KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI ROCZNY RAPORT KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI ZA OKRES 2008/2009

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI ROCZNY RAPORT KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI ZA OKRES 2008/2009"

Transkrypt

1 ROCZNY RAPORT KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI ROCZNY RAPORT KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI ZA OKRES 2008/ LOKALNE ZESPOŁY POLICYJNE 03 BADANIE PRZESTĘPCZOŚCI 05 WALKA Z POWAŻNYMI PRZESTĘPSTWAMI 06 BEZPIECZEŃSTWO W SZKOŁACH 07 BEZPIECZEŃSTWO NA DROGACH 09 DOCHODZENIA HISTORYCZNE 10 ZARZĄDZANIE NASZYMI PIENIĘDZMI 11 ROCZNA STATYSTYKA KRYMINALNA Profesjonalna, aktywna działalność policji gwarancją większego bezpieczeństwa dla wszystkich mieszkańców Irlandii Północnej

2 ZWIĘKSZENIE BEZPIECZEŃSTWA SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH PRZEDMOWA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI W niniejszym raporcie omówiono tylko niektóre z obecnie prowadzonych działań policji. Niemożliwe byłoby umieszczenie w nim wszystkiego, czym zajmujemy się 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku. To co robimy wspólnie z lokalnymi społecznościami, wspólnie z Państwem sprawia, że Irlandia Północna jest bezpieczniejszym miejscem dla nas wszystkich. W ciągu ostatniego roku, który był okresem pełnym wyzwań, wiele osiągnęliśmy. W obecnych trudnych warunkach finansowych musieliśmy dodatkowo stawić czoła wyzwaniom dotyczącym spraw odziedziczonych z poprzednich Działalność lokalnych zespołów policyjnych (Neighbourhood Policing) wiąże się ze skupianiem naszych zasobów na potrzebach osób we względnie małych obszarach geograficznych. W ciągu ostatniego roku wypełniliśmy zobowiązanie stworzenia lokalnych zespołów policyjnych (Neighbourhood Policing Teams), złożonych z funkcjonariuszy przydzielonych do konkretnych obszarów na terenie każdego z ośmiu okręgów policyjnych. Każdy rejon w Irlandii Północnej ma obecnie dostęp do lokalnych funkcjonariuszy policji odpowiedzialnych za stwarzanie możliwości wpływania na lokalne priorytety, skuteczne interweniowanie wraz z organizacjami partnerskimi w sprawach dotyczących tych priorytetów oraz udzielanie lat, takich jak odszkodowania za utratę słuchu, koszty emerytur i zmieniającego się środowiska pracy policji. Jestem bardzo dumny, że zarządzając finansami udało nam się zmieścić w budżecie, wykonując jednocześnie nasze zadania na najwyższym poziomie. DZIAŁALNOŚĆ LOKALNYCH ZESPO- ŁÓW POLICYJNYCH odpowiedzi na temat tego, co zostało osiągnięte. Rola społeczeństwa jest kluczowa dla zapewnienia powodzenia takiego podejścia do pracy policji, ponieważ bez Państwa zaangażowania, wsparcia i zaufania nie moglibyśmy wykonywać cenionych przez Państwa zadań oraz osiągnąć celu, jakim jest dążenie do zwiększenia bezpieczeństwa w Północnej Irlandii. Zdajemy sobie również sprawę, że czynniki wpływające na jakość życia w Państwa sąsiedztwie nie zawsze wchodzą wyłącznie w zakres odpowiedzialności Policji. Działamy więc razem z naszymi partnerami organizacjami zarówno wolontariackimi jak i ustawowymi w lokalnych społecznościach - aby rozwiązać Państwa problemy i wspólnie stworzyć miejsce, w którym bezpieczniej się pracuje i mieszka. Najnowsze statystyki dotyczące omawianego roku odnotowują nieznaczny wzrost przestępczości. Jest to pierwszy wzrost od ponad siedmiu lat. Jednocześnie wskaźnik wykrywalności przestępstw wzrósł o prawie 3%. Oznacza to, że łapiemy i stawiamy przed sądem wiecej przestępców. Wciąż jednak patrzymy na siebie krytycznie. Będziemy dalej pracować nad zwiększeniem wykrywalności i zredukowaniem przestępczości w Irlandii Północnej. Możemy to osiągnąć współpracując z Państwem. Wciąż wielu ludzi wybiera pracę w policji jako drogę kariery. W tym roku 10 tysięcy osób starało się o przyjęcie na 440 oferowanych stanowisk pracy przyciągamy więc najzdolniejszych ludzi z Irlandii Północnej i spoza niej. Pod względem wieku, pochodzenia i społeczności lokalnych z których się wywodzą nasi fukcjonariusze są wiernym odzwierciedleniem społeczeństwa. Obecny rok był trudny dla Policji Irlandii Północnej. Straciliśmy pięciu kolegów posterunkowy Stephen Carroll został brutalnie zamordowany przez terrorystów a posterunkowi James Magee, Kevin Gorman, Declan Greene i Kenneth Irvine zginęli tragicznie w wypadku drogowym koło Warrenpoint. Łączy ich jedno wszyscy funkcjonariusze odpowiadali na wezwanie o pomoc od swojej społeczności lokalnej, społeczności której tak dobrze służyli. Wielu ludzi, nie tylko z Irlandii Północnej, ale i z innych krajów uczciło pamięć tych pięciu funkcjonariuszy. Fakt, że smutek i żal wyrażali ludzie ze wszystkich społeczności, pokazuje jak daleko zaszliśmy. Bieżący rok zapadnie nam głęboko w pamięć. W Policji pracują zwykli ludzie, cechujący się poczuciem obowiązku, dumą i profesjonalizmem, którzy wspaniale wykonują swoją pracę. Przedstawiając Państwu ostatni raport, który piszę jako Komendant Główny Policji Irlandii Północnej chciałbym podziękować tym ludziom, zarówno oficerom jak i personelowi cywilnemu, którzy nieustannie pracują nad tym, aby Irlandia Północna była bezpieczna. Sir Hugh Orde Kawaler Orderu Imperium Brytyjskiego (OBE) Komendant Główny Policji POLEGLI W TRAKCIE PEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW SŁUŻBOWYCH Funkcjonariusze Policji, którzy zginęli na służbie. Posterunkowy James Robert Bawn Magee zgniął w wypadku drogowym w Warrenpoint 23 listopada 2008 Posterunkowy Kevin Declan Gorman zgniął w wypadku drogowym w Warrenpoint 23 listopada 2008 Posterunkowy Kenneth Thomas Irvine zgniął w wypadku drogowym w Warrenpoint 23 listopada 2008 Posterunkowy Declan Greene zgniął w wypadku drogowym w Warrenpoint 23 listopada 2008 Posterunkowy Stephen Paul Carroll zamordowany przez terrorystów w Craigavon 9 marca 2009 BADANIE PRZESTĘPCZOŚCI W IRLANDII PÓŁNOCNEJ W marcu tego roku został opublikowany raport Doświadczenie przestępczości: wnioski z Badania Przestępczości w Irlandii Północnej w 2007/08. Powyższe badanie ma być alternatywnym, a zarazem uzupełniającym sposobem mierzenia przestępstw odnotowywanych przez Policję. Pokazuje ono jaki procent osób w Irlandii Północnej padł ofiarą poniższych kategorii przestępstw: Przestępstwa godzące w całe gospodarstwo domowe (głównie dotyczące własności, takie jak włamania oraz kradzieże samochodów i z samochodów) Przestępstwa godzące w daną osobę (napady, zranienia, rabunki, kradzieże na tzw. wyrwę) Należy zwrócić uwagę na następujące wnioski: Mniej niż połowa (48%) przestępstw objętych badaniem w 2007/08 (w kategoriach porównywalnych do statystyk policji) została zgłoszona na Policję; dla porównania w 2006/07 było to 51% a w %. Włamania (77%) oraz kradzieże samochodów i z samochodów (53%) są zgłaszane najczęściej ze względu na powagę tych incydentów i związane z nimi prawdopodobieństwo roszczeń ubezpieczeniowych. Najczęstszą przyczyną niezgłoszenia przestępstwa podawaną przez 46% respondentów było Policja nie mogłaby nic zrobić. 13,8% wszystkich gospodarstw domowych i dorosłych osób je zamieszkujących padło ofiarą przestępstw w okresie 12 miesięcy przed wywiadem; jest to najniższy wskaźnik od rozpoczęcia prowadzenia badań (2006/07 14,2%; ,3%; 2003/04 21,4%). Ryzyko stania się ofiarą przestępstwa pozostaje niższe w Irlandii Północnej (13,8%) niż w Anglii i Walii (22,1%). SPRAWDZANIE PRZESZŁOŚCI KRYMINALNEJ Archiwum Kartotek Kryminalnych Policji Irlandii Północnej wydaje rozszerzone zaświadczenia o niekaralności w imieniu AccessNI, organizacji odpowiedzialnej za sprawdzanie przeszłości kryminalnej osób pragnących podjąć zatrudnienie w pewnych sektorach takich jak praca z dziećmi i osobami dorosłymi szczególnej troski. Takie sprawdzanie jest konieczne dla bezpieczeństwa publicznego i musi być przeprowadzone według rygorystycznych standardów, aby skutecznie zidentyfikować osoby chcące manipulować OCHRONA W październiku 2008 został powołany pierwszy w Irlandii Północnej Zespół ds. Bezpieczeństwa Publicznego (Public Protection Team). W skład zespołu zarządzania ryzykiem wchodzi Policja, pracownicy służby kuratorskiej i opieki społecznej. Zespół ten odpowiada za zarządzanie ryzykiem, jakie stwarzają zaliczający się do kategorii trzeciej sprawcy przemocy i przestępstw seksualnych, a także osoby potencjalnie niebezpieczne. jest aktywnym członkiem Programu IMPACT. Składają się na niego różne projekty, które umożliwią policji w całym Zjednoczonym Królestwie wymianę najbardziej aktualnych informacji drogą elektroniczną. Informacje te pomogą chronić dzieci i osoby szczególnej troski. Pierwszy projekt, system danych IMPACT Nominal Index został ukończony i jest w użyciu od ponad roku. System ten umożliwia uprawnionym użytkownikom sprawdzenie ponad 60 milionów danych z całego kraju, aby szybko ustalić czy ktoś bez przeszłości danymi osobowymi w celu ukrycia swojej prawdziwej tożsamości. Wydajemy również zaświadczenia o niekaralności, jeśli są one wymagane przez potencjalnych pracodawców lub grupy wolontariackie. Przyczynia się to do zapobiegania i redukcji przestępczości, gdyż zarejestrowani pracodawcy otrzymują informację, na podstawie której mogą podjąć decyzję, czy dana osoba nadaje się do pracy z dziećmi lub osobami szczególnej troski. SPOŁECZEŃSTWA Różne instytucje oceniają ryzyko stwarzane przez sprawców przestępstw i zarządzają nim zgodnie z Porozumieniami o Bezpieczeństwie Publicznym dla Irlandii Północnej (PPANI). Korzyści z zaangażowania różnych instytucji są oczywiste, gdyż dzięki wprowadzeniu programu zarządzania ryzykiem PPANI liczba zaliczających się do kategorii trzeciej sprawców przemocy i przestępstw seksualnych została zmniejszona o 75%. PROJEKT IMPACT kryminalnej zwrócił na siebie uwagę innych służb policyjnych. Obecnie współpracujemy z organizacjami partnerskimi nad ostateczną fazą programu Krajową Policyjną Bazą Danych (Police National Database), która ma być ukończona i wprowadzona w życie na początku 2011 roku. Ten projekt o zasięgu ogólnokrajowym będzie używany w celu zapewnienia jeszcze większej ochrony osobom szczególnej troski, usprawnienia działalności antyterrorystycznej, proaktywnego zapobiegania przestępczości i udaremnienia działań przestępczych. 2 ROCZNY RAPORT KOMENDANTA POLICJI ZA OKRES 2008/2009 ROCZNY RAPORT KOMENDANTA POLICJI ZA OKRES 2008/2009 3

