A?FH > A M?DH O MEI = =JKH= AC *HOJO I EA HC= E =? AA CE? A 9" name="description"> A?FH > A M?DH O MEI = =JKH= AC *HOJO I EA HC= E =? AA CE? A 9">

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 9EA =*HOJ= E=M >A?FH > A M?DH O MEI = =JKH= AC! 4, 1) + 9)46; 9EA =*HOJ= E= M >A?FH > A M?DH O MEI = =JKH= AC

2 " 9EA =*HOJ= E=M >A?FH > A M?DH O MEI = =JKH= AC *HOJO I EA HC= E =? AA CE? A 9 =J=?D EAIE JO?D::M FH > A O ME = A?DH MEI = =JKH= AC IJ= OIE O E = M= EA I O?DJA =J MF HKI = O?DFH A IF A? A IJM >HOJO I EA 9H= H I? JH I =?D M= EAFH E =IE =A CE H K E= MI AHI O JA?EA = FH A MAC JHO>K O?E= 9JO I O> M H=IJ= F F=H?EAIF A? =E E? =JOM ME = O?D A CE *A F E FH A IE J = E? > I >M= JOM EA MIFEAH=?O?D HC= E =? AA CE? A = IJ=JOIJO EM'&H K & E E = I > = A HC= E =? E ME = E= =?E A EAME =J F EA E? >=J=M H I " E E M I >! *E J AM9EA EA *HOJ= EE EAI =#% % E E M E = A O FH O = E E? >=? M HC= E =? E A CE? O?D = A A = MO I O?DM MEA?EA 9JO JA?EA = A = >OMO = E IFA?OBE >HOJO I E?D HC= E =? EF = MO?D 9ME MI J! *E AI 2 EJE?= EIIKAI E *HEJ=E =?DAIJAH7 ELAHIEJO2HAII ''"I!&

3 9EA =*HOJ= E=M >A?FH > A M?DH O MEI = =JKH= AC # HC= E =? E= E EAIE?EK =J = KIJ=>E E M= F O? MJ= JA I H=? EEB H = EAMO I J=? IJHK JKH HC= E =? AJAMME I?E MKJH O K?IE E J=? EFEA E O?D 4A= E K EA = A CH= O 2H AJA IF A? F EJO? O >>E C =H A??DH O MEI = =JKH= AC = FH O = EA E??O?DIE >HOJO I E?D HC= E =? E FH BE KA CE? O MFEIK?O?D IE MF MO I B H E= = E= = MO EA E =IJ FK?A HC= E =? A HC= E =? = HA= E K AFH CH=?DH O =I M 9O KFK A =H M =JKH= A =IO >A? EAF =JKH= O?D =I MM9EA EA *HOJ= EE KFK AH M EA EA E = J HA FH E FH CH= A E= MO?D =I M HC= E =? > E O = E= = E= AIJF M = O?E=M&'#H K=ME?F =J JA K 6DA =JE = 6HKIJ 9 = HAIEA A FAJA? E A O?DH =E IAHM=? = & "DA J=H MJAHA M EA O?D $ E MO>H A = H= =>OJ M J? O?DF=H = EE E >A? EA F % E E =? MMIF =C=?O?D? F M= = A =?D M=?= MEJ EA = MO?D 1 A?A AHA= E K A4 O= 5?EAJOB H 2H JA?JE 6= E??=&#? M HC= E =? == JOM E= = = F K?DH OFJ= M H= E?D =JKH= AC

4 $ 9EA =*HOJ= E=M >A?FH > A M?DH O MEI = =JKH= AC MEI = HC= E =? =J=M? O =IE H M EA M = F= EA =H A? F FH=MO? OIJ?EF MEAJH =E EA I A E=A EI EIF= E 2H M E?EA HA= E K?O F MA?A A AIJ 6DA9 H H = J HAC = A O *HOJO? O M > HC= E =? E J HO?D = E= =?EI KFE=IE E? E= = E=?D = H A??DH OFH = JAHA EA AC H E= = J= A HC= E =? AHA= E K?AI AHI A E= ME = A A CE, E?D = E? =IE HC= E BJDA-=HJD =ME = = MH K'%IM H E= = H F? =E E? M= E= = F= EE =H A? MH J O?D F= M= I = BJDA-=HJDK =M= = =A CE? HC= E =? F M >HOJO I EA =IO EA M A IJHK JKH E= =!? M I K FE O?DM CHKF = O?D, KHJK HC= E =? EA IFA J= K =H O?DB E= = E= = E? O O>HOJO I E E= /HAA FA=?A J HAC = F= EAMIFEAH= " EAI =? M9OIF 9 H M A = = IE O = M= EA I O?DFH > A M A CE? O?D =I O?D? =I M

5 9EA =*HOJ= E=M >A?FH > A M?DH O MEI = =JKH= AC %!! /A BB AA - LEH A J= F E?O HA= EJO HHDAJ HE? M 2 EJE?= EIIKAI E *HEJ=E *E AI =?DAIJAH7 ELAHIEJO 2HAII ''"I!&. H K E= = E=F MO I O?D HC= E =? EA CE? O?DMOM OM= =IF H JH MAHI E >EKH H=JO M= =IJHK JKH= FH OF E =?= O MA HF H=? A EA E? AH A? =J H FH E FAM AC IKBK? M= E=JAC JOFK HC= E =? E 2 ]A CE? O?D?D O I =H A E= =H K?= E EA IJ=H= IE EM?EK OI = E= MO?D? M =? AIJ JO ME = O E B= JO??DH MEI = =JKH= AC 6O I= O = O EA E= IOJK=? M J HA =]I = K?=IE ^ HC= E =? = A CE? = EA == C= K AIE M = F= JO?? JH MAHIO O?DJA =J M = FH O = F= E = JO=KJ M 2H IOJK=? E M J HA HC= E =? A A CE? F=I MK M =I AFH CH= CKIJ MEA? EIJ=HO?D = EF JA? = O?D? E= = J=? = E FEA E O E =H IE >O K E A A EFH O H O M K OI = O FH A JAC JOFK HC= E =? A M= AJA? =IA CHKF= E =?EI K2HAI IKHACH KFI = A/A CHKF =?EI KMH K'&MO IE O!& E E MBK J M >OMH K''"M H F E K!% E E MBK J M!! KHJK HOJO E= =?EA CE? A = OM= A? =IA ID= MA? CO? O EA CEEF OJ EA? OJA M I EA E OIE = ACHKFOM=??A

6 & 9EA =*HOJ= E=M >A?FH > A M?DH O MEI = =JKH= AC?DH MEI = =JKH= AC J= EA = -=HJD.EHIJ 2 E E E? > E?D? M I =?K AIE = = I > MO M=? O OI >EAIJ= A EA I?AM>HOJO I E H= >H= EA KCHKF M= A CE? O?D -=HJD.EHIJ EA = K >OM= EA I O A? F FH A = JOM AK? AIJ E?JM? M HC= E =? E IJ=H=IE MF OM= = F EJO F= IJM= 9 JO JA?EAMO IJ F M= EAKCHKF M= FHA A JK?O?D = AIF I E= = E= AIE E = EK JKH= A AJ E= = E=FHA A J M= AFH A HC= E =? A = OM= ACHKF= E =?EI K EA EA EA EA E JAHAIK?O EMO =C=?O I > AC MEA E= E= = >HOJO I E?DF=HJEEA CE? J HO?D = A O OE O E/HAA 2=HJO 2H > A =JO = ME = E= =?E F=HJEEA CE? O?DMO>EAC= = F = >I =H E EA I AC FH=? M= E= 4A =? A EA I?FH EA EAK = OM= OIE MC=

