Odkurzacz samochodowy Black & Decker. Instrukcja obsługi. Numer produktu: Strona 1 z 10

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Odkurzacz samochodowy Black & Decker. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Numer produktu: 855580. Strona 1 z 10"

Transkrypt

1 Odkurzacz samochodowy Black & Decker Instrukcja obsługi Numer produktu: Strona 1 z 10

2 Strona 2 z 10

3 Strona 3 z 10

4 Strona 4 z 10

5 Przeznaczenie Odkurzacz samochodowy Black & Decker Dustbuster jest przeznaczony do suchego odkurzania małych zabrudzeń. Urządzenie jest zasilane przez system elektryczny samochodu i podłączone za pomocą gniazdka zapalniczki samochodowej. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego. Środki bezpieczeństwa Ostrzeżenie! Podczas pracy z urządzeniami elektrycznymi należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, włączając poniższe, aby zredukować niebezpieczeństwo wystąpienia pożaru, wylania baterii, obrażeń ciała czy szkód materialnych. Przed użyciem produktu należy zapoznać się z instrukcją obsługi. Przeznaczenie produktu zostało opisane w tej instrukcji obsługi. Użycie jakichkolwiek akcesoriów lub dodatków lub użycie jakiekolwiek niezgodne z opisanym w instrukcji obsługi może doprowadzić do obrażeń ciała. Instrukcję obsługi należy zachować na przyszłość. Użycie produktu Nie używaj produktu do zbierania płynów lub jakichkolwiek materiałów, które mogłyby się zapalić. Nie używaj urządzenia w pobliżu gazów łatwopalnych. Nie używaj urządzenia w pobliżu wody. Nigdy nie ciągnij za przewód podczas odłączania z gniazdka zapalniczki samochodowej. trzymaj przewód z dala od gorąca, oleju i ostrych krawędzi. Bądź ostrożny, aby nie przyciąć przewodu w drzwiach pojazdu, oknach lub lewarkach. Produkt nie jest przeznaczony do zbierania niedopałków papierosów lub popiołu papierosowego. Trzymaj silnik z dala od oczu i uszu. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (włączając dzieci) posiadające ograniczone możliwości ruchowe, sensoryczne czy umysłowe lub osoby nieposiadające doświadczenia lub wiedzy, chyba że pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. Produkt należy trzymać z dala od dzieci. Nie jest on bowiem zabawką. Gdy nieużywany Gdy produkt nie jest używany, należy go przechowywać w suchym miejscu. Dzieci nie powinny mieć dostępu do przechowywanego urządzenia. Strona 5 z 10

6 Inspekcje i naprawy Przed uruchomieniem sprawdź czy urządzenie nie jest zepsute lub czy nie ma uszkodzonych elementów, przełączników i innych warunków, które mogłyby wpłynąć na jego funkcjonowanie. Nie używaj urządzenia jeśli jakakolwiek część jest uszkodzona. Jakiekolwiek naprawy powinny zostać wykonane przez autoryzowany serwis. Regularnie sprawdzaj czy przewód lub wtyczka nie są uszkodzone. Jeśli którekolwiek zostało uszkodzone, musi zostać wymienione przez producenta lub autoryzowany serwis Black & Decker. Nigdy nie próbuj usuwać lub zamieniać jakichkolwiek części innych, niż opisanych w tej instrukcji obsługi. Bezpieczeństwo elektryczne Cechy Urządzenie przeznaczone jest do użytku z 12 V systemem akumulatora samochodowego z uziemiającym biegunem ujemnym. Ostrzeżenie! Wtyczka zapalniczki samochodowej posiada niewymienialny bezpiecznik. Bezpiecznik uruchomi się na wypadek usterki. Jeśli tak się stanie, bezpiecznik musi zostać wymieniony wraz z przewodem zasilającym i wtyczką przez producenta lub autoryzowany serwis Black & Decker. Ostrzeżenie! Nie używaj urządzenia z systemami posiadającymi biegun dodatni lub inne napięcie. 1. Przycisk zwalniający 2. Drzwiczki pojemnika 3. Przycisk blokujący kolektor 4. Włącznik/wyłącznik 5. Koło czyszczące filtr 6. Wtyczka zapalniczki 7. Dysza 8. Zbiornik kurzu Strona 6 z 10

