SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego Kraków Znak sprawy: ZP 35/2011 Kraków, 3 listopada 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na uzupełnienie zasobów obliczeniowych w IFJ PAN w Krakowie Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z dn. 25 czerwca 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami) Zamówienie o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN ul. Radzikowskiego Kraków tel. ( ) , fax. ( ) Strona www: TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z dn. 25 czerwca 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami), zwanej dalej Pzp 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3.1 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest uzupełnienie zasobów obliczeniowych w IFJ PAN w Krakowie. Wspólny Słownik Zamówień: , Ze względu na ograniczenia infrastruktury Zamawiającego (w tym wielkość serwerowni), a przede wszystkim możliwość w przyszłości rozbudowy oraz zalety technologiczne (redundancja zasilania oraz ułatwione zarządzanie) wymagane jest dostarczenie węzłów w technologii blade (za wyjątkiem węzła dostępowego). Ze względu na jednorodność platformy zarządzania wszystkie dostarczone serwery muszą pochodzić od tego samego producenta oraz posiadać identyczną konfigurację sprzętową w obrębie tego samego typu węzłów. W związku z rozbudową posiadanej przez Zamawiającego infrastruktury serwerowej oraz aktualnie wykorzystywanym oprogramowaniem zarządzającym a także w celu zapewnienia dowolności rekonfiguracji sprzętu oraz możliwości centralnego zarządzania Zamawiający wymaga aby: oferowane serwery typu blade, miały możliwość instalacji i poprawnego działania w posiadanych przez Zamawiającego obudowach IBM BladeCenter H. Zamawiający planuje przekładanie serwerów pomiędzy posiadanymi i dostarczonymi obudowami na serwery typu blade. oferowane przełączniki sieciowe 1Gb oraz 10Gb Ethernet miały możliwość instalacji i poprawnego działania w posiadanej przez Zamawiającego obudowie IBM BladeCenter H. Zamawiający planuje przekładanie przełączników pomiędzy posiadanymi i dostarczonymi obudowami na serwery typu blade. oferowane serwery rack oraz serwer typu blade umożliwiały pełną integrację z aktualnie wykorzystywanym u Zamawiającego oprogramowaniem zarządzającym tj. IBM Director v5.0. Musi istnieć możliwość pełnego monitoringu i zarządzania każdym serwerem obliczeniowym w tym pełny dostęp do informacji o stanie zdrowia serwera - Health Status, pełna informacja o konfiguracji sprzętowej maszyny (karty sieciowe, dyski, procesory, pamięć itp.), zarządzanie zdalne i integracja z interfejsem zarządzającym w obudowie blade dotyczy serwera blade). Możliwość monitorowania wydajności i poborów mocy serwera. Musi istnieć możliwość automatycznego update u systemu operacyjnego (patche, update y) oraz sterowników sprzętowych i firmware ów serwera. 2/25

3 Całość sprzętu i oprogramowania musi zostać dostarczona i uruchomiona u Zamawiającego. Wszystkie elementy infrastruktury muszą ze sobą współpracować i zapewniać pełną funkcjonalność wyszczególnioną w SIWZ. Nie dopuszcza się zastosowania produktów nie współpracujących ze sobą. Całość dostarczanego sprzętu musi być nowa (wyprodukowaną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą), nieużywana we wcześniejszych projektach wraz z dostawą należy dostarczyć oświadczenie producenta (lub jego polskiego przedstawicielstwa) potwierdzające datę produkcji urządzeń. Całość sprzętu musi pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta i być objęta gwarancją producenta na terenie RP. Wykonawca musi być autoryzowanym partnerem producentów dostarczanych węzłów. Do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające posiadanie autoryzacji dla wymaganych produktów. Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą, szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu. Obudowa na serwery typu blade 3 kpl L.P. Typ Wymagania minimalne Zamawiającego 1. Typ obudowy Do montażu w szafie 19 ; możliwość instalacji minimum 4 obudów blade w standardowej szafie 42U 2. Liczba zamontowanych Możliwość zamontowania co najmniej 14 serwerów w jednej obudowie blade serwerów blade 3. Wysokość obudowy Maksymalnie 10U 4. Możliwość instalacji serwerów o różnym typie architektury procesorów, a Typy serwerów blade 5. Zasilanie i chłodzenie 6. Sposób wyprowadzeń sygnałów 10 Gb LAN szczególnie x86, Power7, PowerXCell 8i w ramach jednej obudowy blade Zasilacz o konstrukcji modularnej z możliwością dokładania i wymiany modułów na gorąco. System zasilania zainstalowany wewnątrz obudowy, zdolny do dostarczenia mocy, jaką może potrzebować obudowa w pełni obsadzona serwerami i wszystkimi możliwymi opcjami (serwery w pełni obsadzone opcjami). System zasilania musi być nadmiarowy (redundantny) typu hot-swap (z możliwością wymiany zasilaczy podczas pracy). Redundancja zasilania wymagana jest na poziomie obudowy (redundancja zasilaczy) jak i pojedynczego serwera. Każdy serwer musi być wyposażony w dwa niezależne złącza zasilające zapewniające redundantne zasilanie z dwóch niezależnych magistrali zasilających. Możliwość zasilania obudowy z dwóch niezależnych źródeł. System chłodzenia nadmiarowy (redundantny) typu hot-swap (z możliwością wymiany wentylatorów podczas pracy), zapewniający chłodzenie obudowy w pełni obsadzonej serwerami i wszystkimi dodatkowymi komponentami. Serwery blade muszą zostać dostarczone z modułami PDU w ilości umożliwiającej podłączenie obudowy do dwóch różnych źródeł zasilania. Przełączniki LAN montowane w obudowie blade w układzie pracy nadmiarowej; min. 14 portów wewnętrznych 10Gb, min. 10 portów zewnętrznych SFP/SFP+ pracujących w trybie 10Gb Ethernet. Jeden interfejs RJ-45 do zarządzania. Wymagania co do funkcjonalności: Architektura non-blocking o przepustowości co najmniej 480 Gbps full duplex, Wsparcie dla jumbo frames (do 12288), Broadcast/multicast storm control, IGMP snooping, VRRP Layer 3, IEEE 802.1D STP Layer 2 redundancy z PVRST+, Layer 2 Trunk Failover active/standby, Interchassis redundancy (Layer 2 I Layer 3), Converged Enhanced Ethernet, CEE FCoE, 802.1Q VLAN tagging. Protocol-based VLANs; VLAN-based, MAC-based, and IP-based access control lists (ACLs), 802.1X port-based authentication, IEEE 802.1p, IP 3/25

