produktu rezultatu oddziaływania km - stworzenie warunków do rozwoju małej przedsibiorczo ci - zwikszenie atrakcyjnoci inwestycyjnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "produktu rezultatu oddziaływania km - stworzenie warunków do rozwoju małej przedsibiorczo ci - zwikszenie atrakcyjnoci inwestycyjnej"

Transkrypt

1 4. Realizacja projektów Planowane projekty w okresie Projekty wspólne (powiat gmina). Nazwa projektu Lokalizacja Harmonogram Rezultaty Bieliny Budowa 324 T na odcinku Huta Nowa wity Krzy wraz z cigiem rowerowopieszym. Huta Nowa, Huta Stara, Huta Szklana, wity Krzy 25 Wybudowanie nawierzchni bitumicznej, połczenie 4 miejscowoci cigiem pieszo jezdnym o dł. 4,7 km Wskaniki produktu rezultatu oddziaływania km stworzenie warunków do rozwoju małej przedsibiorczo ci zwikszenie podniesienie jakoci dróg skrócenie czasu podróy nakładów na biece remonty nawierzchni stanu poprzez ograniczenie emisji toksycznych składników spalin oszczdno w kosztach eksploatacji pojazdów stopnia integracji lokalnej sieci transportowej drogowego stanu naturalnego liczba utworzonych lub utrzymanych miejsc pracy Instytucje i podmioty uczestniczce we wdraaniu owy Zarzd Dróg, Bieliny ródła finansowania w PLN Budet Budet Budet powiatu pastwa Srodki UE Uwagi 36

2 Budowa 325T wraz z cigiem rowerowopieszym na odcinku Bieliny Poduchowne Zofiówka. Bieliny Poduchowne, Czaplów, Zofiówka, Makoszyn 26 Wybudowanie 5 km nawierzchni bitumicznej, połczenie 3 miejscowoci cigiem pieszo jezdnym o długoci 1 km, Połczenie krajowej z wojewódzk. km stworzenie warunków do rozwoju małej przedsibiorczo ci zwikszenie podniesienie jakoci dróg skrócenie czasu podróy nakładów na biece remonty nawierzchni stanu poprzez ograniczenie emisji toksycznych składników spalin oszczdno w kosztach eksploatacji pojazdów stopnia integracji lokalnej sieci transportowej drogowego stanu naturalnego liczba utworzonych lub utrzymanych miejsc pracy owy Zarzd Dróg, Bieliny Wyznaczenie pieszych szlaków turystycznych oraz tras rowerowych, narciarskich i konnych umoliwiajcych przejazd czci południow, rodkow oraz północn Gminy Bieliny i pomidzy tymi czciami oraz dotarcie na wity Krzy. Bieliny Kapitulne, Bieliny Poduchowne, Belno, Czaplów Zofiówka, Górki Napkowskie, Huta Nowa, Huta Podłysica, Huta Stara, Huta Koszary, Huta Szklana, Kakonin, Jest wyznaczonych 5 km pieszych szlaków turystycznych oraz tras rowerowych, narciarskich i konnych. km stworzenie warunków do rozwoju małej przedsibiorczo ci zwikszenie turystycznej liczby turystów odwiedzajcych gmin liczba utworzonych lub utrzymanych miejsc pracy kielecki, Bieliny

3 Wdroenie programu działalnoci kulturalnej oraz promocji i rozwoju regionu opartego na obiekcie dziedzictwa kulturowego, jakim jest Klasztor na witym Krzyu. Budowa 318T na odcinku Krajno II Porbki Bieliny Kapitulne Lechów Makoszyn, Napków, Porbki wity Krzy, Huta Szklana, Nowa Słupia Krajno II, Porbki, Bieliny Kapitulne 2526 Klasztor na witym Krzyu regionalnym miejscem aktywnoci kulturalnej 29 Wybudowanie nawierzchni bitumicznej na długoci 4 km, Połczenie wojewódzkiej z wojewódzk. km stworzenie warunków do rozwoju małej przedsibiorczo ci zwikszenie turystycznej liczby turystów odwiedzajcych gmin km stworzenie warunków do rozwoju małej przedsibiorczo ci zwikszenie podniesienie jakoci dróg skrócenie czasu podróy nakładów na biece remonty nawierzchni stanu poprzez ograniczenie emisji toksycznych składników spalin oszczdno w kosztach eksploatacji pojazdów stopnia integracji lokalnej sieci transportowej liczba utworzonych lub utrzymanych miejsc pracy drogowego stanu naturalnego liczba utworzonych lub utrzymanych miejsc pracy Starostwo owe, Bieliny, Nowa Słupia, Klasztor na witym Krzyu owy Zarzd Dróg, Bieliny, Górno

4 Bodzentyn Przebudowa 583T Podmielowiec Przebudowa 588T Psary Podłazy Hucisko Przebudowa 596T Wilków Łazy Podmielowiec ujednolicenie dostosowanie poboczy do minimalnej, wykonanie pozostałych robót (przepusty, zjazdy, zatoki, poziome urzdzenia ograniczajce prdko Psary Podłazy Hucisko ujednolicenie dostosowanie poboczy do minimalnej, wykonanie pozostałych robót (przepusty, zjazdy, zatoki, poziome urzdzenia ograniczajce prdko Wilków Łazy ujednolicenie dostosowanie poboczy do minimalnej, lepsze połczenie z stanu technicznego, płynnoci, miejscowej emisji spalin oraz obnienie poziomu hałasu,. ujednolicenie dostosowanie poboczy do, minimalnej wykonanie pozostałych robót (przepusty, zjazdy, zatoki, poziome urzdzenia ograniczajce prdko lepsze połczenie z stanu technicznego, płynnoci,,6 km lepsze połczenie z stanu technicznego, płynnoci, skrócenie czasu miejscowej oraz obnienie poziomu hałasu,,66 km,9km lepsze połczenie z stanu technicznego, płynnoci, skrócenie czasu miejscowej oraz obnienie poziomu hałasu, lepsze połczenie z stanu technicznego, płynnoci,, turystyki, miejsca pracy, turystyki, miejsca pracy, turystyki, miejsca pracy Miasto i Bodzentyn, kielecki Miasto i Bodzentyn, kielecki Miasto i Bodzentyn, kielecki 11.25, 11.25, 15., 112.5, 11.25, 11.25, 15., 112.5, 18., 18., 24., 18., Przebudo wa powiatow ej nr 583T Podmielo wiec Przebudo wa powiatow ej nr 588T Psary Podłazy Hucisko Przebudo wa powiatow ej nr 596T Wilków Łazy 39

5 Chciny Przebudowa powiatowej Siekierno Wykus Siekierno Wykus wykonanie pozostałych robót (przepusty, zjazdy, zatoki, poziome urzdzenia ograniczajce prdko ujednolicenie dostosowanie poboczy do minimalnej, wykonanie pozostałych robót (przepusty, zjazdy, zatoki, poziome urzdzenia ograniczajce prdko miejscowej emisji spalin oraz obnienie poziomu hałasu,. lepsze połczenie z stanu technicznego, płynnoci, miejscowej emisji spalin oraz obnienie poziomu hałasu,. 1,km skrócenie czasu miejscowej oraz obnienie poziomu hałasu, lepsze połczenie z stanu technicznego, płynnoci, skrócenie czasu miejscowej oraz obnienie poziomu hałasu,, turystyki, miejsca pracy Miasto i Bodzentyn, kielecki 15., 15., 2., 15., Przebudo wa powiatow ej Siekierno Wykus Daleszyce Budowa zbiornika wodnego w Mójczy na rz. Lubrzance Budowa zbiornika wodnego w Dankowie na rz. Belniance Modernizacja powiatowej Komórki Skrzelczyce Mójcza 2426 turystycznej tego obszaru Danków 2426 wzrost turystycznej tego Komórki, Skrzelczyce obszaru 2526 miejscowej emisji spalin oraz obnienie poziomu hałasu, m 3 faktury odbioru raporty okresowe kielecki, Daleszyce m 3 faktury odbioru raporty okresowe kielecki, Daleszyce faktury odbioru raporty okresowe kielecki, Daleszyce 9, 9, 2, 5625, 5625, 125, 6, 375, 28125, 28125, 625, 187, 4

6 Górno Modernizacja powiatowej Łukawa Widełki Makoszyn Modernizacja powiatowej Radlin Niestachów i Brzechów Daleszyce Budowa chodnika o długoci 5 m przy drodze powiatowej Budowa chodnika o dł. 13m przy drodze wojewódzkiej nr 745 i drodze powiatowej Modernizacja Cedzyna Leszczyny na odcinku 19 m Łukawa, Widełki, Makoszyn Niestachów, Bodzechów, Daleszyce Górno Leszczyny Cedzyna Leszczyny 2526 miejscowej emisji spalin oraz obnienie poziomu hałasu, 2526 miejscowej emisji spalin oraz obnienie poziomu hałasu, I etap prac: zwikszenie lipiec sierpie wrzesie 25, r. komunikacji pieszych przy drogach powiatowych I etap prac: lipiec sierpie wrzesie 25 II etap prac: lipiec sierpie wrzesie 26 lipiec sierpie wrzesie 26 zwikszenie, pieszych przy drogach powiatowych zwikszenie i poprawa płynnoci transportu na drogach powiatowych faktury odbioru raporty okresowe kielecki, Daleszyce faktury odbioru raporty okresowe kielecki, Daleszyce faktury odbioru raporty okresowe Kielecki Górno faktury odbioru raporty okresowe Kielecki Górno faktury odbioru lepsze połczenie z stanu technicznego, płynnoci, raporty okresowe Kielecki Górno 225, 225, 45, 135, 5625, 5625, 125, 375, Odcinek Radlin Niestachów na terenie Górno I etap II etap Wojewód ztwo witokrz yskie 4 Łagów Modernizacja dróg gm. Łagów 8.24r. km faktury odbioru raporty okresowe Kielce , , , , 41