3 OPERACJA HEARTBREAK PRZYNOSI REZULTATY Częścią programu walki z włamaniami i innymi przestępstwami było aresztowanie przez policję 109 osób w styczniu i lutym bieżącego roku (2009). Operacja Heartbreak rozpoczęła się w miesiącach letnich 2008 roku. Pierwsza faza zakończyła się 115 aresztowaniami i 180 oskarżeniami o różne przestępstwa takie jak włamania, przestępstwa samochodowe, złamanie zasad zwolnienia warunkowego i posiadanie narkotyków. Podczas drugiej fazy tej operacji na wielką skalę policja z wszystkich czterech miejskich okręgów oskarżyła dużą liczbę osób, w tym wielokrotnych recydywistów o różnorodne przestępstwa, takie jak: 38 osób zostało oskarżonych o włamania (łączy się to z 59 oskarżeniami o włamania, jako że niektóre osoby zostały oskarżone o więcej niż jedno przestępstwo) 7 osób zostało oskarżonych o zabranie cudzego BROŃ I HEROINA SKONFISKOWANE PODCZAS MIĘDZYNARODOWEJ OPERACJI Detektywi z Wydziału Operacji Kryminalnych, oficerowie z An Garda Siochana i policja holenderska dokonały we wrześniu kilku aresztowań podczas dużej międzynarodowej operacji przeprowadzonej przez organy ścigania skierowanej przeciwko osobom podejrzanym o udział w przestępczości zorganizowanej. Podczas operacji prowadzonej przez służby wywiadowcze w Irlandii Północnej, Republice Irlandii i Holandii samochodu i jazdę nim osoby zostały oskarżone o okradanie samochodów 23 osoby zostały oskarżone o inne przestępstwa takie jak brutalne kradzieże samochodów, prowadzenie samochodu w stanie niezdolności do kierowania pojazdami, prowadzenie samochodu po spożyciu alkoholu i prowadzenie samochodu po utracie uprawnień do kierowania pojazdami. funkcjonariusze z Wydziału Przestępczości Zorganizowanej skonfiskowali 14 pistoletów Glock. Policja przejęła również ponad 200 sztuk broni palnej, w tym pistoletów maszynowych, setki tysięcy euro a także heroinę i konopie. W następstwie tej operacji osiem osób zostało aresztowanych w Północnej Irlandii, Republice Irlandii i w kontynentalnej części Europy za podejrzenie udziału w przestępczości zorganizowanej. Oprócz tego w ramach operacji Heartbreak sprawdzone zostały 392 zwolnienia warunkowe i 13 osób zostało aresztowanych za złamanie zasad tych zwolnień. W sumie 72 osoby zostały oskarżone o 94 przestępstwa w okręgu Greater Belfast. Podczas tej operacji specjalnie oddelegowane zespoły funkcjonariuszy, w skład których weszli detektywi, grupy wsparcia taktycznego, funkcjonariusze z patroli oraz zespół ds. przestępstw samochodowych z Belfastu i okręgu Greater Belfast, wzięły na cel szczególnie niebezpiecznych przestępców i miejsca wzmożonej aktywności włamywaczy. W celu zwiększenia skuteczności tej operacji przeprowadzono wiele dodatkowych jednorazowych działań wymierzonych w konkretne obszary, przestępstwa i sprawców przestępstw. Biorąc pod uwagę fakt, że powyższa operacja walki z włamywaczami i innymi przestępcami zakończyła się sukcesem, policja obecnie planuje kolejne podobne akcje. Naszym celem było złamanie ducha przestępców działających na niekorzyść społeczeństwa. Zespół pracujący przy operacji Heartbreak wziął na cel osoby odpowiedzialne za włamania, kradzieże samochodów, obrót kradzionym towarem, jak również dokonujące włamań do mieszkań osób starszych i szczególnej troski. Zebrane dowody kryminologiczne i DNA zostaną dokładnie przebadane pod kątem innych otwartych obecnie dochodzeń. Chodzi jednak również o udaremnienie działań gangów przestępczych i zapobieganie włamaniom. Włamania są traktowane przez Policję jako sprawa priorytetowa. Wiemy, że powoduje to ogromne stresy, kiedy Państwa dom zostanie okradziony. Chcemy w jednoznaczny sposób przekazać informację, że jeśli ktoś dokona włamania, będzie konsekwentnie ścigany. NAPADY NA KONWOJE Z PIENIĘDZMI I PORWANIA PRACOWNIKÓW MAJĄCYCH DOSTĘP DO GOTÓWKI Aby przeciwdziałać zagrożeniu, jakie stwarzają napady na konwoje z pieniędzmi i porwania pracowników mających dostęp do gotówki, Dział Przestępczości Zorganizowanej zbudował silne związki z północnoirlandzkim środowiskiem biznesowym. Pod patronatem Grupy Zadaniowej ds. Przestępczości Zorganizowanej (Organised Crime Task Force) odbywają się regularne spotkania z bankami i firmami konwojującymi pieniądze, podczas których dzielimy się dostępnymi informacjami i dyskutujemy na ich temat. W bardziej nieformalny sposób komunikujemy się codziennie z najważniejszymi osobami w firmach, w sprawie których aktualnie prowadzone jest dochodzenie, lub które są obecnie zagrożone. To partnerskie podejście odegrało ważną rolę w zmniejszeniu liczby ataków na personel konwojujący pieniądze ze 121 w 2001 roku do 26 w ubiegłym roku. To bardzo ważne osiągnięcie biorąc pod uwagę fakt, że ataki na konwoje z pieniędzmi w Irlandii Północnej stanowiły 16% wszystkich takich przestępstw w Zjednoczonym Królestwie w 2001 roku, a teraz stanowią zaledwie 1%. WYWIAD KRYMINALNY Przestępcy są z natury skryci i często są gotowi wiele zrobić, aby ich nie złapano. Funkcjonariusze Wywiadowczy Wydziału Operacji Kryminalnych wspierają lokalne zespoły policyjne i Wydział Przestępczości Zorganizowanej dostarczając komendantom okręgowym i wyższej rangi policjantom prowadzącym dochodzenie informacji, których potrzebują, aby udaremnić działania gangów przestępczych, aresztować przestępców, skonfiskować zyski pochodzące z działalności przestępczej i ochronić społeczeństwo od przestępczości. Powyższa informacja odnosi się do wszystkich poziomów przestępczości, od przestępstw ulicznych takich jak handel narkotykami, włamania, przestępstwa samochodowe, do najpoważniejszych przestępstw takich jak porwania, napady z bronią w ręku, przemyt narkotyków i działania osób, które stwarzają realne zagrożenie bezpieczeństwa publicznego. Od kwietnia 2008 do marca 2009 Dział Wywiadu pomógł swoim mundurowym kolegom i detektywom w: Skonfiskowaniu funtów od przestępców (w formie narkotyków, samochodów, gotówki i innych) Aresztowaniu 784 podejrzanych Aresztowaniu 51 osób podejrzanych o poważne przestępstwa Odebraniu gangom przestępczym dużej ilości nielegalnej broni palnej Zidentyfikowaniu konkretnych zagrożeń ŚLEDZTWA W SPRAWIE POWAŻNYCH PRZESTĘPSTW Detektywi z Działu ds. Poważnych Przestępstw przeprowadzili dochodzenie w sprawie 21 zabójstw w okresie 2008/ z nich zakwalifikowano jako morderstwa, trzy jako nieumyślne spowodowanie śmierci, a dwa jako śmierć w niewyjaśnionych okolicznościach. W 81% przypadkach tych zabójstw co najmniej jednej osobie postawiono zarzuty. W wielu przypadkach najważniejsza okazuje się pomoc zwykłych obywateli, dzięki której zaprowadzana jest sprawiedliwość, a społeczeństwo staje się bezpieczniejsze. Wyraźnie było to widać podczas śledztwa w sprawie tragicznej śmierci Michaela McIlveena w Ballymenie w maju Michael miał 15 lat kiedy podczas brutalnego sekciarskiego ataku w Ballymenie był ścigany, a życia i bezpieczeństwa obywateli i uniemożliwieniu wprowadzenia w życie tych zagrożeń Zapobiegnięciu lub udaremnieniu wielu przestępstw Dostarczeniu organom ścigania na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym informacji pomocnej w walce z poważną przestępczością. Oficerowie do Zadań Specjalnych nadzorują i służą specjalistycznym wsparciem, dzięki któremu dokonano 44 aresztowań za poważne przestępstwa, skonfiskowano 18 sztuk broni palnej, cztery atrapy broni palnej, nielegalne narkotyki o wartości około 2 milionów funtów i 368 tysięcy funtów pochodzących z szantaży, porwań i okupów. Specjalistycznego wsparcia udzielono również Królewskiemu Urzędowi Podatkowemu i Celnemu, Agencji ds. Zwalczania Poważnej Przestępczości Zorganizowanej i Brytyjskiej Agencji Ochrony Granic. następnie został osaczony i pobity. Zmarł następnego dnia w wyniku odniesionych obrażeń. Zakrojona na szeroką skalę współpraca ze wszystkimi przedstawicielami społeczeństwa, poparta prowadzonym przez policję kompleksowym dochodzeniem, przyczyniła się do serii aresztowań w ciągu kilku dni. W marcu tego roku po dwóch głośnych procesach, które w sumie trwały sześć miesięcy, czterech mężczyzn zostało skazanych za morderstwo, jeden za nieumyślne spowodowanie śmierci a kolejnych dwóch za mniej poważne przestępstwa. Te wyroki pokazują wyraźnie, że jeżeli ludzie gotowi są ujawnić się, opowiedzieć swoją historię policji i dostarczyć materiału dowodowego, wtedy prawo karne działa i przynosi rezultaty zarówno podczas procesów z ławą przysięgłych jak i bez niej. WALKA Z PRZESTĘPCZOŚ- CIĄ ZORGANI- ZOWANĄ Wydział Przestępczości Zorganizowanej poczynił znaczne postępy w wykrywaniu i prowadzeniu dochodzeń w sprawie zorganizowanej przestępczości imigracyjnej, a w szczególności handlu ludźmi w celach wykorzystywania seksualnego lub jako taniej siły roboczej w Irlandii Północnej. Dzięki współpracy z najważniejszymi organizacjami pozarządowymi oraz grupami społecznymi na terenie Zjednoczonego Królestwa i Irlandii policja wykryła wiele przypadków potencjalnego handlu ludźmi. W tych sprawach prowadzone są obecnie szczegółowe dochodzenia, aby umożliwić rozbicie i postawienie przed sądem zaangażowanych w nie grup przestępczości zorganizowanej. Zdajemy sobie sprawę z faktu, że wiele ofiar handlu ludźmi niechętnie ufa organom ścigania. Dlatego też funkcjonariusze policji przeszli specjalistyczne szkolenie, aby wszystkie śledztwa w sprawie handlu ludźmi skupiały się na ofierze i aby zdobycie zaufania ofiary przestępstwa i współpraca z nią były zawsze głównym celem. Pomoże to postawić przestępców przed sądem. POPRAWA JAKOŚCI DOCHODZEŃ W omawianym okresie Zespół ds. Analizy Poważnych Przestępstw dokonał konstruktywnego przeglądu śledztw w sprawach poważnych przestępstw, aby upewnić się, że dochodzenia były prowadzone w sposób obiektywny i dokładny, zgodnie z krajowymi standardami i żadne możliwości śledcze nie zostały przeoczone. Zespół ds. Analizy Poważnych Przestępstw zidentyfikował i wyróżnił przykłady najlepszych stosowanych metod, a także przygotował kilka wersji procesów weryfikacyjnych, które mają pomóc w poprawie skuteczności dochodzeń. Dokonano również POMOC POWIETRZNA Helikopter policyjny wciąż okazuje się bardzo pomocny w różnorodnych działaniach policji w Irlandii Północnej. Był wykorzystany ponad 2000 razy w akcjach takich jak poszukiwanie osób zaginionych, działania ratunkowe polegające na odnalezieniu ludzi w niebezpieczeństwie, zapewnieniu historycznej analizy przypadków gwałtów dokonanych przez osoby obce, aby zidentyfikować i rozwinąć możliwości i metody śledcze, co doprowadziło do wprowadzenia w życie nowego procesu weryfikacyjnego przestępstw seksualnych. W następstwie przygotowania powyższego procesu weryfikacyjnego Zespół ds. Analizy Poważnych Przestępstw pracuje obecnie nad procesem prowadzenia indywidualnych spraw, który w celu zapewnienia odpowiedniej jakości mógłby być zastosowany we wszystkich dochodzeniach w sprawach poważnych przestępstw. im pomocy i dostarczeniu ich w bezpieczne miejsce oraz ewakuacje ofiar wypadków i katastrof naturalnych. Helikopter odegrał również ważną rolę w operacjach związanych z poważnymi przestępstwami. Zgodnie z planem działalności policyjnej (Policing Plan) jesteśmy w trakcie finalizacji zakupu jeszcze jednego helikoptera, który będzie dodatkową pomocą w wykonywaniu naszych zadań. 4 ROCZNY RAPORT KOMENDANTA POLICJI ZA OKRES 2008/2009 ROCZNY RAPORT KOMENDANTA POLICJI ZA OKRES 2008/2009 5

