SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego Kraków Znak sprawy: ZP 35/2011 Kraków, 3 listopada 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na uzupełnienie zasobów obliczeniowych w IFJ PAN w Krakowie Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z dn. 25 czerwca 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami) Zamówienie o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN ul. Radzikowskiego Kraków tel. ( ) , fax. ( ) Strona www: TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z dn. 25 czerwca 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami), zwanej dalej Pzp 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3.1 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest uzupełnienie zasobów obliczeniowych w IFJ PAN w Krakowie. Wspólny Słownik Zamówień: , Ze względu na ograniczenia infrastruktury Zamawiającego (w tym wielkość serwerowni), a przede wszystkim możliwość w przyszłości rozbudowy oraz zalety technologiczne (redundancja zasilania oraz ułatwione zarządzanie) wymagane jest dostarczenie węzłów w technologii blade (za wyjątkiem węzła dostępowego). Ze względu na jednorodność platformy zarządzania wszystkie dostarczone serwery muszą pochodzić od tego samego producenta oraz posiadać identyczną konfigurację sprzętową w obrębie tego samego typu węzłów. W związku z rozbudową posiadanej przez Zamawiającego infrastruktury serwerowej oraz aktualnie wykorzystywanym oprogramowaniem zarządzającym a także w celu zapewnienia dowolności rekonfiguracji sprzętu oraz możliwości centralnego zarządzania Zamawiający wymaga aby: oferowane serwery typu blade, miały możliwość instalacji i poprawnego działania w posiadanych przez Zamawiającego obudowach IBM BladeCenter H. Zamawiający planuje przekładanie serwerów pomiędzy posiadanymi i dostarczonymi obudowami na serwery typu blade. oferowane przełączniki sieciowe 1Gb oraz 10Gb Ethernet miały możliwość instalacji i poprawnego działania w posiadanej przez Zamawiającego obudowie IBM BladeCenter H. Zamawiający planuje przekładanie przełączników pomiędzy posiadanymi i dostarczonymi obudowami na serwery typu blade. oferowane serwery rack oraz serwer typu blade umożliwiały pełną integrację z aktualnie wykorzystywanym u Zamawiającego oprogramowaniem zarządzającym tj. IBM Director v5.0. Musi istnieć możliwość pełnego monitoringu i zarządzania każdym serwerem obliczeniowym w tym pełny dostęp do informacji o stanie zdrowia serwera - Health Status, pełna informacja o konfiguracji sprzętowej maszyny (karty sieciowe, dyski, procesory, pamięć itp.), zarządzanie zdalne i integracja z interfejsem zarządzającym w obudowie blade dotyczy serwera blade). Możliwość monitorowania wydajności i poborów mocy serwera. Musi istnieć możliwość automatycznego update u systemu operacyjnego (patche, update y) oraz sterowników sprzętowych i firmware ów serwera. 2/25

3 Całość sprzętu i oprogramowania musi zostać dostarczona i uruchomiona u Zamawiającego. Wszystkie elementy infrastruktury muszą ze sobą współpracować i zapewniać pełną funkcjonalność wyszczególnioną w SIWZ. Nie dopuszcza się zastosowania produktów nie współpracujących ze sobą. Całość dostarczanego sprzętu musi być nowa (wyprodukowaną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą), nieużywana we wcześniejszych projektach wraz z dostawą należy dostarczyć oświadczenie producenta (lub jego polskiego przedstawicielstwa) potwierdzające datę produkcji urządzeń. Całość sprzętu musi pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta i być objęta gwarancją producenta na terenie RP. Wykonawca musi być autoryzowanym partnerem producentów dostarczanych węzłów. Do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające posiadanie autoryzacji dla wymaganych produktów. Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą, szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu. Obudowa na serwery typu blade 3 kpl L.P. Typ Wymagania minimalne Zamawiającego 1. Typ obudowy Do montażu w szafie 19 ; możliwość instalacji minimum 4 obudów blade w standardowej szafie 42U 2. Liczba zamontowanych Możliwość zamontowania co najmniej 14 serwerów w jednej obudowie blade serwerów blade 3. Wysokość obudowy Maksymalnie 10U 4. Możliwość instalacji serwerów o różnym typie architektury procesorów, a Typy serwerów blade 5. Zasilanie i chłodzenie 6. Sposób wyprowadzeń sygnałów 10 Gb LAN szczególnie x86, Power7, PowerXCell 8i w ramach jednej obudowy blade Zasilacz o konstrukcji modularnej z możliwością dokładania i wymiany modułów na gorąco. System zasilania zainstalowany wewnątrz obudowy, zdolny do dostarczenia mocy, jaką może potrzebować obudowa w pełni obsadzona serwerami i wszystkimi możliwymi opcjami (serwery w pełni obsadzone opcjami). System zasilania musi być nadmiarowy (redundantny) typu hot-swap (z możliwością wymiany zasilaczy podczas pracy). Redundancja zasilania wymagana jest na poziomie obudowy (redundancja zasilaczy) jak i pojedynczego serwera. Każdy serwer musi być wyposażony w dwa niezależne złącza zasilające zapewniające redundantne zasilanie z dwóch niezależnych magistrali zasilających. Możliwość zasilania obudowy z dwóch niezależnych źródeł. System chłodzenia nadmiarowy (redundantny) typu hot-swap (z możliwością wymiany wentylatorów podczas pracy), zapewniający chłodzenie obudowy w pełni obsadzonej serwerami i wszystkimi dodatkowymi komponentami. Serwery blade muszą zostać dostarczone z modułami PDU w ilości umożliwiającej podłączenie obudowy do dwóch różnych źródeł zasilania. Przełączniki LAN montowane w obudowie blade w układzie pracy nadmiarowej; min. 14 portów wewnętrznych 10Gb, min. 10 portów zewnętrznych SFP/SFP+ pracujących w trybie 10Gb Ethernet. Jeden interfejs RJ-45 do zarządzania. Wymagania co do funkcjonalności: Architektura non-blocking o przepustowości co najmniej 480 Gbps full duplex, Wsparcie dla jumbo frames (do 12288), Broadcast/multicast storm control, IGMP snooping, VRRP Layer 3, IEEE 802.1D STP Layer 2 redundancy z PVRST+, Layer 2 Trunk Failover active/standby, Interchassis redundancy (Layer 2 I Layer 3), Converged Enhanced Ethernet, CEE FCoE, 802.1Q VLAN tagging. Protocol-based VLANs; VLAN-based, MAC-based, and IP-based access control lists (ACLs), 802.1X port-based authentication, IEEE 802.1p, IP 3/25