4 ToS/DSCP, IP forwarding, IP filtering ACL (do 4096 ACL), Router Information Protocol (RIP) V1; RIP V2; OSPF V1, V2, V3; DHCP Relay, Simple Network Management Protocol (SNMP, V1, V2, V3), HTTP/HTTPS GUI, SSH V1/V2 Na każdą obudowę należy dostarczyć min 2 takie przełączniki Ethernet dla zachowania redundancji. Wraz z każdym przełącznikiem muszą zostać dostarczone 3 patchcordy typu Direct Attached Cables (DAC) 10Gb Ethernet o długości 3m. Każdy przełącznik wyposażony musi być w co ajmniej 1 transceiver 10GBase-SR SFP+. 7. Urządzenia Wbudowany DVD ROM z możliwością nagrywania płyt CD oraz DVD 8. Możliwość instalacji przynajmniej 8 modułów rozszerzeń typu: infiniband, SAN Switch, Ethernet umożliwiających podłączenie zainstalowanych w Moduły rozszerzeń obudowie serwerów blade kart z interfejsami SAS, GbEthernet, InfiniBand bez przerywania pracy serwerów. 9. Możliwość przydzielania adresów MAC i WWN predefiniowanych przez producenta rozwiązania Blade dla poszczególnych wnęk na serwery w obudowie. Przydzielanie adresów musi powodować zastąpienie fizycznych adresów kart Ethernet i SAS w serwerze. Musi także istnieć możliwość przenoszenia przydzielonych adresów pomiędzy wnękami w obudowie. Funkcjonalność ta może być realizowana zarówno przez moduły LAN i SAN w infrastrukturze jak i poprzez dodatkowe oprogramowanie producenta serwerów blade. Dodatkowo dla sieci LAN musi istnieć możliwość stworzenia Zarządzanie (OFM) niezależnych połączeń VLAN tak, aby między wydzielonymi sieciami nie było komunikacji. Automatyczne przełączanie systemu operacyjnego oraz aplikacji z uszkodzonego serwera Blade na serwer zapasowy bez rekonfiguracji połączeń LAN i SAN. Oprogramowanie producenta macierzy realizujące powyższe wymagania (jeżeli jest niezbędne) powinno zapewniać realizację wymienionych funkcjonalności dla wielu klatek Blade jednocześnie. Licencje na w/w funkcjonalności nie są wymagane w ramach dostawy, jednak musi istnieć możliwość uruchomienia tychże funkcjonalności w późniejszym terminie. Wymagana jest nadmiarowość modułów zarządzania w pojedynczej obudowie. 10. Certyfikaty Obudowa musi znajdować się na liście kompatybilności producenta serwera 11. Inne Kable wymagane do połączenia obudowy do infrastruktury LAN w tym: kable kat 6 do podłączenie interfejsów modułów zarządzających, Kable zasilające pozwalające na podłączenie do istniejących gniazd (3P+N+PE 230V/400) zabezpieczonych 32A bezpiecznikiem Dodatkowy przełącznik 1Gb Ethernet 1 szt. 1. Przełącznik LAN montowany w obudowie blade w układzie pracy nadmiarowej; min. 14 portów wewnętrznych 1000Mb oraz 6 portów zewnętrznych RJ-45 pracujących w trybie 10/100/1000Mb Ethernet. Wymagania co do funkcjonalności: Wsparcie dla EtherChannel, LACP (IEEE 802.3ad) link aggregation, jumbo frames (do 9216) Broadcast/multicast storm control, IGMP snooping, IGMP filtering (IGMP V1, V2, V3), VRRP Layer 3, IEEE 802.1D STP Layer 2 redundancy z PVRST+, IEEE 802.1s Multiple STP (MSTP), IEEE 802.1w Rapid STP (RSTP), Layer 2 Trunk Failover active/standby, Interchassis redundancy (Layer 2 I Layer 3), VLAN support, 802.1Q VLAN tagging, Private VLANs, VLAN-based, MAC-based, IPbased access control lists (ACLs), 802.1X port-based authentication, Radius/TACACS+, Quality of Service (QoS), IEEE 802.1p, IP ToS/DSCP, ACL-based (MAC/IP source and destinationaddresses, VLANs), IP forwarding, IP filtering ACLs (do 4096 ACL), VRRP, Routing protocol support (Router Information Protocol (RIP) v1, RIP v2, OSPF v1, v2, v3, BGP-4), DHCP Relay, Simple Network Management Protocol (SNMP; V1, V2, and V3), HTTP/HTTPS GUI, SSH Wymagany jest co najmniej 1 taki przełącznik Ethernet. Przełacznik musi być w pełni kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego przełącznikami BNT Layer 2/3 Copper Gb Ethernet Switch Mo ule for IBM BladeC nter Dodatkowy przełącznik 10Gb Ethernet 1 szt. 1. Przełącznik LAN montowane w obudowie blade; min. 14 portów wewnętrznych 10Gb, min. 10 portów zewnętrznych SFP/SFP+ pracujących w trybie 10Gb Ethernet. Jeden interfejs RJ-45 do zarządzania. Wymagania co do funkcjonalności: 4/25

5 Architektura Non-blocking o przepustowości co najmniej 480 Gbps full duplex, Wsparcie dla jumbo frames (do 12288), Broadcast/multicast storm control, IGMP snooping, VRRP Layer 3, IEEE 802.1D STP Layer 2 redundancy z PVRST+, Layer 2 Trunk Failover active/standby, Interchassis redundancy (Layer 2 I Layer 3), Converged Enhanced Ethernet, CEE FCoE, 802.1Q VLAN tagging. Protocolbased VLANs; VLAN-based, MAC-based, and IP-based access control lists (ACLs), 802.1X portbased authentication, IEEE 802.1p, IP ToS/DSCP, IP forwarding, IP filtering ACL (do 4096 ACL), Router Information Protocol (RIP) V1; RIP V2; OSPF V1, V2, V3; DHCP Relay, Simple Network Management Protocol (SNMP, V1, V2, V3), HTTP/HTTPS GUI, SSH V1/V2 Dostarczony przełącznik musi być identyczny z przełącznikami opisany i w punkcie 6 Obudowy na serwery typu blade Węzeł obliczeniowy typu blade 42 kpl L.P. Typ Wymagania minimalne Zamawiającego 1. Procesor Min 2 procesory każdy sześcio-rdzeniowy (six-core, 6-core) o architekturze 64- bitowej zgodnej z EM64T/x86-64, ze zintegrowanym kontrolerem pamięci RAM i katalogowym poborze mocy pojedynczego procesora podawanym przez producenta procesora nie większym niż 60W, osiągający w teście SPEC CPU2006 (dostępnym na stronie wynik nie mniejszy niż 260 pkt dla testu SPECint_rate2006 w kategorii Base oraz co najmniej 190 pkt dla testu SPECfp_rate2006 w kategorii Base dla węzła referencyjnego z zainstalowanymi 2-ma (dwoma) takimi procesorami. Nie wymaga się by oferowany węzeł (np. producent, model) był identyczny z węzłem referencyjnym opisanym na stronie Wystarczy, że posiada ten sam zestaw procesorów. Zamawiający dopuszcza procesor o równoważnej wydajności wg wyników testu przeprowadzonego przez Wykonawcę. W przypadku użycia przez Wykonawcę testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności i rzetelności przeprowadzonych testów Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne węzły oraz dokładne opisy użytych testów wraz z wynikami w terminie nie dłuższym niż 10 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego 2. Architektura serwera Co najmniej 2 gniazda procesorowe. Co najmniej 12 slotów na pamięć RAM, Co najmniej 1 złącze dla karty rozszerzeń I/O. Dedykowany slot USB na płycie głównej do obsadzenia klucza Hypervisora. 3. Pamięć RAM Minimum 24GB klasy DDR3 PC CL9 ECC 1333MHz VLP RDIMM typu Dual Rank 2R zainstalowane w co najmniej 6 slotach. Po instalacji musi pozostać co najmniej 6 wolnych slotów pamięci do dalszej rozbudowy. Zainstalowane moduły RAM muszą pochodzić od producenta serwera i być oznaczone jego znakiem firmowym. 4. Kontroler dyskowy SAS z możliwość zabezpieczenia danych macierzą RAID 0, 1 5. Dyski twarde min 1 dysk hot-swap o pojemności co najmniej 300 GB 6Gbps SAS 10K rpm 6. Interfejsy sieciowe Minimum 2 porty 1Gbps Ethernet wbudowane na płycie głównej. Minimum 2 porty 10 Gbps na karcie I/O umożliwiającej utworzenie co najmniej 8 wirtualnych interfejsów sieciowych (po 4 na każdym porcie o przepustowości łącznie do 10Gb) oferującej wsparcie dla Wake On LAN, Preboot Execution Environment (PXE), IPv4/IPv6 TCP, UDP checksum offload, Large send offload (LSO), Large receive offload, Receive side scaling (RSS), IPV4 TCP Chimney Offload, VLAN, Jumbo frames, Load balancing, failover, fault tolerance (AFT), switch fault tolerance (SFT), adaptive load balancing (ALB), teaming, IEEE 802.3ad, Enhanced Transmission Selection (ETS) (P802.1Qaz), Priority-based Flow Control (PFC) (P802.1Qbb), Data Center Bridging Capabilities exchange Protocol, CIN-DCBX and CEE-DCBX (P802.1Qaz), 7. Karta graficzna SVGA, 16MB DDR2-250MHz SDRAM 8. Zasilanie i chłodzenie Zasilanie i chłodzenie realizowane przez redundantne i hot-swapowe zasilacze i wentylatory zainstalowane w obudowie na serwery typu blade. Każdy serwer musi być wyposażony w dwa niezależne złącza zasilające zapewniające redundantne zasilanie z dwóch niezależnych magistrali zasilających. 5/25

