produktu rezultatu oddziaływania km - stworzenie warunków do rozwoju małej przedsibiorczo ci - zwikszenie atrakcyjnoci inwestycyjnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "produktu rezultatu oddziaływania km - stworzenie warunków do rozwoju małej przedsibiorczo ci - zwikszenie atrakcyjnoci inwestycyjnej"

Transkrypt

1 4. Realizacja projektów Planowane projekty w okresie Projekty wspólne (powiat gmina). Nazwa projektu Lokalizacja Harmonogram Rezultaty Bieliny Budowa 324 T na odcinku Huta Nowa wity Krzy wraz z cigiem rowerowopieszym. Huta Nowa, Huta Stara, Huta Szklana, wity Krzy 25 Wybudowanie nawierzchni bitumicznej, połczenie 4 miejscowoci cigiem pieszo jezdnym o dł. 4,7 km Wskaniki produktu rezultatu oddziaływania km stworzenie warunków do rozwoju małej przedsibiorczo ci zwikszenie podniesienie jakoci dróg skrócenie czasu podróy nakładów na biece remonty nawierzchni stanu poprzez ograniczenie emisji toksycznych składników spalin oszczdno w kosztach eksploatacji pojazdów stopnia integracji lokalnej sieci transportowej drogowego stanu naturalnego liczba utworzonych lub utrzymanych miejsc pracy Instytucje i podmioty uczestniczce we wdraaniu owy Zarzd Dróg, Bieliny ródła finansowania w PLN Budet Budet Budet powiatu pastwa Srodki UE Uwagi 36

2 Budowa 325T wraz z cigiem rowerowopieszym na odcinku Bieliny Poduchowne Zofiówka. Bieliny Poduchowne, Czaplów, Zofiówka, Makoszyn 26 Wybudowanie 5 km nawierzchni bitumicznej, połczenie 3 miejscowoci cigiem pieszo jezdnym o długoci 1 km, Połczenie krajowej z wojewódzk. km stworzenie warunków do rozwoju małej przedsibiorczo ci zwikszenie podniesienie jakoci dróg skrócenie czasu podróy nakładów na biece remonty nawierzchni stanu poprzez ograniczenie emisji toksycznych składników spalin oszczdno w kosztach eksploatacji pojazdów stopnia integracji lokalnej sieci transportowej drogowego stanu naturalnego liczba utworzonych lub utrzymanych miejsc pracy owy Zarzd Dróg, Bieliny Wyznaczenie pieszych szlaków turystycznych oraz tras rowerowych, narciarskich i konnych umoliwiajcych przejazd czci południow, rodkow oraz północn Gminy Bieliny i pomidzy tymi czciami oraz dotarcie na wity Krzy. Bieliny Kapitulne, Bieliny Poduchowne, Belno, Czaplów Zofiówka, Górki Napkowskie, Huta Nowa, Huta Podłysica, Huta Stara, Huta Koszary, Huta Szklana, Kakonin, Jest wyznaczonych 5 km pieszych szlaków turystycznych oraz tras rowerowych, narciarskich i konnych. km stworzenie warunków do rozwoju małej przedsibiorczo ci zwikszenie turystycznej liczby turystów odwiedzajcych gmin liczba utworzonych lub utrzymanych miejsc pracy kielecki, Bieliny

3 Wdroenie programu działalnoci kulturalnej oraz promocji i rozwoju regionu opartego na obiekcie dziedzictwa kulturowego, jakim jest Klasztor na witym Krzyu. Budowa 318T na odcinku Krajno II Porbki Bieliny Kapitulne Lechów Makoszyn, Napków, Porbki wity Krzy, Huta Szklana, Nowa Słupia Krajno II, Porbki, Bieliny Kapitulne 2526 Klasztor na witym Krzyu regionalnym miejscem aktywnoci kulturalnej 29 Wybudowanie nawierzchni bitumicznej na długoci 4 km, Połczenie wojewódzkiej z wojewódzk. km stworzenie warunków do rozwoju małej przedsibiorczo ci zwikszenie turystycznej liczby turystów odwiedzajcych gmin km stworzenie warunków do rozwoju małej przedsibiorczo ci zwikszenie podniesienie jakoci dróg skrócenie czasu podróy nakładów na biece remonty nawierzchni stanu poprzez ograniczenie emisji toksycznych składników spalin oszczdno w kosztach eksploatacji pojazdów stopnia integracji lokalnej sieci transportowej liczba utworzonych lub utrzymanych miejsc pracy drogowego stanu naturalnego liczba utworzonych lub utrzymanych miejsc pracy Starostwo owe, Bieliny, Nowa Słupia, Klasztor na witym Krzyu owy Zarzd Dróg, Bieliny, Górno

4 Bodzentyn Przebudowa 583T Podmielowiec Przebudowa 588T Psary Podłazy Hucisko Przebudowa 596T Wilków Łazy Podmielowiec ujednolicenie dostosowanie poboczy do minimalnej, wykonanie pozostałych robót (przepusty, zjazdy, zatoki, poziome urzdzenia ograniczajce prdko Psary Podłazy Hucisko ujednolicenie dostosowanie poboczy do minimalnej, wykonanie pozostałych robót (przepusty, zjazdy, zatoki, poziome urzdzenia ograniczajce prdko Wilków Łazy ujednolicenie dostosowanie poboczy do minimalnej, lepsze połczenie z stanu technicznego, płynnoci, miejscowej emisji spalin oraz obnienie poziomu hałasu,. ujednolicenie dostosowanie poboczy do, minimalnej wykonanie pozostałych robót (przepusty, zjazdy, zatoki, poziome urzdzenia ograniczajce prdko lepsze połczenie z stanu technicznego, płynnoci,,6 km lepsze połczenie z stanu technicznego, płynnoci, skrócenie czasu miejscowej oraz obnienie poziomu hałasu,,66 km,9km lepsze połczenie z stanu technicznego, płynnoci, skrócenie czasu miejscowej oraz obnienie poziomu hałasu, lepsze połczenie z stanu technicznego, płynnoci,, turystyki, miejsca pracy, turystyki, miejsca pracy, turystyki, miejsca pracy Miasto i Bodzentyn, kielecki Miasto i Bodzentyn, kielecki Miasto i Bodzentyn, kielecki 11.25, 11.25, 15., 112.5, 11.25, 11.25, 15., 112.5, 18., 18., 24., 18., Przebudo wa powiatow ej nr 583T Podmielo wiec Przebudo wa powiatow ej nr 588T Psary Podłazy Hucisko Przebudo wa powiatow ej nr 596T Wilków Łazy 39