4 ToS/DSCP, IP forwarding, IP filtering ACL (do 4096 ACL), Router Information Protocol (RIP) V1; RIP V2; OSPF V1, V2, V3; DHCP Relay, Simple Network Management Protocol (SNMP, V1, V2, V3), HTTP/HTTPS GUI, SSH V1/V2 Na każdą obudowę należy dostarczyć min 2 takie przełączniki Ethernet dla zachowania redundancji. Wraz z każdym przełącznikiem muszą zostać dostarczone 3 patchcordy typu Direct Attached Cables (DAC) 10Gb Ethernet o długości 3m. Każdy przełącznik wyposażony musi być w co ajmniej 1 transceiver 10GBase-SR SFP+. 7. Urządzenia Wbudowany DVD ROM z możliwością nagrywania płyt CD oraz DVD 8. Możliwość instalacji przynajmniej 8 modułów rozszerzeń typu: infiniband, SAN Switch, Ethernet umożliwiających podłączenie zainstalowanych w Moduły rozszerzeń obudowie serwerów blade kart z interfejsami SAS, GbEthernet, InfiniBand bez przerywania pracy serwerów. 9. Możliwość przydzielania adresów MAC i WWN predefiniowanych przez producenta rozwiązania Blade dla poszczególnych wnęk na serwery w obudowie. Przydzielanie adresów musi powodować zastąpienie fizycznych adresów kart Ethernet i SAS w serwerze. Musi także istnieć możliwość przenoszenia przydzielonych adresów pomiędzy wnękami w obudowie. Funkcjonalność ta może być realizowana zarówno przez moduły LAN i SAN w infrastrukturze jak i poprzez dodatkowe oprogramowanie producenta serwerów blade. Dodatkowo dla sieci LAN musi istnieć możliwość stworzenia Zarządzanie (OFM) niezależnych połączeń VLAN tak, aby między wydzielonymi sieciami nie było komunikacji. Automatyczne przełączanie systemu operacyjnego oraz aplikacji z uszkodzonego serwera Blade na serwer zapasowy bez rekonfiguracji połączeń LAN i SAN. Oprogramowanie producenta macierzy realizujące powyższe wymagania (jeżeli jest niezbędne) powinno zapewniać realizację wymienionych funkcjonalności dla wielu klatek Blade jednocześnie. Licencje na w/w funkcjonalności nie są wymagane w ramach dostawy, jednak musi istnieć możliwość uruchomienia tychże funkcjonalności w późniejszym terminie. Wymagana jest nadmiarowość modułów zarządzania w pojedynczej obudowie. 10. Certyfikaty Obudowa musi znajdować się na liście kompatybilności producenta serwera 11. Inne Kable wymagane do połączenia obudowy do infrastruktury LAN w tym: kable kat 6 do podłączenie interfejsów modułów zarządzających, Kable zasilające pozwalające na podłączenie do istniejących gniazd (3P+N+PE 230V/400) zabezpieczonych 32A bezpiecznikiem Dodatkowy przełącznik 1Gb Ethernet 1 szt. 1. Przełącznik LAN montowany w obudowie blade w układzie pracy nadmiarowej; min. 14 portów wewnętrznych 1000Mb oraz 6 portów zewnętrznych RJ-45 pracujących w trybie 10/100/1000Mb Ethernet. Wymagania co do funkcjonalności: Wsparcie dla EtherChannel, LACP (IEEE 802.3ad) link aggregation, jumbo frames (do 9216) Broadcast/multicast storm control, IGMP snooping, IGMP filtering (IGMP V1, V2, V3), VRRP Layer 3, IEEE 802.1D STP Layer 2 redundancy z PVRST+, IEEE 802.1s Multiple STP (MSTP), IEEE 802.1w Rapid STP (RSTP), Layer 2 Trunk Failover active/standby, Interchassis redundancy (Layer 2 I Layer 3), VLAN support, 802.1Q VLAN tagging, Private VLANs, VLAN-based, MAC-based, IPbased access control lists (ACLs), 802.1X port-based authentication, Radius/TACACS+, Quality of Service (QoS), IEEE 802.1p, IP ToS/DSCP, ACL-based (MAC/IP source and destinationaddresses, VLANs), IP forwarding, IP filtering ACLs (do 4096 ACL), VRRP, Routing protocol support (Router Information Protocol (RIP) v1, RIP v2, OSPF v1, v2, v3, BGP-4), DHCP Relay, Simple Network Management Protocol (SNMP; V1, V2, and V3), HTTP/HTTPS GUI, SSH Wymagany jest co najmniej 1 taki przełącznik Ethernet. Przełacznik musi być w pełni kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego przełącznikami BNT Layer 2/3 Copper Gb Ethernet Switch Mo ule for IBM BladeC nter Dodatkowy przełącznik 10Gb Ethernet 1 szt. 1. Przełącznik LAN montowane w obudowie blade; min. 14 portów wewnętrznych 10Gb, min. 10 portów zewnętrznych SFP/SFP+ pracujących w trybie 10Gb Ethernet. Jeden interfejs RJ-45 do zarządzania. Wymagania co do funkcjonalności: 4/25

