WARTOŚCI, PARAMETRY, DANE TECHNICZNE (wypełnia Wykonawca) wymagana. System archiwizacji i dystrybucji obrazów (PACS) 1kpl.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARTOŚCI, PARAMETRY, DANE TECHNICZNE (wypełnia Wykonawca) wymagana. System archiwizacji i dystrybucji obrazów (PACS) 1kpl."

Transkrypt

1 L.p. Opis parametrów Wartość wymagana WARTOŚCI, PARAMETRY, DANE TECHNICZNE (wypełnia Wykonawca) System archiwizacji i dystrybucji obrazów (PACS) 1kpl. 1. Producent Podać 2. Nazwa i typ Podać 3. System RIS, Serwer PACS, Serwer Dystrybucji Obrazów i oprogramowanie do obsługi robota CD/DVD jednego producenta 4. System posiada Polski interfejs użytkownika 5. System posiada Polską pomoc kontekstową 6. System PACS instalowany jest na systemie Linux 7. System PACS zarządzany jest za pomocą przeglądarki internetowej (min dwie przeglądarki: Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari) 8. System dystrybucji obrazów nie wymaga instalacji, uruchamiany jest za pomocą przeglądarki internetowej (min dwie przeglądarki: Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari) 9. System w pełni zgodny ze standardem DICOM 3.0 w zakresie komunikacji z urządzeniami medycznymi 10. System pozwala na przesyłanie badań w formacie DICOM 3.0 przy użyciu szyfrowania SSL, TLS 11. System umożliwia automatyczną komunikację z innymi systemami w standardzie DICOM 12. Obsługa protokołów DICOM C-Move, C-Find, C-Store SCU i SCP, DICOM Storage Commitment oraz DICOM MPPS jako SCP i SCU. 13. System PACS i Dystrybucja Obrazów działa na systemach w wersji 32 oraz 64 bitowych oraz działa pod systemem minimum Linux 14. System PACS i Dystrybucja Obrazów potrafi wykorzystywać więcej niż 8 GB pamięci RAM 15. Konfiguracja oferowanego systemu PACS w zakresie generowania listy roboczej (DICOM Worklist) dla przyłączanych urządzeń diagnostycznych na podstawie danych pochodzących z systemu RIS. 16. Program pracuje w systemie jako użytkownik ograniczony, nie wymagane są uprawnienia administracyjne do funkcjonowania programu. 17. System działający w architekturze klient-serwer, kompletne dane obrazowe badań przechowywane są na serwerze. 18. Baza danych wszystkich przesłanych do stacji pacjentów oraz obsługa procesu starzenia się badań i przenoszenia najstarszych badań na nośniki off-line LUB Przyrostowe wykonywanie kopii zapasowych wszystkich badań (niezależnie od terminu ich wykonania) oraz umożliwienie usuwania najstarszych badań z archiwum PACS 19. Przyjmowanie obrazów z urządzeń diagnostycznych na serwer PACS pełniący funkcję archiwum 20. Udostępnianie i przesyłanie obrazów na stacje diagnostyczne i przeglądowe w formacie DICOM oraz

2 referencyjnym 21. Możliwość podglądu pełnych danych o pacjencie i badaniu zawartych w pliku obrazu 22. Walidacja zgodności przychodzących danych obrazowych z danymi z systemu RIS. 23. Program współpracuje z archiwum krótkoterminowym z archiwum długoterminowym (off-line) - zarządzanie automatycznym przenoszeniem badań pomiędzy archiwami: najdawniej wykonanych 24. Program pozwala na ustawienie procesu archiwizacji danych na zewnętrzne nośniki np (po określonej godzinie, w określone dni, zaraz po spłynięciu badania) 25. Program pozwala na ustawienie procesu usuwania z dysku danych znajdujących się na zewnętrznych nośnikach (po przekroczeniu określonego progu zajętości) 26. Program pozwala na wykonywanie kopii bezpieczeństwa na napędzie LTO / CD / DVD 27. Program pozwala na niezależne przechowywanie miniatur, nawet po przeniesieniu badań DICOM na napęd LTO / CD / DVD 28. Program pozwala na wyszukanie pacjenta po jednym z poniższych kryteriów: ID Pacjenta ID Badania Imię i nazwisko Pacjenta Data urodzenia pacjenta Opis badania (studydescription) Data badania 29. Zarządzanie informacjami i ustawieniami kont użytkowników przez administratora Systemu 30. Program jest zintegrowany z drzewem LDAP (OpenLDAP, Microsoft Active Directory) 31. Program pozwala na centralne zarządzanie użytkownikami w drzewie LDAP i określanie ich przynależności do ról i grup. Aplikacja do zarządzania drzewami LDAP dostępna przez www i jest w stanie dopasować się do dowolnego formatu drzewa LDAP. 32. Program posiada w pełni funkcjonalny program do zarządzania użytkownikami / grupami i rolami (dla LDAP). Program współpracuje z ActiveDirectory. 33. Program pozwala użytkownikowi na logowanie się do systemu PACS i udostępnianie mu zakresu badań zależnie od przyznanych uprawnień (np: tylko badania RTG, tylko badania USG. ).Ograniczenia dostępu współpracują ze stacjami diagnostycznymi. 34. Program pozwala na zarządzanie uprawnieniami użytkowników PACS, RIS i modułu dystrybucji webowej 35. Integracja zapewniająca wyświetlanie listy wszystkich poprzednio wykonanych badań pacjenta w aplikacji systemu dystrybucji obrazów, które zostały wysłane do systemu PACS 36. Uaktualnienia w obiegu danych: Pacjent-Opisy-Badanie, min. zmiana imienia i nazwiska pacjenta, rodzaju badania oraz opisu w systemie RIS powoduje automatycznie zmianę tych danych i ich wyświetlenie w aplikacji systemu dystrybucji obrazów. 37. Możliwość przydzielenia użytkownika systemu do określonej roli, na przykład lekarza radiologa, lekarza klinicysty 38. Możliwość przydzielenia roli użytkownika systemu do określonego oddziału. Na przykład oddział chirurgii, neurologii 39. Możliwość przydzielenia odpowiednich uprawnień dla określonego typu roli użytkownika systemu

3 Rodzaje uprawnień: - uprawnienia do narzędzi administracyjnych i ich poszczególnych opcji, min.: ustawień autoroutingu ustawień archiwizacji off-line dodawania dodatkowych źródeł DICOM kasowanie badań z systemu ustawień kompresji obrazów - uprawnienia do używania poszczególnych narzędzi w stacjach diagnostycznych i w systemie dystrybucji obrazów, min.: drukowania badania zapisywania zmian obrazu badania, nagrywania badania na CD, dostępu do poprzednich badań pacjenta oraz ich opisu importu i eksportu badania przesyłania badań do innych miejsc docelowych DICOM 40. System blokujący dostęp użytkownika do stacji diagnostycznej i systemu dystrybucji obrazów po skonfigurowanej liczbie nieudanych prób zalogowania się 41. Możliwość ustawienia czasu automatycznego wylogowania użytkownika z modułu dystrybucji obrazów i stacji diagnostycznej w przypadku braku aktywności oraz czasu ważności hasła konta użytkownika. 42. Możliwość przeglądania następujących wydarzeń: - próba zmiany hasła użytkownika - nieudana próba zalogowania się użytkownika - zalogowanie się użytkownika - zmiana statusu badania z nieopisanego na opisane 43. Obsługa stanowiska dwumonitorowego przez system dystrybucji obrazów 44. Dostęp do badań znajdujących się na serwerze PACS z każdego uprawnionego komputera pracującego w sieci szpitalnej (min. 5 jednoczesnych użytkowników). 45. Możliwość wyświetlania równocześnie co najmniej 4 obrazów na jednym ekranie użytkownika. Możliwość przewijania pomiędzy kolejnymi obrazami w serii. 46. Możliwość połączenia serii badań w jedną całość np. przez lokalnego administratora 47. Program posiada funkcję autoroutingu badań, pozwala na przesłanie badania na stację docelową, pozwala na określenie godzin w których autorouting zostanie wykonany oraz określenie priorytetu z jakim ma być wykonywane zadanie 48. Program posiada funkcje autoroutingu badań, pozwalająca na określanie priorytetów przesyłania badań bazując na tagach zawartych w DICOM (np: badania typu RTG z oddziału SOR mają wyższy priorytet) 49. Program posiada funkcje prefetchingu 50. Program obsługuje MPPS (Modality Performed Procedure Step) w zakresie informacji zwrotnej o statusie wykonanych zleceń. Aktualny stan zlecenia musi przedstawić, co najmniej następujące informacji (wg standardu DICOM): CREATED - utworzony zapis badania SCHEDULED - badanie rozpisane do wykonania IN PROGRESS - badanie w trakcie wykonywania DISCONTINUED - przerwano wykonywanie badania COMPLETED - badanie zakończone

4 51. Funkcjonalności przeglądarki dystrybucji obrazów: możliwość równoczesnej pracy na więcej niż jednym obrazie możliwość równoczesnej pracy na więcej niż jednym badaniu negatyw / pozytyw odbicie obrazu w pionie / poziomie pomiar odległości pomiar kąta pomiar kąta Cobba lupa gamma obrazu próbkowanie pomiar pola przewijanie przesuwanie odtwarzanie serii podgląd wartości tagów DICOM możliwość przypisywania poszczególnych funkcji do klawiszy funkcyjnych myszy możliwość mierzenia średniej gęstości obrazu w stosunku do zaznaczonego obszaru tryb cine z regulowaną prędkością odtwarzani 52. Dystrybucja obrazów pozwala na płynna regulacja zaczernienia i kontrastu oraz możliwość definiowania własnych ustawień poziomu i okna (W/L). Możliwość przeniesienia zmian wykonanych na jednym obrazie na wszystkie obrazy serii 53. Dystrybucja obrazów ma możliwość: - obrót obrazu o 90/180% 54. Dystrybucja obrazów posiada funkcję obsługi MPR (w tym również skośne MPR y) Program posiada powiększenie 1:1 gdzie jeden Pixel w oryginalnym obrazie odpowiada jednemu Pixlowi na monitorze 57. Program pozwala na załączenie filtrów dla obrazu: rozmycie wyostrzenie wykrywanie krawędzi 58. Program posiada funkcję elipsy obliczającej pole powierzchni, średnią gęstość w zaznaczonym obszarze 59. Program posiada funkcję ręcznego kalibrowania obrazu DICOM (dotyczy pomiarów) 60. Program posiada obsług linii referencyjnych dla badań TK / MR 61. Program posiada funkcję synchronizacji serii (np: przed i po kontraście) 62. Możliwość obejrzenia jednocześnie na ekranie użytkownika co najmniej 2 rodzajów badań tego samego pacjenta 63. Możliwość obejrzenia na ekranie użytkownika opisu badania wykonanego i zatwierdzonego w systemie RIS 64. Przeglądarka obrazów diagnostycznych dla systemu dystrybucji obrazów oraz dołączana do płyty z wynikiem badania musi umożliwiać: wyświetlanie miniatur obrazów, pomiar odległości, kąta, pola powierzchni, zmianę jasności i kontrastu, powiększanie, przewijanie, odwracanie obrazu, wyświetlanie kilku zdjęć na ekranie, wyświetlanie

