BUDOWA I DZIAŁANIE SIECI KOMPUTEROWYCH...2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BUDOWA I DZIAŁANIE SIECI KOMPUTEROWYCH...2"

Transkrypt

1 KSIĄŻKA BUDOWA I DZIAŁANIE SIECI KOMPUTEROWYCH...2 ZAŁOŻENIA METODYCZNE...2 Po gimnazjum...2 Wskazówki metodyczne...2 Dodatkowe pomoce dydaktyczne...2 LEKCJA Forma zajęć...3 Wskazówki do niektórych pytań i zadań...3 Błędy i problemy uczniów...4 INTERNET JAKO GLOBALNA SIEĆ...4 ZAŁOŻENIA METODYCZNE...4 Po gimnazjum...4 Wskazówki metodyczne...4 LEKCJA Forma zajęć...5 Wskazówki do niektórych pytań i zadań...5 Błędy i problemy uczniów...5 BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI...6 ZAŁOŻENIA METODYCZNE...6 Po gimnazjum...6 Wskazówki metodyczne...6 Dodatkowe pomoce dydaktyczne...6 LEKCJA Forma zajęć...7 Wskazówki do niektórych pytań i zadań...7 Błędy i problemy uczniów...8

2 Budowa i działanie sieci komputerowych Założenia metodyczne Po gimnazjum Uczniowie wiedzą, czym jest sieć komputerowa; rozumieją, że praca na komputerze w sieci różni się od pracy na komputerze niezależnym; znają pojęcie: logowanie. Niektórzy uczniowie potrafią omówić rodzaje sieci (np. lokalne, rozległe); znają ogólne zasady pracy w sieci; znają termin: udostępnianie zasobów, ale już tylko nieliczni potrafią te zasoby udostępniać. Wskazówki metodyczne Zamierzeniem tego tematu jest wyłącznie wprowadzenie do struktury Internetu jako globalnej sieci, a nie szczegółowe omawianie budowy wszystkich sieci. Prezentuję tylko jeden z najczęściej stosowanych protokołów TCP/IP używany m.in. w Internecie. Zgodnie z Podstawą programową dopiero po informatyce realizowanej w zakresie rozszerzonym uczeń powinien sprawnie korzystać z usług sieci komputerowych w pracy z informacjami swoimi i obcymi. Zasady pracy w sieci można przedstawić na przykładzie tej, która funkcjonuje w pracowni (szkolne komputery zazwyczaj pracują w sieci). Uczniowie powinni dowiedzieć się, na czym polega udostępnianie zasobów, m.in. korzystanie z sieciowej drukarki. Dodatkowe pomoce dydaktyczne Karta sieciowa (najlepiej jeśli dysponujemy inną, oddzielną kartą; nie polecam wyjmowania jej na lekcji z komputera). Lekcja Nauczyciel wprowadza do dyskusji na temat celowości łączenia komputerów w sieć na przykładzie szkoły, banku, firmy oraz prywatnego domu. 2. Uczniowie, którzy w domach mają zorganizowane małe sieci komputerowe, dzielą się uwagami. Omawiają, jakie korzyści daje np. połączenie własnego komputera z komputerem taty i starszego brata. 3. Nauczyciel lub uczeń-asystent przedstawia klasyfikacje sieci według punktów podręcznika na str (ze względu na wielkość punkt 1.1, klasy sieci punkt 1.2, oraz ze względu na sposób łączenia punkt 2). Uczniowie przeglądają rysunki 2-5 ze str Niektóre zagadnienia można rozszerzyć, zależnie od zainteresowania i zaawansowania grupy uczniów. 4. Nauczyciel prezentuje sposób organizacji komputerów w sieci na przykładzie szkolnej pracowni. Uczniowie sprawdzają konfigurację szkolnej sieci we właściwościach otoczenia sieciowego (rys. 7, str. 135, i rys. 9, str. 136) wykonują ćwiczenie 2 (str. 136). 5. Dokładnie należy omówić protokół TCP/IP oraz wyjaśnić, że jest on najczęściej stosowanym protokołem, używanym m.in. w Internecie. Dlatego z protokołem tym uczniowie jeszcze się spotkają. 6. Należy omówić pojęcia protokół, węzeł (ang. host), logowanie, oktet (ale tylko dla zainteresowanych).