5 Architektura Non-blocking o przepustowości co najmniej 480 Gbps full duplex, Wsparcie dla jumbo frames (do 12288), Broadcast/multicast storm control, IGMP snooping, VRRP Layer 3, IEEE 802.1D STP Layer 2 redundancy z PVRST+, Layer 2 Trunk Failover active/standby, Interchassis redundancy (Layer 2 I Layer 3), Converged Enhanced Ethernet, CEE FCoE, 802.1Q VLAN tagging. Protocolbased VLANs; VLAN-based, MAC-based, and IP-based access control lists (ACLs), 802.1X portbased authentication, IEEE 802.1p, IP ToS/DSCP, IP forwarding, IP filtering ACL (do 4096 ACL), Router Information Protocol (RIP) V1; RIP V2; OSPF V1, V2, V3; DHCP Relay, Simple Network Management Protocol (SNMP, V1, V2, V3), HTTP/HTTPS GUI, SSH V1/V2 Dostarczony przełącznik musi być identyczny z przełącznikami opisany i w punkcie 6 Obudowy na serwery typu blade Węzeł obliczeniowy typu blade 42 kpl L.P. Typ Wymagania minimalne Zamawiającego 1. Procesor Min 2 procesory każdy sześcio-rdzeniowy (six-core, 6-core) o architekturze 64- bitowej zgodnej z EM64T/x86-64, ze zintegrowanym kontrolerem pamięci RAM i katalogowym poborze mocy pojedynczego procesora podawanym przez producenta procesora nie większym niż 60W, osiągający w teście SPEC CPU2006 (dostępnym na stronie wynik nie mniejszy niż 260 pkt dla testu SPECint_rate2006 w kategorii Base oraz co najmniej 190 pkt dla testu SPECfp_rate2006 w kategorii Base dla węzła referencyjnego z zainstalowanymi 2-ma (dwoma) takimi procesorami. Nie wymaga się by oferowany węzeł (np. producent, model) był identyczny z węzłem referencyjnym opisanym na stronie Wystarczy, że posiada ten sam zestaw procesorów. Zamawiający dopuszcza procesor o równoważnej wydajności wg wyników testu przeprowadzonego przez Wykonawcę. W przypadku użycia przez Wykonawcę testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności i rzetelności przeprowadzonych testów Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne węzły oraz dokładne opisy użytych testów wraz z wynikami w terminie nie dłuższym niż 10 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego 2. Architektura serwera Co najmniej 2 gniazda procesorowe. Co najmniej 12 slotów na pamięć RAM, Co najmniej 1 złącze dla karty rozszerzeń I/O. Dedykowany slot USB na płycie głównej do obsadzenia klucza Hypervisora. 3. Pamięć RAM Minimum 24GB klasy DDR3 PC CL9 ECC 1333MHz VLP RDIMM typu Dual Rank 2R zainstalowane w co najmniej 6 slotach. Po instalacji musi pozostać co najmniej 6 wolnych slotów pamięci do dalszej rozbudowy. Zainstalowane moduły RAM muszą pochodzić od producenta serwera i być oznaczone jego znakiem firmowym. 4. Kontroler dyskowy SAS z możliwość zabezpieczenia danych macierzą RAID 0, 1 5. Dyski twarde min 1 dysk hot-swap o pojemności co najmniej 300 GB 6Gbps SAS 10K rpm 6. Interfejsy sieciowe Minimum 2 porty 1Gbps Ethernet wbudowane na płycie głównej. Minimum 2 porty 10 Gbps na karcie I/O umożliwiającej utworzenie co najmniej 8 wirtualnych interfejsów sieciowych (po 4 na każdym porcie o przepustowości łącznie do 10Gb) oferującej wsparcie dla Wake On LAN, Preboot Execution Environment (PXE), IPv4/IPv6 TCP, UDP checksum offload, Large send offload (LSO), Large receive offload, Receive side scaling (RSS), IPV4 TCP Chimney Offload, VLAN, Jumbo frames, Load balancing, failover, fault tolerance (AFT), switch fault tolerance (SFT), adaptive load balancing (ALB), teaming, IEEE 802.3ad, Enhanced Transmission Selection (ETS) (P802.1Qaz), Priority-based Flow Control (PFC) (P802.1Qbb), Data Center Bridging Capabilities exchange Protocol, CIN-DCBX and CEE-DCBX (P802.1Qaz), 7. Karta graficzna SVGA, 16MB DDR2-250MHz SDRAM 8. Zasilanie i chłodzenie Zasilanie i chłodzenie realizowane przez redundantne i hot-swapowe zasilacze i wentylatory zainstalowane w obudowie na serwery typu blade. Każdy serwer musi być wyposażony w dwa niezależne złącza zasilające zapewniające redundantne zasilanie z dwóch niezależnych magistrali zasilających. 5/25

