POLSKA LIGA SNOOKERA PORS TOP 16 (PLS TOP 16) - główne założenia. Prestiżowe rozgrywki dla 16 najlepszych zawodników w Polsce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLSKA LIGA SNOOKERA PORS TOP 16 (PLS TOP 16) - główne założenia. Prestiżowe rozgrywki dla 16 najlepszych zawodników w Polsce"

Transkrypt

1 POLSKA LIGA SNOOKERA PORS TOP 16 (PLS TOP 16) - główne założenia Prestiżowe rozgrywki dla 16 najlepszych zawodników w Polsce W sezonie 2015/2016 odbędzie się cykl sześciu turniejów Mecze toczyć się będą systemem grupowym + puchar. Przed każdym turniejem losowane będą 4 grupy po 4 zawodników. W losowaniu rozstawionych będzie pierwszych 4 zawodników aktualnego rankingu. Z każdej grupy awans do fazy pucharowej uzyska dwóch zawodników. W każdej fazie mecze toczyć się będą w systemie lepszy z siedmiu. W każdym turnieju pula nagród wyniesie 5000 zł i zostanie ona podzielona: I miejsce zł II miejsce zł Miejsca III-IV zł Miejsca V-VII -200 zł Najwyższy brejk zł Wszyscy zawodnicy PLS TOP 16 sklasyfikowani na koniec sezonu 2015/16 mają prawo startu w Otwartych Mistrzostwach Polski 2016r REGULAMIN POLSKIEJ LIGI SNOOKERA TOP 16 Sezon 2015/16 Polski Związek Snookera Bilarda Angielskiego jest jedynym i wyłącznym organizatorem rozgrywek ligowych. Mecze ligowe rozgrywa się na podstawie oficjalnych przepisów gry w snookera, a także na podstawie poniższego regulaminu. 1 Udział w rozgrywkach 1. W rozgrywkach o Mistrzostwo Polskiej Ligi Snookera TOP 16 (PLS TOP16) w sezonie 2015/16 prawo startu ma 12 najwyżej sklasyfikowanych zawodników w rankingu Mistrzostwo Polskiej Ligi Snookera TOP 16 oraz 4 najwyżej

2 sklasyfikowanych zawodników rankingu PORS w sezonie 2014/2015, którzy dokonają: zgłoszenia udziału w wyznaczonym przez organizatora terminie. W przypadku braku potwierdzenia udziału przez nominowanego zawodnika, jego miejsce zajmuje kolejny zawodnik rankingu PORS (w przypadku zawodników wchodzących do ligi), bądź najwyżej sklasyfikowany zawodnik, który spadł z ligi i w dalszej kolejności najwyżej sklasyfikowany zawodnik rankingu PORS (w przypadku zawodnika z pierwszej 12 PLS TOP16). W przypadku nieuzupełnienia składu ligi zawodnikami do 10 miejsca w rankingu PORS, organizatorowi przysługuje prawo do nominowania zawodnika do PLS TOP16 na zasadzie dzikiej karty 2. Odpowiedzialność za udział zawodnika w rozgrywkach spoczywa na: a) władzach Klubu i zawodniku - w przypadku zawodnika zrzeszonego w klubie, b) zawodniku - w przypadku zawodnika niezrzeszonego, 3. Każdy zawodnik biorący udział w rozgrywkach PLS TOP 16 musi: a) posiadać aktualną licencję zawodniczą PZSiBA, b) posiadać strój turniejowy (czarne wizytowe spodnie i buty, koszula, kamizelka, mucha lub krawat). c) opłacić wpisowe w wysokości 200zł/turniej Na strojach zawodników musi być umieszczone logo PZSiBA oraz sponsorów i partnerów w formacie i miejscu wskazanym przez PZSiBA 4. Zawody o Mistrzostwo Polskiej Ligi Snookera TOP 16 w sezonie 2015/16 rozgrywane są w okresie od maja 2015 do kwietnia 2016 roku w formie 6 turniejów eliminacyjnych. Turnieje trwają od soboty do niedzieli i odbywać się mogą w miejscach, terminach i godzinach ustalonych przez organizatora rozgrywek. W szczególnych przypadkach turniej może odbywać się w inne dni tygodnia i trwać dłużej niż 2 dni. 5. Wycofanie zawodnika z rozgrywek: a) W przypadku rezygnacji zawodnika z gry w TOP 16 w trakcie sezonu, jest on zastępowany przez najwyżej sklasyfikowanego zawodnika rankingu PORS, który nie uzyskał awansu do ligi, na podstawie rankingu kończącego poprzedni sezon i będącego podstawą awansu zawodników do TOP 16. b) Zawodnik ma prawo do opuszczenia jednego turnieju pod warunkiem uzasadnienia tego organizatorowi. Skład turnieju jest wtedy uzupełniany przez zawodnika wskazanego przez Zarząd na zasadzie dzikiej karty. W przypadku opuszczenia więcej niż jednego turnieju, zawodnik wycofywany