4 BEZPIECZEŃSTWO W SZKOŁACH BEZPIECZEŃSTWO NA DROGACH Chociaż w Irlandii Północnej odnotowuje się mniej przestępstw z użyciem noży niż w niektórych innych częściach Zjednoczonego Królestwa, jednak w związku ze wzrostem ilości tego typu przestępstw policja na nowo rozpoczęła kampanię uświadamiania społeczeństwa w tej kwestii. Kampania, w której wykorzystano kino, radio i zewnętrzne tablice reklamowe, skierowana była do młodych mężczyzn z grupy ryzyka w wieku lat. W marcu 2009 w partnerstwie z Rządem Irlandii Północnej (Northern Ireland Office), organizacją Crimestoppers, Agencją Sprawiedliwości ds. Młodzieży (Youth Justice Agency), Wydziałem Edukacji i innymi organizacjami przeprowadziliśmy również zakrojoną na szeroką skalę akcję Noże niszczą życie skierowaną do uczniów dziewiątych klas. Sztuka Choices, która miała sprowokować młodych ludzi do zmiany sposobu myślenia o używaniu noży była w marcu wystawiana na scenach w Belfaście, Derry, Lisburn, Omagh, Newtownabbey i Banbridge. Wszystkie lokalne szkoły ponadpodstawowe z danego regionu zostały zaproszone i spektakl obejrzało około 4000 uczniów. To interaktywne przedstawienie zachęcające publiczność do aktywnego udziału zostało przygotowane przez grupę teatralną C21. Przekazało ono najważniejsze komunikaty dotyczące bezpieczeństwa: nigdy nie noś przy sobie noża, a jeśli znasz kogoś kto nosi przy sobie nóż, zgłoś to odpowiednim organom. Oprócz zaproszenia na przedstawienie do wszystkich szkół ponadpodstawowych wysłano pakiety informacyjne dotyczące noży i DVD z nagraniem sztuki Choices. Ten pakiet informacyjny i DVD będą uzupełnieniem odbywających się obecnie lekcji uświadamiających na temat noży prowadzonych przez Urzędników ds. Kontaktów ze Szkołami w ramach programu CASE (Bezpieczeństwo i Edukacja Obywatelska). W 2008/09 roku odnotowano najniższą jak dotąd ilość zgonów na naszych drogach, wciąż oznacza to jednak, że 106 osób straciło życie w kolizjach, z których większości można było uniknąć. Jednostki policji drogowej (Road Policing Units) mają za zadanie wzmocnienie komunikatu o bezpieczeństwie drogowym poprzez skuteczne egzekwowanie przepisów o ruchu drogowym. W zeszłym roku donieśliśmy, że Irlandia Północna była pierwszym regionem w Zjednoczonym Królestwie, który wprowadził punkty karne za niezapięte pasy bezpieczeństwa. W następstwie tego ilość osób jeżdżących z zapiętymi pasami wzrosła do 96% kierowców, 95% pasażerów na przednim siedzeniu i szczególnie dobry wynik - 91% pasażerów na tylnym siedzeniu (6% wzrost w ciągu ostatnich 2 lat). Są to najwyższe wskaźniki w Zjednoczonym Królestwie. Innym przykładem skutecznego działania było zainstalowanie fotoradarów na drodze A2 z Bangor do Belfastu, co przyczyniło się do znacznego spadku ilości wypadków na tej drodze. W ciągu ostatnich trzech lat trzy osoby zginęły, 27 zostało poważnie rannych a 180 lekko rannych w wypadkach drogowych na A2. Odkąd zainstalowano fotoradary nikt nie zginął ani nie został poważnie ranny a tylko 30 osób zostało lekko rannych w wypadkach drogowych na tym samym odcinku drogi. Pomimo że policja będzie nadal egzekwować przestrzeganie przepisów, aby drogi w Irlandii Północnej były bezpieczniejsze, nasza rola pozostaje drugorzędna. Wszyscy użytkownicy dróg mogą przyczynić się do zapobiegania zgonom i wypadkom na naszych drogach. Każdy kto jeździ z nadmierną prędkością, prowadzi samochód po spożyciu alkoholu lub narkotyków, nie zapina pasa bezpieczeństwa, jeździ nieostrożnie lub niebezpiecznie poważnie naraża na śmierć lub zranienie siebie, pasażerów swojego pojazdu i innych użytkowników drogi. WALKA Z PRZESTĘPSTWAMI MOTYWOWANYMI NIENAWIŚCIĄ W bieżącym roku Policja rozpoczęła nową kampanię mającą na celu zwiększenie świadomości na temat przestępstw i incydentów motywowanych nienawiścią i zachęcenie do ich zgłaszania. Reklama społeczna przekazywała prosty komunikat: nikt na to nie zasługuje i nikt nie ma prawa uniknąć za to odpowiedzialności. Zawierała również zdjęcia przedstawiające pięć głównych grup przestępstw motywowanych nienawiścią rasizm, homofobia, sektarianizm, religia i przestępstwa, których ofiarami są osoby upośledzone. Reklama pojawiła się na bilbordach, zewnętrznych tablicach reklamowych, autobusach, plakatach w placówkach handlowych i instytucjach, podkładkach pod kufle a także w łazienkach w pubach i dyskotekach w Irlandii Północnej. Kampania była szczególnie nasilona w miastach, gdzie te przestępstwa odnotowywano najczęściej: w Belfaście, Craigavon, Ballymenie, Dungannon, Lisburn, Coleraine, Magherafelt i Foyle. Zgłaszanie przestępstw motywowanych nienawiścią jest jedynym sposobem zapobiegania kolejnym tego typu incydentom i postawienia przed sądem ich sprawców. Policja pragnie zachęcić do zgłaszania przestępstw zarówno ofiary jak i świadków. Zawiadomić o przestępstwie można na wiele sposobów: osobiście, telefonicznie, em, listownie lub przez internet. Policja w Południowym i Wschodnim Belfaście oprócz prowadzenia kampanii reklamowej powołała również grupę dochodzeniową ds. przestępstw motywowanych nienawiścią. Grupa ta prowadzi dochodzenia w sprawie wszystkich zgłoszonych w regionie przestępstw motywowanych nienawiścią, identyfikuje i ściga przestępców, jak również, przy zastosowaniu analizy trendów przestępczości, dokładnie bada tendencje, jakim podlegają incydenty motywowane nienawiścią. W wyniku analizy problemu popartej doświadczeniami funkcjonariuszy zajmujących się przestępstwami motywowanymi nienawiścią grupa dochodzeniowa stwierdziła, że wiele takich przestępstw nie jest w ogóle zgłaszanych. Postawiła sobie więc za jeden z głównych celów zbudowanie i wzmocnienie relacji z lokalnymi grupami wsparcia, aby zachęcić ofiary do zgłaszania na policję przestępstw motywowanych nienawiścią. POLITYKA INFORMACYJNA NA TEMAT GWAŁTU Many rapes happen when people are drunk. Watch what you drink and say a clear NO to any sex you don t want. The law says YOU are responsible for getting clear consent before sex. If you don t, it could be seen as rape. Rapists face prison and are listed on the Sex Offenders Register. Społeczna kampania informacyjna mająca na celu zmniejszenie liczby gwałtów została przeprowadzona w Belfaście, Londonderry i na lokalnych uniwersytetach, w okresach gdy panował tam duży ruch takich jak Wielkanoc i Boże Narodzenie. Wspólne działanie Policji i Ministerstwa Zdrowia Irlandii Północnej, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego przy współpracy rządowego Wydziału ds. Bezpieczeństwa Społeczności Lokalnej zaowocowało kampanią Be SMART podczas której w łazienkach pubów i dyskotek wywieszono plakaty z informacjami skierowanymi do młodych mężczyzn i kobiet. Kampania, której faza pilotażowa została przeprowadzona w grudniu 2008, usilnie namawiała kobiety, aby kontrolowały ilość wypitego na wieczornych wyjściach alkoholu i ostrzegała mężczyzn, że seks bez zgody kobiety jest gwałtem. Kampania była dodatkiem do normalnej działalności patrolowej, która zwiększa zaufanie i ochronę społeczeństwa. Prosty komunikat na plakatach podkreślał, że seks bez wyrażenia zgody jest gwałtem, a każdy wynikający z tego wyrok skazujący na zawsze już zmieni życie ofiary i oskarżonego. Komunikat jest jasny: Alkohol wpływa na zdolność oceny sytuacji Uważajcie na siebie nawzajem Zaplanuj jak wrócisz do domu Upewnij się, że wracasz do domu licencjonowanym środkiem transportu Nie idź samotnie pieszo do domu w nocy Przede wszystkim upewnij się, że druga osoba zgadza się na seks OPERACJA SNAPPER Ostatnie badanie przeprowadzone przez Partnerstwo dla Utrzymania Porządku Publicznego pokazało, że 49% respondentów uważa, że spożywanie alkoholu przez osoby nieletnie stanowi problem w ich lokalnej społeczności. W ciągu ostatniego roku Policja w bardzo proaktywny sposób podeszła do spożywania alkoholu w miejscach publicznych i wprowadziła w życie w Północnej Irlandii operację SNAPPER (brak tolerancji dla spożywania alkoholu w miejscach publicznych poprzez partnerskie ustalanie zasad i egzekwowanie przepisów). Operacja ta skupiała się na spożywaniu alkoholu przez osoby nieletnie, picie na ulicy oraz podczas parad i innych imprez masowych. Pracując razem z radami okręgowymi, organizatorami parad i imprez masowych, został poczyniony znaczny postęp w przeciwdziałaniu spożywaniu alkoholu w miejscach publicznych. W okresie dziewięciu miesięcy od lipca 2008 do marca 2009 zostało zarekwirowanych ponad butelek alkoholu, 654 osoby zostały zgłoszone Urzędnikowi ds. Zapobiegania Młodocianej Przestępczości (Youth Diversion Officer), 291 osób zostało zgłoszonych Radom Miejskim w celu dalszego ścigania, a 33 osoby zostały zgłoszone do Prokuratury. Policja będzie współpracowała z Ministerstwem Zdrowia Irlandii Północnej, rządem, Radą Policji Irlandii Północnej, Ministerstwem Rozwoju Społecznego Irlandii Północnej, radami samorządu lokalnego, Federacją Koncesjonowanych Sprzedawców Napojów Alkoholowych, Północnoirlandzką Organizacją Producentów Napojów Alkoholowych i innymi organizacjami w celu promowania zgodnej z przepisami sprzedaży alkoholu, skutecznego nadzorowania życiem nocnym i rozwiązania problemu spożywania alkoholu na ulicach. 6 ROCZNY RAPORT KOMENDANTA POLICJI ZA OKRES 2008/2009 ROCZNY RAPORT KOMENDANTA POLICJI ZA OKRES 2008/2009 7