6 9. Obudowa Typu Blade pozwalającą na instalację w dostarczanych i posiadanych przez Zamawiającego obudowach IBM BladeCenter H. 10. Monitorowanie i Serwer powinien posiadać podsystem umożliwiający kontrolę poprawności diagnostyka działania elementów serwera, diagnostykę oraz narzędzie sprzętowe ułatwiające lokalizację uszkodzenia (np. świetlny wskaźnik uszkodzonego elementu). System powinien umożliwiać przewidywanie awarii podstawowych elementów oraz możliwość pełnej zdalnej administracji serwerem (przejęcie konsoli). Interfejs 10Gb Ethernet do węzłów typu blade 42 szt. Zamawiający wymaga dostarczenia dodatkowych 2 portowych kart sieciowych przeznaczonych do instalacji w posiadanych serwerach IBM BladeCenter HS22. Każda karta musi spełniać poniższe wymagania: 1 Minimum 2 porty 10 Gbps na karcie I/O umożliwiającej utworzenie co najmniej 8 wirtualnych interfejsów sieciowych (po 4 na każdym porcie o przepustowości łącznie do 10Gb) oferującej wsparcie dla Wake On LAN, Preboot Execution Environment (PXE), IPv4/IPv6 TCP, UDP checksum offload, Large send offload (LSO), Large receive offload, Receive side scaling (RSS), IPV4 TCP Chimney Offload, VLAN, Jumbo frames, Load balancing, failover, fault tolerance (AFT), switch fault tolerance (SFT), adaptive load balancing (ALB), teaming, IEEE 802.3ad, Enhanced Transmission Selection (ETS) (P802.1Qaz), Priority-based Flow Control (PFC) (P802.1Qbb), Data Center Bridging Capabilities exchange Protocol, CIN-DCBX and CEE-DCBX (P802.1Qaz), Karta musi być wspierana przez producenta posiadanych przez Zamawiającego serwerów. Macierz dyskowa 1 2 L.P. Wymagania minimalne Zamawiającego 1. Macierz musi mieć możliwość zainstalowania w standardowej szafie 19. Obudowa z kontrolerami macierzy oraz półki dyskowe muszą mieć wysokość nie większą niż 2U. Całość rozwiązania musi się zmieścić w 6U. 2. Macierz musi cechować brak pojedynczego punktu awarii. 3. Macierz musi umożliwiać zarządzanie za pomocą interfejsu Ethernet oraz portu szeregowego 4. Macierz musi być wyposażona w minimum 4 zewnętrzne porty SAS 6Gb/s do podłączenia hostów po 2 porty na kontroler. Możliwość rozbudowy macierzy o kolejne porty zewnętrzne: min 4 porty SAS 6Gb/s, min 8 porty FC 8Gb, min 4 porty 10Gb iscsi. Wymienione typu portów o które ma być rozbudowana macierz nie muszą działać jednocześnie, maja jedynie pozwolić na zbudowanie konfiguracji która pozwoli na wyprowadzenie jednocześnie następujących interfejsów: 8 portów SAS 6Gb/s lub 4 porty SAS 6Gb/s i 8 portów FC 8Gb/s lub 4 porty SAS 6Gb/s i 4 porty 10Gb/s iscsi. 5. Macierz musi być wyposażona w dwa kontrolery RAID pracujące w trybie active-active. 6. Obudowa kontrolerów macierzy musi posiadać miejsca na instalacje co najmniej 12 dysków w technologii SAS 2.0 6Gb/s. 7. Macierz musi umożliwiać mieszanie w ramach obudowy i półek rozszerzeń dysków o różnych prędkościach 15000, i 7200 obrotów/min. 8. Macierz musi być wyposażona w minimum 3,5GB pamięci cache przeznaczonej dla danych (sumarycznie dla obu kontrolerów). 9. Pamięć cache musi być kopiowana pomiędzy kontrolerami i podtrzymywana bateryjnie (wymagane baterie litowo jonowe). Dodatkowo w momencie utraty zasilania musi posiadać specjalne dyski, na które zostanie zapisana zawartość pamięci cache. 10. Awaria dowolnej półki dyskowej nie może powodować przerwania dostępu do dysków w pozostałych półkach dyskowych. 11. Macierz musi gwarantować możliwość rozbudowy: o kolejne 60 dysków 3,5 lub 120 dysków 2,5 (nie jednocześnie), musi jednak być możliwość instalacji zarówno dysków 2,5 jak i 3,5 w macierzy. 12. Macierz musi jednocześnie obsługiwać wolumeny zabezpieczone następującymi poziomami RAID: RAID 0, RAID 1, RAID 3, RAID 5, RADI 6 i RAID Macierz dyskowa musi być wyposażona w minimum 36 dysków SAS 6Gb/s o prędkości 7200 obrotów/min o pojemności min 2TB każdy. 14. Macierz musi umożliwiać rozbudowę i stworzenie fizycznej grupy RAID-5 na co najmniej 30 dyskach 6/25

