WARTOŚCI, PARAMETRY, DANE TECHNICZNE (wypełnia Wykonawca) wymagana. System archiwizacji i dystrybucji obrazów (PACS) 1kpl.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARTOŚCI, PARAMETRY, DANE TECHNICZNE (wypełnia Wykonawca) wymagana. System archiwizacji i dystrybucji obrazów (PACS) 1kpl."

Transkrypt

1 L.p. Opis parametrów Wartość wymagana WARTOŚCI, PARAMETRY, DANE TECHNICZNE (wypełnia Wykonawca) System archiwizacji i dystrybucji obrazów (PACS) 1kpl. 1. Producent Podać 2. Nazwa i typ Podać 3. System RIS, Serwer PACS, Serwer Dystrybucji Obrazów i oprogramowanie do obsługi robota CD/DVD jednego producenta 4. System posiada Polski interfejs użytkownika 5. System posiada Polską pomoc kontekstową 6. System PACS instalowany jest na systemie Linux 7. System PACS zarządzany jest za pomocą przeglądarki internetowej (min dwie przeglądarki: Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari) 8. System dystrybucji obrazów nie wymaga instalacji, uruchamiany jest za pomocą przeglądarki internetowej (min dwie przeglądarki: Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari) 9. System w pełni zgodny ze standardem DICOM 3.0 w zakresie komunikacji z urządzeniami medycznymi 10. System pozwala na przesyłanie badań w formacie DICOM 3.0 przy użyciu szyfrowania SSL, TLS 11. System umożliwia automatyczną komunikację z innymi systemami w standardzie DICOM 12. Obsługa protokołów DICOM C-Move, C-Find, C-Store SCU i SCP, DICOM Storage Commitment oraz DICOM MPPS jako SCP i SCU. 13. System PACS i Dystrybucja Obrazów działa na systemach w wersji 32 oraz 64 bitowych oraz działa pod systemem minimum Linux 14. System PACS i Dystrybucja Obrazów potrafi wykorzystywać więcej niż 8 GB pamięci RAM 15. Konfiguracja oferowanego systemu PACS w zakresie generowania listy roboczej (DICOM Worklist) dla przyłączanych urządzeń diagnostycznych na podstawie danych pochodzących z systemu RIS. 16. Program pracuje w systemie jako użytkownik ograniczony, nie wymagane są uprawnienia administracyjne do funkcjonowania programu. 17. System działający w architekturze klient-serwer, kompletne dane obrazowe badań przechowywane są na serwerze. 18. Baza danych wszystkich przesłanych do stacji pacjentów oraz obsługa procesu starzenia się badań i przenoszenia najstarszych badań na nośniki off-line LUB Przyrostowe wykonywanie kopii zapasowych wszystkich badań (niezależnie od terminu ich wykonania) oraz umożliwienie usuwania najstarszych badań z archiwum PACS 19. Przyjmowanie obrazów z urządzeń diagnostycznych na serwer PACS pełniący funkcję archiwum 20. Udostępnianie i przesyłanie obrazów na stacje diagnostyczne i przeglądowe w formacie DICOM oraz

2 referencyjnym 21. Możliwość podglądu pełnych danych o pacjencie i badaniu zawartych w pliku obrazu 22. Walidacja zgodności przychodzących danych obrazowych z danymi z systemu RIS. 23. Program współpracuje z archiwum krótkoterminowym z archiwum długoterminowym (off-line) - zarządzanie automatycznym przenoszeniem badań pomiędzy archiwami: najdawniej wykonanych 24. Program pozwala na ustawienie procesu archiwizacji danych na zewnętrzne nośniki np (po określonej godzinie, w określone dni, zaraz po spłynięciu badania) 25. Program pozwala na ustawienie procesu usuwania z dysku danych znajdujących się na zewnętrznych nośnikach (po przekroczeniu określonego progu zajętości) 26. Program pozwala na wykonywanie kopii bezpieczeństwa na napędzie LTO / CD / DVD 27. Program pozwala na niezależne przechowywanie miniatur, nawet po przeniesieniu badań DICOM na napęd LTO / CD / DVD 28. Program pozwala na wyszukanie pacjenta po jednym z poniższych kryteriów: ID Pacjenta ID Badania Imię i nazwisko Pacjenta Data urodzenia pacjenta Opis badania (studydescription) Data badania 29. Zarządzanie informacjami i ustawieniami kont użytkowników przez administratora Systemu 30. Program jest zintegrowany z drzewem LDAP (OpenLDAP, Microsoft Active Directory) 31. Program pozwala na centralne zarządzanie użytkownikami w drzewie LDAP i określanie ich przynależności do ról i grup. Aplikacja do zarządzania drzewami LDAP dostępna przez www i jest w stanie dopasować się do dowolnego formatu drzewa LDAP. 32. Program posiada w pełni funkcjonalny program do zarządzania użytkownikami / grupami i rolami (dla LDAP). Program współpracuje z ActiveDirectory. 33. Program pozwala użytkownikowi na logowanie się do systemu PACS i udostępnianie mu zakresu badań zależnie od przyznanych uprawnień (np: tylko badania RTG, tylko badania USG. ).Ograniczenia dostępu współpracują ze stacjami diagnostycznymi. 34. Program pozwala na zarządzanie uprawnieniami użytkowników PACS, RIS i modułu dystrybucji webowej 35. Integracja zapewniająca wyświetlanie listy wszystkich poprzednio wykonanych badań pacjenta w aplikacji systemu dystrybucji obrazów, które zostały wysłane do systemu PACS 36. Uaktualnienia w obiegu danych: Pacjent-Opisy-Badanie, min. zmiana imienia i nazwiska pacjenta, rodzaju badania oraz opisu w systemie RIS powoduje automatycznie zmianę tych danych i ich wyświetlenie w aplikacji systemu dystrybucji obrazów. 37. Możliwość przydzielenia użytkownika systemu do określonej roli, na przykład lekarza radiologa, lekarza klinicysty 38. Możliwość przydzielenia roli użytkownika systemu do określonego oddziału. Na przykład oddział chirurgii, neurologii 39. Możliwość przydzielenia odpowiednich uprawnień dla określonego typu roli użytkownika systemu

3 Rodzaje uprawnień: - uprawnienia do narzędzi administracyjnych i ich poszczególnych opcji, min.: ustawień autoroutingu ustawień archiwizacji off-line dodawania dodatkowych źródeł DICOM kasowanie badań z systemu ustawień kompresji obrazów - uprawnienia do używania poszczególnych narzędzi w stacjach diagnostycznych i w systemie dystrybucji obrazów, min.: drukowania badania zapisywania zmian obrazu badania, nagrywania badania na CD, dostępu do poprzednich badań pacjenta oraz ich opisu importu i eksportu badania przesyłania badań do innych miejsc docelowych DICOM 40. System blokujący dostęp użytkownika do stacji diagnostycznej i systemu dystrybucji obrazów po skonfigurowanej liczbie nieudanych prób zalogowania się 41. Możliwość ustawienia czasu automatycznego wylogowania użytkownika z modułu dystrybucji obrazów i stacji diagnostycznej w przypadku braku aktywności oraz czasu ważności hasła konta użytkownika. 42. Możliwość przeglądania następujących wydarzeń: - próba zmiany hasła użytkownika - nieudana próba zalogowania się użytkownika - zalogowanie się użytkownika - zmiana statusu badania z nieopisanego na opisane 43. Obsługa stanowiska dwumonitorowego przez system dystrybucji obrazów 44. Dostęp do badań znajdujących się na serwerze PACS z każdego uprawnionego komputera pracującego w sieci szpitalnej (min. 5 jednoczesnych użytkowników). 45. Możliwość wyświetlania równocześnie co najmniej 4 obrazów na jednym ekranie użytkownika. Możliwość przewijania pomiędzy kolejnymi obrazami w serii. 46. Możliwość połączenia serii badań w jedną całość np. przez lokalnego administratora 47. Program posiada funkcję autoroutingu badań, pozwala na przesłanie badania na stację docelową, pozwala na określenie godzin w których autorouting zostanie wykonany oraz określenie priorytetu z jakim ma być wykonywane zadanie 48. Program posiada funkcje autoroutingu badań, pozwalająca na określanie priorytetów przesyłania badań bazując na tagach zawartych w DICOM (np: badania typu RTG z oddziału SOR mają wyższy priorytet) 49. Program posiada funkcje prefetchingu 50. Program obsługuje MPPS (Modality Performed Procedure Step) w zakresie informacji zwrotnej o statusie wykonanych zleceń. Aktualny stan zlecenia musi przedstawić, co najmniej następujące informacji (wg standardu DICOM): CREATED - utworzony zapis badania SCHEDULED - badanie rozpisane do wykonania IN PROGRESS - badanie w trakcie wykonywania DISCONTINUED - przerwano wykonywanie badania COMPLETED - badanie zakończone