6 9. Obudowa Typu Blade pozwalającą na instalację w dostarczanych i posiadanych przez Zamawiającego obudowach IBM BladeCenter H. 10. Monitorowanie i Serwer powinien posiadać podsystem umożliwiający kontrolę poprawności diagnostyka działania elementów serwera, diagnostykę oraz narzędzie sprzętowe ułatwiające lokalizację uszkodzenia (np. świetlny wskaźnik uszkodzonego elementu). System powinien umożliwiać przewidywanie awarii podstawowych elementów oraz możliwość pełnej zdalnej administracji serwerem (przejęcie konsoli). Interfejs 10Gb Ethernet do węzłów typu blade 42 szt. Zamawiający wymaga dostarczenia dodatkowych 2 portowych kart sieciowych przeznaczonych do instalacji w posiadanych serwerach IBM BladeCenter HS22. Każda karta musi spełniać poniższe wymagania: 1 Minimum 2 porty 10 Gbps na karcie I/O umożliwiającej utworzenie co najmniej 8 wirtualnych interfejsów sieciowych (po 4 na każdym porcie o przepustowości łącznie do 10Gb) oferującej wsparcie dla Wake On LAN, Preboot Execution Environment (PXE), IPv4/IPv6 TCP, UDP checksum offload, Large send offload (LSO), Large receive offload, Receive side scaling (RSS), IPV4 TCP Chimney Offload, VLAN, Jumbo frames, Load balancing, failover, fault tolerance (AFT), switch fault tolerance (SFT), adaptive load balancing (ALB), teaming, IEEE 802.3ad, Enhanced Transmission Selection (ETS) (P802.1Qaz), Priority-based Flow Control (PFC) (P802.1Qbb), Data Center Bridging Capabilities exchange Protocol, CIN-DCBX and CEE-DCBX (P802.1Qaz), Karta musi być wspierana przez producenta posiadanych przez Zamawiającego serwerów. Macierz dyskowa 1 2 L.P. Wymagania minimalne Zamawiającego 1. Macierz musi mieć możliwość zainstalowania w standardowej szafie 19. Obudowa z kontrolerami macierzy oraz półki dyskowe muszą mieć wysokość nie większą niż 2U. Całość rozwiązania musi się zmieścić w 6U. 2. Macierz musi cechować brak pojedynczego punktu awarii. 3. Macierz musi umożliwiać zarządzanie za pomocą interfejsu Ethernet oraz portu szeregowego 4. Macierz musi być wyposażona w minimum 4 zewnętrzne porty SAS 6Gb/s do podłączenia hostów po 2 porty na kontroler. Możliwość rozbudowy macierzy o kolejne porty zewnętrzne: min 4 porty SAS 6Gb/s, min 8 porty FC 8Gb, min 4 porty 10Gb iscsi. Wymienione typu portów o które ma być rozbudowana macierz nie muszą działać jednocześnie, maja jedynie pozwolić na zbudowanie konfiguracji która pozwoli na wyprowadzenie jednocześnie następujących interfejsów: 8 portów SAS 6Gb/s lub 4 porty SAS 6Gb/s i 8 portów FC 8Gb/s lub 4 porty SAS 6Gb/s i 4 porty 10Gb/s iscsi. 5. Macierz musi być wyposażona w dwa kontrolery RAID pracujące w trybie active-active. 6. Obudowa kontrolerów macierzy musi posiadać miejsca na instalacje co najmniej 12 dysków w technologii SAS 2.0 6Gb/s. 7. Macierz musi umożliwiać mieszanie w ramach obudowy i półek rozszerzeń dysków o różnych prędkościach 15000, i 7200 obrotów/min. 8. Macierz musi być wyposażona w minimum 3,5GB pamięci cache przeznaczonej dla danych (sumarycznie dla obu kontrolerów). 9. Pamięć cache musi być kopiowana pomiędzy kontrolerami i podtrzymywana bateryjnie (wymagane baterie litowo jonowe). Dodatkowo w momencie utraty zasilania musi posiadać specjalne dyski, na które zostanie zapisana zawartość pamięci cache. 10. Awaria dowolnej półki dyskowej nie może powodować przerwania dostępu do dysków w pozostałych półkach dyskowych. 11. Macierz musi gwarantować możliwość rozbudowy: o kolejne 60 dysków 3,5 lub 120 dysków 2,5 (nie jednocześnie), musi jednak być możliwość instalacji zarówno dysków 2,5 jak i 3,5 w macierzy. 12. Macierz musi jednocześnie obsługiwać wolumeny zabezpieczone następującymi poziomami RAID: RAID 0, RAID 1, RAID 3, RAID 5, RADI 6 i RAID Macierz dyskowa musi być wyposażona w minimum 36 dysków SAS 6Gb/s o prędkości 7200 obrotów/min o pojemności min 2TB każdy. 14. Macierz musi umożliwiać rozbudowę i stworzenie fizycznej grupy RAID-5 na co najmniej 30 dyskach 6/25

7 z założeniem, że maksymalnie pojemność jednego dysku przeznaczona jest na informacje o parzystości (np. 29D+1P). 15. Macierz musi zapewnić możliwość wymiany dysków podczas pracy systemu (Hot-Swap). 16. Macierz musi wspierać sprzętowe szyfrowanie danych. 17. Rozwiązanie musi umożliwiać dynamiczną zmianę następujących parametrów macierzy dyskowej, bez przerywania dostępu do danych znajdujących się na modyfikowanym wolumenie, lub grupie dysków: a. Możliwość dynamicznej zmiany poziomu RAID dla istniejącej grupy RAID. b. Możliwość dynamicznego dodawania dysków do istniejących grup RAID. c. Możliwość dynamicznego powiększania rozmiaru wolumenów logicznych. d. Możliwość dynamicznej zmiany rozmiaru segmentu dla wolumenów logicznych. e. Możliwość dodawania kolejnych półek dyskowych oraz dysków bez przerywania pracy macierzy, dla dowolnej konfiguracji macierzy f. Możliwość aktualizacji oprogramowania macierzy (firmware) w trybie online. 18. Macierz musi umożliwiać rozbudowę o pojedyncze dyski fizyczne i pojedyncze półki rozszerzeń. 19. Macierz dyskowa musi umożliwiać dedykowanie dowolnego dysku fizycznego jako globalny dysk typu Hot-Spare. Musi istnieć możliwość definiowania min 5 globalnych dysków typu Hot-Spare. 20. Macierz musi mieć możliwość rozbudowy o funkcjonalność wykonywania natychmiastowej kopii danych (point-in-time copy). Funkcjonalność ta powinna być realizowana w trybie copy-on-write. Licencja na wykonywanie natychmiastowej kopii danych powinna obejmować całą przestrzeń dyskową oferowaną przez macierz. 21. Macierz musi mieć możliwość rozbudowy o funkcjonalność wykonywania pełnej kopii lokalnych wolumenów logicznych z wykorzystaniem jedynie kontrolerów macierzy. Licencja na wykonywanie kopii lokalnego wolumenu powinna obejmować całą przestrzeń dyskową oferowaną przez macierz. 22. Macierz musi mieć możliwość rozbudowy o replikację danych z druga macierzą w sposób synchroniczny i asynchroniczny z wykorzystaniem jedynie kontrolerów macierzy. Musi istnieć możliwość dynamicznej zmiany trybu i kierunku replikacji, bez potrzeby ponownej pełnej synchronizacji Licencja na wykonywanie zdalnej replikacji powinna obejmować całą przestrzeń dyskową oferowaną przez macierz. 23. Macierz dyskowa musi obsługiwać następujące systemy operacyjne: Microsoft Windows 2003, RedHat, SUSE, VMware, Microsoft Cluster Services, AIX, HP-UX. 24. Macierz dyskowa musi umożliwić redundantne podłączenie minimum 2 serwerów. Licencje na oprogramowanie do automatycznego przełączania ścieżki dla każdego z 2 serwerów, dla wszystkich wspieranych systemów operacyjnych muszą być dołączone do macierzy bez dodatkowej opłaty. 25. Dane zapisywane w wewnętrznej pamięci cache jednego z kontrolerów muszą być także powielane w pamięci cache pozostałych kontrolerów, tak aby w przypadku uszkodzenia dowolnego kontrolera zachowana była spójność danych. 26. Wszystkie krytyczne komponenty macierzy takie jak: kontrolery dyskowe, pamięć cache, zasilacze i wentylatory muszą być zdublowane, tak, aby awaria pojedynczego elementu nie wpływała na funkcjonowanie całego systemu. Komponenty te muszą być wymienialne w trakcie pracy macierzy. 27. Macierz musi mieć możliwość jednoczesnego zasilania z dwóch niezależnych źródeł zasilania. Zanik jednego z nich nie może powodować przerwy w pracy urządzenia ani zmniejszenia jego wydajności lub utraty danych. 28. Oprogramowanie do zarządzania musi posiadać funkcjonalność interfejs graficzny oraz CLI (command-line interface) wraz z 3 letnim wsparciem technicznym w cenie macierzy. Węzeł dostępowy 2 kpl L.P. Typ Wymagania minimalne Zamawiającego 1. Procesor min 2 procesory każdy sześcio-rdzeniowy (six-core, 6-core) o architekturze 64- bitowej zgodnej z EM64T/x86-64, ze zintegrowanym kontrolerem pamięci RAM i katalogowym poborze mocy pojedynczego procesora podawanym przez producenta procesora nie większym niż 80W, osiągający w teście SPEC CPU2006 (dostępnym na stronie wynik nie mniejszy niż 290 pkt dla testu SPECint_rate2006 w kategorii Base oraz co najmniej 210 pkt dla testu SPECfp_rate2006 w kategorii Base dla węzła referencyjnego z zainstalowanymi 2-ma (dwoma) takimi procesorami. Nie wymaga się by oferowany węzeł (np. 7/25