5 Chciny Przebudowa powiatowej Siekierno Wykus Siekierno Wykus wykonanie pozostałych robót (przepusty, zjazdy, zatoki, poziome urzdzenia ograniczajce prdko ujednolicenie dostosowanie poboczy do minimalnej, wykonanie pozostałych robót (przepusty, zjazdy, zatoki, poziome urzdzenia ograniczajce prdko miejscowej emisji spalin oraz obnienie poziomu hałasu,. lepsze połczenie z stanu technicznego, płynnoci, miejscowej emisji spalin oraz obnienie poziomu hałasu,. 1,km skrócenie czasu miejscowej oraz obnienie poziomu hałasu, lepsze połczenie z stanu technicznego, płynnoci, skrócenie czasu miejscowej oraz obnienie poziomu hałasu,, turystyki, miejsca pracy Miasto i Bodzentyn, kielecki 15., 15., 2., 15., Przebudo wa powiatow ej Siekierno Wykus Daleszyce Budowa zbiornika wodnego w Mójczy na rz. Lubrzance Budowa zbiornika wodnego w Dankowie na rz. Belniance Modernizacja powiatowej Komórki Skrzelczyce Mójcza 2426 turystycznej tego obszaru Danków 2426 wzrost turystycznej tego Komórki, Skrzelczyce obszaru 2526 miejscowej emisji spalin oraz obnienie poziomu hałasu, m 3 faktury odbioru raporty okresowe kielecki, Daleszyce m 3 faktury odbioru raporty okresowe kielecki, Daleszyce faktury odbioru raporty okresowe kielecki, Daleszyce 9, 9, 2, 5625, 5625, 125, 6, 375, 28125, 28125, 625, 187, 4

6 Górno Modernizacja powiatowej Łukawa Widełki Makoszyn Modernizacja powiatowej Radlin Niestachów i Brzechów Daleszyce Budowa chodnika o długoci 5 m przy drodze powiatowej Budowa chodnika o dł. 13m przy drodze wojewódzkiej nr 745 i drodze powiatowej Modernizacja Cedzyna Leszczyny na odcinku 19 m Łukawa, Widełki, Makoszyn Niestachów, Bodzechów, Daleszyce Górno Leszczyny Cedzyna Leszczyny 2526 miejscowej emisji spalin oraz obnienie poziomu hałasu, 2526 miejscowej emisji spalin oraz obnienie poziomu hałasu, I etap prac: zwikszenie lipiec sierpie wrzesie 25, r. komunikacji pieszych przy drogach powiatowych I etap prac: lipiec sierpie wrzesie 25 II etap prac: lipiec sierpie wrzesie 26 lipiec sierpie wrzesie 26 zwikszenie, pieszych przy drogach powiatowych zwikszenie i poprawa płynnoci transportu na drogach powiatowych faktury odbioru raporty okresowe kielecki, Daleszyce faktury odbioru raporty okresowe kielecki, Daleszyce faktury odbioru raporty okresowe Kielecki Górno faktury odbioru raporty okresowe Kielecki Górno faktury odbioru lepsze połczenie z stanu technicznego, płynnoci, raporty okresowe Kielecki Górno 225, 225, 45, 135, 5625, 5625, 125, 375, Odcinek Radlin Niestachów na terenie Górno I etap II etap Wojewód ztwo witokrz yskie 4 Łagów Modernizacja dróg gm. Łagów 8.24r. km faktury odbioru raporty okresowe Kielce , , , , 41

7 powiatowych nr 346T, 34T, 338T, 342T 1.26r. komfortu jazdy,, wartoci terenów inwestycyjnych stanu technicznego, płynnoci, Łagów Łopuszno Miedziana Góra Mniów Remont 483T Remont 482T Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 396T Budowa chodnika wraz z modernizacj powiatowej 292 T Budowa chodnika wraz z modernizacj powiatowej 288T (odcinek wschodni) Szlak turystyczny konny Szlak rowerowy Grabownica Marianów 25 Wielebnów Józefina Olszówka Sarbice Pierwsze Łopuszno ul. Przedborska 25 Połczenie dróg wojewódzkich Nr 728 i 786 dojazd do sołectwa Marianów Poprawa warunków przejazdu na trasie dowozu uczniów Poprawa dla pieszych w terenie zabudowanym komfortu jazdy,, wartoci terenów inwestycyjnych 2426 komfortu jazdy,, wartoci terenów inwestycyjnych miejscowoci w gminach Mniów, Zagnask i miejscowoci w gminach Mniów, Zagnask i poszerzenie bazy noclegowej, podniesienie standardu usług turystycznych, poszerzenie oferty turystycznej, poszerzenie bazy noclegowej, podniesienie standardu usług turystycznych, poszerzenie oferty turystycznej km 2,4 km 2,5 km 1, m 2 2 PZD Kielce Łopuszno PZD Kielce Łopuszno PZD Kielce Łopuszno faktury odbioru raporty okresowe kielecki Miedziana Góra faktury odbioru raporty okresowe kielecki Miedziana Góra 25., liczba miejsc noclegowych 1., 1 punkt widokowy, 1 nowy szlak turystyczny 15 miejsc noclegowych, 1 festyn okolicznociowy 3 nowe punkty usługowe, 4 stałe nowe miejsca pracy, wzrost turystycznego o 2 % wzrost turystycznego o 15 % kielecki Gminy Mniów Zagnask kielecki Gminy Mniów Zagnask 96., 1.., 24., tys 15 tys. Modernizacja W Gminie 2526 poprawa komfortu zmodernizow wzrost nonoci nowe stałe kielecki 1,25 mln 1,25 mln 7,5 mln Całkowit y orientacyj ny koszt zadania Całkowit y orientacyj ny koszt zadania Całkowit y orientacyj ny koszt zadania 42