3 7. Uczniowie sprawdzają adres IP wykonują ćwiczenie 1 ze str Udostępnianie zasobów jest bardzo ważnym zagadnieniem, zwłaszcza że prawie we wszystkich instytucjach komputery pracują w sieci. Użytkownicy korzystają ze wspólnej drukarki, pracują na tych samych programach, plikach, np. na tych samych bazach danych. Należy omówić, jak udostępniać własne pliki, foldery i całe dyski oraz urządzenia, np. drukarkę. 9. Należy zwrócić uwagę na rodzaje udostępniania zasobów dyskowych: 9.1. pełne (odczyt i zapis), 9.2. tylko do odczytu, 9.3. chronione hasłem. 10. Warto polecić wykonanie dodatkowego ćwiczenia (zadanie 1 z dodatkowych), które umożliwia szybkie przećwiczenie udostępniania zasobów. 11. Na zakończenie omawiamy problem mapowania. 12. Jako zadanie domowe nauczyciel poleca zapoznanie się z treścią całego tematu, z uwzględnieniem pytań 1-7 (str. 139). 13. Uczniom zdolniejszym można polecić wcześniejsze przygotowanie zagadnienia klasyfikacji sieci lub udostępniania zasobów, aby mogli samodzielnie omówić je na lekcji (wystąpić w roli asystentów). Forma zajęć Elementy wykładu, referaty uczniów, praca z podręcznikiem, ćwiczenia, dyskusja. Wskazówki do niektórych pytań i zadań Pytanie 2 Można korzystać ze wspólnej drukarki i udostępniać sobie wzajemnie pliki oraz dokumenty. Zadanie 1 Należy: uruchomić Eksplorator Windows, znaleźć folder Moja muzyka i wskazać go myszą, nacisnąć prawy klawisz myszy i z rozwijanego menu wybrać opcję Udostępnianie, w kolejnym oknie zaznaczyć opcję Udostępnij ten folder. Zadanie 2 Należy: uruchomić Eksplorator Windows, w opcji Narzędzia wybrać Mapuj dysk sieciowy, przeglądając strukturę folderów, znaleźć i zaznaczyć folder Moje obrazy na komputerze koleżanki, zaakceptować (należy zwrócić uwagę, że folder, który był mapowany, pojawi się we właściwościach komputera ucznia jako kolejny dysk). Zadanie 3 Należy kupić dwie karty sieciowe 10/100 Mb oraz odpowiedniej długości kabel połączeniowy zakończony wtykami RJ 45. Uwaga: Należy uprzedzić sprzedawcę, że kabel służy do połączenia między sobą dwóch komputerów jest to ważne, ponieważ w tym i tylko w tym przypadku musimy zastosować tzw. kabel skrzyżowany.

