KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI ROCZNY RAPORT KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI ZA OKRES 2008/2009

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI ROCZNY RAPORT KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI ZA OKRES 2008/2009"

Transkrypt

1 ROCZNY RAPORT KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI ROCZNY RAPORT KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI ZA OKRES 2008/ LOKALNE ZESPOŁY POLICYJNE 03 BADANIE PRZESTĘPCZOŚCI 05 WALKA Z POWAŻNYMI PRZESTĘPSTWAMI 06 BEZPIECZEŃSTWO W SZKOŁACH 07 BEZPIECZEŃSTWO NA DROGACH 09 DOCHODZENIA HISTORYCZNE 10 ZARZĄDZANIE NASZYMI PIENIĘDZMI 11 ROCZNA STATYSTYKA KRYMINALNA Profesjonalna, aktywna działalność policji gwarancją większego bezpieczeństwa dla wszystkich mieszkańców Irlandii Północnej

2 ZWIĘKSZENIE BEZPIECZEŃSTWA SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH PRZEDMOWA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI W niniejszym raporcie omówiono tylko niektóre z obecnie prowadzonych działań policji. Niemożliwe byłoby umieszczenie w nim wszystkiego, czym zajmujemy się 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku. To co robimy wspólnie z lokalnymi społecznościami, wspólnie z Państwem sprawia, że Irlandia Północna jest bezpieczniejszym miejscem dla nas wszystkich. W ciągu ostatniego roku, który był okresem pełnym wyzwań, wiele osiągnęliśmy. W obecnych trudnych warunkach finansowych musieliśmy dodatkowo stawić czoła wyzwaniom dotyczącym spraw odziedziczonych z poprzednich Działalność lokalnych zespołów policyjnych (Neighbourhood Policing) wiąże się ze skupianiem naszych zasobów na potrzebach osób we względnie małych obszarach geograficznych. W ciągu ostatniego roku wypełniliśmy zobowiązanie stworzenia lokalnych zespołów policyjnych (Neighbourhood Policing Teams), złożonych z funkcjonariuszy przydzielonych do konkretnych obszarów na terenie każdego z ośmiu okręgów policyjnych. Każdy rejon w Irlandii Północnej ma obecnie dostęp do lokalnych funkcjonariuszy policji odpowiedzialnych za stwarzanie możliwości wpływania na lokalne priorytety, skuteczne interweniowanie wraz z organizacjami partnerskimi w sprawach dotyczących tych priorytetów oraz udzielanie lat, takich jak odszkodowania za utratę słuchu, koszty emerytur i zmieniającego się środowiska pracy policji. Jestem bardzo dumny, że zarządzając finansami udało nam się zmieścić w budżecie, wykonując jednocześnie nasze zadania na najwyższym poziomie. DZIAŁALNOŚĆ LOKALNYCH ZESPO- ŁÓW POLICYJNYCH odpowiedzi na temat tego, co zostało osiągnięte. Rola społeczeństwa jest kluczowa dla zapewnienia powodzenia takiego podejścia do pracy policji, ponieważ bez Państwa zaangażowania, wsparcia i zaufania nie moglibyśmy wykonywać cenionych przez Państwa zadań oraz osiągnąć celu, jakim jest dążenie do zwiększenia bezpieczeństwa w Północnej Irlandii. Zdajemy sobie również sprawę, że czynniki wpływające na jakość życia w Państwa sąsiedztwie nie zawsze wchodzą wyłącznie w zakres odpowiedzialności Policji. Działamy więc razem z naszymi partnerami organizacjami zarówno wolontariackimi jak i ustawowymi w lokalnych społecznościach - aby rozwiązać Państwa problemy i wspólnie stworzyć miejsce, w którym bezpieczniej się pracuje i mieszka. Najnowsze statystyki dotyczące omawianego roku odnotowują nieznaczny wzrost przestępczości. Jest to pierwszy wzrost od ponad siedmiu lat. Jednocześnie wskaźnik wykrywalności przestępstw wzrósł o prawie 3%. Oznacza to, że łapiemy i stawiamy przed sądem wiecej przestępców. Wciąż jednak patrzymy na siebie krytycznie. Będziemy dalej pracować nad zwiększeniem wykrywalności i zredukowaniem przestępczości w Irlandii Północnej. Możemy to osiągnąć współpracując z Państwem. Wciąż wielu ludzi wybiera pracę w policji jako drogę kariery. W tym roku 10 tysięcy osób starało się o przyjęcie na 440 oferowanych stanowisk pracy przyciągamy więc najzdolniejszych ludzi z Irlandii Północnej i spoza niej. Pod względem wieku, pochodzenia i społeczności lokalnych z których się wywodzą nasi fukcjonariusze są wiernym odzwierciedleniem społeczeństwa. Obecny rok był trudny dla Policji Irlandii Północnej. Straciliśmy pięciu kolegów posterunkowy Stephen Carroll został brutalnie zamordowany przez terrorystów a posterunkowi James Magee, Kevin Gorman, Declan Greene i Kenneth Irvine zginęli tragicznie w wypadku drogowym koło Warrenpoint. Łączy ich jedno wszyscy funkcjonariusze odpowiadali na wezwanie o pomoc od swojej społeczności lokalnej, społeczności której tak dobrze służyli. Wielu ludzi, nie tylko z Irlandii Północnej, ale i z innych krajów uczciło pamięć tych pięciu funkcjonariuszy. Fakt, że smutek i żal wyrażali ludzie ze wszystkich społeczności, pokazuje jak daleko zaszliśmy. Bieżący rok zapadnie nam głęboko w pamięć. W Policji pracują zwykli ludzie, cechujący się poczuciem obowiązku, dumą i profesjonalizmem, którzy wspaniale wykonują swoją pracę. Przedstawiając Państwu ostatni raport, który piszę jako Komendant Główny Policji Irlandii Północnej chciałbym podziękować tym ludziom, zarówno oficerom jak i personelowi cywilnemu, którzy nieustannie pracują nad tym, aby Irlandia Północna była