7 powiatowych nr 346T, 34T, 338T, 342T 1.26r. komfortu jazdy,, wartoci terenów inwestycyjnych stanu technicznego, płynnoci, Łagów Łopuszno Miedziana Góra Mniów Remont 483T Remont 482T Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 396T Budowa chodnika wraz z modernizacj powiatowej 292 T Budowa chodnika wraz z modernizacj powiatowej 288T (odcinek wschodni) Szlak turystyczny konny Szlak rowerowy Grabownica Marianów 25 Wielebnów Józefina Olszówka Sarbice Pierwsze Łopuszno ul. Przedborska 25 Połczenie dróg wojewódzkich Nr 728 i 786 dojazd do sołectwa Marianów Poprawa warunków przejazdu na trasie dowozu uczniów Poprawa dla pieszych w terenie zabudowanym komfortu jazdy,, wartoci terenów inwestycyjnych 2426 komfortu jazdy,, wartoci terenów inwestycyjnych miejscowoci w gminach Mniów, Zagnask i miejscowoci w gminach Mniów, Zagnask i poszerzenie bazy noclegowej, podniesienie standardu usług turystycznych, poszerzenie oferty turystycznej, poszerzenie bazy noclegowej, podniesienie standardu usług turystycznych, poszerzenie oferty turystycznej km 2,4 km 2,5 km 1, m 2 2 PZD Kielce Łopuszno PZD Kielce Łopuszno PZD Kielce Łopuszno faktury odbioru raporty okresowe kielecki Miedziana Góra faktury odbioru raporty okresowe kielecki Miedziana Góra 25., liczba miejsc noclegowych 1., 1 punkt widokowy, 1 nowy szlak turystyczny 15 miejsc noclegowych, 1 festyn okolicznociowy 3 nowe punkty usługowe, 4 stałe nowe miejsca pracy, wzrost turystycznego o 2 % wzrost turystycznego o 15 % kielecki Gminy Mniów Zagnask kielecki Gminy Mniów Zagnask 96., 1.., 24., tys 15 tys. Modernizacja W Gminie 2526 poprawa komfortu zmodernizow wzrost nonoci nowe stałe kielecki 1,25 mln 1,25 mln 7,5 mln Całkowit y orientacyj ny koszt zadania Całkowit y orientacyj ny koszt zadania Całkowit y orientacyj ny koszt zadania 42

8 Morawica 45T Stporków Modernizacja 369T Morawica Radomice wraz z chodnikiem i nr 37T Bieleckie Młyny Łabdziów Modernizacja 353T Wola Morawicka wraz z chodnikiem Modernizacja 156T Chałupki Lisów w Chałupki Mniów: Serbinów, Mniów, Wgrzynów, Borki, Grzymałków, Wólka Kłucka Morawica, Łabdziów, Bieleckie Młyny Wola Morawicka Chałupki, Lisów 2426 ułoenie masy asfaltowej, ujednolicenie uporzdkowanie systemu odwodnienia, wykonanie przepustów i zjazdów, modernizacja chodnika 2426 ułoenie masy asfaltowej, ujednolicenie uporzdkowanie systemu odwodnienia, wykonanie przepustów i zjazdów, modernizacja chodnika 2426 ułoenie masy asfaltowej, ujednolicenie uporzdkowanie systemu odwodnienia jazdy,, wartoci terenów inwestycyjnych stanu technicznego dróg, podniesienie standardu podróowania, lepsze połczenie z drog krajow nr 73, podróy,, stanu technicznego dróg, podniesienie standardu podróowania, lepsze połczenie z drog krajow nr 73, podróy,, stanu technicznego dróg, podniesienie standardu podróowania, ograniczenie podróy,, ana droga 16.44, Wybudowane chodniki 1.5 do 5 ton, oszczdno kosztów transportu zmniejszenie o 15 % oszczdno kosztów transportu zmniejszenie o 15 % oszczdno kosztów transportu oszczdno kosztów transportu miejsca pracy 3 wzrost turystycznego wzrost turystycznego wzrost turystycznego Mniów kielecki Morawica kielecki Morawica Kielecki Morawica 375, 375, 5, 375, 6, 6, 8, 6, 375, 375, 5, 375, Modernizacja 371T Piaseczna Piaseczna Górka, Bilcza 2426 ułoenie masy asfaltowej, stanu technicznego dróg, podniesienie oszczdno kosztów transportu wzrost turystycznego Kielecki 375, 375, 5, 375, 43

9 Górka Bilcza Zastawie Modernizacja 383T w Chałupkach Zabrzaskich Modernizacja 156T w Zbrzy Modernizacja 367T od Chmielowic do Drochowa ujednolicenie uporzdkowanie systemu odwodnienia, wykonanie przepustów i zjazdów Chałupki 2426 ułoenie masy asfaltowej, ujednolicenie uporzdkowanie systemu odwodnienia, wykonanie przepustów i zjazdów Zbrza 2426 ułoenie masy asfaltowej, ujednolicenie uporzdkowanie systemu odwodnienia, wykonanie przepustów i zjazdów do posesji Chmielowice, Drochów 2426 ułoenie masy asfaltowej, ujednolicenie standardu podróowania, ograniczenie podróy,, wzrots obszarów przyległych do stanu technicznego dróg, podniesienie standardu podróowania, ograniczenie podróy,, wzrots obszarów przyległych do stanu technicznego dróg, podniesienie standardu podróowania, ograniczenie podróy,, wzrots obszarów przyległych do stanu technicznego dróg, podniesienie standardu podróowania, ograniczenie oszczdno kosztów transportu oszczdno kosztów transportu oszczdno kosztów transportu wzrost turystycznego wzrost turystycznego wzrost turystycznego Morawica Kielecki Morawica Kielecki Morawica Kielecki Morawica 15, 15, 2, 15, 4875, 4875, 65, 4875, 15, 15, 2, 15, 44

10 Nowa Słupia Modernizacja 365T w Radomicach Budowa słucej rozwojowi aktywnych form turystyki w otoczeniu zabytków witego Krzya uporzdkowanie systemu odwodnienia, wykonanie przepustów i zjazdów do posesji Radomice 2426 ułoenie masy asfaltowej, ujednolicenie uporzdkowanie systemu odwodnienia, wykonanie przepustów i zjazdów do posesji Miejscowoci: Nowa Słupia, Bieliny, Baszowice, Hucisko, Mirocice, Dbno, Huta Szklana, Kakonin podróy,, wzrots obszarów przyległych do stanu technicznego dróg, podniesienie standardu podróowania, ograniczenie podróy, 2426 Powstanie Centrum Archeologiczno Kulturowego Obiekty zwizane ze staroytnym hutnictwem cieki zdrowia i tras narciarskie Oznaczenie szlaków Droga krzyowa, dojazdowa i parking Remont kapliczek i kopca Remont budynku poczty Przebudowa powiatowej Nr 1558 Remont Domu Opata Odrestaurowanie Kocioła parafialnego w Nowej Słupi Odrestaurowanie Kocioła, m 2, szt., cm, m 3, głosy oszczdno kosztów transportu zwikszenie turystycznego, nowe miejsca parkingowe skrócenie czasu dojazdu, drogowej, nowe tereny inwestycyjne turystycznej wzrost turystycznego jakoci ycia mieszkaców, agroturystyki i ekoturystyki, rozwoju gospodarczego, dostpno produktu turystycznego nowe miejsca pracy Kielecki Morawica Nowa Słupia, Bieliny, kielecki, Oblaci z Klasztoru na witym Krzyu, Parafia w Nowej Słupi, Parafia w Bielinach 375, 375, 5, 375, Inne rodki

