie stworzone przez określoną sytuację to potencjalne zagrożenie. Jeśli wyzwanie nie zostanie w porę dostrzeżone i nie zostaną podjęte właściwe działania, to może się ono przekształcić w zagrożenie lub w stan kryzysowy, wymagający reagowania kryzysowego. Jeśli już doszło do kryzysu, to podejmowane czynności wchodzą w obszar zarządzania kryzysowego, czyli działania w sytuacji bezpośredniego zagrożenia. Najistotniejszym parametrem jest wtedy szybkość działania, wynikająca z presji czasu. Organizacja zabezpieczenia logistycznego wszystkich podmiotów uczestniczących w reagowaniu kryzysowym i zwalczaniu jego skutków jest więc nieodłącznym warunkiem sukcesu. Kluczowym elementem logistycznego zabezpieczenia funkcjonowania określonego zespołu zarządzania kryzysowego jest zakres dostaw zaopatrzeniowych. Dobra organizacja powinna zakładać bieżące rozpoznawanie i pokrycie potrzeb ilościowo- -jakościowych w miejscu zdarzenia na podstawowe produkty logistyczne. Faza odbudowy wymaga odtworzenia elementów infrastruktury krytycznej

WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM

WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM Dr hab. inż. Edward Kołodziński prof. UWM Katedra Informatyki Stosowanej WNT Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie www.uwm.edu.pl/kis ekolodzinski@wp.pl WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

LOGISTYKA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH LOGISTYKA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH Istota logistyki w sytuacjach kryzysowych Andrzej Marjański Andrzej Marjański ( 80 ) 2 R e f l e k s y j n i e Człowiek jest obdarzony rozumem i siłą twórczą, by pomnożyć

Bardziej szczegółowo

II KONFERENCJA NAUKOWA >> ZARZADZANIE KRYZYSOWE<<

II KONFERENCJA NAUKOWA >> ZARZADZANIE KRYZYSOWE<< AKADEMIA MORSKA w SZCZECINIE WYDZIAŁ INŻYNIERYJNO-EKONOMICZNY TRANSPORTU INSTYTUT ZARZĄDZANIA TRANSPORTEM ZAKŁAD ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W SZCZECINIE WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie Wybrane problemy gminnego zarządzania kryzysowego w czasie powodzi i usuwania jej skutków mgr inż. Jan Czech PRACA PODYPLOMOWA PROMOTOR

Bardziej szczegółowo

POLITYKA A STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA

POLITYKA A STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi Witold POKRUSZYŃSKI POLITYKA A STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA Józefów 2011 Recenzja: prof. zw. dr hab. Wojciech Żepkowski dr hab. inż. Jerzy Zawisza

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ SPOŁECZNY CZYNNIKIEM WZROSTU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

KAPITAŁ SPOŁECZNY CZYNNIKIEM WZROSTU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO Waldemar K. JARUSZEWSKI ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH KAPITAŁ SPOŁECZNY CZYNNIKIEM WZROSTU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO Zarys treści: W pracy podjęto problem kształtowania bezpieczeństwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe aktualne wyzwania.

Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe aktualne wyzwania. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE ISSN 1733 2486 Łódź 2009 Tom X Zeszyt 8 Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe aktualne wyzwania. Zarządzanie bezpieczeństwem w sektorze publicznym Redakcja naukowa: Mirosław

Bardziej szczegółowo

BELLONA. Czyń tak, jak gdyby zasada twego postępowania miała się dzięki twojej woli stać powszechnym prawem natury. nr 1/2013 (672) IMMANUEL KANT

BELLONA. Czyń tak, jak gdyby zasada twego postępowania miała się dzięki twojej woli stać powszechnym prawem natury. nr 1/2013 (672) IMMANUEL KANT BELLONA nr 1/2013 (672) ISSN 1897-7065 Czyń tak, jak gdyby zasada twego postępowania miała się dzięki twojej woli stać powszechnym prawem natury. IMMANUEL KANT 1918 1950 Bellona 1950 2007 Myśl Wojskowa

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 2020

Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 2020 Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 2020 Dokument przyjęty przez KRBRD w dniu 20.06.2013 r. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Bardziej szczegółowo

Alfred Czermiński Marek Grzybowski Krzysztof Ficoń PODSTAWY ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA

Alfred Czermiński Marek Grzybowski Krzysztof Ficoń PODSTAWY ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA Alfred Czermiński Marek Grzybowski Krzysztof Ficoń PODSTAWY ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni Gdynia 1999 ISBN 83-910869-4-1 Wydanie trzecie Druk: Wydawnictwo Diecezji

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 2013 Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 1 Spis treści Spis treści 2 Wprowadzenie 4 1. Zakres, cele, priorytety i zasady Programu 6 1.1.