bezpieczna. Sir Hugh Orde Kawaler Orderu Imperium Brytyjskiego (OBE) Komendant Główny Policji POLEGLI W TRAKCIE PEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW SŁUŻBOWYCH Funkcjonariusze Policji, którzy zginęli na służbie. Posterunkowy James Robert Bawn Magee zgniął w wypadku drogowym w Warrenpoint 23 listopada 2008 Posterunkowy Kevin Declan Gorman zgniął w wypadku drogowym w Warrenpoint 23 listopada 2008 Posterunkowy Kenneth Thomas Irvine zgniął w wypadku drogowym w Warrenpoint 23 listopada 2008 Posterunkowy Declan Greene zgniął w wypadku drogowym w Warrenpoint 23 listopada 2008 Posterunkowy Stephen Paul Carroll zamordowany przez terrorystów w Craigavon 9 marca 2009 BADANIE PRZESTĘPCZOŚCI W IRLANDII PÓŁNOCNEJ W marcu tego roku został opublikowany raport Doświadczenie przestępczości: wnioski z Badania Przestępczości w Irlandii Północnej w 2007/08. Powyższe badanie ma być alternatywnym, a zarazem uzupełniającym sposobem mierzenia przestępstw odnotowywanych przez Policję. Pokazuje ono jaki procent osób w Irlandii Północnej padł ofiarą poniższych kategorii przestępstw: Przestępstwa godzące w całe gospodarstwo domowe (głównie dotyczące własności, takie jak włamania oraz kradzieże samochodów i z samochodów) Przestępstwa godzące w daną osobę (napady, zranienia, rabunki, kradzieże na tzw. wyrwę) Należy zwrócić uwagę na następujące wnioski: Mniej niż połowa (48%) przestępstw objętych badaniem w 2007/08 (w kategoriach porównywalnych do statystyk policji) została zgłoszona na Policję; dla porównania w 2006/07 było to 51% a w %. Włamania (77%) oraz kradzieże samochodów i z samochodów (53%) są zgłaszane najczęściej ze względu na powagę tych incydentów i związane z nimi prawdopodobieństwo roszczeń ubezpieczeniowych. Najczęstszą przyczyną niezgłoszenia przestępstwa podawaną przez 46% respondentów było Policja nie mogłaby nic zrobić. 13,8% wszystkich gospodarstw domowych i dorosłych osób je zamieszkujących padło ofiarą przestępstw w okresie 12 miesięcy przed wywiadem; jest to najniższy wskaźnik od rozpoczęcia prowadzenia badań (2006/07 14,2%; ,3%; 2003/04 21,4%). Ryzyko stania się ofiarą przestępstwa pozostaje niższe w Irlandii Północnej (13,8%) niż w Anglii i Walii (22,1%). SPRAWDZANIE PRZESZŁOŚCI KRYMINALNEJ Archiwum Kartotek Kryminalnych Policji Irlandii Północnej wydaje rozszerzone zaświadczenia o niekaralności w imieniu AccessNI, organizacji odpowiedzialnej za sprawdzanie przeszłości kryminalnej osób pragnących podjąć zatrudnienie w pewnych sektorach takich jak praca z dziećmi i osobami dorosłymi szczególnej troski. Takie sprawdzanie jest konieczne dla bezpieczeństwa publicznego i musi być przeprowadzone według rygorystycznych standardów, aby skutecznie zidentyfikować osoby chcące manipulować OCHRONA W październiku 2008 został powołany pierwszy w Irlandii Północnej Zespół ds. Bezpieczeństwa Publicznego (Public Protection Team). W skład zespołu zarządzania ryzykiem wchodzi Policja, pracownicy służby kuratorskiej i opieki społecznej. Zespół ten odpowiada za zarządzanie ryzykiem, jakie stwarzają zaliczający się do kategorii trzeciej sprawcy przemocy i przestępstw seksualnych, a także osoby potencjalnie niebezpieczne. jest aktywnym członkiem Programu IMPACT. Składają się na niego różne projekty, które umożliwią policji w całym Zjednoczonym Królestwie wymianę najbardziej aktualnych informacji drogą elektroniczną. Informacje te pomogą chronić dzieci i osoby szczególnej troski. Pierwszy projekt, system danych IMPACT Nominal Index został ukończony i jest w użyciu od ponad roku. System ten umożliwia uprawnionym użytkownikom sprawdzenie ponad 60 milionów danych z całego kraju, aby szybko ustalić czy ktoś bez przeszłości danymi osobowymi w celu ukrycia swojej prawdziwej tożsamości. Wydajemy również zaświadczenia o niekaralności, jeśli są one wymagane przez potencjalnych pracodawców lub grupy wolontariackie. Przyczynia się to do zapobiegania i redukcji przestępczości, gdyż zarejestrowani pracodawcy otrzymują informację, na podstawie której mogą podjąć decyzję, czy dana osoba nadaje się do pracy z dziećmi lub osobami szczególnej troski. SPOŁECZEŃSTWA Różne instytucje oceniają ryzyko stwarzane przez sprawców przestępstw i zarządzają nim zgodnie z Porozumieniami o Bezpieczeństwie Publicznym dla Irlandii Północnej (PPANI). Korzyści z zaangażowania różnych instytucji są oczywiste, gdyż dzięki wprowadzeniu programu zarządzania ryzykiem PPANI liczba zaliczających się do kategorii trzeciej sprawców przemocy i przestępstw seksualnych została zmniejszona o 75%. PROJEKT IMPACT kryminalnej zwrócił na siebie uwagę innych służb policyjnych. Obecnie współpracujemy z organizacjami partnerskimi nad ostateczną fazą programu Krajową Policyjną Bazą Danych (Police National Database), która ma być ukończona i wprowadzona w życie na początku 2011 roku. Ten projekt o zasięgu ogólnokrajowym będzie używany w celu zapewnienia jeszcze większej ochrony osobom szczególnej troski, usprawnienia działalności antyterrorystycznej, proaktywnego zapobiegania przestępczości i udaremnienia działań przestępczych. 2 ROCZNY RAPORT KOMENDANTA POLICJI ZA OKRES 2008/2009 ROCZNY RAPORT KOMENDANTA POLICJI ZA OKRES 2008/2009 3