11 Modernizacja dróg powiatowych z terenu Nowa Słupia o łcznej długoci Rozwój powiatu poprzez ochron dziedzictwa i produktu wiejskiego w Gminie Nowa Słupia Poprawa i utrzymanie wysokiej jakoci przyrodniczego w regionie witokrzyskim poprzez wdroenie powiatowego i gminnego programu selektywnej zbiórki odpadów Nowa Słupia Nowa Słupia Nowa Słupia parafialnego w Bielinach Odrestaurowanie Klasztoru na w. Krzyu 2427 Modernizacja powiatowej Nr 1558, Nr 15897, Nr 15899, Nr 15938, Nr15939, Nr 1594, Nr 15941, Nr 15943, Nr 15944, Nr 15945, Nr 15946, Nr 15947, Nr odnowienie dróg i placów wsi odnowienie budynków odwodnienie dróg połczenie 2 miejscowoci cigiem pieszojezdnym budowa cigu pieszorowerowego z miejscami rekreacyjnymi 2426 Liczba odpadów poddawanych segregacji Liczba gospodarstw korzystajcych z programu Kształtowanie skutecznej polityki ochrony dziedzictwa kulturowego m 2,szt, km, szt, m 2, liczba gospodarstw 46 Uruchomienie komunikacji autobusowej Poprawa jakoci dróg, Skrócenie czasu mniej wypadków drogowych Wzrost, Poprawa odprowadzenia wód opadowych i napływowych ilo mieszkaców mieszkajcych w ssiedztwie odnowionych terenów ilo przedsib /sklepów na terenach otrzymujcych pomoc zwikszenie turystycznego Likwidacja nielegalnych wysypisk indywidualna segregacja odpadów opracowanie bazy danych obrotów firm poprawa rekreacyjnoturystycznej zaspokojenie potrzeb transportowych uatrakcyjnie. regionu otuliny Parków Narodowych. połcze transportowych rozwoju turystyki i agroturystyki, wzrost zatrudnienia rozwoju turystyki i agroturystyki, rekreacyjnoturystycznej, nowe produkty turystyczne regionu stanu naturalnego rekreacyjnoturystycznej poprawa warunków ycia mieszkaców rozwój przedsibiorczo ci PZD Gm. Bieliny PZD, Starostwo owe, gmina Nowa Słupia Nowa Słupia, kielecki , , Utworzenie Nowa 2426 Publiczny Punkt szt, % stworzenie Nowa

12 owego Publicznego Punktu Dostpu do Internetu w Gminie Nowa Słupia Słupia Dostpu do Internetu szkoleniaobsługa komputerów szkolenia obsługa Internetu moliwoci dostpu do Internetu dla kadego wykorzystanie Internetu do kontaktu z administracj przeciwdziałanie marginalizacji obszarów wiejskich podniesienie poziomu kwalifikacji zmniejszenie bezrobocia Słupia, kielecki Tworzenie warunków efektywnej edukacji. Perspektywy dla młodziey i bezrobotnych działanie zintegrowane Nowa Słupia 2426 doradztwo i szkolenia doradztwo zawodowe Utworzenie Centrum Integracji Społecznej Program współpracy z organizacjami pozarzdowymi Ilo, %, szt dostosowanie umiejtnoci i kwalifikacji do regionalnego rynku pracy (praktyczna nauka zawodu) rozwój sektora usługowego (agroturystyka) praktyki zawodowe nowe miejsca pracy samo zatrudnienie podniesienie kwalifikacji wzrost mobilnoci zawodowej mieszkaców Nowa Słupia, kielecki Piekoszów Raków Centrum Usług Rehabilitacyjnych przy Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie Rehabilitacja nawierzchni, renowacja i wykonanie rowów Rehabilitacja nawierzchni, renowacja rowów Piekoszów 2426 bazy rehabilitacyjnej miejscowoci Łagów, Sdek, Wola Wkopna miejscowoci: Chmielnik, Potok, yciny, Wykonanie rehabilitacji nawierzchni 235, Renowacja rowów 45, Wykonanie rowów 16. Wykonanie rehabilitacji nawierzchni, Renowacja Wzrost dostpnoci do lepszych jakociowo dróg, Skrócenie czasu Stworzenie warunków do rozwoju turystyki i agroturystyki, Wzrost, Poprawa odprowadzenia wód opadowych i napływowych Wzrost dostpnoci do lepszych jakociowo dróg, m, m 3,, m.ut. liczba pacjentów jakoci dróg, skrócenie czasu jakoci dróg, skrócenie czasu przedłuenie sprawnoci ruchowej pacjentów,, Dom dla Osób Niepełnospraw nych w Piekoszowie Raków, Łagów kielecki raków, Chmielnik, kielecki Pozostałe rodki musz stanowi wkład publiczny w wysokoci: 225, 25, 75, 55556, , , , , ,33 875, 24225, Projekt bdzie realizowany przez nzoz w II etapach 47

13 Sitkówka Nowiny Rehabilitacja nawierzchni, wykonanie nawierzchni asfaltowobetonowej, renowacja i wykonanie rowów Rehabilitacja nawierzchni, renowacja i wykonanie rowów Modernizacja powiatowej m 381 miejscowoci Korzenno, Rudki, Łukawa miejscowoci Bardo, Sadków rowów, Wykonanie nawierzchni asfaltowej, Wykonanie rowów, Wykonanie rehabilitacji nawierzchni, Renowacja rowów, Wykonanie rehabilitacji nawierzchni, Renowacja i wykonanie rowów, Bolechowice Projekt 24 Wykonanie25 Skrócenie czasu Stworzenie warunków do rozwoju turystyki i agroturystyki, Wzrost, Poprawa odprowadzenia wód opadowych i napływowych Wzrost dostpnoci do lepszych jakociowo dróg, Skrócenie czasu Stworzenie warunków do rozwoju turystyki i agroturystyki, Wzrost, Poprawa odprowadzenia wód opadowych i napływowych Wzrost dostpnoci do lepszych jakociowo dróg, Skrócenie czasu Stworzenie warunków do rozwoju turystyki i agroturystyki, Wzrost, Poprawa odprowadzenia wód opadowych i napływowych Wykonanie o nawierzchni km jakoci dróg, skrócenie czasu jakoci dróg, skrócenie czasu Poprawa kołowego,, Wzrost Raków, staszowski, kielecki Raków, Łagów, kielecki PZD 159, 318, 53, 159, 5655, 28275, 9425, 28275,

14 Zagnask T Sitkówka Bolechowice na odcinku od szkoły podstawowej w Miejscowoci Bolechowice do granicy na długoci ok. 1,6 km Przebudowa powiatowej 378T(ulica przemysłowa) na odcinku od skrzyowania z drog wojewódzk Nr 762 do powiatowej Nr 377T w miejscowoci Nowiny, o długoci 1,635 m. Przebudowa powiatowej Nr 278T z budow jednostronnego chodnika i odwodnieniem na odcinku od wojewódzkiej 762 do Osiedla pod Lasem o dł. 1,35 m Przebudowa skrzyowania wojewódzkiej Nr 762 Kielce Małogoszcz z drog powiatow Nr 378T i drog osiedlow (gminn) Nr 254/2 wraz z budow sygnalizacji wietlnej. Remont Nr 377T na odcinku od Nr 762 do KCMB o długoci 1,39 km Budowa chodnika wzdłu powiatowej 294 T Nowiny Projekt 24 Wykonanie 25 Zgórsko Projekt 24 Wykonanie 24/5 Zgórsko Zagrody Tumlin Dbrówka Projekt24 Wykonanie25 Projekt24 Wykonanie25 bitumicznej o dł. 1.6 km Wykonanie o nawierzchni betonowej no odcinku 1, 635 km Zbudowanie chodnika na odcinku o długoci 1,35km Skrzyowanie z sygnalizacj wietln Wykonanie o długoci 1,39 km o nawierzchni bitumicznej 25, III kw. komunikacji ułatwienie dostpu do cigów komunikacyjnych km i pieszego Zwikszenie pieszych poprawa kołowego, regionu przejazdu przez wie Bolechowice wzrost konkurencyj noci regionów napływ nowych inwestycji km Poprawa pieszego wypadków drogowych Km Km, m 2 Poprawa kołowego i pieszego Poprawa kołowego Poprawa Zmniejszona ilo wypadków zmiana strumienia pojazdów Wzrost w pieszym i kołowym Rozbudowa transportowej Sitkówka Nowiny PZD Sitkówka Nowiny ZD PZD Sitkówka Nowiny PZD Sitkówka Nowiny PZD Sitkówka Nowiny Zagnask kielecki

15 Budowa chodnika wzdłu 3T Budowa chodnika wzdłu powiatowej 3T w m. Bartków Zagnask ul. Słoneczna pieszych 25, II kw. komunikacji ułatwienie dostpu do cigów komunikacyjnych pieszych Bartków 26, III kw komunikacji ułatwienie dostpu do cigów komunikacyjnych pieszych Poprawa Poprawa Rozbudowa transportowej Rozbudowa transportowej Zagnask kielecki Zagnask kielecki , , Projekty powiatowe Nazwa projektu Lokalizacja Harmonogram Rezultaty Przebudowa 484T Gnie dziska Piekoszów Piekoszów, Łopuszno ujednolicenie dostosowanie poboczy do minimalnej korekta niebezpiecznych łuków, budowa chodników, wykonanie pozostałych robót (przepusty, zjazdy, zatoki, poziome urzdzenia ograniczajce prdko) lepsze połczenie z stanu technicznego, płynnoci miejscowej emisji spalin oraz obnienie poziomu hałasu, Wskaniki Instytucje i podmioty produktu rezultatu oddziaływania uczestniczce we wdraaniu km Piekoszów, Gmnia Łopuszno, kielecki ródła finansowania w PLN Budet Budet Budet powiatu pastwa 85, 85, 3, Srodki UE 9, Uwagi 5