7 9EA =*HOJ= E=M >A?FH > A M?DH O MEI = =JKH= AC ' / M AFH > A OA CE? A 9EA EA *HOJ= EE =J EAIE JO?D EAIE JO?D::M =CH A E=A CE? A ME = A JH= IF HJA MO J EAJO FH > A = EA? OI? A E= F MEAJH = A? H M EA E M 9EA =*HOJ= E= = A O?D = EA = E O?D E M= O?DE KH>= E M= O?DF= IJM EA -KH FO 9O E EA JO?DFH?AI M AIJIFE JH A EAIE FH > A M ME = O?D?DH MEI = =JKH= AC 2 O =J= E '"# '' >I =HJAHA M KH >= E M= O?DM H I #& = >A? =E?DF MEAH?D E=MO IE ' E E MDA J=H M 9 H K = E AJH MOFH EAI =? M AC H AIJ M=E E? EAMI = K A =J=M = > E I O? =IEA E= =K ME 2H?AI F OI EM= E= MO?DJAHA M M EAI = H= FH A OI M = AFEA O AIJ =JAHA =?D MA ) C EE >I =H A9EA EAC

8 9EA =*HOJ= E=M >A?FH > A M?DH O MEI = =JKH= K DH=>IJM=?D*AH IDEHA 0AHJB IDEHAE NB IE IJ F E AC O EIK>HACE = K, I = O FH O E KIJHK?O F MO I AFH?AIO AIJM? A EAM >H > MF OM KK EMAHIOJA? EAC E= IJA? =+= 5J= IE J= =IFH=M KHK?D EA E= HOJ=H = K E =?O AC `=KJ "` H= F FH=MEA E= K E =? E A MA 6A =JA EA EA E JAHAIK?O J HO = A = >OMIF EA?D I M AIJIOJK=? =JH= IF HJ M= AJH F I EA AC = EA =J? O?D E=IJ = MEA?EA IJ=J EAIEA E= H K E B H K FAM O?D FH >=?DH ME = E=FH > A MJH= IF H J MO?D =EIJ E= EA )>O CH= E? O MOM?EI O?A JHK =FH F M= F >EAH= F =J MMOI?E#BK J M 5F A? A JH MAHI AM = H M E= = EAH FHOM=JO =? I EAC AJH= E =? EEKH>= E =? E =F? J M= >EAHAM K? EFH A OI FH E @=? E MEI =F FH A F OI EM= EA E AH= M F= O?D M A A EI E IF= E MO EI? = EAJAHA M EA O?DE MO?E = EA =I M OMA JO?DFH?AI C > F IK E JO?D E= M>HOJO I E H= >H= EAIF A? `A CE? O 5OJK=? = EAH A A IF =J=? E MEI = =JKH= FH E

9 9EA =*HOJ= E=M >A?FH > A M?DH O MEI = =JKH= AC!" = A/A BB AA M=HJO K A- LEH A J= F E?O HA= EJO HHDAJ HE? =JAHA EA9EA EA *HOJ= EE FH?A J =?D H M= =H= =I HO M =J=?D'%'`'' ME I O IE & B E JKF O >>O>E AI M ` FH A OI MO = >H?= EFH = A=? A= JO=KJ MA FH A K =J EAIE EAIE JO?D::M I O FH O M?EAH= E=IE JO?D MEI KHIEAIF A? `F EJO? =J EAIE EAIE JO?D::M FH > A O ME = A?DH MEI = =JKH= AC MOIKM= IE = K? MO?D EA I? 9H= H I?O E =CH A E= E ME = O E H M A?OME E =?O O M H=IJ= A CE? =IF A? A IJM=>HO JO I EAC E> E= OF IJH AC= E= =CH A A CE? O?D, A? MEA B= J E E= = EA =A IOIJA AFH O IE C >= A IA MA? A 9H K'&">HOJO I E =K MEA? IAFD.=H = >IAHM M= FH?AIF MIJ= M= E=J EKHO MA B H K?A IE A 2? HO?EAJ M = EAF FE EEFK> E? A = K AIE E =I MIF I > EA EA O FH O? O E MEI = =?A C >= A IA MA? A )? ME?A >A M = = E EA I?A = EAI = E= F EA M J A IA MA? AJAC E= = E=!" EA EA I K?A = K EAIEA E= F MIJ=M= EKJ= M= AC ABA JK?EA

10 9EA =*HOJ= E=M >A?FH > A M?DH O MEI = =JKH= AC F =H E= AC =MI KJA A EI =J IBAHO EAH A E?EIF= E EJ IO = IJ=JOIJO E ] F= IJM=MOI H ME E JA?D IJ= ME = C E= AI = A% = EA? OI? A 5J= O E= AI =A EI # JO?D = EA? OI? A ) = IE?A E= # A EI EMO?DC= MM75)F MIJ= A =MI KJA K OJ M= E=F M A?D= E? O?D^!# *A F E ABA JA A EI EIF= MEI =I J= M= A ] M= A^ OE O EFH O? O EI? A E= =I MEJAHA M EA O?D =J=IJH B=M+ AH >O KK? K E = O M FE E FK> E? =E O = =CH A E= ME = AC A MA E>H E =I MAC H= A E= 1 JA IOM AFH JAIJOIF A? AM E J= AF OI H EAI? A E=C ME? K A=H O?DJOFK+HKEIAE2AHIDE C = JAHA EA*HOJ= EEMABA?EA? AC M>= EA M I MA /HAA D= I O AC FH JAIJK =E E? M= AC FH A CHKF >EAJ 5O > E? OFH JAIJM /HAA D= FH F F=H?E= E E? =JOM EAH H >H A E= K A=H AC A O FH > A A ME = O = JOM?E A AHCEE =J MA H= FH A?D MOM= EA M = JOM O?D 1 B H =? E? JO?D EA>A FEA? O?DIK>IJ=? E =J=FE= = AIJM!# 6= A I ' '

11 9EA =*HOJ= E=M >A?FH > A M?DH O MEI = =JKH= AC! H K K>A IF HJ M= =ME AHA O ME=J=M E =CM= J M OIFH A?EM IF A? O 1 O ] C H?O ^JA =JA ME?O IE C >= F EJO A CE? AIJ MAIJE=MO?E = E=FKI? O= = I EA ] F K?= E EA E^,H= =JO? A EA I = EAIE JAHA M) = K A = E=FKI? O MO = A I=JA EJO,EI? LAHOMH K'&& 5 =?K AIE H K'& EI? E E MDA J=H MFKI? O= = I EA = F= EA EAH CH= E? A E=JAC O =IE OE O E HC= E =? BJDA-=HJD H= = = K O EF F5JE C > FH > A M ME = O?D?DH MEI = =JKH= AC C >= O?D=H= JAH A IF A? A IJM >HOJO I EA EA E=IM IJ IK A CEEJ= AM MO E=H A = O 9H EA E ] ^FH AFH E = EAJ J HA MO E = E %IF A? A IJM= AC H AIJM= E >OIE F =?E FH A =? = O =?DH MEI = =JKH= AC 6= A? H= ME?A I >>A F E = C= K AIE E= = I AH F JAC HK?DKA CE? AC 9 = EIJ J EA I O?D = O?DJA =J M M?A JHK =E JAHAI M= E=FK> E? AC MO EA E = ME I A =E JAHA I M= EAIE JA MA OM?E H=? AIJ JO ME = A MACA