7 Rys. C & D 9. Torba do przechowywania 10. Szczotka 11. Prawostronna szczotka 12. Wąż 13. Łącznik węża Montaż Regulacja kolektora kurzu (Rys. B) Kolektor kurzu (8) jest zamontowany pod urządzeniem. Aby wyregulować, naciśnij na przycisk blokujący kolektor (3) i obróć kolektor na wybraną pozycję. Zwolnij przycisk blokujący kolektor (3) aby zablokować kolektor kurzu (8) w nowej pozycji. Kolektor kurzu (8) może zostać przedłużony wyciągając dyszę (7) do momentu jej zablokowania. Aby schować dyszę, naciśnij przycisk (14) i złóż dyszę (7) z powrotem do kolektora. Po zakończeniu pracy, kolektor kurzu (8) powinien zostać złożony do pozycji przechowywania. Mocowanie akcesoriów (Rys. C & D) Urządzenie posiada następujące akcesoria: Dwie szczotki (10 & 11) do tapicerki Wąż przedłużający (12) Łącznik węża (13) Informacja: Szczotka (10) może być zamocowana z przodu urządzenia, prawostronna szczotka (11) może zostać zamocowana na końcu węża przedłużającego (12). Aby zamocować akcesorium, postępuj zgodnie z poniższymi krokami: Włóż szczotkę (10) z przodu urządzenia. Alternatywnie, podłącz łącznik węża (13) na nosie urządzenia i podłącz jeden koniec węża (12) do łącznika. Zamocuj prawostronną szczotkę (11) do drugiego końca węża. Gdy nie są używane, akcesoria mogą być przechowywane w torbie do przechowywania (9). Strona 7 z 10

8 Eksploatacja Podłączanie zasilania samochodowego (Rys. E) Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone. Wyjmij zapalniczkę z gniazdka. Podłącz wtyczkę (6) do gniazdka zapalniczki samochodowej. Włączanie / wyłączanie (Rys. F) Aby włączyć, przesuń włącznik (4) do przodu. Aby włączyć, przesuń włącznik (4) z powrotem. Urządzenie może być używane przez okres do 30 minut bez zauważalnego wpływu na moc normalnie naładowanego akumulatora samochodowego będącego w dobrym stanie. Ostrzeżenie! Dłuższa eksploatacja wyczerpie akumulator. Nie włączaj silnika samochodu podczas czyszczenia, gdyż może to skrócić żywotność urządzenia. Optymalizacja mocy ssania (Rys. G) Aby zoptymalizować moc ssania, filtry musza być czyszczone regularnie. Przekręć pokrętło czyszczenia filtra kilkukrotnie (5) aby wytrzepać kurz blokujący filtry. Czyszczenie i konserwacja Ostrzeżenie! Filtry należy czyścić regularnie (15 & 16). Czyszczenie zbiornika kurzu i filtrów (Rys. H- I) Filtry nadają się do ponownego użytku i powinny być czyszczone regularnie. Naciśnij przycisk zwalniający (1) i otwórz drzwiczki (2) (rys. H). Opróżnij zbiornik kurzu. Wyjmij filtry (16 & 16) przekręcając je w przeciwnym kierunku do ruchu wskazówek zegara (rys. I). Wyszczotkuj pozostałości kurzu z filtrów. Umyj filtry w ciepłej, namydlonej wodzie (rys. J). Wysusz filtry. Włóż z powrotem filtry (15 & 16) do urządzenia, przekręcając je zgodnie do ruchu wskazówek zegara, do momentu gdy zatrzasną się za swoim miejscu. Zamknij drzwiczki (2). Upewnij się, że przycisk zwalniający (1) zaskoczył na swoim miejscu. Ostrzeżenie! Nigdy nie używaj urządzenia bez filtrów. Optymalne zbieranie kurzu zostanie osiągnięte wyłącznie przy czystych filtrach. Strona 8 z 10