3 jest z rozgrywek i uzupełniany jest skład ligi wg rankingu PORS kończącego sezon. c) Zgodę na wycofanie się zawodnika z rozgrywek ligowych w trakcie sezonu tylko w szczególnych przypadkach może wyrazić zarząd PZSiBA po pisemnym wniosku Władz zainteresowanego klubu lub zawodnika. Jeżeli Zarząd nie wyrazi zgody, zawodnik, który wycofa się z rozgrywek w trakcie sezonu podlega karze 500 złotych oraz karencji na udział w rozgrywkach PZSiBA do końca bieżącego sezonu, a w wypadku nieuzasadnionego wycofania się z ligi później niż po 3 turnieju - karencja może być przedłużona do 12 miesięcy. Do momentu wpłaty na konto kary regulaminowej zawodnik nie może uczestniczyć w rozgrywkach organizowanych przez PZSiBA. Miejsce wycofanego zawodnika zajmuje najwyżej sklasyfikowany zawodnik z rankingu PORS. d) W przypadku, gdy zawodnik nie stawi się turnieju podlega karze finansowej w wysokości 500 zł. Do momentu wpłaty na konto PZSiBA kary regulaminowej zawodnik nie może uczestniczyć w rozgrywkach organizowanych przez PZSiBA. Każda kolejna nieobecność zawodnika na turnieju skutkuje dyskwalifikacją z rozgrywek PLS TOP 16 oraz turniejów PORS na okres 12 miesięcy. Miejsce zdyskwalifikowanego zawodnika zajmuje najwyżej sklasyfikowany zawodnik z rankingu PORS. 6. Niesportowe zachowanie: W przypadku nagannego i niesportowego zachowania zawodnika, sędzia główny może podjąć decyzję o dyskwalifikacji w turnieju. Dyskwalifikacja w turnieju oznacza przepadek prawa do zdobytych w turnieju punktów rankingowych, nagród i wszelkich innych korzyści, materialnych i niematerialnych. Zawodnik zdyskwalifikowany ponosi także karę regulaminową w wysokości 500 zł. Do momentu wpłaty na konto PZSiBA kary regulaminowej zawodnik nie może uczestniczyć w rozgrywkach organizowanych przez PZSiBA. W szczególnych przypadkach sprawa może mieć nadany ciąg dalszy, tak na wniosek sędziego głównego, jak osób znających sprawę lub osób oficjalnych. Za niesportowe zachowanie uważa się m.in. spożywanie przez zawodnika w trakcie meczu alkoholu, przystąpienie do meczu pod wpływem alkoholu lub innych środków dopingujących, zakłócanie lub nakłanianie do zakłócania porządku podczas zawodów, odmowa podporządkowania się decyzjom lub zarządzeniom sędziego przy stole, sędziego głównego, organizatora lub władz Związku. 2 Warunki ogólne 1. Zawody o mistrzostwo Polskiej Ligi Snookera PORS TOP 16 mogą być rozgrywane wyłącznie na dopuszczonych przez PZSiBA stołach w miejscach uznanych za odpowiednie do gry przez organizatora rozgrywek. Podmiot odpowiedzialny za przygotowanie sali do gier PLS TOP 16, który nie dopełnił tego obowiązku i z winy którego zawody nie doszły do skutku, ponosi stosowne konsekwencje finansowe wobec