5 wybranej serii obrazów, dodawanie strzałek, MPR, komentarzy itp. 65. Użytkownik ma dostęp z każdego poziomu systemu dystrybucji obrazów do systemu pomocy opracowanym w języku polskim 66. Program posiada funkcję zapisania załadowanych obrazów DICOM jako min jpg. 67. System PACS i dystrybucji obrazów zarejestrowany w Polsce jako wyrób medyczny min klasy IIa lub posiadający certyfikat CE właściwy dla urządzeń /oprogramowania medycznego, stwierdzający zgodność oprogramowania z dyrektywą 93/42/EEC min. w klasie IIa. Załączyć 68. Na oferowany system Wykonawca zobowiązany jest udzielić zamawiającemu licencji na czas nieokreślony. Udzielona licencja nie limituje zamawiającemu ilości tworzonych kont użytkowników poszczególnych modułów systemu. Udzieloną licencją objęte zostaną również wszelkie modyfikacje, poprawki oraz aktualizacje systemu wprowadzane przez Wykonawcę w trakcie trwania okresu wsparcia. Radiologiczny System Informatyczny RIS 1 kpl. 1. Liczba równoczesnych użytkowników: 20 użytkowników 2. Obsługa stanowisk: Lekarz Technik Rejestracja Sekretariat (w tym raporty) Administrator 3. Program funkcjonuje w Polskiej wersji językowej 4. Program posiada Polską pomoc kontekstową 5. Program posiada Polski interfejs użytkownika 6. Program RIS nie wymaga instalacji na systemie operacyjnym. Program działa w przeglądarce WWW przy wykorzystaniu szyfrowania SSL (program nie wymaga instalacji na komputerze, szyfrowanie zapewnia bezpieczeństwo przesyłanych danych) 7. Program RIS obsługuje skróty klawiszowe (definiowane na etapie wdrożenia) 8. Program RIS, PACS, System Dystrybucji Obrazów jednego producenta, Oprogramowanie do obsługi Robota 9. Program RIS, PACS pracują na tym samym serwerze 10. Program RIS integruje się z ActiveDirectory gdzie przetrzymywana jest kompletna lista użytkowników, grup(ujednolicenie kont użytkowników, jeden login i hasło) 11. Program RIS integrując się z ActiveDirectory obsługuje je w trybie użytkownika read-only 12. Program RIS posiada interfejs do zarządzania użytkownikami i uprawnieniami w ramach ActiveDirectory 13. Program RIS umożliwia automatyczną weryfikację uprawnienia pacjenta podczas rejestracji w systemie Ewuś 14. Program RIS automatycznie tworzy kopię bazy danych 15. Program RIS posiada możliwość przeszukiwania zdalnych serwerów PACS (DICOM Query, Move, Retrive) 16. Program RIS posiada weryfikację DICOM jako Service Class Provider i Service Class User 17. Program RIS posiada worklistę DICOM jako Service Class Provider

6 18. Program RIS posiada worklistę MPPS jako Service Class Provider i Service Class User 19. Program RIS pozwala zlecić ręcznie nagranie płyty na lokalnej nagrywarce 20. Program RIS pozwala na łączenie badań w zestawy badań dzięki czemu kilka badań jednego Pacjenta jest widoczne jako zestaw na etapie rejestracji 21. Program RIS pozwala na zarejestrowanie Pacjenta na dzień bieżący bez wskazania konkretnej godziny badania 22. Program RIS pozwala na planowanie wizyt z wykorzystania z terminarza 23. Terminarz umożliwia swobodne definiowanie godzin pracy, oraz określenie w ramach podziału interwałów, umożliwia przypisanie lekarza do wskazanego pasma, dla wskazanego pasma można utworzyć specjalny tryb serwisowy, urlopowy w którym nie można przyjmować Pacjentów w obrębie całego pasma. 24. Terminarz umożliwia przypisanie do wskazanego pasma, listy procedur wykonywanych w ramach tego pasma 25. Terminarz umożliwia zaplanowanie pasm z wskazaniem dat obowiązywania, np pasmo obowiązuje od do Poniedziałek godzina 08:00-12: System daje możliwość definiowania pól widocznych podczas procesu rejestracji tak by możliwe było dopasowanie do potrzeb każdego z gabinetów (np ukrycie Wieku, Kodu pocztowego, Adresu, Miasta, Telefonu, Uwag, Pola VIP) 27. Terminarz umożliwia utworzenie dynamicznego, lub stałego widoku. Dla stałego widoku terminarza obowiązują stałe interwały pozwalające na nakładanie się badań nawet jeśli czas ich wykonywania jest dłuższy, dla dynamicznego interwały automatycznie dopasowują się. 28. Terminarz pozwala na zapisanie wielu Pacjentów na jeden termin 29. Terminarz pozwala na grupowe zapisanie pacjenta na wybrane terminy do różnych pracowni, wymagając tylko jednokrotnego wprowadzenia danych Pacjenta 30. Terminarz uniemożliwia zarejestrowania Pacjenta na tą samą godzinę przez co najmniej dwie różne osoby rejestrujące 31. Terminarz pozwala na wyszukiwanie wolnych terminów, podglądania widoku z uwzględnieniem Lekarza, Rodzaju Badania, Typu pracowni 32. Terminarz pozwala na wydruk wskazanego okresu dla pracowni w całości lub dla wybranego lekarza 33. Terminarz pozwala na wyświetlenie widoku wielu pracowni na jednym ekranie 34. Terminarz pozwala na wyświetlenie widoku tygodniowego (5 lub 7) dniowego na jednym ekranie, dla minimum jednej pracowni 35. Terminarz pozwala na prowadzenie listy rezerwowej Pacjentów 36. Terminarz pozwala na szybkie blokowanie wskazanej konkretnej godziny, np.: z powodu nagłej zmiany terminu pracy pracowni, bądź rozładowania kolejki 37. Terminarz pozwala na przeniesienie terminu badania w obrębie dowolnej jednostki czasowej 38. Terminarz pozwala podejrzeć historię zapisu Pacjenta na termin, z informacją przez jakiego użytkownika Pacjent był rejestrowany 39. Terminarz wyświetla informacje o ilości punktów NFZ zapisanych w ramach badań zaplanowanych na wskazany dzień 40. Terminarz posiada raport informujący o wykorzystaniu punktów NFZ, terminarz posiada raport informujący o planowanym wykorzystaniu punktów NFZ

7 41. Terminarz w momencie rejestracji podpowiada nazwiska już istniejących Pacjentów w systemie RIS 42. Terminarz w momencie rejestracji Pacjenta pobiera z PESEL informacje o dacie urodzenia i płci Pacjenta 43. Terminarz w momencie wpisywania nazwiska/pesel pacjenta podpowiada dane na podstawie istniejących w bazie danych pacjentów 44. Terminarz pozwala na zarejestrowanie Pacjenta na N badań bez potrzeby przechodzenia pomiędzy kolejnymi ekranami 45. Terminarz posiada wbudowane kontekstowe podpowiedzi dla typu badania, kodu rozpoznania, nazwy oddziału, lekarza kierującego, jednostki kierującej 46. Terminarz w momencie rejestracji badania, odnajduje inne przyszłe badania rejestrowanego Pacjenta i umożliwia ich jednoczesne zarejestrowanie, tworząc jednocześnie zestaw świadczeń 47. Terminarz, rejestracja pozwala na zapisanie domyślnych wartości dla nazwy oddziału, lekarza kierującego, jednostki kierującej, typie wykonywanego badania tak by najczęściej występujące dane nie musiały być wprowadzane w każdym procesie rejestracji 48. Terminarz pozwala na zapisanie numeru księgi głównej Pacjenta 49. Terminarz pozwala osobno na umówienie terminu przybycia Pacjenta, oraz osobno na potwierdzenie jego przybycia do Placówki w dniu badania 50. Podczas rejestracji Pacjenta, system pozwala na wprowadzenie imienia, nazwiska, daty urodzenia, pesel oraz wyszukuje czy Pacjent o podanych danych nie został już wprowadzony do systemu 51. Rejestracja umożliwia zablokowanie wprowadzenia dwu Pacjentów o tym samym numerze PESEL 52. Podczas rejestracji Pacjenta możliwe jest podjęcie decyzji czy do danych Pacjenta dołączane będą zeskanowane dokumenty 53. Proces skanowania jest procesem rozłącznym i może być wykonany na dowolnym etapie 54. System umożliwia wydawanie wyników, wyszukiwanie wyników możliwe jest na podstawie danych osobowych Pacjenta, kodu kreskowego, typu gabinetu, daty wykonania badania, statusu badania 55. System w momencie wydawania wyniku pozwala na wprowadzenie informacji o osobie odbierającej oraz wskazanie jaki zakres dokumentów został odebrany 56. System po wydaniu wyniku, nie pozwala na ponowną edycję opisu Pacjenta, możliwość ponownej edycji jest ograniczona do osób posiadających odpowiednie uprawnienia 57. System umożliwia wyświetlenie pełnej listy Pacjentów zapisanych w systemie 58. System umożliwia edycję danych Pacjenta, w dowolnym momencie, zmiana danych Pacjent propagowana jest do podłączonego PACS tak że dane w RIS i PACS są jednoznaczne 59. System umożliwia edycję danych skierowania minimum (rodzaj skierowania, oddział, lekarz kierujący, datę wystawienia skierowania, dane ubezpieczeniowe) 60. System umożliwia dodanie do skierowania kolejnego badania 61. System umożliwia anulowanie badania, jak i skierowania grupującego zestaw badań 62. Możliwość rejestracji pacjenta na dowolnym komputerze w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i poza nim 63. Rejestracja zgodna z wymogami sprawozdawczości elektronicznej do NFZ 64. Rejestracja pacjentów obcokrajowców 65. Walidacja poprawności wpisu numeru PESEL 66. System automatycznie uzupełnia płeć, datę urodzenia pacjenta na podstawie numeru PESEL 67. System identyfikuje i weryfikuje lekarzy zlecających na podstawie prawa wykonywania zawodu z wykorzystaniem słownika lekarzy zlecających