3 OPERACJA HEARTBREAK PRZYNOSI REZULTATY Częścią programu walki z włamaniami i innymi przestępstwami było aresztowanie przez policję 109 osób w styczniu i lutym bieżącego roku (2009). Operacja Heartbreak rozpoczęła się w miesiącach letnich 2008 roku. Pierwsza faza zakończyła się 115 aresztowaniami i 180 oskarżeniami o różne przestępstwa takie jak włamania, przestępstwa samochodowe, złamanie zasad zwolnienia warunkowego i posiadanie narkotyków. Podczas drugiej fazy tej operacji na wielką skalę policja z wszystkich czterech miejskich okręgów oskarżyła dużą liczbę osób, w tym wielokrotnych recydywistów o różnorodne przestępstwa, takie jak: 38 osób zostało oskarżonych o włamania (łączy się to z 59 oskarżeniami o włamania, jako że niektóre osoby zostały oskarżone o więcej niż jedno przestępstwo) 7 osób zostało oskarżonych o zabranie cudzego BROŃ I HEROINA SKONFISKOWANE PODCZAS MIĘDZYNARODOWEJ OPERACJI Detektywi z Wydziału Operacji Kryminalnych, oficerowie z An Garda Siochana i policja holenderska dokonały we wrześniu kilku aresztowań podczas dużej międzynarodowej operacji przeprowadzonej przez organy ścigania skierowanej przeciwko osobom podejrzanym o udział w przestępczości zorganizowanej. Podczas operacji prowadzonej przez służby wywiadowcze w Irlandii Północnej, Republice Irlandii i Holandii samochodu i jazdę nim osoby zostały oskarżone o okradanie samochodów 23 osoby zostały oskarżone o inne przestępstwa takie jak brutalne kradzieże samochodów, prowadzenie samochodu w stanie niezdolności do kierowania pojazdami, prowadzenie samochodu po spożyciu alkoholu i prowadzenie samochodu po utracie uprawnień do kierowania pojazdami. funkcjonariusze z Wydziału Przestępczości Zorganizowanej skonfiskowali 14 pistoletów Glock. Policja przejęła również ponad 200 sztuk broni palnej, w tym pistoletów maszynowych, setki tysięcy euro a także heroinę i konopie. W następstwie tej operacji osiem osób zostało aresztowanych w Północnej Irlandii, Republice Irlandii i w kontynentalnej części Europy za podejrzenie udziału w przestępczości zorganizowanej. Oprócz tego w ramach operacji Heartbreak sprawdzone zostały 392 zwolnienia warunkowe i 13 osób zostało aresztowanych za złamanie zasad tych zwolnień. W sumie 72 osoby zostały oskarżone o 94 przestępstwa w okręgu Greater Belfast. Podczas tej operacji specjalnie oddelegowane zespoły funkcjonariuszy, w skład których weszli detektywi, grupy wsparcia taktycznego, funkcjonariusze z patroli oraz zespół ds. przestępstw samochodowych z Belfastu i okręgu Greater Belfast, wzięły na cel szczególnie niebezpiecznych przestępców i miejsca wzmożonej aktywności włamywaczy. W celu zwiększenia skuteczności tej operacji przeprowadzono wiele dodatkowych jednorazowych działań wymierzonych w konkretne obszary, przestępstwa i sprawców przestępstw. Biorąc pod uwagę fakt, że powyższa operacja walki z włamywaczami i innymi przestępcami zakończyła się sukcesem, policja obecnie planuje kolejne podobne akcje. Naszym celem było złamanie ducha przestępców działających na niekorzyść społeczeństwa. Zespół pracujący przy operacji Heartbreak wziął na cel osoby odpowiedzialne za włamania, kradzieże samochodów, obrót kradzionym towarem, jak również dokonujące włamań do mieszkań osób starszych i szczególnej troski. Zebrane dowody kryminologiczne i DNA zostaną dokładnie przebadane pod kątem innych otwartych obecnie dochodzeń. Chodzi jednak również o udaremnienie działań gangów przestępczych i zapobieganie włamaniom. Włamania są traktowane przez Policję jako sprawa priorytetowa. Wiemy, że powoduje to ogromne stresy, kiedy Państwa dom zostanie okradziony. Chcemy w jednoznaczny sposób przekazać informację, że jeśli ktoś dokona włamania, będzie konsekwentnie ścigany. NAPADY NA KONWOJE Z PIENIĘDZMI I PORWANIA PRACOWNIKÓW MAJĄCYCH DOSTĘP DO GOTÓWKI Aby przeciwdziałać zagrożeniu, jakie stwarzają napady na konwoje z pieniędzmi i porwania pracowników mających dostęp do gotówki, Dział Przestępczości Zorganizowanej zbudował silne związki z północnoirlandzkim środowiskiem biznesowym. Pod patronatem Grupy Zadaniowej ds. Przestępczości Zorganizowanej (Organised Crime Task Force) odbywają się regularne spotkania z bankami i firmami konwojującymi pieniądze, podczas których dzielimy się dostępnymi informacjami i dyskutujemy na ich temat. W bardziej nieformalny sposób komunikujemy się codziennie z najważniejszymi osobami w firmach, w sprawie których aktualnie prowadzone jest dochodzenie, lub które są obecnie zagrożone. To partnerskie podejście odegrało ważną rolę w zmniejszeniu liczby ataków na personel konwojujący pieniądze ze 121 w 2001 roku do 26 w ubiegłym roku. To bardzo ważne osiągnięcie biorąc pod uwagę fakt, że ataki na konwoje z pieniędzmi w Irlandii Północnej stanowiły 16% wszystkich takich przestępstw w Zjednoczonym Królestwie w 2001 roku, a teraz stanowią zaledwie 1%. WYWIAD KRYMINALNY Przestępcy są z natury skryci i często są gotowi wiele zrobić, aby ich nie złapano. Funkcjonariusze Wywiadowczy Wydziału Operacji Kryminalnych wspierają lokalne zespoły policyjne i Wydział Przestępczości Zorganizowanej dostarczając komendantom okręgowym i wyższej rangi policjantom prowadzącym dochodzenie informacji, których potrzebują, aby udaremnić działania gangów przestępczych, aresztować przestępców, skonfiskować zyski pochodzące z działalności przestępczej i ochronić społeczeństwo od przestępczości. Powyższa informacja odnosi się do wszystkich poziomów przestępczości, od przestępstw ulicznych takich jak handel narkotykami, włamania, przestępstwa samochodowe, do najpoważniejszych przestępstw takich jak porwania, napady z bronią w ręku, przemyt narkotyków i działania osób, które