9 Wymiana filtrów Filtry powinny być wymieniane co 6-8 miesięcy i jeśli zużyte lub uszkodzone. Filtry zamienne można otrzymać u sprzedawcy Black & Decker (nr kat. VF50): Wyjmij stare filtry jak opisano powyżej. Włóż nowe filtry jak opisano powyżej. Ochrona środowiska Selektywna zbiórka odpadów. Tego produktu nie wolno wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Jeśli postanowisz że urządzenie wymaga wymiany, lub jeśli nie ma dalszego zastosowania dla Ciebie, pomyśl o ochronie środowiska. Serwisy naprawcze Black & Decker przyjmą stare urządzenia Black & Decker aby zapewnić ich poprawną utylizację. Selektywna zbiórka zużytych produktów i materiałów pozwala na recykling i ich ponowne użycie. Ponowne użycie materiałów pochodzących z recyklingu pozwala uniknąć zanieczyszczenia powietrza i zmniejsza popyt na surowce. Lokalne przepisy mogą wymagać oddawania zużytych urządzeń elektrycznych do miejsc zbiórki przy zakupie nowego produktu. Black & Decker zapewnia możliwość zbierania i recyklingu produktów Black & Decker, które zakończyły swoją żywotność. Aby skorzystać z tej usługi, prosimy o zabranie produktu do autoryzowanego punktu serwisowego. Możesz sprawdzić gdzie znajduje się najbliższy serwis Black & Decker na liście znajdującej się na końcu tej instrukcji. Alternatywnie, lista wszystkich serwisów posprzedażowych jest dostępna na stronie Dane techniczne PAV1205 Napięcie Vdc 12 Waga kg 1.3 Strona 9 z 10

10 Deklaracja zgodności Black & Decker oświadcza, że te produkty spełniają wymagania: 2006/95/WE EN 55014, EN60335, EN Poziom głośności, zmierzony zgodnie z EN : = 74.5 db(a) Gwarancja Black & Decker jest pewny jakości swoich produktów i zapewnia poszerzoną gwarancję. Gwarancja w żadnej mierze nie uprzedza praw ustawowych. Gwarancja jest ważna na obszarze państw członkowskich UE i ESWH. Jeśli któraś z części produktu okaże się wadliwa, z uwagi na materiał, wykonanie lub brak zgodności, od 24 miesięcy od daty zakupu, Black & Decker zobowiązuje się wymienić uszkodzone elementy, naprawić lub wymienić produkt normalnie używany aby zapewnić minimum niedogodności dla klienta, chyba, że: Produkt był używany w handlu, profesjonalnie lub dla celów wynajmu. Produkt był używany niepoprawnie lub zaniedbany. Produkt posiada uszkodzenia powstałe w kontakcie z przedmiotami obcymi, substancjami lub w wyniku wypadku. Naprawy były wykonywane nie przez autoryzowany serwis Black & Decker. Aby ubiegać się o gwarancję, należy przedstawić dowód zakupu sprzedawcy lub w autoryzowanym warsztacie naprawczym. Możesz sprawdzić lokalizację najbliższego autoryzowanego przedstawiciela naprawy kontaktując się z lokalnym przedstawicielem Black & Decker. Lista znajduje się na końcu instrukcji obsługi. Alternatywnie, lista wszystkich serwisów posprzedażowych jest dostępna na stronie Odwiedź naszą stronę aby zarejestrować produkt i być informowanym o nowościach i ofertach specjalnych. Więcej informacji dotyczących marki Black & Decker oraz oferowanych produktów znajduje się na stronie Strona 10 z 10

PRZECZYTAJ UWAŻNIE CAŁĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA!

PRZECZYTAJ UWAŻNIE CAŁĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA! 1 PRZECZYTAJ UWAŻNIE CAŁĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA! MOP PAROWY 6 W 1 to nowy sposób czyszczenia, który jest skuteczny i bardziej higieniczny niż konwencjonalne metody. MOP PAROWY

Bardziej szczegółowo

PRZECZYTAJ UWAŻNIE CAŁĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA!