12 " 9EA =*HOJ= E=M >A?FH > A M?DH O MEI = =JKH= AC J=HE= E A =FH A?EM = F JH A> M= EK IK A J M M OM HC= = ME I AIEA?E IKFAH =H AJ M6AI? E5=E I>KHOMFH IMO?DI AF E= O J= M= OM?E HC= E? 9 EAIE JO?D::M HC= E =? AA CE? AE IK A? EAFH E OI AHAC = F= EE =H A? FKI? A IFH O M= A CA AJO? EA 4 M EA JA =JO = ME = = FH=M= E MEAH J OI K ACH == C= M= O?D M A E M =I M > O>HOJO I E MO? = F M= E= = EIO A OJA =JJ MAIJEA?DH E EA FH 9E I =JKH= O?D =I M9EA EA *HOJ= EE IJ= =MO =H? M= >EAHAM K? EFH A OI MA 9H= A EI? A EA B HO E EAB=K EA = EAI K?=JAJAHA O MEAH J=KM= = A E EA IJ= OMOJ FE A =JAHA EA *HOJ= M? A EA EA MOJ FE K EAIE JO MEA =JF EA MOJH A>E A A EA = =IJ F EA IEA 9MEA KFE J =IJO EI? F FK =? A> >H= = IJ=J EAC ME = =>EJ M %"!H K 5A JO A J E FH > EI E AIJMEA E= =? A CE? O AIE = EMA M=F FK =? EJO?D MEAH J>O = EM= 4A=IK K? =J'& FH E= =F IJH AC= E= MAIJEE?DH O MEI = H= EA I?=? MEA = MA IOIJA EA / >= A =CH A E= = EA

13 9EA =*HOJ= E=M >A?FH > A M?DH O MEI = =JKH= AC # EAIEA I > H M?OME E =?O O MF O O = E= A? A -BA JA JA E= O>O = ME I = E? >= I =HK?O?DF?M MAIJE=?D?DH O MEI = H= F MIJ= EAHK?D MA CE? O?DIJ = E= = E=

14 $ 9EA =*HOJ= E=M >A?FH > A M?DH O MEI = =JKH= AC 2 EJO =JH= IF HJ M= 9EA EA *HOJ= EE =MIF? AI F EJO JH= IF HJ M 9EA EA *HOJ= EE = A OIF H A FAHIFA JOMO? =IK? B=?IE? = =J EAIE JO?D::M JH= IF HJE FH A EAI? = EAIE =? O H= J EIJ J EA I H M EA O MOIFE= H O 4 ME = E= =IJ I M= AM O H A = O EA C A = A E=F EJO EF= IJM= =MI? A CH= E? A E=H EM =I?E F= IJM MA M O?EKC O H= K,ABE?OJ MAFH M E?E=IJ=H= IE FH A = = IA J H MEFHOM=J A K K> = O = IJ= EIF J = M= O =IOF A MO JK > EAC MO?E AM=F M CE` AM>KHO

15 9EA =*HOJ= E=M >A?FH > A M?DH O MEI = =JKH= AC % E EE A MO?D M =? J HA= E M= F EJO H M KFH A OI K J HO =?O AC E M= JA = EAH A E= E J = E?D IA MA? FH EJ= EIJ= H A? O M EAIE JO?D::M 9H K' IEA A M=9EA EA *HOJ= EE = A = O?D M =?E?EA E 9JO I= O H K =?O F? A EAFH >E HIJM MJ M 9EA + M H MI J HA MAI O = JJEID4=E M=O HJD-=IJAH 4=E M=O 6DA /HA=J9AIJAH 4=E M=O 6DA5 KJDAH 4=E M=O I = E= = =?A KF FH=M M=HK M= E= 9? =IEA,HKCEA 9 O ME=J MA JH A = E FH A F= IJM 2 M EA C A = A E= F EJO EAH = =? = E M= E= K? MO?DC= EFH A OI K >HOJO I EAC EA J F EJO MH K '"%F MIJ= =>HOJO I = EI =JH= IF HJK *HEJEID6H= IF HJ+ EIIE FH A K? =H A? F= IJM= A AE = M= EA I CE M H= K 9 E= = *6+ =? =FH O IE =? J=? A F= IJM=MO E I O"! E E MBK J M 9 >A?J= MOI E?DIJH=J MH K'$ M= IE =FH AFH A EAHAIJHK JKHO =? E MMO E K J HA *6+K AC= E E= = A EA I?AF M = *HEJEID 4=E E= =?= OIOIJA A MOM O

16 & 9EA =*HOJ= E=M >A?FH > A M?DH O MEI = =JKH= AC H AIJMEA 4 F EA I O?E CK IE F FH=ME HA J M?E AE *4* M= IE A E EE A MO?D H= = E?EA!#IJ=? E 2 IK E?EAJ EA I IJ F E =JH=?O FH AM M A MO?D =I= = A F =M EA =I E O?D K OJ M E M J H OIOIJA =JO? EA FH M 6A =>EACE EA EA E O = B= JK E A I O?E CKF IJ= M C= E C E>HOJO I EA MEAJ E=''"H IJ=JA? A FHOM=JO =? E*HEJEID4=E M=OI J H F IJ= ME EA E =F F? O?D JH= J= EFHOM=J O?D FH >E HIJM +=?E MO H E BH=IJHK JKH A M F MEAH I H? K 4=E JH=? =B= EFHOM=JO =? E F= IJM MO?DCEC= J MFH A OI K>HO JO I EAC MH = FHOM= JO =? E4=E JH=? J H=IJ= =IE M =?E?EA A! E AJH MJ H M %#JK A E # IJ=? E A MO?D = J= J M E IJ M 6O I= O 4=E JH=? IJ= IE O = ME I O?DFHOM=J O?DFH IE >E HIJM =JAHA EA9EA EA *HOJ= EE 2HOM=JO =? =>HOJO I E?D AE = =H M IMO?D M A E M = EFH A?EM E M.= JA AIJ E MH K =IJ FE M H IJFH A M A = E $E AIJJ = ME I OM H IJ = IE IE =I MM O = FHOM=J A FH >E I O?E CK H OIJ=

17 9EA =*HOJ= E=M >A?FH > A M?DH O MEI = =JKH= AC ' =J? C=)!"` AM>KO MOI E?DIK>MA? MO?D J HO?DMOI MH K'''MO E I = E 2 M = J= A M E IJOJK? 5JH=JACE? A9 A AE5JH=JACE?4=E M=O )KJD HEJEAI`54) =? = EA FH? JH= IF HJK A MAC H E= = MFH A EA IOIJA K E JACH M= AC JH= I F HJK E? MIF? AI = C M= AC H AIJM=F HOM=IE C = EAF IJ=ME EF I >EA KFK?O*HOJ= E 4 O E= EA C M=??= E= IJA? E=IJA? EA E? EAK AC = E= M O ME=J MA 5OJK=? = EA E=IE M EAIE JO?D::M = = C=?D =? O = F =ME= IE? H= ME?A M H=?E = H MA = = OJH= IF HJ MOFEAH= O IJ= AFH A JH= I F HJJH= OJ MO 9 >A?? H= J ME I A E?E H MJM H?O?DIE M E=IJA? =?D AIE M > E? =?O?DKIFH=M E K E =? 9JO I= O? =IEA J= A MEAFEAHMI A =KJ =? A K FH A