16 Przebudowa dróg powiatowych 486T, 45T, 45T, Ruda Strawczyska Ku niaki Mniów Podchyby Stporków gm. Mniów gm, gm. Łopuszno ujednolicenie podniesienie nonoci dostosowanie poboczy do minimalnej korekta niebezpiecznych łuków, budowa chodników, wykonanie pozostałych robót (przepusty, zjazdy, zatoki, poziome urzdzenia ograniczajce prdko) lepsze połczenie z stanu technicznego, płynnoci miejscowej emisji spalin oraz obnienie poziomu hałasu, km Mniów Łopuszno kielecki Projekty gminne Tytuł projektu Lokalizacja Harmonogram Rezultaty Łopuszno Masłów Budowa sieci wodocigowej w m. Dobrzeszów, Podgórze, Nowek Budowa gminnej Budowa hali sportowej Kanalizacja Masłów Dobrzeszów, Podgórze, Nowek 2425 budowa wodocigu, przyłcza 12 sołectw (II etap) zaopatrzenie mieszkaców w wod, terenów zwikszenie, rozwój pieszych, Wzrost terenów połoonych na skrzyowaniu szlaków turystycznych, przy istniejcym schronisku turystycznym. Poprawa stanu, warunków bytowych mieszkaców, ochrona czystoci wód powierzchniowych w zlewni Lubrzanki. Wskaniki ródła Finansowania Budet rodki z produktu rezultatu oddziaływania Budet pastwa UE, m 3, ilo Ilo Poprawa stanu 8325, 92 5, 2775, przyłczy mieszkaców majcych dostp do sieci 17 km kanału 1577 przyłczy ochrona naturalnego 5,7 mln 3,8 mln 28,5 mln Uwagi 51

17 Wykonanie sieci wodocigowej Budowa hali sportowej w Mchocicach Scholasteria Budowa lokalnej łaczcej sołectwa Masłów Drugi i Dolin Marczakow Brzezinki, Barcza, Mchocice Scholasteria, Ciekoty Mchocice Scholasteria 2426 Wodocigowanie jest szczególnie wane ze wzgldu na istniejcy deficyt ródeł wody na terenie Wzrost terenów połoonych na skrzyowaniu szlaków turystycznych, przy istniejcym schronisku turystycznym. Masłów II 2426 Wzrost dostpnoci do lepszych jakociowo dróg, skrócenie czasu stworzenie warunków do rozwoju turystyki i agroturystyki, wzrost, 4 km sieci, 4 szt. przyłczy 1 obiekt z boiskami pełnowymiarowymi,97 mln,65 mln 4,88 mln,45 mln,3 mln 2,25 mln 964,21 mln,14 mln 1,5 mln Budowa cigu pieszo jezdnego wokół terenu lotniska w Masłowie Pierwszym Budowa gminnej w Masłowie Pierwszym wierczyny II linia Masłów I 2426 zwikszenie, rozwój pieszych, wzrost lotniska w Masłowie. Masłów I 2427 Wzrost dostpnoci do lepszych jakociowo dróg, skrócenie czasu stworzenie warunków do rozwoju turystyki i agroturystyki, wzrost, 18,4 mln,3 mln,23 mln 12,27 mln,18 mln 1,35 mln Budowa obiektów sportowo rekreacyjnych w Masłowie Pierwszym wierczyny Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Lubrzance Adaptacja budynku wielofunkcyjnego w Woli Kopcowej na Dom Ludowy. Masłów I, Brzezinki sołectwo Dolina Marczakowa Wola Kopcowa 2426 Rozwój sportu, rekreacji i turystyki w gminie 2621 zaopatrzenie rolnictwa w wod, wyrównanie przepływów, poprawa walorów rekreacyjnych 2426 Zaspokojenie potrzeb kulturalnoowiatowych ludnoci 3. m2 ( boiska sportowe ) 52,15 mln,1 mln,75 mln 1 ha,52 mln,35 mln 2,63 mln Powierzchnia uytkowa 776 m2,15 mln,1 mln,75 mln Budowa kanalizacji Chełmce 25 stanu km, liczba Ochrona

18 Rozbudowa oczyszczalni Budowa oczyszczalni Budowa Kanalizacji Budowa zbiornika retencyjnego Budowa orodka sportowo wypoczynkowego Budowa Centrum Sportowo Rekreacyjnego Rozbudowa i modernizacja Orodka Zdrowia Przebudowa gminnej naturalnego i warunków zdrowotnych w regionie podniesienie 25 Zwikszenie przepustowoci istniejcej oczyszczalni Korczyn 2526 Poprawa stanu naturalnego i warunków zdrowotnych w regionie oraz podniesienie Korczyn Ku niaki Ruda Strawczyska 2526 stanu naturalnego warunków zdrowotnych w regionie podniesienie 2426 zaopatrzenie rolnictwa w wod wyrównanie przepływów walorów rekreacyjnych Promnik 2426 turystycznej miejscowoci Pomnik ek 2426 walorów turystycznych i rekreacyjnych 2426 Poprawa jakoci wiadczonych usług Małogoskie 2426 technicznej, sieci handlowo usługowej, poprawa stanu przyłczy m 3 m 3, m 3 m 3, m 3, m 2, m 3, m 2 53 Zwikszenie iloci oczyszczonych cieków Zwikszenie iloci oczyszczonych cieków Zwikszenie iloci skanalizowania wsi Poprawa turystycznej Liczba turystów Liczba turystów Poprawa stanu Poprawa stanu Poprawa stanu , m 2, m 3 21, 11, 15, skrócenie czasu dojazdu, powstanie nowych miejsc pracy 212, 141, 16425,

19 Przebudowa gminnej Przebudowa gminnej Przebudowa gminnej Budowa gminnej Budowa i modernizacja turystycznej 1. Modernizacja cieki rowerowej 2. Tworzenie punktów widokowych Rozbudowa budynku szkoły dla potrzeb Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Chełmce k. Misiarczyka Oblgór Sieniów Oblgór Ptaki Oblgór Osiczyna Gm technicznej, sieci handlowo usługowej, poprawa stanu 2426 technicznej, sieci handlowo usługowej, poprawa stanu 2426 technicznej, sieci handlowo usługowej, poprawa stanu 25 technicznej, sieci handlowo usługowej, poprawa stanu 2426 turystyki, podniesienie Oblgorek 2527 jakoci nauczania dysproporcji w stosunku do szkół miejskich rozdzielenie funkcji szkoły podstawowej od gimnazjum, liczba punktów widokowych, m 2,m 3 skrócenie czasu dojazdu, skrócenie czasu dojazdu, skrócenie czasu dojazdu, skrócenie czasu dojazdu, liczba turystów liczba uczniów powstanie nowych miejsc pracy powstanie nowych miejsc pracy powstanie nowych miejsc pracy powstanie nowych miejsc pracy powstanie nowych miejsc pracy dostosowanie systemu nauczania do potrzeb tynku pracy 211, 147, 15525, 21, 14, 15, , , ,25 25, 75, 45, 79, 33, 22, 1 65, 54

20 4.2. Planowane projekty w okresie Nazwa projektu Lokalizacja Harmonogram Rezultaty wskaniki produktu rezultatu oddziaływania Instytucje i podmioty uczestniczce we wdraaniu Budet ródła finasowania w PLN Budet powiatu Budet pastwa rodki UE Uwagi Bieliny Budowa 326T Bieliny Poduchowne, Górki Napkowskie, Napków 28 Wybudowanie nawierzchni bitumicznej na długoci 3,9 km. Połczenie krajowej z wojewódzk. km stworzenie warunków do rozwoju małej przedsibiorczoci zwikszenie podniesienie jakoci dróg podróy nakładów na biece remonty nawierzchni stanu poprzez ograniczenie emisji toksycznych składników spalin oszczdno w kosztach eksploatacji pojazdów stopnia integracji lokalnej sieci transportowej drogowego stanu naturalnego liczba utworzonych lub utrzymanych miejsc pracy owy Zarzd Dróg, Bieliny Bodzentyn Przebudowa 588T Psary Podlesie Psary Podlesie ujednoliceni e dostosowani e poboczy do lepsze połczenie z stanu technicznego, płynnoci, 1,5km lepsze połczenie z stanu technicznego,, turystyki, miejsca pracy Miasto i Bodzentyn, kielecki 45., 45., 6., 45., 27r 55

21 Przebudowa 582T Siekierno Wykus Przebudowa 61T Lena Podkonarze Sieradowice I Siekierno Wykus Lena Podkonarze Sieradowice I minimalnej, wykonanie pozostałych robót (przepusty, zjazdy, zatoki, poziome urzdzenia ograniczajc e prdko ujednolicenie dostosowanie poboczy do minimalnej, wykonanie pozostałych robót (przepusty, zjazdy, zatoki, poziome urzdzenia ograniczajc e prdko ujednolicenie dostosowani e poboczy do minimalnej, wykonanie pozostałych robót przepusty, zjazdy, zatoki, poziome urzdzenia ograniczajc e prdko miejscowej oraz obnienie poziomu hałasu, jednolicenie dostosowanie poboczy do minimalnej, wykonanie pozostałych robót (przepusty, zjazdy, zatoki, poziome urzdzenia ograniczajce prdko lepsze połczenie z stanu technicznego, płynnoci, miejscowej oraz obnienie poziomu hałasu,. 2,km 1,km płynnoci, miejscowej emisji spalin oraz obnienie poziomu hałasu, lepsze połczenie z stanu technicznego, płynnoci, miejscowej emisji spalin oraz obnienie poziomu hałasu, lepsze połczenie z stanu technicznego, płynnoci, miejscowej emisji spalin oraz obnienie poziomu hałasu, 56, turystyki, miejsca pracy, turystyki, miejsca pracy Miasto i Bodzentyn, kielecki Miasto i Bodzentyn, kielecki 3., 3., 4., 3., 28r 29r 24., 24., 32., 24., 21r Przebudowa Lena lepsze połczenie z,7km lepsze Miasto i 18., 18., 24., 18., 211r