5 UTRZYMANIE NAJWYŻSZYCH STANDARDÓW Wydział Standardów Zawodowych podlega bezpośrednio Zastępcy Komendanta Głównego, który jest odpowiedzialny za utrzymanie dyscypliny wewnętrznej w Policji. Wydział zajmuje się zapobieganiem i wykrywaniem korupcji oraz nieuczciwego i nieetycznego zachowania. Uczciwość jest jednym z podstawowych standardów zachowania wymaganych od wszystkich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. PROWADZENIE POJAZDÓW POD WPŁYWEM ALKOHOLU Prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu stanowi poważny problem społeczny, nic więc dziwnego, że społeczeństwo oczekuje od funkcjonariuszy policji najwyższych standardów w tej dziedzinie. Kierownictwo wyższego szczebla dołożyło Komendant Główny opublikował wytyczne zawierające listę organizacji, które jego zdaniem należą do tej kategorii. Jeżeli jednak policjant należy do innej organizacji, niewymienionej na liście, ale mogącej wpływać na jego bezstronność, także musi poinformować o tym Komendanta Głównego. wszelkich starań, aby funkcjonariusze byli świadomi potencjalnych konsekwencji prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu. Każdy oficer skazany sądownie za takie wykroczenie będzie podlegał postępowaniu dyscyplinarnemu, które zazwyczaj zakończy się zwolnieniem lub zażądaniem złożenia rezygnacji. Z czterech funkcjonariuszy OBOWIĄZEK ZGŁOSZENIA PRZYNALEŻNOŚCI ORGANIZACYJNEJ Wydział standardów zawodowych odpowiada za program dotyczący obowiązku zgłaszania przynależności organizacyjnej (Notifiable Membership Scheme). Policjanci muszą powiadomić Komendanta Głównego, jeżeli należą do jakiejkolwiek organizacji, o której możnaby sądzić, że wpływa na ich zdolność do bezstronnego i skutecznego wykonywania obowiązków. Na 8479 policjantów, którzy wypełnili formularze przed 1 kwietnia 2009, 7970 zadeklarowało, że nie należy do żadnej organizacji, w której członkostwo musi być zgłoszone. Pozostali zadeklarowali członkostwo w poniższych organizacjach: skazanych za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu w omawianym roku podatkowym trzech zostało zwolnionych lub zażądano od nich złożenia rezygnacji, a czwarty funkcjonariusz sam złożył rezygnację przed rozprawą dyscyplinarną. ROZPRAWY W ciągu roku odbyły się rozprawy w związku z oskarżeniami o wykroczenia dyscyplinarne przeciwko 58 policjantom. Wyniki przesłuchań były następujące: Zwolnienie lub zażądanie 12 złożenia rezygnacji Degradacja 2 Obniżenie wynagrodzenia 23 lub kara grzywny Ostrzeżenie lub nagana 11 Uniewinnienie 6 Inne 4 Wolnomularze 352 Loyal Orange 124 Institution Royal Black 70 Institution Apprentice Boys 26 of Derry Independent 5 Orange Order Członek innej organizacji 23 (np. organizacji sportowych lub kościelnych) Knights of St 0 Columbanus Ancient Order 0 of Hibernians Niektórzy policjanci należą do więcej niż jednej organizacji. ODDZIELENIE SIĘ OD SŁUŻB CYWILNYCH W październiku 2008 zakończył się okres oddelegowania do pracy w policji pracowników służb cywilnych. Rząd Irlandii Północnej wydał ustawę nadającą wszystkim pracownikom policji taki sam status, co oznacza, że wszyscy oddelegowani pracownicy służb cywilnych są teraz policjantami zatrudnionymi bezpośrednio przez Radę Policji Irlandii Północnej, zarządzaną i kontrolowaną przez Komendanta Głównego. To oddzielenie się dotyczyło bezpośrednio około 1200 oddelegowanych pracowników służb cywilnych pracujących w policji, miało też dalekosiężne skutki dla całego personelu policji. Oddzielenie od służb cywilnych było jednym z głównych zaleceń Raportu Pattena, gdyż umożliwiło przegrupowanie personelu policji, tak aby skuteczniej mógł wspierać jej bezpośrednią działalność operacyjną. Nie doprowadziło to do utraty żadnych miejsc pracy, nie zostały też zmienione warunki umów o pracę osób zatrudnionych na czas nieokreślony, ani uzgodnienia dotyczące emerytur. Od stycznia 2008 wszystkim oddelegowanym pracownikom służb cywilnych dano możliwość wyboru mogli pozostać w policji i stać się jej bezpośrednimi pracownikami albo starać się wrócić do służb cywilnych. 274 osobom, które chciały wrócić do służb cywilnych przedstawiono prawie 300 ofert, ale tylko 68 osób je przyjęło. Oznacza to, że osoby, które swoją dalszą karierę widzą w policji, będą z zaangażowaniem wykonywać swoją pracę. Działania związane z oddzieleniem od służb cywilnych zostały przeprowadzone przez zespół Links, odpowiedzialny również za program rozwoju nowych pracowników. Wraz z rządem i Radą Policji stworzył on trójstronne porozumienie zapewniające skuteczne wprowadzenie w życie nowej ustawy. W obecnej sytuacji, kiedy policja bezpośrednio zatrudnia cały personel, może lepiej go wykorzystać, przydzielając go do zadań bezpośrednio wpływających na nowoczesne, profesjonalne działanie policji, może również organizować konkursy umożliwiające wewnętrzny awans, jak również wprowadzić w życie nowy szeroki program rozwoju pracowników. NADUŻYWANIE NARKOTYKÓW Po wejściu w życie ustawy 1 września 2008 zaczęły obowiązywać Zasady dotyczące Nadużywania Alkoholu i Narkotyków. Wprowadzono je głównie po to, aby funkcjonariusze i personel cywilny mogli pracować w bezpiecznym środowisku, jak również aby służyć pomocom tym policjantom, którzy mają problemy z uzależnieniem od alkoholu lub narkotyków czy z nadużywaniem ich. Wydział Karny losowo przeprowadza testy, jednakże jeśli istnieje podejrzenie dotyczące konkretnego funkcjonariusza, czy pracownika cywilnego Wydział Standardów Zawodowych przeprowadzi w uzasadnionych przypadkach zaplanowane testy na narkotyki. Każdy pracownik, u którego w wyniku losowych bądź zaplanowanych testów stwierdzona zostanie obecność narkotyków będzie podlegał postępowaniu dyscyplinarnemu, które może zakończyć się zwolnieniem z pracy. W przypadkach, gdy funkcjonariusze lub pracownicy cywilni sami rozpoznają u siebie i zgłoszą problem z nadużywaniem alkoholu lub narkotyków i są zdeterminowani, aby przezwyciężyć ten problem, dołożymy wszelkich starań i będziemy ich wspierać, aby mogli pozostać na stanowisku pracy, poprzez przeprowadzenie oceny ryzyka wykonywanych przez nich obowiązków oraz zapewnienie profesjonalnej porady od pracownika służby medycyny pracy. DOCHODZENIA HISTORYCZNE Zespół ds. Dochodzeń Historycznych (HET) jest niezależną jednostką Policji Irlandii Północnej, podlegającą w sprawach operacyjnych bezpośrednio Komendantowi Głównemu. Wydział ten pracuje nad ponownym zbadaniem wszystkich zgonów, do jakich doszło w wyniku sytuacji wewnętrznej w Irlandii Północnej pomiędzy rokiem 1969 a podpisaniem Porozumień w Belfaście w kwietniu 1998 roku. HET koncentruje swoją uwagę na rodzinach i udzieleniu im odpowiedzi na pytania o okoliczności śmierci ich bliskich. Ogółem 3268 osób straciło życie w 2540 incydentach (lub przypadkach ) w tym czasie. HET do chwili obecnej ponownie otworzył 1427 przypadków (dotyczących 1869 ofiar). To stanowi 56% wszystkich przypadków w zakresie kompetencji HET. Te przypadki są na różnych etapach proceduralnych działań HET. Do chwili obecnej 559 Rewizji zostało zakończonych. TECHNOLOGIA W POLICJI Innowacyjna praca działu informatycznotelekomunikacyjnego (Information and Communications Services) cały czas wspiera oficerów na pierwszej linii. W ostatnim roku znaczne inwestycje technologiczne zaowocowały zaawansowanymi możliwościami wymiany danych w wielu dziedzinach. Ten rozwój ma bezpośredni pozytywny wpływ na działania operacyjne, bezpieczeństwo i zaufanie społeczne. Wprowadzenie do Policji systemu komputerowego zarządzania kartotekami Niche umożliwiło wszystkim okręgom Policji elektroniczne przeszukiwanie danych o zdarzeniach, osobach, pojazdach i mieniu związanych z procesem kryminalnym. Przy użyciu tego systemu udało się zamknąć i przekazać do Prokuratury ponad spraw. kontynuuje współpracę z innymi organami wymiaru sprawiedliwości nad programem reform sądownictwa karnego. Wszystkie organy współpracujące w ramach wymiaru sprawiedliwości poczyniły znaczne postępy w zakresie technologii dzielenia się informacją w celu usprawnienia procesu wymiaru sprawiedliwości. E-LEARNING Udostępnienie e-learningu w Policji na początku tego roku otworzyło nową erę w szkoleniu i rozwoju naszych pracowników. Nowa technologia jest bardzo oszczędnym i wydajnym środkiem szkoleniowym, a uczącemu się umożliwia dostęp HET stworzył unikalną strukturę i system, aby każdy przypadek był opracowany efektywnie i na tym samym poziomie. Istnieją odrębne grupy dochodzeniowe, część z nich złożona z emerytowanych oficerów lokalnych, część wyłącznie z pracowników niezwiązanych poprzednio z Królewską Policją Ulsteru (RUC) lub Policją Irlandii Północnej. Taka struktura została ostatnio zaaprobowana przez Komitet Ministrów Rady Europy, który uznał struktury HET za efektywne i niezależne. na życzenie do szkoleń i możliwości rozwoju w dowolnym czasie, dowolnym rytmie i dowolnej placówce policji. TELEFONY OD PAŃSTWA Policja ostatnio przyjęła Krajowe Standardy Obsługi Połączeń Telefonicznych w zakresie Klasyfikacji Rozmów; umożliwiają nam one lepsze wykorzystanie dostępnych środków i porównanie naszej pracy i z pracą Policji w innych częściach Zjednoczonego Królestwa. Zastosowanie Klasyfikacji Rozmów tworzy jednolity i zrozumiały dla społeczeństwa system obsługi połączeń telefonicznych, pozwala na dokładne zapisywanie danych wymaganych do kontroli wydajności w strukturach organizacji i do przygotowania sprawozdań dla Rady Policji. Naszym celem jest odpowiadanie na 90% telefonów w nagłych przypadkach w ciągu 10 sekund i na 90% telefonów w innych sprawach w ciągu 30 sekund. Podstawowym założeniem projektu HET była próba pomocy rodzinom ofiar; działanie to jest oparte na zaufaniu społecznym, będącym rezultatem bezstronnej rewizji przypadków przez HET. Ostatnie badanie przeprowadzone wśród rodzin, których sprawy zostały rozwiązane przez HET, pokazuje rzeczywiste korzyści, jakie jego działalność przynosi tym rodzinom. 92% oceniło HET jako instytucję wrażliwą. 95% oceniło zespół jako profesjonalny. 72,8% respondentów uznało raport HET za użyteczny, a 56% spośród nich uznało raport za użyteczny lub bardzo użyteczny. 70% uznało, że działania HET są pożyteczne lub bardzo pożyteczne. 86% było zadowolonych lub bardzo zadowolonych z wyników zespołu. WPROWADZANIE ZMIAN Bardzo zależy nam, aby praca policji dla lokalnych społeczności była na najwyższym poziomie. Mając to na uwadze nieustannie monitorujemy sposób, w jaki wykonujemy nasze obowiązki. Niewielki zespół policjantów i pracowników cywilnych, których zadaniem jest nadzór nad głównymi strategicznymi zmianami w Policji, pracuje nad projektem CORE (Szansa na Elastyczność i Wydajność wewnątrz Organizacji). W 2008/09 zespół ten wprowadził duże zmiany w sposobie udzielania pomocy Okręgowym Jednostkom Policji przez jednostki Policji Drogowej, Grupy Wsparcia Taktycznego, Przewodników Psów, Jednostki Uzbrojone i Regionalne Centrum Dowodzenia w Belfaście. Ta działalność jest teraz kierowana przez ostatnio zreorganizowany Wydział Wsparcia Operacyjnego, który ma większą elastyczność w udzielaniu bezpośredniej WOLNY DOSTĘP DO INFORMACJI W 2008 Policja w znacznym stopniu zrewidowała plan ds. publikacji w ramach wolnego dostępu do informacji (Freedom of Information Publication Scheme), aby sprostać rygorystycznym wymaganiom nowego wzorcowego Planu ds. Publikacji, przygotowanego przez Komisarza ds. Polityki Informacyjnej. Powyższy plan, umieszczony na nowej i bardziej przyjaznej dla użytkownika stronie internetowej Policji Irlandii Północnej, zawiera rejestr udostępnionych informacji, w którym są wyszczególnione wszystkie prośby skierowane do Policji Irlandii Północnej dotyczące wolnego dostępu do informacji, jak również odpowiedzi udzielone na te prośby. Więcej informacji znajduje się na stronie uk. Osoby bez dostępu do internetu mogą skontaktować się z nami pod numerem i poprosić o połączenie z wydziałem wolnego dostępu do informacji. pomocy lokalnym jednostkom policji na pierwszej linii w miarę ich potrzeb. Przeprowadzono przegląd nowej organizacji Policji Okręgowej w wyniku którego restrukturyzacja została uznana za zakończoną, a działania okręgów za bardziej skuteczne i wydajne. Dotyczy to także kierownictwa wyższego szczebla, Jednostek Ochrony Publicznej, Jednostek Edukacji Osób na Zwolnieniach Warunkowych oraz Lokalnych Zespołów Policyjnych. Każdy okręg przekroczył wyznaczony cel 15% oszczędności osiągając ogólny poziom oszczędności (gotówkowych i niegotówkowych) w wysokości 85,7 miliona funtów. Raport zawierał opinie Partnerstw dla Utrzymania Porządku Publicznego i został przedstawiony Radzie Policji w marcu. 8 ROCZNY RAPORT KOMENDANTA POLICJI ZA OKRES 2008/2009 ROCZNY RAPORT KOMENDANTA POLICJI ZA OKRES 2008/2009 9