7 z założeniem, że maksymalnie pojemność jednego dysku przeznaczona jest na informacje o parzystości (np. 29D+1P). 15. Macierz musi zapewnić możliwość wymiany dysków podczas pracy systemu (Hot-Swap). 16. Macierz musi wspierać sprzętowe szyfrowanie danych. 17. Rozwiązanie musi umożliwiać dynamiczną zmianę następujących parametrów macierzy dyskowej, bez przerywania dostępu do danych znajdujących się na modyfikowanym wolumenie, lub grupie dysków: a. Możliwość dynamicznej zmiany poziomu RAID dla istniejącej grupy RAID. b. Możliwość dynamicznego dodawania dysków do istniejących grup RAID. c. Możliwość dynamicznego powiększania rozmiaru wolumenów logicznych. d. Możliwość dynamicznej zmiany rozmiaru segmentu dla wolumenów logicznych. e. Możliwość dodawania kolejnych półek dyskowych oraz dysków bez przerywania pracy macierzy, dla dowolnej konfiguracji macierzy f. Możliwość aktualizacji oprogramowania macierzy (firmware) w trybie online. 18. Macierz musi umożliwiać rozbudowę o pojedyncze dyski fizyczne i pojedyncze półki rozszerzeń. 19. Macierz dyskowa musi umożliwiać dedykowanie dowolnego dysku fizycznego jako globalny dysk typu Hot-Spare. Musi istnieć możliwość definiowania min 5 globalnych dysków typu Hot-Spare. 20. Macierz musi mieć możliwość rozbudowy o funkcjonalność wykonywania natychmiastowej kopii danych (point-in-time copy). Funkcjonalność ta powinna być realizowana w trybie copy-on-write. Licencja na wykonywanie natychmiastowej kopii danych powinna obejmować całą przestrzeń dyskową oferowaną przez macierz. 21. Macierz musi mieć możliwość rozbudowy o funkcjonalność wykonywania pełnej kopii lokalnych wolumenów logicznych z wykorzystaniem jedynie kontrolerów macierzy. Licencja na wykonywanie kopii lokalnego wolumenu powinna obejmować całą przestrzeń dyskową oferowaną przez macierz. 22. Macierz musi mieć możliwość rozbudowy o replikację danych z druga macierzą w sposób synchroniczny i asynchroniczny z wykorzystaniem jedynie kontrolerów macierzy. Musi istnieć możliwość dynamicznej zmiany trybu i kierunku replikacji, bez potrzeby ponownej pełnej synchronizacji Licencja na wykonywanie zdalnej replikacji powinna obejmować całą przestrzeń dyskową oferowaną przez macierz. 23. Macierz dyskowa musi obsługiwać następujące systemy operacyjne: Microsoft Windows 2003, RedHat, SUSE, VMware, Microsoft Cluster Services, AIX, HP-UX. 24. Macierz dyskowa musi umożliwić redundantne podłączenie minimum 2 serwerów. Licencje na oprogramowanie do automatycznego przełączania ścieżki dla każdego z 2 serwerów, dla wszystkich wspieranych systemów operacyjnych muszą być dołączone do macierzy bez dodatkowej opłaty. 25. Dane zapisywane w wewnętrznej pamięci cache jednego z kontrolerów muszą być także powielane w pamięci cache pozostałych kontrolerów, tak aby w przypadku uszkodzenia dowolnego kontrolera zachowana była spójność danych. 26. Wszystkie krytyczne komponenty macierzy takie jak: kontrolery dyskowe, pamięć cache, zasilacze i wentylatory muszą być zdublowane, tak, aby awaria pojedynczego elementu nie wpływała na funkcjonowanie całego systemu. Komponenty te muszą być wymienialne w trakcie pracy macierzy. 27. Macierz musi mieć możliwość jednoczesnego zasilania z dwóch niezależnych źródeł zasilania. Zanik jednego z nich nie może powodować przerwy w pracy urządzenia ani zmniejszenia jego wydajności lub utraty danych. 28. Oprogramowanie do zarządzania musi posiadać funkcjonalność interfejs graficzny oraz CLI (command-line interface) wraz z 3 letnim wsparciem technicznym w cenie macierzy. Węzeł dostępowy 2 kpl L.P. Typ Wymagania minimalne Zamawiającego 1. Procesor min 2 procesory każdy sześcio-rdzeniowy (six-core, 6-core) o architekturze 64- bitowej zgodnej z EM64T/x86-64, ze zintegrowanym kontrolerem pamięci RAM i katalogowym poborze mocy pojedynczego procesora podawanym przez producenta procesora nie większym niż 80W, osiągający w teście SPEC CPU2006 (dostępnym na stronie wynik nie mniejszy niż 290 pkt dla testu SPECint_rate2006 w kategorii Base oraz co najmniej 210 pkt dla testu SPECfp_rate2006 w kategorii Base dla węzła referencyjnego z zainstalowanymi 2-ma (dwoma) takimi procesorami. Nie wymaga się by oferowany węzeł (np. 7/25