stwarzają realne zagrożenie bezpieczeństwa publicznego. Od kwietnia 2008 do marca 2009 Dział Wywiadu pomógł swoim mundurowym kolegom i detektywom w: Skonfiskowaniu funtów od przestępców (w formie narkotyków, samochodów, gotówki i innych) Aresztowaniu 784 podejrzanych Aresztowaniu 51 osób podejrzanych o poważne przestępstwa Odebraniu gangom przestępczym dużej ilości nielegalnej broni palnej Zidentyfikowaniu konkretnych zagrożeń ŚLEDZTWA W SPRAWIE POWAŻNYCH PRZESTĘPSTW Detektywi z Działu ds. Poważnych Przestępstw przeprowadzili dochodzenie w sprawie 21 zabójstw w okresie 2008/ z nich zakwalifikowano jako morderstwa, trzy jako nieumyślne spowodowanie śmierci, a dwa jako śmierć w niewyjaśnionych okolicznościach. W 81% przypadkach tych zabójstw co najmniej jednej osobie postawiono zarzuty. W wielu przypadkach najważniejsza okazuje się pomoc zwykłych obywateli, dzięki której zaprowadzana jest sprawiedliwość, a społeczeństwo staje się bezpieczniejsze. Wyraźnie było to widać podczas śledztwa w sprawie tragicznej śmierci Michaela McIlveena w Ballymenie w maju Michael miał 15 lat kiedy podczas brutalnego sekciarskiego ataku w Ballymenie był ścigany, a życia i bezpieczeństwa obywateli i uniemożliwieniu wprowadzenia w życie tych zagrożeń Zapobiegnięciu lub udaremnieniu wielu przestępstw Dostarczeniu organom ścigania na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym informacji pomocnej w walce z poważną przestępczością. Oficerowie do Zadań Specjalnych nadzorują i służą specjalistycznym wsparciem, dzięki któremu dokonano 44 aresztowań za poważne przestępstwa, skonfiskowano 18 sztuk broni palnej, cztery atrapy broni palnej, nielegalne narkotyki o wartości około 2 milionów funtów i 368 tysięcy funtów pochodzących z szantaży, porwań i okupów. Specjalistycznego wsparcia udzielono również Królewskiemu Urzędowi Podatkowemu i Celnemu, Agencji ds. Zwalczania Poważnej Przestępczości Zorganizowanej i Brytyjskiej Agencji Ochrony Granic. następnie został osaczony i pobity. Zmarł następnego dnia w wyniku odniesionych obrażeń. Zakrojona na szeroką skalę współpraca ze wszystkimi przedstawicielami społeczeństwa, poparta prowadzonym przez policję kompleksowym dochodzeniem, przyczyniła się do serii aresztowań w ciągu kilku dni. W marcu tego roku po dwóch głośnych procesach, które w sumie trwały sześć miesięcy, czterech mężczyzn zostało skazanych za morderstwo, jeden za nieumyślne spowodowanie śmierci a kolejnych dwóch za mniej poważne przestępstwa. Te wyroki pokazują wyraźnie, że jeżeli ludzie gotowi są ujawnić się, opowiedzieć swoją historię policji i dostarczyć materiału dowodowego, wtedy prawo karne działa i przynosi rezultaty zarówno podczas procesów z ławą przysięgłych jak i bez niej. WALKA Z PRZESTĘPCZOŚ- CIĄ ZORGANI- ZOWANĄ Wydział Przestępczości Zorganizowanej poczynił znaczne postępy w wykrywaniu i prowadzeniu dochodzeń w sprawie zorganizowanej przestępczości imigracyjnej, a w szczególności handlu ludźmi w celach wykorzystywania seksualnego lub jako taniej siły roboczej w Irlandii Północnej. Dzięki współpracy z najważniejszymi organizacjami pozarządowymi oraz grupami społecznymi na terenie Zjednoczonego Królestwa i Irlandii policja wykryła wiele przypadków potencjalnego handlu ludźmi. W tych sprawach prowadzone są obecnie szczegółowe dochodzenia, aby umożliwić rozbicie i postawienie przed sądem zaangażowanych w nie grup przestępczości zorganizowanej. Zdajemy sobie sprawę z faktu, że wiele ofiar handlu ludźmi niechętnie ufa organom ścigania. Dlatego też funkcjonariusze policji przeszli specjalistyczne szkolenie, aby wszystkie śledztwa w sprawie handlu ludźmi skupiały się na ofierze i aby zdobycie zaufania ofiary przestępstwa i współpraca z nią były zawsze głównym celem. Pomoże to postawić przestępców przed sądem. POPRAWA JAKOŚCI DOCHODZEŃ W omawianym okresie Zespół ds. Analizy Poważnych Przestępstw dokonał konstruktywnego przeglądu śledztw w sprawach poważnych przestępstw, aby upewnić się, że dochodzenia były prowadzone w sposób obiektywny i dokładny, zgodnie z krajowymi standardami i żadne możliwości śledcze nie zostały przeoczone. Zespół ds. Analizy Poważnych Przestępstw zidentyfikował i wyróżnił przykłady najlepszych stosowanych metod, a także przygotował kilka wersji procesów weryfikacyjnych, które mają pomóc w poprawie skuteczności dochodzeń. Dokonano również POMOC POWIETRZNA Helikopter policyjny wciąż okazuje się bardzo pomocny w różnorodnych działaniach policji w Irlandii Północnej. Był wykorzystany ponad 2000 razy w akcjach takich jak poszukiwanie osób zaginionych, działania ratunkowe polegające na odnalezieniu ludzi w niebezpieczeństwie, zapewnieniu historycznej analizy przypadków gwałtów dokonanych przez osoby obce, aby zidentyfikować i rozwinąć możliwości i metody śledcze, co doprowadziło do wprowadzenia w życie nowego procesu weryfikacyjnego przestępstw seksualnych. W następstwie przygotowania powyższego procesu weryfikacyjnego Zespół ds. Analizy Poważnych Przestępstw pracuje obecnie nad procesem prowadzenia indywidualnych spraw, który w celu zapewnienia odpowiedniej jakości mógłby być zastosowany we wszystkich dochodzeniach w sprawach poważnych przestępstw. im pomocy i dostarczeniu ich w bezpieczne miejsce oraz ewakuacje ofiar wypadków i katastrof naturalnych. Helikopter odegrał również ważną rolę w operacjach związanych z poważnymi przestępstwami. Zgodnie z planem działalności policyjnej (Policing Plan) jesteśmy w trakcie finalizacji zakupu jeszcze jednego helikoptera, który będzie dodatkową pomocą w wykonywaniu naszych zadań. 4 ROCZNY RAPORT KOMENDANTA POLICJI ZA OKRES 2008/2009 ROCZNY RAPORT KOMENDANTA POLICJI ZA OKRES 2008/2009 5