8 68. System identyfikuje jednostki zlecające na podstawie numeru umowy z NFZ, NIPu, Regonu, skrótu 69. Kontrola wprowadzania danych uniemożliwiająca dwukrotne wprowadzenie do systemu lekarzy zlecających z tym samym numerem prawa wykonywania zawodu, weryfikacja sumy kontrolnej prawa wykonywania zawodu lekarzy 70. Kontrola wprowadzania danych uniemożliwiającą dwukrotne wprowadzenie do systemu jednostki zlecającej z tym samym numerem umowy z NFZ, NIPem, Regonem 71. Rejestracja pacjenta NN za pomocą jednego kliknięcia (system automatycznie uzupełniać imię, nazwisko informacjami NN, datę i godzinę przyjęcia pacjenta oraz pole z numerem PESEL liczbami zero, z możliwością późniejszego ich uaktualnienia 72. Przechowywanie opisów, udostępnianie ich, możliwość tworzenia wielu wersji opisu 73. Technik ma możliwość wypełniania statystyki, możliwość dodania technika współwykonującego badanie 74. Możliwość generowania raportów (ilość badań wykonanych przez technika, ilość badań opisanych przez lekarza, ilość badania per jednostka kierująca, ilość badań szpitalnych, poza szpitalnych) 75. Wywołanie badania nie opisanego w systemie RIS wywołuje badanie na stacji lekarskiej 76. Automatyczne pola słownikowe (możliwość automatycznego uzupełniania podobnych opisów badań dla wybranych pacjentów) 77. System umożliwia łączenie pacjentów w przypadku pomyłki 78. System umożliwia łączenie badań w przypadku pomyłki 79. System umożliwia łączenie jednostek kierujących, lekarzy kierujących w przypadku błędów 80. Podczas rejestracji Pacjenta możliwe jest wydanie KP, KW, Faktury 81. Możliwe jest wydanie w dowolnym momencie KP, KW, Faktury 82. Stanowisko Technika 83. System umożliwia wypełnienie materiałów zużywanych do badań, opcjonalnie nr serii ampułki kontrastowej 84. System umożliwia modyfikację wykonanej procedury w trakcie badania, możliwe jest uzupełnienie badania o dodatkowe procedury wykonane w trakcie badania 85. System umożliwia wprowadzenie w kontekście badania ilości kv, mas, DLP, Dane dotyczące kv, mas, DLP jest widoczne w przeglądarce DICOM na nagranych płytach CD/DVD tak by lekarz otrzymujący badanie widział przy jakich parametrach wykonano badanie 86. System umożliwia oznaczenie osoby wykonującej badanie (dane mogą być podciągane z urządzenia medycznego), oraz osób obecnych przy badaniu 87. System umożliwia oznaczenie czy badanie wykonane było w trybie dyżurowy, czy nie 88. System umożliwia oznaczenie nr kaset użytych w badaniu, oraz pokazuje statystykę zużycia kaset 89. Koszty, dane słownikowe 90. System daje możliwość wprowadzenia pracowni, określenia typów pracowni i powiązanych aparatów 91. System daje możliwość definiowania słownika procedur, opcja importowania z XLS - procedurze może być przypisany czas trwania - procedura może mieć oznaczenia czy wymaga opisu czy nie - system umożliwia wczytania elektronicznej umowy z funduszem NFZ (tworzone są automatycznie grupy badań z kodem produktu jednostkowego) możliwe jest łączenie w/w danych z wykonywaną procedurą - procedura może być aktywna bądź nie - ilość punktów za wskazaną procedurę podciągana jest automatycznie z umowy NFZ

9 92. System pozwala na następujące operacje związane z cennikami: - nadanie nazwy cennikowi - możliwe jest definiowanie typów cenników (np szpitalny, obcy, płatny, vip) - możliwe jest przypisanie cennika do wskazanego typu - określenie daty obowiązywania cennika (od daty do daty) - kopiowanie cenników z już istniejących - możliwość przypisania procedur wykonywanych w ramach danego cennika, oraz określenia cen danej procedury w ramach cennika - możliwość importu w/w procedur z XLS (na podstawie pliku szablonu o ustalonych polach zawierającego te dane) - możliwość przypisania cennika do jednostki kierującej / oddziału - system informuje użytkownika o zbliżającej się dacie końca ważności cennika 93. System posiada moduł weryfikacji kosztów pozwalający na: - wyświetlenie nierozliczonych badań - edycję danych nierozliczonych badań w przypadku stwierdzenia błędów - zwrot badania (badanie zostanie zwrócone lekarzowi celem ponownej weryfikacji) - zwrot zużytych materiałów i (badanie zostanie zwrócone do ponownego rozpisania) - zwrot skierowania (badanie zostanie zwrócone do rejestracji, celem ponownej weryfikacji) - możliwość masowego zatwierdzenia kosztów - możliwość wyświetlenia historii kosztów, w tym historii kosztów zatwierdzonych - możliwość usunięcia wskazanego badania z rozliczenia do NFZ 94. System posiada moduł rozliczeń z NFZ umożliwiający: - zaczytanie umowy z NFZ w formacie elektronicznym - podejrzenie obecnego stanu wykorzystania umowy z NFZ (z podziałem na produkty kontraktowe) - wyświetlenie listy świadczeń do rozliczenia z NFZ z informacją o tym czy świadczenie zostało rozliczone, czy nie - wygenerowanie komunikatów fazy I i II - wygenerowanie komunikatu rachunku elektronicznego - wygenerowanie komunikatu kolejki oczekujących - wczytanie potwierdzeń komunikatów dla fazy I, II (potwierdzeń otrzymanych z NFZ) - generowanie korekt - generowanie zestawień badań potwierdzonych i nie potwierdzonych w ramach rozliczenia z NFZ - możliwość wygenerowania komunikatów fazy I i II dla pojedynczego świadczenia - możliwość wygenerowania korekty fazy I i II dla pojedynczego świadczenia 95. Raporty 96. Raporty wykorzystują kostki OLAP i umożliwiają tworzenie dowolnych raportów zgodnie z ustaloną konfiguracją albo system posiada predefiniowane raporty umożliwiające wykonywanie szeregu zestawień 97. System daje możliwość generowania raportów oraz zestawień statystycznych 98. Wygenerowane raporty mogą być tworzone w oparciu o następujące zasady: - zakres dat obowiązywania raportu - ograniczenia wynikające z np: (procedury, jednostki kierującej, pracowni,...) - określenie formatu wyjściowego raportu min (PDF, XLS, CSV, DOC, HTML) 99. Wykorzystanie kostki OLAP w systemie raportowym (ostka umożliwia wyświetlanie i oglądanie danych z różnych punktów widzenia), albo system posiada predefiniowane raporty umożliwiające wykonywanie

10 szeregu zestawień z drążeniem danych 100. Administracja 101. System umożliwia definiowanie testów kontroli jakości 102. System umożliwia definiowanie przyczyn anulowania badań 103. System powiadamia o zdarzeniach systemowych poprzez np. lub wbudowany komunikator (np o kończącym się miejscu na dysku, lub potrzebie wymiany kasety LTO) 104. System udostępnia logi wszystkich zdarzeń zachodzących w systemie (każde zdarzenie opisane jest datą, typem zdarzenia, loginem użytkownika, poziomem informacji, wiadomością konkretnego zdarzenia) 105. System umożliwia definiowanie, grup, ról oraz przydzielanie im uprawnień (możliwość przypisania obrazów z danego gabinetu do danych lekarzy) 106. Stanowisko Lekarza 107. System umożliwia tworzenie zleceń opisu badania 108. System umożliwia wybór momentu wygenerowania zlecenia opisu badania, możliwe są tryby automatycznie wygeneruj w procesie rejestracji, wygeneruj w momencie otrzymania MPPS z systemu PACS, wygeneruj ręcznie zlecenie opisu 109. Wyszukiwanie nie jest zależne od wielkości liter 110. System umożliwia wyszukiwanie badań, zleceń z dowolnego zakresu dat (umożliwia wyszukanie pacjenta w przypadku podania np. błędnego nazwiska) 111. System umożliwia wyszukiwanie z podaniem dowolnych parametrów zlecenia (wszelkie elementy wypełniane podczas zlecenia mogą być wyszukane w module opisowym np (nazwisko lekarza kierującego) 112. System umożliwia podejrzenie historię choroby Pacjenta z wcześniej opisanych badań 113. System obsługuje szablony opisów, możliwość szybkiego wywołania szablonu poprzez wpisanie jego skrótu w polu opisu 114. System pozwala dzielić szablony na własne i innych użytkowników i zarządzać dostępem do nich 115. System umożliwia ocenę jakości diagnostycznej badania, ocena ta widoczne jest przez technika 116. System pokazuje historię zmian opisu 117. System pozwala lekarzowi na usunięcie zlecenia 118. Po rozpoczęciu opisu, system uniemożliwia modyfikację rozpoczętego opisu przez innego lekarza niż autor opisu, wyjątkiem jest rola administratora opisów który może zawracać rozpoczęte opisy do powtórnej edycji 119. System umożliwia definiowanie wielkości czcionki wyświetlanej w ramach aplikacji 120. System umożliwia dowolne konfigurowanie wydruku wyniku (zamieszczanie logo, definiowanie pogrubień, znaków specjalnych itp) przez administratora Lekarska stacja diagnostyczna RTG 1 szt.: 1. Procesor: - ilość rdzeni w strukturze procesora 4 - częstotliwość zegara 3,0 Ghz - obsługa instrukcji 64-bitowych 2. Pamięć RAM 8 GB z możliwością rozbudowy