8 2. Architektura serwera producent, model) był identyczny z węzłem referencyjnym opisanym na stronie Wystarczy, że posiada ten sam zestaw procesorów. Zamawiający dopuszcza procesor o równoważnej wydajności wg wyników testu przeprowadzonego przez Wykonawcę. W przypadku użycia przez Wykonawcę testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności i rzetelności przeprowadzonych testów Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne węzły oraz dokładne opisy użytych testów wraz z wynikami w terminie nie dłuższym niż 10 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego Co najmniej 2 gniazda procesorowe. Co najmniej 18 slotów na pamięć RAM, Co najmniej 4 złącza dla kart rozszerzeń I/O. Dedykowany slot USB na płycie głównej do obsadzenia klucza Hypervisora. 3. Pamięć RAM min 24GB, VLP DDR3 RDIMMs obsadzone w min 6 slotach z możliwością rozszerzenia do 192GB przy dwóch zainstalowanych procesorach. 4. Kontroler SAS z możliwość zabezpieczenia danych macierzą RAID 0/1 dyskowy 5. Dyski twarde 2 szt. dysków o pojemności co najmniej 300 GB 10K SAS 6Gbps CDROM DVD ROM z możliwością nagrywania płyt CD oraz DVD 7. Interfejsy sieciowe Min 2 porty 1Gbps Ethernet wbudowane na płycie głównej. Wsparcie dla TOE TCP Offload Engine, load balancing i fail over. Minimum 2 porty 10 Gbps na karcie I/O umożliwiającej utworzenie co najmniej 8 wirtualnych interfejsów sieciowych (po 4 na każdym porcie o przepustowości łącznie do 10Gb) oferującej wsparcie dla Wake On LAN, IPv4/IPv6 TCP, UDP checksum offload; Large Send Offload (LSO); Large Receive Offload; Receive Side Scaling (RSS); IPV4 TCP Chimney Offload, VLAN insertion and extraction, Jumbo frames do 9000 Bytes, Preboot execution Environment (PXE) 2.0, network boot suport, Interrupt coalescing, TCP Segmentation Offload (TSO), Load balancing and failover suport including adapter fault tolerance (AFT), switch fault tolerance (SFT), adaptive load balancing (ALB), teaming support, VMware NetQueue v2 and IEEE 802.3ad, VT-d / IOMMU support 8. Interfejs SAS Dwie karty PCI-E 2.0, każda z co najmniej jednym zewnętrznym portem SAS umożliwiającym podłączenie oferowanej macierzy dyskowej oraz czterema portami wewnętrznymi SATA. Porty SAS o prędkości 6Gb. Wymagane funkcjonalności dla kart: Wsparcie dla systemów taśmowych oraz dyskowych, wsparcie dla oferowanej macierzy dyskowej, SSP, SMP, STP oraz SATA protocols, End-to-End CRC with Advanced Error Reporting, T-10 Protection Model for early detection of and recovery from data corruption, Spread Spectrum Clocking for EMI reductions 9. Karta graficzna SVGA 10. Zasilanie i Zasilanie realizowane przez redundantne i hot-swapowe zasilacze o mocy co chłodzenie najmniej 460W. 11. Obudowa Do montażu w szafie 19 ; maksymalna wysokość 2U 12. Monitorowanie i diagnostyka Serwer powinien posiadać podsystem umożliwiający kontrolę poprawności działania elementów serwera, diagnostykę oraz narzędzie sprzętowe ułatwiające lokalizację uszkodzenia (np. świetlny wskaźnik uszkodzonego elementu). System powinien umożliwiać przewidywanie awarii podstawowych elementów oraz możliwość pełnej zdalnej administracji serwerem (przejęcie konsoli). 13. Inne Do serwera należy dostarczyć wszystkie wymagane kable do podłączenia do sieci LAN/SAN oraz kable zasilające. Interfejs 10Gb Ethernet do węzłów rack 3 szt. Zamawiający wymaga dostarczenia 3 szt dodatkowych 2 portowych kart sieciowych (po 1szt do każdego wymienionego serwera) przeznaczonych do instalacji w posiadanych serwerach: IBM System x3550m2, IBM System x3650m2, Sun Storage 7210 Unified Storage System. Każda karta musi spełniać poniższe wymagania: 8/25

9 1 Minimum 2 porty 10 Gbps na karcie I/O umożliwiającej utworzenie co najmniej 8 wirtualnych interfejsów sieciowych (po 4 na każdym porcie o przepustowości łącznie do 10Gb) oferującej wsparcie dla Wake On LAN, Preboot Execution Environment (PXE), IPv4/IPv6 TCP, UDP checksum offload, Large send offload (LSO), Large receive offload, Receive side scaling (RSS), IPV4 TCP Chimney Offload, VLAN, Jumbo frames, Load balancing, failover, fault tolerance (AFT), switch fault tolerance (SFT), adaptive load balancing (ALB), teaming, IEEE 802.3ad, Enhanced Transmission Selection (ETS) (P802.1Qaz), Priority-based Flow Control (PFC) (P802.1Qbb), Data Center Bridging Capabilities exchange Protocol, CIN-DCBX and CEE- DCBX (P802.1Qaz), Przełącznik Top of Rack 1 szt. L.p. Wymagania minimalne Zamawiającego 1. Przełącznik posiadający minimum 48 portów GigabitEthernet 10/100/1000 BaseT, w tym minimum 8 musi posiadać obsługę Power over Ethernet (PoE) zgodnych z 802.3af, dających moc 15.4 W na każdym porcie. Żaden z portów nie może być blokowany w momencie instalacji modułów / portów opisanych w punktach 2 i Przełącznik musi być wyposażony w 2 porty 10Gigabit Ethernet typu SFP+ 3. Musi być wyposażony w minimum 256MB pamięci DRAM oraz 64 MB pamięci flash 4. Musi posiadać przepustowość min. 136 Gb/s, wydajność przełączania przynajmniej 101 Mpps; 5. Musi obsługiwać VLAN 802.1q 6. Musi obsługiwać STP (z możliwością uruchomienia instancji per-vlan), RSTP, MSTP) 7. Musi obsługiwać agregację portów w grupy zgod ie z LACP (min. 8 portów per grupa) 8. Musi zapewniać przełączanie w warstwie trzeciej oraz definiowanie routingu w oparciu o protokoły RIPv1v2, routing statyczny i OSPF 9. Musi umożliwiać rozszerzenie oprogramowania do obsługi protokołu routingu dynamiczne o BGP-4 oraz IS-IS 10. Musi zapewniać podstawową obsługę ruchu IP Multicast, w tym funkcjonalność IGMP v1, v2, v3 oraz IGMP Snooping; 11. Musi posiadać możliwość obsługi IP Multicast z wykorzystaniem protokołu PIM w trybach SM, DM, SSM 12. Musi posiadać możliwość obsługi funkcjonalności PBR (Policy Based Routing) lub równoważnej 13. Musi posiadać możliwość uruchomienia funkcjonalności DHCP: DHCP Server oraz DHCP Relay; 14. Musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: 15. Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP; 16. Implementacja co najmniej czterech kolejek sprzętowych na każdym porcie yjściowym dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi. Implementacja algorytmu Round Robin lub podobnego dla obsługi tych kolejek; 17. Możliwość obsługi jednej z powyżej wspomnianych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority); 18. Obsługa IP Precedence i DSCP 19. Musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: 20. Wiele poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę; 21. Autoryzacja użytkowników/portów w oparciu o IEEE 802.1x oraz EAP; 22. Możliwość uzyskania dostępu do urządzenia przez SNMPv3 i SSHv2; 23. Możliwość definiowania listy kontroli dostępu (ACL) na poziomie portów (PACL), VLAN-ów (VACL), interfejsów routera (RACL) 24. Obsługa DHCP snooping 25. Obsługa dynamicznej inspekcji ARP 26. Musi mieć możliwość synchronizacji zegara czasu za pomocą protokołu NTP 27. Plik konfiguracyjny urządzenia (w szczególności plik konfiguracji parametrów routingu) powinien być możliwy do edycji w trybie off-line. Tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC. Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z nowa konfiguracją. W pamięci nieulotnej musi być możliwość 9/25