4 Błędy i problemy uczniów Uczniowie mają trudności w zrozumieniu pojęć: protokół i udostępnianie zasobów. Trudnym zagadnieniem jest dla nich także mapowanie zasobu. Internet jako globalna sieć Założenia metodyczne Po gimnazjum Uczniowie wiedzą, że Internet jest globalną siecią, potrafią wyszukiwać w nim informacje, ale nie wiedzą, jak działa, w jaki sposób strony trafiają do naszego komputera. Niektórzy uczniowie potrafią opisać strukturę Internetu; znają pojęcie: domena. Wskazówki metodyczne Na początkowych lekcjach (tematy z rozdziału I) uczniowie korzystali z Internetu jako źródła informacji i sposobu komunikacji. Poznali więc jego praktyczne zastosowanie, wykonując różne ćwiczenia. Takie podejście, preferowane przeze mnie, jest poprawne metodycznie, gdyż dopiero po praktycznych ćwiczeniach uczeń zgłębia wiedzę na dany temat w tym przypadku poznając strukturę Internetu i system domen. Omawianie szczegółów przesyłania pakietów danych przed wykonaniem jakiegokolwiek ćwiczenia byłoby dla większości uczniów niezrozumiałe, a skuteczność nauczania o wiele gorsza. Stosując takie metody nauczania, zachowujemy stopniowanie trudności oraz spiralność nauczania. Rozbudzamy też większe zainteresowanie wśród uczniów, bowiem oni sami będą zainteresowani zdobyciem szerszej wiedzy na temat Internetu. Ważnym zagadnieniem, które powinno być jeszcze omówione, jest porównanie różnych sposobów podłączeń do Internetu, zwłaszcza że wielu młodych ludzi już korzysta lub będzie korzystać z Internetu w domu. Dla większej czytelności wykaz połączeń jest ujęty w tabelce. Należy polecić, jeszcze przed tą lekcją, powtórzenie niektórych zagadnień z tematu 2, m.in. strukturę witryny (str ), właściwości adresu internetowego (str. 25), przeglądanie strony (str. 26). Lekcja Uczniowie przypominają, czym jest Internet oraz jakie poznali usługi internetowe, jak też z jakich korzystali najczęściej. 2. Nauczyciel omawia jeszcze jedną usługę pobieranie plików (protokół FTP). Poleca wykonanie konkretnego ćwiczenia, np. pobranie pliku muzycznego ze strony z ulubioną piosenką mamy. 3. Uczniowie powtarzają rodzaje sieci z poprzedniej lekcji. 4. Proponuję rozpocząć od dodatkowego ćwiczenia, w którym nauczyciel poda uczniom adres internetowy strony (zagranicznej). Uczniowie łączą się z Internetem i wchodzą na tę stronę. 5. Jeden z uczniów przypomina, na czym polega przeglądanie strony (punkt 3.2 z tematu 2). Wszyscy wracają na str. 26 podręcznika i przypominają schemat z rys Teraz dopiero analizują schemat na rys. 1 (str. 142) zastanawiają się, jaką drogę przebyła pobierana strona. Nauczyciel wyjaśnia dokładnie zagadnienie, posługując się podobnym rysunkiem, odręcznie narysowanym na tablicy. Ciekawa dla uczniów może

5 być odpowiedź na pytanie: co dzieje się z pakietami, które nie dotrą do odbiorcy? Otóż każdy protokół sieciowy i odpowiadająca mu ramka danych posiada jakieś zabezpieczenie, uniemożliwiające krążenie danych w nieskończoność. W przypadku protokołu IP jest to tzw. TTL (ang. Time to Live), którego wartość jest zmniejszana po przejściu przez kolejny router. Kiedy osiągnie zero transmisja zostaje zatrzymana i pakiet przestaje być transmitowany. 7. Uczniowie przypominają, jak zbudowany jest adres internetowy, podają przykłady znanych im adresów stron i analizują schemat hierarchii systemu domen na rys. 4 (str. 144). Nauczyciel objaśnia poszczególne poziomy. 8. Szkoła zazwyczaj dysponuje już gotowym podłączeniem do Internetu, więc może nie być możliwości przejścia kolejnych kroków Kreatora Połączenia Internetowego. Trzeba jednak je omówić, korzystając z podręcznika (rysunki na str ). 9. Należy również przeanalizować zakładanie i konfigurację konta pocztowego, korzystając z rysunków na str Uczniowie, którzy nie mają jeszcze konta pocztowego, powinni przejść tę drogę praktycznie. Inni mogą założyć sobie drugie konto. Należy pomóc uczniom niezdecydowanym w wyborze serwera, na którym mogą założyć konto. 10. Nauczyciel wskazuje różne sposoby podłączenia do Internetu, pokazuje ich zalety i wady, różnice pomiędzy nimi (patrz: tabelka). Uczniowie opowiadają, w jaki sposób są w swoich domach podłączeni do Internetu. 11. Wszystkich biorących aktywny udział w powtórce czy w dyskusjach na tematy bieżące należy ocenić. Forma zajęć Praca z podręcznikiem, ćwiczenia. Wskazówki do niektórych pytań i zadań Pytanie 1 Można wybrać kilka różnych postaci adresów, wówczas łatwiej będzie wskazać tę hierarchiczną strukturę. Pytanie 2 Sposób podłączenia wybieramy kierując się możliwościami finansowymi oraz możliwościami technicznymi udostępnionymi przez operatora sieci telekomunikacyjnej. Najtańsze rozwiązanie to zakup modemu analogowego, który podłączamy do domowej linii telefonicznej. Bardziej zaawansowane i efektywne to skorzystanie z linii ISDN (oczywiście operator musi nam taką linię udostępnić). SDI to pewna odmiana usługi ISDN, która daje możliwość korzystania z Internetu non stop, na dodatek abonent otrzymuje od operatora własny numer IP. Najbardziej doskonałym, ale i drogim rozwiązaniem są łącza dzierżawione o dużej przepustowości. Pytanie 3 Zakup komputera, modemu, skonfigurowanie podłączenia, założenie i skonfigurowanie konta pocztowego. Błędy i problemy uczniów Uczniowie mają czasem problemy z samodzielnym założeniem konta pocztowego. Wynika to z niedokładnego czytania poleceń pojawiających się w kolejnych oknach dialogowych.