11 3. Monitor medyczny 2 sztuki sparowane w procesie produkcyjnym, Tak Minimalne parametry: Monitory diagnostyczne 2MP para 2 monitorów diagnostycznych, minimalne wymagania: - świadectwo fabrycznego parowania - rodzaj wyświetlacza: monochromatyczny LCD z panelem IPS lub równoważnym przeznaczony do zastosowania w diagnozowaniu medycznym zgodnie ze standardem DICOM - rozmiar matrycy 21,3 - rozdzielczość 1600x1200 pikseli - kontrast min. 1200:1 - jasność min cd/m2 - wyświetlanych odcieni szarości (10-bit) z palety 16369, 8-bit 256 odcieni z palety rekomendowana jasność przy kalibracji 500 cd/m2 - możliwość kalibracji sprzętowej przez użytkownika przy u życiu oprogramowania producenta monitora. Dołączone specjalne oprogramowanie tego samego producenta, co monitor, a umożliwiające jego precyzyjną kalibrację - wbudowany kalibrator (typu FRONT sensor). Umożliwiający kalibrację monitora zgodnie z wytycznymi DICOM, lub zewnętrzny kalibrator z oprogramowaniem - złącze: min. 1xDVI-D, 1xDisplay Port - monitory zgodne z wymaganiami Rozp. Min.Zdrowia odnośnie stacji diagnostycznych -Urządzenie medyczne posiadające certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC -Certyfikaty: CE-MDD (EN , EN ) -Certyfikat wydany przez producenta monitorów potwierdzający fabryczne parowanie oferowanych monitorów -Urządzenie zarejestrowane/zgłoszone w Polsce jako wyrób medyczny posiadające potwierdzenie zgłoszenia/wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych - gwarancja: minimum36 miesięcy. 4. Wewnętrzny HDD min 240 GB SSD 5. Gigabitowa karta sieciowa 6. Obudowa typu Desktop,Tower lub mikrotower 7. Monitor LCD min 19 dla danych RIS 8. Klawiatura / mysz laserowa 9. Win8 Pro 64 downgrade to Win7 Pro 64, Program zabezpieczający (Antywirus, Antyspyware, Firewall, Anti-Phishing, kontrola nośników wymiennych, skanowanie w tle, z subskrypcją sygnatur wirusów, aktualizacją automatyczną internetową, Rozwiązanie jednego producenta. na okres 36miesięcy) 10 Gwarancja min 36 miesiące 11 Oprogramowanie diagnostyczne: Otwieranie badań CR/DR/US i wyświetlanie ich na monitorach diagnostycznych System pozwala wyświetlać jednocześnie co najmniej 2 rodzaje badań tego samego pacjenta Oprogramowanie zapewnia wyświetlanie listy wszystkich poprzednio wykonanych badań pacjenta, które są przechowywane lokalnie; wybranie z listy poprzednio wykonanego badania pacjenta

12 powoduje jego wyświetlenie wraz z opisem badania (jeśli został stworzony w systemie RIS) Aplikacja stacji diagnostycznej pozwala wyszukać, oraz wyświetlać co najmniej poniższe dane: imię i nazwisko pacjenta, rodzaj badania, opis badania (jeśli został stworzony w systemie RIS) Interface użytkownika oprogramowania medycznego stacji w całości w języku polskim (wraz z pomocą kontekstową) Użytkownik ma dostęp z każdego poziomu aplikacji stacji diagnostycznej do systemu pomocy w języku polskim Funkcjonalność przełączanie się pomiędzy obrazami w badaniu według minimum poniższych metod: obraz po obrazie, Wyświetlanie badań na dostępnych monitorach w rożnych trybach, min. tryby: - pojedynczy monitor na każdym monitorze wyświetlane są rożne badania, - dwa monitory na dwóch monitorach wyświetlane jest to samo badanie; jeżeli dostępnych jest więcej monitorów, inny być na nich wyświetlane kolejne obrazy z badania, Możliwość wyłączenia (ukrycia) pasków narzędziowych na ekranach monitorów wyświetlających obrazy badań Przeglądarka animacji, funkcje min.: - ustawienia prędkości animacji, - ustawienie przeglądania animacji w pętli, - zmiana kierunku animacji, Funkcja przemieszczania i edycji wszystkich adnotacji wprowadzonych przez użytkownika Funkcja wyświetlenia/ukrycia danych demograficznych pacjenta Funkcja wyświetlenia/ukrycia adnotacji wprowadzonych przez użytkownika Funkcja wyostrzania krawędzi w obrazie Funkcja powiększania obrazu, min.: - powiększanie stopniowe, - powiększanie tylko wskazanego obszaru obrazu, - powiększenie 1:1 (1 piksel obrazu równa się jednemu pikselowi ekranu), - powiększenie na cały dostępny ekran obszaru wyświetlania. Metody obliczania wartości pikseli przy powiększaniu obrazu, min.: - replikacji pikseli, - interpolacji. Pomiar kątów Funkcja dodania dowolnego tekstu do obrazu badania o długości min. 16 znaków Funkcja dodania strzałki do obrazu badania Pomiar odległości pomiędzy dwoma punktami na obrazie Funkcja usunięcia adnotacji wprowadzonych przez użytkownika Funkcja obrotu obrazu o 180 oraz o 90 stopni w lewo/w prawo Funkcja kalibracji obrazu w celu prawidłowego wyświetlania wartości odległości pomiędzy dwoma punktami, kalibracja przeprowadzona przez użytkownika względem obiektu odniesienia Zapisywanie wybranych zmian obrazu badania wprowadzonych przez użytkownika, min. funkcje: - zapisywanie zmian geometrii obrazu (np. obrotu), - zapisywanie powiększenia obrazu, - zapisywanie adnotacji wprowadzonych przez użytkownika (np. pomiary, kąty, strzałki). Funkcja wyświetlenia atrybutów DICOM i ich wartości dla wybranego obrazu badania Oznaczenie obszaru zainteresowania o kształcie koła, elipsy wraz z informacjami:

13 - powierzchnia regionu zainteresowania, - średnia wartość pikseli w regionie zainteresowania, - odchylenie standardowe wartości pikseli (różnica pomiędzy średnia a maksymalną i minimalną wartością pikseli w regionie zainteresowania). Inwersja pozytyw/negatyw w obrazie badania Funkcja importowania obrazów do badania, min.: - import kolorowego lub monochromatycznego formatu TIFF, - import kolorowego lub monochromatycznego formatu JPG, - import obrazu do nowej serii. Wymagania techniczne dla sprzętu systemu PACS / RIS 1. Serwer RIS / PACS typu rack wraz z niezbędnym oprogramowaniem 1 szt. Podać nazwę i rodzaj 2. Procesor: podać - zgodny z x86 - ilość rdzeni w strukturze procesora 4 - częstotliwość zegara 2,6 Ghz - obsługa instrukcji 64-bitowych 3. Pamięć RAM 16 GB podać 4. System PACS oraz RIS instalowane na tym samym komputerze 5. Wewnętrzna macierz dyskowa: - macierz systemowa: 1TB (RAID1 + spare), - macierz dla danych PACS: 2TB (RAID5 + spare) 6. Gigabitowa karta sieciowa 8. gwarancja minimum 36 miesięcy, naprawa w miejscu eksploatacji w następny dzień roboczy Tak 9. szafa serwerowa 19 24U 10. Zasilacz awaryjny UPS wersja RACK 1 szt. Wymiana baterii "na gorąco" Podać nazwę i rodzaj Wyświetlacz: z przodu obudowy (podstawowe informacje o stanie działania UPS) ilość gniazd IEC320 C13: min 4 sztuki, czas podtrzymywania zasilania przy obciążeniu 50%: 7 minut, czas podtrzymywania zasilania przy obciążeniu 100%: 2 minuty; Moc pozorna 2000VA Port komunikacyjny RS232 lub USB gwarancja: minimum 24 miesięcy Urządzenie do BACKUP- NAS 1 Producent, nazwa, typ podać 2 Pojemność min 2TB w trybie mirror, podać

14 3 Obsługa RAID 0/1 dla pełnego zabezpieczenia danych 2 dyski min po 2TB SATA II Procesor DualCore 1,33GHz Pamięć 1GBddr3 Prędkość zapisu - odczytu Windows: 112MB/s - 82MB/s Dwa porty LAN 1Gbit z funkcjami "load balancing" i "failover" Konstrukcja kieszeni umożliwiająca beznarzędziowy montaż dysków podczas pracy Możliwość instalacji dysków 3.5" oraz 2.5" SATA Obsługa Microsoft Windows Active Directory oraz LDAP Zintegrowany webserwer z obsługą PHP/MySQL i wielu pakietów internetowych Serwer multimedialny z UPnP zgodny z standardem DLNA Udostępnianie drukarki USB w sieci dla systemów Windows Wbudowany serwer FTP z funkcjami SSL, TLS USB-Copy i kompleksowy backup danych na serwer i urządzenia zewnętrzne Wbudowany szybki interfejs sieciowy - 1Gbit/s oraz 2 porty USB 3.0 Panel użytkownika i oprogramowanie dostępne w języku polskim Moduł szyfrowania dysków twardych kluczem AES 256 bit Praca w trybie serwer VPN (PPTP, OpenVPN) - do 15 połączeń jednocześnie Obsługa protokołu iscsi i wirtualizacji Gwarancja min 24 miesiące, Podać System Radiografii Cyfrowej Pośredniej 1kpl. Skaner/czytnik do płyt obrazowych 1 szt. 1 Producent, nazwa, typ podać 2 Ilość naświetlonych kaset, które można jednocześnie umieścić w systemie do automatycznego skanowania Tak, podać - min. 1 3 Możliwość skanowania wszystkich zamawianych płyt ogólnodiagnostycznych z rozdzielczością min. 10 pikseli/mm Tak 4 Rodzaje i formaty obsługiwanych kaset, co najmniej kasety ogólnodiagnostyczne formatów: 18x24 cm, 24x30 cm, 35x35 cm, 35x43 cm, podać 5 Możliwość współpracy urządzenia z kasetą 35x43 cm z wbudowaną fabrycznie kratką przeciwrozproszeniową - do zdjęć przyłóżkowych 6 Bezdotykowy transport ekranu do skanera zmniejszający prawdopodobieństwo powstawania artefaktów na tak obrazie 7 Możliwość podłączenia kilku konsoli techników, min. 3 Tak, podać 8 Skala szarości generowanych obrazów min. 16 bit/piksel tak 9 Skala szarości obrazów wysyłanych do archiwizacji i na stacje robocze min. 12 bit/piksel tak 10 Wydajność skanowania płyt 35x43 cm z rozdzielczością 10 pikseli/mm min. 44 płyt/godz tak 11 Podtrzymywanie bateryjne systemu umożliwiające zakończenie cyklu skanowania płyty i przesłanie obrazów w przypadku zaniku napięcia zasilającego tak