10 przechowywania dowolnej ilości plików konfiguracyjnych. Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być widoczne bez częściowych restartów urządzenia po dokonaniu zmian. 28. Musi posiadać możliwość tworzenia stosu o przepustowości pomiędzy elementami stosu (backplane) co najmniej 64 Gbps. Urządzenia w stosie muszą współdzieli wspólną tablice MAC oraz routingu, Musi istnieć zestawienie połączeń typu channel do różnych przełączników w obrębie stosu. Stos musi być widoczny z punktu widzenia zarządzania jako jedno urządzenie. 29. Musi posiadać możliwość tworzenia stosu łączącego co najmniej 9 urządzeń. 30. Musi umożliwiać kopiowanie ruchu (z portu, VLANu) na określony port (mirror) 31. Musi mieć możliwość wyposażenia w redundantny wewnętrzny zasilacz 32. Tablica CAM musi obsłużyć min adresów MAC 33. Przełącznik musi obsługiwać min VLANów 34. Tablica routingu musi obsłużyć min wpisów (dla adresów unicast IPv4) 35. Przełącznik musi mieć możliwość rozbudowy o sprzętową obsługę IPv6. Po rozbudowie musi istnieć możliwość obsługi min. RIPng, OSPFv3, PIM, MLD,MLDv2 36. Przełącznik musi obsługiwać mechanizm VRF lub VRF lite 37. Przełącznik musi posiadać możliwość utworzenia stosu z posiadanymi przez Zamawiającego przełącznikami Juniper EX port 10/100/1000BaseT (8-ports PoE) o przepustowości pomiędzy elementami stosu (backplane) co najmniej 64 Gbps. Urządzenia w stosie muszą współdzielić wspólną tablice MAC oraz routingu, Musi istnieć zestawienie połączeń typu channel do różnych przełączników w obrębie stosu. Stos musi być widoczny z punktu widzenia zarządzania jako jedno urządzenie. Moduł stakujący 1 kpl. Zamawiający wymaga w ramach rozbudowy posiadanego głównego węzła sieciowego dostarczenia modułu stakującego do posiadanego przez Zamawiającego przełącznika Juniper EX4500. PN Nazwa Ilość EX4500-VC1-128G EX-CBL-VCP-1M EX4500, 128G Virtual Chassis module (VC Cables sold separately) EX 4200 Virtual Chassis Port cable 1M length 1 1 Szafa serwerowa (min 1 kpl) 1. Szafa serwerowa w kolorze czarnym ze stelażem (rack) 19 o maksymalnych wymiarach w poziome 610x1050mm i wysokości 42U wyposażona w perforowane drzwi przednie i tylne. Szafa musi mieć możliwość połączenia z posiadanymi przez Zamawiającego szafami typu IBM NetBAY S2 42U Standard Rack Cabinet 2. Całość dostarczanego sprzętu zostanie zainstalowana w szafach wyposażonych w listwy agregującej zasilanie tzw. PDU. Zamawiający wymaga takiej konfiguracji zasilania, żeby cały umieszczony w szafie sprzęt został podłączony do zewnętrznej sieci elektrycznej maksymalnie czterema liniami zasilającymi 3. Wraz z każdą szafą Zamawiający wymaga dostarczenia niezbędnej liczby PDU pozwalających na podłączenie wszystkich urządzeń zainstalowanych w szafie. PDU należy podłączyć do trójfazowej sieci elektrycznej z wykorzystaniem istniejących gniazd (3P+N+PE 230V/400) zabezpieczonych 32A bezpiecznikiem 4. Wraz z każdą szafą Zamawiający wymaga dostarczenia niezbędnej liczby PDU pozwalających na podłączenie wszystkich urządzeń zainstalowanych w szafie. PDU należy podłączyć do trójfazowej sieci elektrycznej z wykorzystaniem istniejących gniazd (3P+N+PE 230V/400) zabezpieczonych 32A bezpiecznikiem 5. Wyposażenie dodatkowe: wszelkie niezbędne elementy związane z instalacją oferowanego sprzętu, takie jak: kable zasilające i logiczne (UTP kat 6), patchcordy 10Gb Ethernet, panele zasilające dostosowane do pracy w sieci 3-fazowej, zaślepki (wolna przestrzeń w szafie musi być zasłonięta w celu zapewnienia właściwej cyrkulacji powietrza) itp) 6. Wykonawca jest zobowiązany do umieszczenia szaf w pomieszczeniu serwerowni Szczegółowy zakres prac będących przedmiotem zamówienia Przygotowanie projektu 1. Konsultacje poprzedzające przygotowanie projektu 2. Opracowanie projektu wdrożenia wraz z harmonogramem 10/25

11 dostaw oraz prac wdrożeniowych z uwzględnieniem: Rozmieszczenia poszczególnych komponentów Logicznych połączeń miedzy urządzeniami Konfiguracji urządzeń Konfiguracji dostarczanego oprogramowania Dostawa i instalacja infrastruktury 1. Dostawa i rozładunek urządzeń. Instalacja szafy RACK w miejscu wskazanym przez Zamawiającego 2. Montaż urządzeń w szafie rack zgodnie z projektem przedwdrożeniowym. 3. Wykonanie niezbędnych połączeń elektrycznych do przygotowanej przez Zamawiającego instalacji elektrycznej. 4. Wykonanie niezbędnych połączeń logicznych pomiędzy wszystkimi elementami systemu. 5. Uaktualnienie firmware wszystkich dostarczanych urządzeń, których to dotyczy. 6. Konfiguracja wszystkich dostarczanych urządzeń. 7. Instalacja i konfiguracja węzła dostępowego instalacja i konfiguracja systemu operacyjnego Linux (np. Linux Debian), Konfiguracja systemu musi objąć w swym zakresie uruchomienie komunikacji sieciowej 10Gb Ethernet, skonfigurowania autoryzacji użytkowników, zawansowane zabezpieczenie systemu operacyjnego przed nieautoryzowanym dostępem, konfiguracja firewall a. Konfiguracja logiczna węzła dostępowego z uwzględnieniem: - Konfiguracji przestrzeni dyskowej udostępnionej z macierzy dyskowej z podziałem na zasoby dedykowane dla użytkowników - konfiguracja NFS w celu zapewnienia dostępu do przestrzeni dyskowej udostępnionej z macierzy dyskowej dla każdego z węzłów obliczeniowych z uwzględnieniem polityk bezpieczeństwa 8. Integracja ze środowiskiem sieciowym Zamawiającego w celu zapewnienia dostępu do zasobów instytutu. 9. Instalacja i konfiguracja oprogramowania do zarządzania i monitorowania infrastruktury serwerów w najnowszej dostępnej wersji wraz z niezbędnym przygotowaniem oraz konfiguracją infrastruktury. 10. Zamawiający wymaga aby Wykonawca przeprowadził min 1 dniowe szkolenie powdrożeniowe dla min 2 osób, w terminie (uzgodnionym z Zamawiającym) po uruchomieniu a przed podpisaniem protokołu odbioru i wystawieniem faktury, w zakresie: szczegółowej architektury sprzętowej oferowanego rozwiązania zaawansowanej administracji dostarczonym klastrem obliczeniowym administracji dostarczoną infrastrukturą sieciową Ethernet oraz Infiniband, obsługi i konfiguracji węzła dyskowego, obsługi i konfiguracji węzłów obliczeniowych postępowania w przypadku wystąpienia awarii 11. Wykonawca zapewni konsultacje techniczne dla wdrożonego rozwiązania w wymiarze 20 godzin do wykorzystania w okresie pierwszego roku od dnia odbioru przedmiotu zamówienia spełniające poniższe warunki: konsultacje techniczne świadczone w siedzibie Zamawiającego konsultacje techniczne muszą być świadczone przez wykwalifikowany personel techniczny Wykonawcy, posiadający 11/25