4 organizatora rozgrywek oraz pokrywa wszystkie koszty związane z przyjazdem zawodników i obsługi na nieodbyte zawody. 2. Organizatorem sesji ligowych PLS TOP 16 może być dowolny podmiot, który podpisze stosowną umowę z PZSiBA 3. Organizator sesji ligowej o Mistrzostwo PLS TOP 16 w sezonie 2015/16 zobowiązany jest do: a) przygotowania sali do gry z minimum 4 stołami dopuszczonymi przez PZSiBA, pokrytymi suknem Strachan 6811, sukno musi być wymienione najpóźniej na 6 miesięcy przed sesją ligową. Możliwe jest odstąpienie od w/w warunku w przypadku gdy organizator rozgrywek uzna stan sukna za wystarczający, b) zapewnienia do gry bil turniejowych firmy Aramith Tournament Champion oraz pełnego kompletu przyrządów pomocniczych, c) umieszczenia w widocznym miejscu w pomieszczeniu gdzie rozgrywane są mecze banerów reklamowych rozgrywek, baneru sponsorów i innych materiałów wskazanych przez PZSiBA, d) zapewnienia oświetlenia stołów meczowych, e) informowania regionalnych mediów (prasa, radio, telewizja) o mającej się odbyć sesji ligowej, f) zapewnienia bezpieczeństwa zawodnikom, sędziom, działaczom i kibicom w czasie i bezpośrednio po zawodach, 3 Organizacja rozgrywek PLS TOP W rozgrywkach o Mistrzostwo PLS TOP 16 rywalizuje maksymalnie 16 zawodników systemem grupowym. Na rozgrywki składa się sześć turniejów eliminacyjnych. Po zakończeniu sezonu następuje rewizja rankingu, Zawodnicy z miejsc PLS TOP 16 zostają zastąpieni zawodnikami z miejsc 1-4 rankingu PORS. Zawodnicy z PLS TOP 16 z miejsc zajmą miejsca 1-4 w rankingu PORS z taką samą ilością pkt co 5 zawodnik PORS 2. Wszyscy zawodnicy PLS TOP 16 mają prawo startu w Otwartych Mistrzostwach Polski w 2016 roku z najwyższymi numerami startowymi. 3. Modus meczu w PLS TOP 16 to lepszy z siedmiu frejmów. 4. Ubiór: W meczach obowiązuje pełny strój regulaminowy. 5. Zasady tworzenia rankingu PLS TOP 16. Zawodnicy otrzymują punkty rankingowe po każdym turnieju na podstawie zajętych miejsc:

5 I miejsce 120 punktów II miejsce 90 Miejsca III-IV 70 Miejsca V-VIII - 50 Miejsca IX-XII 30 Miejsca XIII-XVI O kolejności w rankingu decyduje: a) większa liczba uzyskanych punktów; b) bilans bezpośrednich pojedynków c) w szczególnych przypadkach organizator może zarządzić rozegranie dodatkowego meczu 7. Przed rozpoczęciem turnieju przeprowadzane jest losowanie grup. Zawodnicy podzieleni są na dwa koszyki: a) zawodnicy z miejsc 1-4 rankingu TOP16 b) zawodnicy z miejsc 5-16 rankingu TOP16 8. W każdym turnieju po zakończeniu fazy grupowej, do fazy pucharowej zawodnicy będą przystępowali w następującym rozstawieniu: 1a-2c 1b-2d 1c-2a 1d-2b 4 Obowiązki organizatora rozgrywek 1. Do obowiązków organizatora rozgrywek (PZSiBA) należy: a) przygotowanie i publikacja kalendarza o Mistrzostwo PLS TOP 16, b) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem rozgrywek, c) przesyłanie komunikatów do mediów, d) ) systematyczne informowanie o przebiegu rozgrywek na stronie pl i innych mediach do których ma dostęp organizator,