Bardziej szczegółowo

Franciszek R. Krynojewski Można mieć nadzieję, że nic się nie wydarzy, ale mimo to lepiej być przygotowanym

Franciszek R. Krynojewski Można mieć nadzieję, że nic się nie wydarzy, ale mimo to lepiej być przygotowanym Franciszek R. Krynojewski Można mieć nadzieję, że nic się nie wydarzy, ale mimo to lepiej być przygotowanym PLANY ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Noe zbudował Arkę przed powodzią Bezpieczeństwo - to jedna z podstawowych

Bardziej szczegółowo

ROCZNIK BEZPIECZEŃSTWA MORSKIEGO ROK VI 2012

ROCZNIK BEZPIECZEŃSTWA MORSKIEGO ROK VI 2012 ROCZNIK BEZPIECZEŃSTWA MORSKIEGO ROK VI 2012 Akademia Marynarki Wojennej Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich ROCZNIK BEZPIECZEŃSTWA MORSKIEGO ROK VI 2012 Gdynia 2012 ŻEGLUGA MORSKA BEZPIECZEŃSTWO MORSKIE

Bardziej szczegółowo

Studia nad bezpieczeństwem ROK 2012 NR 1

Studia nad bezpieczeństwem ROK 2012 NR 1 ANTE PORTAS ANTE PORTAS Studia nad bezpieczeństwem ISSN 2353-6306 ROK 2012 NR 1 Rada Naukowa: Artur PATEK (Kraków), Józef SMOLIŃSKI (Kielce), Vojtech JURČÁK (Słowacja), Miroslav KELEMEN (Słowacja) Redakcja:

Bardziej szczegółowo

Diagnoza i analiza barier utrudniających bądź hamujących dokształcanie się osób w wieku 50+ w oparciu o zgromadzone materiały badawcze

Diagnoza i analiza barier utrudniających bądź hamujących dokształcanie się osób w wieku 50+ w oparciu o zgromadzone materiały badawcze Diagnoza i analiza barier utrudniających bądź hamujących dokształcanie się osób w wieku 50+ w oparciu o zgromadzone materiały badawcze Opracowanie przygotowane w ramach projektu Efektywni 50+ Warszawa,

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO NA LĄDZIE, MORZU I W POWIETRZU W XXI WIEKU. pod redakcją bryg. dra inż. Jacka Zboiny. Wydawnictwo CNBOP-PIB

BEZPIECZEŃSTWO NA LĄDZIE, MORZU I W POWIETRZU W XXI WIEKU. pod redakcją bryg. dra inż. Jacka Zboiny. Wydawnictwo CNBOP-PIB BEZPIECZEŃSTWO NA LĄDZIE, MORZU I W POWIETRZU W XXI WIEKU pod redakcją bryg. dra inż. Jacka Zboiny Wydawnictwo CNBOP-PIB BEZPIECZEŃSTWO NA LĄDZIE, MORZU I W POWIETRZU W XXI WIEKU Redakcja naukowa bryg.

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD NAUKOWO-METODYCZNY EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

PRZEGLĄD NAUKOWO-METODYCZNY EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA 1 PRZEGLĄD NAUKOWO-METODYCZNY EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA ROK V NUMER 4/2012 (17) Poznań 2012 2 Recenzenci działów: Bezpieczeństwo Narodowe: prof. dr hab. inż. Józef Buczyński Bezpieczeństwo Wewnętrzne:

Bardziej szczegółowo

MARKETING. Jolanta Stanienda. Tarnów 2007. Szkolenie dla społeczności romskiej. Konsultacja

MARKETING. Jolanta Stanienda. Tarnów 2007. Szkolenie dla społeczności romskiej. Konsultacja Projekt A 0211d2 Inicjatywa na rzecz przedsiębiorczości Romów KXETANES-RAZEM Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Jolanta Stanienda Konsultacja MARKETING Szkolenie dla

Bardziej szczegółowo

STANDARDY USŁUG POMOCY SPOŁECZNEJ

STANDARDY USŁUG POMOCY SPOŁECZNEJ STANDARDY USŁUG POMOCY SPOŁECZNEJ interwencji kryzysowej, usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania, poradnictwa specjalistycznego, w tym poradnictwa specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo: istota, podstawowe kategorie i historyczna ewolucja