4 51. Funkcjonalności przeglądarki dystrybucji obrazów: możliwość równoczesnej pracy na więcej niż jednym obrazie możliwość równoczesnej pracy na więcej niż jednym badaniu negatyw / pozytyw odbicie obrazu w pionie / poziomie pomiar odległości pomiar kąta pomiar kąta Cobba lupa gamma obrazu próbkowanie pomiar pola przewijanie przesuwanie odtwarzanie serii podgląd wartości tagów DICOM możliwość przypisywania poszczególnych funkcji do klawiszy funkcyjnych myszy możliwość mierzenia średniej gęstości obrazu w stosunku do zaznaczonego obszaru tryb cine z regulowaną prędkością odtwarzani 52. Dystrybucja obrazów pozwala na płynna regulacja zaczernienia i kontrastu oraz możliwość definiowania własnych ustawień poziomu i okna (W/L). Możliwość przeniesienia zmian wykonanych na jednym obrazie na wszystkie obrazy serii 53. Dystrybucja obrazów ma możliwość: - obrót obrazu o 90/180% 54. Dystrybucja obrazów posiada funkcję obsługi MPR (w tym również skośne MPR y) Program posiada powiększenie 1:1 gdzie jeden Pixel w oryginalnym obrazie odpowiada jednemu Pixlowi na monitorze 57. Program pozwala na załączenie filtrów dla obrazu: rozmycie wyostrzenie wykrywanie krawędzi 58. Program posiada funkcję elipsy obliczającej pole powierzchni, średnią gęstość w zaznaczonym obszarze 59. Program posiada funkcję ręcznego kalibrowania obrazu DICOM (dotyczy pomiarów) 60. Program posiada obsług linii referencyjnych dla badań TK / MR 61. Program posiada funkcję synchronizacji serii (np: przed i po kontraście) 62. Możliwość obejrzenia jednocześnie na ekranie użytkownika co najmniej 2 rodzajów badań tego samego pacjenta 63. Możliwość obejrzenia na ekranie użytkownika opisu badania wykonanego i zatwierdzonego w systemie RIS 64. Przeglądarka obrazów diagnostycznych dla systemu dystrybucji obrazów oraz dołączana do płyty z wynikiem badania musi umożliwiać: wyświetlanie miniatur obrazów, pomiar odległości, kąta, pola powierzchni, zmianę jasności i kontrastu, powiększanie, przewijanie, odwracanie obrazu, wyświetlanie kilku zdjęć na ekranie, wyświetlanie

5 wybranej serii obrazów, dodawanie strzałek, MPR, komentarzy itp. 65. Użytkownik ma dostęp z każdego poziomu systemu dystrybucji obrazów do systemu pomocy opracowanym w języku polskim 66. Program posiada funkcję zapisania załadowanych obrazów DICOM jako min jpg. 67. System PACS i dystrybucji obrazów zarejestrowany w Polsce jako wyrób medyczny min klasy IIa lub posiadający certyfikat CE właściwy dla urządzeń /oprogramowania medycznego, stwierdzający zgodność oprogramowania z dyrektywą 93/42/EEC min. w klasie IIa. Załączyć 68. Na oferowany system Wykonawca zobowiązany jest udzielić zamawiającemu licencji na czas nieokreślony. Udzielona licencja nie limituje zamawiającemu ilości tworzonych kont użytkowników poszczególnych modułów systemu. Udzieloną licencją objęte zostaną również wszelkie modyfikacje, poprawki oraz aktualizacje systemu wprowadzane przez Wykonawcę w trakcie trwania okresu wsparcia. Radiologiczny System Informatyczny RIS 1 kpl. 1. Liczba równoczesnych użytkowników: 20 użytkowników 2. Obsługa stanowisk: Lekarz Technik Rejestracja Sekretariat (w tym raporty) Administrator 3. Program funkcjonuje w Polskiej wersji językowej 4. Program posiada Polską pomoc kontekstową 5. Program posiada Polski interfejs użytkownika 6. Program RIS nie wymaga instalacji na systemie operacyjnym. Program działa w przeglądarce WWW przy wykorzystaniu szyfrowania SSL (program nie wymaga instalacji na komputerze, szyfrowanie zapewnia bezpieczeństwo przesyłanych danych) 7. Program RIS obsługuje skróty klawiszowe (definiowane na etapie wdrożenia) 8. Program RIS, PACS, System Dystrybucji Obrazów jednego producenta, Oprogramowanie do obsługi Robota 9. Program RIS, PACS pracują na tym samym serwerze 10. Program RIS integruje się z ActiveDirectory gdzie przetrzymywana jest kompletna lista użytkowników, grup(ujednolicenie kont użytkowników, jeden login i hasło) 11. Program RIS integrując się z ActiveDirectory obsługuje je w trybie użytkownika read-only 12. Program RIS posiada interfejs do zarządzania użytkownikami i uprawnieniami w ramach ActiveDirectory 13. Program RIS umożliwia automatyczną weryfikację uprawnienia pacjenta podczas rejestracji w systemie Ewuś 14. Program RIS automatycznie tworzy kopię bazy danych 15. Program RIS posiada możliwość przeszukiwania zdalnych serwerów PACS (DICOM Query, Move, Retrive) 16. Program RIS posiada weryfikację DICOM jako Service Class Provider i Service Class User 17. Program RIS posiada worklistę DICOM jako Service Class Provider

6 18. Program RIS posiada worklistę MPPS jako Service Class Provider i Service Class User 19. Program RIS pozwala zlecić ręcznie nagranie płyty na lokalnej nagrywarce 20. Program RIS pozwala na łączenie badań w zestawy badań dzięki czemu kilka badań jednego Pacjenta jest widoczne jako zestaw na etapie rejestracji 21. Program RIS pozwala na zarejestrowanie Pacjenta na dzień bieżący bez wskazania konkretnej godziny badania 22. Program RIS pozwala na planowanie wizyt z wykorzystania z terminarza 23. Terminarz umożliwia swobodne definiowanie godzin pracy, oraz określenie w ramach podziału interwałów, umożliwia przypisanie lekarza do wskazanego pasma, dla wskazanego pasma można utworzyć specjalny tryb serwisowy, urlopowy w którym nie można przyjmować Pacjentów w obrębie całego pasma. 24. Terminarz umożliwia przypisanie do wskazanego pasma, listy procedur wykonywanych w ramach tego pasma 25. Terminarz umożliwia zaplanowanie pasm z wskazaniem dat obowiązywania, np pasmo obowiązuje od do Poniedziałek godzina 08:00-12: System daje możliwość definiowania pól widocznych podczas procesu rejestracji tak by możliwe było dopasowanie do potrzeb każdego z gabinetów (np ukrycie Wieku, Kodu pocztowego, Adresu, Miasta, Telefonu, Uwag, Pola VIP) 27. Terminarz umożliwia utworzenie dynamicznego, lub stałego widoku. Dla stałego widoku terminarza obowiązują stałe interwały pozwalające na nakładanie się badań nawet jeśli czas ich wykonywania jest dłuższy, dla dynamicznego interwały automatycznie dopasowują się. 28. Terminarz pozwala na zapisanie wielu Pacjentów na jeden termin 29. Terminarz pozwala na grupowe zapisanie pacjenta na wybrane terminy do różnych pracowni, wymagając tylko jednokrotnego wprowadzenia danych Pacjenta 30. Terminarz uniemożliwia zarejestrowania Pacjenta na tą samą godzinę przez co najmniej dwie różne osoby rejestrujące 31. Terminarz pozwala na wyszukiwanie wolnych terminów, podglądania widoku z uwzględnieniem Lekarza, Rodzaju Badania, Typu pracowni 32. Terminarz pozwala na wydruk wskazanego okresu dla pracowni w całości lub dla wybranego lekarza 33. Terminarz pozwala na wyświetlenie widoku wielu pracowni na jednym ekranie 34. Terminarz pozwala na wyświetlenie widoku tygodniowego (5 lub 7) dniowego na jednym ekranie, dla minimum jednej pracowni 35. Terminarz pozwala na prowadzenie listy rezerwowej Pacjentów 36. Terminarz pozwala na szybkie blokowanie wskazanej konkretnej godziny, np.: z powodu nagłej zmiany terminu pracy pracowni, bądź rozładowania kolejki 37. Terminarz pozwala na przeniesienie terminu badania w obrębie dowolnej jednostki czasowej 38. Terminarz pozwala podejrzeć historię zapisu Pacjenta na termin, z informacją przez jakiego użytkownika Pacjent był rejestrowany 39. Terminarz wyświetla informacje o ilości punktów NFZ zapisanych w ramach badań zaplanowanych na wskazany dzień 40. Terminarz posiada raport informujący o wykorzystaniu punktów NFZ, terminarz posiada raport informujący o planowanym wykorzystaniu punktów NFZ