18 ! 9EA =*HOJ= E=M >A?FH > A M?DH O MEI = =JKH= AC OI MO *EH E CD= 9 =J=?DI EAIE JO?DHKI = >I AH OFH CH= MO =KJ = H=? EMOI E?D = M FEA E O?D J HAF?D = E= IJ= A =D= M= O =F? J EAIE JO?D::MEA K * CH= MO C C M EA FH O? O BE = I MO?D EA K AC= F? J K =J'' J J I O H M K E BH=IJHK C MA 9EA EA *HOJ= EE 2H CH= HKI = =JH=BE=? = =IE O IFH A?EMIF A? O J HAC DEIJ HE FEIK A E EA I = IE = 9 >A?JO?DB= J IJ F E M EA E= = A EAF EJO EJH= I F HJ MA EA I =?IK>MA? A =H A? MO C H ME = I K =?M JH= IF H?EA HC= E M= O 2 MIJ= A EI = =H A? 6H= IF HJK HC= E M= AC 6DA+ EIE B H1 JA IF HJ =?= = EAHAB H O JH= IF HJK A MAC EFK> E? AC 9JA IF I >IJ=H= IE =FH=ME = E=F? O E =JI EAIE JO?D::M E EAJH= IF HJK FK> E? AC = E=J= EA = = E EE A MO?D >H= =KJ >KI M >I K CK?O?DJH= IF HJ = O FH E M H O?DK OJ M E M 2 EAM =I AC =JH= IF HJK I? AC EAF =JAHA = E KH>= E M= O E IJ= IE EAJO A = =?E A? F FH IJK MO EA??E 9H K

19 9EA =*HOJ= E=M >A?FH > A M?DH O MEI = =JKH= AC! 2H JAIJO= JO`=KJ MA EA CH= E? = IE = O?D=? E!$ 1 B H =? IE H= *HEJ=E 6DA5J=JE AHO BBE?A '%""C IF K OJ E? >=J=F IJ= A = JO I= O F E =J ME I =IE EAE F MFH = MA? H= ME?A E ` >A? EA` F E =KJ 9H K? E? > =HA AIJH M= M =JAHA EA9EA EA *HOJ= EE?A E=IE = & " E E M!$ 2H A E?EK OJ M= O?D F M EME B= J E >HOJO I CEIJ= IE? H= J EA =J? A + O = H ME = EA FH > A K M= C + O A E= = = A F EJO EJH= I F HJ MA *HOJO I A E=I = E= H=? A FH F O? E 9JO JA?EA =F EA = E= = E=A C M ME = O?D HK?DA 4 E I OI KJA + AIE E >H E JAHA M EA O?DMF I? AC O?D EA I?=?D J= E?D =.=EH = E? O AM>KHO A? F FH A = E= = E=EIOIJA =JO? =? A >O IE IE C? ME?A F E K>>A F E MF O

20 ! 9EA =*HOJ= E=M >A?FH > A M?DH O MEI = =JKH= AC = E= IF I >K O A E= =JA =J K E =? MA EIJ=E JAHAIK?O?DIJH E JAH AJ MO?D ME = O?D JA =J= E =M=HJO EMF MO I O E= A MMM? K C L K MMM A C EID =JKHA HC K MMM JHKIJ HC K MMM AH? =? K MMM HIF> HC K MMM =JE = JHKIJ HC K MMM B A? K MMM =L=H HC MMM K? A=HM=IJA? MMM HC= K MMM H=E JH=?? K MMM C L K

" *HOJO I EA HC= E =? AA CE? A 9 =J=?D IEA @ EAIE JO?D::M FH > A O ME = A?DH H @ MEI = =JKH= AC IJ= OIE A@ O E = M= EA I O?DJA =J MF HKI = O?DFH A IF A? A IJM >HOJO I EA 9H= H I? JH I =?D M= EAFH OH @O

Bardziej szczegółowo

9EA =*HOJ= E=M >A?FH > A M?DH O H @ MEI = =JKH= AC % E EE A MO?D M A?EAC@O =? J HA= E M= F EJO H M KFH A OI K J HO =?O AC /@OHA= E M= JA = EAH A E= E

9EA =*HOJ= E=M >A?FH > A M?DH O H @ MEI = =JKH= AC % E EE A MO?D M A?EAC@O =? J HA= E M= F EJO H M KFH A OI K J HO =?O AC /@OHA= E M= JA = EAH A E= E $ 9EA =*HOJ= E=M >A?FH > A M?DH O H @ MEI = =JKH= AC 2 EJO =JH= IF HJ M= 9EA EA *HOJ= EE =MIF? AI F EJO JH= IF HJ M 9EA EA *HOJ= EE = A OIF H A FAHIFA JOMO? =IK? B=?IE? = EA @ =J FE @ EAIE JO?D::M EA@OJ

Bardziej szczegółowo

# 5FA?OBE =HK?DK4 =JAC A =MI KJA E= O JA IJKM J HO I K OM= A IJ= OIE A = = EK EMAHI= O E MEA K JKH MO E EAJ AIJJK = = EIJ J EA I A =

# 5FA?OBE =HK?DK4 =JAC A =MI KJA E= O JA IJKM J HO I K OM= A IJ= OIE A = = EK EMAHI= O E MEA K JKH MO E EAJ AIJJK = = EIJ J EA I A = # 5O > E =E K JKH=@K?D M= JOM@H AM= MOH A >E OM = EA EK `2?.HAA5J=JA 9FH OF=@ KA M M E M = O @? O EA E= C AH=JA MEAH A E MO =? AHF E JO H =EJO?DJH=@O? E K JKH MO?D 5O > E =K OM= =FH A 4 =@ 2H JAIJAHI AIJ=

Bardziej szczegółowo

4, 1) 64 -+1 >H = 4 H @?E 5FH A?EM `FH O =@O = F= E = O?D ] J A E EA O EA@O A E EAJAH= ^ F FK =H AD=I C I A FH A HK?D-=HJD.EHIJ %$ 9FH M=@ A EA 2H JAIJOFH A?EM >K@ MEA MAC IOIJA K@H CM9EA EA *HOJ= EE FH

Bardziej szczegółowo

Pracownicza Demokracja

Pracownicza Demokracja 2H A?EMC >= A K =FEJ= E MEEM EA Pracownicza Demokracja KJO # H%" $ +A = )KI?DMEJ.=>HO = EAH?E H@AHIJM FH OK O?EK E EE J= MA I $ % 5 216) - 9O? B= H E M 8 ME=J MA. HK 5F A? AM2 HJ ) ACHA - JK = = E FH O

Bardziej szczegółowo

.K @=? =9IFEAH= E=1 E? =JOM- CE? O?D 5-/4-/)+ ),2), 9 -,7 )+ )- /1+ ) 4) 9 " FH=? M= EA = C H =J= =?D A> 5 =@ =?A /A E. J CH=BEA = =@?A =?D A> 9O@=M?=.K @=? =9IFEAH= E=1 E? =JOM- CE? O?D K + OIJ=% "! H=