8 Morawica 45T Stporków Modernizacja 369T Morawica Radomice wraz z chodnikiem i nr 37T Bieleckie Młyny Łabdziów Modernizacja 353T Wola Morawicka wraz z chodnikiem Modernizacja 156T Chałupki Lisów w Chałupki Mniów: Serbinów, Mniów, Wgrzynów, Borki, Grzymałków, Wólka Kłucka Morawica, Łabdziów, Bieleckie Młyny Wola Morawicka Chałupki, Lisów 2426 ułoenie masy asfaltowej, ujednolicenie uporzdkowanie systemu odwodnienia, wykonanie przepustów i zjazdów, modernizacja chodnika 2426 ułoenie masy asfaltowej, ujednolicenie uporzdkowanie systemu odwodnienia, wykonanie przepustów i zjazdów, modernizacja chodnika 2426 ułoenie masy asfaltowej, ujednolicenie uporzdkowanie systemu odwodnienia jazdy,, wartoci terenów inwestycyjnych stanu technicznego dróg, podniesienie standardu podróowania, lepsze połczenie z drog krajow nr 73, podróy,, stanu technicznego dróg, podniesienie standardu podróowania, lepsze połczenie z drog krajow nr 73, podróy,, stanu technicznego dróg, podniesienie standardu podróowania, ograniczenie podróy,, ana droga 16.44, Wybudowane chodniki 1.5 do 5 ton, oszczdno kosztów transportu zmniejszenie o 15 % oszczdno kosztów transportu zmniejszenie o 15 % oszczdno kosztów transportu oszczdno kosztów transportu miejsca pracy 3 wzrost turystycznego wzrost turystycznego wzrost turystycznego Mniów kielecki Morawica kielecki Morawica Kielecki Morawica 375, 375, 5, 375, 6, 6, 8, 6, 375, 375, 5, 375, Modernizacja 371T Piaseczna Piaseczna Górka, Bilcza 2426 ułoenie masy asfaltowej, stanu technicznego dróg, podniesienie oszczdno kosztów transportu wzrost turystycznego Kielecki 375, 375, 5, 375, 43

9 Górka Bilcza Zastawie Modernizacja 383T w Chałupkach Zabrzaskich Modernizacja 156T w Zbrzy Modernizacja 367T od Chmielowic do Drochowa ujednolicenie uporzdkowanie systemu odwodnienia, wykonanie przepustów i zjazdów Chałupki 2426 ułoenie masy asfaltowej, ujednolicenie uporzdkowanie systemu odwodnienia, wykonanie przepustów i zjazdów Zbrza 2426 ułoenie masy asfaltowej, ujednolicenie uporzdkowanie systemu odwodnienia, wykonanie przepustów i zjazdów do posesji Chmielowice, Drochów 2426 ułoenie masy asfaltowej, ujednolicenie standardu podróowania, ograniczenie podróy,, wzrots obszarów przyległych do stanu technicznego dróg, podniesienie standardu podróowania, ograniczenie podróy,, wzrots obszarów przyległych do stanu technicznego dróg, podniesienie standardu podróowania, ograniczenie podróy,, wzrots obszarów przyległych do stanu technicznego dróg, podniesienie standardu podróowania, ograniczenie oszczdno kosztów transportu oszczdno kosztów transportu oszczdno kosztów transportu wzrost turystycznego wzrost turystycznego wzrost turystycznego Morawica Kielecki Morawica Kielecki Morawica Kielecki Morawica 15, 15, 2, 15, 4875, 4875, 65, 4875, 15, 15, 2, 15, 44

10 Nowa Słupia Modernizacja 365T w Radomicach Budowa słucej rozwojowi aktywnych form turystyki w otoczeniu zabytków witego Krzya uporzdkowanie systemu odwodnienia, wykonanie przepustów i zjazdów do posesji Radomice 2426 ułoenie masy asfaltowej, ujednolicenie uporzdkowanie systemu odwodnienia, wykonanie przepustów i zjazdów do posesji Miejscowoci: Nowa Słupia, Bieliny, Baszowice, Hucisko, Mirocice, Dbno, Huta Szklana, Kakonin podróy,, wzrots obszarów przyległych do stanu technicznego dróg, podniesienie standardu podróowania, ograniczenie podróy, 2426 Powstanie Centrum Archeologiczno Kulturowego Obiekty zwizane ze staroytnym hutnictwem cieki zdrowia i tras narciarskie Oznaczenie szlaków Droga krzyowa, dojazdowa i parking Remont kapliczek i kopca Remont budynku poczty Przebudowa powiatowej Nr 1558 Remont Domu Opata Odrestaurowanie Kocioła parafialnego w Nowej Słupi Odrestaurowanie Kocioła, m 2, szt., cm, m 3, głosy oszczdno kosztów transportu zwikszenie turystycznego, nowe miejsca parkingowe skrócenie czasu dojazdu, drogowej, nowe tereny inwestycyjne turystycznej wzrost turystycznego jakoci ycia mieszkaców, agroturystyki i ekoturystyki, rozwoju gospodarczego, dostpno produktu turystycznego nowe miejsca pracy Kielecki Morawica Nowa Słupia, Bieliny, kielecki, Oblaci z Klasztoru na witym Krzyu, Parafia w Nowej Słupi, Parafia w Bielinach 375, 375, 5, 375, Inne rodki