6 ZARZĄDZANIE NASZYMI PIENIĘDZMI ROCZNA STATYSTYKA KRYMINALNA Oprócz wyzwań stojących przed wieloma innymi organizacjami w obecnym klimacie ekonomicznym, została poddana dodatkowej presji finansowej wynikłej ze źródeł pozostających poza naszą kontrolą. Obejmują one takie koszty odziedziczone z poprzednich lat jak np. odszkodowania za utratę słuchu, emerytury, czy koszty związane ze zmieniającym się środowiskiem pracy policji. W odpowiedzi Policja przygotowała i wdrożyła program znacznych cięć kosztów w roku 2008/09. Całkowity budżet na zasoby własne za rok 2008/09 wyniósł 1199 milionów funtów, a zanotowane wydatki 1187 milionów funtów, co dało w rezultacie oszczędności w wysokości 12 milionów funtów (1%). Całkowity budżet inwestycyjny netto wyniósł 41,1 miliona funtów, a zanotowane wydatki 37,2 miliona funtów, co dało w rezultacie 3,9 miliona funtów oszczędności. Te fundusze zostały w znacznej części zarezerwowane na konkretne projekty w przyszłym roku NIERU- CHOMOŚCI W roku 2008/09 zakończono budowę wartej 14 milionów funtów nowej siedziby Komendy Okręgowej w Omagh; rozpoczęto także budowę wartej 23 miliony funtów siedziby Komendy Lokalnej na Musgrave Street w Belfaście. Rozpoczęła się ostatnia faza budowy ośrodka w Bangor, a prace projektowe nad nowym posterunkiem policji w Ballymoney są na etapie planowania. Budowa Centrum Logistyki Seapark koło Carrickfergus pozwoliła na skoncentrowanie Służb Transportowych Policji Irlandii Północnej w jednym miejscu. Kontynuowane są prace modernizacyjne obiektów na finansowym. Nieprzekroczenie przyjętego budżetu w bardzo trudnych okolicznościach było dla Policji znacznym osiągnięciem. Jest to odbiciem sukcesu, jakim jest oddelegowane do Okręgów i Departamentów struktur budżetowych i zarządzania finansowego. Dodatkowo w roku 2008/09 Policji udało się osiągnąć 36 milionów funtów oszczędności wynikających ze zwiększenia efektywności, uzgodnionych w Całościowym Przeglądzie Wydatków. Profesjonalizm całokształtu działań finansowych został udowodniony, kiedy niezależne badanie porównawcze potwierdziło, że służby finansowe Policji Irlandii Północnej są oszczędniejsze niż w innych częściach Zjednoczonego Królestwa. Strand Road, Antrim Road, Enniskillen, Dungannon, Seapark i Lisnasharragh w Belfaście. Zakończono pomniejsze prace w celu zapewnienia dodatkowego zakwaterowania w Castlereagh, Seapark, Brooklyn (Belfast), Limavady oraz Maydown w Londonderry. W ośmiu jednostkach kontynuowano wymagane złagodnienie wizerunku obiektów, zgodnie z Rekomendacją 53 Raportu Pattena, zalecającą stworzenie łatwiejszego dostępu do komend i przerobienie ich na bardziej estetycznie wyglądające budynki. Wyznaczono projektantów i doradców biznesowych odpowiedzialnych za rozwój nowej Szkoły Policji, WYDATKI MATERIALNE 2008/09 m % Płace pracowników cywilnych Płace funkcjonariuszy policji Płace związane z wdrażaniem Raportu Pattena Wydatki drobne Koszty transportowe Telekomunikacja i informatyka Zakwaterowanie Zamówienia i logistyka Koszty kadrowe wynikające z Raportu Pattena, bez odpraw Koszty kapitałowe i amortyzacja Koszty odpraw Koszty emerytur Koszty prawne i inne Koszty Zespołu ds. Dochodzeń Historycznych Roczne wydatki materialne Wydatki materialne brutto 1, Pomniejszone o wpływy (90.7) Wydatki materialne netto 1,187.0 Pożarnictwa i Służby Więziennej, którzy obecnie pracują nad propozycjami projektowymi i biznesowymi. Nowa ulepszona Strategia Nieruchomości, opracowana przez wydział Obsługi Nieruchomości, zawiera szczegóły prac wymagających inwestycji na sumę 180 milionów funtów i obejmujących lata Zawiera ona szeroki program budowy nowych komend oraz prac konserwacyjnych i remontów, jak również program prac nad złagodnieniem wizerunku obiektów i normalizacją połączony z racjonalizacją zasobów lokalowych. Nowa Strategia została wdrożona przez Radę Policji w omawianym roku, z wyjątkiem Listy Przeglądu Placówek, która pozostaje tematem dyskusji. Była ona również dyskutowana z Partnerstwami dla Utrzymania Porządku Publicznego w ostatnim kwartale 2008 roku. TRANSPORT W ciągu ostatniego roku Służby Transportowe zostały poddane programowi redukcji i racjonalizacji floty transportowej. Lokalne oddziały Policji zidentyfikowały 300 pojazdów, które mogą być albo usunięte ze służby, albo użyte w miejsce pojazdów wycofanych z liczącej 2900 pojazdów floty. Nawet po tej redukcji flota transportowa Policji Irlandii Północnej pozostaje jedną z najliczniejszych w Zjednoczonym Królestwie. WYDATKI KAPITAŁOWE 2008/09 m % Transport Telekomunikacja i informatyka Zakwaterowanie Różne Budżet Raport Pattena Wydatki kapitałowe brutto Pomniejszone o wpływy (1.8) Wydatki kapitałowe netto 37.2 Powyższe wykresy kołowe przedstawiają nasze wydatki za rok 2008/09. Dane liczbowe są prowizoryczne i mogą podlegać kontroli. ZAOPATRZENIE I LOGISTYKA ma 352 otwarte kontrakty z rocznymi wydatkami na zamówienia w wysokości 169 milionów funtów, z których 97% zostało dokonanych na warunkach kontraktu Policji Irlandii Północnej. Osiągnęliśmy 5 milionów funtów (13%) oszczędności na 42 kontraktach podpisanych w tym roku. Porównanie stosunku wartości do ceny zamówień Policji Irlandii Północnej i 80 innych organizacji sektora publicznego Zjednoczonego Królestwa dało Policji pierwsze miejsce w pięciu z szesnastu kategorii, zaklasyfikowało ją w pierwszej ćwiartce w jedenastu kategoriach i powyżej średniej w pozostałych czterech kategoriach. USTAWA O POLICJI I DOWODACH PRZESTĘPSTW KRYMINALNYCH (PACE) OSOBY I POJAZDY PODDANE PRZESZUKANIU 2008/09 SKRADZIONE MIENIE NARKOTYKI BROŃ PALNA BROŃ ZACZEPNA PRZEDMIOTY SŁUŻĄCE DO POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA Przeszukania Aresztowania 1 Przeszukania Aresztowania 1 Przeszukania Aresztowania 1 Przeszukania Aresztowania 1 Przeszukania Aresztowania 1 Przeszukania Aresztowania 1 Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Styczeń Luty Marzec OGÓŁEM aresztowania w wyniku przeszukania STATYSTYKI ZATRZYMAŃ 2008/09 1 kwartał kwiecień-czerwiec 2 kwartał lipiec-wrzesień 3 kwartał październik-grudzień 4 kwartał styczeń-marzec Zatrzymania na mocy Ustawy o Policji i Dowodach Przestępstw Kryminalnych (PACE) Ogółem Płeć Aresztowania za wykroczenia podlegające Mężczyźni Kobiety obowiązkowemu zgłoszeniu Wnioski Znajomi/Krewni itp. INNE Prawnik OGÓŁEM Przedłużenie aresztu: w 2008/09 80 osób zatrzymano w areszcie policyjnym przez ponad 24 godziny, a następnie zwolniono bez postawienia zarzutów. RÓWNOŚĆ I RÓŻNORODNOŚĆ Policja dokłada wszelkich starań, aby nasze działania wychodziły naprzeciw potrzebom społeczeństwa. W czerwcu 2008 Policja opublikowała cele drugiego roku w ramach Strategii Wspólna Przyszłość (Shared Future Strategy). Jest to strategia propagowania i promowania Równości, Różnorodności, Dobrych Stosunków i Budowania Zaufania. Skoncentrowaliśmy nasze wysiłki na zapewnieniu, żeby Policja: Odpowiadała na potrzeby społeczeństwa Była odbiciem społeczeństwa Promowała otwarte i pełne szacunku środowisko pracy dąży do tego, aby jej skład był odbiciem społeczeństwa, Prześwietlenia i badania ultrasonografem: W roku 2008/09 jedna osoba została prześwietlona w poszukiwaniu narkotyków. Wyniki badania były niejednoznaczne. któremu służy. Jeden z projektów pilotażowych, opracowany przez Belfast Metropolitan College, ma na celu uświadomienie osobom pochodzącym z krajów, gdzie język angielski nie jest językiem oficjalnym, jakie umiejętności są wymagane od przyszłych oficerów policji. Poprzez takie inicjatywy, jak również poprzez ustawy 50/50 (o pozytywnym faworyzowaniu społeczności katolickiej), Policja Irlandii Północnej ma nadzieję, że jej skład będzie prawdziwym odbiciem społeczeństwa. Zaangażowaliśmy się także w stworzenie środowiska pracy, które jest pełne szacunku i otwarte; kontynuujemy tworzenie procedur, które mają na celu zapewnienie bezstronności w środowisku pracy. W zeszłym roku na przykład stworzyliśmy nowe procedury, aby wspierać pracujące w policji kobiety w ciąży, a także umożliwić im powrót do efektywnej pracy, tak aby jednocześnie mogły spełniać się jako matki. Naszym ostatecznym celem jest zapewnienie, żeby nasi oficerowie i pracownicy Najnowsze statystyki roczne za 2008/09 pokazują, że w tym okresie zanotowano przestępstw, co stanowi wzrost o 1,5% w stosunku do poprzedniego roku. Jednakże nastąpił wzrost wykrywalności przestępstw przez policję z 20,5% do 23%. W tym roku stwierdziliśmy wzrost liczby zarejestrowanych przestępstw o 1,5%. Mimo wzrostu zanotowanego w tym roku, ogólny trend od 2002 roku jest spadkowy. W rzeczywistowści od 2002/03 przestępczość spadła o 23%. W tym roku ogólna wykrywalność wzrosła o 2,5% z 20,5% do 23%. Co ważniejsze, nastąpił wzrost wykrywalności najpoważniejszych przestępstw, takich jak przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, włączając w to zabójstwa, usiłowanie zabójstwa, a także przestępstwa na tle seksualnym. Za każdą liczbą w statystyce kryje się osoba będąca ofiarą przestępstwa. Wiele z tych osób doświadczyło traumatycznych i bolesnych przeżyć. Będziemy kontynuowali nasze wysiłki, aby uchronić ludzi przed staniem się ofiarami przestępstw, a gdy przestępstwo zostanie popełnione, aby doprowadzić sprawców przed oblicze sprawiedliwości. posiadali niezbędne umiejętności, wiedzę i intuicję, które pomogą im sprostać potrzebom naszego zróżnicowanego społeczeństwa. W tym celu wzięliśmy pod uwagę organizacyjną równość i różnorodność przy planowaniu programu szkoleń, tak aby dać wszystkim naszym pracownikom możliwość dostępu do zróżnicowanych szkoleń na najwyższym poziomie. Strategię Wspólna Przyszłość Policji Irlandii Północnej można przeczytać i ściągnąć ze strony Na życzenie udostępniamy kopie w innych formatach. 10 ROCZNY RAPORT KOMENDANTA POLICJI ZA OKRES 2008/2009 ROCZNY RAPORT KOMENDANTA POLICJI ZA OKRES 2008/