22 583T Lena Kamienna Góra Kamionka Przebudowa 68T Siekierno Bronkowice Chmielnik Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 3 w Chmielniku Daleszyce Modernizacja stadionu i hali sportowej w Daleszycach Przebudowa dróg powiatowych Suków Kamienna Góra Kamionka Siekierno Boronkowice ujednoliceni e dostosowani e poboczy do minimalnej, wykonanie pozostałych robót (przepusty, zjazdy, zatoki, poziome urzdzenia ograniczajc e prdko ujednoliceni e dostosowani e poboczy do minimalnej, wykonanie pozostałych robót (przepusty, zjazdy, zatoki, poziome urzdzenia ograniczajc e prdko stanu technicznego, płynnoci, miejscowej oraz obnienie poziomu hałasu,. lepsze połczenie z stanu technicznego, płynnoci, miejscowej oraz obnienie poziomu hałasu,. Chmielnik 2729 promocja sportu wród młodziey Daleszyce 2821 promocja sportu w gminie Suków, Modrzewie, Marzysz, Radomice, 2921 stanu technicznego, płynnoci, 2,km m 3, m 2, m. uyt., m 3, m 2, m. uyt., połczenie z stanu technicznego, płynnoci, miejscowej emisji spalin oraz obnienie poziomu hałasu, lepsze połczenie z stanu technicznego, płynnoci, miejscowej emisji spalin oraz obnienie poziomu hałasu, faktury odbioru, turystyki, miejsca pracy, turystyki, miejsca pracy raporty okresowe Bodzentyn, kielecki Miasto i Bodzentyn, kielecki kielecki, Chmielnik kielecki, Daleszyce km kielecki, Daleszyce 3., 3., 4., 3., 212r b.d b.d b.d b.d 12, 8, 57

Informacja z wykonania planu inwestycji drogowych w 2005r.

Informacja z wykonania planu inwestycji drogowych w 2005r. Informacja z wykonania planu inwestycji drogowych w 2005r. I. Modernizacje dróg: Obwód Drogowy nr 1 w Celinach: Gmina Pierzchnica: asfaltowej wraz z robotami towarzyszcymi na drodze nr 0354T Lisów Pierzchnica

Bardziej szczegółowo

Informacja o realizacji inwestycji drogowych w 2008 roku.

Informacja o realizacji inwestycji drogowych w 2008 roku. Informacja o realizacji inwestycji drogowych w 2008 roku. Zgodnie z uchwałą budżetową na 2008r. wraz z późniejszymi zmianami Powiat przeznaczył 5.583.187,00 zł, na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych.

Bardziej szczegółowo

Informacja o realizacji inwestycji drogowych w 2007 roku i przygotowaniach do sezonu zimowego 2007/2008

Informacja o realizacji inwestycji drogowych w 2007 roku i przygotowaniach do sezonu zimowego 2007/2008 Informacja o realizacji inwestycji drogowych w 2007 roku i przygotowaniach do sezonu zimowego 2007/2008 Zgodnie z Uchwał Zarzdu Powiatu na 2007 r. tak jak w latach ubiegłych remonty dróg (modernizacje)

Bardziej szczegółowo

POWIAT KIELECKI BIELINY

POWIAT KIELECKI BIELINY POWIAT KIELECKI BIELINY Szkoła Podstawowa w Belnie, Belno 25-24,3 Szkoła Podstawowa w Hucie Nowej, Huta Nowa 48-21,3 Szkoła Podstawowa w Hucie Podłysicy, Huta Podłysica 58a - 23,8 Szkoła Podstawowa w Hucie

Bardziej szczegółowo

PRZEZ GODZINY ODJAZDÓW

PRZEZ GODZINY ODJAZDÓW Annopol Ostrowiec 15 25 L Barcza Masłów 5 00 F, 5 40 F, 6 15 F, 7 15 A, 8 50 A, 10 20 A, 12 00 A, 13 20 L, 14 25 F, 15 20 L, 15 55 F, 16 45 A, 18 10 F, 19 30 F Bolmin Korzecko 6 15 F, 6 35 L, 7 00 F, 8

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY KOCIERZYNA na lata 2007-2013. Strona 1

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY KOCIERZYNA na lata 2007-2013. Strona 1 1 2 3 4 5 6 7 Ochrona rodowiska Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego poprzez kompleksow rozbudow systemu kanalizacji i oczyszczalni cieków na obszarze zlewni rzeki Wdy i Wieycy w tzw. aglomeracji Wielki Klincz,

Bardziej szczegółowo

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE W 2015R.

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE W 2015R. Załącznik Nr 3 1 600 60014 Przebudowa drogi powiatowej Nr 0437T Samsonów-Szałas-Odrowąż na odc. Samsonów Ciągłe-Szałas ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE W 2015R. 5 940 000 1 440 000 A B 3 000 000 1 500 000 w

Bardziej szczegółowo

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE W 2014R.

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE W 2014R. ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE W 214R. w złotych 1 6 614 Przebudowa drogi powiatowej Nr 278T Zawada-Szewce-Zagrody na odc. Szewce- Osiedle Pod Lasem 4 2 B 2 2 6 614 Przebudowa drogi powiatowej Nr 353T w msc.

Bardziej szczegółowo

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE W 2015R.

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE W 2015R. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 65/314/2015 Zarządu Powiatu 1 600 60014 Przebudowa drogi powiatowej Nr 0437T Samsonów-Szałas-Odrowąż na odc. Samsonów Ciągłe-Szałas ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE W 2015R. 5 514

Bardziej szczegółowo

Przebieg dróg powiatowych na terenie powiatu kieleckiego. Nowy numer. drogi (mb) powiatowych

Przebieg dróg powiatowych na terenie powiatu kieleckiego. Nowy numer. drogi (mb) powiatowych Nowy numer Przebieg dróg powiatowych na terenie powiatu kieleckiego Nazwa drogi będącej w kategorii dróg określenie odcinka powiatowych początek koniec 0001 T Lisów - Brody - Maleszowa - Gumienice - Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU TURYSTYKI W POWIECIE KIELECKIM W LATACH

INFORMACJA Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU TURYSTYKI W POWIECIE KIELECKIM W LATACH INFORMACJA Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU TURYSTYKI W POWIECIE KIELECKIM W LATACH 2004 2013 Zarzd Powiatu przedkłada Radzie Powiatu informacj z zakresu realizacji Strategii Rozwoju Turystyki w Powiecie

Bardziej szczegółowo

Więcej informacji na temat busów i rozkładu jazdy udziela Świętokrzyskie Zrzeszenie Transportu i Usług pod numerem (041)

Więcej informacji na temat busów i rozkładu jazdy udziela Świętokrzyskie Zrzeszenie Transportu i Usług pod numerem (041) czwartek, sierpnia :7 - Poprawiony piątek, stycznia : Poniższy rozkład jazdy został ustalony przez Świętokrzyskie Zrzeszenie Transportu i Usług. Jednak ani stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za

Bardziej szczegółowo

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE W 2015R.

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE W 2015R. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 79/411/2015 Zarządu Powiatu 1 600 60014 Przebudowa drogi powiatowej Nr 0437T Samsonów-Szałas-Odrowąż na odc. Samsonów Ciągłe-Szałas ZDNI INWESTYCYJNE ROCZNE W 2015R. 5 353

Bardziej szczegółowo

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KOBIERZYCE NA ROK 2006

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KOBIERZYCE NA ROK 2006 RADA GMINY KOBIERZYCE 55-040 KOBIERZYCE AL. PAŁACOWA 1 WOJ. DOLNOLSKIE ZAŁCZNIK NR 1 DO UCH.RG. NR LXII/661/06 PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KOBIERZYCE NA ROK Lp. Nazwa inwestycyjnego Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

NAZWA PROJEKTU ROZBUDOWA I BUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 214 NA ODCINKU ŁEBA BIAŁOGARDA WRAZ Z BUDOWĄ OBWODNICY M. WICKO

NAZWA PROJEKTU ROZBUDOWA I BUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 214 NA ODCINKU ŁEBA BIAŁOGARDA WRAZ Z BUDOWĄ OBWODNICY M. WICKO NAZWA PROJEKTU ROZBUDOWA I BUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 214 NA ODCINKU ŁEBA BIAŁOGARDA WRAZ Z BUDOWĄ OBWODNICY M. WICKO DANE PODSTAWOWE: Lokalizacja: Województwo: pomorskie Powiat: lęborski Gmina: Wicko

Bardziej szczegółowo

NAZWA PROJEKTU ROZBUDOWA I BUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 214 NA ODCINKU ŁEBA BIAŁOGARDA WRAZ Z BUDOWĄ OBWODNICY M. WICKO

NAZWA PROJEKTU ROZBUDOWA I BUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 214 NA ODCINKU ŁEBA BIAŁOGARDA WRAZ Z BUDOWĄ OBWODNICY M. WICKO NAZWA PROJEKTU ROZBUDOWA I BUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 214 NA ODCINKU ŁEBA BIAŁOGARDA WRAZ Z BUDOWĄ OBWODNICY M. WICKO DANE PODSTAWOWE: Lokalizacja: Województwo: pomorskie Powiat: lęborski Gmina: Wicko