6 5 Obowiązki zawodników i sędziów PLS TOP Zawodnicy i sędziowie uczestniczący w rozgrywkach PLS TOP 16 mają obowiązek godnego reprezentowania PZSiBA w trakcie rozgrywek PLS TOP 16, innych turniejów PZSiBA oraz sesjach treningowych PLS TOP 16. Na życzenie organizatora rozgrywek zobowiązani są do uczestniczenia we wszystkich oficjalnych spotkaniach z przedstawicielami mediów i sponsorów. Mają także obowiązek umieszczenia na strojach sportowych znaków sponsorów i partnerów organizatora dostarczonych przez organizatora zawodów. 6 Postanowienia końcowe 1. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi PZSiBA. 2. W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie stanowią regulaminy i przepisy PZSiBA.

POLSKI ZWIĄZEK BILARDOWY KOMISJA POLSKIEJ LIGI BILARDOWEJ

POLSKI ZWIĄZEK BILARDOWY KOMISJA POLSKIEJ LIGI BILARDOWEJ POLSKI ZWIĄZEK BILARDOWY KOMISJA POLSKIEJ LIGI BILARDOWEJ 83-110 Tczew ul. Kard. Wyszyńskiego 18 tel. 602 36 47 48 e-mail: 2liga@bilard-sport.pl, www.bilard-sport.pl REGULAMIN I POLSKIEJ LIGI BILARDOWEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWA POLSKI SEZON 2014/2015

REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWA POLSKI SEZON 2014/2015 REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWA POLSKI SEZON 2014/2015 Regulamin cyklu jest uzupełnieniem wymogów obowiązujących w rozgrywkach organizowanych przez PZKosz, przedstawionych w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO na sezon 2009/2010

REGULAMIN ROZGRYWEK POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO na sezon 2009/2010 REGULAMIN ROZGRYWEK POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO na sezon 2009/2010 POSTANOWIENIA OGÓLNE Sezon rozgrywkowy w tenisie stołowym trwa od 1 lipca do 30 czerwca roku następnego. 1. ROZGRYWKI SZCZEBLA

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ w Poznaniu

WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ w Poznaniu WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ w Poznaniu REGULAMIN ROZGRYWEK seniorów IV ligi i niższych klas na sezon 2014/2015 REGULAMIN ROZGRYWEK klas młodzieżowych na sezon 2014/2015 REGULAMIN ROZGRYWEK o Puchar

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ROZGRYWEK MISTRZOWSKICH III LIGI LUBELSKO - PODKARPACKIEJ sezon 2015/2016

R E G U L A M I N ROZGRYWEK MISTRZOWSKICH III LIGI LUBELSKO - PODKARPACKIEJ sezon 2015/2016 LUBELSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ CZŁONEK POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 20-609 LUBLIN ul. Filaretów 44 www.lzpn.pl e-mail: lubelski@zpn.pl Kontakt: SEKRETARIAT tel. 81-528 05 68 BIURO tel. 81-525 99 03, fax.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VIII/2013. Z DNIA 10 lipca 2013 ROKU

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VIII/2013. Z DNIA 10 lipca 2013 ROKU KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VIII/2013 Z DNIA 10 lipca 2013 ROKU Spis treści: 1. Uchwała nr VIII/193 z dnia 10 lipca 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN IX/2013 Z DNIA 14 SIERPNIA 2013 ROKU

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN IX/2013 Z DNIA 14 SIERPNIA 2013 ROKU KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN IX/2013 Z DNIA 14 SIERPNIA 2013 ROKU Spis treści: 1. Uchwała nr IX/223 z dnia 14 sierpnia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VI/2015 Z DNIA 13 MAJA 2015 ROKU

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VI/2015 Z DNIA 13 MAJA 2015 ROKU KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VI/2015 Z DNIA 13 MAJA 2015 ROKU Spis treści: 1. Uchwała nr VI/77 z dnia 13 maja 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Zarządu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Główny. Turniejów Mistrzowskich PZG 2015 (Ci< Handlowy Polish Championships)

Regulamin Główny. Turniejów Mistrzowskich PZG 2015 (Ci< Handlowy Polish Championships) Turniejów Mistrzowskich PZG 2015 (Ci< Handlowy Polish Championships) 1. Komitet Turnieju a) Komitetu Turnieju składa się z trzech do pięciu osób. W skład Komitetu Turnieju wchodzą: Dyrektor Turnieju, Sędzia