15 12 Automatyczne raportowanie przez urządzenie sytuacji awaryjnych do centrum serwisowego bez udziału obsługi przez internet tak 13 Automatyczne informowanie użytkownika o konieczności wykonania przeglądu okresowego (2 bezpłatne tak przeglądy) 14 Podstawa/stolik pod komputer, monitor, kasety tak 15 Skaner zarejestrowany/zgłoszony w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej IIa lub posiadający w terminie składania oferty certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego w klasie co, załączyć najmniej IIa stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 o dokumenty wyrobach medycznych Płyty z kasetami 16 Producent, nazwa, typ Podać 17 Kaseta z płytą obrazową ogólnodiagnostyczną 35x43 cm Szt 3 19 Kaseta z płytą obrazową ogólnodiagnostyczną 24x30 cm Szt 3 21 Gwarantowana przez producenta trwałość płyty (ilość cykli zapisu, odczytu i kasowania) min tak 22 Płyty w kasecie sztywne (nie wyginające się podczas skanowania) tak 23 Kasety zarejestrowane/zgłoszone w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej IIa lub posiadające w terminie składania oferty certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego w klasie co najmniej IIa stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych, załączyć dokumenty Stacja technika 1 szt. 24 Stacja/konsola technika zintegrowana lub niezintegrowana ze skanerem tak 25 Wiązanie danych pacjenta z płytą przed i po badaniu tak 26 Wprowadzanie danych przy pomocy ekranu dotykowego i/lub klawiatury i myszy tak 27 Wprowadzanie danych przy pomocy czytnika kodu kreskowego tak 28 Wielopoziomowy dostęp do zaawansowanych opcji zależny od uprawnień nadanych poszczególnym technikom tak 29 Dostęp do stacji tylko po uprzednim zalogowaniu się przez technika tak 30 Pobieranie listy pacjentów z systemu RIS poprzez mechanizm DICOM WORKLIST tak 31 Podstawowa obróbka zeskanowanych obrazów zmiana zaczernienia i kontrastu, obracanie, powiększanie (automatyczne-skokowe: min. 50% i 100%), funkcje pozytyw negatyw, możliwość przywrócenia obrazu tak pierwotnego 32 Oprogramowanie umożliwiające usuwanie obrazu kratki przeciwrozrproszeniowej tak 33 Automatyczne dodawanie do obrazu skali centymetrowej na brzegu monitora tak 34 Możliwość wprowadzenia pola tekstowego na zeskanowany obraz tak 35 Zdefiniowane elektroniczne markery (znaczniki) - min. 40 tak 36 Oprogramowanie polepszające jakość zdjęcia (do wieloskalarnej automatycznej obróbki obrazu) tak 37 Możliwość dodawania kolejnych zdjęć do rozpoczętych wcześniej badań (procedur), np. podczas tak

16 wykonywania zdjęć kontrastowych z odstępem czasowym 38 Możliwość wpisywania do systemu danych o parametrach ekspozycji (kv, mas) tak 39 Możliwość wydruku zdjęć pacjenta w podziale min. 2/4/8/12/16, z możliwością wydruku powiększeń i pomniejszeń tak 40 Generowanie histogramu dla obrazu tak 41 Interface użytkownika w języku polskim tak 42 Komputer dedykowany przez producenta, minimum procesor czterordzeniowy 2,80GHz, 3GB RAM, dysk 500GB, Win8 Pro 64 downgrade to Win7 Pro 64, Program antywirusowy (Antywirus, Antyspyware, Firewall, Anti-Phishing, kontrola nośników wymiennych, skanowanie w tle, z subskrypcją sygnatur wirusów, aktualizacją automatyczną internetową na min 36 miesiące 43 Przekątna ekranu monitora dotykowego min Stacja zostanie skonfigurowana do obsługi skanera do płyt obrazowych ogólnodiagnostycznych 45 UPS dobrany mocą do zastosowanego komputera ze sterowaniem zapewniającym automatyczne, sekwencyjne zamykanie oprogramowania Kamera sucha z jednym formatem błon dostępnym on-line 1 szt. Tak, podać model i producenta Tak, podać model i producenta Tak, podać nazwę i typ 1 Producent Podać 2 Nazwa i typ urządzenia Podać 3 Sposób uzyskania obrazu Podać 4 Interfejs typu DICOM Print 3.0 Tak 5 Min. 2 magazynki na dowolne obsługiwane formaty błon dostępne jednocześnie Tak, podać ilość 6 Rozdzielczość wydruku, min. 325 dpi Tak, podać 7 Liczba odcieni skali szarości, min. 14 bitów Tak, podać 8 Wydajność dla formatu 35x43 cm przy rozdzielczości 10 pikseli/mm, min. 44 błon /godz. Tak, podać 9 Dostępność co najmniej następujących formatów błon: 8x10, 10x12, 11x14, 14x17 Tak, podać wszystkie formaty dostępnych błon 10 Zmiana formatu błony przez użytkownika (bez potrzeby interwencji serwisu) Tak 11 Możliwość załadunku niepełnych opakowań filmów. Tak 12 Wyświetlenie ilości filmów dostępnych w drukarce, także po wymianie zasobników z filmami Tak 13 Zdalny nadzór i serwisowanie urządzenia Tak 14 Masa max. 100 kg Tak, podać 15 Moc pobierana max W Tak, podać 16 Automatyczne raportowania przez urządzenie sytuacji awaryjnych do centrum serwisowego poprzez internet Tak 17 Kamera zarejestrowana/zgłoszona w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej I lub posiadająca Tak, załączyć w terminie składania oferty certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego w klasie co dokumenty najmniej I stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC

17 Automatyczny duplikator do nagrywania płyt z nadrukiem dla pacjenta wraz z komputerem sterującym 1 szt. 1 Producent Podać 2 Nazwa i typ urządzenia 3 Parametry minimalne: pojemność zasobników: minimum 100 płyt, wydajność: minimum 15 CD i 8 DVD na godzinę, obciążenie miesięczne: minimum 600 płyt, ilość wbudowanych napędów: 2 CD/DVD, metoda wydruku: wydruk atramentowy, zasobniki z tuszem 6 niezależnych pojemników z tuszem. interfejs: min USB 2.0, gwarancja: minimum 12 miesięcy 4 Komputer sterujący 1 sztuka Parametry minimalne: Procesor dwurdzeniowy min. 3,30GHz, Cache min.3mb pamięć RAM min. 4,0GB, 1333MHz dysk twardy: min. 500 GB 3,5 napędy optyczne:min. 16X DVD +/-RW monitor: min. 19 LCD DVI-D klawiatura USB mysz USB Optical system operacyjny: Win8 Pro 64 downgrade to Win7 Pro 64, system operacyjny przeznaczony do komputera klasy PC, obsługujące środowisko 32 bitowe i 64 bitowe. System operacyjny z interfejsem graficznym w języku polskim (komendy, opisy, podpowiedzi, pomoc techniczna, instrukcje). System operacyjny musi zapewniać możliwość pracy w sieci. Musi posiadają wbudowane mechanizmy i narzędzia gwarantując bezpieczeństwo komputera: tworzenie kopii zapasowych, zapora, przywracanie systemu. System operacyjny musi posiadać licencję bezterminową. system operacyjny zgodny z minimalnymi wymaganiami producenta duplikatora. certyfikaty i spełniane normy: zgodności z normą CE, Program zabezpieczający (Antywirus, Antyspyware, Firewall, Anti-Phishing, kontrola nośników wymiennych, skanowanie w tle, z subskrypcją sygnatur wirusów, aktualizacją automatyczną internetową na min 36miesiące) gwarancja zestawu komputerowego: minimum 36 miesięcy, Podać parametry Drukarka laserowa mono - 1 sztuka 1 Producent Tak, podać 2 Minimalne parametry: Automatyczny wydruk duplex Interfejs min LAN, USB, ilość stron na minutę: 25, pojemność podajnika papieru: co najmniej 250 sztuk, tak