Bardziej szczegółowo

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze Załącznik Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze GMINA ZWIERZYNIEC Cel Strategiczny 1. Lepsza dostępność komunikacyjna

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Źródło dofinansowani a. ZRID- uzyskany r. DŚ- uzyskana r. SWI- opracowane RPO WŚ

Źródło dofinansowani a. ZRID- uzyskany r. DŚ- uzyskana r. SWI- opracowane RPO WŚ Lp 1. Załącznik nr 1 do Programu rozwoju infrastruktury transportowej województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Nazwa zadania Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 na odcinku Ćmielów skrzyżowanie z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w latach 2011-2014

Sprawozdanie z działalności Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w latach 2011-2014 Sprawozdanie z działalności Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w latach 2011-2014 Związek Gmin Gór Świętokrzyskich swoją działalność rozpoczął w 1996 r. Do chwili obecnej wykonuje zadania polegające na prowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Cel główny A Gmina o wysokim poziomie rozwoju gospodarczego

Cel główny A Gmina o wysokim poziomie rozwoju gospodarczego V. PLAN OPERACYJNY Plan operacyjny to element strategii, który szczegółowo określa sposób jej realizacji poprzez przypisanie wyznaczonym celom głównym odpowiednich celów operacyjnych oraz konkretnych zadań.

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Strategii Rozwoju Gminy Nowy Targ na lata

Podsumowanie Strategii Rozwoju Gminy Nowy Targ na lata Podsumowanie Strategii Rozwoju Gminy Nowy Targ na lata 2007 2013 Obszar strategiczny: Gospodarka i infrastruktura Cel Strategiczny: Rozwinięta gospodarka Gminy Nowy Targ Ulgi podatkowe dla rozpoczynających

Bardziej szczegółowo

VI. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNMEGO GMINY SŁUPCA. Lp. Nazwa planowanego zadania 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem 1,2 6,339

VI. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNMEGO GMINY SŁUPCA. Lp. Nazwa planowanego zadania 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem 1,2 6,339 VI. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNMEGO GMINY SŁUPCA. KANALIZACJA SANITARNA Lp. Nazwa planowanego zadania 2008 2009 200 20 202 203 Razem Budowa sieci kanalizacyjnej z przykanalikami

Bardziej szczegółowo

PLAN REMONTÓW I INWESTYCJI DROGOWYCH NA DROGACH POWIATOWYCH POWIATU RACIBORSKIEGO W LATACH I DALSZYCH

PLAN REMONTÓW I INWESTYCJI DROGOWYCH NA DROGACH POWIATOWYCH POWIATU RACIBORSKIEGO W LATACH I DALSZYCH PLAN REMONTÓW I INWESTYCJI DROGOWYCH NA DROGACH POWIATOWYCH POWIATU RACIBORSKIEGO W LATACH 2014-2020 I DALSZYCH L.p. 1. DP 3500 S ul. Podmiejska w Raciborzu do końca obszaru zabudowanego 1,696 8 919 786

Bardziej szczegółowo

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG Zimowe utrzymanie dróg są to prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi, jak śliskość zimowa oraz opady

Bardziej szczegółowo

Funkcja Imi i nazwisko Podpis

Funkcja Imi i nazwisko Podpis Inwestor: Gmina Mikinia Adres: Gmina Mikinia, ul. T. Kociuszki 41, 55-330 Mikinia Tytuł opracowania: DOKUMENTACJA UPROSZCZONA na remont chodnika stanowicego dojcie Brana: drogowa Obiekt: Chodnik stanowicy

Bardziej szczegółowo

17 maja 1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r nr 193 poz. 1278)

17 maja 1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r nr 193 poz. 1278) Z a ł. 1 O p i s P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A Opis Przedmiotu zamówienia : usługi geodezyjne Kod CPV : 70 00 00 00-1 Przedmiot zamówienia został podzielony na 29 zadań (części), z których każda

Bardziej szczegółowo

1. NAZWA PROJEKTU Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk Starogard Gdański

1. NAZWA PROJEKTU Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk Starogard Gdański 1. NAZWA PROJEKTU Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk Starogard Gdański 2. DANE PODSTAWOWE Lokalizacja: - Województwo: pomorskie - Powiat: gdański i starogardzki, - Gmina: Gdańsk, Pruszcz

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa projektów po ocenie merytoryczno-technicznej w części A i B

Lista rankingowa projektów po ocenie merytoryczno-technicznej w części A i B 1. Powiat Konecki 2. Gmina Samborzec 3. Gmina Bodzechów 4. Gmina Stopnica 5. Powiat Kielecki 6. Gmina Bogoria Tytuł NOWA SZKOŁA KONECKA - Modernizacja Infrastruktury Edukacyjnej i Społeczno - Edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1088/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Z DNIA 9 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR 1088/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Z DNIA 9 maja 2012 r. UCHWAŁA NR 1088/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 9 maja 2012 r. W SPRAWIE: zmiany Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPOWŚ 2007-2013, stanowiącego załącznik

Bardziej szczegółowo

Eko Fundusz (ZUK) NPPDL

Eko Fundusz (ZUK) NPPDL Gmina Czersk Podsumowanie kadencji 2006-2010 Finanse gminy w latach 2006 2010 w mln zł Pozyskane środki zewnętrzne (w tys. zł) 20000 15000 10000 5000 0 EFS - PO KL MF EOG RPO WP PROW NPPDL Eko Fundusz

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Uwaga: ubiegający się o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Zmianie ulega część 5 w Lokalnej Strategii Rozwoju tj. Część 5 Cele LGD. Otrzymuje ona następujące brzmienie :

Zmianie ulega część 5 w Lokalnej Strategii Rozwoju tj. Część 5 Cele LGD. Otrzymuje ona następujące brzmienie : Załącznik nr 1 do Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Bobrzy z dnia 3 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Zmianie ulega część 5

Bardziej szczegółowo

Planowanie inwestycyjne Program modernizacji i rozbudowy sieci dróg powiatowych

Planowanie inwestycyjne Program modernizacji i rozbudowy sieci dróg powiatowych ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY NR XIX/115/2012 RADY POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 27 marca 2012 roku Planowanie inwestycyjne Program modernizacji i rozbudowy sieci dróg powiatowych Kod zadania: 01 Przebudowa

Bardziej szczegółowo

( Transport ), działanie 3.1 Infrastruktura drogowa. Finansowanie projektu.

( Transport ), działanie 3.1 Infrastruktura drogowa. Finansowanie projektu. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, priorytet

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2332/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 20 LISTOPADA 2013r.

UCHWAŁA NR 2332/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 20 LISTOPADA 2013r. UCHWAŁA NR 2332/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 20 LISTOPADA 2013r. W SPRAWIE: Przyjęcia raportu z realizacji Programu małej retencji dla województwa świętokrzyskiego za lata 2011-2012.

Bardziej szczegółowo

2. Promocja turystyki

2. Promocja turystyki załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/117/2016 rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 25.01.2016 r. 6. Określenie celów rozwoju i planowanych zadań inwestycyjnych 6.1 Cel główny, cele szczegółowe i planowane przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Inwestycje kadencji 2006 2010

Inwestycje kadencji 2006 2010 W listopadzie br. samorząd obecnej kadencji kończy pracę. Czas więc na podsumowanie czteroletnich wzmagań związanych z zadaniami realizowanymi w poszczególnych wioskach. Brzyska Wola 1. Zakończenie remontu

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Aktualny strategiczny dokument rozwojowy Gminy Gołcza na lata 2004 2006

Aktualny strategiczny dokument rozwojowy Gminy Gołcza na lata 2004 2006 Aktualny strategiczny dokument rozwojowy Gminy Gołcza na lata 2004 2006 Aktualnym dokumentem strategicznym Gminy Gołcza jest Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Gołcza przyjęty uchwałą Nr XX/160/04 Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

LISTA PODSTAWOWA Działanie 4.1,, Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej"

LISTA PODSTAWOWA Działanie 4.1,, Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 1537/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 lutego 2009 roku LISTA PODSTAWOWA Działanie 4.1,, Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej"

Bardziej szczegółowo

Zadania Inwestycyjne na lata

Zadania Inwestycyjne na lata Zadania Inwestycyjne na lata 9-2015 L.p. Zadanie inwestycyjne Lata realizacji nakłady w tys. PLN 9 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I. Zadania w zakresie wodociągowania program Ochrona Środowiska

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

STAN REALIZACJI PROJEKTÓW KLUCZOWYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013

STAN REALIZACJI PROJEKTÓW KLUCZOWYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013 XXV POSIEDZENIE KOMITETU MONITORUJĄCEGO STAN REALIZACJI PROJEKTÓW KLUCZOWYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013 Kielce, 13 marca 2015 r. dla rozwoju

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi powiatowej

Przebudowa drogi powiatowej Powiat Węgrowski informuje: 8 lipca 2010 roku dokonano odbioru końcowego robót budowlanych związanych z realizacją projektu Przebudowa drogi powiatowej Nr 4207W (36108) Paplin-Sadowne w km 4+300 10+650