7 41. Terminarz w momencie rejestracji podpowiada nazwiska już istniejących Pacjentów w systemie RIS 42. Terminarz w momencie rejestracji Pacjenta pobiera z PESEL informacje o dacie urodzenia i płci Pacjenta 43. Terminarz w momencie wpisywania nazwiska/pesel pacjenta podpowiada dane na podstawie istniejących w bazie danych pacjentów 44. Terminarz pozwala na zarejestrowanie Pacjenta na N badań bez potrzeby przechodzenia pomiędzy kolejnymi ekranami 45. Terminarz posiada wbudowane kontekstowe podpowiedzi dla typu badania, kodu rozpoznania, nazwy oddziału, lekarza kierującego, jednostki kierującej 46. Terminarz w momencie rejestracji badania, odnajduje inne przyszłe badania rejestrowanego Pacjenta i umożliwia ich jednoczesne zarejestrowanie, tworząc jednocześnie zestaw świadczeń 47. Terminarz, rejestracja pozwala na zapisanie domyślnych wartości dla nazwy oddziału, lekarza kierującego, jednostki kierującej, typie wykonywanego badania tak by najczęściej występujące dane nie musiały być wprowadzane w każdym procesie rejestracji 48. Terminarz pozwala na zapisanie numeru księgi głównej Pacjenta 49. Terminarz pozwala osobno na umówienie terminu przybycia Pacjenta, oraz osobno na potwierdzenie jego przybycia do Placówki w dniu badania 50. Podczas rejestracji Pacjenta, system pozwala na wprowadzenie imienia, nazwiska, daty urodzenia, pesel oraz wyszukuje czy Pacjent o podanych danych nie został już wprowadzony do systemu 51. Rejestracja umożliwia zablokowanie wprowadzenia dwu Pacjentów o tym samym numerze PESEL 52. Podczas rejestracji Pacjenta możliwe jest podjęcie decyzji czy do danych Pacjenta dołączane będą zeskanowane dokumenty 53. Proces skanowania jest procesem rozłącznym i może być wykonany na dowolnym etapie 54. System umożliwia wydawanie wyników, wyszukiwanie wyników możliwe jest na podstawie danych osobowych Pacjenta, kodu kreskowego, typu gabinetu, daty wykonania badania, statusu badania 55. System w momencie wydawania wyniku pozwala na wprowadzenie informacji o osobie odbierającej oraz wskazanie jaki zakres dokumentów został odebrany 56. System po wydaniu wyniku, nie pozwala na ponowną edycję opisu Pacjenta, możliwość ponownej edycji jest ograniczona do osób posiadających odpowiednie uprawnienia 57. System umożliwia wyświetlenie pełnej listy Pacjentów zapisanych w systemie 58. System umożliwia edycję danych Pacjenta, w dowolnym momencie, zmiana danych Pacjent propagowana jest do podłączonego PACS tak że dane w RIS i PACS są jednoznaczne 59. System umożliwia edycję danych skierowania minimum (rodzaj skierowania, oddział, lekarz kierujący, datę wystawienia skierowania, dane ubezpieczeniowe) 60. System umożliwia dodanie do skierowania kolejnego badania 61. System umożliwia anulowanie badania, jak i skierowania grupującego zestaw badań 62. Możliwość rejestracji pacjenta na dowolnym komputerze w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i poza nim 63. Rejestracja zgodna z wymogami sprawozdawczości elektronicznej do NFZ 64. Rejestracja pacjentów obcokrajowców 65. Walidacja poprawności wpisu numeru PESEL 66. System automatycznie uzupełnia płeć, datę urodzenia pacjenta na podstawie numeru PESEL 67. System identyfikuje i weryfikuje lekarzy zlecających na podstawie prawa wykonywania zawodu z wykorzystaniem słownika lekarzy zlecających

8 68. System identyfikuje jednostki zlecające na podstawie numeru umowy z NFZ, NIPu, Regonu, skrótu 69. Kontrola wprowadzania danych uniemożliwiająca dwukrotne wprowadzenie do systemu lekarzy zlecających z tym samym numerem prawa wykonywania zawodu, weryfikacja sumy kontrolnej prawa wykonywania zawodu lekarzy 70. Kontrola wprowadzania danych uniemożliwiającą dwukrotne wprowadzenie do systemu jednostki zlecającej z tym samym numerem umowy z NFZ, NIPem, Regonem 71. Rejestracja pacjenta NN za pomocą jednego kliknięcia (system automatycznie uzupełniać imię, nazwisko informacjami NN, datę i godzinę przyjęcia pacjenta oraz pole z numerem PESEL liczbami zero, z możliwością późniejszego ich uaktualnienia 72. Przechowywanie opisów, udostępnianie ich, możliwość tworzenia wielu wersji opisu 73. Technik ma możliwość wypełniania statystyki, możliwość dodania technika współwykonującego badanie 74. Możliwość generowania raportów (ilość badań wykonanych przez technika, ilość badań opisanych przez lekarza, ilość badania per jednostka kierująca, ilość badań szpitalnych, poza szpitalnych) 75. Wywołanie badania nie opisanego w systemie RIS wywołuje badanie na stacji lekarskiej 76. Automatyczne pola słownikowe (możliwość automatycznego uzupełniania podobnych opisów badań dla wybranych pacjentów) 77. System umożliwia łączenie pacjentów w przypadku pomyłki 78. System umożliwia łączenie badań w przypadku pomyłki 79. System umożliwia łączenie jednostek kierujących, lekarzy kierujących w przypadku błędów 80. Podczas rejestracji Pacjenta możliwe jest wydanie KP, KW, Faktury 81. Możliwe jest wydanie w dowolnym momencie KP, KW, Faktury 82. Stanowisko Technika 83. System umożliwia wypełnienie materiałów zużywanych do badań, opcjonalnie nr serii ampułki kontrastowej 84. System umożliwia modyfikację wykonanej procedury w trakcie badania, możliwe jest uzupełnienie badania o dodatkowe procedury wykonane w trakcie badania 85. System umożliwia wprowadzenie w kontekście badania ilości kv, mas, DLP, Dane dotyczące kv, mas, DLP jest widoczne w przeglądarce DICOM na nagranych płytach CD/DVD tak by lekarz otrzymujący badanie widział przy jakich parametrach wykonano badanie 86. System umożliwia oznaczenie osoby wykonującej badanie (dane mogą być podciągane z urządzenia medycznego), oraz osób obecnych przy badaniu 87. System umożliwia oznaczenie czy badanie wykonane było w trybie dyżurowy, czy nie 88. System umożliwia oznaczenie nr kaset użytych w badaniu, oraz pokazuje statystykę zużycia kaset 89. Koszty, dane słownikowe 90. System daje możliwość wprowadzenia pracowni, określenia typów pracowni i powiązanych aparatów 91. System daje możliwość definiowania słownika procedur, opcja importowania z XLS - procedurze może być przypisany czas trwania - procedura może mieć oznaczenia czy wymaga opisu czy nie - system umożliwia wczytania elektronicznej umowy z funduszem NFZ (tworzone są automatycznie grupy badań z kodem produktu jednostkowego) możliwe jest łączenie w/w danych z wykonywaną procedurą - procedura może być aktywna bądź nie - ilość punktów za wskazaną procedurę podciągana jest automatycznie z umowy NFZ