18 maksymalna wydajność: 8000 str./miesiąc, gwarancja w miejscu użytkowania: minimum 36 miesięcy. Stacja poglądowa 6 sztuk zgodnie z załącznikiem numer 2 do SIWZ Wykonanie instalacji sieci strukturalnej LAN 1 Wykonanie instalacji sieci strukturalnej zgodnie z założeniami wskazanymi w załączniku nr 1 do SIWZ i poniższym wyposażeniem Tak 2 Przełącznik sieciowy 1 sztuka Minimalne parametry: architektura: fastethernet, ilość portów 1000BaseT (RJ45): 48, ilość gniazd MiniGBIC (SFP): 4, warstwa przełączania: 2, obudowa: rack 19 maksymalnie 1U, obsługa protokołów IEEE: 802.1w, 802.1Q, 802.3ad, 802.1D, Tak, podać klient DHCP, możliwość obsługi min 250 VLAN-ów jednocześnie, prędkość magistrali wewnętrznej 104 Gbps, przepustowość 77.4 Mpps, zarządzanie przez przeglądarkę www; gwarancja: minimum 60 miesięcy 3 Patch panel UTP 24 portowy kategorii 6-4 sztuki Tak, podać 5 Organizer kabli 1U 19 1 sztuka Tak, podać 6 Klimatyzacja pomieszczenia serwerowni (klimatyzator naścienny do pracy całorocznej o mocy o 40% wyższej niż niezbędna do odprowadzenia ciepła wytwarzanego przez dostarczany sprzęt tj. serwer, ups, przełącznik LAN, NAS) Tak, podać razem z wyliczeniami BTU sprzętu 7 Patchcord UTP kat6 2m 45szt, Patchcord UTP kat6 5m 45szt Tak Inne wymagania: 1. Wymagane licencje: - System RIS (licencja pozwala na użytkowanie systemu przez wszystkich użytkowników Zamawiającego na wszystkich urządzeniach Zamawiającego; liczba możliwych kont użytkowników nieograniczona; maksymalna jednoczesna liczba użytkowników korzystających z systemu: 20; w systemie RIS nie ma limitów ilości utworzonych gabinetów radiologicznych, wykonywanych procedur, zarejestrowanych pacjentów, wprowadzonych danych słownikowych) - System PACS (licencja pozwala na przyłączenie min. 2 modalności DICOM wraz z obsługą Worklisty i

19 MPPS; licencja na obsługę przestrzeni dyskowej min 5TB; licencja nie ogranicza ilości i wielkości zapisanych badań w ramach obsługiwanej przestrzeni dyskowej) - System dystrybucji obrazów na oddziały (licencja minimum 6 użytkowników -licencja pływająca + 1 licencja sztywna dla stacji diagnostycznej) - System RIS umożliwia podgląd obrazów z PACS w jakości JPG. 2 Wykonawca udzieli min. 12 miesięcznej gwarancji na prawidłowe funkcjonowanie zainstalowanego oprogramowania wchodzącego w skład systemów PACS i RIS, która liczona będzie od daty końcowego odbioru przedmiotu zamówienia. Udzielona gwarancja obejmie: - Zapewnienie zdalnego monitoringu bieżącego funkcjonowania systemu - Instalację aktualizacji i nowych wersji oprogramowania aplikacyjnego dostosowujących systemy do zmian ustawowych i wymogów jakie zamawiający musi spełniać np. w obszarze zakresu i formatu danych przekazywanych innym podmiotom (NFZ, MZ itp.) w okresie nie dłuższym niż 30 dni od chwili ich wprowadzenia. - Dostosowywanie funkcjonalności zainstalowanego oprogramowania do potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego (np. pomoc w definiowaniu szablonów, sprawozdań, słowników, generowanych wydruków itp.). - Zapewnienie pomocy telefonicznej (helpdesku) w godzinach min we wszystkie dni robocze. - Czas rozpoczęcia procedury usunięcia zgłoszonej awarii lub błędu krytycznego uniemożliwiającego korzystanie z podstawowych funkcji systemu max. 8 godzin. - Za błąd krytyczny uznane zostają awarie całkowicie uniemożliwiające prowadzenie diagnozy badań pacjentów w pracowniach diagnostycznych eksploatujących zainstalowany system PACS/RIS. - Czas usunięcia zgłoszonych usterek (błąd niekrytyczny, niedopracowanie aplikacji) nie blokujących podstawowej funkcjonalności systemu maksymalnie 21 dni. Za błąd niekrytyczny uznane zostają usterki nie powodujące całkowitej blokady bieżącego funkcjonowania pracowni diagnostycznych eksploatujących zainstalowany system PACS/RIS - Doradztwo w zakresie rozbudowy przez Zamawiającego infrastruktury informatycznej systemu oraz instalowanie składników jego oprogramowania 3 Nagrywanie badań na płyty CD/DVD z wbudowaną dostarczoną przeglądarką służącą do otwierania badań z płyt CD/DVD 4 Przekazana przez Wykonawcę dokumentacja systemu musi być zgodna z dostarczoną wersją systemu. W przypadku wprowadzenia zmian w systemie w trakcie trwania umowy, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zaktualizowanej dokumentacji użytkownika i administratora. 5 Szkolenia z obsługi oprogramowania (RIS, PACS, Dystrybucja obrazów, oprogramowanie dla stacji diagnostycznych, dostarczanego sprzętu) dla 2 radiologów, 4 techników, 14 lekarzy klinicystów, 2 informatyków 6 Zamawiający może zażądać prezentacji oferowanych systemów w celu weryfikacji zapisów specyfikacji w ciągu 3 dni po otworzeniu ofert z możliwością wglądu przez innych uczestników przetargu. 7 Jednolita gwarancja na wykonaną infrastrukturę pasywną sieci wraz z użytymi elementami min 24 miesiące 8. Dostarczany sprzęt : serwer z wyposażeniem, stacja lekarska z wyposażeniem, stacja technika z skanerem i kasetami, komputery poglądowe, stacja z robotem, kamera laserowa, drukarka, przełącznik LAN, NAS muszą być NOWE nie używane data produkcji nie starsza niż 6miesięcy Tak Tak

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

Tak. Podac producenta i typ. Tak. Załączyć

Tak. Podac producenta i typ. Tak. Załączyć Automatyczny jednokasetowy skaner (czytnik) do płyt obrazowych 1 szt. Tak. Podac producenta i typ 1. Głębia szarości obrazu generowanego i wysyłanego do stacji Min. 12 bit podać roboczej i do kamery cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Dostawa, instalacja i uruchomienie systemu radiografii pośredniej CR

Dostawa, instalacja i uruchomienie systemu radiografii pośredniej CR Zał. nr 9 Dostawa, instalacja i uruchomienie systemu radiografii pośredniej CR Rok produkcji systemu radiografii pośredniej CR: 2009 (sprzęt fabrycznie nowy). Lp WYMAGANIA WARTOŚĆ WYMAGANA POTWIERDZENIE:

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa posiadanego skanera CR Classic w możliwość wykonywania zdjęć mammograficznych

Rozbudowa posiadanego skanera CR Classic w możliwość wykonywania zdjęć mammograficznych Załącznik nr 6 do SIWZ Rozbudowa posiadanego skanera CR Classic w możliwość wykonywania zdjęć mammograficznych L.p. OPIS PARAMETRÓW WYMAGANE 1. Dodatkowa stacja technika z ekranem dotykowym min. 19 cali.

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla modułu Pracownia Diagnostyczna załącznik A.2

Wymagania dla modułu Pracownia Diagnostyczna załącznik A.2 Wymagania dla modułu Pracownia Diagnostyczna załącznik A.2 Wymaganie System posiada wspólny dla wszystkich użytkowników moduł rejestracji pacjentów obsługujący jednocześnie wiele pracowni diagnostycznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Przedmiot zamówienia : systemu radiografi cyfrowej pośredniej 1 0. ZAŁĄCZNIK PARAMETRY TECHNICZNO UŻYTKOWE.

Załącznik nr 2. Przedmiot zamówienia : systemu radiografi cyfrowej pośredniej 1 0. ZAŁĄCZNIK PARAMETRY TECHNICZNO UŻYTKOWE. Załącznik nr 2 ZAŁĄCZNIK PARAMETRY TECHNICZNO UŻYTKOWE Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Miejscowość Data Przedmiot zamówienia : systemu radiografi cyfrowej pośredniej Załącznik nr 2 Specyfikacja asortymentu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (UMOWY) Ucyfrowienie aparatów RTG

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (UMOWY) Ucyfrowienie aparatów RTG Załącznik nr 2 do siwz Wykonawca... Samodzielny Publiczny Zespół... Zakładów Opieki Zdrowotnej... w Kozienicach... Al. Wł. Sikorskiego 10 tel./ fa.... 26 900 Kozienice PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (UMOWY) Ucyfrowienie

Bardziej szczegółowo

WARTOŚCI, PARAMETRY, DANE TECHNICZNE (wypełnia Wykonawca) wymagana. System archiwizacji i dystrybucji obrazów (PACS) 1kpl.

WARTOŚCI, PARAMETRY, DANE TECHNICZNE (wypełnia Wykonawca) wymagana. System archiwizacji i dystrybucji obrazów (PACS) 1kpl. L.p. Opis parametrów Wartość wymagana WARTOŚCI, PARAMETRY, DANE TECHNICZNE (wypełnia Wykonawca) System archiwizacji i dystrybucji obrazów (PACS) 1kpl. 1. Producent Podać 2. Nazwa i typ Podać 3. System

Bardziej szczegółowo

Wymagania ogólne dla pakietu 2 - załącznik nr 12a I

Wymagania ogólne dla pakietu 2 - załącznik nr 12a I Wymagania ogólne dla pakietu 2 - załącznik nr 12a I L.P. 1. 2. 3. 4. Wymagania ogólne System PACS posiada możliwość obsługi macierzy dyskowej o nieograniczonej wielkości (rozbudowa macierzy nie wymaga

Bardziej szczegółowo

SPRZĘTU RTG UCYFROWIENIE APARATU

SPRZĘTU RTG UCYFROWIENIE APARATU Załącznik nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA przedmiot zamówienia: ZAKUP SPRZĘTU RTG UCYFROWIENIE APARATU Nazwa: System radiografii pośredniej (CR) dla radiografii Założenia ogólne Parametr Jedn. Zakres

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań nr 5. 1) Ze względu na sposób licencjonowania prosimy o podanie szacowanej liczby wykonywanych badań przesyłanych PACS.