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Słońsk nr XVIII/101/07 z dnia 21 grudnia 2007r. Załącznik Nr 1 do Planu Rozwoju Lokalnego

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Słońsk nr XVIII/101/07 z dnia 21 grudnia 2007r. Załącznik Nr 1 do Planu Rozwoju Lokalnego Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Słońsk nr XVIII/101/07 z dnia 21 grudnia 2007r PLAN FINANSOWY I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTÓW NA LATA 2007-2013 w PLN Lp. Zadanie Okres realizacji Uczestnictwo w targach,

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł Załcznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2006 rok Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł Rozdział 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 398 666 zł 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W LESZNIE. na rok 2004

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W LESZNIE. na rok 2004 MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W LESZNIE na rok 2004 OPIS PROBLEMU Niepełnosprawno, zgodnie z treci ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

Województwo Świętokrzyskie-Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich Nazwa województwa Nazwa funduszu EFRR EFRR Nazwa Programu Operacyjnego

Województwo Świętokrzyskie-Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich Nazwa województwa Nazwa funduszu EFRR EFRR Nazwa Programu Operacyjnego Tytuł projektu Projekt 1 ISTOTNY Projekt 2 Likwidacja barier rozwojowych most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875 - Etap II od skrzyżowania DW 764

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Kielce, maj 2017 r. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ZIT to nowe narzędzie polityki regionalnej w Perspektywie Finansowej 2014-2020. Przy pomocy tego instrumentu, partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

NAZWA PROJEKTU Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów Debrzno

NAZWA PROJEKTU Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów Debrzno NAZWA PROJEKTU Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów Debrzno DANE PODSTAWOWE Lokalizacja: - Województwo: pomorskie - Powiat: Człuchowski - Gmina: Człuchów i Debrzno Inwestycja uzyskała

Bardziej szczegółowo

NAZWA PROJEKTU Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty

NAZWA PROJEKTU Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty NAZWA PROJEKTU Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty DANE PODSTAWOWE Lokalizacja: - Województwo: pomorskie - Powiat: kwidzyński, - Gmina: Kwidzyn i Prabuty Inwestycja uzyskała

Bardziej szczegółowo

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze Załącznik Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze GMINA ALEKSANDRÓW Cel Strategiczny 1. Lepsza dostępność komunikacyjna

Bardziej szczegółowo

Przegląd dokonanych inwestycji

Przegląd dokonanych inwestycji Przegląd dokonanych inwestycji Zadania realizowane przy współudziale środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz podniesienie

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/77/15 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 11 września 2015r. kwoty w zł 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 46 413 769,00

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat złożonych wniosków do RPOWŚ oraz środków finansowych pozyskanych przez Gminę Bodzentyn w latach 2002-2008

Informacja na temat złożonych wniosków do RPOWŚ oraz środków finansowych pozyskanych przez Gminę Bodzentyn w latach 2002-2008 Informacja na temat złożonych wniosków do RPOWŚ oraz środków finansowych pozyskanych przez Gminę Bodzentyn w latach 2002-2008 2008 Wnioski złożone przez Gminę Bodzentyn do Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Planowane do realizacji przedsięwzięcia na terenie Gminy Rogowo w okresie

Planowane do realizacji przedsięwzięcia na terenie Gminy Rogowo w okresie Planowane do realizacji przedsięwzięcia na terenie Gminy Rogowo w okresie 2008-2015 Lp Przedsięwzięcie Koszt Źródła finansowania 1. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami zagrodowymi we wsi Huta-Chojno

Bardziej szczegółowo

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków.

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków. V a Plan Rozwoju Lokalnego Gminy. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Strykowie z dnia.. Planowane projekty i zadania inwestycyjne długoterminowe. Sytuacja Gminy ulega ciągłej zmianie. Skrzyżowanie

Bardziej szczegółowo

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KOBIERZYCE NA ROK 2006

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KOBIERZYCE NA ROK 2006 WÓJT GMINY KOBIERZYCE 55-040 KOBIERZYCE, AL. PAŁACOWA 1 WOJ. DOLNOLSKIE ZAŁCZNIK NR 1 DO UCH.RG. NR LXI/653/06 PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KOBIERZYCE NA ROK Lp. Nazwa inwestycyjnego Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX /545/05 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 8 wrzenia 2005 roku

UCHWAŁA NR XLIX /545/05 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 8 wrzenia 2005 roku UCHWAŁA NR XLIX /545/05 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 8 wrzenia 2005 roku W sprawie zmiany w uchwale budetowej Gminy Kobierzyce na 2005 rok Nr XXXV/436/04 z dnia 16 grudnia 2004 roku Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Współpraca powiatu kłodzkiego z Partnerami z Republiki Czeskiej w zakresie komunikacji drogowej

Współpraca powiatu kłodzkiego z Partnerami z Republiki Czeskiej w zakresie komunikacji drogowej Współpraca powiatu kłodzkiego z Partnerami z Republiki Czeskiej w zakresie komunikacji drogowej Wspólne projekty w ramach współpracy transgranicznej 1. Obszar Schengen po 5 latach - przebudowa drogi do

Bardziej szczegółowo

UCZESTNICY PROJEKTU ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 536 NA ODCINKU IŁAWA - SAMPŁAWA WRAZ Z ULIC LUBAWSK W IŁAWIE.

UCZESTNICY PROJEKTU ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 536 NA ODCINKU IŁAWA - SAMPŁAWA WRAZ Z ULIC LUBAWSK W IŁAWIE. UCZESTNICY PROJEKTU WYKONAWCA ROBÓT BUDOWLANYCH konsorcjum firm: ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 536 Lider Mostostal Warszawa S.A. ul. Konstruktorska 11A 02-673 Warszawa www.mostostal.waw.pl NA ODCINKU

Bardziej szczegółowo

! "#$!%&'(#!) "34! /(5$67%&'8#!)

! #$!%&'(#!) 34! /(5$67%&'8#!) 3 4! " #"$ % # " &# & ' & & (! " % &$ #) * & & &*## " & + # % &! & &*),*&&,) &! "& &-&. && *# &) &!/ & *) *&" / &*0 & /$ % &&, # ) *&")",$&%& 1&&2& 3 '! "#$!%&'(#!) % *+ +, - (. /0 *1 ", + 2 + -.-1- "34!

Bardziej szczegółowo

P R A C O W N I A P R O J E K T O W A. m g r i n. a r c h i t e k t OPOLE, ul. A. Konego 70, tel , fax METRYKA PROJEKTU

P R A C O W N I A P R O J E K T O W A. m g r i n. a r c h i t e k t OPOLE, ul. A. Konego 70, tel , fax METRYKA PROJEKTU P R A C O W N I A P R O J E K T O W A m g r i n. a r c h i t e k t 45-372 OPOLE, ul. A. Konego 70, tel. 54 12 359, fax. 54 12 365 METRYKA PROJEKTU Obiekt: Temat: HALA SPORTOWA PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ

Bardziej szczegółowo

Budowa dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej w Bielawie

Budowa dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej w Bielawie Wnioskodawca Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 24/K/9.1/2009 Całkowita wartość Tytuł projektu projektu w PLN Kwota dofinansowania w PLN Gmina Bielawa Budowa dróg dojazdowych

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa po ocenie merytoryczno-technicznej w części A i B

Lista rankingowa po ocenie merytoryczno-technicznej w części A i B Inne merytoryczno-tecnicznej 1 Radoszyce Poprawa warunków bytowyc mieszkańców aglomeracji po modernizację i rozbudowę oczyszczalni w Radoszycac 4 384 167,60 zł 93 2 Mniów I etap kanalizacji gminy Mniów-Budowa

Bardziej szczegółowo

Wydatki na programy i wieloletnie plany inwestycyjne realizowane ze środków własnych, środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych źródeł

Wydatki na programy i wieloletnie plany inwestycyjne realizowane ze środków własnych, środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych źródeł Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLIX/485/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 20 września 2010 r. Wydatki na programy i wieloletnie plany inwestycyjne realizowane ze środków własnych, środków pochodzących z Unii

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o zrealizowanych inwestycjach i otrzymanych na ten cel dotacjach w latach

INFORMACJA o zrealizowanych inwestycjach i otrzymanych na ten cel dotacjach w latach INFORMACJA o zrealizowanych inwestycjach i otrzymanych na ten cel dotacjach w latach 2011-2014 Rok 2011 1. Przebudowa chodnika przy ulicy Warszawskiej (od ul. Mickiewicza do ul. Poprzecznej) oraz utwardzenie

Bardziej szczegółowo

Fundusz sołecki gminy Parczew w 2016 r. - drogi. Kwota wnioskowana [zł] 1 Babianka Kol. 1. Remont drogi gminnej w Babiance Kol.