11 Modernizacja dróg powiatowych z terenu Nowa Słupia o łcznej długoci Rozwój powiatu poprzez ochron dziedzictwa i produktu wiejskiego w Gminie Nowa Słupia Poprawa i utrzymanie wysokiej jakoci przyrodniczego w regionie witokrzyskim poprzez wdroenie powiatowego i gminnego programu selektywnej zbiórki odpadów Nowa Słupia Nowa Słupia Nowa Słupia parafialnego w Bielinach Odrestaurowanie Klasztoru na w. Krzyu 2427 Modernizacja powiatowej Nr 1558, Nr 15897, Nr 15899, Nr 15938, Nr15939, Nr 1594, Nr 15941, Nr 15943, Nr 15944, Nr 15945, Nr 15946, Nr 15947, Nr odnowienie dróg i placów wsi odnowienie budynków odwodnienie dróg połczenie 2 miejscowoci cigiem pieszojezdnym budowa cigu pieszorowerowego z miejscami rekreacyjnymi 2426 Liczba odpadów poddawanych segregacji Liczba gospodarstw korzystajcych z programu Kształtowanie skutecznej polityki ochrony dziedzictwa kulturowego m 2,szt, km, szt, m 2, liczba gospodarstw 46 Uruchomienie komunikacji autobusowej Poprawa jakoci dróg, Skrócenie czasu mniej wypadków drogowych Wzrost, Poprawa odprowadzenia wód opadowych i napływowych ilo mieszkaców mieszkajcych w ssiedztwie odnowionych terenów ilo przedsib /sklepów na terenach otrzymujcych pomoc zwikszenie turystycznego Likwidacja nielegalnych wysypisk indywidualna segregacja odpadów opracowanie bazy danych obrotów firm poprawa rekreacyjnoturystycznej zaspokojenie potrzeb transportowych uatrakcyjnie. regionu otuliny Parków Narodowych. połcze transportowych rozwoju turystyki i agroturystyki, wzrost zatrudnienia rozwoju turystyki i agroturystyki, rekreacyjnoturystycznej, nowe produkty turystyczne regionu stanu naturalnego rekreacyjnoturystycznej poprawa warunków ycia mieszkaców rozwój przedsibiorczo ci PZD Gm. Bieliny PZD, Starostwo owe, gmina Nowa Słupia Nowa Słupia, kielecki , , Utworzenie Nowa 2426 Publiczny Punkt szt, % stworzenie Nowa

12 owego Publicznego Punktu Dostpu do Internetu w Gminie Nowa Słupia Słupia Dostpu do Internetu szkoleniaobsługa komputerów szkolenia obsługa Internetu moliwoci dostpu do Internetu dla kadego wykorzystanie Internetu do kontaktu z administracj przeciwdziałanie marginalizacji obszarów wiejskich podniesienie poziomu kwalifikacji zmniejszenie bezrobocia Słupia, kielecki Tworzenie warunków efektywnej edukacji. Perspektywy dla młodziey i bezrobotnych działanie zintegrowane Nowa Słupia 2426 doradztwo i szkolenia doradztwo zawodowe Utworzenie Centrum Integracji Społecznej Program współpracy z organizacjami pozarzdowymi Ilo, %, szt dostosowanie umiejtnoci i kwalifikacji do regionalnego rynku pracy (praktyczna nauka zawodu) rozwój sektora usługowego (agroturystyka) praktyki zawodowe nowe miejsca pracy samo zatrudnienie podniesienie kwalifikacji wzrost mobilnoci zawodowej mieszkaców Nowa Słupia, kielecki Piekoszów Raków Centrum Usług Rehabilitacyjnych przy Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie Rehabilitacja nawierzchni, renowacja i wykonanie rowów Rehabilitacja nawierzchni, renowacja rowów Piekoszów 2426 bazy rehabilitacyjnej miejscowoci Łagów, Sdek, Wola Wkopna miejscowoci: Chmielnik, Potok, yciny, Wykonanie rehabilitacji nawierzchni 235, Renowacja rowów 45, Wykonanie rowów 16. Wykonanie rehabilitacji nawierzchni, Renowacja Wzrost dostpnoci do lepszych jakociowo dróg, Skrócenie czasu Stworzenie warunków do rozwoju turystyki i agroturystyki, Wzrost, Poprawa odprowadzenia wód opadowych i napływowych Wzrost dostpnoci do lepszych jakociowo dróg, m, m 3,, m.ut. liczba pacjentów jakoci dróg, skrócenie czasu jakoci dróg, skrócenie czasu przedłuenie sprawnoci ruchowej pacjentów,, Dom dla Osób Niepełnospraw nych w Piekoszowie Raków, Łagów kielecki raków, Chmielnik, kielecki Pozostałe rodki musz stanowi wkład publiczny w wysokoci: 225, 25, 75, 55556, , , , , ,33 875, 24225, Projekt bdzie realizowany przez nzoz w II etapach 47