9 92. System pozwala na następujące operacje związane z cennikami: - nadanie nazwy cennikowi - możliwe jest definiowanie typów cenników (np szpitalny, obcy, płatny, vip) - możliwe jest przypisanie cennika do wskazanego typu - określenie daty obowiązywania cennika (od daty do daty) - kopiowanie cenników z już istniejących - możliwość przypisania procedur wykonywanych w ramach danego cennika, oraz określenia cen danej procedury w ramach cennika - możliwość importu w/w procedur z XLS (na podstawie pliku szablonu o ustalonych polach zawierającego te dane) - możliwość przypisania cennika do jednostki kierującej / oddziału - system informuje użytkownika o zbliżającej się dacie końca ważności cennika 93. System posiada moduł weryfikacji kosztów pozwalający na: - wyświetlenie nierozliczonych badań - edycję danych nierozliczonych badań w przypadku stwierdzenia błędów - zwrot badania (badanie zostanie zwrócone lekarzowi celem ponownej weryfikacji) - zwrot zużytych materiałów i (badanie zostanie zwrócone do ponownego rozpisania) - zwrot skierowania (badanie zostanie zwrócone do rejestracji, celem ponownej weryfikacji) - możliwość masowego zatwierdzenia kosztów - możliwość wyświetlenia historii kosztów, w tym historii kosztów zatwierdzonych - możliwość usunięcia wskazanego badania z rozliczenia do NFZ 94. System posiada moduł rozliczeń z NFZ umożliwiający: - zaczytanie umowy z NFZ w formacie elektronicznym - podejrzenie obecnego stanu wykorzystania umowy z NFZ (z podziałem na produkty kontraktowe) - wyświetlenie listy świadczeń do rozliczenia z NFZ z informacją o tym czy świadczenie zostało rozliczone, czy nie - wygenerowanie komunikatów fazy I i II - wygenerowanie komunikatu rachunku elektronicznego - wygenerowanie komunikatu kolejki oczekujących - wczytanie potwierdzeń komunikatów dla fazy I, II (potwierdzeń otrzymanych z NFZ) - generowanie korekt - generowanie zestawień badań potwierdzonych i nie potwierdzonych w ramach rozliczenia z NFZ - możliwość wygenerowania komunikatów fazy I i II dla pojedynczego świadczenia - możliwość wygenerowania korekty fazy I i II dla pojedynczego świadczenia 95. Raporty 96. Raporty wykorzystują kostki OLAP i umożliwiają tworzenie dowolnych raportów zgodnie z ustaloną konfiguracją albo system posiada predefiniowane raporty umożliwiające wykonywanie szeregu zestawień 97. System daje możliwość generowania raportów oraz zestawień statystycznych 98. Wygenerowane raporty mogą być tworzone w oparciu o następujące zasady: - zakres dat obowiązywania raportu - ograniczenia wynikające z np: (procedury, jednostki kierującej, pracowni,...) - określenie formatu wyjściowego raportu min (PDF, XLS, CSV, DOC, HTML) 99. Wykorzystanie kostki OLAP w systemie raportowym (ostka umożliwia wyświetlanie i oglądanie danych z różnych punktów widzenia), albo system posiada predefiniowane raporty umożliwiające wykonywanie

10 szeregu zestawień z drążeniem danych 100. Administracja 101. System umożliwia definiowanie testów kontroli jakości 102. System umożliwia definiowanie przyczyn anulowania badań 103. System powiadamia o zdarzeniach systemowych poprzez np. lub wbudowany komunikator (np o kończącym się miejscu na dysku, lub potrzebie wymiany kasety LTO) 104. System udostępnia logi wszystkich zdarzeń zachodzących w systemie (każde zdarzenie opisane jest datą, typem zdarzenia, loginem użytkownika, poziomem informacji, wiadomością konkretnego zdarzenia) 105. System umożliwia definiowanie, grup, ról oraz przydzielanie im uprawnień (możliwość przypisania obrazów z danego gabinetu do danych lekarzy) 106. Stanowisko Lekarza 107. System umożliwia tworzenie zleceń opisu badania 108. System umożliwia wybór momentu wygenerowania zlecenia opisu badania, możliwe są tryby automatycznie wygeneruj w procesie rejestracji, wygeneruj w momencie otrzymania MPPS z systemu PACS, wygeneruj ręcznie zlecenie opisu 109. Wyszukiwanie nie jest zależne od wielkości liter 110. System umożliwia wyszukiwanie badań, zleceń z dowolnego zakresu dat (umożliwia wyszukanie pacjenta w przypadku podania np. błędnego nazwiska) 111. System umożliwia wyszukiwanie z podaniem dowolnych parametrów zlecenia (wszelkie elementy wypełniane podczas zlecenia mogą być wyszukane w module opisowym np (nazwisko lekarza kierującego) 112. System umożliwia podejrzenie historię choroby Pacjenta z wcześniej opisanych badań 113. System obsługuje szablony opisów, możliwość szybkiego wywołania szablonu poprzez wpisanie jego skrótu w polu opisu 114. System pozwala dzielić szablony na własne i innych użytkowników i zarządzać dostępem do nich 115. System umożliwia ocenę jakości diagnostycznej badania, ocena ta widoczne jest przez technika 116. System pokazuje historię zmian opisu 117. System pozwala lekarzowi na usunięcie zlecenia 118. Po rozpoczęciu opisu, system uniemożliwia modyfikację rozpoczętego opisu przez innego lekarza niż autor opisu, wyjątkiem jest rola administratora opisów który może zawracać rozpoczęte opisy do powtórnej edycji 119. System umożliwia definiowanie wielkości czcionki wyświetlanej w ramach aplikacji 120. System umożliwia dowolne konfigurowanie wydruku wyniku (zamieszczanie logo, definiowanie pogrubień, znaków specjalnych itp) przez administratora Lekarska stacja diagnostyczna RTG 1 szt.: 1. Procesor: - ilość rdzeni w strukturze procesora 4 - częstotliwość zegara 3,0 Ghz - obsługa instrukcji 64-bitowych 2. Pamięć RAM 8 GB z możliwością rozbudowy