PRZECZYTAJ UWAŻNIE CAŁĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA! Do podłóg 5 W 1 MOP PAROWY Do dywanu Model: MO5 INSTRUKCJA Do szyb Do ubrań Czyszczenie ręczne PRZECZYTAJ UWAŻNIE CAŁĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA! DZIĘKUJEMY Gratulujemy wyboru MOPA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI TABELA PROGRAMÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI

SPIS TREŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI TABELA PROGRAMÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 SPIS TREŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYGOTOWANIE PRANIA WYBÓR PROGRAMU I OPCJI ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE PROGRAMU ZMIANA PROGRAMU PRZERWANIE PROGRAMU TABELA PROGRAMÓW CODZIENNA KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Bardziej szczegółowo

WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W. Pralka automatyczna. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie możliwości

WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W. Pralka automatyczna. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie możliwości WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W WF70F5E2Q WF70F5E1Q WF70F5E0Q WF70F5E2W WF70F5E1W WF70F5E0W WF60F4E2Q WF60F4E1Q WF60F4E0Q WF60F4E2W WF60F4E1W WF60F4E0W Pralka automatyczna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Lodówka. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie nieograniczone możliwości

Lodówka. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie nieograniczone możliwości Lodówka Instrukcja obsługi POLAND Urządzenie wolno stojące wyobraź sobie nieograniczone możliwości Dziękujemy za zakupienie produktu firmy Samsung. Aby móc korzystać z pełniejszej obsługi, prosimy zarejestrować

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I INSTRUKCJA OBSŁUGI Witamy! PL Drogi właścicielu Scooba, gratulujemy zakupu Scooba firmy irobot. Cieszymy się, że zostałeś członkiem rodziny irobot! Dołączyłeś do rosnącej społeczności 10 milionów ludzi

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla Użytkownika

Podręcznik dla Użytkownika INFORMACJE REXAIR GWARANCJA NA PIŚMIE R12977Q-2 Rexair 2005 Firma REXAIR sprzedaje urządzenia Rainbow wyłącznie niezależnym autoryzowanym dystrybutorom mającym doświadczenie w sprzedaży bezpośredniej w

Bardziej szczegółowo

NEPTUNE 7 FA Operating Instructions

NEPTUNE 7 FA Operating Instructions Operating Instructions 107140197 A 301002728 psi bar NEPTUNE 7 FA 1 2 30 3 4 5 6 29 7 28 27 26 25 24 23 22 21 8 9 10 11 12 13 14 20 psi bar 15 16 17 18 19 2 Spis treści 1 Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SPIS TREŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚI SKRÓONA INSTRUKJA OBSŁUGI TABELA PROGRAMÓW PRZYGOTOWANIE PRANIA WYBÓR PROGRAMU I OPJI ROZPOZĘIE I ZAKOŃZENIE PROGRAMU ZMIANA PROGRAMU PRZERWANIE PROGRAMU ODZIENNA KONSERWAJA I ZYSZZENIE INSTRUKJA

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZ S E C C O. Instrukcja instalacji, konserwacji i użytkowania urządzenia. [ PL ]

OSUSZACZ S E C C O. Instrukcja instalacji, konserwacji i użytkowania urządzenia. [ PL ] OSUSZACZ S E C C O Instrukcja instalacji, konserwacji i użytkowania urządzenia. [ PL ] INDEKS 1 INFORMACJE OGÓLNE. 1.1 INFORMACJE OGÓLNE. 1.2 SYMBOLE. 1.2.1 OZNACZENIA DOTYCZĄCE UWAG I PORAD. 1.2.2 OZNACZENIA

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości WF0604N WF0602N WF0600N WF0608N WF0504N WF0502N WF0500N WF0508N Pralka automatyczna instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. Aby otrzymać kompletną pomoc

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości WF1702WC(C/W) WF1700WC(C/W) WF1602WC(C/W) WF1600WC(C/W) Pralka automatyczna instrukcja obsługi Niniejsza instrukcja została wydrukowana w całości na papierze makulaturowym. wyobraź sobie możliwości Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOC 781BT. Suszarka kondensacyjna

INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOC 781BT. Suszarka kondensacyjna INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOC 781BT Suszarka kondensacyjna 1 SPIS TREŚCI strona Wprowadzenie..3 Informacja o dostarczonym zestawie 3 Rozpakowywanie produktu..3 Bezpieczeństwo...4 Używanie.4 Instalacja...4 Pranie

Bardziej szczegółowo

ŻELAZKO PAROWE 2600W ASI 110. Prosimy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi tego urządzenia.