Zestaw pytań nr 5. 1) Ze względu na sposób licencjonowania prosimy o podanie szacowanej liczby wykonywanych badań przesyłanych PACS. Dotyczy postępowania: Dostawa, instalacja, konfiguracja, zaprojektowanie i wykonanie okablowania strukturalnego oraz wdrożenie wraz z instruktażem, serwisem i nadzorem autorskim, Zintegrowanego Systemu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu, wdrożenie i instruktaż stanowiskowy personelu w Pracowniach Diagnostyki Obrazowej Przychodnia Specjalistyczna Nr 1 (ul. Hetmańska),

Bardziej szczegółowo

RIS. Razem budujemy jakość w radiologii

RIS. Razem budujemy jakość w radiologii RIS Razem budujemy jakość w radiologii O systemie RIS Zastosowana architektura nie wymaga posiadania własnej infrastruktury sprzętowej, umożliwiając instalację systemu bezpośrednio na serwerach dedykowanych

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U, O P R O G R A M O W A N I A O R A Z U S Ł U G

S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U, O P R O G R A M O W A N I A O R A Z U S Ł U G Załącznik nr 1 S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U, O P R O G R A M O W A N I A O R A Z U S Ł U G 1. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz skonfiguruje sprzęt (w

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I Lp. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I, model/typ oferowanego przez Wykonawcę sprzętu/oprogramowania * Jednostka Ilość jednostek Cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia...

Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia... Pozycja 1 - Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, kopiarka, skaner) formatu A3, kolor, finiszer Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia 1. technologia druku laserowa lub oparta na diodach LED

Bardziej szczegółowo

Archiwizacja LTO i duplikatory. Razem budujemy jakość w radiologii

Archiwizacja LTO i duplikatory. Razem budujemy jakość w radiologii Archiwizacja LTO i duplikatory Razem budujemy jakość w radiologii Wydawanie wyników Stacja wydawania wyników, to automatyczny robot do generowania wyników badań z nadrukiem na płyty CD / DVD i Blu-ray,

Bardziej szczegółowo

OPIS PARAMETRÓW WARTOŚĆ WYMAGANA WARTOŚĆ OFEROWANA. Automatyczny jednokasetowy skaner (czytnik) do płyt obrazowych 1 szt.

OPIS PARAMETRÓW WARTOŚĆ WYMAGANA WARTOŚĆ OFEROWANA. Automatyczny jednokasetowy skaner (czytnik) do płyt obrazowych 1 szt. Załącznik nr 1 do siwz - Parametry Techniczne PAKIET NR 2 Pozycja nr 1 UCYFROWIENIE DWÓCH APARATÓW PRZYŁÓśKOWYCH Automatyczny jednokasetowy skaner (czytnik) do płyt obrazowych 1 szt. OPIS PARAMETRÓW WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

I. Rozbudowa obecnego systemu RIS/PACS

I. Rozbudowa obecnego systemu RIS/PACS Załącznik nr 2 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu, wdrożenie i instruktaż stanowiskowy personelu w Pracowniach Diagnostyki Obrazowej Przychodnia Specjalistyczna Nr 1 (ul. Hetmańska),

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie I Komputery stacjonarne Procesor Dwurdzeniowy lub Czterordzeniowy w architekturze x86, zapewniający wydajność komputera obsługującego

Bardziej szczegółowo

Dostawa systemu typu PACS i RIS oraz jego integracja z Zintegrowanym Systemem Informatycznym

Dostawa systemu typu PACS i RIS oraz jego integracja z Zintegrowanym Systemem Informatycznym Zadanie nr 3: Załącznik 2.3 do SIWZ Dostawa systemu typu PACS i RIS oraz jego integracja z Zintegrowanym Systemem Informatycznym Lp. Nazwa Jedn. Ilość miary System archiwizacji i dystrybucji obrazów (PACS)

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Nowe Miasto Lubawskie: Ucyfrowienie stacjonarnego aparatu RTG w Lubawie dla Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o.o. Numer ogłoszenia: 243582-2012; data zamieszczenia: 10.07.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DGA/11/09 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik A do SIWZ A. Komputer stacjonarny (1 szt.) procesor stacjonarny, czterordzeniowy klasy x86 osiągający min. 3900 pkt. w teście pamięć

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. 1) Serwera o parametrach technicznych: a) Procesor. b) Pamięć operacyjna RAM. c) Pamięć masowa. Ksawerów, dn r.

Zapytanie ofertowe. 1) Serwera o parametrach technicznych: a) Procesor. b) Pamięć operacyjna RAM. c) Pamięć masowa. Ksawerów, dn r. Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDiKSA Ul. Jana Pawła II 27 95-054 Ksawerów NIP 731-18-20-105 Ksawerów, dn. 17.08.2016 r. L.dz. 753 / 2016 Zapytanie ofertowe Samodzielny Publiczny

Bardziej szczegółowo

Vat % Słownie złotych:...

Vat % Słownie złotych:... PAKIET NR 1 1 Sprzęt komputerowy PC szt. 13 Słownie złotych:... -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC L.p. Komponent Parametry wymagane oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny urządzeń wielofunkcyjnych

Opis techniczny urządzeń wielofunkcyjnych Opis techniczny urządzeń wielofunkcyjnych Grupa I wysokonakładowe, monochromatyczne urządzenia wielofunkcyjne 5szt. Grupa II wysokonakładowe, kolorowe urządzenia wielofunkcyjne 10 szt. Grupa III monochromatyczne

Bardziej szczegółowo

R I S R a d i o l o g i c z n y S y s t e m I n f o r m a c y j n y

R I S R a d i o l o g i c z n y S y s t e m I n f o r m a c y j n y NOWOCZESNE TECHNOLOGIE DLA MEDYCYNY DOSTĘP DO WSZYSTKICH INFORMACJI Z POZIOMU PRZEGLĄDARKI WWW DOSTOSOWANIE OPROGRAMOWANIA DO WYMOGÓW PRAWA W ZAKRESIE ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PRZYJAZNY INTERFEJS

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) Załącznik Nr 1A SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) I. Urządzenie wielofunkcyjne 1 szt. Cechy produktu Ogólne Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4) Szybkość urządzenia,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNO _ CENOWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNO _ CENOWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNO _ CENOWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W Wielospecjalistycznym Szpital Miejskim im. dr. E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy funkcjonuje system RIS Chazon firmy PIXEL Technology oraz system

Bardziej szczegółowo

1. Zestaw komputerowy 68 sztuk Obudowa Minitower, min. 2 zatoki zewnętrzne 5.25 i 2 wewnętrzne 3.5

1. Zestaw komputerowy 68 sztuk Obudowa Minitower, min. 2 zatoki zewnętrzne 5.25 i 2 wewnętrzne 3.5 1. Zestaw komputerowy 68 sztuk Obudowa Minitower, min. 2 zatoki zewnętrzne 5.25 i 2 wewnętrzne 3.5 Procesor Pamięć RAM Płyta główna BIOS Dyski 64bit o architekturze x86, osiągający w teście PassMark CPU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Ilekroć w niniejszej specyfikacji przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim

Bardziej szczegółowo

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia.

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. Numer sprawy: DGA/11/09 Załącznik nr 2 do formularza oferty Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. A. Komputer stacjonarny (1 szt.)typ*.. procesor stacjonarny, czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Oznaczenie sprawy: BSI.272.3.2016 Załącznik nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Sprzęt komputerowy zakupiony w ramach niniejszego zamówienia przeznaczony jest na nagrody w konkursie Szybuj bezpiecznie

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Komputer stacjonarny PC 2 sztuki Procesor Minimum 3800 punktów w teście wydajności zamieszonym na stronie http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

Program do wagi SmartScale

Program do wagi SmartScale Program do wagi SmartScale zarządzanie pomiarami zarządzanie towarami - dodawanie, usuwanie oraz wyszukiwanie towarów zarządzanie kontrahentami dodawanie i usuwanie oraz wyszukiwanie wydruki kwitów w trybie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu publicznym w trybie poniżej 14 000,00 EURO Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zamówienia realizowane jest w ramach działań informacyjno promocyjnych projektu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO FORMULARZA OFERTOWEGO

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO FORMULARZA OFERTOWEGO ... Wykonawca SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO FORMULARZA OFERTOWEGO Typ/ Procesor Płyta główna zegara Ilość pamięci cache L2 szyny danych (FSB) Liczba rdzeni Procesor z rodziny procesorów serwerowych

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Zał. Nr 1 do zaproszenia 1. Komputer (szt. 3) Opis przedmiotu zamówienia Parametry oferowane (dokładne parametry oferowanego asortymentu) Płyta główna Gniazdo procesora Socket 1151, 1x PCIE 3.0, 2 x SATA3,

Bardziej szczegółowo

Zadanie Nr 1. Ilość. Oferowany sprzęt: nazwa, model/typ. cena jedn. brutto. Laptop z oprogramowaniem o parametrach. wartość brutto

Zadanie Nr 1. Ilość. Oferowany sprzęt: nazwa, model/typ. cena jedn. brutto. Laptop z oprogramowaniem o parametrach. wartość brutto Zadanie Nr 1 Lp 1. Laptop z oprogramowaniem o parametrach Procesor (taktowanie) Min.2,3 GHz Procesor (pamięć cache L2/L3) min. 512 kb/3072 kb Procesor (ilość rdzeni/wątków) min. 2/4 Procesor (sprzętowa

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż specjalistycznej aparatury medycznej dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej znak sprawy NZP/28/09.

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż specjalistycznej aparatury medycznej dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej znak sprawy NZP/28/09. Ostrów Wielkopolski, dn 17.11.2009r. Otrzymują: - wg rozdzielnika - strona internetowa www.szpital.osw.pl Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż specjalistycznej aparatury medycznej dla Zakładu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Załącznik Nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Postanowienia ogólne: 1) Dostawa 30 sztuk zestawów

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Wypełnia Wykonawca Załącznik 8 do siwz i formularza ofertowego Opis oferowanego przedmiotu zamówienia 1. Cyfrowy rejestrator rozmów Liczba sztuk: 1 Oferowany model:.. Producent:...... L.p. 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 3. Formularz cenowy. Załącznik Nr 3. Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego. Podatek VAT

Pakiet nr 3. Formularz cenowy. Załącznik Nr 3. Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego. Podatek VAT ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik Nr 3 Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Pakiet nr 3 Formularz cenowy Lp. Wyszczególnienie Cena netto Zestaw nr 1 Zestaw nr 2 Drukarka

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 4 Formularz cenowy Pakiet nr 4 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA DOSTAWA URZADZEŃ KOMPUTEROWYCH, EKRANÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ PROCESOROWEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO.