13 Sitkówka Nowiny Rehabilitacja nawierzchni, wykonanie nawierzchni asfaltowobetonowej, renowacja i wykonanie rowów Rehabilitacja nawierzchni, renowacja i wykonanie rowów Modernizacja powiatowej m 381 miejscowoci Korzenno, Rudki, Łukawa miejscowoci Bardo, Sadków rowów, Wykonanie nawierzchni asfaltowej, Wykonanie rowów, Wykonanie rehabilitacji nawierzchni, Renowacja rowów, Wykonanie rehabilitacji nawierzchni, Renowacja i wykonanie rowów, Bolechowice Projekt 24 Wykonanie25 Skrócenie czasu Stworzenie warunków do rozwoju turystyki i agroturystyki, Wzrost, Poprawa odprowadzenia wód opadowych i napływowych Wzrost dostpnoci do lepszych jakociowo dróg, Skrócenie czasu Stworzenie warunków do rozwoju turystyki i agroturystyki, Wzrost, Poprawa odprowadzenia wód opadowych i napływowych Wzrost dostpnoci do lepszych jakociowo dróg, Skrócenie czasu Stworzenie warunków do rozwoju turystyki i agroturystyki, Wzrost, Poprawa odprowadzenia wód opadowych i napływowych Wykonanie o nawierzchni km jakoci dróg, skrócenie czasu jakoci dróg, skrócenie czasu Poprawa kołowego,, Wzrost Raków, staszowski, kielecki Raków, Łagów, kielecki PZD 159, 318, 53, 159, 5655, 28275, 9425, 28275,

14 Zagnask T Sitkówka Bolechowice na odcinku od szkoły podstawowej w Miejscowoci Bolechowice do granicy na długoci ok. 1,6 km Przebudowa powiatowej 378T(ulica przemysłowa) na odcinku od skrzyowania z drog wojewódzk Nr 762 do powiatowej Nr 377T w miejscowoci Nowiny, o długoci 1,635 m. Przebudowa powiatowej Nr 278T z budow jednostronnego chodnika i odwodnieniem na odcinku od wojewódzkiej 762 do Osiedla pod Lasem o dł. 1,35 m Przebudowa skrzyowania wojewódzkiej Nr 762 Kielce Małogoszcz z drog powiatow Nr 378T i drog osiedlow (gminn) Nr 254/2 wraz z budow sygnalizacji wietlnej. Remont Nr 377T na odcinku od Nr 762 do KCMB o długoci 1,39 km Budowa chodnika wzdłu powiatowej 294 T Nowiny Projekt 24 Wykonanie 25 Zgórsko Projekt 24 Wykonanie 24/5 Zgórsko Zagrody Tumlin Dbrówka Projekt24 Wykonanie25 Projekt24 Wykonanie25 bitumicznej o dł. 1.6 km Wykonanie o nawierzchni betonowej no odcinku 1, 635 km Zbudowanie chodnika na odcinku o długoci 1,35km Skrzyowanie z sygnalizacj wietln Wykonanie o długoci 1,39 km o nawierzchni bitumicznej 25, III kw. komunikacji ułatwienie dostpu do cigów komunikacyjnych km i pieszego Zwikszenie pieszych poprawa kołowego, regionu przejazdu przez wie Bolechowice wzrost konkurencyj noci regionów napływ nowych inwestycji km Poprawa pieszego wypadków drogowych Km Km, m 2 Poprawa kołowego i pieszego Poprawa kołowego Poprawa Zmniejszona ilo wypadków zmiana strumienia pojazdów Wzrost w pieszym i kołowym Rozbudowa transportowej Sitkówka Nowiny PZD Sitkówka Nowiny ZD PZD Sitkówka Nowiny PZD Sitkówka Nowiny PZD Sitkówka Nowiny Zagnask kielecki

15 Budowa chodnika wzdłu 3T Budowa chodnika wzdłu powiatowej 3T w m. Bartków Zagnask ul. Słoneczna pieszych 25, II kw. komunikacji ułatwienie dostpu do cigów komunikacyjnych pieszych Bartków 26, III kw komunikacji ułatwienie dostpu do cigów komunikacyjnych pieszych Poprawa Poprawa Rozbudowa transportowej Rozbudowa transportowej Zagnask kielecki Zagnask kielecki , , Projekty powiatowe Nazwa projektu Lokalizacja Harmonogram Rezultaty Przebudowa 484T Gnie dziska Piekoszów Piekoszów, Łopuszno ujednolicenie dostosowanie poboczy do minimalnej korekta niebezpiecznych łuków, budowa chodników, wykonanie pozostałych robót (przepusty, zjazdy, zatoki, poziome urzdzenia ograniczajce prdko) lepsze połczenie z stanu technicznego, płynnoci miejscowej emisji spalin oraz obnienie poziomu hałasu, Wskaniki Instytucje i podmioty produktu rezultatu oddziaływania uczestniczce we wdraaniu km Piekoszów, Gmnia Łopuszno, kielecki ródła finansowania w PLN Budet Budet Budet powiatu pastwa 85, 85, 3, Srodki UE 9, Uwagi 5

16 Przebudowa dróg powiatowych 486T, 45T, 45T, Ruda Strawczyska Ku niaki Mniów Podchyby Stporków gm. Mniów gm, gm. Łopuszno ujednolicenie podniesienie nonoci dostosowanie poboczy do minimalnej korekta niebezpiecznych łuków, budowa chodników, wykonanie pozostałych robót (przepusty, zjazdy, zatoki, poziome urzdzenia ograniczajce prdko) lepsze połczenie z stanu technicznego, płynnoci miejscowej emisji spalin oraz obnienie poziomu hałasu, km Mniów Łopuszno kielecki Projekty gminne Tytuł projektu Lokalizacja Harmonogram Rezultaty Łopuszno Masłów Budowa sieci wodocigowej w m. Dobrzeszów, Podgórze, Nowek Budowa gminnej Budowa hali sportowej Kanalizacja Masłów Dobrzeszów, Podgórze, Nowek 2425 budowa wodocigu, przyłcza 12 sołectw (II etap) zaopatrzenie mieszkaców w wod, terenów zwikszenie, rozwój pieszych, Wzrost terenów połoonych na skrzyowaniu szlaków turystycznych, przy istniejcym schronisku turystycznym. Poprawa stanu, warunków bytowych mieszkaców, ochrona czystoci wód powierzchniowych w zlewni Lubrzanki. Wskaniki ródła Finansowania Budet rodki z produktu rezultatu oddziaływania Budet pastwa UE, m 3, ilo Ilo Poprawa stanu 8325, 92 5, 2775, przyłczy mieszkaców majcych dostp do sieci 17 km kanału 1577 przyłczy ochrona naturalnego 5,7 mln 3,8 mln 28,5 mln Uwagi 51