ŻELAZKO PAROWE 2600W ASI 110. Prosimy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi tego urządzenia. ŻELAZKO PAROWE 2600W ASI 110 Prosimy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi tego urządzenia. 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Podczas używania urządzeń elektrycznych, podstawy bezpieczeństwa powinny zawsze zostać

Bardziej szczegółowo

KUCHNIA GAZOWO-ELEKTRYCZNA MODEL: MPM-50-KGE-03 MPM-50-KGM-04 MPM-50-KGM-06

KUCHNIA GAZOWO-ELEKTRYCZNA MODEL: MPM-50-KGE-03 MPM-50-KGM-04 MPM-50-KGM-06 KUCHENKA INSTRUCKJA.pdf 2010-12-02 13:22:48 INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHNIA GAZOWO-ELEKTRYCZNA MODEL: MPM-50-KGE-03 MPM-50-KGM-04 MPM-50-KGM-06 PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI kuchnia

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi. 2 lata gwarancji W 670 PL

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi. 2 lata gwarancji W 670 PL Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi 2 lata gwarancji 1 9 8 7 6 5 4 3 10 1/2 16 17 11/12 15 13 18 14 2 3 4 a A b B 5 6 7 1 2 8 9 a b 10 11 14 15 16 12 20 13 a 4 3 b 14 5 19 4 3 2 1 8 2 3 4 6 7 C

Bardziej szczegółowo

9 10 1 3 4 1 2 11 12 6-M TE 1 L R

9 10 1 3 4 1 2 11 12 6-M TE 1 L R 9 10 1 3 4 1 2 11 12 TE 16-M L R Hilti Corporation FL-9494 Schaan Tel.: +423 / 234 2111 Fax: +423 / 234 29 65 www.hilti.com Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan W 2934 0604 110-Pos. 8 1

Bardziej szczegółowo

POLSKI 4. Spis treści. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

POLSKI 4. Spis treści. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa RENLIG PL TR FWM7D5 POLSKI 4 TÜRKÇE 37 POLSKI 4 Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Opis urządzenia 8 Panel sterowania 9 Pierwsze użycie 13 Dostosowanie ustawień do własnych preferencji 13

Bardziej szczegółowo

STEALTH 185. Oryginalna instrukcja Оригинальные инструкции Orijinal Talimatlar

STEALTH 185. Oryginalna instrukcja Оригинальные инструкции Orijinal Talimatlar PL STEALTH 185 Oryginalna instrukcja Оригинальные инструкции Orijinal Talimatlar RU TR Original written in UK English Date Published: 16 / 04 / 2015 Język Polski Instrukcja oryginalna PL RU TR SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNA MASZYNA DO CZYSZCZENIA RUR S150 EPC02150 KARTA GWARANCYJNA

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNA MASZYNA DO CZYSZCZENIA RUR S150 EPC02150 KARTA GWARANCYJNA KARTA GWARANCYJNA 1. Produkt marki UNI-MAX jest objęty 24 miesięcznym okresem gwarancji, począwszy datą sprzedaży według Kodeksu cywilnego lub 12 miesięcznym okresem gwarancji według Kodeksu handlowego.