6 Bezpieczeństwo informacji Założenia metodyczne Po gimnazjum Uczniowie potrafią skopiować własne pliki na dyskietkę, ale nie zawsze pamiętają, że jest to ważna czynność; potrafią sprawdzić, czy na dysku lub dyskietce nie ma wirusów. Niektórzy uczniowie potrafią wykonać kompresje i dekompresje plików; omawiają przykłady szkodliwego działania wirusów (często z własnego doświadczenia). Wskazówki metodyczne Temat zamykający rozdział II przeznaczam na bezpieczeństwo informacji. Uczeń dowiedział się wcześniej, jakie urządzenia są przeznaczone do wprowadzania informacji, do jej przetwarzania i wyprowadzania. Powinien jednak również zapoznać się z ważnymi dla samej informacji metodami jej zabezpieczania. Wielu młodych i nie tylko użytkowników komputera bardzo często ich nie zna i nie stosuje. Należy uzmysławiać uczniom wagę wykonywania kopii zapasowych. Powinni dbać, aby nikt niepowołany nie dostał się do ważnych dokumentów, a przede wszystkim zabezpieczyć sprzęt i dokumenty przed atakami wirusów. Większość uczniów po ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej będzie pracować bądź kształcić się, wykorzystując komputer. Będą oni odpowiadać za zgromadzone na komputerze dane, czasem bardzo ważne, powinni więc zdobywać dobre nawyki ich ochrony. Nie jest to temat, który powinien zostać ukończony na jednej lekcji. O wykonywaniu kopii plików, o zabezpieczeniu własnych dokumentów, programów, a czasem też o ochronie prywatności, trzeba przypominać również na innych lekcjach podczas tworzenia własnych plików tekstowych, prezentacji, stron internetowych czy tabel arkusza. Często uczniowie na następnej lekcji gorączkowo szukają swoich niedokończonych plików. A może ktoś je skasował? Nie zrobili jednak żadnej kopii i trzeba zaczynać pracę od początku. Warto wprowadzać i preferować dobre nawyki oraz sprawdzone wzorce pracy i przeznaczyć dla każdej grupy dyskietki na kopie plików. Dodatkowe pomoce dydaktyczne Niezbędne programy narzędziowe archiwizujący (np. Kopia zapasowa), antywirusowy (np. Norton AntiVirus), zapora ogniowa (np. ZoneAlarm). Lekcja Uczniowie dyskutują nad przyczynami utraty danych. Czytają wymienione w punktach na str. 152 przykłady. Zastanawiają się jeszcze nad innymi. Wypisują je na tablicy. Pozostali notują w zeszytach. 2. Nauczyciel zwraca uwagę na ochronę tworzonych dokumentów. Przypomina o częstym zapisywaniu plików i wykonywaniu kopii zapasowych (należy o tym przypominać uczniom na każdych zajęciach!). 3. Uczniowie powtarzają wiadomości o nośnikach pamięci masowej z tematu 8 oraz o ochronie dokumentów z gimnazjum. Warto zlecić im wcześniejsze przygotowanie się do tej powtórki (według pytań Warto powtórzyć).