17 Wykonanie sieci wodocigowej Budowa hali sportowej w Mchocicach Scholasteria Budowa lokalnej łaczcej sołectwa Masłów Drugi i Dolin Marczakow Brzezinki, Barcza, Mchocice Scholasteria, Ciekoty Mchocice Scholasteria 2426 Wodocigowanie jest szczególnie wane ze wzgldu na istniejcy deficyt ródeł wody na terenie Wzrost terenów połoonych na skrzyowaniu szlaków turystycznych, przy istniejcym schronisku turystycznym. Masłów II 2426 Wzrost dostpnoci do lepszych jakociowo dróg, skrócenie czasu stworzenie warunków do rozwoju turystyki i agroturystyki, wzrost, 4 km sieci, 4 szt. przyłczy 1 obiekt z boiskami pełnowymiarowymi,97 mln,65 mln 4,88 mln,45 mln,3 mln 2,25 mln 964,21 mln,14 mln 1,5 mln Budowa cigu pieszo jezdnego wokół terenu lotniska w Masłowie Pierwszym Budowa gminnej w Masłowie Pierwszym wierczyny II linia Masłów I 2426 zwikszenie, rozwój pieszych, wzrost lotniska w Masłowie. Masłów I 2427 Wzrost dostpnoci do lepszych jakociowo dróg, skrócenie czasu stworzenie warunków do rozwoju turystyki i agroturystyki, wzrost, 18,4 mln,3 mln,23 mln 12,27 mln,18 mln 1,35 mln Budowa obiektów sportowo rekreacyjnych w Masłowie Pierwszym wierczyny Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Lubrzance Adaptacja budynku wielofunkcyjnego w Woli Kopcowej na Dom Ludowy. Masłów I, Brzezinki sołectwo Dolina Marczakowa Wola Kopcowa 2426 Rozwój sportu, rekreacji i turystyki w gminie 2621 zaopatrzenie rolnictwa w wod, wyrównanie przepływów, poprawa walorów rekreacyjnych 2426 Zaspokojenie potrzeb kulturalnoowiatowych ludnoci 3. m2 ( boiska sportowe ) 52,15 mln,1 mln,75 mln 1 ha,52 mln,35 mln 2,63 mln Powierzchnia uytkowa 776 m2,15 mln,1 mln,75 mln Budowa kanalizacji Chełmce 25 stanu km, liczba Ochrona

18 Rozbudowa oczyszczalni Budowa oczyszczalni Budowa Kanalizacji Budowa zbiornika retencyjnego Budowa orodka sportowo wypoczynkowego Budowa Centrum Sportowo Rekreacyjnego Rozbudowa i modernizacja Orodka Zdrowia Przebudowa gminnej naturalnego i warunków zdrowotnych w regionie podniesienie 25 Zwikszenie przepustowoci istniejcej oczyszczalni Korczyn 2526 Poprawa stanu naturalnego i warunków zdrowotnych w regionie oraz podniesienie Korczyn Ku niaki Ruda Strawczyska 2526 stanu naturalnego warunków zdrowotnych w regionie podniesienie 2426 zaopatrzenie rolnictwa w wod wyrównanie przepływów walorów rekreacyjnych Promnik 2426 turystycznej miejscowoci Pomnik ek 2426 walorów turystycznych i rekreacyjnych 2426 Poprawa jakoci wiadczonych usług Małogoskie 2426 technicznej, sieci handlowo usługowej, poprawa stanu przyłczy m 3 m 3, m 3 m 3, m 3, m 2, m 3, m 2 53 Zwikszenie iloci oczyszczonych cieków Zwikszenie iloci oczyszczonych cieków Zwikszenie iloci skanalizowania wsi Poprawa turystycznej Liczba turystów Liczba turystów Poprawa stanu Poprawa stanu Poprawa stanu , m 2, m 3 21, 11, 15, skrócenie czasu dojazdu, powstanie nowych miejsc pracy 212, 141, 16425,

19 Przebudowa gminnej Przebudowa gminnej Przebudowa gminnej Budowa gminnej Budowa i modernizacja turystycznej 1. Modernizacja cieki rowerowej 2. Tworzenie punktów widokowych Rozbudowa budynku szkoły dla potrzeb Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Chełmce k. Misiarczyka Oblgór Sieniów Oblgór Ptaki Oblgór Osiczyna Gm technicznej, sieci handlowo usługowej, poprawa stanu 2426 technicznej, sieci handlowo usługowej, poprawa stanu 2426 technicznej, sieci handlowo usługowej, poprawa stanu 25 technicznej, sieci handlowo usługowej, poprawa stanu 2426 turystyki, podniesienie Oblgorek 2527 jakoci nauczania dysproporcji w stosunku do szkół miejskich rozdzielenie funkcji szkoły podstawowej od gimnazjum, liczba punktów widokowych, m 2,m 3 skrócenie czasu dojazdu, skrócenie czasu dojazdu, skrócenie czasu dojazdu, skrócenie czasu dojazdu, liczba turystów liczba uczniów powstanie nowych miejsc pracy powstanie nowych miejsc pracy powstanie nowych miejsc pracy powstanie nowych miejsc pracy powstanie nowych miejsc pracy dostosowanie systemu nauczania do potrzeb tynku pracy 211, 147, 15525, 21, 14, 15, , , ,25 25, 75, 45, 79, 33, 22, 1 65, 54