Bardziej szczegółowo

Ultradźwiękowy nawilżacz powietrza Avair MIST

Ultradźwiękowy nawilżacz powietrza Avair MIST Ultradźwiękowy nawilżacz powietrza Avair MIST Instrukcja użytkowania (wersja 1.0) Strona 1/9 1 Przed pierwszym użyciem 1.1 Dlaczego nawilżać powietrze? Pobyt w ogrzewanych pomieszczeniach może być nie

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi. Router mobilny LTE HUAWEI E5372

Skrócona instrukcja obsługi. Router mobilny LTE HUAWEI E5372 Skrócona instrukcja obsługi Router mobilny LTE HUAWEI E5372 Dziękujemy za zakup Routera mobilnego Huawei E5372. Urządzenie zapewnia użytkownikom szybką łączność w sieci LTE/HSPA+/GPRS. W niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi Niniejsza instrukcja została wydrukowana na papierze wyprodukowanym w 100% z makulatury. wyobraź sobie możliwości

instrukcja obsługi Niniejsza instrukcja została wydrukowana na papierze wyprodukowanym w 100% z makulatury. wyobraź sobie możliwości ARNO-WIFI_F900E-03285A_PL_130508.indd 1 2013-05-08 1:59:23 WF12F9E6P4* Pralka automatyczna instrukcja obsługi Niniejsza instrukcja została wydrukowana na papierze wyprodukowanym w 100% z makulatury. wyobraź

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi kullanma kılavuzu

instrukcja obsługi kullanma kılavuzu instrukcja obsługi kullanma kılavuzu Pralka Çamaşır Makinesi Steam System EWF 127570W 2 electrolux Spis treści Electrolux. Thinking of you. Aby dowiedzieć się więcej o naszej filozofii, odwiedź naszą stronę

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. KOSIARKA SPALINOWA TOO4630C Instrukcja oryginalna

INSTRUKCJA OBSŁUGI. KOSIARKA SPALINOWA TOO4630C Instrukcja oryginalna INSTRUKCJA OBSŁUGI KOSIARKA SPALINOWA TOO60C Instrukcja oryginalna Niniejsza instrukcja jest chroniona prawem autorskim. Kopiowanie/ powielanie jej bez pisemnej zgody firmy Profix Sp. z o.o. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

PRZECZYTAJ I PRZESTRZEGAJ ZALECEŃ INSTRUKCJI

PRZECZYTAJ I PRZESTRZEGAJ ZALECEŃ INSTRUKCJI INSTRUKCJA OBSŁUGI Uwaga: W celu uniknięcia uszkodzenia, należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz poniższych zaleceń: 1. PRZECZYTAJ I PRZESTRZEGAJ ZALECEŃ INSTRUKCJI oraz informacji zawartych

Bardziej szczegółowo

Prosimy najpierw przeczytać niniejszą instrukcję obsługi! Instrukcja obsługi pomoże szybciej i bezpieczniej korzystać z tego produktu.

Prosimy najpierw przeczytać niniejszą instrukcję obsługi! Instrukcja obsługi pomoże szybciej i bezpieczniej korzystać z tego produktu. ZMYWARKA DO NACZYŃ Prosimy najpierw przeczytać niniejszą instrukcję obsługi! Drodzy Klienci, Mamy nadzieję, że urządzenie to, wyprodukowane w najnowocześniejszych zakładach i poddane procedurze ścisłej

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz radio CD z Bluetooth SR4348BT

Odtwarzacz radio CD z Bluetooth SR4348BT Odtwarzacz radio CD z Bluetooth SR4348BT Spis treści Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa..strona 3 Szczególne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa strona 5 Przegląd elementów strona 5 Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SEMIA CONDENS F 25

Instrukcja obsługi SEMIA CONDENS F 25 Instrukcja obsługi SEMIA CONDENS F 25 Spis treści PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ PRZED URUCHOMIENIEM URZĄDZENIA 1 Prosimy przeczytać... 2 1.1 Witamy... 2 1.2 Skrócona instrukcja obsługi... 2 1.3 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Podgrzewacz do szyby Profi Power 2970003, 12 V, 120 W

Podgrzewacz do szyby Profi Power 2970003, 12 V, 120 W INSTRUKCJA OBSŁUGI Podgrzewacz do szyby Profi Power 2970003, 12 V, 120 W Nr produktu 857396 Należy bardzo uważnie przeczytać tę instrukcję przed użyciem i zachować ją na później tak aby można było ponownie

Bardziej szczegółowo