8 2. Architektura serwera producent, model) był identyczny z węzłem referencyjnym opisanym na stronie Wystarczy, że posiada ten sam zestaw procesorów. Zamawiający dopuszcza procesor o równoważnej wydajności wg wyników testu przeprowadzonego przez Wykonawcę. W przypadku użycia przez Wykonawcę testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności i rzetelności przeprowadzonych testów Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne węzły oraz dokładne opisy użytych testów wraz z wynikami w terminie nie dłuższym niż 10 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego Co najmniej 2 gniazda procesorowe. Co najmniej 18 slotów na pamięć RAM, Co najmniej 4 złącza dla kart rozszerzeń I/O. Dedykowany slot USB na płycie głównej do obsadzenia klucza Hypervisora. 3. Pamięć RAM min 24GB, VLP DDR3 RDIMMs obsadzone w min 6 slotach z możliwością rozszerzenia do 192GB przy dwóch zainstalowanych procesorach. 4. Kontroler SAS z możliwość zabezpieczenia danych macierzą RAID 0/1 dyskowy 5. Dyski twarde 2 szt. dysków o pojemności co najmniej 300 GB 10K SAS 6Gbps CDROM DVD ROM z możliwością nagrywania płyt CD oraz DVD 7. Interfejsy sieciowe Min 2 porty 1Gbps Ethernet wbudowane na płycie głównej. Wsparcie dla TOE TCP Offload Engine, load balancing i fail over. Minimum 2 porty 10 Gbps na karcie I/O umożliwiającej utworzenie co najmniej 8 wirtualnych interfejsów sieciowych (po 4 na każdym porcie o przepustowości łącznie do 10Gb) oferującej wsparcie dla Wake On LAN, IPv4/IPv6 TCP, UDP checksum offload; Large Send Offload (LSO); Large Receive Offload; Receive Side Scaling (RSS); IPV4 TCP Chimney Offload, VLAN insertion and extraction, Jumbo frames do 9000 Bytes, Preboot execution Environment (PXE) 2.0, network boot suport, Interrupt coalescing, TCP Segmentation Offload (TSO), Load balancing and failover suport including adapter fault tolerance (AFT), switch fault tolerance (SFT), adaptive load balancing (ALB), teaming support, VMware NetQueue v2 and IEEE 802.3ad, VT-d / IOMMU support 8. Interfejs SAS Dwie karty PCI-E 2.0, każda z co najmniej jednym zewnętrznym portem SAS umożliwiającym podłączenie oferowanej macierzy dyskowej oraz czterema portami wewnętrznymi SATA. Porty SAS o prędkości 6Gb. Wymagane funkcjonalności dla kart: Wsparcie dla systemów taśmowych oraz dyskowych, wsparcie dla oferowanej macierzy dyskowej, SSP, SMP, STP oraz SATA protocols, End-to-End CRC with Advanced Error Reporting, T-10 Protection Model for early detection of and recovery from data corruption, Spread Spectrum Clocking for EMI reductions 9. Karta graficzna SVGA 10. Zasilanie i Zasilanie realizowane przez redundantne i hot-swapowe zasilacze o mocy co chłodzenie najmniej 460W. 11. Obudowa Do montażu w szafie 19 ; maksymalna wysokość 2U 12. Monitorowanie i diagnostyka Serwer powinien posiadać podsystem umożliwiający kontrolę poprawności działania elementów serwera, diagnostykę oraz narzędzie sprzętowe ułatwiające lokalizację uszkodzenia (np. świetlny wskaźnik uszkodzonego elementu). System powinien umożliwiać przewidywanie awarii podstawowych elementów oraz możliwość pełnej zdalnej administracji serwerem (przejęcie konsoli). 13. Inne Do serwera należy dostarczyć wszystkie wymagane kable do podłączenia do sieci LAN/SAN oraz kable zasilające. Interfejs 10Gb Ethernet do węzłów rack 3 szt. Zamawiający wymaga dostarczenia 3 szt dodatkowych 2 portowych kart sieciowych (po 1szt do każdego wymienionego serwera) przeznaczonych do instalacji w posiadanych serwerach: IBM System x3550m2, IBM System x3650m2, Sun Storage 7210 Unified Storage System. Każda karta musi spełniać poniższe wymagania: 8/25