4 BEZPIECZEŃSTWO W SZKOŁACH BEZPIECZEŃSTWO NA DROGACH Chociaż w Irlandii Północnej odnotowuje się mniej przestępstw z użyciem noży niż w niektórych innych częściach Zjednoczonego Królestwa, jednak w związku ze wzrostem ilości tego typu przestępstw policja na nowo rozpoczęła kampanię uświadamiania społeczeństwa w tej kwestii. Kampania, w której wykorzystano kino, radio i zewnętrzne tablice reklamowe, skierowana była do młodych mężczyzn z grupy ryzyka w wieku lat. W marcu 2009 w partnerstwie z Rządem Irlandii Północnej (Northern Ireland Office), organizacją Crimestoppers, Agencją Sprawiedliwości ds. Młodzieży (Youth Justice Agency), Wydziałem Edukacji i innymi organizacjami przeprowadziliśmy również zakrojoną na szeroką skalę akcję Noże niszczą życie skierowaną do uczniów dziewiątych klas. Sztuka Choices, która miała sprowokować młodych ludzi do zmiany sposobu myślenia o używaniu noży była w marcu wystawiana na scenach w Belfaście, Derry, Lisburn, Omagh, Newtownabbey i Banbridge. Wszystkie lokalne szkoły ponadpodstawowe z danego regionu zostały zaproszone i spektakl obejrzało około 4000 uczniów. To interaktywne przedstawienie zachęcające publiczność do aktywnego udziału zostało przygotowane przez grupę teatralną C21. Przekazało ono najważniejsze komunikaty dotyczące bezpieczeństwa: nigdy nie noś przy sobie noża, a jeśli znasz kogoś kto nosi przy sobie nóż, zgłoś to odpowiednim organom. Oprócz zaproszenia na przedstawienie do wszystkich szkół ponadpodstawowych wysłano pakiety informacyjne dotyczące noży i DVD z nagraniem sztuki Choices. Ten pakiet informacyjny i DVD będą uzupełnieniem odbywających się obecnie lekcji uświadamiających na temat noży prowadzonych przez Urzędników ds. Kontaktów ze Szkołami w ramach programu CASE (Bezpieczeństwo i Edukacja Obywatelska). W 2008/09 roku odnotowano najniższą jak dotąd ilość zgonów na naszych drogach, wciąż oznacza to jednak, że 106 osób straciło życie w kolizjach, z których większości można było uniknąć. Jednostki policji drogowej (Road Policing Units) mają za zadanie wzmocnienie komunikatu o bezpieczeństwie drogowym poprzez skuteczne egzekwowanie przepisów o ruchu drogowym. W zeszłym roku donieśliśmy, że Irlandia Północna była pierwszym regionem w Zjednoczonym Królestwie, który wprowadził punkty karne za niezapięte pasy bezpieczeństwa. W następstwie tego ilość osób jeżdżących z zapiętymi pasami wzrosła do 96% kierowców, 95% pasażerów na przednim siedzeniu i szczególnie dobry wynik - 91% pasażerów na tylnym siedzeniu (6% wzrost w ciągu ostatnich 2 lat). Są to najwyższe wskaźniki w Zjednoczonym Królestwie. Innym przykładem skutecznego działania było zainstalowanie fotoradarów na drodze A2 z Bangor do Belfastu, co przyczyniło się do znacznego spadku ilości wypadków na tej drodze. W ciągu ostatnich trzech lat trzy osoby zginęły, 27 zostało poważnie rannych a 180 lekko rannych w wypadkach drogowych na A2. Odkąd zainstalowano fotoradary nikt nie zginął ani nie został poważnie ranny a tylko 30 osób zostało lekko rannych w wypadkach drogowych na tym samym odcinku drogi. Pomimo że policja będzie nadal egzekwować przestrzeganie przepisów, aby drogi w Irlandii Północnej były bezpieczniejsze, nasza rola pozostaje drugorzędna. Wszyscy użytkownicy dróg mogą przyczynić się do zapobiegania zgonom i wypadkom na naszych drogach. Każdy kto jeździ z nadmierną prędkością, prowadzi samochód po spożyciu alkoholu lub narkotyków, nie zapina pasa bezpieczeństwa, jeździ nieostrożnie lub niebezpiecznie poważnie naraża na śmierć lub zranienie siebie, pasażerów swojego pojazdu i innych użytkowników drogi. WALKA Z PRZESTĘPSTWAMI MOTYWOWANYMI NIENAWIŚCIĄ W bieżącym roku Policja rozpoczęła nową kampanię mającą na celu zwiększenie świadomości na temat przestępstw i incydentów motywowanych nienawiścią i zachęcenie do ich zgłaszania. Reklama społeczna przekazywała prosty komunikat: nikt na to nie zasługuje i nikt nie ma prawa uniknąć za to odpowiedzialności. Zawierała również zdjęcia przedstawiające pięć głównych grup przestępstw motywowanych nienawiścią rasizm, homofobia, sektarianizm, religia i przestępstwa, których ofiarami są osoby upośledzone. Reklama pojawiła się na bilbordach, zewnętrznych tablicach reklamowych, autobusach, plakatach w placówkach handlowych i instytucjach, podkładkach pod kufle a także w łazienkach w pubach i dyskotekach w Irlandii Północnej. Kampania była szczególnie nasilona w miastach, gdzie te przestępstwa odnotowywano najczęściej: w Belfaście, Craigavon, Ballymenie, Dungannon, Lisburn, Coleraine, Magherafelt i Foyle. Zgłaszanie przestępstw motywowanych nienawiścią jest jedynym sposobem zapobiegania