7 4. Proponuję przydzielić poszczególnym uczniom (grupom dwuosobowym) zaprezentowanie poszczególnych zagadnień: profile użytkownika, archiwizacja danych, kompresja, kopia zapasowa, wirusy, zapora ogniowa. Można zlecić wcześniejsze przygotowanie tych zagadnień lub uczniowie mogą przeczytać o nich na tej samej lekcji (są to krótkie fragmenty). 5. Po zapoznaniu się z nimi przedstawiciele grup prezentują kolejno zagadnienia, polecając też konkretne ćwiczenia do wykonania Grupa I zleca uruchomienie Kreatora tworzenia profilu użytkownika Uczniowie wykonują ćwiczenie 1 ze str Zwracają uwagę, że nie jest to ochrona doskonała Grupa II omawia sposoby archiwizacji danych; wymienia miejsca lokowania różnych rodzajów archiwum, podając zalety i wady każdego z nich Grupa III wyjaśnia, w jakim celu pakuje się pliki. Omawia na przykładach, jak wykonuje się kompresję. Poleca wykonanie zadań 1 i 2 z dodatkowych. Są to bardzo potrzebne ćwiczenia, ponieważ pakowanie i rozpakowywanie plików jest niezbędną w wielu okolicznościach umiejętnością, np. podczas wysyłania a z załącznikiem. Uczeń zdolny może dodatkowo wytłumaczyć, jak to się dzieje, że skompresowany plik ma mniejszą pojemność Grupa IV objaśnia zalety stosowania programu Kopia zapasowa Grupa V omawia powszechnie znany uczniom temat wirusów komputerowych. Inicjuje dyskusję na ten temat. Zwykle uczniowie mają własne doświadczenia z wirusami, a szczególną uwagę zwracają na wirusy przenoszone pocztą elektroniczną Grupa VI prezentuje zagadnienie ochrony komputera przed włamywaczami. W swoim wystąpieniu wykorzystuje ciekawostkę ze str Nauczyciel porządkuje i ewentualnie uzupełnia wszystkie wypowiedzi. 7. Jako ćwiczenie sprawdzające proponuję zadanie 3 (str. 158). 8. Jeśli uczniowie przygotowywali się dopiero na zajęciach, należy ocenić ich jak za pracę bieżącą aktywność, zaangażowanie, umiejętność sprawnego czytania tekstu ze zrozumieniem i jego prezentowania. Jeśli mieli czas na przygotowanie się w domu, powinno się ocenić ich jak za przygotowanie referatów. Forma zajęć Praca z podręcznikiem w grupach, ćwiczenia, dyskusja. Wskazówki do niektórych pytań i zadań Pytanie 2 Plik o większej pojemności jest znacznie dłużej przesyłany i odbierany; możemy więc narazić odbiorcę (i siebie) na znaczne koszty; może mieć on problemy z odebraniem pliku. Ta uwaga jest zasadna, gdy za Internet płaci się w zależności od czasu połączenia. Pytanie 4 Nie należy konstruować archiwum na tym samym logicznym dysku, należy to zrobić albo na drugiej partycji bądź na drugim fizycznie dysku. Pytanie 5 Zastosowanie programu Kopia zapasowa wraz z użyciem chociażby innej partycji dyskowej pozwala odtworzyć pliki nawet wtedy, gdy partycja systemowa na skutek awarii czy zawirusowania będzie musiała być sformatowana.

8 Błędy i problemy uczniów Uczniowie mają problemy z kopiowaniem plików we wskazane miejsce (folder, nośnik). Nie dbają o tworzenie kopii zapasowych własnych dokumentów. Nie zdają sobie jeszcze sprawy, co znaczy utracić dokument po wielodniowej nad nim pracy. Nie potrafią spakować większej ilości plików. Zdarza się, że pakują każdy oddzielnie, zamiast spakować je w jednym folderze. Mają problemy z rozpakowaniem plików. Brak im jeszcze wyczulenia na podejrzane listy z załącznikami; przez swoją nierozwagę otwierają je. Nie pamiętają o sprawdzaniu cudzej dyskietki, czy nie ma na niej wirusów. Mają więc problemy z wirusami.