Bardziej szczegółowo

G R A S S S E E D B O X Instrukcja obs³ugi

G R A S S S E E D B O X Instrukcja obs³ugi Instrukcja obs³ugi GRASS SEED BOX 5FEIJHA?E 1. INFORMACJE OGÓLNE Strona 9IJ F 1.1 Dane techniczne 1.2 Przeznaczenie 1.3 IJH A A E= 1.4 6 14-/7 + Odbiór 2.1 J= 2.2 3. USTAWIENIA Test wysiewu 3.1 4 + 5+1

Bardziej szczegółowo

2E JH =M HI E =H I =M 9EAH >E? E >EA JOME M= EK HA A E= M=HJ?E > ME = E= C >O IJ= = A E? O FK J MO?E= M FH?AIEA KIJ= A E= = A A M=H J?E

2E JH =M HI E =H I =M 9EAH >E? E >EA JOME M= EK HA A E= M=HJ?E > ME = E= C >O IJ= = A E? O FK J MO?E= M FH?AIEA KIJ= A E= = A A M=H J?E 2 EI= F I=C M= = = F=JH A EA @ EA?E a IJK@EK FH OF=@ K 2E JH =M HI E CH =JA@H= - EE 11 5/0 =H I =M 9EAH >E? E CH =JA@H= 2H=M= )@ E EIJH=?O AC E E = I MAC 2H A@IE >E HIJM 5/0 9FH M=@ A EA E EA I A FH=?

Bardziej szczegółowo

"" 5FA?OBE =HK?DK4 JAIJAHI

 5FA?OBE =HK?DK4 JAIJAHI 4, 1),47/1 5FA?OBE =HK?DK 4 =@ 2H JAIJAHI ]9OI K?D= KM= EAJAC? = @ F MEA@ A E= EA E= AIJ = 6M= =J = 6M?EA? >H=J J= A@H AM= C@OJO FEI AFH=?K ^ *E AE@ EA )> HOCA =KIJH= E I E "" 5FA?OBE =HK?DK4 =@2H JAIJAHI

Bardziej szczegółowo

@A A E A?D= E O E JACH=? E C A CH=?O AC 9 = JO F M= = = HA A EA I J M? IJM= E HA IJ I MOM= E= MO C M KCHKF M= E= E JACH=?O AC, JO

@A A E A?D= E O E JACH=? E C A CH=?O AC 9 = JO F M= = = HA A EA I J M? IJM= E HA IJ I MOM= E= MO C M KCHKF M= E= E JACH=?O AC, JO @A A E A?D= E O E JACH=? E C IF @=H? A =MA * O FH BAI H 1 IJOJKJ E @ O =H @ MO?D 5J IK M / IF @=H? O?D 5/0?EA @A KE JACH=? EC IF @=H? A @ F?EA @A K E JACH=? E C IF @=H? A > @ EA O H K EA E MOA I F M= EA

Bardziej szczegółowo

4 5 ) 4 4! Ã ) 2 4OI 5 E? = FO I?O I F MA 9 FH E MA >=?A I = A K EAI? O?D AIJ I AHAC A A IE=J = IJAHK?=?O 9AD A J= FEAHMI =

4 5 ) 4 4! Ã ) 2 4OI 5 E? = FO I?O I F MA 9 FH E MA >=?A I = A K EAI? O?D AIJ I AHAC A A  IE=J = IJAHK?=?O 9AD A J= FEAHMI = 2 EJA?D E = *E= IJ? = 9O@ E= - A JHO? O =JA@H= - A JH JA?D E E 6A HAJO? A E AJH CEE 1 IJHK? = @ = => H=J HO O?D FH A@ E JK -64 /1) @ FH A@ E JK *4) ME? A EA FJ 5+; 5 2 - - 64 1+ ; K AH ME? A E= )KJ H,H

Bardziej szczegółowo

F O H= = E 7- F ME EA IE FH O = = EA IJ=>E O?D KHI=?D M= KJ MO?D = JA AE EMA I FH O EIJ EA EK A M= KJO 2H ==?AFJ M= EA

F O H= = E 7- F ME EA IE FH O = = EA IJ=>E O?D KHI=?D M= KJ MO?D = JA AE EMA I FH O EIJ EA EK A M= KJO 2H ==?AFJ M= EA -KH ` FH A@M? H= M? H= @ E KJH U 5O ME=2= CIO = E= @H 1 IJOJKJ0= @ K =CH= E? AC 7 EMAHIOJAJ/@= I E 9FH M=@ A EAa E @ O =H @ M=E JACH=? =C IF @=H? = A@ O = >=H@ EA?D=H= JAHOIJO? O?D =MEI MIF? AI A C IF

Bardziej szczegółowo

!"#$ %&!'"()$*+$",&%-!.,*/

!#$ %&!'()$*+$,&%-!.,*/ !" #!"#$ %&!'"($*+$",&%-!.,*/! "'* 0 $% & ' ((#* #*" % % +,-./+0 ((#* #*" % % (1" # 11 2 +,-./+0 ((#* #*" % % (1" # 3 456*/%&("& %4 7$%&!./'*!4%%,4-58*/.98 $*58!6(,.'(3333333333333333333333333333333333333333333333333:!"#$%&'("*+$,",'-."/0"

Bardziej szczegółowo

Pracownicza Demokracja

Pracownicza Demokracja 2H A?EMC >= A K =FEJ= E MEEM EA Pracownicza Demokracja EIJ F=@ " H%! +A = =>EJO?D =IAH)H=B=JK =H M 2=HO K EIJ F=@= *O MEA E IO > A M= E 2= AIJO? O M EAF @ AC )H=B=J>O I KI EA HOJO M= O KIJ FIJ M=M >A?1

Bardziej szczegółowo

Pracownicza Demokracja

Pracownicza Demokracja 2H A?EMC >= A K =FEJ= E MEEM EA Pracownicza Demokracja 5JO? A # H%! # +A = 2EA E @ A@ = BE=HJIK = E 1- )9 4AM K? =M2 I?A 4? E?=HAM K? EM?=H=?EAM '#H I & ' A@O O =IFA JA JA =J=IJH BO J HO AIJ =JKH= O AIJJ

Bardziej szczegółowo

2=MA,KH EAME? =KJ =JO? EA M? =IEA?E C O, =JAC 6)4/-6 K E ME= =JO?D E=IJ MO E BE = O H H=?DK A MI OIJ E?D F =J?E M=HK EA A = H=?DK K

2=MA,KH EAME? =KJ =JO? EA M? =IEA?E C O, =JAC 6)4/-6 K E ME= =JO?D E=IJ MO E BE = O H H=?DK A MI OIJ E?D F =J?E M=HK EA A = H=?DK K 5OIJA H E? A F =J?E M7 EE-KH FA I EA 2=MA,KH EAME? CH =JA@H= 1 B H =JO E / IF @=H? A E ) = E - E? O?D 9O@ E= =K - E? O?D 79 9FH M=@ A EA 2 I = IJ E K FH CK MA?E= @ 7 EE -KH FA I EA 9 MEA K IBAH=?D C IF

Bardziej szczegółowo

! " #$ %! $ &#' & &"