11 3. Monitor medyczny 2 sztuki sparowane w procesie produkcyjnym, Tak Minimalne parametry: Monitory diagnostyczne 2MP para 2 monitorów diagnostycznych, minimalne wymagania: - świadectwo fabrycznego parowania - rodzaj wyświetlacza: monochromatyczny LCD z panelem IPS lub równoważnym przeznaczony do zastosowania w diagnozowaniu medycznym zgodnie ze standardem DICOM - rozmiar matrycy 21,3 - rozdzielczość 1600x1200 pikseli - kontrast min. 1200:1 - jasność min cd/m2 - wyświetlanych odcieni szarości (10-bit) z palety 16369, 8-bit 256 odcieni z palety rekomendowana jasność przy kalibracji 500 cd/m2 - możliwość kalibracji sprzętowej przez użytkownika przy u życiu oprogramowania producenta monitora. Dołączone specjalne oprogramowanie tego samego producenta, co monitor, a umożliwiające jego precyzyjną kalibrację - wbudowany kalibrator (typu FRONT sensor). Umożliwiający kalibrację monitora zgodnie z wytycznymi DICOM, lub zewnętrzny kalibrator z oprogramowaniem - złącze: min. 1xDVI-D, 1xDisplay Port - monitory zgodne z wymaganiami Rozp. Min.Zdrowia odnośnie stacji diagnostycznych -Urządzenie medyczne posiadające certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC -Certyfikaty: CE-MDD (EN , EN ) -Certyfikat wydany przez producenta monitorów potwierdzający fabryczne parowanie oferowanych monitorów -Urządzenie zarejestrowane/zgłoszone w Polsce jako wyrób medyczny posiadające potwierdzenie zgłoszenia/wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych - gwarancja: minimum36 miesięcy. 4. Wewnętrzny HDD min 240 GB SSD 5. Gigabitowa karta sieciowa 6. Obudowa typu Desktop,Tower lub mikrotower 7. Monitor LCD min 19 dla danych RIS 8. Klawiatura / mysz laserowa 9. Win8 Pro 64 downgrade to Win7 Pro 64, Program zabezpieczający (Antywirus, Antyspyware, Firewall, Anti-Phishing, kontrola nośników wymiennych, skanowanie w tle, z subskrypcją sygnatur wirusów, aktualizacją automatyczną internetową, Rozwiązanie jednego producenta. na okres 36miesięcy) 10 Gwarancja min 36 miesiące 11 Oprogramowanie diagnostyczne: Otwieranie badań CR/DR/US i wyświetlanie ich na monitorach diagnostycznych System pozwala wyświetlać jednocześnie co najmniej 2 rodzaje badań tego samego pacjenta Oprogramowanie zapewnia wyświetlanie listy wszystkich poprzednio wykonanych badań pacjenta, które są przechowywane lokalnie; wybranie z listy poprzednio wykonanego badania pacjenta

12 powoduje jego wyświetlenie wraz z opisem badania (jeśli został stworzony w systemie RIS) Aplikacja stacji diagnostycznej pozwala wyszukać, oraz wyświetlać co najmniej poniższe dane: imię i nazwisko pacjenta, rodzaj badania, opis badania (jeśli został stworzony w systemie RIS) Interface użytkownika oprogramowania medycznego stacji w całości w języku polskim (wraz z pomocą kontekstową) Użytkownik ma dostęp z każdego poziomu aplikacji stacji diagnostycznej do systemu pomocy w języku polskim Funkcjonalność przełączanie się pomiędzy obrazami w badaniu według minimum poniższych metod: obraz po obrazie, Wyświetlanie badań na dostępnych monitorach w rożnych trybach, min. tryby: - pojedynczy monitor na każdym monitorze wyświetlane są rożne badania, - dwa monitory na dwóch monitorach wyświetlane jest to samo badanie; jeżeli dostępnych jest więcej monitorów, inny być na nich wyświetlane kolejne obrazy z badania, Możliwość wyłączenia (ukrycia) pasków narzędziowych na ekranach monitorów wyświetlających obrazy badań Przeglądarka animacji, funkcje min.: - ustawienia prędkości animacji, - ustawienie przeglądania animacji w pętli, - zmiana kierunku animacji, Funkcja przemieszczania i edycji wszystkich adnotacji wprowadzonych przez użytkownika Funkcja wyświetlenia/ukrycia danych demograficznych pacjenta Funkcja wyświetlenia/ukrycia adnotacji wprowadzonych przez użytkownika Funkcja wyostrzania krawędzi w obrazie Funkcja powiększania obrazu, min.: - powiększanie stopniowe, - powiększanie tylko wskazanego obszaru obrazu, - powiększenie 1:1 (1 piksel obrazu równa się jednemu pikselowi ekranu), - powiększenie na cały dostępny ekran obszaru wyświetlania. Metody obliczania wartości pikseli przy powiększaniu obrazu, min.: - replikacji pikseli, - interpolacji. Pomiar kątów Funkcja dodania dowolnego tekstu do obrazu badania o długości min. 16 znaków Funkcja dodania strzałki do obrazu badania Pomiar odległości pomiędzy dwoma punktami na obrazie Funkcja usunięcia adnotacji wprowadzonych przez użytkownika Funkcja obrotu obrazu o 180 oraz o 90 stopni w lewo/w prawo Funkcja kalibracji obrazu w celu prawidłowego wyświetlania wartości odległości pomiędzy dwoma punktami, kalibracja przeprowadzona przez użytkownika względem obiektu odniesienia Zapisywanie wybranych zmian obrazu badania wprowadzonych przez użytkownika, min. funkcje: - zapisywanie zmian geometrii obrazu (np. obrotu), - zapisywanie powiększenia obrazu, - zapisywanie adnotacji wprowadzonych przez użytkownika (np. pomiary, kąty, strzałki). Funkcja wyświetlenia atrybutów DICOM i ich wartości dla wybranego obrazu badania Oznaczenie obszaru zainteresowania o kształcie koła, elipsy wraz z informacjami:

13 - powierzchnia regionu zainteresowania, - średnia wartość pikseli w regionie zainteresowania, - odchylenie standardowe wartości pikseli (różnica pomiędzy średnia a maksymalną i minimalną wartością pikseli w regionie zainteresowania). Inwersja pozytyw/negatyw w obrazie badania Funkcja importowania obrazów do badania, min.: - import kolorowego lub monochromatycznego formatu TIFF, - import kolorowego lub monochromatycznego formatu JPG, - import obrazu do nowej serii. Wymagania techniczne dla sprzętu systemu PACS / RIS 1. Serwer RIS / PACS typu rack wraz z niezbędnym oprogramowaniem 1 szt. Podać nazwę i rodzaj 2. Procesor: podać - zgodny z x86 - ilość rdzeni w strukturze procesora 4 - częstotliwość zegara 2,6 Ghz - obsługa instrukcji 64-bitowych 3. Pamięć RAM 16 GB podać 4. System PACS oraz RIS instalowane na tym samym komputerze 5. Wewnętrzna macierz dyskowa: - macierz systemowa: 1TB (RAID1 + spare), - macierz dla danych PACS: 2TB (RAID5 + spare) 6. Gigabitowa karta sieciowa 8. gwarancja minimum 36 miesięcy, naprawa w miejscu eksploatacji w następny dzień roboczy Tak 9. szafa serwerowa 19 24U 10. Zasilacz awaryjny UPS wersja RACK 1 szt. Wymiana baterii "na gorąco" Podać nazwę i rodzaj Wyświetlacz: z przodu obudowy (podstawowe informacje o stanie działania UPS) ilość gniazd IEC320 C13: min 4 sztuki, czas podtrzymywania zasilania przy obciążeniu 50%: 7 minut, czas podtrzymywania zasilania przy obciążeniu 100%: 2 minuty; Moc pozorna 2000VA Port komunikacyjny RS232 lub USB gwarancja: minimum 24 miesięcy Urządzenie do BACKUP- NAS 1 Producent, nazwa, typ podać 2 Pojemność min 2TB w trybie mirror, podać