9 1 Minimum 2 porty 10 Gbps na karcie I/O umożliwiającej utworzenie co najmniej 8 wirtualnych interfejsów sieciowych (po 4 na każdym porcie o przepustowości łącznie do 10Gb) oferującej wsparcie dla Wake On LAN, Preboot Execution Environment (PXE), IPv4/IPv6 TCP, UDP checksum offload, Large send offload (LSO), Large receive offload, Receive side scaling (RSS), IPV4 TCP Chimney Offload, VLAN, Jumbo frames, Load balancing, failover, fault tolerance (AFT), switch fault tolerance (SFT), adaptive load balancing (ALB), teaming, IEEE 802.3ad, Enhanced Transmission Selection (ETS) (P802.1Qaz), Priority-based Flow Control (PFC) (P802.1Qbb), Data Center Bridging Capabilities exchange Protocol, CIN-DCBX and CEE- DCBX (P802.1Qaz), Przełącznik Top of Rack 1 szt. L.p. Wymagania minimalne Zamawiającego 1. Przełącznik posiadający minimum 48 portów GigabitEthernet 10/100/1000 BaseT, w tym minimum 8 musi posiadać obsługę Power over Ethernet (PoE) zgodnych z 802.3af, dających moc 15.4 W na każdym porcie. Żaden z portów nie może być blokowany w momencie instalacji modułów / portów opisanych w punktach 2 i Przełącznik musi być wyposażony w 2 porty 10Gigabit Ethernet typu SFP+ 3. Musi być wyposażony w minimum 256MB pamięci DRAM oraz 64 MB pamięci flash 4. Musi posiadać przepustowość min. 136 Gb/s, wydajność przełączania przynajmniej 101 Mpps; 5. Musi obsługiwać VLAN 802.1q 6. Musi obsługiwać STP (z możliwością uruchomienia instancji per-vlan), RSTP, MSTP) 7. Musi obsługiwać agregację portów w grupy zgod ie z LACP (min. 8 portów per grupa) 8. Musi zapewniać przełączanie w warstwie trzeciej oraz definiowanie routingu w oparciu o protokoły RIPv1v2, routing statyczny i OSPF 9. Musi umożliwiać rozszerzenie oprogramowania do obsługi protokołu routingu dynamiczne o BGP-4 oraz IS-IS 10. Musi zapewniać podstawową obsługę ruchu IP Multicast, w tym funkcjonalność IGMP v1, v2, v3 oraz IGMP Snooping; 11. Musi posiadać możliwość obsługi IP Multicast z wykorzystaniem protokołu PIM w trybach SM, DM, SSM 12. Musi posiadać możliwość obsługi funkcjonalności PBR (Policy Based Routing) lub równoważnej 13. Musi posiadać możliwość uruchomienia funkcjonalności DHCP: DHCP Server oraz DHCP Relay; 14. Musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: 15. Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP; 16. Implementacja co najmniej czterech kolejek sprzętowych na każdym porcie yjściowym dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi. Implementacja algorytmu Round Robin lub podobnego dla obsługi tych kolejek; 17. Możliwość obsługi jednej z powyżej wspomnianych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority); 18. Obsługa IP Precedence i DSCP 19. Musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: 20. Wiele poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę; 21. Autoryzacja użytkowników/portów w oparciu o IEEE 802.1x oraz EAP; 22. Możliwość uzyskania dostępu do urządzenia przez SNMPv3 i SSHv2; 23. Możliwość definiowania listy kontroli dostępu (ACL) na poziomie portów (PACL), VLAN-ów (VACL), interfejsów routera (RACL) 24. Obsługa DHCP snooping 25. Obsługa dynamicznej inspekcji ARP 26. Musi mieć możliwość synchronizacji zegara czasu za pomocą protokołu NTP 27. Plik konfiguracyjny urządzenia (w szczególności plik konfiguracji parametrów routingu) powinien być możliwy do edycji w trybie off-line. Tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC. Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z nowa konfiguracją. W pamięci nieulotnej musi być możliwość 9/25