!  #$ %! $ &#' & & !" #$ %!$&#'&&" Wykonanie opracowania INPLUS Doradztwo Inwestycyjne 10-686 Olsztyn Ul. Wilczyskiego 25E/220 biuro@inplus.pl www.inplus.pl BDK s.c. BIURO ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNE 10-686 OLSZTYN,

Bardziej szczegółowo

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV Audi A4 B6 - sprężyny przód E0 411 105 BA żółty niebieski różowy 3 E0 411 105 BB żółty niebieski różowy różowy 4 E0 411 105 BC żółty zielony różowy 5 E0 411 105 BD żółty zielony różowy różowy 6 E0 411

Bardziej szczegółowo

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9 T A D E U S Z R O L K E J U T R O B Ę D Z I E L E P I E J T o m o r r o w W i l l B e B e t t e r K a w i a r n i a F a f i k, K r a k ó w, 1 9 9 2 F a f i k C a f e, C r a c o w, 1 9 9 2 W ł a c i c i

Bardziej szczegółowo

!!" # " $ $ $ %&'(!! " # " $%%&'$%()* +!! ", -. /

!! #  $ $ $ %&'(!!  #  $%%&'$%()* +!! , -. / !!" # " $ $ $ %&'(!! " +!. / #! " ", $%%&'$%()* - )*+$,* -.* %&'(.%&%&/ #"$ $$ 0* $ 1 + + 23 3 40 05 # %&'(.%&%& * *6 * * 6 7 2* $ 8 * 239. 6 39 0 *6 39 *6 6 *6 39 8 7$ 7 + *$ * + 6 6 7 * + $ * + * * #

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

!"#$%&'"%()*+"(,-($'".%* /0%(-($(,*"12'$%33"*4*(%,$3 5,4*%,('$%33"*4*(%,$3*,%% #,+3#(%#, 6,4*%,('".%* -(% *,/ %,% 1",+'$%3 3"*4*(%, $3

!#$%&'%()*+(,-($'.%* /0%(-($(,*12'$%33*4*(%,$3 5,4*%,('$%33*4*(%,$3*,%% #,+3#(%#, 6,4*%,('.%* -(% *,/ %,% 1,+'$%3 3*4*(%, $3 !"#$%&'"%()*+"(,-($'".%* /0%(-($(,*"12'$%33"*4*(%,$3 5,4*%,('$%33"*4*(%,$3*,%% #,+3#(%#, 6,4*%,('".%* -(% *,/ %,% 1",+'$%3 3"*4*(%, $3 *,%% #,'".%*#,7*,8.3$(1%,- 9( *%('"* '"*4*(%,3'".%* : (, -*8$,12 #%,",%.3

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 lipca 2015 r. Poz. 1024 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Portu

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

SF-AE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+bambus+lotka 2+2/3+2/4+2/5+2/6+2. SE-KWE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+polycarbon 2+1/2+2/3+2/3+3/3+4

SF-AE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+bambus+lotka 2+2/3+2/4+2/5+2/6+2. SE-KWE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+polycarbon 2+1/2+2/3+2/3+3/3+4 SE-WD SE-WJ SF-AB SJ-WY SJ-WX SJ-WS SM-76/77 SE-WE SF-AE SE-KWE SJ-WR SF-AD SF-AF SF-AG SE-KJG SE-KJH SE-WD SE-WJ SF-AB SJ-WY SJ-WX SJ-WS SM-76/77 Sp awik Middy Onions z Balsa+polycarbon 4+1/4+2/4+3/4+4

Bardziej szczegółowo

! " # $%!&" '! ("") " #!* +

!  # $%!& '! ()  #!* + ! " # $%!&" '! ("" " #!* + !" # $ %! # % & '" # % '( * " ++ " & " ' $ + -! "!" '. / % " ( % 0 1 %"0 2 3 4!"& 5% " +! 3# 67 "## & % +0 58 0 9:7+ 0(.!+ %8. ;. ; 7%. %!"( < %8( #=!" 0 # 0 # ( " " 3 + #- >

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MODERNIZACJA SYSTEMU MONITORINGU NA OBIEKCIE MOSIR W GDA SKU PRZY ULICY TRAUGUTTA 29 STADION PI KARSKI MOSIR GDA SK SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR : Miejski O rodek Sportu i

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

3 PRIORYTET 2 PRZESTRZE I INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA...24 4 PRIORYTET 3 WSPARCIE MARKETINGOWE...29

3 PRIORYTET 2 PRZESTRZE I INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA...24 4 PRIORYTET 3 WSPARCIE MARKETINGOWE...29 ! " #$% #!" # ( ($) *+ $, -,* (4 9 9 ( 6(7 08 (4 4 $./ /. 12$ 3 4 $ +5" # %!!& $ 0 #&$% ' $ 6 ) 1( (6 *+. 0.+ %!!& $' 8 9 $, -, ' ' -$-).0.+$,-,/-%!!:;%!< 5"$.+- = 1 WPROWADZENIE...3 1.1. PROPONOWANA MISJA

Bardziej szczegółowo

!" #$%%$&' () &(% +,%*-)$&.%&!*),)!%&$(.(***$*% 1 $*$&.%&!% &!0*%* ()' +.,5( ; A; :: !,#$2*!%!&&!,!$*

! #$%%$&' () &(% +,%*-)$&.%&!*),)!%&$(.(***$*% 1 $*$&.%&!% &!0*%* ()' +.,5( ; A; :: !,#$2*!%!&&!,!$* " #"$ '" "#$ SPIS TRECI 1. IDENTYFIKACJA/INFORMACJE WSTPNE... 5 2. PRZEGLD REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO... 6 " #%$' () (% * +,%*-)$.%*),)%$(.(***$*% /$,%*0(),0 1 $*$.%% 0*%.2*$3 %* ()4 0*%* ()' 0*%

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku 2005 1/45

Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku 2005 1/45 Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku 2005 1/45 !"#!" # $! % ( () *,# -.! % # / -00 000. 1 2 ". 3 4 1 0 5 (1 5 1 6! 6 ( " % 6 " - 6 ". 7 - # 8-1 8! 1 3 4! 3 0 5() "! (!

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u g Z gż llg b g l l, g ą b g ł lg ó, ll g b, żść g l ó łg, ż l f, ż f łą g, ó. R l b ą, ż ó ó gh ą lę ę łś llh, ó ą b h ó łg. Sg l g h, ó f b g gh lh. Gl g: ęb l źl, h g l l l. Mą ą ę l, óó ąą l ęh gh l

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

KINO IDZIE ZA OPOWIEŚCIĄ

KINO IDZIE ZA OPOWIEŚCIĄ KINO IDZIE ZA OPOWIEŚCIĄ O óh P A Uęś D P ą ą ę ąą śą ź W K N óą M N ó f J V ą ż A W K N PAU A K A K f P f ę 1945 ąh h ń h ż hh P f ę N ż f ś h fh Ł ó - T f W ś ś ż ż ć ż ą ą ó ż A K f: Mh H W Z K G- W

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

przedsięwzięcia kształceniowe i związane z pracą z kadrą

przedsięwzięcia kształceniowe i związane z pracą z kadrą S P R A W O Z D A N I E Z R E A L I Z A C J I P L A N U P R A C Y C H O R Ą G W I D O L N O 5 L Ą 5 K I E J 2 0 1 4 W 2 0 1 4 r o k u z a p l a n o w a n e b y ł y n a s t ę p u j ą c e p r z e d s i ę

Bardziej szczegółowo

Klocki hamulcowe z akcesoriami dodatkowymi wszystko w jednym pudełku.