7 Nie zapraszaj włamywaczy do siebie W nienagłych przypadkach lub w celu uzyskania odpowiedzi na pytania ogólne prosimy dzwonić pod numer Nowa strona internetowa Policji Irlandii Północnej została zaprojektowana w sposób przystępniejszy dla użytkowników. Cechuje się ona łatwiejszym dostępem dla osób niepełnosprawnych a także zawiera dane kontaktowe w innych językach. Operatorzy komórkowi i stacjonarni mogą naliczać różne taryfy proszę sprawdzić ze swoim operatorem w celu uzyskania szczegółów. W NAGŁYCH PRZYPADKACH ZAWSZE DZWOŃ POD NUMER 999 Interaktywna mapa pozwala użytkownikom na dotarcie do lokalnych danych kontaktowych policji, wiadomości i wydarzeń. Większość osób przychodzących do Państwa domów będzie działała w dobrej wierze, ale niektórzy mogą mieć złe intencje. Będą się oni podszywać pod inne osoby lub próbować odwrócić Państwa uwagę, aby dostać się do Państwa mieszkania i Państwa okraść. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości, mogą Państwo sprawdzić tożsamość osoby odwiedzającej poprzez QUICK CHECK QUICK CHECK jest DARMOWĄ usługą telefoniczną utworzoną we współpracy pomiędzy Policją Irlandii Północnej, NTL Telewest i Fold TeleCare, dostępną 24 godziny na dobę przez cały rok dla mieszkańców Irlandii Północnej. Kiedy zadzwonią Państwo do QUICK CHECK przeszkolony operator skontaktuje się z firmą w Państwa imieniu, aby sprawdzić, czy osoba Państwa odwiedzająca jest osobą, za którą się podaje. Jeżeli nią nie jest lub operator uzna, że istnieją podstawy do jakichkolwiek podejrzeń, operator natychmiast skontaktuje się z policją. ZANIM ODPOWIEDZĄ PAŃSTWO NA DZWONEK DO DRZWI: Proszę się upewnić, że tylne drzwi są zamknięte na klucz Jeżeli mają Państwo łańcuch antywłamaniowy, proszę go użyć, zanim otworzą Państwo drzwi Proszę poprosić osobę odwiedzającą o identyfikator i dokładnie go sprawdzić Proszę poprosić osobę odwiedzającą, aby poczekała na zewnątrz i proszę zamknąć drzwi jeżeli ta osoba jest tym, za kogo się podaje, nie będzie miała nic przeciwko temu Proszę nie wpuszczać do domu żadnej osoby, zanim nie upewnią się Państwo, kim ona jest Proszę zadzwonić do Quick Check pod numer DOSTĘP DLA WSZYSTKICH dąży do tego, aby zapewnić wszystkim równy dostęp do informacji. Roczny Raport Komendanta Głównego jest dostępny na żądanie odpowiednim formacie. Aby otrzymać kopię w innym formacie (np. dużym drukiem, w postaci nagrania na kasetę albo w języku mniejszości etnicznych dla osób nie mówiących płynnie po angielsku) proszę się skontaktować z: The Department of Media and Public Relations, Police Service of Northern Ireland, 65 Knock Road, Belfast BT5 6LE. Numer telefonu: , strona internetowa: Ogólne zapytania dotyczące tego raportu należy kierować do Wydziału ds. Mediów i PR (Department of Media and Public Relations)

Warszawa, 16.03.2015. Pan Komendant Nadinsp. Krzysztof Gajewski Komendant Główny Policji. Szanowny Panie Komendancie,

Warszawa, 16.03.2015. Pan Komendant Nadinsp. Krzysztof Gajewski Komendant Główny Policji. Szanowny Panie Komendancie, Warszawa, 16.03.2015 Pan Komendant Nadinsp. Krzysztof Gajewski Komendant Główny Policji Szanowny Panie Komendancie, Organizacje tworzące Koalicję na rzecz CEDAW zwracają się do Pana Komendanta z prośbą

Bardziej szczegółowo

Policja poradnik dla ofiar

Policja poradnik dla ofiar 2 Policja poradnik dla ofiar 15 2: Policja poradnik dla ofiar Czego można oczekiwać od policji? Jeżeli padną Państwo ofiarą przestępstwa lub traumatycznego wypadku: szybko odpowiemy na Państwa telefon

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PREWENCJI KWP W KATOWICACH. Rola współpracy międzyresortowej w przeciwdziałaniu przemocy domowej

WYDZIAŁ PREWENCJI KWP W KATOWICACH. Rola współpracy międzyresortowej w przeciwdziałaniu przemocy domowej Rola współpracy międzyresortowej w przeciwdziałaniu przemocy domowej Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (...) Art.1 2. Do podstawowych zadań Policji należą: 1)ochrona życia i zdrowia ludzi oraz

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na lata 2013 2016.

Program profilaktyczny z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na lata 2013 2016. KOMENDA GŁÓWNA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ ZARZĄD PREWENCJI ODDZIAŁ PROFILAKTYKI AKCEPTUJĘ.. MINISTER OBRONY NARODOWEJ Tomasz SIEMONIAK Program profilaktyczny z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na lata

Bardziej szczegółowo

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej"

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej" Program Razem Bezpieczniej to formuła kompleksowego i zdecydowanego działania w celu ograniczenia zjawisk i zachowań,

Bardziej szczegółowo

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Joanna Skonieczna

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Joanna Skonieczna Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej Joanna Skonieczna Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) Rozporządzenie Rady (WE) nr 168/2007 z dnia

Bardziej szczegółowo

Rola Policji w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz udział w grupie roboczej. nadkom. Piotr Raźny Wydział Prewencji KMP w Krakowie

Rola Policji w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz udział w grupie roboczej. nadkom. Piotr Raźny Wydział Prewencji KMP w Krakowie Rola Policji w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz udział w grupie roboczej nadkom. Piotr Raźny Wydział Prewencji KMP w Krakowie art. 1 ustawy o Policji ochrona życia i zdrowia ludzi oraz

Bardziej szczegółowo

Szanowny Panie Ministrze,

Szanowny Panie Ministrze, Warszawa, 16.03.2015 Pan Minister Władysław Kosiniak-Kamysz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Szanowny Panie Ministrze, Organizacje tworzące Koalicję na rzecz CEDAW zwracają się do Pana Ministra

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI

BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI 1 DEBATA SPOŁECZNA dotycząca bezpieczeństwa w sezonie letnim 2013 na terenie Miasta i Gminy Szczawnica

Bardziej szczegółowo

Służba więzienna poradnik dla ofiar

Służba więzienna poradnik dla ofiar 6 Służba więzienna poradnik dla ofiar 37 6: Służba więzienna poradnik dla ofiar Czego można oczekiwać od służby więziennej? Do naszych obowiązków należy: dążenie do resocjalizacji przestępców skazanych

Bardziej szczegółowo

NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ

NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 31 marca 2005 r. (OR. en) AA 12/2/05 REV 2 TRAKTAT O PRZYSTĄPIENIU: PROTOKÓŁ, ZAŁĄCZNIK IX PROJEKTY AKTÓW PRAWODAWCZYCH

Bardziej szczegółowo

Konkurs Dobrych Praktyk Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie. Zaproszenie do składania wniosków

Konkurs Dobrych Praktyk Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie. Zaproszenie do składania wniosków Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy dotyczy każdego. Jest dobre dla ciebie. Dobre dla firmy. Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie Promowanie zrównoważonego życia zawodowego #EUhealthyworkplaces www.healthy-workplaces.eu

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej CYKL POLITYKI UNIJNEJ DOTYCZĄCEJ POWAŻNEJ I ZORGANIZOWANEJ PRZESTĘPCZOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

Rada Unii Europejskiej CYKL POLITYKI UNIJNEJ DOTYCZĄCEJ POWAŻNEJ I ZORGANIZOWANEJ PRZESTĘPCZOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ Rada Unii Europejskiej CYKL POLITYKI UNIJNEJ DOTYCZĄCEJ POWAŻNEJ I ZORGANIZOWANEJ PRZESTĘPCZOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ CYKL POLITYKI UNIJNEJ DOTYCZĄCEJ POWAŻNEJ I ZORGANIZOWANEJ PRZESTĘPCZOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NIEBIESKIEJ KARTY

PROCEDURA NIEBIESKIEJ KARTY PROCEDURA NIEBIESKIEJ KARTY ZADANIA POLICJI DZIAŁANIA PREWENCYJNE Podkomisarz Wiesław Kluk Komenda Powiatowa Policji w Mielcu NIEBIESKA KARTA Policja od lat podejmuje czynności w przypadku stosowania przemocy

Bardziej szczegółowo

Główne czynniki wpływające na Twoją zdolność prowadzenia pojazdu to: spowolnią Twoją umiejętność reagowania oraz unikania niebezpieczeństw,

Główne czynniki wpływające na Twoją zdolność prowadzenia pojazdu to: spowolnią Twoją umiejętność reagowania oraz unikania niebezpieczeństw, Część 13: Przeciwskazania Główne czynniki wpływające na Twoją zdolność prowadzenia pojazdu to: alkohol, leki (na receptę oraz wolnodostępne), zmęczenie, agresja drogowa oraz inne formy agresji. W pojedynkę

Bardziej szczegółowo

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis 18 sierpnia 2010 r. Młody obywatel Opis Młodzie ludzie przy wsparciu nauczycieli i władz samorządowych badają kapitał społeczny w swojej miejscowości. Przedstawiają wnioski władzom lokalnym. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU DS. AUDYTU BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S.A.

REGULAMIN KOMITETU DS. AUDYTU BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S.A. Regulamin przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 24 maja 2005 r., zmieniony uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 5 grudnia 2005 r., uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 18 lutego 2010 r. oraz uchwałą Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie Karty audytu wewnętrznego w Ministerstwie Spraw

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku

U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2014

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zalecenie nr 197 dotyczące struktur promujących bezpieczeństwo i higienę pracy

Zalecenie nr 197 dotyczące struktur promujących bezpieczeństwo i higienę pracy Zalecenie nr 197 dotyczące struktur promujących bezpieczeństwo i higienę pracy Konferencja Ogólna Międzynarodowej Organizacji Pracy, zwołana do Genewy przez Radę Administracyjną Międzynarodowego Biura

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2016-2020

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2016-2020 Załącznik do uchwały Nr 0007.XIV.112.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 stycznia 2016 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2016-2020

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie Karty

Bardziej szczegółowo

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Załącznik do zarządzenia Rektora UŚ nr 38 z dnia 28 lutego 2012 r. Uniwersytet Śląski w Katowicach Zatwierdzam: Rektor Uniwersytetu Śląskiego Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Katowice,

Bardziej szczegółowo

Zadania komórek organizacyjnych BMWP KGP

Zadania komórek organizacyjnych BMWP KGP 13 Załącznik nr 2 Zadania komórek organizacyjnych BMWP KGP 1. Wydział Współpracy Pozaoperacyjnej: 1) opracowywanie projektów głównych kierunków międzynarodowej współpracy Policji, w tym opiniowanie propozycji

Bardziej szczegółowo

Raport podsumowujący działalność Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w rodzinie Niebieska Linia.