Bardziej szczegółowo

REGULAMINY ROZGRYWEK 2014/2015

REGULAMINY ROZGRYWEK 2014/2015 WARMIŃSKO-MAZURSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ REGULAMINY ROZGRYWEK 2014/2015 OLSZTYN, 28 KWIETNIA 2014 ROKU TREŚĆ JEDNOLITA PO UWZGLĘDNIENIU ANEKSU NR 1 Z DNIA 14 LIPCA 2014 ROKU ANEKSU NR 2 Z DNIA 11 SIERPNIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin sportowy Polskiego Związku Taekwondo WTF 1. Spis treści

Regulamin sportowy Polskiego Związku Taekwondo WTF 1. Spis treści Regulamin sportowy Polskiego Związku Taekwondo WTF 1 Spis treści 1. Podział regionalny...2 2. Kategorie wiekowe...2 3. Kategorie wagowe...2 4. Efektywny czas walki...3 5. Podział i rodzaje zawodów...3

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zawodów. Bank: Nr rachunku:

Regulamin Zawodów. Bank: Nr rachunku: Ci# Handlowy XIV Klubowe Mistrzostwa Polski Grupa Kwalifikacyjna Binowo Park Golf Club 18-21 czerwca 2015 Ranking PZG Klubowy Puchar Polski 1. Uprawnieni do gry w turnieju: a) Wg zapisu Regulaminu Głównego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOŁY FUTBOLU STANIĄTKI OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 1 STYCZNIA 2015 ROKU

REGULAMIN SZKOŁY FUTBOLU STANIĄTKI OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 1 STYCZNIA 2015 ROKU REGULAMIN SZKOŁY FUTBOLU STANIĄTKI OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 1 STYCZNIA 2015 ROKU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Warunkiem przystąpienia do Szkółki Piłkarskiej Szkoła Futbolu Staniątki jest: a) Oddanie trenerowi

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VII/2014 Z DNIA 13 SIERPNIA 2014 ROKU

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VII/2014 Z DNIA 13 SIERPNIA 2014 ROKU KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VII/2014 Z DNIA 13 SIERPNIA 2014 ROKU Spis treści: 1. Uchwała nr VIII/138 z dnia 13 sierpnia 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK KOSZYKÓWKI REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO

POLSKI ZWIĄZEK KOSZYKÓWKI REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO POLSKI ZWIĄZEK KOSZYKÓWKI REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO z poprawkami z 8 czerwca 2015 SPIS TREŚCI rozdział strony paragrafy I Postanowienia ogólne 3-9 1 6 II Licencja klubowa 10-12 7 14 III Licencja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2014

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2014 Tekst jednolity wg stanu prawnego na dzień 10 lutego 2014 REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2014 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Definicje KJS...

Bardziej szczegółowo

prowadzącego i zarządzającego rozgrywkami Ekstraklasy lub właściwego związku piłki nożnej o zbadanie sprawy i w razie potrzeby, jej rozstrzygnięcie.

prowadzącego i zarządzającego rozgrywkami Ekstraklasy lub właściwego związku piłki nożnej o zbadanie sprawy i w razie potrzeby, jej rozstrzygnięcie. tj. U. nr II/11 z 19.05.2002r. zm. U. nr III/24 z 28.06.2004r. zm. U. nr IV/40 z 30.07. 2004r. zm. U. nr IV/72 z 1.07.2005r. zm. U. nr I/5 z 31.03.2006r. tj. U. nr III/39 z 14.07.2006r. zm. U. nr I/3 z

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK ŁUCZNICZY

POLSKI ZWIĄZEK ŁUCZNICZY - 2 - POLSKI ZWIĄZEK ŁUCZNICZY KOMUNIKAT 1/467/2013-3 - Spis treści: Wstęp...- 5 - Opłaty i stawki na rzecz Polskiego Związku Łuczniczego...- 6 - Kalendarz Zawodów Centralnych PZŁucz na 2013 rok...- 8