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA DOSTAWA URZADZEŃ KOMPUTEROWYCH, EKRANÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ PROCESOROWEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO. ZAŁĄCZNIK IV DO SIWZ CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA DOSTAWA URZADZEŃ KOMPUTEROWYCH, EKRANÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ PROCESOROWEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ekranów projekcyjnych zwijanych

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia I. Zestaw komputerowy 8 szt. 1. Komputer osobisty do zastosowań biurowych Lp. Nazwa parametru Wymagane minimalne parametry techniczne 1 2 3 1 Zainstalowany system operacyjny

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wielofunkcyjne czarno białe 1 szt.

Urządzenie wielofunkcyjne czarno białe 1 szt. Część II siwz Opis przedmiotu zamówienia Urządzenie wielofunkcyjne czarno białe 1 szt. Lp. PARAMETRY TECHNICZNE Nazwa parametru WYMAGANE PARAMETRY NIE GORSZE NIś LUB RÓWNOWAśNE Drukowanie - standard 1

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zestawy komputerowe z oprogramowaniem, komputer przenośny notebook, zasilacze awaryjne UPS, projektor

Bardziej szczegółowo

1.2 Procesor Stacja robocza będzie zawierać procesor 64 bitowy o architekturze x86

1.2 Procesor Stacja robocza będzie zawierać procesor 64 bitowy o architekturze x86 Załącznik nr 1a Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Tabela 1. Stacja robocza PC 20 sztuk Stacja robocza PC 1 Wydajność Zamawiający oczekuje, że zaoferowane urządzenie uzyska w teście BAPCo SYSmark 2014

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowo przedmiotowy

Formularz cenowo przedmiotowy ... (pieczątka Wykonawcy) Formularz cenowo przedmiotowy do postępowania o zamówienie publiczne na: dzierżawę 1 sztuki fabrycznie nowego kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarka, drukarka, skaner)

Bardziej szczegółowo

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770 sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl www.szpitalmsw.rzeszow.

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770 sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl www.szpitalmsw.rzeszow. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W RZESZOWIE ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770 sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl www.szpitalmsw.rzeszow.pl

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 64bit szt.12

Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 64bit szt.12 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 64bit szt.12 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 3 Załącznik nr 3.3 do SIWZ Załącznik nr 2 do oferty 1. Nazwa dostawcy systemu informatycznego...

ZADANIE 3 Załącznik nr 3.3 do SIWZ Załącznik nr 2 do oferty 1. Nazwa dostawcy systemu informatycznego... ZADANIE 3 Załącznik nr 3.3 do SIWZ Załącznik nr 2 do oferty 1. Nazwa dostawcy systemu informatycznego...... 2. Kraj pochodzenia systemu 3. Nazwa oferowanego systemu informatycznego.... 4. Rok produkcji

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny Sprzęt komputerowy i peryferyjny Komputery stacjonarne 44 szt. Nazwa podzespołu Wymagana wartość minimalna 1 Obudowa typu desktop / tower pracująca w pozycji pionowej i poziomej, 1 zewnętrzna zatoka na

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi AE/ZP-27-16/14 Załącznik B Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Wykonywanie kopii zapasowych Oprogramowanie do archiwizacji musi współpracować z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia. Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia. Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Mogilany: Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego sprzętu komputerowego oraz licencji wraz z nośnikami Numer ogłoszenia: 313839-2008; data zamieszczenia: 14.11.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o.

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Wymagania dla sprzętu komputerowego 1. Serwer Bazodanowy ilość sztuk 1 szt.

Bardziej szczegółowo

1. Pobieranie i instalacja FotoSendera

1. Pobieranie i instalacja FotoSendera Jak zamówić zdjęcia przez FotoSender? Spis treści: 1. Pobieranie i instalacja FotoSendera 2. Logowanie 3. Opis okna programu 4. Tworzenie i wysyłanie zlecenia Krok 1: Wybór zdjęć Krok 2: Podsumowanie zlecenia

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ZAŁĄCZNIK NR 3 DO OGŁOSZENIA Znak sprawy: ZAŁĄCZNIK NR DO UMOWY Przedmiot przetargu: APARAT EEG DLA POTRZEB PRACOWNI EEG ODDZIAŁU NEUROLOGII PRZY ULICY BIALSKIEJ 104/118

Bardziej szczegółowo

PR P E R Z E E Z N E T N A T C A JA C JA KO K RP R O P RA R C A Y C JN Y A JN ACTINA DATA MANAGER

PR P E R Z E E Z N E T N A T C A JA C JA KO K RP R O P RA R C A Y C JN Y A JN ACTINA DATA MANAGER PREZENTACJA KORPORACYJNA ACTINA DATA MANAGER Oprogramowanie Actina Data Manager (ADM) Podstawowe zagadnienia: 1. Zastosowanie 2. Grupa docelowych uŝytkowników 3. Bezpieczeństwo 4. Środowisko pracy 5. MoŜliwości

Bardziej szczegółowo

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Pieczątka firmowa Wykonawcy Nr fax:... F O R M U L A R Z O F E R T O W Y na zadanie pn.: Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja asortymentu oraz parametrów technicznych i wyposaŝenia sprzętu

Specyfikacja asortymentu oraz parametrów technicznych i wyposaŝenia sprzętu Specyfikacja asortymentu oraz parametrów technicznych i wyposaŝenia sprzętu Automatyczny jednokasetowy skaner (czytnik) do płyt obrazowych ze stacją technika z systemem PACS ( oprogramowanie + serwer)

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Instrukcja użytkownika Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Do czego służy moduł e-rejestracji?... 3 1.2. Schemat działania systemu e-rejestracja...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM (ZADANIE NR 1)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM (ZADANIE NR 1) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Załącznik nr 6 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ 1. Komputer typu All-In-One, sztuk 18, o parametrach

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja PL (Ploter A1 24 ) (szt. 1) Wymagane parametry minimalne. 72 wydruki A1/godz. (+/- 1 m²/godz) 72 wydruki A1/godz.

Specyfikacja PL (Ploter A1 24 ) (szt. 1) Wymagane parametry minimalne. 72 wydruki A1/godz. (+/- 1 m²/godz) 72 wydruki A1/godz. Instrukcja wypełnienia: Wykonawca zobowiązany jest wypełnić kolumnę oznaczoną napisem Nazwa producenta oferowany model, wpisując wartość parametru dla oferowanego urządzenia, zgodnie z zapisami kolumny

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Zestaw komputerowy A składających się z jednostki centralnej oraz monitora i UPS zgodnych z poniższą specyfikacją: Jednostka centralna: 1. Komplet zestawu

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-6/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY

znak postępowania OIGd-2800-6/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY znak postępowania OIGd-2800-6/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SLZP-270-3/2016 Załącznik nr 1 do SIWZ MODYFIKACJA - SPECYFIKACJA TECHNICZNO - CENOWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W Wielospecjalistycznym Szpital Miejskim im. dr. E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy funkcjonuje

Bardziej szczegółowo

PARAMETR WARTOŚĆ WYMAGANA OCENA WARTOŚĆ OFEROWANA. TAK podać. TAK Bez punktów

PARAMETR WARTOŚĆ WYMAGANA OCENA WARTOŚĆ OFEROWANA. TAK podać. TAK Bez punktów Załącznik nr 1B do siwz - Parametry Techniczne PAKIET NR 2 Rozbudowa systemu archiwizacji i dystrybucji obrazów wraz z modułem teleradiologii Urządzenie model i typ :... Wytwórca:... Kraj pochodzenia urządzenia:...

Bardziej szczegółowo

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu Zestaw komputerowy (konfiguracja nr 1) Dell OptiPlex 3020MT 1. Płyta główna Wyposażona w: 1 wolne - pełne złącze PCI Express

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej L.p. Komponent 1. Wydajność obliczeniowa jednostki Komputer uzyskujący w teście

Bardziej szczegółowo

Zał. 1 Pak Nr 1 System pośredniej radiografii cyfrowej

Zał. 1 Pak Nr 1 System pośredniej radiografii cyfrowej Zał. 1 Pak Nr 1 System pośredniej radiografii cyfrowej SPECYFIKACJA ECHNICZNA L.p. OPIS PARAMERÓW WYMAGANE WAROŚCI WAROŚCI, PARAMERY, DANE ECHNICZNE GRANICZNE (wypełnia Wykonawca) 1. Skaner do płyt obrazowych

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy ZO/2/8.2/2014 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Nr sprawy ZO/2/8.2/2014 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Nr sprawy ZO/2/8.2/2014 Załącznik nr 1 Nazwa i adres Wykonawcy FORMULARZ OFERTY...... REGON:..... NIP:... Nr tel.:... fax:... e-mail:... Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym (imię, nazwisko):...

Bardziej szczegółowo

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat Zapytanie ofertowe Przedsiębiorstwo Handlowe Progress Daniel Więcek w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i działania 8.2 Wspieranie wdrażania

Bardziej szczegółowo

OPISY TECHNICZNE (Sprzęt informatyczny)

OPISY TECHNICZNE (Sprzęt informatyczny) OPISY TECHNICZNE (Sprzęt informatyczny) Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie: CZĘŚĆ I : 30 szt. zestawów komputerowych stacjonarnych (3 typy) CZĘŚĆ II: 9 szt. komputerów przenośnych z m (2 typy) CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Opis wymagań minimalnych

Opis przedmiotu zamówienia - Opis wymagań minimalnych przedmiotu zamówienia - wymagań minimalnych I. Komputer stacjonarny z monitorem 30 sztuk Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ Komputer stacjonarny.

Bardziej szczegółowo

Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe. Parametry wymagane przez Zamawiającego

Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe. Parametry wymagane przez Zamawiającego Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe Lp. Parametry wymagane przez Zamawiającego (nazwa oferowanego oprogramowania) Parametry oferowane przez Wykonawcę (TAK- parametry zgodne z wymaganymi

Bardziej szczegółowo