12 Dokumentacja powykonawcza certyfikację Producenta oferowanego rozwiązania zgodnie z wymaganiami Zamawiającego w części formalnej Wykonawca sporządzi uzgodnioną z Zamawiającym szczegółową dokumentacje powykonawczą. Warunki gwarancji: Zamawiający wymaga udzielenia na całe oferowany sprzęt min 36 miesięcznej gwarancji liczonej od daty odbioru całości instalacji i realizowanej na następujących warunkach: obsługa serwisowa w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 16:00, czas reakcji: następny dzień roboczy czas usunięcia awarii: do 5 dni roboczych od daty zgłoszenie awarii (w ramach usunięcia awarii należy przywrócić pełną funkcjonalność uszkodzonego urządzenia wraz z odtworzeniem konfiguracji z ostatniej posiadanej kopii bezpieczeństwa przekazanej przez klienta) Zamawiający wymaga od Wykonawcy wskazania w jego ofercie tej części zamówienia, której wykonanie zamierza on zlecić stronom trzecim w ramach podwykonawstwa. 3.2 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty niezawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. 3.3 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej ani zastosowania aukcji elektronicznej oraz nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3.4 Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających 3.5 Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 3.6 Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie produktów, charakteryzując je poprzez wskazanie nazwy urządzenia, nazwy producenta oraz ewentualnie innych przypisanych wyłącznie temu produktowi cech. 4. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 4.1 Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: do 8 tygodni od daty podpisania umowy. 4.2 Zamówienie musi zostać zrealizowane w siedzibie Zamawiającego tj.: Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN ul. Radzikowskiego Kraków 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA 5.1 O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp oraz w niniejszej SIWZ, tj.: Lp. 1 Warunek udziału w postępowaniu Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Działalność prowadzona na potrzeby wykonania niniejszego zamówienia nie wymaga posiadania uprawnień. 12/25

13 2 3 4 Posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej 1 (jedno) zamówienie na kwotę min zł (milion złotych) odpowiadające swoim rodzajem (dostawa klastra obliczeniowego wraz z uruchomieniem oraz świadczeniem min 3 letniego serwisu) dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem jego wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorcy oraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawa ta została wykonana należycie. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje bądź będzie dysponował osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej: a) Dwiema osobami, które są certyfikowanymi przez producenta oferowanego sprzętu inżynierami technicznymi o specjalizacji w zakresie oferowanych serwerów typu blade. b) Jedną osobą, która jest certyfikowanym przez producenta oferowanego sprzętu inżynierem technicznym o specjalizacji w zakresie macierzy dyskowych. c) Jedną osobą, które posiada wiedzę i doświadczenie w kierowaniu projektami potwierdzone certyfikatem np. Prince 2 Foundation lub równoważnym. d) 1 inżynierem posiadającym stosowne uprawnienia uzyskane od producenta oferowanych przełączników Ethernet (adekwatny stopień certyfikacji) do ich instalacji i uruchomienia e) kierownikiem projektu, który posiada kwalifikacje wymagane w punktach a),b),c) Wykonawca winien posiadać środki finansowe w wysokości nie mniejszej niż , - PLN (osiemset tysięcy PLN) lub zdolność do zaciągnięcia kredytu na kwotę nie mniejszą niż , - PLN (osiemset tysięcy PLN) potwierdzoną informacją banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których 13/25

14 Wykonawca posiada rachunek, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5.2 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 5.3 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt. 5.1 SIWZ winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. 5.4 W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp. 5.5 Warunek określony w pkt 5.4 SIWZ każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi spełniać samodzielnie. 5.6 W przypadku zaistnienia przesłanki określonej w art. 24 Prawa zamówień publicznych Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania. 5.7 Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 5.8 Ocenę spełniania warunków udziału w postępowaniu wymienionych w pkt. 5 SIWZ Zamawiający dokona na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń, metodą spełnia/nie spełnia. 6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 6.1 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust. 1 Pzp i pkt 5.1 SIWZ, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia: Lp Wymagany dokument: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp (oryginał) Wykaz wykonanych dostaw z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz dokument/y potwierdzające ich należyte wykonanie Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub Nr załącznika do SIWZ /25

15 zdolność kredytową Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b Pzp, wymaga się przedłożenia informacji dotyczącej tych podmiotów. 6.2 W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 Pzp do oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia: Lp. Wymagany dokument: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art ust. 1 Pzp Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp, wystawiony nie 2 wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku osób fizycznych - oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 3 odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 4 ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5 Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6 Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Nr załącznika do SIWZ Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych 15/25

16 w pkt 6.2 SIWZ. 6.4 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: 1) Pkt SIWZ i pkt SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) Pkt SIWZ składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Pzp wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6.5 Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.4 SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionym w terminach określonych w pkt 6.4 SIWZ. 6.6 Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6.7 W przypadku, gdy w miejscu zamieszkania osób, o których mowa w pkt 6.6 SIWZ nie wydaje się zaświadczeń, o których mowa w pkt 6.6 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 6.8 W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: Lp. 1 Wymagany dokument: Opisy techniczne zaoferowanego przedmiotu zamówienia Wykonawca musi dołączyć do oferty szczegółowy opis techniczny oferowanego urządzenia, wraz z podaniem nazwy i modelu urządzenia, warunków gwarancji i szczegółowym opisem instalacji. Wykonawca powinien zamieścić w szczegółowym opisie technicznym wszystkie parametry oferowanego urządzenia, potwierdzając ich zgodność z zapisami SIWZ Nr załącznika do SIWZ 16/25

17 2 Dokument gwarancyjny 6 7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW ORAZ WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 7.1 Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 7.2 Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w art. 38 Pzp. 7.3 Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Każda ze Stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. 7.4 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu. 7.5 Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami: 1 Mgr Kinga Zajączkowska tel. (0-12) Pytania dotyczące treści SIWZ można kierować do wyboru: pisemnie na adres siedziby Zamawiającego, tj. Instytut Fizyki Jądrowej PAN, ul. Radzikowskiego 152, Kraków, na nr fax lub drogą elektroniczną na adres z określeniem postępowania, którego dotyczą. 8. WADIUM 8.1 Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: ,- PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy PLN). 8.2 Wadium należy wnieść w terminie do dnia 16 grudnia 2011 r. do godz. 09: Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a. pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: w Banku PEKAO S.A. oddział w Krakowie, ul. Dunajewskiego 8, Kraków, SWIFT: PKOPPLPW, IBAN: PL , z dopiskiem: dotyczy ZP 35/2011 b. poręczeniach bankowych, lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych; d. gwarancjach ubezpieczeniowych e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz z późniejszymi zmianami). 8.4 Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 8.8 SIWZ. 8.5 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8.6 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 17/25