Program nauczania informatyki w gimnazjum

Program nauczania informatyki w gimnazjum Program nauczania informatyki w gimnazjum Grzegorz Hawrylak Numer dopuszczenia PGŁ-4040-19 Spis treści 1. Założenia dydaktyczne i wychowawcze 3 1.1. Wstęp 3 1.2. Założenia charakteryzujące program 4 1.3.

Bardziej szczegółowo

Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01

Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Tomasz Krupa Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01 Poradnik dla nauczyciela Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III.

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. ROGRAM NAUCZANIA I. Wstęp II. odstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. Założenia programu IV. Cele edukacyjne i wychowawcze V. VI. Metody

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa 1

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina łącznie 68 godzin) Podręcznik: Informatyka Europejczyka.

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

Temat: Czym zajmuje się TI?

Temat: Czym zajmuje się TI? Temat: Czym zajmuje się TI? II. Punkt wyjścia: Wyjaśnienie podstawowych pojęć i zależności stosowanych w technologii informacyjnej. III. Cele zajęć: 1. Wyjaśnienie podstawowych pojęć stosowanych w technologii

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROGRAMIE... 2 ZAŁOŻENIA PROGRAMU... 2 OGÓLNE TREŚCI NAUCZANIA... 2 PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA INFORMATYKI... 2 CELE WYCHOWANIA...

INFORMACJA O PROGRAMIE... 2 ZAŁOŻENIA PROGRAMU... 2 OGÓLNE TREŚCI NAUCZANIA... 2 PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA INFORMATYKI... 2 CELE WYCHOWANIA... PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI W GIMNAZJUM informatika AGATA JÓZEFOWICZ SPIS TREŚCI: INFORMACJA O PROGRAMIE... 2 ZAŁOŻENIA PROGRAMU... 2 OGÓLNE TREŚCI NAUCZANIA... 2 PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA INFORMATYKI...

Bardziej szczegółowo

PodrÊcznik U ytkownika

PodrÊcznik U ytkownika Wies³aw M. Tr mpczy¼ski PodrÊcznik U ytkownika 2009 W.T. 1 Spis treści Projekt EOS założenia ogólne...3 Bardzo ogólnie...3 Bardziej szczegółowo...3 Zalety i Wady...4 Dodatkowe informacje...4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Eksploatowanie sieci komputerowych LAN 312[02].Z3.02

Eksploatowanie sieci komputerowych LAN 312[02].Z3.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Krystyna Skarżyńska Eksploatowanie sieci komputerowych LAN 312[02].Z3.02 Poradnik dla nauczyciela Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA INFORMATYKA, ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W MUROWANEJ GOŚLINIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA INFORMATYKA, ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W MUROWANEJ GOŚLINIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA INFORMATYKA, ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W MUROWANEJ GOŚLINIE Niniejszy system dotyczy przedmiotu Informatyka nauczanego w klasie

Bardziej szczegółowo

Administrowanie systemem operacyjnym Novell 312[01].Z4.03

Administrowanie systemem operacyjnym Novell 312[01].Z4.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Andrzej Zając Administrowanie systemem operacyjnym Novell 312[01].Z4.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM opracowany na podstawie: 1.Rozporządzenia MENiS z dnia 30kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Bardziej szczegółowo

informatyk Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Systemy operacyjne i sieci komputerowe

informatyk Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Systemy operacyjne i sieci komputerowe titechnik informatyk Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Systemy operacyjne i sieci komputerowe Cz 1 Autorzy: Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Recenzenci: dr Stanisław Szabłowski, mgr Jan Bogdan Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-89232-99-1

ISBN 978-83-89232-99-1 Redakcja Jadwiga Kwiecień Projekt okładki Marek Piwko Program dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu programów szkolnych do kształcenia

Bardziej szczegółowo

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, internetu i szkoleń. Program

Bardziej szczegółowo

Informatyka. Program nauczania Dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. dr inż. Krzysztof Skałecki

Informatyka. Program nauczania Dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. dr inż. Krzysztof Skałecki Informatyka Program nauczania Dla szkół ponadgimnazjalnych Zakres podstawowy Wrocław, kwiecień 2012 opracował dr inż. Krzysztof Skałecki 1. Wstęp Przedstawiony program nauczania informatyki w szkołach