14 3 Obsługa RAID 0/1 dla pełnego zabezpieczenia danych 2 dyski min po 2TB SATA II Procesor DualCore 1,33GHz Pamięć 1GBddr3 Prędkość zapisu - odczytu Windows: 112MB/s - 82MB/s Dwa porty LAN 1Gbit z funkcjami "load balancing" i "failover" Konstrukcja kieszeni umożliwiająca beznarzędziowy montaż dysków podczas pracy Możliwość instalacji dysków 3.5" oraz 2.5" SATA Obsługa Microsoft Windows Active Directory oraz LDAP Zintegrowany webserwer z obsługą PHP/MySQL i wielu pakietów internetowych Serwer multimedialny z UPnP zgodny z standardem DLNA Udostępnianie drukarki USB w sieci dla systemów Windows Wbudowany serwer FTP z funkcjami SSL, TLS USB-Copy i kompleksowy backup danych na serwer i urządzenia zewnętrzne Wbudowany szybki interfejs sieciowy - 1Gbit/s oraz 2 porty USB 3.0 Panel użytkownika i oprogramowanie dostępne w języku polskim Moduł szyfrowania dysków twardych kluczem AES 256 bit Praca w trybie serwer VPN (PPTP, OpenVPN) - do 15 połączeń jednocześnie Obsługa protokołu iscsi i wirtualizacji Gwarancja min 24 miesiące, Podać System Radiografii Cyfrowej Pośredniej 1kpl. Skaner/czytnik do płyt obrazowych 1 szt. 1 Producent, nazwa, typ podać 2 Ilość naświetlonych kaset, które można jednocześnie umieścić w systemie do automatycznego skanowania Tak, podać - min. 1 3 Możliwość skanowania wszystkich zamawianych płyt ogólnodiagnostycznych z rozdzielczością min. 10 pikseli/mm Tak 4 Rodzaje i formaty obsługiwanych kaset, co najmniej kasety ogólnodiagnostyczne formatów: 18x24 cm, 24x30 cm, 35x35 cm, 35x43 cm, podać 5 Możliwość współpracy urządzenia z kasetą 35x43 cm z wbudowaną fabrycznie kratką przeciwrozproszeniową - do zdjęć przyłóżkowych 6 Bezdotykowy transport ekranu do skanera zmniejszający prawdopodobieństwo powstawania artefaktów na tak obrazie 7 Możliwość podłączenia kilku konsoli techników, min. 3 Tak, podać 8 Skala szarości generowanych obrazów min. 16 bit/piksel tak 9 Skala szarości obrazów wysyłanych do archiwizacji i na stacje robocze min. 12 bit/piksel tak 10 Wydajność skanowania płyt 35x43 cm z rozdzielczością 10 pikseli/mm min. 44 płyt/godz tak 11 Podtrzymywanie bateryjne systemu umożliwiające zakończenie cyklu skanowania płyty i przesłanie obrazów w przypadku zaniku napięcia zasilającego tak

15 12 Automatyczne raportowanie przez urządzenie sytuacji awaryjnych do centrum serwisowego bez udziału obsługi przez internet tak 13 Automatyczne informowanie użytkownika o konieczności wykonania przeglądu okresowego (2 bezpłatne tak przeglądy) 14 Podstawa/stolik pod komputer, monitor, kasety tak 15 Skaner zarejestrowany/zgłoszony w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej IIa lub posiadający w terminie składania oferty certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego w klasie co, załączyć najmniej IIa stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 o dokumenty wyrobach medycznych Płyty z kasetami 16 Producent, nazwa, typ Podać 17 Kaseta z płytą obrazową ogólnodiagnostyczną 35x43 cm Szt 3 19 Kaseta z płytą obrazową ogólnodiagnostyczną 24x30 cm Szt 3 21 Gwarantowana przez producenta trwałość płyty (ilość cykli zapisu, odczytu i kasowania) min tak 22 Płyty w kasecie sztywne (nie wyginające się podczas skanowania) tak 23 Kasety zarejestrowane/zgłoszone w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej IIa lub posiadające w terminie składania oferty certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego w klasie co najmniej IIa stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych, załączyć dokumenty Stacja technika 1 szt. 24 Stacja/konsola technika zintegrowana lub niezintegrowana ze skanerem tak 25 Wiązanie danych pacjenta z płytą przed i po badaniu tak 26 Wprowadzanie danych przy pomocy ekranu dotykowego i/lub klawiatury i myszy tak 27 Wprowadzanie danych przy pomocy czytnika kodu kreskowego tak 28 Wielopoziomowy dostęp do zaawansowanych opcji zależny od uprawnień nadanych poszczególnym technikom tak 29 Dostęp do stacji tylko po uprzednim zalogowaniu się przez technika tak 30 Pobieranie listy pacjentów z systemu RIS poprzez mechanizm DICOM WORKLIST tak 31 Podstawowa obróbka zeskanowanych obrazów zmiana zaczernienia i kontrastu, obracanie, powiększanie (automatyczne-skokowe: min. 50% i 100%), funkcje pozytyw negatyw, możliwość przywrócenia obrazu tak pierwotnego 32 Oprogramowanie umożliwiające usuwanie obrazu kratki przeciwrozrproszeniowej tak 33 Automatyczne dodawanie do obrazu skali centymetrowej na brzegu monitora tak 34 Możliwość wprowadzenia pola tekstowego na zeskanowany obraz tak 35 Zdefiniowane elektroniczne markery (znaczniki) - min. 40 tak 36 Oprogramowanie polepszające jakość zdjęcia (do wieloskalarnej automatycznej obróbki obrazu) tak 37 Możliwość dodawania kolejnych zdjęć do rozpoczętych wcześniej badań (procedur), np. podczas tak

16 wykonywania zdjęć kontrastowych z odstępem czasowym 38 Możliwość wpisywania do systemu danych o parametrach ekspozycji (kv, mas) tak 39 Możliwość wydruku zdjęć pacjenta w podziale min. 2/4/8/12/16, z możliwością wydruku powiększeń i pomniejszeń tak 40 Generowanie histogramu dla obrazu tak 41 Interface użytkownika w języku polskim tak 42 Komputer dedykowany przez producenta, minimum procesor czterordzeniowy 2,80GHz, 3GB RAM, dysk 500GB, Win8 Pro 64 downgrade to Win7 Pro 64, Program antywirusowy (Antywirus, Antyspyware, Firewall, Anti-Phishing, kontrola nośników wymiennych, skanowanie w tle, z subskrypcją sygnatur wirusów, aktualizacją automatyczną internetową na min 36 miesiące 43 Przekątna ekranu monitora dotykowego min Stacja zostanie skonfigurowana do obsługi skanera do płyt obrazowych ogólnodiagnostycznych 45 UPS dobrany mocą do zastosowanego komputera ze sterowaniem zapewniającym automatyczne, sekwencyjne zamykanie oprogramowania Kamera sucha z jednym formatem błon dostępnym on-line 1 szt. Tak, podać model i producenta Tak, podać model i producenta Tak, podać nazwę i typ 1 Producent Podać 2 Nazwa i typ urządzenia Podać 3 Sposób uzyskania obrazu Podać 4 Interfejs typu DICOM Print 3.0 Tak 5 Min. 2 magazynki na dowolne obsługiwane formaty błon dostępne jednocześnie Tak, podać ilość 6 Rozdzielczość wydruku, min. 325 dpi Tak, podać 7 Liczba odcieni skali szarości, min. 14 bitów Tak, podać 8 Wydajność dla formatu 35x43 cm przy rozdzielczości 10 pikseli/mm, min. 44 błon /godz. Tak, podać 9 Dostępność co najmniej następujących formatów błon: 8x10, 10x12, 11x14, 14x17 Tak, podać wszystkie formaty dostępnych błon 10 Zmiana formatu błony przez użytkownika (bez potrzeby interwencji serwisu) Tak 11 Możliwość załadunku niepełnych opakowań filmów. Tak 12 Wyświetlenie ilości filmów dostępnych w drukarce, także po wymianie zasobników z filmami Tak 13 Zdalny nadzór i serwisowanie urządzenia Tak 14 Masa max. 100 kg Tak, podać 15 Moc pobierana max W Tak, podać 16 Automatyczne raportowania przez urządzenie sytuacji awaryjnych do centrum serwisowego poprzez internet Tak 17 Kamera zarejestrowana/zgłoszona w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej I lub posiadająca Tak, załączyć w terminie składania oferty certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego w klasie co dokumenty najmniej I stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC

17 Automatyczny duplikator do nagrywania płyt z nadrukiem dla pacjenta wraz z komputerem sterującym 1 szt. 1 Producent Podać 2 Nazwa i typ urządzenia 3 Parametry minimalne: pojemność zasobników: minimum 100 płyt, wydajność: minimum 15 CD i 8 DVD na godzinę, obciążenie miesięczne: minimum 600 płyt, ilość wbudowanych napędów: 2 CD/DVD, metoda wydruku: wydruk atramentowy, zasobniki z tuszem 6 niezależnych pojemników z tuszem. interfejs: min USB 2.0, gwarancja: minimum 12 miesięcy 4 Komputer sterujący 1 sztuka Parametry minimalne: Procesor dwurdzeniowy min. 3,30GHz, Cache min.3mb pamięć RAM min. 4,0GB, 1333MHz dysk twardy: min. 500 GB 3,5 napędy optyczne:min. 16X DVD +/-RW monitor: min. 19 LCD DVI-D klawiatura USB mysz USB Optical system operacyjny: Win8 Pro 64 downgrade to Win7 Pro 64, system operacyjny przeznaczony do komputera klasy PC, obsługujące środowisko 32 bitowe i 64 bitowe. System operacyjny z interfejsem graficznym w języku polskim (komendy, opisy, podpowiedzi, pomoc techniczna, instrukcje). System operacyjny musi zapewniać możliwość pracy w sieci. Musi posiadają wbudowane mechanizmy i narzędzia gwarantując bezpieczeństwo komputera: tworzenie kopii zapasowych, zapora, przywracanie systemu. System operacyjny musi posiadać licencję bezterminową. system operacyjny zgodny z minimalnymi wymaganiami producenta duplikatora. certyfikaty i spełniane normy: zgodności z normą CE, Program zabezpieczający (Antywirus, Antyspyware, Firewall, Anti-Phishing, kontrola nośników wymiennych, skanowanie w tle, z subskrypcją sygnatur wirusów, aktualizacją automatyczną internetową na min 36miesiące) gwarancja zestawu komputerowego: minimum 36 miesięcy, Podać parametry Drukarka laserowa mono - 1 sztuka 1 Producent Tak, podać 2 Minimalne parametry: Automatyczny wydruk duplex Interfejs min LAN, USB, ilość stron na minutę: 25, pojemność podajnika papieru: co najmniej 250 sztuk, tak

18 maksymalna wydajność: 8000 str./miesiąc, gwarancja w miejscu użytkowania: minimum 36 miesięcy. Stacja poglądowa 6 sztuk zgodnie z załącznikiem numer 2 do SIWZ Wykonanie instalacji sieci strukturalnej LAN 1 Wykonanie instalacji sieci strukturalnej zgodnie z założeniami wskazanymi w załączniku nr 1 do SIWZ i poniższym wyposażeniem Tak 2 Przełącznik sieciowy 1 sztuka Minimalne parametry: architektura: fastethernet, ilość portów 1000BaseT (RJ45): 48, ilość gniazd MiniGBIC (SFP): 4, warstwa przełączania: 2, obudowa: rack 19 maksymalnie 1U, obsługa protokołów IEEE: 802.1w, 802.1Q, 802.3ad, 802.1D, Tak, podać klient DHCP, możliwość obsługi min 250 VLAN-ów jednocześnie, prędkość magistrali wewnętrznej 104 Gbps, przepustowość 77.4 Mpps, zarządzanie przez przeglądarkę www; gwarancja: minimum 60 miesięcy 3 Patch panel UTP 24 portowy kategorii 6-4 sztuki Tak, podać 5 Organizer kabli 1U 19 1 sztuka Tak, podać 6 Klimatyzacja pomieszczenia serwerowni (klimatyzator naścienny do pracy całorocznej o mocy o 40% wyższej niż niezbędna do odprowadzenia ciepła wytwarzanego przez dostarczany sprzęt tj. serwer, ups, przełącznik LAN, NAS) Tak, podać razem z wyliczeniami BTU sprzętu 7 Patchcord UTP kat6 2m 45szt, Patchcord UTP kat6 5m 45szt Tak Inne wymagania: 1. Wymagane licencje: - System RIS (licencja pozwala na użytkowanie systemu przez wszystkich użytkowników Zamawiającego na wszystkich urządzeniach Zamawiającego; liczba możliwych kont użytkowników nieograniczona; maksymalna jednoczesna liczba użytkowników korzystających z systemu: 20; w systemie RIS nie ma limitów ilości utworzonych gabinetów radiologicznych, wykonywanych procedur, zarejestrowanych pacjentów, wprowadzonych danych słownikowych) - System PACS (licencja pozwala na przyłączenie min. 2 modalności DICOM wraz z obsługą Worklisty i

19 MPPS; licencja na obsługę przestrzeni dyskowej min 5TB; licencja nie ogranicza ilości i wielkości zapisanych badań w ramach obsługiwanej przestrzeni dyskowej) - System dystrybucji obrazów na oddziały (licencja minimum 6 użytkowników -licencja pływająca + 1 licencja sztywna dla stacji diagnostycznej) - System RIS umożliwia podgląd obrazów z PACS w jakości JPG. 2 Wykonawca udzieli min. 12 miesięcznej gwarancji na prawidłowe funkcjonowanie zainstalowanego oprogramowania wchodzącego w skład systemów PACS i RIS, która liczona będzie od daty końcowego odbioru przedmiotu zamówienia. Udzielona gwarancja obejmie: - Zapewnienie zdalnego monitoringu bieżącego funkcjonowania systemu - Instalację aktualizacji i nowych wersji oprogramowania aplikacyjnego dostosowujących systemy do zmian ustawowych i wymogów jakie zamawiający musi spełniać np. w obszarze zakresu i formatu danych przekazywanych innym podmiotom (NFZ, MZ itp.) w okresie nie dłuższym niż 30 dni od chwili ich wprowadzenia. - Dostosowywanie funkcjonalności zainstalowanego oprogramowania do potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego (np. pomoc w definiowaniu szablonów, sprawozdań, słowników, generowanych wydruków itp.). - Zapewnienie pomocy telefonicznej (helpdesku) w godzinach min we wszystkie dni robocze. - Czas rozpoczęcia procedury usunięcia zgłoszonej awarii lub błędu krytycznego uniemożliwiającego korzystanie z podstawowych funkcji systemu max. 8 godzin. - Za błąd krytyczny uznane zostają awarie całkowicie uniemożliwiające prowadzenie diagnozy badań pacjentów w pracowniach diagnostycznych eksploatujących zainstalowany system PACS/RIS. - Czas usunięcia zgłoszonych usterek (błąd niekrytyczny, niedopracowanie aplikacji) nie blokujących podstawowej funkcjonalności systemu maksymalnie 21 dni. Za błąd niekrytyczny uznane zostają usterki nie powodujące całkowitej blokady bieżącego funkcjonowania pracowni diagnostycznych eksploatujących zainstalowany system PACS/RIS - Doradztwo w zakresie rozbudowy przez Zamawiającego infrastruktury informatycznej systemu oraz instalowanie składników jego oprogramowania 3 Nagrywanie badań na płyty CD/DVD z wbudowaną dostarczoną przeglądarką służącą do otwierania badań z płyt CD/DVD 4 Przekazana przez Wykonawcę dokumentacja systemu musi być zgodna z dostarczoną wersją systemu. W przypadku wprowadzenia zmian w systemie w trakcie trwania umowy, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zaktualizowanej dokumentacji użytkownika i administratora. 5 Szkolenia z obsługi oprogramowania (RIS, PACS, Dystrybucja obrazów, oprogramowanie dla stacji diagnostycznych, dostarczanego sprzętu) dla 2 radiologów, 4 techników, 14 lekarzy klinicystów, 2 informatyków 6 Zamawiający może zażądać prezentacji oferowanych systemów w celu weryfikacji zapisów specyfikacji w ciągu 3 dni po otworzeniu ofert z możliwością wglądu przez innych uczestników przetargu. 7 Jednolita gwarancja na wykonaną infrastrukturę pasywną sieci wraz z użytymi elementami min 24 miesiące 8. Dostarczany sprzęt : serwer z wyposażeniem, stacja lekarska z wyposażeniem, stacja technika z skanerem i kasetami, komputery poglądowe, stacja z robotem, kamera laserowa, drukarka, przełącznik LAN, NAS muszą być NOWE nie używane data produkcji nie starsza niż 6miesięcy Tak Tak

Aparat RTG do zdjęć kostnych ze stojakiem płucnym kolumną podłogową i jednym detektorem. Nazwa urządzenia:. (wypełnia Wykonawca)

Aparat RTG do zdjęć kostnych ze stojakiem płucnym kolumną podłogową i jednym detektorem. Nazwa urządzenia:. (wypełnia Wykonawca) Załącznik Nr 2 do SIWZ. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Aparat RTG do zdjęć kostnych ze stojakiem płucnym kolumną podłogową i jednym detektorem Nazwa urządzenia:. (wypełnia Wykonawca) Producent:...