Klocki hamulcowe z akcesoriami dodatkowymi wszystko w jednym pudełku. hamulcowe dodatkowymi wszystko w jednym pudełku. Bosch wprowadza na rynek kolejne referencje klocków hamulcowych z dodatkowymi akcesoriami. Poniższa lista zawiera numery 82 nowych pozycji wraz z numerem

Bardziej szczegółowo

!"! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00

!! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00 !! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00 *,%#10* *,%#10*222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 3 4 2 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X P R O J E K T I W A L I D A C J A U R Z Ą D Z E P O M I A R O W Y C H a S I Y W L I N I E I K Ą T A W Y C H Y L E N I A L I

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

*&#&+&",(. -./01.23/ !"#$%&"'( )$*+,-"%.+-./ 0$1$%"-23./ 3.-4$%$-5&& $3"6% ".

*&#&+&,(. -./01.23/ !#$%&'( )$*+,-%.+-./ 0$1$%-23./ 3.-4$%$-5&& $36% . !""#$%&'()!$ *&#&+&",(. -./01.23/4 5674364.!"#$%&"'( )$*+,-"%.+-./ 0$1$%"-23./ 3.-4$%$-5&& 11-12 +$3"6%7 2006 1.+".!&-23 89: «;%&2#&"-23"7 &-&5&"#&.'.3.2#",?'.6"'@-.$

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5 S z c z e g ó ł o w y o p i s i s z a c o w a n y z a k r e s i l o c i o w y m a t e r i a ł ó w b u d o w l L p N A Z W A A R T Y K U Ł U P R Z E Z N A C Z E N I E D A N E T E C H N I C Z N E C E C H

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

'!)*!+,%! -#!. / !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

'!)*!+,%! -#!. / ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%! -#!. /!" #!$%& ' #!$%& ' (!! SPIS TRECI /.! 0 "#$%&!' / (#&). "#&*+ 0 1 2,-& (*." - /!" 3 4 0"!1!!1"2 3#$%#"&!' ( ""+!"" """# ""!$%&' / ("2!. &#' 0 1 2 45!655#) 7$"' 45' "" () "!""*""(( / ($""#!'+.

Bardziej szczegółowo

' -, %+)H %)-%, AAAAAAAAAAAAAAAA :E D?; )) KL AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G? D?? )) K4 0'L AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA :E

' -, %+)H %)-%, AAAAAAAAAAAAAAAA :E D?; )) KL AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G? D?? )) K4 0'L AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA :E ! ""# ##$ $$ %%& &&'' ( (()) $ $$ **%% ++..)) **%% ++,, ))& && **%% ++ // **%% **& && **%% ++ ))%% **%% ++ 11 2 2 **%% ++,, 33 %% )) **%% ++ // 44 ++)) 33** '' )) ++ 44)) )) 44 ++)) ** ++ 55 "" ))!& &&33.#

Bardziej szczegółowo

Opowiadanie: Christiann Eijkman: Prostota cechà prawdy 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org

Opowiadanie: Christiann Eijkman: Prostota cechà prawdy 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org C h r i s t i a n n E i j k m a n : P r o s t o t a c e c h p r a w d y ( S i m p l e x n o n v e r i s i g i l l u m ) E p i z o d 1 : W iù c e j n i k a w a w C a f é B a u e r W s z y s t k o z a c

Bardziej szczegółowo

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów 1 Opel D1JOI AAAA Ampera X30F 150 KM (elektryczny) AT 34.10.21-36.00 benzyna 1398 1,2 27 2 Opel H-B AE11 Agila 1.0 ECOTEC 68 KM MT5 34.10.21-33.00 benzyna 996 4,6 4,7 106 109 3 Opel H-B AF11 Agila 1.2

Bardziej szczegółowo

Sprężyny naciągowe z drutu o przekroju okrągłym

Sprężyny naciągowe z drutu o przekroju okrągłym Sprężyny naciągowe z o przekroju okrągłym Stal sprężynowa, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:1-SH oraz DIN 17223, C; nr mat. 1.1200) Stal sprężynowa nierdzewna, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:3-NS

Bardziej szczegółowo

>'1&07'?2/&3,'#$,&,(@"1-"A'

>'1&07'?2/&3,'#$,&,(@1-A' >'107'?2/3,'#$,,(@"1-"A'! >'@07B'-")'/3"5"'C)5"/'*/#*$(*D13*60'! >'@07'6'-")3'%#*%E?'/3"5"-.'63$C%0''''''''''''''''' 3'?")@,$3,'! >')*(%,)6,(1-"1

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE GEOMETRYCZNE mgr Michał Kosacki

KONSTRUKCJE GEOMETRYCZNE mgr Michał Kosacki KONSTRUKCJE GEOMETRYCZNE mgr Michał Kosacki Konstrukcja pięciokąta foremnego, gdy dany jest jego bok AB: 2. Narysuj okrąg o środku B i promieniu AB. 3. Narysuj prostą l prostopadłą do k, przechodzącą przez

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 24 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/132/15 RADY MIASTA CHEŁM. z dnia 16 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 24 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/132/15 RADY MIASTA CHEŁM. z dnia 16 listopada 2015 r. DIENNIK URĘDOWY WOJEWÓDTWA LUBELSKIEGO L, 24 2015. P. 3780 UCHWAŁA NR XIII/132/15 RADY MIASTA CHEŁM 16 2015. j h h ó h h N.18.2 15. 40. 1 8 1990. g (D. U. 2015.. 1515). 80. 4. 8,. 90. 4. 8 7 1991. (D.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Pojazdy pogrupowane według typu paliwa, uszeregowane według wielkości poszczególnych modeli samochodów marki

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

ś ź Ą ś Ą ś ś Ę Ą ń ń ń ś ń ńś ś ń ć ń ś ś ź ć ś ś ź ź Ę Ę ś ć ś ś ć ś ść ń Ę ć ć ć ś ń ć ć ć ś ś Ą ź ść ĘĄ ś ś ć ść ć Ś ś ś ś Ą ś ź ś ś ź ń Ą ś ź Ń ś ś ś Ń ń ź ć ś ś ś ć Ń ś ń ś ź ś ń ń ć ć ś ń ć ń ć

Bardziej szczegółowo

Procedura obserwacji zajęć nauczycieli

Procedura obserwacji zajęć nauczycieli Pk Pb N 2 Ołm Igjm Zkm P bj jęć Pk Pb N 2 Ołm Igjm Zkm Pk Pb N 2 Ołm Igjm Zkm P p: Rpą M Ekj Nj 7 pźk 2009. p pggg (DU 2009 168, p. 1324). Rpą M Ekj Nj Sp 1 g 2004. p k p g p (DU 2004 260, p. 2593 m.).