20 4.2. Planowane projekty w okresie Nazwa projektu Lokalizacja Harmonogram Rezultaty wskaniki produktu rezultatu oddziaływania Instytucje i podmioty uczestniczce we wdraaniu Budet ródła finasowania w PLN Budet powiatu Budet pastwa rodki UE Uwagi Bieliny Budowa 326T Bieliny Poduchowne, Górki Napkowskie, Napków 28 Wybudowanie nawierzchni bitumicznej na długoci 3,9 km. Połczenie krajowej z wojewódzk. km stworzenie warunków do rozwoju małej przedsibiorczoci zwikszenie podniesienie jakoci dróg podróy nakładów na biece remonty nawierzchni stanu poprzez ograniczenie emisji toksycznych składników spalin oszczdno w kosztach eksploatacji pojazdów stopnia integracji lokalnej sieci transportowej drogowego stanu naturalnego liczba utworzonych lub utrzymanych miejsc pracy owy Zarzd Dróg, Bieliny Bodzentyn Przebudowa 588T Psary Podlesie Psary Podlesie ujednoliceni e dostosowani e poboczy do lepsze połczenie z stanu technicznego, płynnoci, 1,5km lepsze połczenie z stanu technicznego,, turystyki, miejsca pracy Miasto i Bodzentyn, kielecki 45., 45., 6., 45., 27r 55

21 Przebudowa 582T Siekierno Wykus Przebudowa 61T Lena Podkonarze Sieradowice I Siekierno Wykus Lena Podkonarze Sieradowice I minimalnej, wykonanie pozostałych robót (przepusty, zjazdy, zatoki, poziome urzdzenia ograniczajc e prdko ujednolicenie dostosowanie poboczy do minimalnej, wykonanie pozostałych robót (przepusty, zjazdy, zatoki, poziome urzdzenia ograniczajc e prdko ujednolicenie dostosowani e poboczy do minimalnej, wykonanie pozostałych robót przepusty, zjazdy, zatoki, poziome urzdzenia ograniczajc e prdko miejscowej oraz obnienie poziomu hałasu, jednolicenie dostosowanie poboczy do minimalnej, wykonanie pozostałych robót (przepusty, zjazdy, zatoki, poziome urzdzenia ograniczajce prdko lepsze połczenie z stanu technicznego, płynnoci, miejscowej oraz obnienie poziomu hałasu,. 2,km 1,km płynnoci, miejscowej emisji spalin oraz obnienie poziomu hałasu, lepsze połczenie z stanu technicznego, płynnoci, miejscowej emisji spalin oraz obnienie poziomu hałasu, lepsze połczenie z stanu technicznego, płynnoci, miejscowej emisji spalin oraz obnienie poziomu hałasu, 56, turystyki, miejsca pracy, turystyki, miejsca pracy Miasto i Bodzentyn, kielecki Miasto i Bodzentyn, kielecki 3., 3., 4., 3., 28r 29r 24., 24., 32., 24., 21r Przebudowa Lena lepsze połczenie z,7km lepsze Miasto i 18., 18., 24., 18., 211r

22 583T Lena Kamienna Góra Kamionka Przebudowa 68T Siekierno Bronkowice Chmielnik Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 3 w Chmielniku Daleszyce Modernizacja stadionu i hali sportowej w Daleszycach Przebudowa dróg powiatowych Suków Kamienna Góra Kamionka Siekierno Boronkowice ujednoliceni e dostosowani e poboczy do minimalnej, wykonanie pozostałych robót (przepusty, zjazdy, zatoki, poziome urzdzenia ograniczajc e prdko ujednoliceni e dostosowani e poboczy do minimalnej, wykonanie pozostałych robót (przepusty, zjazdy, zatoki, poziome urzdzenia ograniczajc e prdko stanu technicznego, płynnoci, miejscowej oraz obnienie poziomu hałasu,. lepsze połczenie z stanu technicznego, płynnoci, miejscowej oraz obnienie poziomu hałasu,. Chmielnik 2729 promocja sportu wród młodziey Daleszyce 2821 promocja sportu w gminie Suków, Modrzewie, Marzysz, Radomice, 2921 stanu technicznego, płynnoci, 2,km m 3, m 2, m. uyt., m 3, m 2, m. uyt., połczenie z stanu technicznego, płynnoci, miejscowej emisji spalin oraz obnienie poziomu hałasu, lepsze połczenie z stanu technicznego, płynnoci, miejscowej emisji spalin oraz obnienie poziomu hałasu, faktury odbioru, turystyki, miejsca pracy, turystyki, miejsca pracy raporty okresowe Bodzentyn, kielecki Miasto i Bodzentyn, kielecki kielecki, Chmielnik kielecki, Daleszyce km kielecki, Daleszyce 3., 3., 4., 3., 212r b.d b.d b.d b.d 12, 8, 57

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020 RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 Marzec 2009 20 2 0 Szanowni Państwo! Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny na lata 2007 została przyjęta

Bardziej szczegółowo

7.2. Załoenia i cele strategii lizboskiej a budowanie konkurencyjnej gospodarki

7.2. Załoenia i cele strategii lizboskiej a budowanie konkurencyjnej gospodarki 7.1. Wprowadzenie Jednym z podstawowych załoe i celów strategii lizboskiej jest budowanie gospodarki opartej na wiedzy. Koncepcja ta, w wietle przyjtych złoe, ma by realizowana poprzez takie działania,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej dla rozwoju Polski Wschodniej Broszura informacyjna Program Operacyjny Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ Program Operacyjny (PO RPW) jest jednym z instrumentów