18 8.7 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 8.8 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 8.9 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej należy dołączyć do oferty potwierdzenie dokonania przelewu bankowego W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna oryginał dokumentu można złożyć w odrębnej kopercie, a kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę dołączyć do oferty, lub załączyć oryginał do oferty Wadium wnoszone w formie niepieniężnej musi być ważne co najmniej od dnia, w którym przypada termin składania ofert do dnia, w którym upływa termin związania ofertą (jeżeli termin ten przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to do pierwszego dnia następującego po dniu ustawowo wolnym od pracy). 9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 9.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. 9.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 9.3 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 9.4 Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 10.1 Zgodnie z art. 82 Prawa Zamówień Publicznych ofertę wraz z załącznikami składa się w formie pisemnej, pod rygorem nieważności Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 23 Pzp W przypadku, o którym mowa w pkt 10.3 na formularzu ofertowym, jak również innych dokumentach powołujących się na Wykonawcę, w miejscu nazwa i adres Wykonawcy należy wpisać dane dotyczące konsorcjum lub spółki cywilnej, a nie pełnomocnika, a do oferty należy załączyć pełnomocnictwo. 18/25

19 10.5 Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca Zaleca się, aby pierwszą stronę oferty stanowił formularz oferty, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji Zaleca się ponumerowanie stron i spięcie oferty w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem. Opisy techniczne oferowanego sprzętu mogą być sporządzone w języku angielskim Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób: Oferta na: Uzupełnienie zasobów obliczeniowych w IFJ PAN w Krakowie NIE OTWIERAĆ przed 16 grudnia 2011 r. godz. 10:00, znak sprawy: ZP 35/ Kopertę wewnętrzną (z ofertą w środku) należy opisać jak wyżej i dodatkowo zamieścić na niej nazwę i adres wykonawcy Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt oraz dodatkowo oznaczone słowami ZMIANA lub WYCOFANIE Część oferty, która zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca zastrzega ich poufność, należy umieścić w odrębnej kopercie z opisem Zastrzeżona część oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 ustawy Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji(t. jednolity Dz.U ) Do oferty należy załączyć następujące dokumenty i oświadczenia: Lp. Wymagany dokument: Nr załącznika do SIWZ 1 Wypełniony formularz oferty Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp (oryginał) Wykaz wykonanych dostaw z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz dokument/y potwierdzające ich należyte wykonanie Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami /25

20 5 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp 5 Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w opraciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp, wystawiony nie 6 wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku osób fizycznych - oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 7 odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 8 ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie 9 określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie 10 określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 11 Dokument gwarancyjny Zaakceptowany wzór umowy Wykaz części zamówienia, które zostaną wykonane przez 8 podwykonawców (jeżeli Wykonawca przewiduje ich udział) 14 Opisy techniczne zaoferowanego przedmiotu zamówienia 15 Dowód wniesienia wadium. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, 16 w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy. 17 Pełnomocnictwo, jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika Wszystkie dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę Zamawiający może żądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie poświadczonych 20/25

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne Załącznik nr 6 Specyfikacje techniczne Pozycja 1-3 Rozbudowa dwóch posiadanych serwerów Dell R620, Service Tag: FXLYD5J, DXLYD5J o komponenty Komponenty do rozbudowy na każdy serwer. procesor (Intel Xeon

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Wymogi ogólne Zamawiającego: Oferent dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:389289-2011:text:pl:html PL-Kraków: Lokalna sieć komputerowa 2011/S 240-389289 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zadanie nr 1.2: Macierz RAID Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem Macierzy RAID

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wytworzenie i wprowadzenie na rynek platformy zarządzania systemami chmur obliczeniowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wytworzenie i wprowadzenie na rynek platformy zarządzania systemami chmur obliczeniowych ZAPYTANIE OFERTOWE Dostarczenie systemu macierzy dyskowej w/g specyfikacji do celów badawczych dla K2 Internet S.A. na potrzeby realizacji etapu I projektu realizowanego w ramach działania 1.4 PO IG oraz

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 6 do SIWZ. 1. Macierz Dyskowa ilość: 1 szt. NAZWA PRODCENTA:.

Załacznik nr 6 do SIWZ. 1. Macierz Dyskowa ilość: 1 szt. NAZWA PRODCENTA:. 1. Macierz Dyskowa ilość: 1 szt. NAZWA PRODCENTA:. MODEL: Załacznik nr 6 do SIWZ l.p. Parametr wymagany Potwierdzenie spełnienia parametru lub warunku przez oferowane urządzenie* 1 Macierz dyskowa musi

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przełącznik sieciowy - typ 1. (1 sztuka) Lp. 1 2 3 Minimalne wymagane parametry techniczne Zamawiającego Przełącznik w metalowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.pl Katowice: DOSTARCZENIE ORAZ URUCHOMIENIE SYSTEMU SKŁADOWANIA DANYCH

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego sprzętu/model 1. 1.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego sprzętu/model 1. 1. Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2 Oferowany produkt: Macierz dyskowa Typ. Model.. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego

Bardziej szczegółowo

I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe minimalne wymagania - szt. 5

I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe minimalne wymagania - szt. 5 Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe minimalne wymagania - szt.

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:90452-2010:text:pl:html PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 2010/S 61-090452 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Sprawa RAP.272.148.2012. 1.Macierz dyskowa - 2 sztuki

Sprawa RAP.272.148.2012. 1.Macierz dyskowa - 2 sztuki Sprawa RAP.272.148.2012 Parametry wymagane/minimalne - załącznik nr 1a do SIWZ Urządzenie oferowane - producent, typ, model 1.Macierz dyskowa - 2 sztuki 1. Macierz dyskowa musi być wyposażona w minimum

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II

Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY szt.1 Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe wymagania minimalne:

Bardziej szczegółowo

RAZEM brutto (poz. 1+2). (kwotę należy przenieść do formularza oferty)

RAZEM brutto (poz. 1+2). (kwotę należy przenieść do formularza oferty) Załącznik Nr 1 do formularza Oferty Nr postępowania: ZP/M-15/15 Wykaz cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia. Lp. Nazwa komponentu Cena brutto za 1 sztukę Ilość sztuk Brutto RAZEM 1. Przełączniki sieciowe

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

NOWY FORMULARZ TECHNICZNY CZĘŚĆ 1

NOWY FORMULARZ TECHNICZNY CZĘŚĆ 1 Serwery typu BLADE (2 szt.) NOWY FORMULARZ TECHNICZNY CZĘŚĆ 1 ZAŁĄCZNIK NR 3.1 L.p. Parametr Minimalne wymagania zamawiającego Oferowane przez Wykonawcę* 1. Procesor Czterordzeniowy procesor dedykowany

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Suwałkach, ul. Waryńskiego 45, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 087 5631300, faks 087 5631303.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Suwałkach, ul. Waryńskiego 45, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 087 5631300, faks 087 5631303. Suwałki: Zadanie I - Dostawa sprzętu do budowy klastra niezawodnościowego w Sądzie Okręgowym w Suwałkach. Zadanie II - Dostawa oprogramowania do kompleksowego zarządzania sprzętem i siecią oraz urządzeń

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest: I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełącznik sieciowy spełniający poniższe wymagania minimalne szt.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?id=135376 Warszawa: Dostawa urządzeń dla sieci komputerowej Instytutu Technologii

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. Numer wewnętrzny zapytania ofertowego 02/10/2013

Zaproszenie do składania ofert. Numer wewnętrzny zapytania ofertowego 02/10/2013 Fritz Group S.A. Plac Axentowicza 5/3 30-034 Kraków NIP: 677-235-72-19 biuro@fritzgroup.pl www.fritzgroup.pl Kraków, dn. 21.10.2013 Zaproszenie do składania ofert Numer wewnętrzny zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ znak sprawy: 20/DI/PN/2015 1. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego Produkt zamawiany Produkt oferowany VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość Nazwa i parametry ilość % za 1 szt brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Rozbudowa klastra obliczeniowego w Instytucie Fizyki UJK serwer stelażowy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA Andrzej Jagusiewicz Warszawa, dnia 2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubienkujawski.pl Lubień Kujawski: Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Morzyce Numer

Bardziej szczegółowo

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : /

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / 1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / Komponent Minimalne wymagania Parametry oferowane Obudowa -Typu Rack, wysokość 2U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa serwera, akcesoriów komputerowych i oprogramowania

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Druk publikacji Krajowej Instytucji Wspomagającej w strukturze Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-03-24 14:10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat-ostrowski.pl Ostrów Wielkopolski: Przetarg nieograniczony na świadczenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej.

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ (Po zawarciu umowy załącznik nr 3 do Umowy) Przedmiotem Zamówienia jest: - zakup i dostawa macierzy dyskowej z półkami dyskowymi, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia.