Raport podsumowujący działalność Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w rodzinie Niebieska Linia. Raport podsumowujący działalność Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w rodzinie Niebieska Linia. Marzec, 214 Działalność Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia

Bardziej szczegółowo

8 Przygotowanie wdrożenia

8 Przygotowanie wdrożenia 1 Krok 8 Przygotowanie wdrożenia Wprowadzenie Przed rozpoczęciem wdrażania Miejskiego Programu Energetycznego administracja miejska powinna dokładnie przygotować kolejne kroki. Pierwszym jest powołanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do karty usługi WUK-I.0143.7,9. załącznik 1. (imię i nazwisko) (adres) (PESEL) (Nr certyfikatu kompetencji zawodowych) OŚWIADCZENIE

Załącznik do karty usługi WUK-I.0143.7,9. załącznik 1. (imię i nazwisko) (adres) (PESEL) (Nr certyfikatu kompetencji zawodowych) OŚWIADCZENIE załącznik 1. (Nr certyfikatu kompetencji zawodowych) Oświadczam, że zgodnie z art. 5c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym będę pełnić rolę osoby zarządzającej transportem

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia Informacje ogólne Tytuł zasad Zatwierdzone przez Data zatwierdzenia Zakres Cel zasad Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia 17.06.2009 Niniejsze zasady

Bardziej szczegółowo

Jak wnosić o podanie powodów decyzji lub o ponowne jej rozpatrzenie

Jak wnosić o podanie powodów decyzji lub o ponowne jej rozpatrzenie Jak wnosić o podanie powodów decyzji lub o ponowne jej rozpatrzenie Informacje o książeczce Niniejsza ulotka wyjaśnia, jak można prosić o podanie powodów decyzji oraz o ponowne rozpatrzenie decyzji, kiedy

Bardziej szczegółowo

SLAJD 1 SLAJD 2. SLAJD 3. Brak wyraźnego odróżnienia miedzy kradzieżą a oszustwem. SLAJD 4 Partnerstwo oznacza dzielenie się

SLAJD 1 SLAJD 2. SLAJD 3. Brak wyraźnego odróżnienia miedzy kradzieżą a oszustwem. SLAJD 4 Partnerstwo oznacza dzielenie się SLAJD 1 Międzynarodowa Konferencja Przestępczość Ubezpieczeniowa Werner Postma Fundacja na rzecz Zwalczania Przestępstw dot. Pojazdów Mechanicznych Polska 11-12 Marca 2010 SLAJD 2 Fundacja na rzecz Zwalczania

Bardziej szczegółowo

Statystyki grudzień 2015 r.

Statystyki grudzień 2015 r. Statystyki grudzień 2015 r. Stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768 Przez użyte w informacji określenia należy rozumieć : osadzony osoba tymczasowo aresztowana, skazana lub ukarana, jednostka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/240/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 21 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXII/240/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 21 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXII/240/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Żarów

Bardziej szczegółowo

Sądownictwo poradnik dla ofiar

Sądownictwo poradnik dla ofiar 3 Sądownictwo poradnik dla ofiar 23 3: Sądownictwo poradnik dla ofiar Czego można oczekiwać od sądownictwa? Celem sądownictwa jest opieka nad ofiarami przestępstw poprzez zapewnienie udogodnień i usług,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/33/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 lutego 2015r.

Uchwała Nr V/33/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 lutego 2015r. Uchwała Nr V/33/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Problemów Społecznych dla Gminy Byczyna

Bardziej szczegółowo

Uzależnienie dzieci i młodzieży od hazardu jako nowe wyzwanie wychowawcze

Uzależnienie dzieci i młodzieży od hazardu jako nowe wyzwanie wychowawcze Izba Celna w Rzepinie Uzależnienie dzieci i młodzieży od hazardu jako nowe wyzwanie wychowawcze Drezdenko, dnia 25 marca 2015 r. ul. Dworcowa 5 69-110 Rzepin tel.: +48 95 750 93 00 www.icrzepin.asi.pl

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2015/2016. Termin Godziny Przedmiot Wykład/ Ćwiczenia Liczba godzin

Rok szkolny 2015/2016. Termin Godziny Przedmiot Wykład/ Ćwiczenia Liczba godzin Harmonogram spotkań Policyjnego Studium Bezpieczeństwa. Rok szkolny 2015/2016 Ter Godziny Przedmiot Wykład/ Liczba godzin Prowadzący 24.10.2015 10.00-15.00 Współpraca ze służbami mundurowymi w sytuacjach

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA NADUŻYCIOM ORAZ ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NADUŻYĆ w Spółce Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. - październik 2014 -

POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA NADUŻYCIOM ORAZ ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NADUŻYĆ w Spółce Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. - październik 2014 - POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA NADUŻYCIOM ORAZ ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NADUŻYĆ w Spółce Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. - październik 2014 - I. PREAMBUŁA Zwalczanie nadużyć jest priorytetem dla Spółki Lubelski Węgiel

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PROGRAMU. I. Wstęp

KONCEPCJA PROGRAMU. I. Wstęp KONCEPCJA PROGRAMU I. Wstęp Głównym celem niniejszego Programu jest zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie oraz ze względu na płeć występującego na terenie Polski. Celem bezpośrednim jest przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2007 2013

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2007 2013 BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2007 2013 Szymon Puczyński Centrum Unijnych Projektów Transportowych październik 2014 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

SZPITAL CENTRALNEGO STANU CONNECTICUT KOMUNIKAT O ZASADACH PRYWATNOŚCI

SZPITAL CENTRALNEGO STANU CONNECTICUT KOMUNIKAT O ZASADACH PRYWATNOŚCI SZPITAL CENTRALNEGO STANU CONNECTICUT KOMUNIKAT O ZASADACH PRYWATNOŚCI Dzień wejścia w życie: 14 kwiecień 2003 Poniższy komunikat opisuje w jaki sposób informacje medyczne o tobie lub dotyczące twojego

Bardziej szczegółowo

Straż Miejska m. st. Warszawy

Straż Miejska m. st. Warszawy Straż Miejska m. st. Warszawy Podsumowanie roku wybrane dane W opracowaniu przedstawiono wybrane informacje dotyczące działalności Straży Miejskiej m.st. Warszawy w r. dotyczące charakterystyki zgłoszeń,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU z dnia 26 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Miasta Ełk na lata 2010-2015. Na

Bardziej szczegółowo

Odwołanie od dochodzenia policji w sprawie wniesionej skargi.

Odwołanie od dochodzenia policji w sprawie wniesionej skargi. Niniejsze informacje dotyczą skarg, wpływających do policji od 22 listopada 2012 r. włącznie. Odwołania od skarg, które wpłynęły przed 22 listopada 2012 r. będą rozpatrywane w innym trybie. Potrzebne informacje

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA KRZYWDZENIU DZIECI

DZIAŁANIA MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA KRZYWDZENIU DZIECI DZIAŁANIA MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA KRZYWDZENIU DZIECI W ubiegłym roku działania Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA RZĄDU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

DZIAŁANIA RZĄDU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DZIAŁANIA RZĄDU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 1. Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw 2. Nowy Krajowy

Bardziej szczegółowo

Surowsze kary dla piratów drogowych i pijanych kierowców

Surowsze kary dla piratów drogowych i pijanych kierowców Źródło: http://msw.gov.pl Wygenerowano: Czwartek, 22 października 2015, 03:55 Strona znajduje się w archiwum. Piątek, 15 maja 2015 Surowsze kary dla piratów drogowych i pijanych kierowców Utrata prawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA LATA 2005 2008

PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA LATA 2005 2008 Lp. PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA LATA 2005 2008 Rodzaj Zagrożenia 1. Kradzieże samochodów 2. Kradzieże

Bardziej szczegółowo

Formularz poufnego zgłoszenia

Formularz poufnego zgłoszenia Nienawiść Zgłoś to w Walii Całą dobę 0300 30 31 982 (FREE) Formularz poufnego zgłoszenia Jeśli wolisz, wypełnij formularz anonimowo Dla osób, które nie chcą iść na policję. #seeithearitreportit Przestępstwa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZADAŃ I ICH PODZIAŁ POMIĘDZY PODMIOTY REALIZUJĄCE NARODOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZADAŃ I ICH PODZIAŁ POMIĘDZY PODMIOTY REALIZUJĄCE NARODOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia.. SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZADAŃ I ICH PODZIAŁ POMIĘDZY PODMIOTY REALIZUJĄCE NARODOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO Cele ogólne Cele szczegółowe Zadania

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2013

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2013 Załącznik do uchwały Nr III/7/11 Rady Gminy Ulan-Majorat z dnia 23 lutego 2011 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2013 1 I. WSTĘP Rodzina jest podstawowym i najważniejszym

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI DZIEŃ WALKI Z HANDLEM LUDŹMI

EUROPEJSKI DZIEŃ WALKI Z HANDLEM LUDŹMI Strona znajduje się w archiwum. EUROPEJSKI DZIEŃ WALKI Z HANDLEM LUDŹMI Przestępstwo handlu ludźmi jako współczesna forma niewolnictwa stanowi jedną z najcięższych zbrodni, godzącą w podstawowe wartości

Bardziej szczegółowo

GMINNA KOMSIJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W BRAŃSZCZYKU część opisowa do planu profilaktyki 2014

GMINNA KOMSIJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W BRAŃSZCZYKU część opisowa do planu profilaktyki 2014 1 Załącznik do Uchwały Nr XLIII.237.2013 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 30 grudnia 2013 roku GMINNA KOMSIJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W BRAŃSZCZYKU część opisowa do planu profilaktyki 2014 W Polsce

Bardziej szczegółowo

Skala zjawisk suicydalnych, niepokojące sygnały wśród dzieci i młodzieży.

Skala zjawisk suicydalnych, niepokojące sygnały wśród dzieci i młodzieży. Harmonogram spotkań Policyjnego Studium Bezpieczeństwa. Rok szkolny 2014/2015 Termin Godziny Przedmiot / Liczba godzin Prowadzący 25.10.2014 10.00-15.00 Realizacja założeń programu Bezpieczna szkoła. Współpraca

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW W GMINIE FIRLEJ NA ROK 2014

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW W GMINIE FIRLEJ NA ROK 2014 1 Załącznik do Uchwały Nr XXX/147 /13 Rady Gminy Firlej z dnia 10 grudnia 2013r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW W GMINIE FIRLEJ NA ROK 2014 Firlej

Bardziej szczegółowo

30 ZARZĄDZENIE NR 428 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

30 ZARZĄDZENIE NR 428 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI Komendy Głównej Policji Nr 6 213 30 ZARZĄDZENIE NR 428 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie form i metod wykonywania niektórych, służbowych zadań przez psychologów pełniących

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY Podejmowanych działań podejmowanych przez nauczycieli GIMNAZJUM im. Kazimierza Górskiego w Gościnie w przypadku:

PROCEDURY Podejmowanych działań podejmowanych przez nauczycieli GIMNAZJUM im. Kazimierza Górskiego w Gościnie w przypadku: PROCEDURY Podejmowanych działań podejmowanych przez nauczycieli GIMNAZJUM im. Kazimierza Górskiego w Gościnie w przypadku: 1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów na terenie placówki i chroni ich zdrowie

Bardziej szczegółowo

----------------------------------- Polska Grupa 1 -----------------------------------

----------------------------------- Polska Grupa 1 ----------------------------------- ----------------------------------- Polska Grupa 1 ----------------------------------- Polska jest krajem pochodzenia, tranzytowym i docelowym dla mężczyzn, kobiet i dzieci padających ofiarą pracy przymusowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2.1 Miejski Specjalista ds. Energii (SE) Miejska Jednostka ds. Zarządzania Energią (JZE)

Załącznik 2.1 Miejski Specjalista ds. Energii (SE) Miejska Jednostka ds. Zarządzania Energią (JZE) Wspólna Metodologia 1 Załącznik 2.1 Miejski Specjalista ds. Energii (SE) Miejska Jednostka ds. Zarządzania Energią (JZE) Przykładowy opis pracy Wprowadzenie Specjalista ds. energii jest kluczową postacią,

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność prawna nieletnich

Odpowiedzialność prawna nieletnich Odpowiedzialność prawna nieletnich Referat poniższy ma charakter działań profilaktycznych i edukacyjnych. Mamy nadzieję, że nigdy nie wystąpi sytuacja z udziałem naszych wychowanek, w której będziemy musieli

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Departament Kontroli, Skarg i Wniosków

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Departament Kontroli, Skarg i Wniosków Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Departament Kontroli, Skarg i Wniosków Jednym z zadań realizowanym przez funkcjonujący w strukturze Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków MSW Zespół ds. Ochrony Praw Człowieka

Bardziej szczegółowo

Konwencja nr 187 dotycząca struktur promujących bezpieczeństwo i higienę pracy

Konwencja nr 187 dotycząca struktur promujących bezpieczeństwo i higienę pracy Konwencja nr 187 dotycząca struktur promujących bezpieczeństwo i higienę pracy Konferencja Ogólna Międzynarodowej Organizacji Pracy, zwołana do Genewy przez Radę Administracyjna Międzynarodowego Biura

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN OFICERSKI (TERMIN PODSTAWOWY)

EGZAMIN OFICERSKI (TERMIN PODSTAWOWY) Egzamin oficerski w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie (w dniach 13-14 lipca 2015 r.) Informujemy, że w dniach 13-14 lipca 2015 r. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie organizuje egzamin oficerski dla policjantów,

Bardziej szczegółowo

Egzamin oficerski w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie (w dniach 6-7 listopada 2013 r.)