kolejnym tego typu incydentom i postawienia przed sądem ich sprawców. Policja pragnie zachęcić do zgłaszania przestępstw zarówno ofiary jak i świadków. Zawiadomić o przestępstwie można na wiele sposobów: osobiście, telefonicznie, em, listownie lub przez internet. Policja w Południowym i Wschodnim Belfaście oprócz prowadzenia kampanii reklamowej powołała również grupę dochodzeniową ds. przestępstw motywowanych nienawiścią. Grupa ta prowadzi dochodzenia w sprawie wszystkich zgłoszonych w regionie przestępstw motywowanych nienawiścią, identyfikuje i ściga przestępców, jak również, przy zastosowaniu analizy trendów przestępczości, dokładnie bada tendencje, jakim podlegają incydenty motywowane nienawiścią. W wyniku analizy problemu popartej doświadczeniami funkcjonariuszy zajmujących się przestępstwami motywowanymi nienawiścią grupa dochodzeniowa stwierdziła, że wiele takich przestępstw nie jest w ogóle zgłaszanych. Postawiła sobie więc za jeden z głównych celów zbudowanie i wzmocnienie relacji z lokalnymi grupami wsparcia, aby zachęcić ofiary do zgłaszania na policję przestępstw motywowanych nienawiścią. POLITYKA INFORMACYJNA NA TEMAT GWAŁTU Many rapes happen when people are drunk. Watch what you drink and say a clear NO to any sex you don t want. The law says YOU are responsible for getting clear consent before sex. If you don t, it could be seen as rape. Rapists face prison and are listed on the Sex Offenders Register. Społeczna kampania informacyjna mająca na celu zmniejszenie liczby gwałtów została przeprowadzona w Belfaście, Londonderry i na lokalnych uniwersytetach, w okresach gdy panował tam duży ruch takich jak Wielkanoc i Boże Narodzenie. Wspólne działanie Policji i Ministerstwa Zdrowia Irlandii Północnej, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego przy współpracy rządowego Wydziału ds. Bezpieczeństwa Społeczności Lokalnej zaowocowało kampanią Be SMART podczas której w łazienkach pubów i dyskotek wywieszono plakaty z informacjami skierowanymi do młodych mężczyzn i kobiet. Kampania, której faza pilotażowa została przeprowadzona w grudniu 2008, usilnie namawiała kobiety, aby kontrolowały ilość wypitego na wieczornych wyjściach alkoholu i ostrzegała mężczyzn, że seks bez zgody kobiety jest gwałtem. Kampania była dodatkiem do normalnej działalności patrolowej, która zwiększa zaufanie i ochronę społeczeństwa. Prosty komunikat na plakatach podkreślał, że seks bez wyrażenia zgody jest gwałtem, a każdy wynikający z tego wyrok skazujący na zawsze już zmieni życie ofiary i oskarżonego. Komunikat jest jasny: Alkohol wpływa na zdolność oceny sytuacji Uważajcie na siebie nawzajem Zaplanuj jak wrócisz do domu Upewnij się, że wracasz do domu licencjonowanym środkiem transportu Nie idź samotnie pieszo do domu w nocy Przede wszystkim upewnij się, że druga osoba zgadza się na seks OPERACJA SNAPPER Ostatnie badanie przeprowadzone przez Partnerstwo dla Utrzymania Porządku Publicznego pokazało, że 49% respondentów uważa, że spożywanie alkoholu przez osoby nieletnie stanowi problem w ich lokalnej społeczności. W ciągu ostatniego roku Policja w bardzo proaktywny sposób podeszła do spożywania alkoholu w miejscach publicznych i wprowadziła w życie w Północnej Irlandii operację SNAPPER (brak tolerancji dla spożywania alkoholu w miejscach publicznych poprzez partnerskie ustalanie zasad i egzekwowanie przepisów). Operacja ta skupiała się na spożywaniu alkoholu przez osoby nieletnie, picie na ulicy oraz podczas parad i innych imprez masowych. Pracując razem z radami okręgowymi, organizatorami parad i imprez masowych, został poczyniony znaczny postęp w przeciwdziałaniu spożywaniu alkoholu w miejscach publicznych. W okresie dziewięciu miesięcy od lipca 2008 do marca 2009 zostało zarekwirowanych ponad butelek alkoholu, 654 osoby zostały zgłoszone Urzędnikowi ds. Zapobiegania Młodocianej Przestępczości (Youth Diversion Officer), 291 osób zostało zgłoszonych Radom Miejskim w celu dalszego ścigania, a 33 osoby zostały zgłoszone do Prokuratury. Policja będzie współpracowała z Ministerstwem Zdrowia Irlandii Północnej, rządem, Radą Policji Irlandii Północnej, Ministerstwem Rozwoju Społecznego Irlandii Północnej, radami samorządu lokalnego, Federacją Koncesjonowanych Sprzedawców Napojów Alkoholowych, Północnoirlandzką Organizacją Producentów Napojów Alkoholowych i innymi organizacjami w celu promowania zgodnej z przepisami sprzedaży alkoholu, skutecznego nadzorowania życiem nocnym i rozwiązania problemu spożywania alkoholu na ulicach. 6 ROCZNY RAPORT KOMENDANTA POLICJI ZA OKRES 2008/2009 ROCZNY RAPORT KOMENDANTA POLICJI ZA OKRES 2008/2009 7