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. "Poznaj swojego doradcę kariery"

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. Poznaj swojego doradcę kariery góllk 9-3 źk. " g ę k" G?/? 9 źk źk źk źk 3 źk U, l. D 3 Zół kół, bl G 3, l. k 4 Zół kół Mź, l. kl 4 l ó klkh ż k. l l g lh kó lkh. Gk g g hł, lk, gló g - lk. k g.: "U k" k ó kół. W g l I. "ęb bć!". k

Bardziej szczegółowo

d o b r y - 4 d s t 3, d o p 2, n d s t % % - d o b r y

d o b r y - 4 d s t 3, d o p 2, n d s t % % - d o b r y Z a ł c z n i k N1 r d o S t a t u t u Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a W e w n t r z s z k o l n y S y s t e m O c e n i a n i a w Z e

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Pompa, pompy Vickers - Magazyn. W firmie INTER-TECH

Pompa, pompy Vickers - Magazyn. W firmie INTER-TECH PRODUCENT RODZAJ PRODUKTU TYP \ NR. KATALOGOWY PRODUCENTA VICKERS POMPA HYDRAULICZNA 20V11A 1A 22L VICKERS POMPA HYDRAULICZNA 20V11A 1A 22R VICKERS POMPA HYDRAULICZNA 20V11A 1C 22R VICKERS POMPA HYDRAULICZNA

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

Wybrane referencje w cenach specjalnych dla Warsztatów Niezależnych. Oferta ważna od do

Wybrane referencje w cenach specjalnych dla Warsztatów Niezależnych. Oferta ważna od do Filtry cząstek stałych FAP - Motaquip 1 1611321080 EM;RURA FAP PSA 787,00 2 1611321180 EM;RURA FAP PSA 607 787,00 3 1611321280 EM;RURA FAP PSA 406 R 787,00 4 1611321380 EM;RURA FAP PSA 787,00 5 1611321480

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7 F O R M U L A R Z S P E C Y F I K A C J I C E N O W E J " D o s t a w a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h n a p o t r z e b y G d y s k i e g o C e n t r u m S p ot ru " L p N A Z W A A R T Y K

Bardziej szczegółowo

Odbicie lustrzane, oś symetrii

Odbicie lustrzane, oś symetrii Odbicie lustrzane, oś symetrii 1. Określ, czy poniższe figury są swoimi lustrzanymi odbiciami. Jeśli nie, odpowiedź uzasadnij. 2. Dokończ rysunki, tak aby dorysowana część była odbiciem lustrzanym. 3.

Bardziej szczegółowo

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i M G 4 0 1 v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G 4 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p

Bardziej szczegółowo

Ź Ź Ó Ł Ś Ź Ń Ż Ę Ę ź Ę Ź ĘĄ ż ź Ę Ź Ż ź Ź Ł ź Ę Ż ż Ż Ą ź ż Ż Ż ż Ź ż ć ć ć Ż ż ż Ź ż ż Ź Ź Ż ć ć Ą Ż ć Ż Ń Ó ż ć ż Ż ż Ż Ź Ż ż ż Ę ż Ź Ź Ź Ź Ź ĄĄ ź Ż Ź Ź Ź Ż Ź Ź ź Ż Ź ź ź ź Ś Ź Ę ĘĄ ż Ż Ę ż ć Ś ĄĄ Ę

Bardziej szczegółowo

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 )

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 ) M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L E N I E O S I O B R O T U M A Y C H R O B O T W G Ą S I E N I C O W Y C H D L A P O T R Z E B O P I S U M O D E L

Bardziej szczegółowo

!*,!- "!#$% ##, %*., )*#.!)+-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,) &,)*#% *# +#.% *-# *% %!)*#%%-/

!*,!- !#$% ##, %*., )*#.!)+-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,) &,)*#% *# +#.% *-# *% %!)*#%%-/ !"!#$%&'( &)*#%%))*#) +!*,!- "!#$% ##, %*., )*#.!)+-/.*),!*,%,!-"!#$%##%,,!)/!,-,- 0 &,)#,.*),$ 1 -)*#.) +*!$.,2-/ 1 ), 1 )'),, 10,+))*#.) +*!$.,2-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,).6%!,!*//.%6

Bardziej szczegółowo

Í í Í Á ń ý ý Ż í í ď Í Ĺ ń Í ń Ę ń ý Ż Ż ź ń ń Ę ń ý ý í ŕ Ĺ Ĺ Í Á í Ż Í É Í Ü ö ä Ż Ż Ż Ę ń ć Ę Ż ń Ę Ż ć ń Ł Ą ń Ę í Ę Ż Ż ý Ż Ż Ą Í É đ í Ł Ę Ł ć ő ť Ę ń í ć Í Ę Ę Ł Ą Ł ć ď ć Ę Ę ń Ó Ü ü Ĺ ý Ę ä í

Bardziej szczegółowo

/#!0 1 !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

/#!0 1 ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%!-'. /#!0 1 '!*'+2!" #!$%& ' #!$%& ' (!! 1 0! 3 "#$%&!' 1 (#&) 0 "#&*+ 3,-&*) 4 ( 5."* / /!" 6 0"!1!!1"2 7 3#$%#"&! ( ""+! "##$ ###% # # " &'() *(+,*-./01.&,+2 / 3-&.45' &.6' 1 #"2! &# 0 45!655#7

Bardziej szczegółowo

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X N U M E R Y C Z N Y O P I W Y S T R Z E L E N I A S I A T K I S P R O C E S U W A S P E K C I E I N T E R A K C J I D Y N A

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

watermark Wałek Rozrzadu AUDI 1.6 TDI 2.0 TDI A1 A3 A4 A5 A6 Q3 Q5 TT

watermark Wałek Rozrzadu AUDI 1.6 TDI 2.0 TDI A1 A3 A4 A5 A6 Q3 Q5 TT Informacje o produkcie Wałek Rozrzadu AUDI 1.6 TDI 2.0 TDI A1 A3 A4 A5 A6 Q3 Q5 TT AUDI A1 (8X1, 8XF) 1.6 TDI 1598 2010.05 - AUDI A1 (8X1, 8XF) 1.6 TDI 1598 2011.03 - AUDI A1 (8X1, 8XF) 2.0 TDI 1968 2011.09

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 5 d o U c h w a ł y n r 2 2 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. I n

Bardziej szczegółowo

!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " #!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " #!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bardziej szczegółowo

Sprężyny naciskowe z drutu o przekroju okrągłym

Sprężyny naciskowe z drutu o przekroju okrągłym Sprężyny owe z o przekroju okrągłym Stal sprężynowa, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:1-SH oraz DIN 17223, C; nr mat. 1.1200) Stal sprężynowa nierdzewna, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:3-NS

Bardziej szczegółowo

2*łIMJ?ouOVN (A- O i- OC Xv AĄ f

2*łIMJ?ouOVN (A- O i- OC Xv AĄ f 2*łIMJ?ouOVN (A- O i- OC Xv AĄ f OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy- osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego

Bardziej szczegółowo

ć Ó ć Ź ć ć ć ć ć ć Ś Ą ć ź Ź ć Ź Ź ć ć ć Ą Ź ĄĄ ć ź ć ć ć ć ć ć Ą ź Ó ć ć ć ć ć ć ć Ą ć ź ć ć ć Ś Ą ź ć Ó ć ć ć Ł ć ć Ą ć ć Ą Ó ć ć ć ć ź ć ć ć ć ć ć Ść ć ć Ó ć Ę ć ć ÓĄ Ś ć ć ć Ą ć ć Ź ź Ś ć Ź ć ć ć

Bardziej szczegółowo