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Wymogi ogólne Zamawiającego: Oferent dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: ZP 2/2010 Kraków, 10 marca 2010 r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty 125.000 EURO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty 125.000 EURO Znak sprawy: TZ/370/84/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń i licencji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA SPRZĘTU SERWEROWEGO WRAZ Z OSPRZĘTEM I OPROGRAMOWANIEM W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA SPRZĘTU SERWEROWEGO WRAZ Z OSPRZĘTEM I OPROGRAMOWANIEM W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: DOSTAWA SPRZĘTU SERWEROWEGO WRAZ Z OSPRZĘTEM I OPROGRAMOWANIEM W

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA: dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego wraz z rozbudową

Bardziej szczegółowo

Modernizacja infrastruktury informatycznej Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Modernizacja infrastruktury informatycznej Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Modernizacja infrastruktury informatycznej Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego w Krakowie Tryb udzielenia zamówienia: zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ZESPOŁU URZĄDZEŃ DO MODERNIZACJI I ROZBUDOWY INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ W OBSZARZE DATA CENTER

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ZESPOŁU URZĄDZEŃ DO MODERNIZACJI I ROZBUDOWY INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ W OBSZARZE DATA CENTER Znak sprawy: AZP 2611-42/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ZESPOŁU URZĄDZEŃ DO MODERNIZACJI I ROZBUDOWY INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ W OBSZARZE DATA CENTER 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Zakup macierzy dyskowych oraz oprogramowania do udostępniania zasobów plikowych wraz ze wsparciem

Zakup macierzy dyskowych oraz oprogramowania do udostępniania zasobów plikowych wraz ze wsparciem Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup macierzy dyskowych oraz Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/4/15/VBC

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Metalurgii i InŜynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków znak sprawy: PN-14 2014 Kraków dn. 25 września 2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

ul. Królewska 1/7 OO-909 Warszawa 1woizc(L)pgoyp1 www, u.wp.mit.l tel. +48 22 6873294 faks +48 22 6873297 NSPEKTORAT

ul. Królewska 1/7 OO-909 Warszawa 1woizc(L)pgoyp1 www, u.wp.mit.l tel. +48 22 6873294 faks +48 22 6873297 NSPEKTORAT Nr www, u.wp.mit.l i tel. +48 22 6873294 KANCEL AA J;wNA 1woizc(L)pgoyp1 INSPEKTORAT UZBROJENIA ul. Królewska 1/7 SKARB PAŃSTWA - INSPEKTORAT UZBROJENIA Prawo (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/271/33/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Rozbudowa platformy EWD Wartość

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Centralne Biuro Antykorupcyjne 00-583 Warszawa Al. Ujazdowskie 9 REGON: 140610454 NIP: 701 00 25-324 ZATWIERDZAM Sprawa nr 42/ZP/CBA/2015/TCz Dyrektor Biura Finansów Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa www.wilanow-palac.art.pl Znak sprawy: 15/2015/PN/SD Warszawa, 2015-06-22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zamawiający Województwo Łódzkie al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Prowadzący postępowanie Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Sąd Rejonowy w Zabrzu. ul. 3-go Maja 21, 41-800 Zabrze PRZETARG NIEOGRANICZONY

ZAMAWIAJĄCY: Sąd Rejonowy w Zabrzu. ul. 3-go Maja 21, 41-800 Zabrze PRZETARG NIEOGRANICZONY ZAMAWIAJĄCY: Sąd Rejonowy w Zabrzu ul. 3-go Maja 21, 41-800 Zabrze PRZETARG NIEOGRANICZONY Dostawa switchy dla Sądu Rejonowego w Zabrzu (o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8)

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna Współpraca Transgraniczna Krajów Meklemburgia Pomorze Przednie/Brandenburgia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ URZĄD REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH AL. JEROZOLIMSKIE 181C 02-222 WARSZAWA NIP 521-32-14-182 REGON 015249601 Z A M A W I A J Ą C Y W dniu 3 października

Bardziej szczegółowo

Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia terminy mają następujące znaczenie:

Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia terminy mają następujące znaczenie: ę ó ó í ó Í ółí ś ó ł ó Ś í ę ó ó ó ż ą Í Í ę Ą Śĺ ĺ ś ľ É Í ĺ ł łĺ Á ś Definicje: Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia terminy mają następujące znaczenie: Postępowanie Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, ul. Niepodległości 16, 10 045 Olsztyn, tel: 089-522-95-00, fax. 089-522-95-05, www.kwpsp.olsztyn.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. 022/ 695-89-02 fax 022/ 695-89-35

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na modernizację istniejącej infrastruktury serwerowej w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Znak sprawy ADZ-23-10/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin, tel. (0-81) 53-105-11, fax (0-81)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Lębork, dnia 22.09.2011r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Powiatowy Urząd Pracy ul. Gdańska 35 84-300 Lębork tel.

Bardziej szczegółowo

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FILHARMONIA NARODOWA ZP/02/05/2013 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pod nazwą: dostawa sprzętu komputerowego i sieciowego dla studiów doktoranckich (tekst ujednolicony po zmianach z dnia 4.08.2011 r.) Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-10/2012 Tarnobrzeg. 14.11. 2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa sprzętu informatycznego do Sądu

Bardziej szczegółowo