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020 Rozwój i współpraca Janów Lubelski 2014 1. Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Główne przesłanki aktualizacji strategii... 3 1.2 Przyjęta metodologia oraz

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego RAPORT KOŃCOWY Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Lp. Treść uwagi. Sposób uwzględnienia uwagi Uwaga uwzględniona. Uzasadnienie rekomendacji

Lp. Treść uwagi. Sposób uwzględnienia uwagi Uwaga uwzględniona. Uzasadnienie rekomendacji Raport z konsultacji społecznych Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego, które odbyły się w dniach 06-20 marca 2014r. w Gorzowie Wlkp.,

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Załącznik do Uchwały nr Rady Miasta Tarnobrzega z dnia Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Tarnobrzeg - 2013 1 Spis treści 1. INFORMACJE PODSTAWOWE... 6 1.1 INFORMACJE WPROWADZAJĄCE... 6 1.2 PRZESŁANKI

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Projekt 5 urzędów na 5 doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji o numerze POKL.05.02.01-00-020/12, realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 33/629/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Dokument przyjęty

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 20142020 Wersja 4.0 marzec 2014 r. 2 Słownik... 6 SEKCJA 1 STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Michał Marciniak specjalista w zakresie wsi i rozwoju obszarów wiejskich. Były dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

RPO WO działania wspierające proces inwestowania w województwie opolskim

RPO WO działania wspierające proces inwestowania w województwie opolskim Plan zajęć Sesja I RPO WO działania wspierające proces inwestowania w województwie opolskim Sesja II Procedury aplikacji do RPO WO RPO WO działania wspierające proces inwestowania w województwie opolskim

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Odnowa i rozwój wsi

Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Odnowa i rozwój wsi Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Odnowa i rozwój wsi Strzyżów 2010 SPIS TREŚCI Cel działania... 3 Kto może być wnioskodawcą

Bardziej szczegółowo

ZADANIA GMINY I POWIATU, CZYLI NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ PIENIĄDZE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO?

ZADANIA GMINY I POWIATU, CZYLI NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ PIENIĄDZE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO? ZADANIA GMINY I POWIATU, CZYLI NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ PIENIĄDZE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO? Łódź, jako jedno z nielicznych polskich miast, funkcjonuje jako tzw. miasto na prawach powiatu (inne nazwy

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna. Warszawa Szczecin Koszalin, 2005/2006

Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna. Warszawa Szczecin Koszalin, 2005/2006 STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOMORSKIM DO 2015 ROKU OPRACOWANIE DOFINANSOWANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO oraz DEPARTAMENT TURYSTYKI w MINISTERSTWIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 PR.061.1.2014 A.S. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 Niniejsze opracowanie zawiera sprawozdanie z realizacji celów strategicznych wynikających ze Strategii

Bardziej szczegółowo

Jak planować proces rewitalizacji społeczno gospodarczej przestrzeni miejskiej?

Jak planować proces rewitalizacji społeczno gospodarczej przestrzeni miejskiej? Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia Jak planować proces Aleksandra Czyżewska Forum Rewitalizacji 1 Opracowanie powstało w ramach programu Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej realizowanego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

Odnowa wsi szansą na rozwój peryferyjnych obszarów wiejskich Pomorza

Odnowa wsi szansą na rozwój peryferyjnych obszarów wiejskich Pomorza Barometr Regionalny Nr 3(25) 2011 Odnowa wsi szansą na rozwój peryferyjnych obszarów wiejskich Pomorza Gabriela Czapiewska Akademia Pomorska w Słupsku Streszczenie Odnowa wsi jest propozycją programu rozwoju

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Gmina Miasta Toruń. Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020. Toruń 2010 r.

Gmina Miasta Toruń. Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020. Toruń 2010 r. Gmina Miasta Toruń Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020 Toruń 2010 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1. OBECNA WERSJA DOKUMENTU WOBEC STRATEGII ROZWOJU MIASTA TORUNIA Z 2002 R... 4 1.2. METODOLOGIA

Bardziej szczegółowo

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016 Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim na lata 2006-2016 Janów Lubelski 2006 rok Spis treści: I. Wstęp...4 II. III. IV. Diagnoza środowiska osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Przesłanką dla stworzenia założeń Kontraktu Samorządowego (KS) obok ujętego w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2015 z dnia 2015 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 22 grudnia 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów... 3 1. Wstęp... 4 2. Diagnoza - stan obecny i proponowane

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Żagań

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Żagań I. Wprowadzenie Żagań XI 2005 1. Pojęcie rewitalizacji Rewitalizacja, rozumiana jest jako proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych w zdegradowanych częściach miast, mający na celu poprawę

Bardziej szczegółowo

Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności w zakresie infrastruktury drogowej

Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności w zakresie infrastruktury drogowej Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 10/08 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 9 stycznia 2008 r. Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności w zakresie infrastruktury drogowej Spis treści 1 WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Program Stowarzyszenia Nasz Targówek

Program Stowarzyszenia Nasz Targówek Program Stowarzyszenia Nasz Targówek Opisane poniżej przedsięwzięcia, związane ze zrównoważonym rozwojem Dzielnicy Targówek, nie są czymś nowatorskim w świetle blisko dwudziestopięcioletniej działalności

Bardziej szczegółowo

Program wodno środowiskowy kraju

Program wodno środowiskowy kraju Projekt Program wodno środowiskowy kraju Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zamówienie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Szanowni Państwo, Program

Bardziej szczegółowo