PRZEGLĄD EUROPOLU. Sprawozdanie ogólne z działalności Europolu

PRZEGLĄD EUROPOLU. Sprawozdanie ogólne z działalności Europolu PRZEGLĄD EUROPOLU Sprawozdanie ogólne z działalności Europolu PRZEGLĄD EUROPOLU Sprawozdanie ogólne z działalności Europolu Europejski Urząd Policji, 2011 Niniejsza publikacja obejmuje okres od 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa:

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa: PZU SA al. Jana Pawła II 24 00133 Warszawa www.pzu.pl Osoba kontaktowa: Przemysław Kulik Biuro Marketingu Zespół Sponsoringu, Prewencji i CSR tel. (22) 582 31 37 faks (22) 582 23 40 email: prkulik@pzu.pl

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania BP. Nasz kodeks Mówimy prawdę. Postępujemy właściwie.

Kodeks Postępowania BP. Nasz kodeks Mówimy prawdę. Postępujemy właściwie. Nasz kodeks Mówimy prawdę. Postępujemy właściwie. 1 Spis treści Wstęp 5 Istota naszego kodeksu 7 Cztery fundamentalne zasady, na których opiera się nasz kodeks 9 Zasada braku tolerancji dla działań odwetowych

Bardziej szczegółowo

Zestaw narzędzi dla instytucji wspierających migrantów na rynku pracy

Zestaw narzędzi dla instytucji wspierających migrantów na rynku pracy Zestaw narzędzi dla instytucji wspierających migrantów na rynku pracy www.migrant-toolkit.eu www.migrant-toolkit.eu 2 Spis treści Rozdział 1: Wstęp Strona 1.1 Czym jest Europejski Pakiet Narzędziowy dla

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej grudzień 2010 (wybrane)

Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej grudzień 2010 (wybrane) Bruksela, dnia 31 grudnia 2010 r. Sprawozdanie nr 100/2010 Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej grudzień 2010 (wybrane) 1. RYNEK WEWNĘTRZNY I USŁUGI Patenty: Komisja daje możliwość pewnej grupie państw

Bardziej szczegółowo

Raport z wdrażania Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi przez Polskę

Raport z wdrażania Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi przez Polskę G R E T A grupa ekspertów do spraw działań przeciwko handlowi ludźmi GRETA(2013)6 Raport z wdrażania Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi przez Polskę Pierwszy etap oceny Strasburg,

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI. Sprawozdanie monitorujące w sprawie stanu przygotowań Bułgarii i Rumunii do członkostwa w UE

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI. Sprawozdanie monitorujące w sprawie stanu przygotowań Bułgarii i Rumunii do członkostwa w UE PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 26.9.2006 KOM(2006) 549 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI Sprawozdanie monitorujące w sprawie stanu przygotowań Bułgarii i Rumunii do członkostwa

Bardziej szczegółowo

ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM

ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM 1 Spis treści STRESZCZENIE...3 WPROWADZENIE...4 Zarządzanie sektorem publicznym...7 Audyt sektora publicznego...11 Komitet ds. Audytu oraz inne komisje nadzoru

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w cyberprzestrzeni

Zarządzanie ryzykiem w cyberprzestrzeni www.pwc.pl/bezpieczenstwo-biznesu Zarządzanie ryzykiem w cyberprzestrzeni Kluczowe obserwacje z wyników ankiety Globalny stan bezpieczeństwa informacji 2015 (The Global State of Information Security Survey

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w cyberprzestrzeni

Zarządzanie ryzykiem w cyberprzestrzeni www.pwc.pl/bezpieczenstwo-biznesu Zarządzanie ryzykiem w cyberprzestrzeni Kluczowe obserwacje z wyników ankiety Globalny stan bezpieczeństwa informacji 2015 (The Global State of Information Security Survey

Bardziej szczegółowo

W numerze. Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny Szkoły Policji w Pile. Piotr Gaca Działalność szkoleniowa Szkoły Policji w Pile w 2013 roku

W numerze. Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny Szkoły Policji w Pile. Piotr Gaca Działalność szkoleniowa Szkoły Policji w Pile w 2013 roku W numerze Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny Szkoły Policji w Pile Adres redakcji: 64-920 Pila, pl. Staszica 7 tel. 67 352 2555; fax 67 352 2599 www.pila.szkolapolicji.gov.pl Łączność z czytelnikami: sekretariat@sppila.policja.gov.pl

Bardziej szczegółowo

An Garda Síochána. Polish

An Garda Síochána. Polish An Garda Síochána Polish SPIS TREŚCI STRONA Słowniczek pojęć 3 Przedmowa 4 Wstęp 5 An Garda Síochána 5 Wizja/misja/wartości 7 Ofiary przestępstw 7 Policyjne biuro rasowe i międzykulturowe 8 Oficer łącznikowy

Bardziej szczegółowo

Etyka podstawą przywództwa

Etyka podstawą przywództwa Etyka podstawą przywództwa Globalny Kodeks Etyki firmy PPG Industries Wytyczne postępowania zawodowego Spis treści PISMO Z BIURA PREZESA.... 1 KORZYSTANIE Z KODEKSU.... 2 Zasady korzystania z Kodeksu....2

Bardziej szczegółowo

Rozwi¹zania Lotus Development w Administracji Publicznej

Rozwi¹zania Lotus Development w Administracji Publicznej Rozwi¹zania Lotus Development w Administracji Publicznej Przykłady zastosowań Lotus Notes/Domino Władze Słowenii Kalifornijskie Biuro Służb Ratowniczych GSA Fedsim Rada Okręgu Brent Stan Nowy York Irlandzka

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International

Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International Etyka Słuszne postępowanie Zanim zaczniesz działać, najpierw zapytaj Czy to działanie jest

Bardziej szczegółowo

Stres w pracy? Nie, dziękuję!

Stres w pracy? Nie, dziękuję! Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy dotyczy każdego. Jest dobre dla ciebie. Dobre dla firmy. Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy Stres w pracy? Nie, dziękuję! www.healthy-workplaces.eu Konkurs Dobrych Praktyk

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK IOM. Bezpośrednia pomoc ofiarom handlu ludźmi

PODRĘCZNIK IOM. Bezpośrednia pomoc ofiarom handlu ludźmi PODRĘCZNIK IOM Bezpośrednia pomoc ofiarom handlu ludźmi Jesteśmy głęboko przekonani, że uporządkowane migracje odbywające się z poszanowaniem praw człowieka przynoszą korzyści migrantom, krajom i społeczeństwom.