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Górskie Samochodowe Mistrzostwa Polski 2015 Stan prawny na dzień 5 lutego 2015 REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Stan prawny na dzień 20 grudnia 2011 REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI NA ROK 2012 POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY GŁÓWNA KOMISJA SPORTU SAMOCHODOWEGO www.pzm.pl Spis Treści: 1. Ustalenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ramowy. Pucharu Okręgu Zachodniopomorskiego KJS 2012

Regulamin Ramowy. Pucharu Okręgu Zachodniopomorskiego KJS 2012 Regulamin Ramowy Pucharu Okręgu Zachodniopomorskiego KJS 2012 1. Ustalenia ogólne 1.1. Konkursowe Jazdy Samochodem (KJS) ujęte w cykl Pucharu Okręgu Zachodniopomorskiego zwane dalej POZ są imprezami otwartymi,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Stan prawny na dzień 1 stycznia 2015 REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Ustalenia ogólne...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Stan prawny na dzień 1 stycznia 2014 REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 2014 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Ustalenia ogólne...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DRAFT LIGI WIOSNA/LATO 2015

REGULAMIN DRAFT LIGI WIOSNA/LATO 2015 REGULAMIN DRAFT LIGI WIOSNA/LATO 2015 1. Przepisy ogólne 1.1. Pomysłodawcą i organizatorem Draft Ligi jest UKS Mała Akademia Koszykówki 1.2. Draft Liga jest imprezą sportową przeznaczoną dla miłośników

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Samochodowych Mistrzostw Stargardu naszywki.pl 2012. Stargard Szczeciński 08.02.2012r

Regulamin. Samochodowych Mistrzostw Stargardu naszywki.pl 2012. Stargard Szczeciński 08.02.2012r Regulamin Samochodowych Mistrzostw Stargardu naszywki.pl 2012 Stargard Szczeciński 08.02.2012r 1. Ustalenia ogólne 1.1 Konkursowe Jazdy Samochodowe (KJS) oraz Rally Sprint (RS) ujęte w cyklu Samochodowych

Bardziej szczegółowo

Przepisy. Pokera Sportowego

Przepisy. Pokera Sportowego Przepisy Pokera Sportowego Spis Treści I. Opis Dyscypliny 1.Rodzaje rozgrywanych konkurencji 2.Rodzaje współzawodnictwa 3.Uczestnicy rywalizacji II. Zasady współzawodnictwa 1.Rodzaje turniejów pokerowych

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY Warszawa 2014 STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Polski Związek Rugby (w skrócie PZR), zwany dalej Związkiem, jest polskim

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ B REGULAMINY TURNIEJOWE SYSTEMY ROZGRYWEK. B.I PRZEPISY TURNIEJOWE FIDE (Handbook FIDE C.06) q Przepisy turniejowe FIDE Część B.I str.

CZĘŚĆ B REGULAMINY TURNIEJOWE SYSTEMY ROZGRYWEK. B.I PRZEPISY TURNIEJOWE FIDE (Handbook FIDE C.06) q Przepisy turniejowe FIDE Część B.I str. q Przepisy turniejowe FIDE Część B.I str. 1 q CZĘŚĆ B REGULAMINY TURNIEJOWE SYSTEMY ROZGRYWEK B.I PRZEPISY TURNIEJOWE FIDE (Handbook FIDE C.06) Zatwierdzone na Kongresie FIDE w 1986 r. Aktualizowane w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Tekst jednolity wg stanu prawnego na dzień 15 lutego 2013 REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 2013 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Główny Turnieju rozgrywanego w Sierra Golf Club Sp. z o.o. (Sierra GC).

Regulamin Główny Turnieju rozgrywanego w Sierra Golf Club Sp. z o.o. (Sierra GC). Regulamin Główny Turnieju rozgrywanego w Sierra Golf Club Sp. z o.o. (Sierra GC). Sporządzili: Dyrektor Sierra GC & Komisja Sportowa Sierra GC. Pętkowice, 2015.04.15 ver.5 1. Komitet Turnieju: a) w skład

Bardziej szczegółowo