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3 ZESTAWIENIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH PARAMETRÓW GRANICZNYCH

ZAŁĄCZNIK NR 3 ZESTAWIENIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH PARAMETRÓW GRANICZNYCH ZAŁĄCZNIK NR 3 ZESTAWIENIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH PARAMETRÓW GRANICZNYCH Pełna nazwa urządzenia, typ lub model Producent, podać pełną nazwę i adres Rok produkcji L.p. Opis parametru b. Parametr wymagany

Bardziej szczegółowo

System RIS/PACS/WEB wraz ze sprzętem komputerowym i integracją z Szpitalnym Systemem Informatycznym Eskulap. Założenia ogólne:

System RIS/PACS/WEB wraz ze sprzętem komputerowym i integracją z Szpitalnym Systemem Informatycznym Eskulap. Założenia ogólne: Załącznik nr 4 do SIWZ System RIS/PACS/WEB wraz ze sprzętem komputerowym i integracją z Szpitalnym Systemem Informatycznym Eskulap. Założenia ogólne: - wszystkie elementy systemu mają tworzyć integralne

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do SIWZ MINIMALNE WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA

Zał. nr 1 do SIWZ MINIMALNE WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA Zał. nr 1 do SIWZ MINIMALNE WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA WSTĘP: Zamawiający ma na celu ucyfrowienie pracowni diagnostyki obrazowej w taki sposób, żeby stała się częścią obecnie używanego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wymagane parametry techniczno uŝytkowe i ich funkcjonalność

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wymagane parametry techniczno uŝytkowe i ich funkcjonalność Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wymagane parametry techniczno uŝytkowe i ich funkcjonalność Lp Opis parametrów i wymaganych funkcjonalności 1 2 I. SYSTEM PACS I OPROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

DOSTAWĘ SYSTEMU UCYFROWIENIA ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

DOSTAWĘ SYSTEMU UCYFROWIENIA ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/40RTG/11/2012 O WARTOŚCI PONIśEJ 200 000 EURO

Bardziej szczegółowo

DZP/38/382-26/14 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

DZP/38/382-26/14 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju WYMAGANIA DLA PAKIETU 2 (Sprzęt i wyposażenie) Załącznik Nr 11 Wymagania w niniejszym załaczniku są parametrami minimalnymi. Wszelkie nazwy własne użyte przy definiowaniu wymagań minimalnych stanowią punkt

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia. Zintegrowany system informatyczny i modernizacja sprzętu komputerowego Opery Wrocławskiej

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia. Zintegrowany system informatyczny i modernizacja sprzętu komputerowego Opery Wrocławskiej Znak postępowania: PN/25/10 Załącznik Nr. 6 do SIWZ W postępowaniu na Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia Zintegrowany system informatyczny i modernizacja sprzętu komputerowego Opery Wrocławskiej

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Oznaczenie sprawy: ZP.271.5.2012.BC. Zamawiający: Gmina Ząbkowice Śląskie z siedzibą : 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 tel.: + 48 74 8 165-317, faks + 48 74 815 54 45 www.zabkowiceslaskie.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa komputerów i oprogramowania, instalacja dostarczonych komputerów wraz obsługa serwisowa oraz przeprowadzenie szkoleń w ramach realizacji projektu pod nazwą Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE

WYMAGANIA TECHNICZNE WYMAGANIA TECHNICZNE ZESTAWIENIE WYMAGAŃ DLA ARCHITEKTURY I FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPIERAJĄCEGO SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W LOTNICTWIE SZ RP 1. Przedmiot zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI Rzeszów, dnia 29.01.2013 r SP ZOZ II. 1.3/ZP-39-PN/2012 PYTANIA I ODPOWIEDZI dot. przetargu nieograniczonego na Wybór podmiotu odpowiedzialnego za dostarczenie sprzętu i oprogramowania, wdrożenie, przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego:

Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego: Załącznik nr 5 do SIWZ Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego: PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY I 4 szt. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) Parametr oferowany Producent Nazwa producenta: Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Wydajność obliczeniowa

Załącznik nr 6. Wydajność obliczeniowa Załącznik nr 6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dot. wymagań minimalnych zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz opis świadczenia usług dla beneficjentów ostatecznych i 3 jednostek oświatowych

Bardziej szczegółowo

II. budowa sieci logicznej światłowodowej wraz z remontem dedykowanej sieci elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu

II. budowa sieci logicznej światłowodowej wraz z remontem dedykowanej sieci elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu Załącznik nr 11 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na rozbudowę systemu informatycznego w Urzędzie Miejskim w Piszu wraz z dostawą sprzętu komputerowego i biurowego. Zawartość: I. stworzenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/123/2013 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Dostawa fabrycznie nowych, nie używanych stacjonarnych zestawów komputerowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Na potrzeby SIWZ, jak i we wszystkich związanych z nią dokumentach nadaje się wymienionym niżej pojęciom następujące

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1A OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 1A OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET NR 2 ZAŁĄCZNIK NR 1A OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET NR 2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY I DANYCH TECHNICZNYCH

FORMULARZ CENOWY I DANYCH TECHNICZNYCH Załącznik nr 3 do SIWZ FORMULARZ CENOWY I DANYCH TECHNICZNYCH Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot zamówienia: Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, - Komputery PC uczniowskie szt. 18 - Komputer PC nauczycielski szt.1 - Kopiarka/drukarka

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W PROWADZONYM ROZPOZNANIU CENOWYM NA: DOSTAWĘ STOWARZYSZENIE CENTRUM MŁODZIEŻY ARKA W RADOMIU

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W PROWADZONYM ROZPOZNANIU CENOWYM NA: DOSTAWĘ STOWARZYSZENIE CENTRUM MŁODZIEŻY ARKA W RADOMIU Numer sprawy: 2/2012 ZAPROSZENIE Radom, dnia 14.03.2012 DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W PROWADZONYM ROZPOZNANIU CENOWYM NA: DOSTAWĘ 1. Nazwa i adres zamawiającego Zamawiający STOWARZYSZENIE CENTRUM MŁODZIEŻY

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA-

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- Dostawa komputerów Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia związanego z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. Przedmiot zamówienia: Załącznik nr 2

Opis techniczny. Przedmiot zamówienia: Załącznik nr 2 Załącznik nr 2 Opis Techniczny Załącznik nr 2 Opis techniczny Przedmiot zamówienia: wykonanie zadania dotyczącego Dostawy i wdrażania systemu informatycznego dla projektu pn.: Rozwój elektronicznej platformy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZAMAWIANEGO SPRZĘTU

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZAMAWIANEGO SPRZĘTU ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZAMAWIANEGO SPRZĘTU Poz. 1 Serwer bazodanowy szt. 4 Element składowy dostawy Parametry wymagane Obudowa -Typu Rack, wysokość max. 4U; -Dostarczona wraz z szynami

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiotem zamówienia jest: Wyposażenie w urządzenia do poboru opłat za parkowanie (parkomaty) oraz obsługa strefy płatnego parkowania w Krakowie. II. III. IV. Definicje:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL) załącznik nr 1 na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL) Zielona Góra, 2012 S t r o n a 1 Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ I DEFINICJI... 3 2. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY SPRZĘTU. Załącznik nr 4 do SIWZ

PARAMETRY SPRZĘTU. Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ PARAMETRY SPRZĘTU Miejsca dostawy, montażu, uruchomienia wdrożenia poszczególnych Zadań: a) Siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna

Bardziej szczegółowo

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników.

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników. Załącznik Nr 1 Dostawa obejmuje: 1. Serwerowy system operacyjny dla 100 użytkowników CPV 32425000-8 2. Motor baz danych SQL CPV 30241100-1 3. System Elektronicznego Obiegi dokumentów CPV 64216000-3, dla

Bardziej szczegółowo