Egzamin oficerski w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie (w dniach 6-7 listopada 2013 r.) Egzamin oficerski w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie (w dniach 6-7 listopada 2013 r.) Informujemy, że w dniach 6-7 listopada 2013 r. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie organizuje egzamin oficerski dla

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIA I PLANY. Strona znajduje się w archiwum.

PODSUMOWANIA I PLANY. Strona znajduje się w archiwum. i Strona znajduje się w archiwum. PODSUMOWANIA I PLANY W Centrum Szkolenia Policji odbyła się odprawa roczna, w czasie której Komendant CSP i jego Zastępcy podsumowali funkcjonowanie jednostki w 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Kampania Piłeś? Nie jedź! 2009 Wyniki badania ewaluacyjnego

Kampania Piłeś? Nie jedź! 2009 Wyniki badania ewaluacyjnego Kampania Piłeś? Nie jedź! 2009 Wyniki badania ewaluacyjnego Warszawa, 26 1 luty stycznia 2010r. 2009 r. Metodologia badania Metodologia PAPI - Paper and Pencil Interview Badanie zostało przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Program promocji zdrowia psychicznego

Program promocji zdrowia psychicznego Program promocji zdrowia psychicznego Cel główny 1: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. Załącznik nr 1 Psychicznego Mieszkańców Gminy Bojszowy na lata 2011-2012 cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego ... Sępólno Kraj., dnia.. Oznaczenie przedsiębiorcy... Telefon kontaktowy STAROSTA SĘPOLEŃSKI ul. Kościuszki 11 89-400 Sępólno Krajeńskie WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika

Bardziej szczegółowo

w Europejskim Konkursie Dobrych Praktyk Partnerstwo dla prewencji

w Europejskim Konkursie Dobrych Praktyk Partnerstwo dla prewencji Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy dotyczy każdego. Jest dobre dla Ciebie. Dobre dla firmy Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy Partnerstwo dla prewencji www.healthy-workplaces.eu ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku

UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015. Na podstawie: art.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta Ruda Śląska za rok 2009

Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta Ruda Śląska za rok 2009 Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta Ruda Śląska za rok 2009 I Informacje ogólne 1.Wprowadzenie zmian w Miejskim Systemie Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Program promocji zdrowia psychicznego

Program promocji zdrowia psychicznego Załącznik nr 1 Psychicznego Mieszkańców Gminy Bojszowy na lata 2013-2015 Program promocji zdrowia psychicznego Cel główny 1: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Proszę zapamiętać swoje prawa:

Proszę zapamiętać swoje prawa: Zgodnie z prawem obowiązującym w Anglii i Walii, w ramach Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, przysługują Państwu niżej wymienione prawa. Proszę zapamiętać swoje prawa: 1. Należy poinformować policję,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38 DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 29 września 2014 r. w sprawie Karty

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis skrótów... 11 Wprowadzenie... 15. Część I. Przestępczość zorganizowana. Zagadnienia wprowadzające

Spis treści. Spis skrótów... 11 Wprowadzenie... 15. Część I. Przestępczość zorganizowana. Zagadnienia wprowadzające Spis skrótów... 11 Wprowadzenie... 15 Część I. Przestępczość zorganizowana. Zagadnienia wprowadzające Rozdział I. Problemy definicyjne (E.W. Pływaczewski)... 21 1. Problem definicji przestępczości zorganizowanej...

Bardziej szczegółowo

Prawa ofiar. Konwencja Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi

Prawa ofiar. Konwencja Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi Prawa ofiar Konwencja Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi Handel ludźmi narusza prawa i oddziałuje na życia niezliczonej liczby ludzi w Europie i poza nią. Coraz więcej kobiet, mężczyzn

Bardziej szczegółowo

Wypadki przy pracy podlegające obowiązkowi zgłoszenia

Wypadki przy pracy podlegające obowiązkowi zgłoszenia Inspekcja Pracy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Wypadki przy pracy podlegające obowiązkowi zgłoszenia Zgłaszaj je Inspekcji Pracy [fotografia] 1 Wypadki przy pracy podlegające obowiązkowi zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI. Warszawa, dnia 12 czerwca 2012 r. Poz. 30 ZARZĄDZENIE NR 125 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI. Warszawa, dnia 12 czerwca 2012 r. Poz. 30 ZARZĄDZENIE NR 125 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 12 czerwca 2012 r. Poz. 30 ZARZĄDZENIE NR 125 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań związanych

Bardziej szczegółowo

Użyteczne dane kontaktowe

Użyteczne dane kontaktowe 11 Użyteczne dane kontaktowe 65 11: Użyteczne dane kontaktowe Organizacja Infolinia dla ofiar przestępstw (Crime Victims Helpline) Service Coordinator National Crime Victims Helpline 3rd Floor, Block B

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE SUKCESU ARKUSZ INFORMACYJNY DLA RODZICÓW

STRATEGIE SUKCESU ARKUSZ INFORMACYJNY DLA RODZICÓW STRATEGIE SUKCESU ARKUSZ INFORMACYJNY DLA RODZICÓW Szkoła, do której uczęszcza Państwa dziecko, bierze udział w pasjonującym projekcie dotyczącym programu nauczania pod kątem Promowania Alternatywnych

Bardziej szczegółowo

(Data publikacji: czerwiec 2010 r.) Ofiary i przepisy prawa

(Data publikacji: czerwiec 2010 r.) Ofiary i przepisy prawa (Data publikacji: czerwiec 2010 r.) 10 Ofiary i przepisy prawa 57 10: Ofiary i przepisy prawa Ten rozdział zawiera podsumowanie przepisów prawa mających zastosowanie do ofiar przestępstw. Wstęp Sąd może

Bardziej szczegółowo

Gotowi na przyszłość Program rozwoju placówki oświatowej opracowany i prowadzony przez Akademię Szkoleń Adeptus, na licencji CoachWise

Gotowi na przyszłość Program rozwoju placówki oświatowej opracowany i prowadzony przez Akademię Szkoleń Adeptus, na licencji CoachWise Gotowi na przyszłość Program rozwoju placówki oświatowej opracowany i prowadzony przez Akademię Szkoleń Adeptus, na licencji CoachWise www.adeptus.com.pl Pilotażowy Projekt,,Gotowi na przyszłość Projekt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2014 roku uchwały w sprawie trybu i sposobu

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2014 roku uchwały w sprawie trybu i sposobu Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia...... r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2014 roku uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie i kształcenie młodzieży w Europie Środkowo-Wschodniej. Sytuacja polskich młodych pracowników na rynku pracy

Zatrudnienie i kształcenie młodzieży w Europie Środkowo-Wschodniej. Sytuacja polskich młodych pracowników na rynku pracy Zatrudnienie i kształcenie młodzieży w Europie Środkowo-Wschodniej Sytuacja polskich młodych pracowników na rynku pracy Od 2004 roku Polska jest członkiem Unii Europejskiej, w wyniku możliwości podjęcia

Bardziej szczegółowo

Przyjazna Droga. program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci dróg wojewódzkich realizowany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

Przyjazna Droga. program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci dróg wojewódzkich realizowany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Przyjazna Droga program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci dróg wojewódzkich realizowany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie W roku 2013 na 1870 km dróg administrowanych przez Zarząd

Bardziej szczegółowo

Praktyczne korzyści dla Organizacji, Najlepsze praktyki płynące z BS 10500. Anti-bribery Management System. Joanna Bańkowska Dyrektor Zarządzający BSI

Praktyczne korzyści dla Organizacji, Najlepsze praktyki płynące z BS 10500. Anti-bribery Management System. Joanna Bańkowska Dyrektor Zarządzający BSI Praktyczne korzyści dla Organizacji, Najlepsze praktyki płynące z BS 10500 Anti-bribery Management System Joanna Bańkowska Dyrektor Zarządzający BSI 12 luty 2014 Copyright 2012 BSI. All rights reserved.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW WSTĘP Jednym z długoterminowych celów Fabryki Komunikacji Społecznej jest korzystanie z usług dostawców spełniających wymogi bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

GMINNYM PROGRAMEM PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM

GMINNYM PROGRAMEM PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM Załącznik do uchwały nr.../2012 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia... 2012r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH oraz PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII zwanym w dalszej części GMINNYM

Bardziej szczegółowo

Transport odpadów a standardy bezpieczeństwa. System Zarządzania Bezpieczeństwem Ruchu drogowego. Joanna Bańkowska Dyrektor Zarządzający BSI

Transport odpadów a standardy bezpieczeństwa. System Zarządzania Bezpieczeństwem Ruchu drogowego. Joanna Bańkowska Dyrektor Zarządzający BSI Transport odpadów a standardy bezpieczeństwa System Zarządzania Bezpieczeństwem Ruchu drogowego Joanna Bańkowska Dyrektor Zarządzający BSI NOWOCZESNY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI PROBLEM CZY BIZNES? 13.11.2013

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IX/116/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 marca 2011 roku

Uchwała Nr IX/116/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 marca 2011 roku Uchwała Nr IX/116/11 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji na realizację w latach 2011-2013 programu TU I TERAZ - udział specjalistów i funkcjonariuszy Policji

Bardziej szczegółowo

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność?

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Program Poprawy Efektywności Zakupów Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Oferta Zakupy Celem każdej firmy jest zdobycie dominującej pozycji na rynku, która przekłada się na poziom obrotów i zysków firmy.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 55/2008 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 grudnia 2008 roku

Zarządzenie Nr 55/2008 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 grudnia 2008 roku Zarządzenie Nr 55/2008 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego Zespołu Audytu Wewnętrznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Komisja Europejska - Komunikat prasowy Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Bruksela, 04 listopad 2014 Zgodnie z prognozą gospodarczą Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2009-2013

Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2009-2013 Forum Liderów Banków Spółdzielczych Warszawa, 15 września 2009 r. Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2009-2013 Adam Tochmański Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRACY GRUP ROBOCZYCH DS. ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW PRZEMOCY

ZASADY PRACY GRUP ROBOCZYCH DS. ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW PRZEMOCY Projekt ZASADY PRACY GRUP ROBOCZYCH DS. ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW PRZEMOCY Cele Grup Roboczych 1. Opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie; 2. Monitorowanie

Bardziej szczegółowo

BIULETYN 11/2015. Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - POZNAŃ. Podsumowanie Milenijnych Celów Rozwoju 2000-2015

BIULETYN 11/2015. Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - POZNAŃ. Podsumowanie Milenijnych Celów Rozwoju 2000-2015 Podsumowanie Milenijnych Celów Rozwoju 2000-2015 W 2000 roku społeczność międzynarodowa przyjęła Milenijne Cele Rozwoju na rzecz eliminowania ubóstwa oraz zapewnienia globalnej równowagi gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 425/XLVII/2005. Rady Miejskiej w Ostrołęce. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok.

Uchwała Nr 425/XLVII/2005. Rady Miejskiej w Ostrołęce. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok. Uchwała Nr 425/XLVII/2005 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 8 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok. Na podstawie art.4¹ ust. 2

Bardziej szczegółowo