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum trzyletni cykl kształcenia (I rok nauki a, II rok nauki - a, III rok nauki - a) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Podręcznik: I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 68 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum (I rok nauki a, II rok nauki a, III rok nauki a łącznie 97 ) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja:

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie informacyjnych technik biurowych 312[01].O1.04

Wykorzystanie informacyjnych technik biurowych 312[01].O1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Koludo Dorota Wojtuś Jarosław Koludo Wykorzystanie informacyjnych technik biurowych 312[01].O1.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Poranna: Sieci komputerowe Sieci komputerowe w powszechnym użyciu. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik

Wszechnica Poranna: Sieci komputerowe Sieci komputerowe w powszechnym użyciu. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Wszechnica Poranna: Sieci komputerowe Sieci komputerowe w powszechnym użyciu Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Sieci komputerowe w powszechnym użyciu Rodzaj zajęć: Wszechnica Poranna Tytuł: Sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne KLASA IV. Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Wymagania wykraczające Uczeń: Uczeń: Uczeń: 1 2 3 4 5 6.

Wymagania edukacyjne KLASA IV. Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Wymagania wykraczające Uczeń: Uczeń: Uczeń: 1 2 3 4 5 6. Liczba godzin Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej. Informatyka Europejczyka. Rozdział. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem (4 godziny) Wymagania programowe

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w wymiarze 1 godziny w trzyletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w wymiarze 1 godziny w trzyletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w wymiarze y w trzyletnim cyklu kształcenia Autor: Jolanta Pańczyk Podręcznik: Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum (Nr dopuszczenia: część

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Podręcznik użytkownika Wersja 2012 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY do realizacji zajęć komputerowych KLASA IV. Wymagania programowe Wymagania podstawowe. Wymagania ponadpodstawowe

PLAN WYNIKOWY do realizacji zajęć komputerowych KLASA IV. Wymagania programowe Wymagania podstawowe. Wymagania ponadpodstawowe Liczba godzin Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej Informatyka Europejczyka Klasa IV Rozdział 1 Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem (4 godziny) Lp Temat lekcji

Bardziej szczegółowo

zna standardy klasyfikacji i metadanych stosowanych w opisie zasobów www potrafi identyfikować nowe i wiarygodne źródła danych

zna standardy klasyfikacji i metadanych stosowanych w opisie zasobów www potrafi identyfikować nowe i wiarygodne źródła danych PROCEDURA TWORZENIA I ZATWIERDZANIA KURSU W RAMACH PROJEKTU ŁAMIGŁÓWKI DLA NOMADA METODA UCZENIA PRZEZ CAŁE ŻYCIE NA MIARĘ XXI WIEKU TYTUŁ KURSU: Przeszukiwanie zasobów Internetu (Protokoły i usługi Internetu,

Bardziej szczegółowo

Nabycie umiejętności użytkowania komputera i narzędzi informatycznych przy zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej

Nabycie umiejętności użytkowania komputera i narzędzi informatycznych przy zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej WSTĘP W dobie globalizacji znajomość technologii informacyjnej (TI), obsługa komputera oraz Internetu mają coraz większe znaczenie. Uznawane jest za podstawową umiejętność funkcjonowania na rynku pracy.

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA OCENIANIE PRZEDMIOTOWE

INFORMATYKA OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Gimnazjum im. A. Osieckiej w Kamienicy Polskiej Mariola Żurakowska, Anna Chruścicka INFORMATYKA OCENIANIE PRZEDMIOTOWE I. Zadania systemu oceniania 1. Pobudzanie uczniów do systematycznej pracy i rozwoju,

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Informatyczna: Multimedia, grafika i technologie internetowe Praktyka Internetu. Piotr Kopciał

Wszechnica Informatyczna: Multimedia, grafika i technologie internetowe Praktyka Internetu. Piotr Kopciał Wszechnica Informatyczna: Multimedia, grafika i technologie internetowe Praktyka Internetu Piotr Kopciał Praktyka Internetu Rodzaj zajęć: Wszechnica Informatyczna Tytuł: Praktyka Internetu Autor: mgr inż.

Bardziej szczegółowo