Fundusz sołecki gminy Parczew w 2016 r. - drogi. Kwota wnioskowana [zł] 1 Babianka Kol. 1. Remont drogi gminnej w Babiance Kol. Fundusz sołecki gminy Parczew w 2016 r. - drogi Lp. Sołectwo Przedsięwzięcie Kwota wnioskowana [zł] 1 Babianka Kol. 1. Remont drogi gminnej w Babiance Kol. 6538,07 2 Brudno 1. Remont dróg gminnych w Brudnie

Bardziej szczegółowo

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań II warsztat strategiczny gmina Gorzków Część I. Opracowanie Misji i Wizji gminy MISJA Grupa 1: 1. Bezpieczne przejścia szlaki komunikacyjne (ścieżka rowerowa, szlaki konne, trasy spacerowe, chodniki łączące

Bardziej szczegółowo

Do decyzji Burmistrza Gminy Grodzisk Mazowiecki z dnia 12 marca 2008 r. znak: OŚ /06/2009

Do decyzji Burmistrza Gminy Grodzisk Mazowiecki z dnia 12 marca 2008 r. znak: OŚ /06/2009 Załącznik nr 1 Do decyzji Burmistrza Gminy Grodzisk Mazowiecki z dnia 12 marca 2008 r. znak: OŚ.7624-20/06/2009 Charakterystyka przedsięwzięcia polegającego na budowie zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

do STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN NA LATA 04-00 SOŁECTWO : Breń Osuchowski CZYSZCZENIE ROWÓW MELIORACYJNYCH Zarośnięte rowy powodują podtapianie pól i duże straty w uprawach. KANALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 25/2017. z posiedzenia Komisji Dróg, Komunikacji i Budownictwa

Protokół Nr 25/2017. z posiedzenia Komisji Dróg, Komunikacji i Budownictwa Protokół Nr 25/2017 z posiedzenia Komisji Dróg, Komunikacji i Budownictwa w dniu 21 sierpnia 2017 roku w godzinach 13.00 14.00 w sali 231 Starostwa Powiatowego w Kielcach Obrady rozpoczęły się o godzinie

Bardziej szczegółowo

Inwestycje zrealizowane w latach 2011 2014 na terenie Gminy Boleszkowice

Inwestycje zrealizowane w latach 2011 2014 na terenie Gminy Boleszkowice JEDNOSTKI I PROGRAMY, Z KTÓRYCH UZYSKANO DOTACJE NA REALIZACJĘ INWESTYCJI ORAZ JEDNOSTKI, Z KTÓRYMI PROWADZONO WSPÓŁPRACĘ W CELU REALIZACJI INWESTYCJI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ( na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.) Obiekt: PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH: CHAMSK - OLSZEWO 460622W, OLSZEWO

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu akcji zimowej 2007/2008 oraz przygotowaniach do sezonu zimowego 2008/2009

Informacja o przebiegu akcji zimowej 2007/2008 oraz przygotowaniach do sezonu zimowego 2008/2009 Informacja o przebiegu akcji zimowej 2007/2008 oraz przygotowaniach do sezonu zimowego 2008/2009 I. Wprowadzenie. Na terenie Powiatu Kieleckiego znajduje si 1128km dróg powiatowych (w tym 23km ulic). Drogi

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gminy i Miasta Pyzdry na lata Pyzdry, 2015 r.

Strategia rozwoju Gminy i Miasta Pyzdry na lata Pyzdry, 2015 r. Strategia rozwoju Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2015-2020 Pyzdry, 2015 r. Konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy i miasta Pyzdry Ankieta dla mieszkańców wyniki Obszary wymagające najpilniejszej interwencji

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny

Małopolski Regionalny Program Operacyjny Małopolski Regionalny Program Operacyjny Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1313K

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Tomaszowa Lubelskiego na lata

Lokalny Program Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Tomaszowa Lubelskiego na lata Lokalny Program Lubelskiego na lata MATRYCA LOGICZNA DLA LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI OBSZARU MIEJSKIEGO TOMZSZOWA LUBELSKIEGO NA LATA 2006-2013 Cel strategiczny CS Stworzenie przestrzennych warunków

Bardziej szczegółowo

NAZWA PROJEKTU Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty

NAZWA PROJEKTU Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty NAZWA PROJEKTU Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty DANE PODSTAWOWE Lokalizacja: - Województwo: pomorskie - Powiat: kwidzyński, - Gmina: Kwidzyn i Prabuty Inwestycja uzyskała

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR... NA ODCINKU O DŁUGOŚCI... 1

ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR... NA ODCINKU O DŁUGOŚCI... 1 www.erdf.edu.pl Ministerstwo Gospodarki i Pracy ROZSZERZONY OPIS MERYTORYCZNY Projektu Modelowego ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR... NA ODCINKU O DŁUGOŚCI... 1 realizowany w ramach Zintegrowanego Programu

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Miejscowości wieś Buków.

Plan Rozwoju Miejscowości wieś Buków. Plan Rozwoju Miejscowości wieś Buków. Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2007 2013. Inwestycje. 1. Wykonanie projektów kanalizacji Buków. Termin 2008r. 2009r. 2. Budowa kanalizacji termin realizacji

Bardziej szczegółowo

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy.

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy. W związku z przystąpieniem Urzędu Gminy w Czempiniu do opracowania Strategii Rozwoju na lata 2007-2013, zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców naszej gminy o współuczestniczenie w tworzeniu dokumentu.

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 w miejscowości Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary" PROJEKT KONCEPCYJNY

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 w miejscowości Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary PROJEKT KONCEPCYJNY PROJEKT KONCEPCYJNY Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 w miejscowości Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary" 1. Wstęp... 3 1.1. Przedmiot opracowania... 3 1.2. Podstawa opracowania... 3 1.3. Materiały wyjściowe...

Bardziej szczegółowo

Operat zagospodarowania przestrzennego STREFA EKOTONOWA (wersja projektowa) V spotkanie konsultacyjne Bodzentyn, 02 czerwca 2014 r.

Operat zagospodarowania przestrzennego STREFA EKOTONOWA (wersja projektowa) V spotkanie konsultacyjne Bodzentyn, 02 czerwca 2014 r. Operat zagospodarowania przestrzennego STREFA EKOTONOWA (wersja projektowa) V spotkanie konsultacyjne Bodzentyn, 02 czerwca 2014 r. POIS.05.03.00-00-284/10 Plan ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXII/241/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 16 września 2009 r.

Uchwała nr XXII/241/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 16 września 2009 r. Uchwała nr XXII/241/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 16 września 2009 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w dokumencie pn. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubasz Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła Kryteria Wyboru Operacji przez Radę LGD Etap I ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Poniżej przedstawiono tabelę zawierającą cele ogólne i szczegółowe LSR. Operacja musi być zgodna przynajmniej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pzdkielce.pl Kielce: Bieżąca konserwacja dróg powiatowych w zakresie robót odwodnieniowych na

Bardziej szczegółowo

Kryteria merytoryczne oceny wniosków:

Kryteria merytoryczne oceny wniosków: Załącznik nr 2 do Regulaminu pracy Komisji Kryteria merytoryczne oceny wniosków: Obszar oceny wniosków I. Wpływ realizacji projektu na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego (w skali od 0 do 10 pkt.):

Bardziej szczegółowo

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2015

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2015 Załącznik nr 12 do Uchwały Nr VII/51/ Rady Gminy z dnia 21 kwietnia r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na r. L.p. ZDNI INWESTYYJNE W z budżetu 1 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zakrzewku, Gmina

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXI/151/ 16 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 r.

Uchwała Nr XXI/151/ 16 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 r. Uchwała Nr XXI/151/ 16 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 r. Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( t.

Bardziej szczegółowo

* * * INFRASTRUKTURA SPORTOWA W REGIONACH

* * * INFRASTRUKTURA SPORTOWA W REGIONACH Fundusze Europejskie na sport Sport odgrywa coraz ważniejszą rolę ze względu na jego znaczenie w aspekcie społecznym, edukacyjnym i kulturowym. Dlatego Fundusze Europejskie zaplanowane w narodowej Strategii

Bardziej szczegółowo

* * * INFRASTRUKTURA SPORTOWA W REGIONACH

* * * INFRASTRUKTURA SPORTOWA W REGIONACH Sport odgrywa coraz ważniejszą rolę ze względu na jego znaczenie w aspekcie społecznym, edukacyjnym i kulturowym. Dlatego Fundusze Europejskie zaplanowane w narodowej Strategii Spójności 2007-2013 sprzyjają

Bardziej szczegółowo

Długosiodło - położenie geograficzne

Długosiodło - położenie geograficzne Długosiodło - położenie geograficzne województwo: mazowieckie powiat: wyszkowski gmina: Długosiodło Położenie - północno - wschodnia część powiatu wyszkowskiego. Bliskość ważnych szlaków komunikacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Liczba zdających buski Busko-Zdrój Samorządowe Gimnazjum Nr 1 w Busku Zdroju Grotta 3 Busko-Zdrój Język polski 129 74 69 67 67 68

Liczba zdających buski Busko-Zdrój Samorządowe Gimnazjum Nr 1 w Busku Zdroju Grotta 3 Busko-Zdrój Język polski 129 74 69 67 67 68 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Wyniki szkół z egzaminu gimnazjalnego 2014 Województwo świętokrzyskie Busko-Zdrój Samorządowe Gimnazjum Nr 1 w Busku Zdroju Grotta 3 Busko-Zdrój polski 129 74 69

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF Strona 1 L.p. Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Kętach z dnia... Nazwa i cel kwoty w zł Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2015

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 ZAŁĄCZNIK NR 2 do Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Kielce, luty 2017 r. Strona

Bardziej szczegółowo

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 wsparcie dla samorządów i organizacji pozarządowych Warszawa, 8 maja 2008 r. Zarys prezentacji środki finansowe na wspieranie

Bardziej szczegółowo