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. Numer sprawy: DGA/08/10 Załącznik nr 2 do formularza oferty Przedmiot zamówienia: wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu sieciowego dla Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Router/Firewall: szt. 6 Oferowany model *... Producent *... L.p. 1. Obudowa obudowa o wysokości maksymalnie 1U dedykowana

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *..

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *.. WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia Lp. CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przełącznik sieciowy 48 portów Liczba sztuk: 2 Oferowany model *.. Producent *.. Opis wymagań minimalnych Parametry

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.utk.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.utk.gov.pl 1 z 7 2015-06-03 11:15 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.utk.gov.pl Warszawa: Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopsbelchatow.pl Bełchatów: PRZEPROWADZENIE KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO, WARSZTATÓW I INDYWIDUALNEGO

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie infrastrukturą serwerów Blade

Zarządzanie infrastrukturą serwerów Blade ILOŚĆ SZTUK: 1 Szafa rack PRODUCENTA SPRZĘTU : Typ szafa do montażu urządzeń 19 oferowanych serwerów i macierzy Wysokość 42U Wyposażenie drzwi przednie i tylne zamykane na klucz, oraz ściany boczne. Dystrybucja

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e 1. Centrala głosowa 1. Płyta główna 2. Procesor 3. Złącza PCI 4. Pamięć 5. Zarządzanie 6. Karta sieciowa Wymagane parametry sprzętowe Centrala Głosowa

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Katowice: Modernizacja wymiennikowni ciepła w budynku Kliniki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5 SUM w Katowicach Numer ogłoszenia: 249493-2011; data zamieszczenia: 20.09.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ipis.zabrze.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ipis.zabrze.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ipis.zabrze.pl Zabrze: Zakup i konfigurację serwerów wraz z oprogramowaniem systemowym

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej,

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, Załącznik nr 5 do SIWZ Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, (Zadanie 1) 1 1. Serwer bazodanowy 1 szt. Producent. model Lp. Parametr Minimalne(maksymalne) parametry wymaganie 1. Obudowa Minimalnie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psychiatria.com Rybnik: Dostawa materiałów kontrolnych do międzynarodowej kontroli

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dostawa samochodu osobowego dla IFJ PAN w Krakowie, znak sprawy: DZP- 271-59/15

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.. miejscowość, data OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WYMAGAŃ PRZEZ PRZEDMIOT OFERTY NA CZĘŚĆ A ZAMÓWIENIA (INSTRUKCJA: każda ze stron powinna być

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe Załącznik nr 7 do specyfikacji BPM.ZZP.271.479.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe Sprzęt musi być zgodny, równowaŝny lub o wyŝszych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniŝej:

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji..

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji.. Pakiet I Formularz wymaganych warunków technicznych Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa serwerów, urządzeń infrastruktury sieciowej oraz wybór podmiotu obsługującego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Załącznik nr 2 do SIWZ... miejscowość, data OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Tabela nr 1. ELEMENTY I URZĄDZENIA DO ROZBUDOWY MACIERZY: ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Organizacja międzynarodowej konferencji Zakopane Conference on Nuclear Physics

Bardziej szczegółowo

DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer

DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer ogłoszenia: 94133-2011; data zamieszczenia: 23.03.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281106-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 Instytut Meteorologii

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276787-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 Sąd Apelacyjny w Krakowie (Zamawiający) reprezentowany

Bardziej szczegółowo

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.znk-lublin.pl Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 101629-2015; data zamieszczenia: 08.07.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 101629-2015; data zamieszczenia: 08.07.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 101629-2015; data zamieszczenia: 08.07.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 98955-2015 data 03.07.2015

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: Wykonanie i dostawa kalendarzy informacyjnych na 2015 rok Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Wykonanie prac polegających na dostosowaniu części numerycznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl Bełchatów: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie - zakup i wymiana bram garażowych, stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych. Numer ogłoszenia: 192578-2010;

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Serwery 2011/S 126-209065

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Serwery 2011/S 126-209065 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:209065-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Serwery 2011/S 126-209065 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:299905-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/677,683/2014

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/677,683/2014 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputera przenośnego (notebooka) i akcesoriów komputerowych

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Sąd Rejonowy w Zabrzu. ul. 3-go Maja 21, 41-800 Zabrze PRZETARG NIEOGRANICZONY

ZAMAWIAJĄCY: Sąd Rejonowy w Zabrzu. ul. 3-go Maja 21, 41-800 Zabrze PRZETARG NIEOGRANICZONY ZAMAWIAJĄCY: Sąd Rejonowy w Zabrzu ul. 3-go Maja 21, 41-800 Zabrze PRZETARG NIEOGRANICZONY Dostawa switchy dla Sądu Rejonowego w Zabrzu (o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8)

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa. Warszawa: Rezerwacja, zakup oraz dostarczanie biletów na zagraniczne przewozy lotnicze na potrzeby Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Numer ogłoszenia: 21103-2010; data zamieszczenia: 28.01.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dostawa regałów i krzeseł dla IFJ PAN w Krakowie, znak sprawy: DZP-271-58/15

Bardziej szczegółowo

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 Dostawa skanerów: znak sprawy: 3/2011 Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011. Warszawa: Dostawa mebli medycznych do Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie SPZOZ Numer ogłoszenia: 262056-2011; data zamieszczenia: 26.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141 Załącznik nr 1 do SIWZ DZ-2501/200/14 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141 Parametry Minimalne wymagania Oferowane

Bardziej szczegółowo

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA Załącznik nr 3E do SIWZ DZP-0431-1257/2009 Część V - Serwery UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY OBUDOWA Parametr KWESTURA Wymagane

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166215-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego oraz przełączników sieciowych na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 32420000-3 Urządzenia sieciowe

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer ogłoszenia: 116646-2011; data zamieszczenia: 17.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2010/SN/POIG

Zapytanie ofertowe nr 4/2010/SN/POIG Wrocław, 08.10.2010 Zapytanie ofertowe nr 4/2010/SN/POIG W związku z realizacją przez NetLine Group Sp. z o.o. projektu zgodnie z umową o dofinansowanie nr: UDA-POIG.01.04.00-02-015/09-00 w ramach działania

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: Zamawiający

SEKCJA I: Zamawiający Ożarów Mazowiecki dn. 04 04 2014 KONKURS OFERT NR 2 /2014 Router IPv4/IPv6 z funkcjonalnością BRAS/service gateway dla potrzeb rozbudowy sieci STANSAT SEKCJA I: Zamawiający I. 1) Nazwa i adres: STANSAT

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01. Warszawa: Dostawa mebli w ramach realizowanego projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie Numer postępowania: NInA_PN_POIiS_3_2015 Numer ogłoszenia: 142696-2015; data

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: DOSTAWA, MONTAŻ, USTAWIENIE I INSTALACJA MEBLI ORAZ SPRZĘTU AGD STANOWIĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II Załącznik nr 3 do SIWZ DZP-0431-1490/2009-II Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY Parametr Wymagane parametry Parametry oferowane (Wymienić: nazwę, typ, model ilość sztuk oferowanych podzespołów) OBUDOWA Maksymalnie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lp.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lp. Zamawiający: COMTEGRA Sp. z o.o. Ul. Puławska 474 02-884 Warszawa Warszawa, 05.04.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup infrastruktury sprzętowej

Bardziej szczegółowo

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=29798&rok=2010-02-02

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=29798&rok=2010-02-02 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=29798&rok=2010-02-02 Mielec: Zaprojektowanie, budowa i dostawa prototypów lekkich pojazdów elektrycznych. Numer ogłoszenia: 29798-2010; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego. Radom: Dostawa fortepianu koncertowego oraz pianin dla Zespołu Szkół Muzycznych im. O.Kolberga w Radomiu przy ul.25 Czerwca 70. Numer ogłoszenia: 231193-2010; data zamieszczenia: 26.08.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumkarkonoskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumkarkonoskie. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumkarkonoskie.pl Jelenia Góra: Druk przewodników po stałych wystawach Muzeum Karkonoskiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2013-11-08 15:11 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.geopoz.pl Poznań: Dostawa oprogramowania i sprzętu informatycznego Numer

Bardziej szczegółowo