Bardziej szczegółowo

Siedem Kroków do Karty Obywatela zawierającej Standardy Usług

Siedem Kroków do Karty Obywatela zawierającej Standardy Usług Siedem Kroków do Karty Obywatela zawierającej Standardy Usług Plan wdrozenia w instytucjach publicznych Podrecznik praktyka Siedem Kroków do Karty Obywatela zawierającej Standardy Usług Warszawa, 2008

Bardziej szczegółowo

Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w ramach działań strukturalnych

Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w ramach działań strukturalnych KOMISJA EUROPEJSKA EUROPEJSKI URZĄD DS. ZWALCZANIA NADUŻYĆ FINANSOWYCH (OLAF) Dyrekcja D Polityka Dział D.2 Zapobieganie Nadużyciom Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Dialog Społeczny. Raport Odpowiedzialności Społecznej

Dialog Społeczny. Raport Odpowiedzialności Społecznej 2006 Dialog Społeczny Raport Odpowiedzialności Społecznej Niniejszy Raport Odpowiedzialności Społecznej został wydany przez British American Tobacco Polska. Znajdą tu Państwo kwestie podniesione przez

Bardziej szczegółowo

Naszej Reputacji. PRZYSŁOWIE FUNKCJONUJĄCE W FIRMIE FLUOR

Naszej Reputacji. PRZYSŁOWIE FUNKCJONUJĄCE W FIRMIE FLUOR Kodeks Postępowania i Etyki Zawodowej 100 lat temu rozpoczęliśmy realizację naszego najważniejszego projektu. Naszej Reputacji. PRZYSŁOWIE FUNKCJONUJĄCE W FIRMIE FLUOR 1 Uczciwość polega na robieniu tego,

Bardziej szczegółowo

Postępowania. Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie. Mahatma Gandhi

Postępowania. Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie. Mahatma Gandhi Kodeks Postępowania firmy DaVita Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie. Mahatma Gandhi Nasza misja Być dostawcą usług, partnerem i pracodawcą, któremu ufasz 2 Wprowadzenie Firma DaVita HealthCare

Bardziej szczegółowo

Olympus Europa KODEKS POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO I STANDARDÓW POSTĘPOWANIA W BIZNESIE

Olympus Europa KODEKS POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO I STANDARDÓW POSTĘPOWANIA W BIZNESIE KODEKS POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO I STANDARDÓW POSTĘPOWANIA W BIZNESIE 1 WSTĘP Drodzy Koledzy, Jako przedstawiciele spółek Olympusa w Europie (wszystkie spółki należące do Olympus Europa Holding SE, Olympus

Bardziej szczegółowo

Restrukturyzacja w przemyśle energii elektrycznej - Podręcznik restrukturyzacji odpowiedzialnej społecznie wraz z przewodnikiem najlepszych praktyk

Restrukturyzacja w przemyśle energii elektrycznej - Podręcznik restrukturyzacji odpowiedzialnej społecznie wraz z przewodnikiem najlepszych praktyk Restrukturyzacja w przemyśle energii elektrycznej - Podręcznik restrukturyzacji odpowiedzialnej społecznie wraz z przewodnikiem najlepszych praktyk WERSJA KONFERENCYJNA Raport dla EURELECTRIC, ESPU oraz

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia wybranych państw strefy euro w procesie wdrażania nowej waluty

Doświadczenia wybranych państw strefy euro w procesie wdrażania nowej waluty Beata Kmiecik Doświadczenia wybranych państw strefy euro w procesie wdrażania nowej waluty Praca dyplomowa Promotor: dr Zbigniew Binek Praca przyjęta... (data i podpis promotora) Uniwersytet Zielonogórski

Bardziej szczegółowo

RADA POWIATU PABIANICKIEGO

RADA POWIATU PABIANICKIEGO KOMENDA POWIATOWA POLICJI W PABIANICACH 95-200 Pabianice ul. Żeromskiego 18 tel.22-53-300 fax. 84-24-364 Dp Pabianice, dnia 21/09/2011r. RADA POWIATU PABIANICKIEGO S P R A W O Z D A N I E KOMENDANTA POWIATOWEGO

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja CM/Rec(2014)2 Komitetu Ministrów dla Państw członkowskich w sprawie promocji praw osób starszych

Rekomendacja CM/Rec(2014)2 Komitetu Ministrów dla Państw członkowskich w sprawie promocji praw osób starszych Rekomendacja CM/Rec(2014)2 Komitetu Ministrów dla Państw członkowskich w sprawie promocji praw osób starszych (przyjęta przez Komitet Ministrów w dniu 19 lutego 2014 roku podczas 1192 spotkania wiceministrów)

Bardziej szczegółowo

życzy nadinsp. Tadeusz Pawlaczyk Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie

życzy nadinsp. Tadeusz Pawlaczyk Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie Szanowni Państwo Witamy Państwa bardzo wiosennie. W naszym kolejnym numerze zaprezentujemy jak zwykle tematy codzienne i te bardziej wyjątkowe. Poznają Państwo efekty pracy kryminalnej naszych kolegów,

Bardziej szczegółowo

Zdrowie publiczne. W trosce o zdrowie wszystkich obywateli UE ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ

Zdrowie publiczne. W trosce o zdrowie wszystkich obywateli UE ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Zdrowie publiczne W trosce o zdrowie wszystkich obywateli UE UE dąży do tego, by chronić ludzkie zdrowie na każdym etapie życia. SPIS TREŚCI Dlaczego potrzebujemy unijnej

Bardziej szczegółowo

Peter N C Cooke. Zarządzanie. ryzykiem i bezpieczeństwem floty ZŁOTA KOLEKCJA BRANŻY FLOTOWEJ

Peter N C Cooke. Zarządzanie. ryzykiem i bezpieczeństwem floty ZŁOTA KOLEKCJA BRANŻY FLOTOWEJ Peter N C Cooke Zarządzanie ryzykiem i bezpieczeństwem floty ZŁOTA KOLEKCJA BRANŻY FLOTOWEJ Złota kolekcja branży flotowej Zarządzanie ryzykiem i bezpieczeństwem floty Peter N C Cooke Tytuł oryginału:

Bardziej szczegółowo