Bezpieczeństwo: istota, podstawowe kategorie i historyczna ewolucja Stanisław Koziej Bezpieczeństwo: istota, podstawowe kategorie i historyczna ewolucja W debacie na temat bezpieczeństwa, którą w Polsce ożywił Strategiczny Przegląd Bezpieczeństwa Narodowego zainicjowany

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 2020

Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 2020 Projekt z dnia 04.01.2013 r. Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 2020 Materiał na posiedzenie plenarne KRBRD w dniu 08.01.2013 r. Spis treści 1. Diagnoza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego

Bardziej szczegółowo

pod redakcją tadeusza maciejewskiego tomasza Biernata Janusza Gierszewskiego 2011, nr 3

pod redakcją tadeusza maciejewskiego tomasza Biernata Janusza Gierszewskiego 2011, nr 3 ActA PomerAniA ActA PomerAniA pod redakcją tadeusza maciejewskiego tomasza Biernata Janusza Gierszewskiego 2011, nr 3 W serii BiBliotekA PWsH PomerAniA Redaktor serii Mariusz Brunka Redaguje Kolegium

Bardziej szczegółowo

KULTURA ORGANIZACYJNA W ZARZĄDZANIU ANTYKRYZYSOWYM W PRZEDSIĘBIORSTWIE

KULTURA ORGANIZACYJNA W ZARZĄDZANIU ANTYKRYZYSOWYM W PRZEDSIĘBIORSTWIE WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Anna Starosta KULTURA ORGANIZACYJNA W ZARZĄDZANIU ANTYKRYZYSOWYM W PRZEDSIĘBIORSTWIE ROZPRAWA DOKTORSKA Promotor: dr hab. Janusz Kraśniak Poznań 2014 Spis treści WSTĘP... 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU DLA GMINY MIASTA TORUŃ I POWIATU TORUŃSKIEGO

KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU DLA GMINY MIASTA TORUŃ I POWIATU TORUŃSKIEGO KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU DLA GMINY MIASTA TORUŃ I POWIATU TORUŃSKIEGO Program przyjęty uchwałą: Rady Miasta Torunia Nr 198/07 z dnia 28.11.2007 Rady Powiatu Toruńskiego Nr X/66/07 z dnia 5.12.2007

Bardziej szczegółowo

dokonuje się tam, gdzie ludzie przewidują ograniczenia związane ze skończonością Planety i niezależnym od człowieka rytmem

dokonuje się tam, gdzie ludzie przewidują ograniczenia związane ze skończonością Planety i niezależnym od człowieka rytmem Okladka Jaki transport w zr wnowa onym rozwoju.qxd 2009-02-24 12:50 Page 1 Zrównoważony rozwój dokonuje się tam, gdzie ludzie przewidują ograniczenia związane ze skończonością Planety i niezależnym od

Bardziej szczegółowo

Ratownictwo medyczne i zarządzanie kryzysowe

Ratownictwo medyczne i zarządzanie kryzysowe Legnica 2008 Ratownictwo medyczne i zarządzanie kryzysowe Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy Wyższa Szkoła Medyczna LZDZ w Legnicy Pogotowie Ratunkowe w Legnicy Centrum Naukowo-Badawcze

Bardziej szczegółowo

CZYNNIK LUDZKI W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU LOTNICZEGO

CZYNNIK LUDZKI W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU LOTNICZEGO PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA 211, s. 99-119, Warszawa 2011 CZYNNIK LUDZKI W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU LOTNICZEGO ANDRZEJ ILKÓW Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze Streszczenie Lotnictwo jest tym

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej wymiar teleinformatyczny

Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej wymiar teleinformatyczny Partner Główny Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej wymiar teleinformatyczny Grzegorz Abgarowicz, Ryszard Antkiewicz, Piotr Ciepiela, Michał Dyk, Dominika Dziwisz, Zbigniew Fałek, Piotr Gajek, Rafał

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU POLSKI DO ROKU do roku 2025

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU POLSKI DO ROKU do roku 2025 STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU POLSKI DO ROKU do roku 2025 1 ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE... 2 1.1 CEL I ZAKRES DZIAŁANIA STRATEGII... 2 1.2 KONCEPCJA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU... 3 1.2.1 Definicje zrównoważonego

Bardziej szczegółowo